متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن بیوگرافی زیبا خارجی

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن بیوگرافی زیبا خارجی

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohnاگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt themهدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTUREاگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسيار ظريفي است که انساني را ببخشيم، بي آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

To live a creative life, we must lose our fear of being wrongبرای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریمIf you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohnاگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disneyتمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی 

متن بیوگرافی زیبا خارجی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davisمسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get themچیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you do what you always did, you will get what you always gotاگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edisonمن اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskalزندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogersبه دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You miss 100% of the shots you don’t take.شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brownخیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون

متن بیوگرافی زیبا خارجی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود – ادیسون

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave youنکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobsتنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGERهر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Pealeتو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Your life does not get better by chance , it goes better by changeزندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problemمشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن بیوگرافی زیبا خارجی

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeedفقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for youزمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your ownکلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیوگرافی زیبا خارجی

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن بیوگرافی زیبا خارجی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیوگرافی زیبا خارجی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من همینم که هستم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی زیبا خارجی

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیوگرافی زیبا خارجی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی زیبا خارجی

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن بیوگرافی زیبا خارجی

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن بیوگرافی زیبا خارجی

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ای فلک تا کی کلک….

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیوگرافی زیبا خارجی

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیوگرافی زیبا خارجی

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیوگرافی زیبا خارجی

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن بیوگرافی زیبا خارجی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن بیوگرافی زیبا خارجی

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیوگرافی زیبا خارجی

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن بیوگرافی زیبا خارجی

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیوگرافی زیبا خارجی

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیوگرافی زیبا خارجی

❤♾I need you for life

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تک غزله ادبیاته روانمی☄💥🌈

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن بیوگرافی زیبا خارجی

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
‹عِشقِه من *.*›

‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن بیوگرافی زیبا خارجی

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیوگرافی زیبا خارجی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خودت باش…!
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن بیوگرافی زیبا خارجی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن انگلیسی دختر با ترجمه فارسی /متن کوتاه دختر انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تو خل ترین خلق جهانی رفیق😹❤ # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه # لاشی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃♡✨ # نامردی # خسته # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝ # انگیزشی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . 🙂
# مغرور # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من شبیح ملکه‌ها نیستم من خود

ملکه ام 👑 # مغرور # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

درد تو رو قوی‌تر می‌کنه•🌙🍂• # انگیزشی # دختر # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بـهترینـ دوسـتم : @خودمـ!…."💔🕸" # زندگی # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # زندگی # دختر # پسرانه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂
# دختر # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

آن دختر نیرومندی باش که همه
می‌دانند در بدترین شرایط بهترین
چیزها را میسازد، آن دختر نترس باش🕸🦸🏻‍♀🏯🕸

# انگیزشی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من برات میمیرم♡
# دوستت دارم # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

سرخ ترین ارتش میدان نبردیم🙃❣ # دوستت دارم # زندگی # دختر # شاد # قاضی # پرسپولیس # فوتبال

متن بیوگرافی زیبا خارجی

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

You ARE MY BEST FRIEND
تو بهترین دوست منی😌💋✌🏻 # دختر # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

گاهي تنها مرگ درمان است ..! # دختر # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

چیزی که در نهایـت همه چیزو ترمیــم میکنه زمانِ🍃 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

لعنت به پرنسس بودن من پادشاهم👑😏🍃🌪 # لاتی # مغرور # دختر # حاضر جوابی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

وباافتخار‌میگم:من‌آرمی‌عم
بهترین‌فنم‌که‌نباشم؛فن‌بهترینام
💜BTS⟭⟬💜
Army# # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist
# دختر # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

⃟⎗↳🌼عشق بازیاتون واسه خودتون دیونه بازیامونو عشقه🌼↲⎘⃟
# دوستت دارم # دختر # آرامش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بهش می گفتم حرف بزنه! می گفتم فریاد بزنه!●♪♫

بلندتر صبحت کنه… مغرورتر باشه…●♪♫

بهش بگم اون زیباست؛ بهترینه… هر چیزی که نمی بینه…●♪♫

تو باید حرف بزنی! تو باید فریاد بزنی!●♪♫

و تو این رو الان می دونی همین الان●♪♫

تو می تونی زیبا باشی… بهترین باشی…

هرچیزی که می خوای باشی●♪♫ # انگیزشی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اما یک روز جدید فرصت‌های جدیدی را به همراه دارد💫 # انگیزشی # ادبی # دختر # ملکه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

چشمات زیباترینن🫶🏻🫀 # دختر # آرامش # متفرقه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دختر جون!تو ارزشت بیشتر از حدیه ک برای جدایی از یه لاشی اشک بریزی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قطره قطره جمع گردد…
وانگهی ضجه شود😂🖤 # عشق یک طرفه # دختر # حقیقت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اون دختر دنبال پول، استوری اینستا و کادو
نیست. اون دلش صداقت، وفاداری و اینکه اولویت یه مرد باشه
رو می‌خواد.•👩🏻‍🦱•
# دختر # حقیقت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من الماسم، میدونی که من برق میزنم😆

# بی تی اس # انگیزشی # دختر # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بهم زندگی بده✨⚰️ # دوستت دارم # دلتنگی # زندگی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دیروز دیدم اجیم داره بازی میکنه
به سمتش رفتم و با لگد به او زدم
گفت چرا میزنی می کنی؟
گفتم دیدی دردت نگرفت؟ حالا باز بگو من قوی نیستم # دختر # خواهر # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من گل هایی توی رویام پرورش دادم که نمیتونن توی حیقیت شکوفا شن # زندگی # دختر # شاد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دوصت خورشید زندگیه :)…
دوست دارم (اسم)🙃🐣❣ # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مث خط چشم هستم هیشکی نمیتونه بکشه…!☺️👁️ # دختر # حاضر جوابی # ترکی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

لطفا یکی بیاد منو نجاتم بده☹️

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # موسیقی # چینی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

نمیتونی جلوی عشقم به خودم رو بگیری🙃 # انگیزشی # دختر # شاد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

میخوام برای همه چیز کنارت باشم😃🖖🏻

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هیچیم و هچ را نخرد هیچکس به هیچ…!
#طالب آملی
# دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

آزاد باش،واقعی باش،خودت باش….:) # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

دنیا ثابت کرد، مردم برای زندگی تلاش نمی کنند، برای زنده موندن تلاش میکنند⚰️🖤🥀 # ادبی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هر زمان میبینمت دوباره از اول عاشقت میشم:)♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

طُ هَماني ك رَگِه خوابِــ
مَرا میداني🖤☁️ # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .
 
# خسته # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« چشآت عقلُ از سرم عجیب پروند♡ » ‌‌ ‌ ‌    ‍ ‌    
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jungملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobsonبا کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelhoعشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Learning from life is much more beneficial than learning from a bookیاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.-John Greenکسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the bestزندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید است
بدون تکرار
بدون برگشت به عقب
با دقت و به بهترین شکل
زندگی کنید
انتخاب کنید
عمل کنید

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.Do you know? A fortune that you don’t use, is others wishهیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and growزمانی که زندگی شیرین است شکرگذاری کنید و جشن بگیرید
زمانی که زندگی تلخ است قدردانی کنید و رشد کنید

متن بیوگرافی زیبا خارجی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.-Chuck Palahniuk, Fight Clubاین زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life is like a piano… what you get out of it depends on how you play itزندگی مانند یک پیانو است، این که چه آهنگی از آن به گوش برسد بستگی به آن دارد که چگونه آن را بنوازی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today WhiteWilliam Allen Whiteاز فردا نمی ترسم چراکه دیروز را دیده ام و امروز را دوست دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and beingزندگی درباره گرفتن و داشتن ها نیست بلکه درباره دادن ها و بودن هاست

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.Forgiving is good…but forgetting is betterبخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.Just key of love is deference.شاه کلید عشق ، تسلیم است

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Three powers rule the worldHorro, Greed and Stupidityسه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:ترس،حرص و حماقت.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.God didn’t promise that life would be easy
but he did promise to be with you on every step of the way
So, keep going; have a beautiful lifeخداوند قول نداده زندگی ات آسان خواهد بود
اما وعده داده که در هر قدمی که به سمت جلو برمی داری در کنارت باشد
پس به حرکت ادامه بده و زندگی زیبایی داشته باش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.Life is a question and how we live it is our answerزندگی یک سوال است و این که چگونه زندگی کنیم پاسخ این سوال!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.Life asked with Death: Why people love me and hate you
Death said you are a beautiful lie and I’m painful truthزندگی از مرگ پرسید: چرا همه من را دوست دارند اما از تو متنفرند؟
مرگ پاسخ داد: چون تو یک دروغ زیبا هستی و من یک حقیقت دردناک!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like youتنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.A distant tour begins with one stepسفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.You will reap what you plant in your minds farmآن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with itعشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.If you can’t be with your love, try to love who you are withاگر نمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreamsیک عشق عروج است و رسیدن به کمال ، یک عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یک عشق سکوت است و سخن گفتن چشم ،یک عشق خیال است و….خیال است و….خیال

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you don’t know your real price, be ready for affliction.اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

.All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

.World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patientجهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مهربون باش اما ضعیف نباش …
# موسیقی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

– تنهایی خیلی با ارزشه…! # خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیوگرافی زیبا خارجی

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # مغرور

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هَر‌آدَمی‌با‌ڪاراش‌لیاقَتِشو‌فَریاد‌میزَنِه!! # حقیقت

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان

متن بیوگرافی زیبا خارجی

His chest is my pillow and his heartbeat is my lullaby.سینه ش بالشتمه و ضربانِ قلبش، لالاییم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

 ​LOVE is like HEAVEN…
But it hurts like HELL!عشق همانند بهشت است…
اما همچو جهنم عذاب آور است

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m sorry to all the things I’ve destroyed trying to rebuild myself.
I’m sorry to all the ones I’ve left trying to find myself.
I’m sorry to all the hearts I’ve broken trying to understand my own.متاسفم برای همه ی چیزهایی که خراب کردم تا خودم را دوباره بسازم.
متاسفم برای همه ی کسانیکه ترکشان کردم تا خودم را پیداکنم.
متاسفم برای همه ی دلهایی که شکستم تا دل خودم را دریابم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’ll argue till i don’t feel broken but when my heart breaks I become silent.‏ولی من تا وقتی دلم نشکسته باشه بحث میکنم دلم که بشکنه دیگه لال میشم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

wake up, wake up
this night is gone, wake up.
abandon abandon
even your dear self abandon.بیدار شو، بیدار شو، هین رَفت شبْ بیدار شو
بیزار شو، بیزار شو، وَزْ خویشْ هم بیزار شو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The best revenge is to show them that your life is getting better after they’re gone.بهترین انتقام اینه نشونشون بدی بعد از اینکه رفتن زندگیت داره بهتر و بهتر میشه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We are our choices.ما همان انتخاب هایمان هستیم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Silence is the best answer to a FOOL.سکوت بهترین جواب برای آدمای احمقه

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When life gives you a hundred reasons to cry, show life you have a thousand reasons to smile.وقتی زندگی بهت صد تا دلیل برای گریه کردن میده، تو هم بهش نشون بده هزاران دلیل برای خندیدن داری

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 ​l’m a little bit lost without you
من بدون تو کمی گم شده ام…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Don’t fear the enemy that attacks you, but the fake friend that hugs you.از دشمنایی که بهت حمله می‌کنن نترس، از اون دوستای قلابی که بغلتون میکنن بترس

متن بیوگرافی زیبا خارجی

It takes time to understand that even the closest people in your life only think about themselves …‏دیر میفهمی که حتی نزدیک ترین آدمای زندگیتم به فکر خودشونن فقط …

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You happened
It’s nothing less than a miracle to me.اینکه تو اتفاق افتادی
چیزی کمتر از معجزه برایم نیس

متن بیوگرافی زیبا خارجی

 ​روزایی که حس فرو ریختگی دارم،
روزایی هستن که من دلم برای دستات، برای به آغوش کشیدنم، تنگ میشه.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Make me believe
you’ve missed me as much as I’ve missed you.کاری کن باور کنم که همونقدر که من دلم برات تنگ شده، دل تو هم تنگ شده باشه 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We are balloons filled with emotions in a world full of pins.ما همانند بادکنک هایی هستیم که با احساسات پُر شده ایم در دنیایی که مملو از میخ هاست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Who are you to judge the life I live? I’m not perfect and I don’t have to be! Before you start pointing fingers, make sure your hands are clean.تو کی باشه که زندگیه منو بخوای قضاوت کنی؟ من کامل نیستم و قرارم نیست باشم! ولی قبل از اینکه انگشتتو به سمت من بگیری، مطمئن شو که دستات تمیزن 🙂

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Just because you don’t see results after a day, or a week, don’t give up.
You may not see changes, but every smart choice you make is effecting you in ways you’d never imagine.فقط برای اینکه بعد یک روز یا یک هفته نتیجه ای نمیبینی، تسلیم نشو.
شاید تو تغییرات رو نبینی ولی هر تصمیم عاقلانه ای که میگیری به نحوی که حتی فکرشم نمیکنی، روت تاثیر میذاره.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I’m everybody’s lifeline but my own.من الگوی زندگی همه هستم جز خودم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Don’t be proud if you everybody wants you, cheap items have many buyers.مغرور نشو اگه همه میخوانت، چیزهای ارزون خریدارهای زیادی دارن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 as fresh as springtimeمثل بهار؛ تازه و سرزنده

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

a special time of the yearبهترین زمان سال!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

a day touched by sunshineروز توسط آفتاب لمس شد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We’re all like snowflakes, all different in our own beautiful way.همه ما مانند دانه های برف هستیم، همه به روش زیبای خودشان متفاوت هستند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Keep calm and wait for snow.آرام باشید و منتظر برف باشید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Eat, drink, and be cozy.بخورید ، بنوشید و دنج باشید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If kisses were snowflakes, I’d send you a blizzard.اگر بوسه ها دانه های برف بودند، من برایت کولاک می فرستادم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Cold hands, warm heart, can’t lose.دستان سرد، قلب گرم، نمی توانند یکدیگر را از دست بدهند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A snowflake is winter’s version of a butterfly.دانه برف نسخه زمستانی پروانه است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Dreaming of iced coffee weatherرویای هوای قهوه یخ زده.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

It’s colder than my soul outside.بیرون سردتر از روح من است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Wake me up when it’s summer.وقتی تابستان شد بیدارم کن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My favorite outdoor activity is the short walk back inside.فعالیت مورد علاقه من در فضای باز پیاده روی کوتاه به درونم است.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Nothing makes us so lonely as our secrets.هیچ چیزی به اندازه اسرار ما موجب تنهایی ما نمی شود.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you make friends with yourself you will never be alone.اگر با خود دوست شوید هرگز تنها نخواهید بود.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Do not feel sad for your tears as rocks never regret the waterfallsبرای اشکهای خود ناراحت نباشید زیرا سنگ ها هرگز از آبشارها پشیمان نمی شوند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I don’t mind being alone. Conversation’s better.فکر نکنم بخوام تنها باشم. صحبت کردن بهتره.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you are afraid of being lonely, don’t try to be right.اگر از تنها بودن می ترسید، سعی نکنید راست بگویید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

As for now I’m gonna hear the saddest songs and sit alone and wonder.در حال حاضر، من غم انگیزترین آهنگ ها را می شنوم و تنها می نشینم و از این حالتم تعجب می کنم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

He travels the fastest who travels alone.کسی سریعتر سفر می کند که تنها سفر می کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Solitude vivifies; isolation kills.تنهایی زنده می کند؛ انزوا می کشد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Let me alone, and go in search of someone else.بگذارید من تنها باشم و به جستجوی شخص دیگری بروم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I don’t want to be alone; I want to be left alone.من نمی خواهم تنها باشم. می خواهم از تنهایی خارج شوم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.رویایی که به تنهایی می بینید فقط یک رویاست. رویایی که شما با هم رویایش را ببینید، واقعیت خواهد بود.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

No dream is ever chased alone.هیچ رویایی هرگز به تنهایی تعقیب نمی شود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I have so many different personalities in me and I still feel lonely.من شخصیت های بسیار متفاوتی در خودم دارم و هنوز احساس تنهایی می کنم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I’m learning a lot about myself being alone, and doing what I’m doing.من چیزهای زیادی در مورد تنهایی خودم یاد می گیرم و هرچه را که بخواهم انجام می دهم.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Only the lonely know the way I feel tonight.فقط تنهایی احساسی که امشب دارم را می داند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The strongest man in the world is he who stands most alone.قویترین مرد جهان کسی است که بیشترین تنهایی را داشته باشد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

We’re born alone, we live alone, we die aloneما تنها به دنیا آمده ایم، تنها زندگی می کنیم، تنها می میریم…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Loneliness adds beauty to life. It puts a special burn on sunsets and makes night air smell betterتنهایی زیبایی را به زندگی می افزاید. باعث زیبا دیده تر شدن غروب خورشید می شود و هوای شب بوی بهتری می دهد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you are never alone, you cannot know yourselfاگر هرگز تنها نبودید، نمی توانید خود را بشناسید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Sometimes, you need to be alone. Not to be lonely, but to enjoy your free time being yourselfبعضی اوقات، باید تنها باشید. نه تنها بودن، بلکه لذت بردن از اوقات فراغت با خود بودن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

╰🌻•𖤝…خودت رو الویت قرار بده🥂•╯ # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

پُر از دردَم # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🔮💜] # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی.”👑💕

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

عشقِ‌موندگارمی💍💙✨ # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دوستی یعنی یک روح در دو بدن 🥰
# بامعرفت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زندگیمون مثل کاغذ خط خطیه . . ! # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

از موقعیت هات موفقیت بساز🤍
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“طُ‌” را دوست‌ دارم‌
اندازه‌ کسی‌ که‌ تورا‌ برایم‌ آفرید💍🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

╰🌩•𖤝انتخابِ امروزِ من خوشحال بودنه•♣️╯ # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌
# خدا

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بعضی سکوتا نیاز دارن که ترجمه بشن . # سکوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« نیازمندِ آرامـش..! » # خسته # آرامش

متن بیوگرافی زیبا خارجی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی» # خسته

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا خارجی

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن بیوگرافی زیبا خارجی

این نیز بگذرد… .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیوگرافی زیبا خارجی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن بیوگرافی زیبا خارجی

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من همینم که هستم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیوگرافی زیبا خارجی

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی زیبا خارجی

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن بیوگرافی زیبا خارجی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن بیوگرافی زیبا خارجی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی زیبا خارجی

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن بیوگرافی زیبا خارجی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A tree with strong roots laughs at stormsدرختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than thatيه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If size mattered the elephant would be the king of jungleاگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Every storm in your life
Followed by a rainbowهر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Life meansHaving you for a lifetimeزندگی یعنی :یک تو برایِ یک عمر

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن بیوگرافی زیبا خارجی

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

One day, all of your dreams will come true, be patient.یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A friend is who knows all about you and still loves you.یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, myhands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میادکه تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know youچنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOUدر انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it lessبیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

don’t wait until people are dead to give them flowerبرای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن بیوگرافی زیبا خارجی

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontëهمیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzkyشما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummingsاینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzerیه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfieldمن نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincolnهر چی که هستی ، خوب باش!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marleyبعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

All I can be is meمن همینی هستم که هستم.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milneچیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gideخیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitmanبسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Herouxحرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stoneاستعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddhaمیشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesopتو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن بیوگرافی زیبا خارجی

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguinمن برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreauاون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن بیوگرافی زیبا خارجی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن خارجی زیبا برای بیوگرافی

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن بیوگرافی زیبا خارجی

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *