متن بیو ست

متن بیو ستاره

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن برای بیو ست

متن بیو ستاره

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن بیو ست رفیق

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

بیوگرافی متین ستوده

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

بیوگرافی متین ستوده

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن برای بیو ست

متن برای بیو ست

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن بیو ستاره

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن برای بیو ست

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن برای بیو ست

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ست رفیق

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

بیوگرافی متین ستوده

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن برای بیو ست

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن بیو ستاره

بیوگرافی متین ستوده

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

بیوگرافی متین ستوده

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ست رفیق

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن برای بیو ست

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن بیو ست

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن بیو ست رفیق

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن بیو ست

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن بیو ست رفیق

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ست رفیق

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن بیو ست

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن بیو ست رفیق

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن بیو ستاره

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن بیو ست رفیق

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن بیو ست رفیق

متن بیو ست رفیق

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن بیو ست

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن برای بیو ست

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن بیو ست رفیق

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن بیو ست رفیق

متن بیو ستاره

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

بیوگرافی متین ستوده

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن برای بیو ست

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن برای بیو ست

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

بیوگرافی متین ستوده

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ست

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

بیوگرافی متین ستوده

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن بیو ست رفیق

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

بیوگرافی متین ستوده

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن برای بیو ست

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن بیو ست

متن بیو ست رفیق

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن بیو ست رفیق

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن بیو ستاره

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

بیوگرافی متین ستوده

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن برای بیو ست

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

بیوگرافی متین ستوده

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

بیوگرافی متین ستوده

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن برای بیو ست

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن برای بیو ست

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن برای بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن برای بیو ست

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن بیو ست رفیق

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن بیو ستاره

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن برای بیو ست

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن بیو ستاره

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

بیوگرافی متین ستوده

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن بیو ستاره

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

بیوگرافی متین ستوده

متن بیو ست رفیق

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن بیو ست رفیق

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

بیوگرافی متین ستوده

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

متن بیو ستاره

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن بیو ستاره

متن برای بیو ست

⦗بـٰـا تـو مـٰالـکِ دنیامِ.‌.•♥️∞ # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن بیو ستاره

عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
# دوستت دارم # همسر

بیوگرافی متین ستوده

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست رفیق

بیوگرافی متین ستوده

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن برای بیو ست

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

✨‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡✨ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

بیوگرافی متین ستوده

“تُــــو‌♡خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸 # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

متن بیو ست رفیق

به‌تعداد‌ تموم‌ پلك‌ زدنات
‌ دوستت‌دارم💍🌅 # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

———— دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و
قلب‌من پر طُ♡🧸 # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

آرامش تـــــــا وقتي طُ كنـــــــارمي، کنارمه!♡ # آرامش

متن بیو ست رفیق

« هَمین که تآ آخَرِش مآلِ مَن بآشی کآفِیه♡ » # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیو ستاره

متن برای بیو ست

عاشقتــــم چون لآيقِ عآشِق بودنی عشـقم..! # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم• # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

«عین بُرد بُود باختَنِ دِلم بِه طُ »
‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

سڪآنسِ منوعشقم هیچوَقت ڪآت نَدآره!♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

تو بهترین انتخاب ❪قلبمی❫♥️ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

تــو دقیقـاً وسـطِ قلبَمـي..! # دوستت دارم

متن برای بیو ست

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن بیو ستاره

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

بیوگرافی متین ستوده

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ست رفیق

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن برای بیو ست

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن بیو ستاره

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو ست

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن بیو ست رفیق

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

بیوگرافی متین ستوده

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن بیو ست

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن بیو ست رفیق

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو ست رفیق

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

بیوگرافی متین ستوده

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن بیو ست رفیق

متن بیو ستاره

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن بیو ستاره

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن برای بیو ست

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو ست رفیق

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن برای بیو ست

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

بیوگرافی متین ستوده

متن بیو ستاره

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

بیوگرافی متین ستوده

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن بیو ست رفیق

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن برای بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن بیو ست رفیق

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیو ست

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن بیو ست رفیق

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن بیو ست رفیق

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

بیوگرافی متین ستوده

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن بیو ستاره

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن بیو ست

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن بیو ستاره

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیو ست

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن بیو ستاره

متن برای بیو ست

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن بیو ست

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن بیو ستاره

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن بیو ستاره

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو ست

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن بیو ستاره

متن بیو ست رفیق

جهانم بی تو الف ندارد

متن بیو ست رفیق

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن بیو ستاره

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن بیو ستاره

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن برای بیو ست

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

بیوگرافی متین ستوده

متن برای بیو ست

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن برای بیو ست

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن بیو ست رفیق

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

بیوگرافی متین ستوده

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن بیو ست رفیق

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن بیو ست

متن بیو ست

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

بیوگرافی متین ستوده

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن برای بیو ست

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیو ست

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن بیو ستاره

بیوگرافی متین ستوده

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن بیو ست

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن بیو ست رفیق

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

بیوگرافی متین ستوده

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو ست رفیق

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن بیو ستاره

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن برای بیو ست

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن برای بیو ست

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

بیوگرافی متین ستوده

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن بیو ست رفیق

بیوگرافی متین ستوده

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن بیو ست رفیق

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن بیو ست

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

بیوگرافی متین ستوده

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن بیو ست رفیق

بیوگرافی متین ستوده

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن برای بیو ست

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن برای بیو ست

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن برای بیو ست

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن بیو ست

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن بیو ست

بیوگرافی متین ستوده

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

بیوگرافی متین ستوده

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن بیو ست رفیق

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن بیو ستاره

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن بیو ستاره

متن بیو ست

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

بیوگرافی متین ستوده

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن بیو ست

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن بیو ستاره

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن بیو ست

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ستاره

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن برای بیو ست

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن بیو ست رفیق

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن برای بیو ست

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن بیو ست

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بیوگرافی متین ستوده

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن بیو ست رفیق

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن برای بیو ست

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

بیوگرافی متین ستوده

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

متن بیو ستاره

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن بیو ست

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

بیوگرافی متین ستوده

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن برای بیو ست

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن بیو ست رفیق

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن بیو ستاره

بیوگرافی متین ستوده

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن بیو ست رفیق

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن بیو ست رفیق

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن بیو ستاره

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن برای بیو ست

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن بیو ست رفیق

متن بیو ست

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن بیو ست رفیق

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن بیو ستاره

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن بیو ستاره

متن بیو ست رفیق

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن برای بیو ست

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن بیو ست

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن برای بیو ست

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن بیو ستاره

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن بیو ستاره

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن بیو ست

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن بیو ست رفیق

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن بیو ستاره

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن بیو ست

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن بیو ست

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن بیو ستاره

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن بیو ستاره

پاییز بهاریست که عاشق شده است

بیوگرافی متین ستوده

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن بیو ست

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

روی قلب من قدم زدن همه

بیوگرافی متین ستوده

100 متن برتر استوری کوتاه عاشقانه | برترین استوری های کوتاه | تاو بیو

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن برای بیو ست

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن برای بیو ست

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو ستاره

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن برای بیو ست

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو ست رفیق

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

{ تنهاییمو دوس دارم؛ولی دلم میخواد با تو تنها باشم *.* }♥️🤩

متن بیو ست

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن بیو ست

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن بیو ستاره

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن برای بیو ست

[چشماش بدون هیچ سرنگی مورفین تزریق میکنه:)💜✨]

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن بیو ستاره

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن برای بیو ست

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱

متن بیو ست

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

متن بیو ست

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن بیو ست رفیق

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن بیو ستاره

با هم دیگه میتونیم دنیا رو هم کامل کنیم ^_^

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

مَن میمیرَم اَگه کَسیو مِثِ مَن نِگآ کُنی،حَسودی کِ جآیِ خودِشو دآره

متن بیو ستاره

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن بیو ست رفیق

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

🎐 مـن میخـوامـت؛
بدونـه تـو دستـام خـیلی سـرده..♥️

متن برای بیو ست

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن برای بیو ست

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن برای بیو ست

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

بیوگرافی متین ستوده

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن برای بیو ست

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیو ست رفیق

وقتی‌مطمئن شدی پاتو جای درستی‌گذاشتی،‌پاش محکم بایست.♥️💫
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

حس زیبایه وقتى یکى بهت بگه
"کاش زودتر میشناختمت"♥️⭐️🦄

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

 وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !✨♥️
# خودکشی

متن بیو ستاره

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!
# دلتنگی

بیوگرافی متین ستوده

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو
# ادبی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

بیوگرافی متین ستوده

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیو ست

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن برای بیو ست

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

بیوگرافی متین ستوده

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن برای بیو ست

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن برای بیو ست

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن بیو ستاره

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

با کسی باش که اگه ۱۰۰ نفر رفتن و بدتو بهش گفتن بگه عیب نداره خودم بهش گفتم بد باشه…:)🥀

متن برای بیو ست

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم🌪
# زندگی

متن بیو ستاره

یکی باید تو زندگیت باشع
جوری اسمتو صدا بزنه
ک نتونی بش نگی جونم 🙂
# زندگی

متن بیو ستاره

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن بیو ستاره

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی میکنی عشق
# زندگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

[‏دوست داشتن یعنی حال خرابش، دنیات رو خراب کنه..💜]

متن برای بیو ست

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
"این مال منه"

 

بیوگرافی متین ستوده

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ
# ادبی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

بیوگرافی متین ستوده

زندگى كوتاهه
همديگه رو يكم محكمتر بغل
كنيد🌊

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

بیوگرافی متین ستوده

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن بیو ستاره

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد
# ادبی

بیوگرافی متین ستوده

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا …
# ادبی # پدر

متن بیو ستاره

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤
# انگیزشی

متن بیو ستاره

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

متن بیو ستاره

🎐 محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم..🌱

بیوگرافی متین ستوده

دايره ى ارتباطاتت رو كم تعداد
اما پر ارزش نگه دار

متن بیو ست

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

بیوگرافی متین ستوده

هرچقدرم خوشگل باشی
خوشگل تر از تو هم هست
مهم اون پسریه که همه جوره بخوادت
# پسرانه

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

[من عاشقت شده بودم بدون این كه حتی واسه یه بارَم كه شده بغلت کنم.🌈💧🙃]

بیوگرافی متین ستوده

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن بیو ست

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

بیوگرافی متین ستوده

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اشتباهای زیادی کردم ولی لعنتی تو بهترینش بودی💜

متن بیو ست رفیق

منه لعنتی که هرکاری برا خنده هات کردم 🙂

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

– مثلن عآروم دَر گوشم بگۍ
– زندگيم هميشع كنآرم بآش 🙂

بیوگرافی متین ستوده

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن بیو ست

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برای بیو ست

محو چشمانِ تو بودم…
که به دام افتادم!

متن بیو ست

‏مثلا الان پی ام بده بگه میخوام بدونی دوست دارم^~^💜

متن بیو ست

-کاش من اونی بودم که هرلحظه دلتنگشی:)
# دلتنگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بِمیرع اون پسری کع همع با بودَنش ناراحتَن:)🖤
# پسرانه

بیوگرافی متین ستوده

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..
# ادبی

متن برای بیو ست

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

بیوگرافی متین ستوده

چشمای کورتو باز کن ببین چقد میخوامت :")

متن بیو ستاره

🎐 همـه‌ی چیزی كه میـخوام بگم اینه كه اون‌ها اصلا به مـا اهمیـت نـمیدن..🌱

 

متن بیو ست

‌قه‍ر که می کنی بیا بوسه هایت را پس بگیر …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

دمی که جنگیدن بلد نیست
به بدبختیاش میگه: " قسمت "

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

متن بیو ست

‏من وقتی کسیو دوست دارم دلم نمیخواد چت کردن یا صحبت کردنمون تموم بشه

متن بیو ست

هی بمیری براش..هی نبینه چشاش!

متن برای بیو ست

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم …😏

متن بیو ست رفیق

کسی نیست منو تو قلبش جا بده؟

متن بیو ستاره

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

متن بیو ست

وَقتى شآديع كَس ديگِع اى شآديع توئه، عِشقِع:)🥀🖤

متن بیو ستاره

🎐 تـو ز مـا فـارغ و
مـا از تـو پـریـشان
تـا چنـد؟..🌱

متن بیو ست رفیق

[من اگه قلبَمم مِنت تپیدن سَرم بزاره درش میارم:)🐇🥕]

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

عشقم بیاوتمام من باش که ترس ازدست دادنت رادارم نیمه ها همیشه گم میشوند

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هیچوقت هیشکیو انقدر دوست نداشته باشین  که جلوش بی دفاع ترین بشین..(:✨🥀

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

متن بیو ستاره

[ ‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

متن بیو ست رفیق

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

متن برای بیو ست

میخوای بهش تکیه کنی،
یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه! 🙃🥀

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

رفتنی که نتیجه داشته باشد هم زیباست!

بیوگرافی متین ستوده

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو ستاره

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیو ست

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

بیوگرافی متین ستوده

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن بیو ستاره


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیو ست رفیق

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن بیو ست رفیق

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیو ستاره

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیو ستاره

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیو ست

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو ست

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

بیوگرافی متین ستوده

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو ست

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیو ست

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن برای بیو ست

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیو ست رفیق

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن برای بیو ست

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

بیوگرافی متین ستوده

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیو ست

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن برای بیو ست

من همینم که هستم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیو ستاره

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیو ست رفیق

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو ست

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو ستاره

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیو ستاره

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیو ستاره

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن برای بیو ست

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو ست

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن برای بیو ست

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو ست

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیو ست رفیق

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیو ست رفیق

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن برای بیو ست

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

بیوگرافی متین ستوده

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

بیوگرافی متین ستوده

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن برای بیو ست

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو ست رفیق

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن برای بیو ست

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیو ست

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیو ستاره

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیو ست رفیق

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیو ست رفیق

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیو ستاره

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

بیوگرافی متین ستوده

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

بیوگرافی متین ستوده

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیو ست

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیو ست رفیق

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن برای بیو ست

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیو ستاره

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیو ست

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو ست

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن برای بیو ست

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

بیوگرافی متین ستوده

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیو ست

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیو ست رفیق

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن بیو ستاره

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیو ست رفیق

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن بیو ستاره

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیو ست

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن برای بیو ست

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

بیوگرافی متین ستوده

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن برای بیو ست

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

بیوگرافی متین ستوده

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیو ستاره

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن برای بیو ست

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن بیو ستاره

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن بیو ست رفیق

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن برای بیو ست

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

بیوگرافی متین ستوده

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن برای بیو ست

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیو ستاره

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

بیوگرافی متین ستوده

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

بیوگرافی متین ستوده

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن بیو ست

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

بیوگرافی متین ستوده

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن برای بیو ست

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیو ست رفیق

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

بیوگرافی متین ستوده

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن برای بیو ست

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیو ست

ای فلک تا کی کلک….

متن بیو ست رفیق

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیو ستاره

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیو ست

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیو ستاره

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیو ست

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

بیوگرافی متین ستوده

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن بیو ست

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

بیوگرافی متین ستوده

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن برای بیو ست

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

بیوگرافی متین ستوده

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

بیوگرافی متین ستوده

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیو ستاره

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن بیو ستاره

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن برای بیو ست

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن برای بیو ست

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیو ست رفیق

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

بیوگرافی متین ستوده

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیو ست

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن بیو ست

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن بیو ستاره

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

بیوگرافی متین ستوده

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیو ستاره

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن بیو ست

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

بیوگرافی متین ستوده

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیو ست رفیق

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

بیوگرافی متین ستوده

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیو ست رفیق

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن برای بیو ست

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو ست

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

بیوگرافی متین ستوده

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن بیو ست

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن بیو ستاره

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

بیوگرافی متین ستوده

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن بیو ستاره

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

بیوگرافی متین ستوده

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن بیو ست

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن بیو ست رفیق

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

بیوگرافی متین ستوده

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیو ست

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن بیو ست

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن برای بیو ست

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

بیوگرافی متین ستوده

❤♾I need you for life

متن برای بیو ست

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن بیو ستاره

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیو ستاره

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن بیو ست

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

بیوگرافی متین ستوده

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن برای بیو ست

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

بیوگرافی متین ستوده

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن بیو ست رفیق

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن بیو ست رفیق

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو ست رفیق

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن بیو ست

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن بیو ست رفیق

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن بیو ستاره

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن بیو ست

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

بیوگرافی متین ستوده

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن بیو ستاره

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیو ست

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن بیو ستاره

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن بیو ستاره

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن بیو ست

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو ست

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن بیو ست رفیق

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیو ستاره

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیو ست رفیق

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن بیو ست

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

بیوگرافی متین ستوده

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن بیو ست رفیق

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیو ست رفیق

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

بیوگرافی متین ستوده

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن برای بیو ست

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن برای بیو ست

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن برای بیو ست

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن بیو ست رفیق

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن برای بیو ست

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن بیو ستاره

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن برای بیو ست

بهترین نسخه خودت باش

بیوگرافی متین ستوده

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن بیو ست رفیق

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن بیو ست

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن بیو ست

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن بیو ست

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

بیوگرافی متین ستوده

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

بیوگرافی متین ستوده

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن بیو ستاره

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیو ستاره

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

بیوگرافی متین ستوده

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

بیوگرافی متین ستوده

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

بیوگرافی متین ستوده

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو ست رفیق

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

بیوگرافی متین ستوده

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن بیو ستاره

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

بیوگرافی متین ستوده

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن بیو ستاره

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن بیو ست رفیق

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن برای بیو ست

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

بیوگرافی متین ستوده

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

بیوگرافی متین ستوده

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن بیو ست

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن بیو ست رفیق

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن بیو ستاره

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن برای بیو ست

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن بیو ست رفیق

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

بیوگرافی متین ستوده

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن بیو ستاره

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

بیوگرافی متین ستوده

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن بیو ست

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن بیو ست

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن برای بیو ست

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن بیو ست

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن بیو ست

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن بیو ست

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن بیو ستاره

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن برای بیو ست

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن بیو ستاره

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

بیوگرافی متین ستوده

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن برای بیو ست

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن برای بیو ست

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن بیو ستاره

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن بیو ست رفیق

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن بیو ست رفیق

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن برای بیو ست

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن بیو ستاره

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن بیو ست رفیق

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن برای بیو ست

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن برای بیو ست

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن برای بیو ست

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

بیوگرافی متین ستوده

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن بیو ست

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

بیوگرافی متین ستوده

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

بیوگرافی متین ستوده

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن بیو ست

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن بیو ستاره

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن بیو ست رفیق

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

بیوگرافی متین ستوده

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن بیو ستاره

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن بیو ستاره

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن برای بیو ست

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن بیو ست رفیق

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

بیوگرافی متین ستوده

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن بیو ست رفیق

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن بیو ستاره

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیو ست رفیق

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن بیو ست رفیق

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن بیو ستاره

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

بیوگرافی متین ستوده

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن بیو ست رفیق

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥
# دوستت دارم

متن برای بیو ست

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

بیوگرافی متین ستوده

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیو ستاره

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیو ست رفیق

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️ # دوستت دارم

متن بیو ستاره

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝 # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

در دلـღـم جایی برای هیچ کس غیرِ تو نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود … # دوستت دارم

متن برای بیو ست

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن بیو ست

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو ست

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!💕♾💍 # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️ # دوستت دارم

متن بیو ستاره

لا حول و لا قوه الّا چشمانش•♥️👁• # دوستت دارم

متن برای بیو ست

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن بیو ست

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیو ست

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیو ست رفیق

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن برای بیو ست

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیو ست رفیق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

بیوگرافی متین ستوده

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن برای بیو ست

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

بیوگرافی متین ستوده

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو ستاره

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیو ست

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیو ست رفیق

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن بیو ستاره

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

بیوگرافی متین ستوده

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن بیو ست

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیو ست رفیق

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیو ست

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن برای بیو ست

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن بیو ست رفیق

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن بیو ست

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیو ست

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیو ست رفیق

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیو ست

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیو ست رفیق

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن بیو ستاره

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن برای بیو ست

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن بیو ست


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن بیو ستاره

متن کوتاه عاشقانه / گلچینی از متن های کوتاه عاشقانه | تاو بیو

بیوگرافی متین ستوده

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن برای بیو ست

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن بیو ست

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن بیو ستاره

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

♥️
# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤👫
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیو ست

💞 یک ساعت 🕐 با تو را… 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم… 🙂 ✋✔️💞
# دوستت دارم

متن برای بیو ست

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨ # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن بیو ست رفیق

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو ست رفیق

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن برای بیو ست

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیو ست رفیق

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن بیو ستاره

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیو ست

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍 # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

مَن نبضَـم با لبخندِ تو ميزنه . . ♡
# ترکی # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

تُو آرامبخش‌‌ترین‌ نسخه‌ی ‌زندگیِ‌منی💙🌙 # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

«وَ إنّي أحَبَّکَ أَکْثَرُ اِتِّسٰاعَاً مِنَ السَّمٰاءِ»
ووسیع‌تَرازآسمان‌دوستت‌دارم. . .☁️✨ # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن برای بیو ست

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن برای بیو ست

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن بیو ست رفیق

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

بیوگرافی متین ستوده

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیو ستاره

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤

متن بیو ست رفیق

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم !

بیوگرافی متین ستوده

[ اونقدر قشنگ بخند که بقیه واسه گریه انداختنت خجالت بکشن 🙂 🥀

متن برای بیو ست

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم
فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم

متن برای بیو ست

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند🍃🤍

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‹ خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق˘˘ ›

متن برای بیو ست

زمین خوردن مایه‌ی شرمساری نیست، شرمساری واقعی زمانی است که دیگر بلند نشوید.💯🤞🏻

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ”

بیوگرافی متین ستوده

من‌انجامش‌میدم‌اگه‌نشد‌میشه‌درس‌عبرت‌واگه‌شدمیشه‌درس‌موفقیت😌🧡

متن بیو ست

«خدا كسانى را كه خواهانِ پاكى‏‌اند دوست می‌دارد…»

ســوره توبه/ آیه۱۰۸🌿

متن بیو ست

«اگه خدا کمکتون کنه هیچکسی نمیتونه بر شما پیروز بشه»🌿🌸

متن بیو ست

تو هر شرایطی با خودت تکرار کن:

و خدایی هست مهربان تر از حدِ تصور.

صبح بخیر 🌸❤️

متن بیو ست رفیق

سلام خدا بر چشمانت.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی

متن برای بیو ست

مقصد نه‍ جنگله‍ نه‍ دریا

مقصد یک جاییه‍ که‍

به من آرامش بده‍ جایی

مثل بغلت‍

متن بیو ستاره

|””””””””””|_:!””-,,
“@@”””””” “”@””

ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت

متن بیو ستاره

به هيچ كس تو دنيا اعتماد نكن.يادت باشه كه شيطان هم زمانى فرشته بوده.😈🥀💯

بیوگرافی متین ستوده

مـَن تـَکـم …

چـون حـَرفِ زور …

نـِمیـرهِ تـُو کـَـتـَم …!!!!

متن برای بیو ست

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن بیو ست

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…!

متن بیو ست

آری به وسعت هفت اسمون میپرستمت🕊🤍

متن بیو ستاره

من واسش جنگیدم ولی واسه اون کافی نبود🥀💔✨

متن برای بیو ست

به هيچ كس تو دنيا اعتماد نكن.يادت باشه كه شيطان هم زمانى فرشته بوده.😈🥀💯

متن برای بیو ست

‏پسر وفادار كم نيست!

شما دنبال پولدارِ وفاداری …🤞🏻

بیوگرافی متین ستوده

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:)

متن بیو ست رفیق

دِل اَگهـ خوش نباشه#هیچی قَشَنگ نی🔗🖤:)

متن بیو ست

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤

متن بیو ست

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:)

متن بیو ست

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اتاقمو مرتب کردم
الان تنها چیزی ڪہ اینجا بھم ریختہ‌س، منم !

بیوگرافی متین ستوده

|””””””””””|_:!””-,,
“@@”””””” “”@””

ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت

متن برای بیو ست

قلبِ من میتونہ تپیدن رو فراموش ڪنہ
‏اما دوست داشتن تو رو هرگز….

بیوگرافی متین ستوده

عشقو از اونی یاد گرفتم که. واسه خندیدنم خودشو به گریه انداخت👑♥️

متن بیو ست

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

بیوگرافی متین ستوده

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن بیو ست

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•
# دوستت دارم

متن بیو ست

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️
# دوستت دارم # ترکی

متن بیو ست

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن برای بیو ست

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه ، مال منه 🙂 🖇♥️🔒•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

⊰•دِلبَـ♡ــرَم •⊱
داشتَنَت‌خوشبَختی
وُجودَت‌آرامِش
وَ‌دَست‌هایَت‌پُشتیبانِ‌مَن‌اَند
دِلَم‌می‌خواهَد‌تَمامِ‌حِسِ‌نابَم‌را‌بَرایَت
بِنویسَم،اَما
تو‌فَقَط‌مَردانِه‌پایِ‌مَن‌وَ‌خواستِه‌قَلبَـ♡ـم‌بِمان،
تا‌مَن‌عاشِقـ♡ــانِه‌بَرایَت‌بِمیرَم…∞)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

♡ آنکه بر لُوحِ دِلَم نَقشِ ابَد بَست تُویی♥️

# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

‌‌❪‌دوست‌داشتَـ♡ـنت❫ را
‌با ❪قَلبَــ♡ـم❫ اٍمضٰا کردم
‌توبا ❪اغوشـ♡ـت❫ مُهرَش کن!🔗♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

ߊ‌ܝ‌ߊ‌ܩߺࡄ࣫࣪ࡍ‌ܧࡋࡅߺ࡛ࡉ‌ܩܢ݀ܨ!😌🤍🥰
♥️ 💕🍃 # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

دوست دارم باهم باشیم
انقدی که با هم
همه چیزو تجربه کنیم
شکست بخوریم
دست همو بگیریم
بلند شیم ،
موفق شیم
تو بغل هم
یه دل سیر بخندیم ،
سختی بکشیم ولی
کنار هم بودنمون
قوت قلبمون باشه ،
من همه اینا رو
با تــو میخوام
فقط و فقط تــو🥺♥️👫🏻💊 # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن برای بیو ست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شــٰــُـدی بــٰـــَرام هَمیشــٰــگـی 《🧿💍♥️》 # دوستت دارم

متن بیو ست

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

•• ؏ـشـდـق یعنے:↓
← ٺو بہ من ” از همہ نزدیڪٺرے”♡჻ᭂ࿐✰
ܟ߭ܢٜٜߊܨ ܟ߭ܢٜٜߊܨ މވࡄࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ ࡅ‌ࡋܝ߲ܝ♥️
# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

فَدای‌((اِسمت))بِشم‌‌کِه‌وَقتی‌میُفته‌روی‌ِ گوشیم‌هَمه‌ی‌دِلتنگیام‌رَفع‌میشِه..💗🎼🥂
# دوستت دارم # همسر

متن بیو ست رفیق


[؏ـِشق‌جاٰنم…♡]
تــٌونقطه‌ی شٌروع‌ِتمام‌اِتفٰاقاتِ
خوب‌زندگیمی•👫💍•
# دوستت دارم # همسر

متن بیو ست رفیق

ٰ
«« خوشا آن دل که
دلدارش تو گردی
خوشا جانی
که جانانش تو باشی❤️✨
# ادبی # دوستت دارم

متن برای بیو ست

‌ ‌

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون
زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون
زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم تا آخرین لحظه‌ي بودنم 💌🖇🔒•

‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

آری به وسعت هفت اسمون میپرستمت🕊🤍 # دوستت دارم

متن برای بیو ست

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…! # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن برای بیو ست

☽︎طـٌو☾︎یه‌ِتیکِه‌اَزقَلبَمی
☽︎طٌـو☾︎قَشَنگتَرین‌ْهَمدَمی‌‌•👫💍• # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

‌‌‌
‌ ‌‌«تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی!♥️🔐
‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

خدایا
من خیلی حسودما
اونو تو چشم بقیه قورباغه کن🥺🥰🐸 # دوستت دارم # شاد

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیو ست رفیق

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

⫷ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺ݃ࡐ‌ ࡋܟߺࡍ߭‌ِ ࡎܥ‌ߊ‌ࡅߺ߳ܩܢ . . . 🎼♥️⫸ # دوستت دارم

متن بیو ست

💋💋💋

جانانِ من…♡❣
وقتی عاشق میشی..(:❣
همه‌یِ دنیات محدود میشِه به یه نفر❣
تو نِگاهش…💚
تو صداش تو وجودش…!❣
و چه خوشبختم من…❣
که دنیام خلاصِه شده در تو..(:❣
تویی که بودنت…🖇
جبران همه یِ نَداشته های زندگیمه 💌🔒 # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست رفیق

‹ خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق˘˘ › # ادبی # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

‌ ‌
دلبرجان…♡ بهت بیمـارم
ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی 💍🗝♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

بیوگرافی متین ستوده

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————• # دوستت دارم # ادبی

متن بیو ست رفیق

اِسمت رو قَلْـبَــمْ حك شده مامان:)
°💟•🔪`
# مادر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تو صبح منی …
تو خورشید منی تو نور افتاب منی

تو‌روشنایی منی …
تو یکی از مهم ترین دلایلی هستی که
صبح ها ب خاطرش بیدار میشم‌…

صبحت بخیر عشقم🍓☀️🤍•

# دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیو ست رفیق

ࡅ࣫ࡐ ܦ࣪ܝ‌ܝܝ݅ܝܝ݃ܘ ܝ࣪‌ࡅ࣪ܠ‌ܭ݇ࡅ࡙ܩܨ ♥️🧚🏻‍♀
‌ # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

دلـبرجانم
من •|اخـم کردن تورو؛
باخندیدن باکسی عـوض نمیکنم
من نداشته هاتو باداشته های کـسی
عـوض نمیکنم . . .
من حـتی یک تارموتو
باکـسی عوض نمیکنم|•
بـمونی برام حـضرت یار ♾😻🦋♥️•
# دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

‌‌‌
‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ مَرا‌عَهدیست‌ْبٰا‌جٰانٰان‌که‌ِجٰانٰان‌ِجٰان‌ِمَن‌بٰاشٰد♥️
‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو ست

تـا تهِ خـَطِ سَرنِوِشت پـايِبَند بِه تواَم ❤️💍❤️ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

تو∞ شُدی…♡
تنها ستارهِ چِشمَک زَنِ
قلبــم 💋❤️ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..♥
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

بیوگرافی متین ستوده

کاٰش‌بِداٰنی‌«دوسـت‌داشتنَـت»
خٌورشیدنیست‌کِه⬎
لَحظه‌ای‌ِبیاٰیدوَلَحظه‌ای‌ِبرود!
ماٰه‌نیست‌کِه⬎
یِک‌ْشَب‌باٰشَدوَیِک‌شَب‌نباشد!
سَتاره‌نیست‌کِه⬎
شَبی‌پُرشورباٰشدوشَبی‌کَم‌فٌروغ!
باٰران‌ْنیست‌کِه⬎
گاٰه‌شدت‌گیرَدوَگاه‌نَم‌نَم‌بباٰرد!
مثلِ‌نَفس‌میماٰند؛‌همیشه‌با‌مَن‌است♥🎶🍂
# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

◝ܩݍ߭ ࡅ߳ߊ ࡅ࡛ܨ‌ࡅ߭ܤߊ‌ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ ܩࡅ࡛ࡅ߳ࡋߊ‌ܩܢ ࡅ࡛ܘ ࡐ‌ܟ࡛ࡐ‌ܥ‌ࡅߺ߳ࡉ◟♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

بیوگرافی متین ستوده

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن برای بیو ست

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو ست

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو ست

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو ستاره

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیو ست رفیق

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیو ستاره

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن بیو ست

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

بیوگرافی متین ستوده

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

بیوگرافی متین ستوده

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

بیوگرافی متین ستوده

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو ستاره

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو ستاره

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن برای بیو ست

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیو ست رفیق

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن بیو ستاره

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن برای بیو ست

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو ستاره

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

بیوگرافی متین ستوده

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو ستاره

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیو ست

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن بیو ست رفیق

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو ست

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

بیوگرافی متین ستوده

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیو ست

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیو ست

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو ست

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیو ستاره

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو ستاره

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

بیوگرافی متین ستوده

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو ست

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو ستاره

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن برای بیو ست

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیو ست رفیق

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو ستاره

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیو ستاره

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو ست

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو ست رفیق

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

بیوگرافی متین ستوده

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو ست رفیق

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیو ستاره

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو ست رفیق

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیو ستاره

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو ست رفیق

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن برای بیو ست

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن بیو ست رفیق

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

بیوگرافی متین ستوده

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیو ستاره

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو ستاره

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن برای بیو ست

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

بیوگرافی متین ستوده

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

بیوگرافی متین ستوده

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن برای بیو ست

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن برای بیو ست

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو ست رفیق

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیو ستاره

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو ست

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن برای بیو ست

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گفت دوری التیام
دردهای عاشقی است
نسخه ی ما را دلی نا مهربان پیچیده است

متن بیو ست رفیق

جمله ی :الان چیکار کنم حالت خوب شهاز صدتا دوستت دارم قشنگ تره

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بعضی کارا بعضی حرف بد جور دل آدمو آشوب میکنهدقیقا وقتی میدونی دلم برات بی قراره و کاری نمیکنی

متن برای بیو ست

یکی تو زندگیمه که نفسام بسته به نفساش

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Tнere ιѕ α тιмe Yoυ мιѕѕ мe Noт тo мeɴтιoɴ Hυɢɢιɴɢ
یه وقتایی هم هست دیگه دلتنگی گفتنی نیست بغل کردنیه

متن بیو ستاره

ﻣﻌﻨﯽ
” ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
” ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ” ﺍﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ

متن بیو ست

دوستت دارم
و پنهان کردن آسمان
پشت میله‌های قفس
آسان نیست …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تـو پایان تمـام جستجو هـای منـی
ای یـار

متن برای بیو ست

همیشه “آخر” شدنم بد نیست!❣
اینکه مثلا❣
عشقِ آخرِ کسی باشی ❣
که دوسش داری

بیوگرافی متین ستوده

گاهی با خودم میگم تو چندنفر بودی؟چطور با بودن تو دنیا اونقدر رنگی بود و الان با نبودنت تاریکه

بیوگرافی متین ستوده

من پریشان خاطرم امشب , دلآرامم کجاست؟

متن بیو ست

جانا بجز از عشق
تو دیگر هوَسم نیست

بیوگرافی متین ستوده

تو کجائی که من امروز نگرانت هستم
تو به هر سو که بتابی به کرانت هستم

متن بیو ستاره

​بی روی تو، با یاد تو، احوال دل من
مانند کویری پر عطر خوش شالی ست

متن بیو ست

لازم نیست بهترین باشی
مهم اینه که با
هرچیزی که داری
احساس خوشبختی
کنی

متن بیو ست

آدمهای ساده بی هیچ دلیلی دوست داشتنی هستند
آدم هایی که خودشان هستند

متن بیو ست رفیق

کاش دو قلب داشتم
دو قلبی عاشق تو می‌ شدم
یکی برای آن‌ که بزنی بشکنی، بروی …
یکی را ببری که دلت نگیرددل‌ تنگ نشوی

متن بیو ست

اصلا برایِ از تو نوشتن ، پاک کردن و خط زدنِ هیچ واژه‌ای لازم نیست
بس که ساده و صریحی دلبر جان

بیوگرافی متین ستوده

از قوی بودن خسته ام ؛
دلم یک شانه می خواهد
تکیه دهم به آن
و بی خیال همه دنیا
دلتنگی هایم را ببارم

متن برای بیو ست

​مگر من از این شبها چه میخواهم
به جز تو

متن برای بیو ست

دل مو نازک دل، چی نون تیری
تو ستین دلم تا وقت پیری

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

طپشِ قلبِ منو،
ریتمِ هماهنگِ دلت

متن بیو ست

تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم
لمس کن این با تو نبودن ها را

متن بیو ست رفیق

You pretty the most by the My life…تو قشنگ ترین بهونه ی زندگیمی

بیوگرافی متین ستوده

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن بیو ست رفیق

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن بیو ست رفیق

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن برای بیو ست

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

متن بیو ست رفیق

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن برای بیو ست

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو ست

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیو ست رفیق

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیو ستاره

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

متن بیو ستاره

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن برای بیو ست

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو ست

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن برای بیو ست

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن برای بیو ست

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن برای بیو ست

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیو ست رفیق

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن بیو ستاره

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

متن برای بیو ست

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن برای بیو ست

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن برای بیو ست

الله ام نامت آرامش جان من است

متن برای بیو ست

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن برای بیو ست

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

متن بیو ست

خدایا مُح 👑A۲تم

بیوگرافی متین ستوده

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

متن برای بیو ست

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

متن بیو ست

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

بیوگرافی متین ستوده

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن برای بیو ست

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن بیو ستاره

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

بیوگرافی متین ستوده

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

بیوگرافی متین ستوده

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

بیوگرافی متین ستوده

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن بیو ست

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن برای بیو ست

خدا در ❤ من است …

متن بیو ست رفیق

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن برای بیو ست

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

بیوگرافی متین ستوده

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

متن بیو ست

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن بیو ست رفیق

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن بیو ست

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

بیوگرافی متین ستوده

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن بیو ستاره

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

بیوگرافی متین ستوده

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

متن برای بیو ست

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن بیو ست

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیو ستاره

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن بیو ست

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

بیوگرافی متین ستوده

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن برای بیو ست

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو ست رفیق

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیو ستاره

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن بیو ستاره

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن بیو ستاره

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن بیو ستاره

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن بیو ستاره

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن برای بیو ست

‏غم بهم خوردن رابطت با رفیق صمیمیت صد برابر بد تر از شکست عشقیه…

متن بیو ستاره

ولی رفاقت اینجوری نیس که بذاریش کنار هر وقت لازم داشتی بری برش داری، ممکنه برگردی ببینی دیگه اونجا نیست !

متن بیو ست رفیق

به سلامتی خط وسط جاده ها که تیکه تیکه میشن!ولی پا به پات میان

بیوگرافی متین ستوده

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن بیو ست

ببین! رفیق انقدر به کسی مقام نده که به خودش جرعت بده دلتو بشکنه

متن بیو ستاره

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه نه زیباترین حقیقت 🙂

متن بیو ست

Solmanı dört gözle bekleyenlerin, senin dost sandığın düşmanların dır💯‼️

متن بیو ست

گر پرسیدند آخرین نفست به یاد کیست ؟!
گویم به یاد کسی که بی وفایی در ذاتش نیست !

متن بیو ست

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن بیو ست

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

متن بیو ستاره

رفیق تو از ما بد نگو من به همه میگم تو بهتر از مایی***“یه جمله واسه خودِ چند سال بعدت:
«دارم سخت تلاش میکنم تا تو ‌خوشحال باشی..!»🤍”

بیوگرافی متین ستوده

☘روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️

متن برای بیو ست

زِندِگی ما پِسَرا دو راهیِه یا عِشق یا رَفیق

بیوگرافی متین ستوده

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن برای بیو ست

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن بیو ست

نسبت آدمارو دلشــون مشخص میکنہ نہ شناسنامہ‌شون-!

متن بیو ستاره

نیکی چو از حد بگزارد نادان خیال بد کند

متن بیو ست

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

حرفی که حقیقت داشته باشه پشت سرت گفته نمیشه…

بیوگرافی متین ستوده

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو ستاره

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

بیوگرافی متین ستوده

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن بیو ست

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن بیو ست

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن بیو ست رفیق

رسم رفاقت اینکه با رفیقت پیر شی نه اینه وست راه از رفیقت سیر شی

متن بیو ستاره

سلامتی رفیقی که زمین از سنگینی معرفتش شاکیه

متن بیو ست

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!

متن بیو ست

رفیق اونیه که وقتی مشکلتو بهش می گی نگه حالا می خوای چی کار. کنی بگه، حالا چی کار کنیم

بیوگرافی متین ستوده

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.

متن بیو ست رفیق

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیو ست رفیق

باهنر رنگی رفاقت کن ولی رفاقت رو رنگ نکن

متن برای بیو ست

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن بیو ستاره

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

بیوگرافی متین ستوده

رفیق تو که به ما نمیخوری حداقل دو تا پیک بزن به در و دیوار بخوری

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی

بیوگرافی متین ستوده

“مابراهیچکس رفیق نیمه راه نشدیم، اونا جایی ک واسشون خوب بود پیاده شدن”

متن بیو ست

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم

متن برای بیو ست

مياي پيش ما مشكي بپوش دايي ، ما خودمون ختم روزگاريم …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گاهی در رفاقت، برادرانی بوجود می آید که هیچ مادری قادر به تولد آن نیست …

بیوگرافی متین ستوده

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

بیوگرافی متین ستوده

میگن هرکی رو قد ارزشش مرام خرج کن
ولی حیف
ما یکم ولخرج بودیم:)

بیوگرافی متین ستوده

مثل عصا باش! هزار بار زمین بخور اما اجازه نده اونی که بهت تکیه کرده حتی یه بار زمین بخوره

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

بیوگرافی متین ستوده

رفیق اونیه که زشت ترین دروغ رو بهت بگه
نه زیباترین حقیقت 🙂

بیوگرافی متین ستوده

گفتن ر گفتم رفیق گفتن ب گفتم با رفیق گفتن ج میخواستم بگم جدا از رفیق دیدیم بدون رفیقا هیچم گفتم جانم فدای رفیق

متن برای بیو ست

‏این زندگی سه تا رفیق پایه میخواد یه جیپ و جاده چالوس…

متن بیو ست

اونیو که دوست داری بزار کنار بچسب به اونی که دوست داره…

متن بیو ستاره

ای کاش قانون همه ی دوستی ها این بود یا رفاقت تعطیل یا جدایی هرگز

متن بیو ست

رفیق اگه رفیق باشه! جنس مخالف که هیچ.. جلو خدا هم میشه روش حساب کرد…

متن بیو ست

من رفیقامو اندازه 100گرم کوکائین دوست دارم ؛نگو کنه حکمش اعدام

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بیخیال عطرهای گران قیمت آدم ها باید بوی معرفت بدهند

بیوگرافی متین ستوده

دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد خوشا آنكس كه در دنیا رفیق با وفا دارد …

متن بیو ست رفیق

Life is short
appreciate each day like it was your last

متن بیو ست

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن بیو ستاره

With You, I forget all my problems. With You, Time Stands Still
با تو من تمام مشکلاتم را فراموش می کنم. با تو زمان می ایستد.

متن بیو ست رفیق

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن برای بیو ست

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

متن بیو ست

اگه یه روز دلمو شکستی فدای سرت
فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

متن بیو ستاره

If I ever write story about my life, don’t be surprised if your name appears billion time
اگر من روزی داستان زندگی ام را نوشتم، تعجب نکن اگر دیدی نام تو میلیاردها با برده شده …

متن بیو ست رفیق

‏رابطه ی با ارزش، فقط رابطه ايه كه دو نفر دلشون از هم قرص باشه

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I want you to be happy, but I want you to be happy with Me
من دوست دارم خوشحال باشی، اما دوست دارم با من خوشحال بشی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

احساساتو نمیتونی با کلمات توصیف کنی فقط با قلب که میشه درکش کنی

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

You feel like a beautiful backdrop to my life. You make me feel whole
تو مثل یک پس زمینه زیبا در زندگی منی. تو باعث میشی احساس کافی بودن کنم.

بیوگرافی متین ستوده

می گویند فردا بهتر خواهد شد … مگر امروز، فردای دیروز نیست ؟

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream
من احساس می کنم زندگی من از روزی شروع شد که تو را دیدم. تو مثل یک رویایی

متن بیو ست رفیق

روی سنگ قبرم بنویسید: وی بصورت ناخواسته و با گریه بدنیا آمد

بیوگرافی متین ستوده

I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you
دوست دارم، نه تنها به خاطر چیزی که هستی، بلکه به خاطر چیزی که من هستم وقتی با تو ام

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هیچوقت وسط خوشحالیات سر تو بالا بردی بگی خدایا شکرت ؟

متن بیو ستاره

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I just love hugging you. Having you within my arms makes everything possible
من فقط دوست دارم در آغوش بگیرمت. داشتن تو در میان دستانم هر چیزی را ممکن می کنه.

متن بیو ستاره

به بعضیام باس بگم اونی که تو شدی عشقش ما بهش میگیم کشمش

بیوگرافی متین ستوده

I feel so lucky and so successful just to have such a beautiful woman at my side
من خیلی خیلی احساس خوش شانسی و موفقیت میکنم، فقط به خاطر داشتن زنی زیبا در کنار خودم

متن بیو ستاره

Nothing Can replace you
هیچ چیز نمی تونه جایگزین تو بشه

متن بیو ستاره

تو محشری و دلم
بی حساب عاشق توست
بگو که عاشقمی
در دلم قیامت کن …

بیوگرافی متین ستوده

I love you. That’s all I know
دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.

متن بیو ستاره

چه فرقی می کند مهره ی سیاه باشم یا سفید
چشمانت با اولین حرکت ماتم می کند !

متن بیو ست

I’m not perfect but I am Loyal.
من کامل نیستم اما وفا دارم

متن بیو ستاره

My love and adoration for you only grows stronger with time. Much, much stronger
دوست داشتن و عشق ورزی من به تو هر زمان پر رنگ تر میشه. خیلی خیلی پر رنگ

متن بیو ستاره

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن بیو ست

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن بیو ستاره

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wifeمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن بیو ست رفیق

I love you more than coffee (but please don’t make me prove it)
عاشقتم حتی بیشتر از قهوه (اما خواهشا مجبورم نکن ثابتش کنم)

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

Have a great day at work – I’m counting down till you get home
اوقات خوشی در محل کارت داشته باشی. من لحظه شماری می کنم تا بیای خونه

متن بیو ست

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love Youشوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن بیو ستاره

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن بیو ستاره

عشق ماندگارم
عزیز دلم
همدم من
هم نفسم
زیباترین ام
فرشته قلبم
مهربانم
همه هستی ام
همه زندگیام
فقط تو هستی و تو …

متن بیو ست

You brought sunshine into my life
And a marriage full of love
So I’m one lucky guy
To have such a fantastic wife
Happy Valentinesتو تابش آفتاب و یک ازدواج پر از عشق را به زندگی من بخشیدی
من با داشتن یک همچین همسر فوق العاده ای
یک مرد خوش شانسم

متن بیو ست

You inspire me, baby
تو الهام بخش من عزیزم

متن برای بیو ست

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
who will stay awake just to watch you sleep
Who calls you back when you hang up on him
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

متن بیو ست

I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow
عاشقتم بیشتر از دیروز اما نه بیشتر از فردا

متن بیو ست رفیق

When you are happy you want to reach the person you love most …
But when you are sad you want to reach the person who loves you most !
وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

I love you
دوست دارم*I miss you
دلم واست تنگ شده*I’m thinking about you
من به تو فکر میکنم*You are my everything
تو همه چیز منی*I’m always by your side
من همیشه کنارتم*I’ll love you always
همیشه دوستت خواهم داشت*I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

متن برای بیو ست

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی*I think about you 24/7
من 24 ساعت 7 روز را به تو فکر می کنم*You are my sunshine
طلوع خورشید من تویی*You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

New year
new clothes
new life
but
old friendسال نو
لباسای نو
زندگی نو
اما
رفیقای قدیمی

متن بیو ست

چه خوشبخت اند آنانی که به پای هم پیر میشود نه به دست هم

متن بیو ست رفیق

کفش هم اگر تنگ باشد زخمی می کند، وای به حال روزی که دل تنگ باشد

متن برای بیو ست

دستت را به من بده…
دست‌های تو با من آشناست
ای دیر یافته…
با تو سخن می‌گویم!

متن برای بیو ست

دوستت دارم و این تمام حرف من است

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تک تک ثانیه هایی که تو را کم دارم …
ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است …!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

“تو” تکرار نمی شوی، این منم که دلبسته تر می شوم!

بیوگرافی متین ستوده

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

متن بیو ست

ﻣﻌﻨﯽ
” ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
” ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ” ﺍﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

همیشه سکوت به معنای پیروزی تو نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

بیوگرافی متین ستوده

تنهایی یعنی باران ببارد و تو به قدر دو نفر تنها قدم بزنی

متن بیو ست رفیق

با هم که قدم می زنیم حسودی اش می شود آفتاب، نه که هیچ گاه قدم نزده است با ماهSometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

متن بیو ستاره

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

بیوگرافی متین ستوده

گفته بودی
بلدی حال مرا خوب کنی..
حال ما خوب
خرابست..
به آن دست نزن

بیوگرافی متین ستوده

دستم را بگیر جیب ها گاهی عمق تنهایی را نمی فهمند

متن بیو ستاره

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم بهتر است آن را خرج لطافت یک لبخند یا نوازشی عاشقانه کنیم

متن بیو ستاره

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است…تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو ست رفیق

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن برای بیو ست

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

کاش آدم ها عاشق نمی شدن
کاش عاشق ها آدم می شدن
ای کاش

متن بیو ستاره

شمایی که فک میکنی خیلی بارته بزار زمین کمر درد نگیری یهو

متن بیو ستاره

توی قلبم نوشتم
ورود ممنوع
حالا که وارد شدی
خروج ممنوع

متن بیو ستاره

در دنیایی که فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافاً نفهم بودن چه نعمتیه

بیوگرافی متین ستوده

تمام آرزوی رود
به دریا رسیدنه
تمام آرزوی من
تصاحب نگاه تو

متن بیو ست رفیق

از خدا نخواه که همه دنیارو به تو بدهد ! از خدا بخواه کسی را به تو بدهد

متن بیو ست

دلی که بشکند
فریادش
را نمیفهمی
ولی
نفرینش
به زمینت می اندازد
شک نکن

متن بیو ست رفیق

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانه ها هزاربار خندیده اند

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

نمیدانم چرا ….
وقتی دلم هوایت می کند
نفس کشیدن فراموشم می شود!
اِنگـــار دلــــم …..
تابِ هوایِ دیگری را ندارد

بیوگرافی متین ستوده

انتخاب آدم های اشتباه تو زندگیمون
مثله خونه ساختن رو یه ناحیه زلزله خیزه
از زمین لرزه مطمئنیم
ولی زمان دقیقشو نداریم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

این که خودتو جلو بعضی آدما بزنی به نفهمی خودش کلی فهمه

متن بیو ست

دختر است دیگر
با یک لحن سرد
دلش میگیرد

بیوگرافی متین ستوده

زندگی یه جنگه یا یه بازیه در هر صورت من اونی نیستم که‌ باخت میده

بیوگرافی متین ستوده

بیخیالِ زمین
حواستان جمعِ دلِ آدم هایى باشد که
شاید ناخواسته
روزى هزار بار می لرزانید و
عینِ خیال تان نیست

متن بیو ستاره

آنکه میداند دهان عاشقان تلخ است و لیک
چون عسل با بوسه ای شیرین کند کامم کجاست

متن برای بیو ست

دوست داشتن آدم ها از توجه کردن هاشون پيداست دنبال کلمات نگرد

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هر یک از لحظات زندگی ما هم‌چون گوهری بی نهایت ارزشمند است که به هیچ وجه نمی شود روی آن قیمت گذاشت

متن برای بیو ست

و خداوند سر را آفرید تا روی گردنتان باشد … نه در زندگی دیگران***به خدا توکل کنید و امیدوار باشید که روزی آرزوهای تان برآورده می‌شود

متن بیو ست رفیق

نسل ما هیچ وقت پیر نمیشه همه ی ما تو جوونی مردیم !

متن بیو ست

هر کس بهت گفت دوست دارم
باورنکن
خیلیا میگن بارون رو دوست داریم
ولی با چتر
میرن زیرش

متن بیو ست رفیق

کاش آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه ولی حتی یک میلی متر زیر خط فهم نباشه

متن برای بیو ست

آن چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

این را بدانید؛ فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که می خواهید برسانید، نه هیچ کس دیگری

متن برای بیو ست

 ​نفسم آمده بند از شرر رفتن تو
شب و روز از پی تو در جریانت هستم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني که پمپ بنزین بود ..!

بیوگرافی متین ستوده

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را نا ممکن سازد : ترس از شکستاین جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن برای بیو ست

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیو ست رفیق

لازم نیست بهترین باشی
مهم اینه که با
هرچیزی که داری
احساس خوشبختی
کنی

متن بیو ستاره

حرف حق جواب نداره، حرف مفتم همینطور

متن برای بیو ست

بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام | تاو بیو

متن بیو ست رفیق

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن برای بیو ست

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن بیو ستاره

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍 # بامعرفت

متن بیو ستاره

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍 # بامعرفت # دوستت دارم

متن برای بیو ست

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن بیو ست رفیق

ط بھشت ڪوچڪ منی رفیق!🙂💕👭 # بامعرفت

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‹ ای به قربان همانی که رفاقت بلد است. ^^ › # بامعرفت # ادبی

متن بیو ست رفیق


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

رفیقـ'' ♡ ﮼قرارمون‌ته‌کوچه‌بن‌بست‌چشات👀♥️
# بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️ # بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌 # بامعرفت

متن بیو ستاره

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓
# بامعرفت

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

آدمی که توی غمات نفر اول لیست چتت موند
رو باید توی خوشیاتم پین کنی که یه وقت لا به لای خوشیات گمش نکنی! # بامعرفت

متن بیو ست رفیق

بهترین دوست آینه است
وقتی من گریه میکنم او نمی خندد🎈
# بامعرفت

متن بیو ستاره

تو خوب باش!
اونی که فهمید پیشت می مونه…
اونی که نفهمید بعدا دلش واسه خوبیات تنگ میشه:)
👻🖤 # زندگی # بامعرفت

متن برای بیو ست

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣 # بامعرفت

بیوگرافی متین ستوده

ابر زن بودن سخت است.

متن برای بیو ست

خوشبخت بودن مهمترین چیز در زندگی است.

بیوگرافی متین ستوده

آنقدر شجاع باشید که متفاوت زندگی کنید.

متن بیو ست

موفقیت همیشه به دنبال کار سخت است.

بیوگرافی متین ستوده

یه جنگجو باش نه یک ترسو.

متن بیو ست رفیق

هیچ کس کامل نیست. به همین دلیل مدادها پاک کن دارند.

متن برای بیو ست

امید ، ضربان قلب روح است.

متن بیو ستاره

روز فوق العاده ای است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

سادگی جوهر خوشبختی است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

هیچکس مثل من نیست

متن بیو ست رفیق

برای بهترین بودن باید بتوانید از پس بدترین شرایط برآیید.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

زندگی کوتاه است ، بنابراین از زندگی لذت ببرید.

متن برای بیو ست

زندگی ساده است اگر ما ساده باشیم.

متن بیو ست

اگر خوشحال باشید هرگز تنها نیستید.

متن بیو ستاره

من به کلمات اعتماد ندارم ، به عملکردها اعتماد دارم.

متن بیو ستاره

اعتماد واژه ای کوچک با مفهوم بزرگ است.

بیوگرافی متین ستوده

سکوت من کلمه دیگری برای درد من است.

بیوگرافی متین ستوده

زندگی گلی است که عشق عسل آن است.

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

شما می توانید هر کاری انجام دهید اما همه کارها نیست.

متن بیو ست رفیق

بزرگترین خیانتم بع حیات وحش آدم حساب کردن تو بود…!!!

متن بیو ست رفیق

حتی تو بازی شطرنج یه شاه بدون ملکه هیچی نیست!♡

بیوگرافی متین ستوده

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیو ست رفیق

کس نداند جز ذات پاک پروردگار که فردا را چه بازی کند چرخ روزگار

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

شاید بتونی از من تقلید کنی اما هیچوقت من نمیشی …

متن بیو ست

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن بیو ست رفیق

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن برای بیو ست

.بایدانگل شناسی بخونی تابعضی هاروبشناسی^^

متن بیو ستاره

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

بیوگرافی متین ستوده

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن برای بیو ست

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیو ستاره

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو ست رفیق

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن بیو ست

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

بیوگرافی متین ستوده

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن برای بیو ست

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن برای بیو ست

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن بیو ست

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن بیو ستاره

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن برای بیو ست

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیو ست رفیق

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو ست

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن برای بیو ست

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیو ست

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

متن بیو ست

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیو ست رفیق

« اتفاقِ خوبِ من باش♡ » ‌ ‌    ‍ ‌    
# دوستت دارم

متن برای بیو ست

♡من یک دخترم♡باتمام احساساته دخترانه؛؛زیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمبا تو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم

متن بیو ست

نه دوست دارم موهامو رنگ کنمنه تا ۱۲ شب بیرون باشمنه خودمو تو آرایش خفه کنم!رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

بیوگرافی متین ستوده

ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
ﺗﺎ وقتى ﻫﺴﺖ، نمى فهمى!

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

می ‌خواهم … از این پس … تمامِ ماجرا تو باشی !

بیوگرافی متین ستوده

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

بیوگرافی متین ستوده

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،تا زمانی که به یک ” خاطره ” تبدیل شود ؛نمی فهمیم …

متن بیو ست رفیق

تو مَرجانی❤️ تو دَر جانی ❤️اَگَر قَلبَم صَدَف باشَد❤️ میان آن تو پِنهانی❤️

متن بیو ست رفیق

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی کسی را داشته باشی
که پا به پای تو
دیوانگی کند!

متن بیو ست رفیق

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دخت😍😘

متن بیو ست رفیق

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو ست

هرچقدر سنتان بالاتر می رود
بیشتر می فهمید وجود بسیاری از آدم ها در زندگی تان اضافه است!

بیوگرافی متین ستوده

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو ست رفیق

نگران نباش، چیزی که میاد از چیزی که از دست رفته بهتره!

متن بیو ستاره

و یِک نَفر در اینجا بَرای “نَفـــــس” کِشیدَن “تُـــــو” را بَهانِه می کُند((:🍃 ‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیو ست

سخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن برای بیو ست

دنیا مکان ماندن ما نیست ……..بگذریم

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

متن برای بیو ست

هی تو میدونی همه دنیامی برگرد نیستی بی تو چقدر این شبا سردن

بیوگرافی متین ستوده

من به آینه اتاقت حسودیم میشه به رفیقات که باز میان پیشت

بیوگرافی متین ستوده

عشق مانند جنگ استشروع آن آسانهخاتمه دادن به آن مشکلهفراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیو ست

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

یه وقتایی هست که دلت براش تنگ میشه ؛ اما ازش متنفری

متن بیو ست

مغرور نیستم ، فقط مهربون حرف زدن رو ، با هر آدمی لازم نمیدونم

متن برای بیو ست

یه روح غمگین زودتر از میکروب آدم رو میکشه !

متن بیو ستاره

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

متن بیو ست رفیق

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

متن برای بیو ست

[‏کاش واسه حرف زدن با کسی که،دوسش داریم دنبال بهونه نبودیم!]

متن بیو ستاره

آدمی که راحت فراموش میکنه ،حتما یه بار راحت فراموش شده.!

متن بیو ست

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

بیوگرافی متین ستوده

حق نداری گریه کنی ، وقتی کسیو نداری اشکات پاک کنه !

متن برای بیو ست

و گاهی دل به دل ، آه دارد…!

بیوگرافی متین ستوده

دلتنگی ، زبون نفهم ترین حسه ، حالا تو هی براش منطق بیار !

بیوگرافی متین ستوده

فرق است بین کسی که تنها مانده ، با کسیکه تنهایی را انتخاب کرده !

متن بیو ست رفیق

بیخودی وابسته نشوید ، بیخودی تنها می شوید !

متن بیو ستاره

من اومدم خوب شم ، ولی قسمت نشد !

بیوگرافی متین ستوده

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو ست رفیق

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی !

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

من همون دختری ام که واسه هیشکی مهم نیست♡

متن بیو ست

سیر نمی شوم ز تو ، نیست جز این گناه من

متن بیو ست رفیق

قبول دارم بهتر از من خیلی هست ، اما قبول کن هیچکی من نمیشه

متن بیو ست رفیق

من یه دخترم اما
مردونه قول میدم پای رفاقتمون وایسم …!

بیوگرافی متین ستوده

وقتی نیستی با همه ی ی آدم های‌ دنیا هم احساس تنهایی می‌کنم….!

متن بیو ست

اگه نمی خوای قلبت رو راحت بشکنن نزار راحت دلت رو ببرن!

متن بیو ست

دخترا باید مثل پروانه باشن، همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی …

متن بیو ست

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن بیو ست

فرشته ها همیشه وجود دارن ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر

متن برای بیوگرافی ست با رفیق

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو ست رفیق

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *