متن بیو انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن بیوگرافی انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

متن انگیزشی بیو تلگرام

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙
# انگیزشی # ادبی

متن بیو انگیزشی اینستا

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

  # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

네 우너ㅗ아는것을포기ㅗ아지마

هَرگِز اَز چیزآیی کِه میخوای دَست نَکِش🕊🌿 # انگیزشی # مغرور # چینی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

 

‌ ━━━━━━━♡━━━━━━━
•𝗕𝗲 𝗮 𝗳𝗹𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗿𝗼𝘇𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 •
━━━━━━━♡━━━━━━━

« یه شعله تو دنیای یخ زده باش🦋 »

  # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی
# ادبی # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

〚من نیاز به خراب کردن کسی ندارم، به جاش خودمو میسازم🌱🌸💜〛 # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی اینستا

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن انگیزشی بیو تلگرام

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽ # انگیزشی # باران

متن بیوگرافی انگیزشی

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
  # انگیزشی # ادبی

متن بیو انگیزشی اینستا

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊 # انگیزشی # ادبی

متن بیو انگیزشی خدا

روز های خوب به سمت تو نمیان 
تو باید به سمتشون بری 🚶‍♂👌 
# انگیزشی # ترکی

متن بیوگرافی انگیزشی

 . . یڪم بیشتر لبخند بزن، یڪم ڪمتر افسوس بخور . . 
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

قوی بمون، قصه‌ت هنوز تموم نشده …
# انگیزشی # عربی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

کسی که جرأت دست زدن به خار را ندارد، هرگز نباید آرزوی گل سرخ داشته باشد .

• آن برونته
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن انگیزشی بیو تلگرام

•اگه میخای پرواز کنی باید اون چیزایی که تو رو پایین میکشه رها کنی🧚🏻‍♀️💕✨•‧₊˚ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

زندگی اینقدر ارزش قم خوردن، نداره پس دوباره شروع کن✳️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️
# انگیزشی # ادبی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

هرچه پیشاید خوشاید ………. ماکه خندان میرویــــــ (: ــــــــم # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی انگلیسی

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›
# ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

خوشبختی لم داده بر روی منحنیِ کوچکِ لبخندت:)دریغ نکن🌱🌸✨ # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

زندگی کن..!
با قانون خودت🐈🤍 # مغرور # زندگی # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست…
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ!🚶‍♀
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

《قوے باشـ مثل لبخنــב پرازبغضـ》♥
# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی! # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی

‌‌ آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن..! # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

شُد شُد…
نشُد حتما خدا یه فکر بهتری واست داره! # انگیزشی # ادبی # خدا

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

متن بیوگرافی انگیزشی

انقد رویاهای یزرگ داشته باش…#
ک بهت بگن دیوونه…..♡~ # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

انسان سرانجام شبیه رویا هایش می شود….

•آلبرت انیشتین # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

•خَندِه‍ بُزرگتَرین‍ سِلاح‍ دَر جَنگ‍ِ زِندِگیه‍ !)
اُمیدوارَم‍ هَمیشِه‍ مُسَلَح‍ باشی‍ ⁦^_^⁩• # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃 # انگیزشی # تتلو

متن انگیزشی بیو تلگرام

نشین فقط داستان موفقیت آدمها رو بخون
داستان موفقیت خودت رو خلق کن. 🙂💪🏻 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

مـیـ آیـد هـر آنـچـه بـایـد… 💛🌼 # ادبی # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

نبوغ یک درصد الهام روح و نود و نه درصد عرق ریختن است.
توماس ادیسون

متن انگیزشی بیو تلگرام

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم.نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است.بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.آلبرت انیشتین

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل

متن بیو انگیزشی کوتاه

اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی!
جیم ران

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

متن بیوگرافی انگیزشی

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

متن بیو انگیزشی کوتاه

اجازه ندهید مشکلات‌تان شما را هل بدهند، بگذارید رویاهایتان شما را هدایت کنند.
رالف والد و امرسان

متن بیوگرافی انگیزشی

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
فرا گری

متن بیو انگیزشی خدا

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست
پائلو کوئیلو

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

خواسته‌های بزرگنشان دهنده شخصیت بزرگ است.ناپلئون بناپارت

متن بیو انگیزشی اینستا

متن بیوگرافی انگیزشی

لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.
زیگ زیگلار

متن بیو انگیزشی کوتاه

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.
وینستون چرچیل، سیاستمدار حاضرجواب و باهوش

متن بیو انگیزشی

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای‌ نکنید که به فرد دیگری متعلق است.
استیو جابز

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

با اراده‌ای قوی می‌توان سخت‌ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.
توماس فولر، نویسنده روشنفکر

متن بیو انگیزشی کوتاه

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.
آلبرت انیشتین

متن بیو انگیزشی اینستا

متن بیو انگیزشی خدا

وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید.
آنتونی رابینز

متن بیو انگیزشی

سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع می‌شود.
لائوتسه

متن بیو انگیزشی اینستا

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!
آلبرت انیشتین

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی.
کنفوسیوس

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

درست آن زمانی که تصمیم می‌گیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور می‌کنید به مقصد نزدیکترید.
باب پارسنز، بنیانگذار Go Daddy

متن بیو انگیزشی خدا

متن بیوگرافی انگیزشی

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است.
ماری کوری

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

وقتی که شهامتِ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.
آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

خواسته‌های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.
ناپلئون بناپارت

متن بیوگرافی انگیزشی

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.
وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

متن بیو انگیزشی خدا

انسان نمی‌تواند به سینه‌خیز رفتن قانع باشد اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشد.
هلن کلر

متن انگیزشی بیو تلگرام

متن بیو انگیزشی

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.
مارک تواین (نویسنده)

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

هیچ وقت رنگین کمان را نمی‌بینی اگر به پایین نگاه کنی.
چارلی چاپلین

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.
روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

متن انگیزشی بیو تلگرام

راز جلو افتادن، آغاز کردن است.
مارک تواین

متن بیوگرافی انگیزشی

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.
توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریک)

متن بیوگرافی انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.
ساموئل بکت

متن بیوگرافی انگیزشی

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم.
اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

بزرگ‌ترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.
مارک زاکربرگ

متن انگیزشی بیو تلگرام

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.
کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

متن بیوگرافی انگیزشی

تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.
بنجامین فرانکلین

متن بیو انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست می‌خورید.
بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

شروع هر کاری، مهم‌ترین بخش آن است.
افلاطون

متن بیو انگیزشی خدا

نبرد‌های ارزشمند برای کسب مدال‌های طلا نیستند. نبرد درونی، آن نبرد نامرئیِ درون همه‌ی ماست؛ نبرد ارزشمند آنجاست.
جسی اُونز (قهرمان ورزشی سیاه‌پوست امریکایی که پیروزی‌اش در المپیک، هیتلر را به خشم آورد).

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

اگر مهم‌ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می‌داشت.
توماس آکویناس

متن بیو انگیزشی خدا

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. کاری که می‌توانید را انجام بدهید.
آرتور اَش (بازیکنِ سیاه‌پوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد).

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن بیوگرافی انگیزشی

من شکست نخورده‌ام. فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که درست عمل نمی‌کند.
توماس ادیسون

متن انگیزشی بیو تلگرام

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار (روان‌شناس)

متن بیو انگیزشی اینستا

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
موری نیولند

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.
استیون‌ هاوکینگ

متن بیو انگیزشی

تا زمانی که نفس می‌کشی، هیچ‌وقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.
مایا آنجلو

متن بیو انگیزشی انگلیسی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت‌ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می‌کند.
فرانسیس بیکن

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.
آنتونی رابینز

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامه‌ریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید.
زیگ زیگلار

متن انگیزشی بیو تلگرام

اگر من بیشتر از دیگران دیده‌ام، به خاطر این است که بر شانه‌های غول‌ها ایستاده‌ام.
ایزاک نیوتن

متن انگیزشی بیو تلگرام

تو می‌توانی مرا به زنجیر بکشی، شکنجه‌ام دهی، حتی بدنم را نابود کنی، ولی هرگز ذهن مرا اسیر نخواهی کرد.
مهاتما گاندی

متن بیو انگیزشی

متن بیو انگیزشی

خطر بزرگی که همه ما را تهدید می‌کند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم.
میکل‌ آنژ

متن بیو انگیزشی خدا

هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی.
استیو جابز

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

مسیرهای سخت و پرپیچ و خم به بهترین مقصدها می‌رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است، منتظر باش.
مارتین لوتر کینگ

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می‌توانید راه رفتن را یاد بگیرید.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن بیو انگیزشی اینستا

هرگز اجازه ندهید بین کاری که نمی‌توانید انجام دهید و آنچه می‌‌توانید انجام دهید، تداخل ایجاد شود.

متن بیو انگیزشی کوتاه

هرگز به خاطر زمان، هدف خود را رها نکنید؛ در هر صورت زمان خواهد گذشت.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

 هرگز در طول تاریخ فردی را ندیدم که زندگی آسانی داشته باشد و نام نیکی از خویش به یادگار گذاشته باشد.

متن بیو انگیزشی اینستا

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.

متن بیوگرافی انگیزشی

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی بنا کند.

متن بیو انگیزشی اینستا

متن بیو انگیزشی کوتاه

من احساس می‌کنم که بزرگترین پاداش برای انجام هر کار، فرصتی برای انجام کار‌های بیشتر است.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

فقط کسانی که جرات می‌کنند تا حد زیادی شکست بخورند، می‌توانند تا حد زیادی به موفقیت دست یابند.

متن انگیزشی بیو تلگرام

 برای درک قلب و ذهن یک فرد، به آنچه که قبلا کسب کرده نه، به آرزو‌ها و اهداف او نگاه کنید.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

اگر می‌خواهید شاد زندگی کنید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم‌ها و اشیا.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

سخت‌کوشی هیچ جایگزینی ندارد؛ استعداد فقط یک درصد و سخت‌کوشی نود و نه درصد در موفقیت فرد تأثیرگذار است.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن بیو انگیزشی اینستا

فقط یک چیز وجود دارد که یک آرزو را غیرممکن می‌سازد؛ ترس از شکست!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.

متن انگیزشی بیو تلگرام

ر موفقیت یک کار اجباری است؛ چراکه ما را وادار به دستیابی به موفقیت بالاتر می‌کند.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

ابت یک قسمت فرعی از کار است، یک فرد خلاق از اشتیاق رسیدن به هدف تحریک می‌شود، نه به خاطر میل به شکست دادن دیگران!

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما آن‌ها را ایجاد می‌کنید.

متن بیو انگیزشی اینستا

 رویا‌های ما تحقق خواهند یافت، به شرطی که ما شهامت تعقیب آن‌ها را داشته باشیم.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده را به من نشان دهید تا من به شما کسی را نشان دهم که هرگز موفق نشده است.

متن بیو انگیزشی کوتاه

عالیت را با موفقیت اشتباه نگیرید.

متن بیوگرافی انگیزشی

من شکست نخورده‌ام، فقط هزاران راه پیدا کرده‌ام که کارساز نبوده‌اند.

متن بیو انگیزشی اینستا

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

هیچ‌‌وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌کننده خواهد شد.

متن بیو انگیزشی خدا

موفقیت زمانی تضمین می‌شود که فرد از رنج پیشمانی، بیشتر از رنج جریان کار بترسد.

متن بیو انگیزشی

فتار روزانه شما، عمیق‌ترین باور‌های شما را نشان می‌دهد.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

تانسیل یک نقطه پایانی نیست، بلکه ظرفیت رشد و یادگیری است.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن بیو انگیزشی اینستا

‍سختھ ولے آخرش‌ قشنگع:) # انگیزشی # باران

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

مهربانی را بکار،
بالای هر زمینی
و زیر هر آسمانی،
و اگر جای دانه‌هایی که کاشتی را فراموش کردی
روزی باران، جایشان را به تو نشان خواهد داد ….☺😌 # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی خدا

☽︎ ستاره های بسیاری تو آسمون می درخشن ✨
☽︎ آرزو می کنم یکی از اونا تو رو به رویا هآی شگفت انگیز و ☽︎ قشنگت برسونن …🌒🌙 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

تو یه اقیانوسی.
نذار مردم با لیوان های کوچیکیشون بهت بگن چجوری باشی.
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

مُوفَقیَتام قَرار چِشمِ خِیلیارو کُور کُنِه. . . ! # انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

“ خدایا “
“ اونایی رو که طاقت دیدن خوشبختی ما رو ندارن “
“ یه جوری خوشبخت کن “
“ که حال ما کلا یادشون بره “
“ ✋🏼🧡 “ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن بیو انگیزشی خدا

انگیزه یعنی پایبند به یک قلب❤متعهد به یک هدف💪
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

کی میدونه: شاید یه اتفاق خوب در سکانس بعد یه 🙂 # خسته # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

نگرش مثبت منجر به نتیجه مثبت خواهد شد.
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

‌ ‌‌ ‌.
𝗡𝗢 𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗧𝗔𝗡𝗗𝗦
              ʜᴏᴡ ᴘᴇᴀᴄᴇғᴜʟ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs ᴀʀᴇ

« هیچڪس نِمیفهمه چشات چِه آرامِشے داره ». # دوستت دارم # انگیزشی # آرامش # حقیقت

متن بیوگرافی انگیزشی

اِین گُذَشتِه هایِ تَلخَن. . .

کِه آیندِه خُوب مِیسازَن:)! # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی

– به حرف بقیه توجه نکن… شکلِ خودت بآش!(:🌸🔖• # انگیزشی # بی تفاوت

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اهمیت ندادن به حرف ملتی که نه از ناراحت شدنت غصه میخورن و نه واسه موفق شدنت خوشحال میشن، اولین قدمِ راهِ خوشبختی و آرامشه 🙂 # زندگی # انگیزشی # حقیقت

متن بیوگرافی انگیزشی

روزی سه بار اینو با خودت تکرار کن :
هیچ کی ارزش ناراحت کردن منو نداره!😏😒

°~° # انگیزشی # حقیقت

متن بیو انگیزشی کوتاه

یادت نره به خودت بیشتر از بقیه احتیاج داری:)ـ٨ـ♥️ﮩـ۸ـﮩ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Not everyone is meant to be in your future … Some people are just passing through to teach you lessons in life همه آدم ها قرار نیس توی آیندت باشند بعضی آدم ها فقط از توی زندگیت عبور می کنند تا درس هایی از زندگی رو بهت بدن
# مغرور # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

"کم نیار،سر سخت تر از قبل بآش💛🌻 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن بیو انگیزشی کوتاه

دوست انرژیه دشمن انگیزه سایه هردو مستدام👑
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره..

متن انگیزشی بیو تلگرام

هیچ چیز نمی تواند نوری را که از درون تو می تابد را کمرنگ کند

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته

متن انگیزشی بیو تلگرام

داشتن یک قلب نرم و مهربان در این دنیای بی رحم
شجاعت است نه ضعف…

متن بیو انگیزشی انگلیسی

It Is Never Too Late To Be What You Might Have Been
هرگز برای آن چیزی که می توانید داشته باشید خیلی دیر نیست.!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

زیبایی در زندگی لحظه ای شروع می شود که تصمیم می گیرید خودتان باشید

متن بیوگرافی انگیزشی

Life Isn’t About Finding Yourself
Life Is About Creating Yourselfزندگی به معنای یافتن خود نیست
زندگی یعنی ساختن خود…

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

She Acts Like Summer & Walks Like Rain
زن مانند تابستان عمل می کند و مانند باران راه می رود

متن بیو انگیزشی انگلیسی

خوشبختی مقصد نیست، بلکه راهی برای زندگی است

متن انگیزشی بیو تلگرام

آن دختر نیرومندی باش که
همه می دانند در بدترین شرایط بهترین چیزها را می سازد
آن دختر نترس باش ..

متن بیو انگیزشی

شما می توانید جیغ بزنید،
اجازه دارید گریه کنید
اما هرگز نباید تسلیم شوید!

متن انگیزشی بیو تلگرام

لبخند بزن و بگذار همه بدانند که امروز،
تو بسیار قوی تر از آنچه دیروز بودی، هستی

متن بیو انگیزشی کوتاه

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. “استیو جابز”

متن بیو انگیزشی انگلیسی

دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. “اسکات پک”

متن بیو انگیزشی کوتاه

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. کاری که می توانید را انجام بدهید. “آرتور اش”

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید. اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست می خورید. “بورلی سیلز”

متن انگیزشی بیو تلگرام

فهمیده ام هر چقدر سخت تر کار می کنم. انگار شانس بیشتری به سراغم می آید . “توماس جفرسون”

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

تنها در فرهنگ لغت می توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.” وایدال سسون”

متن بیو انگیزشی

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زندگی کنی. “رودی”

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید.” ناپلئون هیل”

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

وقتی گذشته تان زنگ میزند، اجازه بدهید برود روی پیغام گیر.اعتماد کنید به من… دیگر هیچ چیز جدیدی برای گفتن ندارد!! ” دیوید بُویی”

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

شاد بودن به این معنا نیست که همه چیز خوب است، شاد بودن به این معناست که شما تصمیم گرفتید فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید.” ری کراک مک دونالد”

متن بیو انگیزشی خدا

رویای خودتون رو بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام میکند تا رویای او را بسازید.” فرح گری”

متن بیو انگیزشی انگلیسی

وقتی میگید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” است، بس کنید این حرف های مزخرف رو، مثبت باشید و هرچقدر هم سخت باشه، باید بروید بیرون و بدستش بیارید” وینس لومباردی”

متن انگیزشی بیو تلگرام

تنها راه انجام دادن کارهای عظیم، دوست داشتن کاری است که میکنید.اگر تا الان آنرا پیدا نکردید، به گشتنتان ادامه دهید و تا زمانی که آنرا پیدا نکردید، متوقف نشوید.”استیو جابز”

متن بیو انگیزشی کوتاه

به تمام دلایلی که موفق نمی شوید فکر نکنید… فقط به ۱ دلیلی فکر کنید که میدانید موفق می شوید.” هنر فورد”

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

هیچوقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید،حتی وقتی که تنها فرد موجود با همچین اعتقادی باشید.” رابین شارما”

متن انگیزشی بیو تلگرام

خوشبختی نمیتونه مسافرت کردن باشه، داشتن باشه، بدست آوردن باشه یا حتی پوشیدن ! خوشبختی یک تجربه معنوی از زندگی کردن هر دقیقه از زندگیتان با عشق، لذت و قدردانی است.

متن بیو انگیزشی خدا

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی به انجامش ندارید… اما میدانید مهم هستند و باید انجام شوند.” برایان تریسی”

متن بیو انگیزشی اینستا

من از کارهایی که کردم هیچوقت پشیمان نمی شوم، اما از شانس هایی که برای انجام یک سری کارها داشتم و هیچ کاری باهاشون نکردم پشیمانم.”

متن بیو انگیزشی

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

ـ شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!💕🍀 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

خودت رو تنہا بہ خودتـ ثابت کن!(: 💜🖖🏻✨ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

‌ ‌ ‌ ───• · · · ⌞🧡⌝ · · · •───
ᴾᴬᴵᴺ ᶜᴴᴬᴺᴳᴱˢ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!
  # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

.

گاهی وقتا باید یه نقطه بزاری ، باز شروع کنی.🐬

باز بخندی ، باز بجنگی ، باز بیفتی و محکم تر پاشی👣

گاهی وقتا باید یه لبخند خوشگل به همه ی تلخیا بزنی و بگی : 💌

«مرسی که یادم دادین قوی باشم»🙂💖

. # انگیزشی # بی تفاوت

متن بیو انگیزشی انگلیسی

شاید یه سال طول بکشه، شاید یه روز طول بکشه.
اما چيزی که تقدیرت باشه راهی برای رسیدن به تو پیدا میکنه.🪐✨ # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

🍀 فقط زنده نباش، زندگی کن:) # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی کوتاه

امروز، میشکنم.
فردا، جوانه خواهم زد.
یکی از همین روزها، شکوفه می‌دهم. 🌱
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

امروز،مال توئه پس از دستش نده..! # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

هرگز ناامید نباش!
بعد از تاریکیِ شب روشنایی روز پدیدار میشه:)💜

•|غزل مومن # انگیزشی # زندگی # دختر

متن بیو انگیزشی خدا

فقط دونفر میتونن به تو کمک کنن!
اولیش↜ خدا🤍
دومیش↜ خودت 👸🏻
هیچوقت یادت نره💫🌈 # انگیزشی # ادبی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

مهربون باش،اما ضعیف نه🙌🏻😏
# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

𝑺𝒕𝒂𝒚 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍
𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒔

قوی بمون تا دشمنات بشن طرفدارت…
# انگیزشی # زندگی # آرامش

متن بیو انگیزشی انگلیسی

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده
# پسرانه # انگیزشی # انتقام

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

‍ـ خودتُ‍ ‍دوست‍ ‍داشتہ ‍باش‍! 🥺🩹♥️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

خودت رو به خودت ثابت کن نه دیگران:)…♥️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

تـو از شـکست بیشـتر از موفقـیت یـ‌اد می گـیری. اجـ‌ازه نـ‌ده شـکست تـو را متـوقـف کنـه. شـکست هـ‌ا شـ‌خـصـ‌یت را میسـازن .. # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

همیشه راهی هست!♡ #𝑏𝑖𝑜
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

 

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه به تو میده،
بهش نشون بده که هزار دلیل برای لبخند زدن داری

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

 
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن بیوگرافی انگیزشی

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن بیو انگیزشی خدا

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

بهترین نسخه خودت باش

متن انگیزشی بیو تلگرام

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن بیو انگیزشی انگلیسی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن انگیزشی بیو تلگرام

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن بیوگرافی انگیزشی

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن بیو انگیزشی خدا

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

متن بیو انگیزشی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

متن انگیزشی بیو تلگرام

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن انگیزشی بیو تلگرام

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن بیو انگیزشی اینستا

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن انگیزشی بیو تلگرام

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

متن بیو انگیزشی کوتاه

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن بیو انگیزشی اینستا

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن بیو انگیزشی انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو انگیزشی اینستا

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن بیو انگیزشی اینستا

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن انگیزشی بیو تلگرام

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن بیو انگیزشی خدا

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن بیو انگیزشی خدا

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن بیو انگیزشی انگلیسی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن انگیزشی بیو تلگرام

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن انگیزشی بیو تلگرام

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن بیو انگیزشی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

متن بیوگرافی انگیزشی

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن بیو انگیزشی کوتاه

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن بیو انگیزشی خدا

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن بیو انگیزشی کوتاه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیو انگیزشی انگلیسی

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن بیو انگیزشی انگلیسی

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن بیوگرافی انگیزشی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن بیو انگیزشی انگلیسی

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن بیو انگیزشی انگلیسی

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

متن بیو انگیزشی خدا

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیو انگیزشی اینستا

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن بیو انگیزشی انگلیسی

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن بیو انگیزشی

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن انگیزشی بیو تلگرام

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن بیو انگیزشی اینستا

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن بیو انگیزشی خدا

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن بیو انگیزشی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن بیو انگیزشی کوتاه

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن بیو انگیزشی

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

متن بیوگرافی انگیزشی

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن انگیزشی بیو تلگرام

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن بیو انگیزشی خدا

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن بیو انگیزشی اینستا

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن بیو انگیزشی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن انگیزشی بیو تلگرام

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن بیوگرافی انگیزشی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن بیو انگیزشی انگلیسی

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن بیو انگیزشی کوتاه

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

متن بیو انگیزشی انگلیسی

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن بیو انگیزشی اینستا

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن بیو انگیزشی کوتاه

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن بیو انگیزشی اینستا

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن بیو انگیزشی خدا

متن موفقیت جدید/ متن های کوتاه موفقیت خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی انگیزشی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیو انگیزشی کوتاه

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^ # انگیزشی # دختر

متن بیو انگیزشی اینستا

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷ # انگیزشی # ادبی

متن بیو انگیزشی کوتاه

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

خودت ریتم زندگیتو بساز🌙
دلخوشے ها ڪم نیست،بهترینا منتظرند✨ # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

[عاشق روياهات باش🕊
چون اونا يروزى بہ واقعيت تبديل ميشن🤍]
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇ # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی

مارا جز خیال ارام ، طلبی نیست ز دنیا🌱💫 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

از همہ توانت براے بهتر شدن استفادہ ڪن🧚🏻‍♀
حیفہ ڪہ امروزم همونے باشے ڪہ دیروز بودی🌱
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

آسمان‌فرصت‌ِخوبیست‌اگر‌پر‌بکشیم . .🕊🌿🌵 # خدا

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

{کسی باش که برای صعود خودش میجنگه نه سقوط آدم ها…}💛🌈 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

خودتو به خودت ثابت کن نه بقیه . .!
♥️⃟ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

╰🌻•𖤝…خودت رو الویت قرار بده🥂•╯ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

چہ شاد باشی و چہ غصہ بخوری دنیا میگذره🌎

پس سعے ڪن واسہ هر چیز بیخودی😇

خودتو داغون نڪنی🧜🏻‍♀ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

انقدر قوی باش که رها کنی و آنقدر عاقل باش که برای آنچه لایقش هستی صبر کنی.! # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🔮💜] # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

بجنگ
و بخند
و اصلا اهمیت نده!
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

⨳ نقطه ی شروع تمام موفقیت ها، خواستن است💜🌜 # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

〘 تلاش نکن جلب توجه کنی
موفق که بشی خودشون جذبت میشن ..💕🏆💪🏻 〙 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

تـو از شـکست بیشـتر از موفقـیت یـ‌اد می گـیری. اجـ‌ازه نـ‌ده شـکست تـو را متـوقـف کنـه. شـکست هـ‌ا شـ‌خـصـ‌یت را میسـازن .. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

بَـرای هَمـین لَـحـظِـه اَت خـوشحـال بـاش … این لَـحـظِـه زِنـ‌‌دِگی اَت اسـت..! # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی کوتاه

“تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی.”👑💕

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

از موقعیت هات موفقیت بساز🤍
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

سرتو بالا بگیر دختر
خدا سخت ترین جنگ رو به
سرسخت ترین جنگجو میده!🤜🏼⛓👮🏻‍♀🤛🏼
# انگیزشی # دختر

متن بیو انگیزشی خدا

قانون زندگیتو خودت بساز… # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

اونایی که بهت میگن تو نمیتونی
همونایی هستن که شدیدا میترسن تو بتونی 🙂
# حقیقت # نامردی

متن بیو انگیزشی

⧨ اونقدر خوب باش که اگر کسی ترکت کرد به خودش ظلم کرده باشه💙. # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

¦¦ من یاد گرفتم
تنها کسی که میتونه بهم کمک‌کنه،خودمم🏋🏻‍♀♥️. # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

اگه یه چیزیو خواستم تمام راه های رسیدن بهشو امتحان میکنم…🚶‍♀🌌 # انگیزشی # زندگی # حقیقت

متن بیو انگیزشی اینستا

هدفی داشته باش
که بخاطر آن بجنگی
هدفی داشته باش
که بخاطرش از سختی ها بگذری
هدفی داشته باش که
در راه رسیدن به آن
از زندگی لذت ببری…

# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🕊💜] # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند🍃🤍 # ادبی # زندگی # حقیقت

متن بیو انگیزشی اینستا

°°🤍 کار خودتو انجام بده.
با انتقاد دلسرد نشو.
به ترس از شکست اهمیتی نده.
از فرصتها استفاده کن و خوش بگذرون. ✂️🌈シ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

قشنگ ترین قانون کارما اینه:
اگر به جای محبتی که به کسی کردی، بی مهری دیدی ناامید نشو…❤️‍🩹🕊
چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری، در زمان دیگری و در رابطه با موضوع دیگری خواهی یافت… شک نکن!
تو فقط خوب باش و خوب بمان..🤍🌪
خُب؟!
# کارما

متن بیو انگیزشی انگلیسی

╰🌩•𖤝انتخابِ امروزِ من خوشحال بودنه•♣️╯ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

تا زمانی که دست از تلاش برنداری،
هرگز بازنده نمیشی.🧗🏻‍♀🏆

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

●💚●اجازه نده اونهايى كه نرفتن پى روياهاشون،
تو رو هم از دنبال كردن روياهات منصرف كنن! •🐝🏋🏻‍♀•
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

تــونل ــبــه آدم یــاد مــیــده ڪــه همــیــشــه
یــه راهے هســت،حــتــے تــو دل ســنــگ .🏎🦯
 
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃 # انگیزشی # تتلو

متن بیوگرافی انگیزشی

「در سکوت پیروز شو👸🏻
بزار فکر کنن هنوز یه بازنده‌ای😎」
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی

یادت باشه تو سخت‌ترین شبات ، نه رفیق
داری ، نه دوست ، نه فامیل ، نه همسایه ؛
هیچکسو نداری.
فقط خودتی و اونی که تو آینه میبینیش! # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

چہ شاد باشی و چہ غصہ بخوری دنیا میگذره🌎

پس سعے ڪن واسہ هر چیز بیخودی😇

خودتو داغون نڪنی🧜🏻‍♀ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

⏆رویا‌وهدف‌؛
مثل‌پرندھ‌‌مۍ‌مونھ ^^🌱”
میتونۍ‌توقفس‌بزاریش‌
و‌فقط‌بھش‌نگاھ‌کنۍ؛
یا‌میتونۍپروازش‌بدۍ‌وبھش‌برسۍ.
پس‌رویاهاتو‌پروازبدھ‌‌رفیق‌ ..🕊’:) # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

طوری لبخند بزن…
که انگار …
هیچوقت گریه نکردی… # انگیزشی # شاد

متن انگیزشی بیو تلگرام

نشین فقط داستان موفقیت آدمها رو بخون
داستان موفقیت خودت رو خلق کن. 🙂💪🏻 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

خودت باش
قرار نيست همه دوستت داشته باشن
تو هم قرار نيست اهميت بدى..! # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی

◗+ وقتی‌دنیا‌میگه : بیخیال‌شوامید‌
زمزمه‌میکنه : یک‌بار‌دیگه‌تلاش‌کن◡͜◡☕️🥞🐤 ◖

⛥ ((
(„• ֊ •„) ♡ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

「 من آنم که از سنگ، آیینه سازم! (◍•ᴗ•◍) 」 # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی

ولی من هنوزم منتظرم بزرگ شم تا به آرزوهام برسم.. # زندگی # خسته

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

یادت باشه اونایی که گفتن
نمیتونۍ انجامش بدۍ،
دارن تماشات میکنن!(:💕 # انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

اگه خسته ای
استراحت کردنو یاد بگیر
ن تسلیم شدن:) # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

هدفے براے خودت بساز ڪ صُبا بخاطرش از تختـ بپرے بیرون!🌸🌱 # زندگی # ادبی # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

انقدر قوی باش که رها کنی و آنقدر عاقل باش که برای آنچه لایقش هستی صبر کنی.! # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

من لیاقت رویاها و اهدافمو دارم! # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

تو تا ده سال دیگع هم پارسال منم نمیشی🖕🏻😹✌ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

حرکات خاموش"نتایج بلند……….
# لاتی # مغرور # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

و همانا زندگی دویدن های پیوسته است♡ # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی

صبح شده !🌤🍃
وقتشه دوباره طلوع کنی :)❤️🌸
. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

بگذار حسودان همه عیب تو بگویند، باور نکن و دلخوش اقبال خودت باش. D: # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

طوفان برای نوازش شاخه ها نيست، برای امتحان ريشه هاست! ^^ # انگیزشی # زندگی # ادبی

متن بیو انگیزشی اینستا

علم بزرگ ترین گنجیست که هرگز با خرج کردن تمام نمیشود. # درسی

متن بیوگرافی انگیزشی

آدما با امـید زنده انـد
پـس همیشه امید، داشتہ باش✂️💛
  # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

متن انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی /متن کوتاه انگیزشی انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی انگیزشی

ما از شکست هامون یاد میگیریم نه از موفقیت هامون!🍃
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

فـرزند مـاه، گریہ نـکن ^-^🌕💕
وقتے ماه طلوعـ کنہ ، *-*🌘☁️
زمـان تو هـم فرا مـے‌رسه! •-•🧚🏻‍♀️🌙
-ڪـیم نامـجون 🐨💙 # انگیزشی # زندگی # شب

متن بیو انگیزشی

امروز از فرصتها استفاده کن.
امروز رویاهاتو زندگی کن.
زندگی همین الان داره اتفاق میوفته.
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

همه‌چی بهتر می‌شه، فقط یه کم صبر کن…″☁️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

هر کسی لیاقت خودش ُ،
خودش تعیین میکنه # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

چیزی که بیشتر از هر چیزی اهمیت داره اینه که تو خودتو چجوری میبینی، نه بقیه # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

ذهنتو جوری پرورش بده که جنبه‌های خوب هر شرایطی رو ببینن . . . !
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

ـ ‍با ‍خ‍‌ا‍ط‍‌رات‍ ‍ب‍‌م‍‌ی‍‌ر ‍ن‍‌ھ‍ ‍ر‍و‍ی‍‌اه‍‌ات‍‍ᵎ🤍🎧🩹⊹ # زندگی # انگیزشی # خاطره

متن بیو انگیزشی خدا

صادق باش . کمیاب باش . خودت باش . # انگیزشی # ادبی # زندگی # حقیقت

متن بیو انگیزشی انگلیسی

توی سکوت پیروز شو ، بزار فکر کنن که تو هنوز یه بازنده‌ای
# انگیزشی # سکوت

متن بیو انگیزشی اینستا

⏆ من هنوز دارم یاد میگیرم خودم رو دوست داشته باشم. # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

بهترین حس یعنی
دیدن پیشرفت و ترقی خودت..|🌷✨| # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

بد خواهاتو هاتو دوست داشته باش
اونا بزرگترین طرفداران هستن👌 # انگیزشی # مغرور # خسته

متن بیوگرافی انگیزشی

«مقایسه کردن خودت با بقیه یه جنگه که تو هیچ‌وقت نمیتونی توش برنده بشی…!»

# انگیزشی

متن بیو انگیزشی

هيچوقت از تصميمات پشيمون نشو.
هر اشتباهى تورو قوى تر و باهوش تر ميكنه!

•💎😎 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

“بِـه خاط‌ِر هَـمِه چیـز دَر زِنـدِگـی‌ اَم خُـدا رو شُـکـر، خـوب‌ وَ بَـد، بَــ؏ضی نِعـمَت بُـودَند وَ بَـ؏ضی دَرس…” # انگیزشی # خدا # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اگر هر روز 1٪ پیشرفت کنی، در طی یک سال 365٪ بهبود می یابی… # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

هرگز سرت را خم نکن، همیشه آن را بالا نگه دار و مستقیم به چشم های دنیا نگاه کن # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی اینستا

نگرش مثبت منجر به نتیجه مثبت خواهد شد.
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

☁️🐰🌸

زندگی یه کلمه ی وصف ناپذیره.•࿐ # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی

خودتو باور داشته باش اونموقع ميفهمى كه چجوري زندگي كني # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

بهِشِتِ مَن هَمین وجودِ توعِه …😗😻🔗 # انگیزشی # دوستت دارم

متن انگیزشی بیو تلگرام

مآ ادآ خوبآ ࢪو دَࢪ نِمیآࢪیم صآدقآنِه بَدیم😂✨🤞🏽
# مغرور # لاتی # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

┅═┅┅═┅┅═┅┅═┅┅═┅═┅┅═┅┅═┅
‏زندگی همیشه بهت شانس دوم میده. اسمش فرداست.✔️🔆

# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

ابتدا نادیده‌ات می گیرند،
بعد به تو می‌خندند،
سپس با تو می‌جنگند،
و بعد تو پیروز می‌شوی! # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

یڪ تصـویر قـوے و مـثبت از خـودتـون🧘🏻‍♀
بهتـرین آمـادہ سـازے ممـڪـن بـراے مـوفـقیتـہ💕
# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

وفادار باش اما به آينده ات نه به گذشته 🍃 # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

-چیزهای خوب زمان می‌بره. # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی اینستا

هيچكس با مثل بقيه بودن
تغييرى در دنيا ايجاد نكرده. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

زندگی‌گرسخت‌باشدمن‌ازآن‌سخت‌ترم↥😹🤞🏽🌿
# مغرور # لاتی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن انگیزشی بیو تلگرام

تلاش کن، طوری که بقیه به آیندت حسودی کنن # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

ترجيح ميدم در تعقيب روياهام شكست بخورم تا در هيچ كارى نكردن موفق باشم.🌱✌🏻♥️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

منـ جنگجوی خوبی هستم، اما تو هـدفـ با ارزشی برای جنگیدنــ نیستی:cool:

"Vikings" # مغرور # انگیزشی # حقیقت

متن بیو انگیزشی کوتاه

-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش . # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

هیچكس نمے تونه منو بكشونه پایین. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

پشت هر موفقيت بزرگى رد پايى از
شكست هاى پى در پى است. # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

عزت نفست باید قوی تر از
احساساتت باشه!✌️
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

رویای شما تاریخ انقضا ندارد.
نفسی عمیق بکشید،
و دوباره تلاش کنید. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

دور خودت رو فقط با آدم هایی پر کن که تورو بالاتر میکشن
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

خارق الاده باش.
خوب باش.
قوی باش.
باهوش باش.
اما مهمترین چیز اینه که خودت باشی.

# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

روی موفقیت خودت تمرکز کن✨ # انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

با چیزی که داری خوشحال باش
و برای چیزی که می‌خواهی هیجان زده # انگیزشی # شاد

متن بیوگرافی انگیزشی

مولانا: پس زخم هامان چه؟
شمس: نور از میان این زخم ها وارد میشود. # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

انگیزه‌یِ تَمام آرزوهامی دلبــــر♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

رویاهاتو جدی بگیر
“صبح بخیر”☀️🌺
# انگیزشی # صبح بخیر

متن بیو انگیزشی کوتاه

به زودی روز از راه میرسد و من میدرخشم🌞💫 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

شاید اون چیزی که تو به عنوان پایان تصور می کردی، آغاز یه اتفاق جدید باشه.

# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # مغرور # انگیزشی # آرامش

متن بیو انگیزشی

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن بیوگرافی انگیزشی

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن بیو انگیزشی کوتاه

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن بیو انگیزشی خدا

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن بیو انگیزشی کوتاه

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن بیو انگیزشی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن بیو انگیزشی اینستا

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن بیوگرافی انگیزشی

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن انگیزشی بیو تلگرام

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیو انگیزشی انگلیسی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو انگیزشی اینستا

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو انگیزشی

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو انگیزشی

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیو انگیزشی خدا

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیو انگیزشی انگلیسی

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن انگیزشی بیو تلگرام

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیو انگیزشی خدا

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن بیو انگیزشی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو انگیزشی اینستا

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن بیو انگیزشی اینستا

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو انگیزشی اینستا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن بیو انگیزشی اینستا

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیو انگیزشی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن انگیزشی بیو تلگرام

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو انگیزشی انگلیسی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو انگیزشی اینستا

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیو انگیزشی خدا

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیوگرافی انگیزشی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو انگیزشی خدا

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیوگرافی انگیزشی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو انگیزشی کوتاه

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو انگیزشی اینستا

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیو انگیزشی انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیو انگیزشی اینستا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو انگیزشی کوتاه

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیو انگیزشی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیو انگیزشی کوتاه

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیو انگیزشی خدا

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیوگرافی انگیزشی

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو انگیزشی خدا

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیو انگیزشی اینستا

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیوگرافی انگیزشی

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو انگیزشی خدا

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیو انگیزشی خدا

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو انگیزشی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن بیو انگیزشی کوتاه

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن انگیزشی بیو تلگرام

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو انگیزشی

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن انگیزشی بیو تلگرام

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیو انگیزشی اینستا

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن بیو انگیزشی اینستا

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیو انگیزشی اینستا

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیوگرافی انگیزشی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو انگیزشی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیو انگیزشی

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو انگیزشی خدا

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو انگیزشی اینستا

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیو انگیزشی انگلیسی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن بیوگرافی انگیزشی

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن بیو انگیزشی کوتاه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن بیوگرافی انگیزشی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن انگیزشی بیو تلگرام

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی

متن انگیزشی بیو تلگرام

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیو انگیزشی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متن انگیزشی بیو تلگرام

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی کوتاه

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن انگیزشی بیو تلگرام

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن بیو انگیزشی خدا

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن بیو انگیزشی خدا

ممکنه یک سال بهتون بد بگذره فقط درس باشه و کلاس کنکور باشه و کتاب باشه و … ولی به جاش یک عمر بهره ی این زحمات رو خواهید برد. شما شاید یک سال عمرتون رو فدا کنین اما به جاش سالیان خوشی منتظرتون خواهد بود. فقط به خدا توکل کنید و به خودتون اعتماد به نفس بدید و انگیزه داشته باشین و ارادتون رو قوی کنین یکی از فلسفه های ماه رمضان همین هستش که ما ارادمون رو قوی کنیم و در مقابل وسوسه ها مقاومت کنیم. شما هم باید در مقابل وسوسه ها توی این یک سال مقاومت کنید تا موفق بشین.

متن بیوگرافی انگیزشی

در زندگی واقعی دوم شدن وجود ندارد. یا برنده می شوید یا بازنده.

متن بیو انگیزشی

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن بیو انگیزشی خدا

اتفاقات میوفتنتا بهت ثابت کننتو بیدی نیستی کهبا این بادا از ریشه در بیایآروم و قوی باشبرگرد به زندگیت…

متن بیو انگیزشی

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

افکار منفی نمی توانند مانع من شوند

متن بیو انگیزشی کوتاه

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

زمان خود را مدیریت کنید و از ۲۴ ساعت روز استفاده بهینه کنید و وقت خود را صرف مسائل با اهمیت زندگی خود کنید.شما باید بر اساس نیاز ها و توانمندیهای خود برنامه ریزی کنید تا به هدف خود برسید.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

کم هستند افرادی که مشکلات زندگی را دوست داشته باشند. هیچکس عاشق مشکل نیست. اما تمام افراد موفق دنیا، مشکلات زندگی را تحمل و بر آن غلبه کردند تا به اهداف شان برسند.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

هیچ وقت یه کنکوریاز تلاش کردن خسته نمیشهچون میدونه یه روزی جواباین تلاشاشو میبینه

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم…»توماس جفرسون

متن بیو انگیزشی انگلیسی

به جای فکر کردن بهصد دلیل برای تسلیم شدنبه هزاران دلیلبرای ادامه دادن فکرکن

متن بیو انگیزشی اینستا

این نیز بگذرد. در سخت ترین شرایط و پدیدار شدن مشکلات در زندگی، همیشه یادتان باشد : همه ی آنها گذرا هستند… هیچکدام از آنها نیامده اند تا ابد بماند.

متن بیو انگیزشی

اگرچه کسی نمی‌تواند به عقب برگردد و شروعی عالی داشته باشد، اما هرکسی می‌تواند از الآن شروع کند و یک پایان عالی داشته باشد. (کارل برد)

متن بیوگرافی انگیزشی

• زندگی چیزی است که برای شما اتفاق می افتد در حالیکه شما مشغول برنامه های دیگری هستید.جان لنون

متن بیو انگیزشی کوتاه

به تک‌تک قلدرهایی که به شما خندیده‌اند و شما را جلوی دوستان‌تان مسخره کرده‌اند، فکر کنید. با مجسم کردن آنها خودتان را تحریک کنید تا سخت‌تر تلاش کنید و بیشتر درس بخوانید.

متن بیوگرافی انگیزشی

نباید همه ی نردبان را نگاه کنی!
فقط گام اول را بردار
برداشتن اولین قدم همیشه سخت ترین مرحله است ولی
هر چه بالاتر می روی همیشه آسان تر می شود.
با هر گام به زندگی دلخواهت نزدیکتر خواهی شد تا اینکه
سرانجام آنچه غیر قابل مشاهده بود ظاهر و آنچه
دست نیافتنی بود به واقعیت تبدیل می شود.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

نباید همه ی نردبان را نگاه کنی!
فقط گام اول را بردار
برداشتن اولین قدم همیشه سخت ترین مرحله است ولی
هر چه بالاتر می روی همیشه آسان تر می شود.
با هر گام به زندگی دلخواهت نزدیکتر خواهی شد تا اینکه
سرانجام آنچه غیر قابل مشاهده بود ظاهر و آنچه
دست نیافتنی بود به واقعیت تبدیل می شود.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

هرگز تسلیم نشو. سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد، وزیر می‌شود.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

از امروز یاد بگیر فرصت رو از دست ندی…
چارلی چاپلین زمانی می گفت:هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست حتی مشکلات ما.
ممکن است به موقعیتی که مد نظرت بوده نرسیده باشی.
اما با برداشتن بهترین قدم بعدی ات به سمت جلو
دقیقا همان جایی که می خواهی می توانی باشی.
ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم،فقط می توانیم زمان حال را تغییر دهیم.
هیچگاه برای تبدیل شدن به آنچه مد نظرت است دیر نیست.
به رشد خود ادامه بده،به آموختن ادامه بده و هر روز خودت را به روزتر کن.
من برنده ام چون عملکردم را به دقت ارزیابی می کنم.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

اگر یدکی به نام “اراده”موتوری به نام “استقامت”و راننده ای به نام “خدا” داشته باشیبه جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می شود.

متن بیو انگیزشی اینستا

شغل ها و رئیس ها تغییر می کنند. چیزی که ثابت می ماند و به رشد شما کمک می کند تحصیلات شماست.

متن بیو انگیزشی

وقتی می خواهید کاری را انجام دهید سعی کنید بهتر از دیگران آن را به انجام برسانید.

متن بیو انگیزشی اینستا

تبدیل شدن به یک دانش آموز خوب بیش تر از آن که بستگی به انجام کارهای تکراری و از روی عادت داشته باشد به علاقه و اشتیاق شما بستگی دارد.

متن بیو انگیزشی خدا

شکست در کارها گذرا است و تنها چیزی که باید ثابت باشد اراده شما در کارها است.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

چرا خودتوبه خاطر اشتباهات سرزنش می کنی؟باید به خودت تبریک بگی چوناینکه تشخیص میدی کارت اشتباه بودهنشونه هوشتهما بدون اشتباه کردن کهچیزی یاد نمی گیریم…

متن بیو انگیزشی

این کار را فقط برای خودم نمی کنم

متن بیوگرافی انگیزشی

بسیاری از ایده های خوب در ابتدا غیرممکن یا مضحک به نظر می رسیدند

متن بیو انگیزشی کوتاه

افکار منفی نمی توانند مانع من شوندخخخخخ

متن بیو انگیزشی

همین حالا زمان مناسب است

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

لیستی از کارهایی که در برنامه روزانه خود دارید تهیه کنید و در آخر روز آن را چک کنید مثل موارد زیر:آیا امروز ۸صبح برای درس خواندن بیدار شده ام؟آیا امروز ۱۰ صفحه دین و زندگی را خوانده ام؟آیا امروز تست های شیمی را حل کرده ا

متن بیو انگیزشی اینستا

هرکه نهایت تلاش خود را برای رسیدن به هدفبه کار بگیردبه تمام خواسته هایش می رسد

متن بیو انگیزشی اینستا

یه کنکوریتو اتاقش کتابخونه نمیسازهبهترین منبع رو از هر درس نگه میداره و بقیه شونو میبره تو انباری!دیدن کتابهای تلبار شده و نخونده هم باعث استرس میشه هم باعث میشه دانش آموزچند منبعی باشه که یکی از عوامل شکستکنکور یها همینه

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

یه کنکوریشاید مامان و باباش یه حرفی بزنن که ناراحت شهولی میدونه ته دلشون جز موفقیتشو نیمخوانپس نباید موضع بگیره

متن بیو انگیزشی انگلیسی

برای شروع لازم نیست عالی باشیاما برای عالی شدن باید شروع کنی شروع کن

متن انگیزشی بیو تلگرام

برای بارهای سبک تر آرزو نکنیدبلکه برای پشت های محک تر آرزو کنید

متن بیو انگیزشی اینستا

آینده شما ممکن است هیچ شباهتی بهگذشته شما نداشته باشدکافیست اراده کنید

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

منتظر نمانید. زیرا هیچ وقت فرصت مناسب دست نمی دهد.ناپلئون هیل

متن بیو انگیزشی انگلیسی

من تنها فرد حاضر با استعداد و نبوغ مورد نیاز هستم. گاهی اوقات ما خودمان و داشته هایمان را دست کم میگیریم… بهتر است یادمان باشد خداوند فقط ما را به همین شکلی که هستیم آفریده، ما خاص آفریده شده ایم، مانند ما نه وجود داشته، نه وجود دارد و نه وجود خواهد داشت

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

اگر کاری که همیشه انجام می دادید را انجام دهید، همان چیزی را دریافت می کنید که همیشه می گرفتید. (تونی رابینز)

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم…

متن بیو انگیزشی خدا

سه چیز در زندگی که دیگر نمی توانید بدستش آورید : کلمات، بعد از گفته شدن. لحظه ها، بعد از ازدست دادن. زمان ,بعد از سپری شدن. لطفا هشیار باشید.نلسون ماندلا

متن بیو انگیزشی انگلیسی

موفقیت در مدرسه و دانشگاه مثل آماده شدن برای یک ماراتن است که بعد از فارغ‌ التحصیل شدن شروع می‌شود. روی اهداف‌ تان تمرکز و سخت کار کنید، اما یادتان باشد بدترین چیز برای شما این است که قبل از اینکه به پایان کار برسید خودتان را خسته کنید.

متن بیوگرافی انگیزشی

برنده‌ ها هر کدام در زمینه‌ی تخصصی خودشان استراتژی و برنامه‌ریزی خاص خود را دارند، اما یک چیز در همه‌ی آنها مشترک است: تلاش. دست از تلاش کردن بر ندارید.

متن انگیزشی بیو تلگرام

موفقیت در مدرسه و دانشگاه مثل آماده شدن برای یک ماراتن است که بعد از فارغ‌التحصیل شدن شروع می‌شود. روی اهداف‌تان تمرکز و سخت کار کنید، اما یادتان باشد بدترین چیز برای شما این است که قبل از اینکه به پایان کار برسید خودتان را خسته کنید.

متن بیو انگیزشی انگلیسی

محال از طرز فکر ما بوجود می آید.پس همیشه هر لحظه بگو من می تونم

متن بیو انگیزشی کوتاه

موفقیت مجموع تلاش های کوچک و تکرار روز به روز آن ها است، حتی اگر هیچ نشانه ای از موفقیت نمی بینید. (رابرت کالیر)

متن بیو انگیزشی خدا

همه درس میخونن
همه آزمون شرکت میکنن
همه عاشق پزشکی هستن
اما هر کسی از تفریح و لذتش چشم پوشی نمیکنه
هر کسی آزمونشو بررسی و تحلیل نمیکنه
هر کسی از وجودش واسه هدف مایه نمیذاره

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

همه آدم ها اشتباه می کنند اما در آخر تنها کسانی برنده می شوندکه زل میزنند به اشتباه خود و می گویند “درستت می کنم.”

متن بیو انگیزشی خدا

همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند…جان وودن

متن بیو انگیزشی خدا

یه کنکوریتحلیل آزمون را جدی میگیره!چون میدونه تنها را پیشرفتش اینه کهاشکالات و اشتباهاشو شناسایی و رفع کنه

متن بیو انگیزشی خدا

استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر….

متن بیوگرافی انگیزشی

به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آنها هستید

متن بیو انگیزشی

اگر بتوانی خواسته ات را در ذهن تصور کنی ،
می توانی آن را در دنیای مادی ات متجلی سازی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

همیشه به خود اعتماد داشته باشید ، اگر یک بار کاری را با
موفقیت انجام داده باشید، باز هم میتوانید

متن بیو انگیزشی انگلیسی

امید یعنی، بدان تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.
امید یعنی، بدان خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می شود یک کارهایی کرد.
امید یعنی، اینکه همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.
امید یعنی، اینکه اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکم تر گام برداریم.

متن بیوگرافی انگیزشی

متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن بیو انگیزشی کوتاه

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن بیو انگیزشی کوتاه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی خدا

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی بیو تلگرام

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگیزشی خدا

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️ # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂 # انگیزشی # ترکی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره.. # انگیزشی # درسی

متن بیو انگیزشی خدا

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

همه رؤیاهای ما می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند اگر ما شجاعت پیگیری آن‌ها را داشته باشیم (والت دیزنی).

متن بیو انگیزشی انگلیسی

وقتی بفهمی از زندگی چه می‌خواهی راه رسیدن به آن را نیز پیدا خواهی کرد.

متن بیو انگیزشی کوتاه

منتظر به دست آمدن فرصت‌ها نمان. خودت آن‌ها را خلق کن.

متن بیوگرافی انگیزشی

مسیرهای سخت اغلب به زیباترین مقصدها ختم می‌شوند.

متن بیو انگیزشی کوتاه

در آینه نگاه کن! رقیب تو در آینه است.

متن بیو انگیزشی

فردی که از اعتماد به نفس کافی برخوردار باشد به دیگران نیز اعتماد به نفس می‌بخشد.

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

شکست‌ها نسبت به موفقیت‌ها چیزهای بیشتری به شما می‌آموزند. پس نگذارید شکست‌ها شما را متوقف کنند. آن‌ها همان چیزهایی هستند که شخصیت شما را می‌سازند.

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

من بیش ترین ارزش های زندگی را از طریق ورزش کردن به دست آوردم، از فوتبال بازی کردنکار تیمی، مردانگی، اخلاق کاری، انعطاف پذیری، فدا کاری، همه این ها را با بودن در یک تیم به دست آوردمجان گرودن

متن بیو انگیزشی اینستا

همه مردانی که می شناسم و  به موفقیت رسیده اند، همگی اندام فوق العاده ای داشتند و از این بابت مطمئنم که همگی با عرق ریختن و پینه زدن دستهایشان به اینجا رسیده اند.

متن بیو انگیزشی کوتاه

درست مانند بدنسازی، شکست یک تجربه ضروری برای رشد در زندگی شخصی ماستزیرا اگر ما هرگز محدودیت های خود را آزمایش نکنیمچگونه می دانیم که چقدر قوی هستیم؟آرنولد شوارتزنگر

متن بیوگرافی انگیزشی

از آن نترس که آهسته حرکت می‌کنیاز آن بترس که هنوز حرکتی نکرده باشی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

برای موفقیت همیشه نباید فوق العاده باشید. موفقیت یعنی پشتکار و سخت تلاش کردن برای به دست آوردن خواسته هایتان، بعد از این فوق العاده بودن خودش به سراغتان خواهد آمد.

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

بدن من بهترین کت و شلوارمه
تمرین سخت و عرق را بجاش پرداختم

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

تو شجاع‌تر از اون چیزی هستی که باور داری
قوی‌تر از اون چیزی هستی که به نظر می‌رسی
و شیک‌تر از اون چیزی هستی که فکر می‌کنی

متن بیو انگیزشی

اگر می‌خواهی مورد احترام قرار بگیری،
ثابت قدم و استوار باش

متن بیو انگیزشی

تنها کسی که باید ازش بهتر باشی
اونی هست که دیروز بودی!

متن بیو انگیزشی انگلیسی

من بیش ترین ارزش های زندگی را از طریق ورزش کردن به دست آوردم، از فوتبال بازی کردنکار تیمی، مردانگی، اخلاق کاری، انعطاف پذیری، فدا کاری، همه این ها را با بودن در یک تیم به دست آوردمجان گرودن

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

پشت هر انسان موفقی، سال‌ها شکست
و عدم موفقیت وجود داره!

متن بیو انگیزشی خدا

بهترین منظره بعد از سخت‌ترین صعود است!
با انگیزه پیش به سوی صعود

متن بیو انگیزشی خدا

وقتی با یه ضربه ناک داون میشی نمی بازیوقتی می بازی که روی زمین بمونیمحمد علی کلی

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

صبح با عزم جزم بیدار شو
شب با رضایت به رختخواب برو!

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

شرط پیشرفت این است:
تلاش کنیم رکورد خود را بشکنیم نه رکورد دیگران را

متن انگیزشی بیو تلگرام

اگر امروز وقت برای ورزش نگذاریددر آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشتانتخاب با خودمان است:ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری

متن انگیزشی بیو تلگرام

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badlyهرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

متن بیو انگیزشی

Laugh until you have teethتا دندان دارید بخندید

متن بیو انگیزشی اینستا

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـدвαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

متن بیو انگیزشی اینستا

If at first you don’t succeed, you’re doing about averageاگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

متن انگیزشی بیو تلگرام

Nothng grat was ever achieved without enthusiasmبدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

متن بیو انگیزشی خدا

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شویmy heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتمmarsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

متن بیو انگیزشی خدا

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنهاthe old man didnot know number of friend

متن بیو انگیزشی اینستا

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them greatمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیو انگیزشی اینستا

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن انگیزشی بیو تلگرام

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن بیو انگیزشی خدا

A true lover always feels in debt to the one he lovesعاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

متن بیوگرافی انگیزشی

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for usوقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

متن بیو انگیزشی کوتاه

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to doهر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Find a guy who calls you beautiful instead of hotبه دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

متن بیو انگیزشی خدا

love is wide ocean that joins two shoresعشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن بیو انگیزشی انگلیسی

In life love is neither planned nor does it happen fora reason but when the luv is realit becomes your plan for life n reason for livingتوی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفتهاما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bitنا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

متن بیو انگیزشی خدا

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن بیو انگیزشی خدا

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

متن بیو انگیزشی

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

متن بیو انگیزشی خدا

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

متن انگیزشی بیو تلگرام

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

متن بیو انگیزشی اینستا

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promiseقول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

متن بیو انگیزشی اینستا

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from themایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

متن بیو انگیزشی کوتاه

Life isn’t fair, but it’s still goodزندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

متن بیو انگیزشی کوتاه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks outیک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

متن بیو انگیزشی انگلیسی

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friendجلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

متن بیو انگیزشی خدا

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشندWe will feel influence of good person when we lose them

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشدThe big man is who has an infantine heart

متن بیو انگیزشی انگلیسی

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنیدDon’t believe your sense of first meeting never

متن بیو انگیزشی خدا

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شودWhatever human rise his trousers inset will be seen more

متن بیو انگیزشی خدا

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیستWho looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

متن انگیزشی بیو تلگرام

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن انگیزشی بیو تلگرام

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنیدKnowing is not enough we should do what we know

متن بیو انگیزشی انگلیسی

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شودBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

متن بیوگرافی انگیزشی

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

متن بیوگرافی انگیزشی

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

متن بیو انگیزشی کوتاه

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباستWell behavior and debonair human is really beautiful

متن بیو انگیزشی اینستا

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شودMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

متن بیو انگیزشی اینستا

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to seeعشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

متن بیو انگیزشی انگلیسی

You’re nothing short of my everythingتو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

متن بیوگرافی انگیزشی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن انگیزشی بیو تلگرام

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right thingsعاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

متن بیو انگیزشی انگلیسی

He wants you !!!! Any excuse to stayآنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن بیو انگیزشی کوتاه

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو انگیزشی اینستا

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن انگیزشی بیو تلگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو انگیزشی

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن بیو انگیزشی خدا

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن انگیزشی بیو تلگرام

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه | تاو بیو

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستاگرام

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیو انگیزشی

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن بیو انگیزشی

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن بیو انگیزشی خدا

قوی تر از دیروز باش!🍃 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی کوتاه

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚
# انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت
# ترکی

متن انگیزشی بیو تلگرام

چیزای‌ قشنگ‌ هیچوقت‌ دنبال‌ خودنمایی‌ نیستن! # انگیزشی

متن بیو انگیزشی انگلیسی

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن بیو انگیزشی کوتاه

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

‌ « آدم خوبهِ، زندگیِ خودت باش …» # انگیزشی # حقیقت

متن بیو انگیزشی کوتاه

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن انگیزشی بیو تلگرام

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن بیو انگیزشی خدا

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن بیو انگیزشی انگلیسی

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی انگیزشی دخترونه

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست…
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

چشمهات رو از رو هدف بر ندار(•‿•) # انگیزشی

متن بیوگرافی انگیزشی

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند. # انگیزشی

متن بیو انگیزشی اینستا

⦇خـودت‌رو‌دو‌سـت‌داشتہ‌باش…!🙆🏻‍♀💜⦈ # انگیزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *