متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

در آرامش ریشه بگیریدبدون قضاوت دیگران آبیاری شویدبا وقار اشباع شویدبا شادی گل دهیدو اجازه دهید دنیابا رایحه خوشتان شاد شود

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

محاکمه کردن “خود”از محاکمه کردن “دیگران”خیلی سخت تر استاگر توانستی قضاوت درستی در مورد خودت بکنیمعلوم میشود یک فرزانه ی تمام عیاری

متن بیو قضاوت

آدمها به هرحالشما را قضاوت خواهند کرد…زندگیتان را صرفِتحتِ تاثیر قرار دادن دیگران،نکنیدبرای خودتان زندگی کنید…

متن بیو قضاوت

هیچ کس دراین دنیا کامل نیستاگر از آدمها بخاطراشتباهاتشان دوری کنیهمیشه تنها خواهی ماندپس کمتر قضاوت کنو بیشتر عشق بورز.

متن بیو قضاوت

قضاوت و پیش‌داوری دربارهیک شخص،مشخص نمی‌کنداو کیست؛مشخص می‌کندشما کیستید…!

متن بیو قضاوت

جهنم یعنیوابستگی به قضاوت دیگرانافراد بسیار زیادیدر جهان هستند کهدر جهنم به سر می برندزیرا سخت وابسته بهداوری دیگرانند…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

کسی را قضاوت نکنید ،فقط برای اینکه گناهانش با گناه های شما فرق دارد…

متن بیو قضاوت

اگر بخواهید دائما در مورد انسان‌ها قضاوت کنید،هرگز فرصت دوست‌داشتن آنها را نخواهید داشت!

متن بیو قضاوت

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و دیگران را قضاوت کنیم.تمام نیروی خویش را باید برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیمو سعی کنیم تمامی خصوصیات و صفات بدمان را تغییر دهیم

متن بیو قضاوت

انسان نشده ایم کهخون یکدیگر را در شیشه کنیمانسان نشده ایم که قضاوت کنیمانسان شده ایم که مهربان باشیمکه عشق بورزیممرگ ، در میکوبد…

متن بیو قضاوت

این جمله رو باید با طلا نوشت:کسی رو قضاوت نکنیدفقط برای اینکه گناهانش باگناه های شما فرق داره…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

هیچ کس اونقدر بی گناه نیستکه بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنهپس سکوت لطفا…

متن بیو قضاوت

مطلقا مهم نیستدیگران ما را چگونه قضاوت میکنندمهم این است کهدر خلوتی سرشار از صداقتخویشتن را چگونه داوری می کنیم ….

متن بیو قضاوت

موقعیتی که هرگزدر اون نبودی رو قضاوت نکن

متن بیو قضاوت

خدایا صدای افکار مرا خاموش کنتاصدای تو را بشنومخدایا مرا ببخشآن قدرغرق در قضاوت هستمکه فراموش کردمقاضی تویی

متن بیو قضاوت

انسان ها برای اینکه خودقضاوت نشونددر قضاوت دیگران عجله میکنند

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

هيچ وقت به خاطر حرف مردم زندگيتو خراب نكن… دهن اين مردم هميشه بازه…پولدار كه باشى ميگن دزده،ساده كه باشى ميگن بدبخته،زياد گردش برى ميگن وله،تو خونه باشى ميگن افسردس،شوخ كه باشى ميشى سبك،سنگين كه باشى ميشى مغرور،خوشگل كه باشى ميگن مورد داره،مرامت مردونه باشه ميگن داره دون ميپاشه،پس بذار هر چى كه ميخوان بگن،خداى توست كه بايد تو رو قضاوت کند…

متن بیو قضاوت

شخصی در ڪاباره ميميردو شخصی ديگر در مسجدشاید اولی برای نصیحت داخل رفته بودو دومی برای دزدیدن ڪفشهاپس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم

متن بیو قضاوت

هیچ‌ کس در این دنیا،کامل و پاک نیست …اگر از مردم …بخاطر اشتباهات کوچکشان،دوری کنی،همیشه تنها خواهی بود …پس کمتر قضاوت کنو بیشتر عشق بورز …

متن بیو قضاوت

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن بیو قضاوت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیو قضاوت

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن بیو قضاوت

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیو قضاوت

اونجایی که باهات راه نمیاد، داره با یکی دیگه میدوعه 🙂

متن بیو قضاوت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

🗯 مولانا

تویی جانِ مَن و بى جان نَدانَم زيست …

متن بیو قضاوت

حسادت فقط حسادت سعدی:
رشکم آید
که کسی
سیر،
نگه در تو کند …!♥️

متن بیو قضاوت

من اگر خوبم دعایت

پشت دنیای من است…(:♥️

متن بیو قضاوت

از دلِ تاریکی‌ ام ماهی پدیدار خواهد شد ‘!

متن بیو قضاوت

نمیگم کسی نمیتونه منوزمین بزنه.. نه.. خیلیا میتونن؛ منوزمین بزنن!!! اماهیچکس نمیتونه جلوبلند شدنم روبگیره… افتاد؟ 👎👎

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

نگرش من اینه که اگر منو به سمت چیزی که فکر می‌کنی توش ضعف دارم سوق بدی، من اون ضعف رو درک میکنم و به نقطه قوتم تبدیل می‌کنم.
💪🏻💪🏻💪🏻👌🏻👌🏻👌🏻🥰🥰

متن بیو قضاوت

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن بیو قضاوت

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن بیو قضاوت

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋

متن بیو قضاوت

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن بیو قضاوت

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن بیو قضاوت

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن بیو قضاوت

“تو دلش هیچی نیست”
تنها آپشن توجیهی برای آدمای بیشعوری که
حرف دهنشونو نمیفهمن 🙂

متن بیو قضاوت

ولی حواست باشه سر به سر کی میزاری
چون ما سر به تنت نمیذاریم 🙂

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن بیو قضاوت

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن بیو قضاوت

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن بیو قضاوت

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن بیو قضاوت

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

“تو دلش هیچی نیست”
تنها آپشن توجیهی برای آدمای بیشعوری که
حرف دهنشونو نمیفهمن 🙂

متن بیو قضاوت

به مد پوشان بگید آخرین مد کفن است🖤⛓

متن بیو قضاوت

نیــست تـار محڪـم در لبـاس روزگـــار
یـک به یـک را آزمودیـم از ڪفـن تا پیراهن

🖤🥀

متن بیو قضاوت

میدانم‌ تو
یک ممنوعه ای!
یک “نباید”…
اما نمیدانم
این را به روح سرکشم
چطور بفهمانم،
تو میدانی؟

متن بیو قضاوت

میشه از تنهایی یه کوه شد و فوران کرد

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

نیــست تـار محڪـم در لبـاس روزگـــار
یـک به یـک را آزمودیـم از ڪفـن تا پیراهن

🖤🥀

متن بیو قضاوت

بی “تو” شهر پر است از آیه های تنهایی

متن بیو قضاوت

🗯 مولانا

تویی جانِ مَن و بى جان نَدانَم زيست …

متن بیو قضاوت

حس من به تو فصل نيست كه تغيير كنه..

متن بیو قضاوت

گفت دوری آدمو دلتنگ میکنه
و دوری کردنش آدمو دلگیر
و ما دلگیرترین دلتنگای دنیا بودیم

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن بیو قضاوت

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن بیو قضاوت

مرگ از زندگی پرسید:
چرا همه تو رو دوست دارن و از من متنفرن‍‍؟
زندگی پاسخ داد:
چون من یه دروغ قشنگم و تو یه حقیقت تلخ .. # حقیقت

متن بیو قضاوت

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن بیو قضاوت

دلیل حالِ بد آدما نباشید . .

‌ # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

اینکه نمردی معنیش این نیست که زنده‌ای! # خسته # خودکشی

متن بیو قضاوت

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن بیو قضاوت

±قشنگ‌ترین لبخندها، عمیق ترین زخم‌ها رو پنهان می‌کنند : )🌚✨ # خسته

متن بیو قضاوت

گاهی‌اوقات‌سخت‌می‌گذرد،ولی‌می‌گذرد!🍂 # زندگی # خسته

متن بیو قضاوت

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو قضاوت

آرامم،آرامتر‌از‌نبض‌یک‌مرده! # خسته # سکوت

متن بیو قضاوت

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد » # سکوت # بی تفاوت

متن بیو قضاوت

« هیچکس موندنی نیست! » # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

زندگی یک دروغ تلخه! # زندگی # نامردی

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

بد نبودم ، بدے دیدم بد شدم..! # نامردی # انتقام

متن بیو قضاوت

« اَز پَسِ نبودنت برنمیام..! »
# عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️ # زندگی

متن بیو قضاوت

سُّـڪوت ـدُّنیا رُّ فَّرا مے‌گِرِفت،
اَّگہ هیچڪَّس !×ـدُّروغـ×! نِّمے‌گُّفت 🚧⚡ # زندگی # دروغ

متن بیو قضاوت

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

خسته ام اقا قاضی 
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂
# قاضی # خسته

متن بیو قضاوت

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . ! # خسته

متن بیو قضاوت

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن بیو قضاوت

میگذرن روزايِ سخت . .♡ # خسته # انگیزشی

متن بیو قضاوت

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

[ میخام برای همیشه بخوابم:)🐼🌱🖤]

متن بیو قضاوت

من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم. # عشق یک طرفه # سکوت

متن بیو قضاوت

نشد زندگیمونمو‌ خودمون بسازیم.!💔🥀 # حقیقت

متن بیو قضاوت

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیو قضاوت

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن بیو قضاوت

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو قضاوت

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن بیو قضاوت

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیو قضاوت

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیو قضاوت

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن بیو قضاوت

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن بیو قضاوت

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیو قضاوت

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیو قضاوت

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیو قضاوت

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو قضاوت

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن بیو قضاوت

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن بیو قضاوت

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیو قضاوت

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیو قضاوت

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو قضاوت

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو قضاوت

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو قضاوت

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو قضاوت

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیو قضاوت

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیو قضاوت

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن بیو قضاوت

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن بیو قضاوت

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن بیو قضاوت

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو قضاوت

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو قضاوت

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیو قضاوت

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن بیو قضاوت

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیو قضاوت

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن بیو قضاوت

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیو قضاوت

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیو قضاوت

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیو قضاوت

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو قضاوت

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن بیو قضاوت

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن بیو قضاوت

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن بیو قضاوت

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن بیو قضاوت

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن بیو قضاوت

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو قضاوت

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیو قضاوت

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن بیو قضاوت

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیو قضاوت

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیو قضاوت

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیو قضاوت

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو قضاوت

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن بیو قضاوت

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیو قضاوت

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیو قضاوت

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیو قضاوت

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن بیو قضاوت

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیو قضاوت

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن بیو قضاوت

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیو قضاوت

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیو قضاوت

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو قضاوت

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیو قضاوت

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو قضاوت

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو قضاوت

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیو قضاوت

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو قضاوت

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن بیو قضاوت

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن بیو قضاوت

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیو قضاوت

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیو قضاوت

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن بیو قضاوت

بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️] | تاو بیو

متن بیو قضاوت

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیو قضاوت

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیو قضاوت

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

متن بیو قضاوت

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیو قضاوت

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن بیو قضاوت

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞ # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن بیو قضاوت

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن بیو قضاوت

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن بیو قضاوت

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن بیو قضاوت

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیو قضاوت

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیو قضاوت

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن بیو قضاوت

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو قضاوت

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن بیو قضاوت

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن بیو قضاوت

بــا فــاصــلــه گــرفــتــن از مــن دلــم بــرات تــنــگ نــمــیــشــه؛از زنــدگــیــم حــذف مــیــشــے Miss,ansari

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن بیو قضاوت

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن بیو قضاوت

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏 # مغرور

متن بیو قضاوت

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن بیو قضاوت

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

من تو را خدای خود پندارم کفرش به کنار عجب خدایی دارم

متن بیو قضاوت

وخدایی که به تنهایی کافیست

متن بیو قضاوت

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن

متن بیو قضاوت

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیو قضاوت

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیو قضاوت

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن بیو قضاوت

ناامید از دَر رحمت بکجا باید رفت؟یا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیو قضاوت

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیو قضاوت

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

الله ام نامت آرامش جان من است

متن بیو قضاوت

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن بیو قضاوت

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیو قضاوت

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو قضاوت

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیو قضاوت

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیو قضاوت

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن بیو قضاوت

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن بیو قضاوت

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن بیو قضاوت

متن بیو قضاوت

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

متن بیو قضاوت

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

متن بیو قضاوت

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن بیو قضاوت

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

متن بیو قضاوت

خدایا
سرنوشتمو انقدر قشنگ
بنویس که مادرم
از ته دل بخنده…

متن بیو قضاوت

زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده!

متن بیو قضاوت

یک زندگی آرامش بخش، پاداش ایمانم به خدا بود

متن بیو قضاوت

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیو قضاوت

عاشق خدام چون میدونم هیچ عشقی موندگار تر از عشق اون نیست

متن بیو قضاوت

خدا صلاح زندگی شما را می‌داند، به او اعتماد کنید

متن بیو قضاوت

باخدابودن بهترازبی خدابودنه..باخداباش پادشاهی کن بیخداباش هرچه خواهی کن

متن بیو قضاوت

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن‌ها که خدا با منِ تنها دارد ……

متن بیو قضاوت

نگران فردا نباش
چون خدا زودتر از تو اینجاست…

متن بیو قضاوت

خدای من بامن است…
پس نگران هیچ چیز نیستم…..

متن بیو قضاوت

چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.

متن بیو قضاوت

دلیل اینکه ما سینگلیم اینه که
خدا فرشته هاشو دست هر کسی نمیسپاره!…

متن بیو قضاوت

یکی بود که اونم رفت . . .
کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیو قضاوت

و آنگاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن …

متن بیو قضاوت

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه

متن بیو قضاوت

هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست

متن بیو قضاوت

وخدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر ، شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد…

متن بیو قضاوت

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

متن بیو قضاوت

شکسته های دلت را ، به بازار خدا ببر… خدا پناه شکسته دلان است……

متن بیو قضاوت

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیو قضاوت

آن قدر عاشق خدا باش ، که غیرخدا را فراموش کنی.

متن بیو قضاوت

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن بیو قضاوت

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی

متن بیو قضاوت

خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..

متن بیو قضاوت

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…

متن بیو قضاوت

واقعا انسان نمیدونه که خدا میبینه؟

متن بیو قضاوت

کسی که خداحافظی میکنه، باید صبر کنی خودش سلام کنه وگرنه بد عادت میشه….

متن بیو قضاوت

نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست

متن بیو قضاوت

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیو قضاوت

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…

متن بیو قضاوت

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیو قضاوت

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیو قضاوت

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیو قضاوت

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیو قضاوت

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو قضاوت

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو قضاوت

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو قضاوت

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو قضاوت

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیو قضاوت

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو قضاوت

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیو قضاوت

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیو قضاوت

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیو قضاوت

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیو قضاوت

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیو قضاوت

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیو قضاوت

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیو قضاوت

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیو قضاوت

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیو قضاوت

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیو قضاوت

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیو قضاوت

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن بیو قضاوت

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیو قضاوت

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیو قضاوت

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیو قضاوت

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیو قضاوت

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیو قضاوت

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیو قضاوت

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیو قضاوت

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیو قضاوت

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیو قضاوت

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیو قضاوت

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیو قضاوت

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیو قضاوت

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیو قضاوت

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیو قضاوت

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیو قضاوت

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیو قضاوت

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیو قضاوت

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیو قضاوت

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیو قضاوت

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیو قضاوت

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیو قضاوت

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیو قضاوت

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیو قضاوت

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیو قضاوت

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیو قضاوت

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیو قضاوت

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیو قضاوت

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیو قضاوت

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو قضاوت

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیو قضاوت

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیو قضاوت

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیو قضاوت

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن بیو قضاوت

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیو قضاوت

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو قضاوت

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو قضاوت

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیو قضاوت

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیو قضاوت

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیو قضاوت

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیو قضاوت

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیو قضاوت

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیو قضاوت

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیو قضاوت

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیو قضاوت

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیو قضاوت

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو قضاوت

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیو قضاوت

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیو قضاوت

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیو قضاوت

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیو قضاوت

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیو قضاوت

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیو قضاوت

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیو قضاوت

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیو قضاوت

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیو قضاوت

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیو قضاوت

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیو قضاوت

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیو قضاوت

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیو قضاوت

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیو قضاوت

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیو قضاوت

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیو قضاوت

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیو قضاوت

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیو قضاوت

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیو قضاوت

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیو قضاوت

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیو قضاوت

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو قضاوت

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیو قضاوت

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو قضاوت

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیو قضاوت

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیو قضاوت

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیو قضاوت

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیو قضاوت

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیو قضاوت

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیو قضاوت

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیو قضاوت

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیو قضاوت

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو قضاوت

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیو قضاوت

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیو قضاوت

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیو قضاوت

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن بیو قضاوت

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیو قضاوت

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیو قضاوت

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیو قضاوت

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیو قضاوت

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیو قضاوت

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو قضاوت

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیو قضاوت

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیو قضاوت

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیو قضاوت

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیو قضاوت

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو قضاوت

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیو قضاوت

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیو قضاوت

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیو قضاوت

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیو قضاوت

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیو قضاوت

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو قضاوت

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیو قضاوت

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیو قضاوت

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیو قضاوت

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیو قضاوت

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیو قضاوت

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیو قضاوت

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیو قضاوت

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیو قضاوت

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو قضاوت

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیو قضاوت

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو قضاوت

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیو قضاوت

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیو قضاوت

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن بیو قضاوت

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

متن بیو قضاوت

ی کیلو دروغ با دوکیلو هوس با ی قاشق چایخوری را قاطی میکنیم اسمشو میزاریم عشق…..

متن بیو قضاوت

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!…

متن بیو قضاوت

میدونی چرا وقتی انسان بزرگ میشه به جای مداد با خودکار مینویسه؟ برای اینکه یاد بگیره هر اشتباهی پاک نمیشه

متن بیو قضاوت

هی فلانی وقتی رفتی دیگه برنگرد در دنیای من هیچ آشغالی بازیافت نمی شود

متن بیو قضاوت

تُن ماهی خوردیــــ فاز نــــــــهــــــنــــــگـــــــ برداشـــــــتـــــت

متن بیو قضاوت

هیچ وقت دنبال کسی که فقط در مواقع خاص بودنتون براش مهمه نرید زندگی رو سر خودتون خراب میشه …

متن بیو قضاوت

بد شدم چون کسی لیاقت خوب بودنم را نداشت

متن بیو قضاوت

از محبت خارها شاخ میشوند ، اون قدیم بود گل میشدند

متن بیو قضاوت

انقد قوی شدم که قید هرکسی رو میتونم بزنم …

متن بیو قضاوت

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن بیو قضاوت

آقای قاضی حالمان داشت خوب میشد ک باز یکی دیگ رو باور کردیم….

متن بیو قضاوت

چشمانم را میبندم نقابت را بردار بگذار صورتت هوایی بخورد..

متن بیو قضاوت

اگه حقیقتو بگی مجبور نیستی که همه چیزو به خاطر بسپاری

متن بیو قضاوت

خطرناك ترين خوردنى دنيا گول ظاهر آدماس

متن بیو قضاوت

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن بیو قضاوت

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن بیو قضاوت

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.

متن بیو قضاوت

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)

متن بیو قضاوت

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن بیو قضاوت

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن بیو قضاوت

نترسم با دیگری خو کنی / تو با من چه کردی که با او کنی

متن بیو قضاوت

واسه من غریب نمای شهر انگار همه بازیگر نمایشن….

متن بیو قضاوت

اشتباهم این بود واس تنها نشدن وقتم رو حروم کسایی کردم که تنهاترم کردن…!

متن بیو قضاوت

سال ها بعدکودک تاابدنداشته ام را بع اغوش میکشم وتو را نشانش میدهم میگویم ببین:درتمام رویاهایم اوپدرت بود

متن بیو قضاوت

سلامتی خودم وقلبم که راه کج نرفت/سلامتی اونیکه خبراش میرسه از هر طرف

متن بیو قضاوت

کوری یعقوب یا سروایی بانوی مصر اولی عشق است و اما دومی تاوان عشق

متن بیو قضاوت

کجاس آنکه میگفت کسی جز تو به چشم نمیاید حالا که دستت رو شد قلبم کمی ترمیمم میخواهد

متن بیو قضاوت

کل روزتو با دغدغش کل شبتو با خستگی ب امید کسی بگذرونی… ک وقتی بهش میگی دوست دارم میگه منم ، مرسی هه 😏تموم کنید هرزه بازیو

متن بیو قضاوت

همان پرستوی مهاجری که شاخه های درخت خانه اش پال هایش را شکست…

متن بیو قضاوت

آمده ایم از زندگی دیگران برَویم تا خودشان بمانندو زندگیشان که قرار است بی ما بگذَرد

متن بیو قضاوت

بادوست عشق زیباست با یار بی قراری از دوست درد ماندو از یار یادگاری…

متن بیو قضاوت

بد نیس ک بگم اون ک الان دستتو گرفته شاید فردا دست یکی دیگه رو بگیره

متن بیو قضاوت

خوردیم چو گنجشک به دیوار بلورین پنداشته بودیم که این پنجره باز است.

متن بیو قضاوت

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛ ✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

متن بیو قضاوت

کبوتر با کبوتر باز با باز ₪₪ولی لاشی کند با هر دو پرواز ₪₪

متن بیو قضاوت

کسی که خداحافظی میکنه، باید صبر کنی خودش سلام کنه وگرنه بد عادت میشه….

متن بیو قضاوت

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت…. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو قضاوت

عشق 3حرف اونم همش حرفه

متن بیو قضاوت

کویر جای سرسبز خوش آب و هوایی بود ولی داستان از جایی شروع شد که به بارون گفت دوصت دارم

متن بیو قضاوت

درد دارد که کسی باعث دردت باشد
که تو از درد دلت با دل او حرف زدی

متن بیو قضاوت

تو رابطه ای که اعتماد نباشه مثله ماشینیه که بنزین نداره تا هر وقت که دلت بخواد میتونی توش باشی ولی به جایی نمیرسی…

متن بیو قضاوت

با این اوضاع آدم ب شرت خودشم نباس اعتماد کنه

متن بیو قضاوت

نیکی چو از حد بگزارد نادان خیال بد کند

متن بیو قضاوت

ماهیگیر دلش سوخت، این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی کرد…!

متن بیو قضاوت

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن بیو قضاوت

بعضی ها هم هستن که خط شون اعتباریه اما نامردیشون دائمی

متن بیو قضاوت

نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

متن بیو قضاوت

بوسه های ما بیهوده بود شبیه بارانی که پای درخت خشکیده ای ببارد

متن بیو قضاوت

دنیا یکسره صحنه بازی است و همه به نوبت می آیند و نقش خود را به دیگری میسپارند

متن بیو قضاوت

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود …

متن بیو قضاوت

به بعضیا باید گفت :
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟
ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ !

متن بیو قضاوت

واسه کسی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید بدونه ریشه اش کجاس:)

متن بیو قضاوت

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیو قضاوت

تو رابطه ای که اعتماد نباشه مثله ماشینیه که بنزین نداره تا هر وقت که دلت بخواد میتونی توش باشی ولی به جایی نمیرسی…

متن بیو قضاوت

مرا از سرمای نگاهت نترسان…
من همیشه از زیر صفر شروع کرده‌ام…

متن بیو قضاوت

من، همونیم که کلی نقشه میکشه ازت متنفر شه ولی وقتی صداش میزنی یا میخندی عاشق تر میشه 🙂

متن بیو قضاوت

زندگی مثل یک پازل است. برای ماندن در کنار پازل اشتباهت تلاش نکن چون یا تو میشکنی یا او! بدنبال پازل خودت باش

متن بیو قضاوت

گرگ زاده را هیچوقت محتاج نوازش نیست اینو هک کن با خودت توی اون مغزت بنویس

متن بیو قضاوت

بعضیا رو هم تا میای آدم حساب کنی
با یه جفتک انداختن همه چیو بت ثابت میکنن !

متن بیو قضاوت

دیگه تلاش نمیکنم واسه داشتنت چون همه داشتنت

متن بیو قضاوت

سَخْتْ بِدَسْتْ بیٰایْنْ تٰاسٰادّه اَزَدسْت‌ْ نَرین

متن بیو قضاوت

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

متن بیو قضاوت

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیو قضاوت

به هرکسی اعتماد نکنید، من‌ از کسایی رو دست خوردم که دست نداشت

متن بیو قضاوت

میگن هرکی رو قد ارزشش مرام خرج کن
ولی حیف
ما یکم ولخرج بودیم:)

متن بیو قضاوت

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن بیو قضاوت

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر

متن بیو قضاوت

از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس،آب یخ را هم فوت میکنم…

متن بیو قضاوت

زندگی… کاروانیست زود گذر… آهنگی نیمه تمام… تابلو ای زیبا و فریبنده که میسوزد و میسازند و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد جز مهربانی!

متن بیو قضاوت

با نگاه کردن به زندگی کسی، او را قضاوت نکنید، ما دلایل انتخاب‌های او را نمی‌دانیم.

متن بیو قضاوت

قضاوت بزرگترین مسئولیت را در زندگی هر شخص ایجاد کرده و سخت‌ترین عهده دنیاست.

متن بیو قضاوت

اشتباهات من، اشتباهات منن تو نمیتونی منو قضاوت کنی.

متن بیو قضاوت

فکر کردن دشوار است
به همین خاطر است که بیشتر مردم قضاوت می کنند.

متن بیو قضاوت

هر قدیسی گذشته‌ای داردو هر گناهکاری آینده‌ایشاید آن قدیس روزی گناهکارو آن گناهکار روزی قدیس باشدپس ندانسته،هیچ یک را قضاوت مکن …

متن بیو قضاوت

از قضاوت مردم دلگیر نشو،
مهم تویی
مهم خودتی که
میفهمی دارن اشتباه میکنن
مهم اینه که
الان میفهمی کی لیاقت تو رو داره
اینکه میفهمی نباید برای همه
از خودت مایه بذاری
از برداشت مردم نترس…

متن بیو قضاوت

گه آدما رو قضاوت کنی، وقتی نمیمونه برای این که دوستشون داشته باشی…

متن بیو قضاوت

هر وقت خودت عالی بودی
اون موقع قضاوتم کن…

متن بیو قضاوت

هیچکس نمیتونه زندگی تو رو #قضاوت کنه
هیچکس نمیتونه بهت بگه #چطور_زندگی_کنی
چون هیچکس #جای_تو نیست.
هیچکس لحظه ای جای تو‌ زندگی‌ نکرده.

متن بیو قضاوت

از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم؛رفتنش را قضاوت نکنم….

متن بیو قضاوت

این جمله رو باید با طلا نوشت:کسی رو قضاوت نکنیدفقط برای اینکه گناهانش باگناه های شما فرق داره…

متن بیو قضاوت

خدایا صدای افکار مرا خاموش کنتاصدای تو را بشنومخدایا مرا ببخشآن قدرغرق در قضاوت هستمکه فراموش کردمقاضی تویی

متن بیو قضاوت

براى شاد بودن کافیست …کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنیدکمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنیدکمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیریدکمتر گلایه کنیدبیشتر سپاسگزار باشید!

متن بیو قضاوت

انسان نشده ایم کهخون یکدیگر را در شیشه کنیمانسان نشده ایم که قضاوت کنیمانسان شده ایم که مهربان باشیمکه عشق بورزیممرگ ، در میکوبد… مهربان‌ باشیم

متن بیو قضاوت

می دانم اگر:قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنمدنیا تمام تلاشش را می کند تامرا در شرایط او قرار دهد تابه من ثابت کنددر تاریکی،همه ی ما شبیه یکدیگریم.

متن بیو قضاوت

قضاوت و پیش داوری دربارهیک شخص،مشخص نمی کنداو کیست؛مشخص می کندشما کیستید…!

متن بیو قضاوت

هیچ کس اونقدر بی گناه نیستکه بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنهپس سکوت لطفا…

متن بیو قضاوت

انسان ها برای اینکه خودقضاوت نشونددر قضاوت دیگران عجله میکنند.

متن بیو قضاوت

شخصی در ڪاباره میمیردو شخصی دیگر در مسجدشاید اولی برای نصیحت داخل رفته بودو دومی برای دزدیدن ڪفشهاپس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم…

متن بیو قضاوت

بچه که بودیمقضاوت نمی کردیمو همه یکسان بودیمبزرگ که شدیمقضاوت های درست و غلطباعث شد که اندازهدوست داشتنمون تغییر کنه…کاش هنوز همه روبه اندازه بچگی دوست داشتیم…

متن بیو قضاوت

وقتی دیگران را قضاوت میکنیآنها را نه، بلکه خودت را تعریف میکنی…!

متن بیو قضاوت

انسانها را از روی عکس هایشانقضاوت نکنیدهیچ انسانی ازدلتنگی هایش عکس نمیگیرد…

متن بیو قضاوت

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و دیگران را قضاوت کنیم.تمام نیروی خویش را باید برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیمو سعی کنیم تمامی خصوصیات و صفات بدمان را تغییر دهیم

متن بیو قضاوت

هیچ کس اونقدر بی گناه نیستکه بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنهپس سکوت لطفا…

متن بیو قضاوت

انسان ها برای اینکه خودقضاوت نشونددر قضاوت دیگران عجله میکنند

متن بیو قضاوت

شخصی در ڪاباره میمیردو شخصی دیگر در مسجدشاید اولی برای نصیحت داخل رفته بودو دومی برای دزدیدن ڪفشهاپس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم

متن بیو قضاوت

چقدر دردآور است میخواهی خوب باشیکه میخواهی با همه مهربان باشیاما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شوداما با تمام این قضاوت ها مهم نیستمن برای خودم زندگی میکنم

متن بیو قضاوت

بچه که بودیمقضاوت نمی کردیمو همه یکسان بودیمبزرگ که شدیمقضاوت های درست و غلطباعث شد که اندازهدوست داشتنمون تغییر کنه…کاش هنوز همه روبه اندازه بچگی دوست داشتیم

متن بیو قضاوت

انسانها را از روی عکس هایشانقضاوت نکنیدهیچ انسانی ازدلتنگی هایش عکس نمیگیرد

متن بیو قضاوت

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن بیو قضاوت

خداوند انقد مهربون هس که میفرماید::

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکســـــــتی بازآ # خدا

متن بیو قضاوت

به دل خسته بگویید
خداونَدی هست! # خسته # خدا

متن بیو قضاوت

دعا کنیم برای همه آدم‌های جهان، که خدا جای نان، عشق بدهد. چرا که اگر عشق باشد، نان اضافه می‌آید …
# خدا # دوستت دارم

متن بیو قضاوت

[ اگه‌قراربودکہ‌نتونۍ‌انجام‌بدی
اصلاخداتوي‌این‌مسیرقرارت‌نمیداد:)♥️🌱] # انگیزشی # خدا

متن بیو قضاوت

اگر تیغ عالم بجنبد زجا نبرد رگی تا نخواد خدااا
# خدا

متن بیو قضاوت

چـرا ایـن همـہ قـضـاوتـ مگـہ خـدایـیـم؟!💫 # حقیقت # خدا # تتلو

متن بیو قضاوت

وَراء :): یا‌أمانَ‌الخائِفین:اى‌پناہِ‌منہ‌ترسیده :)♡
# خدا # عربی

متن بیو قضاوت

از کسی نپرس خوشبختی کجاست بازی تو کن رفیق نویسنده خداست
# خدا

متن بیو قضاوت

در طوفان زندگی…
(با خدا بودن)
بهتر از …
ناخدا بودن است! # خدا # ادبی

متن بیو قضاوت

هــر چـیزیــ بهـ مـوقـعـشـ اتـفاقــ مـیـفتهـ،بـه زمــانـ بـندیـ خـدا ایــمانـ داشــتهـ باشــ…❤ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن بیو قضاوت

آنچه خدا بخواهد [صورت می پذیرد]
و هیچ نیرویی جز به وسیله خدا نیست؛ 💚 # خدا # عربی

متن بیو قضاوت

+من کار خود به خدا وامی‌گذارم، که او کاملا بر احوال بندگان بیناست. 🙂
# انگیزشی # خدا

متن بیو قضاوت

✨﷽✨ ✨﷽✨
نمیشه یعنی چی؟
نمیتونم یعنی چی؟
مگه آدم ها خدان که میگن نمیشه؟!👀
تو بخواه حتما میشه 👌
فقط کافیه بخوای
# خدا

متن بیو قضاوت

الهـے ܩارا ان בہ ڪـہ ان بــــه! # خدا

متن بیو قضاوت

بِـه دِل خَـستِه بِـگویید خُـ‌داوَنـدی هَـ‌سـت..♡ # انگیزشی # خسته # خدا

متن بیو قضاوت

• گاهـی حِس کَردم پُشت کَـرده بِه مَن خُدا هَم . ‌.♡🥀! # خدا # زندگی

متن بیو قضاوت

به نام آنکه مرا آفرید و برای خوشبختی من تورا…♡
# ادبی # خدا # دوستت دارم

متن بیو قضاوت

که پروردگارت هیچگاه تو را رها نکرده

هروقت فکر کردی خیلی تنهایی
یادت باشه اون همیشه مراقبته 🙂
# ادبی # خدا

متن بیو قضاوت

قسم بہ روزے كہ جز خدايتــ مرحمے نخواهے داشت … # انگیزشی # ادبی # خدا

متن بیو قضاوت

چه طوری وجود فرشته ها رو باور نداشته باشیم

وقتی ،دوتا از بهترین هاشو داریم

#پدر
#مادر # خدا # ادبی # زندگی # آرامش # مادر # پدر

متن بیو قضاوت

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن بیو قضاوت

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است… # خدا

متن بیو قضاوت

وقتی نویسنده داستان زندگیت خداست دیگه نگران چی هستی🧿📿
# خدا

متن بیو قضاوت

پشت تمام آرزوهایم خ♡دا ایستاده است..🍃
# خدا

متن بیو قضاوت

‹ تا نشوی مست ⦇ خــ♡ــدا ⦈ ، غم نشود از تو ⦇ جـ∞ـدا ⦈.

# خدا

متن بیو قضاوت

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد
که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من 🙂


# خدا

متن بیو قضاوت

ای ڪه میدانی ندارم غیر درگاهت پناهـے..! # خدا # امام حسین

متن بیو قضاوت

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂 # ادبی # انگیزشی # خدا

متن بیو قضاوت

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯ # خدا

متن بیو قضاوت

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن بیو قضاوت

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^ # خدا # ادبی

متن بیو قضاوت

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…! # خدا

متن بیو قضاوت

اگرخدا آرزویے در دلت انداخت،بدان ڪه توانایے رسیدن به آن را در تو دیده است❤️ # انگیزشی # خدا

متن بیو قضاوت

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧ # خدا

متن بیو قضاوت

➖⃟●━━━━ ᵍᵒᵈ ᶤᶳ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ ─ ⇆ تنها خدا کافیست…
# خدا

متن بیو قضاوت

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟ # ادبی # خدا

متن بیو قضاوت

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگی:
خدایااااا شڪرت
شبتون قشنگ…..🍃 # ادبی # خدا # شب بخیر

متن بیو قضاوت

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی-🦋💜🌚
# خدا # انگیزشی

متن بیو قضاوت

(

خدا قلبی را که به او روی آورده فراموش نمی کند✨

شکرت_قشنگترینم💙 # خدا

متن بیو قضاوت

+هرکس بر خدا توکل کند،خدا برایش کافی خواهد بود. 🙂 # خدا # عربی

متن بیو قضاوت

جایی کِه راه نیست خُداوَند راه میگُشایَد🙂…
# خدا

متن بیو قضاوت

بیوگرافی کوتاه / متن های بیوگرافی فارسی و انگلیسی با معنی [گلچین] | تاو بیو

متن بیو قضاوت

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️

متن بیو قضاوت

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡

متن بیو قضاوت

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن بیو قضاوت

در انتظار ارامش . .♡

متن بیو قضاوت

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن بیو قضاوت

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن بیو قضاوت

فــاز فـقــ🤷‍♀️ـطـ فـــاز تـنــهـ💁‍♀️ــایـــ✅ نــ❎ــهـ غـمـ🙅‍♀️ــ دارهـــ نـ❎ـهــ جـدایـ🙅‍♀️ـــ

متن بیو قضاوت

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن بیو قضاوت

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!

متن بیو قضاوت

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن بیو قضاوت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن بیو قضاوت

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن بیو قضاوت

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن بیو قضاوت

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو قضاوت

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیو قضاوت

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیو قضاوت

اینجا سرزمینی است که
برای آزادی جنگیدیم
ولی حالا برای نان می‌جنگیم …

📕 بینوایان

متن بیو قضاوت

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️

متن بیو قضاوت

در انتظار ارامش . .♡

متن بیو قضاوت

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن بیو قضاوت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن بیو قضاوت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن بیو قضاوت

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️

متن بیو قضاوت

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن بیو قضاوت

███████▒≡🚜 در حال اسفالت سازی بیو برو کنار قیری نشی😹

متن بیو قضاوت

لبِ من ، ‌ذکرِ خُشک ‌را چه ‌کند؟!
عادتش داده ام‌ به‌ بوسهٔ تر

#عاصی_خراسانی

متن بیو قضاوت

فَِرَِشَِتَِهَِ خَِزَِ شَُِدَِهَِ مَِنَِ دَُِخَِتَِرَِ شَِیَِطَِاَِنَِمَِ

متن بیو قضاوت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن بیو قضاوت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن بیو قضاوت

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیو قضاوت

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیو قضاوت

اونی که با ما نی برا اینه که در حد ما نی!🤟🏾🔥

متن بیو قضاوت

میشم اون ستاره یی که … ⭐
حسرت رسیدن بهش خیلیا رو کور کرد 🙃🖤

متن بیو قضاوت

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن بیو قضاوت

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن بیو قضاوت

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

متن بیو قضاوت

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن بیو قضاوت

تکیه داده ام به آسمانی که خدا روی ابرهایش نشسته. ^^

متن بیو قضاوت

یا رادَّ ما قَد فاتَ
ای بازگرداننده آنچه از دست رفته ..🍃

متن بیو قضاوت

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

متن بیو قضاوت

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن بیو قضاوت

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن بیو قضاوت

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن بیو قضاوت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو قضاوت

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست…

متن بیو قضاوت

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….

متن بیو قضاوت

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬

متن بیو قضاوت

اِي دِل دیوآنه شُو دیوآنگي هَم عآلَمي دآرد…. ♡

متن بیو قضاوت

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن بیو قضاوت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو قضاوت

✨قشنگ تــریــــــن ،،،
🕊قرض الحسنه واریز همیشگی
✨” لـبـخـنـد “😍
🕊به حساب دیگران است
✨جالبه بدونید …
🕊سود سپرده ش بیشتر از
✨واریزیه….🤍⚘🌱

🕊زندگیتون پراز لبخندهای شیرین🥰
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎

متن بیو قضاوت

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو قضاوت

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

متن بیو قضاوت

هی فلانی وقتی رفتی دیگه برنگرد در دنیای من هیچ آشغالی بازیافت نمی شود❌❌❌

متن بیو قضاوت

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن بیو قضاوت

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن بیو قضاوت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن بیو قضاوت

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔

متن بیو قضاوت

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙

متن بیو قضاوت

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:)

متن بیو قضاوت

اگه ماسک نمی زنید
حداقل یه زنگوله ببندید ؛
که ما بفهمیم شما دارید به سمتون میاین :/

متن بیو قضاوت

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 

متن بیو قضاوت

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن بیو قضاوت

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄

متن بیو قضاوت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو قضاوت

تو بخند….
تا سَراسیمه شَود،بویِ بَهار…

متن بیو قضاوت

«بهار»
ازنامه‌های‌عاشقانه‌من‌وتو
شکل‌می‌گیرد
«دوستت‌دارم»
و پایان‌سطرنقطه‌ای‌نمی‌گذارم 💞∞🔐

متن بیو قضاوت

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته ! | تاو بیو

متن بیو قضاوت

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن بیو قضاوت

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن بیو قضاوت

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

متن بیو قضاوت

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن بیو قضاوت

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

متن بیو قضاوت

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن بیو قضاوت

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن بیو قضاوت

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیو قضاوت

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

متن بیو قضاوت

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!
# ادبی

متن بیو قضاوت

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

متن بیو قضاوت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

متن بیو قضاوت

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

متن بیو قضاوت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔
# ادبی

متن بیو قضاوت

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته # انتقام

متن بیو قضاوت

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیو قضاوت

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیو قضاوت

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!
# ادبی

متن بیو قضاوت

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …
# زندگی

متن بیو قضاوت

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…
# زندگی # ادبی

متن بیو قضاوت

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .
# سکوت # ادبی

متن بیو قضاوت

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

متن بیو قضاوت

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨
# ادبی

متن بیو قضاوت

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است
# زندگی

متن بیو قضاوت

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای
# ادبی

متن بیو قضاوت

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):
# ادبی

متن بیو قضاوت

متن کوتاه ادبی زیبا / متن و شعر های کوتاه ادبی مناسب بیو | تاو بیو

متن بیو قضاوت

اخه غم اینقد سمج؟ # ادبی # خسته # سکوت

متن بیو قضاوت

انسان ها، نه دشمن تو هستند ونه دوست تو، بلکه معلم تو هستند.! # ادبی # درسی

متن بیو قضاوت

در من ،
هزاران "من" است …!
کہ لحظه لحظه قیام می‌کنند ،
برای ستایش تو …!

#بهنام_محبی_فر

 
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو قضاوت


ما دیگران را دیر می‌شناسیم ، خودمان را دیرتر ..

# ادبی # حقیقت

متن بیو قضاوت

فقط اونجا که شاملو میگه :
「کوچکترین لبخند تو
مرا از تمام بدبختی ها نجات میدهد🔗🤍」 # دوستت دارم # ادبی

متن بیو قضاوت

ما صدقه زیاد دادیم،

به یه عده “پول”

به یه عده “مرام”

به یه عده “رفاقت”

به یه عده “احساس”

مهم نیست صدقه بود دیگه…

‌ ‌‌ # لاتی # ادبی # بامعرفت

متن بیو قضاوت

انحنای روح من
شانه‌های خسته غرور من
تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است
کتف گریه‌های بی بهانه‌ام
بازوان حس شاعرانه‌ام
زخم خورده است

•قیصر امین پور
  # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

در تنگ دیگر شور و شوق دریا نیست

ان ماهی دلتنگ خوشبختانه مرده است # ادبی

متن بیو قضاوت

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”… # ادبی # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

انگاری فاصله ما
قسمت بود…! # ادبی

متن بیو قضاوت

دیوانه را جان به جانش کنی همان دیوانه است…. # ادبی

متن بیو قضاوت

من به زشتی یا خوشگلی اعتقادی ندارم
فقط بعضی چهره ها به آدم آرامش میده،
جوری که هزار بار عکسشو می‌بینی…
# ادبی # دوستت دارم

متن بیو قضاوت

‏و ما می دانیم سینه‌ات تنگ می‌شود از آنچه می‌گویند…

سوره‌ی حجر؛ ۹۷
# ادبی # خدا

متن بیو قضاوت

من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم؛این جهان را عاری از هرلاشی میکشم 🖕😉
# ادبی # لاتی # لاشی

متن بیو قضاوت

آشیــان هر جا گرفتــم ، لانه ی صیاد شد … 🤫 # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

گاهی باید خود را برداشت و رفت….. # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

پریشان تر از خود ندیدم کسی… # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

‌صادق باش، زیبا باش، گل یك علف هرز نیست!

‌ ‌̶B̶̶E̶ ̶H̶̶O̶̶N̶̶E̶̶S̶̶T̶,B̶̶E̶ ̶B̶̶E̶̶A̶̶U̶̶T̶̶I̶̶F̶̶U̶̶L̶,
̶‌F̶̶L̶̶O̶̶W̶̶E̶̶R̶̶S̶ ̶A̶̶R̶̶E̶ ̶N̶̶O̶̶T̶ ̶M̶̶E̶̶E̶̶D̶̶S̶!☻ # ادبی # لاتی # زندگی # دروغ # حقیقت

متن بیو قضاوت

مگر میشود شب را دوست نداشت ؟!
وقتی تمامِ دغدغه ها خوابیده اند
وقتی آدم فراموش میکند
کجایِ جهان ایستاده و
چقدر غمگین است … # ادبی # خسته

متن بیو قضاوت

واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشند
اما رویای زیبا میتواند مرحمی بر زخم های
جامانده بر لطافت و احساس باشد🌿❤️
  # انگیزشی # زندگی # ادبی

متن بیو قضاوت

متن کوتاه دروغ و دروغگویی/ وضعیت واتساپ دروغ | تاو بیو

متن بیو قضاوت

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن بیو قضاوت

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیو قضاوت

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!! # دروغ

متن بیو قضاوت

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن بیو قضاوت

یک چیزی میگم یادت بمونه : به هیچ کس جز خودت اعتماد نکن .♫︎ ❀_ 🄸 🅂🄰🅈 🄾🄽🄴 🅃🄷🄸🄽🄶, 🄰🄻🅆🄰🅈🅂 🅁🄴🄼🄴🄼🄱🄴🅁: 🄽🄴🅅🄴🅁 🅃🅁🅄🅂🅃 🄰🄽🅈🄾🄽🄴 🄱🅄🅃 🅈🄾🅄🅁🅂🄴🄻🄵♫︎ # دروغ

متن بیو قضاوت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیو قضاوت

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

متن بیو قضاوت

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن بیو قضاوت

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡! # نامردی # دروغ

متن بیو قضاوت

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن بیو قضاوت

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن بیو قضاوت

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜
# دروغ

متن بیو قضاوت

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن بیو قضاوت

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:) # دروغ

متن بیو قضاوت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه
# دروغ

متن بیو قضاوت

دَر حـآلِ حَذفِهـ آدَم هـايِ اضافـي 😪°• }{ ████████████▒98/5%
# دروغ

متن بیو قضاوت

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!
# دروغ

متن بیو قضاوت

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….
# دروغ # برف

متن بیو قضاوت

.ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.. پدر ژپتو:
پیـنوکیـو چوبے بمون، آدما سنگے اند؛ دنیـاشون قشنگ نیـست.. ..ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ. # دروغ # نامردی

متن بیو قضاوت

کسانی که می­ دانند انجام می­ دهند، کسانی که می­ فهمند، یاد می­ دهند.ارسطو

متن بیو قضاوت

یادگیری قدرت درک کردن می­ تواند ارزشمندترین فعالیت انسان باشد..
چرا که با درک کردن می ­توان به رهایی رسید..اسپینوزا

متن بیو قضاوت

همه ما منحصر به فرد هستیم
پس بجای قضاوت کردن بهتر است یکدیگر را درک کنیم..روی تی. بنت

متن بیو قضاوت

کسانی که قضاوت می ­کنند هرگز نمی ­توانند درک کنند
و کسانی که درک می ­کنند، هرگز قضاوت نخواهند کرد.ناشناس

متن بیو قضاوت

در حالی که همه ما از درک نشدن شکایت داریم،
درک کردن دیگران را هم فراموش کرده ­ایم.بو تاپلین

متن بیو قضاوت

دانستن همان درک کردن نیست
تفاوت بزرگی میان آن­ ها وجود دارد،
شما ممکن است چیزی را بدانید در صورتی که درکش نکرده باشید.چارلز کترینگ

متن بیو قضاوت

نمی­ توان صلح را با زور نگه داشت. برای حفظ آن تنها درک کردن نیاز است.آلبرت انیشتین

متن بیو قضاوت

هرچیزی که در وجود دیگران ما را خشمگین می ­کند،
می­ تواند ما را به درک درستی از خود برساند.کارل یونگ

متن بیو قضاوت

شاید مردم بیشتر می خواهند درک شوند
تا دوست داشته شوند….جورج اورول

متن بیو قضاوت

بعضی از قلب­ ها یکدیگر را می­ فهمند، حتی در سکوت!

متن بیو قضاوت

آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد ، زنده است
ولی وقتی سختی های دیگران را درک می کند، آن وقت یک انسان است..لئو تولستوی

متن بیو قضاوت

درک مسیر دیگران این خاصیت را دارد که می­ توانید مسیر خود را پیدا کنید.کوبی برایانت

متن بیو قضاوت

درک نوعی سرور و شادی است..کارل فاگان

متن بیو قضاوت

The improvement of understanding is for two ends
first, our own increase of knowledge
secondly, to enable us to deliver that knowledge to othersتقویت قدرت درک کردن به دو منظور انجام می­ شود،
اول برای افزایش دانسته ­ها و دوم برای انتقال آن­ ها به دیگران!جان لاک

متن بیو قضاوت

شادمانی از درک کامل وجود خودت می آید….مارینا آبراموویچ

متن بیو قضاوت

مردم هیچ گاه چیزی را به درستی درک نمی ­کنند،
مگر اینکه برای خودشان پیش بیاید.

متن بیو قضاوت

گوش دادن سرآغاز درک کردن است.

متن بیو قضاوت

این را درک کنید که شما قادر به زندگی در رویاهایتان هستید
پس به زندگی متوسط قانع نباشید.

متن بیو قضاوت

صبور باشید و همدیگر را درک کنید…فیلیپس بروکس

متن بیو قضاوت

بلوغ به معنی سخن گفتن درباره مفاهیم بزرگ نیست
بلکه به معنی درک چیزهای کوچک است..

متن بیو قضاوت

زندگی اولین، عشق دومین و قدرت درک سومین هدیه ارزشمند است.مارج پیرسی

متن بیو قضاوت

If you understand each other you will be kind to each otherاگر همدیگر را درک کنید، با هم مهربان خواهید بود.جان اشتاین بک

متن بیو قضاوت

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن بیو قضاوت

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن بیو قضاوت

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن بیو قضاوت

‏غم بهم خوردن رابطت با رفیق صمیمیت صد برابر بد تر از شکست عشقیه…

متن بیو قضاوت

ولی رفاقت اینجوری نیس که بذاریش کنار هر وقت لازم داشتی بری برش داری، ممکنه برگردی ببینی دیگه اونجا نیست !

متن بیو قضاوت

به سلامتی خط وسط جاده ها که تیکه تیکه میشن!ولی پا به پات میان

متن بیو قضاوت

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن بیو قضاوت

ببین! رفیق انقدر به کسی مقام نده که به خودش جرعت بده دلتو بشکنه

متن بیو قضاوت

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه نه زیباترین حقیقت 🙂

متن بیو قضاوت

Solmanı dört gözle bekleyenlerin, senin dost sandığın düşmanların dır💯‼️

متن بیو قضاوت

گر پرسیدند آخرین نفست به یاد کیست ؟!
گویم به یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست !

متن بیو قضاوت

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن بیو قضاوت

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن بیو قضاوت

رفیق تو از ما بد نگو من به همه میگم تو بهتر از مایی***“یه جمله واسه خودِ چند سال بعدت:
«دارم سخت تلاش میکنم تا تو ‌خوشحال باشی..!»🤍”

متن بیو قضاوت

☘روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️

متن بیو قضاوت

زِندِگی ما پِسَرا دو راهیِه یا عِشق یا رَفیق

متن بیو قضاوت

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن بیو قضاوت

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن بیو قضاوت

نسبت آدمارو دلشــون مشخص میکنہ نہ شناسنامہ‌شون-!

متن بیو قضاوت

نیکی چو از حد بگزارد نادان خیال بد کند

متن بیو قضاوت

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن بیو قضاوت

حرفی که حقیقت داشته باشه پشت سرت گفته نمیشه…

متن بیو قضاوت

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو قضاوت

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیو قضاوت

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن بیو قضاوت

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن بیو قضاوت

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن بیو قضاوت

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن بیو قضاوت

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن بیو قضاوت

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!

متن بیو قضاوت

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن بیو قضاوت

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو قضاوت

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن بیو قضاوت

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیو قضاوت

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن بیو قضاوت

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن بیو قضاوت

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن بیو قضاوت

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن بیو قضاوت

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی

متن بیو قضاوت

“مابراهیچکس رفیق نیمه راه نشدیم، اونا جایی ک واسشون خوب بود پیاده شدن”

متن بیو قضاوت

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم

متن بیو قضاوت

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن بیو قضاوت

گاهی در رفاقت، برادرانی بوجود می آید که هیچ مادری قادر به تولد آن نیست …

متن بیو قضاوت

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو قضاوت

میگن هرکی رو قد ارزشش مرام خرج کن
ولی حیف
ما یکم ولخرج بودیم:)

متن بیو قضاوت

مثل عصا باش! هزار بار زمین بخور اما اجازه نده اونی که بهت تکیه کرده حتی یه بار زمین بخوره

متن بیو قضاوت

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن بیو قضاوت

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه
نه زیباترین حقیقت 🙂

متن بیو قضاوت

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن بیو قضاوت

‏این زندگی سه تا رفیق پایه میخواد یه جیپ و جاده چالوس…

متن بیو قضاوت

اونیو که دوست داری بزار کنار بچسب به اونی که دوست داره…

متن بیو قضاوت

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن بیو قضاوت

رفیق اگه رفیق باشه! جنس مخالف که هیچ.. جلو خدا هم میشه روش حساب کرد…

متن بیو قضاوت

من رفیقامو اندازه 100گرم کوکائین دوست دارم ؛نگو کنه حکمش اعدام

متن بیو قضاوت

بیخیال عطرهای گران قیمت آدم ها باید بوی معرفت بدهند

متن بیو قضاوت

دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد خوشا آنكس كه در دنیا رفیق با وفا دارد …

متن بیو قضاوت

بیو های آقای قاضی | متن های کوتاه آقای قاضی +کامل | تاو بیو

متن بیو قضاوت

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن بیو قضاوت

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن بیو قضاوت

♡ ♡ بترسیم
ازـבاـבگاهی‌که…
قاضی‌آن
شاهـב‌باشـב ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # قاضی # نامردی

متن بیو قضاوت

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:) # دوستت دارم # همسر # قاضی

متن بیو قضاوت

عاقای قاضی…^_^!
لعنت ب روزگاری ک….^_&
حروم شد جوونی…..🙂💔 # قاضی

متن بیو قضاوت

آقای قاضی :ما دیونه ها هرچی بيشتر غم داشته باشیم بندتر میخندیم 😄💔🥀 # قاضی

متن بیو قضاوت

اره م‍‌‌ن ه‍‌م‍‌‌ون دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌‌م ک‍‌ه ه‍‌‌ی‍‌‌چ‍‌‌ک‍‌‌س ب‍‌ا اخ‍‌‌ل‍‌اق‍‌ش ح‍‌‌ال ن‍‌م‍‌ی‍‌‌ک‍‌ن‍‌ه . ! # خسته # مغرور # قاضی

متن بیو قضاوت

اق‍ایِ ق‍اض‍ی‍ شُ‍م‍ا بِ‍گ‍و٫

مَ‍گِ‍ چ‍ی‍ك‍ار کَ‍ردَم‍ کِ‍ اینج‍وری ب‍ایَ‍د٫

ت‍اوان‍ پَ‍س‍ بِ‍دَم‍:)؟ # نامردی # دلتنگی # دروغ # قاضی

متن بیو قضاوت

عآقٰـایٖ قٔـ‍‍اضٕـی ه‍ِِیّچْـکَس مـارُو دوسٔـط نَـدآشـتـ # حقیقت # قاضی

متن بیو قضاوت

آقای قاضی! همه شبیه همن فقط بعضیاشون قشنگ تر دروغ میگن:)💔
# قاضی # دروغ

متن بیو قضاوت

آق‍ای‍ ق‍اض‍ی‍ ؛ ت‍ا ک‍ی‍ م‍ن‍ ب‍ه‍ش‍ ف‍ک‍ ک‍ن‍م‍ و اون‍ ن‍ف‍ه‍م‍ه‍:؟) # دلتنگی # خسته # قاضی

متن بیو قضاوت

اقای قاضی㋛︎
من میگم ناموسا!
تو میگی بگو به قرآن؟ # حاضر جوابی # قاضی

متن بیو قضاوت

اقای قاضی…
رفیق وقتی رفیق بود..
که رفیقی نداشت….💔⃟☹︎ # نامردی # قاضی

متن بیو قضاوت

آق‍ایِ‍ ق‍اضی‍ ؛

ع‍وض‍ ش‍د دخ‍ت‍ری‍ ک‍ از ح‍رف‍ ب‍ق‍ی‍ه‍ م‍ی‍ت‍رس‍ی‍د:) # نامردی # زندگی # خسته # قاضی

متن بیو قضاوت

آق‍ای‍ ق‍اض‍ی‍ ؛

ی‍ادم‍ ن‍م‍ی‍ره‍ ب‍اع‍ث‍ دردام‍ ک‍ی‍ان‍:» # نامردی # سکوت # قاضی

متن بیو قضاوت

قاضی: چرا میخندی؟
_آخر روی دیوار پشت سرت نوشته 《عدالت》 # حقیقت # قاضی

متن بیو قضاوت

اقای قاضی دوست دارم دردامو به یکی بگم…) ولی من که کسیو ندارم (╥╯﹏╰╥) # خسته # قاضی

متن بیو قضاوت

مـیدونی بـد تـرین درد چـه زمـانیه؟!
دقیـقا زمـانیه کـه میخـندی تـا جـلوی ریـختـن اشـکاتو بـگیری…
میـخندی تـا کـسی از دردات بـا خبـر نـشه…
میـخندی تـا قـوی بـمونی…
و بـا هـمون لـبخند فیـک بـه جـهنمی کـه اسـمش زنـدگیه ادامـه میـدی.. # دلتنگی # سکوت # بی تفاوت # قاضی

متن بیو قضاوت

سلامتی اون قاضیی که رفیقش متهم بود و حکمش اعدادم بود حکم و اجرا نکرد استفا داد⛓~
# قاضی # لاتی

متن بیو قضاوت

ب‍ا ع‍روس‍ک‍ت‍ دردودل‍ ک‍ن‍

ح‍داق‍ل‍ ن‍ه‍ ش‍ات‍ م‍ی‍گ‍ی‍ره‍

ن‍ه‍ ق‍ض‍اوت‍ م‍ی‍کن‍ه‍:/» # دلتنگی # خسته # سکوت # قاضی

متن بیو قضاوت

در روزگاری که
خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز
تا چنین مردمی بگریند…

متن بیو قضاوت

زندگی کن
بیخیال حرف مردم
یک ساعت بعد اینکه خاکمون کردن
مردم سر ناهار ختم به فکر اینن نوشابه شون زرد باشه یا سیاه..

متن بیو قضاوت

تو باید روی پای خودت بایستی
و تنها ملاحظه‌ ات این باشد که :‌
هر کاری انجام می‌ دهم باید مطابق شعور خودم باشد
تصمیم‌ گیرنده باید آگاهی و شعور خودم باشد،
آنگاه خدا داور تو خواهد بود

متن بیو قضاوت

فرشته هم که باشی،
بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد
پس بیخیال حرف مردم،
کاریو بکن که خودت دوست داری…

متن بیو قضاوت

زمانی آرامش پیدا میکنی که
بفهمی نیازی نیست به هر چیزی واکنش نشان بدهی
یا به هر حرفی جواب بدهی

متن بیو قضاوت

تنها حرف هایی را از مردم بپذیر که به تو انگیزه و امید می دهد
و حرف های منفی شان را همان لحظه از ذهنت حذف کن!

متن بیو قضاوت

فرشته هم که باشی..
بازم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد،
پس بی خیال حرف مردم
کاریو بکن که خودت دوست داری…

متن بیو قضاوت

ذهن های بزرگ
درباره ایده ها بحث می کنند،
ذهن های متوسط درباره اتفاقات
و ذهن های کوچک درباره مردم بحث می کنند

متن بیو قضاوت

هرگز از حرف هایی که مردم درباره تو می‌ گویند نگران نشو،
هیچ‌ گاه کوچک ترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یک چیز فکر کن : داور خداست،
آیا من در برابر او رو سفیدم؟!
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد،
تا بیراهه نروی ….

متن بیو قضاوت

نگران حرف مردم نباش
خدا پرونده ای که مردم مینویسن نمیخونه…

متن بیو قضاوت

قاضی خداست…
حرف مردم کف پاست …

متن بیو قضاوت

به حرف مردم، چه خوب و چه بد نباید توجه کرد
چون اگه به حرف خوبشون توجه کنیم غرور و تکبر ممکنه کل وجودمونا بگیره..
اما اگه به حرف بدشون توجه کنید هزاران فکر در روز میاد توی ذهنمون…
که مثلا چرا فلانی این حرفا زده
یا…
و اینطور میشه که زندگیمون را تباه میکنیم..
برای خودتون زندگی کنید☺️✌🏻…

متن بیو قضاوت

خدایا
صدای افکار مرا خاموش کن
تاصدای تو را بشنوم
خدایا مرا ببخش
آن قدر
غرق در قضاوت هستم
که فراموش کردم
قاضی تویی

متن بیو قضاوت

حرف مردم مثل موج دریاست،
اگر در مقابلش بایستی، خسته ات میکنه
و اگر با آن همراهی کنی، غرقت میکنه..
قرار نیست همه مردم شما را درک کنن
چرا که آن ها حق دارند نظر خودشون رو داشته باشند،
و شما هم حق دارید آن را نادیده بگیرید….

متن بیو قضاوت

حرف مردم واسم جالبه..! ولی مهم نیست

متن بیو قضاوت

نگران این نباش که دیگران در موردت چه فکری میکنند،
بیشتر مردم خیلی از مغزشان استفاده نمی کنند

متن بیو قضاوت

هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگیتو خراب نکن… دهن این مردم همیشه بازه…پولدار که باشى میگن دزده،ساده که باشى میگن بدبخته،زیاد گردش برى میگن وله،تو خونه باشى میگن افسردس،شوخ که باشى میشى سبک،سنگین که باشى میشى مغرور،خوشگل که باشى میگن مورد داره،مرامت مردونه باشه میگن داره دون میپاشه،پس بذار هر چى که میخوان بگن،خداى توست که باید تو رو قضاوت کند…

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *