متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن کوتاه عاشقانه / گلچینی از متن های کوتاه عاشقانه | تاو بیو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤👫
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

💞 یک ساعت 🕐 با تو را… 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم… 🙂 ✋✔️💞
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]
# دوستت دارم # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍 # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مَن نبضَـم با لبخندِ تو ميزنه . . ♡
# ترکی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تُو آرامبخش‌‌ترین‌ نسخه‌ی ‌زندگیِ‌منی💙🌙 # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اونکِـــــهـ بایَــــد باشِــــهـ(😜) هَســـــتـ(🙄💏) بَقـیـِـــ بِــهـ دَرَکـــــ(😌)♥️🦋

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
جُـز‌بـه‌آغـوشِ « تــُــــو »
آرامگاهی‌نیست‌مـرا..⟅🥺♾🍊⟆ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

«بِهشت..♡» انتهایِ
آغوشِ «تُوست..♡»
ڪِ مرا غَرقِ زیباییِ
«وجودَش..♡» ڪرده..!💛
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن های عربی عاشقانه کوتاه شیک و خاص با ترجمه ! | تاو بیو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.
# خدا # عربی # عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“رازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست” ♥️ # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوستت خواهم داشت
تا زماني که قلبم از تپیدن بایستد! # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و من عاشقٺ شدم .
عشقے ڪہ ڪسے از آن خبر ندارد
جز او ڪہ ٺورا آفریده …♥️🖇✨ # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

آرام جان من تویی بمان کنار من همیشه !
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

"به‌قلبــــ♥️ــم‌نَزدیکی‌حَتی‌اگَربِینمان
هِزارشهرفاصله‌باشد🌸✨" # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مَن به عشـقِ تـو زنـده‌اَم..! # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ترجمه : واگر چیزی آرزو کردم آن هم فقط توبودی ک ارزویت کردم❤️
# عربی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“همیشه عاشقت میمونم♥️” # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قَلبِ‌مَنِ‌مِيلِ‌تُـــــــــودارَد ☀️🥂~ # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

«طُ♾» دلیل نفس کشیدنمی🫀💌•
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لَها عَينان کَأنها الطأنیتة بعد التوبة.

چشمانی دارد؛ انگار آرامش بعد توبه‌اند…
# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ تا استخوان به تو مبتلایم💞♾ ]

‌ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو نیمه‌ی دیگر من نیستی؛ تو خودِ منی در مکانی دیگر… # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد. # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو شیرینیِ زندگیمی …🧿💌🖇 # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

خدا تو را براے من فرستاد تا قدرے از [مزه] بهشتـــــــــ را بچشم!🌙🌸 # دوستت دارم # همسر # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من کم نمی‌آورم 
مگر زمانی که دلتنگت شوم .‌.‌
# عربی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوستت دارم
دوست داشتنی که اگر از آن با خبر بشوی ،
حتما از این دوری خجالت می کشی…♥️🌱 # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نمی‌کند نظر به غیر تو
چشمی که لبریز تو باشد… # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چشمات از آسمون و ستاره‌هاش، قشنگترن✨💚•
# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

•رازِاين‌زندگے چِشمــــان توست•♥️🏹
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # زندگی # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هر بار می‌بینمت،
دوباره از اول عاشقت می‌شم…!

# دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو در درون من، بیشتر از منی..

# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ـچشاتـ ـثابتـ ـمیکنهـ ـبهشتـ ـو اقعیهـ🌿🖇️. # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

گاهی‌جدایی‌درمان‌نیست!
وَصل‌دَرمان‌اَست‌و‌گاه‌هَرجه‌‌دو‌قُطب‌قوی‌باشند.!
بِدون‌وَصل‌جَریانی‌دَرکار‌نیست.! # تتلو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگه یه ادم بیشتر از ۳ بار گریتو در اورد بزارش کنار
وگرنه کله عمرت هوایه چشات بارونیه:) # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بخند !
ڪه سِڪانسِ “عشــــــــقِ”
با طُ “عاشقـــــــانهِ” میشَود ..💍❤️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

با تو به عشق مبتلا شدم # دوستت دارم # ترکی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگه چیزی رو واقعا دوست داری
واسش مبارزه کن🏖 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

خون تو رگامی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بـی تـفـاوت بـودن اونـجـاسـت کـه نـه دیـگـه چـیـزی رو دوسـت داریـ و نـه از چـیـزی مـتـنـفـری :): # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دِلبَرجان..!♡
هرَثانیه‌یِ‌مَن بَستِگی‌داره
بِه‌حال‌ِخوبُ‌بدِ⁽⁽ طُ ⁾⁾…!•♥️♾✨
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

زِندِگی ما پِسَرا دو راهیِه یا عِشق یا رَفیق
# پسرانه # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اندر تنِ من
جان و رگ و خون
همه اوست

مولانا # دوستت دارم # مولانا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ما را اندوهی کشت که با هیچکس نگفتیم…! ♡~A♡~
# خجالتی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ولی سجاد سامانی یه نیم بیت داره که
خیلی مود و حرفِ دله ، میگه :

زبانِ حالِ دلم را کسی نمی فهمد .. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

میدونی ، نه شنیدن هم مثل نه گفتن سخته
اما وقتی دردناک تر میشه که
از طرف کسی که دوستش داری باشه:)
#تتلو # عشق یک طرفه # موسیقی # تتلو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

شیرینیِ‌خٌرما،عَسل‌وَشَهدزیاداَست؛
اَمانه‌به‌اَندازه‌ی‌لَبخندِتـومَطلوب!
چَشماٰنِ‌توفیروزه‌ولَب‌هاٰت‌عقیق‌اَست،
اَحسنت‌به‌دَستی‌کِه‌تَراشیده‌تـوراٰخوب‌‌♥🎶
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

صبـحـ بی تو رنـگ بعد از ظهـر یک آدینـه دارد
بی تღـو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد . . . ♡

◉ قیصر امین پور # ادبی # دوستت دارم # خدا

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

✞✞ من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞
مولانا # دوستت دارم # مولانا

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بقول علی اردوان: بایدمی،شایدتم 🙂 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دلبَـــــرجانَـــم…♡
تُــــــوهمان‌خاص‌و
نابوفوق‌العادِه‌اى
که‌حالم‌باتُـــ♥️ـــوعِشق‌است♥️🍻⛓ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

╭═════════♥️═╮
🄸 🄻🄾🅅🄴 🅈🄾🅄
╰═♥️═════════╯ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

"یه جمله واسه خودِ چند سال بعدت:
«دارم سخت تلاش میکنم تا تو ‌خوشحال باشی..!»🤍" # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اگهـ دلـ‌بـ‌ریـ نـ‌کـ‌نـ‌یـ ارومـ نـ‌مـ‌شـ‌یـ؟! # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

جای خنجرت سبز شد ، ریشه داد .. 🌱
# ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

سهم ما در وسط معرکه‌ی عشق چه بود؟
غم و دلتنگی و حسرت همه یکجا با هم

 
# ادبی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عشق من کودک بمان دنیا مداد رنگی است…
بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند…
#شاملو # زندگی # نامردی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

👨‍⚖❤قاضی شَهر شُده عاشق چَشمان زَنی ، چه کُنَد با دِل خود ،آن زَن اَگر اعدامیست…❤👨‍⚖
# عشق یک طرفه # دلتنگی # دوستت دارم # دروغ # قاضی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

متن کوتاه عربی بامفهوم مناسب بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂 # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤
# خدا # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️ # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قوی بمون، قصه‌ت هنوز تموم نشده …
# انگیزشی # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.
# خدا # عربی # عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

+هرکس بر خدا توکل کند،خدا برایش کافی خواهد بود. 🙂 # خدا # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“رازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست” ♥️ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و زمانی که هیچکس برایت نمانده، خدا با تو می ماند🦋≫ # خدا # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نفسـ نفسمـ ذڪر ڪربلاسٺ
ڪربلا میخوامـ أباالفضل
# امام حسین # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دوستت خواهم داشت
تا زماني که قلبم از تپیدن بایستد! # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

غصه نخور؛
خدا از تاریکی های‌ روزگار برات نور و روشنایی می‌آفرینه 🌔✨ # خدا # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

# خدا # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

شاد زندگی کن و نگذار کسی بفهمد. آدم‌ها، چیزهای قشنگ را، خراب می‌کنند. # شاد # زندگی # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

+وخداست‌ که‌ کار ساز‌ هر چیزیست # خدا # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

و من عاشقٺ شدم .
عشقے ڪہ ڪسے از آن خبر ندارد
جز او ڪہ ٺورا آفریده …♥️🖇✨ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

··• خدایا رسیدن به آنچه آرزومندیم را برای ما آسان کن🦋🌎. # خدا # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نه طبق مُد دوستت دارم
نه به حکمِ سُنّت!
همه چیز بنا بر فطرت است
«خوب‌ها» دوست‌داشتنی‌اند
مثلِ تو…😍♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم• # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ببین خودت حالمو بد میکنیا ولی تهش حرف زدن با خودت حالمو خوب میکنه :)🤍 # قهر # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خُودَت‌را
دَریغ‌نڪن‌ازمَن…
‌«تُویــی∞»ڪِه‌”احَسن‌الَحالِ‌تَرینی”..!♥️ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه


چقدر قشنگه…💕
که میون این همه هیاهوی زندگی،یکی باشه که تو رو دیوانه‌وار دوست داشته باشه…
و تو رو به زندگی دلبسته‌تر بکنه
کسی که خنده‌هاش تو رو دور کنه از این هیاهو و تو برای عاشقانه زندگی کردن
فقط یک اسم رو بهانه کنی (: 🤍
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

«عین بُرد بُود باختَنِ دِلم بِه طُ »
‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

– بہ ‍انداز‍ہ دنیا دۅصت دار‍م دِلبر 🌍 💙 🔗 # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

این پاییز بدون تو گذشت 
زندگی‌ام بی تو در گذر است 
من رهگذر زندگی‌ات بوده‌ام 
تقصیر تو نیست 
خواستم اما نشد !
تو نخواستی !
بگذریم !
بعد از این ، 
هزار روزِ پاییزی بی تو در انتظار من است…!

#رومینا_معین_زاده 

|
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و من عاشقٺ شدم .
عشقے ڪہ ڪسے از آن خبر ندارد
جز او ڪہ ٺورا آفریده …♥️🖇✨ # دوستت دارم # عربی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بدون تو موندن میدونی چه جوریه ؟
زنده ای …
اما نمیتونی نفس بکشی :)❤️ # دوستت دارم # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

وقتی یه نفر نبودش طولانی بشه حتی اگه عاشقش باشی و تمام اون مدت به پاش بمونی روزی که بیا بخوادت ؛تو نمیخوایش میدونی چرا؟ چون به نبودش عادت میکنی،به یه جایی میرسی که دیگه واقعا خودش و دوست نداری ،غم نبودش و دوست داری # نامردی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

به امید روزی ڪه
به جای شب بخیـر 🌟
بهش بگی: بیا بخواب ! :))😊 # دوستت دارم # شب بخیر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‌ ‌ ⌈ تُو♡ هَمان اثبات
احسنُ الخالقین خدایی ↡
خدا بهترینَش رو به من داد ♥️👰🏻 ⌋
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تــو دقیقـاً وسـطِ قلبَمـي..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دلبرـ تو فراموش نشدنی ترین حس دنیایی واسم 💔؛☆♡
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

سڪآنسِ منوعشقم هیچوَقت ڪآت نَدآره!♡ # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تمٰاشایِ طُ دَر واقع تمٰاشایِ بِهِشتِه..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

همه تُو رو میبینن ،
مَن احساسِت می‌ڪنم…♥️
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

[تـ∞ـورا به‌هر‌زَبانئ
ڪه‌تَرجُمه‌ڪردم ‎عِشق‌شُدے♥️
و همانقَدر عاشِقانِه‎دوستَت میدارَم:)😻💞] # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

آغوشت معجزه ایست برای درمان حال بدم..!💎 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دلبرجان…!♡
آرامشِ اَمن برایِ من
آغـــــــوشِ گرمِ نابِ توست 🙂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی ! # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

# دوستت دارم # قاضی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

« با ‌من‌ پیر‌ شو..! »
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عِشقِت دَر قَلبَم پایدار اَست … ♡ # دوستت دارم # ترکی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

کنارت میمونم تا ابدو ابدیت…💌🔐• # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مرگ انسان گاهی اوقات از نبود عشق نیست…مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترش
# عشق یک طرفه # خودکشی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

شهر بوی دیگر میدهد
نکند تو آمده ایی …؟!

عزیزحسینی # عشق یک طرفه # دلتنگی # خجالتی # انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

قبل اینڪه دوستش داشته باشے، یاد بگیر ڪه بهش احترام بزاری … 🙂❤🔐 # دوستت دارم # ادبی # همسر # بامعرفت # آرامش

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

حال خوبیست،
بیایید خرابش نکنیم
عشق اگر در زده خیر است،
جوابش نکنیم …
# ادبی # زندگی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

غرق شدم در اشک های
چیکده از چشمهایم… # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و مَرا
 وصله بزن سمتِ چپِ پیرهَنَت…!
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

« زندگے یعني داشتنِ تــو براي یڪ عمر »
# دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌ ‌

صبـح كه ميشود
دلم پَر ميزند برای آغوشت
براي نفس هايت
براي بودنت
صبح كه ميشود دوباره يادم مـي افتـد
امروز را هم برای تـو زندگی ميكنم
تـو تنها حرفِ روز هـا و شب هـای منـی : )💋

صبح بخیر دلبرم 🌼♥️•

💕❣🍃 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مانند پاییز می مانی !
آدم نمی داند چه بپوشد وقتِ دیدنت # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

کویر جای سرسبز خوش آب و هوایی بود ولی داستان از جایی شروع شد که به بارون گفت دوصت دارم🖤🥀

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مٌُهٌِمٌ نٌیٌسٌتٌ عٌِشٌقٌ بٌاٌشٌیٌ یاٌ عٌاٌشٌِقٌ هٌَمٌیٌنٌ کٌهٌ دٌَسٌتٌ بٌهٌ دٌوٌسٌتٌ دٌاٌشٌتٌَنٌَمٌ دٌاٌشٌتٌِهٌ باٌشٌیٌ کٌاٌفٌیٌسٌتٌ💔💔💔

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌ ‌

عشق من…
عزیزترینِ من…✨
تو ابدی ترین عشقی برای قلب من
تو قشنگترین حسی برای تمام وجود من
تو مثل یک معجزه رخ دادی و
قشنگترین اتفاق زندگیم شدی…✨
تو تنها کسی بودی که تونستم تا نهایت
دوست داشتن دوستش داشته باشم
و عاشقش باشم…✨
بمونی برام دلیل زندگیم…❤💏 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چشمات کاری که میکرد با من هیچ ساغی نمیکرد ..!🙂 # عشق یک طرفه # نامردی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

[تو که نمی‌دانی،شاید یکی به خاطر تو،
با خدا نجوا می‌کند …!🙃❤️🙈] # عربی # انگیزشی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌ «باوَر کُنم تو شُدی تَنها صاحِـب قَلبــم..! »💍🥰
. # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

••و برای خودم تو را آرزو میکنم💛•• # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تـ‌ا ابـ‌د طـ‌رفـ‌دارتـ‌م 🥺❤️
#MD
अनंतकाल तक 🥺❤️
#एमडी। # دوستت دارم # انگیزشی # ملکه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

﮼هم‌دردی‌هم‌درمان‌هم‌حلاوت‌هم‌تریاق # ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

روز آخر اگر میدانستم قرار است دور شوی محو شوی، بیشتر تماشایت میکردم و شاید میبوسیدمت از دور 🤍 # ادبی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باورت میشود؟ همه زندگیم…
وابسته به دوحرف است!
تـــ💛ــو . . . (:🫀💌🔒
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

جاء شهر رمضان واحتفل قلبک
بتلات الضحک محفورة على شفتیک
دموع الفرح ترقص وترتجف على خدیک
غنیت أغنیة یارب یارب على کلامک
مناشدات نقب لیماه رمضان امد و دلت جشن گرفت
گلبرک خنده ها بر روی لبت نقش گرفت
اشک شوق می رقصد و می لرزد بر گونه هات
نغمه ی یارب یارب بر کلامت اهنگ گرفت
التماس دعا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

جاء رمضان وقبلت سلفه
مررت الزهور حسب المقطع
بأی لغة یمکننی أن أقول شکراً للعیون
رأیت قمر الله مرة أخرىامد رمضان و مقدمش بوسیدم
در رهگذرش طبق طبق گل چیدم
من با چه زبان شکر بگویم که به چشم
یک بار دگر ماه خدا را دیدم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

رمضان شهر العبادة ، فرصة أن نکون عبداً
رمضان الرغبة فی طاعة إثم الرفع
رمضان نبع الروح وضم إلى الله
رمضان شوکت للتجمیل والتجمیل. . .
رمضان سعیدرمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن
رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن
رمضان بهار روح و به خدا پیوستن
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن . . .
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

یا إله الخلق أو رب الخلق
اللهم انجم وشمس وشفق
أسألک فی هذا الشهر الکریم
تجاهل جریمتنا
شهر رمضان الکریم ، شهر ترک الذنوب ، وشهر العبودیةیا اله الخلق یا رب الفلق
ای خدای انجم و شمس و شفق
از تو می خواهم در این ماه شریف
چشم پوشیدن ز جرم ما سبق
ماه مبارک رمضان ، ماه دوری از گناهان و ماه بندگی مبارکباد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مسافر رمضان:
رحلة آمنة ، أتمنى أن یکون لدیک الکثیر من الأمتعة
وشارکی تذکارى دعاء لیلة امتنانکم. . .
مناشدات نقب لیمسافرپروازرمضان :
پروازت بی خطر، امیدوارم توشه ات فراوان
وسهم سوغات من، دعای شبهای قدرشما باشد . . .
التماس دعا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اهلا رمضان انا معتاد علیک
أشفع لک بأغنیة ملتهبة
على الرغم من أن الله قد ذهب قلبی لفترة طویلة
أنا مکرس لأیام الله. . .
مبارک هو شهر الرحمة الإلهیة والمغفرةرمضان خوش آمدی من به تو عادت دارم
از تو با نغمه ی پرسوز شفاعت دارم
گرچه دیریست خدا رفته زیاد دل من
من به ایام خدا ولی ارادت دارم . . .
فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

الحب یعنی دموع التوبة فی قنوت
قراءته باسم غفار السنوب
الحب یعنی العیون فی الانحناء
عار على اسم ستار الأیوب
الحب یعنی السجود وقلب السجدة
ذکر یرب یرب من أعماق الوجود
رمضان سعیدعشق یعنی اشک توبه در قنوت
خواندنش با نام غفار الذنوب
عشق یعنی چشمها هم در رکوع
شرمگین از نام ستار العیوب
عشق یعنی سرسجود و دل سجود
ذکر یارب یارب از عمق وجود
ماه رمضان مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

أتمنى أن ألتقی بک فی رمضان / سأستیقظ فی الصباح بلطفک
أتمنى أن ترحمنی مهدی جان / حتى أکون رفیقک لحظة الإفطارکاش، در این رمضان لایق دیدار شوم / سحری با نظر لطف تو بیدار شوم
کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان / تا که همسفره تو لحظه ی افطار شوم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

شهر رمضان هو أن یأخذ شهرًا من الأرض للسفر إلى المملکة.ماه رمضان، برای آن است که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به ملکوت بگیریم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

أتمنى لکم شهرا ملیئا بالبرکات والرحمة والعبادة المقبولة.
یا اسلوب الجناح فی دعاء السحر لن انسى ذاکرتی ابدا انا محتاج جداماه سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایت آرزومندم.
ای سبک بال در دعای سحرت هرگز از یاد نبر من جامانده بسی محتاجم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چقدر فرقه بیندوستت دارم هایی کهتو پیام ها گفته میشن و دوستت دارم هاییکه تو چشم ها فریاد میزنن…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مگه میشه تو رو داشتتو رو دید، با تو حرف زد وبهشت رو روی زمین احساس نکرد؟بخدا بهشت همین جاستهمین نقطه ای که من هستمهمین جایی که تو میخندی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

خوشبختی می‌تونهداشتن آدمی باشه کهبلده حتی از راه‌های دور همحالت رو خوب کنه…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قلب منمیتونه تپیدن رو فراموش کنهاما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

آرام جانم!
امروز کـه کنارت بودم فهمیدم
با چشمان بازهم می‌توان خواب دید!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می‌شود ویک زن بانی خوشبختی یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

آهای مخاطب خاصممیدونی شدم عاشق اون چشات؟!میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!میدونی آخر میشم فدات؟!میدونی میمیرم برات؟!میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

من و توبه یکدیگر محتاجیمما علت و معلولیمما لازم و ملزومیمتمامِ آدم‌های شهر را هم زیر و رو کنیاول و آخرشاسمتکنارِ اسمِ من معنا پیدا می‌کند!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی می‌گویم:“دیگر به سراغم نیا!”فکر نکن که فراموشت کرده‌امیا دوستت ندارم نه!من فقط فهمیدموقتی دلت با من نیستبودنت مشکلی را حل نمی‌کندتنهادلتنگ ترم می‌کند!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

کاش رابطه‌هایه آپشنی داشتنکه هر وقت دارن به تــه خط میرسنیه پیام هشدار بیاد که “رابطه بسیار ضعیف است، لطفا با یک “بوسه”یک “دوستت دارم“یک “فقط تورو میخوام”شارژش کنیــد…”کاش…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هنوز هم دراین عصر بی معجزه
آغوشت مرا دوباره بـه زندگی
برمی گرداند

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارشبرای رسیدن به مقصود فرو می‌ریزد!گاهی باید در خود شکستن را تجربه کردتا به دریا رسید!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بگذار صبح را در چشم تُ
من معنا کنم
ای کـه هر صبحم
هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تُکمی عمیق‌تر نگاهم کن!مثل آفتاب زل بزنتوی چشم‌هایم و قشنگ‌تریناتفاق صبح‌هایم باش…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !
خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته
نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست
برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

به آدمهایی که از خوشحالیشما شاد می‌شوندو از ناراحتی شما غمگینتوجه خاص داشته باشیدآنها کسانی هستندکه سزاوار جایگاهی ویژهدر قلب شمایند…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

آنقدر عزیزیکه به دل نمی‌نشینی!تو به جانم نشسته‌ایبه جان همه‌ی آرزوهایم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق دیدنی نیست عشق چشیدنی نیست
عشق در اغوش گرفتنی نیست
عشق باید احساس بشه پس فقط بدون بازیچه نیست

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتے باهات قهر میڪنہمیگہ میرم…یعنے دستاش رومحڪم بگیربلند بهش بگو بمون،من دوست دارمنہ اینڪہ شونہ هاتو بالا بندازےبگے هرجور راحتے

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی‌اندنه انتظار باران را دارند و نه دلهره‌ی چیده شدن، دائمی‌اند!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..این دیگرخوبی نیست؛بلکه معامله است…می‌شود پروانه بود و به هرگلی نشست..اما بهتراست مهربان بودوبه هردلی نشست..!!می‌گویند هر وقت دلت برای کسی تنگ شد…نگاهش کن” نبود، صدایش کن” نشنید دعایش کن…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مردماه در اوج غرورش به زمین خواهد خوردچون به زیبایی تو حسرت، عالم خوردندبرق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تا قاف ترین قله هستی
سیمرغ ترین همسفرم باشمن مرغ اسیر دریاچه نورم
تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیستگوش کن،نبضِ دلم زمزمه‌اش با تو یکی‌ست…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

به افسانه ها باور نداشتم اما دیدار تو مرا کاملا تغییر داد
تو افسانه زندگی من هستی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

زندگی شبیه شعریستقافیه‌هایش با من، ”تو” فقط همیشه ردیف باش!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوست داشتن تو تمامی ندارد وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری
تو زیبا ترین اتفاقی هستی که در ثانیه های من تکرار می شوی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دچار یعنیدو چشم داریولی حواست…چهار چشمی پی یکی‌ست…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

کوتاه مینویسم
اما
تو
بلند بخوان
به بلندای احساسم
دوستت دارم …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مهربانم! با تو خودم را گم می کنم و بی تو در آرزوی گم شدنم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“دوستت دارم” و این آغاز و پایان همه چیز است عشق من!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مصرعی از قلب من
با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نمی دانی
چطور گیج می شوم
وقتی هرچه می گردم
معنی نگاهت
در هیچ فرهنگ لغتی
پیدا نمی شود … !

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هر روزی که با تو می گذرانم
بهترین روز زندگی من می شود

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

صندوقچه آرزوهایم را خواهم گشود تا نگویند از هیچ پُر است…!نام تو، یاد تو، عشق تو….افتخاریست در دارایی دلم…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

موهایت را به من بدهمی‌خواهمدر اوراق آفرینشدر حضور خودتدست ببرمگلی را لای موهایت می‌گذارمگل بوی موهایت را می‌گیرد…به همین سادگی…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مثل یک معجزه ایعلت ایمان منیهمه هان و بله هستندشما جان منی…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

گذشته دروغی بیش نیست…!و خاطره بازگشتی نداردو هر بهاری که می‌گذرددیگر برنمی‌گردد…و حتی شدیدترینو دیوانه کننده‌ترین عشق‌ها نیزحقیقتی ناپایدارند…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دلتنگیمثل نفس کشیدن زیر پتو می‌مونه،اولش باهاش کنار میای و سخت نیست ولی هرچقدر که می‌گذره نفست سنگین‌تر میشه و حس خفگیت بیشتر…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

برای عشقتان زندگی کنیدبی‌شک بیشتر به کارش می‌آییدتا اینکه برایش بمیریدهر روز خداوندفرصت‌های زیادی برای محبتدراختیارمان می‌گذاردامروز باچشم باز و بهتر بنگریمو به فرصت‌هایی کهبرای مهر و محبت به انسان‌هاطبیعت وحیواناتبه ما داده می‌شود، توجه کن

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تا زنده‌ایدر برابر کسی کهبه خودت علاقه‌مند کردیمسئولی!مسئولی در برابر غم‌هایشدر برابر اشک‌هایشدر برابر تنهاییشاگر روزی فراموش کردیدنیا به یادت خواهد آورد!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

حسّ و حال همه‌یثانیه‌ها ریخت به همشوق یک رابطه باحاشیه‌ها ریخت به همگفته بودم به کسیعشق نخواهم ورزیدآمدی و همه‌یفرضیه‌ها ریخت به هم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ما انسان‌هامثل مداد رنگی هستیم،شاید رنگ مورد علاقه‌ی یکدیگر نباشیم!اما روزیبرای کامل کردن نقاشی‌هایماندنبال هم خواهیم گشت!دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

راست میگفتی
ما به درد هم نمیخوریم
تُو
بیشتر به درمان میخوری عزیز من
درد همه آدم ها
و زخم های پیش از تُو بود …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نباشی‌میمیرم‌حتما
اخه‌یه‌جایی‌از‌قلمبوزدی
که نزده‌بودهیشکی‌قبلا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوستت دارم
به همین سادگی!
با ذره ذره ی وجودم با تمام قلبم با هر دم و بازدم!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اینقدر ورق های زندگی ام را
به هم نریز
حکم همان دل است
که … برای تو می تپد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دیوانه نمی‌ گوید دوستت دارمدیوانه می ‌رود تمام دوست داشتن رابه هر جان کندنیجمع می ‌کند از هر دریمی ‌زند زیر بغلمی ‌ریزد پای کسی کهقرار نیست بفهمد دوستش دارد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مرا با دست‌هایت ببوس
با چشم‌هایت،
با لب‌هایت برایم حرف بزن
با دهانت مرا تصاحب کن … هیچ مردی با صفحه دوم شناسنامه
مالک قلب زنی نخواهد شد…!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

و چقدر جای امنی ست
آغوش کسی که بی واهمه
دوستت دارد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

خواستنت نواری‌ست
گیر کرده بر ضبط دلم
فقط تکرار می‌کند:
دوستت دارم، دوستت دارم
دوستت دارم، دوستت دارم!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

یادم باشد عاشق کسی شوم
که شعر را بلد باشدکسی که بفهمد وقتی
ستاره را به چشم‌هایش
زمین را به آغوشش
و بهار را به بودنش
تشبیه می‌کنم
یعنی دیوانه‌وار
دوستش دارم..

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو دوست داشتنی‌ترين
پيچكی هستی
كه دلم می‌خواهد
به دست و پای زندگیم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه‌هايم
و حالم را خوب‌تر كنی..!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق نباید تمنا کند ، نباید هم التماس کند !عشق باید چنان قوی گردد تا مبدلبه حقیقتی گردد و به جای اینکه مجذوبشود ، مجذوب کند …هرمان هسه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اگر به دریا می ‌گفتمکه چه اندازه تو را دوست دارمساحلش را، صدف ‌هایش راماهیانش را رها می ‌کردو در پی من می ‌آمد …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

یـه وقـتهـایـی دلـتـــ مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی کـسـى کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــوش !
بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی ،کـه مـبـادا دسـت احـــدالـنـــاسـی بـهـش بـرسـه . . . !
و یــه جــایــی دلــتـــ مـى خـــواد دسـتــشو بــکـشـی . . .
نـــگـهش داری . . .
صــورتــش رو مــیـون دســتـاتــ مــحکـم بــگـیـری
بــگـی : بــبـیـن . . . !
مـن دوستـتــ ♥ دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو را دوست دارمنه فقط به خاطر آنچه که هستیبلکه برای آن چه که هستموقتی که با تو هستمدوستت دارم به خاطر بخشی از وجودمکه تو با عشقت پروراندیبدون تماسبدون حرفبدون نشانه، تنها با حضورت …با اینکه بودی، خودت بودی و اینمعنای راستین ‌عشق است

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

با تو بودن را دوست دارمگمان نکنم عبارت بهتری به جز این جملهبرای بیان احساسمان به دیگریوجود داشته باشد …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عشق منﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمی ﺷﻮیﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دلم تنگ می‌شود گاهیبرای یک دوستت دارم سادهدو فنجان قهوه داغسه روز تعطیلی در زمستانچهار خنده‌ بلندو پنج انگشت دوست داشتنی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوستت دارمبی ‌آنکه بدانم چطورکجا، یا چه وقتچه آسان دوستت دارمبی ‌هیچ غرور یا دشواریتو را اینگونه دوست دارمچون طریقی دیگر برایش نمی ‌دانم …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مثل مسافری که مسیرش جهنم استدوست دارم تمام پل ‌های پشت سرمرا خراب کنم!من برای آغوشِ توبی‌ اندازه یک زنم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

از بس که دوستت دارمفکر می ‏‌کنم دیگرهیچ دوست داشتنیهم‌ رنگ دوست داشتن ‏‌های من نیستتو معنی تمام رنگ‌‏ های دنیایی …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو از آن من نیستیاما تو را دوست دارمهنوز تو را دوست دارمو دلتنگی ‌ات مرا می ‌کُشد!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چه آرامشی در من استوقتی با منیو چه آشوبیده‌ ام بی تودور نشومرا از من نگیرمن حوالی تو بودن رادوست دارم …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو موسیقی بی کلامیو من دوست دارمهر روز تو را تکرار کنمتو نهایت آرامشی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

از دور تو را دوست دارم!بی ‌هیچ عطری، آغوشی، لمسیو یا حتی بوسه ‌ای …تنها دوستت دارماز دور!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

برای دوست داشتنتحق انتخابی نداشتمدرست مثلانتخاب خانواده و مليتم!و گرنه كدام زن عاقلیعاشق مردی می ‌شودكه دور استدير می‌ آيدو سخت می‌ گويددوستت دارم …!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ حبک ابگلبی دم بس من شوفتک محروم
چرا دنیا ظالمه و اونی که کسیو دوست داره مظلوم؟ عشقت تو دلم دائمیه ولی از دیدنت محرومم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

غیب عن عنیا ضیع من ایدیا سیبنی عذابی لدموع عینیا
از پیش چشمانم دور شو از بین دستانم ناپدید شو و من را همراه با رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عندما یحب الرجل المرأة بصمت ..یخسر کل شیء حتى هی…وعندما تحب المرأة الرجل بصوت.. تخسر کل شیء حتى هو!ففی الحب الصمت جریمة الرجلوالصوت جریمة المرأة…ترجمه فارسیآنگاه که مرد به زبان نمی‌آورد زن را دوست داردهمه چیز را از دست می‌دهد، حتی آن زن را…و آنگاه که زن به زبان می‌آورد مرد را دوست داردهمه چیز را از دست می‌دهد، حتی آن مرد را…در عشقسکوت جنایت مرد استو حرف زدن، جنایت زن…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لو حبنا غلطه
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحیناگر عشق ما خطاست
بگذارید خطاکار بمانیم
ما هنوز هم عاشقیم
و در کنار هم احساس آرامش میکنیم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

رسالتُك في صندوق بريديجزيرةُ ياقوتْ..وتسألين عن بيروتْ..بيروت، ساحاتُها، مقاهيها، مطاعمُها،مرفأها.. بواخرها.. كلُّها تصبُّ في عينيْكِويوم تغمضين عينيكِ..تختفي بيروتْ.ترجمه شعرنامه‌ هایت در صندوق پستی منکبوترانی خانگی‌اندبی‌تاب خفتن در دست‌هایمیاس‌ هایی سفیدندبه خاطر سفیدی یاس‌ ها از تو ممنونم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطه
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنیدنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

یوماً ما قلنا لن نفترق إلا بالموت…تأخر الموت و افترقنا..ترجمه شعرروزی گفتیمفقط مرگ می‎تواند ما را از یکدیگر جدا کند…مرگ دیر کردو ما از یکدیگر جدا شدیم…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

وینک قلبی اتعذب فی هواک
وینک قلبی العاشق ما ینساک
لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات
کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجماتکجا هستی قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید
کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند
به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام
هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

فی أی غرف بیتک تقع صور حبیباتکلأعلق لهن الأزهار و زینات العید؟اعذرنی… حبی لک غیر متحضریجهل الغیرة و شهیة التملک…انه عفوی… بدائی.. ساذج…  بسیط کالمطرینخرط فی قبیلة عشقکدونما طقوس و مراسیمأو اوسمة او فواتیر او دموع…ترجمه فارسی شعرعکس معشوقه‌هایت را داخل کدام‌یک از اتاق‌های خانه‌ات آویزان می‌کنی،تا برای آنان شکوفه و تزیینات عید آویزان کنم؟مرا ببخش… که عشق ِ من به تو متمدن نیست…حسادت و اشتهای مالکیت را ندیده می‌گیردسخت‌گیر و بدَوی و ساده‌لوح و مثل باران ساده است…و بی‎هیچ مراسم و آیینو یا رنگ و فاکتور و اشکیبه قبیله‎ی عشق تو قدم می‎گذارد…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

لو حبنا غلطه
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحیناگر عشق ما خطاست
بگذارید خطاکار بمانیم
ما هنوز هم عاشقیم
و در کنار هم احساس آرامش میکنیم …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

حلمت بکِ أمس.. وکأنکِ قطعه سکر..
تذوبین.. تنصهرین.. فی فمی.. فی أضلعی.. وهل یوجد أحلى من السکر؟
حلمت بک أمس وکأنک غصن أخضر..
تتمایلین.. ترقصین.. وتنحنین.. على تضاریسی.. وهل یسعدنی أکثر من کونک غصن أخضر؟
حلمت بکِ أمس.. وکأنک قطعه مرمر..
تتکسرین.. وتتجمعین.. ثم إلى حطام بین ثنایای تتحولین..
وهل یحلم الإنسان بأکثر.. من أن یملک.. یمسک.. قطعه من مرمر؟
حلمت بکِ أمس.. وکأنک مسک وعنبر..
تفوحین و تعبقین.. و فی أنفاسی تسکنین..
وهل یزیدنی نشوه أکثر.. من أن أستنشق مسکا وعنبر؟ترجمه فارسیدیروز تو را به خواب دیدم.. و انگار تکه نباتی بودی..
ذوب می‌شدی.. حل می‌شدی.. در دهانم.. درون دنده‌هایم.. مگر شیرین‌تر از نبات هم یافت می‌شود؟
دیروز خوابت را دیدم و انگار شاخه‌ای سبز بودی..
خرامان.. رقصان.. روی ناهمواری‌هایم.. خم می‌شدی.. مگر چیزی بیش از اینکه شاخه‌ای سبز باشی، خوشحالم می‌کند؟
دیروز تو را در خواب دیدم.. و انگار قطعه‌ای مرمرین بودی..
خرد می‌شدی و.. جمع می‌شدی.. بعد هم در اعماقم به آوار بدل می‌شدی..
مگر آدم آرزویی فراتر از تصاحب و.. در دست گرفتن تکه‌ای از مرمر را در سر می پروراند؟
دیروز تو را در خواب دیدم و.. انگار که عود و عنبر بودی..
عطر تو می‌تراوید و جان‌فزا می‌شد.. و درون نفس‌هایم ساکن می‌شدی..
مگر جز بوییدن عود و عنبر هم.. چیزی بر وجد و سرمستی‌ام می‌افزاید؟

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مش هاممنی الدنیی کلا وانت حدی
مش همی هنی شو بدون
بعرف شو بدی
بدی حبک أکتر بعددنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

والنور عم يمشي حفا
و روشنايي پابرهنه در بین ما راه می رفت
ويفارق غصون الشجر
و از شاخه درختان جدا می شد
انت وانا ونسمة جفا
من و تو و نسیم بی رحمی
هبت علي الحلم انكسر
نسیم بی رحمی بر رویا وزید و خوابمان را در هم کوبید
عندي الليل انطفا
شب برای من خاموش شد
وين القمر مافي قمر
ماه شبانه کجاست دیگر هیچ ماهی وجود ندارد
یا الشوق ياحرام الغفا
ای اشتیاق, دیگر خوابیدن حرام شده است
يامرخص دموع البشر
ای کسیکه باعث روان شدن اشکهای انسان ها گشته ای
يا حب لمحة واختفا
ای عشقی که به یکباره ظاهر شد و ناپدید گشت
ماعد شفتله اثر
و دیگر هیچ اثری از آن عشق ندیدم
يابرد عم يلغي الدفا
ای سرمایی که باعث نابودی گرما می گردی
يادموع عم تمحي الصور
ای اشکهایی که با ریختن بر روی عکسها آنها رانیست ونابود می کنی
حكمة وماكنا نعرفها
حکمتی بود که ما آن را نمی شناختیم
ان القدر هو القدر
اینکه سرنوشت همان سرنوشت است
شو صار يادرب الهوا
ای راه عشق به من بگو چه شد
يا زارع بقلبی التعب
ای کسیکه خستگی را در قلبم می کاری
مش مهم ما عدنا سوا
مهم نیست که ما با همدیگر نباشیم
ولامهم غلب علي السبب
و دیگر دلیل جدایی ما نیز مهم نیست
المهم من بعد الغنا
مهمترین چیز تنها این است که بعد از ترانه
ننسي العذاب اللي مرق
تمام درد و رنجی که کشیدیم را فراموش کنیم
بعدك ياقلبي اللي احترق
بعد از تو ،  دلم سوخته است
مغروم حرقه من اللهب
دل شیفته  که شعله های عشق باعث سوختـنـش شد
من وقتنا الكون ابتدا
جهان از وقتی آغاز شد که ما به همدیگر رسیدیم
كانوا اتنين بهالدنيي
زمانی که دو نفر در این دنیا بودند
وماكان في غيرهم حدا
و غیر ازآنان هیچ کس دیگری در دنیا نبود
ولاينطفي الحب الهني
و عشق خوب وزیبا  هیچ وقت خاموش نمی شود
قلبهم علي الشوق اهتدا
و قلبهایشان به سوی شور و شوق رهسپار شد
صارت سنين تسرق سنين
سالها باعث از بین رفتن سالهای دیگر شدند
وصار يوسع هالمدا
و باعث طولانی شدن زمان جدایی ما شد
والبعد يكبر بالدني
و فاصله دوری و جدایی ما در این دنیا بیشتر و بیشتر می شود
واليوم صرنا ع الهدي
و امروز ما خوشبخت شدیم
نحرق حياة مزينين
و مشغول ساختن زندگی زیبایی هستیم
ما ضل بالوردي ندا
و دیگر هیچ شبنمی در هیچ گلی باقی نماند
ولافي غصن عم ينحني
و دیگر هیچ شاخه درختی خمیده نمی شود
وبايد وحدي ماعدا
و من به تنهايي دربین دستانم
احلام عمري الولدانين
روياهاي زندگیم متولد می شوند
لاصوت حتی ولا صدا
نه دیگر صدایی هست و نه فریادی
ينده ويسأل شو بني
که صدا بزند و بپرسد مرا چه شده است

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

انت الحب اللی بکانینسانی حالی نسانییا منشف دمی بعروقیاوعى تنسانیتو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شدو باعث شد که من حال خود را فراموش کنمای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ایمواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ریت الحلونعسان وانه مخده نتشابک انه و یا خدی عله خده
ای کاش آن زیبارو خوابش بگیرد و من بالش او بودم تا گونه اش بر گونه ام قرار گیرد …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

انا ما بدی تقلی کلام یدوب قلبی حنین و غرام بیکفینی تقلی بحبک هایده الکلمه بتقتلنی….
من نمیخوام حرف عاشقانه ای بزنی که دلم را از عشق ومحبت اب کند دوستت دارم برایم کافیست……

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اذا حدک مابقیت و علی کتفک ماغفیت یعنی انا ماعشت بعمری و ع دنیا ماجیت….
اگر کنارت نباشم و روی شونه هات نخوابم یعی من زندگی نکردم و به این دنیا نیامدم…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

انت الحب اللی بکانی
نسانی حالی نسانی
یا منشف دمی بعروقی
اوعى تنسانیتو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد
و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم
ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای
مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

إن کنت أعز علیک فخذ بیدیفأنا مفتون من رأسی حتی قدمیالموج الأزرق فی عینیک ینادینی نحو الأعمقو أنا ما عندی تجربه فی الحب و لا عندی زورقإنی أتنفس تحت الماءإنی أغرق أغرق أغرقترجمه فارسی شعر عاشقانه عربیاگر شما را گرامی می دارم ، دست مرا بگیریدمن مجذوب سرم به پاهایمموج آبی در چشمان شما مرا عمیق تر می خواندمن نه در عشق تجربه دارم و نه قایق دارممن زیر آب نفس می کشمغرق شدم غرق شدم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هتفضل فی قلبی ,حیفضل حبک معایا
هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایه
و سنین حتعدی علینا عاشقین
و الحب مالینا حتعیش هنا ویایاتو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
تو تا آخرین لحظه ی عمرم در قلب من باقی خواهی ماند
و سالهای زیادی برای ما دو عاشق سپری خواهد شد در حالیکه عشق سراسر وجود مارا فراگرفته است و تو تا ابد در کنار من زندگی خواهی کرد …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطه
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنیمیخواهم به چشمانت وعده بدهم که ما همیشه برای هم
خواهیم بود حتی اگر فردا یکدیگر را ترک کنیم
و این بزرگترین اشتباه است
سرنوشت ماست که همیشه در اشتیاق چنین عشقی باشیم
تا شور عشق به پایان برسد
تا دنیا به پایان برسد …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قلبم رو به تو تقدیم میکنم در حالی که برای خود توست , هر طوری که میخواهی رفتار کن فقط آن را نشکن.
میخواهم که بقیه عمرم رو با تو باشم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگر با تو بودن جرم است پس مرا دستگیر کن.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

راه های زیادی هست برای اینکه بگویم دوستت دارم , ولی کلمات زبادی وجود دارند که به تو بفهماند چگونه دوستت دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هرگز نمیدانستم که نگاه کردن به صورت کسی و خندیدن بی دلیل چگونه است , تا زمانی که تو را دیدم. با من بمان.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اگر میتوانستم یک چیز را حذف کنم, فاصله بین مان را حذف میکردم . خیلی دلتنگت هستم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو عطر و طعم زندگی من هستی , نمی خواهم زندگی ام دوباره بی مزه شود . با من بمان.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

در این سیاره میلیون ها مردم وجود دارد ولی فقط با تو احساس خوبی دارم. دوستت دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

من نمیتوانم اشک های تو باشم و یا خود را لبخند تو کنم اما تو همچنان میتوانی هوایی باشی که مرا زنده نگه میدارد.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اگر من پادشاه یک عرشه هستم, عرشه بدون تو تو کامل نیست ملکه من.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من به تو نیاز دارم همانقدر که قلب به تپیدن نیاز دارد.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو قادر به شیرین کردن دنیای من هستی همانند عسل.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عشق من آرزو میکنم اولین چیزی باشم که هر روز صبح بهش فکر میکنی.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عزیز ترینم, تو چیزی فراتر از معشوقه من هستی , تو تنها کسی هستی که روز به روز برایم شادی به ارمغان میاورد.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو چبزی فراتر از دختر رویاهای منی, تو برای من همه چیزی, تو را با تمام وجود دوست دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

روزهای من با تو فکر شروع میشوند و همینطور پایان می یابد.دوستت دارم برای همیشه.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چشمانم را میبندم و تو همیشه قبل از من هستی , جدایی جسم نمیتواند عشقی که بین یکدیگر داریم را از بین ببرد.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زمانی که تو را در آغوش میگیرم, آرامش را در آغوشمان حس میکنم. تو را دوست دارم و همیشه در کنار تو خواهم ماند.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق تو زندگی مرا روشن و زیبا میسازد و تو هرگز از اعتماد به توانایی من دست نمیکشی و بخاطر همین از تو سپاسگذارم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی که تو میخندی خوشبختی به قلب من نفوذ میکند. وقتی که تو صحبت میکنی, صدایت این قدرت را دارد که مرا به یک مکان امن و پر از عشق انتقال دهد .

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

با وجود تو در کنار من و عشق تو در قلب من , می توانم به هر چبزی دست پیدا کنم, تو به من قدرت غلبه به هر چیزی را میدهی, تو را با تمام قلب و روحم دوست دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو معشوقه من هستی و میلیون ها دلیل به من داده ای تا هر روز بخندم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تقدیم به عشقم, تو زیباترین و مهم ترین شخص در زندگی من هستی, تو را از هر چیزی و هر کسی بیشتر دوست دارم, آرزوی من این است هر روز که میگذرد عشق ما بیش تر شود.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

واقعاً تحسین برانگیزیاین شیرین ترین جمله عاشقانه و تحسینی نیست که بتوان به یک زن گفت ؟ مطمئنا درست است بنابراین برای گفتن آن خجالت نکشید البته نه بدون در نظر گرفتن موقعیت ؛ در زمان درست مثل وقتی که لبخند خجالتی روی صورت او می بینید یا وقتی چیزی عالی برایتان آماده کرده است این کار را انجام دهید.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

خیلی من رو تحریک می کنیگفتن این جمله با صدایی گرم و نگاه کردن به چشمان همسرتان بهترین جمله عاشقانه و تحسین است که یک زن می تواند از شوهرش بشنود. به خصوص اگر بتوانید زمان و دلیل ی آن را برایش توضیح دهید بسیار بهتر است ؛به عنوان مثال می توانید به او بگویید، “وقتی اینطوری به من نگاه میکنی، خیلی تحریکم میکنی.” یا “با این لباس خیلی تحریکم می کنی” یا کمی با شیطنت بیشتر بگویید، ” هر وقت این موقع روز بهم زنگ میزنی، خیلی تحریکم میکنی” تا باعث شوید بیشتر به شما زنگ بزند.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

میشه خواهش کنم اینقدر دوست داشتنی نباشبه جرات این یکی از محبوب ترین راه ها برای سربه سر گذاشتن و تحسین کردن او با جمله ای عاشقانه و دوست داشتنی در آن واحد است. این یک راه مفرح و بازیگوشانه است که به یک مکالمه عادی، کمی محبت اضافه می کند.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو شیرین و دوست داشتنی ترین دختری هستی که تا به امروز دیدماین هم یک راه آسان دیگر برای اینکه به او احساس خاص بودن بدهید. این تعریف کردن اگر در زمان مناسب و با لحن و صدایی آرام و گرم گفته شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.این را هم درست مثل «من خیلی خوش شانس هستم که تو رو دارم» می توانید بیشتر استفاده کنید تا به او یادآور شوید که چقدر تحسینش می کنید.همچنین تحسینی مثل این را می توانید برای تشویق او در کاری که خوب انجام داده است، استفاده کنید.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نمی تونم به تو فکر نکنماین جمله عاشقانه به خصوص وقتی دور از هم هستید و از راه دور با هم صحبت می کنید بسیار موثر است چرا که به همسرتان می فهماند که چقدر دلتنگش هستید.لازم نیست که بارها و بارها جمله “دلم برات تنگ شده” را تکرار کنید تا این را بفهمد. برای قوی تر شدن جمله تان می توانید آن را کمی طولانی تر کرده و بگویید، “با من چیکار کردی؟ نمیتونم بهت فکر نکنم.”

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هیچکس به اندازه تو خوشحالم نمیکنهاین یعنی روش غیرمستقیم برای آنکه او را با زنانی که پیش از این در زندگیتان بوده اند مقایسه کرده و او را بالاتر از همه می برید و واقعیت این است که زنان حس رقابت بسیار قوی بین خودشان دارند، برای همین اگر به او بگویید که او بهترین همسر برای شما بوده است، یک تحسین بزرگ برای او قلمداد می شود.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

من خیلی خوش شانسم که تو در زندگی منیاگر تجربه شنیدن این جمله عاشقانه را دارید که خوب می دانید و نیازی به توصیف نیست اما اگر تا به حال همسرتان چنین جمله ای به شما نگفته باید بدانید که شنیدن این از کسی که عاشقش هستید احساس فوق العاده ای دارد این یک راه بسیار زیبا برای این است که به او نشان دهید تا چه اندازه برایتان اهمیت دارد.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی کنار تو هستم احساس مردانگیم چندبرابر میشهاین جمله از زبان شوهر برای یک زن اهمیت ویژه ای دارد چرا که شما مرد خانه با گفتن این نشان می دهید که زنانگی او را می فهمید و به او این حس را می دهید که همسر شما بودن را خیلی خوب انجام می دهد ؛شک نکنید اگر شما هم از او بشنوید که “تو به من احساس زن بودن می دهی” حس فوق العاده ای خواهید داشت.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو واقعاً ایدآلی اینو میدونستی؟برای مناسبت های خاص می توانید با یک حالت و علامت تعجب بزرگ به او بگویید ” تو واقعاً ایدآلی، هیچ چیز کم نداری!” با این جمله و حالت بیان تان به او نشان می دهید که هر کاری که انجام داده است تاثیر پررنگی روی شما داشته و شما تمام ارزش های او را می دانید ؛ولی حواستان باشد که زیاد از حد از این جمله استفاده نکنید چون ممکن است آن را جدی بگیرد.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو واقعا منودیوونم میکنیاین جمله عاشقانه وقتی در شرایط مناسب و با لحن درست گفته شود، کاملا این مفهوم را می رساند که او شما را دیوانه خودش کرده است و بیش از حد دوستش دارید برای همین از واژه دیوانگی استفاده می کنید. اگر با بودن او احساس خوب همیشگی دارید پس حتماً این را به او بگویید.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بيا و بمان ، رهگذر فراوان است.. # ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

گوشِه دِنجِ یَعنیِ :
آغوشِ چهارِشونِہِ مَردونَت💚
🍃❤️🍃
# دوستت دارم # همسر # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

اینو به عنوان یه قول از قلبم قبول کن
من تا ابد دوستت خواهم داشت # دوستت دارم # ترکی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

﮼‌اگه‌قلبم‌شب‌بود‌تو‌ستاره‌ش‌بودی.
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه


؏ـِشق‌یَعنی . . .
هَمون‌حِسی‌کِه‌ ⟆ تُو♡ ⟅ ‌بِه‌قَلبَم‌داٰدی💖✨
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

امن یجیب قلب من (❤️) چشمان بی همتای تو(👁) فی کل حال حاجتی(🤲) تنها دمی لب های تو(💋)

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

میدونـے..

منو تو دوتا تـڪـہ پازل بودیم

دوتا تـڪـہ پازلـے ڪـہ بهم نمیخوردن

ولـے ما بـہ زور میخواستیم خودمونو ڪنارهم دیگـہ جا کنیم

آخرشم تـڪمیل نشدیم…

#قصه_ی_سرنوشت # دلتنگی # زندگی # حقیقت

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دوستت دارم
واقعي،ديوانه‌وار،عميق♡ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‏شب‌رسیدودردعشقت‌بازهم‌شدت‌گرفت‏•🍁•
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هر چقــدر ناز ڪنے 
پس بزنـے دستــَم را
به زبانِ چشمانـت مسلطـَم‌
ڪه میخوانے قلبـــم را💙✨
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

میانِ تمامِ نَداشتـه هایَـم طُ را تنهـا سَـرمایه جــاودانه قَلبــ∞ــمْ میـدانم دِلبـَــــرْ♥️🥺🍓🌿
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌ عاشق چیه من برات میمیرم🙂💎•

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تاریخ هیچ جنگی را فراموش نمی‌کند! من هم چشم‌های تو را…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

گفت دوری آدمو دلتنگ میکنه
و دوری کردنش آدمو دلگیر
و ما دلگیرترین دلتنگای دنیا بودیم # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«#طُ♡»دلیل‌لرزیدنِ‌دستم‌ازاسترس
تپیدنِ‌قلبَم‌ازهیجاٰنــــی!
وَمن‌عِلت‌این‌اِسترس‌وَهیجاٰن‌رو
مُداٰم‌دوست‌دارم..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🗝♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‌بَـهُونه زِنـده مْـوندنَم تُـوییَ..❤️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

{گفتم ببینمت
شاید ڪه از سرم
دیوانگۍ رود
زان دم ڪه دیدمت
دیوانه‌تر‌ شدم . . .🙃♥️🌿} # دوستت دارم # دلتنگی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

گاهی اوقات
حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه‌ کننده‌ترین حس یک دنیاست…

-ژوان هریس # ادبی # دلتنگی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نسبت آدمارو دلشــون مشخص میکنہ نہ شناسنامہ‌شون-! # ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چو اندوهناک شوم تو دلخوشی منی. # خدا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تومُعادِله‌ذهنی‌مَنی‌دلبر 🙂
فقط‌باسه‌تاراهِ‌حل‌میتونم‌حسابتْ‌کنم:
یا‌مـ∞ـالِ‌مَنــی‌یابامَنـی”
یاغلط‌میکنی‌مالِ منُ‌وبامنْ‌نباشی^_^
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌ ‌
• ❲تُ❳ تَنها رَهگذَرِه عابرِ قَلبَمی!

❤️❤️

# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

منو یه عالمه از بودنت پُر کن♥
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

س‍‌ن‍‌گ‍‌م‍‌ ک‍‌ه‍‌ ب‍‌اش‍‌ی‍‌ ب‍‌ال‍‌اخ‍‌ره‍‌ ِٚ یٌٍۭۨڪِۣٛٚیٌٍ رو از ت‍‌ه‍‌ دل‍‌ت‍‌ دوس‍‌ت‍‌ داری‍‌ :)! # عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تَمامِـ دُنیــا را گـــَشتـَم …
اما کِنارِ تــــو دُنیـ🌍ـای دیگَریسـت …♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﻴﻠﻲ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐﺭﺳﻤﺖ ﺻﻮﺗﻚ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐﻭاﺳﻤﻚ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺯنبقةﻣﻦ ﺷﻂّ ﺑﺤﺮﻧﺎ ﻭﻣﻮﺟﺔ ﻣﺆﺭّﻗﻪﻋﻠﻰ ﺭﻣﺎﻝ ﺳﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻨﺘﻈﺮﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻤﺮﺭﺳﻤﺖ ﺻﻮﺗﻚ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐﻭﺍﺳﻤﻚ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐﺑﺮﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢﻣﻨﻮّﺭﺍ ﻓﻲ ﺟﺤﻴﻢﺻﺤﺮﺍﺀ ﻋﺰﻟﺘﻲ ﻭﻟﻴﻠﻲ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐترجمه فارسیخاطرات شببر دیوار شب هولناکمصدای دوست داشتنی‌ات راو نام دوست داشتنی‌ات راسوسنی رسم کردماز کرانه دریای‌مان و موج خوابزده‌ایکه بر ماسه‌های بی‌خوابی طولانی‌اشاز ابرها به انتظار شوالیه‌ی ماه نشسته استصدای دوست داشتنی‌ات را رسم کردمو نام دوست داشتنی‌اتجوانه‌ای از جنس نسیمکه به دوزخ صحرای عزلت و شب هولناکمروشنا می‌بخشدشعر از معين بسیسو شاعر فلسطینی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

إذا كنت حبیبتي ، ساعدني في …إذا كنت طبيبي ، ساعدني في علاجك …إذا علمت أن الحب كان خطيرًا للغاية ، فلن أحبه …إذا علمت أن البحر كان عميقًا جدًا ، فلن أذهب إلى البحر …إذا كنت أعرف ما الذي سيحدث في النهاية ، فلن أبدأ أبدًا …ترجمه فارسیاگر یارم هستی، کمک کن از تو عبور کنم…اگر طبیبم تویی، کمک کن از تو شفا پیدا کنم…اگر می‌دانستم عشق تا به این اندازه خطرناک است، عاشق نمی‌شدم…اگر می‌دانستم که دریا این قدر عمیق است، به دریا نمی‌زدم…اگر می‌دانستم سرانجامم چه خواهد شد، هرگز شروع نمی‌کردم…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

رسالتُك في صندوق بريديجزيرةُ ياقوتْ..وتسألين عن بيروتْ..بيروت، ساحاتُها، مقاهيها، مطاعمُها،مرفأها.. بواخرها.. كلُّها تصبُّ في عينيْكِويوم تغمضين عينيكِ..تختفي بيروتْ.ترجمه شعرنامه‌ هایت در صندوق پستی منکبوترانی خانگی‌اندبی‌تاب خفتن در دست‌هایمیاس‌ هایی سفیدندبه خاطر سفیدی یاس‌ ها از تو ممنونم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

یوماً ما قلنا لن نفترق إلا بالموت…تأخر الموت و افترقنا..ترجمه شعرروزی گفتیمفقط مرگ می‎تواند ما را از یکدیگر جدا کند…مرگ دیر کردو ما از یکدیگر جدا شدیم…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مذ أحببتك..‏صار العالمُ أجملَ ممّا كان!‏الوردُ ينام على كتفي!‏والشّمس تدور على كفّي!‏و الليلُ، جداول من ألحان !ترجمه فارسیاز آن دم که دوستت داشتم..جهان، از آنچه بود، زیباتر شد!گل‌ها روی شانه‌هایم به خواب می‌روند!خورشید بر کف دستانم می‌چرخد!و شب، جویبارهایی از نواهاست!‏شاعر: عبدالقادر مكاريا، شاعر الجزایری

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

احبيني بلا عـقـد
بدون هیچ ترسی من را دوست داشته باش
وضيعي في خطوط يدي
و در لابه لای خطهایی که در کف دستان من وجود دارد ناپدید شو
احبيني لاِسبوع لِايام لِساعات
من را برای یک هفته , برای چند روز و حتی برای چند ساعت دوست بدار
فلست انا الذي يهتم بالابد
زیرا من آن کسی نیستم که برای ابدیت اهمیت قائل باشم
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
تعالى واسقطي مطرا على عطشي وصحرائى
بیا و همچون قطره های باران بر تشنگی و خشکی که درصحرای من وجود دارد ببار
وذوبي في فمي كالشمع وانعجبي باجزائي
و همچون شمع دربین لبهایم بسوز و با روح من یکی شو
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبيني بطهري او بأخطائى
من را همراه با پاکی و گناهی که دارم دوست داشته باش
احبيني وغطيني ايا سقفا من الازهار
دوستم داشته باش و مرا بپوشان ای که توهمانند تن پوشی از گلهائی
يا غابات حنائى
ای تویی که همچون جنگلی از مهربانی ومحبت هستی
انا رجلا بلا قدرا
من آن مردی هستم که هیچ سرنوشتی ندارم
فكوني انتي لي قدري
تو سرنوشت و هدف من باش
احبيني احبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
احبيني ولا تـتـسائلي كيف
دوستم داشته باش بدون آنکه بپرسی چگونه و چطور,
ولا تـتـلعثـمي خجلا
و نگذار شرم و خجالتی که در تو می باشد باعث درنگ تو شود
ولا تـتـساقطي خوفا
و نگذار که ترس در وجود تو رخنه پیدا کند
كوني البحر والميناء
همچون دریای و بندرگاهی برای من باش
كوني الارض والمنفى
همچون سرزمینی برای راحتی من و تبعید گاهی برای من باش
كوني الصحوة والأعصار
همچون نسیم و طوفانی برای من باش
كوني اللـيـن والعنفـى
همچون نرمی و به سان خشونتی برای من باش
أحبيني أحبيني
دوستم داشته باش , دوستم داشته باش
معـذبتي وذوبي في الهواء مثلي كما شـئـتي
همانطور که می خواهی همانند من درعشق بسوز و با تمام وجود عاشق من شو
أحبيني بعيدا عن بلاد القهر والكبت
مرا به دور از سرزمین ترس و رنج دوست داشته باش
أحبيني أحبيني
دوستم داشته باش , دوست داشته باش

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

والنور عم يمشي حفا
و روشنايي پابرهنه در بین ما راه می رفت
ويفارق غصون الشجر
و از شاخه درختان جدا می شد
انت وانا ونسمة جفا
من و تو و نسیم بی رحمی
هبت علي الحلم انكسر
نسیم بی رحمی بر رویا وزید و خوابمان را در هم کوبید
عندي الليل انطفا
شب برای من خاموش شد
وين القمر مافي قمر
ماه شبانه کجاست دیگر هیچ ماهی وجود ندارد
یا الشوق ياحرام الغفا
ای اشتیاق, دیگر خوابیدن حرام شده است
يامرخص دموع البشر
ای کسیکه باعث روان شدن اشکهای انسان ها گشته ای
يا حب لمحة واختفا
ای عشقی که به یکباره ظاهر شد و ناپدید گشت
ماعد شفتله اثر
و دیگر هیچ اثری از آن عشق ندیدم
يابرد عم يلغي الدفا
ای سرمایی که باعث نابودی گرما می گردی
يادموع عم تمحي الصور
ای اشکهایی که با ریختن بر روی عکسها آنها رانیست ونابود می کنی
حكمة وماكنا نعرفها
حکمتی بود که ما آن را نمی شناختیم
ان القدر هو القدر
اینکه سرنوشت همان سرنوشت است
شو صار يادرب الهوا
ای راه عشق به من بگو چه شد
يا زارع بقلبی التعب
ای کسیکه خستگی را در قلبم می کاری
مش مهم ما عدنا سوا
مهم نیست که ما با همدیگر نباشیم
ولامهم غلب علي السبب
و دیگر دلیل جدایی ما نیز مهم نیست
المهم من بعد الغنا
مهمترین چیز تنها این است که بعد از ترانه
ننسي العذاب اللي مرق
تمام درد و رنجی که کشیدیم را فراموش کنیم
بعدك ياقلبي اللي احترق
بعد از تو ،  دلم سوخته است
مغروم حرقه من اللهب
دل شیفته  که شعله های عشق باعث سوختـنـش شد
من وقتنا الكون ابتدا
جهان از وقتی آغاز شد که ما به همدیگر رسیدیم
كانوا اتنين بهالدنيي
زمانی که دو نفر در این دنیا بودند
وماكان في غيرهم حدا
و غیر ازآنان هیچ کس دیگری در دنیا نبود
ولاينطفي الحب الهني
و عشق خوب وزیبا  هیچ وقت خاموش نمی شود
قلبهم علي الشوق اهتدا
و قلبهایشان به سوی شور و شوق رهسپار شد
صارت سنين تسرق سنين
سالها باعث از بین رفتن سالهای دیگر شدند
وصار يوسع هالمدا
و باعث طولانی شدن زمان جدایی ما شد
والبعد يكبر بالدني
و فاصله دوری و جدایی ما در این دنیا بیشتر و بیشتر می شود
واليوم صرنا ع الهدي
و امروز ما خوشبخت شدیم
نحرق حياة مزينين
و مشغول ساختن زندگی زیبایی هستیم
ما ضل بالوردي ندا
و دیگر هیچ شبنمی در هیچ گلی باقی نماند
ولافي غصن عم ينحني
و دیگر هیچ شاخه درختی خمیده نمی شود
وبايد وحدي ماعدا
و من به تنهايي دربین دستانم
احلام عمري الولدانين
روياهاي زندگیم متولد می شوند
لاصوت حتی ولا صدا
نه دیگر صدایی هست و نه فریادی
ينده ويسأل شو بني
که صدا بزند و بپرسد مرا چه شده است

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

إن کنت أعز علیک فخذ بیدیفأنا مفتون من رأسی حتی قدمیالموج الأزرق فی عینیک ینادینی نحو الأعمقو أنا ما عندی تجربه فی الحب و لا عندی زورقإنی أتنفس تحت الماءإنی أغرق أغرق أغرقترجمه فارسی شعر عاشقانه عربیاگر شما را گرامی می دارم ، دست مرا بگیریدمن مجذوب سرم به پاهایمموج آبی در چشمان شما مرا عمیق تر می خواندمن نه در عشق تجربه دارم و نه قایق دارممن زیر آب نفس می کشمغرق شدم غرق شدم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

إنزعی الخنجرَ المدفونَ فی خاصرتی
و اترکینی أعیش..
إنزعی رائحتَک من مسامات جلدی
و اترکینی أعیش..
إمنحینی الفرصه..
لأتعرّف على امرأه جدیده
تشطب اسمَکِ من مفکّرتی
و تقطعُ خُصُلاتِ شعرک
الملتفّه حول عنقی..ترجمه فارسی شعر عربیدشنه ات را از سینه ام بیرون بکش
بگذار زندگی کنم
عطر تنت را از پوستم بگیر و
بگذار زندگی کنم
بگذار با زنی تازه آشنا شوم که
نامت را از خاطرم پاک کند و
کلاف حلقه شده گیسوانت را از دور گلویم بگشاید

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«سلاما علی من یعرفون معنی الحُب ولا یملکون حبیبا.»سلام بر کسانی که معنی عشق را می‌دانند ولی محبوبی ندارند.‌♦ جبران خلیل جبران ♦

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«سلام علی کلمات بَقیَت فی القلب…
و ربّما ستبقی…!»سلام بر حرف‌هایی که در قلب ماند و خواهد ماند…!♦ لاادری ♦

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

انا ما اریدک قطره ماء
حتی تطفئ الظما
انا اریدک نهر ملح
کل ما ارتویت منه
قد بدا عطشی من جدیدتو را به‌سانِ قطره‌ی آبی نمی‌خواهم
که عطشم را سیراب کنی
تو را به‌سان رودی از نمک می‌خواهم
که هرگاه از تو سیراب شوم
عطشم دوباره آغاز شود…♦ فاروق جدیده ♦

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«‏وأَنا وحدی‏محاط بکلِ الذینَ غابوا»‏و من تک و تنها، ‏با همه‌ی آنانی که رفتند، احاطه شده‌ام.♦  عدنان الصائغ ♦

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

وَكَيْف تريدینني أَن أَقيس مسَاحَة حزنی؟
وَحزني كالطِّفل يزداد في كُلِّ یوم جمالاً وَ یکبرو چگونه می‌خواهی
اندازه اندوهم را برایت بیان کنم؟
درحالی که این اندوه
همچون طفلی هر روز زیباتر و بزرگ می‌شود…♦ نزار قبانی ♦

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

في كل مرة أنظر إليك
جمل مألوفة تتبادر إلى الذهن:
في هذه الأرض
هناك شيء يستحق العيشهربار که نِگاهت می‌کنم،
جمله‌ای آشنا، به ذهنم خطور می‌کند:
در اين سرزمين،
چيزی هست كه ارزش زندگی كردن دارد♦ محمود درویش ♦

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

حِينَ كَانَت الأيامُ تهدِمُني
كَانت أمي عَلَي مُصَلاها تَبنينيوقتی روزگار مرا ویران می‌کرد
مادرم بر جا نمازش مرا می‌ساخت♦ فواز اللعبون ♦

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بـه خـدایـی کـه ایـن قلـبو آفریـده تـا بـرای تـو بتـپه دوسـت دارم..:)
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ٰ
«« خوشا آن دل که
دلدارش تو گردی
خوشا جانی
که جانانش تو باشی❤️✨
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ولی قشنگ‌تر از صدای دریا
صدای نفسای تو
پشت گوشیه دلبر☎️♥️✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«خورشـید مَن چِشای توئہ!💙🌞 # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

خوشبختی اینه که همه چیزت پیش یه نفر باشه. آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت …
# دوستت دارم # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

  تُـ∞ــــو…!
   اعتیاد آوَرتَرین مُخَدِر جَهانی
   که تَرک کَردَنَت مَحالِه🔗🤍🌼
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

پای دوست داشتنت ایستاده ام
مثِل درخت کاج روبروی پــآئیـــز🍂🧡 # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بغلت بوی بهار و نم پاییز میدهد🍃🍀🌸 # دوستت دارم # خاطره

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›
# شاد # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من دورَت نمیزنم،
دورَت میگردم،
مثل پروانه دورِ شمع..
مثل زمین دورِ خورشید..
مثل من دور ماه..
دورِ دنیا..
دور تو…
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هر انسان یک کتاب است در انتظار خواننده اش …😊😜
# ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق ان نیست که هر لحضه کنارش باشی عشق ان است که هر لحضه به یادش باشی ♡♡♡
# ادبی # همسر # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

یکم آروم تر عشقم✋
داری واسم خدا میشی😍❤️💯 # بامعرفت # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی با اکانت فیک اکانتشو چک میکنیو بش پیام میدی بدون. دوصشداری خره… 🙂
# دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

عشـــــق یعنی
تو که از وقتـــــی وارد زندگیم شـــــدی
همه چـــــی قشنگ شـــــده و
زنـــــدگی کردن برام جـــذاب شده 💚💍🌿
#دوستـــــت_دارم_دلیل_زندگیم

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

م‍‌ال‌م‍‌ن‌ب‍‌اش‌ک‍‌ه‌ب‍‌ه‌ج‍‌زت‍‌وب‍‌ه‌ک‍‌س‍‌ی‌ح‍‌س‍‌ی‌ن‍‌دار‍م⛓🤍• # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی ! # صبح بخیر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

# دوستت دارم # بامعرفت # آرامش

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌
# دوستت دارم # آرامش

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو شاهِ جهان باش
من پیرِ خرابات…🤍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نگرانی رو فقط جایی دوست دارم که نگران تو هستم چون وقتی نگرانتم تو فکرتم (◉‿◉) # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نمیدونے ولے اوضاعم بده بے تو!
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

« تمومِ من برایِ تُ♥️💍 » # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

درنبودت ژاکتی بافته ام ، به گرمای آقوشِ طُ نیس ولی بی منت است:)⛄
# ادبی # برف # سرباز

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌ ‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌”طُ‌…تَبعیـدی
تااَبَـدبه‌قَلـ♡ـبِ‌مَن‌جانا🌿🍊🤍”
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

پایبندم تا پای جان به تمامت ? # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگر قلبم صدف باشد 
میان آن 
تو پنهانی…
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دوست داشتن❤️‍🔥
همون‌لبخندیه‌كه‌موقع‌دیدنش‌میشنیه‌رو‌لبِت
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه


مَن با نفَسـات
نفَـس میڪِشَم 🫀 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بَغَلِـ‌طُ‌یِہ‌بِهِشت‌ِکوچیك‌واصِہ‌مَنہِ! # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

می‌خوام بارون بزنه و پر بشم از هوای تو 🖐️ # دوستت دارم # همسر # باران

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

از تو چه پنهون دل دوباره هوای عاشقی داره
ولی چه کنم که منطق نمیزاره😉
# عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

« دل را نگاهِ گرم تو ديوانه میکند.. » # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مَـنـ آدمـِ مهمـي امـ !
مَـنـ نگهبانـِ خنـدهـ هايِ تـوامـ
هَـر اَندوهـي بخواهـد بهـ تو برسـد…
اولـ باید مـرا بُکُشد 🔗♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌ # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قلبم مال توئه و همیشه مال تُ میمونه….
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱
  # ادبی # دلتنگی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

منـو هیچڪی نمی‌فهمـہ
جـز #تُ یہ نفـر ^^❤️‍🔥
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تمـامِ شـعــرهایـم،
فداےِ صحـنِ چشـمانت …
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

به قولِ جنابِ سعدی♥️🌿:

اگر از کمندِ عشقت، بروم
کجا گریزم؟
که خلاص بی تو بند است
و حیاتِ بی تو زندان…
# ادبی # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

روزی اگر بخواهم چیزی را
با بهشت مقایسه کنم
شک نکن آغوش تو را
نام خواهم برد🧿♥🍻⛓️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

❨جانَـ∞ـم
آن‌لَحظِه‌کِه‌غَمگینِ‌•تـُ♡ــو‌•باشَم
شادَست…🍒♥✨❩
مولانا
# ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

پاییز مرا عاشق میکند و باران عاشقتر…
حالا من با باران پاییزی بدون تو چه کنم؟!
# باران

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

‌ ‌

↜تُـ♡ـو↝
عَطـرِ کدام خوشـبوترین گلِ جهـانی
که هـر جا می نویسَـمت
شُـکوفه میدهـی.♥ # دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“تُ..♡” تنها دلیلِ
بالا رفتن ضَربان “قلبمی” دلبَرم..💕⚡️💌 # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

من همونم ،همون عاشق خجالتی……
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مشكل اينجاس كه هميشه حق با چشاے مظلومِ توعه!! 🥀 # عشق یک طرفه

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دلبرم مهم نیست که کجا هستم، همیشه به تو فکر می کنم، لحظه های شیرینی که ما با هم داشتیم ، تو باعث خوشبختیم هستی و عزیزم دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لازم نیست کلمه‌ای بگویم، اما می دانی که خیلی دوستت دارم و جایی در قلبم است که غیر از تو هیچ کس نمی تواند آن را پر کند. دلتنگتم همسر جان.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو نعمتی هستی که سالها برایش دعا کردم و منتظر ماندم. از خداوند متعال متشکرم که تو را به عنوان همسرم به من بخشید.دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من به تو می بالم
زیرا تو زندگی مرا به چیزی زیباتر از بهشت بدل کردی
از تو ممنونم عزیزم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

کارهای ساده در زندگی همیشه به وضوح آشکارند. این کارها همیشه هدایای گران قیمت نیست. همسر عزیزم دوستت دارم و بخاطر تلاش های شبانه روزی از تو ممنونم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بیمار خنده های توام بیش تر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

من اگر
نقاش بودم
تورا هر شب
به آغوش می کشیدم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

امروز
بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم
دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم!
مخصوصا اگر
چشم در چشم #تُ
از خواب بیدار شوم…

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نگاه مهربون تو
تنها سرمایه من است

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

قلبم را با عشق پر می کنی. همیشه به تو معتاد هستم.همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو دلیل خوشبختی من هستی، خیلی دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

همسر عزیزم، تو آینده من هستی، بیا دنیا را با هم کشف کنیم، بیا شادترین لحظه ها را با هم ثبت کنیم.خیلی دوستت دارم!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هرگز احساسم به تو را متوقف نکرده‌ام؛ تو عشق زندگیم هستی. تو کسی هستی که لحظات زندگیم را به یاد ماندنی می‌کند.دوستت دارم و برای دیدنت لحظه شماری می کنم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

کنار تو بودن رویایی است که واقعی می‌شود. لحظه ای که تو را دیدم سرنوشتم را تغییر دادی. دوستت دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو بزرگترین دلخوشیم، سرگرمیم، عشقم و بهترین دوستم هستی. همیشه ملکه قلبم خواهی بود.دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هر روز صبح دعا می کنم که خداوند عشقم را راهنمایی و محافظت کند. تو صبح و عصرم را زیبا می‌کنی.دوستت دارم.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

همسر عزیز تو عشق زندگی من هستی، بدون تو قلبم خالی است. دوستت دارم همسر عزیزم.

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت
نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو
دوستم داری؟ را از من بسیار بپرس
دوستت دارم را با من بسیار بگو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند
حتی این روز‌ها گاهی پرواز می‌کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زندگی زیباست یعنی درست از همان لحظه‌ای که
تو تمام زندگی‌ام شدی
دوستت دارم همسر عزیزم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم
چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم
نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی! من این حس مبهم تو را دوست دارم
سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم
بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم تو را دوست دارم
جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دوستت دارم و این را روی هزار بار برای خودم تکرار می‌کنم
و سرمست می‌شوم از داشتنت
همین که بودنت سهم من است
من خوشبخت‌ترین آدم روی زمین ام

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

همسر عزیزم
تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می‌مانی
دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﻣﻪ ﭼﻨﻮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺩﻡ ﻧﻤﻨﻪﻧﮑﻨﻪ ﺗﺮﮐﻢ ﺑﮑﯽ ﺍﯾﻞ ﻭﻡ ﺑﺨﻨﻪمعنی فارسی :من انقدر در فکر تو هستم که هیچی از من نماندهنکند تنهایم بگذاری تا قوم بهم بخندند

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢترجمه فارسیمثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اندترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺶ ﺑﯿﺮﻩ ﻫﻪ ﺧﻮﺕ ﺑﻤﻮﻧﯽترجمه فارسی :نه از پیری بمیری و نه از جوانیهمه دنیا اتیش بگیره فقط خودت بمونی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕمعنی فارسیاگر بدانم که تو از من ناراحتیبه خدا خودم را می کشماینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖمعنی فارسیسر بزار بر روی سینم ای رفیقای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﺍﺭ ﺑﯿﻨﯽ ﺯﻧﮓ ﻧﯿﺰﻧﻢ ﻧﯿﺪﻡ ﭘﯿﺎﻣﯽﺩﯾﺮﺍﺩﯾﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﯿﺎﻣﯽمعنی فارسیاگر میبینی از تو احوالی نمی گیرماز دور تو را دوست دارم ای هر دو چشمانم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺖ ﺑﺎﻭ ﺩﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﯾﮑﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﯾﺎﺭﺕمعنی فارسیهمه چیز تو را دوست دارمبه جز بی محلی کردنت نسبت به من

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻝ ﺍﯾﮕﯿﺮﻡ ﯾﺎﻡ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼﻧﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻣﻪ ﺩﻝ ﺯ ﻣﻮ ﮐﻨﺪﯼمعنی فارسیمانند پرنده ای پرواز میکنم و روی بلندی میشینمنمیدنم چه کردم که تو از من دل کندی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﻋﺸﻖ ﻟﺮ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﺪﻭﻧﻪﺯﯾﺮ ﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺳﯽ ﯾﺎﺭ ﺍﯾﺨﻮﻧﻪمعنی فارسیعشق لر خداییه خدا میدونهزیر لب مثل مجنون برای یارش می خونه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺟﻮﺳﺘﻤﻪ ﺳﯿﺖ ﻗﺪﺱ ﺑﻠﻨﺪﻩﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺧﻢ ﻧﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﺲ ﺍﯾﺨﻨﺪﻩمعنی فارسییار من چشمانش سیاه قدش بلندهبه دنیا اخم نمیکنه همش می خنده

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢمعنی فارسیاگه من و تو هر چه که هستیمبه اسم بختیاری سر شناسیم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﺁﻭﻭﯼ ﮐﻪ ﺭﺧﺘﺲ ﺟﻢ ﻧﻤﻮﻭﻩمعنی فارسیﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﺍﺟﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺨﺖمعنی فارسیﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﻠﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢمعنی فارسیمثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اندترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هرکی دلبنـد پَلِس بـو , به یهشت وَر نههرکی بَدخــواه گُـلُم بـوهه جَهَندَم جاسِهمعنی فارسیهرکه دل بسته ی موهایش باشد به بهشت است وگرنههر کسی که بدخواه گلم باشد جهنم جای اوست

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

دلبـرُم , تـاج سَرُم ” خالِ لَوِس , چی داسِهسا به سا , هرجا ایرِه , ای دل مُو دینداسِهمعنی فارسیدلبر من , تاج سر من , خال لبش مانند خال مادرش هستسایه به سایه هرجا می رود . این دل من به دنبالش هست

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢمعنی فارسیاگه من و تو هر چه که هستیمبه اسم بختیاری سر شناسیم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﻔﺖ ﻭ ﭼﺎﺭﻩﺍﯾﺮ ﺑﺎ یک ﻧﺒﻮﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩمعنی فارسیدرسته که بختیاری میتونه چاره کنهولی اگه تو نباشی که فایده نداره

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥمعنی فارسیبیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوندبیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

ترجمه I love you به زبان شیرین بختیاری:دردت بزنه منه تشنیم!

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

نگاهت را گره بزن
به هر لحظه من
حس امنیت می گیرم
وقتی تو درگیر منی …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

مرا دوست بدار
به سانِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

یک عمر
هوای
دل خود
داشتم اما …
یک لحظه
نگاه تو
بهم ریخت
دلم را …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو مرا سیب سرخ می بینی
و من تب کرده نگاه توام …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می بینم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

بعد از نگاهت
با این عاشقانه های بی قرار چه کنم؟

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نازم به چشم یار که تیر نگاه را
بی جا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نگاهت سادگی شیرینی دارد …
گویا پنجره ای ست که رو به قلبت باز می شود • ͡•

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چشمان تو طعم بهار نارنج دارد
اما وقتی نگاه می کنی کوچه پر از شکوفه سیب می شود …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

اگر می خواهی بدانی چقدر دوستت دارم با قلبی آرام به چشمانم خیره شو …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نگاهت!
نگاهت چه رنج عظیمی ‌است
وقتی به یادم می‌ آورد
که چه چیزهای فراوانی را
هنوز به تو نگفته‌ ام

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

در این دنیا دو نوع الماس وجود داره
اولی خود الماس
و دومی چشم های پر از نگاه عاشقانه

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

دست مرا بگیر که باغ نگاه تو
چندان شکوفه ریخت که هوش از سرم ربود

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

عشق یعنی به چشم های کسی نگاه کنی و هر آن چه نیاز داری در آن ها ببینی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

قدرت چشم ها و یگ نگاه گاهی بیشتر از هر کلمه ای است که بتوان بر زبان آورد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

وقتی با نگاهی عاشقانه به من می نگری
قلبم از تپیدن می ایستد
زیرا می داند چشمان زیبایت به من اکسیژن می دهد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چشم های تو،
زیباترین چشم هایی است
که آدم می تواند ببیند
و نگاهت همه ی آفتاب های
یک کهکشان است؛
سپیده دم همه ستاره هاست.
لبان تو، آیینه یی است که از ظرافت
روحت حرف می زند
و روحت روح وقار و متانت است.

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

یارا نگاهم می کنی؟
دلتنگ چشمان توام …

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چشم های من شاید نتوانند کلمه ای بازگو کنند اما
وقتی عاشقانه به چشمانت می نگرند
حرف هایم را گویاتر از زبانم به تو می رسانند

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زیبایی واقعی در ظاهر آدم ها نیست
بلکه در قلب و روح آن ها است
که در چشمان آن ها منعکس می شود

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هر زمان که نگاه های ما با هم تلاقی می کنند
بیشتر عاشقت می شوم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بهشت اینجاست
در تلاقی نگاه هایمان
و لبخندی که
تو مرا مهمان کرده ای …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

وقتی ابرها آسمان شب را می پوشانند
تنها کاری که می کنم این است که به چشمانت نگاه کنم
تا آسمانی پر ستاره در آن ها ببینم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

به چشمانم نگاه کن
تا به تو بگویند چقدر دوستت دارم …

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

با چشمانی سراسر عشق و نگاهی عاشقانه به دیگران بنگر!

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لبخند بزن جانا ؛
که لبخندت قشنگترین تصویرِ جهانِ کوچکِ من است . 🤍🌱
– هستی جلیلی
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

+ مَحبوبَم !
اگر روزی درباره یِ من از تو سوال
کردند . . .
خیلی فکر نکن و با غرور ِ تمام به آنها
بگو :‹ دوستم دارد ، خیلی دوستم دارد ^.^📌♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

لبِ من ، ‌ذکرِ خُشک ‌را چه ‌کند؟!
عادتش داده ام‌ به‌ بوسهٔ تر

#عاصی_خراسانی # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

“رازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست” ♥️ # دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

"تو" امن ترین نقطه ی "دنیای" منی…♥️🧷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

نزدیــــــــــڪ ترین آدم به تــــو …..
اون ڪـــــــــسے هست
ڪــه از دورتـــرین فاصله
همـیشه بـه فڪـرته # ادبی # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂 # دوستت دارم # همسر # لاتی # دختر

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

بیچاره‌یِ لَبخندِ «تُ♡» شُد، دِلِ دیوانهِ
و دُردانه «پَسَندَم♡»..!♥️∞🧿

# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تٚا اطلٰاعِ هَمیشٝگٓیِ طِبٓــق قٛانوُن عشقِ قَلبَــــم به ⋮ تُ∞ ⋮ مَحکُوٓمهِ..!❤♾
# دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

﴿ از همه دنیا تورو دارم
داروندارم دوستت دارم ✨🌸 ﴾ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

درخت را می برند 🌴 برای کاغد و کاغذ می گوید از آن…
# ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی …

دُرسـٺ از هَماݩ لَحظه ای کِه
تـــــو …

تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی …♥️

‌‌‌‌‌‌🌸🍃 🍃🌸
🧞‍♀🧚‍♀🧚‍♂🧜‍♀
‌‌ # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

☠══یِه جـــوری مَنو بازی دادی کِه خُـــودَمو گـُم کَردَم☠══
# نامردی # خسته # انتقام

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

‌‌‌‌‌‌ای‌جٰـان‌وجَـهانَم
دروصفِ‌تُــ∞ـــوچه‌ِشَرحی‌بِگویَـم
که‌ِبٰاورکُنـی‌مَن‌به‌ِزیبٰایـی‌چَشمِ‌خُمٰارِ
((تُــــ∞ــــو))بیمـارَم✨💍💙”
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

«شــب» را دوسـت دارم برایِ
غرق شدن در آغوش تویی که
قشنگترین شب بخیر دنیای منی
شب بخیر دلبرم❤️ # شب بخیر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡 # ادبی

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

⦉ مِهـࢪَٺ افٺاد بہ قلبم؛ ضَـࢪَبان شڪل گرفٺ 💕⦊
ضَـࢪَبانِ قلبـَمے دلبَـࢪ♥️ # دوستت دارم

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

《طُ》 دقیقا هما کسی هستی که از (خدا) خواستم
M # دوستت دارم # خدا

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

چـِشــــٰايِ‌دِلــبَر‌،
یـِه‌نِعمَتـِه‌کـِه‌بـٰایَد‌بِه‌خـٰاطِرِشون‌خُـــدا‌رُو‌
شُکر‌کَرد👄♥️🧿✨
# دوستت دارم # همسر

متن عربی برای بیوگرافی عاشقانه

مینویسم بنام عشـــق
بنام دل
بـه حرمت این لحظه های بی تکرار
به شـوق”تو”
بنام عشــق مینویسم………
دوستت دارم♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

تو برام هرخواسته ای نبودی، تنها خواستم بودی…♡
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه عربی

ࡅ࣫ࡐ ܦ࣪ܝ‌ܝܝ݅ܝܝ݃ܘ ܝ࣪‌ࡅ࣪ܠ‌ܭ݇ࡅ࡙ܩܨ ♥️🧚🏻‍♀
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه عربی


ܧܝ‌ࡅߺ߲وࡍ߭‌ ܟܝ‌ܦ̇ࡉ ز‌د̇ࡅࡆܢߺ߳ߺࡉ ܝ݂ࡄ݅ܩܢ..!♥️
‌‌ # ادبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *