متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قــاصدک هــم به مــا رسیــد ، خــبرش یــادش رفــت ….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردندگِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدندزدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

احـترام گـذاشتن به بعضیـا
مثه تکـون دادن پارچـه ی قــرمــز جلوی گــاوه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زخم هایمآنقدر عمیق هستند که ،  از خراش گربه صفتانخم به ابرو نیاورم ..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جای زخم هاتون رو به دوستان صمیمی تون هم نشون ندین چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که جاشو بلده!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

پــس از مرگم ، مرا در گــورستان سگ ها دفــن کنــیین…..
میــخواهم حــداقل، آنجا مــیان بــاوفایان دنــیا باشم……

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

در زندگی خود هیچ وقت چهارچیز را نشکنیداعتمادقولارتباط قلبشکسته شدن آنها صدایی ندارند ولی دردناک است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج‌
پرم از سایه برگی در آب‌
چه درونم تنهاست‌.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه
می ســوزم و پــایان نــدارم
درد یــعنی این…!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خدایا به‌ جهنمت‌ دیگر نیازی‌ نیستما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هــمانند کــودکی هــق هــق مــیکنم
که مــادر او را تــهدیدکــرده اگــر بار دیــگر اشــک بــریزد
او را مــیکشد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

میگن درد رو از هر طرف بخونی  میشه درد!ولی درمان رو از اخر بخونی  میشه “نامرد!مواظب باش واسه دردت به هردرمانی تن ندی…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شاید در گذر زمان به یکدیگر برسیمآن روز من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد!تو را از دست میدهم…. اما غرورم را نه….!!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد
نــمیخواستم
نــفهمیدم
فــقط آمــدم !
رفــتنم اما با توست !
تــو بمانی می مــانم
حــتا اگر همه ی دنیا ســوزِ سردِ زمستان باشد و
از بــهار بی خبــــــــر . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کــاشـکی امــسال
” تــــــو “
را به من عیــــــــــــدی میدادند !!!جمله های غمگین و گریه آور

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کندگاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری….
میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن…
کلا دیگه مهم نیــس برات…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــا…وفـــادار….وفـــادار….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یکی بود ، یکی نبودمن موندم و اون نموندمن دیدم و اون ندیدمن خواستم و اون نخواستمن التماس کردم و اون نشنیدمن هستم و اون رفته !من خستم و اون …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هرچقـدر میخــوای بـــُــــر بزن…
من هــمیشه آس می مونم ….!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

در آغـــوش خودم هستـــم!مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!نه چنـــدان با لطافتــــنه چنـــدان با محبتــــ…امـــا…وفـــادار….وفـــادار….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گــور پدر هــمه ی فال های قهوه
” من تــو را دوســت دارم ..”
بعد از این فقط چای می خورم….!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن :به تمام جزئیاتشبه لبخند بین حرف هایشبه سبک ادای کلماتشبه شیوه ی راه رفتنش ، نشستنشبه چشم هاش خیره شودستهایش را به حافظه ات بسپارگاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفتنـــت ..
نبودنت !
نــ ـ ــآمردیــت ,
نـﮧ اذیتـم کردُ نـﮧ حتـﮯ , ثآنیـه اﮮ , برآم سوآل شد !
فقــــــط ..
یـڪ بغض خفـه ام میکنــد ..
چگونـﮧ نگآهــت کرد ؟؟
ڪـﮧ مرآ تنهــآ گذآشتـﮯ …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــرای هرکه ســنگ تمام گــذاشتم…
با هــمان سنــگ سنگــسارم کرد!!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن.برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برای مردم زندگی نکنتباه میشویغمگین ترین آدم هاکسانی هستند کهبرداشتِ دیگرانبرايشان زیادی مهم است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشدو در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به من گفت برو گورِت رو گم کن …و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :“زبانم لال !”

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺍﻡ ، ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ به ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ، ﺧﻴﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﻰ ﺭﺍ …ﻋﺠﺐ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــلاتکلیفم…
مــثل کتاب فــراموش شده ای
که روی نــیمکت یک پارک سوت و کور ،
بــاد دیــوانه ،
نــخوانده ورقــش مــیزند…
هر ورقــش ،
بــیت بــیت غــزلش ، قــصه ء من ….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مرا حبس کن در آغوشت
من, برای حصار بازوان تو
مجرم ترین
زندانی ام …!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

محال است ببخشم کسی را که…
وسط خنده هایم
وقتی به یادش می افتم…
گریه ام میگیرد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم
شوقِ دیدار تو لبریز شد از جامِ وجودم،
شدم آن عاشق دیوانه که بودم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هیچ هم برای خودش عالمی دارد …
وقتی همه هایت هیچ میشوند …
آنوقت هیچ برایت یک دنیاست …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟
بر کوبه ی کدام در بکوبم تا بر چارچوبش ظاهر شوی تو ؟ و بازم بشناسی مرا از من
به آغوشم بگیری و نپرسی هرگز که چه به روزگارم آورده است روزگار بی تو ماندن های بسیار !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند !
فقط ادامه می دهند !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده…
کــــــــســـــــــــــــی که…
بارهــــــــــــا بسوزانیش…
و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رسم روزگار است دیگر…
از یک دست تقدیم میکند…
و از دست دیگر…
به زور از چنگت بیرون میکشد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفت…!!!
خجالت کشیدم بگویم:گند زدی به تمام باورهایم!!!
غرورم نگذاشت بگویم:”نـــــرو”…بمان کنار دلم!
دلم نمیگذارد فراموشش کنم…!
عقلم نمیگذارد بگویم “برگرد”
خاطراتش نمیگذارد”نفس” بکشم!
“قسمت” نمیگذارد دستهایم به رویای داشتنش برسد!
و این وسط “خدا” با تـــــــــمام بزرگیش فقط نگـــــــــاه میکند!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️] | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞ # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــا فــاصــلــه گــرفــتــن از مــن دلــم بــرات تــنــگ نــمــیــشــه؛از زنــدگــیــم حــذف مــیــشــے Miss,ansari

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یِ پایانِ تَلخ بهتر از یِ تَلخی بی پایانه🎈🖤

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

درسته,

پایان خوبی نداشتیم….💛💜

اما داستانمون قشنگ بود:) # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یارب آن دلبر شیرین که سپردی به منش…!!! می سپارم به ننش بابت اخلاق عنش….!!! # قهر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺩﯾـﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﯿﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺍﺗـﻮﻣﺒــﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺿﺮﺑــﻪ ﺍﯼ ﻣــﯽ ﺧـﻮﺭﻧـﺪ ﻭ ﻣـﯽ ﺷـﮑﻨـﻨـﺪ !؟
ﺩﯾــﺪﻩ ﺍﯼ ﺷـﯿﺸــﻪ ﺧــﺮﺩ ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ
ﻭﻟــﯽ ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧﻤــﯽ ﭘﺎﺷــﺪ !؟
ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ؛
ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ،
ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من به خاک افتادم اما این جوان مردى نبود
مى توانستى نتازى بر من اما تاختى،
اى که گفتى عشق را ازیاد بردن سخت نیست
عشق را شاید ولى هرگز مرا نشناختى..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دست هایم خالی اندجای خالیه تو را هیچ کسی برایم پر نمی کندراست می گفت شاملو : دستِ خالی را باید بر سر کوبید!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوقِ دیدار تو لبریز شد از جامِ وجودم،شدم آن عاشق دیوانه که بودم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چشم خون ، حال پریشان،قلب غمگین ، جانِ مست،کودکم!دستم پر از اسباب بازی های توست!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می گویند: خسته نباشی…کوه کندی!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می گویند : خوش به حالت!از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چشـــم گذاشتم و رفتیاما تا همیـــشه شمردن شرط بازی نبود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از غم نیاموزی چرا ای دلربا، رسم وفا؟غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر میزند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نمیدانم شاید روزی…اتفاقی…در کنار نیمه گمشدمان یکدیگر را ببینیم…اولین نگاهمان دیدنی است!شاید روز آخر باشدشاید نگاه آخر باشدتو را نمی دانم غیرتت بگذارد یا نه، اما من مثل همیشه لفتش می دهم…طولش می دهم نگاه کردن تو را…خودم را به زمین می اندازم!مثل قدیم ها نگرانم میشوی؟ای کاش تو دستم را بگیری بلندم کنی اما نه…بگذار از زمین نگاهت کنم…من هنوز هم که هنوز است تو را می پرستم…چه زود این رویای کوتاه تمام شد!…دیدار بعدی ما (اتفاقی، ناگهانی، شاید، اما، اگر…)و چه محال است دیـــدار بعدی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خـسـتـه ام از کسی که مرا غرق خودش کردامـا نجاتـــم نداد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برام دعا کن عشق من، همین روزا بمیرم
آخه دارم از رفتن بدجوری گُر می‌گیرمدعا کنم که این نفس، تموم شه تا سپیده
کسی نفهمه عاشقت، چی تا سحر کشیدهاین آخرین باره عزیز، دستامو محکم‌تر بگیر
آخه تو که داری میری،به من نگو بمون نمیرگاهی بیا یه باغ سبز،درش به روت بازه هنوز
من با تو سوختم نازنین، باشه برو با من نسوزاگه یه روز برگشتی و گفتن فلانی مرده
بدون که زیر خاک سرد حس نگاتو بردهگریه نکن برای من قسمت ما همینه
دستامو محکمتر بگیر لحظه آخرینهاین آخرین باره عزیز، دستامو محکمتر بگیر
آخه تو که داری میری، به من نگو بمون نمیرگاهی بیا یه باغ سبز، درش به روت بازه هنوز
من با تو سوختم نازنین، باشه برو با من نسوز

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهِي وقتا هرکاری ام کـه بکنی..
نمیتونِي دست و دلتُو از یکی بشوری.!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏انقد هیچ کس حواسش بـه من نیست کـه میتونم این گوشه کنارا بمیرم!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

در همین حسرت که یک شب را کنارت، مانده‌ام
در همان پس کوچه‌ها در انتظارت مانده‌امکوچه اما انتهایش بی‌کسی بن بست اوست
کوچه‌ای از بی کسی را بی‌قرارت مانده‌اممثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته‌ام
در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده‌امدر همان یلدا مرا تا صبح، دل زد فال عشق
فال آمد خسته‌ای از اینکه یارت مانده‌امفال تا آمد مرا گفتی که دیگر، مرده دل
وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده‌امخوب می‌دانم قماری بیش این دنیا نبود
من ولی در حسرت بُردی، خمارت مانده‌امسرد می‌آید به چشم مست من چشمت و باز
از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده‌ام

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏” دلتنگی ” هیچ وقت از بین نمیره
فقط از شبی بـه شبِ دیگه اي منتقل میشه :»

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

غریبه ای آمـدعـشقی دادنـفـسی گرفتآرام و بی صدا رفت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مگـر این روزها چه شکلی است!؟که همه میگویند بعد از رفتن “تو” به این روز افتاده ام !؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نه هوا سرد نیست…سرمای کلامت دیوانه ام میکند…بی رحــــم! شوق نگاهم را ندیدی؟تمام من به شوق دیدنت پر میکشید…ولی همان نگاه بی تفاوتتبرای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــوداس ام اس جملات زیبای شکست عشقیبه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمنان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشدلب تو میوه ممنوع ولی لب‌هایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشدبا چراغی همه‌جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشدهرکسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشدخواستند از تو بگویند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یادته روزی بهم گفتی هر وقت خواستی گریه کنی برو زیر بارون تا نکنه نامردی اشکاتو ببینه و بهت بخنده؟
گفتم: اگه بارون نیومد چی؟
گفتی: اگه چشای قشنگ تو بباره آسمون گریه‌اش می‌گیره
گفتم: یه خواهش دارم. وقتی آسمون چشام خواست بباره تنهام نذار
گفتی: چشم
اما
حالا من امروز دارم گریه می‌کنم ولی آسمون نمی‌باره و
تو هم اون دور دورا ایستادی و داری بهم می‌خندی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تحفه درد تو را به بغضی در گلو می‌سپارم. شاید برای دور ریختنش روزی غم دل را بی‌صدا از چشم بشویم. نشنود کسی صدای چکیدن اشک‌هایم را. این ملودی زیباترین گلایه است از تو برای خدا که تنها نُت او سکوت است.
نمی‌شنوی صدایش را؟
خوب گوش بده، شاید صدای شکستنم را بشنوی. ملودی غمگین ترن نیایشِ نیازِ عشقم را گوش بده.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

حوای بارانی از احساس، خاموشی‌ات در وصف خاطراتم نمی‌گنجد چون تو در خیالم جاری می‌مانی و تا آینده‌ها موسیقی زندگی را می‌نوازی. بارانی بمان و ترنم خوش بوی بهاران را در زندگی عطرافشان کن. ماه‌روزی است که دیگر نیامدی ولی خاطرم هست که هستی و هستت را با سلامتی و نیستت را از دفتر غم دوران می‌خواهم.
خدا با توست و با تو خواهد ماند و اگر در خلوت‌های بی‌آلایشت خطی خالی یافتی مرا هم در همان یک خط، کلمه‌ای کن تا شاید نیایش تو باعث گره گشایی از کارم شود. برقرار بمانی و بی آفت از درد و غم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دوری و رفتنت آنقدر روزگارم را آشوب کرده که هیچ خنده‌ای آرامم نمی‌کند. برگرد و با جاریِ حضورت تنهایی را از این سکونِ لحظه‌های بی‌خودم بشور. دقایقم به آغوش می‌کشند یکدیگر را. از هم جدا می‌شوند و امانت انتظار تو را به یکدیگر می‌سپارند. اینجا انتظارت سهم لحظه‌ها شده، شاید بیایی و به کامم تلخِ لحظه‌های انتظارت را با قند وجودت شیرین کنی.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برگرد و مرا با گوشه نگاهی زنده کن. دوباره با قدم‌هایت چشمان سنگفرش کوچه را روشن کن. بیا تا دوباره پنجره‌ها به حرمت نگاه تو جان تازه بگیرند. بیا تا دوباره کوچه از هُرم نفس‌های تو بوی تازگی بگیرد. نم‌نم اشک‌های من برای آب پاشی کوچه کافی است. بیا تا دلم دوباره رنگ تازه‌ای بگیرد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

واقعا دوستت دارم
گرچه شاید گاهی چنین به نظر نرسد
گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم
گاه شاید به نظر رسد که حتی دوستت ندارم
ولی درست در همین زمان‌ها است که باید بیش از همیشه مرا درک کنی
چون در همین زمان‌ها است که بیش از همیشه عاشق تو هستم ولی احساساتم جریحه‌دار شده است
با این که نمی‌خواهم می‌بینم که نسبت به تو سرد و بی‌تفاوتم
درست در همین زمان‌هاست که می‌بینم بیان احساساتم برایم خیلی دشوار می‌شود
اغلب کرده تو که احساسات مرا جریحه‌دار کرده است بسیار کوچک است
ولی آن‌گاه که کسی را دوست داری آن چنان که من تو را دوست دارم هر کاهی کوه می‌شود
و بیش از هر چیزی این به ذهنم می‌رسد که دوستم نداری
خواهش می‌کنم با من صبور باش. می‌خواهم با احساساتم صادق‌تر باشم و می‌کوشم که این چنین حساس نباشم
ولی با این همه فکر می‌کنم که باید کاملاً اطمینان داشته باشی که همیشه از همه راه‌های ممکن عاشق تو هستم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سلام ماه من
دیشب دلتنگ شدم و رفتم سراغ آسمان اما هرچه گشتم اثری از ماه نبود که نبود. گفتم بیایم سراغ خودت. احوال مهتابی‌ات چطور است؟! چه خبر از تمام خوبی‌های تو و تمام بدی‌های من؟! چه خبر از تمام صبرهایت در برابر تمام ناملایمت‌های من؟! چقدر نیامده انتظار خبر دارم؟! چه کنم دلم برای تمام مهربانی‌هایت لک زده است؟
می‌دانم، تحملم مشکل بود اما خُب چه کنم؟!
ماه من، مراقب خاطراتمان، روزهای با هم بودنمان… خلاصه کنم بهانه ماندنم، مراقب خودمان باش.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺩﯾﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺷﯿﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺿﺮﺑﻪﺍﯼ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ!؟
ﺩﯾﺪﻩ‌ﺍﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﺪ!؟
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﻡ
ﺧﺮﺩ ﻭ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﻢ ﻭﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ‌ﺍﻡ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نه! هوا سرد نیست
سرمای کلامت دیوانه‌ام می‌کند
بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت پر می‌کشید
ولی همان نگاه بی‌تفاوتت
برای زمینگیر شدنم کافی بود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خسته‌ام از کسی که مرا غرق خودش کرد اما نجاتم نداد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺯﻧﺪگی‌ام ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ، ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
به خاطر قلب‌هایی بود که باید می‌شکستم و نشکستم و منتظر ماندم تا قلب خودم بشکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چشم گذاشتم و رفتی
اما تا همیشه شمردن شرط بازی نبود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مهربان‌تر از من دیدی نشانم بده
کسی که
بارها بسوزانیش
و باز هم با عشق نگاهت کند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دست‌هایم خالی‌اند
جای خالی تو را هیچ کسی برایم پر نمی‌کند
راست می‌گفت شاملو: دستِ خالی را باید بر سر کوبید!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زیادی عاشق نشو
زیادی اعتماد نکن
چون همون زیادی بعداً زیادی داغونت می‌کنه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رسم روزگار است دیگر
از یک دست تقدیم می‌کند
و از دست دیگر به زور از چنگت بیرون می‌کشد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

همیشه شکستن با هیاهو همراه نیست؛ گاهی از فرط شکستگی سکوت می‌کنی تا نداند کسی در پس این آوار چه فریادی نهفته است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آنقدر دلم سرد و گرم شد که آخر ترک برداشت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هیچگاه نگذار در کوهپایه‌های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس می‌کنی در ارتفاعات آن را رها خواهد کرد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

غربت را نباید در شهری غریب یا در گم شدن لحظه‌های آشنا جستجو کرد. هر وقت عزیزت نگاهش را به یک غریبه تعارف کرد تو غریبی.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شب هر چقدر همکه سیاه باشدتنهایی ام را نمی پوشاند.دلتنگیاز گوشه هایش بیرون می زند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

صندوق صدقات نیست دل منکه گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازیو پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چشات دیگه از من خسته و سیرهاما هنوز چشمای من اسیرهفقط بدون که این دل شکستهمنتظره بگی واست بمیره….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دریغ نکن !صبح بخیرهایت را ،از کسی که  شب را ، با خیال #تُ گذرانده و  صبح ، زندگی را ، با یاد #تُ آغاز می کند!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من همینم …کسی نمیتونه منو بشکَنه چون دیگه چیزی برای شکستن وجود نداره!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مشــــتے تــــو
دارے از بـازے دادنـش
لــــذتـــ میبــــرے
ولـْْــــــے اوڹ داره بــا
فــــــــڪْْـــــــرت
زنْْــــــدگــــــے
میکنـــــْْــــــہ..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هَـمِہ گُـفَـتَـنـــــ :دَمِـش گَـرمـ حَـرفا دِلَــمـُو مـیگِہ(ok)وَلــے هـیچـکَــس نَـگُـفت کـِہچـے کـِشیـدِه کـِہ ایـنارُو مـیگِه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

عاشق شدن راحته، عاشق موندن سخته
تموم کردن رابطه سخت ‌تره،
فراموش کردنش سخت‌ ترینه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چیکار کنم؟یقشو بگیرم بچسبونم به دیوار بگم دسم داشته باش

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی تو نیستیهمه نیستننه که نیستن… هستن اما مثل تو نیستن

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چرا بازی دادی قلب منودارم دیونه میشم تو نروگفتی من همیشه کنارتمولی رفتی واس همیشه تو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

 ​هیچکس دوستمان نداردفقط به ما عادت کرده اندچند روز نباشیم این عادت را هم ترک می کنندمیروند و به کس دیگری عادت میکنند، به همین راحتی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

حالت بده؟یه چیز انورترپس چرا اینقدر میخندیبه تهش برسی همش میخندی…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سعی کن اینقدر کامل باشیکه بزرگترین تنبیه ت برای دیگران گرفتنه خودت از آنها باشع

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من تمام رمضان را روزه میگیرم
تا برسم به تو ماه روزگارم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی مشکل داری به ظاهر همدردند،
در واقع بی خیال تو هستند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فاصله گرفتن آدم هایی که یک روزی برای همدیگه خیلی عزیز بودن…
زیاد خودتونو اذیت نکنید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زندگی قمار است،
ماجراست، انسان یا مےبرد
یا مےبازد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏این‌که هرروز صبح از تخت‌خواب بیرون بیای تا با همون چیزای همیشگی روبرو بشی، هربار و هربار واقعا شجاعت بزرگی می‌طلبه…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن خاص / متن های خاص جدید و زیبا گلچین شده [پشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتي‌توي‌دلم‌غمہ،تنها‌رفیقمه🤍
میشنوه‌درد‌دلامو💌
عاشقشمو،عاشق‌منہ♥️
حل‌میکنہ‌مشکلامو…✨

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‹ غمت مباد که دنیا ز هم جدا نکند رفیق های در آغوشِ هم گریسته را.˘˘ ›

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تا دندون داری بخند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چایی یه جوری خوبه که انگار میگه:
سینه‌ام دکانِ عطاریست، دردت چیست؟:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

الهی، همان که تو خواهی . . :)☘️

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

و ما در هیاهوی روزگـ‌ار اگـ‌ر آرامـ‌یـ‌م دلـ‌مـان به خدایی گـ‌رم است:)!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امروز آخرین برگ زرد پاییزی از شاخه فرو خواهد افتاد 🍂🍁

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

• ساعتِ صفر شد و “مهرِ” دلآشوب رسید
هرچه جز عشق در این دایره ناچیز آمد!
• چایی و تخت و حیاط و غزل آماده یِ اوست
باز کن در که به دیدارِ تو پاییز آمد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

پاییز دارد می آید!

فصل فرمانروایی دختری قوی و زیبا!

دختر پاییزی با دامن قرمز و نارنجی خود با بوی نم باران؛گیسوان بلند خود را می بافد..چای تازه دم نوید خانه ای گرم و پر مهر است،مبادا با دلخوری پای گذاری داخل آن تا قلب پاک و مهربانش را سیاه و بی مهر کنی!

مراقب باش؛مراقب!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

≼اَگه‌بَرای‌بارون‌دُعا‌کَردی‌،باید‌با‌گِل‌و‌لای‌هَم‌
بِسازی♥️🌧🎙≽

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

همه حمال عیب خویشتنیم 

طعنه بر عیب دیگران چه زنیم…؟؟

👤سعدی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من اون فصل سردم ، وقت تعویضه لباساته…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنهآمؤندن بهتر أز مؤندن بآ ادمآي هست ک لیآقتتؤ نميدونن.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :))

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به سلامتی دختری

که وقتی تو کوچه ها راه میره پسرا نمیگن عه این با من بود

میگن کاش با من بود…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یه‍ سوال شرعیے

حکم این بوساے مجازے چیه‍؟

ال‍‌ڪے ال‍‌ڪے نریم جهنم؟

والا آش نخورده‍ و دهن سوخته‍…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

_ میدونی بیشعور ب کی میگن¡¿ +ب کسی ک سین میکنه و جواب نمیده^^ _ن اون ک حیوونه تو بیشعوری ک بش مسیج میدی +😐

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی


غمگین ترین لحظه زندگیم اونجایی بود که
بدون هیچ امیدي با دلی شکسته
بهش گفتم : باشه برو
ولی تو قول داده بودي..💜🥀!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀ # ادبی # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐
# دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تڪ‌…! تڪ‌…! اشڪام‌اسیـ‌د‌میشہ‌ࢪوے‌قݪبـ‌ت‌یہ‌ࢪوز💜✨
# انتقام # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چ سود❤️‍🩹🥀 # دلتنگی # زندگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ب‍‌‌م‍‌وس‍‌ا ‍‍دوس‍‌ش ‍داش‍‌ت‍‌م خ‍‌دش گ‍‌ذا‍ش‍‌ت رف‍‌ت 🖤′ # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

-به سلامتی قسمت… -چون وقتی به ما رسید، -شد حکمت(؛ 🙄💔🤕 # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن کوتاه جدایی از خیانت مناسب بیو و استوری 1 | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

درسته,

پایان خوبی نداشتیم….💛💜

اما داستانمون قشنگ بود:) # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵 # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!
# دروغ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

#برگشتنت همونقدر محالہ کہ خیال میکردم رفتنت محالہ..!
# خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گُفتــــــــ :مَـــرا فَــرامــوش کُـن اَمّـــا نَــدانستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــاد مـــانـدَטּ رآ نَــداشتـــــــ…! ⁦

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق … # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم ! # نامردی # دروغ # لاشی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کاسه آش عمت نیس بزنی بشکنی بگم ع رفع بلا بود میشکونمت فهمیدی؟؟؟😏

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن کوتاه جدایی از عشق و عاشقانه جدایی/ پیشنهادی | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چه عشق هایی که تبدیل به نفرت شدن 🙂 # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

《تُوهرجای‌جهان‌باشی،برات‌ازدورمیمیرم🌍》 # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

در‌دلم‌خواستن‌مرگ‌کسی‌نیست! ولی‌ای‌کــاش هرکس‌به‌تو‌دل‌بست‌بیاید‌خبرش🙂💙 #عاشقانه # انتقام # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزا هرکی گفت دوستت دارم بگو تا ساعت چند..؟!
# دروغ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # لاشی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یــہ روز متـــوجہ میشے بخاطر بازی با سنــگ های رنگي چہ الماســے رو عَ دســت دادی (:🚬🌂🚶🏿‍♂ # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفته بودم صبورم اما
نه در برابر نبودنت … 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی یه نفر نبودش طولانی بشه حتی اگه عاشقش باشی و تمام اون مدت به پاش بمونی روزی که بیا بخوادت ؛تو نمیخوایش میدونی چرا؟ چون به نبودش عادت میکنی،به یه جایی میرسی که دیگه واقعا خودش و دوست نداری ،غم نبودش و دوست داری # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‹ ای آنکه دوست دارَمَت اما ندارَمَت…
جایت همیشه در دِل مَن دَرد می‌کند🌱› # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‹ شازده کوچولو پرسید:
دوست داشتناتو میخوای ببری تو گور باهاشون چیکار کنی که ابرازشون نمیکنی؟!
روباه گفت:
من دیگه دوست داشتن ندارم.
شازده کوچولو گفت:
مگه میشه؟!
روباه گفت: آره …
همه دوست داشتنامو دادم به یکی ولی اون گمشون کرد
حالا هم هر جا دنبالشون میگردم پیداشون نمی کنم … 🙂 › # عشق یک طرفه # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏+ چته؟ – خسته ام + کوه کندی؟ – دل کندم :)) -🥀| tina nasseri
# عشق یک طرفه # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡
[حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی دلتنگت شده ام
اما نمی دانم
خیلی را چگونه بنویسم
که خیلی خوانده شود … # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ماه من رفت ماهت بمیرد آسمان # اموات # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

توی قرآن خوانده‌ام، یعقوب یادم داده است
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است # ادبی # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

↵ من کہ دل داده طُ بودم طُ دل داده کی بودئ…؟ # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

میدونی دلتنگی ینی چے؟ /: ینے با دیدَنع خَندش تو عکس گریَت بگیرع =(
# دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

« جايِ خالیت شده تو دلم یه لخته يِ خون! » # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

صبر کنم ، برگشتن بلدی ؟ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لالاییشو من خوندم… تو بغل یکی دیگه خابش برد💔🥀
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلگیرم از کسی که مرا غرق خودش کرد اما نجاتم ندادا # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

I didn’t lose you
You lost me
You’ll search for me
Inside of everyone you’re with
And I won’t be foundمن تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forgetﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل
و ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ممکن است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Don’t cry when the sun is gone
Because the tears won’t let you see the starsهنگام غروب خورشید گریه نکن
زیرا اشک‌ها به تو اجازه نمی‌دهند تا ستاره‌ها را ببینی.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Sometimes I wish I were a little kid again
Skinned knees are easier to fix than broken heartگاهی دلم می‌خواد دوباره یه بچه کوچک باشم
زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شکسته خوب می‌شود.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Nothing hurts more than realising
He meant everything to you and
You meant nothing to himهیچ چیزی دردآور‌تر از این نیست که
او برای شما به معنای همه چیز شما باشد،
اما شما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفتم: تمام وجودم از آنِ تو بود. مشکلت چه بود که با من چنین کردی و چنین آسان قلبم را شکستی؟
گفت: آنقدر خوبی که حالم را بهم می‌زنی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

The Day You Broke My Heart
Will Be the Day That I Will Never Forget
I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly
Just To Reminisce On the Good Times We Had
Now All I Got Is Memories
And A Heart Full Of Painروزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی‌کنم
بار‌ها متن پیام‌های قبلی رو خوندم
فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم
الان تنها چیزی که دارم خاطره است
و یه قلب پر از درد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

You know it is love
When you have been saying goodbye for many times
But still you are not ready to leaveمی‌دونی اسم این عشقه
وقتی که تو چندین بار خداحافظی کرده‌ای
اما هنوز آماده این نیستی که ترکش کنی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می‌گفتند: سختی‌ها نمک زندگی است
اما چرا کسی نفهمید نمک برای من که خاطراتم زخم است
شور نیست
مزه درد می‌دهد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Love never fails, people fail on loveعشق هرگز دچار شکست نمی‌شود، این آدم‌ها هستند که در عاشقی شکست می‌خورند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Can u close your eyes for a minute please
Thank you
Did you see how dark it is
This is my life without youمیتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!
متشکرم.
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in halfمن احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می گویند : خوش به حالت!از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Now that we’ve said goodbye
You still own my lonely mind and
I dream about you all the timeاکنون که از یکدیگر خداحافظی کرده‌ایم
همچنان تنها شخص در ذهن من هستی و
رویای تو را همواره خواهم داشت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

Dreams don’t mean anything. They’re just noise. They’re not real.رویاها هیچ معنی ای نخواهند داشت. آن ها فقط سر و صدا هستند. آن ها واقعی هستند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

The heart was made to be broken.قلب برای شکسته شدن ساخته شده است.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

We must understand that sadness is an ocean, and sometimes we drown, while other days we are forced to swim.ما باید بفهمیم که ناراحتی یک اقیانوس است و گاهی ما در آن غوطه ور خواهیم بود در حالی که سایر روز ها ما مجبوریم که در آن شنا کنیم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

I am on your side. But you have no way of knowing it, because your heart is blind.من طرف تو هستم. اما تو هیچ راهی برای فهمیدن آن نداری زیرا قلب تو کور است.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

If you expect nothing from anybody, you’re never disappointed.اگر شما توقع چیزی را از کسی نداشته باشید، هرگز نا امید نمی شوید.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

– تنهایی+منظورت از تنهایی چیه؟-یعنی کسی تو رندگیت هست یا تنهایی؟+کسی تو زندگیم هست ولی تنهام…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن های کوتاه شکست عشقی و جدایی از عشق یکطرفه | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞ # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هَمِعِ جآ دآرَمِت••͜⃤🌙🚬 تو خیآلٌم••͜⃤🌿🔥 تو رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ تو قَلبَم••͜⃤🌙♥️ تو صیآهیم••͜⃤🌙🖤 هَمِع جآ••͜⃤🌙🚬 جُز کِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هرکی گُفت فراموشم کُن! نگو چرا؟ بگو: شما:)
# عشق یک طرفه # مغرور

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سخته فراموش کردن کسی که ..!
فراموش نشدنی های زیادی بجا گذاشته ..:) # عشق یک طرفه # اموات # خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎ # عشق یک طرفه # مغرور

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫ # عشق یک طرفه # دلتنگی # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.
# مغرور # لاتی # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هر بازي يه بازنده داره••͜! # عشق یک طرفه # حقیقت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شازده کوچولو : آخرشم اونایی واسم میمونن که اصن روشون حساب باز نکرده بودم و گذاشته بودمشون حاشیه‌ی زندگیم!
روباه : اونا هم منتظرن بیاریشون وسط که برن! # عشق یک طرفه # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نبودنش سخته اما دیگه بودنشم هیچ حسی بهم نمیده… # عشق یک طرفه # دلتنگی # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چ‍‌ج‍‌وری دل‍‌ت‍‌ون م‍‌‍‌ی‍‌اد #چ‍‌ش‍‌ای ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌رد ب‍‌ودن‍‌ت‍‌ون #ق‍‌رم‍‌‍‌ز ب‍‌اش‍ہ .؟
# دلتنگی # بی تفاوت # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آرزو نمیکنم برگردی آرزو میکنم عاشق کسی بیش که هیچ وقت دوست نداشته باشع….
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

باب اسفنجی : فردا دمِ آفتاب من از اینجا میرم! پاتریک : کاش فردا ابری باشه 🙂
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دا‍ن‍‍ل‍ود ‍ی‍ ‍ن‍‍‍ف‍ر ‍ک‍‍ه‍ ‍ه‍‍ی‍‍چ‍ و‍خ ‍ن‍ر‍ه‍😅🚶‍♀️ # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دل نبند….
به آدمی که وقتی دورش شلوغ شد،
هم خودشو فراموش میکنه وهم تورو # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«من بهتر از او پیدا خواهم کرد»بیان این جمله اگر بر منحصر بفرد بودن او اعتقاد داشته باشید ، مشکل است اما می تواند باور شما را به مرور زمان تغییر دهد و شما را با فردی آشنا می سازد که عشق خود را بیشتر به شما ابراز می کند و با شما مهربانانه تر رفتار خواهد کرد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«چند روز از جدایی مان گذشته و حال من احساس می کنم که…»با گفتن این جمله یادآور آن می شوید که با گذشت ساعت ها، روزها و حتی ماهها از آن روز جدایی به وضوح احساس شما تفاوت کرده است . در نظر داشته باشید احساسات شما صادق تر و با اعتمادتر از افکارتان هستند، بنابراین به ندای قلب تان اعتماد کنید.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«من بدون او، بهترم زیرا…»کارهایی را که به آنها علاقه دارید اما در طول رابطه، به این دلیل که همسرتان انجام آن کارها را دوست نداشته ، از آنها اجتناب می کردید، انجام دهید. این کارها حتی اگر کوچک باشند، مثل خوردن یک میوه یا غذا و…. که به دلیل آلرژی همسرتان از خوردن آن اجتناب می کردید ، به شما حس مثبتی منتقل خواهند کرد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«من از مدل موهای او متنفرم»اگر از یکی از عادت های طرف مقابلتان متنفرید به جای فراموش کردن و نادیده گرفتن، بر آن رفتار حتی اگر کوچک و ناچیز باشد، تاکید کنید. این کار به شما یادآوری می کند که طرف مقابل تان کامل و بی نقص نیست .افرادی که بعد از جدایی، نکات منفی شریک زندگی شان را می بینند کمتر از دیگران افسرده می شوند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«لعنت به او»در برخی مواقع استرس ، بیان جمله ای مانند «لعنت به او»، شدت درد و رنج را کاهش می دهد و تاثیر مثبتی بر روحیه فرد می گذارد پس این جمله را فریاد بزنید تا آرامتر شوید.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«من باید شاد باشم»سعی کنید در لحظات سخت به خودتان یادآوری کنید که شما باید شاد باشید و برای تغییر روحیه تان حتی اگر شده یک لبخند کوچک بزنید زیرا لبخند می تواند سبب کاهش ضربان قلب فرد در مواقع استرس زا، شود.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

«من خودم را دوست دارم»گفتن این جمله و تاکید بر آن ضروری است . اگر در زندگی خطا و یا غفلت هایی داشته ایم ما مسئول کارهای خود و یا مقصر انجام آن هستیم اما ما نباید به خاطر کارهای گذشته و انتخابات آن خود را سرزنش کنیم و از آن پشیمان شویم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شکست خوردن شما را نخواهد کشت، شکست میل درونی شما را به اتفاق افتادن خواسته هایتان افزایش می‌ دهد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شکست به معنای بی لیاقت بودن شما نیست و مانع موفقیت در تلاش بعدی شما نخواهد بود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شکست فرصتی برای شروع دوباره است، این بار هوشمندانه‌ تر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تفاوت بین افراد متوسط و موفق، واکنش و درک آن ها از شکست است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

. تنها وقتی شکست می خورید است است که چیزی را کشف می‌ کنید. وقتی احتیاط کنید تا شکست نخورید، شما از تجربیات خود نمی توانید استفاده کنید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما همراه با موفقیت به این دنیا آمده‌ ایم. تنها چیزی که وجود دارد، افرادی هستند که به شکست‌ های ما اشاره می کنند و چیزهایی هستند که آن ها با نامی به عنوان شکست به ما نسبت می‌ دهند است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من به شکست اعتقادی ندارم. اگر از انجام دادن کاری لذت می‌ برید، پس شکستی در آن وجود ندارد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر در حال حاضر و آینده شکست نخورید، نشانه این است که کارها را به شیوه‌ ای خلاقانه انجام نمی‌ دهید.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بزرگترین افتخاری که در زندگی نصیب ما می‌شود هرگز سقوط کردن نیست، این است که بتوانیم هر بار که سقوط می‌کنیم دوباره بلند شویم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بدون شکست، زندگی کردن غیر ممکن می‌ شود، جز اینکه خیلی محتاط باشید که احتمالاً زندگی خوبی نخواهید داشت و با این کار به صورت پیش فرض شکست خورده‌ اید.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مهم‌ ترین دلیلی که افراد در زندگی شکست می‌ خورند این است که به حرف‌ های دوستان، خانواده و همسایگانشان گوش می‌ کنند
ناپلئون هیل

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بزرگ‌ ترین ترس ما نباید از شکست خوردن باشد بلکه باید از کسب موفقیت در چیزهایی باشد که در زندگی اهمیت چندانی ندارند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هرگز کسی برای ورشکستگی، چاقی، تنبلی یا حماقت برنامه‌ ریزی نمی‌ کند. همه‌ ی این ها وقتی اتفاق می‌ افتند که شما برنامه‌ ی مشخصی نداشته باشید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

موفقیت نبردی فرسایشی است. به‌طور حتم، عنصر استعداد هم وجود دارد. اما اگر به‌اندازه‌ ی کافی جست‌ و جو کنید، سرانجام اتفاقی خواهد افتاد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شکست ها پله های نبردبان موفقیت هستند. کسی که از اولین شکست ناامید می شود، سزاوار کامیابی نیست.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر تاکنون چندین بار شکست خورده اید، نگویید که شکست خوردم، تنها بگویید تنبلی کردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شکست نخواهد خورد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زمانی که دانش یک مرد برای موفقیت کافی است ولی تقوای او کافی نیست، هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.
توماس ادیسون

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هر چه شما را نمی کشد شما را قوی تر می کند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

متن کوتاه غمگین عاشقانه/ مناسب بیو و کپشن و استوری غمگین عاشقانه | تاو بیو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

‏تو هیچوقت نبودی،
من چرا همیشه میترسیدم که از دستت بدم . .(:🖤 # عشق یک طرفه # حقیقت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از من متنفر باش
ولی
یکی دیگه رو بغل
نکن….:)
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دوست دارم اون روزی که میای …
من جلو پات خوابیده باشم ، رو به قبله …🖤🪦🕸
# خودکشی # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بغلش نکردم…
نبوسیدمش…
زیر بارون باهاش قدم نزدم…
دستشو نگرفتم…
بهش دوستت دارم نگفتم…
نزدیکش نبودم …
من فقط از دور دوستش داشتم و دارم 🙂💔 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلم خیلی برات تنگ شده ولی از هر سمتی نگاه میکنم،می‌بینم بدون من خیلی خوشتری!(: # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ببین خودت حالمو بد میکنیا ولی تهش حرف زدن با خودت حالمو خوب میکنه :)🤍 # قهر # دوستت دارم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ک‍‌اش اون‍‌ای‍‌ی ک‍‌‍ہ ق‍‌رار ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌‍‌ال م‍‌‍‌ا ب‍‌اش‍‌ن ه‍‌ی‍‌چوق‍‌ت وارد زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ون ن‍‌ش‍‌ن. # حقیقت # زندگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فراموش کردنش یه آلزایمر قوی میخواد(: # عشق یک طرفه # اموات

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سفر کردهکجا رفتی ؟چراتنها ؟چرا بی من ؟نگفتی سخته دلتنگی ؟نگفتی زوده این رفتن ؟به دنبال چه پایانی ؟خلاف جاده ایستادی ؟ چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادیچراباید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟کجای قصه بد بودم ؟کجای قصه بد کردم ؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تو که یادت نمیایداما من خوب یادم هستقرار بودعاشقانه ترین صدای ساختمان از واحد ما بیاید،وقتی تو فنجان قهوه ام را هم می‌زنی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مهربان ديگران باشحرفی نيستمنتماشاگرلحظه هاي بی مهر اين زندگی اَم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فکر کن عاشـق ‌باشیاو رفته باشدپاییـز باشد *بـاران هم ببارد ..ادامه اش را ول کنگریه امانـم نمی‌دهد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی می‌کنم ؛نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی یه زن سیگار کشید یعنی دیگه گریه جواب نمیدهو وقتی مردی اشک ریخت بدون کار از سیگار کشیدن گذشته

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به اتمام رسیده ام اما نقطه نمیگذارمیک ویرگول می گذارم ،این هم امیدیست ، شاید که برگردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یکی بود ، هیچ کس نبودگفته بودم که قصه من شنیدن ندارد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اینروزها زیادی ساکت شده ام ؛ حرفهایم نمی‌دانم چرا بجای گلو از چشمهایم بیرون می‌آیند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﯾــــﻦ ﺷـــﻬﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﺧﻮﺑﻨـــﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﻛـﻔﺶ ﻧـﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﭘﺎﭘــﻮﺵ ﺩﺭﺳـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ”ﻗﺤﻄﻲ ﻋﺎﻃﻔﻪ”ﻫﺎﺳﺖ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برای قرصهایم لالایی می‌خوانم تا به خواب روند و فراموش نکنند که، خواب آورند نه یاد آور

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اوج غم این قصهدراین شعر همین‌ جاستمن بی تو پریشان و تو انگار نه انگارمی کوشم غمهایم را غرق کنم ، اما بی شرف ها یاد گرفته اند ، شنا کنند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی دلت میـــخواهددر شلوغی روزگارشبیاید ***تنگ در آغوشت بگیرد بگوید :تمام حواسم با توستبا تو خوب من

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قایقی خواهم ساختخواهم انداخت به آبدورخواهم شدازاین خاک غریب

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلم شکستﻟﻌﻨــﺘﯽیعنی می‌شود ﻫﻤﯿــﻦ ﺣﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿـــﻦ ﻟﺤﻈـــﻪحتی ﺍﺷﺘﺒـﺎﻫﯽ، ﯾــﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽاین ﺭﻭﺯﻫﺎهر نفس، ﺩﺭﺩ است ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸــﻢﺍﯼ ﮐـﺎﺵ ﯾﺎ ﺑـــﻮﺩﯼ، یا ﺍﺻـــﻼ ﻧﺒﻮﺩﯼاین‌که هستی و کنارم نیستیﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽﺩﻟﺖ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖﺩﯾــﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨــﺪ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما یه اصل و نصب در گردش دورانزراست خون می‌خورد تیغی که صاحب جوهر استدود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیستجای چشم ابرو نگیرد اگرچه او بالاتر استشصت و شاهد هردو دعوای بزرگی می‌کنندپس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟گر بیینی ناکسان بالا نشینند صبر کنروی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چه سخت است ، تشییع عشقبر روی شانه هاي فراموشی و دلسپردن به آرامستان جدایی وقتی می دانيپنج شنبه اي نیست تا رهگذری بر بی کسی اتفاتحه اي بخواند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلم شکست عشق من اما فدای سرت.کفش هایت را بپوش تا مباداخرده هایش در پاهایت برود.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مهربانی ها و دلجویی هایت به کناراما عزیزه منقلبه شکسته با چسب زخم خوب نمیشود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگه میدونستی قطره بارون وقت دورشدن ازابراچه حسی داشت اگرمیدونستی یه بندر وقت رفتن کشتی ها چه تنها میشه، اگرمیدونستی درخت کاج وقت پرکشیدن پرنده هاچه غمگین میشه، اگرمیدونستی رفتنت چه آتشی به جونم کشید اون وقت این قدرراحت نمی‌گفتی خدانگهدار

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خواستم با یکی درد دل کنماول ازش پرسیدم سیگار داری؟گفت:میخوای بکشی..؟گفتم:نه *تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضی وقت ها ‌ چنان کیشت می‌کنند ‌ که سال های سال مات میمانی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یه روزی من بودم نفسشولی بعد شدم عامل تنگی نفسشرفت سراغ یه نفس تازه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سفر کردهکجا رفتی ؟چراتنها ؟چرا بی من ؟نگفتی سخته دلتنگی ؟نگفتی زوده این رفتن ؟به دنبال چه پایانی ؟خلاف جاده ایستادی ؟” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟کجای قصه بد بودم ؟کجای قصه بد کردم ؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تو که یادت نمیایداما من خوب یادم هستقرار بودعاشقانه ترین صدای ساختمان از واحد ما بیاید،وقتی تو فنجان قهوه ام را هم میزنی …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دوست داشتن های یواشکیآدم را تا انتهای جنون میبرد …قلب است دیگرگاهی دلش می خواهد پُر شود از وجود کسیولی به کسی چیزی نگوید

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فکر کن عاشـق ‌باشیاو رفته باشدپاییـز باشد !بـاران هم ببارد ..ادامه اش را ول کنگریه امانـم نمیدهد …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضی از تنهایی ها درمان نداردپـوک می کنـد ..  تکه هايی از وجـودمان  را حذف می کندبعضی از تنهایی هافقط یـک درمان داردکه باشدبیـایدبمانـد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فقط زخمها نیستندکه ماندگارند …گاهی کیچنان بر احساستدست میکشد  که جایش !!!تا ابد در قلبت میماند ….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اعصابم این روزها عین بیسکویت شده …
از اون بیسکویت هایی که یک هفته میمونه ته کیفت ، که یادت میره بخوریش …
همون ته له میشه ، خورد میشه ، پوووووودر میشه !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بدتر از رفتن ، گندیست که انسانها به باور یکدیگر می زنند !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند که به آسمان و هوای بارانی مگویند “خراب”

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دودی که از دهانم بیرون میاد ، دود سیگار نیست !
قلبم سوخته …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران ، خود را خوشحال نشان بدهی ولـــــی چه حیف که درونت غوغاست …
.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از این تکرار ساعتها
از این بیهوده بودنها
از این بی تاب ماندنها
از این تردیدها
نیرنگها
شکها
خیانتها
از این رنگین کمان سرد آدمها
و از این مرگ باورها و رویاها
پریشانم …
دلم پرواز میخواهد !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه یه درد داره اما اونی که میخنده هزار تا ؟
من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضی از اشیا حس دارند …
گریه می کنند …  مثل بالش من …
هرشب غرق اشک است !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی یه زن سیگار کشید یعنی دیگه گریه جواب نمیده
و وقتی مردی اشک ریخت بدون کار از سیگار کشیدن گذشته . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سخت است ؛ خیلی سخت وقتی بدانی او کجای زندگی توست !
ولی ندانی تو کجای زندگی او هستی … !!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزها زیادی ساکت شده ام ؛ حرفهایم نمی دانم چرا به جای گلو از چشمهایم بیرون می آیند !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این من هستم که وفادار خواهم ماند
این تو هستی که تنها بی وفایی از تو جا خواهد ماند !
این من هستم که آخرش میسوزم
این تو هستی که میروی و من با چشمهای خیس به آن دور دستها چشم میدوزم …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی باید خندید بر غم بی پایانجملات کوتاه تنها شدنتعطیل است مثل جمعه ها تمام حوصله من

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس که هرکی به من رسید منو دور زد …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جدایی درد بی درمان عشق است
جدایی حرف بی پایان عشق است
جدایی قصه های تلخ دارد
جدایی ناله های سخت دارد
جدایی شاه بی پایان عشق است
جدایی راز بی پایان عشق است
جدایی گریه وفریاد دارد
جدایی مرگ دارد درد دارد
خدایا دور کن درد جدایی
که بی زارم دگر از اشنایی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فراق و دوریت دیوانه ام کرد
چو مجنون راهی ویرانه ام کرد
چنان داغی به دل ماند از جدايي
که با هر آشنا بیگانه ام کرد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری آن چيزهايی را که خواسته هایت هستند… آن گونه که با خود بياندیشی : آيا کسی برايم آرزويی کرده است … ؟! هی پاک می کنم… هی می نويسم… املايم بد نيست ! از تکرار اسمت لذت می برم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ساعتهــــا به این می اندیشم ، که چرا زنــــده ام هنـــوز
مگـه نگفتـــه بــودم بی تــــو میمیرم
خدا یادش رفته است مرا بکشــــد
یا تــــــو قرار است برگردی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روز ها از کنار من که میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر در من مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض است!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جهانی شاد و غمگین‌اند از هجر و وصال توبه وصلم شادمان گردان که از هجر تو غمگینمسیف فرغانی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جایی بالاتر از آسمانمی دانم جایی هستمی دانم کسی آن بالا نشستهو اشک هایم را می بیندعلت دل شکستگی ام را می داندقضاوت می کند بی طرفانهمی دانم جواب بدی هابی جواب نمی ماند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

راحــت از مــن گذشت… اگر خـــدا هم راحــت از او بگذرد قیامـــت را  من به پامیکنم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چـــایــت را بــــنوش ..
نگــــرانِ فـــــردا نــــــباش !
از گنــــدمـــزارِ مـن و تــــو ..
کـــاهــی مــی مــانـــد !
بـــــــرایِ بـــــادهــــا !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟
قبل از آنکه آبروریزی شود
خدایا، خودت تمامش کن…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

میدونی بن بست زندگی کجاست؟ وقتیه که نه حق رسیدن داری! نه توان فراموش کردن !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشش از هق هق های دخترانه خیس است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم شدکه در بهشت نیارد خدای غمگینمسعدی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تقــویمِ امـسال هـــم..
بـا تقـــویــمِ پــارسال..
هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..
وقتـی..
زنـــدگی..
تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..
تعــطــــــیل اسـت !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب،
ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آسانسوری شده ام
تنها
در برجی متروک
که سال هاست
بهانه ای برای اوج گرفتن
نداشته است
به خانه ام بیا
خسته ام
از این همه ایستادگی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویمچه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییسعدی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی به تلنگری می شکند به لحنی می سوزد برای دلی می میرد به نگاهی جان می گیرد و به یادی می تپد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر میشی
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری
از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شاید قانون دنیا همین باشد،
من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر او برای تو ساخته شدهمن برای تو ویران شدم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما بد نبودیم چون اصلا بلد نبودیم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شاد باش، نه یک روز بلکه هزاران سالبگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوندآنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بندی کرده اند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به راهى … خودت را میزنى به “آن راه” و میروى… و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند.. که تــو.. “روبراهى”….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شوددیگر باید سراغم را بگیردگاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازیو به شوق بیایی از این همه خواستنگاهی ……گاهی ……گاهی ……

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ببخش خودت را برايِ تمامِ راه هاي نرفته برايِ تمامِ بي راه هاي رفته ببخش ،بگذار احساست قدري هوايي بخورد … گاهي بدترين اتفاق ها هديه ي زمانه و روزگارند تنها کافيست خودمان باشيم ! که خود را براي تمامي ِ اين بي راه ِ رفتنمان ببخشيم و به خودمان بيائيم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما انسان ها مثل مدادرنگي هستيم… شايد رنگ مورد علاقه يکديگر نباشيم!!! اما روزي … براي کامل کردن نقاشيمان به دنبال هم خواهيم گشت .. به شرطي که همديگر را تا حد نابودي نتراشيده باشيم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ ..ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ…ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !..زمين گرد است !!!!……..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بَهاے ِ با تو بودَنـ بس ناجوانمردانه
سَنگیـــن استــ…
درآمَدِ روحـ ِ من ناچیز تر از اینهاستـ…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امروز… من با همه تنهایی خود به یاد آن همه خاطره ها می نویسم.. به یادت هستم و شاید روزی… غرق در تنهایی خود بنویسم.. من به یادت مردم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزها با تو به وسعت تمام نداشته هایم، حرف دارم… اما مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف، دلم تنگ است، فقط برای حرف زدن با تو… دیگر نمیدانم چه کنم، یا چه بگویم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

من ؛
از این منـی ،
که هر لحظه دلتنگِ توست …
مُتنفـــــــــرم !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دقیقا وقتی که داری توی بی‌خیالی همه چیو فراموش میکنی یهو یه آهنگی، یه نوشته‌ای، یه اسمی، یا حتی یه حرفی …‌ همه خاطراتو میاره جلو چشمت ..

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستيم…شايد رنگ مورد علاقه يکديگر نباشيم!!!اما روزی …براي کامل کردن نقاشيمان به دنبال هم خواهيم گشت ..به شرطي که همديگر را تا حد نابودي نتراشيده باشيم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

راحــت از مــن گذشت…اگر خدا هم راحــت از او بگذرد قیامـــت را من به پامیکنم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم …
تنهـاییــ قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺧﻢ ﮐﻨﺪ، ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ . ﺍحساس ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺭﻫﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بعضی آدمھاغریبه بودندآشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوندو دوبارہ غریبه می شوند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امروز کسی از من پرسید چند سال داری
گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم
کودکی چند ساله ام . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی ضَعــف هایَــت را درد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــی کــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

طلا باش تا اگر روزگار آبت کردروز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود،
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کردلگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود “تمام شد”!
امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر دلت شکستن! در تاریکی و خلوت خودت ناله کن، چون ادما سمعک ندارند که صدای ناله ای بشنوند! عینک شان هم گم شده نمی بینن که گلی پر پر شده…!!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

طلا باش تا اگر روزگار آبت کردروز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود،
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کردلگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند !
فقط ادامه می دهند !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ان شب که شد زندگی ما اغازاغاز شدافسانه این سوز و گدازدادند به ما دلی و گفتند بسوزدیدند که سوختیم گفتند بساز

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خیلی سخته برای کسی که آتش گرفتهتوضیح بدهی که «بِدَود»

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی، نمی توانم نفس بکشم! عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم!و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم!گریه ام می گیرد،گریه می کنم!بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد….چقدر زود بزرگ شدم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدم ها . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ.. ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ.. ﺩﻕ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی،نمی توانم نفس بکشم!عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت، فردا هم هست… فرداهایتان قشنگ باد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

امشب هوای تو به سرم زدههوایت را نفس می ‌کشمستاره‌ ها بیشتر می‌ درخشندماه هم لبخند می ‌زندهوای تو هم عجب حکایتی داردوقتی من امشب با تنهایی درگیرم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ان شب که شد زندگی ما اغازاغاز شدافسانه این سوز و گدازدادند به ما دلی و گفتند بسوزدیدند که سوختیم گفتند بساز

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی،نمی توانم نفس بکشم!عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به آینه نگاه می کنم بیست و هفت بار عکس خودم را قد می کشم! و به اندازه ی بیست و هفت سال کوچکتر می شوم! گریه ام می گیرد،گریه می کنم! بزرگ که می شوم بغض تمام گریه هایم را می خورد…. چقدر زود بزرگ شدم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دردِ دِل کــه میکُنــی یعنـــی ضَعــف هایَــت رادرد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــیکــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند،زیر پایت بچین که پله شوند.هیچ وقت نگران فردایت نباش،خدای دیروز و امروزت،فردا هم هست…فرداهایتان قشنگ باد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

چه ساده قلبمان را دو دستي چسبيده ايم… که مبادا کسي آنرا بدزدد و عاشقمان کند غافل از اينکه براي عاشق کردنمان ، عقلمان را ميد‌زدند…. و بعد ما ميمانيم و “قلبي” که انديشيدن بلد نيست!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

میدونی بن بست زندگی کجاست؟وقتیه که نه حق رسیدن داری!نه توان فراموش کردن !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تقــویمِ امـسال هـــم..بـا تقـــویــمِ پــارسال..هیـــچ فــرقـی نمیـــکند..وقتـی..زنـــدگی..تــا اطّـلاعِ ثــانــوی ..تعــطــــــیل اسـت !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

واقعا خیلی سخته کهدلت گیرکنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهدو فقط برای تفریح اومده ماهیگیری

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم…!!
از پیـــش او نــــــــــــــــــرو
هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس
طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتـــــــــــــم را
نــــــــــــــــــــــــــدارد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دیوانه ها با خودشان حرف نمی زنند!آن ها فقط تمام روز را به کسی که نیست، بلند بلند فکر می کنند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزها
سهم من از تو
عشق نیست
ذوق نیست
اشتیاق نیست
همان دلتنگی‌هایی است
که روزها دیوانه‌ام می‌کند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمنان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

خسته ام مثل درخت سروی که سال ها در برابر طوفان ایستاد
و روزی که به نسیمی دل داد ، شکست …

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

– تنهایی+منظورت از تنهایی چیه؟-یعنی کسی تو رندگیت هست یا تنهایی؟+کسی تو زندگیم هست ولی تنهام…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مسافر بی بدرقه من
آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می گویند : خوش به حالت!از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

معنی ماندن ِ بی عزت چیست؟
قبل از آنکه آبروریزی شود
خدایا، خودت تمامش کن…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می‌گفتند: سختی‌ها نمک زندگی است
اما چرا کسی نفهمید نمک برای من که خاطراتم زخم است
شور نیست
مزه درد می‌دهد

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند
گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند
زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفتم: تمام وجودم از آنِ تو بود. مشکلت چه بود که با من چنین کردی و چنین آسان قلبم را شکستی؟
گفت: آنقدر خوبی که حالم را بهم می‌زنی

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنت همچون گلی زیبا و نیکوست / عزیزم ، بهترین ، میدارمت دوستصدایت همچو آواز قناریست / بگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نه هوا سرد نیست…سرمای کلامت دیوانه ام میکند…بی رحــــم! شوق نگاهم را ندیدی؟تمام من به شوق دیدنت پر میکشید…ولی همان نگاه بی تفاوتتبرای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم …
تنهـاییــ قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دِلتنگی فقط اونجاش بَدِه کهیِهو به خودِت میای میبینیتوو خیالِت داریباهاش حَرف میزنی …ولی خُب حِیف !!حِیف که بِقول شَهریار :“خیالَت ساده دِل تَر بود و با ما از تو یِک رو تَر”

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

آغوش هیچ خیالی بوی آشنای بازوانت را نداشتو نجوای هیچ بارانی همصدای لب های تو نبوداینک تو را بی خیال و بی بارانکجای این شب حسرت جستجو کنم ؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

شب هر چقدر همکه سیاه باشدتنهایی ام را نمی پوشاند.دلتنگیاز گوشه هایش بیرون می زند.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

روزی که دستش را دستت دیدم معنی شکستن را فهمیدم….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهدفقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشدفقط رفت و من شنیدم آرام گفت : آخیش راحت شدم!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

کاش می شد….یه آگهی تجاری هم بود این شکلی…دل گرفته تان را …به بالاترین قیمت خریداریم..شانه می دهیم …سر بگذارید …درد و دل کنیدو نترسید از بعد !بعد از درد و دل هم ،نخود نخود هر که رود خانه ی خود…نه دلی جا می موند …و نه احساسی خَش می افتاد….

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

سخته از بغض گلو درد داشتنسخته از گریه یه جفت چشم همیشه تر داشتنسخته تو حسرت یک نگاه موندنسخته عشق یک طرفه داشتن

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

یــک روزی ..
بـه هـــر دلـــیلی ..
اگــر از تــه ِ قــلب ِتـــان خــندیــدیــد ..
لطـــفـا”،
بـــرای ِ من هـــم تـــعریــف کنـــید !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

رفت
خجالت کشیدم بگویم: گند زدی به تمام باورهایم
غرورم نگذاشت بگویم: نرو! بمان کنار دلم
دلم نمی‌گذارد فراموشش کنم
عقلم نمی‌گذارد بگویم: برگرد
خاطراتش نمی‌گذارد نفس بکشم
قسمت نمی‌گذارد دست‌هایم به رؤیای داشتنش برسد
و این وسط خدا با تمام بزرگی‌اش فقط نگاه می‌کند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وفای شمع را نازم كه بعد از سوختن
به صد خاكستری در دامن پروانه میریزد
نه چون انسان كه بعد از رفتن همدم
گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هنوز نیامده ای خداحافظ؟تقصیر تو نیستهمیشه همین گونه بودهبرو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه
نمک را بگذار برای من که می‌خواهم این زخم همیشه تازه بماند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

این روزها جواب صداقت را با دروغ میدهند !جواب محبت را با بی محبتی می دهند !جواب با وفایی را با بی وفایی !و جواب دوستی را با دشمنی !چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مسافر بی‌بدرقه من، آنقدر بی‌صدا رفتی که از وداع جا ماندم. باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

حماقت یعنی:
او برای همیشه رفت و
من هنوز
دوستش دارم…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺍﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻦ…ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﯿﻪ…ﻣﻨﻢ ﻓﮑﺮﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻧﻦ…ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺩﻭﺭﻫﻤﻪ…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی یه بار از عشقت شکست عشقی خوردی
درست مثل این می‌مونه که با ماشین بهت زده و داغونت کرده
ولی وقتی می‌بخشی‌ش
درست مثل این می‌مونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره
و دوباره از روت رد بشه
تا مطمئن بشه چیزی ازت نمونده

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هستخوب نگــــــاهش کــــنبـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــشبه لبخنـــــد بین حرف هایشبه سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــشبه شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــشبه چشـــــم هایش خیره شودست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپارگاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،که حسرت یک نگاه سَرسَری را هم به دلت میگذارند !

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مگر چه می شود!یکی “بیاید”هیچ مرگش نشودهرکه آمدلعنتی،یک نفر دیگر شد و”رفت”…

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

هیچگاه نگذار در کوهپایه‌های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس می‌کنی در ارتفاعات آن را رها خواهد کرد.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

دریغ نکن !صبح بخیرهایت را ،از کسی که شب را ، با خیال #تُ گذراندهو صبح ، زندگی را ، با یاد #تُ آغاز می کند!!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

غربت را نباید در شهری غریب یا در گم شدن لحظه‌های آشنا جستجو کرد. هر وقت عزیزت نگاهش را به یک غریبه تعارف کرد تو غریبی.

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

می‌گویند: خوش به حالت! از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاورده‌ای
نمی‌دانند بعضی دردها کمر را خم می‌کنند، نه ابرو

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نبودن هایی هست ،که آدم را زمین گیر می کند!هیچ وقت تمام نمی شود…بود نمیشود،پُرنمیشود،همیشه میماند،فراموش نمی شودکهنه نمی شود،خورده می شود موریانه میشود،میاُفتد به جان زندگیت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

همیشه شکستن با هیاهو همراه نیست؛ گاهی از فرط شکستگی سکوت می‌کنی تا نداند کسی در پس این آوار چه فریادی نهفته است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

زیادی عاشق نشو
زیادی اعتماد نکن
چون همون زیادی بعداً زیادی داغونت می‌کنه

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

بسیار بودند شکارچیانی که کمانشان را به آهویم نشانه گرفتند
به چشمان آهویم قسم خوردم که جانشان را باج بگیرم
اما حیف، حیف که آهویم خودش دوست داشت که صید شود

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

گفتم :
تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود که با من چنین کردی ؟ ؟
گفت :
آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی… ‏!‏

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تمام تنم میلرزد…از زخمهایی که خورده ام..!!من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته اممی فهمی؟؟به انتهای بودنم رسیده اماما…!اشــــــک نمیریزمپنهان شده ام پشتلبخـــندی که درد میــــکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مهربان‌تر از من دیدی نشانم بده
کسی که
بارها بسوزانیش
و باز هم با عشق نگاهت کند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نیمه گمشده‌ام نبود که با نیمه دیگر به دنبالش بیافتم
تمام گمشده‌ام بود
وقتی پیدایش کردم
نگاه هم نکرد
و تمام من را با رفتنش کُشت

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

تنت همچون گلی زیبا و نیکوستعزیزم ، بهترین ، میدارمت دوستصدایت همچو آواز قناریستبگو بی تو چگونه میتوان زیست ؟

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺯﻧﺪگی‌ام ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ، ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
به خاطر قلب‌هایی بود که باید می‌شکستم و نشکستم و منتظر ماندم تا قلب خودم بشکند

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

صندوق صدقات نیست دل منکه گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازیو پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و نیستی و… ببخش از این همه تکرار… این حال و روز دفترچه خاطرات من است

متن بیوگرافی سنگین شکست عشقی

نه! هوا سرد نیست
سرمای کلامت دیوانه‌ام می‌کند
بی رحم! شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت پر می‌کشید
ولی همان نگاه بی‌تفاوتت
برای زمینگیر شدنم کافی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *