متن برای هدف

متن برای هدف جنگیدن

دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که:گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینندحال را بدتر از آنچه هستوترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند.

متن برای هدف

متن برای هدف بزرگ

به این فکر نکنید…که چه روزایی رو از دست دادید!!به این فکر کنید که …چه روزایی رو نباید از دست داد!!امروز را…با افکار گذشته خراب نکنیم…مثبت بیاندیشیم…!

متن برای هدف هات بجنگ

بسیارمهم است بگذارید بعضی چیزها ازبین بروندخودتان را ازآنان رها سازیدازدستشان خلاص شویدمنتظرنباشید تا قدر تلاش‌هایتان رابشناسندوعشقتان رابفهمنددرراببندیدآهنگ راعوض کنیدخانه تکانی کنیدگردوغبارهارا بزداییدازآن چه هستید دست برداریدوبه آن چه واقعاهستید روی آورید.پائولو کوئلیو

متن برای هدف داشتن

بهترين راه ارتباط گرفتن با ديگرانو جذب انرژی های مثبت,لبخند می‌باشد…

متن برای هدف بزرگ

یادت باشد در ذهن خود یک مهر بزرگ “باطل شد”داشته باشی

متن برای هدف و موفقیت

برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفر هستند اصلا وقت ندارمچون بسیار سرگرم دوست داشتن کسانی هستم که دوسم دارند.

متن برای هدفم میجنگم

همیشه مهربان خواهم ماندحتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداندمن خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند …

متن برای هدف بزرگ

انرژی مثبت همچون گرد و غبار همه را فرامی‌گیرد هیچ وظیفه‌ای واجب‌تر از بازگرداندن سپاسگزاری وجود ندارد.

متن برای هدف داشتن

آرامش میخواهید؟ عشق بیافرینید.ویكتور هوگو

متن برای هدفم میجنگم

می‌پذیرم، همه‌چیز را نمی‌توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است.استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

متن برای هدفم میجنگم

به خدا که وصل شویآرامشی وجودت را فرا می گیردکه نه به ‌راحتی می‌رنجی،و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانی….آرامش،سهم دل‌هایی ستکه نگاهشان به سمت خداست….

متن برای هدفت تلاش کن

صبح است و خورشید با انگشتان طلاییمی کوبد بر پنجره دلتبیدارش کنبگذار زندگی از دریچه چشمان زیبای دلت آغاز شود دوباره شروع شدیک شروع تازهاین به لحن تو بستگی داردامروز رو متفاوت ولی مثبت شروع کن

متن برای هدف زندگی

دیگه قوی شدم!می‌بینم!می‌خندم!رد می‌شم!

متن برای هدف و موفقیت

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسندبعد به زندگی لبخند بزنندولی نمی دانند که تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی نمی رسند

متن برای هدف جنگیدن

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.اسكاول شین

متن برای هدفت تلاش کن

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼﺍﺳﺖ…

متن برای هدف

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشنداگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشدجای دوری نمی‌رودیک روز همین نزدیکی‌هالبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،شاید خیلی زیباتر

متن برای هدف بزرگ

تو این را می‌دانی،بهترین تصمیم آن تصمیمی ستکه باعث آرامش قلبت شود.

متن برای هدف هات بجنگ

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیهباید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی…

متن برای هدفم میجنگم

دنیایی درونی در کار است؛دنیایی از نور و زندگی و زیبایی…و لحظه‌ای که این دنیا را کشف کنیدرها و آزاد خواهید گشت،فارق از ترس در آغوش عشق….

متن برای هدفم میجنگم

کلمه‌ها و اندیشه‌هادارای امواجی نیرومند هستندکه به زندگی‌مان شکل می‌دهند…ما می‌توانیم با استفاده ازکلمه‌ها و جملات محبّت‌آمیزانرژی مثبت و عشق ر ابین همهپخش کنیم.

متن برای هدف

اگـه وجــود خـــــــدا باورت بــشــهخـــــــــــــــدا  یه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …میشه:  یاورت…به همین راحتی

متن برای هدف زندگی

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود

متن برای هدف بزرگ

«میتوانم» و «نمی توانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.
اما همین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

متن برای هدف هات بجنگ

در راهی که به خدا میرسد، “امید بی پایان” تنها توشه‌ی ماست.امید مانند ستاره قطبی در تاریکی میدرخشد.امید مانند سایه در تنهایی همدم توست.بی تردید راه زندگی سخت و پرت و تاریک است، اما فقط برای کسانی که ناامیدند.

متن برای هدف بزرگ

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی‌كند.اسكاول شین

متن برای هدف زندگی

این قانون طبیعت است كه كار نیكی كه امروز انجام می‌دهید، فردا فراموش می‌شود؛ اما كار خوب باید انجام شود.مادر ترزا

متن برای هدف هات بجنگ

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیهباید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی…

متن برای هدف زندگی

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنیدبه جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنیداو درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیستو درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

متن برای هدف جنگیدن

زیبا باش زیبا زندگی کنزیبا بیندیش ؛ زیبا بخندتنها راهزنی که دار و ندار آدمیرا به تاراج می بردشاد نبودن و افكار منفی خود اوست

متن برای هدف و موفقیت

ﺩﺭ “هواپیما” ﺁﺭﺍﻡ و بی خیال مینشینی، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ نمیدانی “ﺧﻠﺒﺎﻥ” ﮐﯿﺴﺖ….اما چرا ﺩﺭ “ﺯﻧﺪﮔﯽ” ﺁﺭﺍﻡ نمیگیری و اینقدر نگرانی، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ میدانی ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ خداست…

متن برای هدف داشتن

برنده می گوید مشکل است اما ممکنبازنده می گوید ممکن است اما مشکل

متن برای هدفت تلاش کن

لبخند ؛ حتی زمانی که بر لبان یک مرده مینشیند ، بازهم زیباست…

متن برای هدفت تلاش کن

تا دهان مفت و گوش ها مفتندپشتمان حرف مفت بسیار استعلیرضا آذر

متن برای هدفم میجنگم

بعضی از مردم هیچوقت دیوانه نمی‌شوند. چه زندگی واقعا مزخرفی باید داشته باشند.چارلز بوکوفسکی

متن برای هدفم میجنگم

بزرگ فکر کن “تقدیر”
تقویم افراد عادی ست …
و
“تغییر”
تدبیر افراد عالی …

متن برای هدف جنگیدن

قابلیت انعطاف داشته باشید .تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهیدموفقیت شما را تضمین می کند .

متن برای هدف بزرگ

هیچ چیز واقعا خراب
نیست…حتی ساعتی
که از کار افتاده است ،
دو بار در روز زمان را
درست نشان می دهد …

متن برای هدفم میجنگم

اگر به جای محبتی که به کسی کردیاز او بی مهری دیدیمایوس نشو!چون برگشت آن محبت رااز شخص دیگریدر رابطه با موضوع دیگریخواهی گرفت…شک نکن…این یک قانون است که هر انرژی مثبت و کار نیک پاسخ داده میشودتو فقط خوب باش و خوب بمان!

متن برای هدف

جهان ، به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرندو برنداشته‌ها کمتر غر می‌زنند،بیشتر می‌بخشدآنها نعمات بیشتری را ازهستی جذب می‌کنندامروزشکرگزار داشته‌هایمان باشیم…

متن برای هدف داشتن

آدم های منفی به پیچ و خم جاده می اندیشندو آدم های مثبت به زیبایی های طول جاده…عاقبت هر دو ممکن است به مقصد  برسند،اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

متن برای هدف بزرگ

و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی‌هایش به تو نشان خواهد داد که تو قبل از دیدن او اصلا زندگی نکرده‌اینسرین بهجتی

متن برای هدفم میجنگم

سرخپوست پیریبرای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت:در وجود هر انسان،همیشه مبارزه‌ای وجود دارد…مانند مبارزه ی دو گرگ!که یکی از گرگها سمبل بدیهامثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، و خودخواهیو دیگریسمبل مهربانی، عشق، امید، و حقیقت است.کودک پرسید:پدر، کدام گرگ پیروز می‌شود؟پدر لبخندی زد و گفت:گرگی که تو به آن غذا می‌دهی…

متن برای هدف زندگی

ﻟﺤﻈـﻪ ﻫــﺎ  نه دیر می آیند و نه زود
آن ها درست سر وقت می آیند
این ما آدم هاییم که دیر یا رود، می رسیم !

متن برای هدف و تلاش

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.اسكاول شین

متن برای هدف هات بجنگ

زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها…

متن برای هدف

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدانزمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :” جــــبـــران مــی کـــنم “

متن برای هدفم میجنگم

هر چقدر کمتر جواب انسان های منفی رو بدید آرامش بیشتری خواهیدداشت.به خاطر حرف مردم زندگیتو خراب نکناین مردم‌ اگر پیامبر هم بودندهزار ایراد از کار خدا میگرفتند ؛شما که جای خود دارید …!!!

متن برای هدف

درد چیزی مثل معجزه است و کاربردش این است که به چیزی ایمان بیاوری

متن برای هدف

حس قشنگی ست …بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدندلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند …

متن برای هدفم میجنگم

خدا زمین رو مدور آفرید تا به انسان بگه همون لحظه‌ای كه فكر می‌كنی به آخر دنیا رسیده‌ای درست در نقطه آغاز هستی.

متن برای هدفت تلاش کن

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

متن برای هدف جنگیدن

در مسابقه شیر با آهو ، بسیاری از آهو ها برنده می شوندچون شیر برای غذا می دود ولی آهو برای زندگی پس هدف مهمتر از نیاز است

متن برای هدف و تلاش

زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم …

متن برای هدفم میجنگم

به ازای هر چیزی که ازدست‌داده‌اید چیزی به دست آورده‌اید،زندگی خوب الزاماً کامل نیست.

متن برای هدف زندگی

 …کسی نیست ، بیا زندگی را بدزدیم،آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم.“سهراب سپهری“

متن برای هدفت تلاش کن

یکی میگه: چه دنیای بدیحتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری میگه : چه دنیای خوبیحتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،نه در چیزی که میبینیم…

متن برای هدفت تلاش کن

مطابق فهم خود زندگی کن نه مطابق سلیقه این و آنشجاعت داشته باش و صادق باش و طبیعی باشنه ساختگی و جعلیمسیحا برزگر

متن برای هدفت تلاش کن

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﯾﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ…ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ!ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺴﺎﺯﯼ…ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ، ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ… ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ

متن برای هدف

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شویدیا به آهستگی پیشرفت می کنید !شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید کهاصلاً هیچ قدمی برنمی دارند …

متن برای هدفم میجنگم

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست.

متن برای هدف و موفقیت

خداوند مهربان من …دلم، به سان قبله نماستوقتی عقربه اش به سمت تو باشد،در آرامشم …

متن برای هدف هات بجنگ

همه آنچه از زندگی آموختم در یک کلمه خلاصه می شود: می‌گذردرابرت فراست

متن برای هدفت تلاش کن

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم.
اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،
زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند.

متن برای هدف زندگی

حس قشنگی ست …بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدندلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند …

متن برای هدفت تلاش کن

ارزش زندگی زمانی نمایان میشود کهبا داشته هایت احساس خوشبختی کنیمعجزه این استکه هرچه داشته هایت رابیشتر با دیگران سهیم شویداراتر میشوی

متن برای هدف

تلاش متفاوت از شکست است،فردوس را به بهای عمل می‌بخشند.

متن برای هدف بزرگ

یادت باشد در ذهن خود یک مهر بزرگ “باطل شد”داشته باشی

متن برای هدف داشتن

زندگی رسم خوشایندی استزندگی بال و پری دارد با وسعت مرگپرشی دارد اندازه عشقزندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

متن برای هدف

دستم را به سراسر شب كشیدم،زمزمه‌ی نیایشدر بیداری انگشتانم تراوید…سهراب‌ سپهری

متن برای هدف جنگیدن

قابلیت انعطاف داشته باشید .تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهیدموفقیت شما را تضمین می کند .

متن برای هدف و تلاش

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسیماندلا

متن برای هدف زندگی

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم
اگر از من دلخوری
با من حرف بزن !
دوستی ها
با نگفتن ها به پایان می رسد.

متن برای هدف جنگیدن

زندگی کتابی است پر ماجراست،هیچ‌گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز

متن برای هدفت تلاش کن

کاری رو انجام بده که به ارزشت اضافه کنه.اگر کاری به ارزشت اضافه نمیکنهنیازی نیست انجامش بدی…

متن برای هدف هات بجنگ

دوست بدارید …..مهم نیست که دوست داشته می‌شوید یا نه؟اجازه دهید چشمه عشق و مهرورزی، از شما لبریز شوداجازه دهید عشقتان همه را در بر گیردبی توقع مهر بورزید…..چون گلی خوش بو، عطر خود را بپراکنید…همه چیز این جهان الهی ست….اگر نگاهت را تغییر دهی،خواهی دید که زوزه گرگ هم، الهی است.

متن برای هدف و موفقیت

ذهنتان را از آرزوی دیدار خداوند لبریز کنید،با او باشید،او را بپرستید،او را تجلیل و تکریم کنیدو طعم شکوه، جلال، عظمت و اقتدارش را بچشیدکه بالاتر و برتر از این، هیچ خوشی و سعادتی وجود ندارد.

متن برای هدف و تلاش

این جمله رو هر روز صبح با خودت تکرار کن :خوشبختی یه حسیه که میشه تولیدش کرد

متن برای هدف داشتن

تنها عشق است که نگرش تو را
به زندگی تغییر می‌دهد
عشق تو را بزرگ، زیبا، الهی می‌کند
عشق ضد هیچ چیز نیست . . .

متن برای هدف و تلاش

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.اسكاول شین

متن برای هدف و تلاش

زندگی شبیه فصل ست
هیچ فصلی همیشگی نیست
در زندگی نیز روزهایی برای
کاشت، داشت، استراحت
و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمی کشد
اگر امروز مشکلاتی دارید
بدانید که بهار هم در پیش است

متن برای هدف و موفقیت

وقتی شاد نیستیاین پیام را منتشر می‌كنی:خدایا، نعمات تو كافی نیست…

متن برای هدف هات بجنگ

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی برای خود بنا کند.دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس

متن برای هدف هات بجنگ

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد.رابین شارما

متن برای هدف جنگیدن

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است. اندرو هندریکسون

متن برای هدف زندگی

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می‌گذاریم.کریس ماسگرو

متن برای هدفم میجنگم

 بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده‌اید ناراحت می‌شوید نه کارهایی که انجام داده‌اید،پس طناب قایق‌تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آب‌های آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید.مارک تواین

متن برای هدفم میجنگم

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.ری گوفورت، مدیر یک کمپانی مهندسی بزرگ

متن برای هدف زندگی

وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

متن برای هدف هات بجنگ

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

متن برای هدفم میجنگم

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.مارک تواین (نویسنده)

متن برای هدف هات بجنگ

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

متن برای هدف داشتن

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریکا)

متن برای هدف داشتن

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم (I’m possible).اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

متن برای هدف زندگی

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

متن برای هدفم میجنگم

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست‌ می‌خورید.بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

متن برای هدف و موفقیت

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.زیگ زیگلار (روان‌شناس)

متن برای هدف و تلاش

زمانِ شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. استیو جابز (کارآفرین)

متن برای هدف زندگی

حضور داشتن در جامعه (به جای خانه ماندن) هشتاد درصد موفقیت است.وودی آلن (کارگردان)

متن برای هدف داشتن

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود،همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!آلبرت انیشتین

متن برای هدف و موفقیت

روشن و قطعی بودن هدف نقطه‌ی شروع تمام موفقیت‌هاست.دابلیو کلمنت استون (تاجر و نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

متن برای هدف هات بجنگ

موفقیت خود را به این نسبت می‌دهم که من هرگز نه بهانه آوردم و نه بهانه‌ای را پذیرفتم.فلورانس نایتینگل (مصلح اجتماعی و آماردان)

متن برای هدف داشتن

با انگیزه بودن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.موری نیولند (کارآفرین و مربی انگیزشی)

متن برای هدف جنگیدن

آنچه ما امتحان‌هایی سخت می‌پنداریم‌شان غالبا موهبت‌هایی با لباس مبدل‌اند.اسکار وایلد (نویسنده)

متن برای هدف بزرگ

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.کریس گروسر (کارآفرین)

متن برای هدف بزرگ

موفقیت عبارت استاز رفتن از شکست به شکست دیگربدون از دست دادن اشتیاق ..وینستون چرچیل

متن برای هدف بزرگ

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.فرا گری (تاجر و سخنران انگیزشی)

متن برای هدفت تلاش کن

ترجیح می‌دهم از اشتیاق بمیرم تا از ملالت.وینسنت ون ‌گوگ (هنرمند)

متن برای هدف جنگیدن

من به ضرورتِ اقدام، معتقدم. دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم. خواستن کافی نیست، باید کاری انجام بدهیم.لئوناردو داوینچی (هنرمند و مخترع)

متن برای هدف و تلاش

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود. “جک ما”

متن برای هدف و تلاش

همه انسان ها نابغه هستند، اما اگر برای سنجش میزان نبوغ یک ماهی، توانایی او در بالا رفتن از درخت را ملاک قرار دهید، آن ماهی در تمام مدت زندگی اش حس خواهد کرد که یک احمق است. “آلبرت انیشتین”

متن برای هدف و تلاش

مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده.

متن برای هدفت تلاش کن

بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است! در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است. “مارک زاکربرگ”

متن برای هدف زندگی

اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد. “فرانک کلارک”

متن برای هدف

برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور.

متن برای هدف زندگی

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران درموردت چطور فکر می کنند به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

متن برای هدف داشتن

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند! “آلبرت انیشتین”

متن برای هدف زندگی

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی.

متن برای هدف بزرگ

من ترجیح می دهم افسوس بخورم که چرا آن کار را انجام دادم تا اینکه افسوس بخورم کاش آن کار را انجام می دادم! “لئو تولستوی”

متن برای هدف جنگیدن

اگر می‌خواهید خواب‌هایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید. “ج. م. پاور”

متن برای هدف و موفقیت

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

متن برای هدف جنگیدن

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند! بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی.

متن برای هدف زندگی

اگر کاری که انجام می دهید دیوانه بازی نیست قطعا دارید کار اشتباهی را انجام می دهید. “لری پیج”

متن برای هدف جنگیدن

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

متن برای هدف و موفقیت

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.”جرج برناد شو”

متن برای هدف هات بجنگ

وقتی می خواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست داده اید که این را به دست آورده اید. “دالایی لاما”

متن برای هدف داشتن

از داشتن عقیده مخالف عقاید عموم بیمناک نباش، زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است. “برتراند راسل”

متن برای هدف داشتن

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی! “رومن پولانسکی”

متن برای هدف جنگیدن

وقتی چیزی را از دست می دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. “آنتونی رابینز”

متن برای هدف

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند، افراد ناموفق همیشه می پرسند : این کار، چه سودی برای من دارد؟ “برایان تریسی”

متن برای هدف هات بجنگ

برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند.

متن برای هدف بزرگ

همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست. “آنتوان چخوف”

متن برای هدف و موفقیت

من نمی دونم چطور قراره موفق بشم، چیزی که می دونم اینه که به هیچ وجه قرار نیست بازنده باشم!

متن برای هدف و تلاش

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید! “افلاطون”

متن برای هدف

بزرگ‌ترین ضعف ما در تسیلم‌ شدن نهفته است؛ همیشه مطمئن‌ ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود! “ادیسون”

متن برای هدف

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ! “نلسون ماندلا”

متن برای هدفم میجنگم

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

متن برای هدف

ما راه رفتن را با زمین خوردن می آموزیم، اگر هرگز زمین نخوریم هیچوقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود. “رابرت کیوساکی”

متن برای هدفت تلاش کن

آنچه که انجام می‌دهی بسیار تأثیر گذارتر است از آنچه که می‌گویی. “استیون کاوی”

متن برای هدف جنگیدن

با رویاهات بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو.

متن برای هدف و موفقیت

بازی تموم نمی شه تا وقتی برنده بشم!

متن برای هدف و موفقیت

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ!

متن برای هدف هات بجنگ

ترس از شکست مانع بسیار بزرگی که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می دارد. “پائولو کوئیلو”

متن برای هدف زندگی

سعی کن زندگی ای بسازی که در آن تعطیلات برایت معنی نداشته باشه!

متن برای هدفت تلاش کن

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند. اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید. “باب مارلی”

متن برای هدفت تلاش کن

ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید اما مسئول از جا بلندشدن خود هستید. “آنتونی رابینز”

متن برای هدف

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

متن برای هدف جنگیدن

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند یک جای کارت غلطه؛ هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره! “پائولو کوئیلو”

متن برای هدف جنگیدن

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟ فقط یک چیز مهم است، شادی. هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد. “کریستین بوبن”

متن برای هدف جنگیدن

سختی‌ها برای این نیستند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنند، سختی‌ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت دهند. “جول اوستین”

متن برای هدف و تلاش

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

متن برای هدف جنگیدن

یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیرممکن است. “والت دیزنی”

متن برای هدف زندگی

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:”نمی توانی انجام دهی” به دست می آید.

متن برای هدف و تلاش

کاری که درست تر است را انجام دهید نه کاری که راحت تر است.

متن برای هدف هات بجنگ

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن برای هدف هات بجنگ

غیر ممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط انسان های کوچک استفاده می شود.

متن برای هدف جنگیدن

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

متن برای هدف و موفقیت

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن برای هدف جنگیدن

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

متن برای هدفم میجنگم

شما هیچ وقت نمی فهمید چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها راه شما باشد. “باب مارلی”

متن برای هدفت تلاش کن

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

متن برای هدف داشتن

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

متن برای هدف بزرگ

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

متن برای هدف هات بجنگ

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید. “رندی گیج”

متن برای هدف بزرگ

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن برای هدف زندگی

•🌿🛶•

مهم نیست خوب تموم میشه یا بد!

مهم تجربست، مهم لذت مسیرته انجامش بده^^ # انگیزشی

متن برای هدف بزرگ

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن برای هدفم میجنگم

دلتـ رو بـ خدا بسپـار❤✌🏻
# انگیزشی # خدا # دلتنگی

متن برای هدف جنگیدن

صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است
# انگیزشی # سرباز

متن برای هدف

زندگی یک اثر هنریست
نه یک مسئله ریاضی
بهش فکر نکن، ازش لذت ببر… # زندگی # انگیزشی # آرامش

متن برای هدف هات بجنگ

𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒈𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕, 𝒔𝒖𝒓𝒆𝒍𝒚 𝑮𝒐𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒘 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 !!

اگه آرزوی بزرگی تو دلته، حتما خدا لیاقت رسیدنش بهت و داده که الان رویاته!! # انگیزشی

متن برای هدف و تلاش

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن برای هدف بزرگ

شاد باش❤️بخند بزار بفهمن قوی تر از دیروزی
# انگیزشی

متن برای هدفم میجنگم

بخند به دنیا که اگه نخندی بد بهت میخنده👽🥀🖤
# زندگی # انگیزشی

متن برای هدف و موفقیت

‹ گرچه رَنج به جآن میرسد،اُمید دواست 🌝🍇🌱› # انگیزشی # ادبی

متن برای هدفت تلاش کن

هميشه يكي هست ك بهت اهميت ميده بدون اينكه خودت بدوني..
# انگیزشی # زندگی

متن برای هدفم میجنگم

شاید زندگی اون جشنی نباشه که آرزو داشتی اما حالا که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی

متن برای هدف زندگی

||وقتی یه قدم به سمت آرزوهات برمیداری

میفهمی قلبت محکم تر از همیشه میکوبه 🪐🌈*-*|| # انگیزشی # زندگی

متن برای هدف هات بجنگ

و هزاران نهال از بریده هامان جوانه میزند…🌱
# مغرور # انگیزشی # زندگی

متن برای هدف هات بجنگ

ته راهو میبینم…قشنگه🌌🥂 # انگیزشی

متن برای هدف جنگیدن

‹💚🪴›
من واسه باخت به دنیا نیومدم
یا کنارم وایسا و کمکم کن
یا برو کنار و تماشام کن . . . # مغرور # حاضر جوابی # انگیزشی

متن برای هدفم میجنگم

•💕🌸•

تو هنرمند زندگی خودتی!

قلموی رنگ زندگیت رو به کس دیگه‌ای نده. # انگیزشی # زندگی

متن برای هدف

قوی باش چون خُدا فقط کسی رو لب پرتگاه
می‌رسونه که قدرت پرواز رو داشته باشه💫🪶 # انگیزشی # خدا # خودکشی

متن برای هدف داشتن

«مادر» قصه ای بی پایان…❣️✨ # انگیزشی # مادر

متن برای هدف و تلاش

الانم سختِ مونه ولی میرسیم ب جایی که حق مونه.. 👌🏻🙂 # انگیزشی

متن برای هدفت تلاش کن

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود. ((کولمن کاکس))

متن برای هدفت تلاش کن

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم. ((کریس ماسگرو))

متن برای هدف و تلاش

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد. ((راکفلر))

متن برای هدفت تلاش کن

با غلبه بر تمام موانع و مزاحمت ها، می توانید به طور مستمر به هدف یا مقصد تعیین شده خود برسید.((کریستف کلمب))

متن برای هدف جنگیدن

هیچ چیز نمی تواند جلوی یک نفر با نگرش ذهنی درست را در رسیدن به هدفش بگیرد. ((توماس جفرسون))

متن برای هدفم میجنگم

اصلی‌ترین هدف ما در زندگی، کمک به دیگران است. اما اگر نمی‌توانید به کسی کمک کنید، حداقل کسی را آزار ندهید. ((دالایی لاما))

متن برای هدف و تلاش

روزانه حداقل یک حرکت قاطع به سوی هدفت بردار. ((بروس لی))

متن برای هدف بزرگ

هیچ وقت آنقدر پیر نیستی که نتوانی هدف دیگری تعیین کنی یا رویای جدیدی تصور کنی. ((سی. اس. لوئیس))

متن برای هدف زندگی

همیشه بیشتر از چیزی که می دانی می توانی انجام دهی را رویاپردازی کن و هدف بگیر. ((ویلیام فاکنر))

متن برای هدف داشتن

اگر اهداف تعیین کنی و با تمام ارادۀ خود به دنبالشان بروی، استعدادهایت تو را به جاهایی خواهد برد که شگفت‌زده‌ات خواهد کرد. ((لس براون))

متن برای هدف بزرگ

زندگی وقتی معنا پیدا می کند که شما با انگیزه شوید، اهداف تعیین کنید و به شکلی مهارنشدنی به دنبالشان بروید. ((لس براون))

متن برای هدف

پیچ و خم ها برای کاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است. ((پائولو کوئیلو))

متن برای هدف

تصمیم ها فقط آغاز یک ماجرا هستند. وقتی کسی تصمیمی می گیرد، خود را در جریانی تند پرتاب می کند که او را به سوی هدفی خواهد برد. ((پائولو کوئیلو))

متن برای هدف هات بجنگ

ممکن است بزرگترین اره ای که در جهان اختراع شده است در دست شما باشد و در عین حال، در میان انبوهی از درختان جنگل، سرگردان بمانید و ندانید چه کنید. اگر بدانید که چه درختانی را باید برید و چرا؟ شرایط بروفق مراد است، وگرنه ابزاری عالی در دست دارید که به هیچ نمی ارزد. ((آنتونی رابینز))

متن برای هدفت تلاش کن

تنها گنجی که جستجوی آن به زحمتش می ارزد، هدف است. ((لوئی استیولنس))

متن برای هدفم میجنگم

بدون تعقیب هدف زندگی لذتی ندارد. ((کولانی))

متن برای هدف جنگیدن

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می دارید، به نظرتان می رسند.((هنری فورد))

متن برای هدف و تلاش

یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را ۱۰۰۰% افزایش می دهد.((برایان تریسی))

متن برای هدف و موفقیت

راز موفقیت این است : هدف را بی وقفه دنبال کنید.((آنا پاولو فا))

متن برای هدف

اگر تخم های فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علف های  هرزه خود به خود سبز خواهند شد.((آنتونی رابینز))

متن برای هدف بزرگ

اگر هدف خود را ندانید، به بیراهه خواهید رفت.((یوگی بِر))

متن برای هدف بزرگ

برخی بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان به راستی ارزش دارد، هدفهایی را برای خود تعریف می کنند. به همین دلیل است که وقتی به هدف هایشان می رسند، می پرسند:”آیا این دقیقاً همان چیزی بود که میخواستم؟” ((آنتونی رابینز))

متن برای هدف و تلاش

کسی که شهامت پذیرش خطر را نداشته باشد، در زندگی به مراد خود نخواهد رسید. ((محمد علی کلی))

متن برای هدف بزرگ

اکثریت مردم موانع و مشکلات را می بینند و تنها اقلیتی به هدفها توجه می کنند. تاریخ، موفقیت گروه اخیر را ثبت می کند، اما آن گروه اکثریت به فراموشی سپرده می شوند. ((آلفرد مونتاپرت))

متن برای هدفت تلاش کن

خداوند به هر کس تابلوی نقاشی سفیدی در ابتدای زندگی او داده است. وقتی که خدا به ما قلم و رنگ می‌دهد کلمۀ «هدف» را زمزمه می‌کند، و ما را آزاد می‌گذارد تا هنرمند زندگی خود باشیم. ((جان سی. مکسول))

متن برای هدف بزرگ

از همه چیز مهمتر در زندگی آن است که انسان هدفی داشته و برای رسیدن به هدف خود دارای استعداد کافی باشد. ((یوهان ولفگانگ فون گوته))

متن برای هدفت تلاش کن

می‌بایست در زندگی، هدفمند باشید. می‌بایست هدفی را دنبال کنید. می‌بایست برگزینید و تصمیم بگیرید؛ آن هم، هم‌اکنون. ((آنتونی رابینز))

متن برای هدف جنگیدن

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف، شاد نباشیم، تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم. ((آنتونی رابینز))

متن برای هدف جنگیدن

چنانچه خواسته‌ها و اهداف خود را نشناسیم، کشتی بدون سکانی خواهیم بود که حتی در اوج مثبت‌اندیشی، همواره مسیر خود را دگرگون می‌کنیم. ((آنتونی رابینز))

متن برای هدفت تلاش کن

با آنکه می دانید به کجا می خواهید برسید، اگر مسیر درستی انتخاب نکنید، هرگز به مقصد نمی رسید.((جان ماکسول))

متن برای هدف

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.((بنجامین دیزرائیلی))

متن برای هدف زندگی

به قدری به هدف های خود فکر می کنم و در آن غرق هستم که دیگر زمانی برای کینه توزی ندارم!((لارنس جونز))

متن برای هدفم میجنگم

موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است.((جان ماکسول))

متن برای هدف و تلاش

هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.((آنتونی رابینز))

متن برای هدفت تلاش کن

همچون اسفنج که آب را در بر می گیرد، شما هم اندیشه های خوب را در بر گیرید و آن را در خدمت هدف خویش قرار دهید.((توماس ادیسون))

متن برای هدفم میجنگم

اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید.((جورج لوریمر))

متن برای هدفت تلاش کن

هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگیتان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.((نیدو کیوبین))

متن برای هدف و تلاش

به بیشتر هدفهای بزرگ نمی رسیم، زیرا ابتدا به کارهای پیش پا افتاده توجه می کنیم.((رابرت مک کین))

متن برای هدف جنگیدن

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.جان ماکسول

متن برای هدف زندگی

تا زمانی که خودت برای حل مشکل تلاش نکردی، از دیگران درخواست کمک نکن.کالین پاول

متن برای هدف جنگیدن

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.لیونل مسی

متن برای هدف هات بجنگ

تنها کسانی مزه شکست را می‌چشند که دست از تلاش و کوشش می‌کشند.دیوید ویسکوت

متن برای هدف و موفقیت

چرا نگرانی؟ اگر نهایت تلاش خود را کرده باشی، نگران بودن آن را بهتر نمی‌کند.والت دیزنی

متن برای هدفت تلاش کن

اگر هیچ وقت تلاش نکرده‌اید، از کجا می‌دانید که آیا هیچ شانسی وجود دارد یا نه؟جک ما

متن برای هدف داشتن

همه چیز احتمالاً هیچ وقت کاملاً درست نخواهد شد، ولی ما باید برای آن تلاش کنیم.ولادیمیر پوتین

متن برای هدف زندگی

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن، و بعد هر تلاش را به گونه‌ای انجام بده که از انتظارات خود فراتر عمل کنی.لس براون

متن برای هدف داشتن

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد.وین رونی

متن برای هدفت تلاش کن

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم؟وینسنت ونگوگ

متن برای هدفم میجنگم

هنرمند بدون استعداد هیچ چیز نیست، ولی استعداد بدون تلاش هیچ چیز نیست.امیل زولا

متن برای هدف زندگی

توانایی پرسیدن سؤال درست بیش از نیمی از تلاش برای پیدا کردن پاسخ است.توماس واتسون

متن برای هدف زندگی

ما همگی جاهل به دنیا آمدیم، ولی یک انسان باید تلاش زیادی بکند که نادان باقی بماند.بنجامین فرانکلین

متن برای هدف و تلاش

استعداد ارزان‌تر از نمک سر سفره است. چیزی که افراد با استعداد را از افراد موفق جدا می‌کند، تلاش زیاد است.استیون کینگ

متن برای هدف بزرگ

هر جا که هستید همان جا نقطه آغاز است، تلاش بیشتر امروز، سازنده فردای متفاوت شماست.آندرو متیوس

متن برای هدف داشتن

من سخت تلاش می‌کنم و اهداف بزرگی دارم. مردم می‌توانند عاشق کتاب‌های من باشند یا از آنها متنفر باشند ولی هرگز نمی‌توانند مرا متهم به تلاش نکردن بکنند.مارکوس زوساک

متن برای هدف و تلاش

بیشتر موفقیت‌های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می‌رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.دیل کارنگی

متن برای هدف زندگی

بلوط‌ها یک شبه بزرگ نمی‌شوند آنها نیز در فرایند بزرگ شدن خود، برگ‌ها و شاخه‌ها و پوست‌های زیادی را از دست داده اند. الماس‌ها هم یک شبه شکل نمی‌گیرند. هر چیز ارزشمند، هر چیز زیبا و هر چیز عظیم در این جهان برای این‌گونه شدن به زمان نیاز داشته است.آندرو متیوس

متن برای هدف بزرگ

شخصیت خوب نه یک هفته‌ای یا یک ماهه، بلکه کم کم و روز به روز شکل می‌گیرد. تلاش بردبارانه و صبورانه برای پرورش شخصیت خوب لازم است.هراکلیتوس

متن برای هدف و موفقیت

وقتی دیگران از من انتقاد می‌کنند، به جای اینکه سرم را پایین بیندازم، به من انرژی می‌دهد که حتی بیشتر تلاش کنم.زلاتان ابراهیموویچ

متن برای هدفم میجنگم

من بدون عادت به وقت‌شناسی، نظم، و تلاش، بدون اراده برای تمرکز بر روی یک موضوع در هر زمان، هرگز نمی‌توانستم به موفقیت‌هایی که بدست آورده‌ام برسم.چارلز دیکنز

متن برای هدف هات بجنگ

به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می‌کنید،خداوند شما را هدایت می‌کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد.پاراماهانسا یوگاناندا

متن برای هدف هات بجنگ

برند برای یک کمپانی مثل شهرت برای یک شخص است. شما شهرت را با تلاش برای انجام درست کارهای سخت بدست می‌آورید.جف بزوس

متن برای هدف بزرگ

اهمیت به انسان و سرنوشت او باید همواره هدف اصلی تمام تلاش‌های علمی باشد. هرگز این موضوع را لا‌به‌لای نمودارها و معادلاتت از یاد نبر.آلبرت انیشتین

متن برای هدف

صرف نظر از هر پاداشی که زندگی به تلاش‌هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می‌رسد هر کدام از ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:«من آنچه در توان داشته ام انجام داده‌ام».لویی پاستور

متن برای هدفت تلاش کن

هدف، همواره از ما دور می‌شود، هر چه به پیشرفت‌های بزرگ‌تری نائل آییم، بیشتر به بی‌ارزشی خود پی می‌بریم. شادمانی در تلاش نهفته است نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است.ماهاتما گاندی

متن برای هدف هات بجنگ

هر تلاشی که در زندگی کرده‌ام، با تمام وجود تلاش کردم که آن را به خوبی انجام دهم.چارلز دیکنز

متن برای هدف جنگیدن

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم
بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم
“جرج برناد شو”

متن برای هدفم میجنگم

اگر رویایی ندارید؛ چگونه میخواهید آن را به واقعیت تبدیل کنید؟

متن برای هدف داشتن

وقتی زندگی تو را در شرایط  سخت قرار داد، نگو: چرا من؟  بگو: ثابت میکنم  میتونم

متن برای هدف و موفقیت

امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران دوست ندارند انجام دهند تا  فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران نمیتوانند انجام دهند…

متن برای هدف داشتن

اگر هیچگاه در زندگی تان شکست نمی خوردید، آن وقت چه تصمیمی می گرفتید؟

متن برای هدف داشتن

اگر مانند گذشته ییاندیشید همان چیزهایی رابه دست می اورید که تا بحال کسب کرده اید

متن برای هدف بزرگ

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

متن برای هدف داشتن

ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

متن برای هدف و موفقیت

ما همیشه از شکست ها بیشتر یاد می گیریم تا موفقیت ها؛ اجازه ندهید شکست ها شما را متوقف کنند.

متن برای هدف هات بجنگ

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

متن برای هدف و موفقیت

کارتان را آغاز کنید؛ توانایی انجام را به دست خواهید آورد

متن برای هدفم میجنگم

بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است…

متن برای هدفم میجنگم

خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی….

متن برای هدف جنگیدن

بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید….

متن برای هدف داشتن

سرنوشت هرکس همان قدر که به ان ارزش می دهد بها دارد

متن برای هدف و تلاش

نابغه کسی است که همواره افکارش را از بالقوه به فعل در می آورد

متن برای هدف هات بجنگ

در واقع پول نیست که اینده را برای شما به ارمغان می اورد بلکه این مهارت های شماست که آینده تان را رقم می زند

متن برای هدف و موفقیت

باید برای کاری تلاش کنیم که فکر می کنیم نمی توانیم آن را انجام دهیم

متن برای هدف داشتن

اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود.

متن برای هدف زندگی

هیچگاه برای تخیل و بلندپروازی خود حد و مرزی قائل نشوید، زیرا همیشه افراد بسیاری هستند که تلاش میکنند
این کار را برای شما انجام دهند!

متن برای هدفت تلاش کن

اگر نمیتوانید پرواز کنید ، بدوید
اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید
اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید
هر کاری که انجام می دهید باید رو به جلو باشید

متن برای هدف بزرگ

سرنوشتتان را بدست بگیرید وگرنه دیگران این کار را خواهند کرد

متن برای هدف هات بجنگ

تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید، پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی سوزانند.

متن برای هدف

موفقیت امر ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید. و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید.

متن برای هدفم میجنگم

اگر آماده اشتباه کردن نباشید هیچ وقت فکر نابی به ذهنتان نخواهد رسید….

متن برای هدف و موفقیت

تصور ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را تعیین می کند

متن برای هدف بزرگ

انجامش نده …
اگه میبینی این کار دنیا رو بهتر نمیکنه…

متن برای هدف بزرگ

مانع، همان چیز وحشتناکی است که با چشم برداشتن از هدف به نظرمان می رسد…

متن برای هدف بزرگ

فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت

متن برای هدف و موفقیت

مراقب تفاوت واقعیت و تصورتان از واقعیت باشد

متن برای هدف زندگی

شما نمیتوانید کتابی را باز کنید و از آن چیزی یاد نگیرید

متن برای هدف و موفقیت

اول شما را نادیده می گیرند
بعد به شما خواهند خندید
سپس با شما خواهند جنگید
و بعد شما برنده خواهید شد

متن برای هدف

میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

متن برای هدف بزرگ

ستاره ها بدون تاریکی نمی توانند بدرخشند…

متن برای هدف داشتن

بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید،با عادت های قدیمی!

متن برای هدفت تلاش کن

وقتی احساس می کنید که افسرده هستید از جایتات بلند شوید و کاری صورت دهید

متن برای هدفم میجنگم

پاداش ها همیشه نصیب کسانی می شوند که یا شهرت خود را به خطر انداخته اند یا سرمایه خود را و یاهردو را

متن برای هدف جنگیدن

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کننداما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

متن برای هدفت تلاش کن

استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر….

متن برای هدف و موفقیت

به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آنها هستید

متن برای هدف داشتن

اگر در فکر دستیابی به غیرممکن ها باشید شانس دستیابی به آنچه که امکان پذیر است را نیز از دست خواهید داد

متن برای هدفم میجنگم

اگر میخواهی به جایی برسی هیچ وقت در رختخواب به ملاقات خورشید نرو

متن برای هدف

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

متن برای هدف و موفقیت

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

متن برای هدف و تلاش

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

متن برای هدف بزرگ

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

متن برای هدف بزرگ

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

متن برای هدف جنگیدن

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:
“نمی توانی انجام دهی” به دست می آید

متن برای هدف و موفقیت

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

متن برای هدف

کارهای سخت و ناخوشایند را به بعد موکول نکنید چه بهتر که همین حالا آنها را انجام دهید

متن برای هدف و تلاش

داشتن اشتیاق سوزان و عملی کردن ان اولین گامی است ک باید رویا پردازان بردارند رویا ها با بی علاقگی تنبلی و عدم همت بلند محقق نمی شوند

متن برای هدف بزرگ

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است، شادی
هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد
“کریستین بوبن”

متن برای هدف زندگی

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

متن برای هدف جنگیدن

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.
اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید
“باب مارلی”

متن برای هدف بزرگ

بیاموزید از موفقیت هایتان تا آنهارا تکرار کنید و از شکستهایتان تا دوباره اشتباه را از نو تکرار نکنید

متن برای هدف و تلاش

اگر بتوانید یک یا دونه را تحمل کنید آن وقت قادر خواهید بود که ثروتمند شوید و زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب نه بر بیایند

متن برای هدف بزرگ

زمانی که تصمیم میگیرید که بر اهداف خود پافشاری کنید و در برابر ترس بایستید،
با خود واقعیتان روبرو خواهید شد و آن جایی است که همه چیز ممکن است. وین دایر

متن برای هدف و موفقیت

شیرینی یک بار موفقیت، به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (مارک تواین)

متن برای هدف بزرگ

همه ما باید یک هدف و چشم انداز در زندگیمان داشته باشیم.
اگر ندانید که چه جایی را نشانه گیری میکنید، شما یک انسان هدفمند نیستید. مری اش

متن برای هدف هات بجنگ

موفقیت در هر زمینه‌ای ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد. (دیل کارنگی)

متن برای هدف و تلاش

هیچکسی دریک جزیره تنها نیست. زندگی، تنها برای خودتان بی معنیست.
بیشترین لذت را زمانی درمیابید که احساس کنید بخشی از یک هدف بزرگ تر از خود هستید. دنیس ویتلی

متن برای هدف جنگیدن

موفقیت مجموعه تلاش های کوچکی است که هر روز به طور مداوم تکرار شوند. (رابرت کلییر)

متن برای هدف جنگیدن

من کلید موفقیت را نمی‌شناسم، اما کلید شکست خوردن، تلاش برای راضی کردن همه است…

متن برای هدف

ذهن های بزرگ هدف دارند و باقی آرزو. واشینگتن آیروینگ

متن برای هدفت تلاش کن

شما در نهایت تنها تبدیل به چیزی خواهید شد که به آن فکر می‌کنید. (بروس لی)

متن برای هدف هات بجنگ

هیچ عذابی بزرگ تر از این نیست که یک قصه ناگفته در قلب داشته باشید. مایا آنجلو

متن برای هدفم میجنگم

چیزی که سرنوشت انسان ها را می‌سازد، استعدادهایش نیست، هدف هایش است.

متن برای هدفم میجنگم

چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر دو صورت حق با شماست. (هنری فورد)

متن برای هدف و تلاش

بنظر من هیچ چیز به اندازه متوجه شدن اینکه هر لحظه از زندگی چقدر ارزشمند است،
نمیتواند باعث هدفمند شدن آن (زندگی) شود. استیون پینکر

متن برای هدف زندگی

جهانی که برای خودمون ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمیتوان دنیا رو بدون تغییر طرز فکرمان تغییر دهیم. (آلبرت انیشتین)

متن برای هدف و تلاش

افرادی که از زمان به طرز هوشمندانه استفاده میکنند مشغول به انجام فعالیت هایی هستند
که آنها را یک قدم به هدف اصلی زندگیشان نزدیک تر میکند. جان سی مکسول

متن برای هدف زندگی

رویاهای خود را باور داشته باش، همه چیز امکان پذیر است. (یوسین بولت)

متن برای هدف و موفقیت

برای چه چیزی زندگی میکنم؟ و برای چه چیزی میمیرم؟ سوالات یکسانی هستند. مارگارت اتوود

متن برای هدف داشتن

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر آینده تان، از تغییر ذهنتان شروع کنید. (وین دایر)

متن برای هدف بزرگ

هدفمند بودن یعنی تسلط بر خود. چیزی است مانند یک نقشه راه که به مقصد ختم میشود. برایان مک گیل

متن برای هدفم میجنگم

هر چه در ناخودآگاه ذهن بکاریم و با تکرار آن را تغذیه کنیم یک روز به واقعیت تبدیل خواهد شد. (ارل نایتینگل)

متن برای هدف و موفقیت

راز موفقیت پایداری در اهداف است. بنجامین دیسرائلی

متن برای هدف

در زندگی همیشه درحال آموختن باشید، هر روزتان را هدفمند شروع کنید. مری راداماچر

متن برای هدفت تلاش کن

انسان خود ساخته است، نه مقرر شده. باربارا میرهوف

متن برای هدف زندگی

اگر زندگیتان را بر مبنای عشق و علاقه واقعی خود شکل دهید، این عشق و علاتبدیل به داستان زندگیتان خواهد شد
و داستان زندگیتان هم به یک دستاورد بزرگ ختم خواهد شد، دستاوردی که ارزشمند است. بلیک میکوسکی

متن برای هدف زندگی

من معتقدم هدف چیزی است که ما آن را انتخاب میکنیم؛
چیزی نیست که بصورت الهی تعیین شده باشد. مایکل جی فاکس

متن برای هدف هات بجنگ

هیچ هدیه بهتر و والا تری برای شما وجود ندارد نسبت به زمانی که قدم در مسیری بگذارید که برای آن زاده شده اید.
این دقیقا همان چیزی است که بیشترین احساس زنده بودن را در شما بوجود میاورد. اپرا وینفری

متن برای هدفم میجنگم

ثمره سکوت نیایش است، ثمره نیایش ایمان است، ثمره ایمان عشق است، ثمره عشق خدمت است و ثمره خدمت آرامش. (مادر ترزا)

متن برای هدف هات بجنگ

اگر رویای خود را نسازید، فرد دیگری شما را استخدام می‌کند تا به آنها کمک کنید تا رویاهایشان را بسازند. (Dhirubhai Ambani، کارآفرین)

متن برای هدف هات بجنگ

تاریخ انسان آزاد هرگز برحسب تصادف نوشته نمی‌شود، بلکه برحسب انتخاب رقم می‌خورد، انتخاب خود آن انسان. (دوایت آیزنهاور)

متن برای هدف زندگی

من از سپاهی از شیران به رهبری یک گوسفند هراسی ندارم، از سپاهی از گوسفندان به رهبری یک شیر می‌هراسم. (اسکندر کبیر)

متن برای هدف و تلاش

اتفاقات، تعیین‌کننده‌ی مسیر زندگی شما نخواهد بود، بلکه واکنش شما در مواجه با این مسائل تعیین کننده است. (جیم ران)

متن برای هدفت تلاش کن

هنر صبر را بیاموزید
وقتی در مورد نتیجه یک هدف مضطرب می شوید
به افکار خود متوسل شوید!
برایان آدامز

متن برای هدفم میجنگم

هر روز که از اهداف خود دور شوید
نه تنها برای آن روز
بلکه برای روز های دیگری که از دست می دهید ضرر دارد!
رالف مارستون

متن برای هدف جنگیدن

وقتی واضح است که نمی توان به هدف ها رسید
اهداف را تنظیم نکنید
مراحل اقدامات رسیدن به آن را تنظیم کنید!
کنفوسیوس

متن برای هدف داشتن

بزرگترین خطر برای اکثر ما
این نیست که هدف ما خیلی بزرگ باشد
و نتوانیم به آن برسیم
بلکه بزرگترین خطر این است که
هدفمان آنقدر کوچک باشد که به آن برسیم!
میکل آنژ

متن برای هدف

تنها محدودیت رسیدن به موفقیت ها
رسیدن به رویا ها و تمایل شما برای تلاش جهت رسیدن به آنهاست!
میشل اوباما

متن برای هدف و تلاش

افرادی که به اندازه کافی دیوانه هستند
و فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند
کسانی هستند که واقعا این کار را می کنند!
استیو جابز

متن برای هدف هات بجنگ

اگر هدف و برنامه ای داشته باشیم
و خطرات و اشتباهات خود را بپذیریم
و به عنوان یک تیم کار کنیم
می توانیم کارهای سخت را انجام دهیم!
اسکات کلی

متن برای هدفت تلاش کن

اهداف
آرزوهایی هستند که با مهلت برآورده می شوند!
ناشناس

متن برای هدف و تلاش

هر دقیقه ای که برای برنامه ریزی یک هدف صرف می کنید
10 دقیقه در اجرای آن صرفه جویی می کنید
این به شما 1000٪ انرژی می بخشد!
برایان تریسی

متن برای هدف هات بجنگ

تعیین اهداف را متوقف کنید
اهداف تخیلی بیش نیستند
مگر اینکه شما برنامه خاصی برای دستیابی به آن ها داشته باشید!
استفن کاوی

متن برای هدف داشتن

اهداف هرگز نباید از ایگو شما انتخاب شده باشند
اما مشکلاتی که شما را به گریه می اندازند
یک راه حل هستند!
رابرت اچ شوولر

متن برای هدف

در صورت عدم دستیابی به اهداف مشخص
ما به طرز عجیبی به انجام اعمال روزمره
و چیز های بی اهمیت روی می آوریم!
ناشناس

متن برای هدف زندگی

نکته ی مهم در مورد اهداف این است
که در کوتاه مدت زندگی بدون آن ها بسیار سرگرم کننده است
با این حال به نظر می رسد
افرادی که کارهایی را انجام می دهند
رهبری می کنند
رشد می کنند
و تأثیر می گذارند …
این افراد اهداف دارند!
ست گودین

متن برای هدف داشتن

تعیین اهداف اولین قدم برای تبدیل نامرئی به مرئی است!
آنتونی رابینز

متن برای هدف

زمان رسیدن به موفقیت نصف می شود
وقتی که فرد عادت دارد اهدافش را تعیین کند
و برای رسیدن به آن ها تلاش کند!
اوگ ماندینو

متن برای هدفم میجنگم

ستاره شدن ممکن است سرنوشت شما نباشد
اما رسیدن به هدف زندگی تان
می تواند بهترین کاری باشد که برای خود انجام می دهید!
برایان لیندسی

متن برای هدف

هرگز هدف خود را سطح پایین انتخاب نکنید
عملکرد خود را افزایش دهید.
گرنت کاردون

متن برای هدف داشتن

اگر ندانید که هدف چیست
نمی توانید آن را بزنید.
آنتونی رابینز

متن برای هدفت تلاش کن

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.
توماس ادیسون

متن برای هدف

هدف چیزی نیست که همیشه قرار باشد به آن برسی، گاهی وقت ها فقط چیزی است که آن را نشانه بگیری.
بروس لی

متن برای هدفم میجنگم

همه ما با هدف شاد بودن زندگی می کنیم؛ زندگی ما متفاوت و در عین حال یکسان است.
آنه فرانک

متن برای هدف جنگیدن

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد.
جان دی. راکفلر

متن برای هدف و تلاش

یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را ۱۰۰۰% افزایش می
دهد.
برایان تریسی

متن برای هدف هات بجنگ

هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.
آنتونی رابینز

متن برای هدف جنگیدن

اگر هدف تعیین کنی و کاملا مصمم به سمت آنها بروی، به انها می رسی و هدایای زندگی در این مسیر تو را غافلگیر خواهد کرد .لس برون

متن برای هدف بزرگ

هدف از زندگی، لذت بردن از مسیر رسیدن به هدف است.برگرفته از یک شعر

متن برای هدفم میجنگم

اگر در جهت رسیدن به اهدافت کار کنی، همان اهداف به تو کمک می کنند. اگر روی برنامه هایت کار کنی، برنامه هایت به کمک تو می آیند. هرچیزی که برای ساختنش تلاش کنیم، در نهایت خود آن چیز ما را می سازد.جیم ران

متن برای هدف بزرگ

هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می‌توانید راه رفتن را یاد بگیرید.ریچارد برانسون؛ کارآفرین و سرمایه‌گذار بریتانیایی

متن برای هدف

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.ری گوفورت؛ مدیر یک کمپانی مهندسی بزرگ

متن برای هدفت تلاش کن

هرگز اجازه ندهید بین کاری که نمی‌توانید انجام دهید و آنچه می‌‌توانید انجام دهید، تداخل ایجاد شود.جان وودن؛ رکورددار برد در بازی‌های دنیای بسکتبال

متن برای هدف داشتن

هرگز به خاطر زمان، هدف خود را رها نکنید؛ در هر صورت زمان خواهد گذشت.ارل نایتینگل؛ یکی از معروف‌ترین نویسندگان و سخنرانان آمریکایی

متن برای هدف و موفقیت

افراد بهتر کار می کنند، وقتی که بدانند هدف چیست و چرا!
مهم است که افراد صبح ها برای سر کار آمدن اشتیاق داشته باشند و از کار کردن لذت ببرند …

متن برای هدف بزرگ

 هرگز در طول تاریخ فردی را ندیدم که زندگی آسانی داشته باشد و نام نیکی از خویش به یادگار گذاشته باشد.تئودور روزولت؛ رئیس جمهور آمریکا بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ میلادی

متن برای هدف داشتن

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.رابین شارما؛ نویسنده، سخنران انگیزشی اهل کانادا

متن برای هدف جنگیدن

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی بنا کند.دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس اهل ایالات متحده آمریکا

متن برای هدف

من احساس می‌کنم که بزرگترین پاداش برای انجام هر کار، فرصتی برای انجام کار‌های بیشتر است.جوناس سالک؛ پزشک موفق یهودی‌تبار آمریکایی

متن برای هدف هات بجنگ

فقط کسانی که جرات می‌کنند تا حد زیادی شکست بخورند، می‌توانند تا حد زیادی به موفقیت دست یابند.رابرت اف کندی؛  سیاستمدار و وکیل آمریکایی

متن برای هدفم میجنگم

مهم نیست الان چه شرایطی دارید و وضعیت الان زندگی شما چگونه است!مهم این است که تصمیم بگیرید.بله! یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز …تصمیم به ساختن زندگی که دوستش دارید.

متن برای هدف زندگی

 برای درک قلب و ذهن یک فرد، به آنچه که قبلا کسب کرده نه، به آرزو‌ها و اهداف او نگاه کنید.خلیل جبران؛ شاعر و نویسنده

متن برای هدف داشتن

اگر می‌خواهید شاد زندگی کنید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم‌ها و اشیا.آلبرت انیشتین

متن برای هدف و موفقیت

هدف خود را در کلام تان نیزحفظ کنید.کلامی را کهخدمتی به شما نمی کند،به کار نبرید…

متن برای هدفم میجنگم

سخت‌کوشی هیچ جایگزینی ندارد؛ استعداد فقط یک درصد و سخت‌کوشی نود و نه درصد در موفقیت فرد تأثیرگذار است.

متن برای هدف بزرگ

مشکلات همیشه وجود دارندو اکثر افراد در مقابلشان تسلیم می‌شوند،
اما فقط آن‌هایی کهبه خود و توانایی‌هایشان ایمان دارندمشکل را حل کرده و به هدف می‌رسند…

متن برای هدف بزرگ

فقط یک چیز وجود دارد که یک آرزو را غیرممکن می‌سازد؛ ترس از شکست!پائولو کوئلیو؛ نویسنده

متن برای هدف جنگیدن

من تکه ای از پازل خداوندم
بی هدف آفریده نشده ام که
بی هدف زندگی کنم
می دانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده
همیشه هست
رهایم نمی کند
و تنهایم نمی گذارد……

متن برای هدف و موفقیت

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.نورمن وینسنت پیل؛ کشیش و نویسنده آمریکایی

متن برای هدف و موفقیت

وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.تاشا هاگات؛ ثروتمند تگزاسی

متن برای هدف

هدفمند زندگی کن.
انسان بی هدف مثل مسافر بی مقصد میمونه.
اگر هدف نداشته باشی زندگی تو رو هرجا بخواد میبره. راهت رو خودت انتخاب کن.
زمین خوردی؟
احساس نا امیدی می کنی؟
دوباره تلاش کن…
قوی باش…
دوباره شروع کن نذار یأس بهت غلبه کنه…
فقط استارت اولش سخته. باور داشته باش که میتونی
تو فقط یکبار زندگی می کنی…
بزار ده سال دیگه بخودت و پشتکارت افتخار کنی…

متن برای هدف بزرگ

ر موفقیت یک کار اجباری است؛ چراکه ما را وادار به دستیابی به موفقیت بالاتر می‌کند.البرت کامو؛ فیلسوف فرانسوی

متن برای هدف و موفقیت

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.لولی داسکال؛ نویسنده، مدیر و سخنران آمریکایی

متن برای هدف

طعم فتح قله ها را کسی می چشد که
با تمام جانش،
مسیر سربالایی کوه را طی کند.
بعد از آن، قله در تسخیر ” اراده ” اوست ….

متن برای هدف زندگی

ابت یک قسمت فرعی از کار است، یک فرد خلاق از اشتیاق رسیدن به هدف تحریک می‌شود، نه به خاطر میل به شکست دادن دیگران!آین رند؛ رمان نویس روسی – آمریکایی

متن برای هدفم میجنگم

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما آن‌ها را ایجاد می‌کنید.کریس گروسر؛ عکاس مشهور و موفق

متن برای هدف بزرگ

 رویا‌های ما تحقق خواهند یافت، به شرطی که ما شهامت تعقیب آن‌ها را داشته باشیم.والت دیزنی؛ کارآفرین آمریکایی

متن برای هدف جنگیدن

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده را به من نشان دهید تا من به شما کسی را نشان دهم که هرگز موفق نشده است.خوان کالینز؛ فرد موفق انگلیسی

متن برای هدف زندگی

عالیت را با موفقیت اشتباه نگیرید.جان وودن؛ رکورددار برد در بازی‌های دنیای بسکتبال

متن برای هدفم میجنگم

من شکست نخورده‌ام، فقط هزاران راه پیدا کرده‌ام که کارساز نبوده‌اند.توماس ادیسون

متن برای هدفت تلاش کن

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است. اندرو هندریکسون؛ قهرمان اتومبیلرانی

متن برای هدف هات بجنگ

هیچ‌‌وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.جک ما، کارآفرین؛ صنعت‌گر و مدیر ارشد اجرایی چینی

متن برای هدف داشتن

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌کننده خواهد شد.رابین شارما؛ نویسنده

متن برای هدف بزرگ

موفقیت زمانی تضمین می‌شود که فرد از رنج پیشمانی، بیشتر از رنج جریان کار بترسد.اورین وودوارد؛ نویسنده

متن برای هدف

فتار روزانه شما، عمیق‌ترین باور‌های شما را نشان می‌دهد.رابین شارما؛ سخنران انگیزشی اهل کانادا

متن برای هدف بزرگ

تانسیل یک نقطه پایانی نیست، بلکه ظرفیت رشد و یادگیری است. ایلین کندی مور؛ روانشناس آمریکایی

متن برای هدف و تلاش

  If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

متن برای هدف و موفقیت

 Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.

متن برای هدف

 In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

متن برای هدفم میجنگم

 Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.

متن برای هدف داشتن

  There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

متن برای هدف

 Successful people don’t always know the right answer, but they keep moving anyway
افراد موفق همیشه پاسخ درست را نمی‌دانند، اما به هر حال آن‌ها همیشه در حال حرکت هستند.

متن برای هدف زندگی

Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better
آدم‌های موفق کاری را انجام می‌دهند که افراد ناموفق مایل به انجام آن نیستند. آرزو نکنید راحت‌تر باشد، برای بهتر بودن آرزو کنید.

متن برای هدفم میجنگم

! A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجر‌هایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار می‌سازد!

متن برای هدف جنگیدن

 There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed
دو نوع از آدم‌ها وجود دارند که به شما خواهند گفت که نمی‌توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می‌ترسند تلاش کنند و آن‌هایی که می‌ترسند شما موفق شوید.

متن برای هدف زندگی

 Let’s learn from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن‌ها را خودمان تجربه کنیم.

متن برای هدف و تلاش

Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you
نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.

متن برای هدف داشتن

  Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.

متن برای هدف زندگی

  First say to yourself what you would be and then do what you have to do
نخست به خودت بگو که چه می‌خواهی بشوی و بعد برای تحقق آن، آنچه را لازم است انجام بده.

متن برای هدفم میجنگم

  by not working hard enough you defeat your own wishes
با تنبلی کردن آرزو‌های خودت را نقش برآب می‌کنی.

متن برای هدف جنگیدن

 Challenges, failures, defeats and ultimately, progress, are what make your life worthwhile
چالش‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و نهایتا پیشرفت، مواردی هستند که زندگی شما را ارزشمند می‌سازند.

متن برای هدفم میجنگم

 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

متن برای هدف هات بجنگ

Lions don’t dream of huntingLions just huntشیر ها رویا پردازی نمی کنندشیر ها شکار می کنند

متن برای هدفت تلاش کن

  Life shrinks or expands in proportion to one’s courage
کوتاهی یا بلندی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن برای هدف داشتن

  Without the rain there would be no rainbow
بدون باران هیچ رنگین کمانی نخواهد بود.

متن برای هدف جنگیدن

There is no substitutefor hard workهیچ چیز جای سخت کوشیرا نمی گیرد.

متن برای هدفم میجنگم

  You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire
اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.

متن برای هدف جنگیدن

  Good is not enough. You’ve got to be great
خوب کافی نیست، شما باید عالی باشید.

متن برای هدف زندگی

Life doesn’t get easieryou just get strongerزندگی آسون تر نمیشهتو هستی که باید قویتر بشی

متن برای هدف جنگیدن

 I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time
من نمی‌توانم یک فرمول کاملاً مطمئن برای موفقیت به شما ارائه دهم، اما می‌توانم فرمولی برای شکست به شما بدهم، سعی کنید همبشه همه را راضی نگه دارید!

متن برای هدف داشتن

 You must be the change you wish to see in the world
شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.

متن برای هدف داشتن

We cannot change the direction of the wind. But , remember , that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم، اما به یاد داشته باشید که همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم.

متن برای هدف بزرگ

  Have no fear of perfection – you’ll never reach it
هیچ ترسی از کمال نداشته باشید – شما هرگز به آن نخواهید رسید.

متن برای هدف هات بجنگ

 Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm
موفقیت شامل گذر از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و اشتیاق.

متن برای هدف و موفقیت

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success
موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.

متن برای هدف بزرگ

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می‌گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست‌ها شخصیت را می‌سازند.

متن برای هدف

Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it
هر کسی می‌خواهد که در بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی‌ها و رشد کردن‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که شما در حال کوهنوردی هستید.

متن برای هدف و موفقیت

For being successful you Don’t need to be very strong You just need to be stronger than one thing: your biggest excuse
برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی، فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی: “از قوی‌ترین بهانه‌ات”

متن برای هدف بزرگ

Don’t be scared of what people sayfollow your own ideasاز چیزایی که مردم میگن نترسایده های خودتو دنبال کن

متن برای هدفت تلاش کن

One day you will look back an allthe hardships you faced andyou will SMILEیک روزی برمی گردی به پشت سرت نگاه می کنیتمام سختی هایی که کشیدی را می بینیو اونموقع هست که می خندی

متن برای هدفت تلاش کن

To make yourself HAPPYThere is no need MAGICبرای اینکه خودتو خوشحال کنیبه جادو نیاز نداری.

متن برای هدف

Life is a gamei play to winزندگی یک بازیهمن برای پیروزی بازی می کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *