متن تولد پدر صمیمی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر در هیچ واژه‌ای نمی‌گنجد و هیچ توصیفی یارای تعریف کردنش را ندارد… پدر عزیزم تولدت مبارک!

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تولد پدر دوست صمیمی

نقش پدر در دل‌هاست و دیگری جای او را نمی‌گیرد، آن که دل‌ها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی‌میرد. پدر عزیزم تولدت مبارک.

متن تولد پدر دوست صمیمی

همیشه به قداست چشم‌های تو ایـمان دارم ،
چـه کسی چشم‌های تـو را رنـگ کرده است ؟
چند وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند ؟
فرشته‌ای در قالب یک انسان …
فقط ساده می‌توانم بگویم تولدت مبارک …

متن تولد پدر صمیمی

عشق را اولین بار در نگاهت تجربه کردم، زندگی را در کنار تو آموختم،
دلم را به تو بهترین امینم سپردم،
روز تولدت را در تاریخ‌نگار قلبم حک کردم،
تولدت مبارک پدر!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم،
اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست،
تولدت مبارک پدر عزیزتر از جانم.
دوستت دارم!

متن تولد پدر دوست صمیمی

تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست،
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم،
ورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی‌ات را تبریک می‌گویم،
تولدت، آذین زندگی‌ام باد پدر خوبم.

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

الهی جاده زندگیت هموار، آسمان چشمانت صاف،
و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشد،
و هیچ‌وقت از دنیا خسته نباشی،
تولدت مبارک.

متن تولد پدر دوست صمیمی

زیباترین چشم انداز، تندیس نگاه توست،
و قشنگ‌ترین لحظه، لحظه روییدن توست،
پدر عزیزم سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک می‌گویم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تو معلم من، دوست من و انگیزه هرروز منی! تو بیشتر از عالی هستی! تولدت مبارک پدر.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تمام وجودم را در قلبم،
قلبم را در چشمانم،
چشمانم را در زبانم خلاصه می‌کنم،
تا بگویم پدرم تولدت خجسته باد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی
زیباتر از لبخند او نیست
جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر!
کردن به تو و به یاد آوردن تمام خوبیهایت است
سال روز تولدت مبارک پدر مهربانم.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

متن تولد پدر دوست صمیمی

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است،
اما برای من روز میلاد شما سر آغاز فصلی دگر از زندگیست
تولدتان مبارک پدر مهربانم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

اي تنها دلیل رد کردن هر دلیل و اي تنها بهانه ي آوردن هر بهانهعاشق مهربانی تؤام…. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنیتولدت مبارک.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

روز تولدت را گرامی میدارم نمیدونم از چی بگم و از کجا بگمولی یک چیز برایم در خاطرم می ماند و ان این است . پدر دوستت دارمپدر عزیزتر از جانم تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

گفـت : با پدر يه جمـــله بســاز
گفتـم: من با پدر جمله نميسـازم ؛
دنيـــامو مي سازم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزم.ازت ممنونم که کمکم کردی به ارزوهایم برسم.آن ها بخاطر تو واقعیت یافتند.تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر تو یک نفر دریک میلیون نفر نیستی، تو یک نفر در میلیارد نفری.قطعا تو یک نفر در تریلیون نفری!به راستی تو تنها فرد از یک نوعی.دوستت دارم بابا!

متن تولد پدر صمیمی

تو همیشه کسی‌ بودی که به من می‌گفتی‌ هر کار غیر ممکنیو می‌تونم انجام بدم اگر به اندازه کافی‌ تلاش کنم و این تنها دلیلی‌ که من به این جا رسیدم تولدت مبارک پدر

متن تولد پدر صمیمی

تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلیزیباتر از لبخند او نیستجشن میلادت بهترین بهانه برای فکر!کردن به تو و به یاد آوردن تمام خوبیهایت استسال روز تولدت مبارک پدر مهربانم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

من شدیدا باور دارم که پدر هاي‌ عالی باید تولد هاي‌ عالی جشن بگیرند.من بهترین کارهایم را برای فراموش نشدنی ساختن جشن تولدت انجام خواهم داد.

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر من از تو دورم اما تمام اندیشه هاي‌ خوب من برای تولد همراه توست،تو همیشه در ذهن منی،بابا، تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

متن تولد پدر صمیمی

شاید من یک بخش از این جهان غول اسا باشم،ولی تو همیشه دراین دنیای کوچک من غول اسا بودی،ممنونم برای این که الهام من بودی.تولدت مبارک!

متن تولد پدر صمیمی

برای من یک پدر عادی نبودی،تو چیزی هستی که با کلمات قابل توصیف نیستی،تو همه ی چیز منی!تولدت مبارک پدر شیرین من!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر من به تو باور دارم، همان طور که تو به من باور داری.تو پدر فوق العاده اي بودی.تولد بر پدر فوق العاده ام مبارک!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تو برای رسیدن به بالاترین سطوح زندگیم و موفق عبور کردن از چالش ها به من کمک کردی.سلام خدا بر تولدت و هرروزت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر،تو همیشه پناهگاه زندگی من بودی، مثل سایه ي یک درخت، من یک ارزوی خاص و تولدی مبارک برای تو ارزومندم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر، در طول عمرت تو باهوش تر شدي و همیشه برای اشتراک هوشت با من آماده بودی.باشد که تودت مبارک و فراموش نشدنی باشد

متن تولد پدر دوست صمیمی

در پیچ و خم روزگار، تو مانند یک الهام بزرگ اطراف من بودی.برایت سلامتی و خوشی در روز تولدت ارزومندم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدرم تولدت مبارک به یاد دستان پینه بسته و عرق جوینتکه هر لحظه در فکر ما این همه ی رنج را تحمل کردیتولدت مبارک پدر دل آسمانی من و ستاره اي در تاریکی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر تو قطعا رویای هر بچه اي هستی و من احساس خوش شانسی میکنم که بگویم تو مال منی.تولد خوشی را برایت ارزو مندم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

به راستی آرزو میکنم که من هم روزی پدری عالی برای فرزندانم باشم،همان طور که برای من بودی.دوستت دارم پدر و باشد که تولد شگف انگیز و خوشی داشته باشی

متن تولد پدر صمیمی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

خنده و عشق بهترین چیزهایی هستند که تو به من دادی پدر!بخاطرش ازت ممنونم و برایت تولد خوشی را آرزو مندم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

شما قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیپدر مهربانم تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر عزیزم در روز تولدت می‌خوام که اینو بدونی شما حقیقتا یک الگو ؛ یک دوست و یک معلم برای من هستید زادروزت خجستهبابا جون تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی | تاو بیو

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

به سلامتی گرگ تیر خورده ای که هیچ موقع از زخم ناله نمی کنه/ چون میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور می کنن # لاتی # نامردی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

هوآ هم دآرھ یوآش یوآش سرد میشھ …خیآلم رآحتھ اگھ سردم شد یه رفیق دآرم کھ دمش خیلے گرمھ… ♡ # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمانه


تو گودال رفاقت جون میدم ولی تو گودال نجاست از خودت نجس‌تر میشم!
‌ # لاتی # نامردی # مغرور

متن تبریک تولد پدر صمیمی

اگه عاشقتم ی قول بود؛
صادقانه بگو،می شکستیش؟! # نامردی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تو دل آدما، هوا پسته رفیق:) # حقیقت

متن تولد پدر صمیمی

به بعضیام باید گفت.
درسته با تو روزای خوبمونو به باد دادیم.
اما عزیز تو ک نیستی ما شادیم.
مهم اینه # لاتی

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تولد پدر صمیمی

✅ رفیق یادت باشه موفقیت یک قدم بزرگ در آینده نیست، یک قدم کوچکه که همین امروز برمیداری

پس از همین امروز شروع کن !

💪💪💪 # انگیزشی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

از محبت خارها شاخ می شوند/ اون قدیما بود که گل می شدند # لاتی # نامردی

متن تولد پدر صمیمی

به سلامتى کسی که کمرمو شکست اما من
هنـوزم دولا دولا دوسش دارم 🙂
‌ # لاتی # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

من از بهترین دوستام سپاسگزارم.
مهم نیست چه اتفاقی بینمون بیوفته،
اونا همیشه در کنارم هستن.
# بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

با هر رنگی رفاقت کن.

اما رفاقت را رنگ نکن # لاتی

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

یک دوست که با اون غم دل بتوان گفت‌. # حافظ

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

از بزرگی پرسيدند
دوست بهتر است
يا خواهر و برادر؟
گفت :
ما در انتخاب خواهر و برادر
نقشی نداريم
اما دوست عزیزیست🌸
كه خودمان آنرا انتخاب
كرده ایم
سلامتی دوستان با وفا🌸
# بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

خیلی وقته سنگ هیشکی رو به سینم نمیکوبم…(: # نامردی # زندگی # بی تفاوت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

میگن یه کفش تمام وجودشو فدای کسی می کنه که پا تو دلش گذاشته/ کفشتم رفیق! # لاتی # بامعرفت

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

میدونی فرق من با بقیه آدما چیه؟ اینه که اگه تو اوج دوستی، کاری کنی، یا حرفی بزنی، که عمیقاً ازت بدم میاد؛ باز هم کوچیک ترین رازت از دهنم بیرون نمیاد!
# بامعرفت

متن تولد پدر صمیمی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

دل نزد تواست ، اگرچه دوری زِ برَم # زندگی # دلتنگی

متن تولد پدر دوست صمیمی

‏بعد دبیرستان متوجه میشی با یسری فقط بخاطر این دوست بودی که هفته ای پنج بار میدیشون!!
# لاتی

متن تولد پدر دوست صمیمی

#تبریک تولد برای هر شخصی
امروز خورشید..
شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد
و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت و قلب ها
به مناسبت آمدنت خوشامد خواهد گفت🎉
تولدت مبارک عزیزم 🍰❤️ # پدر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

به سلامتی رفیقی که از پشت خنجر خورد برگشت گفت: بیخیال رفیق، فهمیدم نشناختی # لاتی # بامعرفت

متن تولد پدر دوست صمیمی

از دشمنایی که بهت حمله می‌کنن نترس،
از اون دوستای قلابی که بغلتون میکنن بترس …
〰️🙂🌪

# نامردی

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

رفیقان قلب انسانند بدون قلب،،،
چگونه میتوان زیست…؟؟؟ # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

تمامی عظمت این دنیا ارزش یک دوست خوب را ندارد. # فرانسوی

متن تولد پدر دوست صمیمی

سعی کن یه رفیق دیونه

برای خودت انتخاب کنی

تا دیوانه وار پیشرفت کنی # بامعرفت

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

من آن گلبرگ مغرورم نمیگیرن ز بی آبی ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی…
# ادبی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه
.
.
.
چطوری پنجره؟ # نامردی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

و زمانی میرسد که سینه قفس میشود برای تمام حرف هایت.
# بامعرفت # ادبی

متن تولد پدر صمیمی

تمام راه ها ساده هستند
هر روز شاد باش
هر روز زیبا باش
این تمام زندگی است
دعا می کنم که تولدت را همان طور که دوست داری سپری کنی
تولدت مبارک پدر زن عزیزم!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همیشه از خداوند برای داشتن همسری مثل دخترتون و پدر خانمی مثل شما سپاس گزارم.
تولدت مبارک پدر خانم مهربانم

متن تولد پدر دوست صمیمی

تو را دارم
و این برای
یک عمر خوشبختی
کافی ست
تولدتان مبارک پدر زن

متن تولد پدر دوست صمیمی

امیدوارم در روز تولدت
خداوند تو را با تمام شادی و سعادت برکت دهد
آرزو می کنم زندگی ات در سال آینده از عشق، ثبات، آرامش و نشاط پر باشد
تولدت مبارک پدر زن!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر زن عزیزم
امروز که روز توست، به تو فکر میکنم
و به اینکه چقدر برایم با ارزش هستی
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زیباترین تولد ها
آن هائیست که در رویا برای کسی می گیریم
که عاشقانه دوستش داریم
تولدت مبارک پدر خانم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

رسیدن به زن رویاهام، رسیدن به پدرخانمی که همیشه آرزو داشتم و در نهایت
داشتن آرامش و خوشبختی در زندگی
چه افتخار و غروری بالاتر از این؟
سر منشا تمام اتفاقات خوب زندگی شما بوده و هستید
زادروزتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر خانم عزیزم
حضور شما همیشه منبع صلح و آرامش در زندگی من است
تمام عشق به پدر خود را با افتخار تقدیم شما می کنم.
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر زن عزیز
تقارن بهار طبیعت را با شکفتن موجودیتت رو بهت شاد باش میگم
امیدوارم روزگارت سبز باشه

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تولد پدر دوست صمیمی

خورشید با روشنایی اش آمده است
و پرندگان شروع به آواز خواندن کردند
گل ها خندیدند و به تو گفتند
تولدت مبارک!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

هر روز شیرین به نظر می رسد
اما امروز یک روز خاص است
من نمی خواهم این روز را بدون شما سپری کنم
از ته قلبم دعا می کنم
شما همیشه شاد و سالم باشید
تولدتان مبارک پدر خانم!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

در روز تولدتان
آرزو می کنم که دوستی ما هرگز از بین نرود
و تمام خوشحالی های زندگی به شما خوشبختی ببخشند
پدر خانم عزیزم تولدتان مبارک!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

یک سال دیگر گذشت و از خدا ممنونم که شاد و سلامت در کنار ما هستید
امیدوارم لایق محبت های بی دریغ شما بوده باشم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

دوستی مثل تو از هر چیز دردنیا با ارزش تر است
تو نه تنها فردی قوی و باهوش هستی
بلکه فردی مهربان و متفکر نیز هستی
این یک فرصت مناسب برای بیان خوشحالی
و قدردانی ام از توست
پدر زن جان تولدت مبارک!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و بودن شما
در روز تولدت بر زمین افتاده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس را به جا می آورم
و برایت سال های سال عمر با عزت و برکت خواستارم
باشد که بقای عمرت با عزت و سربلندی
و توام با خدمت باشد
زادروزتان خجسته

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدرخانم مهربانم
می دانم که به اندازه کافی قدردان محبت های شما نبوده و نخواهم بود.
پشتیبانی و حمایت شما در سال های زندگی مشترک من و دخترتان را هرگز فراموش نخواهم کرد
روز تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

کلمات برای بیان آن کافی نیستند
من بسیار خوشحالم که شما این روز زیبا از زندگیتان را با دوستانتان جشن می گیرید
برای تولد شما آرزوی موفقیت می کنم
و امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید
تولدتان مبارک پدر زن عزیزم!

متن تولد پدر دوست صمیمی

زادروزت شیرین، پر عشق و نور آفرین باد.
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . .

متن تولد پدر صمیمی

در روز تولدت آرزو می‌کنم که روحت سرشار از عشق، روشنایی و امید شود
تولدت مبارک دوست عزیزم

متن تولد پدر صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

دوستی ما بهترین چیزی است که تاکنون برایم رخ داده
تو بهترین هستی
تولدت مبارک!

متن تولد پدر دوست صمیمی

برایت جشن تولدی سرشار از نعمت آرزو می‌کنم
زندگیت رنگارنگ شبیه رنگین‌کمان، شبدر‌های چهار برگ فراوان
عشق حقیقی و یک خانواده خوب
تولدت مبارک رفیق جانم

متن تولد پدر دوست صمیمی

الهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشی . . .تولدت مبارک رفیق

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

روز‌های تولد همیشه روز‌های شادی هستند. آرزو می‌کنم هر روز تو
مثل روز تولدت باشد، پر از شادی، پر از حرف‌های خوب
آرزو می‌کنم همیشه بهترین‌ها از آن تو باشد، چون تو لایق بهترین‌ها هستی
تولدت مبارک دوست خوبم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیونددI hope all your birthday dreams and wishes come true

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تولد پدر صمیمی

تولدت مبارکای رفیقی که با خودتتمام شادی ها راآوردیای وجود همه نورهادر این دنیای تاریکی

متن تولد پدر دوست صمیمی

امروز خورشیدبه خاص ترین شکل ممکن طلوع خواهد کردو دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتبه یمن تولدت آسمان آبی ترین آبی خواهد بودسالروز زمینی شدنتان مبارک رفیق جان

متن تولد پدر صمیمی

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاستتولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می ماند
دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می ماند
تولدت مبارک بهترین دوستم!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼﻭ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ، ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪﻭ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﮑﻔﺖﻭ ﻋﻄﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖﻭ ﺗﻮ تنها رفیق زندگی من ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

امروز روز تولد توستو من زیباترین احساساتم رابرای بهترین دوست دنیاهدیه می‌فرستمتولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره‌ های چشمک‌ زن با دشتی پر از شقایق‌ ها و با آرزوی موفقیت به تو تبریک می‌ گویم

متن تولد پدر دوست صمیمی

همیشه لبخند بر لبانت
عشق در قلبت
لطف در نگاهت
محبت در چهره ات
بخشش در رفتارت
و حق در زبانت جاری باشد
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی میلادت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

با توام کهنه‌رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت
کنج قلبم گرم است، آرزویم همه سرسبزی توست
تن تو سالم و روحت شاداب آنچه شایسته توست، خواهانم
دل یک دانه تو سبز و بهاری، روزگارت خوش باد
میلادت‌ ای دوست مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ تولدت مبارک آبجی عزیز

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 شناسنامه رو بی خیال محل تولد من ، آغوش گرم توست تولدت مبارک عشقم

متن تولد پدر دوست صمیمی

برایت یک دنیا عشق و شادی در سال جدید زندگیت آرزو می‌کنم
چیزی که تو شایسته آن هستی
تولدت مبارک دوست مهربونم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 بدون که قلبم فقط و فقط برای تو می تپه و بی تو هیچم عاشقانه ترین حس رو با تو دارمو خوشحالم که دارمت خوشحالم که به دنیا اومدی و دنیای من شدی تولدت مبارک دوست خوبم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

صدای یک پروازفرود یک فرشتهآغاز یک معراج و شروع یک زندگیتولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

ستاره در چشمانت می درخشدو لبخندت روی تمام گل ها را کم می کندبخند از امروز تا همیشهتا دنیا شود گلستانی از ستاره های خندانتولدت مبارک دوست خوبم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 روز تولد تو روز نگاه باران بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان روز تولد تو گویی پر از خیال است یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است تولدت مبارک دوست عزیز

متن تولد پدر دوست صمیمی

قهقهه‌هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم دوست عزیزم
الهی جاده زندگیت همیشه هموار و مسیر آن برایت گل‌‍باران باشد
دوست شیرین و خوبم تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می ورزند حک شده است تولدت مبارک عزیزم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 شب هست باز دلم بهانه میگیرد غم غریب دلم را نشانه میگیرد هوای دیدن تو ای تولد خورشید تمام هستی من را شبانه میگرد تولدت مبارک نازنینم

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن تولد پدر دوست صمیمی

دوست خوبم در سال‌روز سبز تولدت از خداوند می‌خواهم که
قلبت را مملو از آرامش، عشق و امید قرار دهد
و این عشق برایت چراغ راه باشد؛ پرنور و با برکت
تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

 زندگی سه تا پیچ داره تولد ، رفاقت و مرگ تو پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتم تولدت مبارک دوست خوب

متن تولد پدر صمیمی

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا بادبهار حسن تو بی آفت از خزان ها بادهمواره شمع وجود تو روشنایی بخشهمیشه روشنیت گرم و محفل آرا بادروز تولدت مبارک باد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 گل های بهشت سایبانت یک دسته ستاره ارمغانت یک باغ پر از گل های نرگس تقدیم به قلب مهربانت تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

دوست مهربونم در این روز دوست داشتنی
برات آرزو می‌کنم که فصل جدید زندگیت
پر از اتفاقات خوب و ماجرا‌های شگفت‌انگیز باشه
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 تولد انسان همانند روشن شدن کبریت است و مرگش همچون خاموش شدن آن بنگر که دراین فاصله چه کردی؟ سوزاندی یا گرما بخشیدی؟ تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

 رفیق یارو ازش پرسید: به نظرت واسه تولد نامزدم چی بخرم که غافلگیر بشه؟ گفت: شماره پاش رو بپرس بعد براش روسری بخر غافلگیر میشه تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تمام وجودم را در قلبم قلبم را در چشمانم چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم تا بگویم روز تولدت مبارک باد

متن تولد پدر دوست صمیمی

وقتی به کلمه  « دوست » فکر میکنم اولین چیزی که در ذهنم نقش میبنند چهره توست . تو معنی دوستی و رفاقت واقعی در زندگی منی ، خدا را برای وجودت شکر گذارم و برای بهترین ها را در روز تولدت از خدا خواهم خواست .تولدت مبارک بهترین رفیق دنیا .

متن تولد پدر دوست صمیمی

دوست عزیزم
به یمن آمدنت هزاران ستاره در آسمان دلم خندید
تنها برای تو که اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای دوستی هستی
می‌نویسم که به یادت هستم
و هزاران شاخه گل مریم را در روز تولدت تقدیمت می‌کنم
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

برایت عشق و خوشبختی را در این دنیا آرزو می کنم ، خنده های از ته دل ، یک خانواده بی نظیر، یک جیب پر از پول ، یک قلب پر از مهر و یک عالمه دوست واقعی مثل خودت . تو لایق همه خوبی های روی زمینی ، تولدت مبارک دوست من

متن تبریک تولد پدر صمیمی

برای هر قدمی که برای من برداشتی، برای همه روزهای تلخی که در کنارم ماندی ، برای همه لبخند هایی که روی لبانم نشاندی ، برای همه عشقی که با آن دلم را گرم کردی از تو سپاسگزارم .همیشه و همه جا کنار تو خواهم ماند.تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

بهترین دوست کیست ؟کسی است که من کنارش می توانم خودم باشم،کسی است که می توانم در مورد موضوعات بی معنی با او گفتگو کنم،کسی است که حتی زمانی که رفتار  عجیب و غریبی از من سر می زند باز هم مرا دوست دارد،کسی که به جوک های بی مزه من میخنددو کسی است که فراموش کرده برای تو کادوی تولد بخرد : ))تولدت مبارک دوست خوب من

متن تولد پدر دوست صمیمی

ما اعضای خانواده مان را انتخاب نمیکنیم ، اما دوستانمان را چراتو مرا بیشتر از هر کسی در این دنیا  درک می کنی.تو خواهر من هستی. و شاید نزدیک تر از خواهر .تو کسی هستی که با او معنی واقعی رفاقت را درک کردم .بهترین دوست من تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

در لحظات خوب و بد، من همیشه در کنارت خواهم ماند.همیشه تا وقتی پیر و کهنسال شویم روی کیک های تولدت با عشق شمع های کوچک خواهم چید.تولدت مبارک دوست من

متن تولد پدر صمیمی

امیدوارم که سالیان سال دوست هم باشیم و من در قشنگ ترین روز های زندگی است مثل همین جشن تولد … سالگی کنارت باشم.تولدت مبارک رفیق قدیمی

متن تولد پدر صمیمی

من خیلی خوش شانسم که دوستی مثل تو دارم. امیدوارم که روز تولدت مثل خودت خاص و منحصر به فرد باشد.امیدوارم که به همه آرزوهایت برسی،ممنونم که دوست خیلی خوبی برای من هستی،تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

از اینکه دوستی مثل تو دارم به خودم می بالم. ممنونم که همیشه کنارم بودی و به درد دل هایم گوش می کردی. ممنون که اجازه دادی طعم واقعی دوستی را در کنار تو حس کنم. ممنون به خاطر همه چیزهای خوبی که به من آموختی . از اینکه تو را به عنوان بهترین دوستم کنارم دارم خیلی خوشحالم. در روز تولدت برای تو شادی و سلامتی را آرزو می کنم . از روز تولدت لذت ببر.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

بعضی ها خیلی عزیزاندحتی اگر نباشنددر خاطرت می مانندو بعضی روزها خاص اندمثل امروز که یاد تولد تودر دل منزنده ست

متن تبریک تولد پدر صمیمی

متن مناسبتی جدید/ متن های کوتاه مناسبتی شهریور 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن تولد پدر دوست صمیمی

گر بپرسی
کِی بمیرم با چه ذکری در کجا؟

پاسخ آید
یا مُحَرّم ،یا حسین ، یا کربلا

#امام_حسین❤️
الٰلّٰهُمَ اَرْزُقْنٰا زیّٰارة الْحُسَیْن🙏

🌸🍃عاشقان
꧁🌺꧂‎امام حسین꧁🌺꧂
🌼🍃🌸🍃🌼

#محرم

التماس دعا 🕋
# امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

سَـرَم نَـذر سَـر ، سَـردار بـی سَـر:) # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

پـــ♥️ــــدر

حڪم ضربان قلب خونه را دارد

خدایا ضربان قلب هر خونه اے را حفظ ڪن

اللهم آمین» # پدر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

❁━━─چَشم ٺو …

مایہ‌ے آرامش هر صبـــح من اسٺ↠

⁂پلڪِ خود باز ڪن⁂

اندوه جهانم برود…♥️🔗

─━─•⊰صبح بخیـر زندگےِ مـــن ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن تولد پدر صمیمی

بی راه نرو ساده تَرین راه

 حُسین اَست…🖤 # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

بر نام حُسینْ و کَربَلایش صَلَواتْ

بر نام ابوالفَضْل و وَفایَشْ صَلَواتْ

بر اَهْلِ حَرَمْ بہ حَقِّ زَهراء(س) صَلَواتْ

بر جملہ یِ یاوران مُولا صَلَواتْ…

󾁅♡اللَّهُمَّ صَلِّی عَلَى مُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد و عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أعْداءَهُم أجْمَعِین♡󾁅

🍂🍂🍂🍃🍃🍃🍃

التماس دعا 🕋
محرم # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمی

محرم رسیده ، یادمان باشد …

اول نماز حسین،
بعد عزا؎ حسین،
اول شعور حسینے،
بعد شور حسینے،
محرم زمان بالیدن اسٺ، نه فقط نالیدن …
بساطش آموزه است نهـ موزه!
تمرین خوب نگریستن اسٺ. نه فقط خوب گریستن!

محرم🏴
ما ملت امام حسینیم🏴

#اللٰهُمَ‌عَجِّلْ‌لِوَلیِکَ‌الفَرَجْ‌

التماس دعا و تفکر 🕋
# امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

✨🌼✨

راه را باز نماييد…محرم آمد
دم بگيريد که هنگامه ي ماتم آمد
دست بر سينه نهاده…همه تعظيم کنيد
مادري دست به پهلو، کمري خم آمد

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ
وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ
وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ

#محرم # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

هرگز مباد
خاطر ما
خالی از غمت..

[حسین من♥️]

# امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

کی شود “حر” بشوم

توبه مردانه کنم “حسین” # امام حسین

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

فقط میخوام بهت بگم که

یه نفر پای تموم نیومدن ها ، نبودن ها

و نخواستن هات تموم قد وایساده

تولدت مبارک رفیق من🫀🚶🏽‍♀️” # بامعرفت # تبریک تولد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

من فقط تورو میشناسم🫂

حتی اگه نفسام تموم بشن🕊️

چون تو بی نظیری🤍✨

من‌دیگه‌اسیر‌امتحان‌سخت🫧🤌🏻

نداشتنت نمیشم🫂🫱🏻‍🫲🏼

[تولد مبآرک ستاره درخشآن من🤍🫂] # تبریک تولد

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

بے ٺو شَب ، شَب اسٺ ! امّا بھ خِیر نیسٺ..🌙🫀 # عشق یک طرفه # شب بخیر # درسی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

خیلی دلم گرفته برای محرمت

من زنده‌ام فقط به هوای محرمت…♥️ # خدا # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

◼️پرسیدم از هلال ماه، چرا قامتت خم است
آهی کشید و گفت : که ماه محرم است

◼گفتم: که چیست محرم؟
با ناله گفت : ماه عزای اشرف اولاد آدم است

التماس دعا 🕋
# امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

حیران شده ام کار مرا آسان کن
صحرای غمم قسمت من باران کن

یا مرگ بده تمام کن کارم را
یا باز مرا در حرمت مهمان ک
اللهم_ارزقنا_ڪربلا

محرم💔

التماس دعا 🕋 # امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

دوباره تولدم شد :)یعنی الان باید خوش حال باشین ک من تونستم 1سال دیگه هم کنار بدبختی‌هام زنده بمونم و باید اینو بدونین ک هرسال زمان فوت کردن شمع ها آرزو میکنم ک این آخرین تولدم باشه # خسته # تولدم

متن تولد پدر دوست صمیمی

بی راه نرو ساده تَرین راه حسین است # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

”گفتم محــرم کـه بشـه،واست قیامـت میکنیـم..🖤!” # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

‏طالب جنت‌شدم نه محض ناز و نعمتش

آرزو دارم ببینم آب مینوشد حسین :)♥️

• التماس دعا # خدا # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

صلی الله علیک
یه سلام که میدم
رو به حرم
به حرم میرسه پای دلم..♥️

[السلام علیک یا اباعبدلله]
# امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!

ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..🖤 # امام حسین

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند # ادبی

متن تولد پدر صمیمی

به غروب کربلا قسم
به خودِ خودِ خدا قسم
تورو دوست دارم حسین..♥️ # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمی

از ارزوهامون یه رویا ساختیم از جنس زمستون # ادبی

متن تولد پدر دوست صمیمی

و تو عزیزترین
کسی هستی که
در قلبم دارم
حسین من..

#شب_زیارتی♥️ # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پشتم به تو گرم بود و قلبم به صدایت..
تو بگو من بی تو با غم دنیا چه کنم پدر # پدر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

✨🌼✨

عطری که می آید، از حرم می آید
از تُربت سیدالامم می آید
آوای مُحّرم و حسین و زینب
با مرثیه های مُحتشم می آید

#دست_ما_را_به_محرم_برسانید
#محرم
# امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

نور می آید
قافله ی حسین
از دور می آید ..♥️

[السلام علیک یا غریب الوطن] # امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

🔸 شال و لباس مشکی ما را بیاورید

🏴 حی علی العزا که محرم رسیده است

التماس دعا # امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

بغلم کن حسین
تو که میدونی
خونِ دلم..♥️

-شب زیارتی سیدالشهدا علیه السلام- # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

مَزه ی زنــدگـی تَلخ تـَـر از زَهرِ مـرا
نَمـکِ دستـ امامـ «حسنـ»
شــیرین کَرد # ادبی

متن تولد پدر صمیمی

سلام بر پرچم و و علم
سلام بر شعر محتشم
سلام بر محرم ….

# امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمی

هر شب باید
مجنونت شم
لیلا کیه،لیلا تویی
قربونت شم..♥️

[السلام علیک یا اباعبدلله] # امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

دنیای منی حسین
از دنیا تورو می خوام
این خواهش قلبمه
شب جمعه حرم بیام..♥️

[صلی الله علیک یا ساکن کربلا]
# امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

یه مرداد‍‍یم با یه عالم غرور !

یه کوهم که پیش کسی خم نشد 🖤🍷

.

.#رضاصادقی # مغرور

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

حسین جان
فدای تو
سر و جان..

#شب_زیارتی♥️ # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین.. # امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

ای حسین
دردمندم، دلشکسته‎ام
و احساس می‎کنم که
جز تو و راه تو دارویی دیگر
تسکین بخش قلب سوزانم نیست…
ای حسین!
در کربلا،
تو یکایک شهدا را در آغوش می‎کشیدی، میبوسیدی وداع می‎کردی.
آیا ممکن است،‌
هنگامی که من نیز به
خاک و خون خود می غلطم،
تو دست مهربان خود را
بر قلب سوزان من بگذاری
و عطش عشق مرا
به تو و به خدای تو سیراب کنی؟

-مصطفی چمران-
# امام حسین # ادبی

متن تولد پدر صمیمی

🎞 #نماهنگ

لباس مشکی‌مان را به دستمان بدهید
صدای پای محرم می‌آید…

▪️ما ملت امام حسینیم
# امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

خدا هر گناهی باشه
به حسین میبخشه..♥️

[التماس دعا] # امام حسین # خدا

متن تبریک تولد پدر صمیمی

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش كه در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمی

بوی سیبُ
حرم حبیبُ
حسین غریبُ
کرببلا..♥️

-شب زیارتی سیدالشهدا علیه السلام-

# امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمی

جهان ک لطف ندارد
بگو نجف چ خبر؟ # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

🏴

سلام پرچم سیاه روی گنبد طلا
سلام صاحب عزا
سلام آه فاطمه

سلام اشک مرتضی
سلام روضه حسین

سلام پیروهن سیاه، رفیق آشنا

سلام ساقی حرم
سلام ای امیر با ادب
سلام با وفا

◾️فرارسیدن ماه محرم ایام سوگواری سرور آزادگان جهان امام حسین (ع) را تسلیت می‌گوییم🥀

#محرم # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

حرف قلبمو
باید بگم بهت
دست من که نیست
اگه هستم عاشقت
عزیزم حسین.. # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

اگر چه با عشق مرا کور کرده ای اما میتوانم آینده را با تو زیبا ببینم…تولدت مبارک # دوستت دارم # تبریک تولد

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

دلتنگم برا لباس نوکریم
میمیرم برای ماتمت حسین..♥️ # امام حسین

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

آه کربلا
فقط همین
آه..♥️

-حسین من- # امام حسین

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

نمیتوان انکار کرد که زیبا هستی…

نمیتوان انکار کرد که قابل بوسیدن هستی…

لبخند تو جادویی است…

تولدت مبارک عشقم # دوستت دارم # تبریک تولد

متن تولد پدر دوست صمیمی

الفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعداد
پیش از تولد تو به صف ایستاده اند
تا راز زاد روز تو را بدانند
تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

امروز روز توست ، روز میلادت
دنیا تبسم کرده است امروز با یادت
امروز بی شک اسمان ابی ترین ابیست
چرخ و فلک همچون دلم درگیر بی تابیست
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

عزیزم منت بر سر تقویم نهادی ! امروز را سرافراز کردی و باقی روزها را در حسرت گذاشتی
تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تو هیچی کم نداری ؛ برای همه چیز من بودنتولدت مبارک پدر

متن تولد پدر صمیمی

دینگ دینگ دینگ
خب بازم وقتش شد
روزی که برا من بهترین روز دنیاس رسید
تو به دنیا اومدی عشقم
تا من توی این دنیا یه فرشته کوچولو داشته باشم
تا یکی باشه که با خنده هاش بخندم
و با ناراحتیاش ناراحت باشم
یکی که بشه تنها دلخوشی من توی این دنیا
ی دختر مهربون خوشگل جذاب لجباز ی دنده کله شق و صبور و البته خابالو خسته
بهترین هدیه خدا به من
هر جای زندگیم
تو هستی توی هر لحظه اش
کنارم بودی مگه میشه خدا رو بخاطر تو شکر نکنم
اخه مگه میشه
روز تولدت بهترین روز دنیا نباشه برامتولدت مبارک بابا بزرگوار

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

آرزو می کردم که درجشن میلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشم تا در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم
و درکلبه انتظارت بوسه هایم را میهمانت !تولدت مبارک پدر

متن تولد پدر دوست صمیمی

سالروز تولد قشنگت را با رقص سفید برف ها همچون سفیدی دلت بر اسمان قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم . . .

متن تولد پدر دوست صمیمی

مبارک باشه میلاد شما خاتون
شمایی که ستاره جون میگیره توی چشماتون
شمایی که شدید معنای شعرای من عاشق
شما که زندگی میده بمن هرم نفسهاتون

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

تو دنیای بی سروته من چی دارم به جز خودت
می خوام که غوغا بکنم بیام جشن تولدت
تویک تولدی شدی به قلب زخمی ام ببین
که با تومن ظهور شدم احیا شدم مثل نگین

متن تولد پدر صمیمی

روز تولد تو و گرچه نه یم کنار تو
مبارک ای عزیز جان تولد و بهار تو
در این دیار نازنین ، که یاسمن شکفته است
شکفته باد نرگس جمال نوربار تو . . .

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر عزیزم در روز تولدت می‌خوامکه اینو بدونی شما حقیقتا یک الگو ؛یک دوست و یک معلم برای من هستیدزادروزت خجستهبابا جون تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

روز تولد تو روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان
روز تولد تو گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است . . .

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

میلادت ای دوست مبارک باشد / پیوسته دلت شاد سعادت باشد
هر سبزۀ سبز رنگ بهارت باشد / راهـت سپید راه عــدالـت باشد
چـــشـــم شــادی نگارت باشد / ایــــــزد پـشـت و پـناهت باشد
میلادت ای دوست مبارک باشد / دلـشاد ازین اهل جماعت باشد . . .

متن تولد پدر صمیمی

مهربانم !
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک تنها مرد زندگیم!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

ساعتها
روزها
و ماهها
منتظری
تاباگفتن یک جمله کوچیک دلی را شاد کنی
اما انقدر در گیر مشکلاتی که
یادت میره
یا مناسبت را فراموش میکنی
یا اصلا نمیدونستی چنین مناسبتی هست…..شایدازخودت
دلخورشی
دلگیرشی
برنجی…..
اما
من
نه دلخورم
نه دلگیرم
چون هنوز دیر نیست
و من همین الان تصمیم گرفتم ،بگم
….بزرگوارتولدت مبارک عشقم بابای قشنگم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

با هفت آسمون پر از گل یاس و میخکباصد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولکیه قلب عاشق بایه احساس بی قرارو کوچکفقط میخوادبهت بگه تولدت مبارکاز طرف دختر کوچولوی بابا

متن تولد پدر صمیمی

من به شدت خوشحالمچون بهترین پدر به من داده شده.تو یک پدر واقعی بودیکه مرا با تمام قلبت دوست داشتیتولدت مبارک پدر عزیزم

متن تولد پدر دوست صمیمی

تولدت مبارک،خوش اومدی ستارهاگرچه ازراه دورهیچ فایده ای ندارهشمعهاروروشن کن وبه جام دوتاروفوت کننمیشه پیشت باشم فقط برام سکوت کنتواین روزطلایی نگوکمی غم داریبدون که دیوونه ای به نام سارا جون داریتولدت مبارک پدرم

متن تولد پدر دوست صمیمی

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل یاسمنمبابای من تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

داره بارون میاد خوب که نگاه کردم.
.
.
.
هوا که ابری نبود…
.اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن……
آخه یکی ازشون کم شدهمهربون ترین پدر تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

جامه ام را پر میکنم از عطر تو
خیالت را با من یکی
میجویم تورا میان شقایق ها ، در زیر باران !نبیند دیده ام غیر تو
بر لبم زمزه ی نام تو
در نگاهم شوق تماشای تو
هوایم سرشار از نفس های تو …تمام آیینه ها را از عکس تو پر میکنم
تمام جاده هارا با تو قدم میزنم
من تو را با من زندگی میکنم ..تقدیم زیباترین تبریک برای تولد پدر گلم

متن تولد پدر صمیمی

بازم شادی و بوسه ، گلای سرخ و میخکمیگن کهنه نمی شه تولدت مبارکتو این روز طلایی تو اومدی به دنیاو جود پاکت اومد تو جمع خلوت ماتو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روزاز اسمون فرستاد خدا یه ماه زیبایه کیک خیلی خوش طعم ،با چند تا شمع روشنیکی به نیت تو یکی از طرف منالهی که هزارسال همین جشنو بگیریمبه خاطر و جودت به افتخار بودنتو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتیبا یه گریه ی ساده به دنیا بله گفتیببین تو اسمونا پر از نور و پرندستو قلبا پر عشقه رو لبا پر خندستا تو هستی و چشمات بهونه س واسه خوندنهمین شعر و ترانه تو دنیای ما زندسواسه تولد تو باید دنیا رو اوردستاره رو سرت ریخت تو رو تا اسمون برداینا یه یادگاری توی خاطره هاتهولی به شوق امروز می شه کلی قسم خوردتولدت عزیزم پراز ستاره بارونپر از باد کنک و شوق ،پر از اینه و شمعدونالهی که همیشه واسه تبریک امروزبیان یه عالم عاشق ،بیاد هزار تا مهمونامروز ، سالروز میلاد توست ومن هنوز همچون تمام سالهای گذشتهدر حیرتم از داشتنت .در کنار تمام داشته هایم ، تنها تو ،دلیل کافی خوشبختی ام هستیبابای من تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

روز تولدت شد و نیستم اما کنار توکاشکی می شد که جونمو هدیه بدم برای تودرسته ما نمیتونیم این روز و پیش هم باشیمبیا بهش تو رویامون رنگ حقیقت بپاشیممیخوام برات تو رویاهام جشن تولد بگیرماز لحظه لحظه های جشن تو خیالم عکس بگیرممن باشم و تو باشی و فرشته های آسمونچراغونی جشنمون، ستاره های کهکشونبه جای شمع میخوام برات غمهات و آتیش بزنمهر چی غم و غصه داری یک شبه آتیش بزنمتو غمهات و فوت بکنی منم ستاره بیارماشک چشاتو پاک کنم نور ستاره بکارمکهکشونو ستاره هاش دریاو موج و ماهیاشبیابونا و برکه هاش بارون و قطره قطره هاشبا هفت تا آسمون پر از گلای یاس ومیخکبا ل فرشته ها و عشق و اشتیاق و پولکعاشقتو یه قلب بی قرار و کوچکفقط می خوان بهت بگن :.

متن تولد پدر دوست صمیمی

وقتی نگاه تو به دنیا افتاد
یک حس عجیب در دل ما افتاد
در گوش بهار، آسمان چیزی گفت
نام تو سر زبان گلها افتادتولدت مبارک عشق من بابای من

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارم و سبدی از گلهای یاس و پونه با یهآسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت پدر جان

متن تولد پدر دوست صمیمی

جای هیچکس را هیچکس دیگر نمیتواند پر کند !مهربانم :تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توستبا شکوه ترین روز دنیا تولد توست پس برایمن بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم پدر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زندگى خواب لطیفى است که گل مى بیند
اضطراب و هیجانى است که انسان دارد
زندگى کلبه ى دنجى است که در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد
گاه با خنده عجین است و گهى با گریه…
گاه خشک است و گهى شر شر باران دارد
زندگى مرد بزرگى است که در بستر مرگ
به شفابخشى یک معجزه ایمان دارد
زندگى حالت بارانى چشمان تو است
که در آن قوس و قزح هاى فراوان دارد
زندگى آن گل سرخى است که تو مى بویى
یک سرآغاز قشنگى است که پایان دارد۶۰ شعر، دوبیتی و متن تبریک تولد به پدرهای مهربون و زحمت کش

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

بهترین دوست کسی است که از شما می خواهد خودتان باشید و در هر شرایطی شما را دوست دارد
بهترین دوست من تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

وقتی دنبال بهانه هستی همه‌ بهانه‌های دنیا، بی‌بهانه گم می‌شوند.
همکار خوبم تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

رفیقیک سال دیگه گذشت وکلی خاطره با هم ساختیمبه امید ساختن شادی و خاطره های بعدیتولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تولدت مبارک دوست و همکار عزیز! تو برام مثل یک برادر/ خواهر هستی . کار با تو همیشه سرگرم کننده است. امروز آرزو می کنم روزی با آرزوهای گرم ، غافلگیر کننده و نعمت های زیادی داشته باشی.

متن تولد پدر صمیمی

صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت روز تولدت نثار می کنم و آرزوی سال هایسال زندگی توأم با خوشبختی را برایت دارم.

متن تولد پدر دوست صمیمی

الهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشی…تولدت مبارک دوست و همکار عزیزم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

همکار گرامی!
قدرت، اراده و روح بزرگ شما باعث حیرت همگان بوده
و من همواره شما را تحسین می کنم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

مدیریت محترم
امیدوارم زندگی برای شما مفهوم زیبایی و موفقیت باشد. تبریک صمیمانه برای زاد روز شما

متن تولد پدر دوست صمیمی

آرزومند پدیدار شدن معجزه‌ خوشبختی در زندگی شما هستم.لحظه‌های خوش و سعادت نصیب شما همکار گرامی
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

فرصت زیستن را قدر بدانید و شادمانه زندگی کنید
همکار گرامی تولد پسرتان را از صمیم قلب تبریک می گویم و برای او موفقیت روزافزون خواستارم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

همکار عزیز؛یکی از مزایای این شغل کار کردن در کنار شماست.
آرزو می‌کنم لحظات شادی را در کنار خانواده‌ محترم‌تان تجربه کنید.تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

تولد شما بی‌شک بهانه‌ای شد برای تشکر از زحمات فراوانتانتولدتان را تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند منان برایتان آرزوی موفقیت و طول عمر با عزت دارم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همکار عزیز/ مدیر گرامیبه اوج رسیدن و در اوج ماندن را برایتان آرزومندیم.
تولدتان مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

همکار بزرگوارسالروز تولدتاناین اتفاق شکوهمند را تبریک عرض می کنمامضای خدا پای تمام آرزوهاتون

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پرواز در آسمان آرزو‌ها و فرود آمدن در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم!
تولدتان مبارک.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

آفتابی طلوع می‌کند و با طلوع آن جهان رنگ تازه ای به خود میگیردتولدتان مبارک باشد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همکار گرامی امیدوارم روز تولد شما شروع یک سالِ پر از موفقیت، سلامت و خوشبختی باشد و در این سال به اهداف خود دست پیدا کنید
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

امروز سالروز گزینش زمین اختیار و انتخاب و نفی بهشت بی دردی از جانب شماست.این انتخاب بر شما فرخنده باد . . .

متن تولد پدر دوست صمیمی

تاریخ تولد یادآور آن است که زندگی را باید جشن گرفت
هرچه بیشتر زندگی تان را گرامی داشته و جشن بگیرید
زندگی بهانه های بیشتری برای جشن گرفتن به شما خواهد دادتولدتان مبارک همکار عزیز!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

خدمت مدیر عامل محترم :
ضمن آرزوی موفقیت روز افزون در زندگی و کسب و کارتان، تولد شما را صمیمانه تبریک عرض می کنم.
از طرف …

متن تولد پدر دوست صمیمی

امیدوارم خوشبختی را حس کنید و نگه دارنده آن باشید
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همکار گرامی امیدوارم روز تولد شما شروع یک سالِ پر از موفقیت، سلامت و خوشبختی باشد و در این سال به اهداف خود دست پیدا کنید
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زندگی را آن چنان بنگرید که زاویه ی دید شما، شادی و خوشی را بسازد. آرزومند بهترین ها برای شما
همکار محترم، تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

به زبانی که سرشار از شادی است زاد روزتان را تبریک می گویم دوست و همکار گرامی

متن تولد پدر صمیمی

همکار عزیز!این روز خاص را به شما تبریک می گویمخبر خوش این که یک سال به بازنشسته شدن نزدیک شدید!تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

تولد شروعی تازه است
و عهدی جدید برای دنبال کردن اهداف با تلاش مضاعف
شما فرد خاصی هستید
و امروز خاص ترین روز زندگی تان
تولدتان مبارک همکار گرامی!

متن تولد پدر دوست صمیمی

زندگی تمامش تجربه است
و تجربه های بیشتر پیوسته باعث بهتر شدن ما می شود
آرزوی عمری طولانی و با عزت برای شما دختر عزیزتان
تولد دخترتان را از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی استاین باشکوه ترین، بر شما مبارک باد . . .

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تولد تکرار امیدواری خداوندی است ، یادآوری این تکرار بر شما همگار عزیز گرامی باد

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی، باشکوهترین پدیده هستی است
این باشکوه ترین، بر شما مبارک باد . . .

متن تبریک تولد پدر صمیمی

چه لطیف است حس آغازی دوباره
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…
روز میلاد…روز تو! روزی که تو آغاز شدی!
تولدت مبارک همکار گرامی

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همکار گرامی!
قدرت، اراده و روح بزرگ شما باعث حیرت همگان بوده
و من همواره شما را تحسین می کنم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

بهترین پیروزی هادر سایه امید و تلاش بدست می آید.همکار عزیز شمانمونه یک فرد موفق و پرتلاش هستیدامیدوارم عمری پر ازموفقیت و آرامش داشته باشید .زادروزتان فرخنده باد

متن تولد پدر دوست صمیمی

آرزومند پدیدار شدن معجزه‌ خوشبختی در زندگی شما هستم.
لحظه‌های خوش و سعادت نصیب شما همکار گرامی
تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

همکار عزیز از تمام زحمات شما در سال قبل کمال تشکر را داریم و امیدواریم تک تک لحظاتتان پر از خوشی و موفقیت باشد
تولدتان مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

استاد بزرگوار تولدتان مبارکآرزو دارم زندگیتاندر مسیر خوشبختی و آرامش باشدو لحظه لحظه هایتان قرین سعادت و پیروزی باد

متن تولد پدر دوست صمیمی

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن تولد پدر صمیمی

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن تولد پدر دوست صمیمی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی # متفرقه

متن تولد پدر دوست صمیمی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.
# عید

متن تولد پدر دوست صمیمی

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن تولد پدر دوست صمیمی

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر # تبریک تولد

متن تولد پدر دوست صمیمی

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄ # تولدم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙
# مادر # زندگی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

متن تولد پدر دوست صمیمی

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…
# عید

متن تولد پدر دوست صمیمی

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 
# یلدا

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن تولد پدر صمیمی

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج # همسر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن تبریک تولد پدر صمیمی

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡ # شب # شب بخیر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

ߊ‌‌ܩܝ‌❟ܝ‌‌🖇
ࡅߺ߳❟ܠܥ‌ ࡅ࡙ߺܣ ࡏܝܝ݅ܝߺܦ߳ܣ😍
ࡅ࡙ߺܣ ܟٜߺࡅ࡙ߺࡏަܝ‌💜.
ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡉ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ ܭܘ ࡅߺ߲ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺ🎉
❟ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡅߺ߳ܝ‌ ܭܘ ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ܨ ܩࡍ߭ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ࡅ࡙ߺ✨
دنیــ🌎ــای مــ💙ــن
تولــــــــــدت
مبــــــــــارکــ💋♥️💋😍🤤

تبریک‌تولد همسر # تبریک تولد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 
# دختر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن تولد پدر صمیمی

سالروز هدیہ شدنت بــہ زمین مبارڪ باد❤️ #اسم # تبریک تولد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))
# یلدا

متن تولد پدر صمیمی

امیدوارم در روز تولدتان احساسات خوب زیادی را در زندگیتان جذب کنید
شما تمام چیزی هایی را که لیاقتش را دارید به دست آورده اید
این که همیشه با خوبی با شما رفتار می شود
زندگیتان همیشه پر از نور خورشید است
و این که هرگز احساس تنهایی نمی کنید
تولدتان مبارک پدر شوهر عزیزم شما فوق العاده اید!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدرشوهر خوبم
خدای اطلسی‌ ها با تو باشد
پناه بی کسی‌ ها با تو باشد
تمام لحظه‌ های خوب یک عمر
به جز دلواپسی‌ ها با تو باشد
تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

امیدوارم زندگیتان با شادی بمباران شود
که هر روز صبح برای شما تبدیل به یک صبح بسیار زیبا شود
آرزو می کنم خوشبختی در چهره ی شما نمایان باشد
تولدت مبارک پدر شوهر جان!

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدرشوهر مهربانم
تو همان پدری هستی که خودم انتخاب کردم
و از این انتخاب خوشحالم
تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

از تو ممنون ام که در زندگی ام هستی
تو قوی ترین دلیل برای زندگی سالم و شاد من هستی.
تولدت مبارک پدر شوهر!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

من احساس می کنم بسیار خوش شانس هستم
که دوست مهربان و فوق العاده ای مانند شما دارم
تولدتان مبارک پدر شوهر عزیزم!

متن تولد پدر صمیمی

پدرشوهر جان قسم بجان عزیزات که هیج گاه
یاد شکوه مند تو از دل نمی رود
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود
تولدت مبارک پدرشوهر جان

متن تولد پدر صمیمی

برای صمیمیت و مهری که دارید هیچ زمانی حس نکردم که در خانواده شما غریبه هستم
سپاس برای تمام خوبی هایتان
تولدتان مبارک پدر شوهر عزیز

متن تولد پدر صمیمی

آرزویم این است که دلت خوش باشد
نرود لحظه ای از صورت ماهت لبخند
نشود غصه دمی نزدیکت
لحظه هایت همه زیبا باشند
از خدا می خواهم
که تو را سالم خوشبخت بدارد همه عمر
و نباشی دلتنگ
زادروزت مبارک پدر شوهر عزیزم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امیدوارم هیچ زمانی مهر و محبت خود را از ما دریغ نکنید پدر شوهر مهربانم
برای شما سلامتی، عشق و خوشبختی را آرزو می کنم
تولدتان مبارک…

متن تبریک تولد پدر صمیمی

نقش پدر در دل‌ هاست
و دیگری جای او را نمی‌ گیرد
آنکه دل‌ ها به عشق او زنده است
در دل ما جای دارد
پدر شوهر عزیزم روزت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

پدرشوهر نازنینم
روز تولدتان را به شما تبریک می‌ گویم
امیدوارم بتوانیم قدردان زحمات شما باشیم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تو همیشه کسی‌ بودی که به من می‌ گفتی‌
هر کار غیر ممکنی رو می‌‌ تونم انجام بدم
اگر به اندازه کافی‌ تلاش کنم
و این تنها دلیلی‌ است که من به این جا رسیدم
تولدت مبارک پدرشوهر عزیزم

متن تولد پدر صمیمی

پدر شوهر خوبم
روز تولدتان را به شما تبریک می گویم
قدردان محبت و زحمات شما هستم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر شوهر عزیزم
امروز که روز توست، به تو فکر میکنم
و به اینکه چقدر برایم با ارزش هستی
روز تولدتان مبارک عزیزم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر جون مهربانم
می دانم که به اندازه کافی قدردان محبت های شما نبوده و نخواهم بود
پشتیبانی و حمایت شما در سال های زندگی مشترک من و پسرتان را هرگز فراموش نخواهم کرد
روز تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امیدوارم که بهترین های دنیا در زندگی شما اتفاق بیفتد
چون شما یکی از افراد بزرگ هستید
تولدتان مبارک!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر من به تو باور دارم، همان طور که تو به من باور داری.تو پدر فوق العاده اي بودی.تولد بر پدر فوق العاده ام مبارک!

متن تولد پدر صمیمی

پدر عزیز، در گنجینه خاطرات زندگی من، آنهایی که با هم به اشتراک داشتیم همان هایي هستند که من بیشتر دلتنگشان شدم.تولدت بر تو مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

پدر عزیز، تو همیشه مانند یک پرنسس با من رفتار کردی.من در روز تولدت برایت آرزو می‌کنم که جشن تولد هاي‌ خیلی بیشتری با ما داشته باشی.

متن تولد پدر دوست صمیمی

من همیشه زمانی که بغلم کردی عاشقت شدم.ممنون که زندگی من را یک زندگی بی نقص کردی.برایت سلامتی خوب و تولدی مبارک ارزومندم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

خیلی از تو ممنونم بخاطر تمام لحظات و تجربیاتی که ما با هم به اشتراک گذاشتیم!باشد که قلب تو پر از فراموش نشدنی ترین خاطرات دراین روز خاص باشد.زمانی که من به عشق و پشتیبانی نیاز دارم، بدون هیچ شکی روی تو حساب میکنم.برای همه ی چیز ممنون و تولدت مبارک پدر عزیزم

متن تولد پدر دوست صمیمی

بابای عزیزمهمیشه دوستت داریم و همیشه عاشقانه کنارت هستیمتولدت مبارک و قلب مهربانت همیشه شاد و زنده باد.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر جانتو تکیه‌گاه کودکی‌ها و همراه و دوست نوجوانی‌هایم بوده‌ای…پدر تو مرا برای عبور از مسیرهای سخت زندگی یاری کردهو همیشه یاورم بوده‌ایروز تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم.

متن تولد پدر صمیمی

از خالی شدن زیر پاهایم هیچ هراسی ندارمچون دست‌های تو پدر همیشه نگهدار من بوده و خواهد بودتولدت مبارک خوب‌ترین خوب‌ها…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدرم تولدت مبارک به یاد دستان پینه بسته و عرق جوینتکه هر لحظه در فکر ما این همه ی رنج را تحمل کردیتولدت مبارک پدر دل آسمانی من و ستاره اي در تاریکی

متن تولد پدر صمیمی

پدر تو شبیه به هر آشنایی هستی که می‌توانم دیده باشمو با این همه شبیه به هیچ کس نیستی…دوستت دارم و تولدت را تبریک می‌گویم…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

اي تنها دلیل رد کردن هر دلیل و اي تنها بهانه ي آوردن هر بهانهعاشق مهربانی تؤام…. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنیتولدت مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

خنده و عشق بهترین چیزهایی هستند که تو به من دادی پدر!بخاطرش ازت ممنونم و برایت تولد خوشی را آرزو مندم

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر خوب و نازنینمهمیشه و هر جا کنار من بودی و همیشه تو را الگوی خویش دیده‌امتولدت مبارک و همیشه پاینده باشی.

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر جانم، بابایی عزیزم…تولدت مبارک…باور داشته باش که اگر چه امروز مردی شده‌اماما تو را هنوز مثل روزهای کودکی با شگفتی و عشق فراوان، دوست دارمهنوز هم تو داناترین هستی و هنوز به قدرت دست‌های تو دل بسته‌ام…

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر تو خواسته یا ناخواسته من را به آدم بهتری تبدیل کردیمن می‌توانم بهتر از این باشماگر تو همچنان دوشادوش و کنار من باشیتولدت، تولد خوبی‌هاست…تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر تو قطعا رویای هر بچه اي هستی و من احساس خوش شانسی میکنم که بگویم تو مال منی.تولد خوشی را برایت ارزو مندم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

در مسیر پرپیچ و خم زندگیپدر تو یار و یاور من بودی و هرگز تنهایم نگذاشتیتولدت مبارک و همیشه زنده و سرافراز باشی.

متن تولد پدر دوست صمیمی

باباتو تنها کسی هستی که می‌توانست من را از میان سنگلاخ‌های زندگیاین گونه هنرمندانه به ساحل امن آرامش برساندتولدت مبارک بزرگترین همراه من…

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر کاش بدانی که تا چه اندازه به تو دلگرم هستمو تا چه اندازه دنیای من به دنیای تو وابسته استبه قامتم نگاه نکن که از تو بلندتر به نظر می‌رسدمن هنوز در دل همان کودکی هستم که دل به پناه دست‌های ستبر تو خوش کرده استتولدت مبارک…

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزتر از جانمتو خوش شانسی و اقبال من بوده و باعث شدی تا در زندگی به موفقیت‌های بزرگ دست یابمسالروز تولدت گرامی باشد.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

من به شدت خوشحالم چون بهترین پدر به من داده شده.تو یک پدر واقعی بودی که مرا با تمام قلبت دوست داشتیتولدت مبارک پدر عزیزم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزماز روزی که به دنیا آمدمدر کنار من بودیمی خواهم تا آخرین نفس کنارم باشینمی توانم روزی را بدون حضورت تصور کنمممنون که همیشه کنارم هستیدوستت دارم پدر عزیزمتبریک تولد

متن تولد پدر دوست صمیمی

به راستی آرزو میکنم که من هم روزی پدری عالی برای فرزندانم باشم،همان طور که برای من بودی.دوستت دارم پدر و باشد که تولد شگف انگیز و خوشی داشته باشی

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر تو همیشه راه راست را نشان من داده‌ایو با حضور تو در زندگی‌ام، نیاز به راهنمای دیگری نداشته‌امتولدت مبارک. همیشه خوش و سلامت باشی.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر عزیزمکاش من نیز مانند تو پدری مهربان و مسئولیت‌پذیر باشمو بتوانم حتی یک ذره مانند تو رفتار کنمپایدار و پاینده باشیتولدت مبارک…

متن تولد پدر صمیمی

پدر گرامی و مهربانمتو خورشید زندگی ما هستی و من همیشه به پشت گرمی و پشتوانه تو گام برمی‌دارمزادروزت خجسته باد…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر تو همیشه الگوی من بودیو همیشه آرزو کردم که شخصی شبیه به تو باشمتولدت مبارک باد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

استوارترین مردی که در زندگی‌ام دیده‌ام،تو بودی پدرممهربان‌ترین کوه مقاومی که در زندگی‌ام احساس کرده‌امپدر تو بودیتولدت مبارک پدر…

متن تولد پدر صمیمی

پدر نگران هیچ چیز نبودم و نیستمتو اجازه ندادی نگران چیزی باشمپدر عزیزم تولدت مبارک…همیشه سلامت و زنده باشی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزمصدای تو برایم گرم‌ترین صدای جهانو آغوش پرمهرت برایم امن‌ترین نقطه جهان استهمواره سلامت و شاد باشیزادروزت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تولدت مبارک پدر خوبم.بگذار این روز به تو بگویم که تا چه اندازه عاشقت هستمعشقی که در لابه لای هیاهوی زندگی، یادم می‌رود به تو بازگویش کنم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

بابای دوست داشتنی منروز میلادت مبارک باشدبه اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا، دوست داشتنی و مهربان هستیو به اندازه تمام دوست داشتنی‌ها، دوستت دارم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

شما قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیپدر مهربانم تولدتان مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر نازنین و مهربانمتولدت مبارک باشد…تولد تو برای من تولد نور و ستاره و بهترین روز جهان بوده است.اگر چه من نبودم روزی که به دنیا آمدی، اما اون روز بهترین روز من بوده است.

متن تولد پدر دوست صمیمی

پدر خوب منمی‌گویند در روز تولد می‌توان یک آرزو کردامروز که روز تولدت است آرزو کن که همیشه همین قدر نزدیک من باشی…

متن تولد پدر صمیمی

بابا جان، بابای عزیزمتولد تو تولد تمام خوبی‌ها در جهان من است…روز تولدت را با تمام وجودم جشن می‌گیرم و یک آرزو می‌کنماینکه سال‌های سال کنار من زنده و تندرست باشی…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تولدت مبارک پدر خوب و خوبترین منبهترین‌های جهان را باید به پای تو ریختو ماندگارترین بوسه‌ها را بر دست‌های تو زد…

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزم، تو به من آموختی که این دنیا چقدر شگفت انگیز است و چگونه با در زندگیم با زمان هاي‌ سخت و چالش هاي‌ روبه‌رو شوم، برای همه ی چیز ممنون و تولدت مبارک بابا

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر خوبمتو باعث افتخار من هستی و همه جا از این که دختر تو هستمبه خود می‌بالم و نام تو را با سربلندی به زبان می‌آورم.سالروز تولدت مبارک باد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تو هرگز یک پدر معمولی نبودیو همیشه من را با رفتارهایت شگفت‌زده کردیهمیشه بودی و همیشه بهترین بودیامیدوارم همیشه باشی…تولدت مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

بابای عزیزتر از جانمتمام باورهای خوب دنیا را از تو دارمو هر احساس زیبایی که در وجودم شکل گرفته،حاصل پروانه‌های آزاده‌ای است که تو در وجودم کاشتی…روز میلادت برای من یادآوری نعمت بزرگی همچو توستتولدت مبارک…

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امروز، روز تولد توستو من می‌خواهم هر آن قدر که می‌توانم بگویم:دوستت دارم پدر…و سبد سبد خوشه ستاره برایت به ارمغان بیاورم.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر تو باورهای من را شکل دادیو آن‌ها را به سمتی بردی تا باور کنم که می‌توانم…اکنون هر آن جایی که ایستاده‌ام، حاصل توانی است که تو سال‌ها پیش به من بخشیدی…تولدت مبارک تکیه گاه همیشگی من…

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

پدر عزیزمتو مثل خورشید بر من می تابیو به زندگیم نور و گرما می بخشیتو به من ابتدا زندگی بخشیدی و سپس عشق و شادی دادیخیلی دوستت دارمتولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

پدر عزیزمتو باعث شدی همیشه احساس کنم یک پرنسس هستمو در قلمرو تو هیچ رقیبی نداشتم.روز میلادت را با تمام وجود شادی می‌کنم…

متن تبریک تولد پدر صمیمی

صدایت امنیت،اسانی و گرما برایم می آورد.اما کیک تولدت هم خوب است. باشد که تمام تبریک هاي‌ تولدت صادقانه باشد.

متن تولد پدر دوست صمیمی

یک پدر حقیقی، کسی شبیه به توست…شبیه به تو که حتی یک لحظه نبودنت، زندگی را تلخ و ناممکن می‌سازد.دوستت دارم پدر، تولدت مبارک.

متن تولد پدر دوست صمیمی

جان جانان منپدر خوب من…سالروز تولدت مبارک…آرزو می‌کنم همیشه کنار ما بمانی و همیشه دست‌های مهربان تو بر سر ما باشد…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر عزیزمصدای تو برای من امن‌ترین و گرم‌ترین صدای جهان استو آغوش پرمهر تو، وسعت قلبم را نورانی می‌کندسالروز میلادت مبارک…

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

بابای خوبمممنونم که یک عمر کنارم بودیو یک لحظه اجازه ندادی حسرت چیزی را در دل احساس کنم…من حس دخترانگی‌ام را از پدر بزرگواری همچو دارم…تولدت زیبایت مبارک.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پدر مهربانم،ای تکیه‌گاه روزهای کودکی و کوه صبور دنیای بزرگسالی‌امتولدت مبارک…برای همه چیز از تو ممنون و قدرشناس هستم.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زمانی که من به عشق و پشتیبانی نیاز دارم

متن تبریک تولد پدر صمیمی

پدر عزیزمتو در ابراز عشق به منسخاوتمندترین جهان شدیو در آغوش تو دختری شدم که از هیچ چیزی نمی‌ترسید.روز زمینی شدنت مبارک!

متن تولد پدر دوست صمیمی

صدای به هم خوردن بال معصوم فرشته‌ها می‌آید انگار آمدن تو نزدیک است.
لمس بودنت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

در روز تولد تو من قصد دارم راز جوان ماندنت را با دیگران به اشتراک بگذارم
و آن دروغ گفتن درباره سن توست.

متن تولد پدر صمیمی

 امروز یک روز خاص است، و آن تولد تو است.
بیا امروز را به گشت زنی و خوش‌گذرانی سپری کنیم.
فقط فراموشمان نشود که یک سال دیگر به زمانی که تو قرار است سنی که داری را از دیگران در شبکه‌های اجتماعی پنهان کنی نزدیک شده‌ایم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 آسمون با وسعتش تقدیم تو
رقص ماهی‌های دریا مال تو
هر چی دارم از تو دارم
زندگیم امروز و فردا مال تو
گل من تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

 فراموش کردن روز تولدت بیشتر شبیه دروغ سیزده بود
بهتر است آن را پس از دریافت این پیام نادیده بگیری. “تولدت مبارک “

متن تولد پدر صمیمی

 اولین موضوعی که با بزرگ شدن تو رخ می‌دهد
فراموشی گرفتن درباره سنی است که به آن قدم می‌گذاری ” تولدت مبارک “.

متن تولد پدر صمیمی

 آرزوهایی که داری برآورده شده و آرزوهای جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند
اما عدد نشان دهنده سن همیشه با  تو است. ” تولدت مبارک “.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 تو تبریک تولد من را سال پیش فراموش کردی
اما من این کار تو را تلافی نمی‌کنم و برای گفتن تولدت مبارک پیش دستی می‌کنم.

متن تولد پدر دوست صمیمی

بازم شده تولد / تولده یه اسکل
دست بزنید براش چون / تازه شده یه شاسکول
از طرف دیوونه ها (دوستان)

متن تولد پدر دوست صمیمی

اه امشب اصلا حالم خوب نیست
چه شبه نحسیه امشب
انگار همه ی دردا تو وجودمه
.
.
ستاد کوفت کردن تولد دوستان
تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

گاو و الاغ و اردک
کبریت و گاز و فندک
جوجه و مرغ و لک لک
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تولدت مبارک. امروز یک شمع به روی کیک تولدت اضافه خواهد شد و پزشک معالجی که داری نیز یک داروی جدید به دفترچه بیمه ات اضافه خواهد کرد.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 تولد ۱۸ سالگی تو دوباره مبارک. با وجود ۲۰ سال تکرار آن.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 ” تولدت مبارک “. نگران نباش، رازی که با من در میان گذاشته‌ای جایش امن است.
من به کسی نخواهم گفت که در چه سالی متولد شده‌ای و چقدر سن داری.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

ببین دختر،دیگه بزرگ شدی. این موضوع را با توجه به سنی که داری میگم.”تولدت مبارک “.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 ” تولدت مبارک ” این پیام صرفاً برای این که در کیک تولد شریک باشم ارسال شده است.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 تولدت مبارک. امروز سنت به عددی رسیده که
با استفاده از شمع‌های روی کیک تولدت می‌تونی کل خونه را در روزهایی که برق نیست روشن کنی.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 می‌خواستم برات یه کارت پستال ارسال کنم و تولدت را تبریک بگم
اما چون هزینه اینترنت کمتر بود، یه پیام برات ارسال کردم.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 ” تولدت مبارک “. اگر از دید جهان ژوراسیک این روز را ببینیم
تو ممکنه حسی شبیه یه دایناسور را داشته باشی.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

” تولدت مبارک ” فقط خاطرت باشه که به محض روشن شدن شمع روی کیک
یک سال به سن تو اضافه میشه.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

برای تولدت به دنبال هدیه‌ای با ارزش و گران‌بها بودم.
تا این که به این نتیجه رسیدم که چه هدیه‌ای با ارزش‌تر از حضور من در جشن تولدت؟

متن تولد پدر صمیمی

به باور همگان فردی که سن بیشتری دارد، از همه عاقل‌تر و حکیم‌تر است.
از نظر من تو داناترینی.” تولدت مبارک “

متن تولد پدر صمیمی

تولدت مبارک. من امسال به عنوان هدیه تولد به تو یک عینک آفتابی می‌دهم.
تا بتوانی نوری که از شمع‌های فراوان روی کیک می‌تابد را تحمل کنی.

متن تولد پدر صمیمی

تولدت مبارک. امیدوارم از کارت هدیه‌ای که برای استفاده افراد مسن توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه شده لذت ببری.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 تولدت مبارک. برای این روز حاضرم یک معامله سودآور با تو انجام دهم.
هم جای کیک تولد و هدیه‌ها پیش من امن است و هم از عدد سنی که داری محافظت خواهم کرد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 من سعی می‌کنم برای تبریک تولد
از کارت‌های تولدی که با سن افراد مختلف تطابق دارد استفاده کنم.
متأسفانه برای تبریک تولد تو موفق به پیدا کردن کاغذ پاپیروس نشدم
و مجبور هستم با شیوه‌ای نوین تولدت را تبریک بگویم.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 خواهر عزیزم شما دومین فرزند مورد علاقه مامان هستی.
حتماً حدس می‌زنی که نفر اول کیه؟ ” تولدت مبارک “

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تو به دنیا اومدی؟ کار خوبی کردی.

متن تولد پدر صمیمی

 عزیزم لطفاً به این موضوع توجه داشته باش که ۱۵ ساله شما ۲۰ سالته! ” تولدت مبارک “.

متن تولد پدر دوست صمیمی

 افرادی که مسن‌تر هستند،
احترام بیشتری از سوی اطرافیانشان دریافت می‌کنند.
خواستم این موضوع را با ارسال این پیام تبریک تولد بیان کنم که احترام زیادی برایتان قائل هستم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

بهتر است آرایش کردن را متوقف کنی
و چین و چروک‌هایی  که داری را با فرا رسیدن سالروز تولدت بپذیری.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 تو شاید بتونی لقب بزرگ‌ترین عضو خانواده را به دست بیاری،
اما مهم اینه که اعضای خانواده به چه کسی اعتماد دارند. ” تولدت مبارک “

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

میدونم که ممکنه اضافه وزن داشته باشم؛
اما نمی‌تونم از خوردن کیک تولدت بگذرم. “تولدت مبارک “

متن تولد پدر صمیمی

 الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی
لپت همیشه قرمز، روی دشمنات زرد، دلت همیشه سبزتولدت مبارک.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

تولدت مبارک
مرسی که برام دوستی هستی که همیشه می‌تونم روش حساب کنم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 یک سال بزرگ‌تر شدی، هنوز آدم نشدی تو؟
تا کی میخوای فرشته بمونی!
سال روز زمینی شدنت مبارک.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

امیدوارم که کیک تولدی که داری بدون قند باشد؛
زیرا مصرف قند در سن بالا مناسب نیست. ” تولدت مبارک “

متن تولد پدر دوست صمیمی

این پیام را صرفاً برای گفتن تبریک تولدت ارسال کردم،
نه برای درخواستی که جهت قرض کردن لباس داشتی؟

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 میدونم منتظری تبریک بهت بگن! میدونم یه اس ام اس که میاد فکر میکنی تبریکه!
میدونم فک کردی ما یادمون نبوده، ولی… من یادم بود! تولدت مبارک عزیزم!

متن تولد پدر صمیمی

 دوستی ما بهترین چیزی است که تاکنون برایم رخ داده
تو بهترین هستی
تولدت مبارک!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امروز خورشید پرنورتر از هر روز دیگه ایه …
چون روز تولد عزیزی مثل تو فرا رسیده
دوستت دارم، تولدت مبارک دوست نازنینم!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

نمی­تونم مسیر باد رو عوض کنم
اما آرزو می‌کنم همه شادی‌های دنیا مسیرشون رو به سمت تو تغییر بدن
تولدت مبارک دوست خوبم!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

یک سال بزرگ‌تر شدی، هنوز آدم نشدی؟!
تا کی میخوای فرشته بمونی؟ هااا؟
سالروز زمینی شدنت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسـی
هرجای دنیـا که میــــری به آرزوهـــات بـرسی
روز تــولـــده توئه میـــــلاد هرچی خاطــــره
روزی که غیـر ممکنه هیچ جـــوری از یادم بره

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

همیشه لبخند بر لبانت
عشق در قلبت
لطف در نگاهت
محبت در چهره‌ات
بخشش در رفتارت
و حق در زبانت جاری باشد
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

 تو از قبل پیرتر شدی اما بهتره نیمه پر لیوان رو ببینیم،
الآن از آینده خودت جوون‌تری! تولدت مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

وقتی حتی در دورترین خاطراتم نزدیکیت را احساس می‌کنم شک نکن
“بهترینی ”
در تنهاییم شمع‌های خاطرت را خودم به جای تو فوت می‌کنم
خواهر عزیزم سالروز تولدت مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

آرزو می‌کنم روز تولدت مثل طعم کیک خامه‌ای شیرین باشه
و سال جدید زندگیت سرشار از شادی و اتفاقات خوب برات باشه.
تولدت مبارک دوستم!

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

  زندگی بسیار بی‌روح و خسته کننده بود
اگر دوستی مانند تو در کنارم حضور نداشت
تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

میلادت ای دوست مبارک باشد
پیوسته دلت شاد سعادت باشد

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 توی این فکر بودم که یه هدیه عالی و جالب و شگفت انگیز برات بخرم
که یهو یادم اومد
تو همین الآن هم منو توی زندگیت داری!

متن تولد پدر دوست صمیمی

 اگر می‌توانستم هر چیزی که دوست دارم در روز تولدت به تو هدیه بدهم
به تو قدرت آن را می‌دادم که بتوانی خودت را از چشم دیگران ببینی
تولدت مبارک نازنین!

متن تولد پدر دوست صمیمی

چند سال قبل وقتی یه ستاره دنباله دار دیدم آرزویی کردم
این آرزو وقتی برآورده شد که تو تصمیم گرفتی رفیق من باشی
تولدت مبارک!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 تمام شب‌ها و روزها را یکی یکی شمردم تا این روز برسه.
سالروز زمینی شدنت مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

دوستان خوب مانند درختان هستند، هرچه سنشان بیشتر می‌شود رابطه‌شان زیباتر می‌شود.
تولدت مبارک.

متن تولد پدر صمیمی

 تو مانند خورشید هستی
حتی زمانی که کنارم نیستی
حضورت را احساس می‌کنم
تولدت مبارک دوست من!

متن تولد پدر دوست صمیمی

  دوستی با تو مث اکسیژن می­مونه که بدون اون نمی­تونم زندگی کنم
تولدت مبارک دوستم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

می‌دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته‌اند
شاید واژه‌های تبریک آن‌ها زیباتر بوده‌اند
اما عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت می‌کنم
قابل قیاس نیست
روز میلاد تو روز شکفتن غنچه‌های مهربانی است
با تمام وجود دوستت دارم
تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 غریبانه‌ترین لحظات چشم‌هایم را؛
به تو می‌بخشم تا به یکرنگی من شک نکنی
حقیقت محض هست؛
خالص و بی‌ریا؛
عاشقانه دوستت دارم
تولدت مبارک عزیزم

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زیباترین گل‌ها را برای زیبایی زندگیت و کوتاهی عمرشان را برای غم‌هایت آرزومندم
تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

 پرواز در آسمان آرزوها و فرود در فرودگاه موفقیت را برایت آرزومندم!
تولدت مبارک

متن تولد پدر صمیمی

پیشم باشی دوست دارم
تنها باشی دوست دارم
امروز روز میلادته
هر جا باشی دوست دارم
تولدت مبارک بهترینم

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     

متن تولد پدر صمیمی

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن تبریک تولد پدر صمیمی

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن تولد پدر صمیمی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن تولد پدر صمیمی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن تولد پدر دوست صمیمی

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن تولد پدر دوست صمیمی

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن تولد پدر صمیمی

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن تولد پدر دوست صمیمی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن تولد پدر دوست صمیمی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن تولد پدر دوست صمیمی

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

‏قیمت اجناس و هزینه زندگی جوری شده که سخت ترین کار دنیا، خرج خونه دادنه!
تو این روزا قدر پدر مادرمونو بیشتر بدونیم…

متن تولد پدر دوست صمیمی

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن تولد پدر دوست صمیمی

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن تولد پدر صمیمی

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

عشـق تویـی عاشـق منم دریـا تـویی قایـق منم اگـر روزی دزدیـدنـت غصـه نخور سـارق منم❤💍

متن تولد پدر صمیمی

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن تولد پدر دوست صمیمی

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن تولد پدر صمیمی

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن تولد پدر دوست صمیمی

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن تبریک تولد پدر صمیمی

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن تولد پدر دوست صمیمی

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن تولد پدر دوست صمیمی

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن تولد پدر صمیمی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن تولد پدر دوست صمیمی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن تولد پدر صمیمی

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن تولد پدر دوست صمیمی

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن تبریک تولد پدر صمیمی

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن تبریک تولد پدر صمیمی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن تولد پدر دوست صمیمی

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن تولد پدر دوست صمیمی

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن تولد پدر دوست صمیمی

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن تولد پدر دوست صمیمی

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن تولد پدر صمیمی

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن تولد پدر دوست صمیمی

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن تولد پدر صمیمی

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن تولد پدر دوست صمیمی

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن تولد پدر صمیمی

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن تولد پدر صمیمی

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن تولد پدر دوست صمیمی

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن تولد پدر صمیمی

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن تولد پدر دوست صمیمی

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن تولد پدر دوست صمیمی

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن تولد پدر دوست صمیمی

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن تولد پدر دوست صمیمی

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

متن کوتاه خواهرانه/ بیو های خواهر [گلچین] | تاو بیو

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

متن تولد پدر صمیمی

خواهر که داشته باشی انگار دنیا رو داری 😊❤
دوستت دارم دنیای من 💫💙 # خواهر

متن تولد پدر دوست صمیمی

با تمام مداد رنگی های دونیا فقط یه چیزی مینویسم اجی خیلی دوست دارم
# خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

یه آرزو کن:🎂
خدایا هیچوقت مارو از هم جدا نکن
خواهرمو میگم:) # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

خواهر که داشته باشی 😇
یه لبخند واقعی گوشه لب برای همیشه داری😉🤗 # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

آهاااای دنیا …
دنیای من خواهرمه❤🍃💫
تو کیلویی چند؟!!😏😂 # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

خواهری یاد بگیر به هرکسی دل نبندی، چون هرکسی لایق قلب تو نیست..! "🥀🧚‍♂️ # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تا تو هستی مُسَکِنی بالاترت نیست خواهریم…:)🌎✨💕🌸
# خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو…❣ # دوستت دارم # زندگی # مادر # عشق یک طرفه # همسر # آرامش # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝 # پدر # دختر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

خواهر
اگه نقطش پایین باشه
میشه جواهر پس زیاد فرقیم ندارن 🙂
جواهــر من روزت مبارکـ… # تبریک تولد # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی
# تبریک تولد # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

متن تولد پدر دوست صمیمی

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

متن تولد پدر صمیمی

خواهر موجودی است که ثابت می کند خدا نمی خواهدما تنها بمانیم 😃💙🤗😉 # خواهر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

نمیدانی داشتنت❤،
میان تمام نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخیِ آخر قصه های امروز،
چقدر میچسبه…. . # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # آرامش # مادر # پدر # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همیشه باش.همینقدر نزدیک.همینطور مهربان.همین اندازه ستودنی…
# مادر # خواهر

متن تولد پدر صمیمی

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه‌ی خــــــــــــــــدا
چراغ یک اتاقش روشن است💡 # خواهر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

ماه‌ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌هاي‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن تولد پدر دوست صمیمی

بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی | تاو بیو

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

رفیق جنسش مهم نیست
مهم کنارت بودنشه # بامعرفت # پسرانه # دختر

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!
‌‌‌‌‌
[ . ☠👅.]
‌‌‌ # نامردی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

هر دوست که دم زد ز وفا

دشمن شد

👤 حافظe²
# نامردی # حافظ

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

به سلامتی خط وسط جاده ها که تیکه تیکه میشن!ولی پا به پات میان
# به سلامتی # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

یـاد گرفتیم حسـادت رفیق از رقـابـت رقـیب بدتره😉🤙🏽 # نامردی

متن تولد پدر دوست صمیمی

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷
# زندگی

متن تولد پدر صمیمی

دلا دیدی که یارانت چه کردند،چه انهادیدنت ازتوگذشتن،به توگفتن همیشه باتوهستیم،چه زودان عهدوپیمان راشکستند..

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

میم مثه مرام… دیدین بیارین برام🤟🤙
# نامردی # لاتی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

-دوستام‌خیلی‌خجالتین +چطور‌ -اخه‌همیشه‌از‌پشت‌خنجر‌می‌زدن # نامردی # لاشی # دروغ

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

وقتی طوفان بیاد تازه معلوم میشه چندتا درخته ریشه دار کنارت بودن…
# بامعرفت

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

کسایی که چهارچشمی منتظر پژمرده شدنت هستن، دشمنایی هستن که فکر میکنی دوستاتن
# ترکی # لاشی # نامردی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

ما ز یاران، انتظار بیشعوری نداشتیم 🙂 # نامردی

متن تولد پدر صمیمی

‏غم بهم خوردن رابطت با رفیق صمیمیت صد برابر بد تر از شکست عشقیه…
# دوستت دارم

متن تولد پدر دوست صمیمی

تو که خودِ خود عشقی
تولدت مبارک
تو هدیه ی بهشتی
تولدت مبارک…💝🎉 # پدر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن تبریک تولد پدر صمیمی

رفیقی ک پشت سرمون حرف میزنه
 بیشعور نیست اصن،ما بیشوریم ک فک میکنیم اون رفیقه…!
 
# لاشی # نامردی

متن تولد پدر صمیمی

دوســـت آن دانـــم کــه گیــرد دســت دوســت ♥ در پـــریشــان حــالے و درمــانـــدگے :/
# لاتی

متن تولد پدر دوست صمیمی

هیچ نقابے، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست!🌱
# لاشی

متن تولد پدر صمیمی

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه
نه زیباترین حقیقت 🙂 # دروغ

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر


اگه با گریہ ڪردن چیزی حل میشد
داروخونه ها پیـــاز میفروختن
پس گریه نکن باش؟
⁧‌ # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمی

هر چقدرم که فکر کنی آدمها رو میشناسی باز یه راهی برای غافلگیر کردنت پیدا میکنن!
# نامردی

متن تولد پدر صمیمی

همیشه با حقیقت بزن تو گوشم ولی با دروغ قربون صدقه ام نرو…
# دروغ

متن تولد پدر دوست صمیمی

کسی که خوشحالت میکنه رفیق صمیمیته
کسی که بدون اون خوشحال نیستی بهترین رفیقت🧡
# بامعرفت

متن تولد پدر صمیمی

به قول تتلو:من از همجنسم چاقو خوردم؛تو حتی به دوتا چشمات هم اعتماد نکن👍👀
# لاشی # لاتی # پسرانه

متن تبریک تولد پدر صمیمی

گاهی در رفاقت، برادرانی بوجود می آید که هیچ مادری قادر به تولد آن نیست …
# مادر

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

به سلامتی کسی که وقتی بردم، گفت: اون رفیق منه
و وقتی باختم گفت: من رفیقتم # لاتی # بامعرفت

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

اونایی که _ واسه ما _ شاخ میشن باید بدونن که _ رفقای ما _ همه خاکسترای روی آتیشن
# انتقام # لاتی

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

دعا می کنم همیشه جاده زندگی تان هموار و آسمان بالای سرتان پرستاره و درخشان باشد. تولدتان مبارک و هر روز، روزی پر رزق و روزی داشته باشید.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

  این کوچکترین فرصتی است که با آن بزرگترین تبریکات را تقدیم تو همکار عزیز و گرامی ام کنم.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

به پشتوانه استاد بزرگی نظیر شما؛
آموختم که در مسیر زندگی چگونه سفری موفق داشته باشم.
ولی نمی‌توانم قدردان این همه تلاش شما باشم.
شاید با تبریک سالروز میلادتان و ابراز خرسندی‌ام از بهره‌مندی از وجود نازنینی نظیر شما بتوانم ادای دین کوچکی کرده باشم.
تبریکات صمیمانه مرا پذیرا باشید.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

زندگی را آن چنان بنگرید که زاویه ی دید شما، شادی و خوشی را بسازد. آرزومند بهترین ها برای شماتولدتان مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

دوست عزیزم، خوش شانس هستم که دوستی مثل تو دارمامیدوارم امروز برات یه روز خاص و پر از شادی باشه و تمام رویاهات به حقیقت بپیوندهمرسی که انقدر دوست داشتنی هستی بهترینتولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

مدیریت محترم
امیدوارم زندگی برای شما مفهوم زیبایی و موفقیت باشد.
تبریک صمیمانه برای زاد روز شما

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

ریاست محترم مجموعه …
تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم.
کار کردن در شرکت شما مایه افتخار و سربلندی ماست.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

آرزومند پدیدار شدن معجزه ی خوشبختی در زندگی شما هستم لحظه های خوش و سعادت نصیب شما همکار گرامیتولدتان مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست و قشنگ ترین لحظه، لحظه روییدن توست.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

استاد عزیز، عمری پایدار و روزگاری خوش را از خداوند برای شما خواستارم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

معلم عزیزم،
کلام روح بخش و دلنشین تو موسیقی دلنوازی است که بر گوش جان می‌نشیند
و آهنگ زندگی را به شور در می‌آورد.
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تبریک من ناچیز می ماند در برابر سخاوت بی نهایت تو. اما با این همه مراتب تبریک مرا در روز تولدت بپذیر.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

میلادت ای دوست مبارک باشدپیوسته دلت شاد سعادت باشد. هر سبزۀ سبز رنگ بهارت باشدراهـت سپید راه عــدالـت باشد. چـــشـــم شــادی نگارت باشدایــــــزد پـشـت و پـناهت باشد. میلادت ای دوست مبارک باشددلـشاد ازین اهل جماعت باشد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

معلم گرامی، امیدوارم در سفر زندگی همیشه راهی برای شادی و رضایت بیابید و در پایان آرزویی نباشد که بدان دست پیدا نکرده باشید
تولدتان مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

پرواز در آسمان آرزو‌ها و فرود آمدن در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم!
تولدتان مبارک.

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است، اما برای من روز میلاد تو سرآغاز فصلی دگر از زندگی است. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

سالروز تولد نقطه مهمی در جاده زندگی است
تا لحظه ای بایستیم
به گذشته و دستاوردهای خود
و به آینده و اهدافی که در ذهن داریم
نگاهی بیندازیم
و با عزم و اراده راسخ سالی جدید را آغاز کنیم
همکار گرامی تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند به اندازه تمام خوبی های دنیا برات آرزوی موفقیت دارم. تولدت مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

مدیر گرامی؛
عزم و اراده شما الهام‌بخش ماست تا کارهایمان را به خوبی انجام دهیم.
آرزو می‌کنیم شادترین تولد طول عمر خود را تجربه کنید و همیشه شاد و سلامت باشید.
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

فرصت زیستن را قدر بدانید و شادمانه زندگی کنید. تولدتان مبارک همکار گرامی

متن تولد پدر دوست صمیمی

آرزو می کنم
به هرچه می خواهید برسید
در جستجوی هرچه هستید آن را پیدا کنید
و هر آرزویی دارید در سایه تلاش و توکل محقق شود
به امید بهترین ها برای شما
روز میلادتان مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

عمری پربرکت و پر از آرامش برایت آرزومندم و امیدوارم سالیان سال روزهای تولدت را با شعف و شادمانی بشماری.

متن تولد پدر دوست صمیمی

همکار گرامی!
قدرت، اراده و روح بزرگ شما باعث حیرت همگان بوده
و من همواره شما را تحسین می کنم
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

زیبایی جهان را دریابید و اندوه های آن را به دست فراموشی بسپارید که زندگی کوتاه است
تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

شب میلادی تو ای دوست بر دل من، شب میلاد همه خوبی هاست… تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

به نام او که مهر را آفرید و مهربانی را و تو را، زادروز تولد شما را صمیمانه تبریک عرض می کنم و عمری پر از سعادت و موفقیت و خوشبختی در کنار خانواده برایتان آرزو دارم.

متن تولد پدر دوست صمیمی

الهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشی . . .تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

معلم عزیزم!
شما به زندگی من معنا دادید و الهام بخش من در این سال ها بوده اید
آرزوی موفقیت و شادمانی برای شما دارم
سالروز تولدتان مبارک

متن تولد پدر صمیمی

خدای اطلسی ها با تو باشدپناه بی کسی ها با تو باشدتمام لحظه های خوب یک عمربه جز دلواپسی ها با تو باشد .تولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

معلم ها معجزاتی هستند که زندگی را در دیوارهای سرد مدرسه قرار می دهند
و شما معجزه ای بودید که به من آموختید چگونه زندگی ارزشمندی داشته باشم
سپاس از زحمات شما معلم گرامی تولدتان مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

عمری پر از سعادت، موفقیت، کامیابی و سلامت برای شما آرزومندم. تولدتان مبارک و با آرزوی بهترین ها.

متن تولد پدر دوست صمیمی

زندگی بسیار کوتاه است
از هر لحظه آن لذت ببرید
و با تکیه بر تجربه های سال های گذشته
سال جدید زندگی را به بهترین شکل ممکن رقم بزنید
تولدتان مبارک دوست گرامی!

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

در ستاره باران میلادت میان احساس من تا حضور تو حبابی است از جنس هیچاز دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشقجشن میلادت را به پرواز می روم در این خانگی ترین آسمان بی انتهاآسمانی که نه برای تو که تنها برای ما آبیستتولدت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

 همراه یک طلوع در این خجسته یاد در سالگرد بهاران هستیت روزیکه زندگی بر لبان تو بوسه زد با صد خلوص هم آستان دل، خواهم که بمانی

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

نـفـس باد صبا مشک فشان خواهد شدعالـم پیر دگرباره جوان خواهد شدارغوان جام عقیقی به سمـن خواهد دادچشم نرگس به شقایق نگران خواهد شدآغاز بودنت مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمانه

خوشبختی را حس کنید و نگه دارنده آن باشید
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همکار عزیز!
این روز خاص را به شما تبریک می گویم
خبر خوش این که یک سال به بازنشسته شدن نزدیک شدید!
تولدتان مبارک

متن تبریک تولد پدر صمیمی

امیدوارم زندگی برای شما پر از حکایت های شگفت انگیز و مفرح باشد
زاد روزتان خجسته باد

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز میلاد…روز تو!روزی که تو آغاز شدی!تولد مبارک

متن تولد پدر دوست صمیمی

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با ان به رنج های زندگی هم دل بست….

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

زبان ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن شمادر روز تولدت سر بر زمین سائیده و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خود را بجا آوردهو برایت سال‌های‌ سال عمر با عزت و برکت خواستاریم.باشد که بقاء عمرت با عزت و سربلندی و توام با خدمت باشد . . .

متن تولد پدر صمیمی

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتقلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفتسالروز زمینی شدنت مبارک . . .

متن تولد پدر صمیمی

امروز سالروز گزینش زمین اختیار و انتخاب و نفی بهشتبی دردی از جانب شماست. این انتخاب بر شما فرخنده باد.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

تولد شما بی شک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوانتان . تولدتان را تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

 برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است.
این باشکوه ترین، بر شما خجسته باد.

متن تبریک تولد پدر صمیمی

تولد شروعی تازه است
و عهدی جدید برای دنبال کردن اهداف با تلاش مضاعف
شما فرد خاصی هستید
و امروز خاص ترین روز زندگی تان
تولدتان مبارک همکار گرامی!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

جناب رئیس گرامی!
امیدوارم در سال جدید زندگی
بهترین فرصت ها پیش روی تان قرار گرفته
و همچون گذشته راهنمای افرادی باشید که در آینده زیر نظر شما مشغول به کار خواهند شد
زادروزتان مبارک

متن صمیمی برای تبریک تولد پدر

امروز مسن ترین فرد زندگی قبلی تان و
جوان ترین فرد زندگی پیش رویتان هستید
این نقطه عطف بر شما مبارک همکار محترم!

متن تبریک تولد پدر صمیمی

همه واسه تولد عزیزانشون هدیه میدن،من هیچی به فکرم نرسید چی بهت بدم،مرغ عشقمو که خیلی دوسش دارم روز تولدت آزاد کردم.
یه دونه خودم،تولدت مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *