متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

– این نیـــز ، بُگـــذَرَد! =
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن انگلیسی دختر با ترجمه فارسی /متن کوتاه دختر انگلیسی | تاو بیو

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

دختری باش‌ ك
رویاهاشو به ‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!
# انگیزشی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝ # انگیزشی # دختر

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من دختریم با بال هایی از جنس غرور! # دختر # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

مگه گنــاه کردیم دختر شدیم؟!🙂✋ # دختر

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تو خل ترین خلق جهانی رفیق😹❤ # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

دارم دختر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد # لاتی # مغرور # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه # لاشی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃♡✨ # نامردی # خسته # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

من شبیح ملکه‌ها نیستم من خود

ملکه ام 👑 # مغرور # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . 🙂
# مغرور # دختر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

بـهترینـ دوسـتم : @خودمـ!…."💔🕸" # زندگی # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

درد تو رو قوی‌تر می‌کنه•🌙🍂• # انگیزشی # دختر # مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

من برای خودم کافی هستم

به کسی نیاز ندارم

متوجه شدی؟ 😼🖤🤞 # انگیزشی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # زندگی # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

آن دختر نیرومندی باش که همه
می‌دانند در بدترین شرایط بهترین
چیزها را میسازد، آن دختر نترس باش🕸🦸🏻‍♀🏯🕸

# انگیزشی # دختر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂
# دختر # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من برات میمیرم♡
# دوستت دارم # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

چیزی که در نهایـت همه چیزو ترمیــم میکنه زمانِ🍃 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

گاهي تنها مرگ درمان است ..! # دختر # مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist
# دختر # مغرور

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

سرخ ترین ارتش میدان نبردیم🙃❣ # دوستت دارم # زندگی # دختر # شاد # قاضی # پرسپولیس # فوتبال

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

تو این زمونه دو نفر همیشه تنهان:

دختری که آرایش بلد نیست

و پسری که دروغ گفتن بلد نیست 🙂 # دختر # پسرانه # حقیقت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

وباافتخار‌میگم:من‌آرمی‌عم
بهترین‌فنم‌که‌نباشم؛فن‌بهترینام
💜BTS⟭⟬💜
Army# # دختر # پسرانه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

لعنت به پرنسس بودن من پادشاهم👑😏🍃🌪 # لاتی # مغرور # دختر # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

You ARE MY BEST FRIEND
تو بهترین دوست منی😌💋✌🏻 # دختر # دوستت دارم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

⃟⎗↳🌼عشق بازیاتون واسه خودتون دیونه بازیامونو عشقه🌼↲⎘⃟
# دوستت دارم # دختر # آرامش

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

اما یک روز جدید فرصت‌های جدیدی را به همراه دارد💫 # انگیزشی # ادبی # دختر # ملکه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

میتونی منو زمینبزنی اما هرگز نمیتونی منو نابود کنی! # دختر # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

بهش می گفتم حرف بزنه! می گفتم فریاد بزنه!●♪♫

بلندتر صبحت کنه… مغرورتر باشه…●♪♫

بهش بگم اون زیباست؛ بهترینه… هر چیزی که نمی بینه…●♪♫

تو باید حرف بزنی! تو باید فریاد بزنی!●♪♫

و تو این رو الان می دونی همین الان●♪♫

تو می تونی زیبا باشی… بهترین باشی…

هرچیزی که می خوای باشی●♪♫ # انگیزشی # دختر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

اون دختر دنبال پول، استوری اینستا و کادو
نیست. اون دلش صداقت، وفاداری و اینکه اولویت یه مرد باشه
رو می‌خواد.•👩🏻‍🦱•
# دختر # حقیقت

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

مث خط چشم هستم هیشکی نمیتونه بکشه…!☺️👁️ # دختر # حاضر جوابی # ترکی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

که زخم هر شکست من،حضور یک جوانه شد # انگیزشی # زندگی # دختر # ادبی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

چشمات زیباترینن🫶🏻🫀 # دختر # آرامش # متفرقه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

دختر جون!تو ارزشت بیشتر از حدیه ک برای جدایی از یه لاشی اشک بریزی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

اگه سیاهیِ شب نبود، ماه هیچ وقت محبوب نمی‌شد

من برات جای سیاهی بودم ولی تو ترجیح دادی خورشید چشات رو کور کنه… # لاشی # شب # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

دیروز دیدم اجیم داره بازی میکنه
به سمتش رفتم و با لگد به او زدم
گفت چرا میزنی می کنی؟
گفتم دیدی دردت نگرفت؟ حالا باز بگو من قوی نیستم # دختر # خواهر # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من گل هایی توی رویام پرورش دادم که نمیتونن توی حیقیت شکوفا شن # زندگی # دختر # شاد

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

قطره قطره جمع گردد…
وانگهی ضجه شود😂🖤 # عشق یک طرفه # دختر # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

بهم زندگی بده✨⚰️ # دوستت دارم # دلتنگی # زندگی # دختر

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من الماسم، میدونی که من برق میزنم😆

# بی تی اس # انگیزشی # دختر # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

لطفا یکی بیاد منو نجاتم بده☹️

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # موسیقی # چینی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

در آخر تو باید قهرمان خودت باشی چون

همه مشغول نجات خودشون هستن🥀

✦ # ادبی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

آزاد باش،واقعی باش،خودت باش….:) # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

زیبایی آدما . . .

توی دلشونه ، نه روی چهرشون ! 🙂 # حقیقت # ادبی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

من به موسیقی ایمان دارم، همونطوری که آدم‌ها افسانه‌ها رو باور دارن.
# موسیقی # ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

صادق باش . کمیاب باش . خودت باش . # انگیزشی # ادبی # زندگی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

رنگین کمون خودت باش . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

There are three types of handsbegging handskeeping handsand bountiful handsand the best hands are bountiful handsسه نوع دست داريم : دست گدايی كنندهدست حفظ كننده مالو دست بخشندهو بهترين آنها دست بخشنده است

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The best favor is healthand the best thing which could fill man’s heartI belief in Godبهترين نعمت سلامتی استو بهترين چيز در قلب مومناعتقاد به خداست

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

God has not given any diseaseunless He has created a remedy for itخداوند هيچ بيماری را نازل نكردهمگر اينكه برای آن دوايی هست

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Truth is heavy and difficult but pleasantand falsehood is light and easybut painful and dangerousحقيقت، سنگين و تلخ استاما لذت بخش و دروغ سبک و آسان استاما دردناک و خطرناک

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The people of paradise have four signsopen faceeloquentclear tonguemerciful heartand bountiful handاهل بهشت چهار نشان دارند :روی گشودهزبانی فصيحقلبی رؤوفو دستی سخاوتمند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Your worst friends are those whoflatter and talk with you gliblyand conceal your faultsبدترين دوستان تو كسانی هستند كهاز تو با چاپلوسی تمجيد كردهو خطاهای تو را می پوشانند

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

.You see a person’s true colors when you are no longer beneficial to their lifeشخصیت واقعیِ یک آدم را وقتی می‌بینی که دیگر وجودت برایش هیچ منفعتی نداشته باشد.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

An envious person sustains a loss to himselfbefore causing a loss to whom he enviesحسود اول به خود ضرر ميزندقبل از اينكه به ديگری ضرر برساند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

If we don’t feel unhappywe are happy ما همین که احساس بدبختی نکنیمخوشبختیم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Never break four things in your lifeTrustPromiseRelation & HeartBecause when they break they don’t make noisebut pains a lotدر زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.اعتمادقولارتباط و قلبزیرا شکسته شدن آنها صدائی ندازدولی دردناک استچارلز

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I will not say I failed 1000 timesI will say that I discoveredthere are 1000 ways that can cause failureمن نمی‌ گویم که 1000 بار شکست خورده‌اممن می‌ گویم فهمیده‌ ام 1000 راه وجود داردکه می‌ تواند باعث شکست شودتوماس ادیسون

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

In a daywhen you don’t come across any problemsyou can be sure that you are traveling in a wrong pathدر یک روزاگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌ شویدمی توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌ کنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

.Two things define you.  Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everythingدو چیز معرف شماست، صبرتان وقتي هيچ چيز نداريد و منش‌‌تان وقتى همه چيز داريد.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه زورگو، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کم‌رو، سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی  اما بدون سبک‌سری و بی‌خردی.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

.A good plan for today is better than a great plan for tomorrow. Look backward with satisfaction and look forward with confidenceیک نقشه خوب برای امروز بهتر از یک نقشه عالی برای فرداست. به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.Fake a smile. Don’t let them know you’re hurting. They don’t care anyway لبخندِ مصنوعی بزن، اجازه نده متوجه این شوند که صدمه‌ای دیدی، ‌آن‌ها در هر صورت اهمیتی نمی‌دهند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
…Perhaps the time’s definition of coal is diamondشاید مروارید، تعریف دریا از صدف است…
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است…

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.مجازات دروغگو در این نیست که حرفش را باور نمی‌کنند و هیچکس به او اعتماد ندارد، بلکه در این است که نمی‌تواند به هیچکس اعتماد کند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

.Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about youبه خصلت‌های خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید، زیرا خصلت‌ها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.When the door of happiness closes, another opens but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می‌شود، در (شادی) دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

انسان ها از آنچه فِکر میکنید نامَردتر هستند..! # نامردی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # مغرور

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!
 
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂
# حقیقت # کارما

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای
# نامردی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن . # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

رفیق ،
تو اولَویتِ مَــني..!
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی شهریور 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

‌ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

بعضيا لياقت ندارن بخشى از زندگيت باشن؛ يادت بمونه!🤍 # مغرور # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

من خودمو تغییر نمیدم وقتی مشکل از مردمه… # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

   ما باهــم میدرَخشیــم… # دوستت دارم # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

من میتونم دنیا رو فراموش کنم،اما تو رو هرگز . . .♡✌️♥️ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

‹ تو بهونه‌یِ تپش‌هایِ قلبمی …❤️🔗 › # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تو جات تو هَمین بَغَلِه بِگو خِب (: ! 🫀🍷 # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

تو بهترین اتفاق هرروز مني . . .♡ # دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

جرعت یا حقیقت؟!

حقیقت!

بزرگ ترین دروغی که گفتی؟!

حالم خوبه!(: # نامردی # حقیقت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

بیخیال حرف مردم واسه خودت زندگی کن # حقیقت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

عشقِ وآقعی تاریخ انقضا نداره # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

فراموش میشویـے گویی ڪـہ هرگـز ‌نبودہ ایـــے‌══ # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

زیبایی آدما . . .

توی دلشونه ، نه روی چهرشون ! 🙂 # حقیقت # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

تنها گنجی که ارزش جستجو دارد هدف است…•~•

-لویی پاستور # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

ڪسے ڪه عاشقه محاله بگذره از اون ڪسے ڪه زندگیشه # دوستت دارم # حقیقت

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من برای خودم کافی هستم

به کسی نیاز ندارم

متوجه شدی؟ 😼🖤🤞 # انگیزشی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

بآ تُو از هیچ چیز ترسی نَدآرم!♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

تو تنها خواستم از خدایی.♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌کَرد∘✌️♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

اگه دلایل منو نمی‌فهمی، انتخاب‌هامو قضاوت نکن. # مغرور # حاضر جوابی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

به بدی ها نمیتوان پایان داد…🥀

اما خوبی هارا میتوان بیشتر کرد🎈 # انگیزشی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

کسی که باهات دعوا می کنه دشمن تو نیست،و کسی که ازت دفاع میکنه دوست تو نیست! # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

• عشق پایان خوبی ندارد…🎼🍂 # عشق یک طرفه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

تـــ🤍ـــو ختمِ تمامِ دلبـَرانی

⠀‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

زندگی‌مثه‌لب‌زنی‌جلوی‌یه‌آدم‌کوره᭕!‌ # زندگی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تنها کسی که جلوت و گرفته خود تویی # حقیقت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

اونایی که عامل موفقیتم رو شیطان میدونن ؛

خبر ندارن خدا همیشه پُشتم بوده…(: ! 🍷🔱 # خدا

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

امشبم مثل شبای دیگه..به ماه نگاه میکنم و یاد تو میفتم:) # لاتی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

مَن ميميرَم اگه كَسيو مِثه مَن نگاه كُنی

حَسودی كه جایِ خودشو داره
دلبر🤍 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

+مگه تو دیوونه ای؟

-آره ، دیوونه تو.

❣️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

بری عاشق و دیوونه میشم،قربونه چشات که همه جهان توشه # دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

ایران دیگر ایرانی که در جهان جای داشت، نیست! # ادبی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jungملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobsonبا کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelhoعشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Learning from life is much more beneficial than learning from a bookیاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.-John Greenکسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the bestزندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

.Do you know? A fortune that you don’t use, is others wishهیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and growزمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید
زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

This is your life, and it’s ending one minute at a time.-Chuck Palahniuk, Fight Clubاین زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play itزندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today WhiteWilliam Allen Whiteاز فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and beingزندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

.Forgiving is good…but forgetting is betterبخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Whatever you are, be a good one.-Abraham Lincolnهرچه هستی، یک انسان خوب باش

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Love the life you live, and live the life you love.-Bob Marleyزندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

.Just key of love is deference.شاه کلید عشق ، تسلیم است

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Three powers rule the worldHorro, Greed and Stupidityسه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:ترس،حرص و حماقت.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

.Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

.God didn’t promise that life would be easy
but he did promise to be with you on every step of the way
So, keep going; have a beautiful lifeخداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود
اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد
پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

.Life is a question and how we live it is our answerزندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

.Life asked with Death: Why people love me and hate you
Death said you are a beautiful lie and I’m painful truthزندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟
مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

.A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

.life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like youتنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

.A distant tour begins with one stepسفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.You will reap what you plant in your minds farmآن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with itعشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.If you can’t be with your love, try to love who you are withاگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

.Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreamsیک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیال

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

If you don’t know your real price, be ready for affliction.اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

.All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patientجهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂 # دوستت دارم # موسیقی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

   ما باهــم میدرَخشیــم… # دوستت دارم # انگیزشی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

من میتونم دنیا رو فراموش کنم،اما تو رو هرگز . . .♡✌️♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

‹ تو بهونه‌یِ تپش‌هایِ قلبمی …❤️🔗 › # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تو جات تو هَمین بَغَلِه بِگو خِب (: ! 🫀🍷 # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

میخوامت♡
حتی اگه یه دنیا باهام بد شن♥️🌿

⠀⠀–•-•-•—❀•♥•❀—•-•-•– # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

تـــــــوُ
یـــــــار مَنُ، جـــــانِ مَنُ.
مـــــالِ مَنِی…♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

「تُــــو خوبتَرین حادثہ عُمرِ منی💜😌」
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

‹ نعمتِ بُزرگیه ، داشتَنِ تُو ♡ ›❥
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

‹ قلبه من عاشقِ توعِه..♡🦋 › # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️ # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن💙💍 ⁾ # دوستت دارم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

⦗بـٰـا تـو مـٰالـکِ دنیامِ.‌.•♥️∞ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

« طُ همِه‌يِ جونمي». # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

این نیز بگذرد… .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

من همینم که هستم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

A tree with strong roots laughs at stormsدرختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop
تا زمانی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته جلو بروی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing
تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than thatيه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If size mattered the elephant would be the king of jungleاگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Every storm in your life
Followed by a rainbowهر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Life meansHaving you for a lifetimeزندگی یعنی :یک تو برایِ یک عمر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You only learn when you give your whole being to somethingشما تنها زمانی یاد می گیرید که تمام وجود خود را صرف چیزی بکنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

One day, all of your dreams will come true, be patient.یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

A friend is who knows all about you and still loves you.یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, myhands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میادکه تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know youچنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOUدر انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it lessبیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

don’t wait until people are dead to give them flowerبرای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontëهمیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzkyشما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummingsاینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzerیه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfieldمن نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincolnهر چی که هستی ، خوب باش!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marleyبعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

All I can be is meمن همینی هستم که هستم.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milneچیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gideخیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitmanبسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Herouxحرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stoneاستعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddhaمیشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesopتو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguinمن برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreauاون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohnاگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Winning doesn’t always mean being firstwinning means you’re doingbetter than you’ve done beforeبرنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیستبرنده شدن به معنی انجام کاربهتر از دفعات قبل است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt themهدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Everyone thinks of changing the worldbut no one thinks of changing himselfهر کس به فکر تغییر جهان استاما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیستلئو تولستوی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Never break four things in your lifeTrustPromiseRelation & HeartBecause when they break they don’t make noisebut pains a lotدر زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.اعتمادقولارتباط و قلبزیرا شکسته شدن آنها صدائی ندازدولی دردناک استچارلز

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTUREاگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسيار ظريفي است که انساني را ببخشيم، بي آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

To live a creative life, we must lose our fear of being wrongبرای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریمIf you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohnاگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disneyتمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی 

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davisمسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get themچیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

If you do what you always did, you will get what you always gotاگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edisonمن اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskalزندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogersبه دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

You miss 100% of the shots you don’t take.شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brownخیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود – ادیسون

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave youنکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobsتنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGERهر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Pealeتو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Your life does not get better by chance , it goes better by changeزندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problemمشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeedفقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for youزمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your ownکلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !💔
# دروغ

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 
# مغرور

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

زندگی میکنم با قوانین خودم! # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

خودت باش…!
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

خیلی چیزا دلمو شکست ولی عاقلترم کرد # انگیزشی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

‌ خاطره ها هیچوقت نمیمیرن!

# لاتی

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

لبخند بزن
بزار بدونن قوی تر از دیروزی!

  # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

I never lose. I  win or I  learn
من هرگز نمی‌بازم، یا برنده می‌شوم یا یاد می‌گیرم.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Be a good person. But don’t waste time trying to prove it
آدم خوبی باشید، اما وقت خود را برای اثبات آن تلف نکنید.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Risking is better than regretting
ریسک کردن بهتر از حسرت خوردن است.

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
(Confucius)
تا زمانی که متوقف نشوید، مهم نیست که چقدر آهسته می‌روید. (کنفوسیوس)

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.Decide. Commit. Succeed
تصمیم بگیرید. متعهد باشید. موفقیت را در آغوش بگیرید.

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

.Rome was not built in one day
رم در یک روز ساخته نشده است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

.You only fail when you stop trying
فقط هنگامی که تلاش خود را متوقف کنید، شکست می‌خورید.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

.Success is a. long road
موفقیت یک جاده طولانی است.

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Practice like you’ve never wonتمرین کنید درست همانند زمانیکه شما هیچ وقت برنده نشده­اید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

My courage is stronger than my fearشجاعت من قوی­تر از ترس من است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Take control of your own lifeکنترل زندگی خود را به دست بگیرید

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

The secret of getting ahead is getting startedرمز پیشی گرفتن از دیگران اینست که شروع کنید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Your speed doesn’t matter, forward is forwardسرعت شما مهم نیست، صرفا روبه جلو باشد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Don’t ever let anyone dull your sparkleهرگز اجازه ندهید درخشش شما نادیده گرفته شود

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Have a cup of positive teaیک فنجان چای پر از اندیشه های مثبت داشته باشید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Believe you can and you’re halfway thereباور کنید شما می­توانید، شما در نیمه راه قرار دارید

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Why not take a selfie when you are feeling good and fresh todayروزی که احساس خوب و طراوت داری چرا از خودت سلفی نمی­گیری

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I’m not old, I’m youthfully challengedمن پیر نیستم، من جوانی را به چالش کشیده­ام

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I’m not lazy, just relaxedمن تنبل نیستم، صرفا آرام هستم

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

A true friend is the greatest of all blessingsبزرگترین نعمت داشتن یک دوست واقعی است

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Life was meant for good friends and great adventuresداشتن دوستان خوب و ماجرا­های عالی، مفهوم زندگیست

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Travelling with best bunch of crazy peopleمسافرت با گروهی از بهترین افراد دیوانه

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Life is like a mirror, we get the best results when we smileزندگی همانند یک آینه است، زمانی که لبخند می­زنیم بهترین نتیجه بدست می­آید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The smallest change can make the biggest differenceکوچکترین تغییر می­تواند باعث بزرگترین تفاوت شود

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I am Beautiful just the way God made meمن زیبا هستم چون خداوند خالق من است

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Be your own kind of beautifulنوع خاصی از زیبایی را دنبال کن

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

“I am more than what you seeمن بیش از آنچه هستم که تو می­بینی

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

A girl can never have enough jewelryجواهرات یک دختر هیچ وقت کافی نیست

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I’m nicer when I like my outfitزمانی که من لباسم را دوست دارم؛ بهترم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

Life is too short to wear boring clothesزندگی برای پوشیدن لباسهای کسل کننده بسیار کوتاه است

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Happily dressed in blackشادترین رنگ لباس مشکی است

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Money can’t buy happiness, but it can buy makeupپول شادی نمیاره، ولی میتونم باهاش وسایل آرایش بخرم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

A smile is the best makeup a girl can wearیک لبخند می­تواند بهترین آرایش برای یک دختر باشد

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام

God is really creative, I mean..Just look at meبه راستی خداوند خلاق است، منظورم از ذکر این جمله این بود که صرفا به من نگاه کن

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Please put my selfie above trees because I am the starلطفا از من بر روی درخت عکس سلفی بگیر، چون من ستاره هستم

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

No job is complete until the selfie is postedکارکامل نخواهد شد؛ تا زمانیکه عکس سلفی خود را منتشر نمایید

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I may be bad, but I’m perfectly good at it.شاید من بد باشم، اما در موضوعی خاص بسیار خوب هستم

متن عاشقانه کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Don’t be ashamed of who you are. That’s your parents’ job.از اینکه شما چه کسی هستید، شرمنده نشوید، شما شاهکار والدین­تان هستید

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Mirror, on the wall, you’re not playing fair at all!آینه روی دیوار نشان می­دهد شما همیشه منصفانه عمل نمی­کنید !

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Judge me when you are perfectمن را زمانی قضاوت کنید که خود کامل هستید

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The best thing I ever did was believe in me.بهترین کاری که همیشه انجام داده­ام؛ کاری است که به من اعتقاد داشت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Sometimes life can surprise you with a happy coincidenceگاهی اوقات زندگی می­تواند شما را با یک رویداد شاد، شگفت زده نماید

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Truth is, I’m crazy for you. And everyone can see that but you.حقیقت این است که من دیوانه شما هستم و همگان بغیر شما این موضوع را مشاهده می­کنند

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I know I’m lucky that I’m so cute.من می­دانم که خوش شانس هستم چرا که من زیبا هستم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

Sometimes, someone comes into your life so unexpectedly, takes your heart by surprise, and changes your life forever.گاهی اوقات کسی به طور غیر منتظره وارد زندگی شما می­شود و قلب شما را با تعجب تسخیر می­کند و زندگی شما را برای همیشه تغییر می­ده

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی با معنی

She’s the exclamation mark in the happiest sentence that I could ever possibly write.آن دختر علامت تعجب در شادترین جمله است که من توانایی نوشتن آنرا دارم

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

Fall in love with somebody who will never let you go to sleep wondering if you still matterاگر کسی را دوست داشته باشید، چنانچه هنوز هم برای شما مهم باشد. او شما را در حسرت خواب خواهد گذاشت

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Clear your mind of can’t.پاک کردن ذهن شما امکان پذیر نیست

متن کوتاه مفهومی برای بیوگرافی انگلیسی

Darling, you are a work of art.عزیزم شما یک اثر هنری هستید

متن کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اینستا

Aspire to inspire before you expire.آرزو می­کنم قبل از منقضی شدن، الهام بخش باشد

متن بیوگرافی کوتاه خدا انگلیسی

The older you get, the better you get. Unless you’re a banana.هرچه پیرتر می­شوید بهتر می­شوید؛ مگر اینکه مانند موز باشید که با بیشتر ماندن خراب می­شود

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Birthday: A day to celebrate that you haven’t died in the last year.تولد: روزی برای جشن گرفتن است به این دلیل که شما سال قبل نمرده­اید

متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Feeling like a boss, and staring at the stars, it doesn’t matter the cost, ’cause everybody wants to be famous.احساس، مانند یک رئیس است که به ستاره­ها خیره شده است. هزینه آن مهم نیست؛ زیرا همه دوست دارند معروف شوند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی

I’ll stop wearing black when they make a darker color.من زمانیکه رنگ تیره تر را برای نقاشی درست می­کنم، لباس مشکی نمی­پوشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *