متن برای لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

گاهی
لبخند شو
بر صبحهای پریشانیَم ببار
امید شو
خورشید را بر چشمهایم بتابان
اصلاً زندگی شو
خودت را برایم بیاور!

متن درباره لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

خورشید
چشم های توست..
منظومه را
اشتباه چیده اند…

متن برای لبخند خودم

پشت به آفتاب می نشینم
و فکر میکنم
اگر تمام گل های آفتابگردان
به خورشید پشت کنند
خورشید خاموش خواهد شد؟

متن برای لبخند خودم

خورشید
را بگو که نتابد ز پشت ابر
چون
صبح من
به خنده ات آغاز میشود….

متن لبخند برای عکس خودم

خداوند مثل خورشید است. وقتی خورشید می تابد، برای همه می تابد. خداوند برای همه است….

متن در مورد لبخند خودم

من دورَت نمیزنم،
دورَت میگردم،
مثل پروانه دورِ شمع..
مثل زمین دورِ خورشید..
مثل من دور ماه..
دورِ دنیا..
دور #تُ ..

متن زیبا برای لبخند خودم

متن برای لبخند زدن خودم

خورشیدی چشمایِ تو رو کور کرده،
که برای من فقط یه ستارس…

متن استوری لبخند خودم

لطف بزرگ خورشید
گرما نیست
سایه ای ست که مرا از تنهایی نجات می دهد…

متن درباره لبخند خودم

خورشید را دوست داشته باشی یا نه
هر روز صبح طلوع میکند
درست مثلِ
دوست داشتنِ تو در من…!

متن درباره لبخند خودم

تو آفتابی

هر صبح

می تابی بر پنجره ی خیالم

و نور می پاشی

روی سایه یِ تنهایی ام …

امروز را

عاشقانه بتاب رؤیای من!…

متن لبخند برای عکس خودم

چشمانت آفتاب سرخ عشق است؛

و من هم آفتابگردانی…

که میگردم با هر تابشِ رخِ نگاهت..

متن لبخند برای عکس خودم

متن استوری لبخند خودم

و یاد روشن تو

آفتاب است مرا

و عشق چیست

به جز روشنای یاد کسی..

متن برای لبخند خودم

ای دوست بیا لب به لب قند زنیم

دلتنگی خود به صبح پیوند زنیم

معجونِ جنونِ تلخ را سربکشیم

با عشق به آفتاب لبخند زنیم

خیرالهی

متن در مورد لبخند خودم

م️ن

چه آسمانِ خوشبختی ام..

وقتی تقدیر است،

آفتابِ هر صبحِ من تو باشی…

متن برای لبخند خودم

عشق تو آفتاب است

آن‌گاه که

درونم طلوع می‌کنی و می‌بینمت

آن هنگام هم که می‌روی نمی‌بینمت

سایه تنم می‌شوی و ابر خیالم

پا به پایم راه می‌افتی و

همراهم می‌شوی

شیرکو بیکس

متن استوری لبخند خودم

رو به روی من

رو به روی من فقط تو بوده‌ای

از همان نگاه اولین

از همان زمان که آفتاب

با تو آفتاب شد…

چارسوی من پر است از همان غروب

از همان غروب جاده

از همان طلوع

از همان حضور تا هنوز…

محمدرضا عبدالملکیان
آفتاب را

پشت دروازه شب

منتظر نشانده‌ام

و طلوع را

به دیداری عاشقانه دعوت کرده‌ام

امشب

چقدر ستاره می‌پاشد بر آسمان دلم

و صبح که بیاید

حتما تو در آغوش منی

سارا قبادی

متن برای لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

اگر می‌دانستم که صبح من

از نگاه تو شروع می‌شود

می‌گفتم زودتر بیا

کمی زودتر طلوع کن

اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می‌کردی

جهانم شب نمی‌شد

چیستا یثربی

متن درباره لبخند خودم

روز چگونه شب شود، زلف گشا که همچنین

صبح سفید چون شود، خنده نما که همچنین…

هر که بگویدت که شب صبح امید چون شود

زلف ز روی همچو مه دورنما که همچنین…

هر که بپرسدت که چون مهر طلوع می‌کند

جام صبوح خورده از خانه برآ که همچنین…
تو

چشمانت را ببند

من قول می‌دهم خورشید این بار

از مغرب طلوع کند

می‌دانی:

نظمِ جهان با یک پلک زدن به هم می‌ریزد

و این خاصیتِ چشم‌های توست

افشین حیدری

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی
لبخند شو
بر صبحهای پریشانیَم ببار
امید شو
خورشید را بر چشمهایم بتابان
اصلاً زندگی شو
خودت را برایم بیاور!

متن درباره لبخند خودم

خورشید
چشم های توست..
منظومه را
اشتباه چیده اند…

متن در مورد لبخند خودم

پشت به آفتاب می نشینم
و فکر میکنم
اگر تمام گل های آفتابگردان
به خورشید پشت کنند
خورشید خاموش خواهد شد؟

متن زیبا برای لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

خورشید
را بگو که نتابد ز پشت ابر
چون
صبح من
به خنده ات آغاز میشود….

متن کوتاه لبخند خودم

خداوند مثل خورشید است. وقتی خورشید می تابد، برای همه می تابد. خداوند برای همه است….

متن در مورد لبخند خودم

من دورَت نمیزنم،
دورَت میگردم،
مثل پروانه دورِ شمع..
مثل زمین دورِ خورشید..
مثل من دور ماه..
دورِ دنیا..
دور #تُ ..

متن استوری لبخند خودم

خورشیدی چشمایِ تو رو کور کرده،
که برای من فقط یه ستارس…

متن لبخند برای عکس خودم

لطف بزرگ خورشید
گرما نیست
سایه ای ست که مرا از تنهایی نجات می دهد…

متن راجب لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

خورشید را دوست داشته باشی یا نه
هر روز صبح طلوع میکند
درست مثلِ
دوست داشتنِ تو در من…!

متن برای لبخند زدن خودم

تو آفتابی

هر صبح

می تابی بر پنجره ی خیالم

و نور می پاشی

روی سایه یِ تنهایی ام …

امروز را

عاشقانه بتاب رؤیای من!…

متن برای لبخند زدن خودم

چشمانت آفتاب سرخ عشق است؛

و من هم آفتابگردانی…

که میگردم با هر تابشِ رخِ نگاهت..

متن برای لبخند زدن خودم

و یاد روشن تو

آفتاب است مرا

و عشق چیست

به جز روشنای یاد کسی..

متن کوتاه لبخند خودم

ای دوست بیا لب به لب قند زنیم

دلتنگی خود به صبح پیوند زنیم

معجونِ جنونِ تلخ را سربکشیم

با عشق به آفتاب لبخند زنیم

خیرالهی

متن در مورد لبخند خودم

متن در مورد لبخند خودم

م️ن

چه آسمانِ خوشبختی ام..

وقتی تقدیر است،

آفتابِ هر صبحِ من تو باشی…

متن در مورد لبخند خودم

عشق تو آفتاب است

آن‌گاه که

درونم طلوع می‌کنی و می‌بینمت

آن هنگام هم که می‌روی نمی‌بینمت

سایه تنم می‌شوی و ابر خیالم

پا به پایم راه می‌افتی و

همراهم می‌شوی

شیرکو بیکس

متن راجب لبخند خودم

رو به روی من

رو به روی من فقط تو بوده‌ای

از همان نگاه اولین

از همان زمان که آفتاب

با تو آفتاب شد…

چارسوی من پر است از همان غروب

از همان غروب جاده

از همان طلوع

از همان حضور تا هنوز…

محمدرضا عبدالملکیان
آفتاب را

پشت دروازه شب

منتظر نشانده‌ام

و طلوع را

به دیداری عاشقانه دعوت کرده‌ام

امشب

چقدر ستاره می‌پاشد بر آسمان دلم

و صبح که بیاید

حتما تو در آغوش منی

سارا قبادی

متن برای لبخند زدن خودم

اگر می‌دانستم که صبح من

از نگاه تو شروع می‌شود

می‌گفتم زودتر بیا

کمی زودتر طلوع کن

اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می‌کردی

جهانم شب نمی‌شد

چیستا یثربی

متن درباره لبخند خودم

روز چگونه شب شود، زلف گشا که همچنین

صبح سفید چون شود، خنده نما که همچنین…

هر که بگویدت که شب صبح امید چون شود

زلف ز روی همچو مه دورنما که همچنین…

هر که بپرسدت که چون مهر طلوع می‌کند

جام صبوح خورده از خانه برآ که همچنین…
تو

چشمانت را ببند

من قول می‌دهم خورشید این بار

از مغرب طلوع کند

می‌دانی:

نظمِ جهان با یک پلک زدن به هم می‌ریزد

و این خاصیتِ چشم‌های توست

افشین حیدری

متن استوری لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

هرگز نگو خسته ام…
چون اثبات می کنی ضعیفی، بگو نیاز به استراحت دارم.

هرگز نگو نمی توانم…
چون توانت را انکار می کنی، بگو سعی ام را می کنم.

هرگز نگو خدایا پس کی؟
چون برای خداوند تعیین تکلیف می کنی، بگو خدایا بر صبوریم بیفزا.

هرگز نگو حوصله ندارم…
چون برای سعادتت ایجاد محدودیت می کنی، بگو باشد برای وقتی دیگر.

هرگز نگو شانس ندارم…
چون به محبوبیتت در عالم بی حرمتی میکنی، بگو حق من محفوظ است!

متن استوری لبخند خودم

A self-respecting woman is like the Sword in the stone
only a very special man can pull her
یک زنِ با عزت نفس، مثل شمشیر در سنگ است،
فقط یک مرد بسیار خاص می تواند آن را بیرون بکشد…

متن برای لبخند خودم

همون روز که به خیلی چیزا نگاه کردم ،
خودمو بیشتر شناختم
مثلا
از اینکه چیزایی که سال پیش ناراحتم میکردن ،
الان واسم مسئله‌ی پیش‌ پا افتاده‌ای شده بودن
اما به جاش
یه مسئله‌ی دیگه‌ای من رو به فکر فرو میبره و
خب میشه فهمید، که جور دیگه‌ای بزرگ شدی .. 🌿

متن لبخند برای عکس خودم

آدم زنده به محبت نیاز داره و مرده به فاتحه. ولی ما جماعت برعکسیم. برای مرده گُل می ‌بریم، و فاتحه ی زندگی بعضی ‌‌ها رو می ‌خونیم!

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی را تعقیب نکنید
و درجدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید…

زندگی را زندگی کنید
خوشبختی پاداش
مهربانی،
صداقت
درستکاری
وگذشت شماست….

متن کوتاه لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

شکسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
… زندگی کوتاه است …
پس به زندگی ات عشق بورز …

متن برای لبخند زدن خودم

کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است

هنوز میپرد از موانع زندگی هنوز شیطنت میکند

هنوز آنش میسوزانیم هنوز بعد شیطنت ها

ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

متن استوری لبخند خودم

از تو بهتر ؟

تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !

نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛

آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی !

اما مهم دل است …

این دل پایش را کرده در یک کفش ؛

می‌گوید الا و بلا فقط تو …!

وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ،

من هم که همیشه دنباله رو دل بودم…!

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی یعنی

چه دور چه نزدیک

هنوز کسی باشد

که بی بهانه

دوستت داشته باش … !

متن راجب لبخند خودم

می خواهم … طوری لبخند بزنم

که گویی هیچ چیز اشتباه نیست …

چنان صحبت کنم انگار … همه چیز عالیست …

آن چنان عمل کنم که رویایی است تمامش …

و وانمود کنم … هیچ چیزی آزرده ام نمیکند …

متن برای لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

مانند درخت مهربان میشوی و بی آزار

اگر یکی از چشمانت به تنومندی

و برگ و بارت باشد و بهار چشم دیگرت

به هیزم شکن و خزانی

که از آن فراری نیست …

متن درباره لبخند خودم

شخصیت انسان طوری نیست که همیشه به یک شکل باشه!

بلکه شخصیت اون طی اتفاقات مختلف ممکنه که تغییر کنه.

مثلا کسی که خیلی راحت به بقیه اعتماد میکرده،

زمانی که چند بار بهش خیانت بشه

و یا در حقش ناجوانمردی بشه،

ممکنه که اعتماد رو ببوسه و بذاره کنار کنار.

متن برای لبخند خودم

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای

به خاطر بیاور زیباترین صبحی

که تا به حال تجربه کرده ای را

مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی

که هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن کوتاه لبخند خودم

بهت قول دادم برنگردم

اما برگشتم

و از اشتیاق نمیرم اما مردم

به چیزهایی بزرگتر از خودم قول دادم

با خودم چکار کردم؟

از شدت صداقت دروغ گفتم

و خدا را شکر که دروغ گفتم.

متن برای لبخند خودم

صبور باش

چیزهاى خوب زمان میبرد

امپراطوری ها یک روزه

ساخته نمیشوند

متن زیبا برای لبخند خودم

متن درباره لبخند خودم

هرگز نگو خسته ام…
چون اثبات می کنی ضعیفی، بگو نیاز به استراحت دارم.

هرگز نگو نمی توانم…
چون توانت را انکار می کنی، بگو سعی ام را می کنم.

هرگز نگو خدایا پس کی؟
چون برای خداوند تعیین تکلیف می کنی، بگو خدایا بر صبوریم بیفزا.

هرگز نگو حوصله ندارم…
چون برای سعادتت ایجاد محدودیت می کنی، بگو باشد برای وقتی دیگر.

هرگز نگو شانس ندارم…
چون به محبوبیتت در عالم بی حرمتی میکنی، بگو حق من محفوظ است!

متن لبخند برای عکس خودم

A self-respecting woman is like the Sword in the stone
only a very special man can pull her
یک زنِ با عزت نفس، مثل شمشیر در سنگ است،
فقط یک مرد بسیار خاص می تواند آن را بیرون بکشد…

متن برای لبخند خودم

همون روز که به خیلی چیزا نگاه کردم ،
خودمو بیشتر شناختم
مثلا
از اینکه چیزایی که سال پیش ناراحتم میکردن ،
الان واسم مسئله‌ی پیش‌ پا افتاده‌ای شده بودن
اما به جاش
یه مسئله‌ی دیگه‌ای من رو به فکر فرو میبره و
خب میشه فهمید، که جور دیگه‌ای بزرگ شدی .. 🌿

متن برای لبخند زدن خودم

آدم زنده به محبت نیاز داره و مرده به فاتحه. ولی ما جماعت برعکسیم. برای مرده گُل می ‌بریم، و فاتحه ی زندگی بعضی ‌‌ها رو می ‌خونیم!

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی را تعقیب نکنید
و درجدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید…

زندگی را زندگی کنید
خوشبختی پاداش
مهربانی،
صداقت
درستکاری
وگذشت شماست….

متن زیبا برای لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

شکسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
… زندگی کوتاه است …
پس به زندگی ات عشق بورز …

متن درباره لبخند خودم

کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است

هنوز میپرد از موانع زندگی هنوز شیطنت میکند

هنوز آنش میسوزانیم هنوز بعد شیطنت ها

ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

متن کوتاه لبخند خودم

از تو بهتر ؟

تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !

نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛

آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی !

اما مهم دل است …

این دل پایش را کرده در یک کفش ؛

می‌گوید الا و بلا فقط تو …!

وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ،

من هم که همیشه دنباله رو دل بودم…!

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی یعنی

چه دور چه نزدیک

هنوز کسی باشد

که بی بهانه

دوستت داشته باش … !

متن درباره لبخند خودم

می خواهم … طوری لبخند بزنم

که گویی هیچ چیز اشتباه نیست …

چنان صحبت کنم انگار … همه چیز عالیست …

آن چنان عمل کنم که رویایی است تمامش …

و وانمود کنم … هیچ چیزی آزرده ام نمیکند …

متن برای لبخند زدن خودم

متن کوتاه لبخند خودم

مانند درخت مهربان میشوی و بی آزار

اگر یکی از چشمانت به تنومندی

و برگ و بارت باشد و بهار چشم دیگرت

به هیزم شکن و خزانی

که از آن فراری نیست …

متن کوتاه لبخند خودم

شخصیت انسان طوری نیست که همیشه به یک شکل باشه!

بلکه شخصیت اون طی اتفاقات مختلف ممکنه که تغییر کنه.

مثلا کسی که خیلی راحت به بقیه اعتماد میکرده،

زمانی که چند بار بهش خیانت بشه

و یا در حقش ناجوانمردی بشه،

ممکنه که اعتماد رو ببوسه و بذاره کنار کنار.

متن در مورد لبخند خودم

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای

به خاطر بیاور زیباترین صبحی

که تا به حال تجربه کرده ای را

مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی

که هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن برای لبخند خودم

بهت قول دادم برنگردم

اما برگشتم

و از اشتیاق نمیرم اما مردم

به چیزهایی بزرگتر از خودم قول دادم

با خودم چکار کردم؟

از شدت صداقت دروغ گفتم

و خدا را شکر که دروغ گفتم.

متن کوتاه لبخند خودم

صبور باش

چیزهاى خوب زمان میبرد

امپراطوری ها یک روزه

ساخته نمیشوند

متن راجب لبخند خودم

متن در مورد لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن راجب لبخند خودم

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن کوتاه لبخند خودم

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن استوری لبخند خودم

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبختی و آرامش چیز عجیبی است !

وقتی میاد گامهایش آن قدر آرام است

که شـاید صدای پایش راﻫﻢ نشـنوی !

اما وقتی نیست دردش را تا مغز

استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .

متن درباره لبخند خودم

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

متن لبخند برای عکس خودم

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن برای لبخند خودم

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش بر سه پایه استوار است!

فراموش کردن تلخی هاي دیروز

غنیمت شـماردن شـیرینی هاي امروز !

امیدواری به فرصت هاي فردا .

متن درباره لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق رابه خود دهيم كه در آرزوي آن باشيم

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن لبخند برای عکس خودم

متن برای لبخند زدن خودم

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن کوتاه لبخند خودم

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و آرامش و برکت و امید ببارد

متن درباره لبخند خودم

آموخته ام…

زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن رابه یادماندنی بساز،

و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد.

متن راجب لبخند خودم

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن زیبا برای لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن راجب لبخند خودم

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن استوری لبخند خودم

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت رابه مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه هاي خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد

متن استوری لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن برای لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبختی و آرامش ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن لبخند برای عکس خودم

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن در مورد لبخند خودم

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن کوتاه لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش چیز عجیبی است !

وقتی میاد گامهایش آن قدر آرام است

که شـاید صدای پایش راﻫﻢ نشـنوی !

اما وقتی نیست دردش را تا مغز

استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .

متن برای لبخند خودم

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

متن راجب لبخند خودم

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن برای لبخند زدن خودم

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن زیبا برای لبخند خودم

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش بر سه پایه استوار است!

فراموش کردن تلخی هاي دیروز

غنیمت شـماردن شـیرینی هاي امروز !

امیدواری به فرصت هاي فردا .

متن کوتاه لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق رابه خود دهيم كه در آرزوي آن باشيم

متن درباره لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن استوری لبخند خودم

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن کوتاه لبخند خودم

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و آرامش و برکت و امید ببارد

متن استوری لبخند خودم

آموخته ام…

زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن رابه یادماندنی بساز،

و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد.

متن لبخند برای عکس خودم

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن درباره لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن کوتاه لبخند خودم

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن در مورد لبخند خودم

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن برای لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن استوری لبخند خودم

متن درباره لبخند خودم

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت رابه مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه هاي خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن در مورد لبخند خودم

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن استوری لبخند خودم

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن برای لبخند زدن خودم

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن برای لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن برای لبخند خودم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن برای لبخند زدن خودم

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن درباره لبخند خودم

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن درباره لبخند خودم

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن استوری لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن کوتاه لبخند خودم

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن برای لبخند زدن خودم

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن در مورد لبخند خودم

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن در مورد لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن برای لبخند زدن خودم

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن درباره لبخند خودم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن استوری لبخند خودم

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن کوتاه لبخند خودم

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای لبخند خودم

متن کوتاه لبخند خودم

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن کوتاه لبخند خودم

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن در مورد لبخند خودم

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن کوتاه لبخند خودم

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن کوتاه لبخند خودم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن در مورد لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن استوری لبخند خودم

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن در مورد لبخند خودم

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن استوری لبخند خودم

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن در مورد لبخند خودم

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن راجب لبخند خودم

متن برای لبخند زدن خودم

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن کوتاه لبخند خودم

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن لبخند برای عکس خودم

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن در مورد لبخند خودم

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن راجب لبخند خودم

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن لبخند برای عکس خودم

متن کوتاه لبخند خودم

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن در مورد لبخند خودم

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن برای لبخند زدن خودم

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن برای لبخند خودم

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن برای لبخند خودم

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن زیبا برای لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن استوری لبخند خودم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن کوتاه لبخند خودم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن راجب لبخند خودم

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن در مورد لبخند خودم

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن کوتاه لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن درباره لبخند خودم

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن در مورد لبخند خودم

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن لبخند برای عکس خودم

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن کوتاه لبخند خودم

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن کوتاه لبخند خودم

متن برای لبخند زدن خودم

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن راجب لبخند خودم

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن در مورد لبخند خودم

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن راجب لبخند خودم

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن درباره لبخند خودم

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن در مورد لبخند خودم

متن راجب لبخند خودم

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن برای لبخند خودم

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن برای لبخند خودم

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن راجب لبخند خودم

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن لبخند برای عکس خودم

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن در مورد لبخند خودم

متن لبخند برای عکس خودم

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن درباره لبخند خودم

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن درباره لبخند خودم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن استوری لبخند خودم

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن درباره لبخند خودم

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن برای لبخند زدن خودم

متن استوری لبخند خودم

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن راجب لبخند خودم

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن برای لبخند زدن خودم

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن در مورد لبخند خودم

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن استوری لبخند خودم

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن راجب لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن برای لبخند زدن خودم

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن در مورد لبخند خودم

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن راجب لبخند خودم

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن کوتاه لبخند خودم

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن لبخند برای عکس خودم

متن درباره لبخند خودم

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن استوری لبخند خودم

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن استوری لبخند خودم

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن برای لبخند زدن خودم

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن برای لبخند خودم

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن لبخند برای عکس خودم

متن کوتاه لبخند خودم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن در مورد لبخند خودم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن برای لبخند خودم

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن لبخند برای عکس خودم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن در مورد لبخند خودم

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن درباره لبخند خودم

متن برای لبخند خودم

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن برای لبخند زدن خودم

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن راجب لبخند خودم

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن لبخند برای عکس خودم

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن درباره لبخند خودم

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن درباره لبخند خودم

متن استوری لبخند خودم

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن استوری لبخند خودم

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن کوتاه لبخند خودم

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن در مورد لبخند خودم

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن در مورد لبخند خودم

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن کوتاه لبخند خودم

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن در مورد لبخند خودم

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن در مورد لبخند خودم

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن در مورد لبخند خودم

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن برای لبخند زدن خودم

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن در مورد لبخند خودم

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن راجب لبخند خودم

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن لبخند برای عکس خودم

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن برای لبخند خودم

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن راجب لبخند خودم

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن در مورد لبخند خودم

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن در مورد لبخند خودم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن برای لبخند زدن خودم

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن استوری لبخند خودم

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن درباره لبخند خودم

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن کوتاه لبخند خودم

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن کوتاه لبخند خودم

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن کوتاه لبخند خودم

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن برای لبخند خودم

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن درباره لبخند خودم

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن لبخند برای عکس خودم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن کوتاه لبخند خودم

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن راجب لبخند خودم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن برای لبخند زدن خودم

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن درباره لبخند خودم

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن لبخند برای عکس خودم

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن برای لبخند خودم

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن لبخند برای عکس خودم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن در مورد لبخند خودم

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن درباره لبخند خودم

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن برای لبخند خودم

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن کوتاه لبخند خودم

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن برای لبخند خودم

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن برای لبخند زدن خودم

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن درباره لبخند خودم

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن استوری لبخند خودم

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن در مورد لبخند خودم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن لبخند برای عکس خودم

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن در مورد لبخند خودم

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن در مورد لبخند خودم

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن لبخند برای عکس خودم

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن درباره لبخند خودم

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن برای لبخند زدن خودم

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن برای لبخند زدن خودم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن راجب لبخند خودم

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن برای لبخند زدن خودم

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن استوری لبخند خودم

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن برای لبخند زدن خودم

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن برای لبخند زدن خودم

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن برای لبخند زدن خودم

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن در مورد لبخند خودم

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن راجب لبخند خودم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن در مورد لبخند خودم

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن راجب لبخند خودم

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن در مورد لبخند خودم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن برای لبخند خودم

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن برای لبخند زدن خودم

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن درباره لبخند خودم

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن کوتاه لبخند خودم

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن لبخند برای عکس خودم

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن راجب لبخند خودم

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن کوتاه لبخند خودم

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن در مورد لبخند خودم

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن لبخند برای عکس خودم

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن لبخند برای عکس خودم

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن برای لبخند خودم

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن برای لبخند زدن خودم

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن در مورد لبخند خودم

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن استوری لبخند خودم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن راجب لبخند خودم

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن درباره لبخند خودم

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن استوری لبخند خودم

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن درباره لبخند خودم

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن کوتاه لبخند خودم

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن کوتاه لبخند خودم

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن کوتاه لبخند خودم

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن کوتاه لبخند خودم

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن برای لبخند زدن خودم

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن برای لبخند زدن خودم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن درباره لبخند خودم

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن راجب لبخند خودم

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن استوری لبخند خودم

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن استوری لبخند خودم

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن برای لبخند زدن خودم

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن برای لبخند زدن خودم

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن درباره لبخند خودم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن برای لبخند خودم

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن در مورد لبخند خودم

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن در مورد لبخند خودم

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن برای لبخند زدن خودم

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن برای لبخند خودم

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن در مورد لبخند خودم

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن درباره لبخند خودم

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن لبخند برای عکس خودم

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن درباره لبخند خودم

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن لبخند برای عکس خودم

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن لبخند برای عکس خودم

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن در مورد لبخند خودم

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن کوتاه لبخند خودم

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن لبخند برای عکس خودم

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن لبخند برای عکس خودم

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن راجب لبخند خودم

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن استوری لبخند خودم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن راجب لبخند خودم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن استوری لبخند خودم

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن لبخند برای عکس خودم

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن لبخند برای عکس خودم

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن راجب لبخند خودم

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن در مورد لبخند خودم

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن در مورد لبخند خودم

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن درباره لبخند خودم

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن برای لبخند زدن خودم

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن برای لبخند خودم

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن راجب لبخند خودم

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن کوتاه لبخند خودم

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن لبخند برای عکس خودم

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن استوری لبخند خودم

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن برای لبخند زدن خودم

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن کوتاه لبخند خودم

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن راجب لبخند خودم

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن در مورد لبخند خودم

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن برای لبخند خودم

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن برای لبخند خودم

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن در مورد لبخند خودم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن در مورد لبخند خودم

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن در مورد لبخند خودم

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن برای لبخند زدن خودم

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن درباره لبخند خودم

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن راجب لبخند خودم

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن استوری لبخند خودم

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن درباره لبخند خودم

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن برای لبخند خودم

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن لبخند برای عکس خودم

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن برای لبخند خودم

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن برای لبخند زدن خودم

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن کوتاه لبخند خودم

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن کوتاه لبخند خودم

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن راجب لبخند خودم

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن راجب لبخند خودم

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن برای لبخند زدن خودم

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن در مورد لبخند خودم

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن برای لبخند زدن خودم

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن برای لبخند خودم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن لبخند برای عکس خودم

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن درباره لبخند خودم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن برای لبخند خودم

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن برای لبخند زدن خودم

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن کوتاه لبخند خودم

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن برای لبخند خودم

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن استوری لبخند خودم

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن لبخند برای عکس خودم

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن کوتاه لبخند خودم

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن استوری لبخند خودم

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن درباره لبخند خودم

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن درباره لبخند خودم

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن استوری لبخند خودم

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن در مورد لبخند خودم

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن برای لبخند خودم

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن کوتاه لبخند خودم

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن برای لبخند زدن خودم

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن لبخند برای عکس خودم

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن درباره لبخند خودم

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن کوتاه لبخند خودم

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن کوتاه لبخند خودم

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن برای لبخند زدن خودم

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن کوتاه لبخند خودم

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن درباره لبخند خودم

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن برای لبخند زدن خودم

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن لبخند برای عکس خودم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن استوری لبخند خودم

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن لبخند برای عکس خودم

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن کوتاه لبخند خودم

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن درباره لبخند خودم

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن در مورد لبخند خودم

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن درباره لبخند خودم

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن برای لبخند خودم

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن کوتاه لبخند خودم

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن برای لبخند زدن خودم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن استوری لبخند خودم

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن لبخند برای عکس خودم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن کوتاه لبخند خودم

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن برای لبخند خودم

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن لبخند برای عکس خودم

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن استوری لبخند خودم

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن درباره لبخند خودم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن برای لبخند زدن خودم

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن استوری لبخند خودم

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن برای لبخند زدن خودم

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن درباره لبخند خودم

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن استوری لبخند خودم

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن در مورد لبخند خودم

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن برای لبخند زدن خودم

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن کوتاه لبخند خودم

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن راجب لبخند خودم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن برای لبخند زدن خودم

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن برای لبخند خودم

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن در مورد لبخند خودم

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن در مورد لبخند خودم

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن راجب لبخند خودم

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن برای لبخند زدن خودم

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن استوری لبخند خودم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن استوری لبخند خودم

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن برای لبخند خودم

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن کوتاه لبخند خودم

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن درباره لبخند خودم

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن راجب لبخند خودم

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن استوری لبخند خودم

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن در مورد لبخند خودم

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن راجب لبخند خودم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن استوری لبخند خودم

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن لبخند برای عکس خودم

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن در مورد لبخند خودم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن برای لبخند خودم

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن در مورد لبخند خودم

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن برای لبخند زدن خودم

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن استوری لبخند خودم

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن راجب لبخند خودم

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن درباره لبخند خودم

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن لبخند برای عکس خودم

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن کوتاه لبخند خودم

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن در مورد لبخند خودم

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن راجب لبخند خودم

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست
موریس مترلینگ

متن برای لبخند زدن خودم

در میان امواج در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی می دویم. در حالی که خوشبختی در اینجاست
هوراس

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.
الکساندر دوما

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی بر سه پایه استوار است:
فراموش کردن تلخی‌ های دیروز
غنیمت شماردن شیرینی‌ های امروز
امیدواری به فرصت‌ های فردا

متن در مورد لبخند خودم

آموخته‌ ام زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو می‌ سازی
پس آن را به یاد ماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت. خوشبختی همین لحظه توست. لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌ یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست. تنها کافیست عمیقا شاهد زندگی باشی

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست
زندگی کردن با امید
نه امید به خود
که غرور است
نه امید به دیگران
که تباهی است
بلکه امید به خدا
که خوشبختی و آرامش است

متن کوتاه لبخند خودم

هفت راز خوشبختی
متنفرنباش
عصبانی نشو
ساده زندگی کن
کم توقع باش
همیشه لبخند بزن
ببخش
و
یک عشق خوب داشته باش

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش یعنی:
توانایی سپاسگزاری
و لذت بردن از آنچه که هستید
و آنچه که دارید

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به خوشبختی و آرامش نباشید. زندگی را زندگی کنید، خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی و گذشت شماست

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی چیز عجیبی ست. وقتی میاد گام هایش آنقدر آرام است که شاید صدای پایش را ﻫﻢ نشنوی، اما وقتی نیست دردش را تا مغز استخوان ﺣﺲ می کنی

متن راجب لبخند خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم؛ خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید. زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد. به یک لبخند، یک بوسه، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید. «جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش»

متن درباره لبخند خودم

اگر چه کسی نمی تواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشته باشد
اما هر کسی می تواند از الان شروع کند و یک پایان عالی داشته باشد
“کارل بارد”

متن درباره لبخند خودم

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی
انرژی مثبت را احساس می‌کنی
به همین سادگی!
“پائولو کوئیلو”

متن درباره لبخند خودم

اگر بخواهی چیزی کمتر از آن چه توانایی اش را داری باشی
احتمالا همه روزهای زندگی ات ناراحت خواهی بود
“آبراهام مزلو”

متن در مورد لبخند خودم

حتی یک زندگی شاد نمی تواند بدون درجه ای از تاریکی باشد
کلمه شادی معنای خودش را از دست می داد اگر با غم و اندوه متعادل نمی شد
“کارل یونگ”

متن برای لبخند زدن خودم

ازدواج های شاد بر اساس یک دوستی عمیق
احترام متقابل و لذت از با هم بودن حاصل می شود
“جان گوتمن”

متن برای لبخند زدن خودم

اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست
بیشتر شان می‌گویند شکست
اما این اشتباهی بزرگ است؛
متضاد کلمه موفقیت، تلاش نکردن است

متن برای لبخند خودم

خوشبختی تنها چیزی است که هنگامی که آن را با دیگران سهیم می شوید چند برابر می شود
“آلبرت شوایتزر”

متن راجب لبخند خودم

علاقه خود را دنبال کن تا هرگز حتی یک روز هم در زندگی ات کار نکنی

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی درباره داشتن نیست بلکه درباره بودن است
مادامی که صرفا در اشیا به دنبال خوشبختی بگردی این اشیا هرگز کافی نیستند
برای یافتن خوشبختی به اطراف نگاه کن، به درون نگاه کن
“نیک وویچیچ”

متن راجب لبخند خودم

It always seems impossible until it’s done
همیشه به نظر غیر ممکن می رسه تا این که انجام بشه

متن کوتاه لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی همین در کنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن در مورد لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

متن کوتاه لبخند خودم

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن راجب لبخند خودم

برای خوشبختی باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن استوری لبخند خودم

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست
موریس مترلینگ

متن درباره لبخند خودم

در میان امواج در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی می دویم. در حالی که خوشبختی در اینجاست
هوراس

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.
الکساندر دوما

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبختی بر سه پایه استوار است:
فراموش کردن تلخی‌ های دیروز
غنیمت شماردن شیرینی‌ های امروز
امیدواری به فرصت‌ های فردا

متن برای لبخند خودم

آموخته‌ ام زندگی همیشه عالی و کامل نیست اما همیشه همانی است که تو می‌ سازی
پس آن را به یاد ماندنی بساز
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت. خوشبختی همین لحظه توست. لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌ یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست. تنها کافیست عمیقا شاهد زندگی باشی

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست
زندگی کردن با امید
نه امید به خود
که غرور است
نه امید به دیگران
که تباهی است
بلکه امید به خدا
که خوشبختی و آرامش است

متن کوتاه لبخند خودم

هفت راز خوشبختی
متنفرنباش
عصبانی نشو
ساده زندگی کن
کم توقع باش
همیشه لبخند بزن
ببخش
و
یک عشق خوب داشته باش

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش یعنی:
توانایی سپاسگزاری
و لذت بردن از آنچه که هستید
و آنچه که دارید

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به خوشبختی و آرامش نباشید. زندگی را زندگی کنید، خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی و گذشت شماست

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی چیز عجیبی ست. وقتی میاد گام هایش آنقدر آرام است که شاید صدای پایش را ﻫﻢ نشنوی، اما وقتی نیست دردش را تا مغز استخوان ﺣﺲ می کنی

متن برای لبخند زدن خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم؛ خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید. زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد. به یک لبخند، یک بوسه، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید. «جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش»

متن کوتاه لبخند خودم

اگر چه کسی نمی تواند برگردد به عقب و شروعی عالی داشته باشد
اما هر کسی می تواند از الان شروع کند و یک پایان عالی داشته باشد
“کارل بارد”

متن لبخند برای عکس خودم

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی
انرژی مثبت را احساس می‌کنی
به همین سادگی!
“پائولو کوئیلو”

متن استوری لبخند خودم

اگر بخواهی چیزی کمتر از آن چه توانایی اش را داری باشی
احتمالا همه روزهای زندگی ات ناراحت خواهی بود
“آبراهام مزلو”

متن کوتاه لبخند خودم

حتی یک زندگی شاد نمی تواند بدون درجه ای از تاریکی باشد
کلمه شادی معنای خودش را از دست می داد اگر با غم و اندوه متعادل نمی شد
“کارل یونگ”

متن راجب لبخند خودم

ازدواج های شاد بر اساس یک دوستی عمیق
احترام متقابل و لذت از با هم بودن حاصل می شود
“جان گوتمن”

متن برای لبخند زدن خودم

اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست
بیشتر شان می‌گویند شکست
اما این اشتباهی بزرگ است؛
متضاد کلمه موفقیت، تلاش نکردن است

متن برای لبخند خودم

خوشبختی تنها چیزی است که هنگامی که آن را با دیگران سهیم می شوید چند برابر می شود
“آلبرت شوایتزر”

متن برای لبخند زدن خودم

علاقه خود را دنبال کن تا هرگز حتی یک روز هم در زندگی ات کار نکنی

متن استوری لبخند خودم

زندگی درباره داشتن نیست بلکه درباره بودن است
مادامی که صرفا در اشیا به دنبال خوشبختی بگردی این اشیا هرگز کافی نیستند
برای یافتن خوشبختی به اطراف نگاه کن، به درون نگاه کن
“نیک وویچیچ”

متن برای لبخند زدن خودم

It always seems impossible until it’s done
همیشه به نظر غیر ممکن می رسه تا این که انجام بشه

متن برای لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه  و بانی باشیم…

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی همین در کنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن لبخند برای عکس خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

متن کوتاه لبخند خودم

در زندگی فقط يک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

متن برای لبخند زدن خودم

برای خوشبختی باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن راجب لبخند خودم

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

متن در مورد لبخند خودم

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی 🙂

متن برای لبخند زدن خودم

خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤

متن کوتاه لبخند خودم

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادر بفهمد

متن استوری لبخند خودم

می‌ ایستم کنار دریا
و طلوع تو را انتظار می‌ کشم
با موج بلند بر می‌خیزم
بیایی، ابر می‌ شوم در آغوش تو
نیایی، می‌ ریزم

متن استوری لبخند خودم

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن درباره لبخند خودم

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

متن لبخند برای عکس خودم

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن برای لبخند خودم

یه آهنــــگ دآرم که°°۶مگابایته،ولی°°۵۰گیگ خاطره توشه…

متن کوتاه لبخند خودم

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن برای لبخند خودم

هــر کس .. یـا شب میمیـــرد ، یــــا روز .. مـــن ؛ شبـانــه روز !

متن در مورد لبخند خودم

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد
روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد
لگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن درباره لبخند خودم

دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

متن درباره لبخند خودم

می خوام یه تیپ بزنم خفن از پارچه ای ب نام کفن😒

متن راجب لبخند خودم

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن راجب لبخند خودم

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت!

متن لبخند برای عکس خودم

اونجا که شادمهر میگه:
“اونقدر آرومم پیش تو
می ترسم از آرامشم”…
یه آرامش اینجوری باید باشه همیشه

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

متن برای لبخند خودم

آخر سر یه روز دوتا عطر میسازم
یکیش بوی خاک بارون زده بده
اون یکی چوب سوخته وسط جنگل

متن برای لبخند زدن خودم

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن کوتاه لبخند خودم

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن برای لبخند زدن خودم

قسم خوردم به چشمانت فراموشت کنم اما
چرا باران که می‌گیرد فقط یاد تو می‌بارد؟…

متن در مورد لبخند خودم

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن لبخند برای عکس خودم

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

متن لبخند برای عکس خودم

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن در مورد لبخند خودم

خوبیه دعوا و رک زدن حرفا اینه که یا بهم میخوره
یا بهتر میشه
در هردو صورتش از بلاتکلیفی درمیای

متن برای لبخند زدن خودم

لطفی ندارد هفت سین ها بی سلامَ ت…
وقتی نباشی عیدها هم بی بهارند……

متن لبخند برای عکس خودم

سلامتی روزی ک خودم سفید بپوشم رفیقام مشکی😏

متن لبخند برای عکس خودم

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن استوری لبخند خودم

یکی بیاد که…
بزرگ شده باشه
فکر عشق و حال نباشه
رفیق بازیاشو کرده باشه تموم شده باشه
که نخواد همش بپیچونه
اینور اونور دنبال شیطونی نباشه
بیاد که بمونه
فقط حواسش پیش تو باشه
فقط فقط تورو بخواد
دنبال یه رابطه جدی باشه
فکر اینده ساختن با تو باشه
توقع زیادیه؟
اصن از اینا هست؟!
خوش بحالتون اگه دیدین!

متن استوری لبخند خودم

دلم شکسته ست و
هیچکس دردم را نمی داند
آه از این غم که با من
می سوزد و می سازد

متن استوری لبخند خودم

بعد مرگم شعر هایم را بخوان تا بشنوی / سرگذشتم تلخ تر از درگذشتم بوده است…

متن لبخند برای عکس خودم

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

متن برای لبخند زدن خودم

امشب شب تولد من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم
جز بغض عزیز…

متن درباره لبخند خودم

رفتن تو پایان این قصه نبود.
حالا من با این شهری که آغشته به بوی توست چه کنم!!

متن کوتاه لبخند خودم

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)

متن استوری لبخند خودم

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی 🙂

متن کوتاه لبخند خودم

خدارو چه دیدی؟! ..شاید یه شبم ..ماتا سرمونو گذاشتیم رو بالش خوابمون برد🖤

متن در مورد لبخند خودم

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادر بفهمد

متن استوری لبخند خودم

می‌ ایستم کنار دریا
و طلوع تو را انتظار می‌ کشم
با موج بلند بر می‌خیزم
بیایی، ابر می‌ شوم در آغوش تو
نیایی، می‌ ریزم

متن استوری لبخند خودم

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن استوری لبخند خودم

بعضیا نمیگن میخوان برن..فقط بیصدا میزارن و میرن…!! مواظب این ادما باشین…

متن برای لبخند زدن خودم

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن درباره لبخند خودم

یه آهنــــگ دآرم که°°۶مگابایته،ولی°°۵۰گیگ خاطره توشه…

متن در مورد لبخند خودم

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن لبخند برای عکس خودم

هــر کس .. یـا شب میمیـــرد ، یــــا روز .. مـــن ؛ شبـانــه روز !

متن در مورد لبخند خودم

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد
روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد
لگدکوب هر رهگذری بشوی …!

متن درباره لبخند خودم

دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

متن کوتاه لبخند خودم

می خوام یه تیپ بزنم خفن از پارچه ای ب نام کفن😒

متن لبخند برای عکس خودم

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن برای لبخند خودم

اگه یه طورى رفتار کردن
که انگار میتونن بدون تو زندگى کنن؛
بذار نداشته باشنت!

متن برای لبخند زدن خودم

اونجا که شادمهر میگه:
“اونقدر آرومم پیش تو
می ترسم از آرامشم”…
یه آرامش اینجوری باید باشه همیشه

متن کوتاه لبخند خودم

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی، باز بخندی، باز بجنگی
باز بیفتی و محکم تر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم

متن کوتاه لبخند خودم

آخر سر یه روز دوتا عطر میسازم
یکیش بوی خاک بارون زده بده
اون یکی چوب سوخته وسط جنگل

متن درباره لبخند خودم

امــروز
دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی :
“فردایــت را می ســـازم …”

متن درباره لبخند خودم

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن لبخند برای عکس خودم

قسم خوردم به چشمانت فراموشت کنم اما
چرا باران که می‌گیرد فقط یاد تو می‌بارد؟…

متن استوری لبخند خودم

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن لبخند برای عکس خودم

باران که می بارد
دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض می کنم، آسمان گریه

متن راجب لبخند خودم

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن کوتاه لبخند خودم

خوبیه دعوا و رک زدن حرفا اینه که یا بهم میخوره
یا بهتر میشه
در هردو صورتش از بلاتکلیفی درمیای

متن کوتاه لبخند خودم

لطفی ندارد هفت سین ها بی سلامَ ت…
وقتی نباشی عیدها هم بی بهارند……

متن برای لبخند خودم

سلامتی روزی ک خودم سفید بپوشم رفیقام مشکی😏

متن برای لبخند زدن خودم

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن برای لبخند زدن خودم

یکی بیاد که…
بزرگ شده باشه
فکر عشق و حال نباشه
رفیق بازیاشو کرده باشه تموم شده باشه
که نخواد همش بپیچونه
اینور اونور دنبال شیطونی نباشه
بیاد که بمونه
فقط حواسش پیش تو باشه
فقط فقط تورو بخواد
دنبال یه رابطه جدی باشه
فکر اینده ساختن با تو باشه
توقع زیادیه؟
اصن از اینا هست؟!
خوش بحالتون اگه دیدین!

متن درباره لبخند خودم

دلم شکسته ست و
هیچکس دردم را نمی داند
آه از این غم که با من
می سوزد و می سازد

متن در مورد لبخند خودم

بعد مرگم شعر هایم را بخوان تا بشنوی / سرگذشتم تلخ تر از درگذشتم بوده است…

متن در مورد لبخند خودم

به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ‌کس، هیچکس اینجا به تو مانند نشد

متن استوری لبخند خودم

امشب شب تولد من است
ولی چیزی برای ترکاندن ندارم
جز بغض عزیز…

متن استوری لبخند خودم

رفتن تو پایان این قصه نبود.
حالا من با این شهری که آغشته به بوی توست چه کنم!!

متن درباره لبخند خودم

سر دست بر آن قرار بودن

با فصل خزان بهار بودن

با یار رمیده یار بودن

یا معتمدی و یا شفایی

متن کوتاه لبخند خودم

در غم یار، یار بایستی

یا غمم را کنار بایستی

زانچ کردم کنون پشیمانم

دل امسال پار بایستی

متن استوری لبخند خودم

گر یار وصال ما نجوید

با عشق وصال یار غارم

خواری که به پیش خلق عار است

آن عار شده ست افتخارم

متن کوتاه لبخند خودم

گر تیر جفای دشمنان می آید

دلتنگ مشو که دوست می فرماید

بر یار ذلیل هر ملامت کآید

چون یار عزیز می پسندد شاید

متن راجب لبخند خودم

بر لب یار شوخ دلبندم

خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید

هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب

بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد

ز خوشی‌های وصل و پیوندی

متن برای لبخند خودم

من همان تنهای شب های بارانی و سرد

من همان زخمی و مجروح خنجر هر نامرد

من همان دل شسته از چرک کینه ها

من همان سرنهاده بر سیه دل سینه ها

من همان که یافته ام در نوازش نیش مار

من همان که یافته ام زهر در لبخند یار

متن برای لبخند خودم

یک لبخند

نمی تواند جهان را تغییر دهد

اما لبخند تو

جهان من را عوض کرده است!

متن کوتاه لبخند خودم

امشب ز لطف ایزد،لبخند یار دیدم

روی قشنگ او را،پروانه وار دیدم

من چشم به راه بودم،او را به خواب بینم

تا که لبان او را،در جای ناب دیدم

شادی به جای غم شد،اندوه من سر آمد

محبوب خود را من،اندر برم دیدم

مژده دهید یارم،گفتا به مهربانی

من راز دل گویم،چون محرمم دیدم

ترسم ز خوشحالی آنی بمیرم من

بس که محبتها،در چشم یار دیدم

متن کوتاه لبخند خودم

عاشق احساسی هستم

که با دیدن لبخند تو

پیدا می کنم

متن برای لبخند خودم

عشقت مرا به کوچه ی احساس می برد

در کوچه ای که خانه ی مهر و وفای ماست

خوشبخت من که با توام آرام جان من

لبخند یار و روضه ی رضوان برای ماست

متن در مورد لبخند خودم

ببین لبخند یار و شادمان شو

رها کن خاکرا در آسمان شو

گره بگشا ززلف دلبر امشب

جهان شاداب کن زین باده بر لب

صفایی باش و جان را با صفا کن

جفایی نیست این دلبر وفا کن

شب امثال دولت روشنا نیست

بسان شاعران کس بی پنا نیست!

متن استوری لبخند خودم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن در مورد لبخند خودم

لبخند تو

خلاصه ی خوبی هاست

لختی بخند

خنده ی گل زیباست

متن لبخند برای عکس خودم

دِل دِل مکن و دِل بده تا دِل بِسِتانم

عاشِق تر از این دل تو مَجو نیست بِجانم

از چشم شرر بار تو من مست شدم باز

با بوسه بزن شعله ، به آتش بکشانم

هر بار که میبینمت عاشق ترم از قبل

با چشمکی از دیده به دامن برسانم

زیبایی تو ساحر و مسحور ، دلِ من

گر نوبتی ام شد تو به نوبت بنشانم

لبخند تو را بر همه عالم نفروشم

ای آنکه ز تو هستی و عمر است و توانم ..

متن برای لبخند خودم

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

متن کوتاه لبخند خودم

سر دست بر آن قرار بودن

با فصل خزان بهار بودن

با یار رمیده یار بودن

یا معتمدی و یا شفایی

متن برای لبخند خودم

در غم یار، یار بایستی

یا غمم را کنار بایستی

زانچ کردم کنون پشیمانم

دل امسال پار بایستی

متن کوتاه لبخند خودم

گر یار وصال ما نجوید

با عشق وصال یار غارم

خواری که به پیش خلق عار است

آن عار شده ست افتخارم

متن راجب لبخند خودم

گر تیر جفای دشمنان می آید

دلتنگ مشو که دوست می فرماید

بر یار ذلیل هر ملامت کآید

چون یار عزیز می پسندد شاید

متن لبخند برای عکس خودم

بر لب یار شوخ دلبندم

خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید

هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب

بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد

ز خوشی‌های وصل و پیوندی

متن استوری لبخند خودم

من همان تنهای شب های بارانی و سرد

من همان زخمی و مجروح خنجر هر نامرد

من همان دل شسته از چرک کینه ها

من همان سرنهاده بر سیه دل سینه ها

من همان که یافته ام در نوازش نیش مار

من همان که یافته ام زهر در لبخند یار

متن کوتاه لبخند خودم

یک لبخند

نمی تواند جهان را تغییر دهد

اما لبخند تو

جهان من را عوض کرده است!

متن درباره لبخند خودم

امشب ز لطف ایزد،لبخند یار دیدم

روی قشنگ او را،پروانه وار دیدم

من چشم به راه بودم،او را به خواب بینم

تا که لبان او را،در جای ناب دیدم

شادی به جای غم شد،اندوه من سر آمد

محبوب خود را من،اندر برم دیدم

مژده دهید یارم،گفتا به مهربانی

من راز دل گویم،چون محرمم دیدم

ترسم ز خوشحالی آنی بمیرم من

بس که محبتها،در چشم یار دیدم

متن لبخند برای عکس خودم

عاشق احساسی هستم

که با دیدن لبخند تو

پیدا می کنم

متن در مورد لبخند خودم

عشقت مرا به کوچه ی احساس می برد

در کوچه ای که خانه ی مهر و وفای ماست

خوشبخت من که با توام آرام جان من

لبخند یار و روضه ی رضوان برای ماست

متن لبخند برای عکس خودم

ببین لبخند یار و شادمان شو

رها کن خاکرا در آسمان شو

گره بگشا ززلف دلبر امشب

جهان شاداب کن زین باده بر لب

صفایی باش و جان را با صفا کن

جفایی نیست این دلبر وفا کن

شب امثال دولت روشنا نیست

بسان شاعران کس بی پنا نیست!

متن درباره لبخند خودم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو

خلاصه ی خوبی هاست

لختی بخند

خنده ی گل زیباست

متن در مورد لبخند خودم

دِل دِل مکن و دِل بده تا دِل بِسِتانم

عاشِق تر از این دل تو مَجو نیست بِجانم

از چشم شرر بار تو من مست شدم باز

با بوسه بزن شعله ، به آتش بکشانم

هر بار که میبینمت عاشق ترم از قبل

با چشمکی از دیده به دامن برسانم

زیبایی تو ساحر و مسحور ، دلِ من

گر نوبتی ام شد تو به نوبت بنشانم

لبخند تو را بر همه عالم نفروشم

ای آنکه ز تو هستی و عمر است و توانم ..

متن در مورد لبخند خودم

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

متن برای لبخند زدن خودم

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود.

ناپلئون بناپارت

متن در مورد لبخند خودم

بر گذشته ای که پشت سرت است لبخند بزن. بر آینده ای که در مقابلت است تمرکز کن.
شان پال

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند، یک خوشبختی زرق و برق دار برای تو به نظر می رسد.

متن درباره لبخند خودم

به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو
لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود .
حکیم ارد بزرگ

متن درباره لبخند خودم

افرادی که شما با دیدن آن ها لبخند می زنید، این افراد مورد علاقه من هستند. کوی فرسکو

متن در مورد لبخند خودم

خنده بی انتها است، تخیل سن و سال نمی شناسد، رویاها جاودانه هستند.
والت دیزنی

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بزنید و در پایان روز نعمت های تان از مشکلات شما پیشی می گیرند.

متن راجب لبخند خودم

تا جایی که نفس می کشی بخند و تا جایی که زندگی می کنی عشق بورز.
جانی دپ

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند. لس براون

متن لبخند برای عکس خودم

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .
شکسپیر

متن درباره لبخند خودم

هر بار که به کسی لبخند می زنید، این یک عشق است، یک هدیه به آن شخص و یک چیز زیبا است. مادر ترزا

متن راجب لبخند خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.
لس براون

متن کوتاه لبخند خودم

هرگز اهمیت شخصی در زندگی را که می تواند لبخند را بر لب شما بیاورد دست کم نگیرید.

متن برای لبخند زدن خودم

آدم ها خوشحال می شوند که به خاطر شوخ طبعیشان به آنها خندیده شود، ولی نه بخاطر حماقتشان.
جاناتان سویفت

متن در مورد لبخند خودم

لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشد که باعث می شود افراد در اطراف تان احساس راحتی کنند. لس براون

متن برای لبخند خودم

اشک های جهان مقادیری ثابت هستند. به ازای هر یک نفری که شروع به گریه کردن می کند، جای دیگر کسی گریه کردن را متوقف می کند. در مورد خنده هم همینطور است.
ساموئل بکت

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند بزنید، این کلیدی است که قفل قلب همه ی افراد را باز می کند. آنتونی دی آنجلو

متن برای لبخند زدن خودم

من مشکلات زیادی در زندگیم دارم، ولی لب هایم از آن ها بی خبر هستند. آن ها همیشه لبخند می زنند.
چارلی چاپلین

متن لبخند برای عکس خودم

بگذار روح من از قلبم لبخند بزند و قلبم از چشمانم لبخند بزند، تا خنده های از ته دل من قلب های ناراحت را خوشحال کنند. پاراماهانزا یوگاناندا

متن استوری لبخند خودم

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است .
آبراهام لینکلن

متن درباره لبخند خودم

بگذارید همیشه با لبخند همدیگر را ملاقات کنیم چون لبخند آغاز عشق است. مادر ترزا

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند زن در دو زمان آسمانی و فرشته گونه است:
یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند.

متن برای لبخند زدن خودم

در آینه لبخند بزنید. این کار را هر روز صبح انجام دهید و تفاوت های بزرگی در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. یوکو اونو

متن برای لبخند خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم

که همیشه به من احساس خوبی می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

من عاشق صدای آرامت هستم

که همیشه به من آرامش می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن راجب لبخند خودم

همه چیز بامزه است، اگر بتوانی به آن بخندی. لوئیس کارول

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند.

برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده؛ لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی مثل آینه است. به آن لبخند بزنید و به شما لبخند می زند. زائر صلح

متن لبخند برای عکس خودم

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند خوشبختی ای است که درست زیر بینی خود پیدا می کنید. تام ویلسون

متن در مورد لبخند خودم

بدترین انتقام از تو همان بی تفاوتی هستش
اینکه مهم نیست باشی یا نباشی .

لبخندت را حواله ئ چه کسی میکنی یا اصلا لبخند

میزنی . ؟ آیا هنوز هم به فصل پاییز آلرژی داری که

نفس تنگی بگیری .؟ صدایت گرفته و بغض داری یا

نه .؟ حالا نوبت منم است که اینها رو ببینم از کنارشان بدون پلک برهم زدنی بگذرم

آخ که این بی تفاوتی چه بد میسوزاند …

متن برای لبخند زدن خودم

به دنبال ظاهر نباش که فریبنده است.

دنبال مال و ثروت نباش که فانی و زودگذر است.

به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند؛ زیرا تنها لبخند است که می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن در مورد لبخند خودم

صبور شدم و بی توقع، هرروز دارم از روز قبل بزرگتر و محکم تر و سرسخت تر میشم.

انگار دیگه هیچی نمیتونه ناراحتم کنه.بشکنتم

میخندم و با یه لبخند پررنگ میگذرم!

متن استوری لبخند خودم

تا میتوانید غافلگیرش کنید، درست در لحظه اى که فکرش را هم نمیکند!
مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان ذوق کردنش رابا دقت ببینید
لبخندش را…
باور کنید تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد!

متن برای لبخند زدن خودم

هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم…

که چه میکنی؟

پنجره ی اتاقم را باز میکنم و فریاد میزنم

تنهاییت برای من…

غصه هایت برای من…

همه ی بغض ها و اشکهایت برای من…

بخند برایم بخند

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را …

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده…

متن استوری لبخند خودم

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود.

ناپلئون بناپارت

متن راجب لبخند خودم

بر گذشته ای که پشت سرت است لبخند بزن. بر آینده ای که در مقابلت است تمرکز کن.
شان پال

متن استوری لبخند خودم

لبخند، یک خوشبختی زرق و برق دار برای تو به نظر می رسد.

متن در مورد لبخند خودم

به میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو
لبخند آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود .
حکیم ارد بزرگ

متن استوری لبخند خودم

افرادی که شما با دیدن آن ها لبخند می زنید، این افراد مورد علاقه من هستند. کوی فرسکو

متن لبخند برای عکس خودم

خنده بی انتها است، تخیل سن و سال نمی شناسد، رویاها جاودانه هستند.
والت دیزنی

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند بزنید و در پایان روز نعمت های تان از مشکلات شما پیشی می گیرند.

متن لبخند برای عکس خودم

تا جایی که نفس می کشی بخند و تا جایی که زندگی می کنی عشق بورز.
جانی دپ

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند. لس براون

متن کوتاه لبخند خودم

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .
شکسپیر

متن لبخند برای عکس خودم

هر بار که به کسی لبخند می زنید، این یک عشق است، یک هدیه به آن شخص و یک چیز زیبا است. مادر ترزا

متن درباره لبخند خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.
لس براون

متن راجب لبخند خودم

هرگز اهمیت شخصی در زندگی را که می تواند لبخند را بر لب شما بیاورد دست کم نگیرید.

متن کوتاه لبخند خودم

آدم ها خوشحال می شوند که به خاطر شوخ طبعیشان به آنها خندیده شود، ولی نه بخاطر حماقتشان.
جاناتان سویفت

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشد که باعث می شود افراد در اطراف تان احساس راحتی کنند. لس براون

متن برای لبخند خودم

اشک های جهان مقادیری ثابت هستند. به ازای هر یک نفری که شروع به گریه کردن می کند، جای دیگر کسی گریه کردن را متوقف می کند. در مورد خنده هم همینطور است.
ساموئل بکت

متن راجب لبخند خودم

لبخند بزنید، این کلیدی است که قفل قلب همه ی افراد را باز می کند. آنتونی دی آنجلو

متن در مورد لبخند خودم

من مشکلات زیادی در زندگیم دارم، ولی لب هایم از آن ها بی خبر هستند. آن ها همیشه لبخند می زنند.
چارلی چاپلین

متن درباره لبخند خودم

بگذار روح من از قلبم لبخند بزند و قلبم از چشمانم لبخند بزند، تا خنده های از ته دل من قلب های ناراحت را خوشحال کنند. پاراماهانزا یوگاناندا

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است .
آبراهام لینکلن

متن در مورد لبخند خودم

بگذارید همیشه با لبخند همدیگر را ملاقات کنیم چون لبخند آغاز عشق است. مادر ترزا

متن راجب لبخند خودم

لبخند زن در دو زمان آسمانی و فرشته گونه است:
یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند.

متن کوتاه لبخند خودم

در آینه لبخند بزنید. این کار را هر روز صبح انجام دهید و تفاوت های بزرگی در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. یوکو اونو

متن راجب لبخند خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم

که همیشه به من احساس خوبی می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

من عاشق صدای آرامت هستم

که همیشه به من آرامش می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن برای لبخند خودم

همه چیز بامزه است، اگر بتوانی به آن بخندی. لوئیس کارول

متن درباره لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند.

برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده؛ لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن درباره لبخند خودم

زندگی مثل آینه است. به آن لبخند بزنید و به شما لبخند می زند. زائر صلح

متن برای لبخند خودم

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

متن در مورد لبخند خودم

لبخند خوشبختی ای است که درست زیر بینی خود پیدا می کنید. تام ویلسون

متن راجب لبخند خودم

بدترین انتقام از تو همان بی تفاوتی هستش
اینکه مهم نیست باشی یا نباشی .

لبخندت را حواله ئ چه کسی میکنی یا اصلا لبخند

میزنی . ؟ آیا هنوز هم به فصل پاییز آلرژی داری که

نفس تنگی بگیری .؟ صدایت گرفته و بغض داری یا

نه .؟ حالا نوبت منم است که اینها رو ببینم از کنارشان بدون پلک برهم زدنی بگذرم

آخ که این بی تفاوتی چه بد میسوزاند …

متن لبخند برای عکس خودم

به دنبال ظاهر نباش که فریبنده است.

دنبال مال و ثروت نباش که فانی و زودگذر است.

به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند؛ زیرا تنها لبخند است که می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن راجب لبخند خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن درباره لبخند خودم

صبور شدم و بی توقع، هرروز دارم از روز قبل بزرگتر و محکم تر و سرسخت تر میشم.

انگار دیگه هیچی نمیتونه ناراحتم کنه.بشکنتم

میخندم و با یه لبخند پررنگ میگذرم!

متن درباره لبخند خودم

تا میتوانید غافلگیرش کنید، درست در لحظه اى که فکرش را هم نمیکند!
مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان ذوق کردنش رابا دقت ببینید
لبخندش را…
باور کنید تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد!

متن راجب لبخند خودم

هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم…

که چه میکنی؟

پنجره ی اتاقم را باز میکنم و فریاد میزنم

تنهاییت برای من…

غصه هایت برای من…

همه ی بغض ها و اشکهایت برای من…

بخند برایم بخند

تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را …

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده…

متن درباره لبخند خودم

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdan

از وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

متن برای لبخند خودم

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdim

اگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن برای لبخند خودم

Gerçek şu ki nefes alamıyorum

واقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن راجب لبخند خودم

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam

تنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن برای لبخند زدن خودم

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن در مورد لبخند خودم

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacak

تنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

متن برای لبخند زدن خودم

Benim aşka olan inancım seni severken başladı

باور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن در مورد لبخند خودم

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zaman

وقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن برای لبخند خودم

Her saat her dakika her saniye kalbimdesin

هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن راجب لبخند خودم

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡

با تو به عشق مبتلا شدم

متن برای لبخند زدن خودم

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن برای لبخند زدن خودم

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن استوری لبخند خودم

Sen gül de güller utаnsın

تو بخند تا که گلها خجالت بکشند

متن برای لبخند خودم

Sen tek ben bi çare . . .

تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن راجب لبخند خودم

Öyle tatlı bela ki başıma

اونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن کوتاه لبخند خودم

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsün

اگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن برای لبخند خودم

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildi

اولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن در مورد لبخند خودم

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?

همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن استوری لبخند خودم

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن برای لبخند خودم

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن در مورد لبخند خودم

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter

اونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

متن درباره لبخند خودم

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın

شاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن درباره لبخند خودم

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor

حتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه

❤️❤️❤️❤️

متن لبخند برای عکس خودم

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.

امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن در مورد لبخند خودم

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor

برای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن لبخند برای عکس خودم

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum

شاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن درباره لبخند خودم

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.

هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن کوتاه لبخند خودم

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansım

صاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن برای لبخند خودم

Senle başlar her şeyim . .

با تو همه چیز من شروع می شود

متن لبخند برای عکس خودم

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısa

هر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن برای لبخند زدن خودم

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla

با اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن برای لبخند خودم

Kaybolur zaman saçlarında

زمان در گیسوان تو گم میشه

متن کوتاه لبخند خودم

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.

بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن برای لبخند زدن خودم

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurdu

تقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن درباره لبخند خودم

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun

دنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

متن برای لبخند زدن خودم

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım

اگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن برای لبخند زدن خودم

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن لبخند برای عکس خودم

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesin

تو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن برای لبخند زدن خودم

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydın

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

متن در مورد لبخند خودم

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

درون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن استوری لبخند خودم

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibi

یهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن لبخند برای عکس خودم

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimi

آنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن درباره لبخند خودم

En güzel koku boynunda gizli

زیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن کوتاه لبخند خودم

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime kondu

عشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن لبخند برای عکس خودم

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdan

از وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

متن برای لبخند خودم

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdim

اگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن برای لبخند خودم

Gerçek şu ki nefes alamıyorum

واقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن کوتاه لبخند خودم

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam

تنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن برای لبخند زدن خودم

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن در مورد لبخند خودم

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacak

تنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

متن در مورد لبخند خودم

Benim aşka olan inancım seni severken başladı

باور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن برای لبخند خودم

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zaman

وقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن درباره لبخند خودم

Her saat her dakika her saniye kalbimdesin

هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن راجب لبخند خودم

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡

با تو به عشق مبتلا شدم

متن درباره لبخند خودم

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن کوتاه لبخند خودم

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن لبخند برای عکس خودم

Sen gül de güller utаnsın

تو بخند تا که گلها خجالت بکشند

متن درباره لبخند خودم

Sen tek ben bi çare . . .

تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن کوتاه لبخند خودم

Öyle tatlı bela ki başıma

اونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن استوری لبخند خودم

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsün

اگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن در مورد لبخند خودم

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildi

اولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن لبخند برای عکس خودم

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?

همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن کوتاه لبخند خودم

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن کوتاه لبخند خودم

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن درباره لبخند خودم

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter

اونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

متن برای لبخند خودم

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın

شاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن کوتاه لبخند خودم

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor

حتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه

❤️❤️❤️❤️

متن کوتاه لبخند خودم

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.

امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن برای لبخند خودم

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor

برای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن در مورد لبخند خودم

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum

شاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن راجب لبخند خودم

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.

هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن راجب لبخند خودم

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansım

صاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن لبخند برای عکس خودم

Senle başlar her şeyim . .

با تو همه چیز من شروع می شود

متن لبخند برای عکس خودم

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısa

هر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن درباره لبخند خودم

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla

با اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن درباره لبخند خودم

Kaybolur zaman saçlarında

زمان در گیسوان تو گم میشه

متن کوتاه لبخند خودم

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.

بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن لبخند برای عکس خودم

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurdu

تقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن کوتاه لبخند خودم

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun

دنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

متن برای لبخند خودم

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım

اگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن برای لبخند زدن خودم

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن لبخند برای عکس خودم

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesin

تو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن برای لبخند زدن خودم

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydın

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

متن لبخند برای عکس خودم

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

درون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن درباره لبخند خودم

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibi

یهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن راجب لبخند خودم

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimi

آنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن در مورد لبخند خودم

En güzel koku boynunda gizli

زیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن برای لبخند خودم

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime kondu

عشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن در مورد لبخند خودم

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متن راجب لبخند خودم

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

متن لبخند برای عکس خودم

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن راجب لبخند خودم

عده ای گریه کنان می آیند

عده ای ، گرم تلاطم هایش

عده ای بغض به لب ، قصد خروج

فرق ما ، مدت این آب تنی است

یا که شاید ، روش غوطه وری

متن استوری لبخند خودم

ای زندگی، تن و توانم همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنی همه من

من نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

متن برای لبخند خودم

در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن

چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتی

بدان که فرد خوشبختی خواهی بود

زندگی تعریفش همینقدر ساده است

متن راجب لبخند خودم

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ نمی خوﺭﺩ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳت…

زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور ……

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش ….. زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

متن برای لبخند خودم

ﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ

ﭼﭗ ” ﺑﺰﻥ !

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ

ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ

ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ

ﻋﺸﻖ ﮐﻦ

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﻮ

ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺵ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ

ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎ

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ” ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن در مورد لبخند خودم

ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺯﺵ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ …

زندگی، فقط در روز مرگی اش زندگیست

و می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد…،

نه کیمیا گری وجود دارد، نه پری قصه هایی،

نه ساحر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمین

خوشبختی را به تو نشان دهد،

همین قدر که عطر نعنا،

مهربانی چند شاخه گل،

کمی ایمان،

کمی روی خوش

و چند دانه تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافیست!

متن در مورد لبخند خودم

ما به آرزوهایمان یک رسیدن
بدهکاریم…
زندگی کوتاه است
شاید،
فرصتی نیست تا عکسی شویم
یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز
گردگیری مان کنند!
اصلا گاهی باید نرسید…
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،
نداشتن
تو را عاشق تر می کند…
و مفهوم زندگی
چیزی جز “عشق” نیست

متن راجب لبخند خودم

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن لبخند برای عکس خودم

تو فقط یک بار توی این دنیا زندگی میکنی،
یعنی فقط یک شانس برای ثابت کردن خودت!
و یک شانس برای شاد زیستن…
پس رها باش… به آینده نگاه کن…
خودتُ باور کن… شادی کن…
عاشق زندگی شو…
اینقدر عاشق که هیچکس و هیچ چیز،
نتونه جلوی خوشبختیت رو بگیره…
خودتُ پیدا کن و به خودت ببال…!

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی مثل یک فلوته
تو خالی و پر از سوراخ!
اما اگر کار کردن درست باهاش رو یاد بگیری،
برات آهنگ ‌های دل نوازی می زنه!
خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از
همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن درباره لبخند خودم

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر، چند صباحی گذراست.
قصه‌ی بودن ما.
برگی از دفتر افسانه‌ ای راز بقاست.
در اگر می‌شکند،
گل اگر می‌میرد،
و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد.
همه هشدار به توست؛
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست.
به همین زیبایی.
به همین کوتاهی…

متن برای لبخند زدن خودم

یک راز…
تا وقتی به این فکر چسبیده اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان, بیرون از وجودتان است
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.تنها خودِ شما مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ خود هستید,
و فقط خودتان قدرت تغییر آن را دارید.
زندگی تان سرشار از تغییر مثبت و موفقیت باشد.

متن کوتاه لبخند خودم

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

متن لبخند برای عکس خودم

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

متن برای لبخند خودم

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

متن استوری لبخند خودم

گاهی اوقات این دردهامون نیست که
باعث رنج میشه ….
فکرهای منفی باعث میشه که
همه چیز بدتر به نظر بیاد ….
زندگی شکایت از درد و غم نیست
زندگی هزار دلیل است برای
شکرگزاری از خالقمون ….

متن برای لبخند خودم

زندگی را تو بساز…
نه بدان ساز
که سازند
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز

متن راجب لبخند خودم

برای انسانهای موفق
در هفته
هفت ” امروز ” وجود دارد ؛
و برای انسان های ناموفق
هفت ” فردا ”
تفاوت های کوچک ، نتیجه های بزرگی به بار می آورند…
زندگی همین امروز است !!!

متن استوری لبخند خودم

زنــــد گـــی را از جایی‌ که پاره شده
دوباره به‌ هم می‌دوزیم.
در صندوقِ خاطره‌ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست …!

متن درباره لبخند خودم

در زندگی برای خود دید
جدیدی پیدا کنید….
اگر تاکنون شکست خوردید
ناامید شدید و هر چیز دیگری
همه این افکار را به دور دست ترین
نقاط ممکن بفرستید….
وتنها درسش را بگیرید …
اگر در هر مساله ای از
زاویه درست نگاه کنید
در آن چیزهای باشکوه

متن در مورد لبخند خودم

و پس از ان شروع پایین امدن است و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره
پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو
آن گاه در اوج اماده سرسره بازی هستی
و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی
پس بخند و بتاب
که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی بازگشت اندیشه‌ها،
گفتارها و کردارهای ماست
که دیر یا زود به ما باز می‌گردد .
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را
به تاراج می برد،
اندیشه‌های منفی خود او است.
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.
تنها کسی که باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان که دگرگون شوید،
همه‌ی اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز دگرگون می‌شود.
برای شفای تن باید روح را شفا داد…

متن راجب لبخند خودم

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز قرار است اتفاق بیفتد
عاشق زندگی تان باشید
هر روز را با شکر گزاری بخاطر زنده بودنتان آغاز کنید
امروز را خوب زندگی کنید

متن برای لبخند خودم

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متن برای لبخند زدن خودم

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

متن برای لبخند زدن خودم

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن استوری لبخند خودم

عده ای گریه کنان می آیند

عده ای ، گرم تلاطم هایش

عده ای بغض به لب ، قصد خروج

فرق ما ، مدت این آب تنی است

یا که شاید ، روش غوطه وری

متن درباره لبخند خودم

ای زندگی، تن و توانم همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنی همه من

من نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

متن راجب لبخند خودم

در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن

چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتی

بدان که فرد خوشبختی خواهی بود

زندگی تعریفش همینقدر ساده است

متن کوتاه لبخند خودم

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ نمی خوﺭﺩ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳت…

زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور ……

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش ….. زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

متن استوری لبخند خودم

ﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ

ﭼﭗ ” ﺑﺰﻥ !

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ

ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ

ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ

ﻋﺸﻖ ﮐﻦ

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﻮ

ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺵ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ

ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎ

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ” ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن برای لبخند زدن خودم

ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺯﺵ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ …

زندگی، فقط در روز مرگی اش زندگیست

و می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد…،

نه کیمیا گری وجود دارد، نه پری قصه هایی،

نه ساحر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمین

خوشبختی را به تو نشان دهد،

همین قدر که عطر نعنا،

مهربانی چند شاخه گل،

کمی ایمان،

کمی روی خوش

و چند دانه تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافیست!

متن لبخند برای عکس خودم

ما به آرزوهایمان یک رسیدن
بدهکاریم…
زندگی کوتاه است
شاید،
فرصتی نیست تا عکسی شویم
یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز
گردگیری مان کنند!
اصلا گاهی باید نرسید…
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،
نداشتن
تو را عاشق تر می کند…
و مفهوم زندگی
چیزی جز “عشق” نیست

متن استوری لبخند خودم

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن برای لبخند زدن خودم

تو فقط یک بار توی این دنیا زندگی میکنی،
یعنی فقط یک شانس برای ثابت کردن خودت!
و یک شانس برای شاد زیستن…
پس رها باش… به آینده نگاه کن…
خودتُ باور کن… شادی کن…
عاشق زندگی شو…
اینقدر عاشق که هیچکس و هیچ چیز،
نتونه جلوی خوشبختیت رو بگیره…
خودتُ پیدا کن و به خودت ببال…!

متن استوری لبخند خودم

زندگی مثل یک فلوته
تو خالی و پر از سوراخ!
اما اگر کار کردن درست باهاش رو یاد بگیری،
برات آهنگ ‌های دل نوازی می زنه!
خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از
همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر، چند صباحی گذراست.
قصه‌ی بودن ما.
برگی از دفتر افسانه‌ ای راز بقاست.
در اگر می‌شکند،
گل اگر می‌میرد،
و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد.
همه هشدار به توست؛
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست.
به همین زیبایی.
به همین کوتاهی…

متن لبخند برای عکس خودم

یک راز…
تا وقتی به این فکر چسبیده اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان, بیرون از وجودتان است
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.تنها خودِ شما مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ خود هستید,
و فقط خودتان قدرت تغییر آن را دارید.
زندگی تان سرشار از تغییر مثبت و موفقیت باشد.

متن در مورد لبخند خودم

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

متن برای لبخند خودم

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

متن لبخند برای عکس خودم

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

متن کوتاه لبخند خودم

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی اوقات این دردهامون نیست که
باعث رنج میشه ….
فکرهای منفی باعث میشه که
همه چیز بدتر به نظر بیاد ….
زندگی شکایت از درد و غم نیست
زندگی هزار دلیل است برای
شکرگزاری از خالقمون ….

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی را تو بساز…
نه بدان ساز
که سازند
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز

متن برای لبخند زدن خودم

برای انسانهای موفق
در هفته
هفت ” امروز ” وجود دارد ؛
و برای انسان های ناموفق
هفت ” فردا ”
تفاوت های کوچک ، نتیجه های بزرگی به بار می آورند…
زندگی همین امروز است !!!

متن کوتاه لبخند خودم

زنــــد گـــی را از جایی‌ که پاره شده
دوباره به‌ هم می‌دوزیم.
در صندوقِ خاطره‌ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست …!

متن استوری لبخند خودم

در زندگی برای خود دید
جدیدی پیدا کنید….
اگر تاکنون شکست خوردید
ناامید شدید و هر چیز دیگری
همه این افکار را به دور دست ترین
نقاط ممکن بفرستید….
وتنها درسش را بگیرید …
اگر در هر مساله ای از
زاویه درست نگاه کنید
در آن چیزهای باشکوه

متن لبخند برای عکس خودم

و پس از ان شروع پایین امدن است و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره
پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو
آن گاه در اوج اماده سرسره بازی هستی
و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی
پس بخند و بتاب
که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد

متن در مورد لبخند خودم

زندگی بازگشت اندیشه‌ها،
گفتارها و کردارهای ماست
که دیر یا زود به ما باز می‌گردد .
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را
به تاراج می برد،
اندیشه‌های منفی خود او است.
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.
تنها کسی که باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان که دگرگون شوید،
همه‌ی اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز دگرگون می‌شود.
برای شفای تن باید روح را شفا داد…

متن در مورد لبخند خودم

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز قرار است اتفاق بیفتد
عاشق زندگی تان باشید
هر روز را با شکر گزاری بخاطر زنده بودنتان آغاز کنید
امروز را خوب زندگی کنید

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن راجب لبخند خودم

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن برای لبخند زدن خودم

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن کوتاه لبخند خودم

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن راجب لبخند خودم

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن استوری لبخند خودم

به تعداد شبها

روز وجود دارد

و طول شب و روز هم

در چرخه یک سال مساوی ست!

حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها هم

نمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شود

و کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسد

بی معنی خواهد بود.

پس نگران اندوه و غمت نباش

چون کاملا طبیعی

و البته گذراست . . .!!

متن استوری لبخند خودم

هفت قانون شاد بودن

۱٫ هرگز متنفر نباش

۲٫ نگران نباش

۳٫ ساده زندگی کن

۴٫ کم توقع باش

۵٫ فراوان ببخش

۶٫ همیشه لبخند بزن

۷٫ عاشق بمون

متن لبخند برای عکس خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن استوری لبخند خودم

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن در مورد لبخند خودم

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن برای لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن برای لبخند زدن خودم

آرامشم را تاب میدهم !

دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنم

و چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !

چرا که باور دارم

همیشه راهی برای خوشبختی و شادی

در چنته زندگی وجود دارد …

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن درباره لبخند خودم

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن لبخند برای عکس خودم

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

متن در مورد لبخند خودم

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

حال خوب خودت را به هیچ

اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،

بی واسطه خوب باش

بی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخند

شک نکن تو که خوب باشی

همه چیز خوب می شود

خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن استوری لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن کوتاه لبخند خودم

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن لبخند برای عکس خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن در مورد لبخند خودم

دیروزت خوب یا بد گذشت

مهم نیست

امروز روز دیگریست

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید

شک نکن …

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن درباره لبخند خودم

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن استوری لبخند خودم

من برای آرامشم

برای شادی ام و برای خوشبختی‌ ام

برگ‌ های برنده ی زیادی دارم

و نمی بازم! اگر امروز دلم گرفت

بغض کردم، تسلیم شدم

و گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردم

فردا قطعا دوباره می خندم

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را

بهتر از همیشه می سازم

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن برای لبخند زدن خودم

وقتى از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز به بهانه نداشته باشی

 آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن برای لبخند خودم

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن استوری لبخند خودم

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن درباره لبخند خودم

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن راجب لبخند خودم

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن درباره لبخند خودم

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن در مورد لبخند خودم

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن کوتاه لبخند خودم

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن کوتاه لبخند خودم

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن راجب لبخند خودم

غم را خدا نیافریـد، انسان آفرید

خوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن استوری لبخند خودم

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن استوری لبخند خودم

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن استوری لبخند خودم

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن راجب لبخند خودم

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن استوری لبخند خودم

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن راجب لبخند خودم

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن راجب لبخند خودم

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن راجب لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه لبخند خودم

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن کوتاه لبخند خودم

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن در مورد لبخند خودم

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن راجب لبخند خودم

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن کوتاه لبخند خودم

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن استوری لبخند خودم

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن در مورد لبخند خودم

به تعداد شبها

روز وجود دارد

و طول شب و روز هم

در چرخه یک سال مساوی ست!

حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها هم

نمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شود

و کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسد

بی معنی خواهد بود.

پس نگران اندوه و غمت نباش

چون کاملا طبیعی

و البته گذراست . . .!!

متن کوتاه لبخند خودم

هفت قانون شاد بودن

۱٫ هرگز متنفر نباش

۲٫ نگران نباش

۳٫ ساده زندگی کن

۴٫ کم توقع باش

۵٫ فراوان ببخش

۶٫ همیشه لبخند بزن

۷٫ عاشق بمون

متن در مورد لبخند خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن راجب لبخند خودم

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن استوری لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه لبخند خودم

آرامشم را تاب میدهم !

دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنم

و چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !

چرا که باور دارم

همیشه راهی برای خوشبختی و شادی

در چنته زندگی وجود دارد …

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن لبخند برای عکس خودم

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن در مورد لبخند خودم

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

متن درباره لبخند خودم

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

حال خوب خودت را به هیچ

اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،

بی واسطه خوب باش

بی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخند

شک نکن تو که خوب باشی

همه چیز خوب می شود

خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن برای لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن کوتاه لبخند خودم

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن استوری لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن راجب لبخند خودم

دیروزت خوب یا بد گذشت

مهم نیست

امروز روز دیگریست

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید

شک نکن …

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن راجب لبخند خودم

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن لبخند برای عکس خودم

من برای آرامشم

برای شادی ام و برای خوشبختی‌ ام

برگ‌ های برنده ی زیادی دارم

و نمی بازم! اگر امروز دلم گرفت

بغض کردم، تسلیم شدم

و گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردم

فردا قطعا دوباره می خندم

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را

بهتر از همیشه می سازم

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن درباره لبخند خودم

وقتى از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز به بهانه نداشته باشی

 آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن درباره لبخند خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن برای لبخند خودم

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن در مورد لبخند خودم

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن کوتاه لبخند خودم

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن برای لبخند زدن خودم

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن در مورد لبخند خودم

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن راجب لبخند خودم

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن برای لبخند خودم

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن استوری لبخند خودم

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن کوتاه لبخند خودم

غم را خدا نیافریـد، انسان آفرید

خوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن برای لبخند زدن خودم

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن در مورد لبخند خودم

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن در مورد لبخند خودم

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن درباره لبخند خودم

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن استوری لبخند خودم

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن در مورد لبخند خودم

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن برای لبخند خودم

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن لبخند برای عکس خودم

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن برای لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن راجب لبخند خودم

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن لبخند برای عکس خودم

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

متن راجب لبخند خودم

گویا ماموریت یافته ای
که بخندی
تا مرا چال کنی در چاله های گونه ات…

متن درباره لبخند خودم

افتاده ام درست

ته چال گونه ات

پای دلم شکسته

و بهتر نمی شود…

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو یک آلت قتاله ی محض است
کافیست که بر گونه ی تو چال بیفتد

متن برای لبخند زدن خودم

از گونه به سمت گونه راه افتادم

یکباره ولی به اشتباه افتادم

لب هاش مبان چال لپ هایش بود

از چاله در آمدم به چاه افتادم…

متن راجب لبخند خودم

من در چال گونه های متبسم سبزت
بوسه ای نیلوفری خواهم کاشت

متن استوری لبخند خودم

چال گونه هایت بهاری است
که چال می کند زمستان را

متن استوری لبخند خودم

یه لحظه بخند،

کتار لبت ،

در میان چال گونه ی زیبایت

مرا دفن کن…

متن برای لبخند زدن خودم

عاشق گونه هاش هستم که درپس خنده چال می افتد

مانده ام قلب من چرا دارد پی عشقی محال می افتد

توی عمرم نشدکه سیبی را ازدل رودخانه صیدکنم

ازدرخت بزرگ باغچه هم سیبهاکال کال می افتد

متن برای لبخند زدن خودم

چال گونه ات
چاشنی لبخندت است
کدام ھنر دل نوازتر و
کدام دمنوش گواراتر
از لبخندت

متن کوتاه لبخند خودم

چال های گونه

خطرناک ترین دام های شناخته شده ای است

که در جهان است !

لطفا با احتیاط لبخند بزنید…!

متن راجب لبخند خودم

طاقت دلبری هاتو
اون خندیدناتو
اون چال گونه هاتو
ندارم ندارم

متن کوتاه لبخند خودم

می لرزد گسل ھای دلم!
انگار فوران کرده
آتشفشان جزیره ی رخ پر مھرش
به عشاق بگو
پا پس بکشند
از حوالی چال گونه اش!
خاکستر می کند
شراره ھای مذاب لبخندش

متن برای لبخند زدن خودم

دختری که چال لپ داره
سه هیچ از بقیه جلوتره…

متن راجب لبخند خودم

دل به نارنج لبت بستم و چال گونه هات
یوسفم دیگر چرا من را به چاه انداختی؟

متن در مورد لبخند خودم

تو ناز مے کنے
و چال گونه هاےت
از شعرهاے من زیباتر مے شوند

متن راجب لبخند خودم

من دیوانگی را
یک گونه می بینم
و آن لحظه ایست
که خنده بر چال گونه های تو
می افتد

متن برای لبخند خودم

زیبایی می تواند بی رحم باشد
درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو
وقتی عمیق می خندی

متن در مورد لبخند خودم

چال لبخند تو دائم، حال خوبت مستمر
خط اخم و مشکل پر پیچ و خم داری بده

متن کوتاه لبخند خودم

خوشحالی یعنی
جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن برای لبخند زدن خودم

سُقوط قَشنگی ست
فرود آمدن ⟬بوسه هایم⟭
در ⟬چال گونَه ات⟭…

متن استوری لبخند خودم

چال لپ است دیگر
گاهی هوس میکند رخ بنماید
و هوش و حواس “مذکر جماعت” را به یغما ببرد!

متن راجب لبخند خودم

تو
سیاه چال
گونه ات
دل من
حبس شد

متن استوری لبخند خودم

میخندی و
من گم میشوم
در سیاه چال گونه ات…

متن کوتاه لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود
عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

متن استوری لبخند خودم

چال گونه نشان لبخند است

متن لبخند برای عکس خودم

گویا ماموریت یافته ای
که بخندی
تا مرا چال کنی در چاله های گونه ات…

متن برای لبخند خودم

افتاده ام درست

ته چال گونه ات

پای دلم شکسته

و بهتر نمی شود…

متن درباره لبخند خودم

لبخند تو یک آلت قتاله ی محض است
کافیست که بر گونه ی تو چال بیفتد

متن استوری لبخند خودم

از گونه به سمت گونه راه افتادم

یکباره ولی به اشتباه افتادم

لب هاش مبان چال لپ هایش بود

از چاله در آمدم به چاه افتادم…

متن لبخند برای عکس خودم

من در چال گونه های متبسم سبزت
بوسه ای نیلوفری خواهم کاشت

متن در مورد لبخند خودم

چال گونه هایت بهاری است
که چال می کند زمستان را

متن کوتاه لبخند خودم

یه لحظه بخند،

کتار لبت ،

در میان چال گونه ی زیبایت

مرا دفن کن…

متن برای لبخند خودم

عاشق گونه هاش هستم که درپس خنده چال می افتد

مانده ام قلب من چرا دارد پی عشقی محال می افتد

توی عمرم نشدکه سیبی را ازدل رودخانه صیدکنم

ازدرخت بزرگ باغچه هم سیبهاکال کال می افتد

متن درباره لبخند خودم

چال گونه ات
چاشنی لبخندت است
کدام ھنر دل نوازتر و
کدام دمنوش گواراتر
از لبخندت

متن درباره لبخند خودم

چال های گونه

خطرناک ترین دام های شناخته شده ای است

که در جهان است !

لطفا با احتیاط لبخند بزنید…!

متن برای لبخند زدن خودم

طاقت دلبری هاتو
اون خندیدناتو
اون چال گونه هاتو
ندارم ندارم

متن برای لبخند خودم

می لرزد گسل ھای دلم!
انگار فوران کرده
آتشفشان جزیره ی رخ پر مھرش
به عشاق بگو
پا پس بکشند
از حوالی چال گونه اش!
خاکستر می کند
شراره ھای مذاب لبخندش

متن برای لبخند زدن خودم

دختری که چال لپ داره
سه هیچ از بقیه جلوتره…

متن راجب لبخند خودم

دل به نارنج لبت بستم و چال گونه هات
یوسفم دیگر چرا من را به چاه انداختی؟

متن درباره لبخند خودم

تو ناز مے کنے
و چال گونه هاےت
از شعرهاے من زیباتر مے شوند

متن کوتاه لبخند خودم

من دیوانگی را
یک گونه می بینم
و آن لحظه ایست
که خنده بر چال گونه های تو
می افتد

متن لبخند برای عکس خودم

زیبایی می تواند بی رحم باشد
درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو
وقتی عمیق می خندی

متن کوتاه لبخند خودم

چال لبخند تو دائم، حال خوبت مستمر
خط اخم و مشکل پر پیچ و خم داری بده

متن لبخند برای عکس خودم

خوشحالی یعنی
جای انگشت خدا رو لپات باشه…

متن برای لبخند زدن خودم

سُقوط قَشنگی ست
فرود آمدن ⟬بوسه هایم⟭
در ⟬چال گونَه ات⟭…

متن استوری لبخند خودم

چال لپ است دیگر
گاهی هوس میکند رخ بنماید
و هوش و حواس “مذکر جماعت” را به یغما ببرد!

متن لبخند برای عکس خودم

تو
سیاه چال
گونه ات
دل من
حبس شد

متن راجب لبخند خودم

میخندی و
من گم میشوم
در سیاه چال گونه ات…

متن در مورد لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود
عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

متن راجب لبخند خودم

چال گونه نشان لبخند است

متن لبخند برای عکس خودم

چه دنیایی از من ساختی

تو که هستی که با نگاهت

با چال روی گونه هایت

از خنده های شیرینت

این چنین مرا دیوانه می کنی

تو افسانه ای بیش نیستی، زیبا روی من…!

متن راجب لبخند خودم

نخند جانم…

نخند… آدم دست و پایِ دلش میانِ چالِ گونه ات می شکند… تو نخند…

می ترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند…

عکاس ها لبخندت را ثبت کنند…

شاعرها از لبخندت غزل بگویند…

نویسنده ها کتابت کنند…

بعد منِ دست و پا شکسته چطور با یک شهر رو به رو شوم…؟!

رحم کن…

یواشکی بخند، فقط برای من……

متن برای لبخند خودم

یه افسانه هست می گه:

چال روی گونه ی آدم ها در واقع جای بوسه ی فرشته هاس!

به نظرم حتی اگه واقعی هم نباشه قشنگه

متن برای لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیایِ من جا می شود

عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت..

متن کوتاه لبخند خودم

من دیوانگی را یک گونه می بینم

و آن لحظه ایست که خنده بر چال گونه های تو می افتد

متن برای لبخند خودم

در خواب دیدم بی سخن دل را به یغما می دهم

با چال روی گونه ات آن خواب هم تعبیر شد

متن درباره لبخند خودم

دوست دارم چون ستاره ای سرگردان به چال گونه ات سقوط کنم

و به هیچ گونه ای در این جهان باز نگردم

مرا به خاطرت بسپار

بدون خاک و گلایول و نگذار هیچ حادثه ای نبش خاطرت کند

این شعر ها مرا چهار پاره به میخ می کشند و در چهار سوی جهان چارقد زنان مسلمان به زمین می افتد

خورشید مرا از شرق و غرب ادامه می دهد و لکه ی ننگ پاکدامنی ام بر پیشانی جهان داغ می خورد…

متن راجب لبخند خودم

کمی از سیاهی چشمانت برای رنگ آمیزی شب به من بده

کمی از دل گویه هایت برای رفع دلتنگی به من بده.

کمی از برق چشمانت برای روشنی خانه به من بده.

کمی از چال گونه ها برای چشم روشنی به من بده.

کمی ازمروارید دندان،

کمی ازکمان ابرو،

کمی از ناوک مژگان،

تا کی کمی از این و کمی از آن بخواهم

یکباره التماس می کنم

خودت را به من بده!

متن استوری لبخند خودم

عاشق گونه هاش هستم که در پس خنده چال می افتد

مانده ام قلب من چرا دارد پی عشقی محال می افتد

توی عمرم نشد که سیبی را از دل رودخانه صید کنم

از درخت بزرگ باغچه هم سیب هاکال کال می افتد

متن در مورد لبخند خودم

عکست را می گیرم

چه تار بیافتد و چه روشن!

فرقی نمی کند…

تو چون همیشه زیبایی

خندیدی و چال گونه ات پیداست

متن لبخند برای عکس خودم

وقتی میپرسی چرا از بین میلیون ها نفر عاشق تو شده ام

دوست دارم فریاد بزنم رو به همان میلیون ها نفر و به همه بگویم

من دلم را به موهای خرمایی اش باخته ام …

به چشم هایش،

به آن ابروهای کشیده اش،

به چال روی گونه اش،

به خنده هایش که قند در دلم آب می کند

ولی راستش می ترسم …

می ترسم آن ها عاشقت شوند …

پس فقط آرام در گوشت می گویم

آمدنت دنیایم را عوض کرد

تو جای من بودی عاشق نمی شدی؟!

متن کوتاه لبخند خودم

بوسه بر لب های تو من را هجایی می کند
از برایت جان و تن را بس فدایی می کند
چال گونه داری بر، سیمای مهتابی خود
پس مرا مجنون و دل ها را هوایی می کند

متن استوری لبخند خودم

چال گونه ات
چاشنی لبخندت است
کدام ھنر دل نوازتر و
کدام دمنوش گواراتر
از لبخندت

متن برای لبخند زدن خودم

روشنایی چشمانت
سیاهی دلم را چراغانی کرد

زیبایی لبخندت
غصه های دلم را یکباره ویرانه کرد

چالِ گونه هایت
تمام هستی ام را در خود جای کرد

ای وای؛ لشکر سیاه پوش موهایت
چه عاشقانه، قلب کوچک بی دفاع مرا،فتح کرد…

متن کوتاه لبخند خودم

چال های گونه

خطرناک ترین دام های شناخته شده ای است

که در جهان است !

لطفا با احتیاط لبخند بزنید…!

متن در مورد لبخند خودم

چال می افتد کنار گونه ات وقتی تبسم می کنی
نا مسلمان شهر را این چاله کافر کرده است……

متن استوری لبخند خودم

دل به نارنج لبت بستم و چال گونه هات
یوسفم دیگر چرا من را به چاه انداختی؟

متن راجب لبخند خودم

گاهی به دل گویم
بیا و از عشق بگذر
گوید تو
لبخندش
گیسوانش
سرخی لبانش
چال گونه اش
چشمان زیبایش
فراموش کن
تا بگذرم من از عشق…

متن درباره لبخند خودم

زیبایی می تواند بی رحم باشد
درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو
وقتی عمیق می خندی

متن راجب لبخند خودم

من جهانی را که هرگز نداشته ام، از دست داده ام

بیا تنها کمی از آسمان بالای سرت را همراه با یک درخت راش و چند ابر باران زا و یکی گلدان پامچال و چانه ی بی چون و چرایت را کنار چال گونه ام که چاه عمیقی شده از دلتنگی برای من نگه دار….

چرا که دوست داشتنم چون خش باران روی صورت بلندت همیشه زندگی ست

من تاسیان شده ام، بی تو…

متن برای لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود
عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

متن برای لبخند خودم

چال های گونه ام
وقتی بوسه های تو را ندارند
پر می شنوند
وقتی لمس دستانت را ندارند
از غم پر می شوند
وقتی نیستی که برای چال گونه ام شعر بگویی
چال های گونه ام
از غم دلتنگیت پر می شوند…

متن کوتاه لبخند خودم

از چاله به چاه گونه ات افتادم
مو های فر تو می دهد بر بادم
ای دلبر ابرو قجر من یک عمر
پای تو تمام هستیم را دادم…

متن استوری لبخند خودم

کنج لب هایت؛ بنوشیدم خدایی عالی است
طعم سرخی لبانت را چشیدم عالی است

لمس چال گونه ات با پشت ناخن گاه گاه
شهد شیرینت به دندانم گزیدم عالی است

در حریمت؛ لرزش سیمین تن مستانه ات
عطر گیسویت بپیچد بر مشامم عالی است

کنج گرم بیکرانت تا کران های تن تب دار تو
تا به اوج لذت و مستی رسیدن عالی است

چشم شهلای خمارت دم به دم تا هر سحر
هر سپیده تا سحر را با تو دیدن عالی است

متن استوری لبخند خودم

لبت از جنس شهد ِ پرتقال است
شراب بوسه ات نم نم حلال است

به زندانم کشد وقتی ببینم
ترنج گونه هایت را که چال است

تو وقتی با رقیبم جور باشی
دلم در ورطه ی جنگ وجدال است

تو ای لیلاترین لیلای شعرم
نمیدانی که مجنون راچه حال است

زدم دوش از کتاب خواجه فالی
جواب آمد که آمالت محال است

گذارد پا به صحرای هلاکت
هرآنکس در پی صید غزال است

عسل بانـو بیـا هــــم خـانه باشیم
بنای همــدلی عشق و وصال است

متن درباره لبخند خودم

چه دنیایی از من ساختی

تو که هستی که با نگاهت

با چال روی گونه هایت

از خنده های شیرینت

این چنین مرا دیوانه می کنی

تو افسانه ای بیش نیستی، زیبا روی من…!

متن درباره لبخند خودم

نخند جانم…

نخند… آدم دست و پایِ دلش میانِ چالِ گونه ات می شکند… تو نخند…

می ترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند…

عکاس ها لبخندت را ثبت کنند…

شاعرها از لبخندت غزل بگویند…

نویسنده ها کتابت کنند…

بعد منِ دست و پا شکسته چطور با یک شهر رو به رو شوم…؟!

رحم کن…

یواشکی بخند، فقط برای من……

متن کوتاه لبخند خودم

یه افسانه هست می گه:

چال روی گونه ی آدم ها در واقع جای بوسه ی فرشته هاس!

به نظرم حتی اگه واقعی هم نباشه قشنگه

متن درباره لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیایِ من جا می شود

عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت..

متن برای لبخند زدن خودم

من دیوانگی را یک گونه می بینم

و آن لحظه ایست که خنده بر چال گونه های تو می افتد

متن راجب لبخند خودم

در خواب دیدم بی سخن دل را به یغما می دهم

با چال روی گونه ات آن خواب هم تعبیر شد

متن راجب لبخند خودم

دوست دارم چون ستاره ای سرگردان به چال گونه ات سقوط کنم

و به هیچ گونه ای در این جهان باز نگردم

مرا به خاطرت بسپار

بدون خاک و گلایول و نگذار هیچ حادثه ای نبش خاطرت کند

این شعر ها مرا چهار پاره به میخ می کشند و در چهار سوی جهان چارقد زنان مسلمان به زمین می افتد

خورشید مرا از شرق و غرب ادامه می دهد و لکه ی ننگ پاکدامنی ام بر پیشانی جهان داغ می خورد…

متن استوری لبخند خودم

کمی از سیاهی چشمانت برای رنگ آمیزی شب به من بده

کمی از دل گویه هایت برای رفع دلتنگی به من بده.

کمی از برق چشمانت برای روشنی خانه به من بده.

کمی از چال گونه ها برای چشم روشنی به من بده.

کمی ازمروارید دندان،

کمی ازکمان ابرو،

کمی از ناوک مژگان،

تا کی کمی از این و کمی از آن بخواهم

یکباره التماس می کنم

خودت را به من بده!

متن در مورد لبخند خودم

عاشق گونه هاش هستم که در پس خنده چال می افتد

مانده ام قلب من چرا دارد پی عشقی محال می افتد

توی عمرم نشد که سیبی را از دل رودخانه صید کنم

از درخت بزرگ باغچه هم سیب هاکال کال می افتد

متن لبخند برای عکس خودم

عکست را می گیرم

چه تار بیافتد و چه روشن!

فرقی نمی کند…

تو چون همیشه زیبایی

خندیدی و چال گونه ات پیداست

متن برای لبخند خودم

وقتی میپرسی چرا از بین میلیون ها نفر عاشق تو شده ام

دوست دارم فریاد بزنم رو به همان میلیون ها نفر و به همه بگویم

من دلم را به موهای خرمایی اش باخته ام …

به چشم هایش،

به آن ابروهای کشیده اش،

به چال روی گونه اش،

به خنده هایش که قند در دلم آب می کند

ولی راستش می ترسم …

می ترسم آن ها عاشقت شوند …

پس فقط آرام در گوشت می گویم

آمدنت دنیایم را عوض کرد

تو جای من بودی عاشق نمی شدی؟!

متن برای لبخند خودم

بوسه بر لب های تو من را هجایی می کند
از برایت جان و تن را بس فدایی می کند
چال گونه داری بر، سیمای مهتابی خود
پس مرا مجنون و دل ها را هوایی می کند

متن درباره لبخند خودم

چال گونه ات
چاشنی لبخندت است
کدام ھنر دل نوازتر و
کدام دمنوش گواراتر
از لبخندت

متن استوری لبخند خودم

روشنایی چشمانت
سیاهی دلم را چراغانی کرد

زیبایی لبخندت
غصه های دلم را یکباره ویرانه کرد

چالِ گونه هایت
تمام هستی ام را در خود جای کرد

ای وای؛ لشکر سیاه پوش موهایت
چه عاشقانه، قلب کوچک بی دفاع مرا،فتح کرد…

متن در مورد لبخند خودم

چال های گونه

خطرناک ترین دام های شناخته شده ای است

که در جهان است !

لطفا با احتیاط لبخند بزنید…!

متن برای لبخند خودم

چال می افتد کنار گونه ات وقتی تبسم می کنی
نا مسلمان شهر را این چاله کافر کرده است……

متن راجب لبخند خودم

دل به نارنج لبت بستم و چال گونه هات
یوسفم دیگر چرا من را به چاه انداختی؟

متن در مورد لبخند خودم

گاهی به دل گویم
بیا و از عشق بگذر
گوید تو
لبخندش
گیسوانش
سرخی لبانش
چال گونه اش
چشمان زیبایش
فراموش کن
تا بگذرم من از عشق…

متن برای لبخند زدن خودم

زیبایی می تواند بی رحم باشد
درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو
وقتی عمیق می خندی

متن برای لبخند زدن خودم

من جهانی را که هرگز نداشته ام، از دست داده ام

بیا تنها کمی از آسمان بالای سرت را همراه با یک درخت راش و چند ابر باران زا و یکی گلدان پامچال و چانه ی بی چون و چرایت را کنار چال گونه ام که چاه عمیقی شده از دلتنگی برای من نگه دار….

چرا که دوست داشتنم چون خش باران روی صورت بلندت همیشه زندگی ست

من تاسیان شده ام، بی تو…

متن راجب لبخند خودم

در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود
عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

متن لبخند برای عکس خودم

چال های گونه ام
وقتی بوسه های تو را ندارند
پر می شنوند
وقتی لمس دستانت را ندارند
از غم پر می شوند
وقتی نیستی که برای چال گونه ام شعر بگویی
چال های گونه ام
از غم دلتنگیت پر می شوند…

متن کوتاه لبخند خودم

از چاله به چاه گونه ات افتادم
مو های فر تو می دهد بر بادم
ای دلبر ابرو قجر من یک عمر
پای تو تمام هستیم را دادم…

متن راجب لبخند خودم

کنج لب هایت؛ بنوشیدم خدایی عالی است
طعم سرخی لبانت را چشیدم عالی است

لمس چال گونه ات با پشت ناخن گاه گاه
شهد شیرینت به دندانم گزیدم عالی است

در حریمت؛ لرزش سیمین تن مستانه ات
عطر گیسویت بپیچد بر مشامم عالی است

کنج گرم بیکرانت تا کران های تن تب دار تو
تا به اوج لذت و مستی رسیدن عالی است

چشم شهلای خمارت دم به دم تا هر سحر
هر سپیده تا سحر را با تو دیدن عالی است

متن در مورد لبخند خودم

لبت از جنس شهد ِ پرتقال است
شراب بوسه ات نم نم حلال است

به زندانم کشد وقتی ببینم
ترنج گونه هایت را که چال است

تو وقتی با رقیبم جور باشی
دلم در ورطه ی جنگ وجدال است

تو ای لیلاترین لیلای شعرم
نمیدانی که مجنون راچه حال است

زدم دوش از کتاب خواجه فالی
جواب آمد که آمالت محال است

گذارد پا به صحرای هلاکت
هرآنکس در پی صید غزال است

عسل بانـو بیـا هــــم خـانه باشیم
بنای همــدلی عشق و وصال است

متن استوری لبخند خودم

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن استوری لبخند خودم

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن کوتاه لبخند خودم

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن در مورد لبخند خودم

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن برای لبخند خودم

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن درباره لبخند خودم

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن راجب لبخند خودم

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن در مورد لبخند خودم

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن کوتاه لبخند خودم

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن راجب لبخند خودم

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن در مورد لبخند خودم

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن کوتاه لبخند خودم

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن کوتاه لبخند خودم

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن در مورد لبخند خودم

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن کوتاه لبخند خودم

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن استوری لبخند خودم

و آینده انگیزه تو است …

متن برای لبخند خودم

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن کوتاه لبخند خودم

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن درباره لبخند خودم

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن برای لبخند خودم

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن درباره لبخند خودم

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن درباره لبخند خودم

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن استوری لبخند خودم

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن استوری لبخند خودم

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن برای لبخند خودم

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن برای لبخند خودم

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن راجب لبخند خودم

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن برای لبخند زدن خودم

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن در مورد لبخند خودم

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن برای لبخند زدن خودم

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن کوتاه لبخند خودم

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن در مورد لبخند خودم

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن لبخند برای عکس خودم

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن در مورد لبخند خودم

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن برای لبخند زدن خودم

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن درباره لبخند خودم

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن لبخند برای عکس خودم

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن کوتاه لبخند خودم

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن برای لبخند زدن خودم

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن در مورد لبخند خودم

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن راجب لبخند خودم

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن درباره لبخند خودم

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن استوری لبخند خودم

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن راجب لبخند خودم

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن لبخند برای عکس خودم

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن استوری لبخند خودم

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن استوری لبخند خودم

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن درباره لبخند خودم

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن لبخند برای عکس خودم

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن کوتاه لبخند خودم

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن راجب لبخند خودم

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن لبخند برای عکس خودم

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن برای لبخند زدن خودم

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن کوتاه لبخند خودم

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن برای لبخند خودم

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن درباره لبخند خودم

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن برای لبخند خودم

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن در مورد لبخند خودم

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن لبخند برای عکس خودم

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن کوتاه لبخند خودم

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن برای لبخند خودم

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن استوری لبخند خودم

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن لبخند برای عکس خودم

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن درباره لبخند خودم

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن در مورد لبخند خودم

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن راجب لبخند خودم

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن کوتاه لبخند خودم

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن کوتاه لبخند خودم

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن درباره لبخند خودم

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن در مورد لبخند خودم

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن برای لبخند زدن خودم

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن در مورد لبخند خودم

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن استوری لبخند خودم

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن لبخند برای عکس خودم

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن برای لبخند زدن خودم

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن راجب لبخند خودم

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن راجب لبخند خودم

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن کوتاه لبخند خودم

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن در مورد لبخند خودم

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن لبخند برای عکس خودم

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن راجب لبخند خودم

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن در مورد لبخند خودم

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن کوتاه لبخند خودم

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن کوتاه لبخند خودم

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن در مورد لبخند خودم

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن درباره لبخند خودم

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن برای لبخند زدن خودم

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن درباره لبخند خودم

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن درباره لبخند خودم

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن برای لبخند زدن خودم

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن درباره لبخند خودم

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن لبخند برای عکس خودم

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن در مورد لبخند خودم

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن در مورد لبخند خودم

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن در مورد لبخند خودم

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برای لبخند خودم

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن استوری لبخند خودم

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن لبخند برای عکس خودم

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن کوتاه لبخند خودم

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن برای لبخند خودم

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن برای لبخند زدن خودم

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن برای لبخند زدن خودم

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره لبخند خودم

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن برای لبخند خودم

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن در مورد لبخند خودم

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن لبخند برای عکس خودم

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن درباره لبخند خودم

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن درباره لبخند خودم

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن استوری لبخند خودم

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن برای لبخند خودم

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن لبخند برای عکس خودم

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن استوری لبخند خودم

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن لبخند برای عکس خودم

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن استوری لبخند خودم

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن در مورد لبخند خودم

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن برای لبخند زدن خودم

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن لبخند برای عکس خودم

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن کوتاه لبخند خودم

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن استوری لبخند خودم

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن در مورد لبخند خودم

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن کوتاه لبخند خودم

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن برای لبخند خودم

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن کوتاه لبخند خودم

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن استوری لبخند خودم

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن راجب لبخند خودم

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن برای لبخند زدن خودم

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن لبخند برای عکس خودم

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن راجب لبخند خودم

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن درباره لبخند خودم

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برای لبخند زدن خودم

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن در مورد لبخند خودم

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن استوری لبخند خودم

و آینده انگیزه تو است …

متن کوتاه لبخند خودم

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن استوری لبخند خودم

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن برای لبخند خودم

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن راجب لبخند خودم

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن راجب لبخند خودم

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن استوری لبخند خودم

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن لبخند برای عکس خودم

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن کوتاه لبخند خودم

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن برای لبخند خودم

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن برای لبخند خودم

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن در مورد لبخند خودم

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن برای لبخند خودم

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن برای لبخند خودم

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن استوری لبخند خودم

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن در مورد لبخند خودم

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برای لبخند خودم

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن راجب لبخند خودم

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن لبخند برای عکس خودم

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن برای لبخند خودم

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن درباره لبخند خودم

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن استوری لبخند خودم

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن لبخند برای عکس خودم

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن راجب لبخند خودم

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن درباره لبخند خودم

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن کوتاه لبخند خودم

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن کوتاه لبخند خودم

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن استوری لبخند خودم

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن کوتاه لبخند خودم

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن کوتاه لبخند خودم

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن کوتاه لبخند خودم

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن برای لبخند زدن خودم

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن برای لبخند خودم

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن کوتاه لبخند خودم

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن کوتاه لبخند خودم

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن راجب لبخند خودم

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن لبخند برای عکس خودم

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن در مورد لبخند خودم

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن برای لبخند زدن خودم

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن راجب لبخند خودم

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برای لبخند زدن خودم

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن راجب لبخند خودم

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن در مورد لبخند خودم

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن برای لبخند زدن خودم

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن استوری لبخند خودم

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن درباره لبخند خودم

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن برای لبخند خودم

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن استوری لبخند خودم

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن در مورد لبخند خودم

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن درباره لبخند خودم

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن لبخند برای عکس خودم

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن استوری لبخند خودم

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن لبخند برای عکس خودم

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن کوتاه لبخند خودم

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن راجب لبخند خودم

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن لبخند برای عکس خودم

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن درباره لبخند خودم

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن درباره لبخند خودم

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن برای لبخند خودم

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن برای لبخند خودم

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن لبخند برای عکس خودم

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن استوری لبخند خودم

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن درباره لبخند خودم

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن راجب لبخند خودم

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن استوری لبخند خودم

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن برای لبخند خودم

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن برای لبخند خودم

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن لبخند برای عکس خودم

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن در مورد لبخند خودم

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن برای لبخند خودم

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن درباره لبخند خودم

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن لبخند برای عکس خودم

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن کوتاه لبخند خودم

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن در مورد لبخند خودم

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن برای لبخند زدن خودم

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن کوتاه لبخند خودم

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن برای لبخند زدن خودم

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن کوتاه لبخند خودم

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن کوتاه لبخند خودم

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن در مورد لبخند خودم

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن در مورد لبخند خودم

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برای لبخند خودم

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن برای لبخند خودم

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن برای لبخند زدن خودم

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن درباره لبخند خودم

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن استوری لبخند خودم

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن لبخند برای عکس خودم

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن در مورد لبخند خودم

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن در مورد لبخند خودم

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن در مورد لبخند خودم

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن استوری لبخند خودم

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن استوری لبخند خودم

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن در مورد لبخند خودم

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن برای لبخند خودم

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن کوتاه لبخند خودم

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن استوری لبخند خودم

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن لبخند برای عکس خودم

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن راجب لبخند خودم

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن استوری لبخند خودم

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن برای لبخند زدن خودم

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن برای لبخند زدن خودم

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن برای لبخند زدن خودم

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن برای لبخند خودم

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آن چنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای..!

متن در مورد لبخند خودم

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دلنواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

شاد بودن زندگی را آسان می کند..!

متن کوتاه لبخند خودم

بخند، بزار اونایی که ازت متنفرن بدونن از دیروزت قوی تری!

متن استوری لبخند خودم

صبح‌ هایمان بی‌ شک می تواند زیباتر باشند اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی رود، یک روز همین نزدیکی‌ ها لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر..!

متن برای لبخند زدن خودم

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر!

متن استوری لبخند خودم

بسیار مهم است بگذارید بعضی چیزها از بین بروند

خودتان را از آنان رها سازید، از دستشان خلاص شوید

منتظر نباشید تا قدر تلاش‌ هایتان را بشناسند و عشقتان را بفهمند

در را ببندید، موزیک را عوض کنید، خانه تکانی کنید، گرد و غبارها را بزدایید

از آن چه هستید دست بردارید و به آن چه واقعا هستید روی آورید.

شاد باشید و خوشحال!

متن برای لبخند زدن خودم

پشت هر دختر قوی و مستقلی، یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته یاد بگیره چطور دوباره روی پاهاش وایسه و به هیچکسی اتکا نکنه!

متن راجب لبخند خودم

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از دنیا گرفت

پس همیشه شاد باش..!

متن درباره لبخند خودم

قوی باش و شاد

دختران قوی بهترین اند،

دختران شاد زیباترین!

متن در مورد لبخند خودم

من یک دخترم

با تمام احساسات دخترانه زیبایی را دوست دارم، شیطنت را دوست دارم…

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از این ها دوست دارم…

متن لبخند برای عکس خودم

بی هیچ دلیلی خوشحال باش،

مثل یک کودک….

اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسی هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود.

متن برای لبخند زدن خودم

من برای آرامشم،

برای شادی ام و برای خوشبختی ام،

برگ های برنده ی زیادی دارم و نمی بازم،

اگر امروز دلم گرفت، بغض کردم، تسلیم شدم و گوشه ی اتاق کز کردم، فردا قطعا دوباره می خندم،

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را بهتر از همیشه می سازم..

من برای پیروز شدن و خوب بودن حالم برگ های برنده زیادی دارم..!

متن استوری لبخند خودم

از چیزی که داری خشنود باش؛ از اوضاع همانطور که هست لذت ببر….

وقتی پی ببری که از هیچ چیز بی بهره نیستی، تمام دنیا متعلق به تو می شود.

متن کوتاه لبخند خودم

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر می رسد.

ولی وقتی آن را از دست دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.

متن لبخند برای عکس خودم

برای خودت زندگی کن

همان طور که دوست داری

همان طور که لذت می بری

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی

کسی خوشبختی و شادی را به تو تعارف نمی کند!

متن کوتاه لبخند خودم

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.

اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.

متن در مورد لبخند خودم

من دختر بودنم را دوست دارم

نه این که همیشه خشنود باشم، اما دوست دارم….

همین که از یک دستبند رنگی رنگی سرخوش می شوم…

همین که می توان موهایم را بلند بلند، کوتاه کوتاه کنم و چیز شگفت آوری نباشد این بلند و کوتاه کردن ها…..

همین که با یک موزیک شاد برقصم

با یک ترانه ملایم در اوج احساس همنوایی کنم با دلنواز ترین سرود زندگی

همین که می توانم ارغوانی و آبی و زرد و صورتی و قرمز بپوشم

من یک دختر شاد هستم!

متن راجب لبخند خودم

موفقیت کلید شادمانی نیست.

شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد

متن در مورد لبخند خودم

با خودم می جنگم !

هر طور شده دست تمام غم هایم را می گیرم و روی دیوار بی خیالی آویزان می کنم!

چون می دانم غصه همه جا در کمین شادی هایم است….

و هیچ کس حتی نیم نگاهی هم به غصه هایم نمی اندازد…!

متن لبخند برای عکس خودم

من عاشق این دخترونگی کردنامم……

عاشق این دنیای صورتیم……

عاشق دغدغه های دخترانه ام…..

ست کردن تاپ و دامنام……

گشتن تو صد تا مغازه و خرید کردن از همون اولی…..

جیغ های بنفش از ته دل تو ترن شهربازی….

چیدن لاک های رنگ و وارنگم…. بهم ریختنشون….چیدنشون و باز دوباره….

دورهمی هام با دخترای فامیل، پچ پچ های در گوشیمون…

یهو بلند بلند خندیدنامون….

متن برای لبخند زدن خودم

هزاران شمع می‌تواند از یک شمع روشن شود، و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد.

تقسیم کردن شادی با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی‌ کند.

متن استوری لبخند خودم

بخند، بلندتر بخند

تا عادت کنی به خندیدن

دنیا اونقدر هم کہ فکر میکنی جدی نیست!

متن برای لبخند زدن خودم

دختران شاد هستند چون که توانایی دیدن زیبایی را دارند.

هر کسی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

متن برای لبخند زدن خودم

دختر یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران

دختر که باشی مهربانی‌ ات دست خودت نیست

خوب می‌ شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده‌ اند

دل رحم می‌ شوی؛ حتی در مقابل آن هایی که چندان رحمی به تو نداشته‌ اند

دختر که باشی زود می‌ رنجی، زود می‌ بخشی، زود می‌ گریی، زود می‌ خندی

تو مأمور احساس، روی زمین هستی!

بی تو و بازیگوشی‌ هایت جهان می‌ میرد دختر جان!

متن راجب لبخند خودم

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آن چنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای..!

متن در مورد لبخند خودم

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دلنواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

شاد بودن زندگی را آسان می کند..!

متن در مورد لبخند خودم

بخند، بزار اونایی که ازت متنفرن بدونن از دیروزت قوی تری!

متن در مورد لبخند خودم

صبح‌ هایمان بی‌ شک می تواند زیباتر باشند اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی رود، یک روز همین نزدیکی‌ ها لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر..!

متن استوری لبخند خودم

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر!

متن لبخند برای عکس خودم

بسیار مهم است بگذارید بعضی چیزها از بین بروند

خودتان را از آنان رها سازید، از دستشان خلاص شوید

منتظر نباشید تا قدر تلاش‌ هایتان را بشناسند و عشقتان را بفهمند

در را ببندید، موزیک را عوض کنید، خانه تکانی کنید، گرد و غبارها را بزدایید

از آن چه هستید دست بردارید و به آن چه واقعا هستید روی آورید.

شاد باشید و خوشحال!

متن راجب لبخند خودم

پشت هر دختر قوی و مستقلی، یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته یاد بگیره چطور دوباره روی پاهاش وایسه و به هیچکسی اتکا نکنه!

متن استوری لبخند خودم

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از دنیا گرفت

پس همیشه شاد باش..!

متن راجب لبخند خودم

قوی باش و شاد

دختران قوی بهترین اند،

دختران شاد زیباترین!

متن راجب لبخند خودم

من یک دخترم

با تمام احساسات دخترانه زیبایی را دوست دارم، شیطنت را دوست دارم…

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از این ها دوست دارم…

متن کوتاه لبخند خودم

بی هیچ دلیلی خوشحال باش،

مثل یک کودک….

اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسی هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود.

متن در مورد لبخند خودم

من برای آرامشم،

برای شادی ام و برای خوشبختی ام،

برگ های برنده ی زیادی دارم و نمی بازم،

اگر امروز دلم گرفت، بغض کردم، تسلیم شدم و گوشه ی اتاق کز کردم، فردا قطعا دوباره می خندم،

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را بهتر از همیشه می سازم..

من برای پیروز شدن و خوب بودن حالم برگ های برنده زیادی دارم..!

متن برای لبخند خودم

از چیزی که داری خشنود باش؛ از اوضاع همانطور که هست لذت ببر….

وقتی پی ببری که از هیچ چیز بی بهره نیستی، تمام دنیا متعلق به تو می شود.

متن برای لبخند خودم

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر می رسد.

ولی وقتی آن را از دست دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.

متن راجب لبخند خودم

برای خودت زندگی کن

همان طور که دوست داری

همان طور که لذت می بری

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی

کسی خوشبختی و شادی را به تو تعارف نمی کند!

متن لبخند برای عکس خودم

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.

اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.

متن درباره لبخند خودم

من دختر بودنم را دوست دارم

نه این که همیشه خشنود باشم، اما دوست دارم….

همین که از یک دستبند رنگی رنگی سرخوش می شوم…

همین که می توان موهایم را بلند بلند، کوتاه کوتاه کنم و چیز شگفت آوری نباشد این بلند و کوتاه کردن ها…..

همین که با یک موزیک شاد برقصم

با یک ترانه ملایم در اوج احساس همنوایی کنم با دلنواز ترین سرود زندگی

همین که می توانم ارغوانی و آبی و زرد و صورتی و قرمز بپوشم

من یک دختر شاد هستم!

متن کوتاه لبخند خودم

موفقیت کلید شادمانی نیست.

شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد

متن در مورد لبخند خودم

با خودم می جنگم !

هر طور شده دست تمام غم هایم را می گیرم و روی دیوار بی خیالی آویزان می کنم!

چون می دانم غصه همه جا در کمین شادی هایم است….

و هیچ کس حتی نیم نگاهی هم به غصه هایم نمی اندازد…!

متن برای لبخند زدن خودم

من عاشق این دخترونگی کردنامم……

عاشق این دنیای صورتیم……

عاشق دغدغه های دخترانه ام…..

ست کردن تاپ و دامنام……

گشتن تو صد تا مغازه و خرید کردن از همون اولی…..

جیغ های بنفش از ته دل تو ترن شهربازی….

چیدن لاک های رنگ و وارنگم…. بهم ریختنشون….چیدنشون و باز دوباره….

دورهمی هام با دخترای فامیل، پچ پچ های در گوشیمون…

یهو بلند بلند خندیدنامون….

متن کوتاه لبخند خودم

هزاران شمع می‌تواند از یک شمع روشن شود، و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد.

تقسیم کردن شادی با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی‌ کند.

متن استوری لبخند خودم

بخند، بلندتر بخند

تا عادت کنی به خندیدن

دنیا اونقدر هم کہ فکر میکنی جدی نیست!

متن برای لبخند زدن خودم

دختران شاد هستند چون که توانایی دیدن زیبایی را دارند.

هر کسی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

متن درباره لبخند خودم

دختر یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران

دختر که باشی مهربانی‌ ات دست خودت نیست

خوب می‌ شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده‌ اند

دل رحم می‌ شوی؛ حتی در مقابل آن هایی که چندان رحمی به تو نداشته‌ اند

دختر که باشی زود می‌ رنجی، زود می‌ بخشی، زود می‌ گریی، زود می‌ خندی

تو مأمور احساس، روی زمین هستی!

بی تو و بازیگوشی‌ هایت جهان می‌ میرد دختر جان!

متن استوری لبخند خودم

عشق ما همون کمدی رمانتیکیه که همیشه می خواستی ازش متنفر باشی
اما لعنتی انقدر دوست داشتنیه که نمی شه ازش متنفر بود!

متن در مورد لبخند خودم

دنبال یه زوج دوست داشتنی و زیبا توی اینستاگرام می گردید؟ خب ما اینجا هستیم!

متن درباره لبخند خودم

راز خوشبختی ما اینه که درست مثل کیک شکلاتی به هم نگاه می کنیم!

متن کوتاه لبخند خودم

من همیشه لبخند می زنم
و فکر می کنم این تقصیر تو باشه.

متن درباره لبخند خودم

ازدواج اول پیروزی تخیل بر هوش است
ازدواج دوم پیروزی امید بر تجربه است.

متن لبخند برای عکس خودم

آنها می گویند وقتی با عشق زندگی خود دیدار می کنید
زمان متوقف می شود و این حقیقت است.

متن راجب لبخند خودم

کپشن عاشقانه خنده دار

من مال تو هستم بدون بازپرداخت

متن درباره لبخند خودم

تو مثل یک فرهنگ لغت هستی
به زندگی من معنی می دهی..

متن درباره لبخند خودم

خوشبخت ترین ازدواجی که می توانم تصور کنم
ازدواج یک مرد ناشنوا با یک زن نابیناست.

متن استوری لبخند خودم

وقتی پسری حسادت می کند، خیلی زیبا است.
اما وقتی دختری حسادت می کند، جنگ جهانی سوم در حال آغاز است.

متن درباره لبخند خودم

من به تو قول می دهم که  تو را دوست داشته باشم
به تو احترام بگذارم
از تو حمایت کنم
و مهم تر از همه
مطمئن باش که سر تو داد نمی زنم مگر زمانی که گرسنه باشم.

متن در مورد لبخند خودم

بیا شیر یا خط بی اندازیم
اگر شیر آمد من مال تو هستم اگر خط آمد تو مال من هستی.

متن کوتاه لبخند خودم

من عاشق رابطه خودم با رخت خوابم هستم
هیچ تعهدی لازم نیست
ما فقط هر شب با هم می خوابیم.

متن استوری لبخند خودم

یک مرد از طریق چشمانش عاشق می شود
یک زن از طریق گوش هایش!

متن لبخند برای عکس خودم

دلایل زیادی برای دوست داشتن تو وجود دارد
لبخند ناز تو
خنده شیرین تو
بی گناهی و قلب مهربان تو
همه ی این ها باعث می شود که تو را دوست داشته باشم.

متن راجب لبخند خودم

با مردی هم سن خودتان ازدواج کنید :
همانطور که زیبایی شما کمرنگ می شود،
دید او نیز کم می شود.

متن لبخند برای عکس خودم

من تو را دوست دارم
حتی وقتی که در خواب به من پشت می کنی.

متن لبخند برای عکس خودم

عشق آتش است
اما هرگز نمی توانی بگویی که قلبت را گرم خواهد کرد
یا خانه ات را می سوزاند.

متن برای لبخند خودم

من تو را بیشتر از قهوه دوست دارم
اما لطفا ازمن نخواه که این را اثبات کنم.

متن کوتاه لبخند خودم

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شوم
به جز دیروز
دیروز خیلی آزار دهنده بودی.

متن برای لبخند زدن خودم

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری یا باید برای بار دوم از مقابل چشمانت رد بشم؟!

متن استوری لبخند خودم

وقتی بهم می گی دوستم داری می ترسم چون
تو با این که گل ها رو دوست داری، اونا رو می چینی
و با این که حیوونا رو دوست داری، اونا رو می خوری!

متن راجب لبخند خودم

تو رو بیشتر از قهوه دوست دارم اما لطفا مجبورم نکن ثابتش کنم!

متن در مورد لبخند خودم

به نظرم تو از کمبود ویتامین “ME” رنج می بری

متن لبخند برای عکس خودم

تو بی شک زیباترین چیزی هستی که بعد از بچه گربه ام دوست داشتم

متن برای لبخند خودم

با تمام شکمم دوستت دارم!
می خواستم بگم قلبم اما قطعا شکمم بزرگ تره!

متن کوتاه لبخند خودم

متن عاشقانه سرکاری

به من یه بوسه قرض می دی؟ قول می دم زود بهت پسش بدم!

متن لبخند برای عکس خودم

کپشن عاشقانه فانتزی

توی یه موزه پر از عتیقه من همچنان به تو خیره می شم!

متن لبخند برای عکس خودم

عاشقانه مواد کیک است
اما عشق خود کیک است!

متن درباره لبخند خودم

جملات بانمک عاشقانه

یکی از جیرجیرک ها به دیگری گفت :
بیا مسخره بازی در بیاوریم
و بگوییم عشق!

متن در مورد لبخند خودم

عشق رمانتیک یک بیماری روانی است
اما با این حال بسیار شیرین است.

متن استوری لبخند خودم

چند دقیقه در روز را صرف گوش دادن به همسرتان کنید
مهم نیست که مشکلات او چقدر احمقانه به نظر شما می رسد.

متن در مورد لبخند خودم

چهار کلمه عاشقانه در هر ازدواج … عزیزم! من ظرفارو شستم!

متن لبخند برای عکس خودم

عاشقتم!
چون تو همون طوری به من نگاه می کنی که من به کیک شکلاتیم خیره می شم!

متن کوتاه لبخند خودم

عشق ما همون کمدی رمانتیکیه که همیشه می خواستی ازش متنفر باشی
اما لعنتی انقدر دوست داشتنیه که نمی شه ازش متنفر بود!

متن درباره لبخند خودم

دنبال یه زوج دوست داشتنی و زیبا توی اینستاگرام می گردید؟ خب ما اینجا هستیم!

متن در مورد لبخند خودم

راز خوشبختی ما اینه که درست مثل کیک شکلاتی به هم نگاه می کنیم!

متن در مورد لبخند خودم

من همیشه لبخند می زنم
و فکر می کنم این تقصیر تو باشه.

متن کوتاه لبخند خودم

ازدواج اول پیروزی تخیل بر هوش است
ازدواج دوم پیروزی امید بر تجربه است.

متن در مورد لبخند خودم

آنها می گویند وقتی با عشق زندگی خود دیدار می کنید
زمان متوقف می شود و این حقیقت است.

متن استوری لبخند خودم

کپشن عاشقانه خنده دار

من مال تو هستم بدون بازپرداخت

متن درباره لبخند خودم

تو مثل یک فرهنگ لغت هستی
به زندگی من معنی می دهی..

متن راجب لبخند خودم

خوشبخت ترین ازدواجی که می توانم تصور کنم
ازدواج یک مرد ناشنوا با یک زن نابیناست.

متن درباره لبخند خودم

وقتی پسری حسادت می کند، خیلی زیبا است.
اما وقتی دختری حسادت می کند، جنگ جهانی سوم در حال آغاز است.

متن کوتاه لبخند خودم

من به تو قول می دهم که  تو را دوست داشته باشم
به تو احترام بگذارم
از تو حمایت کنم
و مهم تر از همه
مطمئن باش که سر تو داد نمی زنم مگر زمانی که گرسنه باشم.

متن راجب لبخند خودم

بیا شیر یا خط بی اندازیم
اگر شیر آمد من مال تو هستم اگر خط آمد تو مال من هستی.

متن استوری لبخند خودم

من عاشق رابطه خودم با رخت خوابم هستم
هیچ تعهدی لازم نیست
ما فقط هر شب با هم می خوابیم.

متن برای لبخند خودم

یک مرد از طریق چشمانش عاشق می شود
یک زن از طریق گوش هایش!

متن راجب لبخند خودم

دلایل زیادی برای دوست داشتن تو وجود دارد
لبخند ناز تو
خنده شیرین تو
بی گناهی و قلب مهربان تو
همه ی این ها باعث می شود که تو را دوست داشته باشم.

متن استوری لبخند خودم

با مردی هم سن خودتان ازدواج کنید :
همانطور که زیبایی شما کمرنگ می شود،
دید او نیز کم می شود.

متن برای لبخند زدن خودم

من تو را دوست دارم
حتی وقتی که در خواب به من پشت می کنی.

متن راجب لبخند خودم

عشق آتش است
اما هرگز نمی توانی بگویی که قلبت را گرم خواهد کرد
یا خانه ات را می سوزاند.

متن در مورد لبخند خودم

من تو را بیشتر از قهوه دوست دارم
اما لطفا ازمن نخواه که این را اثبات کنم.

متن راجب لبخند خودم

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شوم
به جز دیروز
دیروز خیلی آزار دهنده بودی.

متن استوری لبخند خودم

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری یا باید برای بار دوم از مقابل چشمانت رد بشم؟!

متن راجب لبخند خودم

وقتی بهم می گی دوستم داری می ترسم چون
تو با این که گل ها رو دوست داری، اونا رو می چینی
و با این که حیوونا رو دوست داری، اونا رو می خوری!

متن لبخند برای عکس خودم

تو رو بیشتر از قهوه دوست دارم اما لطفا مجبورم نکن ثابتش کنم!

متن راجب لبخند خودم

به نظرم تو از کمبود ویتامین “ME” رنج می بری

متن در مورد لبخند خودم

تو بی شک زیباترین چیزی هستی که بعد از بچه گربه ام دوست داشتم

متن لبخند برای عکس خودم

با تمام شکمم دوستت دارم!
می خواستم بگم قلبم اما قطعا شکمم بزرگ تره!

متن کوتاه لبخند خودم

متن عاشقانه سرکاری

به من یه بوسه قرض می دی؟ قول می دم زود بهت پسش بدم!

متن برای لبخند خودم

کپشن عاشقانه فانتزی

توی یه موزه پر از عتیقه من همچنان به تو خیره می شم!

متن کوتاه لبخند خودم

عاشقانه مواد کیک است
اما عشق خود کیک است!

متن برای لبخند زدن خودم

جملات بانمک عاشقانه

یکی از جیرجیرک ها به دیگری گفت :
بیا مسخره بازی در بیاوریم
و بگوییم عشق!

متن در مورد لبخند خودم

عشق رمانتیک یک بیماری روانی است
اما با این حال بسیار شیرین است.

متن استوری لبخند خودم

چند دقیقه در روز را صرف گوش دادن به همسرتان کنید
مهم نیست که مشکلات او چقدر احمقانه به نظر شما می رسد.

متن استوری لبخند خودم

چهار کلمه عاشقانه در هر ازدواج … عزیزم! من ظرفارو شستم!

متن کوتاه لبخند خودم

عاشقتم!
چون تو همون طوری به من نگاه می کنی که من به کیک شکلاتیم خیره می شم!

متن برای لبخند زدن خودم

صبحی
که با لبخند تو آغاز شود
شب نمیشود دیگر……

متن راجب لبخند خودم

رنگ ها لبخندهای طبیعت هستند…

متن استوری لبخند خودم

لبخند، حتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند، باز هم زیباست.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن به شقایق ها

نیلوفر های آبی و نرگس ها

لبخند بزن به تمام گلهای عالم

که از زمینی سخت می رویند

و جهان را زیبا می سازند

لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش

لبخند را میهمان لبهایت می کند

متن برای لبخند زدن خودم

شش قدم تا یک زندگی شاد:

قلبت را مملوء از مهربانی کن …

ذهنت را از نگرانی رها کن …

ساده زندگی کن …

بخند

بخند

و بیشتر بخند

متن برای لبخند خودم

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند زیباترین چیزی است که می توانید بر چهره ی خود بنشانید.

متن راجب لبخند خودم

بخند، بزار همه بفهمند قوی تر از دیروزی!

متن برای لبخند زدن خودم

خندیدن را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم ….

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن در مورد لبخند خودم

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

متن برای لبخند خودم

لبخند زن در دو زمان آسمانی و فرشته گونه است:
یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند.

متن برای لبخند خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم

که همیشه به من احساس خوبی می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

من عاشق صدای آرامت هستم

که همیشه به من آرامش می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن لبخند برای عکس خودم

بعضی آدمها باعث می شوند که
خنده ی شما کمی بلندتر
لبخندتان کمی درخشان تر
و زندگی تان کمی بهتر شود
سعی کنید یکی از این آدمها باشید

متن درباره لبخند خودم

تو در تمامِ زبان‌ها
ترجمه‌ی لبخندی
هر کجای جهان که تو را بخوانند
گل از گل شان می‌شکفد

متن استوری لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند که می‌زنی، توی دلم انگار اناری ترک بر می‌دارد؛ با نگاه تو ناتمام می‌مانند تمام شعر‌های دنیا. می‌دانی! همه این قصه‌ها، از شهرزاد چشم‌های تو شروع شد و الا عاشق‌ها؛ عقلشان به این چیزها قد نمی‌دهد…

متن برای لبخند خودم

بدترین انتقام از تو همان بی تفاوتی هستش
اینکه مهم نیست باشی یا نباشی .

لبخندت را حواله ئ چه کسی میکنی یا اصلا لبخند

میزنی . ؟ آیا هنوز هم به فصل پاییز آلرژی داری که

نفس تنگی بگیری .؟ صدایت گرفته و بغض داری یا

نه .؟ حالا نوبت منم است که اینها رو ببینم از کنارشان بدون پلک برهم زدنی بگذرم

آخ که این بی تفاوتی چه بد میسوزاند …

متن راجب لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است. بهترین سیستم خنک کننده سر و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن درباره لبخند خودم

صبور شدم و بی توقع، هرروز دارم از روز قبل بزرگتر و محکم تر و سرسخت تر میشم.

انگار دیگه هیچی نمیتونه ناراحتم کنه.بشکنتم

میخندم و با یه لبخند پررنگ میگذرم!

متن استوری لبخند خودم

تا میتوانید غافلگیرش کنید، درست در لحظه اى که فکرش را هم نمیکند!
مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان ذوق کردنش رابا دقت ببینید
لبخندش را…
باور کنید تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد!

متن درباره لبخند خودم

صبحی
که با لبخند تو آغاز شود
شب نمیشود دیگر……

متن کوتاه لبخند خودم

رنگ ها لبخندهای طبیعت هستند…

متن درباره لبخند خودم

لبخند، حتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند، باز هم زیباست.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن به شقایق ها

نیلوفر های آبی و نرگس ها

لبخند بزن به تمام گلهای عالم

که از زمینی سخت می رویند

و جهان را زیبا می سازند

لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش

لبخند را میهمان لبهایت می کند

متن در مورد لبخند خودم

شش قدم تا یک زندگی شاد:

قلبت را مملوء از مهربانی کن …

ذهنت را از نگرانی رها کن …

ساده زندگی کن …

بخند

بخند

و بیشتر بخند

متن برای لبخند خودم

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است.

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند زیباترین چیزی است که می توانید بر چهره ی خود بنشانید.

متن لبخند برای عکس خودم

بخند، بزار همه بفهمند قوی تر از دیروزی!

متن برای لبخند خودم

خندیدن را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم ….

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن در مورد لبخند خودم

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

متن در مورد لبخند خودم

لبخند زن در دو زمان آسمانی و فرشته گونه است:
یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند.

متن استوری لبخند خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم

که همیشه به من احساس خوبی می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

من عاشق صدای آرامت هستم

که همیشه به من آرامش می دهد

اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن راجب لبخند خودم

بعضی آدمها باعث می شوند که
خنده ی شما کمی بلندتر
لبخندتان کمی درخشان تر
و زندگی تان کمی بهتر شود
سعی کنید یکی از این آدمها باشید

متن راجب لبخند خودم

تو در تمامِ زبان‌ها
ترجمه‌ی لبخندی
هر کجای جهان که تو را بخوانند
گل از گل شان می‌شکفد

متن راجب لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

متن برای لبخند خودم

لبخند که می‌زنی، توی دلم انگار اناری ترک بر می‌دارد؛ با نگاه تو ناتمام می‌مانند تمام شعر‌های دنیا. می‌دانی! همه این قصه‌ها، از شهرزاد چشم‌های تو شروع شد و الا عاشق‌ها؛ عقلشان به این چیزها قد نمی‌دهد…

متن کوتاه لبخند خودم

بدترین انتقام از تو همان بی تفاوتی هستش
اینکه مهم نیست باشی یا نباشی .

لبخندت را حواله ئ چه کسی میکنی یا اصلا لبخند

میزنی . ؟ آیا هنوز هم به فصل پاییز آلرژی داری که

نفس تنگی بگیری .؟ صدایت گرفته و بغض داری یا

نه .؟ حالا نوبت منم است که اینها رو ببینم از کنارشان بدون پلک برهم زدنی بگذرم

آخ که این بی تفاوتی چه بد میسوزاند …

متن برای لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است. بهترین سیستم خنک کننده سر و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن راجب لبخند خودم

صبور شدم و بی توقع، هرروز دارم از روز قبل بزرگتر و محکم تر و سرسخت تر میشم.

انگار دیگه هیچی نمیتونه ناراحتم کنه.بشکنتم

میخندم و با یه لبخند پررنگ میگذرم!

متن برای لبخند زدن خودم

تا میتوانید غافلگیرش کنید، درست در لحظه اى که فکرش را هم نمیکند!
مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان ذوق کردنش رابا دقت ببینید
لبخندش را…
باور کنید تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد!

متن لبخند برای عکس خودم

خلوتی میخواهم
به دوراز هیاهوی
این شهر شلوغ
در گلزار آغوش
تا باچیدن بوسه
از لبهایت بگویم
دوستت دارم
و تو با لبخند شیرین
بگویی من بیشتر……

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق
معصومه صابر

متن کوتاه لبخند خودم

نمی دانم که این انحنای کوچک چه قدرتی دارد!

ولی این را میدانم که ممکن است

در قلب کسی آشوبی به پا کند

که بیا و ببین …

چه آشوب دلنشینی است لبخند

متن برای لبخند زدن خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم
که همیشه به من احساس خوبی می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …
من عاشق صدای آرامت هستم
که همیشه به من آرامش می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن استوری لبخند خودم

بارانی که

به شیشه پنجره ما می‌خورد

قطره‌های اشک کودکانی است که

از اینجا رفته‌اند

به سوی آسمان

کودکانی که دلتنگ مادرانشان می‌شوند

اتاق‌هایشان

دفترهایشان

و از دلتنگی گریه سر می‌دهند

رنگین کمان

شادی همان کودکان است

هنگامی که خداوند دست بر شانه‌هاشان می‌گذارد

و لبخند می‌زند

سوزان علیوان

ترجمه زهرا ابومعاش

متن در مورد لبخند خودم

به من بهانه‌ای بده

تا کنار تنهایی تو بمانم…

یک لبخند بزن

تا من

بخاطر لبخندت بمانم

نسرین بهجتی

متن برای لبخند خودم

لبخند که می‌زنی

توی دلم انگار اناری ترک بر می‌دارد

با نگاه تو

ناتمام می‌مانند تمام شعر‌های دنیا

می‌دانی!

همه این قصه‌ها

از شهرزاد چشم‌های تو شروع شد

و الا عاشق‌ها

عقلشان به این چیزها قد نمی‌دهد…

میلاد کاشانی

متن استوری لبخند خودم

لبخندها در قاب‌ها می‌میرند

پرنده‌ها در قفس

زندگی در تکرار …

من اگر تو را نمی‌شناختم

در خود می‌مردم!

متن در مورد لبخند خودم

دوستت دارم

با خاطره ای که هرگز به خاطرم نیست…

مرا ببخش که دوست دارم از تمام دوستت دارم‌هایمان

تنها لبخند تو را نگه دارم

متن استوری لبخند خودم

به جز زیبائی ات

چیزهای زیادی هستند

که باید انتقال بدهی

وراثت را از لبخندت شروع کن

از شکل لب‌هایت

به وقت بستن زخمم…

حسن آذری

متن لبخند برای عکس خودم

من از تمام این دنیا

عشق می‌خواهم و مستی شعر،

گل‌های شمعدانی پشت پنجره

و لبخندهای تو

که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت.

اما نه

من از تمام این دنیا

آسمانی می‌خواهم آبی

و هوایی که در آن

پر باشد از عطر نفست

همین که باشی

برای من کافی‌ست

سارا قبادی

متن در مورد لبخند خودم

صبح یعنی لبخند

لبخند یعنی تو

تو یعنی اوج خلقت…

متن لبخند برای عکس خودم

خنده‌های تو

دل ضربه‌های فراموش شده من است

مجبور نیستی بخندی

مجبور نیستی دلم را

هر بار از جا بکنی

ببین!

خنده‌های تو مرا پرت می‌کند توی گردباد دوست داشتن…

من از این گردباد می‌ترسم

بی زحمت نخند!

لبخند هم نزن!

اصلا چرا زل زده‌ای به دلهره‌های من!؟

خنده‌های تو بذر شعر است

تو که شعرهای گره خورده به مرا نمی‌بینی…

نمی‌خوانی…

نمی‌دانی…

لبخند‌هایت را توی دامنم می‌ریزی که چه!؟

هر چه آتش است

از گور همین شعرهاست!

من نمی‌خواهم از نو شاعر شوم!

بی زحمت نخند!

متن کوتاه لبخند خودم

کائنات فدای لبخندِ شیرینِ اولِ صبحت

بخند جانم!

تو دلخوشیِ روزهایِ کسلِ کننده‌ای

علی قاضی نظام

متن برای لبخند خودم

تو که می‌خندی آلبومی قدیمی‌ام

در زیرزمین خانه‌ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده‌اند

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی‌گذارند

خاطره‌ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من

هنوز لبخندی هست

که می‌تواند چیزی یادت بیاورد

لیلا کردبچه

متن در مورد لبخند خودم

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می‌رفت

این فال را برای دلم دید

دیری است

مثل ستاره‌ها چمدانم را

از شوق ماهیان و تنهایی خودم

پر کرده ام ولی

مهلت نمی‌دهند که مثل کبوتری

در شرم صبح پر بگشایم

با یک سبد ترانه و لبخند

خود را به کاروان برسانم

اما

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می‌رفت

این فال را برای دلم دید

محمدرضا شفیعی کدکنی

متن لبخند برای عکس خودم

ما در عتاب تو می‌شکوفیم

در شتابت

ما در کتاب تو می‌شکوفیم

در دفاع از لبخند تو

که یقین است و باور است…

احمد شاملو

متن در مورد لبخند خودم

شب رفت و دوباره نور امید آمد
با رقص غزل، شکوفه بید آمد

گل از گل باغ یاس و ارکیده شکفت
لبخند زنان دختر خورشید آمد

شهراد میدری

متن کوتاه لبخند خودم

تلفیق دو عطر زندگی یعنی این
لبخند دو چتر زندگی یعنی این

پاییز برای عشق فصل خوبی‌ست
نقطه سر سطر زندگی یعنی این

امید صباغ نو

متن برای لبخند خودم

خلوتی میخواهم
به دوراز هیاهوی
این شهر شلوغ
در گلزار آغوش
تا باچیدن بوسه
از لبهایت بگویم
دوستت دارم
و تو با لبخند شیرین
بگویی من بیشتر……

متن برای لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق
معصومه صابر

متن لبخند برای عکس خودم

نمی دانم که این انحنای کوچک چه قدرتی دارد!

ولی این را میدانم که ممکن است

در قلب کسی آشوبی به پا کند

که بیا و ببین …

چه آشوب دلنشینی است لبخند

متن لبخند برای عکس خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم
که همیشه به من احساس خوبی می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …
من عاشق صدای آرامت هستم
که همیشه به من آرامش می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن درباره لبخند خودم

بارانی که

به شیشه پنجره ما می‌خورد

قطره‌های اشک کودکانی است که

از اینجا رفته‌اند

به سوی آسمان

کودکانی که دلتنگ مادرانشان می‌شوند

اتاق‌هایشان

دفترهایشان

و از دلتنگی گریه سر می‌دهند

رنگین کمان

شادی همان کودکان است

هنگامی که خداوند دست بر شانه‌هاشان می‌گذارد

و لبخند می‌زند

سوزان علیوان

ترجمه زهرا ابومعاش

متن درباره لبخند خودم

به من بهانه‌ای بده

تا کنار تنهایی تو بمانم…

یک لبخند بزن

تا من

بخاطر لبخندت بمانم

نسرین بهجتی

متن در مورد لبخند خودم

لبخند که می‌زنی

توی دلم انگار اناری ترک بر می‌دارد

با نگاه تو

ناتمام می‌مانند تمام شعر‌های دنیا

می‌دانی!

همه این قصه‌ها

از شهرزاد چشم‌های تو شروع شد

و الا عاشق‌ها

عقلشان به این چیزها قد نمی‌دهد…

میلاد کاشانی

متن استوری لبخند خودم

لبخندها در قاب‌ها می‌میرند

پرنده‌ها در قفس

زندگی در تکرار …

من اگر تو را نمی‌شناختم

در خود می‌مردم!

متن استوری لبخند خودم

دوستت دارم

با خاطره ای که هرگز به خاطرم نیست…

مرا ببخش که دوست دارم از تمام دوستت دارم‌هایمان

تنها لبخند تو را نگه دارم

متن استوری لبخند خودم

به جز زیبائی ات

چیزهای زیادی هستند

که باید انتقال بدهی

وراثت را از لبخندت شروع کن

از شکل لب‌هایت

به وقت بستن زخمم…

حسن آذری

متن در مورد لبخند خودم

من از تمام این دنیا

عشق می‌خواهم و مستی شعر،

گل‌های شمعدانی پشت پنجره

و لبخندهای تو

که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت.

اما نه

من از تمام این دنیا

آسمانی می‌خواهم آبی

و هوایی که در آن

پر باشد از عطر نفست

همین که باشی

برای من کافی‌ست

سارا قبادی

متن لبخند برای عکس خودم

صبح یعنی لبخند

لبخند یعنی تو

تو یعنی اوج خلقت…

متن برای لبخند خودم

خنده‌های تو

دل ضربه‌های فراموش شده من است

مجبور نیستی بخندی

مجبور نیستی دلم را

هر بار از جا بکنی

ببین!

خنده‌های تو مرا پرت می‌کند توی گردباد دوست داشتن…

من از این گردباد می‌ترسم

بی زحمت نخند!

لبخند هم نزن!

اصلا چرا زل زده‌ای به دلهره‌های من!؟

خنده‌های تو بذر شعر است

تو که شعرهای گره خورده به مرا نمی‌بینی…

نمی‌خوانی…

نمی‌دانی…

لبخند‌هایت را توی دامنم می‌ریزی که چه!؟

هر چه آتش است

از گور همین شعرهاست!

من نمی‌خواهم از نو شاعر شوم!

بی زحمت نخند!

متن استوری لبخند خودم

کائنات فدای لبخندِ شیرینِ اولِ صبحت

بخند جانم!

تو دلخوشیِ روزهایِ کسلِ کننده‌ای

علی قاضی نظام

متن راجب لبخند خودم

تو که می‌خندی آلبومی قدیمی‌ام

در زیرزمین خانه‌ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده‌اند

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی‌گذارند

خاطره‌ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من

هنوز لبخندی هست

که می‌تواند چیزی یادت بیاورد

لیلا کردبچه

متن برای لبخند زدن خودم

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می‌رفت

این فال را برای دلم دید

دیری است

مثل ستاره‌ها چمدانم را

از شوق ماهیان و تنهایی خودم

پر کرده ام ولی

مهلت نمی‌دهند که مثل کبوتری

در شرم صبح پر بگشایم

با یک سبد ترانه و لبخند

خود را به کاروان برسانم

اما

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می‌رفت

این فال را برای دلم دید

محمدرضا شفیعی کدکنی

متن در مورد لبخند خودم

ما در عتاب تو می‌شکوفیم

در شتابت

ما در کتاب تو می‌شکوفیم

در دفاع از لبخند تو

که یقین است و باور است…

احمد شاملو

متن برای لبخند زدن خودم

شب رفت و دوباره نور امید آمد
با رقص غزل، شکوفه بید آمد

گل از گل باغ یاس و ارکیده شکفت
لبخند زنان دختر خورشید آمد

شهراد میدری

متن برای لبخند خودم

تلفیق دو عطر زندگی یعنی این
لبخند دو چتر زندگی یعنی این

پاییز برای عشق فصل خوبی‌ست
نقطه سر سطر زندگی یعنی این

امید صباغ نو

متن کوتاه لبخند خودم

آلبومی قدیمی‌ام،

در زیرزمین خانه‌ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده‌اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی‌گذارند

خاطره‌ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من

هنوز لبخندی هست

که می‌تواند چیزی یادت بیاورد.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند را تو بیاور شعر تازه را من دم می کنم
در فنجان حس زندگی می ریزم ،می نشینیم گپ میزنیم
هنوز هم کلی حرف نگفته داریم

از خدا از زندگی از خنده گل از بوی صحرا
گلایه ها و تلخی ها را هم می دهیم دست نسیم
تا با خودش ببرد

زندگی پر است از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم
شاد باش
زندگی کوتاه است

متن برای لبخند خودم

می‌تراوید آفتاب از بوته‌ها

دیدمش در دشت‌های نم زده

مست اندوه تماشا، یار باد

مویش افشان، گونه‌اش شبنم زده

لاله‌ای دیدم، لبخندی به دشت

پرتویی در آب روشن ریخته

او صدا را در شیار باد ریخت

جلوه‌اش با بوی خاک آمیخته

رود تابان بود و او موج صدا

خیره شد چشمان ما در رود وهم

پرده روشن پود، او تاریک خواند

طرح‌ها در دست دارد، دود وهم

چشم من بر پیکرش افتاد، گفت:

آفت پژمردگی نزدیک او

دشت، دریای تپش، آهنگ، نور

سایه می‌زد خنده تاریک او

متن راجب لبخند خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می‌خندم

هر که آرد سخن از عشق به آن می‌خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد

بعد از این سوز به هر سوزه جهان می‌خندم

خنده‌ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است

کارم از گریه گذشته به آن می‌خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من

ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن کوتاه لبخند خودم

در خوشی‌ها لبخند بزن

در درد و رنج لبخند بزن

حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی‌ات می‌بارد لبخند بزن

وقتی کسی به تو آسیب می‌زند لبخند بزن

لبخند بزن

زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست

لبخندت حقیقت درون من را می‌سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می‌کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!
لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده‌ام

و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من

می‌تواند در سراسر زمین پخش شود

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!

دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد

لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!

یک لیوان چای تازه دم بنوشید

یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید

و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان

مهم،

همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن
زندگی همین لحظه جاریست
شاد باش
بخاطر خودت و احساست
زندگی برای توست

متن در مورد لبخند خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن لبخند برای عکس خودم

هرگز برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به من دادی

متن برای لبخند زدن خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن برای لبخند زدن خودم

قلبم که درد می‌گیرد
لبخند می‌زنم
این درد یادگار توست

متن در مورد لبخند خودم

چشم هایت را ببند و با لبخند به آغوشم بیا
تو که نمی دانی
دلم چقدر گفتگوی عاشقانه می خواهد

متن استوری لبخند خودم

در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی تواند به انسان بدهد

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند زبان عشق است
لبخند راهی برای موفقیت است
لبخند بردن دل هاست
لبخند شخصیت شما را بهبود می بخشد.
پس هر روز مسواک بزنید 🙂

متن برای لبخند زدن خودم

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن استوری لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن برای لبخند زدن خودم

قلب من گواه بر تو دارد
دشوار است
فراموشی لبخند تو …

احمدرضا احمدی

متن راجب لبخند خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن استوری لبخند خودم

اسمش چیست؟
این حس این حال
همین که وقتی به تو فکر می کنم
از گوشه ی لب هایم لبخند چکه می کند …

متن برای لبخند زدن خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی
من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به ازین باش که با خلق جهانی
نفیسه سادات موسوی

متن برای لبخند زدن خودم

کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم
که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
عبدالجبار کاکایی

متن در مورد لبخند خودم

بر لب یار شوخ دلبندم
خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید
هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب
بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد
ز خوشی‌های وصل و پیوندی

چون شراب خنک به جام بلور
هوس انگیز و تشنگی افزاست

جام اول ز می‌نگشته تهی
جام های دوباره باید خواست

نقش یک خواهش است و می‌ریزد
زان لبان درشت افسون ریز

گرمی و لذتی به جان بخشد
همچو خورشید نیمه پاییز

پیش این خنده‌های مستی بخش
دامن عقل می‌دهم از دست

چه عجیب از خطا و لغزش من؟
مست را لغزش و خطا بایست

سیمین بهبهانی

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند مسری است
همانند آنفلوآنزا
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
لبخند را به او انتقال داده ام
و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن درباره لبخند خودم

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!

متن برای لبخند زدن خودم

اوه نه! لبخند نزن … لبخندت من را می کشد. وقتی که لبخند می زنی نفسم بند می آید!

متن لبخند برای عکس خودم

من می توانم ساعت ها تو و لبخندت را تماشا کنم!

متن درباره لبخند خودم

امروز به یک غریبه لبخند بزن، شاید لبخندت تنها روشنی باشد که او در همه روز ببیند!

متن کوتاه لبخند خودم

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن برای لبخند خودم

نگو که تنهایی‌ام را از بر می‌خوانی

یا شبم را از صبح می‌تکانی

نمی‌توانی…

تو دوری

مشکلی نیست

من همانم که برای دیدن لبخندت

دنیا را قلقلک می‌دهم

 بگذار جهان به من بخندد

تماشای لبخندت

آبروی من است…

آماده باش!

متن استوری لبخند خودم

آلبومی قدیمی‌ام،

در زیرزمین خانه‌ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده‌اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی‌گذارند

خاطره‌ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من

هنوز لبخندی هست

که می‌تواند چیزی یادت بیاورد.

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند را تو بیاور شعر تازه را من دم می کنم
در فنجان حس زندگی می ریزم ،می نشینیم گپ میزنیم
هنوز هم کلی حرف نگفته داریم

از خدا از زندگی از خنده گل از بوی صحرا
گلایه ها و تلخی ها را هم می دهیم دست نسیم
تا با خودش ببرد

زندگی پر است از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم
شاد باش
زندگی کوتاه است

متن راجب لبخند خودم

می‌تراوید آفتاب از بوته‌ها

دیدمش در دشت‌های نم زده

مست اندوه تماشا، یار باد

مویش افشان، گونه‌اش شبنم زده

لاله‌ای دیدم، لبخندی به دشت

پرتویی در آب روشن ریخته

او صدا را در شیار باد ریخت

جلوه‌اش با بوی خاک آمیخته

رود تابان بود و او موج صدا

خیره شد چشمان ما در رود وهم

پرده روشن پود، او تاریک خواند

طرح‌ها در دست دارد، دود وهم

چشم من بر پیکرش افتاد، گفت:

آفت پژمردگی نزدیک او

دشت، دریای تپش، آهنگ، نور

سایه می‌زد خنده تاریک او

متن لبخند برای عکس خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می‌خندم

هر که آرد سخن از عشق به آن می‌خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد

بعد از این سوز به هر سوزه جهان می‌خندم

خنده‌ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است

کارم از گریه گذشته به آن می‌خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من

ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن راجب لبخند خودم

در خوشی‌ها لبخند بزن

در درد و رنج لبخند بزن

حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی‌ات می‌بارد لبخند بزن

وقتی کسی به تو آسیب می‌زند لبخند بزن

لبخند بزن

زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست

لبخندت حقیقت درون من را می‌سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می‌کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!
لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده‌ام

و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من

می‌تواند در سراسر زمین پخش شود

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!

دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد

لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!

یک لیوان چای تازه دم بنوشید

یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید

و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان

مهم،

همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند بزن
زندگی همین لحظه جاریست
شاد باش
بخاطر خودت و احساست
زندگی برای توست

متن لبخند برای عکس خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن در مورد لبخند خودم

هرگز برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به من دادی

متن لبخند برای عکس خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن برای لبخند زدن خودم

قلبم که درد می‌گیرد
لبخند می‌زنم
این درد یادگار توست

متن در مورد لبخند خودم

چشم هایت را ببند و با لبخند به آغوشم بیا
تو که نمی دانی
دلم چقدر گفتگوی عاشقانه می خواهد

متن کوتاه لبخند خودم

در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی تواند به انسان بدهد

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند زبان عشق است
لبخند راهی برای موفقیت است
لبخند بردن دل هاست
لبخند شخصیت شما را بهبود می بخشد.
پس هر روز مسواک بزنید 🙂

متن کوتاه لبخند خودم

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن برای لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن راجب لبخند خودم

قلب من گواه بر تو دارد
دشوار است
فراموشی لبخند تو …

احمدرضا احمدی

متن راجب لبخند خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن در مورد لبخند خودم

اسمش چیست؟
این حس این حال
همین که وقتی به تو فکر می کنم
از گوشه ی لب هایم لبخند چکه می کند …

متن برای لبخند خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی
من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به ازین باش که با خلق جهانی
نفیسه سادات موسوی

متن لبخند برای عکس خودم

کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم
که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
عبدالجبار کاکایی

متن استوری لبخند خودم

بر لب یار شوخ دلبندم
خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید
هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب
بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد
ز خوشی‌های وصل و پیوندی

چون شراب خنک به جام بلور
هوس انگیز و تشنگی افزاست

جام اول ز می‌نگشته تهی
جام های دوباره باید خواست

نقش یک خواهش است و می‌ریزد
زان لبان درشت افسون ریز

گرمی و لذتی به جان بخشد
همچو خورشید نیمه پاییز

پیش این خنده‌های مستی بخش
دامن عقل می‌دهم از دست

چه عجیب از خطا و لغزش من؟
مست را لغزش و خطا بایست

سیمین بهبهانی

متن برای لبخند خودم

لبخند مسری است
همانند آنفلوآنزا
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
لبخند را به او انتقال داده ام
و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن برای لبخند خودم

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!

متن در مورد لبخند خودم

اوه نه! لبخند نزن … لبخندت من را می کشد. وقتی که لبخند می زنی نفسم بند می آید!

متن برای لبخند خودم

من می توانم ساعت ها تو و لبخندت را تماشا کنم!

متن استوری لبخند خودم

امروز به یک غریبه لبخند بزن، شاید لبخندت تنها روشنی باشد که او در همه روز ببیند!

متن در مورد لبخند خودم

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن برای لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن راجب لبخند خودم

نگو که تنهایی‌ام را از بر می‌خوانی

یا شبم را از صبح می‌تکانی

نمی‌توانی…

تو دوری

مشکلی نیست

من همانم که برای دیدن لبخندت

دنیا را قلقلک می‌دهم

 بگذار جهان به من بخندد

تماشای لبخندت

آبروی من است…

آماده باش!

متن لبخند برای عکس خودم

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن استوری لبخند خودم

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن درباره لبخند خودم

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن کوتاه لبخند خودم

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن برای لبخند زدن خودم

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن در مورد لبخند خودم

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن درباره لبخند خودم

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن برای لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن استوری لبخند خودم

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن راجب لبخند خودم

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن استوری لبخند خودم

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن درباره لبخند خودم

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن کوتاه لبخند خودم

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن استوری لبخند خودم

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن لبخند برای عکس خودم

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن راجب لبخند خودم

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن در مورد لبخند خودم

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن استوری لبخند خودم

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن برای لبخند زدن خودم

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن لبخند برای عکس خودم

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن درباره لبخند خودم

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن استوری لبخند خودم

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن درباره لبخند خودم

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن برای لبخند خودم

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن راجب لبخند خودم

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن در مورد لبخند خودم

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن برای لبخند خودم

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن برای لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن در مورد لبخند خودم

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن راجب لبخند خودم

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن راجب لبخند خودم

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن در مورد لبخند خودم

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن برای لبخند خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن برای لبخند زدن خودم

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن برای لبخند زدن خودم

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن کوتاه لبخند خودم

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن استوری لبخند خودم

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن لبخند برای عکس خودم

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن کوتاه لبخند خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن لبخند برای عکس خودم

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن راجب لبخند خودم

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن لبخند برای عکس خودم

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن راجب لبخند خودم

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن در مورد لبخند خودم

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن لبخند برای عکس خودم

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن لبخند برای عکس خودم

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن لبخند برای عکس خودم

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن راجب لبخند خودم

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن کوتاه لبخند خودم

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن لبخند برای عکس خودم

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن در مورد لبخند خودم

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن استوری لبخند خودم

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن درباره لبخند خودم

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن راجب لبخند خودم

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن راجب لبخند خودم

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن استوری لبخند خودم

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن درباره لبخند خودم

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن برای لبخند خودم

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن استوری لبخند خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن استوری لبخند خودم

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن لبخند برای عکس خودم

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن کوتاه لبخند خودم

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن برای لبخند خودم

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن راجب لبخند خودم

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن برای لبخند زدن خودم

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن استوری لبخند خودم

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن لبخند برای عکس خودم

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن لبخند برای عکس خودم

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن استوری لبخند خودم

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن کوتاه لبخند خودم

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن راجب لبخند خودم

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن در مورد لبخند خودم

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن راجب لبخند خودم

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن راجب لبخند خودم

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن برای لبخند زدن خودم

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن راجب لبخند خودم

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن درباره لبخند خودم

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن برای لبخند خودم

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن لبخند برای عکس خودم

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن برای لبخند خودم

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن لبخند برای عکس خودم

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن درباره لبخند خودم

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن استوری لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن برای لبخند خودم

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن برای لبخند خودم

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن استوری لبخند خودم

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن برای لبخند خودم

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن برای لبخند خودم

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن درباره لبخند خودم

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن استوری لبخند خودم

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن راجب لبخند خودم

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن راجب لبخند خودم

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن استوری لبخند خودم

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن برای لبخند خودم

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن درباره لبخند خودم

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن استوری لبخند خودم

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن برای لبخند زدن خودم

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن لبخند برای عکس خودم

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن استوری لبخند خودم

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن در مورد لبخند خودم

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن برای لبخند خودم

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن لبخند برای عکس خودم

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن برای لبخند زدن خودم

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن در مورد لبخند خودم

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن برای لبخند زدن خودم

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن برای لبخند زدن خودم

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن لبخند برای عکس خودم

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن برای لبخند خودم

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن برای لبخند زدن خودم

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن استوری لبخند خودم

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن لبخند برای عکس خودم

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن در مورد لبخند خودم

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن راجب لبخند خودم

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن راجب لبخند خودم

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن کوتاه لبخند خودم

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن درباره لبخند خودم

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن در مورد لبخند خودم

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن درباره لبخند خودم

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن در مورد لبخند خودم

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن راجب لبخند خودم

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن برای لبخند زدن خودم

خنده‌ هایت باغی از یاقوت و مروارید باز
هی ببین این لحظه ماه مهربان خندید باز

امیر مرزبان

متن لبخند برای عکس خودم

چگونه کلامت را
لبخندت را
بوسه هایت را
زنگ صدایت را
صدای پای آمدنت را
شعر نکنم

متن در مورد لبخند خودم

خورشید من
پشت ابر نمان
بخند
دل آفتابگردان ها
به لبخند تو خوش است…

متن درباره لبخند خودم

به تو فکر می‌ کنم و
بی اختیار لبخند می‌ زنم
تو منظره همان دشتی
که بارها سرتاسر رویاهایم را
دیوانه وار در آن دویده‌ ام

مهسا چراغعلی

متن برای لبخند زدن خودم

این درخششِ لبخند، ناگاه بی درنگ
به آواز در نخواهد آمد هرگز
اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت
با لب های تو در سکوت

متن برای لبخند زدن خودم

به آسمان سلام کن
به خورشید لبخند بزن
عزیزنم
با فنجانی عشق
صبحت را آغاز کن
برخیز
ببین روبرویت نشسته ام
صبح در چشمان تو زیباست..

متن برای لبخند خودم

گوشه‌ های لبت
به بهشت می‌ رساند مرا
و ترانه قلبت دنیا را
به لبخندی آلوده می‌ کند
که یک لحظه به دنیا می‌ آید
و برای همیشه خاطره‌ اش
در ذهن جاذبه ماه و دریا می‌ ماند
و هیچ آسمانی
توان اندازه کردنِ گرمای آن را
نخواهد داشت

هر روز بی تو
یک روز از دست رفته است
که لبخندی به وسعت زندگی
در آن می‌ میرد

پرویز صادقی

متن در مورد لبخند خودم

بجز دستت به دستانم پلی نیست
شبیه گیسوانت سنبلی نیست
بخند آرام و پر کن از بهارم
به زیبایی لبخندت گلی نیست…

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

معصومه صابر

متن برای لبخند زدن خودم

تلفیق دو عطر زندگی یعنی این
لبخند دو چتر زندگی یعنی این
پاییز برای عشق فصل خوبی‌ ست
نقطه سر سطر زندگی یعنی این

امید صباغ نو

متن درباره لبخند خودم

از دلتنگی هایت
از غزل عشق نافرجامت
و
از ظلمت دنیایت بدون او
مرا باکی نیست
فقط
به وقت دیدنم کمی بخند
که تنها اغوش لبخندت
مرهمیست بر این دل رنجور…

متن برای لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن برای لبخند خودم

زاینده ترین
رود روان باش و بخند
چون باد صبا
مشک فشان باش و بخند
دم آمده
چای صبح با طعم عسل
آسوده ی
غم های جهان باش و بخند…

متن کوتاه لبخند خودم

لبخندت
تفسیر شعرای مولاناست
با تو دلم گرمه
بی تو جهان تنهاست…

متن لبخند برای عکس خودم

خودم را بی ‌تو دلخوش می‌کنم
جانا به هر نوعی
گَهی با اشکِ جانفرسا
گَهی لبخند مصنوعی

هوشنگ ابتهاج

متن در مورد لبخند خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن درباره لبخند خودم

تو به شیرینیه اون لبخندی هستی که
هر بار بهت فکر میکنم میاد رو لبام

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند که می‌ زنی
توی دلم انگار اناری ترک بر می‌ دارد
با نگاه تو
ناتمام می‌ مانند تمام شعر‌های دنیا
می‌ دانی!
همه این قصه‌ ها
از شهرزاد چشم‌ های تو شروع شد
و الا عاشق‌ ها
عقلشان به این چیزها قد نمی‌ دهد…

متن برای لبخند خودم

عاشق احساسی هستم
که با دیدن لبخند تو
پیدا می کنم

متن در مورد لبخند خودم

از پشت پلک های تُ
شروع می شود
بهار
آنگاه که چشم می گشایی بر صبح
لبخندت
آغاز می کند زندگی
و بودن را
و تنفست نوید می دهد
تولدی دوباره را

متن برای لبخند خودم

لبخند که میزنی
در چال گونه ات
همچون ستاره ای درآسمان
گم می شوم

متن استوری لبخند خودم

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست

قیصر امین پور

متن برای لبخند خودم

صدای خنده های تو
افتادن تکه های یخ است
در لیوان بهارنارنج
بخند!
می خواهم گلویی تازه کنم!

متن برای لبخند زدن خودم

برای من آرامش همون فرِ ریز موهاته
خنده ی آروم بینه حرفات
نفس عمیقِ گرمت دم گوشم
برای من
آرامش همون منحنیِ روشنِ لبخندته که چشاتو یه ریزه میکنه
حتی وقتی نیستی و نمیبینمش

متن درباره لبخند خودم

خنده‌ هایت باغی از یاقوت و مروارید باز
هی ببین این لحظه ماه مهربان خندید باز

امیر مرزبان

متن لبخند برای عکس خودم

چگونه کلامت را
لبخندت را
بوسه هایت را
زنگ صدایت را
صدای پای آمدنت را
شعر نکنم

متن برای لبخند خودم

خورشید من
پشت ابر نمان
بخند
دل آفتابگردان ها
به لبخند تو خوش است…

متن برای لبخند زدن خودم

به تو فکر می‌ کنم و
بی اختیار لبخند می‌ زنم
تو منظره همان دشتی
که بارها سرتاسر رویاهایم را
دیوانه وار در آن دویده‌ ام

مهسا چراغعلی

متن برای لبخند زدن خودم

این درخششِ لبخند، ناگاه بی درنگ
به آواز در نخواهد آمد هرگز
اگر بخواهی یکدیگر را دوست خواهیم داشت
با لب های تو در سکوت

متن در مورد لبخند خودم

به آسمان سلام کن
به خورشید لبخند بزن
عزیزنم
با فنجانی عشق
صبحت را آغاز کن
برخیز
ببین روبرویت نشسته ام
صبح در چشمان تو زیباست..

متن لبخند برای عکس خودم

گوشه‌ های لبت
به بهشت می‌ رساند مرا
و ترانه قلبت دنیا را
به لبخندی آلوده می‌ کند
که یک لحظه به دنیا می‌ آید
و برای همیشه خاطره‌ اش
در ذهن جاذبه ماه و دریا می‌ ماند
و هیچ آسمانی
توان اندازه کردنِ گرمای آن را
نخواهد داشت

هر روز بی تو
یک روز از دست رفته است
که لبخندی به وسعت زندگی
در آن می‌ میرد

پرویز صادقی

متن کوتاه لبخند خودم

بجز دستت به دستانم پلی نیست
شبیه گیسوانت سنبلی نیست
بخند آرام و پر کن از بهارم
به زیبایی لبخندت گلی نیست…

متن درباره لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

معصومه صابر

متن لبخند برای عکس خودم

تلفیق دو عطر زندگی یعنی این
لبخند دو چتر زندگی یعنی این
پاییز برای عشق فصل خوبی‌ ست
نقطه سر سطر زندگی یعنی این

امید صباغ نو

متن در مورد لبخند خودم

از دلتنگی هایت
از غزل عشق نافرجامت
و
از ظلمت دنیایت بدون او
مرا باکی نیست
فقط
به وقت دیدنم کمی بخند
که تنها اغوش لبخندت
مرهمیست بر این دل رنجور…

متن استوری لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن کوتاه لبخند خودم

زاینده ترین
رود روان باش و بخند
چون باد صبا
مشک فشان باش و بخند
دم آمده
چای صبح با طعم عسل
آسوده ی
غم های جهان باش و بخند…

متن برای لبخند زدن خودم

لبخندت
تفسیر شعرای مولاناست
با تو دلم گرمه
بی تو جهان تنهاست…

متن لبخند برای عکس خودم

خودم را بی ‌تو دلخوش می‌کنم
جانا به هر نوعی
گَهی با اشکِ جانفرسا
گَهی لبخند مصنوعی

هوشنگ ابتهاج

متن لبخند برای عکس خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن برای لبخند خودم

تو به شیرینیه اون لبخندی هستی که
هر بار بهت فکر میکنم میاد رو لبام

متن در مورد لبخند خودم

لبخند که می‌ زنی
توی دلم انگار اناری ترک بر می‌ دارد
با نگاه تو
ناتمام می‌ مانند تمام شعر‌های دنیا
می‌ دانی!
همه این قصه‌ ها
از شهرزاد چشم‌ های تو شروع شد
و الا عاشق‌ ها
عقلشان به این چیزها قد نمی‌ دهد…

متن در مورد لبخند خودم

عاشق احساسی هستم
که با دیدن لبخند تو
پیدا می کنم

متن استوری لبخند خودم

از پشت پلک های تُ
شروع می شود
بهار
آنگاه که چشم می گشایی بر صبح
لبخندت
آغاز می کند زندگی
و بودن را
و تنفست نوید می دهد
تولدی دوباره را

متن استوری لبخند خودم

لبخند که میزنی
در چال گونه ات
همچون ستاره ای درآسمان
گم می شوم

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست

قیصر امین پور

متن در مورد لبخند خودم

صدای خنده های تو
افتادن تکه های یخ است
در لیوان بهارنارنج
بخند!
می خواهم گلویی تازه کنم!

متن برای لبخند خودم

برای من آرامش همون فرِ ریز موهاته
خنده ی آروم بینه حرفات
نفس عمیقِ گرمت دم گوشم
برای من
آرامش همون منحنیِ روشنِ لبخندته که چشاتو یه ریزه میکنه
حتی وقتی نیستی و نمیبینمش

متن در مورد لبخند خودم

“تـــو” تنها بـــــــــخند . . .

اصلا سهم استجابت دعای من هم برای “تو”…!

متن برای لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن در مورد لبخند خودم

لبخندت دنیایم را تغییر میدهد
کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم میشکفد . . .

متن برای لبخند خودم

پسر : تو دومین دختر زیبایی هستی که تا به حال دیده ام
دختر : دختر اولی کی بود؟
پسر : تو وقتی که لبخند می زنی

متن استوری لبخند خودم

حتی اگر حرفی نبود ؛
شماره‌ام را بگیر و فقــــط بـــخند…
وقتی می‌خــــندی ،
زمان می‌ایستد …
و در زیر پوست‌ام انگار
پرنده‌ای‌ست
که برای رهایی
پرپر می‌زند ….

متن لبخند برای عکس خودم

تو در تمامِ زبان‌ها
ترجمه‌ی لبخندی
هر کجای جهان که تو را بخوانند
گل از گل شان می‌شکفد

رضا کاظمی

متن در مورد لبخند خودم

خـــنـــده هــــای تــــو خــــدا را بــــنــــده نـــیـــســـتـــنــــد …..
هــــربــــار مــــیـــخــــنــــدی
پـــاره مــــیــــشـــود بــــنــــد دلـــــم
خــــنــــده هــــای تـــــو ……
رحــــم و مــــروت ســــرشــــان نــــمــــیـــشـــود
بــــیـــچـــاره دلـــــــم…..‏!!!‏

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند را تو بیاور شعر تازه را من دم می کنم
در فنجان حس زندگی می ریزم ،می نشینیم گپ میزنیم
هنوز هم کلی حرف نگفته داریم

از خدا از زندگی از خنده گل از بوی صحرا
گلایه ها و تلخی ها را هم می دهیم دست نسیم
تا با خودش ببرد

زندگی پر است از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم
شاد باش
زندگی کوتاه است

متن برای لبخند زدن خودم

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت …
کــه تـا آخــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛
تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی
و مـــن …
جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن …
مـعـلق می شــــوم !

متن در مورد لبخند خودم

قلب من گواه بر تو دارد
دشوار است
فراموشی لبخند تو …

احمدرضا احمدی

متن در مورد لبخند خودم

لبخند زدی بهار با آن آمد
یک باغ پر از نرگس و ریحان آمد
ای دست بلند آسمان در دستت
من نام تو را خواندم و باران آمد

بــخــــــنـد
میــــخــواهــــم ،
تــــجــدیـــد حــــیــات کــــنـم !

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن
زندگی همین لحظه جاریست
شاد باش
بخاطر خودت و احساست
زندگی برای توست

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن
بگذار همه بدانند امروز
قوی تر از دیروزی

متن در مورد لبخند خودم

چنــد هــزار فــریـــم بـاشـد هــم ،
جــا نمی شـود . . .
این لبــــــخـــند . . .
در قــاب پنـــــجـــره !
دوربیـــنم “عـاشق” شـده اسـت . . . !
فرستنده : ستاره

متن کوتاه لبخند خودم

وقت شادی همه لبخند تو را می‌بوسند
خوش تر آن دوست که هم شانه‌ هق هق باشد

متن کوتاه لبخند خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن برای لبخند زدن خودم

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺭﺯﺵ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ
ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﺘﯽ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﺁﺩﻡ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ ﻭ . . .
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡِ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻪِ ﺩﻟﻢ
ﺗﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯼِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ
ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﺁﺥ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺍﻧﻄﺮﻑ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﻭﯼِ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ
” ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ ”
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . .

متن لبخند برای عکس خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن درباره لبخند خودم

نمی دانم که این انحنای کوچک چه قدرتی دارد
ولی این را میدانم که ممکن است
در قلب کسی آشوبی به پا کند
که بیا و ببین ..
چه آشوب دلنشینی ست لبخند 🙂

متن لبخند برای عکس خودم

اسمش چیست؟
این حس این حال
همین که وقتی به تو فکر می کنم
از گوشه ی لب هایم لبخند چکه می کند …

متن درباره لبخند خودم

هرگز برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به من دادی

متن برای لبخند خودم

خداحافظ خداحافظ سفر خوش راه رویا باز
پس از تو قحطی لبخند پس از تو حسرت پرواز
یغما گلرویی

متن برای لبخند خودم

کاش جاى قاب عکس کودکی ات بودم
که هر بار با دیدنم لبخند بر چهره می آوردى

متن استوری لبخند خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن برای لبخند خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی
من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به ازین باش که با خلق جهانی
نفیسه سادات موسوی

متن راجب لبخند خودم

شاید او
جذاب ترین یا زیباترین دختر نباشد
ولی اگر تو عاشقش هستی
و لبخند را بر لبانت می‌آورد
چه چیز دیگری اهمیت دارد؟

باب مارلی

متن راجب لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق
معصومه صابر

متن راجب لبخند خودم

قلبم که درد می‌گیرد
لبخند می‌زنم
این درد یادگار توست

متن برای لبخند زدن خودم

کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم
که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
عبدالجبار کاکایی

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن
به شقایق‌ ها
به نیلوفر آبی
و نرگس ها و قاصدک‌ زیبا
لبخند بزن
به همه گل های زیبای عالم
که از زمینی سخت می‌رویند
و جهانت را زیبا می‌سازند
لبخند بزن…

متن برای لبخند زدن خودم

بر لب یار شوخ دلبندم
خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید
هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب
بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد
ز خوشی‌های وصل و پیوندی

چون شراب خنک به جام بلور
هوس انگیز و تشنگی افزاست

جام اول ز می‌نگشته تهی
جام های دوباره باید خواست

نقش یک خواهش است و می‌ریزد
زان لبان درشت افسون ریز

گرمی و لذتی به جان بخشد
همچو خورشید نیمه پاییز

پیش این خنده‌های مستی بخش
دامن عقل می‌دهم از دست

چه عجیب از خطا و لغزش من؟
مست را لغزش و خطا بایست

سیمین بهبهانی

متن لبخند برای عکس خودم

چشم هایت را ببند و با لبخند به آغوشم بیا
تو که نمی دانی
دلم چقدر گفتگوی عاشقانه می خواهد

متن استوری لبخند خودم

به تو فکر می‌کنم و
بی اختیار لبخند می‌زنم
تو منظره همان دشتی
که بارها سرتاسر رویاهایم را
دیوانه وار در آن دویده‌ام

مهسا چراغعلی

متن لبخند برای عکس خودم

صبح
باور عشق است
در لبخند آسمانی تو
وقتی
چشم هایت را باز می کنی
و عطر نگاهت را
بر خورشید می‌پاشی
تا غزل غزل
روشنی بسراید

بهنام محبی فر

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند مسری است
همانند آنفلوآنزا
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
لبخند را به او انتقال داده ام
و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن در مورد لبخند خودم

در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی تواند به انسان بدهد

متن لبخند برای عکس خودم

وقتی عاشق کسی هستی، با لبخندش گویی همه دنیا در دستان توست
در غیراینصورت لبخندش برایت اهمیتی نخواهد داشت.

متن راجب لبخند خودم

من از تمام این دنیا
عشق می‌خواهم و مستی شعر،
گل های شمعدانی پشت پنجره
و لبخندهای تو
که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت

سارا قبادی

متن لبخند برای عکس خودم

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!

متن لبخند برای عکس خودم

بند دل من
به لبخند های تو بند است

متن برای لبخند زدن خودم

اوه نه! لبخند نزن … لبخندت من را می کشد. وقتی که لبخند می زنی نفسم بند می آید!

متن برای لبخند خودم

لبخند زبان عشق است
لبخند راهی برای موفقیت است
لبخند بردن دل هاست
لبخند شخصیت شما را بهبود می بخشد.
پس هر روز مسواک بزنید 🙂

متن استوری لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند
برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده
لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن لبخند برای عکس خودم

کائنات فدای لبخند شیرین اول صبحت
بخند جانم!
تو دل خوشی روزهای کسل کننده ای

علی قاضی نظام

متن برای لبخند خودم

من می توانم ساعت ها تو و لبخندت را تماشا کنم!

متن برای لبخند زدن خودم

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوستت دارم همسر عزیزم

متن برای لبخند خودم

امروز به یک غریبه لبخند بزن، شاید لبخندت تنها روشنی باشد که او در همه روز ببیند!

متن استوری لبخند خودم

می خواستم بهت بگم لبخندت من را دیوانه می کند.

متن لبخند برای عکس خودم

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن استوری لبخند خودم

تو لبخند می زنی من ذوب می شوم!

متن در مورد لبخند خودم

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم

متن برای لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!
لبخندت برایم بسیار پر معناست
لبخندت حقیقت درون من را می سازد
لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …
لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن استوری لبخند خودم

در خوشی ها لبخند بزن
در درد و رنج لبخند بزن
حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی ات می بارد لبخند بزن
وقتی کسی به تو آسیب می زند لبخند بزن
لبخند بزن
زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

متن کوتاه لبخند خودم

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

حمید مصدق

متن کوتاه لبخند خودم

به دنبال ظاهر نباش
که فریبنده است
دنبال مال و ثروت نباش
که فانی و زودگذر است
به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند
زیرا تنها لبخند است که
می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن در مورد لبخند خودم

روز خیلی بدی داشتم و دیدن لبخند یک دختر زیبا همیشه حالم را بهتر می کند!
به من لبخند می زنی؟!

متن برای لبخند زدن خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم
که همیشه به من احساس خوبی می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …
من عاشق صدای آرامت هستم
که همیشه به من آرامش می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست

متن راجب لبخند خودم

در شب نو میدی و غم همچو لبخند سحر
روشنایی بخش چشم انتظارم کرده ای

متن در مورد لبخند خودم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن استوری لبخند خودم

بــــــــــخند . . .
غمگین که باشی . . .
جهان با دری بسته
فرقی نــــــــــدارد برایم . . .

متن لبخند برای عکس خودم

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی
محتاج لبخندهای عاشقانه ی یک زن ، فراموش نکن . . .

متن برای لبخند زدن خودم

دنیایم را میدهم برای لبخندت…
هراسی نیست …
شاد که باشی دوباره دنیا از آن من است

متن درباره لبخند خودم

“تـــو” تنها بـــــــــخند . . .

اصلا سهم استجابت دعای من هم برای “تو”…!

متن در مورد لبخند خودم

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کن

اخوان ثالث

متن در مورد لبخند خودم

لبخندت دنیایم را تغییر میدهد
کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم میشکفد . . .

متن برای لبخند زدن خودم

پسر : تو دومین دختر زیبایی هستی که تا به حال دیده ام
دختر : دختر اولی کی بود؟
پسر : تو وقتی که لبخند می زنی

متن راجب لبخند خودم

حتی اگر حرفی نبود ؛
شماره‌ام را بگیر و فقــــط بـــخند…
وقتی می‌خــــندی ،
زمان می‌ایستد …
و در زیر پوست‌ام انگار
پرنده‌ای‌ست
که برای رهایی
پرپر می‌زند ….

متن برای لبخند زدن خودم

تو در تمامِ زبان‌ها
ترجمه‌ی لبخندی
هر کجای جهان که تو را بخوانند
گل از گل شان می‌شکفد

رضا کاظمی

متن برای لبخند زدن خودم

خـــنـــده هــــای تــــو خــــدا را بــــنــــده نـــیـــســـتـــنــــد …..
هــــربــــار مــــیـــخــــنــــدی
پـــاره مــــیــــشـــود بــــنــــد دلـــــم
خــــنــــده هــــای تـــــو ……
رحــــم و مــــروت ســــرشــــان نــــمــــیـــشـــود
بــــیـــچـــاره دلـــــــم…..‏!!!‏

متن در مورد لبخند خودم

لبخند را تو بیاور شعر تازه را من دم می کنم
در فنجان حس زندگی می ریزم ،می نشینیم گپ میزنیم
هنوز هم کلی حرف نگفته داریم

از خدا از زندگی از خنده گل از بوی صحرا
گلایه ها و تلخی ها را هم می دهیم دست نسیم
تا با خودش ببرد

زندگی پر است از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم
شاد باش
زندگی کوتاه است

متن درباره لبخند خودم

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت …
کــه تـا آخــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛
تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی
و مـــن …
جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن …
مـعـلق می شــــوم !

متن کوتاه لبخند خودم

قلب من گواه بر تو دارد
دشوار است
فراموشی لبخند تو …

احمدرضا احمدی

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند زدی بهار با آن آمد
یک باغ پر از نرگس و ریحان آمد
ای دست بلند آسمان در دستت
من نام تو را خواندم و باران آمد

بــخــــــنـد
میــــخــواهــــم ،
تــــجــدیـــد حــــیــات کــــنـم !

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند بزن
زندگی همین لحظه جاریست
شاد باش
بخاطر خودت و احساست
زندگی برای توست

متن درباره لبخند خودم

لبخند بزن
بگذار همه بدانند امروز
قوی تر از دیروزی

متن لبخند برای عکس خودم

چنــد هــزار فــریـــم بـاشـد هــم ،
جــا نمی شـود . . .
این لبــــــخـــند . . .
در قــاب پنـــــجـــره !
دوربیـــنم “عـاشق” شـده اسـت . . . !
فرستنده : ستاره

متن در مورد لبخند خودم

وقت شادی همه لبخند تو را می‌بوسند
خوش تر آن دوست که هم شانه‌ هق هق باشد

متن استوری لبخند خودم

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندم

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن برای لبخند خودم

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺭﺯﺵ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ
ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﺘﯽ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﺁﺩﻡ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ ﻭ . . .
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡِ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ ﺗﻪِ ﺩﻟﻢ
ﺗﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯼِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ
ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﺁﺥ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺍﻧﻄﺮﻑ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﻭﯼِ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ
” ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ ”
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻫﻮﺱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . .

متن برای لبخند زدن خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن برای لبخند خودم

نمی دانم که این انحنای کوچک چه قدرتی دارد
ولی این را میدانم که ممکن است
در قلب کسی آشوبی به پا کند
که بیا و ببین ..
چه آشوب دلنشینی ست لبخند 🙂

متن لبخند برای عکس خودم

اسمش چیست؟
این حس این حال
همین که وقتی به تو فکر می کنم
از گوشه ی لب هایم لبخند چکه می کند …

متن کوتاه لبخند خودم

هرگز برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به من دادی

متن در مورد لبخند خودم

خداحافظ خداحافظ سفر خوش راه رویا باز
پس از تو قحطی لبخند پس از تو حسرت پرواز
یغما گلرویی

متن درباره لبخند خودم

کاش جاى قاب عکس کودکی ات بودم
که هر بار با دیدنم لبخند بر چهره می آوردى

متن درباره لبخند خودم

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن درباره لبخند خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی
من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به ازین باش که با خلق جهانی
نفیسه سادات موسوی

متن لبخند برای عکس خودم

شاید او
جذاب ترین یا زیباترین دختر نباشد
ولی اگر تو عاشقش هستی
و لبخند را بر لبانت می‌آورد
چه چیز دیگری اهمیت دارد؟

باب مارلی

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق
معصومه صابر

متن درباره لبخند خودم

قلبم که درد می‌گیرد
لبخند می‌زنم
این درد یادگار توست

متن برای لبخند خودم

کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم
که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
عبدالجبار کاکایی

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بزن
به شقایق‌ ها
به نیلوفر آبی
و نرگس ها و قاصدک‌ زیبا
لبخند بزن
به همه گل های زیبای عالم
که از زمینی سخت می‌رویند
و جهانت را زیبا می‌سازند
لبخند بزن…

متن برای لبخند خودم

بر لب یار شوخ دلبندم
خفته لبخند گرم زیبایی

خنده نه، بر کتاب عشق و امید
هست دیباچه فریبایی

خنده نه دعوتی ست، عقل فریب
بهر آغوش آرزومندی

قصه محرمانه‌ای دارد
ز خوشی‌های وصل و پیوندی

چون شراب خنک به جام بلور
هوس انگیز و تشنگی افزاست

جام اول ز می‌نگشته تهی
جام های دوباره باید خواست

نقش یک خواهش است و می‌ریزد
زان لبان درشت افسون ریز

گرمی و لذتی به جان بخشد
همچو خورشید نیمه پاییز

پیش این خنده‌های مستی بخش
دامن عقل می‌دهم از دست

چه عجیب از خطا و لغزش من؟
مست را لغزش و خطا بایست

سیمین بهبهانی

متن برای لبخند زدن خودم

چشم هایت را ببند و با لبخند به آغوشم بیا
تو که نمی دانی
دلم چقدر گفتگوی عاشقانه می خواهد

متن راجب لبخند خودم

به تو فکر می‌کنم و
بی اختیار لبخند می‌زنم
تو منظره همان دشتی
که بارها سرتاسر رویاهایم را
دیوانه وار در آن دویده‌ام

مهسا چراغعلی

متن کوتاه لبخند خودم

صبح
باور عشق است
در لبخند آسمانی تو
وقتی
چشم هایت را باز می کنی
و عطر نگاهت را
بر خورشید می‌پاشی
تا غزل غزل
روشنی بسراید

بهنام محبی فر

متن برای لبخند خودم

لبخند مسری است
همانند آنفلوآنزا
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
لبخند را به او انتقال داده ام
و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن برای لبخند زدن خودم

در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی تواند به انسان بدهد

متن کوتاه لبخند خودم

وقتی عاشق کسی هستی، با لبخندش گویی همه دنیا در دستان توست
در غیراینصورت لبخندش برایت اهمیتی نخواهد داشت.

متن راجب لبخند خودم

من از تمام این دنیا
عشق می‌خواهم و مستی شعر،
گل های شمعدانی پشت پنجره
و لبخندهای تو
که تکثیر می‌کند عشق را به بی نهایت

سارا قبادی

متن راجب لبخند خودم

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!

متن لبخند برای عکس خودم

بند دل من
به لبخند های تو بند است

متن راجب لبخند خودم

اوه نه! لبخند نزن … لبخندت من را می کشد. وقتی که لبخند می زنی نفسم بند می آید!

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند زبان عشق است
لبخند راهی برای موفقیت است
لبخند بردن دل هاست
لبخند شخصیت شما را بهبود می بخشد.
پس هر روز مسواک بزنید 🙂

متن درباره لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند
برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده
لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن راجب لبخند خودم

کائنات فدای لبخند شیرین اول صبحت
بخند جانم!
تو دل خوشی روزهای کسل کننده ای

علی قاضی نظام

متن لبخند برای عکس خودم

من می توانم ساعت ها تو و لبخندت را تماشا کنم!

متن برای لبخند زدن خودم

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امی رضا لطفی پناه

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوستت دارم همسر عزیزم

متن کوتاه لبخند خودم

امروز به یک غریبه لبخند بزن، شاید لبخندت تنها روشنی باشد که او در همه روز ببیند!

متن راجب لبخند خودم

می خواستم بهت بگم لبخندت من را دیوانه می کند.

متن کوتاه لبخند خودم

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن در مورد لبخند خودم

تو لبخند می زنی من ذوب می شوم!

متن درباره لبخند خودم

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم

متن در مورد لبخند خودم

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!
لبخندت برایم بسیار پر معناست
لبخندت حقیقت درون من را می سازد
لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …
لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن کوتاه لبخند خودم

در خوشی ها لبخند بزن
در درد و رنج لبخند بزن
حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی ات می بارد لبخند بزن
وقتی کسی به تو آسیب می زند لبخند بزن
لبخند بزن
زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

متن راجب لبخند خودم

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

حمید مصدق

متن برای لبخند زدن خودم

به دنبال ظاهر نباش
که فریبنده است
دنبال مال و ثروت نباش
که فانی و زودگذر است
به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند
زیرا تنها لبخند است که
می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن برای لبخند زدن خودم

روز خیلی بدی داشتم و دیدن لبخند یک دختر زیبا همیشه حالم را بهتر می کند!
به من لبخند می زنی؟!

متن استوری لبخند خودم

من عاشق لبخند زیبای تو هستم
که همیشه به من احساس خوبی می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …
من عاشق صدای آرامت هستم
که همیشه به من آرامش می دهد
اما من هرگز اجازه نمی دهم که تو بفهمی …

متن استوری لبخند خودم

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند خنده ی گل زیباست

متن برای لبخند زدن خودم

در شب نو میدی و غم همچو لبخند سحر
روشنایی بخش چشم انتظارم کرده ای

متن استوری لبخند خودم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن درباره لبخند خودم

بــــــــــخند . . .
غمگین که باشی . . .
جهان با دری بسته
فرقی نــــــــــدارد برایم . . .

متن برای لبخند زدن خودم

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی
محتاج لبخندهای عاشقانه ی یک زن ، فراموش نکن . . .

متن برای لبخند خودم

دنیایم را میدهم برای لبخندت…
هراسی نیست …
شاد که باشی دوباره دنیا از آن من است

متن کوتاه لبخند خودم

هر کسی برای این که به خود یادآوری کند چه کسی است، به آینه نیاز دارد. شما هم استثنا نیستید – جاناتان یوهان

متن استوری لبخند خودم

آینه بهترین دوست من است چراکه هرگز به گریه‌های من نمی‌خندد – چارلی چاپلین

متن استوری لبخند خودم

و اگر نمی‌توانید هیچ چیز زیبایی در مورد خود ببینید، آینه‌ی بهتری بخرید – شین ال کوریزان

متن لبخند برای عکس خودم

من عادت داشتم در اتاق پر از آینه زندگی کنم. و تمام آنچه که می‌دیدم، خودم بود! – جیمی هندریکس، اتاق پر از آینه

متن راجب لبخند خودم

به خود در آینه نگاه کنید و به خود بگویید: دوستت دارم و هیچ چیز باعث نابودی تو نمی‌شود و قرار نیست شکست بخوری – ریکی مارتین

متن کوتاه لبخند خودم

شما می‌توانید به آینه نگاه کنید و میلیون‌ها مشکل در خود پیدا نمایید. یا می‌توانید به آینه نگاه کنید و بگویید: احساس خوبی دارم، حالم خوب است و نعمت‌های بسیار زیادی در زندگی دارم – ایسلا فیشر

متن لبخند برای عکس خودم

ما به آینه نگاه می‌کنیم اما تنها تاثیر زمان بر خود را می‌بینیم، نه تاثیر خود بر دیگران – پییر بیلی

متن برای لبخند خودم

من با مرد درون آینه آغاز می‌کنم و از می‌خواهم را روشش را تغییر دهد – مایکل جکسون، مرد درون آینه

متن لبخند برای عکس خودم

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند. آن‌ها تنها بخشی از حقیقت را به نمایش می‌گذارند – لارا بیوتس

متن استوری لبخند خودم

زندگی مانند یک آینه است، زمانی به بهترین نتایج دست می‌یابیم که لبخند بر لب داشته باشیم – نامشخص

متن استوری لبخند خودم

من عادت داشتم به آینه نگاه کنم و احساس شرمندگی داشته باشم. اکنون به آینه نگاه می‌کنم و خودم را دوست می‌دارم – درو بریمور

متن برای لبخند خودم

قلب انسان عاقل باید مانند یک آینه، همه چیز را بدون تحت تاثیر قرار گرفتن منعکس کند – کنفوسیوس

متن درباره لبخند خودم

در آینه لبخند بزن. این کار را هر روز صبح انجام بده تا تفاوت بزرگی در زندگی ایجاد کنی – یوکو اونو

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی بدون آینه مانند زندگی بدون خود است – مارگارت اتوود

متن کوتاه لبخند خودم

من در آینه به خود نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم، من واقعاً خوش قیافه هستم … فکر می‌کنم که بهترین هستم – ایگی پای

متن لبخند برای عکس خودم

من آینه‌ها را دوست دارم. آن‌ها یک لایه از سطح عبور می‌کنند – کلود شابرول

متن درباره لبخند خودم

یاد گرفته‌ام که وقتی به آینه نگاه می‌کنم و داستانم را می‌گویم، خودم باشم نه کسی که دیگران می‌گویند – کندریک لامار

متن برای لبخند زدن خودم

کسانی که مشکل اعتماد به نفس دارند، فقط کافی است به آینه نگاه کنند. آنجاست که آن که بیشتر از همه به آن‌ها خیانت کرده را ملاقات می‌کنند – شنون آلدر

متن لبخند برای عکس خودم

پس از جواهرات و سگ‌ها، آینه‌ها بهترین دوست دخترها شناخته می‌شوند – نامشخص

متن لبخند برای عکس خودم

می‌دانم که آینه‌ها حس غلطی از اعتماد به نفس به انسان می‌دهند. انعکاسی که ما هر روز از خود می‌بینیم، هیچ ارتباطی با دیدگاه دیگران در رابطه با ما ندارد. آینه دروغ می‌گوید – رازمنیا مسعود 

متن برای لبخند خودم

آینه‌ها باید پیش از انعکاس تصویر بیشتر فکر کنند – جین کوکتو

متن کوتاه لبخند خودم

به آینه نگاه کن. تصویری که به تو خیره شده است، رازی را افشا می‌کند – دین آکرمن

متن در مورد لبخند خودم

یک مردم تنها یک راه برای فرار از شخصیت گذشته‌ی خود دارد: این که خود را به شکل متفاوتی ببیند؛ در انعکاس چشمان یک زن – کلر بروت لوس

متن برای لبخند زدن خودم

زیرا من وجود ندارم؛ تنها چیزی که وجود دارد، هزاران آینه‌ای است که مرا منعکس می‌کند. هر چه بیشتر تجربه کسب می‌کنم، تعداد فانتوم‌های شبیه به من افزایش می‌یابد – ولادمیر نوبوکوف

متن برای لبخند زدن خودم

این یک واقعیت است که هیچ‌کسی نمی‌تواند ارزش زیبایی و فهم خود را بداند مگر در انعکاس انسان دلسوز و دوست‌داشتنی دیگری – جان جوزف پاول

متن در مورد لبخند خودم

دو روش برای انتشار نور وجود دارد: یا این که شمع بود یا آینه‌ای که آن شمع را منعکس می‌کند – ادیت وارتون

متن درباره لبخند خودم

من زیبا لباس نمی‌پوشم که دیگران را تحت تاثیر قرار دهم بلکه زیبا لباس می‌پوشم تا وقتی به سمت آینه یا پنجره قدم می‌زنم، به انعکاس خود خیره شوم – ناشناس

متن برای لبخند خودم

کسی که در آینه می‌بینید، انعکاس خود شماست. آن نشان می‌دهد که حتی اگر همه شما را نادیده بگیرند، او باز هم با شما خواهد بود – عثمان اسماعیل

متن کوتاه لبخند خودم

کتاب مانند آینه است: شما تنها چیزی را در آن می‌بینید که در خودتان وجود دارد – کارلوس لوئیز زعفرون

متن در مورد لبخند خودم

ادبیات مانند بازار بزرگی است که در آن، مشتریان برای خرید هر چیزی به غیر از آینه می‌آیند – جیمز برانچ کیبل

متن برای لبخند زدن خودم

اگر هنر انعکاس‌دهنده‌ی زندگی است، پس این کار را با آینه‌های خاصی انجام می‌دهد – برتولت برشت

متن برای لبخند زدن خودم

رمان مانند آینه‌ای است که در انتهای جاده قرار گرفته است. در یک لحظه، آسمان نیلگون را منعکس می‌کند و در لحظه‌ی دیگر، گل و لای گودال زیر پای شما را – ستندال

متن لبخند برای عکس خودم

و تو می‌گویی که شکسته‌ای اما زیباترین الگوهای نور توسط آینه‌های شکسته‌ای شبیه به تو ایجاد می‌شوند – نیکیتا ژیل

متن استوری لبخند خودم

مردم فکر می‌کنند که خوب و بد متضاد هستند اما اشتباه می‌کنند. آن‌ها تنها تصاویری از یکدیگر در آینه‌های شکسته می‌باشند – آلیس فینی

متن درباره لبخند خودم

همانطور که خورشید در بهشت تغییرناپذیر است اما به عنوان هزاران خورشید بر روی رودخانه‌ها، خشکی‌ها، رودها و اقیانوس‌ها منعکس می‌شود، آیا می‌دانی که خورشید وجود آدمی نیز از انعکاس‌های شکسته وجودش نشأت می‌گیرد؟ – آنی بزانت

متن درباره لبخند خودم

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد اگر شما اینطور بخواهید – مارتی رابین

متن در مورد لبخند خودم

استخوان‌های شکسته می‌توانند التیام پیدا کنند اما آینه‌ی شکسته را باید جایگزین کرد – لوک تیلور

متن در مورد لبخند خودم

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند چهره را به اندازه‌ی یک سیاره بزرگ کند. مشکل انعکاس است یا دیدگاه؟ – لارا بیوتس

متن لبخند برای عکس خودم

آینه وقتی می‌شکند، تبدیل به تیغ می‌شود – یوکو اونو

متن استوری لبخند خودم

عهدهای شکسته مانند آینه‌های شکسته می‌مانند – ریچارد پل ایوانز

متن برای لبخند خودم

چیزی که در اعماق مدفون شده است، مرا می‌هراسد زیرا همانند یک آینه شکسته است – جسیکا سورنسون

متن درباره لبخند خودم

من هرگز قصد ندارم به آینه نگاه کنم و این دختر بلوند، چشم آبی را ببینم. این تصور من از ظاهری است که دوست دارم آن گونه به نظر برسم – شر

متن راجب لبخند خودم

لحظه‌ای که آینه دیگر ما را تشخیص نمی‌دهد، ورق برگشته است. در واقع، ما در دیدن انتهای داستان زندگی خود شکست خورده‌ایم و هویت خود را از دست داده‌ایم – اریک پورنیجی

متن لبخند برای عکس خودم

دختر درون آینه، کسی نبود که دلم می‌خواست باشم و زندگی او، زندگی نبود که آرزویش را داشتم – فرانسیسکا لیا بلاک

متن لبخند برای عکس خودم

در صورتی که به دنبال فردی هستید که قادر به تغییر زندگیتان باشد، نگاهی به آینه بیندازید – ناشناس

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی مانند آینه‌ای است که هر آنچه که انسان متفکر در حال فکر کردن به آن است را به خود او منعکس می‌کند – ارنست هلمز

متن استوری لبخند خودم

نگاه کردن به تصویر خود در آینه، مطالعه‌ی زندگی نیست – لورن باکال

متن کوتاه لبخند خودم

مخترع آینه، قلب انسان را مسموم کرد – فرناندو پسوا

متن راجب لبخند خودم

وجدان، آینه‌ی روح است – جورج بنکرافت

متن برای لبخند خودم

من اغلب تنها رو به آینه می‌ایستم و با خود فکر می‌کنم که یک فرد چرا می‌تواند زشت باشد – چارلز بوکوفسکی

متن لبخند برای عکس خودم

محیط اطراف ما، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، آینه‌ای نگرش‌ها و انتظارات ماست – ارل نایتینگل

متن استوری لبخند خودم

زندگی کردن در زندان مانند زندگی کردن بدون آینه است – مارگارت اتوود

متن برای لبخند زدن خودم

من تنها عاشق بطری آبجو و آینه بوده‌ام – سید ویسکاس

متن برای لبخند زدن خودم

در دنیای کسب‌وکار، آینه‌ی عقب همیشه از آینه‌ی جلو واضح‌تر است – وارن بافت

متن کوتاه لبخند خودم

کار من همیشه نگه داشتن یک آینه در برابر طبیعت بوده است – تام هنکس

متن استوری لبخند خودم

شما نمی‌توانید جهان را از درون یک آینه ببینید – آوریل لاوین

متن کوتاه لبخند خودم

من به مردی نیاز ندارم که به اندازه‌ی من جلوی آینه وقت می‌گذراند – جسیکا آلبا

متن در مورد لبخند خودم

هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چه شکلی است. آینه تنها چیزی که خودتان می‌خواهید را به شما نشان می‌دهد – تری ووگان

متن برای لبخند خودم

جهان یک ‌آینه‌ی بزرگ است. هر آنچه هستید را برای شما منعکس می‌کند – توماس دریر

متن در مورد لبخند خودم

گذشته میان دو آینه منعکس می‌شود؛ آینه‌ی روش گفتار و کردار و آینه‌ی تیره‌ای پر از حرف‌هایی که نگفته‌ایم و کارهایی که نکرده‌ایم – گریگوری دیوید رابرتس

متن درباره لبخند خودم

وقتی به آینه خیره می‌شوم، تنها حقیقت را می‌بینم – دریک

متن درباره لبخند خودم

زمانی می‌رسد که وقتی که آینه نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که آنچه می‌بینید، تمام چیزی است که خواهید بود. و دیگر دست از نگاه کردن به آینه برمی‌دارید – مایکل استراوینسکی

متن استوری لبخند خودم

من به آینه نگاه کردم و راه خروجی وجود نداشت – لوری هالس اندرسون

متن درباره لبخند خودم

مهم نیست کاربرد آن‌ها در جوامع متمدن چه باشد، وجود آینه برای کارهای خشونت‌آمیز و قهرمانانه ضروری است – ویرجینیا وولف

متن راجب لبخند خودم

به نظر من ، نگه داشتن آینه در برابر خود و جامعه مهم است – ریکی جرویس

متن برای لبخند زدن خودم

زیبایی، لبخند حقیقت زمانی است که چهره‌ی خود را در آینه کامل می‌بیند – رابیندرانات تاگور

متن لبخند برای عکس خودم

اگر از هر اصطکاکی خشمگین می‌شوید، پس چگونه آینه‌ی خود را صیقل می‌دهید؟ – مولانا

متن راجب لبخند خودم

جهان همانند آینه است: انعکاسی از کمال عشق – مولانا

متن کوتاه لبخند خودم

کسی که دوست خوب دارد، به آینه نیاز پیدا نخواهد کرد – مولانا

متن درباره لبخند خودم

زمانی که آینه‌ی قلب زلال و شفاف می‌شود، تصورات جهان دیگر آشکار خواهند شد – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

زمانی که آب‌ها آرام گرفتند، ماه و ستارگان در وجودتان منعکس خواهند شد – مولانا

متن درباره لبخند خودم

حقیقت، آینه‌ای در دستان خداوند بود. آن بر زمین افتاد و تکه تکه شد. هر کسی تکه‌ای از آن را برداشت، نگاهی بر آن انداخت و فکر کرد که حقیقت را در اختیار دارد – مولانا

متن لبخند برای عکس خودم

هر چه در اعماق قلب خود زندگی کنید، آینه شفاف‌تر و واضح‌تر می‌شود – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

بین آینه و قلب، یک تفاوت وجود دارد: قلب اسرار را پنهان می‌کند در حالی که آینه اینگونه نیست – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

چهره‌ی ناشناس و پنهان فراسوی جهان در آینه‌ی درک و شعور شما ظاهر می‌شود – مولانا

متن برای لبخند خودم

در صورتی که از این مجموعه از نقل‌قول‌های زیبا در مورد آینه لذت برده‌اید، لطفاً آن‌ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 

متن برای لبخند خودم

هر کسی برای این که به خود یادآوری کند چه کسی است، به آینه نیاز دارد. شما هم استثنا نیستید – جاناتان یوهان

متن کوتاه لبخند خودم

آینه بهترین دوست من است چراکه هرگز به گریه‌های من نمی‌خندد – چارلی چاپلین

متن راجب لبخند خودم

و اگر نمی‌توانید هیچ چیز زیبایی در مورد خود ببینید، آینه‌ی بهتری بخرید – شین ال کوریزان

متن برای لبخند خودم

من عادت داشتم در اتاق پر از آینه زندگی کنم. و تمام آنچه که می‌دیدم، خودم بود! – جیمی هندریکس، اتاق پر از آینه

متن لبخند برای عکس خودم

به خود در آینه نگاه کنید و به خود بگویید: دوستت دارم و هیچ چیز باعث نابودی تو نمی‌شود و قرار نیست شکست بخوری – ریکی مارتین

متن لبخند برای عکس خودم

شما می‌توانید به آینه نگاه کنید و میلیون‌ها مشکل در خود پیدا نمایید. یا می‌توانید به آینه نگاه کنید و بگویید: احساس خوبی دارم، حالم خوب است و نعمت‌های بسیار زیادی در زندگی دارم – ایسلا فیشر

متن کوتاه لبخند خودم

ما به آینه نگاه می‌کنیم اما تنها تاثیر زمان بر خود را می‌بینیم، نه تاثیر خود بر دیگران – پییر بیلی

متن درباره لبخند خودم

من با مرد درون آینه آغاز می‌کنم و از می‌خواهم را روشش را تغییر دهد – مایکل جکسون، مرد درون آینه

متن لبخند برای عکس خودم

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند. آن‌ها تنها بخشی از حقیقت را به نمایش می‌گذارند – لارا بیوتس

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی مانند یک آینه است، زمانی به بهترین نتایج دست می‌یابیم که لبخند بر لب داشته باشیم – نامشخص

متن راجب لبخند خودم

من عادت داشتم به آینه نگاه کنم و احساس شرمندگی داشته باشم. اکنون به آینه نگاه می‌کنم و خودم را دوست می‌دارم – درو بریمور

متن لبخند برای عکس خودم

قلب انسان عاقل باید مانند یک آینه، همه چیز را بدون تحت تاثیر قرار گرفتن منعکس کند – کنفوسیوس

متن برای لبخند خودم

در آینه لبخند بزن. این کار را هر روز صبح انجام بده تا تفاوت بزرگی در زندگی ایجاد کنی – یوکو اونو

متن درباره لبخند خودم

زندگی بدون آینه مانند زندگی بدون خود است – مارگارت اتوود

متن استوری لبخند خودم

من در آینه به خود نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم، من واقعاً خوش قیافه هستم … فکر می‌کنم که بهترین هستم – ایگی پای

متن درباره لبخند خودم

من آینه‌ها را دوست دارم. آن‌ها یک لایه از سطح عبور می‌کنند – کلود شابرول

متن راجب لبخند خودم

یاد گرفته‌ام که وقتی به آینه نگاه می‌کنم و داستانم را می‌گویم، خودم باشم نه کسی که دیگران می‌گویند – کندریک لامار

متن درباره لبخند خودم

کسانی که مشکل اعتماد به نفس دارند، فقط کافی است به آینه نگاه کنند. آنجاست که آن که بیشتر از همه به آن‌ها خیانت کرده را ملاقات می‌کنند – شنون آلدر

متن برای لبخند خودم

پس از جواهرات و سگ‌ها، آینه‌ها بهترین دوست دخترها شناخته می‌شوند – نامشخص

متن برای لبخند زدن خودم

می‌دانم که آینه‌ها حس غلطی از اعتماد به نفس به انسان می‌دهند. انعکاسی که ما هر روز از خود می‌بینیم، هیچ ارتباطی با دیدگاه دیگران در رابطه با ما ندارد. آینه دروغ می‌گوید – رازمنیا مسعود 

متن برای لبخند خودم

آینه‌ها باید پیش از انعکاس تصویر بیشتر فکر کنند – جین کوکتو

متن درباره لبخند خودم

به آینه نگاه کن. تصویری که به تو خیره شده است، رازی را افشا می‌کند – دین آکرمن

متن لبخند برای عکس خودم

یک مردم تنها یک راه برای فرار از شخصیت گذشته‌ی خود دارد: این که خود را به شکل متفاوتی ببیند؛ در انعکاس چشمان یک زن – کلر بروت لوس

متن درباره لبخند خودم

زیرا من وجود ندارم؛ تنها چیزی که وجود دارد، هزاران آینه‌ای است که مرا منعکس می‌کند. هر چه بیشتر تجربه کسب می‌کنم، تعداد فانتوم‌های شبیه به من افزایش می‌یابد – ولادمیر نوبوکوف

متن استوری لبخند خودم

این یک واقعیت است که هیچ‌کسی نمی‌تواند ارزش زیبایی و فهم خود را بداند مگر در انعکاس انسان دلسوز و دوست‌داشتنی دیگری – جان جوزف پاول

متن کوتاه لبخند خودم

دو روش برای انتشار نور وجود دارد: یا این که شمع بود یا آینه‌ای که آن شمع را منعکس می‌کند – ادیت وارتون

متن کوتاه لبخند خودم

من زیبا لباس نمی‌پوشم که دیگران را تحت تاثیر قرار دهم بلکه زیبا لباس می‌پوشم تا وقتی به سمت آینه یا پنجره قدم می‌زنم، به انعکاس خود خیره شوم – ناشناس

متن راجب لبخند خودم

کسی که در آینه می‌بینید، انعکاس خود شماست. آن نشان می‌دهد که حتی اگر همه شما را نادیده بگیرند، او باز هم با شما خواهد بود – عثمان اسماعیل

متن در مورد لبخند خودم

کتاب مانند آینه است: شما تنها چیزی را در آن می‌بینید که در خودتان وجود دارد – کارلوس لوئیز زعفرون

متن کوتاه لبخند خودم

ادبیات مانند بازار بزرگی است که در آن، مشتریان برای خرید هر چیزی به غیر از آینه می‌آیند – جیمز برانچ کیبل

متن کوتاه لبخند خودم

اگر هنر انعکاس‌دهنده‌ی زندگی است، پس این کار را با آینه‌های خاصی انجام می‌دهد – برتولت برشت

متن برای لبخند زدن خودم

رمان مانند آینه‌ای است که در انتهای جاده قرار گرفته است. در یک لحظه، آسمان نیلگون را منعکس می‌کند و در لحظه‌ی دیگر، گل و لای گودال زیر پای شما را – ستندال

متن درباره لبخند خودم

و تو می‌گویی که شکسته‌ای اما زیباترین الگوهای نور توسط آینه‌های شکسته‌ای شبیه به تو ایجاد می‌شوند – نیکیتا ژیل

متن کوتاه لبخند خودم

مردم فکر می‌کنند که خوب و بد متضاد هستند اما اشتباه می‌کنند. آن‌ها تنها تصاویری از یکدیگر در آینه‌های شکسته می‌باشند – آلیس فینی

متن برای لبخند زدن خودم

همانطور که خورشید در بهشت تغییرناپذیر است اما به عنوان هزاران خورشید بر روی رودخانه‌ها، خشکی‌ها، رودها و اقیانوس‌ها منعکس می‌شود، آیا می‌دانی که خورشید وجود آدمی نیز از انعکاس‌های شکسته وجودش نشأت می‌گیرد؟ – آنی بزانت

متن راجب لبخند خودم

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد اگر شما اینطور بخواهید – مارتی رابین

متن استوری لبخند خودم

استخوان‌های شکسته می‌توانند التیام پیدا کنند اما آینه‌ی شکسته را باید جایگزین کرد – لوک تیلور

متن درباره لبخند خودم

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند چهره را به اندازه‌ی یک سیاره بزرگ کند. مشکل انعکاس است یا دیدگاه؟ – لارا بیوتس

متن استوری لبخند خودم

آینه وقتی می‌شکند، تبدیل به تیغ می‌شود – یوکو اونو

متن برای لبخند خودم

عهدهای شکسته مانند آینه‌های شکسته می‌مانند – ریچارد پل ایوانز

متن کوتاه لبخند خودم

چیزی که در اعماق مدفون شده است، مرا می‌هراسد زیرا همانند یک آینه شکسته است – جسیکا سورنسون

متن درباره لبخند خودم

من هرگز قصد ندارم به آینه نگاه کنم و این دختر بلوند، چشم آبی را ببینم. این تصور من از ظاهری است که دوست دارم آن گونه به نظر برسم – شر

متن برای لبخند زدن خودم

لحظه‌ای که آینه دیگر ما را تشخیص نمی‌دهد، ورق برگشته است. در واقع، ما در دیدن انتهای داستان زندگی خود شکست خورده‌ایم و هویت خود را از دست داده‌ایم – اریک پورنیجی

متن در مورد لبخند خودم

دختر درون آینه، کسی نبود که دلم می‌خواست باشم و زندگی او، زندگی نبود که آرزویش را داشتم – فرانسیسکا لیا بلاک

متن برای لبخند زدن خودم

در صورتی که به دنبال فردی هستید که قادر به تغییر زندگیتان باشد، نگاهی به آینه بیندازید – ناشناس

متن استوری لبخند خودم

زندگی مانند آینه‌ای است که هر آنچه که انسان متفکر در حال فکر کردن به آن است را به خود او منعکس می‌کند – ارنست هلمز

متن در مورد لبخند خودم

نگاه کردن به تصویر خود در آینه، مطالعه‌ی زندگی نیست – لورن باکال

متن برای لبخند خودم

مخترع آینه، قلب انسان را مسموم کرد – فرناندو پسوا

متن کوتاه لبخند خودم

وجدان، آینه‌ی روح است – جورج بنکرافت

متن در مورد لبخند خودم

من اغلب تنها رو به آینه می‌ایستم و با خود فکر می‌کنم که یک فرد چرا می‌تواند زشت باشد – چارلز بوکوفسکی

متن لبخند برای عکس خودم

محیط اطراف ما، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، آینه‌ای نگرش‌ها و انتظارات ماست – ارل نایتینگل

متن درباره لبخند خودم

زندگی کردن در زندان مانند زندگی کردن بدون آینه است – مارگارت اتوود

متن برای لبخند زدن خودم

من تنها عاشق بطری آبجو و آینه بوده‌ام – سید ویسکاس

متن درباره لبخند خودم

در دنیای کسب‌وکار، آینه‌ی عقب همیشه از آینه‌ی جلو واضح‌تر است – وارن بافت

متن استوری لبخند خودم

کار من همیشه نگه داشتن یک آینه در برابر طبیعت بوده است – تام هنکس

متن برای لبخند خودم

شما نمی‌توانید جهان را از درون یک آینه ببینید – آوریل لاوین

متن درباره لبخند خودم

من به مردی نیاز ندارم که به اندازه‌ی من جلوی آینه وقت می‌گذراند – جسیکا آلبا

متن برای لبخند خودم

هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چه شکلی است. آینه تنها چیزی که خودتان می‌خواهید را به شما نشان می‌دهد – تری ووگان

متن لبخند برای عکس خودم

جهان یک ‌آینه‌ی بزرگ است. هر آنچه هستید را برای شما منعکس می‌کند – توماس دریر

متن راجب لبخند خودم

گذشته میان دو آینه منعکس می‌شود؛ آینه‌ی روش گفتار و کردار و آینه‌ی تیره‌ای پر از حرف‌هایی که نگفته‌ایم و کارهایی که نکرده‌ایم – گریگوری دیوید رابرتس

متن راجب لبخند خودم

وقتی به آینه خیره می‌شوم، تنها حقیقت را می‌بینم – دریک

متن راجب لبخند خودم

زمانی می‌رسد که وقتی که آینه نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که آنچه می‌بینید، تمام چیزی است که خواهید بود. و دیگر دست از نگاه کردن به آینه برمی‌دارید – مایکل استراوینسکی

متن کوتاه لبخند خودم

من به آینه نگاه کردم و راه خروجی وجود نداشت – لوری هالس اندرسون

متن برای لبخند زدن خودم

مهم نیست کاربرد آن‌ها در جوامع متمدن چه باشد، وجود آینه برای کارهای خشونت‌آمیز و قهرمانانه ضروری است – ویرجینیا وولف

متن برای لبخند خودم

به نظر من ، نگه داشتن آینه در برابر خود و جامعه مهم است – ریکی جرویس

متن در مورد لبخند خودم

زیبایی، لبخند حقیقت زمانی است که چهره‌ی خود را در آینه کامل می‌بیند – رابیندرانات تاگور

متن برای لبخند خودم

اگر از هر اصطکاکی خشمگین می‌شوید، پس چگونه آینه‌ی خود را صیقل می‌دهید؟ – مولانا

متن درباره لبخند خودم

جهان همانند آینه است: انعکاسی از کمال عشق – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

کسی که دوست خوب دارد، به آینه نیاز پیدا نخواهد کرد – مولانا

متن برای لبخند خودم

زمانی که آینه‌ی قلب زلال و شفاف می‌شود، تصورات جهان دیگر آشکار خواهند شد – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

زمانی که آب‌ها آرام گرفتند، ماه و ستارگان در وجودتان منعکس خواهند شد – مولانا

متن استوری لبخند خودم

حقیقت، آینه‌ای در دستان خداوند بود. آن بر زمین افتاد و تکه تکه شد. هر کسی تکه‌ای از آن را برداشت، نگاهی بر آن انداخت و فکر کرد که حقیقت را در اختیار دارد – مولانا

متن استوری لبخند خودم

هر چه در اعماق قلب خود زندگی کنید، آینه شفاف‌تر و واضح‌تر می‌شود – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

بین آینه و قلب، یک تفاوت وجود دارد: قلب اسرار را پنهان می‌کند در حالی که آینه اینگونه نیست – مولانا

متن در مورد لبخند خودم

چهره‌ی ناشناس و پنهان فراسوی جهان در آینه‌ی درک و شعور شما ظاهر می‌شود – مولانا

متن استوری لبخند خودم

در صورتی که از این مجموعه از نقل‌قول‌های زیبا در مورد آینه لذت برده‌اید، لطفاً آن‌ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 

متن لبخند برای عکس خودم

همیشه لبخند بزن

حتی اگر سخت باشد

فقط لبخندت می تواند

روز خاکستری ات رو رنگی کند …

متن راجب لبخند خودم

تو که لبخند زدی

جهان زیبا شد…!

متن برای لبخند خودم

لبخند شما چهره بهتری به شما می‌دهد که باعث می‌شود اطرافیان شما احساس راحت‌تری داشته باشند.

متن استوری لبخند خودم

امروز لبخند بزن

بگذار آرزوهایت رنگ واقعی بگیرد

بگذار گلهای زندگی برایت بشکفد

“لحظه های زندگیت پر از شادمانی”

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده ام

و ارزش آن را درک کردم

یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود …

متن راجب لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بزنید و در پایان روز نعمت های تان از مشکلات شما پیشی می گیرند.

متن برای لبخند خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.

متن درباره لبخند خودم

لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشد که باعث می شود افراد در اطراف تان احساس راحتی کنند.

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند خود را با جهانیان به اشتراک بگذارید. این نمادی از دوستی و صلح است.

متن در مورد لبخند خودم

لبخند بزن
بگذار همه بدانند امروز
قوی تر از دیروزی

متن لبخند برای عکس خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند
برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده
لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن راجب لبخند خودم

در خوشی ها لبخند بزن
در درد و رنج لبخند بزن
حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی ات می بارد لبخند بزن
وقتی کسی به تو آسیب می زند لبخند بزن
لبخند بزن
زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

متن در مورد لبخند خودم

یاد بگیر تنها کسی که لبخند تو را می خواهد “عکاس” است…

برای حسادت، هیچ چیز وحشتناک تر از خنده نیست.
فرانسواز ساگان

متن کوتاه لبخند خودم

با خنده هایتان دیگران را نیز

به شادی “دچار” کنید..

بگذارید این “ویروس مقدس” همه دنیا

را بگیرد!

متن برای لبخند خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی

من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی

مغرور و بداخلاق بشو با همه، اما

با من به ازین باش که با خلق جهانی

متن درباره لبخند خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن در مورد لبخند خودم

براے خنده هایتان،
همه هستند،
اگه شانه براے اشک هایتان دارید،
خوشبختید!

متن کوتاه لبخند خودم

آخرش روزی بهار خنده ‌هامان می رسد. پس بیا
با عشق
فصل بغضمان را
رد کنیم.
قیصر امین پور

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند.

برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده؛ لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن راجب لبخند خودم

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش، آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

متن لبخند برای عکس خودم

به دنبال ظاهر نباش که فریبنده است.

دنبال مال و ثروت نباش که فانی و زودگذر است.

به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند؛ زیرا تنها لبخند است که می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن برای لبخند زدن خودم

انسان ها زود پشیمان می شوند….
گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را که از ” لبخند زدن ” پشیمان شده باشد…!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،

” لبخند زدن ” منطقی ترين گفت و گوی عارفانه است…..

متن برای لبخند خودم

همیشه لبخند بزن

حتی اگر سخت باشد

فقط لبخندت می تواند

روز خاکستری ات رو رنگی کند …

متن راجب لبخند خودم

تو که لبخند زدی

جهان زیبا شد…!

متن درباره لبخند خودم

لبخند شما چهره بهتری به شما می‌دهد که باعث می‌شود اطرافیان شما احساس راحت‌تری داشته باشند.

متن درباره لبخند خودم

امروز لبخند بزن

بگذار آرزوهایت رنگ واقعی بگیرد

بگذار گلهای زندگی برایت بشکفد

“لحظه های زندگیت پر از شادمانی”

متن برای لبخند خودم

لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده ام

و ارزش آن را درک کردم

یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود …

متن برای لبخند خودم

لبخند تو چیزی شبیه عطر نان است
قدری بخند ای خنده هایت جان عاشق

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند بزنید و در پایان روز نعمت های تان از مشکلات شما پیشی می گیرند.

متن برای لبخند زدن خودم

لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشد که باعث می شود افراد در اطراف تان احساس راحتی کنند.

متن درباره لبخند خودم

لبخند خود را با جهانیان به اشتراک بگذارید. این نمادی از دوستی و صلح است.

متن استوری لبخند خودم

لبخند بزن
بگذار همه بدانند امروز
قوی تر از دیروزی

متن برای لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند
برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده
لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن راجب لبخند خودم

در خوشی ها لبخند بزن
در درد و رنج لبخند بزن
حتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی ات می بارد لبخند بزن
وقتی کسی به تو آسیب می زند لبخند بزن
لبخند بزن
زیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!

متن لبخند برای عکس خودم

یاد بگیر تنها کسی که لبخند تو را می خواهد “عکاس” است…

برای حسادت، هیچ چیز وحشتناک تر از خنده نیست.
فرانسواز ساگان

متن برای لبخند زدن خودم

با خنده هایتان دیگران را نیز

به شادی “دچار” کنید..

بگذارید این “ویروس مقدس” همه دنیا

را بگیرد!

متن کوتاه لبخند خودم

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی

من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی

مغرور و بداخلاق بشو با همه، اما

با من به ازین باش که با خلق جهانی

متن استوری لبخند خودم

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن برای لبخند خودم

براے خنده هایتان،
همه هستند،
اگه شانه براے اشک هایتان دارید،
خوشبختید!

متن درباره لبخند خودم

آخرش روزی بهار خنده ‌هامان می رسد. پس بیا
با عشق
فصل بغضمان را
رد کنیم.
قیصر امین پور

متن کوتاه لبخند خودم

لبخند تو زندگی همه کسانی را که آن را می بینند روشن می کند.

برای کسی که هزاران آدم اخمو و ترش رو دیده؛ لبخند تو مثل خورشید بیرون آمده از پشت ابرهاست.

متن در مورد لبخند خودم

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش، آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد . . .

متن در مورد لبخند خودم

به دنبال ظاهر نباش که فریبنده است.

دنبال مال و ثروت نباش که فانی و زودگذر است.

به دنبال کسی باش که لبخند به صورتت بنشاند؛ زیرا تنها لبخند است که می تواند یک روز تاریک را روشن کند.

متن راجب لبخند خودم

لبخند بزن قلب من

لبخند بزن!

لبخندت برایم بسیار پر معناست…

لبخندت حقیقت درون من را می سازد

لبخندت من را از غوغای جهان رها می کند …

لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!

متن استوری لبخند خودم

انسان ها زود پشیمان می شوند….
گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان

اما سراغ ندارم کسی را که از ” لبخند زدن ” پشیمان شده باشد…!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،

” لبخند زدن ” منطقی ترين گفت و گوی عارفانه است…..

متن کوتاه لبخند خودم

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن راجب لبخند خودم

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن در مورد لبخند خودم

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن درباره لبخند خودم

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن استوری لبخند خودم

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن برای لبخند زدن خودم

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن استوری لبخند خودم

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن در مورد لبخند خودم

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن کوتاه لبخند خودم

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن برای لبخند زدن خودم

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن در مورد لبخند خودم

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن درباره لبخند خودم

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن کوتاه لبخند خودم

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن برای لبخند خودم

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن برای لبخند زدن خودم

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن برای لبخند خودم

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن برای لبخند زدن خودم

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن برای لبخند زدن خودم

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن راجب لبخند خودم

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن استوری لبخند خودم

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن برای لبخند زدن خودم

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن راجب لبخند خودم

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن استوری لبخند خودم

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن برای لبخند زدن خودم

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن کوتاه لبخند خودم

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن درباره لبخند خودم

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن برای لبخند خودم

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن استوری لبخند خودم

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن راجب لبخند خودم

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن درباره لبخند خودم

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن در مورد لبخند خودم

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن استوری لبخند خودم

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن برای لبخند خودم

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن لبخند برای عکس خودم

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن کوتاه لبخند خودم

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن راجب لبخند خودم

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن برای لبخند زدن خودم

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن راجب لبخند خودم

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن برای لبخند خودم

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن استوری لبخند خودم

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن استوری لبخند خودم

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن برای لبخند زدن خودم

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن استوری لبخند خودم

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن برای لبخند خودم

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن استوری لبخند خودم

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن برای لبخند زدن خودم

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن در مورد لبخند خودم

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن لبخند برای عکس خودم

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن راجب لبخند خودم

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن برای لبخند خودم

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن استوری لبخند خودم

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن درباره لبخند خودم

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن درباره لبخند خودم

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن در مورد لبخند خودم

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن استوری لبخند خودم

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن برای لبخند زدن خودم

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن کوتاه لبخند خودم

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن برای لبخند زدن خودم

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن راجب لبخند خودم

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن برای لبخند زدن خودم

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن استوری لبخند خودم

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن لبخند برای عکس خودم

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن راجب لبخند خودم

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن کوتاه لبخند خودم

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن لبخند برای عکس خودم

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن درباره لبخند خودم

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن استوری لبخند خودم

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن درباره لبخند خودم

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن راجب لبخند خودم

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن استوری لبخند خودم

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن در مورد لبخند خودم

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن لبخند برای عکس خودم

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن استوری لبخند خودم

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن راجب لبخند خودم

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن استوری لبخند خودم

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن برای لبخند زدن خودم

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن برای لبخند خودم

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن در مورد لبخند خودم

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن استوری لبخند خودم

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن لبخند برای عکس خودم

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن استوری لبخند خودم

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن لبخند برای عکس خودم

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن لبخند برای عکس خودم

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن درباره لبخند خودم

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن کوتاه لبخند خودم

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن در مورد لبخند خودم

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن برای لبخند زدن خودم

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن درباره لبخند خودم

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن در مورد لبخند خودم

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن استوری لبخند خودم

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن در مورد لبخند خودم

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن درباره لبخند خودم

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن استوری لبخند خودم

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن استوری لبخند خودم

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن لبخند برای عکس خودم

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن در مورد لبخند خودم

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن در مورد لبخند خودم

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن درباره لبخند خودم

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن در مورد لبخند خودم

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن در مورد لبخند خودم

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن کوتاه لبخند خودم

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن لبخند برای عکس خودم

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن برای لبخند زدن خودم

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن برای لبخند خودم

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن برای لبخند خودم

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن برای لبخند خودم

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن استوری لبخند خودم

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن کوتاه لبخند خودم

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن برای لبخند خودم

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن در مورد لبخند خودم

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن برای لبخند زدن خودم

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن درباره لبخند خودم

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن برای لبخند خودم

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن کوتاه لبخند خودم

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن در مورد لبخند خودم

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن در مورد لبخند خودم

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن استوری لبخند خودم

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن لبخند برای عکس خودم

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن راجب لبخند خودم

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن در مورد لبخند خودم

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن درباره لبخند خودم

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن استوری لبخند خودم

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن برای لبخند زدن خودم

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن برای لبخند زدن خودم

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن کوتاه لبخند خودم

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن کوتاه لبخند خودم

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن راجب لبخند خودم

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن کوتاه لبخند خودم

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن برای لبخند خودم

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن برای لبخند خودم

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن در مورد لبخند خودم

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن کوتاه لبخند خودم

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن استوری لبخند خودم

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن لبخند برای عکس خودم

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن در مورد لبخند خودم

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن برای لبخند خودم

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن درباره لبخند خودم

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن لبخند برای عکس خودم

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن لبخند برای عکس خودم

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن در مورد لبخند خودم

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن استوری لبخند خودم

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن لبخند برای عکس خودم

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن راجب لبخند خودم

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن لبخند برای عکس خودم

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن برای لبخند زدن خودم

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن درباره لبخند خودم

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن برای لبخند خودم

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن لبخند برای عکس خودم

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن در مورد لبخند خودم

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن برای لبخند زدن خودم

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن درباره لبخند خودم

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن استوری لبخند خودم

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن درباره لبخند خودم

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن درباره لبخند خودم

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن درباره لبخند خودم

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن برای لبخند زدن خودم

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن درباره لبخند خودم

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن استوری لبخند خودم

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن استوری لبخند خودم

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن کوتاه لبخند خودم

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن برای لبخند خودم

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن در مورد لبخند خودم

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن برای لبخند زدن خودم

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن در مورد لبخند خودم

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن برای لبخند زدن خودم

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن راجب لبخند خودم

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن در مورد لبخند خودم

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن کوتاه لبخند خودم

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن در مورد لبخند خودم

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن کوتاه لبخند خودم

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن درباره لبخند خودم

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن برای لبخند زدن خودم

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن راجب لبخند خودم

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن درباره لبخند خودم

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن استوری لبخند خودم

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن کوتاه لبخند خودم

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن راجب لبخند خودم

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن در مورد لبخند خودم

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن راجب لبخند خودم

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن برای لبخند زدن خودم

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن درباره لبخند خودم

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن راجب لبخند خودم

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن برای لبخند زدن خودم

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن راجب لبخند خودم

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن برای لبخند زدن خودم

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن لبخند برای عکس خودم

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن درباره لبخند خودم

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن در مورد لبخند خودم

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن درباره لبخند خودم

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن برای لبخند خودم

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن درباره لبخند خودم

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن درباره لبخند خودم

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن کوتاه لبخند خودم

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن برای لبخند زدن خودم

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن راجب لبخند خودم

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن کوتاه لبخند خودم

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن کوتاه لبخند خودم

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن لبخند برای عکس خودم

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن برای لبخند زدن خودم

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن درباره لبخند خودم

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن برای لبخند زدن خودم

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن لبخند برای عکس خودم

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن لبخند برای عکس خودم

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن لبخند برای عکس خودم

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن برای لبخند زدن خودم

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن درباره لبخند خودم

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن راجب لبخند خودم

مقایسه خودتان با دیگران، در صورتی‌ کـه اعتماد بـه نفستان بالا باشد، خوب اسـت‌؛ می تواند در شـما ایجاد انگیزه کنه! اما متاسفانه بیشتر انسان‌ها این “قدرت” را ندارند، دچار ناراحتی میشوند.

متن لبخند برای عکس خودم

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

متن برای لبخند زدن خودم

عشق مانند نواختن پیانو است،

ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.

سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

متن لبخند برای عکس خودم

قوی ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

متن کوتاه لبخند خودم

باید به مردم اثبات می‌کردم
که چقدر اشتباه فکر می‌کنند
که وقتی پیر می‌شوند.
دیگر عاشق نمی‌شوند.
آن‌ها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می‌شوند.

متن لبخند برای عکس خودم

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

متن استوری لبخند خودم

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

متن برای لبخند زدن خودم

بعضيا تو وقت خالی شون باهات حرف ميزنن بعضيا هم وقتشون رو خالى ميكنن تا باهات حرف بزنن

متن برای لبخند خودم

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی

انتظار نداشته باش

کسی دیگه هم طرفدارت باشه !

متن در مورد لبخند خودم

هیچ وقت آدمی کـه بـه شـما میگه “حالم خوب نیست” رو بـه حال خودش رها نکنین، آدم بـه هرکسی نمیگه حالم بده…

متن استوری لبخند خودم

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

متن درباره لبخند خودم

خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه
همون لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی

متن استوری لبخند خودم

از دیگران شکایت نمی‌کنم
بلکه خودم را تغییر می‌دهم.
چرا که کفش پوشیدن راحت‌تر از فرش کردن دنیاست.

متن کوتاه لبخند خودم

معیار فقط ذاته …

اگر برای پول یا ظاهر

یا موقعیت با کسی رابطه دارین

اون معیار نیست ، قیمتتونه !

متن لبخند برای عکس خودم

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

متن برای لبخند خودم

وقتی داری  با کسی  درد و دل میکنی

مثل اینه که بهش یه چک

سفید امضا بدون تاریخ میدی

تا هروقت هرجور خواست ازش

استفاده کنه

مراقب باش که حرف دلت

رو با کی و کجا میزنی

متن کوتاه لبخند خودم

من شکست نخورده‌ام.

فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که

درست عمل نمی‌کند.

توماس ادیسون

متن راجب لبخند خودم

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم

ولی گرفتیم…

به بعضیا نباید رو میدادیم..

ولی دادیم …

با بعضیا نباید حرف می زدیم…

که زدیم

این از سخاوت ماست نه حماقت

واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد

ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن لبخند برای عکس خودم

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم …

متن درباره لبخند خودم

برای زیستن دو قلب لازم است :

قلبی برای من…

قلبی برای انسانی که من میخواهم…

تا انسان را در کنار خود حس کنم…

انسانی در کنارم…آینه یی در کنارم…

تا در او بخندم….تا در او بگریم…

متن برای لبخند زدن خودم

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

متن برای لبخند زدن خودم

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن برای لبخند خودم

دنیا مال آدم هاي‌ خوب نیست مال اوناییه کـه خوب بازی میکنن…

متن استوری لبخند خودم

ما کارایی کـه باهامون میکنید رو یادمون نمیره ؛ فقط خودمون رو بـه فراموشی و بی تفاوتی می زنیم

متن لبخند برای عکس خودم

براى شاد بودن کافیست .

کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنيد

کمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنید

کمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیرید

کمتر گلایه کنید

بیشتر سپاسگزار باشید

متن درباره لبخند خودم

دنیا آنقدر وسیع هست که

برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن برای لبخند زدن خودم

در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب وجود دارد. کدام من پیروز می شود؟ هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

متن در مورد لبخند خودم

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

متن لبخند برای عکس خودم

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است

پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

وین دایر

متن برای لبخند زدن خودم

بخوای واقع بین باشی می بیني تمام کسایی کـه گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن !

متن راجب لبخند خودم

هیچ وقت

برای چیزایی که

خودت میتونی به دست بیاری،

به کسی التماس نکن!

متن درباره لبخند خودم

silence says a lot more

than you think.

سکوت بیشتر از آنچه که

فکر کنی میگوید.

متن استوری لبخند خودم

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

متن در مورد لبخند خودم

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.

انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

متن درباره لبخند خودم

live right now

there might not be a tomorrow!

همین الان زندگی کن ،

شاید فردایی نباشه ..

متن برای لبخند زدن خودم

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی ؛ برایت بدل می شود بـه جهنم !
چرا روزگار را بـه خودت سخت می کنی ؟ اگر دل ببندی ؛ هر خراباتی یک بهشت اسـت …

متن درباره لبخند خودم

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:
اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است!
اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!

متن لبخند برای عکس خودم

حالم خوب است

ولی دلم تنگ آن روزهایی است که

می توانستم از ته دل بخندم

متن درباره لبخند خودم

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید
تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
(ناپلئون بناپارت)

متن کوتاه لبخند خودم

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن برای لبخند زدن خودم

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آن ها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

متن راجب لبخند خودم

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

متن لبخند برای عکس خودم

پاهاتون رو هنگام راه رفتن تصور کنید

پای جلویی غروری نداره

پای پشتی شرمنده نیست.

چون هر دو میدونن موقعیتشون تغییر میکنه.

زندگی هم همیشه در حال تغییره…

پس هیچوقت امیدت رو از دست نده

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی مثل بادکنکه
اگر رهاش نکنی
هیچ وقت نمی فهمی
تا کجا می تونه اوج بگیره

متن درباره لبخند خودم

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

متن برای لبخند زدن خودم

وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے
دیگہ بہ ڪسے تخفیف نمیدے…

متن برای لبخند خودم

ﺩﺳﺘﯽ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ
ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

ﺩﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ، ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

متن در مورد لبخند خودم

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌ های مَردای دُنیا
مَردونه پُشتتم رفیق

متن برای لبخند زدن خودم

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

متن راجب لبخند خودم

دختــــــــر چیست؟
موجودی ست که فقــــط شـــیطونی هاش ….
به همه دنیـــــا می ارزه!

متن در مورد لبخند خودم

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK
هـمـه چـیـز درسـت میشـه

متن راجب لبخند خودم

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

متن راجب لبخند خودم

خواهم اندیشید تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم.

متن لبخند برای عکس خودم

همین که می دانم هستی وحالت خوب است
دنیایم زیباست

متن برای لبخند زدن خودم

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیـه واست مهـم نـیسـت
زنـدگـیت شـروع میشـه …

متن درباره لبخند خودم

اگه با خودت دوست بشی هیچ وقت تنها نمی مونی …

متن راجب لبخند خودم

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

متن درباره لبخند خودم

‏مهربانی گرچه آیین قشنگی ست اما
مهربان باشی رهایت می کنند …

متن درباره لبخند خودم

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهی زندگی را از دست می دهی

متن راجب لبخند خودم

جایی که عشق هست، زندگی هست. “مهاتما گاندی”

متن درباره لبخند خودم

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متن برای لبخند زدن خودم

داستان های عاشقانه همیشه برای دیگران رخ می داد تا امروز …

***I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن راجب لبخند خودم

بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره
شانس دوباره و وقت اضافه اى نيست
گاهى فقط “همین حالا” هست یا “هرگز”
فرصت ها را از دست ندهيد.

متن لبخند برای عکس خودم

با تقریب بسیار خوبی میشه گفت از یک جایی بـه بعد دیگه نمیشه عاشق شد و اون حس و حالش رو داشت؛ بـه جاش یک چرتکه دستته همیشه.

متن برای لبخند زدن خودم

حال همه ی ما خوب اسـت
اما تو باور نکن ؛
می داني هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ي ابراز ان متفاوت اسـت …
برخی ان را در چشمانشان
پنهان میکنند و برهی در لبخندشان !

متن لبخند برای عکس خودم

اونجايى كه نه خودخورىِ گذشته رو بكنى و نه استرس آينده رو بكشى، يعنى دارى “زندگى” ميكنى..!

متن راجب لبخند خودم

دنیا دو روز نیست، آدما دو روز بیشتر کنار هم نمیمونن این روزا

متن برای لبخند زدن خودم

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

متن در مورد لبخند خودم

اعتماد هم نشون داد کـه مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

متن درباره لبخند خودم

مقایسه خودتان با دیگران، در صورتی‌ کـه اعتماد بـه نفستان بالا باشد، خوب اسـت‌؛ می تواند در شـما ایجاد انگیزه کنه! اما متاسفانه بیشتر انسان‌ها این “قدرت” را ندارند، دچار ناراحتی میشوند.

متن کوتاه لبخند خودم

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

متن کوتاه لبخند خودم

عشق مانند نواختن پیانو است،

ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.

سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

متن لبخند برای عکس خودم

قوی ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

متن برای لبخند خودم

باید به مردم اثبات می‌کردم
که چقدر اشتباه فکر می‌کنند
که وقتی پیر می‌شوند.
دیگر عاشق نمی‌شوند.
آن‌ها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می‌شوند.

متن درباره لبخند خودم

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

متن درباره لبخند خودم

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

متن در مورد لبخند خودم

بعضيا تو وقت خالی شون باهات حرف ميزنن بعضيا هم وقتشون رو خالى ميكنن تا باهات حرف بزنن

متن در مورد لبخند خودم

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستی

انتظار نداشته باش

کسی دیگه هم طرفدارت باشه !

متن در مورد لبخند خودم

هیچ وقت آدمی کـه بـه شـما میگه “حالم خوب نیست” رو بـه حال خودش رها نکنین، آدم بـه هرکسی نمیگه حالم بده…

متن برای لبخند زدن خودم

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

متن کوتاه لبخند خودم

خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه
همون لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی

متن راجب لبخند خودم

از دیگران شکایت نمی‌کنم
بلکه خودم را تغییر می‌دهم.
چرا که کفش پوشیدن راحت‌تر از فرش کردن دنیاست.

متن برای لبخند زدن خودم

معیار فقط ذاته …

اگر برای پول یا ظاهر

یا موقعیت با کسی رابطه دارین

اون معیار نیست ، قیمتتونه !

متن درباره لبخند خودم

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

متن کوتاه لبخند خودم

وقتی داری  با کسی  درد و دل میکنی

مثل اینه که بهش یه چک

سفید امضا بدون تاریخ میدی

تا هروقت هرجور خواست ازش

استفاده کنه

مراقب باش که حرف دلت

رو با کی و کجا میزنی

متن لبخند برای عکس خودم

من شکست نخورده‌ام.

فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که

درست عمل نمی‌کند.

توماس ادیسون

متن استوری لبخند خودم

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم

ولی گرفتیم…

به بعضیا نباید رو میدادیم..

ولی دادیم …

با بعضیا نباید حرف می زدیم…

که زدیم

این از سخاوت ماست نه حماقت

واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد

ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن درباره لبخند خودم

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم …

متن برای لبخند زدن خودم

برای زیستن دو قلب لازم است :

قلبی برای من…

قلبی برای انسانی که من میخواهم…

تا انسان را در کنار خود حس کنم…

انسانی در کنارم…آینه یی در کنارم…

تا در او بخندم….تا در او بگریم…

متن درباره لبخند خودم

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

متن راجب لبخند خودم

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن درباره لبخند خودم

دنیا مال آدم هاي‌ خوب نیست مال اوناییه کـه خوب بازی میکنن…

متن راجب لبخند خودم

ما کارایی کـه باهامون میکنید رو یادمون نمیره ؛ فقط خودمون رو بـه فراموشی و بی تفاوتی می زنیم

متن در مورد لبخند خودم

براى شاد بودن کافیست .

کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنيد

کمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنید

کمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیرید

کمتر گلایه کنید

بیشتر سپاسگزار باشید

متن استوری لبخند خودم

دنیا آنقدر وسیع هست که

برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن درباره لبخند خودم

در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب وجود دارد. کدام من پیروز می شود؟ هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

متن برای لبخند خودم

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

متن برای لبخند خودم

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است

پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

وین دایر

متن در مورد لبخند خودم

بخوای واقع بین باشی می بیني تمام کسایی کـه گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن !

متن لبخند برای عکس خودم

هیچ وقت

برای چیزایی که

خودت میتونی به دست بیاری،

به کسی التماس نکن!

متن راجب لبخند خودم

silence says a lot more

than you think.

سکوت بیشتر از آنچه که

فکر کنی میگوید.

متن راجب لبخند خودم

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

متن کوتاه لبخند خودم

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.

انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

متن برای لبخند خودم

live right now

there might not be a tomorrow!

همین الان زندگی کن ،

شاید فردایی نباشه ..

متن راجب لبخند خودم

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی ؛ برایت بدل می شود بـه جهنم !
چرا روزگار را بـه خودت سخت می کنی ؟ اگر دل ببندی ؛ هر خراباتی یک بهشت اسـت …

متن کوتاه لبخند خودم

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:
اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است!
اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!

متن در مورد لبخند خودم

حالم خوب است

ولی دلم تنگ آن روزهایی است که

می توانستم از ته دل بخندم

متن برای لبخند خودم

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید
تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
(ناپلئون بناپارت)

متن برای لبخند خودم

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن لبخند برای عکس خودم

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آن ها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

متن لبخند برای عکس خودم

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

متن لبخند برای عکس خودم

پاهاتون رو هنگام راه رفتن تصور کنید

پای جلویی غروری نداره

پای پشتی شرمنده نیست.

چون هر دو میدونن موقعیتشون تغییر میکنه.

زندگی هم همیشه در حال تغییره…

پس هیچوقت امیدت رو از دست نده

متن برای لبخند زدن خودم

زندگی مثل بادکنکه
اگر رهاش نکنی
هیچ وقت نمی فهمی
تا کجا می تونه اوج بگیره

متن درباره لبخند خودم

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

متن درباره لبخند خودم

وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے
دیگہ بہ ڪسے تخفیف نمیدے…

متن راجب لبخند خودم

ﺩﺳﺘﯽ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ
ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

ﺩﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ، ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

متن برای لبخند زدن خودم

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌ های مَردای دُنیا
مَردونه پُشتتم رفیق

متن استوری لبخند خودم

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

متن برای لبخند خودم

دختــــــــر چیست؟
موجودی ست که فقــــط شـــیطونی هاش ….
به همه دنیـــــا می ارزه!

متن در مورد لبخند خودم

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK
هـمـه چـیـز درسـت میشـه

متن درباره لبخند خودم

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

متن لبخند برای عکس خودم

خواهم اندیشید تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم.

متن لبخند برای عکس خودم

همین که می دانم هستی وحالت خوب است
دنیایم زیباست

متن درباره لبخند خودم

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیـه واست مهـم نـیسـت
زنـدگـیت شـروع میشـه …

متن در مورد لبخند خودم

اگه با خودت دوست بشی هیچ وقت تنها نمی مونی …

متن استوری لبخند خودم

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

متن برای لبخند خودم

‏مهربانی گرچه آیین قشنگی ست اما
مهربان باشی رهایت می کنند …

متن کوتاه لبخند خودم

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهی زندگی را از دست می دهی

متن کوتاه لبخند خودم

جایی که عشق هست، زندگی هست. “مهاتما گاندی”

متن درباره لبخند خودم

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متن راجب لبخند خودم

داستان های عاشقانه همیشه برای دیگران رخ می داد تا امروز …

***I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن استوری لبخند خودم

بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره
شانس دوباره و وقت اضافه اى نيست
گاهى فقط “همین حالا” هست یا “هرگز”
فرصت ها را از دست ندهيد.

متن راجب لبخند خودم

با تقریب بسیار خوبی میشه گفت از یک جایی بـه بعد دیگه نمیشه عاشق شد و اون حس و حالش رو داشت؛ بـه جاش یک چرتکه دستته همیشه.

متن درباره لبخند خودم

حال همه ی ما خوب اسـت
اما تو باور نکن ؛
می داني هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ي ابراز ان متفاوت اسـت …
برخی ان را در چشمانشان
پنهان میکنند و برهی در لبخندشان !

متن لبخند برای عکس خودم

اونجايى كه نه خودخورىِ گذشته رو بكنى و نه استرس آينده رو بكشى، يعنى دارى “زندگى” ميكنى..!

متن لبخند برای عکس خودم

دنیا دو روز نیست، آدما دو روز بیشتر کنار هم نمیمونن این روزا

متن استوری لبخند خودم

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

متن راجب لبخند خودم

اعتماد هم نشون داد کـه مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

متن راجب لبخند خودم

خودت دنیایم شده ای

و خنده های کودکانه ات

دنیایم را زیر رو میکند

دنیای من آرزویم این است

لبخند از نگاهت نرود

و اشک از چشمانت نتراود

مگر از سرِ اشتیاق

متن برای لبخند زدن خودم

دختر کوچولوی رویایی من

دنیا اگر خودش را بکشد نمی تواند

به عشق من نسبت به تو شک کند

تمام بودنت را حس می کنم

متن کوتاه لبخند خودم

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم

پرنسس زیبا و کوچولوی من!

هر کاری خواهم کرد

تا مطمئن شوم که تو

به شیوه درستی بزرگ می شوی

متن استوری لبخند خودم

نفس من ناز دلم

دختر زیبای من

نفس من به نفست بند است

یک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن برای لبخند زدن خودم

دختر عزیزم

لحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچه

انگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.

می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزم

و برای شادی تو هر کاری میکنم

هر روز که از خونه بیرون می رم

به این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،

تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه که

تو بهترین ها رو داشته باشی

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن درباره لبخند خودم

دختر مهربونم

لبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می بره

وجود تو دخترم

منو به زندگی دلگرم می کنه

متن استوری لبخند خودم

عزیزترینم

تمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردم

که تو به دنیا اومدی

شادی و خوشبختی من،

قلب من برای تو می تپه،

تو مفهوم زندگی منی

متن راجب لبخند خودم

دختر قشنگم

ممکنه سال‌ها بگذره،

من پیر شده باشم و تو بزرگ،

اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنه

عشق من نسبت به توئه

متن برای لبخند خودم

فرشته نازنینم

دختر عزیزم

تولدت خاص ترین معجزه عمرم بود

از عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن راجب لبخند خودم

دختر شیرین تر از جانم

دوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن برای لبخند خودم

دختر زیبایم

در بنفشه زار چشم تو

من ز بهترین بهشت‌ها گذشته ام

من به بهترین بهار‌ها رسیده ام

تو همزبان بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن در مورد لبخند خودم

دخترم

هرروز و هر لحظه

هزاران هزار خدا را سپاس می‌گویم

به خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن در مورد لبخند خودم

دختر کوچک من

لحظه ای که به دنیا آمدی

برکت، عشق و محبت

بسیار برایمان آوردی

متن کوتاه لبخند خودم

دختر عزیزم

وقتی که به تو نگاه می‌کنم

نمی توانم وجود خدا را منکر شوم

چون فقط خدا می‌تواند

موجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

متن درباره لبخند خودم

دختر کوچولوی زیبای من

دنیا هر چقدر هم قدرتمند باشد

محال است مهر تو را از دل من ببرد

متن لبخند برای عکس خودم

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن لبخند برای عکس خودم

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن برای لبخند خودم

تو عالی هستی

و من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن برای لبخند زدن خودم

فرشته کوچولوی من

هر اتفاقی بیفته

تو همیشه در قلب من خواهی بود

و من همیشه تو را دوست دارم.

متن برای لبخند خودم

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن استوری لبخند خودم

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،

کافی است به تو نگاه کنم

تا برایم یادآوری بشود که

تو معجزه من هستی

دوستت دارم دخترکم

متن لبخند برای عکس خودم

بوی گشنیز و ریحون

دختر نازو مهربون

الهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن در مورد لبخند خودم

کوچک ترین فرشته دنیای من

بودنت مهر و عشق من و پدرت را

نه تنها کم نمی کند

بلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن لبخند برای عکس خودم

دخترک زیبایم

وقتی به چشمهایت نگاه می کنم

عمق عظمت خدا را می بینم

متن راجب لبخند خودم

دختر کوچولوی زیبای من

عزیزترینم

همیشه از خدا خواستم

همیشه و هر لحظه

موفق و شاد باشی

خاص و دلبر باشی

متن استوری لبخند خودم

دختر عزیزم

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن در مورد لبخند خودم

نفس من ناز دلم

دختر من

نفس من به نفس شما بنداست

یک روز نبودنتان

زمین و زمان را به هم می ریزد

متن استوری لبخند خودم

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی

دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی

دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده

یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن راجب لبخند خودم

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن راجب لبخند خودم

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن استوری لبخند خودم

خودت دنیایم شده ای

و خنده های کودکانه ات

دنیایم را زیر رو میکند

دنیای من آرزویم این است

لبخند از نگاهت نرود

و اشک از چشمانت نتراود

مگر از سرِ اشتیاق

متن لبخند برای عکس خودم

دختر کوچولوی رویایی من

دنیا اگر خودش را بکشد نمی تواند

به عشق من نسبت به تو شک کند

تمام بودنت را حس می کنم

متن لبخند برای عکس خودم

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم

پرنسس زیبا و کوچولوی من!

هر کاری خواهم کرد

تا مطمئن شوم که تو

به شیوه درستی بزرگ می شوی

متن درباره لبخند خودم

نفس من ناز دلم

دختر زیبای من

نفس من به نفست بند است

یک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن در مورد لبخند خودم

دختر عزیزم

لحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچه

انگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.

می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزم

و برای شادی تو هر کاری میکنم

هر روز که از خونه بیرون می رم

به این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،

تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه که

تو بهترین ها رو داشته باشی

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن در مورد لبخند خودم

دختر مهربونم

لبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می بره

وجود تو دخترم

منو به زندگی دلگرم می کنه

متن استوری لبخند خودم

عزیزترینم

تمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردم

که تو به دنیا اومدی

شادی و خوشبختی من،

قلب من برای تو می تپه،

تو مفهوم زندگی منی

متن در مورد لبخند خودم

دختر قشنگم

ممکنه سال‌ها بگذره،

من پیر شده باشم و تو بزرگ،

اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنه

عشق من نسبت به توئه

متن درباره لبخند خودم

فرشته نازنینم

دختر عزیزم

تولدت خاص ترین معجزه عمرم بود

از عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن استوری لبخند خودم

دختر شیرین تر از جانم

دوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کند

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن برای لبخند خودم

دختر زیبایم

در بنفشه زار چشم تو

من ز بهترین بهشت‌ها گذشته ام

من به بهترین بهار‌ها رسیده ام

تو همزبان بهترین دقایق حیات من

لحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن برای لبخند خودم

دخترم

هرروز و هر لحظه

هزاران هزار خدا را سپاس می‌گویم

به خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن درباره لبخند خودم

دختر کوچک من

لحظه ای که به دنیا آمدی

برکت، عشق و محبت

بسیار برایمان آوردی

متن لبخند برای عکس خودم

دختر عزیزم

وقتی که به تو نگاه می‌کنم

نمی توانم وجود خدا را منکر شوم

چون فقط خدا می‌تواند

موجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

متن کوتاه لبخند خودم

دختر کوچولوی زیبای من

دنیا هر چقدر هم قدرتمند باشد

محال است مهر تو را از دل من ببرد

متن راجب لبخند خودم

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن لبخند برای عکس خودم

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن درباره لبخند خودم

تو عالی هستی

و من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن کوتاه لبخند خودم

فرشته کوچولوی من

هر اتفاقی بیفته

تو همیشه در قلب من خواهی بود

و من همیشه تو را دوست دارم.

متن درباره لبخند خودم

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن کوتاه لبخند خودم

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،

کافی است به تو نگاه کنم

تا برایم یادآوری بشود که

تو معجزه من هستی

دوستت دارم دخترکم

متن کوتاه لبخند خودم

بوی گشنیز و ریحون

دختر نازو مهربون

الهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن برای لبخند زدن خودم

کوچک ترین فرشته دنیای من

بودنت مهر و عشق من و پدرت را

نه تنها کم نمی کند

بلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن استوری لبخند خودم

دخترک زیبایم

وقتی به چشمهایت نگاه می کنم

عمق عظمت خدا را می بینم

متن برای لبخند زدن خودم

دختر کوچولوی زیبای من

عزیزترینم

همیشه از خدا خواستم

همیشه و هر لحظه

موفق و شاد باشی

خاص و دلبر باشی

متن برای لبخند زدن خودم

دختر عزیزم

هیچوقت حتی ذره ای

از این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشه

عشق همیشگی من

تو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن استوری لبخند خودم

نفس من ناز دلم

دختر من

نفس من به نفس شما بنداست

یک روز نبودنتان

زمین و زمان را به هم می ریزد

متن برای لبخند زدن خودم

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردی

دخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردی

دخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمده

یک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن برای لبخند زدن خودم

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن برای لبخند زدن خودم

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن استوری لبخند خودم

زیباترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

خوش بوترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

زیباترین روز سال روز

   توست مـادر

عطرتمام گلها تقدیم

 به تو مـادر

مادرم روزت مبارک

متن کوتاه لبخند خودم

اس ام اس تبریک روز مادر

هر انسانے

عطر خاصے دارد

گاهے،برخے عجیب

بوے خدا میدهند

همانند” مـادر”

 روز مادر گرامی باد

متن لبخند برای عکس خودم

 پیامک روز مادر

از مادرے پرسیدند:

ڪدام فرزندت را بیشتر دوست دارے؟

مادر گفت

بیمارِ آنها را تا وقتیڪه خوب شود،

غایب را تا وقتیڪه بازگردد

ڪوچڪترین را تا وقتیڪه بزرگ شود،

و همہ آنها را تا وقتیڪه بمیرم

مادر عزیزم روزت مبارک

 جملات تبریک روز مادر

برای مادر بودن باید مادرانه عشق ورزید…

حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم

روز مادر مبارک…

متن درباره لبخند خودم

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛

ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

‎ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!

‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،

‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ!

‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩه

روز مادر مبارک

متن در مورد لبخند خودم

هرجا دیدید خدا کارتونو راه نمیندازه

بدونید رشوه میخواد،

خرجش دعای مادره…

پیامکهای روز مادر

مادر که از دنیا میره

وقتی میره

م اول اسمش رو باخودش میبره

 فقط ا د ر

میمونه

که

 ا به معنی آوارگی

د به معنی دَربه دری

ر به معنی رسوایی

“ایشالله هیچ‌خونه ای بدون مادر نمونه”…

روز مادر گرامی باد

متن برای لبخند خودم

متن برای روز مادر

ڪنار مـــــــادر ڪه باشى

فصل ســـــــردى

به نام زمستان

 وجــــــود

نخــــــواهد داشت…

روز مادر گرامی باد

متن استوری لبخند خودم

متن زیبا و پیام تبریک روز مادر

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است ،

در رفاقت قهرمانم مادر است…

اس ام اس تبریک روز مادر

بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست..

متن برای لبخند زدن خودم

اس ام اس تبریک روز مادر

مادر . . .

هماننده سوره ای از ” قرآن ” است . . .

که هیچ کس حتی . . .

نمیتواند . . .

مانندش را برایت . . .

بیاورد

متن راجب لبخند خودم

سلامتی مادری که:

هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالم

هم گرسنه بود ،هم سیر

هم پیر بود،هم جوون

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده

مادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.

روز مادر مبارک

متن در مورد لبخند خودم

جملات تبریک روز مادر

ارزشمند ترین مکان هایی

که میتوان در آن حضور داشت

در قلب مادر

در فکر مادر

در دعای مادر است.

 مادرم روز مبارک

متن درباره لبخند خودم

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

متن کوتاه لبخند خودم

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

متن لبخند برای عکس خودم

اون عزیزی ک تو دنیا یار من بود یاورم بود . نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. روزت مبارک ای مظهر عشق

متن لبخند برای عکس خودم

مادرم:پاکی قدومش،صفای وجودش،سنگینی سکوتش،نجابت غرورش،بازمزمه کلامش در جذبه محراب ،گستره وسیع جنت بودو من فقط مادر میخواندمش.

متن استوری لبخند خودم

مادرم فرشته است.. ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند… زیرا به پایش… من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را… همه راه ها به عشق “مادر” من ختم میشود! مادر من ، عشق من است… میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر …

متن راجب لبخند خودم

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها:
‏.
‏.
‏.
‏.
آیت الکرسی برثانیه!!

متن راجب لبخند خودم

مادر مانند نخ تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

متن درباره لبخند خودم

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کردند…
.
.
.
به سلامتی همه مادرها

متن برای لبخند خودم

بدهکاره مهربونیه قلب ی زنم …
‏.
.
.
.
که از بچگی صدام کرد پسرم …

متن راجب لبخند خودم

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

متن درباره لبخند خودم

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی
روزت مبارک

متن درباره لبخند خودم

گفت : با مــادر یه جمله بساز !گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
مادرم روزت مبارک

متن برای لبخند زدن خودم

مادر نوشته می شود فرشته خوانده میشود……
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم….

متن استوری لبخند خودم

مادرم ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن تر از هر چشمه سار
مادرم روزت مبارک ناز من

متن استوری لبخند خودم

زیباترین گل دنیا
تو هستے مـادر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے مـادر
زیباترین روز سال روز
توست مـادر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو مـادر

 روز مادر مبارک

متن در مورد لبخند خودم

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

متن برای لبخند خودم

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی مادر
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن برای لبخند زدن خودم

پدر سه نقطه دارد
پسر سه نقطه دارد
دختر هم سه نقطه دارد

اما مادر هیچ نقطه ای ندارد
چون که نقطه نقطه ی وجودش را
وقف خانواده اش کرده است.

متن درباره لبخند خودم

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند
به اندازه “آغوش” تو، تا وقتی به

آغوشت میرسم بدانم همه دنیا از آن من است

دوستت دارم مـــــــــادر

 روز مادر مبارک

متن کوتاه لبخند خودم

چون در تمام زندگی فقط یک
❤️مادر❤️داری

و وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)

این پیام برای هر انسانی که عزیز است برای مادرش
مادر❤️ : اگر گرسنه شدی رستوران است
اگر مریض شدی بیمارستان است
اگرخوشحال شدی جشن است
اگر خوابیدی بیدارکننده است
اگر غائب شدی دعاگویت است

ایا با او به احسان و نیکی رفتار کردی……
داخل منزل میشویم و میگوییم : مادر کجاست؟
با انکه از او چیزی نمیخواهیم
انگار وطن است!! از او دور میشویم و برمیگردیم که او را ببینیم

متن کوتاه لبخند خودم

خداوندا از مادرم سه چیز را دور کن
تنگی قبر،اتش جهنم،و فتنه های قبر

متن استوری لبخند خودم

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر

غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

متن راجب لبخند خودم

مادر بودن
سخت ترین و پرمشقت ترین
کار دنیاست
که تا آخر عمر هم
بازنشستگی ندارد
و تنها حقوقی که
بابت آن طلب می کند
اندکی عشق است
مادر دریای محبت است.

متن برای لبخند زدن خودم

مادری به دخترش می گفت :

هر زمان خواستی قلبت
بیرون از بدنت بتپد
بچه دار شو…
سلامتی اولین عشق زندگی…

مادر روزت مبارک

متن درباره لبخند خودم

متن های تبریک روز مادر و روز زن 

خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..

متن لبخند برای عکس خودم

جذاب ترین متن های تبریک روز مادر

تازگی ها ؛
شب که می شود ؛
ذهنم بی اختیار به دورانِ کودکی ام بر می گردد ؛
در آغوشِ گرمِ مادرم خودش را جا می کند ،
دستانِ مهربانش را می بوسد ،
نفسی عمیق می کشد ،
و میان امنیتِ بازوانش به خواب می رود …
و من ؛
در نهایتِ بی پناهیِ این روزها ؛
چه اندازه دلخوشم ؛
به همین آرامشِ خیالی …

شب و روز هایت بخیر مادر

متن برای لبخند خودم

زیباترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

خوش بوترین گل دنیا

  تو هستے مـادر

زیباترین روز سال روز

   توست مـادر

عطرتمام گلها تقدیم

 به تو مـادر

مادرم روزت مبارک

متن راجب لبخند خودم

اس ام اس تبریک روز مادر

هر انسانے

عطر خاصے دارد

گاهے،برخے عجیب

بوے خدا میدهند

همانند” مـادر”

 روز مادر گرامی باد

متن درباره لبخند خودم

 پیامک روز مادر

از مادرے پرسیدند:

ڪدام فرزندت را بیشتر دوست دارے؟

مادر گفت

بیمارِ آنها را تا وقتیڪه خوب شود،

غایب را تا وقتیڪه بازگردد

ڪوچڪترین را تا وقتیڪه بزرگ شود،

و همہ آنها را تا وقتیڪه بمیرم

مادر عزیزم روزت مبارک

 جملات تبریک روز مادر

برای مادر بودن باید مادرانه عشق ورزید…

حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم

روز مادر مبارک…

متن راجب لبخند خودم

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛

ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

‎ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!

‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،

‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ!

‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩه

روز مادر مبارک

متن لبخند برای عکس خودم

هرجا دیدید خدا کارتونو راه نمیندازه

بدونید رشوه میخواد،

خرجش دعای مادره…

پیامکهای روز مادر

مادر که از دنیا میره

وقتی میره

م اول اسمش رو باخودش میبره

 فقط ا د ر

میمونه

که

 ا به معنی آوارگی

د به معنی دَربه دری

ر به معنی رسوایی

“ایشالله هیچ‌خونه ای بدون مادر نمونه”…

روز مادر گرامی باد

متن لبخند برای عکس خودم

متن برای روز مادر

ڪنار مـــــــادر ڪه باشى

فصل ســـــــردى

به نام زمستان

 وجــــــود

نخــــــواهد داشت…

روز مادر گرامی باد

متن کوتاه لبخند خودم

متن زیبا و پیام تبریک روز مادر

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است ،

در رفاقت قهرمانم مادر است…

اس ام اس تبریک روز مادر

بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل عکس بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبتِ مادر چون لبان بی لبخند

ساکتم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست..

متن راجب لبخند خودم

اس ام اس تبریک روز مادر

مادر . . .

هماننده سوره ای از ” قرآن ” است . . .

که هیچ کس حتی . . .

نمیتواند . . .

مانندش را برایت . . .

بیاورد

متن کوتاه لبخند خودم

سلامتی مادری که:

هم مادر بود هم پدر هم مریض بود هم سالم

هم گرسنه بود ،هم سیر

هم پیر بود،هم جوون

هم دل شکسته بود ، هم دل زنده

مادرهایی که دلخوشیشون تو دلخوشی ما خلاصه میشه.

روز مادر مبارک

متن لبخند برای عکس خودم

جملات تبریک روز مادر

ارزشمند ترین مکان هایی

که میتوان در آن حضور داشت

در قلب مادر

در فکر مادر

در دعای مادر است.

 مادرم روز مبارک

متن برای لبخند زدن خودم

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

متن برای لبخند زدن خودم

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید!
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . .
به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد!

متن برای لبخند زدن خودم

اون عزیزی ک تو دنیا یار من بود یاورم بود . نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. روزت مبارک ای مظهر عشق

متن در مورد لبخند خودم

مادرم:پاکی قدومش،صفای وجودش،سنگینی سکوتش،نجابت غرورش،بازمزمه کلامش در جذبه محراب ،گستره وسیع جنت بودو من فقط مادر میخواندمش.

متن کوتاه لبخند خودم

مادرم فرشته است.. ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند… زیرا به پایش… من را بسته بود.. برادرم را … پدرم را… و همه ی زندگیش را… همه راه ها به عشق “مادر” من ختم میشود! مادر من ، عشق من است… میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید مادرست دیگر …

متن در مورد لبخند خودم

واحد اندازه گیری دلشوره ی مادرها:
‏.
‏.
‏.
‏.
آیت الکرسی برثانیه!!

متن در مورد لبخند خودم

مادر مانند نخ تسبیح است…
زیر دانه های تسبیح معلوم نمیشود ولی اگر نباشد تمام دانه ها پخش خواهند شد…

متن لبخند برای عکس خودم

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان است دنیا را برایشان جهنم کردند…
.
.
.
به سلامتی همه مادرها

متن لبخند برای عکس خودم

بدهکاره مهربونیه قلب ی زنم …
‏.
.
.
.
که از بچگی صدام کرد پسرم …

متن برای لبخند خودم

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خطهای چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه:بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری

متن کوتاه لبخند خودم

مادرم دوستت دارم زیرا تنها کسی هستی که غم را برایم بی معنا میکنی
روزت مبارک

متن استوری لبخند خودم

گفت : با مــادر یه جمله بساز !گفتــم : من با مــادرم جمله نمیسـازم ! دنــیـــامو میسازم .
مادرم روزت مبارک

متن درباره لبخند خودم

مادر نوشته می شود فرشته خوانده میشود……
زندگی من بر سه اصل استوار است:
نگاه مادرم
لبخند مادرم
دعای مادرم….

متن استوری لبخند خودم

مادرم ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن تر از هر چشمه سار
مادرم روزت مبارک ناز من

متن کوتاه لبخند خودم

زیباترین گل دنیا
تو هستے مـادر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے مـادر
زیباترین روز سال روز
توست مـادر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو مـادر

 روز مادر مبارک

متن استوری لبخند خودم

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

متن کوتاه لبخند خودم

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی مادر
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

متن برای لبخند خودم

پدر سه نقطه دارد
پسر سه نقطه دارد
دختر هم سه نقطه دارد

اما مادر هیچ نقطه ای ندارد
چون که نقطه نقطه ی وجودش را
وقف خانواده اش کرده است.

متن راجب لبخند خودم

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند
به اندازه “آغوش” تو، تا وقتی به

آغوشت میرسم بدانم همه دنیا از آن من است

دوستت دارم مـــــــــادر

 روز مادر مبارک

متن در مورد لبخند خودم

چون در تمام زندگی فقط یک
❤️مادر❤️داری

و وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)

این پیام برای هر انسانی که عزیز است برای مادرش
مادر❤️ : اگر گرسنه شدی رستوران است
اگر مریض شدی بیمارستان است
اگرخوشحال شدی جشن است
اگر خوابیدی بیدارکننده است
اگر غائب شدی دعاگویت است

ایا با او به احسان و نیکی رفتار کردی……
داخل منزل میشویم و میگوییم : مادر کجاست؟
با انکه از او چیزی نمیخواهیم
انگار وطن است!! از او دور میشویم و برمیگردیم که او را ببینیم

متن در مورد لبخند خودم

خداوندا از مادرم سه چیز را دور کن
تنگی قبر،اتش جهنم،و فتنه های قبر

متن راجب لبخند خودم

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر

غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

متن کوتاه لبخند خودم

مادر بودن
سخت ترین و پرمشقت ترین
کار دنیاست
که تا آخر عمر هم
بازنشستگی ندارد
و تنها حقوقی که
بابت آن طلب می کند
اندکی عشق است
مادر دریای محبت است.

متن لبخند برای عکس خودم

مادری به دخترش می گفت :

هر زمان خواستی قلبت
بیرون از بدنت بتپد
بچه دار شو…
سلامتی اولین عشق زندگی…

مادر روزت مبارک

متن در مورد لبخند خودم

متن های تبریک روز مادر و روز زن 

خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد….
در تمام این سالها خدا سوختن زن را تماشا کرد
خدا گفت: اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بود..

متن برای لبخند خودم

جذاب ترین متن های تبریک روز مادر

تازگی ها ؛
شب که می شود ؛
ذهنم بی اختیار به دورانِ کودکی ام بر می گردد ؛
در آغوشِ گرمِ مادرم خودش را جا می کند ،
دستانِ مهربانش را می بوسد ،
نفسی عمیق می کشد ،
و میان امنیتِ بازوانش به خواب می رود …
و من ؛
در نهایتِ بی پناهیِ این روزها ؛
چه اندازه دلخوشم ؛
به همین آرامشِ خیالی …

شب و روز هایت بخیر مادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *