متن بیو دریا

متن بیو دریایی

از این دریا تا این عکسکه در آلبوم کدر شده استراهی نیستفقط باید صبور بودتا آواز این مرغ دریاییبه پایان برسدتاما یاد همه‌ی کافه‌های جوانی رابه دریا بریزیمدست‌های ماخالی است.

متن بیو دریا

متن بیو درباره دریا

چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست !
درین ساحل که من افتاده ام خاموش .
غمم دریا , دلم تنهاست .
وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست !
خروش موج , با من می کند نجوا ,
که : هر کس دل به دریا زد رهایی یافت !
که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت …
مرا آن دل که بر دریا زنم , نیست !
ز پا این بند خونین بر کنم نیست ,
امید آنکه جان خسته ام را ,
به آن نادیده ساحل افکنم نیست !

متن بیو دریایی

يک شب، باد با تو خوانده بوديک شب که تو بر دامنت می گريستیپرنده از تو می گفتموج از انبوه زخم نمکآب از تهی شدناما کسی مرا به فصل تنهايی تو نخوانده بود.

متن خاص برای بیو دریا

شبیه باران بر دریابیهوده به تو فکر می کنمو سهم بیشتریاز قدم زدن در پیاده رو رامال خودم می کنممثل یک پدردست های دلم را به دست می گیرمو در کوچه ها تاب می خوریمبه پارکسینمابه بلندترین نقطه ی شهرفرقی نمی کنداصلا به هرجایی که تو بودی باید رفتدلممثل غروب جمعههمه جا دلگیر است

متن بیو دریایی

لب دریا… نسیم و آب و آهنگ …شکسته… ناله های موج … بر سنگ.مگر دریا دلی … داند … که ما را…چه توفان ها ست … در این سینه تنگ !تب و تابی ست … در موسیقی آبکجا … پنهان شده ست … این روح بی تابفرازش … شوق هستی … شور پرواز…فرودش : غم … سکوتش : مرگ ومرداب …!سپردم … سینه را … بر سینه کوهغریق بهت جنگل های انبوه …غروب بیشه زارانم … در افکند

متن بیو درباره دریا

صدای موجت ای دریا !
برایم شعر زیبایی ست
پراز راز و پراز لذت
همانند معمایی ستصدف می ریزی از خوبی
به روی ساحلت هرروز
و بوی تازه می گیرد
ازاین خوبی، دلت هرروزدر آغوش تو ماهی ها
تمام لحظه ها شادند
به زیر آب و روی آب
همیشه شاد و آزادندپرستوهای دریایی
که خیلی عاشق موجند
نشسته گاه برساحل
و گاهی نیز در اوجندتو ای دریا ! برای ما
بخوان شعر قشنگت را
به روی ماسه جاری کن
صدای رنگ رنگت را

متن خاص برای بیو دریا

متن بیو دریا

خنده های تو تنها چیزی ستکه خدابا دست هایش خلق کرد!زمین و کهکشان و کوه هادایناسورها و دریاهاو تمام مردمخود به خود پیدا شدند

متن بیو دریایی

ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائییک چشمه و صد دریا فری و فریبائی

متن بیو درباره دریا

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشقکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی

متن بیو درباره دریا

دریا ز پی بخت بداز دیده چه ریزمچون بخت بد خویش به دریا نتوان شست

متن خاص برای بیو دریا

همه می‌گویند:چه مهربان است این مَرد!و کسی نمی‌داندلبخند تو است روی لبهاموقتی آ‌ن‌سوی دریاهایادم میکنی

متن بیو درباره دریا

متن بیو دریا

چنان مشتاقمای دلبر به دیدارتکه از دوریبرآید از دلم آهیبسوزد هفت دریا را.

متن خاص برای بیو دریا

از برکهبه دریا بزن!تنهایی‌اَتبزرگ شده است مرد

متن بیو دریایی

هر روزغرق می‌شومدر این شهر بی دریاو شبخودم را بالا می‌کشمروی تخت خواببا صدف‌هایی در دستمو تکه‌های تورچسبیده به تنم

متن بیو دریا

در شعرهای منممکن استماه، راه شودو کوه، دریااما دردکماکانهمان است که بود.

متن بیو درباره دریا

ماهی ِ تُنگ کوچکی هم اگر بودمفراموشم نمی‌شد دریا…هیچ موجودینداشته‌هایش را فراموش نمی‌کند

متن بیو دریا

متن بیو دریا

مرغ دریا خبر از یک شب دریایی داشتگشت فریاد کشان بال به دریا زد و رفت

متن بیو دریایی

چه دریاچه ای بودنگاهتو من نمی دانستم تا کجاهاهمراه خنده اتدر آن پارو خواهم زد.

متن بیو دریا

دریا نام دیگر چشم های توستجان کندن در اعماق آبشکل پر تشنج بیقراری منای ریشه شیرین درد ای سهم نداشته من از تمام خوشبختیکه دست هایم جز به آغوش کشیدن حسرت توبر ماهیچه های گرم هیچ خواهشی گشوده نمی شوددر این سرگردانیِ همچون جنازه ای بر آب هزار بار هم که تکه پاره شومدوباره می خواهمت من آن فانوس های چشمک زن دور و نزدیک را هیچ می بینمتو هم این زورق های عیاش پسند تفریحی را هیچ ببینهیچ هیچ هیچ و به این فکر کن که یک قایق سرگردان کاغذیجز فرو رفتن در ورطه آبی تو مگر سرنوشت دیگری هم دارد؟“فرنگیس شنتیا”

متن بیو دریا

دلتنگیرودی نیست که به دریا بریزد!دلتنگیماهی کوچکی ستکه برکه اش رااز چهار طرفسنگچین کرده باشند…!

متن خاص برای بیو دریا

برای ماهیبا سه ثانیه حافظهتُنگ و دریا یکی ست!دست من و شما درد نکندکه دل ِ تنگ آدم ها رابا یک عمر حافظهتوی تُنگ می اندازیمو برای ماهی ها دل می سوزانیم

متن بیو دریایی

متن خاص برای بیو دریا

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیو درباره دریا

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریایی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیو دریا

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

متن بیو درباره دریا

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیو درباره دریا

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیو دریا

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن بیو دریایی

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیو دریایی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیو دریا

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو دریا

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیو دریا

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن خاص برای بیو دریا

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو دریا

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیو درباره دریا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیو دریایی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیو دریایی

متن خاص برای بیو دریا

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیو درباره دریا

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو دریایی

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن بیو دریایی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن خاص برای بیو دریا

من همینم که هستم

متن خاص برای بیو دریا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیو درباره دریا

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیو دریایی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریایی

متن خاص برای بیو دریا

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو دریا

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیو درباره دریا

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو درباره دریا

متن خاص برای بیو دریا

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو درباره دریا

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیو دریایی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو دریا

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیو درباره دریا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن خاص برای بیو دریا

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن بیو دریا

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن خاص برای بیو دریا

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن بیو دریایی

متن بیو درباره دریا

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیو دریا

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو دریایی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو درباره دریا

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیو درباره دریا

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو دریا

متن بیو درباره دریا

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیو دریا

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو درباره دریا

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیو دریایی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن خاص برای بیو دریا

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیو دریا

متن بیو درباره دریا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیو دریایی

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیو دریایی

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیو درباره دریا

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن بیو درباره دریا

متن بیو دریا

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو دریایی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن خاص برای بیو دریا

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیو درباره دریا

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن بیو دریایی

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن خاص برای بیو دریا

متن بیو دریایی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیو دریایی

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیو دریایی

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن خاص برای بیو دریا

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیو دریا

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن بیو درباره دریا

متن بیو درباره دریا

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن خاص برای بیو دریا

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن بیو دریا

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیو درباره دریا

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن بیو دریا

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیو دریا

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیو دریا

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن بیو دریا

متن بیو دریا

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیو دریا

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیو دریا

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن بیو درباره دریا

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن بیو دریا

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیو درباره دریا

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیو درباره دریا

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیو درباره دریا

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیو دریایی

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن بیو دریا

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیو دریایی

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن خاص برای بیو دریا

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیو دریا

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن خاص برای بیو دریا

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیو دریایی

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن بیو درباره دریا

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو دریایی

متن خاص برای بیو دریا

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن خاص برای بیو دریا

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن خاص برای بیو دریا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن خاص برای بیو دریا

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن خاص برای بیو دریا

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو درباره دریا

متن خاص برای بیو دریا

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن خاص برای بیو دریا

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیو درباره دریا

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن خاص برای بیو دریا

ای فلک تا کی کلک….

متن خاص برای بیو دریا

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیو دریایی

متن بیو درباره دریا

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیو دریایی

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیو درباره دریا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن خاص برای بیو دریا

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیو درباره دریا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن بیو دریایی

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن بیو دریا

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو دریایی

متن بیو دریا

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن خاص برای بیو دریا

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن بیو دریایی

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن بیو درباره دریا

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیو درباره دریا

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیو دریایی

متن بیو دریایی

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن خاص برای بیو دریا

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن بیو درباره دریا

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیو درباره دریا

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیو دریا

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن بیو دریا

متن بیو دریا

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیو درباره دریا

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن بیو دریا

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن بیو دریا

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیو درباره دریا

متن بیو درباره دریا

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن بیو دریا

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن خاص برای بیو دریا

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن بیو دریا

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن بیو دریایی

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن بیو درباره دریا

متن بیو دریایی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن بیو دریا

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیو درباره دریا

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن بیو دریا

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیو دریا

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیو دریایی

متن بیو دریایی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو درباره دریا

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن خاص برای بیو دریا

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن خاص برای بیو دریا

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن بیو دریایی

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن بیو درباره دریا

متن بیو درباره دریا

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن بیو دریا

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن بیو درباره دریا

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن بیو دریایی

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن بیو دریایی

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن خاص برای بیو دریا

متن بیو دریایی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن خاص برای بیو دریا

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیو درباره دریا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن خاص برای بیو دریا

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن خاص برای بیو دریا

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن بیو درباره دریا

متن بیو درباره دریا

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن خاص برای بیو دریا

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن بیو دریا

از خوشبختی یه چیزایی هممون‌ شنیدیم‌ ولی ندیدیم 😹🖕🏿

متن بیو دریا

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن خاص برای بیو دریا

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن بیو دریایی

متن بیو درباره دریا

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیو درباره دریا

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن بیو دریا

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن بیو دریا

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن بیو دریایی

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن بیو درباره دریا

متن بیو دریا

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن بیو دریایی

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن بیو دریا

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو دریایی

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن خاص برای بیو دریا

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن بیو دریا

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن بیو دریایی

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن بیو درباره دریا

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن بیو دریایی

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیو دریا

متن بیو دریا

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن خاص برای بیو دریا

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن بیو دریا

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن خاص برای بیو دریا

متن بیو دریا

❤♾I need you for life

متن خاص برای بیو دریا

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن بیو دریا

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن بیو دریایی

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن بیو دریا

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن خاص برای بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن خاص برای بیو دریا

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن بیو دریایی

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن بیو دریا

متن بیو دریایی

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن بیو دریا

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن خاص برای بیو دریا

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیو دریا

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن بیو دریا

متن خاص برای بیو دریا

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو درباره دریا

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن بیو درباره دریا

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن بیو دریا

وَ مَن دَر هَوایِ تو دُنیا را خواهَم گَشت⁦ 💕💑🌍🌌

متن بیو دریایی

سَرمَستِ‌مُجتَبے‌و‌ثَناگوےِ‌عَسڪَرے
مازیرِپرچمِ‌دوحَسَن‌سینہ‌میزَنیم

# امام حسن عسکری # متفرقه

متن خاص برای بیو دریا

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن خاص برای بیو دریا

‏از همون وقتی که مردان آهنين دیگه پخش نشد شور و شوق از عید رفت…
# عید

متن بیو دریایی

گفته بودی که بعد سربازیم … گفته بودی به پام می مانی قاصدک باز دست پر برگشت گفت این روزها پریشانی .. گفت این روزها دلت خوش نیست به من و شعرهای دیروزم گفت درگیر شاملو شدی و تازگی ها فروغ می خوانی ماه بانوی من ! خدا نکند بروی و مرا برنجانی با تنش های رفتنت نکند تن این ارگ را بلرزانی ؟؟ نیمه شب های پادگان گاهی به سرم میزند فرار کنم .. به سرم میزند فرار کنم … به سرم میزند … نمیدانی ! # سرباز

متن بیو دریا

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

آسمون شهر من خدا نداشت…🙃🤘

متن خاص برای بیو دریا

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیو دریا

همه چی درست میشه, دقیقا ۳۲ ام این ماه ساعت ۲۵…

متن بیو دریا

گره به سبزه سست است؛
تو را سخت
در سینه ام کاشتم.

13 بدرت مبارک 🙂
# طبیعت

متن خاص برای بیو دریا

تنهايى
لباس نوئى ست
كه از بهار پيش
به هواى آمدنت
توى كُمُد
دست نخورده مانده…
# عید

متن بیو دریایی

شاخ واسه اوسکلاس
مشتی باش…

متن خاص برای بیو دریا

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن بیو درباره دریا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیو دریایی

چشمای کورتو باز کن ببین چقد میخوامت :")

متن بیو درباره دریا

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن بیو درباره دریا

اسکار بدترین ویژگی اخلاقی میرسه به نمک نشناسی!

متن خاص برای بیو دریا

شب قدری ، شبی است که قرآن نازل شده و طبق اعتقاد مسلمین، این شب با نعمت و رحمت فراوان خدا فرا میرسد ، گناهان آمرزیده شده و دعاها پذیرفته می شود

شب قدر # متفرقه

متن بیو دریا

اگه حقیقتو بگی مجبور نیستی که همه چیزو به خاطر بسپاری

متن بیو دریایی

خطرناك ترين خوردنى دنيا گول ظاهر آدماس

متن بیو درباره دریا

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیو درباره دریا

محو چشمانِ تو بودم…
که به دام افتادم!

متن بیو دریا

واسه تولد تو باید دنیا رو آورد
ستاره رو سرت ریخت
تو رو تا آسمون برد
خواهری تولدت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن بیو درباره دریا

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن خاص برای بیو دریا

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیو دریا

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت…

متن بیو درباره دریا

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیو دریایی

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو درباره دریا

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن بیو دریایی

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو دریایی

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن بیو درباره دریا

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیو درباره دریا

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیو درباره دریا

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیو دریا

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن خاص برای بیو دریا

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن خاص برای بیو دریا

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیو درباره دریا

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیو دریا

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیو درباره دریا

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیو دریا

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو دریایی

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن خاص برای بیو دریا

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیو دریایی

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن بیو درباره دریا

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیو دریا

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیو درباره دریا

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیو دریا

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیو دریایی

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو دریایی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیو دریا

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو درباره دریا

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیو دریا

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن خاص برای بیو دریا

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیو دریایی

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن خاص برای بیو دریا

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن بیو درباره دریا

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن خاص برای بیو دریا

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیو دریا

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن خاص برای بیو دریا

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن خاص برای بیو دریا

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیو دریایی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن بیو درباره دریا

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیو درباره دریا

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن خاص برای بیو دریا

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن بیو دریا

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیو درباره دریا

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیو دریایی

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو دریایی

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیو دریایی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن خاص برای بیو دریا

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن خاص برای بیو دریا

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن بیو دریایی

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیو دریا

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن بیو دریایی

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن خاص برای بیو دریا

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن خاص برای بیو دریا

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو دریایی

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیو دریایی

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن خاص برای بیو دریا

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن بیو دریایی

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن خاص برای بیو دریا

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیو درباره دریا

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن بیو دریا

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیو درباره دریا

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو درباره دریا

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن بیو دریایی

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیو دریا

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن خاص برای بیو دریا

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیو دریایی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیو دریا

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن بیو دریایی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیو دریایی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیو درباره دریا

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن بیو دریا

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیو درباره دریا

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیو درباره دریا

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن خاص برای بیو دریا

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیو دریا

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیو دریایی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو دریایی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیو درباره دریا

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیو درباره دریا

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیو دریایی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیو دریا

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن بیو دریایی

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن بیو دریایی

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن خاص برای بیو دریا

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیو درباره دریا

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیو درباره دریا

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن بیو درباره دریا

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیو دریایی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن خاص برای بیو دریا

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو دریایی

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو درباره دریا

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن خاص برای بیو دریا

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیو دریا

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن خاص برای بیو دریا

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن خاص برای بیو دریا

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیو دریا

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن خاص برای بیو دریا

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیو درباره دریا

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن خاص برای بیو دریا

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو درباره دریا

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو دریایی

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن بیو دریایی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیو دریا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن خاص برای بیو دریا

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیو دریایی

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیو درباره دریا

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن خاص برای بیو دریا

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن خاص برای بیو دریا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن بیو دریایی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو دریا

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن بیو دریایی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن خاص برای بیو دریا

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن بیو درباره دریا

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو دریا

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو درباره دریا

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیو دریایی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیو دریایی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیو دریایی

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو دریا

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیو دریایی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو دریایی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیو دریایی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو درباره دریا

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو دریا

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیو دریا

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو دریا

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیو دریا

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو دریایی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیو دریا

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن خاص برای بیو دریا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو درباره دریا

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیو دریایی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیو دریایی

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیو درباره دریا

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن خاص برای بیو دریا

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو درباره دریا

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن بیو دریایی

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن خاص برای بیو دریا

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیو دریا

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو درباره دریا

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن خاص برای بیو دریا

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیو دریا

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو درباره دریا

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیو دریا

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن خاص برای بیو دریا

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو دریایی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن بیو دریا

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن خاص برای بیو دریا

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن خاص برای بیو دریا

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن خاص برای بیو دریا

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن خاص برای بیو دریا

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو درباره دریا

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن بیو درباره دریا

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیو دریایی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن بیو دریا

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیو دریا

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیو دریا

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیو درباره دریا

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو دریایی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیو درباره دریا

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو درباره دریا

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو دریایی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن خاص برای بیو دریا

مثل ساحل آرام باشتا مثل تلاطم بی‌قرارت باشندمثل ساحل باشوقتی کسی روی دلتان خط خطی می‌کندو یا چیزی حک می‌کند که ناراحت می‌شویدموجی از خوبی بفرستید و همه چیز را پاک کنیدشما ساحل آرامش شوید

متن بیو دریایی

مرا بپوش از چشم‌های بی‌پروامرا غرق کن در تلاطم آغوشتآن چنان که از توبه هیچ ساحلی نرسم

متن بیو دریا

مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا رافراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را« فاضل نظری »

متن بیو دریایی

شمال و غروب و معمای تو
کدوم روز خوب تماشای تو
امان از نم جاده و بغض من
می بارم برای سبک تر شدن
کدوم ساحل دنج پهلو تو
بشینم پی ردی از بوی تو
صدف تا صدف اوج غم با منه
دل تنگمو صخره پس میزنه

متن بیو دریایی

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگرمگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر« فاضل نظری »

متن خاص برای بیو دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو درباره دریا

تو مثل چشم دریا عاشقی و پاک و بارانیو من یک تکه از دریا؛ ولی نمناک و طوفانی

متن بیو درباره دریا

کاش میدانستی برای داشتنتدلی را به دریا زدمکه از آب واهمه داشت

متن بیو درباره دریا

کجایی ساحل آرامش دریای طوفانیپریشان بودم ای دریا تو را طوفان صدا کردم

متن بیو دریایی

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن خاص برای بیو دریا

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟اقیانوسدریابارانفکر کن اگه همشو بخوایبا قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟به همون اندازه دوستت دارم

متن بیو درباره دریا

گفتی نمی‌خواهی که دریا را بلد باشیاما تو باید خانه ما را بلد باشی

متن بیو دریایی

اول دریا، آرام بودو شب ها راه نمی رفتتا تو هوای شهر به سرت زدحالا هزار سال استدریا گیجهی می رودهی بر می گردد..

متن خاص برای بیو دریا

به تمنای تو دریا شده‌ام، گرچه یکیستسهم یک کاسه آب و دل دریا از ماه

متن بیو دریا

بیمار:میدونی کی توی دریا غرق میشه؟دکتر هاوس:معلومه،اونی که شنا بلد نیست.بیمار:برعکس،اونی که شنا بلدهغرق میشه؛اونی که شنا بلد نیست توی دریا نمیره.

متن بیو درباره دریا

تو گفته بودی می‌کشد دریا به هر سویتمن گفته بودم با توام! پارو به پارویت

متن بیو دریایی

حکایت من…حکایت کسی بودکه عاشق دریا بوداما قایق نداشت

متن بیو دریا

عشق می‌گفت به دریا بزنم قلبم راعشق پیروز شد و عقل مرا دل دزدید

متن بیو دریا

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن خاص برای بیو دریا

دل به دریا می‌زنم من، دل به دریا می‌زنی؟تا توکل بر هر آنچه پیش آید کنیم

متن خاص برای بیو دریا

وقتی دلت گرفته باشه …تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …باز هم دل تو بارانیست …خیس تراز دریا خراب تر از امواج

متن خاص برای بیو دریا

من و تو ساحل و دریای همیم اما نه!ساحل این قدر که در فاصله با دریا نیست

متن بیو درباره دریا

آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند ، اینجا هیچکس شبیه تو نیست
دلم که تنگ می شود برایت ، کنار آتش می نشینم و دریا میکشم و به درختان فکر می کنم

متن بیو درباره دریا

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباستآنجا که باید دل به دریا زد همین جاست

متن بیو دریایی

میدونی دریا چرا دریا شد؟
به خاطر موجاش اگه موج نداش هیچ وقت دریا نمی شد،
من یه دریام و تو موجهای منی

متن خاص برای بیو دریا

لاک پشت های کوچکی کهتازه به دنیا امده اند را دیده ای؟بی اختیار به سمت دریا می روند…این گـونه دوستت دارم بی اختیــــآر

متن خاص برای بیو دریا

هفت دریا را برایت غرق خون آورده‌امآسمان را پیش پایت سرنگون آورده‌امنام زیبایت زبانم را چنان در بند خواستکز زبونی واژه ها را واژگون آورده‌امگفته بودی دل بیاور تا تو را باور کنمگفته بودی دل، ولی دریای خون آورده‌امهرچه می بینی همینم، بیش از این از من مخواهصورت بیرونی‌ام را از درون آورده‌امدر میان شعر من دنبال غم‌هایت مگردمن غم خود را از اعماق قرون آورده‌امتحفه ای در کوله بارم نیست، بگشا و ببینسالها صحرانشین بودم، جنون آورده‌ام!« محمدرضا طاهری »

متن بیو درباره دریا

عشق با این همه نیرنگ عواقب داردجدل آینه و سنگ عواقب داردرود بی تاب برای لب دریاست ولیجاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

متن خاص برای بیو دریا

مد چشمت بی شتابم می کند
موج این دریا حبابم می کند
باز لبخند تو می گوید بیا
باز می آیم ، جوابم می کند
مانده ام سر گشته در یک انتظار
تا غمت کی انتخابم می کند

متن خاص برای بیو دریا

هر لحظه زیبا می‌شوی هم‌رنگ دریا می‌شویافکار بی‌اندیشه را در دیده جویا می‌شوی

متن خاص برای بیو دریا

گوهر اشکم نگر از رشک عشقوز صفا و موج آن دریا مپرس« مولانا »

متن بیو دریایی

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوریبرآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را« سعدی »

متن بیو دریایی

در قایق سرگشته این ماه هلالیمن هستم و یاد تو و دریای خیالیلین گوشه همان گوشه و این میز همان میزجای لب تو مانده بر این ساغر خالی

متن بیو درباره دریا

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشقکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی« حافظ »

متن بیو درباره دریا

نیست پروا تلخ‌کامان را ز تلخی‌های عشقآب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

متن بیو دریا

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنمو اندر این کار دل خویش به دریا فکنماز دل تنگ گنهکار برآرم آهیکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنممایه خوشدلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاستمی‌کنم جهد که که خود را مگر آنجا فکنمبگشا بند قبا ای مه خورشید کلاهتا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم« حافظ »

متن خاص برای بیو دریا

این ساحل خسته را تو پیدا کردیاین موج نشسته را تو برپا کردیمن خامش و خسته خفته بودم ای عشقمرداب دل مرا تو دریا کردی

متن خاص برای بیو دریا

صدای موجت ای دریا برایم شعر زیبایی استپر از راز و پر از لذت همانند معمایی استصدف می‌ریزی از خوبی به روی ساحلت هر روزو بوی تازه می‌گیرد از این خوبی دلت هر روزدر آغوش تو ماهی‌ها تمام لحظه‌ها شادندبه زیر آب و روی آب همیشه شاد و آزادندپرستوهای دریایی که خیلی عاشق موجندنشسته گاه بر ساحل و گاهی نیز در اوجندتو ای دریا برای ما بخوان شعر قشنگت رابه روی ماسه جاری کن صدای رنگ رنگت را

متن بیو درباره دریا

حالا که برای میسر گشتهبگذر دگر از حال من سرگشتهتو منظره قشنگ ساحل اماهر موج که سمتت آمده برگشته

متن خاص برای بیو دریا

حالا دیگر دریا میدانذ چقدر دوستت دارم…بس که نامت را درگوش صدف‌هایش خوانده‌ام« محمد شیرین‌زاده »

متن بیو دریا

از تو دور شدم… مثل ابر از دریااما هرجا رفتم باریدم

متن بیو درباره دریا

فانوس این خانه عاشقانه می‌سوزد… گردباد هم که باشی خاموش نخواهم شددریا با جذر می‌رود که با مد بازگرددیا جذر باش یا مداین کشتی شکسته باید به ساحل برسد.

متن بیو درباره دریا

نم باران، لب دریاغم تو، تنگ غروبدل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی

متن خاص برای بیو دریا

شبیه ساحل آغوش باز کنتا خیال دریا بودن کنم

متن بیو دریایی

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن خاص برای بیو دریا

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن خاص برای بیو دریا

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

متن خاص برای بیو دریا

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیو دریا

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیو دریا

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن خاص برای بیو دریا

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

متن بیو دریا

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

متن بیو دریا

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیو درباره دریا

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو درباره دریا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیو دریا

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیو دریا

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

متن خاص برای بیو دریا

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیو دریا

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

متن بیو دریایی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو دریا

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن بیو دریا

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیو دریایی

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن خاص برای بیو دریا

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیو دریایی

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن بیو درباره دریا

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

متن بیو دریا

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن بیو دریا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن بیو دریا

الله ام نامت آرامش جان من است

متن بیو درباره دریا

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن بیو دریا

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

متن بیو دریایی

خدایا مُح 👑A۲تم

متن خاص برای بیو دریا

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیو دریا

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

متن بیو دریایی

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

متن بیو دریایی

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیو دریا

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن خاص برای بیو دریا

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن خاص برای بیو دریا

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

متن بیو درباره دریا

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن خاص برای بیو دریا

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیو دریا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن بیو درباره دریا

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن بیو دریا

خدا در ❤ من است …

متن خاص برای بیو دریا

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیو دریا

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن خاص برای بیو دریا

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

متن بیو درباره دریا

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن خاص برای بیو دریا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن بیو دریایی

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن بیو درباره دریا

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن بیو درباره دریا

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن بیو دریایی

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

متن بیو دریا

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

متن خاص برای بیو دریا

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن بیو دریا

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیو درباره دریا

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن بیو دریا

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن بیو درباره دریا

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیو دریایی

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن بیو دریایی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن خاص برای بیو دریا

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیو دریایی

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن خاص برای بیو دریا

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن بیو دریا

تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریاتویی دریا منم ماهی چنان دارم که می خواهی
بکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده ام تنها

متن بیو دریایی

دریا را استشمام کن و آسمان را حس کن. به روح و جانت اجازه ی پرواز بده. – ون موریسون

متن بیو دریا

“برای من ، دریا یک معجزه مداوم است. ماهی هایی که شنا می کنند – صخره ها – حرکت امواج – کشتی ها ، با افرادی که در آنها هستند ، چه معجزات عجیبی وجود دارد؟ ” – والت ویتمن

متن بیو دریایی

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند،و بعضی ها که لیاقت تو ندارند غرق شون

متن بیو دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو درباره دریا

مثل ساحل آرام باشتا دیگران مثل دریا ، بی قرارت باشند

متن بیو درباره دریا

رود راهی شد به دریا،کوه با اندوه گفت:
می روی اما بدان دریا زمن پایین تر است

متن خاص برای بیو دریا

آب را در بطری ها خلاصه کردیم! هوا را در کپسول های اکسیژن، جنگل را در چند گلدان خانه، و دریا هم که در وهم ِ آکواریوم جا شد! ما زیبایی را نشستیم روی مبل تا از تلوزیون تماشا کنیم و حالا… نگران همه چیزهای اندکمانیم که در حال اتمام است!

متن خاص برای بیو دریا

کاش میدانستی برای داشتنتدلی را به دریا زدمکه از آب واهمه داشت

متن بیو دریا

حکایت من…حکایت کسی بودکه عاشق دریا بوداما قایق نداشت

متن بیو دریا

در نمک باید راز عجیبی نهفته باشدهم در اشک های ماستهم در دریا

متن بیو دریا

اشتباه می کنند
بعضی ها
که اشتباه نمی کنند !
باید راه افتاد …
مثل رودها که بعضی به دریا می رسند،
بعضی هم به دریا نمی رسند
رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد

متن بیو درباره دریا

اگــه کــســیـــــو دیـدن کـه بـهـتـون گـفـت :خـــوشـگــلیــــن.
.
.
.
.
.یـا داره خَــرتـــون می کنه یا مـــــــنـــــــو ندیده :-/با منم اصلا بحت نکنیداز سقف مقفم خبری نیست ما تو دریا زندگی می کنیم !!

متن خاص برای بیو دریا

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن بیو دریایی

هــوای تو را میــخواهم در این حال دلتنــگیامــواجــی از یاد تــو را میــــخــواهـــمدر دریای خاطره های به یادماندنیمیخوانمت تا دلم آرام بماند

متن بیو دریا

تا ته قصه چ پیدا و چ پنهون باتوام..
زیر اوار مصیبت یا ک بارون با توام..
دل ب دریا زدم و کاری ب دنیا ندارم..
تو سکوت سنگین دنیا غزل خون باتوام..
هرچی تنها تر بشی دنیا تورو کم تر میخواد..
خودت اونوقت میبینی چقدر فراوون با توام

متن بیو دریا

بچه های فقیر فقط در زنگ انشاتعطیلات را به کنار دریا می روند !

متن بیو دریایی

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا امده اند را دیده ای؟بی اختیار به سمت دریا می روند…این گـونه دوستت دارم بی اختیــــآر

متن بیو دریا

از “من”تا“تو”
…هفت آسماندریاست

متن بیو درباره دریا

شاید عظمت قلب ها را با دریا مثال بزنند…
اما من دوست دارم تو را به ترنم صبحگاهی مثال بزنم…
چون در هوای تو نفس کشیدن عجیب بوی بهشت می دهد

متن بیو دریایی

عشق با این همه نیرنگ عواقب داردجَدَلِ آینه و سنگ عواقب داردرود بی تاب برای لب دریاست ولی …جاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

متن خاص برای بیو دریا

وقتی دلت گرفته باشه …تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …باز هم دل تو بارانیست …خیس تراز دریا خراب تر از امواج

متن بیو دریایی

شمال و غروب و معمای تو
کدوم روز خوب تماشای تو
امان از نم جاده و بغض من
می بارم برای سبک تر شدن
کدوم ساحل دنج پهلو تو
بشینم پی ردی از بوی تو
صدف تا صدف اوج غم با منه
دل تنگمو صخره پس میزنه

متن بیو درباره دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو دریا

کاش میدانستی برای داشتنتدلی را به دریا زدمکه از آب واهمه داشت

متن بیو دریا

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن بیو دریا

بیمار:میدونی کی توی دریا غرق میشه؟دکتر هاوس:معلومه،اونی که شنا بلد نیست.بیمار:برعکس،اونی که شنا بلدهغرق میشه؛اونی که شنا بلد نیست توی دریا نمیره.

متن بیو دریا

اول دریا، آرام بودو شب ها راه نمی رفتتا تو هوای شهر به سرت زدحالا هزار سال استدریا گیجهی می رودهی بر می گردد..

متن بیو دریا

حکایت من…حکایت کسی بودکه عاشق دریا بوداما قایق نداشت

متن خاص برای بیو دریا

اگر سختم، اگر دشوار
اگر سیل مصیبت بار
اگر تلخم ،اگر بیمار
منم از عشق تو بسیار
من آن هم خون و هم گریه
که بغضش را به دریا داد
که از اوج پریدن ها
بر این ویرانه ها افتاد

متن خاص برای بیو دریا

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن بیو دریایی

هزاران قطره را دریا کن ای دوست!
همه اجزاء را یکجا کن ای دوست!
گناه توست،کثرت آفرینی
تو مسئول خطای اینچنینی

متن خاص برای بیو دریا

وقتی دلت گرفته باشه …تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …باز هم دل تو بارانیست …خیس تراز دریا خراب تر از امواج

متن بیو درباره دریا

آب درون ظرف، شفاف است؛ آب دریا اما تیره. حقیقت های کوچک کلماتی شفاف دارند، حقایق بزرگ اما سکوتی عظیم

متن بیو دریا

آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند ، اینجا هیچکس شبیه تو نیست
دلم که تنگ می شود برایت ، کنار آتش می نشینم و دریا میکشم و به درختان فکر می کنم

متن بیو دریایی

میدونی دریا چرا دریا شد؟
به خاطر موجاش اگه موج نداش هیچ وقت دریا نمی شد،
من یه دریام و تو موجهای منی

متن بیو دریایی

مد چشمت بی شتابم می کند
موج این دریا حبابم می کند
باز لبخند تو می گوید بیا
باز می آیم ، جوابم می کند
مانده ام سر گشته در یک انتظار
تا غمت کی انتخابم می کند

متن بیو دریا

اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی سینه او را صفایی
وگر خورشید هم عاشق نبودی، نبودی در جمال او ضیایی
زمین و کوه اگر نه عاشق اندی، نرستی از دل هر دو گیاهی
اگر دریا ز عشق آگه نبودی، قراری داشتی آخر به جایی

متن خاص برای بیو دریا

وداع آخرم با تو، وداعم با نفس هامه
ببین نزدیکه ویرون شم، رفیقم قلب تنهامه
یه دریا تو چشام دارم،شبم لبریز بارونه
بدون تو کسی جز من، کنار من نمیمونه

متن بیو دریا

میدونی چرا. دریا خیلی بامعرفته؟ چون اگه یه بار از ساحلش عبورکنی. تاآخرعمر با موجهاش جای پاهاتو می بوسه… دریاتم به خدا

متن بیو دریا

دل من یه روز به دریا زد و رفت
پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودن
خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

متن بیو دریا

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیو درباره دریا

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …
# ادبی # دلتنگی

متن خاص برای بیو دریا

همونجا که توی اوج خنده یهو دلت میگیره همونجا دیگه خوب نمیشی هیچ وقت 🙂 # خسته

متن بیو درباره دریا

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›
# ادبی # انگیزشی

متن بیو دریایی

خوشبختی لم داده بر روی منحنیِ کوچکِ لبخندت:)دریغ نکن🌱🌸✨ # ادبی # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 
# یلدا

متن بیو درباره دریا

آرامش همیشه زیباست # آرامش

متن بیو دریا

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن بیو دریایی

گاهي باید حستو فراموش كني و لياقتتو به یاد بياري.
# حقیقت

متن خاص برای بیو دریا

خدایا شکرت
برای همه چیزایی که گرفتی و بهترشو دادی..! 🙂 # خدا # ادبی

متن خاص برای بیو دریا

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن بیو درباره دریا

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂 # مغرور

متن بیو درباره دریا

تا زمانۍکه یکۍتو اسمآن هست کہِ
از من مراقبت کنہِ،هیچکس رو زمین
نیـس کہِ بتونه منو ناراحت کنہ!(:💕 # خدا

متن خاص برای بیو دریا

+گمانی را که به رحمتت دارم نومید مکن🌱✨
# خدا # انگیزشی

متن بیو دریایی

✨قشنگ تــریــــــن ،،،
🕊قرض الحسنه واریز همیشگی
✨” لـبـخـنـد “😍
🕊به حساب دیگران است
✨جالبه بدونید …
🕊سود سپرده ش بیشتر از
✨واریزیه….🤍⚘🌱

🕊زندگیتون پراز لبخندهای شیرین🥰
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎ # ادبی # زندگی # شاد

متن بیو دریا

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید! # زندگی # طبیعت

متن بیو درباره دریا

¥ زندگی ذره‌ی کاهی‌است که کوهش کردیم🍀¥
# ادبی # زندگی

متن خاص برای بیو دریا

اگر از تاریکی غار بترسی،نمیتونی خفاش شب بشی! # انگیزشی # ادبی

متن بیو دریا

مهم نیست چند وقت با همیم
مهم اینه که…!
با هم شادیم کنار هم آرومیم《🦋🌸》 # دوستت دارم # همسر

متن خاص برای بیو دریا

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨ # انگیزشی

متن بیو دریا

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه

هیچ کس آدم حسابت نمیکنه 🙂
# خسته

متن بیو دریا

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!
# نامردی

متن بیو دریا

رویاها بی دلیل نمیمیرن حتما یه قاتلی دارن 🙂 # حقیقت

متن بیو دریایی

یک روزهایی را باید اختصاص داد به بی خیالی…
نه به دغدغه ای فکر کرد
نه غصه ای خورد
نه نگرانِ چیزی بود.
یک روزهایی را باید از تویِ تقویمِ دنیا بیرون کشید
و برایِ خود زندگی کرد••• # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

مثلِ مویت حرفِ مردم را رها کن پشتِ گوش…
# حقیقت

متن بیو دریایی

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن بیو دریا

انتقام توی برنامه های من نیست.
تو خودت خودتو به گند می‌کشی .
# کارما # لاتی

متن بیو دریایی

نباید یادت بره که خیلیا دشمنِتَن، فقط زورِشون نرسیده دوستِت موندن…
# لاتی

متن خاص برای بیو دریا

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن خاص برای بیو دریا

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیو دریا

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیو دریایی

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیو دریایی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو درباره دریا

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو دریا

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو دریا

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو دریایی

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیو درباره دریا

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن خاص برای بیو دریا

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیو درباره دریا

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیو دریا

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیو دریایی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیو دریا

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیو دریایی

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن خاص برای بیو دریا

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیو درباره دریا

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیو درباره دریا

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن خاص برای بیو دریا

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن خاص برای بیو دریا

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیو دریا

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن خاص برای بیو دریا

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیو دریایی

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن خاص برای بیو دریا

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیو دریا

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیو درباره دریا

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیو دریایی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیو دریایی

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیو درباره دریا

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیو درباره دریا

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیو دریایی

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیو دریا

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن خاص برای بیو دریا

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیو دریا

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیو دریا

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیو دریایی

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیو دریا

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیو دریایی

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن خاص برای بیو دریا

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیو دریا

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن خاص برای بیو دریا

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیو دریایی

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیو دریا

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیو دریایی

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیو درباره دریا

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیو دریا

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیو درباره دریا

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیو دریا

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیو دریایی

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیو دریایی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو درباره دریا

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیو درباره دریا

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیو دریایی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیو درباره دریا

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن بیو درباره دریا

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیو دریایی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو دریایی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو دریا

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن خاص برای بیو دریا

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیو دریایی

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن خاص برای بیو دریا

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیو درباره دریا

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیو دریایی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن خاص برای بیو دریا

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیو درباره دریا

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیو درباره دریا

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن خاص برای بیو دریا

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیو دریایی

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیو دریایی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیو دریایی

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیو دریا

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن خاص برای بیو دریا

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیو درباره دریا

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیو دریا

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن خاص برای بیو دریا

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیو دریا

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیو دریایی

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن خاص برای بیو دریا

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیو دریایی

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیو درباره دریا

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن خاص برای بیو دریا

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیو درباره دریا

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیو دریایی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن خاص برای بیو دریا

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیو درباره دریا

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیو دریایی

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیو درباره دریا

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیو دریایی

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیو دریایی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن خاص برای بیو دریا

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیو دریایی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیو دریا

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیو درباره دریا

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیو دریا

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن خاص برای بیو دریا

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیو دریا

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیو دریا

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیو درباره دریا

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیو درباره دریا

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیو درباره دریا

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو دریایی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن خاص برای بیو دریا

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیو دریایی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیو دریا

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن خاص برای بیو دریا

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیو درباره دریا

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیو درباره دریا

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیو دریایی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن خاص برای بیو دریا

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن خاص برای بیو دریا

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیو دریایی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن خاص برای بیو دریا

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن خاص برای بیو دریا

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیو درباره دریا

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیو دریا

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو دریایی

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیو دریا

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیو دریا

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیو دریایی

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیو درباره دریا

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن خاص برای بیو دریا

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیو دریا

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیو دریایی

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیو درباره دریا

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیو درباره دریا

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیو دریا

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیو دریایی

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیو دریایی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن خاص برای بیو دریا

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیو دریا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیو دریا

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن خاص برای بیو دریا

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیو دریایی

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیو دریایی

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو دریایی

مامان قشنگم تو قوت قلب منی برای بودن تو این دنیا

با تو همه ی سختی ها قابل تحمله

تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیو درباره دریا

مادر ای والاترین رویای عشق

مادر ای دلواپس فردای عشق

مادر ای غمخوار بی همتای من

اولین و آخرین معنای عشق

تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیو درباره دریا

امروز تولد اولین زنی هست که عاشقش شدم

تولد مادر عزیزتر از جانم که تا ابد و بی نهایت دوسش دارم

عشقم تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیو درباره دریا

عمه عزیزم
در سالروز تولدت برایت
قلبی مملو از عشق الهی
عمری با برکت و طولانی
و حالی خوش و بادوام آرزومندم.
# عمه جان تولدت مبارک # تبریک تولد

متن بیو دریا

عمه عزیزم
در سالروز تولدت برایت
قلبی مملو از عشق الهی
عمری با برکت و طولانی
و حالی خوش و بادوام آرزومندم.
# عمه جان تولدت مبارک # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

عمه عزیزم
امروز … (سن شخص مورد نظر) امین سالیست که دنیا طعم لبخند‌های دلنشین تو را می‌چشد.
تولدت مبارک‌ ای هدیه آسمانی
# تبریک تولد عمه # تبریک تولد

متن بیو دریا

عمه مهربونم، آرزو می کنم هر روزت بهتر از دیروز باشه و همیشه لبخند روی لبات نقش ببنده. آرزو می کنم کنار آدمایی باشی که قدر تو رو می دونن و دوستت دارن.
# تولدت مبارک عمه # تبریک تولد

متن خاص برای بیو دریا

خاله ی عزیز تولدتان را تبریک می گویم و از خداوند بهترین ها را برای شما می خواهم
امیدوارم زندگی تان پر از خوشی و موفقیت باشد…
# تبریک تولد خاله # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

خاله عزیزم شادی دوباره بودنت کنار ما وصف ناپذیره
امروز که تولد توست کنار هم شادتر و خوشبخت تر از روزهای دیگریم
همیشه باش بهترین هدیه ی خدا
میلات مبارک خاله
# تبریک تولد خاله # تبریک تولد

متن خاص برای بیو دریا

امروز آسمان آبی تر است و خورشید پر نورتر
و فکر می کنم میلادت بهانه ای ست برای این ها خاله ی زیبای من
# تولدت مبارک خاله # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

تبریک تولد برای مهربان ترین خاله ی دنیا
زنی که از او بسیار آموختم، و در کنارش تجربه های شگفت انگیزی را کسب کردم
تولدت مبارک عزیزم
# تبریک تولد خاله # تبریک تولد

متن خاص برای بیو دریا

از قشنگ ترین لحظه های زندگی
لحظات بودن کنار توست خاله ی مهربانم
و از شادترین روزهای زندگی برای من
روز به دنیا آمدن توست
# تولدت مبارک خاله عزیزم # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

امروز مثل هیچ روز دیگری نیست، امروز روز تولد عزیزیست که وجودش سرشار از مهر و شوق زیستن است
خاله ی خوب و مهربان من امروز روز با شکوه به دنیا آمدن توست، و زیبا روزیست
# تولدت مبارک خاله عزیزم # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

میموني تو قلبم تا هميشه! # دوستت دارم

متن بیو دریا

خوشبختی یعنی…

پیر شدن با ت دلبر🙃🖇♥️

♥️💍👫👑 # دوستت دارم # همسر

متن خاص برای بیو دریا

همیشه ازاون پاهایی پشت پامیخوری؛ که ازسر دلسوزی خودت نشستی بندکفش هایش رابستی.. # نامردی # حقیقت

متن بیو دریایی

تو تکیه گاه منی، هرساعت، هرلحظه، هرنفس…♥️🕊

# دوستت دارم

متن بیو دریایی

با‌ اَرزشــیٰ بَـرام چون قلبــم
میخ شُـده رو قلبت…💚

🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن خاص برای بیو دریا

فشار آرام دستانت را دوست دارم
وقتی که مردانگیت را
به رخ انگشتانم می کشی …💚
# دوستت دارم # همسر

متن بیو درباره دریا

باز شدنِ
چشمانم هر روز صبح
يعنى خدا دوست داشتنت را
تمديد كرده‌ قَدرَش را ميدانم …💚
صبح بخیر عشقم # صبح بخیر

متن بیو درباره دریا

از همہ توانت براے بهتر شدن استفادہ ڪن🧚🏻‍♀
حیفہ ڪہ امروزم همونے باشے ڪہ دیروز بودی🌱
# انگیزشی

متن بیو دریا

زندگے مملو از بالا و پایین است🧗🏻
رمزش آن است ڪہ در بالاها لذت ببریم🦋
و در پایینها ، شجاع و استوار باشیم😇
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیو درباره دریا

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن بیو درباره دریا

به ڪم قانع نباش، تو لایق بهترینایی!^-^
‌‌‌ # مغرور # انگیزشی

متن بیو درباره دریا

تنها دیوانِگی که آدما ازش لذت میبرن عشقه♥️🌱 # دوستت دارم

متن خاص برای بیو دریا

‏فرهنگ یعنی:

✍زباله هاى ذهنمان،
باورهاي پوسيده مان
و دردمنديهايمان را
به نسل بعد منتقل نکنیم … # انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

تنها تو میتوانی پایدار بمانی و بی شک بقیه از تو الهام و آرامش میگیرند پسر!

روزت مبارک.. # بامعرفت # پسرانه

متن بیو دریایی

هیچ‌وقت برای زندگی غصه نخور 🙂

زندگی فقط صحنه‌ایِ که ما تو اون نقش‌های زیادی بازی می‌کنیم.

چه مثبت، چه منفی… # ادبی # زندگی

متن بیو دریا

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیو دریایی

شرلوک هلمز : تو یه ویژگی بزرگ داری و آن سکوتت توئه، واتسون.
این تو را به عنوان یک همراه کاملا ارزشمند می کنه. # ادبی # حقیقت

متن خاص برای بیو دریا

روز تـولـد تـو بـهـتریـن روز دنـیـاسـت تـولـدت پـر تـکـرار داداش گـلـم عـمـرت قـشـنگ 💕🧿
# تولد برادر # تبریک تولد

متن بیو دریا

چِقَدِر غريبِه شُدي!
مَنم، مَنم، مَنه تُو:) # عشق یک طرفه # موسیقی

متن بیو درباره دریا

اگر به دنبال خوشحالی هستی…
درونت را جست و جو کن…
از تاریک ترین جای درونت یک نور امید است… # انگیزشی

متن بیو دریایی

اگه حرفی داری زودتر بزن چون دیر یا زود

هممون میمیریم:) # زندگی # ادبی

متن بیو درباره دریا

نمی تونی از این داستان ترسناک

انتظار یه پایان خوب داشته باشی! # زندگی # نامردی

متن بیو دریایی

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:) # ادبی

متن بیو دریایی

اي تماشایی ترین مخلوق در روی زمین !

آسمانی می‌شوم وقتی نگاهت میکنم!

تولدت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن بیو درباره دریا

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن بیو دریایی

دستانم تشنه دستان تو
شانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
عزیزم سالروز تولدت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن خاص برای بیو دریا

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست

با شکوه ترین روز دنیا تولد توست

پس برایم بمان

و بدان که عاشقانه دوستت دارم

تولدت مبارک زیبای من # تبریک تولد # همسر

متن بیو دریا

سالروز تولد قشنگت را

با رقص سفید برف ها

همچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمان

جشن می گیریم

و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم

تولدت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن خاص برای بیو دریا

اگرچه هر روز زندگی تو جذاب و فوق العادس اما می خوام تولدت رو به خاص ترین روز زندگیت تبدیل کنم
تولدت مبارک زیباترین همسر دنیا! # تبریک تولد # همسر

متن بیو درباره دریا

بی شک تو خاص ترین اتفاقی هستی که در زندگی ام رخ داده و حضورت در زندگی ام لذت و شوق فراوان به همراه دارد
تولدت مبارک به خوشگل ترین دختر دنیا! # تبریک تولد # همسر

متن بیو دریایی

قوی ترین کوه زندگیت
مغرورترین رفیق زندگیت
صبورترین صبور زندگیت
بعد پدر برادر بزرگتر
# تولدت مبارک بهترین برادرم # تبریک تولد

متن بیو دریا

اگر عالی بودن یک جرم بود
تو در بالای لیست افراد تحت تعقیب قرار می گرفتی
تولدت مبارک داداشی!
# تولدت مبارک داداش # تبریک تولد

متن بیو دریایی

بعد از خدا و بابا و مامان این تویی که می تونم
بهت تکیه کنم و روی کمک بدون چشم داشتت حساب کنم
# تولدت مبارک برادر مهربانم # تبریک تولد

متن بیو دریا

برادر عزیزم!
روز شکفتنت را مانند تمامی سال‌ های پیش از این با عشق و مهر تبریک می‌گویم و امیدوارم سال های سال خوش و خرم زندگی کنی
# تولدت مبارک برادر عزیزم # تبریک تولد

متن بیو درباره دریا

داشتن یه برادر بزرگتر مثل تو
درست مانند اینه که یه فرشته نگهبان همیشه مراقبم باشه
تولدت مبارک داداش گلم

# تولدت مبارک داداش # تبریک تولد

متن بیو دریا

تو همیشه برام بهترین برادر بودی
تو بزرگ ترین موهبت دوران بچگیم بودی
تولدت مبارک قهرمان
با آرزوی بهترین ها در این روز!
# تبریک تولد برادر عزیزم # تبریک تولد

متن خاص برای بیو دریا

متن کوتاه در مورد آرامش / بیو های آرامش زندگی و.. | تاو بیو

متن بیو دریایی

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن بیو دریایی

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن بیو درباره دریا

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن خاص برای بیو دریا

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیو دریایی

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

متن بیو دریا

« نیازمندِ آرامـش..! » # خسته # آرامش

متن بیو درباره دریا

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

متن خاص برای بیو دریا

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است… # آرامش # فرانسوی

متن بیو دریا

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★ # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃 # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن بیو درباره دریا

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌
# دوستت دارم # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

# دوستت دارم # بامعرفت # آرامش

متن بیو درباره دریا

وقتی نعمت هایی که خدا بهم داده رو میشمارم
تورو صد بار حساب میکنم
حــضــرت مــادر❤ # دوستت دارم # آرامش # مادر # ملکه

متن بیو دریایی

如果有一天我成为这个世界的画家,我会毫不悲伤地杀死这个世界 🌸:)

اگر روزی نقاش این جهان شوم ، این جهان را بدون غم و اندوه می کشم 🌸 🙂 # زندگی # آرامش # چینی

متن بیو دریا

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

# دوستت دارم # دلتنگی # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

     یه مَنـ∝ـبع آرامِش میخوام
     یِه نَوازِش،دِلگرمَی ، بَغـ∝ـل و بُوســـه 
     یه تــ∝ــو  !🕯💛📻🌿 
# دوستت دارم # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

الهی یک‌نفس عمیق از سر آسودگی .. # آرامش

متن بیو درباره دریا

🌹✨بعضی از آدم ها ساخته شدن واسه اینکه از کیلومتر ها بهت آرامش بدن♥️😍💯 # آرامش

متن خاص برای بیو دریا

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙 # خدا # آرامش

متن بیو درباره دریا

متن کوتاه غمگین عاشقانه/ مناسب بیو و کپشن و استوری غمگین عاشقانه | تاو بیو

متن بیو درباره دریا

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن بیو دریا

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن بیو دریایی

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن بیو دریا

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن بیو درباره دریا

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن خاص برای بیو دریا

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن بیو دریا

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن بیو دریایی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن خاص برای بیو دریا

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن بیو دریایی

‏تو هیچوقت نبودی،
من چرا همیشه میترسیدم که از دستت بدم . .(:🖤 # عشق یک طرفه # حقیقت

متن خاص برای بیو دریا

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیو درباره دریا

از من متنفر باش
ولی
یکی دیگه رو بغل
نکن….:)
# دوستت دارم # خجالتی

متن خاص برای بیو دریا

دوست دارم اون روزی که میای …
من جلو پات خوابیده باشم ، رو به قبله …🖤🪦🕸
# خودکشی # خسته

متن بیو درباره دریا

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن بیو درباره دریا

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن بیو دریایی

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو درباره دریا

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن خاص برای بیو دریا

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو دریایی

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیو دریایی

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن خاص برای بیو دریا

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو دریایی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن خاص برای بیو دریا

ک‍‌اش اون‍‌ای‍‌ی ک‍‌‍ہ ق‍‌رار ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌‍‌ال م‍‌‍‌ا ب‍‌اش‍‌ن ه‍‌ی‍‌چوق‍‌ت وارد زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ون ن‍‌ش‍‌ن. # حقیقت # زندگی

متن بیو دریا

بغلش نکردم…
نبوسیدمش…
زیر بارون باهاش قدم نزدم…
دستشو نگرفتم…
بهش دوستت دارم نگفتم…
نزدیکش نبودم …
من فقط از دور دوستش داشتم و دارم 🙂💔 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی

متن خاص برای بیو دریا

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن بیو دریا

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن بیو دریایی

دلم خیلی برات تنگ شده ولی از هر سمتی نگاه میکنم،می‌بینم بدون من خیلی خوشتری!(: # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو درباره دریا

بدون تو موندن میدونی چه جوریه ؟
زنده ای …
اما نمیتونی نفس بکشی :)❤️ # دوستت دارم # ادبی

متن بیو دریایی

متن کوتاه دریا / قشنگ ترین و زیبا ترین متن های کوتاه در مورد دریا | تاو بیو

متن بیو دریا

𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓲𝓰𝓰𝓮𝓻𝓽 𝓸𝓬𝓮𝓪𝓷 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓟𝓪𝓬𝓲𝓯𝓲𝓬 𝓸𝓬𝓮𝓪𝓷, 𝓢𝓸 𝓬𝓪𝓵𝓶 𝓭𝓸𝔀𝓷 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝓫𝓲𝓰.

بزرگترین اقیانوس،اقیانوس ارام است🌊پس آرام باش🤏🏻؛ تا :بزرگ باشی!
# زندگی # دریا

متن خاص برای بیو دریا

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن بیو دریا

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن بیو درباره دریا

میخوام‌‌وحشی‌;زیباوآزادباشم
درست‌مثل‌دریا!…🌊🌪
  # دریا

متن بیو درباره دریا

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن بیو دریایی

زندگی خروشان تر از اونیه که بشه کنار ساحلش قدم زد……🌊 # زندگی # حقیقت # دریا

متن خاص برای بیو دریا

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن بیو درباره دریا

به سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه🤟
# لاتی # نامردی # دریا # به سلامتی

متن خاص برای بیو دریا

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:
# دریا

متن خاص برای بیو دریا

دریا بهم یاد داد هرکی دورم زد غرقش کنم" # مغرور # انتقام # دریا

متن بیو دریایی

"تُــــــــو"
در دریاچِـْه "قلبــَــم" ،
‌دوستـٰداشتَنے تَرین مٰــاهـیِ دنیاییِ..!💜 # دوستت دارم # زندگی # دریا

متن بیو درباره دریا

قوی باش
بین … بخند … ردشو …🧸🧷🖤 # دریا

متن بیو دریا

مقصد نه‍ جنگله‍ نه‍ دریا

مقصد یک جاییه‍ که‍

به من آرامش بده‍ جایی

مثل بغلت‍ # دوستت دارم # همسر # دریا

متن خاص برای بیو دریا

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن خاص برای بیو دریا

من ، يه شهرِ سوت و كورَم ، كه غرقِ وسطِ دريا…
  # لاتی # دریا # تتلو

متن بیو دریا

ساکنان دریا هم،پس از مدتی به صدای موج عادت میکنند:) چه تلخ است قصه عادت!🖤 # حقیقت # دریا

متن بیو درباره دریا

میخوام وحشی، زیبا و آزاد باشم.. درست مثل دریا!🌊
# دریا

متن بیو دریا

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن خاص برای بیو دریا

خواستنت مثل خواستن دریاست
یا باید غرق بشم
یا از دور تماشات کنم! # ادبی # دریا

متن خاص برای بیو دریا

-انگار یک دریـــا در دلم است، که آرام نمی‌گیرد- # دریا

متن بیو درباره دریا

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
وندرین کار دل خویش به دریا فکنمحافظ

متن خاص برای بیو دریا

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشم هایم چیست؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم؟

متن بیو دریا

صدای موجت ای دریا
برایم شعر زیبایی ست
پر از راز و پر از لذت
همانند معمایی ستصدف می ریزی از خوبی
به روی ساحلت هرروز
و بوی تازه می گیرد
ازاین خوبی، دلت هرروزدر آغوش تو ماهی ها
تمام لحظه ها شادند
به زیر آب و روی آب
همیشه شاد و آزادندپرستوهای دریایی
که خیلی عاشق موجند
نشسته گاه برساحل
و گاهی نیز در اوجندتو ای دریا ! برای ما
بخوان شعر قشنگت را
به روی ماسه جاری کن
صدای رنگ رنگت را

متن بیو دریا

در نمک باید راز عجیبی نهفته باشد
هم در اشک های ماست
هم در دریا

متن بیو دریا

حکایت من
حکایت کسی بود
که عاشق دریا بود
اما قایق نداشت

متن بیو دریا

مرا بپوش
از چشم های بی پروا
مرا غرق کن
در تلاطم آغوشت
آن چنان که از تو
به هیچ ساحلی نرسم

متن بیو دریا

چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست
درین ساحل که من افتاده ام خاموش
غمم دریا، دلم تنهاست
وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست
خروش موج با من می کند نجواکه هر کس دل به دریا زد رهایی یافت
که هر کس دل به دریا زد رهایی یافتمرا آن دل که بر دریا زنم نیست
ز پا این بند خونین بر کنم نیست
امید آن که جان خسته ام را
به آن نادیده ساحل افکنم نیست

متن بیو دریا

کاش میدانستی برای داشتنت
دلی را به دریا زدم
که از آب واهمه داشت

متن بیو درباره دریا

این ساحل خسته را تو پیدا کردی
این موج نشسته را تو برپا کردی
من خامش و خسته خفته بودم ای عشق
مرداب دل مرا تو دریا کردی

متن خاص برای بیو دریا

دریا از من گله مند است
زیرا که همیشه وسعت دل تو را به رخ او می کشم

متن بیو دریایی

اول دریا، آرام بود و شب ها راه نمی رفت
تا تو هوای شهر به سرت زد
حالا هزار سال است
دریا گیج
هی می رود هی بر می گردد.

متن خاص برای بیو دریا

شنیده بودم می گفتن هر وقت دلت تنگ شد
برو کنار ساحل دریا آدم رو آروم میکنه
اما بعد فهمیدم
معرفت بعضی آدما حتی دریا رو هم آروم میکنه

متن بیو دریا

می دونی دریا چرا دریا شد؟
به خاطر موجاش
اگه موج نداش هیچ و قت دریا نمی شد
من یه دریام و تو موج های منی

متن بیو درباره دریا

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست
اما برای ماهی زندگیست
برای کسی که دوستت دارد زندگی باش نه تفریح

متن بیو دریا

آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند، اینجا هیچ کس شبیه تو نیست
دلم که تنگ می شود برایت، کنار آتش می نشینم و دریا می کشم و به درختان فکر می کنم

متن بیو درباره دریا

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی داشت آب شور دریا را با آبنبات چوبی کوچکش شیرین می کرد

متن بیو دریا

شاید عظمت قلب ها را با دریا مثال بزنند
اما من دوست دارم تو را به ترنم صبحگاهی مثال بزنم
چون در هوای تو نفس کشیدن عجیب بوی بهشت می دهد******
ساحل دلت را به خدا بسپار
خودش قشنگ ترین قایق را
برایت می فرستد

متن بیو دریا

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آنها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

متن بیو درباره دریا

مثل ساحل آرام باش
تا مثل تلاطم بی قرارت باشند
مثل ساحل شوید
وقتی کسی روی دل تان را خط خطی می کند
و یا چیزی حک می کند که ناراحت می شوید
موجی از خوبی بفرستید و همه چیز را پاک کنید
شما ساحل آرامش شوید

متن بیو دریا

میخندی و برات مهم نیست … ای دریغ
من آن نهنگی ام که به ساحل کشانده ای

متن خاص برای بیو دریا

موجی که از دریا گریزان شد کجا می رفت
ساحل که دلتنگی دریا را نمی فهمد

متن خاص برای بیو دریا

مرا دوست بدار
مرا آرام دوست بدار
مرا بسان نوازش باد بر گندم زار
بسان کشیدگی موج بر امتداد ساحل
و سادگی بی حصر آسمانی آبی
دوست بدار

متن خاص برای بیو دریا

بانوی من
اگر دست من بود
سالی برای تو می‌ساختم
که روزهایش را
هر طور دلت خواست کنار هم بچینی
به هفته‌ هایش تکیه بدهی و آفتاب بگیری
و هر طور دلت خواست بر ساحل ماه‌ های آن بدوی

متن بیو دریا

حالا که برا ی تو میسر گشته
بگذر دگر از حال من سرگشته
تو منظره قشنگ ساحل اما
هر موج که سمتت آمده برگشته

متن بیو دریا

فانوس این خانه عاشقانه می سوزد
گردباد هم که باشی
خاموش نخواهم شد
دریا با جزر می رود
که با مد بازگردد
یا جزر باش، یا مد
این کشتی شکسته
باید به ساحل برسد

متن بیو دریایی

دوست داشتنت
اندازه ندارد
پایان ندارد
گویی بایستی بر ساحل اقیانوس
موج های کوچک و بزرگ مکرر را
بی انتها، بشماری

متن خاص برای بیو دریا

در ساحل، زندگی متفاوت است، زمان متوقف می شود
امواج اقیانوس محکم بر پا های من بوسه می زنند
هوای گرم در اطراف من می رقصد، این یک دنیای جدید است
من با عشق در شن و ماسه های ساحل غرق می شوم

متن خاص برای بیو دریا

در تابستان امواج خروشان دریا به آرامی بر روی ساحل حرکت می کنند
اینجا بهشت سرگرمی و لذت است که اندازه ای ندارد
زیبا، آرام، پاک، تمیز و دیدنی ترین مکانی است که تا به حال دیده ام

متن بیو دریا

شبیه ساحل
آغوش باز کن
تا خیال دریا بودن کنم

متن بیو دریا

تو دریای آرام من هستی، تو بهترین احساس را در من به وجود می آوری
تو رویای من هستی، قلبی که الهام بخش من است
تو شعله ایمان به عشق را در من روشن می کنی
هر زمان که نفس می کشم، زندگی زیبایی دوباره پیدا می کند
تو چشم هایی هستی که باعث می شوی من ببینم، تو هدف منی، ملکه راز های منی
تو یکی هستی، یک روز ممکنه مرا به زانو درآوری، تو همه چیز من در این دنیایی
چیزی که می خوام بهت بگم اینه که من عاشق وقار تو هستم، تو روح منیدوستت دارم همسر عزیزم

متن خاص برای بیو دریا

وقتی دلت گرفته باشه
تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند
باز هم دل تو بارانی ست
خیس تراز دریا خراب تر از امواج

متن بیو دریایی

عشق با این همه نیرنگ عواقب دارد
جدل آینه و سنگ عواقب داردرود بی تاب برای لب دریاست ولی
جاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

متن خاص برای بیو دریا

بس دیده که شد در انتظارت
دریا و نمی‌رسد به ساقتسعدی

متن بیو دریا

مثل ساحل آرام باش
تا دیگران مثل دریا، بی قرارت باشند

متن بیو درباره دریا

می خواهم آنقدر به پایت گریه کنم که دریا پیش چشمانم کم بیارد

متن بیو درباره دریا

مد چشمت بی شتابم می کند
موج این دریا حبابم می کند
باز لبخند تو می گوید بیا
باز می آیم ، جوابم می کند
مانده ام سر گشته در یک انتظار
تا غمت کی انتخابم می کند

متن بیو دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو دریا

از من
تا
تو
هفت آسمان
دریاست

متن بیو دریا

به دامن گرچه دریا دارد اما
گریبانش نم جویی نداردچو کشتی شو عنان از پاردم ساز
ازین دریا که لولویی ندارد

متن بیو دریایی

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟
اقیانوس
دریا
باران
فکر کن اگه همشو بخوای با قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟
به همون اندازه دوستت دارم

متن خاص برای بیو دریا

پی یک بوسه گرد پایه حوض
بسی گشتم تو دل دریا نکردی

متن بیو درباره دریا

لاک پشت های کوچکی که تازه به دنیا آمده اند را دیده ای؟
بی اختیار به سمت دریا می روند
این گـونه دوستت دارم بی اختیار

متن خاص برای بیو دریا

دریا کنم اشک و پس به دریا
در هر صدفی جدات جویم

متن بیو دریایی

دل من یه روز به دریا زد و رفت
پشت پا به رسم دنیا زد و رفت
زنده ها خیلی براش کهنه بودن
خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

متن بیو دریا

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی داشت آب شور دریا را با آبنبات چوبی کوچکش شیرین می کرد.

متن بیو دریایی

در تابستان امواج خروشان دریا به آرامی بر روی ساحل حرکت می کنند
اینجا بهشت سرگرمی و لذت است که اندازه ای ندارد
زیبا، آرام، پاک، تمیز و دیدنی ترین مکانی است که تا به حال دیده ام

متن بیو دریا

حالا که برا ی تو میسر گشته
بگذر دگر از حال من سرگشته
تو منظره قشنگ ساحل اما
هر موج که سمتت آمده برگشته

متن بیو دریا

میخندی و برات مهم نیست … ای دریغ
من آن نهنگی ام که به ساحل کشانده ای

متن بیو دریایی

ساحل دلت را به خدا بسپار
خودش قشنگ ترین قایق را
برایت می فرستد

متن بیو دریا

می دونی دریا چرا دریا شد؟
به خاطر موجاش
اگه موج نداش هیچ و قت دریا نمی شد
من یه دریام و تو موج های منی

متن خاص برای بیو دریا

دریا از من گله مند است
زیرا که همیشه وسعت دل تو را به رخ او می کشم

متن خاص برای بیو دریا

پی یک بوسه گرد پایه حوض
بسی گشتم تو دل دریا نکردی

متن بیو درباره دریا

مثل ساحل آرام باش
تا دیگران مثل دریا، بی قرارت باشند

متن خاص برای بیو دریا

شک ندارم اشک می ریزند ماهی ها در آب
اشک ماهی ها نباشد آب دریا شور نیست…

متن خاص برای بیو دریا

برای کسے دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد،
نه قایق……

متن بیو درباره دریا

برای کسے دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد،
نه قایق……

متن خاص برای بیو دریا

خشکیده
دریا‌ میان‌ نفت‌
ماهی‌ ،
دودی‌ شده…

متن خاص برای بیو دریا

آه …
ای ماه
ماهی تنها را
تو به دریا برسان…

متن خاص برای بیو دریا

مثل ساحل آرام باش
تا دیگران مثل دریا
بی قرارت باشند….

متن خاص برای بیو دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
ریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو دریا

به دریایی گرفتارم
که موجش عالمی دارد

متن خاص برای بیو دریا

بچه های فقیر فقط در زنگ انشا
تعطیلات را به کنار دریا می روند !

متن خاص برای بیو دریا

لاک پشت های کوچکی که
تازه به دنیا امده اند را دیده ای؟
بی اختیار به سمت دریا می روند…
این گـونه دوستت دارم بی اختیــــآر

متن بیو درباره دریا

موجی که از دریا گریزان شد کجا می رفت
ساحل که دلتنگی دریا را نمی فهمد

متن بیو دریا

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آنها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

متن بیو دریایی

آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند، اینجا هیچ کس شبیه تو نیست
دلم که تنگ می شود برایت، کنار آتش می نشینم و دریا می کشم و به درختان فکر می کنم

متن بیو دریا

کاش میدانستی برای داشتنت
دلی را به دریا زدم
که از آب واهمه داشت

متن بیو دریا

در نمک باید راز عجیبی نهفته باشد
هم در اشک های ماست
هم در دریا

متن بیو دریا

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
وندرین کار دل خویش به دریا فکنم

متن خاص برای بیو دریا

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو دریا

مثل ساحل آرام باش
تا دیگران مثل دریا، بی قرارت باشند

متن بیو درباره دریا

گوهر اشکم نگر از رشک عشق
وز صفا و موج آن دریا مپرس

متن بیو دریایی

من و تو ساحل و دریای همیم اما نه!
ساحل این قدر که در فاصله با دریا نیست

متن بیو درباره دریا

به تمنای تو دریا شده‌ام، گرچه یکیست
سهم یک کاسه آب و دل دریا از ماه

متن بیو درباره دریا

گفتی نمی‌خواهی که دریا را بلد باشی
اما تو باید خانه ما را بلد باشی

متن بیو دریایی

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن بیو دریا

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن بیو درباره دریا

وقتی فهمیدم واسم تنگ بلوری شدی ، قید دریارو زدم اومدم پیشت

متن بیو دریا

دلتنگی یعنی
رو به روی دریا باشیو
خاطره‌ی یک خیابان
خفه‌ات کند…

متن بیو دریایی

از دریا نترسانم که من در قلب تو جان میدهم ..دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشوم….

متن خاص برای بیو دریا

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

متن خاص برای بیو دریا

بزرگترین اقیانوس،اقیانوس ارام است🌊پس آرام باش🤏🏻؛ تا :بزرگ باشی!

متن بیو درباره دریا

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیو درباره دریا

مشكل اينه كه فكر ميكني دوست دارم

متن بیو دریایی

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

متن خاص برای بیو دریا

بعضی ازآدماتکیه گاه نیستن پرتگاهن 🐼🐾

متن خاص برای بیو دریا

بگو دوستت دارم شهیــدم کــن مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه ی لبهای تو شلیک میشود….
# دوستت دارم

متن بیو دریا

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن بیو دریا

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است
# دوستت دارم

متن بیو دریایی

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

متن بیو دریا

يه شير هيچوقت خودش رو نگران نظرات گوسفند جماعت نميكنه

متن بیو دریا

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

متن خاص برای بیو دریا

تنها چیزی که تو زندگیم مثبت بود گروه خونیم بودo+
# زندگی

متن خاص برای بیو دریا

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن بیو دریایی

تا دندون داری بخند

متن بیو دریایی

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

متن بیو دریایی

تُو نیمِه دیگه احسآسِ منی!∞😻📎 c

متن بیو درباره دریا

اڹق ݥصٺ بۅد ڪ بح دۅۺ حݥۅم میگڣ گڔٻح نڪن هݥہ چۍ دڔصټ مٻشح:)💔
# لاتی

متن بیو درباره دریا

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔
# دوستت دارم

متن خاص برای بیو دریا

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است
# خدا # ادبی

متن بیو درباره دریا

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن خاص برای بیو دریا

مًن کُُلاً عادًم فروتًنی اًم تا تح فرو میکنََم اگِِ شاخ شیع

متن بیو دریایی

من همون "دختری ام"ک هیشکےبا اخلاقش حال نمےکنہ💔

متن بیو دریایی

تو ورژن خودت بهترین باش ن دزد شخصیت دیگران:/

متن بیو درباره دریا

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیو درباره دریا

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند…
# ادبی

متن بیو درباره دریا

بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲

متن بیو درباره دریا

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن بیو دریا

موفق خواهم شد ولي نه فورا
# انگیزشی

متن بیو دریا

فکر میکنی خیلی تیزی😂😐🖕 سوزنم تو همین فکر بود نخ رفت تو کنش 😂

متن بیو دریا

دُختَرعِ خوِب خودِت بآش مَگعِ خاص بودَن چشعِ؟!

متن خاص برای بیو دریا

ببین اگه ادم بودی الان با ما بودی

متن خاص برای بیو دریا

و بادکنکی در بغل کاکتوس

متن خاص برای بیو دریا

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

متن خاص برای بیو دریا

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت
# انگیزشی

متن بیو دریا

آنچه در يادش  نمانده،یاد ماست.

متن خاص برای بیو دریا

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤
# خدا

متن بیو دریا

گرگ زاده را محتاج نوازش نیست!
# لاتی

متن بیو درباره دریا

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت! # زندگی

متن خاص برای بیو دریا

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

متن خاص برای بیو دریا

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن بیو دریا

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤
# خدا

متن بیو درباره دریا

هیچ وقت دنبال کسی که فقط در مواقع خاص بودنتون براش مهمه نرید زندگی رو سر خودتون خراب میشه …☀
# زندگی

متن بیو دریایی

پایدار تا پای دار …رفیق😍😍😍

متن بیو درباره دریا

مشکل ما اینه هرکس رو وارد زندگیمون میکنیم بعد میگیم رفت 😑عزیز! مــ‍َغـْرُؤر بآشْ کـَســـیـ دَر حــَدتـو نٌی
# زندگی

متن بیو دریایی

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم
# شب

متن خاص برای بیو دریا

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

متن خاص برای بیو دریا

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیو دریا

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیو دریا

هیچٔ وُقت به‍ کسي نَگؤ چرآ سیگآر ميکشي! چؤن ط یکي رؤ دآري آرؤمت کنه‍ ولئ اؤن فقط سیگآرشؤ دآره‍ ک….
# سیگار

متن خاص برای بیو دریا

دختر خاصه… چون خدا خواسته.
# خدا

متن خاص برای بیو دریا

چند صباهی را با تو گذاندم گذران خوبی بود اما دیگر من، من نمی شوم و نه تو=(

متن خاص برای بیو دریا

چند صباهی را با تو گذاندم گذران خوبی بود اما دیگر من، من نمی شوم و نه تو=(
# ادبی

متن بیو درباره دریا

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیو دریایی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن بیو دریا

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو دریا

این نیز بگذرد… .

متن خاص برای بیو دریا

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیو دریا

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن بیو دریایی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیو دریایی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن خاص برای بیو دریا

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو درباره دریا

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن بیو دریا

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن بیو دریایی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن خاص برای بیو دریا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن خاص برای بیو دریا

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن بیو درباره دریا

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیو دریا

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن خاص برای بیو دریا

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیو درباره دریا

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن بیو دریا

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیو درباره دریا

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیو درباره دریا

من همینم که هستم

متن بیو دریایی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیو دریایی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریا

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو دریا

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیو دریا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریایی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیو دریایی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیو دریا

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن بیو دریایی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو دریا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیو دریا

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو دریا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو دریا

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو دریا

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیو دریایی

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن بیو دریا

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو درباره دریا

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن بیو درباره دریا

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن خاص برای بیو دریا

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن بیو درباره دریا

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن بیو دریا

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیو درباره دریا

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیو دریا

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن بیو دریایی

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن بیو دریا

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن خاص برای بیو دریا

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن خاص برای بیو دریا

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیو دریایی

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن خاص برای بیو دریا

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن بیو دریایی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن بیو دریایی

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن بیو دریایی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیو دریایی

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن بیو دریایی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیو دریا

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن بیو دریایی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیو دریایی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیو درباره دریا

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیو درباره دریا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیو دریا

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن بیو دریا

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *