متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤
# خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خـٖٖۖ۞ـدٰٰاٰٰٖٖیا هــེرٖٖ لحٰٰٖٖـैـظٖٖه شٖٖڪٖٖرٰٰ 🍃❤✨ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما که دل به الله بستیم
الله داندو کارش🧿 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.
# خدا # عربی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^ # خدا # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‹الہی؛گرتوهمراهم‌نباشی‌وایِ‌من🕊›‌ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا فردا و‌ فرداهایم را هر طور که میخواهی بنویس، من به قلمِ رحمتت ایمان دارم… # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یهویی شکرت خدا⁦(◍•ᴗ•◍)❤⁩⁦(◍•ᴗ•◍)❤
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

صدها بیو پروفایل یک خطی و کوتاه + بیو واتساپ [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ز جــرت مــیدن بــا حــرفاشــون… بــعد کــه رفــتی میــگن دنــبال بهـــونه بود!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از بس شاخ شدى ميترسم جلوت قرمز بپوشم🐃🔴😏

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

" رفقا تو مشكلات ميشن جن و ما بسم الله "

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

-تو خیلی زشتی *توهم خیلی خوشگلی -جدا چرا؟ فقط خواستم هردومون دروغ گفته باشیم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زًمانـ£ خیـ🙅🏼‍♀️لیـ عًوض شد🎭 اًما طُ هًنوزم همون عًنتریـ 🤪

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شـیـطـانـَمـ اَمـا فـِرِشـتـهـ هـا دُنـبـالـَمـَنـ

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد …

– امام علی(ع)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رسیدیم به دل پاییز ؛ چه زود میگذره نه؟ 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

– آخر بِدمد صُبحِ اُمـید از شبِ من … »🌧✨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

محبوب شدنت راهش خراب کردنه بقیه نیست
زور بزن ازشون بهتر باشی…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اين غزل ها به خدا مفت نمى ارزيدند
اگر اين دختر و اين عشوه و اين ناز نبود

• امیرحسین اثنی عشری 

روز دختر مبارک 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سیگار آخرین انتخاب دختری بود که همه چیشو به یه نَفر باخت(:

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏راننده اسنپ همینجوری که داشت با سرعت بالا میرفت پرسید مقصدت کجا بود؟ گفتم اینطوری که تو میری، خاک:(

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏داره حدوداً دو سال می‌شه که امتحان حضوری ندادم؛ اون بخش از مغزم که
«حفظ می‌کرد» از کار افتاده.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

(سن خودتان) سال پیش من شوت شدم زمین!
❤️ تّوّلّدّܩ ّمّبّاّرّڪ ❤️
#تولدم مبارک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

☽︎فَروَردین‌ْ☾︎راٰ
کوچه‌ِبه‌کوچه‌ِمیگردَم‌به‌دنباٰلت،
تاتورا،ازاین‌☽︎بهٰار☾︎،؏ـاشقاٰنه‌عِیدی‌بِگیرَم♥👫

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
بی‌باده بهار،
خوش نباشد…!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز روز مهمی برای من است چراکه تولد دوست عزیزم می باشدامروز برایت اینگونه دعا کردم!خدایا! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!اخلاص در کردارش! سلامتی در وجودش!روشنی در دیده اش! بصیرت در قلبش! و روزی پر برکت در زندگی اشتولدت مبارک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تولدت را با هزاران گل یاس و نرگس تبریک می گویمو این را بدان کهمن از عمق وجود خود خدایم را صدا کردمنمی دانم چه می خواهی ولی برای توبرای رفع غمهایتبرای قلب زیبایتبرای آرزوهایتبه درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر داردیقین دارم دعاهایم اثر دارد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یک سبد یاس سفید در رنگ امیدبا هر چه صفا ازسوی خدادر شکل دعا تقدیم شما!تولدت مبارک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در روز تولدتان می خواهم تبریکم را همراه کنم با چند دعای ملکوتی:لحظاتتون پر از عشق و امیدروزتان متبرک بـه نگاه خداالهی روزی تون افزون وپرازخیر و برکت باشهتنتون سالمساززندگیتون کوکو دلتون پرازعشق و آرامش باشه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دوست شفیقم تولدت مبارکخدایا ! از تو می‌خواهم امروزدست ‌دوستم، کـه‌ مشتری گاه‌ و بیگاهبازار مهر تو هست را بگیریو بـه حال خود رهایش نکنیآمین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عزیزم تولدت را صمیمانه تبریک می گویم
و دعا می کنم تولد امسالتآغازی باشد برایشکر بیکرانت از نعمتهای الهیقلبت جایگاه فقط مهربانیزندگیت سر شار از آرامشروحت غرق از محبت الهی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در سالگرد بهاران هستی اتروزی که زندگی بر لبان تو بوسه زدبا صد خلوصهم آستان دل، خواهم که بمانیهمیشه شادتولدت مبارکدر پناه اهل بیت باشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو دارمامید که صاحب الزمان ضامن اجابت دعاهایتان باشد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دوست عزیزم تولدت مبارکدر پناه الطاف الهی امیدوارم در سفر زندگی همیشه راهی برای شادی و رضایت بیابید و در پایان آرزویی نباشد که بدان دست پیدا نکرده باشید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سنجاق کرده اند
حیا را
عفت را
مهربانی را
عشق را
صفا را
ایمان را
ویک عالم چیز دیگر را به چادرت..
برای همین است…
که این چنین “سنگین و با وقار راه می روی بانو!تولدت مبارک پیرو راه فاطمه الزهرا (س)امید که در پناه حضرت حق، به تمام آرزوهایت برسی …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز میلاد…روز تو!روزی که تو آغاز شدی!تولد مبارک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدای اطلسی ها با تو باشدپناه بی کسی ها با تو باشدتمام لحظه های‌ خوب یک عمربه جز دلواپسی ها با تو باشد .تولدت مبارک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به نام او که مهر را آفرید و مهربانی را و تو را، زادروز تولد شما را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و عمری پر از سعادت و موفقیت و خوشبختی در کنار خانواده برایتان آرزو دارم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز سالروز گزینش زمین اختیار و انتخاب و نفی بهشت بی دردی از جانب شماست.این انتخاب بر شما فرخنده باد . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میلادت ای عزیز تر از جـان خجسته باد در مقـدمت غزل به ترنم،نشسته باد تولد تو مبارک، به روی تو دروازه های‌ غم به چنین روز بسته باد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

6- امروز روز توست، روز میلادت دنیا تبسم کرده است امروزبا یادت امروز بی شک اسمان آبی ترین آبیست چرخ و فلکهمچون دلم درگیر بی تابیست. تولدت مبارک..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همسر عزیزم! تو تنها یار و همدم زندگی‌ام هستی و چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می‌مانی. دوستت دارم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بیا تا خانه‌مان را روشن کنیم. تو خورشید باش تا من ماه شوم. تو به من بتاب و من تا ابد دورت می‌گردم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا میدونه چه آشوب و استرسی تو دلمون بود…راهی محضر شدیم تا اسممون بره تو شناسنامه هم…رفتیم محضر تا ۶ دنگ دلمو سند بزنم بنامش…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بانو تو ایران منی من هم سلیمانی تودیگر نذارم لحظه ای باشد نگاهی روی تواخر برای حفظ تو باید منم راهی شومسوی یمن با ارتشی اماده از دیدار تو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیمهر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ساده بگویم
آخرین پرنده را رها کردم
دلم را با خود برد
تا رقم زند تقدیرم را
آسمان ،آن آبی بیکران !
پرواز ،پرواز ،پرواز
نور را یافت
آن افق روشنت را
رسید آن
لحظه ای پاک و بزرگ
دل به دریا زد و
آرام نشست بر شانه هایت
سپرد دلم را برای رها شدن
برای پرواز! برای اوج گرفتن
در
دوست داشتنهایت
حالا او خاکی ترین پرنده آسمان توست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حالا که روز و روزگارمون یکی شدحالا که حرف دلامون یکی شدحالا که آسمون پر ستارهشبامون یکی شدحالا که دست تو دستسمت نگامون یکی شدحالا که تیک تیکقلبامون یکی شدحالا که عطرنفسهامون یکی شدبذار یه چی بهت بگم !!بگم؟!!!!دوستت دارم ،خانومم!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست
وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من مینویسم ازعشـــــق بین زوج های مذهبی….
مینویسم از محبت هایی که اساسش عشق به خداست…
غفلت از من بچه مذهبی هست …
که نگذاشتم دیده شوم….
کسی عشق های آسمانی ما را ندیده….
مینویسم تا بدانند عشق اصلی مال ما بچه مذهبی هاست ..
نه آن عشق های پوچ خیابانی….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دوسٺٺ دارم ولے چون با حجابے بیشٺر
مثل خورشیدے ولے پشٺ نقابے بیشٺر
شلاڸ سبز و سرخ حتے صورٺے بر چهره اٺ
خوب مے آید ولے خب رنگ مشڪےبیشٺر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مبهوت جمالش شدم
و طرز نگاهش
با چادر و
آن مقنعه و موی سیاهش

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به والله و به الله و تاللهقسم بر ایهی نصر من اللهکه دست از دامنت من بر ندارماگر کشته شوم الحکم الله

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با همین چادر و چفیه شده ای همسفرمتو فقط باش کنارم ، شهادت با من !با همین چادر و چفیه شده ام همسفرتای به قربان تو یارم ، شهادت با هم . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو را ای روح معصومانه ای عشقمیان تار و پودم دوست دارمتو را چون آیه های آفرینشبه ذکر هر سجودم دوست دارمتو را ای آفتاب فصل پاییزسراسر در وجودم دوست دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من مینویسم ازعشـــــق بین زوج های مذهبی….
مینویسم از محبت هایی که اساسش عشق به خداست…
غفلت از من بچه مذهبی هست …
که نگذاشتم دیده شوم….
کسی عشق های آسمانی ما را ندیده….
مینویسم تا بدانند عشق اصلی مال ما بچه مذهبی هاست ..
نه آن عشق های پوچ خیابانی….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نمیدانی داشتنت ،
میان تمام این نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخی
آخر قصه های امروزی،
چقدر میچسبد …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوشحال کن ای شیعه دل مولا رابردار دوباره کیسه خرما راباید که دوباره امتحان پس بدهیدریاب گرسنگان آفریقا را

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بار درخت علم ندانم مگر عملبا علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بریعلم آدمیت است و جوانمردی و ادبورنی، ددی، به صورت انسان مصوری

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از همان روزی که دستِ حضرت قابیلگشت آلوده به خون حضرتِ هابیلاز همان روزی که فرزندان آدمزهر تلخ دشمنی در خونشان جوشیدآدمیت مُردگر چه آدم زنده بود …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

احتیاجی به تسبیح نیستدستانت را که به من بدهیبا بند بند انگشتانتذکر دوســـت داشتن سر می دهم…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا
دستم به آسمانت نمی رسد
اما تو که دستت به زمین می رسد
“ بلندم کن “

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عازم یک سفرم ،
سفری دور از خود من تا خودم،
مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه وجود خدا باورت بشه
خدایه نقطه میذاره زیرباورت
“یاورت “می شه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چه خوبه عاشق کسی باشی
که هر لحظه باهاته …
از رگ گردن نزدیک تر …
خدا …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اساس حکمت، ترس از خداست …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کاش …وقتی خدا در محشر بگوید :چه داشتی؟سر بلند کند حسینبگوید : حساب شد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بدترین احساس زمانی است کهخودت هم می فهمی ، از خدا دور شده ای

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و آنگاه که تنها شدیو در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستیبر من توکل کن …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

“ﮔﻨﺎﻩ”،
ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ!
” ﺧﺪﺍ ” ﺩﺍﺭﺩ” ﻓﻮﺕ” ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺍﯾﻦ “ﺍﺷﮏ ” ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم !
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم
دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا “خـدا” را فهمید …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نمی فهمموقتی به نماز می ایستممن ، تو را می خوانم… ؟!یا تو ، مرا می خوانی …. ؟!فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بیو فارسی جدید و زیبا /متن کوتاه فارسی [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

« نیازمندِ آرامـش..! »

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده ☺️ 🍒

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به گفته ی مولانا:« آنکس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند».

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در حال بارگذاری . . . =)
#برنامه نویس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قلبتو میخوام🙃 ولـــــــی بــدون«قــــــــــــاف»😝

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بشر تنها موجودی است که نمی خواهد آن باشد که هست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من یه روانی دیوانه نیستم . من یه باهوش فوق‌العاده ی جامع ستیز ام که چون نمی تونید در کم کنید به من اسم روانی می دید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

انتظارو فقط از اونی داشته باش که تو آینه میبینی ، بقیش اضافه کاریه! 😸🤟🏼

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مـلڪہ ڪہ ٺنها ٺاجشو گـ‌ذاشـ‌‌ٺ سـ‌رش احٺیاجے بہ پادشاه نداره 🙂 #ملکه تنها

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

محبت مثل مشروب خوردن میمونه… وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره … ! وقتی زیاد از حد میشه … طرف بالا میاره …  ✍️nafasi ♥️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست •

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‹الہی؛گرتوهمراهم‌نباشی‌وایِ‌من🕊›‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود ..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نذار بفهمن درد داری
همه نمکدون به دست منتظرن …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرچی بزرگتر شدیم…
نزدیک شدن عید
برامون بی اهمیت شد…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو را خدای خود پندارم کفرش به کنار عجب خدایی دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وخدایی که به تنهایی کافیست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ناامید از دَر رحمت بکجا باید رفت؟یا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الله ام نامت آرامش جان من است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان
تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگر ذره بین نگاه قوی باشد
در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی اثر انگشت او دیده می شود
چه بچه گانه است که فکر می کنیم
همه اش را به تنهایی ، رنگ کرده ایم . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا
سرنوشتمو انقدر قشنگ
بنویس که مادرم
از ته دل بخنده…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یک زندگی آرامش بخش، پاداش ایمانم به خدا بود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عاشق خدام چون میدونم هیچ عشقی موندگار تر از عشق اون نیست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا صلاح زندگی شما را می‌داند، به او اعتماد کنید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باخدابودن بهترازبی خدابودنه..باخداباش پادشاهی کن بیخداباش هرچه خواهی کن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن‌ها که خدا با منِ تنها دارد ……

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نگران فردا نباش
چون خدا زودتر از تو اینجاست…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدای من بامن است…
پس نگران هیچ چیز نیستم…..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلیل اینکه ما سینگلیم اینه که
خدا فرشته هاشو دست هر کسی نمیسپاره!…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یکی بود که اونم رفت . . .
کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و آنگاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وخدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر ، شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شکسته های دلت را ، به بازار خدا ببر… خدا پناه شکسته دلان است……

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوشحالی یعنی جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن قدر عاشق خدا باش ، که غیرخدا را فراموش کنی.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

واقعا انسان نمیدونه که خدا میبینه؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کسی که خداحافظی میکنه، باید صبر کنی خودش سلام کنه وگرنه بد عادت میشه….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الله ام نامت آرامش جان من است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا مُح 👑A۲تم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا در ❤ من است …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بیوگرافی کوتاه در مورد خدا | متن بیوگرافی خدا | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀 # لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا در ❤ من است …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وخدایی که به تنهایی کافیست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا مُح 👑A۲تم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا خدا پشتمه دنیا تو مشتمه تمام

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من تو را خدای خود پندارم کفرش به کنار عجب خدایی دارم 💙🔥

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آسمون شهر من خدا نداشت…🙃🤘

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا از زندگی که برام ساختی خسته شدم
# زندگی # خسته # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را
# باران # شب

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا هفت میلیارد نفر مال تو ..این یه نفر مال من❤

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا کافیست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⚫️نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست⚫️
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خاص فقط خداس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا اگه خوشحالم نمیکنی، لااقل ناراحتمم نکن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کسی که خداحافظی میکنه، باید صبر کنی خودش سلام کنه وگرنه بد عادت میشه….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باخدابودن بهترازبی خدابودنه..باخداباش پادشاهی کن بیخداباش هرچه خواهی کن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

واقعا انسان نمیدونه که خدا میبینه؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن کوتاه قشنگ تک خطی و جدید [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در دلـღـم جایی برای هیچ کس غیرِ تو نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خوشبختی اینه که همه چیزت
پیشِ یه نفر باشه
آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت…..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ… 😊

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

فقر عشقتو زودی میگیره💔😏

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جنگ بلد ولی صلح طلب

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا با من است . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باز پاییز شد وُ
باد چرخید وُ
هَوس، چو گیاهی مرموز رویید ..
 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو خوب من لاشی اما…. آرزو به دلت میزارم ک دوباره با من باشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در دیاری ک برادر ب برادر نکند رحم……..
غریبه برادر شدنی(((نیست…))

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡}

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:///

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

(っ◔◡◔)っ ♥ می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک ♥

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم…
بهار می شوم…
حتی اگر زمستان باشد!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نگران فردایت نباشخدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هستما اولین بار است بندگی می کنیمولی او بی زمانی است که خدایی می کنداعتماد کن به خدایی اش

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هر صبحپلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند !سطر اول همیشه این است :خدا همیشه با ماست ..پس بخوانش با لبخند !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرامش در زندگینبودن جدال نیستبلکه تجربه حضور خداست !

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

توکل تو همین بس که یاوری از برای خویش جز خدا نبینی
بایزید بسطامی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مرکز جهان
نه زمین
و نه خورشید است
مرکز آن خداست.
آلفرد نویس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مهم نیست که با چه طوفانی روبرو هستید
باید بدانید که خدا شما را دوست دارد.
او شما را رها نکرده است.
فرانکلین گراهام

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشق خدا مانند اقیانوس است
شما می توانید آغاز آن را ببینید
اما پایان آن را نمی توانید ببینید.
ریک وارن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعد از زنان
گل ها دوست داشتنی ترین چیزی هستند
که خدا به دنیا داده است.
کریستین دیور

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوند به ما زندگی را هدیه داد
این به ما بستگی دارد که به خودمان زندگی خوب را ببخشیم.
ولتر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زندگی هر انسانی یک افسانه است
که توسط انگشتان خدا نوشته شده است.
هانس کریستین آندرسن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جز تو ای اول و آخر چه بخواهم که تویی صاحب دلها

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا تو می دانی آنچه من نمی دانم و من نمی دانم آنچه تو می دانی پس با حکمتت زندگی ام را سامان ده …الهی آمین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زمانیکه تنهائید “تفکر”زمانیکه غصه دارید “سکوت”زمانیکه به مشکل برخورده اید “آرامش”زمانیکه همه چیز بهم ریخته “صبر”زمانیکه هیچ چیز آنطور که باید نیست”اُمید”و در کنار همه ی اینها خدا را برایتان آرزومندم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوندا
نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت !
نادانی امروزم را بگیِر تا شادی فردایم را از دست ندهم …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قشنگ ترین حس زمانیست که یه اتفاق خوب برات میفته و مطمئنی که اون اتفاق خوب یه پاداش از طرف خدا برای تو بوده …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کـسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند ولی دستشان به ستاره ای نمی رسد !
اما کسانی هستند که بی دعا با خدا دست می دهند …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا ….
دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت !
نزدیـــک!
بی خطــــر!
بخشــــنده!
بی منّــــــــت!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا …
بفهمان که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده !
خدایا …
هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

متن مذهبی جدید/ متن های کوتاه مذهبی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^ # خدا # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⸤خداوند قلب ها را آرام مےڪند💚🌱⸣ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلگرم خدایی ام؛ که باتمام بدی هایم باز هوادار دلم است:) ♥️

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

توکل یعنی؛ خدایامن تاجایی که تونستم تلاش کردم بقیش باخودت.. ♥️🕊

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اون چیزی که در ذهنِ تو محاله، برای خدا درست کردنش ثانیه‌ای هم زمان نمی‌بره..‌.💛

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و زمانی که هیچکس برایت نمانده، خدا با تو می ماند🦋≫ # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرجا نوشتم خدا امید جوانه زد.. 🌱

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

غصه نخور؛
خدا از تاریکی های‌ روزگار برات نور و روشنایی می‌آفرینه 🌔✨ # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

# خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

··• خدایا رسیدن به آنچه آرزومندیم را برای ما آسان کن🦋🌎. # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⊱ خدا‌ هر‌ لحظه‌ و‌ هر‌ ثانیه‌ با‌ توعه!🤍🕊 # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مگہ میشہ خدایے
ڪھ همہ‌ے موجوداٺ رو آفرید
از حالِ اونها آگاه نباشہ …!؟✨💚 # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو در حفاظت مایی🫂
وقتی خود خدا انقدر زیبا گفته دیگه دلهره چرا رفیق🤍🌱
# خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوند به زودے بعداز سخٺےها، آسانےقرار مےدهد! # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹ آزمودم دل خود را به هزاران شیوه؛هیچ چیز جز یادِ خــــــدا شادش نکرد🌊💙☁️🌿› # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•پروردگارا✨
•بر دلم آرامشی فرو ریز💫
•که هر آنچه مرا😌
•به درد می آورد را نادیده بگیرم💛 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید.! # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

÷_خدآجآن☪_÷
ایمان داشته باش به چیدمان ِ خدا !☁️☂🕊💜 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

«اگه خدا کمکتون کنه هیچکسی نمیتونه بر شما پیروز بشه»🌿🌸 # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هنگام آسایش خدا را بشناس؛ تا در هنگام سختی تو را بشناسد.. ♥️🕊

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یکی از اسباب آرامش اینه که خدا همیشه از همه چیز خبر داره…

# خدا # عربی # آرامش

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:) # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‹خدایا درسته همه تو رو دارن … ‌ ‌ ‌
ولی من ، فقط تو رو دارم🦋🫂› # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برات دعا می‌کنم اون لحظه‌ای که فکر می‌کنی همه‌چیز تموم شده و تو ناامیدترین حالتی خدا قلبتو نوازش کنه(: # خدا # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

“اگر خدا شما را یاری کند
محال است کسی یا چیزی بر شما برتری یابد..”✨🌷 # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اونی که تو رو آفریده فراموشت نمی‌کنه‌ پس نا امید نشو🫂🌸༊ # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بسم الله الرحمن الرحیم # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سلام خدا بر چشمانت. # ادبی # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تازمانی که سلطان دلت خداست، کسی نمی تواند دلخوشی هایت راویران کند♥️🕊

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

«خدا كسانى را كه خواهانِ پاكى‏‌اند دوست می‌دارد…»

ســوره توبه/ آیه۱۰۸🌿 # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⌝خدایا پناهِ ما تویی
مارو از بغل خودت جدا نکن!🫂🧿⌞ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا به بزرگی چیزهایی که دارم؛ آگاه کن تاکوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را به هم نریزد.. ♥️🕊

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا از تو میخواهم
که قلبم را زنده کنی 🌱 # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⁧⁧⁧⁧
ܤܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘܟ߭ܥ‌ߊހވ‌כߊ‌ܝܝ݅ܝࡅ߳ܩܢ‌נࡅ࠭ࡅ࡛ߊ‌ܠܙ‌ܣࡅ࡙ܟ݆ܭࡑ‌ࡅ࠭ࡏަܝܝ݅ܝࡅ߳ܩܢ
⁧⁧⁧⁧⁧ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چو اندوهناک شوم تو دلخوشی منی. # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آسوده باش کشتی مارو خدا می راند..🛳 ♥️🕊

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

+פֿُבايــ‌ــا בפسـ♥ــتــت בارمــ # خدا # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی


‌ و ما چرا به خدا توَکل نکنیم؟💚༜ ‌ ‌ ‌ # خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مـرا به خلـق خـود واگـذار نکن…

دعــا؁صحیفـه سجـادیـہ🍃 # خدا # عربی # متفرقه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو هر شرایطی با خودت تکرار کن:

و خدایی هست مهربان تر از حدِ تصور.

صبح بخیر 🌸❤️ # خدا # صبح بخیر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وستارگان رام به دستور او(خدا) هستند ✨🪐* # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا چنان کن: که دستانم فقط به سوی تو دراز شود؛ نه به سوی بنده تو.. الهی آمین🤲

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یهو خدا برات یه دری روباز میکنه که حتی اون درو نزدی… به حکمتش اعتماد کن… 💛

# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شکسته‌های دلت را به بازارخدا ببر. خدا خود بهای شکسته‌دلان است.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما باید دعا کنیم هر آنچه خدا برای ما دوست داره همونوبرایمان مقدر کنه و هر آنچه مورد رضایت خودش است برامون پیش بیاره.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

باید فقط به خدا پیله کرد چون فقط با او است که می شود پروانه شد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا خدا بنده نواز است به خلقش چ نیاز است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ ورزشی برای قلب مفید تر از خم شدن وگرفتن دست افتادگان نیست.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با خدا همه چیز ممکن است.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی خدا بخواهد بزرگی آدمی را اندازه بگیرد به جای قدش، قلبش را اندازه می گیرد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوند سخت‌ترین نبرد‌ها را به نیرومندترین سربازان خود می‌بخشد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عزیزترین بنده ها نزد خدا کسانی هستند که می توانند تلافی کنند ولی می بخشند.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوند شما را تا اینجای راه نیاورده است که رهایتان کند.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هایت را به پیش خدا گلایه کنی نظری به پایین بنداز و داشته هایت را شاکر باش.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد: خدا.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کلام خداوند بیکران و نامحدود در زندگی هویداست.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا مشکلات و سختی را بر سر راه ما قرار می‌دهد تا بهترین ما را نمایان کند.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ایمان به خدا اعتماد کردن است، حتی زمانی که شما نقشه او را درک نمی‌کنید.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 خدا برنامه بزرگتری برای من دارد، تا من برای خودم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 زندگی خوب است، چون خداوند بزرگ است.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شکسته‌های دلت را به بازارخدا ببر؛ خدا خود بهای شکسته‌دلان است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلم آرامشی خدایی می‌خواهد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عاشق خدایی هستم که چه بخواهیم چه نخواهیم دوستمان دارد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هر چه روح به خدا نزدیک‌تر باشد، آشفتگی‌اش کمتر است؛ زیرا نزدیک‌ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تنها با یاد خدا دلها آرام می‌گیرد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید آن لحظه هرگز نخواهد رسید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به خدا طوری عشق بورز که هر چه به غیر از خداست را فراموش کنی.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مهربان خدای من: بگیر از من هر آنچه تو را از من می‌گیرد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا دستم به آسمانت نمی رسد تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خداوندا خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم، بارانی بفرست؛ چتر گناه را دور انداخته ام…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

حمد و سپاس مخصوص خــــداوندی که هر جا خواستم او بود، امــــا هر جا او خواست من نبودم!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا! تو آن‌چنانی که من می‌خواهم، مرا آن‌چنان کن که تو می‌خواهی.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا! دلم مرهمی از جنس خودت می‌خواهد: نزدیک، بی خطر، بخشنده و بی‌منت.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا! با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و ناممکن‌ها ممکن…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا! مرا از خودم رها کن و به خودت متصل ساز …هیچکس به اندازه خودم مرا آزار نداد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پروردگارا! می‌دانم خالی از تقصیر نیستم اما می‌خواهم از اینکه مرا در هر حال دوست داری، سپاسگزاری کنم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به..پروردگارا آنچه طاقت تحمل آنرا نداریم بر ما مقدر مدار..سوره بقره/آیه۲۸۶

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ» (سوره‌ی فاطر، آیه‌ی ۳۴)
سپاس خدایى را که اندوه را از ما بزدود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

” الیس الله بکاف عبده ” (الزمر، آیه ۳۶)
آیا خدا، برای بندگانش کافی نیست؟

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اللَّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ خَیْرُ النَّاصِرینَ(۱۵۰-آل عمران)
خدا سرپرست شماست
و او بهترین یاری دهندگان است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

َوَ کَفی‏ بِرَبِّکَ هادِیاً وَ نَصیراً
(قسمتی از۳۱-فرقان)
برای هدایت و یاوری پروردگارت کافی است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ(۱۳۹-آل عمران)
سست نشوید ، غمگین نشوید شما پیروزید اگر ایمان داشته باشید

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسراًإِنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسراً (الشرح- ۵،۶)به يقين با (هر) سختى آسانى است.(آرى) مسلما با (هر) سختى آسانى است.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تاحالا شده وقتی خوشحالی، سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم ، از گفتن آن خودداری کند. (پیامبر اکرم ص)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مردم در خوابند، وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی، باید سکوت کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم. «امیرالمومنین علی(ع)»

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

«اللهم عجل لوليک الفرج و العافية و النصر» صد بهاران بی تو یک زمستان است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با علی از یا علی یک نقطه کم دارد ولی با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا؟!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و عین حرف اول عشق است مثل حرف اول عاشورا …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جواب آزمایش الهی مون درست در نمیاد اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم خدایا زمین گیر شدنم را مپسند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چه فراوان است عبرت ها، و چه اندک اند عبرت گیران! (حضرت علی علیه السلام)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آقـا جـان نـیـاز که تو باشـــی.. تمام ِ من، می شود “نـــیـــازمـنـــــدیـ‌هــــــــــــا “…!!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

شایدها را دور بریزیم؛ کاش این جمعه بیاید؛ کاش …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزویت را برآورده میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می‌گریاند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بیا گناه کنیم جایی که خدا نباشد!

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

هیچ کجا آنقدر شلوغ نیست که نتوانیم لحظه ای با خدا خلوت کنیم.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یافته‌هایت را با باخته‌هایت مقایسه کن اگر «خدا» را یافتی هر چه باختی مهم نیست.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی بعلاوه خدا باشی منهای هرچیزی می‌توان زندگی کرد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا؛ نگاه به آینده و اعتماد به خدا؛ نگاه به اطراف و جستجوی خدا؛ نگاه به درون و دیدن خدا…

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

درست در لحظه آخر در اوج توکل و نهایت تاریکی نوری نمایان می‌شود، معجزه‌ای رخ می‌دهد، لطف خدا از راه می‌رسد.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یک آدم خاص؛ همیشه با خداس

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا در ❤ من است

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اول از همه خدامــــــــه؛ چون همیشه باهامـــــه
دوم از همه غرورمــــــه: چون همه وجودمـــــه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در ظلمات شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدا از آنکه روزهایش بیهوده می گذرد ، نمی گذرد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تمام غصه‌های دنیا را می‌توان با یک جمله تحمل کرد:«خدایا می‌دانم که می‌بینی».

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اگه وجود خدا باورت بشه
خدایه نقطه میذاره زیرباورت
“یاورت “می شه.

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عازم یک سفرم ،
سفری دور از خود من تا خودم،
مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدایا
دستم به آسمانت نمی رسد
اما تو که دستت به زمین می رسد
“ بلندم کن “

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” را
و دریایى غرق نمی کند “موسى” را
مادری،کودک دلبندش را به دست موجهاى خروشان “نیل” می سپارد
تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش
دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد
مکر زلیخا زندانیش می کند ، اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند
از این “قِصَص” قرآنى هنوز هم نیاموختی؟!
که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ، نمی توانند
او که یگانه تکیه گاه من و توست
پس ؛
به “تدبیرش” اعتماد کن ،
به “حکمتش” دل بسپار ،
به او “توکل” کن ؛
و به سمت او “قدمی بردار” ،
تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما سـاده دلـیم بـﮧ دلـے کار نـداریـمجز حضـرتـ ارباب خـریدار نـداریـمبا لطمـﮧ بـروے بـدن خود بنوشتـیـم مـا مست حـسـیـنـیـم بـﮧ کسـے کار نـداریـم …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

نمی فهمموقتی به نماز می ایستممن ، تو را می خوانم… ؟!یا تو ، مرا می خوانی …. ؟!فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم !
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم
دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا “خـدا” را فهمید …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

“ﮔﻨﺎﻩ”،
ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ!
” ﺧﺪﺍ ” ﺩﺍﺭﺩ” ﻓﻮﺕ” ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺍﯾﻦ “ﺍﺷﮏ ” ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و آنگاه که تنها شدیو در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستیبر من توکل کن … 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بدترین احساس زمانی است کهخودت هم می فهمی ، از خدا دور شده ای

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

کاش …وقتی خدا در محشر بگوید :چه داشتی؟سر بلند کند حسینبگوید : حساب شد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اساس حکمت، ترس از خداست …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

چه خوبه عاشق کسی باشی
که هر لحظه باهاته …
از رگ گردن نزدیک تر …
خدا …

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام علی (ع)سخت ترین گناهانگناهی است که انجام دهنده ی آنآن را ناچیز بشمارد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام موسی کاظم (ع)هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رسول اکرم (ص)اهل بیت من چون کشتی نوح‌اندهر که بر آن نشیند نجات یابد و آنکه از آن تخلف کند هلاک گردد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام علی (ع)همانا پشیمانی از بدی آدمی را به سوی ترکِ بدی فرا می خواند 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام حسن عسگری (ع)چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

رسول اکرم (ص)پایه های کفر چهار چیز است :میل و خواهش ، ترس و بیم ، ناخشنودی و خشم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام باقر (ع)پشیمانی از گناهان برای توبه کفایت می کند 

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

امام علی (ع)صبر کلید رسیدن استو کامیابی سرانجام کسی که صبر می‌کند

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از خدا بترسید و کسی از شما بر دیگری حسد نوَرزد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و فرمودند :اگر بردبار نیستی خود را به برداباری وادار

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

با هوای نفسانی خود مبارزه کنهمانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یارب تنها نظرت باشد پایان رنج هایم…❤️

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد …

– امام علی(ع)

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️ # امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂 # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش كه در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد
# امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤
# خدا # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی # متفرقه

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اللّهمَّ عَجَّل لِوَلیّکَ الفَرَج
# امام حسین

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️ # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️ # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ما که دل به الله بستیم
الله داندو کارش🧿 # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️ # خدا

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دستِ من

بندِ دوست داشتنِ توست. # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

آرامش یعنی

در میان صدها مشکل خیالت هم نباشد

لبخند بزنی چون می دانی…

خدایی داری که هوایت را دارد .. # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

انگار دیگه این دنیا جای #من نیست. . . ! # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

در این دنیا ک نامردی مرام است نکن مردی ک مردی هم حرام است # لاتی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

توصيف تو در شأنِ كسي نيست به جز من

تعريفِ شراب از دهنِ مست قبول است

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

اینکه پیگیرش باشی و ثانیه ب ثانیه اکانتشو چک میکنیو از راه دور هواشو داری یعنی دوسشداری خره(: # دوستت دارم # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یک بوسه طلب کردم و گفتی رمضان است
گفتی شدنی نیست که این جرم، گران است
🦋 # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻 # لاتی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جمال ثریا چقد قشنگ میگه:

اگر دیداری هم نباشد، حتی اگر لمسی هم نباشد ، بی دلیل برای بعضی ها ، همیشه جایی در دل‌هایمان هست! # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

این که باید 

فراموش ات می کردم را هم 

فراموش کردم 

تو تکراری ترین حضور روزگار منی 

و من عجیب 

به آغوش تو 

از آن سوی فاصله ها 

خو گرفته ام :)❤ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مجنون جنونش را انکار میکند

و من

دوست داشتنم را… # دوستت دارم # دلتنگی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

یک تکنیک‌فوق العاده برای داشتن حال خوب👌
توجه به نعمت ها و داشته هاست❤️
چیزهایی که میتونستن نباشن…
اما الان‌هستند🌺❤️ # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

به سخنان دشمنانت خوب گوش کن
در آن حقایقی خواهی یافت که
هیچ یک از دوستانت به تو نگفته اند.

افلاطون # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تُو همونی که بی طُ نمیتونم.♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

دوست‌ داشتنت چیزیست
که به قلبم حك شده . . .
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

جغد طوطی نمیشه؛ بچه لاشی لوتی نمیشه

# لاشی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تـــــ💓ـــــو تـــــرانـــــه‌ های منــــــــــی # دوستت دارم # ترکی # موسیقی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌
‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

.
❪ تُ ♡ هَمــٰون‌مُـژه‌خِیـری
کِه‌ازگُونـِـٰه‌راٰســٰت‌مـیوفتـیُ
مَن‌بــٰالَبخَنــٰد
نِگـــٰاهـ♡ـَم‌رامیــٰدوزَمـش^♥️^
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

میداٰنی‌دِلبَر..
آنورِسینِه‌ام‌اگریِک‌⟅قَــلبِ⟆دیگَرهَم‌باشَد..
بازهَم‌برایِ⟅تُـــو⟆میتَپَد..♥🧿🔗
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

【تو دلبرترین دلبری در قلب من👫🏻♥️】

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

 “بَـغلِ تو اَز جِنــسهِ نَــرمِ بِهِــشتهِ “♥️
‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⇓”درساعت صفر ●● ❢ ●● عاشقے
چنان عمیق ؏ـشق را،
در من ریشہ دواندے ڪہ؛
قلبِ تــــــــــــو،
تنها قبیلہ اے ست!!
ڪہ آتشش، مرا مے رقصاند…♥️”⇑✦
‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زِندِگی‌باتـ♡ـو
چِقَدرقَشَنگه عِشـِــــــــــق جان..♥️
‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

صبح شروع عاشقےست !
پس عاشقانـہ شروع مےڪنم صبح
دوست داشتنت را ڪـہ وجودت ،
شب و روزم را بخیر مےڪند ♥️∿ ǝʌol

‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌‌『تُــ♡ــو‌قَشَنگتَـــرین‌ْ
تیترزِندِگی‌ِمَن‌هَستی..همیشه‌ِباٰشْ♥️』
‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌
‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

« آرامِ‌جانِ‌من‌تويـــي »
‌‌‌
‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌قُمار ڪنم و بِه “چِشمـــــات”
ببازمِ “تَمامَـــــم “را♥️➤
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشقِ‌موندگارمی💍♥️✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وجودت تسکینه برای قَلبم.♥️
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مَن بِدونِ طُ♡ ناقِصَـم!

‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی


‹‹ܣߺܝ‌ܟ݆ܨ ܟ߭ܝܝܝࡅߺ߳ܘࡅߺ߳ܝ‌ ، ࡄߺߊ‌ܭࡅߺ߳ࡉ‌ࡅߺ߳ܝ››
‌ # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

زِندِگی‌باتـ♡ـو
چِقَدرقَشَنگه عِشـِــــــــــق جان..💚

# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

انگیزه‌یِ تَمام آرزوهامی دلبــــر•♥️•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

❣نقشِ جهان چشمانِ توست
🌹اجازه هست دورَت بگردم
❣ ” جهانــَم ” ؟❣

🍃◍⃟🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌🍃
💕 💕↜↜↜ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو همان دلیل زنده بودنِ منی(:🫀

━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌ ‌‌ ‌‌‌”طُ‌…تَبعیـدے

تااَبَـدبه‌قَلـ♡ـبِ‌مَن‌جانا‌‌‌🌿♥️✨”‌ ‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

○━─ این دِل میرود جان میدَهَد ضَعف
میکند جانــا برای خنده ات♥️🔥 ─⇆

💖✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

🌹 تولدت مبارک
💐با توام کهنه رفیق :
💐یاد ایام قشنگی که گذشت
💐کنج قلبم گرم است!
💐آرزویم همه سر سبزی توست
💐تن تو سالم و روحت شاداب
💐آنچه شایسته توست خواهانم
💐دل یک دانه ی تو سبز و بهاری
💐روزگــارت خــوش بــاد
🌹میلادت مبارک

تبریک‌تولد رفیق # تبریک تولد

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

ܟ߲ߊ‌ܒ߭ ܝ߲ܘ ܝ߭ ܝ࡙ܝ߲߲ٜߊ‌ ܝ࡙ܨ ܦ߭ܦ߳ߕ ܟ߭ܝ߭ܥ ܤߊ‌ࡅࡑ…💖😍🍃

. # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو تنها دليل لبخند رو صورت منی….🌻
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

💎😻🎈🌿بـبار رو سـرم تـاج سـرم : )
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷ # انگیزشی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

تو خبر نداری ولی من تو

خیالم تا تهِ زندگیو باهات رفتم . # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی # نامردی # خسته

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

وقتی دلتنگش میشید مثل حافظ بگید:

“جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه.” .. # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

‌‌‌‌

مستم و گم کرده ام راه خرابات را… # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

پروانه ی من روی گلی زیباتر و خوشرنگ تر از من نشست و دیگر بر نخواست…!🦋🍃🥀 # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

مَنُ “طُ♡” ڪنـارِ هَم
قَشَنگ‌تَرین تَرڪیبِ دنیـاییم جانآ💏💓
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه دخترانه مذهبی

عشقِ‌موندگارمی💍💙✨ # دوستت دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *