متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ take me to church

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ take me to church

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن دانلود آهنگ یاکوزا

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی آهنگ

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن دانلود آهنگ پرتقال من

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن دانلود آهنگ take me to church

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

متن دانلود آهنگ تایتانیک

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

متن دانلود آهنگ یاکوزا

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

من آغوش کسی را دوست دارم کهبوی بی کسی می دهدنه بوی هر کسی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن دانلود آهنگ پرتقال من

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ یاکوزا

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن بیوگرافی آهنگ

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن دانلود آهنگ پرتقال من

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن بیوگرافی آهنگ

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن دانلود آهنگ take me to church

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن دانلود آهنگ پرتقال من

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

متن دانلود آهنگ take me to church

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن دانلود آهنگ یاکوزا

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن دانلود آهنگ پرتقال من

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن دانلود آهنگ یاکوزا

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن دانلود آهنگ take me to church

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن دانلود آهنگ پرتقال من

نامِ 𝅕تُ♡𝅕 عاشِقانه تَرین داستانِ
عشقِ 𝅕جَهـــان♡𝅕 است..!♥️∞💍

# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

متن بیوگرافی آهنگ

‏وَدَردهایی‌كِه‌فَقَط
درِآغوشِ∘طُ∞∘آرام‌میگیرَد …🍒 ⃟♥️
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ تایتانیک

‌‌
‌‌
ميكُند ❪سِلسِله ى زُلف تُ❫
ديوانه مَرا (:…!•♥️♾✨•

# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

مَن‌بَرای‌آن‌کِه‌چیزی‌ازخودبِه‌توبِفَهمانَم،جزچِشمهایَم
چیزی‌نَدارم ♥♾🍷
شاملو
# ادبی # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ take me to church

‌‌‌‌
•تُــــ♡ـو• دوست‌داشتنی‌تَرین
•نُسخه‌ِای‌•هَستی‌که‌ِمیشَودپیچید..!
به‌ِدست‌وپای •زندگــــی• مَن..
تاهِی‌قَدبِکشی‌توی‌ •لَحظـــه‌ِهایَم‌•
وحالم‌را •خــوب‌تَر• کنی.. 💛🥂✨∞
# دوستت دارم # زندگی # همسر

متن دانلود آهنگ پرتقال من

وسطِ سینَـ∞ـم «طُ♡» تنهــا
دلیلِ «تَپِشــے»..!🤍➰🥂✨

. # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

❨جانَـ∞ـم
آن‌لَحظِه‌کِه‌غَمگینِ‌•تـُ♡ــو‌•باشَم
شادَست…🍒♥✨❩
مولانا
# ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

⦃تُـ♡ـو
رادوست‌داٰرَم‌و‌این‌دُوست‌داشتَن
حَقیقتی‌است‌کِه‌مَرا
بِه‌زِندِگـ❀ـی‌دِلبَستِه‌می‌کُنَد🌟 💞🥂⦄
شاملو
# دوستت دارم # ادبی

متن دانلود آهنگ پرتقال من


🧿”دوسِتدارم‌”🧿
“مثل‌حس‌ناب‌بغل‌های‌یهویی”
‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ تا استخوان به تو مبتلایم💞♾ ]

‌ # دوستت دارم # عربی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

‌ ‌ ‌
[طُ] قلـبِ‌تپنده‌ی‌منی…♥🩺 # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

.

رُخِ ماهِ ❪تو∞❫
❪تَماشــایی❫ تَرین
صَحنه‌‌یِ زیبایِ جَهان است..🍻🍃💛•°

# دوستت دارم # ادبی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

‌‌‌‌
وامّا “طُـــ♡ـــو” دَرقَلبَم‌ماندگارتَرین
عِشق‌باش‌..💛🍯✨
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ یاکوزا

‌ ‌ ⌈ تُو♡ هَمان اثبات
احسنُ الخالقین خدایی ↡
خدا بهترینَش رو به من داد ♥️👰🏻 ⌋
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

[ غَمَت نباشَد !
نازِ ⦇چَشمـ∞ـانِــــت ⦈ را
تا نآ کُجاآباد میکِشَم ••🧡➰🍻 ]
‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

بـا تـ♡ـو مالک دنیام♥️👐🏻
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

تو همه زندگی منی . . ‌. ♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

 عــشق یڪ
ڪلمہست تا وقتیڪہ یڪ
نفر بیاید و بہ آن معنے ببخشد…♥️🌱

‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

طُ همه چیز مني . .♡♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ یاکوزا

ܩࡆࡋ ܩܟ̇‌ ܢ̣ࡆ᪴ࡑ‌ ܭܘ‌ ܤَܩࡅ࡙ߺ᪴ࡄߺܘ‌ ܩࡆࡋ ࡅߺߺ߳ܦ‌ ܥߺ᳝ߺܦ‌ܒ‌ܩܢ‌‌:)♥️🧿
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ take me to church

متن دانلود آهنگ پرتقال من

« تمومِ من برایِ تُ♥️💍 » # دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ پرتقال من


جَهــٰـانِ‌ڪوچَڪ‌مَن‌‌
پنهٰانِ‌درلبخَند‌تُــ♡ـٰـوست°○🤍🌟🎶○ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

|‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عِشق‌هَمین‌اَست؛
“تُو∞”‌ میشَوی‌قَشنگ‌تَرین‌ْبَهانِه
بَرایِ‌تَبِ‌تُند‌”قَلبی‌”کِه‌مَجنون‌ْتُوست💞🥂
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

زَناٰنه‌دوستَت‌دارَم،
مَرداٰنه‌ِدرآغوشَم‌میگیری؛
تَعادلِ‌خوبی‌بینِ‌ماٰن‌بَرقراٰرشُده!
؏ـِشقِ‌زناٰنه‌ی‌ِمَن‌وَ
باٰزوهاٰی‌ِمٌحْکَم‌ّومَرداٰنه‌ی‌ِتـو..💗✨☔️
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

☽︎؏ِـشْـق❣ ☾︎
اِتِفاقی‌ست‌کِه‌می‌اُفتَد:
گٰاهی‌پُرشِتاٰب،مِثلِ‌«گلوله‌ای‌»‌ناٰغاٰفِل
گاٰهی‌«آرام»‌
مِثلِ‌نشتِ‌گازدَرشَبی‌زِمِستاٰنی.
دَرهَرحال،
☽︎؏ِــشق‌❣☾︎
اِتِفاقِ‌کُشَنده‌ای‌سْت‌کِه‌می‌اُفتد..💞🩺🏖
# دوستت دارم

متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

☽︎ دَست‌هاٰی‌ِتـٌو ❣☾︎
اِنگاٰرپَرچَم‌هاٰی‌ِصٌلْح‌اَند
بَرخراٰبه‌ی‌روزهای‌ِمَـن…
☽︎ دَست‌های‌ِتـٌو ☾︎
صٌبحی‌روشن‌اَند
که‌ِزیرملاٰفه‌ی‌ِسَردی
به‌ِموسیقی‌دوری‌گٌوش‌می‌کٌنم…
☽︎ اِی‌سَرماٰی‌صٌبحْ ☾︎
که‌ِشمدهای‌ِسِفیدراٰبَراَنداٰمَم‌ْرواٰج‌می‌دَهی
به‌ِپاٰس‌ْهَمین‌دَست‌هاٰستْ
☽︎ که‌ِتـٌوراٰدوست‌ْدارَ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

⦅بامَن بِمان♥⦆
زِلزِله‌هَم‌اگرتَمامِ‌جَهان‌راتِکان‌دَهَد..
دِلِ مَن♡
کِنارِت‍ـو…
⦅اقیانوسِ آرام ⦆است..✨🥂🌧
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ take me to church

ما‌ ⟅ عاشِق‌ِ ⟆ هَم‌بُودیم،با ⟅ عِشقی‌ ⟆ کِه،
فَراتَراز ⟅ عِشق‌ ⟆ بُود •♥✨🍷•
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

اِتِفاٰق‌هاٰےِخوب
هَمیشہ‌مےاُفتَند
مِثلِ‌مِهرِ ” تُو”ڪه
بہ‌دِلَــــ♡ــــم “اُفتاده”
مےبینی‌حَتّے “اُفتادڹ” هَم
*فعلِ‌قَشنگیست !
وقتی‌پایِ” تُو” وَسَط‌باشَد …*♥♾🍂

‌ # دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‌‌
خُدا‌مــَـرا‌تا‌اَبد
وَقف‌ِ〖آغـ∞ـوش‌ِ〗تُوکَردِه‌دِلبَــر 💞✨
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ take me to church

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

‌‌‌‌‌‌ای‌جٰـان‌وجَـهانَم
دروصفِ‌تُــ∞ـــوچه‌ِشَرحی‌بِگویَـم
که‌ِبٰاورکُنـی‌مَن‌به‌ِزیبٰایـی‌چَشمِ‌خُمٰارِ
((تُــــ∞ــــو))بیمـارَم✨💍💙”
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

‌ «خوشبَختی‌یَعنی 💞»
یه‌ِنَفرباشه‌به‌خاطره‌تو
☽︎ضَربان‌ِقَلبِش☾︎ بالاپاٰیین‌بشه
وَتورو
☽︎باٰتَموم‌ِوجودِش☾︎بِخاٰد♥💍👫
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی آهنگ

غَرقِ ⟬چَشمـــاٰنِ⟭ دَریاییَت‌شُدَم…
مَنی‌کِ‌اِدعایَم‌میشُد•بِهتَــــرین•
شِناگرِاین ⟬جَهــــانَم⟭..♥️🧿🕊
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ تایتانیک

☽︎؏ـاٰشِقاٰنه‌ِ ☾︎حَرف‌زدَن‌خیلی‌قَشَنگه!
مَثلاًوقتی‌اَزت‌میپرسه☽︎چهخبر☾︎
نَگو☽︎سَلامَتی☾︎به‌جاٰش‌بِهش‌بگو: ⤹
این‌روزاٰبِشِدّت‌مشغولِ‌☽︎دوست‌داٰشتنِ☾︎ تـوعَم!
روزاٰروبه‌اٌمیدِ☽︎تـٌو☾︎شٌروع‌می‌کٌنم‌وَ
شَبآروباٰفکرِتومی‌خواٰبَم…
زِندگیِ‌مَن‌بجُز☽︎تـٌو☾︎چیزِزیبای‌ِدیگه‌ای
واسه‌تَعریف‌ْکردن‌نداره♥ # دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ یاکوزا

«جنـاٰبِ‌مَحبـوب❣»
دوست‌داٰشتنِ‌تان‌به‌ِمَن‌قـوّتِ‌زِنـدِگی میدَهَد؛
اجاٰزه‌دَهیدتاٰابَـددوستِـتاٰن‌داشته‌باشم💗🥂
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن دانلود آهنگ یاکوزا

کاٰش‌بِداٰنی‌«دوسـت‌داشتنَـت»
خٌورشیدنیست‌کِه⬎
لَحظه‌ای‌ِبیاٰیدوَلَحظه‌ای‌ِبرود!
ماٰه‌نیست‌کِه⬎
یِک‌ْشَب‌باٰشَدوَیِک‌شَب‌نباشد!
سَتاره‌نیست‌کِه⬎
شَبی‌پُرشورباٰشدوشَبی‌کَم‌فٌروغ!
باٰران‌ْنیست‌کِه⬎
گاٰه‌شدت‌گیرَدوَگاه‌نَم‌نَم‌بباٰرد!
مثلِ‌نَفس‌میماٰند؛‌همیشه‌با‌مَن‌است♥🎶🍂
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ take me to church

❨مَحبـوبِ‌مـَن❣❩
چِشماٰنَـت‌بی‌رَحماٰنه‌زیباٰست!
لَبخندَت‌بی‌رحماٰنه‌دِل‌میبَرد…
کَمی‌رَحم‌ّداشته‌باش؛دل‌ْاَست!
دِل‌که‌ِاین‌هَمه‌بُردن‌نمیخواٰهَد…♥🎶🍷
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

شیرینیِ‌خٌرما،عَسل‌وَشَهدزیاداَست؛
اَمانه‌به‌اَندازه‌ی‌لَبخندِتـومَطلوب!
چَشماٰنِ‌توفیروزه‌ولَب‌هاٰت‌عقیق‌اَست،
اَحسنت‌به‌دَستی‌کِه‌تَراشیده‌تـوراٰخوب‌‌♥🎶
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ take me to church

☽︎بوسـه‌های‌ِناٰشتایی☾︎
هَم‌برای‌ِمَن‌خوب‌ْاَست
هَم‌بَرای‌ِ☽︎تُـو..♡ ☾︎
صٌبحِ‌توراٰبه‌خِیرمی‌کٌند
☽︎وعُـمرِمرا….🤍✨👭🌤☾︎
# دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن دانلود آهنگ take me to church

عشق‌یعنے
همون‌بغل‌ڪردنای‌چندثانیہ اے
همون‌بوسه‌های‌یواشڪے
همون‌دیدنای‌پر‌از‌استرس
عشق‌یعنے
تپش‌قلب‌من‌موقع‌دیدن‌تو 🤍✨🌧
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

متن دانلود آهنگ take me to church

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کمی‌برایم
“عشق‌”دَم‌کن
عطرعاشقانه‌اش
با”من∞”
قَندبُوســــــه‌هایش
با”تُو♡”••💗🏖🥂••
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

چه‌ِکٌنم؛ باٰیدفِکری‌کَرد…
☽︎دوستَت‌دارم‌♡☾︎
جمله‌ی‌ِکاٰملی‌نیست!سیـرنِمیکٌند!
کاٰش‌کَلمه‌هاٰبیشتَربلَدبودَند…♥☔️🕊
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

«غاٰفلگیرَم‌»کَردی
دٌرٌست‌مثل‌ِ«شِعر»
دَردِلَم‌نِشَستی
درٌست‌مثل‌ِ«؏ـِشق»
وَبه‌ِمن‌ْجاٰنی‌تازه‌بَخشیدی
درٌست‌مثل‌ِ«جواٰنی»
تَعجب‌میکٌنم
نَکٌندتــٌوآنی
«نکندتـــٌوهماٰنی..♥🍂🌟🎶»
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن دانلود آهنگ take me to church

و«تـــٌـو♡»
سرآغازتمام‌«؏ـاٰشـقانه‌هاےِ»منے
گناه‌اَست‌بِگویَم‌«خدای‌ِمَنے!»
ولی‌تو«خدای‌ِکوچک‌»من‌روی‌ِزمینی..!💗🎶👫
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردمن‌روزت‌مبارک🌱🌟 # دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

⦅؏ـِشقِ‌مَن💞⦆
تا‌⦅بَغَلــــَت‌⦆هَست،چِه‌نیاز‌بِه‌
سَرزَمین‌اَست؟
⦅قَلـــبِ‌🫀⦆مَن‌اَزتُو‌گِرِفتِه،‌
هَرچِه‌⦅؏ـِشق‌⦆کِه‌دَر‌زَمین‌اَست …‌‌♥✨👒🖇
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

متن دانلود آهنگ تایتانیک

فَدای‌((اِسمت))بِشم‌‌کِه‌وَقتی‌میُفته‌روی‌ِ گوشیم‌هَمه‌ی‌دِلتنگیام‌رَفع‌میشِه..💗🎼🥂
# دوستت دارم # همسر

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

.
صُبح‌هاٰازکٌدام‌گوشه‌یِ‌آسماٰن”دلَم”
طٌلوع‌میکٌنی؟!
که‌ِمَن‌هَنوزبیداٰرنَشده
از “حُضورت” سَرمستَم …🤍🥂🌟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن دانلود آهنگ take me to church

دوست دارم باهم باشیم
انقدی که با هم
همه چیزو تجربه کنیم
شکست بخوریم
دست همو بگیریم
بلند شیم ،
موفق شیم
تو بغل هم
یه دل سیر بخندیم ،
سختی بکشیم ولی
کنار هم بودنمون
قوت قلبمون باشه ،
من همه اینا رو
با تــو میخوام
فقط و فقط تــو🥺♥️👫🏻💊 # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

فقط اونجایی که سیمین دانشور
تو یه جمله مودِمون رو توضیح میده:
«اینها خیال می‌کنند من دیوانه شده ام!
اما من دیوانه نیستم
فقط دلم خیلی خیلی برایت تنگ است🥺❤️‍🩹🩹» # دوستت دارم # دلتنگی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی آهنگ

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن بیوگرافی آهنگ

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

  # خسته # سکوت

متن دانلود آهنگ یاکوزا

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀
# سکوت

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..! # متفرقه

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن دانلود آهنگ take me to church

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

متن بیوگرافی آهنگ

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ پرتقال من

مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید

متن دانلود آهنگ تایتانیک

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن دانلود آهنگ پرتقال من

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾ # قاضی

متن دانلود آهنگ take me to church

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن بیوگرافی آهنگ

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن دانلود آهنگ پرتقال من

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن دانلود آهنگ تایتانیک

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

متن بیوگرافی آهنگ

دل دیوونم از تو تنها نشونم از تو
یه عکس یادگاری که خودتم نداری
شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام
میگیرمش روبروم بازم میشی آرزوم
وقتی تو رو ندارم وقتی که بی قرارم
چشمامو باز میبندم شاید بیای کنارم
داره بارون میباره اما چه فایده دارهوقتی تو رو ندارم که بشینی کنارم
چشمامو باز میبندم به گریه هام میخندم
تو رو صدا میزنم شاید بیای دیدنم
یه عکس یادگاری شده رفیق شبهام
میگیرمش روبروم وقتی که خیلی تنهام
چشامو باز میبندم به گریه هام میخندم
رفیق خستگیهام باز به تو دل میبندم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

تو هر شهر دنیا که بارون بیادخیابونی گم میشه تو بغض و دردتو بارون مگه میشه عاشق نشدتو بارون مگه میشه گریه نکردمگه میشه بارون بباره ولیدل هیشکی واسه کسی تنگ نشهچه زخم عمیقی توی کوچه هاستکه بارون یه شهرو به خون میکشهتو هرجای دنیا یه عاشق دارهبا گریه تو بارون قدم میزنهخیابونا این قصه رو میدوننرسیدن سر آغاز دل کندنههنوز تنهایی سهم هر عاشقهچه بارون تلخی داره زندگیبا یه باغی که عاشق غنچه هاستچجوری میخوای از زمستون بگییه وقتا یه دردایی تو دنیا هستکه آدم رو از ریشه میسوزونههر عشقی تموم میشه و میگذرهولی خاطرش تا ابد میمونهگاهی وقتا یه جوری بارون میادکه روح از تن دنیا بیرون میرهیکی چتر شادی شو وا میکنهیکی پشت یه پنجره میمیره

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تموم آدمارو بعد تو بخشیدم همه رو بخشیدم اما تورو نه
دلیل دردامو بعد تو فهمیدم همه رو فهمیدم اما تورو نه
چه زخمی جا مونده رو دل وامونده داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست خدا که میتونست چرا گذاشت بره
چه زخمی جا مونده رو دل وامونده داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست خدا که میتونست چرا گذاشت برهدلیل دردامو بعد تو فهمیدم بعد تو فهمیدم غم عالم چیه
کسی نمیدونه کسی چه میدونه شبای دلتنگی تو خیالم کیه
چه زخمی جا مونده رو دل وامونده داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست خدا که میتونست چرا گذاشت بره
چه زخمی جا مونده رو دل وامونده داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست خدا که میتونست چرا گذاشت بره

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

باور کن همه جا شده با تو بهشت یه چیزا رو نمیشه نوشت
تا یه روزی برسی بهش یه چیزایی مثله همین عشق , یه چیزایی مثله همین عشقاین روزا همه هوشو حواسه منی تو که میدونی واسه منی
تویی تو همه خاطره هام تو رو دیگه نمیشه نخوام تو یه جور دیگه ای برامکاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه
جای تو اینجاست تویه یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همهکاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه
جای تو اینجاست تویه یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همهاین حسو به تو داره فقط دله من پیشه تو بی ارادست
گم کردم خودمو تو چشات آخه من عاشقتم خیلی سادستمیمیرم همه جوره برات تو رو من نمیدم ساده از دست
میخوامت هیجانه دلم واسه دوست داشتنت فوق العادستکاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه
جای تو اینجاست تویه یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همهکاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه
جای تو اینجاست تویه یه گوشه از قلبم منو تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه 

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

اون روزو میبینم بگردی دنبالم !
بپرسی از همه هنوز دوست دارم ؟
به این فک کنم چی موند ازت برام ؟
به این فک کنی بدونِ تو کجام ؟نگاه کنی برات چی مونده از شکست ؟!پل هایی که یه شب پشت سرت شکست..ندونی از خودت کجا فرار کنی..ندونی با دلت باید چیکار کنی..به این فکر کنی چجوری برگردی ؟بپرسی از خودت کجا گمم کردی ؟شاید یه روز سرد !!شاید یه نیمه شب !!دلت بخواد بشه برگردی به عقب ..نگاه کنی برات چی مونده از شکست ؟!پل هایی که یه شب پشت سرت شکست..ندونی از خودت کجا فرار کنی..ندونی با دلت باید چیکار کنی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

من دیگه خسته شدم بس که چشمام بارونیه پس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه
من دیگه بسه برام تحمل این همه غم بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم
وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی
نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بیوفته گردنم
نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم
یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شمهمه حرف خوب میزنند اما کی خوبه این وسط بد و خوبش به شما ما که رسیدیم ته خط
قربونت برم خدا چقد غریبی رو زمین آره دنیا ما نخواستیم دلو با خودت نبین
نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم
یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شم
این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد اون بلیط شانس دائم بگو قسمت کى شد
همه درویش همه عارف جای عاشق پس کجاست این همه طلسم و ورد جای خوش دعا کجاست
نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم
یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شم
نمیخوام در به در …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

کجا باید برم یه دنیا خاطرت تورو یادم نیاره
کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره
چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره
محاله مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره
کجا باید برم که تو هر ثانیم تورو اونجا نبینم
کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم
قراره بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم
دیگه هرجا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینمجوونیمو سفر کردم که از تو دور شم یک دم
منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامم شبیه یک سفر نامم
کجا باید برم که تو هر ثانیم تورو اونجا نبینم
کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم
قراره بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم
دیگه هرجا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

جالب اینجاست میگفتی تو پیشم بمون هیچ وقت نرو
برگشت ورق دل کندیو نفهمیدم پس چرا خواستی منو
یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن
بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه
نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم
ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم
یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن
بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه
نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم
ولی بازم من بدون تو به این زندگی باختمهمیشه حرفت هست همش تو این خونه
دل من از دوریت میگیره هی بهونه
نمیشه پرتش کرد ذهنمو دور از فکرت
نمیشه ردش کرد که درگیرم با عشقت
یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن
بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه دروغه محضه
نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم
ولی بازم من بدون تو آیندمو تکی ساختم
یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته صدام کن
بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه یه دروغه محضه
نمیخواستم بری وایسادم نگات کردم و سوختم و ساختم
ولی بازم من بدون تو به این زندگی باختم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد
یه بغض شکسته رفیق گلوم شدتو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد
تموم وجودم توی آینه خط خوردهنوز وقتی بارون تو کوچه می باره
دلم غصه داره دلم بی قرارهنه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه
دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگهیه شب زیر بارون که چشمم به راهه
میبینم که کوچه پر نور ماههتو ماه منی که تو بارون رسیدی
امید منی تو شب نا امیدی

متن دانلود آهنگ take me to church

یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده
برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهوره های دل پاک و ساده
پنجره ی بازو غروب پاییز
نم نم بارون تو خیابون خیس
یاده تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبهسهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده
برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده
تو ذهن کوچه های آشنایی
پر شده از پاییزه تن طلایی
تو نیستیو وجودمو گرفته
شاخه ی خشک پیچکه طلایی
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تمومِ آدما رو بعد تو بخشیدم
همه رو بخشیدم اما تورو نه
دلیلِ دردامو بعد تو فهمیدم
همه رو فهمیدم اما تورو نه
چه زخمی جا مونده رو دلِ وامونده
داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست
خدا که میتونست چرا گذاشت بره
چه زخمی جا مونده رو دلِ وامونده
داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست
خدا که میتونست چرا گذاشت بره
دلیلِ دردامو بعد تو فهمیدم
بعد تو فهمیدم غمِ عالم چیه
کسی نمیدونه کسی چه میدونه
شبای دلتنگی تو خیالم کیه
چه زخمی جا مونده رو دلِ وامونده
داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست
خدا که میتونست چرا گذاشت بره
چه زخمی جا مونده رو دلِ وامونده
داره دیوونه میکنه منو یه عالم خاطره
میگم نمیدونست میگم نمیتونست
خدا که میتونست چرا گذاشت بره
تمومِ آدما رو بعد تو بخشیدم
همه رو بخشیدم اما تورو نه
دلیلِ دردامو بعد تو فهمیدم
همه رو فهمیدم اما تورو نه

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

لالا کن دختر زیبای شبنم لالا کن روی زانوی شقایق
بخواب تا رنگ بی مهری نبینی تو بیداریه که تلخه حقایق
تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم
سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم
حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده
تلاطم های امواج جدایی زده کاشونمو صد تکه کرده
دلم میخواست پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وا نمیشد
میون قلب متروکم نشونی دیگه از خاطره پیدا نمیشدصدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ای نیست
نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از آشنای تازه ای نیست
به پروانه صفت ها گفته بودم که شمعم میل خاموشی من نیست
پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشی من نیست
تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم
سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

آغوشتو به غیر من به روی هیشکی وا نکن
منو از این دلخوشی و آرامشم جدا نکنمن برای با تو بودن پر عشق و خواهشم
واسه بودن کنارت تو بگو به هر کجا پر می کشممنو تو آغوشت بگیــــر آغوش تو مقدسه
بوسیدنت برای من تولد یک نفسهچشمای مهربون تو من و به آتیش می کشه
نوازش دستای تو عادت ترکم نمی شهفقط تو آغوش خودم دغدغه هاتو جابذار
به پای عشق من بمون هیچکس و جای من نیارمهر لباتو رو تن و روی لب کسی نزن
فقط به من بوسه بزن به روح و جسم و تن من

متن دانلود آهنگ پرتقال من

نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من
ز من هر آن که او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با مننبسته ام به کس دل

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بارم ای یار یار
مینشینم با تو و دورت حصار میکشم ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم
مینشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی
نیمه ی جانم ای نیمه ی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آرام جهانم هواتو دارم امشب
نیمه ی جانم ای نیمه ی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم امشب
بارم ای یار یار بارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم یار ای یار یار
بارم ای یار یار بارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم یار ای یار یاراز عشقت بند بند این دل دیوانه میلرزد خرابم میکنی هردم خرابی با تو می ارزد
ندارم طاقت دل کندن از تو که هم جان از تو دارم هم تن از تو
آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل
آخه عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل
نیمه ی جانم ای نیمه ی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آرام جهانم هواتو دارم امشب
نیمه ی جانم ای نیمه ی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم امشب
بارم ای یار یار بارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم یار ای یار یار
بارم ای یار یار بارم یار ای یار یار
جانم ای جان جان ای یارم یار ای یار یار

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ تایتانیک

حالم را تو که میدانی
دل دادم به پریشانی
آرام من و این شب باش
میماندی نفسی ای کاش
آتش بزن جان مرا
پروانه کن خاکسترم را
باران منم تا مینهم بر
شانه ی یارم سرم را
تا دیده ام چشم تو را
دور تو میگردم
جهانم عاشق مشو باشد
ولی بگذار من عاشق بمانم
نیمه جان تو را تو را صدا زدم
گرچه باز به خاطرت نیامدم
آتش بزن جان مرا
پروانه کن خاکسترم را
باران منم تا مینهم
بر شانه ی یارم سرم را
تا دیده ام چشم تو را
دور تو میگردم
جهانم عاشق مشو باشد
ولی بگذار من عاشق بمانم

متن بیوگرافی آهنگ

باب دلمی بس که تورو خوب کشیدن
چشمای تو تهرونو به آشوب کشیدن
باب دلمی بس که دل انگیز نگاهت
خطاطی ابروتو چه مطلوب کشیدن
دور من و موهای تو نیزار کشیدن نای من و موهای تو بر دار کشیدن
هم موی من هم قد بالای تو رعنا همسایه و همزاد سپیدار کشیدن
از دست تو تو سینه ی من هل هله بر پاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن
دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن
شیرینی آشور لبت قند فریمان خلخال و خطو خال لبت خطه گیلان
انگار که بابلسرو تا نور کشیدن شیرازه چشماتو سیانور کشیدن
از دست تو تو سینه ی من هل هله بر پاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن
دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن

متن دانلود آهنگ تایتانیک

بیا برگرد از این شبا دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبره
بیا پیشم از حال دل برات بگم به خاطرت با دنیا من بهم زدم
بیا پیشم ببین که بی هوا شدم نفس نبود که داد بی صدا شدم
ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم
منو شهر و قدم بارون و نم بیقرارم
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم
منو شهر و قدم بارون و نم بیقرارم بیقرارم
دلی که بیماره از آدما پره از هر چی که پیش اومده حسابی دلخوره
عذاب میکشم یه آه میکشم نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم
منو شهر و قدم بارون و نم بیقرارم
بیقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم
منو شهر و قدم بارون و نم بیقرارم بیقرارم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

من زندگی نمی کنم مگر برای موسیقی که از زمان جوانی روح را تسخیر کرده است.

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی به خودی خود پردانه ترین هنر های زیبا بوده ، همه طبیعت را شامل میشود.اگر تنها هنرش بنامیم ، از ارزش آن کاسته خواهد شد

متن بیوگرافی آهنگ

متن دانلود آهنگ یاکوزا

۲۱ ژوئن روز جهانی موزیک بر تمامى عاشق ها و کنشگرهاى این هنر مبارک باد…

متن بیوگرافی آهنگ

انسان دو معجزه دارد در زندگى که می تواند او را در یک آن از زمان و مکان جدا کند،
یکى بو و دیگرى آبستره ترین هنر زمین، موسیقى…

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

موسیقی از نظر عاطفی ما را لمس می کند
جایی که کلمات به تنهایی نمی توانند.

متن دانلود آهنگ یاکوزا

هم روزای سفید داره!!هم سیاه!!!ولی وقتی باهم باشنمیشه یه موسیقی خوب شنید.

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

Spreading love through music is so beautiful and so this Music Day share your favorite songs with your friends and let us all have a taste of what we love. Have a very happy World Music Day everybody!انتشار دادن عشق از طریق موسیقی بسیار زیبا است بنابراین روز جهانی موسیقی ، روزی است که می توانید آهنگ های مورد علاقه خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و طعم چیزی را که دوست دارید ، به دیگران هم بچشانید . روز جهانی موسیقی بر همه مبارک.

متن دانلود آهنگ یاکوزا

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

We all have memories attached to music and all the memories combined with the music makes our life worth living. Have a very happy World Music Day everybody!همه ما در زندگی خاطراتی داریم که به موسیقی گره خورده اند و همه این خاطرات با موسیقی ترکیب شدند و ارزش به زندگی ما دادند . روز جهانی موسیقی بر همه مبارک.

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی زبانی است که به کلمات خاصی صحبت نمی کند
با احساسات صحبت می کند!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

موسیقی، به هر نوا و صدایی گفته می‌شود که شنیدنی و خوش‌آیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحولی کند. موسیقی بیان احساسات انسان است به وسیله اصوات. موسیقی هنری است دارای نوا و سکوت.

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

Music is well said to be the speech of angelsموسیقی آنقدر زیباست که به کلام فرشتگان می ماند

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

اگر من فیزیکدان نبودم، احتمالا موسیقیدان می شدم.من اغلب در قالب موسیقی فکر می کنم.در قالب موسیقی خیال پردازی می کنم. من زندگیم را در ارتباط با موسیقی می بینم.
آلبرت انیشتین

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن بیوگرافی آهنگ

Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everythingموسیقی
به جهان … روح
به ذهن … بال
به تخیل … پرواز
و به هر چیزی … زندگی
می بخشد

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

موسیقی رگه فقط سرگرمی نیست، بلکه فلسفه ای دارد.ایده و شیوه ای از  مثبت زندگی کردن پشت آن است.
زیگی مارلی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

Music is the moonlight in the gloomy night of lifeموسیقی همانند مهتاب در شب تاریک زندگی است

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

‏ما مردمی هستیم که اگر کسی را دوست بداریم،با اوموسیقی مورد علاقه‌مان را به اشتراک می‌گذاریم و غم‌هایمان را!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

موسیقی شما را به ابعاد دیگری می برد که بقیه درک نمی کنند.
باب مارلی

متن دانلود آهنگ take me to church

متن دانلود آهنگ پرتقال من

Where words fail, music speaksجایی که کلمات کم می آورند موسیقی به سخن می آید

متن بیوگرافی آهنگ

زیبایی واقعی موسیقی در این است که آدم ها را به هم وصل می کند،موسیقی پیامی دارد و موسیقی دان ها پیام آورش هستند

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

کلمات باعث می شود فکر کنی
موسیقی باعث می شود احساس کنی
آواز باعث می شود یک فکر را احساس کنی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

Words make you think. Music makes you feel. A song makes you feel a thoughtکلمات باعث می شود فکر کنی
موسیقی باعث می شود احساس کنی
آواز باعث می شود یک فکر را احساس کنی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‏هندزفری کافی‌ نیس من به وسیله ای نیاز دارم که بتونه موسیقی رو وارد جریان خونم کنه

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ تایتانیک

مزد عاشقی رنج است
اما این رنج روشنی می بخشداز دلی عاشق
که می شکند،
‍‍موسیقی و ترانه می تراود…#جبران_خلیل_جبران

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی می تواند دنیا را تغییر دهد
چون می تواند مردم را تغییر دهد.

متن بیوگرافی آهنگ

_Even the word music resonates with nostalgia, hope, and emotions because music gives us all that. So appreciate it and have a very happy World Music Day everybody!کلمه موسیقی به معنای نوستالژی ، امیدواری و احساسات است، زیرا موسیقی همزمان همه این ها را به ما می دهد بنابراین آن را به پاس بدارید . روز جهانی موسیقی خوبی را برای همه شما آرزومندیم.

متن بیوگرافی آهنگ

I do not know how I would get through my day without listening to music. Have a very happy World Music Day everybody!نمی دانم که اگر موسیقی نبود، چگونه می خواستم بدون گوش دادن به آن روزم را سپری کنم. روز جهانی موسیقی بر همه مبارک.

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تو چه می‌ دانی آدمی که به یک نقطه خیره مانده و به موسیقی دلخواهش گوش می‌ دهد،
در آن نقطه‌ ی کوچک که به آن خیره شده، چه چیزهایی می‌ بیند،
چه چیزهایی می‌ شنود،
و چه چیزهایی احساس می‌ کند

متن دانلود آهنگ take me to church

متن دانلود آهنگ take me to church

Music is the heart of life. She speaks love. Without it, there is no possible good. And with it, everything is beautifulموسیقی قلب زندگی است که با زبان عشق صحبت می کند، بدون آن هیچ خوبی ممکن نبود و با آن هر چیزی زیباست

متن بیوگرافی آهنگ

Life without music is like food without salt, bland and tasteless. Wish you all a very happy World Music Day!زندگی بدون موسیقی شبیه به غذای بدون نمک و بی مزه است. امیدواریم روز جهانی موسیقی بر شما مبارک باشد.

متن دانلود آهنگ یاکوزا

Everyday should be dedicated to music as it is what makes our world go round. Have a very happy World Music Day everybody!همه باید موسیقی را به پاس بدارند، زیرا چیزی است که باعث گردش زندگی ما و پیشرفت جهان می شود. روز جهانی موسیقی بر همه مبارک.

متن بیوگرافی آهنگ

یک وقت‌هایی هست که باید بگذاری موسیقی هایی که دوست‌اش داری و باهاش خاطره ساخته‌ای،با صدای بلند در خانه پخش شود. چای دم کنی و بگذاری نت‌ها در چای سرریز شوند.آن‌وقت دو تا چای بریزی و بگذاری روی میز و با غیاب دیگری حرف بزنی.هی حرف بزنی با کسی که آن سوی میز ننشسته است …

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

موسیقی هیچگاه نباید گوش را آزار دهد، بلکه باید شنونده را به وجد آورد، به عبارت دیگر هرگز نباید ماهیت موسیقیایی خود را از دست بدهد.ولفگانگ موتزارت

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی رگه فقط سرگرمی نیست، بلکه فلسفه ای دارد. ایده و شیوه ای از مثبت زندگی کردن پشت آن است.
زیگی مارلی

متن دانلود آهنگ take me to church

موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند.

متن دانلود آهنگ تایتانیک

زندگی بدون موسیقی اشتباهی بیش نیست.

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

کسانی که موسیقی را صرفا برای موسیقی کار می کنند از خود موسیقی نیز چیزی نخواهند فهمید.

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

من زندگی نمی کنم مگر برای موسیقی که از زمان جوانی روح را تسخیر کرده است.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

موسیقی به خودی خود پردانه ترین هنر های زیبا بوده ، همه طبیعت را شامل میشود.اگر تنها هنرش بنامیم ، از ارزش آن کاسته خواهد شد.

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

موسیقی مثل رویا است. رویایی که من نمی توانم بشنوم….
“لودویگ فان بتهوون”

متن دانلود آهنگ پرتقال من

در موسیقی نت ها مانند کلمات معنی مشخصی دارند ولی ترجمه و تفسیر آنها غیر ممکن است.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

هرگاه روش های موسیقی در نزد قومی دگرگون شود به پیروی از ان، قوم نیز دگرگون می شود.

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

موسیقی نشانه ای از نظام و هماهنگی جهانی است و با نواختن موسیقی می توان نظم جهانی را در روان انسان به وجود آورد.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی یکی از اساسی ترین چیزها در زندگی است. موسیقی چیزی است که ما را تعلیم می دهد.
زیگی مارلی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

موسیقی رگه فقط سرگرمی نیست، بلکه فلسفه ای دارد. ایده و شیوه ای از مثبت زندگی کردن پشت آن است.
زیگی مارلی

متن دانلود آهنگ take me to church

قبول دارید..؟!
وقتی شاد هستید از موسیقی لذت می برید؛
وقتی غمگین هستید ترانه براتون مفهوم داره …!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی شما را به ابعاد دیگری می برد که بقیه درک نمی کنند.
باب مارلی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی هم مانند همه چیزهای دیگر طبیعت یک فرایند شدن است و تنها وقتی به کمال خود می‌رسد که آواها و قوانین آن را آدمی باهوش برای تولید هارمونی [هماهنگی] به کار برد و این گونه به محمل احساس و اندیشه بدل گردند.«هنری میلر»

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

متن دانلود آهنگ تایتانیک

موسیقی از هرج‌ومرج نظم می‌آفریند: چون ریتم بر چیزهای ناهمگرا همسانی تحمیل می‌کند، ملودی بر چیزهای گسیخته پیوستگی تحمیل می‌کند و هارمونی بر چیزهای ناسازگار، هماهنگی.«یهودی منوهین»

متن دانلود آهنگ یاکوزا

اگر من فیزیکدان نبودم، احتمالا موسیقیدان می شدم. من اغلب در قالب موسیقی فکر می کنم. در قالب موسیقی خیال پردازی می کنم. من زندگیم را در ارتباط با موسیقی می بینم.
آلبرت انیشتین

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

زندگی برای زنده هاست
مرگ برای مردگان است
بگذار زندگی مانند موسیقی باشد
و مرگ یک نت ناگفته

متن بیوگرافی آهنگ

زیبایی واقعی موسیقی در این است که آدم ها را به هم وصل می کند، موسیقی پیامی دارد و موسیقی دان ها پیام آورش هستند

متن دانلود آهنگ تایتانیک

بدون موسیقی زندگی سفری در دل بیابان است

متن دانلود آهنگ تایتانیک

متن دانلود آهنگ تایتانیک

زندگی یک ترانه … و عشق موسیقی است

متن دانلود آهنگ یاکوزا

یک آهنگ زیبا باید قلبت را به اوج ببرد، روحت را گرم کند و احساس خوبی به تو ببخشد

متن دانلود آهنگ یاکوزا

جایی که کلمات کم می آورند موسیقی به سخن می آید

متن دانلود آهنگ take me to church

اگر نمی توانی پرواز کنی به موسیقی گوش بسپار

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

موسیقی جوهره زندگی است

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

متن بیوگرافی آهنگ

موسیقی
به جهان … روح
به ذهن … بال
به تخیل … پرواز
و به هر چیزی … زندگی
می بخشد

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

موسیقی برایِ من چیزی است شبیهِ دریا
بر من چیره می‌شود..
مجذوبم می‌کند،
شیفته‌ام می‌کند
حتی در عینِ حال ترس در دلم می‌نشاند..
از بی‌حدی‌اش واهمه دارم…!«فرانتس کافکا»

متن دانلود آهنگ یاکوزا

من زندگی نمی کنم مگر برای موسیقی که از زمان جوانی روح را تسخیر کرده است.برنو والتر

متن دانلود آهنگ پرتقال من

میگی بازم کنار همدیگه واژه بچین
راجب چی…. باشه بشین
چشاتو باز کن..یه لحظه مال من باش
یه لحظه بیا توی حس و حال من باشپس میکروفونو به دست من تو بده بگم
از این زمونه و از دلی که تکه تکه است
هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد
جز اینم ندارم یه فکر بهتر
از جومونگی بگم که شده سمبل رشادت
ایران براش شده مثل صندوق تجارت
پس هنرمند وطن الان کجاس؟نیس؟
اون تو زیرزمین می خونه چون که مجاز نیساز چی بگم برات
انتظار داری چه چیزی از جیب من دراد
به جز کاغذ سفید پاره
خب آره رفیق
حرف توشه ، ولی با خودکاره سفید
تو هم مثل منی ، تو هم کم درد نداری
درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری
من کسی نیستم با این زخما دردم بگیره
ولی این اشک ها رو کی می خواد گردن بگیرهاز چی بگم
خدا از این بنده های خسته
از این همه درد تموم دنده هام شکسته
خنده هامو نبین، این خنده هام یه چسبه رو لبم
این منم با یه رد پای خستهاز چی بگم
بگو از یه روح زخمی
که باید یه تنه بره تو قلب کوه سختی
از روزهایی که خط خوردن توی تقویم
خبر میدن از یه اجتماع رو به تخریباز چی بگم
از بچه های پایین شهر
که غذا واسه خوردن دارن ماهی یه شب
اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست
تنها پاتوق عشق و حالش بهشت زهراست
یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین
که هستن تو واردات کالای ساخت چین
تو به من اینو بگو ، من از چی بگم خب
ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد؟از چی بگم برات
شاید قصه دوست داری
مثل قصه ی اون هم کلاسیان روستایی
اگه قصه تلخه ، گناه واقعیت
داستان نرگس و گلای باغ میهن
که نشستن با صد چرا و افسوس کاشکی
یه بخاری جای چراغ نفت سوز داشتیم
چراغ افتاد توی کلاس و گر گرفت
آتشی که پوست بچه ها رو مثل گرگ گرفت
یه طفل معصوم با داد و فریاد گفت
زود بدویین سمت در، ولی درم قفل بود
چشام خشک شد یکم بهم اشک بده، ایزد!
این بچه ها با کدوم دست مشق بنویسن
کودکی مرد در راه کلاسی که
سوخت و منتظر یه جراه پلاستیکه
یاس نمی خواد ته قصه رو هرگز ببنده
چون باز دلش می خواد که نرگس بخندهاز چی بگم
(کامل نمی فهمم چی میگه)
تو قلب بچه های مدرسه ی درودزر
قصه نخور صدامو بشنو از زیرخونت
من صداتو به گوش همه می رسونماز چی بگم
از دلی که فقط اسمش دله
یا عمری که نصفش اشکه نصفش گله
یا از روح توی زندون که جسمش وله
آدم مجبوره که با شرایط وفقش بدهاز چی بگم
بگو از یک روح زخمی
که باید یک تنه بره توی قلب کوه سختی
ولی قسم به خدا  قسم به روح تختی
که من بدون ترس میرم به سوی تقدیر
خیلی خشنه زندگی ولی من حوصله کردم
توو فشن زندگی من یه مدل دردم
ولی دفتر گذشته هامو ذره ذره کردم
و اومدم جلو که پی دردسر بگردماز چی بگم…..  ازچی بگم…..   از چی بگم…..

متن دانلود آهنگ تایتانیک

کار طولانیه حوصله کن , پر کار بودن به خیلی چیزا بستگی داره مهم ترینش انگیزست
وقتی به آینده فکر کنی کم کار میشیببین رپ یه اسب وحشیه که سوار کار نداره نمیتونه کسی ازش تو ایران مایه حلال وار دراره
تا جایی که هنرمند هیچ فرقی با یه خلافکار ندارهپس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرارداد نیاره
اینه که تا قسط ها زیاد شد کم کم ورس ها کم شداز اون طرف چه جرم هایی که با یه امضا حل شد
یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیله وسط همینه تحمیله نظر نتیجه تخریبه اثرولی وقتی که از سرت آب بگذره کلا میگی بهتره خودم تکلیفو یکسره کنم
تا اینجا عمرمو ضرر کردم هزینشم میدم من که تا همینجا رو اومدم پس بقیشم میرممنی که از اعتماد بی جا هنوز آبستنم ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم
دیدم اون ها که با خنده جلو میان ناکسترن در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترنفهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم بقیه که این اسمو ببرن مفت برن
دخترم باا ولم کن حرکت کاملا فوله یارو علنا میخواد با چشم تو رو حاملت کنهمیگه تو پسرمی قدمت رو چشممه میبینی پاش برسه حاضره گردنتو بشکنه
هر کی میخواد شیکمتو سفره کنه تا به خودت بیای اون دورا یه نقطه شدهمن دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه دیگه هیچی نمیتونه منو غافلگیرم کنه
حتی اون که با شخصیت با یه صدای سلامت میگه دارم میرم فلان جا ولی کرایه ندارممیگی کمک کنم از بقیه خواهش نکنه فردا میبینی همونجاست یارو کارش همونه
اینه که شک از تو خیابونو کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاهاینجا بچه تمرین میبینه با یه لحنه محکم اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن
میفهمه فقط خودشو ببینه بقیه همه نوکر و بالاخره شک به آدما درون ذات بچه گل کردتو اون سن آرزوهاش مثله ناموسشه ولی نابودیه آرزوها میشه آموزش بعدی
یعنی آینده هات بهت تحمیل شدن بذار منظورمو یه جور دیگه تکمیل کنمیادمه بچه بودم تو جمع یکی صدام کرد بزرگ جمع بود یه کم نگاهم کرد
بهم گفت میخوای چیکاره شی بهش گفتم فضانورد گفت پول رو زمینه دنبالش تو فضا نگردتو درسهاتو قبول شو فضا مضا پیشکشت با دو تا جمله میخواست آرزوهام هیچ بشه
میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی میخواستم که آب شم برم زیر زمینالان هم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد حداقل اینجا هیشکی منو مسخره نکرد
اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشهمدام با خودش گفت از این بد تر هم میتونست بشه
هر چی بود گذشت فقط جای زخمش موند مینویسمو مینویسمو بالا میره گردش خونروزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سقف اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود
البته شاید فکر بکنی که موزیک شغل منه ولی نه موزیک یه عشقه که توم شعله ورهولی در واقع این روزا هدف هام تویه بیراهه اسیره سن که میره بالا میفهمی که بی مایه فطیره
اسم امروز هست فردا نه میگین چرا خب فردا از ما بهترون میان ما میریم کنارنمه نمه دور و برت خالی میکننو میبینی میپیچن پس الان آینده رو میسازم میگیری چی میگم
یه وقتی میرسه پیر و چروکیده شی خط های صورتت راه مرگ رو کروکی کشیدمیخوام اون روز کنار دریا باشم کف پامو بذارم تو آب تماشا کنم نوه هامو
تو ساحل باهاشون بازی میکنم گل میخورم بعد خسته میشم رو ماسه ها شل میکنمباده خیام میرم بالا به یاد ایام یه حاله کمیاب یه حس عجیب داره جریان
تو رگام با این رویا سرگرمم فقط حقیقت بهم گفت برگردم عقب
انگار یه تکون یه زمین لرزه منو دوباره برگردوند به همین لحظهبه من راه چاه رو یاد دادن نه راهو چاهو افتادم تو چاه همون جا رو آب و جارو کشیدم
کی میتونست بره جلو بهتر از من اینا که اسم بردی همه مثل پسرمنببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن حالا تیکه میندازن واسه ما شاه غلام شدن
اینا تو وان حموم خونشون ناخدا بودن دم در آوردن واسه ما ناقلا شدناین همه سال کارو بینم کی دید اینا میخوان بگم این زیرزمین اینم کلید
میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش پس بهتره این کلید بمونه دست صاحبشنظر تو خودجوشه سالم نیست بو میده کد روشه
منو نقد نکن از خودتون مایه بذارین صد تومنی پاره های لای هزاریهمین مونده اینا برام تز بدن فقط بهت اینو لای پرانتز بگم
ما خیلی کارا کردیم نگفتیم که ریا نشه این روزا قضاوت هر کی از رو قیافشهواسه من این قصه ها عادیه همه قاضی شدن این استعداد ذاتیه
بری میگن فرار کرد وطن فروش اگه بمونی هم میگن یارو اطلاعاتیهزنده باد حاشیه تو مغزش چیاست یارو آدم حساب کار دستش میاد
کار درست رو میکنی میگن قصدش ریاست کاری هم نکنی میگن قلبش سیاستمن کارم غمگینه چون بارم سنگینه کمبود گذشته هام فقط با رپ تامینه
وقتی زوار زندگیم داره راحت در میره اون لحظست که خودکارم با کاغذ ور میرهمن رپ نکردم رو شکم سیری واسه کل کل و بچه بازی یه کم پیریم
اون هم قابل احترامه حاصل استعداده چون حرف خاصی توش نیست فاقد اعتبارهبا رپ میشه در جنگ تاخت با رپ میشه فرهنگ ساخت
با رپ میشه رویا رو نشون داد با رپ با کلمه میشه دنیا رو تکون دادمطمین باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم دیگه وصل نکردم
من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقته تلخی که هضم نکردماز روزگار میگذرم نشونه میگیرمو تویه خال میزنم
گذشته ها رو مثله پوست مار می کنم صدامو از تو شهر و خونه های میهنم میشنوماز روزگار میگذرم نشونه میگیرم و تویه خال میزنم
گذشته ها رو مثل پوست مار می کنم صدامو از تو شهر و خونه هاش میشنوم موندگار میشومذهنم جوونه ولی مخ پیره چشمم از دید زدن زن لخت سیره
وقتی که صبح تا شب مثل جغد خیره به دفتری که ورقهاش داره به چخ میرهخب دیگه پف زیر جفت دیده هام یعنی استرس بیخوابی و قفل ایده هامو
باید جمع کنمو بریزم به کل زیر پامو تهش باید برم بی نتیجه مفت زیر خاکافت خیز ما به قلم نوک تیز یاس همه تویه خیابون هاییم با کلی نقاب
اونی که روبروته و داره گل میگه باهات روی همه چیت دقیقه حتی کلیه هاتصبح میشه باز که البته صبح نیست وسط ظهره وقت میره واسه خالی کردن عقده
نشستی به تماشای رفتن عمرت عقربه تنده راه مصرف قرصهتوی کله جای مغز معدن سربه جایگزین آب شده شربت سرفه
نون تو خون تو خونه شده برکت سفره هنر واسه هنرمندا مدرک جرمهتهش فقط ازت می مونه دفتر کهنه کف زمین بشینی در حسرت قله
تو بحث منطقی همیشه مغلطه برده اصل حرف رو فقط جنگ و اسلحه گفتهاز روزگار میگذرم نشونه میگیرمو تویه خال میزنم
گذشته ها رو مثله پوست مار می کنم صدامو از تو شهر و خونه های میهنم میشنوماز روزگار میگذرم نشونه میگیرم و تویه خال میزنم
گذشته ها رو مثل پوست مار می کنم صدامو از تو شهر و خونه هاش میشنوم موندگار میشومکاراکتر اصلی اول تا آخر داستانت منم کارات شنیده شدن تنها دلیله بازتابت منم
تو هیچی نداری بگی سوژه کاغذ آ چهارت منم تو مهره نیستی اگه باشی بازم آچارت منمبا یه عطسه فیدی یه مغز چرکی لنگه بیتی یه متلکی وسط یه بحث جدی
البته مهم نیست که ببیننت به دید چی واست مهم اینه که تو فقط شنیده شیبحث من یه خطر جدیه که پیشه رومونه نفوذ یه جنون که میکنه ریشه تو جونت
سکوته مرگباری که حس میشه تو خونت وقتی هم خون تو شیشست هم شیشه تو خوناینا رو دیدیم بعد میریم میگیم که دشمن زبونه ببین دشمن زبونه چون که مک فقط لفظیم
تو عمل فقط به ترکوندن هم کمر بستیمو طبق عادت سبب اصلی یعنی بغل دستیمیخوای به هر بهونه شده بهش بپری چرا که فکر میکنی تو از همه فرشته تری
تمام تصورت از این سرزمین یه جهنمه اینه که میخوای یه راست بری تو بهشت برینمیگی باید برم اینجا دیگه کلا پوسیده اینجا پر از یس اونجا پر از امیده
ببین وقتی غذای گندیده لای مبل مونده باشه هر جا نقل مکان کنی بازم خونت بو میدهآزادی آرامش اینا حرف نمادین خودته ولی خصلت هایی تو ما نهادینه شده که
هر جا بریم با ماست یه فاز عجیب و غریب تضاد شدید بین سنت قدیم و جدیدتو میری اونجا اونا اینجا غارشون رو کندن حتی توی تحریم به ما بارشون رو پک پک
به ما فروختنو خیلی ساده قالمون رو کندنو حالشون رو کردن خ…شونو تک تکتمومه واژه هام رو نوشتم تو خلوتم الان تو گوشت نیستم من در اصل تو کلتم
فک زدمو میرم جلو همین خطو تو میخوای سلیقت رو بشنوی یا حقیقتواینا میگن سرکوب کنم حرفام رو بریزم تو خودم ولی نه من حقیقت رو کشیدم رو خودم
میگن اونا که اصل زحمت رو کشیدن نخودن راه که باز شد بعد بقیه بشینن بخورننه تو کتم نمیره تو رو نمیدونم ولی من راه بی نتیجه رو شروع نمیکنم
من از سرکوب رویاهای خودم سکو ساختم دیگه چاقو تو رویای بقیه فرو نمیکنم

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

از تو گذشتن سخته با تو نبودن درده
واسه من
زنده بودنم مرگه بدون تو و عشقت
واسه من
وجود من مال تو قلب تو هم مال من عزیزم
رفتن تو مرگ منه دستای تو تو دستمه
نگو که باید جدا شیم نبود تو نبودمه
بدون تو کم میارم تا پای جون دوست دارم
اگه تو از من جدا شی امید موندن ندارم
واسه با تو بودن زندگیمو باختم
یک کلبه ای از عشق واسه ی تو ساختم من
عاشق تو بدوم عاشق تو هستم
درای دلم را روی همه بستم من
زندگیم تا الان همش بوده عذاب و بس
یاد گرفتم که برم جلو عصا به دست
حس می کردم که به انتها رسیده طاقت
خودم رها کردم و زدم به سیم آخر
فکر می کردم تموم شده دیگه دوره ی پاکی
وقتی دیدمت فهمیدم تو این کره ی خاکی
میشه هنوزم دوست داشت و عشق نمرده
فهمیدم اینو که زندگیم چشم نخورده
من عشق را با تو می خوام چون که تو دلت بقیه مرد
این دل سادم شکست و بخیه خورد
باید که نور این دلم حالا بتابه رو تو
عوض نمی کنم با غریبه یک تار موت
ادما دلم شکستند و اینو یادم دادند
که دیگه خودمو قایم بکنم از عالم آدم
می خوام بیا که پناه دل خستم باشی پس
بی تو می دونم زندگیم از هم پاشیدست
رفتن تو مرگ منه
دستای تو تو دستمه
نگو که باید جدا شیم
نبود تو نبودمه
بدون تو کم میارم
تا پای جون دوست دارم
اگه تو از من جدا شی
امید موندن ندارم
من و تو با همه فرق داریم اینو خودتم میدونی
اگه تو بری می میرم تو بگو که با من می مونی
دارم از چشمات می خونم که حالا منتظر یه مرده
مردی که همه احساساتش منحصر به فرده
همه دردای من توی بغض صدام آره
داستان زندگی همچنان ادامه داره
ولی بس تک و تنهایی ادامه دادم
می خوام منم بگم تو آسمون یه ستاره دارم
غرور را می ذارم کنار پس بذار تو بگی
که مثل تو پیدا میشه از هزارتا یکی
دل من بدجوری بی تابه به خاطر با تو بودن
تو رو می خوام با تمام وجود تار و پودم
می دونی کلی منتظر موندم تا شبی که بهم بگی
از اینجا به بعد توئی واسم شریک زندگی
پس حالا میاد روی زمین قلم یاس
بی تو دیگه واسه من پایان کلمه هاست
واسه با تو بودن زندگیمو باختم
یک کلبه ای از عشق واسه ی تو ساختم من
عاشق تو بودم عاشق تو هستم
درای دلم را روی همه بستم من

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

من میجنگم…بشکاف برو جلو / این زندگی بِت میگه بدو بدو
تا پاهات از خستگی زوق زوق کننُ / به دیوارِ مرگ سُک سُک کننُ
یکی نیست بگه چته؟! / یکی نیست یه امیدی به دله تو بده
میمونی تکُ و تنها با یک دنیا گِله / یه روح تو زندون با بدنی که وِله
تو دلِ دنیای که  بش میگی بی رحم / از اول داری میگی سیرم!
من هر دردی که دیدی دیدم / با این کوله بارا به سمتِ پیری میرم!
میبینی پس حتما یه تریپی هست/ تو باید ببینی دردارو تا بگیری درس
یه روزی درد از بختُ میچینی پس /واسه ی هر در بسته کلیدی هست!
وقتی غرب و شرق در جنگِ گرم و نرم / ما مرد و زن در نقشِ رهگذر
در گذر از مرز مرگ و خسته / از تفنگ، تق تق کمک کمک
دختر پسر سرمستِ ا*گَُلَن / تا دردُ در هرلحظه حل کنن
هرج و مرج در بطن و سطحِ شهره / مردمم سرگرمِ ضرب و شتم
این حرفا قابله درکن / ولی من قاتلِ مرگم
چشامو یه مشتی خاطره تَر کرد / ولی بازم منم عاملِ حرکت
پس … من میجنگم …میدونم تو هم هستی پر از درد / ولی بگو بلندتر بلندتر
با صدای بُرندَت مرتب ،بگو / من میـــجنگــم
بگو مجدد ، مرتب / بگو بلندتر بلندتر
باصدای بُرَندَت مرتّب بگو / من میـــجنگـــم
میدونم تو هم هستی پر از درد /  ولی بگو بلندتر بلندتر
با صدای بُرَندَت مرتّب بگو /  من میـــجنگـــم
بگو مجدد مرتّب / بگو بلندتر بلندتر
با صدای بُرَندَت مرتّب بگو /  من میــجنگــمیـــــاســــ
با دلی که مثلِ دریاست
کسی که، تنها دوست و رفیقه فرداست!
من از تو دل زده ترم!/ به امیده لذّتِ هدف
تو این جوِّ مه زده قدم زدم / رسیدم به نهضتِ غلط
اینو میخونَمو قلبم به تاپ تاپ افتادِ / باضربانِ هزارتا
مغزم پره حرکاتِ شتاب دار /لحنم همه کلماتِ شکاف دار
جاودانه میمونیمو هستیم پیشت / بالاخره دشمن ، اسیر میشه
یه سرباز وقتی که میرسه به ته خط / تازه تبدیل به وزیر میشه!
من میجنگم، بی سنگر / سر دره این جنگلو میبندم
اونایی که بینندن دیدن من / چطور بی همدم میرفتم به سمته هدفـــــو
پلی که ساختمو / گذشتم از حتی اونی که باختم
فردا بِم میده امیده طاق ترُ / منم از قوام یک کمیته ساختم!
من دلم به طرفدار ، پشتمُ گرمِ همه هدفهای دشمنو
مثلِ برگُ علفهای خشکمو / که له شدم با قدم های محکم
اونا دنبالِ شر میگردنو / بازندن ، اینو شرط میبندم
اگه دشمن نداشتم / باید به قدرته خودم شک میکردم!
منم جزو همون عدّم / که پر از درد و غم تمومِ ذهنم رو  سر کردم!
ولی حالا با قدرت میتونم بگم که هنوز / زندددددم…
من میــــجنگــــــم…میدونم تو هم هستی پر از درد /  ولی بگو بلندتر بلندتر
با صدای بُرَندَت مرتّب بگو /  من میــــجنگــــم
بگو مجدد مرتّب / بگو بلندتر بلندتر
با صدای بُرَندَت مرتّب بگو /  من میــــجنگــــم

متن دانلود آهنگ تایتانیک

سرباز وطنخودتو بده به دست تکستم یه لحظه بگذر
از فکر و ذکر و مشغله و برو به سمت حسم
سر تکون بده حالا با بیت اوزی یه کم برو تو حس و حال و فاز و ریتم موزیک
که درد ورق قلم هدف همش ربط خاصی دارن به اوج و رشد پیشرفت رپ فارسی
من و تو باید تا ته تو صحنه وایستیم میدونم اینو تو هم موافق با حرف یاسی
من میخوام تو مخ برم یه کمی هرج و مرج کنم و درد و رنجو من به سبک رپ ترجمش کنم
و درس و مشق من نوشتن است از تو از خودم تو پس بذار که رپ کنم از عمق درد مردمم
خوب؟؟؟
میدونی من مصر رو گفته های پیشم دشمنای ما دلیل افت ما نمیشن
خفته های دیشب حالا بیدار ترینن همه در ها قفل بود من از دیوار پریدمببین دستم این قصه ها رو مینویسه میگه با یه خودکار که عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیشرفت سینه خیز میره
صدامو داری؟ یاس مینویسه میگه هی با خودکاری عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره هی به سمت پیشرفت سینه خیز میرهرحمت به اون کسی که پشتمه تو بشمار لعنت به اون کسی که دشمنه تو بشمار
رپ نردبون رشدمه تو چشمام و مقصد که توی مشتمه به اجبار
و هستم تو شوک روز های قدیمو ولی هنوزم میکنم شکر اوستای کریمو
هنوز کلمه ها رو مینویسم با صداقت چون یه لحظه واستا بینم انگار صدا قطع شد
…OZ ? ! What The F…
مهم نیست بدون بیت میریم من و تو ببین٬ تو وقتی پایه باشی واسه پای من
بیت زود خودشو میرسونه با صدای من
ما بچه های زیرزمینی زجه ها رو میزنیم و حرف ما رو میشنوی ما تک ستاره میشویم
تو سبک برتر من تخته کردم درا رو حتی سقف رو کندم تا صدر جدول بشینم
بشینم کنارت بچینم ستاره  من میدم ادامه و اینم صدامه
که میرقصه با تو قلم میلغزه تا صبح آره این درس ما شد پس تو این لحظه پاشو
واسه جنگ به دنبال حسّ و حال نگرد چون که اون که برد هیچ وقت استخاره نکرد
توی حال و سال خوبی مثل سال ۹۰  همه دستا میره بالا به افتخار وطنببین دستم این قصه ها رو مینویسه میگه با یه خودکار که عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیشرفت سینه خیز میره
صدامو داری؟ یاس مینویسه میگه هی با خودکاری عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره هی به سمت پیشرفت سینه خیز میرهپشتکار من، رشد کار من تو پشتیبان من ،خوش به حال من
ما گشنه های حرف، مرده کشته های رپ با کلمه هایی گرون تر از بشکه های نفتت بده!
تا ته تو تحریم و تحت تعقیب
ب بده!
با بد ترین بلا ها باس بجنگیم
میم بده
ما مست و منگیم مثل مرگ مغزی
ر بره
قلم به دستیم قسم به نسلیکه پا به پاشون روز هایی که سوخت دادیم از جنس همیم همدیگرو دوست داریم
عرقته به رنگ پرچمت به سرزمینت که قرمزه سپید و سبزه منم از صمیم
قلبم هستم تا توی دنیا صدام بپیچه  یاس تو اوج درد همینجا ادامه میده
ایران مهم نیست به دست کی اداره میشه آدم همیشه تو محدودیت ها ستاره میشه!ببین دستم این قصه ها رو مینویسه میگه با یه خودکار که عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره ولی به سمت پیشرفت سینه خیز میره
صدامو داری؟ یاس مینویسه میگه  هه با خودکاری عین تیغ تیزه اینه
که مینویسه دیگه از کینه ای که پیره  هه به سمت پیشرفت سینه خیز میره

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

متن کوتاه قشنگ تک خطی و جدید [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن دانلود آهنگ پرتقال من

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙!

متن دانلود آهنگ پرتقال من

در دلـღـم جایی برای هیچ کس غیرِ تو نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود …

متن دانلود آهنگ پرتقال من

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡

متن دانلود آهنگ پرتقال من

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن دانلود آهنگ take me to church

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن بیوگرافی آهنگ

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ… 😊

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

درد آدمارو عوض میکنه••͜♡!!

متن بیوگرافی آهنگ

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن بیوگرافی آهنگ

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن دانلود آهنگ take me to church

فقر عشقتو زودی میگیره💔😏

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

متن دانلود آهنگ یاکوزا

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! »

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن دانلود آهنگ take me to church

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

تو عالم رفاقت،چه حاجت به حماقت؟

متن دانلود آهنگ take me to church

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟

متن دانلود آهنگ پرتقال من

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن بیوگرافی آهنگ

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن دانلود آهنگ یاکوزا

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠

متن دانلود آهنگ take me to church

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو

متن دانلود آهنگ یاکوزا

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂

متن بیوگرافی آهنگ

جنگ بلد ولی صلح طلب

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

داداش رسم لاتی💪🏼به چاقو زدنو عرق خوردن نیست 🔪🍻رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،

متن بیوگرافی آهنگ

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

خدا با من است . .

متن دانلود آهنگ take me to church

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . .

متن دانلود آهنگ تایتانیک

یا به اندازه آرزوت تلاش کن یا به اندازه تلاشت آرزو کننده 🤍🌙

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره.

متن دانلود آهنگ یاکوزا

باز پاییز شد وُ
باد چرخید وُ
هَوس، چو گیاهی مرموز رویید ..
 

متن بیوگرافی آهنگ

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›

متن دانلود آهنگ تایتانیک

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌

متن دانلود آهنگ یاکوزا

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟

متن دانلود آهنگ تایتانیک

پارادوکس یعنی : 
ندارمت 
و گاهی فکر از دست دادنت
دیوانه ام می کند …

متن دانلود آهنگ پرتقال من

وقتی برف روی زمین نشسته تصور می کنم روی ابرها راه می روم.

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

 

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

🖤⃟○━♡…….. ــــﮩ٨ﮩﮩـ ………♡ ‌یکی بودو….؟ یکی نبود….؟ بیخیال… قسمت نبود! 🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ ●━━━━━━─────── ⇆ ㅤ ⃟▬▭♡ ⃟▬▭♡ ــــﮩ٨ﮩﮩـ حَسْبِےَ اللّہٗ ـــــﮩﮩ٨ﮩــــ 👆🏻 ✞موسے✞

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تو خوب من لاشی اما…. آرزو به دلت میزارم ک دوباره با من باشی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

متن دانلود آهنگ take me to church

در دیاری ک برادر ب برادر نکند رحم……..
غریبه برادر شدنی(((نیست…))

متن دانلود آهنگ تایتانیک

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!

متن بیوگرافی آهنگ

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂

متن دانلود آهنگ take me to church

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾

متن دانلود آهنگ take me to church

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡}

متن دانلود آهنگ تایتانیک

‏ستار العیوب فقط هودی، هم شکم رو کوچیک نشون میده، هم پهلو ها اصن دیده نمیشه:///

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

لذتی که تو دزدی از
سیب زمینی سرخ کرده های توی آشپزخونه هست
تو سرقت از بانک مرکزی نیست 🙂

متن بیوگرافی آهنگ

اگه دختر باید ریزه میزه و تو بغلی باشه پس غلط کردی همه کفشات ۱۰سانت از داخل ۱۵ سانت از بیرون پاشنه داره :)))))

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

(っ◔◡◔)っ ♥ می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک ♥

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم…
بهار می شوم…
حتی اگر زمستان باشد!

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

دور همیم ولی جات خالیه میپرسن چته میگم حالم عالیه
نیستی پیشم بد حالیه …
دور هم دور میز پانتومیم شروع میکردم با حرف میم
به همه بگیم که مال همیم …
یه زخمی زدی که موند ردش ترکش کردی و بعد ترکش
نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشم اون آدم قبلش
یه زخمی زدی که موند ردش ترکش کردی و بعد ترکش
نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشم اون آدم قبلش
نبودم آدم جدایی یادته اون روزا دوتایی
من و تو و یه جاده ی خیس حیف اون عشقی که دیگه نیست
امون از اون دوتا چشایی دل من میشه هی هوایی
توی گوشم صداته هی کی میشه برگردی بگو کی
یه زخمی زدی که موند ردش ترکش کردی و بعد ترکش
نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشم اون آدم قبلش
یه زخمی زدی که موند ردش ترکش کردی و بعد ترکش
نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشم اون آدم قبلش

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

تو که پیش منی غم راه نداره این دل عاشقمو دریا نداره
دل از اوناش نیست با هرکی بشینه آخه دنیا مث تو دوتا نداره
وسواس من غیر تو بهتر مگه هست واسه من دلبریات …
جز دوتا دستات که نیست دست واسه من حساس من
گندمی روی منو حال بی قرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من
گره ی ابروتو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من
گندمی روی منو حال بی قرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من
گره ی ابروتو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من
از من بپرس با وجود تو دل من میشه قرص
بین همه آدمای این شهر جز به تو علاقه …
گندمی روی منو حال بی قرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من
گره ی ابروتو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من
گندمی روی منو حال بی قرار من مو پریشون منی تویی تو نگار من
گره ی ابروتو من خریدارم گندمی روی منو آروم و قرار من

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

یه نفس و یه آه داری میری کجا رها شدم با یه دل سر به هوا
یکی بود و نبود و یه عاشقی بود زیر آسمون این شهر کبود
بسه این خاطره ها با مرورش دارن هی لوس میشن
تا اینکه اسم تو میاد عقل و دلم درگیر کش و قوس میشن
سر من داد بزن داد و فریاد بزن تو فقط برگرد خونه
تو اگه جار بزنی این دلو افسار بزنی از عشق چی میمونه
دل تو رام نبود این دل من دام نبود خواب هر شبم یه خواب پریشونه
به دلم دست نزن آخ منو هی پس نزن دیگه بعد از این صدام کن دیوونه
یه چشم اشکه برات اون یکی خونه برات کسی جز تو حال منو نمیدونه
یکی فال منو بگه بگه که بر میگرده که اگه برنگرده دل ویرونه
بسه این خاطره ها با مرورش دارن هی لوس میشن
تا اینکه اسم تو میاد عقل و دلم درگیر کش و قوس میشن
سر من داد بزن داد و فریاد بزن تو فقط برگرد خونه
تو اگه جار بزنی این دلو افسار بزنی از عشق چی میمونه
دل تو رام نبود این دل من دام نبود خواب هر شبم یه خواب پریشونه
به دلم دست نزن آخ منو هی پس نزن دیگه بعد از این صدام کن دیوونه

متن دانلود آهنگ یاکوزا

توی تک تک لحظه هام به فکرتم عزیزم نذار همه دردامو من تو خودم بریزم
پای همه رفتارات اون کارات آخه من موندم خوب گوش بکن این دفعه این آهنگو واسه تو خوندم
تک و تنها توی این اتاق من حوصلم هی سر میره دستام بی اختیار هی سمت این گوشی میره
میدونی بعد تو من بدون تو صد بار مردم آخه این همه راه رو واسه چشمات بگو کی میره
شبا با مرور خاطرات تو صبح میشه از این علاقه مگه سر سوزنی کم میشه
از وقتی رفتی تنهایی واسه من بی حد شد چی شد این آدم ساده تو دل تو مرتد شد
شبا با مرور خاطرات تو صبح میشه از این علاقه مگه سر سوزنی کم میشه
از وقتی رفتی تنهایی واسه من بی حد شد چی شد این آدم ساده تو دل تو مرتد شد
تک و تنها توی این اتاق من حوصلم هی سر میره دستام بی اختیار هی سمت این گوشی میره
میدونی بعد تو من بدون تو صد بار مردم آخه این همه راه رو واسه چشمات بگو کی میره
شبا با مرور خاطرات تو صبح میشه از این علاقه مگه سر سوزنی کم میشه
از وقتی رفتی تنهایی واسه من بی حد شد چی شد این آدم ساده تو دل تو مرتد شد
شبا با مرور خاطرات تو صبح میشه از این علاقه مگه سر سوزنی کم میشه
از وقتی رفتی تنهایی واسه من بی حد شد چی شد این آدم ساده تو دل تو مرتد شد

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تویی تویی که میتونی منو درمونم کنی تویی که منو میتونی عاشقونه آرومم کنی
کم دیده دلم مثل تو ندیده دلم عجیب حال خوشی داره که به تو رسیده دلم
این علاقه فقط واسه ماست با تو دلم رو هواس گره کور خورده دلم به چشای نازت
بی قراره دلم آروم نداره دلم تو بزن تا که دل من برقصه به سازت
نرو نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه به تو علاقه محسوس دارم
اگه پا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم جا بده از اوناشم که تورو دوست دارم
نرو نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه به تو علاقه محسوس دارم
اگه پا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم جا بده از اوناشم که تورو دوست دارم
چجوری تو دلم جا شدی قحطی بود و تو دریا شدی مسیر عشقمون یه جاده ی دور و درازه
خوشم به خوشیه دلت نمیکنم که ولت من فقط میفهمم چی میگذره توی دلت
نرو نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه به تو علاقه محسوس دارم
اگه پا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم جا بده از اوناشم که تورو دوست دارم
نرو نمیشه تنهایی بی تو سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه به تو علاقه محسوس دارم
اگه پا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم جا بده از اوناشم که تورو دوست دارم

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

تو چی داری تو چشات چی داری توی نگات دلم داره میره برات
چشات که باز و بسته میشه دلم میمیره زنده میشه جلو چشم دو دقیقه نباشی نمیشه
همه چی مون وسطه کی میگه آخه غلطه یار برت باشه و دلبر نازت آخ که چه لوبته
تا صبح که بیدارم دل دست کی دادم خودش میدونه من به اون دیوونه وابستگی دارم
تا صبح که بیدارم دل دست کی دادم خودش میدونه من به اون دیوونه وابستگی دارمدل من رو دلت بدجوری قفله درگیره وقتی زل ک همیزنی من دلم واسه تو میره
همه چی مون وسطه کی میگه آخه غلطه یار برت باشه و دلبر نازت آخ که چه لوبته
تا صبح که بیدارم دل دست کی دادم خودش میدونه من به اون دیوونه وابستگی دارم
تا صبح که بیدارم دل دست کی دادم خودش میدونه من به اون دیوونه وابستگی دارم

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

هر بار منو میبینی اخمات تو همه آخه هر روز دیدنت واسم بازم کمه
دوست دارم میدونی عذابم نده قهرای طولانی واسه هردومون بده
آهای بارون تو خودت شاهدی من چه حالیم با اون
آهای بارون دونه دونه تو بریز رو آرزوهامون
شب من و تو خیابون نم بارون زده دل به هیشکی به غیر از من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن
شب من و تو خیابون نم بارون زده دل به هیشکی به غیر از من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکندورت بگردم یکی هست که واست تب میکنه اون چشماته که دلمو معلق میکنه
راه به راه دور تو هی گشتنو از تو هی پیش من دل بردنو واسه تو دل به دریا زدنو دوست دارم
آره دوست دارم …
شب من و تو خیابون نم بارون زده دل به هیشکی به غیر از من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن
شب من و تو خیابون نم بارون زده دل به هیشکی به غیر از من عاشق نده
نه حساب منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

خيانت كردن خيلى آسونه!
يه كار پرچالش تر رو امتحان كن
مثلا وفادار باش!

متن دانلود آهنگ take me to church

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن بیوگرافی آهنگ

‏دوس داشتن این شکلیه که یواش یواش انقدر غرق یه نفر میشی که ترجیح میدی دیگه کسی نجاتت نده حتی اگه غرق شی …!

متن دانلود آهنگ take me to church

چیه این آدم که یه حرف میریزدش به هم و همه ذوقشو کور میکنه و دیگه هزارتا حرفم نمیتونه حالشو خوب کنه…

متن دانلود آهنگ یاکوزا

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

‏شما هرچی رابطه تو عميق تر و وابستگيت شديدتر كنی بهمون نسبت هم بايد منتظر دعواهای شديدتری باشی …!

متن دانلود آهنگ take me to church

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن دانلود آهنگ take me to church

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

از حیله و دسیسه نترس !
اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است !این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد، فقط به این ایمان بیاور …

متن دانلود آهنگ take me to church

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه 🙂

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن دانلود آهنگ تایتانیک

یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری، اما یه دروغ لازمه تا اون اعتماد از بین بره

متن دانلود آهنگ پرتقال من

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

از جایی به بعدم آدم باید این واقعیتو که دیگه هیچوقت حالش اونقدر خوب نمیشه رو بپذیره و از تلاش بیهوده برای خوب شدن دست برداره

متن دانلود آهنگ یاکوزا

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن دانلود آهنگ پرتقال من

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی آهنگ

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

متن بیوگرافی آهنگ

‏از یه جایی به بعدم درست کردن رابطه‌ای که خراب شده، میشه مثل اینکه آدم بخواد فریم عینکش که کج شده رو درست کنه، درست که نمیشه و اعصاب آدم خوردتر که میشه که هیچی، عینکشم کج و کوله‌تر میشه فقط

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن دانلود آهنگ یاکوزا

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن دانلود آهنگ یاکوزا

آدم‌ هرچی هم که تند بره، دور بره، فراموش کنه، آخرشم نمیتونه از خودش جلوتر بره،
حد آدما خودشونن

متن دانلود آهنگ take me to church

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

خودمون که خیلی وقته خنده‌ی از ته دل نداشتیم، کاش لااقل یکی رو داشتیم برامون از ته دل میخندید، ما نگاش میکردیم، یه کمی حالمون خوب میشد..

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

‏بیایم یکم مثبت فکر کنیم
مثلاً دخترا دنبال کسی هستن که قدرت مالی خوبی داشته باشن
یا پسرا هم دنبال دخترایی هستن که از نظر جسمی تو سلامتی و تناسب اندام عالی به سر میبرن

متن دانلود آهنگ پرتقال من

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن دانلود آهنگ take me to church

هرگز نمیدونی
چقدر محکم و قوی هستی
تا اینکه روزی تکیه گاه یه نفر باشی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن دانلود آهنگ تایتانیک

وقتی یکی دوستت داشته باشه
برات اما و اگر نمیاره،
با اما و اگرها میسازه…!

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

تقصیر ما نیست، یه آدمایی زیادی حل شدن تو زندگیمون، جوری که نمیشه دیگه بیخیالشون شد

متن دانلود آهنگ take me to church

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن دانلود آهنگ take me to church

انسانها
تنها موجودات روی زمین هستند
که ادعا میکنند خدایی هست
ولی تنها موجوداتی هستند که
رفتارشون طوریه که
انگار خدایی وجود نداره!!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن دانلود آهنگ take me to church

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید
هروقت خبری از کسی نبود
بدان یا حوصله ات را ندارد
یا آدمی جدید پیدا کرده که
منفعت اش با او بیشتر است
و یا هنوز به مشکل برنخورده که سراغی ازتو بگیرد
البته زندگی خودش است
به خودش مربوط است امادل آدم که بازیچه نیست
دل آدم نازک است
به تار مویی بند است
به خدا زود میشکند
از اینجور آدم ها فاصله بگیرید
این هاآدم را نابود میکنند.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن دانلود آهنگ یاکوزا

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

برای هر اتفاقی
می توان پاسخی یافت
جز برای رفتن های نابهنگام
شاید رفتن
خود پاسخ یک اتفاق است
هیچکس نمیداند
جز آنکه رفته است

متن دانلود آهنگ take me to church

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی آهنگ

شاید، لازمه که یادبگیرم
چطور دوستت داشته باشم، همونطور که زمین ماه رو دوست‌داره.
از روی علاقه، ولی از دور!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید 🙂

متن دانلود آهنگ take me to church

دلم برایِ آدم هایِ مهربان ، می گیرد .
آدم هایِ اصیلی که برایِ دنیایِ ما بیش از اندازه خوبند !
کسانی که هرگز نخواسته اند ، بد باشند ،
و نمی توانند هیچ جوره همرنگِ این جماعت شوند .
این روزها ولی این یکرنگی و خوب بودن ؛
تاوانِ سنگینی دارد !
خدایا خودمانیم ؛
تو ؛ یک دنیایِ خوب ، به آدم هایِ صاف و ساده ات بدهکاری !
این جهانِ هزار رنگ ؛
برایِ انسان هایِ مهربان و یکرنگ ،
جایِ زندگی کردن نیست .

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما از دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی حتی نمیان بپرسن دردت چی بود که قهر کردی دوری کنید، معرفت واسه اینا تعریف نشده

متن بیوگرافی آهنگ

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن بیوگرافی آهنگ

هی تو ! از اینکه امروز مورد توجه همه هستی، خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه، کاغذ باطله فرداست

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تنهایی یعنی
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!

متن بیوگرافی آهنگ

بزرگترین مشکل دنیا اینه که
آدمای بدهکار، همیشه طلبکارن …

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

باخت اصلی ما اونجا بود که واسه ترس از دست دادن کسایی که دوسشون داشتیم خودمون رو تغییر دادیم …!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

زندگی با ماجراهای فراوانش،
ظاهری دارد به سان ِ
بیشه ای بُغرنج و در هم باف
ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این، که
در باطن تار و پود ِ هیچی و پوچی
هم آهنگ است …؟!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری 🙂

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

و گاهی وقتا، بنظر میرسه که هیچ نوری توی زندگیم وجود نداره، ولی باید بخودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع میکنه، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

متن بیوگرافی آهنگ

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‏بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوستت درد داره اما یهو میکَنی میندازیش دور …!

متن دانلود آهنگ پرتقال من

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

‏كاش ميشد بارها و بارها در گوش اين جماعت فرياد زد و گفت عشقِ تان ارزانی خودتان
اعتمادم را پس بدهيد …!

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

اعصابم مثله چشمام سگ داره
بچه خوشگل!
فاصلتو حفظ کن تا تیکه پاره نشدی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

هزار بارم که برگرده، یه دفعه میبینی بار هزار و یکم دیگه برنگشت، آدمه دیگه، خسته میشه، آدم خسته هم دیگه برنمیگرده، میره یه جایی گم و گور میشه برای خودش

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی
به همین راحتی …

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

و “دلم تنگ شده” شاید
طولانی ترین شعر جهان باشد
عصاره ی تمامِ آهنگ های غمگین
دلیل تمام بغض ها
و خلاصه ی روزهای بی حوصلگی“دلم تنگ شده”
آبی ست که از سر گذشته
رازی که هرشب
با سکوت و سرگردانی
برملا می شود …

متن دانلود آهنگ take me to church

اینجا
دست هر کس را که می‌گیری برای بلند شدن
آماده می‌شود برای سوار شدن

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن بیوگرافی آهنگ

هر آدمی باید کسی رو توی زندگیش داشته باشه که بتونه درداشو بهش بگه، بدون اینکه طرف دنبال درمون کردنای الکی باشه، فقط گوش بده بهش، داشتن کسی که بتونه خوب گوش بده خودش نعمت بزرگیه..

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

به بعضیام باس گفت
یه عکسم از باطنت بذار ببین اصلا لایک می خوره

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

وقتی به عقب برمی‌گردی؛ متوجه می‌شی که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ؛ اون موقعشم زیادی بوده

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

کاش یه مغازه هم بود￷,￵توش حالِ خوب وحوصله وخنده های از تهِ دل میفروخت! میرفتم مغازه￵ش میگفتم از اون خند￵ه￷هایی بده که پهلوی آدم درد میگیره

متن بیوگرافی آهنگ

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن دانلود آهنگ پرتقال من

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT

متن بیوگرافی آهنگ

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough
برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

متن دانلود آهنگ پرتقال من

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

متن دانلود آهنگ تایتانیک

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم نقش بازی میکنی

متن دانلود آهنگ take me to church

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمیکنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

متن دانلود آهنگ take me to church

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

هردومون از ته دل میگفتیم
من حرفامو تو هم دروغاتو

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

هر لذتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است یا کوتاه یا گُشاد ! هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار برای من بافته شده ، هر کجا که باشم !

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

متن دانلود آهنگ take me to church

متن کوتاه در مورد موسیقی / بیو آهنگ | تاو بیو

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

مهربون باش اما ضعیف نباش …
# موسیقی

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

تو بگو بهشت کدومه؟!🫀🧠 # ادبی # موسیقی # تتلو

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

♡ ♡ ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıll

♡ ‌ ‌◉━━━━──── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # موسیقی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

جآیے کِھ کَلَمآت نآکآم بِمآنَند⛓️〰️ موسیقے سُخَن میگوید 🙂🎶💕 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻ 9:39 ●━━━━━━──
# موسیقی

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

یک آهنگ ⁷مگابایتی ¹⁰⁰مگابایت خاطر:🎧━━━━━━●─────── ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # موسیقی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

BTS (방탄소년단) 'Butter' MV
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ # انگیزشی # آرامش # موسیقی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

♡ ♡ مَن سُقوط کَردَمُ….هَمه سُکوت کَردَن ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

#Tataloo # زندگی # خدا # موسیقی # خاطره

متن دانلود آهنگ پرتقال من

خودزَنےیَنے‌میدونے‌این‌آهَنگ‌حالتو‌بَد میکنِھ‌وَلی‌قُفلی‌میزنی‌روشـ|🖤🙂| # خودکشی # موسیقی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

تو آهنگ‍ پس زمینه‍ ی زندگیه‍ منے

بودنت قشنگترش میکنهـ𝄞

🎧━━━━━━●───────

⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # دوستت دارم # زندگی # همسر # آرامش # موسیقی # شاد

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

BTS (방탄소년단) 'Butter' MV
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ # موسیقی

متن دانلود آهنگ take me to church

هوا هوای یه فلش پُر از آهنگ، با یه جاده بی‌انتهاست … # ادبی # موسیقی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

کاشکی میشد؛ بهت بگم…
چقد صداتوُ دوست دارم!
لالاییــاتوُ دوست دارم..
بغضِ صداتوُ؛ دوست دارم… مـــــادر…♪♫

روز مادر مبارک💫 # مادر # موسیقی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

♡ ♡ موســیــقے روحے است کـہ توسط کهکشان شنیـבـہ می‌شوـב

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # موسیقی

متن بیوگرافی آهنگ

████████▀▀▀████
████████────▀██
████████──█▄──█
███▀▀▀██──█████
█▀──▄▄██──█████
█──█████──█████
█▄──▀▀▀──▄█████
███▄▄▄▄▄███████ # موسیقی # شکلک

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‏وقتي با هندزفري آهنگ گوش ميدم:
10% آهنگ گوش ميدم
90% فكر ميكنم كسي داره صدام ميكنه
# حقیقت # موسیقی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

به قول چارلی چاپلین:
شاید زندگی اون جشنی نباشه که آرزوشو داشتی
اما حالا که بهش دعوت شدی ،
زیبا برقص‌! # ادبی # موسیقی # آرامش # حقیقت

متن دانلود آهنگ take me to church

متن های کوتاه تتلو تتلیتی/ تکست های کوتاه از تتلو مناسب بیو | تاو بیو

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀 # تتلو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تو بگو بهشت کدومه؟!🫀🧠 # ادبی # موسیقی # تتلو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

نِمیدونَم‍ بَرآ چی‍ ؛ بآا طُ خوبِح‍ °هَمِح‍° چی‍ !:)⛓️🖤 # دوستت دارم # تتلو

متن دانلود آهنگ پرتقال من

سَر آغازِ راهـی بودَم که مَقصَدی نامَعلـوم داشت !🪐 # تتلو

متن بیوگرافی آهنگ

هر چی شب تاریک تر باشه
ستاره ها پُر نور تر میشن…:) # زندگی # شب # تتلو

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

گَنجی که دنبالش میگردی
توو همون غاریه که از رفتنِ تووش میترسی…👻🍃 # انگیزشی # تتلو

متن دانلود آهنگ پرتقال من

اونجایی که تتلو میگه:

من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه..

یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..!

تو دیگه نباید خراب میکردی..!:) # نامردی # خسته # لاشی # قهر # تتلو

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

•¡هَر‌وَقت‌کِح‌بودی‌هَمع‌چی‌قَشَنگ‌شد¡•🔗♥︎• # تتلو

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

تنهایی قدرتی داره که خیلیا قدرت تحمل کردنش رو ندارن!

امیر تتلو _🕊️🥀 # تتلو

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

اصن بـعد هـر سـربالایــے سـرازیـرــے در کار نبــود :)🖤 # نامردی # زندگی # خسته # سکوت # تتلو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

و‌‌‌‌‌‌چه‌تازیانه‌هاك‌نخوردیم‌از‌ …
زبانهای‌خود‌عزیزکرده
◁❚❚▷ # نامردی # زندگی # تتلو

متن دانلود آهنگ یاکوزا

يه پروانه‌ى تنها وسطِ ، يه دَشتِ بى روحَم…🦋🖤
  # لاتی # نامردی # تتلو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃 # انگیزشی # تتلو

متن بیوگرافی آهنگ

دُباره‌خَستَمـ‌عَ‌مَردُم‌شَهر🚶‍♀️🏙
خَستع‌اَز‌اون‌کِع‌طُ‌میخوای‌بشی‌ومَن‌خُدشَم❗😈 # تتلو

متن دانلود آهنگ take me to church

شلوغ اما بی کِس=)🖤🖖🏻 # تتلو

متن دانلود آهنگ پرتقال من

به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # تتلو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

میخوای‌بیشتَر‌بِگَم؟
لَب‌تَرکُنی‌پیش‌مَرگِتَم🔗🪝❤ # تتلو

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

میشه از بی معرفتی ها تنها شد…!
میشه از تنهایی بال در اورد و پرواز کرد🕊️ # تتلو

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم نه غرور اجازه میده که به تو‌خواهش کنم ولی من دلم پر‌میزنه موهاتو نوازش کنم
# تتلو

متن دانلود آهنگ یاکوزا

برا کسی که همیشه مشکی میپوشه!❤
از قشنگی رنگای دیگه حرفی نزن!:) # لاتی # سکوت # تتلو

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

شکلک های بیو / شکلک های زیبا برای بیو | تاو بیو

متن دانلود آهنگ تایتانیک

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
# شکلک

متن دانلود آهنگ پرتقال من

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ
# خودکشی # شکلک

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♥️ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ # دوستت دارم # شکلک

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

« ‏خوشحالي بهترین انتقامِه ..💫! »
# شاد # انتقام # شکلک

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

‌‌▷ ● ــــــــ دوسـℒℴνℯـت دارمــــــ ♩○ # شکلک

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ
# مغرور # لاتی # شکلک

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

«تُـ♥️ـــــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــــــ♥️و» هَمون پادشاهی کِ قَــــــــــﮩﮩ٨ﮩ💛ـﮩ٨ﮩﮩــــــلمروش قلب منع
# شکلک # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

●━━━━━━───────
ㅤ ⇆ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ ↻
┏═════┫°•❦•°┣═════ # شکلک

متن دانلود آهنگ تایتانیک

از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 # خودکشی # شکلک

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

‌⛲️

‌‌ ♡ ㅤ  ❍ㅤ    ⎙ㅤ     ⌲
ˡᶦᵏᵉ  ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ    ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
  # شکلک

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

دَر حال مَرگ ████████▓99%
# خودکشی # شکلک

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# شکلک

متن دانلود آهنگ یاکوزا

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ # شکلک

متن دانلود آهنگ take me to church

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # شکلک

متن دانلود آهنگ تایتانیک

شکلک برای اسم و بیو # شکلک

متن دانلود آهنگ پرتقال من

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ
# شکلک

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

••
خدایا !
آنگاه که از من در این دنیا
نشان و اثر قطع گردد،
بر من رحم کن':)💔

  # ادبی # شکلک

متن دانلود آهنگ take me to church

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی آهنگ

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن دانلود آهنگ یاکوزا

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‏آب طلا بیارید

«آنکه از من به تو صدگونه سخن می‌گوید بخدا عیب تو را نیز به من می‌گوید..!»
#غیبت

متن دانلود آهنگ یاکوزا

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

{گویند :

☆عِشق چیست ؟

بگو؛

☆ترکِ اختیآر…!❤🥀🙈}

●●

[✍مولانا ]

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

در جواب “چه خبر؟” بهش بگید: ماییم و تو ای جان، که جگر گوشه ی مایی.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تامَیل نَباشد به وِصال از طرفِ دوست ،

سُورگدی نکند حرصُ و تمنا کِه تو دارِی !

#سعدی

🦋🥀🖇

متن دانلود آهنگ یاکوزا

“باشداحوالِ‌جهان‌افتان‌و‌خیزان‌غم‌مخور! 😌🌏💕”

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

یک تکنیک‌فوق العاده برای داشتن حال خوب👌
توجه به نعمت ها و داشته هاست❤️
چیزهایی که میتونستن نباشن…
اما الان‌هستند🌺❤️

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

به سخنان دشمنانت خوب گوش کن
در آن حقایقی خواهی یافت که
هیچ یک از دوستانت به تو نگفته اند.

افلاطون

متن دانلود آهنگ take me to church

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』

متن دانلود آهنگ take me to church

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:)

متن دانلود آهنگ take me to church

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن دانلود آهنگ یاکوزا

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن دانلود آهنگ یاکوزا

منو به كسي بفروش

ك اگه چيزيت شد

قبل من برسه پيشت!!!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

‌ ‌

بعضی حرفا ساختہ شده واسہ تو دل موندن !!

متن دانلود آهنگ take me to church

زندگی میکنم با قوانین خودم!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن بیوگرافی آهنگ

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

تو نمیتونی با من رقابت کنی

چون من میخوام تو ببری🌱

فرق منو تو، تو ذاتمونه✌🏻👋🏻

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

در این دنیا ک نامردی مرام است نکن مردی ک مردی هم حرام است

متن دانلود آهنگ take me to church


‹‹ܣߺܝ‌ܟ݆ܨ ܟ߭ܝܝܝࡅߺ߳ܘࡅߺ߳ܝ‌ ، ࡄߺߊ‌ܭࡅߺ߳ࡉ‌ࡅߺ߳ܝ››

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

شدی برام یادش بخیر 🍃

واسم مهم نیس حالت دلت🥀

متن دانلود آهنگ تایتانیک

منو به كسي بفروش

ك اگه چيزيت شد

قبل من برسه پيشت!!!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

‌ ‌

بعضی حرفا ساختہ شده واسہ تو دل موندن !!

متن دانلود آهنگ پرتقال من

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

{گویند :

☆عِشق چیست ؟

بگو؛

☆ترکِ اختیآر…!❤🥀🙈}

●●

[✍مولانا ]

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

شدی برام یادش بخیر 🍃

واسم مهم نیس حالت دلت🥀

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

منو به كسي بفروش

ك اگه چيزيت شد

قبل من برسه پيشت!!!

متن بیوگرافی آهنگ

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن دانلود آهنگ پرتقال من

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن دانلود آهنگ یاکوزا

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن بیوگرافی آهنگ

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن دانلود آهنگ تایتانیک

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن دانلود آهنگ یاکوزا

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن دانلود آهنگ take me to church

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیوگرافی آهنگ

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن بیوگرافی آهنگ

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن دانلود آهنگ یاکوزا

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن دانلود آهنگ یاکوزا

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن دانلود آهنگ پرتقال من

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن دانلود آهنگ یاکوزا

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیوگرافی آهنگ

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن دانلود آهنگ take me to church

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیوگرافی آهنگ

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن دانلود آهنگ یاکوزا

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن دانلود آهنگ take me to church

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن دانلود آهنگ یاکوزا

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی آهنگ

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن بیوگرافی آهنگ

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن دانلود آهنگ take me to church

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن دانلود آهنگ یاکوزا

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن دانلود آهنگ تایتانیک

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن دانلود آهنگ یاکوزا

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن دانلود آهنگ یاکوزا

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن دانلود آهنگ تایتانیک

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن دانلود آهنگ take me to church

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن دانلود آهنگ یاکوزا

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن دانلود آهنگ take me to church

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن دانلود آهنگ پرتقال من

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن بیوگرافی آهنگ

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن بیوگرافی آهنگ

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن بیوگرافی آهنگ

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:)

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن دانلود آهنگ پرتقال من

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.

متن دانلود آهنگ take me to church

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن بیوگرافی آهنگ

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن بیوگرافی آهنگ

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن بیوگرافی آهنگ

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن دانلود آهنگ پرتقال من

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .

متن دانلود آهنگ take me to church

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن دانلود آهنگ یاکوزا

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍

متن دانلود آهنگ take me to church

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

متن دانلود آهنگ take me to church

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن بیوگرافی آهنگ

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

متن دانلود آهنگ تایتانیک

ارامشی که اکنون دارم…
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!…

متن دانلود آهنگ پرتقال من

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن دانلود آهنگ یاکوزا

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن دانلود آهنگ تایتانیک

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن بیوگرافی آهنگ

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه …

متن دانلود آهنگ پرتقال من

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

متن دانلود آهنگ تایتانیک

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب

متن بیوگرافی آهنگ

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن دانلود آهنگ take me to church

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن بیوگرافی آهنگ

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن دانلود آهنگ take me to church

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …

متن دانلود آهنگ پرتقال من

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن دانلود آهنگ پرتقال من

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت☺✨

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

متن دانلود آهنگ تایتانیک

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
 

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن بیوگرافی آهنگ

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘

متن دانلود آهنگ تایتانیک

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن دانلود آهنگ take me to church

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

متن دانلود آهنگ take me to church

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

گفت: ” با تُنگ‌های بلوری مهربان‌تر باشید.”
اصحاب نگرفتند..
ادامه داد: “زنان را می‌گویم!”

متن دانلود آهنگ تایتانیک

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم!

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

⦚⦚ خدا آمد لبخندش را نقاشی کند دختر را آفرید⦚⦚
•💖🌸🦩•

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!..

متن دانلود آهنگ تایتانیک

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره

متن دانلود آهنگ تایتانیک

‏هميشه عيد كه ميشه ميفهمی كيا نيستن…

*  سال نو مبارک  *

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …

متن دانلود آهنگ یاکوزا

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن دانلود آهنگ یاکوزا

مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی | تاو بیو

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡 # کارما

متن دانلود آهنگ astronaut in the ocean

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن بیوگرافی آهنگ

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

متن دانلود آهنگ پرتقال من

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

متن دانلود آهنگ یاکوزا

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…! # آرامش

متن دانلود آهنگ یاکوزا

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر
# دوستت دارم

متن دانلود آهنگ یاکوزا

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن دانلود آهنگ تایتانیک

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن دانلود آهنگ امشب شب مهتابه

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

متن بیوگرافی آهنگ

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن بیوگرافی آهنگ

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」 # ادبی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن دانلود آهنگ تایتانیک

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ › # ادبی

متن دانلود آهنگ پرتقال من

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متن دانلود آهنگ یاکوزا

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊
# ادبی

متن دانلود آهنگ مرغ سحر

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن دانلود آهنگ دعالار ادر اینسان

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ › # ادبی

متن بیوگرافی آهنگ

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!… # ادبی # نامردی

متن دانلود آهنگ take me to church

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن دانلود آهنگ سلطان قلبها

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست … # ادبی # نامردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *