متن برای یادبود شهدا

متن برای یادبود شهدا

فرشته ها براي آزادي انسان ها از دستان شيطان و بخشش معاصي و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر نداي بنده خدا هستند. (اللهم لبيک) مرا دعا کنيد.

متن یادبود شهدا

متن برای یادبود شهدا

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

متن یادبود شهدا

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

شعر برای یادبود شهدا

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

متن یادبود شهدا

شبي که در آن خطاب مي‌آيد: کجايند جوانمردان شب‌خيز که در آرزوي ديدار، بي‌خواب و بي‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشيده‌اند، تا خستگي ايشان را مرهم گذاريم و اندر اين شب قدر ايشان را با قدر و منزلت گردانيم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

شعر برای یادبود شهدا

شبي که بايد در عاشقي ثابت‌قدم بود. در طلب کوشيد و بيدار ماند و ديدار جست و احيا گرفت و به نيايش پرداخت و کار خير کرد و صالحات به جا آورد و به نيازمندان رسيد و دانايي طلبيد و به دانش‌آموزي پرداخت.

شعر برای یادبود شهدا

دلت را با خداوند آشنا کنز عمق جان خدایت را صدا کندل غفلت زده مانند سنگ استمس دل را به یاد او طلا کنبه پیش او گشا دست نیازیبه درگاه بلند او دعا کنالتماس دعا

متن یادبود شهدا

باز کن فالی و آیات غزل را بنگرآنکه استاد عَزل گفت همان می آیداینهمه آیه تجلی شده دریک شب قدرآسمان راه نجات است از آن می آیداطلسی دلنگران از شب پاییزه مباشسبزه و رویش گل بعد خزان می آید

متن برای یادبود شهدا

شب قدر است و قدر آن بدانیمنماز و جوشن و قرآن بخوانیمبه درگاه خدا غفران و توبهبه شرطی که سر پیمان بمانیمبرای پاکی نفس و سعادتهمیشه بهر خود شیطان برانیم

متن لوح یادبود شهدا

خداوندا
تو شب ها را قرار داده بودی
تا به عبادت و نیاز باشیم
و امشب که شب قدرست را
بتوانیم درک کنیم
شرمنده که نه تنها تمام این شب ها را به خاب غفلت بودیم
که بعد از یکسال دوباره
با کول باری از گناه
به امید رحمتت آمده ایم

شعر برای یادبود شهدا

خوشبختی
یعنی این‌که خداوند ان قدر عزیزت کند،
که مایه آرامش دیگری شوی.
در این شبهای قدر
آرزوی خوشبختی و سلامتی برای همه ی ی شما دوستان عزیزم دارم.
التماس دعا

متن برای یادبود شهدا

شبهای قدر امد وتقدیر وسرنوشتسرخوش دلی که به بنامش خطی نوشتسالی گذشت ! مرکب عمرم کجارود ؟دوزخ مکان ومقصد من گشته یابهشت؟به امید برآورده شدن حاجاتالتماس دعا

شعر برای یادبود شهدا

خار در چشم و تیغ بین گلو
زخم ،مهمان استخوان شده بود
سایه ای شوم پشت هر دیوار
در کمین علی«ع» نهان شده بود
ناگهان آسمان ترک برداشت
فرق خورشید خون فشان شده بود
در نجف سینه بیقرار از عشق
گفت “لا یمکن الفرار” از عشق
شهادت حضرت علی علیه السلام تسلیت باد.

شعر برای یادبود شهدا

و کنون وقت دعاستوقت شکر از کرم و لطف خداستوقت عاشق شدن و مهر و صفاستوقت امید بر قلم عفو خداستالتماس دعا

متن لوح یادبود شهدا

در قبر بپرسند امامت کیست؟
خواهم گفت:
امام من کسی هست که به ـآدم گفتند گندم نخور او خورد
ولی امام من در طول حیاتش لب به گندم و نان گندم نزد

شعر برای یادبود شهدا

خدايا تو اين روزا و شباى پراز احساس و معنوي
دعاهاي بنده هات رو كه از صميم قلب صدات ميزنن
برآورده كن
خدايا ما فقط تو رو داريم
كمكمون كن

متن لوح یادبود شهدا

امشب شب احیاستیک دانه ز تسبیح نماز سحرت را
یک‌بار به نام من محتاج بیندازشاید که همان دانه تسبیح دعایت
یکباره بیفتد به دریای اجابت

متن برای یادبود شهدا

شب های دلدادگی استبیا ای دل در گوشه ای خلوت کنیمشب عاشقی بلند است

متن برای یادبود شهدا

ﺍﻣﺸﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺟﻨﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ‌ﻫﺎﺳﺖﺳﺠﺎﺩﻩ ﺑﯽ‌ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ‌ ﻻ‌ﻟﻪ‌ﮔﻮﻥ ﺯ ﺧﻮﻥ
ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺮﺍﺏ، ﺑﯽ‌ﺩﻋﺎﺳﺖﺑﺎﯾﺪ ﮔﻼ‌ﺏ ﺭﯾﺨﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻓﻦ، ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮ
ﺍﻣﺸﺐ ﮔﻼ‌ﺏ ﻗﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﺷﮏ ﻣﺠﺘﺒﺎﺳﺖ

متن برای یادبود شهدا

نما ای دیده ما را یاری امشبکه محتاجم به اشک جاری امشبببار اشک غم ای چشم گنهکاراگر با ما محبت داری امشب

متن برای یادبود شهدا

ﻋﻠﯽ ﺭﺍﻫﺶ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩﻋﻠﯽ ﺗﺨﺘﺶ ﺣﺼﯿﺮﺵ ﺑﻮﺩﻋﻠﯽ ﮐﺎﺧﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ؟؟؟
ﻋﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖﺩﺭﯾﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﻢ ﮐﺸﺖ
ﻋﻠﯽ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﺤﺮﺍﺏﯾﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﮐﺸﺖ

متن یادبود شهدا

شب قدر است و نومیدی نداردکسی از بارگاه باری امشبفروغ رحمت و نور امید استبه هر جانب که رو می آری امشب

متن یادبود شهدا

شب عفو است و محتاج دعایمزعمق دل دعایی کن برایماگر امشب به معشوقت رسیدیخدا را در میان اشک هایت دیدیکمی هم نزد او یادی زما کنکمی هم جای ما او را صدا کنبگو یارب فلانی روسیاهستدو دستش خالی و غرق گناه استبگو یارب تویی دریای جوشاندر این شب رحمتت بر وی بنوشان

متن برای یادبود شهدا

گویند کریم است و گنه می بخشدگیرم که ببخشد زخجالت چه کنمز عرش صدای ربنا می آیدآوای خوش خدا خدا می آیدفریاد که درهای بهشت باز کنیدمهمان خدا سوی خدا می آید

متن لوح یادبود شهدا

یارب اگر نگذری از جرم و گناهم چه کنمندهی گر به در خویش پناهم چه کنمگر برانی و نخوانی و کنی نومیدمبه که روی آورم و حاجت ز که خواهم ؛ چه کنم

شعر برای یادبود شهدا

گمنامی تنها برای شهرت پرستان درد آور استوگرنه همه اجر‌ها در گمنامیستمحکمه خون شهداء محکمه عدلیستکه ما را در آن به محاکمه می‌کشند

شعر برای یادبود شهدا

شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم

متن برای یادبود شهدا

به هر کههرچه داشتی بخشیدیحتی تیر‌ها هماز پیکرتخون نوشیدند

متن برای یادبود شهدا

مجاهد فی سبیل الله بزرگتر از آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیار زخارف دنیا محک بزند.

شعر برای یادبود شهدا

اینک که شهر شعله ور بی خیالی استجای برادران غیورم چه خالی استجای برادران غیوری که بعدشاناین شهر در محاصره خشک سالی استبی ادعا ز خویش گذشتند و پل شدندرد عبور صاعقه شان این حوالی استمن حرف می زنم و دلم شعر می شوددر واژه های من هیجان لالی استطاعون گرفته ایم و کسی حس نمی کندتا آنکه زنده بودنمان احتمالی استآلوده است کوچه، خیابان به زندگیچیزی که هست و نیست حالی به حالی استبر من چه سخت می گذرد این غروب هاجای برادران غیورم چه خالی است.

متن یادبود شهدا

شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است.

متن برای یادبود شهدا

هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است.

متن برای یادبود شهدا

شهید کسی است که در میدان جنگ و در خدمت امام یا نائب او کشته شود و هرکس در زمان امام زمان (عج) در حفظ اسلام کشته شود، یقیناً به او ملحق خواهد شد، شهادت عبارت است از نبوغ درخشان حیات در کمال هشیاری و آزادی.

متن یادبود شهدا

شهید، باران رحمت الهی استکه به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌دهد.عشق شهید، عشق حقیقی استکه با هیچ چیز عوض نخواهد شد.

شعر برای یادبود شهدا

وقتی عقل عاشق شود!عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

متن یادبود شهدا

“ای شهیــــــــــــد” ای آنکه بر کرانــه ازلی و ابــدی وجود برنشستــه ایدستـــــی برآرو ما قبــرستــان نشینــان عادات سخیف را از این منجلــاببیــــــــــرون کش!

متن لوح یادبود شهدا

زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقا بود.

شعر برای یادبود شهدا

ای شقایق‌ها!ایثار از آن شماست که دنیا را گوشه‌ای افکندید و با پرواز عاشقانه خود، بر روز‌های ما نسیم بهشت پاشیدید.

متن یادبود شهدا

بِســـمِ الله الرّحمـــنِ الرّحیـــمأُوْلَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهـمْ لِلتَّقـوَیآن‌ها کســانی‌اند که خدا قلب‌هاشان را برای تقـــوا امتحان کرده.

شعر برای یادبود شهدا

شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می‌دهندما هنوز شهادتی بی درد می‌طلبیمغافل که شهادت را جز به اهل درد نمی‌دهند

متن یادبود شهدا

عشق یعنی کوچه کوچه انتظار رؤیت خورشید در باغ بهارعشق یعنی با جنون تا اوج‌ها رفتن از ساحل به بام موجهاعشق یعنی یک تغزل شعر ناب مثنوی‌های خدای آفتابعشق یعنی سوختن با شعله‌ها سبز گشتن در شکوه قله‌هاعشق یعنی های های اشک‌ها در فرات بی‌وفا با مشک‌هادست‌افشان رقص سرخی واژگون سعی در محراب با قانون خونگفتمان مادران داغدار حسرت دیدار گل‌ها در بهاریک نماد از قصه جام شراب رویکردی سبز در تفسیر آبعشق یعنی یک شهود بی‌کران سینه‌ای با وسعت هفت آسماندر حضور آن فروغ تابناک سر تاویل شفق در جام تاکپایکوبی بر فراز دارها یک غزل با میثم تمارهایا قنوتی هم صدای آبها در نماز صبح با مهتابهاعشق یعنی کهکشان در کهکشان چشم امیدی به سوی بی‌نشانعشق یعنی در فضای رازها خلسه‌ای جاوید با پروازهاعشق یعنی بی‌کران نورها با شقایق‌ها میان هورهاطور سینین حیرتی بی‌انتها شعر شبنم در گلستان خدااشک غم در حسرت دیدارها همدلی تا صبح با تبدارهاعشق یعنی یک سرود جاودان رقص گلها حیرت پروانگانعشق یعنی زینبی تا اوج‌ها ناخدایی بر فراز موجهایک زبان در کام از سر غدیر کهکشان آسمانهای منیرچیرگی بر خار و خسهای سراب مخزن‌الاسرار دخت بوترابانعکاس خطبه سجادها یورشی جاوید بر بیدادهاعشق یعنی رود رود مادران در عزای خیلی از نام‌آورانغرق در خون ذوالجناحی اشکبار در غم بشکوه آن تنها سوارهمنوا با عون یا جعفر شدن روی دستان پدر پرپر شدنداستان خیمه‌های سوخته کودکانی از عطش افروختهعشق یعنی اربعین یاس‌ها اشک سرخی در غم عباسهاتا شهادت یک حبیب باوفا پیر برنای کتاب کربلاجان فشانی مرگ احلی من عسل خوش درخشیدن فراسوی زحلعشق گفتی کربلا آمد به یاد هیبت خون خدا آمد به یادعشق گفتی نینوا آمد به یاد عصمت لاله‌ها آمد به یادشاعر:احمد ده‌بزرگی

شعر برای یادبود شهدا

شهادت فنا شدن انسانبرای نیل به سرچشمه نورو نزدیک شدن به هستی مطلق است.

شعر برای یادبود شهدا

شهداء دعا داشتند؛ ادعا نداشتندنیایش داشتند؛ نمایش نداشتندحیا داشتند؛ ریا نداشتندرسم داشتند؛ اسم نداشتند

متن برای یادبود شهدا

سفیر عشق شهید است و ارباب عشق حسین (ع) و وادی عشاق کربلاجایی که ارباب عشق سر به باد می‌دهد تا اسرار عشاق را بازگو کند که برای عشاق راهی جز از کربلا گذشتن نیست

متن یادبود شهدا

سلام بر آن‌هایی کهرفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرندو تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردندتا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم

متن لوح یادبود شهدا

برادر منی، اما دلم خوش است که تومدافع حرم خواهر “ابوالفضلی”

متن یادبود شهدا

کوچه هایمان را به نامشان کردیمکه هرگاه آدرس منزلمان را می‌دهیم بدانیماز گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می‌رسیم.

متن لوح یادبود شهدا

خمیده راه رفتند تا امروز بتوانیم راست راست راه برویم«برای شادی روح شهدا صلوات»

متن یادبود شهدا

مکه برای شما، فکه برای منبال نمی‌خواهماین پوتین‌های کهنه هم می‌توانند مرا به آسمان ببرند.

متن لوح یادبود شهدا

با شهدا بودن سخت نیستباشهدا ماندن سخته

متن برای یادبود شهدا

کسی می‌تواند از سیم خاردار‌های دشمن عبور کندکه در سیم خاردار‌های نفس خود گیر نکرده باشد

متن برای یادبود شهدا

ای شهیدان، عشق مدیون شماستهرچه ما داریم از خون شماست‌ای شقایق‌ها و‌ ای آلاله‌هادیدگانم دشت مفتون شماست…

متن برای یادبود شهدا

در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است«امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است»تا لحظه‌های پیش دلم گور سرد بوداینک به یمن یاد شما جان گرفته است

متن یادبود شهدا

ای روشنای خانه امید: ای شهید‌ای معنی حماسه جاوید؛ ای شهیدچشم ستارگان فلک از تو روشن است‌ای برتر از سراچه‌ی خورشید‌؛ ای شهید

شعر برای یادبود شهدا

کبوتر و دو پلاک و دو ساک خالی تودلم دوباره گرفته ز بی خیالی توتو التماس نگاه کدام پنجره‌ایکه نقش بسته نگاهم به طرح قالی تو

شعر برای یادبود شهدا

گل اشکم شبی وا میشد‌ ای کاشهمه دردم مداوا میشد‌ ای کاشبه هر کس قسمتی دادی خدایاشهادت قسمت ما میشد‌ ای کاش

متن یادبود شهدا

ای دوست به حنجر شهیدان صلواتبر قامت بی سر شهیدان صلوات

شعر برای یادبود شهدا

کوله بارى پر ز مهر انبیا دارد شهیدسینه‏‌اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید

متن برای یادبود شهدا

“اشهد ان ” شما زنده‌تر از ما هستید!مرگ در مسلک ققنوس ندارد جایی…

متن یادبود شهدا

ای آب ندیده‌ها و آبی شده‌هابی جبهه و جنگ، انقلابی شده‌هامدیون شبِ حمله‌ی جانبازانید‌ای بر سر سفره، آفتابی شده‌ها!

شعر برای یادبود شهدا

از آسمان عرفان، تابنده اختری رفتوز کنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفتسرباز پیشتازی از خیل عشقبازاناز صفحه‌ی شجاعت یکتا دلاوری رفت

متن لوح یادبود شهدا

مـن کجا و بـا شهیدان زندگی؟مـن کجا و قـصـه‌ی رزمندگی؟مـن کجا و دیدن وجه خدا؟مـن کجا و جمع اعلام الهدی؟با همه بیچارگی تنهـا شدم!مـن سفیـر بهترین یـاران شدم!

شعر برای یادبود شهدا

از عرش صدای ربنا می‌آیدآوای خوش خدا خدا می‌آیدفریاد که در‌های بهشت باز کنیدمهمان خدا سوی خدا می‌آید

متن یادبود شهدا

نام خداوند مردان جنگدلیران، چون شیر و ببر و پلنگبه نام خداوند مردان دینز شک رفته مردان اهل یقین

شعر برای یادبود شهدا

کعبه ‏ى دل را زیارت کرده با سعى و صفادر ضمیر جان خود، گویى منا دارد شهید

متن لوح یادبود شهدا

بدی کردیم، خوبی یادمان رفتز دل‌ها لای‌روبی یادمان رفتبه ویلای شمالی خو گرفتیمشهیدان جنوبی یادمان رفت

متن برای یادبود شهدا

ای روشنای خانه امید،‌ ای شهیدای معنی حماسه جاوید،‌ ای شهیدچشم ستارگان فلک از تو روشن استای برتر از سراچه خورشید‌ ای شهید …

متن برای یادبود شهدا

هنوز بوی خوش یاس و جبهه می‌آیداگر کسی بگشاید دوباره ساک تو را

متن یادبود شهدا

پیچید شمیمت همه جا‌ی تن بی سر.چون شیشه عطری که سرش گم شده باشد…

متن لوح یادبود شهدا

بر روح تمام شیعیان تیغ زدندبر مردترین مرد جهان تیغ زدندخورشید به سینه، ماه بر سر می‌زدانگار به فرق آسمان تیغ زدند

متن لوح یادبود شهدا

بر لوح دل از عهد ازل یار نوشته استعشق است شهادت.

متن برای یادبود شهدا

عشق یعنی استخوان و یک پلاکسال‌ها تنهای تنها زیر خاک

متن لوح یادبود شهدا

ما ساده دلیم و به دلی کار نداریمجز حضرت ارباب خریدار نداریمبا لطمه به روی بدن خود بنوشتیمما مست حسینیم به کسی کار نداریم …

متن برای یادبود شهدا

سبک بالان به سهولت پرواز می‌کنند و پدر پاک شما این گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد. پرواز ملکوتی پدر بزرگوارتان سیر در راه خداست و این باور اندکی از غم شما خواهد کاست. تسلیت ما را پذیرا باشید.

متن برای یادبود شهدا

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است. دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است. روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن لوح یادبود شهدا

همکار گرامی (اسم همکار و سمت)
با نهایت تاسف و تاثر از فوت پدر شما آگاه شدیم. مراتب تسلیت ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.
از طرف …

متن یادبود شهدا

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعهو برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایمخداوند قرین رحمتش فرماید

متن لوح یادبود شهدا

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌توان آن را باور نمود. می‌دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند، اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید، باشد که قطره‌ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود.

متن برای یادبود شهدا

می‌دانم داغی که بر دلتان نشسته به این راحتی سرد نمی‌شود و از یاد نمی‌رود، چرا که مرگ پدر یکی از سخت‌ترین و ناگوارترین اتفاقات دنیاست. تسلیت ما را پذیرا باشید.

متن یادبود شهدا

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدیم و این موضوع ما را بسیار متاثر نمود. امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد و شما با صبر این ضایعه دردناک را سپری کنید.

متن برای یادبود شهدا

ضایعه درگذشت پدر مهربانتان را به شما و خانواده عزیزتان تسلیت عرض می‌کنم. باشد که این پیام تسلی بخش روح غمگین شما باشد.

شعر برای یادبود شهدا

فوت پدر گرامیتان چنان باور نکردنی و سنگین است که به سختی به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌توان صبور بود، ما را در غم خود شریک بدانید.

متن لوح یادبود شهدا

اندوه بی پایان من از درگذشت پدر عزیزت را پذیرا باش. دوست عزیزم مرا در غم خود شریک بدان و اگر کاری از دستم برمی آید دریغ نکن. امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد.

متن لوح یادبود شهدا

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان  را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنمخداوند متعال روح  پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور  نمایدو به بازماندگان صبر جزیل عنایت  فرماید

متن لوح یادبود شهدا

اندوه ما در غم از دست دادن آن پدر بزرگوار در واژه نمی‌گنجد تنها می‌توانیم از خداوند متعال برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت و برای شما بازماندگان صبری جمیل بخواهیم.
از طرف خانواده …

متن برای یادبود شهدا

می‌دانم که شب هجران بزرگ مرد زندگیت سخت می‌گذرد و لحظه لحظه آن عذابی است باورنکردنی، دوست عزیزم من را در غم خود شریک بدان.

متن لوح یادبود شهدا

مرگ تنها یک واژه نیست بلکه دریایی است از غم و اندوه برای بازماندگان، رفیق عزیز می‌دانم که غم از دست دادن پدر بسیار بزرگ است، باشد که این پیام تسلی باشد برای روح آزرده تو.

متن برای یادبود شهدا

خاموش شدن شمع نورانی وجود پدرتان را تسلیت عرض می‌کنم باشد که ما را در این غم بزرگ شریک بدانید.

متن لوح یادبود شهدا

تسلیت کلمه‌ای نیست که بتوانم با آن تو را آرام کنم، چرا که از دست دادن همچو پدری عزیز و بزرگوار، صبری بزرگ می‌خواهد. امیدوارم که روح آن مرحوم در پرتو نور الهی آرام گیرد.

متن برای یادبود شهدا

رحلت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم. مراتب تسلیت مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.

متن یادبود شهدا

دوست و برادر ارجمند جناب آقای … عروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌کنم.

متن برای یادبود شهدا

عرض تسلیت بنده را بپذیرید، تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد، خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود:
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

متن لوح یادبود شهدا

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدر، باشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند و به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن برای یادبود شهدا

از عروج آسمانی پدر گرامیتان با خبر شدیم، با عرض تسلیت فراوان به دعا می‌نشینیم تا خداوند روح این عزیز را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن یادبود شهدا

داغ بی کرانیست غم از دست دادن پدر، این بزرگترین اسطوره زندگی، حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.
اندوه ما در غم از دست دادن پدر گرامیتان در جمله نمی‌گنجد، باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین جای گیرد.
از طرف خانواده …

متن یادبود شهدا

دوست عزیز و گرامی، فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود، بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و صبری جمیل برای جنابعالی از پروردگار خواهانیم.

متن برای یادبود شهدا

تسلیت رفیق
ما را در غم خودت شریک بدان

متن یادبود شهدا

اندوهت را با تمام وجود درک می‌کنم و می‌دانم که وجود دوستان و آشنایان در کنارت می‌تواند تسلی بخش این غم بزرگ باشد، من را در کنار خود و شریک غمت بدان.

متن یادبود شهدا

انا لله و انا الیه راجعون
همکار گرامی درگذشت پدر ارجمند شما را تسلیت عرض می‌کنم.

متن لوح یادبود شهدا

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود
گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود
دوست گرامی و عزیز ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم، باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن لوح یادبود شهدا

غم از دست دادن عزیزان و نزدیکان بسیار بزرگ و باورنکردنی است. هیچ جمله‌ای توصیف کننده این غم نیست. فقط خواستم که بدانی، در این غم همراه تو هستم و به تسلیت می‌گویم.

متن برای یادبود شهدا

شاید نتوانم غم بزرگ تو را برای از دست دادن پدر عزیزت درک کنم، اما با تو در این غم شریک هستم و  تسلیت عرض می‌کنم، برای تو و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبری بزرگ دارم.

متن یادبود شهدا

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌کنیم، باشد که ما را در غم خود شریک بدانید.

متن برای یادبود شهدا

درگذشت جانسوز پدر گرامی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم.

متن یادبود شهدا

هر چند که قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است، همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید. تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.

متن برای یادبود شهدا

سوگ پدر سخت است و هیچ زبانی قادر به توصیف آن نیست، این غم صبری الهی می‌طلبد. دوست عزیزم مرا در غم از دست دادن یگانه بی همتا پدرت، شریک بدان.

متن لوح یادبود شهدا

همکار گرامی جناب آقای/ خانم (نام همکار) اینجانب با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌کنم و برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم.

متن برای یادبود شهدا

هر چند می‌دانم که در این شرایط سخت، هیچ کلامی تو را آرام نمی‌کند، اما باید بدانی که من در کنار تو هستم، من را در این غم شریک خودت بدان.

متن یادبود شهدا

از مرگ پدر گرامی تان با خبر و بسیار اندوهگین شدم. از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیل و برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم.

متن برای یادبود شهدا

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی است. آرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرماید و روح آن مرحوم را غریق رحمت و مغفرت گرداند.

متن یادبود شهدا

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بی پایان شما، ما را در این غم بزرگ شریک خود بدانید.

متن برای یادبود شهدا

خانواده محترم (نام خانواده مرحوم) با نهایت تاسف و تاثر از فوت پدر گرامی شما با خبر و بسیار اندوهگین شدم. این ضایعه بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت می‌گویم و امیدوارم که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند.

متن برای یادبود شهدا

فقدان پدر گرامی تان ما را سخت اندوهگین کرد. رحمت و مغفرت الهی برای آن پدر گرامی و صبر و طول عمر، برای شما داغداران را از خداوند منان خواستاریم.

شعر برای یادبود شهدا

این کهنه رباط را که عالم نام است آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی است که وامانده صد جمشید است قصری است که تکیه گاه صد بهرام است
درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنم و برای شما و عزیزانتان صبری جمیل آرزومندم.

متن برای یادبود شهدا

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توستبیدادگری شیوه دیرینه توست‌ای خاک اگر سینه تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در سینه توست
درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنم و آرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن لوح یادبود شهدا

درگذشت پدر گرامیتان آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم و برای شما و بازماندگان ایشان تقاضای صبر جمیل از خداوند منان آرزومندم.

شعر برای یادبود شهدا

کا من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام
ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومن تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم. خداوند متعال روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و معصومین محشور نماید و به شما و خانواده بزرگوارتان صبر جمیل عطا نماید.

شعر برای یادبود شهدا

هر از گاه در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی
جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.
درگذشت پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود. این غم بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنیم و برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت خواهانیم.

شعر برای یادبود شهدا

درگذشت پدرتان  چنان سنگین و جانسوز استکه به دشواری به باور می‌نشیندولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیستاین ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نمودهو برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

شعر برای یادبود شهدا

اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیستمصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم

متن لوح یادبود شهدا

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شماو خانواده محترمتان تسلیت عرض نمودهبرایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شماو سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

متن لوح یادبود شهدا

انا لله و انا الیه راجعوندر  اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیزو دیگر  بستگان  تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحومو  صبر جزیل برای بستگان وی از  درگاه خداوند متعال مسئلت نماییمروحش شاد و یادش گرامی باد

شعر برای یادبود شهدا

می‌دونم هیچ جمله‌ای دردت را سبک نمی‌کنه‌
می‌دونم داغداری؛ می‌دونم هیچ چیزی نمی‌تونه غم از دست دادن همسر عزیز و مهربانت را جبران کنه
از خدا می‌خواهم به تو و خانواده‌ات صبر بده تا بتونی این مصیبت را تحمل کنی
فقط بدون همه از شنیدن این خبر ناراحت و متاثریم و همه در کنارتیم

شعر برای یادبود شهدا

دوست عزیزم برای من که سال هاست شاهد خوشبختی شما دو یار در کنار هم بوده ام شنیدن این خبر خیلی خیلی سخت بود کلمه مناسبی برای تسلیت پیدا نمی‌کنم.ولی بدون من همیشه کنارتم و قلب منم از دیدن غم تو غصه داره

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه که می شودثانیه هایمان سخت بوی دلتنگی می دهدو عده ای از عزیزانمانآن طرفچشم به راه هدیه ای تا آرام بگیرندبا فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه هاطاقتش کم استدل ندارد که بماندمقدمه ای میسازدخاطرات را کنار هم میچیندثانیه ها و دقایق را سنگین میکندتا جمعه و غروبش فرا برسدشادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

خدای مهربانشاید گاهی رنج های دنیاما را از شکرگزاری بر آنچه داریم غافل کنداما هر پنجشنبهطلب مغفرت داریم برای رفتگانو شکرگزاریم از نعمت نفس کشیدن عزیزان

متن یادبود شهدا

پنجشنبه هاچه خوشحال می ‌شوندعزیزانی کهدستشان از دنیا کوتاه استو منتظر مهرتان هستندجایشان تا ابد در قلبمان خالیستبا فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم

متن لوح یادبود شهدا

پنج شنبه،شاخه گلیبا ذکر فاتحه وصلواتبفرستیم برای تموم آنهاییکه دربین ما نیستندولی دعاهاشون،هنوزکارگشاستیادشون همیشه در دل ماست

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبہ استآنهایے ڪہ مهلت دنیایشان تمام شدہدر آن سوے مرزهاے مرگ منتظر فاتحہ‌اے از طرف من و تو هستند…دریغ نڪنیم آنرا از تمام امواتمخصوصا آنهایے ڪہ حق بہ گردن ما دارند

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه استیک دانه شمعیک شیشه گلابچه ملاقاتساده ای دارند رفتگانروحشون شاد و یادشون گرامیشادی روح رفتگان فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

فاتحه برای امواتهمان روزی که دل میگیرد واشک در چشمان جاری…روزی که دل، دلتنگ میشودبرای عزیزانی که در کنار ما نیستند“روحشان شاد و یادشان گرامی”یاد شان کنیم با ذکر یک فاتحه و صلوات

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه رسید
هفته ی پیش خیلی ها
كنارخانوادشون بودند
و امروز نیستند
یادمون باشه فرصت ها
به همین ڪوتاهي هست
باآرزوی شادی روح رفتگانو صبر برای بازماندگان

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه استبه یاد همه آنهاییکه دیگر میان ما نیستندو هیچکس نمیتواندجایشان را در قلب ما پر کندفاتحه و صلواتنثار روح پدران و مادران آسمانیو همه در گذشتگان بخوانیم

شعر برای یادبود شهدا

ميگن خواب مرگ كوتاهه،ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،دوست دارى با بلند ترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…امروز پنج شنبه و شب جمعه است،يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..بياييم با يك فاتحه آرامش خواب رابه روحشان هديه دهيم…

متن برای یادبود شهدا

ما هم گذشتگان فردا هستیم…امروز که هستیم با صلوات و فاتحه و خیراتیادی کنیم از گذشتگانتا فردا نیز دیگران یادی کنند از ما

متن یادبود شهدا

پنج‌شنبه ای دیگر…مُردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم،
مُردن آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم.در گذشتگان رو از یاد نبریم… نثار روح عزیزان خاموش، فاتحه و صلوات

متن یادبود شهدا

پنج شنبه‌ای دگر
هواسمون باشه یادی از درگذشتگانمان فراموش نشه
با نثار فاتحه‌ای بهمراه صلواتِ بر محمد وآل محمد(ص)برسد به روح آنها كه…جايشان هميشه در قلــب و كنارمان

متن یادبود شهدا

پنجشنبه هادلها، حرفِ خصوصی می خواهندحرفی بيشتر از يك احوالپرسی سادهگناهی ندارندمی دانند فردا جمعه است

متن یادبود شهدا

روز پنج شنبهروزدرگذشتگانروزخیراتروزخواندن قران

متن یادبود شهدا

پنج شنبه هستیک دانه شمع و یک شیشه گلابچه ملاقات ساده ای دارند امواتشادی روح اموات صلواتاللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم

متن لوح یادبود شهدا

خدایامسافران بهشتیمارا ببخش وبیامرزآمین

متن یادبود شهدا

پنج شنبه است روز درگذشتگانروز خیراتروز هدیهروز خواندن قرانروز فاتحه و صلواتخــــــدایـامسافران بهشتیما را مورد رحمتت قراردهپنجشنبه استهمان روزی ڪهاموات میایند به سمت نزدیکانشاندستشان ازدنیا ڪوتاه استومحتاج یادڪردن ماهستندبافاتحه وصلواتروحشون را شاد کنیم

متن یادبود شهدا

معلم میگفت این …جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید!ولی نمی‌دانست بعضی از جاهای خالی هرگز پر نمیشوند..آخرهفته است،جاهای خالی بسیاری پرنمیشوندجز تکرار خاطره ای و فاتحه ای

شعر برای یادبود شهدا

امروز پنجشنبه ای دیگر استو دلخوشند به این پنجشنبه هابه یک فاتحه، یک صلوات، یک خدا بیامرزدشهمین ها برایشان یک دنیاست در آن دنیا…شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

5شنبه استثانیه‌هایمان‌بوےدلتنگےمیدهدچه مهمانان ساکتیهستند رفتگاننه بدستیظرفی آلوده میکنندنه به حرفی دلی راتنها به فاتحه قانعند

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه است شاخه گلي بفرستيم براي آنهايي كه در بين ما نيستنديادشون هميشه با ماست و جاشون بين ما خاليهشاخه گلي به زيبايي يك فاتحه

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه استهمان روزی که دل میگیردروزی که دل,دلتنگ میشودواسه عزیزانی کهدر کنار ما نیستندروحشون شاد و یادشون گرامیبا ذکر صلوات و فاتحه

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه است …
ثانیه هایمان،
سخت بوی دلتنگی میدهد …
و عده ای آن طرف،
چشم به راه هدیه‌ای تا آرام گیرندبا فاتحه و صلواتی هوایشان را داشته باشیم

متن یادبود شهدا

پنج شنبه استیاد کنیم از گذشتگانبا نثار کردن فاتحه وصلواتبرای شادی روح آنهاكه جايشان هميشهدر كنار ما خالیستروحشان شاد یادشان گرامی

شعر برای یادبود شهدا

مادرم می‌گفت:خوبست پنجشنبه هادرخانه بوی حلوا بپیچدکودک که بودم می پرسیدممگرآنها به ما احتیاج دارندمیگفت نه ما محتاجیمبه دعای خیرشانو یادآوری خوبیهایشان

متن لوح یادبود شهدا

بر لب جوی نشین و گذر عمر ببینکاین اشارت ز جهان گذران ما را بسپنجشنبه‌ و یادی از نفسهای گرمی کهامروز در خاک سرد خفته‌ اندقبل از دیر شدن قدر همو بدونیمفاتحه و صلوات پیشکش رفتگان

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبهبه رسم کهن،یادمیکنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداستبه یاد آن عشق های باربستهفاتحه ای ره توشه میکنیم

متن لوح یادبود شهدا

 حدیث خواندن فاتحه برای امواتپنجشنبه است و ياد درگذشتگانو پنجشنبه میآید که یادمان بیاوردکسی بود که فکرش را نمی‌کردیمیک روز نباشد…روحشون شاد و‌ قرین رحمت الهی

متن برای یادبود شهدا

پنج شنبه ست…مسافران بهشتیآن سو چشم به راه هدیهچیز زیادی نمیخواهندفاتحـه و صلوات کافیستروحشان شادیادشان گرامی

متن یادبود شهدا

پنجشنبه رسیدهفته ي پیش خیلی هاكنارخانوادشون بودندو امروز نیستندیادمون باشه فرصت هابهمین ڪوتاهي هستباآرزوی شادی روح رفتگانو صبر برای بازماندگان

متن یادبود شهدا

پنجشنبه ویاد آدم های رفتهپنجشنبه وعکس های یادگاریدلتنگی های اجباریپنجشنبه ودوست داشتن های زیادپنج شنبه و فاتحه و صلواتروحشون شاد

متن یادبود شهدا

پنجشنبه ویاد آدم هاي‌ رفتهپنجشنبه وعکس هاي‌ یادگاریدلتنگی هاي‌ اجباریپنجشنبه ودوست داشتن هاي‌ زیادپنج شنبه و فاتحه و صلواتروحشون شاد

شعر برای یادبود شهدا

‎به قبرستان گذر کردم صباحی‎شنیدم ناله و افغان اهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

متن برای یادبود شهدا

ماهم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما…

متن برای یادبود شهدا

‎به آرامستان گذر کردم صباحی‎شنیدم ناله و افغان اهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

متن یادبود شهدا

‏‎پنجشنبه است‏‎دلمان گرم به خاطره‏‎پدرهایی که نیستند‏‎مادرهایی که رفته اند‏‎شهدا بیوارثان بدوارثان‏‎باهدیه‌ای به زیبایی‏‎فاتحه‌ و صلوات‏‎دلشان را شاد کنیم

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه است آنهايي كه مهلت دنيايشان تمام شده در آن سوي مرزهاي مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستنددريغ نكنيم آنرا از تمام اموات مخصوصاً آنهايي كه حق به گردن ما دارند

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه که میشود‎یاد کسانی‌ که‎هرگز تکرار نمی‌شوند‎وهیچ حضوری‎جبران نبودنشان رانمیکنند‎دردلمان بیدادمیکند‎باهدیه فاتحه وصلوات‎روحشان راشاد کنیم

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه که می شود‎یادکسانی‌ که‎هرگز تکرار نمی شوند‎وهیچ حضوری‎جبران نبودنشان رانمیکنند‎دردلمان بیدادمیکند‎باهدیه فاتحه و صلوات‎روحشان را شاد کنیم

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه است آنهايي كه مهلت دنيايشان تمام شده در آن سوي مرزهاي مرگ، منتظر فاتحه اي از طرف منو تو هستنددريغ نكنيم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهايي كه حق به گردن ما دارند‏

متن لوح یادبود شهدا

خـبر از دل تنگـــم می دهـد..لرزش عکـس حرم در پیـش چشمانـم ♥️حــــسین♥️شال و لباس مشکی ما را بیاوریدحیّ علیَ العـزا که محرّم رسیده است

متن لوح یادبود شهدا

السلام علیک یا ابا عبداللهلذت عشق به این حس بلاتکلیفی استاربعین قسمتم آیا بشود یا نشود…

متن لوح یادبود شهدا

حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد …ای به دل بسته ، قدری آهستهکن مدارا با ، زینب خسته …یا حسین مظلوم …

متن یادبود شهدا

از بنـد نـفس و زنـجیرهـایش….هـرکس کـه زد زنـجیراز عـشق ابـاالفضل…یـا ابوالفضل العباس…

متن یادبود شهدا

چہ ترکیب قشنگیستشہ و شہ زادہ و ششماهہ و شش گوشہالسلام علیک یااباعبداللہ الحسین

متن لوح یادبود شهدا

السلام ای وادی کرب بلاالسلام ای سرزمین پر بلاالسلام ای جلوه گاه ذوالمننالسلام ای کشته های بی کفن

شعر برای یادبود شهدا

جسم و روحم با حرَم گشته عَجینحال و روزم با غَمَت گشته غَمیناین سه جمله ، خوابِ شبهای من است:کربلا…پای پیاده…اربعین…ماه محرم تسلیت باد

شعر برای یادبود شهدا

حــال ِ من حــال ِ جوانی ست که یک مــاه تمـــامدر پی کسب جـواز حرمت پیــر شـــده ….اللهم الرزقنا زیارت الحسین علیه السلام

متن برای یادبود شهدا

قیامت بی حسین غوغا ندارد”شفاعت بی حسین معنا ندارد”حسینی باش که در محشر نگویند”چرا پرونده ات امضاء ندارد…ایام محرم تسلیت باد

شعر برای یادبود شهدا

دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم
بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم
فردا که کسی را به کسی کاری نیست
دامان حسین اگر نگیرم چه کنم

متن برای یادبود شهدا

مرغ دل حسرت زده شیدای حسین است
سرمایه ی ما مشق الفبای حسین است
تاریخ بشر تا ابد الدهر مداوم
مدیون فداکاری و سودای حسین است
سروی که نشد خم به زر و زور ستمگر
آن سرو روان قامت رعنای حسین است
پایندگی پرچم اسلام در عالم
از غیرت و از همت والای حسین است

متن یادبود شهدا

السلام ای وادی کرببلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن

متن لوح یادبود شهدا

تنهاي كشتگان همه در خاك و خون نگر
سرهاي سروران همه بر نيزه ها ببين
فرارسيدن ماه محرم تسليت باد

شعر برای یادبود شهدا

به سینه هر که تمنای کربلا دارد!
همیشه در دل خود روضه ای به پا دارد!
کسی که عشق تو دارد دگر چه کم دارد!
بدون عشق تو عالم کجا بها دارد!
السلام علیک یا ثارالله

متن یادبود شهدا

کاش بودیم آن زمان کاری کنیم
از تو و طفلان تو یاری کنیم
کاش ما هم کربلایی می شدیم
در رکاب تو فدایی می شدیم
السلام علیک یا ابا عبدالله …

متن لوح یادبود شهدا

از غم بی کسی ات حوصله سر می آید
دست و پا میزنی و خون به جگر می آید
در قدوم تو سر انداختن و جان دادن
به خدا از من عاشق شده بر می آید

شعر برای یادبود شهدا

طفلی اگر بزرگ شود با کریم ها
یک روز میشود خودش از کریم ها
عبدلله حسین شدم از قدیم ها
دل میدهند دست عمو ها یتیم ها

متن یادبود شهدا

شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین
از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم
مروه پشت سر نهاد٬ اما صفا دارد حسین

متن یادبود شهدا

یه جائیه تو دنیا همه براش می میرن
تموم حاجتا رو همه از می گیرن
بین دو نهر آبه ، یه سرزمین خشکه
شمیم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه
شبای جمعه زهرا زائر این زمینه
سینه زن حسینه ، یل ام البنینه

متن لوح یادبود شهدا

چیست این ناله؟ عزا، بهرِ که؟ از آنِ حسین
جان و دل چون شود این ماه؟ به قربانِ حسین

شعر برای یادبود شهدا

سینه ام سوخت، دلم غم آمد
دیده ام اشک ز ماتم آمد
سببِ خون دلم پرسیدم
مادرم گفت محرم آمد

متن یادبود شهدا

دل دمادم نینوایی می شود
بار دیگر کربلایی می شود
موسم ماه محرم می رسد
دل به یکباره هوایی می شود

متن برای یادبود شهدا

از اوّل زندگی ام اسمت و فریاد می زنم
وقتی محرم می رسه گریه کنان داد می زنم
از اوّل زندگی ام عشق تو حاصلم شده
روضه ی دشت کربلا بدجوری قاتلم شده

متن لوح یادبود شهدا

ای هلال خون دوباره سر زدی
ای محرم بار دیگر آمدی
زخم دل با دیدنت کاری شده
خون به دامان افق جاری شده

شعر برای یادبود شهدا

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

متن یادبود شهدا

خبر آمد ز مهی بوی خدا می آید
ماه داغ دل ما غرق نوا می آید
دل ببازید عزیزان که زمان الم است
ماه اشک و الم و کرب و بلا می آید

متن برای یادبود شهدا

بین اشک این چشمای منببین بغض این شبهای من
پشیمونم که گفتم  آقابیا کوفه ای مولای من
ذکر وداع من امشب میا حسینارباب صدای قدمت می آید
هنگامه اوج ماتمت می آید
ما در تب داغ و غم تو میسوزیم
یک روز درگر محرمت می آید.
صلی الله علی الباکین

شعر برای یادبود شهدا

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزاداران راستینش تسلیت عرض می کنم

متن لوح یادبود شهدا

شـــــال مــاتَـمِــت آبـرو بـه مـن داد/مــوج پــرچمت دل رو داده بر بـاد
قـــــصه غــــــمت دریــــــای نـــگـاهـم/اســــم اعــظــمـت از لــــبــم نـیـفـتـاد
تــــویی کـه جـلوه تـا بـیکرونه داری/بـین دلای عــاشـق یـه خــونه داری
قـــــــدر تـــــموم عــــــالم دیــــوونـــه داری …

متن یادبود شهدا

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود,
خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود,
ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه,
گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود…

متن یادبود شهدا

عید (غدیر) گذشت و خبر از یار نیامد
بر زخم دل فاطمه، غمخوار نیامد
چند روز دگر مانده که با ناله بگوئیم
ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حسین، سید و سالار نیامد

متن یادبود شهدا

تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست
از قیام تو پیام تو عیان است هنوز
همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .
آغاز محرم و ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

شعر برای یادبود شهدا

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . .

متن یادبود شهدا

دلم مست و لبم مست و سرم مست
بخون ای دل که صبرم رفته از دست
بخون ای دل محرم اومد از راه
بخون اجر تو با عباس بی دست . . .

متن لوح یادبود شهدا

فدای صداقت اون بی سوادی که وقتی ازش پرسیدند عشق چند حرفه؟
گفت:چهار حرفه!
همه بهش خندیدن
اما زیر لب زمزمه میکرد:
حسین…

شعر برای یادبود شهدا

صدای دسته ی زنجیرزن، غمی در من
و شعله می کشد اکنون جهنمی در من
شب است و از همه سو خیمه می زند اندوه
که تا بنا شود از نو محرّمی در من

متن برای یادبود شهدا

دل من گرفته باز محرمه محرمه
فصل گريه ها و فصل ماتمه محرمه
خيمه ي عزا رو توي دلها بر پا بكنيم
معجر سوخته ي عمه پرچمه محرمه

متن یادبود شهدا

دلی كه سینه زن هر شب محرم شد
صدای هر تپشش ذكر یا حسینَم شد
به یاد غربت یك لحظة تو این گونه
بساط گریه هر روز من فرا هم شد

متن یادبود شهدا

ماه عشق و عاشقی آمد ز راه
صاحب دلهای پر غم ، ماه من
در تمام سال، از داغ حسین
روی چشمت هست  شبنم ، ماه من

شعر برای یادبود شهدا

اگر چه مثل محّرم نمی شوم هرگز
جدا ز روضه و ماتم نمی شوم هرگز
مرا ببخش مرا چون که خوب می دانم
که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز

متن برای یادبود شهدا

ماه خون، ماه اشک، ماه ماتم شد / بر دل فاطمه، داغ عالم شد
محرم آمد و ماه عزا شد / زمین کربلا ماتم سرا شد
فرا رسیدن ایام عزای حسینی تسلیت باد…

شعر برای یادبود شهدا

اي تـير، خـطا كـن! هـدفــت قــلب ربـاب اسـت
يـا حـنـجره سـوخـتـه تـشنـه آب ؟
كـوتـاه بـيا تـير سـه شـعـبه، كـمي آرام . .
ای قـوم ظـالم حـداقـل کـم کـنـید هـلـهـله هـا را. .
کـشـتن شـش مـاهـه کـه هـوار نـدارد

متن برای یادبود شهدا

مدتی هست که زخم دل من خورده نمک
از کس و ناکس و بیگانه شنیدم متلک
رَحمةُ الّٰله عَلَی الحُبَّ حُسینِ بنِ عَلی
سر ارباب سلامت،حرف مردم به درک
باز هم چشم به راهم که مُحرّم برسد..
بوی اسپند عزایش به مشامم برسد…
کاش امسال، مُحرّم به دعای زهرا (س)
خبرآمدن منجی عالم برسد…

شعر برای یادبود شهدا

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی
به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی
سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش
سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش…

متن یادبود شهدا

مامور قبض روح خدا، دور ما نگرد
ما کربلا ندیده به تو جان نمی دهیم

متن یادبود شهدا

مادَرِ آب کجایی پسرت آب نَخورد
پِدَرِ خاک کجایی پسرت خاک نشد…
السّلامُ عَلَیکَ یا أباعَبدِال‍ّلهِ الحُسَین

متن برای یادبود شهدا

ما که روز شب بسوزیم و گدازیم / دل فقط به عشق مولامون مى بازیماگه از دنیا بریم بشیم بهشتى / تو بهشت بازم حسینیه مى سازیم . .

متن یادبود شهدا

در خــیمه صدای آب آب افتاد
در سینه زینـب اضطراب افتاد
یک دســت میان راه آب افتاد
یک دسـت به عشـــق آفتاب افتاد
یــا بــاب الحوائـــج…

متن یادبود شهدا

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی كشیدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است

متن برای یادبود شهدا

دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم
خیلی حسین زحمت ما را کشیده است

شعر برای یادبود شهدا

ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یك قطره تو دریا حسین فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گم

متن یادبود شهدا

آبرویم را بگیر و آب رویم را نگیر
گریه ام وقتی نمیگیرد خجالت میکشم…
“روسیاهم یا سیدالشهدا

متن یادبود شهدا

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

متن برای یادبود شهدا

حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد …
ای به دل بسته ، قدری آهسته
کن مدارا با ، زینب خسته …
یا حسین مظلوم …

شعر برای یادبود شهدا

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خویش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسین

متن لوح یادبود شهدا

یه جائیه تو دنیا همه براش می میرن
تموم حاجتا رو همه از می گیرن
بین دو نهر آبه ، یه سرزمین خشکه
شمیم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه
شبای جمعه زهرا زائر این زمینه
سینه زن حسینه ، یل ام البنینه

متن برای یادبود شهدا

السلام علیكم یااباصالح المهدى (عج)السلام علیك یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم)

متن برای یادبود شهدا

دوست دارم هر چی دارم بدم به راه تو حسین
تا که سینه خیز بیام میون بین الحرمین

شعر برای یادبود شهدا

قلبها برای آرامش
دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه
عقل در انتظار جنون
نفس ها به شماره افتاده
آری “محرم” آمده…

شعر برای یادبود شهدا

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میكنم

متن لوح یادبود شهدا

آنان که به گوش دل شنیدند تو را
رفتند و به پای دل رسیدند تو را
آن کوردلان که بر دلت تیر زدند
دیدند تو را، ولی ندیدند تو را

شعر برای یادبود شهدا

چـه خـستـگی ای بـهتر از خـستـگیه بـعد از داربـست و سیـاهی زدن ؟
چـه دردی بـهتر از درد سر شونـه هــا بــعد از زنــجـیر زدن ؟
نــوکـری شغل شریـفیست، گـر تـو اربـاب بـاشی …

متن لوح یادبود شهدا

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی كشیدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم استصد بار خوانده ای و دوباره بخوان، کم است
دنیا اگر تمام شود روضه خوان، کم است
دیدار ما قیامتیان، هیئتِ بهشت
اینجا برای سینه زدن، جایمان کم است…

متن یادبود شهدا

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میكنم

متن برای یادبود شهدا

ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یك قطره تو دریا حسین فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گم

متن لوح یادبود شهدا

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی كشیدوگفت:كه ماه محرم است.گفتم: كه چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است

متن لوح یادبود شهدا

ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یك قطره تو دریا حسین فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گم

شعر برای یادبود شهدا

السلام علیكم یااباصالح المهدى (عج)السلام علیك یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم)

شعر برای یادبود شهدا

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خویش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسین

شعر برای یادبود شهدا

عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از كار حسین است . دانی كه چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی كه خدای تو عزادار حسین است

متن لوح یادبود شهدا

آبروی حسین به كهكشان می ارزد ، یك موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد

متن یادبود شهدا

همچنین ببینید: عکس پروفایل محرم

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه است و ياد درگذشتگاناَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِالتماس دعایک دانه شمعیک شیشه گلابیک دستمال نمدارچه خانه تکانی ساده ای دارن رفتگانتنها به فاتحه ای قانع اند و اندکی سکوتبه یاد مسافران بهشتیفاتحه و صلوات

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه هستبراي تموم آنهايي كه در بين ما نيستندولي دعاشون هنوز كارگشاستيادشون هميشه با ماستو جاشون بين ما خاليهشاخه گلي به زيبايي يك فاتحه…

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه استو ثانیه ثانیه اش بوی دل گرفتگی ودلتنگی میدهدچه مهمانان بی دردسری هستند رفتگانتنها به فاتحه ای قانعند 

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه استثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهدچه مهمانان ساکتیهستند رفتگاننه بدستیظرفی آلوده میکنندنه به حرفی دلی راتنها به فاتحه قانعندشادی روح تماماموات فاتحه وصلوات

متن یادبود شهدا

همان روزی که دل میگیرد و
اشک در چشمان جاری…
روزی که دل، دلتنگ میشود
برای عزیزانی که در کنار ما نیستند
“روحشان شاد و یادشان گرامی”
یاد شان کنیم با ذکر یک فاتحه و صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه استبه یاد همه آنهاییکه بین ما نیستندو هیچکس نمی تونهجاشون ‌رو توی قلبمون پر کنهنثار روح پدران و مادران آسمانیوهمه گذشتگانمانبخوانیم فاتحة و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

ماهم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما…

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه ست…
مسافران بهشتی
آن سو چشم به راه هدیه
چیز زیادی نمیخواهند
فاتحـه و صلوات کافیست

متن یادبود شهدا

پنج شنبـه استبرای شادی روحدرگذشتگان هدیه باارزشفاتحه و صلواتبـدرقه راهشـانروحشان شاد و یادشان گرامی

شعر برای یادبود شهدا

همان روزي كه دل ميگيرد واشك در چشمان جاري…روزي كه دل، دلتنگ ميشودبراي عزيزاني كه در كنار ما نيستند“روحشان شاد و يادشان گرامي”ياد شان كنيم با ذكر يك فاتحه و صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبہ استآنهایے ڪہ مهلت دنیایشان تمام شدہدر آن سوے مرزهاے مرگ منتظر فاتحہ‌اے از طرف من و تو هستند…دریغ نڪنیم آن را از تمام امواتمخصوصا آنهایے ڪہ حق بہ گردن ما دارند

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه و
یاد آدم های رفته
پنجشنبه و
عکس های یادگاری
دلتنگی های اجباری
پنجشنبه و
دوست داشتن های زیاد
پنج شنبه و فاتحه و صلواتروحشون شاد

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه استو دلم براے آنهایے کهدیگر ندارمشان تنگ است…پنج شنبه استجاے خالے عزیزاندوباره احساس می‌شود…یادشان کنیم با فاتحه و صلواتےروحشان شاد

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه و بوی حلوای خیراتو یادآوری عزیزان سفر کردمونپنج شنبه و دلتنگی های عجیبشپنج شنبه و خاطرات به جامانده..با هدیه فاتحه وصلوات یادیکنیم از آن ها..

متن یادبود شهدا

ميگن خواب مرگ كوتاهه،ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،دوست دارى با بلندترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…امروز پنج شنبه و شب جمعه است،يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..بياييم با يك فاتحه آرامش خواب را به روحشان هديه دهيم…

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه استهمان روزی ڪهاموات میایند به سمت نزدیکانشاندستشان ازدنیا ڪوتاه استومحتاج یادڪردن ماهستندبافاتحه وصلواتروحشون را شاد کنیم

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبـــــــــه.استروز شاد کردن دلِ آنهايي کهدر زير خاک در انتظارنــدروز لمس کردن خاطره اي کهدر ذهن داريمکه باخود ميگوييم چقدردلمبرايت تنگ شدهبراےشادےروح اموات صلوات

شعر برای یادبود شهدا

يادكنيماز گذشتگان و اموات …با شاخه گليو نثار فاتحه …وصلوات برمحمد وآل محمد

متن لوح یادبود شهدا

پنج شنبه ای دگر
هواسمون باشه یادی از درگذشتگانمان فراموش نشه
با نثار فاتحه ای بهمراه صلواتِ بر محمد وآل محمد(ص)برسد به روح آنها که…جایشان همیشه در قلــب و کنارمان

متن یادبود شهدا

پنجشنبه رسید
هفته ی پیش خیلی ها
كنارخانوادشون بودند
و امروز نیستند
یادمون باشه فرصت ها
به همین ڪوتاهي هست
باآرزوی شادی روح رفتگانو صبر برای بازماندگان

شعر برای یادبود شهدا

میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونهروح همه از دست رفتگان شاد

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه است آنهايي كه مهلت دنيايشان تمام شده در آن سوي مرزهاي مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستنددريغ نكنيم آنرا از تمام اموات مخصوصاً آنهايي كه حق به گردن ما دارند‏

متن برای یادبود شهدا

 حدیث خواندن فاتحه برای امواتپنجشنبه است و یاد درگذشتگانو پنجشنبه میآید که یادمان بیاوردکسی بود که فکرش را نمی کردیمیک روز نباشد…روحشون شاد و قرین رحمت الهی

متن لوح یادبود شهدا

معلم میگفت این …جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید!
ولی نمیدانست بعضی از جاهای خالی هرگز پر نمیشوند..آخرهفته است،
جاهای خالی بسیاری پرنمیشوند
جز تکرار خاطره ای و فاتحه ای

متن لوح یادبود شهدا

به قبرستان گذر کردم صباحی
‎شنیدم ناله و افغان اهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…
‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثارروح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

متن برای یادبود شهدا

مادرم می‌گفت:خوبست پنجشنبه هادرخانه بوی حلوا بپیچدکودک که بودم می پرسیدممگرآنها به ما احتیاج دارندمیگفت نه ما محتاجیمبه دعای خیرشانو یادآوری خوبیهایشان

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه ست…مسافران بهشتیآن سو چشم به راه هدیهچیز زیادی نمیخواهندفاتحـه و صلوات کافیستروحشان شادیادشان گرامی

شعر برای یادبود شهدا

روز پنج شنبهروزدرگذشتگانروزخیراتروزخواندن قرانو فاتحه وصلوات برای امواتخدایامسافران بهشتیمارا ببخش وبیامرزآمین

متن یادبود شهدا

پنج شنبه هستیک دانه شمع و یک شیشه گلابچه ملاقات ساده ای دارند امواتشادی روح اموات صلواتاللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم

متن یادبود شهدا

همجنین بخوانید: متن شب جمعه برای اموات ـ اس ام اس و متن التماس دعا

متن یادبود شهدا

پنج شنبه استیاد کنیم از گذشتگانبا نثار کردن فاتحه وصلواتبرای شادی روح آنهاكه جايشان هميشهدر كنار ما خالیستروحشان شاد یادشان گرامی

متن یادبود شهدا

به پاس اولين بوسه اي كه مادرم بر گونه ام زد و من نفهميدم!و به ياد سوزنده ترين بوسه كه من به وداع بر پيشانيش زدم و او نفهميد!هديه به روح مادران آسمانی فاتحه و صلوات

متن یادبود شهدا

روز پنج شنبهروزدرگذشتگانروزخیراتروزخواندن قرانو فاتحه وصلوات برای امواتخدایامسافران بهشتیمارا ببخش وبیامرزآمین

متن برای یادبود شهدا

پنج شنبه استهمان روزی که دل میگیردو اشک در چشمان جاریروزی که دلدلتنگ میشود برای عزیزانی که در کنار ما نیستندپس یاد کنیم از آنانبا نثار کردن فاتحه وصلواتروحشون شاد و یادشون گرامی

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه استیک دانه شمعیک شیشه گلابچه ملاقاتساده ای دارند رفتگانروحشون شاد و یادشون گرامیشادی روح رفتگان فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

پنج شنبه ست…مسافران بهشتیآن سو چشم به راه هدیهچیز زیادی نمیخواهندفاتحـه و صلوات کافیستروحشان شادیادشان گرامی

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه هاچه خوشحال می‌شوندعزیزانی کهدستشان از دنیا کوتاه استو منتظر مهرتان هستندجایشان تا ابد در قلبمان خالیست، با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم

متن برای یادبود شهدا

‏‎پنجشنبه است‏‎دلمان گرم به خاطره‏‎پدرهایی که نیستند‏‎مادرهایی که رفته اند‏‎شهدا بیوارثان بدوارثان‏‎باهدیه‌ای به زیبایی‏‎فاتحه‌ و صلوات‏‎دلشان را شاد کنیم

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه‌ها…دلمان گرم است به خاطره پدرهایی که نیستند،مادرهایی که رفته اند،آن عشق های سفر کرده؛به یاد پدران و مادران آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه که میشود‎یاد کسانی‌ که‎هرگز تکرار نمی‌شوند‎وهیچ حضوری‎جبران نبودنشان رانمیکنند‎دردلمان بیدادمیکند‎باهدیه فاتحه وصلوات‎روحشان راشاد کنیم

متن یادبود شهدا

در این پنج شنبه باز همبه یاد همه مسافران بهشتیآنان که روزی عزیز دل کسی بودندو امروز عکسی هستنددر قاب خاطره‌ ای در ذهنو حسرتی بر دل …شادی روح همه رفتگانفاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه؛یادآورِ نداشته هاستآدم هایی که نیستند !خاطراتی کهجایشان هنوز درد می کند،و آرزوهایی که محقق نخواهند شدپنج شنبه گاهی خیلی سرد می شودحتی اگر بهار باشد !شادی روح درگذشتگانبخوانیم فاتحه و صلوات

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبـــــــــه.استروز شاد کردن دلِ آنهايي کهدر زير خاک در انتظارنــدروز لمس کردن خاطره اي کهدر ذهن داريمکه باخود ميگوييم چقدردلمبرايت تنگ شدهبراےشادےروح اموات صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه هستبراي تموم آنهايي كه در بين ما نيستندولي دعاشون هنوز كارگشاستيادشون هميشه با ماستو جاشون بين ما خاليهشاخه گلي به زيبايي يك فاتحه…

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبهو بوی حلوای خیرات ، یاد آدم های رفته !پنجشنبهو عکس های یادگاری ، دلتنگی های اجباری !پنجشنبهو اموات چشم انتظار فاتحه و صلوات !

متن یادبود شهدا

اللّهُمَّ اغفِرلِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتوالمُسلِمینَ وَالمُسلِمَاتالاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتبحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَع الصَّلَوات…

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه استهمان روزی که دل میگیردبرای عزیزانی که دیگر در کنار ما نیستند“روحشون شاد و یادشون گرامی”با ذکر صلوات و فاتحه

متن برای یادبود شهدا

يادكنيماز گذشتگان و اموات …با شاخه گليو نثار فاتحه …وصلوات برمحمد وآل محمد

متن یادبود شهدا

پنجشنبه استيادي كنيم از مسافرانىكه روزي در كنارمان بودندو اكنون فقط يادو خاطرشاندر دلمان باقيستبا فاتحه و صلوات و يا حتي مهرباني و كمكبه ديگران روحشان را شاد كنيم.

متن یادبود شهدا

پنج شنبـه استبرای شادی روحدرگذشتگان هدیه باارزشفاتحه و صلواتبـدرقه راهشـانروحشان شاد و یادشان گرامی

متن لوح یادبود شهدا

زندگی آب روان است روان میگذرد…هر چه تقدیر من و توست همان میگذرد…پنج شنبه است یاد گذشته گان را با فاتحه و صلوات زنده کنیم

متن لوح یادبود شهدا

سر خاك شد و نقش خيال تو نرفتخون گشت دل و شوق وصال تو نرفتهر چند ز هجران تو زنگار گرفتز آينه دل عكس جمال تو نرفتبه ياد نفس هاي گرمي كه امروز در خاك هاي سرد خفته اند“برای شادی روحشان فاتحه وصلوات”

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه دیگری از راه رسیدبه یاد همه کسانیکه دیگه میان ما نیستندو هیچکس نمیتونهجاشون رو تو قلب ما پر کنهشادی روح پدران و مادران آسمانی و همه در گذشتگان بخوانیم فاتحه و صلوات و در صورت امکان هدیه خیراتی هر چند کوچک

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه آمدو دلم برای آنهایی كه دیگرندارمشان تنگ استپنجشنبه است و بویحلوایی خیرات یاد آدم های رفته“فاتحه باصلوات”جهت شادی روحشان بفرستیم

متن برای یادبود شهدا

نخستین پنجشنبه تابستان اسـت بـه یاد آنهایی
کـه دیگر میان ما نیستند
و هیچ کس نمی‌تواند
جایشان را در قلب ما پر کند
نثار روح پدران و مادران آسمانیفرزندان خواهران وبرادران درگذشتهو همه ی در گذشتگان بخوانیم
فاتحه و صلواتروحشون شاد یادشون گرامی

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه‌هایاد می‌کنیم از انهاکه وقتشان و مکانشان از ما جداستیاد می‌کنیم از آن هاکه دلتنگشان می‌شویم…هدیه‌ای پیشکش درگذشتگان، پدران و مادران آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبـــــــــه.استروز شاد کردن دلِ آنهايي کهدر زير خاک در انتظارنــدروز لمس کردن خاطره اي کهدر ذهن داريمکه باخود ميگوييم چقدردلمبرايت تنگ شدهبراےشادےروح اموات صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه هست و بازنثار روح درگذشته‌امبفرست فاتحه‌ای..رفتنت مرگ یک احساسدر پی داشت!

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه است ودوباره دلم برای کسیکه ندارمش تنگ است.پنجشنبه است وچقدر جای خالی بعضیها رو زیاد احساس می‌کنیم.به رسم کهن،ياد ميکنيم از آن ها کهوقتشان و مکانشان از ما جداست..ياد ميکنيم از آن ها که دلتنگشان ميشويم..ياد ميکنيم از انها که هنوز دوستشان داريم..دلمان گرم به خاطره پدرهايي که نيستند،مادرهايي که رفته اند..فرزندانی که زودتر ازپدرومادرشان رفته اند…دلمان گرمبه ياد خواهرها و برادرهايي که سفر کردند..به ياد ان عشق های بار بسته..فاتحه ای ره توشه ميکنيم..باشد که پروردگار بيامرزدشان و بيامرزدمان..

متن برای یادبود شهدا

پنج شنبـه استبرای شادی روحدرگذشتگان هدیه باارزشفاتحه و صلواتبـدرقه راهشـانروحشان شاد و یادشان گرامی

متن لوح یادبود شهدا

پنج شنبه استو دلم براے آنهایے کهدیگر ندارمشان تنگ است…پنج شنبه استجاے خالے عزیزاندوباره احساس میشود…یادشان کنیم با فاتحه و صلواتےروحشان شاد

شعر برای یادبود شهدا

ما هم گذشتگان فردا هستیم…امروز که هستیم با صلوات و فاتحه و خیراتیادی کنیم از گذشتگانتا فردا نیز دیگران یادی کنند از ما

متن یادبود شهدا

پنجشنبه استهمان روزی ڪهاموات میایند به سمت نزدیکانشاندستشان ازدنیا ڪوتاه استومحتاج یادڪردن ماهستندبافاتحه وصلواتروحشون را شاد کنیم

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه است شاخه گلی بفرستیمبرای آنهایی که در بین ما نیستندیادشون همیشه با ماست و جاشون بین ما خالیهشاخه گلی به زیبایی یک فاتحه

متن یادبود شهدا

معلم میگفت این …جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید!
ولی نمیدانست بعضی از جاهای خالی هرگز پر نمیشوند..

متن برای یادبود شهدا

آخرهفته است،
جاهای خالی بسیاری پرنمیشوند
جز تکرار خاطره ای و فاتحه ای

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه است آنهایی که مهلت دنیایشان تمام شده در آن سوی مرزهای مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستنددریغ نکنیم آن را از تمام اموات مخصوصاً آنهایی که حق به گردن ما دارند‏

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه ای ديگرو چشم انتظاری امواتبه خيرات شما خوباندسته گلی از صلوات و فاتحهنثارِ روح عزيزشان كنيمياد كنيم تا يادمان کنندروحشان شاد و یادشان گرامی

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه ست…
مسافران بهشتی
آن سو چشم به راه هدیه
چیز زیادی نمیخواهند
فاتحـه و صلوات کافیست

متن لوح یادبود شهدا

يادكنيماز گذشتگان و اموات …با شاخه گليو نثار فاتحه …وصلوات برمحمد وآل محمد

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه استاموات رو از یاد نبریممردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوممردن آن است که از خاطره ها محو شوم..نثار روح عزیزان خاموشاللهم صل علی محمد وآل محمد

متن یادبود شهدا

پنج شنبـه استبرای شادی روحدرگذشتگان هدیه باارزشفاتحه و صلواتبـدرقه راهشـانروحشان شاد و یادشان گرامی

متن برای یادبود شهدا

مادرم می گفت:خوبست پنجشنبه هادرخانه بوی حلوا بپیچدکودک که بودم می پرسیدممگرآنها به ما احتیاج دارندمیگفت نه ما محتاجیمبه دعای خیرشانو یادآوری خوبیهایشان

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه استفاتحه ای بفرستیم برای تمامآنهایی که دربین ما نیستندولی دعاهایشان هنوز کارگشاستو یادشان همیشه با ماستروحشان شاد

شعر برای یادبود شهدا

پنج شنبه هستیک دانه شمع و یک شیشه گلابچه ملاقات ساده ای دارند امواتشادی روح اموات صلواتاللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبهبه رسم کهن،یادمیکنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداستبه یاد آن عشق های باربستهفاتحه ای ره توشه میکنیم

شعر برای یادبود شهدا

به پاس اولين بوسه اي كه مادرم بر گونه ام زد و من نفهميدم!
و به ياد سوزنده ترين بوسه كه من به وداع بر پيشانيش زدم و او نفهميد!
هديه به روح مادران آسماني فاتحه و صلوات

متن لوح یادبود شهدا

‎به قبرستان گذر کردم صباحی‎شنیدم ناله و افغان آهی‎شنیدم کله ای با خاک میگفت…‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…‎نثار روح گذشتگان صلوات و فاتحه ای بخوانیم

متن برای یادبود شهدا

امروز پنجشنبه است و یک جورایی روز اموات!و بد نیست لااقل اگر به فکر خودمان نیستیم، فکر آن بیچاره های واقعی باشیم که کاش چشممان باز می شد و می توانستیم ببینیم که چه التماسی به ما می کنند.

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبه که میشود‎یاد کسانی که‎هرگز تکرار نمی شوند‎وهیچ حضوری‎جبران نبودنشان رانمیکنند‎دردلمان بیدادمیکند‎باهدیه فاتحه وصلوات‎روحشان را شاد کنیم

متن لوح یادبود شهدا

ماهم گذشتگان فردا هستيم
امروز كه هستيم با فاتحه و صلوات يادي كنيم از گذشتگان;
تا فردا نيز يادي كنند از ما…

متن لوح یادبود شهدا

پنجشنبه و بوی حلوای خیراتو یادآوری عزیزان سفر کردمونپنج شنبه و دلتنگی های عجیبشپنج شنبه و خاطرات به جامانده..با هدیه فاتحه وصلوات یادیکنیم از آنها..

متن یادبود شهدا

پنجشنبه و
یاد آدم های رفته
پنجشنبه و
عکس های یادگاری
دلتنگی های اجباری
پنجشنبه و
دوست داشتن های زیاد
پنج شنبه و فاتحه و صلواتروحشون شاد

متن لوح یادبود شهدا

همان روزی که دل میگیرد واشک در چشمان جاری…روزی که دل، دلتنگ میشودبرای عزیزانی که در کنار ما نیستند“روحشان شاد و یادشان گرامی”یاد شان کنیم با ذکر یک فاتحه و صلوات

شعر برای یادبود شهدا

پنجشنبـــــــــه.استروز شاد کردن دلِ آنهايي کهدر زير خاک در انتظارنــدروز لمس کردن خاطره اي کهدر ذهن داريمکه باخود ميگوييم چقدردلمبرايت تنگ شدهبراےشادےروح اموات صلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه استثانیه هایمان بوی دلتنگی میدهدچه مهمانان ساکتیهستند رفتگاننه بدستیظرفی آلوده میکنندنه به حرفی دلی راتنها به فاتحه قانعندشادی روح تماماموات فاتحه وصلوات

متن یادبود شهدا

پنجشنبه استبه یاد همه آنهاییکه بین ما نیستندو هیچکس نمی تونهجاشون ‌رو توی قلبمون پر کنهنثار روح پدران و مادران آسمانیوهمه گذشتگانمانبخوانیم فاتحة و صلوات

متن برای یادبود شهدا

ميگن خواب مرگ كوتاهه،ولى چه فرق عجيبى است بين”مرگ” و “خواب” وقتى؛“عزيزى”خوابيده دلت میخواد حتى هيچ پرنده اى پر نزنه تا بيدار نشه و وقتى “مرده”،دوست دارى با بلندترين صداى دنيا بيدارش كنى ولى افسوس…امروز پنج شنبه و شب جمعه است،يادى از عزيزان به خواب رفته ى ابدى كنيم..بياييم با يك فاتحه آرامش خواب را به روحشان هديه دهيم…

متن برای یادبود شهدا

پنجشنبه است و یاد درگذشتگانو پنجشنبه میآید که یادمان بیاوردکسی بود که فکرش را نمی کردیمیک روز نباشد…روحشون شاد و قرین رحمت الهی

متن یادبود شهدا

روز پنج شنبهروزدرگذشتگانروزخیراتروزخواندن قرانو فاتحه وصلوات برای امواتخدایامسافران بهشتیمارا ببخش وبیامرزآمین

متن برای یادبود شهدا

‏‎پنجشنبه است‏‎دلمان گرم به خاطره‏‎پدرهایی که نیستند‏‎مادرهایی که رفته اند‏‎شهدا بیوارثان بدوارثان‏‎باهدیه ای به زیبایی‏‎فاتحه و صلوات‏‎دلشان را شاد کنیم

متن یادبود شهدا

پنجشنبه رسید
هفته ی پیش خیلی ها
كنارخانوادشون بودند
و امروز نیستند
یادمون باشه فرصت ها
به همین ڪوتاهي هست
باآرزوی شادی روح رفتگانو صبر برای بازماندگان

متن لوح یادبود شهدا

پنج شنبه ای دگرهواسمون باشه یادی از درگذشتگانمان فراموش نشهبا نثار فاتحه ای بهمراه صلواتِ بر محمد و آل محمد (ص)برسد به روح آنها که…جایشان همیشه در قلـب و کنارمان

متن برای یادبود شهدا

دلمان گرم به خاطره پدرهايي كه نيستند
مادرهايي كه رفته اند
و عزيزاني كه بار يفر بستند…
با #فاتحه اي روحشان را شاد كنيم

متن برای یادبود شهدا

سفر کرده ‏ام تا بجویم سرت را
و شاید در این خاکها پیکرت را
من اینجایم ای آشنای برادر
همان جا که دادی به من دفترت را
همان جا که با اشک و اندوه خواندی‏
برایم غزل واره‏ ی آخرت را
کجایی که چندی است نشنیده‏ ام من‏
دعاهای پر سوز و درد آورت را
تو را زنده زنده مگر دفن کردند
که بستند دستان و پا و سرت راپس از این من ای کاش هرگز نبینم‏نگاه به درمانده مادرت را…

متن برای یادبود شهدا

با خنده ای که عکس تو در بر گرفته استدیوار خانه چهره ی دیگر گرفته استبعد از تو برق شور و شعف را هجوم اشکاز چشم های خسته ی مادر گرفته استبی شک شبیه کوچه ی ما، کوچه های عرشاز نام پر شکوه تو زیور گرفته استحالا منم، کنار تو، اینجا که پر زدیاینجا که خاک، بوی کبوتر گرفته استای انعکاس دست علی! برق ذوالفقار!افلاک، پشت نام تو سنگر گرفته استاینجا، نماز چلچله ها رو به دست توستدستی که رنگ غیرت حیدر گرفته استچشمان من همیشه همین جا کنار توستاینجا که خاک، بوی کبوتر گرفته است…

متن لوح یادبود شهدا

یادت می آید آن روز، صد لاله چیده بودیآن دفعه هم تو از من زودتر رسیده بودیهر بار در نگاهت طوفانی بی صدا بوداز عشق او به قلبت نقش ها کشیگل زخمهایت انگار سوغاتی تو بودندآخر تو ان دردها را با شوق چشیده بودی
آن روز دو چشمت اما آرامشی دگر داشتگویی که از لب یار چیزی شنیده بودیبا من بگو مسافر از آن یقین قلبتشاید بفهمم آن روز آخر چه دیده بودیگویند که باز با باز با هم پر گشاینداین است دلیل آنکه بی من پریده بودیهر روز از مزارت بوی عشقت روان استعشقی که با بهای جانت خریده بودی.

شعر برای یادبود شهدا

یه کاروان گل لاله ، تو موج شیون و نالهرفتن از این خاک ، به سوی افلاک رنگ دلبر گرفتند ، تا خدا پر گرفتنداین شهیدا تا ابد برامون نور عینند هدیة ما عاشقا به آقامون حسینند.خوشا آنانکه نامشان زمزمه ی نیمه شب ملکوتیان است و در آسمان مشهورتراز زمین اند.

متن لوح یادبود شهدا

به نام یلان محمدنژاد / که شد شورشان غبطه گردبادعلی صولتانی که در خون شدند / به یک نعره از خویش بیرون شدندبه نام کسانی کنم ابتدا / که در خاک از آنهاست جوش صدابه نام غیوران زهرانسب / ز خود رستگان به حق منتسبحسن مذهبان صبور آمده / می زهر نوشان آن میکدهخراباتیان حسین آشنا / به خونرنگی مشرقین آشنااگر دم فرو بندم از ذکرشان / رها نیستم یکدم از فکرشانمن و یاد یاران که سر باختند / ولی بر ستم گردن افراختندسحرگاه اعزام یادش بخیر / و گردان گمنام یادش بخیرلباسی که خاکی تر از خاک بود / ولی چون دل عاشقان پاک بودمن و چفیه ای ساده و بی ریا / رفیقانی افتاده و بی ریاالهی به مستان بربط شکن / به مردان توفانی خط شکنالهی به گردان زید و کمیل / دلیران چون رعد و توفان و سیلبه آنانکه بی پا و سر آمدند / شهید از دیار خطر آمدندبه مفقود و جانباز و ایثارگر / که شد تیغ شان بر عدو کارگربه مردان در کنج محبس قسم / به والفجر و بیت المقدس قسمبه خیبر که برکند مولا درش / به رأسی که صدپاره شد پیکرشبه دلتنگی کربلای چهار / به یاران بی مدفن و بی مزاربه فتح المبین و به فتح الفتوح / به توفان،‌ به کشتی، به دریا، به نوحبه مرصاد و مردان مرگ آفرین / منافق ستیزان تیغ آتشینبه آنان؛ که:رسم شهادت بجاست / مرا بر ولی خدا التجاستشعر از مرحوم آقاسی

متن برای یادبود شهدا

کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهیدسینه‏ اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهیداین نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏ اش‏بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهیدگرچه در گرداب خون، خوابیده آرام و خموش‏با نواى بینوایى، بس نوا دارد شهیدکعبه ‏ى دل را زیارت کرده با سعى و صفادر ضمیر جان خود، گویى منا دارد شهیددانى از بهر چه جانبازى کند در راه دوست‏چون طواف کعبه را در کربلا دارد شهیدتا مس ناقابل خود را بدل سازد به زردر رگ دل جوهرى از کیمیا دارد شهیدپیکر عریان او در خاک و خون افتاده است‏از شرف بر جسم خود خونین قبا دارد شهید

متن لوح یادبود شهدا

سراپا وسعت دریا گرفتندهمان مردان که در دل جا گرفتندتمام خاطرات سبزشان ماندبه بام آسمان مأوا گرفتندبه دوش ما چه ماند اى دل، که وقتیخدا را شاهدى تنها گرفتندچه شد اى دل، که در این راه رفته‏جواز وصل را بى ما گرفتندمگر مردان غریبى میپسندندغریبانه ره دریا گرفتند!

متن یادبود شهدا

در وقت مرگ ، روی لبش خنده ای شکفت با خون خود نوشت:“آخر فتاد مرغ سعادت به دام ما”
“زد روزگار ، سکه ی عزت به نام ما”“مادر” چنان عقاب به بالین او رسید
“فرزند” را به سینه ی پر مهر خود فشرد
دستی میان اشک ، به موی پسر کشید
بر روی “خون گرفته ی” او بوسه ای نهاد
در موج اشک گفت:
رویت سپید باد ، “شهادت” مبارکت!
از ما ببر به شهیدان سلام ما
با کشتگان بگو:
با ننگ ظلم ، زیستن ما ، حرام مافرزند پاکزاد
مغرور و سر بلند
لبخند زد به مادر و در “آخرین وداع”
با دیدگان سرخ شهادت نگاه کرد
گفتا که: ای عزیزترین تکیه گاه من!
بشنو پیام ما:
ما کشتگان راه خداییم ، غم مدارپاینده ایم و این بود آخر کلام ما:“هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق”“ثبت است بر جریده علم دوام ما”

متن یادبود شهدا

اگر رسیدی و من زیر خاک‌ها بودم
اسیر تنگی تلخ مُغاک‌ها بودماگر رسیدی و دیدی شهیدتان شده‌ام
منم یکی ز همان بی‌پلاک‌ها بودمتو را به فاطمه بر سنگ قبر من بنویس
که من برای تو از سینه‌چاک‌ها بودماگرچه دامنی آلوده داشتم اما
همیشه دست به دامان پاک‌ها بودمخدا که شاهد باشد تو نیز شاهد باش
برای جدّ شما از هلاک‌ها بودمخدا نیاورد آن روز را، ولی آقا
اگر رسیدی و من زیر خاک‌ها بودم…

شعر برای یادبود شهدا

دل از هوا و هوس ها بریده اند اینان
شراب لم یزلی را چشیده اند اینانتمام هستی شان را به کف گرفتند و
متاع جنتشان را خریده اند اینانمدافعان حریم ولایت عشقند
حماسه های بزرگ ‌آفریده اند اینانکبوترانه از این آشیانه ی خاکی
بدون وحشت وترسی پریده اند اینانبرایِ کشتنِ از خصم بی حیایِ زمان
به اوج قله ی ایمان رسیده اند اینانتوان و مردیشان بر سر زبان همه
در آسمان شجاعت پدیده اند اینانتمامِ هیبتشان را دریده اند از هم
غرور و ظلمت شب را سپیده اند اینانشبیه حلقه ی طوفانِ مهلکی از دور
به سمت ارتشِ دشمن وزیده اند ایناننشانشان همه سربند زینب کبراست
خطوط قرمزشان را کشیده اند اینانمن الغریب به آنها رسیده نامه ی عشق
ندای عمه ی خود را شنیده اند اینان

شبیه غنچه ی زخمی به خاک و خون خفتند
شبیه قطره به دریا چکیده اند اینانشهادت و لب خشک و عروجشان یعنی
به پای سر به حرم ها دویده اند ایناناگر چه شد همه سرهایشان جدا لیکن
تنور و تشت طلا را ندیده اند اینان

متن یادبود شهدا

چقدر از منش این شهدا دور شدیم
آنقدر خیره به دنیا شده و کور شدیمچقدر از منش این شهدا دور شدیم
آنقدر خیره به دنیا شده و کور شدیممعذرت از همه خوبان و همه همرزمان
ما برای شهدا وصله ی ناجور شدیمشهدا در همه جا فاتح اصلی بودن
عجب اینجاست که ما این همه مغرور شدیمشکر ، با سابقه ی دوستیِ با شهدا
ما عزیز دل مردم شده مشهور شدیمو از آن برکت خون شهدامان حالا
ما مدیر کل و مسئول شده مسرور شدیمو اگر حرفی خلاف شهدامان گفتیم
یحتمل مصلحتی بوده مجبور شدیمپرکشیدن چه مستانه و رفتند و ما
در میان قفس نفس چه محصور شدیمشهدا در همه جا فاتح اصلی بودن
عجب اینجاست که ما این همه مغرور شدیمشکر ، با سابقه ی دوستیِ با شهدا
ما عزیز دل مردم شده مشهور شدیمو از آن برکت خون شهدامان حالا
ما مدیر کل و مسئول شده مسرور شدیمو اگر حرفی خلاف شهدامان گفتیم
یحتمل مصلحتی بوده مجبور شدیمپرکشیدن چه مستانه و رفتند و ما
در میان قفس نفس چه محصور شدیم

متن برای یادبود شهدا

بس که برای عشق شما گریه می کنم
با هر نوای عشق شما گریه می کنماز کودکان مکتب ایثار و غیرتم
عمری برای عشق شما گریه می کنمروح و وجود و هر نفسم وصله بر شماست
روحم فدای عشق شما گریه می کنمای عاشقان شاه شهیدان ، شُبِیریان
من از وفای عشق شما گریه می کنممردان آسمان به فدای صفایتان
من از صفای عشق شما گریه می کنمراه شما راه خداوند اکبر است
پس با خدای عشق شما گریه می کنمهر بانگ تکبیر شما بانگ زینب است
با هر ندای عشق شما گریه می کنمچون یا حسین بر دلتان نقش بسته است
با کربلای عشق شما گریه می کنمسر بندتان نام اباالفضل و فاطمه است
زیر لِوای عشق شما گریه می کنماینک برای کشور ما یک دعا کنید
من با دعای عشق شما گریه می کنمجا مانده ام از رهتان ، عاشقان عشق
اما به پای عشق شما گریه می کنم…

متن لوح یادبود شهدا

نرفته است که یک مشت خاک بردارد
بیاورد … یا عکس از پلاک برداردکسی که مست میِ عشق می‌شود دیگر
چرا پیاله‌ای از خون تاک بردارد !؟به سینه‌اش دارد یاد می‌دهد آنجا
رسید وقتی؛ چون غنچه چاک برداردبدون پاهایش رفته است تا پرده
ز روی خاطره‌ای هولناک برداردچفیّه ای هم تنها برای او کافیست
نیاز نیست که با خویش ساک بردارددر اوج سجده کلنجار می‌رود با خود
چگونه سر از این خاکِ پاک بردارد

برای خاطر یک مشت استخوان این بیل
چقدر باید از این دشت خاک بردارد

متن برای یادبود شهدا

خدا می‌خواست از سر رد کند این قوم طوفان را
به دستِ مرد دریایِ حوادث داد سکان رانجات کشتی از گرداب‌ها، زحمت فراوان داشت
خدا خیرش دهد آن مرد را، پیر جماران رانگاهش فجر صادق بود، فجرِ انقلاب نور
به پایان بُرد بعد سال‌ها شام غریبان رابه امر او فرشته دیو را از شهر بیرون کرد
گواهی می‌دهد تاریخ رسوایی شیطان راازاین اعجاز بالاتر!؟ بهار آورد در بهمن
گرفت از چشمِ گندم‌زارها خوابِ زمستان راصدایِ انفجار نور او لرزاند یکباره
قَطیف و قدس را، حتی بلندی‌های جولان راهزاران شاه دید این مُلک، اما سیزده قرن است
به رویِ چشم خود بگذاشته شاه خراسان را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *