متن برای گذر زمان

متن گذر زمان بچگی

متن رفیق سال نو مبارک

بهار نرم نرمک از راه رسیده
و زمین و آسمان را به یمن ورودش گل افشانی کرده
آرزویم این است که دل به زیبایی ها بسپاری
و با بهار هم نفس و همسفر باشی
رفیق جان! نوروز مبارک🌿

متن کوتاه برای گذر زمان

متن انگلیسی برای گذر زمان

در لحظه شکفتن شکوفه ها …
نو شدن روزگار …
و تولد نوروزی جدید در نقطه تحویل سال …
من را به یاد داشته باش
سال نو مبارک باد بهترین رفیق!

متن گذر زمان کوتاه

باز کن پنجره را
که بهاران آمد
که شکفته گل سرخ
به گلستان آمد
سال نو مبارک دوست من!

متن انگلیسی برای گذر زمان

پیامک تبریک عید نوروز به رفیق

به بهانه فرا رسیدن نوروزی دیگر
برایت دنیا دنیا خوشی و عشق و خوشبختی آرزو می کنم
رفیق شفیق من! هر روزت نوروز … نوروزت پیروز🤍

متن گذر زمان رفاقت

سال نو مبارک رفیق تنهاییام!
الهی سال جدید برات اتفاقات خوب رقم بزنه
و بخت و اقبالت بلند و طالعت روشن باشه

متن زیبا برای گذر زمان

عقل تکرار را نمی پذیرد اما احساس آری
طبیعت نیز دوست دار تکرار است
طبیعت را ساخته اند از تکرار
تکرار بهار مبارک بادت رفیق!

متن گذر زمان کودکی

متن گذر زمان بچگی

کپشن سال نو مبارک رفیق برای اینستاگرام

لحظه تحویل سال
به یادت هستم
و تمام آرزوهای خوبم را
از راه دور برایت می فرستم
باشد که لحظه لحظه نوروز امسال برایت شادی به همراه داشته باشد
سال نو مبارک دوست مهربانم ❀

متن گذر زمان بچگی

بهار می رسد که به ما نشان دهد
همیشه می توان از نو شروع کرد
و بهترین ها را در سرنوشت خود نوشت
عید نوروز مبارک رفیق جان!

متن گذر زمان کوتاه

این عید پر از عطر دل انگیز خداست
سرشار ترین آینه ی خاطره هاست
نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق
آراسته با دلی که همراه خداست
نوروزت خدایی رفیق💜

متن گذر زمان بچگی

زمان در گذر است
و مخلوقات در تغییر
و سال جدید در شرف حلول
و به ناچار تغییر تغییر تغییر
آرزومندم که زندگی‌ ات به بهترین‌ ها تغییر کند
سال نو پیشاپیش مبارک رفیق عزیزم!

متن گذر زمان کوتاه

یک سال دیگر تمام شد و من تنها چیزی که از فردا می‌ دانم
این است که خدا قبل از خورشید بیدار است
از او می‌ خواهم که قبل از همه در کنارت باشد
و برایت نغمه سربلندی، عزت، نعمت، سلامتی و سعادت بخواند
سال نو مبارک بهترین رفیق دنیا 🌱

متن برای گذر زمان

متن گذر زمان بچگی

هر عید تو را غرق صفا می خواهم
هر روز تو را کامروا می خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می خواهم
عیدت به شادی … رفیق مهربانم!

متن برای گذر زمان

متن رفیق سال نو مبارک

بهار نرم نرمک از راه رسیده
و زمین و آسمان را به یمن ورودش گل افشانی کرده
آرزویم این است که دل به زیبایی ها بسپاری
و با بهار هم نفس و همسفر باشی
رفیق جان! نوروز مبارک🌿

متن گذر زمان بچگی

در لحظه شکفتن شکوفه ها …
نو شدن روزگار …
و تولد نوروزی جدید در نقطه تحویل سال …
من را به یاد داشته باش
سال نو مبارک باد بهترین رفیق!

متن گذر زمان و دلتنگی

باز کن پنجره را
که بهاران آمد
که شکفته گل سرخ
به گلستان آمد
سال نو مبارک دوست من!

متن گذر زمان رفاقت

پیامک تبریک عید نوروز به رفیق

به بهانه فرا رسیدن نوروزی دیگر
برایت دنیا دنیا خوشی و عشق و خوشبختی آرزو می کنم
رفیق شفیق من! هر روزت نوروز … نوروزت پیروز🤍

متن گذر زمان رفاقت

متن گذر زمان کودکی

سال نو مبارک رفیق تنهاییام!
الهی سال جدید برات اتفاقات خوب رقم بزنه
و بخت و اقبالت بلند و طالعت روشن باشه

متن انگلیسی برای گذر زمان

عقل تکرار را نمی پذیرد اما احساس آری
طبیعت نیز دوست دار تکرار است
طبیعت را ساخته اند از تکرار
تکرار بهار مبارک بادت رفیق!

متن گذر زمان و دلتنگی

کپشن سال نو مبارک رفیق برای اینستاگرام

لحظه تحویل سال
به یادت هستم
و تمام آرزوهای خوبم را
از راه دور برایت می فرستم
باشد که لحظه لحظه نوروز امسال برایت شادی به همراه داشته باشد
سال نو مبارک دوست مهربانم ❀

متن گذر زمانه

بهار می رسد که به ما نشان دهد
همیشه می توان از نو شروع کرد
و بهترین ها را در سرنوشت خود نوشت
عید نوروز مبارک رفیق جان!

متن گذر زمان کوتاه

این عید پر از عطر دل انگیز خداست
سرشار ترین آینه ی خاطره هاست
نوروز خوشت همیشه رنگین با عشق
آراسته با دلی که همراه خداست
نوروزت خدایی رفیق💜

متن زیبا برای گذر زمان

متن زیبا برای گذر زمان

زمان در گذر است
و مخلوقات در تغییر
و سال جدید در شرف حلول
و به ناچار تغییر تغییر تغییر
آرزومندم که زندگی‌ ات به بهترین‌ ها تغییر کند
سال نو پیشاپیش مبارک رفیق عزیزم!

متن گذر زمانه

یک سال دیگر تمام شد و من تنها چیزی که از فردا می‌ دانم
این است که خدا قبل از خورشید بیدار است
از او می‌ خواهم که قبل از همه در کنارت باشد
و برایت نغمه سربلندی، عزت، نعمت، سلامتی و سعادت بخواند
سال نو مبارک بهترین رفیق دنیا 🌱

متن برای گذر زمان

هر عید تو را غرق صفا می خواهم
هر روز تو را کامروا می خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می خواهم
عیدت به شادی … رفیق مهربانم!

متن گذر زمان بچگی

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن گذر زمان رفاقت

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن گذر زمان و دلتنگی

متن زیبا برای گذر زمان

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن گذر زمان رفاقت

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن کوتاه برای گذر زمان

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن زیبا برای گذر زمان

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن انگلیسی برای گذر زمان

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن گذر زمان کوتاه

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن گذر زمانه

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن گذر زمان کودکی

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن گذر زمان و دلتنگی

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن زیبا برای گذر زمان

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن زیبا برای گذر زمان

متن گذر زمان کودکی

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن گذر زمان بچگی

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن گذر زمان بچگی

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن انگلیسی برای گذر زمان

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن گذر زمانه

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن زیبا برای گذر زمان

متن گذر زمان کودکی

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن گذر زمان و دلتنگی

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن کوتاه برای گذر زمان

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن انگلیسی برای گذر زمان

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن گذر زمان بچگی

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن گذر زمانه

متن گذر زمان رفاقت

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن گذر زمان رفاقت

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن گذر زمان و دلتنگی

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن انگلیسی برای گذر زمان

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن برای گذر زمان

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن کوتاه برای گذر زمان

متن گذر زمان و دلتنگی

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن گذر زمان و دلتنگی

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن گذر زمان بچگی

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن گذر زمان کوتاه

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن انگلیسی برای گذر زمان

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن گذر زمان رفاقت

متن گذر زمان بچگی

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن کوتاه برای گذر زمان

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن گذر زمان کودکی

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن گذر زمانه

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن زیبا برای گذر زمان

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن گذر زمان بچگی

متن گذر زمان کوتاه

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن گذر زمان بچگی

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن گذر زمان کودکی

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن برای گذر زمان

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن گذر زمان رفاقت

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن برای گذر زمان

متن برای گذر زمان

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن گذر زمان رفاقت

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن گذر زمان کودکی

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن گذر زمان کوتاه

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن زیبا برای گذر زمان

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن گذر زمان بچگی

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن گذر زمان رفاقت

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن گذر زمان بچگی

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن گذر زمان کوتاه

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن گذر زمان کوتاه

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن کوتاه برای گذر زمان

متن گذر زمان رفاقت

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن برای گذر زمان

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن کوتاه برای گذر زمان

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن گذر زمانه

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن گذر زمان کوتاه

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن گذر زمان و دلتنگی

متن گذر زمان و دلتنگی

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن گذر زمان کوتاه

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن گذر زمان بچگی

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن گذر زمانه

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن انگلیسی برای گذر زمان

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن گذر زمانه

متن گذر زمان کوتاه

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن گذر زمان کوتاه

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن انگلیسی برای گذر زمان

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن کوتاه برای گذر زمان

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن گذر زمان بچگی

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن کوتاه برای گذر زمان

متن انگلیسی برای گذر زمان

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن کوتاه برای گذر زمان

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن گذر زمان کوتاه

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن گذر زمان کودکی

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن انگلیسی برای گذر زمان

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن کوتاه برای گذر زمان

متن انگلیسی برای گذر زمان

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن برای گذر زمان

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن کوتاه برای گذر زمان

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن کوتاه برای گذر زمان

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن برای گذر زمان

زخمی بر پهلویم هست

روزگار نمک می پاشد

و من پیچ و تاب می خورم

و همه فکرمی کنند که می رقصم !!!

متن گذر زمان و دلتنگی

متن گذر زمان کودکی

و عشق را کنار تارک راه بند تازیانه می زنند،
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد !
روزگار غـریبی است نازنین !
آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد .

متن برای گذر زمان

از آن چه که گذشت

از آن چه که شکست

از آن چه که نشد

از آن چه که ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد….

متن برای گذر زمان

آرزو می کردم تو را در روزگاری دیگر می دیدم
در روزگاری که گنجشکان حاکم بودند
پریان دریایی
شاعران
کودکان
و یا دیوانگان
آرزو می کردم
که تو از آن من بودی
در روزگاری که بر گل ستم نبود

متن گذر زمان کوتاه

زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما می نگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست

متن گذر زمان رفاقت

موهایم را روزگار شانه می زند
می خواهد…
تارهای تیره اش را سپید کند
و این لعنتی دست بردار نیست
شانه را به دست کسی نمی دهد

متن گذر زمانه

متن زیبا برای گذر زمان

خب غم هم آدمست دیگر
حق دارد
مثل خیلی ها
سرش را پایین بی اندازد و!
یکراست یاید بنشیند کنج دل ما
در زندگی من!
روزهایی هستند که نیستند
و روزهایی نیستند که هستند.

متن گذر زمان رفاقت

روزگار عجیبی شده است
حتی وقتی می خندیم
منـظورمان چیز دیگریست
وقتی همه چیز خوب است می ترسیم
ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم .

متن گذر زمان بچگی

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد، روشنی دارد
تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید..

متن برای گذر زمان

ای همدم روزگار، چونی بی من
ای مونس غمگسار، چونی بی من
من با رخ چون خزان، زردم بی‌تو
تو با رخ چون بهار، چونی بی من

متن زیبا برای گذر زمان

دوباره باران می بارد زیره سقف یادهای فراموش تا تنهایی کهنسالم را،

تنهایی به انتها ببرد در گذر روزگار کهنهٔ بی بنیاد،

خاطرات غمگینم به چراغانی فصل نو می روَند بی نشـان و اشتباهی.

متن زیبای گذر زمان

متن گذر زمان بچگی

انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار!
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش.!
دومی به قیمت جانت..!!

متن انگلیسی برای گذر زمان

دَستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید !
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار !
حرف حق گفتم ولی خون مرا در شیشه کرد
بیشـتر گل می کند انگور بر بالای دار .

متن زیبا برای گذر زمان

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه…

گوشت بدن خودشو می کند و میداد به جوجه هاش می خوردند…

زمستان تمام شد و کلاغ مرد…

اما بچه هاش نجات پیدا کردند و گفتند: اخ خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری…

این است واقعیت تلخ روزگار ما.

متن گذر زمان رفاقت

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

متن انگلیسی برای گذر زمان

ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن زیبا برای گذر زمان

چه ساده ایم! در این ایستگاه خالیِ متروک
نشسته ایم کماکان به انتظار… بِمانَد
چه روزهای قشنگی قرار بود بیایند
چقدر شاکی ام از دست روزگار… بِمانَد..!

متن گذر زمان کوتاه

از اسب که بیوفتى ,

اسیر سرزنش خاک خواهى شد
این قانون آدم هاست
به دور آتشى می رقصند که تو در آن می سوزى
روزگار بدیست .

متن گذر زمان و دلتنگی

کبریت های سوخته هم،
روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما،
که روزگاری می خندیدیم
قبل از این که عشق روشنمان کند

متن گذر زمان و دلتنگی

زندگی کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد !
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند
آن چه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند
و آن چه از دست برود با گریه جبران نمی شود !
فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشم .

متن انگلیسی برای گذر زمان

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود
و آرام می بارم و می نوشم
گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم
چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود

متن برای گذر زمان

متن گذر زمان بچگی

تو می آیی و آن چنان مرا میفهمی
که گـویی بعد از خدا !
در من خدای دیگری
تو میبینی مرا !
میخوانی مرا
میخواهی مرا !
تو می آیی خَستگی هایم را میفهمی
بغضهایم را
کلافگی هایم را
تو می آیی و من تا آمدنت پشت دیوار تنهاییم
بی سر و صدا روزگار می گذرانم
تو می آیی .

متن انگلیسی برای گذر زمان

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن انگلیسی برای گذر زمان

و میان ماهستند مردگانی که در انتظارند
در انتظار بهانه ای که مورد پسند روزگار باشد و به خاک سپرده شوند
و میان این مردگان هستند کسانی که ده ها سال در انتطار خاک سپاری خود بوده اند
انتطارشان
انتظارم
طولانی نشود آمین.

متن زیبا برای گذر زمان

دل است دیگر بر هوای بیقرار یادها می شکند
می بازد می بارد و بر قرار بی وفای روزگار می ماند
می سازد می سوزد..
می سوزد…..

متن گذر زمانه

گرگ روزگار بودَم شغال ها هم جـرات رویا رویی با من را نداشتند
حال که توبه کرده ام اهو ها هم برایم خط و نشان میکشند
درست است که ما رفته ایم و توبه کرده ایم اما به اهو ها بگویید در قلمروی ما با احترام عبور کنند مگر نمی دانند که توبه گرگ مرگ است.

متن زیبا برای گذر زمان

متن انگلیسی برای گذر زمان

چه دیوانه وار با روزگاران
دست و پنجه نرم می کنیم
به جنگ سرنوشت می رویم
و غصه می خوریم
در جوانی …
جوانی را به پیری مبتلا می کنیم
نه جام ساکت و خنده
فقط غصه می خوریم
چه دیوانه وار …
می زیستیم و دم نمی زنیم
چه دیوانه وار …
از روزگاران گذر می کنیم
شمع می شویم و
می سوزیم و حذر می کنیم

متن گذر زمان کوتاه

چه شد صبر و قرارم وایِ بر من
چه بد شد حال زارم وایِ بر من
جوانی رابه پیری هدیه دادم
سیه شد روزگارم وایِ بر من…

متن کوتاه برای گذر زمان

زخمی بر پهلویم هست

روزگار نمک می پاشد

و من پیچ و تاب می خورم

و همه فکرمی کنند که می رقصم !!!

متن گذر زمان کودکی

و عشق را کنار تارک راه بند تازیانه می زنند،
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد !
روزگار غـریبی است نازنین !
آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد .

متن کوتاه برای گذر زمان

از آن چه که گذشت

از آن چه که شکست

از آن چه که نشد

از آن چه که ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد….

متن گذر زمان رفاقت

متن انگلیسی برای گذر زمان

آرزو می کردم تو را در روزگاری دیگر می دیدم
در روزگاری که گنجشکان حاکم بودند
پریان دریایی
شاعران
کودکان
و یا دیوانگان
آرزو می کردم
که تو از آن من بودی
در روزگاری که بر گل ستم نبود

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما می نگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست

متن برای گذر زمان

موهایم را روزگار شانه می زند
می خواهد…
تارهای تیره اش را سپید کند
و این لعنتی دست بردار نیست
شانه را به دست کسی نمی دهد

متن برای گذر زمان

خب غم هم آدمست دیگر
حق دارد
مثل خیلی ها
سرش را پایین بی اندازد و!
یکراست یاید بنشیند کنج دل ما
در زندگی من!
روزهایی هستند که نیستند
و روزهایی نیستند که هستند.

متن گذر زمان کودکی

روزگار عجیبی شده است
حتی وقتی می خندیم
منـظورمان چیز دیگریست
وقتی همه چیز خوب است می ترسیم
ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم .

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن برای گذر زمان

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد، روشنی دارد
تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید..

متن گذر زمان کوتاه

ای همدم روزگار، چونی بی من
ای مونس غمگسار، چونی بی من
من با رخ چون خزان، زردم بی‌تو
تو با رخ چون بهار، چونی بی من

متن کوتاه برای گذر زمان

دوباره باران می بارد زیره سقف یادهای فراموش تا تنهایی کهنسالم را،

تنهایی به انتها ببرد در گذر روزگار کهنهٔ بی بنیاد،

خاطرات غمگینم به چراغانی فصل نو می روَند بی نشـان و اشتباهی.

متن گذر زمان کوتاه

انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار!
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش.!
دومی به قیمت جانت..!!

متن گذر زمان بچگی

دَستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید !
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار !
حرف حق گفتم ولی خون مرا در شیشه کرد
بیشـتر گل می کند انگور بر بالای دار .

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن گذر زمان کوتاه

زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه…

گوشت بدن خودشو می کند و میداد به جوجه هاش می خوردند…

زمستان تمام شد و کلاغ مرد…

اما بچه هاش نجات پیدا کردند و گفتند: اخ خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری…

این است واقعیت تلخ روزگار ما.

متن گذر زمان کوتاه

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

متن برای گذر زمان

ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس و غمگسار چونی بی من !
من با رخ چون خـزان زردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو !
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از انی همه من
من نیست شدم در تو از انم همه تو.

متن گذر زمان کودکی

چه ساده ایم! در این ایستگاه خالیِ متروک
نشسته ایم کماکان به انتظار… بِمانَد
چه روزهای قشنگی قرار بود بیایند
چقدر شاکی ام از دست روزگار… بِمانَد..!

متن انگلیسی برای گذر زمان

از اسب که بیوفتى ,

اسیر سرزنش خاک خواهى شد
این قانون آدم هاست
به دور آتشى می رقصند که تو در آن می سوزى
روزگار بدیست .

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن انگلیسی برای گذر زمان

کبریت های سوخته هم،
روزی درخت های شادابی بوده اند
مثل ما،
که روزگاری می خندیدیم
قبل از این که عشق روشنمان کند

متن گذر زمانه

زندگی کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد !
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند
آن چه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند
و آن چه از دست برود با گریه جبران نمی شود !
فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشم .

متن زیبا برای گذر زمان

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود
و آرام می بارم و می نوشم
گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم
چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود

متن انگلیسی برای گذر زمان

تو می آیی و آن چنان مرا میفهمی
که گـویی بعد از خدا !
در من خدای دیگری
تو میبینی مرا !
میخوانی مرا
میخواهی مرا !
تو می آیی خَستگی هایم را میفهمی
بغضهایم را
کلافگی هایم را
تو می آیی و من تا آمدنت پشت دیوار تنهاییم
بی سر و صدا روزگار می گذرانم
تو می آیی .

متن انگلیسی برای گذر زمان

دلگیرم ای شب!
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد، دیگر مرا در خاطرش نیست!
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان می فروشمت به خورشید
فقط صبح شـو ..

متن گذر زمان بچگی

متن گذر زمان کودکی

و میان ماهستند مردگانی که در انتظارند
در انتظار بهانه ای که مورد پسند روزگار باشد و به خاک سپرده شوند
و میان این مردگان هستند کسانی که ده ها سال در انتطار خاک سپاری خود بوده اند
انتطارشان
انتظارم
طولانی نشود آمین.

متن زیبا برای گذر زمان

دل است دیگر بر هوای بیقرار یادها می شکند
می بازد می بارد و بر قرار بی وفای روزگار می ماند
می سازد می سوزد..
می سوزد…..

متن کوتاه برای گذر زمان

گرگ روزگار بودَم شغال ها هم جـرات رویا رویی با من را نداشتند
حال که توبه کرده ام اهو ها هم برایم خط و نشان میکشند
درست است که ما رفته ایم و توبه کرده ایم اما به اهو ها بگویید در قلمروی ما با احترام عبور کنند مگر نمی دانند که توبه گرگ مرگ است.

متن کوتاه برای گذر زمان

چه دیوانه وار با روزگاران
دست و پنجه نرم می کنیم
به جنگ سرنوشت می رویم
و غصه می خوریم
در جوانی …
جوانی را به پیری مبتلا می کنیم
نه جام ساکت و خنده
فقط غصه می خوریم
چه دیوانه وار …
می زیستیم و دم نمی زنیم
چه دیوانه وار …
از روزگاران گذر می کنیم
شمع می شویم و
می سوزیم و حذر می کنیم

متن برای گذر زمان

چه شد صبر و قرارم وایِ بر من
چه بد شد حال زارم وایِ بر من
جوانی رابه پیری هدیه دادم
سیه شد روزگارم وایِ بر من…

متن گذر زمان رفاقت

متن زیبا برای گذر زمان

حق من بود که باشى و نگاهم بکنى

که به هر ثانیه با عشق دعایم بکنى

حق من بود که از نم نم باران بهشت

خوشه اى عشق بینى و صدایم بکنى

حق من بود بمانى و در اندوه غروب

سپرم باشى و با عشق تو رامم بکنى

متن گذر زمان بچگی

تو اگه بخوای میتونی

غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو

پر نور بکنی

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی به سُرعت ثانیه عقربه شمار،

تند ُ تند میگذره

متن گذر زمان کوتاه

ثانیه ها می گذرند

چشم به ساعت دوختم

تو در یک قدمی من از فرسنگها دوری

کاش می توانستم گامی بر دارم!

متن کوتاه برای گذر زمان

راست گفتی سهراب

من هم در تردیدم

من در این عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم

چشم گریان دیدم

گریه کردم اما بارها خندیدم

رمز بیداری را پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم

من به دل های زمین مشکوکم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

متن گذر زمان کودکی

عشقم هر لحظه

و هر ثانیه با تمام وجودم حست میکنم.

متن زیبا برای گذر زمان

صبح یعنی پرواز

قد کشیدن در باد

چه کسی می گوید

پشت این ثانیه ها تاریک است

گام اگر برداریم روشنی نزدیک است…

متن گذر زمان بچگی

تو بیایی همه ی ثانیه ها،

ساعت ها از همین روز،

همین لحظه،

همین دم عیدند.

متن گذر زمان بچگی

تو اگه بخوای میتونی غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو پر نور بکنی

متن زیبا برای گذر زمان

فاصله ها

هیچ وقت دوست داشتن را

کمرنگ نمی کنند،

بلکه دلتنگی را بیشتر می کند…

متن گذر زمان بچگی

متن زیبا برای گذر زمان

گذر ثانیه ها در گرو فاصله هاست

ای خدا ثانیه را از سر تکرار ببخش.

متن کوتاه برای گذر زمان

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم: زندگی چه میگوید؟

جواب را دراتاقم پیدا کردم..

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش…

پنجره گفت: دنیا را بنگر…

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است..

تقویم گفت به روز باش

و آیینه گفت قبل از هرکاری به باز تاب آن بنگر…

متن گذر زمان بچگی

یک ثانیه می بینمت،

یک سال درگیرم.

هر اتفاق نادری کوتاه می افتد.

متن گذر زمان بچگی

من از هر ثانیه بی تو می ترسم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

بی تو این ساعت و این دقیقه ها بیمارند

نفس گرم تورا ثانیه ها کم دارند

متن برای گذر زمان

متن کوتاه برای گذر زمان

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست

زندگی پر زدن شاپــرکی ست

زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست

زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنهی

زندگی خالی نیست، خــــدا هست،

عشــــــق هست، امیــــد هست…

متن گذر زمان بچگی

گذر ثانیه ها چقدر شیرین است

وقتی که در هر لحظه اش یاد تو باشد.

متن کوتاه برای گذر زمان

محو نگاهت که میشوم

ثانیه ها کم می آیند

و زمان از دستانم در میرود

متن گذر زمانه

ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است

معصومه ابر

متن کوتاه برای گذر زمان

حق من بود که باشى و نگاهم بکنى

که به هر ثانیه با عشق دعایم بکنى

حق من بود که از نم نم باران بهشت

خوشه اى عشق بینى و صدایم بکنى

حق من بود بمانى و در اندوه غروب

سپرم باشى و با عشق تو رامم بکنى

متن گذر زمان و دلتنگی

متن گذر زمان و دلتنگی

تو اگه بخوای میتونی

غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو

پر نور بکنی

متن کوتاه برای گذر زمان

زندگی به سُرعت ثانیه عقربه شمار،

تند ُ تند میگذره

متن زیبا برای گذر زمان

ثانیه ها می گذرند

چشم به ساعت دوختم

تو در یک قدمی من از فرسنگها دوری

کاش می توانستم گامی بر دارم!

متن برای گذر زمان

راست گفتی سهراب

من هم در تردیدم

من در این عرصه آغشته به بغض لب خندان دیدم

چشم گریان دیدم

گریه کردم اما بارها خندیدم

رمز بیداری را پشت بی خوابی این ثانیه ها فهمیدم

من به دل های زمین مشکوکم.

متن برای گذر زمان

عشقم هر لحظه

و هر ثانیه با تمام وجودم حست میکنم.

متن گذر زمان بچگی

صبح یعنی پرواز

قد کشیدن در باد

چه کسی می گوید

پشت این ثانیه ها تاریک است

گام اگر برداریم روشنی نزدیک است…

متن گذر زمان رفاقت

تو بیایی همه ی ثانیه ها،

ساعت ها از همین روز،

همین لحظه،

همین دم عیدند.

متن گذر زمان رفاقت

تو اگه بخوای میتونی غمامو دور بکنی

ثانیه های تاریک منو پر نور بکنی

متن کوتاه برای گذر زمان

فاصله ها

هیچ وقت دوست داشتن را

کمرنگ نمی کنند،

بلکه دلتنگی را بیشتر می کند…

متن گذر زمان کودکی

گذر ثانیه ها در گرو فاصله هاست

ای خدا ثانیه را از سر تکرار ببخش.

متن انگلیسی برای گذر زمان

امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم: زندگی چه میگوید؟

جواب را دراتاقم پیدا کردم..

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش…

پنجره گفت: دنیا را بنگر…

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است..

تقویم گفت به روز باش

و آیینه گفت قبل از هرکاری به باز تاب آن بنگر…

متن کوتاه برای گذر زمان

یک ثانیه می بینمت،

یک سال درگیرم.

هر اتفاق نادری کوتاه می افتد.

متن گذر زمان کوتاه

من از هر ثانیه بی تو می ترسم.

متن گذر زمان کودکی

بی تو این ساعت و این دقیقه ها بیمارند

نفس گرم تورا ثانیه ها کم دارند

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی چرخــــــش ثانیه هاست

زندگی پر زدن شاپــرکی ست

زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست

زندگی نـــــــرم، چو برف است که برآن پا بنهی

زندگی خالی نیست، خــــدا هست،

عشــــــق هست، امیــــد هست…

متن کوتاه برای گذر زمان

گذر ثانیه ها چقدر شیرین است

وقتی که در هر لحظه اش یاد تو باشد.

متن برای گذر زمان

محو نگاهت که میشوم

ثانیه ها کم می آیند

و زمان از دستانم در میرود

متن گذر زمان و دلتنگی

ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است

معصومه ابر

متن گذر زمان و دلتنگی

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن گذر زمانه

اخلاقیات و اصول عدالت با تقویم تغییر نمی‌کنند – دی اچ لورنس

متن گذر زمان بچگی

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن گذر زمانه

من همیشه در تقویم بوده‌ام اما هیچ‌گاه سر وقت حاضر نشده‌ام – مرلین مونرو

متن گذر زمان کوتاه

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن کوتاه برای گذر زمان

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

متن گذر زمان کودکی

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن کوتاه برای گذر زمان

مرگ، تقویم نمی‌شناسد – جورج هربرت

متن گذر زمان کوتاه

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

متن گذر زمان کوتاه

هیچ جرمی در تقویم آمریکایی بدبینی تحقیرکننده‌تر از احمق بودن نیست – مکس لرنر

متن گذر زمانه

نبرد قلب‌های ما، مبارزه‌ای بر صفحات تقویم است – باب گاف

متن برای گذر زمان

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن گذر زمان و دلتنگی

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن گذر زمان و دلتنگی

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن انگلیسی برای گذر زمان

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن برای گذر زمان

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن برای گذر زمان

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن گذر زمانه

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن گذر زمان و دلتنگی

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

متن کوتاه برای گذر زمان

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن زیبا برای گذر زمان

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن برای گذر زمان

فردا تنها در تقویم انسان‌های احمق پیدا می‌شود – اگ ماندینو

متن گذر زمان و دلتنگی

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن گذر زمان کوتاه

اخلاقیات و اصول عدالت با تقویم تغییر نمی‌کنند – دی اچ لورنس

متن کوتاه برای گذر زمان

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن برای گذر زمان

من همیشه در تقویم بوده‌ام اما هیچ‌گاه سر وقت حاضر نشده‌ام – مرلین مونرو

متن گذر زمانه

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن زیبا برای گذر زمان

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

متن زیبا برای گذر زمان

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن زیبا برای گذر زمان

مرگ، تقویم نمی‌شناسد – جورج هربرت

متن زیبا برای گذر زمان

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

متن گذر زمان رفاقت

هیچ جرمی در تقویم آمریکایی بدبینی تحقیرکننده‌تر از احمق بودن نیست – مکس لرنر

متن گذر زمان بچگی

نبرد قلب‌های ما، مبارزه‌ای بر صفحات تقویم است – باب گاف

متن برای گذر زمان

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن گذر زمان و دلتنگی

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن گذر زمان بچگی

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن زیبا برای گذر زمان

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن گذر زمان کوتاه

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن گذر زمان کوتاه

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن گذر زمان رفاقت

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن زیبا برای گذر زمان

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

متن گذر زمان رفاقت

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن گذر زمان رفاقت

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن گذر زمان کودکی

فردا تنها در تقویم انسان‌های احمق پیدا می‌شود – اگ ماندینو

متن گذر زمان رفاقت

زندگی تک تک این ساعتهاست

زندگی،چرخش این عقربه هاست

زندگی ،راز دل مادر است

زندگی ،پینه دست پدر است

زندگی ،مثل زمان درگذراست

زندگی ،آب روانیست،روان میگذرد

آنچه تقدیر من

و توست همان میگذرد

متن گذر زمان کوتاه

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .

علی الخصوص اگر زن باشند.

حسن بنی عامری

متن گذر زمان بچگی

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران

می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش

می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم،

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز

می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی

متن برای گذر زمان

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

دیوید سالینجر

متن برای گذر زمان

سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن.
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.
دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .
یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

متن گذر زمان کوتاه

“زندگی”

داشتن ،

دوست داشتنی ها نیست……!!!

“زندگی”

دوست داشتن ،

داشتنی هاست……!!!

قدر لحظه هاتو بدون

    و…

از داشته هایت لذت ببر

دوست من بخند خدا با ماست

متن گذر زمان بچگی

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،

بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.

هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،

خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.

امیل سیوران

متن گذر زمان کوتاه

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد…

متن زیبا برای گذر زمان

زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہ

مهم نیست

چندتا درست نوشتے

با تعداد اشتباهاتت

قضاوت میشے…

متن برای گذر زمان

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذاردبیش‌تر درد می‌کشد.

طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!

عباس معروفی

متن گذر زمان کوتاه

تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از خودمان ریشه می‌گیرد.
وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛
دیدید؟ می‌دانستم!
همه‌ی اتفاقات خوب ممکنند، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!!

متن گذر زمان و دلتنگی

بهشت را

ميتوان روی زمین احساس کرد

وقتی کسی ،

برای شادی ات تمام تلاشش را می کند

دنیا مگر چیست؟

جز دلهایی که برای مهر ورزیدن

دورهم جمع شده اند؟

«بهشت همینجاست، مهربان باشیم»

متن گذر زمان و دلتنگی

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡ

ﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ

ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖ

ﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

متن گذر زمانه

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!

زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.

هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،

می‌میریم…!

مارسل پروست

متن گذر زمان و دلتنگی

فرمولی که من برای “موفقیت ” کشف کرده ام این است ؛

اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد شما حتما موفق خواهید شد.

هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…
آدم‌ها، دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم…
تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛
در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

متن گذر زمانه

چای مینوشیدم

یکباره دلتنگش شدم

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد

همه با تعجب نگاهم کردند !

لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

متن گذر زمان کوتاه

آدم های ساده را دوست دارم،،،

کسانیکه بدی ها را باور ندارند

و به همه لبخند میزنند..

می توان ساعتها آنها رامانند

تابلوی زیبایی تماشا کرد !!!

آنها بوی ناب آدمیت می دهند…

متن گذر زمانه

همچون رودخانه باشیم

هرگاه شخصی به مابدی کرد

از بدی آن شخص بگذریم

مانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهد

شاید باگذشت، تغییرش دادیم …

متن گذر زمان بچگی

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،

ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.

منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.

کریستین بوبن

متن گذر زمان رفاقت

با خودت تکرار کن؛

« امروز با دلی سرشار از اشتیاق الهی از آنچه که دارم میبخشم و به آنچه که دارم برکت می دهم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم.

خداوندا سپاسگزارم.»

متن گذر زمان بچگی

برﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ خاﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ “خوب” ﺑﺴﺎﺯ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ “ﺧﻮﺏ” ﺑﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ گذاشتی و ﺭﻓﺘﯽ

ﺩﺭ گﻨﺞ ﻗﻠﺒشﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ

متن گذر زمانه

برای خودتان پیروزی های کوچک خلق کنید ..

خیلی ساده از چای یا قهوه صبح شروع کنید

برای آن لحظه

حالی نو خلق کنید

لذت ش وصف ناپذیر خواهد بود

متن گذر زمان بچگی

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیم

هیچ وقت پاک نمی شود…

چارلز بوکوفسکی

متن گذر زمان بچگی

و چه ارزان می‌فروشیم

لذت با هم بودن را…

چه زود دیر می‌شود

و نمی‌دانیم که، فردا می‌آید

شاید ما نباشیم!

پس شاد باشیم

و با لذت زندگی کنیم…

متن گذر زمانه

خوشبختی همین در کنار هم بودنهاست

همین دوست داشتن هاست

” خوشبختی “

همین لحظه های ماست

همین ثانیه هایی ست

که در شتاب زندگی گمشان کردیم

متن برای گذر زمان

زندگی می کنم…

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…

من فرصتی برای بودن دارم،

پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

متن کوتاه برای گذر زمان

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.

دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،

دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.

و این عجیب و غم انگیز است.

اریش ماریا رمارک

متن زیبا برای گذر زمان

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن گذر زمان و دلتنگی

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند

جور دیگری زندگی می کنند

شاد وخوشبخت و کم اشتباه خواهند بود

فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند

محکم و بی نقص!

اما حقیقت ندارد..

اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم

اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم

اگر آدم ساختن بودیم…

از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختيم

منتظر دوباره زندگی کردن نباشید و از هم اکنون شروع کنید

متن گذر زمان و دلتنگی

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن برای گذر زمان

هرگز به دیگران اجازه نده

قلم خودخواهی دست گیرند

 دفتر سرنوشت را ورق بزنند.

خاطرات خوبت را پاک کنند

اینده ات را نابود کنند ..

ارزوهایت رانادیده بگیرند ودر پایان بنویسند..

قسمت نبود!!!

متن گذر زمان رفاقت

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،

این است که یکدفعه متوجه می شوی

رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…

کورت وانگات

متن زیبا برای گذر زمان

انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد!

پس بزرگ بينديش تا بزرگ شوي!

روياها، بازتاب ذهنيات ما هستند

پس از تمبر ياد بگير، تا رسيدن

به مقصد به نامه مي چسبد!

به خاطر بسپار : پشت كار تنها مرز بين

شكست و كاميابي است ! پس دست

شكسته ات را در داخل آستين پنهان

و صداي خنده ات را به گوش همه برسان…!

از خاطر مبر: در بين جماعتي كه

ايستاده اند ننشين ! در بين جماعتي

كه نشسته اند، نايست!

در بين جماعتي كه مي خندند ، گريه نكن

! و در بين جماعتي كه مي گريند، نخند!!

از خود پرسيده اي : راز شكست Failed چيست ؟

بله، راضي كردن همگان…!

متن گذر زمان رفاقت

در کشاکش تمام سختی‌ها و کم آوردن‌هایی که زندگی برایمان رقم می‌زند ، هیچگاه اسیر عظمت درد و غمی مباش . که خدای تو،

از تمام آنچه که دلت را آزرده

بزرگتر است

در زندگی دفعتاً متوجه می‌شویم که خداوند کارهایی در زندگی‌مان کرده که خود به تنهایی حتی در رویا هم قادر به انجامش نبوده‌ایم.

متن گذر زمان و دلتنگی

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟

آن ها اندوهگین هستند ،

چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،

و این درست است …

ریچارد باخ

متن برای گذر زمان

با عجله راه میرفتم ..

که  محکم به چیزی خوردم ..

“آدم” بود!

منتظر بودم پرخاش کند

لبخندی زد و رفت …

به گمانم  “انسان” بود!

متن گذر زمان و دلتنگی

هر فردی بهترین هم که باشد ،

اگر زمانی که باید باشد نباشد …

همان بهتر که نباشد !

لوئیس بونوئل

متن کوتاه برای گذر زمان

برای مدت طولانى؛

از كسی متنفر نباشيد،

چون تنفر تبديل به

نقطه ضعفتان می شود

ياد بگيريد

فرد مورد نظر را

از دايره توجه تان خارج کنید…

متن گذر زمان کودکی

زمانی که نقص هات رو پذیرفتی

دیگه کسی نمی تونه

ازشون علیه تو استفاده کنه…!

متن گذر زمان بچگی

چه سنگدل است سیری که

گرسنه‌ای را نصیحت می‌کند

تا درد گرسنگی را تحمل کند…

متن برای گذر زمان

زمان وصیت نامه نوشتن ؛ خواهی دید

تنها ڪسی ڪه از اموالت سهمی ندارد

خودت هستی…!

پس تا میتوانی …

از زندگی لذت ببر…!

متن گذر زمان و دلتنگی

گران قیمت ترین چیز در دنیا

“عمر” است.

از کسانیکه روزهای “ارزشمند”

و زیبای “عمرت”را از بین میبرند.

 دوری کن.

وقت ارزش داره نباید بیهوده گذروند

متن گذر زمان کوتاه

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند

اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!

و حتی یک کلمه هم نگفت

هاینریش بل

متن گذر زمان رفاقت

زندگی تک تک این ساعتهاست

زندگی،چرخش این عقربه هاست

زندگی ،راز دل مادر است

زندگی ،پینه دست پدر است

زندگی ،مثل زمان درگذراست

زندگی ،آب روانیست،روان میگذرد

آنچه تقدیر من

و توست همان میگذرد

متن گذر زمان کوتاه

عاشق ها همیشه كورند و همیشه هم كور باقی می مانند .

علی الخصوص اگر زن باشند.

حسن بنی عامری

متن گذر زمانه

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران

می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش

می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم،

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز

می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی

متن گذر زمانه

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند ،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم !

دیوید سالینجر

متن گذر زمان رفاقت

سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛ فقط سکوت کن.
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.
دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .
یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

متن زیبا برای گذر زمان

“زندگی”

داشتن ،

دوست داشتنی ها نیست……!!!

“زندگی”

دوست داشتن ،

داشتنی هاست……!!!

قدر لحظه هاتو بدون

    و…

از داشته هایت لذت ببر

دوست من بخند خدا با ماست

متن گذر زمانه

نه به آینده بنگر و نه به گذشته،

بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن.

هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است،

خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد.

امیل سیوران

متن گذر زمان کودکی

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد…

متن گذر زمان بچگی

زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہ

مهم نیست

چندتا درست نوشتے

با تعداد اشتباهاتت

قضاوت میشے…

متن زیبا برای گذر زمان

هرکس از نظر عاطفی نیروی بیشتری می‌گذاردبیش‌تر درد می‌کشد.

طبیعی است که بیشتر هم جیغ بزند!

عباس معروفی

متن گذر زمان کوتاه

تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از خودمان ریشه می‌گیرد.
وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛
دیدید؟ می‌دانستم!
همه‌ی اتفاقات خوب ممکنند، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!!

متن گذر زمان کوتاه

بهشت را

ميتوان روی زمین احساس کرد

وقتی کسی ،

برای شادی ات تمام تلاشش را می کند

دنیا مگر چیست؟

جز دلهایی که برای مهر ورزیدن

دورهم جمع شده اند؟

«بهشت همینجاست، مهربان باشیم»

متن کوتاه برای گذر زمان

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡ

ﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ

ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖ

ﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

متن گذر زمان کوتاه

مرگ یک بار رخ نمی‌دهد!

زیرا همه‌ی ما هر روز چند بار می‌میریم.

هر بار که با آرزوهاَ، علایق و پیوندهای خود وداع می‌کنــیم،

می‌میریم…!

مارسل پروست

متن گذر زمانه

فرمولی که من برای “موفقیت ” کشف کرده ام این است ؛

اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد شما حتما موفق خواهید شد.

هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…
آدم‌ها، دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم…
تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛
در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

متن کوتاه برای گذر زمان

چای مینوشیدم

یکباره دلتنگش شدم

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد

همه با تعجب نگاهم کردند !

لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

متن گذر زمان کوتاه

آدم های ساده را دوست دارم،،،

کسانیکه بدی ها را باور ندارند

و به همه لبخند میزنند..

می توان ساعتها آنها رامانند

تابلوی زیبایی تماشا کرد !!!

آنها بوی ناب آدمیت می دهند…

متن گذر زمان کوتاه

همچون رودخانه باشیم

هرگاه شخصی به مابدی کرد

از بدی آن شخص بگذریم

مانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهد

شاید باگذشت، تغییرش دادیم …

متن زیبا برای گذر زمان

ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی‌کنیم،

ما حتی روی کرهء زمین هم زندگی نمی‌کنیم.

منزل حقیقی ما، قلب کسانی ست که دوستشان داریم.

کریستین بوبن

متن انگلیسی برای گذر زمان

با خودت تکرار کن؛

« امروز با دلی سرشار از اشتیاق الهی از آنچه که دارم میبخشم و به آنچه که دارم برکت می دهم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم.

خداوندا سپاسگزارم.»

متن گذر زمان کودکی

برﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ خاﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ “خوب” ﺑﺴﺎﺯ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ “ﺧﻮﺏ” ﺑﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ گذاشتی و ﺭﻓﺘﯽ

ﺩﺭ گﻨﺞ ﻗﻠﺒشﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ

متن کوتاه برای گذر زمان

برای خودتان پیروزی های کوچک خلق کنید ..

خیلی ساده از چای یا قهوه صبح شروع کنید

برای آن لحظه

حالی نو خلق کنید

لذت ش وصف ناپذیر خواهد بود

متن انگلیسی برای گذر زمان

اثر انگشتِ ما از قلب هایی که لمسشان کردیم

هیچ وقت پاک نمی شود…

چارلز بوکوفسکی

متن گذر زمان کوتاه

و چه ارزان می‌فروشیم

لذت با هم بودن را…

چه زود دیر می‌شود

و نمی‌دانیم که، فردا می‌آید

شاید ما نباشیم!

پس شاد باشیم

و با لذت زندگی کنیم…

متن گذر زمان رفاقت

خوشبختی همین در کنار هم بودنهاست

همین دوست داشتن هاست

” خوشبختی “

همین لحظه های ماست

همین ثانیه هایی ست

که در شتاب زندگی گمشان کردیم

متن گذر زمان کوتاه

زندگی می کنم…

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…

من فرصتی برای بودن دارم،

پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

متن گذر زمان رفاقت

آدمهای بیخود و بی مصرفی شده ایم.

دیگر حتی متأثر هم نمی شویم ،

دلمان به حال ِ خودمان هم نمی سوزد.

و این عجیب و غم انگیز است.

اریش ماریا رمارک

متن گذر زمانه

تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

متن گذر زمان بچگی

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند

جور دیگری زندگی می کنند

شاد وخوشبخت و کم اشتباه خواهند بود

فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند

محکم و بی نقص!

اما حقیقت ندارد..

اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم

اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم

اگر آدم ساختن بودیم…

از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختيم

منتظر دوباره زندگی کردن نباشید و از هم اکنون شروع کنید

متن انگلیسی برای گذر زمان

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن گذر زمان بچگی

هرگز به دیگران اجازه نده

قلم خودخواهی دست گیرند

 دفتر سرنوشت را ورق بزنند.

خاطرات خوبت را پاک کنند

اینده ات را نابود کنند ..

ارزوهایت رانادیده بگیرند ودر پایان بنویسند..

قسمت نبود!!!

متن گذر زمان و دلتنگی

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند،

این است که یکدفعه متوجه می شوی

رفتار مقبول سابق ات دیگر مضحک شده است…

کورت وانگات

متن زیبا برای گذر زمان

انديشه ي حقير، انسان را حقير نگه مي دارد!

پس بزرگ بينديش تا بزرگ شوي!

روياها، بازتاب ذهنيات ما هستند

پس از تمبر ياد بگير، تا رسيدن

به مقصد به نامه مي چسبد!

به خاطر بسپار : پشت كار تنها مرز بين

شكست و كاميابي است ! پس دست

شكسته ات را در داخل آستين پنهان

و صداي خنده ات را به گوش همه برسان…!

از خاطر مبر: در بين جماعتي كه

ايستاده اند ننشين ! در بين جماعتي

كه نشسته اند، نايست!

در بين جماعتي كه مي خندند ، گريه نكن

! و در بين جماعتي كه مي گريند، نخند!!

از خود پرسيده اي : راز شكست Failed چيست ؟

بله، راضي كردن همگان…!

متن گذر زمان کودکی

در کشاکش تمام سختی‌ها و کم آوردن‌هایی که زندگی برایمان رقم می‌زند ، هیچگاه اسیر عظمت درد و غمی مباش . که خدای تو،

از تمام آنچه که دلت را آزرده

بزرگتر است

در زندگی دفعتاً متوجه می‌شویم که خداوند کارهایی در زندگی‌مان کرده که خود به تنهایی حتی در رویا هم قادر به انجامش نبوده‌ایم.

متن کوتاه برای گذر زمان

تعجب خواهی کرد که چرا بعضی اندوهگین هستند؟

آن ها اندوهگین هستند ،

چرا که انتخاب می کنند اندوهگین باشند ،

و این درست است …

ریچارد باخ

متن گذر زمان رفاقت

با عجله راه میرفتم ..

که  محکم به چیزی خوردم ..

“آدم” بود!

منتظر بودم پرخاش کند

لبخندی زد و رفت …

به گمانم  “انسان” بود!

متن گذر زمانه

هر فردی بهترین هم که باشد ،

اگر زمانی که باید باشد نباشد …

همان بهتر که نباشد !

لوئیس بونوئل

متن گذر زمان و دلتنگی

برای مدت طولانى؛

از كسی متنفر نباشيد،

چون تنفر تبديل به

نقطه ضعفتان می شود

ياد بگيريد

فرد مورد نظر را

از دايره توجه تان خارج کنید…

متن گذر زمان رفاقت

زمانی که نقص هات رو پذیرفتی

دیگه کسی نمی تونه

ازشون علیه تو استفاده کنه…!

متن گذر زمان کودکی

چه سنگدل است سیری که

گرسنه‌ای را نصیحت می‌کند

تا درد گرسنگی را تحمل کند…

متن گذر زمان و دلتنگی

زمان وصیت نامه نوشتن ؛ خواهی دید

تنها ڪسی ڪه از اموالت سهمی ندارد

خودت هستی…!

پس تا میتوانی …

از زندگی لذت ببر…!

متن زیبا برای گذر زمان

گران قیمت ترین چیز در دنیا

“عمر” است.

از کسانیکه روزهای “ارزشمند”

و زیبای “عمرت”را از بین میبرند.

 دوری کن.

وقت ارزش داره نباید بیهوده گذروند

متن گذر زمان رفاقت

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند

اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد!

و حتی یک کلمه هم نگفت

هاینریش بل

متن برای گذر زمان

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گشوده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل‌های قدیمی و ورق خورده کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می‌دهد

مارگوت بیکل

متن گذر زمان بچگی

حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن

که ما هر یک یگانه‌ایم

موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه

و آرمان‌های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن

 

تنها تو می‌دانی که «بهترین» در زندگانیت

چگونه معنا می‌شود

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر

بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش

که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می‌دهد

با دم زدن در هوای گذشته

و نگرانی فرداهای نیامده

انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر شود

هر روز، همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

و هرگز امید از کف مده

آنگاه که چیز دیگری

برای دادن در کف داری

همه چیز در همان لحظه‌ای به پایان می‌رسد

که قدم‌های تو باز می‌ایستد

 

و هراسی به خود راه مده

از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله‌ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما

خط نازک همین فاصله است

برخیز و بی هراس خطر کن

در هر فرصتی بیاویز

و هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت

دست خواهی یافت

آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت

عشق را از زندگی خویش رانده‌ای

عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری، سرشارتر شود

و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری، آسان تر از کف رود

پروازش ده تا که پایدار بماند

رؤیاهایت را فرو مگذار

که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

و بی امید، زندگی را آهنگی نباشد

از روزهایت شتابان گذر مکن

که در التهاب این شتاب

نه تنها نقطه سرآغاز خویش

که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

و تو آن مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه‌ها جاریست

 

نانسی سیمس

ترجمه: دکتر مهدی مقصودی

متن انگلیسی برای گذر زمان

با برفی که بر رویِ موهایم نشسته

به نزدِ تو می‌آیم

و واژه‌هایم را

پیش پاهایت می‌گذارم

تو نیز مثلِ من غمگینی

چرا که روز کوتاه است

سال کوتاه است

زندگی کوتاه است

خیلی کوتاه است

آنقدر کوتاه

که نمی توان با قاطعیت

آری گفت

 

رزه آوسلندر

متن گذر زمان و دلتنگی

کار رود رفتن است

کار باد، آمدن

کار عشق، بردن است

کار دل، باختن

کار مرگ هر چه هست

کار ماست

عاشقانه زیستن

 

مژگان عباسلو

متن گذر زمان کودکی

زندگی کوتاه است

نه غمش می‌ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی و بخندی و بخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

 

متن گذر زمانه

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی‌گردد باز

بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز

رود خروشان

 

حمید مصدق

متن گذر زمان و دلتنگی

بیا هم را دوست داشته باشیم

هنوز خیابان‌های زیادی هست

که باید باهم قدم بزنیم و

شعرهای زیادی مانده که نخوانده‌ایم

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

شب‌های بعد از هم طولانی ست

و غمگین

و روزهایِ بی هم کشدار و کُشنده

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

بوسه‌ها را

آغوش‌ها و عاشقانه‌ها را

بیا حرام نکنیم

هدر ندهیم…

باور کن

زندگی کوتاه‌تر از این حرف‌هاست

که هم را دوست نداشته باشیم

که شب‌ها را بی هم صبح کنیم و

روزها را بی هم شب…

بیا هم را تا دیر نشده دوست بداریم

 

فاطمه صابری نیا

متن زیبا برای گذر زمان

وقتی که زندگی من

چیزی نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید باید باید

دیوانه وار دوست بدارم

فروغ فرخزاد

متن برای گذر زمان

باشد، که زندگی

زندگی‌ست

امروز در دست من و

دوش در دست تو و

فردا… مالِ دیگری‌ست،

تنها به یاد آر که رویاها نمی‌میرند

 

سیدعلی صالحی

متن زیبا برای گذر زمان

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می‌ماند

«شعر زندگی منسوب به سهراب»

متن برای گذر زمان

دنگ…، دنگ…

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ

 

زهر این فکر که این دم گذر است

می‌شود نقش به دیوار رگ هستی من

لحظه‌ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده‌است

لیک چون باید این دم گذرد،

پس اگر می‌گریم

گریه‌ام بی ثمر است

و اگر می‌خندم

خنده‌ام بیهوده‌است

 

دنگ… دنگ…

لحظه‌ها می‌گذرد

آنچه بگذشت، نمی‌آید باز

قصه‌ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سرد زمان ماسیده‌است

تند برمی‌خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد، آویزم

آنچه می‌ماند از این جهد به جای:

خنده لحظه پنهان شده از چشمانم

و آنچه بر پیکر او می‌ماند:

نقش انگشتانم

دنگ…

فرصتی از کف رفت

قصه‌ای گشت تمام

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال

پرده‌ای می‌گذرد

پرده‌ای می‌آید:

 

می‌رود نقش پی نقش دگر

رنگ می‌لغزد بر رنگ

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ:

دنگ… دنگ… دنگ…

 

سهراب سپهری

متن گذر زمان کوتاه

گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج
خویش دریاب که این گنج ز تو بر گذرست

***

قصه تلخی‌اش دراز مکن

زندگی، روزگار کوتاهی است

 

پروین اعتصامی

متن گذر زمان کودکی

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

 

شهریار

متن گذر زمان بچگی

شعر در مورد دنیای فانی

از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس

 

صائب تبریزی

متن گذر زمان بچگی

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی ام قطارم رد شد

 

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

 

جلیل صفربیگی

متن زیبا برای گذر زمان

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

 

بگفتم: چه گم کرده‌ ای اندرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

 

ملک الشعرا بهار

متن انگلیسی برای گذر زمان

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

 

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی آمد کی شد

 

خیام

متن کوتاه برای گذر زمان

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

 

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

متن گذر زمان و دلتنگی

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

 

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متن زیبا برای گذر زمان

گر بدین صورت، که هستی، صرف خواهد شد جوانی

راستی بر باد خواهی داد نقد زندگانی

 

راه دشوارست و منزل دور و دزدان در کمین‌گه

گوش کن: تا درنبازی مایه بازارگانی

 

کرده‌ای با خود حساب آنکه: چون مالم فزون شد

در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی

 

این رباطی در ره سیلست و ما در وی مسافر

برگذار سیل‌ها منزل مساز، ای کاروانی

 

هرکه در دنیا به رنج آمد، ز بهر راحت تن

زندگانی می‌دهد بر باد بهر زندگانی

 

جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز

جهد آن کن تا: مگر نامت بماند جاودانی

 

ای مسافر، چون به ملک و منزل خود بازگردی

گفته‌های اوحدی می‌بر ز بهر ارمغانی

 

اوحدی مراغه‌ای

متن گذر زمان بچگی

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

 

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

متن انگلیسی برای گذر زمان

ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم

چون داغ لاله از جگر درد زاده‌ایم

 

با سینه گشاده در آماجگاه خاک

بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ایم

 

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

 

پوشیده نیست خرده راز فلک ز ما

چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم

 

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما

اوراق هستی است که بر باد داده‌ایم

 

ای زلف یار، این‌همه گردنکشی چرا؟

آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم

 

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم

 

صائب تبریزی

متن کوتاه برای گذر زمان

چه خوش باغیست باغ زندگانی

گر ایمن بودی از باد خزانی

 

چه خرم کاخ شد کاخ زمانه

گرش بودی اساس جاودانه

 

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز

که چون جا گرم کردی گویدت خیز

 

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

به باده‌اش داد باید زود بر باد

 

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

 

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

 

بیا تا یک دهن پرخنده داریم

به می جان و جهان را زنده داریم

 

به ترک خواب می‌باید شبی گفت

که زیر خاک می‌باید بسی خفت

 

نظامی

متن انگلیسی برای گذر زمان

تا آن هنگام که فصل آخر

در کتاب زندگی انسانی نوشته نشده

هر صفحه و هر تجربه ای مهیج است

همه چیز گشوده است و قابل تغییر

کسی که تنها

به فصل‌های قدیمی و ورق خورده کتاب بیاندیشد

نقطه اوج فصل آخر زندگی را

از دست می‌دهد

مارگوت بیکل

متن برای گذر زمان

حرمت اعتبار خود را

هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن

که ما هر یک یگانه‌ایم

موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه

و آرمان‌های خویش را

به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن

 

تنها تو می‌دانی که «بهترین» در زندگانیت

چگونه معنا می‌شود

از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر

بر آنها چنگ درانداز، آنچنان که در زندگی خویش

که بی حضور آنان، زندگی مفهوم خود را از دست می‌دهد

با دم زدن در هوای گذشته

و نگرانی فرداهای نیامده

انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر شود

هر روز، همان روز را زندگی کن

و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته ای

و هرگز امید از کف مده

آنگاه که چیز دیگری

برای دادن در کف داری

همه چیز در همان لحظه‌ای به پایان می‌رسد

که قدم‌های تو باز می‌ایستد

 

و هراسی به خود راه مده

از پذیرفتن این حقیقت که

هنوز پله‌ای تا کمال فاصله باشد

تنها پیوند میان ما

خط نازک همین فاصله است

برخیز و بی هراس خطر کن

در هر فرصتی بیاویز

و هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت

دست خواهی یافت

آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت

عشق را از زندگی خویش رانده‌ای

عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری، سرشارتر شود

و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری، آسان تر از کف رود

پروازش ده تا که پایدار بماند

رؤیاهایت را فرو مگذار

که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

و بی امید، زندگی را آهنگی نباشد

از روزهایت شتابان گذر مکن

که در التهاب این شتاب

نه تنها نقطه سرآغاز خویش

که حتی سرمنزل مقصود را گم کنی

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

و تو آن مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه‌ها جاریست

 

نانسی سیمس

ترجمه: دکتر مهدی مقصودی

متن برای گذر زمان

با برفی که بر رویِ موهایم نشسته

به نزدِ تو می‌آیم

و واژه‌هایم را

پیش پاهایت می‌گذارم

تو نیز مثلِ من غمگینی

چرا که روز کوتاه است

سال کوتاه است

زندگی کوتاه است

خیلی کوتاه است

آنقدر کوتاه

که نمی توان با قاطعیت

آری گفت

 

رزه آوسلندر

متن زیبا برای گذر زمان

کار رود رفتن است

کار باد، آمدن

کار عشق، بردن است

کار دل، باختن

کار مرگ هر چه هست

کار ماست

عاشقانه زیستن

 

مژگان عباسلو

متن گذر زمان رفاقت

زندگی کوتاه است

نه غمش می‌ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی و بخندی و بخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

 

متن انگلیسی برای گذر زمان

من تو را خواهم برد

به سر رود خروشان حیات

آب این رود به سرچشمه نمی‌گردد باز

بهتر آنست که غفلت نکنیم از آغاز

رود خروشان

 

حمید مصدق

متن گذر زمانه

بیا هم را دوست داشته باشیم

هنوز خیابان‌های زیادی هست

که باید باهم قدم بزنیم و

شعرهای زیادی مانده که نخوانده‌ایم

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

شب‌های بعد از هم طولانی ست

و غمگین

و روزهایِ بی هم کشدار و کُشنده

 

بیا هم را دوست داشته باشیم

بوسه‌ها را

آغوش‌ها و عاشقانه‌ها را

بیا حرام نکنیم

هدر ندهیم…

باور کن

زندگی کوتاه‌تر از این حرف‌هاست

که هم را دوست نداشته باشیم

که شب‌ها را بی هم صبح کنیم و

روزها را بی هم شب…

بیا هم را تا دیر نشده دوست بداریم

 

فاطمه صابری نیا

متن گذر زمان و دلتنگی

وقتی که زندگی من

چیزی نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید باید باید

دیوانه وار دوست بدارم

فروغ فرخزاد

متن زیبا برای گذر زمان

باشد، که زندگی

زندگی‌ست

امروز در دست من و

دوش در دست تو و

فردا… مالِ دیگری‌ست،

تنها به یاد آر که رویاها نمی‌میرند

 

سیدعلی صالحی

متن گذر زمان کوتاه

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می‌ماند

«شعر زندگی منسوب به سهراب»

متن انگلیسی برای گذر زمان

دنگ…، دنگ…

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ

 

زهر این فکر که این دم گذر است

می‌شود نقش به دیوار رگ هستی من

لحظه‌ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده‌است

لیک چون باید این دم گذرد،

پس اگر می‌گریم

گریه‌ام بی ثمر است

و اگر می‌خندم

خنده‌ام بیهوده‌است

 

دنگ… دنگ…

لحظه‌ها می‌گذرد

آنچه بگذشت، نمی‌آید باز

قصه‌ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سرد زمان ماسیده‌است

تند برمی‌خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد، آویزم

آنچه می‌ماند از این جهد به جای:

خنده لحظه پنهان شده از چشمانم

و آنچه بر پیکر او می‌ماند:

نقش انگشتانم

دنگ…

فرصتی از کف رفت

قصه‌ای گشت تمام

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال

پرده‌ای می‌گذرد

پرده‌ای می‌آید:

 

می‌رود نقش پی نقش دگر

رنگ می‌لغزد بر رنگ

ساعت گیج زمان در شب عمر

می‌زند پی در پی زنگ:

دنگ… دنگ… دنگ…

 

سهراب سپهری

متن گذر زمان و دلتنگی

گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج
خویش دریاب که این گنج ز تو بر گذرست

***

قصه تلخی‌اش دراز مکن

زندگی، روزگار کوتاهی است

 

پروین اعتصامی

متن زیبا برای گذر زمان

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

 

شهریار

متن گذر زمان و دلتنگی

شعر در مورد دنیای فانی

از گردش فلک، شب کوتاه زندگی

زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس

 

صائب تبریزی

متن انگلیسی برای گذر زمان

امسالم و پیرارم و پارم رد شد

از شهر جوانی ام قطارم رد شد

 

مانند زنی سبزه بهار عمرم

زنبیل به دست از کنارم رد شد

 

جلیل صفربیگی

متن گذر زمان بچگی

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

 

بگفتم: چه گم کرده‌ ای اندرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

 

ملک الشعرا بهار

متن انگلیسی برای گذر زمان

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

 

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی آمد کی شد

 

خیام

متن انگلیسی برای گذر زمان

گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد

 

هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد

متن انگلیسی برای گذر زمان

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

 

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متن گذر زمان بچگی

گر بدین صورت، که هستی، صرف خواهد شد جوانی

راستی بر باد خواهی داد نقد زندگانی

 

راه دشوارست و منزل دور و دزدان در کمین‌گه

گوش کن: تا درنبازی مایه بازارگانی

 

کرده‌ای با خود حساب آنکه: چون مالم فزون شد

در مراد دل بمانم شاد و آخر هم نمانی

 

این رباطی در ره سیلست و ما در وی مسافر

برگذار سیل‌ها منزل مساز، ای کاروانی

 

هرکه در دنیا به رنج آمد، ز بهر راحت تن

زندگانی می‌دهد بر باد بهر زندگانی

 

جاودان کس را نشان باقی نخواهد ماند هرگز

جهد آن کن تا: مگر نامت بماند جاودانی

 

ای مسافر، چون به ملک و منزل خود بازگردی

گفته‌های اوحدی می‌بر ز بهر ارمغانی

 

اوحدی مراغه‌ای

متن گذر زمان و دلتنگی

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

 

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

متن گذر زمان کودکی

ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم

چون داغ لاله از جگر درد زاده‌ایم

 

با سینه گشاده در آماجگاه خاک

بی‌اضطراب همچو هدف ایستاده‌ایم

 

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

 

پوشیده نیست خرده راز فلک ز ما

چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم

 

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما

اوراق هستی است که بر باد داده‌ایم

 

ای زلف یار، این‌همه گردنکشی چرا؟

آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم

 

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار

چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم

 

صائب تبریزی

متن کوتاه برای گذر زمان

چه خوش باغیست باغ زندگانی

گر ایمن بودی از باد خزانی

 

چه خرم کاخ شد کاخ زمانه

گرش بودی اساس جاودانه

 

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز

که چون جا گرم کردی گویدت خیز

 

چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

به باده‌اش داد باید زود بر باد

 

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

 

یک امروز است ما را نقد ایام

بر او هم اعتمادی نیست تا شام

 

بیا تا یک دهن پرخنده داریم

به می جان و جهان را زنده داریم

 

به ترک خواب می‌باید شبی گفت

که زیر خاک می‌باید بسی خفت

 

نظامی

متن کوتاه برای گذر زمان

گویی می‌توانید زمان را بدون از بین بردن ابدیت بکشید – هنری دیوید تورئو

متن گذر زمان و دلتنگی

در دیزنی‌لند، ساعت‌ها معنای خود را از دست می‌دهند زیرا هیچ زمان حالی وجود ندارد. تنها دیروز، فردا و سرزمین جاودانی از فانتزی وجود دارد – والت دیزنی

متن زیبا برای گذر زمان

خوشبختی، توانایی از دست دادن خود تا حدی است که دیگر متوجه‌ی گذشت زمان نمی‌شوید – نیکول فیشر

متن گذر زمانه

ما زمان را جشن می‌گیریم همانطور که زمان ما را جشن می‌گیرد – ماریا پوپوا

متن گذر زمان و دلتنگی

گذشت زمان تنها چیزی است که می‌توان از آن مطمئن بود – سامرست موگام

متن کوتاه برای گذر زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی استفاده از زمان است – دیوید کیکیچ

متن انگلیسی برای گذر زمان

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن انگلیسی برای گذر زمان

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن گذر زمان بچگی

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن گذر زمان بچگی

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن گذر زمان رفاقت

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن گذر زمان بچگی

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن گذر زمان کوتاه

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

متن گذر زمان کوتاه

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن گذر زمان و دلتنگی

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن گذر زمان و دلتنگی

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

متن گذر زمانه

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن گذر زمانه

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن گذر زمان کوتاه

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن گذر زمان کوتاه

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

متن گذر زمانه

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن گذر زمانه

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

متن زیبا برای گذر زمان

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن گذر زمان کوتاه

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

متن گذر زمان رفاقت

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

متن برای گذر زمان

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن گذر زمان بچگی

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن گذر زمان کودکی

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن گذر زمانه

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

متن برای گذر زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن گذر زمان رفاقت

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

متن گذر زمان رفاقت

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن گذر زمان رفاقت

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن گذر زمان کوتاه

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن انگلیسی برای گذر زمان

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید.

متن گذر زمان کوتاه

گویی می‌توانید زمان را بدون از بین بردن ابدیت بکشید – هنری دیوید تورئو

متن برای گذر زمان

در دیزنی‌لند، ساعت‌ها معنای خود را از دست می‌دهند زیرا هیچ زمان حالی وجود ندارد. تنها دیروز، فردا و سرزمین جاودانی از فانتزی وجود دارد – والت دیزنی

متن برای گذر زمان

خوشبختی، توانایی از دست دادن خود تا حدی است که دیگر متوجه‌ی گذشت زمان نمی‌شوید – نیکول فیشر

متن کوتاه برای گذر زمان

ما زمان را جشن می‌گیریم همانطور که زمان ما را جشن می‌گیرد – ماریا پوپوا

متن انگلیسی برای گذر زمان

گذشت زمان تنها چیزی است که می‌توان از آن مطمئن بود – سامرست موگام

متن برای گذر زمان

از زمان لذت ببر. زمان ارزشمندترین منبع است. شما نمی‌توانید زمان از دست رفته را برگردانید. مهم‌ترین تصمیماتی که می‌گیرید در مورد نحوه‌ی استفاده از زمان است – دیوید کیکیچ

متن گذر زمانه

من ایده‌های زیاد ولی زمان کمی دارم. انتظار دارم که تا صد سالگی زندگی کنم – توماس ادیسون

متن گذر زمانه

در صورتی که مطالعه‌ی دقیقی از زندگی زنان و مردان بزرگ داشته باشیم، احتمالاً متوجه خواهیم شد که تفاوت ما با ان‌ها در نحوه‌ی سپری کردن دقایق است – نیکسون واترمن

متن گذر زمان کوتاه

هم طبیعت و هم زمان دارای روش منحصر به فردی برای التیام ما انسان‌ها هستند اگر ما اجازه‌ی رخ دادن این اتفاق در زندگی را بدهیم – کاترین دوری

متن انگلیسی برای گذر زمان

زمان، تسلی‌بخش دردها و کاهش‌دهنده‌ی خشم است – چارلز دیکنز

متن زیبا برای گذر زمان

موضوع این نیست که زمان کمی برای زندگی داریم بلکه ما بیشتر آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن برای گذر زمان

زمان، کالای ارزشمندی است. من زمان کمی که در اختیار دارم را به پریشانی، دلسوزی برای خود و کسالت سپری نمی‌کنم – مکس لوکادو

متن گذر زمانه

هیچ دستی نمی‌تواند کاری کند که عقربه‌های ساعت به عقب بازگردند.

متن گذر زمان و دلتنگی

تفاوت بین افراد موفق و کسانی که موفق نیستند، در نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها از زمان به منظور انجام کارهاست – اریک لوفهلم

متن گذر زمان رفاقت

زمان، یک فرصت برابر برای همه است اما نحوه‌ی سپری کردن آن برای همه یکسان نیست – جان سی مکسول

متن گذر زمان کوتاه

زمانی که برای بزرگ شدن گل رز خود صرف کرده‌اید، موجب اهمیت پیدا کردن آن گل می‌شود – آنتوان دو سنت اگزوپری

متن کوتاه برای گذر زمان

زمان منتظر هیچ کسی نمی‌ماند – فولکلور

متن گذر زمان و دلتنگی

هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، می‌گذرد. هر دقیقه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری باشد – لیزا کاردوس

متن برای گذر زمان

زمان را نمی‌توان را مغازه خرید و آن یکی از مهم‌ترین کالاهای زندگی مدرن امروزی به شمار می‌رود – راشل جونات

متن گذر زمان بچگی

هر چیزی زمان می‌برد. هر چیزی که دردآور است با زمان می‌گذرد و فرد التیام می‌یابد – بایرون پولسیفر

متن برای گذر زمان

هیچ زمانی مانند حال حاضر برای شروع ایجاد تغییرات وجود ندارد اما من متوجه شده‌ام که بهترین زمان، شروع روز به گونه‌ی متفاوت به محض بیدار شدن از خواب است – کوین کر

متن برای گذر زمان

جاودانگی در شما از جاودانگی زندگی آگاه است و می‌داند که دیروز تنها خاطره‌ی امروز و فردا تنها رویای امروز است – خلیل جبران

متن گذر زمان رفاقت

برای انجام کارهایی که اهمیت دارند، منتظر نمانید و قدر زمانی که در اختیار دارید را بدانید. این کاری است که باید بکنید زیرا زندگی کوتاه است – پل گراهام

متن گذر زمانه

به همه هدیه‌ی زمان داده شده است اما تعداد کمی از ما از آن بهره می‌بریم – ام کی سونی

متن گذر زمان کوتاه

زمان شما، زندگی شماست. به همین دلیل است که بهترین هدیه‌ای که می‌توانید به کسی بدهید، زمان است – ریچ وارن

متن گذر زمان کوتاه

هر چه بیشتر در مورد خود بدانید، بهتر زندگی را درک خواهید کرد و ارزش بیشتری برای زمان قائل خواهید شد – ماکسیم لاگاس

متن گذر زمانه

زمان، هدیه‌ای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. ما انقدر درگیر شلوغی زندگی روزانه خود هستیم که به ندرت متوقف می‌شویم و نگاهی به نحوه‌ی سپری کردن آن می‌اندازیم -شریل ریچاردسون

متن برای گذر زمان

ما باید عاقلانه از زمان خود استفاده کنیم و آگاه باشیم که زمان همیشه برای انجام کارهای خوب، درست است – نلسون ماندلا

متن انگلیسی برای گذر زمان

در مورد کسانی که زمان خود را با آن‌ها می‌گذرانید، هوشیار باشید زیرا زمان هدر رفته بدتر از پول از دست رفته است.

متن انگلیسی برای گذر زمان

مردم معمولی صرفاً در مورد سپری کردن زمان فکر می‌کنند در حالی که نحوه‌ی استفاده از آن است که برای انسان‌های بزرگ اهمیت دارد – آرتور اسچوپن هو

متن کوتاه برای گذر زمان

خواه این که بدترین یا بهترین زمان ممکن باشد، این تنها زمانی است که در اختیار داریم – آرت بوچوالد

متن انگلیسی برای گذر زمان

آینده بدون اطلاع قبلی از راه می‌‌رسد – جرج ویل

متن گذر زمان رفاقت

تا وقتی که نتوانیم زمان را مدیریت کنیم، مدیریت هیچ چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود – پیتر دراکر

متن گذر زمان رفاقت

هر ثانیه از ارزش بی‌نهایتی برخوردار است – یوهان ولفگانگ ون گوته

متن گذر زمان کودکی

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستید، 60 ثانیه از خوشبختی را از دست می‌دهید.

متن گذر زمان و دلتنگی

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن کوتاه برای گذر زمان

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن گذر زمان کودکی

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن گذر زمان رفاقت

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن گذر زمان رفاقت

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن گذر زمان بچگی

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن گذر زمان و دلتنگی

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن کوتاه برای گذر زمان

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن گذر زمان بچگی

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن گذر زمان رفاقت

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن گذر زمانه

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

متن گذر زمان کودکی

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن گذر زمان بچگی

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن گذر زمان رفاقت

گذر عمر، هم تلخ است، هم زیباست، نمی توان گفت که چیزی از دست نمی دهی و نمی توان گفت چیزی به دست نخواهی آورد، زمان تو را در تعادل نگه می دارد، هر چه بدهی، چیز دیگری بدست می آوری، زمان، عرصه بده بستان است، پس جای هیچ حسرتی باقی نمی ماند. باید همراه آن زیست، نبودش را فرض کن، چه می شد، دنیایی تکراری، قدرش را بدان و خودت را با آن وفق بده.

متن گذر زمان کوتاه

این قافله عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد.

متن گذر زمان کوتاه

خدایا، این روز‌ها زمان، چقدر تند برایم می‌گذرد. نمی‌دانم! خوشی هایم فراوان است یا درد‌های این دنیا شمارش روز‌ها را از یادم برده…

متن گذر زمان کوتاه

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن انگلیسی برای گذر زمان

گذر عمر را نگریستم، هر روز منتظر فردا بودم و تند‌تر می‌دویدم که به فردا‌ها برسم. امروز‌ها را هم از دست دادم برای فردا‌هایی که هیچ وقت به دست نیامد…

متن زیبا برای گذر زمان

ما از همان کودکی

بازیچه دست روزگار شدیم
وگرنه کـــدام روبــاهـــی پنــیر میخورد!

متن گذر زمان و دلتنگی

من که بینم گذر عمر در این اشک روان
هوس سایه بید و لب جو، از چه کنم؟
هر دم از رهگذری زنگ سفر می‌شنوم
تکیه بر عمر چنین بسته به مو، از چه کنم.

متن زیبا برای گذر زمان

هه
بیزارم….
از هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است!

متن گذر زمانه

به تو فکر می کنم

هر لحظه،

هر روز

در خیابان،

در اتاق،

کنار میز صبحانه،

روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم…

متن زیبا برای گذر زمان

زمان چیزی است

که بیشتر از همه به دنبالش هستیم

اما بدترین استفاده ها را

از آن می کنیم

متن انگلیسی برای گذر زمان

سعدیا دی رفت

و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن ،

فرصت شمار امروز را

متن گذر زمان کوتاه

هرگز نمی توانی

در زمان صرفه جویی کنی

اما همیشه از آن استفاده خواهی کرد

خواه عاقلانه یا احمقانه …

انتخابش با توست!

متن گذر زمان بچگی

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

متن گذر زمان بچگی

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن گذر زمان کودکی

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن گذر زمان کودکی

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن گذر زمان و دلتنگی

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

متن انگلیسی برای گذر زمان

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن گذر زمانه

بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را

به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم

به قیمت عمرم

تمام شده

متن گذر زمان رفاقت

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.

بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

متن زیبا برای گذر زمان

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن زیبا برای گذر زمان

گاهی جلوی آیینه می ایستم …

خودم را در آن می بینم…

دست روی شانه هایش می گذارم…

و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن زیبا برای گذر زمان

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

متن گذر زمان بچگی

خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

صبری که دادی تمام شد. امِّا….

دردم باقیست………

متن گذر زمان بچگی

از زمین خوردن

کسى شاد مشو !

که نمیدانى گردش روزگار

براى تو

چـه در آستین دارد .

متن گذر زمانه

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن برای گذر زمان

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن گذر زمان کوتاه

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن انگلیسی برای گذر زمان

روزگاری چشـم پوشیدم ز خواب

تا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب را

این زمان دور از ملامت های ماه

چشم میبندم که جویم خواب را

متن گذر زمان کوتاه

باشــه قبــول ….

رابطــه ها مجــــازی شدن ..

ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متن گذر زمان کوتاه

خدا را چه دیدی دوست من؟!

شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن زیبا برای گذر زمان

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن برای گذر زمان

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ

ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن گذر زمان بچگی

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!

پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن گذر زمان و دلتنگی

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

متن گذر زمان و دلتنگی

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

متن انگلیسی برای گذر زمان

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،

سنگینتر زدند ضربه هارا…

متن زیبا برای گذر زمان

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

متن گذر زمان کودکی

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،

این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن گذر زمان کوتاه

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متن برای گذر زمان

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن گذر زمان رفاقت

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.

چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن گذر زمان و دلتنگی

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن زیبا برای گذر زمان

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

متن زیبا برای گذر زمان

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متن گذر زمان و دلتنگی

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن کوتاه برای گذر زمان

زخم هایم به طعنه میگویند:

دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن زیبا برای گذر زمان

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن گذر زمان کودکی

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن که

نمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کنند

از آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن گذر زمان کودکی

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من

بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن گذر زمان کوتاه

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…

نباید هم خوب بشن…

باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متن کوتاه برای گذر زمان

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!

صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟

این روزها زیاد سر میرود

متن کوتاه برای گذر زمان

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن زیبا برای گذر زمان

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیری

و همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن کوتاه برای گذر زمان

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست!

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!

اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..

میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!

خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….

میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن برای گذر زمان

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

متن گذر زمان بچگی

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …

نه دردی دارم ونه قلبی

متن گذر زمان بچگی

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!

رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن گذر زمان کودکی

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن انگلیسی برای گذر زمان

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن برای گذر زمان

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن برای گذر زمان

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

متن برای گذر زمان

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

متن برای گذر زمان

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن گذر زمان رفاقت

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

متن زیبا برای گذر زمان

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن کوتاه برای گذر زمان

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن گذر زمان کوتاه

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن گذر زمان رفاقت

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

متن گذر زمان و دلتنگی

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن گذر زمان و دلتنگی

بساط کرده ام

و تمام نداشته هایم را

به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم

به قیمت عمرم

تمام شده

متن گذر زمانه

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.

بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن گذر زمان بچگی

گاهی جلوی آیینه می ایستم …

خودم را در آن می بینم…

دست روی شانه هایش می گذارم…

و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن انگلیسی برای گذر زمان

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

متن گذر زمان کودکی

خدایا!

صبرم با دردم نمیخواند

صبری که دادی تمام شد. امِّا….

دردم باقیست………

متن گذر زمان رفاقت

از زمین خوردن

کسى شاد مشو !

که نمیدانى گردش روزگار

براى تو

چـه در آستین دارد .

متن کوتاه برای گذر زمان

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن گذر زمان و دلتنگی

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن گذر زمان کودکی

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن گذر زمان کوتاه

روزگاری چشـم پوشیدم ز خواب

تا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب را

این زمان دور از ملامت های ماه

چشم میبندم که جویم خواب را

متن زیبا برای گذر زمان

باشــه قبــول ….

رابطــه ها مجــــازی شدن ..

ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متن زیبا برای گذر زمان

خدا را چه دیدی دوست من؟!

شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن گذر زمان رفاقت

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن گذر زمان و دلتنگی

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ

ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ

ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ

ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ

ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ

ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن انگلیسی برای گذر زمان

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!

پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن گذر زمان کوتاه

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

متن زیبا برای گذر زمان

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

متن گذر زمان رفاقت

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،

سنگینتر زدند ضربه هارا…

متن گذر زمان و دلتنگی

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

متن برای گذر زمان

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

متن گذر زمان و دلتنگی

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،

این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن انگلیسی برای گذر زمان

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متن زیبا برای گذر زمان

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن زیبا برای گذر زمان

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.

چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن برای گذر زمان

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن گذر زمان بچگی

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

متن گذر زمان بچگی

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متن گذر زمانه

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن کوتاه برای گذر زمان

زخم هایم به طعنه میگویند:

دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن گذر زمانه

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن کوتاه برای گذر زمان

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن که

نمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کنند

از آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن گذر زمان کودکی

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من

بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن کوتاه برای گذر زمان

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…

نباید هم خوب بشن…

باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متن گذر زمان کوتاه

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!

صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟

این روزها زیاد سر میرود

متن انگلیسی برای گذر زمان

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن گذر زمانه

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیری

و همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن گذر زمان رفاقت

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم

زور که نیست!

دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!

اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..

میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!

چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!

خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….

میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن انگلیسی برای گذر زمان

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

متن گذر زمان کوتاه

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …

نه دردی دارم ونه قلبی

متن گذر زمان کوتاه

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!

رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن گذر زمانه

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن گذر زمان بچگی

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن گذر زمانه

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن گذر زمانه

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

متن زیبا برای گذر زمان

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

متن گذر زمان رفاقت

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن گذر زمان کوتاه

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

متن برای گذر زمان

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن گذر زمان کودکی

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن انگلیسی برای گذر زمان

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

متن گذر زمان رفاقت

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن گذر زمان کودکی

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن زیبا برای گذر زمان

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن زیبا برای گذر زمان

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن گذر زمان بچگی

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن انگلیسی برای گذر زمان

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن گذر زمان و دلتنگی

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن انگلیسی برای گذر زمان

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن گذر زمان بچگی

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

متن گذر زمان رفاقت

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن گذر زمان کوتاه

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

متن گذر زمان و دلتنگی

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن گذر زمانه

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن گذر زمان کودکی

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن زیبا برای گذر زمان

تقویم و ساعت همگی توسط فصل فوتبال و خارج از فصل تعیین می‌شود – تام کاگلین

متن گذر زمان بچگی

تقویم دارای جادویی است که باعث می‌شود فکر کنیم که حافظه را می‌توان بازگرداند یا احیا کرد اما هیچ‌گاه نمی‌توان به عقب بازگشت – ناگیب محفوظ

متن زیبا برای گذر زمان

تاریخ‌ها در تقویم از آنچه به نظر می‌رسند، نزدیک‌تر هستند! زمان چیزی است که از رخ دادن همزمان رویداد‌ها جلوگیری می‌کند – مائه وست

متن انگلیسی برای گذر زمان

هر وقت که یک برگه از تقویم را پاره می‌کنید، مکان جدیدی برای ایده‌های جدید و پیشرفت به وجود می‌آورید – چارلز کترینگ

متن گذر زمانه

فریب تقویم را نخورید. تعداد روزهای سال به همان اندازه‌ای است که از آن‌ها استفاده کنید – چارلز ریچاردز

متن برای گذر زمان

تقویم، یک پیشرفت ریاضی یا غافلگیری‌های خودسرانه بود  – پل اسکات

متن انگلیسی برای گذر زمان

هیچ تاریخی در تقویم مانند چهارم جولای، نماد ارزش‌های ملت آمریکا نیست – مک تورن بری

متن گذر زمان کوتاه

هیچ چیزی مهارناپذیرتر از یک تقویم نیست – مارجری شارپ

متن گذر زمان و دلتنگی

تقویم برای تمام افراد عاقل تحمل‌ناپذیر است؛ ترس از علم نجوم و مایه‌ی خنده از دیدگاه ریاضیات – راجر بیکن

متن انگلیسی برای گذر زمان

اکثر تقویم‌های مدرن به سادگی شیرین زندگی ما از طریق یادآوری این موضوع آسیب می‌زنند که هر روزی که سپری می‌شود، سالگردی از یک رویداد ناخوشایند است – اسکار وایلد

متن گذر زمان کودکی

شما باید تقویم را به نفع خود برگردانید؛ حتی اگر نمی‌دانید قرار است با آن چه کار کنید – سوزی برایت

متن گذر زمان رفاقت

دست از قدم زدن با تقویم بردارید. آن می تواند سرنوشت شما را نابود کند، با نشان دادن تاریخ و محدود کردن شجاعت شما، با یادآوری سن به شما – سوجیت لالوانی

متن گذر زمان رفاقت

مرگ من در تقویم فرد دیگری نوشته نخواهد شد – ریچل مید

متن گذر زمانه

بسیاری از مردم، وقتی پیر می‌شوند، فکر می‌کنند که باید بر اساس تقویم زندگی کنند – جان گلن

متن کوتاه برای گذر زمان

اکثر پروژه‌های نرم‌افزاری به دلیل کمبود زمان در تقویم کاری کنار گذاشته می‌شوند تا دلایل دیگر – بروکس

متن گذر زمان کودکی

تقویم‌ها و ساعت‌ها به منظور اندازه‌گیری زمان به وجود آمده‌اند اما این ارزش کمی دارد زیرا همگی ما می‌دانیم که یک ساعت بسته به نحوه‌ی گذراندن ما می‌تواند به اندازه‌ی یک عمر یا مانند برق بگذرد – مایکل اند

متن برای گذر زمان

نباید اجازه دهیم تا ساعت و تقویم ما را نسبت به این واقعیت که هر لحظه از زندگی، یک معجزه و رمز و راز است، کور کند – اچ جی ولز

متن گذر زمان کودکی

تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح

متن گذر زمان کودکی

خدایا میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد !

متن انگلیسی برای گذر زمان

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چند سال بعد …

متن انگلیسی برای گذر زمان

کرم دندانهایم را خورد …
از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !

متن گذر زمان کودکی

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد !

متن برای گذر زمان

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم

متن گذر زمان بچگی

زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما مینگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست

متن گذر زمان و دلتنگی

سکوت نکن
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟

متن گذر زمان و دلتنگی

هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند
شک ندارم همین روزها
همه سیر میشوند ، از زندگی …

متن زیبا برای گذر زمان

باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست
من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

متن انگلیسی برای گذر زمان

غروب جمعه …
از زندگی من دلباز تر است

متن گذر زمان کودکی

زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم،
دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی…
خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی…
حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی…
باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی…
ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق
زندگی…
فهم نفهمیدن هاست

متن انگلیسی برای گذر زمان

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم
و رویش دراز بکشم آرام و آسوده ، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که روی آب شناور است

متن برای گذر زمان

زندگی تلخ ترین…
خواب من است!
خسته ام خسته از این خواب بلند

متن گذر زمان و دلتنگی

کاش زندگی از آخر به اول بود..
پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس کودکی معصوم می شدیم و در
نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!!

متن زیبا برای گذر زمان

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﺽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻃﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺳﺖ ک ب ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻢ…

متن انگلیسی برای گذر زمان

میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم خستــم از زندگـی
یـکم میخوام بـــخوابم یـــکــم مـــیـــخــوام نـــبـــاشم

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی ، ساعتی شنی ست
گاه لازم است زیر و رو شود !

متن زیبا برای گذر زمان

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

متن گذر زمان رفاقت

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …

متن انگلیسی برای گذر زمان

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”

متن گذر زمان بچگی

خب غم هم آدمست دیگر
حق دارد
مثل خیلی ها
سرش را پایین بی اندازد و!
یکراست یاید بنشیند کنج دل ما
در زندگی من!
روزهایی هستند که نیستند
وروزهایی نیستند که هستند.

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست شاید آن خنده که امروز دریغش
کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست!
هر کجا خندیدیم،زندگی هم آنجاست زندگی شوق رسیدن به خداست خنده
کن بی پروا خنده هایت زیباست.

متن گذر زمان بچگی

“آدم ها” می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات،
آن ها که در زندگی ات می مانند!
همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند!
کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر .

متن گذر زمان رفاقت

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟
دیدی اشتباه کردی
دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه!
اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو.

متن گذر زمان رفاقت

از مـهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست .

متن گذر زمان بچگی

اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست ، نه هنر ما.

متن گذر زمانه

خدایا
اندکی نفهمی عطا کن
که راحت زندگی کنیم
مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم.

متن گذر زمان کوتاه

هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که
از درونشون خبر نداری نخور ؛
هر قلبی دردی دارد ،فقط نحوه ابراز آن فرق دارد ؛!
بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان!
خنده را معنی به سرمستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست .

متن گذر زمان کودکی

اشک ک می ریزم شک میکنم
اشک من از غم است یا شادی
آخر این روزها مرز باریکی نهاده ای میان احساسم!
نمی دانم اصلا نکند کمی مرده ام
و زندگی نامی پر رنگ بر تیتراژ جوانیست!
برای کمی آرامش داشتن عزیزانم.

متن برای گذر زمان

در زندگی!
هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری
زیرا برای راضی نگه داشتنش!
حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی.

متن گذر زمان و دلتنگی

تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح

متن گذر زمان رفاقت

خدایا میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد !

متن گذر زمان بچگی

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چند سال بعد …

متن گذر زمان کوتاه

کرم دندانهایم را خورد …
از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !

متن برای گذر زمان

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد !

متن گذر زمان و دلتنگی

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم

متن گذر زمان رفاقت

زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما مینگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست

متن زیبا برای گذر زمان

سکوت نکن
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟

متن برای گذر زمان

هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند
شک ندارم همین روزها
همه سیر میشوند ، از زندگی …

متن گذر زمان کودکی

باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست
من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

متن برای گذر زمان

غروب جمعه …
از زندگی من دلباز تر است

متن گذر زمانه

زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم،
دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…

متن زیبا برای گذر زمان

زندگی…
خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی…
حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی…
باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی…
ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق
زندگی…
فهم نفهمیدن هاست

متن گذر زمانه

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم
و رویش دراز بکشم آرام و آسوده ، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که روی آب شناور است

متن زیبا برای گذر زمان

زندگی تلخ ترین…
خواب من است!
خسته ام خسته از این خواب بلند

متن برای گذر زمان

کاش زندگی از آخر به اول بود..
پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس کودکی معصوم می شدیم و در
نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!!

متن کوتاه برای گذر زمان

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﺽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻃﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺳﺖ ک ب ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻢ…

متن زیبا برای گذر زمان

میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم خستــم از زندگـی
یـکم میخوام بـــخوابم یـــکــم مـــیـــخــوام نـــبـــاشم

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی ، ساعتی شنی ست
گاه لازم است زیر و رو شود !

متن انگلیسی برای گذر زمان

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

متن گذر زمان بچگی

چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …

متن گذر زمان رفاقت

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”

متن گذر زمان بچگی

خب غم هم آدمست دیگر
حق دارد
مثل خیلی ها
سرش را پایین بی اندازد و!
یکراست یاید بنشیند کنج دل ما
در زندگی من!
روزهایی هستند که نیستند
وروزهایی نیستند که هستند.

متن گذر زمانه

زندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماست شاید آن خنده که امروز دریغش
کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست زندگی همهمه مبهمی از خاطره هاست!
هر کجا خندیدیم،زندگی هم آنجاست زندگی شوق رسیدن به خداست خنده
کن بی پروا خنده هایت زیباست.

متن گذر زمان کوتاه

“آدم ها” می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات،
آن ها که در زندگی ات می مانند!
همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند!
کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر .

متن انگلیسی برای گذر زمان

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟
دیدی اشتباه کردی
دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه!
اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو.

متن گذر زمان کوتاه

از مـهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست .

متن گذر زمان کوتاه

اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم ، منتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست ، نه هنر ما.

متن گذر زمان کوتاه

خدایا
اندکی نفهمی عطا کن
که راحت زندگی کنیم
مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم.

متن گذر زمانه

هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که
از درونشون خبر نداری نخور ؛
هر قلبی دردی دارد ،فقط نحوه ابراز آن فرق دارد ؛!
بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان!
خنده را معنی به سرمستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست .

متن گذر زمان بچگی

اشک ک می ریزم شک میکنم
اشک من از غم است یا شادی
آخر این روزها مرز باریکی نهاده ای میان احساسم!
نمی دانم اصلا نکند کمی مرده ام
و زندگی نامی پر رنگ بر تیتراژ جوانیست!
برای کمی آرامش داشتن عزیزانم.

متن گذر زمان کوتاه

در زندگی!
هرکسی را که دوست بداری از او ضعیفتری
زیرا برای راضی نگه داشتنش!
حاضری دست به هرکار اشتباهی بزنی.

متن گذر زمان کوتاه

هر چه سنم بالاتر می رود،

توجه کمتری به حرف هایی

که آدم ها می زنند می کنم.

فقط نگاه می کنم که چه کار می کنند.

متن گذر زمان کودکی

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند

بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند

ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می کند

سالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خزانی می کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند

محمد حسین بهجت تبریزی

متن گذر زمان کودکی

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن انگلیسی برای گذر زمان

هرگز افسوس

پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی زیادی

از این امتیاز محروم مانده اند …

متن گذر زمان بچگی

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن گذر زمانه

تا به روی چشم سنگین

عینک پیری نهادم

مینماید محو و روشن

چون یکی رؤیا جوانی

متن زیبا برای گذر زمان

به تو فکر می کنم

هر لحظه، هر روز

در خیابان، در اتاق،

کنار میز صبحانه، روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم

متن گذر زمان رفاقت

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت

پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو

زنجیر شوم

متن انگلیسی برای گذر زمان

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن انگلیسی برای گذر زمان

ما بزرگتر نمی شویم

پخته تر می شویم

پابلو پیکاسو

متن انگلیسی برای گذر زمان

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن برای گذر زمان

تراژدی زندگی اینست

که ما خیلی زود پیر می‌شویم

و خیلی دیر

عاقل

متن زیبا برای گذر زمان

سر آخر،

چیزی که به حساب می آید

تعداد سالهای زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است

که در آن سالها کرده اید

متن گذر زمان کوتاه

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو زنجیر شوم

متن گذر زمان کودکی

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن کوتاه برای گذر زمان

راز نبوغ اینست

که روحیه کودکی را

با خود به سن پیری ببری،

به این معنی که

هرگز اشتیاق خود را

از دست ندهی.

متن گذر زمان کوتاه

هر روز، روز تولد است. هر لحظه از آن، برای ما جدید است. ما مجدداً تولد می‌یابیم و برای تلاش بیشتر بازسازی می‌شویم.

(ایزاک واتس)

متن گذر زمانه

ما با گذر سال‌های زندگی پیر نمی‌شویم بلکه هر روز تازه‌تر می‌شویم.

(امیلی دیکنسون)

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ‌گاه پیر نشو. مهم نیست چند سالت است. هرگز دست از رفتار کردن مانند یک کودک کنجکاو برندار.

(آلبرت انیشتن)

متن گذر زمان رفاقت

بگذارید هیچ‌گاه به سن توجه نکنیم. آنچه که اهمیت دارد شادی است که زمان با خود برای ما به ارمغان می‌آورد نه شمردن سال‌های عمر.

متن زیبا برای گذر زمان

سال‌های عمرت را بشمار و کاری کن تا سال‌های عمرت شمرده شوند.

(جورج مریدیت)

متن گذر زمان بچگی

مردها با بالا رفتن سن دست از بازی کردن برنمی‌دارند. آن‌ها زمانی پیر می‌شوند که دست از بازی کردن برمی‌دارند.

(اولیور وندل هلمز)

متن گذر زمان رفاقت

بالا رفتن سن به نظر تنها روش در دسترس برای داشتن رندگی طولانی است.

(دانیل فرانسیوس اسپریت اوبر)

متن گذر زمان کوتاه

جوانی یک حالت ایده‌آل است اگر کمی دیرتر در زندگی ظاهر شود.

(هربرت آسکوئیت)

متن گذر زمان و دلتنگی

بالا رفتن سن اجباری است اما بزرگ شدن اختیاری می‌باشد.

(والت دیزنی)

متن گذر زمان کودکی

هر چه سنم بالاتر می رود،

توجه کمتری به حرف هایی

که آدم ها می زنند می کنم.

فقط نگاه می کنم که چه کار می کنند.

متن گذر زمان بچگی

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند

بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند

ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می کند

سالها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خزانی می کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند

محمد حسین بهجت تبریزی

متن برای گذر زمان

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن گذر زمانه

هرگز افسوس

پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی زیادی

از این امتیاز محروم مانده اند …

متن گذر زمانه

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده نمی‌شود،

بلکه زندگی که در آن سال‌ها داشتی اهمیت پیدا می‌کند.

آبراهام لینکلن

متن زیبا برای گذر زمان

تا به روی چشم سنگین

عینک پیری نهادم

مینماید محو و روشن

چون یکی رؤیا جوانی

متن انگلیسی برای گذر زمان

به تو فکر می کنم

هر لحظه، هر روز

در خیابان، در اتاق،

کنار میز صبحانه، روی تختم

و روز به روز پیرتر می شوم

متن گذر زمان و دلتنگی

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت

پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو

زنجیر شوم

متن گذر زمان کوتاه

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن گذر زمانه

ما بزرگتر نمی شویم

پخته تر می شویم

پابلو پیکاسو

متن گذر زمان رفاقت

میانسالی وقتی اتفاق می افتد

که به قدری آدم ملاقات کرده اید

که هر آدم جدیدی که می بینید،

شما را به یاد کس دیگری می اندازد.

متن گذر زمانه

تراژدی زندگی اینست

که ما خیلی زود پیر می‌شویم

و خیلی دیر

عاقل

متن گذر زمان کوتاه

سر آخر،

چیزی که به حساب می آید

تعداد سالهای زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است

که در آن سالها کرده اید

متن برای گذر زمان

حس خوبی‌ست

در آغوش خودت پیر شوم

اینکه یک عمر

به دستان تو زنجیر شوم

متن برای گذر زمان

همیشه در زندگیت

جوری زندگی کن که

“ای کاش”

تکیه کلام پیریت نشود

متن کوتاه برای گذر زمان

راز نبوغ اینست

که روحیه کودکی را

با خود به سن پیری ببری،

به این معنی که

هرگز اشتیاق خود را

از دست ندهی.

متن زیبا برای گذر زمان

هر روز، روز تولد است. هر لحظه از آن، برای ما جدید است. ما مجدداً تولد می‌یابیم و برای تلاش بیشتر بازسازی می‌شویم.

(ایزاک واتس)

متن انگلیسی برای گذر زمان

ما با گذر سال‌های زندگی پیر نمی‌شویم بلکه هر روز تازه‌تر می‌شویم.

(امیلی دیکنسون)

متن گذر زمان کودکی

هیچ‌گاه پیر نشو. مهم نیست چند سالت است. هرگز دست از رفتار کردن مانند یک کودک کنجکاو برندار.

(آلبرت انیشتن)

متن گذر زمان بچگی

بگذارید هیچ‌گاه به سن توجه نکنیم. آنچه که اهمیت دارد شادی است که زمان با خود برای ما به ارمغان می‌آورد نه شمردن سال‌های عمر.

متن گذر زمان بچگی

سال‌های عمرت را بشمار و کاری کن تا سال‌های عمرت شمرده شوند.

(جورج مریدیت)

متن گذر زمان و دلتنگی

مردها با بالا رفتن سن دست از بازی کردن برنمی‌دارند. آن‌ها زمانی پیر می‌شوند که دست از بازی کردن برمی‌دارند.

(اولیور وندل هلمز)

متن انگلیسی برای گذر زمان

بالا رفتن سن به نظر تنها روش در دسترس برای داشتن رندگی طولانی است.

(دانیل فرانسیوس اسپریت اوبر)

متن گذر زمان کودکی

جوانی یک حالت ایده‌آل است اگر کمی دیرتر در زندگی ظاهر شود.

(هربرت آسکوئیت)

متن گذر زمان کودکی

بالا رفتن سن اجباری است اما بزرگ شدن اختیاری می‌باشد.

(والت دیزنی)

متن گذر زمان کودکی

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!

(آکیلناتان لوگزوارن)

متن گذر زمان رفاقت

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.

(مایکل جردن)

متن برای گذر زمان

راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.

(جیمز تیلور)

متن زیبا برای گذر زمان

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!

(جودی بور)

متن گذر زمان کودکی

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.

(هانس کریستین اندرسن)

متن زیبا برای گذر زمان

به زندگی باور داشته باش و زندگی کن.

(ستیندرا پاندی)

متن زیبا برای گذر زمان

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!

(هلن کلر)

متن گذر زمان بچگی

کاری را انجام بده که باعث شادی تو شود.

(والت ویتمن)

متن زیبا برای گذر زمان

من از زندگی هنگامی که اتفاقاتی رخ می‌دهند، لذت می‌برم. برایم مهم نیست که این اتفاقات خوب یا بد باشند. این بدان معنی است که شما زنده هستید .

(جون ریورز)

متن گذر زمان و دلتنگی

بهترین کار این است که برخلاف وجدان خود عمل نکنیم. با این راز می‌توانیم از زندگی لذت ببریم و ترسی از مرگ نداشته باشیم.

(ولتر)

متن گذر زمان و دلتنگی

کاری که باعث شادیت می‌شود را انجام بده، با کسی باش که لبخندت بر لبانت می‌آورد، هر چقدر که می‌توانی بخند و تا وقتی که زنده هستی، عشق بورز.

(راشل آن نونس)

متن گذر زمانه

از خود نپرس که دنیا به چه چیزی نیاز دارد؛ از خود بپرس که چه چیزی باعث زنده ماندن تو می‌شود. و سپس، برو و آن کار را انجام بده زیرا چیزی که جهان بدان نیاز دارد، انسان‌هایی است که جان دوباره گرفته‌اند.

(هارولد ویتمن)

متن گذر زمان بچگی

ما باید خود بخواهیم از دست زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، رهایی یابیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را تجربه کنیم.

(ژوزف کمپل)

متن کوتاه برای گذر زمان

و در پایان، سال‌های عمرتان مهم نیستند بلکه آنچه که اهمیت پیدا می‌کند، زندگی است که در این سال‌ها داشته‌اید.

(آبراهام لینکلن)

متن کوتاه برای گذر زمان

هدف زندگی، زندگی کردن، کسب تجربه، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس از تجربه‌ های جدیدتر است.

(النور روزولت)

متن گذر زمان بچگی

هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز از عمرت است زیرا روزی اینطور خواهد شد.

(هری مورانت)

متن انگلیسی برای گذر زمان

صرفاً از زندگی لذت ببر تا لذت‌ های بزرگ آن به زندگی شما بیایند.

(کارولین کورکووا)

متن گذر زمان رفاقت

آرام باش و این نکته را به خاطر داشته باش: اکثر چیزها هیچ‌ گونه تفاوتی ایجاد نمی‌ کنند.

(تیم فریس)

متن کوتاه برای گذر زمان

رویاپردازی کن انگار که تا ابد زندگی خواهی کرد. طوری زندگی کن که انگار امروز آخرین روز از عمرت است.

(جیمز دین)

متن زیبا برای گذر زمان

در لحظه زندگی کن. گذشته را فراموش کن و خود را درگیر نگرانی برای آینده نکن.

(تانر کریستینسن)

متن گذر زمان رفاقت

در زندگی شرکت کن به جای این که گذر عمر را تماشا کنی.

(لیندسی واندرسون)

متن گذر زمان رفاقت

روح خود را آزاد نگه دار، انعطاف‌ پذیر باش و مشکلات را رها کن.

(لزلی براون)

متن گذر زمان بچگی

زندگی مانند ترن هوایی است. آن را زندگی کن، خوشحال باش و لذت ببر.

(آوریل لاوین)

متن برای گذر زمان

هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد، خوشبختی خودش یک راه است.

(تیچ نات هان)

متن گذر زمان بچگی

در تمام طول زندگی، بخند و از زندگی لذت ببر. زندگی علاوه بر قابل تحمل بودن باید لذت‌بخش هم باشد.

(گوردن بی هینکلی)

متن کوتاه برای گذر زمان

دست از جستجو کردن در میان طوفان‌ های زندگی بردار و بیشتر از بودن زیر نور آفتاب لذت ببر!

(گوردن بی هینکلی)

متن کوتاه برای گذر زمان

آروم شو و از زندگی لذت ببر. زندگی نه‌ تنها صحنه‌ ای که با سریع پشت سر گذاشتن از دستش خواهید داد بلکه همچنین مقصد نهایی و دلیل رفتن به آن جا را هم از دست می‌ دهید.

(ادی کانتور)

متن کوتاه برای گذر زمان

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!

(آکیلناتان لوگزوارن)

متن گذر زمان کودکی

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.

(مایکل جردن)

متن گذر زمان کوتاه

راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.

(جیمز تیلور)

متن گذر زمان رفاقت

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!

(جودی بور)

متن برای گذر زمان

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.

(هانس کریستین اندرسن)

متن گذر زمان کوتاه

به زندگی باور داشته باش و زندگی کن.

(ستیندرا پاندی)

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!

(هلن کلر)

متن گذر زمان بچگی

کاری را انجام بده که باعث شادی تو شود.

(والت ویتمن)

متن کوتاه برای گذر زمان

من از زندگی هنگامی که اتفاقاتی رخ می‌دهند، لذت می‌برم. برایم مهم نیست که این اتفاقات خوب یا بد باشند. این بدان معنی است که شما زنده هستید .

(جون ریورز)

متن کوتاه برای گذر زمان

بهترین کار این است که برخلاف وجدان خود عمل نکنیم. با این راز می‌توانیم از زندگی لذت ببریم و ترسی از مرگ نداشته باشیم.

(ولتر)

متن انگلیسی برای گذر زمان

کاری که باعث شادیت می‌شود را انجام بده، با کسی باش که لبخندت بر لبانت می‌آورد، هر چقدر که می‌توانی بخند و تا وقتی که زنده هستی، عشق بورز.

(راشل آن نونس)

متن زیبا برای گذر زمان

از خود نپرس که دنیا به چه چیزی نیاز دارد؛ از خود بپرس که چه چیزی باعث زنده ماندن تو می‌شود. و سپس، برو و آن کار را انجام بده زیرا چیزی که جهان بدان نیاز دارد، انسان‌هایی است که جان دوباره گرفته‌اند.

(هارولد ویتمن)

متن گذر زمانه

ما باید خود بخواهیم از دست زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، رهایی یابیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را تجربه کنیم.

(ژوزف کمپل)

متن گذر زمان بچگی

و در پایان، سال‌های عمرتان مهم نیستند بلکه آنچه که اهمیت پیدا می‌کند، زندگی است که در این سال‌ها داشته‌اید.

(آبراهام لینکلن)

متن کوتاه برای گذر زمان

هدف زندگی، زندگی کردن، کسب تجربه، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس از تجربه‌ های جدیدتر است.

(النور روزولت)

متن انگلیسی برای گذر زمان

هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز از عمرت است زیرا روزی اینطور خواهد شد.

(هری مورانت)

متن کوتاه برای گذر زمان

صرفاً از زندگی لذت ببر تا لذت‌ های بزرگ آن به زندگی شما بیایند.

(کارولین کورکووا)

متن انگلیسی برای گذر زمان

آرام باش و این نکته را به خاطر داشته باش: اکثر چیزها هیچ‌ گونه تفاوتی ایجاد نمی‌ کنند.

(تیم فریس)

متن گذر زمان کوتاه

رویاپردازی کن انگار که تا ابد زندگی خواهی کرد. طوری زندگی کن که انگار امروز آخرین روز از عمرت است.

(جیمز دین)

متن برای گذر زمان

در لحظه زندگی کن. گذشته را فراموش کن و خود را درگیر نگرانی برای آینده نکن.

(تانر کریستینسن)

متن گذر زمان بچگی

در زندگی شرکت کن به جای این که گذر عمر را تماشا کنی.

(لیندسی واندرسون)

متن کوتاه برای گذر زمان

روح خود را آزاد نگه دار، انعطاف‌ پذیر باش و مشکلات را رها کن.

(لزلی براون)

متن برای گذر زمان

زندگی مانند ترن هوایی است. آن را زندگی کن، خوشحال باش و لذت ببر.

(آوریل لاوین)

متن گذر زمان و دلتنگی

هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد، خوشبختی خودش یک راه است.

(تیچ نات هان)

متن گذر زمان بچگی

در تمام طول زندگی، بخند و از زندگی لذت ببر. زندگی علاوه بر قابل تحمل بودن باید لذت‌بخش هم باشد.

(گوردن بی هینکلی)

متن انگلیسی برای گذر زمان

دست از جستجو کردن در میان طوفان‌ های زندگی بردار و بیشتر از بودن زیر نور آفتاب لذت ببر!

(گوردن بی هینکلی)

متن گذر زمان کوتاه

آروم شو و از زندگی لذت ببر. زندگی نه‌ تنها صحنه‌ ای که با سریع پشت سر گذاشتن از دستش خواهید داد بلکه همچنین مقصد نهایی و دلیل رفتن به آن جا را هم از دست می‌ دهید.

(ادی کانتور)

متن گذر زمان بچگی

فقط یک چیز ارزشمند در دنیا هست:
و اون وفاداریه !
بدون وفاداری تو نه چیزی داری
نه کسی هستی . . .

متن گذر زمانه

بعضی آدم ها بهت وفادار نیستن،
به نیازشون به تو وفادارند!
وقتی نیازشون عوض بشه،
وفاداریشون هم عوض میشه..

متن برای گذر زمان

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن گذر زمان کودکی

تعــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ
ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎﺭﻩ !
ﺍﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻻﺗــــــــــﻮﻥ …

متن کوتاه برای گذر زمان

و گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن گذر زمان و دلتنگی

عاشـــق آن نیست …
که عشق تکیه کلامش باشد …
عاشـــق آن است …
که وفاداری مرامش باشد …

متن گذر زمان بچگی

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

سعدی شیرازی

متن برای گذر زمان

زِ شمع انجمن آموز آیین وفاداری
که تا دارد نفس در تربت پروانه می سوزد

صائب تبریزی

متن کوتاه برای گذر زمان

a woman’s loyalty is tested when a man has nothing. a man’s loyalty is tested when he has everything

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن زیبا برای گذر زمان

You cannot buy loyalty. You cannot buy the devotion of hearts, minds, and souls. You have to earn these things. – Clarence Francis

تو نمی توانی وفاداری را بخری، نمی توانی ایثار قلب ها، ذهن ها و روح ها را بخری، بلکه خود باید آن ها را به دست بیاوری. کلارنس فرانسیس

متن برای گذر زمان

تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن گذر زمان کودکی

دوستی از عشق متولد می شود
دوستی شعله ای است که در روزهای خوشی درخشان ترین است
و در ایام تاریک تو را امن و گرم نگه می دارد
دوستی وفایی است که هیچ چیز در این دنیا هرگز نمی تواند شکافی در آن ایجاد کند

متن گذر زمانه

وفاداری خاکستری نیست، سیاه و سفید است
تو یا به طرف مقابلت وفادار هستی یا اصلا وفادار نیستی

متن گذر زمانه

فقط یک چیز ارزشمند در دنیا هست:
و اون وفاداریه !
بدون وفاداری تو نه چیزی داری
نه کسی هستی . . .

متن گذر زمان رفاقت

بعضی آدم ها بهت وفادار نیستن،
به نیازشون به تو وفادارند!
وقتی نیازشون عوض بشه،
وفاداریشون هم عوض میشه..

متن کوتاه برای گذر زمان

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن کوتاه برای گذر زمان

تعــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ
ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎﺭﻩ !
ﺍﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺗﻮﯼ ﺩﻻﺗــــــــــﻮﻥ …

متن انگلیسی برای گذر زمان

و گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن گذر زمان کودکی

عاشـــق آن نیست …
که عشق تکیه کلامش باشد …
عاشـــق آن است …
که وفاداری مرامش باشد …

متن گذر زمان کودکی

من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت
و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

سعدی شیرازی

متن انگلیسی برای گذر زمان

زِ شمع انجمن آموز آیین وفاداری
که تا دارد نفس در تربت پروانه می سوزد

صائب تبریزی

متن گذر زمان بچگی

a woman’s loyalty is tested when a man has nothing. a man’s loyalty is tested when he has everything

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش چیزی نداشته باشد
وفاداری یک مرد زمانی مشخص می شود که همه چیز داشته باشد

متن برای گذر زمان

You cannot buy loyalty. You cannot buy the devotion of hearts, minds, and souls. You have to earn these things. – Clarence Francis

تو نمی توانی وفاداری را بخری، نمی توانی ایثار قلب ها، ذهن ها و روح ها را بخری، بلکه خود باید آن ها را به دست بیاوری. کلارنس فرانسیس

متن گذر زمان بچگی

تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم !
فریدون مشیری

متن گذر زمان بچگی

دوستی از عشق متولد می شود
دوستی شعله ای است که در روزهای خوشی درخشان ترین است
و در ایام تاریک تو را امن و گرم نگه می دارد
دوستی وفایی است که هیچ چیز در این دنیا هرگز نمی تواند شکافی در آن ایجاد کند

متن گذر زمان بچگی

وفاداری خاکستری نیست، سیاه و سفید است
تو یا به طرف مقابلت وفادار هستی یا اصلا وفادار نیستی

متن گذر زمانه

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمانه

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان کوتاه

زبان سپهری برای مردم دلپذیرتر است. اما مثل این‌که شما با زبان سهراب زیاد موافق نیستید و حتا یک جایی گفته‌اید آبتان باهم به یک جو نمی‌رود. “ولی من با “زبان” سهراب اشکالی ندارم. چون او و فروغ را از این لحاظ در عرض هم می‌گذارم. مشکل من و سهراب، دنیایی است که او از آن صحبت می‌کند. من دنیای او را درک نمی‌کنم. بهشت او اصلا از جنس جهنم من نیست. ببین: تو حتا وقتی که تا خرخره لمبانده باشی هم می‌توانی معنی حرف مرا که می‌گویم «گرسنه‌ام» بفهمی. چون سیری تو و گرسنگی من از یک جنس است منتها در دو جهت. من اگر غذای کافی بخورم حالت الان تو را درک می‌کنم و تو اگر تا چند ساعت دیگر چیزی نخوری معنی حرف مرا. اما من اگر خودم را تکه پاره هم بکنم نمی‌فهمم جغرافیای شعر سپهری کجا است.”

احمد شاملو

متن برای گذر زمان

نه عشق، اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمانه

بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.

میلان کوندرا

متن گذر زمان رفاقت

درک منظور دشوار است، به ویژه هر بار که بسان رود کنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی کنیم که دگرگونه می اندیشند و به شیوه “قورباغه ها” راه می روند.

فریدریش نیچه

متن برای گذر زمان

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

متن گذر زمان بچگی

هر بار دل خویش را سخت به بند کشیم و اسیر کنیم، می توانیم به جان خویش، آزادی های فراوانی بدهیم. کسی حرف مرا باور نمی کند، مگر آنکه از پیش آن را بداند… .

فریدریش نیچه

متن گذر زمان کوتاه

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی‌ها و مشکلات ما نیست !اگر رد پای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم، سرانجام به خودمان خواهیم رسید که در انتهای هر مفهومی نشسته‌ایم و همهٔ چیزهای تلنبارِ مربوط و نامربوط را زیر و رو می‌کنی.

حسین پناهی

متن انگلیسی برای گذر زمان

فکر به خودکشی راهی موثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شبهای سخت برآمد.

فریدریش نیچه

متن گذر زمانه

کسانی که به مجردِ برخورد با سختی، کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند.

آنتونی رابینز

متن انگلیسی برای گذر زمان

تنها کسانی سزاوار و شایسته ی درک آزادی و زندگانی هستند که بدانند چگونه هر روز بر مشکلات زندگانی و آزادی غلبه کرده و آزادی و زندگانی نوینی را به چنگ آورند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن برای گذر زمان

آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان بچگی

به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن گذر زمان و دلتنگی

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به انها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند.

آدولف هیتلر

متن گذر زمان رفاقت

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن گذر زمان کودکی

خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد که آن را سخت ترین کار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.

فریدریش نیچه

متن گذر زمانه

آنچه موجب بیشترین زحمت من شده و هنوز هم می شود این است که متوجه شده ام شناخت نام چیزها بسیار مهمتر از شناخت خود آنهاست.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان و دلتنگی

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

آندره موروا

متن گذر زمان رفاقت

زمان در ترنی که تاربخش می نامند، سوار شده است؛ سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار.

میلان کوندرا

متن گذر زمانه

اگر کامروا نشوید، زندگی، خود به خود و به میزان کافی، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با ایجاد قوانین سخت، پیوسته خود را دچار رنج و اندوه کنید.

آنتونی رابینز

متن کوتاه برای گذر زمان

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.

آلبرت اینشتین

متن گذر زمان و دلتنگی

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان بچگی

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات کرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان کودکی

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

آندره موروا

متن گذر زمانه

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

فریدریش نیچه

متن برای گذر زمان

بسیاری از ما هنگام ناتوانی این چنین ناله سر می دهیم که: نیازردن مردم چه دشوار است!

فریدریش نیچه

متن گذر زمان و دلتنگی

ای دلهای کوچک که سخت تب آلود و ناشکیبا می تپید و می زنید، با آرزوهایی سخت نیرومند و بی انتها؛ قلب من که زمانی بس دراز از هیجانها درخشیده و افروخته مانده، اکنون به خاکستر بدل شده، و آتشهای خود را می پوشاند و پنهان می کند.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن گذر زمانه

اکنون روزگاری است که شخصی که هیچ کار نمی کند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی که بیشتر کسانی که با زحمت و سختی، کار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

جواهر لعل نهرو

متن زیبا برای گذر زمان

اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد کسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی که فراهم کرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان و دلتنگی

انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.

جان استاین‌بک

متن گذر زمان کوتاه

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

افلاطون

متن زیبا برای گذر زمان

انسان والا در وجود خویش برای فرد قدرتمند و نیز آن کسی ارزش قایل است که قدرت چیرگی بر خویشتن را دارد و زمان سخن گفتن و لب فرو بستن را می شناسد، با علاقه بر خود سخت می گیرد و به سختگیری بسیار احترام می گذارد.

فریدریش نیچه

متن کوتاه برای گذر زمان

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

آندره موروا

متن گذر زمانه

آن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند، زحمت های آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان بچگی

اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان و دلتنگی

به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.

فرناندو پسوآ

متن انگلیسی برای گذر زمان

نباید به وطن وابسته شد، حتی اگر رنجورترین و نیازمندترین پاره از جهان باشد؛ زیرا دل کندن از وطنی پیروز چندان دشوار نیست.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان بچگی

در هنگام لزوم نه تنها مشکلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان رفاقت

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان بچگی

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.

فریدریش نیچه

متن کوتاه برای گذر زمان

زبان سپهری برای مردم دلپذیرتر است. اما مثل این‌که شما با زبان سهراب زیاد موافق نیستید و حتا یک جایی گفته‌اید آبتان باهم به یک جو نمی‌رود. “ولی من با “زبان” سهراب اشکالی ندارم. چون او و فروغ را از این لحاظ در عرض هم می‌گذارم. مشکل من و سهراب، دنیایی است که او از آن صحبت می‌کند. من دنیای او را درک نمی‌کنم. بهشت او اصلا از جنس جهنم من نیست. ببین: تو حتا وقتی که تا خرخره لمبانده باشی هم می‌توانی معنی حرف مرا که می‌گویم «گرسنه‌ام» بفهمی. چون سیری تو و گرسنگی من از یک جنس است منتها در دو جهت. من اگر غذای کافی بخورم حالت الان تو را درک می‌کنم و تو اگر تا چند ساعت دیگر چیزی نخوری معنی حرف مرا. اما من اگر خودم را تکه پاره هم بکنم نمی‌فهمم جغرافیای شعر سپهری کجا است.”

احمد شاملو

متن برای گذر زمان

نه عشق، اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان کوتاه

بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.

میلان کوندرا

متن برای گذر زمان

درک منظور دشوار است، به ویژه هر بار که بسان رود کنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی کنیم که دگرگونه می اندیشند و به شیوه “قورباغه ها” راه می روند.

فریدریش نیچه

متن زیبا برای گذر زمان

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

متن زیبا برای گذر زمان

هر بار دل خویش را سخت به بند کشیم و اسیر کنیم، می توانیم به جان خویش، آزادی های فراوانی بدهیم. کسی حرف مرا باور نمی کند، مگر آنکه از پیش آن را بداند… .

فریدریش نیچه

متن گذر زمان بچگی

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی‌ها و مشکلات ما نیست !اگر رد پای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم، سرانجام به خودمان خواهیم رسید که در انتهای هر مفهومی نشسته‌ایم و همهٔ چیزهای تلنبارِ مربوط و نامربوط را زیر و رو می‌کنی.

حسین پناهی

متن گذر زمان کوتاه

فکر به خودکشی راهی موثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شبهای سخت برآمد.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان و دلتنگی

کسانی که به مجردِ برخورد با سختی، کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند.

آنتونی رابینز

متن برای گذر زمان

تنها کسانی سزاوار و شایسته ی درک آزادی و زندگانی هستند که بدانند چگونه هر روز بر مشکلات زندگانی و آزادی غلبه کرده و آزادی و زندگانی نوینی را به چنگ آورند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن برای گذر زمان

آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.

فریدریش نیچه

متن زیبا برای گذر زمان

به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن انگلیسی برای گذر زمان

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به انها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند.

آدولف هیتلر

متن انگلیسی برای گذر زمان

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن گذر زمان رفاقت

خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد که آن را سخت ترین کار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان رفاقت

آنچه موجب بیشترین زحمت من شده و هنوز هم می شود این است که متوجه شده ام شناخت نام چیزها بسیار مهمتر از شناخت خود آنهاست.

فریدریش نیچه

متن کوتاه برای گذر زمان

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

آندره موروا

متن گذر زمانه

زمان در ترنی که تاربخش می نامند، سوار شده است؛ سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار.

میلان کوندرا

متن گذر زمان کودکی

اگر کامروا نشوید، زندگی، خود به خود و به میزان کافی، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با ایجاد قوانین سخت، پیوسته خود را دچار رنج و اندوه کنید.

آنتونی رابینز

متن گذر زمان و دلتنگی

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.

آلبرت اینشتین

متن گذر زمان کوتاه

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.

فرناندو پسوآ

متن زیبا برای گذر زمان

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات کرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان و دلتنگی

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.

آندره موروا

متن زیبا برای گذر زمان

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

فریدریش نیچه

متن برای گذر زمان

بسیاری از ما هنگام ناتوانی این چنین ناله سر می دهیم که: نیازردن مردم چه دشوار است!

فریدریش نیچه

متن برای گذر زمان

ای دلهای کوچک که سخت تب آلود و ناشکیبا می تپید و می زنید، با آرزوهایی سخت نیرومند و بی انتها؛ قلب من که زمانی بس دراز از هیجانها درخشیده و افروخته مانده، اکنون به خاکستر بدل شده، و آتشهای خود را می پوشاند و پنهان می کند.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن کوتاه برای گذر زمان

اکنون روزگاری است که شخصی که هیچ کار نمی کند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی که بیشتر کسانی که با زحمت و سختی، کار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

جواهر لعل نهرو

متن زیبا برای گذر زمان

اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد کسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی که فراهم کرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان و دلتنگی

انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.

جان استاین‌بک

متن انگلیسی برای گذر زمان

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

افلاطون

متن گذر زمان و دلتنگی

انسان والا در وجود خویش برای فرد قدرتمند و نیز آن کسی ارزش قایل است که قدرت چیرگی بر خویشتن را دارد و زمان سخن گفتن و لب فرو بستن را می شناسد، با علاقه بر خود سخت می گیرد و به سختگیری بسیار احترام می گذارد.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان بچگی

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.

آندره موروا

متن گذر زمان بچگی

آن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند، زحمت های آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند.

فریدریش نیچه

متن گذر زمانه

اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان کوتاه

به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمانه

نباید به وطن وابسته شد، حتی اگر رنجورترین و نیازمندترین پاره از جهان باشد؛ زیرا دل کندن از وطنی پیروز چندان دشوار نیست.

فریدریش نیچه

متن کوتاه برای گذر زمان

در هنگام لزوم نه تنها مشکلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار.

فریدریش نیچه

متن گذر زمان رفاقت

زمانی که برای گل رز خود تلف کرده‌اید است که گل رز شما را بسیار مهم می‌کند. آنتوان دوسنت اگزوپری

متن گذر زمانه

و تمام مصیبت انسان در آن نهفته است. زمان در دنیای انسان‌ها به صورت دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. به همین دلیل است که انسان نمی‌تواد شاد باشد: خوشبختی اشتیاق به تکرار است. میلان کوندرا

متن گذر زمان رفاقت

نصیحتی به شما می‌کنم که همواره با خود داشته باشید: هیچ چیز همانطور که بود باقی نمی‌ماند. اگر این را بدانید، می‌توانید دوباره شروع کنید و با شادی غم‌های خود را ریشه کن کنید. جودیت مینتی

متن زیبا برای گذر زمان

زمانی برای کار و زمانی برای عشق وجود دارد. همین باعث می‌شود که دیگر زمانی باقی نماند. کوکو شانل

متن انگلیسی برای گذر زمان

من تو را مانند دیروز دوست ندارم. جرارد وی

متن گذر زمان و دلتنگی

زمان به مانند یک تیر می‌گذرد؛ اما مگس‌های میوه موز را دوست دارند. آنتونی جی. اوتینگر

متن گذر زمان و دلتنگی

افرادی که بدترین استفاده را از زمان می‌برند، اولین کسانی هستند که از کوتاه بودن آن شکایت می‌کنند. ژان دو لا برویر

متن گذر زمانه

چطور به این زودی دیر شد. قبل از ظهر شب است. قبل از ماه ژوئن دسامبر است. خدای من، زمان خیلی سریع می‌گذرد. چطور به این زودی دیر شد؟ دکتر سوس

متن گذر زمان کودکی

در زندگی مفاهیم بیشتری به جز سرعت گذر عمر وجود دارد. مهاتما گاندی

متن گذر زمانه

زمان رایگان است، اما نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. شما نمی‌توانید آن را داشته باشید، اما می‌توانید از آن استفاده کنید. شما نمی‌توانید آن را نگه دارید، اما می‌توانید آن را خرج کنید. اگر آن را از دست بدهید، هرگز نمی‌توانید آن را بازپس گیرید. هاروی مکی

متن گذر زمان کودکی

 زمان توهمی بیش نیست. آلبرت انیشتین

متن انگلیسی برای گذر زمان

آینده نامشخص است، اما پایان همیشه نزدیک است. جیم موریسون

متن گذر زمان کودکی

ساعت سه برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید یا خیلی دیر است یا خیلی زود. ژان پل سارتر

متن گذر زمان رفاقت

آینده از امروز شروع می‌شود، نه فردا. پاپ ژان پل دوم

متن کوتاه برای گذر زمان

 من زمان را تلف کردم و اکنون زمان‌های تلف شده گریبان‌گیر من شده‌اند. ویلیام شکسپیر

متن گذر زمانه

امروز یک روز فوق العاده است. من هرگز چنین روزی را تجربه نکردم. مایا آنجلو

متن گذر زمان بچگی

مدت‌ها بود که آرزوی هیچ چیز را نداشتم و این تاثیر وحشتناکی بر من داشت. ساموئل بکت

متن گذر زمان کوتاه

عجیب است که چگونه زمان می‌تواند باعث شود یک مکان کوچک‌تر به نظر آید و دیگر در آن احساس غریبی نکنید. ورونیکا راث

متن کوتاه برای گذر زمان

قوی‌ترین جنگجویان این دو هستند: زمان و صبر. لئو تولستوی

متن زیبا برای گذر زمان

رها کردن آب گل‌آلود تنها راه تمیز کردن آن است. آلن واتس

متن گذر زمان و دلتنگی

آینده چیزی است که هر فرد با سرعت شصت دقیقه بر ساعت به آن می‌رسد، فرقی نمی‌کند که او کیست یا چه کاری انجام می‌دهد. سی.اس.لوئیز

متن گذر زمان کودکی

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای تلف کردن وجود دارد. هانس کریستین اندرسون

متن برای گذر زمان

ما همه مهاجران گذر عمر هستیم. محسن حمید

متن گذر زمان رفاقت

زمانی که برای گل رز خود تلف کرده‌اید است که گل رز شما را بسیار مهم می‌کند. آنتوان دوسنت اگزوپری

متن گذر زمان کوتاه

و تمام مصیبت انسان در آن نهفته است. زمان در دنیای انسان‌ها به صورت دایره‌ای نمی‌چرخد، بلکه در یک خط مستقیم حرکت می‌کند. به همین دلیل است که انسان نمی‌تواد شاد باشد: خوشبختی اشتیاق به تکرار است. میلان کوندرا

متن زیبا برای گذر زمان

نصیحتی به شما می‌کنم که همواره با خود داشته باشید: هیچ چیز همانطور که بود باقی نمی‌ماند. اگر این را بدانید، می‌توانید دوباره شروع کنید و با شادی غم‌های خود را ریشه کن کنید. جودیت مینتی

متن گذر زمان و دلتنگی

زمانی برای کار و زمانی برای عشق وجود دارد. همین باعث می‌شود که دیگر زمانی باقی نماند. کوکو شانل

متن گذر زمان و دلتنگی

من تو را مانند دیروز دوست ندارم. جرارد وی

متن گذر زمان کوتاه

زمان به مانند یک تیر می‌گذرد؛ اما مگس‌های میوه موز را دوست دارند. آنتونی جی. اوتینگر

متن زیبا برای گذر زمان

افرادی که بدترین استفاده را از زمان می‌برند، اولین کسانی هستند که از کوتاه بودن آن شکایت می‌کنند. ژان دو لا برویر

متن گذر زمان رفاقت

چطور به این زودی دیر شد. قبل از ظهر شب است. قبل از ماه ژوئن دسامبر است. خدای من، زمان خیلی سریع می‌گذرد. چطور به این زودی دیر شد؟ دکتر سوس

متن زیبا برای گذر زمان

در زندگی مفاهیم بیشتری به جز سرعت گذر عمر وجود دارد. مهاتما گاندی

متن برای گذر زمان

زمان رایگان است، اما نمی‌توان برای آن قیمتی تعیین کرد. شما نمی‌توانید آن را داشته باشید، اما می‌توانید از آن استفاده کنید. شما نمی‌توانید آن را نگه دارید، اما می‌توانید آن را خرج کنید. اگر آن را از دست بدهید، هرگز نمی‌توانید آن را بازپس گیرید. هاروی مکی

متن برای گذر زمان

 زمان توهمی بیش نیست. آلبرت انیشتین

متن گذر زمان بچگی

آینده نامشخص است، اما پایان همیشه نزدیک است. جیم موریسون

متن گذر زمان و دلتنگی

ساعت سه برای انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید یا خیلی دیر است یا خیلی زود. ژان پل سارتر

متن گذر زمان و دلتنگی

آینده از امروز شروع می‌شود، نه فردا. پاپ ژان پل دوم

متن گذر زمانه

 من زمان را تلف کردم و اکنون زمان‌های تلف شده گریبان‌گیر من شده‌اند. ویلیام شکسپیر

متن گذر زمان رفاقت

امروز یک روز فوق العاده است. من هرگز چنین روزی را تجربه نکردم. مایا آنجلو

متن گذر زمانه

مدت‌ها بود که آرزوی هیچ چیز را نداشتم و این تاثیر وحشتناکی بر من داشت. ساموئل بکت

متن گذر زمانه

عجیب است که چگونه زمان می‌تواند باعث شود یک مکان کوچک‌تر به نظر آید و دیگر در آن احساس غریبی نکنید. ورونیکا راث

متن گذر زمان کودکی

قوی‌ترین جنگجویان این دو هستند: زمان و صبر. لئو تولستوی

متن گذر زمان کودکی

رها کردن آب گل‌آلود تنها راه تمیز کردن آن است. آلن واتس

متن زیبا برای گذر زمان

آینده چیزی است که هر فرد با سرعت شصت دقیقه بر ساعت به آن می‌رسد، فرقی نمی‌کند که او کیست یا چه کاری انجام می‌دهد. سی.اس.لوئیز

متن کوتاه برای گذر زمان

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای تلف کردن وجود دارد. هانس کریستین اندرسون

متن کوتاه برای گذر زمان

ما همه مهاجران گذر عمر هستیم. محسن حمید

متن انگلیسی برای گذر زمان

پیامک تبریک سالگرد ازدواج خاله

خاله عزیزتر از جانم💜
امروز آسمان آبی تر از هر روز
و خورشید درخشان تر از همیشه می تابد
و من خوب می دانم
این لحظات نوید تولد یک عشق می دهند
عشقی که به نام خاله و شوهر خاله مهربانم حک شده است
سالگرد ازدواج تان مبارک باد

متن گذر زمان کوتاه

خاله جون!
آن جا که راهی نیست
عشق راهی پیدا خواهد کرد
سالگرد ازدواج رو به شما دو عزیز که
تصویر زیبایی از عشق و وفا هستید
تبریک می گم
با آرزوی بهترین ها

متن گذر زمانه

عشق واقعی✶┄┅┄
در گذر سال ها و در طول زمان
همچنان عمیق و جاودان می ماند …
خاله و شوهر خاله عزیزم! خوشحالم که هر روز عاشق تر هستین
سالگرد با هم بودنتون مبارک

متن گذر زمان بچگی

خاله و شوهر خاله عزیز!
فرا رسیدن روز سالگرد ازدواج تان
را به شما تبریک عرض می کنم …
امیدوارم سال های سال در کنار هم خوشبخت باشید

متن گذر زمان کودکی

جملات تبریک سالگرد ازدواج خاله

خاله مهربونم …♥️
در این روز سبز و رویایی
از خداوند متعال می‌ خواهم که زندگی‌ مشترک تان مالامال از محبت و عشق و برکت باشد
سالروز پیوندتان مبارک

متن گذر زمان بچگی

یافتن همسفر زندگی …
کسی که در تمام لحظات
در تلخی ها و شیرینی ها … فراز و نشیب ها
کنارت باشد
مهم ترین رویداد زندگیست
سالگرد این قشنگ ترین اتفاق را
به شما خاله عزیزم تبریک می گویم

متن گذر زمان کوتاه

خوشبختی واقعی با
خوشبخت کردن انسانی دیگر معنا پیدا می کند
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله و شوهر خاله مهربان

متن برای گذر زمان

سالگرد پیوند دو قلب مهربان⇢♡
دو عزیز عاشق⇢♡
دو هم نفس و همراه⇢♡
دو گل خوشبوی باغ زندگی⇢♡
مبارک تان باشد … خاله عزیزتر از جان!

متن گذر زمان کوتاه

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله‌ای دور نیسـت
هیچ زمانی زیاد نیسـت
و هیچ عشق دیگری نمی‌ تواند
آن دو را از هم دور کند
سالروز پیوند عاشقانه تان مبارک خاله جان!

متن گذر زمان کودکی

خوشبختی یعنی
داشتن کسی که بیشتر از خودش تو را بخواهد
و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو برایش تمام زندگی باشی
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله جون …

متن گذر زمان کوتاه

سالگرد ازدواج تان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می گویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برای شما آرزو می کنم
آرزومند خوشبختی شما … خواهر زاده عزیزتان!

متن کوتاه برای گذر زمان

پیامک تبریک سالگرد ازدواج خاله

خاله عزیزتر از جانم💜
امروز آسمان آبی تر از هر روز
و خورشید درخشان تر از همیشه می تابد
و من خوب می دانم
این لحظات نوید تولد یک عشق می دهند
عشقی که به نام خاله و شوهر خاله مهربانم حک شده است
سالگرد ازدواج تان مبارک باد

متن گذر زمان رفاقت

خاله جون!
آن جا که راهی نیست
عشق راهی پیدا خواهد کرد
سالگرد ازدواج رو به شما دو عزیز که
تصویر زیبایی از عشق و وفا هستید
تبریک می گم
با آرزوی بهترین ها

متن گذر زمان و دلتنگی

عشق واقعی✶┄┅┄
در گذر سال ها و در طول زمان
همچنان عمیق و جاودان می ماند …
خاله و شوهر خاله عزیزم! خوشحالم که هر روز عاشق تر هستین
سالگرد با هم بودنتون مبارک

متن گذر زمانه

خاله و شوهر خاله عزیز!
فرا رسیدن روز سالگرد ازدواج تان
را به شما تبریک عرض می کنم …
امیدوارم سال های سال در کنار هم خوشبخت باشید

متن زیبا برای گذر زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج خاله

خاله مهربونم …♥️
در این روز سبز و رویایی
از خداوند متعال می‌ خواهم که زندگی‌ مشترک تان مالامال از محبت و عشق و برکت باشد
سالروز پیوندتان مبارک

متن گذر زمان رفاقت

یافتن همسفر زندگی …
کسی که در تمام لحظات
در تلخی ها و شیرینی ها … فراز و نشیب ها
کنارت باشد
مهم ترین رویداد زندگیست
سالگرد این قشنگ ترین اتفاق را
به شما خاله عزیزم تبریک می گویم

متن گذر زمان کوتاه

خوشبختی واقعی با
خوشبخت کردن انسانی دیگر معنا پیدا می کند
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله و شوهر خاله مهربان

متن زیبا برای گذر زمان

سالگرد پیوند دو قلب مهربان⇢♡
دو عزیز عاشق⇢♡
دو هم نفس و همراه⇢♡
دو گل خوشبوی باغ زندگی⇢♡
مبارک تان باشد … خاله عزیزتر از جان!

متن گذر زمان رفاقت

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله‌ای دور نیسـت
هیچ زمانی زیاد نیسـت
و هیچ عشق دیگری نمی‌ تواند
آن دو را از هم دور کند
سالروز پیوند عاشقانه تان مبارک خاله جان!

متن گذر زمان کودکی

خوشبختی یعنی
داشتن کسی که بیشتر از خودش تو را بخواهد
و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو برایش تمام زندگی باشی
سالگرد ازدواجتون مبارک خاله جون …

متن زیبا برای گذر زمان

سالگرد ازدواج تان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می گویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برای شما آرزو می کنم
آرزومند خوشبختی شما … خواهر زاده عزیزتان!

متن زیبا برای گذر زمان

در آخرین روزهای اسفند ماه

امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن گذر زمان رفاقت

اسفند در حال اتمام است

وقت کوچ کردن به فروردین

وقت بخشیدن و صاف کردن دل

پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.

از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد

روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا

سال خوبی داشته باشید

متن گذر زمانه

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کرد
و شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن برای گذر زمان

آخرین روزهای سال در گذر است

ای کاش

هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد

و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم

و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن کوتاه برای گذر زمان

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه

بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر

می تواند به زندگی معنا بخشد.

به قول سهراب:

زندگی شاید آن لبخندی است

که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات است

میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن گذر زمان کودکی

چند روز ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ

ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
و کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا

ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ

با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن برای گذر زمان

باید بزنی سر شانه خودت،

که این همه فکر و خیال و

دوندگی را رها کن!

بیا برویم نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید.

هرچند که هیچ کس هم نمی داند

به این روزها که می رسیم،

چرا کارها بیشتر می شود

و استرس سرازیر.

ولی باید بزنی سر شانه خودت،

که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.

بیا برویم کمی نفس بکشیم!

می دانی!

اصلا همه مزه بهار

به روزهای قبل از آمدنش است.

به بویش،

به آفتابش که هنوز رمق ندارد.

خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.

آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..

همه چیز را کنار بگذار؛

بیا برویم کمی نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید!

متن گذر زمان رفاقت

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..

که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اصلا از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره

و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه

شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری

اسفند یعني یک سال دیگه

یعنی یه شانس دیگه

بهترین ماه سال

متن گذر زمان کوتاه

اسفند را نباید دوید

اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!

پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….

چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….

و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….

چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و

چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……

چه آدم ها که دلم را گرم کردند و

چه آدم ها که دلم را شکستند……

چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …

و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….

چه آدم ها که

شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….

و چه…….!

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……

آرامشی که هیچگاه تمام نشود……

و دوست خوب من…

من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،

بخند كه بهاری که در راه است…

با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود

آرزو دارم …

هر طپش قلبتان

آمیخته با آمین های خدا

برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن گذر زمان بچگی

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده

اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است

از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))

نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است

چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!

چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!

اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن انگلیسی برای گذر زمان

اسفند که عاشق شوی

سال را با بوسه تحویل می کنی

حتی اگر سال نو

نیمه شب از راه برسد

شاید تلفنت

عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند

کسی با یک سلام

قبل از سپیده سال بعد

دیوانه ات کند….

اسفند که عاشق شوی

تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …

می دانم در روزهای آخر سال

دسته کلیدت را گم می کنی

گوشی ات را جا می گذاری

و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من

صدایت می زند

تو عاشقم بودی

در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن گذر زمان بچگی

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!

حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم

حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…

بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!

میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…

راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!

بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…

آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن گذر زمان رفاقت

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم

اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم

سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن

از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست

باید خستگی در کرد

باید چای نوشید…

متن گذر زمان و دلتنگی

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن گذر زمان کوتاه

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن انگلیسی برای گذر زمان

اسفند رو به پایانه…

کاش ارمغان روزهای گذشته

آرامشے باشد از جنس خدا

عید واقعی از آن کسیست

که پایان سالش را جشن بگیرد

نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…

آخر سالتون قشنگ

متن گذر زمان رفاقت

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…

خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…

خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…

بيشتر از هميشه…

و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…

آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…

گريه هايی از سر شوق…

آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى

بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…

و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…

و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…

عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…

خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…

مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…

آمين تقديم به عزیزانم

متن گذر زمان کودکی

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است

.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،

یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛

تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.

راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.

کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،

هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن گذر زمان کوتاه

به دلتان چوب بزنید که ببینید

از کجایش خاک بلند میشود!

واژگونش کنید تا ببینید

چطور می افتند آن دسته از

بی ثبات هایی که جا خوش کردند

بشوییدش که ببینید

چقدْر سیاهی روان میشود،

ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید

زیر سرشان چه پنهان شده

خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای

را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند

شما در خانه تانُ

قلبتان در شما زندگی میکند!

باور کنید تکاندن دلهایتان

واجب از از خانه هایتان است.

“اسفند را دلتکانی کنید”

متن انگلیسی برای گذر زمان

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:

هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.

پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.

بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.

به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.

آخر سالتان مبارک…

متن گذر زمانه

آرزو دارم بهاران مال تو

شاخه های یاس خندان مال تو

ساده بودن های باران مال تو

آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن زیبا برای گذر زمان

در آخرین روزهای اسفند ماه

امیدوارم که به یکسال گذشته تان نگاه کنید و با خود بگوئید خدایا شکرت، که حتی اگر شگفت انگیز نگذشت اما، بخیر گذشت.

متن گذر زمان بچگی

اسفند در حال اتمام است

وقت کوچ کردن به فروردین

وقت بخشیدن و صاف کردن دل

پس ببخش اگر با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش کبریا به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.

از خداوند چیزی را برایتان میخواهم که جز در خاطر خدا در باور هیچکس نمی گنجد

روزهای آخر سالتون پر از رنگ خدا

سال خوبی داشته باشید

متن کوتاه برای گذر زمان

روزهای آخر سال است و من گم شده ام از همین امروز صبح. دقیقاً از همان لحظه ای که مادر برای خانه تکانی عید، گلدان روی میزم را جابجا کرد
و شال گردن رنگی محبوبم را همراه تمام لباس های زمستانی به صندوقچه ی چوبی سپرد.

متن گذر زمان کوتاه

آخرین روزهای سال در گذر است

ای کاش

هرچه دوری و بی قراری ست به آخر برسد

و سال جدید را با عشق و امید نفس بکشیم

و هر ثانیه اش پر باشد از شادمانی..

متن انگلیسی برای گذر زمان

اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن. بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه

بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم. به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر

می تواند به زندگی معنا بخشد.

به قول سهراب:

زندگی شاید آن لبخندی است

که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات است

میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

متن زیبا برای گذر زمان

چند روز ﺩﯾﮕﺮ
اﻣﺮﻭﺯ میشود پاﺭﺳﺎﻝ

ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺩﻩ
و کمی ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
و ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ چشم داریم به فردا

ﺍﻓﺴﻮﺱ به فکر پاییز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺎﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ فدا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ عید ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ

با اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺗﺎ موی بیشتر سفید شده…

متن گذر زمان بچگی

باید بزنی سر شانه خودت،

که این همه فکر و خیال و

دوندگی را رها کن!

بیا برویم نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید.

هرچند که هیچ کس هم نمی داند

به این روزها که می رسیم،

چرا کارها بیشتر می شود

و استرس سرازیر.

ولی باید بزنی سر شانه خودت،

که هرسال که حرص خوردی چه شد و کجای دنیا را گرفتی.

بیا برویم کمی نفس بکشیم!

می دانی!

اصلا همه مزه بهار

به روزهای قبل از آمدنش است.

به بویش،

به آفتابش که هنوز رمق ندارد.

خودش لطفی دارد و انتظار آمدنش لطفی دیگر.

آخ آخ که چقدر می شود از بهار نوشت..

همه چیز را کنار بگذار؛

بیا برویم کمی نفس بکشیم؛

بوی بهار می آید!

متن انگلیسی برای گذر زمان

اسفند عینِ پنجشنبه هاست . ..

که همیشه صدبار قشنگ تر از جمعه هاست !

اصلا از همون شروعش قشنگه

حس بوی بهار از پشت پنجره

و آفتاب گرم و بی جون از لای پرده ها روی پوست سرد خونه

شور ِ قشنگ چهارشنبه سوری

اسفند یعني یک سال دیگه

یعنی یه شانس دیگه

بهترین ماه سال

متن انگلیسی برای گذر زمان

اسفند را نباید دوید

اسفند را باید با کفش‌های کتانی، قدم زد!

پس روزهای رفته ی سال را ورق میزنم …….

چه خاطراتی که زنده نمی شوند…….

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند…….

و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد…….

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود…….

چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست و

چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد……

چه آدم ها که دلم را گرم کردند و

چه آدم ها که دلم را شکستند……

چه چیزها كه فکرش را هم نمیکردم و شد …

و چه چیزها كه فکرم را پرکرد و نشد…….

چه آدم ها که

شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان…….

و چه…….!

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود…….

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا……

آرامشی که هیچگاه تمام نشود……

و دوست خوب من…

من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،

بخند كه بهاری که در راه است…

با شكوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود

آرزو دارم …

هر طپش قلبتان

آمیخته با آمین های خدا

برای آرزوهای قشنگتان باشد

متن انگلیسی برای گذر زمان

این روزها رنگ و بوی تمام شهر می گوید بهار آمده و سال ، نو شده

اما برای من بهار ، نه پشت پنجره و در کوه و دشت ، که کنار همین شمعدانی های معطر منتظر نشسته است

از معجزه ی عشق بی خبر بودند آنها که گفته اند : ((با یک گل بهار نمی شود))

نمیدانی چطور دل و دیده ام می گردد دنبال نرگس نگاه او که این شب ها به نامش آراسته است

چطور سرنوشت شب و روزم را خواهد ساخت آفتابگردان رویش!

چطور روز و ماه و سالم را به بهترین حال تحویل می کند شکوفه ی مهربانی اش!

اصلا گلستان حضورش به کنار، این شب ها فقط شمع روشن کن و به اشک هایت فرصت شکفتن بده.

متن گذر زمان بچگی

اسفند که عاشق شوی

سال را با بوسه تحویل می کنی

حتی اگر سال نو

نیمه شب از راه برسد

شاید تلفنت

عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند

کسی با یک سلام

قبل از سپیده سال بعد

دیوانه ات کند….

اسفند که عاشق شوی

تمام دروغ ها را باور می کنی و دلت غنج می رود …

می دانم در روزهای آخر سال

دسته کلیدت را گم می کنی

گوشی ات را جا می گذاری

و احساس می کنی که کسی با لحن عاشقانه من

صدایت می زند

تو عاشقم بودی

در اسفندی که هرگز از تقویمت پاک نمی شود

متن گذر زمان کودکی

تو این روزهای آخر سال، کافیه یکم فکر کنیم!

حتما کسی هست که جاش خالیه و دلتنگشیم

حتما کسی هست که ازش دلخوریم یا برعکس…

بزرگ باشیم، گوشی و برداریم زنگ بزنیم بهش و راحت خودمون و پرت کنیم تو سال جدید، انگار نه انگار!

میدونم خیلی هامون برای ترک کردنامون دلیل داریم، اون یه چیز دیگش، من حرفم از دست دادن هاست…

راحت از دست ندیم، شاید اونی که به دلیلی از ما چند وقته دلخوره اونیه که تا هست برامون هست، شمارش رو بگیر، بست بشین دم خونش!

بذار آدما هر جور دوست دارن فکر کنن، تو خودت و راحت کن و دلت و…

آدمها همیشه حرف برای گفتن دارن، بیا ما زندگی کنیم، یه سری ها زندگیه مارو حرف بزنن، مهم نیست.

متن گذر زمان کودکی

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته‌ایم

اما نمیدانم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم

سرعت‌مان را بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن

از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!

اسفند را باید نشست

باید خستگی در کرد

باید چای نوشید…

متن گذر زمان کوتاه

آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ «تولد»
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ «مرگ»
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ

متن کوتاه برای گذر زمان

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم ، به خانه ی دل که رسیدم محبتت را برداشتم ، نه غباری داشت و نه کهنه شده بود ، مهرت جای جای دلم خواهد ماند

متن گذر زمان کوتاه

اسفند رو به پایانه…

کاش ارمغان روزهای گذشته

آرامشے باشد از جنس خدا

عید واقعی از آن کسیست

که پایان سالش را جشن بگیرد

نه آغاز سالی که از آن بےخبر است…

آخر سالتون قشنگ

متن برای گذر زمان

خدايا در این روزهای پایانی سال، ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

خدايا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم…

خدايا ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم…

خدايا ممنون از اينکه يادم دادى خودم باشم…

بيشتر از هميشه…

و خدايا سوگند به تمام شکوفه هاى اين بهار…

آرزو مى کنم خنده هاى امسال از ته دل…

گريه هايی از سر شوق…

آرامشى به قشنگى رنگين کمان دانايى

بينايى و مَنِشى به وُسعت هردو جهان…

و خلوت هايى که با قشنگترین ها پر بشه…

و خدايا خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛…

عمري است گرفته اي، رهايش مکن!…

خدايا من قدرت ان را ندارم تا قلب انها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو مي خواهم دراين روزهای پايانی سال،…

مشکلاتشان را آسان، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی…

آمين تقديم به عزیزانم

متن گذر زمان و دلتنگی

زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین مشغول وداع و خداحافظی است

.گویی می خواهد به همه ی ما که در میان روزمرگی ها و مشغله ها سردرگمیم،

یادآوری کند که من زمستان بودمو در میان شما ـ نه چندان پرقدرت- مدّتی را زیستم و اکنون با شما وداع می کنم تا دوباره به یادتان بیاورم زمان وداع با سردی ها ، بی مهری ها ، کینه ها و دلخوری ها فرا رسیده است ؛

تا به یادتان آورم در میان تمام شلوغی ها برای خودتان ، دلپاکتان و روح خسته تان هم وقت بگذارید و گهگاهی لباس دلتان را عوض کنید و با مهر به دیوارهایش رنگ عشق بپاشید.

راستی چه میشود اگر گاهی خودمان را به صرف یک فنجان چای گرم دعوت کنیم تا در یک میهمانی خودمانی و دو نفره( هم نشینی روح و جسم) تمام خوبی ها را به نفسمان یاد آور شویم تا رنگ نبازند نیکی ها و جایشان را به دلخوری ها و سردی ها ندهند.

کاش امسال خانه دلمان را محکم تر از خانه های زمینی مان بتکانیم تا دیگر هیچ اندوهی،

هیچ کینه ای، هیچ بدی و غباری رویش نمانَد.باشد که سال نو را با “حالی نو” تحویل کنیم .کاش یادمان نرود، دل هایمان هم کثیف میشود گهگاهی…

متن گذر زمان بچگی

به دلتان چوب بزنید که ببینید

از کجایش خاک بلند میشود!

واژگونش کنید تا ببینید

چطور می افتند آن دسته از

بی ثبات هایی که جا خوش کردند

بشوییدش که ببینید

چقدْر سیاهی روان میشود،

ادم هایش را جابجا کنید تا ببینید

زیر سرشان چه پنهان شده

خالی کنید بی مصرف هایِ بلا استفاده ای

را که سالهاست که قلبتان را اِشغال کردند

شما در خانه تانُ

قلبتان در شما زندگی میکند!

باور کنید تکاندن دلهایتان

واجب از از خانه هایتان است.

“اسفند را دلتکانی کنید”

متن گذر زمانه

در آخرین روزهای سال از یاد نبریم که:

هیچ انسانی آنقدر ثروتمند نیست که به شوق مهربانی دیگران دلش نلرزد و هیچ کس آنقدری فقیر نیست که نتواند نگاهی مهربان را به دیگران هدیه دهد.

پس بیا مهربان باشیم. مثل دست های آب. مثل سکوت آسمان. اصلاً بیا اسم این روز ها را بگذاریم روزهای بی بهانه بخشیدن.

بیا قبل از اینکه دنبال خودمان در آینه بگردیم، به لبخند دیگران فکر کنیم.

به قول سهراب: زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست.

به این که شوق تولد یک گل در باغچه ی حیاط کوچک عشق چقدر می تواند به زندگی معنا بخشد.

آخر سالتان مبارک…

متن گذر زمانه

آرزو دارم بهاران مال تو

شاخه های یاس خندان مال تو

ساده بودن های باران مال تو

آن خداوندی که دنیا آفرید ، تا ابد همراه و پشتیبان تو

متن گذر زمان کودکی

پیامک تبریک سالگرد ازدواج عمه

عمه و شوهر عمه عزیزم!
آرزو می کنم کلبه عشق تون همیشه گرم
و قلباتون از خوشبختی لبریز باشه
سالروز پیوندتان مبارک💜

متن گذر زمانه

عمه جون!
تو که یه دنیا خوبی و عشق و صفایی
و برای همه برادر زاده ها سمبل مهربانی …
سالروز ازدواجت رو تبریک می گم
امیدوارم همیشه خوشبخت باشی

متن گذر زمان بچگی

عمه عزیزم و شوهر عمه گرامی!
فرا رسیدن سالروز سر آغاز عشق شما
را با یک بغل حس خوب تبریک عرض می کنم
با آرزوی بهترین ها برای شما

متن گذر زمان بچگی

جملات تبریک سالگرد ازدواج عمه

سالگرد ازدواج تنها بهانه است
که به شما عمه خانم عزیزم
بگم که چقدر عاشقتونم و
تا دنیا دنیاست دلم به عشق شما می تپه
الهی هر جا هستید در کنار همسرتون شاد باشید

متن برای گذر زمان

و عشق آغاز و پایان همه چیز است
عمه جون! سالگرد یکی شدنتون مبارک💫

متن انگلیسی برای گذر زمان

عمه مهربونم!
یه سال دیگه گذشت
و شما مثل همیشه به همه ثابت کردید
قدرت عشق واقعی
با گذر زمان بیشتر و بیشتر می شه
براتون آرزوی خوشبختی و شادی هر چه بیشتر دارم
سالگرد ازدواج مبارک❣

متن کوتاه برای گذر زمان

متن سالگرد ازدواجت مبارک عمه

الهی خونه عشق تون تا ابد آباد
قلباتون برای همیشه زنده به عشق
و سفرتون پر از هیجان و ماجراهای قشنگ باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک عمه جون!

متن گذر زمان بچگی

امروز را زندگی کن
به خاطر تمام آن هایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت

سالگرد ازدواج تان مبارک عمه و شوهر عمه نازنینم!

متن گذر زمانه

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصلـه ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

سالگرد پیوندتان مبارک!

متن گذر زمان کودکی

عمه خانم!
با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف‌ ترین گل‌ های هستی را
همراه با خوش آهنگ‌ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواج تان تقدیم می‌ کنم🌹

متن برای گذر زمان

و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز …
روز شیرین وصال شما عزیزان عمه و شوهر عمه عزیزم!

متن گذر زمان کوتاه

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید
اما اگر عشق را ندارید
مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

سالگرد ازدواج تان مبارک

متن گذر زمان و دلتنگی

پیامک تبریک سالگرد ازدواج عمه

عمه و شوهر عمه عزیزم!
آرزو می کنم کلبه عشق تون همیشه گرم
و قلباتون از خوشبختی لبریز باشه
سالروز پیوندتان مبارک💜

متن گذر زمان کوتاه

عمه جون!
تو که یه دنیا خوبی و عشق و صفایی
و برای همه برادر زاده ها سمبل مهربانی …
سالروز ازدواجت رو تبریک می گم
امیدوارم همیشه خوشبخت باشی

متن برای گذر زمان

عمه عزیزم و شوهر عمه گرامی!
فرا رسیدن سالروز سر آغاز عشق شما
را با یک بغل حس خوب تبریک عرض می کنم
با آرزوی بهترین ها برای شما

متن کوتاه برای گذر زمان

جملات تبریک سالگرد ازدواج عمه

سالگرد ازدواج تنها بهانه است
که به شما عمه خانم عزیزم
بگم که چقدر عاشقتونم و
تا دنیا دنیاست دلم به عشق شما می تپه
الهی هر جا هستید در کنار همسرتون شاد باشید

متن برای گذر زمان

و عشق آغاز و پایان همه چیز است
عمه جون! سالگرد یکی شدنتون مبارک💫

متن برای گذر زمان

عمه مهربونم!
یه سال دیگه گذشت
و شما مثل همیشه به همه ثابت کردید
قدرت عشق واقعی
با گذر زمان بیشتر و بیشتر می شه
براتون آرزوی خوشبختی و شادی هر چه بیشتر دارم
سالگرد ازدواج مبارک❣

متن گذر زمان کودکی

متن سالگرد ازدواجت مبارک عمه

الهی خونه عشق تون تا ابد آباد
قلباتون برای همیشه زنده به عشق
و سفرتون پر از هیجان و ماجراهای قشنگ باشه
سالگرد ازدواجتون مبارک عمه جون!

متن برای گذر زمان

امروز را زندگی کن
به خاطر تمام آن هایی که در کنارت هستند …
امروز آتشفشانی باش از محبت و مهربانی
و دریایی باش از عشق و امید برای عزیزانت

سالگرد ازدواج تان مبارک عمه و شوهر عمه نازنینم!

متن انگلیسی برای گذر زمان

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصلـه ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری
نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق، اعتماد است

سالگرد پیوندتان مبارک!

متن کوتاه برای گذر زمان

عمه خانم!
با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف‌ ترین گل‌ های هستی را
همراه با خوش آهنگ‌ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواج تان تقدیم می‌ کنم🌹

متن زیبا برای گذر زمان

و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز …
روز شیرین وصال شما عزیزان عمه و شوهر عمه عزیزم!

متن کوتاه برای گذر زمان

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید
اما اگر عشق را ندارید
مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

سالگرد ازدواج تان مبارک

متن گذر زمانه

People don’t resist change. They resist being changed!

مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!

متن گذر زمان کوتاه

Everything comes to pass, nothing comes to stay.

همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.

متن گذر زمان کوتاه

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.

شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.

متن گذر زمان کوتاه

When you are through changing, you are through.

هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.

متن گذر زمان بچگی

آنقدر مفهوم آدم بودن را با رفتارهای زشت خود و رنگ عوض کردن لحظه ای خود لگدمال کرده اند که دیگر نمی دانم به چه کسی آدم بگویم؟ اصلا مگر باز هم آدمی هست که بتوان به آن تکیه کرد؟ نمی دانم آدمی را آدمیت لازم است. اگر آدمیت را در درون کسی یافتید، ما را هم باخبر کنید.

متن گذر زمان و دلتنگی

آدم ها عوضی نیستند ولی گاهی اوقات عوض می شوند. آنقدر عوض می شوند و رنگ می بازند که هرگز پوسته رویین آن ها را نمی توان به یاد آورد.آدم بودن آرزویی است که شاید به تحقق پیوستن آن در زندگی کمتر کسی صورت پذیرد.

متن کوتاه برای گذر زمان

هرگز نمی توان به ظاهر انسان ها توجه کرد و بر حسب ظاهر خوب و بد بودن آن ها را حدس زد. گاهی بدترین ضربه های زندگی را افرادی به شما می زنند که با ظاهری موجه کمتر کسی به آن ها شک می کند. پس این باور غلط را برای همیشه از زندگی خود ریشه کن سازید و انسان ها را در موقعیت های مختلف در تلخی و شیرینی مورد آزمایش قرار دهید.

متن گذر زمان رفاقت

اگر کسی را یافتید که توانستید سالیان سال در کنار او بدون کوچکترین حاشیه و مشکلی زندگی کنید و با اعتماد کامل به وی تکیه کنید؛ بدانید بی شک او فارغ از هر مسئله دیگری عزیزترین فرد و بی ریاترین انسان روی زمین است. چرا که بوده اند افرادی که تنها چند سال یا حتی چند روز به آن ها اعتماد کرده ایم ولی چنان پشت ما را خالی کرده اند و رفته اند که دیگر تکیه گاهی برای ما باقی نذاشته اند.

متن گذر زمان کوتاه

Change is inevitable. except from a vending machine.

تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان

متن گذر زمان بچگی

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.

متن زیبا برای گذر زمان

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.

متن گذر زمان کودکی

ذات آدمی پاک و مقدس است و وقتی یک نفر را آدم خطاب می کنند، به منزله شعور و شخصیت والای اوست. ولی باید این را نیز در نظر داشت که همین ذات پاک را گاهی اوقات با در نظر نگرفتن نفس اماره و فریفته شدن امیال نفسانی و شیطان رجیم، می توان به یک موجود بسیار خطر آفرین و پلیدی تبدیل ساخت که باید حتی الامکان از او دوری کرد. این آدم ها را آدم های دورو می گویند که هر روز به یک رنگی درمی آیند.

متن برای گذر زمان

آدم های دورو خطرناک ترین آدم های روی زمین هستند. به شدت باید از آن ها پرهیز کرد. آن ها هر لحظه به یک رنگی درمی آیند و شما نمی توانید با آن ها به چه شکلی رفتار کنید. این گونه انسان ها را از زندگی خویش حذف کنید تا استرس به دام افتادن در تله آن ها را نداشته باشید و به زندگی خود با آرامش کامل روی آورید.

متن گذر زمان کودکی

ورودی عقل خویش با خطی خوش و پر رنگ بنویسید: لطفا با احتیاط با آدم ها رفتار کنید تا با احتیاط کامل همیشه مراقب انتخاب دوست های خود باشیم و همیشه نسبت به نوع رفتارهای خود با آن ها احتیاط کامل را رعایت کنیم تا مبادا با عوض شدن رفتار و کردار آن ها به یکباره جا خورده و فرصتی برای جبران خویش باقی نگذاریم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

When the moon is full, it begins to wane.

وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.

متن گذر زمان کودکی

Nothing remains constant except change itself.

هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.

متن انگلیسی برای گذر زمان

Life is like the moon: now full, now dark.

زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.

متن زیبا برای گذر زمان

Come what may, time and hour runs through the roughest day.

بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.

متن انگلیسی برای گذر زمان

Beginning is easy; continuing, hard.

شروع آسان است ادامه، سخت است

متن زیبا برای گذر زمان

People don’t resist change. They resist being changed!

مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!

متن گذر زمانه

Everything comes to pass, nothing comes to stay.

همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.

متن کوتاه برای گذر زمان

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.

شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.

متن گذر زمان کودکی

When you are through changing, you are through.

هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.

متن زیبا برای گذر زمان

آنقدر مفهوم آدم بودن را با رفتارهای زشت خود و رنگ عوض کردن لحظه ای خود لگدمال کرده اند که دیگر نمی دانم به چه کسی آدم بگویم؟ اصلا مگر باز هم آدمی هست که بتوان به آن تکیه کرد؟ نمی دانم آدمی را آدمیت لازم است. اگر آدمیت را در درون کسی یافتید، ما را هم باخبر کنید.

متن زیبا برای گذر زمان

آدم ها عوضی نیستند ولی گاهی اوقات عوض می شوند. آنقدر عوض می شوند و رنگ می بازند که هرگز پوسته رویین آن ها را نمی توان به یاد آورد.آدم بودن آرزویی است که شاید به تحقق پیوستن آن در زندگی کمتر کسی صورت پذیرد.

متن گذر زمان رفاقت

هرگز نمی توان به ظاهر انسان ها توجه کرد و بر حسب ظاهر خوب و بد بودن آن ها را حدس زد. گاهی بدترین ضربه های زندگی را افرادی به شما می زنند که با ظاهری موجه کمتر کسی به آن ها شک می کند. پس این باور غلط را برای همیشه از زندگی خود ریشه کن سازید و انسان ها را در موقعیت های مختلف در تلخی و شیرینی مورد آزمایش قرار دهید.

متن گذر زمان بچگی

اگر کسی را یافتید که توانستید سالیان سال در کنار او بدون کوچکترین حاشیه و مشکلی زندگی کنید و با اعتماد کامل به وی تکیه کنید؛ بدانید بی شک او فارغ از هر مسئله دیگری عزیزترین فرد و بی ریاترین انسان روی زمین است. چرا که بوده اند افرادی که تنها چند سال یا حتی چند روز به آن ها اعتماد کرده ایم ولی چنان پشت ما را خالی کرده اند و رفته اند که دیگر تکیه گاهی برای ما باقی نذاشته اند.

متن زیبا برای گذر زمان

Change is inevitable. except from a vending machine.

تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان

متن گذر زمان رفاقت

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.

متن گذر زمان بچگی

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.

متن زیبا برای گذر زمان

ذات آدمی پاک و مقدس است و وقتی یک نفر را آدم خطاب می کنند، به منزله شعور و شخصیت والای اوست. ولی باید این را نیز در نظر داشت که همین ذات پاک را گاهی اوقات با در نظر نگرفتن نفس اماره و فریفته شدن امیال نفسانی و شیطان رجیم، می توان به یک موجود بسیار خطر آفرین و پلیدی تبدیل ساخت که باید حتی الامکان از او دوری کرد. این آدم ها را آدم های دورو می گویند که هر روز به یک رنگی درمی آیند.

متن گذر زمان کوتاه

آدم های دورو خطرناک ترین آدم های روی زمین هستند. به شدت باید از آن ها پرهیز کرد. آن ها هر لحظه به یک رنگی درمی آیند و شما نمی توانید با آن ها به چه شکلی رفتار کنید. این گونه انسان ها را از زندگی خویش حذف کنید تا استرس به دام افتادن در تله آن ها را نداشته باشید و به زندگی خود با آرامش کامل روی آورید.

متن گذر زمان بچگی

ورودی عقل خویش با خطی خوش و پر رنگ بنویسید: لطفا با احتیاط با آدم ها رفتار کنید تا با احتیاط کامل همیشه مراقب انتخاب دوست های خود باشیم و همیشه نسبت به نوع رفتارهای خود با آن ها احتیاط کامل را رعایت کنیم تا مبادا با عوض شدن رفتار و کردار آن ها به یکباره جا خورده و فرصتی برای جبران خویش باقی نگذاریم.

متن گذر زمان کودکی

When the moon is full, it begins to wane.

وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.

متن کوتاه برای گذر زمان

Nothing remains constant except change itself.

هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.

متن انگلیسی برای گذر زمان

Life is like the moon: now full, now dark.

زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.

متن گذر زمانه

Come what may, time and hour runs through the roughest day.

بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.

متن گذر زمان و دلتنگی

Beginning is easy; continuing, hard.

شروع آسان است ادامه، سخت است

متن گذر زمان رفاقت

My silence has a lot to say

but you never hear them

سکوتِ من هزارتا حرف داره که

تو هیچوقت نشنیدی

متن گذر زمان رفاقت

سکوت شب

میتواند دلیلی باشد

برای شروع دلتنگی

درست از همان لحظه‌ای که

بدانی شنونده‌ای نیست

برای شنیدن دلتنگی هایت…

متن برای گذر زمان

اگر کسی گره‌ای دارد

و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن.

معجزه‌ی زندگی دیگران باش

بی‌شک فرد دیگری معجزه

زندگی تو خواهد بود.

متن گذر زمان و دلتنگی

این نشانه ی قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند،

شما در برابرش “سکوت” میکنید…

متن زیبا برای گذر زمان

گاهی میتوان

برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت

تا او در خلوت خود

هر طور که خواست آن را معنا کند..

متن انگلیسی برای گذر زمان

بعضی وقت ها

باید سکوت کنی و غرورت رو ببلعی

این تسلیم شدن نیست

یعنی بزرگ شدن

متن زیبا برای گذر زمان

من سال هاست که

سکوت میکنم

گمان میکردم

تو لب خوانی بلدی…

متن گذر زمان بچگی

قفس داران سکوتم راشکستند

دل دائم صبورم راشکستند

بجرم پابه پای عشق رفتن

پرو بال عبورم راشکستند

مرا از خلوتم بیرون کشیدند

چه بی پروا حضورم راشکستند

تمنا درنگاهم موج میزد

ولی رویای دورم را شکستند.

متن کوتاه برای گذر زمان

اینکه حرفی نباشد، هست

خیلی هم هست

اما دلشکسته ها می دانند

غم به استخوان که برسد

میشود سکوت …

متن گذر زمان کودکی

سکوتِ آرام کتابخانه

یعنی رعد و غرش

نهفته ی تمامِ حرف های

فشرده ی عالم

در پیش از این

متن انگلیسی برای گذر زمان

سکوت

در خود گریه دارد

ولی گریه

با خود سکوتی ندارد

متن کوتاه برای گذر زمان

هم از سکوت گریزان،

هم از صدا بیزار

چنین چرا دلتنگم؟!

چنین چرا بیزار…

متن کوتاه برای گذر زمان

هر سکوتی

سرشار از ناگفته ها نیست

بعضی وقت ها

سرشار از خجالتِ گفته هاست

متن زیبا برای گذر زمان

My silence has a lot to say

but you never hear them

سکوتِ من هزارتا حرف داره که

تو هیچوقت نشنیدی

متن زیبا برای گذر زمان

سکوت شب

میتواند دلیلی باشد

برای شروع دلتنگی

درست از همان لحظه‌ای که

بدانی شنونده‌ای نیست

برای شنیدن دلتنگی هایت…

متن گذر زمان بچگی

اگر کسی گره‌ای دارد

و تو راهش را می‌دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می‌رسد کاری کن.

معجزه‌ی زندگی دیگران باش

بی‌شک فرد دیگری معجزه

زندگی تو خواهد بود.

متن انگلیسی برای گذر زمان

این نشانه ی قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند،

شما در برابرش “سکوت” میکنید…

متن گذر زمان رفاقت

گاهی میتوان

برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت

تا او در خلوت خود

هر طور که خواست آن را معنا کند..

متن گذر زمان رفاقت

بعضی وقت ها

باید سکوت کنی و غرورت رو ببلعی

این تسلیم شدن نیست

یعنی بزرگ شدن

متن گذر زمان بچگی

من سال هاست که

سکوت میکنم

گمان میکردم

تو لب خوانی بلدی…

متن انگلیسی برای گذر زمان

قفس داران سکوتم راشکستند

دل دائم صبورم راشکستند

بجرم پابه پای عشق رفتن

پرو بال عبورم راشکستند

مرا از خلوتم بیرون کشیدند

چه بی پروا حضورم راشکستند

تمنا درنگاهم موج میزد

ولی رویای دورم را شکستند.

متن گذر زمان کوتاه

اینکه حرفی نباشد، هست

خیلی هم هست

اما دلشکسته ها می دانند

غم به استخوان که برسد

میشود سکوت …

متن گذر زمان کوتاه

سکوتِ آرام کتابخانه

یعنی رعد و غرش

نهفته ی تمامِ حرف های

فشرده ی عالم

در پیش از این

متن گذر زمان و دلتنگی

سکوت

در خود گریه دارد

ولی گریه

با خود سکوتی ندارد

متن گذر زمان کوتاه

هم از سکوت گریزان،

هم از صدا بیزار

چنین چرا دلتنگم؟!

چنین چرا بیزار…

متن گذر زمان بچگی

هر سکوتی

سرشار از ناگفته ها نیست

بعضی وقت ها

سرشار از خجالتِ گفته هاست

متن گذر زمانه

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن کوتاه برای گذر زمان

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”

این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.

خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن گذر زمان کودکی

دور خودت دایره ای بکش

دایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …

دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …

باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !

اتفاقات برای افتادنند …

زبان برای حرف زدن …

و لحظه ها برای گذشتن …

به همین سادگی !!

همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .

قضاوت هایشان را بیخیال …

اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛

دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …

شاد باش و خوبی کن !

فرصت زیادی نمانده …

لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن زیبا برای گذر زمان

گاهی اوقات

گذر زمان

تنها مرهمی ست

که می توان

برای درد های آدمی

یافت

متن گذر زمان کودکی

اگر زندگی را دوست دارید

زمان را هدر ندهید

زیرا زمان چیزی است

که زندگی از آن ساخته شده است.

متن گذر زمان کودکی

خبر بد این که زمان پرواز می کند!

خبر خوب این که شما خلبان هستید!

اگرچه نمی توانید مالک زمان شوید

اما می توانید از آن استفاده کنید.

متن گذر زمان و دلتنگی

گویند که “چون میگذرد،

هیچ غمی نیست”

اما که به وَاللّه،

همین درد کمی نیست …

متن کوتاه برای گذر زمان

گذر عمر یک لحظه است

انگار که چشم ببندی

و باز کنی خود را سپید موی

و ناتوان ببینی

و کارهایی که همه

نیمه تمام مانده اند

متن گذر زمان رفاقت

سود کردن بدون ریسک

تجربه کردن بدون خطر

پاداش گرفتن بدون تلاش

مانند این است که بدون اینکه متولد شوید

انتظار زندگی کردن داشته باشید

متن انگلیسی برای گذر زمان

نا امید نباش

گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی

اما فراموش نکن فقط گاهی

موفقیت در انتظار تو است

بلند شو و به راهت ادامه بده

متن کوتاه برای گذر زمان

در قلب خود باور داشته باشید

که حادثه ای شگفت انگیز

قرار است اتفاق بیفتد

باور کنید همان میشود که باور دارید

عاشق زندگی تان باشید

متن انگلیسی برای گذر زمان

ساده زندگی کن

اما ساده عبور نکن

از دنیایی که تنها

یکبار تجربه اش میکنی.

متن برای گذر زمان

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنید

سرنوشت انقدر دنبالتون میکنه

تا تو یه کوچه بن بست شما رو

تو همون شرایط قرار بده

متن برای گذر زمان

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن

من منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن کوتاه برای گذر زمان

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن کوتاه برای گذر زمان

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن گذر زمان رفاقت

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن گذر زمان رفاقت

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

متن گذر زمان کوتاه

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن گذر زمان رفاقت

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن کوتاه برای گذر زمان

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”

این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.

خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن گذر زمانه

دور خودت دایره ای بکش

دایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …

دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …

باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !

اتفاقات برای افتادنند …

زبان برای حرف زدن …

و لحظه ها برای گذشتن …

به همین سادگی !!

همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .

قضاوت هایشان را بیخیال …

اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛

دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …

شاد باش و خوبی کن !

فرصت زیادی نمانده …

لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن زیبا برای گذر زمان

گاهی اوقات

گذر زمان

تنها مرهمی ست

که می توان

برای درد های آدمی

یافت

متن گذر زمان کودکی

اگر زندگی را دوست دارید

زمان را هدر ندهید

زیرا زمان چیزی است

که زندگی از آن ساخته شده است.

متن برای گذر زمان

خبر بد این که زمان پرواز می کند!

خبر خوب این که شما خلبان هستید!

اگرچه نمی توانید مالک زمان شوید

اما می توانید از آن استفاده کنید.

متن زیبا برای گذر زمان

گویند که “چون میگذرد،

هیچ غمی نیست”

اما که به وَاللّه،

همین درد کمی نیست …

متن گذر زمان کوتاه

گذر عمر یک لحظه است

انگار که چشم ببندی

و باز کنی خود را سپید موی

و ناتوان ببینی

و کارهایی که همه

نیمه تمام مانده اند

متن گذر زمان رفاقت

سود کردن بدون ریسک

تجربه کردن بدون خطر

پاداش گرفتن بدون تلاش

مانند این است که بدون اینکه متولد شوید

انتظار زندگی کردن داشته باشید

متن گذر زمان کوتاه

نا امید نباش

گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی

اما فراموش نکن فقط گاهی

موفقیت در انتظار تو است

بلند شو و به راهت ادامه بده

متن گذر زمان بچگی

در قلب خود باور داشته باشید

که حادثه ای شگفت انگیز

قرار است اتفاق بیفتد

باور کنید همان میشود که باور دارید

عاشق زندگی تان باشید

متن گذر زمان و دلتنگی

ساده زندگی کن

اما ساده عبور نکن

از دنیایی که تنها

یکبار تجربه اش میکنی.

متن زیبا برای گذر زمان

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنید

سرنوشت انقدر دنبالتون میکنه

تا تو یه کوچه بن بست شما رو

تو همون شرایط قرار بده

متن گذر زمان بچگی

قانون انتظار میگه :

منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن

من منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن گذر زمان کودکی

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن زیبا برای گذر زمان

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن گذر زمان کوتاه

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

متن گذر زمان کودکی

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

متن گذر زمان رفاقت

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن گذر زمان و دلتنگی

انا لله و انا الیه راجعون

این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفته

و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده

و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

متن کوتاه برای گذر زمان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن گذر زمان رفاقت

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایم

انشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.

از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

متن گذر زمان و دلتنگی

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نمود

از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیل

و برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن انگلیسی برای گذر زمان

هر از گاه در گذر زمان،

در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی

جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهد

که در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنم

آرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن گذر زمانه

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی است

آرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرماید

و روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

متن گذر زمان بچگی

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبد

فوت پدر درد بزرگی است

از پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این درد

و برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایم

مرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن گذر زمانه

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.

دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.

روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن زیبا برای گذر زمان

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

‌ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

دوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانم

عروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنم

روحشان شاد و یادشان گرامی

متن گذر زمان و دلتنگی

دوست عزیز و گرامی

فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود

از درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده

و صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

متن برای گذر زمان

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانم

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنم

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن انگلیسی برای گذر زمان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن گذر زمان رفاقت

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنم

برای شما و عزیزانتان صبری جمیل

و برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

دوست عزیز / همکار گرامی

فوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیند

ولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بود

ما را در غم خود شریک بدانید

 

متن گذر زمان کودکی

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی / دوست عزیز

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم

مراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.

روحشان شاد

متن زیبا برای گذر زمان

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه است

غم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردد

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن برای گذر زمان

همکار گرامی

عرض تسلیت بنده را بپذیرید،

تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،

خداوند شما را اجر صابرین داده و

روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن گذر زمان کوتاه

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوه

خبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساخت

درگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

متن گذر زمانه

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.

حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

متن گذر زمانه

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده است

خبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشاند

این داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن برای گذر زمان

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتم

این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویم

مرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن گذر زمان کودکی

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند

و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست

درگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،

از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن گذر زمان کودکی

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمود

می‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،

اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید

باشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن گذر زمان رفاقت

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

تسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشید

روحشان شاد و یادشان جاویدان

متن برای گذر زمان

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوری

و برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن انگلیسی برای گذر زمان

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدم

این ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمود

امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد

برای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن گذر زمان بچگی

همکارگرامی

درگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد

ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

درگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیم

روحشان شاد

متن گذر زمانه

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،

بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،

اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،

صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفته

و آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

متن انگلیسی برای گذر زمان

همکار گرامی

کوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ است

او که می رود انگار تمام شهر خالی می شود

در گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن گذر زمان کوتاه

بازگشت همه به سوی اوست

اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن گذر زمان بچگی

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیست

سایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیست

پدر که نباشد انگار تمام شهر خالیست

دوست عزیز / همکاری گرامی

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویم

روحشان شاد

متن گذر زمان کودکی

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدر

باشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند

و به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن گذر زمان کوتاه

انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفت

آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشد

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

خداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن گذر زمان بچگی

درگذشت پدر بزرگوارتان،

آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده

و برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن زیبا برای گذر زمان

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،

همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.

تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.

روحشان شاد

متن گذر زمانه

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کند

تا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروند

مقصدی ازنوع مرگ

عروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهاد

تسلیت ما را بپذیرید

متن برای گذر زمان

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدر

حال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زد

از خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن گذر زمانه

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنم

باشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن انگلیسی برای گذر زمان

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم است

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنم

و برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن انگلیسی برای گذر زمان

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتشان فرماید

روحشان شاد

متن گذر زمان و دلتنگی

همکار گرامی

از خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخشش

و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارم

خداوند قرین رحمتشان گرداند

متن انگلیسی برای گذر زمان

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن انگلیسی برای گذر زمان

دوست گرامی و عزیز

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،

باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن گذر زمان و دلتنگی

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگی جز ماتمی نیست

متن گذر زمان و دلتنگی

انا لله و انا الیه راجعون

این مصیبت دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت گفته

و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن عزیز سفر کرده

و صبر جزیل برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

متن زیبا برای گذر زمان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

متن انگلیسی برای گذر زمان

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌نمایم

انشاءالله روح ایشان قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد.

از خداوند متعال برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی آرزو دارم.

متن گذر زمان کودکی

شنیدن خبر دردناک مرگ پدر گرامی تان مرا بسیار اندوهگین نمود

از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبری جمیل

و برای آن مرحوم غفران و رحمت خواستارم

متن برای گذر زمان

هر از گاه در گذر زمان،

در گذر بی صدای ثانیه‌های دنیای فانی

جرس کاروان، از رحیل مسافری خبر می‌دهد

که در سکونی، آغازی بی پایان را می‌سراید.

درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می‌کنم

آرزومندم که روح ایشان در سرای باقی در کنار پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار جای گیرد.

متن کوتاه برای گذر زمان

غم از دست دادن پدر، غم بزرگی است

آرزو دارم که خداوند صبری بی پایان به شما عطا فرماید

و روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند

متن گذر زمانه

درد بزرگ صبری بزرگ می طلبد

فوت پدر درد بزرگی است

از پروردگار مهربان برای شما صبر و توان تحمل این درد

و برای آن مرحوم مغفرتی عظیم طلب می نمایم

مرا در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

متن گذر زمانه

مرگ، سیر جان از سبز خاک به نیلی بلند افلاک است.

دامن از اشک تهی سازید که پیوستن به جانان سعادتی پایان ناپذیر است.

روح پدر عزیزتان قرین رحمت الهی باشد.

متن گذر زمان و دلتنگی

‌ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

‌ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

دوست و همگار ارجمند جناب آقای / سرکار خانم

عروج ملکوتی پدر گرامی شما را تسلیت عرض می‌ کنم

روحشان شاد و یادشان گرامی

متن گذر زمان و دلتنگی

دوست عزیز و گرامی

فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین نمود

از درگاه ایزد منان بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده

و صبر و تحمل این غم بزرگ برای شما خواهانیم

متن گذر زمان کوتاه

همکار گرامی جناب آقای/ سرکار خانم

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر محترمتان را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می‌ کنم

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم

متن زیبا برای گذر زمان

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن کوتاه برای گذر زمان

درگذشت مرحوم مغفور، پدر عزیز و گرامیتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می‌کنم

برای شما و عزیزانتان صبری جمیل

و برای ابشان مغفرت و آمرزش الهی آرزومندم.

متن گذر زمان و دلتنگی

دوست عزیز / همکار گرامی

فوت پدر گرامیتان چنان دردناک و سنگین است که به سختی به باور می‌ نشیند

ولی در برابر تقدیر الهی تنها می‌ توان صبور بود

ما را در غم خود شریک بدانید

 

متن گذر زمان بچگی

انالله و انا الیه راجعون

همکار گرامی / دوست عزیز

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نمایم

مراتب هم دردی مرا به مادر بزرگوار اعلام بدارید.

روحشان شاد

متن گذر زمان کودکی

پدر همچون چراغی پر فروغ، گرمابخش و نور بخش خانه است

غم کمی نیست چراغ خانه خاموش گردد

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم

متن گذر زمان کودکی

همکار گرامی

عرض تسلیت بنده را بپذیرید،

تحمل سوگ پدر صبری الهی می‌خواهد،

خداوند شما را اجر صابرین داده و

روح آن مرحوم را قرین رحمت و مغفرت گرداند.

متن گذر زمان بچگی

پدر یعنی تکیه گاهی به بلندای کوه

خبر پرواز تلخ پدر بزرگوارتان ما را نیز محزون ساخت

درگذشت آن مرحوم را خدمت شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض می کنم

متن زیبا برای گذر زمان

غم از دست دادن پدر ، این بزرگترین اسطوره زندگی، داغ بزرگی است.

حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندم.

متن برای گذر زمان

پدر سایه سر و تکیه گاه محکم خانواده است

خبر کوچ پدر گرامی تان از دنیای فانی غمی بر دلمان نشاند

این داغ بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم

متن گذر زمان کودکی

از شنیدن خبر فوت آن مرحوم بسیار متاثرگشتم

این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت می گویم

مرا نیز در غم خود شریک بدانید

متن گذر زمان رفاقت

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند

و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش درفراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست

درگذشت پدر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،

از خداوند متعال برایشان طلب  مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل خواهانم

متن زیبا برای گذر زمان

درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌ توان آن را باور نمود

می‌ دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند،

اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید

باشد که قطره‌ ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود

متن گذر زمان بچگی

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم

تسلیت و همدردی صمیمانه ما را بابت عروج ناگهانی و تلخ پدر گرامی تان پذیرا باشید

روحشان شاد و یادشان جاویدان

متن برای گذر زمان

اندوه جانسوز ما در برابر این مصیبت بزرگ در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند بزرگ برایتان صبوری

و برای آن مرحوم شادی و آرامش روح طلب کنیم

متن کوتاه برای گذر زمان

با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدم

این ضایعه دردناک مرا بسیار متاثر نمود

امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد

برای شما صبر و طول عمر آرزومندم

متن گذر زمان کودکی

همکارگرامی

درگذشت پدر درد بزرگی است که باورش هیچگاه در ذهن و قلب جای نمی گیرد

ولی در برابر تقدیر و رضای پروردگار باید رضا بود

درگذشت ایشان را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض میکنیم

روحشان شاد

متن گذر زمان و دلتنگی

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،

بدون شک کمر زیر بار هجرت پدر خم می کند،

اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال زدنی شما،

صرفاً فقدان جسم ظاهرش اش را تسلیت گفته

و آرزومندم روح پر فتوحش با بزرگان و صالحان محشور شود.

متن گذر زمان کوتاه

همکار گرامی

کوچ پدر به دیار باقی غم انگیزترین کوچ است

او که می رود انگار تمام شهر خالی می شود

در گذشت پدر عزیزتان را به شما وخانواده مرحوم تسلیت می گوییم

متن گذر زمان کودکی

بازگشت همه به سوی اوست

اندوه ما در غم از دست دادن پدر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن گذر زمان کوتاه

پدر که نباشد انگار سایه سرت نیست

سایه سر که نباشد انگار تکیه گاهت نیست

پدر که نباشد انگار تمام شهر خالیست

دوست عزیز / همکاری گرامی

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گویم

روحشان شاد

متن زیبا برای گذر زمان

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن پدر

باشد که خداوند روح آن مرحوم را قرین رحمت گرداند

و به شما و بازماندگان سلامتی و طول عمر عطا فرماید.

متن گذر زمان کودکی

انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفت

آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده شما به اندازه دریای غمتان باشد

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم

خداوند روح شان را قرین رحمت بنماید

متن گذر زمان بچگی

درگذشت پدر بزرگوارتان،

آن یگانه گوهر بی همتای فرزانه را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده

و برای شما و بازماندگان ایشان صبر جزیل از خداوند منان آرزومندم.

متن گذر زمان بچگی

قلم و زبان از بیان توصیف درد فوت پدر عزیزتان عاجز است،

همدردی خانواده ما را در این غم بزرگ بپذیرید.

تسلیت واژه کوچکی است که می‌تواند تسلی بخش داغ شما باشد.

روحشان شاد

متن گذر زمان و دلتنگی

منش روزگار بر این است که گاهی قافله را متوقف کند

تا آدمها شده و به سوی مقصدشان بروند

مقصدی ازنوع مرگ

عروج دردناک پدر بزرگوارتان بر دل ما هم داغ نهاد

تسلیت ما را بپذیرید

متن گذر زمان کوتاه

اندوه بی پایانیست غم مرگ پدر

حال که دست تقدیر این اندوه را برایتان رقم زد

از خداوند مهربان برای شما و خانواده محترم تان صبر جزیل خواستارم

متن گذر زمانه

خاموش شدن شمع وجود پدر گرامی و عزیز شما را تسلیت عرض می‌ کنم

باشد که مرا نیز در این غم بزرگ شریک بدانید

متن گذر زمان و دلتنگی

فقدان وجود پدر ، دردی عظیم است

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنم

و برای شما صبری جزیل و برای ایشان رحمت و اجر از پروردگار متعال خواستارم

متن گذر زمان رفاقت

خبر درگذشت پدر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتشان فرماید

روحشان شاد

متن کوتاه برای گذر زمان

همکار گرامی

از خداوند متعال برای پدر بزرگوارتان رحمت و بخشش

و برای شما و خانواده محترمتان صبوری و شکیبایی خواستارم

خداوند قرین رحمتشان گرداند

متن برای گذر زمان

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

متن گذر زمان و دلتنگی

دوست گرامی و عزیز

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می‌کنم،

باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین آرام گیرد.

متن گذر زمان کودکی

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن کوتاه برای گذر زمان

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن برای گذر زمان

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن زیبا برای گذر زمان

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن انگلیسی برای گذر زمان

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن کوتاه برای گذر زمان

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن گذر زمانه

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متن زیبا برای گذر زمان

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن گذر زمانه

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن انگلیسی برای گذر زمان

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن انگلیسی برای گذر زمان

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن زیبا برای گذر زمان

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن برای گذر زمان

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن گذر زمان کودکی

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن گذر زمانه

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن گذر زمان کوتاه

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن انگلیسی برای گذر زمان

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن گذر زمان بچگی

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن کوتاه برای گذر زمان

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

متن گذر زمان رفاقت

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن گذر زمانه

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن زیبا برای گذر زمان

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن گذر زمانه

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن گذر زمان کوتاه

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن گذر زمان کودکی

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن گذر زمان کوتاه

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن گذر زمان و دلتنگی

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن گذر زمان کوتاه

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن گذر زمان و دلتنگی

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن انگلیسی برای گذر زمان

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن گذر زمان رفاقت

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

متن برای گذر زمان

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

متن گذر زمان و دلتنگی

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن گذر زمان و دلتنگی

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن گذر زمان رفاقت

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن گذر زمان بچگی

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن گذر زمانه

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن گذر زمان رفاقت

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن گذر زمانه

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن گذر زمان بچگی

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

متن گذر زمان و دلتنگی

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن زیبا برای گذر زمان

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن برای گذر زمان

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن کوتاه برای گذر زمان

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن گذر زمانه

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن کوتاه برای گذر زمان

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن گذر زمان رفاقت

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

متن کوتاه برای گذر زمان

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن گذر زمان کوتاه

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن گذر زمانه

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن انگلیسی برای گذر زمان

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن کوتاه برای گذر زمان

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن گذر زمان بچگی

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن گذر زمان رفاقت

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن گذر زمان رفاقت

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن گذر زمان و دلتنگی

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن گذر زمانه

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن کوتاه برای گذر زمان

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن گذر زمانه

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن زیبا برای گذر زمان

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن گذر زمان و دلتنگی

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن گذر زمان کودکی

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن گذر زمان و دلتنگی

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن گذر زمان بچگی

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن انگلیسی برای گذر زمان

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن گذر زمان و دلتنگی

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن کوتاه برای گذر زمان

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن گذر زمان کوتاه

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن گذر زمان کودکی

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن گذر زمان بچگی

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن زیبا برای گذر زمان

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

متن گذر زمان کودکی

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن گذر زمان و دلتنگی

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن گذر زمان و دلتنگی

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن گذر زمان رفاقت

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن گذر زمانه

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن گذر زمانه

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن انگلیسی برای گذر زمان

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن گذر زمانه

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متن برای گذر زمان

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن گذر زمانه

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن برای گذر زمان

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن گذر زمانه

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

متن گذر زمان رفاقت

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن گذر زمان رفاقت

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن گذر زمان بچگی

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن گذر زمان کوتاه

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن برای گذر زمان

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن گذر زمان بچگی

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن گذر زمان بچگی

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

متن گذر زمان رفاقت

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن کوتاه برای گذر زمان

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن کوتاه برای گذر زمان

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن گذر زمان رفاقت

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن گذر زمان و دلتنگی

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن گذر زمان رفاقت

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن گذر زمان کودکی

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن گذر زمان کودکی

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن زیبا برای گذر زمان

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن گذر زمان رفاقت

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن برای گذر زمان

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

متن گذر زمان کوتاه

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن گذر زمانه

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن گذر زمان کوتاه

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن کوتاه برای گذر زمان

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن برای گذر زمان

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن گذر زمانه

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن گذر زمانه

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متن گذر زمانه

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن گذر زمان و دلتنگی

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن گذر زمان کوتاه

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن گذر زمان رفاقت

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن گذر زمان کوتاه

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن گذر زمان رفاقت

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن انگلیسی برای گذر زمان

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن گذر زمان کوتاه

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن برای گذر زمان

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن انگلیسی برای گذر زمان

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن زیبا برای گذر زمان

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن انگلیسی برای گذر زمان

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

متن گذر زمان کودکی

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن گذر زمان و دلتنگی

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن گذر زمان کودکی

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن زیبا برای گذر زمان

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن گذر زمان کوتاه

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن گذر زمان کوتاه

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن گذر زمان و دلتنگی

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن گذر زمان رفاقت

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن گذر زمان رفاقت

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن گذر زمان بچگی

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن گذر زمان و دلتنگی

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

متن گذر زمان و دلتنگی

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

متن گذر زمان و دلتنگی

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن گذر زمان و دلتنگی

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن برای گذر زمان

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن گذر زمان کودکی

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن گذر زمان کوتاه

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن گذر زمان رفاقت

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن زیبا برای گذر زمان

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن گذر زمان رفاقت

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

متن گذر زمانه

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن گذر زمانه

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن گذر زمان بچگی

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن کوتاه برای گذر زمان

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن کوتاه برای گذر زمان

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن گذر زمان کوتاه

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن گذر زمان رفاقت

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

متن کوتاه برای گذر زمان

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن گذر زمان و دلتنگی

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن گذر زمان کوتاه

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن گذر زمان و دلتنگی

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

متن زیبا برای گذر زمان

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن گذر زمان کودکی

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن گذر زمان بچگی

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن گذر زمان کودکی

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن کوتاه برای گذر زمان

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن گذر زمان کودکی

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن گذر زمان بچگی

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن گذر زمانه

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن گذر زمان رفاقت

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن گذر زمان رفاقت

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن برای گذر زمان

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن برای گذر زمان

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن گذر زمان بچگی

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن برای گذر زمان

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن گذر زمان رفاقت

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن گذر زمان کودکی

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن گذر زمان کودکی

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن گذر زمانه

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن گذر زمان و دلتنگی

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن زیبا برای گذر زمان

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن گذر زمان کوتاه

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن گذر زمان کوتاه

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

متن گذر زمان بچگی

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن گذر زمان بچگی

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن گذر زمان بچگی

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن گذر زمانه

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن برای گذر زمان

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن گذر زمان بچگی

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن گذر زمان کودکی

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن گذر زمان رفاقت

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متن گذر زمان کوتاه

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن گذر زمان و دلتنگی

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن گذر زمان کودکی

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن برای گذر زمان

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

متن گذر زمان کودکی

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن گذر زمان رفاقت

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن کوتاه برای گذر زمان

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن گذر زمان و دلتنگی

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن زیبا برای گذر زمان

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن انگلیسی برای گذر زمان

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن انگلیسی برای گذر زمان

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

متن کوتاه برای گذر زمان

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن گذر زمان رفاقت

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن گذر زمان کوتاه

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن گذر زمان کودکی

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن گذر زمان رفاقت

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن گذر زمان کودکی

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن گذر زمان و دلتنگی

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن گذر زمان کودکی

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن انگلیسی برای گذر زمان

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن گذر زمانه

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن گذر زمان کوتاه

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن گذر زمانه

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

متن کوتاه برای گذر زمان

متن تبریک تولد پدربزرگ از طرف نوه

پدربزرگ عزیزم!
ای مایه آرامش و اسوه استقامت
امروز در سالروز میلادتان
قدردان حضورتان هستیم
و آرزوی بهترین ها را برای شما داریم
❤️تولدتان مبارک❤️

متن گذر زمان بچگی

بابابزرگ خوبم!
الهی امروزتون به شادی بگذره
و گل🌹‌ لبخند روی صورتتون همیشه شکوفا باشه
تولدتون مبارک

متن زیبا برای گذر زمان

بابابزرگ ها یه تکه از بهشت هستن
که طعم زندگی رو برای نوه هاشون شیرین تر می کنن
و اومدن تا بذر امید به دل اونا بکارن
بابایی مهربونم! تولدتون مبارک

متن انگلیسی برای گذر زمان

پدربزرگ خوب و دوست داشتنی من
در سالروز تولدت برایت لبخندی جاودانه و عمری دراز آرزو می‌ کنم
تولدت مبارک

متن گذر زمان رفاقت

پیام تبریک تولد بابابزرگ

پدربزرگ مهربان!
گل وجود شما باغ زندگی ما را خوشبو کرده
و حضورتون برای همه ما باعث افتخاره
تولدتون مبارک ما نوه ها باشه💚

متن گذر زمان کودکی

بابابزرگ!
شما یه دنیا خرد و تجربه و عشق در دلتون دارید
که باعث شده مسیر زندگیمون روشن تر بشه
وجود عزیزی مثل شما
نعمت بزرگیه
دوستتون دارم
سالروز میلادتون مبارک

متن کوتاه برای گذر زمان

خانواده نه تنها از طریق خون بلکه با قلب به هم پیوند دارد
و حتی فاصله و زمان نیز نمی‌ تواند پیوند ما را از هم جدا کند
بابابزرگ عزیزم دوستت دارم…
تولد فوق العاده ای داشته باشید💕

متن انگلیسی برای گذر زمان

خاطرات زندگی من
معطر به رایحه وجود شماست
همیشه پیش ما بمونین
تولدتون مبارک پدربزرگ عزیزم!

متن گذر زمان رفاقت

تولدها بهانه ای هستند
تا شکرگزار خداوند باشیم
که فرشته هایی همچون شما رو برای مراقبت از ما فرستاده
بابابزرگ گلم! این روز قشنگ مبارکتون باشه

متن زیبا برای گذر زمان

جملات زیبا برای تبریک تولد پدربزرگ

گذر سال‌ ها هم نتوانسته چیزی از لطف وجودت کم کند
در سالروز تولدت آرزو می‌ کنم که سایه بی منت وجودت همیشه بر سرمان مستدام باشد
عمرت دراز و تولدت مبارک پدربزرگ جان!

متن گذر زمان رفاقت

تویی که همیشه گره از مشکلاتم باز کردی و کنارم بودی
خوبی هات قابل جبران نیست و تنها داشته من برای تو قلبی پر از عشقه
دوستت دارم پدربزرگ عزیزم
تولدت مبارک🎁🎁🎁

متن گذر زمان کوتاه

پدربزرگ عزیزم!
شما با حمایت و پشتیبانی همیشگی تون
در زندگی فرصت های بزرگی را به ما دادید
امیدواریم بتوانیم در مسیر زندگی از هدایت هایتان بهره مند شویم

سالروز میلادتان مبارک … با آرزوی بهترین ها

متن گذر زمان و دلتنگی

بابابزرگ مهربانم دوستت دارم …
در سالروز میلادت آرزو دارم زندگیت سرشار از سلامتی، خیر و برکت
و لبخند همیشه بروی لبهات باشد

تولدتون مبارک

متن گذر زمان کودکی

متن تبریک تولد پدربزرگ از طرف نوه

پدربزرگ عزیزم!
ای مایه آرامش و اسوه استقامت
امروز در سالروز میلادتان
قدردان حضورتان هستیم
و آرزوی بهترین ها را برای شما داریم
❤️تولدتان مبارک❤️

متن گذر زمان کودکی

بابابزرگ خوبم!
الهی امروزتون به شادی بگذره
و گل🌹‌ لبخند روی صورتتون همیشه شکوفا باشه
تولدتون مبارک

متن گذر زمان کوتاه

بابابزرگ ها یه تکه از بهشت هستن
که طعم زندگی رو برای نوه هاشون شیرین تر می کنن
و اومدن تا بذر امید به دل اونا بکارن
بابایی مهربونم! تولدتون مبارک

متن گذر زمان رفاقت

پدربزرگ خوب و دوست داشتنی من
در سالروز تولدت برایت لبخندی جاودانه و عمری دراز آرزو می‌ کنم
تولدت مبارک

متن زیبا برای گذر زمان

پیام تبریک تولد بابابزرگ

پدربزرگ مهربان!
گل وجود شما باغ زندگی ما را خوشبو کرده
و حضورتون برای همه ما باعث افتخاره
تولدتون مبارک ما نوه ها باشه💚

متن کوتاه برای گذر زمان

بابابزرگ!
شما یه دنیا خرد و تجربه و عشق در دلتون دارید
که باعث شده مسیر زندگیمون روشن تر بشه
وجود عزیزی مثل شما
نعمت بزرگیه
دوستتون دارم
سالروز میلادتون مبارک

متن گذر زمان بچگی

خانواده نه تنها از طریق خون بلکه با قلب به هم پیوند دارد
و حتی فاصله و زمان نیز نمی‌ تواند پیوند ما را از هم جدا کند
بابابزرگ عزیزم دوستت دارم…
تولد فوق العاده ای داشته باشید💕

متن گذر زمان و دلتنگی

خاطرات زندگی من
معطر به رایحه وجود شماست
همیشه پیش ما بمونین
تولدتون مبارک پدربزرگ عزیزم!

متن گذر زمان بچگی

تولدها بهانه ای هستند
تا شکرگزار خداوند باشیم
که فرشته هایی همچون شما رو برای مراقبت از ما فرستاده
بابابزرگ گلم! این روز قشنگ مبارکتون باشه

متن گذر زمان بچگی

جملات زیبا برای تبریک تولد پدربزرگ

گذر سال‌ ها هم نتوانسته چیزی از لطف وجودت کم کند
در سالروز تولدت آرزو می‌ کنم که سایه بی منت وجودت همیشه بر سرمان مستدام باشد
عمرت دراز و تولدت مبارک پدربزرگ جان!

متن گذر زمان بچگی

تویی که همیشه گره از مشکلاتم باز کردی و کنارم بودی
خوبی هات قابل جبران نیست و تنها داشته من برای تو قلبی پر از عشقه
دوستت دارم پدربزرگ عزیزم
تولدت مبارک🎁🎁🎁

متن گذر زمان و دلتنگی

پدربزرگ عزیزم!
شما با حمایت و پشتیبانی همیشگی تون
در زندگی فرصت های بزرگی را به ما دادید
امیدواریم بتوانیم در مسیر زندگی از هدایت هایتان بهره مند شویم

سالروز میلادتان مبارک … با آرزوی بهترین ها

متن انگلیسی برای گذر زمان

بابابزرگ مهربانم دوستت دارم …
در سالروز میلادت آرزو دارم زندگیت سرشار از سلامتی، خیر و برکت
و لبخند همیشه بروی لبهات باشد

تولدتون مبارک

متن کوتاه برای گذر زمان

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، [ چرا که ] مدام به پرسش هایی پاسخ می گویند که هیچ کس از آنها نپرسیده است.

لئو تولستوی

متن گذر زمان کودکی

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

آرتور شوپنهاور

متن زیبا برای گذر زمان

كسانی كه در نقد شعرهای من فقط يك بعد یا یك وجه عاطفی به قول خودشان، «شورش» علیه مظاهر شهری‌گری را وجهٔ مطالعه و بررسی شعر من گرفته‌اند، یك‌صدا نوشته‌اند كه شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچ‌كدام دربارهٔ نیما چنین نگفته‌اند.

منوچهر آتشی

متن گذر زمان رفاقت

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

فریدریش نیچه

متن برای گذر زمان

بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.

ویل دورانت

متن کوتاه برای گذر زمان

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.

میلان کوندرا

متن برای گذر زمان

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.

جواهر لعل نهرو

متن گذر زمان کودکی

یک حالت آغازین موسیقی وجود دارد، حالتی که پیش از تاریخ موسیقی وجود داشته است؛ حالت پیش از نخستین پرسش، پیش از نخستین اندیشه، پیش از نخستین بازی با دورنمایه یا مضمون.

میلان کوندرا

متن گذر زمان کوتاه

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

متن گذر زمانه

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌

احمد شاملو

متن گذر زمان رفاقت

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.

آندره موروا

متن گذر زمان بچگی

اگر فردوسی اشتباه‌ کرده‌ یا ریگى‌ به‌کفش‌ داشته‌ و اسطوره‌ى‌ ضحاک ‌ را به‌ آن‌ صورت‌؛ جازده‌،حتی طبقه‌ى‌ تحصیل‌ کرده‌ و مشتاق‌ حقیقت‌ ما نیز حکم‌ او را مثل‌ وحى‌ منزل‌ پذیرفته‌اند. من‌ موضوع‌ قضاوت‌ نادرست‌ درباره‌ى‌ نهضت‌ تصوف‌ یا اسطوره‌ى‌ ضحاک‌ را به‌عنوان‌ دو نمونه‌ى‌ تاریخی‌ مطرح‌ کردم‌ تا به‌ شما دوستان‌ عزیز نشان‌ بدهم‌ که‌ حقیقت‌ چه‌قدر آسیب‌پذیر است‌. این‌ نمونه‌ها را آوردم‌ تا آگاه‌ باشید چه‌ حرام‌زادگانی‌ بر سر راه‌ قضاوت‌ها و برداشت‌هاى‌ ما نشسته‌اند.

احمد شاملو

متن کوتاه برای گذر زمان

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

میلان کوندرا

متن گذر زمان کودکی

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.

آرتور شوپنهاور

متن زیبا برای گذر زمان

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.

امام علی (ع)

متن کوتاه برای گذر زمان

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

متن برای گذر زمان

زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.

هلن کلر

متن گذر زمان کوتاه

شاعر فقط امکانی بشری را «کشف» می کند؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد.

میلان کوندرا

متن گذر زمان بچگی

در «قدمگاه» قرن بيست و يكم چه‌ها می‌گویند و چه‌ها می‌خواهند بكنند! در چنین جامعهٔ نهیلیسم (فرآیند جامعهٔ تكامل‌یافته‌تر سرمایه‌داری غرب) نمی‌تواند هرگز، حتا در یك فرد، حضوری واقعی و قابل یقین و توجیه داشته باشد.

منوچهر آتشی

متن زیبا برای گذر زمان

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.

فرناندو پسوآ

متن برای گذر زمان

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.

احمد شاملو

متن گذر زمان و دلتنگی

ای کاش کسی می آمد و تاریخ تراژیک ادبیات را تهیه می کرد تا نشان دهد ملتهایی که بزرگترین نویسندگان و هنرمندان از آنها برخاسته اند و غرورآمیزترین دارایی هایشان هستند، در زمان حیات این بزرگان چگونه با آنها معامله کرده اند.

آرتور شوپنهاور

متن زیبا برای گذر زمان

دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمانه

اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

کارل مارکس

متن گذر زمان بچگی

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.

رالف والدو امرسون

متن گذر زمان کوتاه

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان بچگی

آزادی، تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است.

آلبر کامو

متن گذر زمان کودکی

خب، من در اين جمع كه به هر روی حسن نيتی در حرف‌هایشان می‌بینم، سر دفاع از شعر خودم و مقوله‌ای را كه شهرستانی‌گری، اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست، ندارم. اين كار، وظیفه منتقدان آشنا به كار نقد ادبی به شيوهٔ امروزین مثلا غربی‌هاست كه خود مبدع آن بوده‌اند، و دریغا كه حدود يك‌ربع قرن از مقولهٔ شعر امروز در این ملك می‌گذرد و ما هنوز یك كریتیك درست و حسابی و بی‌غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروزمان نداریم.

منوچهر آتشی

متن کوتاه برای گذر زمان

تاریخ، ثبات را انکار می کند.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان رفاقت

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می‌خواهیم جست بزنیم به دوره پست‌مدرنیسم قرن بیست و یكمی و باز جنگولك‌بازی پست‌مدرنیستی درآوریم! حاصل اينكه نه هنوز قرن هشتمی را شناخته‌ایم، و نه قرن بیستم و بیست و یكم را…

منوچهر آتشی

متن انگلیسی برای گذر زمان

نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم. من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم‌هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می‌کردم. خوشبختم از این‌که در این سال‌ها زندگی کرده‌ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی‌شود، به چشم دیده‌ام.

آنا آخماتووا

متن گذر زمان کوتاه

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، [ چرا که ] مدام به پرسش هایی پاسخ می گویند که هیچ کس از آنها نپرسیده است.

لئو تولستوی

متن گذر زمان رفاقت

نسبت یک متفکر با یک فیلسوفِ کتابی مانند نسبت شاهدی عینی به یک نفر تاریخدان است.

آرتور شوپنهاور

متن انگلیسی برای گذر زمان

كسانی كه در نقد شعرهای من فقط يك بعد یا یك وجه عاطفی به قول خودشان، «شورش» علیه مظاهر شهری‌گری را وجهٔ مطالعه و بررسی شعر من گرفته‌اند، یك‌صدا نوشته‌اند كه شعر فلانی سراسر نوستالژی گذشته و روستا است! ولی هیچ‌كدام دربارهٔ نیما چنین نگفته‌اند.

منوچهر آتشی

متن گذر زمان و دلتنگی

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

فریدریش نیچه

متن زیبا برای گذر زمان

بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه تعصب.

ویل دورانت

متن گذر زمان کودکی

تاریخ نمی آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیتهای بی سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکانهای انسان را تشکیل می دهد، بر می دارد.

میلان کوندرا

متن برای گذر زمان

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.

جواهر لعل نهرو

متن گذر زمان رفاقت

یک حالت آغازین موسیقی وجود دارد، حالتی که پیش از تاریخ موسیقی وجود داشته است؛ حالت پیش از نخستین پرسش، پیش از نخستین اندیشه، پیش از نخستین بازی با دورنمایه یا مضمون.

میلان کوندرا

متن گذر زمان بچگی

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

جواهر لعل نهرو

متن گذر زمان و دلتنگی

من‌ نمى‌گویم‌ توده‌ى‌ ملت‌ ما قاصراست‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌ى‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌ى‌ دست‌جمعى‌ ندارد، هیچ‌گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است‌ و درنتیجه‌ هر جا کارد به‌ استخوانش‌ رسیده‌، به‌ پهلو غلتیده‌، از ابتذالی‌ به‌ ابتذال‌ دیگر ـ و این‌ حرکت‌ عرضى‌ را حرکتى‌ درجهت‌ پیشرفت‌ انگاشته‌، خودش‌ را فریفته.‌

احمد شاملو

متن گذر زمانه

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.

آندره موروا

متن گذر زمانه

اگر فردوسی اشتباه‌ کرده‌ یا ریگى‌ به‌کفش‌ داشته‌ و اسطوره‌ى‌ ضحاک ‌ را به‌ آن‌ صورت‌؛ جازده‌،حتی طبقه‌ى‌ تحصیل‌ کرده‌ و مشتاق‌ حقیقت‌ ما نیز حکم‌ او را مثل‌ وحى‌ منزل‌ پذیرفته‌اند. من‌ موضوع‌ قضاوت‌ نادرست‌ درباره‌ى‌ نهضت‌ تصوف‌ یا اسطوره‌ى‌ ضحاک‌ را به‌عنوان‌ دو نمونه‌ى‌ تاریخی‌ مطرح‌ کردم‌ تا به‌ شما دوستان‌ عزیز نشان‌ بدهم‌ که‌ حقیقت‌ چه‌قدر آسیب‌پذیر است‌. این‌ نمونه‌ها را آوردم‌ تا آگاه‌ باشید چه‌ حرام‌زادگانی‌ بر سر راه‌ قضاوت‌ها و برداشت‌هاى‌ ما نشسته‌اند.

احمد شاملو

متن گذر زمان و دلتنگی

تاریخ نگار، تاریخ جامعه را می نویسد نه تاریخ انسان را.

میلان کوندرا

متن گذر زمانه

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.

آرتور شوپنهاور

متن گذر زمان کوتاه

عبرتی را که از تحولات تاریخ بر می گیریم ، پندی گرانمایه باشد که چراغ صفت ، راه زندگی را از چاه باز نماید.

امام علی (ع)

متن گذر زمان و دلتنگی

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان رفاقت

زندگی، تاریخ شمار روابط دوستانه است. دوستان، هر روز دنیا را از نو می سازند. بدون عشقِ دوستان، قلبها قدرت تپیدن برای زندگی را ندارند.

هلن کلر

متن گذر زمان بچگی

شاعر فقط امکانی بشری را «کشف» می کند؛ امکانی که تاریخ هم به نوبه ی خود روزی آن را کشف خواهد کرد.

میلان کوندرا

متن گذر زمان کودکی

در «قدمگاه» قرن بيست و يكم چه‌ها می‌گویند و چه‌ها می‌خواهند بكنند! در چنین جامعهٔ نهیلیسم (فرآیند جامعهٔ تكامل‌یافته‌تر سرمایه‌داری غرب) نمی‌تواند هرگز، حتا در یك فرد، حضوری واقعی و قابل یقین و توجیه داشته باشد.

منوچهر آتشی

متن گذر زمانه

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمان بچگی

«امروز به‌خاطر نمی‌آورم که دقیقأ چه‌چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود، ضبط کلماتی را که «مورد استعمال عوام» بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم، و البته بی‌هیچ ضابطه‌ای در کار و بدون دراختیار داشتن ِهیچ‌گونه معیار و محکی برای تشخیص. اما نفس عمل «یادداشت‌کردن» عادت شد.

احمد شاملو

متن گذر زمان بچگی

ای کاش کسی می آمد و تاریخ تراژیک ادبیات را تهیه می کرد تا نشان دهد ملتهایی که بزرگترین نویسندگان و هنرمندان از آنها برخاسته اند و غرورآمیزترین دارایی هایشان هستند، در زمان حیات این بزرگان چگونه با آنها معامله کرده اند.

آرتور شوپنهاور

متن گذر زمان و دلتنگی

دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمان و دلتنگی

اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

کارل مارکس

متن گذر زمان و دلتنگی

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی کشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نکنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم که آزادی و دموکراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.

رالف والدو امرسون

متن گذر زمانه

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن گذر زمانه

آزادی، تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است.

آلبر کامو

متن انگلیسی برای گذر زمان

خب، من در اين جمع كه به هر روی حسن نيتی در حرف‌هایشان می‌بینم، سر دفاع از شعر خودم و مقوله‌ای را كه شهرستانی‌گری، اقلیمی بودن و… در شعر خودم هست، ندارم. اين كار، وظیفه منتقدان آشنا به كار نقد ادبی به شيوهٔ امروزین مثلا غربی‌هاست كه خود مبدع آن بوده‌اند، و دریغا كه حدود يك‌ربع قرن از مقولهٔ شعر امروز در این ملك می‌گذرد و ما هنوز یك كریتیك درست و حسابی و بی‌غرض و مرض و محیط به ادب گذشته و امروزمان نداریم.

منوچهر آتشی

متن گذر زمان کوتاه

تاریخ، ثبات را انکار می کند.

فرناندو پسوآ

متن گذر زمانه

باز ما با همین ذهنیت قرن هشتمی لابد می‌خواهیم جست بزنیم به دوره پست‌مدرنیسم قرن بیست و یكمی و باز جنگولك‌بازی پست‌مدرنیستی درآوریم! حاصل اينكه نه هنوز قرن هشتمی را شناخته‌ایم، و نه قرن بیستم و بیست و یكم را…

منوچهر آتشی

متن گذر زمان کودکی

نوشتن شعر را هیچ‌گاه کنار نگذاشتم. من در شعر رابطه‌ام را با زمان و زندگی نوین مردمم یافتم. من هنگام نوشتن اشعار با همان ریتم‌هایی که در تاریخ قهرمانانه میهنم شنیده بودم زندگی می‌کردم. خوشبختم از این‌که در این سال‌ها زندگی کرده‌ام و وقایعی را که نظیرشان در تاریخ یافت نمی‌شود، به چشم دیده‌ام.

آنا آخماتووا

متن کوتاه برای گذر زمان

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن گذر زمان کوتاه

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن زیبا برای گذر زمان

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن گذر زمانه

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن گذر زمان و دلتنگی

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن گذر زمان کوتاه

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن برای گذر زمان

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن انگلیسی برای گذر زمان

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن گذر زمان کوتاه

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن گذر زمان کودکی

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن برای گذر زمان

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن زیبا برای گذر زمان

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

متن گذر زمان کودکی

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن گذر زمان رفاقت

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن گذر زمان رفاقت

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن گذر زمان بچگی

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن گذر زمان کودکی

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن گذر زمانه

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن گذر زمانه

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن گذر زمانه

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن گذر زمان رفاقت

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن گذر زمان رفاقت

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن گذر زمانه

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن انگلیسی برای گذر زمان

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن گذر زمان کودکی

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن گذر زمانه

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن گذر زمان و دلتنگی

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن گذر زمان و دلتنگی

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن گذر زمان و دلتنگی

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن گذر زمان رفاقت

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن گذر زمان بچگی

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن کوتاه برای گذر زمان

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن گذر زمانه

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن برای گذر زمان

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن زیبا برای گذر زمان

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن گذر زمان رفاقت

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن گذر زمان رفاقت

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن گذر زمانه

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن برای گذر زمان

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن برای گذر زمان

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن گذر زمان و دلتنگی

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن زیبا برای گذر زمان

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن گذر زمان کودکی

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن برای گذر زمان

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن گذر زمان رفاقت

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن گذر زمانه

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

متن کوتاه برای گذر زمان

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن گذر زمان و دلتنگی

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن زیبا برای گذر زمان

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن زیبا برای گذر زمان

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن زیبا برای گذر زمان

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن انگلیسی برای گذر زمان

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن گذر زمان کودکی

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن کوتاه برای گذر زمان

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن گذر زمان کودکی

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن گذر زمان کوتاه

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن گذر زمان کودکی

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن زیبا برای گذر زمان

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن گذر زمان و دلتنگی

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن گذر زمان بچگی

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن کوتاه برای گذر زمان

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن گذر زمانه

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن گذر زمان کوتاه

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن گذر زمان کودکی

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن گذر زمانه

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن برای گذر زمان

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن زیبا برای گذر زمان

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن گذر زمان و دلتنگی

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن زیبا برای گذر زمان

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن گذر زمان کوتاه

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن گذر زمان کودکی

ساعت، این جسم پر اسرار، همیشه هم صحبت من در تنهایی هایم بوده و هست. او هیچوقت مرا تنها نزاشته و نمی گذارد.

اوست که هر لحظه با صدای دل نشین تیک تاک به من می فهماند که زمان دارد میرود و تو کاری انجام ندادی.

این ساعت است که پنجره ایست برای رسیدن به زمان های خوب آینده است و اگر این پنجره نبود به چه امید کار می کردیم.

ما باید تک تک بندهای نازک وجودش را غنیمت بشماریم و کارهای آینده ساز انجام دهیم.

پس بیایید این جسم پر ارزش را که به ما وقت را هدیه می دهد سرمشق کنیم تا ما هم مثل ساعت وقت را به یکدیگر هدیه کنیم که زندگی شاید کمتر از آن وقتی باشد که انتظارش را داری پس از اون به درستی استفاده کن که دیگر این زمان را به دست نمی آوری.

تیک تاک ساعت را آهنگ دلنواز رقصت در زندگی کن و تا موقعی که این آهنگ تمام نشده فقط برقص.

تیک تاک ،این کلمه شاید معنایی نداشته باشد اما سرشار از زندگی است و سرشار از امید زندگی کردن.

تیک به ما می گوید که ثانیه ای جدید به زندگی ات افروده شد  و تاک به ما می گوید که این ثانیه به اتمام رسید.

“تیک تاک ها را به خوبی بگذران که شاید این آخرین تیک تاک زندگی ات باشد.”

متن گذر زمان بچگی

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دست های پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دست های ما می کرد . . .

متن گذر زمان کوتاه

تیک تاک ساعتم

تاکتیک تو برای با من نبودن را نشان می دهد

تکنیک خوبیست

تک تک جملاتت، نشان ز دلی بی نشان می دهد!

متن زیبا برای گذر زمان

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم….

باید باید

دیوانه وار دوستت بدارم،کسی را که مثل هیچکس نیست….

متن گذر زمان کوتاه

تیک تاک ساعت می رسد به گوش

عقربه های می دوند در پی هم

عمر من در گذر است…..

ساعت روی دیوار نشسته

من در تکاپوام…..

هر دو می دویم یکی ساکن، یکی در حرکت

از عمر چه حاصل شده هیچ

می ترسم از آن لحظه ای که به مقصد رسم

دستم خالی، من در حیرت…..

خسته ام از این بیهودگی…!

متن گذر زمان و دلتنگی

زندگی بدون تو برایم سخت است

اما به درک…

حالا….

صدای تیک تاک ساعت همدم تنهایی های من است.

متن انگلیسی برای گذر زمان

یک روز از فکر کردن به تو دست می کشم

می روم سراغ کارهای ناتمام….

شعرهای نگفته…..

نشست و برخاست با سایه ها

خیابان گردی های بی سلام!

کارهایم که تمام شد

من می مانم و یک عالمه وقت….

من می مانم و تحمل تیک تاک های سخت!

آن وقت می نشینم و سر فرصت به تو فکر می کنم.

متن زیبا برای گذر زمان

تیک تاک ساعت
یاداور روزهای خوش و سرد برفی
گمشده در دامن شب
سرد و خموش
انتظاری دیگر
گمشده راه دراز
سرد و خموش
پیچیده در دامن شب
تنهاییست ان دم
همدم تو
به سان کفتری در پهنای شب
تیک تاک ساعت
لمس تک ترانه
نجوایی عمیق
خواب مشکین
صبح بیداری
تیک تاک
یاداور روزهای سرد و برفی….!

متن گذر زمان رفاقت

پس این ها همه اسمش زندگی است:

دلتنگی ها، دل خموشی ها، تیک تاک ساعت

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

ما زنده ایم، چون بیداریم

ما زنده ایم، چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم،

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی

متن کوتاه برای گذر زمان

نیامدن‌ هایت را دوست دارم، مثل آمدن‌ هایت…

نمی‌ دانی آن تیک تاک ساعت‌ های انتظار چه دلهره‌ی شیرینی مرا در آغوش می‌ کشد

چقدر وسوسه‌ ی روی اهای یواشکی

آن لحظه‌ ها را دوست دارم، مثل یک بوسه طولانی است!

متن گذر زمان کوتاه

رد پای خاطرات مرا

ببر با خود تا اولین دوستت دارم

کمک کن بی تو نمانم

من در تک تک غروب ها

من در تک تک باران ها

من در غرور درد

بارها تو را تجربه کرده ام

کمک کن  تیک تاک های ساعت را بی تو رج نکنم

متن انگلیسی برای گذر زمان

عقربه های ساعت
تیک تاک، تیک تاک، رو به جلو می روند!
برای کبوتر ها دانه می ریزم
می خورند و بعد هم می روند!
شیر آب را باز می کنم
آب هم در حال رفتن است!
اصلا چرا راه دور بروم؟!
جسمم دارد روز به روز پیر تر می شود!
بی معرفت می خواهد زودتر بمیرد و
او هم مثل بقیه ی چیز ها برود!
تو هم از وقتی که رفتی
دورتر و دورتر می شوی!
انگار این دنیا را ساخته اند که
همه از هم دور شوند!!…

متن زیبا برای گذر زمان

خواب هایم بوی تو را می دهند
بوی سال کبیسه ای که تو آن را نو می کنی
بهار می آید و می نشیند
در گوشه ی سفره ی هفت سین
و خوشبختی ام را تماشا می کند.
دست می کشد بر سبزه
سیب را بو می کند
سنجد را می شمارد
سمنو را مزمزه می کند
و تیک تاک ساعت را نگه می دارد
بر دقایق نفس هایت
و می گذارد اسفند با یک روز بیشترش
به تمامِ خوشی هایم ببالد.
خواب هایم
بوی تو را می دهند
بوی سالی نو
با تصویر من و تو در آینه
که بی دغدغه می خندیم
و شکوفه می دهیم…

متن گذر زمانه

تیک تاک ساعت روی دیوار

خبر از گذر اشکی دگر….

خبر از پایان تلخ با تو بودن می دهد

برای آخرین بار من در آغوش توام….

هر ضربانی که در خویش می دمد ساعت

خنجر نبودنت می شکافد قلب ماتم زده ام را

و باز شروع خواهد شد

تلخ ترین سریال تاریخ….

تکرار دوباره سریال تنهای من…

متن گذر زمانه

به این سیاره تبعید شده ایم

کم کم زمان را باور کردیم

تیک تاک ساعت ها

هر روز ما را به سر کار می برند

هر شب ما را می خوابانند

و هر سال ما را پیر می کنند

و ما

هنوز که هنوز است

در آسمان

سرگردان به دنبال ستاره ی خود می گردیم.

متن انگلیسی برای گذر زمان

قشنگ ترین سمفونی دنیا

صدای تیک تیک عقربه های منتظر برای رسیدن توست.

متن کوتاه برای گذر زمان

تیکی تیک ساعت را گوش کن

تیک تاک، تیک تاک

باز تکرار می شود، زمان دوباره پیش می رود

تیک تاک، تیک تاک

ضرب آهنگ غریبی ست

گوش کن!

چه ضریف از لحظه ها حرف می زند

بی آن که از ثانیه ای رد شود

هی تو را، هی تو را

بهانه از عقربه ها می کند

انگار که این ساعت از کنج اتاق

هم از تو، هم از لحظه دیدار تو دلتنگ شده

کم مانده سحر شود از این دلتنگی

چند قدمی نمانده تا

آن لحظه ی موعود که ساعت می گفت…!

متن کوتاه برای گذر زمان

ساعت، این جسم پر اسرار، همیشه هم صحبت من در تنهایی هایم بوده و هست. او هیچوقت مرا تنها نزاشته و نمی گذارد.

اوست که هر لحظه با صدای دل نشین تیک تاک به من می فهماند که زمان دارد میرود و تو کاری انجام ندادی.

این ساعت است که پنجره ایست برای رسیدن به زمان های خوب آینده است و اگر این پنجره نبود به چه امید کار می کردیم.

ما باید تک تک بندهای نازک وجودش را غنیمت بشماریم و کارهای آینده ساز انجام دهیم.

پس بیایید این جسم پر ارزش را که به ما وقت را هدیه می دهد سرمشق کنیم تا ما هم مثل ساعت وقت را به یکدیگر هدیه کنیم که زندگی شاید کمتر از آن وقتی باشد که انتظارش را داری پس از اون به درستی استفاده کن که دیگر این زمان را به دست نمی آوری.

تیک تاک ساعت را آهنگ دلنواز رقصت در زندگی کن و تا موقعی که این آهنگ تمام نشده فقط برقص.

تیک تاک ،این کلمه شاید معنایی نداشته باشد اما سرشار از زندگی است و سرشار از امید زندگی کردن.

تیک به ما می گوید که ثانیه ای جدید به زندگی ات افروده شد  و تاک به ما می گوید که این ثانیه به اتمام رسید.

“تیک تاک ها را به خوبی بگذران که شاید این آخرین تیک تاک زندگی ات باشد.”

متن انگلیسی برای گذر زمان

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دست های پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دست های ما می کرد . . .

متن گذر زمان کودکی

تیک تاک ساعتم

تاکتیک تو برای با من نبودن را نشان می دهد

تکنیک خوبیست

تک تک جملاتت، نشان ز دلی بی نشان می دهد!

متن گذر زمان کودکی

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم….

باید باید

دیوانه وار دوستت بدارم،کسی را که مثل هیچکس نیست….

متن کوتاه برای گذر زمان

تیک تاک ساعت می رسد به گوش

عقربه های می دوند در پی هم

عمر من در گذر است…..

ساعت روی دیوار نشسته

من در تکاپوام…..

هر دو می دویم یکی ساکن، یکی در حرکت

از عمر چه حاصل شده هیچ

می ترسم از آن لحظه ای که به مقصد رسم

دستم خالی، من در حیرت…..

خسته ام از این بیهودگی…!

متن گذر زمانه

زندگی بدون تو برایم سخت است

اما به درک…

حالا….

صدای تیک تاک ساعت همدم تنهایی های من است.

متن گذر زمان رفاقت

یک روز از فکر کردن به تو دست می کشم

می روم سراغ کارهای ناتمام….

شعرهای نگفته…..

نشست و برخاست با سایه ها

خیابان گردی های بی سلام!

کارهایم که تمام شد

من می مانم و یک عالمه وقت….

من می مانم و تحمل تیک تاک های سخت!

آن وقت می نشینم و سر فرصت به تو فکر می کنم.

متن گذر زمانه

تیک تاک ساعت
یاداور روزهای خوش و سرد برفی
گمشده در دامن شب
سرد و خموش
انتظاری دیگر
گمشده راه دراز
سرد و خموش
پیچیده در دامن شب
تنهاییست ان دم
همدم تو
به سان کفتری در پهنای شب
تیک تاک ساعت
لمس تک ترانه
نجوایی عمیق
خواب مشکین
صبح بیداری
تیک تاک
یاداور روزهای سرد و برفی….!

متن انگلیسی برای گذر زمان

پس این ها همه اسمش زندگی است:

دلتنگی ها، دل خموشی ها، تیک تاک ساعت

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد

ما زنده ایم، چون بیداریم

ما زنده ایم، چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم،

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی

متن گذر زمان کودکی

نیامدن‌ هایت را دوست دارم، مثل آمدن‌ هایت…

نمی‌ دانی آن تیک تاک ساعت‌ های انتظار چه دلهره‌ی شیرینی مرا در آغوش می‌ کشد

چقدر وسوسه‌ ی روی اهای یواشکی

آن لحظه‌ ها را دوست دارم، مثل یک بوسه طولانی است!

متن گذر زمان بچگی

رد پای خاطرات مرا

ببر با خود تا اولین دوستت دارم

کمک کن بی تو نمانم

من در تک تک غروب ها

من در تک تک باران ها

من در غرور درد

بارها تو را تجربه کرده ام

کمک کن  تیک تاک های ساعت را بی تو رج نکنم

متن کوتاه برای گذر زمان

عقربه های ساعت
تیک تاک، تیک تاک، رو به جلو می روند!
برای کبوتر ها دانه می ریزم
می خورند و بعد هم می روند!
شیر آب را باز می کنم
آب هم در حال رفتن است!
اصلا چرا راه دور بروم؟!
جسمم دارد روز به روز پیر تر می شود!
بی معرفت می خواهد زودتر بمیرد و
او هم مثل بقیه ی چیز ها برود!
تو هم از وقتی که رفتی
دورتر و دورتر می شوی!
انگار این دنیا را ساخته اند که
همه از هم دور شوند!!…

متن زیبا برای گذر زمان

خواب هایم بوی تو را می دهند
بوی سال کبیسه ای که تو آن را نو می کنی
بهار می آید و می نشیند
در گوشه ی سفره ی هفت سین
و خوشبختی ام را تماشا می کند.
دست می کشد بر سبزه
سیب را بو می کند
سنجد را می شمارد
سمنو را مزمزه می کند
و تیک تاک ساعت را نگه می دارد
بر دقایق نفس هایت
و می گذارد اسفند با یک روز بیشترش
به تمامِ خوشی هایم ببالد.
خواب هایم
بوی تو را می دهند
بوی سالی نو
با تصویر من و تو در آینه
که بی دغدغه می خندیم
و شکوفه می دهیم…

متن گذر زمان بچگی

تیک تاک ساعت روی دیوار

خبر از گذر اشکی دگر….

خبر از پایان تلخ با تو بودن می دهد

برای آخرین بار من در آغوش توام….

هر ضربانی که در خویش می دمد ساعت

خنجر نبودنت می شکافد قلب ماتم زده ام را

و باز شروع خواهد شد

تلخ ترین سریال تاریخ….

تکرار دوباره سریال تنهای من…

متن گذر زمان بچگی

به این سیاره تبعید شده ایم

کم کم زمان را باور کردیم

تیک تاک ساعت ها

هر روز ما را به سر کار می برند

هر شب ما را می خوابانند

و هر سال ما را پیر می کنند

و ما

هنوز که هنوز است

در آسمان

سرگردان به دنبال ستاره ی خود می گردیم.

متن گذر زمانه

قشنگ ترین سمفونی دنیا

صدای تیک تیک عقربه های منتظر برای رسیدن توست.

متن برای گذر زمان

تیکی تیک ساعت را گوش کن

تیک تاک، تیک تاک

باز تکرار می شود، زمان دوباره پیش می رود

تیک تاک، تیک تاک

ضرب آهنگ غریبی ست

گوش کن!

چه ضریف از لحظه ها حرف می زند

بی آن که از ثانیه ای رد شود

هی تو را، هی تو را

بهانه از عقربه ها می کند

انگار که این ساعت از کنج اتاق

هم از تو، هم از لحظه دیدار تو دلتنگ شده

کم مانده سحر شود از این دلتنگی

چند قدمی نمانده تا

آن لحظه ی موعود که ساعت می گفت…!

متن گذر زمانه

We live but for a moment

ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life’s too short not to let go

زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن گذر زمانه

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن گذر زمان بچگی

Enjoy yourself – it’s later than you think

از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متن گذر زمان بچگی

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good

از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن زیبا برای گذر زمان

Life is too short to be little

زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن کوتاه برای گذر زمان

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time

زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن گذر زمانه

All our sweetest hours fly fastest

لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

متن گذر زمان کودکی

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life

برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن گذر زمانه

Life is a blink

زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن گذر زمانه

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly

مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن زیبا برای گذر زمان

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متن برای گذر زمان

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way

شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

متن گذر زمان کودکی

The wiser you get, the luckier you feel

هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن کوتاه برای گذر زمان

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching

یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن گذر زمان رفاقت

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present

زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن گذر زمانه

Time takes it all, whether you want it to or not

زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن انگلیسی برای گذر زمان

There’s no refund on time poorly spent

هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن زیبا برای گذر زمان

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong

زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

متن زیبا برای گذر زمان

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return

شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن گذر زمان کودکی

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life

آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life

زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن برای گذر زمان

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life

دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن زیبا برای گذر زمان

Life seems but a quick succession of busy nothings

زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن کوتاه برای گذر زمان

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!

ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن گذر زمان رفاقت

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time

اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

متن انگلیسی برای گذر زمان

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that

در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متن گذر زمانه

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy

انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن برای گذر زمان

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it

به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن زیبا برای گذر زمان

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied

در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن گذر زمان و دلتنگی

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it

گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متن کوتاه برای گذر زمان

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found

در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن زیبا برای گذر زمان

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?

فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن کوتاه برای گذر زمان

The days are long but the decades are short

روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

متن گذر زمانه

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings

به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

متن گذر زمان کودکی

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it

انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن گذر زمان و دلتنگی

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it

کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن زیبا برای گذر زمان

Life is short and death is long

زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

متن گذر زمانه

Life is short, art is long

زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is too short to be miserable

زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متن گذر زمان رفاقت

Life is short and progress is slow

زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن گذر زمان کوتاه

There’s time enough, but none to spare

به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن گذر زمان بچگی

Life is short. Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن گذر زمان کوتاه

Life is very short… One should have no time to dally

زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن گذر زمان و دلتنگی

Life isn’t short, you just waste a lot of it

زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن برای گذر زمان

Expect an early death – it will keep you busier

انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن گذر زمان رفاقت

Be impatient with progress but patient with people

در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن گذر زمان و دلتنگی

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor

زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن گذر زمان و دلتنگی

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody

زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن گذر زمان رفاقت

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious

صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن برای گذر زمان

Life is very short and what we have to do must be done in the now

زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن گذر زمان کودکی

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait

اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن زیبا برای گذر زمان

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth

زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن گذر زمان رفاقت

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss

اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن گذر زمان کوتاه

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future

اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

متن گذر زمان کوتاه

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن گذر زمان رفاقت

Go for it now. The future is promised to no one

تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

متن برای گذر زمان

Wasted time is worse than wasted money

زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن گذر زمان بچگی

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.

بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن برای گذر زمان

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks

از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن گذر زمان بچگی

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left

بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن گذر زمان بچگی

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it

هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن انگلیسی برای گذر زمان

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why

آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن گذر زمان و دلتنگی

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life

زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متن گذر زمان و دلتنگی

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can

زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن انگلیسی برای گذر زمان

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives

زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متن زیبا برای گذر زمان

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed

اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن زیبا برای گذر زمان

Time flies, whether you’re wasting it or not

زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن گذر زمان رفاقت

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can

هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

متن برای گذر زمان

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake

اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن گذر زمانه

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested

زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن گذر زمان بچگی

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on

زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن گذر زمان کودکی

Life is short, and your time for learning and creativity is limited

زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن گذر زمانه

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived

طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متن گذر زمانه

Life is short, and we should respect every moment of it

زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

متن گذر زمان رفاقت

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years

برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن گذر زمان رفاقت

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it

ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

متن گذر زمان رفاقت

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly

تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن زیبا برای گذر زمان

If we take care of the moments, the years will take care of themselves

اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

متن گذر زمان کودکی

We live but for a moment

ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن گذر زمان و دلتنگی

Life’s too short not to let go

زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن برای گذر زمان

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن گذر زمانه

Enjoy yourself – it’s later than you think

از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متن گذر زمان کوتاه

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good

از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن گذر زمان کوتاه

Life is too short to be little

زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن زیبا برای گذر زمان

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time

زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن برای گذر زمان

All our sweetest hours fly fastest

لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

متن گذر زمان بچگی

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life

برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is a blink

زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن زیبا برای گذر زمان

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly

مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متن انگلیسی برای گذر زمان

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way

شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

متن گذر زمان کوتاه

The wiser you get, the luckier you feel

هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن گذر زمان کوتاه

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching

یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن برای گذر زمان

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present

زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن زیبا برای گذر زمان

Time takes it all, whether you want it to or not

زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن برای گذر زمان

There’s no refund on time poorly spent

هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن گذر زمان رفاقت

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong

زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

متن گذر زمان رفاقت

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return

شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن انگلیسی برای گذر زمان

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life

آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

متن برای گذر زمان

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life

زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن گذر زمان کوتاه

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life

دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life seems but a quick succession of busy nothings

زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن گذر زمان رفاقت

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!

ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن زیبا برای گذر زمان

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time

اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

متن گذر زمان بچگی

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that

در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متن برای گذر زمان

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy

انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن گذر زمانه

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it

به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن انگلیسی برای گذر زمان

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied

در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن گذر زمان و دلتنگی

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it

گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متن برای گذر زمان

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found

در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن گذر زمان کوتاه

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?

فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن گذر زمان بچگی

The days are long but the decades are short

روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

متن گذر زمان کودکی

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings

به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

متن برای گذر زمان

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it

انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن گذر زمان رفاقت

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it

کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن زیبا برای گذر زمان

Life is short and death is long

زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

متن انگلیسی برای گذر زمان

Life is short, art is long

زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is too short to be miserable

زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متن گذر زمان بچگی

Life is short and progress is slow

زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن کوتاه برای گذر زمان

There’s time enough, but none to spare

به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is short. Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن گذر زمان رفاقت

Life is very short… One should have no time to dally

زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن گذر زمان بچگی

Life isn’t short, you just waste a lot of it

زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن گذر زمانه

Expect an early death – it will keep you busier

انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن گذر زمان بچگی

Be impatient with progress but patient with people

در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن گذر زمان رفاقت

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor

زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody

زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن گذر زمان کودکی

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious

صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن گذر زمانه

Life is very short and what we have to do must be done in the now

زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن برای گذر زمان

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait

اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن برای گذر زمان

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth

زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن انگلیسی برای گذر زمان

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss

اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن گذر زمان و دلتنگی

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future

اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

متن گذر زمان کودکی

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن گذر زمان کودکی

Go for it now. The future is promised to no one

تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

متن کوتاه برای گذر زمان

Wasted time is worse than wasted money

زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن برای گذر زمان

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.

بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن گذر زمان بچگی

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks

از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن برای گذر زمان

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left

بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن گذر زمان رفاقت

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it

هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن گذر زمان کوتاه

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why

آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن کوتاه برای گذر زمان

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life

زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متن گذر زمان کودکی

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can

زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن کوتاه برای گذر زمان

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives

زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متن کوتاه برای گذر زمان

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed

اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن برای گذر زمان

Time flies, whether you’re wasting it or not

زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن گذر زمان و دلتنگی

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can

هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

متن گذر زمان بچگی

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake

اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن گذر زمان کودکی

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested

زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن گذر زمانه

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on

زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن گذر زمان کوتاه

Life is short, and your time for learning and creativity is limited

زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن گذر زمان رفاقت

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived

طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متن کوتاه برای گذر زمان

Life is short, and we should respect every moment of it

زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

متن گذر زمانه

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years

برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن گذر زمان و دلتنگی

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it

ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

متن گذر زمان رفاقت

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly

تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن برای گذر زمان

If we take care of the moments, the years will take care of themselves

اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *