متن برای ظاهر و باطن

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

بی اصالتی رو نمیشه پشت هیچ لباسی قایم کرد

بالاخره از یه جا میزنه بیرون.

نداشته هایی که با هیچ پولی نمیشه خرید

فقری که با هیچ ثروتی جبران نمیشه

متن درباره ظاهر و باطن

متن در مورد ظاهر ساده

زندگی را می توان از ما سرود

هم در آغاز پرش هم در فرود

با صداقت از اصالت پر شوی

بر کمالت لحظه ها گوید درود

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی،

آغاز اصالت خوب همین است که

نخوای چیزی باشی که نیستی…

ویتگنشتاین

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

به نام خالق ایل و تبار

که با نامش سرآغاز بهارم

همان ایلی که مردانش چو شیرند

دلی دارند جوان هر چند که پیرند

همان ایلی که یک زن ، پنج مرد است

به باطن شوق و ظاهر رنج ، درد است

همان ایلی که نامش ریشه دارد

هزاران شیر نر در بیشه دارد

کنم آغاز شعری از درونم

که حکاکی شود با رنگ خونم

بنازم لهجه شیرینمان را

حکایات خوش دیرینمان را

خوشا مَشکُ و مَلارِ مال بالا

خوشا بیگ ، بهون ، تور مینا

خوشا چوباز ، چوپُون گفتن هو

خوشا کَلگُ ، تَلیتُ ، او پیازی

خوشا آن روز که هفت سنگ کار من بود

رقیبم ، بعد بازی یار من بود

خوش آن روزی که ایلم کدخدا داشت

حسابی از همه عالم جدا داشت

قسم بر شیر سنگیه مزارم

قسم بر پاکی خاک دیارم

قسم بر نی قسم بر بند بندش

قسم بر آن نوای درد مندش

قسم بر قدمت تاریخ ایران

قسم بر قوم بختیاری بر قوم شیران

متن فلسفی سنگین کوتاه

اصالت رو نه میشه به ارث برد ، نه میشه خرید

نه میشه اداشو درآورد ،

و نه میشه با بَزَک و دوزَکِ ظاهری بهش رسید …

اصالتِ واقعی ، به محیطِ زندگی ما ،

تربیت و تلاشِ فردیِ ما برای دونستن

و تغییر در جهت انساﻥِ بهتر شدن بستگی داره …

این که تن به هرکاری ندیم ، بى عُرضگى نیست

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

بعضیام اصالتشون رفته،

کثافتشون مونده…

متن تفاوت ظاهر و باطن

متن برای ظاهر و باطن

سه تا خ را هیچوقت فراموش نکن؛ خدا، خوبی، خنده

از سه تا ج همیشه بترس: جهل،جنگ،جفا

برای سه تا و ارزش قایل باش: وقت، وفاداری، وجدان

توزندگی عاشق سه تا ص باش: صداقت، صلح، صفا

سه تا الف را در زندگی از دست نده: امید،اصالت،ادب

سه تا ش  توزندگی خیلی تاثیر داره: شکرخدا، شانس، شهامت

و آرزوی من برای شما سه تا سین : سعادت، سلامت، سربلندی.

متن فلسفی لاکچری

منم دلداده آن دختر کولی

که از صد چین دامانش

اصالت چون گلی رویاست

منم از خاک پاک آن دیاری که

ز رستم ها و از سام نریمان هاست

جمله در مورد زیبایی باطن

می گویند با هر

کس باید مثل خودش

رفتار کرد!

شما گوش نکنید

نگذار برخورد نادرست

آدمها

اصالت و طبیعت

تو را خدشه دار کند

اگر جواب هر جفایی

بدی بود که داستان

زندگی ما خالی از آدمهای

خوب میشد

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

آدمِ ندید بدید دنیا رو هم به پاش بریزی

بازم دنبالِ این و اونه

ولی آدمِ با اصالت

یه احترامِ کوچیکم که ببینه حتما جبران میکنه …

متن درباره ظاهر و باطن

خودت باش!

دنیا بندۀ اصالت است…

اینگرید برگمن

متن تفاوت ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی دختر

آدما تو عصبانیت به اصالت خودشون برمیگردن!

متن راجب ظاهر و باطن

اصالت یعنی اینکه

میتونی خیلی کارها رو بکنی

ولی « وجدانت » اجازه نده …

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

این که تن به انجام هر کاری نمیدم

به این معنی نیست که نمیتونم

از بی عرضگی ام نیست، از  اصالت خانوادگیمه

جمله در مورد زیبایی ظاهری

ما

سه چهارم از اصالت خود را

به قیمتِ شبیه شدن به دیگران

از دست می‌دهیم.

آرتور اسکوفنر

متن فلسفی کوتاه

هر زمانی حس کردید کسی را آنقدر دوستش دارید که

شبیه به حیثیت، اصالت، خانواده و وطن تان

به این آسانی ها از آن دست نمی کشید،

آنگاه اجازه دارید دوستت دارم را بیان کنید.

آدم باید اینطور پایبند به دوستت دارم هایش باشد.

سیما امیرخانی

متن ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی دختر

بی اصالتی رو نمیشه پشت هیچ لباسی قایم کرد

بالاخره از یه جا میزنه بیرون.

نداشته هایی که با هیچ پولی نمیشه خرید

فقری که با هیچ ثروتی جبران نمیشه

متن ظاهر و باطن

زندگی را می توان از ما سرود

هم در آغاز پرش هم در فرود

با صداقت از اصالت پر شوی

بر کمالت لحظه ها گوید درود

متن فلسفی در مورد زیبایی

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی،

آغاز اصالت خوب همین است که

نخوای چیزی باشی که نیستی…

ویتگنشتاین

سادگی من

به نام خالق ایل و تبار

که با نامش سرآغاز بهارم

همان ایلی که مردانش چو شیرند

دلی دارند جوان هر چند که پیرند

همان ایلی که یک زن ، پنج مرد است

به باطن شوق و ظاهر رنج ، درد است

همان ایلی که نامش ریشه دارد

هزاران شیر نر در بیشه دارد

کنم آغاز شعری از درونم

که حکاکی شود با رنگ خونم

بنازم لهجه شیرینمان را

حکایات خوش دیرینمان را

خوشا مَشکُ و مَلارِ مال بالا

خوشا بیگ ، بهون ، تور مینا

خوشا چوباز ، چوپُون گفتن هو

خوشا کَلگُ ، تَلیتُ ، او پیازی

خوشا آن روز که هفت سنگ کار من بود

رقیبم ، بعد بازی یار من بود

خوش آن روزی که ایلم کدخدا داشت

حسابی از همه عالم جدا داشت

قسم بر شیر سنگیه مزارم

قسم بر پاکی خاک دیارم

قسم بر نی قسم بر بند بندش

قسم بر آن نوای درد مندش

قسم بر قدمت تاریخ ایران

قسم بر قوم بختیاری بر قوم شیران

متن برای ظاهر و باطن

اصالت رو نه میشه به ارث برد ، نه میشه خرید

نه میشه اداشو درآورد ،

و نه میشه با بَزَک و دوزَکِ ظاهری بهش رسید …

اصالتِ واقعی ، به محیطِ زندگی ما ،

تربیت و تلاشِ فردیِ ما برای دونستن

و تغییر در جهت انساﻥِ بهتر شدن بستگی داره …

این که تن به هرکاری ندیم ، بى عُرضگى نیست

متن در مورد ظاهر و باطن

متن فلسفی در مورد زیبایی

بعضیام اصالتشون رفته،

کثافتشون مونده…

انشا در مورد زیبایی های افرینش

سه تا خ را هیچوقت فراموش نکن؛ خدا، خوبی، خنده

از سه تا ج همیشه بترس: جهل،جنگ،جفا

برای سه تا و ارزش قایل باش: وقت، وفاداری، وجدان

توزندگی عاشق سه تا ص باش: صداقت، صلح، صفا

سه تا الف را در زندگی از دست نده: امید،اصالت،ادب

سه تا ش  توزندگی خیلی تاثیر داره: شکرخدا، شانس، شهامت

و آرزوی من برای شما سه تا سین : سعادت، سلامت، سربلندی.

زیبایی خلقت انسان

منم دلداده آن دختر کولی

که از صد چین دامانش

اصالت چون گلی رویاست

منم از خاک پاک آن دیاری که

ز رستم ها و از سام نریمان هاست

متن فلسفی احساسی

می گویند با هر

کس باید مثل خودش

رفتار کرد!

شما گوش نکنید

نگذار برخورد نادرست

آدمها

اصالت و طبیعت

تو را خدشه دار کند

اگر جواب هر جفایی

بدی بود که داستان

زندگی ما خالی از آدمهای

خوب میشد

متن در مورد ظاهر ساده

آدمِ ندید بدید دنیا رو هم به پاش بریزی

بازم دنبالِ این و اونه

ولی آدمِ با اصالت

یه احترامِ کوچیکم که ببینه حتما جبران میکنه …

متن راجع به ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی باطن

خودت باش!

دنیا بندۀ اصالت است…

اینگرید برگمن

شعر در مورد ساده بودن

آدما تو عصبانیت به اصالت خودشون برمیگردن!

متن در مورد زیبایی چهره

اصالت یعنی اینکه

میتونی خیلی کارها رو بکنی

ولی « وجدانت » اجازه نده …

متن زندگی ساده

این که تن به انجام هر کاری نمیدم

به این معنی نیست که نمیتونم

از بی عرضگی ام نیست، از  اصالت خانوادگیمه

متن در مورد ظاهر ساده

ما

سه چهارم از اصالت خود را

به قیمتِ شبیه شدن به دیگران

از دست می‌دهیم.

آرتور اسکوفنر

متن تفاوت ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی باطن

هر زمانی حس کردید کسی را آنقدر دوستش دارید که

شبیه به حیثیت، اصالت، خانواده و وطن تان

به این آسانی ها از آن دست نمی کشید،

آنگاه اجازه دارید دوستت دارم را بیان کنید.

آدم باید اینطور پایبند به دوستت دارم هایش باشد.

سیما امیرخانی

جمله در مورد زیبایی زن

امشب شب آرزوهاست, من به صد خواهش و منت
ز خدا خواسته‌ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید
و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

متن ظاهر و باطن

در شب آرزوها آرزوی من رسیدن تو به آرزوهایت است.

متن فلسفی در مورد زیبایی

در لیله الرغائب خدایا فردا و فرداهایم را
هر طور که می‌خواهی نقاشی کن
من به قلم رحمتت ایمان دارم …

متن فلسفی در مورد زیبایی

چه نالم؟ چه گویم به تو در شب آرزو / که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو
فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود / که هرگز ندارم جز این آرزو

متن راجع به ظاهر و باطن

انشا در مورد زیبایی های افرینش

آرزویی کن… گوش‌های خدا پر از آرزوست و دست‌هایش پر از معجزه

آرزویی کن… شاید کوچک‌ترین معجزه‌اش آرزوی تو باشد

اجابت آرزوهای شما را در شب آرزوها آرزومندم

متن راجب ظاهر و باطن

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم.

برای هم دعا کنیم.

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

لیلة الرغائب شده دل زار و مزار است
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک
یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است.

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

لیلة الرغائب یا شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره‌ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره‌های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوییم.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از
درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آنکه عصیانش کردیم و نافرمانی‌اش نمودیم.
بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

متن در مورد ظاهر و باطن

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا به سوی تو بر می‌داریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

جمله در مورد زیبایی زن

خداوندا

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده

بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی

و اگر خالصانه آرزو کنند، می‌بخشی

امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست

دعای خیر همه را برآورده بفرما

جمله در مورد زیبایی ظاهری

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
بر ما نظری کن که درین شهر غریبیم
بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم…مولانا
شب آرزوهاتون پر از اجابت آرزوهای قشنگ…افق دلتون روشن به نور خودش…

جملات در مورد زیبایی زن

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب ‌هاست
از آن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

جمله در مورد زیبایی زن

در نوبتی دوباره، دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

متن راجع به ظاهر و باطن

متن درباره ظاهر و باطن

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیلة الرغائب شب برآورده شدن حاجات است
همه با هم : اللهم عجل لولیک الفرج

متن برای ظاهر و باطن

آرزوها؛
پیله‌هایی در دل هستند که
با امید پروانه‌ ای بال گشوده
و به‌ سوی خدا اوج می‌گیرند
امیدوارم در این شب زیبا
پروانه آرزوهایتان
بر زیباترین گل‌ های اجابت بنشیند عشقم

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

شب ارزوهاست و من
قاصدکی به دست باد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو
تو هَمه اون چیزی هستی که از خدام میخوام
زیباترین آرزوی من . . .

شعر در مورد ساده بودن

شنیدم آدمای بزرگ اراده میکنن و آدمای کوچیک آرزو،
تو شب آرزوها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید…
التماس دعا.

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

آرزو کن!
گوش‌های‌ خدا پر از آرزوست
آرزو کن!
که کوچک‌ترین معجزه‌اش، بزرگ ترین آرزوی توست…

متن برای ظاهر و باطن

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی

صاحبخانه برای استقبال می آید

با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی

پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم . .

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله در مورد زیبایی باطن

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار
زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

لیله الرغائب است

در‌های آسمان را برای پذیرش تضرع‌ های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌ گشایند

نگاهت به آسمان باشد

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

خدایا
ما اگر بد کنیم، تو را بنده‌های خوب بسیار است
تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست‌؟
شب آرزوهاست، التماس دعا

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
بیا از خدا بخواهیم رنج‌های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید.

متن تفاوت ظاهر و باطن

متن راجب ظاهر و باطن

امشب شب آرزوهاست, من به صد خواهش و منت
ز خدا خواسته‌ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید
و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

زیبایی خلقت انسان

در شب آرزوها آرزوی من رسیدن تو به آرزوهایت است.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

در لیله الرغائب خدایا فردا و فرداهایم را
هر طور که می‌خواهی نقاشی کن
من به قلم رحمتت ایمان دارم …

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

چه نالم؟ چه گویم به تو در شب آرزو / که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو
فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود / که هرگز ندارم جز این آرزو

متن ظاهر و باطن

آرزویی کن… گوش‌های خدا پر از آرزوست و دست‌هایش پر از معجزه

آرزویی کن… شاید کوچک‌ترین معجزه‌اش آرزوی تو باشد

اجابت آرزوهای شما را در شب آرزوها آرزومندم

متن ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی زن

شب آرزوها ست. بیا از امروز کمتر خسته شویم بلکه آن شب را تا به صبح اجابتش بیدار بمانیم.

برای هم دعا کنیم.

جمله در مورد زیبایی باطن

لیلة الرغائب شده دل زار و مزار است
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک
یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است.

متن درباره ظاهر و باطن

لیلة الرغائب یا شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره‌ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره‌های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوییم.

جمله در مورد زیبایی ظاهری

شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از
درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آنکه عصیانش کردیم و نافرمانی‌اش نمودیم.
بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

متن فلسفی برای عکس

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا به سوی تو بر می‌داریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

متن برای ظاهر و باطن

متن فلسفی سنگین کوتاه

خداوندا

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده

بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی

و اگر خالصانه آرزو کنند، می‌بخشی

امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست

دعای خیر همه را برآورده بفرما

سادگی زیباست

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
بر ما نظری کن که درین شهر غریبیم
بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم…مولانا
شب آرزوهاتون پر از اجابت آرزوهای قشنگ…افق دلتون روشن به نور خودش…

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب ‌هاست
از آن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

جمله در مورد زیبایی زن

در نوبتی دوباره، دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیلة الرغائب شب برآورده شدن حاجات است
همه با هم : اللهم عجل لولیک الفرج

متن در مورد ظاهر و باطن

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

آرزوها؛
پیله‌هایی در دل هستند که
با امید پروانه‌ ای بال گشوده
و به‌ سوی خدا اوج می‌گیرند
امیدوارم در این شب زیبا
پروانه آرزوهایتان
بر زیباترین گل‌ های اجابت بنشیند عشقم

شعر در مورد زیبایی درون

شب ارزوهاست و من
قاصدکی به دست باد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو
تو هَمه اون چیزی هستی که از خدام میخوام
زیباترین آرزوی من . . .

زیبایی خلقت انسان

شنیدم آدمای بزرگ اراده میکنن و آدمای کوچیک آرزو،
تو شب آرزوها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید…
التماس دعا.

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

آرزو کن!
گوش‌های‌ خدا پر از آرزوست
آرزو کن!
که کوچک‌ترین معجزه‌اش، بزرگ ترین آرزوی توست…

متن درباره ظاهر و باطن

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی

صاحبخانه برای استقبال می آید

با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی

پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم . .

اللهم عجل لولیک الفرج

متن درباره ظاهر و باطن

متن برای زیبایی طبیعت

شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه های ماندگار
زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

لیله الرغائب است

در‌های آسمان را برای پذیرش تضرع‌ های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌ گشایند

نگاهت به آسمان باشد

متن در مورد زیبایی چهره

خدایا
ما اگر بد کنیم، تو را بنده‌های خوب بسیار است
تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست‌؟
شب آرزوهاست، التماس دعا

متن ساده بودن دختر

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
بیا از خدا بخواهیم رنج‌های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید.

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

حقیقت این است که
محبت بیش از حدم،
از آدمها یک خودشیفته ساخت!
آنقدر محبت می کردم که با خود خیال می کردند
بقیه ی آدمها هم مانند من همان قدر دوستشان دارند…
تلخ است ولی عجیب شرمنده ی خودم شده بودم
وقتی می دیدم محبتم را به پای وظیفه و عادت میگذارند!
به خودم که آمدم دیدم فقط در حق خودم و ارزش هایم خیانت کرده ام…
حقیقت این است
گاهی وقت ها آنقدر خودمان را
دست کم میگیریم و سطح توقعمان را پایین می آوریم
که آدمها به کل خود را فراموش می کنند

متن راجع به ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی زن

سه چیز زمانِ زیادی پنهان نخواهد ماند :

– خورشید
– ماه
– حقیقت…

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

در مسیر رسیدن به حقیقت تنها دو اشتباه وجود دارد که یک نفر ممکن است مرتکب شود؛ نرفتن تمام راه، و شروع نکردن به حرکت….

شعر در مورد زیبایی درون

دست حقیقت را بگیر و با خود ببر
رهایم کنی هم رویاهایم عطر آگین خواهد ماند
تو خود می دانی …
عطر دوست داشتن من ماندگارست…

متن ساده بودن دختر

من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم…

1. الان بیداری
2. گوشیت روشنه
3. یه انسان هستی
4. داری pm منو میخونی

5. تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7. الان داری امتحان میکنی
8. الان خندت گرفت

9. اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10. الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی داری میخندی…

متن فلسفی برای عکس

من عقیده دارم که انسان تغییر میکند ولو یکصد هزار سال از او بگذرد.یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید به محض آنکه لباس های او خشک شد،همان است که بود.یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید از کرده های گذشته پشیمان میشود،ولی همین که اندوهِ او از بین رفت،به وضع اول برمیگردد و همانطور خودخواه و بی رحم میشود.مردم تصور میکنند که امروز غیر از دیروز است ولی من میدانم چنین نیست و در آینده هم مثل امروز و همانند دیروز کسی حقیقت را دوست نمیدارد….

متن راجع به ظاهر و باطن

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

فقط دشمنان حقیقت را می گویند. دوستان و عاشقان بر اساس وظیفه، بی وقفه دروغ می گویند….

متن در مورد طبیعت و جاده

همه چیز، حتی دروغ ها، در خدمت حقیقت هستند.
سایه ها نمی توانند آفتاب را خاموش کنند….

متن فلسفی سنگین برای اینستا

روباه گفت :
انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند،
اما تو نباید فراموشش کنی!
تو تا زنده‌ای،
نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی!…

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

متولد مهر فرزند عاشقانه ترین فصل سال جنس محبتش با همه فرق داره / چون بوی حقیقت میده / دوست داشتنش دلگرمت میکنه آخه بین این همه نقاب هنوزم عشقش نابه……

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

کاش آسمان تمام این نواحی
رنگ چشمان تو بود
کاش ابر
با رقص باد
شکل نگاه تو میگرفت
کاش هر روز خورشید
از افق دیدگان تو
سر می زد
کاش این کاش هایم
حقیقت داشت تا
خاور میانه ام
لبریز نور
رویای صلح نداشت
عشق را

متن درباره ظاهر و باطن

متن فلسفی کوتاه

گاه تشخیصِ کسی که دروغ می‌گوید، از کسی که راست می‌گوید آسانتر است. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ، بر عکس، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است، به همه چیز جلوه می‌بخشد !

متن در مورد زشتی و زیبایی

در راه کشف حقیقت
سقراط به شوکران رسید

سیح به میخ و صلیب

ما نه اشتهای شوکران داریم

نه طاقت میخ و صلیب

پس بهتر است بجای کشف حقیقت

برگردیم و کشکمان را بسابیم…

متن فلسفی در مورد زیبایی

درد دلهایت را به کسی نگو
زیرا یاد میگیرند
از کجا دلت را به درد آورند …
باور کنید عین حقیقته به حرفم گوش کنید…

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

به طور کلی، زبان ابزاری برای پنهان نمودن حقیقت است….

ظاهر و باطن آدمها

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.

فریدریش نیچه…

متن راجع به ظاهر و باطن

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

در بطالت ما و در رویاهای ماست، که حقیقت غرق شده گاهی اوقات به روی سطح می آید….

متن زندگی ساده

درک کردن ، همان آسیب دیدن است !
از آنجا که حقیقت بسیار بی‌رحم است ،
هرچه بیشتر بدانی ، بیشتر آسیب خواهی دید ……

متن در مورد چوب سادگی

کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می‌کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده‌ها، پیمان‌ها و سوگندهایی که رشتهٔ پیوند جامعهٔ بشری هستند، هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همهٔ آن‌ها را باطل می‌کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی‌توانند مدعی حق مدارا باشند. جان لاک

جمله در مورد زیبایی باطن

هنرمندان برای بیان حقیقت دروغ میگویند٬ولی سیاست مداران برای پنهان کردن حقیقت……

متن برای ظاهر و باطن

رویاها زیباتر از آن‌اند
که حقیقت داشته باشند

به رویا می‌مانی
دوردست و دست نیافتنی
همیشه تو‌ را
این‌گونه احساس کرده‌ام…….

متن ظاهر و باطن

انشا در مورد زیبایی های افرینش

عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده ایم. مارسل پروست

زیبایی خلقت انسان

حقیقت چیزی نیست که میدونی …
چیزیه که باید ثابت کنی…

متن فلسفی در مورد زیبایی

همه می‌دانیم که هنر، فریبی بیش نیست و از واقعیت به‌دور است، اما این فریب، ما را به‌ حقیقت نزدیک می‌کند. حداقل به‌ حقیقتی که برای ما قابل درک باشد….

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

اخلاق، در حقیقت همان آموزه روابط حاکمی است که پدیده “زندگی” با آن پدید می آید. فردریش نیچه

متن فلسفی جدید

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند
خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش
خدایا به شایعه پراکنان درآمد های افسانه ای وکلاء بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند
روز وکیل مبارک باد…

متن برای ظاهر و باطن

متن زیبا طبیعت و خانواده

مهم ترین چیز در موسیقی من این است که حقیقت برایم آشکار می شود….

متن فلسفی در مورد زیبایی

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم. فرناندو پسوآ

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

اگر کسی برای ما بسیار ارزشمند باشد، باید این راز را از او پنهان کنیم، چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم.
این واقعیت خوشایند نیست اما حقیقت دارد ؛
آدمها طاقت مهربانی بسیار را ندارند….

متن فلسفی در مورد زیبایی

حقیقت وهمی است که بدون آن یک گونه خاص قادر به زنده ماندن نیست….

متن درباره زیبایی آفرینش

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید. مارک توین

متن ظاهر و باطن

متن فلسفی در مورد زیبایی

آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است….

ظاهر و باطن مولانا

شهرمرا می فشارد
واین خیابان
که نامش ازیادم نمی رود
همانکه
مردی با سیگارهایی
درجیب چپش
وفکرهایی
درنیمکره ی راستش
با عینکش قدم می زند
ومی دانم
روزی
ازاین همه حقیقت
که دسته ی عینکش
پشت گوش می اندازد
مرامی فشارد!

ظاهر و باطن آدمها

منُ تو! تو و من! ما زاده شدیم و کلمه زاده شد، و این چنین آغاز شد تراژدی تخریبِ انسانُ خدا !از شیطان که کلمه بودو از کلمه که شیطان بود! کلمه یی از پسِ کلمه یی زاده می‌شد و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد و خدا را با کلمه تعریف کردو تا این لحظه هرگز نیندیشید که کلمه نیازِ ما بود و خدا نیاز نبود و خدا کلمه نبود! خدا، خدا بود و هرگز کسی به این حقیقت نیندیشید ! حسین پناهی

شعر در مورد زیبایی درون

بهترین آرایشها در زندگی:
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشمها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
و عشق برای قلب است
از آنها خوب استفاده کنیم وبه زندگی زیبایی ببخشیم…

انشا در مورد زیبایی های افرینش

پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم :

️هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.
کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد
️مردم باطن خوب را دوست ندارند ظاهر خوب را دوست دارند
️مردم به پول احترام می گذارند نه به شخصیت
️از شخصی که بیشترین عشق و علاقه رو بهش داری بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد…

متن در مورد ظاهر و باطن

شعر در مورد زیبایی درون

هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ کشوری هم نیست که در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد. جواهر لعل نهرو

متن ظاهر و باطن

در موضوعات مربوط به حقیقت و عدالت، هیچ تفاوتی بین مشکلات بزرگ و کوچک وجود ندارد چرا که مسائلی که مربوط به رفتار با مردم باشد همگی یکسان هستند….

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

هر وقت ناامید می شوم، به یاد می آورم که در طول تاریخ حقیقت و عشق همیشه پیروز شده اند….

شعر حافظ در مورد آفرینش

در “حقیقت” و جستجوی حقیقت، نکته ای نهفته است و اگر انسان در این کار، رفتاری انسانی داشته باشد، یعنی “حقیقت را برای نیکوکاری نخواهد”، شرط می بندم که هیچ نخواهد یافت! نیچه

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

سه چیز از حقیقت‌هاى ایمان است : انفاق کردن در حال تنگ‌دستى ، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشى به طالب دانش …

پیامبر اکرم (ص)…

متن راجع به ظاهر و باطن

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

من چه ساده ام
که گمان میکردم
اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود
اما حقیقت این است که
اگر نباشم فقط نیستم
همین….

متن در مورد طبیعت و جاده

هستی، آنچه روی داده است نیست؛ هستی، عرصه ی امکانات بشری است؛ هر آنچه انسان بتواند آن شود، هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد. میلان کوندرا

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

حقیقت این است که
محبت بیش از حدم،
از آدمها یک خودشیفته ساخت!
آنقدر محبت می کردم که با خود خیال می کردند
بقیه ی آدمها هم مانند من همان قدر دوستشان دارند…
تلخ است ولی عجیب شرمنده ی خودم شده بودم
وقتی می دیدم محبتم را به پای وظیفه و عادت میگذارند!
به خودم که آمدم دیدم فقط در حق خودم و ارزش هایم خیانت کرده ام…
حقیقت این است
گاهی وقت ها آنقدر خودمان را
دست کم میگیریم و سطح توقعمان را پایین می آوریم
که آدمها به کل خود را فراموش می کنند

جمله در مورد زیبایی ظاهری

سه چیز زمانِ زیادی پنهان نخواهد ماند :

– خورشید
– ماه
– حقیقت…

شعر حافظ در مورد آفرینش

در مسیر رسیدن به حقیقت تنها دو اشتباه وجود دارد که یک نفر ممکن است مرتکب شود؛ نرفتن تمام راه، و شروع نکردن به حرکت….

متن ظاهر و باطن

شعر در مورد زیبایی درون

دست حقیقت را بگیر و با خود ببر
رهایم کنی هم رویاهایم عطر آگین خواهد ماند
تو خود می دانی …
عطر دوست داشتن من ماندگارست…

متن فلسفی سنگین کوتاه

من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم…

1. الان بیداری
2. گوشیت روشنه
3. یه انسان هستی
4. داری pm منو میخونی

5. تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7. الان داری امتحان میکنی
8. الان خندت گرفت

9. اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10. الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11. الان باز خندیدی
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم
13. الان چک کردی ببینی کدومه
14. پیداش نکردی داری میخندی…

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

من عقیده دارم که انسان تغییر میکند ولو یکصد هزار سال از او بگذرد.یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید به محض آنکه لباس های او خشک شد،همان است که بود.یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید از کرده های گذشته پشیمان میشود،ولی همین که اندوهِ او از بین رفت،به وضع اول برمیگردد و همانطور خودخواه و بی رحم میشود.مردم تصور میکنند که امروز غیر از دیروز است ولی من میدانم چنین نیست و در آینده هم مثل امروز و همانند دیروز کسی حقیقت را دوست نمیدارد….

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

فقط دشمنان حقیقت را می گویند. دوستان و عاشقان بر اساس وظیفه، بی وقفه دروغ می گویند….

ظاهر و باطن مولانا

همه چیز، حتی دروغ ها، در خدمت حقیقت هستند.
سایه ها نمی توانند آفتاب را خاموش کنند….

متن ظاهر و باطن

متن فلسفی کوتاه

روباه گفت :
انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند،
اما تو نباید فراموشش کنی!
تو تا زنده‌ای،
نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی!…

متن فلسفی لاکچری

متولد مهر فرزند عاشقانه ترین فصل سال جنس محبتش با همه فرق داره / چون بوی حقیقت میده / دوست داشتنش دلگرمت میکنه آخه بین این همه نقاب هنوزم عشقش نابه……

جمله در مورد زیبایی باطن

کاش آسمان تمام این نواحی
رنگ چشمان تو بود
کاش ابر
با رقص باد
شکل نگاه تو میگرفت
کاش هر روز خورشید
از افق دیدگان تو
سر می زد
کاش این کاش هایم
حقیقت داشت تا
خاور میانه ام
لبریز نور
رویای صلح نداشت
عشق را

متن انسان و طبیعت

گاه تشخیصِ کسی که دروغ می‌گوید، از کسی که راست می‌گوید آسانتر است. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ، بر عکس، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است، به همه چیز جلوه می‌بخشد !

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

در راه کشف حقیقت
سقراط به شوکران رسید

سیح به میخ و صلیب

ما نه اشتهای شوکران داریم

نه طاقت میخ و صلیب

پس بهتر است بجای کشف حقیقت

برگردیم و کشکمان را بسابیم…

متن درباره ظاهر و باطن

متن فلسفی در مورد خودم

درد دلهایت را به کسی نگو
زیرا یاد میگیرند
از کجا دلت را به درد آورند …
باور کنید عین حقیقته به حرفم گوش کنید…

شعر در مورد ساده بودن

به طور کلی، زبان ابزاری برای پنهان نمودن حقیقت است….

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.

فریدریش نیچه…

متن ظاهر و باطن

در بطالت ما و در رویاهای ماست، که حقیقت غرق شده گاهی اوقات به روی سطح می آید….

متن در مورد زشتی و زیبایی

درک کردن ، همان آسیب دیدن است !
از آنجا که حقیقت بسیار بی‌رحم است ،
هرچه بیشتر بدانی ، بیشتر آسیب خواهی دید ……

متن ظاهر و باطن

متن فلسفی کوتاه

کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می‌کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده‌ها، پیمان‌ها و سوگندهایی که رشتهٔ پیوند جامعهٔ بشری هستند، هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همهٔ آن‌ها را باطل می‌کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی‌توانند مدعی حق مدارا باشند. جان لاک

متن در مورد زیبایی چهره

هنرمندان برای بیان حقیقت دروغ میگویند٬ولی سیاست مداران برای پنهان کردن حقیقت……

متن فلسفی در مورد خودم

رویاها زیباتر از آن‌اند
که حقیقت داشته باشند

به رویا می‌مانی
دوردست و دست نیافتنی
همیشه تو‌ را
این‌گونه احساس کرده‌ام…….

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده ایم. مارسل پروست

جمله کوتاه در مورد زیبایی

حقیقت چیزی نیست که میدونی …
چیزیه که باید ثابت کنی…

متن در مورد ظاهر و باطن

جمله در مورد زیبایی زن

همه می‌دانیم که هنر، فریبی بیش نیست و از واقعیت به‌دور است، اما این فریب، ما را به‌ حقیقت نزدیک می‌کند. حداقل به‌ حقیقتی که برای ما قابل درک باشد….

زیبایی خلقت انسان

اخلاق، در حقیقت همان آموزه روابط حاکمی است که پدیده “زندگی” با آن پدید می آید. فردریش نیچه

متن انسان و طبیعت

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند
خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش
خدایا به شایعه پراکنان درآمد های افسانه ای وکلاء بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند
روز وکیل مبارک باد…

زیبایی خلقت انسان

مهم ترین چیز در موسیقی من این است که حقیقت برایم آشکار می شود….

متن در مورد طبیعت و عشق

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم. فرناندو پسوآ

متن برای ظاهر و باطن

متن ساده بودن دختر

اگر کسی برای ما بسیار ارزشمند باشد، باید این راز را از او پنهان کنیم، چنان که گویی جنایتی را پنهان می کنیم.
این واقعیت خوشایند نیست اما حقیقت دارد ؛
آدمها طاقت مهربانی بسیار را ندارند….

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

حقیقت وهمی است که بدون آن یک گونه خاص قادر به زنده ماندن نیست….

متن راجع به ظاهر و باطن

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید. مارک توین

متن فلسفی سنگین برای اینستا

آن‌که حقیقت را نمی‌داند نادان است، آن‌که حقیقت را می‌داند ولی انکار می‌کند تبهکار است….

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

شهرمرا می فشارد
واین خیابان
که نامش ازیادم نمی رود
همانکه
مردی با سیگارهایی
درجیب چپش
وفکرهایی
درنیمکره ی راستش
با عینکش قدم می زند
ومی دانم
روزی
ازاین همه حقیقت
که دسته ی عینکش
پشت گوش می اندازد
مرامی فشارد!

متن تفاوت ظاهر و باطن

متن زیبایی های خلقت خدا

منُ تو! تو و من! ما زاده شدیم و کلمه زاده شد، و این چنین آغاز شد تراژدی تخریبِ انسانُ خدا !از شیطان که کلمه بودو از کلمه که شیطان بود! کلمه یی از پسِ کلمه یی زاده می‌شد و انسان بنای همه چیز را بر کلمه نهاد و خدا را با کلمه تعریف کردو تا این لحظه هرگز نیندیشید که کلمه نیازِ ما بود و خدا نیاز نبود و خدا کلمه نبود! خدا، خدا بود و هرگز کسی به این حقیقت نیندیشید ! حسین پناهی

متن در مورد چوب سادگی

بهترین آرایشها در زندگی:
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشمها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
و عشق برای قلب است
از آنها خوب استفاده کنیم وبه زندگی زیبایی ببخشیم…

متن فلسفی برای عکس

پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم :

️هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.
کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد
️مردم باطن خوب را دوست ندارند ظاهر خوب را دوست دارند
️مردم به پول احترام می گذارند نه به شخصیت
️از شخصی که بیشترین عشق و علاقه رو بهش داری بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد…

ظاهر و باطن آدمها

هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ کشوری هم نیست که در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد. جواهر لعل نهرو

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

در موضوعات مربوط به حقیقت و عدالت، هیچ تفاوتی بین مشکلات بزرگ و کوچک وجود ندارد چرا که مسائلی که مربوط به رفتار با مردم باشد همگی یکسان هستند….

متن در مورد ظاهر و باطن

جمله کوتاه در مورد زیبایی

هر وقت ناامید می شوم، به یاد می آورم که در طول تاریخ حقیقت و عشق همیشه پیروز شده اند….

سادگی من

در “حقیقت” و جستجوی حقیقت، نکته ای نهفته است و اگر انسان در این کار، رفتاری انسانی داشته باشد، یعنی “حقیقت را برای نیکوکاری نخواهد”، شرط می بندم که هیچ نخواهد یافت! نیچه

متن درباره ظاهر و باطن

سه چیز از حقیقت‌هاى ایمان است : انفاق کردن در حال تنگ‌دستى ، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشى به طالب دانش …

پیامبر اکرم (ص)…

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

من چه ساده ام
که گمان میکردم
اگر نباشم دلی برایم تنگ میشود
اما حقیقت این است که
اگر نباشم فقط نیستم
همین….

متن در مورد یکرنگی

هستی، آنچه روی داده است نیست؛ هستی، عرصه ی امکانات بشری است؛ هر آنچه انسان بتواند آن شود، هر آنچه انسان بتواند واقعیت بخشد. میلان کوندرا

متن برای ظاهر و باطن

متن زیبا طبیعت و خانواده

وکلای جنایتکار به ندرت هنرپیشگی کافی را برای آن دارند که از جنبه هراس انگیز و زیبای جرم به نفع مجرم بهره جویند.

فریدریش نیچه

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

آیزاک نیوتن

متن راجع به ظاهر و باطن

زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.

جرج برنارد شاو

شعر حافظ در مورد آفرینش

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.

جرج واشنگتن

متن فلسفی در مورد زیبایی

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم.

آندره ژید

متن درباره ظاهر و باطن

متن زندگی ساده

پول، زیبا است، چون به معنای آزادی است.

فرناندو پسوآ

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

یک زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد.

انوره دو بالزاک

متن برای زیبایی طبیعت

چیزی وجود دارد که گهگاه با ما بازی می کند و آن اتفاق و تصادف است. این اتفاق گاه دست ما را چنان حرکت می دهد که زیباترین آهنگها از زیر انگشتان ما نواخته می شود.

فریدریش نیچه

متن ظاهر و باطن

به قدری من شیفته نثرنویسی سادهٔ قدما هستم که از مرگ می‌ترسم. برای این‌که از خواندن آن‌ها محروم می‌شوم. زیرا زیباترین چیزهاست که در طبیعت، من مفتون آن هستم.

نیما یوشیج

متن فلسفی احساسی

هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی که کسی نداند چگونه می توان آن را باز کرد.

موریس مترلینک

متن درباره ظاهر و باطن

متن فلسفی در مورد زیبایی

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

کریستین بوبن

شعر در مورد زیبایی درون

اگر شخص همه‌ی دانش‌ها را درک کند، ولی از شناخت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیکی بازماند، این سودی تواند داشت؟

افلاطون

متن فلسفی احساسی

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

متن ظاهر و باطن

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

افلاطون

متن درباره زیبایی آفرینش

واقعیت غیر الهی هرگز زیبایی را به ما نمی دهد یا تنها یکبار به ما نشان می دهد.

فریدریش نیچه

متن در مورد ظاهر و باطن

متن در مورد طبیعت و عشق

بنابراین شعر گلگون‌سوار من، شورش من است علیه وضعیت دروغی جامعه روزگاری كه تندیس، نماد شكل سیاسی – اجتماعی آن است. ممكن است انتقاد این باشد كه: شورش عليه تندیس، گذشته را مراد می‌كند، نه آینده را. می‌گویم درظاهر بله؛ چون تا آن لحظه زیبایی گذشته قطعیت دارد، و ما یك زیبا را كشته‌ایم و نعشش را زیر پای یك تندیس دن كیشوتی گذاشته‌ایم. زیبایی آینده باید در استمرار زیبایی گذشته به وجود آید. حرف من این است كه ما گذشته خود را ادامه نداده‌ایم و امروز ما (یا آن روز ما) بر اساس گذشته ما پی‌ریزی نشده است. ما خود را منقطع كرده‌ایم و سپس خانه‌ای در باد بنا نهاده‌ایم. من علیه این انقطاع غلط همیشه شوریده‌ام، یعنی به ندای طبیعت خودم جواب داده‌ام.

منوچهر آتشی

متن زندگی ساده

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

موریس مترلینک

جمله در مورد زیبایی ظاهری

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

سقراط

متن درباره زیبایی آفرینش

رویدادهای خوش زندگی مثل درختان سرسبز و خرمی است که وقتی از دور به آنها می نگریم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و وارد آنها می شویم، زیبایی شان هم از بین می رود. شما در این زمان نمی توانید بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است. آنچه می بینید، چند درخت خواهد بود و بس.

آرتور شوپنهاور

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

رمان همه ی آن جنبه های وجود را که کشف می کند، همچون زیبایی کشف می کند.

میلان کوندرا

جمله در مورد زیبایی دختر

باید بیش از پیش بیاموزم که ضرورت چیزها عین زیبایی ذاتی است. بدینسان، من در شمار کسانی خواهم بود که چیزها را زیبا می سازند.

فریدریش نیچه

متن درباره ظاهر و باطن

زیبایی در زن بدون وقار مانند تور ماهیگیری فرسوده و سوراخ سوراخ است.

رالف والدو امرسون

ظاهر و باطن مولانا

جهان گرچه پر از چیزهای زیباست، اما در ارائه لحظات زیبا و بهره برداری از چیزهای زیبا بسیار بخیل است. شاید همین بُخل، بزرگترین لطف زندگی باشد.

فریدریش نیچه

متن انسان و طبیعت

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

آنتونی رابینز

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.

فرناندو پسوآ

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

شگفت آور است که توهم یکسان پنداشتن زیبایی و نیکی تا چه حد نیرومند است.

لئو تولستوی

متن فلسفی برای عکس

دشواریهای دنیوی نمی توانند حس زیبایی را که خداوند در روح انسان آفریده است از میان بردارند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن در مورد زیبایی چهره

من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده ام که در خیابانها و دهکده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشکوه ترین زیبایی هایی است که با سرشت او همگون است.

رالف والدو امرسون

جملات در مورد زیبایی زن

آنچه به راستی فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترین شکل خرد نمایان می‌سازد و درخشان‌ترین زیبایی را دارد.

آلبرت اینشتین

متن راجب ظاهر و باطن

زیبایی به هرجا که وارد شود مهمان عزیزی است و پذیرایی خواهد شد.

یوهان ولفگانگ فون گوته

شعر حافظ در مورد آفرینش

زیبایی در هنر، نوری است که به ناگاه از آنچه هرگز گفته نشده است، می تابد.

میلان کوندرا

سادگی زیباست

روحی که زیبایی را می بیند گاهی تنها می ماند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است که دیگر امیدی ندارد.

میلان کوندرا

سادگی زیباست

وکلای جنایتکار به ندرت هنرپیشگی کافی را برای آن دارند که از جنبه هراس انگیز و زیبای جرم به نفع مجرم بهره جویند.

فریدریش نیچه

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

آیزاک نیوتن

جمله کوتاه در مورد زیبایی

زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.

جرج برنارد شاو

متن انسان و طبیعت

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.

جرج واشنگتن

متن در مورد زیبایی چهره

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم.

آندره ژید

شعر حافظ در مورد آفرینش

پول، زیبا است، چون به معنای آزادی است.

فرناندو پسوآ

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

یک زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد.

انوره دو بالزاک

متن ظاهر و باطن

چیزی وجود دارد که گهگاه با ما بازی می کند و آن اتفاق و تصادف است. این اتفاق گاه دست ما را چنان حرکت می دهد که زیباترین آهنگها از زیر انگشتان ما نواخته می شود.

فریدریش نیچه

متن ظاهر و باطن

به قدری من شیفته نثرنویسی سادهٔ قدما هستم که از مرگ می‌ترسم. برای این‌که از خواندن آن‌ها محروم می‌شوم. زیرا زیباترین چیزهاست که در طبیعت، من مفتون آن هستم.

نیما یوشیج

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی که کسی نداند چگونه می توان آن را باز کرد.

موریس مترلینک

متن در مورد زیبایی چهره

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

کریستین بوبن

ظاهر و باطن آدمها

اگر شخص همه‌ی دانش‌ها را درک کند، ولی از شناخت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیکی بازماند، این سودی تواند داشت؟

افلاطون

متن فلسفی لاکچری

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

افلاطون

متن در مورد زشتی و زیبایی

واقعیت غیر الهی هرگز زیبایی را به ما نمی دهد یا تنها یکبار به ما نشان می دهد.

فریدریش نیچه

سادگی من

بنابراین شعر گلگون‌سوار من، شورش من است علیه وضعیت دروغی جامعه روزگاری كه تندیس، نماد شكل سیاسی – اجتماعی آن است. ممكن است انتقاد این باشد كه: شورش عليه تندیس، گذشته را مراد می‌كند، نه آینده را. می‌گویم درظاهر بله؛ چون تا آن لحظه زیبایی گذشته قطعیت دارد، و ما یك زیبا را كشته‌ایم و نعشش را زیر پای یك تندیس دن كیشوتی گذاشته‌ایم. زیبایی آینده باید در استمرار زیبایی گذشته به وجود آید. حرف من این است كه ما گذشته خود را ادامه نداده‌ایم و امروز ما (یا آن روز ما) بر اساس گذشته ما پی‌ریزی نشده است. ما خود را منقطع كرده‌ایم و سپس خانه‌ای در باد بنا نهاده‌ایم. من علیه این انقطاع غلط همیشه شوریده‌ام، یعنی به ندای طبیعت خودم جواب داده‌ام.

منوچهر آتشی

سادگی من

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.

موریس مترلینک

متن انسان و طبیعت

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.

سقراط

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

رویدادهای خوش زندگی مثل درختان سرسبز و خرمی است که وقتی از دور به آنها می نگریم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و وارد آنها می شویم، زیبایی شان هم از بین می رود. شما در این زمان نمی توانید بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است. آنچه می بینید، چند درخت خواهد بود و بس.

آرتور شوپنهاور

متن درباره زیبایی آفرینش

رمان همه ی آن جنبه های وجود را که کشف می کند، همچون زیبایی کشف می کند.

میلان کوندرا

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

باید بیش از پیش بیاموزم که ضرورت چیزها عین زیبایی ذاتی است. بدینسان، من در شمار کسانی خواهم بود که چیزها را زیبا می سازند.

فریدریش نیچه

جمله در مورد زیبایی دختر

زیبایی در زن بدون وقار مانند تور ماهیگیری فرسوده و سوراخ سوراخ است.

رالف والدو امرسون

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

جهان گرچه پر از چیزهای زیباست، اما در ارائه لحظات زیبا و بهره برداری از چیزهای زیبا بسیار بخیل است. شاید همین بُخل، بزرگترین لطف زندگی باشد.

فریدریش نیچه

متن در مورد چوب سادگی

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

آنتونی رابینز

متن ظاهر و باطن

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.

فرناندو پسوآ

متن در مورد یکرنگی

شگفت آور است که توهم یکسان پنداشتن زیبایی و نیکی تا چه حد نیرومند است.

لئو تولستوی

متن در مورد یکرنگی

دشواریهای دنیوی نمی توانند حس زیبایی را که خداوند در روح انسان آفریده است از میان بردارند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

سادگی زیباست

من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده ام که در خیابانها و دهکده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشکوه ترین زیبایی هایی است که با سرشت او همگون است.

رالف والدو امرسون

متن فلسفی سنگین کوتاه

آنچه به راستی فراتر از فهم ماست، خودش را به والاترین شکل خرد نمایان می‌سازد و درخشان‌ترین زیبایی را دارد.

آلبرت اینشتین

ظاهر و باطن مولانا

زیبایی به هرجا که وارد شود مهمان عزیزی است و پذیرایی خواهد شد.

یوهان ولفگانگ فون گوته

جملات در مورد زیبایی زن

زیبایی در هنر، نوری است که به ناگاه از آنچه هرگز گفته نشده است، می تابد.

میلان کوندرا

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

روحی که زیبایی را می بیند گاهی تنها می ماند.

یوهان ولفگانگ فون گوته

متن فلسفی در مورد زیبایی

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است که دیگر امیدی ندارد.

میلان کوندرا

متن فلسفی سنگین برای اینستا

آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر ،

بلکه در درون و دل است !

لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید ،

با شستن پاک می‌شود ، با آب تمیز می‌شود …

تنها کثافتی که با شستن پاک نمی‌شود ،

حسد و خباثت باطنی است

که قلب را مثل پیه در میان می‌گیرد !…

زیبایی خلقت انسان

نسیم نیست،

هوا نیست !

درون ‌این خفقان،

هر چه هست و نیست

منم…

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

یه اسکار هم

باید بدیم به کسایی که

از درون داغونن

اما از ته دل میخندن…!…

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

زیبایی یکی از ملزومات عاشق شدن در ذهن تمام مردان است ،

اما زنی که تنها زیباست و از داشتن قدرت درک عاجز است ،

به زودی برای مردش تبدیل به یکی از وسایل گوشه وکنار منزل می‌شود !

عادی و گاهی هم کسالت بار ……

متن فلسفی برای عکس

مهم نیست چهرتون زشته یا زیبا،
اما مهمه درونتون زیبا باشه،
چون همیشه آدمایی که محو درونتون میشن
موندنی‌ تر از کسایی‌ اَن که محو ظاهرتون میشن!

سادگی من

زیبایی بیرونی چشم را خشنود می کند،
زیبایی درونی قلب را تسخیر می کند..

مندی هیل

سادگی من

زیبایی چیزی است که در درون احساس می کنی،
و در چشمانت منعکس می شود
زیبایی چیزی فیزیکی نیست…

سوفیا لورن

متن فلسفی برای عکس

به دنبال قلب زیبا بگرد
نه تنها چهره ی زیبا
چرا که آدم های زیبا همیشه خوب نیستند
اما آدم های خوب همیشه زیبا هستند

متن فلسفی برای عکس

عکس‌ های قشنگ
دلیل بر زیبایی تو نیست
ساختِ دستِ عکاس است
درونت را زیبا کن

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

به دنبال این نباش که دیگران به زور زیبایی درونت رو ببینن
این دست تو نیست، دست اوناست
و حتی اگه تو تلاشی نکنی بعضی از آدما هستن که میتونن زیبایی های درونت رو ببینن
آدما خودشون انتخاب میکنن که زیبایی های یه نفرو ببینن یا بدی های اونو
و اون فرد هر چقدر هم تلاش کنه نمیتونه تاثیری روی نظر آدما بذاره
پس بیخودی برای جلب نظر بقیه تلاش نکن..!

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر ،

بلکه در درون و دل است !

لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید ،

با شستن پاک می‌شود ، با آب تمیز می‌شود …

تنها کثافتی که با شستن پاک نمی‌شود ،

حسد و خباثت باطنی است

که قلب را مثل پیه در میان می‌گیرد !…

متن برای ظاهر و باطن

نسیم نیست،

هوا نیست !

درون ‌این خفقان،

هر چه هست و نیست

منم…

سادگی زیباست

یه اسکار هم

باید بدیم به کسایی که

از درون داغونن

اما از ته دل میخندن…!…

متن فلسفی در مورد خودم

زیبایی یکی از ملزومات عاشق شدن در ذهن تمام مردان است ،

اما زنی که تنها زیباست و از داشتن قدرت درک عاجز است ،

به زودی برای مردش تبدیل به یکی از وسایل گوشه وکنار منزل می‌شود !

عادی و گاهی هم کسالت بار ……

متن فلسفی احساسی

مهم نیست چهرتون زشته یا زیبا،
اما مهمه درونتون زیبا باشه،
چون همیشه آدمایی که محو درونتون میشن
موندنی‌ تر از کسایی‌ اَن که محو ظاهرتون میشن!

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

زیبایی بیرونی چشم را خشنود می کند،
زیبایی درونی قلب را تسخیر می کند..

مندی هیل

شعر در مورد زیبایی درون

زیبایی چیزی است که در درون احساس می کنی،
و در چشمانت منعکس می شود
زیبایی چیزی فیزیکی نیست…

سوفیا لورن

جمله در مورد زیبایی باطن

به دنبال قلب زیبا بگرد
نه تنها چهره ی زیبا
چرا که آدم های زیبا همیشه خوب نیستند
اما آدم های خوب همیشه زیبا هستند

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

عکس‌ های قشنگ
دلیل بر زیبایی تو نیست
ساختِ دستِ عکاس است
درونت را زیبا کن

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

به دنبال این نباش که دیگران به زور زیبایی درونت رو ببینن
این دست تو نیست، دست اوناست
و حتی اگه تو تلاشی نکنی بعضی از آدما هستن که میتونن زیبایی های درونت رو ببینن
آدما خودشون انتخاب میکنن که زیبایی های یه نفرو ببینن یا بدی های اونو
و اون فرد هر چقدر هم تلاش کنه نمیتونه تاثیری روی نظر آدما بذاره
پس بیخودی برای جلب نظر بقیه تلاش نکن..!

متن در مورد ظاهر و باطن

زندگی را می گویم
اگر بخواهی از آن لذت ببری
همه چیزش لذت بردنی است
اگر بخواهی از آن رنج ببری
همه چیزش رنج بردنی است
کلید لذت و رنج دست توست

متن فلسفی در مورد زیبایی

گـاهی اونقـدر بـد دلت مـیشکنه
که حتی!

نـای اعتراض هـم نـداری
فقـط

نگاه می کنی و

بیصدا میروی

جمله در مورد زیبایی ظاهری

ابتــدا ” شُمــ ـا ” بـــود
بعـــد ” عزیــ ـز دلــ َـﭞ ” شـــد
و امـــروز دوبــاره ” شُمــ ـا ” شـده
درســﭞ مثــل وقتے ﮐﮧ خوابـــ مے بینے و
صبحــ بـــاز مے گردے سر جـــاے ِ اولـــــ ـﭞ …

متن در مورد یکرنگی

بزرگترین خیانت رو
خودِ آدم به خودش می کنه

وقتی به خاطر دیگران
خودشو نادیده می گیره

ظاهر و باطن آدمها

حکایت ما آدمها
حکایت کفش هاییه که
اگه جفت نباشند
هر کدومشون
هر چقدر هم شیک باشند
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنگه به لنگه اند…

متن راجب ظاهر و باطن

اگر قدر نمی دانیم
لااقل اذیتش نکنیم
همانی که برای ما
از خط قرمزهایش، ساده گذشته است

متن زیبایی های خلقت خدا

تو گفتی دوستت دارم
و من باور کردم
گناه کدام یک از ما
سنگین تر بود؟

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

جمله در مورد زیبایی زن

مرا به بوی خوشت
جان ببخش و زنده بدار
که از تو چیزی ازین
بیشتر نمی خواهم…

جمله در مورد زیبایی باطن

ای چشم تو چشم عالمی را همه ی چشم
من چشم ندیده ام چو چشم تو به چشم
چشمم زمیان چشم، چشم تو گزید
چشمی که برای عالمی ناز خرید

متن در مورد زیبایی چهره

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت
برای یک نفر !
اما دلت می گیرد ،
چشمانت پر از اشک می شود ،
قلبت خالی می شود ،
وقتی یادت می آید ،
همه آن را می خوانند و می پسندند ،
جز همان یک نفر …!

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنم
یک بار هم تو گامی بدین سو بردار
نترسجریمه اش با من

متن ظاهر و باطن

اعتـراف میکنـم
محتـاج حـس نفـس های تـواَم..
ممنـوعه ترین باش امـا
بـاور کن که دلتنگی تـو
بـرای مـن مـرگ تـدریجی است!

متن زیبایی های خلقت خدا

تو کور بودی
و من کر و لال
من برایت دست تکان دادم
و تو مرا صدا زدی …
برای همین بود
که ما
هرگز بهم نرسیدیم …!

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

چه درونــــم
تنهاست
و در این تنهایے
شاخه ے خشک
نگــــاهم
گل چشمان تو را
مے جویـد

جمله در مورد زیبایی دختر

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم
بدجور شکسته ست دلم ، حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز
از حس پریدن ، پرم و بال ندارم

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

در هواے چشمانت
قنوت عشق بستم
بہ بلنداے خیاڸ
دریا دریا فاصلہ
ورق ورق دلتنڪَے
شهاب باراڹ بلا
تورااز ذهڹ تب دارم
نخواهدڪَرفت
اے همہ خوبے!

متن راجب ظاهر و باطن

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ،
دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …
یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

سادگی زیباست

كسي
را به دلت اضافه كن
كه تو را بلد باشد
تا وقتي به او گفتي
دلتنگتَم
نگويد
كمتر فكر كن تا
دلتنگ نشي

متن در مورد طبیعت و جاده

دل آدم چه زود خر میشه!
با یک “دلخوشی”
با یک ” هستم ”
با یک ” نترس ”
با یک ” نوازش ”
با یک ” آغوش ”
و چه راحت خرد میشه
با یک نگاه “متفاوت ”
با یک حرف ” نامتعارف ”

متن انسان و طبیعت

بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان
در فاصله‌ی گناه و دوزخ
خورشید
همچون دشنامی برمی‌آید
و روز
شرمساری جبران‌ناپذیری‌ست …
احمد شاملو

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

هوای مُردن
بیخ گوش من است
همانجایی که روزی
رد نفسهای تو بود…

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

آنقدر بغض هایم
را فرو دادم و
خندیدم که
خدا هم
باورش شد که
چیزی نیست

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

زندگی را می گویم
اگر بخواهی از آن لذت ببری
همه چیزش لذت بردنی است
اگر بخواهی از آن رنج ببری
همه چیزش رنج بردنی است
کلید لذت و رنج دست توست

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

گـاهی اونقـدر بـد دلت مـیشکنه
که حتی!

نـای اعتراض هـم نـداری
فقـط

نگاه می کنی و

بیصدا میروی

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

ابتــدا ” شُمــ ـا ” بـــود
بعـــد ” عزیــ ـز دلــ َـﭞ ” شـــد
و امـــروز دوبــاره ” شُمــ ـا ” شـده
درســﭞ مثــل وقتے ﮐﮧ خوابـــ مے بینے و
صبحــ بـــاز مے گردے سر جـــاے ِ اولـــــ ـﭞ …

متن برای ظاهر و باطن

بزرگترین خیانت رو
خودِ آدم به خودش می کنه

وقتی به خاطر دیگران
خودشو نادیده می گیره

متن زندگی ساده

حکایت ما آدمها
حکایت کفش هاییه که
اگه جفت نباشند
هر کدومشون
هر چقدر هم شیک باشند
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنگه به لنگه اند…

جملات در مورد زیبایی زن

اگر قدر نمی دانیم
لااقل اذیتش نکنیم
همانی که برای ما
از خط قرمزهایش، ساده گذشته است

جمله در مورد زیبایی باطن

تو گفتی دوستت دارم
و من باور کردم
گناه کدام یک از ما
سنگین تر بود؟

متن برای زیبایی طبیعت

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

متن فلسفی در مورد زیبایی

مرا به بوی خوشت
جان ببخش و زنده بدار
که از تو چیزی ازین
بیشتر نمی خواهم…

انشا در مورد زیبایی های افرینش

ای چشم تو چشم عالمی را همه ی چشم
من چشم ندیده ام چو چشم تو به چشم
چشمم زمیان چشم، چشم تو گزید
چشمی که برای عالمی ناز خرید

متن فلسفی لاکچری

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت
برای یک نفر !
اما دلت می گیرد ،
چشمانت پر از اشک می شود ،
قلبت خالی می شود ،
وقتی یادت می آید ،
همه آن را می خوانند و می پسندند ،
جز همان یک نفر …!

ظاهر و باطن آدمها

هرروز این عشق یکطرفه را طی می‌کنم
یک بار هم تو گامی بدین سو بردار
نترسجریمه اش با من

متن زیبا طبیعت و خانواده

اعتـراف میکنـم
محتـاج حـس نفـس های تـواَم..
ممنـوعه ترین باش امـا
بـاور کن که دلتنگی تـو
بـرای مـن مـرگ تـدریجی است!

جمله در مورد زیبایی باطن

تو کور بودی
و من کر و لال
من برایت دست تکان دادم
و تو مرا صدا زدی …
برای همین بود
که ما
هرگز بهم نرسیدیم …!

متن در مورد ظاهر و باطن

چه درونــــم
تنهاست
و در این تنهایے
شاخه ے خشک
نگــــاهم
گل چشمان تو را
مے جویـد

جمله در مورد زیبایی دختر

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم
بدجور شکسته ست دلم ، حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز
از حس پریدن ، پرم و بال ندارم

متن راجب ظاهر و باطن

در هواے چشمانت
قنوت عشق بستم
بہ بلنداے خیاڸ
دریا دریا فاصلہ
ورق ورق دلتنڪَے
شهاب باراڹ بلا
تورااز ذهڹ تب دارم
نخواهدڪَرفت
اے همہ خوبے!

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ،
دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …
یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

كسي
را به دلت اضافه كن
كه تو را بلد باشد
تا وقتي به او گفتي
دلتنگتَم
نگويد
كمتر فكر كن تا
دلتنگ نشي

جملات در مورد زیبایی زن

دل آدم چه زود خر میشه!
با یک “دلخوشی”
با یک ” هستم ”
با یک ” نترس ”
با یک ” نوازش ”
با یک ” آغوش ”
و چه راحت خرد میشه
با یک نگاه “متفاوت ”
با یک حرف ” نامتعارف ”

متن در مورد طبیعت و عشق

بیتوته‌ی کوتاهی‌ست جهان
در فاصله‌ی گناه و دوزخ
خورشید
همچون دشنامی برمی‌آید
و روز
شرمساری جبران‌ناپذیری‌ست …
احمد شاملو

جملات در مورد زیبایی زن

هوای مُردن
بیخ گوش من است
همانجایی که روزی
رد نفسهای تو بود…

متن فلسفی احساسی

آنقدر بغض هایم
را فرو دادم و
خندیدم که
خدا هم
باورش شد که
چیزی نیست

انشا در مورد زیبایی های افرینش

دلا تا کی درین کاخ مجازی
کنی مانند طفلان خاک‌بازی؟
تویی آن دست‌پرور مرغ گستاخ
که بودت آشیان بیرون ازین کاخ
چرا ز آن آشیان بیگانه گشتی؟
چو دونان جغد این ویرانه گشتی؟
بیفشان بال و پر ز آمیزش خاک
بپر تا کنگر ایوان افلاک!
ببین در رقص ارزق‌طیلسانان
ردای نور بر عالم‌فشانان
همه دور شباروزی گرفته
به مقصد راه فیروزی گرفته
یکی از غرب رو در شرق کرده
یکی در غرب کشتی غرق کرده
شده گرم از یکی، هنگامهٔ روز
یکی را، شب شده هنگامه‌افروز
یکی حرف سعادت نقش بسته
یکی سررشتهٔ دولت گسسته
چنان گرم‌اند در منزل‌بریدن
کزین جنبش ندانند آرمیدن
چه داند کس که چندین درچه کارند
همه تن رو شده، رو در که دارند
به هر دم تازه‌نقشی می‌نمایند
ولیکن نقشبندی را نشایند
عنان تا کی به دست شک سپاری؟
به هر یک روی «هذا ربی» آری؟
خلیل آسا در ملک یقین زن!
نوای «لا احب الافلین» زن!
کم هر وهم، ترک هر شکی کن!
رخ «وجهت وجهی» بر یکی کن!
یکی دان و یکی بین و یکی گوی!
یکی خواه و یکی خوان و یکی جوی!
ز هر ذره بدو رویی و راهی‌ست
بر اثبات وجود او گواهی‌ست
بود نقش دل هر هوشمندی
که باید نقش‌ها را نقشبندی
به لوحی گر هزاران حرف پیداست
نیاید بی‌قلمزن یک الف راست
درین ویرانه نتوان یافت خشتی
برون از قالب نیکو سرشتی
به خشت از کلک انگشتان نوشته‌ست
که آن را دست دانائی سرشته‌ست
ز لوح خشت چون این حرف خوانی
ز حال خشت‌زن غافل نمانی
به عالم اینهمه مصنوع، ظاهر
به صانع چه نه‌ای مشغول‌خاطر؟
چو دیدی کار، رو در کارگر دار!
قیاس کارگر از کار بردار!
دم آخر کز آن کس را گذر نیست
سر و کار تو جز با کارگر نیست
بدو آر از همه روی ارادت!
وز او جو ختم کارت بر سعادت!

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

الهی غنچهٔ امید بگشای!
گلی از روضهٔ جاوید بنمای
بخندان از لب آن غنچه باغم!
وزین گل عطرپرور کن دماغم!
درین محنت‌سرای بی مواسا
به نعمت‌های خویش‌ام کن شناسا!
ضمیرم را سپاس اندیشه گردان!
زبانم را ستایش‌پیشه گردان!
ز تقویم خرد بهروزی‌ام بخش!
بر اقلیم سخن فیروزی‌ام بخش!
دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج
ز گنج دل زبان را کن گهر سنج!
گشادی نافهٔ طبع مرا ناف
معطر کن ز مشکم قاف تا قاف!
ز شعرم خامه را شکرزبان کن!
ز عطرم نامه را عنبرفشان کن!
سخن را خود سرانجامی نمانده‌ست
وز آن نامه بجز نامی نمانده‌ست
درین خم‌خانهٔ شیرین‌فسانه
نمی‌یابم نوایی ز آن ترانه
حریفان باده‌ها خوردند و رفتند
تهی‌خم‌ها رها کردند و رفتند
نبینم پختهٔ این بزم، خامی
که باشد بر کف‌اش ز آن باده، جامی
بیا ساقی رها کن شرمساری!
ز صاف و درد پیش آر آنچه داری

جمله در مورد زیبایی باطن

زاغی از آنجا که فراغی گزید
رخت خود از باغ به راغی کشید

زنگ زدود آینه باغ را
خال سیه گشت رخ راغ را

دید یکی عرصه به دامان کوه
عرضه‌ده مخزن پنهان کوه

سبزه و لاله چو لب مهوشان
داده ز فیروزه و لعلش نشان

نادره کبکی به جمال تمام
شاهد آن روضه فیروزه‌فام

فاخته‌گون جامه به بر کرده تنگ
دوخته بر سدره سجاف دورنگ

تیهو و دراج بدو عشقباز
بر همه از گردن و سر سرفراز

پایچه‌ها برزده تا ساق پای
کرده ز چستی به سر کوه جای

بر سر هر سنگ زده قهقهه
پی سپرش هم ره و هم بیرهه

تیزرو و تیزدو و تیزگام
خوش‌روش و خوش‌پرش و خوش‌خرام

هم حرکاتش متناسب به هم
هم خطواتش متقارب به هم

زاغ چو دید آن ره و رفتار را
و آن روش و جنبش هموار را

با دلی از دور گرفتار او
رفت به شاگردی رفتار او

باز کشید از روش خویش پای
در پی او کرد به تقلید جای

بر قدم او قدمی می‌کشید
وز قلم او رقمی می‌کشید

در پی‌اش القصه در آن مرغزار
رفت براین قاعده روزی سه چار

عاقبت از خامی خود سوخته
رهروی کبک نیاموخته

کرد فرامش ره و رفتار خویش
ماند غرامت‌زده از کار خویش

متن ساده بودن دختر

آرند که واعظی سخنور
بر مجلس وعظ سایه گستر

از دفتر عشق نکته می‌راند
و افسانه عاشقان همی خواند

خر گم شده‌ای بر او گذر کرد
وز گمشده خودش خبر کرد

زد بانگ که کیست حاضر امروز
کز عشق نبوده خاطر افروز

نی محنت عشق دیده هرگز
نی داغ بتان کشیده هرگز

برخاست ز جای ساده‌مردی
هرگز ز دلش نزاده دردی

کان کس منم ای ستوده دهر
کز عشق نبوده هرگزم بهر

خر گم شده را بخواند کای یار
اینک خر تو بیار افسار

این را ز خری کزان دژم نیست
جز گوش دراز هیچ کم نیست

سرمایه محرمی ز عشق است
بَلک آدمی آدمی ز عشق است

هرکس که نه عاشق آدمی نیست
شایسته بزم محرمی نیست

جامی به کمند عشق شو بند
بگسل ز همه به عشق پیوند

جز عشق مگوی هیچ و مشنو
حرفی که نه عشق ازآن خمش شو

جملات در مورد زیبایی زن

ای به یادت تازه جان عاشقان
زآب لطفت تر زبان عاشقان

از تو بر عالم فتاده سایه‌ای
خوبرویان را شده سرمایه‌ای

عاشقان افتاده آن سایه‌اند
مانده در سودا از آن سرمایه‌اند

تا ز لیلی سرّ حسنش سر نزد
عشق او آتش به مجنون در نزد

تا لب شیرین نکردی چون شکر
آن دو عاشق را نشد خونین، جگر

تا نشد عذرا ز تو سیمین‌عذار
دیده وامق نشد سیماب‌بار

تا به کی در پرده باشی عشوه‌ساز
عالمی با نقش پرده عشقباز؟

وقت شد کین پرده بگشایی ز پیش
خالی از پرده نمایی روی خویش

در تماشای خودم بی‌خود کنی
فارغ از تمییز نیک و بد کنی

عاشقی باشم به تو افروخته
دیده را از دیگران بردوخته

گرچه باشم ناظر از هر منظری
جز تو در عالم نبینم دیگری

در حریم تو دویی را بار نیست
گفت و گوی اندک و بسیار نیست

از دویی خواهم که یکتای‌ام کنی
در مقامات یکی، جای‌ام کنی

تا چو آن ساده رمیده از دویی
این منم گویم خدایا! یا توئی؟

گر منم این علم و قدرت از کجاست؟
ور تویی این عجز و سستی از که خاست؟

ظاهر و باطن مولانا

روی در قاعده احسان کن
ظاهر و باطن خود یک‌سان کن

یک‌دل و یک جهت و یک‌رو باش
وز دورویان جهان، یک سو باش

از کجی خیزد هرجا خللی‌ست
راستی، رستی! نیکو مثلی‌ست

راست جو، راست نگر، راست گزین
راست گو، راست شنو، راست نشین

تیر اگر راست رود بر هدف است
ور رود کج، ز هدف بر طرف است

راست رو! راست، که سرور باشی
در حساب از همه برتر باشی

صدق، اکسیر مس هستی توست
پایه‌افراز فرودستی توست

متن در مورد چوب سادگی

طلب را نمی گویم انکار کن
طلب کن ولیکن به هنجار کن

به مردار جویی چو کرکس مباش
گرفتار هر ناکس و کس مباش

طمع پای دل را به جز بند نیست
طمع کار مرد خردمند نیست

طمع هر کجا حلقه بر در زند
خرد خیمه زآنجا فراتر زند

میامیز چون آب با هر کسی
میاویز چون باد در هر خسی

متن در مورد چوب سادگی

از تو بر عالم فتاده سایه‌ای
خوبرویان را شده سرمایه‌ای

عاشقان افتاده آن سایه‌اند
مانده در سودا از آن سرمایه‌اند

ظاهر و باطن مولانا

نکته عشق به تقلید مگو ای واعظ
بیش از این باده بچش چاشنی جان بچشان

جامی این خرقه پرهیز بینداز که یار
همدم بی سروپایان شود و رندوَشان

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

الهی، کمال الهی تو راست
جمال جهان پادشاهی تو راست

نه تنها بلندی و پستی تویی
که هستی‌ ده و هست و هستی تویی

شعر در مورد ساده بودن

دلی کز دلبری ناشاد باشد
ز هر شادی و غم آزاد باشد

غم دیگر نگیرد دامن او
نگردد شادیی پیرامن او

اگر گردد جهان دریای اندوه
برآرد موجهای غصه چون کوه

ازان نم دامن او تر نگردد
ز اندوهی که دارد برنگردد

جملات در مورد زیبایی زن

چون صبح ازل ز عشق دم زد
عشق آتش شوق در قلم زد

از لوح عدم قلم سرافراشت
صد نقش بدیع پیکر انگاشت

هستند افلاک زاده عشق
ارکان به زمین فتاده عشق

بی عشق نشان ز نیک و بد نیست
چیزی که ز عشق نیست خود نیست

هر چند که عشق دردناک است
آسایش سینه‌های پاک است

متن در مورد ظاهر ساده

غنچه‌وش از هم‌نفسان لب ببند
خیره چو گُل در رخ هرکس مخند

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

رونق ایام جوانی‌ست عشق
مایه کام دو جهانی‌ست عشق

میل تحرک به فلک عشق داد
ذوق تجرد به ملک عشق داد

جملات در مورد زیبایی زن

درین دیر کهن رسمیست دیرین
که بی تلخی نباشد عیش شیرین

خورد نه ماه طفلی در رحم خون
که آید با رخی چون ماه بیرون

متن ساده بودن دختر

دل فارغ ز درد عشق، دل نیست
تن بی‌درد دل جز آب و گل نیست

ز عالم رویت آور در غم عشق
که باشد عالمی خوش، عالم عشق

متن راجب ظاهر و باطن

زورمندی مکن ای خواجه به زر
کآخر کار زبون خواهی رفت

فربهت کرد بسی نعمت و ناز
زان بیندیش که چون خواهی رفت

متن فلسفی در مورد زیبایی

بس که در جان فکار و چشم بیدارم تویی
هرکه پیدا می‌شود از دور پندارم تویی

متن برای زیبایی طبیعت

چو مرا سوختی از غم، مکن اندیشه ز آه
کم فتد شعله به خاشاک، که دودی نکند

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

دو روزه حبس قفس سهل باشد ای بلبل
از آن بترس که دیگر به بوستان نرسی

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

نمودی رخ مکن منع از سرود شوق جامی را
چو بلبل جلوه گل دید نتوان ساخت خاموشش

متن فلسفی در مورد زیبایی

ریزم ز مژه کوکب، بی ماه رُخَت شب‌ها
تاریک شبی دارم، با این همه کوکب‌ها

متن فلسفی سنگین برای اینستا

دوشینه به من این همه دشنام که دادی
پاداش دعایی است که بر جان تو کردم

متن در مورد ظاهر و باطن

ای که بر زاری دل می‌کنی انکار بیا
گوش بر سینه من نِه بشنو زاری دل

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

چیست دانی غنچه‌های ناشکفته در چمن
بلبلان بر شاخ گل دل‌های پر خون بسته‌اند

متن راجع به ظاهر و باطن

پیش آ که به بر گیرمت ار طالب عشقی
کین درد سرایت کند از سینه به سینه

متن فلسفی در مورد زیبایی

تُرک شهرآشوب من زین‌سان که شد صحرانشین
خواهم از شوقش به صحرا رو نهادن بعد از این

سادگی من

صبحدم چون رخ نمودی شد نماز من قضا
سجده کی باشد روا چون آفتاب آید برون

انشا در مورد زیبایی های افرینش

اعـیان همـه شیـشه‌ های گوناگون بود
کـافـتاد بـر آن پـرتـو خـورشید وجود

هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود
خورشید در آن هم به همان رنگ نمود

متن در مورد طبیعت و جاده

کیست در عالم ز عاشق خوارتر؟
نیست کار از کار او ، دشوارتر

نی غم یار از دلش زایل شود
نی تمنای دلش حاصل شود

شعر در مورد زیبایی درون

بودم آن روز در این میکده از دردکشـان
که نه از تـاک نشان بود و نـه از تاکـنشان

از خرابات‌نشینان چه نـشان می طـلبـی
بی نشان نـاشده زیـشان نتوان یافت نشان

شعر حافظ در مورد آفرینش

عشق، مفتاح معدن جودست
هر چه بینی، به عشق موجودست

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

لب چو گشائی، گرو هوش باش!
ورنه زبان درکش و خاموش باش!

دل چو شود ز آگهی‌ات بهره‌مند
پایهٔ اقبال تو گردد بلند

بر سخن بیهده کم شو دلیر!
تا که از آن پایه نیفتی به زیر

جمله در مورد زیبایی باطن

شعرهای زیبای جامی

بیقراری سپهر از عشق است
گرم رفتاری مهر از عشق است

خاک یک جرعه از آن جام گرفت
که درین دایره آرام گرفت

دل بی‌عشق، تن بی‌جان است
جان از او زندهٔ جاویدان است

گوهر زندگی از عشق طلب!
گنج پایندگی از عشق طلب!

متن انسان و طبیعت

قصهٔ عاشقان خوش است بسی
سخن عشق دلکش است بسی

تا مرا هوش و مستمع را گوش
هست، ازین قصه کی شوم خاموش؟

متن در مورد طبیعت و عشق

شمع شو! شمع، که خود را سوزی
تا به آن بزم کسان افروزی

با بد و نیک و نکوکاری ورز!
شیوهٔ یاری و غمخواری ورز!

ابر شو! تا که چو باران ریزی
بر گل و خس همه یک‌سان ریزی

متن در مورد طبیعت و عشق

جامی! به کسی مگیر پیوند!
کآخر دل از آن ببایدت کند

بیگانه شو از برون‌سرایی!
با جوهر خود کن آشنایی!

ز آیینه خویش زنگ بزدای!
راهی به حریم وصل بگشای!

متن در مورد زشتی و زیبایی

درین پر دغا گنبد نیلگون
چو خواهی کسی را کنی آزمون

مشو غره حسن گفتار او!
نظر کن که چون است کردار او!

بسا کس که گفتار او دلکش است
ولی فعل و خوی‌ اش همه ناخوش است

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

هست با نیست ، عشق در پیوست
نیست، ز آن عشق ، نقش هستی بست

سایه و آفتاب را با هم
نسبت جذب عشق شد محکم

شعر حافظ در مورد آفرینش

الهی! کمال الهی تو راست
جمال جهان پادشاهی تو راست

جمال تو از وسع بینش، برون
کمال از حد آفرینش، برون

بلندی و پستی نخوانم تو را
مقید به اینها ندانم تو را

نه تنها بلندی و پستی تویی
که هستی‌ ده و هست و هستی تویی

جمله در مورد زیبایی باطن

دلا تا کی درین کاخ مجازی
کنی مانند طفلان خاک‌بازی؟
تویی آن دست‌پرور مرغ گستاخ
که بودت آشیان بیرون ازین کاخ
چرا ز آن آشیان بیگانه گشتی؟
چو دونان جغد این ویرانه گشتی؟
بیفشان بال و پر ز آمیزش خاک
بپر تا کنگر ایوان افلاک!
ببین در رقص ارزق‌طیلسانان
ردای نور بر عالم‌فشانان
همه دور شباروزی گرفته
به مقصد راه فیروزی گرفته
یکی از غرب رو در شرق کرده
یکی در غرب کشتی غرق کرده
شده گرم از یکی، هنگامهٔ روز
یکی را، شب شده هنگامه‌افروز
یکی حرف سعادت نقش بسته
یکی سررشتهٔ دولت گسسته
چنان گرم‌اند در منزل‌بریدن
کزین جنبش ندانند آرمیدن
چه داند کس که چندین درچه کارند
همه تن رو شده، رو در که دارند
به هر دم تازه‌نقشی می‌نمایند
ولیکن نقشبندی را نشایند
عنان تا کی به دست شک سپاری؟
به هر یک روی «هذا ربی» آری؟
خلیل آسا در ملک یقین زن!
نوای «لا احب الافلین» زن!
کم هر وهم، ترک هر شکی کن!
رخ «وجهت وجهی» بر یکی کن!
یکی دان و یکی بین و یکی گوی!
یکی خواه و یکی خوان و یکی جوی!
ز هر ذره بدو رویی و راهی‌ست
بر اثبات وجود او گواهی‌ست
بود نقش دل هر هوشمندی
که باید نقش‌ها را نقشبندی
به لوحی گر هزاران حرف پیداست
نیاید بی‌قلمزن یک الف راست
درین ویرانه نتوان یافت خشتی
برون از قالب نیکو سرشتی
به خشت از کلک انگشتان نوشته‌ست
که آن را دست دانائی سرشته‌ست
ز لوح خشت چون این حرف خوانی
ز حال خشت‌زن غافل نمانی
به عالم اینهمه مصنوع، ظاهر
به صانع چه نه‌ای مشغول‌خاطر؟
چو دیدی کار، رو در کارگر دار!
قیاس کارگر از کار بردار!
دم آخر کز آن کس را گذر نیست
سر و کار تو جز با کارگر نیست
بدو آر از همه روی ارادت!
وز او جو ختم کارت بر سعادت!

متن فلسفی کوتاه

الهی غنچهٔ امید بگشای!
گلی از روضهٔ جاوید بنمای
بخندان از لب آن غنچه باغم!
وزین گل عطرپرور کن دماغم!
درین محنت‌سرای بی مواسا
به نعمت‌های خویش‌ام کن شناسا!
ضمیرم را سپاس اندیشه گردان!
زبانم را ستایش‌پیشه گردان!
ز تقویم خرد بهروزی‌ام بخش!
بر اقلیم سخن فیروزی‌ام بخش!
دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج
ز گنج دل زبان را کن گهر سنج!
گشادی نافهٔ طبع مرا ناف
معطر کن ز مشکم قاف تا قاف!
ز شعرم خامه را شکرزبان کن!
ز عطرم نامه را عنبرفشان کن!
سخن را خود سرانجامی نمانده‌ست
وز آن نامه بجز نامی نمانده‌ست
درین خم‌خانهٔ شیرین‌فسانه
نمی‌یابم نوایی ز آن ترانه
حریفان باده‌ها خوردند و رفتند
تهی‌خم‌ها رها کردند و رفتند
نبینم پختهٔ این بزم، خامی
که باشد بر کف‌اش ز آن باده، جامی
بیا ساقی رها کن شرمساری!
ز صاف و درد پیش آر آنچه داری

متن راجع به ظاهر و باطن

زاغی از آنجا که فراغی گزید
رخت خود از باغ به راغی کشید

زنگ زدود آینه باغ را
خال سیه گشت رخ راغ را

دید یکی عرصه به دامان کوه
عرضه‌ده مخزن پنهان کوه

سبزه و لاله چو لب مهوشان
داده ز فیروزه و لعلش نشان

نادره کبکی به جمال تمام
شاهد آن روضه فیروزه‌فام

فاخته‌گون جامه به بر کرده تنگ
دوخته بر سدره سجاف دورنگ

تیهو و دراج بدو عشقباز
بر همه از گردن و سر سرفراز

پایچه‌ها برزده تا ساق پای
کرده ز چستی به سر کوه جای

بر سر هر سنگ زده قهقهه
پی سپرش هم ره و هم بیرهه

تیزرو و تیزدو و تیزگام
خوش‌روش و خوش‌پرش و خوش‌خرام

هم حرکاتش متناسب به هم
هم خطواتش متقارب به هم

زاغ چو دید آن ره و رفتار را
و آن روش و جنبش هموار را

با دلی از دور گرفتار او
رفت به شاگردی رفتار او

باز کشید از روش خویش پای
در پی او کرد به تقلید جای

بر قدم او قدمی می‌کشید
وز قلم او رقمی می‌کشید

در پی‌اش القصه در آن مرغزار
رفت براین قاعده روزی سه چار

عاقبت از خامی خود سوخته
رهروی کبک نیاموخته

کرد فرامش ره و رفتار خویش
ماند غرامت‌زده از کار خویش

متن زندگی ساده

آرند که واعظی سخنور
بر مجلس وعظ سایه گستر

از دفتر عشق نکته می‌راند
و افسانه عاشقان همی خواند

خر گم شده‌ای بر او گذر کرد
وز گمشده خودش خبر کرد

زد بانگ که کیست حاضر امروز
کز عشق نبوده خاطر افروز

نی محنت عشق دیده هرگز
نی داغ بتان کشیده هرگز

برخاست ز جای ساده‌مردی
هرگز ز دلش نزاده دردی

کان کس منم ای ستوده دهر
کز عشق نبوده هرگزم بهر

خر گم شده را بخواند کای یار
اینک خر تو بیار افسار

این را ز خری کزان دژم نیست
جز گوش دراز هیچ کم نیست

سرمایه محرمی ز عشق است
بَلک آدمی آدمی ز عشق است

هرکس که نه عاشق آدمی نیست
شایسته بزم محرمی نیست

جامی به کمند عشق شو بند
بگسل ز همه به عشق پیوند

جز عشق مگوی هیچ و مشنو
حرفی که نه عشق ازآن خمش شو

جملات در مورد زیبایی زن

ای به یادت تازه جان عاشقان
زآب لطفت تر زبان عاشقان

از تو بر عالم فتاده سایه‌ای
خوبرویان را شده سرمایه‌ای

عاشقان افتاده آن سایه‌اند
مانده در سودا از آن سرمایه‌اند

تا ز لیلی سرّ حسنش سر نزد
عشق او آتش به مجنون در نزد

تا لب شیرین نکردی چون شکر
آن دو عاشق را نشد خونین، جگر

تا نشد عذرا ز تو سیمین‌عذار
دیده وامق نشد سیماب‌بار

تا به کی در پرده باشی عشوه‌ساز
عالمی با نقش پرده عشقباز؟

وقت شد کین پرده بگشایی ز پیش
خالی از پرده نمایی روی خویش

در تماشای خودم بی‌خود کنی
فارغ از تمییز نیک و بد کنی

عاشقی باشم به تو افروخته
دیده را از دیگران بردوخته

گرچه باشم ناظر از هر منظری
جز تو در عالم نبینم دیگری

در حریم تو دویی را بار نیست
گفت و گوی اندک و بسیار نیست

از دویی خواهم که یکتای‌ام کنی
در مقامات یکی، جای‌ام کنی

تا چو آن ساده رمیده از دویی
این منم گویم خدایا! یا توئی؟

گر منم این علم و قدرت از کجاست؟
ور تویی این عجز و سستی از که خاست؟

متن فلسفی جدید

روی در قاعده احسان کن
ظاهر و باطن خود یک‌سان کن

یک‌دل و یک جهت و یک‌رو باش
وز دورویان جهان، یک سو باش

از کجی خیزد هرجا خللی‌ست
راستی، رستی! نیکو مثلی‌ست

راست جو، راست نگر، راست گزین
راست گو، راست شنو، راست نشین

تیر اگر راست رود بر هدف است
ور رود کج، ز هدف بر طرف است

راست رو! راست، که سرور باشی
در حساب از همه برتر باشی

صدق، اکسیر مس هستی توست
پایه‌افراز فرودستی توست

متن فلسفی در مورد زیبایی

طلب را نمی گویم انکار کن
طلب کن ولیکن به هنجار کن

به مردار جویی چو کرکس مباش
گرفتار هر ناکس و کس مباش

طمع پای دل را به جز بند نیست
طمع کار مرد خردمند نیست

طمع هر کجا حلقه بر در زند
خرد خیمه زآنجا فراتر زند

میامیز چون آب با هر کسی
میاویز چون باد در هر خسی

متن انسان و طبیعت

از تو بر عالم فتاده سایه‌ای
خوبرویان را شده سرمایه‌ای

عاشقان افتاده آن سایه‌اند
مانده در سودا از آن سرمایه‌اند

متن فلسفی احساسی

نکته عشق به تقلید مگو ای واعظ
بیش از این باده بچش چاشنی جان بچشان

جامی این خرقه پرهیز بینداز که یار
همدم بی سروپایان شود و رندوَشان

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

الهی، کمال الهی تو راست
جمال جهان پادشاهی تو راست

نه تنها بلندی و پستی تویی
که هستی‌ ده و هست و هستی تویی

شعر در مورد زیبایی درون

دلی کز دلبری ناشاد باشد
ز هر شادی و غم آزاد باشد

غم دیگر نگیرد دامن او
نگردد شادیی پیرامن او

اگر گردد جهان دریای اندوه
برآرد موجهای غصه چون کوه

ازان نم دامن او تر نگردد
ز اندوهی که دارد برنگردد

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

چون صبح ازل ز عشق دم زد
عشق آتش شوق در قلم زد

از لوح عدم قلم سرافراشت
صد نقش بدیع پیکر انگاشت

هستند افلاک زاده عشق
ارکان به زمین فتاده عشق

بی عشق نشان ز نیک و بد نیست
چیزی که ز عشق نیست خود نیست

هر چند که عشق دردناک است
آسایش سینه‌های پاک است

متن انسان و طبیعت

غنچه‌وش از هم‌نفسان لب ببند
خیره چو گُل در رخ هرکس مخند

سادگی من

رونق ایام جوانی‌ست عشق
مایه کام دو جهانی‌ست عشق

میل تحرک به فلک عشق داد
ذوق تجرد به ملک عشق داد

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

درین دیر کهن رسمیست دیرین
که بی تلخی نباشد عیش شیرین

خورد نه ماه طفلی در رحم خون
که آید با رخی چون ماه بیرون

ظاهر و باطن مولانا

دل فارغ ز درد عشق، دل نیست
تن بی‌درد دل جز آب و گل نیست

ز عالم رویت آور در غم عشق
که باشد عالمی خوش، عالم عشق

متن انسان و طبیعت

زورمندی مکن ای خواجه به زر
کآخر کار زبون خواهی رفت

فربهت کرد بسی نعمت و ناز
زان بیندیش که چون خواهی رفت

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

بس که در جان فکار و چشم بیدارم تویی
هرکه پیدا می‌شود از دور پندارم تویی

متن زیبا طبیعت و خانواده

چو مرا سوختی از غم، مکن اندیشه ز آه
کم فتد شعله به خاشاک، که دودی نکند

متن در مورد یکرنگی

دو روزه حبس قفس سهل باشد ای بلبل
از آن بترس که دیگر به بوستان نرسی

سادگی من

نمودی رخ مکن منع از سرود شوق جامی را
چو بلبل جلوه گل دید نتوان ساخت خاموشش

شعر حافظ در مورد آفرینش

ریزم ز مژه کوکب، بی ماه رُخَت شب‌ها
تاریک شبی دارم، با این همه کوکب‌ها

سادگی من

دوشینه به من این همه دشنام که دادی
پاداش دعایی است که بر جان تو کردم

شعر در مورد زیبایی درون

ای که بر زاری دل می‌کنی انکار بیا
گوش بر سینه من نِه بشنو زاری دل

متن در مورد زشتی و زیبایی

چیست دانی غنچه‌های ناشکفته در چمن
بلبلان بر شاخ گل دل‌های پر خون بسته‌اند

سادگی من

پیش آ که به بر گیرمت ار طالب عشقی
کین درد سرایت کند از سینه به سینه

شعر در مورد ساده بودن

تُرک شهرآشوب من زین‌سان که شد صحرانشین
خواهم از شوقش به صحرا رو نهادن بعد از این

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

صبحدم چون رخ نمودی شد نماز من قضا
سجده کی باشد روا چون آفتاب آید برون

متن ظاهر و باطن

اعـیان همـه شیـشه‌ های گوناگون بود
کـافـتاد بـر آن پـرتـو خـورشید وجود

هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود
خورشید در آن هم به همان رنگ نمود

متن درباره زیبایی آفرینش

کیست در عالم ز عاشق خوارتر؟
نیست کار از کار او ، دشوارتر

نی غم یار از دلش زایل شود
نی تمنای دلش حاصل شود

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

بودم آن روز در این میکده از دردکشـان
که نه از تـاک نشان بود و نـه از تاکـنشان

از خرابات‌نشینان چه نـشان می طـلبـی
بی نشان نـاشده زیـشان نتوان یافت نشان

متن زیبایی های خلقت خدا

عشق، مفتاح معدن جودست
هر چه بینی، به عشق موجودست

متن فلسفی برای عکس

لب چو گشائی، گرو هوش باش!
ورنه زبان درکش و خاموش باش!

دل چو شود ز آگهی‌ات بهره‌مند
پایهٔ اقبال تو گردد بلند

بر سخن بیهده کم شو دلیر!
تا که از آن پایه نیفتی به زیر

انشا در مورد زیبایی های افرینش

شعرهای زیبای جامی

بیقراری سپهر از عشق است
گرم رفتاری مهر از عشق است

خاک یک جرعه از آن جام گرفت
که درین دایره آرام گرفت

دل بی‌عشق، تن بی‌جان است
جان از او زندهٔ جاویدان است

گوهر زندگی از عشق طلب!
گنج پایندگی از عشق طلب!

متن زندگی ساده

قصهٔ عاشقان خوش است بسی
سخن عشق دلکش است بسی

تا مرا هوش و مستمع را گوش
هست، ازین قصه کی شوم خاموش؟

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

شمع شو! شمع، که خود را سوزی
تا به آن بزم کسان افروزی

با بد و نیک و نکوکاری ورز!
شیوهٔ یاری و غمخواری ورز!

ابر شو! تا که چو باران ریزی
بر گل و خس همه یک‌سان ریزی

متن درباره زیبایی آفرینش

جامی! به کسی مگیر پیوند!
کآخر دل از آن ببایدت کند

بیگانه شو از برون‌سرایی!
با جوهر خود کن آشنایی!

ز آیینه خویش زنگ بزدای!
راهی به حریم وصل بگشای!

زیبایی خلقت انسان

درین پر دغا گنبد نیلگون
چو خواهی کسی را کنی آزمون

مشو غره حسن گفتار او!
نظر کن که چون است کردار او!

بسا کس که گفتار او دلکش است
ولی فعل و خوی‌ اش همه ناخوش است

متن برای ظاهر و باطن

هست با نیست ، عشق در پیوست
نیست، ز آن عشق ، نقش هستی بست

سایه و آفتاب را با هم
نسبت جذب عشق شد محکم

ظاهر و باطن آدمها

الهی! کمال الهی تو راست
جمال جهان پادشاهی تو راست

جمال تو از وسع بینش، برون
کمال از حد آفرینش، برون

بلندی و پستی نخوانم تو را
مقید به اینها ندانم تو را

نه تنها بلندی و پستی تویی
که هستی‌ ده و هست و هستی تویی

متن فلسفی در مورد زیبایی

آیا آن‌ها شما را دوست دارند یا نقابی که بر چهره دارید را؟ (شیمیکا باورز)

متن ظاهر و باطن

ما متوجه هستیم که نقاب بر چهره داشتن چقدر می‌تواند خطرناک باشد. همگی ما به چیزی که تظاهر می‌کنیم، تبدیل می‌شویم. (پاتریک راتفوس)

جمله کوتاه در مورد زیبایی

همگی ما نقاب بر چهره داریم اما زمانی می‌رسد که ما نمی‌توانیم این نقاب را با برداشتن قسمتی از پوست خود از چهره برداریم. (آندره برتیام)

متن فلسفی برای عکس

هیچ‌چیزی واقعی‌تر از نقاب‌هایی نیست که ما برای نشان دادن شخصیت خود بر چهره می‌زنیم. (کریستوفر بارزاک)

متن فلسفی در مورد زیبایی

انسان‌ها نیز مانند کوه یخ معمولاً تنها بخشی از خود را به نمایش می‌کذارند و عموماً این همان بخشی است که ما دوست داریم ببینیم. (نیکی)

متن زندگی ساده

انسان‌ها به ندرت تغییر می‌کنند. تنها نقابشان در حال تغییر است. این فقط درک ما از آن‌ها و درک آن‌ها از خودشان است که تغییر می‌کند. (شنون ال آلدر)

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

انسان زمانی که خود واقعیش است، کمتر سخن می‌گوید. به او یک نقاب بدهید و ببینید که چگونه حقیقت را بر زبان می‌آورد. (اسکار وایلد)

جملات در مورد زیبایی زن

بدون نقاب بر چهره داشتن، ما هوشیار هستیم که یک چهره‌ی خاص برای هر دوستمان داریم. (اولیور وندل هولمز)

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

تقوا حجاب دارد و رذیلت، نقاب. (ویکتور هوگو)

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

سوالی که باید در مورد نویسنده پرسید، این نیست که چرا چنین رفتار بدی دارد؟ بلکه این است که با نقاب بر چهره داشتن به چه چیزی دست می‌یابد؟ (فیلیپ روت)

متن در مورد زیبایی چهره

نقاب بر چهره داشتن، شخصیت شما را می‌پوشاند. تظاهر کردن به آن خسته‌کننده است. طاقت‌فرساترین کار، تظاهر کردن به کسی است که نمی‌شناسید. (ریک وارن)

زیبایی خلقت انسان

شما برای مدت زمان طولانی نقاب بر چهره داشته‌اید که دیگر شخصیت واقعی خود را فراموش کرده‌اید. (آلن مور)

متن راجع به ظاهر و باطن

او اغلب احساس می‌کرد که بسیاری از مردم در زندگی در حال تظاهر و نقش بازی کردن هستند به طوری که شخصیت خود را به تدریج از دست می‌دهند. (نیکلاس اسپارکس)

متن در مورد ظاهر ساده

در صورتی که می‌خواهید چیزی بگویید و کسانی هم هستند که به شما گوش دهند، حتماً باید نقاب بر چهره داشته باشید. اگر می‌خواهید صادق باشید، حتماً باید با دروغ زندگی کنید. (بنکسی)

متن زیبایی های خلقت خدا

من در دبیرستان یاد گرفتم که نگه داشتن یک نقاب یا دروغ باعث از بین رفتن تمام عشق می‌شود، نه من. (لین بریدلاو)

متن در مورد طبیعت و جاده

من بدون نقاب، دروغ می‌گویم. بنابراین، انسان صادق و راستگویی هستم. (لیونل ساگز)

جمله در مورد زیبایی دختر

در پشت هر نقابی، چهره‌ای وجود دارد و در پشت هر چهره، داستانی برای بازگو کردن است. (مارتی رابین)

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

در مجموع، چهره‌ی انسان چیزی بیشتر از یک نقاب نیست. (آگاتا کریستی)

متن زیبایی های خلقت خدا

اگر می‌خواهید دیگران شما را به خاطر کسی که هستید، دوستتان داشته باشند، نقاب خود را از چهره بردارید. (کوئتزال)

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یک روش قدرتمند برای برداشتن نقابی است که همگی ما مصر به پوشیدن آن هستیم. (جسی)

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

دنیا پر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشتگانی با چهره‌های زخمی.

متن فلسفی احساسی

مهم نیست یک مار چقدر پوست می‌اندازد، در نهایت باز هم مار است. 

متن در مورد ظاهر و باطن

بسیاری از انسان‌ها در صورتی می‌ترسند که به جای چهره، شخصیت خود را در آینه می‌بینند. 

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

ژاپنی‌ها معتقدند که انسان سه چهره دارد. چهره‌ی اول، چهره‌ای است که به جهان نشان می‌دهند. چهره‌ی دوم، چهره‌ای است که به دوستان نزدیک و خانواده‌ی خود نشان می‌دهند. چهره‌ی سوم، چهره‌ای است که به هیچ‌کس نشان نمی‌دهند. این چهره، واقعی‌ترین انعکاس از شخصیت انسان است.

جمله کوتاه در مورد زیبایی

آیا آن‌ها شما را دوست دارند یا نقابی که بر چهره دارید را؟ (شیمیکا باورز)

جمله در مورد زیبایی باطن

ما متوجه هستیم که نقاب بر چهره داشتن چقدر می‌تواند خطرناک باشد. همگی ما به چیزی که تظاهر می‌کنیم، تبدیل می‌شویم. (پاتریک راتفوس)

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

همگی ما نقاب بر چهره داریم اما زمانی می‌رسد که ما نمی‌توانیم این نقاب را با برداشتن قسمتی از پوست خود از چهره برداریم. (آندره برتیام)

جمله در مورد زیبایی باطن

هیچ‌چیزی واقعی‌تر از نقاب‌هایی نیست که ما برای نشان دادن شخصیت خود بر چهره می‌زنیم. (کریستوفر بارزاک)

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

انسان‌ها نیز مانند کوه یخ معمولاً تنها بخشی از خود را به نمایش می‌کذارند و عموماً این همان بخشی است که ما دوست داریم ببینیم. (نیکی)

متن فلسفی لاکچری

انسان‌ها به ندرت تغییر می‌کنند. تنها نقابشان در حال تغییر است. این فقط درک ما از آن‌ها و درک آن‌ها از خودشان است که تغییر می‌کند. (شنون ال آلدر)

متن در مورد ظاهر ساده

انسان زمانی که خود واقعیش است، کمتر سخن می‌گوید. به او یک نقاب بدهید و ببینید که چگونه حقیقت را بر زبان می‌آورد. (اسکار وایلد)

انشا در مورد زیبایی های افرینش

بدون نقاب بر چهره داشتن، ما هوشیار هستیم که یک چهره‌ی خاص برای هر دوستمان داریم. (اولیور وندل هولمز)

متن فلسفی جدید

تقوا حجاب دارد و رذیلت، نقاب. (ویکتور هوگو)

متن انسان و طبیعت

سوالی که باید در مورد نویسنده پرسید، این نیست که چرا چنین رفتار بدی دارد؟ بلکه این است که با نقاب بر چهره داشتن به چه چیزی دست می‌یابد؟ (فیلیپ روت)

شعر در مورد ساده بودن

نقاب بر چهره داشتن، شخصیت شما را می‌پوشاند. تظاهر کردن به آن خسته‌کننده است. طاقت‌فرساترین کار، تظاهر کردن به کسی است که نمی‌شناسید. (ریک وارن)

شعر در مورد زیبایی درون

شما برای مدت زمان طولانی نقاب بر چهره داشته‌اید که دیگر شخصیت واقعی خود را فراموش کرده‌اید. (آلن مور)

انشا در مورد زیبایی های افرینش

او اغلب احساس می‌کرد که بسیاری از مردم در زندگی در حال تظاهر و نقش بازی کردن هستند به طوری که شخصیت خود را به تدریج از دست می‌دهند. (نیکلاس اسپارکس)

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

در صورتی که می‌خواهید چیزی بگویید و کسانی هم هستند که به شما گوش دهند، حتماً باید نقاب بر چهره داشته باشید. اگر می‌خواهید صادق باشید، حتماً باید با دروغ زندگی کنید. (بنکسی)

ظاهر و باطن آدمها

من در دبیرستان یاد گرفتم که نگه داشتن یک نقاب یا دروغ باعث از بین رفتن تمام عشق می‌شود، نه من. (لین بریدلاو)

متن زیبایی های خلقت خدا

من بدون نقاب، دروغ می‌گویم. بنابراین، انسان صادق و راستگویی هستم. (لیونل ساگز)

ظاهر و باطن مولانا

در پشت هر نقابی، چهره‌ای وجود دارد و در پشت هر چهره، داستانی برای بازگو کردن است. (مارتی رابین)

متن فلسفی در مورد زیبایی

در مجموع، چهره‌ی انسان چیزی بیشتر از یک نقاب نیست. (آگاتا کریستی)

متن برای زیبایی طبیعت

اگر می‌خواهید دیگران شما را به خاطر کسی که هستید، دوستتان داشته باشند، نقاب خود را از چهره بردارید. (کوئتزال)

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق یک روش قدرتمند برای برداشتن نقابی است که همگی ما مصر به پوشیدن آن هستیم. (جسی)

جمله در مورد زیبایی ظاهری

دنیا پر است از هیولاهایی با چهره‌های دوستانه و فرشتگانی با چهره‌های زخمی.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

مهم نیست یک مار چقدر پوست می‌اندازد، در نهایت باز هم مار است. 

متن در مورد زیبایی چهره

بسیاری از انسان‌ها در صورتی می‌ترسند که به جای چهره، شخصیت خود را در آینه می‌بینند. 

متن فلسفی سنگین برای اینستا

ژاپنی‌ها معتقدند که انسان سه چهره دارد. چهره‌ی اول، چهره‌ای است که به جهان نشان می‌دهند. چهره‌ی دوم، چهره‌ای است که به دوستان نزدیک و خانواده‌ی خود نشان می‌دهند. چهره‌ی سوم، چهره‌ای است که به هیچ‌کس نشان نمی‌دهند. این چهره، واقعی‌ترین انعکاس از شخصیت انسان است.

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

گاهی غصه‌ها ما را می‌گدازند تا مثل طلا خالص شویم. غم و اندوه درگذشت پدربزرگ عزیزت یکی ازآن غصه‌هاست. صبور و شکیبا باش ودر این غصه پدرت/مادرت را همراه و غمخوار باش. تسلیت میگویم.

متن ظاهر و باطن

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی‌شک کمر زیر بار هجرت برادر خم می کند، اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال‌زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش با حضرت علی علیه السلام و صالحین محشور شود.

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

مهم نیست چه مقامی داشته باشی، چقدر ثروتمند باشی، چه سنی داشته باشی، مهم نیست … عالم باشی، دانشمند باشی، بی‌سواد باشی …مهم نیست پدر / مادر چند سال داشته باشه… مهم فقط اینه، پدر / مادر باید باشه که پشتت گرم گرم گرم باشه. این که میگن پشتت یهو خالی میشه همون موقعی هستش که پدر / مادر دیگه نیست. یتیم میشه آدم…

متن در مورد ظاهر و باطن

وقتی خودرا جای تو حس می کنم، بدنم به لرزه می‌افتد، امیدوارم خداوند صبر عظیمی به تو و خانواده محترم عطا کند، روحشان قرین رحمت الهی قرار گیرد. ما را در غم خود شریک بدان.

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست.

تنها یاد خداست که میتواند دل پر درد شما را تسلی بخشد.

درگذشت مادر گرامی رابه شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم،

امید که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

جمله در مورد زیبایی زن

سبک‌بالان به سهولت پرواز میکنند و پدر پاک شما این‌گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد

پرواز ملکوتی پدر بزرگوارتان سیر در راه خداست و این باور اندکی از غم شما خواهد کاست

متن زیبا طبیعت و خانواده

مادربزرگ‌ها همه ی دریک جایی از قصه‌هایمان جا میمانند اما یاد و خاطره‌شان در ذهن ما به نیکی باقی خواهد ‌ماند.

درگذشت مادربزرگ عزیزت را تسلیت میگویم.

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من

بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد

محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

سخت است که دیدار رود تا به قیامت

رویاست پدر، آید از این در به سلامت

شب را به خیالش به سحرگاه رسانم

از حکمت الله دگر هیچ ندانم

متن ظاهر و باطن

قلب مرده

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

متن در مورد یکرنگی

ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم

جمله در مورد زیبایی باطن

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جمیل و برای آن مرحومه مغفوره تازه سفر کرده غفران و مرحمت حق تعالی و علو درجات را خواستاریم .

متن در مورد ظاهر ساده

بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبتها
و الطاف خالصانه تمامی افرادی که در مراسم تشییع
و اقامه فریضه الهیه شرکت نموده اند، خاضعانه سپاسگزار هستم
و اذغان دارم که زبان قدردانی و شکرگذاری تمام و کمال
در برابر محبتها و عنایات اعزه، در فقدان …. قاصر است
امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس
باری تعالی و اولیائش واقع شده باشیم.

متن در مورد چوب سادگی

ای آن که غمت مسئله آموز من است
شور غم تو در دل پرسوز من است
روزی که حسین! بر تو من گریه کنم
سوگند به تو که بهترین روز من است . . .
ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

متن فلسفی در مورد زیبایی

فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی

از پروردگار متعال خواهانیم

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم

به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم

تسلیت عرض میکنیم

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

زندگی کن
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد

متن برای ظاهر و باطن

شب است و آسمان را غم گرفته

سکوتم با نگاهش دم گرفته

شب است و کهکشانی در کنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

متن فلسفی لاکچری

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دمگرم خویش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را.

سادگی زیباست

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم

آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم

متن در مورد یکرنگی

من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!

سادگی من

انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند. عطر برگ های لیمو ، درخت توت ، کنار گارم زنگی و زیتون و میوه های کال درخت انبه باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی؟!
چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.
همه را می بینم اما جزء تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند.
گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم بخشید تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه ساختی.

متن زندگی ساده

درگذشت خواهر گرامیتان را به شما

و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم

از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

جناب آقا / خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

متن برای ظاهر و باطن

درگذشت پدرتان چنان سنگین و جانسوز است

که به دشواری به باور می‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار

چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را

به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده

علو درجات طلب می ‌کنم

متن راجع به ظاهر و باطن

از شنیدن خبر فوت پدر عزیز شما بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

متن در مورد زشتی و زیبایی

گاهی غصه‌ها ما را می‌گدازند تا مثل طلا خالص شویم. غم و اندوه درگذشت پدربزرگ عزیزت یکی ازآن غصه‌هاست. صبور و شکیبا باش ودر این غصه پدرت/مادرت را همراه و غمخوار باش. تسلیت میگویم.

شعر در مورد زیبایی درون

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند، بی‌شک کمر زیر بار هجرت برادر خم می کند، اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح و دانایی مثال‌زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش با حضرت علی علیه السلام و صالحین محشور شود.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

مهم نیست چه مقامی داشته باشی، چقدر ثروتمند باشی، چه سنی داشته باشی، مهم نیست … عالم باشی، دانشمند باشی، بی‌سواد باشی …مهم نیست پدر / مادر چند سال داشته باشه… مهم فقط اینه، پدر / مادر باید باشه که پشتت گرم گرم گرم باشه. این که میگن پشتت یهو خالی میشه همون موقعی هستش که پدر / مادر دیگه نیست. یتیم میشه آدم…

ظاهر و باطن آدمها

وقتی خودرا جای تو حس می کنم، بدنم به لرزه می‌افتد، امیدوارم خداوند صبر عظیمی به تو و خانواده محترم عطا کند، روحشان قرین رحمت الهی قرار گیرد. ما را در غم خود شریک بدان.

متن فلسفی لاکچری

اندوه از دست دادن مادر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست.

تنها یاد خداست که میتواند دل پر درد شما را تسلی بخشد.

درگذشت مادر گرامی رابه شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم،

امید که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

جمله در مورد زیبایی باطن

سبک‌بالان به سهولت پرواز میکنند و پدر پاک شما این‌گونه بود که پروانه روحش به اعلی علیین پرواز کرد

پرواز ملکوتی پدر بزرگوارتان سیر در راه خداست و این باور اندکی از غم شما خواهد کاست

جمله در مورد زیبایی ظاهری

مادربزرگ‌ها همه ی دریک جایی از قصه‌هایمان جا میمانند اما یاد و خاطره‌شان در ذهن ما به نیکی باقی خواهد ‌ماند.

درگذشت مادربزرگ عزیزت را تسلیت میگویم.

متن در مورد ظاهر ساده

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من

بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد

محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

سخت است که دیدار رود تا به قیامت

رویاست پدر، آید از این در به سلامت

شب را به خیالش به سحرگاه رسانم

از حکمت الله دگر هیچ ندانم

متن فلسفی در مورد زیبایی

قلب مرده

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

متن راجع به ظاهر و باطن

ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم

انشا در مورد زیبایی های افرینش

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جمیل و برای آن مرحومه مغفوره تازه سفر کرده غفران و مرحمت حق تعالی و علو درجات را خواستاریم .

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبتها
و الطاف خالصانه تمامی افرادی که در مراسم تشییع
و اقامه فریضه الهیه شرکت نموده اند، خاضعانه سپاسگزار هستم
و اذغان دارم که زبان قدردانی و شکرگذاری تمام و کمال
در برابر محبتها و عنایات اعزه، در فقدان …. قاصر است
امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس
باری تعالی و اولیائش واقع شده باشیم.

متن زیبا طبیعت و خانواده

ای آن که غمت مسئله آموز من است
شور غم تو در دل پرسوز من است
روزی که حسین! بر تو من گریه کنم
سوگند به تو که بهترین روز من است . . .
ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته

و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی

از پروردگار متعال خواهانیم

متن برای ظاهر و باطن

من آن شمعم که شبها در شبستان تو میسوزم

به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو میسوزم

تسلیت عرض میکنیم

متن در مورد زشتی و زیبایی

زندگی کن
حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی. چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

شب است و آسمان را غم گرفته

سکوتم با نگاهش دم گرفته

شب است و کهکشانی در کنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

متن درباره زیبایی آفرینش

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دمگرم خویش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را.

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنم ، گردش به حریم با صفایت بکنم

آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیفتم و دعایت بکنم

جمله در مورد زیبایی دختر

من امشب از فراق یار میگریم بسان عاشقان زار میگریم ، رفیق نیمه راه شد یار دیرینم ، دلم افسرده است بسیار میگریم.

متن فلسفی برای عکس

از آبشار پرسیدم کیستی ؟ گفت اشک کوه ، گفتم از چه می نالی؟ گفت از جدایی دوست!

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

انگار ملائک تو را میان بوسه هایی که برای خدا فرستادم دزدیدند. عطر برگ های لیمو ، درخت توت ، کنار گارم زنگی و زیتون و میوه های کال درخت انبه باغ ها را چه زود به فراموشی سپردی؟!
چگونه توانستی آن همه خاطره را در یک لحظه تمام کنی.
همه را می بینم اما جزء تو که خاطره ای شدی ماندگار برای قلب هایی که منتظرت هستند.
گناه آسمانی که تورا به آغوش کشید و باخود برد را هرگز نخواهیم بخشید تو میان بودنت و یادت ، یادت را برایمان گذاشتی و بودنت را افسانه ساختی.

متن برای ظاهر و باطن

درگذشت خواهر گرامیتان را به شما

و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم

از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

جناب آقا / خانم ( . . . ) اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

درگذشت پدرتان چنان سنگین و جانسوز است

که به دشواری به باور می‌نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار

چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

این ماتم جانگداز را

به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده

علو درجات طلب می ‌کنم

متن درباره زیبایی آفرینش

از شنیدن خبر فوت پدر عزیز شما بسیار متاثر شدم

بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم

و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم

ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

نام زیبای تو آرام دل و جان من است

ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است

 

تو رجائی تو دلیلی تو غیاثی و انیس

انس دائم به تو خود محور ایمان من است

 

آن چراغی که کند روح و روانم روشن

یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من است

 

می کنم خاطر خود را به جمالت روشن

روی زیبای تو هم نور دو چشمان من است

 

آن که هر لحظه کند محو خودش “مخلص” را

حرف حرفی زتو در مصحف جانان من است

 

فتح الله آقاخانی (مخلص)

متن درباره ظاهر و باطن

ندانم کجا می‌کشانی مرا

سوی آسمان یا به خاموش خاک

 

نییم در هراس از تو ای ناگزیر

ندانم کجا می‌کشانی مرا

 

ندانم کجالیک دانم یقین

کزین تنگنا می‌رهانی مرا….

 

محمدرضا شفیعی کدکنی

سادگی من

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

 

سنایی غزنوی

متن در مورد یکرنگی

خداوندا دری بگشا جمال خویشتن بنما

رهم تا من ز قید خویش و رنج آرزومندی

 

فیض کاشانی

متن برای زیبایی طبیعت

الهی! ما گنه کاریم و از شرم آستین بر رو

کریمی، دامن رحمت بپوشان بر گناه ما

 

سلمان ساوجی

متن فلسفی لاکچری

خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

مگیر آشفته می‌گویم که دل بی‌تو پریشانست

 

مولانا

متن در مورد زیبایی چهره

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر

 

عطار

متن در مورد یکرنگی

خداوندا به فریاد دلم رس

تو یار بیکسان مو مانده بیکس

 

همه گویند طاهر کس نداره

خدا یار مو چه حاجت کس

باباطاهر

سادگی من

به نام آنک جان را نور دین داد

خرد را در خدا دانی یقین داد

 

خداوندی که عالم نامور زوست

زمین و آسمان زیر و زبر زوست

 

دو عالم خلعت هستی ازو یافت

فلک بالا زمین پستی ازو یافت

 

فلک اندر رکوع استاده اوست

زمین اندر سجود افتاده اوست…

 

یکی اول که پیشانی ندارد

یکی آخر که پایانی ندارد

 

یکی ظاهر که باطن از ظهورست

یکی باطن که ظاهر تر ز نورست

 

نه هرگز کبریایش را بدایت

نه ملکش را سرانجام و نهایت

 

خداوندی که او داند که چونست

که او از هرچ من دانم برونست

 

چو دید و دانش ما آفریدست

که دانستست او را و که دیدست

 

ز کنه ذات او کس را نشان نیست

که هر چیزی که گوئی اینست آن نیست…

 

عطار

متن فلسفی در مورد زیبایی

خداوندی چنین بخشنده داریم

که با چندین گنه امیدواریم

 

که بگشاید دری کایزد ببندد

بیا تا هم بدین درگه بزاریم

 

خدایا گر بخوانی ور برانی

جز انعامت دری دیگر نداریم

 

سرافرازیم اگر بر بنده بخشی

وگرنه از گنه سر برنیاریم

 

ز مشتی خاک ما را آفریدی

چگونه شکر این نعمت گزاریم

 

تو بخشیدی روان و عقل و ایمان

وگرنه ما همان مشتی غباریم

 

تو با ما روز و شب در خلوت و ما

شب و روزی به غفلت می‌گذاریم

 

نگویم خدمت آوردیم و طاعت

که از تقصیر خدمت شرمساریم

 

مباد آن روز کز درگاه لطفت

به دست ناامیدی سر بخاریم

 

خداوندا به لطفت باصلاح آر

که مسکین و پریشان روزگاریم

 

ز درویشان کوی انگار ما را

گر از خاصان حضرت برکناریم

 

ندانم دیدنش را خود صفت چیست

جز این را کز سماعش بیقراریم

 

شرابی در ازل درداد ما را

هنوز از تاب آن می در خماریم

 

چو عقل اندر نمی‌گنجید سعدی

بیا تا سر به شیدایی برآریم

 

سعدی

سادگی زیباست

خداوندا نه لوح و نه قلم بود

حروف آفرینش بی رقم بود

 

ارادت شد به حکمت تیز خامه

به نام عقل نامی کرد نامه

 

ز حرف عقل کل تا نقطه خاک

به یک جنبش نوشت آن کلک چالاک

 

ورش خواهی همان نابود و ناباب

شود نابودتر از نقش بر آب

 

اگر نه رحمتت کردی قلم تیز

که دیدی اینهمه نقش دلاویز…

 

ز ما گر آشکارا ور نهان است

ز لطف و رحمتت شرح و بیان است

 

بکردیم از تمام هستی خویش

نیامد هیچ جز لطفت فرا پیش

 

اگر لطف تو دامن برفشاند

ز ما جز نیستی چیزی نماند

 

بود بی‌رحمتت اجزای مردم

صفت‌های بد اندر نیستی گم…

 

به ما تعلیم نفی «ماسوا» کن

شهادت ورد سرتا پای ماکن

 

شهادت غیر نفی «ماسوا» چیست

ز بعد لای نفی الا خدا چیست

 

وحشی بافقی

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

پادشاها جرم ما را در گذار

ما گنه کاریم و تو آمرزگار

 

تو نکوکاری و ما بد کرده‌ایم

جرم بی‌پایان و بیحد کرده‌ایم…

 

مغفرت دارد امید از لطف تو

زانکه خود فرموده لاتقنطوا

 

بحر الطاف تو بی پایان بود

ناامید از رحمتت شیطان بود

 

نفس و شیطان زد کریما راه من

رحمتت باشد شفاعت خواه من

 

چشم دارم کز گنه پاکم کنی

پیش از آن کاندر جهان خاکم کنی

 

اندر آن دم کز بدن جانم بری

از جهان با نور ایمانم بری

 

عطار

متن انسان و طبیعت

ازین گفتن، خدایا، شرم دارم

و زان حضرت به غایت شرمسارم

 

ز فیض خود دلم پر نور گردان

زبانم را ز باطل دور گردان

 

ضمیرم را ز معنی بهره ور کن

خیال فاسد از طبعم بدر کن

 

مرا توفیق نیکو بندگی ده

دلم را زنده دار و زندگی ده

 

ز خود رایی تبه شد کار ما را

خداوندا، به خود مگذار ما را

 

گناه هر که در عالم بیامرز

و زان پس اوحدی را هم بیامرز

 

اوحدی مراغه‌ای

متن فلسفی احساسی

خداوندا ترا زیبد حکومت

که وصفت را ندانم حدّ و غایت

 

خداوندا نباشد حال بی تو

خداوندا نباشد قال بی تو

 

توئی حال و توئی قال و توئی روح

ز تو گردان شده کشتیّ هر نوح

 

هر آنکس را که خواهی تاج بدهی

ز ملک عافیت صد باج بدهی…

 

خداوندا ازین دریای جودت

بده یک قطره تا آرم سجودت

 

مرا از بحر جودت شبنمی بس

ز داروخانه‌ات یک مرهمی بس…

خداوندا توام این نطق دادی

نظام ملک عالم را نهادی

 

عطار

جمله در مورد زیبایی زن

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

 

الها قادرا پروردگارا

کریما منعما آمرزگارا

 

چه باشد پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را

 

خداوندا تو ایمان و شهادت

عطا دادی به فضل خویش ما را

 

وز انعامت همیدون چشم داریم

که دیگر باز نستانی عطا را

 

از احسان خداوندی عجب نیست

اگر خط درکشی جرم و خطا را

 

خداوندا بدان تشریف عزت

که دادی انبیا و اولیا را

 

بدان مردان میدان عبادت

که بشکستند شیطان و هوا را

 

به حق پارسایان کز در خویش

نیندازی من ناپارسا را

 

مسلمانان ز صدق آمین بگویید

که آمین تقویت باشد دعا را

 

خدایا هیچ درمانی و دفعی

ندانستیم شیطان و قضا را

 

چو از بی دولتی دور اوفتادیم

به نزدیکان حضرت بخش ما را

 

خدایا گر تو سعدی را برانی

شفیع آرد روان مصطفی را

 

محمد سید سادات عالم

چراغ و چشم جمله انبیا را

 

سعدی

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

نام زیبای تو آرام دل و جان من است

ذکر جان بخش تو هم مایه سامان من است

 

تو رجائی تو دلیلی تو غیاثی و انیس

انس دائم به تو خود محور ایمان من است

 

آن چراغی که کند روح و روانم روشن

یاد دلجوی تو آن مهر فروزان من است

 

می کنم خاطر خود را به جمالت روشن

روی زیبای تو هم نور دو چشمان من است

 

آن که هر لحظه کند محو خودش “مخلص” را

حرف حرفی زتو در مصحف جانان من است

 

فتح الله آقاخانی (مخلص)

ظاهر و باطن آدمها

ندانم کجا می‌کشانی مرا

سوی آسمان یا به خاموش خاک

 

نییم در هراس از تو ای ناگزیر

ندانم کجا می‌کشانی مرا

 

ندانم کجالیک دانم یقین

کزین تنگنا می‌رهانی مرا….

 

محمدرضا شفیعی کدکنی

جملات در مورد زیبایی زن

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

 

سنایی غزنوی

متن در مورد یکرنگی

خداوندا دری بگشا جمال خویشتن بنما

رهم تا من ز قید خویش و رنج آرزومندی

 

فیض کاشانی

جمله کوتاه در مورد زیبایی

الهی! ما گنه کاریم و از شرم آستین بر رو

کریمی، دامن رحمت بپوشان بر گناه ما

 

سلمان ساوجی

جمله در مورد زیبایی زن

خداوندا به احسانت به حق نور تابانت

مگیر آشفته می‌گویم که دل بی‌تو پریشانست

 

مولانا

جمله در مورد زیبایی ظاهری

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر

 

عطار

متن فلسفی احساسی

خداوندا به فریاد دلم رس

تو یار بیکسان مو مانده بیکس

 

همه گویند طاهر کس نداره

خدا یار مو چه حاجت کس

باباطاهر

متن در مورد طبیعت و عشق

به نام آنک جان را نور دین داد

خرد را در خدا دانی یقین داد

 

خداوندی که عالم نامور زوست

زمین و آسمان زیر و زبر زوست

 

دو عالم خلعت هستی ازو یافت

فلک بالا زمین پستی ازو یافت

 

فلک اندر رکوع استاده اوست

زمین اندر سجود افتاده اوست…

 

یکی اول که پیشانی ندارد

یکی آخر که پایانی ندارد

 

یکی ظاهر که باطن از ظهورست

یکی باطن که ظاهر تر ز نورست

 

نه هرگز کبریایش را بدایت

نه ملکش را سرانجام و نهایت

 

خداوندی که او داند که چونست

که او از هرچ من دانم برونست

 

چو دید و دانش ما آفریدست

که دانستست او را و که دیدست

 

ز کنه ذات او کس را نشان نیست

که هر چیزی که گوئی اینست آن نیست…

 

عطار

جمله کوتاه در مورد زیبایی

خداوندی چنین بخشنده داریم

که با چندین گنه امیدواریم

 

که بگشاید دری کایزد ببندد

بیا تا هم بدین درگه بزاریم

 

خدایا گر بخوانی ور برانی

جز انعامت دری دیگر نداریم

 

سرافرازیم اگر بر بنده بخشی

وگرنه از گنه سر برنیاریم

 

ز مشتی خاک ما را آفریدی

چگونه شکر این نعمت گزاریم

 

تو بخشیدی روان و عقل و ایمان

وگرنه ما همان مشتی غباریم

 

تو با ما روز و شب در خلوت و ما

شب و روزی به غفلت می‌گذاریم

 

نگویم خدمت آوردیم و طاعت

که از تقصیر خدمت شرمساریم

 

مباد آن روز کز درگاه لطفت

به دست ناامیدی سر بخاریم

 

خداوندا به لطفت باصلاح آر

که مسکین و پریشان روزگاریم

 

ز درویشان کوی انگار ما را

گر از خاصان حضرت برکناریم

 

ندانم دیدنش را خود صفت چیست

جز این را کز سماعش بیقراریم

 

شرابی در ازل درداد ما را

هنوز از تاب آن می در خماریم

 

چو عقل اندر نمی‌گنجید سعدی

بیا تا سر به شیدایی برآریم

 

سعدی

ظاهر و باطن آدمها

خداوندا نه لوح و نه قلم بود

حروف آفرینش بی رقم بود

 

ارادت شد به حکمت تیز خامه

به نام عقل نامی کرد نامه

 

ز حرف عقل کل تا نقطه خاک

به یک جنبش نوشت آن کلک چالاک

 

ورش خواهی همان نابود و ناباب

شود نابودتر از نقش بر آب

 

اگر نه رحمتت کردی قلم تیز

که دیدی اینهمه نقش دلاویز…

 

ز ما گر آشکارا ور نهان است

ز لطف و رحمتت شرح و بیان است

 

بکردیم از تمام هستی خویش

نیامد هیچ جز لطفت فرا پیش

 

اگر لطف تو دامن برفشاند

ز ما جز نیستی چیزی نماند

 

بود بی‌رحمتت اجزای مردم

صفت‌های بد اندر نیستی گم…

 

به ما تعلیم نفی «ماسوا» کن

شهادت ورد سرتا پای ماکن

 

شهادت غیر نفی «ماسوا» چیست

ز بعد لای نفی الا خدا چیست

 

وحشی بافقی

متن راجب ظاهر و باطن

پادشاها جرم ما را در گذار

ما گنه کاریم و تو آمرزگار

 

تو نکوکاری و ما بد کرده‌ایم

جرم بی‌پایان و بیحد کرده‌ایم…

 

مغفرت دارد امید از لطف تو

زانکه خود فرموده لاتقنطوا

 

بحر الطاف تو بی پایان بود

ناامید از رحمتت شیطان بود

 

نفس و شیطان زد کریما راه من

رحمتت باشد شفاعت خواه من

 

چشم دارم کز گنه پاکم کنی

پیش از آن کاندر جهان خاکم کنی

 

اندر آن دم کز بدن جانم بری

از جهان با نور ایمانم بری

 

عطار

جمله در مورد زیبایی دختر

ازین گفتن، خدایا، شرم دارم

و زان حضرت به غایت شرمسارم

 

ز فیض خود دلم پر نور گردان

زبانم را ز باطل دور گردان

 

ضمیرم را ز معنی بهره ور کن

خیال فاسد از طبعم بدر کن

 

مرا توفیق نیکو بندگی ده

دلم را زنده دار و زندگی ده

 

ز خود رایی تبه شد کار ما را

خداوندا، به خود مگذار ما را

 

گناه هر که در عالم بیامرز

و زان پس اوحدی را هم بیامرز

 

اوحدی مراغه‌ای

متن در مورد چوب سادگی

خداوندا ترا زیبد حکومت

که وصفت را ندانم حدّ و غایت

 

خداوندا نباشد حال بی تو

خداوندا نباشد قال بی تو

 

توئی حال و توئی قال و توئی روح

ز تو گردان شده کشتیّ هر نوح

 

هر آنکس را که خواهی تاج بدهی

ز ملک عافیت صد باج بدهی…

 

خداوندا ازین دریای جودت

بده یک قطره تا آرم سجودت

 

مرا از بحر جودت شبنمی بس

ز داروخانه‌ات یک مرهمی بس…

خداوندا توام این نطق دادی

نظام ملک عالم را نهادی

 

عطار

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

 

الها قادرا پروردگارا

کریما منعما آمرزگارا

 

چه باشد پادشاه پادشاهان

اگر رحمت کنی مشتی گدا را

 

خداوندا تو ایمان و شهادت

عطا دادی به فضل خویش ما را

 

وز انعامت همیدون چشم داریم

که دیگر باز نستانی عطا را

 

از احسان خداوندی عجب نیست

اگر خط درکشی جرم و خطا را

 

خداوندا بدان تشریف عزت

که دادی انبیا و اولیا را

 

بدان مردان میدان عبادت

که بشکستند شیطان و هوا را

 

به حق پارسایان کز در خویش

نیندازی من ناپارسا را

 

مسلمانان ز صدق آمین بگویید

که آمین تقویت باشد دعا را

 

خدایا هیچ درمانی و دفعی

ندانستیم شیطان و قضا را

 

چو از بی دولتی دور اوفتادیم

به نزدیکان حضرت بخش ما را

 

خدایا گر تو سعدی را برانی

شفیع آرد روان مصطفی را

 

محمد سید سادات عالم

چراغ و چشم جمله انبیا را

 

سعدی

سادگی من

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

متن در مورد ظاهر ساده

هرگاه کسی که نیکی می‌کند با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آن وقت حس غضب و خودخواهی در قلب او خاموش می‌شود.

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

متن ساده بودن دختر

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

متن فلسفی در مورد زیبایی

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از میان ما رفته باشند.

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

منشاء غم‌های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران.

 

متن فلسفی سنگین کوتاه

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

متن فلسفی لاکچری

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آن را به وجود می‌آورد.

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

جمله در مورد زیبایی زن

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هربار که یک عمل را تکرار می‌کنیم ما این نخ را ضخیم‌تر می‌کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب بلندی می‌شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می‌پیچد.

متن فلسفی در مورد زیبایی

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.

زیبایی خلقت انسان

مرد عاقل همواره ۹ نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.

متن در مورد طبیعت و عشق

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی.

متن درباره زیبایی آفرینش

زندگی‌ات را قربانی چیزی مکن، همه چیز را قربانی زندگی‌ات کن.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

متن در مورد ظاهر ساده

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.

ظاهر و باطن مولانا

برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن و برای اداره كردن دیگران، از قلبت.

جمله در مورد زیبایی باطن

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیب‌های تو را گوشزد نمی‌کنند.

متن برای ظاهر و باطن

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.

شعر در مورد ساده بودن

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد.

متن انسان و طبیعت

برای شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم.

متن زیبایی های خلقت خدا

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

متن برای ظاهر و باطن

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.

متن در مورد طبیعت و جاده

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

اگر به انسان‌ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه‌های ناب خود را بیرون خواهند ریخت.

شعر در مورد زیبایی درون

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.

سادگی زیباست

دانایان با عمل زندگی می‌کنند،نه با اندیشه عمل.

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

ما در جوار یکدیگر زندگی می‌کنیم پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی‌توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگی همین است.

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

متن زیبا طبیعت و خانواده

به زیبائی بیاندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبائی به هرجا آرامش می‌آورد، چه دست‌ساز انسان چه طبیعی.

متن برای زیبایی طبیعت

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

جمله در مورد زیبایی باطن

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان.

ظاهر و باطن آدمها

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار.

متن فلسفی کوتاه

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است.

شعر در مورد زیبایی درون

عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می‌شود.

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

“عقلانیت باز” آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که “یکی” در “چند” است و “چند” در “یکی”.

متن فلسفی در مورد زیبایی

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد: اول رسیدن به آنچه که می‌خواهی و دوم لذت بردن از آن.

متن در مورد ظاهر ساده

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

کسی که از تمام کمک‌های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصاً وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و موفقیت را برای‌ش پیش‌بینی می‌کنم.

جمله کوتاه در مورد زیبایی

 اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند.

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست.

شعر حافظ در مورد آفرینش

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی.

جمله در مورد زیبایی باطن

درباره آدم‌ها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جواب‌هایی که می‌دهند.

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

قشنگ‌ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

متن در مورد طبیعت و جاده

درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن.

جمله کوتاه در مورد زیبایی

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

سادگی من

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیرمنطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد.

متن فلسفی جدید

محبت همه چیز را شکست می‌دهد و خود شکست نمی‌خورد.

متن زیبایی های خلقت خدا

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است.

متن در مورد چوب سادگی

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود.

متن فلسفی سنگین کوتاه

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت‌های بی‌نظیری است که بر ما می‌گذرد.

متن راجع به ظاهر و باطن

قابلیت انعطاف، باعث می‌شود که نظرات تازه‌ای پیدا کنید و به نتایج تازه‌تری برسید.

متن فلسفی در مورد زیبایی

خوش‌بین باشید اما خوش‌بین دیرباور.

شعر در مورد زیبایی درون

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف برمی‌دارید، به نظرتان می‌رسند.

ظاهر و باطن مولانا

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده‌ام. مهم این است که در آنجا که بوده‌ام، چگونه رفتاری داشته‌ام.

متن زیبایی های خلقت خدا

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را می‌توان نابود کرد ولی نمی‌توان شکست داد.

متن فلسفی احساسی

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می‌آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی‌ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

متن در مورد طبیعت و عشق

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود می‌گذارد.

متن فلسفی جدید

با تقوی و خوبی می‌توان سعادت آفرید.

متن درباره ظاهر و باطن

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

متن راجع به ظاهر و باطن

هرگاه کسی که نیکی می‌کند با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آن وقت حس غضب و خودخواهی در قلب او خاموش می‌شود.

متن درباره زیبایی آفرینش

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از میان ما رفته باشند.

متن فلسفی در مورد خودم

منشاء غم‌های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران.

 

شعر در مورد ساده بودن

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

متن فلسفی در مورد زیبایی

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آن را به وجود می‌آورد.

جمله در مورد زیبایی باطن

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

متن برای ظاهر و باطن

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هربار که یک عمل را تکرار می‌کنیم ما این نخ را ضخیم‌تر می‌کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب بلندی می‌شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می‌پیچد.

جمله در مورد زیبایی دختر

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.

متن فلسفی سنگین برای اینستا

مرد عاقل همواره ۹ نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی.

متن فلسفی در مورد زیبایی

زندگی‌ات را قربانی چیزی مکن، همه چیز را قربانی زندگی‌ات کن.

متن فلسفی در مورد زیبایی

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.

متن برای زیبایی طبیعت

برای اداره كردن خویش، از سرت استفاده كن و برای اداره كردن دیگران، از قلبت.

متن فلسفی سنگین برای اینستا

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیب‌های تو را گوشزد نمی‌کنند.

متن فلسفی جدید

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.

زیبایی خلقت انسان

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.

متن درباره زیبایی آفرینش

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد.

ظاهر و باطن مولانا

برای شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم.

زیبایی خلقت انسان

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

جمله در مورد زیبایی دختر

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.

متن زیبا طبیعت و خانواده

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

ظاهر و باطن آدمها

اگر به انسان‌ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه‌های ناب خود را بیرون خواهند ریخت.

متن فلسفی کوتاه

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن.

متن فلسفی در مورد زیبایی

دانایان با عمل زندگی می‌کنند،نه با اندیشه عمل.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.

متن فلسفی در مورد زیبایی

ما در جوار یکدیگر زندگی می‌کنیم پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی‌توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد.

متن در مورد طبیعت و جاده

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگی همین است.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

متن در مورد طبیعت و جاده

به زیبائی بیاندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبائی به هرجا آرامش می‌آورد، چه دست‌ساز انسان چه طبیعی.

شعر حافظ در مورد آفرینش

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

جمله در مورد زیبایی ظاهری

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان.

ظاهر و باطن آدمها

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار.

ظاهر و باطن مولانا

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است.

ظاهر و باطن مولانا

عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می‌شود.

سادگی زیباست

“عقلانیت باز” آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که “یکی” در “چند” است و “چند” در “یکی”.

ظاهر و باطن مولانا

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد: اول رسیدن به آنچه که می‌خواهی و دوم لذت بردن از آن.

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند.

متن فلسفی سنگین برای اینستا

کسی که از تمام کمک‌های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصاً وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و موفقیت را برای‌ش پیش‌بینی می‌کنم.

جمله در مورد زیبایی دختر

 اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند.

جملات در مورد زیبایی زن

هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست.

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی.

جمله در مورد زیبایی باطن

درباره آدم‌ها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جواب‌هایی که می‌دهند.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

قشنگ‌ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

متن ساده بودن دختر

درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن.

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید.

متن در مورد زیبایی چهره

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

متن فلسفی کوتاه

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیرمنطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد.

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

محبت همه چیز را شکست می‌دهد و خود شکست نمی‌خورد.

متن در مورد زیبایی چهره

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است.

متن انسان و طبیعت

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود.

جمله کوتاه در مورد زیبایی

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت‌های بی‌نظیری است که بر ما می‌گذرد.

سادگی زیباست

قابلیت انعطاف، باعث می‌شود که نظرات تازه‌ای پیدا کنید و به نتایج تازه‌تری برسید.

متن راجع به ظاهر و باطن

خوش‌بین باشید اما خوش‌بین دیرباور.

متن فلسفی برای عکس

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف برمی‌دارید، به نظرتان می‌رسند.

متن درباره زیبایی آفرینش

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن.

متن درباره زیبایی آفرینش

مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده‌ام. مهم این است که در آنجا که بوده‌ام، چگونه رفتاری داشته‌ام.

متن در مورد زشتی و زیبایی

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را می‌توان نابود کرد ولی نمی‌توان شکست داد.

متن فلسفی در مورد زیبایی

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می‌آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی‌ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

سادگی من

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود می‌گذارد.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

با تقوی و خوبی می‌توان سعادت آفرید.

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

میگن میخوای یکیو تنبیه کنی

 نسبت بهش بی تفاوت باش

 ولی شماها گوش ندین

 بی تفاوتی فقط باعث وروده یه آدم جدید

و یه رابطه ی یواشکی میشه

متن در مورد زشتی و زیبایی

گاهی تو زندگی به یه جاهایی میرسی که باید خودت رو تموم شده بدونی!
که نه فرصت شروع دوباره و درست کردن خطاهای گذشته رو داری و نه گزینه ای جلوت میبینی جهت جبران.
اینکه میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست به نظر من فقط یه شعار کلیشه‌ای جهت دور زدن اشتباهاتی هست که مقصرش خودت بودی. وگرنه این آب مدت هاست به گندآبی کشیده شده که هیچ جنبنده‌ای توان نفس کشیدن توش رو نداره چه برسه به ماهی!

زندگی از یک جاهایی به بعد میشه مثل یک موزیکی که خیلی دوستش داشتی و مدام توی گوشت پلی میشده. ولی این تکرارها باعث عادی شدن این ملودی شده. تا جایی که اگر موزیک پخش هم نشه تو حس میکنی هنوز داره توی گوشت اجرا میشه و حتی باهاش زمزمه هم میکنی!
همه چیز همینطوری خیلی زود عادی میشه. تغییر فصل‌ها، صدای گنجشک‌های اول صبح، رگبارهای ناگهانی بهاری و ریزش برگ‌های پاییزی هم نمی‌توانند این بی تفاوتی رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن.
خلاصه ما خیلی هامون زود دچار نوعی بی تفاوتی در زندگیمون میشیم و در واقع خواهیم شد. این بی تفاوتی میتونه نسبت به افراد نزدیک در خانواده یا حتی نسبت به جامعه باشه. میدونید؛ مهم اینکه تو بفهمی از کجا ضربه خوردی.
بله، بی تفاوتی از آنجایی شروع میشه که تو بیشترین ضربه رو خوردی!

متن فلسفی کوتاه

مثل هـر شــب بی تفاوت

شب بخیری گفت و رفت

مثـل هــر شب تا ســــحر

در خود مرورش می کـنم

متن زیبایی های خلقت خدا

بی تفاوتی تنها راهی است که هرگز به خدا نمی رسد
پیتر کریفت

متن در مورد طبیعت و عشق

شاید رها شدن و تنها موندن
ترسناک‌ترین حس دنیا باشه
اما بی تفاوتی نسبت به رفتن آدم‌ها،
یه حس پر از قدرته!
وقتی رهام کردی و رفتی
فکر کردم جایی که وایسادم ته دنیاست
فکر میکردم دیگه نفسم در نمیاد
انگار یکی وایساده روی گلوم و میخواد خفم کنه
فکر میکردم تموم شدم
اخر کارمه
دیگه عاشق نمیشم
دیگه کسی نمیتونه مثل تو منو به وجد بیاره
دیگه هیچ کسی نمیتونه قدر تو توی قلبم جا بشه
ولی رفتنت ته دنیا نبود
اکسیژن کم نیومد
خفه نشدم
تموم نشدم
من بعد تو قوی ترین آدم روی زمین شدم
حالا یه آدم بی تفاوتم
که هر کسی بخواد بره
خودم براش چمدون میبندم…

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

مخرب ترین انتقاد بی تفاوتی است
ای دبلیو هاو

متن در مورد طبیعت و عشق

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون:

من عاشقم و گواه من این دل خون!

تو ساده و بی تفاوت اما گفتی:

“از این که به من علاقه داری ممنون”

متن فلسفی سنگین برای اینستا

اولین بار که کم میاری
میریزی تووو خودت…
دومین بار به رفیقت میگی…
سومین باز میریزی توو خودت…
چهارمین بار تووو خودت میشکنی…
پنجمین بار روانی و بی احساس میشی…
آخرین بار دیگه هیچی برات مهم نیست…
فقط میخندی….

متن برای زیبایی طبیعت

همیشه فکر میکردم

خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت از احساست بی خبر باشه . . .

ولی حالا فهمیدم

خیلی خیلی سخت تر اینه که

کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت هم بدونه که دوستش داری

اما بی تفاوت از احساست رد بشه

متن فلسفی در مورد زیبایی

ناامیدی یک ماده مخدر است
ذهن را به بی تفاوتی سوق می دهد
چارلی چاپلین

سادگی زیباست

ادعای بی تفاوتی سخت است…
آن هم نسبت به کسی که
زیباترنین حس دنیا را با او تجربه کردی…

مارگارت اتوود

متن زیبا طبیعت و خانواده

حسادت‌های یک زن عاشق
زمانی برایت آرزو می‌شود
که او نسبت به تو بی‌تفاوت بشود…

نسرین بهجتی

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

آرام تر ….

سکوت کن …….

قلبم تند ميزند و…..

صدای بی تفاوت هایت آزارم می دهد!

جمله در مورد زیبایی دختر

تو نیستی و بهار
از کنار پنجره ها چه بی تفاوت و آرام و سرد
می گذرد…

متن راجع به ظاهر و باطن

زمان زیادی گذشت که فهمیدم اونی که میخوای نمیشه…
فهمیدم بی تفاوتی بزرگترین انتقامه…
تنفر یک نوع عشقه…
دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته…!
غرور بزرگ ترین دشمنه…
خدا بهترین دوسته…
سلامتی بالاترین ثروته…
آسایش بهترین نعمته…
فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نیست…
هرکی زبونش نرمه دلش گرم نیست…
هرکی اخلاقش تنده، جنسش سخت نیست…
و هرکی میخنده، بدون درد و غم نیست…
ظاهر دلیلی بر باطن نیست…
فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نیست…
فهمیدم جنگ کردن با بعضی‌ها اشتباه محضه…
فهمیدم خیلی موقع‌ها خواسته‌هات، حتی با گریه و التماس انجام شدنی نیست…
فهمیدم گاهی اوقات تووو اوج شلوغی تنهاترینی…

شعر در مورد زیبایی درون

درشهری که چراغهایش خاموش است،
تو اندازه توانت روشن باش!
گاهی جلوى پاى خودرا روشن کن وگاهی جلوى پاى دیگرى را.
فقط خاموش نباش بی‌تفاوت نباش و انسان باش…

جمله در مورد زیبایی زن

بدترین گناه نسبت به موجودات دیگر این است که از آنها متنفر نباشیم
بلکه نسبت به آنها بی تفاوت باشیم
جورج برنارد شاو

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

ببخشید؛
قلب من انگار،
حوالی بی تفاوتی‌های شما،
دارد جان می‌دهد!
زیاد مزاحم روزهایتان نمی‌شوم.
تنها اگر می‌شود؛
جان دادنش را تماشا نکنید!
آخر
من از مهربانی‌های شما،
زیاد برایش قصه خوانده‌ام!

متن فلسفی در مورد زیبایی

فقط کافی است…
هر از گاهی پشت کنی به تمام آنهایی که چشم دیدن خوشبختی‌ات را ندارند…
بی تفاوتی عجیب آدم‌ها را می‌سوزاند…

متن فلسفی لاکچری

اگر ظلمی رخ دهد و ببینید و سکوت کنید روزی هم میرسد که برای شماهم پیش بیاد و دیگران سکوت کنند.

متن فلسفی احساسی

ادعای بی تفاوتی سخت است!
آن هم نسبت به کسی که…
زیباترین حس دنیا را
با او تجربه کردی…

متن فلسفی در مورد زیبایی

به دلیل بی تفاوتی
یک نفر قبل از اینکه واقعا بمیرد
می میرد
الی ویزل

شعر در مورد زیبایی درون

آلبر کامو میگه:
جوان که بودم از مردم چیزی میخواستم که نمیتوانستند بدهند؛ دوستی پیوسته، عاطفه مدام
حال یاد گرفته‌ام از آنان چیزی بخواهم کمتر از آنچه میتوانند بدهند؛ همنشینی بی کلام…
درست همانند حال روز اکثر این روزهای مردم ما…

متن در مورد زیبایی چهره

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره
بپذیرش، تغییرش بده، رهاش کن
اگر نمیتونی بپذیری، تغییرش بده
اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهاش کن

جملات در مورد زیبایی زن

دین و مذهب از انسان عبادت می‌طلبد.
چیزی که انسان نباید به هیچ موجودی، انسانی و یا یزدانی بدهد.
پرستش دیگری یعنی پایین آوردن خود.
عبادت وحشت و ترس است.
وحشت و ترسی بیهوده و امیدی کور.
عبادت است که تنها یکی را بالا می‌برد و تعداد زیادی را به پایین می‌کشد.
عبادت برای دزدان کاخ می‌سازد و برای جرائم بنای یادبود.
شخص عابد حتی برای دستان خود دستبند می‌سازد. روح عبادت روح بیدادگری است.
یک روشنفکر هرگز زانو نمی‌زند.
بدن به هرچه گرایش داشته باشد، روح روشنفکر به بلندی‌ها نظر دارد.
هرکسی که عبادت می‌کند روح خود را واگذار می‌کند.

(رابرت اینگرسول)

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

در میان همه آرمان‌های سیاسی،
آنکه ادعای خوشبخت کردن جامعه بشری را دارد از همه خطرناک تر است، تلاش برای برپایی بهشت بر روی زمین،
همیشه به جهنم راه برده است.کسانی که می پندارند قادرند بشریت را سعادتمند کنند،
انسان های خطرناکی هستند.اساسا رویای ساختن بهشت بر روی زمین رویای خطرناکی است.
چرا که پس از مدتی باور میکنند که حق دارند، تعداد بیشماری انسان شرور را از میان بردارند،
تا دیگران را به اصطلاح سعادتمند کنند.

متن فلسفی برای عکس

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه
از چشمانت می‌افتند…
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است
یا دور…
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت
و این آغاز یک راه طولانی است…

متن در مورد طبیعت و عشق

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را می‌بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند…

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

کاش آدم ناراحت بشه،
دلش بگیره،
گریه کنه،
زجه بزنه،
ولی نرسه روزی که
مثل یک تیکه سنگ بی تفاوت بشه…

ظاهر و باطن آدمها

اندوه که از حد بگذرد
جایش را می‌دهد به یک بی اعتنایی مزمن!
دیگر مهم نیست.. بودن یا نبودن؛
دوست داشتن یا نـداشتن …
آنچه اهمیت دارد
کشداری رخوتناک از حسی است…
که دیگر تـو را به واکنش نمی‌کشاند!
در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی
و نگاه میکنی و نگاه و نـگــــــــــاه….

متن زیبایی های خلقت خدا

میگن میخوای یکیو تنبیه کنی

 نسبت بهش بی تفاوت باش

 ولی شماها گوش ندین

 بی تفاوتی فقط باعث وروده یه آدم جدید

و یه رابطه ی یواشکی میشه

متن فلسفی برای عکس

گاهی تو زندگی به یه جاهایی میرسی که باید خودت رو تموم شده بدونی!
که نه فرصت شروع دوباره و درست کردن خطاهای گذشته رو داری و نه گزینه ای جلوت میبینی جهت جبران.
اینکه میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست به نظر من فقط یه شعار کلیشه‌ای جهت دور زدن اشتباهاتی هست که مقصرش خودت بودی. وگرنه این آب مدت هاست به گندآبی کشیده شده که هیچ جنبنده‌ای توان نفس کشیدن توش رو نداره چه برسه به ماهی!

زندگی از یک جاهایی به بعد میشه مثل یک موزیکی که خیلی دوستش داشتی و مدام توی گوشت پلی میشده. ولی این تکرارها باعث عادی شدن این ملودی شده. تا جایی که اگر موزیک پخش هم نشه تو حس میکنی هنوز داره توی گوشت اجرا میشه و حتی باهاش زمزمه هم میکنی!
همه چیز همینطوری خیلی زود عادی میشه. تغییر فصل‌ها، صدای گنجشک‌های اول صبح، رگبارهای ناگهانی بهاری و ریزش برگ‌های پاییزی هم نمی‌توانند این بی تفاوتی رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن.
خلاصه ما خیلی هامون زود دچار نوعی بی تفاوتی در زندگیمون میشیم و در واقع خواهیم شد. این بی تفاوتی میتونه نسبت به افراد نزدیک در خانواده یا حتی نسبت به جامعه باشه. میدونید؛ مهم اینکه تو بفهمی از کجا ضربه خوردی.
بله، بی تفاوتی از آنجایی شروع میشه که تو بیشترین ضربه رو خوردی!

متن درباره زیبایی آفرینش

مثل هـر شــب بی تفاوت

شب بخیری گفت و رفت

مثـل هــر شب تا ســــحر

در خود مرورش می کـنم

جمله در مورد زیبایی باطن

بی تفاوتی تنها راهی است که هرگز به خدا نمی رسد
پیتر کریفت

متن زیبایی های خلقت خدا

شاید رها شدن و تنها موندن
ترسناک‌ترین حس دنیا باشه
اما بی تفاوتی نسبت به رفتن آدم‌ها،
یه حس پر از قدرته!
وقتی رهام کردی و رفتی
فکر کردم جایی که وایسادم ته دنیاست
فکر میکردم دیگه نفسم در نمیاد
انگار یکی وایساده روی گلوم و میخواد خفم کنه
فکر میکردم تموم شدم
اخر کارمه
دیگه عاشق نمیشم
دیگه کسی نمیتونه مثل تو منو به وجد بیاره
دیگه هیچ کسی نمیتونه قدر تو توی قلبم جا بشه
ولی رفتنت ته دنیا نبود
اکسیژن کم نیومد
خفه نشدم
تموم نشدم
من بعد تو قوی ترین آدم روی زمین شدم
حالا یه آدم بی تفاوتم
که هر کسی بخواد بره
خودم براش چمدون میبندم…

متن در مورد طبیعت و عشق

مخرب ترین انتقاد بی تفاوتی است
ای دبلیو هاو

متن فلسفی سنگین برای اینستا

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون:

من عاشقم و گواه من این دل خون!

تو ساده و بی تفاوت اما گفتی:

“از این که به من علاقه داری ممنون”

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

اولین بار که کم میاری
میریزی تووو خودت…
دومین بار به رفیقت میگی…
سومین باز میریزی توو خودت…
چهارمین بار تووو خودت میشکنی…
پنجمین بار روانی و بی احساس میشی…
آخرین بار دیگه هیچی برات مهم نیست…
فقط میخندی….

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

همیشه فکر میکردم

خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت از احساست بی خبر باشه . . .

ولی حالا فهمیدم

خیلی خیلی سخت تر اینه که

کسی رو دوست داشته باشی

و طرفت هم بدونه که دوستش داری

اما بی تفاوت از احساست رد بشه

متن در مورد زشتی و زیبایی

ناامیدی یک ماده مخدر است
ذهن را به بی تفاوتی سوق می دهد
چارلی چاپلین

جمله در مورد زیبایی باطن

ادعای بی تفاوتی سخت است…
آن هم نسبت به کسی که
زیباترنین حس دنیا را با او تجربه کردی…

مارگارت اتوود

شعر حافظ در مورد آفرینش

حسادت‌های یک زن عاشق
زمانی برایت آرزو می‌شود
که او نسبت به تو بی‌تفاوت بشود…

نسرین بهجتی

شعر حافظ در مورد آفرینش

آرام تر ….

سکوت کن …….

قلبم تند ميزند و…..

صدای بی تفاوت هایت آزارم می دهد!

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

تو نیستی و بهار
از کنار پنجره ها چه بی تفاوت و آرام و سرد
می گذرد…

زیبایی خلقت انسان

زمان زیادی گذشت که فهمیدم اونی که میخوای نمیشه…
فهمیدم بی تفاوتی بزرگترین انتقامه…
تنفر یک نوع عشقه…
دلخوری و ناراحتی از میزان اهمیته…!
غرور بزرگ ترین دشمنه…
خدا بهترین دوسته…
سلامتی بالاترین ثروته…
آسایش بهترین نعمته…
فهمیدم رفتن همیشه از روی نفرت نیست…
هرکی زبونش نرمه دلش گرم نیست…
هرکی اخلاقش تنده، جنسش سخت نیست…
و هرکی میخنده، بدون درد و غم نیست…
ظاهر دلیلی بر باطن نیست…
فهمیدم کسی موظف به آروم کردنت نیست…
فهمیدم جنگ کردن با بعضی‌ها اشتباه محضه…
فهمیدم خیلی موقع‌ها خواسته‌هات، حتی با گریه و التماس انجام شدنی نیست…
فهمیدم گاهی اوقات تووو اوج شلوغی تنهاترینی…

متن در مورد چوب سادگی

درشهری که چراغهایش خاموش است،
تو اندازه توانت روشن باش!
گاهی جلوى پاى خودرا روشن کن وگاهی جلوى پاى دیگرى را.
فقط خاموش نباش بی‌تفاوت نباش و انسان باش…

متن فلسفی سنگین برای اینستا

بدترین گناه نسبت به موجودات دیگر این است که از آنها متنفر نباشیم
بلکه نسبت به آنها بی تفاوت باشیم
جورج برنارد شاو

جمله کوتاه در مورد زیبایی

ببخشید؛
قلب من انگار،
حوالی بی تفاوتی‌های شما،
دارد جان می‌دهد!
زیاد مزاحم روزهایتان نمی‌شوم.
تنها اگر می‌شود؛
جان دادنش را تماشا نکنید!
آخر
من از مهربانی‌های شما،
زیاد برایش قصه خوانده‌ام!

متن فلسفی در مورد خودم

فقط کافی است…
هر از گاهی پشت کنی به تمام آنهایی که چشم دیدن خوشبختی‌ات را ندارند…
بی تفاوتی عجیب آدم‌ها را می‌سوزاند…

متن در مورد یکرنگی

اگر ظلمی رخ دهد و ببینید و سکوت کنید روزی هم میرسد که برای شماهم پیش بیاد و دیگران سکوت کنند.

شعر حافظ در مورد آفرینش

ادعای بی تفاوتی سخت است!
آن هم نسبت به کسی که…
زیباترین حس دنیا را
با او تجربه کردی…

جمله در مورد زیبایی ظاهری

به دلیل بی تفاوتی
یک نفر قبل از اینکه واقعا بمیرد
می میرد
الی ویزل

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

آلبر کامو میگه:
جوان که بودم از مردم چیزی میخواستم که نمیتوانستند بدهند؛ دوستی پیوسته، عاطفه مدام
حال یاد گرفته‌ام از آنان چیزی بخواهم کمتر از آنچه میتوانند بدهند؛ همنشینی بی کلام…
درست همانند حال روز اکثر این روزهای مردم ما…

متن فلسفی در مورد زیبایی

سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره
بپذیرش، تغییرش بده، رهاش کن
اگر نمیتونی بپذیری، تغییرش بده
اگر نمیتونی تغییرش بدی، رهاش کن

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

دین و مذهب از انسان عبادت می‌طلبد.
چیزی که انسان نباید به هیچ موجودی، انسانی و یا یزدانی بدهد.
پرستش دیگری یعنی پایین آوردن خود.
عبادت وحشت و ترس است.
وحشت و ترسی بیهوده و امیدی کور.
عبادت است که تنها یکی را بالا می‌برد و تعداد زیادی را به پایین می‌کشد.
عبادت برای دزدان کاخ می‌سازد و برای جرائم بنای یادبود.
شخص عابد حتی برای دستان خود دستبند می‌سازد. روح عبادت روح بیدادگری است.
یک روشنفکر هرگز زانو نمی‌زند.
بدن به هرچه گرایش داشته باشد، روح روشنفکر به بلندی‌ها نظر دارد.
هرکسی که عبادت می‌کند روح خود را واگذار می‌کند.

(رابرت اینگرسول)

متن ظاهر و باطن

در میان همه آرمان‌های سیاسی،
آنکه ادعای خوشبخت کردن جامعه بشری را دارد از همه خطرناک تر است، تلاش برای برپایی بهشت بر روی زمین،
همیشه به جهنم راه برده است.کسانی که می پندارند قادرند بشریت را سعادتمند کنند،
انسان های خطرناکی هستند.اساسا رویای ساختن بهشت بر روی زمین رویای خطرناکی است.
چرا که پس از مدتی باور میکنند که حق دارند، تعداد بیشماری انسان شرور را از میان بردارند،
تا دیگران را به اصطلاح سعادتمند کنند.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه
از چشمانت می‌افتند…
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است
یا دور…
مهم این است که تو تا ابد
هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت
و این آغاز یک راه طولانی است…

متن ظاهر و باطن

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم
و این جهان به لانه ماران مانند است
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست
که همچنان که تو را می‌بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند…

متن فلسفی در مورد خودم

کاش آدم ناراحت بشه،
دلش بگیره،
گریه کنه،
زجه بزنه،
ولی نرسه روزی که
مثل یک تیکه سنگ بی تفاوت بشه…

زیبایی خلقت انسان

اندوه که از حد بگذرد
جایش را می‌دهد به یک بی اعتنایی مزمن!
دیگر مهم نیست.. بودن یا نبودن؛
دوست داشتن یا نـداشتن …
آنچه اهمیت دارد
کشداری رخوتناک از حسی است…
که دیگر تـو را به واکنش نمی‌کشاند!
در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی
و نگاه میکنی و نگاه و نـگــــــــــاه….

متن زیبا طبیعت و خانواده

شب آرزوهاست

و من آرزو دارم

دلت مثل بهار پر شود از لحظه‌های ماندگار

زندگی‌ات خالی از اندوه و غم

لحظه‌های شادمانی بی شمار

دعایم کن که محتاج دعایم

 

آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
لیله الرغائب شب آرزوهاست
برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .

متن در مورد چوب سادگی

آرزوها؛

پیله‌هایی در دل هستند که

با امید پروانه‌ ای بال گشوده

و به‌ سوی خدا اوج می‌گیرند

امیدوارم در این شب زیبا

پروانه آرزوهایتان

بر زیباترین گل‌ های اجابت بنشیند

متن زندگی ساده

شَب آرزو هاست و من
قآصدکی به دست بـاد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو

متن زیبایی های خلقت خدا

در لیلة الرغائب

خدایا

فردا و فرداهايم را

هر طور که می خواهی

نقاشی کن

من به قلم رحمتت

ایمان دارم…

متن ظاهر و باطن

شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده

در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید

ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید . . .

متن زیبایی های خلقت خدا

صبح است امروز ،شبش ؛

لیلةالرغائب است

من ازطلوع صبح برایت

تا شب آرزو می‌کنم

سلامتی ؛ عشق ؛ شادی

خوشبختی و موفقیت را

خدایا;به حق خوبانت

آرزوی بندگانت را

براورده کن

متن در مورد طبیعت و جاده

شب آرزوهاست

باید دری برای مناجات وا شود

تا درد بی دوای گناهم دوا شود

باید کسی که نزد خدا دارد ابرو

وقت سحر به یاد دلم در دعا شود

التماس دعا

متن برای زیبایی طبیعت

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی
صاحبخانه برای استقبال می‌آید
با طبقی از آرزوهایی که می‌خواهی
پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

برای تو دلخوشی‌های بسیار آرزو می‌کنم

تا غمگین که شدی

یکی از آن خوشی‌های کوچک

لبخندی عمیق بر لبت بنشاند

دعا می‌کنم همیشه دستت پر باشد نه دلت

التماس دعا در شب آرزوها

متن زیبایی های خلقت خدا

امشب اگر قبول نشود دعا از عجایب است

زیرا که عرش گشوده و لیله الرغائب است

ما را مکن فراموش به گاه سجده ات

حاجت نخست ظهور ان یار غائب است

تو هم مثل من این شبو به دوستات یادآوری کن

به این امیدکه از باغ دعاشون یه گل استجابت هدیه بگیرى

التماس دعا

متن فلسفی کوتاه

آرزويي كن … گوشهاي خدا پر از ارزوست و دستهايش پر از معجزه
آرزويي كن… شايد كوچكترين معجزه اش ارزوي تو باشد
اجابت ارزوهاي شما دوستان  را در شب ارزوها ارزومندم

متن درباره ظاهر و باطن

ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﺍﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺍﻱ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
اللهم عجل لولیک الفرج

جمله کوتاه در مورد زیبایی

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیله الرغائب شب برآورده شدن حاجات است٫همه با هم:
“اللهم عجل لولیک الفرج”

متن در مورد چوب سادگی

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.
از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

متن ظاهر و باطن

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست.
بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

ظاهر و باطن آدمها

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید

متن فلسفی لاکچری

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن
التماس دعا در شب آرزوها

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب هاست
ازآن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

انشا در مورد زیبایی های افرینش

به این بغض پنهان شده در گلویم

به این اشک‌های روان از سبویم

به جز دیدنت آرزویی ندارم

شب آرزوها تویی آرزویم

متن برای ظاهر و باطن

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

متن راجب ظاهر و باطن

لیله الرغائب شده یا رب دل ما
افتاده به دامان کرامات شما
تنها آرزوی ما به این شب گشته
ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا…

متن راجع به ظاهر و باطن

آرزو کردنت که محال نیست

امشب آرزوی داشتنت را

به آسمان می‌فرستم

شاید برآورده شود

خدا را چه دیدی؟

التماس دعا در شب آرزوها

متن در مورد زیبایی چهره

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده
بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی
و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى
امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست
دعای خیر همه را براورده بفرما

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

شب آرزوهاست و من آرزو دارم
دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار
زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا
ما بگوییم آرزوها را به درگاه شما
آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است
کربلا و کربلا و کربلا و کربلا

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.
در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ ی آسمان خواهد نشست.
بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

خدایا
آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
لیله الرغائب شب آرزوهاست
برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .
شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

متن برای ظاهر و باطن

امشب شب آرزوهاست , من به صد خواهش و منت

زخدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید

و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

جمله در مورد زیبایی باطن

شب آرزوهاست.
بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از
درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم.
بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

متن راجع به ظاهر و باطن

شب ارزوهاست و من ارزو دارم
دلت مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار
زندگیت خالی ار اندوه و غم
لحظه های شادمانی بی شمار

متن فلسفی کوتاه

لیله الرغائب شده دل زارو مزار است
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک
یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست.

متن فلسفی در مورد زیبایی

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب هاست
ازآن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده
بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی
و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى
امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست
دعای خیر همه را براورده بفرما

متن درباره زیبایی آفرینش

شب آرزوهاست

و من آرزو دارم

دلت مثل بهار پر شود از لحظه‌های ماندگار

زندگی‌ات خالی از اندوه و غم

لحظه‌های شادمانی بی شمار

دعایم کن که محتاج دعایم

 

آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
لیله الرغائب شب آرزوهاست
برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .

متن در مورد یکرنگی

آرزوها؛

پیله‌هایی در دل هستند که

با امید پروانه‌ ای بال گشوده

و به‌ سوی خدا اوج می‌گیرند

امیدوارم در این شب زیبا

پروانه آرزوهایتان

بر زیباترین گل‌ های اجابت بنشیند

جملات در مورد زیبایی زن

شَب آرزو هاست و من
قآصدکی به دست بـاد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

در لیلة الرغائب

خدایا

فردا و فرداهايم را

هر طور که می خواهی

نقاشی کن

من به قلم رحمتت

ایمان دارم…

متن در مورد طبیعت و جاده

شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده

در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید

ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید . . .

انشا در مورد زیبایی های افرینش

صبح است امروز ،شبش ؛

لیلةالرغائب است

من ازطلوع صبح برایت

تا شب آرزو می‌کنم

سلامتی ؛ عشق ؛ شادی

خوشبختی و موفقیت را

خدایا;به حق خوبانت

آرزوی بندگانت را

براورده کن

شعر حافظ در مورد آفرینش

شب آرزوهاست

باید دری برای مناجات وا شود

تا درد بی دوای گناهم دوا شود

باید کسی که نزد خدا دارد ابرو

وقت سحر به یاد دلم در دعا شود

التماس دعا

ظاهر و باطن مولانا

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی
صاحبخانه برای استقبال می‌آید
با طبقی از آرزوهایی که می‌خواهی
پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.

متن برای ظاهر و باطن

برای تو دلخوشی‌های بسیار آرزو می‌کنم

تا غمگین که شدی

یکی از آن خوشی‌های کوچک

لبخندی عمیق بر لبت بنشاند

دعا می‌کنم همیشه دستت پر باشد نه دلت

التماس دعا در شب آرزوها

جمله در مورد زیبایی باطن

امشب اگر قبول نشود دعا از عجایب است

زیرا که عرش گشوده و لیله الرغائب است

ما را مکن فراموش به گاه سجده ات

حاجت نخست ظهور ان یار غائب است

تو هم مثل من این شبو به دوستات یادآوری کن

به این امیدکه از باغ دعاشون یه گل استجابت هدیه بگیرى

التماس دعا

متن در مورد زشتی و زیبایی

آرزويي كن … گوشهاي خدا پر از ارزوست و دستهايش پر از معجزه
آرزويي كن… شايد كوچكترين معجزه اش ارزوي تو باشد
اجابت ارزوهاي شما دوستان  را در شب ارزوها ارزومندم

متن در مورد زشتی و زیبایی

ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﺍﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺍﻱ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ
اللهم عجل لولیک الفرج

زیبایی خلقت انسان

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیله الرغائب شب برآورده شدن حاجات است٫همه با هم:
“اللهم عجل لولیک الفرج”

متن فلسفی لاکچری

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.
از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

جمله کوتاه در مورد زیبایی

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست.
بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

سادگی من

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن
التماس دعا در شب آرزوها

جمله در مورد زیبایی دختر

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب هاست
ازآن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

جمله در مورد زیبایی باطن

به این بغض پنهان شده در گلویم

به این اشک‌های روان از سبویم

به جز دیدنت آرزویی ندارم

شب آرزوها تویی آرزویم

متن در مورد طبیعت و جاده

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

متن در مورد چوب سادگی

لیله الرغائب شده یا رب دل ما
افتاده به دامان کرامات شما
تنها آرزوی ما به این شب گشته
ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا…

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

آرزو کردنت که محال نیست

امشب آرزوی داشتنت را

به آسمان می‌فرستم

شاید برآورده شود

خدا را چه دیدی؟

التماس دعا در شب آرزوها

شعر در مورد زیبایی درون

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده
بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی
و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى
امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست
دعای خیر همه را براورده بفرما

متن در مورد زیبایی چهره

شب آرزوهاست و من آرزو دارم
دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار
زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا
ما بگوییم آرزوها را به درگاه شما
آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است
کربلا و کربلا و کربلا و کربلا

متن فلسفی لاکچری

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.
در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه­ ی آسمان خواهد نشست.
بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

متن فلسفی احساسی

خدایا
آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
لیله الرغائب شب آرزوهاست
برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .
شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

جمله در مورد زیبایی ظاهری

امشب شب آرزوهاست , من به صد خواهش و منت

زخدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید

و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

متن زیبا طبیعت و خانواده

شب آرزوهاست.
بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از
درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم.
بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

شب ارزوهاست و من ارزو دارم
دلت مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار
زندگیت خالی ار اندوه و غم
لحظه های شادمانی بی شمار

جملات در مورد زیبایی زن

لیله الرغائب شده دل زارو مزار است
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک
یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست.

متن فلسفی احساسی

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو
امشب از آن شب هاست
ازآن شب های زیباست
بگو هرچه خواهی خدا
امشب دردل همه ی ماست
آرزو شیرین و زیباست

سادگی زیباست

درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده
بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی
و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى
امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست
دعای خیر همه را براورده بفرما

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

علی ای شروع غزل ز تو
دل شیعیان ز ازل زتو

علی ای که ناد علی ز ما
شده کار ما همه حل ز تو

علی ای نگاه به من ز من
همه منتظر که محل ز تو

علی ای اباالحسن حسین
قمر العشیره ی یل ز تو

علی ای حماسه ی ایزدی
همه برد جنگ جمل ز تو

علی ای خلیل تبر به دوش
سر لات و منات و هبل ز تو

علی ای علی در شهر علم
بر و بام و کوی و محل ز تو

علی ای موذن فاطمه
و جنات خیر عمل ز تو

علی ای به فاطمه متکی
همه شام قدر عمل ز تو

علی ای ز کوثر باغ هو
گل یاس او ز بغل ز تو

علی ای که ساقی کوثری
همه جام شیر و عسل ز تو

بلغ العلی به تو یا علی
کشف الدجی به تو یا علی

غلام رضا فاتحی

متن فلسفی در مورد زیبایی

علی آن شیر خدا شاه عرب
الفتی داشت با این دل شب

شب ز اسرار علی، آگاه است
دل شب محرم سر الله است

شب علی دید به نزدیکی دید
گر چه او نیز به تاریکی دید

شاه را دید به نوشینی خواب
روی بر سینه دیوار خراب

قلعه‌ بانی که به قصر افلاک
سر دهد ناله زندانی خاک

اشکباری که چو شمع بیزار
میی فشاند زر و میی گرید زار

دردمندی که چو لب بگشاید
در و دیوار به زنهار آید

کلماتش چو در آویزه گوش
مسجد کوفه هنوزش مدهوش

فجر تا سینه آفاق شکافت
چشم بیدار علی خفته نیافت

روزه‌ داری که به مهر اسحار
بشکند نان جوین افطار

ناشناسی که به تاریکی شب
میی برد نان یتیمان عرب

تا نشد پردگی آن سر جلی
نشد افشا که علی بود علی

شاهبازی که به بال پر راز
می کند در ابدیت پرواز

شهسواری که به برق شمشیر
در دل شب بشکافد دل شیر

عشقبازی که هم آغوش خطر
خفت در خوابگه پیغمبر

آن دم صبح قیامت تأثیر
حلقه در شد از او دامنگیر

دست در دامن مولا زد در
که علی بگذرد از ما مگذر

شال می بست و ندایی مبهم
که کمربند شهادت را محکم

پیشوایی که ز شوق دیدار
می کند قاتل خود را بیدار

ماه محراب عبودیت حق
سر به محراب عبادت منشق

می زند پس‌، لب او کاسه شیر
می کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست
تو خدایی مگر ای دشمن دوست

در جهان این همه شر و همه شر
ها علی بشر کیف بشر

کفن از گریه غسال خجل
پیرهن از رخ وصال خجل

” محمد حسین شهریار”

ظاهر و باطن مولانا

علی شبیه کسی نیست جز خداوندش
همان خدا که نبوده‌ ست و نیست مانندش

کسی که حبل خدا بوده، هست و خواهد بود
کسی که هر چه شود با خداست پیوندش

کسی که قبله‌ نما رو به او توقف کرد
کسی که «فزت ‌و ‌رب‌العلی‌ست» سوگندش

تمام هستی عالم به روی دوش علی‌ ست
مدار چرخش افلاک نیز سر بندش

میان معرکه هرگز ندید چشم کسی
که ذوالفقار کند تکیه بر کمربندش

خدا به دست علی نه، به دست خود روزی
دری که مانع اسلام بود را کندش

« جمال وجه خدا واحد است » این یعنی:
علی‌ ست اخم خدا و علی‌ ست لبخندش

حمزه محمدی

متن در مورد زیبایی چهره

ستایش حق میکنم خدای دادار را
سپاس نعمای او خدای دادار را

مدح علی بر زبان حیدر کرار را
خلیفه و جانشین احمد مختار را

ولی دادار حق علی عمران لقب را
ید الله آمد ورا ز حق به اصل و نصب

یبق در اسلام شد نمود حق را طلب
فکند از پا همه عدو و اشرار را

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

از عمق دل خویش جلی می گوییم
با نغمه ی بین المللی می گوییم
یک روز می آید که به گرد کعبه
کوری عدو  علی علی  می گوییم

توحید شالچیان ناظر

متن فلسفی سنگین برای اینستا

هو یا امیر المومنین

ای وجه رب العالمین هو یا امیر المومنین
ای قبله ی اهل یقین هو یا امیر المومنین

راه طلب پویم تو را در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیر المومنین

خیل ملائک لشکرت ،تاج ولایت بر سرت
مُلک حَقت زیر نگین هو یا امیر المومنین

تو جان پاک مصطفی وصف تو از قول خدا
آیات فرقان مبین هو یا امیر المومنین

اول تویی،آخر تویی، یاور تویی، ناصر تویی
بر اولین و آخرین هو یا امیر المومنین

از بهر خدمت روز و شب، اِستاده با عجز و ادب
بر درگهت روح الامین هو یا امیرالمومنین

سوی محبان کن نظر، محفوظشان دار از خطر
ای حب تو حصن حصین هو یا امیر المومنین

دارد صغیر بی نوا بر آستانت التجاء
مگذارش از محنت غمین هو یا امیر المومنین

صغیر اصفهانی

متن درباره زیبایی آفرینش

تا صورت پیوند جهان بود، على بود / تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى كه ولى بود و وصى بود، على بود / سلطان سخا و كرم و جود، على بود
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس / هم صالح پیغمبر و داوود، على بود
هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم ایوب / هم یوسف و هم یونس و هم هود، على بود
مسجود ملائك كه شد آدم ز على شد / آدم كه یكى قبله و مسجود، على بود
آن عارف سجاد كه خاك درش از قدر / بر كنگره‎ى عرش بیفزود، على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن / هم عابد و هم معبد و معبود، على بود
آن لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى / آن یار كه او نفس نبى بود، على بود
موسى و عصا و یدبیضا و نبوت / در مصر به فرعون كه بنمود، على بود
چندانكه در آفاق نظر كردم و دیدم / از روى یقین در همه موجود، على بود
خاتم كه در انگشت سلیمان نبى بود / آن نور خدایى كه بر او بود، على بود
آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج / با احمد مختار یكى بود، على بود
آن قلعه‎گشایى كه در قلعه خیبر / بركند به یك حمله و بگشود، على بود
آن گرد سرافراز كه اندر ره اسلام / تا كار نشد راست نیاسود، على بود
آن شیر دلاور كه براى طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نیالود، على بود
این كفر نباشد سخن كفر نه این است / تا هست، على باشد و تا بود، على بود

جلال الدین محمد بلخى (مولوى)

متن فلسفی برای عکس

امید دل

علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر / که از دیوار، مهمان شد نه مثل انبیا از در
علی تنهاست نوزادی که گوید: باز کن مادر / ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور
علی تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر / که شد در دعوت اول، وزیر و وارث و سرور
علی تنهاست مومن، عین کشف پرده آخر / علی تنهاست مردِ اول مومن به پیغمبر
علی تنهاست باب علم، هر کاو طالب است از در / علی تنهاست باب حِطّه، داخل کی شود کافر؟
علی تنهاست صاحب، منزلت، هارون پیغمبر / علی تنهاست میزان عمل در وادی محشر
علی تنها احب خلق، نزد خالق اکبر / کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر
علی تنهاست همسر، از برای دخت پیغمبر / علی تنها برادر، بر نبی طاهر و اطهر
علی تنهاست در صلبش تمام نسل پیغمبر / علی تنهاست در مرگِ تمام خلق در محضر
علی تنهاست قالع، درب خیبر را بسانِ پر / علی تنهاست صابر تا حسینش خیره شد بر در
علی تنهاست ساقی، تشنگان را بر لب کوثر / علی تنهاست حامی از برای کوثری دیگر
علی تنهاست مظلومی که شیران عرب را سر / علی تنهاست محبوبی که بغض او نفاق آور
علی تنهاست تنها در درون بیت بی همسر / علی تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر
علی تنهاست کرّاری که حقاً غیر فرّار است / زره در پشت، بی کار است اگر باشد برِ حیدر
علی تنهاست قاطع، شیرهای کافران را سر / علی تنهاست عادل، کی ربود از مور، حتی پر
علی تنهاست استاد از برای میثم و بوذر / علی تنهاست سلمان پرور و هم مالک اشتر
علی تنهاست منفق، مال خود در سرّ و در منظر / علی آیات نجم و طور، میثاق، انما المنذر
علی کشاف کُربت‎‎ها، قسیم جنت و کوثر / مُعز الاولیاء و قُدوه اهل کسا حیدر
علی فجار را قاتل، علی ابرار را سرور / علی داماد پیغمبر، به دامان نبی پرور
علی صدیق اکبر او، علی فاروق اعظم او / علی بئر معطل او، که بر چاهی نماید سر
علی را بوتراب آمد به عشقش آفتاب آمد / فصاحت را تمام آمد، خطابت را کمال و فرّ
علی داعی، علی شاهد، علی هادی، علی حاضر / علی راضی و مرضی و رضی و مرتضی حیدر
امیرالمومنین حیدر، ابوالسبطینِ پیغمبر / ابوالریحانتین از دیده بینای آن سرور
علی تنهاست ساجد، سجده‎اش سجاده را باور / علی تنهاست راکع، در رکوعش داده انگشتر
علی تنهاست عادل، عِدل عدلش عدل پیغمبر / علی تنهاست صادق، صدق او صدیقه را باور
علی تنهاست بر مومن، امیر اول و آخر / علی تنهاست بر مسلم، پدر، با خون فرقِ سر
علی تنهاست منصوب نبی الآخرین اول / علی تنهاست مقتول شقی الآخرین آخر
علی تنهاست امید دل غمدیده جعفر / به امر ناب پیغمبر به عشق سوره کوثر

“سید جعفر علوی”

متن انسان و طبیعت

ز كوى شاه اولیاء

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند / قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند
خدا چو هست رهنمون، مگر دگر چرا و چون / كه او كند هر آنچه را كه حكمت، اقتضا كند
ز قدرت یداللّهى، كسى ندارد آگهى / وسیله‎اش بود علىّ، خدا هر آنچه را كند
به جنگ بدر و نهروان، علىّ است یكّه قهرمان / نِگر كه دست حقّ عیان، قتال اشقیا كند
به روى دوش مصطفى، نهد چو پاى مرتضى / نگر به بت شكستنش، كه در جهان صدا كند
به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود / خدا بدستِ دست خود، لواى حقّ به پا كند
چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش / علىّ تواند این عمل، شفیع ما سوى كند
به پیشگاه كردگار، ز بس كه دارد اعتبار / دیون جمله بندگان، تواند او ادا كند
نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو / به منكر على بگو، نماز خود قضا كند
هر آن كه نیست مایلش، جفا نموده با دلش / بگو دل مریض خود، به عشق او شفا كند
على است آن كه تا سحر، سرشك ریزد از بصر / پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا كند
على انیس عاشقان، على پناه بى كسان / على امیرمؤمنان، كه مدح او خدا كند
پس از شهادت نبىّ، كه را سزد به جز على / كه تا به حشر آدمى، به كارش اقتداء كند
قسیم نار و جنّتش، ترازوى محبّتش / كه مؤمنان خویش را، ز كافران جدا كند
گهى به مَسند قضا، گهى به صحنه غزا / گهى به جاى مصطفى، كه جان خود فدا كند
على است فرد و بى نظیر، على مجیر و دستگیر / كه نام دلگشاى او، گره ز كار وا كند
ز كار قهرمانیش، پر است زندگانیش / نگین پادشاهیش، به سائلى عطا كند
امیر كشور عرب، ثناكنان، دعا به لب / برد طعام نیمه شب، عطا به بینوا كند
ز كوى شاه اولیاء، كه مهر اوست كیمیا / كجا روى بیا بیا، كه دردها دوا كند

شعر در مورد ساده بودن

ای قبله دلها

سالیست که من دوخته‌ام چشم به راهی / آن ماه که هر سال کند جلوه چو ماهی
خورشید ولایت به رحب چهره عیان کرد / خورشید نتابیده چنین خوب به ماهی
ای قبله دلها افق کعبه بیارای / بهتر ز تو بر قدرت حق نیست گواهی
هم عشق خبر داد ازین مسئله / هم عقل جز حب تو دیگر نتوان یافت پناهی
هر جا که روم نام تو بی خویشتن آنجا / چون سائل آشفته نشینم سر راهی
جان آوردم مژده که در جمع احباست / از عین عنایت به منت نیز نگاهی
آنگاه کنم فخر به عالم که نباشد / چون بنده گدایی و به کردار تو شاهی
نامت به زبان جاری و از شوق نمانده‌ست / در دیده و در سینه دگر اشكی و آهی
روشن به امید است دل امروز که فردا / شاید تو شفاعت کنی از نامه سیاهی
در راه ولایت شده‌ام رهرو و دانم / زین ره نتوان یافت به حق بهتر راهی
اصل شجر خلقت دینست هراسش / در سایه‌ات ار هست پناهنده گیاهی
با لطف تو چون کویم هر چند که باشم / سرگشته به طوفان بلا چون پر کاهی
در آن گه گنهکارم و اندیشه ندارم / آخر بشرم چون نکنم هیچ گناهی؟
یأس از کرم دوست گناهست و مرا نیست / آری همه هست گنه‌بخش الهی
اسلام به شمشیر و به تدبیر تو را راست / در جنگ چو آیی تو چه حاجت به سپاهی
ما را به ولای تو ز ما هست اگر خود / هرگز نپسندیدی از دهر ز ماهی
دلداده شوم من، از آن روی که طبعم / خوش مدح علی ساز کند گاه به گاهی

“دکتر ناظرزاده کرمانی”

متن زیبا طبیعت و خانواده

علی ای شروع غزل ز تو
دل شیعیان ز ازل زتو

علی ای که ناد علی ز ما
شده کار ما همه حل ز تو

علی ای نگاه به من ز من
همه منتظر که محل ز تو

علی ای اباالحسن حسین
قمر العشیره ی یل ز تو

علی ای حماسه ی ایزدی
همه برد جنگ جمل ز تو

علی ای خلیل تبر به دوش
سر لات و منات و هبل ز تو

علی ای علی در شهر علم
بر و بام و کوی و محل ز تو

علی ای موذن فاطمه
و جنات خیر عمل ز تو

علی ای به فاطمه متکی
همه شام قدر عمل ز تو

علی ای ز کوثر باغ هو
گل یاس او ز بغل ز تو

علی ای که ساقی کوثری
همه جام شیر و عسل ز تو

بلغ العلی به تو یا علی
کشف الدجی به تو یا علی

غلام رضا فاتحی

متن در مورد طبیعت و عشق

علی آن شیر خدا شاه عرب
الفتی داشت با این دل شب

شب ز اسرار علی، آگاه است
دل شب محرم سر الله است

شب علی دید به نزدیکی دید
گر چه او نیز به تاریکی دید

شاه را دید به نوشینی خواب
روی بر سینه دیوار خراب

قلعه‌ بانی که به قصر افلاک
سر دهد ناله زندانی خاک

اشکباری که چو شمع بیزار
میی فشاند زر و میی گرید زار

دردمندی که چو لب بگشاید
در و دیوار به زنهار آید

کلماتش چو در آویزه گوش
مسجد کوفه هنوزش مدهوش

فجر تا سینه آفاق شکافت
چشم بیدار علی خفته نیافت

روزه‌ داری که به مهر اسحار
بشکند نان جوین افطار

ناشناسی که به تاریکی شب
میی برد نان یتیمان عرب

تا نشد پردگی آن سر جلی
نشد افشا که علی بود علی

شاهبازی که به بال پر راز
می کند در ابدیت پرواز

شهسواری که به برق شمشیر
در دل شب بشکافد دل شیر

عشقبازی که هم آغوش خطر
خفت در خوابگه پیغمبر

آن دم صبح قیامت تأثیر
حلقه در شد از او دامنگیر

دست در دامن مولا زد در
که علی بگذرد از ما مگذر

شال می بست و ندایی مبهم
که کمربند شهادت را محکم

پیشوایی که ز شوق دیدار
می کند قاتل خود را بیدار

ماه محراب عبودیت حق
سر به محراب عبادت منشق

می زند پس‌، لب او کاسه شیر
می کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست
تو خدایی مگر ای دشمن دوست

در جهان این همه شر و همه شر
ها علی بشر کیف بشر

کفن از گریه غسال خجل
پیرهن از رخ وصال خجل

” محمد حسین شهریار”

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

علی شبیه کسی نیست جز خداوندش
همان خدا که نبوده‌ ست و نیست مانندش

کسی که حبل خدا بوده، هست و خواهد بود
کسی که هر چه شود با خداست پیوندش

کسی که قبله‌ نما رو به او توقف کرد
کسی که «فزت ‌و ‌رب‌العلی‌ست» سوگندش

تمام هستی عالم به روی دوش علی‌ ست
مدار چرخش افلاک نیز سر بندش

میان معرکه هرگز ندید چشم کسی
که ذوالفقار کند تکیه بر کمربندش

خدا به دست علی نه، به دست خود روزی
دری که مانع اسلام بود را کندش

« جمال وجه خدا واحد است » این یعنی:
علی‌ ست اخم خدا و علی‌ ست لبخندش

حمزه محمدی

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

ستایش حق میکنم خدای دادار را
سپاس نعمای او خدای دادار را

مدح علی بر زبان حیدر کرار را
خلیفه و جانشین احمد مختار را

ولی دادار حق علی عمران لقب را
ید الله آمد ورا ز حق به اصل و نصب

یبق در اسلام شد نمود حق را طلب
فکند از پا همه عدو و اشرار را

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

از عمق دل خویش جلی می گوییم
با نغمه ی بین المللی می گوییم
یک روز می آید که به گرد کعبه
کوری عدو  علی علی  می گوییم

توحید شالچیان ناظر

متن برای زیبایی طبیعت

هو یا امیر المومنین

ای وجه رب العالمین هو یا امیر المومنین
ای قبله ی اهل یقین هو یا امیر المومنین

راه طلب پویم تو را در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیر المومنین

خیل ملائک لشکرت ،تاج ولایت بر سرت
مُلک حَقت زیر نگین هو یا امیر المومنین

تو جان پاک مصطفی وصف تو از قول خدا
آیات فرقان مبین هو یا امیر المومنین

اول تویی،آخر تویی، یاور تویی، ناصر تویی
بر اولین و آخرین هو یا امیر المومنین

از بهر خدمت روز و شب، اِستاده با عجز و ادب
بر درگهت روح الامین هو یا امیرالمومنین

سوی محبان کن نظر، محفوظشان دار از خطر
ای حب تو حصن حصین هو یا امیر المومنین

دارد صغیر بی نوا بر آستانت التجاء
مگذارش از محنت غمین هو یا امیر المومنین

صغیر اصفهانی

جمله در مورد زیبایی ظاهری

تا صورت پیوند جهان بود، على بود / تا نقش زمین بود و زمان بود، على بود
شاهى كه ولى بود و وصى بود، على بود / سلطان سخا و كرم و جود، على بود
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس / هم صالح پیغمبر و داوود، على بود
هم موسى و هم عیسى و هم خضر و هم ایوب / هم یوسف و هم یونس و هم هود، على بود
مسجود ملائك كه شد آدم ز على شد / آدم كه یكى قبله و مسجود، على بود
آن عارف سجاد كه خاك درش از قدر / بر كنگره‎ى عرش بیفزود، على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن / هم عابد و هم معبد و معبود، على بود
آن لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى / آن یار كه او نفس نبى بود، على بود
موسى و عصا و یدبیضا و نبوت / در مصر به فرعون كه بنمود، على بود
چندانكه در آفاق نظر كردم و دیدم / از روى یقین در همه موجود، على بود
خاتم كه در انگشت سلیمان نبى بود / آن نور خدایى كه بر او بود، على بود
آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج / با احمد مختار یكى بود، على بود
آن قلعه‎گشایى كه در قلعه خیبر / بركند به یك حمله و بگشود، على بود
آن گرد سرافراز كه اندر ره اسلام / تا كار نشد راست نیاسود، على بود
آن شیر دلاور كه براى طمع نفس / بر خوان جهان پنجه نیالود، على بود
این كفر نباشد سخن كفر نه این است / تا هست، على باشد و تا بود، على بود

جلال الدین محمد بلخى (مولوى)

متن برای ظاهر و باطن

امید دل

علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر / که از دیوار، مهمان شد نه مثل انبیا از در
علی تنهاست نوزادی که گوید: باز کن مادر / ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور
علی تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر / که شد در دعوت اول، وزیر و وارث و سرور
علی تنهاست مومن، عین کشف پرده آخر / علی تنهاست مردِ اول مومن به پیغمبر
علی تنهاست باب علم، هر کاو طالب است از در / علی تنهاست باب حِطّه، داخل کی شود کافر؟
علی تنهاست صاحب، منزلت، هارون پیغمبر / علی تنهاست میزان عمل در وادی محشر
علی تنها احب خلق، نزد خالق اکبر / کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر
علی تنهاست همسر، از برای دخت پیغمبر / علی تنها برادر، بر نبی طاهر و اطهر
علی تنهاست در صلبش تمام نسل پیغمبر / علی تنهاست در مرگِ تمام خلق در محضر
علی تنهاست قالع، درب خیبر را بسانِ پر / علی تنهاست صابر تا حسینش خیره شد بر در
علی تنهاست ساقی، تشنگان را بر لب کوثر / علی تنهاست حامی از برای کوثری دیگر
علی تنهاست مظلومی که شیران عرب را سر / علی تنهاست محبوبی که بغض او نفاق آور
علی تنهاست تنها در درون بیت بی همسر / علی تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر
علی تنهاست کرّاری که حقاً غیر فرّار است / زره در پشت، بی کار است اگر باشد برِ حیدر
علی تنهاست قاطع، شیرهای کافران را سر / علی تنهاست عادل، کی ربود از مور، حتی پر
علی تنهاست استاد از برای میثم و بوذر / علی تنهاست سلمان پرور و هم مالک اشتر
علی تنهاست منفق، مال خود در سرّ و در منظر / علی آیات نجم و طور، میثاق، انما المنذر
علی کشاف کُربت‎‎ها، قسیم جنت و کوثر / مُعز الاولیاء و قُدوه اهل کسا حیدر
علی فجار را قاتل، علی ابرار را سرور / علی داماد پیغمبر، به دامان نبی پرور
علی صدیق اکبر او، علی فاروق اعظم او / علی بئر معطل او، که بر چاهی نماید سر
علی را بوتراب آمد به عشقش آفتاب آمد / فصاحت را تمام آمد، خطابت را کمال و فرّ
علی داعی، علی شاهد، علی هادی، علی حاضر / علی راضی و مرضی و رضی و مرتضی حیدر
امیرالمومنین حیدر، ابوالسبطینِ پیغمبر / ابوالریحانتین از دیده بینای آن سرور
علی تنهاست ساجد، سجده‎اش سجاده را باور / علی تنهاست راکع، در رکوعش داده انگشتر
علی تنهاست عادل، عِدل عدلش عدل پیغمبر / علی تنهاست صادق، صدق او صدیقه را باور
علی تنهاست بر مومن، امیر اول و آخر / علی تنهاست بر مسلم، پدر، با خون فرقِ سر
علی تنهاست منصوب نبی الآخرین اول / علی تنهاست مقتول شقی الآخرین آخر
علی تنهاست امید دل غمدیده جعفر / به امر ناب پیغمبر به عشق سوره کوثر

“سید جعفر علوی”

ظاهر و باطن آدمها

ز كوى شاه اولیاء

نظر به بندگان اگر، ز مرحمت خدا كند / قسم به ذات كبریا، ز یُمن مرتضى كند
خدا چو هست رهنمون، مگر دگر چرا و چون / كه او كند هر آنچه را كه حكمت، اقتضا كند
ز قدرت یداللّهى، كسى ندارد آگهى / وسیله‎اش بود علىّ، خدا هر آنچه را كند
به جنگ بدر و نهروان، علىّ است یكّه قهرمان / نِگر كه دست حقّ عیان، قتال اشقیا كند
به روى دوش مصطفى، نهد چو پاى مرتضى / نگر به بت شكستنش، كه در جهان صدا كند
به رزم خندق و اُحد، به قتل عمرو و عبدود / خدا بدستِ دست خود، لواى حقّ به پا كند
چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش / علىّ تواند این عمل، شفیع ما سوى كند
به پیشگاه كردگار، ز بس كه دارد اعتبار / دیون جمله بندگان، تواند او ادا كند
نماز بى ولاى او عبادتى است بى وضو / به منكر على بگو، نماز خود قضا كند
هر آن كه نیست مایلش، جفا نموده با دلش / بگو دل مریض خود، به عشق او شفا كند
على است آن كه تا سحر، سرشك ریزد از بصر / پى سعادت بشر، ز سوز دل دعا كند
على انیس عاشقان، على پناه بى كسان / على امیرمؤمنان، كه مدح او خدا كند
پس از شهادت نبىّ، كه را سزد به جز على / كه تا به حشر آدمى، به كارش اقتداء كند
قسیم نار و جنّتش، ترازوى محبّتش / كه مؤمنان خویش را، ز كافران جدا كند
گهى به مَسند قضا، گهى به صحنه غزا / گهى به جاى مصطفى، كه جان خود فدا كند
على است فرد و بى نظیر، على مجیر و دستگیر / كه نام دلگشاى او، گره ز كار وا كند
ز كار قهرمانیش، پر است زندگانیش / نگین پادشاهیش، به سائلى عطا كند
امیر كشور عرب، ثناكنان، دعا به لب / برد طعام نیمه شب، عطا به بینوا كند
ز كوى شاه اولیاء، كه مهر اوست كیمیا / كجا روى بیا بیا، كه دردها دوا كند

متن درباره ظاهر و باطن

ای قبله دلها

سالیست که من دوخته‌ام چشم به راهی / آن ماه که هر سال کند جلوه چو ماهی
خورشید ولایت به رحب چهره عیان کرد / خورشید نتابیده چنین خوب به ماهی
ای قبله دلها افق کعبه بیارای / بهتر ز تو بر قدرت حق نیست گواهی
هم عشق خبر داد ازین مسئله / هم عقل جز حب تو دیگر نتوان یافت پناهی
هر جا که روم نام تو بی خویشتن آنجا / چون سائل آشفته نشینم سر راهی
جان آوردم مژده که در جمع احباست / از عین عنایت به منت نیز نگاهی
آنگاه کنم فخر به عالم که نباشد / چون بنده گدایی و به کردار تو شاهی
نامت به زبان جاری و از شوق نمانده‌ست / در دیده و در سینه دگر اشكی و آهی
روشن به امید است دل امروز که فردا / شاید تو شفاعت کنی از نامه سیاهی
در راه ولایت شده‌ام رهرو و دانم / زین ره نتوان یافت به حق بهتر راهی
اصل شجر خلقت دینست هراسش / در سایه‌ات ار هست پناهنده گیاهی
با لطف تو چون کویم هر چند که باشم / سرگشته به طوفان بلا چون پر کاهی
در آن گه گنهکارم و اندیشه ندارم / آخر بشرم چون نکنم هیچ گناهی؟
یأس از کرم دوست گناهست و مرا نیست / آری همه هست گنه‌بخش الهی
اسلام به شمشیر و به تدبیر تو را راست / در جنگ چو آیی تو چه حاجت به سپاهی
ما را به ولای تو ز ما هست اگر خود / هرگز نپسندیدی از دهر ز ماهی
دلداده شوم من، از آن روی که طبعم / خوش مدح علی ساز کند گاه به گاهی

“دکتر ناظرزاده کرمانی”

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

 ستاره ای بدرخشید و  ماه مجلس شد

دل رمیده  ما  را  رفیق   و مونس  شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط  ننوشت

به غمزه مسئله  اموز  صد  مدَرس   شد

به بوی او  دل   بیمار  عاشقان  چو  صبا

فدای عارض نسرین و چشم  نرگس  شد

به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

گدای  شهرنگه کن که  میر  مجلس  شد

خیال  آب  خضر  بست  و جام  اسکندر

به جرعه نوشی سلطان  ابوالفوارس  شد

طرب  سرای  محبَت  کنون  شود معمور

که طاق  ابروی یارمنش  مهندس  شد

لب  از  ترَشح  می  پاک  کن  برای  خدا

که  خاطرم  به هزاران گنه موسوس  شد

کرشمه  تو  شرابی   به عاشقان  پیمود

که  علم  بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

چو زر عزیز وجودست نظم  من  آری

قبول دولتیان  کیمیای  این  مس   شد

ز  راه   میکده   یاران   عنان   بگردانید

چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد

متن در مورد ظاهر ساده

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعده‌ ی دیدار هر کسی به قیامت

لیله‌ی اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه‌ ی گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابند

نور نتابد مگر از جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

شعر در مورد زیبایی درون

باد در مردم هوا و آرزوست

چون هوا بگذاشتی پیغام هوست

خوش بود پیغامهای کردگار

کو ز سر تا پای باشد پایدار

خطبهٔ شاهان بگردد و آن کیا

جز کیا و خطبه‌های انبیا

    زانک بوش پادشاهان از هواست

بارنامهٔ انبیا از کبریاست

از درمها نام شاهان برکنند

نام احمد تا ابد بر می‌زنند

نام احمد نام جملهٔ انبیاست

  چونک صد آمد نود هم پیش ماست

متن ساده بودن دختر

حرف قرآن را بدان که ظاهریست

زیر ظاهر باطنی بس قاهریست

زیر آن باطن یکی بطن سوم

که درو گردد خردها جمله گم

بطن چارم از نبی خود کس ندید

جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو آدم را نبیند جز که طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمیست

که نقوشش ظاهر و جانش خفیست

مرد را صد سال عم و خال او

یک سر مویی نبیند حال او

متن فلسفی سنگین کوتاه

نوریست میان شعر احمر

از دیده و وهم و روح برتر

خواهی خود را بدو بدوزی

برخیز و حجاب نفس بردر

آن روح لطیف صورتی شد

با ابرو و چشم و رنگ اسمر

بنمود خدای بی چگونه

بر صورت مصطفی پیمبر

آن صورت او فنای صورت

وان نرگس او چو روز محشر

هر گه که به خلق بنگریدی

گشتی ز خدا گشاده صد در

چون صورت مصطفی فنا شد

عالم بگرفت الله اکبر

متن فلسفی در مورد زیبایی

هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد

غم پرستی که تو را بیند و شادی نکند

همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد

چونک سرزیر شود توبه کند بازآید

نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان باد

نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان

سایه دولت او بر همگان تابان باد

گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد

مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد

آن خیال خوش او مشعله دل‌ها باد

وان نمکدان خوشش بر زبر این خوان باد

کمترین ساغر بزم خوش او شد کوثر

دل چون شیشه ما هم قدح ایشان باد

شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول

نام شیرین تو هر گمشده را درمان باد

متن فلسفی در مورد زیبایی

یک شبی در تاخت جبریل امین

گفت ای محبوب رب العالمین

صد جهان جان منتظر بنشسته‌اند

در گشاده دل به تو در بسته‌اند

هفت طارم را ز دیدارت حیات

تا برآیی زین رواق شش جهات

انبیا را دیده ها روشن کنی

قدسیان را جانها گلشن کنی

اول آدم را که طفل پیرزاد

برگرفت از خاک و لطفش شیر داد

متن فلسفی در مورد زیبایی

یک شبی در تاخت جبریل امین

گفت ای محبوب رب العالمین

صد جهان جان منتظر بنشسته‌اند

در گشاده دل بتو در بسته‌اند

هفت طارم را ز دیدارت حیات

تا برآیی زین رواق شش جهات

انبیا را دیده ها روشن کنی

قدسیان را جانها گلشن کنی

اول آدم را که طفل پیرزاد

برگرفت از خاک و لطفش شیر داد

متن در مورد زیبایی چهره

از بس که چهره سوده تو را بر در آفتاب

بگرفته آستان تو را بر زر آفتاب

از بهر دیدنت چو سراسیمه عاشقان

گاهی ز روزن آید و گاه از در آفتاب

گرد سر تو شب پره شب پر زند نه روز

کز رشک آتشش نزند در پر آفتاب

گر پا نهی ز خانه برون با رخ چه مهر

از خانه سر به در نکند دیگر آفتاب

گرد خجالت تو نشوید ز روی خویش

گردد اگر چه ریگ ته کوثر آفتاب

سادگی زیباست

مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل

ابرو و خال سیاه تو هلال است و بلال

صورت بینی سیمین تو اشک نبی است

که رُخت گشته دو نیمه است ازو ماه مثال

طرف رویت به خط سبز بود لوح کلیم

که برو کرده یدالله رقم آیات جمال

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

قلب مکه می تپد بی اختیار

مکه سرتا پا غرور و افتخار

رخت نو پوشیده بر تن روزگار

 در دل او شادمانی بی شمار

کوی و برزنها چراغانی شده

دیده ها از شوق بارانی شده

فرش شد با فرش دیده این زمین

شادمان در آسمان روح الامین

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

امید رحمت است آری، خصوص آن را که در خاطر

ثنای سید مرسل، نبی محترم گردد

محمّأ کز ثنای فضل او برخاک هر خاطر

که بارد قطره ای، در حال، دریای نعم گردد

چو دولت بایدم، تحمید ذات مصطفی گویم

که در دریوزه، صوفی، گِرد اصحاب کرم گردد

اگر تو حکمت آموزی به دیوان محمّد رو

که بو جهل آن بُوَد کو خود به دانش، بوالحکم گردد

جمله کوتاه در مورد زیبایی

امروز قلب عالم و آدم حرای توست
این کوه نور شاهد حرف خدای توست

مکه دگر برای بزرگیت کوچک است
فریاد کن رسول که دنیا برای توست

اقرأ باسم ربک یا ایها‌الرسول
قران بخوان امین که همین آشنای توست

لات و هبل برای تو تعظیم کرده‌اند
وقتی که قلب سنگی عُزی فدای توست

خورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشند
یعنی تمام تکیه عالم عصای توست

بعد از هزار سال دگر می‌ شناسمت
وقتی که جای جای دلم رد پای توست

فریادتان تمام زمین را گرفته است
امروز هر چه می‌شنوم از صدای توست

شعر در مورد زیبایی درون

روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم

ای رای تو شمس‌الضحی وی روی تو بدرالظلم

مایه ده آدم تویی میوۀ دل مریم تویی

همشهری زمزم تویی یا قبلة الله فی العجم

دانم که از بیت‌اللهی شیری بگو یا روبهی

در حضرت شاهنشهی بوالقاسمی یا بوالحکم

ظاهر و باطن مولانا

ای گزیده مر ترا از خلق رب‌العالمین

آفرین گوید همی بر جان پاکت آفرین

از برای اینکه ماه و آفتابت چاکرند

می طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمین

خال تو بس با کمال و فضل تو بس با جمال

روی تو نور مبین و رأی تو حبل ‌المتین

نقش نعل مرکب تو قبلهٔ روحانیان

خاکپای چاکرانت توتیای حور عین

مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد

زهر با یاد تو باشد خوشتر از ماه معین

ای سواری کت سزد گر باشد از برقت براق

برسرش پروین لگام و مه رکاب و زهره زین

بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار

جبرییل از آسمان بر خلق تو کرد آفرین

جمله در مورد زیبایی ظاهری

گزینم قران است و دین محمّد

همین بود ازیرا گزین محمّد

یقینم که من هر دُوان را بورزم

یقینم شود چون یقین محمّد

کلید بهشت و دلیل نعیم

حصار حصین چیست؟ دین محمّد

محمّد رسول خدای است زی ما

همین بود نقش نگین محمّد

متن در مورد طبیعت و عشق

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید

وقتی از حُسن تو صحبت به میان می آید

جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است

بشنود مدح تو را با هیجان می آید

مي رسي مثل مسيحا و به جسم کعبه

با نفس هاي الهي تو جان می آید

بس که در هر نفست جاذبه‌ ی توحیدی است

ریگ هم در کف دستت به زبان می آید

هر چه بت بود به صورت روی خاک افتاده‌ ست

قبله‌ ی عزت و ايمان به جهان مي آيد

با قدوم تو براي همه‌ی اهل زمين

از سماوات خدا برگ امان مي آيد

نور توحيدي تو در همه جا پيچيده ست

از فراسوي جهان عطر اذان مي آيد

متن انسان و طبیعت

ای آفتاب گردون، تاری شو و متاب

کز برج دین بتافت یکی روشنی آفتاب

آن آفتاب روشن شد جلوه گر که هست

ایمن ز انکساف و مبرّا ز احتجاب

شمس رسل، محمّد مرسل که در ازل

از ما سوی الله آمده ذات وی انتخاب

متن برای ظاهر و باطن

کل عالم زبانزد است اینکه
مهربانیت حد ندارد مرد
دست در دست آسمان داری
در زمین میتوان تو را گم کرد

مثل موجی که در مدار جهان
ماه آرامش از تو می گیرد
حرف هر مجلسی به زیبایی
عشق با نام تو نمی میرد

نه سوادی که قصه بنویسی
نه سوالی که بی جواب شود
همه را در دل تو روشن کرد
همه را تا که دین کتاب شود

(اقرا) از زندگی بخوان به خدا
دلمان تنگ دل سپردنهاست
اشهد انّ یا رسول الله
اشهد انّ زندگی تنهاست

به دعایت شدید محتاجیم
عصر ما حالِ تازه می خواهد
به خدامان بگو امام زمان
حاضر است و اجازه می خواهد

شعر در مورد زیبایی درون

اي تمام آفرينش خشتي از ايوان تو

علم شرق و غرب عالم سطري از قرآن تو

آسماني ها زميني ها همه مهمان تو

گل کند جان مسيح از غنچه ي خندان تو

خنده ي خورشيد ها از گوهر دندان تو

عقل ها مبهوت تو مجنون تو حيران تو

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

از عرش ، روی فـرش خدا مستـقـر شدی

با روشنایی ات، شب ما را سحر شدی

تـقـــدیـــر بود، با همه ی مهربانـی ات …

بت های پیــر بتکــده ها را، تبــر شدی

دور مــدار مهــر تـو گــردید،مـاه و مهــر

با یک اشاره، خالق ” شَقُّ القَمَر” شدی

” لَـولَاک ؛ مَـا خَلَقـتُ الاَفلَاک ” یا نـبـــی !

بر هرچه “بود” در دوجهان بود سرشدی

هفت آسمان چو ذره ای از خاک پای توست

بـر آفـریده های زمیـن ، راهـبـر شدی

پیش از بهشــت، نورِ تـو را آفـریـده بـود

تا منـشــأ  و بهانـه ی خـلـق بشــر شـدی

با عشقـت از ازل، گِل “آدم” سرشتـه شـد

از ما سلام بـر تو که فخـر “پــدر” شدی

ظاهر و باطن آدمها

ماه، فرو مانَد از جمال محمّد

سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر، با کمال محمّد

وعده دیدار هر کسی به قیامت

لیله اسری، شب وصال محمّد

متن در مورد یکرنگی

محمد کافرینش هست خاکش
هزاران آفرین بر جان پاکش

چراغ افروز چشم اهل بینش
طراز کار گاه آفرینش

سرو سرهنگ میدان وفا را
سپه سالار و سر خیل انبیا را

مرقع بر کش نر ماده‌ای چند
شفاعت خواه کار افتاده‌ای چند

ریاحین بخش باغ صبحگاهی
کلید مخزن گنج الهی

یتیمان را نوازش در نسیمش
از آنجا نام شد در یتیمش

به معنی کیمیای خاک آدم
به صورت توتیای چشم عالم

سرای شرع را چون چار حد بست
بنا بر چار دیوار ابد بست

ز شرع خود نبوت را نوی داد
خرد را در پناهش پیروی داد

اساس شرع او ختم جهانست
شریعت‌ها بدو منسوخ از آنست

جوانمردی رحیم و تند چون شیر
زبانش گه کلید و گاه شمشیر

ایازی خاص و از خاصان گزیده
ز مسعودی به محمودی رسیده

خدایش تیغ نصرت داده در چنگ
کز آهن نقش داند بست بر سنگ

به معجز بدگمانان را خجل کرد
جهانی سنگدل را تنگ دل کرد

چو گل بر آبروی دوستان شاد
چو سرو از آبخورد عالم آزاد

فلک را داده سروش سبز پوشی
عمامش باد را عنبر فروشی

زده در موکب سلطان سوارش
به نوبت پنج نوبت چار یارش

سریر عرش را نعلین او تاج
امین وحی و صاحب سر معراج

ز چاهی برده مهدی را به انجم
ز خاکی کرده دیوی را به مردم

خلیل از خیل تاشان سپاهش
کلیم از چاوشان بارگاهش

برنج و راحتش در کوه و غاری
حرم ماری و محرم سوسماری

گهی دندان بدست سنگ داده
گهی لب بر سر سنگی نهاده

لب و دندانش از آن در سنگ زد چنگ
که دارد لعل و گوهر جای در سنگ

سر دندان کنش را زیر چنبر
فلک دندان کنان آورده بر در

بصر در خواب و دل در استقامت
زبانش امتی گو تا قیامت

من آن تشنه لب غمناک اویم
که او آب من و من خاک اویم

به خدمت کرده‌ام بسیار تقصیر
چه تدبیر ای نبی‌الله چه تدبیر

کنم درخواستی زان روضه پاک
که یک خواهش کنی در کار این خاک

برآری دست از آن بردیمانی
نمائی دست برد آنگه که دانی

کالهی بر نظامی کار بگشای
ز نفس کافرش زنار بگشای

دلش در مخزن آسایش آور
بر آن بخشودنی بخشایش آور

اگر چه جرم او کوه گران است
ترا دریای رحمت بیکرانست

بیامرزش روان آمرزی آخر
خدای رایگان آمرزی آخر

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

بیاورد از حرا قرآن محمد

که رجحان داشت بر باران محمد

اگرچه احمد خیراابشر بود

فراتر بود از انسان  محمد

متن در مورد ظاهر و باطن

محمد اشرف خلق زمین است

دو عالم خلقت او را رهین است

اگر عالم به او توهین نماید

بدان او رحمت اللعالمین است

متن ظاهر و باطن

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست

بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست

در آسمان دلبری و آستان عشق

نور جمال دلبر ما را مثال نیست

متن فلسفی برای عکس

ای شاه سوار ملک هستی

سلطان خرد به چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل

حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند

مقصود تویی همه طفیلند

جمله کوتاه در مورد زیبایی

مهر را روشنی از روی تو افروختن است

ماه را حسن ز رخسار تو آموختن است

گُل به پیش گُل رخسار تو ای رشک بِهشت

همچو خاری است که شایسته آن سوختن است

متن در مورد طبیعت و عشق

 ستاره ای بدرخشید و  ماه مجلس شد

دل رمیده  ما  را  رفیق   و مونس  شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط  ننوشت

به غمزه مسئله  اموز  صد  مدَرس   شد

به بوی او  دل   بیمار  عاشقان  چو  صبا

فدای عارض نسرین و چشم  نرگس  شد

به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

گدای  شهرنگه کن که  میر  مجلس  شد

خیال  آب  خضر  بست  و جام  اسکندر

به جرعه نوشی سلطان  ابوالفوارس  شد

طرب  سرای  محبَت  کنون  شود معمور

که طاق  ابروی یارمنش  مهندس  شد

لب  از  ترَشح  می  پاک  کن  برای  خدا

که  خاطرم  به هزاران گنه موسوس  شد

کرشمه  تو  شرابی   به عاشقان  پیمود

که  علم  بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

چو زر عزیز وجودست نظم  من  آری

قبول دولتیان  کیمیای  این  مس   شد

ز  راه   میکده   یاران   عنان   بگردانید

چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد

ظاهر و باطن مولانا

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعده‌ ی دیدار هر کسی به قیامت

لیله‌ی اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه‌ ی گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابند

نور نتابد مگر از جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

باد در مردم هوا و آرزوست

چون هوا بگذاشتی پیغام هوست

خوش بود پیغامهای کردگار

کو ز سر تا پای باشد پایدار

خطبهٔ شاهان بگردد و آن کیا

جز کیا و خطبه‌های انبیا

    زانک بوش پادشاهان از هواست

بارنامهٔ انبیا از کبریاست

از درمها نام شاهان برکنند

نام احمد تا ابد بر می‌زنند

نام احمد نام جملهٔ انبیاست

  چونک صد آمد نود هم پیش ماست

جمله در مورد زیبایی باطن

حرف قرآن را بدان که ظاهریست

زیر ظاهر باطنی بس قاهریست

زیر آن باطن یکی بطن سوم

که درو گردد خردها جمله گم

بطن چارم از نبی خود کس ندید

جز خدای بی‌نظیر بی‌ندید

تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو آدم را نبیند جز که طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمیست

که نقوشش ظاهر و جانش خفیست

مرد را صد سال عم و خال او

یک سر مویی نبیند حال او

متن فلسفی سنگین برای اینستا

نوریست میان شعر احمر

از دیده و وهم و روح برتر

خواهی خود را بدو بدوزی

برخیز و حجاب نفس بردر

آن روح لطیف صورتی شد

با ابرو و چشم و رنگ اسمر

بنمود خدای بی چگونه

بر صورت مصطفی پیمبر

آن صورت او فنای صورت

وان نرگس او چو روز محشر

هر گه که به خلق بنگریدی

گشتی ز خدا گشاده صد در

چون صورت مصطفی فنا شد

عالم بگرفت الله اکبر

متن ظاهر و باطن

هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد

غم پرستی که تو را بیند و شادی نکند

همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد

چونک سرزیر شود توبه کند بازآید

نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان باد

نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان

سایه دولت او بر همگان تابان باد

گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد

مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد

آن خیال خوش او مشعله دل‌ها باد

وان نمکدان خوشش بر زبر این خوان باد

کمترین ساغر بزم خوش او شد کوثر

دل چون شیشه ما هم قدح ایشان باد

شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول

نام شیرین تو هر گمشده را درمان باد

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

یک شبی در تاخت جبریل امین

گفت ای محبوب رب العالمین

صد جهان جان منتظر بنشسته‌اند

در گشاده دل به تو در بسته‌اند

هفت طارم را ز دیدارت حیات

تا برآیی زین رواق شش جهات

انبیا را دیده ها روشن کنی

قدسیان را جانها گلشن کنی

اول آدم را که طفل پیرزاد

برگرفت از خاک و لطفش شیر داد

متن فلسفی احساسی

یک شبی در تاخت جبریل امین

گفت ای محبوب رب العالمین

صد جهان جان منتظر بنشسته‌اند

در گشاده دل بتو در بسته‌اند

هفت طارم را ز دیدارت حیات

تا برآیی زین رواق شش جهات

انبیا را دیده ها روشن کنی

قدسیان را جانها گلشن کنی

اول آدم را که طفل پیرزاد

برگرفت از خاک و لطفش شیر داد

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

از بس که چهره سوده تو را بر در آفتاب

بگرفته آستان تو را بر زر آفتاب

از بهر دیدنت چو سراسیمه عاشقان

گاهی ز روزن آید و گاه از در آفتاب

گرد سر تو شب پره شب پر زند نه روز

کز رشک آتشش نزند در پر آفتاب

گر پا نهی ز خانه برون با رخ چه مهر

از خانه سر به در نکند دیگر آفتاب

گرد خجالت تو نشوید ز روی خویش

گردد اگر چه ریگ ته کوثر آفتاب

متن درباره زیبایی آفرینش

مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل

ابرو و خال سیاه تو هلال است و بلال

صورت بینی سیمین تو اشک نبی است

که رُخت گشته دو نیمه است ازو ماه مثال

طرف رویت به خط سبز بود لوح کلیم

که برو کرده یدالله رقم آیات جمال

متن برای ظاهر و باطن

قلب مکه می تپد بی اختیار

مکه سرتا پا غرور و افتخار

رخت نو پوشیده بر تن روزگار

 در دل او شادمانی بی شمار

کوی و برزنها چراغانی شده

دیده ها از شوق بارانی شده

فرش شد با فرش دیده این زمین

شادمان در آسمان روح الامین

متن فلسفی در مورد زیبایی

امید رحمت است آری، خصوص آن را که در خاطر

ثنای سید مرسل، نبی محترم گردد

محمّأ کز ثنای فضل او برخاک هر خاطر

که بارد قطره ای، در حال، دریای نعم گردد

چو دولت بایدم، تحمید ذات مصطفی گویم

که در دریوزه، صوفی، گِرد اصحاب کرم گردد

اگر تو حکمت آموزی به دیوان محمّد رو

که بو جهل آن بُوَد کو خود به دانش، بوالحکم گردد

متن در مورد یکرنگی

امروز قلب عالم و آدم حرای توست
این کوه نور شاهد حرف خدای توست

مکه دگر برای بزرگیت کوچک است
فریاد کن رسول که دنیا برای توست

اقرأ باسم ربک یا ایها‌الرسول
قران بخوان امین که همین آشنای توست

لات و هبل برای تو تعظیم کرده‌اند
وقتی که قلب سنگی عُزی فدای توست

خورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشند
یعنی تمام تکیه عالم عصای توست

بعد از هزار سال دگر می‌ شناسمت
وقتی که جای جای دلم رد پای توست

فریادتان تمام زمین را گرفته است
امروز هر چه می‌شنوم از صدای توست

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم

ای رای تو شمس‌الضحی وی روی تو بدرالظلم

مایه ده آدم تویی میوۀ دل مریم تویی

همشهری زمزم تویی یا قبلة الله فی العجم

دانم که از بیت‌اللهی شیری بگو یا روبهی

در حضرت شاهنشهی بوالقاسمی یا بوالحکم

جمله کوتاه در مورد زیبایی

ای گزیده مر ترا از خلق رب‌العالمین

آفرین گوید همی بر جان پاکت آفرین

از برای اینکه ماه و آفتابت چاکرند

می طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمین

خال تو بس با کمال و فضل تو بس با جمال

روی تو نور مبین و رأی تو حبل ‌المتین

نقش نعل مرکب تو قبلهٔ روحانیان

خاکپای چاکرانت توتیای حور عین

مرگ با مهر تو باشد خوشتر از عمر ابد

زهر با یاد تو باشد خوشتر از ماه معین

ای سواری کت سزد گر باشد از برقت براق

برسرش پروین لگام و مه رکاب و زهره زین

بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار

جبرییل از آسمان بر خلق تو کرد آفرین

متن فلسفی در مورد زیبایی

گزینم قران است و دین محمّد

همین بود ازیرا گزین محمّد

یقینم که من هر دُوان را بورزم

یقینم شود چون یقین محمّد

کلید بهشت و دلیل نعیم

حصار حصین چیست؟ دین محمّد

محمّد رسول خدای است زی ما

همین بود نقش نگین محمّد

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید

وقتی از حُسن تو صحبت به میان می آید

جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است

بشنود مدح تو را با هیجان می آید

مي رسي مثل مسيحا و به جسم کعبه

با نفس هاي الهي تو جان می آید

بس که در هر نفست جاذبه‌ ی توحیدی است

ریگ هم در کف دستت به زبان می آید

هر چه بت بود به صورت روی خاک افتاده‌ ست

قبله‌ ی عزت و ايمان به جهان مي آيد

با قدوم تو براي همه‌ی اهل زمين

از سماوات خدا برگ امان مي آيد

نور توحيدي تو در همه جا پيچيده ست

از فراسوي جهان عطر اذان مي آيد

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

ای آفتاب گردون، تاری شو و متاب

کز برج دین بتافت یکی روشنی آفتاب

آن آفتاب روشن شد جلوه گر که هست

ایمن ز انکساف و مبرّا ز احتجاب

شمس رسل، محمّد مرسل که در ازل

از ما سوی الله آمده ذات وی انتخاب

متن برای زیبایی طبیعت

کل عالم زبانزد است اینکه
مهربانیت حد ندارد مرد
دست در دست آسمان داری
در زمین میتوان تو را گم کرد

مثل موجی که در مدار جهان
ماه آرامش از تو می گیرد
حرف هر مجلسی به زیبایی
عشق با نام تو نمی میرد

نه سوادی که قصه بنویسی
نه سوالی که بی جواب شود
همه را در دل تو روشن کرد
همه را تا که دین کتاب شود

(اقرا) از زندگی بخوان به خدا
دلمان تنگ دل سپردنهاست
اشهد انّ یا رسول الله
اشهد انّ زندگی تنهاست

به دعایت شدید محتاجیم
عصر ما حالِ تازه می خواهد
به خدامان بگو امام زمان
حاضر است و اجازه می خواهد

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

اي تمام آفرينش خشتي از ايوان تو

علم شرق و غرب عالم سطري از قرآن تو

آسماني ها زميني ها همه مهمان تو

گل کند جان مسيح از غنچه ي خندان تو

خنده ي خورشيد ها از گوهر دندان تو

عقل ها مبهوت تو مجنون تو حيران تو

متن فلسفی در مورد زیبایی

از عرش ، روی فـرش خدا مستـقـر شدی

با روشنایی ات، شب ما را سحر شدی

تـقـــدیـــر بود، با همه ی مهربانـی ات …

بت های پیــر بتکــده ها را، تبــر شدی

دور مــدار مهــر تـو گــردید،مـاه و مهــر

با یک اشاره، خالق ” شَقُّ القَمَر” شدی

” لَـولَاک ؛ مَـا خَلَقـتُ الاَفلَاک ” یا نـبـــی !

بر هرچه “بود” در دوجهان بود سرشدی

هفت آسمان چو ذره ای از خاک پای توست

بـر آفـریده های زمیـن ، راهـبـر شدی

پیش از بهشــت، نورِ تـو را آفـریـده بـود

تا منـشــأ  و بهانـه ی خـلـق بشــر شـدی

با عشقـت از ازل، گِل “آدم” سرشتـه شـد

از ما سلام بـر تو که فخـر “پــدر” شدی

متن در مورد طبیعت و عشق

ماه، فرو مانَد از جمال محمّد

سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر، با کمال محمّد

وعده دیدار هر کسی به قیامت

لیله اسری، شب وصال محمّد

متن در مورد ظاهر و باطن

محمد کافرینش هست خاکش
هزاران آفرین بر جان پاکش

چراغ افروز چشم اهل بینش
طراز کار گاه آفرینش

سرو سرهنگ میدان وفا را
سپه سالار و سر خیل انبیا را

مرقع بر کش نر ماده‌ای چند
شفاعت خواه کار افتاده‌ای چند

ریاحین بخش باغ صبحگاهی
کلید مخزن گنج الهی

یتیمان را نوازش در نسیمش
از آنجا نام شد در یتیمش

به معنی کیمیای خاک آدم
به صورت توتیای چشم عالم

سرای شرع را چون چار حد بست
بنا بر چار دیوار ابد بست

ز شرع خود نبوت را نوی داد
خرد را در پناهش پیروی داد

اساس شرع او ختم جهانست
شریعت‌ها بدو منسوخ از آنست

جوانمردی رحیم و تند چون شیر
زبانش گه کلید و گاه شمشیر

ایازی خاص و از خاصان گزیده
ز مسعودی به محمودی رسیده

خدایش تیغ نصرت داده در چنگ
کز آهن نقش داند بست بر سنگ

به معجز بدگمانان را خجل کرد
جهانی سنگدل را تنگ دل کرد

چو گل بر آبروی دوستان شاد
چو سرو از آبخورد عالم آزاد

فلک را داده سروش سبز پوشی
عمامش باد را عنبر فروشی

زده در موکب سلطان سوارش
به نوبت پنج نوبت چار یارش

سریر عرش را نعلین او تاج
امین وحی و صاحب سر معراج

ز چاهی برده مهدی را به انجم
ز خاکی کرده دیوی را به مردم

خلیل از خیل تاشان سپاهش
کلیم از چاوشان بارگاهش

برنج و راحتش در کوه و غاری
حرم ماری و محرم سوسماری

گهی دندان بدست سنگ داده
گهی لب بر سر سنگی نهاده

لب و دندانش از آن در سنگ زد چنگ
که دارد لعل و گوهر جای در سنگ

سر دندان کنش را زیر چنبر
فلک دندان کنان آورده بر در

بصر در خواب و دل در استقامت
زبانش امتی گو تا قیامت

من آن تشنه لب غمناک اویم
که او آب من و من خاک اویم

به خدمت کرده‌ام بسیار تقصیر
چه تدبیر ای نبی‌الله چه تدبیر

کنم درخواستی زان روضه پاک
که یک خواهش کنی در کار این خاک

برآری دست از آن بردیمانی
نمائی دست برد آنگه که دانی

کالهی بر نظامی کار بگشای
ز نفس کافرش زنار بگشای

دلش در مخزن آسایش آور
بر آن بخشودنی بخشایش آور

اگر چه جرم او کوه گران است
ترا دریای رحمت بیکرانست

بیامرزش روان آمرزی آخر
خدای رایگان آمرزی آخر

سادگی زیباست

بیاورد از حرا قرآن محمد

که رجحان داشت بر باران محمد

اگرچه احمد خیراابشر بود

فراتر بود از انسان  محمد

متن فلسفی لاکچری

محمد اشرف خلق زمین است

دو عالم خلقت او را رهین است

اگر عالم به او توهین نماید

بدان او رحمت اللعالمین است

متن درباره ظاهر و باطن

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست

بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست

در آسمان دلبری و آستان عشق

نور جمال دلبر ما را مثال نیست

زیبایی خلقت انسان

ای شاه سوار ملک هستی

سلطان خرد به چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل

حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند

مقصود تویی همه طفیلند

متن فلسفی برای عکس

مهر را روشنی از روی تو افروختن است

ماه را حسن ز رخسار تو آموختن است

گُل به پیش گُل رخسار تو ای رشک بِهشت

همچو خاری است که شایسته آن سوختن است

متن در مورد ظاهر و باطن

ممکن است بتوانید برخی از افراد را برای همیشه یا برای مدتی فریب دهید، ولی نمی توانید همه را برای همیشه فریب دهید.

متن فلسفی برای عکس

اگر می خوای یک آدم دورو باشی، حداقل سعی کن یکی از اونا خوب باشه.

جمله در مورد زیبایی باطن

آدم دورو دیر یا زود دستش رو میشه، پس کمتر نقش بازی کن دورو!

متن در مورد زیبایی چهره

 خطرناک ترین خوردنی دنیا، گول ظاهر آدم هاست هر چند ظاهرشون هم داغونه!

متن فلسفی در مورد زیبایی

برخی آدمها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آنها در داستان شماست !

متن انسان و طبیعت

سخت آزرده و غمگین شده است

از دورویی و دورنگی و ریا

لیک ارام و قرارش نبود

تا که سازد خودش از بند رها

متن فلسفی در مورد زیبایی

تـوی ايــن دنـيـا هـمـيــشـه بعضــیا “بــرای بــه جــايـــی رسيــدن” و بعضـی ها “بـعـد از به جـايــی رسيــدن” هــمــه چيــز را “زيـــر پــا” می گــذارنـــد.

متن فلسفی در مورد زیبایی

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!!!

زیبایی خلقت انسان

دير آمدي
يادم رفت عاشقت بودم…

متن فلسفی در مورد زیبایی

غروب عاشقان بی رنگ گشته

چرا که دل مثال سنگ گشته

دورویی و ریا و کینه توزی

که رنگ عاشقان هفت رنگ گشته

دلی گر در میان سینه ها بود

دروننش کینه و نیرنگ گشته

میان قلبها مهرو وفا نیست

اگر هم بود جایش تنگ گشته

متن زیبایی های خلقت خدا

ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﯽﻛﺲ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﺻﻔﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﻫﻤﺶ ﺩﻝﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻝﺳﻨﮓ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﻢ
ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻡ…

متن فلسفی جدید

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق و برق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا و حصیر گشته

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش میکنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش میکنی.

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

متن فلسفی در مورد زیبایی

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

پیامبر اکرم (ع) می فرمایند: « ما اَقبَحَ بِالانسانِ أَنْ یکونَ ذاوَجهَین». چقدر قبیح است که انسان دارای دو چهره متضاد و متفاوت باشد.

متن فلسفی سنگین کوتاه

من ساده ترین معماى زندگى تو بودم
اما به جاى حل، پاکم کردی.

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

زاهد کـه غرق ذکــــر و ثنا گـــویی خلقـت است

انکـــار خــــویش کـــرده، خـــــدا میشود همه

ای یـــار ای عـــزیزتریـــن شعـــر زندگـــی

دیدی که دوست دشمن ما میشود همه

متن درباره ظاهر و باطن

بعضیا فقط موقعی یاد ما میفتن که غم دارن
منم دقیقا وقتی به یادشون میفتم که عن دارم.

متن در مورد یکرنگی

لعنت به آهنگایی که منو یاد تو میندازه، مخصوصا این آهنگ:
سلام الاغ عزیز، حالت چطوره؟

جمله کوتاه در مورد زیبایی

تو چون کرکس، به مشتی استخوان دلبستگی داری

بنازم همت والای بـاز و بی نیازیها

به میدانی که می بنـدد پای شهسـواران را

تو طفل هرزه پو، باید کنی این ترکتازیها

متن فلسفی جدید

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ.

جمله در مورد زیبایی زن

همیشه در عجب بودم که چرا در جاده عشق پا به پایم نمی آمدی حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم
امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد.

متن راجب ظاهر و باطن

آدم های دورو نفاق و دشمنی را

در بین مردم پراکنده می کنند.

آنها به مانند روباهی هستند

که می خواهد ادای سگهای باوفا را در آورد.

به این انسان ها هرگز اعتماد نکنید

که در نهایت ضرر خواهید کرد.

جمله در مورد زیبایی باطن

بعضیا هم هستن که باید گاهی بهشون زنگ بزنی و بدون سلام و علیک بگی “چه خوبه که نیستی، به نبودنت ادامه بده” بعد بدون خدافظی گوشی رو قطع کنی.

جمله در مورد زیبایی باطن

آدم های دورو را

اگر از زندگیتان حذف نکنید،

طولی نمی کشد که آنها

زندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.

متن در مورد طبیعت و جاده

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب دراومد.

جمله در مورد زیبایی باطن

سلامتی اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه
تا اینکه یه دروغ الکی
آرومشون کنه

متن فلسفی در مورد خودم

ساعت همیشه دروغ میگوید
من فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و من عاشقانه به تو خیره میشوم

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

اگر دروغ رنگ داشت
هر نور شاید ده ها رنگین کمان از دهن ها نطفه می بست
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

متن فلسفی سنگین برای اینستا

از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اورد
ولی نمیشه نگهشون داشت
قدیما … تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …
الان تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه … !

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

صدای سکوت نفس هایت را دوست میدارم
وقتی که تمام حرف هایت
بوی “دروغ” گرفته اند

متن در مورد طبیعت و جاده

دنیای عجیبی شده است . . .
برای دروغ هایمان ،
خدا را قسم میخوریم ،
و به حرف راست که میرسیم ؛
می شود جان ِ تــو…

متن فلسفی در مورد زیبایی

ما مردمانی هستیم
که به راحتی به هم دروغ میگیم
ولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستی
صداقته

متن در مورد ظاهر ساده

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !
نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …
و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

شعر در مورد زیبایی درون

گمان میکردم قانع باشی
و به شکستن دلم اکتفا کنی
نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی
و در آخر بگویی:
میروم تا اذیت نشوی
بهترین من

زیبایی خلقت انسان

گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد
بیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد
ولی ما هنوز صادق ترینیم

متن برای ظاهر و باطن

راست یا دروغ مهم نیست!
تو فقط با من حرف بزن!
چشمانت زیر نویس می کنند

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

ساعت همیشه دروغ میگوید
من فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و من عاشقانه به تو خیره میشوم

متن فلسفی در مورد زیبایی

ممکن است بتوانید برخی از افراد را برای همیشه یا برای مدتی فریب دهید، ولی نمی توانید همه را برای همیشه فریب دهید.

جمله در مورد زیبایی دختر

اگر می خوای یک آدم دورو باشی، حداقل سعی کن یکی از اونا خوب باشه.

متن فلسفی سنگین برای اینستا

آدم دورو دیر یا زود دستش رو میشه، پس کمتر نقش بازی کن دورو!

شعر حافظ در مورد آفرینش

 خطرناک ترین خوردنی دنیا، گول ظاهر آدم هاست هر چند ظاهرشون هم داغونه!

متن در مورد طبیعت و جاده

برخی آدمها شما را ترک خواهند کرد اما آن پایان داستان شما نیست
آن پایان نقش آنها در داستان شماست !

متن فلسفی در مورد زیبایی

سخت آزرده و غمگین شده است

از دورویی و دورنگی و ریا

لیک ارام و قرارش نبود

تا که سازد خودش از بند رها

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

تـوی ايــن دنـيـا هـمـيــشـه بعضــیا “بــرای بــه جــايـــی رسيــدن” و بعضـی ها “بـعـد از به جـايــی رسيــدن” هــمــه چيــز را “زيـــر پــا” می گــذارنـــد.

جمله در مورد زیبایی ظاهری

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!!!

متن در مورد یکرنگی

دير آمدي
يادم رفت عاشقت بودم…

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

غروب عاشقان بی رنگ گشته

چرا که دل مثال سنگ گشته

دورویی و ریا و کینه توزی

که رنگ عاشقان هفت رنگ گشته

دلی گر در میان سینه ها بود

دروننش کینه و نیرنگ گشته

میان قلبها مهرو وفا نیست

اگر هم بود جایش تنگ گشته

سادگی من

ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺑﯽﻛﺲ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﺻﻔﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﻫﻤﺶ ﺩﻝﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﻝﺳﻨﮓ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻨﻢ
ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻡ…

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق و برق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا و حصیر گشته

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

من سخت نیستم
یک آسان دلتنگم که سخت فراموش میکنم
تو آسان نیستی
یک سخت دلسنگی که آسان فراموش میکنی.

متن فلسفی احساسی

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

جمله در مورد زیبایی باطن

با بعضیا هرچقدرم بخوایم راه بیایم باز مسیرمون بهشون نمیخوره.

شعر حافظ در مورد آفرینش

پیامبر اکرم (ع) می فرمایند: « ما اَقبَحَ بِالانسانِ أَنْ یکونَ ذاوَجهَین». چقدر قبیح است که انسان دارای دو چهره متضاد و متفاوت باشد.

متن فلسفی لاکچری

من ساده ترین معماى زندگى تو بودم
اما به جاى حل، پاکم کردی.

جمله در مورد زیبایی باطن

زاهد کـه غرق ذکــــر و ثنا گـــویی خلقـت است

انکـــار خــــویش کـــرده، خـــــدا میشود همه

ای یـــار ای عـــزیزتریـــن شعـــر زندگـــی

دیدی که دوست دشمن ما میشود همه

متن در مورد طبیعت و عشق

بعضیا فقط موقعی یاد ما میفتن که غم دارن
منم دقیقا وقتی به یادشون میفتم که عن دارم.

متن در مورد زشتی و زیبایی

لعنت به آهنگایی که منو یاد تو میندازه، مخصوصا این آهنگ:
سلام الاغ عزیز، حالت چطوره؟

متن در مورد ظاهر ساده

تو چون کرکس، به مشتی استخوان دلبستگی داری

بنازم همت والای بـاز و بی نیازیها

به میدانی که می بنـدد پای شهسـواران را

تو طفل هرزه پو، باید کنی این ترکتازیها

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

همیشه در عجب بودم که چرا در جاده عشق پا به پایم نمی آمدی حتی وقتی آهسته و پیوسته میرفتم
امروز فهمیدم ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد.

ظاهر و باطن مولانا

آدم های دورو نفاق و دشمنی را

در بین مردم پراکنده می کنند.

آنها به مانند روباهی هستند

که می خواهد ادای سگهای باوفا را در آورد.

به این انسان ها هرگز اعتماد نکنید

که در نهایت ضرر خواهید کرد.

متن در مورد طبیعت و عشق

بعضیا هم هستن که باید گاهی بهشون زنگ بزنی و بدون سلام و علیک بگی “چه خوبه که نیستی، به نبودنت ادامه بده” بعد بدون خدافظی گوشی رو قطع کنی.

متن در مورد طبیعت و عشق

آدم های دورو را

اگر از زندگیتان حذف نکنید،

طولی نمی کشد که آنها

زندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.

متن فلسفی کوتاه

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب دراومد.

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

سلامتی اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه
تا اینکه یه دروغ الکی
آرومشون کنه

متن فلسفی در مورد زیبایی

ساعت همیشه دروغ میگوید
من فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و من عاشقانه به تو خیره میشوم

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

اگر دروغ رنگ داشت
هر نور شاید ده ها رنگین کمان از دهن ها نطفه می بست
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اورد
ولی نمیشه نگهشون داشت
قدیما … تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …
الان تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه … !

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

صدای سکوت نفس هایت را دوست میدارم
وقتی که تمام حرف هایت
بوی “دروغ” گرفته اند

متن زندگی ساده

دنیای عجیبی شده است . . .
برای دروغ هایمان ،
خدا را قسم میخوریم ،
و به حرف راست که میرسیم ؛
می شود جان ِ تــو…

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

ما مردمانی هستیم
که به راحتی به هم دروغ میگیم
ولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستی
صداقته

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !
نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …
و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

متن زندگی ساده

گمان میکردم قانع باشی
و به شکستن دلم اکتفا کنی
نه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازی
و در آخر بگویی:
میروم تا اذیت نشوی
بهترین من

متن فلسفی برای عکس

گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد
بیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شد
ولی ما هنوز صادق ترینیم

متن فلسفی کوتاه

راست یا دروغ مهم نیست!
تو فقط با من حرف بزن!
چشمانت زیر نویس می کنند

جمله در مورد زیبایی زن

ساعت همیشه دروغ میگوید
من فقط
به زمان با تو بودن ایمان دارم
انجا که عقربه ها می ایستند
و من عاشقانه به تو خیره میشوم

متن در مورد زیبایی چهره

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم

جمله در مورد زیبایی باطن

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد

متن فلسفی در مورد زیبایی

سفر کرده

کجا رفتی ؟

چراتنها ؟

چرا بی من ؟

نگفتی سخته دلتنگی ؟

نگفتی زوده این رفتن ؟

به دنبال چه پایانی ؟

خلاف جاده ایستادی ؟

” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “

چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟

کجای قصه بد بودم ؟

کجای قصه بد کردم ؟

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

فکر کن عاشـق ‌باشی

او رفته باشد

عید باشد !

بـاران هم ببارد ..

ادامه اش را ول کن

گریه امانـم نمیدهد

متن در مورد یکرنگی

دوستت دارم

مدت‌ هاست در پیش‌نویس گوشی‌ ام

خاک می‌ خورد

اما ترسِ از دست دادنت است

که توان ارسالش را

از دستانم بریده است

متن زیبایی های خلقت خدا

می روی و من که نه بازمانده ی تو ام نه همراه تو

شبیه ابری سرگردان

به هر گذار و رهگذاری برسم

می بارم !

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد ! گفتم دوستت دارم هر کاری تو بخوای انجام میدم گفتی برو حالا روز هاست که دیوانه وار دنبال سنگ قبرم میگردی

زیبایی خلقت انسان

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

سادگی زیباست

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم

به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

سادگی زیباست

عید است و آسمان را غم گرفته

سکوتم با نگاهش دم گرفته

عید است و کهکشانی در کنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

متن درباره ظاهر و باطن

بعد رفتنت همه فصل ها پاییز است

و عید برایم تاریکی مطلق است

همسر عزیزم بعد رفتنت هیچ چیز شادم نکرد

و در سال نو حس میکنم تنها تر از خودم کسی نیست

شعر در مورد زیبایی درون

خدایا گله ام را به که بگویم

با این حال که تمنا کردم که عشقم را از من نگیری

چگونه سال نو را بدون همسر بخندم

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر هست

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

میدونی دلتنگی یعنی چی؟

دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با همسرت فکر کنی ..

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..

ولی چند لحظه بعد …

شوری اشکهای لعنتی ،

شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

سال نو مبارک عشق از دسته رفته من

متن زیبا طبیعت و خانواده

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن درباره ظاهر و باطن

این گنج نهان در دل خانه همسر بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم نام بلندش سند معتبرم بود

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

یاد روزهای بودن همسر را عزیز می‌داریم و لحظه‌های سنگینی هجران او را به سوگ می‌نشینیم باشد که در نظرت افتد

همسرم با این حال که کنارم نیستی ولی بازم سال نو رو بهت تبریک میگم

متن فلسفی برای عکس

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم

جمله کوتاه در مورد زیبایی

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

سفر کرده

کجا رفتی ؟

چراتنها ؟

چرا بی من ؟

نگفتی سخته دلتنگی ؟

نگفتی زوده این رفتن ؟

به دنبال چه پایانی ؟

خلاف جاده ایستادی ؟

” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “

چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟

کجای قصه بد بودم ؟

کجای قصه بد کردم ؟

زیبایی خلقت انسان

فکر کن عاشـق ‌باشی

او رفته باشد

عید باشد !

بـاران هم ببارد ..

ادامه اش را ول کن

گریه امانـم نمیدهد

متن درباره ظاهر و باطن

دوستت دارم

مدت‌ هاست در پیش‌نویس گوشی‌ ام

خاک می‌ خورد

اما ترسِ از دست دادنت است

که توان ارسالش را

از دستانم بریده است

متن درباره ظاهر و باطن

می روی و من که نه بازمانده ی تو ام نه همراه تو

شبیه ابری سرگردان

به هر گذار و رهگذاری برسم

می بارم !

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد ! گفتم دوستت دارم هر کاری تو بخوای انجام میدم گفتی برو حالا روز هاست که دیوانه وار دنبال سنگ قبرم میگردی

متن فلسفی کوتاه

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم

به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

ظاهر و باطن آدمها

عید است و آسمان را غم گرفته

سکوتم با نگاهش دم گرفته

عید است و کهکشانی در کنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

متن در مورد طبیعت و عشق

بعد رفتنت همه فصل ها پاییز است

و عید برایم تاریکی مطلق است

همسر عزیزم بعد رفتنت هیچ چیز شادم نکرد

و در سال نو حس میکنم تنها تر از خودم کسی نیست

ظاهر و باطن آدمها

خدایا گله ام را به که بگویم

با این حال که تمنا کردم که عشقم را از من نگیری

چگونه سال نو را بدون همسر بخندم

انشا در مورد زیبایی های افرینش

لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر هست

متن فلسفی در مورد زیبایی

میدونی دلتنگی یعنی چی؟

دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با همسرت فکر کنی ..

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..

ولی چند لحظه بعد …

شوری اشکهای لعنتی ،

شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

سال نو مبارک عشق از دسته رفته من

شعر در مورد زیبایی درون

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

این گنج نهان در دل خانه همسر بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم نام بلندش سند معتبرم بود

شعر حافظ در مورد آفرینش

یاد روزهای بودن همسر را عزیز می‌داریم و لحظه‌های سنگینی هجران او را به سوگ می‌نشینیم باشد که در نظرت افتد

همسرم با این حال که کنارم نیستی ولی بازم سال نو رو بهت تبریک میگم

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

دی ماهی ها از معدود آدم هایی هستن که واژه انسانیت برازندشون هست

کسایی هستن که میدونن محبتشون ممکنه هیچوقت جبران نشه ولی بازم محبت میکنن

دی ماهی بودن یعنی خودتو در برابر هر کسی مسئول میدونی

دی ماهی یعنی خم شی ولی هیچوقت نشکنی

دی ماهی یعنی تکیه گاه بقیه بودن

دی ماهی یعنی صبر تو همه لحظه های زندگی

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

‏ما “دی ماهی” ها
اکثرا کسی رو نداریم باش حرف بزنیم
اگرم داشته باشیم حرف نمیزنیم !
فقط گاهی یکی رو میخوایم…
که بشینه وحرف نزنه وحرف نزنیم
و سکوت کنیم خوب شیم !

ظاهر و باطن آدمها

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن
دی ماهیارو میگم …..

متن برای ظاهر و باطن

دی ماهی یعنی استرس

یعنی واسه همه چیز و همه کس غصه خوردن

یعنی اول بقیه بعدا خودم

قلب مهربون دی ماهی رو هیچ کس نداره

متن فلسفی احساسی

”متولد دی” نمونه ی زنده ای از پارادوکسه!!مغرور ولی متواضع عصبانی ولی مهربون بیخیال ولی همیشه نگران آروم ولی پر تلاطم منطقی ولی عاشق معمولی ولی متفاوت————–

متن در مورد چوب سادگی

دی ماهی یعنی حساس ترین و سخت گیر ترین آدمی که شبیه هیچ کس نیست

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

دی
از خاص بودنش گرفته
تا تک بودنش که تنها ماه دو حرفیه ساله
تا آدماش و خصوصیات منحصر به فردشون
تا پارادوکس های جذابش
و شیک بودن متولدینش
تا همزادهای سرشناسش

متن در مورد زیبایی چهره

دی ماهی یعنی خاص بودن، بدترین انتقام یه دی ماهی لبخندشه

سادگی من

دی ……
دو حرف بیشتر نداره . . .
اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . .

متن زیبایی های خلقت خدا

سکوت یک دی ماهی
از رضایت یا بی خیالی اش نیست
سکوت که می کند یعنی طوفانی است
سکوت می کند چون داغون است
ولی هیچوقت داد و فریاد نمی کند
در درون می ریزد و سکوت می کند
بترسید از سکوتِ یک دی ماهی…

متن درباره ظاهر و باطن

دی ماهی یعنی خاص بودن دی ماهی یعنی جذابیت، یعنی محبت

متن در مورد طبیعت و عشق

یه دی ماهی میان همه دلتنگی تو دلش رویا میسازه و سکوت

متن در مورد زیبایی چهره

ﯾﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ…
ﻋﺠﻠﻪ ﺍیی ﺩﺭ ﻋﺸـــﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﺷــــــﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــی ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
می ﮔﻮﻳﺪ ﺍﻭ ﻫـــــــــﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺘــ
ﺍﺳﺖ ﻭلی ﻧﻤـــــی ﺩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍ !
ﻓﻘﻂ می ﺩﺍﻧﺪ ﺑـــــــــــــﺎﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ می ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓـــــﺶ ﺑﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟــــــــﺬﺏ
ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻴــــــــﺪ…!

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

دی ماهی یعنی یه مغرور با احساس
دی ماهی یعنی داشتن روحیه لطیف
دی ماهی یعنی یه ازخودراضی (یامغرور) ازدور و یه مهربون احساسی از نزدیک…

دی ماهی غرور داره ولی مغرور نیست، دست و دلبازه ولی ولخرج نیست، ساده است ولی از همه چی باخبره ….

متن درباره زیبایی آفرینش

یه دی ماهی  لجبازه،خیلی لجباز ولی اگر طرفش بتونه اعتمادشو جلب کنه بخاطرش هر کاری واسش انجام میده.

شعر در مورد زیبایی درون

یه دی ماهی که اگر کاری رو قبول کرد مسئولیتشو تا آخرش به عهده میگیره.

متن در مورد زشتی و زیبایی

دی ماهی ﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ..

ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ..

متن ظاهر و باطن

متولدین دی گوش کردن را دوست میدارند…
پس بهترین سنگ صبورها هستند…
آرامشی به تو هدیه میدهند که انتظارش را نداری…
متولدین دی دنیارا زیبا میبیند و به تمام دنیا جان میبخشند…

متن فلسفی سنگین برای اینستا

متولدین دی لبخند را بیشتر از خنده های بلند دوست میدارن…
سکوت را بهترین موسیقی میدانند…
زیاد باخود زمزمه میکنند…زیر لب شعر میخوانند
اغلب صداهای دلنشینی دارند…
عاشق آهنگ های احساسی و ملایم هستند…
زود میبخشند…دیر عصبانی میشوند…ظرفیت بسیار بالایی دارند…
بیشتر نگران دیگرانند تا نگران خود…
چون کسی حرفهایشان را نمیفهمد در خود میریزند…در اصل کسی را لایق دردودل کردن نمیدانند…ولی
حرفهای همه را تا آخر گوش میدهند…
دیگران از با آنها بودن لذت بسیاری میبرند ولی متولدین دی کسی را به احساسات خود نزدیک نمیبینند!

وهمه ی این خصوصیات باعث شده همه آرزوی زندگی با آنها را داشته باشن…

جمله در مورد زیبایی ظاهری

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ

متن زیبا طبیعت و خانواده

اگه از چشم یه دی ماهی بیفتی دیگه بالا نمیای

جمله در مورد زیبایی باطن

دی ماهی ینی کسی که برای همه نگرانه
طورى که خودشو یادش میره ولی کسی نگرانش نیس چون بهش اعتماد دارنو میدونن اشتباه نمیکنه
خیلی صبوره مهربونه ولی وقتی ببینه کسی لیاقتشو نداره میره و دیگه صبر نمیکنه
دی ماهی ینی انقدر مغروری که هیچ کسو دوست خودت نمیدونی ولی همون معدود نفراتی که جزء دوستاتن رو واقعا دوس داری و بهشون پایبندی ولی بخاطره این علاقه ای که نسبت به دوستاشون دارن همیشه خیانت میبینن
دی ماهی تنها میمونه ینی غصه ی همرو بخوره تا ی وقت تنها نباشن ولی خودشون تنهان اونم ب دلیل اینکه کسی نمیتونه درکشون کنه و فکر نمیکنن این ادم بخاطره دوستاش هر کاری میکنه دی ماهی ینی همه فکر میکنن سخته سنگه ولی با هر تلنگری میشکنه
همه فکر میکنن سرده ولی با احساس ترین ادما همیشه دی ماهی بودن بیخود نیست لقب فرمانروای احساسات رو گرفتن
دی ماهی یعنى انقدر خوب و پاکی که میتونی همرو جذب کنی و به خودت وابسته کنی
انقدر ارامش داری که میتونی همرو اروم کنی ولی کسی نمیتونه ارومت کنه چون گوش کردن و سنگ صبور بودن رو دوس دارن
درد و دل همرو با دل و جون گوش میدن ینی بهترین کسی که برای دوستی میتونی انتخاب کنی چون تو هر کاری #بهترینه ب موقع تفریح میکنه طوری که #شیطنتاش رو کسی نداره ب موقع میخنده و هر کاری رو تو وقت خودش انجام میده #دی ماهی فکرش عالی کار میکنه و بهترین راه حلا رو میده
برا هر کاری وقتی ناراحته دل سنگ هم اب میشه ولی دی ماهی بلده خودشو اروم کنه چون میتونه از بدترین چیزا بهترینارو پیدا کنه
از خاکستر خودشم متولد میشه پس کسی نمیتونه شکستش بده چون دوباره سرپا میشه

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

دی ماهی ها مث ستاره‌ها میمونن…

حتی وقتی نمی بینیمشون بازهم سر جاشون هستن!

متن فلسفی برای عکس

دی ماهی بودن یعنی خودت در برابر هر کسی مسئول میدونی …

دی ماهی بودن یعنی خم می شی ولی هیچ وقت نمی شکنی …

دی ماهی بودن یعنی لبات داره می خنده ولی قلبت از غم فشرده شده …

دی ماهی بودن یعنی استرس همیشه همه جا بات همقدم باشه …

دی ماهی بودن یعنی این تویی ک همیشه واسه بقیه تکیه گاهی …

دی ماهی بودن یعنی در ظاهر سرد ولی باطنش پر از عشق و محبت های نهان …

دی ماهی بودن یعنی تعصب داشتن رو غرور و شخصیتت …

دی ماهی بودن یعنی رک بودن …

دی ماهی بودن یعنی اینکه اول بقیه بعد خودت …

دی ماهی بودن یعنی تو اوج شادیت یهو اشک تو چشات جمع شه و غم عالم بریزه تو دلت …

دی ماهی بودن یعنی لجباز ترین آدمای دنیا…

دی ماهی بودن یعنی صلابت، استوار، حساس و زودرنج …

متن در مورد طبیعت و عشق

دی ماهی که باشی همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهره ته…

دی ماهی غرورش را خیلی زیاد…

شاید بیشتر از تمام داشته هایش…

دوست دارد …

حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر کسی، نادیده بگیرد …

چه قدر دوستت دارد …

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

دی ماهی یعنی

غرور ستودنیش

سکوت بی حرفش

معرفت بی اندازش…

متن فلسفی برای عکس

قط یه دی ماهی می تونه

مغرور باشه اما کسی رو تحقیر نکنه…

متن در مورد ظاهر ساده

وقتی یه دی ماهی دوستت داره،

یعنی انقدری براش مهم هستی که عمرا تو تصوراتت بتونی هضمش بکنی !!!!!

متن فلسفی احساسی

دی ماهی بودن ینی

خاص بودن

مال هرکسی نیس…!!!

متن انسان و طبیعت

خونه ای که توش یه دی ماهی نباشه

مثل کره ای میمونه که توش اکسیژن نیست

انشا در مورد زیبایی های افرینش

دی ماهی ها از معدود آدمهایی هستندکه واژه‌ی انسانیت
برازندشون هست
کسایی هستند که میدونند ممکنه محبتشون هیچ وقت جبران نشه
ولی بازم محبت میکنند…

سادگی من

ﻏﯿﺮ دی ماهی ها ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ :

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ

ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ…

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ

ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ …

سادگی من

متولدین دی به عمق هر چیزی دقت میکنند و بعد تصمیم میگرند و هرگز نمیگذارند هوس بر روی تصمیم ان ها غلبه کند .

جمله در مورد زیبایی زن

اری من یک دی ماهی ام

به قول خودت دختری از جنس سنگ

خوب است همین سنگ بودن را از خودم یاد گرفته ای

و حال برای من ادای بی احساس هارا در میاوری …..

متن فلسفی برای عکس

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن
دی ماهیارو میگم …..
سلامتی تک تکشون از صمیم قلب

متن ساده بودن دختر

دی…

با افاده و عشق مد

سردرگم و رنجور

خاص و تو دلبرو

مغرور

شدیدا حساس و احساساتی

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

دی ماهی تو عشقش متعهد

تعهد یعنی محدودیت در رفتار

تعهد یعنی وفاداری تا ابد

تعهد یعنی پایبند به اصول عاشقی

متن برای ظاهر و باطن

ما دی ماهیا خیلی مهربونیم …
تعریف الکی نمیکنم
ولی حتی اگه با کسی هم بد باشیم
انقد قلبمون پاکه که بازم نگرانش میشیم
کم به دل میگیریم
زود میبخشیم و دوست داریم
بقیه هم حواسشون به ماها باشه …

یه دی ماهی که در عین شوخ طبعی اصلا قابل پیش بینی نیست
و اگر کسی به اون کم‌محلی یا بی‌احترامی بکنه تا چندین مدت به طرفش ابراز ناراحتی می‌کنه.

جمله در مورد زیبایی باطن

دی ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی.

متن راجب ظاهر و باطن

تا اراده کنی می‌تونی
یه جمعی رو به نشاط بیاری
و لبخندو رو لباشون بنشونی!

متن در مورد ظاهر ساده

دی ماهی که باشی

همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهره ته…!

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

در فرهنگ لغت دی ماهیا
واژه ی ” خودم ” وجود ندارد
همه ی واژه ها در یک واژه معنا میابد
“دیگران”

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

دی ماهی مثل یک مثلث برموداس

یک ضلعش عشق

یک ضلعش شهامت

یک ضلعش اصالت

متن در مورد طبیعت و عشق

دی ماهی‌ ها مث ستاره‌ ها می‌مونن

حتی وقتی نمی‌ بینیمشون

بازهم سر جاشون هستن

متن فلسفی در مورد زیبایی

دی ماهی
دوست داشتن را نمی نویسد
»» ثابت میکند ««

ظاهر و باطن آدمها

دی ماهی که باشی

صبرت که لبریز شه

فقط میگذری هر چقدم که واست عزیز باشه

متن ظاهر و باطن

یه تیکه از خدا

برای اثبات قدرتش

دخترای دی ماهی رو منظورمه

دی ماهی ینی مظهر وفاداری

متن برای ظاهر و باطن

یه دی ماهی یادش می مونه چه روزی، چه ساعتی و چطور از دلش رفتی…

حتما بخشیده می شی اما دوباره به دلش برنمی گردی …

شک نکن …

متن در مورد طبیعت و عشق

“دی ماهی” شدم تا اگر کسی را دوست داشته باشم برایش تمام‌ شوم
“دی ماهی” شدم تا اگر غصه داشت آغوشی خواست اسیر دستانم شود
اسارت در آغوش “دی ماهی” یعنی آزادی بی قید و شرط
“دی ماهی” شدم تا اگر باران ببارد احساساتی تر از قبل باشم برایش بنویسم ، بخوانم و او گوش دهد
“دی ماهی” شدم تا اگر زمین می خورد منه مغرور “دی ماهی” تکیه گاهش شوم
سخت مثل کوه بمانم و شانه های خاکیه زمین خورده اش را بتکانم
“دی ماهی” شدم تا برای خواسته هایش از خواسته هایم بگذرم
“دی ماهی” شدم تا کسی را که دوست دارم از بودنم مطمئن باشد و روی حرف هایم حساب کند
دروغ را برایش بی معنی کنم و عادت کند به زبان تلخ مهربانم
“دی ماهی” شدم که وقتی خودم اسیر طوفان دردهایم می شوم تنهایی و باز تنهایی سراغم را میگیرد نه هیچکس دیگری…
“دی ماهی” شدم تا برای دی ماهی ها بنویسم تا شاید درد های مشترکمان را غریبه و آشنایان بخوانند بلکه درکمان کنند…
آری “دی ماهی” شدیم و این بهترین اتفاق زندگی هایمان شد…

متن فلسفی سنگین کوتاه

دی ماهی ها از معدود آدم هایی هستن که واژه انسانیت برازندشون هست

کسایی هستن که میدونن محبتشون ممکنه هیچوقت جبران نشه ولی بازم محبت میکنن

دی ماهی بودن یعنی خودتو در برابر هر کسی مسئول میدونی

دی ماهی یعنی خم شی ولی هیچوقت نشکنی

دی ماهی یعنی تکیه گاه بقیه بودن

دی ماهی یعنی صبر تو همه لحظه های زندگی

متن برای زیبایی طبیعت

‏ما “دی ماهی” ها
اکثرا کسی رو نداریم باش حرف بزنیم
اگرم داشته باشیم حرف نمیزنیم !
فقط گاهی یکی رو میخوایم…
که بشینه وحرف نزنه وحرف نزنیم
و سکوت کنیم خوب شیم !

متن ظاهر و باطن

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن
دی ماهیارو میگم …..

شعر حافظ در مورد آفرینش

دی ماهی یعنی استرس

یعنی واسه همه چیز و همه کس غصه خوردن

یعنی اول بقیه بعدا خودم

قلب مهربون دی ماهی رو هیچ کس نداره

شعر در مورد زیبایی درون

”متولد دی” نمونه ی زنده ای از پارادوکسه!!مغرور ولی متواضع عصبانی ولی مهربون بیخیال ولی همیشه نگران آروم ولی پر تلاطم منطقی ولی عاشق معمولی ولی متفاوت————–

جمله در مورد زیبایی دختر

دی ماهی یعنی حساس ترین و سخت گیر ترین آدمی که شبیه هیچ کس نیست

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

دی
از خاص بودنش گرفته
تا تک بودنش که تنها ماه دو حرفیه ساله
تا آدماش و خصوصیات منحصر به فردشون
تا پارادوکس های جذابش
و شیک بودن متولدینش
تا همزادهای سرشناسش

شعر در مورد زیبایی درون

دی ماهی یعنی خاص بودن، بدترین انتقام یه دی ماهی لبخندشه

متن راجع به ظاهر و باطن

دی ……
دو حرف بیشتر نداره . . .
اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . .

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

سکوت یک دی ماهی
از رضایت یا بی خیالی اش نیست
سکوت که می کند یعنی طوفانی است
سکوت می کند چون داغون است
ولی هیچوقت داد و فریاد نمی کند
در درون می ریزد و سکوت می کند
بترسید از سکوتِ یک دی ماهی…

متن فلسفی در مورد زیبایی

دی ماهی یعنی خاص بودن دی ماهی یعنی جذابیت، یعنی محبت

متن در مورد یکرنگی

یه دی ماهی میان همه دلتنگی تو دلش رویا میسازه و سکوت

متن درباره ظاهر و باطن

ﯾﻪ ﺩﯼ ﻣﺎﻫﯽ…
ﻋﺠﻠﻪ ﺍیی ﺩﺭ ﻋﺸـــﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﺷــــــﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــی ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
می ﮔﻮﻳﺪ ﺍﻭ ﻫـــــــــﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺘــ
ﺍﺳﺖ ﻭلی ﻧﻤـــــی ﺩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍ !
ﻓﻘﻂ می ﺩﺍﻧﺪ ﺑـــــــــــــﺎﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ می ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓـــــﺶ ﺑﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟــــــــﺬﺏ
ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻴــــــــﺪ…!

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

دی ماهی یعنی یه مغرور با احساس
دی ماهی یعنی داشتن روحیه لطیف
دی ماهی یعنی یه ازخودراضی (یامغرور) ازدور و یه مهربون احساسی از نزدیک…

دی ماهی غرور داره ولی مغرور نیست، دست و دلبازه ولی ولخرج نیست، ساده است ولی از همه چی باخبره ….

جمله در مورد زیبایی زن

یه دی ماهی  لجبازه،خیلی لجباز ولی اگر طرفش بتونه اعتمادشو جلب کنه بخاطرش هر کاری واسش انجام میده.

متن راجب ظاهر و باطن

یه دی ماهی که اگر کاری رو قبول کرد مسئولیتشو تا آخرش به عهده میگیره.

متن فلسفی سنگین کوتاه

دی ماهی ﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ..

ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ ..

متن فلسفی احساسی

متولدین دی گوش کردن را دوست میدارند…
پس بهترین سنگ صبورها هستند…
آرامشی به تو هدیه میدهند که انتظارش را نداری…
متولدین دی دنیارا زیبا میبیند و به تمام دنیا جان میبخشند…

متن فلسفی سنگین کوتاه

متولدین دی لبخند را بیشتر از خنده های بلند دوست میدارن…
سکوت را بهترین موسیقی میدانند…
زیاد باخود زمزمه میکنند…زیر لب شعر میخوانند
اغلب صداهای دلنشینی دارند…
عاشق آهنگ های احساسی و ملایم هستند…
زود میبخشند…دیر عصبانی میشوند…ظرفیت بسیار بالایی دارند…
بیشتر نگران دیگرانند تا نگران خود…
چون کسی حرفهایشان را نمیفهمد در خود میریزند…در اصل کسی را لایق دردودل کردن نمیدانند…ولی
حرفهای همه را تا آخر گوش میدهند…
دیگران از با آنها بودن لذت بسیاری میبرند ولی متولدین دی کسی را به احساسات خود نزدیک نمیبینند!

وهمه ی این خصوصیات باعث شده همه آرزوی زندگی با آنها را داشته باشن…

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ

متن در مورد زشتی و زیبایی

اگه از چشم یه دی ماهی بیفتی دیگه بالا نمیای

متن برای زیبایی طبیعت

دی ماهی ینی کسی که برای همه نگرانه
طورى که خودشو یادش میره ولی کسی نگرانش نیس چون بهش اعتماد دارنو میدونن اشتباه نمیکنه
خیلی صبوره مهربونه ولی وقتی ببینه کسی لیاقتشو نداره میره و دیگه صبر نمیکنه
دی ماهی ینی انقدر مغروری که هیچ کسو دوست خودت نمیدونی ولی همون معدود نفراتی که جزء دوستاتن رو واقعا دوس داری و بهشون پایبندی ولی بخاطره این علاقه ای که نسبت به دوستاشون دارن همیشه خیانت میبینن
دی ماهی تنها میمونه ینی غصه ی همرو بخوره تا ی وقت تنها نباشن ولی خودشون تنهان اونم ب دلیل اینکه کسی نمیتونه درکشون کنه و فکر نمیکنن این ادم بخاطره دوستاش هر کاری میکنه دی ماهی ینی همه فکر میکنن سخته سنگه ولی با هر تلنگری میشکنه
همه فکر میکنن سرده ولی با احساس ترین ادما همیشه دی ماهی بودن بیخود نیست لقب فرمانروای احساسات رو گرفتن
دی ماهی یعنى انقدر خوب و پاکی که میتونی همرو جذب کنی و به خودت وابسته کنی
انقدر ارامش داری که میتونی همرو اروم کنی ولی کسی نمیتونه ارومت کنه چون گوش کردن و سنگ صبور بودن رو دوس دارن
درد و دل همرو با دل و جون گوش میدن ینی بهترین کسی که برای دوستی میتونی انتخاب کنی چون تو هر کاری #بهترینه ب موقع تفریح میکنه طوری که #شیطنتاش رو کسی نداره ب موقع میخنده و هر کاری رو تو وقت خودش انجام میده #دی ماهی فکرش عالی کار میکنه و بهترین راه حلا رو میده
برا هر کاری وقتی ناراحته دل سنگ هم اب میشه ولی دی ماهی بلده خودشو اروم کنه چون میتونه از بدترین چیزا بهترینارو پیدا کنه
از خاکستر خودشم متولد میشه پس کسی نمیتونه شکستش بده چون دوباره سرپا میشه

متن فلسفی کوتاه

دی ماهی ها مث ستاره‌ها میمونن…

حتی وقتی نمی بینیمشون بازهم سر جاشون هستن!

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

دی ماهی بودن یعنی خودت در برابر هر کسی مسئول میدونی …

دی ماهی بودن یعنی خم می شی ولی هیچ وقت نمی شکنی …

دی ماهی بودن یعنی لبات داره می خنده ولی قلبت از غم فشرده شده …

دی ماهی بودن یعنی استرس همیشه همه جا بات همقدم باشه …

دی ماهی بودن یعنی این تویی ک همیشه واسه بقیه تکیه گاهی …

دی ماهی بودن یعنی در ظاهر سرد ولی باطنش پر از عشق و محبت های نهان …

دی ماهی بودن یعنی تعصب داشتن رو غرور و شخصیتت …

دی ماهی بودن یعنی رک بودن …

دی ماهی بودن یعنی اینکه اول بقیه بعد خودت …

دی ماهی بودن یعنی تو اوج شادیت یهو اشک تو چشات جمع شه و غم عالم بریزه تو دلت …

دی ماهی بودن یعنی لجباز ترین آدمای دنیا…

دی ماهی بودن یعنی صلابت، استوار، حساس و زودرنج …

متن فلسفی جدید

دی ماهی که باشی همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهره ته…

دی ماهی غرورش را خیلی زیاد…

شاید بیشتر از تمام داشته هایش…

دوست دارد …

حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر کسی، نادیده بگیرد …

چه قدر دوستت دارد …

جمله در مورد زیبایی باطن

دی ماهی یعنی

غرور ستودنیش

سکوت بی حرفش

معرفت بی اندازش…

متن فلسفی در مورد زیبایی

قط یه دی ماهی می تونه

مغرور باشه اما کسی رو تحقیر نکنه…

ظاهر و باطن مولانا

وقتی یه دی ماهی دوستت داره،

یعنی انقدری براش مهم هستی که عمرا تو تصوراتت بتونی هضمش بکنی !!!!!

متن در مورد ظاهر و باطن

دی ماهی بودن ینی

خاص بودن

مال هرکسی نیس…!!!

متن در مورد ظاهر و باطن

خونه ای که توش یه دی ماهی نباشه

مثل کره ای میمونه که توش اکسیژن نیست

متن فلسفی در مورد زیبایی

دی ماهی ها از معدود آدمهایی هستندکه واژه‌ی انسانیت
برازندشون هست
کسایی هستند که میدونند ممکنه محبتشون هیچ وقت جبران نشه
ولی بازم محبت میکنند…

جمله در مورد زیبایی باطن

ﻏﯿﺮ دی ماهی ها ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ :

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﺩ، ﺣﺘﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭ

ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ…

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ دی ماهی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﺪ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ

ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ …

متن فلسفی در مورد زیبایی

متولدین دی به عمق هر چیزی دقت میکنند و بعد تصمیم میگرند و هرگز نمیگذارند هوس بر روی تصمیم ان ها غلبه کند .

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

اری من یک دی ماهی ام

به قول خودت دختری از جنس سنگ

خوب است همین سنگ بودن را از خودم یاد گرفته ای

و حال برای من ادای بی احساس هارا در میاوری …..

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

انگار خدا تو صداشون کدئین تزریق کرده
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا می کنن
دی ماهیارو میگم …..
سلامتی تک تکشون از صمیم قلب

متن فلسفی در مورد زیبایی

دی…

با افاده و عشق مد

سردرگم و رنجور

خاص و تو دلبرو

مغرور

شدیدا حساس و احساساتی

شعر در مورد زیبایی درون

دی ماهی تو عشقش متعهد

تعهد یعنی محدودیت در رفتار

تعهد یعنی وفاداری تا ابد

تعهد یعنی پایبند به اصول عاشقی

جمله در مورد زیبایی باطن

ما دی ماهیا خیلی مهربونیم …
تعریف الکی نمیکنم
ولی حتی اگه با کسی هم بد باشیم
انقد قلبمون پاکه که بازم نگرانش میشیم
کم به دل میگیریم
زود میبخشیم و دوست داریم
بقیه هم حواسشون به ماها باشه …

یه دی ماهی که در عین شوخ طبعی اصلا قابل پیش بینی نیست
و اگر کسی به اون کم‌محلی یا بی‌احترامی بکنه تا چندین مدت به طرفش ابراز ناراحتی می‌کنه.

سادگی زیباست

دی ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی.

شعر حافظ در مورد آفرینش

تا اراده کنی می‌تونی
یه جمعی رو به نشاط بیاری
و لبخندو رو لباشون بنشونی!

متن فلسفی احساسی

دی ماهی که باشی

همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهره ته…!

جمله کوتاه در مورد زیبایی

در فرهنگ لغت دی ماهیا
واژه ی ” خودم ” وجود ندارد
همه ی واژه ها در یک واژه معنا میابد
“دیگران”

جمله در مورد زیبایی ظاهری

دی ماهی مثل یک مثلث برموداس

یک ضلعش عشق

یک ضلعش شهامت

یک ضلعش اصالت

جمله در مورد زیبایی ظاهری

دی ماهی‌ ها مث ستاره‌ ها می‌مونن

حتی وقتی نمی‌ بینیمشون

بازهم سر جاشون هستن

متن فلسفی در مورد زیبایی

دی ماهی
دوست داشتن را نمی نویسد
»» ثابت میکند ««

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

دی ماهی که باشی

صبرت که لبریز شه

فقط میگذری هر چقدم که واست عزیز باشه

متن راجع به ظاهر و باطن

یه تیکه از خدا

برای اثبات قدرتش

دخترای دی ماهی رو منظورمه

دی ماهی ینی مظهر وفاداری

متن ظاهر و باطن

یه دی ماهی یادش می مونه چه روزی، چه ساعتی و چطور از دلش رفتی…

حتما بخشیده می شی اما دوباره به دلش برنمی گردی …

شک نکن …

شعر حافظ در مورد آفرینش

“دی ماهی” شدم تا اگر کسی را دوست داشته باشم برایش تمام‌ شوم
“دی ماهی” شدم تا اگر غصه داشت آغوشی خواست اسیر دستانم شود
اسارت در آغوش “دی ماهی” یعنی آزادی بی قید و شرط
“دی ماهی” شدم تا اگر باران ببارد احساساتی تر از قبل باشم برایش بنویسم ، بخوانم و او گوش دهد
“دی ماهی” شدم تا اگر زمین می خورد منه مغرور “دی ماهی” تکیه گاهش شوم
سخت مثل کوه بمانم و شانه های خاکیه زمین خورده اش را بتکانم
“دی ماهی” شدم تا برای خواسته هایش از خواسته هایم بگذرم
“دی ماهی” شدم تا کسی را که دوست دارم از بودنم مطمئن باشد و روی حرف هایم حساب کند
دروغ را برایش بی معنی کنم و عادت کند به زبان تلخ مهربانم
“دی ماهی” شدم که وقتی خودم اسیر طوفان دردهایم می شوم تنهایی و باز تنهایی سراغم را میگیرد نه هیچکس دیگری…
“دی ماهی” شدم تا برای دی ماهی ها بنویسم تا شاید درد های مشترکمان را غریبه و آشنایان بخوانند بلکه درکمان کنند…
آری “دی ماهی” شدیم و این بهترین اتفاق زندگی هایمان شد…

متن زیبا طبیعت و خانواده

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی؛ صاحبخانه برای استقبال می‌آید؛ با طبقی از آرزوهایی که می‌خواهی؛ پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

شب آرزوهاست
و من برایت آرزو میکنم عاشق شوی
و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد
و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد
و پس از تنهاییت، نفرت از کسی نیابی

متن برای ظاهر و باطن

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

در نوبتی دوباره، دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

متن فلسفی کوتاه

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیلة الرغائب شب برآورده شدن حاجات است
همه با هم : اللهم عجل لولیک الفرج

انشا در مورد زیبایی های افرینش

for you …
I wish you many pleasures
So sad you got
One of those little joys
Put a deep smile on your lips
I pray that your hand will always be full, not your heart
برایت …
دلخوشی های بسیار آرزو می کنم
تا غمگین که شدی
یکی از آن خوشی های کوچک
لبخندی عمیق بر لبت بنشاند
دعا می کنم همیشه دستت پر باشد نه دلت

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

آمد لیله الرغائب یارم نیامدی
ای آرزوی لحظه‌ی زارم نیامدی
امشب همه ی به دعا دست برده‌اند
ای مستجاب دعوه‌ی کارم نیامدی

متن فلسفی در مورد خودم

شب ارزوهاست و من
قاصدکی به دست باد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو
تو هَمه اون چیزی هستی که از خدام میخوام
زیباترین آرزوی من . . .

متن فلسفی جدید

شنیدم آدمای بزرگ اراده میکنن و آدمای کوچیک آرزو،
تو شب آرزوها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید…
التماس دعا.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

آرزو کن!
گوش‌های‌ خدا پر از آرزوست
آرزو کن!
که کوچک‌ترین معجزه‌اش، بزرگ ترین آرزوی توست…

متن در مورد طبیعت و عشق

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی

صاحبخانه برای استقبال می آید

با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی

پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم . .

اللهم عجل لولیک الفرج

زیبایی خلقت انسان

امشب برایت آرزو کردم

ڪہ دلت خوش باشد

نرود لحظہ‌اے از …

صورتِ ماهت لبخند

نشود غصّہ …

ڪَمی نزدیڪت

لحظہ‌هایت …

همہ زیبا و قشنگ

از خدا مےخواهم

ڪہ تو را …

سالم و …

خوشبخت بدارد

همہ عمر …

و نباشی دلتنگ …

و بدانی ڪہ …‌

ڪَسی هست هنوز

ڪہ تو را یاد ڪند ..

متن فلسفی در مورد زیبایی

امشب شب آرزوهاست، من به صد خواهش و منت
ز خدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید
و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

جمله در مورد زیبایی باطن

لیله الرغائب شده دل زار و مزار است / اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک / یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است

متن فلسفی در مورد زیبایی

لیله الرغائب است

در‌های آسمان را برای پذیرش تضرع‌ های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌ گشایند

نگاهت به آسمان باشد

متن در مورد طبیعت و عشق

امشب هر چقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی

پس صدایش کن، او منتظر توست

منتظر شنیدن آرزوهایت، خنده هایت، گریه هایت

استغفار هایت، ندبه هایت

ابراز عشق و ایمان و اظهار بندگی توست

التماس دعا

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی؛ صاحبخانه برای استقبال می‌آید؛ با طبقی از آرزوهایی که می‌خواهی؛ پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

شب آرزوهاست
و من برایت آرزو میکنم عاشق شوی
و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد
و اگر اینگونه نیست، تنهاییت کوتاه باشد
و پس از تنهاییت، نفرت از کسی نیابی

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

الهی
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

در نوبتی دوباره، دلت را مرور کن
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

زیبایی خلقت انسان

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم
از شیعه گشاید گره و رنج و ألم
و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال
بینیم قمر روی مهش دور حرم
امشب لیلة الرغائب شب برآورده شدن حاجات است
همه با هم : اللهم عجل لولیک الفرج

متن در مورد طبیعت و جاده

for you …
I wish you many pleasures
So sad you got
One of those little joys
Put a deep smile on your lips
I pray that your hand will always be full, not your heart
برایت …
دلخوشی های بسیار آرزو می کنم
تا غمگین که شدی
یکی از آن خوشی های کوچک
لبخندی عمیق بر لبت بنشاند
دعا می کنم همیشه دستت پر باشد نه دلت

متن فلسفی سنگین کوتاه

آمد لیله الرغائب یارم نیامدی
ای آرزوی لحظه‌ی زارم نیامدی
امشب همه ی به دعا دست برده‌اند
ای مستجاب دعوه‌ی کارم نیامدی

متن فلسفی در مورد زیبایی

شب ارزوهاست و من
قاصدکی به دست باد سِپُردَم
با بهترین آرزو ها برای تو
تو هَمه اون چیزی هستی که از خدام میخوام
زیباترین آرزوی من . . .

متن فلسفی کوتاه

شنیدم آدمای بزرگ اراده میکنن و آدمای کوچیک آرزو،
تو شب آرزوها، آرزو های ما کوچیکا رو فراموش نکنید…
التماس دعا.

متن برای ظاهر و باطن

آرزو کن!
گوش‌های‌ خدا پر از آرزوست
آرزو کن!
که کوچک‌ترین معجزه‌اش، بزرگ ترین آرزوی توست…

متن درباره زیبایی آفرینش

امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی

صاحبخانه برای استقبال می آید

با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی

پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم . .

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

امشب برایت آرزو کردم

ڪہ دلت خوش باشد

نرود لحظہ‌اے از …

صورتِ ماهت لبخند

نشود غصّہ …

ڪَمی نزدیڪت

لحظہ‌هایت …

همہ زیبا و قشنگ

از خدا مےخواهم

ڪہ تو را …

سالم و …

خوشبخت بدارد

همہ عمر …

و نباشی دلتنگ …

و بدانی ڪہ …‌

ڪَسی هست هنوز

ڪہ تو را یاد ڪند ..

ظاهر و باطن مولانا

امشب شب آرزوهاست، من به صد خواهش و منت
ز خدا خواسته ام که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید
و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد

سادگی زیباست

لیله الرغائب شده دل زار و مزار است / اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک / یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار است

انشا در مورد زیبایی های افرینش

لیله الرغائب است

در‌های آسمان را برای پذیرش تضرع‌ های عاشقانه‌ بندگان ذات اقدس الهر می‌ گشایند

نگاهت به آسمان باشد

متن فلسفی در مورد زیبایی

امشب هر چقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی

پس صدایش کن، او منتظر توست

منتظر شنیدن آرزوهایت، خنده هایت، گریه هایت

استغفار هایت، ندبه هایت

ابراز عشق و ایمان و اظهار بندگی توست

التماس دعا

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

اهمیت وفاداری به عهد و پیمان

چون درخت است آدمی و بیخ، عهد

بیـخ را تیــمــار می بایـــد بـه جهد

عهـدفاسد، بیخِ پوســــــــیده بود

وز شمـار و لــطف، بــبــریده بـُود

شاخ و بـرگ نخل، گر چه ســبز بود

بــا فســاد بیـخ، سبزی نیسـت سود

ور نــدارد بـرگســبز و بیـخ هست

عـاقبت بیرون کنـد صد برگ، دست تـو

مشو غـرّه به عــلـمش، عهد جو

علم چـون قشرست و عهدش مغزِ او

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

خیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزدت

یــا بـــرايِ راحــتجــان خـودت

تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر

در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور

متن زیبایی های خلقت خدا

جــنگ هـای خلق، بهر خوبی است

بــرگ بی بــرگی، نشان طوبی است

خشم هــای خلـق، بهـر آشتی است

دام راحــت دایمــاً بـی راحتی است

هــر زدن، بهـر نــــوازش را بــُـود

هــــر گـــله از شـکر آگــه می کند

جنـــگ ها می آشتـی آرد درســـت

مـــارگیـر از بهــر یــاری مار جست

متن فلسفی در مورد خودم

از جمــادی مـــُردم و نـــامی شـدم

وز نمـــا مـردم به حیوان بــــر زدم

مـــردم از حیـــوانی و آدم شــــدم

پس چـــه ترسم کی ز مردن کم شدم

حمــلـة دیـگــر بمـــیرم از بشـــر

تا بـــرآرم از ملایـــک بــال و پــر

وز ملـک هم بــایــدم جستـن ز جو

کُــلُّ شَــیءهـالــک الـــّا وجــهه

بــار دیـگر از مـلـک قــربـان شـوم

آنچـه انــدر وهم ناید آن شــــــوم

پس عـدم گــردم عـدم چون ارغنون

گـویــــدم کــــانّا إِلَیــه راجــعون

متن فلسفی احساسی

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم
خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم
کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

سادگی زیباست

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی
قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا
روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی
آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا
دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی
پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا
این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی
راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

متن راجع به ظاهر و باطن

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

سادگی زیباست

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن
و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو
باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی
گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…

متن فلسفی برای عکس

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید
گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد
یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید
آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

شعر در مورد زیبایی درون

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد
از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد
کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد
در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد
سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق
تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق
هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش
مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من
از درون مـن نجســت اســـرار مــن
ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست
لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

متن در مورد طبیعت و جاده

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

مگذار کان مزور پیدا کند نشان‌ها

ور جادویی نماید بندد زبان مردم

تو چون عصای موسی بگشا برو زبان‌ها

عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر

چون آینه‌ست خوشتر در خامشی بیان‌ها

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این

متن ساده بودن دختر

ای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ، خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ، هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از اینجا نیستم ، كاشـــــانه را گم كرده ام

درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم كرده ام

در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
می خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم كرده ام

گـــر طالب راهی بیــــا ، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم كرده ام

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

اهمیت وفاداری به عهد و پیمان

چون درخت است آدمی و بیخ، عهد

بیـخ را تیــمــار می بایـــد بـه جهد

عهـدفاسد، بیخِ پوســــــــیده بود

وز شمـار و لــطف، بــبــریده بـُود

شاخ و بـرگ نخل، گر چه ســبز بود

بــا فســاد بیـخ، سبزی نیسـت سود

ور نــدارد بـرگســبز و بیـخ هست

عـاقبت بیرون کنـد صد برگ، دست تـو

مشو غـرّه به عــلـمش، عهد جو

علم چـون قشرست و عهدش مغزِ او

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

خیــر کـــن بــا خـلق، بهـر ایزدت

یــا بـــرايِ راحــتجــان خـودت

تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر

در دلت نـایــد ز کین نـاخوش صور

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

جــنگ هـای خلق، بهر خوبی است

بــرگ بی بــرگی، نشان طوبی است

خشم هــای خلـق، بهـر آشتی است

دام راحــت دایمــاً بـی راحتی است

هــر زدن، بهـر نــــوازش را بــُـود

هــــر گـــله از شـکر آگــه می کند

جنـــگ ها می آشتـی آرد درســـت

مـــارگیـر از بهــر یــاری مار جست

متن برای زیبایی طبیعت

از جمــادی مـــُردم و نـــامی شـدم

وز نمـــا مـردم به حیوان بــــر زدم

مـــردم از حیـــوانی و آدم شــــدم

پس چـــه ترسم کی ز مردن کم شدم

حمــلـة دیـگــر بمـــیرم از بشـــر

تا بـــرآرم از ملایـــک بــال و پــر

وز ملـک هم بــایــدم جستـن ز جو

کُــلُّ شَــیءهـالــک الـــّا وجــهه

بــار دیـگر از مـلـک قــربـان شـوم

آنچـه انــدر وهم ناید آن شــــــوم

پس عـدم گــردم عـدم چون ارغنون

گـویــــدم کــــانّا إِلَیــه راجــعون

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم
خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم
کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

متن فلسفی لاکچری

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی
قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا
روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی
آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا
دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی
پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا
این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی
راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن
و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو
باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی
گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…

متن در مورد یکرنگی

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید
گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد
یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید
آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

متن فلسفی کوتاه

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد
از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد
کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد
در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد
سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق
تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق
هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش
مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من
از درون مـن نجســت اســـرار مــن
ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست
لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

سادگی من

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن

مگذار کان مزور پیدا کند نشان‌ها

ور جادویی نماید بندد زبان مردم

تو چون عصای موسی بگشا برو زبان‌ها

عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر

چون آینه‌ست خوشتر در خامشی بیان‌ها

متن فلسفی جدید

ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این

جمله در مورد زیبایی باطن

ای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ، خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ، هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از اینجا نیستم ، كاشـــــانه را گم كرده ام

درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم كرده ام

در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
می خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم كرده ام

گـــر طالب راهی بیــــا ، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم كرده ام

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی
بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند“

سادگی زیباست

عشق يعني بشکني قلب مرا

عشق يعني مي پرستم من ترا

عشق يعني آن نخستين حرفها

عشق يعني در ميان برفها

عشق يعني ياد آن روز نخست

عشق يعني هر چه در آن ياد توست

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق یعنی نام زیبای حسین (ع)
عشق یعنی نوکری پای حسین (ع)

عشق یعنی سرورت باشد حسین (ع)
عشق یعنی دم ب دم گویی حسین (ع)

عشق یعنی روز و شب با ذکر حق
زیرلب گویی حسینم یا حسینم یا حسین (ع)

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل

عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

ظاهر و باطن آدمها

عشق یعنی در میان غصه های زندگی

یکنفر باشد که آرامت کند

متن در مورد زیبایی چهره

“ع ش ق”
واژه ی غریبیست عشق…
لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!
لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا
پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی
تضاد و تفاهم، شک و یقین…
عجیب قدرتمند است و جادو می کند!
خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم
برقرار باشی در دلم تا همیشه
ای فاتح شبهای با تو بودنم
… ای عشق…

متن فلسفی در مورد خودم

عشق‌ يعني‌ خدمت‌ بي‌ منتي‌
عشق‌ يعني‌ طاعت‌ بي‌ جنتي‌

گاه‌ بر بي‌ احترامي‌ احترام‌
بخشش‌ و مردي‌ به‌ جاي‌ انتقام‌

عشق‌ را ديدي‌ خودت‌ را خاک كن‌
سينه‌ ات‌ را در حضورش‌ چاک كن‌

عشق‌ آمد خويش‌ را گم‌ كن‌ عزيز
قوتت‌ را قوت‌ مردم‌ كن‌ عزيز

عشق‌ يعني‌ مشكلي‌ آسان‌ كني‌
دردي‌ از درمانده‌اي‌ درمان‌ كني‌

عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را گم‌ كني‌
عشق‌ يعني‌ خويش‌ را گندم‌ كني‌

عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را نان‌ كني‌
مهرباني‌ را چنين‌ ارزان‌ كني‌

متن در مورد ظاهر ساده

می توان عاشق بود

به همین آسانی..

من خودم

چندسالی ست که عاشق هستم

عاشق برگ درخت

عاشق بوی طربناک چمن

عاشق رقص شقایق درباد

عاشق گندم شاد!

آری

میتوان عاشق بود

مردم شهر ولی میگویند

عشق یعنی رخ زیبای نگار!

عشق یعنی خلوتی با یک یار!

یابقول خواجه، عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار!

من نمیدانم چیست

اینکه این مردم گویند..

من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم…

عشق را اما من،

با تمام دل خود میفهمم!

عشق یعنی رنگ زیبای انار.

جمله در مورد زیبایی ظاهری

عشق‌ يعني‌ ظاهر باطن‌ نما
باطني‌ آكنده‌ از نور خدا

عشق‌ يعني‌ عارف‌ بي‌ خرقه‌اي‌
عشق‌ يعني‌ بنده‌ ی بي‌ فرقه‌اي‌

عشق‌ يعني‌ آن‌ چنان‌ در نيستي‌
تا كه‌ معشوقت‌ نداند كيستي‌

عشق‌، بابا طاهر عريان‌ شده‌
در دو بيتي‌ هاي‌ خود پنهان‌ شده‌

عاشقي‌ يعني‌ دو بيتي‌ هاي‌ او
مختصر، ساده، ولي‌ پر هاي‌ و هو

عشق‌ يعني‌ جسم‌ روحاني‌ شده‌
قلب‌ خورشيدي‌ نوراني‌ شده‌

عشق‌ يعني‌ ذهن‌ زيبا آفرين‌
آسماني‌ كردن‌ روي‌ زمين‌

هركه‌ با عشق‌ آشنا شد مست‌ شد
وارد يک راه‌ بي‌ بن‌بست‌ شد

هركجا عشق‌ آيد و ساكن‌ شود
هرچه‌ ناممكن‌ بود ممكن‌ شود

در جهان‌ هر كار خوب‌ و ماندني‌ است‌
رد پاي‌ عشق‌ در او ديدني‌ست‌

سالک» آري‌ عشق‌ رمزي‌ در دل‌ست‌»
شرح‌ و وصف‌ عشق‌ كاري‌ مشكل‌ست‌

عشق‌ يعني‌ شور هستي‌ در كلام‌

عشق‌ يعني‌ شعر، مستي‌ والسلام

جمله در مورد زیبایی ظاهری

 عشق یعنی سایه ای در یک خیال

آرزویی سرکش و گاهی محال

 عشق یعنی کوچه ای دور و دراز

با هزاران سختی و شیب و فراز

  عشق یعنی عطر گل های بهشت

 عشق یعنی زندگی و سر نوشت

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق یعنی خاطرات بی غبار
دفتری از شعر و از عطر بهار

عشق یعنی یک تمنا یک نیاز
زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او

عشق یعنی ملتهب از یک نگاه
غرق در گل بوسه تا وقت پگاه

عشق یعنی عطر خجلت شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق

عشق یعنی بی تو هرگز پس بمان
تا سحر از عاشقی با او بخوان

عشق یعنی هر چه داری نیم کن
از برایش قلب خود تقدیم کن

عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی

شعر در مورد ساده بودن

عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌
بی‌شمار افتادن‌ و برخاستن

عشق‌ یعنی‌ زشتی‌ زیبا شده‌
عشق‌ یعنی‌ گنگی‌ گویا شده

عشق‌ یعنی‌ ترش‌ را شیرین‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ نیش‌ را نوشین کنی

عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ انگوری‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ زنبوری کنی

عشق‌ یعنی‌ مهربانی‌ درعمل‌
خلق‌ کیفیت‌ به‌ کندوی‌ عسل

عشق، رنج‌ مهربانی‌ داشتن‌
زخم‌ درک‌ آسمانی‌ داشتن

عشق‌ یعنی‌ گل‌ بجای خارباش
پل‌ بجای‌ این‌ همه‌ دیوار باش

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیــدن افتادگــان زیــر پــا

عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ماهی راهی شده

عشق یعنی مرغ‌ های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس

عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سر سبزی از خوف و خطر

عشق یعنی از بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

ای توانا، ناتوان عشق باش
پهلوانا، پهلوان عشق باش

عشق یعنی تشنه‌ ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر

عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن

نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش

عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده‌ ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی

متن فلسفی سنگین کوتاه

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
در مقام بخشش از آیین مپرس

هر کسی او را خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد

عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای

عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی کردن روی زمین

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ

که به عمری نتوان دست در آثارش برد

مرد میدانی اگر باشد از این جوهر ناب

کاری از پیش رود کارستان که «آرش» برد

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق يعني خلوت عاشق به شب، جانماز نيمه باز

عشق يعني لحظه ي تكبير روح، جسم خاكي غرق در احرام نور

عشق يعني اشك توبه در قنوت، خواندنش با نام غفارالذنوب

عشق يعني چشمها هم در ركوع، شرمگين از نام ستارالعيوب

عشق يعني سر سجود و دل سجود، ذكر يارب يارب از عمق وجود

عشق يعني لحظه ي ناب دعا، التماس ديدن رخسار يار!

جمله کوتاه در مورد زیبایی

عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق‌ یعنی‌ یک‌ نگاه‌ آشنا
دیدن افتادگان‌ زیرپا

زیرلب‌ با خود ترنم‌ داشتن
برلب‌ غمگین‌ تبسم کاشتن

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

عشق یعنی در تو من معنا شوم
عشق یعنی با تو من دریا شوم
عشق یعنی قطره ای بر گل نشست
عشق یعنی مهر تو بر دل نشست
عشق یعنی سیب سرخ انتظار
عشق یعنی بی تو ، من امری محال
عشق یعنی یک سبد بوی بهار
عشق یعنی بیقرار بیقرار

سادگی زیباست

عشق یعنی……

یه احساس یه اغوش

عشق یعنی……

  یه تکیه گاه

متن فلسفی لاکچری

عشق یعنی……

یعنی یه همراه یه همراز

عشق یعنی…….

ضربان قلب

عشق یعنی…….

ناگفته های چشم

عشق یعنی…….

شادی تو اوج غم

  عشق یعنی……

یعنی فهمیده شدن نگران بودن

متن در مورد چوب سادگی

عشق یعنی……

دیده شدن

عشق یعنی…..

کوتاه بگم عشق یعنی

  تو

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا

متن فلسفی کوتاه

عشق واقعی چیزی نیست که پیدایش کنید بلکه آن شما را را پیدا می‌کند – لورتا یانگ

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق واقعی مانند شبح است که همگی در مورد آن صحبت می‌کنند  اما تعداد کمی از انسان‌ها، آن را دیده‌اند – فرانسیس د لا روچ فوکول

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق همیشه به عنوان یک هدیه، با اشتیاق و بدون انتظار به انسان بخشیده می‌شود. ما دوست نداریم دوست داشته شویم بلکه دوست داریم عشق بورزیم – لئو بوسکالیا

متن فلسفی جدید

زندگی مانند گلی است که عشق، شهد آن می‌باشد – ویکتور هوگو

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق تنها چیزی نیست که احساسش می‌کنید بلکه کاری است که انجام می‌دهید – دیوید ویلکرسون

متن در مورد ظاهر و باطن

عشق باعث به جریان انداختن جهان نمی‌شود اما عشق باعث می‌شود تا این سفر ارزشش را داشته باشد – فرانکلین پی جونز

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

عشق، دوستی است که آتش به پا می‌اندازد. آن یک درک دوطرفه، اعتماد متقابل، به اشتراک‌گذاری و بخشش است. عشق یعنی وفاداری در لحظات شاد و دشوار زندگی. عشق به کمتر از کمال راضی می‌شود و اجازه‌ی ضعف را به انسان می‌دهد – آن لندرز

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق واقعی به دور از خودخواهی و خودپسندی است. عشق واقعی آمادگی فداکاری را دارد – سادو واسوانی

متن در مورد چوب سادگی

عشق واقعی، قوی، آتشین و شتابزده نیست. برعکس، آن کاملاً عمیق و آرام است. عشق واقعی به فراتر از مرزها پا می‌گذارد و تنها توسط ویژگی‌های کیفی جذب می‌شود. عشق واقعی، عاقل و نکته‌سنج است و سرسپردگی آن، واقعی و پایدار است – الن جی وایت

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق واقعی همه چیز است – ام اسکات پک

زیبایی خلقت انسان

زندگی مانند یک بازی است که جایزه‌ی آن، عشق واقعی خواهد بود – روفوس وینرایت

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق، بازی است که دو نفر می‌توانند در آن شرکت کنند و هر دو پیروز شوند – اوا گابور

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق، درد و رنج است. یک طرف همیشه بیشتر از طرف دیگر عشق می‌ورزد – کاترین دنوو

متن فلسفی کوتاه

عشق واقعی آنقدر نادر است که وقتی به هر شکلی با آن روبرو می‌شوید، باید سپاسگزار و قدردانش بود – گوئندولین کریستی

شعر در مورد زیبایی درون

عشق حتی بدون ازدواج قانونی هم اخلاقی است اما ازدواج بدون عشق کاملاً غیراخلاقی است – الن کی

متن فلسفی در مورد زیبایی

ما عشق می‌ورزیم حتی زمانی که به عشق ما پاسخ داده نمی‌شود – مورتیمر آدلر

متن فلسفی سنگین کوتاه

عشق، عمل بخشش نامتناهی است، یک نگاه مهربان که تبدیل به عادت می‌شود – پیتر اوستینوف

متن درباره زیبایی آفرینش

عشق ورزیدن یعنی از صمیم قلب تحسین کردن. تحسین کردن یعنی از روی عقل عشق ورزیدن – تئوفیل گوتیه

جمله در مورد زیبایی دختر

اولین وظیفه‌ی عشق، گوش دادن است – پل تیلیچ

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

عشق، تقدیر حقیق ماست. ما نمی‌توانیم معنای زندگی را به تنهایی پیدا کنیم بلکه این معنا را با دیگری کشف می‌کنیم – توماس مرتون

انشا در مورد زیبایی های افرینش

شما به دنبال کمال در شریک زندگی خود نمی‌گردید. کمال در رابطه با نفس است. با وجود نیمه‌ی گمشده متوجه می‌شوید که عشق واقعی در هنگام ناامیدی و شرایط سخت و دشوار است که رخ می‌دهد به طوری که شما خواهان رویارویی کامل با این ناامیدی‌ها هستید – کارن سالمنسون

متن فلسفی احساسی

دوستان من، عشق بهتر از خشم و غضب است. امید بهتر از ترس است. خوش‌بینی بهتر از ناامیدی است. پس بهتر است عاشق، امیدوار و خوش‌بین باشیم. به این طریق است که می‌توان دنیا را تغییر داد – جک لیتون

متن فلسفی سنگین برای اینستا

زندگی بدون عشق مانند درخت بدون شکوفه یا میوه است – خلیل جبران

متن راجع به ظاهر و باطن

عشق، پاسخ تمامی مشکلات است؛ و شما خودتان هم این موضوع را به خوبی می‌دانید. عشق مانند گل است که نیاز دارد رشد کند – جان لنون

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق، احساس خوشبختی نیست بلکه عشق یعنی شور و اشتیاق برای فداکاری – مایکل نواک

ظاهر و باطن مولانا

عشق از یک روح در دو بدن تشکیل می‌شود – ارسطو

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق واقعی، ابدی و جاودانه است و همیشه خود را دوست می‌دارد. عشق واقعی، برابر و خالصانه است، بدون خشونت و بی‌رحمی. عشق واقعی با موهای سفید دیده می‌شود اما همیشه در دل جوان است – دو بالزاک

متن فلسفی لاکچری

عشق، حقیقی و خالصانه است؛ عشق، جنسیت نمی‌شناسد – توری اسپلینگ

جمله در مورد زیبایی ظاهری

جای که عشق می‌ورزیم، خانه نام دارد؛ خانه‌ای که ممکن است از آن دور شویم اما قلب‌هایمان همچنان در آن باقی می‌مانند – اولیور وندل هلمز

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

اگر عشق، گنج است؛ پس، لبخند، کلید این گنج می‌باشد – یاکوو اسمیرنوف

متن فلسفی جدید

عشق زیبا و شیرین مانند شبنم صبحگاهی است. تازگی کوتاه‌مدت آن بر روی علف‌های سبز برای زمان طولانی باقی می‌ماند. اما شبنم صبحگاهی با طلوع آفتاب از بین می‌رود؛ انگار که هیچ‌گاه وجود نداشته است – ساموئیل دنیل

متن فلسفی در مورد زیبایی

من باور دارم که قدرت تخیل از دانش قوی‌تر است. این افسانه قدرتمندتر از تاریخ است. این رویا قدرتمندتر از حقایق است. این امید قدرتمندتر از تجربه است. این لبخند تنها درمان غم و اندوه است. و من معتقدم که عشق قدرتمندتر از مرگ است – رابرت فولگام

شعر در مورد ساده بودن

عشق زمانی رخ می‌دهد که خوشبختی طرف مقابل برایتان مهم‌تر از خوشبختی خودتان باشد – جکسون براون جونیور

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

هنر عشق در واقع هنر صبر و شکیبایی است – آلبرت انیس

متن در مورد زیبایی چهره

عشق، جادویی است که انسان را از قالب خود بیرون می‌کشد – بن هچ

متن راجع به ظاهر و باطن

خوب آشپزی کردن با عشق، خود هنر است – آشا بوسل

متن فلسفی احساسی

مامان بزرگ‌ترین معلم من بود، معلم شور و اشتیاق، عشق و شجاعت. اگر عشق به اندازه‌ی یک گل زیبا و شیرین باشد، پس مادر من آن گل شیرین و زیبای عشق خواهد بود – استیوی واندر

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

من فکر می‌کنم که کمال عشق، کامل نبودن آن است – تیلور سویفت

جمله در مورد زیبایی ظاهری

عشق واقعاً ترسناک است چراکه هیچ‌گاه نمی‌دانید چه اتفاقی قرار است رخ دهد. این یکی از زیباترین چیزها در زندگی است اما به شدت ترسناک‌ هم می‌باشد. عشق، ارزش ترسیدن را دارد زیرا دانش و تجربه‌ی بیشتری دارید و از دیگران می‌آموزید و خاطره‌سازی می‌کنید – آریانا گرانده

متن فلسفی کوتاه

ما از عشق متولد می‌شویم. عشق، مادر ماست – رومی

متن زندگی ساده

عشق، گلی است که باید اجازه دهید رشد کند – جان لنون

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق، عادتی است که کنار گذاشتن آن بسیار سخت و رضایت یافتن از آن بسیار دشوار است – درو بریمور

متن در مورد ظاهر ساده

ترسیدن از عشق یعنی ترسیدن از زندگی و کسانی که از زندگی می‌ترسند، مرده‌اند – برتراند راسل

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عاشق شدن آسان است، حتی عاشق ماندن هم سخت نیست. تنهایی انسان، دلیل کافی برای آن است. اما یافتن شریک زندگی که حضورش باعث می‌شود تا به شخصی که می‌خواهید تبدیل شوید، بسیار دشوار و در عین حال، ارزشمند است – آنا لوئیز استرانگ

انشا در مورد زیبایی های افرینش

شاید عشق واقعی برای من وجود ندارد اما می‌توانم تنهاییم را با این ایده پاک کنم که عشق واقعی برای هر کسی وجود دارد – رکسانا گای

جمله در مورد زیبایی زن

عشق تنها یکی از شور و اشتیاق‌های فراوان است – ساموئل جکسون

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

انسان عاشق تا وقتی که ازدواج نکند، دارای عیب و نقص است – زسا زسا گابور

متن فلسفی در مورد خودم

عشق، دوستی روی آتش است – جرمی تیلور

متن فلسفی احساسی

هیچ‌گاه به عشقی که واقعاً حسش نمی‌کنید، تظاهر ننمایید زیرا عشق از آن ما نیست که بر آن فرماندهی کنیم – آلن واتس

جمله کوتاه در مورد زیبایی

عشق کور نیست، آن بیشتر می‌بیند نه کمتر. اما چون بیشتر می‌بیند، خواهان کمتر دیدن است – ژولیوس سزار

جمله در مورد زیبایی زن

در زندگی، یاد گرفته‌ام که خوشبختی واقعی از بخشش می‌آید. کمک کردن به دیگران در طول این مسیر باعث می‌شود تا خود را ارزیابی کنید. من فکر می‌کنم که عشق همان چیزی است که همگی ما به دنبالش می‌گردیم. من تاکنون به کسی برنخورده‌ام که به کمک عشق به شخص بهتری تبدیل نشده باشد – ماریا گیبز

زیبایی خلقت انسان

عشق، فریبی است که زن از مرد تفاوت دارد – منکن

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

انجام کاری که دوست دارید، تمرکز بر داشتن فراوانی در زندگی است – وین دایر

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، یک بیماری روانی جدی است – پلاتو

متن ظاهر و باطن

به ما، هدیه‌ی عشق اعطا شده است اما عشق مانند یک گیاه گران‌بها است. شما نمی‌توانید آن را قبول کنید و بر روی قفسه رها کنید یا فکر کنید که به خودی خود رشد می‌کند. باید برای رشد به آن آب دهید. باید از آن مراقبت کنید و پرورشش دهید – جان لنون

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

من واقعاً به خود افتخار می‌کنم که مردم تا این حد به من عشق می‌ورزند. طرفدارانم در بالا و پایین زندگی در کنارم بوده‌اند و فکر می‌کنم که این عشق است که باعث پر شدن سالن‌های کنسرت من می‌شود – یو یو هانی سینگ

متن انسان و طبیعت

نگاه من به عشق و ازدواج مانند دیدگاهم نسبت به گیاهان است. گیاهان دائمی و گیاهان فصلی وجود دارد. گیاه دائمی شکوفه می‌دهد، خشک می‌شود و دوباره رشد می‌کند. شکوفه‌های گیاهان فصلی تنها برای یک فصل باقی می‌مانند و با فرا رسیدن زمستان، برای همیشه از بین می‌روند. با این وجود، هنوز خاک برای شکوفایی گل بعدی تقویت می‌شود. به همین طریق، هیچ نوع از عشق هدر نمی‌رود – گلنون دویل ملتون

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

عشق کمیاب‌تر از خود نبوغ است و دوستی از عشق هم کمیاب‌تر است – چارلز پگای

متن فلسفی برای عکس

اگر عشق پاسخ باشد، لطف می‌کنید سوال را به طرز دیگری بیان کنید؟ – لیلی تاملین

متن درباره ظاهر و باطن

عشق زمانی است که او بخشی از روحتان که هرگز متوجه‌ی غیبتش نبوده‌اید را بر شما آشکار می‌سازد – تارکوتو تاسو

متن برای ظاهر و باطن

عشق، هر چیزی است که هنوز می‌توانید خیانت کنید. خیانت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که عاشق باشید – جان لی کر

متن درباره زیبایی آفرینش

عشق، پیوند کمال اسا – جان وینتروپ

متن فلسفی در مورد زیبایی

جایی که عشق حکمرانی می‌کند، اراده قدرتی ندارد و جایی که قدرت غالب است، عشق جایی ندارد. هر کدام سایه‌ی دیگری است – کارل یانگ

متن ظاهر و باطن

عشق کور است؛ دوستی چشمانش را می‌بندد – فردریک نیتز

متن زندگی ساده

دوری از کسی که دوستش داریم، بدتر از مرگ است و امید را بدتر از یاس و نومیدی مستاصل می‌کند – ویلیام کوپر

متن فلسفی لاکچری

عشق مادر، آرامش‌بخش است و نیازی ندارد لیاقتش را داشته باشید – اریک فروم

ظاهر و باطن مولانا

زمانی که عشق دیوانگی نباشد، پس اصلاً عشق نیست – پدرو کالدرون د لا بارسا

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، پاداش عشق است – جان دریدن

متن ظاهر و باطن

آزادی برای روح انسان مانند نور برای چشم‌ها، هوا برای ریه‌ها و عشق برای قلب است – رابرت گرین اینگرسول

شعر در مورد زیبایی درون

عشق، زندگی است. و اگر عشق را از دست بدهید، زندگی خود را از دست خواهید داد – لئو بوسکالیا

ظاهر و باطن آدمها

من همیشه معتقد بوده‌ام که عشق همان چیزی است که به شما کمک می‌کند تا به انسان بهتری تبدیل شوید. آن یک احساس به دور خودخواهی است اما انسان‌ها معمولاً نسخه‌ی فاسد آن را دنبال می‌کنند – آسین

متن درباره ظاهر و باطن

عشق، زیبایی روح است – سنت آگوستین

جمله در مورد زیبایی دختر

عشق همه جا هست – بتانی فرانکل

انشا در مورد زیبایی های افرینش

از میان تمام شکل‌های احتیاط، احتیاط در عشق احتمالاً مرگ‌بارترین اتفاق برای خوشبختی واقعی است – برتراند راسل

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

عشق بسیار خطرناک خواهد شد اگر عشق را بدون توانایی دوست داشته شدن داشته باشید – دیک گرگوری

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق تنها نیرویی است که می‌تواند دشمن را به دوست تبدیل کند – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن زیبایی های خلقت خدا

اگر ترس بزرگ‌ترین دشمن صمیمیت باشد، عشق دوست واقعی آن است – هنری نوون

متن زندگی ساده

عشق، پاسخ همه چیز است. آن تنها دلیل برای انجام هر کاری است. اگر داستان‌هایی که دوست دارید را ننویسید، هرگز موفق نخواهید شد. اگر داستان‌هایی که افراد دیگر دوست دارند را ننویسید، موفق خواهید شد – ری برادبری

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، شعر احساسات است – دو بالزاک

متن ظاهر و باطن

شهوانیت بدون عشق، گناه است اما عشق بدون شهوانیت از آن هم بدتر می‌باشد – خوزه برگامین

متن فلسفی برای عکس

عشق تمام چیزی است که داریم، تنها راهی است که می‌توان به دیگری کمک کرد – یوری پیدس

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق همه چیز است، همه چیز به شما می‌دهد و همه چیز را از شما می‌گیرد – سورن کیرکگارد

جملات در مورد زیبایی زن

زیبایی که ما دوستش داریم، بسیار ساکت است. به آرامی به روی خود لبخند می‌زند اما هرگز سخن نمی‌گوید – ریچارد لا گالین

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، آنچنان قدرتمند است که در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شود. عشق در مورد زمان‌بندی، سرنوشت، شکست و رستگاری است – جیم استورگس

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق ارزان است. شما می‌توانید آن را از هر جای خریداری کنید. زندگی ارزان است. پول عزیز شمرده می‌شود. شما مجبور هستید روزها کار کنید و تمام شب به چگونه پول درآوردن فکر کنید – جان دوس پاسوس

متن ظاهر و باطن

زندگی اولین، عشق دومین و درک و فهم سومین هدیه است – کارگ پیرس

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عاشق شدن بسیار ساده است اما فارغ شدن از عشق به شدت دردناک است – بس میرسون

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

باغ عشق بدون محدودیت سبز است و میوه‌های فراوانی به غیر از غم و شادی به بار می‌آورد. عشق فراتر از شرایط است. بدون بهار، بدون پاییز، آن همیشه تازه است – رومی

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق، نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت است. تنها آیین ازدواج می‌تواند شامل آن باشد – بوریس پسترناک

جمله در مورد زیبایی باطن

من دوست ندارم با بیماران عاشق کار کنم. شاید دلیل آن حسادت باشد شاید به این دلیل باشد که عشق و روانشناسی هر دو اساساً ناسازگار هستند. یک درمانگر خوب با تاریکی مبارزه می‌کند و به دنبال نور می‌گردد در حالی که عشق همواره توسط رمز و راز حفظ می‌شود و بر روی وهم و خیال می‌خزد – اروین یالوم

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

عشق نمادی از جاودانگی است. تمامی احساسات را به طور همزمان آشکار می‌سازد، تمام خاطرات یک آغاز و تمام ترس‌های یک پایان را از بین می‌برد – مادام د استیل

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

اولین و آخرین عشق، عشق به خود است – کریستین نستل بووی

متن ساده بودن دختر

عشق، انرژی است که به خودی خود وجود دارد و ارزش خود را دارد – تورنتون وایلدر

جمله در مورد زیبایی ظاهری

عشق، فرزند توهم و خیال و مادر سرخوردگی است – میگوئل دی اونامونو

متن انسان و طبیعت

عشق، زنجیری از عشق است همانطور که طبیعی زنجیری از زندگی است – ترومان کاپوت

متن انسان و طبیعت

عشق احتمالاً قوی‌ترین احساسی است که می‌توانید داشته باشید. آن بسیار طبیعی است و نوشتن در مورد آن، نمی‌خواهم بگویم آسان ولی طبیعی و راحت است. اشکال بسیار متنوعی از عشق وجود دارد. می‌توان تا ابد در مورد لایه‌های مختلف آن نوشت – شان مندس

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق، دلبستگی است که المان‌های جهان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و جذب می‌کند. در واقع، عشق واحد ترکیب جهان است – پیر تیلهارد دی چاردین

جملات در مورد زیبایی زن

انسان، موجود بسیار پیچیده‌ای است. این انگیزه، این حرص، این عشق بسیار پیچیده است.

انشا در مورد زیبایی های افرینش

عشق خودخواه نیست. عشق چیز دیگری است – مورتن تیلدام

متن برای زیبایی طبیعت

عشق دین و مذهب من است؛ می‌توانم جانم را برایش فدا کنم – جان کیتس

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

بدون عشق می‌تواند هیچ چیزی وجود نداشته باشد؛ نه پول، نه قدرت. عشق بسیار مهم است. زمانی که هر صبح از خواب بیدار می‌شوی، لازم است بدانی که فرد دیگری شما را از خواب بیدار و به شما فکر می‌کند – جورجیو آرمانی

شعر در مورد ساده بودن

چیزی که من دوست دارم، پیروز شدن است. چیزی که من دوست دارم، نفر اول شدن است – برنارد آرنولت

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق برتر و بی‌قید و شرط است در حالی که دوست داشتن، زیبا ولی در عین حال محدود است – دوک الینگتون

ظاهر و باطن آدمها

عشق، یک نوع حس است. نه می‌توان آن را دید و نه لمس کرد؛ هر کسی آن را به شکل متفاوتی تجربه می‌کند. در نتیجه، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار خواهد بود – مارین کیز

جمله در مورد زیبایی زن

پیش از بچه‌دار شدن، فکر می‌کردم که تمام مرزهای وجود خود را می‌شناسم، فکر می‌کردم تمام محدودیت‌های قلب خود را می‌دانم. خارق‌العاده است که چگونه تمامی این مرزها و محدودیت‌ها را کنار می گذارید تا متوجه شوید که عشق شما بی‌قید و شرط است – اوما تورمن

شعر حافظ در مورد آفرینش

خوشبختی واقعی، دانستن این است که هر کسی که می‌شناسیم، سالم، در امنیت، شاد و راضی است – جوی فیلدینگ

متن درباره زیبایی آفرینش

عشق، سه چهارم کنجکاوی است – جیاکومو کازانوا

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق یک تله است. وقتی ظاهر می‌شود، تنها نور آن را می‌بینیم، نه سایه‌اش – پائولو کوئینی

شعر در مورد زیبایی درون

مردم فکر می‌کنند که عشق یک احساس است. عشق، حس خوب بودن است – کن کیسی

متن فلسفی لاکچری

عشق، اغراقی از تفاوت بین یک فرد با فرد دیگر است – جرج برنارد شاو

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

هماهنگی، عشق خالصانه است زیرا عشق خود یک توافق کامل است – لوپه د وگا

جمله در مورد زیبایی دختر

عشق زمانی که فردی را ملاقات می‌کنید که چیز جدیدی راجع به شما می‌گوید -آندره برتون

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق با بخشش رشد می‌کند. عشق که به دیگران می‌دهیم، تنها روش نگه داشتن آن است. تنها راه برای نگه داشتن عشق، دادن آن به فرد دیگر است – ایلبرت هوبارد

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی
بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند“

متن فلسفی جدید

عشق يعني بشکني قلب مرا

عشق يعني مي پرستم من ترا

عشق يعني آن نخستين حرفها

عشق يعني در ميان برفها

عشق يعني ياد آن روز نخست

عشق يعني هر چه در آن ياد توست

شعر حافظ در مورد آفرینش

عشق یعنی نام زیبای حسین (ع)
عشق یعنی نوکری پای حسین (ع)

عشق یعنی سرورت باشد حسین (ع)
عشق یعنی دم ب دم گویی حسین (ع)

عشق یعنی روز و شب با ذکر حق
زیرلب گویی حسینم یا حسینم یا حسین (ع)

متن راجع به ظاهر و باطن

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل

عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق یعنی در میان غصه های زندگی

یکنفر باشد که آرامت کند

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

“ع ش ق”
واژه ی غریبیست عشق…
لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!
لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا
پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی
تضاد و تفاهم، شک و یقین…
عجیب قدرتمند است و جادو می کند!
خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم
برقرار باشی در دلم تا همیشه
ای فاتح شبهای با تو بودنم
… ای عشق…

سادگی زیباست

عشق‌ يعني‌ خدمت‌ بي‌ منتي‌
عشق‌ يعني‌ طاعت‌ بي‌ جنتي‌

گاه‌ بر بي‌ احترامي‌ احترام‌
بخشش‌ و مردي‌ به‌ جاي‌ انتقام‌

عشق‌ را ديدي‌ خودت‌ را خاک كن‌
سينه‌ ات‌ را در حضورش‌ چاک كن‌

عشق‌ آمد خويش‌ را گم‌ كن‌ عزيز
قوتت‌ را قوت‌ مردم‌ كن‌ عزيز

عشق‌ يعني‌ مشكلي‌ آسان‌ كني‌
دردي‌ از درمانده‌اي‌ درمان‌ كني‌

عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را گم‌ كني‌
عشق‌ يعني‌ خويش‌ را گندم‌ كني‌

عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را نان‌ كني‌
مهرباني‌ را چنين‌ ارزان‌ كني‌

متن فلسفی در مورد زیبایی

می توان عاشق بود

به همین آسانی..

من خودم

چندسالی ست که عاشق هستم

عاشق برگ درخت

عاشق بوی طربناک چمن

عاشق رقص شقایق درباد

عاشق گندم شاد!

آری

میتوان عاشق بود

مردم شهر ولی میگویند

عشق یعنی رخ زیبای نگار!

عشق یعنی خلوتی با یک یار!

یابقول خواجه، عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار!

من نمیدانم چیست

اینکه این مردم گویند..

من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم…

عشق را اما من،

با تمام دل خود میفهمم!

عشق یعنی رنگ زیبای انار.

متن راجب ظاهر و باطن

عشق‌ يعني‌ ظاهر باطن‌ نما
باطني‌ آكنده‌ از نور خدا

عشق‌ يعني‌ عارف‌ بي‌ خرقه‌اي‌
عشق‌ يعني‌ بنده‌ ی بي‌ فرقه‌اي‌

عشق‌ يعني‌ آن‌ چنان‌ در نيستي‌
تا كه‌ معشوقت‌ نداند كيستي‌

عشق‌، بابا طاهر عريان‌ شده‌
در دو بيتي‌ هاي‌ خود پنهان‌ شده‌

عاشقي‌ يعني‌ دو بيتي‌ هاي‌ او
مختصر، ساده، ولي‌ پر هاي‌ و هو

عشق‌ يعني‌ جسم‌ روحاني‌ شده‌
قلب‌ خورشيدي‌ نوراني‌ شده‌

عشق‌ يعني‌ ذهن‌ زيبا آفرين‌
آسماني‌ كردن‌ روي‌ زمين‌

هركه‌ با عشق‌ آشنا شد مست‌ شد
وارد يک راه‌ بي‌ بن‌بست‌ شد

هركجا عشق‌ آيد و ساكن‌ شود
هرچه‌ ناممكن‌ بود ممكن‌ شود

در جهان‌ هر كار خوب‌ و ماندني‌ است‌
رد پاي‌ عشق‌ در او ديدني‌ست‌

سالک» آري‌ عشق‌ رمزي‌ در دل‌ست‌»
شرح‌ و وصف‌ عشق‌ كاري‌ مشكل‌ست‌

عشق‌ يعني‌ شور هستي‌ در كلام‌

عشق‌ يعني‌ شعر، مستي‌ والسلام

جملات در مورد زیبایی زن

 عشق یعنی سایه ای در یک خیال

آرزویی سرکش و گاهی محال

 عشق یعنی کوچه ای دور و دراز

با هزاران سختی و شیب و فراز

  عشق یعنی عطر گل های بهشت

 عشق یعنی زندگی و سر نوشت

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

عشق یعنی خاطرات بی غبار
دفتری از شعر و از عطر بهار

عشق یعنی یک تمنا یک نیاز
زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او

عشق یعنی ملتهب از یک نگاه
غرق در گل بوسه تا وقت پگاه

عشق یعنی عطر خجلت شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق

عشق یعنی بی تو هرگز پس بمان
تا سحر از عاشقی با او بخوان

عشق یعنی هر چه داری نیم کن
از برایش قلب خود تقدیم کن

عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی

متن راجب ظاهر و باطن

عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌
بی‌شمار افتادن‌ و برخاستن

عشق‌ یعنی‌ زشتی‌ زیبا شده‌
عشق‌ یعنی‌ گنگی‌ گویا شده

عشق‌ یعنی‌ ترش‌ را شیرین‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ نیش‌ را نوشین کنی

عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ انگوری‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ زنبوری کنی

عشق‌ یعنی‌ مهربانی‌ درعمل‌
خلق‌ کیفیت‌ به‌ کندوی‌ عسل

عشق، رنج‌ مهربانی‌ داشتن‌
زخم‌ درک‌ آسمانی‌ داشتن

عشق‌ یعنی‌ گل‌ بجای خارباش
پل‌ بجای‌ این‌ همه‌ دیوار باش

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیــدن افتادگــان زیــر پــا

عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ماهی راهی شده

عشق یعنی مرغ‌ های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس

عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سر سبزی از خوف و خطر

عشق یعنی از بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

ای توانا، ناتوان عشق باش
پهلوانا، پهلوان عشق باش

عشق یعنی تشنه‌ ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر

عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن

نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش

عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده‌ ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی

سادگی من

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
در مقام بخشش از آیین مپرس

هر کسی او را خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد

عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای

عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده

عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی کردن روی زمین

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ

که به عمری نتوان دست در آثارش برد

مرد میدانی اگر باشد از این جوهر ناب

کاری از پیش رود کارستان که «آرش» برد

متن فلسفی جدید

عشق يعني خلوت عاشق به شب، جانماز نيمه باز

عشق يعني لحظه ي تكبير روح، جسم خاكي غرق در احرام نور

عشق يعني اشك توبه در قنوت، خواندنش با نام غفارالذنوب

عشق يعني چشمها هم در ركوع، شرمگين از نام ستارالعيوب

عشق يعني سر سجود و دل سجود، ذكر يارب يارب از عمق وجود

عشق يعني لحظه ي ناب دعا، التماس ديدن رخسار يار!

شعر در مورد ساده بودن

عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق‌ یعنی‌ یک‌ نگاه‌ آشنا
دیدن افتادگان‌ زیرپا

زیرلب‌ با خود ترنم‌ داشتن
برلب‌ غمگین‌ تبسم کاشتن

متن راجب ظاهر و باطن

عشق یعنی در تو من معنا شوم
عشق یعنی با تو من دریا شوم
عشق یعنی قطره ای بر گل نشست
عشق یعنی مهر تو بر دل نشست
عشق یعنی سیب سرخ انتظار
عشق یعنی بی تو ، من امری محال
عشق یعنی یک سبد بوی بهار
عشق یعنی بیقرار بیقرار

متن فلسفی برای عکس

عشق یعنی……

یه احساس یه اغوش

عشق یعنی……

  یه تکیه گاه

متن فلسفی برای عکس

عشق یعنی……

یعنی یه همراه یه همراز

عشق یعنی…….

ضربان قلب

عشق یعنی…….

ناگفته های چشم

عشق یعنی…….

شادی تو اوج غم

  عشق یعنی……

یعنی فهمیده شدن نگران بودن

ظاهر و باطن مولانا

عشق یعنی……

دیده شدن

عشق یعنی…..

کوتاه بگم عشق یعنی

  تو

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق واقعی چیزی نیست که پیدایش کنید بلکه آن شما را را پیدا می‌کند – لورتا یانگ

متن درباره زیبایی آفرینش

عشق واقعی مانند شبح است که همگی در مورد آن صحبت می‌کنند  اما تعداد کمی از انسان‌ها، آن را دیده‌اند – فرانسیس د لا روچ فوکول

متن در مورد ظاهر ساده

عشق همیشه به عنوان یک هدیه، با اشتیاق و بدون انتظار به انسان بخشیده می‌شود. ما دوست نداریم دوست داشته شویم بلکه دوست داریم عشق بورزیم – لئو بوسکالیا

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

زندگی مانند گلی است که عشق، شهد آن می‌باشد – ویکتور هوگو

شعر حافظ در مورد آفرینش

عشق تنها چیزی نیست که احساسش می‌کنید بلکه کاری است که انجام می‌دهید – دیوید ویلکرسون

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق باعث به جریان انداختن جهان نمی‌شود اما عشق باعث می‌شود تا این سفر ارزشش را داشته باشد – فرانکلین پی جونز

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق، دوستی است که آتش به پا می‌اندازد. آن یک درک دوطرفه، اعتماد متقابل، به اشتراک‌گذاری و بخشش است. عشق یعنی وفاداری در لحظات شاد و دشوار زندگی. عشق به کمتر از کمال راضی می‌شود و اجازه‌ی ضعف را به انسان می‌دهد – آن لندرز

شعر در مورد زیبایی درون

عشق واقعی به دور از خودخواهی و خودپسندی است. عشق واقعی آمادگی فداکاری را دارد – سادو واسوانی

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق واقعی، قوی، آتشین و شتابزده نیست. برعکس، آن کاملاً عمیق و آرام است. عشق واقعی به فراتر از مرزها پا می‌گذارد و تنها توسط ویژگی‌های کیفی جذب می‌شود. عشق واقعی، عاقل و نکته‌سنج است و سرسپردگی آن، واقعی و پایدار است – الن جی وایت

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

عشق واقعی همه چیز است – ام اسکات پک

متن انسان و طبیعت

زندگی مانند یک بازی است که جایزه‌ی آن، عشق واقعی خواهد بود – روفوس وینرایت

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق، بازی است که دو نفر می‌توانند در آن شرکت کنند و هر دو پیروز شوند – اوا گابور

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

عشق، درد و رنج است. یک طرف همیشه بیشتر از طرف دیگر عشق می‌ورزد – کاترین دنوو

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق واقعی آنقدر نادر است که وقتی به هر شکلی با آن روبرو می‌شوید، باید سپاسگزار و قدردانش بود – گوئندولین کریستی

متن فلسفی برای عکس

عشق حتی بدون ازدواج قانونی هم اخلاقی است اما ازدواج بدون عشق کاملاً غیراخلاقی است – الن کی

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

ما عشق می‌ورزیم حتی زمانی که به عشق ما پاسخ داده نمی‌شود – مورتیمر آدلر

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق، عمل بخشش نامتناهی است، یک نگاه مهربان که تبدیل به عادت می‌شود – پیتر اوستینوف

متن ساده بودن دختر

عشق ورزیدن یعنی از صمیم قلب تحسین کردن. تحسین کردن یعنی از روی عقل عشق ورزیدن – تئوفیل گوتیه

متن فلسفی در مورد خودم

اولین وظیفه‌ی عشق، گوش دادن است – پل تیلیچ

متن درباره ظاهر و باطن

عشق، تقدیر حقیق ماست. ما نمی‌توانیم معنای زندگی را به تنهایی پیدا کنیم بلکه این معنا را با دیگری کشف می‌کنیم – توماس مرتون

سادگی من

شما به دنبال کمال در شریک زندگی خود نمی‌گردید. کمال در رابطه با نفس است. با وجود نیمه‌ی گمشده متوجه می‌شوید که عشق واقعی در هنگام ناامیدی و شرایط سخت و دشوار است که رخ می‌دهد به طوری که شما خواهان رویارویی کامل با این ناامیدی‌ها هستید – کارن سالمنسون

سادگی زیباست

دوستان من، عشق بهتر از خشم و غضب است. امید بهتر از ترس است. خوش‌بینی بهتر از ناامیدی است. پس بهتر است عاشق، امیدوار و خوش‌بین باشیم. به این طریق است که می‌توان دنیا را تغییر داد – جک لیتون

متن زیبا طبیعت و خانواده

زندگی بدون عشق مانند درخت بدون شکوفه یا میوه است – خلیل جبران

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق، پاسخ تمامی مشکلات است؛ و شما خودتان هم این موضوع را به خوبی می‌دانید. عشق مانند گل است که نیاز دارد رشد کند – جان لنون

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، احساس خوشبختی نیست بلکه عشق یعنی شور و اشتیاق برای فداکاری – مایکل نواک

متن در مورد ظاهر و باطن

عشق از یک روح در دو بدن تشکیل می‌شود – ارسطو

متن راجب ظاهر و باطن

عشق واقعی، ابدی و جاودانه است و همیشه خود را دوست می‌دارد. عشق واقعی، برابر و خالصانه است، بدون خشونت و بی‌رحمی. عشق واقعی با موهای سفید دیده می‌شود اما همیشه در دل جوان است – دو بالزاک

شعر در مورد زیبایی درون

عشق، حقیقی و خالصانه است؛ عشق، جنسیت نمی‌شناسد – توری اسپلینگ

شعر در مورد زیبایی درون

جای که عشق می‌ورزیم، خانه نام دارد؛ خانه‌ای که ممکن است از آن دور شویم اما قلب‌هایمان همچنان در آن باقی می‌مانند – اولیور وندل هلمز

متن در مورد یکرنگی

اگر عشق، گنج است؛ پس، لبخند، کلید این گنج می‌باشد – یاکوو اسمیرنوف

سادگی زیباست

عشق زیبا و شیرین مانند شبنم صبحگاهی است. تازگی کوتاه‌مدت آن بر روی علف‌های سبز برای زمان طولانی باقی می‌ماند. اما شبنم صبحگاهی با طلوع آفتاب از بین می‌رود؛ انگار که هیچ‌گاه وجود نداشته است – ساموئیل دنیل

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

من باور دارم که قدرت تخیل از دانش قوی‌تر است. این افسانه قدرتمندتر از تاریخ است. این رویا قدرتمندتر از حقایق است. این امید قدرتمندتر از تجربه است. این لبخند تنها درمان غم و اندوه است. و من معتقدم که عشق قدرتمندتر از مرگ است – رابرت فولگام

متن در مورد زشتی و زیبایی

عشق زمانی رخ می‌دهد که خوشبختی طرف مقابل برایتان مهم‌تر از خوشبختی خودتان باشد – جکسون براون جونیور

متن راجع به ظاهر و باطن

هنر عشق در واقع هنر صبر و شکیبایی است – آلبرت انیس

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

عشق، جادویی است که انسان را از قالب خود بیرون می‌کشد – بن هچ

متن در مورد چوب سادگی

خوب آشپزی کردن با عشق، خود هنر است – آشا بوسل

جمله در مورد زیبایی باطن

مامان بزرگ‌ترین معلم من بود، معلم شور و اشتیاق، عشق و شجاعت. اگر عشق به اندازه‌ی یک گل زیبا و شیرین باشد، پس مادر من آن گل شیرین و زیبای عشق خواهد بود – استیوی واندر

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

من فکر می‌کنم که کمال عشق، کامل نبودن آن است – تیلور سویفت

متن فلسفی کوتاه

عشق واقعاً ترسناک است چراکه هیچ‌گاه نمی‌دانید چه اتفاقی قرار است رخ دهد. این یکی از زیباترین چیزها در زندگی است اما به شدت ترسناک‌ هم می‌باشد. عشق، ارزش ترسیدن را دارد زیرا دانش و تجربه‌ی بیشتری دارید و از دیگران می‌آموزید و خاطره‌سازی می‌کنید – آریانا گرانده

انشا در مورد زیبایی های افرینش

ما از عشق متولد می‌شویم. عشق، مادر ماست – رومی

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق، گلی است که باید اجازه دهید رشد کند – جان لنون

متن فلسفی لاکچری

عشق، عادتی است که کنار گذاشتن آن بسیار سخت و رضایت یافتن از آن بسیار دشوار است – درو بریمور

سادگی زیباست

ترسیدن از عشق یعنی ترسیدن از زندگی و کسانی که از زندگی می‌ترسند، مرده‌اند – برتراند راسل

متن فلسفی لاکچری

عاشق شدن آسان است، حتی عاشق ماندن هم سخت نیست. تنهایی انسان، دلیل کافی برای آن است. اما یافتن شریک زندگی که حضورش باعث می‌شود تا به شخصی که می‌خواهید تبدیل شوید، بسیار دشوار و در عین حال، ارزشمند است – آنا لوئیز استرانگ

متن در مورد طبیعت و عشق

شاید عشق واقعی برای من وجود ندارد اما می‌توانم تنهاییم را با این ایده پاک کنم که عشق واقعی برای هر کسی وجود دارد – رکسانا گای

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق تنها یکی از شور و اشتیاق‌های فراوان است – ساموئل جکسون

ظاهر و باطن آدمها

انسان عاشق تا وقتی که ازدواج نکند، دارای عیب و نقص است – زسا زسا گابور

شعر حافظ در مورد آفرینش

عشق، دوستی روی آتش است – جرمی تیلور

جمله در مورد زیبایی زن

هیچ‌گاه به عشقی که واقعاً حسش نمی‌کنید، تظاهر ننمایید زیرا عشق از آن ما نیست که بر آن فرماندهی کنیم – آلن واتس

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

عشق کور نیست، آن بیشتر می‌بیند نه کمتر. اما چون بیشتر می‌بیند، خواهان کمتر دیدن است – ژولیوس سزار

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

در زندگی، یاد گرفته‌ام که خوشبختی واقعی از بخشش می‌آید. کمک کردن به دیگران در طول این مسیر باعث می‌شود تا خود را ارزیابی کنید. من فکر می‌کنم که عشق همان چیزی است که همگی ما به دنبالش می‌گردیم. من تاکنون به کسی برنخورده‌ام که به کمک عشق به شخص بهتری تبدیل نشده باشد – ماریا گیبز

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق، فریبی است که زن از مرد تفاوت دارد – منکن

متن فلسفی سنگین برای اینستا

انجام کاری که دوست دارید، تمرکز بر داشتن فراوانی در زندگی است – وین دایر

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق، یک بیماری روانی جدی است – پلاتو

متن برای زیبایی طبیعت

به ما، هدیه‌ی عشق اعطا شده است اما عشق مانند یک گیاه گران‌بها است. شما نمی‌توانید آن را قبول کنید و بر روی قفسه رها کنید یا فکر کنید که به خودی خود رشد می‌کند. باید برای رشد به آن آب دهید. باید از آن مراقبت کنید و پرورشش دهید – جان لنون

جمله در مورد زیبایی باطن

من واقعاً به خود افتخار می‌کنم که مردم تا این حد به من عشق می‌ورزند. طرفدارانم در بالا و پایین زندگی در کنارم بوده‌اند و فکر می‌کنم که این عشق است که باعث پر شدن سالن‌های کنسرت من می‌شود – یو یو هانی سینگ

سادگی زیباست

نگاه من به عشق و ازدواج مانند دیدگاهم نسبت به گیاهان است. گیاهان دائمی و گیاهان فصلی وجود دارد. گیاه دائمی شکوفه می‌دهد، خشک می‌شود و دوباره رشد می‌کند. شکوفه‌های گیاهان فصلی تنها برای یک فصل باقی می‌مانند و با فرا رسیدن زمستان، برای همیشه از بین می‌روند. با این وجود، هنوز خاک برای شکوفایی گل بعدی تقویت می‌شود. به همین طریق، هیچ نوع از عشق هدر نمی‌رود – گلنون دویل ملتون

متن فلسفی کوتاه

عشق کمیاب‌تر از خود نبوغ است و دوستی از عشق هم کمیاب‌تر است – چارلز پگای

متن در مورد ظاهر و باطن

اگر عشق پاسخ باشد، لطف می‌کنید سوال را به طرز دیگری بیان کنید؟ – لیلی تاملین

متن در مورد یکرنگی

عشق زمانی است که او بخشی از روحتان که هرگز متوجه‌ی غیبتش نبوده‌اید را بر شما آشکار می‌سازد – تارکوتو تاسو

متن در مورد طبیعت و عشق

عشق، هر چیزی است که هنوز می‌توانید خیانت کنید. خیانت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که عاشق باشید – جان لی کر

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق، پیوند کمال اسا – جان وینتروپ

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

جایی که عشق حکمرانی می‌کند، اراده قدرتی ندارد و جایی که قدرت غالب است، عشق جایی ندارد. هر کدام سایه‌ی دیگری است – کارل یانگ

سادگی زیباست

عشق کور است؛ دوستی چشمانش را می‌بندد – فردریک نیتز

شعر در مورد ساده بودن

دوری از کسی که دوستش داریم، بدتر از مرگ است و امید را بدتر از یاس و نومیدی مستاصل می‌کند – ویلیام کوپر

جمله در مورد زیبایی ظاهری

عشق مادر، آرامش‌بخش است و نیازی ندارد لیاقتش را داشته باشید – اریک فروم

متن راجع به ظاهر و باطن

زمانی که عشق دیوانگی نباشد، پس اصلاً عشق نیست – پدرو کالدرون د لا بارسا

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق، پاداش عشق است – جان دریدن

متن در مورد چوب سادگی

آزادی برای روح انسان مانند نور برای چشم‌ها، هوا برای ریه‌ها و عشق برای قلب است – رابرت گرین اینگرسول

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق، زندگی است. و اگر عشق را از دست بدهید، زندگی خود را از دست خواهید داد – لئو بوسکالیا

جمله در مورد زیبایی باطن

من همیشه معتقد بوده‌ام که عشق همان چیزی است که به شما کمک می‌کند تا به انسان بهتری تبدیل شوید. آن یک احساس به دور خودخواهی است اما انسان‌ها معمولاً نسخه‌ی فاسد آن را دنبال می‌کنند – آسین

زیبایی خلقت انسان

عشق، زیبایی روح است – سنت آگوستین

متن ادبی درباره شگفتی های آفرینش

عشق همه جا هست – بتانی فرانکل

متن فلسفی در مورد زیبایی

از میان تمام شکل‌های احتیاط، احتیاط در عشق احتمالاً مرگ‌بارترین اتفاق برای خوشبختی واقعی است – برتراند راسل

جمله کوتاه در مورد زیبایی

عشق بسیار خطرناک خواهد شد اگر عشق را بدون توانایی دوست داشته شدن داشته باشید – دیک گرگوری

متن فلسفی کوتاه

عشق تنها نیرویی است که می‌تواند دشمن را به دوست تبدیل کند – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن در مورد یکرنگی

اگر ترس بزرگ‌ترین دشمن صمیمیت باشد، عشق دوست واقعی آن است – هنری نوون

متن ساده بودن دختر

عشق، پاسخ همه چیز است. آن تنها دلیل برای انجام هر کاری است. اگر داستان‌هایی که دوست دارید را ننویسید، هرگز موفق نخواهید شد. اگر داستان‌هایی که افراد دیگر دوست دارند را ننویسید، موفق خواهید شد – ری برادبری

متن درباره زیبایی آفرینش

عشق، شعر احساسات است – دو بالزاک

متن ظاهر و باطن

شهوانیت بدون عشق، گناه است اما عشق بدون شهوانیت از آن هم بدتر می‌باشد – خوزه برگامین

متن فلسفی احساسی

عشق تمام چیزی است که داریم، تنها راهی است که می‌توان به دیگری کمک کرد – یوری پیدس

متن راجب ظاهر و باطن

عشق همه چیز است، همه چیز به شما می‌دهد و همه چیز را از شما می‌گیرد – سورن کیرکگارد

متن زیبا طبیعت و خانواده

زیبایی که ما دوستش داریم، بسیار ساکت است. به آرامی به روی خود لبخند می‌زند اما هرگز سخن نمی‌گوید – ریچارد لا گالین

متن فلسفی کوتاه

عشق، آنچنان قدرتمند است که در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شود. عشق در مورد زمان‌بندی، سرنوشت، شکست و رستگاری است – جیم استورگس

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق ارزان است. شما می‌توانید آن را از هر جای خریداری کنید. زندگی ارزان است. پول عزیز شمرده می‌شود. شما مجبور هستید روزها کار کنید و تمام شب به چگونه پول درآوردن فکر کنید – جان دوس پاسوس

متن در مورد چوب سادگی

زندگی اولین، عشق دومین و درک و فهم سومین هدیه است – کارگ پیرس

متن فلسفی در مورد زیبایی

عاشق شدن بسیار ساده است اما فارغ شدن از عشق به شدت دردناک است – بس میرسون

جمله عاطفی با زیبایی های آفرینش

باغ عشق بدون محدودیت سبز است و میوه‌های فراوانی به غیر از غم و شادی به بار می‌آورد. عشق فراتر از شرایط است. بدون بهار، بدون پاییز، آن همیشه تازه است – رومی

متن انسان و طبیعت

عشق، نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت است. تنها آیین ازدواج می‌تواند شامل آن باشد – بوریس پسترناک

متن ساده بودن دختر

من دوست ندارم با بیماران عاشق کار کنم. شاید دلیل آن حسادت باشد شاید به این دلیل باشد که عشق و روانشناسی هر دو اساساً ناسازگار هستند. یک درمانگر خوب با تاریکی مبارزه می‌کند و به دنبال نور می‌گردد در حالی که عشق همواره توسط رمز و راز حفظ می‌شود و بر روی وهم و خیال می‌خزد – اروین یالوم

جمله در مورد زیبایی زن

عشق نمادی از جاودانگی است. تمامی احساسات را به طور همزمان آشکار می‌سازد، تمام خاطرات یک آغاز و تمام ترس‌های یک پایان را از بین می‌برد – مادام د استیل

متن زیبا طبیعت و خانواده

اولین و آخرین عشق، عشق به خود است – کریستین نستل بووی

متن در مورد طبیعت و جاده

عشق، انرژی است که به خودی خود وجود دارد و ارزش خود را دارد – تورنتون وایلدر

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

عشق، فرزند توهم و خیال و مادر سرخوردگی است – میگوئل دی اونامونو

متن فلسفی برای عکس

عشق، زنجیری از عشق است همانطور که طبیعی زنجیری از زندگی است – ترومان کاپوت

متن راجب ظاهر و باطن

عشق احتمالاً قوی‌ترین احساسی است که می‌توانید داشته باشید. آن بسیار طبیعی است و نوشتن در مورد آن، نمی‌خواهم بگویم آسان ولی طبیعی و راحت است. اشکال بسیار متنوعی از عشق وجود دارد. می‌توان تا ابد در مورد لایه‌های مختلف آن نوشت – شان مندس

متن برای ظاهر و باطن

عشق، دلبستگی است که المان‌های جهان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و جذب می‌کند. در واقع، عشق واحد ترکیب جهان است – پیر تیلهارد دی چاردین

جمله در مورد زیبایی زن

انسان، موجود بسیار پیچیده‌ای است. این انگیزه، این حرص، این عشق بسیار پیچیده است.

متن زیبا در مورد خدا و طبیعت

عشق خودخواه نیست. عشق چیز دیگری است – مورتن تیلدام

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق دین و مذهب من است؛ می‌توانم جانم را برایش فدا کنم – جان کیتس

متن ادبی زیبا در مورد طبیعت

بدون عشق می‌تواند هیچ چیزی وجود نداشته باشد؛ نه پول، نه قدرت. عشق بسیار مهم است. زمانی که هر صبح از خواب بیدار می‌شوی، لازم است بدانی که فرد دیگری شما را از خواب بیدار و به شما فکر می‌کند – جورجیو آرمانی

متن در مورد ظاهر و باطن

چیزی که من دوست دارم، پیروز شدن است. چیزی که من دوست دارم، نفر اول شدن است – برنارد آرنولت

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

عشق برتر و بی‌قید و شرط است در حالی که دوست داشتن، زیبا ولی در عین حال محدود است – دوک الینگتون

متن فلسفی در مورد زیبایی

عشق، یک نوع حس است. نه می‌توان آن را دید و نه لمس کرد؛ هر کسی آن را به شکل متفاوتی تجربه می‌کند. در نتیجه، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار خواهد بود – مارین کیز

متن فلسفی کوتاه

پیش از بچه‌دار شدن، فکر می‌کردم که تمام مرزهای وجود خود را می‌شناسم، فکر می‌کردم تمام محدودیت‌های قلب خود را می‌دانم. خارق‌العاده است که چگونه تمامی این مرزها و محدودیت‌ها را کنار می گذارید تا متوجه شوید که عشق شما بی‌قید و شرط است – اوما تورمن

متن در مورد زشتی و زیبایی

خوشبختی واقعی، دانستن این است که هر کسی که می‌شناسیم، سالم، در امنیت، شاد و راضی است – جوی فیلدینگ

متن در مورد ظاهر و باطن

عشق، سه چهارم کنجکاوی است – جیاکومو کازانوا

جمله در مورد زیبایی باطن

عشق یک تله است. وقتی ظاهر می‌شود، تنها نور آن را می‌بینیم، نه سایه‌اش – پائولو کوئینی

متن راجب ظاهر و باطن

مردم فکر می‌کنند که عشق یک احساس است. عشق، حس خوب بودن است – کن کیسی

متن زیبا طبیعت و خانواده

عشق، اغراقی از تفاوت بین یک فرد با فرد دیگر است – جرج برنارد شاو

متن ساده بودن دختر

هماهنگی، عشق خالصانه است زیرا عشق خود یک توافق کامل است – لوپه د وگا

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

عشق زمانی که فردی را ملاقات می‌کنید که چیز جدیدی راجع به شما می‌گوید -آندره برتون

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

عشق با بخشش رشد می‌کند. عشق که به دیگران می‌دهیم، تنها روش نگه داشتن آن است. تنها راه برای نگه داشتن عشق، دادن آن به فرد دیگر است – ایلبرت هوبارد

متن راجع به ظاهر و باطن

يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي به حق اخيك الحسين

ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن

متن فلسفی در مورد زیبایی

ای ماه‌ بنی‌ هاشم‌، خورشید لقا عبّاس
‌ای نور دل‌ حیدر، شمع‌ شهدا عبّاس‌

از درد و غم‌ ایام‌ ما رو به‌ تو آوردیم
‌دست‌ من‌ مسكین‌ گیر از بهر خدا عباس‌

سادگی من

گرچه به ظاهر مادرت امّ البنین است.
اما به باطن مادرت زهراست عباس

پشت و پناه اهل بیتی یا اباالفضل
دلگرم نامت زینب کبراست عباس

یک رکن عاشورا اگر نام حسین است
نام تو هم یک رکن عاشوراست عباس

بر ارمنی‌ها هم کراماتت رسیده
لطف و کریمی تو یک دنیاست عباس

بابُ الحوائج منسبی شایسته‌ی توست
محشر دخیلت دست‌های ماست عباس

شرمنده‌ی لب‌های تو آب فرات است
کی مثل تو هم تشنه! هم سقّاست؟ عباس

اهل حرم در انتظار تو نشستند
دیدند که در علقمه غوغاست عباس

دیدند که با قدِّ خم برگشته مولا
داغ غم تو از رخش گویاست عباس

آمد حسین و خیمه ات را واژگون کرد
یعنی که افتاده دگر از پاست عباس

گفتا؛ از این پس من علمداری ندارم
بی تو حسین فاطمه تنهاست، عباس

گفتا به زینب؛ زیور از دستت دَرآور
شام غریبان بی تو واویلاست عباس

شش ماهه، لب تشنه، به آغوش رباب و
لبهاش مثل خشکی صحراست عباس

من با سکینه از تو و قولت چه گویم
حال تو را از من اگر که خواست؟ عباس…

متن در مورد طبیعت و عشق

به سمت آب زدی و زدی به آب سپس
کشید آب ز تصویر تو عذاب سپس

خجالت همه‌ی خیمه را کشیدی بعد
هزار بار شدی عاجز از رباب سپس

سوار اسب شدی راه زیر پایت رفت
زدی به چهره‌ی خود با عطش نقاب سپس

به سمت خیمه ولیکن تو خود نمی‌رفتی
نمود راه تو را اصغر انتخاب سپس

نخست راه تو را بست لشکری از تیر
کشید تیغ دو دم باد و آفتاب سپس

«هوا ز. جور مخالف چو قیر گون گردید»
به هیبت تو در آمد ابوتراب سپس

و تیغ دست تو را برد و تیر چشمت را
و گیر کرد دو پای تو در رکاب سپس

گلی به اسم اباالفضل شد اباال…فضل و
گرفت عمود ز. فرق عمو گلاب سپس

مورخان همه گفتند اگر عمو می‌ماند‌
نمی‌گرفت کسی مجلس شراب سپس

متن ظاهر و باطن

تو که هستی حسین هم آخر
شد پناهنده بر تو عاشورا
سایبانِ مخدرات حرم
پشت گرمی زینب کبری

ایتنی یا کریم انا سائل
مستجیر و بک ابوفاضل

دست گیرِ همه خدایِ ادب
دست پرورده‌ی امیرِ عرب
نسل در نسل خاکِ پای توایم
به تو دادیم دل نسب به نسب

سفره ات بهر سائلان پهن است
صورتت شیر و خال تو چو رطب
میکند زنده یاد حیدر را
چین پیشانی ات به وقت غضب

اسد الله کربلا عباس
بنشین با وقار بر مرکب
قد کشیدی همین که روی اسب
لشکر کوفیان کشید عقب

میشود روضه را تجسم کرد
با کمی فکر روی این مطلب
تا تو بودی سفر به خیر گذشت
ای نگهبانِ محمل زینب

تا تو بودی رباب اصغر داشت
غرق بوسه سپیدیِ غب غب
تا تو بودی رقیه معجر داشت
رویِ دوش تو خواب بود هرشب

تا تو بودی کسی اجازه نداشت
بزند چوب خیزران بر لب
رفتی و بر غرورها برخورد
دستِ نامحرمان ..

متن درباره زیبایی آفرینش

تا علمدار افتاد
خنده از اشک رباب بر لب انظار افتاد

گریه مى کرد حسین
آنطرف بین حرم دخترکى زار افتاد

پیکرش درهم شد
گذر تیغ بر آن پیکر خون بار افتاد

سرش از هم پاشید
و حسین از غمش این بار به اجبار افتاد

تن او کم شده است
تکه هاى بدنش…واى…چه بسیار افتاد

لب او خونین است
روضه اى که زده آتش به ملائک این است

قامت او تا شد
چشم ارباب به آن سرو خمیده وا شد

اثر از خوودش نیست
فرق عباس چنان فرق سر مولا شد

تیر بر چشمش بود
چِقَدَر نیزه و شمشیر بر آن تن جا شد

از جگر آه کشید
تا حسین آه کشید هلهله اى بر پا شد

گفت: اى ماه جبین
خیز از جا که دگر قامت زینب تا شد

گره بر معجر زد
تا که افتاد زمین پیکر تو بر سر زد

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

آب از دست تو سقا به خدا حیران است
مشک و تیر و علمت تا به ابد گریان است

تک یل حیدری و بر تو بنازد زینب
با نگه صف شکنی کین طرق شیران است

ادب از مکتب تو درس ادب را دیده
معرفت را زتو‌ای جان اخا، بنیان است

همه اهل حرم از بودن تو دلگرمند
هیبت حیدری ات دلخوشیه طفلان است

باورم نیست که اینگونه زمین گیر شوی‌
ای برادر به خدا داغ تو صد چندان است

دم آخر چه شده بانگ اخا سر دادی؟
رمقی نیست به پایم بدنم لرزان است‌

ای علمدار چه می‌بینمو باور نشدم…
دست تو گشته جدا تیر در این چشمان است

حال با غربت خود گو چه کنم عباسم
ز ازل بین من و تو به خدا پیمان است

پاسدار حرم و لشکر من بعد از تو
غارت خیمه و آتش زدنش آسان است

بشکستی کمرم داغ برادر سخت است
سخت‌تر اینکه عدو بر غم من خندان است

متن در مورد طبیعت و عشق

تیر بر مشک زدند و زجفا خندیدند
یک صدا در همه کرب و بلا خندیدند

تا بسوزد جگر فاطمه و ام بنین
پایکوبان همه با ساز و نوا خندیدند

تا که زیبایی چشم قمر از هم پاشید
همره حرمله اولاد زنا خندیدند

سر او خورد شد از ثقل عمود آهن
تا که دیدند سرش گشت دو تا خندیدند

تا شنیدند حسین انکسر ظهری گفت:
به زمین خوردن شاه شهدا خندیدند

ضمن تبریک به هم سوی حرم می‌رفتند
قوم محروم زشرم و زحیا خندیدند

وقت پاره شدن گوش یتیمان حرم
ناکسان بی خبر از قهر خدا خندیدند

جملات در مورد زیبایی زن

چون‌ سال‌ هزار و سیصد و نه ‌از هجرت‌ ختم‌ انبیا شد

هنگام‌ زوال‌ روز عاشور كز غم‌  قد آسمان‌ دوتا شد

از بهر زیارتی‌ كه‌ آن‌ روزمخصوص‌ شهید كربلا شد

از شیعه‌ جماعتی‌ در اینجا مشغول‌ زیارت‌ و بكا شد

درحین‌ زیارت‌، ازهمین‌ كوه ‌اظهار كرامتی‌ به‌ ما شد

از وی‌ قطرات‌ خون‌ پدیداردر ماتم‌ سبط‌ مصطفی‌ شد

یك‌ قطره ‌ نه‌، بل‌ هزار قطره‌  یك‌ جا نه‌، بل‌ هزار جا شد

زین‌ كوه‌ گذشته‌ بود خونین‌هر سنگی‌ از این‌ زمین‌ جدا شد

شك‌ نیست‌ كه‌ در چنین‌ مقامی ‌گر از حق‌ اجابت‌ دعا شد

این‌ رتبه‌ چه‌ دیده‌ شد از این‌ كوه ‌در وی‌ بنیان‌ این‌ بنا شد

بگریست‌ چو خون‌ به‌ شاه‌ مظلوم ‌موسوم‌ به‌ وادی‌ البكا شد

این‌ واقعه‌ بر(شباب‌) و احباب ‌گر كشف‌ شد از ره‌ صفا شد

متن زیبایی های خلقت خدا

وعده‌ای داده‌ای و راهی دریا شده‌ای
خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده‌ای

آب از هیبت عباسی تو می‌لرزد
بی عصا آمده‌ای حضرت موسی شده‌ای

به سجود آمده‌ای یا که عمودت زده اند
یا خجالت زده‌ای وه که چه زیبا شده‌ای

یا اخا گفتی و نا گه کمرم درد گرفت
کمر خم شده را غرق تماشا شده‌ای

منم و داغ تو و این کمر بشکسته
تویی و ضرب‌های و فرق ز هم وا شده‌ای

سعی بسیار مکن تا که ز جا برخیزی
کمی هم فکر خودت باش ببین تا شده‌ای

مانده ام با تن پاشیده ات آخر چه کنم؟‌
ای علمدار حرم مثل معما شده‌ای

مادرت آمده یا مادر من آمده است
با چنین حال به پای چه کسی پا شده‌ای

تو و آن قد رشیدی که پر از طوبی بود
در شگفتم که در این قبر چرا جا شده ای

متن در مورد ظاهر ساده

بر لب آبم و از داغ لبت می‌میرم
هر دم از غصه‌ی جان سوز تو آتش گیرم
مادرم داد به من درس وفاداری را

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم
گاه سردار علمدارم و گاهی سقا

گه به پاس حرمت گشت زنان، چون شیرم
بوته‌ی عشق تو کرده است مرا، چون زر ناب

دیگر این آتش غم‌ها ندهد تغییرم
گر مرا شور و جوانی و بهار عمر است

از خزان تو دگر‌ای گل زهرا پیرم
غیرتم گاه نهیبم زند از جا بر خیز

لیک فرمان مطاع تو شود پا گیرم
تا که مأمور شدم علقمه را فتح کنم

آیت قهر بیان شد، ز لب شمشیرم
سایه‌ی پرچم تو کرد سرافراز مرا

عشق تو کرد عطا دولت عالم گیرم
کربلا کعبه‌ی عشق است و من اندر احرام

شد در این قبله‌ی عشاق دو تا تقصیرم
دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

چشم من داد از آن آب روان تصویرم
باید این دیده و این دست دهم قربانی

تا که تکمیل شود حج من و تقصیرم
زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک

تا کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم‌
ای قد و قامت تو معنی «قدقامت» من‌
ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم

وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود
بی رکوع است نماز من و این تکبیرم

جسدم را به سوی خیمه‌ی اصغر نبرید
که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم

متن درباره ظاهر و باطن

سهم من از زندگی چیزی به غیر از غم نشد
هیچکس غیر از برادرهام غمخوارم نشد

بعد تو عباس، زینب ماند و این نامحرمان
بعد تو دیگر برایم هیچکس محرم نشد

زود رفتی ماه من از آسمان خواهرت
فرصت حتی وداع ما دوتا باهم نشد‌

ای برادر هیچ در فکر امان‌نامه نباش
ذره‌ای از اعتبارت نزد زینب کم نشد

داشتم می‌آمدم در علقمه بالا سرت
در میان اینهمه نامرد نامحرم نشد

غصه سنگین تو پشت حسینم را شکست
هیچ داغی پس به سنگینی این ماتم نشد

کاشف الکرب الحسینی و پس از تو هیچکس…
بر دل خون حسین بن علی مرهم نشد

شمر مو‌های برادرزاده‌هایت را کشید
معجر اطفال بعد از تو دگر محکم نشد

تیر‌ها اینگونه‌ات کردند‌ای خوش روی من
ورنه هرگز صورت زیبای تو درهم نشد

با چه دشواری سوار ناقه عریان شدم
زانوان هیچکس در پیش پایم خم نشد

متن فلسفی در مورد زیبایی

آه؛ آبت کرد نام آب آور داشتن.
چون که محکوم است هرساقی به ساغر داشتن

العطش از عمق جان نیزه‌ها برخاست تا
کثرت زخم تو شد منجر به کوثر داشتن

در نزاع تیر‌ها؛ تیر سه شعبه برد کرد
بود دعوا بر سر سهم برابر داشتن

قامتم تاشد عبا هم نیست یاری ام کند
سخت شد جسم تورا از خاک‌ها برداشتن

در تقلایی که چندین دفعه پایم جان دهی
باز داری آرزوی جان دیگر داشتن
دخترانم را بیا زیر پر و بالت بگیر

نعمت خوبی است جای دست‌ها پر برداشتن
سخت شد گویا به روی نیزه منبر داشتن

روی نیزه در کنار محمل زینب بمان
تاکه باشد دلخوشی اش سایه‌ی سرداشتن

سادگی من

لبخند علی (علیه‌السلام) رنگ می‌گیرد.

فرشتگان، تولد دستانی را جشن می‌گیرند که قرار است روزی چراغ حماسه را برافروزند.

پهلوانی به عالم چشم می‌گشاید که پهلوانان عالم به نامش اقتدا می‌کنند.

پهلوانی که فرزند مردی است که کوهِ رشادت و جوانمردی است،

فرزندِ شیر زنی است که به او شیر شهامت نوشاند.

کوه‌مردی که ذره‌ای از احترام برادرش حسین (علیه‌السلام) فرو نگزارد.

حسین (علیه‌السلام) امام بود و ابوالفضل، برادر امامت.

حسین (علیه‌السلام) ولی بود و ابوالفضل، هم‌ رکاب ولایت.

آری، نوزادی در گهواره خفته است که علمدار لشکر حسین (علیه‌السلام) خواهد بود.

سلام بر عباس، ای غیرت مجسم… ای قامتِ فتوت…

سلام ای چشم‌هایی که آب را شرمنده نجابت خود خواهی کرد…

سلام ای دست‌هایی که رودخانه‌های زمین، به جستجویشان سر گردانند…

سلام ای پیشانی بلندی که آیینه‌ی آسمان است…

السلام علیک یا اباالفضل العباس (ع)

متن در مورد ظاهر ساده

جنت و رضوان و حور و کوثر، همگی آیت و نشانه‌ای از خوی وی است. او آبشاری است که از کوهی استوار چون على، در طبیعتی چون ام‌البنین جاری شد و در سرشاری از عطش سوخت. قهرمان نهر علقمه که شمس و قمر از نور جمالش خجل می‌شوند، افسانه و اساطیر نبود؛ مردی بود که مثل یک عَلَم هیچ وقت بر زمین نماند.
لقب «اَسَدُ الله الْغالِبْ» را چون علی بر او نهادند تا دوباره حمله‌های حیدری در میدان‌ها تکرار شوند و هنوز بعد از این همه سال، زیر نور مهتاب، چهره‌اش در زلالی آب می‌لرزد؛ گویی تنها بعد از خدا از آب می‌ترسد. مردی که افسانه نیست

متن زیبا در مورد طبیعت پاییز

ابوالفضل

السلام علیک یا ابالفضل العباس

یا ابوالفضل العباس علیه السلام :

آموخته ایم از تو وفاداری را

خون تو نوشت معنی یاری را

ای کاش که آب کربلا می آموخت

آن روز زچشمت آبرو داری را …

متن فلسفی احساسی

علی یک دسته گل از یاس آورد

ز طوبی شاخه ی احساس آورد

میان باغی از گل های زهرا

خوشا ام البنین “عباس” آورد

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

افراشت به کوی عشق، پرچم، عباس

در عشق، فشرده پایِ محکم، عباس

بی آب، از او گلشنِ دین شد سیراب

بی دست، گرفت دستِ عالَم، عباس

جمله در مورد شگفتی های آفرینش

جانم فدای نام زیبایت، ابوالفضل

قربان زخم چشم بینایت، ابولفضل

گر من به جای القمه بودم

ز حسرت هر آن بخشکیدم برآن روزت ابولفضل

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

فرات از کام خشکت شرمناک است
ز داغت آتشی در جان خاک است
به یاد دست های با وفایت
گریبان دوبیتی چاک چاک است.

ابوالفضل

متن زیبا در مورد طبیعت و رودخانه

يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي به حق اخيك الحسين

ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن

متن فلسفی لاکچری

ای ماه‌ بنی‌ هاشم‌، خورشید لقا عبّاس
‌ای نور دل‌ حیدر، شمع‌ شهدا عبّاس‌

از درد و غم‌ ایام‌ ما رو به‌ تو آوردیم
‌دست‌ من‌ مسكین‌ گیر از بهر خدا عباس‌

متن درباره زیبایی آفرینش

گرچه به ظاهر مادرت امّ البنین است.
اما به باطن مادرت زهراست عباس

پشت و پناه اهل بیتی یا اباالفضل
دلگرم نامت زینب کبراست عباس

یک رکن عاشورا اگر نام حسین است
نام تو هم یک رکن عاشوراست عباس

بر ارمنی‌ها هم کراماتت رسیده
لطف و کریمی تو یک دنیاست عباس

بابُ الحوائج منسبی شایسته‌ی توست
محشر دخیلت دست‌های ماست عباس

شرمنده‌ی لب‌های تو آب فرات است
کی مثل تو هم تشنه! هم سقّاست؟ عباس

اهل حرم در انتظار تو نشستند
دیدند که در علقمه غوغاست عباس

دیدند که با قدِّ خم برگشته مولا
داغ غم تو از رخش گویاست عباس

آمد حسین و خیمه ات را واژگون کرد
یعنی که افتاده دگر از پاست عباس

گفتا؛ از این پس من علمداری ندارم
بی تو حسین فاطمه تنهاست، عباس

گفتا به زینب؛ زیور از دستت دَرآور
شام غریبان بی تو واویلاست عباس

شش ماهه، لب تشنه، به آغوش رباب و
لبهاش مثل خشکی صحراست عباس

من با سکینه از تو و قولت چه گویم
حال تو را از من اگر که خواست؟ عباس…

متن در مورد طبیعت و جاده

به سمت آب زدی و زدی به آب سپس
کشید آب ز تصویر تو عذاب سپس

خجالت همه‌ی خیمه را کشیدی بعد
هزار بار شدی عاجز از رباب سپس

سوار اسب شدی راه زیر پایت رفت
زدی به چهره‌ی خود با عطش نقاب سپس

به سمت خیمه ولیکن تو خود نمی‌رفتی
نمود راه تو را اصغر انتخاب سپس

نخست راه تو را بست لشکری از تیر
کشید تیغ دو دم باد و آفتاب سپس

«هوا ز. جور مخالف چو قیر گون گردید»
به هیبت تو در آمد ابوتراب سپس

و تیغ دست تو را برد و تیر چشمت را
و گیر کرد دو پای تو در رکاب سپس

گلی به اسم اباالفضل شد اباال…فضل و
گرفت عمود ز. فرق عمو گلاب سپس

مورخان همه گفتند اگر عمو می‌ماند‌
نمی‌گرفت کسی مجلس شراب سپس

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

تو که هستی حسین هم آخر
شد پناهنده بر تو عاشورا
سایبانِ مخدرات حرم
پشت گرمی زینب کبری

ایتنی یا کریم انا سائل
مستجیر و بک ابوفاضل

دست گیرِ همه خدایِ ادب
دست پرورده‌ی امیرِ عرب
نسل در نسل خاکِ پای توایم
به تو دادیم دل نسب به نسب

سفره ات بهر سائلان پهن است
صورتت شیر و خال تو چو رطب
میکند زنده یاد حیدر را
چین پیشانی ات به وقت غضب

اسد الله کربلا عباس
بنشین با وقار بر مرکب
قد کشیدی همین که روی اسب
لشکر کوفیان کشید عقب

میشود روضه را تجسم کرد
با کمی فکر روی این مطلب
تا تو بودی سفر به خیر گذشت
ای نگهبانِ محمل زینب

تا تو بودی رباب اصغر داشت
غرق بوسه سپیدیِ غب غب
تا تو بودی رقیه معجر داشت
رویِ دوش تو خواب بود هرشب

تا تو بودی کسی اجازه نداشت
بزند چوب خیزران بر لب
رفتی و بر غرورها برخورد
دستِ نامحرمان ..

متن در مورد زشتی و زیبایی طبیعت

تا علمدار افتاد
خنده از اشک رباب بر لب انظار افتاد

گریه مى کرد حسین
آنطرف بین حرم دخترکى زار افتاد

پیکرش درهم شد
گذر تیغ بر آن پیکر خون بار افتاد

سرش از هم پاشید
و حسین از غمش این بار به اجبار افتاد

تن او کم شده است
تکه هاى بدنش…واى…چه بسیار افتاد

لب او خونین است
روضه اى که زده آتش به ملائک این است

قامت او تا شد
چشم ارباب به آن سرو خمیده وا شد

اثر از خوودش نیست
فرق عباس چنان فرق سر مولا شد

تیر بر چشمش بود
چِقَدَر نیزه و شمشیر بر آن تن جا شد

از جگر آه کشید
تا حسین آه کشید هلهله اى بر پا شد

گفت: اى ماه جبین
خیز از جا که دگر قامت زینب تا شد

گره بر معجر زد
تا که افتاد زمین پیکر تو بر سر زد

انشا در مورد زیبایی های افرینش

آب از دست تو سقا به خدا حیران است
مشک و تیر و علمت تا به ابد گریان است

تک یل حیدری و بر تو بنازد زینب
با نگه صف شکنی کین طرق شیران است

ادب از مکتب تو درس ادب را دیده
معرفت را زتو‌ای جان اخا، بنیان است

همه اهل حرم از بودن تو دلگرمند
هیبت حیدری ات دلخوشیه طفلان است

باورم نیست که اینگونه زمین گیر شوی‌
ای برادر به خدا داغ تو صد چندان است

دم آخر چه شده بانگ اخا سر دادی؟
رمقی نیست به پایم بدنم لرزان است‌

ای علمدار چه می‌بینمو باور نشدم…
دست تو گشته جدا تیر در این چشمان است

حال با غربت خود گو چه کنم عباسم
ز ازل بین من و تو به خدا پیمان است

پاسدار حرم و لشکر من بعد از تو
غارت خیمه و آتش زدنش آسان است

بشکستی کمرم داغ برادر سخت است
سخت‌تر اینکه عدو بر غم من خندان است

عکس نوشته ظاهر و باطن ادما

تیر بر مشک زدند و زجفا خندیدند
یک صدا در همه کرب و بلا خندیدند

تا بسوزد جگر فاطمه و ام بنین
پایکوبان همه با ساز و نوا خندیدند

تا که زیبایی چشم قمر از هم پاشید
همره حرمله اولاد زنا خندیدند

سر او خورد شد از ثقل عمود آهن
تا که دیدند سرش گشت دو تا خندیدند

تا شنیدند حسین انکسر ظهری گفت:
به زمین خوردن شاه شهدا خندیدند

ضمن تبریک به هم سوی حرم می‌رفتند
قوم محروم زشرم و زحیا خندیدند

وقت پاره شدن گوش یتیمان حرم
ناکسان بی خبر از قهر خدا خندیدند

ظاهر و باطن مولانا

چون‌ سال‌ هزار و سیصد و نه ‌از هجرت‌ ختم‌ انبیا شد

هنگام‌ زوال‌ روز عاشور كز غم‌  قد آسمان‌ دوتا شد

از بهر زیارتی‌ كه‌ آن‌ روزمخصوص‌ شهید كربلا شد

از شیعه‌ جماعتی‌ در اینجا مشغول‌ زیارت‌ و بكا شد

درحین‌ زیارت‌، ازهمین‌ كوه ‌اظهار كرامتی‌ به‌ ما شد

از وی‌ قطرات‌ خون‌ پدیداردر ماتم‌ سبط‌ مصطفی‌ شد

یك‌ قطره ‌ نه‌، بل‌ هزار قطره‌  یك‌ جا نه‌، بل‌ هزار جا شد

زین‌ كوه‌ گذشته‌ بود خونین‌هر سنگی‌ از این‌ زمین‌ جدا شد

شك‌ نیست‌ كه‌ در چنین‌ مقامی ‌گر از حق‌ اجابت‌ دعا شد

این‌ رتبه‌ چه‌ دیده‌ شد از این‌ كوه ‌در وی‌ بنیان‌ این‌ بنا شد

بگریست‌ چو خون‌ به‌ شاه‌ مظلوم ‌موسوم‌ به‌ وادی‌ البكا شد

این‌ واقعه‌ بر(شباب‌) و احباب ‌گر كشف‌ شد از ره‌ صفا شد

متن در مورد چوب سادگی

وعده‌ای داده‌ای و راهی دریا شده‌ای
خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده‌ای

آب از هیبت عباسی تو می‌لرزد
بی عصا آمده‌ای حضرت موسی شده‌ای

به سجود آمده‌ای یا که عمودت زده اند
یا خجالت زده‌ای وه که چه زیبا شده‌ای

یا اخا گفتی و نا گه کمرم درد گرفت
کمر خم شده را غرق تماشا شده‌ای

منم و داغ تو و این کمر بشکسته
تویی و ضرب‌های و فرق ز هم وا شده‌ای

سعی بسیار مکن تا که ز جا برخیزی
کمی هم فکر خودت باش ببین تا شده‌ای

مانده ام با تن پاشیده ات آخر چه کنم؟‌
ای علمدار حرم مثل معما شده‌ای

مادرت آمده یا مادر من آمده است
با چنین حال به پای چه کسی پا شده‌ای

تو و آن قد رشیدی که پر از طوبی بود
در شگفتم که در این قبر چرا جا شده ای

جمله در مورد زیبایی زن

بر لب آبم و از داغ لبت می‌میرم
هر دم از غصه‌ی جان سوز تو آتش گیرم
مادرم داد به من درس وفاداری را

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم
گاه سردار علمدارم و گاهی سقا

گه به پاس حرمت گشت زنان، چون شیرم
بوته‌ی عشق تو کرده است مرا، چون زر ناب

دیگر این آتش غم‌ها ندهد تغییرم
گر مرا شور و جوانی و بهار عمر است

از خزان تو دگر‌ای گل زهرا پیرم
غیرتم گاه نهیبم زند از جا بر خیز

لیک فرمان مطاع تو شود پا گیرم
تا که مأمور شدم علقمه را فتح کنم

آیت قهر بیان شد، ز لب شمشیرم
سایه‌ی پرچم تو کرد سرافراز مرا

عشق تو کرد عطا دولت عالم گیرم
کربلا کعبه‌ی عشق است و من اندر احرام

شد در این قبله‌ی عشاق دو تا تقصیرم
دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

چشم من داد از آن آب روان تصویرم
باید این دیده و این دست دهم قربانی

تا که تکمیل شود حج من و تقصیرم
زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک

تا کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم‌
ای قد و قامت تو معنی «قدقامت» من‌
ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم

وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود
بی رکوع است نماز من و این تکبیرم

جسدم را به سوی خیمه‌ی اصغر نبرید
که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم

متن فلسفی احساسی

سهم من از زندگی چیزی به غیر از غم نشد
هیچکس غیر از برادرهام غمخوارم نشد

بعد تو عباس، زینب ماند و این نامحرمان
بعد تو دیگر برایم هیچکس محرم نشد

زود رفتی ماه من از آسمان خواهرت
فرصت حتی وداع ما دوتا باهم نشد‌

ای برادر هیچ در فکر امان‌نامه نباش
ذره‌ای از اعتبارت نزد زینب کم نشد

داشتم می‌آمدم در علقمه بالا سرت
در میان اینهمه نامرد نامحرم نشد

غصه سنگین تو پشت حسینم را شکست
هیچ داغی پس به سنگینی این ماتم نشد

کاشف الکرب الحسینی و پس از تو هیچکس…
بر دل خون حسین بن علی مرهم نشد

شمر مو‌های برادرزاده‌هایت را کشید
معجر اطفال بعد از تو دگر محکم نشد

تیر‌ها اینگونه‌ات کردند‌ای خوش روی من
ورنه هرگز صورت زیبای تو درهم نشد

با چه دشواری سوار ناقه عریان شدم
زانوان هیچکس در پیش پایم خم نشد

متن زندگی ساده

آه؛ آبت کرد نام آب آور داشتن.
چون که محکوم است هرساقی به ساغر داشتن

العطش از عمق جان نیزه‌ها برخاست تا
کثرت زخم تو شد منجر به کوثر داشتن

در نزاع تیر‌ها؛ تیر سه شعبه برد کرد
بود دعوا بر سر سهم برابر داشتن

قامتم تاشد عبا هم نیست یاری ام کند
سخت شد جسم تورا از خاک‌ها برداشتن

در تقلایی که چندین دفعه پایم جان دهی
باز داری آرزوی جان دیگر داشتن
دخترانم را بیا زیر پر و بالت بگیر

نعمت خوبی است جای دست‌ها پر برداشتن
سخت شد گویا به روی نیزه منبر داشتن

روی نیزه در کنار محمل زینب بمان
تاکه باشد دلخوشی اش سایه‌ی سرداشتن

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

لبخند علی (علیه‌السلام) رنگ می‌گیرد.

فرشتگان، تولد دستانی را جشن می‌گیرند که قرار است روزی چراغ حماسه را برافروزند.

پهلوانی به عالم چشم می‌گشاید که پهلوانان عالم به نامش اقتدا می‌کنند.

پهلوانی که فرزند مردی است که کوهِ رشادت و جوانمردی است،

فرزندِ شیر زنی است که به او شیر شهامت نوشاند.

کوه‌مردی که ذره‌ای از احترام برادرش حسین (علیه‌السلام) فرو نگزارد.

حسین (علیه‌السلام) امام بود و ابوالفضل، برادر امامت.

حسین (علیه‌السلام) ولی بود و ابوالفضل، هم‌ رکاب ولایت.

آری، نوزادی در گهواره خفته است که علمدار لشکر حسین (علیه‌السلام) خواهد بود.

سلام بر عباس، ای غیرت مجسم… ای قامتِ فتوت…

سلام ای چشم‌هایی که آب را شرمنده نجابت خود خواهی کرد…

سلام ای دست‌هایی که رودخانه‌های زمین، به جستجویشان سر گردانند…

سلام ای پیشانی بلندی که آیینه‌ی آسمان است…

السلام علیک یا اباالفضل العباس (ع)

متن در مورد سوءاستفاده از خوبی

جنت و رضوان و حور و کوثر، همگی آیت و نشانه‌ای از خوی وی است. او آبشاری است که از کوهی استوار چون على، در طبیعتی چون ام‌البنین جاری شد و در سرشاری از عطش سوخت. قهرمان نهر علقمه که شمس و قمر از نور جمالش خجل می‌شوند، افسانه و اساطیر نبود؛ مردی بود که مثل یک عَلَم هیچ وقت بر زمین نماند.
لقب «اَسَدُ الله الْغالِبْ» را چون علی بر او نهادند تا دوباره حمله‌های حیدری در میدان‌ها تکرار شوند و هنوز بعد از این همه سال، زیر نور مهتاب، چهره‌اش در زلالی آب می‌لرزد؛ گویی تنها بعد از خدا از آب می‌ترسد. مردی که افسانه نیست

متن در مورد ظاهر و باطن

ابوالفضل

السلام علیک یا ابالفضل العباس

یا ابوالفضل العباس علیه السلام :

آموخته ایم از تو وفاداری را

خون تو نوشت معنی یاری را

ای کاش که آب کربلا می آموخت

آن روز زچشمت آبرو داری را …

متن راجع به ظاهر و باطن

علی یک دسته گل از یاس آورد

ز طوبی شاخه ی احساس آورد

میان باغی از گل های زهرا

خوشا ام البنین “عباس” آورد

متن در مورد یکرنگی

افراشت به کوی عشق، پرچم، عباس

در عشق، فشرده پایِ محکم، عباس

بی آب، از او گلشنِ دین شد سیراب

بی دست، گرفت دستِ عالَم، عباس

متن در مورد ظاهر ساده

جانم فدای نام زیبایت، ابوالفضل

قربان زخم چشم بینایت، ابولفضل

گر من به جای القمه بودم

ز حسرت هر آن بخشکیدم برآن روزت ابولفضل

متن زندگی ساده

فرات از کام خشکت شرمناک است
ز داغت آتشی در جان خاک است
به یاد دست های با وفایت
گریبان دوبیتی چاک چاک است.

ابوالفضل

متن در مورد زشتی و زیبایی

ماییم که از باده‌ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

متن در مورد یکرنگی

‌ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ‌ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

متن فلسفی جدید

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ‌ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ

عکس نوشته در مورد زیبایی باطن

ای عاشقان ‌ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشناگر سیل عالم پر شود هر موج، چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هواما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا‌ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده‌ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصااین باده اندر هر سری سودای دیگر می‌پزد
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شمادیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کُلَه
امروز مِی ‌درمی‌دهد تا برکند از ما قبا‌ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان، چون پری
خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجاهر جا روی تو با منی ‌ای هر دو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فناعالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
هر دم تجلی می‌رسد برمی‌شکافد کوه رایک پاره اخضر می‌شود یک پاره عبهر می‌شود
یک پاره گوهر می‌شود یک پاره لعل و کهربا‌ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او‌ای که چه باده خورده‌ای ما مست گشتیم از صدا‌ای باغبان‌ ای باغبان در ما چه درپیچیده‌ای؟
گر برده ایم انگور تو، تو برده‌ای انبان ما!

متن فلسفی سنگین برای اینستا

دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می‌کشد
غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد
زان چنین چندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیم
کان ملک ما را بشهد و قند و حلوا می‌کشد
خویش فربه می‌نماییم از پی قربان عید
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می‌کشد
آن بلیس بی تیش مهلت همی خواهد ازو
مهلتی دادش که او را بعد فردا می‌کشد
همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه
در مدزد از وی گلو، گر می‌کشد تا می‌کُشد
نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان
عاشقان عشق را هم عشق و سودا می‌کشد
کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون
خفیه صد جان می‌دهد دلدار، پیدا می‌کشد
از زمین کالبد بر زن سری وانگه ببین
کو ترا بر آسمان بر می‌کشد یا می‌کُشد
روح ریحی می‌ستاند راح روحی می‌دهد
باز جان را می‌رهاند، جغد جان را می‌کشد
آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان
کو مسیح خویشتن را بر چلیپا می‌کشد
هر یکی عاشق چو منصورند، خود را می‌کشند
غیر عاشق و انما که خویش عمدا می‌کشد
صد تقاضا می‌کند هر روز مردم را اجل
عاشق حق خویشتن را بی تقاضا می‌کشد
بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان؟
گر چه منکر خویش را از خشم و صفرا می‌کشد

متن درباره زیبایی آفرینش

بگریز ‌ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
زیرا نمی‌دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما
از حمله‌های جند او وز زخم‌های تند او
سالم نماند یک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما
اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی
بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما
زین باده می‌خواهی برو اول تنک، چون شیشه شو.
چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما
هر کان می‌احمر خورد بابرگ گردد برخورد
از دل فراخی‌ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما
بس جره‌ها در جو زند بس بربط شش تو زند
بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما سرهنگ ما
ماده است مریخ زمن این جا در این خنجر زدن
با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما
گر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر
گر قیصری اندر گذر از زنگ ما از زنگ ما
اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما

متن راجب ظاهر و باطن

من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
آن جام جان افزای را بر ریز بر جان، ساقیا
بر دست من نه جام جان،‌ای دستگیر عاشقان
دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان، ساقیا
نانی بده نان خواره را، آن طامع بیچاره را
آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان، ساقیا‌ای جان جان جان جان، ما نامدیم از بهر نان
برجه، گدا رویی مکن در بزم سلطان، ساقیا
اول بگیر آن جام مه، بر کفه‌ی آن پیر نه.
چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان، ساقیا
رو سخت کن‌ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا
ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان، ساقیا
بر خیز‌ای ساقی بیا،‌ای دشمن شرم و حیا
تا بخت ما خندان شود، پیش آی خندان، ساقیا

سادگی زیباست

من اگر دست‌زنانم، نه من از دست زنانم
نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم
خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم
کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم

جملات در مورد زیبایی زن

از جمــادی مـــُردم و نـــامی شـدم
وز نمـــا مـردم به حیوان بــــر زدم
مـــردم از حیـــوانی و آدم شــــدم
پس چـــه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمــلـة دیـگــر بمـــیرم از بشـــر
تا بـــرآرم از ملایـــک بــال و پــر
وز ملـک هم بــایــدم جستـن ز جو
کُــلُّ شَــیءهـالــک الـــّا وجــهه
بــار دیـگر از مـلـک قــربـان شـوم
آنچـه انــدر وهم ناید آن شــــــوم
پس عـدم گــردم عـدم، چون ارغنون
گـویــــدم کــــانّا إِلَیــه راجــعون

متن برای ظاهر و باطن

‌ای عاشقــان‌ ای عاشقـان پیمانه را گم کرده ام
در کنج ویران مــــانده ام، خمخــــانه را گم کرده ام
هم در پی بالائیــــان، هم من اسیــر خاکیان
هم در پی همخــــانه ام، هم خــانه را گم کرده ام
آهـــــم چو برافلاک شد اشکــــم روان بر خاک شد
آخـــــر از اینجا نیستم، کاشـــــانه را گم کرده ام
در قالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کرده ام
از حبس دنیا خسته ام، چون مرغکی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کرده ام
در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان‌
می‌خوانْد با خود این غزل؛ دیوانه را گم کرده ام
گـــر طالب راهی بیــــا، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خود می‌سرود، پروانه راگم کرده ام

متن زندگی ساده

ماییم که از باده‌ی بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

متن راجع به ظاهر و باطن

‌ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ‌ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ‌ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ

متن ساده بودن دختر

ای عاشقان ‌ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشناگر سیل عالم پر شود هر موج، چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هواما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا‌ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده‌ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصااین باده اندر هر سری سودای دیگر می‌پزد
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شمادیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کُلَه
امروز مِی ‌درمی‌دهد تا برکند از ما قبا‌ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان، چون پری
خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجاهر جا روی تو با منی ‌ای هر دو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فناعالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
هر دم تجلی می‌رسد برمی‌شکافد کوه رایک پاره اخضر می‌شود یک پاره عبهر می‌شود
یک پاره گوهر می‌شود یک پاره لعل و کهربا‌ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او‌ای که چه باده خورده‌ای ما مست گشتیم از صدا‌ای باغبان‌ ای باغبان در ما چه درپیچیده‌ای؟
گر برده ایم انگور تو، تو برده‌ای انبان ما!

سادگی من

دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می‌کشد
غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد
زان چنین چندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیم
کان ملک ما را بشهد و قند و حلوا می‌کشد
خویش فربه می‌نماییم از پی قربان عید
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می‌کشد
آن بلیس بی تیش مهلت همی خواهد ازو
مهلتی دادش که او را بعد فردا می‌کشد
همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه
در مدزد از وی گلو، گر می‌کشد تا می‌کُشد
نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان
عاشقان عشق را هم عشق و سودا می‌کشد
کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون
خفیه صد جان می‌دهد دلدار، پیدا می‌کشد
از زمین کالبد بر زن سری وانگه ببین
کو ترا بر آسمان بر می‌کشد یا می‌کُشد
روح ریحی می‌ستاند راح روحی می‌دهد
باز جان را می‌رهاند، جغد جان را می‌کشد
آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان
کو مسیح خویشتن را بر چلیپا می‌کشد
هر یکی عاشق چو منصورند، خود را می‌کشند
غیر عاشق و انما که خویش عمدا می‌کشد
صد تقاضا می‌کند هر روز مردم را اجل
عاشق حق خویشتن را بی تقاضا می‌کشد
بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان؟
گر چه منکر خویش را از خشم و صفرا می‌کشد

متن برای ظاهر و باطن

بگریز ‌ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
زیرا نمی‌دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما
از حمله‌های جند او وز زخم‌های تند او
سالم نماند یک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما
اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی
بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما
زین باده می‌خواهی برو اول تنک، چون شیشه شو.
چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما
هر کان می‌احمر خورد بابرگ گردد برخورد
از دل فراخی‌ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما
بس جره‌ها در جو زند بس بربط شش تو زند
بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما سرهنگ ما
ماده است مریخ زمن این جا در این خنجر زدن
با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما
گر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر
گر قیصری اندر گذر از زنگ ما از زنگ ما
اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما
تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما

متن درباره زیبایی آفرینش

من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
آن جام جان افزای را بر ریز بر جان، ساقیا
بر دست من نه جام جان،‌ای دستگیر عاشقان
دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان، ساقیا
نانی بده نان خواره را، آن طامع بیچاره را
آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان، ساقیا‌ای جان جان جان جان، ما نامدیم از بهر نان
برجه، گدا رویی مکن در بزم سلطان، ساقیا
اول بگیر آن جام مه، بر کفه‌ی آن پیر نه.
چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان، ساقیا
رو سخت کن‌ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا
ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان، ساقیا
بر خیز‌ای ساقی بیا،‌ای دشمن شرم و حیا
تا بخت ما خندان شود، پیش آی خندان، ساقیا

جمله کوتاه در مورد زیبایی

من اگر دست‌زنانم، نه من از دست زنانم
نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم
خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم
کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم

متن در مورد یکرنگی

از جمــادی مـــُردم و نـــامی شـدم
وز نمـــا مـردم به حیوان بــــر زدم
مـــردم از حیـــوانی و آدم شــــدم
پس چـــه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمــلـة دیـگــر بمـــیرم از بشـــر
تا بـــرآرم از ملایـــک بــال و پــر
وز ملـک هم بــایــدم جستـن ز جو
کُــلُّ شَــیءهـالــک الـــّا وجــهه
بــار دیـگر از مـلـک قــربـان شـوم
آنچـه انــدر وهم ناید آن شــــــوم
پس عـدم گــردم عـدم، چون ارغنون
گـویــــدم کــــانّا إِلَیــه راجــعون

شعر در مورد زیبایی ظاهر و باطن

‌ای عاشقــان‌ ای عاشقـان پیمانه را گم کرده ام
در کنج ویران مــــانده ام، خمخــــانه را گم کرده ام
هم در پی بالائیــــان، هم من اسیــر خاکیان
هم در پی همخــــانه ام، هم خــانه را گم کرده ام
آهـــــم چو برافلاک شد اشکــــم روان بر خاک شد
آخـــــر از اینجا نیستم، کاشـــــانه را گم کرده ام
در قالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کرده ام
از حبس دنیا خسته ام، چون مرغکی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کرده ام
در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان‌
می‌خوانْد با خود این غزل؛ دیوانه را گم کرده ام
گـــر طالب راهی بیــــا، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خود می‌سرود، پروانه راگم کرده ام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *