متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته ! | تاو بیو

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته # انتقام

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…
# زندگی # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .
# سکوت # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« گناه من خوبیام بود »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این نیز بگذرد … مانند همیشه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« گناه من خوبیام بود »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آسمان فرصت پروازِ بلند است ، ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی◇

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌‌
سه جا هست که آدما حرفای دلشونو میزنن:
۱- مستی
۲- عصبانیت
۳- شوخی
‌‌

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگه یه روز بگن که بهترین زنان جهان کی ان میگم کسایی که تنهایی رو یاد گرفتن😎😃😏😊😉

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شاه پسر روانی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

صدای یک فرشته 💕
آغاز یک معراج💖
و شروع یک زندگی🌱
تولدت مبارک بهترینم💚
#شیدایی
تبریک تولد نوزاد , قدم نورسیده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن شاد / متن کوتاه شاد مناسب بیو و کپشن | پیشنهادی | | تاو بیو

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« ‏خوشحالي بهترین انتقامِه ..💫! »
# شاد # انتقام # شکلک

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ضربان قلبامـون با صدایِ خنده‌هامون
ترکیب شده ࢪفیــق♥️👭🏻😍 # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›
# شاد # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

#حاضر_جوابی😹👇🏿

سلام = شلوارت برام 😹
چطوری = مگه تو دکتری😹
خوشگله=قیافت پشگله😹
چه خبر = دسته طبر 😹
جون = جون جون نکن بادمجون 😹
ممد = سلام برسون به عمت 😹
علی = تخم مرغات گلی 😹
مممدددد=بپر بقل نند😹
گمشو=من راه خونمونو بلدم😹
حاجی=یه خورده کجی😹
برو بابا= من بابات نیسم😹 # شاد # حاضر جوابی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اوقات خوب + دوستای دیوونه = خاطرات شگفت انگیز. # شاد # خاطره

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!.. # شاد # حقیقت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت☺✨
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗 # شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

• بَرآم‌مُهِم‌نِیسټ‌بَقِیہ‌چِي‌مِیگَن‌‌‌ّ •
• مَن‌ِهَمینِجورِے‌کِہ‌هَستِۍدُوسِت‌دِآرَم •
♡شّـِ♡
‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅 # زندگی # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

باب اسفنجی: از کجا میدونی من بهترین دوست صمیمیتم ؟ پاتریک: از اونجایی که وقتی تو میخندی و منم میترکم از خنده . . # شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

يه اسكرين شاتايي تو گوشيمه كه فقط دوس دارم باهاتون به مشكل بخورم!😂🤌🏻
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀
# شاد # دختر

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

جملات زیبا کوتاه / زیباترین جملات کوتاه [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡»

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو زندگی یاد بگیر تنها باشی🤞 خوردی زمین تنها پاشی:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر… نصیب مور میگردی.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دفترتو باز کن، هزاربار بنویس: خودم مقصرم …

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! .

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

گر تو با بد. بد کنی پس فرق چیست؟؟؟

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.•

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این پاییز بدون تو گذشت 
زندگی‌ام بی تو در گذر است 
من رهگذر زندگی‌ات بوده‌ام 
تقصیر تو نیست 
خواستم اما نشد !
تو نخواستی !
بگذریم !
بعد از این ، 
هزار روزِ پاییزی بی تو در انتظار من است…!

#رومینا_معین_زاده 

|

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

باران پاییزی می بارد و رد پای رفتگران را میشوید*

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! »

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

نبودنش سخته اما دیگه بودنشم هیچ حسی بهم نمیده…

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

〔زندگی من به عنوان یه دختر خود ساخته چهار تا قانون داره :
می بینم، میخوام، تلاش میکنم، بدست میارم!♥️👊🏻〕

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(:

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شما یادتون نمیاد ی زمان تو فیس بوک هرکی یه خانواده مجازی داشت. خود من هشتا دختر داشتم:|

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما وجود داره
که هرچقدر دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموش کنیم
مثل امروز که براش لحظه شماری میکردم

تولدت مبارک بهترینم 😍

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده


آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد…

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اوج غم انجاست که
بهار هم دارد می‌آید و
تو هنوز نیومدیو
منو در دلتنگی خود غرق کردی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرفاهای تو…♥️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من همینم که هستم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ای فلک تا کی کلک….

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن مفهومی کوتاه / متن های مفهومی زیبا و قشنگ و خاص [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

سخت تر از هردرد نیافتن همدرد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:)

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

تحقیری که تو سکوت هست
تو حرف زدن پیدا نمیشه …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

فلفلو ببین چه ریزه همین خونتو میریزه…🍂🌪

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آدمی که توی غمات نفر اول لیست چتت موند
رو باید توی خوشیاتم پین کنی که یه وقت لا به لای خوشیات گمش نکنی!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

از دشمن بُردم، از رفیق خوردم-!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بخدا اینقد حال میده
درحالی که دلت میخاد ازش بچه دار بشی
بهش بگی داداش😂

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خدایا
من خیلی حسودما
اونو تو چشم بقیه قورباغه کن🥺🥰🐸

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ نیازے بـہ پرواز نیست همین پایین بالا تر از خــعلیام 😊🍃
¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

یه جوری مهربون بودی که گاهی اوقات شک میکنم این دلی که شکست بخاطر تو ‌بوده …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

اگر وجود خدا (باورت) بشه خدا یه نقطه میذاره زیر باورت (یاورت) میشه:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

+یا ایها الذین آمنو _جانم +هر وقت ندوستی کجا بری به سمت من بیا❤️

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

از دیروز بیاموز🌱
براے امروز زندگے ڪن🤸🏻‍♀
و بہ فردا امیدوار باش🏕

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دلم برای پاییز خودم تنگ شده
دل پاییزی خودم
کاش اشکی بود دلم را میشست
این روزها آسمان دلم آنقدر ابریست
که پاییز هم برای آمدنش استخاره میکند.!!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:)

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

دریافته‌ام که نباید وابسته شد. نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه‌ای. و این لعنتی، نشدنی ترین کاری بود که آموختم.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

من‌وقتی فیلم دوبله میبینم احساس میکنم یه اتفاقایی داره به زبون اصلی میفته که نمیخوان به من بگن:/

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

امروز عید
دنیا تو رنگی کن
غم هاتو بی رنگ کن
شادی تو سر سبز کن
غم ها تو فراموش کن
مثل سفره هفت سین
مثل سبزه دنیا تو سر سبز کن
مثل ماهی گذشته رو فراموش کن
عید نوروز مبارک ❤🌾
سال 1401 مبارک 🌾❤

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب] | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیوگرافی آموزنده کوتاه

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …
# زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه و آموزنده

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯 # زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *