متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

***

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳
# مغرور # بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠ # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

***

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏آب طلا بیارید

«آنکه از من به تو صدگونه سخن می‌گوید بخدا عیب تو را نیز به من می‌گوید..!»
#غیبت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی دلتنگش میشید مثل حافظ بگید:

“جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه.” ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پروانه ی من روی گلی زیباتر و خوشرنگ تر از من نشست و دیگر بر نخواست…!🦋🍃🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یک تکنیک‌فوق العاده برای داشتن حال خوب👌
توجه به نعمت ها و داشته هاست❤️
چیزهایی که میتونستن نباشن…
اما الان‌هستند🌺❤️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به سخنان دشمنانت خوب گوش کن
در آن حقایقی خواهی یافت که
هیچ یک از دوستانت به تو نگفته اند.

افلاطون

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جغد طوطی نمیشه؛ بچه لاشی لوتی نمیشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در این دنیا ک نامردی مرام است نکن مردی ک مردی هم حرام است

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


‹‹ܣߺܝ‌ܟ݆ܨ ܟ߭ܝܝܝࡅߺ߳ܘࡅߺ߳ܝ‌ ، ࡄߺߊ‌ܭࡅߺ߳ࡉ‌ࡅߺ߳ܝ››

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌ تنهام،

‌ مثل‌همون‌مدادِسفیده،تويِ‌جعبه‌مدادرنگي!

‌‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مجنون جنونش را انکار میکند

و من

دوست داشتنم را…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

انگار دیگه این دنیا جای #من نیست. . . !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اما من میخوام بشینیم روی ماشین کنار دریا شیر کاکائو بخوریمو به ستاره ها نگا کنیم:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

توصيف تو در شأنِ كسي نيست به جز من

تعريفِ شراب از دهنِ مست قبول است

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینکه پیگیرش باشی و ثانیه ب ثانیه اکانتشو چک میکنیو از راه دور هواشو داری یعنی دوسشداری خره(:

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بهترین نسخه خودت باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•° # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊
# قهر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی حس بدیه بالا رو نگا کنی که اشکت نیاد ، خیلی !:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

# سیگار # شب

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تکست سنگین فارسی و خارجی با ترجمه [حرفه ای ] | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همه چیز میگذرد
اما ، همه چیز فراموش نمی شود …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثلِ انعکاس ماه توی آب؛ همونقدر نزدیک اما دور…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از تنهايى نترس؛
هركى خواست بره، بگو فردا ديره امروزم‌ دیره، الان برو!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دخترا واسه کسی که عاشقشن مادری میکنن
نگید غر نزن،دلشون میشکنه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چرا میگید پول مهم نیست؟ کدومتون عاشقِ یه بچه خیابونی شدید😏🥀🔮 ســـمـ💔ــیر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده 🍒😐💔

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واسه کرونا هم درمونی پیدا بشه
واسه ذات کثیف یسریا پیدا نمیشه 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


به‌دنیا‌نمیدم‌تک‌تک‌خنده‌هاتو‌
ࢪفـیـــــ∞ـــــق جـــــان🤍

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رفیق واقعی اونه که بهش فوش میدی، ناراحت نشه، بخنده.. یدونه بدترشو بارت کنه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

  تُـ∞ــــو…!
   اعتیاد آوَرتَرین مُخَدِر جَهانی
   که تَرک کَردَنَت مَحالِه🔗🤍🌼

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ای کاش آن روز تو را ندیده بودم شاخ نشو حاجی کاش اون قیافه نحس تو ندیده بودم،👊🔥

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

معلم دینی فقط اونجاش که توی جواب دادن به سوالا گیر میکرد و میگفت بچها عقل آدمی قادر به درک بعضی چیز‌ ها نیست🤣e²

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.
ویرانی باصدا ،  و خلق کردن بدون صداست.
در سکوت رشد کن!🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کسی که جرأت دست زدن به خار را ندارد، هرگز نباید آرزوی گل سرخ داشته باشد .

• آن برونته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چرا عشق کور است؟
چون مادرت عاشق تو شد
قبل از اینکه چهره‌ات را ببیند…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از تنهايى نترس؛
هركى خواست بره، بگو فردا ديره امروزم‌ دیره، الان برو!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غرور من امپراطوری ست که به پای هیچکس سقوط نخواهد کرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❲زِندگیت‌کِه‌سَخت‌تَرشد‌‌
دَستکِش‌هایِ‌بوکسِتو‌مُحکَم‌تر‌بِبَند🦋✨💕❳

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو خوب باش!
اونی که فهمید پیشت می مونه…
اونی که نفهمید بعدا دلش واسه خوبیات تنگ میشه:)
👻🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

الهی یک‌نفس عمیق از سر آسودگی ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش كه در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⸤خداوند قلب ها را آرام مےڪند💚🌱⸣

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

•••در سڪوت پیـش بـرو فقـط زمـانے صحبـت ڪن ڪہ وقتـش شـده بـاشـہ بگـے ڪیش و مــات•••

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.
“سلنا گومز”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⭐️
یلدا آخرین
دلبری پائیز است !
مانند زنی که درست لحظهٔ رفتن ،
گیسوان مشکی بلندش را باز میکند …

#آرش_شریعتی

یلداتون پیشاپیش مبارک🌹🍉🍉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


     ‌هنگامِ پاییز ، زیرِ یک درخت مُـردم
     ‌برگ‌هایش مرا پوشانْـد
     ‌و هزاران قلبِ یک درخت ،
     ‌گورستانِ قلبِ من شد …| کارو دِردیان

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


     ‌هنگامِ پاییز ، زیرِ یک درخت مُـردم
     ‌برگ‌هایش مرا پوشانْـد
     ‌و هزاران قلبِ یک درخت ،
     ‌گورستانِ قلبِ من شد …| کارو دِردیان

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چه شد در من نمیدانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم ♥️😍
#A_R

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی زیباست ، زشتی‌های آن تقصیر ماست،
در مسیرش هر چه نا زیباست ، آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی است ، روان می‌گذرد…
آنچه تقدیر من و توست ، همان می‌گذرد …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده
ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی بینم
قناعت می کنم
با درد چون درمان نمی یابم
تحمل می کنم با زخم ،
چون مرحم نمی بینم 🍃🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❲زِندگیت‌کِه‌سَخت‌تَرشد‌‌
دَستکِش‌هایِ‌بوکسِتو‌مُحکَم‌تر‌بِبَند🦋✨💕❳

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درنبودت ژاکتی بافته ام ، به گرمای آقوشِ طُ نیس ولی بی منت است:)⛄

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بــا فــاصــلــه گــرفــتــن از مــن دلــم بــرات تــنــگ نــمــیــشــه؛از زنــدگــیــم حــذف مــیــشــے Miss,ansari

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از تنهايى نترس؛
هركى خواست بره، بگو فردا ديره امروزم‌ دیره، الان برو!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من یک قانون دارم تو زندگیم، یک کسی که ماله من باکسی خندید مال بقیه 🙃

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همتون رو پیش کسایی میبینم که دیروز از بدیشون میگفتین🥰

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به دو نفر بیشتر تو زندگیت نمیتونی اعتماد کنی ، اونی که تو اینه میبینی و اونی که بالاسرته… 💫✌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.
“سلنا گومز”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دخترا واسه کسی که عاشقشن مادری میکنن
نگید غر نزن،دلشون میشکنه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ🙂🙃😇 Miss,ansari

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دختره نوشته گذاشته:
فرهاد من کجاست که ببیند لیلی در آتش عشقش خاکستر شده…
.
.
.
والا تا اون جا که من خبر دارم فرهاد چشمش دنبال شیرین بود نه لیلی
تورو خدا قبل شکست عشقی خوردن ، یه کم در حوزه ادبیات مطالعه کنید …📖🤓😂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

معلم دینی فقط اونجاش که توی جواب دادن به سوالا گیر میکرد و میگفت بچها عقل آدمی قادر به درک بعضی چیز‌ ها نیست🤣e²

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‹ عشق شعر بلندیست بنام مادر … ♥️ ›

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نمیدونم چـرا امسـال ایـنـقدر عید نیست هـر سال عـیـد تـر بود …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حیف نیست
بهار
از سر اتفاق بغلتد در دستم
آن‌وقت تو نباشی..؟!

• شمس لنگرودی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به اونی ک درو روم باز نکرد بگین اومدم ساختمونو بخرم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گفت:دوست دارم گفتم خب حق داری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اونی که اگه کم باشی ولت می کنه،
همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می کنه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت باش مثه بقیه زیاده !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سکوتم از رضایت نیست،
دلم اهل شکایت نیست!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ن میتونی جام باشی ن میتونی بام باشی اینو گفتم در جریان باشی :))

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قلـــــ♥ــــــــبِ من جایگاهِ رفیقی است که شقـــــــــــــــایق ها حســـرتِ آن را می خورند . . . !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من اگه مثل خیلیا بودم، الآن با خیلیا بودم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اونی که اگه کم باشی ولت می کنه،
همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می کنه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پسر بدون اعتماد به نفس هیچی ندارد.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متنفر بودن از من باعث نمی شود
شما ظاهر بهتری داشته باشید.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آنها بیش از حد از شما انتقاد می کنند،
چون آرزو می کنند که جای شما باشند!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مغرور نیستم… ولی‍ لذومی‍ ندارع‍ با همه‍ مهربون‍ باشم‍:):):) ‍

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی آسون نمیشه، تو فقط قوی تر میشی
حواســــت کجاســــت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعـضیـا هیچوقت گرسنه نمیمونن√
چون همیشه حسرت ما رو میخورن√

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خوشحال باشید!
حتی اگر نیستید
وانمود کنید که خوشحال هستید.
اونا فرقشا نمیدونن،

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن شاخ / 100 متن شاخ [ گلچین] مناسب بیو و استوری/ تکست شاخ | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡
# خدا # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

منـ بی عاطفه نیستمـ…فقطـ یادـ گرفتمـ زیاد از قلبمـ استفادهـ نکنمـ:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَ دَریا یاد گِرِفتَم اَذیَتَم کُنی غَرقِت کُنَم🤟🏻😏

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون من خودم یه لشکرم👽👐🥀
# مغرور # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ی مُشت لَجَن بآ من لَجَن👽🤟🏿 # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️
# حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏
صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹✨]∞

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اشکالی نداره اگه ازم خوشت نمیاد همه ی آدما ک خوش سلیقه نیستن:) 😪🚬

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘ # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دنبال عیب میگردی؟ به جای ذره بین یه آینه بگیر دستت😂✌💛

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❏ █ جیرجیرک کح دحد صدایح طوطی ، بچح خشگل حم کنعد ادعای لوطی 🙂 ְ¸⚡ְ🐴ู๊้̙🌿ꯨ۟ั😹ุˇ⃤
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سَّــنّگْـیّنِــعِ هَّــضْـمٌ مَــنْ بَــرآت بِـکِـشّ کِـنّْـآر مِــرسّــے فَــدّآتّ🤘🍃

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره # لاتی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سَخْتْ بِدَسْتْ بیٰایْنْ تٰاسٰادّه اَزَدسْت‌ْ نَرین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

-بعضیا فلسفه زندگیشون اینه که دهن دارم چرا گه نخورم:|♡
# زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همینم که هستم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هَر کسی سازِ خودِشو میزنِه، مهِم شمایید
 کِه بِه هَر سازی نَرقصٓید!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گرگ زاده را محتاج نوازش نیست!
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با من تلخ حرف نزنید من خودم زهرمارم😎✌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مهم نیست چنتا ستاره بهم چشمک میزنه من همیشه نگاهم به ماهه👀🌜

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در باره منطق با من حرف نزنین
الگوی زندگی من پاتریکه🌵 # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حَتی آیینه هَم چِشمِ دیدَن مَنو نَداره :)!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وِی دَر خآنواده ای آرآم اعصآب خود رآ از دست دآد…👐🏿✨🦄☁️💜 # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

-اَدای تنگا رو در بیاريد، ولی نه دیگه پیش اونی که گشادتون کرده
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سَعی نَکُن مَنو دور بِزَنی..خِیلیآ پیشِه مَن دورِه دیدَن..گُفتَم دَر جَریآن بآشی…😹✌💜
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏يادِتون باشِه با دَهنه پُر گه نَخورین!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رفت..🔫💖

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غرورم یک امپراطوری عظیم است..
ک برای هیچکس سقوط نخواهد کرد!,,👣👑

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من اگه قلبم منت تپیدن سرم بزاره درش میارم😏
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ارع حاجی تو هم گلی ولی باغچه ما دیگه جا نداره
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو ماهتو از دست دادی 🌙… وقتی داشتی ستاره هاتو میشمردی🌟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بَرای کَسی کِه بَراتون تَب نِمی‌کنه، نَمیٓرید‏گَند نَزنیٓد به بِهداشت رَوانی‌تون!🖤
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَگِع مَطرَح شُدی طَراحِت مَن بودَم):

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن کوتاه غمگین تیکه دار خفن مناسب بیو و کنایه به بعضیا | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

|͞ ⸙̶͟🏹آنـڇِـه‌ڪَـم‌بــود‌حَـرف‌نـَبـود‌•••بـاوَر‌بـود𖢛🥀🌪⋱ # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینقدر بدی دیدم ک مهربونی زیادی عصبیم
میکنه..:) # نامردی # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی‌ اعتماد‌ از‌ بین‌ بره، عذرخواهی‌ هیچ‌ معنی‌ نداره…! # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…😅🖤 # لاتی # بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ببخشیداگه اذیتتون میکنم به همین زودیامیرم راحت میشینツ # خودکشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏زندگی میگذره بزرگتر میشی میشکنی، میگذری، اما کم کم عادت میکنی که به هیشکی عادت نکنی :)🌵
# نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏حالشو باید بفهمی ‏پرسیدنو که همه بلدن :)🖤💫
# بامعرفت # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حڪم میڪنی!!
فردا التماس
# ادبی # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️
# ادبی # لاتی # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی به مرگ گفت : همه مرا دوست دارند اما هیچکس تو را دوست ندارد مرگ گفت : چون تو یه دروغ شیرینی اما من یه حقیقت تلخ
# زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خُو اَلانٌ کِ چیٌ بِ یِ وَرَمٌ ⌫√-_π_|||| # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگه وجود خدا باورت بشه
خدایه نقطه میذاره زیرباورت
“یاورت “می شه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عازم یک سفرم ،
سفری دور از خود من تا خودم،
مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی خدا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خدایا
دستم به آسمانت نمی رسد
اما تو که دستت به زمین می رسد
“ بلندم کن “

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آن قدر عاشق خدا باش
که غیرخدا را فراموش کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” را
و دریایى غرق نمی کند “موسى” را
مادری،کودک دلبندش را به دست موجهاى خروشان “نیل” می سپارد
تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش
دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد
مکر زلیخا زندانیش می کند ، اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند
از این “قِصَص” قرآنى هنوز هم نیاموختی؟!
که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ، نمی توانند
او که یگانه تکیه گاه من و توست
پس ؛
به “تدبیرش” اعتماد کن ،
به “حکمتش” دل بسپار ،
به او “توکل” کن ؛
و به سمت او “قدمی بردار” ،
تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما سـاده دلـیم بـﮧ دلـے کار نـداریـمجز حضـرتـ ارباب خـریدار نـداریـمبا لطمـﮧ بـروے بـدن خود بنوشتـیـم مـا مست حـسـیـنـیـم بـﮧ کسـے کار نـداریـم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نمی فهمموقتی به نماز می ایستممن ، تو را می خوانم… ؟!یا تو ، مرا می خوانی …. ؟!فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پروردگارا
ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خود را ارزان نفروشیم
درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند
قیمت = خدا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم !
وقتی محبت کردم و تنها شدم
وقتی دوست داشتم و تنها ماندم
دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا “خـدا” را فهمید …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“ﮔﻨﺎﻩ”،
ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ!
” ﺧﺪﺍ ” ﺩﺍﺭﺩ” ﻓﻮﺕ” ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺍﯾﻦ “ﺍﺷﮏ ” ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

و آنگاه که تنها شدیو در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستیبر من توکل کن … 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدترین احساس زمانی است کهخودت هم می فهمی ، از خدا دور شده ای

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش …وقتی خدا در محشر بگوید :چه داشتی؟سر بلند کند حسینبگوید : حساب شد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش ذلیلانه پیش تو می آید …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اساس حکمت، ترس از خداست …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چه خوبه عاشق کسی باشی
که هر لحظه باهاته …
از رگ گردن نزدیک تر …
خدا …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام علی (ع)سخت ترین گناهانگناهی است که انجام دهنده ی آنآن را ناچیز بشمارد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام موسی کاظم (ع)هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رسول اکرم (ص)اهل بیت من چون کشتی نوح‌اندهر که بر آن نشیند نجات یابد و آنکه از آن تخلف کند هلاک گردد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام علی (ع)همانا پشیمانی از بدی آدمی را به سوی ترکِ بدی فرا می خواند 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام حسن عسگری (ع)چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رسول اکرم (ص)پایه های کفر چهار چیز است :میل و خواهش ، ترس و بیم ، ناخشنودی و خشم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام باقر (ع)پشیمانی از گناهان برای توبه کفایت می کند 

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

امام علی (ع)صبر کلید رسیدن استو کامیابی سرانجام کسی که صبر می‌کند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از خدا بترسید و کسی از شما بر دیگری حسد نوَرزد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و فرمودند :اگر بردبار نیستی خود را به برداباری وادار

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با هوای نفسانی خود مبارزه کنهمانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏مشکلم این نیست که امروز، فردا یا یه ماه دیگه بمیرم، من مشکلم اینه زندگی نکردم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)**ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش زندگی دنده عقب داشت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این قافله عمر عجب میگذرد …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متن شاخ جدید/ متن های کوتاه شاخ خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست! # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

توو دنیا ۷۹۴۶۳۴۵۱۹۲ آدم هستن که …
آفرین! همینجوری که به اعداد توجه نکردی،به حرفاشونم توجه نکن

# بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻 # مغرور # دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو زندگی مثِ شیشه باش! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به هیچکس فرصت دوباره نده‌‌. # نامردی # چینی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ …
بیخیـاٰلْ …
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ … # لاتی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/ # لاتی # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم! # مغرور # دختر # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی وقت اضافه نداره؛ خودتو واسه كسی تلف نكن! # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻 # لاتی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـَن تـَکـم …

چـون حـَرفِ زور …

نـِمیـرهِ تـُو کـَـتـَم …!!!!
# لاتی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دوستت دارم با صداقت، بی نهایت، تا قیامت # لاتی # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین


حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!
‌ # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بازار خَرابه امّا تو وِجدانِتو نَفروش:) # لاتی # لاشی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

«تنہایے شاخ تـر از آویزونیہ»!🤟🏽🔥 # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی شیر تو قفس باشه
گربه هم لاتی راه میره 😹🤘🍃

# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشہ لاتی زندگی کن نه لاشی!👊✨🔥 # لاتی # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[ به بعضیام باس گفت:
فاز لاتی برام برندار، تو صدات واسم لالاییع 🖐😹🍃
# لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

داشتن تو می ارزه به تمام نداشته های دنیام # لاتی # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وضعیت ریاکاری جوری شده که کور به کَر میگه خیلی خوشگلی 🙂 # مغرور # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨ # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

✸ بهم میخندن
✸ چون فکر میکنن یه دختر نمیتونه انجامش بده
✸ بهشون میخندم
✸چون هنوز قدرت یه‌ دخترو نشناختن🏄🏻‍♀💕 # مغرور # دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تـو از شـکست بیشـتر از موفقـیت یـ‌اد می گـیری. اجـ‌ازه نـ‌ده شـکست تـو را متـوقـف کنـه. شـکست هـ‌ا شـ‌خـصـ‌یت را میسـازن .. # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگیمون مثل کاغذ خط خطیه . . ! # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏و [ #تُ ] پنهانی‌ترین دلتنگیِ منی:) # دلتنگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی‌ثابت‌ك‍‌رد‌ج‍‌ز‌خ‍‌ودم‌ر‌وهیچکی‌حس‍اب‌نك‍نم! # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سک‍‌ۅٺ قشنگه تا میټ‍‌ونید خفه شید🖕🏿
‌‌‌‌ # لاتی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

𖥸 من دختر روزهای سَختَم 🦹🏻‍♀💪🏻𖥸 # دختر # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به سلامتی دختری

که وقتی تو کوچه ها راه میره پسرا نمیگن عه این با من بود

میگن کاش با من بود… # لاتی # دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشتیا سکوت میکنن
چاقالا احساس لاتی!🤟❤️ # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به هيچ كس تو دنيا اعتماد نكن.يادت باشه كه شيطان هم زمانى فرشته بوده.😈🥀💯 # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

^^ تنهایی از تو بهتره ^^
  ‌‌‌‌ # بی تفاوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

راس می گن همه چی قدیمیش خوبه، مثل تو رفیق # لاتی # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی خودیا از همه دشمن ترن…!

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به ڪم قانع نباش، تو لایق بهترینایی!^-^
‌‌‌ # مغرور # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂 # نامردی # لاشی # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قوی باش,حتی اگه نیستی اَداش رو در بیار!
وگرنه زیر دست و پا زمونه لِه میشی!!!

‌‌‌‌ ‌‌ # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دختری که یاد گرفته حال خودشو خوب کنه
یک هیچ از بقیه جلوتره # مغرور # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کینه ایی نیستم ولی خب آلزایمر هم ندارم # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چیزی ک ‌نیسی اداشم در نیار… # لاتی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مث شیطان مغرور؏م مث خدا تنهام😈🤟💯🌵

# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ادعای وفای سگ دارید ولی روباه صفتید⚔

# لاتی # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با بعضی دوستا وقتی دعوا می کنی
تازه می فهمی چقدر دشمن بودن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از جمله ی “مشکل شماست” کثیف تر ندیدم !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من اگه مثل خیلیا بودم …
الآن با خیلیا بودم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم، گذشتیم و رفتیم …
روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی کند !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما فراموش نمی کنیم فقط دیگه به روتون نمیاریم ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیام مثل یه اتفاق رخ دادن و مثل یه باد رفتن ..!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسى نمیفهمه چمونه !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

انقد همیشه ما کوتاه اومدیم فکر کردن کوتاه‌ اومدن سبک زندگیمونه !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیشکی هیشکیو نمیفهمه، ادادر میاریم که بگذره فقط …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یکی سلام گرگ بی طمع نیست یکی
چشم گفتنِ دخترا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مشکل خیلیا اینکه میخوان جای خودشون بقیه رو آدم کنن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باطری موبایل ماندگاریش از بعضیا بیشتره …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا رو نمیشه عوض کرد کلا باید پسشون داد..!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

واحد زندگی بعضیا شده رل بر ثانیه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

✘ خـــیلیـــا✘ . .
↩ هــسـتـن↪ ..‼
↙ کــــــــه ↘ . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
↩ امــــــــا↪ . . ‼
↙ فــــــقــــط ↘ . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .
✘ حـــــواســت باشه✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ”ﺧﺎﻃﺮﻩ ”
ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺭﺁﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی به جای اینکه بگی
مخشو زدم بگی
دلشو به دست آوردم
میتونی ادعای دوست داشتن کنی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک می خورن بعد می پاشن رو زخمت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….
ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Oh ⬅
YeS ✔
I’m
The bEsT ✔

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

↩ من ↪ سه نفرم ….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اونروی سگم ✖

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من هر کسی نیستم که
هر کسی بیاد سمتم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وظیفه بعضی آدما هم توی زندگی اینه که
که فقط باشن تا قدر بقیه رو بیشتر بفهمیم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خيانت كردن خيلى آسونه!
يه كار پرچالش تر رو امتحان كن
مثلا وفادار باش!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏دوس داشتن این شکلیه که یواش یواش انقدر غرق یه نفر میشی که ترجیح میدی دیگه کسی نجاتت نده حتی اگه غرق شی …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

چیه این آدم که یه حرف میریزدش به هم و همه ذوقشو کور میکنه و دیگه هزارتا حرفم نمیتونه حالشو خوب کنه…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏شما هرچی رابطه تو عميق تر و وابستگيت شديدتر كنی بهمون نسبت هم بايد منتظر دعواهای شديدتری باشی …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از حیله و دسیسه نترس !
اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است !این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد، فقط به این ایمان بیاور …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری، اما یه دروغ لازمه تا اون اعتماد از بین بره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از جایی به بعدم آدم باید این واقعیتو که دیگه هیچوقت حالش اونقدر خوب نمیشه رو بپذیره و از تلاش بیهوده برای خوب شدن دست برداره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏از یه جایی به بعدم درست کردن رابطه‌ای که خراب شده، میشه مثل اینکه آدم بخواد فریم عینکش که کج شده رو درست کنه، درست که نمیشه و اعصاب آدم خوردتر که میشه که هیچی، عینکشم کج و کوله‌تر میشه فقط

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آدم‌ هرچی هم که تند بره، دور بره، فراموش کنه، آخرشم نمیتونه از خودش جلوتر بره،
حد آدما خودشونن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودمون که خیلی وقته خنده‌ی از ته دل نداشتیم، کاش لااقل یکی رو داشتیم برامون از ته دل میخندید، ما نگاش میکردیم، یه کمی حالمون خوب میشد..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏بیایم یکم مثبت فکر کنیم
مثلاً دخترا دنبال کسی هستن که قدرت مالی خوبی داشته باشن
یا پسرا هم دنبال دخترایی هستن که از نظر جسمی تو سلامتی و تناسب اندام عالی به سر میبرن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هرگز نمیدونی
چقدر محکم و قوی هستی
تا اینکه روزی تکیه گاه یه نفر باشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی یکی دوستت داشته باشه
برات اما و اگر نمیاره،
با اما و اگرها میسازه…!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تقصیر ما نیست، یه آدمایی زیادی حل شدن تو زندگیمون، جوری که نمیشه دیگه بیخیالشون شد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

انسانها
تنها موجودات روی زمین هستند
که ادعا میکنند خدایی هست
ولی تنها موجوداتی هستند که
رفتارشون طوریه که
انگار خدایی وجود نداره!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید
هروقت خبری از کسی نبود
بدان یا حوصله ات را ندارد
یا آدمی جدید پیدا کرده که
منفعت اش با او بیشتر است
و یا هنوز به مشکل برنخورده که سراغی ازتو بگیرد
البته زندگی خودش است
به خودش مربوط است امادل آدم که بازیچه نیست
دل آدم نازک است
به تار مویی بند است
به خدا زود میشکند
از اینجور آدم ها فاصله بگیرید
این هاآدم را نابود میکنند.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

برای هر اتفاقی
می توان پاسخی یافت
جز برای رفتن های نابهنگام
شاید رفتن
خود پاسخ یک اتفاق است
هیچکس نمیداند
جز آنکه رفته است

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شاید، لازمه که یادبگیرم
چطور دوستت داشته باشم، همونطور که زمین ماه رو دوست‌داره.
از روی علاقه، ولی از دور!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دلم برایِ آدم هایِ مهربان ، می گیرد .
آدم هایِ اصیلی که برایِ دنیایِ ما بیش از اندازه خوبند !
کسانی که هرگز نخواسته اند ، بد باشند ،
و نمی توانند هیچ جوره همرنگِ این جماعت شوند .
این روزها ولی این یکرنگی و خوب بودن ؛
تاوانِ سنگینی دارد !
خدایا خودمانیم ؛
تو ؛ یک دنیایِ خوب ، به آدم هایِ صاف و ساده ات بدهکاری !
این جهانِ هزار رنگ ؛
برایِ انسان هایِ مهربان و یکرنگ ،
جایِ زندگی کردن نیست .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما از دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی حتی نمیان بپرسن دردت چی بود که قهر کردی دوری کنید، معرفت واسه اینا تعریف نشده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هی تو ! از اینکه امروز مورد توجه همه هستی، خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه، کاغذ باطله فرداست

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنهایی یعنی
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بزرگترین مشکل دنیا اینه که
آدمای بدهکار، همیشه طلبکارن …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

باخت اصلی ما اونجا بود که واسه ترس از دست دادن کسایی که دوسشون داشتیم خودمون رو تغییر دادیم …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

زندگی با ماجراهای فراوانش،
ظاهری دارد به سان ِ
بیشه ای بُغرنج و در هم باف
ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این، که
در باطن تار و پود ِ هیچی و پوچی
هم آهنگ است …؟!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

و گاهی وقتا، بنظر میرسه که هیچ نوری توی زندگیم وجود نداره، ولی باید بخودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع میکنه، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوستت درد داره اما یهو میکَنی میندازیش دور …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‏كاش ميشد بارها و بارها در گوش اين جماعت فرياد زد و گفت عشقِ تان ارزانی خودتان
اعتمادم را پس بدهيد …!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اعصابم مثله چشمام سگ داره
بچه خوشگل!
فاصلتو حفظ کن تا تیکه پاره نشدی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هزار بارم که برگرده، یه دفعه میبینی بار هزار و یکم دیگه برنگشت، آدمه دیگه، خسته میشه، آدم خسته هم دیگه برنمیگرده، میره یه جایی گم و گور میشه برای خودش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی
به همین راحتی …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

و “دلم تنگ شده” شاید
طولانی ترین شعر جهان باشد
عصاره ی تمامِ آهنگ های غمگین
دلیل تمام بغض ها
و خلاصه ی روزهای بی حوصلگی“دلم تنگ شده”
آبی ست که از سر گذشته
رازی که هرشب
با سکوت و سرگردانی
برملا می شود …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اینجا
دست هر کس را که می‌گیری برای بلند شدن
آماده می‌شود برای سوار شدن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر آدمی باید کسی رو توی زندگیش داشته باشه که بتونه درداشو بهش بگه، بدون اینکه طرف دنبال درمون کردنای الکی باشه، فقط گوش بده بهش، داشتن کسی که بتونه خوب گوش بده خودش نعمت بزرگیه..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیام باس گفت
یه عکسم از باطنت بذار ببین اصلا لایک می خوره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

وقتی به عقب برمی‌گردی؛ متوجه می‌شی که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ؛ اون موقعشم زیادی بوده

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کاش یه مغازه هم بود￷,￵توش حالِ خوب وحوصله وخنده های از تهِ دل میفروخت! میرفتم مغازه￵ش میگفتم از اون خند￵ه￷هایی بده که پهلوی آدم درد میگیره

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough
برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم نقش بازی میکنی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمیکنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هردومون از ته دل میگفتیم
من حرفامو تو هم دروغاتو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هر لذتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است یا کوتاه یا گُشاد ! هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار برای من بافته شده ، هر کجا که باشم !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خودت باش…!
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بیو تیکه دار | تاو بیو

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀 # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂 # حاضر جوابی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

متن بیوگرافی تلگرام فاز سنگین

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *