متن برای ضربان قلبم

متن برای ضربان قلبم

هیچ اعتمادی به ساعت شماطه دار نیست

تلفن همراهت را

همیشه روی ضربان قلب من کوک کن

بی تو

هیچ فردایی

آمدنی نمی شود

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن ضربان قلبم

آن قدر مرا به سینه ات بفشار

که ضربان قلبم

بر پوست تنت نقش ببندد

متن ضربان قلبم

سطری

شعری

به نام کوچک تو

هرگز نسرودم ، اما

تمام این کلمات

برای شاعری است

که ضربان قلبش

از پلک زدن های تو

الهام می گیرد.

متن ضربان قلبم

بر مدار هلالی افق گام بر می‌داری

سرعت گام هایت با ضربان قلبم یکسان است

آن گاه که هلال افق به بلندا می‌رود

گام هایت ، ضربان قلبم را آهسته‌تر می‌نوازند

و آنگاه که به سراشیب افق می‌رسی

ضربان قلبم تندتر می‌شود

و از فراز و نشیب ضربان قلبم

واژه ها زمزمه می‌کنند:“دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی

اگر از شور و حرارت،

از احساسات سرکش،

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،

و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،

دوری کنی . .. .،

متن ضربان قلبم

دوستت دارم گفتم

فکر میکردم نزدیک میشویم

آنقدر که ضربان قلبمان یکی شود

ولی دور شدیم

آنقدر که هیچ چیز

جز عطر تنت برایم نماند

متن اهنگ ضربان قلبم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

و من صدای خدا را

از ضربان قلب او می شنیدم

و بی آن که کسی بداند

خدا در خانه ی ما بود

و بی آن که کسی بداند

آفتاب ازمشرق صدای مادر من طلوع می کرد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چگونه میخواهی خاموشم نمایی ؟

حال آنکه من

در سینه ات جای دارم

چگونه میخواهی پنهانم کنی ؟

من در لبخندت

چون الماسی می درخشم

چگونه مرا کنار میزنی ؟

من که

آوای ضربان قلب توام

چگونه ؟

متن ضربان قلبم میره بالا

مثل ماهی که شب از حوضچه جان می گیرد

قلب من لحظه ای از تو ضربان می گیرد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی نوازش تو شبیخون زندگیست

هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود

متن برای ضربان قلبم

ضربان قلب من داد میزنه
داره فریاد میزنه
میگه عاشق توام
میگه عاشق توام

متن اهنگ ضربان قلبم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چقدر دلم می خواست کنارم بودی
و باهم به خوابی عمیق فرو می‌رفتیم
ولی حیف که امشب نیستی …
خداکند عقربه های ساعت روی دیواراتاق
به وقت ضربان قلب من پیش برود
شاید که زود برگردی …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ماه من گوشه لبخند توست
زندان من چشمان توست
بودنت حس عجیبی‌ست که مشاهده دارد
قلب من با نبضت آرزوی تپیدن دارد
نازنین! عشق که نه اخم شما حسرت مشاهده دارد!!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اگه زندگیتان، مثل ضربان قلب بالا و پایین نداشت

یعنی مرده‌اید!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آخر چه کند با دل من علم پزشکی
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هیچ اعتمادی به ساعت شماطه دار نیست

تلفن همراهت را

همیشه روی ضربان قلب من کوک کن

بی تو

هیچ فردایی

آمدنی نمی شود

متن ضربان قلبم تویی

متن برای ضربان قلبم

آن قدر مرا به سینه ات بفشار

که ضربان قلبم

بر پوست تنت نقش ببندد

متن ضربان قلبم تویی

سطری

شعری

به نام کوچک تو

هرگز نسرودم ، اما

تمام این کلمات

برای شاعری است

که ضربان قلبش

از پلک زدن های تو

الهام می گیرد.

متن برای ضربان قلبم

بر مدار هلالی افق گام بر می‌داری

سرعت گام هایت با ضربان قلبم یکسان است

آن گاه که هلال افق به بلندا می‌رود

گام هایت ، ضربان قلبم را آهسته‌تر می‌نوازند

و آنگاه که به سراشیب افق می‌رسی

ضربان قلبم تندتر می‌شود

و از فراز و نشیب ضربان قلبم

واژه ها زمزمه می‌کنند:“دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی

اگر از شور و حرارت،

از احساسات سرکش،

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،

و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،

دوری کنی . .. .،

متن برای ضربان قلبم

دوستت دارم گفتم

فکر میکردم نزدیک میشویم

آنقدر که ضربان قلبمان یکی شود

ولی دور شدیم

آنقدر که هیچ چیز

جز عطر تنت برایم نماند

متن ضربان قلبم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

و من صدای خدا را

از ضربان قلب او می شنیدم

و بی آن که کسی بداند

خدا در خانه ی ما بود

و بی آن که کسی بداند

آفتاب ازمشرق صدای مادر من طلوع می کرد

متن ضربان قلبم یوسف

چگونه میخواهی خاموشم نمایی ؟

حال آنکه من

در سینه ات جای دارم

چگونه میخواهی پنهانم کنی ؟

من در لبخندت

چون الماسی می درخشم

چگونه مرا کنار میزنی ؟

من که

آوای ضربان قلب توام

چگونه ؟

متن برای ضربان قلبم

مثل ماهی که شب از حوضچه جان می گیرد

قلب من لحظه ای از تو ضربان می گیرد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی نوازش تو شبیخون زندگیست

هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود

متن ضربان قلبم

ضربان قلب من داد میزنه
داره فریاد میزنه
میگه عاشق توام
میگه عاشق توام

متن ضربان قلبم میره بالا

متن ضربان قلبم یوسف

چقدر دلم می خواست کنارم بودی
و باهم به خوابی عمیق فرو می‌رفتیم
ولی حیف که امشب نیستی …
خداکند عقربه های ساعت روی دیواراتاق
به وقت ضربان قلب من پیش برود
شاید که زود برگردی …

متن ضربان قلبم یوسف

ماه من گوشه لبخند توست
زندان من چشمان توست
بودنت حس عجیبی‌ست که مشاهده دارد
قلب من با نبضت آرزوی تپیدن دارد
نازنین! عشق که نه اخم شما حسرت مشاهده دارد!!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگه زندگیتان، مثل ضربان قلب بالا و پایین نداشت

یعنی مرده‌اید!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آخر چه کند با دل من علم پزشکی
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم

متن برای ضربان قلبم

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن برای ضربان قلبم

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن ضربان قلبم یوسف

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن ضربان قلبم

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن اهنگ ضربان قلبم

متن ضربان قلبم تویی

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن برای ضربان قلبم

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن ضربان قلبم

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن ضربان قلبم تویی

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن ضربان قلبم یوسف

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن ضربان قلبم تویی

متن ضربان قلبم یوسف

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن ضربان قلبم

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ضربان قلبم

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن ضربان قلبم

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن ضربان قلبم تویی

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن ضربان قلبم یوسف

متن ضربان قلبم

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن ضربان قلبم

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن ضربان قلبم

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن برای ضربان قلبم

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن برای ضربان قلبم

متن ضربان قلبم

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن اهنگ ضربان قلبم

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن ضربان قلبم یوسف

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن ضربان قلبم تویی

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن برای ضربان قلبم

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن ضربان قلبم میره بالا

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن ضربان قلبم تویی

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن ضربان قلبم یوسف

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن اهنگ ضربان قلبم

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن اهنگ ضربان قلبم

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن اهنگ ضربان قلبم

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن ضربان قلبم تویی

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن برای ضربان قلبم

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن ضربان قلبم یوسف

متن ضربان قلبم

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن ضربان قلبم تویی

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن ضربان قلبم تویی

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن اهنگ ضربان قلبم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن اهنگ ضربان قلبم

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن ضربان قلبم

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن اهنگ ضربان قلبم

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن اهنگ ضربان قلبم

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن ضربان قلبم

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن برای ضربان قلبم

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن اهنگ ضربان قلبم

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن ضربان قلبم میره بالا

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن ضربان قلبم میره بالا

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن ضربان قلبم یوسف

متن اهنگ ضربان قلبم

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن ضربان قلبم یوسف

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن برای ضربان قلبم

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن ضربان قلبم تویی

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن اهنگ ضربان قلبم

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن ضربان قلبم تویی

متن ضربان قلبم تویی

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن ضربان قلبم

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن ضربان قلبم یوسف

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن اهنگ ضربان قلبم

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن ضربان قلبم میره بالا

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن ضربان قلبم یوسف

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن ضربان قلبم تویی

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن برای ضربان قلبم

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن ضربان قلبم یوسف

متن ضربان قلبم یوسف

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن برای ضربان قلبم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن برای ضربان قلبم

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن اهنگ ضربان قلبم

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن ضربان قلبم تویی

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن برای ضربان قلبم

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن برای ضربان قلبم

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن ضربان قلبم یوسف

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن ضربان قلبم

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن ضربان قلبم تویی

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن اهنگ ضربان قلبم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن برای ضربان قلبم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن اهنگ ضربان قلبم

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن ضربان قلبم یوسف

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن ضربان قلبم

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن ضربان قلبم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن ضربان قلبم یوسف

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن ضربان قلبم

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن ضربان قلبم

متن ضربان قلبم میره بالا

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن ضربان قلبم یوسف

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن ضربان قلبم

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن ضربان قلبم

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن برای ضربان قلبم

متن ضربان قلبم

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن ضربان قلبم میره بالا

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن برای ضربان قلبم

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن ضربان قلبم تویی

متن ضربان قلبم تویی

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن اهنگ ضربان قلبم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن برای ضربان قلبم

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن ضربان قلبم

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن برای ضربان قلبم

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن ضربان قلبم یوسف

متن ضربان قلبم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن ضربان قلبم تویی

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن ضربان قلبم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن ضربان قلبم میره بالا

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن ضربان قلبم یوسف

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن ضربان قلبم یوسف

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن برای ضربان قلبم

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن اهنگ ضربان قلبم

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن ضربان قلبم تویی

متن ضربان قلبم تویی

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن ضربان قلبم تویی

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن اهنگ ضربان قلبم

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن ضربان قلبم تویی

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن اهنگ ضربان قلبم

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن برای ضربان قلبم

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن اهنگ ضربان قلبم

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن برای ضربان قلبم

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن ضربان قلبم تویی

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن ضربان قلبم تویی

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن ضربان قلبم

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن برای ضربان قلبم

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن ضربان قلبم یوسف

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن ضربان قلبم

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن ضربان قلبم یوسف

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن ضربان قلبم

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن اهنگ ضربان قلبم

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن اهنگ ضربان قلبم

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن اهنگ ضربان قلبم

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن ضربان قلبم میره بالا

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن ضربان قلبم یوسف

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن اهنگ ضربان قلبم

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن ضربان قلبم یوسف

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن ضربان قلبم تویی

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن ضربان قلبم یوسف

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن اهنگ ضربان قلبم

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن ضربان قلبم تویی

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن برای ضربان قلبم

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن ضربان قلبم

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن برای ضربان قلبم

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن ضربان قلبم میره بالا

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن ضربان قلبم میره بالا

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن ضربان قلبم

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن ضربان قلبم یوسف

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن برای ضربان قلبم

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن ضربان قلبم یوسف

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن ضربان قلبم میره بالا

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن ضربان قلبم یوسف

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن ضربان قلبم

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن ضربان قلبم تویی

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن ضربان قلبم

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن ضربان قلبم تویی

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن اهنگ ضربان قلبم

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن ضربان قلبم میره بالا

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن اهنگ ضربان قلبم

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن ضربان قلبم تویی

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن برای ضربان قلبم

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن ضربان قلبم میره بالا

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن ضربان قلبم میره بالا

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن ضربان قلبم میره بالا

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن برای ضربان قلبم

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن ضربان قلبم میره بالا

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن ضربان قلبم میره بالا

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن اهنگ ضربان قلبم

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن ضربان قلبم

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن برای ضربان قلبم

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن برای ضربان قلبم

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن ضربان قلبم یوسف

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن ضربان قلبم

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن اهنگ ضربان قلبم

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن برای ضربان قلبم

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن ضربان قلبم میره بالا

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن ضربان قلبم

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن ضربان قلبم

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن برای ضربان قلبم

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن ضربان قلبم تویی

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن ضربان قلبم یوسف

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن ضربان قلبم میره بالا

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن اهنگ ضربان قلبم

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن ضربان قلبم میره بالا

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن ضربان قلبم میره بالا

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن ضربان قلبم

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن ضربان قلبم میره بالا

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن ضربان قلبم تویی

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن ضربان قلبم تویی

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن اهنگ ضربان قلبم

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن ضربان قلبم میره بالا

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن برای ضربان قلبم

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن ضربان قلبم

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن ضربان قلبم یوسف

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن ضربان قلبم تویی

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن ضربان قلبم تویی

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن برای ضربان قلبم

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن ضربان قلبم

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن ضربان قلبم تویی

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن اهنگ ضربان قلبم

تو مرا میفهمی

من تو را میخوانم

و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است

من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم

و تو هم میدانی

تا ابد در دل من میمانی…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر نازنینم برای دوست داشتن

همیشه دنبال بهانه ام

برفی ببارد

آفتابی بتابد

نم بارانی بزند بر موها و گونه ام

بادی بوزد

شگفتا

نه بهانه ها تمام میشوند

نه دوست داشتنت

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

امروز

بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم

دست خودم نیست جمعه ها عاشق ترم!

مخصوصا اگر

چشم در چشم #تُ

از خواب بیدار شوم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هوایم را داشته باش …

وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب می شود …

اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب می شود …

عاشقتم عشقم

متن ضربان قلبم یوسف

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم

تو در روز عروسی

زندگی مرا کامل کردی

دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂

دوستت دارم همسر عزیزم

متن برای ضربان قلبم

روز من رسما آغاز نخواهد شد

تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم

عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن ضربان قلبم

خدا

” تو ” را که می آفرید

حواسش به آرزوهای “من” بود

شدی همان آرزوی من عشقم . . .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

نازنین همسرم

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند

منتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشقم کاش باورت نشود

چقدر دوستت دارم

تا تمام عمر

آن را به تو ثابت کنم…!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ

ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ

تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

با عشق تو

بی نیازم از هرچه که هست

و با عشق تو

چاره سازم هر انچه که نیست

دوست دارم عشقم

متن ضربان قلبم

در شب کوچک من، دلهره ویرانیست

گوش کن وزشِ ظلمت را میشنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی می‏ نگرم!

فروغ فرخزاد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق همین است

همین که یک ذره از تو

می شود تمام من…

علیرضا‌ اسفندیاری

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چقدر عاشقانه

به آغوش میکشی

منِ خسته‌یِ سرمازده‌ی راه را…

فردین کیهانی

متن برای ضربان قلبم

دلِ آدمهایی رو که دوست دارید

زودتر قرص و محکم کنید

از بابتِ دوست داشتنِتون

فردا، معروفه به دیر شدن!

سمانه ملک پور

متن ضربان قلبم

‌و چشمهایش

تا ابدیت

ادامه داشت…

فروغ فرخزاد

متن ضربان قلبم میره بالا

در ببندید و بگویید که من

جز از او همه کَس بگسستم

کَس اگر گفت چرا؟ باکم نیست

فاش گویید که عاشق هستم..!

فروغ فرخزاد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

انسان ها در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان می دهند
اول آن که بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
یا این که بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند

متن ضربان قلبم یوسف

زندگی شما حاصل انتخابهای شماست!
اگر زندگی تان را دوست ندارید
زمان آن است که شروع به انتخاب های بهتری نمایید

متن ضربان قلبم یوسف

شجاعت یعنی بترس،
بلرز ،
اما قدم اول را بردار …
مام موفقیت های زندگی،
پشت همین قدم اول است …

متن ضربان قلبم میره بالا

سه جمله برای دستیابی به موفقیت
بیشتر از دیگران بدان
بیشتر از دیگران کار کن
کمتر از دیگران توقع داشته باش

متن ضربان قلبم

در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همه چیز را فروختم جز آن صندلی
که جای تو بود
پیش خود گفتم :
شاید آن روز که برگشتی
خسته باشی …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند

متن برای ضربان قلبم

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من
که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا …!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مادر بزرگ می گفت: “درست می شود”
و همیشه بعدش نگاه می کرد به آسمان و
می خندید
حتم دارم چیزهایی درباره خدا می دانست
که ما بی خبر بودیم!

متن اهنگ ضربان قلبم

ما با دلمان هنوز مشکل داریم
صد سنگ بزرگ در مقابل داریم
معشوق خودش می بُرد و می دوزد
انگار نه انگار که ما دل داریم !

متن برای ضربان قلبم

غیر عشق رخ دل دار غلط بود غلط
هرچه کردیم جز این کار غلط بود غلط
هر چه گفتیم و شنیدیم خطا بود خطا
جز حدیث لب دل دار غلط بود غلط …
“فیض کاشانی”

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مایی نباشد هیچ غم!
“مولانا”

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

تو مرا میفهمی

من تو را میخوانم

و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است

من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم

و تو هم میدانی

تا ابد در دل من میمانی…

متن برای ضربان قلبم

همسر نازنینم برای دوست داشتن

همیشه دنبال بهانه ام

برفی ببارد

آفتابی بتابد

نم بارانی بزند بر موها و گونه ام

بادی بوزد

شگفتا

نه بهانه ها تمام میشوند

نه دوست داشتنت

متن ضربان قلبم

امروز

بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم

دست خودم نیست جمعه ها عاشق ترم!

مخصوصا اگر

چشم در چشم #تُ

از خواب بیدار شوم…

متن ضربان قلبم تویی

هوایم را داشته باش …

وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب می شود …

اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب می شود …

عاشقتم عشقم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستت را که میگیرم

می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !

میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست

برای خنـده هایم می خندی

برای گریه هایم شانه می شوی !

می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی

پس همیشه درقلبم میمانی عزیزترینم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم

تو در روز عروسی

زندگی مرا کامل کردی

دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂

دوستت دارم همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبم

روز من رسما آغاز نخواهد شد

تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم

عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خدا

” تو ” را که می آفرید

حواسش به آرزوهای “من” بود

شدی همان آرزوی من عشقم . . .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نازنین همسرم

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند

منتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن ضربان قلبم یوسف

عشقم کاش باورت نشود

چقدر دوستت دارم

تا تمام عمر

آن را به تو ثابت کنم…!

متن اهنگ ضربان قلبم

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و

بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد

دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ

ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ

تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

با عشق تو

بی نیازم از هرچه که هست

و با عشق تو

چاره سازم هر انچه که نیست

دوست دارم عشقم

متن ضربان قلبم

در شب کوچک من، دلهره ویرانیست

گوش کن وزشِ ظلمت را میشنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی می‏ نگرم!

فروغ فرخزاد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق همین است

همین که یک ذره از تو

می شود تمام من…

علیرضا‌ اسفندیاری

متن اهنگ ضربان قلبم

چقدر عاشقانه

به آغوش میکشی

منِ خسته‌یِ سرمازده‌ی راه را…

فردین کیهانی

متن ضربان قلبم

دلِ آدمهایی رو که دوست دارید

زودتر قرص و محکم کنید

از بابتِ دوست داشتنِتون

فردا، معروفه به دیر شدن!

سمانه ملک پور

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

‌و چشمهایش

تا ابدیت

ادامه داشت…

فروغ فرخزاد

متن ضربان قلبم تویی

در ببندید و بگویید که من

جز از او همه کَس بگسستم

کَس اگر گفت چرا؟ باکم نیست

فاش گویید که عاشق هستم..!

فروغ فرخزاد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

انسان ها در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان می دهند
اول آن که بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
یا این که بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند

متن برای ضربان قلبم

زندگی شما حاصل انتخابهای شماست!
اگر زندگی تان را دوست ندارید
زمان آن است که شروع به انتخاب های بهتری نمایید

متن اهنگ ضربان قلبم

شجاعت یعنی بترس،
بلرز ،
اما قدم اول را بردار …
مام موفقیت های زندگی،
پشت همین قدم اول است …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

سه جمله برای دستیابی به موفقیت
بیشتر از دیگران بدان
بیشتر از دیگران کار کن
کمتر از دیگران توقع داشته باش

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!

متن ضربان قلبم میره بالا

همه چیز را فروختم جز آن صندلی
که جای تو بود
پیش خود گفتم :
شاید آن روز که برگشتی
خسته باشی …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند

متن ضربان قلبم میره بالا

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من
که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا …!

متن ضربان قلبم میره بالا

مادر بزرگ می گفت: “درست می شود”
و همیشه بعدش نگاه می کرد به آسمان و
می خندید
حتم دارم چیزهایی درباره خدا می دانست
که ما بی خبر بودیم!

متن اهنگ ضربان قلبم

ما با دلمان هنوز مشکل داریم
صد سنگ بزرگ در مقابل داریم
معشوق خودش می بُرد و می دوزد
انگار نه انگار که ما دل داریم !

متن اهنگ ضربان قلبم

غیر عشق رخ دل دار غلط بود غلط
هرچه کردیم جز این کار غلط بود غلط
هر چه گفتیم و شنیدیم خطا بود خطا
جز حدیث لب دل دار غلط بود غلط …
“فیض کاشانی”

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مایی نباشد هیچ غم!
“مولانا”

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن ضربان قلبم

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن ضربان قلبم

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن ضربان قلبم

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن اهنگ ضربان قلبم

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن ضربان قلبم یوسف

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن ضربان قلبم میره بالا

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

متن ضربان قلبم

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن اهنگ ضربان قلبم

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

متن ضربان قلبم تویی

ـבرـב פּ בرمان منی

متن ضربان قلبم میره بالا

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

متن ضربان قلبم

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

متن اهنگ ضربان قلبم

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن برای ضربان قلبم

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

متن ضربان قلبم یوسف

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای ضربان قلبم

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن ضربان قلبم

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن ضربان قلبم یوسف

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن ضربان قلبم میره بالا

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن ضربان قلبم میره بالا

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن اهنگ ضربان قلبم

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن ضربان قلبم

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن اهنگ ضربان قلبم

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن ضربان قلبم

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن ضربان قلبم میره بالا

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن ضربان قلبم

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن برای ضربان قلبم

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن ضربان قلبم

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن ضربان قلبم

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن ضربان قلبم میره بالا

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن ضربان قلبم میره بالا

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

متن ضربان قلبم یوسف

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن ضربان قلبم

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

متن ضربان قلبم تویی

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن ضربان قلبم

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن برای ضربان قلبم

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن ضربان قلبم تویی

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن ضربان قلبم تویی

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن ضربان قلبم تویی

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن برای ضربان قلبم

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن برای ضربان قلبم

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن ضربان قلبم میره بالا

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن ضربان قلبم میره بالا

𝕴 𝖉𝖔𝖓’𝖙 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖋 𝕴 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖑𝖔𝖛𝖊

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

෴❤️෴ I҉ l҉o҉v҉e҉ y҉o҉u҉ m҉o҉r҉e҉ e҉v҉e҉r҉y҉ d҉a҉y҉෴❤️෴

متن ضربان قلبم میره بالا

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

متن ضربان قلبم

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ نـ؋ـس هایم را گرـہ زـבـہ ام بـہ بوـבنت این من
با هیچ تویی
غیرِ خوـבت، ما شـבنے نیست

¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

꧁༒☬ ز̲ن̲ـ̲ב̲گ̲ے̲ م̲ے̲ ک̲ن̲م̲ פּ̲̲ ب̲ر̲ا̲ی̲ش̲ ב̲ل̲ی̲ل̲ ه̲م̲ ב̲ا̲ر̲م̲
ـ̲ב̲و̲س̲ت̲ ב̲ا̲ش̲ت̲ن̲ ت̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲ـ̲و̲

متن ضربان قلبم تویی

✐✎✐✎✐ سر رشته‌یِ شاـבیست،
خیالِ خوش تو ✐✎✐✎✐

متن ضربان قلبم میره بالا

(◍•ᴗ•◍) ت̷و̷ آ̷ن̷ ش̷ع̷ر̷ى̷ ك̷ـ̷ہ̷ م̷ن̷ ج̷ا̷ي̷ى̷ ن̷م̷ي̷خ̷و̷ا̷ن̷م̷

متن برای ضربان قلبم

𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴’𝖒 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖎𝖒𝖊 𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

خـבا نگهـבارـב تو را براے בلم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

♡ ♡ میخوامت تا بینهایت

♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

𝓜𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تــــــــــ♡ــــــــــو تمام مدت بی دلیل در ذهن منی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

متن ضربان قلبم یوسف

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖

متن برای ضربان قلبم

ـבرـב פּ בرمان منی

متن ضربان قلبم یوسف

.𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖓 𝕴 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖗𝖊𝖆𝖑𝖑𝖞 𝖘𝖆𝖞

متن ضربان قلبم میره بالا

زیباترین چشم انـבاز בنیا تویے کـہ همـہ رو از چشم مینـבازی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

قَِصَِـَِہَِ ےَِ عَِشَِقََِِِ مَِنَِ بَِـَِہَِ تَِوَِ سَِرََِِِ בَِرَِاَِزَِ בَِاَِرَِـَِבَِ…َِ

متن ضربان قلبم یوسف

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن ضربان قلبم تویی

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

متن برای ضربان قلبم

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

متن برای ضربان قلبم

بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود تــــوُ⧽ بافتَم
گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!

متن ضربان قلبم یوسف

من هر لحظـہ تو ؋ـکر تو ام
تو בلیل لبخنـב من، معناے زنـבگے من و الهام بخش فردای من شـבی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من زخم تو را بـہ هیـچ مرهم ندهم… ✞✞

متن ضربان قلبم میره بالا

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن اهنگ ضربان قلبم

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•°

متن ضربان قلبم یوسف

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

دردت بــه قــلــبــم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد
دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ
از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ڪنار تو حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

همه تُو رو میبینن
مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی
حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
سُراغ ندارَم جانـــا …

متن ضربان قلبم

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور

اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن ضربان قلبم یوسف

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن برای ضربان قلبم

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن برای ضربان قلبم

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن ضربان قلبم یوسف

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن ضربان قلبم یوسف

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن برای ضربان قلبم

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن ضربان قلبم تویی

𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن ضربان قلبم میره بالا

و عشق همان معمایی بود

کہ آغوشت برایم حل ڪرد

متن ضربان قلبم تویی

دردت بــه قــلــبــك

من از هرڪسے و هرچیزے بیشتر دوست دارم

متن ضربان قلبم یوسف

هـر چـیـزے کہ بہ تـو ربـطے داشـتہ بـاشـد

دوسـتـ داشـتـنے اسـتـ

از دلـتـنـگے‌ ام بـگـیـر تـا جـاے خـالے‌ ات

متن اهنگ ضربان قلبم

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد

متن ضربان قلبم

همه تُو رو میبینن

مَن احساسِت می‌ڪنم …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

زندگی من مثل یه رویاست

و تو پری زیبایی هستی که توی اون زندگی می کنی

خوبیش اینه که حتی وقتی از خواب بیدار میشم

تو محو و ناپدید نمیشی

دوستت دارم عزیزترین همسر دنیا!

متن ضربان قلبم یوسف

من زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : «دوست داشتن تو»

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تُـــــوحالِ خوبِ مَنی

حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن

سُراغ ندارَم جانـــا …

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ

مـنی.♥️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن اهنگ ضربان قلبم

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن ضربان قلبم تویی

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو  جـــا بـذارے بـریـــــ

متن ضربان قلبم

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرد

دَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن ضربان قلبم

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن ضربان قلبم یوسف

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن برای ضربان قلبم

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن ضربان قلبم میره بالا

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن اهنگ ضربان قلبم

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:

متن اهنگ ضربان قلبم

 می دانی بهترین چیز در این دنیا چیست؟ همسر تو بودن.

متن ضربان قلبم تویی

خوشبختی همین کنار هم بودن‌ هاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌ های ماست

همین ثانیه‌‌ هایی‌ ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ ایم

متن ضربان قلبم تویی

 زندگی بدون تو همان قدر بی مفهوم است که یک مداد شکسته.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر دفعه که فکرم مشغول میشه، فقط به عشق و محبتت فکر می کنم تا روحم آرام و آسوده خاطر شه. این قدرت عشق و محبتته عزیز دلم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

 تو آن لبخندی هستی که بر لب دارم. از تو بابت همه چیز سپاسگزارم

متن اهنگ ضربان قلبم

هر روزی که زن توام به خودم میگم چقدر خوشبختم که شوهری مثل تو دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من به همسرم افتخار می کنم، او منحصر به فرد است. یک مرد واقعی که وجودش به من عطا شده.

متن ضربان قلبم میره بالا

میدونی خوشحالی از نظر من یعنی چی؟ خوشحالی یعنی منتظر تو باشم تا بعد از یه روز سخت بیای خونه، برات یه شام خوشمزه درست کنم، وقتی مریض میشی ازت مراقبت کنم، و موقع مشکلات در کنارت باشم. از این لحظه به بعد ما یه مقصد مشترک و یک قلب در دو بدن داریم.

متن ضربان قلبم

تو آن زنی هستی که نواقصم را به کمالات تبدیل کرد، اونم فقط با نوشیدن یک جرعه از عشق و محبتت. من عاشقتم عزیزترینم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همسرم آنچنان در دل من

جای گرفتی که جهان

سلطه‌ گری چون تو

نبیند به خودش تا به ابد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من با افتخار، همسر یک مرد تمام عیار هستم. او تنها فرد در این دنیاست که در برابر بد خلقی های من صبور است.

متن ضربان قلبم یوسف

من به همسرم می بالم، برای خاطر او بلندتر می خندم، کمتر اشک می ریزم و بیشتر می خندم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

قلب من کامل است چون تو درون آن هستی..

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تک تک ضربان های قلبم متعلق به توعه. هر کدوم از پرتو های خورشید از سمت تو میاد و هر نفسی که میکشم بخاطر توعه.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من کلمه تو رو از دایره واژه ها دزدیدم چون تو مال منی.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

شاید تکراری باشد

ولی گاهی بعضی چیزها

ارزش هزاران بار تکرار را دارند

تکرار میکنم

تکرار میکنم

همسرم دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

 من عاشق همسرم هستم، او را باور دارم و به دستاورد هایش افتخار می کنم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ!
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی…

متن ضربان قلبم

بهترین چیزی که زندگی بهم داده، تویی. مرسی که تو کل مسیر زندگی همسفرم هستی. 

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو تمام خلا درون قلبم رو پر می کنی. خیلی شاکرم بابت اینکه تورو توی زندگیم دارم. من خیلی دوست دارم همسر گلم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تا قبل از در آغوش گرفتنش

گمان می‌ کردم، زندگی فقط زنده بودن است

متن ضربان قلبم تویی

 زندگی کامل نیست، اما هر ثانیه با تو بودن آن را کامل می کند.

متن برای ضربان قلبم

تو آن زنی هستی که نواقصم را به کمالات تبدیل کرد، اونم فقط با نوشیدن یک جرعه از عشق و محبتت. من عاشقتم عزیزترینم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من دیوانه وار به تو افتخار می کنم. امروز مرا کمی بیشتر دوست بدار.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو را دارم ای گل، جهان با من است

تو تا با منی، جان جان با من است

کنار تو هر لحظه گویم به خویش

که خوشبختی بی‌ کران با من است

متن ضربان قلبم

می دانستی که من یک گوهر گرانبها در زندگی ام دارم
که هیچ کس مشابه آن را ندارد
و فقط برای من است؟
آن گوهر بی نظیر تو هستی عزیزم
پس در کنارم بمان
و دلیل زندگی من باش.
داشتنت بزرگ ترین افتخار زندگی من است.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من میتونم صبحم رو بدون قهوه شروع کنم اما نمیتونم اونو رو بدون نوازش شوهر خوشتیپم شروع کنم.

متن ضربان قلبم

من خواب می دیدم که تو مال منی، و وقتیکه بیدار شدم لبخند زدم چون متوجه شدم که خواب و رویا نبود. تو مال منی عزیزم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

جغرافیای کوچک من بازوان توست

ای کاش تنگ‌ تر شود

این سرزمین به من

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بخند همسر من

تو که می‌خندی، زندگیِ من

رنگ دیگری به خود می‌ گیرد

غم‌ هایم فراری می شوند

تا می‌ توانی بخند

متن ضربان قلبم

از تو تشکر می کنم که واژه نگرانی را از فرهنگ لغات من حذف کردی و خوشبختی را جایگزین آن کردی. نیمه گمشده ام من از داشتن تو بسیار خوشحالم.

متن ضربان قلبم تویی

برای همه زنهای دنیا متاسفم
چون به دنبال یک همسر کامل برای زندگی هستند
اما قبل از آن ها من موفق به پیدا کردن آن مرد رویایی شده ام
که عاشقانه دوستش دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

 اگر بخواهم زندگی ام را به یک کشتی تشبیه کنم، تو حکم لنگری را داری که آن را در جای درست قرار می دهد و بادبانی که مرا در طول یک سفر زیبا به پیش می برد.

متن ضربان قلبم یوسف

تو خورشید من در روز هستی،
باد من در آسمان هستی
موج من در اقیانوس هستی و
ضربان قلب من هستی…

متن ضربان قلبم یوسف

دوستت دارم شاهزاده شیرین من
هنوز و تا آخرین نفس هم تو را دوست خواهم داشت..

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شوهر عزیزم، تو کاری کردی که من همیشه به خاطرش ازت ممنون خواهم بود. تو به من یک زندگی جدید دادی تا عشقمون ادامه پیدا کنه. تو به زندگی من معنی دادی.

متن برای ضربان قلبم

 من نیازمند این نیستم که کل دنیا دوسم داشته باشه، من فقط به محبت یک نفر نیاز دارم. و افتخار می کنم که بگم اون یک نفر تویی همسر عزیزم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بزرگترین خوشبختی من در زندگی همسر تو بودن است. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

 همسر عزیزم خیلی دوستت دارم
تو عالی ترین تصمیم من در زندگی ام بوده ای
چقدر خوشبختم که تو را در کنار خودم دارم و به داشتنت افتخار می کنم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همسرم یکی از بزرگترین موهبت هایی ست که خداوند به من بخشیده. عشق او هدیه ایست که هر روز آن را می گشایم و از داشتنش لذت می برم.

متن ضربان قلبم یوسف

 می دانی بهترین چیز در این دنیا چیست؟ همسر تو بودن.

متن اهنگ ضربان قلبم

خوشبختی همین کنار هم بودن‌ هاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌ های ماست

همین ثانیه‌‌ هایی‌ ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ ایم

متن برای ضربان قلبم

 زندگی بدون تو همان قدر بی مفهوم است که یک مداد شکسته.

متن ضربان قلبم میره بالا

هر دفعه که فکرم مشغول میشه، فقط به عشق و محبتت فکر می کنم تا روحم آرام و آسوده خاطر شه. این قدرت عشق و محبتته عزیز دلم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

 تو آن لبخندی هستی که بر لب دارم. از تو بابت همه چیز سپاسگزارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روزی که زن توام به خودم میگم چقدر خوشبختم که شوهری مثل تو دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

من به همسرم افتخار می کنم، او منحصر به فرد است. یک مرد واقعی که وجودش به من عطا شده.

متن برای ضربان قلبم

میدونی خوشحالی از نظر من یعنی چی؟ خوشحالی یعنی منتظر تو باشم تا بعد از یه روز سخت بیای خونه، برات یه شام خوشمزه درست کنم، وقتی مریض میشی ازت مراقبت کنم، و موقع مشکلات در کنارت باشم. از این لحظه به بعد ما یه مقصد مشترک و یک قلب در دو بدن داریم.

متن ضربان قلبم یوسف

تو آن زنی هستی که نواقصم را به کمالات تبدیل کرد، اونم فقط با نوشیدن یک جرعه از عشق و محبتت. من عاشقتم عزیزترینم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همسرم آنچنان در دل من

جای گرفتی که جهان

سلطه‌ گری چون تو

نبیند به خودش تا به ابد

متن اهنگ ضربان قلبم

من با افتخار، همسر یک مرد تمام عیار هستم. او تنها فرد در این دنیاست که در برابر بد خلقی های من صبور است.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من به همسرم می بالم، برای خاطر او بلندتر می خندم، کمتر اشک می ریزم و بیشتر می خندم.

متن ضربان قلبم

قلب من کامل است چون تو درون آن هستی..

متن ضربان قلبم تویی

تک تک ضربان های قلبم متعلق به توعه. هر کدوم از پرتو های خورشید از سمت تو میاد و هر نفسی که میکشم بخاطر توعه.

متن ضربان قلبم میره بالا

من کلمه تو رو از دایره واژه ها دزدیدم چون تو مال منی.

متن ضربان قلبم میره بالا

شاید تکراری باشد

ولی گاهی بعضی چیزها

ارزش هزاران بار تکرار را دارند

تکرار میکنم

تکرار میکنم

همسرم دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

 من عاشق همسرم هستم، او را باور دارم و به دستاورد هایش افتخار می کنم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ!
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بهترین چیزی که زندگی بهم داده، تویی. مرسی که تو کل مسیر زندگی همسفرم هستی. 

متن ضربان قلبم تویی

تو تمام خلا درون قلبم رو پر می کنی. خیلی شاکرم بابت اینکه تورو توی زندگیم دارم. من خیلی دوست دارم همسر گلم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تا قبل از در آغوش گرفتنش

گمان می‌ کردم، زندگی فقط زنده بودن است

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

 زندگی کامل نیست، اما هر ثانیه با تو بودن آن را کامل می کند.

متن ضربان قلبم میره بالا

تو آن زنی هستی که نواقصم را به کمالات تبدیل کرد، اونم فقط با نوشیدن یک جرعه از عشق و محبتت. من عاشقتم عزیزترینم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من دیوانه وار به تو افتخار می کنم. امروز مرا کمی بیشتر دوست بدار.

متن ضربان قلبم تویی

تو را دارم ای گل، جهان با من است

تو تا با منی، جان جان با من است

کنار تو هر لحظه گویم به خویش

که خوشبختی بی‌ کران با من است

متن اهنگ ضربان قلبم

می دانستی که من یک گوهر گرانبها در زندگی ام دارم
که هیچ کس مشابه آن را ندارد
و فقط برای من است؟
آن گوهر بی نظیر تو هستی عزیزم
پس در کنارم بمان
و دلیل زندگی من باش.
داشتنت بزرگ ترین افتخار زندگی من است.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من میتونم صبحم رو بدون قهوه شروع کنم اما نمیتونم اونو رو بدون نوازش شوهر خوشتیپم شروع کنم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من خواب می دیدم که تو مال منی، و وقتیکه بیدار شدم لبخند زدم چون متوجه شدم که خواب و رویا نبود. تو مال منی عزیزم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

جغرافیای کوچک من بازوان توست

ای کاش تنگ‌ تر شود

این سرزمین به من

متن ضربان قلبم میره بالا

بخند همسر من

تو که می‌خندی، زندگیِ من

رنگ دیگری به خود می‌ گیرد

غم‌ هایم فراری می شوند

تا می‌ توانی بخند

متن ضربان قلبم یوسف

از تو تشکر می کنم که واژه نگرانی را از فرهنگ لغات من حذف کردی و خوشبختی را جایگزین آن کردی. نیمه گمشده ام من از داشتن تو بسیار خوشحالم.

متن ضربان قلبم تویی

برای همه زنهای دنیا متاسفم
چون به دنبال یک همسر کامل برای زندگی هستند
اما قبل از آن ها من موفق به پیدا کردن آن مرد رویایی شده ام
که عاشقانه دوستش دارم.

متن ضربان قلبم

 اگر بخواهم زندگی ام را به یک کشتی تشبیه کنم، تو حکم لنگری را داری که آن را در جای درست قرار می دهد و بادبانی که مرا در طول یک سفر زیبا به پیش می برد.

متن ضربان قلبم

تو خورشید من در روز هستی،
باد من در آسمان هستی
موج من در اقیانوس هستی و
ضربان قلب من هستی…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دوستت دارم شاهزاده شیرین من
هنوز و تا آخرین نفس هم تو را دوست خواهم داشت..

متن اهنگ ضربان قلبم

شوهر عزیزم، تو کاری کردی که من همیشه به خاطرش ازت ممنون خواهم بود. تو به من یک زندگی جدید دادی تا عشقمون ادامه پیدا کنه. تو به زندگی من معنی دادی.

متن ضربان قلبم میره بالا

 من نیازمند این نیستم که کل دنیا دوسم داشته باشه، من فقط به محبت یک نفر نیاز دارم. و افتخار می کنم که بگم اون یک نفر تویی همسر عزیزم!

متن ضربان قلبم یوسف

بزرگترین خوشبختی من در زندگی همسر تو بودن است. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم تویی

 همسر عزیزم خیلی دوستت دارم
تو عالی ترین تصمیم من در زندگی ام بوده ای
چقدر خوشبختم که تو را در کنار خودم دارم و به داشتنت افتخار می کنم

متن ضربان قلبم یوسف

همسرم یکی از بزرگترین موهبت هایی ست که خداوند به من بخشیده. عشق او هدیه ایست که هر روز آن را می گشایم و از داشتنش لذت می برم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن ضربان قلبم تویی

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن ضربان قلبم

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن ضربان قلبم میره بالا

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن ضربان قلبم میره بالا

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن ضربان قلبم

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن اهنگ ضربان قلبم

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن ضربان قلبم میره بالا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن ضربان قلبم میره بالا

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن ضربان قلبم

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن اهنگ ضربان قلبم

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن ضربان قلبم تویی

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن ضربان قلبم یوسف

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن ضربان قلبم میره بالا

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن ضربان قلبم

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن ضربان قلبم میره بالا

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن ضربان قلبم

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن اهنگ ضربان قلبم

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن ضربان قلبم میره بالا

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن برای ضربان قلبم

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن ضربان قلبم تویی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن ضربان قلبم تویی

جهانم بی تو الف ندارد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن ضربان قلبم میره بالا

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن ضربان قلبم

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن ضربان قلبم

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن برای ضربان قلبم

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن ضربان قلبم تویی

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن برای ضربان قلبم

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن ضربان قلبم میره بالا

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن اهنگ ضربان قلبم

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن اهنگ ضربان قلبم

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن ضربان قلبم تویی

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن ضربان قلبم میره بالا

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن اهنگ ضربان قلبم

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن برای ضربان قلبم

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن ضربان قلبم یوسف

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن اهنگ ضربان قلبم

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن ضربان قلبم میره بالا

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن ضربان قلبم یوسف

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن ضربان قلبم یوسف

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن ضربان قلبم یوسف

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن اهنگ ضربان قلبم

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن ضربان قلبم تویی

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن ضربان قلبم یوسف

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن ضربان قلبم

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن ضربان قلبم یوسف

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن ضربان قلبم

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن برای ضربان قلبم

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن اهنگ ضربان قلبم

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن اهنگ ضربان قلبم

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن ضربان قلبم میره بالا

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن برای ضربان قلبم

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن ضربان قلبم

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن اهنگ ضربان قلبم

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن اهنگ ضربان قلبم

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن ضربان قلبم میره بالا

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن برای ضربان قلبم

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن ضربان قلبم

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن ضربان قلبم یوسف

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن ضربان قلبم یوسف

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن برای ضربان قلبم

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن ضربان قلبم یوسف

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن ضربان قلبم

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن ضربان قلبم یوسف

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن برای ضربان قلبم

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن ضربان قلبم

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن ضربان قلبم میره بالا

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن ضربان قلبم میره بالا

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن برای ضربان قلبم

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن ضربان قلبم

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن ضربان قلبم یوسف

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن ضربان قلبم میره بالا

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

روی قلب من قدم زدن همه

متن اهنگ ضربان قلبم

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای ضربان قلبم

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن ضربان قلبم یوسف

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن ضربان قلبم میره بالا

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن ضربان قلبم تویی

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن ضربان قلبم تویی

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن اهنگ ضربان قلبم

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن ضربان قلبم میره بالا

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن ضربان قلبم

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن ضربان قلبم میره بالا

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن ضربان قلبم میره بالا

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن ضربان قلبم میره بالا

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن ضربان قلبم یوسف

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن ضربان قلبم تویی

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن برای ضربان قلبم

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن ضربان قلبم

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن ضربان قلبم یوسف

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن ضربان قلبم تویی

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن برای ضربان قلبم

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن ضربان قلبم میره بالا

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن برای ضربان قلبم

جهانم بی تو الف ندارد

متن اهنگ ضربان قلبم

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن ضربان قلبم تویی

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن ضربان قلبم

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن ضربان قلبم

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن برای ضربان قلبم

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن ضربان قلبم تویی

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن ضربان قلبم یوسف

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن ضربان قلبم یوسف

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن ضربان قلبم تویی

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن ضربان قلبم میره بالا

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن اهنگ ضربان قلبم

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن ضربان قلبم میره بالا

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن برای ضربان قلبم

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن ضربان قلبم

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن ضربان قلبم

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن ضربان قلبم یوسف

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن ضربان قلبم تویی

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن ضربان قلبم میره بالا

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن ضربان قلبم میره بالا

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن ضربان قلبم تویی

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن برای ضربان قلبم

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن ضربان قلبم تویی

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن ضربان قلبم

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن برای ضربان قلبم

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن ضربان قلبم میره بالا

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن ضربان قلبم

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن اهنگ ضربان قلبم

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن ضربان قلبم

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن اهنگ ضربان قلبم

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن ضربان قلبم

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن اهنگ ضربان قلبم

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن ضربان قلبم تویی

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن ضربان قلبم یوسف

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن ضربان قلبم تویی

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن اهنگ ضربان قلبم

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن ضربان قلبم

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن ضربان قلبم یوسف

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن ضربان قلبم میره بالا

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن ضربان قلبم تویی

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن برای ضربان قلبم

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن ضربان قلبم یوسف

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن ضربان قلبم میره بالا

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن ضربان قلبم میره بالا

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن ضربان قلبم میره بالا

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن اهنگ ضربان قلبم

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

روی قلب من قدم زدن همه

متن ضربان قلبم

گاهے دلــم مےخواهد
عاشقانہ ننویــسم
عاشقانہ زندگے نکنم
عاشقانہ راه نـــروم
عاشقانہ فکـر نکنم اما تا یــاد تــو مے افتم
مےبینم ڪہ نمےشود.

متن ضربان قلبم یوسف

کوچه ای بی عبورم ،شبی بی مهتاب…
درد چون هواست و به ناچار میکشم نفس….
قورت داده ام زمستان را
یخ بسته دلم…
گیر کرده ام در خلوت ِ خاموش و جا مانده ام در فصلی که عشق
راهش از من جدا گشت…
دیگر مرا
نمیشناسد آن آشنای دور…
آفتاب آرزوهایم را
ربوده فلک
دیگر
تابشی نیست
این دلِ یخ بسته
بهارش را خاک کرده اند….

متن ضربان قلبم

عشق، تقویم بی انتهایی است
برگ‌هایش
رنگ قرمز ندارد
عشق، هر روز، شنبه ست
جمعه هرگز ندارد…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عصرها گل های نیلوفر باغچه هم
مانند من بی قرار لب هایت می شوند
تا دوستت دارم هایت را
تکرار کنی

متن ضربان قلبم یوسف

بی اجازه دوستت دارم
چشم از تو
اشک از من
دل از تو
درد از من
قلب از تو
طپش از من
نفس از تو
مرگ اگر باشد آن هم از من!!!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من هنوز هم باور دارم…
عاشــق که باشے…
میتوانے صدا را بغل کنے…
ببــوسے…
و نـــوازش کنے…
عاشــق که باشے
صدایش میشـود مرحمے
بر زخــم جــاده ها..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دسـتـــت را بـیــاور

مــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال…!!

دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی

قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی دستت تو دست عشقته
و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده…
بی تفاوت از این فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه
میگه دوستت داره!
میگه هواتو داره!
میگه حواست به من باشه!
میگه حواسش بهت هس!
میگه تنها نیستیا!
❤❤این یعنی نهایت آرامش❤❤

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هی روزگــار . . .

ﻋﺸـﻖ ﯾـﻌـﻨـــــــﯽ…!
ﺍﻧـﻘـﺪﺭﺣـﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ﻣـﯿـﺸـﯽ ک ﻫـِﯽ میگـردی دنبـال یه بهــونـــه …
ﺗـﺎ قهر کنی و اون نازتوبکشه وحرصـش دربیاد و بگـه پـدرمودرآوردی تویه الــف بچـــه ی دوســت داشتـنــــــــــــی!!!!

متن برای ضربان قلبم

مـــن اونـــقـــدر دیـــوونـــه هـــســـتـــم کـــه…
وقـــتـــی تـــو خـــیـــابـــون یـــه ســـنـــگ نـــســـبـــتـــا دُرُشـــت مـــیـــبـــیـــنـــم، مـــیـــنـــدازمـــش یـــه گـــوشـــه کـــه وقـــتـــی خـــواســـتـــی از اونـــجـــا رد بـــشـــی، پـــات روش سُـــر نـــخـــوره کـــه خـــدایـــی نـــکـــرده بـــیُـــفـــتـــی زمـــیـــن…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من و عشقم به سختی بهم رسیدیم.انقد سخت که هیچکس باورش نمیشه. جنگیدیم با مخالفتا، با زخم زبونا،با طرد شدنا،گریه کردیم با بی کسی شدن و تنهاییا.بد بود شب و روزمون و فکر کردیم همه چیز با بهم رسیدنمون درست میشه اما…
حالا من و اون مال همیم.محرم همیم اما دیگه دنیای هم نیستیم.همش اختلاف،همش دعوا، همش زجر و عذاب،همش سرکوفت و طعنه… هیچوقت فکر نمیکرد دنیامون بشه این… زندگیمون بشه این… کم کم داره اون عشق رویایی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.حتی از بودن کنار هم راضی نیستیم.این یعنی عذاب…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله :

مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت

فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن

تماااااااام …….

متن ضربان قلبم میره بالا

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب
دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مردها….
گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
بگذار مطمئن باشد که می فهمی…
گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ “دوستت دارم”
اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند…
و عاشقانه ای برایِ لحظه هایت می شود
ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان!! دستش را محکم بگیر و بگو:

“من هم دوستت دارم“

متن ضربان قلبم

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه……
“شادمهر”

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن ضربان قلبم

پشت حرف های یک مرد….
پشت نوازش ها….
سرزنش ها….
پشت تمام نگاه های معنی دارش….
پشت سکوتش….
پشت لبخند های پراز رازش….
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

متن برای ضربان قلبم

مگه داریم
جمله از این هیجانی تر…
…is typing
وقتی باهاش قهری..!!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل‌ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه‌ات
زانـــو مـــیزند…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .
من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ
کـ حرفهایـم را دزدیـد !!
از عشــق چیـزے نمـے دانـم
امـا دوستتــ دارم . . .
کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

متن ضربان قلبم

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !!
کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم
و کاش انسان ها.. انسان بمانند

متن اهنگ ضربان قلبم

اگه ميخواى خوشبخت بشى…؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره!
نه طاووسى که فقط زيبايى داره…!!!

متن ضربان قلبم میره بالا

گـــاهـــی بـــایـــد دوســـتـــت دارمـــاتـــو نـــگـــه داری تـــو خـــودت…
جـــمـــع کـــنـــی تـــو لـــبـــات…
طـــاقـــتـــت کـــه تـــمـــوم شـــد…
هـــمـــشـــو بـــا یـــه بـــوس آبـــدار خـــالـــی کـــنـــی…
آخ کـــه چـــه مـــیـــچـــســـبـــه…
لـــایـــکـــشـــم یـــه دنـــیـــا حـــســـرت..

متن اهنگ ضربان قلبم

چـقـد حــال میــده……یکــی اونقــد دوســـت داشــتـه

بـاشــه…..کــه بـقـیـه بـهـت حـسـودی کــنـن…

متن ضربان قلبم

پدر بزرگ مرد
از بس که سیگار می کشید
مادر بزرگ ساعت زنجیر دار او را که همیشه به جلیقه اش سنجاق بود را به من
بخشید
بعدها که ساعت خراب شد
ساعت ساز عکس کسی را به من داد
که در صفحه پشتی ساعت مخفی شده بود
دختری که هیچ شبیه جوانی مادر بزرگ نبود!!!
پــــــیرمرد…چقدر سیگار می کشید…

متن اهنگ ضربان قلبم

خاطره های تلخت
هر شب مرا
به رگبار می بندند…
اما
هنوز نبض عشقت می زند !
به من بگو
چقدر یک نفر می تواند
هرشب
به قلب خودش شلیک کند
و صبح ، دوباره
دوست داشتن ات را
از سر شروع کند؟؟!!

متن ضربان قلبم تویی

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده
واسه رسوندن خودش به تو همه راهو نفس نفس زده

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بیــــراهه هم … برای خودش راهیســـت !! وقتی …
قــــرار باشد !
مـــرا به تـــــو برساند …

متن برای ضربان قلبم

چه با ارزشن آدمایی که وقتی میفهمن خیلی دوسشون داری ولی بازم “آدم” می مونن . . . .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عـشقم
قــــــســـــــــم به نامت…
آنقدر عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جار میزنم که خودت مجبور شوی بیای و بگویی…. آهای ادد لیستاش:
مخاطبش منم….فقط من….
من عشقشم…..
“هــــــــــی تو دليل متن هايم……..
*زیبایی ات دیکتاتوریست که کـــلــمــات را در من
به گلوله می بندد..!
هر لحظه شعری در من شهید می شود…
اصلا می خواهم….
آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند…
به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه
دوستت_دارم

متن ضربان قلبم تویی

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!
یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…
ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..
لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اونـــقـــدر ســورپـــرایـــزِ عـــاشـــقـــونـــه تــو ســـرم هـــســـت کـــه نـــمـــیــدونــم اولـــیــن روزِ زیـــر یــک ســقـــف بـــودنـــمـــون کــدومــو روش انــجـــام بـــدم…
فـــک کـــنـــم نـــمـــکـــدونـــو تـــو غـــذ خـــالــی کــنـــم خـــیـــلــی غـــافـــلـــگـــیــرش کـــنـــه.. لـــامـــصـــب نـــه کـــه خـــــیـــلـــیـــــم عـــاشـــقــونـــس خخخخ
خــبـــیـــثـــم خـــودتـــونـــیـــد..
لـــایـــکـــشــم یـــه دنــیـــا حـــســـرت…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ …
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

متن برای ضربان قلبم

میدونی سخت ترین چیز برام چیه؟؟
اینکه هم اسم عشق دوران مجردیت هستم…
میترسم وقتی منو با پسوند “جان” صدا میزنی…میگم نکنه” اون” یادت بیاد…
هیچ وقت به همسرتون درباره کسی که دوستش داشتین چیزی نگین حتی اسمشو.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آخ خـــدا…
صـــداشـــو شـــنـــیـــدی؟؟؟
قـــشـــنـــگـــه نـــه؟؟؟
حـــالـــا یـــه لـــحـــظـــه فـــکـــرشـــو بـــکـــن بـــا اون صـــدا بـــگـــه ســـعـــیــــد …
مـــیـــمـــیـــرم از خـــوشـــحـــالـــی…
خـــیـــالـــش کـــه اشـــکـــمـــو در آورد …
لـــعـــنـــت بـــه بـــغـــضـــای بـــی مـــوقـــع :'(

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشـــــق یعنــــــی…
نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه…

متن ضربان قلبم

عــــــــشـــــق یعنی
.
.
.
.
.
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه…

متن ضربان قلبم

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد
این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم
آری عــشق معـجزه میکنـــد

متن اهنگ ضربان قلبم

کاش نیوتن
برای عشق هم
قانون سوم تعریف می کرد!
که وقتی من تو را دوست دارم
تو حق عکس العملی جز
دوست داشتن من نداشته باشی …

متن ضربان قلبم تویی

قایقت می‌شوم
بادبانم باش
بگذار هرچه حرف
پشت سرمان می‌زنند مردم،
باد هوا شود
دورترمان کند

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از خانه بیرون می روم
و تنهایی ام بزرگتر میشود
در جست و جوی “کسی” نیستم
در جست و جوی “جایی” نیستم
در جست و جوی “چیزی” نیستم
قدم میزنم
تا پاهایم را فراموش نکنم…

متن برای ضربان قلبم

می دونی آخر هر عشق، ته تهش چیه؟
یا مرگه ؛
یا جدایی ؛
یا عادت ؛
یه وقتایی هم نفرت ..
خیلی وقتا اونا که عشقشون با مرگ تموم میشه خوشبختن؛
اونا که عشقشون با جدایی تموم بشه غمگینن؛
اونا که به عادت برسن محتاجن، معتادن؛
اونایی هم که عشقشون به نفرت برسه، بدبختن
از هر بیچاره یی بیچاره ترن
تا حالا فکرشو کردی قراره ما به کدومشون برسیم ؟؟!

متن برای ضربان قلبم

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ …!

متن ضربان قلبم تویی

همیشه فکر می کردم
بدترین چیز توی زندگی
اینه که تنها باشی
ولی نه
حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی
بودن با آدم هائیه که باعث میشن
احساس تنهایی کنی . . .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتیڪـہ تو را شعر میڪنم
عشقم بـہ تو
بے نهایت میشود
و دوبارہ عاشقت میشوم
چـہ حسِ ؋ـوق العادہ ایست این عاشقی…

متن برای ضربان قلبم

گاهے دلــم مےخواهد
عاشقانہ ننویــسم
عاشقانہ زندگے نکنم
عاشقانہ راه نـــروم
عاشقانہ فکـر نکنم اما تا یــاد تــو مے افتم
مےبینم ڪہ نمےشود.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کوچه ای بی عبورم ،شبی بی مهتاب…
درد چون هواست و به ناچار میکشم نفس….
قورت داده ام زمستان را
یخ بسته دلم…
گیر کرده ام در خلوت ِ خاموش و جا مانده ام در فصلی که عشق
راهش از من جدا گشت…
دیگر مرا
نمیشناسد آن آشنای دور…
آفتاب آرزوهایم را
ربوده فلک
دیگر
تابشی نیست
این دلِ یخ بسته
بهارش را خاک کرده اند….

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق، تقویم بی انتهایی است
برگ‌هایش
رنگ قرمز ندارد
عشق، هر روز، شنبه ست
جمعه هرگز ندارد…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عصرها گل های نیلوفر باغچه هم
مانند من بی قرار لب هایت می شوند
تا دوستت دارم هایت را
تکرار کنی

متن اهنگ ضربان قلبم

بی اجازه دوستت دارم
چشم از تو
اشک از من
دل از تو
درد از من
قلب از تو
طپش از من
نفس از تو
مرگ اگر باشد آن هم از من!!!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من هنوز هم باور دارم…
عاشــق که باشے…
میتوانے صدا را بغل کنے…
ببــوسے…
و نـــوازش کنے…
عاشــق که باشے
صدایش میشـود مرحمے
بر زخــم جــاده ها..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دسـتـــت را بـیــاور

مــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال…!!

دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی

قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

متن برای ضربان قلبم

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی دستت تو دست عشقته
و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده…
بی تفاوت از این فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه
میگه دوستت داره!
میگه هواتو داره!
میگه حواست به من باشه!
میگه حواسش بهت هس!
میگه تنها نیستیا!
❤❤این یعنی نهایت آرامش❤❤

متن برای ضربان قلبم

هی روزگــار . . .

ﻋﺸـﻖ ﯾـﻌـﻨـــــــﯽ…!
ﺍﻧـﻘـﺪﺭﺣـﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ﻣـﯿـﺸـﯽ ک ﻫـِﯽ میگـردی دنبـال یه بهــونـــه …
ﺗـﺎ قهر کنی و اون نازتوبکشه وحرصـش دربیاد و بگـه پـدرمودرآوردی تویه الــف بچـــه ی دوســت داشتـنــــــــــــی!!!!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مـــن اونـــقـــدر دیـــوونـــه هـــســـتـــم کـــه…
وقـــتـــی تـــو خـــیـــابـــون یـــه ســـنـــگ نـــســـبـــتـــا دُرُشـــت مـــیـــبـــیـــنـــم، مـــیـــنـــدازمـــش یـــه گـــوشـــه کـــه وقـــتـــی خـــواســـتـــی از اونـــجـــا رد بـــشـــی، پـــات روش سُـــر نـــخـــوره کـــه خـــدایـــی نـــکـــرده بـــیُـــفـــتـــی زمـــیـــن…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من و عشقم به سختی بهم رسیدیم.انقد سخت که هیچکس باورش نمیشه. جنگیدیم با مخالفتا، با زخم زبونا،با طرد شدنا،گریه کردیم با بی کسی شدن و تنهاییا.بد بود شب و روزمون و فکر کردیم همه چیز با بهم رسیدنمون درست میشه اما…
حالا من و اون مال همیم.محرم همیم اما دیگه دنیای هم نیستیم.همش اختلاف،همش دعوا، همش زجر و عذاب،همش سرکوفت و طعنه… هیچوقت فکر نمیکرد دنیامون بشه این… زندگیمون بشه این… کم کم داره اون عشق رویایی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.حتی از بودن کنار هم راضی نیستیم.این یعنی عذاب…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…

متن برای ضربان قلبم

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله :

مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت

فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن

تماااااااام …….

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب
دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

متن اهنگ ضربان قلبم

مردها….
گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
بگذار مطمئن باشد که می فهمی…
گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ “دوستت دارم”
اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند…
و عاشقانه ای برایِ لحظه هایت می شود
ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان!! دستش را محکم بگیر و بگو:

“من هم دوستت دارم“

متن ضربان قلبم یوسف

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه……
“شادمهر”

متن ضربان قلبم میره بالا

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن اهنگ ضربان قلبم

پشت حرف های یک مرد….
پشت نوازش ها….
سرزنش ها….
پشت تمام نگاه های معنی دارش….
پشت سکوتش….
پشت لبخند های پراز رازش….
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

متن برای ضربان قلبم

مگه داریم
جمله از این هیجانی تر…
…is typing
وقتی باهاش قهری..!!

متن ضربان قلبم تویی

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل‌ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه‌ات
زانـــو مـــیزند…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .
من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ
کـ حرفهایـم را دزدیـد !!
از عشــق چیـزے نمـے دانـم
امـا دوستتــ دارم . . .
کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !!
کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم
و کاش انسان ها.. انسان بمانند

متن ضربان قلبم یوسف

اگه ميخواى خوشبخت بشى…؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره!
نه طاووسى که فقط زيبايى داره…!!!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گـــاهـــی بـــایـــد دوســـتـــت دارمـــاتـــو نـــگـــه داری تـــو خـــودت…
جـــمـــع کـــنـــی تـــو لـــبـــات…
طـــاقـــتـــت کـــه تـــمـــوم شـــد…
هـــمـــشـــو بـــا یـــه بـــوس آبـــدار خـــالـــی کـــنـــی…
آخ کـــه چـــه مـــیـــچـــســـبـــه…
لـــایـــکـــشـــم یـــه دنـــیـــا حـــســـرت..

متن ضربان قلبم میره بالا

چـقـد حــال میــده……یکــی اونقــد دوســـت داشــتـه

بـاشــه…..کــه بـقـیـه بـهـت حـسـودی کــنـن…

متن برای ضربان قلبم

پدر بزرگ مرد
از بس که سیگار می کشید
مادر بزرگ ساعت زنجیر دار او را که همیشه به جلیقه اش سنجاق بود را به من
بخشید
بعدها که ساعت خراب شد
ساعت ساز عکس کسی را به من داد
که در صفحه پشتی ساعت مخفی شده بود
دختری که هیچ شبیه جوانی مادر بزرگ نبود!!!
پــــــیرمرد…چقدر سیگار می کشید…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خاطره های تلخت
هر شب مرا
به رگبار می بندند…
اما
هنوز نبض عشقت می زند !
به من بگو
چقدر یک نفر می تواند
هرشب
به قلب خودش شلیک کند
و صبح ، دوباره
دوست داشتن ات را
از سر شروع کند؟؟!!

متن برای ضربان قلبم

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده
واسه رسوندن خودش به تو همه راهو نفس نفس زده

متن ضربان قلبم تویی

بیــــراهه هم … برای خودش راهیســـت !! وقتی …
قــــرار باشد !
مـــرا به تـــــو برساند …

متن ضربان قلبم میره بالا

چه با ارزشن آدمایی که وقتی میفهمن خیلی دوسشون داری ولی بازم “آدم” می مونن . . . .

متن ضربان قلبم

عـشقم
قــــــســـــــــم به نامت…
آنقدر عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جار میزنم که خودت مجبور شوی بیای و بگویی…. آهای ادد لیستاش:
مخاطبش منم….فقط من….
من عشقشم…..
“هــــــــــی تو دليل متن هايم……..
*زیبایی ات دیکتاتوریست که کـــلــمــات را در من
به گلوله می بندد..!
هر لحظه شعری در من شهید می شود…
اصلا می خواهم….
آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند…
به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه
دوستت_دارم

متن ضربان قلبم تویی

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!
یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…
ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..
لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن ضربان قلبم

اونـــقـــدر ســورپـــرایـــزِ عـــاشـــقـــونـــه تــو ســـرم هـــســـت کـــه نـــمـــیــدونــم اولـــیــن روزِ زیـــر یــک ســقـــف بـــودنـــمـــون کــدومــو روش انــجـــام بـــدم…
فـــک کـــنـــم نـــمـــکـــدونـــو تـــو غـــذ خـــالــی کــنـــم خـــیـــلــی غـــافـــلـــگـــیــرش کـــنـــه.. لـــامـــصـــب نـــه کـــه خـــــیـــلـــیـــــم عـــاشـــقــونـــس خخخخ
خــبـــیـــثـــم خـــودتـــونـــیـــد..
لـــایـــکـــشــم یـــه دنــیـــا حـــســـرت…

متن اهنگ ضربان قلبم

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ …
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

متن اهنگ ضربان قلبم

میدونی سخت ترین چیز برام چیه؟؟
اینکه هم اسم عشق دوران مجردیت هستم…
میترسم وقتی منو با پسوند “جان” صدا میزنی…میگم نکنه” اون” یادت بیاد…
هیچ وقت به همسرتون درباره کسی که دوستش داشتین چیزی نگین حتی اسمشو.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آخ خـــدا…
صـــداشـــو شـــنـــیـــدی؟؟؟
قـــشـــنـــگـــه نـــه؟؟؟
حـــالـــا یـــه لـــحـــظـــه فـــکـــرشـــو بـــکـــن بـــا اون صـــدا بـــگـــه ســـعـــیــــد …
مـــیـــمـــیـــرم از خـــوشـــحـــالـــی…
خـــیـــالـــش کـــه اشـــکـــمـــو در آورد …
لـــعـــنـــت بـــه بـــغـــضـــای بـــی مـــوقـــع :'(

متن اهنگ ضربان قلبم

عشـــــق یعنــــــی…
نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عــــــــشـــــق یعنی
.
.
.
.
.
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه…

متن اهنگ ضربان قلبم

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد
این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم
آری عــشق معـجزه میکنـــد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کاش نیوتن
برای عشق هم
قانون سوم تعریف می کرد!
که وقتی من تو را دوست دارم
تو حق عکس العملی جز
دوست داشتن من نداشته باشی …

متن ضربان قلبم میره بالا

قایقت می‌شوم
بادبانم باش
بگذار هرچه حرف
پشت سرمان می‌زنند مردم،
باد هوا شود
دورترمان کند

متن ضربان قلبم تویی

از خانه بیرون می روم
و تنهایی ام بزرگتر میشود
در جست و جوی “کسی” نیستم
در جست و جوی “جایی” نیستم
در جست و جوی “چیزی” نیستم
قدم میزنم
تا پاهایم را فراموش نکنم…

متن ضربان قلبم

می دونی آخر هر عشق، ته تهش چیه؟
یا مرگه ؛
یا جدایی ؛
یا عادت ؛
یه وقتایی هم نفرت ..
خیلی وقتا اونا که عشقشون با مرگ تموم میشه خوشبختن؛
اونا که عشقشون با جدایی تموم بشه غمگینن؛
اونا که به عادت برسن محتاجن، معتادن؛
اونایی هم که عشقشون به نفرت برسه، بدبختن
از هر بیچاره یی بیچاره ترن
تا حالا فکرشو کردی قراره ما به کدومشون برسیم ؟؟!

متن ضربان قلبم یوسف

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ …!

متن ضربان قلبم یوسف

همیشه فکر می کردم
بدترین چیز توی زندگی
اینه که تنها باشی
ولی نه
حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی
بودن با آدم هائیه که باعث میشن
احساس تنهایی کنی . . .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتیڪـہ تو را شعر میڪنم
عشقم بـہ تو
بے نهایت میشود
و دوبارہ عاشقت میشوم
چـہ حسِ ؋ـوق العادہ ایست این عاشقی…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در برخورد با چالش های زندگی، تو همیشه برای پشتیبانی از من حاضر بودی. تو یک گوهر واقعی هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو تمام چیزی هستی که از دنیا می خواهم، تو زندگی من هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من به عشق تو معتاد هستم؛ نمی توانم عشق خود به تو را پنهان کنم. من تو را خیلی دوست دارم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روز بیشتر عاشق تو می شوم. تو آنقدر زیبا هستی که نمی توانم در برابر دوست داشتنت مقاومت کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عزیزم، می خواهم به تو بگویم که در این دنیا تنها نیستی. من همیشه در کنارت خواهم بود. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بابت همه چیز متشکرم عشقم، تو هرگز من را ناامید نکرده ای. من قول می دهم که تو را دوست داشته باشم و گرامی بدارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

من تو را بیش از هر چیز دوست دارم عشقم، تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیده ام.

متن اهنگ ضربان قلبم

عزیزم، ممنونم که من را دوست داری، قول می دهم دنیا را به تو بدهم. دوستت دارم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من گم شده بودم، امیدی نداشتم، تا زمانی که تو را ملاقات نکرده بودم، هدف خود را در زندگی نمی دانستم. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو الهام بخش من هستی، هر کاری را که انجام می دهم برای تو است، برای آینده ما با هم. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن تو خیلی شیرین است، می خواهم در تمام روزهای زندگی ام، تو را دوست داشته باشم.

متن اهنگ ضربان قلبم

عزیزم، من در عشق تو گم شده ام و هرگز نمی خواهم پیدا شوم، زیرا می خواهم بقیه عمر خود را با تو سپری کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هرگز فکر نمی کردم که کسی را دوست داشته باشم. من تا وقتی که تو را ندیدم هیچ کس را دوست نداشتم.

دوستت دارم عزیزم!

متن ضربان قلبم تویی

تو زندگی من را با عشق و خوشبختی پر می کنی. من تمام قلب خود را به تو می دهم تا آن را حفظ کنی، زیرا من تو را خیلی دوست دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی تو را می بینم، قلبم سریع تر می تپد. وقتی لبخند تو را می بینم، قلبم ذوب می شود. من نمی توانم تصور کنم که با تو نباشم، تو عشق زندگی من هستی. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دلم برای تو، لبخند و مراقبت های حساس تو تنگش شده است. من مشتاقانه منتظر در کنار تو بودن هستم، دوستت دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

مهم نیست که چقدر دور باشد، من از هزار کوه صعود می کنم که تنها در کنار تو باشم. دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

ممنونم که وقتی بیشترین احتیاج را به تو داشتم، برای من حاضر بودی. تو یک فرشته ای. من تو را خیلی دوست دارم.

متن ضربان قلبم تویی

مهم ترین چیز در زندگی من این است که تو را خوشحال کنم، لبخندی بر چهره تو ایجاد کنم، زیرا تو دنیای من هستی.

متن ضربان قلبم یوسف

می توانستم برای تو یک میلیون شعر بنویسم تا به تو بگویم که چقدر تو را دوست دارم، اما هنوز هم کافی نیستند زیرا هیچ کلمه ای وجود ندارد که بهترین توصیف در مورد عشق من به تو باشد.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر روز که می گذرد، به قلب من نزدیک تر می شوی، و من به تو. قول می دهم که هرگز قلب تو را نمی شکنم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چه چیز دیگری می توانم بخواهم، زیرا تو دنیای من هستی و نمی توانم فکر کردن در مورد تو را متوقف کنم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و دلسوزترین دختری هستم که تا الان ملاقات کرده ام. خوشحالم که تو همه چیز من هستی. دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تا زمان آمدن تو یک بخش گمشده در زندگی من وجود داشت. ممنونم که زندگی من رو کامل کردی. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو روز من را از تاریک جدا می کنی؛ تو کسی هستی که روز من را روشن می کند. نمی دانم بدون تو زندگی من چقدر تاریک تر می شود. دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عزیزم، می خواهم در کنار تو باشم، هر روز صبح در کنار تو بیدار شوم، تنها برای دوست داشتن و مراقبت از تو.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آیا می دانی که چرا دست های ما اینقدر عالی در کنار هم قرار می گیرند، زیرا ما برای یکدیگر ساخته شده ایم!

دوستت دارم عزیزم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من می دانم که عشق از زمان ملاقات به چه معناست؛ حالا تو قلب من را دزدیده ای و من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم تویی

کلمات برای توصیف عشق من به تو کافی نیستند، تو از هر لحاظ بسیار شگفت انگیز هستی و من واقعا تو را دوست دارم.

متن ضربان قلبم

من هرگز نمی توانم تو را رها کنم، زیرا زندگی بدون تو غیرقابل تحمل است.

متن ضربان قلبم میره بالا

ما آموخته ایم که رای یکدیگر همیشه حاضر باشیم ، مثل اینکه بدانیم شخص دیگر چه می خواهد. من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.

متن ضربان قلبم میره بالا

بین ما هزار مایل فاصله وجود دارد، اما احساس می کنم تو با من هستی، زیرا من همیشه در مورد تو فکر می کنم.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

مهم نیست که روز من چقدر دشوار باشد، وقتی تو را می بینم، تو همیشه باعث می شوی که همه چیز را فراموش کنم.

از ته دل دوستت دارم عزیزم.

متن برای ضربان قلبم

تو دلیل خوشحال بودن من هستی. تو همیشه زمانی که به تو فکر می کنم، لبخند بر لبم می گذاری.

من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

مهم نیست که چه اتفاقی رخ دهد، تو همیشه دنیای من هستی، هر آنچه را که تا به حال خواب دیده ام.

من عمیقا دوستت دارم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

می توانستم هزار کلمه برای تو بنویسم که چقدر دوستت دارم، اما هنوز هم کافی نیست.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم تویی

من نمی توانم کلمات درستی را پیدا کنم تا دقیقا چگونه احساسم نسبت به تو را توصیف کنم، تنها چیزی که می دانم این است که بدون تو نمی توانم کاری انجام دهم و عاشق تو هستم.

متن اهنگ ضربان قلبم

قلب من از ضربان می گذرد، ذهن من از این که تو چقدر زیبا هستی شگفت زده می شود، تو کسی هستی که می خواهم تا آخر عمر با او باشم.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

در برخورد با چالش های زندگی، تو همیشه برای پشتیبانی از من حاضر بودی. تو یک گوهر واقعی هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو تمام چیزی هستی که از دنیا می خواهم، تو زندگی من هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

من به عشق تو معتاد هستم؛ نمی توانم عشق خود به تو را پنهان کنم. من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر روز بیشتر عاشق تو می شوم. تو آنقدر زیبا هستی که نمی توانم در برابر دوست داشتنت مقاومت کنم.

متن برای ضربان قلبم

عزیزم، می خواهم به تو بگویم که در این دنیا تنها نیستی. من همیشه در کنارت خواهم بود. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

بابت همه چیز متشکرم عشقم، تو هرگز من را ناامید نکرده ای. من قول می دهم که تو را دوست داشته باشم و گرامی بدارم.

متن ضربان قلبم تویی

من تو را بیش از هر چیز دوست دارم عشقم، تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیده ام.

متن ضربان قلبم تویی

عزیزم، ممنونم که من را دوست داری، قول می دهم دنیا را به تو بدهم. دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من گم شده بودم، امیدی نداشتم، تا زمانی که تو را ملاقات نکرده بودم، هدف خود را در زندگی نمی دانستم. دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو الهام بخش من هستی، هر کاری را که انجام می دهم برای تو است، برای آینده ما با هم. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

دوست داشتن تو خیلی شیرین است، می خواهم در تمام روزهای زندگی ام، تو را دوست داشته باشم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عزیزم، من در عشق تو گم شده ام و هرگز نمی خواهم پیدا شوم، زیرا می خواهم بقیه عمر خود را با تو سپری کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هرگز فکر نمی کردم که کسی را دوست داشته باشم. من تا وقتی که تو را ندیدم هیچ کس را دوست نداشتم.

دوستت دارم عزیزم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو زندگی من را با عشق و خوشبختی پر می کنی. من تمام قلب خود را به تو می دهم تا آن را حفظ کنی، زیرا من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی تو را می بینم، قلبم سریع تر می تپد. وقتی لبخند تو را می بینم، قلبم ذوب می شود. من نمی توانم تصور کنم که با تو نباشم، تو عشق زندگی من هستی. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

دلم برای تو، لبخند و مراقبت های حساس تو تنگش شده است. من مشتاقانه منتظر در کنار تو بودن هستم، دوستت دارم.

متن ضربان قلبم

مهم نیست که چقدر دور باشد، من از هزار کوه صعود می کنم که تنها در کنار تو باشم. دوستت دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

ممنونم که وقتی بیشترین احتیاج را به تو داشتم، برای من حاضر بودی. تو یک فرشته ای. من تو را خیلی دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مهم ترین چیز در زندگی من این است که تو را خوشحال کنم، لبخندی بر چهره تو ایجاد کنم، زیرا تو دنیای من هستی.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

می توانستم برای تو یک میلیون شعر بنویسم تا به تو بگویم که چقدر تو را دوست دارم، اما هنوز هم کافی نیستند زیرا هیچ کلمه ای وجود ندارد که بهترین توصیف در مورد عشق من به تو باشد.

متن اهنگ ضربان قلبم

هر روز که می گذرد، به قلب من نزدیک تر می شوی، و من به تو. قول می دهم که هرگز قلب تو را نمی شکنم.

متن برای ضربان قلبم

چه چیز دیگری می توانم بخواهم، زیرا تو دنیای من هستی و نمی توانم فکر کردن در مورد تو را متوقف کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و دلسوزترین دختری هستم که تا الان ملاقات کرده ام. خوشحالم که تو همه چیز من هستی. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تا زمان آمدن تو یک بخش گمشده در زندگی من وجود داشت. ممنونم که زندگی من رو کامل کردی. دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو روز من را از تاریک جدا می کنی؛ تو کسی هستی که روز من را روشن می کند. نمی دانم بدون تو زندگی من چقدر تاریک تر می شود. دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

عزیزم، می خواهم در کنار تو باشم، هر روز صبح در کنار تو بیدار شوم، تنها برای دوست داشتن و مراقبت از تو.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

آیا می دانی که چرا دست های ما اینقدر عالی در کنار هم قرار می گیرند، زیرا ما برای یکدیگر ساخته شده ایم!

دوستت دارم عزیزم.

متن اهنگ ضربان قلبم

من می دانم که عشق از زمان ملاقات به چه معناست؛ حالا تو قلب من را دزدیده ای و من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم. دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

کلمات برای توصیف عشق من به تو کافی نیستند، تو از هر لحاظ بسیار شگفت انگیز هستی و من واقعا تو را دوست دارم.

متن برای ضربان قلبم

من هرگز نمی توانم تو را رها کنم، زیرا زندگی بدون تو غیرقابل تحمل است.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ما آموخته ایم که رای یکدیگر همیشه حاضر باشیم ، مثل اینکه بدانیم شخص دیگر چه می خواهد. من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.

متن ضربان قلبم

بین ما هزار مایل فاصله وجود دارد، اما احساس می کنم تو با من هستی، زیرا من همیشه در مورد تو فکر می کنم.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم تویی

مهم نیست که روز من چقدر دشوار باشد، وقتی تو را می بینم، تو همیشه باعث می شوی که همه چیز را فراموش کنم.

از ته دل دوستت دارم عزیزم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو دلیل خوشحال بودن من هستی. تو همیشه زمانی که به تو فکر می کنم، لبخند بر لبم می گذاری.

من تو را خیلی دوست دارم.

متن ضربان قلبم

مهم نیست که چه اتفاقی رخ دهد، تو همیشه دنیای من هستی، هر آنچه را که تا به حال خواب دیده ام.

من عمیقا دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم

می توانستم هزار کلمه برای تو بنویسم که چقدر دوستت دارم، اما هنوز هم کافی نیست.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

من نمی توانم کلمات درستی را پیدا کنم تا دقیقا چگونه احساسم نسبت به تو را توصیف کنم، تنها چیزی که می دانم این است که بدون تو نمی توانم کاری انجام دهم و عاشق تو هستم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب من از ضربان می گذرد، ذهن من از این که تو چقدر زیبا هستی شگفت زده می شود، تو کسی هستی که می خواهم تا آخر عمر با او باشم.

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن اهنگ ضربان قلبم

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن اهنگ ضربان قلبم

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن ضربان قلبم تویی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن برای ضربان قلبم

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

متن اهنگ ضربان قلبم

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن ضربان قلبم تویی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن ضربان قلبم تویی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن ضربان قلبم

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

متن ضربان قلبم یوسف

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن ضربان قلبم یوسف

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن ضربان قلبم

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

متن برای ضربان قلبم

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن ضربان قلبم یوسف

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن ضربان قلبم

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن ضربان قلبم تویی

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

متن ضربان قلبم تویی

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن ضربان قلبم یوسف

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن ضربان قلبم

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

متن ضربان قلبم تویی

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن ضربان قلبم تویی

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن اهنگ ضربان قلبم

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن برای ضربان قلبم

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن ضربان قلبم تویی

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن اهنگ ضربان قلبم

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن اهنگ ضربان قلبم

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن ضربان قلبم تویی

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن ضربان قلبم تویی

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن ضربان قلبم

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن اهنگ ضربان قلبم

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن ضربان قلبم میره بالا

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن ضربان قلبم یوسف

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن ضربان قلبم

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن ضربان قلبم یوسف

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

متن ضربان قلبم یوسف

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن برای ضربان قلبم

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن برای ضربان قلبم

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن ضربان قلبم یوسف

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

متن ضربان قلبم

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن برای ضربان قلبم

“Please remember: love should make you feel good.”

يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

متن اهنگ ضربان قلبم

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

متن اهنگ ضربان قلبم

بخوانید: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن برای ضربان قلبم

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن برای ضربان قلبم

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن برای ضربان قلبم

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

متن ضربان قلبم میره بالا

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.

واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

متن برای ضربان قلبم

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

متن ضربان قلبم

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

متن ضربان قلبم یوسف

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

متن ضربان قلبم یوسف

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

متن برای ضربان قلبم

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

متن برای ضربان قلبم

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن برای ضربان قلبم

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن ضربان قلبم تویی

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن ضربان قلبم تویی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن ضربان قلبم میره بالا

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن ضربان قلبم تویی

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن برای ضربان قلبم

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن ضربان قلبم یوسف

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

متن ضربان قلبم میره بالا

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن ضربان قلبم تویی

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن ضربان قلبم میره بالا

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن ضربان قلبم یوسف

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

متن ضربان قلبم

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن ضربان قلبم میره بالا

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن ضربان قلبم

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

متن ضربان قلبم تویی

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن ضربان قلبم

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

متن ضربان قلبم تویی

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن ضربان قلبم یوسف

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن ضربان قلبم یوسف

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن ضربان قلبم یوسف

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن ضربان قلبم میره بالا

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن ضربان قلبم تویی

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن ضربان قلبم یوسف

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن اهنگ ضربان قلبم

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

متن ضربان قلبم میره بالا

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن اهنگ ضربان قلبم

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن اهنگ ضربان قلبم

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن ضربان قلبم یوسف

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

متن اهنگ ضربان قلبم

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن ضربان قلبم میره بالا

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

“Please remember: love should make you feel good.”

يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

متن اهنگ ضربان قلبم

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بخوانید: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن ضربان قلبم میره بالا

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن برای ضربان قلبم

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن اهنگ ضربان قلبم

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

متن برای ضربان قلبم

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن برای ضربان قلبم

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.

واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

متن برای ضربان قلبم

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

متن برای ضربان قلبم

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

متن ضربان قلبم تویی

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

متن اهنگ ضربان قلبم

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

متن ضربان قلبم

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

متن ضربان قلبم تویی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

متن برای ضربان قلبم

صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل تو
صبح بخیر نفسم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح بخیر عشقم
باز صبح شد چشمانت
مرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساخت
از این پس چشمان تو را ستایش خواهم کرد…

متن برای ضربان قلبم

صبح با عطر تو بیدار شدن یعنی عشق
در تب بوسه گرفتار شدن یعنی عشق
صبح بخیر همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ای قند لب و قند دهن صبح بخیر
هم بستر یاس و نسترن صبح بخیر
از پنجره خورشید به تو خیره شده
بیدار شو عشق خوب من صبح بخیر

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هیچ صدایی
زیباتر از صدای تو
وقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیست
صبحت قشنگ عشق من …

متن ضربان قلبم یوسف

میخواهم تمام شهر را باخبر کنم
که بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکند
عجب آشوبی میشود دلم …

متن اهنگ ضربان قلبم

رویای من ، هر صبح
از پلک هایت می شود آغاز
در چشم هایم هیچ حرفی نیست
جزء انعکاس
عاشقتم
صبحت بخیر زندگیم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح بخیر هستیم ♥
صبح بخیر تمام دل بستگیم ♥
صبح بخیر امید فردا ♥
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

صبح یعنی
تو بخندی و دلم باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی …
که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان عشق زمین با تو هم آواز شود
صبح بخیر عشقم

متن ضربان قلبم

صدای گامهای تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا با تو تشنه ی زنده بودنم..
سلام صبح بخیر دلیل بودنم

متن ضربان قلبم

عزیز جانم
باور کن مـن هرروز صبح با آنکه
کنارم نیستی اما چشمهایم را که باز میکنم
اول بـه تـو صبح بخیر میگویم
کجایش عجیب اسـت
تا بحال دیوانه ندیدی ؟

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح است
پنجره را باز کن ؛
بگذار
امروز را با دیدن تو شروع کنم…
بهترین روز زندگی من
در یک روز تعطیلی هفته باش …
صبحت بخیر همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

روز من رسما آغاز نخواهد شد
تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم
عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روز متوجه می شوم که زندگی من معمولی نیست
چون خانومی خارق العاده دارم
صبح بخیر زیبای من

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

متن ضربان قلبم تویی

دلنشین ترین صدا برای من
صدای خواب الود توست!
وقتی بهم صبح بخیر میگی
صبحت بخیر تنها عشقم….

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

متن ضربان قلبم

عشق را
بوسه بخیر می کند؛
صبح را
سلامِ تو
صبحت بخیر مهربونم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحرخیز شده‌ ام

متن اهنگ ضربان قلبم

صبح بخیر همسر عزیزم
امیدوارم که روزی به شگفتی خودت داشته باشی

متن ضربان قلبم یوسف

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل شروع کنم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه

متن ضربان قلبم یوسف

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل تو
صبح بخیر نفسم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح بخیر عشقم
باز صبح شد چشمانت
مرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساخت
از این پس چشمان تو را ستایش خواهم کرد…

متن ضربان قلبم

صبح با عطر تو بیدار شدن یعنی عشق
در تب بوسه گرفتار شدن یعنی عشق
صبح بخیر همسر عزیزم

متن برای ضربان قلبم

ای قند لب و قند دهن صبح بخیر
هم بستر یاس و نسترن صبح بخیر
از پنجره خورشید به تو خیره شده
بیدار شو عشق خوب من صبح بخیر

متن ضربان قلبم میره بالا

هیچ صدایی
زیباتر از صدای تو
وقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیست
صبحت قشنگ عشق من …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

میخواهم تمام شهر را باخبر کنم
که بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکند
عجب آشوبی میشود دلم …

متن برای ضربان قلبم

رویای من ، هر صبح
از پلک هایت می شود آغاز
در چشم هایم هیچ حرفی نیست
جزء انعکاس
عاشقتم
صبحت بخیر زندگیم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح بخیر هستیم ♥
صبح بخیر تمام دل بستگیم ♥
صبح بخیر امید فردا ♥
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥

متن اهنگ ضربان قلبم

صبح یعنی
تو بخندی و دلم باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی …
که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان عشق زمین با تو هم آواز شود
صبح بخیر عشقم

متن ضربان قلبم تویی

صدای گامهای تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا با تو تشنه ی زنده بودنم..
سلام صبح بخیر دلیل بودنم

متن ضربان قلبم تویی

عزیز جانم
باور کن مـن هرروز صبح با آنکه
کنارم نیستی اما چشمهایم را که باز میکنم
اول بـه تـو صبح بخیر میگویم
کجایش عجیب اسـت
تا بحال دیوانه ندیدی ؟

متن ضربان قلبم

صبح است
پنجره را باز کن ؛
بگذار
امروز را با دیدن تو شروع کنم…
بهترین روز زندگی من
در یک روز تعطیلی هفته باش …
صبحت بخیر همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

روز من رسما آغاز نخواهد شد
تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم
عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر روز متوجه می شوم که زندگی من معمولی نیست
چون خانومی خارق العاده دارم
صبح بخیر زیبای من

متن اهنگ ضربان قلبم

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دلنشین ترین صدا برای من
صدای خواب الود توست!
وقتی بهم صبح بخیر میگی
صبحت بخیر تنها عشقم….

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

متن ضربان قلبم تویی

عشق را
بوسه بخیر می کند؛
صبح را
سلامِ تو
صبحت بخیر مهربونم

متن برای ضربان قلبم

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحرخیز شده‌ ام

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح بخیر همسر عزیزم
امیدوارم که روزی به شگفتی خودت داشته باشی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل شروع کنم

متن اهنگ ضربان قلبم

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

متن ضربان قلبم تویی

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:
“دوستت دارم”

متن ضربان قلبم تویی

آفتاب

به مزارع قهوه ی چشم های تو

که می رسد

صبح می شود

چشم وا کن

که دلم لک زده است

برای فنجان فنجان نوشیدنِ عشق …

متن ضربان قلبم

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You are my everything
تو همه چیز منی

متن برای ضربان قلبم

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن ضربان قلبم تویی

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن ضربان قلبم میره بالا

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

متن ضربان قلبم

امشب اجازه اش را از خدا میگیرم …

نامه های من

باید جورِ دیگری آغاز شود

به نام چشم های بخشنده و مهربانت

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در اندکِ قلبِ من ، تویی فراوان

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

متن اهنگ ضربان قلبم

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چگونه از تو بگذرم

وقتی همین دوست داشتنت

مرا زنده نگه داشته است

دوستت دارم …

متن ضربان قلبم

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم

از قبیله زلیخا آمده ام

آنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند

مردانه دوستم داری ؟

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــ ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن برای ضربان قلبم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

به خدا دوست داشتن تو دست من نیست
خودت بگرد ببین
مهرت را کجای دلم انداخته ای!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن برای ضربان قلبم

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن ضربان قلبم تویی

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن ضربان قلبم تویی

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن ضربان قلبم یوسف

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

متن برای ضربان قلبم

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن ضربان قلبم میره بالا

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن ضربان قلبم میره بالا

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن اهنگ ضربان قلبم

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن اهنگ ضربان قلبم

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن ضربان قلبم

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن ضربان قلبم تویی

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دُنیآ روُ نِمیدونَم،وَلی مَنْ دوُرِ توُ میگردَم

متن ضربان قلبم تویی

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن ضربان قلبم

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن اهنگ ضربان قلبم

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن ضربان قلبم

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن ضربان قلبم تویی

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن ضربان قلبم تویی

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو یِجایی تو قَــلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در تمام سختی ها عشق تو به من انگیزه زندگی می ده شوهر عزیزم

متن ضربان قلبم میره بالا

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم، چشمای تو رو یادم می یاد، بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم، یاد تو می افتم، چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی

متن ضربان قلبم تویی

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن ضربان قلبم

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن ضربان قلبم تویی

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن برای ضربان قلبم

در فکر منی، حالا و برای همیشه

متن ضربان قلبم میره بالا

می خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من

متن اهنگ ضربان قلبم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

تو جهان مرا به حرکت وا می داری، بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم همسر عزیزم

متن ضربان قلبم یوسف

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن ضربان قلبم

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن برای ضربان قلبم

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن اهنگ ضربان قلبم

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن ضربان قلبم یوسف

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن ضربان قلبم

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن اهنگ ضربان قلبم

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن ضربان قلبم یوسف

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن ضربان قلبم یوسف

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

متن اهنگ ضربان قلبم

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن برای ضربان قلبم

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:
“دوستت دارم”

متن ضربان قلبم یوسف

آفتاب

به مزارع قهوه ی چشم های تو

که می رسد

صبح می شود

چشم وا کن

که دلم لک زده است

برای فنجان فنجان نوشیدنِ عشق …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن ضربان قلبم میره بالا

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

You are my everything
تو همه چیز منی

متن برای ضربان قلبم

بهار عاشقان حال تو باشد

خوشی ها ثبت احوال تو باشد

فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌

که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن ضربان قلبم

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن ضربان قلبم تویی

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن ضربان قلبم یوسف

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن اهنگ ضربان قلبم

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

متن اهنگ ضربان قلبم

امشب اجازه اش را از خدا میگیرم …

نامه های من

باید جورِ دیگری آغاز شود

به نام چشم های بخشنده و مهربانت

متن ضربان قلبم

در اندکِ قلبِ من ، تویی فراوان

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

و خداحافظی

وصله یِ غمگینی ست

که به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن اهنگ ضربان قلبم

چگونه از تو بگذرم

وقتی همین دوست داشتنت

مرا زنده نگه داشته است

دوستت دارم …

متن ضربان قلبم تویی

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستم

از قبیله زلیخا آمده ام

آنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزند

مردانه دوستم داری ؟

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــ ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن ضربان قلبم

حتی اگر حرفی نبود

شماره‌ام را بگیر و فقط بخند

وقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستد

و در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایست

که برای رهایی پرپر می‌ زند

متن ضربان قلبم میره بالا

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى…

متن ضربان قلبم

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

به خدا دوست داشتن تو دست من نیست
خودت بگرد ببین
مهرت را کجای دلم انداخته ای!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن ضربان قلبم یوسف

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن ضربان قلبم

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن ضربان قلبم میره بالا

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن اهنگ ضربان قلبم

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن برای ضربان قلبم

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن ضربان قلبم میره بالا

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دُنیآ روُ نِمیدونَم،وَلی مَنْ دوُرِ توُ میگردَم

متن ضربان قلبم

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن اهنگ ضربان قلبم

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن ضربان قلبم

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن ضربان قلبم میره بالا

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن اهنگ ضربان قلبم

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن ضربان قلبم یوسف

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو یِجایی تو قَــلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن برای ضربان قلبم

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در تمام سختی ها عشق تو به من انگیزه زندگی می ده شوهر عزیزم

متن ضربان قلبم یوسف

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم، چشمای تو رو یادم می یاد، بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم، یاد تو می افتم، چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن ضربان قلبم

در فکر منی، حالا و برای همیشه

متن ضربان قلبم تویی

می خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

تو جهان مرا به حرکت وا می داری، بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن ضربان قلبم تویی

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن ضربان قلبم میره بالا

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن ضربان قلبم میره بالا

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن اهنگ ضربان قلبم

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن اهنگ ضربان قلبم

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن ضربان قلبم یوسف

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن ضربان قلبم میره بالا

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن ضربان قلبم

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن برای ضربان قلبم

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن ضربان قلبم تویی

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن ضربان قلبم میره بالا

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن ضربان قلبم

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن ضربان قلبم

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن ضربان قلبم یوسف

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن ضربان قلبم یوسف

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن ضربان قلبم میره بالا

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن ضربان قلبم تویی

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن اهنگ ضربان قلبم

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن ضربان قلبم تویی

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن اهنگ ضربان قلبم

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن ضربان قلبم تویی

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن اهنگ ضربان قلبم

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن اهنگ ضربان قلبم

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن اهنگ ضربان قلبم

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن اهنگ ضربان قلبم

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن ضربان قلبم یوسف

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن ضربان قلبم تویی

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن ضربان قلبم تویی

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن برای ضربان قلبم

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن ضربان قلبم یوسف

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن ضربان قلبم

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن ضربان قلبم میره بالا

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن برای ضربان قلبم

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن ضربان قلبم میره بالا

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن ضربان قلبم یوسف

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن برای ضربان قلبم

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن ضربان قلبم

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن اهنگ ضربان قلبم

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن اهنگ ضربان قلبم

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن ضربان قلبم

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن ضربان قلبم

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن ضربان قلبم

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن ضربان قلبم تویی

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن ضربان قلبم تویی

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن ضربان قلبم یوسف

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن اهنگ ضربان قلبم

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن اهنگ ضربان قلبم

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری برای بیو

تمام خواب هایم رنگ تو را گرفته کاش یک روز از رویاهایم به واقعیت زندگی ام سفر کنی
و من تا ابد داشته باشمت♥️

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عاشقانه واقعی رومئو و ژولیت نیستند که با هم مردند …
بلکه ما هستیم که قرار است در کنار هم پیر شویم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی می کنی عشق

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تا یک روز بعد از ابدیت عاشقت خواهم موند

متن ضربان قلبم

خوب نگاه کن
تنها اندکی از تــو
تمامِ من را دگرگون کرده است♥️💍

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه لاکچری برای اینستا

این گونه که
تو دستانم را رها کردی
یا نمی دانی
سقوط چیست!
یا نمی دانی
چقدر بالا آمده‌ ایم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دیدار با تو کار سرنوشت بود، آشنایی با تو انتخاب من اما دوست داشتنت دست من نبود!

متن ضربان قلبم تویی

خوشبختی یعنی
در خاطر کسی ماندگاری
که لحظه هاي نبودنت را
با تمام …
دنیا معامله نمی‌ کند
‌ ‌‌‌🅘 🅛🅘🅥🅔 🅕🅞🅡 🅨🅞🅤 ❥••

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه لاکچری برای عشقم

اگر می توانستم چیزی که می خواهم باشم اشک تو می شدم
تا بتوانم در چشمانت متولد شوم
روی گونه هایت زندگی کنم
و روی لب هایت بمیرم

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتنت مثل نفس کشیدنه … تو بگو چطور می تونم متوقفش کنم؟!

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق واقعی فقط یه بار در دل آدمو می زنه … چشم دلت رو باز کن که از دستش ندی!

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری برای همسرم

دل به تو سجده می کند
قبله اگر چه نیستی!

متن اهنگ ضربان قلبم

عاشق تو شدن دومین اتفاق خوب زندگیم بوده
اولیش پیدا کردنت بودʢᵕᴗᵕʡ

متن برای ضربان قلبم

کاش یه روزی، یه جایی، یه جوری من و تو زندگی رو با هم بسازیم

متن ضربان قلبم تویی

هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند
و من و تو فقط با عطر آغوش هم ..

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری بلند

و در انتها
ما به هم خواهیم رسید
کلاغ ‌ها راه خانه را خواهند یافت
قصه تمام می ‌شود
عشق می‌ ماند
و آغوشی قد ما دو نفر …

متن ضربان قلبم تویی

‌دوست داشتن تو
زیباترین گلی ا‌ست
که خدا آفریده
گفته بودم؟

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌ بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌ فـهمد
آزادی بـیان یـعنی چـه …♡✨

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم!
بس که تمام شب
تنگ در آغوش گرفته ام
خیالت را …!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

به چهره ها و راه ها
چنان نگاه می کنم
که کور می شوم
چه مدتی ست دلبرا
ندیده ام تو را؟

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری با فونت خاص و زیبا

من با نفسات نفس میڪشم◌♥️◌

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

و«تـــٌـو♡»
سرآغازتمام‌«؏ـاٰشـقانه‌هاےِ»منے
گناه‌اَست‌بِگویَم‌«خدای‌ِمَنے!»
ولی‌تو«خدای‌ِکوچک‌»من‌روی‌ِزمینی..!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه لاکچری برای بیو

تمام خواب هایم رنگ تو را گرفته کاش یک روز از رویاهایم به واقعیت زندگی ام سفر کنی
و من تا ابد داشته باشمت♥️

متن ضربان قلبم یوسف

عاشقانه واقعی رومئو و ژولیت نیستند که با هم مردند …
بلکه ما هستیم که قرار است در کنار هم پیر شویم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی می کنی عشق

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تا یک روز بعد از ابدیت عاشقت خواهم موند

متن برای ضربان قلبم

خوب نگاه کن
تنها اندکی از تــو
تمامِ من را دگرگون کرده است♥️💍

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه لاکچری برای اینستا

این گونه که
تو دستانم را رها کردی
یا نمی دانی
سقوط چیست!
یا نمی دانی
چقدر بالا آمده‌ ایم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دیدار با تو کار سرنوشت بود، آشنایی با تو انتخاب من اما دوست داشتنت دست من نبود!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

خوشبختی یعنی
در خاطر کسی ماندگاری
که لحظه هاي نبودنت را
با تمام …
دنیا معامله نمی‌ کند
‌ ‌‌‌🅘 🅛🅘🅥🅔 🅕🅞🅡 🅨🅞🅤 ❥••

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری برای عشقم

اگر می توانستم چیزی که می خواهم باشم اشک تو می شدم
تا بتوانم در چشمانت متولد شوم
روی گونه هایت زندگی کنم
و روی لب هایت بمیرم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دوست داشتنت مثل نفس کشیدنه … تو بگو چطور می تونم متوقفش کنم؟!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق واقعی فقط یه بار در دل آدمو می زنه … چشم دلت رو باز کن که از دستش ندی!

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری برای همسرم

دل به تو سجده می کند
قبله اگر چه نیستی!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عاشق تو شدن دومین اتفاق خوب زندگیم بوده
اولیش پیدا کردنت بودʢᵕᴗᵕʡ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

کاش یه روزی، یه جایی، یه جوری من و تو زندگی رو با هم بسازیم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند
و من و تو فقط با عطر آغوش هم ..

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه لاکچری بلند

و در انتها
ما به هم خواهیم رسید
کلاغ ‌ها راه خانه را خواهند یافت
قصه تمام می ‌شود
عشق می‌ ماند
و آغوشی قد ما دو نفر …

متن برای ضربان قلبم

‌دوست داشتن تو
زیباترین گلی ا‌ست
که خدا آفریده
گفته بودم؟

متن ضربان قلبم

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌ بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌ فـهمد
آزادی بـیان یـعنی چـه …♡✨

متن ضربان قلبم یوسف

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم!
بس که تمام شب
تنگ در آغوش گرفته ام
خیالت را …!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

به چهره ها و راه ها
چنان نگاه می کنم
که کور می شوم
چه مدتی ست دلبرا
ندیده ام تو را؟

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه لاکچری با فونت خاص و زیبا

من با نفسات نفس میڪشم◌♥️◌

متن ضربان قلبم

و«تـــٌـو♡»
سرآغازتمام‌«؏ـاٰشـقانه‌هاےِ»منے
گناه‌اَست‌بِگویَم‌«خدای‌ِمَنے!»
ولی‌تو«خدای‌ِکوچک‌»من‌روی‌ِزمینی..!

متن برای ضربان قلبم

عشق باید دو طرفه باشه

یه طرفش تو

یه طرفش من

متن ضربان قلبم میره بالا

حضور تو هر چی غمه

از زندگیم دور میکنه

چشای تو

آدمو به خوشبختی مجبور میکنه

متن ضربان قلبم

آهای عشقم

من حسود نیستم

فقط از تموم آدمایی که

نگات میکنن

باهات حرف میزنن

دوست دارن

متنفرم

متن برای ضربان قلبم

قسم میخورم

تا روزی که قلبم هنوز میزنه

تا وقتی که جونی توی این تنه

تو رای خوب، تو روزای بد

همیشه باهاتم قسم میخورم

دوست دارم عشقم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب من

میتونه تپیدن رو فراموش کنه

اما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن ضربان قلبم یوسف

آهای مخاطب خاصم

میدونی شدم عاشق اون چشات؟!

میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!

میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!

میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!

میدونی آخر میشم فدات؟!

میدونی میمیرم برات؟!

میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مگه میشه تو رو داشت

تو رو دید، با تو حرف زد و

بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟

بخدا بهشت همین جاست

همین نقطه ای که من هستم

همین جایی که تو میخندی

متن برای ضربان قلبم

تو این دنیا

هیچ چیز زیباتر از

دوست داشتن تو نیست

متن ضربان قلبم

انقدر دوستت دارم

که اصلا هرچی غم و غصه داری

مال من، تو فقط بخند

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هر چیزی آخری دارد

آخر آرزویم با تو بودن است

به وسعت آخر عشق دوستت دارم

تقدیم به نفسی که

به نفسم بنده به نفساش

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

امان از دست این مردم

میخواهند تو را از چشم من بیندازند

و نمی فهمند تو چشمهای منی جانا

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق مهربونم

خیلی دوستت دارم چون

وقتایی که بهت فکر میکنم لبخند میاد رو لبام

ضربان قلبم تند میشه

صدات بهم آرامش میبخشه

تنها تویی که میتونه

تموم حسای خوبو بهم بده

متن برای ضربان قلبم

من تورا میخواهم

هرچه بادا باد عشقم

من تورا دوست دارم

هر چه بادا باد عشم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وجودت تو زندگیم

حیاتی ترین لازمه واسه نفس کشیدنمه

متن ضربان قلبم یوسف

در دستور زبان

جان یک بخش است

آن هم فدای تو (:

متن ضربان قلبم میره بالا

تا آخر عمرم

باهانم پشتتم

بهت قول میدم برای داشتن تو بجنگم

چه جنگی قشنگ تر از این

میدونی خیلی دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق من

از من نپرس چقدر دوستت دارم

اینجا در قلب من حد و مرزی

برای حضور تو نیست

خواستنت تمام شدنی نیست

خواستنی تر میشوی هر لحظه

تو تکرار نمی شوی

این منم که دلبسته تر می شوم

متن ضربان قلبم میره بالا

تنها دلخوشیه من تویی عشقم

ساده و از ته دل میگم

دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

دنیارو بدن بهم

یه تار موت که سهله

حتی فکرتم نمیدم بهشون

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

چه خوبه

اونی که دوستش داری بگه

با اینکه اخلاقت بده ولی

بالا بری پایین بیای مال خودمی

متن برای ضربان قلبم

دلخوشم از اینکه کنارمی

از اینکه عشقم تویی

از این که زندگیم تویی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق جانم

تو تنها کسی هستی

با جون و دلم

عاشقتم و دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق یعنی

دو نفر بی دلیل

حالشون کنار هم خوب باشه

زیاد برای خودتون سخت نگیرین

متن ضربان قلبم یوسف

من خوشبخت ترینم

چون تو زندگیم کسی رو دارم که

دلیل بیدار شدن هر صبحمه

دلیل خنده های رو لبمه

دلیل نفش کشیدنمه

دلیل آرامشمه

یک کلام: دلیل زنده موندنمه

متن برای ضربان قلبم

خوش به حال من

چون یکی رو دارم که میتونم بهش تکیه کنم

یکی که خیلی دوسم داره

عشقم خداروشکر که تو زندگیمی

خیلی دوست دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

امروز دوست دارم

فردا دوباره بیشتر دوست دارم

فردای فرداها نیز

حتی اگر هیچوقت

نخواهی ام

نخوانی ام

نبینی ام

من باز تمام روزهای آینده

تو را همچون گذشته

دوست خواهم داشت

متن برای ضربان قلبم

آهای تنها دلیل زنده بودنم…

تورو که دارم، دنیا مال منه

دیگه آرزویی ندارم

همه ی آرزوی من

همیشه با تو بودنه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

چه حس قشنگیه

بفهمی یه آدم خود خواه

تو رو از خودشم بیشتر میخواد…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتنت را با

هیچ حس زیبایی

تعویض نمیکنم

دلبرجان

متن ضربان قلبم میره بالا

تا آخر عمرم

باهاتم، پشتتم…

بهت قول میدم برای داشتن تو

بجنگم..

چه جنگی قشنگ تر از این؟

میدونی که خیلی دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق باید دو طرفه باشه

یه طرفش تو

یه طرفش من

متن ضربان قلبم

حضور تو هر چی غمه

از زندگیم دور میکنه

چشای تو

آدمو به خوشبختی مجبور میکنه

متن ضربان قلبم یوسف

آهای عشقم

من حسود نیستم

فقط از تموم آدمایی که

نگات میکنن

باهات حرف میزنن

دوست دارن

متنفرم

متن اهنگ ضربان قلبم

قسم میخورم

تا روزی که قلبم هنوز میزنه

تا وقتی که جونی توی این تنه

تو رای خوب، تو روزای بد

همیشه باهاتم قسم میخورم

دوست دارم عشقم

متن ضربان قلبم

قلب من

میتونه تپیدن رو فراموش کنه

اما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آهای مخاطب خاصم

میدونی شدم عاشق اون چشات؟!

میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!

میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!

میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!

میدونی آخر میشم فدات؟!

میدونی میمیرم برات؟!

میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مگه میشه تو رو داشت

تو رو دید، با تو حرف زد و

بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟

بخدا بهشت همین جاست

همین نقطه ای که من هستم

همین جایی که تو میخندی

متن اهنگ ضربان قلبم

تو این دنیا

هیچ چیز زیباتر از

دوست داشتن تو نیست

متن اهنگ ضربان قلبم

انقدر دوستت دارم

که اصلا هرچی غم و غصه داری

مال من، تو فقط بخند

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر چیزی آخری دارد

آخر آرزویم با تو بودن است

به وسعت آخر عشق دوستت دارم

تقدیم به نفسی که

به نفسم بنده به نفساش

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

امان از دست این مردم

میخواهند تو را از چشم من بیندازند

و نمی فهمند تو چشمهای منی جانا

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق مهربونم

خیلی دوستت دارم چون

وقتایی که بهت فکر میکنم لبخند میاد رو لبام

ضربان قلبم تند میشه

صدات بهم آرامش میبخشه

تنها تویی که میتونه

تموم حسای خوبو بهم بده

متن ضربان قلبم میره بالا

من تورا میخواهم

هرچه بادا باد عشقم

من تورا دوست دارم

هر چه بادا باد عشم

متن اهنگ ضربان قلبم

وجودت تو زندگیم

حیاتی ترین لازمه واسه نفس کشیدنمه

متن برای ضربان قلبم

در دستور زبان

جان یک بخش است

آن هم فدای تو (:

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تا آخر عمرم

باهانم پشتتم

بهت قول میدم برای داشتن تو بجنگم

چه جنگی قشنگ تر از این

میدونی خیلی دوستت دارم

متن ضربان قلبم

عشق من

از من نپرس چقدر دوستت دارم

اینجا در قلب من حد و مرزی

برای حضور تو نیست

خواستنت تمام شدنی نیست

خواستنی تر میشوی هر لحظه

تو تکرار نمی شوی

این منم که دلبسته تر می شوم

متن برای ضربان قلبم

تنها دلخوشیه من تویی عشقم

ساده و از ته دل میگم

دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

دنیارو بدن بهم

یه تار موت که سهله

حتی فکرتم نمیدم بهشون

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چه خوبه

اونی که دوستش داری بگه

با اینکه اخلاقت بده ولی

بالا بری پایین بیای مال خودمی

متن ضربان قلبم

دلخوشم از اینکه کنارمی

از اینکه عشقم تویی

از این که زندگیم تویی

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق جانم

تو تنها کسی هستی

با جون و دلم

عاشقتم و دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق یعنی

دو نفر بی دلیل

حالشون کنار هم خوب باشه

زیاد برای خودتون سخت نگیرین

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من خوشبخت ترینم

چون تو زندگیم کسی رو دارم که

دلیل بیدار شدن هر صبحمه

دلیل خنده های رو لبمه

دلیل نفش کشیدنمه

دلیل آرامشمه

یک کلام: دلیل زنده موندنمه

متن ضربان قلبم میره بالا

خوش به حال من

چون یکی رو دارم که میتونم بهش تکیه کنم

یکی که خیلی دوسم داره

عشقم خداروشکر که تو زندگیمی

خیلی دوست دارم

متن ضربان قلبم تویی

امروز دوست دارم

فردا دوباره بیشتر دوست دارم

فردای فرداها نیز

حتی اگر هیچوقت

نخواهی ام

نخوانی ام

نبینی ام

من باز تمام روزهای آینده

تو را همچون گذشته

دوست خواهم داشت

متن ضربان قلبم میره بالا

آهای تنها دلیل زنده بودنم…

تورو که دارم، دنیا مال منه

دیگه آرزویی ندارم

همه ی آرزوی من

همیشه با تو بودنه

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چه حس قشنگیه

بفهمی یه آدم خود خواه

تو رو از خودشم بیشتر میخواد…

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست داشتنت را با

هیچ حس زیبایی

تعویض نمیکنم

دلبرجان

متن اهنگ ضربان قلبم

تا آخر عمرم

باهاتم، پشتتم…

بهت قول میدم برای داشتن تو

بجنگم..

چه جنگی قشنگ تر از این؟

میدونی که خیلی دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

جان دلم، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز هستی.
مهم این است که من بلدم کل این معادلات را بهم بزنم.
من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد دنیا را بسازم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از جنس کدام نور بودی ستاره من؟
که جرأت با تو بودن در من جنبید؟
و من چه عاشقانه به تو لبخند زدم
و تو چه پر مهر لبخندم را جواب دادی
و این شد
عاشقانه ی آرام “من” و تو”

متن برای ضربان قلبم

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن اهنگ ضربان قلبم

چه شد در من نمی دانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

ی عشق دلم جز گره ای کور چه بود
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن ضربان قلبم یوسف

من تو را می‌خوانم
تو مرا می‌فهمی
و همین سهل ‌ترین قصه یک انسان است
من تو را خاص ترین شعر زمان می‌دانم
و تو هم می‌دانی تا ابد در دل من می‌مانی

متن ضربان قلبم یوسف

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق همان چیزی است که من هر روز در خنده تو می بینم
عشق همان چیزی است که با هر لمس تو آن را حس می کنم
عشق همان چیزی است که در هر واژه ای که می گویی می شنوم
عشق همان چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن ضربان قلبم تویی

همیشه ابتدا و آنتهای کلام شعرهایم تو بوده ای،
می خواهم این شعر اولینش تو باشی و آخرین نداشته باشد
تا ابد ادامه داشته باشد….

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍

متن ضربان قلبم

ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ
ﭼﺸﻢ ﺩﺭ آینه ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﮕﻮ:
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺩﻧﯿﺎ

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن اهنگ ضربان قلبم

کاش بدانی
تکرار تو، برای من
چقدر حیات بخش است
درست مثل
نفسهایم …!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن ضربان قلبم یوسف

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن ضربان قلبم یوسف

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن ضربان قلبم تویی

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن ضربان قلبم

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن برای ضربان قلبم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن ضربان قلبم یوسف

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

برای عاشق شدن

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،

برای عاشق شدن

باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

متن ضربان قلبم یوسف

جان دلم، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز هستی.
مهم این است که من بلدم کل این معادلات را بهم بزنم.
من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد دنیا را بسازم.

متن اهنگ ضربان قلبم

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن اهنگ ضربان قلبم

از جنس کدام نور بودی ستاره من؟
که جرأت با تو بودن در من جنبید؟
و من چه عاشقانه به تو لبخند زدم
و تو چه پر مهر لبخندم را جواب دادی
و این شد
عاشقانه ی آرام “من” و تو”

متن ضربان قلبم میره بالا

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چه شد در من نمی دانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم …

متن ضربان قلبم

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ی عشق دلم جز گره ای کور چه بود
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن ضربان قلبم میره بالا

من تو را می‌خوانم
تو مرا می‌فهمی
و همین سهل ‌ترین قصه یک انسان است
من تو را خاص ترین شعر زمان می‌دانم
و تو هم می‌دانی تا ابد در دل من می‌مانی

متن ضربان قلبم یوسف

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن ضربان قلبم یوسف

عشق همان چیزی است که من هر روز در خنده تو می بینم
عشق همان چیزی است که با هر لمس تو آن را حس می کنم
عشق همان چیزی است که در هر واژه ای که می گویی می شنوم
عشق همان چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن اهنگ ضربان قلبم

همیشه ابتدا و آنتهای کلام شعرهایم تو بوده ای،
می خواهم این شعر اولینش تو باشی و آخرین نداشته باشد
تا ابد ادامه داشته باشد….

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ
ﭼﺸﻢ ﺩﺭ آینه ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﮕﻮ:
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺩﻧﯿﺎ

متن اهنگ ضربان قلبم

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن ضربان قلبم یوسف

کاش بدانی
تکرار تو، برای من
چقدر حیات بخش است
درست مثل
نفسهایم …!

متن برای ضربان قلبم

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن ضربان قلبم تویی

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن ضربان قلبم یوسف

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن ضربان قلبم تویی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن ضربان قلبم تویی

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن ضربان قلبم

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن ضربان قلبم

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن ضربان قلبم

برای عاشق شدن

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،

برای عاشق شدن

باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

متن ضربان قلبم یوسف

مثل درختی که

به سوی آفتاب قد می کشد

همه وجودم دستی شده است

و همه دستم خواهشی:

خواهشِ تو…

متن برای ضربان قلبم

به عدالتِ جهان مشکوکم

دستانت دور

اما

نفست جانِ من است…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق یعنی

دستانم را بگیری

نگاهم کنی

و بگویی

من به بودنت قانعم

حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد …

متن ضربان قلبم یوسف

چقدر آرام گرفتم آن لحظه ای که آرام دستانت را در دستانم قرار دادی تا شروع یک زندگی سرشار از آرامش و آسایش خاطر را با یکدیگر رقم بزنیم. این آرامش ابدی را مرهون آن گرمای دستانت هستم که به من بخشیدی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستان تو آنقدر روانم را به هم ریخته است که هر ثانیه آن لحظه دوست داشتنی را به یاد می آورم که دستان تو را محکم در دستانم برای اولین بار قرار داده بودم و ضربان قلبم تند تند می زدند. بی گمان یکی از بهترین لحظاتی بود که تاکنون در زندگیم تجربه کرده بودم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بی گمان یکی از زیباترین پازل های دنیا آن است که فاصله انگشتانم را با گرفتن دستان تو پر کنم. گرفتن دست های عشقم که بی هیچ شک و تردیدی بهترین پازلی است که می توان فاصله های آن را به خوبی کنار هم قرار داد.

متن ضربان قلبم

فشردن دستانت آنقدر شیرین و دوست داشتنی بود که به پاس شیرینی این تعهد دوست داشتنی کنار هم آن لحظه را هیچ گاه از خاطرم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای که با گرفتن دستانت، می شد عشق را در نگاهت به خوبی تفسیر کرد. لحظه ای که برق از چشمانت، عمق احساس پاکت را دید.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گرمای دستانت، آرامش بخش زندگی من است عشق جانم. آنقدر لحظه فشردن دستانت به جانم نشست که فکر و خیالت در هر پاسی از شبانه روز گرمابخش زندگیم شده است.

متن ضربان قلبم یوسف

عطر دستانت آنقدر خوشبو و گوارا بود که با گرفتن دستت هنوز هم بوی خوش آن را لا به لای انگشتانم به خوبی حس می کنم. انگار که کنارم نشسته ای و از بوی خوش دستانت من را مست کرده ای. عشق نازنینم دلم برای آن روز نخستی تنگ شده است که برای اولین بار دست هایم را در دست هایت گذاشتم و بوی عطر دستانت آنقدر به دلم نشست که هیچ آلزایمر و فراموشی هم نمی تواند آن لحظه دلنشین را از خاطرم برباید.

متن برای ضربان قلبم

یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی آن لحظه خاطره انگیزی است که برای اولین بار می خواهی دست در دست عشقت بگذاری و به پاس این عشق ماندگار سالیان سال کنار هم با خوشی و خوشبختی زندگی کنید. آن لحظه ای که دست عشقت را می گیری، حس غرورآمیز و سرشار از آرامش و عشق ابدی در جسم و جانت وارد می گردد که بی گمان فراموش نشدنی است.

متن ضربان قلبم یوسف

چقدر زیباست که باران باشد و یار باشد و یک هوای دو نفره عاشقانه کنار عشقت باشی و دست او را بگیری تا گرمای دست او را به خوبی زیر آسمان بارانی و سرد حس کنی. عزیزترینم عشق جانم لحظه ای که برای اولین بار دست تو را گرفته ام را هیچ گاه در زندگیم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای پر از عشق و صمیمیت، لحظه ای که آنقدر ارزشمند است که جای آن را هیچ چیزی نمی تواند پر کند.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشقم از وقتی که دستان گرمت را گرفته ام و آن را لمس نموده ام، درونم را یک شور و شعف و اشتیاقی دربر گرفته است که وصف نشدنی است. نمی دانم که چگونه این حس را بیان کنم. گرفتن دست عشق در روز بارانی و هوای دو نفره از لذت بخش ترین لحظاتی است که یک عاشق می تواند در شروع زندگیش آن را تجربه کند.

متن ضربان قلبم میره بالا

بهشت دربست برای ماست
وقتی #تُ را دارم
دستانت را دارم
خنده هایت را دارم ….

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستانت را می‌گیرم
و پرواز می‌کنم به رویایی
که هیچ بالی نمی‌خواهد
تا #تُ همدست منی…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستانت را میخواهم
برای به دوش کشیدن قلبم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

شب را بهانه می کنم
برای پرسه زدن
در کوچه های خیال
شاید بگیرد دستانت را
دستان خالی ام….

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

آغشته به #تُ میشود
روحم،نفسم،بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت..
بوسه باران میشوم

متن اهنگ ضربان قلبم

باور کن محبوبم
‏هر کاری از دست من بر می ‌آید
‏فقط کافی‌ ست که دستانت
‏در دستان من باشد ..️.

متن اهنگ ضربان قلبم

جاری می‌شوی هر صبح
در باور چشم‌ هایم..
نفس می‌کشم
عطر دلنواز دستانت را…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوستت دارم”
مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت؛
همانقدر آرام…
همانقدر شرمگین…
و همانقدر پر شور…
من تو را تا به ابد؛
همانقدر بی نظیر
دوست خواهم داشت

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اگر دستانم را بگیری بوسه ها خواهم زد بر آن از سر شوق، از سر عشق
دوستت دارم همسر عزیزم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستم را بگیر تا بال در بیاورم و تو را به اوج آسمان و به خوشبختی ببرم

متن اهنگ ضربان قلبم

دستانم در دستان تو جوانه خواهند زد و سبز خواهد شد بهاران در دستان تو …

متن اهنگ ضربان قلبم

حس لمس دستانت
حس پرسه زدن در یک صبح بارانی روی پل رنگین کمان است …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستانت را که می گیرم
گل از گل لبانم می شکفد و بی اختیار خیره می شوم در آن دو قوی جادویی، در چشمانت …

متن ضربان قلبم

گرمای دستانت آرامش من است
آرامشی از جنس باغ های گل سرخ، آرامشی از جنس شیرین خیال …

متن ضربان قلبم

مثل درختی که

به سوی آفتاب قد می کشد

همه وجودم دستی شده است

و همه دستم خواهشی:

خواهشِ تو…

متن ضربان قلبم تویی

به عدالتِ جهان مشکوکم

دستانت دور

اما

نفست جانِ من است…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق یعنی

دستانم را بگیری

نگاهم کنی

و بگویی

من به بودنت قانعم

حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چقدر آرام گرفتم آن لحظه ای که آرام دستانت را در دستانم قرار دادی تا شروع یک زندگی سرشار از آرامش و آسایش خاطر را با یکدیگر رقم بزنیم. این آرامش ابدی را مرهون آن گرمای دستانت هستم که به من بخشیدی.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دستان تو آنقدر روانم را به هم ریخته است که هر ثانیه آن لحظه دوست داشتنی را به یاد می آورم که دستان تو را محکم در دستانم برای اولین بار قرار داده بودم و ضربان قلبم تند تند می زدند. بی گمان یکی از بهترین لحظاتی بود که تاکنون در زندگیم تجربه کرده بودم.

متن ضربان قلبم

بی گمان یکی از زیباترین پازل های دنیا آن است که فاصله انگشتانم را با گرفتن دستان تو پر کنم. گرفتن دست های عشقم که بی هیچ شک و تردیدی بهترین پازلی است که می توان فاصله های آن را به خوبی کنار هم قرار داد.

متن ضربان قلبم

فشردن دستانت آنقدر شیرین و دوست داشتنی بود که به پاس شیرینی این تعهد دوست داشتنی کنار هم آن لحظه را هیچ گاه از خاطرم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای که با گرفتن دستانت، می شد عشق را در نگاهت به خوبی تفسیر کرد. لحظه ای که برق از چشمانت، عمق احساس پاکت را دید.

متن ضربان قلبم میره بالا

گرمای دستانت، آرامش بخش زندگی من است عشق جانم. آنقدر لحظه فشردن دستانت به جانم نشست که فکر و خیالت در هر پاسی از شبانه روز گرمابخش زندگیم شده است.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عطر دستانت آنقدر خوشبو و گوارا بود که با گرفتن دستت هنوز هم بوی خوش آن را لا به لای انگشتانم به خوبی حس می کنم. انگار که کنارم نشسته ای و از بوی خوش دستانت من را مست کرده ای. عشق نازنینم دلم برای آن روز نخستی تنگ شده است که برای اولین بار دست هایم را در دست هایت گذاشتم و بوی عطر دستانت آنقدر به دلم نشست که هیچ آلزایمر و فراموشی هم نمی تواند آن لحظه دلنشین را از خاطرم برباید.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی آن لحظه خاطره انگیزی است که برای اولین بار می خواهی دست در دست عشقت بگذاری و به پاس این عشق ماندگار سالیان سال کنار هم با خوشی و خوشبختی زندگی کنید. آن لحظه ای که دست عشقت را می گیری، حس غرورآمیز و سرشار از آرامش و عشق ابدی در جسم و جانت وارد می گردد که بی گمان فراموش نشدنی است.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

چقدر زیباست که باران باشد و یار باشد و یک هوای دو نفره عاشقانه کنار عشقت باشی و دست او را بگیری تا گرمای دست او را به خوبی زیر آسمان بارانی و سرد حس کنی. عزیزترینم عشق جانم لحظه ای که برای اولین بار دست تو را گرفته ام را هیچ گاه در زندگیم فراموش نخواهم کرد. لحظه ای پر از عشق و صمیمیت، لحظه ای که آنقدر ارزشمند است که جای آن را هیچ چیزی نمی تواند پر کند.

متن اهنگ ضربان قلبم

عشقم از وقتی که دستان گرمت را گرفته ام و آن را لمس نموده ام، درونم را یک شور و شعف و اشتیاقی دربر گرفته است که وصف نشدنی است. نمی دانم که چگونه این حس را بیان کنم. گرفتن دست عشق در روز بارانی و هوای دو نفره از لذت بخش ترین لحظاتی است که یک عاشق می تواند در شروع زندگیش آن را تجربه کند.

متن ضربان قلبم

بهشت دربست برای ماست
وقتی #تُ را دارم
دستانت را دارم
خنده هایت را دارم ….

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستانت را می‌گیرم
و پرواز می‌کنم به رویایی
که هیچ بالی نمی‌خواهد
تا #تُ همدست منی…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستانت را میخواهم
برای به دوش کشیدن قلبم…

متن ضربان قلبم یوسف

شب را بهانه می کنم
برای پرسه زدن
در کوچه های خیال
شاید بگیرد دستانت را
دستان خالی ام….

متن ضربان قلبم میره بالا

آغشته به #تُ میشود
روحم،نفسم،بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت..
بوسه باران میشوم

متن ضربان قلبم

باور کن محبوبم
‏هر کاری از دست من بر می ‌آید
‏فقط کافی‌ ست که دستانت
‏در دستان من باشد ..️.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

جاری می‌شوی هر صبح
در باور چشم‌ هایم..
نفس می‌کشم
عطر دلنواز دستانت را…

متن ضربان قلبم

دوستت دارم”
مثلِ اولین حسِ گرمِ لمسِ دستانت؛
همانقدر آرام…
همانقدر شرمگین…
و همانقدر پر شور…
من تو را تا به ابد؛
همانقدر بی نظیر
دوست خواهم داشت

متن برای ضربان قلبم

اگر دستانم را بگیری بوسه ها خواهم زد بر آن از سر شوق، از سر عشق
دوستت دارم همسر عزیزم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستم را بگیر تا بال در بیاورم و تو را به اوج آسمان و به خوشبختی ببرم

متن ضربان قلبم یوسف

دستانم در دستان تو جوانه خواهند زد و سبز خواهد شد بهاران در دستان تو …

متن اهنگ ضربان قلبم

حس لمس دستانت
حس پرسه زدن در یک صبح بارانی روی پل رنگین کمان است …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دستانت را که می گیرم
گل از گل لبانم می شکفد و بی اختیار خیره می شوم در آن دو قوی جادویی، در چشمانت …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گرمای دستانت آرامش من است
آرامشی از جنس باغ های گل سرخ، آرامشی از جنس شیرین خیال …

متن ضربان قلبم میره بالا

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای واتساپ

تو کیستی که حتی در هوای حرف هایت، زمان از حرکت می ایستد♡👁

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

با اولین بوسه عاشقانه ات صاحب قلب من شدی دلبر!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

برای جا دادن عشق تو یک قلب کافی نیست

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان∞

متن برای ضربان قلبم

من عاشق تماشای انعکاس خودم در چشمان تو هستم

متن ضربان قلبم تویی

هر بار به چشمات خیره می شم دوباره عاشقت می شم

متن برای ضربان قلبم

لبخند تو
خلاصه‌ همه خوبی‌ هاست ♡دلبر♡

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای بیو

“منم دوستت دارم” بهترین جمله ایه که در عمرم شنیدم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق واقعی نباید کامل باشه بلکه باید چیزهای ناقص رو کامل کنه

متن ضربان قلبم یوسف

وقتی تو کنار منی هیچ چیز دیگه ای مهم نیست!!!

متن ضربان قلبم یوسف

عشق حقیقی را پایانی نیست تنها گاهی قوی تر می شود

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روز عشقم نسبت به تو بیشتر می شود … نیمه قشنگ تر من!

متن ضربان قلبم میره بالا

سال ها گذشت و من هنوز مال تو هستم … تا ابد دوستت دارم💍♥️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من بهترین و بدترین حالاتت را دیده ام و عاشق هر دو هستم

متن اهنگ ضربان قلبم

و چه آهنگِ زیباییست🎶
این آهنگِ بودن و نبودنِ تو …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

کی می گه عشق در نگاه اول بود؟! تقریبا 5 دقیقه طول کشید تا عاشقت بشم!

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه و جدید

زندگی سفر آسونی نیست مگر این که همسفری همچون تو کنارم باشه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو بهترین اتفاق زندگی منی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن ضربان قلبم

ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …♡^_^

متن ضربان قلبم یوسف

تویٓی دَلیٓل حالِ خوبِ مَن

متن ضربان قلبم میره بالا

دلم می خواهد ..
در آرامش آغوشت !…
طولانی بمیرم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن ضربان قلبم یوسف

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن برای ضربان قلبم

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد💌

متن ضربان قلبم یوسف

‌ تو قلب من کسی جز طُ جایی نداره

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دهانم را پر از دوستت دارم کردم می خواهم به توپ ببندم قلبت را

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

زمین بی خورشید یخ می‌ بندند
من بی‌ تو

متن ضربان قلبم میره بالا

بی‌ تو هر لحظه
‌مرا بیم ‌فرو ریختن ‌است

متن ضربان قلبم تویی

اصلا مگه داریم قشنگ تر از داشتنت…!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

فقط یار من و یار من و یار خودم باش

متن اهنگ ضربان قلبم

مَعنـایِ تمامِ شِعـ ـرهایِ دلنَـوازم با
“تـ∞ـو” به اوج می‌رِسَد!

متن ضربان قلبم

من تــورو با عِشق میپَرستَم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

مُحتاجِ یك فنجان چاي که پَهلویَش،‹ تو › باشي

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای واتساپ

تو کیستی که حتی در هوای حرف هایت، زمان از حرکت می ایستد♡👁

متن ضربان قلبم

با اولین بوسه عاشقانه ات صاحب قلب من شدی دلبر!

متن برای ضربان قلبم

برای جا دادن عشق تو یک قلب کافی نیست

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان∞

متن ضربان قلبم تویی

من عاشق تماشای انعکاس خودم در چشمان تو هستم

متن ضربان قلبم یوسف

هر بار به چشمات خیره می شم دوباره عاشقت می شم

متن ضربان قلبم

لبخند تو
خلاصه‌ همه خوبی‌ هاست ♡دلبر♡

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای بیو

“منم دوستت دارم” بهترین جمله ایه که در عمرم شنیدم

متن ضربان قلبم یوسف

عشق واقعی نباید کامل باشه بلکه باید چیزهای ناقص رو کامل کنه

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی تو کنار منی هیچ چیز دیگه ای مهم نیست!!!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق حقیقی را پایانی نیست تنها گاهی قوی تر می شود

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر روز عشقم نسبت به تو بیشتر می شود … نیمه قشنگ تر من!

متن ضربان قلبم

سال ها گذشت و من هنوز مال تو هستم … تا ابد دوستت دارم💍♥️

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من بهترین و بدترین حالاتت را دیده ام و عاشق هر دو هستم

متن ضربان قلبم میره بالا

و چه آهنگِ زیباییست🎶
این آهنگِ بودن و نبودنِ تو …

متن اهنگ ضربان قلبم

کی می گه عشق در نگاه اول بود؟! تقریبا 5 دقیقه طول کشید تا عاشقت بشم!

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه و جدید

زندگی سفر آسونی نیست مگر این که همسفری همچون تو کنارم باشه

متن ضربان قلبم

تو بهترین اتفاق زندگی منی

متن اهنگ ضربان قلبم

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …♡^_^

متن ضربان قلبم یوسف

تویٓی دَلیٓل حالِ خوبِ مَن

متن اهنگ ضربان قلبم

دلم می خواهد ..
در آرامش آغوشت !…
طولانی بمیرم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن ضربان قلبم میره بالا

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن ضربان قلبم یوسف

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد💌

متن ضربان قلبم میره بالا

‌ تو قلب من کسی جز طُ جایی نداره

متن ضربان قلبم تویی

دهانم را پر از دوستت دارم کردم می خواهم به توپ ببندم قلبت را

متن ضربان قلبم

زمین بی خورشید یخ می‌ بندند
من بی‌ تو

متن ضربان قلبم

بی‌ تو هر لحظه
‌مرا بیم ‌فرو ریختن ‌است

متن ضربان قلبم میره بالا

اصلا مگه داریم قشنگ تر از داشتنت…!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

فقط یار من و یار من و یار خودم باش

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مَعنـایِ تمامِ شِعـ ـرهایِ دلنَـوازم با
“تـ∞ـو” به اوج می‌رِسَد!

متن برای ضربان قلبم

من تــورو با عِشق میپَرستَم

متن ضربان قلبم میره بالا

مُحتاجِ یك فنجان چاي که پَهلویَش،‹ تو › باشي

متن ضربان قلبم تویی

«من معلم هستم»

هرشب از آینه ها می پرسم :

به کدامین شیوه ؟

وسعت یادِ خدا را

بکشانم به کلاس؟

بچه ها را ببرم تا لب دریاچه یِ عشق؟

غرق دریای تفکر بکنم؟

با تبسّم یا اخم؟

«من معلم هستم»

نیمکت ها نفس گرم قدم هایِ مرا می فهمند

بال هایِ قلم و تخته سیاه

رمز پرواز مرا می دانند

سیب ها دست مرا می خوانند

«من معلم هستم»

درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن

همگی مال من است.

روز معلم 1400 تبریک و تهنیت باد.

متن ضربان قلبم

روزهای اول تحصیل در مکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم

عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق.

عشق یعنی ضرب در ضربان یار.

کاش از عشقم در پرانتز نگهداری میکردم

افسوس که دیر شده و درعاشقی مشروط شدم

معلمم روزت مبارک.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یاد تو همیشه در ذهنم.

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم

جاری است ، روزت مبارک . . .

متن ضربان قلبم یوسف

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .

روزت مبارک معلم عزیزم . . .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

روز معلم گرامی باد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تکنولوژی فقط ابزار است.

برای اینکه بتوانیم به کودکان انگیزه دهیم

و آنها را به همکاری با یکدیگر تشویق کنیم،

معلم از همه چیز مهمتر است.

بیل گیتس

متن اهنگ ضربان قلبم

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید

و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

همیشه و در همه چیز استاد من هستید

روزتان مبارک

متن ضربان قلبم تویی

معلم متوسط ​​می گوید. معلم خوب توضیح می دهد

معلم برتر نشان می دهد. معلم بزرگ الهام میبخشد

روز معلم گرامی

متن اهنگ ضربان قلبم

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست

بلکه راهی را نشان خواهد داد

که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد

روز معلم مبارک

متن اهنگ ضربان قلبم

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه

یک روز بودن با یک معلم بزرگ است

معلم ، روزت مبارک

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از حکیمی پرسیدند

پدر و مادرت را بیشتر احترام می گذاری یا معلم خود را ؟

پاسخ داد: معلم را

زیرا پدر و مادرم مرا از آسمان به زمین آورده اند

ولی معلم مرا از زمین به آسمان پرواز می دهد

استاد عزیزم روزت مبارک

متن ضربان قلبم

هنر آموزش

هنر بیداری کنجکاوی طبیعی

از ذهن جوان به منظور

جلب رضایت پس از آن است

تقدیم به هنرمند ترین معلم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در کلاس درس زندگی

صبوری ات آینه زندگیمان گشته

و دلسوزی تو رهنمودیست برای آیندگان

عشق درکلامت جاریست

نگاهت گرچه بوی خستگی دارد

ولی عشق تورا آکنده از تعلم ساخته

معلم عزیزم

در کلاس زندگی من متن دلخوشی دواندی

روزت مبارک

متن ضربان قلبم

آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی

با سپاس و عرض تبریک فراوان

متن ضربان قلبم تویی

این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

روز استاد مبارک باد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

متن ضربان قلبم یوسف

شمع شدی شعله شدی سوختی

تا هنرت را به من آموختی

معلم عزیزم روزت مبارک

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم و دلم شاد شده

روز استاد مبارک باد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

«من معلم هستم»

هرشب از آینه ها می پرسم :

به کدامین شیوه ؟

وسعت یادِ خدا را

بکشانم به کلاس؟

بچه ها را ببرم تا لب دریاچه یِ عشق؟

غرق دریای تفکر بکنم؟

با تبسّم یا اخم؟

«من معلم هستم»

نیمکت ها نفس گرم قدم هایِ مرا می فهمند

بال هایِ قلم و تخته سیاه

رمز پرواز مرا می دانند

سیب ها دست مرا می خوانند

«من معلم هستم»

درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن

همگی مال من است.

روز معلم 1400 تبریک و تهنیت باد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

روزهای اول تحصیل در مکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم

عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق.

عشق یعنی ضرب در ضربان یار.

کاش از عشقم در پرانتز نگهداری میکردم

افسوس که دیر شده و درعاشقی مشروط شدم

معلمم روزت مبارک.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

یاد تو همیشه در ذهنم.

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم

جاری است ، روزت مبارک . . .

متن ضربان قلبم یوسف

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .

روزت مبارک معلم عزیزم . . .

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

روز معلم گرامی باد

متن ضربان قلبم میره بالا

تکنولوژی فقط ابزار است.

برای اینکه بتوانیم به کودکان انگیزه دهیم

و آنها را به همکاری با یکدیگر تشویق کنیم،

معلم از همه چیز مهمتر است.

بیل گیتس

متن ضربان قلبم میره بالا

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید

و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

همیشه و در همه چیز استاد من هستید

روزتان مبارک

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

معلم متوسط ​​می گوید. معلم خوب توضیح می دهد

معلم برتر نشان می دهد. معلم بزرگ الهام میبخشد

روز معلم گرامی

متن ضربان قلبم یوسف

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست

بلکه راهی را نشان خواهد داد

که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد

روز معلم مبارک

متن برای ضربان قلبم

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه

یک روز بودن با یک معلم بزرگ است

معلم ، روزت مبارک

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از حکیمی پرسیدند

پدر و مادرت را بیشتر احترام می گذاری یا معلم خود را ؟

پاسخ داد: معلم را

زیرا پدر و مادرم مرا از آسمان به زمین آورده اند

ولی معلم مرا از زمین به آسمان پرواز می دهد

استاد عزیزم روزت مبارک

متن ضربان قلبم یوسف

هنر آموزش

هنر بیداری کنجکاوی طبیعی

از ذهن جوان به منظور

جلب رضایت پس از آن است

تقدیم به هنرمند ترین معلم

متن ضربان قلبم

در کلاس درس زندگی

صبوری ات آینه زندگیمان گشته

و دلسوزی تو رهنمودیست برای آیندگان

عشق درکلامت جاریست

نگاهت گرچه بوی خستگی دارد

ولی عشق تورا آکنده از تعلم ساخته

معلم عزیزم

در کلاس زندگی من متن دلخوشی دواندی

روزت مبارک

متن ضربان قلبم تویی

آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

متن ضربان قلبم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی

با سپاس و عرض تبریک فراوان

متن ضربان قلبم یوسف

این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

روز استاد مبارک باد

متن برای ضربان قلبم

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شمع شدی شعله شدی سوختی

تا هنرت را به من آموختی

معلم عزیزم روزت مبارک

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم و دلم شاد شده

روز استاد مبارک باد

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌ کنم زندگی رنگ به خود گرفته،

حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم.

همین که دارمت کافی است. همیشه بمان…

همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم.

همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو

تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام

دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام

متن اهنگ ضربان قلبم

دلم بهانه‌ گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه می خواهد
قشنگی می خواهد
نه
هیچکدام از این ها را نمی خواهد
خوب من…
دلم تو را می خواهد…..

متن برای ضربان قلبم

چه حال خوبی ست

هواى دونفره

دست‌ هاى دونفره

يک آهنگ دنج

و جاده يک طرفه

من باشم و تو باشى

و دوست داشتنى كه تمام نشود

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و

عشق درست مثل تو زیباست

متن ضربان قلبم یوسف

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را می خواستم که به آن رسیدم ،

دنیا را می خواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

به جادوی چشم تو شیدا شدم
ز خود گم شدم در تو پیدا شدم
من آن قطره بودم که با موج عشق
در آغوش مهر تو دریا شدم

متن ضربان قلبم یوسف

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ضربان قلبم

سال‌ هاي زیادی طول کشید

تا نیمه‌ ي گمشده‌ ام را پیدا کنم و کامل شود

حالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشت

کـه تـو از پیش مـن بروی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی

كه دلم می‌ خواهد

به دست و پای زندگيم بپيچی

و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم

و حالم را خوب‌ تر كنی..!

متن ضربان قلبم

هیچوقت بـه نیمه‌ي گمشده اعتقادی نداشتم

اما، از وقتی با تـو آشنا شدم

یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم!

متن ضربان قلبم یوسف

بگذار لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند

آن ها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

متن ضربان قلبم یوسف

بند دل من به لبخند های تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه، دلت را لازم دارم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو نهایت عشقی
نهایت دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن برای ضربان قلبم

عادت کرده ایم معنی کنیم عشق را غم و زندگی را رنج

با این که حتی نمی دانیم چگونه عشق بورزیم و چگونه زندگی کنیم؟!

با من ازدواج کن

تو این فکرها را در ذهنم زنده کردی، پس میدانی چگونه در عشق زندگی کنیم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گوش کن به صدای تپش های قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آن چه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

متن اهنگ ضربان قلبم

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی.
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.
دوستت دارم چون زایید ه ي احساس پاک منی
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی
دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم…
دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه قانونی….
دوستت دارم تا آخرین لحظه ي بودنم…

متن برای ضربان قلبم

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛

ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛

ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛

باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد.

مثل نفس می‌ماند همیشه با من است….!

دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم.

زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده.

زندگی من در نفس‌ های بازدم تو جاری شده.

زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته.

نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن ضربان قلبم یوسف

اگر می توانستم ستاره‌ ها و ماه را به تـو می دادم
تا عشقم را به تـو نشان دهم حیف کـه شدنی نیست
تنها چیزی کـه می‌ خواهم این اسـت کـه
همیشه در کنارت باشم تا بتوانم
از عشق لبریزت کنم
بسیار دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دست هایت پل آرزوهای من
آغوشت امن تـرین جای دنیـا
نوازش هایت مرهم کهنه زخـم هایم
چشم هایت ساحل آرامش دل طوفان زده ام
پلک نزن ؛ بگذار اسارتم رابه نظاره بنشینم
و اما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
واااای اگر سهم من از زنـدگی تو باشـی
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم رفت

متن اهنگ ضربان قلبم

نمی‌ دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی تا خانه با وجودت آرامش بگیرد

متن ضربان قلبم

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در میان وسعت آغوشت به کوچیکی دنیا پی بردم

تو تنها کسی هستی که به من جان می گویی

من تنها کسی هستم که به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی، یا سر و سامان ببری

قلب من سوی شما میل تپیدن دارد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
مخاﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
می خواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن برای ضربان قلبم

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌ کنم زندگی رنگ به خود گرفته،

حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم.

همین که دارمت کافی است. همیشه بمان…

همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم.

همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو

تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام

دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام

متن ضربان قلبم

دلم بهانه‌ گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه می خواهد
قشنگی می خواهد
نه
هیچکدام از این ها را نمی خواهد
خوب من…
دلم تو را می خواهد…..

متن اهنگ ضربان قلبم

چه حال خوبی ست

هواى دونفره

دست‌ هاى دونفره

يک آهنگ دنج

و جاده يک طرفه

من باشم و تو باشى

و دوست داشتنى كه تمام نشود

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و

عشق درست مثل تو زیباست

متن اهنگ ضربان قلبم

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را می خواستم که به آن رسیدم ،

دنیا را می خواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن ضربان قلبم میره بالا

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

متن ضربان قلبم یوسف

به جادوی چشم تو شیدا شدم
ز خود گم شدم در تو پیدا شدم
من آن قطره بودم که با موج عشق
در آغوش مهر تو دریا شدم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن ضربان قلبم

سال‌ هاي زیادی طول کشید

تا نیمه‌ ي گمشده‌ ام را پیدا کنم و کامل شود

حالا کـه تـو را دارم، هرگز نخواهم گذاشت

کـه تـو از پیش مـن بروی

متن اهنگ ضربان قلبم

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی

كه دلم می‌ خواهد

به دست و پای زندگيم بپيچی

و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم

و حالم را خوب‌ تر كنی..!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هیچوقت بـه نیمه‌ي گمشده اعتقادی نداشتم

اما، از وقتی با تـو آشنا شدم

یقین پیدا کردم کـه مـا برای هم ساخته شده‌ایم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بگذار لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن ضربان قلبم میره بالا

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند

آن ها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

متن ضربان قلبم یوسف

بند دل من به لبخند های تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه، دلت را لازم دارم!

متن ضربان قلبم

تو نهایت عشقی
نهایت دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عادت کرده ایم معنی کنیم عشق را غم و زندگی را رنج

با این که حتی نمی دانیم چگونه عشق بورزیم و چگونه زندگی کنیم؟!

با من ازدواج کن

تو این فکرها را در ذهنم زنده کردی، پس میدانی چگونه در عشق زندگی کنیم!

متن ضربان قلبم

گوش کن به صدای تپش های قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آن چه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

متن اهنگ ضربان قلبم

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی.
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.
دوستت دارم چون زایید ه ي احساس پاک منی
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی
دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم…
دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه قانونی….
دوستت دارم تا آخرین لحظه ي بودنم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛

ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛

ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛

باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد.

مثل نفس می‌ماند همیشه با من است….!

دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم.

زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده.

زندگی من در نفس‌ های بازدم تو جاری شده.

زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته.

نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن ضربان قلبم تویی

اگر می توانستم ستاره‌ ها و ماه را به تـو می دادم
تا عشقم را به تـو نشان دهم حیف کـه شدنی نیست
تنها چیزی کـه می‌ خواهم این اسـت کـه
همیشه در کنارت باشم تا بتوانم
از عشق لبریزت کنم
بسیار دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم

دست هایت پل آرزوهای من
آغوشت امن تـرین جای دنیـا
نوازش هایت مرهم کهنه زخـم هایم
چشم هایت ساحل آرامش دل طوفان زده ام
پلک نزن ؛ بگذار اسارتم رابه نظاره بنشینم
و اما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
واااای اگر سهم من از زنـدگی تو باشـی
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم رفت

متن ضربان قلبم تویی

نمی‌ دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی تا خانه با وجودت آرامش بگیرد

متن برای ضربان قلبم

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در میان وسعت آغوشت به کوچیکی دنیا پی بردم

تو تنها کسی هستی که به من جان می گویی

من تنها کسی هستم که به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی، یا سر و سامان ببری

قلب من سوی شما میل تپیدن دارد

متن برای ضربان قلبم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
مخاﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن برای ضربان قلبم

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
می خواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه دلبرانه جدید و زیبا

فقط با دیدن لبخند تو دنیای من قشنگ می شه

متن اهنگ ضربان قلبم

پل بین شادی و روح ما با عشق ساخته شده است

متن ضربان قلبم میره بالا

یک روز بدون تو همیشه نا تمام است

متن ضربان قلبم

عشقت را به من بده و من ستاره های آسمان را خواهم چید تا جلوی پاهایت غروب کنند

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن ضربان قلبم تویی

هیچ مقیاسی برای سنجش عشق وجود نداره

متن ضربان قلبم تویی

گاهی کلمات کافی نیستند … مثلا در حضور تو!

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه جدید و شیک

عشق مثل خورشیده که از دل ابرها بیرون میاد و روحت رو گرم می کنه

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

من زیبا هستم چون تو دوستم داری

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

توی همون قشنگ ترین اتفاقی هستی که توی زندگیم افتاد و منو متحول کرد

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق نو شیرین است، عشق واقعی شیرین تر …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش

متن برای ضربان قلبم

در میانه های زندگی ام بودم که عشق تو از راه رسید و زندگی ام را به افسانه ای زیبا تبدیل کرد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو همون شاهزاده ای هستی که از وقتی یه دختر بچه بودم آرزوی پیدا کردنش رو داشتم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن ضربان قلبم میره بالا

بهت قول می دم هیچ کس مثل من دوستت نداره

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

کاش می تونستم زمان رو به عقب برگردونم، زودتر پیدات کنم و بیشتر دوستت داشته باشم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن عاشقانه دلبرانه جدید برای پروفایل

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه، مال منه 🙂

متن ضربان قلبم میره بالا

‌‌❪‌دوست‌داشتَـ♡ـنت❫ را
‌با ❪قَلبَــ♡ـم❫ اٍمضٰا کردم
‌توبا ❪اغوشـ♡ـت❫ مُهرَش کن!🔗

متن ضربان قلبم میره بالا

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

“دوستت دارم” با تمام “احساسم”
“دوستت دارم”
به اندازه ے “دلتنگے های” عاشقانه ام
“دوستت دارم”
عمیق تر از بے قرارے هایم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه دلبرانه جدید و زیبا

فقط با دیدن لبخند تو دنیای من قشنگ می شه

متن ضربان قلبم میره بالا

پل بین شادی و روح ما با عشق ساخته شده است

متن ضربان قلبم

یک روز بدون تو همیشه نا تمام است

متن ضربان قلبم میره بالا

عشقت را به من بده و من ستاره های آسمان را خواهم چید تا جلوی پاهایت غروب کنند

متن برای ضربان قلبم

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن ضربان قلبم

هیچ مقیاسی برای سنجش عشق وجود نداره

متن ضربان قلبم تویی

گاهی کلمات کافی نیستند … مثلا در حضور تو!

متن ضربان قلبم تویی

متن عاشقانه دلبرانه جدید و شیک

عشق مثل خورشیده که از دل ابرها بیرون میاد و روحت رو گرم می کنه

متن ضربان قلبم میره بالا

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

من زیبا هستم چون تو دوستم داری

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

توی همون قشنگ ترین اتفاقی هستی که توی زندگیم افتاد و منو متحول کرد

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق نو شیرین است، عشق واقعی شیرین تر …

متن ضربان قلبم میره بالا

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در میانه های زندگی ام بودم که عشق تو از راه رسید و زندگی ام را به افسانه ای زیبا تبدیل کرد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو همون شاهزاده ای هستی که از وقتی یه دختر بچه بودم آرزوی پیدا کردنش رو داشتم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بهت قول می دم هیچ کس مثل من دوستت نداره

متن ضربان قلبم

کاش می تونستم زمان رو به عقب برگردونم، زودتر پیدات کنم و بیشتر دوستت داشته باشم

متن ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه جدید برای پروفایل

تو مال منی؛
من کاری به دنیاو قانوناش ندارم؛
چشمای عشقم
خودش یه دنیاست…
قانونشم هم اینه، مال منه 🙂

متن اهنگ ضربان قلبم

‌‌❪‌دوست‌داشتَـ♡ـنت❫ را
‌با ❪قَلبَــ♡ـم❫ اٍمضٰا کردم
‌توبا ❪اغوشـ♡ـت❫ مُهرَش کن!🔗

متن ضربان قلبم میره بالا

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..

متن ضربان قلبم

“دوستت دارم” با تمام “احساسم”
“دوستت دارم”
به اندازه ے “دلتنگے های” عاشقانه ام
“دوستت دارم”
عمیق تر از بے قرارے هایم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از اولین روزی که تو را دیدم، دیگر به خاطر تو زندگی می‌کنم. رویاهای من، رویاهای توست و قلب من برای تو می‌تپد.

متن ضربان قلبم

هیچ‌کسی نمی‌تواند مثل تو نمی‌تواند مرا خوشحال کند، عشق من. قلب من تنها برای تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم

تک تک دقایق زندگی من از تو الهام می‌گیرند. حضور تو در زندگیم فوق‌العاده است. قلب من هر روز به خاطر تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو نفس من هستی و قلب من به خاطر تو می‌تپد. نیاز دارم تا برای همیشه در قلبم بمانی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دلم می‌خواهد عشقم را در گوشت نجوا کنم. عشق من برای تو همیشگی است و قلب من تنها به خاطر تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

نزدیک‌تر بیا؛ به صدای ضربان قلب من که تنها برای تو می‌تپد، گوش کن.

متن برای ضربان قلبم

قلب من تنها به عشق تو نیاز دارد. من بدون عشق تو هیچ‌گاه کامل نخواهم بود. قلب من برای تو می‌تپد.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از اولین روی که تو را دیدم، می‌دانستم که تو عشق زندگی من هستی و از آن زمان تاکنون، قلبم برای تو می تپد .

متن ضربان قلبم یوسف

عشق من، من با تک تک ضربان قلبم دوستت دارم و هیچ‌گاه درست از دوست داشتنت برنمی‌دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

مهم نیست چقدر فاصله بین ما وجود دارد، قلب من هنوز برای تو می‌تپد. دوستت دارم!

متن ضربان قلبم تویی

هر کاری که انجام می‌دهم، برای توست؛

من زندگیم را برای تو می‌دهم،

تو رویای من هستی، من تو را در رویا می‌بینم،

قلب برای تو می‌تپد.

من در تاریکی گم شده بودم،

هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم دوباره عاشق شوم،

من خیلی رنج کشیدم و گریه کردم،

هیچ امیدی برایم باقی نمانده بود.

تو مرا زمانی پیدا کردی که قلبم شکسته بود،

قلب تکه تکه شده بودف

تو تکه‌های قلبم را کنار هم قرار دادی،

تو مرا زنده کردی.

تو روز به روز قوی‌تر شدم،

اکنون، قلبم برای تو می تپد

قلبم برای عشق تو می‌تپد،

تو باعث شدی تا دوباره نفس بکشم.

نمی‌توانم بدون فکر کردن به تو زنده بمانم،

تو همیشه کنارم بوده‌ای،

تو به من امید داده‌ای،

قلبم برای تو می تپد .

متن اهنگ ضربان قلبم

به قلب من گوش بده،

چیزی برای گفتن دارد،

نزدیک‌تر بیا،

و به آنچه قلبم می‌خواهد بگوید، گوش بده.

امروز روز خوبی است،

اسمان آبی است،

خوشبختی در جریان است،

به قلب من گوش بده.

بگذار در مورد رویاهایمان صحبت کنیم،

انگیزه‌هایمان،

جایی که می‌خواهیم برویم،

در کنار هم به رویاهایمان دست خواهیم یافت.

هر دو اینجا هستیم،

به قلب من گوش بده،

به چیزی که می‌خواهد با تو تقسیم کند،

به آهنگ آن گوش بده،

می‌خواهد همه چیز را به تو بگوید.

تو همان کسی هستی

که باعث می‌شوی چنین احساسی به من دست پیدا کند،

احساسی که نسبت به تو دارم، واقعی است

عشقت هستم بسیار زیاد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

قلبم تو را صدا می‌زند،

در شور و اشتیاق می‌سوزد،

آغوش من منتظر است تا تو را در آغوش بگیرد.

من هرگز فکر نمی‌کردم که چنین احساسی پیدا کنم،

یک احساس فوق‌العاده

در درون قلبم.

عشقت هستم خیلی زیاد،

دیگر نمی‌توانم انتظار دیدنت را بکشم،

دیگر نمی‌توانم انتظار ابراز علاقه به تو را تحمل کنم،

وقتی نزدیکم هستی، قلبم برای تو می تپد .

من خوشبختیم را پیدا کردم،

من عشق را پیدا کردم،

خوشحالم که با تو ملاقات کردم،

زندگیم تغییر کرد.

قلبم تو را صدا می‌زند،

افکارم، کارم

همه در مورد توست،

تو تنها کسی هستی که دوستش دارم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من همه جار برای عشق زندگیم گشته‌ام،

در نهایت، او را پیدا کردم،

تو ضربان قلب من هستی.

افکار من لبریز از توست،

تو عشق من هستی،

تنها کسی که قلبم دوستش دارد.

از لحظه‌ای که تو را دیدم،

می‌دانستم که تو عشق من هستی،

هرگز ترکت نخواهم کرد،

تو ضربان قلب من هستی.

نمی توانم احساسم را پنهان کنم،

این احساس غریبی است،

می‌خواهم به تو بگویم که چه حسی دارم،

می‌خواهم زندگیم را در کنار تو سپری کنم.

متن ضربان قلبم تویی

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

تو رویایی هستی که به حقیقت پیوسته است.

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

وقتی که تو را در آغوش می‌گیرم،

کاری است که می‌خواهم تمام روز انجام دهم،

دلم نمی‌خواهد از کنارت بروم.

تو دقیقاً می‌دانی که چه می‌خواهم،

می‌دانی که چگونه مرا مشتاق‌تر کنی،

زمانی که این کلمات را بر زبان می‌آوری،

قلبم برایت تند تند می‌زند.

تو کسی هستی که باعث می‌شوی قلبم تند بزند،

زیبایی و لبخندت

باعث می‌شود تا قلبم به تند بزند.

تو کسی هستی که قلبم می‌خواهد با او باشد.

متن ضربان قلبم

باور نمی‌کنم که چنین احساسی دارم،

ممکن است با هم متفاوت باشیم،

اما قلبم هنوز برای تو می‌تپد،

امیدوارم که تو هم چنین احساسی داشته باشی.

ما هنوز زمان داریم،

می‌توانیم روی تفاوت‌هایمان کار کنیم،

صدای عشق را بشنو،

من هنوز عاشقت هستم.

هرگز نگو که مرا فراموش کرده‌ای،

دلم نمی‌خواهد از دوست داشتن تو دست بردارم،

تنهایی مرا تکه پاره می‌کند،

بگذار عشق زندگیت باشم.

تو کسی هستی که می‌خواهم

تک تک لحظات زندگیم را با او بگذرانم،

هر آنچه که دارم را با او تقسیم کنم،

قلبم هنوز برای تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم تو را می‌خواهد،

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم،

حس خاصی پیدا می‌کنم.

می‌توانم همیشه تو را در کنارم احساس کنم،

این یک رویا نیست،

من در عشق تو غرق می‌شوم،

من با تو احساس زنده بودن می‌کنم.

وقتی مرا در آغوش می‌گیری،

قلبم تو را می‌خواهد،

منتظرم تو را در آغوش بگیرم،

تو را احساس کنم.

وقتی می‌شنوم که نامم را صدا می‌زنی،

قلبم تو را می‌خواهد،

کاری می‌کنی که بیشتر بخواهمت،

تو مرا زنده می‌کنی.

دوستت دارم …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از اولین روزی که تو را دیدم، دیگر به خاطر تو زندگی می‌کنم. رویاهای من، رویاهای توست و قلب من برای تو می‌تپد.

متن برای ضربان قلبم

هیچ‌کسی نمی‌تواند مثل تو نمی‌تواند مرا خوشحال کند، عشق من. قلب من تنها برای تو می‌تپد.

متن ضربان قلبم یوسف

تک تک دقایق زندگی من از تو الهام می‌گیرند. حضور تو در زندگیم فوق‌العاده است. قلب من هر روز به خاطر تو می‌تپد.

متن ضربان قلبم

تو نفس من هستی و قلب من به خاطر تو می‌تپد. نیاز دارم تا برای همیشه در قلبم بمانی.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دلم می‌خواهد عشقم را در گوشت نجوا کنم. عشق من برای تو همیشگی است و قلب من تنها به خاطر تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم

نزدیک‌تر بیا؛ به صدای ضربان قلب من که تنها برای تو می‌تپد، گوش کن.

متن ضربان قلبم تویی

قلب من تنها به عشق تو نیاز دارد. من بدون عشق تو هیچ‌گاه کامل نخواهم بود. قلب من برای تو می‌تپد.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از اولین روی که تو را دیدم، می‌دانستم که تو عشق زندگی من هستی و از آن زمان تاکنون، قلبم برای تو می تپد .

متن ضربان قلبم تویی

عشق من، من با تک تک ضربان قلبم دوستت دارم و هیچ‌گاه درست از دوست داشتنت برنمی‌دارم.

متن ضربان قلبم

مهم نیست چقدر فاصله بین ما وجود دارد، قلب من هنوز برای تو می‌تپد. دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم

هر کاری که انجام می‌دهم، برای توست؛

من زندگیم را برای تو می‌دهم،

تو رویای من هستی، من تو را در رویا می‌بینم،

قلب برای تو می‌تپد.

من در تاریکی گم شده بودم،

هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم دوباره عاشق شوم،

من خیلی رنج کشیدم و گریه کردم،

هیچ امیدی برایم باقی نمانده بود.

تو مرا زمانی پیدا کردی که قلبم شکسته بود،

قلب تکه تکه شده بودف

تو تکه‌های قلبم را کنار هم قرار دادی،

تو مرا زنده کردی.

تو روز به روز قوی‌تر شدم،

اکنون، قلبم برای تو می تپد

قلبم برای عشق تو می‌تپد،

تو باعث شدی تا دوباره نفس بکشم.

نمی‌توانم بدون فکر کردن به تو زنده بمانم،

تو همیشه کنارم بوده‌ای،

تو به من امید داده‌ای،

قلبم برای تو می تپد .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

به قلب من گوش بده،

چیزی برای گفتن دارد،

نزدیک‌تر بیا،

و به آنچه قلبم می‌خواهد بگوید، گوش بده.

امروز روز خوبی است،

اسمان آبی است،

خوشبختی در جریان است،

به قلب من گوش بده.

بگذار در مورد رویاهایمان صحبت کنیم،

انگیزه‌هایمان،

جایی که می‌خواهیم برویم،

در کنار هم به رویاهایمان دست خواهیم یافت.

هر دو اینجا هستیم،

به قلب من گوش بده،

به چیزی که می‌خواهد با تو تقسیم کند،

به آهنگ آن گوش بده،

می‌خواهد همه چیز را به تو بگوید.

تو همان کسی هستی

که باعث می‌شوی چنین احساسی به من دست پیدا کند،

احساسی که نسبت به تو دارم، واقعی است

عشقت هستم بسیار زیاد

متن اهنگ ضربان قلبم

قلبم تو را صدا می‌زند،

در شور و اشتیاق می‌سوزد،

آغوش من منتظر است تا تو را در آغوش بگیرد.

من هرگز فکر نمی‌کردم که چنین احساسی پیدا کنم،

یک احساس فوق‌العاده

در درون قلبم.

عشقت هستم خیلی زیاد،

دیگر نمی‌توانم انتظار دیدنت را بکشم،

دیگر نمی‌توانم انتظار ابراز علاقه به تو را تحمل کنم،

وقتی نزدیکم هستی، قلبم برای تو می تپد .

من خوشبختیم را پیدا کردم،

من عشق را پیدا کردم،

خوشحالم که با تو ملاقات کردم،

زندگیم تغییر کرد.

قلبم تو را صدا می‌زند،

افکارم، کارم

همه در مورد توست،

تو تنها کسی هستی که دوستش دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

من همه جار برای عشق زندگیم گشته‌ام،

در نهایت، او را پیدا کردم،

تو ضربان قلب من هستی.

افکار من لبریز از توست،

تو عشق من هستی،

تنها کسی که قلبم دوستش دارد.

از لحظه‌ای که تو را دیدم،

می‌دانستم که تو عشق من هستی،

هرگز ترکت نخواهم کرد،

تو ضربان قلب من هستی.

نمی توانم احساسم را پنهان کنم،

این احساس غریبی است،

می‌خواهم به تو بگویم که چه حسی دارم،

می‌خواهم زندگیم را در کنار تو سپری کنم.

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

تو رویایی هستی که به حقیقت پیوسته است.

قلبم با شادی تند تند می‌زند،

وقتی که تو را در آغوش می‌گیرم،

کاری است که می‌خواهم تمام روز انجام دهم،

دلم نمی‌خواهد از کنارت بروم.

تو دقیقاً می‌دانی که چه می‌خواهم،

می‌دانی که چگونه مرا مشتاق‌تر کنی،

زمانی که این کلمات را بر زبان می‌آوری،

قلبم برایت تند تند می‌زند.

تو کسی هستی که باعث می‌شوی قلبم تند بزند،

زیبایی و لبخندت

باعث می‌شود تا قلبم به تند بزند.

تو کسی هستی که قلبم می‌خواهد با او باشد.

متن ضربان قلبم تویی

باور نمی‌کنم که چنین احساسی دارم،

ممکن است با هم متفاوت باشیم،

اما قلبم هنوز برای تو می‌تپد،

امیدوارم که تو هم چنین احساسی داشته باشی.

ما هنوز زمان داریم،

می‌توانیم روی تفاوت‌هایمان کار کنیم،

صدای عشق را بشنو،

من هنوز عاشقت هستم.

هرگز نگو که مرا فراموش کرده‌ای،

دلم نمی‌خواهد از دوست داشتن تو دست بردارم،

تنهایی مرا تکه پاره می‌کند،

بگذار عشق زندگیت باشم.

تو کسی هستی که می‌خواهم

تک تک لحظات زندگیم را با او بگذرانم،

هر آنچه که دارم را با او تقسیم کنم،

قلبم هنوز برای تو می‌تپد.

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی تو را می‌بینم،

قلبم تو را می‌خواهد،

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم،

حس خاصی پیدا می‌کنم.

می‌توانم همیشه تو را در کنارم احساس کنم،

این یک رویا نیست،

من در عشق تو غرق می‌شوم،

من با تو احساس زنده بودن می‌کنم.

وقتی مرا در آغوش می‌گیری،

قلبم تو را می‌خواهد،

منتظرم تو را در آغوش بگیرم،

تو را احساس کنم.

وقتی می‌شنوم که نامم را صدا می‌زنی،

قلبم تو را می‌خواهد،

کاری می‌کنی که بیشتر بخواهمت،

تو مرا زنده می‌کنی.

دوستت دارم …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کپشن عاشقانه دو نفره خاص

زمانی که تو را می بینم چشمانم سراسر قلب می شوند!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگر روزی برسد که نتوانیم با هم باشیم، مرا در قلبت نگه دار
برای همیشه آنجا خواهم ماند

متن ضربان قلبم تویی

با در کنار تو بودن
همه نگرانی هایم را فراموش می کنم
با تو بهترین حس دنیا را دارم

***

From The First Day I Saw You. You Had Me, I Was Yours

از روز اولی که دیدمت، تو من را داشتی، من مال تو بودم

***

I Think Our Love Can Do Anything We Want It To

به نظرم عشق ما می تواند هر کاری را که بخواهیم انجام دهد

متن برای ضربان قلبم

صرف نظر از فراز و نشیب های زندگی، تو آفتابی هستی که اخم هایم را از بین می برد

متن ضربان قلبم

اگر عشق تو تمام چیزی باشد که در این زندگی دارم، تا پایان عمر برایم کافی خواهد بود

متن ضربان قلبم یوسف

با من قدم بزن
بیا دور خیابان ها را بگردیم
شاید مردم هوس کرده باشند
خوشبختی را شانه به شانه ببینند

متن ضربان قلبم تویی

عشق یعنی جهان غایب و تو حاضر قلبم باشی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

جملات عاشقانه دو نفره انگلیسی

I Never Wish To Be Parted From You From This Day On

از امروز به بعد هرگز نمی خواهم از تو جدا باشم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

You Are My Heart And Soul. I Will Love You Forever Long

تو قلب و روح من هستی
تو را تا ابد دوست خواهم داشت

متن ضربان قلبم یوسف

قلب تو را در اعماق قلبم با خود دارم
تو روح و جان من هستی
و من همیشه به تو تعلق خواهم داشت

متن ضربان قلبم

مهم نیست چه کسی وارد زندگی ات شود
به تو قول می دهم من بیش از هر کس دیگری عاشق تو خواهم بود

متن ضربان قلبم یوسف

دستم در اندیشه دست تو ….
از هوش می رود!

***

That Day Must Be The Happiest Day Of My Life! Because You Said ‘You Love Me

روزی که به من بگویی: “عاشقت هستم” بی شک شادترین روز زندگی من خواهد بود

متن اهنگ ضربان قلبم

I Don’T Want Diamonds Or The World, I Just Want You To Hold Me

من الماس ها یا جهان را نمی خواهم
فقط می خواهم مرا در آغوش بگیری

متن ضربان قلبم یوسف

عشقی که نسبت به تو دارم همانند عشقی است که از اولین روزی که دیدمت داشتم
تو نیمه ی دیگرم هستی که من را کامل می کند

متن ضربان قلبم تویی

من از شش جهت خودم هستم
اما از سمتی که تو صدایم می زنی
پرنده ام!

متن ضربان قلبم یوسف

When I Dream, I Dream Of You. Maybe One Day, Dreams Will Come True. Because, I Really Love You

وقتی خواب می بینم، تو در رویایم هستی
شاید روزی رویاها به حقیقت بپیوندند
چون من واقعا عاشقت هستم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن دو نفره و عاشقانه

عاشق تو شدن
دوباره و دوباره
بهترین راه برای گذران زندگی است

***

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است
مهم نیست چه کاری انجام داده ای
مهم نیست می خواهی چه کار کنی

همیشه عاشقت خواهم بود. قسم می خورم!

متن ضربان قلبم میره بالا

همه باید یک نفر رو داشته باشند
که به خاطرش خیلی چیزارو فراموش کنن
برای من …
اون یک نفر تو هستی، مخاطب خاص من!

***

Loving You Deeply Makes Me Alive. Missing You Keeps Me Breathing. Remembering You Every Second Of My Day Makes The Love Grow. I Love You Soo Much

عشق عمیق تو مرا زنده نگه می دارد
دلتنگ تو شدن نفسم را بند می آورد
به یاد آوردن تو در تمام لحظات روزم، این عشق را بیشتر و بیشتر می کند
خیلی زیاد عاشقتم!

متن اهنگ ضربان قلبم

از وقتی دیدمت نتوانستم چشم از تو بردارم
سال ها گذشته است و گویی هنوز در بُهت هستم

متن ضربان قلبم یوسف

برای زنده ماندن در این زندگی به ضربان قلب نیاز دارم
برای ضربان قلب به قلب نیاز دارم
برای داشتن قلب به شادی نیاز دارم
و برای شادی به تو نیاز دارم …

***

As We Grow Older Together, As We Continue To Change With Age, There Is One Thing That Will Never Change….I Will Always Keep Falling In Love With You

همان طور که با هم پیر می شویم و با اینکه با افزایش سن تغییر می کنیم
یک چیز وجود دارد که هرگز تغییر نخواهد کرد … من همیشه عاشقت خواهم بود

***

I Love You More Than Any Word Can Say, I Love You More Than Every Action I Take.

عاشقت هستم بیشتر از آنچه هر کلمه ای قادر به گفتنش باشد
عاشقت هستم بیشتر از هر کاری که بتوانم برای نشان دادنش انجام دهم

متن ضربان قلبم میره بالا

متن دو نفره برای همسر

از زمانی که وارد زندگی من شدی، آن را با عشق، گرما و لحظات ارزشمند زیادی پر کرده ای عزیزم!

متن ضربان قلبم

عشق واقعی مانند هدیه ای است که همه ما دریافت می کنیم
عشق کلید قلب و شادی درونی است
زندگی من! تو عشق منی …

***

When I Look At You, I Cant Deny There Is A God. Bcoz Only God Could Have Created Someone As Wonderful And Beautiful As You

وقتی به تو نگاه می کنم نمی توانم خداوند را انکار کنم
چون تنها خدا می تواند فردی فوق العاده و زیبا مانند تو خلق کند

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مهم نیست امروز، فردا یا میلیون ها فردای دیگر چه اتفاقی می افتد
همیشه عاشقت خواهم ماند. به تو قول می دهم

متن ضربان قلبم

می دونی بهشت کجاست؟
یه فضای چند وجب در چند وجب
بین بازوهای تو
تو که همه دنیای من هستی …

***

I Have A Heart And That Is True, But Now It Has Gone From Me To You, So Care For It Just Like I Do, Because I Have A No Heart & You Have Two

قلبی دارم که واقعی است اما الان آن را به سوی تو فرستاده ام
درست مثل من مراقبش باش چون من دیگر قلبی ندارم و تو دو تای آن را داری!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش در من رخ می دهد

***

I Am Yours & You Are Mine Without You I Am Never Fine. You Are My Day, You Are My Night. I Know From My Heart That This Is Right. I Love You Dear.

من مال تو هستم و تو مال من
بدون تو هرگز خوب نیستم
تو شب و روز من هستی
از اعماق وجودم می دانم که این درست است
عزیزم عاشقتم!

***

There’S Nothing I Could Ever Say, And Nothing I Could Do To Let You Know Just How Much Love Is In My Heart For You

هیچ چیز نمی توانم بگویم و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
تا به تو بفهمانم که عشقت تا چه اندازه در قلب من رخنه کرده است

متن ضربان قلبم

متن دو نفره برای شوهر

مرد من!
جانم تازه می شود وقتی
مردانه در گوشم می گویی
“خودم مواظبت هستم!”

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو
خواستَتنی تَرین
رُخداد تَمامِ عِمرِ مَنی

***

I Love Your Feet Because They Have Wandered Over The Earth And Through The Wind & Water Until They Brought You To Me

من پاهایت را دوست دارم
زیرا آن ها در زمین و باد و آب به حرکت درآمده اند تا تو را به من برسانند

***

If I Could Be Anything I Would Be Your Tear, So I Could Be Born In Your Eye, Live Down Your Cheek And Die On Your Lips

اگر می توانستم هر چیزی باشم، دوست داشتم قطره اشک تو باشم
تا در چشم تو متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و بر روی لب هایت بمیرم

متن اهنگ ضربان قلبم

کپشن عاشقانه دو نفره خاص

زمانی که تو را می بینم چشمانم سراسر قلب می شوند!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اگر روزی برسد که نتوانیم با هم باشیم، مرا در قلبت نگه دار
برای همیشه آنجا خواهم ماند

متن ضربان قلبم تویی

با در کنار تو بودن
همه نگرانی هایم را فراموش می کنم
با تو بهترین حس دنیا را دارم

***

From The First Day I Saw You. You Had Me, I Was Yours

از روز اولی که دیدمت، تو من را داشتی، من مال تو بودم

***

I Think Our Love Can Do Anything We Want It To

به نظرم عشق ما می تواند هر کاری را که بخواهیم انجام دهد

متن ضربان قلبم یوسف

صرف نظر از فراز و نشیب های زندگی، تو آفتابی هستی که اخم هایم را از بین می برد

متن برای ضربان قلبم

اگر عشق تو تمام چیزی باشد که در این زندگی دارم، تا پایان عمر برایم کافی خواهد بود

متن ضربان قلبم

با من قدم بزن
بیا دور خیابان ها را بگردیم
شاید مردم هوس کرده باشند
خوشبختی را شانه به شانه ببینند

متن ضربان قلبم

عشق یعنی جهان غایب و تو حاضر قلبم باشی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

جملات عاشقانه دو نفره انگلیسی

I Never Wish To Be Parted From You From This Day On

از امروز به بعد هرگز نمی خواهم از تو جدا باشم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

You Are My Heart And Soul. I Will Love You Forever Long

تو قلب و روح من هستی
تو را تا ابد دوست خواهم داشت

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

قلب تو را در اعماق قلبم با خود دارم
تو روح و جان من هستی
و من همیشه به تو تعلق خواهم داشت

متن ضربان قلبم یوسف

مهم نیست چه کسی وارد زندگی ات شود
به تو قول می دهم من بیش از هر کس دیگری عاشق تو خواهم بود

متن ضربان قلبم تویی

دستم در اندیشه دست تو ….
از هوش می رود!

***

That Day Must Be The Happiest Day Of My Life! Because You Said ‘You Love Me

روزی که به من بگویی: “عاشقت هستم” بی شک شادترین روز زندگی من خواهد بود

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

I Don’T Want Diamonds Or The World, I Just Want You To Hold Me

من الماس ها یا جهان را نمی خواهم
فقط می خواهم مرا در آغوش بگیری

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشقی که نسبت به تو دارم همانند عشقی است که از اولین روزی که دیدمت داشتم
تو نیمه ی دیگرم هستی که من را کامل می کند

متن اهنگ ضربان قلبم

من از شش جهت خودم هستم
اما از سمتی که تو صدایم می زنی
پرنده ام!

متن ضربان قلبم میره بالا

When I Dream, I Dream Of You. Maybe One Day, Dreams Will Come True. Because, I Really Love You

وقتی خواب می بینم، تو در رویایم هستی
شاید روزی رویاها به حقیقت بپیوندند
چون من واقعا عاشقت هستم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن دو نفره و عاشقانه

عاشق تو شدن
دوباره و دوباره
بهترین راه برای گذران زندگی است

***

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است
مهم نیست چه کاری انجام داده ای
مهم نیست می خواهی چه کار کنی

همیشه عاشقت خواهم بود. قسم می خورم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همه باید یک نفر رو داشته باشند
که به خاطرش خیلی چیزارو فراموش کنن
برای من …
اون یک نفر تو هستی، مخاطب خاص من!

***

Loving You Deeply Makes Me Alive. Missing You Keeps Me Breathing. Remembering You Every Second Of My Day Makes The Love Grow. I Love You Soo Much

عشق عمیق تو مرا زنده نگه می دارد
دلتنگ تو شدن نفسم را بند می آورد
به یاد آوردن تو در تمام لحظات روزم، این عشق را بیشتر و بیشتر می کند
خیلی زیاد عاشقتم!

متن ضربان قلبم

از وقتی دیدمت نتوانستم چشم از تو بردارم
سال ها گذشته است و گویی هنوز در بُهت هستم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

برای زنده ماندن در این زندگی به ضربان قلب نیاز دارم
برای ضربان قلب به قلب نیاز دارم
برای داشتن قلب به شادی نیاز دارم
و برای شادی به تو نیاز دارم …

***

As We Grow Older Together, As We Continue To Change With Age, There Is One Thing That Will Never Change….I Will Always Keep Falling In Love With You

همان طور که با هم پیر می شویم و با اینکه با افزایش سن تغییر می کنیم
یک چیز وجود دارد که هرگز تغییر نخواهد کرد … من همیشه عاشقت خواهم بود

***

I Love You More Than Any Word Can Say, I Love You More Than Every Action I Take.

عاشقت هستم بیشتر از آنچه هر کلمه ای قادر به گفتنش باشد
عاشقت هستم بیشتر از هر کاری که بتوانم برای نشان دادنش انجام دهم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن دو نفره برای همسر

از زمانی که وارد زندگی من شدی، آن را با عشق، گرما و لحظات ارزشمند زیادی پر کرده ای عزیزم!

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق واقعی مانند هدیه ای است که همه ما دریافت می کنیم
عشق کلید قلب و شادی درونی است
زندگی من! تو عشق منی …

***

When I Look At You, I Cant Deny There Is A God. Bcoz Only God Could Have Created Someone As Wonderful And Beautiful As You

وقتی به تو نگاه می کنم نمی توانم خداوند را انکار کنم
چون تنها خدا می تواند فردی فوق العاده و زیبا مانند تو خلق کند

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

مهم نیست امروز، فردا یا میلیون ها فردای دیگر چه اتفاقی می افتد
همیشه عاشقت خواهم ماند. به تو قول می دهم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

می دونی بهشت کجاست؟
یه فضای چند وجب در چند وجب
بین بازوهای تو
تو که همه دنیای من هستی …

***

I Have A Heart And That Is True, But Now It Has Gone From Me To You, So Care For It Just Like I Do, Because I Have A No Heart & You Have Two

قلبی دارم که واقعی است اما الان آن را به سوی تو فرستاده ام
درست مثل من مراقبش باش چون من دیگر قلبی ندارم و تو دو تای آن را داری!

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش در من رخ می دهد

***

I Am Yours & You Are Mine Without You I Am Never Fine. You Are My Day, You Are My Night. I Know From My Heart That This Is Right. I Love You Dear.

من مال تو هستم و تو مال من
بدون تو هرگز خوب نیستم
تو شب و روز من هستی
از اعماق وجودم می دانم که این درست است
عزیزم عاشقتم!

***

There’S Nothing I Could Ever Say, And Nothing I Could Do To Let You Know Just How Much Love Is In My Heart For You

هیچ چیز نمی توانم بگویم و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
تا به تو بفهمانم که عشقت تا چه اندازه در قلب من رخنه کرده است

متن ضربان قلبم

متن دو نفره برای شوهر

مرد من!
جانم تازه می شود وقتی
مردانه در گوشم می گویی
“خودم مواظبت هستم!”

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو
خواستَتنی تَرین
رُخداد تَمامِ عِمرِ مَنی

***

I Love Your Feet Because They Have Wandered Over The Earth And Through The Wind & Water Until They Brought You To Me

من پاهایت را دوست دارم
زیرا آن ها در زمین و باد و آب به حرکت درآمده اند تا تو را به من برسانند

***

If I Could Be Anything I Would Be Your Tear, So I Could Be Born In Your Eye, Live Down Your Cheek And Die On Your Lips

اگر می توانستم هر چیزی باشم، دوست داشتم قطره اشک تو باشم
تا در چشم تو متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و بر روی لب هایت بمیرم

متن اهنگ ضربان قلبم

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن برای ضربان قلبم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن ضربان قلبم میره بالا

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن ضربان قلبم یوسف

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن ضربان قلبم تویی

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن ضربان قلبم تویی

ممنوع الخروج کرده ام …!
خود را ….
از شهری که هـوایـش …؟
پُر از عطرِ ….
“نفَـس”های توست ……..!!!

متن ضربان قلبم

همانگونه که خورشید
هرگز از تابش باز نمی ‌ایستد
قلب من نیز هرگز از دوست داشتنت
دست نخواهد کشید

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مثل یک کودک لجباز ؛
فقط میگویم
من تورا
باز تورا
باز تورا می خواهم

متن ضربان قلبم تویی

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی
بسوزد هفت دریا را….

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

می ترسم ….
اگر روزی باد دفتر شعرهایم
را با خود ببرد
تمام مردمان این شهر عاشقت بشوند

متن ضربان قلبم تویی

دستــــــــــم نقاشی بلد نیست
امــــــــــا
دلــــــــــم برایت پر میکشـــــد

متن ضربان قلبم تویی

یک شب به تمام مردم شهر
ثابت می‌کنم…
با خیالِ تو تا صبح
من در خواب بیدارم…

متن ضربان قلبم یوسف

انتهای صفر
یعنی بی نهایت
پس بدان
عشق من مرز نمی شناسد
فراتر از هر خیالی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

در خیالم با خیالت
عشق بازی میکنم
عشق من بین تا کجا ها
صحنه سازی میکنم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

‏صبح یعنی منِ دیوانه
در آغوش تو بیدار شوم
تو بخندی به منو
میخِ همین خنده کِشدار شوم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از «تو» ممنونم
که دوستت دارم!
تو، میتوانستی جورِ دیگری باشی،
جوری که…
هرگز نتوانم دوستت بدارم…!

متن برای ضربان قلبم

تو اگر رویای من باشی…
هر زمان بیایی…
ساعت عاشقی ست…
من…هر شب
ساعت را
رأس رویای آمدن تو کوک می کنم!!!

متن ضربان قلبم یوسف

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

برایت هر شب
عاشقانه تر می نویسم
تا همه تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه ای شبیه تو ….

متن ضربان قلبم

کاش “خیالت ”
هر “شب” مهمانم نبود
این پریشان حالی و
دیوانگی با ” من” نبود …!

متن برای ضربان قلبم

می شود امشب میان ِ لحظه های عاشقی
دست در دستان ِ من ، دعوت به یک رقصم کنی
امشب از لبهای خود جای شراب ِ قرمزی
مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی!

متن اهنگ ضربان قلبم

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن برای ضربان قلبم

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن ضربان قلبم تویی

اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم
شادی و غم جهان چه اهمیتی دارد؟
من و تو در کنار یکدیگر شادی هر دو جهان هستیم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن ضربان قلبم تویی

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو قوی ترین و مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
چقدر خوشبختم که تو رو به عنوان همراه و همدم کنارم دارم
تو مالک قلبمی!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن اهنگ ضربان قلبم

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن اهنگ ضربان قلبم

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن اهنگ ضربان قلبم

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن ضربان قلبم تویی

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن ضربان قلبم تویی

ممنوع الخروج کرده ام …!
خود را ….
از شهری که هـوایـش …؟
پُر از عطرِ ….
“نفَـس”های توست ……..!!!

متن ضربان قلبم

همانگونه که خورشید
هرگز از تابش باز نمی ‌ایستد
قلب من نیز هرگز از دوست داشتنت
دست نخواهد کشید

متن ضربان قلبم یوسف

مثل یک کودک لجباز ؛
فقط میگویم
من تورا
باز تورا
باز تورا می خواهم

متن ضربان قلبم تویی

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی
بسوزد هفت دریا را….

متن برای ضربان قلبم

می ترسم ….
اگر روزی باد دفتر شعرهایم
را با خود ببرد
تمام مردمان این شهر عاشقت بشوند

متن ضربان قلبم میره بالا

دستــــــــــم نقاشی بلد نیست
امــــــــــا
دلــــــــــم برایت پر میکشـــــد

متن اهنگ ضربان قلبم

یک شب به تمام مردم شهر
ثابت می‌کنم…
با خیالِ تو تا صبح
من در خواب بیدارم…

متن اهنگ ضربان قلبم

انتهای صفر
یعنی بی نهایت
پس بدان
عشق من مرز نمی شناسد
فراتر از هر خیالی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در خیالم با خیالت
عشق بازی میکنم
عشق من بین تا کجا ها
صحنه سازی میکنم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

‏صبح یعنی منِ دیوانه
در آغوش تو بیدار شوم
تو بخندی به منو
میخِ همین خنده کِشدار شوم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از «تو» ممنونم
که دوستت دارم!
تو، میتوانستی جورِ دیگری باشی،
جوری که…
هرگز نتوانم دوستت بدارم…!

متن ضربان قلبم میره بالا

تو اگر رویای من باشی…
هر زمان بیایی…
ساعت عاشقی ست…
من…هر شب
ساعت را
رأس رویای آمدن تو کوک می کنم!!!

متن ضربان قلبم

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن ضربان قلبم

برایت هر شب
عاشقانه تر می نویسم
تا همه تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه ای شبیه تو ….

متن اهنگ ضربان قلبم

کاش “خیالت ”
هر “شب” مهمانم نبود
این پریشان حالی و
دیوانگی با ” من” نبود …!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

می شود امشب میان ِ لحظه های عاشقی
دست در دستان ِ من ، دعوت به یک رقصم کنی
امشب از لبهای خود جای شراب ِ قرمزی
مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن ضربان قلبم تویی

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن ضربان قلبم تویی

اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم
شادی و غم جهان چه اهمیتی دارد؟
من و تو در کنار یکدیگر شادی هر دو جهان هستیم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن ضربان قلبم تویی

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن ضربان قلبم

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو قوی ترین و مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
چقدر خوشبختم که تو رو به عنوان همراه و همدم کنارم دارم
تو مالک قلبمی!

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه طولانی برای همسرمღ

عزیزترین عشق من!
ستاره ای در وسعت کهکشان ها وجود نداره که بتونه به اندازه تو درخشان باشه
تا ابد ستاره زندگیم باش

متن برای ضربان قلبم

توی زبان فارسی کلمات کافی برای توصیف زیبایی تو نیست
حتی اگه همه زبان های دنیا رو هم یاد بگیرم
در ابراز نهایت عشقم کم خواهم آورد
فقط بدان … عاشقتم🖇

متن برای ضربان قلبم

از لحظه ای که چشمامو باز می کنم تا زمانی که به سرزمین رویاهای قشنگ می رم تو با منی …
تو با منی و من هرگز نمی تونم فکر و تصویری غیر از چهره قشنگ تو در ذهنم داشته باشم
دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن عاشقانه طولانی دوستت دارم

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنهاترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون
زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون
زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم تا آخرین لحظه‌ بودنم

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه طولانی برای شوهرم

تو فوق العاده ای
هر زمان بهت نگاه می کنم نفسم بند میاد
و قلبم پر می شه از همه احساسات قشنگی که
عشق تو برای من به ارمغان میاره
تو نفس منی و همون کسی که نفسم رو گرفتی و در عین حال بهم زندگی بخشیدی

متن ضربان قلبم

متن عاشقانه طولانی زیبا برای عشقم

من دورَت نمی زنم
دورَت می گردم
مثل پروانه دورِ شمع ..
مثل زمین دورِ خورشید ..
مثل من دور ماه ..
دورِ دنیا ..
دور تو …💍

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ما انسان‌ها
مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه‌ یکدیگر نباشیم!
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی‌ هایمان
دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن ضربان قلبم

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن ضربان قلبم تویی

متن عاشقانه طولانی با فونت زیبا

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه …
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه ..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه …

متن ضربان قلبم

متن عاشقانه طولانی برای همسرمღ

عزیزترین عشق من!
ستاره ای در وسعت کهکشان ها وجود نداره که بتونه به اندازه تو درخشان باشه
تا ابد ستاره زندگیم باش

متن اهنگ ضربان قلبم

توی زبان فارسی کلمات کافی برای توصیف زیبایی تو نیست
حتی اگه همه زبان های دنیا رو هم یاد بگیرم
در ابراز نهایت عشقم کم خواهم آورد
فقط بدان … عاشقتم🖇

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

از لحظه ای که چشمامو باز می کنم تا زمانی که به سرزمین رویاهای قشنگ می رم تو با منی …
تو با منی و من هرگز نمی تونم فکر و تصویری غیر از چهره قشنگ تو در ذهنم داشته باشم
دوستت دارم

متن ضربان قلبم تویی

متن عاشقانه طولانی دوستت دارم

دلبرم دوستت دارم
چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنهاترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون
زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون
زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون
زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم تا آخرین لحظه‌ بودنم

متن ضربان قلبم تویی

متن عاشقانه طولانی برای شوهرم

تو فوق العاده ای
هر زمان بهت نگاه می کنم نفسم بند میاد
و قلبم پر می شه از همه احساسات قشنگی که
عشق تو برای من به ارمغان میاره
تو نفس منی و همون کسی که نفسم رو گرفتی و در عین حال بهم زندگی بخشیدی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه طولانی زیبا برای عشقم

من دورَت نمی زنم
دورَت می گردم
مثل پروانه دورِ شمع ..
مثل زمین دورِ خورشید ..
مثل من دور ماه ..
دورِ دنیا ..
دور تو …💍

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

ما انسان‌ها
مثل مداد رنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه‌ یکدیگر نباشیم!
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی‌ هایمان
دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه طولانی با فونت زیبا

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه …
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه ..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

When you love someone, age,distance,height,and weight becomes some unimportant numbers.

وقتی عاشق کسی باشی،
سن،فاصله،قد و وزن فقط یک سری اعداد غیر قابل توجه می شوند

متن ضربان قلبم

زمانی که متوجه می شی می خوای باقی زندگیت رو با فرد خاصی بگذرونی
می خوای باقی زندگیت زودتر شروع بشه

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو حالا و همیشه عشق من هستی

متن ضربان قلبم یوسف

این عشق متفاوت و خاص است

متن ضربان قلبم میره بالا

“در کنار هم” بهترین جا برای بودن است

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

 ​تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن ضربان قلبم

تو عشق زندگی ام هستی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

Love means that you prefer someelse’s choices to your wishes.

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن ضربان قلبم یوسف

به تو می اندیشم و لبخند می زنم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

I feel like I’ve been locked up tight
for a century of lonely nights waiting for someone to release me.

من احساس می کنم که محکم قفل شده‌ام
برای یک قرن از شب های تنهایی
منتظر کسی هستم که مرا آزاد کند

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عزیزم من خیلی خوشحالم که مال منی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

I kept my heart strong like Iron but I didn’t know that your heart is a magnet !

من قلبمو عین آهن محکم نگه داشته بودم، ولی اینو نمیدونستم که قلب تو آهنرباس

متن ضربان قلبم میره بالا

تو نقش مهمی در زندگی ام داری

متن ضربان قلبم میره بالا

After you, I got away from being good

بعد از تو از خوب بودن خیلی فاصله گرفتم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن ضربان قلبم

Like a flower
Drowning in too much water
I am suffocating
In thoughts of you.

همانند یک گل
که در حال غرق شدن در آبی بیش از حد است
من هم در حال خفه شدنم
در افکاری که مربوط به تو است

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

سوگند می خورم که تو رو در همه حالاتت دیوانه وار دوست داشته باشم
حالا و همیشه
قول می دم هرگز فراموش نکنم که این عشق یک بار در زندگی است

متن برای ضربان قلبم

A great relationship is about two things:
First : find out similarities.
Second : respect the differences!

همه چیزه یک رابطه‌ی عالی بر پایه ی دو چیزه :
اولی : پیدا کردن تفاهم ها
دومی : احترام گذاشتن به تفاوت ها!

متن ضربان قلبم تویی

زمانی که تو رو دیدم همه چی معنا پیدا کرد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

There is naught more bitter than separation from Thee. without Thy protection there is naught but perplexity.

تلخ‌‌تر از فرقت تو هیچ نیست
بی‌‌پناهت غیر پیچا پیچ نیست‌‌

متن برای ضربان قلبم

زمانی که به آینده می اندیشم تنها تو را می بینم

متن ضربان قلبم یوسف

یک فنجان یادت کافیست تا باران بند نیاید..

تا صبح پشتِ پنجره بنشیند و انگشتش را جلوی دهانش بگیرد رو به گنجشک ها که:

هیس!! آرام بگیرید اینجا کسی توی فنجانش ماه را دارد هنوز.. .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

 اگر حسود نبودم چیزی برایت مینوشتم که بی شک تمام زنان دنیا بعد از خواندنش عاشقت شوند… #سمانه_سوادی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اگه یه دختر فوق العاده باشه، بدست آوردنش راحت نیست اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست! اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی، اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی! .

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من تو را خیلی بیشتر از اینکه بتونم به زبون بیارم، دوست دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

همیشه ترس از دست دادن خوب نیست! باید یاد بگیریم کسى که مى خواهد برود باید برود… نرود، شک نکنید؛ آخرش بلاى جانمان مى شود..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گاهی کارهایی غیر از کارهای همیشگی در زندگی مشترکتان انجام دهید… همین که روال همیشگی زندگیتان کمی دستخوش تغییر شود حس امید را به زندگیتان برمیگرداند .

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق یک بازی دو نفره است که هر دو طرف در آن برنده هستند

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو شماره یک من نیستی، تو تنها عدد من هستی

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی دوستش داری و ایمان داری به دوست داشتنش؛ “دستش” را محکم بگیر… این روزها هر “بادی” نسیم نیست! مبادا طوفان باشد، مبادا دورتان کند… “هوا”ی هم باشید. آخرین هم باشید . . .

متن ضربان قلبم تویی

همسر عزیزم
هنگامی که با تو هستم
من به چیزی فراتر از “من” تبدیل می شوم

متن ضربان قلبم

 ​Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Your happiness is the greatest revenge against those people who would love to bring you down.

خوشحالی تو بزرگترین انتقامیه که میتونی از اونایی که دوس دارن بکشنت پایین، بگیری

متن برای ضربان قلبم

تو لبخند به لب هایم می نشانی …

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

Fuck being selfish i just wanna give you more.

گور بابای خودخواه بودن، من فقط میخوام واسه تو بیشتر باشم

متن برای ضربان قلبم

از همان لحظه که یکدیگر را ملاقات کردیم
من مال تو بودم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

You happened
It’s nothing less than a miracle to me.

اینکه تو اتفاق افتادی
چیزی کمتر از معجزه برایم نیس

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

Live simply
Love generously
care deeply.
speak kindly.
and Leave the rest To God!

ساده زندگی کن،
سخاوتمندانه دوست داشته باش،
بطورعمیق اهمیت بده،
محبت آمیز صحبت کن،
و بقیه شو به خدابسپار

متن ضربان قلبم

انگار همه جهان در یه لحظه ایجاد شده تا ما دو تا رو کنار هم بیاره

متن برای ضربان قلبم

As we sway in love, let the moon witness our moments and the universe be our stage.

تا زمانی که در عشق سیر میکنیم،
بگذار که ماه شاهدِ لحظات ما باشد و جهان سکویمان

متن ضربان قلبم تویی

جایی که عشق هست، زندگی هست.

متن ضربان قلبم تویی

Be the person you want to have in your life.

اون آدمی باش، که میخوای تو زندگیت داشته باشی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو همه چیزی هستی که به آن نیاز دارم

متن برای ضربان قلبم

Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

متن اهنگ ضربان قلبم

تو همیشه در رویاهای من هستی

متن ضربان قلبم تویی

Friendship is not about who you spend the most time with, it’s about who you have the best time with and who’s actually there for you.

دوستی به این معنی نیست که با کی بیشترین وقتت رو میگذرونی، بلکه به این معنیه که با کی بهترین زمان رو داری و کیه که واقعا کنارته

متن اهنگ ضربان قلبم

Falling in love then you’re losing control

عاشق بشی کنترلت از دست میدی

متن اهنگ ضربان قلبم

خیلی خوشحالم که مال منی

متن ضربان قلبم تویی

Make me believe
you’ve missed me as much as I’ve missed you.

کاری کن باور کنم که همونقدر که من دلم برات تنگ شده، دل تو هم تنگ شده باشه

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق چیزی نیست که شما آن را پیدا کنید، بلکه این عشق است که شما را پیدا خواهد کرد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

When you love someone, age,distance,height,and weight becomes some unimportant numbers.

وقتی عاشق کسی باشی،
سن،فاصله،قد و وزن فقط یک سری اعداد غیر قابل توجه می شوند

متن برای ضربان قلبم

زمانی که متوجه می شی می خوای باقی زندگیت رو با فرد خاصی بگذرونی
می خوای باقی زندگیت زودتر شروع بشه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو حالا و همیشه عشق من هستی

متن ضربان قلبم تویی

این عشق متفاوت و خاص است

متن ضربان قلبم میره بالا

“در کنار هم” بهترین جا برای بودن است

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

 ​تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن ضربان قلبم تویی

تو عشق زندگی ام هستی

متن ضربان قلبم تویی

Love means that you prefer someelse’s choices to your wishes.

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

به تو می اندیشم و لبخند می زنم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

I feel like I’ve been locked up tight
for a century of lonely nights waiting for someone to release me.

من احساس می کنم که محکم قفل شده‌ام
برای یک قرن از شب های تنهایی
منتظر کسی هستم که مرا آزاد کند

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن اهنگ ضربان قلبم

عزیزم من خیلی خوشحالم که مال منی

متن ضربان قلبم

I kept my heart strong like Iron but I didn’t know that your heart is a magnet !

من قلبمو عین آهن محکم نگه داشته بودم، ولی اینو نمیدونستم که قلب تو آهنرباس

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو نقش مهمی در زندگی ام داری

متن ضربان قلبم

After you, I got away from being good

بعد از تو از خوب بودن خیلی فاصله گرفتم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن برای ضربان قلبم

Like a flower
Drowning in too much water
I am suffocating
In thoughts of you.

همانند یک گل
که در حال غرق شدن در آبی بیش از حد است
من هم در حال خفه شدنم
در افکاری که مربوط به تو است

متن ضربان قلبم یوسف

سوگند می خورم که تو رو در همه حالاتت دیوانه وار دوست داشته باشم
حالا و همیشه
قول می دم هرگز فراموش نکنم که این عشق یک بار در زندگی است

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

A great relationship is about two things:
First : find out similarities.
Second : respect the differences!

همه چیزه یک رابطه‌ی عالی بر پایه ی دو چیزه :
اولی : پیدا کردن تفاهم ها
دومی : احترام گذاشتن به تفاوت ها!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

زمانی که تو رو دیدم همه چی معنا پیدا کرد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

There is naught more bitter than separation from Thee. without Thy protection there is naught but perplexity.

تلخ‌‌تر از فرقت تو هیچ نیست
بی‌‌پناهت غیر پیچا پیچ نیست‌‌

متن برای ضربان قلبم

زمانی که به آینده می اندیشم تنها تو را می بینم

متن ضربان قلبم میره بالا

یک فنجان یادت کافیست تا باران بند نیاید..

تا صبح پشتِ پنجره بنشیند و انگشتش را جلوی دهانش بگیرد رو به گنجشک ها که:

هیس!! آرام بگیرید اینجا کسی توی فنجانش ماه را دارد هنوز.. .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بخوانید: جملات عاشقانه؛ زیباترین متن های کوتاه عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

 اگر حسود نبودم چیزی برایت مینوشتم که بی شک تمام زنان دنیا بعد از خواندنش عاشقت شوند… #سمانه_سوادی

متن ضربان قلبم میره بالا

اگه یه دختر فوق العاده باشه، بدست آوردنش راحت نیست اگه راحت باشه پس فوق العاده نیست! اگه ارزشش رو داشته باشه تو ازش دست نمیکشی، اگه دست بکشی، تو ارزشش رو نداشتی! .

متن اهنگ ضربان قلبم

من تو را خیلی بیشتر از اینکه بتونم به زبون بیارم، دوست دارم

متن ضربان قلبم تویی

همیشه ترس از دست دادن خوب نیست! باید یاد بگیریم کسى که مى خواهد برود باید برود… نرود، شک نکنید؛ آخرش بلاى جانمان مى شود..

متن ضربان قلبم میره بالا

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن ضربان قلبم تویی

گاهی کارهایی غیر از کارهای همیشگی در زندگی مشترکتان انجام دهید… همین که روال همیشگی زندگیتان کمی دستخوش تغییر شود حس امید را به زندگیتان برمیگرداند .

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق یک بازی دو نفره است که هر دو طرف در آن برنده هستند

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو شماره یک من نیستی، تو تنها عدد من هستی

متن ضربان قلبم

وقتی دوستش داری و ایمان داری به دوست داشتنش؛ “دستش” را محکم بگیر… این روزها هر “بادی” نسیم نیست! مبادا طوفان باشد، مبادا دورتان کند… “هوا”ی هم باشید. آخرین هم باشید . . .

متن ضربان قلبم

همسر عزیزم
هنگامی که با تو هستم
من به چیزی فراتر از “من” تبدیل می شوم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

 ​Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

متن ضربان قلبم میره بالا

Your happiness is the greatest revenge against those people who would love to bring you down.

خوشحالی تو بزرگترین انتقامیه که میتونی از اونایی که دوس دارن بکشنت پایین، بگیری

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو لبخند به لب هایم می نشانی …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Fuck being selfish i just wanna give you more.

گور بابای خودخواه بودن، من فقط میخوام واسه تو بیشتر باشم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

از همان لحظه که یکدیگر را ملاقات کردیم
من مال تو بودم

متن ضربان قلبم یوسف

You happened
It’s nothing less than a miracle to me.

اینکه تو اتفاق افتادی
چیزی کمتر از معجزه برایم نیس

متن اهنگ ضربان قلبم

Live simply
Love generously
care deeply.
speak kindly.
and Leave the rest To God!

ساده زندگی کن،
سخاوتمندانه دوست داشته باش،
بطورعمیق اهمیت بده،
محبت آمیز صحبت کن،
و بقیه شو به خدابسپار

متن ضربان قلبم

انگار همه جهان در یه لحظه ایجاد شده تا ما دو تا رو کنار هم بیاره

متن اهنگ ضربان قلبم

As we sway in love, let the moon witness our moments and the universe be our stage.

تا زمانی که در عشق سیر میکنیم،
بگذار که ماه شاهدِ لحظات ما باشد و جهان سکویمان

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

جایی که عشق هست، زندگی هست.

متن ضربان قلبم تویی

Be the person you want to have in your life.

اون آدمی باش، که میخوای تو زندگیت داشته باشی

متن ضربان قلبم

تو همه چیزی هستی که به آن نیاز دارم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Between my every heartbeat, you are there.
تو آنجایی،
میان هر ضربانِ قلبم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو همیشه در رویاهای من هستی

متن ضربان قلبم

Friendship is not about who you spend the most time with, it’s about who you have the best time with and who’s actually there for you.

دوستی به این معنی نیست که با کی بیشترین وقتت رو میگذرونی، بلکه به این معنیه که با کی بهترین زمان رو داری و کیه که واقعا کنارته

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

Falling in love then you’re losing control

عاشق بشی کنترلت از دست میدی

متن ضربان قلبم میره بالا

خیلی خوشحالم که مال منی

متن برای ضربان قلبم

Make me believe
you’ve missed me as much as I’ve missed you.

کاری کن باور کنم که همونقدر که من دلم برات تنگ شده، دل تو هم تنگ شده باشه

متن برای ضربان قلبم

عشق چیزی نیست که شما آن را پیدا کنید، بلکه این عشق است که شما را پیدا خواهد کرد

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

متن عاشقانه دلبرانه زیبا

من فقط یه کار بلدم و دو کلمه که بهت تقدیم می کنم:
دوستتــــ دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم

برای تو زندگی می کنم … برای تو نفس می کشم … تا ابد عاشق توام عزیزم!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بی نهایت ممنونم که وارد زندگیم شدی و به هر ضربان قلبم معنا بخشیدی

متن اهنگ ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه برای مرد

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

متن ضربان قلبم یوسف

تو زندگی من هستی و تنها وجودی که نبودنش غیر قابل تصوره …
تو رو بیشتر از هر چیز دیگه ای دوست دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

اگه بوسه مقیاس عشق بود تا ابد بوسه بارانت می کردم

متن ضربان قلبم میره بالا

تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می‌ کشم
عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن دلبرانه لاکچری

چیکارشی؟؟ بیچارشم💜

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

من چقدر خوش شانسم که بین هفت میلیارد آدم تو رو پیدا کردم

متن ضربان قلبم

دوستت دارم … تا آن زمان که ستاره ها در آسمان اند و دریاها دچار جز و مد می شوند
دوستت دارم و این قشنگ ترین حادثه زندگی من است

متن اهنگ ضربان قلبم

دوستت دارم تا بی نهایت و فراتر از اون

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آغشـته به تو می شود
روحم، نفسم، بند بندِ وجودم
وقتی در حصار دستانت …
بوسه باران می شوم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه دلبری

اولین عشق کسی بودن شاید عالی باشه اما
آخرین عشق کسی بودن نهایت خوشبختیه

متن ضربان قلبم تویی

لای موهایت تنها نُتی ست
که اگر به دستم برسد
تمامِ موسیقی های
عاشقانه‌ جهان را با آن می نوازم‌~♥️

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من بدون تو هیچم، با تو معنا پیدا می کنم و ما در کنار هم همه چیزیم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دستان تو نقاشان ماهرند
طرحی کشیده‌ اند در من
مختصر به نام عشق …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

عشق یعنی
در میان غصه‌ های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند …

متن ضربان قلبم یوسف

متن دلبرانه طولانی

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه دوست داشتن تو
تجربه کنم …•💍•

متن اهنگ ضربان قلبم

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ
ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺁن چه ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺗﻮﯾﯽ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯ من و ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻨﯽ

متن اهنگ ضربان قلبم

چو مَنی را مَده از دست
که کمتر یابی…! ❥

متن ضربان قلبم تویی

محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم ..

متن برای ضربان قلبم

تــو هنـــوز
بــا تمـام نبـودنت
تنهــا پنــاهگــاه مـن
از ایـــــن آدمهــــــایـــی

متن برای ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبرانه زیبا

من فقط یه کار بلدم و دو کلمه که بهت تقدیم می کنم:
دوستتــــ دارم!

متن ضربان قلبم یوسف

برای تو زندگی می کنم … برای تو نفس می کشم … تا ابد عاشق توام عزیزم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بی نهایت ممنونم که وارد زندگیم شدی و به هر ضربان قلبم معنا بخشیدی

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه دلبرانه برای مرد

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

متن برای ضربان قلبم

تو زندگی من هستی و تنها وجودی که نبودنش غیر قابل تصوره …
تو رو بیشتر از هر چیز دیگه ای دوست دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگه بوسه مقیاس عشق بود تا ابد بوسه بارانت می کردم

متن ضربان قلبم

تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می‌ کشم
عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

متن اهنگ ضربان قلبم

متن دلبرانه لاکچری

چیکارشی؟؟ بیچارشم💜

متن برای ضربان قلبم

من چقدر خوش شانسم که بین هفت میلیارد آدم تو رو پیدا کردم

متن ضربان قلبم یوسف

دوستت دارم … تا آن زمان که ستاره ها در آسمان اند و دریاها دچار جز و مد می شوند
دوستت دارم و این قشنگ ترین حادثه زندگی من است

متن برای ضربان قلبم

دوستت دارم تا بی نهایت و فراتر از اون

متن اهنگ ضربان قلبم

آغشـته به تو می شود
روحم، نفسم، بند بندِ وجودم
وقتی در حصار دستانت …
بوسه باران می شوم

متن ضربان قلبم

متن عاشقانه دلبری

اولین عشق کسی بودن شاید عالی باشه اما
آخرین عشق کسی بودن نهایت خوشبختیه

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

لای موهایت تنها نُتی ست
که اگر به دستم برسد
تمامِ موسیقی های
عاشقانه‌ جهان را با آن می نوازم‌~♥️

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من بدون تو هیچم، با تو معنا پیدا می کنم و ما در کنار هم همه چیزیم

متن ضربان قلبم

دستان تو نقاشان ماهرند
طرحی کشیده‌ اند در من
مختصر به نام عشق …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق یعنی
در میان غصه‌ های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند …

متن برای ضربان قلبم

متن دلبرانه طولانی

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه دوست داشتن تو
تجربه کنم …•💍•

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ
ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻓﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺁن چه ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺗﻮﯾﯽ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯ من و ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻨﯽ

متن ضربان قلبم تویی

چو مَنی را مَده از دست
که کمتر یابی…! ❥

متن ضربان قلبم میره بالا

محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم ..

متن ضربان قلبم یوسف

تــو هنـــوز
بــا تمـام نبـودنت
تنهــا پنــاهگــاه مـن
از ایـــــن آدمهــــــایـــی

متن ضربان قلبم یوسف

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن برای ضربان قلبم

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن اهنگ ضربان قلبم

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن ضربان قلبم

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

متن ضربان قلبم

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

متن اهنگ ضربان قلبم

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن ضربان قلبم

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن ضربان قلبم یوسف

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن اهنگ ضربان قلبم

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن اهنگ ضربان قلبم

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن اهنگ ضربان قلبم

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

متن اهنگ ضربان قلبم

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن ضربان قلبم تویی

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن ضربان قلبم تویی

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

متن ضربان قلبم یوسف

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

متن ضربان قلبم تویی

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

متن ضربان قلبم یوسف

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن ضربان قلبم

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

متن ضربان قلبم

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن ضربان قلبم یوسف

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

متن ضربان قلبم یوسف

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن ضربان قلبم یوسف

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن ضربان قلبم تویی

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

متن ضربان قلبم میره بالا

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

متن ضربان قلبم میره بالا

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن ضربان قلبم تویی

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن برای ضربان قلبم

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن اهنگ ضربان قلبم

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

متن ضربان قلبم میره بالا

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن ضربان قلبم یوسف

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن اهنگ ضربان قلبم

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

متن ضربان قلبم

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن ضربان قلبم

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن اهنگ ضربان قلبم

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن ضربان قلبم میره بالا

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن ضربان قلبم تویی

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن برای ضربان قلبم

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

متن برای ضربان قلبم

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چقدر فرقه بین

دوستت دارم هایی که

تو پیام ها گفته میشن

 و دوستت دارم هایی

که تو چشم ها فریاد میزنن…

متن ضربان قلبم تویی

مگه میشه تو رو داشت

تو رو دید، با تو حرف زد و

بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟

بخدا بهشت همین جاست

همین نقطه ای که من هستم

همین جایی که تو میخندی

متن ضربان قلبم تویی

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خوشبختی می‌تونه

داشتن آدمی باشه که

بلده حتی از راه‌های دور هم

حالت رو خوب کنه…

متن ضربان قلبم یوسف

قلب من

میتونه تپیدن رو فراموش کنه

اما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن اهنگ ضربان قلبم

آرام جانم!
امروز کـه کنارت بودم فهمیدم
با چشمان بازهم می‌توان خواب دید!

متن ضربان قلبم میره بالا

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می‌شود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

آهای مخاطب خاصم

میدونی شدم عاشق اون چشات؟!

میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!

میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!

میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!

میدونی آخر میشم فدات؟!

میدونی میمیرم برات؟!

میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن ضربان قلبم

من و تو

به یکدیگر محتاجیم

ما علت و معلولیم

ما لازم و ملزومیم

تمامِ آدم‌های شهر را هم زیر و رو کنی

اول و آخرش

اسمت

کنارِ اسمِ من معنا پیدا می‌کند!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن ضربان قلبم تویی

وقتی می‌گویم:

“دیگر به سراغم نیا!”

فکر نکن که فراموشت کرده‌ام

یا دوستت ندارم نه!

من فقط فهمیدم

وقتی دلت با من نیست

بودنت مشکلی را حل نمی‌کند

تنها

دلتنگ ترم می‌کند!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن اهنگ ضربان قلبم

کاش رابطه‌ها

یه آپشنی داشتن

که هر وقت دارن به تــه خط میرسن

یه پیام هشدار بیاد که “رابطه بسیار ضعیف است، لطفا با یک “بوسه”

یک “دوستت دارم“

یک “فقط تورو میخوام”

شارژش کنیــد…”

کاش…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هنوز هم دراین عصر بی معجزه
آغوشت مرا دوباره بـه زندگی
برمی گرداند

متن اهنگ ضربان قلبم

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارش

برای رسیدن به مقصود فرو می‌ریزد!

گاهی باید در خود شکستن را تجربه کرد

تا به دریا رسید!

متن ضربان قلبم تویی

بگذار صبح را در چشم تُ
من معنا کنم
ای کـه هر صبحم
هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن ضربان قلبم میره بالا

تُ

کمی عمیق‌تر نگاهم کن!

مثل آفتاب زل بزن

توی چشم‌هایم و قشنگ‌ترین

اتفاق صبح‌هایم باش…

متن ضربان قلبم

زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !
خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته
نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست
برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن ضربان قلبم

به آدمهایی که از خوشحالی

شما شاد می‌شوند

و از ناراحتی شما غمگین

توجه خاص داشته باشید

آنها کسانی هستند

که سزاوار جایگاهی ویژه

در قلب شمایند…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

متن ضربان قلبم تویی

آنقدر عزیزی

که به دل نمی‌نشینی!

تو به جانم نشسته‌ای

به جان همه‌ی آرزوهایم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق دیدنی نیست عشق چشیدنی نیست
عشق در اغوش گرفتنی نیست
عشق باید احساس بشه پس فقط بدون بازیچه نیست

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتے باهات قهر میڪنہ

میگہ میرم…

یعنے دستاش رومحڪم بگیر

بلند بهش بگو بمون،

من دوست دارم

نہ اینڪہ شونہ هاتو بالا بندازے

بگے هرجور راحتے

متن اهنگ ضربان قلبم

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی‌اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره‌ی چیده شدن، دائمی‌اند!

متن برای ضربان قلبم

قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود!

متن ضربان قلبم میره بالا

اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..

این دیگرخوبی نیست؛

بلکه معامله است…

می‌شود پروانه بود و به هرگلی نشست..

اما بهتراست مهربان بود

وبه هردلی نشست..!!

می‌گویند هر وقت دلت برای کسی تنگ شد…

نگاهش کن” نبود، صدایش کن” نشنید دعایش کن…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد

ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد

چون به زیبایی تو حسرت، عالم خوردند

برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد…

متن ضربان قلبم یوسف

تا قاف ترین قله هستی
سیمرغ ترین همسفرم باش

من مرغ اسیر دریاچه نورم
تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیست

گوش کن،

نبضِ دلم زمزمه‌اش با تو یکی‌ست…

متن ضربان قلبم میره بالا

به افسانه ها باور نداشتم اما دیدار تو مرا کاملا تغییر داد
تو افسانه زندگی من هستی

متن ضربان قلبم یوسف

زندگی شبیه شعریست

قافیه‌هایش با من، ”تو” فقط همیشه ردیف باش!

متن اهنگ ضربان قلبم

دوست داشتن تو تمامی ندارد وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری
تو زیبا ترین اتفاقی هستی که در ثانیه های من تکرار می شوی

متن ضربان قلبم میره بالا

دچار یعنی

دو چشم داری

ولی حواست…

چهار چشمی پی یکی‌ست…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن ضربان قلبم تویی

کوتاه مینویسم
اما
تو
بلند بخوان
به بلندای احساسم
دوستت دارم …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

مهربانم! با تو خودم را گم می کنم و بی تو در آرزوی گم شدنم

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن ضربان قلبم

“دوستت دارم” و این آغاز و پایان همه چیز است عشق من!

متن اهنگ ضربان قلبم

مصرعی از قلب من
با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق

متن ضربان قلبم

نمی دانی
چطور گیج می شوم
وقتی هرچه می گردم
معنی نگاهت
در هیچ فرهنگ لغتی
پیدا نمی شود … !

متن ضربان قلبم میره بالا

تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن ضربان قلبم یوسف

هر روزی که با تو می گذرانم
بهترین روز زندگی من می شود

متن ضربان قلبم یوسف

صندوقچه آرزوهایم را خواهم گشود تا نگویند از هیچ پُر است…!

نام تو، یاد تو، عشق تو….

افتخاریست در دارایی دلم…

متن ضربان قلبم

موهایت را به من بده

می‌خواهم

در اوراق آفرینش

در حضور خودت

دست ببرم

گلی را لای موهایت می‌گذارم

گل بوی موهایت را می‌گیرد…

به همین سادگی…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مثل یک معجزه ای

علت ایمان منی

همه هان و بله هستند

شما جان منی…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گذشته دروغی بیش نیست…!

و خاطره بازگشتی ندارد

و هر بهاری که می‌گذرد

دیگر برنمی‌گردد…

و حتی شدیدترین

و دیوانه کننده‌ترین عشق‌ها نیز

حقیقتی ناپایدارند…

متن ضربان قلبم میره بالا

دلتنگی

مثل نفس کشیدن زیر پتو می‌مونه،

اولش باهاش کنار میای و سخت نیست ولی هرچقدر که می‌گذره نفست سنگین‌تر میشه و حس خفگیت بیشتر…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

برای عشقتان زندگی کنید

بی‌شک بیشتر به کارش می‌آیید

تا اینکه برایش بمیرید

هر روز خداوند

فرصت‌های زیادی برای محبت

دراختیارمان می‌گذارد

امروز باچشم باز و بهتر بنگریم

و به فرصت‌هایی که

برای مهر و محبت به انسان‌ها

طبیعت وحیوانات

به ما داده می‌شود، توجه کن

متن اهنگ ضربان قلبم

تا زنده‌ای

در برابر کسی که

به خودت علاقه‌مند کردی

مسئولی!

مسئولی در برابر غم‌هایش

در برابر اشک‌هایش

در برابر تنهاییش

اگر روزی فراموش کردی

دنیا به یادت خواهد آورد!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

حسّ و حال همه‌ی

ثانیه‌ها ریخت به هم

شوق یک رابطه با

حاشیه‌ها ریخت به هم

گفته بودم به کسی

عشق نخواهم ورزید

آمدی و همه‌ی

فرضیه‌ها ریخت به هم

متن ضربان قلبم تویی

ما انسان‌ها

مثل مداد رنگی هستیم،

شاید رنگ مورد علاقه‌ی یکدیگر نباشیم!

اما روزی

برای کامل کردن نقاشی‌هایمان

دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن ضربان قلبم

چقدر فرقه بین

دوستت دارم هایی که

تو پیام ها گفته میشن

 و دوستت دارم هایی

که تو چشم ها فریاد میزنن…

متن ضربان قلبم

مگه میشه تو رو داشت

تو رو دید، با تو حرف زد و

بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟

بخدا بهشت همین جاست

همین نقطه ای که من هستم

همین جایی که تو میخندی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

خوشبختی می‌تونه

داشتن آدمی باشه که

بلده حتی از راه‌های دور هم

حالت رو خوب کنه…

متن ضربان قلبم میره بالا

قلب من

میتونه تپیدن رو فراموش کنه

اما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن ضربان قلبم یوسف

آرام جانم!
امروز کـه کنارت بودم فهمیدم
با چشمان بازهم می‌توان خواب دید!

متن ضربان قلبم تویی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می‌شود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن ضربان قلبم یوسف

آهای مخاطب خاصم

میدونی شدم عاشق اون چشات؟!

میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!

میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!

میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!

میدونی آخر میشم فدات؟!

میدونی میمیرم برات؟!

میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن ضربان قلبم

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

من و تو

به یکدیگر محتاجیم

ما علت و معلولیم

ما لازم و ملزومیم

تمامِ آدم‌های شهر را هم زیر و رو کنی

اول و آخرش

اسمت

کنارِ اسمِ من معنا پیدا می‌کند!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن ضربان قلبم میره بالا

وقتی می‌گویم:

“دیگر به سراغم نیا!”

فکر نکن که فراموشت کرده‌ام

یا دوستت ندارم نه!

من فقط فهمیدم

وقتی دلت با من نیست

بودنت مشکلی را حل نمی‌کند

تنها

دلتنگ ترم می‌کند!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن ضربان قلبم میره بالا

کاش رابطه‌ها

یه آپشنی داشتن

که هر وقت دارن به تــه خط میرسن

یه پیام هشدار بیاد که “رابطه بسیار ضعیف است، لطفا با یک “بوسه”

یک “دوستت دارم“

یک “فقط تورو میخوام”

شارژش کنیــد…”

کاش…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هنوز هم دراین عصر بی معجزه
آغوشت مرا دوباره بـه زندگی
برمی گرداند

متن ضربان قلبم یوسف

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارش

برای رسیدن به مقصود فرو می‌ریزد!

گاهی باید در خود شکستن را تجربه کرد

تا به دریا رسید!

متن ضربان قلبم

بگذار صبح را در چشم تُ
من معنا کنم
ای کـه هر صبحم
هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن اهنگ ضربان قلبم

تُ

کمی عمیق‌تر نگاهم کن!

مثل آفتاب زل بزن

توی چشم‌هایم و قشنگ‌ترین

اتفاق صبح‌هایم باش…

متن اهنگ ضربان قلبم

زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !
خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته
نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست
برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن ضربان قلبم یوسف

به آدمهایی که از خوشحالی

شما شاد می‌شوند

و از ناراحتی شما غمگین

توجه خاص داشته باشید

آنها کسانی هستند

که سزاوار جایگاهی ویژه

در قلب شمایند…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آنقدر عزیزی

که به دل نمی‌نشینی!

تو به جانم نشسته‌ای

به جان همه‌ی آرزوهایم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق دیدنی نیست عشق چشیدنی نیست
عشق در اغوش گرفتنی نیست
عشق باید احساس بشه پس فقط بدون بازیچه نیست

متن ضربان قلبم

وقتے باهات قهر میڪنہ

میگہ میرم…

یعنے دستاش رومحڪم بگیر

بلند بهش بگو بمون،

من دوست دارم

نہ اینڪہ شونہ هاتو بالا بندازے

بگے هرجور راحتے

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی‌اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره‌ی چیده شدن، دائمی‌اند!

متن ضربان قلبم میره بالا

قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..

این دیگرخوبی نیست؛

بلکه معامله است…

می‌شود پروانه بود و به هرگلی نشست..

اما بهتراست مهربان بود

وبه هردلی نشست..!!

می‌گویند هر وقت دلت برای کسی تنگ شد…

نگاهش کن” نبود، صدایش کن” نشنید دعایش کن…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن ضربان قلبم تویی

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد

ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد

چون به زیبایی تو حسرت، عالم خوردند

برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد…

متن ضربان قلبم

تا قاف ترین قله هستی
سیمرغ ترین همسفرم باش

من مرغ اسیر دریاچه نورم
تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن ضربان قلبم یوسف

نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیست

گوش کن،

نبضِ دلم زمزمه‌اش با تو یکی‌ست…

متن ضربان قلبم

به افسانه ها باور نداشتم اما دیدار تو مرا کاملا تغییر داد
تو افسانه زندگی من هستی

متن ضربان قلبم

زندگی شبیه شعریست

قافیه‌هایش با من، ”تو” فقط همیشه ردیف باش!

متن ضربان قلبم

دوست داشتن تو تمامی ندارد وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری
تو زیبا ترین اتفاقی هستی که در ثانیه های من تکرار می شوی

متن ضربان قلبم یوسف

دچار یعنی

دو چشم داری

ولی حواست…

چهار چشمی پی یکی‌ست…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کوتاه مینویسم
اما
تو
بلند بخوان
به بلندای احساسم
دوستت دارم …

متن ضربان قلبم

مهربانم! با تو خودم را گم می کنم و بی تو در آرزوی گم شدنم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

“دوستت دارم” و این آغاز و پایان همه چیز است عشق من!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

مصرعی از قلب من
با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نمی دانی
چطور گیج می شوم
وقتی هرچه می گردم
معنی نگاهت
در هیچ فرهنگ لغتی
پیدا نمی شود … !

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن ضربان قلبم میره بالا

هر روزی که با تو می گذرانم
بهترین روز زندگی من می شود

متن ضربان قلبم تویی

صندوقچه آرزوهایم را خواهم گشود تا نگویند از هیچ پُر است…!

نام تو، یاد تو، عشق تو….

افتخاریست در دارایی دلم…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

موهایت را به من بده

می‌خواهم

در اوراق آفرینش

در حضور خودت

دست ببرم

گلی را لای موهایت می‌گذارم

گل بوی موهایت را می‌گیرد…

به همین سادگی…

متن اهنگ ضربان قلبم

مثل یک معجزه ای

علت ایمان منی

همه هان و بله هستند

شما جان منی…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

گذشته دروغی بیش نیست…!

و خاطره بازگشتی ندارد

و هر بهاری که می‌گذرد

دیگر برنمی‌گردد…

و حتی شدیدترین

و دیوانه کننده‌ترین عشق‌ها نیز

حقیقتی ناپایدارند…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دلتنگی

مثل نفس کشیدن زیر پتو می‌مونه،

اولش باهاش کنار میای و سخت نیست ولی هرچقدر که می‌گذره نفست سنگین‌تر میشه و حس خفگیت بیشتر…

متن ضربان قلبم تویی

برای عشقتان زندگی کنید

بی‌شک بیشتر به کارش می‌آیید

تا اینکه برایش بمیرید

هر روز خداوند

فرصت‌های زیادی برای محبت

دراختیارمان می‌گذارد

امروز باچشم باز و بهتر بنگریم

و به فرصت‌هایی که

برای مهر و محبت به انسان‌ها

طبیعت وحیوانات

به ما داده می‌شود، توجه کن

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تا زنده‌ای

در برابر کسی که

به خودت علاقه‌مند کردی

مسئولی!

مسئولی در برابر غم‌هایش

در برابر اشک‌هایش

در برابر تنهاییش

اگر روزی فراموش کردی

دنیا به یادت خواهد آورد!

متن اهنگ ضربان قلبم

حسّ و حال همه‌ی

ثانیه‌ها ریخت به هم

شوق یک رابطه با

حاشیه‌ها ریخت به هم

گفته بودم به کسی

عشق نخواهم ورزید

آمدی و همه‌ی

فرضیه‌ها ریخت به هم

متن اهنگ ضربان قلبم

ما انسان‌ها

مثل مداد رنگی هستیم،

شاید رنگ مورد علاقه‌ی یکدیگر نباشیم!

اما روزی

برای کامل کردن نقاشی‌هایمان

دنبال هم خواهیم گشت!

دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صدای گام های تو ضربان زندگی من است

با من راه بیا، هنوز تشنه ی زنده بودنم

دوستت دارم هایت را به کسی نگو

نگه دار برای خودم

من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام…..

متن ضربان قلبم میره بالا

اگر باران بودم آنقدر می‌ باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم

اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می‌ گریستم

اگر گل بودم شاخه‌ ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می‌ کردم

اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می‌ نواختم

ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق

اما هر چه هستم دوستت دارم!

متن ضربان قلبم تویی

عشق زیبای من!

تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی،

تو پاک‌ترین شعر عاشقانه‌ای،

تو بهترین معنای دوست داشتنی،

تو شاه بیت غزل زندگی‌ ام هستی!

تو را عاشقانه دوستت دارم…

من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس، یک قصه بی‌ پایان.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

لمس بودنت آن‌ قدر زیباست که حتی اگر واژه‌ هایم را در حریر گل سرخ هم بپیچم،

باز می‌ ترسم لطافتی در خور روح لطیف تو نداشته باشند!

واژه‌ هایم را با حریر عشق و مهر به سویت روانه می‌ دارم.

متن ضربان قلبم تویی

دوست داشتنت بوی باران می دهد

همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه

فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی…..

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

دوستت دارم و این را روزی هزار بار برای خودم تکرار می کنم و سرمست می شوم از داشتنت!

همین که بودنت سهم من است، من خوشبخت ترین آدم روی زمین ام!

متن اهنگ ضربان قلبم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است!

برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که عشقت معنای بودنم است!

متن ضربان قلبم

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد، دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم

تو برای من شروع تازه‌ ای بودی که پنجره‌ های امید را گشودی

و مرا با شکوفه‌ های بهاری و نوای چشمه سار آشنا کردی

بی اجازه یک عمر عاشقت می‌ مانم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کنارم که هستی زمان هم دستپاچه می شود

عقربه ها دو تا یکی می پرند

اما همین که می روی!

تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم

جانم را می گیرند لحظه های بی تو.

متن اهنگ ضربان قلبم

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ، ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ

تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ…!

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن ضربان قلبم

خوشبختی همین کنار هم بودن‌ هاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌ های ماست

همین ثانیه‌‌ هایی‌ ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ ایم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می‌ دارم!

تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌ شود دوست می‌ دارم!

تو را برای دوست داشتن دوست می‌ دارم!

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌ دارم!

تو را به خاطر خاطره‌ ها دوست می‌ دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

همین که صدایم می‌کنی، همه چیز این جهان یادم می‌ رود

یادم می‌ رود که جهان روی شانه‌ ی من قرار دارد!

یادم می‌ رود سر جایم بایستم

پا به‌ پا می‌ شوم، زمین می‌ لرزد…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه‌ ای بیاید و لحظه‌ ای برود

ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد

ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ

باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد

مثل نفس می‌ ماند همیشه با من است!

متن ضربان قلبم

طلوع صبح، مشرقی‌ ترین جای آغوش تو است

خورشید را کنار می‌ زنم

من با گرمای وجودت زنده خواهم شد و با ناز نگاهت زندگی خواهم کرد

متن ضربان قلبم تویی

هنوز هم زیبا ترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده‌ های توست

هنوز هم زیبا ترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست

هنوز هم غم انگیز‌ ترین اتفاق برایم صورت اندوهناک توست

هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است

هنوز هم در کوچه‌ های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی می‌ کنم!

متن ضربان قلبم

وقتی آغوشت را به روی آرزو هایم باز می کنی

آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم که جز آرامش آغوشت

تمام آرزو های خواستنی دیگر را از یاد می برم!

متن ضربان قلبم یوسف

نام زیبای تو را در کتیبه‌ ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق می‌ گذارم

تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی!

متن برای ضربان قلبم

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم،

دیگر هیچ آرزویی ندارم،

رویایم را می خواستم که به آن رسیدم!

دنیا را می خواستم که آن را به دست آوردم!

رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست؟

مثل آرامش بعد از یک غم،

مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران،

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست؟

من به آن محتاجم!

متن اهنگ ضربان قلبم

تو کنار من و من از همه آرام‌ ترم

تو به یاد من و من فکر رها ساختنم

یک پلی با تو بسازیم به اندازه عشق و از آنجا به تماشای جهان گذران

دست در دست هم و مست نگاه و نگران

من و تو می‌ گذریم تا بدانند همه

از همه فاصله‌ ها، از تمام غم و از تلخی‌ ها می‌ شود ساده گذشت!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بعضی ترانه‌ ها را می‌ توان بار ها و بار ها گوش داد

و بعضی انسان‌ ها را می‌ توان بار ها و بار ها دوست داشت!

صدای تو ترانه‌ ای است که دوست دارم بار ها و بار ها گوش دهم و تو آنی هستی که بار ها و بار ها دوستت دارم!

متن ضربان قلبم تویی

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم

تا دست‌ هایت را پر کنم از محبت‌

می‌ خواهم پروانه باشم که گل پیراهنت را می‌ بوید و چیزی نمی‌ خواهم جز این‌ که شاهزاده رویا هایم باشی!

متن ضربان قلبم میره بالا

صدای گام های تو ضربان زندگی من است

با من راه بیا، هنوز تشنه ی زنده بودنم

دوستت دارم هایت را به کسی نگو

نگه دار برای خودم

من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام…..

متن ضربان قلبم یوسف

اگر باران بودم آنقدر می‌ باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم

اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می‌ گریستم

اگر گل بودم شاخه‌ ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می‌ کردم

اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می‌ نواختم

ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق

اما هر چه هستم دوستت دارم!

متن ضربان قلبم

عشق زیبای من!

تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی،

تو پاک‌ترین شعر عاشقانه‌ای،

تو بهترین معنای دوست داشتنی،

تو شاه بیت غزل زندگی‌ ام هستی!

تو را عاشقانه دوستت دارم…

من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس، یک قصه بی‌ پایان.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

لمس بودنت آن‌ قدر زیباست که حتی اگر واژه‌ هایم را در حریر گل سرخ هم بپیچم،

باز می‌ ترسم لطافتی در خور روح لطیف تو نداشته باشند!

واژه‌ هایم را با حریر عشق و مهر به سویت روانه می‌ دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دوست داشتنت بوی باران می دهد

همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه

فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی…..

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوستت دارم و این را روزی هزار بار برای خودم تکرار می کنم و سرمست می شوم از داشتنت!

همین که بودنت سهم من است، من خوشبخت ترین آدم روی زمین ام!

متن ضربان قلبم

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است!

برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که عشقت معنای بودنم است!

متن ضربان قلبم یوسف

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و بهترین هدیه از سوی خداوند

عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد، دوستت دارم!

متن ضربان قلبم تویی

تو برای من شروع تازه‌ ای بودی که پنجره‌ های امید را گشودی

و مرا با شکوفه‌ های بهاری و نوای چشمه سار آشنا کردی

بی اجازه یک عمر عاشقت می‌ مانم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

کنارم که هستی زمان هم دستپاچه می شود

عقربه ها دو تا یکی می پرند

اما همین که می روی!

تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم

جانم را می گیرند لحظه های بی تو.

متن ضربان قلبم

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ، ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ

تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ…!

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن ضربان قلبم میره بالا

خوشبختی همین کنار هم بودن‌ هاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌ های ماست

همین ثانیه‌‌ هایی‌ ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ ایم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می‌ دارم!

تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌ شود دوست می‌ دارم!

تو را برای دوست داشتن دوست می‌ دارم!

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌ دارم!

تو را به خاطر خاطره‌ ها دوست می‌ دارم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

همین که صدایم می‌کنی، همه چیز این جهان یادم می‌ رود

یادم می‌ رود که جهان روی شانه‌ ی من قرار دارد!

یادم می‌ رود سر جایم بایستم

پا به‌ پا می‌ شوم، زمین می‌ لرزد…

متن ضربان قلبم میره بالا

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه‌ ای بیاید و لحظه‌ ای برود

ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد

ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ

باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد

مثل نفس می‌ ماند همیشه با من است!

متن ضربان قلبم یوسف

طلوع صبح، مشرقی‌ ترین جای آغوش تو است

خورشید را کنار می‌ زنم

من با گرمای وجودت زنده خواهم شد و با ناز نگاهت زندگی خواهم کرد

متن ضربان قلبم

هنوز هم زیبا ترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده‌ های توست

هنوز هم زیبا ترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست

هنوز هم غم انگیز‌ ترین اتفاق برایم صورت اندوهناک توست

هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است

هنوز هم در کوچه‌ های خلوت عاشقی، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی می‌ کنم!

متن اهنگ ضربان قلبم

وقتی آغوشت را به روی آرزو هایم باز می کنی

آنقدر مجذوب گرمای وجودت می شوم که جز آرامش آغوشت

تمام آرزو های خواستنی دیگر را از یاد می برم!

متن اهنگ ضربان قلبم

نام زیبای تو را در کتیبه‌ ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد و عکس قشنگت را در قابی از جنس عشق می‌ گذارم

تا همه بدانند تو سلطان جان من و فاتح دلم هستی!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

از خدا دیگر هیچ نمی خواهم،

دیگر هیچ آرزویی ندارم،

رویایم را می خواستم که به آن رسیدم!

دنیا را می خواستم که آن را به دست آوردم!

رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست؟

مثل آرامش بعد از یک غم،

مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران،

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست؟

من به آن محتاجم!

متن ضربان قلبم یوسف

تو کنار من و من از همه آرام‌ ترم

تو به یاد من و من فکر رها ساختنم

یک پلی با تو بسازیم به اندازه عشق و از آنجا به تماشای جهان گذران

دست در دست هم و مست نگاه و نگران

من و تو می‌ گذریم تا بدانند همه

از همه فاصله‌ ها، از تمام غم و از تلخی‌ ها می‌ شود ساده گذشت!

متن برای ضربان قلبم

بعضی ترانه‌ ها را می‌ توان بار ها و بار ها گوش داد

و بعضی انسان‌ ها را می‌ توان بار ها و بار ها دوست داشت!

صدای تو ترانه‌ ای است که دوست دارم بار ها و بار ها گوش دهم و تو آنی هستی که بار ها و بار ها دوستت دارم!

متن اهنگ ضربان قلبم

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم

تا دست‌ هایت را پر کنم از محبت‌

می‌ خواهم پروانه باشم که گل پیراهنت را می‌ بوید و چیزی نمی‌ خواهم جز این‌ که شاهزاده رویا هایم باشی!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نِمیدونَم‍ بَرآ چی‍ ؛ بآا طُ خوبِح‍ °هَمِح‍° چی‍ !:)⛓️🖤

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هر چی شب تاریک تر باشه
ستاره ها پُر نور تر میشن…:)

متن ضربان قلبم

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃

متن ضربان قلبم تویی

یه وقتا چراغا رو خاموش کن که واقعیات تو تاریکی برق بزنن🖤👻

متن برای ضربان قلبم

برا کسی که همیشه مشکی میپوشه!❤
از قشنگی رنگای دیگه حرفی نزن!:)

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ف‍‌ق‍‌ط اون‍‌ج‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه ت‍‌ت‍‌ل‍‌و م‍‌ی‍‌گ‍‌ه : ن‍‌م‍‌یدون‍‌م‌واس‍‌ه چ‍‌ی ب‍‌ا ت‍‌و خ‍‌و‌ب‍‌ه ه‍‌مه چ‍‌ی(:

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بَرایِ اینکه بِه خورشید بِرسیــــ
بَعضی وَقتارو بایَدَم بِسوزیـــ

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

چیزی که داره نابودت میکنه رو اسمشو عشق نذار
عشق اونه که حالتو خوب کنه…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بحث لیاقته!! غورباقه رو تو تشت طلا هم بزاری میپره تو مرداب!۷۸😉👑

متن برای ضربان قلبم

◉═══زَدی‍ گآاییدی‍ آخَر این‍ دِل‍ مَنو‌ خآارِشو═══⦳

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

میشه از تنهایی یه قلب شد و ضربان زد یعنی میشه فوران نکرد و دور نریخت میشه به هم زد و‌مو شکافت و نبض پیدا کرد میشه از بغض به هنر رسید از اشک به ساز

متن ضربان قلبم

باید بتونی چیزای کم و متوسطو قبول نکنی
تا بهترینا به سراغت بیان…:)

متن ضربان قلبم تویی

شاعــر میـگـع:

گاهی وقتا همه چی هس بجز اونی که باید باشه،،،
مثلا یه بچه تنها که اسباب بازی ام داره هااا اما کسی نیس که باهاش با همون اسباب بازی بازی کنه 🙁 اون موقس کـــه با همه قهر میکنه حتی با اســباب بازیش ಠ﹏ಠ

متن ضربان قلبم تویی

شب کہ میشہ…!
میشہ صفر تا صدم ده ثانیھ!
مینویسم کارے کہ برمیاد از دستام اینہ!:))

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

ما بد نبودیم بلد بودیم. دنیا مارو نمیـخــورد:)

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگه میخوای ب جایی برسی…
از تاریکی نترس!
دونه رو اول باید تو سیاهی خاک گذاشت تا جوونه بزنه🌱

متن ضربان قلبم تویی

چرآ اینهمه قضاوت مگه خداییم؟!

متن ضربان قلبم تویی

يه جنگل پُرِ از وحشى ، ولى خُب پاک و انبوهَم…:)

متن ضربان قلبم یوسف

من تو واسه هم عین ضربان قلبیم
قبلا رو ببخیال ، از الآنه تقوی➖⃟❤

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گاهی وقتا عشق سرآغاز خوشی است…🧿💙

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

آدما دیر یا زود بهت بی ادبی میکنن چون بی ادبی تو خون جهنمی هاست🤘🏻
اگه تا الان بهت بی ادبی نکردن چون بهونه نداشتن و واسه اثبات این ماجرا کافیه یه بهونه بدی دستشون🥴

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هرموقع غمگین شدی خودمو بغل کن🥀👥

متن اهنگ ضربان قلبم

اى كاش به قلبَم طلوع ميكردى
تا آتشِ چشمانَت بر هر كسى جُز من خاموش ميشد…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

نگو نہ کہ اصن ندارم جنبہ باختنو!❤😓

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

تویی که ادعات میشد از همه ناکس تری…🖤

متن ضربان قلبم میره بالا

سهـم مـا غـرق شـدن در دریـا نبـود..!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بغلم کن کہ از همہ خــستــم💕

متن ضربان قلبم میره بالا

ب قول تتلو
بغل تووو
میده ب من
حس قشنگووو

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

این نیز بگذرد…
اما سخت بگذرد:))

متن اهنگ ضربان قلبم

واسه هر کی پر پر زدیم پروازمونو جاکش ندید…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

كاش تموم شه اين قهرای بى آشتى !!

متن ضربان قلبم یوسف

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن اهنگ ضربان قلبم

فازتو نفهمیدم ، فازتو برام معنی کن🤘🏻🤣

متن ضربان قلبم یوسف

يه اقيانوسِ دِلگيرَم كه طوفانه و موجيه ، همه هفته…

متن ضربان قلبم یوسف

نعشه خدایی ام با تو مهم نی کجا میرم با تو میگن که خدایی در کار نیست اره خب خدامی اما تو..🎶💜

متن ضربان قلبم

تتلو تنها خواننده ای که قبولش دارم🥀

اهنگ هاش حرف دلم رو میزنه🕊️🌼

متن ضربان قلبم یوسف

وقتی میشینه غم توو اون چشمایِ نازت
جهانِ من شب میشه یهو…

متن ضربان قلبم یوسف

مال من باش که بدون تو ب کسی حسی ندارم°🙂🖤°

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

واسِ خـاطِــر مَـن بـیــا . . =)!🤍

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

واسه تو همیشه میخندیدم نفهمیدی چه غمی تو خنده های من گمه…

متن ضربان قلبم یوسف

اما من میدونی همه نبودم…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گاهی آدم دلتنگ میشه ولی خب بقول تتلو
” دل من تنگه ولی خب گِله دارم من یه مقداری ازت!”

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

نِمیدونَم‍ بَرآ چی‍ ؛ بآا طُ خوبِح‍ °هَمِح‍° چی‍ !:)⛓️🖤

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

هر چی شب تاریک تر باشه
ستاره ها پُر نور تر میشن…:)

متن ضربان قلبم میره بالا

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃

متن ضربان قلبم میره بالا

یه وقتا چراغا رو خاموش کن که واقعیات تو تاریکی برق بزنن🖤👻

متن ضربان قلبم یوسف

برا کسی که همیشه مشکی میپوشه!❤
از قشنگی رنگای دیگه حرفی نزن!:)

متن ضربان قلبم یوسف

ف‍‌ق‍‌ط اون‍‌ج‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه ت‍‌ت‍‌ل‍‌و م‍‌ی‍‌گ‍‌ه : ن‍‌م‍‌یدون‍‌م‌واس‍‌ه چ‍‌ی ب‍‌ا ت‍‌و خ‍‌و‌ب‍‌ه ه‍‌مه چ‍‌ی(:

متن ضربان قلبم میره بالا

بَرایِ اینکه بِه خورشید بِرسیــــ
بَعضی وَقتارو بایَدَم بِسوزیـــ

متن ضربان قلبم میره بالا

چیزی که داره نابودت میکنه رو اسمشو عشق نذار
عشق اونه که حالتو خوب کنه…

متن ضربان قلبم میره بالا

بحث لیاقته!! غورباقه رو تو تشت طلا هم بزاری میپره تو مرداب!۷۸😉👑

متن ضربان قلبم

◉═══زَدی‍ گآاییدی‍ آخَر این‍ دِل‍ مَنو‌ خآارِشو═══⦳

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

میشه از تنهایی یه قلب شد و ضربان زد یعنی میشه فوران نکرد و دور نریخت میشه به هم زد و‌مو شکافت و نبض پیدا کرد میشه از بغض به هنر رسید از اشک به ساز

متن برای ضربان قلبم

باید بتونی چیزای کم و متوسطو قبول نکنی
تا بهترینا به سراغت بیان…:)

متن برای ضربان قلبم

شاعــر میـگـع:

گاهی وقتا همه چی هس بجز اونی که باید باشه،،،
مثلا یه بچه تنها که اسباب بازی ام داره هااا اما کسی نیس که باهاش با همون اسباب بازی بازی کنه 🙁 اون موقس کـــه با همه قهر میکنه حتی با اســباب بازیش ಠ﹏ಠ

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

شب کہ میشہ…!
میشہ صفر تا صدم ده ثانیھ!
مینویسم کارے کہ برمیاد از دستام اینہ!:))

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

ما بد نبودیم بلد بودیم. دنیا مارو نمیـخــورد:)

متن اهنگ ضربان قلبم

اگه میخوای ب جایی برسی…
از تاریکی نترس!
دونه رو اول باید تو سیاهی خاک گذاشت تا جوونه بزنه🌱

متن برای ضربان قلبم

چرآ اینهمه قضاوت مگه خداییم؟!

متن ضربان قلبم میره بالا

يه جنگل پُرِ از وحشى ، ولى خُب پاک و انبوهَم…:)

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

من تو واسه هم عین ضربان قلبیم
قبلا رو ببخیال ، از الآنه تقوی➖⃟❤

متن برای ضربان قلبم

گاهی وقتا عشق سرآغاز خوشی است…🧿💙

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

آدما دیر یا زود بهت بی ادبی میکنن چون بی ادبی تو خون جهنمی هاست🤘🏻
اگه تا الان بهت بی ادبی نکردن چون بهونه نداشتن و واسه اثبات این ماجرا کافیه یه بهونه بدی دستشون🥴

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هرموقع غمگین شدی خودمو بغل کن🥀👥

متن ضربان قلبم میره بالا

اى كاش به قلبَم طلوع ميكردى
تا آتشِ چشمانَت بر هر كسى جُز من خاموش ميشد…

متن اهنگ ضربان قلبم

نگو نہ کہ اصن ندارم جنبہ باختنو!❤😓

متن برای ضربان قلبم

تویی که ادعات میشد از همه ناکس تری…🖤

متن ضربان قلبم

سهـم مـا غـرق شـدن در دریـا نبـود..!

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

بغلم کن کہ از همہ خــستــم💕

متن اهنگ ضربان قلبم

ب قول تتلو
بغل تووو
میده ب من
حس قشنگووو

متن ضربان قلبم میره بالا

این نیز بگذرد…
اما سخت بگذرد:))

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

واسه هر کی پر پر زدیم پروازمونو جاکش ندید…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

كاش تموم شه اين قهرای بى آشتى !!

متن ضربان قلبم

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

فازتو نفهمیدم ، فازتو برام معنی کن🤘🏻🤣

متن ضربان قلبم یوسف

يه اقيانوسِ دِلگيرَم كه طوفانه و موجيه ، همه هفته…

متن ضربان قلبم یوسف

نعشه خدایی ام با تو مهم نی کجا میرم با تو میگن که خدایی در کار نیست اره خب خدامی اما تو..🎶💜

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تتلو تنها خواننده ای که قبولش دارم🥀

اهنگ هاش حرف دلم رو میزنه🕊️🌼

متن ضربان قلبم

وقتی میشینه غم توو اون چشمایِ نازت
جهانِ من شب میشه یهو…

متن برای ضربان قلبم

مال من باش که بدون تو ب کسی حسی ندارم°🙂🖤°

متن اهنگ ضربان قلبم

واسِ خـاطِــر مَـن بـیــا . . =)!🤍

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

واسه تو همیشه میخندیدم نفهمیدی چه غمی تو خنده های من گمه…

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

اما من میدونی همه نبودم…

متن ضربان قلبم

گاهی آدم دلتنگ میشه ولی خب بقول تتلو
” دل من تنگه ولی خب گِله دارم من یه مقداری ازت!”

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن اهنگ ضربان قلبم

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن ضربان قلبم

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن ضربان قلبم یوسف

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن ضربان قلبم میره بالا

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن برای ضربان قلبم

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن اهنگ ضربان قلبم

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن برای ضربان قلبم

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

متن ضربان قلبم یوسف

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن ضربان قلبم

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن برای ضربان قلبم

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن ضربان قلبم تویی

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن اهنگ ضربان قلبم

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن اهنگ ضربان قلبم

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن اهنگ ضربان قلبم

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن ضربان قلبم تویی

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن ضربان قلبم

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن ضربان قلبم تویی

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن ضربان قلبم تویی

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن ضربان قلبم تویی

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن ضربان قلبم میره بالا

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن ضربان قلبم میره بالا

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن ضربان قلبم میره بالا

کنار آشنایی تو آشیانه میکنم،

فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند؛

بخاطر چه زنده‌ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

نیما یوشیج

متن ضربان قلبم

خیالت را هر شب

چنان در آغوش می کشم که

تمامم دود می شود

و تو حتی نمی دانی

من …

در حوالی این همه تنهایی

بالاتر از وسعت خواهش

ناب ترین نگاه را

برای

نوازشِ عشق دارم …

فلور فرشچی

متن ضربان قلبم یوسف

گفته بودی عاشق باران پاییزی شدی

وای من دارم به باران هم حسودی میکنم!

متن ضربان قلبم یوسف

عاشق کسی خواهم شد
که
روی نیمکت بنشیند و گنجشک ها بدون اینکه از او بترسند ….
از کف دستش دانه گندم بخورند
من به اعتماد گنجشک ها اعتماد دارم.

متن ضربان قلبم یوسف

دو سه روزی هست که نیستی…
چند سالی می‌شود که پیر شدم…!

متن برای ضربان قلبم

دل من
کلبه بارانیست
و تو
آن باران بی اجازه ای
که ناگَهان
در احساس من
چکه میکنی

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

همه می دانند؛
من سال هاست چشم به راه کسی
سرم به کار کلمات خودم گرم است…
تو را به اسم آب؛
تو را به روح روشن دریا؛
به دیدنم بیا!
مقابلم بنشین.
بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهن سال من بگذرد…
من به یک نفر،
از فهم اعتماد محتاجم.
من از این همه نگفتن بی تو خسته‌ام!
خرابم!
ویرانم!

متن برای ضربان قلبم

هر روز” صبح ” بودنِ
بوسه های تو الزامیست
تا مرا بدرقه کنند،
به سوی جهانی که خستگی های روزمره پیدایم نکنند!
و چقدر دلنشین خواهد بود
صبحی که با بوسه های
تو شروع شود.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

تو آن نامحرنی هستی که در خواب و خیالاتم

به من محرم ترینی و برایم بهترین یاری

لیلا‌ محمدی

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گاهی دلت هیچ نمی خواهد

فقط یک کلمه

یک پیام

اصلا یک نقطه

که فقط از طرف او باشد

متن ضربان قلبم

بمانی بهارم

بخندی تابستان

بباری پاییزم

نباشی زمستان

تو

چهار فصل روزگار منی عشقم

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق و محبت نیازهای اساسی انسان هستند

نه چیزهای حاشیه ای، انسان بدون آن ها نمی تواند زنده بماند.

دالایی لاما

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

سقف عاشقانه هایم
چه زیبا فرو می ریزند
در دنج ترین جای دنیا
بهشت آغوشت
ای شیرین تر از صدای باران
لهجه  خیس چشمانت
ای از تبار ِ نوازش
ای فصل ممنوعه
من به بلندای شعری از بوسه
دوستت دارم ..

متن اهنگ ضربان قلبم

چقدر می ترسم
تو را نبوسیده
از دنیا بروم ؛
اصلا کجا می توانم بروم ؟
وقتی می دانم
تمبر ها
تا لبان پاکت را نبوسند
به هیچ کجا نمی روند

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که می شود به دست و پای زندگی من بپیچد

دائم در لحظه هایم قد بکشی و حالم را خوب تر کنی.

متن ضربان قلبم میره بالا

به گمانم

بهشت همین باشد

کمی باران

اندکی من 

و تمام

آغوشت

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

اگر ماه عطری داشت ،
قطعا بوی تو را می داد ،
اگر شب رنگی بود ،
حتما به سلیقه تو لباس می پوشید ،
اگر چشمکِ ستاره ها صدا داشت ،
شک ندارم تو جایشان حرف می زدی…،
من که به آسمان نرفته ام ، نمی دانم !
در تو اما پرواز کرده ام،
ماه و شب و ستاره
خودت هستی…

متن برای ضربان قلبم

از من میپرسی عشق چیست؟
چشم هایم را میبندم
به تو فکر میکنم
و به بهترین پاسخ
ناخود آگاه لبخندی روی لبم مینشیند
آری عشق همین است …

 سحر رستگار

متن ضربان قلبم یوسف

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی

سید فاطمه موسوی

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

متن برای ضربان قلبم

تو نیستی‌ و من
تا جنون
تا مرزِ نبودن
تا رها شدن از هر چه که رنگ هوشیار ی دارد
تا سقوط
تنها یک قدم فاصله دارم
تو نیستی‌ و من
دلگیر از کسانی‌ که بی‌ خبر می‌‌میرند
بی‌ خبر می‌‌میرم
مثلِ غریبی که دل به هیچ آشنائی ندارد

متن ضربان قلبم تویی

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو
را خواهم خواند…
صبحت بخیر زیبای من…

متن برای ضربان قلبم

شبی کویری ام
هزار سال ابر بهار میخواهد دلم

ببار دَم به دَم
بر گستره ی پیکرم …
تا به معجزه ی ِ عشق ایمان بیاورم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید

مهرداد حق محمدی

متن ضربان قلبم

برای تو می نویسم

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که

تنهایی ام پر از یاد توست

برای تویی که

قلبم منزلگاه عشق توست

برای تویی که

عشقت معنای بودنم است

متن ضربان قلبم

ناحیه سمت چپ بدن من
پایین تر از گردن
زیر استخوان های قفسه سینه
ساختمانی به نام قلب
محل زندگی توست

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا
هنوز تشنه زنده بودنم

متن ضربان قلبم یوسف

ما هر دو از دست رفته ایم

تو آن پرنده ای
که از مدارِ عشق من گذر کرد و رفت

من اما…
سپیدارِ خسته ای
که بیهوده در انتظار تو
میانِ شاخه هایِ شکسته یِ
جنگلِ تنهاییِ خویش
قد می کشم
هنوز

متن ضربان قلبم تویی

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای ..
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم!

متن ضربان قلبم یوسف

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم

عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم

عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم

عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

همیشه کسانی در قلب ما
تا ابد ماندگار می شوند
که ما را جوری که هستیم
باور دارند
و دوستمان دارند
حتی اگر اعتقادات ما
از باورهای آنان فرسنگها دور باشد
اینها کسانی هستند
که ما عاشقشان می شویم

متن ضربان قلبم

فرقی ندارد چه ساعت از شبانه روز باشد

صدایت را که می شنوم

خورشید دلم طلوع می کند

متن اهنگ ضربان قلبم

تو را
دوست دارم…
در زمانه ای که…
عشق را نمی‌شناسند❤️…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بهترین روز زندگی من

روزی ست که تو در میان ناباوری های من می آیی

و کنارم می نشـینی

و دستم را می گیری

آرام زمزمه میکنی

دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

عشق تو

زیباترین لذتی هست که تا به حال تجربه کرده ام

و دلتنگی تو

بدترین دردی است که تا به حال از ان رنج برده ام

خیلی دلم برات تنگ شده عشقم

متن ضربان قلبم یوسف

به تو که میرسم؛مکث میکنم.انگار در زیبایی اتچیزی جا گذاشته اممثلا در صدایت… آرامش،یا در چشم هایت… زندگی.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

You are not just my reflection, you are my heart’s reverberation and my soul’s resonance. Thanks for being there for me bro.

تو فقط انعکاس من نیستی چراکه ضربان قلب و طنین روحمی ، از اینکه همیشه در کنارم بودی و حمایتم کردی از تو ممنونم برادر جانم.

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

if it didn’t have a my life biggest strength in it
my brother

قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود
اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت
برادرم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

گاهی اوقات یک برادر حتی بهتر از یک ابرقهرمان است.
«مارک براون»

متن ضربان قلبم یوسف

برادر یعنی پشتیبان

یعنی حتی اگر سخت در اشتباه باشی بازهم یک نفر طرف تو را خواهد گرفت!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نیست اما از عشق قدرتمندتر است
همیشه دوستانه نیست اما بیشتر از رابطه دوستی حمایت گر است

بهترین برادر دنیا دوستت دارم

متن برای ضربان قلبم

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان
و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا…

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

بعد از خدا و بابا و مامان این تویی که می‌تونم بهت تکیه کنم و روی کمک بدون چشمداشتت حساب کنم.
تولدت مبارک داداش جون خوب من

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

اگر آفتاب زندگی سوزان است، سایه‌بان آن برادر است.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

برادر بخشی جدانشدنی از حیات خواهری‌ است که در ازل پیوند یگانگی با وی بسته است. عزیز دل خواهر دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر

“فریدون مشیری“

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

هیچ عشقی پاک و جاودانه مثل عشق به برادر وجود ندارد و هیچ دوستی مثل برادر نخواهد شد. خالصانه و از صمیم قلب دوستت دارم.

متن ضربان قلبم تویی

خواهر و برادر به معنای نبض هستی و حیات برای یکدیگر هستند.
برادر عزیزم عاشقانه دوستت دارم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

پشت حرف های یک برادر …
پشت نوازش ها …
سرزنش ها …
پشت تمام نگاه های معنی دارش …
پشت سکوتش …
پشت لبخند های پر از رازش …
عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا

متن ضربان قلبم

برادر عزیزم ای کاش می‌توانستم هر چه خاطره از تو دارم، در میان پیچکی ابریشمین پیچیده و بر بال شاپرک‌ها به سویت بفرستم، تا این فاصله میان من و تو درنوردیده شده و دوباره بتوانیم مانند روزهای کودکی شادمانه دست‌های یکدیگر را بفشاریم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

بهترین آهنگ زندگی‌ام صدای توست وقتی توی خانه می‌پیچد و می‌گویی آبجی، تصویر خنده‌های تو را قاب کرده‌ام و در دلم آویزان کرده‌ام تا دلم زیبا شود، احساسم را به برادرانه‌های پرصلابت و پرغرور تو پیوند زده‌ام.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

گاهی برادر بودن حتی بهتر از ابر قهرمان بودن است!

قهرمان زندگی خواهر؛ عاشقتم

متن ضربان قلبم

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﮔﻪ یه ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ…

متن ضربان قلبم تویی

برادر عزیزم‌
ای کاش گذر زمان در دست من بود
تا لحظه‌های شیرین با تو بودن را آنقدر طولانی می‌کردم
که برای دور بودن از تو وقتی نمی‌ماند

متن برای ضربان قلبم

خوشحالی یعنی؛ داشتن برادر کوچکتری که قدبلندتر از شماست 🙂

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

خوشبختی یعنی؛ یه داداش داشته باشی

که همیشه پشتت باشه

داداش عزیزم، بمونی برام :*

متن ضربان قلبم یوسف

«دوست داشتن و دوست نداشتن»
اما اغلب دوست داشتن چیره می شد

«عشق و کينه»
اما اغلب عشق غالب بود

من اینگونه رابطه خواهر برادری مان را توصیف می کنم
عاشقتم داداش گلم

متن اهنگ ضربان قلبم

برادر عزیزم
زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربانی را به فردا انداخت
هر بهانه‌ای می‌یابم برای پیوند خواهر برادری مهربانانه
(روز مرد / تولدت / فارغ التحصیلیت / روز ولنتاین) مبارک

متن ضربان قلبم تویی

اونی که داداش نداره مثل کسیه که بدون سلاح به جنگ میره!
سلامتی همه ی داداش ها که تا هستن مثل کوه پُشت مونن…

متن اهنگ ضربان قلبمه مرهم دردمه

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد تو ستاره درخشان آن بودی
برای همه چیز ممنونم برادر عزیزم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

فقط یک برادر می‌تونه

مثل یک پدر دوستت داشته باشه

مثل یک دوست حمایتت کنه

مثل یک مادر نگرانت باشه

متن ضربان قلبم

برادر دوستی ا‌ست که دوستی‌اش پایان ندارد و همنفسی‌ست که نفس‌هایش همیشه گرمابخش خواهد بود. یار و یاورم برادر عزیزم دوستت دارم.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

You are not just my reflection, you are my heart’s reverberation and my soul’s resonance. Thanks for being there for me bro.

تو فقط انعکاس من نیستی چراکه ضربان قلب و طنین روحمی ، از اینکه همیشه در کنارم بودی و حمایتم کردی از تو ممنونم برادر جانم.

متن ضربان قلبم تویی

if it didn’t have a my life biggest strength in it
my brother

قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود
اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت
برادرم

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

گاهی اوقات یک برادر حتی بهتر از یک ابرقهرمان است.
«مارک براون»

متن ضربان قلبم میره بالا

برادر یعنی پشتیبان

یعنی حتی اگر سخت در اشتباه باشی بازهم یک نفر طرف تو را خواهد گرفت!

متن ضربان قلبم

دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نیست اما از عشق قدرتمندتر است
همیشه دوستانه نیست اما بیشتر از رابطه دوستی حمایت گر است

بهترین برادر دنیا دوستت دارم

متن ضربان قلبم

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان
و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا…

متن ضربان قلبم یوسف

بعد از خدا و بابا و مامان این تویی که می‌تونم بهت تکیه کنم و روی کمک بدون چشمداشتت حساب کنم.
تولدت مبارک داداش جون خوب من

متن ضربان قلبم یوسف

اگر آفتاب زندگی سوزان است، سایه‌بان آن برادر است.

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

برادر بخشی جدانشدنی از حیات خواهری‌ است که در ازل پیوند یگانگی با وی بسته است. عزیز دل خواهر دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر

“فریدون مشیری“

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

هیچ عشقی پاک و جاودانه مثل عشق به برادر وجود ندارد و هیچ دوستی مثل برادر نخواهد شد. خالصانه و از صمیم قلب دوستت دارم.

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خواهر و برادر به معنای نبض هستی و حیات برای یکدیگر هستند.
برادر عزیزم عاشقانه دوستت دارم

متن ضربان قلبم میره بالا

پشت حرف های یک برادر …
پشت نوازش ها …
سرزنش ها …
پشت تمام نگاه های معنی دارش …
پشت سکوتش …
پشت لبخند های پر از رازش …
عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا

متن ضربان قلبم میره بالا

برادر عزیزم ای کاش می‌توانستم هر چه خاطره از تو دارم، در میان پیچکی ابریشمین پیچیده و بر بال شاپرک‌ها به سویت بفرستم، تا این فاصله میان من و تو درنوردیده شده و دوباره بتوانیم مانند روزهای کودکی شادمانه دست‌های یکدیگر را بفشاریم.

متن ضربان قلبم یوسف

بهترین آهنگ زندگی‌ام صدای توست وقتی توی خانه می‌پیچد و می‌گویی آبجی، تصویر خنده‌های تو را قاب کرده‌ام و در دلم آویزان کرده‌ام تا دلم زیبا شود، احساسم را به برادرانه‌های پرصلابت و پرغرور تو پیوند زده‌ام.

متن ضربان قلبم تویی

گاهی برادر بودن حتی بهتر از ابر قهرمان بودن است!

قهرمان زندگی خواهر؛ عاشقتم

متن ضربان قلبم یوسف

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﮔﻪ یه ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ…

متن ضربان قلبم میره بالا

برادر عزیزم‌
ای کاش گذر زمان در دست من بود
تا لحظه‌های شیرین با تو بودن را آنقدر طولانی می‌کردم
که برای دور بودن از تو وقتی نمی‌ماند

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

خوشحالی یعنی؛ داشتن برادر کوچکتری که قدبلندتر از شماست 🙂

متن اهنگ ضربان قلبم یوسف زمانی

خوشبختی یعنی؛ یه داداش داشته باشی

که همیشه پشتت باشه

داداش عزیزم، بمونی برام :*

متن ضربان قلبم یوسف زمانی

«دوست داشتن و دوست نداشتن»
اما اغلب دوست داشتن چیره می شد

«عشق و کينه»
اما اغلب عشق غالب بود

من اینگونه رابطه خواهر برادری مان را توصیف می کنم
عاشقتم داداش گلم

متن اهنگ ضربان قلبم

برادر عزیزم
زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربانی را به فردا انداخت
هر بهانه‌ای می‌یابم برای پیوند خواهر برادری مهربانانه
(روز مرد / تولدت / فارغ التحصیلیت / روز ولنتاین) مبارک

متن ضربان قلبم یوسف

اونی که داداش نداره مثل کسیه که بدون سلاح به جنگ میره!
سلامتی همه ی داداش ها که تا هستن مثل کوه پُشت مونن…

متن ضربان قلبم تویی

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد تو ستاره درخشان آن بودی
برای همه چیز ممنونم برادر عزیزم

متن آهنگ ضربان قلبم با تو میره بالا

فقط یک برادر می‌تونه

مثل یک پدر دوستت داشته باشه

مثل یک دوست حمایتت کنه

مثل یک مادر نگرانت باشه

متن ضربان قلبم تویی

برادر دوستی ا‌ست که دوستی‌اش پایان ندارد و همنفسی‌ست که نفس‌هایش همیشه گرمابخش خواهد بود. یار و یاورم برادر عزیزم دوستت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *