متن بیو عاشقانه برای همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

ࡃܝܝ݅ܝߺܦ߳ܩܢ ࡅߺ߲ܣࡅߺߺ߳ࡉ ܤܩࡅ࡙ߺܚ݅ࡅࡏ݇ࡅ࡙ߺܘ ⚇

# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو تنها آرامش دنیای منی💜
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دُختَری کِه عاشِقِته هَرجور شُدِه پیشِت میموُنِه طَلا و پول و ماشین و خونِه هَم بَراش مُهِم نیس بِه شَرطی که مردباشی واسش🤎🖇 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

هیچکس نمیتونه جایگزین تو بشه..!🫂
‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو فکرِ بی پايانه منی!❤✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

❣❣
#من عین مولانا ❣
دوستت دارم عشقم …❣

اونجوری که میگه:❣
ناز کُنی، نَظر کُنی، ❣

قَهر کُنی، ستم کُنی ❣
گر که جَفا، گر که وَفا، ❣

از تو حذَر نمی‌ڪـنم!😍❣
# ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تو تکیه گاه منی، هرساعت، هرلحظه، هرنفس…♥️🕊

# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

اِسمت رو قَلْـبَــمْ حك شده مامان:)
°💟•🔪`
# مادر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

﹝”ٺو” مغناطیــس دنیامـے🌍🍃﹞
دلم دور💫ِ ٺـو❤️ میڱرده ↷ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو خدایِ کوچکِ منی … 🤤

♥️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

عشقِ تُو ….❤️‍🔥
عمیق تَرین حس خوبِ قَلبَمــــه•✨♥️• # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

گاهی نمیشه

دست‍ از دوست‍ داشت‍‌ن کسی برداشت‍

حت‍‌ی زمانی که ازش مت‍‌نفری…

|✨🖤| # حقیقت # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

وُجُودَم زِندِھ بِھ عشقِ توعِھ!😌♥️

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

خوشبختی یعنی…

پیر شدن با ت دلبر🙃🖇♥️

♥️💍👫👑 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

💞🍃💞
«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»💫
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه❣
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..❤️‍🔥💞❣💫
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

‹ خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق˘˘ › # ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

راستشو بخوای تو زیادی قشنگی 🙂 💍🧿💌•
◉━━━━━━───────
    ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من … # دوستت دارم # باران

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

داشتَن یکی مثل طُ یَعنی زندگی..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:))) # ادبی # دلتنگی # مغرور

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر


«دوستتـ∞دارم» چون حتي تو «سَردترین‌هَوا» هم با «عشق» و «مهربونیت» منو «گـــرم» مي‌ڪني🫂🤍
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

عِــشقِ خـاصِ مَنـی•💗🌸💍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

┤؛صاحِبِ ضَــࢪَبانِ قَلــبَمے دلبــࢪ🫀🫂∞ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان•💕💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تــــــو زیباترین آرزوی منی . . ♡
# عشق یک طرفه # دلتنگی # ترکی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤 # عشق یک طرفه # نامردی # خسته

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

گِرِه‌بِـه‌دِلِ تُوخوردَم💜 # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

هرجور باشی دوستِت دارَم…🦋
⠀‌

# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عمیق‌ ترین معنایِ زندگیِ مَنی♥️

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هیچ ‹منـی› بدون ‹تُـ∝ـو› وجود ندارد.♥️
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

حس من به تو فصل نيست كه تغيير كنه.. # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ᥫ᭡💍ߊ‌‌ۍ ܥ‌ܠ ﻭ ܟ̣ߺߊ‌‌̇ࡅܩ ܣܩܣ ࡅߺ߳ﻭ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن بیو عاشقانه برای همسر

تُـو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی! # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

من بِه قربانِ تـو و حالتِ جذابِ نگاهـت! # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عـــــشق جانَـــــم
زنـدگیِ {مَــن} بـا ضَـربانِ قَلــبِ {تــ∞ـو}
مَعـنا پیـدا میکنِـه‎‌‌‌‌‌‌… 💙🌱♾
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو تنها دليل لبخند رو صورت منی….🌻
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

‹تــــو› دَلیلی شُدی واسه مُنَظَم
تَپیدَن قَلبَم…❄️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‌ ‌❍ ㅤ ⎙ㅤ ⌲…
دردو درمان منی…
‌ ‌ ‌ ‌ ‌آرامش جان منی… (:🫀💌🧿• # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو خبر نداری ولی من تو

خیالم تا تهِ زندگیو باهات رفتم . # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی # نامردی # خسته

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

نِگاه به ⟅تـ♡ـو⟆ بـرای مَـن عِـبادته (: ♥️🪴
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

چَشـــــم بَــد دور؛
کهـ هم جانـــے …!
و
همــ جانانـــے …! # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

خلاصہ بگم : ِ❲تُ❳ زندگیمی♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

آرام جانَــم..! 🙃

❪دوسـت داشـتَنت❫ قَشنگ ♾

❪عشـقَت❫ پُر از امنیَت و ❪خواسـتَنت❫ پُر از لِطافت اسـت میخواهَمت جان دلَــم…✨

با تَمامِ قَلبَـم بِمان برایم تا ابَد…♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

○━─ این دِل میرود جان میدَهَد ضَعف
میکند جانــا برای خنده ات♥️🔥 ─⇆

💖✨ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان• # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ولی به قولِ صابر ابر:
خاطره ی خوبِ کسی شو…
حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،
آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی،
چشمانش تو را لو بدهند…🌿 # ادبی

متن بیو عاشقانه برای همسر

اگه تونستی رفاقت و عشقو باهم تو یه رابطه ببینی ؛ بدون اون رابطه واقعی ترینه :)♻️ # حقیقت

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

یہ‌ خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
بہ‌ #طُ محدودشم . . .
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیو عاشقانه برای همسر

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

شاید من بلد نباشم حالتو خوب کنم ولی میتونم باهات غصه بخورم 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

اونکِـــــهـ بایَــــد باشِــــهـ(😜) هَســـــتـ(🙄💏) بَقـیـِـــ بِــهـ دَرَکـــــ(😌)♥️🦋

متن بیو عاشقانه برای همسر

﮼اگه‌عشق‌گناهه‌من‌گناهکارترین‌عاشقِ‌دنیام!💍🥺🧡 ٰ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

همه برن به درک
وقتی ط پیش من هستی:)
بقیه رو می خوام چیکار؟! # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد… میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

کسی رو انتخاب کن که رفتارش نشون بده چقدر دوست داره نه حرفاش…! # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

     تُو ذِهنَم تَصویرِ بُوسِه هآتُو رُو
      صُورَتَم نَقآشی میکُنَم🌸💒✨
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

بیا تا تهش مال هم باشیم، خب؟ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو منو داری تا وقتی که اخرین ستاره آسمون بمیره…
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه برای همسر

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:) # دوستت دارم # همسر # قاضی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

میگم دلبر♡…
قُربونِ جَبر جغرافیاییِ {چِشمـات}
که منو‌ میبَره اون وره {دُنیـا}💕🍃 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

    چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
    بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
    ‌‌''مــدام‌تورامیتَپد''..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•♥️♾✨•
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب همسر جان 😘😘😘😘😘💍🎎
# زندگی # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️
# باران # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا…🌸🍃🙊
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دوست داشتم معلم انشای تو بودم..! " دوستت دارم" را املا بگویم و هی بپرسم تا کجا گفتم؟ و تو بگویی: دوستت دارم…♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو عاشقانه برای همسرم

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیو عاشقانه برای همسر

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو عاشقانه برای همسر

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن بیو عاشقانه برای همسر

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن بیو عاشقانه برای همسر

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن بیو عاشقانه برای همسر

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن بیو عاشقانه برای همسر

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن بیو عاشقانه برای همسرم

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

متن بیو عاشقانه برای همسر

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن بیو عاشقانه برای همسر

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن بیو عاشقانه برای همسرم

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن بیو عاشقانه برای همسرم

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیو عاشقانه برای همسر

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن بیو عاشقانه برای همسر

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

جهانم بی تو الف ندارد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن بیو عاشقانه برای همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن بیو عاشقانه برای همسر

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو عاشقانه برای همسرم

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن بیو عاشقانه برای همسر

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو عاشقانه برای همسر

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن بیو عاشقانه برای همسرم

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن بیو عاشقانه برای همسر

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن بیو عاشقانه برای همسر

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن بیو عاشقانه برای همسر

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن بیو عاشقانه برای همسر

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن بیو عاشقانه برای همسرم

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن بیو عاشقانه برای همسر

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

متن انگلیسی همسر با ترجمه فارسی /متن کوتاه همسر انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

‌ ‌

دوسِـــ♾ــــت دارم
‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ “تُو♡”🕊 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین “مَـــردی”💜
‌‌
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

سڪآنسِ منوعشقم هیچوَقت ڪآت نَدآره!♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

“تـــــو”
اگرِ 24 ساعَت بامَن صُحبَت کنیِ..
بازَم سختِ مُحتاجِ شنیدَنَم..♥️💍 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

سکآنسِ منوعشقم هیچوَقت کآت نَدآره!♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

خَط بِه خَطِ بودَنَت را دوست‌دارَم ♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ࡅ࣫ߊ‌ ߊ‌ܥ̣ܥ‌ ވ ࡅܹܭ ހވ࣪ހ ܩߊ‌ܠܙ ܩࡅ࣪ܨ💋🥰

‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

❲تُᰔ❳ خندیدے و من عاشق شدم◌🌩◌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

خُوشبَـــــــخت تَـــرینَــــــــم
وَقتــی قَلبـــــی به پاڪـــی قَلبَت
بَـــــــراے مَن مــی تَپَـــد…

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌‌- با ارزش ترین داراییت تو دنیا چیه؟!
‌ ‌ ‌‌+ ⦗تــو∞⦘•💍• # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

طُ هَماني ك رَگِه خوابِــ مَرا میداني.

. 🧡👫.
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌ تو شُـروعِ هَمِـه‌ی دِلخوشیامی..🤍
‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خَنده هات دنیای منه دلبر!♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

‌تُـو تَـنـها آرامِـش‌ دنیـ🌎ــایِ‌ مَنـی
# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

زندگی زیباست اما فراموش نکن که تو این زندگی را زیبا کردی # چینی # زندگی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

❁|طُ|❁ گِران تَرین چیزی
هَستی که مَن دارَم💚 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و
قلب‌من پر طُ♡🧸
# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم


⫷ 𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝓻𝓮𝓹𝓮𝓽𝓲𝓽𝓲𝓸𝓷
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓫𝓸𝓻𝓲𝓷𝓰 ⫸

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

⟪ زندگیـم فدايِ چشمـات..! ⟫
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..♾♥️‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

 

طُ‌يي همه چیزِ مَن ••͜🤍! ‌

  # دوستت دارم # زندگی # همسر # ترکی # بامعرفت # شب # حقیقت

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بغلِ «تــــــو» میده به من حسِ قشنگُ… # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان•💕💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

﮼یکي‌یدونه‌یِ‌مني‌عشق‌جان♡

‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

« تــــو‌ خودِ قلبِ مـني💍💙»

# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‌‌‌‌‌وُجُودِتٓ سَنجٓاقْ شُدِهِـ بِه زِندِگیٓم✨🤍∞‌
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تُو انقدر خوبي که دو تا دست
کمه واسه بَغل کردنت💋 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

بادنیـامیجنگـم‌اماتسلیـم‌«تـُوام»💍•

⠀⠀ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

طُ‌عشقِ بي‌‌تکرارِمني♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

“صبح” را دوست دارم
وقتی سرآغازش تــــــ♥ــــو باشی..
# دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

چشمٰات قشَنٖگ تَرینِ
عَکسْ دلپَسنْد مَنهِ♥️🍃
‌‌‌‌ٰ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

ߊ‌ܝ‌ߊ‌ܩߺࡄ࣫࣪ࡍ‌ܧࡋࡅߺ࡛ࡉ‌ܩܢ݀ܨ!😌🤍🥰
♥️ 💕🍃 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شــٰــُـدی بــٰـــَرام هَمیشــٰــگـی 《🧿💍♥️》 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشـــــق یعنی
تو که از وقتـــــی وارد زندگیم شـــــدی
همه چـــــی قشنگ شـــــده و
زنـــــدگی کردن برام جـــذاب شده 💚💍🌿
#دوستـــــت_دارم_دلیل_زندگیم

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

|ٺو| ♥️
آخرین نفرے هستے ڪہ↷
براے اولین بار عاشقـش شدم…♡💋💍𖤹

حضرٺِ ؏ـشـდـقم .. !♥️ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…! # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

احکام عشق میگه:

‌ دیدنت واجبه

‌ بوسیدنت مستحب

‌ سکوتت مکروه

‌ نبودنت حرام❤️ # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————• # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

⦉ مِهـࢪَٺ افٺاد بہ قلبم؛ ضَـࢪَبان شڪل گرفٺ 💕⦊
ضَـࢪَبانِ قلبـَمے دلبَـࢪ♥️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂 # دوستت دارم # همسر # لاتی # دختر

متن بیو عاشقانه برای همسر

‌‌
ساعَتِ [قَلبِ مَن∞]
به وقت دوست داشتنِ [تُ♡]
تَنظیمِ.. 🙂 🕰🌼💙
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو مثل هیچ کس نیستی❣
نگاهت!❣
لبخندت!❣
چشمان دل فریبت!❣
تو قشنگ ترین مرد تاریخی در نگاهِ من
عشق خاصم این را بدان ❣
که عاشقانه و از ته قلبم دوستت دارم ❤️😘
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

ࡅ࡙ߺ߲ߊ𐑮ܢܝ݅ܢߊ‌ܘ ࡐ߳ࡋࡅ߲ܩܨ 🜲 💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

به اندازه‌یِ تَك‌ تَكِ جُمَلاتِ
“عاشِقـــانِه‌ای” کِ در “جَهــــان”
ثَبت شُده…
«دوستَـ♡ـت دارَم»..!♥️•➤
‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تعهد یعنی دو تا قلب که به هم گره خورده باشه
مثل قلب من و تو،
و گرنه حلقه رو که همه میندازن دستشون..❤️💍
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

މވ♥ℒℴνℯ♥ߺ߳ߺ♥ މߊހތ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # تتلو

متن بیو عاشقانه برای همسر

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

[تـ∞ـورا به‌هر‌زَبانئ
ڪه‌تَرجُمه‌ڪردم ‎عِشق‌شُدے♥️
و همانقَدر عاشِقانِه‎دوستَت میدارَم:)😻💞] # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خیلی مراقب خودت باش…
‌ ‌ ‌ من از تو فقط یکی دارم (: 💌🧿

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

ܟ߭ܢٜٜߊܨ ܟ߭ܢٜٜߊܨ މވࡄࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ ࡅ‌ࡋܝ߲ܝ♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

﹝”ٺو” مغناطیــس دنیامـے🌍🍃﹞
دلم دور💫ِ ٺـو❤️ میڱرده ↷ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

نـܩیــבونـܩ بـراچــے بـا ♡ط♡ خـوبــ؏ هـܩـہ چــے:) # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‌ ⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خوشبختی یعنی…

پیر شدن با ت دلبر🙃🖇♥️

♥️💍👫👑 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

داشتَن یکی مثل طُ یَعنی زندگی..! # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

طُ‌ همه کَس‌وُ‌ کارِ دل‌ منی🫀💍💌 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تو تکیه گاه منی، هرساعت، هرلحظه، هرنفس…♥️🕊

# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش تر چه باشد؟ آن تو باشی💚

💜💕 # دوستت دارم # ادبی

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو فکرِ بی پايانه منی!❤✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

من با نفسات نفس میڪشم.❤️

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

گفت دوری التیام
دردهای عاشقی است
نسخه ی ما را دلی نا مهربان پیچیده است

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

جمله ی :الان چیکار کنم حالت خوب شهاز صدتا دوستت دارم قشنگ تره

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بعضی کارا بعضی حرف بد جور دل آدمو آشوب میکنهدقیقا وقتی میدونی دلم برات بی قراره و کاری نمیکنی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

یکی تو زندگیمه که نفسام بسته به نفساش

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

Tнere ιѕ α тιмe Yoυ мιѕѕ мe Noт тo мeɴтιoɴ Hυɢɢιɴɢ
یه وقتایی هم هست دیگه دلتنگی گفتنی نیست بغل کردنیه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ﻣﻌﻨﯽ
” ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
” ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ” ﺍﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوستت دارم
و پنهان کردن آسمان
پشت میله‌های قفس
آسان نیست …

متن بیو عاشقانه برای همسر

تـو پایان تمـام جستجو هـای منـی
ای یـار

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

همیشه “آخر” شدنم بد نیست!❣
اینکه مثلا❣
عشقِ آخرِ کسی باشی ❣
که دوسش داری

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

گاهی با خودم میگم تو چندنفر بودی؟چطور با بودن تو دنیا اونقدر رنگی بود و الان با نبودنت تاریکه

متن بیو عاشقانه برای همسر

من پریشان خاطرم امشب , دلآرامم کجاست؟

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

جانا بجز از عشق
تو دیگر هوَسم نیست

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو کجائی که من امروز نگرانت هستم
تو به هر سو که بتابی به کرانت هستم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

​بی روی تو، با یاد تو، احوال دل من
مانند کویری پر عطر خوش شالی ست

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

لازم نیست بهترین باشی
مهم اینه که با
هرچیزی که داری
احساس خوشبختی
کنی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

آدمهای ساده بی هیچ دلیلی دوست داشتنی هستند
آدم هایی که خودشان هستند

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

کاش دو قلب داشتم
دو قلبی عاشق تو می‌ شدم
یکی برای آن‌ که بزنی بشکنی، بروی …
یکی را ببری که دلت نگیرددل‌ تنگ نشوی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

اصلا برایِ از تو نوشتن ، پاک کردن و خط زدنِ هیچ واژه‌ای لازم نیست
بس که ساده و صریحی دلبر جان

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

از قوی بودن خسته ام ؛
دلم یک شانه می خواهد
تکیه دهم به آن
و بی خیال همه دنیا
دلتنگی هایم را ببارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

​مگر من از این شبها چه میخواهم
به جز تو

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

دل مو نازک دل، چی نون تیری
تو ستین دلم تا وقت پیری

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

طپشِ قلبِ منو،
ریتمِ هماهنگِ دلت

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم
لمس کن این با تو نبودن ها را

متن بیو عاشقانه برای همسر

You pretty the most by the My life…تو قشنگ ترین بهونه ی زندگیمی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تـو دلیل لبخندهای مـن هستیاگر مـن هم دلیل لبخندهای تـو هستمپس هرگز از خندیدن دست بر ندار

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

این دوستت دارم
گفتنت
مثل موفق باشید
آخر امتحان
دیفرانسیل و انتگرال
است
یا حرف دکترا
که می‌گویند چیزی نیست خوب می شوی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ …
… ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

متن بیو عاشقانه برای همسرم

نام زیبای تو را در کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد
و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق می گذارم
تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دستت را که میگیرممی دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیستبرای خنـده هایم می خندیبرای گریه هایم شانه می شوی !می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهیپس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

می خواستم بگویمچـه اندازه دوستت دارماما برای بیانشواژه‌هاي مناسبی پیدا نمی کنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

می‌خواهم همین امشب قدرت رابدانمشاید شبی برسدکه هرکداممانکنار کسی باشیم که ازسر اجبارمحکوم به دوست داشتنش هستیم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

گوش کن به صدای تپشهای قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آنچه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

جان من و جان تُ را
هر دو بهم دوخت قضا

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

عشق منمن بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددیتو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی !

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

متن بیو عاشقانه برای همسرم

مـن بین خودم و تـوصمیمیت بسیار زیادی احساس میکنمدرست از همان دیدار اولاین یعنی مـا باهم در زندگیزوج موفقی را نیز تشکیل خواهیم داد

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

خوشبختی واقعی اون شبیه که
بجای فکر کردن به چشاش
زل بزنی تو چشاش

متن بیو عاشقانه برای همسر

یه سال 365 فرصت برای دوست داشتن توست

متن بیو عاشقانه برای همسر

نازنین همسرمفاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کندمنتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن بیو عاشقانه برای همسرم

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

من در انتظار بهترین پیام نیستم
من در انتظار پیامی از بهترینم، بهترینم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی وبهترین هدیه از سوی خداوندعشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارددوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

امروز مـن بسیار از تـو دورمولی قلبم و شور و اشتیاقمباتو و در کنار توست، امروز و برای همیشهتولدت مبارک، عشقم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

کاش دنیاطوری بودکه کسی به کسی نیاز نداشتاون وقت آدم‌ها مطمئن می شدن که کسیکه میادسراغشون دوستشون داره نه کارشون

متن بیو عاشقانه برای همسرم

چه دروغ بزرگیست که اینجا شهر پر جمعیتی ست!تو که نیستیاینجا هم خالی از آدم است…لاله صاحبدل

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خبرت هست که
بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق
این همه ایامم نیست

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

مـن هرگز بـه تـو آسیب نخواهم زدچون تـو قلب مـن هستیاگر بـه تـو آسیبی بزنمبـه خودم آسیب زده‌ام و خواهم مرداین اتفاق هرگز نخواهد افتاد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

مرا در آغوش بگیر
می خواهم قدم زدن
در هوای بهاری را
با <تو> تجربه کنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تمام زندگیم رافدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری…!فاطمه یوسفوند

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بویِ شور انگیزِ باراڹ می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسڪہ خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تـو برای مـن مثل خانه می مانيجایی هستی کـه بـه آن تعلق دارمو تنها جاییکه بارها و بارهابـه آن سر میزنممـن هرگز تـو را ترک نخواهم کرد

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

خورشید نباشه
دنیا از هم می پاشه!
تُ همون خورشید منی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمتو تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

متن بیو عاشقانه برای همسرم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

مـن اهدا کنندۀ عضو نیستمولی میتوانم قلبم رابه تـو اهدا کنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دوست ندارم رژیم بگیریاندام تـو بی‌نقص اسـتو مـن عاشق وجب بـه وجب آن هستم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

فکر میکنم اقبال مـن بلند اسـتچون تـو می‌توانستیهر مرد دیگری را در دنیا انتخاب کنیو تصمیم گرفتی مـن را انتخاب کنی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بهترین روز زندگی مـن روزی بودکـه با تـو آشنا شدم

متن بیو عاشقانه برای همسر

اگر این درست باشد کـه عشق آسیب میزندمـن این ریسک را می‌دذیرمو تـو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

در طول روز هنگام انجام هر کاریبـه تـو فکر می کنموقتی چشم‌هایم را باز میکنمتـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندمتـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

وجودش
میان آرزوهایم
همیشگی ست
خدایا همان همیشگی لطفا

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تـو هرروز جذابتر از روز قبلیاین چطور ممکن اسـت

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تـو صدها کیلومتر از مـن دوریاما احساس می کنم اینجاییدرست در قلب مـن

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

نقـش او
در چشم مـا
هرروز
خوشتر میشود

متن بیو عاشقانه برای همسر

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن بیو عاشقانه برای همسر

وقتی بـه آسمان نگاه میکنمزیباترین ستاره‌ي دنیا را می بینمیعنی تـو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

آیا حاضریباقی عمرت رادر کنار مـن باشی؟

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

روزگاریست کهسودای تو در سر دارممگرم سر برودتا برود سودایت

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

به دلم نشستی ولی دو زانو !معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بدهپاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه …

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تـو هر دقیقهو هر ثانیهدر ذهن و یاد مـن هستیاما، اگر بخواهیمی تواني امشب را نیزدر کنار مـن صبح کنی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

سال‌هاي زیادی طول کشیدتا نیمه‌ي گمشده‌ام را پیدا کنم و کامل شودحالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشتکـه تـو از پیش مـن بروی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

این پیام میـــخواهد بـه تـو بگویدکسی دلش برایت تنگ شده اسـتو نمیتواند بدون تـو زندگی کند

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

درد مـن بر مـن ، از طبیب مـنست
از که جـویـم دوا و درمـانـش
سعدی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

بـه یمن حضور تـودنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـتو مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌اماز تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

رابطه هازمانی زیبا می شوند کهبرای یاد کردنهیچ دلیلی به جز دلتنگی نباشد

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تمام انچه ک نیاز داري ،
خواسته شدن توسط كسي است که میخواهي اش

متن بیو عاشقانه برای همسر

نمیتوانم قول بدهمکـه تـو تنها دختری هستیکـه در زندگی‌ام عاشق‌اش خواهم بودچون چند سال دیگریک دختر دیگر بـه زندگی‌ام وارد خواهد شدکـه تـو را مادر صدا می زند

متن بیو عاشقانه برای همسرم

وقتی با تـو هستمبـه چیز دیگری نیاز ندارممـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تمام دنیا هم که بروندتمام دنیا هم که نباشندتمام دنیا هم که مرا نخواهندتمام دنیا هم که آوار شود برسرمتو هستیهمین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن بیو عاشقانه برای همسرم

هیچوقت بـه نیمه‌ي گمشده اعتقادی نداشتماما، از وقتی با تـو آشنا شدمیقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دلم می خواهدلحظه‌هایي راکه با تـو می‌گذردنگه دارم و متوقف شان کنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تـو را دوست دارمجوری کـه هیچکس دیگر راهرگز دوست نداشته‌اممطمئنم کـه بعد ها همکسی رابه اندازه‌ي تـودوست نخواهم داشت

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بالشم بوی تـو را می دهدقبل از آنکه بـه خواب برومآنرا در آغوش می گیرمدلتنگ تـو هستم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ساعت‌ها و دقیقه‌ها را می‌شمارمتا دوباره تـو را ببینم، ولی زمان خیلی کند می‌گذرد

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

دوستت دارمو واقعا وادار بودماین رابه تـو بگویم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تـو مثل داروییهرگز نمیتوانمبـه قدر کافی تـو را داشته باشم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

والدین مـن همیشه بـه مـن می گویندکـه نباید هرگز از رویاهایم دست بکشمپس، دختر، بهتر اسـت بدانیکـه مـن هرگز از تـو دست نخواهم کشید

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

مـن آخر هفته می‌دزدمتو میتوانیم یک گوشه‌اي برویمو باهم تنها باشیمنظرت چیه؟

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اندکـه توجه‌ام را جلب کرده‌انداما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـوبـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

بـه لطف تـو هرروز صبحبا لبخند از خواب بر می‌خیزمممنون‌ام کـه موجب خوشحالی مـن هستی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تـو یک شگفتانه‌ي دوست داشتنی هستیکـه هر مردی آرزو دارد یک روز نصیبش بشودمـن خوش شانس‌ترین مرد جهانمچون زیباترین شگفتانه‌ي جهان را گرفته‌امیعنی تـو

متن بیو عاشقانه برای همسر

تـو بسیار زیبادلربا و خوشگل هستیمطمئنم همه ی‌ي مردهابـه مـن حسادت می کنند

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

مـن تـو رابا تمام پول‌ هاو طلاهای عالم عوض نمی کنمتـو بزرگ ترین دارایی مـن هستی

متن بیو عاشقانه برای همسر

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن بیو عاشقانه برای همسر

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن بیو عاشقانه برای همسرم

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیو عاشقانه برای همسر

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
‹عِشقِه من *.*›

‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن بیو عاشقانه برای همسر

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن بیو عاشقانه برای همسر

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن بیو عاشقانه برای همسر

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن بیو عاشقانه برای همسر

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن بیو عاشقانه برای همسر

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن بیو عاشقانه برای همسر

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن بیو عاشقانه برای همسر

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن بیو عاشقانه برای همسر

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن بیو عاشقانه برای همسر

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن بیو عاشقانه برای همسر

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن بیو عاشقانه برای همسر

من خوشبختم!
چون تویی را دارم که هیچگاه دلم را نمی شکنی
و هرگز ترکم نخواهی کرد

متن بیو عاشقانه برای همسر

وقتی بین بازوان تو هستم احساس می‌کنم در خانه‌ام و الان خیلی برای خانه غمگین هستم
دلم برات تنگ شده عشقم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

هرچند سالی که از ازدواجمان بگذره، دو لحظه وجود داره که همیشه دوست دارم در کنارت باشم، که اون “الان” و “همیشه” است، دوست دارم عزیزه دلم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

هر بار که تو را می‌بینم بیشتر عاشقت می‌شوم و نمی‌توانم منتظر دوباره دیدنت باشم
دلم برات خیلی تنگ شده!

متن بیو عاشقانه برای همسر

لحظه‌هایی هست که دلم واقعا برایت تنگ می‌شود
من اسم این لحظه‌ها را همیشه گذاشته‌ ام

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

روزی که برای اولین بار تورو دیدم، می خواستم که برای همیشه در کنارت باشم. و امروز، خوشحالم که میتونم تورو همسرم صدا کنم. روز خوبی رو داشته باشی عشقم!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

من خواب می دیدم که تو مال منی، و وقتیکه بیدار شدم لبخند زدم چون متوجه شدم که خواب و رویا نبود. تو مال منی عزیزم!

متن بیو عاشقانه برای همسرم

وقتی که بهت نگاه می کنم، در حیرت میمونم که آیا واقعاً کار خوبی تو زندگیم کردم که یک همچنین هدیه ی شگفت آوری از طرف خدا نسیبم شده. تو یک نعمت در زندگیم هستی و همین کافیه که بهت بگم من عاشقتم عزیزم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هر دفعه که فکرم مشغول میشه، فقط به عشق و محبتت فکر می کنم تا روحم آرام و آسوده خاطر شه. این قدرت عشق و محبتته عزیز دلم!

متن بیو عاشقانه برای همسر

یـه وقـتهـایـی دلـتـــ مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی کـسـى کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــوش ! بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی ،کـه مـبـادا دسـت احـــدالـنـــاسـی بـهـش بـرسـه . . . ! و یــه جــایــی دلــتـــ مـى خـــواد دسـتــشو بــکـشـی . . . نـــگـهش داری . . . صــورتــش رو مــیـون دســتـاتــ مــحکـم بــگـیـری بــگـی : بــبـیـن . . . ! مـن دوستـتــ ♥ دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم :یکی بودهنوزم هستخدایا همیشه باشد …

متن بیو عاشقانه برای همسر

من بجای تنها گذراندن تمام اعصار و دوران این دنیا، ترجیه میدم که فقط یک طول عمر را با تو باشم. عاشقتم عزیزم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

آسمان هم که باشیبغلت خواهم کردفکر گستردگی واژه نباشهمه ی در گوشه تنهایی من جا دارندپر از عاشقانه‌ای تودیگر از خدا چه بخواهم…؟!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دوستت دارم و این را روی هزار بار برای خودم تکرار می کنمو سرمست می شوم از داشتنت … !همین که بودنت سهم من استمن خوشبخت ترین آدم روی زمین ام

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

هر دفعه که فکرم مشغول میشه، فقط به عشق و محبتت فکر می کنم تا روحم آرام و آسوده خاطر شه. این قدرت عشق و محبتته عزیز دلم!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

برای تو مینویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!

متن بیو عاشقانه برای همسر

ڪنارم که هَستی دوران هم دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپرند
اما همین که می‌روی!
تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم
جانم را می‌گیرندلحظه های بی تو.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

مرا جان است و جانانم تو باشىدواى چشم بیمارم تو باشىسرى پر شور دارم نازنینمقشنگ است اینکه دلدارم تو باشی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

 قلبت سرشار از عشق و عاطفس. همیشه به فکرم هستی و دلواپس و مراقبمی. من خوش شانس و خوش بختم که تورو بعنوان همسرم دارم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

منچیزی از تو نمیخواهمجز یک آغوش برای نفس کشیدنیک دوستت دارم برای نمردن عشقم

متن بیو عاشقانه برای همسر

تودوست داشتنت را به من بسپار ؛تا با تار و پود جانم ؛بهترینتن پوش عشق را برایت ببافم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو تمام خلا درون قلبم رو پر می کنی. خیلی شاکرم بابت اینکه تورو توی زندگیم دارم. من خیلی دوست دارم همسر گلم!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

از روزی که تو را دیدم معنای عشق را درک کردم
و از روزی که با تو ازدواج کردم طعم شیرین زندگی را چشیدم
بند دلم در دستان توست نفسم!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

من خواب می دیدم که تو مال منی، و وقتیکه بیدار شدم لبخند زدم چون متوجه شدم که خواب و رویا نبود. تو مال منی عزیزم!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

زندگی راه‌های خیلی زیادی رو جلوی پات می‌ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن بیو عاشقانه برای همسرم

غیرممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می‌تونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

اهمیتی نداره که چه چیزایی بین ما اتفاق افتاده
دلتنگی من نسبت به تو هیچ وقت تموم نمی‌شه

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

 من نیازمند این نیستم که کل دنیا دوسم داشته باشه، من فقط به محبت یک نفر نیاز دارم. و افتخار می کنم که بگم اون یک نفر تویی همسر عزیزم!

متن بیو عاشقانه برای همسر

دوست خوبه
نه بی‌وفا
زندگی خوبه
نه بی‌صفا
عشق خوبه
نه بی‌معشوق
من خوبم
نه بی تو

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

هیچ کس هرگز نمی‌تونه جای تو رو در قلبم بگیره
تو تنها کسی هستی که من رو شاد می‌کنه
تو همه اون چیزی هستی که توی زندگیم نیاز دارم و من هنوز منتظر برگشتن ات هستم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

I can’t live without you, and I don’t want to try.من بدون تو نمی‌توانم زندگی کنم، و نمی‌خواهم آن را امتحان کنم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

All of the best love stories have one thing in common, you have to go against the odds to get there.تمام بهترین داستان‌های عاشقانه یک چیز مشترک دارند، برای رسیدن به آن باید خلاف احتمالات پیش بروید.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

I don’t know how I survived those days before I held your hand.من نمی‌دانم چطور آن روزها زنده مانده‌ام، قبل از اینکه دست تو را بگیرم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن بیو عاشقانه برای همسر

Someday someone is going to look at you with a light in their eyes you’ve never seen, they’ll look at you like you’re everything they’ve been looking for their entire lives. Wait for it.یک روز کسی می‌آید که وقتی به شما نگاه می‌کند برقی از چشمانش می‌بینید که قبلاً هرگز ندیده‌اید، او طوری به شما نگاه می‌کند انگار همان است که همیشه دنبالش بوده‌اید. منتظر آن باشید.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

You are my today and all of my tomorrows.تو امروز و همه فرداهای منی.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

You’re my favorite hello and my hardest goodbye.تو دوست داشتنی‌ترین سلام و سخت‌ترین خداحافظی منی.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

لبخند تو را قاب کرده
و بر سَردَر دنیایم زده ام
تا به همه بگویم
لبخند تو دنیای من است.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

رویای من بدون حضور تو در آن کامل نمی‌شود.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من عاشق تو هستم به همان اندازه که یک انسان در حال غرق شدن هوا را می‌خواهد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو فضای خالی قلبم را پر می‌کنی. من به خاطر تو کامل هستم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

من عاشق تو شدم چون تو من را دوست داشتی وقتی که نمی‌توانستم خودم را دوست داشته باشم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشق تو مثل چراغی است که در تاریک‌ترین شب هم من را به سمت خانه راهنمایی می‌کند.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

من تو را انتخاب کردم، من بارها و بارها تو را انتخاب خواهم کرد. بدون مکث، بدون شک من به انتخاب تو ادامه می‌دهم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تو برای من فقط یک ستاره نبودی، تمام آسمان من بودی.

متن بیو عاشقانه برای همسر

تو بهترین دوست من و نیمه دیگرم هستی. تو برای من معنی دنیا هستی و من دوستت دارم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عشقی که دیوانگی نباشد، عشق نیست.

متن بیو عاشقانه برای همسر

هر روز زندگی من یک موهبت است چون با تو شروع و تمام می‌شود.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

وقتی با تو هستم، ساعتها مثل ثانیه‌ها می‌گذرد و وقتی از هم دوریم، روزها مثل سالها به نظر می‌آید.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

قیمت ندارد نازنینم
میم مالکیتی که از زبان تو میشنوم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو جرقه من در تاریکی هستی.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

من احتیاج ندارم که همه دنیا دوستم داشته باشند، فقط تو.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو نموی من هستی، حتی اگر در اقیانوس بزرگی گم شوی پیدایت می‌کنم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

حتی اگر همه روز را با تو سپری کنم. لحظه‌ای که می‌روی دلم برایت تنگ می‌شود.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

عشق جنون است و هر جنون دلیلی دارد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تمام آنچه تو هستی همان چیزی است که من به آن نیاز دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

من فقط سه چیز می‌خواهم: دیدن تو، بغل کردنت و بوسیدنت.

متن بیو عاشقانه برای همسر

هرجایی با تو، بهتر از هر جایی بدون توست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من تو را ریاضی وار
از صفرِ دوست داشتن
تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها
❣️ دوست دارم ❣️

متن بیو عاشقانه برای همسرم

من به تو اعتماد دارم فقط به این دلیل که دوستت دارم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

صحبت با تو، خندیدن با تو، بودن با تو همه اینها روحیه من را تغییر می‌دهد.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

خودم را کمی بیشتر دوست دارم، وقتی با تو هستم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

پیدا کردن کسی که تو را بی دلیل دوست دارد و آن را با دلیل نشان می‌دهد، نهایت خوشبختی است.

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشق شاید یک خیابان دو طرفه باشد، اما من تو را یک طرفه دوست دارم؛ بدون قید و شرط.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

سخت است وقتی کسی را در دل خود دارید اما نمی‌توانید در آغوشتان داشته باشید.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

عشق مثل نسیم است، نمی‌توانید آن را ببینید، اما می‌توانید آن را احساس کنید.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

من و تو یک ما فوق العاده می‌شویم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عشق من به تو سفری است که برای همیشه شروع می‌شود و هرگز تمام نمی‌شود.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عشق نیازی به کامل بودن ندارد، فقط باید واقعی باشد.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عشق واقعی پایان ناپذیر است. هر چه بیشتر بدهی، بیشتر هم خواهی داشت.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

عشق واقعی پایان ناپذیر است. هر چه بیشتر بدهی، بیشتر هم خواهی داشت.

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشق واقعی رشد در قالب یک زوج است. یاد گرفتن درباره همدیگر و نه تسلیم شدن در مقابل هم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

خوشبختی فقط وقتی واقعی است که مشترک باشد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

بهترین و زیباترین چیزهای این دنیا دیده یا شنیده نمی‌شوند، بلکه باید با قلب احساس شوند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

خوشبختی … عشق بی قید و شرط است.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

کسی را پیدا کردم که روحم را دوست دارد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

کسی را پیدا کنید که بداند شما بی‌عیب نیستید اما طوری رفتار کند که انگار هستید.

متن بیو عاشقانه برای همسر

او قلب من را دزدید، من هم نام خانوادگی او را می‌دزدم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

عشق کلید اصلی است که دروازه‌های خوشبختی را باز می‌کند.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشق فقط نگاه کردن به هم نیست، بلکه نگاه کردن به یک جهت است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

گاهی اوقات قلب آنچه را که برای چشم نامرئی است، می‌بیند.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

هر لحظه‌ای که با تو می‌گذرانم مثل یک رویای زیباست که به حقیقت می‌پیوندد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

شاعر میگه :
لا تقسوا علی أنثی إلا فی عناقها…
به زن سخت نگیرید
مگر به هنگام در آغوش کشیدنش :))

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

یک پادشاه فقط در برابر ملکه خود سر تعظیم فرود می‌آورد و من فقط در برابر تو تعظیم می‌کند.

متن بیو عاشقانه برای همسر

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‹ قلبه من عاشقِ توعِه..♡🦋 › # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

« طُ همِه‌يِ جونمي». # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

✨‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

“تُــــو‌♡خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

به‌تعداد‌ تموم‌ پلك‌ زدنات
‌ دوستت‌دارم💍🌅 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

آرامش تـــــــا وقتي طُ كنـــــــارمي، کنارمه!♡ # آرامش

متن بیو عاشقانه برای همسر

———— دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و
قلب‌من پر طُ♡🧸 # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

« هَمین که تآ آخَرِش مآلِ مَن بآشی کآفِیه♡ » # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

عاشقتــــم چون لآيقِ عآشِق بودنی عشـقم..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم• # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

«عین بُرد بُود باختَنِ دِلم بِه طُ »
‌‌‌
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

مثل درختی کهبه سوی آفتاب قد می کشدهمه وجودم دستی شده استو همه دستم خواهشی:خواهشِ تو…

متن بیو عاشقانه برای همسر

به عدالتِ جهان مشکوکمدستانت دورامانفست جانِ من است…

متن بیو عاشقانه برای همسر

عشق یعنیدستانم را بگیرینگاهم کنیو بگوییمن به بودنت قانعمحتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد …

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

چقدر آرام گرفتم آن لحظه ای که آرام دستانت را در دستانم قرار دادی تا شروع یک زندگی سرشار از آرامش و آسایش خاطر را با یکدیگر رقم بزنیم. این آرامش ابدی را مرهون آن گرمای دستانت هستم که به من بخشیدی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دستان تو آنقدر روانم را به هم ریخته است که هر ثانیه آن لحظه دوست داشتنی را به یاد می آورم که دستان تو را محکم در دستانم برای اولین بار قرار داده بودم و ضربان قلبم تند تند می زدند. بی گمان یکی از بهترین لحظاتی بود که تاکنون در زندگیم تجربه کرده بودم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

بی گمان یکی از زیباترین پازل های دنیا آن است که فاصله انگشتانم را با گرفتن دستان تو پر کنم. گرفتن دست های عشقم که بی هیچ شک و تردیدی بهترین پازلی است که می توان فاصله های آن را به خوبی کنار هم قرار داد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

فشردن دستانت آنقدر شیرین و دوست داشتنی بود که به پاس شیرینی این تعهد دوست داشتنی کنار هم آن لحظه را هیچ گاه از خاطرم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای که با گرفتن دستانت، می شد عشق را در نگاهت به خوبی تفسیر کرد. لحظه ای که برق از چشمانت، عمق احساس پاکت را دید.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

گرمای دستانت، آرامش بخش زندگی من است عشق جانم. آنقدر لحظه فشردن دستانت به جانم نشست که فکر و خیالت در هر پاسی از شبانه روز گرمابخش زندگیم شده است.

متن بیو عاشقانه برای همسر

عطر دستانت آنقدر خوشبو و گوارا بود که با گرفتن دستت هنوز هم بوی خوش آن را لا به لای انگشتانم به خوبی حس می کنم. انگار که کنارم نشسته ای و از بوی خوش دستانت من را مست کرده ای. عشق نازنینم دلم برای آن روز نخستی تنگ شده است که برای اولین بار دست هایم را در دست هایت گذاشتم و بوی عطر دستانت آنقدر به دلم نشست که هیچ آلزایمر و فراموشی هم نمی تواند آن لحظه دلنشین را از خاطرم برباید.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی آن لحظه خاطره انگیزی است که برای اولین بار می خواهی دست در دست عشقت بگذاری و به پاس این عشق ماندگار سالیان سال کنار هم با خوشی و خوشبختی زندگی کنید. آن لحظه ای که دست عشقت را می گیری، حس غرورآمیز و سرشار از آرامش و عشق ابدی در جسم و جانت وارد می گردد که بی گمان فراموش نشدنی است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

چقدر زیباست که باران باشد و یار باشد و یک هوای دو نفره عاشقانه کنار عشقت باشی و دست او را بگیری تا گرمای دست او را به خوبی زیر آسمان بارانی و سرد حس کنی. عزیزترینم عشق جانم لحظه ای که برای اولین بار دست تو را گرفته ام را هیچ گاه در زندگیم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای پر از عشق و صمیمیت، لحظه ای که آنقدر ارزشمند است که جای آن را هیچ چیزی نمی تواند پر کند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

عشقم از وقتی که دستان گرمت را گرفته ام و آن را لمس نموده ام، درونم را یک شور و شعف و اشتیاقی دربر گرفته است که وصف نشدنی است. نمی دانم که چگونه این حس را بیان کنم. گرفتن دست عشق در روز بارانی و هوای دو نفره از لذت بخش ترین لحظاتی است که یک عاشق می تواند در شروع زندگیش آن را تجربه کند.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بهشت دربست برای ماست
وقتی #تُ را دارم
دستانت را دارم
خنده هایت را دارم ….

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دستانت را می‌گیرم
و پرواز می‌کنم به رویایی
که هیچ بالی نمی‌خواهد
تا #تُ همدست منی…

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دستانت را میخواهم
برای به دوش کشیدن قلبم…

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

شب را بهانه می کنم
برای پرسه زدن
در کوچه های خیال
شاید بگیرد دستانت را
دستان خالی ام….

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

آغشته به #تُ میشود
روحم،نفسم،بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت..
بوسه باران میشوم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

باور کن محبوبم
‏هر کاری از دست من بر می ‌آید
‏فقط کافی‌ ست که دستانت
‏در دستان من باشد ..️.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

جاری می‌شوی هر صبح
در باور چشم‌ هایم..
نفس می‌کشم
عطر دلنواز دستانت را…

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دوستت دارم”
مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت؛
همانقدر آرام…
همانقدر شرمگین…
و همانقدر پر شور…
من تو را تا به ابد؛
همانقدر بی نظیر
دوست خواهم داشت

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

اگر دستانم را بگیری بوسه ها خواهم زد بر آن از سر شوق، از سر عشق
دوستت دارم همسر عزیزم

متن بیو عاشقانه برای همسر

دستم را بگیر تا بال در بیاورم و تو را به اوج آسمان و به خوشبختی ببرم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دستانم در دستان تو جوانه خواهند زد و سبز خواهد شد بهاران در دستان تو …

متن بیو عاشقانه برای همسر

حس لمس دستانت
حس پرسه زدن در یک صبح بارانی روی پل رنگین کمان است …

متن بیو عاشقانه برای همسر

دستانت را که می گیرم
گل از گل لبانم می شکفد و بی اختیار خیره می شوم در آن دو قوی جادویی، در چشمانت …

متن بیو عاشقانه برای همسر

گرمای دستانت آرامش من است
آرامشی از جنس باغ های گل سرخ، آرامشی از جنس شیرین خیال …

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن بیو عاشقانه برای همسر

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن بیو عاشقانه برای همسر

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیو عاشقانه برای همسر

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡» # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تموم قشنگیاے جهان
جلو خنده هات ڪم میارن👀🤍 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

همسرم هیچ وقت فراموش نکن که: لبخند من به تو یعنی «عاشقانه دوستت می‌دارم». آغوش من همیشه برای تو باز است. همیشه برای گوش دادن به حرف‌هایت آمادگی دارم. همیشه پشتیبانت هستم. می‌خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم. من کاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی. در دنیا تو از هرکسی برایم مهم‌تر هستی. همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم. همین الان در فکر تو هستم. تو همیشه برای من شادی می‌آوری، بخصوص وقتی که لبخند بر لب داری. من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است. هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن. من هنوز در چشمانت گم شده هستم. تو در تمام ضربان‌های قلبم حضور داری.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

«دوستت دارم» هایت را به کسی نگو. نگه دار برای خودم، من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته‌ام.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

هر زنی برای لبخند زدن در آینه باید مردی را داشته باشد که با شـانه‌ی انگشت‌هایش، گره دلتنگی موهای بلند زن‌را باز کند و بگوید که هرجور که باشی، زیبایی…

متن بیو عاشقانه برای همسر

بودن تو دلیل نمی‌خواهد؛ تو خودت دلیل بودنی. بودن من را دلیل باش.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دستت را که می‌گیرم، می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست !می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی و برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی؛پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ، ﺩﺭﺳﺖ اﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺷﺪی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

وقتی تو در کنار من هستی،جایی برای هیچ شتابی نیست. مقصد همین حضور من و توست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

مطلب پیشنهادی: متن عاشقانه بلند و طولانی + دلنوشته های بلند احساسی و رمانتیک

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دم چشم‌هایت گرم با آن دوستت دارم‌های عاشقانه‌شان. از زیر زبانت که نمی‌توان حرفی کشید.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو که باشی بس است. مگر من جز نفس چه می‌خواهم؟

متن بیو عاشقانه برای همسر

بخوانید: متن احساسی برای شوهر + چملات کوتاه و بلند عاشقانه برای همسر عزیزم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

زندگی می‌کنم و برایش دلیل هم دارم: دوست داشتن تو!

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

سه آرزوی قشنگ عاشقانه: بی من نباشی، بی تو نباشم، بی هم نباشیم !

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

بعضی ترانه‌ها را می‌توان بارها و بارها گوش داد و بعضی انسان‌ها را می‌توان بارها و بارها دوست داشت. صدای تو ترانه‌ای است که دوست دارم بارها و بارها گوش دهم و تو آنی هستی که بارها و بارها دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ، هر چه بینمان بود تمام شد و رفت ، عشقت را به خاک سپردم و قلبت را فراموش ، اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم ، پس تا زیباترین پایان با تو می‌مانم .

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

کاش می‌دانستی که دست‌های من چقدر به دستان گرمت نیاز دارد.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است روزی که بودن با تو را آغاز کردم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

بیا با هم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ، تصویری مثل آن نقاشی دیروزتا به یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ، تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ، نه خاطره ای از گذشته ، خاطره هایی شیرین از هر روز زندگی مان که همیشه  تا ابد در قلبمان به یادگار بماند!

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ای تماشایی‌ترین مخلوق در روی زمین! آسمانی می‌شوم وقتی نگاهت می‌کنم!

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سرنوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد. گل من دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

ﻣﯽ‌ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

همسر خوبم! بعضی‌ها خیال می‌کنند دوست داشتن ساده است خیال می‌کنند باید همه چیز خوب باشد تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند اما من می‌گویم دوست داشتن از زمانی شروع می‌شود که خنده‌هایت بغض شود و یادت برود بگویی:«دوستت دارم». در آن روزهای ابری و طوفانی دوستت دارم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

رایحه خنده‌هایت را روی پیراهنم بریز. پروانه‌ای از حنجره‌ات آرام آرام از پیله‌اش می‌شکوفد و بهار نارنج در رگ‌های خاکستری‌ام می‌دود.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل عاشقانه زن و شوهر با نوشته های رمانتیک و عشقی

متن بیو عاشقانه برای همسر

همسر مهربانم، تا پیش از تو هیچ‌کس نتوانسته بود مرا این اندازه خوشحال کند. هیچ کس به شیرینی و دلربایی تو ندیده‌ام و مطمئنم هرگز نخواهم دید.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

 نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده اممهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنمتو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و  غم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

همسر خوبم! چقدر خوشبختم که تو به زندگی من هستی. کاش کلمه‌ها می‌توانستند نشان دهند که علاقه‌ام به تو چه بی‌نهایت است.

متن بیو عاشقانه برای همسر

مهربان‌ترینم! نمی‌توانم به تو فکر نکنم. در همه لحظاتی که کنار تو هستم یا از تو دورم، همه فکر و ذکر من به تو اختصاص دارد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

خواستم برایت هدیه بگیرم. گل گفت: که مرا بفرست که مظهر زیباییم. برگ گفت: که مرا بفرست که مظهر ایستادگی ام. بید گفت: که مرا بفرست که مظهر ادبم که همیشه سر به زیر دارم. به فکر فرو رفتم و سرم را به زیر انداختم. به ناگاه قلبم را دیدم که بهترین چیز در زندگیم است. به ناگه فریاد زدم که قلبم را می‌فرستم چون اوخود زیباست، مظهرایستادگیست و سربه زیر و با نجابتست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمی‌شناسم دوستت دارم و سبدی از گل‌های یاس و پونه با یک آسمان ستاره تقدیم تو می‌کنم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

در این زمانه تو شریک همه خوشی‌ها و ناخوشی‌های من هستی. مثل همیشه خواب را از چشمانم بگیر تا بیداری را به زمانه هدیه کنم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیمشب تا صبح را اشک میریختیم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دست مرا بگیر و مرا با خودت به اعماق کهکشان عشق ببر. بگو که مانند بی‌کران بودن کهکشان‌ها عشق ما نیز تمامی ندارد.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

من برای تو، تو برای من، ما برای هم، چقدر قشنگ است این عشق من و تو…

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

عشق زیبای من؛ تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی، تو پاک‌ترین شعر عاشقانه‌ای، تو بهترین معنای دوست داشتنی، تو شاه بیت غزل زندگی‌ام هستی. تو را عاشقانه دوستت دارم. من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس، یک قصه بی‌پایان.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

در لحظه‌های تنهایی‌ات روی تمام مهربانی‌ام حساب کن. خستگی‌هایت را به دست‌هایم بسپار.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم. می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم‌هایت را نگاه کنم. تا عمق چشم‌هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

همسرم، تو بهترینی. به خاطر همه خوبی‌هایت ممنونم. تو فرشته نجاتی فرشته مهربان من. بهترین روز زندگی‌ام را در کنارت تجربه کردم. تو مهربان‌ترین همسر دنیایی. امیدوارم لایق این همه عشق تو باشم. عاشقانه دوستت دارم، همه هستی من و نور زندگی من.

متن بیو عاشقانه برای همسر

بگذار صبح را در چشم تُمن معنا کنمای که هر صبحمهزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن بیو عاشقانه برای همسرم

هیچ‌کس از دل من خبر ندارد. من عاشق زار تو هستم و بی‌قراری که منتظر شنیدن صدای آرامش‌بخش تو هستم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

نمی‌دانستم چکار کنم؛ اگر نمی آمدی !اگر نمی‌آمدی نگاهم معنا پیدا نمی‌کرد و اگر نمی‌آمدی اشکم را هیچ کس پاک نمی‌کرد. ممنونم که آمدی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

وقتی خانه نیستی دلشوره می‌گیرم، گویی در این خانه تنهایی می‌خواهد مرا از پا دربیاورد. همیشه با من باش و تنهایی را از من دور کن.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

از آن روزی که به تو پایبند شدم و قسم وفاداری خوردم، هر دم و بازدمم به یاد تو و به نام تو بوده است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

فقط تویی که می‌توانی آرزوهای مرا برآورده سازی. در دنیا آرزویی ندارم جز اینکه مهربان باشی و به من لبخند بزنی.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

چشمانم هميشه به راه تو دوخته شده است. قدم‌هایت را شماره می‌کنم تا به خانه برگردی.

متن بیو عاشقانه برای همسر

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا. فقط می‌دانم همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است اما برای من روز ازدواج با تو سر آغاز فصلی دیگر از زندگی بود.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

نگاهت را قاب می‌گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

عزیزم منت بر سر من نهادی، مرا با وجودت سرافراز کردی و باقی عشاق را در حسرت گذاشتی و این یعنی همه خوشبختی دنیا.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

در شب‌های خوشبختی، دل من فقط در آرزوی روی تو و بی‌تاب توست.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

امروز شکوفه‌ها برای من و تو خواهند شکفت؛ و ستاره‌ها برای من و تو چشمک خواهند زد؛ و گل‌ها عطری را که فقط نصیب بال پروانه‌هاست را به من و تو خواهند بخشید.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

راضی‌ام اگر تمام سهم من از زندگی تو باشی. راضی هستی اگر عشق خالصانه من سهم تو از زندگی باشد؟

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

سالگرد ازدواج ما سالروز تولد من است؛ چون گویا فقط از وقتی تو آمدی، من زندگی می‌کنم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

وقتی با تو هستم، عاشقی کم است، دیوانه‌ات می‌شوم. آنقدر دیوانه و مسحور که چشم‌هایم فقط تو را می‌بیند.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

آنچنان صادقانه با من هستی که همه رازهایم را به تو می‌گویم و همه احساس و عاطفه‌ام را به پای تو می‌ریزم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

من در تنهایی‌های تاریکم غمگین بودم. تو آمدی؛ غم رفت و ما با هم پرشور و عاشقانه یکی شدیم. تسکین عاشقانه درد و غم‌هایم، به زندگی من خوش آمدی.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

توی دنیا هیچ‌کس مثل تو نیست. تو که می‌خندی همه رنگ‌های دیگر دنیا غیر از رنگ لبانت رنگ می‌بازد.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

دوست دارم تو را به دریا تشبیه کنم، اما می‌بینم از آن عمیق‌تر و زلال‌تری. تو نه مثل دریا که فقط مثل خودت هستی.

متن بیو عاشقانه برای همسر

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است و برای نفس کشیدن من، هوا تو هستی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

می‌گویند عشق رنگ خزان است با تو اما عشق بهار است و عطر شکوفه را در زندگی‌ام می‌پراکند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

متشکرم برای همه وقت‌هایی که مرا به خنده واداشتی. برای همه وقت‌هایی که به حرف‌هایم گوش دادی. برای همه وقت‌هایی که به من جرئت و شهامت دادی. برای همه وقت‌هایی که مرا در آغوش گرفتی. برای همه وقت‌هایی که با من شریک شدی. برای همه وقت‌هایی که با من به گردش آمدی. برای همه وقت‌هایی که خواستی در کنارم باشی. برای همه وقت‌هایی که به من اعتماد کردی. برای همه وقت‌هایی که مرا تحسین کردی. برای همه وقت‌هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی. برای همه وقت‌هایی که گفتی:«دوستت دارم». برای همه وقت‌هایی که در فکر من بودی. برای همه وقت‌هایی که برایم شادی آوردی. برای همه وقت‌هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی. برای همه وقت‌هایی که دلتنگم بودی. برای همه وقت‌هایی که به من دلداری دادی. برای همه وقت‌هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

در آن سوی نگاهت عشق را یافتم. آنگاه با توام آرامم. آرام‌تر از همیشه. کلا غم ممنوع و غصه ممنوع. سراپا شادی‌ام! وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته است.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

مدتی است که از با هم بودمان گذشته و من هروز بیش از پیش به این راز پی می‌برم که تو خلق شده‌ای برای من تا زیباترین زندگی را برایم بسازی.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه‌های با تو بودن را آنقدر طولانی می‌کردم که برای بی تو بودنم وقتی نمی‌ماند.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

پلک دلم می‌پرید. چشمانم گواهی می‌داد که میهمانی به دلم خواهد آمد. فرشته‌ای از آسمان فرود آمد و در قلبم نشست. آمدنت مبارک مهمان عزیز.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه دیوانه ی مهربانی توام. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

لمس بودنت آن‌قدر زیباست که حتی اگر واژه‌هایم را در حریر گل سرخ هم بپیچم، باز می‌ترسم لطافتی درخور روح لطیف تو نداشته باشند؛ واژه‌هایم را با حریر عشق و مهر به سویت روانه می‌دارم.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

تو مثل باران هستی، بارانی از گل، بارانی از مهر، بارانی از لبخند. بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

پرستوی خیال من، تو بهترین بهانه برای بودن من هستی. آشیانه‌ای که با هم ساختیم زیباترین بهانه زندگی من است.

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو دنیای من هستی.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

من مثل کبوتری تنها بودم. تو آمدی و پر پروازم شدی، نغمه بر لبانم شدی و من زندگی را آغاز کردم.

متن بیو عاشقانه برای همسرم

بغلم ڪن شبیہ یہ مردابهیچ چیز و ڪسی مزاحم نیستبوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے منواسہ ڪشتناجازه لازم نیست

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Life is short
appreciate each day like it was your last

متن بیو عاشقانه برای همسرم

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

With You, I forget all my problems. With You, Time Stands Still
با تو من تمام مشکلاتم را فراموش می کنم. با تو زمان می ایستد.

متن بیو عاشقانه برای همسر

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

اگه یه روز دلمو شکستی فدای سرت
فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

متن بیو عاشقانه برای همسرم

If I ever write story about my life, don’t be surprised if your name appears billion time
اگر من روزی داستان زندگی ام را نوشتم، تعجب نکن اگر دیدی نام تو میلیاردها با برده شده …

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

‏رابطه ی با ارزش، فقط رابطه ايه كه دو نفر دلشون از هم قرص باشه

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

I want you to be happy, but I want you to be happy with Me
من دوست دارم خوشحال باشی، اما دوست دارم با من خوشحال بشی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

احساساتو نمیتونی با کلمات توصیف کنی فقط با قلب که میشه درکش کنی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

You feel like a beautiful backdrop to my life. You make me feel whole
تو مثل یک پس زمینه زیبا در زندگی منی. تو باعث میشی احساس کافی بودن کنم.

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

می گویند فردا بهتر خواهد شد … مگر امروز، فردای دیروز نیست ؟

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream
من احساس می کنم زندگی من از روزی شروع شد که تو را دیدم. تو مثل یک رویایی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

روی سنگ قبرم بنویسید: وی بصورت ناخواسته و با گریه بدنیا آمد

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you
دوست دارم، نه تنها به خاطر چیزی که هستی، بلکه به خاطر چیزی که من هستم وقتی با تو ام

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

هیچوقت وسط خوشحالیات سر تو بالا بردی بگی خدایا شکرت ؟

متن بیو عاشقانه برای همسر

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن بیو عاشقانه برای همسرم

I just love hugging you. Having you within my arms makes everything possible
من فقط دوست دارم در آغوش بگیرمت. داشتن تو در میان دستانم هر چیزی را ممکن می کنه.

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

به بعضیام باس بگم اونی که تو شدی عشقش ما بهش میگیم کشمش

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

I feel so lucky and so successful just to have such a beautiful woman at my side
من خیلی خیلی احساس خوش شانسی و موفقیت میکنم، فقط به خاطر داشتن زنی زیبا در کنار خودم

متن بیو عاشقانه برای همسر

Nothing Can replace you
هیچ چیز نمی تونه جایگزین تو بشه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو محشری و دلم
بی حساب عاشق توست
بگو که عاشقمی
در دلم قیامت کن …

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

I love you. That’s all I know
دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

چه فرقی می کند مهره ی سیاه باشم یا سفید
چشمانت با اولین حرکت ماتم می کند !

متن بیو عاشقانه برای همسرم

I’m not perfect but I am Loyal.
من کامل نیستم اما وفا دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

My love and adoration for you only grows stronger with time. Much, much stronger
دوست داشتن و عشق ورزی من به تو هر زمان پر رنگ تر میشه. خیلی خیلی پر رنگ

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wifeمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

I love you more than coffee (but please don’t make me prove it)
عاشقتم حتی بیشتر از قهوه (اما خواهشا مجبورم نکن ثابتش کنم)

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

Have a great day at work – I’m counting down till you get home
اوقات خوشی در محل کارت داشته باشی. من لحظه شماری می کنم تا بیای خونه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love Youشوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

عشق ماندگارم
عزیز دلم
همدم من
هم نفسم
زیباترین ام
فرشته قلبم
مهربانم
همه هستی ام
همه زندگیام
فقط تو هستی و تو …

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

You brought sunshine into my life
And a marriage full of love
So I’m one lucky guy
To have such a fantastic wife
Happy Valentinesتو تابش آفتاب و یک ازدواج پر از عشق را به زندگی من بخشیدی
من با داشتن یک همچین همسر فوق العاده ای
یک مرد خوش شانسم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

You inspire me, baby
تو الهام بخش من عزیزم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
who will stay awake just to watch you sleep
Who calls you back when you hang up on him
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow
عاشقتم بیشتر از دیروز اما نه بیشتر از فردا

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

When you are happy you want to reach the person you love most …
But when you are sad you want to reach the person who loves you most !
وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن بیو عاشقانه برای همسرم

I love you
دوست دارم*I miss you
دلم واست تنگ شده*I’m thinking about you
من به تو فکر میکنم*You are my everything
تو همه چیز منی*I’m always by your side
من همیشه کنارتم*I’ll love you always
همیشه دوستت خواهم داشت*I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی*I think about you 24/7
من 24 ساعت 7 روز را به تو فکر می کنم*You are my sunshine
طلوع خورشید من تویی*You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

New year
new clothes
new life
but
old friendسال نو
لباسای نو
زندگی نو
اما
رفیقای قدیمی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

چه خوشبخت اند آنانی که به پای هم پیر میشود نه به دست هم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

کفش هم اگر تنگ باشد زخمی می کند، وای به حال روزی که دل تنگ باشد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دستت را به من بده…
دست‌های تو با من آشناست
ای دیر یافته…
با تو سخن می‌گویم!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوستت دارم و این تمام حرف من است

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تک تک ثانیه هایی که تو را کم دارم …
ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است …!

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

“تو” تکرار نمی شوی، این منم که دلبسته تر می شوم!

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ﻣﻌﻨﯽ
” ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
” ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ” ﺍﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

همیشه سکوت به معنای پیروزی تو نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تنهایی یعنی باران ببارد و تو به قدر دو نفر تنها قدم بزنی

متن بیو عاشقانه برای همسر

با هم که قدم می زنیم حسودی اش می شود آفتاب، نه که هیچ گاه قدم نزده است با ماهSometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

متن بیو عاشقانه برای همسرم

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

گفته بودی
بلدی حال مرا خوب کنی..
حال ما خوب
خرابست..
به آن دست نزن

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دستم را بگیر جیب ها گاهی عمق تنهایی را نمی فهمند

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم بهتر است آن را خرج لطافت یک لبخند یا نوازشی عاشقانه کنیم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است…تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن بیو عاشقانه برای همسر

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

کاش آدم ها عاشق نمی شدن
کاش عاشق ها آدم می شدن
ای کاش

متن بیو عاشقانه برای همسر

شمایی که فک میکنی خیلی بارته بزار زمین کمر درد نگیری یهو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

توی قلبم نوشتم
ورود ممنوع
حالا که وارد شدی
خروج ممنوع

متن بیو عاشقانه برای همسر

در دنیایی که فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافاً نفهم بودن چه نعمتیه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تمام آرزوی رود
به دریا رسیدنه
تمام آرزوی من
تصاحب نگاه تو

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

از خدا نخواه که همه دنیارو به تو بدهد ! از خدا بخواه کسی را به تو بدهد

متن بیو عاشقانه برای همسر

دلی که بشکند
فریادش
را نمیفهمی
ولی
نفرینش
به زمینت می اندازد
شک نکن

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانه ها هزاربار خندیده اند

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

نمیدانم چرا ….
وقتی دلم هوایت می کند
نفس کشیدن فراموشم می شود!
اِنگـــار دلــــم …..
تابِ هوایِ دیگری را ندارد

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

انتخاب آدم های اشتباه تو زندگیمون
مثله خونه ساختن رو یه ناحیه زلزله خیزه
از زمین لرزه مطمئنیم
ولی زمان دقیقشو نداریم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

این که خودتو جلو بعضی آدما بزنی به نفهمی خودش کلی فهمه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

دختر است دیگر
با یک لحن سرد
دلش میگیرد

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

زندگی یه جنگه یا یه بازیه در هر صورت من اونی نیستم که‌ باخت میده

متن بیو عاشقانه برای همسر

بیخیالِ زمین
حواستان جمعِ دلِ آدم هایى باشد که
شاید ناخواسته
روزى هزار بار می لرزانید و
عینِ خیال تان نیست

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

آنکه میداند دهان عاشقان تلخ است و لیک
چون عسل با بوسه ای شیرین کند کامم کجاست

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوست داشتن آدم ها از توجه کردن هاشون پيداست دنبال کلمات نگرد

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

هر یک از لحظات زندگی ما هم‌چون گوهری بی نهایت ارزشمند است که به هیچ وجه نمی شود روی آن قیمت گذاشت

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

و خداوند سر را آفرید تا روی گردنتان باشد … نه در زندگی دیگران***به خدا توکل کنید و امیدوار باشید که روزی آرزوهای تان برآورده می‌شود

متن بیو عاشقانه برای همسرم

نسل ما هیچ وقت پیر نمیشه همه ی ما تو جوونی مردیم !

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

هر کس بهت گفت دوست دارم
باورنکن
خیلیا میگن بارون رو دوست داریم
ولی با چتر
میرن زیرش

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

کاش آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه ولی حتی یک میلی متر زیر خط فهم نباشه

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

آن چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

این را بدانید؛ فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که می خواهید برسانید، نه هیچ کس دیگری

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

 ​نفسم آمده بند از شرر رفتن تو
شب و روز از پی تو در جریانت هستم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني که پمپ بنزین بود ..!

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را نا ممکن سازد : ترس از شکستاین جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

لازم نیست بهترین باشی
مهم اینه که با
هرچیزی که داری
احساس خوشبختی
کنی

متن بیو عاشقانه برای همسر

حرف حق جواب نداره، حرف مفتم همینطور

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

متن کوتاه عاشقانه / گلچینی از متن های کوتاه عاشقانه | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:) # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تحمل نداره نباشی…
دلی که تو تنها خداشی…

متن بیو عاشقانه برای همسر

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

«بِهشت..♡» انتهایِ
آغوشِ «تُوست..♡»
ڪِ مرا غَرقِ زیباییِ
«وجودَش..♡» ڪرده..!💛
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

.
      دَر دوچِشم‌ِمَن‌نِشین‌
   ای‌آن‌که‌ِاَز‌مَن‌مَن تَری💍♥️e²
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

کسی رو انتخاب کن که رفتارش نشون بده چقدر دوست داره نه حرفاش…! # زندگی

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

شاید من بلد نباشم حالتو خوب کنم ولی میتونم باهات غصه بخورم 🙂
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد… میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

دردت بــه قــلــبــم
من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم…

#ولنتاین_مبارک جان دلم❤️
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
جُـز‌بـه‌آغـوشِ « تــُــــو »
آرامگاهی‌نیست‌مـرا..⟅🥺♾🍊⟆ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

     تُو ذِهنَم تَصویرِ بُوسِه هآتُو رُو
      صُورَتَم نَقآشی میکُنَم🌸💒✨
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو منو داری تا وقتی که اخرین ستاره آسمون بمیره…
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

بیا تا تهش مال هم باشیم، خب؟ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:) # دوستت دارم # همسر # قاضی

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

میگم دلبر♡…
قُربونِ جَبر جغرافیاییِ {چِشمـات}
که منو‌ میبَره اون وره {دُنیـا}💕🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

    چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
    بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
    ‌‌''مــدام‌تورامیتَپد''..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•♥️♾✨•
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب همسر جان 😘😘😘😘😘💍🎎
# زندگی # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️
# باران # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا…🌸🍃🙊
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

دوست داشتم معلم انشای تو بودم..! " دوستت دارم" را املا بگویم و هی بپرسم تا کجا گفتم؟ و تو بگویی: دوستت دارم…♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

متن کوتاه همسر /کپشن و بیو با مضمون همسر | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن بیو عاشقانه برای همسرم

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

جمع شدن در گوشهِ‌یِ آغـــوشِ ⟬تُ♡⟭
اَمن‌ترین گوشه‌یِ دلخــــواهِ من است..!🌼♥•
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه ، مال منه 🙂 🖇♥️🔒•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسرم

⊰•دِلبَـ♡ــرَم •⊱
داشتَنَت‌خوشبَختی
وُجودَت‌آرامِش
وَ‌دَست‌هایَت‌پُشتیبانِ‌مَن‌اَند
دِلَم‌می‌خواهَد‌تَمامِ‌حِسِ‌نابَم‌را‌بَرایَت
بِنویسَم،اَما
تو‌فَقَط‌مَردانِه‌پایِ‌مَن‌وَ‌خواستِه‌قَلبَـ♡ـم‌بِمان،
تا‌مَن‌عاشِقـ♡ــانِه‌بَرایَت‌بِمیرَم…∞)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

💋💋💋

جانانِ من…♡❣
وقتی عاشق میشی..(:❣
همه‌یِ دنیات محدود میشِه به یه نفر❣
تو نِگاهش…💚
تو صداش تو وجودش…!❣
و چه خوشبختم من…❣
که دنیام خلاصِه شده در تو..(:❣
تویی که بودنت…🖇
جبران همه یِ نَداشته های زندگیمه 💌🔒 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه برای همسر

می‌گَن حس قشنگیه •🦋•
بفهمی یِه آدَم #خودخواه •✨•
تورو اَز خودِشم #بیشتر می‌خواد:)) # مغرور # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‌ ‌
دلبرجان…♡ بهت بیمـارم
ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی 💍🗝♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

زمین هرطور بگرده،
مقصد “قلبِ‌من” قطعاً تویی!😍♥️💍 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر بیو اینستاگرام

‌ ‌
تمامِ دلخوشی هایم تو هستی همانی که به قلب من نشستی…♾
همانی که شدی دار و ندارم تو را با جان و قلبم دوستت دارم… 🌸🤍🔐•
‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

کپشن عاشقانه / کپشن های زیبا مناسب اینستاگرام و… | تاو بیو

متن بیو عاشقانه برای همسر

من با روحم دوست دارم
و روح هیچ وقت نه متوقف میشه و نه فراموش میکنه 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر

من عاشق توام تا روزی که میمیرم♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

یهِ رُوزی وَسَط هَمین شَهر جُوری بَغَلِت میکُنَم کِه اَصَن گورِبآبآی نِگآهآ وَ حَرف مَردُم∞❤️
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

داشتَنِ تو می اَرزِه بِه تَمامِ نَداشتِه هایِ دُنیام😍

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

باز باران با ترانه میزند بر بام قلبم♡︎
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

عاشِق کَسی شو کِه از دیوونگیات لِذَت بِبَره🌝نَ احمَقی کِ مَجبورِت کنه عادی باشی🙃💜

متن بیو عاشقانه برای همسرم

مَن‌بَعد‌ِطُ‌پِـیک‌بالا‌نِمیرَم..🍷
یاد‌ِچِشات‌ڪِه‌میوفتَم‌خود‌بِه‌خودی‌مَستَم:)✨ # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

**به نام خدا** دوصت دارم♡ نقطه ته قلب.
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

حَرآمَمـ بآد اَگَر بَعدِ نِگآهَتـ نِگآهـ‌ ـی لَرزه‍ اَندآزَد به‍ جآنَمـ …❤❤
# ادبی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾
# دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

لالاییشو من خوندم… تو بغل یکی دیگه خابش برد💔🥀
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

در اُقـیـانُـوس قَلّبَم طُ تًـنّهـا شِـنّـاگَـرّے !♥🌧🦋

متن بیو عاشقانه برای همسر

‌فَرقی نمیڪنه چطوری تَمومـ بشه ،
با تَمامِ وجودمـ عاشقِ تو خواهم بود!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

طُ مآهِـ عآصِمُونِهـ منی∞🌸🎈

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسرم

آرزو دارم 
          بفهمی درد را 
                           تلخی برخورد های سرد را…!
# مغرور # عشق یک طرفه

متن بیو عاشقانه برای همسرم

ضَرَبانِ قَلبَم را رویِ خَنده هایَت تَنظیم کَردم بِخَند تا زِنده بِمانم
# ادبی

متن بیو عاشقانه برای همسرم

با گریه بهش گفتم نرو من خیلی دوست دارم❤👑
با خنده گفت میرم چون منم خیلی دوسش دارم💔🌊

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

اگه دنیارو بدن تا بیخیال تو بشم،،تورو برمیدارم بیخیال دنیا میشم

متن بیوگرافی عاشقانه برای همسر انگلیسی

ارھ خب جهان من شد صورت بدون نقصت … ! # دوستت دارم # تتلو

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

دوست‍ داشتمــ💫 ولی الان نهـ🔪 چون‌دیگه‌ عاشقتمـ🍁👐
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

دستات بدون هیچ سرنگی مورفین تزریق میکنع
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه برای همسر

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیوگرافی تلگرام عاشقانه برای همسر

حرامش باد انکه به ارزوی من میرسد… # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی عاشقانه برای پسرم و همسرم

[تو ک از اولشم جآی من یکی دیگ توی قلبت بود 🙂 🐼🔌]

متن بیو عاشقانه برای همسرم

مرگ شیرین ترین حس دنیاست…..♡
# خسته # ادبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *