متن بیو شیک

متن شیک بیو اینستا

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیو شیک عاشقانه

متن بیو شیک عاشقانه

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیو شیک کوتاه

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیو شیک و لاکچری

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیو شیک

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو شیک عاشقانه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو شیک خفن

متن بیو شیک کوتاه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو شیک عاشقانه

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو شیک کوتاه

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیو شیک عاشقانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو شیک خفن

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیو شیک خفن

متن بیو شیک دخترانه

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیو شیک

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیوگرافی شیک

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیو شیک انگلیسی

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیو شیک خفن

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیو شیک و لاکچری

متن بیو شیک انگلیسی

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیو شیک خاص

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیو شیک کوتاه

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیو شیک و لاکچری

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیوگرافی شیک

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیو شیک و لاکچری

متن بیو شیک عاشقانه

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن بیو شیک

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیو شیک خاص

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیو شیک کوتاه

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیو شیک و لاکچری

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیو شیک دخترانه

متن بیوگرافی شیک

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیو شیک کوتاه

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیو شیک

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیو شیک عاشقانه

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیو شیک دخترانه

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیوگرافی شیک

متن بیو شیک خاص

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی شیک

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیو شیک خاص

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیو شیک دخترانه

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیو شیک انگلیسی

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیو شیک انگلیسی

متن شیک بیو اینستا

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیو شیک انگلیسی

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیو شیک

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن شیک بیو اینستا

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن شیک بیو اینستا

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیو شیک کوتاه

متن بیو شیک انگلیسی

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیوگرافی شیک

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیو شیک و لاکچری

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیو شیک کوتاه

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیوگرافی شیک

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیو شیک

متن بیو شیک خاص

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیو شیک

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن شیک بیو اینستا

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیو شیک خاص

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیو شیک خاص

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو شیک

متن بیو شیک خاص

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن شیک بیو اینستا

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیو شیک و لاکچری

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیو شیک عاشقانه

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن شیک بیو اینستا

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیو شیک انگلیسی

متن بیوگرافی شیک

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیوگرافی شیک

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو شیک

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیوگرافی شیک

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیو شیک انگلیسی

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیو شیک کوتاه

متن بیو شیک

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن شیک بیو اینستا

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیوگرافی شیک

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیو شیک و لاکچری

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیوگرافی شیک

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیو شیک و لاکچری

متن بیو شیک خفن

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن شیک بیو اینستا

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو شیک

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن شیک بیو اینستا

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیو شیک خاص

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیو شیک دخترانه

متن بیو شیک دخترانه

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیو شیک عاشقانه

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیو شیک

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیو شیک انگلیسی

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیو شیک انگلیسی

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیو شیک خفن

متن بیو شیک خفن

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیو شیک خاص

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیوگرافی شیک

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیو شیک خاص

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیو شیک دخترانه

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیو شیک انگلیسی

متن بیوگرافی شیک

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیو شیک خاص

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن شیک بیو اینستا

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن شیک بیو اینستا

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیو شیک انگلیسی

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیو شیک کوتاه

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن شیک بیو اینستا

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیو شیک کوتاه

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیو شیک دخترانه

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی شیک

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیوگرافی شیک

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو شیک خاص

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیو شیک خفن

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن شیک بیو اینستا

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن شیک بیو اینستا

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیو شیک خاص

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیو شیک دخترانه

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیو شیک

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیو شیک دخترانه

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیو شیک

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو شیک و لاکچری

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیو شیک

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیو شیک عاشقانه

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیو شیک خفن

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن بیو شیک انگلیسی

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیو شیک دخترانه

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیو شیک خفن

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیو شیک دخترانه

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیو شیک کوتاه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن شیک بیو اینستا

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو شیک خفن

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیو شیک خفن

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیو شیک و لاکچری

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیو شیک دخترانه

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیو شیک کوتاه

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو شیک خفن

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیو شیک کوتاه

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیو شیک انگلیسی

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیو شیک عاشقانه

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیو شیک

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیو شیک کوتاه

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو شیک عاشقانه

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیو شیک خفن

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیو شیک

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن شیک بیو اینستا

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیو شیک خاص

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیو شیک دخترانه

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیو شیک

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیو شیک انگلیسی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیو شیک عاشقانه

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو شیک عاشقانه

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیو شیک

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن شیک بیو اینستا

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیو شیک کوتاه

♡من یک دخترم♡باتمام احساساته دخترانه؛؛زیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمبا تو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم

متن بیو شیک عاشقانه

نه دوست دارم موهامو رنگ کنمنه تا ۱۲ شب بیرون باشمنه خودمو تو آرایش خفه کنم!رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن بیو شیک انگلیسی

ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
ﺗﺎ وقتى ﻫﺴﺖ، نمى فهمى!

متن بیو شیک خفن

می ‌خواهم … از این پس … تمامِ ماجرا تو باشی !

متن بیو شیک انگلیسی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

متن بیو شیک عاشقانه

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،تا زمانی که به یک ” خاطره ” تبدیل شود ؛نمی فهمیم …

متن بیوگرافی شیک

تو مَرجانی❤️ تو دَر جانی ❤️اَگَر قَلبَم صَدَف باشَد❤️ میان آن تو پِنهانی❤️

متن بیوگرافی شیک

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی کسی را داشته باشی
که پا به پای تو
دیوانگی کند!

متن بیو شیک کوتاه

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دخت😍😘

متن بیو شیک خاص

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن بیو شیک

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو شیک

هرچقدر سنتان بالاتر می رود
بیشتر می فهمید وجود بسیاری از آدم ها در زندگی تان اضافه است!

متن شیک بیو اینستا

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو شیک عاشقانه

نگران نباش، چیزی که میاد از چیزی که از دست رفته بهتره!

متن بیو شیک و لاکچری

و یِک نَفر در اینجا بَرای “نَفـــــس” کِشیدَن “تُـــــو” را بَهانِه می کُند((:🍃 ‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک

سخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو شیک عاشقانه

دنیا مکان ماندن ما نیست ……..بگذریم

متن شیک بیو اینستا

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو شیک و لاکچری

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

متن شیک بیو اینستا

هی تو میدونی همه دنیامی برگرد نیستی بی تو چقدر این شبا سردن

متن بیو شیک

من به آینه اتاقت حسودیم میشه به رفیقات که باز میان پیشت

متن بیو شیک و لاکچری

عشق مانند جنگ استشروع آن آسانهخاتمه دادن به آن مشکلهفراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیو شیک عاشقانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک خفن

یه وقتایی هست که دلت براش تنگ میشه ؛ اما ازش متنفری

متن بیو شیک خاص

مغرور نیستم ، فقط مهربون حرف زدن رو ، با هر آدمی لازم نمیدونم

متن شیک بیو اینستا

یه روح غمگین زودتر از میکروب آدم رو میکشه !

متن بیو شیک دخترانه

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

متن بیو شیک انگلیسی

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

متن بیو شیک خاص

[‏کاش واسه حرف زدن با کسی که،دوسش داریم دنبال بهونه نبودیم!]

متن بیو شیک

آدمی که راحت فراموش میکنه ،حتما یه بار راحت فراموش شده.!

متن بیو شیک دخترانه

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

متن بیو شیک خفن

حق نداری گریه کنی ، وقتی کسیو نداری اشکات پاک کنه !

متن بیو شیک عاشقانه

و گاهی دل به دل ، آه دارد…!

متن بیو شیک دخترانه

دلتنگی ، زبون نفهم ترین حسه ، حالا تو هی براش منطق بیار !

متن بیو شیک کوتاه

فرق است بین کسی که تنها مانده ، با کسیکه تنهایی را انتخاب کرده !

متن شیک بیو اینستا

بیخودی وابسته نشوید ، بیخودی تنها می شوید !

متن بیو شیک و لاکچری

من اومدم خوب شم ، ولی قسمت نشد !

متن بیو شیک

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو شیک عاشقانه

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی !

متن بیو شیک خاص

من همون دختری ام که واسه هیشکی مهم نیست♡

متن بیو شیک خاص

سیر نمی شوم ز تو ، نیست جز این گناه من

متن بیو شیک عاشقانه

قبول دارم بهتر از من خیلی هست ، اما قبول کن هیچکی من نمیشه

متن بیو شیک خاص

من یه دخترم اما
مردونه قول میدم پای رفاقتمون وایسم …!

متن بیوگرافی شیک

وقتی نیستی با همه ی ی آدم های‌ دنیا هم احساس تنهایی می‌کنم….!

متن بیو شیک و لاکچری

اگه نمی خوای قلبت رو راحت بشکنن نزار راحت دلت رو ببرن!

متن بیو شیک عاشقانه

دخترا باید مثل پروانه باشن، همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی …

متن بیو شیک خاص

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن بیو شیک خاص

فرشته ها همیشه وجود دارن ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر

متن بیو شیک خاص

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو شیک و لاکچری

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ

متن بیوگرافی شیک

دوس داشتن و عاشقے عین قماره دل ندارے بازے نڪن…

متن بیوگرافی شیک

هے نگو دلم اینطور مے خواهد،؛ ببین خدا چه مے خواهد..

متن بیوگرافی شیک

مردم وقتے تنها هستے بهت اهمیت نمیدن، اونا فقط وقتے خودشون تنها هستن بهت اهمیت میدن

متن بیو شیک خاص

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

متن بیو شیک کوتاه

غرور من امپراطوریست که به پای هیچکس سقوط نخواهد کرد

متن بیو شیک

چه زیبا بود اگر پاییز بودم
وحشی و پرشور و رنگ‌آمیز بودم…

متن بیو شیک دخترانه

آرزوهاتو بزرگ نگه دار و نگرانی هایت را کوچیک

متن بیو شیک خاص

وقتی خدا دوست داره؛ نیاز به گدایی محبت از چشم بقیه نداری..

متن بیو شیک خاص

در مورد اهدافت لجوج و در مورد روش هات منعطف باش

متن شیک بیو اینستا

خدا همیشه آنلاینه اگه صداش کردی و جواب نگرفتی بدون دل ما ویروس گرفته که نیاز به پاکسازی شه.

متن شیک بیو اینستا

🦅••No matter what is behind you, keep moving forward
مهم نیست چى پشت سرته به پیشروى ادامه بده

متن بیو شیک

میخواهم آرام صدایت کنم،،،💕خدایا💕آرامش روزهای بیقراریم میشوی؟؟

متن بیو شیک دخترانه

شمع کج آخر بسوزاند پر فانوس را..قوم بی غیرت چه داندقیمت ناموس را

متن بیو شیک انگلیسی

بِبَخش وَلی فَراموش نَکُــن…..

متن بیو شیک و لاکچری

آدمی باش ک دوست داشتنش آسونه.!شکستنش سخته.!فراموش کردنش غیر ممکنه…!

متن بیو شیک

جان من زنده به تأثیر هوای لب توست؛ سازگاری نکند آب و هوای دگرم.

متن بیو شیک انگلیسی

شما خشتکتو نده ننت بدوزه؛ نمیخواد واسه دختر مردم آسمونو به زمین بدوزی…

متن بیوگرافی شیک

ا ما حال نمیکنی راهتو کج کن نه قیافتو..

متن بیو شیک خفن

دوست داشتنِ بعضیا دلیل نمیخواست، خر بودن میخواست که ما بودیم

متن بیوگرافی شیک

این روزا دنیا خیلے بی ارزش شده؛ مراقب باش ڪسے بهت نگہ؛ دنیاے منے..

متن بیو شیک خاص

خوب بودیم: منتها حافظه اونایی که بهشون خوبی کردیم ضعیف بود…!

متن بیو شیک

هیچوقت به کسی بیشتر از جنبه اش؛
خوبی نکن..
محبت نکن…
لطف نکن…
تبدیل به وظیفه میشه

متن بیو شیک

میگذره…! ولی ردش میمونه….

متن بیو شیک عاشقانه

هر کسی که بخواهد در زندگی شما بماند مطمئن باشید برایش راهی خواهد یافت..

متن بیو شیک و لاکچری

‌ما شیفتگان پرواز را میل ب خزیدن نیستツ🦅

متن بیو شیک خفن

سالهاست که کفه ترازوها نارفیقی دوستان تعادل ندارد،رفاقت خالی دارند و دل پُر از حیله

متن بیو شیک خفن

𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻’𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁اگه نمیتونی بهش فکر نکنی ،
ارزششو داره که بری دنبالش .

متن بیوگرافی شیک

چیزهای جدید را تجربه کن، حتی اگر ابله به‌نظر آیی و مردم سر تکان دهند و در گوش هم بگویند که تو دیوانه‌ای…

متن بیو شیک دخترانه

راه می‌رفتیم و زندگی نشستن بود
ما می‌دویدیم و زندگی راه‌رفتن بود
ما می‌خوابیدم و زندگی دویدن بودنه!
انسان، هیچ‌گاه برای خود
مأمن خوبی نبوده است

متن شیک بیو اینستا

به جلال خزان‌ها سوگند
که جستجویت کردم
میان دُرد شراب
و صدایی خسته در اتاق نشیمن
بسان شاخه‌ای شکسته
که عهد کرده با خویش
گلی را به دست عزیزی برساند
در آنسوی بلندِ دیوار،
تورا جستجو کردم..

متن بیو شیک دخترانه

‏خدایا اگر من بد کردم، تو را بنده ای دیگربسیار است.اگر تو با من مدارا نکنی مراخدایی دیگر کجاست…؟

متن بیو شیک خاص

چند روزی که نباشی؛ نبودنت عادت میشودحتی برای خاص ترین آدمای زندگیت

متن بیو شیک انگلیسی

‌‌‏به اندازه لطف کن، ‏تا بی‌اندازه ازت توقع نداشته باشن

متن بیوگرافی شیک

••Be calm and trust only him.God is enough for you.
آروم باش و تنها به اون اعتماد کن. خداوند برای تو کافیست.

متن بیو شیک و لاکچری

با خوبی بیش از حد؛؛ کسی اسیرت نمیشه
رئیست میشه .

متن بیو شیک و لاکچری

گلایه ها عیبی ندارد؛ کنایه هاست؛ که ویران میکند آدمی را

متن بیو شیک

دل مرنجان که ز هر دل به خدا راهی هست….

متن شیک بیو اینستا

آدمهای این زمانه؛ مثل صدای دهل می مانند هر چه دورتر خوشتر..

متن بیو شیک و لاکچری

سکوت درمقابل بعضی حرف ها چه زیباست.. وقتی قرار است پاسخ را خدا بدهد…

متن بیو شیک کوتاه

یا رب اسیرمو دل من در پناه توست؛ بی‌تابم و قرار دلم یک نگاه توست

متن بیو شیک

زندگی آنقدر کوتاه است که نباید آنرا صرف جر و بحث با انسانهای احمق نمود

متن بیو شیک انگلیسی

خوبشو میگی که آبروش نره؛ بدتو میگه که آبروت بره؛ آدم داریم تا آدم..

متن بیو شیک و لاکچری

سلامتے همه اونایے ک هزارتا خاطرخواه دارن… ولے دلشون گیر منِه

متن بیو شیک عاشقانه

کوچه هامان تنگ بود..اغوشمان همـ تنگ تر..عشق را آوار کرد این شهردارِ لعنتی..

متن بیو شیک انگلیسی

یاد گرفتم سرکوب کنم حرفامو بریزم تو خودم …

متن بیو شیک

هرگز منتظر فردای خیالی نباش..سهمت از شادی زندگی رو همین امروز بگیر

متن بیو شیک و لاکچری

راه مست بود، هرچه می رفتیم ما رو به جای دیگه ای می بُرد. 👣

متن بیوگرافی شیک

وقتی تنهایی مراقب افکارت و وقتی با دیگران هستی، مراقب کلامت باش

متن بیو شیک کوتاه

من ودنیارنگ میکنیم هم را،اوبامدادسفیدمن بامدادسیاه،من روزهایش،اوموهایم

متن شیک بیو اینستا

روی بعضیا هم باید برچسب زد.. تست شد آدم نیست..

متن بیو شیک عاشقانه

مجازی نیست که لات خونه فنچ هاس..

متن شیک بیو اینستا

اگه برام بزرگ شده بودی؛ فقط به خاطر خطای دیدم بود…

متن بیو شیک و لاکچری

مهم نیس چه کسی قفل ها را میسازد مهم اینست که همه ی کلیدها دست خداست

متن بیو شیک دخترانه

قبل از اینکه خوبیت وظیفه بشه؛ باید براش حد و مرز بگذاری .

متن بیوگرافی شیک

ما کجا عشق کجا. عاشق و معشوق کجا بیخودی شعری سرودم. اشتباه شد بخدا.

متن بیو شیک خاص

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن بیو شیک انگلیسی

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی شیک

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن بیو شیک خاص

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیو شیک خفن

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن بیو شیک

‏آب طلا بیارید

«آنکه از من به تو صدگونه سخن می‌گوید بخدا عیب تو را نیز به من می‌گوید..!»
#غیبت

متن بیو شیک کوتاه

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیو شیک کوتاه

وقتی دلتنگش میشید مثل حافظ بگید:

“جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه.” ..

متن بیو شیک

پروانه ی من روی گلی زیباتر و خوشرنگ تر از من نشست و دیگر بر نخواست…!🦋🍃🥀

متن بیو شیک

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️

متن بیو شیک و لاکچری

یک تکنیک‌فوق العاده برای داشتن حال خوب👌
توجه به نعمت ها و داشته هاست❤️
چیزهایی که میتونستن نباشن…
اما الان‌هستند🌺❤️

متن بیو شیک عاشقانه

به سخنان دشمنانت خوب گوش کن
در آن حقایقی خواهی یافت که
هیچ یک از دوستانت به تو نگفته اند.

افلاطون

متن بیو شیک خاص

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن بیو شیک عاشقانه

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』

متن بیو شیک انگلیسی

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:)

متن بیو شیک عاشقانه

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈

متن بیو شیک خفن

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن بیوگرافی شیک

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن بیو شیک خاص

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن بیوگرافی شیک

جغد طوطی نمیشه؛ بچه لاشی لوتی نمیشه

متن بیوگرافی شیک

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌

متن بیو شیک خاص

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن بیو شیک خاص

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن بیو شیک خفن

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن بیو شیک خفن

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن بیوگرافی شیک


‹‹ܣߺܝ‌ܟ݆ܨ ܟ߭ܝܝܝࡅߺ߳ܘࡅߺ߳ܝ‌ ، ࡄߺߊ‌ܭࡅߺ߳ࡉ‌ࡅߺ߳ܝ››

متن بیو شیک و لاکچری

اینقدر عکس و فیلم یاغی رو استوری نکنید…!

کدومتون عاشق یه بچه خیابونی شده…؟

متن بیو شیک

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن بیوگرافی شیک

تو خبر نداری ولی من تو

خیالم تا تهِ زندگیو باهات رفتم .

متن بیو شیک خاص

‌‌‌‌

مستم و گم کرده ام راه خرابات را…

متن بیو شیک کوتاه

“نیستی”

و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!..

متن بیو شیک کوتاه

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن بیو شیک و لاکچری

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن شیک بیو اینستا

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن بیو شیک دخترانه

تُو همونی که بی طُ نمیتونم.♥️

متن بیو شیک دخترانه

دوست‌ داشتنت چیزیست
که به قلبم حك شده . . .

متن بیو شیک کوتاه

تـــــ💓ـــــو تـــــرانـــــه‌ های منــــــــــی

متن بیو شیک خاص

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو شیک کوتاه

با بعضی دوستا وقتی دعوا می کنی
تازه می فهمی چقدر دشمن بودن!

متن بیو شیک خاص

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو شیک خاص

از جمله ی “مشکل شماست” کثیف تر ندیدم !

متن بیو شیک کوتاه

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن بیو شیک خفن

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن بیو شیک خفن

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن بیو شیک

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن شیک بیو اینستا

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن شیک بیو اینستا

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی شیک

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی شیک

من اگه مثل خیلیا بودم …
الآن با خیلیا بودم …

متن بیو شیک خفن

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن بیو شیک خفن

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن شیک بیو اینستا

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن بیو شیک دخترانه

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

متن بیو شیک خاص

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن بیو شیک عاشقانه

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن بیو شیک

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیو شیک دخترانه

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟!

متن بیو شیک

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

متن بیو شیک دخترانه

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیو شیک خاص

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیو شیک

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن شیک بیو اینستا

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیو شیک خاص

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیو شیک خاص

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

متن شیک بیو اینستا

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن شیک بیو اینستا

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه !

متن بیو شیک دخترانه

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم، گذشتیم و رفتیم …
روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی کند !

متن بیو شیک خفن

زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی

متن بیو شیک خفن

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن بیو شیک

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

متن بیو شیک خاص

ما فراموش نمی کنیم فقط دیگه به روتون نمیاریم ..

متن بیوگرافی شیک

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن بیوگرافی شیک

بعضیام مثل یه اتفاق رخ دادن و مثل یه باد رفتن ..!

متن بیوگرافی شیک

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن بیو شیک کوتاه

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسى نمیفهمه چمونه !

متن بیو شیک و لاکچری

انقد همیشه ما کوتاه اومدیم فکر کردن کوتاه‌ اومدن سبک زندگیمونه !

متن بیو شیک دخترانه

هیشکی هیشکیو نمیفهمه، ادادر میاریم که بگذره فقط …

متن بیو شیک خاص

یکی سلام گرگ بی طمع نیست یکی
چشم گفتنِ دخترا

متن بیو شیک

مشکل خیلیا اینکه میخوان جای خودشون بقیه رو آدم کنن …

متن بیو شیک انگلیسی

باطری موبایل ماندگاریش از بعضیا بیشتره …

متن بیوگرافی شیک

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

متن بیو شیک و لاکچری

بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …

متن بیو شیک خفن

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن بیو شیک دخترانه

بعضیا رو نمیشه عوض کرد کلا باید پسشون داد..!

متن بیو شیک عاشقانه

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی !

متن بیوگرافی شیک

واحد زندگی بعضیا شده رل بر ثانیه

متن بیوگرافی شیک

✘ خـــیلیـــا✘ . .
↩ هــسـتـن↪ ..‼
↙ کــــــــه ↘ . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
↩ امــــــــا↪ . . ‼
↙ فــــــقــــط ↘ . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .
✘ حـــــواســت باشه✘

متن شیک بیو اینستا

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

متن بیو شیک انگلیسی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ”ﺧﺎﻃﺮﻩ ”
ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺭﺁﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ”

متن بیو شیک کوتاه

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

متن بیو شیک عاشقانه

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن بیو شیک خاص

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

متن بیو شیک خفن

وقتی به جای اینکه بگی
مخشو زدم بگی
دلشو به دست آوردم
میتونی ادعای دوست داشتن کنی …

متن بیو شیک و لاکچری

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیو شیک خفن

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن بیو شیک کوتاه

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیو شیک عاشقانه

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیو شیک و لاکچری

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند !

متن بیو شیک کوتاه

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک می خورن بعد می پاشن رو زخمت

متن بیو شیک

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن بیو شیک انگلیسی

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

متن بیو شیک کوتاه

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….
ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

متن بیو شیک کوتاه

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیو شیک خفن

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

متن بیو شیک عاشقانه

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن بیو شیک خاص

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیو شیک انگلیسی

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

متن بیو شیک کوتاه

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن بیو شیک خاص

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن شیک بیو اینستا

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن بیو شیک و لاکچری

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

متن بیو شیک انگلیسی

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن بیو شیک و لاکچری

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیو شیک دخترانه

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیو شیک خاص

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن بیو شیک دخترانه

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن بیو شیک انگلیسی

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیو شیک انگلیسی

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن بیو شیک عاشقانه

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

متن بیو شیک و لاکچری

Oh ⬅
YeS ✔
I’m
The bEsT ✔

متن بیو شیک دخترانه

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

متن بیو شیک و لاکچری

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیوگرافی شیک

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن بیو شیک خاص

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن بیو شیک

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو شیک عاشقانه

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن بیو شیک انگلیسی

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن شیک بیو اینستا

↩ من ↪ سه نفرم ….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اونروی سگم ✖

متن بیو شیک دخترانه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

متن بیو شیک خاص

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیو شیک کوتاه

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن بیو شیک خفن

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو شیک خاص

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن بیوگرافی شیک

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

متن بیو شیک و لاکچری

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن شیک بیو اینستا

من هر کسی نیستم که
هر کسی بیاد سمتم

متن بیو شیک

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن بیوگرافی شیک

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیوگرافی شیک

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیو شیک انگلیسی

تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن شیک بیو اینستا

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن بیو شیک

وظیفه بعضی آدما هم توی زندگی اینه که
که فقط باشن تا قدر بقیه رو بیشتر بفهمیم …

متن بیو شیک خاص

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن بیو شیک خاص

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن بیو شیک کوتاه

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن بیو شیک خاص

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن شیک بیو اینستا

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو شیک دخترانه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن بیو شیک کوتاه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن بیو شیک خاص

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن بیو شیک انگلیسی

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن بیو شیک خفن

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن بیو شیک انگلیسی

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن بیو شیک خفن

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن بیو شیک عاشقانه

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن بیو شیک

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیو شیک دخترانه

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن بیو شیک خاص

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن بیو شیک خاص

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن بیو شیک عاشقانه

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن بیو شیک انگلیسی

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن بیوگرافی شیک

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن بیو شیک انگلیسی

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن بیو شیک انگلیسی

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن بیو شیک خاص

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن بیو شیک انگلیسی

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیو شیک کوتاه

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن بیو شیک کوتاه

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن بیو شیک کوتاه

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن بیو شیک دخترانه

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن شیک بیو اینستا

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن بیو شیک کوتاه

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن بیو شیک دخترانه

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن بیو شیک خفن

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن بیو شیک عاشقانه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن بیو شیک انگلیسی

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن بیو شیک

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن بیو شیک و لاکچری

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن بیو شیک و لاکچری

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن بیو شیک

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن بیو شیک خاص

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن بیو شیک کوتاه

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن بیو شیک دخترانه

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن بیو شیک خاص

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو شیک خاص

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن بیوگرافی شیک

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن بیو شیک کوتاه

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن بیو شیک عاشقانه

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن بیو شیک خاص

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن شیک بیو اینستا

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن بیو شیک خفن

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن بیو شیک خاص

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن بیو شیک خفن

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن بیو شیک خفن

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن بیو شیک دخترانه

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن بیو شیک عاشقانه

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن بیوگرافی شیک

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی شیک

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن بیو شیک کوتاه

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن بیو شیک خاص

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن بیو شیک و لاکچری

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن بیو شیک خفن

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن شیک بیو اینستا

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن بیوگرافی شیک

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن شیک بیو اینستا

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن بیو شیک کوتاه

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن بیو شیک دخترانه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن بیو شیک انگلیسی

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیو شیک و لاکچری

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن شیک بیو اینستا

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن بیو شیک انگلیسی

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن شیک بیو اینستا

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیو شیک کوتاه

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن بیوگرافی شیک

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن بیو شیک

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی شیک

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن بیو شیک خاص

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن بیو شیک انگلیسی

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن بیو شیک خفن

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن بیو شیک عاشقانه

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن بیو شیک انگلیسی

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن بیو شیک دخترانه

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن شیک بیو اینستا

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیو شیک و لاکچری

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن بیوگرافی شیک

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو شیک

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن بیو شیک کوتاه

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیو شیک

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیو شیک دخترانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیو شیک دخترانه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیو شیک

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن بیوگرافی شیک

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیو شیک

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیو شیک

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو شیک انگلیسی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیو شیک خفن

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیوگرافی شیک

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن بیو شیک و لاکچری

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیو شیک خاص

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیوگرافی شیک

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن شیک بیو اینستا

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن بیوگرافی شیک

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن بیو شیک عاشقانه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن بیو شیک خفن

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن بیو شیک

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیو شیک و لاکچری

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن شیک بیو اینستا

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن بیو شیک خفن

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن شیک بیو اینستا

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیو شیک خفن

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیو شیک دخترانه

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیو شیک انگلیسی

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیو شیک خفن

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن بیو شیک کوتاه


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن بیو شیک عاشقانه

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیو شیک کوتاه

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو شیک خفن

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن بیو شیک کوتاه

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو شیک کوتاه

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن بیوگرافی شیک

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیو شیک خاص

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو شیک خاص

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیو شیک خفن

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن بیو شیک انگلیسی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن بیو شیک خفن

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیو شیک انگلیسی

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیو شیک

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیو شیک خاص

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیوگرافی شیک

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو شیک کوتاه

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن بیو شیک دخترانه

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیو شیک عاشقانه

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن شیک بیو اینستا

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیو شیک دخترانه

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیو شیک دخترانه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو شیک عاشقانه

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو شیک کوتاه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی شیک

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن شیک بیو اینستا

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو شیک و لاکچری

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیو شیک و لاکچری

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیو شیک

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیو شیک کوتاه

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن بیو شیک عاشقانه

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن بیو شیک و لاکچری

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی شیک

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیو شیک عاشقانه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو شیک و لاکچری

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو شیک و لاکچری

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیو شیک خفن

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن بیو شیک کوتاه

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیو شیک و لاکچری

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن شیک بیو اینستا

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن بیو شیک دخترانه

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیو شیک خاص

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیو شیک

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو شیک دخترانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیو شیک انگلیسی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن شیک بیو اینستا

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن بیو شیک خفن

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن بیو شیک انگلیسی

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیو شیک دخترانه

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن بیو شیک کوتاه

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن بیو شیک دخترانه

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن بیو شیک عاشقانه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو شیک خاص

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیو شیک کوتاه

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیو شیک کوتاه

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن بیو شیک خفن

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیو شیک خفن

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیو شیک عاشقانه

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن شیک بیو اینستا

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیو شیک

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو شیک

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن شیک بیو اینستا

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیو شیک عاشقانه

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن بیو شیک خفن

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیو شیک

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیو شیک

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن بیو شیک و لاکچری

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیو شیک انگلیسی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیو شیک خفن

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن بیو شیک خاص

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیو شیک عاشقانه

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیو شیک خاص

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو شیک انگلیسی

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیو شیک خفن

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیو شیک و لاکچری

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو شیک و لاکچری

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو شیک انگلیسی

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیو شیک کوتاه

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیوگرافی شیک

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو شیک کوتاه

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن بیو شیک دخترانه

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن شیک بیو اینستا

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیو شیک خاص

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیوگرافی شیک

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیو شیک انگلیسی

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن بیو شیک کوتاه

جملات زیبا کوتاه / زیباترین جملات کوتاه [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیو شیک و لاکچری

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن شیک بیو اینستا

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨

متن بیو شیک

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡»

متن بیو شیک عاشقانه

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »

متن بیو شیک خفن

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن بیو شیک


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیو شیک کوتاه

تو زندگی یاد بگیر تنها باشی🤞 خوردی زمین تنها پاشی:)

متن بیو شیک انگلیسی

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیو شیک خفن

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎

متن بیو شیک کوتاه

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن شیک بیو اینستا

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن بیو شیک خاص

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

متن بیو شیک دخترانه

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن بیو شیک و لاکچری

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر… نصیب مور میگردی.

متن شیک بیو اینستا

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌

متن بیو شیک خاص

دفترتو باز کن، هزاربار بنویس: خودم مقصرم …

متن بیو شیک عاشقانه

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن بیو شیک دخترانه

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیو شیک خاص

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

متن بیو شیک خفن

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن بیو شیک دخترانه


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیو شیک خاص

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ

متن بیو شیک انگلیسی

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن بیو شیک عاشقانه

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن بیو شیک و لاکچری

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن بیو شیک عاشقانه

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن بیو شیک عاشقانه

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن بیو شیک

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن شیک بیو اینستا

‌خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! .

متن بیو شیک دخترانه

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»

متن بیو شیک دخترانه

گر تو با بد. بد کنی پس فرق چیست؟؟؟

متن بیو شیک و لاکچری

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…!

متن بیو شیک و لاکچری

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش

متن شیک بیو اینستا

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️

متن بیو شیک

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن بیو شیک و لاکچری

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯

متن بیو شیک عاشقانه

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

متن بیوگرافی شیک

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍

متن بیو شیک کوتاه

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.•

متن بیو شیک عاشقانه

این پاییز بدون تو گذشت 
زندگی‌ام بی تو در گذر است 
من رهگذر زندگی‌ات بوده‌ام 
تقصیر تو نیست 
خواستم اما نشد !
تو نخواستی !
بگذریم !
بعد از این ، 
هزار روزِ پاییزی بی تو در انتظار من است…!

#رومینا_معین_زاده 

|

متن بیوگرافی شیک

باران پاییزی می بارد و رد پای رفتگران را میشوید*

متن بیو شیک و لاکچری

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن بیو شیک عاشقانه

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن بیوگرافی شیک

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن بیو شیک

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن بیو شیک کوتاه

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!

متن بیو شیک انگلیسی

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨

متن بیو شیک انگلیسی

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن بیو شیک کوتاه

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! »

متن بیوگرافی شیک

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیو شیک خفن

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیوگرافی شیک

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

متن بیوگرافی شیک

نبودنش سخته اما دیگه بودنشم هیچ حسی بهم نمیده…

متن بیو شیک خاص


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیو شیک و لاکچری

〔زندگی من به عنوان یه دختر خود ساخته چهار تا قانون داره :
می بینم، میخوام، تلاش میکنم، بدست میارم!♥️👊🏻〕

متن شیک بیو اینستا

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(:

متن بیو شیک و لاکچری

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیو شیک خفن

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒

متن شیک بیو اینستا

شما یادتون نمیاد ی زمان تو فیس بوک هرکی یه خانواده مجازی داشت. خود من هشتا دختر داشتم:|

متن بیو شیک انگلیسی

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤

متن بیو شیک انگلیسی

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…

متن بیو شیک انگلیسی

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما وجود داره
که هرچقدر دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموش کنیم
مثل امروز که براش لحظه شماری میکردم

تولدت مبارک بهترینم 😍

متن بیو شیک عاشقانه


آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد…

متن بیو شیک خاص

اوج غم انجاست که
بهار هم دارد می‌آید و
تو هنوز نیومدیو
منو در دلتنگی خود غرق کردی

متن بیو شیک انگلیسی

درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرفاهای تو…♥️

متن بیو شیک خفن

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیو شیک دخترانه

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو شیک و لاکچری

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو شیک

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو شیک و لاکچری

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیو شیک عاشقانه

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیو شیک کوتاه

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن بیو شیک انگلیسی

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن بیو شیک و لاکچری

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیو شیک عاشقانه

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیو شیک انگلیسی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیو شیک خفن

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن بیو شیک عاشقانه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو شیک انگلیسی

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو شیک کوتاه

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن بیو شیک

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیو شیک عاشقانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن بیو شیک خفن

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیو شیک خفن

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیو شیک انگلیسی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیو شیک کوتاه

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیوگرافی شیک

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن بیو شیک عاشقانه

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو شیک و لاکچری

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن بیو شیک کوتاه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیو شیک

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن بیو شیک خفن

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو شیک انگلیسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی شیک

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیو شیک خفن

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن شیک بیو اینستا

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیو شیک دخترانه

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو شیک انگلیسی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیو شیک کوتاه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو شیک دخترانه

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیوگرافی شیک

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو شیک خاص

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو شیک

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیو شیک

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو شیک انگلیسی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیوگرافی شیک

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو شیک و لاکچری

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیوگرافی شیک

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیو شیک خفن

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو شیک دخترانه

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیو شیک کوتاه

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیو شیک خاص

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیو شیک دخترانه

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیو شیک انگلیسی

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو شیک و لاکچری

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن بیوگرافی شیک

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو شیک و لاکچری

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیو شیک خفن

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو شیک دخترانه

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیو شیک انگلیسی

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیو شیک عاشقانه

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو شیک و لاکچری

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیوگرافی شیک

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن بیو شیک انگلیسی

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو شیک عاشقانه

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن شیک بیو اینستا

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن بیو شیک

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن بیو شیک

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن بیو شیک کوتاه

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیو شیک

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو شیک

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن بیو شیک عاشقانه

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیو شیک و لاکچری

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن شیک بیو اینستا

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیو شیک خاص

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیو شیک و لاکچری

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن شیک بیو اینستا

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو شیک انگلیسی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیو شیک دخترانه

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو شیک عاشقانه

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو شیک انگلیسی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیو شیک عاشقانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک خفن

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن بیوگرافی شیک

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن بیو شیک کوتاه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو شیک دخترانه

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن بیو شیک خاص

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن بیو شیک خفن

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن بیو شیک خفن

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن شیک بیو اینستا

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک خاص

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن بیو شیک عاشقانه

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن بیو شیک انگلیسی

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن بیو شیک خفن

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن بیو شیک و لاکچری

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو شیک دخترانه

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن بیو شیک خاص

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو شیک دخترانه

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن بیو شیک خاص

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن بیوگرافی شیک

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن بیو شیک عاشقانه

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن بیو شیک دخترانه

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن بیو شیک خاص

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن بیو شیک

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیو شیک خفن

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن بیو شیک خاص

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن بیو شیک کوتاه

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن بیو شیک خاص

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن بیو شیک خفن

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن بیوگرافی شیک

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن بیو شیک عاشقانه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیو شیک

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن بیوگرافی شیک

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن بیوگرافی شیک

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن شیک بیو اینستا

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن بیو شیک انگلیسی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیوگرافی شیک

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن بیو شیک کوتاه

جهانم بی تو الف ندارد

متن بیو شیک خاص

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن شیک بیو اینستا

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن بیو شیک دخترانه

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن بیو شیک خفن

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن بیو شیک انگلیسی

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن بیو شیک خاص

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن بیو شیک و لاکچری

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن بیو شیک و لاکچری

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن بیو شیک خاص

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن بیو شیک دخترانه

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن بیو شیک

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن بیو شیک خاص

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن بیوگرافی شیک

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیو شیک خاص

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن بیو شیک انگلیسی

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن بیو شیک خفن

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن بیو شیک انگلیسی

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن بیو شیک دخترانه

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو شیک دخترانه

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن بیو شیک خفن

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن بیو شیک خاص

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو شیک و لاکچری

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن بیو شیک کوتاه

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن بیو شیک کوتاه

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن بیو شیک خاص

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن بیو شیک و لاکچری

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن بیو شیک و لاکچری

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن بیو شیک کوتاه

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن شیک بیو اینستا

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن بیو شیک عاشقانه

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن بیو شیک کوتاه

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن بیو شیک انگلیسی

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن بیوگرافی شیک

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن بیوگرافی شیک

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن بیو شیک خاص

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن بیو شیک

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن بیوگرافی شیک

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن بیو شیک خفن

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن بیو شیک و لاکچری

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن بیو شیک انگلیسی

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن بیو شیک عاشقانه

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن بیو شیک خفن

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن بیو شیک کوتاه

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن شیک بیو اینستا

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن بیو شیک انگلیسی

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن بیوگرافی شیک

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن بیوگرافی شیک

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن بیو شیک

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن بیو شیک عاشقانه

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن بیو شیک

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن بیوگرافی شیک

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن بیو شیک انگلیسی

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن بیو شیک عاشقانه

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن بیو شیک خفن

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن بیو شیک عاشقانه

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن بیو شیک کوتاه

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن شیک بیو اینستا

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن بیو شیک و لاکچری

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن بیو شیک

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن بیو شیک خفن

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن بیو شیک انگلیسی

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن بیو شیک عاشقانه

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن بیوگرافی شیک

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیو شیک خفن

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن بیوگرافی شیک

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن بیو شیک خفن

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن بیوگرافی شیک

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن بیو شیک انگلیسی

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن بیو شیک کوتاه

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن بیو شیک انگلیسی

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن شیک بیو اینستا

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن بیو شیک انگلیسی

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن شیک بیو اینستا

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن بیو شیک کوتاه

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن بیو شیک و لاکچری

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن بیوگرافی شیک

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن بیو شیک دخترانه

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن بیو شیک و لاکچری

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن بیوگرافی شیک

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن شیک بیو اینستا

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن بیو شیک خفن

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن بیو شیک دخترانه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن بیوگرافی شیک

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن بیو شیک انگلیسی

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن بیو شیک خاص

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن بیو شیک خفن

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیو شیک خفن

بیو خاص / بیو خاص تلگرام و اینستاگرام و… [گلچین] | تاو بیو

متن بیوگرافی شیک

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿

متن بیو شیک کوتاه

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️»

متن بیو شیک عاشقانه

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن بیو شیک خفن

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه

متن بیو شیک انگلیسی

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »

متن بیو شیک عاشقانه

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

متن بیو شیک

همیشه مغرور بودن بد نیس خیلی اوقات باعث میشه حس نکنی که تنهایی⚡

متن شیک بیو اینستا

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)

متن بیو شیک انگلیسی

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/:

متن بیوگرافی شیک

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست

متن بیو شیک دخترانه

عجب بیهوده تکراریست دنیا؛

متن شیک بیو اینستا

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن بیو شیک

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست.

متن بیو شیک انگلیسی

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه

متن بیو شیک عاشقانه

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی شیک

امروزه دخل و خرج جوری شده که اگه خرج نکنی دخلت آمده⛔️🕸️🕷️

متن بیو شیک عاشقانه

روزگار فقط روی خوششو به لاشیا نشون داد!

متن شیک بیو اینستا

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️

متن بیو شیک خاص

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن بیو شیک خفن

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیوگرافی شیک

••اگه دوس داری برینم بت حرف بزن بام😸😹••

متن شیک بیو اینستا

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️*

متن بیو شیک و لاکچری

میگن یکی از نشونه های آدمای وفادار اینه که اکثرشون هنوزم دوستای دوران مدرسه شون صمیمی ترین دوستاشونن

متن بیوگرافی شیک

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
‹عِشقِه من *.*›

‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی شیک

این روانیُ خودت ساختی پس به چی زُل میزنی ":)

متن بیو شیک انگلیسی

راه من راهیه که شیطان توش میپلکه😈☠️

متن بیو شیک

-چرآ کشتیش؟😐💔 +اقاے قاضے پاستیلامو خورد:/ -ازادے😐🌿

متن بیو شیک انگلیسی

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست.

متن بیو شیک کوتاه

آدَمَک آخَر دُنیآست بِخَند:))

متن بیو شیک دخترانه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیو شیک کوتاه

هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست

متن بیو شیک خفن

▂▃▅▇█▓▒░ شایـב از نظر تو بـב باشم ولے بنظر خوـבم عالیم ░▒▓█▇▅▃▂

متن بیو شیک و لاکچری

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)

متن بیو شیک انگلیسی

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜

متن شیک بیو اینستا

آدَمَک آخَر دُنیآست بِخَند:))

متن بیو شیک عاشقانه

بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است
بر رنگ لباس مناز که اخر کفن است
مغرور مشو که زندی چند روز است
در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است

متن بیو شیک و لاکچری

یارب تنها نظرت باشد پایان رنج هایم…❤️

متن بیو شیک انگلیسی

خدایا فردا و‌ فرداهایم را هر طور که میخواهی بنویس، من به قلمِ رحمتت ایمان دارم…

متن شیک بیو اینستا

دلگرمیم به حکمتت…ای آمرزنده‌ی گناه…!

متن شیک بیو اینستا

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

متن بیو شیک دخترانه

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:)

متن بیو شیک خاص

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛

متن بیو شیک دخترانه

🍁پاییز بیا و آتش
بزن بر جانم
ببین، من چه مشتاقم
دلم سرخ ست

متن بیو شیک و لاکچری

پاییز را دوست دارم…🧡
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ!🌱
ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ !🌧
ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ!
ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ🍁

متن بیو شیک کوتاه

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ، 
افتادن …

متن بیوگرافی شیک

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست

متن بیو شیک دخترانه

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!…

متن بیو شیک

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد

متن بیو شیک

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی شیک

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد

متن بیو شیک و لاکچری

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:)

متن بیو شیک کوتاه

من میگم لباس گرم بپوش تو بخون دوست دارم!💙🦋

متن شیک بیو اینستا

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤

متن بیو شیک

شازده کوچولو : آخرشم اونایی واسم میمونن که اصن روشون حساب باز نکرده بودم و گذاشته بودمشون حاشیه‌ی زندگیم!
روباه : اونا هم منتظرن بیاریشون وسط که برن!

متن بیو شیک خفن

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن بیو شیک و لاکچری

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »

متن بیو شیک کوتاه

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!…

متن شیک بیو اینستا

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜

متن بیوگرافی شیک

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️*

متن بیو شیک و لاکچری

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن شیک بیو اینستا

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/:

متن شیک بیو اینستا

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅

متن بیو شیک کوتاه

باید یه روز بشینم پای درد دل هندزفريم ببینم‌ چشه، چرا انقد به خودش میپیچه!

متن بیو شیک دخترانه

😹🍃 +نخوردیم نون و گندم🌸🍃 -ولی زیاد زدیم مخ مردم😹💋

متن بیو شیک عاشقانه

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی

متن بیو شیک کوتاه

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))

متن بیو شیک عاشقانه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را . . .
روزت مباااارک معلم‌عزیزم

تبریک روز معلم
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

متن بیوگرافی شیک

من بهار ميشوم،تو تنم را پر از شكوفه كن!

متن بیو شیک خفن

آدمی نیست‌
‌که عاشق نشود
فصل بهار…!!

👤 سعدی

متن بیو شیک دخترانه

بهار فصل همه چی تمومیه؛
بارونِ بهاری داره!
گل و شکوفه داره!
عشق داره ، شادی داره، محبت داره!!
اصن جوریه که حال آدم خیلی خوبه تو این فصل:)😍🌸🌱

━━━━⪻✿⪼━━━━

متن بیو شیک خفن

متن کوتاه قشنگ تک خطی و جدید [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن بیو شیک کوتاه

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙!

متن بیو شیک کوتاه

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡

متن بیو شیک دخترانه

خوشبختی اینه که همه چیزت
پیشِ یه نفر باشه
آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

متن بیو شیک خاص

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیو شیک و لاکچری

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن بیو شیک دخترانه

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیو شیک خاص

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ… 😊

متن بیو شیک دخترانه

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡

متن بیو شیک انگلیسی

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

متن بیو شیک کوتاه

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن شیک بیو اینستا

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن بیو شیک

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!!

متن بیو شیک

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیو شیک خفن

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن بیو شیک و لاکچری

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن بیوگرافی شیک

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن بیوگرافی شیک

فقر عشقتو زودی میگیره💔😏

متن شیک بیو اینستا

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیو شیک و لاکچری

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن بیوگرافی شیک

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن بیو شیک

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

متن بیو شیک خفن

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن بیو شیک عاشقانه

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن بیو شیک عاشقانه

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن بیو شیک خاص

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

متن بیو شیک و لاکچری

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟

متن بیو شیک

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن بیو شیک و لاکچری

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

متن بیو شیک

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن بیو شیک عاشقانه

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

متن بیو شیک انگلیسی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیو شیک کوتاه

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو

متن بیو شیک خفن

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن بیو شیک

جنگ بلد ولی صلح طلب

متن شیک بیو اینستا

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن.

متن بیوگرافی شیک

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن بیو شیک انگلیسی

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥

متن بیو شیک کوتاه

خدا با من است . .

متن بیوگرافی شیک

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . .

متن بیو شیک خاص

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن بیو شیک خاص

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره.

متن بیو شیک خفن

باز پاییز شد وُ
باد چرخید وُ
هَوس، چو گیاهی مرموز رویید ..
 

متن شیک بیو اینستا

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن بیو شیک کوتاه

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن بیو شیک انگلیسی

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›

متن بیو شیک عاشقانه

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌

متن بیو شیک و لاکچری

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟

متن بیو شیک و لاکچری

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …

متن بیو شیک انگلیسی

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

متن بیو شیک خاص

 

متن بیو شیک و لاکچری

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞

متن بیو شیک عاشقانه

تو خوب من لاشی اما…. آرزو به دلت میزارم ک دوباره با من باشی

متن بیو شیک

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن بیو شیک و لاکچری

در دیاری ک برادر ب برادر نکند رحم……..
غریبه برادر شدنی(((نیست…))

متن بیو شیک

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن بیو شیک و لاکچری

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن بیو شیک

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن شیک بیو اینستا

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾

متن بیو شیک خفن

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡}

متن بیو شیک و لاکچری

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:///

متن بیو شیک دخترانه

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂

متن بیو شیک خفن

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))

متن بیو شیک دخترانه

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡

متن بیو شیک خاص

(っ◔◡◔)っ ♥ می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک ♥

متن بیو شیک

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …

متن بیو شیک عاشقانه

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…

متن بیوگرافی شیک

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم…
بهار می شوم…
حتی اگر زمستان باشد!

متن شیک بیو اینستا

جمله ی “ الان چیکار کنم حالت خوب بشه “ از صدتا دوستت دارم قشنگ تره..!

متن بیو شیک کوتاه

وقتی نیستی با همه ی ی آدم های‌ دنیا هم احساس تنهایی می‌کنم….!

متن بیو شیک و لاکچری

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیو شیک دخترانه

هی تو میدونی همه دنیامی برگرد نیستی بی تو چقدر این شبا سردن

متن بیو شیک و لاکچری

دختر ک باشی درڪ میکنے چیزایے رو ڪ لازم نیس درڪ کنے

متن بیو شیک و لاکچری

من به آینه اتاقت حسودیم میشه به رفیقات که باز میان پیشت

متن بیو شیک دخترانه

قلب یک دختر بزرگ است
موهای او بلند است
و لبخندش بزرگ است
چون اسرار زیادی در آن ها نگه می دارد.

متن بیو شیک خفن

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو شیک دخترانه

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دخت😍😘

متن شیک بیو اینستا

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیو شیک خفن

روی پیشونی فرشته ها🧚‍♀️ نوشته ✍هرکی دختر داره جاش وسط بهشته 👣🌈

متن بیو شیک و لاکچری

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن بیو شیک خاص

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیو شیک خاص

زنان قوی جهان را تسخیر می کنند.

متن بیو شیک عاشقانه

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیو شیک کوتاه

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

متن بیو شیک و لاکچری

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

متن بیو شیک انگلیسی

دختر بودن سخت است
اما هنوز دختر بودن بسیار شگفت انگیز است.

متن بیو شیک انگلیسی

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیو شیک انگلیسی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن بیو شیک انگلیسی

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو شیک عاشقانه

زیبایی دیگران را تحسین کنید
بدون اینکه خودتان را زیر سؤال ببرید.

متن شیک بیو اینستا

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

متن بیو شیک انگلیسی

مثل الماس با ارزش و نادر باشید
نه مثل سنگی که در همه جا یافت می شود.

متن شیک بیو اینستا

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن بیو شیک و لاکچری

قـَوے تـَریـن مـَردِ دُنـیـا اَم بـاشـے مـُحـتـاجِ خـُل بـازیّـاےِ یـِہ دُخـتـَرے

متن بیو شیک

تُو نیمِه دیگه احسآسِ منی!

متن بیو شیک دخترانه

و یِک نَفر در اینجا بَرای “نَفـــــس” کِشیدَن “تُـــــو” را بَهانِه می کُند((:🍃 ‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک خفن

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک کوتاه

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن بیو شیک خاص

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن بیو شیک خاص

عشق فقط یک کلام خودم و خودش والسلام

متن بیو شیک دخترانه

ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮﻡ
ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ
ﺑﺎﺷﯽ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ …

متن بیو شیک خفن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو شیک عاشقانه

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن بیو شیک کوتاه

دوست‍ داشتمــ💫 ولی الان نهـ🔪 چون‌دیگه‌ عاشقتمـ🍁👐

متن بیو شیک انگلیسی

تـو چـه کـردی کـه دلمـ … ایـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن بیو شیک عاشقانه

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن بیو شیک

وقتی دلم برای تو بی تاب میشود
چشمم برای دیدنت مشتاق میشود
آن قدر خجالت می کشم که عشقم به تو
پشت ردیف و قافیه پنهان می‌شود

متن بیو شیک دخترانه

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیوگرافی شیک

ب اندازه ی تمام دیونه های دیونه خونه دیونه وار دوسد دارم😍

متن بیو شیک انگلیسی

جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت
بر همان عهد که بودیم برآنیم هنوز

متن بیوگرافی شیک

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو ۱ “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ ۱″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “۱ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو شیک دخترانه

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ 🙂

متن بیو شیک کوتاه

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن بیو شیک خفن

تو مَرجانی❤️ تو دَر جانی ❤️اَگَر قَلبَم صَدَف باشَد❤️ میان آن تو پِنهانی❤️

متن بیو شیک دخترانه

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

متن بیو شیک و لاکچری

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو شیک خاص

یک زن موفق کسی است
که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند
بنیادی محکم بسازد.

متن بیو شیک خفن

دلتنگی ، زبون نفهم ترین حسه ، حالا تو هی براش منطق بیار !

متن بیو شیک خاص

فرق است بین کسی که تنها مانده ، با کسیکه تنهایی را انتخاب کرده !

متن بیوگرافی شیک

من همون دختری ام که واسه هیشکی مهم نیست♡

متن بیوگرافی شیک

نفس من دیگه به نفسای تو بنده کی میتونه حتی شبیهت بخنده

متن بیو شیک کوتاه

دختری نباشید که به مرد نیاز داشته باشد
دختری باشید که مرد به آن نیاز دارد!

متن بیو شیک خاص

خدا بعضی از دخترها🧍🏻‍♀️ را آفرید تا فقط ثابت کنه دخترم 🧍🏻‍♀️میتونه مرد🧍🏻‍♂️ باشه!😊

متن بیو شیک خفن

به یک دختر کفش مناسب بدهید
و او می تواند جهان را فتح کند.

متن بیو شیک و لاکچری

پاش بیفته گردن, چیه کمر هر چی پسره میشکونم دختر ک باشیو رو رفیقت غیرت داشته باشی

متن شیک بیو اینستا

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی !

متن شیک بیو اینستا

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو شیک و لاکچری

وقتی که به جای بمان ، می گویی هر طور راحتی ، بوی خینت می دهی !

متن بیو شیک و لاکچری

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو شیک کوتاه

اگه دُختر نَباشَد 😣عَروسک ها یَتیم میشَوند 😔😔

متن بیو شیک خفن

دختر ی حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه👑👑👑👑

متن بیو شیک کوتاه

بیو اینستاگرام / instagram bio /زیباترین بیو های اینستاگرام | تاو بیو

متن بیو شیک

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️

متن بیو شیک عاشقانه

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️

متن بیو شیک

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️

متن بیو شیک دخترانه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک خاص

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن بیو شیک خفن

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن بیو شیک انگلیسی

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

متن بیوگرافی شیک

☠قُّلــََِِبم دیگ واَُِِسَُ کـسِی ِسر ِخم نمّیُکنع حلعّ⦳✞😈🖐

متن بیو شیک

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

متن بیو شیک انگلیسی

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن بیو شیک انگلیسی

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست

متن بیوگرافی شیک

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌

متن شیک بیو اینستا

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن بیو شیک کوتاه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک کوتاه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن بیوگرافی شیک

به هرکی نگا میکنی دارع شکایت میکنع من موندم لذت دنیا به کامه کیه….

متن بیو شیک کوتاه

من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود

متن شیک بیو اینستا

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن بیو شیک خاص

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو شیک کوتاه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن شیک بیو اینستا

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن بیو شیک

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن بیو شیک دخترانه

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨

متن بیو شیک عاشقانه

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂

متن بیو شیک خفن

دارم پسـر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد

متن بیو شیک خاص

[ جز در دل من جای دگر بر تو حرام است 🙂 ]

متن بیو شیک خاص

「 ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد! D: 」

متن بیو شیک دخترانه

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

متن بیو شیک خفن

 . . یڪم بیشتر لبخند بزن، یڪم ڪمتر افسوس بخور . . 

متن بیو شیک خفن

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

متن بیو شیک دخترانه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن بیو شیک خاص

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن بیوگرافی شیک

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن بیوگرافی شیک

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن بیو شیک

و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت . .🪴✨

متن بیو شیک کوتاه

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…!

متن بیو شیک خاص

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن شیک بیو اینستا

یهویی شکرت خدا⁦(◍•ᴗ•◍)❤⁩⁦(◍•ᴗ•◍)❤

متن بیو شیک خفن

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن بیو شیک انگلیسی

هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂

متن بیو شیک و لاکچری

╮•💜•╭هر پایانی، سرآغازیست نو!╮•☁️•╭

متن بیو شیک

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن بیوگرافی شیک

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست…..

متن بیو شیک و لاکچری

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم…

متن بیو شیک عاشقانه

عشق یعنی 
پاییز باشد 
باران بزند
دست‌هایت را بگیرم 
و پا به پای هم شهر را متر کنیم…!

#رومینا_معین_زاده 

 

متن بیو شیک خاص

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن بیو شیک خفن

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن بیو شیک انگلیسی

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن بیو شیک خاص

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن بیو شیک خاص

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.

متن شیک بیو اینستا

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن بیو شیک خاص

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن بیو شیک عاشقانه

بعد از من هيچكس تكرار من نخواهد شد 💌

متن بیوگرافی شیک

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..

متن بیو شیک کوتاه

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن بیو شیک و لاکچری

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن بیو شیک و لاکچری

بهم گفت 🙁 ما رو فقط مرگ میتونه جدا کنه و مرگ دختری بود با موهای مشکی و کمی خوشگل تر از من):

متن بیو شیک انگلیسی

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن بیو شیک انگلیسی

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘

متن بیو شیک

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن بیو شیک و لاکچری

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂

متن بیو شیک انگلیسی

چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒

متن بیوگرافی شیک

بعضیا مالکشون یکی دیگست مالیاتشو فقط ما میدیم😂😏

متن بیو شیک خاص

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج

متن بیو شیک و لاکچری

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن بیو شیک کوتاه

میان این همه مهمان ،
چقدر تنهایم !
وقتی ،
در بین این همه کفش ،
کفش های تو نیست … !

متن بیو شیک خفن

فصل بهاره ولی آدماش زمستونیَن … 

متن بیوگرافی شیک

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️

متن بیو شیک انگلیسی

چند دقیقه تا بهار …

الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش
زندگیتون بهاری …

بهارتون مبارک🌸

متن بیو شیک خاص

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badlyهرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

متن بیو شیک کوتاه

Laugh until you have teethتا دندان دارید بخندید

متن بیو شیک کوتاه

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـدвαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

متن بیو شیک خاص

If at first you don’t succeed, you’re doing about averageاگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

متن بیوگرافی شیک

Nothng grat was ever achieved without enthusiasmبدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

متن شیک بیو اینستا

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شویmy heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

متن بیو شیک دخترانه

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتمmarsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

متن بیو شیک خفن

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنهاthe old man didnot know number of friend

متن بیوگرافی شیک

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them greatمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن شیک بیو اینستا

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن بیو شیک خفن

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن بیو شیک خاص

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن بیو شیک

A true lover always feels in debt to the one he lovesعاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

متن بیو شیک انگلیسی

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for usوقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

متن بیو شیک و لاکچری

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to doهر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

متن بیو شیک و لاکچری

Find a guy who calls you beautiful instead of hotبه دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

متن بیوگرافی شیک

love is wide ocean that joins two shoresعشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن بیوگرافی شیک

In life love is neither planned nor does it happen fora reason but when the luv is realit becomes your plan for life n reason for livingتوی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفتهاما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

متن بیو شیک و لاکچری

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bitنا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

متن بیو شیک خفن

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

متن شیک بیو اینستا

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن بیو شیک خفن

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

متن بیو شیک و لاکچری

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن بیو شیک خاص

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

متن بیو شیک خاص

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

متن بیو شیک انگلیسی

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

متن بیو شیک دخترانه

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promiseقول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

متن بیو شیک خفن

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from themایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

متن بیو شیک خفن

Life isn’t fair, but it’s still goodزندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

متن شیک بیو اینستا

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks outیک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

متن بیو شیک دخترانه

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friendجلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

متن بیو شیک عاشقانه

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشندWe will feel influence of good person when we lose them

متن بیو شیک عاشقانه

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشدThe big man is who has an infantine heart

متن بیو شیک کوتاه

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

متن بیو شیک خفن

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنیدDon’t believe your sense of first meeting never

متن بیو شیک دخترانه

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شودWhatever human rise his trousers inset will be seen more

متن بیو شیک دخترانه

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیستWho looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

متن بیو شیک خاص

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن بیو شیک خاص

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنیدKnowing is not enough we should do what we know

متن بیو شیک کوتاه

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شودBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

متن بیو شیک

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

متن بیوگرافی شیک

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

متن بیو شیک خفن

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

متن بیو شیک کوتاه

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

متن بیو شیک خفن

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباستWell behavior and debonair human is really beautiful

متن بیو شیک انگلیسی

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شودMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

متن بیو شیک انگلیسی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو شیک دخترانه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to seeعشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

متن بیو شیک خفن

You’re nothing short of my everythingتو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن بیو شیک

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

متن بیو شیک کوتاه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو شیک و لاکچری

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right thingsعاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

متن بیو شیک و لاکچری

He wants you !!!! Any excuse to stayآنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن بیو شیک

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو شیک انگلیسی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیو شیک عاشقانه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیو شیک کوتاه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیو شیک خفن

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو شیک عاشقانه

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن بیو شیک و لاکچری

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن بیو شیک انگلیسی

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن بیو شیک انگلیسی

بیو فارسی جدید و زیبا /متن کوتاه فارسی [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو شیک

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️

متن بیو شیک دخترانه

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیو شیک عاشقانه

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن بیو شیک خفن

« نیازمندِ آرامـش..! »

متن شیک بیو اینستا

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن شیک بیو اینستا

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی شیک

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیوگرافی شیک

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن بیو شیک خاص

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀

متن بیو شیک عاشقانه

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂

متن بیو شیک خفن

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن بیو شیک انگلیسی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیو شیک عاشقانه

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیو شیک و لاکچری


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن شیک بیو اینستا

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

 

متن بیو شیک انگلیسی

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

متن بیو شیک کوتاه

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیو شیک کوتاه

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده ☺️ 🍒

متن بیو شیک و لاکچری

به گفته ی مولانا:« آنکس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند».

متن بیو شیک دخترانه

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~

متن بیو شیک دخترانه


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن بیو شیک خاص

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیو شیک دخترانه

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیو شیک انگلیسی

در حال بارگذاری . . . =)
#برنامه نویس

متن بیو شیک و لاکچری

قلبتو میخوام🙃 ولـــــــی بــدون«قــــــــــــاف»😝

متن بیو شیک

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیو شیک دخترانه

بشر تنها موجودی است که نمی خواهد آن باشد که هست

متن بیوگرافی شیک

من یه روانی دیوانه نیستم . من یه باهوش فوق‌العاده ی جامع ستیز ام که چون نمی تونید در کم کنید به من اسم روانی می دید

متن بیو شیک انگلیسی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن شیک بیو اینستا

انتظارو فقط از اونی داشته باش که تو آینه میبینی ، بقیش اضافه کاریه! 😸🤟🏼

متن بیو شیک دخترانه

مـلڪہ ڪہ ٺنها ٺاجشو گـ‌ذاشـ‌‌ٺ سـ‌رش احٺیاجے بہ پادشاه نداره 🙂 #ملکه تنها

متن بیو شیک عاشقانه

محبت مثل مشروب خوردن میمونه… وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره … ! وقتی زیاد از حد میشه … طرف بالا میاره …  ✍️nafasi ♥️

متن بیو شیک خفن

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن بیو شیک خفن

•می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست •

متن بیو شیک عاشقانه

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیو شیک و لاکچری

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

متن بیوگرافی شیک

‌‹الہی؛گرتوهمراهم‌نباشی‌وایِ‌من🕊›‌

متن بیو شیک خاص

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن شیک بیو اینستا

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیو شیک خاص

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن شیک بیو اینستا

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم!

متن بیو شیک خاص

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیو شیک

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیوگرافی شیک

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود ..

متن بیوگرافی شیک

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن شیک بیو اینستا

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن بیو شیک کوتاه

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن شیک بیو اینستا

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است

متن بیو شیک دخترانه

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیو شیک کوتاه

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیو شیک و لاکچری

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔

متن بیو شیک و لاکچری

نذار بفهمن درد داری
همه نمکدون به دست منتظرن …

متن بیو شیک خفن

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیوگرافی شیک

گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎

متن بیو شیک خاص

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن شیک بیو اینستا

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️

متن بیو شیک و لاکچری

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیو شیک خاص

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔

متن بیو شیک عاشقانه

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیوگرافی شیک

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.

متن بیوگرافی شیک

هرچی بزرگتر شدیم…
نزدیک شدن عید
برامون بی اهمیت شد…

متن بیو شیک خفن

ابر زن بودن سخت است.

متن بیو شیک

خوشبخت بودن مهمترین چیز در زندگی است.

متن بیو شیک خفن

آنقدر شجاع باشید که متفاوت زندگی کنید.

متن بیو شیک عاشقانه

موفقیت همیشه به دنبال کار سخت است.

متن بیو شیک انگلیسی

یه جنگجو باش نه یک ترسو.

متن بیو شیک و لاکچری

هیچ کس کامل نیست. به همین دلیل مدادها پاک کن دارند.

متن بیو شیک دخترانه

امید ، ضربان قلب روح است.

متن بیو شیک و لاکچری

روز فوق العاده ای است.

متن بیوگرافی شیک

سادگی جوهر خوشبختی است.

متن شیک بیو اینستا

هیچکس مثل من نیست

متن بیو شیک خاص

برای بهترین بودن باید بتوانید از پس بدترین شرایط برآیید.

متن بیو شیک انگلیسی

زندگی کوتاه است ، بنابراین از زندگی لذت ببرید.

متن بیو شیک خفن

زندگی ساده است اگر ما ساده باشیم.

متن بیو شیک انگلیسی

اگر خوشحال باشید هرگز تنها نیستید.

متن بیو شیک

من به کلمات اعتماد ندارم ، به عملکردها اعتماد دارم.

متن بیو شیک خاص

اعتماد واژه ای کوچک با مفهوم بزرگ است.

متن بیو شیک انگلیسی

سکوت من کلمه دیگری برای درد من است.

متن بیو شیک انگلیسی

زندگی گلی است که عشق عسل آن است.

متن بیو شیک و لاکچری

شما می توانید هر کاری انجام دهید اما همه کارها نیست.

متن بیو شیک

بزرگترین خیانتم بع حیات وحش آدم حساب کردن تو بود…!!!

متن بیو شیک خفن

حتی تو بازی شطرنج یه شاه بدون ملکه هیچی نیست!♡

متن بیو شیک خفن

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو شیک خاص

کس نداند جز ذات پاک پروردگار که فردا را چه بازی کند چرخ روزگار

متن بیو شیک انگلیسی

شاید بتونی از من تقلید کنی اما هیچوقت من نمیشی …

متن بیو شیک و لاکچری

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن بیو شیک کوتاه

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن شیک بیو اینستا

.بایدانگل شناسی بخونی تابعضی هاروبشناسی^^

متن بیو شیک

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاو بیو

متن بیو شیک عاشقانه

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن بیو شیک خفن

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍

متن بیو شیک انگلیسی

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨

متن بیوگرافی شیک

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن بیو شیک عاشقانه

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن شیک بیو اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن بیو شیک خفن

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن بیو شیک دخترانه

هنذفریمو به نصف ادم های اطراف ترجیح میدم!

متن بیو شیک انگلیسی

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن بیو شیک و لاکچری

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن بیو شیک عاشقانه

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 

متن بیو شیک خاص

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی…

متن بیو شیک

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن شیک بیو اینستا

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن بیو شیک انگلیسی

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎

متن بیو شیک انگلیسی

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

متن بیو شیک انگلیسی

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

متن شیک بیو اینستا

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن بیو شیک انگلیسی

هَر کی با مَن مُشکِل داره مُشکِل گُشا اَبَلفض💯

متن بیو شیک

وقتی عادما عز خاعک ساخته شدن طبیعیه کع کرم داشته باشن

متن بیو شیک عاشقانه

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿

متن بیو شیک خاص

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن بیو شیک کوتاه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن شیک بیو اینستا

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

متن بیو شیک خفن

نباشی جای خالیتو{پیتزا}پر میکنه:|

متن بیو شیک و لاکچری

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁

متن بیو شیک

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن بیو شیک دخترانه

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎

متن بیو شیک عاشقانه

برات آرزو میکنم
خدا بغلت کنه …

متن بیو شیک

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

متن بیو شیک عاشقانه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن شیک بیو اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن بیو شیک کوتاه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن شیک بیو اینستا

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن بیو شیک عاشقانه

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن بیو شیک کوتاه

و خدایی که اسپانسر تمامِ آرزوهاست!

متن بیو شیک کوتاه

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن بیو شیک عاشقانه

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است…

متن بیو شیک دخترانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن شیک بیو اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن شیک بیو اینستا

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن بیو شیک عاشقانه

کاش
مهرِ پاییز
به دلت بیفتد ،
برگردی …

🗯 علیرضا اسفندیاری

متن بیو شیک کوتاه

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…!

متن بیو شیک و لاکچری

اگه هنوز ترس داری می‌دونم
نگرانِ ریختن برگایی می‌دونم

متن بیو شیک و لاکچری

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن بیوگرافی شیک

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›

متن بیو شیک کوتاه

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ ›

متن بیو شیک انگلیسی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

متن بیو شیک خفن

و منی ک از دل تاریکی ب اوج خورشید رسیدم🌎💫

متن بیو شیک خفن

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛

متن بیو شیک

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن بیوگرافی شیک

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن شیک بیو اینستا

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن بیو شیک دخترانه

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

متن بیو شیک

نامرد ترین معلم توزندگیم تجربه بود که اول امتحان گرفت بعددرس داد😊

متن بیو شیک انگلیسی

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن بیو شیک و لاکچری

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن بیو شیک عاشقانه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن بیو شیک و لاکچری

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍

متن بیو شیک خاص

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن بیو شیک انگلیسی

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/

متن بیو شیک خفن

‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌

متن بیوگرافی شیک

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

متن بیو شیک عاشقانه

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈

متن بیو شیک کوتاه

مرد من
دستانت که
مال من باشد
هیچ دستی
مرا دست کم نمیگیرد…
تولدت مبارک عزیزم❤️
#تولد #شوهر

متن بیوگرافی شیک

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”

متن بیو شیک عاشقانه

بهار 
نرسیده تمام می شود 
وقتی ،
" نبودنت " 
نحسی ِسیزده است . 

متن بیو شیک انگلیسی

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیو شیک انگلیسی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو شیک دخترانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو شیک خاص

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیو شیک خفن

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیو شیک

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیو شیک انگلیسی

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن بیو شیک خفن


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک خفن

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیوگرافی شیک

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن شیک بیو اینستا

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیو شیک

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیو شیک

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیو شیک عاشقانه

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن بیو شیک انگلیسی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو شیک خفن

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو شیک عاشقانه

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن شیک بیو اینستا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیو شیک خفن

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیو شیک کوتاه

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیو شیک انگلیسی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیوگرافی شیک

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیوگرافی شیک

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن بیو شیک عاشقانه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیو شیک خفن

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن بیو شیک

من همینم که هستم

متن بیو شیک کوتاه

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیوگرافی شیک

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیو شیک کوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو شیک دخترانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو شیک کوتاه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیو شیک

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیو شیک

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو شیک و لاکچری

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک انگلیسی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو شیک و لاکچری

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو شیک دخترانه

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیو شیک دخترانه

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیو شیک

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن بیو شیک خاص

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو شیک دخترانه

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن بیو شیک

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن شیک بیو اینستا

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیو شیک

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو شیک

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو شیک عاشقانه

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیو شیک و لاکچری

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو شیک خاص

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن شیک بیو اینستا

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن شیک بیو اینستا

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیو شیک انگلیسی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی شیک

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیو شیک کوتاه

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیو شیک دخترانه

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیو شیک خاص

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیو شیک خفن

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیو شیک خاص

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن بیو شیک و لاکچری

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو شیک عاشقانه

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیو شیک خاص

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیو شیک کوتاه

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن بیو شیک عاشقانه

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن بیو شیک عاشقانه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیو شیک کوتاه

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیو شیک و لاکچری

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک خفن

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن بیو شیک

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیو شیک کوتاه

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن بیو شیک خفن

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن شیک بیو اینستا

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن بیو شیک کوتاه

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیو شیک و لاکچری

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیو شیک

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن بیو شیک عاشقانه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن شیک بیو اینستا

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیو شیک خاص

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیوگرافی شیک

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی شیک

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن بیو شیک عاشقانه

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیو شیک عاشقانه

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن بیو شیک انگلیسی

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن بیو شیک خاص

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن بیو شیک عاشقانه

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیو شیک عاشقانه

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیو شیک انگلیسی

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیو شیک و لاکچری

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیو شیک خاص

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن شیک بیو اینستا

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن بیوگرافی شیک

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی شیک

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن بیوگرافی شیک

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیو شیک عاشقانه

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیو شیک انگلیسی

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن بیو شیک

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن بیو شیک و لاکچری

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیو شیک و لاکچری

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن بیوگرافی شیک

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو شیک انگلیسی

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن شیک بیو اینستا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیو شیک خاص

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن بیو شیک عاشقانه

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک کوتاه

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن بیو شیک خاص

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو شیک

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیو شیک

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن بیو شیک و لاکچری

ای فلک تا کی کلک….

متن بیو شیک

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیو شیک کوتاه

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن شیک بیو اینستا

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیو شیک

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیو شیک عاشقانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیو شیک

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیو شیک انگلیسی

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن بیو شیک دخترانه

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیو شیک دخترانه

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن شیک بیو اینستا

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو شیک انگلیسی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن شیک بیو اینستا

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن بیو شیک و لاکچری

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن بیوگرافی شیک

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن شیک بیو اینستا

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیو شیک دخترانه

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن بیو شیک کوتاه

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن بیو شیک عاشقانه

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن بیو شیک خفن

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیو شیک عاشقانه

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن بیو شیک و لاکچری

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیو شیک خفن

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیو شیک انگلیسی

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک و لاکچری

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن بیو شیک و لاکچری

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیوگرافی شیک

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن بیو شیک کوتاه

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیو شیک دخترانه

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن بیو شیک عاشقانه

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن شیک بیو اینستا

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن بیو شیک خاص

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن بیو شیک انگلیسی

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیو شیک عاشقانه

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن بیو شیک خفن

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیو شیک و لاکچری

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو شیک

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن بیو شیک خاص

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن بیو شیک و لاکچری

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن بیو شیک و لاکچری

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن بیو شیک و لاکچری

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن بیو شیک خفن

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن شیک بیو اینستا

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن بیو شیک

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن بیوگرافی شیک

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن بیو شیک و لاکچری

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیو شیک

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن بیو شیک و لاکچری

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن بیو شیک خاص

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیو شیک و لاکچری

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیو شیک عاشقانه

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو شیک عاشقانه

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بیو شیک دخترانه

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن بیو شیک دخترانه

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن بیو شیک خفن

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو شیک و لاکچری

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن بیو شیک انگلیسی

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن بیوگرافی شیک

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن بیو شیک کوتاه

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیو شیک خاص

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن بیو شیک عاشقانه

❤♾I need you for life

متن بیو شیک خاص

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن بیو شیک خفن

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی شیک

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن بیو شیک خاص

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن بیو شیک انگلیسی

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن شیک بیو اینستا

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن بیو شیک کوتاه

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن بیو شیک خاص

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیو شیک خفن

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن بیو شیک خفن

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن شیک بیو اینستا

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن بیو شیک کوتاه

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن بیو شیک عاشقانه

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن بیو شیک عاشقانه

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن بیو شیک خاص

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیو شیک دخترانه

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن شیک بیو اینستا

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن بیو شیک خاص

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیوگرافی شیک

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن بیو شیک عاشقانه

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیو شیک عاشقانه

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن بیو شیک خاص

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو شیک و لاکچری

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیو شیک

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن بیو شیک کوتاه

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن بیو شیک عاشقانه

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن بیو شیک

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن بیو شیک انگلیسی

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن بیو شیک

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن بیو شیک خاص

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *