متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن بیو واتساپ مفهومی

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیو واتساپ مفهومی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

« گناه من خوبیام بود »

متن بیو واتساپ مفهومی

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن بیو واتساپ مفهومی

این نیز بگذرد … مانند همیشه

متن بیو واتساپ مفهومی

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن بیو واتساپ مفهومی

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن بیو واتساپ مفهومی

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن بیو واتساپ مفهومی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیو واتساپ مفهومی

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن بیو واتساپ مفهومی

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن بیو واتساپ مفهومی

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن بیو واتساپ مفهومی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیو واتساپ مفهومی

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن بیو واتساپ مفهومی

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن بیو واتساپ مفهومی

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن بیو واتساپ مفهومی

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن بیو واتساپ مفهومی

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن بیو واتساپ مفهومی

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن بیو واتساپ مفهومی

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن بیو واتساپ مفهومی

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

متن بیو واتساپ مفهومی

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن بیو واتساپ مفهومی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیو واتساپ مفهومی

« گناه من خوبیام بود »

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن بیو واتساپ مفهومی

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن بیو واتساپ مفهومی

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن بیو واتساپ مفهومی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن بیو واتساپ مفهومی

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن بیو واتساپ مفهومی

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن بیو واتساپ مفهومی

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن بیو واتساپ مفهومی

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن بیو واتساپ مفهومی

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن بیو واتساپ مفهومی

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘

متن بیو واتساپ مفهومی

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

متن بیو واتساپ مفهومی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیو واتساپ مفهومی

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن بیو واتساپ مفهومی

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن بیو واتساپ مفهومی

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن بیو واتساپ مفهومی

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه یه روز بگن که بهترین زنان جهان کی ان میگم کسایی که تنهایی رو یاد گرفتن😎😃😏😊😉

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘

متن بیو واتساپ مفهومی

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن بیو واتساپ مفهومی

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن بیو واتساپ مفهومی

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن بیو واتساپ مفهومی

شاه پسر روانی

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

صدای یک فرشته 💕
آغاز یک معراج💖
و شروع یک زندگی🌱
تولدت مبارک بهترینم💚
#شیدایی
تبریک تولد نوزاد , قدم نورسیده

متن بیو واتساپ مفهومی

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن بیو واتساپ مفهومی

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن بیو واتساپ مفهومی

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

دنیا وقتی قشنگِ کهبه یکی انقد مطمئن باشیکه میدونی رهات نمیکنه

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی بهشت استبرای آنهایی که؛عاشقانه عشق میورزند!بی پروا محبت میکنندو کمتر ازدیگران انتظار دارند

متن بیو واتساپ مفهومی

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]

متن بیو واتساپ مفهومی

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن بیو واتساپ مفهومی

تــــــــــــو پنهانی ترین
دلتنگی منی …

متن بیو واتساپ مفهومی

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم
این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتَنگی خیابانی‌ست پُر رفتُ بی آمد

متن بیو واتساپ مفهومی

تو بهترین سال هایِ زندگی مون؛
منتظرِ اومدن بهترین سال هایِ زندگی مون هستیم !گ

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …

متن بیو واتساپ مفهومی

او هیچ وقت نرفت !فقط پایش لغزید !سرش به اتفاق تازه ای خورد !و آلزایمر گرفت !همین

متن بیو واتساپ مفهومی

در هوای تو ، دنیا را خواهم گشتکجایی ؟برگرد . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه یه دلیل برای لبخند وجود داره ، پیداش کن

متن بیو واتساپ مفهومی

یک روز من سکوت خواهم کرد ، و تو برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید

متن بیو واتساپ مفهومی

آدمها یه روزی میرن که مهمن ، و یه روزی برمیگردن که مهم نیستن

متن بیو واتساپ مفهومی

یه روز میاد که می فهمی من مثل بقیه نبودم ، اون روز دیگه تو برام مثل بقیه ای

متن بیو واتساپ مفهومی

صدا کن مرا ، صدای تو خوب است…

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

آه یک روز همین آه تو را می گیرد

متن بیو واتساپ مفهومی

مرا از دور تماشا کن ، من از نزدیک غمگینم

متن بیو واتساپ مفهومی

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن شباهت ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

متن بیو واتساپ مفهومی

قـدر لحـظـه ها را بـدان
زمـانی می رسد که تـو دیگـر قادر نیستی بگـویـی
جبــران می کـنم . .

متن بیو واتساپ مفهومی

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما…

متن بیو واتساپ مفهومی

به بودن ها دیر عادت کن و به نبودن ها زود….!آدم ها،نبودن را بهتر بلدند

متن بیو واتساپ مفهومی

آهنگ تند زندگیبرای رقصیدن است نه دویدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

نگران فردایت نباشخدا از قبل آنجاست

متن بیو واتساپ مفهومی

امکان تحقق یک رویاست که زندگی را جذاب می کند

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

انجام کارهای غیر ممکن نوعی لذت است

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی درست در لحظه سقوطفرصت پرواز هم هستانتخاب با توست

متن بیو واتساپ مفهومی

بدترین شکنجه آن است کهدیگر نتوانی دوست بداری

متن بیو واتساپ مفهومی

مجرای ورود به قلب انسان ها ، گوش های خودمان است

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کنداما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ

متن بیو واتساپ مفهومی

دعا کن ، دعا کن و بخواه ، شاید بزرگترین آروز یتو ، کوچکترین معجزه ی خدا باشد

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به افدافتان زیاد است ، پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردنتان را ببینید

متن بیو واتساپ مفهومی

من به خودم قول می دهم که تنها به بهترین ها بیاندیشم ، تنها برای رسیدن به بهترین ها تلاش کنم ، و تنها انتظار بهترین ها را داشته باشم

متن بیو واتساپ مفهومی

غم که از حد بگذرد دل حس ِ پیری می کند سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل میخواهی تسلیم نشو ، به اهدافت فکر کن

متن بیو واتساپ مفهومی

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت / خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر

متن بیو واتساپ مفهومی

شبگردی می کنم اما صدای نفسهایت را از پشتِ هیچ پنجره و دیواری نمی شنوم
آسوده بخواب نازنینم ، شهر در امن و امان است ، تنها خانه ی من است که در این شهر در آتش میسوزد !

متن بیو واتساپ مفهومی

خواستم هر چیزی را که بوی تو میداد بسوزانم ولی افسوس جانم آتش گرفته …

متن بیو واتساپ مفهومی

من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

به تو که فکر میکنم
بغض می آید
اشک می آید
دلتنگی می آید
به تو که فکر می کنم مهمانی عجیبی به راه می افتد !

متن بیو واتساپ مفهومی

اشک های گستاخ !!! گونه های من جای لیز خوردن نیستند ، آرامش صورتم را برهم نزنید !

متن بیو واتساپ مفهومی

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر ، فراموشش کردم …
اما نمی دانند هنوز هم کسی اشتباه تماس می گیرد سست میشوم که نکند تو باشی !

متن بیو واتساپ مفهومی

بی تو هر شب از خواب هایم صدای گریه می آید !

متن بیو واتساپ مفهومی

گله نکن آدم برفی
من اگر به تو نزدیکتر شوم دلِ سوخته ام آبت میکند !

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن …
چون اونا میفهمن ؛
میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …!

متن بیو واتساپ مفهومی

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن
که لازم است
انگور را هم
که زیاد بجوشانی نجس میشود…

متن بیو واتساپ مفهومی

هر شب آب نمک قرقره می کند
گلو درد دارند چشم هایم !

متن بیو واتساپ مفهومی

دنیایی که در آن تو نیستی ، ارزش نفس کشیدن ندارد …

متن بیو واتساپ مفهومی

آری که چه بی رحمانه آمده است که بماند برای همیشه ، غم تو در دل من …

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

رفته ای و من هر روز به موریانه هایی فکر می کنم که آهسته و آرام گوشه های خیالم را می جوند
تا “بی خیال” نشده ام برگرد !

متن بیو واتساپ مفهومی

گفتند فراموشش کن آرام میگیری …
فراموشش کردم اما کمی قبر تنگ است !

متن بیو واتساپ مفهومی

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

متن بیو واتساپ مفهومی

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد ،
دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

چاره ای نیست
این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود
تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند …
همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند
از آدم های یک ساعت دیگر میترسم
چون درگیر هزاران ثانیه اند
ثانیه هایی که در هرکدام
رنگی دگر به خود میگیرند !

متن بیو واتساپ مفهومی

چون بسى ابلیس آدم روى هست
پس به هر دستى نشاید داد دست !

متن بیو واتساپ مفهومی

بینِ مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام ! ســـــکـــــوت …

متن بیو واتساپ مفهومی

من درگذشته ام در گذشته ام !

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیو واتساپ مفهومی

تلخ منم همچون چای سرد که نگاهش کرده باشی ساعات طولانی و ننوشیده باشی
تلخ منم ؛ چای یخ که هیچکس ندارد هوسش را …

متن بیو واتساپ مفهومی

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن بیو واتساپ مفهومی

شبیه خاکستر سیگار پیرمردی شده ام که آلبوم عکسهای قدیمی اش را با حسرت ورق میزند و هر از گاهی دستی به عکسی میکشد و نگاهی در آینه به موههای سپیدش میکند !
میخندد و لبخند بر صورتش میخشکد و میگرید و میمیرد …

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی انسان تمام عمر کار بکند ،
لحظه ای فرا می رسد که در می یابد کارهای دیگری نیز می توانسته بکند ،
مثلا : عاشق شود و زیر باران قدم بزند…
به دنیا و مشکلاتش و لو برای چند ساعت فکر نکند…
از گرمی دست معشوق گُر بگیرد…
ولی حالا چند حساب بانکی دارد ،
چندین مرضِ سبُک و نیم دو جین قرص برای نفس کشیدن…
از این رو تاسف می خورد !

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود ؟

متن بیو واتساپ مفهومی

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ !

متن بیو واتساپ مفهومی

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…

متن بیو واتساپ مفهومی

صدها بیو پروفایل یک خطی و کوتاه + بیو واتساپ [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••

متن بیو واتساپ مفهومی

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]

متن بیو واتساپ مفهومی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

متن بیو واتساپ مفهومی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن بیو واتساپ مفهومی

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..!

متن بیو واتساپ مفهومی

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن بیو واتساپ مفهومی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن بیو واتساپ مفهومی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

ز جــرت مــیدن بــا حــرفاشــون… بــعد کــه رفــتی میــگن دنــبال بهـــونه بود!

متن بیو واتساپ مفهومی

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه.

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن بیو واتساپ مفهومی

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

از بس شاخ شدى ميترسم جلوت قرمز بپوشم🐃🔴😏

متن بیو واتساپ مفهومی

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن بیو واتساپ مفهومی

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃!

متن بیو واتساپ مفهومی

" رفقا تو مشكلات ميشن جن و ما بسم الله "

متن بیو واتساپ مفهومی

-تو خیلی زشتی *توهم خیلی خوشگلی -جدا چرا؟ فقط خواستم هردومون دروغ گفته باشیم

متن بیو واتساپ مفهومی

زًمانـ£ خیـ🙅🏼‍♀️لیـ عًوض شد🎭 اًما طُ هًنوزم همون عًنتریـ 🤪

متن بیو واتساپ مفهومی

شـیـطـانـَمـ اَمـا فـِرِشـتـهـ هـا دُنـبـالـَمـَنـ

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن بیو واتساپ مفهومی

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن بیو واتساپ مفهومی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن بیو واتساپ مفهومی

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…!

متن بیو واتساپ مفهومی

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست…

متن بیو واتساپ مفهومی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن بیو واتساپ مفهومی

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد …

– امام علی(ع)

متن بیو واتساپ مفهومی

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤

متن بیو واتساپ مفهومی

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡

متن بیو واتساپ مفهومی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن بیو واتساپ مفهومی

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن بیو واتساپ مفهومی

رسیدیم به دل پاییز ؛ چه زود میگذره نه؟ 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن بیو واتساپ مفهومی

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن بیو واتساپ مفهومی

– آخر بِدمد صُبحِ اُمـید از شبِ من … »🌧✨

متن بیو واتساپ مفهومی

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:)

متن بیو واتساپ مفهومی

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن بیو واتساپ مفهومی

محبوب شدنت راهش خراب کردنه بقیه نیست
زور بزن ازشون بهتر باشی…

متن بیو واتساپ مفهومی

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن بیو واتساپ مفهومی

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن بیو واتساپ مفهومی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیو واتساپ مفهومی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن بیو واتساپ مفهومی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن بیو واتساپ مفهومی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن بیو واتساپ مفهومی

♡ ♡ بترسیم
ازـבاـבگاهی‌که…
قاضی‌آن
شاهـב‌باشـב ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن بیو واتساپ مفهومی

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

اين غزل ها به خدا مفت نمى ارزيدند
اگر اين دختر و اين عشوه و اين ناز نبود

• امیرحسین اثنی عشری 

روز دختر مبارک 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

سیگار آخرین انتخاب دختری بود که همه چیشو به یه نَفر باخت(:

متن بیو واتساپ مفهومی

‏راننده اسنپ همینجوری که داشت با سرعت بالا میرفت پرسید مقصدت کجا بود؟ گفتم اینطوری که تو میری، خاک:(

متن بیو واتساپ مفهومی

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن بیو واتساپ مفهومی

‏داره حدوداً دو سال می‌شه که امتحان حضوری ندادم؛ اون بخش از مغزم که
«حفظ می‌کرد» از کار افتاده.

متن بیو واتساپ مفهومی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن بیو واتساپ مفهومی

(سن خودتان) سال پیش من شوت شدم زمین!
❤️ تّوّلّدّܩ ّمّبّاّرّڪ ❤️
#تولدم مبارک

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن بیو واتساپ مفهومی

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
بی‌باده بهار،
خوش نباشد…!

متن بیو واتساپ مفهومی

☽︎فَروَردین‌ْ☾︎راٰ
کوچه‌ِبه‌کوچه‌ِمیگردَم‌به‌دنباٰلت،
تاتورا،ازاین‌☽︎بهٰار☾︎،؏ـاشقاٰنه‌عِیدی‌بِگیرَم♥👫

متن بیو واتساپ مفهومی

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

متن بیو واتساپ مفهومی

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن بیو واتساپ مفهومی

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن بیو واتساپ مفهومی

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

متن بیو واتساپ مفهومی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن بیو واتساپ مفهومی

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن بیو واتساپ مفهومی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

متن بیو واتساپ مفهومی

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

متن بیو واتساپ مفهومی

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

متن بیو واتساپ مفهومی

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن بیو واتساپ مفهومی

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن بیو واتساپ مفهومی

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن بیو واتساپ مفهومی

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن بیو واتساپ مفهومی

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن بیو واتساپ مفهومی

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

متن بیو واتساپ مفهومی

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

متن بیو واتساپ مفهومی

‏مشکلم این نیست که امروز، فردا یا یه ماه دیگه بمیرم، من مشکلم اینه زندگی نکردم

متن بیو واتساپ مفهومی

این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

متن بیو واتساپ مفهومی

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

متن بیو واتساپ مفهومی

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

متن بیو واتساپ مفهومی

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن بیو واتساپ مفهومی

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

متن بیو واتساپ مفهومی

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

متن بیو واتساپ مفهومی

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

متن بیو واتساپ مفهومی

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

متن بیو واتساپ مفهومی

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

متن بیو واتساپ مفهومی

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

متن بیو واتساپ مفهومی

سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

متن بیو واتساپ مفهومی

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

متن بیو واتساپ مفهومی

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

متن بیو واتساپ مفهومی

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

متن بیو واتساپ مفهومی

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

متن بیو واتساپ مفهومی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

متن بیو واتساپ مفهومی

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

متن بیو واتساپ مفهومی

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

متن بیو واتساپ مفهومی

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

متن بیو واتساپ مفهومی

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن بیو واتساپ مفهومی

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

متن بیو واتساپ مفهومی

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)**ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

متن بیو واتساپ مفهومی

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن بیو واتساپ مفهومی

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

متن بیو واتساپ مفهومی

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

متن بیو واتساپ مفهومی

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

متن بیو واتساپ مفهومی

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

متن بیو واتساپ مفهومی

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

متن بیو واتساپ مفهومی

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

متن بیو واتساپ مفهومی

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن بیو واتساپ مفهومی

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن بیو واتساپ مفهومی

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

متن بیو واتساپ مفهومی

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیو واتساپ مفهومی

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

متن بیو واتساپ مفهومی

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

متن بیو واتساپ مفهومی

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

متن بیو واتساپ مفهومی

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیو واتساپ مفهومی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

متن بیو واتساپ مفهومی

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

متن بیو واتساپ مفهومی

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

متن بیو واتساپ مفهومی

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

متن بیو واتساپ مفهومی

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن بیو واتساپ مفهومی

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش زندگی دنده عقب داشت

متن بیو واتساپ مفهومی

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

متن بیو واتساپ مفهومی

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

متن بیو واتساپ مفهومی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

متن بیو واتساپ مفهومی

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

متن بیو واتساپ مفهومی

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیو واتساپ مفهومی

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

متن بیو واتساپ مفهومی

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن بیو واتساپ مفهومی

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

متن بیو واتساپ مفهومی

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

متن بیو واتساپ مفهومی

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیو واتساپ مفهومی

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

متن بیو واتساپ مفهومی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

متن بیو واتساپ مفهومی

خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

متن بیو واتساپ مفهومی

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن بیو واتساپ مفهومی

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

متن بیو واتساپ مفهومی

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

متن بیو واتساپ مفهومی

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

متن بیو واتساپ مفهومی

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

متن بیو واتساپ مفهومی

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن بیو واتساپ مفهومی

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

متن بیو واتساپ مفهومی

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

متن بیو واتساپ مفهومی

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

متن بیو واتساپ مفهومی

به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

متن بیو واتساپ مفهومی

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیو واتساپ مفهومی

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

متن بیو واتساپ مفهومی

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

متن بیو واتساپ مفهومی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو واتساپ مفهومی

این قافله عمر عجب میگذرد …

متن بیو واتساپ مفهومی

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیو واتساپ مفهومی

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

متن بیو واتساپ مفهومی

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

متن بیو واتساپ مفهومی

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن بیو واتساپ مفهومی

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

متن بیو واتساپ مفهومی

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

متن بیو واتساپ مفهومی

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

متن بیو واتساپ مفهومی

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

متن بیو واتساپ مفهومی

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

متن بیو واتساپ مفهومی

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

متن بیو واتساپ مفهومی

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

متن بیو واتساپ مفهومی

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

متن بیو واتساپ مفهومی

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

متن بیو واتساپ مفهومی

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

متن بیو واتساپ مفهومی

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

متن بیو واتساپ مفهومی

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

متن بیو واتساپ مفهومی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

متن بیو واتساپ مفهومی

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

متن بیو واتساپ مفهومی

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو واتساپ مفهومی

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن بیو واتساپ مفهومی

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

متن بیو واتساپ مفهومی

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیو واتساپ مفهومی

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

متن بیو واتساپ مفهومی

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

متن بیو واتساپ مفهومی

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیو واتساپ مفهومی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیو واتساپ مفهومی

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

متن بیو واتساپ مفهومی

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

متن بیو واتساپ مفهومی

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

متن بیو واتساپ مفهومی

حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

متن بیو واتساپ مفهومی

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

متن بیو واتساپ مفهومی

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

متن بیو واتساپ مفهومی

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

متن بیو واتساپ مفهومی

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

متن بیو واتساپ مفهومی

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

متن بیو واتساپ مفهومی

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

متن بیو واتساپ مفهومی

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن بیو واتساپ مفهومی

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

متن بیو واتساپ مفهومی

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

متن بیو واتساپ مفهومی

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

متن بیو واتساپ مفهومی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیو واتساپ مفهومی

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن بیو واتساپ مفهومی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیو واتساپ مفهومی

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

متن بیو واتساپ مفهومی

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

متن بیو واتساپ مفهومی

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

متن بیو واتساپ مفهومی

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیو واتساپ مفهومی

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو واتساپ مفهومی

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

متن بیو واتساپ مفهومی

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

متن بیو واتساپ مفهومی

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیو واتساپ مفهومی

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن بیو واتساپ مفهومی

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن بیو واتساپ مفهومی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن بیو واتساپ مفهومی

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

متن بیو واتساپ مفهومی

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

متن بیو واتساپ مفهومی

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

متن بیو واتساپ مفهومی

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

متن بیو واتساپ مفهومی

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

متن بیو واتساپ مفهومی

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

متن بیو واتساپ مفهومی

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

متن بیو واتساپ مفهومی

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

متن بیو واتساپ مفهومی

بیو فارسی جدید و زیبا /متن کوتاه فارسی [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیو واتساپ مفهومی

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن بیو واتساپ مفهومی

« نیازمندِ آرامـش..! »

متن بیو واتساپ مفهومی

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن بیو واتساپ مفهومی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیو واتساپ مفهومی

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن بیو واتساپ مفهومی

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀

متن بیو واتساپ مفهومی

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن بیو واتساپ مفهومی

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

 

متن بیو واتساپ مفهومی

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

متن بیو واتساپ مفهومی

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیو واتساپ مفهومی

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده ☺️ 🍒

متن بیو واتساپ مفهومی

به گفته ی مولانا:« آنکس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند».

متن بیو واتساپ مفهومی

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~

متن بیو واتساپ مفهومی


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن بیو واتساپ مفهومی

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیو واتساپ مفهومی

در حال بارگذاری . . . =)
#برنامه نویس

متن بیو واتساپ مفهومی

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیو واتساپ مفهومی

قلبتو میخوام🙃 ولـــــــی بــدون«قــــــــــــاف»😝

متن بیو واتساپ مفهومی

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیو واتساپ مفهومی

بشر تنها موجودی است که نمی خواهد آن باشد که هست

متن بیو واتساپ مفهومی

من یه روانی دیوانه نیستم . من یه باهوش فوق‌العاده ی جامع ستیز ام که چون نمی تونید در کم کنید به من اسم روانی می دید

متن بیو واتساپ مفهومی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن بیو واتساپ مفهومی

انتظارو فقط از اونی داشته باش که تو آینه میبینی ، بقیش اضافه کاریه! 😸🤟🏼

متن بیو واتساپ مفهومی

مـلڪہ ڪہ ٺنها ٺاجشو گـ‌ذاشـ‌‌ٺ سـ‌رش احٺیاجے بہ پادشاه نداره 🙂 #ملکه تنها

متن بیو واتساپ مفهومی

محبت مثل مشروب خوردن میمونه… وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره … ! وقتی زیاد از حد میشه … طرف بالا میاره …  ✍️nafasi ♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن بیو واتساپ مفهومی

•می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست •

متن بیو واتساپ مفهومی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‹الہی؛گرتوهمراهم‌نباشی‌وایِ‌من🕊›‌

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیو واتساپ مفهومی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن بیو واتساپ مفهومی

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم!

متن بیو واتساپ مفهومی

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیو واتساپ مفهومی

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیو واتساپ مفهومی

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود ..

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن بیو واتساپ مفهومی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن بیو واتساپ مفهومی

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است

متن بیو واتساپ مفهومی

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیو واتساپ مفهومی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔

متن بیو واتساپ مفهومی

نذار بفهمن درد داری
همه نمکدون به دست منتظرن …

متن بیو واتساپ مفهومی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎

متن بیو واتساپ مفهومی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن بیو واتساپ مفهومی

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️

متن بیو واتساپ مفهومی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیو واتساپ مفهومی

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔

متن بیو واتساپ مفهومی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.

متن بیو واتساپ مفهومی

هرچی بزرگتر شدیم…
نزدیک شدن عید
برامون بی اهمیت شد…

متن بیو واتساپ مفهومی

وضعیت واتس آپ / وضعیت کوتاه برای واتساپ تاو بیو [گلچین] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

متن بیو واتساپ مفهومی

توے وضعیت سفیدم باهات،
متضاد منے ولے رفیقم باهات!=)

متن بیو واتساپ مفهومی

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
     

متن بیو واتساپ مفهومی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺

متن بیو واتساپ مفهومی

” به انسان ها عادت نکنید ”

متن بیو واتساپ مفهومی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …

متن بیو واتساپ مفهومی

دنبال ارامش نگرد، ارامش تو تنهاییه…

متن بیو واتساپ مفهومی

تو نبودی، من تنها موندن رو یاد گرفتم

متن بیو واتساپ مفهومی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …

متن بیو واتساپ مفهومی

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن بیو واتساپ مفهومی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)!

متن بیو واتساپ مفهومی

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش .. ☣☠

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ و زندگی، دویدن های پیوسته بود. ˘˘ ›

متن بیو واتساپ مفهومی

زمونه جوریه که حسابت خالی باشه حسابت نمیکنن !

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر تو ایران زندگی میکنی و ۲۲-۳۵ سالته و احساس بی عرضگی میکنی چون نتونستی مثل بابات یا خیلیا برای خودت یه زندگی بسازی، بدون که تقصیر تو نیست. شرایط الان زمین تا آسمون با ۲۰ سال پیش و نصف بیشتر کشور های دنیا فرق داره. این مطلب یه نشونست که دست از سرزنش کردن خودت برداری.

متن بیو واتساپ مفهومی

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

متن بیو واتساپ مفهومی

دلیل حالِ بد آدما نباشید . .

متن بیو واتساپ مفهومی

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیو واتساپ مفهومی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ ای به قربان همانی که رفاقت بلد است. ^^ ›

متن بیو واتساپ مفهومی

رفیقـ'' ♡ ﮼قرارمون‌ته‌کوچه‌بن‌بست‌چشات👀♥️

متن بیو واتساپ مفهومی


‌من یه جوری خوشگلم که شوهر آیندم
هربار نگام میکنه بگه:
آخه چطوری راضی شدن اینو بدن به من😌

متن بیو واتساپ مفهومی

باید بنویسم. . . ؟

متن بیو واتساپ مفهومی

هَِمَِهَِـَِ دُنَِیَِاَِ یَِهَِـَِ طَِرَِفَِـَِ…طُ عَِمَِـَِ هَِمُوَِنَِـَِ یَِهَِـَِ طَِرَفَِـ بَِمُوَِنَِـ عَِسَِیَِسَِمَِ😹💪

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دروغ بود،مابرای مرگ. پابه زمین گذاشتیم.

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتى با یک دست نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند…!

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ مَقصَدی وجود نَداره💸🎈
هَمَش مَصیره🖕🏿🚶‍♂

متن بیو واتساپ مفهومی

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش .. ☣☠

متن بیو واتساپ مفهومی

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
     

متن بیو واتساپ مفهومی

خوب بودن قشنگ ترین حس دنیاست فقط درد دارد …

متن بیو واتساپ مفهومی

بیشه‌ها اگر تاریکند، آسمان هنوز آبیست…

متن بیو واتساپ مفهومی

چی بهتر از این؟
دعا میکنم خندت از ته دل
خوشیت ماندگار
و
غمت گذرا باشـــ👣ــد

متن بیو واتساپ مفهومی

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا

متن بیو واتساپ مفهومی

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی نویسنده داستان زندگیت خداست دیگه نگران چی هستی🧿📿

متن بیو واتساپ مفهومی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺

متن بیو واتساپ مفهومی

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند

متن بیو واتساپ مفهومی

بیشه‌ها اگر تاریکند، آسمان هنوز آبیست…

متن بیو واتساپ مفهومی

خش خش
صدای پای خزان است؛
یک نفر در را به روی حضرت پاییز باز کند!

متن بیو واتساپ مفهومی

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! »

متن بیو واتساپ مفهومی

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀

متن بیو واتساپ مفهومی

نه بیمارم…
نه خوشحالم…..
نه از حالم؛ خبر دارم..
گهی با دل….
گهی با جان…
گهی از. هر دو بیزارم..

متن بیو واتساپ مفهومی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)!

متن بیو واتساپ مفهومی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 

متن بیو واتساپ مفهومی

‏شازده کوچولو :
آدما دنیاشون چقدر جمعیّت داره ؟
روباه :
بعضیا هفت میلیارد
بعضیا یه نفر ••͜🖤🔒

متن بیو واتساپ مفهومی

” به انسان ها عادت نکنید ”

متن بیو واتساپ مفهومی

#برگشتنت همونقدر محالہ کہ خیال میکردم رفتنت محالہ..!

متن بیو واتساپ مفهومی

زیاد ک باشی،زیادی میشی…من بد نبودم،تو داری میشی…[💘..🎶🥀😔]

متن بیو واتساپ مفهومی

” به انسان ها عادت نکنید ”

متن بیو واتساپ مفهومی

#برگشتنت همونقدر محالہ کہ خیال میکردم رفتنت محالہ..!

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتى با یک دست نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند…!

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

✸ بهم میخندن
✸ چون فکر میکنن یه دختر نمیتونه انجامش بده
✸ بهشون میخندم
✸چون هنوز قدرت یه‌ دخترو نشناختن🏄🏻‍♀💕

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡

متن بیو واتساپ مفهومی

میخوام تو بیوم بزنم Animal Lover 

از بس از هرکی خوشم اومد گاو و گوسفند ‌از آب در اومده :))

متن بیو واتساپ مفهومی

من انقد دقيق به جزئيات زندگيم توجه نميكنم 
كه تو مثل اشعه ايكس زوم كردی رو استخون بندی زندگيم 😂

متن بیو واتساپ مفهومی

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا

متن بیو واتساپ مفهومی

خدا نمی توانست همه جاباشد پس مادررا آفرید💓روزمادرمبارک💓مادرعزیزم روزت مبارک

متن بیو واتساپ مفهومی

فروردینی خوشگل من، امروز وارد یک بهار دیگه از زندگیت شدی. امیدوارم صدمین بهار زندگیتو با هم جشن بگیریم. تولدت مبارک

متن بیو واتساپ مفهومی

بهار با تو بودن ها چه شد؟
پاییز دلتنگی است …!

متن بیو واتساپ مفهومی

﹝بهار میگذرد،
خیز و دستِ دلبر گیر..^^✨﹞

#رهۍ‌معیری🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

صبح است و هوای دل من مثل بهار است 
پلکی بِزن و صبح بخیرِ غزلم باش … 

متن بیو واتساپ مفهومی

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیو واتساپ مفهومی

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیو واتساپ مفهومی

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیو واتساپ مفهومی

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیو واتساپ مفهومی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو واتساپ مفهومی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو واتساپ مفهومی

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیو واتساپ مفهومی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو واتساپ مفهومی

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیو واتساپ مفهومی

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیو واتساپ مفهومی

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیو واتساپ مفهومی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیو واتساپ مفهومی

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیو واتساپ مفهومی

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیو واتساپ مفهومی

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیو واتساپ مفهومی

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیو واتساپ مفهومی

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیو واتساپ مفهومی

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیو واتساپ مفهومی

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن بیو واتساپ مفهومی

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیو واتساپ مفهومی

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیو واتساپ مفهومی

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیو واتساپ مفهومی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیو واتساپ مفهومی

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیو واتساپ مفهومی

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیو واتساپ مفهومی

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیو واتساپ مفهومی

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیو واتساپ مفهومی

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیو واتساپ مفهومی

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیو واتساپ مفهومی

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیو واتساپ مفهومی

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیو واتساپ مفهومی

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیو واتساپ مفهومی

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیو واتساپ مفهومی

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیو واتساپ مفهومی

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیو واتساپ مفهومی

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیو واتساپ مفهومی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو واتساپ مفهومی

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیو واتساپ مفهومی

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیو واتساپ مفهومی

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیو واتساپ مفهومی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو واتساپ مفهومی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو واتساپ مفهومی

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیو واتساپ مفهومی

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیو واتساپ مفهومی

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیو واتساپ مفهومی

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیو واتساپ مفهومی

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیو واتساپ مفهومی

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیو واتساپ مفهومی

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیو واتساپ مفهومی

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو واتساپ مفهومی

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیو واتساپ مفهومی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیو واتساپ مفهومی

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیو واتساپ مفهومی

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیو واتساپ مفهومی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیو واتساپ مفهومی

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیو واتساپ مفهومی

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیو واتساپ مفهومی

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیو واتساپ مفهومی

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیو واتساپ مفهومی

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیو واتساپ مفهومی

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیو واتساپ مفهومی

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیو واتساپ مفهومی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیو واتساپ مفهومی

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیو واتساپ مفهومی

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیو واتساپ مفهومی

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیو واتساپ مفهومی

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیو واتساپ مفهومی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو واتساپ مفهومی

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیو واتساپ مفهومی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو واتساپ مفهومی

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیو واتساپ مفهومی

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیو واتساپ مفهومی

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیو واتساپ مفهومی

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیو واتساپ مفهومی

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیو واتساپ مفهومی

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیو واتساپ مفهومی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیو واتساپ مفهومی

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن بیو واتساپ مفهومی

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیو واتساپ مفهومی

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیو واتساپ مفهومی

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیو واتساپ مفهومی

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیو واتساپ مفهومی

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیو واتساپ مفهومی

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیو واتساپ مفهومی

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیو واتساپ مفهومی

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیو واتساپ مفهومی

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیو واتساپ مفهومی

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیو واتساپ مفهومی

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو واتساپ مفهومی

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیو واتساپ مفهومی

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیو واتساپ مفهومی

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیو واتساپ مفهومی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیو واتساپ مفهومی

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو واتساپ مفهومی

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیو واتساپ مفهومی

من تو را خدای خود پندارم کفرش به کنار عجب خدایی دارم

متن بیو واتساپ مفهومی

وخدایی که به تنهایی کافیست

متن بیو واتساپ مفهومی

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن

متن بیو واتساپ مفهومی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیو واتساپ مفهومی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیو واتساپ مفهومی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن بیو واتساپ مفهومی

ناامید از دَر رحمت بکجا باید رفت؟یا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیو واتساپ مفهومی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیو واتساپ مفهومی

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیو واتساپ مفهومی

الله ام نامت آرامش جان من است

متن بیو واتساپ مفهومی

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن بیو واتساپ مفهومی

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو واتساپ مفهومی

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیو واتساپ مفهومی

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیو واتساپ مفهومی

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن بیو واتساپ مفهومی

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن بیو واتساپ مفهومی

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا
سرنوشتمو انقدر قشنگ
بنویس که مادرم
از ته دل بخنده…

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده!

متن بیو واتساپ مفهومی

یک زندگی آرامش بخش، پاداش ایمانم به خدا بود

متن بیو واتساپ مفهومی

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیو واتساپ مفهومی

عاشق خدام چون میدونم هیچ عشقی موندگار تر از عشق اون نیست

متن بیو واتساپ مفهومی

خدا صلاح زندگی شما را می‌داند، به او اعتماد کنید

متن بیو واتساپ مفهومی

باخدابودن بهترازبی خدابودنه..باخداباش پادشاهی کن بیخداباش هرچه خواهی کن

متن بیو واتساپ مفهومی

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن‌ها که خدا با منِ تنها دارد ……

متن بیو واتساپ مفهومی

نگران فردا نباش
چون خدا زودتر از تو اینجاست…

متن بیو واتساپ مفهومی

خدای من بامن است…
پس نگران هیچ چیز نیستم…..

متن بیو واتساپ مفهومی

چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.

متن بیو واتساپ مفهومی

دلیل اینکه ما سینگلیم اینه که
خدا فرشته هاشو دست هر کسی نمیسپاره!…

متن بیو واتساپ مفهومی

یکی بود که اونم رفت . . .
کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیو واتساپ مفهومی

و آنگاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن …

متن بیو واتساپ مفهومی

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه

متن بیو واتساپ مفهومی

هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست

متن بیو واتساپ مفهومی

وخدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر ، شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد…

متن بیو واتساپ مفهومی

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

متن بیو واتساپ مفهومی

شکسته های دلت را ، به بازار خدا ببر… خدا پناه شکسته دلان است……

متن بیو واتساپ مفهومی

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیو واتساپ مفهومی

آن قدر عاشق خدا باش ، که غیرخدا را فراموش کنی.

متن بیو واتساپ مفهومی

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن بیو واتساپ مفهومی

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی

متن بیو واتساپ مفهومی

خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…

متن بیو واتساپ مفهومی

واقعا انسان نمیدونه که خدا میبینه؟

متن بیو واتساپ مفهومی

کسی که خداحافظی میکنه، باید صبر کنی خودش سلام کنه وگرنه بد عادت میشه….

متن بیو واتساپ مفهومی

نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست

متن بیو واتساپ مفهومی

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیو واتساپ مفهومی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…

متن بیو واتساپ مفهومی

متن بهترین ها جدید/ متن های کوتاه بهترین ها خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩ # ادبی # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

‏ولي باید اينو قبول کنيم ك هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر از شونه‌های خودمون نیست 🙂 # ادبی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی. # ادبی # بامعرفت

متن بیو واتساپ مفهومی

آرامش همیشه زیباست # آرامش

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨ # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂
# حقیقت # کارما

متن بیو واتساپ مفهومی

قضاوت نکن تا قضاوت نشی‌‌

# حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

مارا جز خیالی آرام ، طلبی نیست ز دنیا . 🌱 # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

راست است که صاحبان دل‌های حساس نمی‌میرند!
بلکه بی‌هنگام ناپدید می‌شوند.

-احمد شاملو # ادبی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

«خوشبختی❄️ به چقدر داشتن نیست،
به چقدر لذت بردن از زندگیست !»’🎨🩰’ # زندگی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن بیو واتساپ مفهومی

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/ # لاتی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

باید یاد بِگیری که مُحکم باشی،
مثلِ یه لَبخند پُر از اندوه .. # ترکی

متن بیو واتساپ مفهومی

「 و شاید آرزوهایمان جایی منتظرمان باشد 🙂 🧡

شاید… # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

برنده كسيه كه مثل عنكبوت آروم و بى صدا به يه سمتى بره كه هيچكس فكرشو نمیکنه …! # زندگی # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌
سه جا هست که آدما حرفای دلشونو میزنن:
۱- مستی
۲- عصبانیت
۳- شوخی
‌‌ # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه تونستی رفاقت و عشقو باهم تو یه رابطه ببینی ؛ بدون اون رابطه واقعی ترینه :)♻️ # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی یه هدیه‌ست
از خواب بیدار شو و این رو درک کن •••
# زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

زشتم

نقاشی خدام خط خطی کرده..

آدم باید معرفت و انسانیت

و شعور داشته باشه(: # مغرور # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

من بنده اون خدام حاجی بزرگ خیلیا برا من کوچیکن…. # لاتی

متن بیو واتساپ مفهومی

به جای سیگار برین اعتماد کردنو ترک کنین! # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

ای کسی که گریه‌ی ترسیده‌ها رو می‌بینی .. # ادبی # خدا

متن بیو واتساپ مفهومی

تو بخند در شأن ماه نیست که غمگین باشد✨ # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگى چند بارى زمينم زده اما از يک چيز مطمئنم، من هميشه بلند ميشم…
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # انگیزشی # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

تو دعوا بهش بگو : با من دعوا نکن ،

من میخوام برایِ تو بجنگم،نه با تــو !🥺🔥 # دوستت دارم

متن بیو واتساپ مفهومی

زمین خوردن مایه‌ی شرمساری نیست، شرمساری واقعی زمانی است که دیگر بلند نشوید.💯🤞🏻 # انگیزشی # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

افراد ضعیف انتقام می گیرن، افراد قوی می بخشن و افراد باهوش نادیده می گیرن.

# حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

به كوتاهی آن لحظه شادی
كه گذشت، غصه هم ميگذرد
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

عزت شاه و گدا زیر زمین یکسان است…!

# حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌
دشمن یه تیراندازِ کوره.ولی آشنا میدونه کجا بزنه!
‌‌
# حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

خودتو دوست داشتہ باش چون بهترینے🧚🏻‍♀💚 # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

رویا ها تو خاک امیدوار بهتر رشد میکنند😉✨ # انگیزشی # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم بهتر رو انتخاب نکن، کسیو انتخاب کن که کاری کنه تو آدم بهتری بشی
# انگیزشی # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

می آید هرآنچه باز می اید🌱 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

چشم ها چیزي بیش از آنچه
کلمات ميتوانند بگویند را میگویند..!
‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

شاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاتر

# شاد

متن بیو واتساپ مفهومی


ما دیگران را دیر می‌شناسیم ، خودمان را دیرتر ..

# ادبی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی


فهمیدم که بالاخره صدای ترس هام از
قدرت صدای خودم ساکت شدند…!!
# انگیزشی # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌سعی کنید حال مارو خوب کنید
وگرنه مگسم بلده برینه به اعصابمون! # نامردی # زندگی # مغرور # خسته # سکوت # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

💫 نگرانى، مشكلات فردا رو از بين نميبره ، آرامش امروز رو نابود ميكنه. # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

قبل از اینکه به کسی خوبی کنی این سه چیز رو تو ذهنت نگه دار:
انتظار نداشته باش کار خوبت جبران بشه.
از کاری که می‌کنی پشیمون نباش.
در حق خودت اجحاف نکن.

# حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

پیش رویت روز مست و پیش زلفت شب خراب
ای که کفرت هم‌چنان و ای که ایمان هم‌چنین …

👤 مولانا
  # ادبی # دوستت دارم # زندگی # مولانا

متن بیو واتساپ مفهومی

روانشناسی میگه، وقت خودتو با توضیحات بقیه هدر نده: مردم فقط چیزی رو می شنون که می خوان بشنون. # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌
دوتا چیز شخصیتو تعریف میکنه؛
صبرت وقتی هیچی نداری، رفتارت وقتی همه چی داری!
‌ # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ ‌ ‌کارما میگه :
⦤هر وقت دیدی همه چیز داره بد پیش میره، بدون اتفاق خوبی تو راه هست …💙
انرژی قدیمی داره خودشو پاک میکنه تا انرژی جدید وارد زندگیتون بشه🪅⦥ # کارما

متن بیو واتساپ مفهومی

⨳ قانون خوشبختی میگه💙:
¹. در لحظه زندگی کن⏳.
². به‌اونی که دوسش داری بگوکه برات مهمه🫂.
³. بخشنده باش نه گیرنده🎁.
⁴. هر چیزی خوب و قشنگی رو در هر کسی دیدی بهش بگو❤️.
⁵. هر روز یه کار خوب و مثبت انجام بده👩🏻‍🎨.
⁶. آدمای منفی و کسایی که میگن نمیتونی رو از زندگیت حذف کن❗️.
⁷. هر روز خدارو شکر کن🤲 # انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

چه کرده ام که مرا پایمالِ غم کردی…؟

#خاقانی 🌾

‌ # عشق یک طرفه # دوستت دارم # خسته

متن بیو واتساپ مفهومی

تنها هدف یه دختر از تایپ کردن اسم شما تو چت اینه که بهش بگی :

جانم

♡ # دوستت دارم

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگیتو فدای حرف مردم نکن؛ برخی مردم کتاب رایگان نمیخوانند؛ چون رایگان است؛ کتاب پولی هم نمیخوانند؛ چون گران است؛ فقط حرف میزنندچون مفت است..!!

# زندگی # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

ابر زن بودن سخت است.

متن بیو واتساپ مفهومی

خوشبخت بودن مهمترین چیز در زندگی است.

متن بیو واتساپ مفهومی

آنقدر شجاع باشید که متفاوت زندگی کنید.

متن بیو واتساپ مفهومی

موفقیت همیشه به دنبال کار سخت است.

متن بیو واتساپ مفهومی

یه جنگجو باش نه یک ترسو.

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ کس کامل نیست. به همین دلیل مدادها پاک کن دارند.

متن بیو واتساپ مفهومی

امید ، ضربان قلب روح است.

متن بیو واتساپ مفهومی

روز فوق العاده ای است.

متن بیو واتساپ مفهومی

سادگی جوهر خوشبختی است.

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچکس مثل من نیست

متن بیو واتساپ مفهومی

برای بهترین بودن باید بتوانید از پس بدترین شرایط برآیید.

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی کوتاه است ، بنابراین از زندگی لذت ببرید.

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی ساده است اگر ما ساده باشیم.

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر خوشحال باشید هرگز تنها نیستید.

متن بیو واتساپ مفهومی

من به کلمات اعتماد ندارم ، به عملکردها اعتماد دارم.

متن بیو واتساپ مفهومی

اعتماد واژه ای کوچک با مفهوم بزرگ است.

متن بیو واتساپ مفهومی

سکوت من کلمه دیگری برای درد من است.

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی گلی است که عشق عسل آن است.

متن بیو واتساپ مفهومی

شما می توانید هر کاری انجام دهید اما همه کارها نیست.

متن بیو واتساپ مفهومی

بزرگترین خیانتم بع حیات وحش آدم حساب کردن تو بود…!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

حتی تو بازی شطرنج یه شاه بدون ملکه هیچی نیست!♡

متن بیو واتساپ مفهومی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو واتساپ مفهومی

کس نداند جز ذات پاک پروردگار که فردا را چه بازی کند چرخ روزگار

متن بیو واتساپ مفهومی

شاید بتونی از من تقلید کنی اما هیچوقت من نمیشی …

متن بیو واتساپ مفهومی

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن بیو واتساپ مفهومی

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

.بایدانگل شناسی بخونی تابعضی هاروبشناسی^^

متن بیو واتساپ مفهومی

نه تو رفتی نه من …
تمام این تنهایی
به خاطر آمدن یه غریبه بود !…

متن بیو واتساپ مفهومی

میگفتی دوستم داریهميشه آدمايی رو كه دوست داري انقد راحت ميذاری كنار؟

متن بیو واتساپ مفهومی

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

متن بیو واتساپ مفهومی

اینکه من باشم و تو باشی
ولی ما نباشیم،
جدایی همین است….

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضی وقتا ‏آدمی که خیانت نمیکنه دلیلش این نیست آدمای بهتر سرِ راهش قرار نمیگیرنفقط ذاتش رو مثلِ ذاتِ بعضیا لجن نگرفته

متن بیو واتساپ مفهومی

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن…

متن بیو واتساپ مفهومی

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

متن بیو واتساپ مفهومی

اشکام تنها چیزیه که از رابطه با تو برام مونده

متن بیو واتساپ مفهومی

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

متن بیو واتساپ مفهومی

سردرد‌ یعنی…..یه‌خاطره‌ داره‌ تو‌ مغزت‌ خون‌ریزی‌ میکنه

متن بیو واتساپ مفهومی

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

متن بیو واتساپ مفهومی

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

متن بیو واتساپ مفهومی

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن بیو واتساپ مفهومی

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشت،یکی اینجاس که اگه نباشی میمیره

متن بیو واتساپ مفهومی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیو واتساپ مفهومی

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

متن بیو واتساپ مفهومی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن بیو واتساپ مفهومی

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

متن بیو واتساپ مفهومی

اسراف کرده ایم خودمان را به پای عشقچون کودکی که در پی یک توپ پاره بود…

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت

متن بیو واتساپ مفهومی

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

متن بیو واتساپ مفهومی

رفتی و از آن همه بودنت
جا مانده دست‌ خطی به روی دفترم
آنگاه که نوشتی :
بی‌ تو پای رفتن ندارم

متن بیو واتساپ مفهومی

چمدانت را
خیلی وقت‌ ها پیش بسته بودی
امروز فقط رفتی ..!

متن بیو واتساپ مفهومی

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

متن بیو واتساپ مفهومی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن بیو واتساپ مفهومی

تو با قلب ویرانه‌ من چه کردی ؟
ببین عشقِ دیوانه‌ من چه کردی
در ابریشمِ عادت، آسوده بودم
تو با حالِ پروانه‌ من چه کردی

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

متن بیو واتساپ مفهومی

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی

متن بیو واتساپ مفهومی

خودمون یه جاییم ،دلمون یه جا،فکرمون هزارجا

متن بیو واتساپ مفهومی

سکوت …
نشانه داشتن آرامش نیست
آدما هرچه بیشتر
لبریز میشن
ساکت تر میشن …

متن بیو واتساپ مفهومی

بغض یعنی:
دردی هایی که رسیدن..
به گلو‌ت……

متن بیو واتساپ مفهومی

گمت
کردم
مانند
لبخندی
در عکس های کودکی ام…

متن بیو واتساپ مفهومی

هرچقدرم که خوب باشی
آخرش ازت یه آدم بد میسازن
که راحت تر فراموش شی ……

متن بیو واتساپ مفهومی

اسکار تلخترین جمله همتعلق میگیره به«کاش هیچ وقت نمیشناختمت»…

متن بیو واتساپ مفهومی

زبان استخوانی ندارد
اما برای شکستن یک قلب،
به قدر کافی قوی است
پس مراقب گفتارت باش…

متن بیو واتساپ مفهومی

شوخی شوخی حرف میزنیم جدی جدی دل میشکنیم…

متن بیو واتساپ مفهومی

با من چنان کُن
کز بعدِ مرگم
با خود نگویی
ای کاش آن روز ……

متن بیو واتساپ مفهومی

هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان
سایه هم راهِ تو می‌آید ولی همراه نیست……

متن بیو واتساپ مفهومی

دوستش نداری رهایش کن بگذار حق آدمهایی که دوستش دارند و او بخاطر تو از آنها فاصله میگیرد ضایع نشود!…

متن بیو واتساپ مفهومی

جایش خالی خواهد ماند
و جای خالی‌اش
از همه‌ی آنها که هستند زیباتر است……

متن بیو واتساپ مفهومی

دیگه هیجورِ نمیخوامت
این جمله رو از هرکسی شنیدی باید ازش دل بکنی!…

متن بیو واتساپ مفهومی

غمگینه که بخوایش و نخوادت
و غمگینترش اونه که
بخوادت و دیگه نخوایش. ….

متن بیو واتساپ مفهومی

آخرین جمعه ی اسفند تو را کم دارد…

متن بیو واتساپ مفهومی

بی تو
مرداد فقط
داغ دل خاطره هاست……

متن بیو واتساپ مفهومی

حتي اگه وقتي ميبينمِت،هيچ حسی نداشته باشم خاطرات آزار ميدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ وقت نزار کسی چندبار بهت بگه نمیخامت واسه خودت ارزش قائل باش…!

متن بیو واتساپ مفهومی

زمان میگذره، خاطرات محو میشن، احساسات تغییر میکنن، آدما میرن ولی قلب هیچوقت فراموش نمیکنه

متن بیو واتساپ مفهومی

‏آدم چجوری به دلش حالی کنهوقتی سراغشو میگیری و سراغتو نمیگیره یعنی دوستت نداره؟

متن بیو واتساپ مفهومی

هرگز نگران نشيد، قطعاً داره بهش خوش ميگذره كه خبرى ازش نيست:)

متن بیو واتساپ مفهومی

سخته فراموش کردن کسی که
فراموش نشدنی های زیادی به جا گذاشته…

متن بیو واتساپ مفهومی

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیو واتساپ مفهومی

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن بیو واتساپ مفهومی

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو واتساپ مفهومی

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیو واتساپ مفهومی

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو واتساپ مفهومی

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیو واتساپ مفهومی

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن بیو واتساپ مفهومی

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیو واتساپ مفهومی

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیو واتساپ مفهومی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیو واتساپ مفهومی

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیو واتساپ مفهومی

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن بیو واتساپ مفهومی

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیو واتساپ مفهومی

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن بیو واتساپ مفهومی

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیو واتساپ مفهومی

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیو واتساپ مفهومی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو واتساپ مفهومی

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو واتساپ مفهومی

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو واتساپ مفهومی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو واتساپ مفهومی

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو واتساپ مفهومی

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیو واتساپ مفهومی

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیو واتساپ مفهومی

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن بیو واتساپ مفهومی

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیو واتساپ مفهومی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو واتساپ مفهومی

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیو واتساپ مفهومی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن بیو واتساپ مفهومی

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیو واتساپ مفهومی

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیو واتساپ مفهومی

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن بیو واتساپ مفهومی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیو واتساپ مفهومی

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیو واتساپ مفهومی

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو واتساپ مفهومی

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیو واتساپ مفهومی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو واتساپ مفهومی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن بیو واتساپ مفهومی

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن بیو واتساپ مفهومی

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن بیو واتساپ مفهومی

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن بیو واتساپ مفهومی

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن بیو واتساپ مفهومی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیو واتساپ مفهومی

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن بیو واتساپ مفهومی

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیو واتساپ مفهومی

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیو واتساپ مفهومی

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن بیو واتساپ مفهومی

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیو واتساپ مفهومی

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو واتساپ مفهومی

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن بیو واتساپ مفهومی

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیو واتساپ مفهومی

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن بیو واتساپ مفهومی

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیو واتساپ مفهومی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیو واتساپ مفهومی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیو واتساپ مفهومی

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن بیو واتساپ مفهومی

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیو واتساپ مفهومی

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو واتساپ مفهومی

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیو واتساپ مفهومی

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیو واتساپ مفهومی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو واتساپ مفهومی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو واتساپ مفهومی

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیو واتساپ مفهومی

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیو واتساپ مفهومی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو واتساپ مفهومی

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن بیو واتساپ مفهومی

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیو واتساپ مفهومی

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیو واتساپ مفهومی

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن بیو واتساپ مفهومی

نوشته کوتاه خاص و زیبا مناسب پروفایل و بیو گلچین شده [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰

متن بیو واتساپ مفهومی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیو واتساپ مفهومی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیو واتساپ مفهومی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیو واتساپ مفهومی

خط قرمز کشیدم:
زیر بعضیاتون ، دور خیلیاتون ، رو خیلیاتون…

متن بیو واتساپ مفهومی

تنهایی آدم را عوض میکند….
از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده اي….

متن بیو واتساپ مفهومی

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
 

متن بیو واتساپ مفهومی


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن بیو واتساپ مفهومی

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن بیو واتساپ مفهومی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیو واتساپ مفهومی

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن بیو واتساپ مفهومی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن بیو واتساپ مفهومی

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

‏چَند میگیرید کارت بِه کارت کنَمحــ صرتونــ
تو کونِ خودتون باوشِعـــ!😹🕷🍃💋

متن بیو واتساپ مفهومی

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎

متن بیو واتساپ مفهومی

. میشَود ژلــــوُفن صــــدایَت ، را به خُوردهِ رَگ هایَم بدَهی؟؟ اخهِ﹝ت‌ُ∞﹞رفیقــــ دِل منی.!😚🍃❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون.

متن بیو واتساپ مفهومی

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهویی😂

متن بیو واتساپ مفهومی

صدآمو دآرےـ❓
خـوب خـــوش بہ حآلتـــ 😏
خــیلـیآ فقطـــ حــسرتـــشو دآرن 😹🎀👍

متن بیو واتساپ مفهومی

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن بیو واتساپ مفهومی

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …

متن بیو واتساپ مفهومی

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن بیو واتساپ مفهومی

مُتفاوِتـ باشـ✌︎⦳

متن بیو واتساپ مفهومی

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه

متن بیو واتساپ مفهومی

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن بیو واتساپ مفهومی

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

متن بیو واتساپ مفهومی

میدونی قشنگی زندگی چیه؟؟!اینه که تو بی خبر باشی و…یکی برای قشنگی زندگیت دعا کنع囧

متن بیو واتساپ مفهومی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن بیو واتساپ مفهومی

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…

متن بیو واتساپ مفهومی

درهر شرایطی باخودت تکرار کن و خدایی هست مهر بانترازحدتصور..💛
#خدایا شکرت

متن بیو واتساپ مفهومی

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

موفقیت، فرمول مشخصی داره : یک درصد استعداد، نود و نه درصد پشتکار…!

متن بیو واتساپ مفهومی

•اگه میخای پرواز کنی باید اون چیزایی که تو رو پایین میکشه رها کنی🧚🏻‍♀️💕✨•‧₊˚

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش کسی پاییز را سر و ته می‌کرد…
برگ ها به درخت می‌ چسبیدند،
تو به من . .♥️🍂

متن بیو واتساپ مفهومی

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …
بیچاره …..

متن بیو واتساپ مفهومی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن بیو واتساپ مفهومی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن بیو واتساپ مفهومی

من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!

متن بیو واتساپ مفهومی


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….

متن بیو واتساپ مفهومی

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 

متن بیو واتساپ مفهومی

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن بیو واتساپ مفهومی

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم…

متن بیو واتساپ مفهومی

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن بیو واتساپ مفهومی

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن بیو واتساپ مفهومی

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ زِندگی بِهِم یاد داد"تَوجه زیاد بی توجهی میاره"🥀 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

متن بیو واتساپ مفهومی

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیو واتساپ مفهومی

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍

متن بیو واتساپ مفهومی

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 

متن بیو واتساپ مفهومی

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!

متن بیو واتساپ مفهومی

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست که، رفاقت و صداقته! دوست خوبم، اردیبهشت ماهی جونم، تولدت مبارک😻💋

🎉تبریک تولد رفیق

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی
لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید…
تولدم مبارک🥳

متن بیو واتساپ مفهومی

به قول احمدرضا احمدی: بنفشه ها را دور از ما کاشته اند اما نمیدانند ما آرام آرام به بهار نزدیک میشویم.!👩🏻‍🦱🤍🎍^^

متن بیو واتساپ مفهومی

متن مفهومی کوتاه / متن های مفهومی زیبا و قشنگ و خاص [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن بیو واتساپ مفهومی

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️

متن بیو واتساپ مفهومی

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨

متن بیو واتساپ مفهومی

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن بیو واتساپ مفهومی

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن بیو واتساپ مفهومی

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن بیو واتساپ مفهومی

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن بیو واتساپ مفهومی

سخت تر از هردرد نیافتن همدرد

متن بیو واتساپ مفهومی

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:)

متن بیو واتساپ مفهومی

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..!

متن بیو واتساپ مفهومی

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن بیو واتساپ مفهومی

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:)

متن بیو واتساپ مفهومی

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن بیو واتساپ مفهومی

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن بیو واتساپ مفهومی

تحقیری که تو سکوت هست
تو حرف زدن پیدا نمیشه …

متن بیو واتساپ مفهومی

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن بیو واتساپ مفهومی

فلفلو ببین چه ریزه همین خونتو میریزه…🍂🌪

متن بیو واتساپ مفهومی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیو واتساپ مفهومی

آدمی که توی غمات نفر اول لیست چتت موند
رو باید توی خوشیاتم پین کنی که یه وقت لا به لای خوشیات گمش نکنی!

متن بیو واتساپ مفهومی

رفیق اگه رفیق باشه! جنس مخالف که هیچ.. جلو خدا هم میشه روش حساب کرد… 🖤💦

متن بیو واتساپ مفهومی

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن بیو واتساپ مفهومی

بخدا اینقد حال میده
درحالی که دلت میخاد ازش بچه دار بشی
بهش بگی داداش😂

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا
من خیلی حسودما
اونو تو چشم بقیه قورباغه کن🥺🥰🐸

متن بیو واتساپ مفهومی

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن بیو واتساپ مفهومی

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن بیو واتساپ مفهومی

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی

متن بیو واتساپ مفهومی

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ نیازے بـہ پرواز نیست همین پایین بالا تر از خــعلیام 😊🍃
¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

متن بیو واتساپ مفهومی

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨

متن بیو واتساپ مفهومی

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن بیو واتساپ مفهومی

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن بیو واتساپ مفهومی

یه جوری مهربون بودی که گاهی اوقات شک میکنم این دلی که شکست بخاطر تو ‌بوده …

متن بیو واتساپ مفهومی

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻

متن بیو واتساپ مفهومی

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن بیو واتساپ مفهومی

اگر وجود خدا (باورت) بشه خدا یه نقطه میذاره زیر باورت (یاورت) میشه:)

متن بیو واتساپ مفهومی

+یا ایها الذین آمنو _جانم +هر وقت ندوستی کجا بری به سمت من بیا❤️

متن بیو واتساپ مفهومی

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن بیو واتساپ مفهومی

از دیروز بیاموز🌱
براے امروز زندگے ڪن🤸🏻‍♀
و بہ فردا امیدوار باش🏕

متن بیو واتساپ مفهومی

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن بیو واتساپ مفهومی

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡

متن بیو واتساپ مفهومی

دلم برای پاییز خودم تنگ شده
دل پاییزی خودم
کاش اشکی بود دلم را میشست
این روزها آسمان دلم آنقدر ابریست
که پاییز هم برای آمدنش استخاره میکند.!!

متن بیو واتساپ مفهومی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیو واتساپ مفهومی

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:)

متن بیو واتساپ مفهومی

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃

متن بیو واتساپ مفهومی

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن بیو واتساپ مفهومی

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی.

متن بیو واتساپ مفهومی

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن بیو واتساپ مفهومی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن بیو واتساپ مفهومی

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.

متن بیو واتساپ مفهومی

دریافته‌ام که نباید وابسته شد. نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه‌ای. و این لعنتی، نشدنی ترین کاری بود که آموختم.

متن بیو واتساپ مفهومی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن بیو واتساپ مفهومی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیو واتساپ مفهومی

دَر حـآلِ حَذفِهـ آدَم هـايِ اضافـي 😪°• }{ ████████████▒98/5%

متن بیو واتساپ مفهومی

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰

متن بیو واتساپ مفهومی

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن بیو واتساپ مفهومی

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن بیو واتساپ مفهومی

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن بیو واتساپ مفهومی

من‌وقتی فیلم دوبله میبینم احساس میکنم یه اتفاقایی داره به زبون اصلی میفته که نمیخوان به من بگن:/

متن بیو واتساپ مفهومی

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن بیو واتساپ مفهومی

امروز عید
دنیا تو رنگی کن
غم هاتو بی رنگ کن
شادی تو سر سبز کن
غم ها تو فراموش کن
مثل سفره هفت سین
مثل سبزه دنیا تو سر سبز کن
مثل ماهی گذشته رو فراموش کن
عید نوروز مبارک ❤🌾
سال 1401 مبارک 🌾❤

متن بیو واتساپ مفهومی

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن بیو واتساپ مفهومی

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیو واتساپ مفهومی

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن بیو واتساپ مفهومی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیو واتساپ مفهومی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیو واتساپ مفهومی

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو واتساپ مفهومی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیو واتساپ مفهومی

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن بیو واتساپ مفهومی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن بیو واتساپ مفهومی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیو واتساپ مفهومی

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن بیو واتساپ مفهومی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن بیو واتساپ مفهومی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن بیو واتساپ مفهومی


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن بیو واتساپ مفهومی

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو واتساپ مفهومی

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو واتساپ مفهومی

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیو واتساپ مفهومی

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن بیو واتساپ مفهومی

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن بیو واتساپ مفهومی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیو واتساپ مفهومی

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیو واتساپ مفهومی

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن بیو واتساپ مفهومی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو واتساپ مفهومی

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن بیو واتساپ مفهومی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن بیو واتساپ مفهومی

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیو واتساپ مفهومی

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیو واتساپ مفهومی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیو واتساپ مفهومی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن بیو واتساپ مفهومی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو واتساپ مفهومی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن بیو واتساپ مفهومی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن بیو واتساپ مفهومی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو واتساپ مفهومی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیو واتساپ مفهومی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیو واتساپ مفهومی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو واتساپ مفهومی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیو واتساپ مفهومی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیو واتساپ مفهومی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو واتساپ مفهومی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو واتساپ مفهومی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیو واتساپ مفهومی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو واتساپ مفهومی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیو واتساپ مفهومی

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو واتساپ مفهومی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیو واتساپ مفهومی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیو واتساپ مفهومی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو واتساپ مفهومی

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیو واتساپ مفهومی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیو واتساپ مفهومی

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیو واتساپ مفهومی

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیو واتساپ مفهومی

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو واتساپ مفهومی

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن بیو واتساپ مفهومی

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو واتساپ مفهومی

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیو واتساپ مفهومی

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو واتساپ مفهومی

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیو واتساپ مفهومی

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیو واتساپ مفهومی

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو واتساپ مفهومی

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیو واتساپ مفهومی

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن بیو واتساپ مفهومی

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو واتساپ مفهومی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن بیو واتساپ مفهومی

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن بیو واتساپ مفهومی

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن بیو واتساپ مفهومی

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن بیو واتساپ مفهومی

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیو واتساپ مفهومی

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو واتساپ مفهومی

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن بیو واتساپ مفهومی

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیو واتساپ مفهومی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن بیو واتساپ مفهومی

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیو واتساپ مفهومی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیو واتساپ مفهومی

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیو واتساپ مفهومی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو واتساپ مفهومی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیو واتساپ مفهومی

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو واتساپ مفهومی

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو واتساپ مفهومی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیو واتساپ مفهومی

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیو واتساپ مفهومی

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن بیو واتساپ مفهومی

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن بیو واتساپ مفهومی

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن بیو واتساپ مفهومی

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن بیو واتساپ مفهومی

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن بیو واتساپ مفهومی

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن بیو واتساپ مفهومی

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن بیو واتساپ مفهومی

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن بیو واتساپ مفهومی

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بیو واتساپ مفهومی

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن بیو واتساپ مفهومی

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیو واتساپ مفهومی

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن بیو واتساپ مفهومی

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو واتساپ مفهومی

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیو واتساپ مفهومی

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن بیو واتساپ مفهومی

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن بیو واتساپ مفهومی

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن بیو واتساپ مفهومی

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن بیو واتساپ مفهومی

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن بیو واتساپ مفهومی

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو واتساپ مفهومی

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن بیو واتساپ مفهومی

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن بیو واتساپ مفهومی

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن بیو واتساپ مفهومی

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن بیو واتساپ مفهومی

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن بیو واتساپ مفهومی

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن بیو واتساپ مفهومی

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن بیو واتساپ مفهومی

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن بیو واتساپ مفهومی

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه
# انگیزشی # زندگی

متن بیو واتساپ مفهومی

🚩 گره کور ظهور تو منم میدانم…🚩
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن بیو واتساپ مفهومی

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن بیو واتساپ مفهومی

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن بیو واتساپ مفهومی

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن بیو واتساپ مفهومی

از خوشبختی یه چیزایی هممون‌ شنیدیم‌ ولی ندیدیم 😹🖕🏿

متن بیو واتساپ مفهومی

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیو واتساپ مفهومی

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

متن بیو واتساپ مفهومی

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن بیو واتساپ مفهومی

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است
# امام حسین

متن بیو واتساپ مفهومی

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است
# امام حسین

متن بیو واتساپ مفهومی

جمله کوتاه تک خطی پر معنی خفن [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو واتساپ مفهومی

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼

متن بیو واتساپ مفهومی

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊

متن بیو واتساپ مفهومی

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)

متن بیو واتساپ مفهومی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ

متن بیو واتساپ مفهومی

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره.

متن بیو واتساپ مفهومی

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

متن بیو واتساپ مفهومی

-با دیوُارِ اُتاقِتـ دَردو دِلـ کُنـ 📓-!🌻 -لااَقَل نه قِضاوَتـ میکُنه 👩🏾‍⚖-!✨ -نَه اِصکِرینـ شاتـ میگیرِه ⏱-!💛 -نَه فوروارد میکُنِه 🗞-!‌-•

متن بیو واتساپ مفهومی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن بیو واتساپ مفهومی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ]

متن بیو واتساپ مفهومی

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

واسه هیچ چیز زندگی نکن ⚠︎ اما واسه بعضی چیزا بمیر••• ‌‌‌    ∩_∩ („• ֊ •„) •━━∪∪━━•

متن بیو واتساپ مفهومی

وای به روزی که کینه حکم کند و اعصاب ضعیف اجرای حکم…

متن بیو واتساپ مفهومی

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

متن بیو واتساپ مفهومی

اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر

متن بیو واتساپ مفهومی

نه قرمز☝❤نه مشکلی☝💣رفیق فقط توعشقی👭😍

متن بیو واتساپ مفهومی

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂

متن بیو واتساپ مفهومی

ما که خار بودیم سیم خاردار به فدایش 😅🤘

متن بیو واتساپ مفهومی

طُ بِخَند تا دِگَرآن کور شَوَند اَز حآلت!✨😸🧸

متن بیو واتساپ مفهومی

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .

متن بیو واتساپ مفهومی

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:]

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. ›

متن بیو واتساپ مفهومی

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

متن بیو واتساپ مفهومی

پشت‌سرم‌حرف‌زیاده!
بیخیال 🙂
مردم‌در‌مورد‌آرزو‌هاشون‌زیاد‌حرف‌می‌زنن

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهانِ خودم! ^^ ›

متن بیو واتساپ مفهومی

خوشگل باش وَلی فیک نباش مغرور باش سَگ نَباش

متن بیو واتساپ مفهومی

پدر سه نقطه دارد پسر سه نقطه دارد دختر سه نقطه دارد اما مادر هیچ نقطه ای ندارد چون که نقطع نقطع یه وجودش را فدایه خانواده اش کرده است

متن بیو واتساپ مفهومی

ای که میدانی ندارم غیر درگاهت پناهی
🌱💚

متن بیو واتساپ مفهومی

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما
غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ی ما..

متن بیو واتساپ مفهومی

جایی کِه راه نیست خُداوَند راه میگُشایَد🙂…

متن بیو واتساپ مفهومی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:]

متن بیو واتساپ مفهومی

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است…

متن بیو واتساپ مفهومی

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁

متن بیو واتساپ مفهومی

پاییز است دیگر
گاهی دِلش می گیرد
مثل بچه ها بهانه می چیند
موهای درختان را یک به یک می گیرد و می ریزد
غُر می زند
گوشه ای کِز می کند
و به یک باره زیر گریه میزند‌.
نقاشی آسمان را خط خطی می کند
کسی چه می داند
عصبانی نیست، اما چه رنگ پریده می شود؛
سرد، دمدمی مزاج و تنهاست.

متن بیو واتساپ مفهومی

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. ›

متن بیو واتساپ مفهومی

گفتم مرا یادت نبر گفتا تو در یادی مگر ….

متن بیو واتساپ مفهومی

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما
غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ی ما..

متن بیو واتساپ مفهومی

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

متن بیو واتساپ مفهومی

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍

متن بیو واتساپ مفهومی

یجایی خوندم:
یجای دنیا یکی هست که بهت فکر میکنه🙂❣
تصورشم قشنگه💛👑
 

متن بیو واتساپ مفهومی

این منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد…

-فروغ فرخزاد

متن بیو واتساپ مفهومی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:)

متن بیو واتساپ مفهومی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤

متن بیو واتساپ مفهومی

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))🖖🏾

متن بیو واتساپ مفهومی

-با دیوُارِ اُتاقِتـ دَردو دِلـ کُنـ 📓-!🌻 -لااَقَل نه قِضاوَتـ میکُنه 👩🏾‍⚖-!✨ -نَه اِصکِرینـ شاتـ میگیرِه ⏱-!💛 -نَه فوروارد میکُنِه 🗞-!‌-•

متن بیو واتساپ مفهومی

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

متن بیو واتساپ مفهومی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ]

متن بیو واتساپ مفهومی

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

متن بیو واتساپ مفهومی

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨

متن بیو واتساپ مفهومی

حالا خوبه در جواب دوستت دارم میگید مرسی
یکی به من گفت عیب نداره://

متن بیو واتساپ مفهومی

ذغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

متن بیو واتساپ مفهومی

‏زمان مدرسه‌ها اینجوری بود که فوقش دوتا تستو بلد نبودی شانسی میزدی، دانشگاه اینجوریه که فوقش دوتا تستو بلدی بقیرو شانسی میزنی…

 

متن بیو واتساپ مفهومی

نفس های پاییـز
به شماره افتاده
و یلدای سپید پوش
در راه است
از ته قلبمون دعاکنیم
که شادیها و خنده هامون
به بلندی شب یلدا باشه

🍉  یلداتون پیشاپیش مبارک 🍉

متن بیو واتساپ مفهومی

شبتون خوش
چراغ امیدتون روشن
🌼وجودتون سلامت
غم از احوالتون دور
دعای خیر همراه زندگیتون …💫

‌ ‎‌‌

متن بیو واتساپ مفهومی

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

تبریک روز معلم

متن بیو واتساپ مفهومی

صد فصل بهار
 آيد و
بيرون ننهم، گام
ترسم
 كه بيايى تو
 ودر
 خانه نباشم…

متن بیو واتساپ مفهومی

بهار جان؛ بگو
در كدام كوچه عاشق شده‌ای…
كه هوايت بوی يار می‌دهد…

[شیماسبحانی]

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *