متن بیوگرافی طعنه دار

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ما صداش می‌کنیم: بی غیرت
حالا شما بگو: یه پسر با افکار مدرن!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ما پشت اونایی که پشتمون حرف می‌زنند
حرف نمی‌زنیم
چون خیلی جلوییم ازشون
حرفای پشت سرم حرف نیست
عقده است

متن بیوگرافی خنده دار

قسمت نشد دستتو بگیرم
ولی روزای آخر
خوب مچتو گرفتم

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

جلوی کوه داد بزنی: محبت
برمی‌گردد: محبت
تو از سنگم کمتری؟

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

همیشه بدترین ضربه‌ها رو خوبترین‌ها می‌خورن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کسی که حسودی نمی‌کنه یا بهت گیر نمیده، اصلاً دوستت نداره

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن بیوگرافی طعنه دار

چرا کشتیش؟آقای قاضی، من شبا دلتنگش بودم، اون تا صبح آنلاین

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

حالم را لک‌لک بال شکسته می‌فهمد که می‌ماند و تماشا می‌کند کوچ جفتش را

متن بیوگرافی خنده دار

حرفی اگر بود، دیوارها سکوت نمی‌کردند

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یه دنده نباش، دنده یک باش؛ سنگین

متن بیوگرافی خنده دار

شهر از بالا قشنگه، آدما از دور…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن بیوگرافی خنده دار

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن بیوگرافی طعنه دار

⇜مَشْتے ⇝☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅☜هستے؟؟؟✓☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــتِشّ…↺↻⇩زیر پاے مَنه ⇩✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کـنِـــــار✘

متن طعنه دار برای بیوگرافی

☜♚” ﻣَـــــﻦ ” ﺧُــــﻮﺩَﻣُــــﻮ ﺧُـــﺸﮑــ ﮐَـــــﺮﺩَﻡ ﻭَﻟﯽ” ﺑﻌﻀﯿﺎ ” ﻋَﺠﯿــﺐ ﻫَﻨــــﻮﺯ ﺗُﻮ ﮐَﻔَﻤَـــــﻦ♚☞?ﻫَــــHEHــــه?

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

داشم ابرو بر می داری
الان بین خانوما ابرو کلفت مده
گفتم که جا نمونی !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

من زشت بودم
تا اینکه ماشین ام را دید !!!

متن بیوگرافی خنده دار

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ?↬₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام?↬

متن بیوگرافی طعنه دار

 ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
گفتـم در جریان باشی …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

?بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞↺عِـــشق ↻⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیوگرافی خنده دار

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن بیوگرافی طعنه دار

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن بیوگرافی خنده دار

ﺁﻧـــــﭽـه
عـــــــقاب داخـــل قفـــس را پیـــــــــﺮ ﻣـــــــیکــند
غـــــــــﻢ قفــــس نیــست
پـــــــــﺮﻭﺍﺯ ﮐــﻼﻍ های بــــــــی سَـــــروپاســـت . . !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متن بیوگرافی طعنه دار

مَــــندوتــ ـا دَنـــ ــدَمخـــــوب کـــار میکُنـه. . .یکــــی دَنـ ـده چَپَـــــمیکــ ـی دَنــ ـده لَجَــــم ترُمـُــــز و کِـــلاج هم نداریــــم؛فـَـــــقَــــط گــــاز…!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم
ولــی روزای آخــر
خــوب مچتــو گرفتــم !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

نسلی هستیم که دوستت دارم هارو نگفتیم
تایپ کردیم فرستادیم برای کسایی که لیاقتشو نداشتن !

متن بیوگرافی طعنه دار

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ..ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

اونی که همه چیشو به من مدیونـــه !
الان واسه داشته هاش از یکی دیگه ممنونــه !
واسه همینه که دیگه واسم عشق و عاشقی ممنوعــه !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

?جاى گذشته ام و ادماش??زیر پاهامهکه ازش رد بشم و برم بالاکه زیر پا هام له بشن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

من از اوناشمکه بگــــے نکــن میکنمبگـــــے بکن هم میکنمهـــــــیچکـــَس تو دنیا نمیتونه واســـه من تعیین تکلیف کنه

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ارتفاع چشمم خیلی زیاده
آدمایی که ازش افتادن
دیگه هیچوقت دیده نشدن !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

صِــدات اِکــو داره اِنــگاری تــه ِ چــاهــی !
دیــگه واسـه مــا نــَــگیر فــاز پادشــاهــی !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کافیست جای زخمت را بلد باشند
آنگاه از اعلاترین نمک برایت مرحم می سازند
همان هایی که از جان برایشان مایه می گذاشتی !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن،
آدم بشو هم نیستن !

متن بیوگرافی خنده دار

کلــــکسیونی دارم از خنــــــــجرها
روی تیـــــــــــز ترینش نوشته: “هدیــه ی بهتــرین رفیقــم”

متن بیوگرافی خنده دار

مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم،
فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم
بـــفـــهــــم . . .

متن بیوگرافی خنده دار

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم
چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ

متن بیوگرافی طعنه دار

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

گاهی احساس می کنی که اگه وقت بذاری
و به یه سیب زمینی پخته عشق بورزی
بیشتر جواب می ده تا به بعضی آدما !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

مهـــربونیمــــوباضــعفــماشـتبـــــاه نگیـــرســـرد بشمحتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــیگـــــرم نمیشم

متن بیوگرافی خنده دار

هه! ?در مــوردم نــظر “نَــده”…چــون ایــن روزا حـــالــم “بَــده”…!خَــشِـن بـشـم “بَـــــــــد” مـیـــبـیــنی…بــهتـــره “نــزدیـکـ” نـشـیـنی…!ســنگــیـنهـ “هـضـــم مَــن” بــرات…“بِــکـش کـــنـآر” مِـــرســی فَــداتـ…!اولویت “غـــــرورمـــــه“…چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه”…!مـــن ایــــن “بـــالـــآم” تــو اون “پــایـیــن”…بــکـش “کِــنار”فَـقــط هَــمیــن………..!

متن بیوگرافی خنده دار

مشکل از خود ماست !
واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره،
دو کیلومتر پیاده می ریم . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یاد بگیر از هیچ کس انتظار کمک نداشته باشیخودت باش ارتش تک نفره

متن بیوگرافی طعنه دار

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

‏لعنت به آدمایی کهاز دوست داشتن فقطلفظ رو خوب بلدناز رفاقتم فقد ادعا

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجـــازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بعضی آدمها مثل مواد شوینده بی کیفیت میمونن …
غیر از اینکه تار و پود آدم رو بریزن بهم ، کار دیگه ای ازشون بر نمیاد !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

خیالبافی ای بیش نبود آدم بودنت . . .
خودم را گول میزدم که در حد منی !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ما صداش میکنیم (بی غیــرت)
حالا شما بگو (یـه پسـر با افکار مدرن!)

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ما اگه یکیو میخواستیمکه برا همه دم تکون بدهسگ میخریدیم فدات شم

متن بیوگرافی طعنه دار

خائــــــــن بودن کار راحتیــــــــه !
یه کار سختــــ تر …
مثل وفــــــــــآدار بودن رو امتحان کنـ !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

اگــه مسابقــات پرتــاب خنجــر از پشــت داشتیــم …
نصــف رفقــای مــن در سطــح بیــن المللــی
واســه کشورمــون افتخــار آفرینــی میکــردن !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را ..
از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم …
تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بعضی آدمــا میخ دارن …
گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یادت باشه گلم !
وقتی که داری گنده تر از دهنت حرف میزنی،
منتظر جر خوردن دهنتم باش . . !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‏ما آرزو کردیمو حسرتش رو خوردیمدیگران هوس کردن و لذتش رو بردن

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیام باید گفت:
اگـــــه حس میکنــی خیلـــــــی بارتـــــه واست” گاری ” بگیرم !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

به بعضیا باید گفت :
ﻛــﺎﺷــﻜـی ﺷـُـﻌـﻮﺭﺗﻢ،
ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ ﻣــﻴـﺸُـﺪ!

متن بیوگرافی خنده دار

ما تو تکستامون زده فاز مفاهیم بالاحالا همه تکسامو فوروارد میزنن تو گپا و کانالا

متن بیوگرافی خنده دار

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ، ایراد از تو نیست !
مگس هیچوقت سمت گل نمیره ؛
همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !

متن بیوگرافی خنده دار

به هرکسی دل نبندآدم سگشم هرجایی نمیبندهچه برسه به دلش

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

متن کوتاه غمگین تیکه دار خفن مناسب بیو و کنایه به بعضیا | تاو بیو

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی طعنه دار

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن بیوگرافی طعنه دار

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

|͞ ⸙̶͟🏹آنـڇِـه‌ڪَـم‌بــود‌حَـرف‌نـَبـود‌•••بـاوَر‌بـود𖢛🥀🌪⋱ # نامردی

متن بیوگرافی طعنه دار

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن بیوگرافی طعنه دار

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اینقدر بدی دیدم ک مهربونی زیادی عصبیم
میکنه..:) # نامردی # خسته

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن طعنه دار برای بیوگرافی

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

وقتی‌ اعتماد‌ از‌ بین‌ بره، عذرخواهی‌ هیچ‌ معنی‌ نداره…! # مغرور

متن بیوگرافی خنده دار

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…😅🖤 # لاتی # بی تفاوت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن بیوگرافی خنده دار

ببخشیداگه اذیتتون میکنم به همین زودیامیرم راحت میشینツ # خودکشی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

‏زندگی میگذره بزرگتر میشی میشکنی، میگذری، اما کم کم عادت میکنی که به هیشکی عادت نکنی :)🌵
# نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

‏حالشو باید بفهمی ‏پرسیدنو که همه بلدن :)🖤💫
# بامعرفت # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حڪم میڪنی!!
فردا التماس
# ادبی # زندگی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️
# ادبی # لاتی # نامردی

متن بیوگرافی طعنه دار

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔
# نامردی # لاشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

زندگی به مرگ گفت : همه مرا دوست دارند اما هیچکس تو را دوست ندارد مرگ گفت : چون تو یه دروغ شیرینی اما من یه حقیقت تلخ
# زندگی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

خُو اَلانٌ کِ چیٌ بِ یِ وَرَمٌ ⌫√-_π_|||| # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

با بعضی دوستا وقتی دعوا می کنی
تازه می فهمی چقدر دشمن بودن!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی طعنه دار

از جمله ی “مشکل شماست” کثیف تر ندیدم !

متن بیوگرافی طعنه دار

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی طعنه دار

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

من اگه مثل خیلیا بودم …
الآن با خیلیا بودم …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیوگرافی خنده دار

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیوگرافی خنده دار

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیوگرافی خنده دار

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم، گذشتیم و رفتیم …
روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی کند !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی

متن بیوگرافی طعنه دار

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما فراموش نمی کنیم فقط دیگه به روتون نمیاریم ..

متن بیوگرافی خنده دار

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بعضیام مثل یه اتفاق رخ دادن و مثل یه باد رفتن ..!

متن بیوگرافی طعنه دار

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسى نمیفهمه چمونه !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

انقد همیشه ما کوتاه اومدیم فکر کردن کوتاه‌ اومدن سبک زندگیمونه !

متن بیوگرافی طعنه دار

هیشکی هیشکیو نمیفهمه، ادادر میاریم که بگذره فقط …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یکی سلام گرگ بی طمع نیست یکی
چشم گفتنِ دخترا

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

مشکل خیلیا اینکه میخوان جای خودشون بقیه رو آدم کنن …

متن بیوگرافی خنده دار

باطری موبایل ماندگاریش از بعضیا بیشتره …

متن بیوگرافی طعنه دار

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

متن بیوگرافی طعنه دار

بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بعضیا رو نمیشه عوض کرد کلا باید پسشون داد..!

متن بیوگرافی خنده دار

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

واحد زندگی بعضیا شده رل بر ثانیه

متن بیوگرافی طعنه دار

✘ خـــیلیـــا✘ . .
↩ هــسـتـن↪ ..‼
↙ کــــــــه ↘ . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
↩ امــــــــا↪ . . ‼
↙ فــــــقــــط ↘ . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .
✘ حـــــواســت باشه✘

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ”ﺧﺎﻃﺮﻩ ”
ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺭﺁﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ”

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

وقتی به جای اینکه بگی
مخشو زدم بگی
دلشو به دست آوردم
میتونی ادعای دوست داشتن کنی …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیوگرافی طعنه دار

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک می خورن بعد می پاشن رو زخمت

متن طعنه دار برای بیوگرافی

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

متن بیوگرافی خنده دار

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….
ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیوگرافی خنده دار

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن طعنه دار برای بیوگرافی

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

متن بیوگرافی طعنه دار

Oh ⬅
YeS ✔
I’m
The bEsT ✔

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن بیوگرافی خنده دار

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیوگرافی طعنه دار

↩ من ↪ سه نفرم ….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اونروی سگم ✖

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

متن بیوگرافی خنده دار

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن طعنه دار برای بیوگرافی

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

من هر کسی نیستم که
هر کسی بیاد سمتم

متن بیوگرافی طعنه دار

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیوگرافی طعنه دار

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وظیفه بعضی آدما هم توی زندگی اینه که
که فقط باشن تا قدر بقیه رو بیشتر بفهمیم …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن بیوگرافی خنده دار

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن کوتاه تیکه دار رفاقتی/ تیکه به رفیق [پیشنهادی] | تاو بیو

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی
# مغرور

متن بیوگرافی خنده دار

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉
# خسته # حاضر جوابی

متن بیوگرافی طعنه دار

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌
# انگیزشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی طعنه دار

زمان خیلی باارزشه مطمئن شو
که با آدمای با ارزش می‌گذرونیش••• # نامردی # دروغ

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃
# نامردی

متن بیوگرافی طعنه دار

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰
# مغرور # نامردی # حاضر جوابی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن بیوگرافی طعنه دار


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
‌ # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست
# خسته

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اشتباه ما این بود…! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤
# لاشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

باز همینم خوبه
 
رفیقامون موقع سلفی پشتمونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی طعنه دار

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁
# بامعرفت

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

افتادم زمین گفتم رفیق دستمو بگیر یادم نبود مار دست نداره (:
# لاشی # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

توحال خوبم خط میزنم یکی یکی کسایی رو ک توحال بدم نبودن👍 # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

< مراقب چیزایی که به آدما میگی باش،دوست امروزت میتونه دشمن فردات باشه…!> # نامردی # حقیقت # کارما

متن بیوگرافی طعنه دار

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟ # لاشی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی طعنه دار

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیوگرافی طعنه دار

هر دوست که دم زد ز وفا

دشمن شد

👤 حافظe²
# نامردی # حافظ

متن بیوگرافی خنده دار

آدم با بعضی رفیقا که دعوا میکنه
تازه میفهمه چقد دشمن بودن
 
# لاشی # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یـاد گرفتیم حسـادت رفیق از رقـابـت رقـیب بدتره😉🤙🏽 # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن های کوتاه عاشقانه تیکه دار خفن [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

متن طعنه دار برای بیوگرافی

کسی رو انتخاب کن که رفتارش نشون بده چقدر دوست داره نه حرفاش…! # زندگی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی خنده دار

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

+ چون کسی توو زندگیت نیست منو دوست داری؟ – چون تو رو دوست دارم، کسی توو زندگیم نیست… «فرقش از زمین تا آسمونه!»🖤
# دوستت دارم

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

این روزا هرکی گفت دوستت دارم بگو تا ساعت چند..؟!
# دروغ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

يه قلب خوبو انتخاب كن نه يه چهره ي خوبو . . .♡ # متفرقه

متن بیوگرافی خنده دار

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤 # دوستت دارم

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

اوُنیڪه آخَر داستـٰان، براے تـوُ میمْیرهِ منَم… # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

آسمون عاشق گل بود؛ گریه مي ڪرد گل بخنده !! # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # زندگی

متن بیوگرافی خنده دار

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!! # زندگی # حاضر جوابی # متفرقه

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

همیشه‌شادباش‌جآنــا•••🌖 ﮼مخصوصامقابلِ‌اونايى‌كه ﮼دوستت‌ندارن… ﮼اين‌ديوونشون‌ميكنه!💫🌝 # ادبی # بی تفاوت

متن بیوگرافی خنده دار

مَنوعِشقَم‌یِح‌تیمیم‌بِدونِ‌هَم‌یَتیمیم💕💍
# ادبی # لاتی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

با سیگارم سوزندم نوکِ این زبونمو به هیشکی جز تو نگم دوست دارم !!✋🏻 # ادبی # دوستت دارم # سیگار

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

دوست بدار آن کس که بویی از وفا دارد … ✨🤫 # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

همیشه اونی که روحتو نوازش میکنه مهمه…
اونایی که جسمتو نوازش میکنن فقط دارن مصرفت میکنن 🙂 # لاشی # تتلو

متن طعنه دار برای بیوگرافی

آینده ی خواهم ساخت
که مثل خورشید
درخشان بودنش را همه ببینن ….. # انگیزشی # بامعرفت

متن بیوگرافی خنده دار

با هزار نفر نپر که حسادت یه نفرو در بیاری 
با یه نفر یجوری بپر که هزار نفر بهتون حسودی کنن..!

esup2
# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

‌نگرانم اگر من نباشم، کسی را نداشته باشی که
با وجود رنجاندنش باز دوستت داشته باشد.🙂 # ادبی # نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی طعنه دار

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃
# دوستت دارم

متن بیوگرافی طعنه دار

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!
# حاضر جوابی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱 خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر🌱
# عشق یک طرفه # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

کسی که نور ماه رو دوست داره
درخشش ستاره ها مجذوبش نمیکنه… # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار

مجبورش نکن باهات بمونه،مجنونش کن که باهات بمونه.🌱 # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔 # سیگار

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بعضی پُست ها بهونست
تا به یه نفهم بفهمونی واسه
طُ
حالم بده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی طعنه دار

تصویری باش من گوشام پُره..🥂
‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن طعنه دار برای بیوگرافی

دوست داشتن آدما ترس میاره،

ترس از دست دادن..! # حقیقت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

یه روز دلم منو کشید کنار و گفت :
آفرین
باریکلا
یارو همین بود که به خاطرش دهن ما رو صاف کردی 🙂 💔 # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

گفت خیلی میترسم ؛
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم . . .
این جور خوشحالی ترسناک است . . .
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

بی تو هم می شود زندگی کرد ، قدم زد ، چای خورد ، فیلم دید ، سفر رفت . . .
فقط ، بی تو نمی شود به خواب رفت . .

متن بیوگرافی خنده دار

صبــــر یـک فـــریـب اســـتـــــ . . .
ســالـهـاســت بــا غـــوره هــا کـلـنـجــــار مـیـــرومـــ . . .
حــلـــــــوا نـمـیـشـــــــونــد . . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی

این روزها آسم روحی ام شدید شده است !
نه نگران نباش ، چیزی نیست .
فقط دکتر تجویز کرد که میان نفس کشیدن های عمیقم
به تنفس مصنوعی او نیاز دارم
میدانم که کمی تکراریست
اما دکتر است دیگر
بهتر از من و تو میداند !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .
کاش همه این را مى فهمیدند . . . !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن بیوگرافی خنده دار

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن بیوگرافی خنده دار

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن بیوگرافی طعنه دار

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی خنده دار

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

توی دنیای واقعی‌ اونایی که کمتر دروغ میگن بیشتر رسوا میشن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی یاشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کندبزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !”

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

متن بیوگرافی طعنه دار

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته كشيده !
نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي كوشي مترسك جان !
كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
كبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيكارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

متن بیوگرافی خنده دار

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…

متن بیوگرافی طعنه دار

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

متن بیوگرافی طعنه دار

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!

متن بیوگرافی خنده دار

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

متن بیوگرافی طعنه دار

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن بیوگرافی طعنه دار

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد،
تا من با خودم گپی بزنم…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

بزرگترین ضعفِ انسان ها
تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…

متن بیوگرافی طعنه دار

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست

متن طعنه دار برای بیوگرافی

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان
خیلی آزارت میدهد …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !

متن بیوگرافی طعنه دار

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم
نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”
برای اینکه ” خفه نشم ”

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

متن بیوگرافی خنده دار

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

متن بیوگرافی خنده دار

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …

متن بیوگرافی خنده دار

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ،
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ، ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟!

متن بیوگرافی خنده دار

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی طعنه دار

اعصابم مثله چشمام سگ داره
بچه خوشگل!
فاصلتو حفظ کن تا تیکه پاره نشدی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی
به همین راحتی …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

اینجا
دست هر کس را که می‌گیری برای بلند شدن
آماده می‌شود برای سوار شدن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن بیوگرافی خنده دار

اگه میخوای بری زحمت سلام کردنم نکش، فقط برو…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

به بعضیام باس گفت
یه عکسم از باطنت بذار ببین اصلا لایک می خوره

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وقتی به عقب برمی‌گردی؛ متوجه می‌شی که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ؛ اون موقعشم زیادی بوده

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT

متن طعنه دار برای بیوگرافی

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough
برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم نقش بازی میکنی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمیکنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

دور ما همیشه خلوته
دور دور اوناست که همرو دور میزنن

متن بیوگرافی خنده دار

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

من براش کم بودم
رفت با عبدالله ابن زیاد ((:

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی طعنه دار

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی طعنه دار

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن بیوگرافی طعنه دار

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بالاترین سرعت دنیا سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن بیوگرافی طعنه دار

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی طعنه دار

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن طعنه دار برای بیوگرافی

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما از دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هر چقدم به خودت برسی
باز به من نمیرسی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن طعنه دار برای بیوگرافی

هی تو ! از اینکه امروز مورد توجه همه هستی، خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه، کاغذ باطله فرداست

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بزرگترین مشکل دنیا اینه که
آدمای بدهکار، همیشه طلبکارن …

متن بیوگرافی طعنه دار

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیوگرافی خنده دار

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

متن کوتاه ادبی تیکه دار به بعضیا [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

متن بیوگرافی خنده دار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی طعنه دار

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیوگرافی طعنه دار

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

  # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بحث ذاتہ، قیافہ رو کہ سـگم داره!‌‌ # مغرور # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏
# ادبی # زندگی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

وقتی بچه بودم
از روح میترسیدم👻
وقتی بزرگ شدم
فهمیدم آدما ترسناک ترند :)😂🥲 # لاتی # ادبی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حڪم میڪنی!!
فردا التماس
# ادبی # زندگی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️
# ادبی # لاتی # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ما که رسوای جهانیم…
چه بمیریم چه بمانیم:/ # ادبی # حقیقت

متن طعنه دار برای بیوگرافی

انقدر قوی باش که رها کنی و آنقدر عاقل باش که برای آنچه لایقش هستی صبر کنی.! # ادبی # انگیزشی

متن بیوگرافی طعنه دار

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن بیوگرافی طعنه دار

سیگار آخرین انتخاب دختری بود که همه چیشو به یه نَفر باخت(: # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کار خوبو خدا میکنه ک با هیچکی حرف نمیزنه! # ادبی # خدا

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

مث برف باش!
زیبا،
ولی سرد…. # ادبی # خسته # مغرور

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بعضیا زیر آبی رفتن برامون ، ولی نمیدونن ما با ماهیا رفیقیم . 😹🤟 # حاضر جوابی # ادبی # دروغ

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …
# ادبی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به خیلیا باید گفت :
میدونسی رلت پیش ما سینگله؟ # حاضر جوابی # ادبی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

متن بیوگرافی طعنه دار

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن بیوگرافی طعنه دار

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن بیوگرافی خنده دار

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

من آغوش کسی را دوست دارم کهبوی بی کسی می دهدنه بوی هر کسی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن بیوگرافی طعنه دار

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

متن بیوگرافی طعنه دار

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

متن بیوگرافی خنده دار

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

متن بیوگرافی طعنه دار

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن بیوگرافی خنده دار

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن بیوگرافی خنده دار

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن بیوگرافی خنده دار

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی طعنه دار

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متن کوتاه لاتی تیکه دار و کنایه و طعنه آمیز [ گلچین ⭐️ ] | تاو بیو

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن بیوگرافی خنده دار

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.
# مغرور # لاتی # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی خنده دار

      كاش انسانيت واگير داشت  و حماقت واكسن…!
# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

منو از چی میترسونی!

من آدمایی رو

گذاشتم کنار؛

که یه تیکه از قلبم بودن:)😄🖤 # لاتی # خسته

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐
# لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود 🙂
# لاتی

متن بیوگرافی طعنه دار

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست 🙂 
# نامردی # لاشی # لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ما زِ تنہا ییہ خد جام ب بالا بُردیم…!
نیست ما را حَوسـہ #عِشقومحبت زِ کسے🖐🏻🚶‍♀
# لاتی # مغرور # خسته

متن بیوگرافی خنده دار

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙ما کسی رو خط نمی زنیم مشکل خودشونه ڪ جوهر پس میدن ๛☠☣ # لاتی # لاشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…😅🖤 # لاتی # بی تفاوت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐
# لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻 # لاتی # مغرور

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن بیوگرافی طعنه دار

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

وقتی شیر تو قفس باشه
گربه هم لاتی راه میره 😹🤘🍃

# لاتی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار


❖ من به کسی که تو حال بدم کنارم نباشه
‌توی حال خوبم هیچ نیازی ندارمꔷ͜ꔷ✋🏿

# لاتی # لاشی # دروغ

متن بیوگرافی خنده دار


حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!
‌ # لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بازار خَرابه امّا تو وِجدانِتو نَفروش:) # لاتی # لاشی # مغرور

متن بیوگرافی خنده دار

«مواظب رفتارتون باشيد
من بيشعورم ميزارمتون كنار میرم»
‌‌‌‌ # لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

یه حسئ بی حسئ نسبت به هر حسئ
# لاتی # بی تفاوت # خسته

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ظرفیت شوخیمون اگه بالاست 

دلیل نمیشه شما ته بیشعوریتو بذاری 🙂
# لاتی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

حآصٍل عٍشق مًتًرسًک بٍ کًلآغ، مًرگ یک مًزرعه اًست…!
# لاشی # لاتی

متن بیوگرافی خنده دار

فقط واکنش نشون نمیدم،وگرنه همه چیز به گوشم میرسه….!
# لاتی # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

قشنگترین صدایی که شنیدم صدای درونم بود
که میگفت هیچکدوم ارزش ندارن/= # لاتی # مغرور

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

متن کوتاه تیکه دار انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب بیو و پست [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی طعنه دار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن بیوگرافی طعنه دار

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیوگرافی طعنه دار

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن بیوگرافی طعنه دار

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن بیوگرافی طعنه دار

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 
# مغرور

متن بیوگرافی خنده دار

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!
 
# مغرور

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیوگرافی طعنه دار

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه. # لاشی

متن بیوگرافی طعنه دار

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی طعنه دار

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره. # لاشی

متن بیوگرافی طعنه دار

– شازده کوچولو پرسید: گاو چه شکلیه؟
+ روباه گفت: وسط چت کردن یهو میره # لاشی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

متن کوتاه شاخ تیکه دار و طعنه آمیز دردناک [پیشنهادی] | تاو بیو

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی طعنه دار

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
# مغرور

متن بیوگرافی خنده دار

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯 # زندگی

متن بیوگرافی طعنه دار

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست! # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش .. ☣☠ # مغرور # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))
# مغرور # خسته

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

توو دنیا ۷۹۴۶۳۴۵۱۹۲ آدم هستن که …
آفرین! همینجوری که به اعداد توجه نکردی،به حرفاشونم توجه نکن

# بی تفاوت

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ…! # حاضر جوابی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو
# مغرور # زندگی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

حَدِاَقَلّ بَعْد اَز ماٰ بِریٍد باٰ یِکّیـ کـِ اَز حَسٌودی جِر بُخٌوریمْ نـَ اَز خَندِه _ _ _ _ _👽😹 # حقیقت # به سلامتی

متن بیوگرافی طعنه دار

‏《 یکم که بزرگ شی و عقلت برسه،عین پرگار دور خودت یه دایره میکشی و هر کسی رو راه نمیدی توش!🔒🗝♥️ 》 # مغرور # انگیزشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به هیچکس فرصت دوباره نده‌‌. # نامردی # چینی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

از بس شاخ شدى ميترسم جلوت قرمز بپوشم🐃🔴😏

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه # حقیقت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار


≛ زخم دلتو به كسى نگو ، اين روزا همه بانمک شدن ꔷ͜ꔷ

# لاشی # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ع‍‌زی‍‌زم‍ ش‍‌م‍‌آ ش‍‌آخے 🙂 ا‌‌م‍‌آ ت‍‌و دن‍‌ی‍‌اے خ‍‌دت‍ 🙂 # حاضر جوابی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

«گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند…» # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‹خوشگل بودن خوبه ولی خوب بودن خوشگل تره › # مغرور

متن بیوگرافی طعنه دار

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد
بهتر است او راهم نداشته باشی…
گاهی نداشتن بهتر است از داشتن!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

حواست به اونی باشه که حواسش بهت هست
نه اونی که جز تو حواسش به همه هست

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به جرم وسوسه
چه طعنه ها که نشنیدی حوا…!
پس از تو…
همه تا توانستند ادم شدند!
چه صادقانه حوا بودی
چه ریاکارانه ادمیم!!!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار … دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تیز میکنم
زندگی را
زرق و براقش برای تو
برندگی اش بوای من!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

یه سریام هستن وانمود می کنن نسبت به ما بیخیالن
اما هرشب پروفایل مارو چک می کنن بعد می خوابن

متن بیوگرافی خنده دار

این روز ها
با میکاپ
کوسه ها,پری دریایی می شوند…
اهای تو که پشت پنجره ی قلبم اواز می خوانی!
دندانهایت را نشان بده

متن بیوگرافی خنده دار

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را .. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم … تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

تا حالا دقت کردین که همیشه آدمای دو زاری برامون گرون تموم میشن؟

متن بیوگرافی طعنه دار

همیشه در عجب بودم که
چرا در جاده عشق
پا به پایم نمی آمدی
حتی وقتی آهسته و پیوسته می رفتم
امروز فهمیدم
ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

روزگاریست که همه ی ادم ها فقط سقف مشترک دارند نه دل مشترک!

متن بیوگرافی طعنه دار

هر کس به ما رسید مربی بود
یه مدتی بازی مون داد و رفت …

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ادم ها لالت میکنند
بعد میپرسند…
چرا حرف نمی زنی؟؟؟!
این خنده دار ترین نمایشنامه ی دنیاست!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اونی که لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه
غصه کم سعادتیه مردم رو هم ما بخوریم؟

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

گوسفندانی بودیم
امدند خرمان کنند
گرگ شدیم

متن بیوگرافی طعنه دار

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن بیوگرافی طعنه دار

کوتاهی از من نبود
تو بلند پرواز شدی …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

نوشت” قم حا”
همه خندیدند
گفت به “غم ها”یم نخندید
که هر طور نوشته شود درد دارد!
از سر به ته بخوان
تا منه ان روزها بشوی!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

یه عده بودن اومدن مرامشونو نشون بدن
از دستشون در رفت چهره ی واقعیشونو نشون دادن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بعضی جمله ها هستن به مرور تبدیل به دروغ می‌شن مثله (پنیر تازه رسید) رو شیشه‌ی بقالی یا مثله (دوست دارمٍ) تو

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

چه دنیای عجیبی شده
همه می گویند حرف دلت را بزن
اما هروقت حرف دلم را زدم,دل همه را زدم

متن بیوگرافی طعنه دار

این روزا سنگ صبورا
همونایی هستن که آخرش بهت زخم زبون میزنن

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی ! اکنون که زبانت نیش دارد ؛ دهنت را ببند … !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

برخی آدم ها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آن ها در داستان شماست !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خوشبخت زندگی کردن
بزرگترین انتقام از اوناییه که لیاقتتو نداشتن …

متن بیوگرافی خنده دار

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﻮ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ
ﺧﻮﺩﯾﺎ ﻧﺨﻮﺩﯾﺎ ﺑﯿﺨﻮﺩﯾﺎ …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ، ایراد از تو نیست ! مگس هیچوقت سمت گل نمیره ؛ همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیا باید گفت
رفتنت اگه واسه خودت “جون” بود
واسه ما آخ جوووووووووون بود!!!
آره بابا این جوریاست …

متن بیوگرافی خنده دار

یه روز اتفاقی می بینمت
تنها نیستی اما خوشبختم که دیگه نیستی!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

از فردا بیشتر مراقب باش تقاص ِ اشک های ِ امشب ِ من سنگین تراز تمام روزهایی است که عاشقانه گریه کردم…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

به بعضیا باس گفت :
مشتـــی این دلــه
مزرعه که نیست
هـی شخمـش میزنـی

متن بیوگرافی خنده دار

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”…

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مـــن محتـاجِ درک شــدن نـیستــم،
فقـط دردم مـی آیـد خـَـر فـرض شـوم
بـــفـــهــــم . . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مسواک هم شعورش میرسه که باید مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه !

متن بیوگرافی خنده دار

قشنگیه لیاقت به اینه که همه ندارنش

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تمـــام غصه هــایــی را کـــه بــرایـــت خـــوردم! بـــالا مــی آورم طـــعـــم بـــیهودگـــی مــیــداد…!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش می کنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش می کنی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

یه سریا هم هستن که وجود دارن اما وجودشو ندارن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تـوی ایــن دنـیـا هـمـیــشـه بعضــیا
“بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”
و بعضـی ها
“بـعـد از به جـایــی رسیــدن”
هــمــه چیــزو
“زیـــر پــا”
میزارن

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

متن بیوگرافی خنده دار

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب در اومد

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به بعضیا باید گفت :
این حرفا مال تو نیست
ببر بزار سر جاش …

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به بعضیا باس گفت : برو عقب عزیــــــزِ من ! من خودمم انقـــــدر به خودم نزدیـــــــک نمیشم، شما که جـــــای خود داری !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

این روزها قلب هر کسی را ﻧﺸﺎﻧﻪ بگیرید
تیرتان ﺑﻪ ﺳﻨﮓ میﺧﻮﺭﺩ!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

اخلاقم اینطوریه
تا جایــی باھات راه میام
که باھام روراست باشی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

اگه مهم بودی زیرت خط می کشیدم !
نه دورتــــــ . . .

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجـــازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

رفتنت را خیالى نیست
فقط مانده ام چگونه در چشمانى به آن زلالى
جا داده بودى آن همه دروغ را !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …

متن بیوگرافی طعنه دار

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن بیوگرافی خنده دار

واسه بعضیا دلسوزی نکنین
چون به موقع اش بد می سوزین !

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

رو هیچ کسی زوم نکن، بی کیفیت میشه!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

“ معرفت ” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن طعنه دار برای بیوگرافی

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متأسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

وقتى با یک دست نقاب‌هایشان را نگه داشته‌اند و با دست دیگر کلاه بر سرم مى گذارند؛ انتظار زیادیست که بخواهم نوازشم کنند

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی طعنه دار

بچه که بودم می‌دیدم که بچه‌ها به قطار سنگ می‌زنند
بعدها فهمیدم هر کسی که در حال حرکت است، سنگش می‌زنند

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون 🙂

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

یه وقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

همیشه یه جوری زندگی کن که اگه رفتی جلوی آینه روت بشه به چشمای خودت نگاه کنی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را می‌زنی
خسته می‌شوند از رنگ تکراری‌ات
این روزها دوره رنگین‌کمان است

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی خنده دار

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدمِ زبون‌نفهم را یاد بگیرید
درسته سخت‌تره ولی این روزا کاربردی‌تره

متن طعنه دار برای بیوگرافی

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه 🙂

متن بیوگرافی طعنه دار

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم‌هاس

متن بیوگرافی خنده دار

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی خنده دار

شانس و بدشانسی عین همدیگه هستند
دقیقاً وقتی بهشون نیاز نداری میاند سراغت

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

دکتر این بار برایم نَمِ باران بنویسدو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

دوست داشتن آدما از توجهشون پیداست
بیخودی دنبال کلمات نباشید

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن بیوگرافی خنده دار

وقتی آدم‌های خوب زندگیمون رو می‌پیچونیم، این پیچ زندگی خودمونه که هرز میشه!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

سازمان هواشناسی طی بیانیه‌ای اعلام کرد:
یه کم هوای همدیگه رو داشته باشین

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

این دیوانگیست
که همه شانس‌ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه
در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده‌ایم

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وقتی حداکثری وجود نداره
بهتره آدم حداقل از حداقل‌ها لذت ببره

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیوگرافی خنده دار

بعضی چیزها گفتن ندارد
اما
فهمیدن که دارد
بعضی چیزها را نگفته بفهمید
لطفاً

متن بیوگرافی خنده دار

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

هر وقت خواستی از دست کسی ناراحت بشی، اول یه نگاه به سر تا پاش بنداز ببین ارزششو داره یا نه

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کندبزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

چه در کار، چه در عشق
هرگز نگویید:«هنوز وقت است» یا «دفعه بعد»
زیرا مفهومی وجود دارد به نام «دیر شدن»

متن بیوگرافی طعنه دار

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی برای راضی نگه داشتنش یه عمر فیلم بازی کنی

متن بیوگرافی طعنه دار

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید 🙂

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

مهم‌ترین اصل انسانیت است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم

متن بیوگرافی خنده دار

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن طعنه دار برای بیوگرافی

دور گردنش شال پیچیدند
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند
کسی نفهمید همین محبت‌ها آدم برفی را آب کرد

متن بیوگرافی خنده دار

بیو تیکه دار | تاو بیو

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀 # حاضر جوابی

متن بیوگرافی طعنه دار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن بیوگرافی خنده دار

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیوگرافی طعنه دار

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن بیوگرافی طعنه دار

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن بیوگرافی طعنه دار

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن بیوگرافی خنده دار

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن طعنه دار برای بیوگرافی

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی خنده دار

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂 # حاضر جوابی

متن بیوگرافی طعنه دار

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن طعنه دار برای بیوگرافی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن طعنه دار برای بیوگرافی

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیوگرافی طعنه دار

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی طعنه دار

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن طعنه دار برای بیوگرافی

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیوگرافی طعنه دار

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیوگرافی خنده دار

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیوگرافی طعنه دار

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیوگرافی خنده دار

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیوگرافی طعنه دار

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن طعنه دار برای بیوگرافی

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیوگرافی خنده دار

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیوگرافی طعنه دار

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیوگرافی خنده دار

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیوگرافی خنده دار

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیوگرافی طعنه دار

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن طعنه دار برای بیوگرافی

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیوگرافی خنده دار

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیوگرافی خنده دار

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن طعنه دار برای بیوگرافی

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی طعنه دار

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن طعنه دار برای بیوگرافی

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیوگرافی طعنه دار

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیوگرافی خنده دار

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیوگرافی خنده دار

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیوگرافی طعنه دار

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیوگرافی طعنه دار

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن طعنه دار برای بیوگرافی

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیوگرافی خنده دار

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیوگرافی خنده دار

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیوگرافی طعنه دار

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیوگرافی خنده دار

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیوگرافی خنده دار

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیوگرافی خنده دار

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی خنده دار

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیوگرافی طعنه دار

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیوگرافی طعنه دار

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیوگرافی طعنه دار

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی خنده دار

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیوگرافی طعنه دار

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیوگرافی خنده دار

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن طعنه دار برای بیوگرافی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیوگرافی طعنه دار

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

متن تیکه دار جدید/ متن های کوتاه تیکه دار خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن طعنه دار برای بیوگرافی

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست! # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

توو دنیا ۷۹۴۶۳۴۵۱۹۲ آدم هستن که …
آفرین! همینجوری که به اعداد توجه نکردی،به حرفاشونم توجه نکن

# بی تفاوت

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به هیچکس فرصت دوباره نده‌‌. # نامردی # چینی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن بیوگرافی طعنه دار

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

منو از چی میترسونی!

من آدمایی رو

گذاشتم کنار؛

که یه تیکه از قلبم بودن:)😄🖤 # لاتی # خسته

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بیخیال شدنو یاد بگیر

لازم نیست همه تو زندگیت باشن…

‌ # زندگی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

دهنم مزه خون میده از بس حرفامو کُشتم! # خسته

متن بیوگرافی خنده دار

عقاب تو اوج سکوت میکنه🦅⛈
طوطی تو قفس حرف میزنه🦜
حکایت آدم های تازه به دوران رسیده😏🔥 # حقیقت

متن بیوگرافی طعنه دار


حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!
‌ # لاتی

متن بیوگرافی طعنه دار

بازار خَرابه امّا تو وِجدانِتو نَفروش:) # لاتی # لاشی # مغرور

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

وقتی شیر تو قفس باشه
گربه هم لاتی راه میره 😹🤘🍃

# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

انقدر قوی باش که رها کنی و آنقدر عاقل باش که برای آنچه لایقش هستی صبر کنی.! # ادبی # انگیزشی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن طعنه دار برای بیوگرافی


‹‹ܣߺܝ‌ܟ݆ܨ ܟ߭ܝܝܝࡅߺ߳ܘࡅߺ߳ܝ‌ ، ࡄߺߊ‌ܭࡅߺ߳ࡉ‌ࡅߺ߳ܝ››
‌ # خسته

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

[ به بعضیام باس گفت:
فاز لاتی برام برندار، تو صدات واسم لالاییع 🖐😹🍃
# لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وضعیت ریاکاری جوری شده که کور به کَر میگه خیلی خوشگلی 🙂 # مغرور # نامردی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

معتاد چشمایی شدم که چشاش همرو میدید جز من🖤🥀 # عشق یک طرفه # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار

یه‍ سوال شرعیے

حکم این بوساے مجازے چیه‍؟

ال‍‌ڪے ال‍‌ڪے نریم جهنم؟

والا آش نخورده‍ و دهن سوخته‍… # شاد

متن بیوگرافی طعنه دار

تـو از شـکست بیشـتر از موفقـیت یـ‌اد می گـیری. اجـ‌ازه نـ‌ده شـکست تـو را متـوقـف کنـه. شـکست هـ‌ا شـ‌خـصـ‌یت را میسـازن .. # انگیزشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام


❖ آقای قاضی ‏هممون بازيگراي خوبي شديم از درون خيلي داغون، از بيرون خيلي آروم..🥀
‌ # زندگی # قاضی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

سک‍‌ۅٺ قشنگه تا میټ‍‌ونید خفه شید🖕🏿
‌‌‌‌ # لاتی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار

جوری باش که شعورت دلبری کنه نه قیافت😉🎈 # لاتی # ترکی

متن بیوگرافی خنده دار

به هيچ كس تو دنيا اعتماد نكن.يادت باشه كه شيطان هم زمانى فرشته بوده.😈🥀💯 # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

کاش ی سریامون یاد بگیریم ک قاضی نیستیم پس حق قضاوت نداررییم❌😕

ههه🥀👩‍🦯
# نامردی # قاضی

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

مشتیا سکوت میکنن
چاقالا احساس لاتی!🤟❤️ # لاتی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

واسه فراموشیت باید فراموشی بگیرم :))

. # لاتی # عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن بیوگرافی طعنه دار

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است … # دلتنگی # سکوت # حقیقت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

دختری که یاد گرفته حال خودشو خوب کنه
یک هیچ از بقیه جلوتره # مغرور # انگیزشی

متن بیوگرافی خنده دار

‌من فراریم ازین شهر و آدماے

‌توش . . . # مغرور # خسته

متن بیوگرافی خنده دار

این منم🌵اینم منم🌹…….
ب رفتارت بستگی داره کدومش باشم! # لاتی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار

کینه ایی نیستم ولی خب آلزایمر هم ندارم # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار

ادعای وفای سگ دارید ولی روباه صفتید⚔

# لاتی # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مرام مهمه وگر نه رفیق‌رو که همه دارن!  # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

هرکسی که منفعتش تموم بشه،
محبتشم تموم میشه👌🏻
# لاتی # ترکی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂 # نامردی # لاشی # حقیقت

متن بیوگرافی طعنه دار

گاهی لازمه چیزی رو که واقعاً دوست داری رها کنی تا به آنچه واقعاً لایقش هستی برسی .. # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

یه دیالوگ قشنگی توسریال لوسیفر که میگفت باخت و ناراحتی که باعث بشه آدما رو بشناسی خودش یه برگه برندس… # حقیقت # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

تاب تاب عباسی 🎡
یادش بخیر اون بازی
هربار قسم میدادم خدا منو نندازی✨

اما الان…
تاب تاب عباسی
خدا خستم از بازی
دنیا چقد تابم داد
کاشکی منو بندازی🙂🌑🥀 # خسته # بی تفاوت # حقیقت

متن بیوگرافی طعنه دار

بد نبودم بد شدم، بدتر از اینم بشم حق دارم !

تو چی میدونی دربارم!! # خسته

متن طعنه دار برای بیوگرافی

هر درختی یه روز تبر میشه‌‌.

‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍ # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار

معلم: سوالات امتحان اسونن نگران نباشید!

روز امتحان:

سوالات امتحان!

کدام یک قرمز است؟

1_🟥

2_قرمز! # حقیقت # درسی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

از من گفتن

“خوبی ها رو حروم آدمای نفهم نکنین” # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

همیشه ازاون پاهایی پشت پامیخوری؛ که ازسر دلسوزی خودت نشستی بندکفش هایش رابستی.. # نامردی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار

شعر تیکه دار کوتاه مناسب طعنه و بیوگرافی [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر… نصیب مور میگردی.
# خسته

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیوگرافی خنده دار

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏
# ادبی # زندگی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

قضاوت را گذارم در قیامت
خدایم داند و بازم خدایم # نامردی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ذات بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است.
# لاشی # لاتی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما که رسوای جهانیم…
چه بمیریم چه بمانیم:/ # ادبی # حقیقت

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

من اگر نیکم گر بد،
تو برو خود را باش!! # ادبی

متن بیوگرافی طعنه دار

⌝ گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن
روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوهر‌ است! ⌞ # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤 # دوستت دارم

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

ما را از مرگ می ترسانند
انگار ما زنده ایم!

•احمد شاملو # ادبی # خودکشی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

﮼آن‌کس‌که‌بدم‌گفت‌بدی‌سیرت‌اوست
﮼وان‌کس‌که‌مرا‌گفت‌نکو‌خود‌نیکوست
﮼حال‌متکلم‌از‌کلامش‌پیداست
﮼از‌کوزه‌همان‌برون‌تراود‌ که‌ در‌اوست..(:🌱 # ادبی # حقیقت # کارما

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

اینجا تمام هنجره ها لاف میزنند
هرگز کسی هر آنچه که می‌گفت آن نبود! # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار

گیریم که خلق رابه طریقی فریفتی😏،بادست انتقام روزگارچه میکنی؟ 🤔
# ادبی # دروغ # کارما

متن بیوگرافی طعنه دار

بغض گلدان لب پنجره را چلچله ها می فهمند

حال بی حوصلهِ ها را خود بی حوصلهِ ها می فهمند
#رضا_احسان پور # ادبی # زندگی # خسته # سکوت

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

شمع کج آخر بسوزاند پرده فانوس را قوم بی غیرت چ داند قیمت ناموس را
# لاتی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

هرگز گمان مبر که دلم را شکسته‌ای
با هر قدم که دور شدی، استخوان شکست.

-احسان افشاری # عشق یک طرفه # نامردی

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

در دیاری که در او نیست کسی، یار کسی
کاش یارب که نیفتد به کسی، کار کسی…! # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی # دلتنگی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

♦️قناری کع دهد صدای طوطی ♠️ بچه خوشگلم کند ادعای لوتی♦️
# لاتی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱 خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر🌱
# عشق یک طرفه # ادبی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

چه نامردانه
راز هایم را فاش کردند،
آنان که می گفتند بگو تا آرام شوی…! # ادبی # نامردی # لاشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یک روز می آیی که من دیگر دچارت نیستم
از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم .. # عشق یک طرفه # حقیقت

متن طعنه دار برای بیوگرافی

هر کس بدِ ما به خلق گوید ما چهره ز غم نمی‌خراشیم . .🌼🌿 # ادبی # نامردی # بی تفاوت # قهر

متن بیوگرافی خنده دار

نقابت را بینداز ، واقفیم به ذاتَت … # ادبی # حقیقت

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

عاشقت بودم و این را به هزاران ترفند
سعی کردم که بفهمانم و فهمیده نشد:) # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن طعنه دار برای بیوگرافی

خنده رسوا می‌نماید پسته بی مغز را
چون نداری مایه، از لاف سخن خاموش باش‌ # ادبی

متن طعنه دار برای بیوگرافی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی خنده دار

خيانت كردن خيلى آسونه!
يه كار پرچالش تر رو امتحان كن
مثلا وفادار باش!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

‏دوس داشتن این شکلیه که یواش یواش انقدر غرق یه نفر میشی که ترجیح میدی دیگه کسی نجاتت نده حتی اگه غرق شی …!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

چیه این آدم که یه حرف میریزدش به هم و همه ذوقشو کور میکنه و دیگه هزارتا حرفم نمیتونه حالشو خوب کنه…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی خنده دار

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن بیوگرافی خنده دار

‏شما هرچی رابطه تو عميق تر و وابستگيت شديدتر كنی بهمون نسبت هم بايد منتظر دعواهای شديدتری باشی …!

متن بیوگرافی خنده دار

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن بیوگرافی طعنه دار

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

از حیله و دسیسه نترس !
اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است !این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد، فقط به این ایمان بیاور …

متن بیوگرافی طعنه دار

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه 🙂

متن بیوگرافی طعنه دار

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیوگرافی طعنه دار

یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری، اما یه دروغ لازمه تا اون اعتماد از بین بره

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

از جایی به بعدم آدم باید این واقعیتو که دیگه هیچوقت حالش اونقدر خوب نمیشه رو بپذیره و از تلاش بیهوده برای خوب شدن دست برداره

متن بیوگرافی طعنه دار

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

‏از یه جایی به بعدم درست کردن رابطه‌ای که خراب شده، میشه مثل اینکه آدم بخواد فریم عینکش که کج شده رو درست کنه، درست که نمیشه و اعصاب آدم خوردتر که میشه که هیچی، عینکشم کج و کوله‌تر میشه فقط

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

آدم‌ هرچی هم که تند بره، دور بره، فراموش کنه، آخرشم نمیتونه از خودش جلوتر بره،
حد آدما خودشونن

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

خودمون که خیلی وقته خنده‌ی از ته دل نداشتیم، کاش لااقل یکی رو داشتیم برامون از ته دل میخندید، ما نگاش میکردیم، یه کمی حالمون خوب میشد..

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن بیوگرافی خنده دار

‏بیایم یکم مثبت فکر کنیم
مثلاً دخترا دنبال کسی هستن که قدرت مالی خوبی داشته باشن
یا پسرا هم دنبال دخترایی هستن که از نظر جسمی تو سلامتی و تناسب اندام عالی به سر میبرن

متن طعنه دار برای بیوگرافی

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

هرگز نمیدونی
چقدر محکم و قوی هستی
تا اینکه روزی تکیه گاه یه نفر باشی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

وقتی یکی دوستت داشته باشه
برات اما و اگر نمیاره،
با اما و اگرها میسازه…!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

تقصیر ما نیست، یه آدمایی زیادی حل شدن تو زندگیمون، جوری که نمیشه دیگه بیخیالشون شد

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

انسانها
تنها موجودات روی زمین هستند
که ادعا میکنند خدایی هست
ولی تنها موجوداتی هستند که
رفتارشون طوریه که
انگار خدایی وجود نداره!!

متن بیوگرافی طعنه دار

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید
هروقت خبری از کسی نبود
بدان یا حوصله ات را ندارد
یا آدمی جدید پیدا کرده که
منفعت اش با او بیشتر است
و یا هنوز به مشکل برنخورده که سراغی ازتو بگیرد
البته زندگی خودش است
به خودش مربوط است امادل آدم که بازیچه نیست
دل آدم نازک است
به تار مویی بند است
به خدا زود میشکند
از اینجور آدم ها فاصله بگیرید
این هاآدم را نابود میکنند.

متن بیوگرافی خنده دار

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

برای هر اتفاقی
می توان پاسخی یافت
جز برای رفتن های نابهنگام
شاید رفتن
خود پاسخ یک اتفاق است
هیچکس نمیداند
جز آنکه رفته است

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی طعنه دار

شاید، لازمه که یادبگیرم
چطور دوستت داشته باشم، همونطور که زمین ماه رو دوست‌داره.
از روی علاقه، ولی از دور!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید 🙂

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

دلم برایِ آدم هایِ مهربان ، می گیرد .
آدم هایِ اصیلی که برایِ دنیایِ ما بیش از اندازه خوبند !
کسانی که هرگز نخواسته اند ، بد باشند ،
و نمی توانند هیچ جوره همرنگِ این جماعت شوند .
این روزها ولی این یکرنگی و خوب بودن ؛
تاوانِ سنگینی دارد !
خدایا خودمانیم ؛
تو ؛ یک دنیایِ خوب ، به آدم هایِ صاف و ساده ات بدهکاری !
این جهانِ هزار رنگ ؛
برایِ انسان هایِ مهربان و یکرنگ ،
جایِ زندگی کردن نیست .

متن طعنه دار برای بیوگرافی

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما از دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی حتی نمیان بپرسن دردت چی بود که قهر کردی دوری کنید، معرفت واسه اینا تعریف نشده

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

هی تو ! از اینکه امروز مورد توجه همه هستی، خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه، کاغذ باطله فرداست

متن بیوگرافی خنده دار

تنهایی یعنی
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

بزرگترین مشکل دنیا اینه که
آدمای بدهکار، همیشه طلبکارن …

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

باخت اصلی ما اونجا بود که واسه ترس از دست دادن کسایی که دوسشون داشتیم خودمون رو تغییر دادیم …!

متن بیوگرافی خنده دار

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن بیوگرافی خنده دار

زندگی با ماجراهای فراوانش،
ظاهری دارد به سان ِ
بیشه ای بُغرنج و در هم باف
ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این، که
در باطن تار و پود ِ هیچی و پوچی
هم آهنگ است …؟!

متن طعنه دار برای بیوگرافی

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری 🙂

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

و گاهی وقتا، بنظر میرسه که هیچ نوری توی زندگیم وجود نداره، ولی باید بخودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع میکنه، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

متن بیوگرافی خنده دار

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیوگرافی خنده دار

‏بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوستت درد داره اما یهو میکَنی میندازیش دور …!

متن بیوگرافی طعنه دار

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

‏كاش ميشد بارها و بارها در گوش اين جماعت فرياد زد و گفت عشقِ تان ارزانی خودتان
اعتمادم را پس بدهيد …!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

اعصابم مثله چشمام سگ داره
بچه خوشگل!
فاصلتو حفظ کن تا تیکه پاره نشدی

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

هزار بارم که برگرده، یه دفعه میبینی بار هزار و یکم دیگه برنگشت، آدمه دیگه، خسته میشه، آدم خسته هم دیگه برنمیگرده، میره یه جایی گم و گور میشه برای خودش

متن بیوگرافی خنده دار

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی
به همین راحتی …

متن بیوگرافی طعنه دار

و “دلم تنگ شده” شاید
طولانی ترین شعر جهان باشد
عصاره ی تمامِ آهنگ های غمگین
دلیل تمام بغض ها
و خلاصه ی روزهای بی حوصلگی“دلم تنگ شده”
آبی ست که از سر گذشته
رازی که هرشب
با سکوت و سرگردانی
برملا می شود …

متن بیوگرافی طعنه دار

اینجا
دست هر کس را که می‌گیری برای بلند شدن
آماده می‌شود برای سوار شدن

متن بیوگرافی طعنه دار

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن بیوگرافی خنده دار

هر آدمی باید کسی رو توی زندگیش داشته باشه که بتونه درداشو بهش بگه، بدون اینکه طرف دنبال درمون کردنای الکی باشه، فقط گوش بده بهش، داشتن کسی که بتونه خوب گوش بده خودش نعمت بزرگیه..

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

به بعضیام باس گفت
یه عکسم از باطنت بذار ببین اصلا لایک می خوره

متن طعنه دار برای بیوگرافی

وقتی به عقب برمی‌گردی؛ متوجه می‌شی که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ؛ اون موقعشم زیادی بوده

متن بیوگرافی طعنه دار

کاش یه مغازه هم بود￷,￵توش حالِ خوب وحوصله وخنده های از تهِ دل میفروخت! میرفتم مغازه￵ش میگفتم از اون خند￵ه￷هایی بده که پهلوی آدم درد میگیره

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن بیوگرافی طعنه دار

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن طعنه دار برای بیوگرافی تلگرام

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough
برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

متن بیوگرافی طعنه دار

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم نقش بازی میکنی

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمیکنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

متن طعنه دار برای بیوگرافی

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن کوتاه بیوگرافی طعنه دار

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی

متن بیوگرافی خنده دار کوتاه

هردومون از ته دل میگفتیم
من حرفامو تو هم دروغاتو

متن بیوگرافی خنده دار برای تلگرام

هر لذتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است یا کوتاه یا گُشاد ! هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار برای من بافته شده ، هر کجا که باشم !

متن بیوگرافی خنده دار برای واتساپ

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *