متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن کوتاه دلتنگی و احساس تنهایی کردن از جدا بودن | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ک‍‌اش‍‌ک‍‌ی ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن که ب‍‌ع‍‌دش ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل به ب‍‌ه‍‌ونه گ‍‌ی‍‌ر ت‍‌ری‍‌ن آدم دن‍‌ی‍‌ا ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن… # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

فراموش میکنم مثل آخرین لبخند واقعیم 🙂 # دلتنگی # خسته # سکوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

– گاهۍ وَقتا تم‍‌ومِ وج‍‌ودټ گریہ میکن‍‌ں
جُز چشات . . .
# ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

این روز ها… قلبم سخت درد میکنه… کاش یه لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیه # خسته # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔
# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من کل شهرو تواتاقم پیاده رفتم . .🖤 # دلتنگی # خسته # دختر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ولی من دیگه هیچ حرفی با مردم این دنیا ندارم
که بخوام تو بیو بگم 🖤 . . ! # دلتنگی # خسته # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

از لحاظ روحی 0 درصد شارژ دارم. دارم خاموش میشم.🥀
# دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

جای خالیت تو قلبم درد میکنه🔪🚬 ✍
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

میدونی چی سخته؟😞 اینکه نفهمی باید فراموشش کنی یا منتظرش بمونی💔💉
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

چرا من اینقدر می‌ترسم تو رو از دست بدم ، وقتی تو حتی مال من نیستی؟ # ادبی # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مَن دَر اینً لبخنــ🙂‍‍ـد های تلـْخ مهارـت دارم
# ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞ # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیو عاشقانه دلتنگی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیو عاشقانه دلتنگی

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بــا فــاصــلــه گــرفــتــن از مــن دلــم بــرات تــنــگ نــمــیــشــه؛از زنــدگــیــم حــذف مــیــشــے Miss,ansari

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏 # مغرور

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شعر دلتنگی کوتاه و یک خطی و گلچین شده | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

⸤ باشد که غم خجل شود از صبر ما. ⸣ # ادبی # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن.. # ادبی # دلتنگی # حاضر جوابی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

باز باران با ترانه ، میزند بر بام قلبم
باز گریه عاشقانه میکنم یاد تو هر دم 🖐️🖤👌 # دلتنگی # باران

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چ سود❤️‍🩹🥀 # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند ومن

• مولانا # دلتنگی # مولانا

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

توی قرآن خوانده‌ام، یعقوب یادم داده است
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

[چُنان از ديدنت دورم كه باور كرده‌ام كورم] # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:))) # ادبی # دلتنگی # مغرور

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مى رسد روزى که بى من لحظه ها را سر کنى
مى رسد روزى که مرگ عشق را باور کنى
مى رسد روزى کــــه تنها در کنـــار عکــس مــن
شعــر هـــاى کهنه ام را مو به مو از بر کنى # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏تو نباشی ، دلِ ما را
‏ثَمری نیست که نیست…

‏• حافظ # دلتنگی # حافظ

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد؟
گره ات کور شود، غم به روانت برسد؟ # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

جـان بـه دیـدار «تـو»
یک روز فـدا خواهم کـرد …♥️
#سعدی # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟ من که خود راضی به خلقت نبودم زور بود . من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست . من بمانم یا بمیرم هیچ کس دلتنگ نیست:) 
# خدا # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شب بخیر غارتگر شب های بی مهتاب من
منتی بر دل گذار؛امشب بیا در خواب من…! # دوستت دارم # دلتنگی # ادبی # شب بخیر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

وقتی ناراحته اش کردید مثل شاهین پور علی بهش بگید:
«دورِ چشمانِ تو گردم که زِ من غمگینی..»
  # ادبی # دوستت دارم # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

。.゚و جان من شد بفرمان تو
چه جان و چه دل جمله قربان تو❥︎ # ادبی # دلتنگی # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کمک!
من دوباره خودمو گُم کردم
ولی هنوز تورو یادمه…
  # دلتنگی # موسیقی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کافه چی،قهوه هایم را شیرین کن☕
آن روزا که تلخ میخوردم، زندگی ام شیرین بود🍁
# دلتنگی # سکوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مثل ان مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت🥀

حال من بد بود اما هیچکس باور نداشت🥀

قیصر امین پور
  # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گرچه یادی نکند پیش خود،اما هر شب
دم ب دم خاطر او میگذرد از نظرم…:) # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ور تحمل نکنم 
جور زمان را 
چه کنم…؟؟!!

👤سعدی
# خسته # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

رفتی و بی تو هر شبم ، شام غریبانه
دل یاد جانانه ،غمگین و نالانه …🥀🖤
# دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

باورت‌گر‌بشود‌گر‌نشود‌حرفی‌نیست
اما‌نفسم‌میگیرد‌در‌هوایی‌که‌نفس‌های‌تو‌نیست # دوستت دارم # دلتنگی # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

حافِظ کُجای کاری❓ فالَت ، غَلط درآمد❌ گُفتی غمَت😔سرآید…. این عُمر بود سرآمَد💔
# ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

در دیاری که در او نیست کسی، یار کسی
کاش یارب که نیفتد به کسی، کار کسی…! # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

لا حول و لا قوه الّا چشمانش•♥️👁• # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡» # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو عاشقانه دلتنگی

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼 # دوستت دارم # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن کوتاه عاشقانه فاز تنهایی / بیو عاشقانه تنهایی | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀
# عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مال من باش ڪه شدم خسته از این تنهاییا …🙂🥀 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش
دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش
پرواز قشنگ است
ولی بی غم و محنت منت نکش
از غیر و پروبال خودت باش
صد سال اگر زنده بمانی گذرانی
پس شاکر هر لحظه
و هرسال خودت باش
  # ادبی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من هيچوقت تنهات نميزارم ♡ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❄️⃟➖ ●━━─ ᶦ ⁿᵉᵛᵉʳ ˡᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵃˡᵒⁿᵉ ─❤️
# بامعرفت # همسر # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تا زمانی ک رسیدن ب ت ( امکان دارددد) زندگی درد قشنگیست ک جریان دارد .
وقتی نباشی وقتی رسیدنی وجود نداره
زندگی مرگ قشنگیست ک پایان دارد . 🙂 # عشق یک طرفه # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌
‌‌ تنهام، مثل‌همون‌مدادِسفیده،تويِ‌جعبه‌مدادرنگي!
‌‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

در تــاریـکی شـب تـنها خـدا صـدایـت را مـیـشنـود…♡ # خدا

متن بیو عاشقانه دلتنگی

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏تو هیچوقت نبودی،
من چرا همیشه میترسیدم که از دستت بدم . .(:🖤 # همسر # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هَمِعِ‌جآدآرَمِت••͜⃤🌙🚬- !توخیآلَم!••͜⃤🌿🔥- !تو‌رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ توقَلبَم.••͜⃤🌙♥️- توصیاهیم.••͜⃤🌙🖤- هَمِع‌جآ!••͜⃤🌙🚬- جُزکِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱
# عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تو منو وقتے دوس دارے كه تنهايی..!! # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

• ‹ قوی ترین دارو برای ِ آدم ،
یه آدم دیگه ست ^‿^💜🎆 › • # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من به بودنت عادت کردم:)… و دیگه نمیتونم به نبودنت عادت کنم♡
# زندگی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

همه میگن حالت خوبه :)؟
اما هیچ کس نمیخواد واقعا بدونه .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلم واصع دیدن خودم تو چشایح تو تنگ شدح!!🖤👀 ❀🌈 |°♡
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

{ تنهاییمو دوس دارم؛ولی دلم میخواد با تو تنها باشم *.* }♥️🤩

متن بیو عاشقانه دلتنگی

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ :)🖤🥀
# عشق یک طرفه # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من شاید واسه ديواری كه خراب كردم تا آخر عمر اشک بريزم، ولی با آجر لق كنار نمیام! # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلتنگی مثل نشتی گازه ، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی… اما آروم آروم میکشتت 🙂 # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!
# حاضر جوابی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تنها پاداشی که عاشق‌های واقعی میگیرن،تنهاییه   ‌‌ 『😔』 # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ماندنے در ڪار نبود پایان قصہ هارا از آغاز با یـڪے بود یـڪے نبود نوشتند…. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن کوتاه دلتنگی غمگین بودن بسیار زیبا و احساسی | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده 🙂
  # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شد شد نشد تا ابد دلتنگت میمونم،،،💔💔 # دلتنگی # لاشی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

چه کردم با خودم
که مرگ و زندگی
برام فرقی نداره…♪♪♪ # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیزارم…
راست میگفت، چون من عشقش نبودم 🙂
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ…!!!🙂 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ٵڂہ ࢪڢٺٵࢪٵݜ ݦنۅ כێۅۅنݦ ڪࢪכہ ٵڱہ כێכێنݜ ݕݜ ݕڱێכ ݕࢪڱࢪכہ🙂🖤 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

چرا همیشه یکی و دوست داری که اون یکی دیگه رو دوست داره :)؟ # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …
# ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

به هارتو پورتام نگاه نکن

حال بدتو ببینم دق میکنم:) # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

به هارتو پورتام نگاه نکن

حال بدتو ببینم دق میکنم:) # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شده‌دلتنگ‌بشوی‌چاره‌نیابی‌جز‌اشک..!!,

من‌به‌این‌چاره‌ی‌بی‌چاره‌دچارم‌هر‌شب..🖤 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ک‍‌اش میش‍‌د ب‍‌ودن‍‌ت‍‍‌و دان‍‌لود ک‍‌رد . . ♡📈(: # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هر یک ثانیه که میگذره، من دلتنگترت میشم .(:
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒐!
‏ کاش برای دلتنگی ها هم یه درمانی بود 🙂
# دوستت دارم # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

لعنتی ترین حس دنیا دلتنگی ک ن میتونی تحملش کنی نه راه چاره ای داری! فقد باید مچاله شی تو خودت:) # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هرروز دلتنگ‌تر از دیروز ..-!🍃 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓫𝓵𝓸𝓸𝓭 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓿𝓮𝓲𝓷𝓼, 𝓘 𝔀𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓻𝓾𝓫 𝔂𝓸𝓾 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓭𝓪𝔂 𝓽𝓸 𝓼𝓮𝓮 𝔂𝓸𝓾.♥️

اگه خون تو رگام بودى واسه ديدنت هر روز رگامو ميزدم.♥️ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

『مٜٖیٰگذٰرٜٖ؏ٰ وٜٖلٰیٜٖ ٰردٜٖشٰ ٜٖمٰیمٜٖوٰنـہٜٖ』|°🖤🥀°|


# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

قربون اون دِلت برم…
که واسع من تَنگ نِمیشع:) # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔
# ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلم اغوشی میخواهدازجنس قبر دلم خوابی میخواهدازجنس مرگـ… # خودکشی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بغض کردی اما لبخند زدی شاید این تلخ ترین اتفاق دنیاست…
# ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من رفیقامو ازدست ندادم
فقط فهمیدم هیچ وقت رفیقی نداشتم!
# لاشی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن بیو عاشقانه دلتنگی

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!! # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

عیب نداره تجربه شد 🙂 # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

︲دݪ صࢪد شدم عز همہ چۍ . .💊🌚🥀 # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .
# سکوت # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

خسته اونی نیست که از درداش میگه؛
خسته اونیکه دیگه حالِ حرف زدنم نداره! # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

با بقیه میخندم،با خودم بغض میکنم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
••🖤🖇 # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:) # زندگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

╰⊱♥⊱╮ღ꧁ گــاهــے لـب های خـنـدان
بــیشـتر از چـشم های گـریـان درد میکـشنـد
 
꧂ღ╭⊱♥≺ # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊 # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

「 بسیار سخن‌ بود و ‌نگفتیم ‌و ‌گذشتیم…」 # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست! # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم! # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

متن انگلیسی دلتنگی با ترجمه فارسی /متن کوتاه دلتنگی انگلیسی | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫ # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

باَشد کِ نباَشَد خَبَری اَز خَبَرم ):🖤😄🕊️ # دلتنگی # خسته # سکوت # شب # آرامش # بی تفاوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

 

یه روز، دِلت برای اینکه چقدر بهت اهمیت میدادم
تنگ میشه 🖤🖇

  # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی # خسته # دروغ # سکوت # انتقام # خودکشی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

میخوابم تا بهت فکر نکنم ⠀ ..!
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

♡ تو از من چے ساختے لعنتے کـہ بعد رفـتنت شدم سگ 🖤 ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دلتنگی # نامردی # سیگار

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن بیو عاشقانه دلتنگی

 

بهت زنگ نمیزنم ولی توجه میکنم.
بهت تکست نمیدم ولی همیشه بهت فکر میکنم.
قرار نیست ببینمت ولی همیشه دلتنگتم.
قرار نیست بهت بگم ولی برای همیشه عاشقتم.

 
# دلتنگی # عشق یک طرفه # خجالتی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..! # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

───• · · · ⌞❤️‍🩹💄 ⌝ · · · •───
بدترین درد زخم خوردن از
آدمیه که درداتو براش گفتی! # دلتنگی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

روزی که رفتی فکر می کنم خودمم از دست دادم☾⚉ 
# دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

 

غِیر از تو کسی را نپَرستم! 🖇🖤

  # دوستت دارم # مغرور # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« جايِ خالیت شده تو دلم یه لخته يِ خون! » # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلتنگی یه کلمه‌اس،سنگینیش یه تُن!(: # دلتنگی # ترکی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بعضی اوقات فقط می خوام ناپدید بشم و ببینم کسی دلش برام تنگ میشه! # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

آسمون عاشق گل بود؛ گریه مي ڪرد گل بخنده !! # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏﮼حتی‌باتصوربغل‌کردنت‌حالم‌خوب‌میشه.🫂🫀 # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هـر روز دلـمـ بـراتـ تـنـگـ مـیـشـع ، هـر سـاعـتـ بـهـتـ نـیـز دارمـ🖤🖇 # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من خوبم…! # دلتنگی # خسته # دروغ

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‌‌
‌‌ تنهام، مثل‌همون‌مدادِسفیده،تويِ‌جعبه‌مدادرنگي!
‌‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کمک!
من دوباره خودمو گُم کردم
ولی هنوز تورو یادمه…
  # دلتنگی # موسیقی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

نبـــاشۍ قلبم نفس نمیکشه 🥺🤍🖇 # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مهم نیست چقدر دوری تو همیشه توی فکرمی! :))
# دلتنگی # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

‏ماها از درون تنهاييم وگرنه دورمون پُر از آدمه # دلتنگی # زندگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

جایی خونده ‌بودم که وقتی‌ بدون‌ هیچ ‌دلیلی‌‌ حال ‌روحی‌ات ‌خوب ‌نیست،‌ یعنی جایی از جهان، کسی‌ دلتنگ ‌توست… # دلتنگی # کارما

متن بیو عاشقانه دلتنگی

خَسته نَشدے اَز پَـر ڪِشیدن تو فڪرو خیالَم…♡
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« بیا تو حال خرابم ی انقلابی کن! »

‌‌‌‌
# دوستت دارم # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

حتی اگه همه دنیا هم به من خیره بشن
من بازم نمی‌تونم چشم از تو بردارم 🙂 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اشکی که برای شخص دیگه‌ای ریخته میشه
نشونه ضعف نیست؛ نشونه یه قلب پاکه… # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من بدون تو میمیرم…!:") # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

یه روان‌شناس می‌گفت:
وقتی یه نفر به خوابت میاد، اون آدم قصد دیدنت رو داره 🙂
# دلتنگی # ادبی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

شاید برای این ضربه‌ میخورید
که بیش از حد انتظار دارید… # نامردی # دلتنگی # زندگی # قهر

متن بیو عاشقانه دلتنگی

«تنها ترین آدم این شهر منم» # عشق یک طرفه # دلتنگی # خسته

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مغز من قبرستونِ آرزوهاست!!
‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دلتنگی # خسته # سیگار

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مجموعه متن های کوتاه دلتنگی عاشقانه برای عشق و همسر! | تاو بیو

متن بیو عاشقانه دلتنگی

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

# دوستت دارم # دلتنگی # آرامش

متن بیو عاشقانه دلتنگی

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

تو جمله "هیچی همینجوری زنگ زدم"
یه دنیا دلتنگی موج میزنه ‌♥
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

نزدیــــــــــڪ ترین آدم به تــــو …..
اون ڪـــــــــسے هست
ڪــه از دورتـــرین فاصله
همـیشه بـه فڪـرته # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

《تُوهرجای‌جهان‌باشی،برات‌ازدورمیمیرم🌍》 # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

دلم خیلی برات تنگ شده ولی از هر سمتی نگاه میکنم،می‌بینم بدون من خیلی خوشتری!(: # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من‌‌ همونم که چندین کار رو همزمان با هم
انجام میدم ، ولی وقتی تو رو یادم میاد
دیگه هیچ کاری جز
به تو فکر کردن از دستم بر نمیاد ❤️🥺 # دلتنگی # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه دلتنگی

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

گفته بودم صبورم اما
نه در برابر نبودنت … 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند ومن

• مولانا # دلتنگی # مولانا

متن بیو عاشقانه دلتنگی

توی قرآن خوانده‌ام، یعقوب یادم داده است
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است # ادبی # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

ماه من رفت ماهت بمیرد آسمان # اموات # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

مظلوم ترین ادم دنیا اونی که💞 ازت ناراحت❤😟 ناراحتیشو تحمل میکنه😘 اما دوریتو نه😻M # قهر # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

اوُنیڪه آخَر داستـٰان، براے تـوُ میمْیرهِ منَم… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

خیلی دلتنگت شده ام
اما نمی دانم
خیلی را چگونه بنویسم
که خیلی خوانده شود … # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

 

غِیر از تو کسی را نپَرستم! 🖇🖤

  # دوستت دارم # مغرور # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

من اونقدر قوی نیستم که رویاهایی که با تو ساختم رو با یکی دیگه بسازم برگرد 🙁 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو عاشقانه دلتنگی

« جايِ خالیت شده تو دلم یه لخته يِ خون! » # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *