متن برای ضایع شدن

متن برای ضایع شدن استقلال

با غبار راه معشوق است راز آفتاب
خاک پای دوست در چشمان عاشق توتیاست
حسین منزوی

متن برای ضایع شدن

متن ضایع شدن خنده دار

آخر ای دوست نخواهی پرسید
که دل از دوری رویت چه کشید
سوخت در آتش و خاکستر شد
وعده های تو به دادش نرسید

متن برای ضایع شدن استقلال

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست
فروغ فرخزاد

متن برای ضایع شدن

نداند دوست از دشمن گل از خار
برش یکسان بود تسبیح و زنار
ز لذتهای عٰالم گر کنم یاد
بجز خون جگر چشمم مبناد

متن راجب ضایع شدن

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی
سعدی

متن برای ضایع شدن استقلال

بگیرید زنجیرم ای دوستان
که پیلم کند یاد هندوستان
دلا خیز و پائی به میخانه نه
صلائی به مستان دیوانه ده
شعر در مورد دوستی و رفاقت

متن راجب ضایع شدن

متن ضایع شدن خنده دار

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی
ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی توای مونس جان، دل ز غمت می‌سوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است

متن راجب ضایع شدن

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

گر عمری باشد ماندگار / می‌گذارم این سخن را یادگار
می‌نویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

متن برای ضایع شدن استقلال

با دوست عشق زیباست با یار بیقراری
از دوست درد ماند و از یار یادگاری

متن ضایع شدن خنده دار

متن برای ضایع شدن

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من ست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

متن ضایع شدن

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

متن برای ضایع شدن استقلال

ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…
مولوی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است
بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است
بهروز یاسمی

متن ضایع شدن

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است
جایی برای کینه دشمن نمانده است
اظهری کرمانی

متن برای ضایع شدن

متن ضایع شدن خنده دار

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی
ابوسعید ابوالخیر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست
مولانا

متن ضایع شدن خنده دار

نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن ضایع شدن خنده دار

من دلم می‌خواهد

خانه‌ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستانم بنشینند آرام

گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد

داخل خانه پر مهر و صفامان گردد

یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند

شرط وارد گشتن

شستشوی د‌ل‌ها

شرط آن

داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می‌نویسم:

ای یار

خانه دوستی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

خانه دوست کجاست

متن ضایع شدن خنده دار

من دلم می‌خواهد

خانه‌ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستانم بنشینند آرام

گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد

داخل خانه پر مهر و صفامان گردد

یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند

شرط وارد گشتن

شستشوی د‌ل‌ها

شرط آن

داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می‌نویسم:

ای یار

خانه دوستی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

خانه دوست کجاست

متن برای ضایع شدن استقلال

متن ضایع شدن خنده دار

دل من دیر زمانی ست که می پندارد

«دوستی» نیز گلی ست

مثل نیلوفر و ناز،

ساقه ترد ظریفی دارد

بی گمان سنگدل است آن که روا می‌دارد

جان این ساقه نازک را

دانسته

بیازارد

در زمینی که ضمیر من و توست

از نخستین دیدار

هر سخن، هر رفتار،

دانه‌هایی ست که می‌افشانیم

برگ و باری ست که می‌رویانیم

آب و خورشید و نسیمش «مهر» است

گر بدان گونه که بایست به بار آید

زندگی را به دل انگیزترین چهره بیاراید

آنچنان با تو در آمیزد این روح لطیف

که تمنای وجودت همه او باشد و بس

بی‌نیازت سازد، از همه چیز و همه کس

زندگی، گرمی دل‌های به هم پیوسته ست

تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است

در ضمیرت اگر این گل ندمیده ست هنوز

عطر جان پرور عشق

گر به صحرای نهادت نوزیده ست هنوز

دانه‌ها را باید از نو کاشت

آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان

خرج می‌باید کرد

رنج می‌باید برد

دوست می‌باید داشت

با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد

با سلامی که در آن نور ببارد لبخند

دست یکدیگر را

بفشاریم به مهر

جام دل‌هامان را

مالامال از یاری، غمخواری

بسپاریم به هم

بسراییم به آواز بلند:

شادی روح تو

ای دیده به دیدار تو شاد

باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست

تازه، عطر افشان

گلباران باد

متن ضایع شدن

دوست واژه است

واژه‌ای که از لب فرشته‌ها چکیده است

دوست نامه است

نامه‌ای که از خدا رسیده است

نامه خدا همیشه خواندنی است

توی دفتر فرشته‌ها

واژه قشنگ دوست

ماندنی است

راستی دلت چقدر

آرزوی واژه‌های تازه داشت

دوست گل‌ات رسید

واژه را کنار واژه کاشت

واژه‌ها کتاب شد

دوستت همان دعای توست

آخرش دعای تو

مستجاب شد

متن راجب ضایع شدن

دل بسته‌ام از همه عالم به روی دوست

وز هر چه فارغیم، بجز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی

اِلّا به موی دلکش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کاین همه وصفش کنند نیست

جز جلوه‌ای ز صحن مصفای کوی دوست

گل‌های باغ با همه شادابی و نشاط

خار آیدم به دیده نبینم چو روی دوست

یک موی یار خویش به عالم نمی‌دهم

ما بسته‌ایم رشته جان را به موی دوست

بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند

مائیم و روی دل به همه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمی‌کنیم

چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

با غبار راه معشوق است راز آفتاب
خاک پای دوست در چشمان عاشق توتیاست
حسین منزوی

متن برای ضایع شدن

آخر ای دوست نخواهی پرسید
که دل از دوری رویت چه کشید
سوخت در آتش و خاکستر شد
وعده های تو به دادش نرسید

متن راجب ضایع شدن

متن ضایع شدن

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست
فروغ فرخزاد

متن برای ضایع شدن

نداند دوست از دشمن گل از خار
برش یکسان بود تسبیح و زنار
ز لذتهای عٰالم گر کنم یاد
بجز خون جگر چشمم مبناد

متن برای ضایع شدن

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی
سعدی

متن ضایع شدن خنده دار

بگیرید زنجیرم ای دوستان
که پیلم کند یاد هندوستان
دلا خیز و پائی به میخانه نه
صلائی به مستان دیوانه ده
شعر در مورد دوستی و رفاقت

متن ضایع شدن خنده دار

من آن گلبرگ مغرورم نمی میرم ز بی آبی
ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی

متن برای ضایع شدن استقلال

متن برای ضایع شدن

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی توای مونس جان، دل ز غمت می‌سوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است

متن برای ضایع شدن استقلال

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن برای ضایع شدن

گر عمری باشد ماندگار / می‌گذارم این سخن را یادگار
می‌نویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

متن راجب ضایع شدن

با دوست عشق زیباست با یار بیقراری
از دوست درد ماند و از یار یادگاری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من ست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

متن برای ضایع شدن

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

متن برای ضایع شدن

ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…
مولوی

متن راجب ضایع شدن

به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است
بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است
بهروز یاسمی

متن راجب ضایع شدن

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است
جایی برای کینه دشمن نمانده است
اظهری کرمانی

متن ضایع شدن

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی
ابوسعید ابوالخیر

متن ضایع شدن خنده دار

متن برای ضایع شدن استقلال

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست
مولانا

متن راجب ضایع شدن

نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن برای ضایع شدن

من دلم می‌خواهد

خانه‌ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستانم بنشینند آرام

گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد

داخل خانه پر مهر و صفامان گردد

یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند

شرط وارد گشتن

شستشوی د‌ل‌ها

شرط آن

داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می‌نویسم:

ای یار

خانه دوستی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

خانه دوست کجاست

متن راجب ضایع شدن

من دلم می‌خواهد

خانه‌ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستانم بنشینند آرام

گل بگو، گل بشنو

هر کسی می‌خواهد

داخل خانه پر مهر و صفامان گردد

یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند

شرط وارد گشتن

شستشوی د‌ل‌ها

شرط آن

داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

به درش برگ گلی می‌کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می‌نویسم:

ای یار

خانه دوستی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

خانه دوست کجاست

متن ضایع شدن خنده دار

دل من دیر زمانی ست که می پندارد

«دوستی» نیز گلی ست

مثل نیلوفر و ناز،

ساقه ترد ظریفی دارد

بی گمان سنگدل است آن که روا می‌دارد

جان این ساقه نازک را

دانسته

بیازارد

در زمینی که ضمیر من و توست

از نخستین دیدار

هر سخن، هر رفتار،

دانه‌هایی ست که می‌افشانیم

برگ و باری ست که می‌رویانیم

آب و خورشید و نسیمش «مهر» است

گر بدان گونه که بایست به بار آید

زندگی را به دل انگیزترین چهره بیاراید

آنچنان با تو در آمیزد این روح لطیف

که تمنای وجودت همه او باشد و بس

بی‌نیازت سازد، از همه چیز و همه کس

زندگی، گرمی دل‌های به هم پیوسته ست

تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است

در ضمیرت اگر این گل ندمیده ست هنوز

عطر جان پرور عشق

گر به صحرای نهادت نوزیده ست هنوز

دانه‌ها را باید از نو کاشت

آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان

خرج می‌باید کرد

رنج می‌باید برد

دوست می‌باید داشت

با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد

با سلامی که در آن نور ببارد لبخند

دست یکدیگر را

بفشاریم به مهر

جام دل‌هامان را

مالامال از یاری، غمخواری

بسپاریم به هم

بسراییم به آواز بلند:

شادی روح تو

ای دیده به دیدار تو شاد

باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست

تازه، عطر افشان

گلباران باد

متن برای ضایع شدن

متن ضایع شدن

دوست واژه است

واژه‌ای که از لب فرشته‌ها چکیده است

دوست نامه است

نامه‌ای که از خدا رسیده است

نامه خدا همیشه خواندنی است

توی دفتر فرشته‌ها

واژه قشنگ دوست

ماندنی است

راستی دلت چقدر

آرزوی واژه‌های تازه داشت

دوست گل‌ات رسید

واژه را کنار واژه کاشت

واژه‌ها کتاب شد

دوستت همان دعای توست

آخرش دعای تو

مستجاب شد

متن برای ضایع شدن استقلال

دل بسته‌ام از همه عالم به روی دوست

وز هر چه فارغیم، بجز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی

اِلّا به موی دلکش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کاین همه وصفش کنند نیست

جز جلوه‌ای ز صحن مصفای کوی دوست

گل‌های باغ با همه شادابی و نشاط

خار آیدم به دیده نبینم چو روی دوست

یک موی یار خویش به عالم نمی‌دهم

ما بسته‌ایم رشته جان را به موی دوست

بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند

مائیم و روی دل به همه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمی‌کنیم

چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ﺩاﺷﺘﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺩﻡ!!!!😔

“ﻣو” ﺗﻮﺵ ﺩﻳﺪﻡ😳،ﺩﻳﮕﻪ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ😄!!!

متن برای ضایع شدن استقلال

می‌دونی چرا درخت‌ها برای هم جک تعریف نمی‌کنن؟ چون از درخت‌های بانمک چوب شور درست می‌کنن.

متن برای ضایع شدن استقلال

همین الان یه حس بدی بهم دست داد

ولی من با هاش دست ندادم انقدر ضايع شد 😂😂😂

متن ضایع شدن خنده دار

متن برای ضایع شدن استقلال

یه روز یه بامیه به باباش می‌گه: می‌شه با دوستام برم بیرون؟! باباش می‌گه: آره پسرم، برو ولی زولبیا!

متن برای ضایع شدن استقلال

استیو جابز میگه اگه بى هدف از خواب بیدار شدید، برگردید برید بخوابید😂

آخه آدم انقدر فهمیده؟ 😂😜

متن راجب ضایع شدن

می‌دونی فرق بلال با هویج چیه؟ بلال اذون می‌گه، هویج نمی‌گه.

متن برای ضایع شدن

یک مورچه و یک زرافه باهم ازدواج می‌کنن. شب عروسی مورچه گم می‌شه و بعد از یک هفته پیداش می‌شه.

بعد زرافه بهش می‌گه: این همه مدت کجا بودی؟ مورچه می‌گه: تو راه بودم که بیام بوست کنم.

متن ضایع شدن خنده دار

می‌دونین اسم دیگۀ آووکادو چیه؟ خلابی! چون رنگ خیاره اما شکل گلابی.

متن برای ضایع شدن استقلال

متن ضایع شدن خنده دار

می‌دونین اگه فیل لباس آبی بپوشه باباش بهش چی می‌گه؟ می‌گه: وای چقدر بهت میاد.

حلا اگه همون فیله لباس صورتی بپوشه باباش چی بهش می‌گه؟ می‌گه قبلی بیشتر بهت میومد.

حالا اگه فیله لباس قهوه‌ای بپوشه باباش بهش چی می‌گه؟ می‌گه: بسه چقدر لباس عوض می‌کنی!

متن برای ضایع شدن

به قول دوستم، با این وضع تک‌فرزندی

بیست سال دیگه بچه‌ها میگن: «من برای پدر و مادرم، هم پسر بودم هم دختر.» 😐😂

متن برای ضایع شدن

می‌دونین چرا هویج نارنجیه؟ چون بهش میاد! حالا می‌دونین چرا خیار سبزه؟ چون نارنجی بهش نمیاد.

متن ضایع شدن خنده دار

تنها قسمتِ مثبت زندگيم

گروه خونيمه 😑😂😂

متن راجب ضایع شدن

یه سیر و پیاز دعواشون می‌شه. سیره به پیازه می‌گه: حیف که سیرم و الا می‌خوردمت.

متن ضایع شدن خنده دار

متن ضایع شدن خنده دار

دقت کردین که همیشه میگیم پشت کامپیوتر نشستیم درحالیکه واقعا جلوی کامپیوتر نشستیم؟ 🤔🤔

تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتون 😀😅✋️

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

داداشم ۱۱ سالشه معلم سوال داده

بهش اگه یه کیف پر از پول پیدا کنید چکار میکنید؟

نوشته : پشم هایم میریزد 😂😜

متن برای ضایع شدن استقلال

دوتا سوسیس تو ماکرویو بودن. سوسیس اولی می‌گه: وای اینجا چقد گرمه! سوسیس دومی می‌گه: خفه شو! سوسیس که صحبت نمی‌کنه!

متن برای ضایع شدن استقلال

اینشتین و نیوتن سک سک بازی می‌کردن. اسنشتین چشم می‌ذاره تا نیوتن قایم بشه، بعد نیوتن می‌ره توی یه مربع یک در یک می‌ایسته.

اینشتین می‌بینه نیوتن روبه‌روش وایساده، می‌گه: نیوتن دیدمت!

نیوتن می‌گه: من نیوتن نیستم پاسکالم. می‌گه یعنی چی؟ می‌گه: نیوتن روی متر مربع می‌شه پاسکال.

متن برای ضایع شدن استقلال

یارو توی جنگ بیسیم‌چی بوده. بیسیم می‌زنه می‌گه: من 5000 نفر رو اسیر کردم، بیایید ببریدشون.

بهش می‌گن: خوب خودت بیارشون.

می‌گه: آخه اینا نمی‌ذارن من بیام!

متن راجب ضایع شدن

متن برای ضایع شدن

به یه نفر می‌گن یه میوه شیرین نام ببر. می‌گه خیار. میگن خیار که شیرین نیست. می‌گه با چایی شیرین بخوری نظرت عوض می‌شه.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من یه مدت هدفم این بود وکیل بشم برم قوه غذاییه یکم غذا بخورم…

بعدا فهمیدم اون یه چیز دیگست، برای همین کل زندگیم خراب شد…😂😂

متن ضایع شدن خنده دار

زرافه‌ها وقتی عصبی می‌شن نمی‌تونن بگن: دیگه به اینجام رسیده! نهایتاً دستشون به اونجاشون برسه.

متن برای ضایع شدن

خانمه پشت فرمون بود چراغ سبز شد نرفت ، زرد شد نرفت ، قرمز شد نرفت

افسره رفت بغلش گفت خانم شرمنده ما همین سه رنگ و داریم
پسندتون نشد؟😂😂😂😂

متن راجب ضایع شدن

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله
گفتم بلو اله!

طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام 😐😁😂

متن برای ضایع شدن

متن برای ضایع شدن استقلال

می‌دونین وقتی پای یه شیر رو قطع کنن به جاش پای گربه بذارن اسم اون موجود چی می‌شه؟ شیرِ پاکتی!

متن ضایع شدن خنده دار

رفتم مایو بخرم، میگه واسه استخر میخوای؟

گفتم نه چند روز دیگه عروسی دعوتم میخوام منحصربفرد ظاهرشم!!😂😂

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یک مورچه و یک زرافه باهم ازدواج می‌کنن. شب عروسی مورچه گم می‌شه و بعد از یک هفته پیداش می‌شه. بعد زرافه بهش می‌گه: این همه مدت کجا بودی؟ مورچه می‌گه: تو راه بودم که بیام بوست کنم.

متن ضایع شدن

خره داشته می‌رفته چشمش به یه اسب میفته با حسرت می‌گه: ای کاش تحصیلاتم رو ادامه می‌دادم.

متن راجب ضایع شدن

غضنفر هی نگاه به گوشیش میکرده و میخندیده ، بهش میگن اس ام اس اومده ؟

میگه آره ، میگن چیه ؟

میگه یکی هی اس ام اس میده Low Battery

متن برای ضایع شدن

متن راجب ضایع شدن

حیف نان کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن.

مرده می گه: چه مشکلی داره؟

میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

متن راجب ضایع شدن

ماهی‌ها وقتی هنگ می‌کنن می‌رن پیش نهنگ.

متن راجب ضایع شدن

ماهی‌ها به خواهرشون می‌گن آبزی.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می‌دونین اگه یه ماهی تو بانک کار کنه بهش چی می‌گن؟ بهش می‌گن: فیش بانکی.

متن راجب ضایع شدن

دوتا اسکیمو می‌شینن به نهنگ خوردن، نصفه نهنگ‌ها رو می‌خورن بعد این یکی به اون یکی می‌گه: لامصب نهنگ خوردن هم لامصب مثل تخمه‌است، می‌شینی پاش دیگه نمی‌تونی پاشی.

متن برای ضایع شدن استقلال

متن راجب ضایع شدن

به یکی میگن اگه تو دریا کوسه بهت حمله کنه چکار می کنی؟

می گه می رم بالای درخت

می گن : تو دریا که درخت نیست یارو می گه: مجبورم می فهمی ؟ مجبورررررم

متن ضایع شدن خنده دار

یارو ساعتش رو به سپر ماشین می‌مالیده. یکی رد می‌شه می‌گه: داداش داری چیکار می‌کنی؟

می‌گه: دارم اوقاتم رو سپری می‌کنم.

متن ضایع شدن

به ببعی می‌گن: بلدی اسم یه بازی بگی؟ می‌گه: مممممممعععععنچ!

متن ضایع شدن خنده دار

دیشب بابام اومد پیشم میخواست بگه دخترم با من صادق باش

گفت دخترم با صادق باش 😂

منم فکر کردم بابام روشن فکر شده
گفتم نه بابا الان با یه پسر دیگم
به هیچ عنوان بهش خیانت نمیکنم
اینجا بیمارستان خاتم الانبیا
بخش شکستگی😂

اى لاويو پدر😂

متن برای ضایع شدن

یه روز یه خرگوشه رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت تا اینکه یه روز برگشت و برگشت و برگشت و…

متن راجب ضایع شدن

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ماره خجالت می‌کشه مستقیم بره کاندوم بخره. ۲ بسته واجبی می‌خره می‌گه: اگه می‌شه بقیه پولش رو کاندوم بدین.

متن راجب ضایع شدن

از یه نفر که داشت با پا غذا درست می کرد پرسیدم :چرا داری با پا غذا درست می کنی؟؟؟؟؟؟؟

می دونید چی جواب داد؟؟؟؟؟

گفت آخه دست پخت من خیلی چرته!!!!!!!دارم با پا امتحان می کنم ببینم چه جور در میاد!!!!!!

متن راجب ضایع شدن

پلیسه به ماره می‌گه: دست‌ها

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه روز سه تا لاکپشت دارن از خیابون رد می‌شن یهو کامیون میاد، مامانِ لاکپشت‌ها می‌گه «بچه‌ها وایسید!» لاکپشت‌ها می‌گن «مامان ما که همیشه تقریبا وایسادیم!»

متن برای ضایع شدن استقلال

یروز دوتا خرما دعواشون میشه

خب بعدش

این یکی میزنه نخل اون یکی رو در میاره

متن برای ضایع شدن استقلال

متن برای ضایع شدن استقلال

یه مار و یه جوجه تیغی باهم ازدواج می‌کنن بچشون می‌شه سیم خاردار

متن برای ضایع شدن

به مرغه می‌گن: می‌تونی روزی پونزده‌ تا تخم بذاری؟ می‌گه: اون کار رو فقط ج**ده‌های تلاونگ می‌کنن.

متن ضایع شدن خنده دار

میدونی چرا هیلتر هیچوقت به کسی نگفت ممنون؟

چون بخاطر اینکه اصلا فارسی بلد نبود

متن ضایع شدن

گلبول سفید میره تو خون می‌بینه همه گولبول‌ها قرمزن می‌گه »ای بابا چرا منو در شریان نذاشتین»

متن ضایع شدن

مغز عجب موجود عجیبیه هااا

چرا چطو مگه

آخه یادش میاد که یه چیزی یادش رفته

خب

خب ولی یادش نمیاد که چیو یادش رفته

متن راجب ضایع شدن

متن ضایع شدن خنده دار

میدونی به کسی که موس (ماوس) وارد کشور میکنه چی میگن؟

نه چی میگن

موستاجر

متن ضایع شدن

یک روز دوتا سیاره داشتن دعوا می‌کردن. نپتون می‌گه «آقا ولش کن همیشه حق با مشتریه…»

متن ضایع شدن خنده دار

می‌دونی کیبوردها چرا هم روزها کار می‌کنن هم شب‌ها؟ چون دوتا شیفت دارن.

متن برای ضایع شدن استقلال

نخه با سوزنه دعواش می‌شه. سوزنه می‌گه: اگه گذاشتم دیگه بری تو ک**نم!

متن برای ضایع شدن استقلال

میدونی وقتی اینترنتا دعواشون میشه بهم چی میگن

چی میگن؟

میگن، نرو رو مودم، امروز رو مود نیستم

متن برای ضایع شدن استقلال

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دو تا چسه با هم بازی می‌کردن. یه گوزه میاد می‌گه: منم بازی؟ می‌گن: نه مامانمون گفته بی سر و صدا بازی کنین!

متن راجب ضایع شدن

میدونی وقتی به تنفگا سخن بزرگان میگی تحت چه چیزی قرار میگیرن

نه تحت چی

تحت تک تیرررررر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یارو رفت رستوران، لیوان روی میز رو برعکس گذاشته بودن

به لیوان نگاه میکنه میگه، این چه لیوانیه که سر نداره

برعکسش میکنه میگه، چه جالب ته هم نداره

متن برای ضایع شدن استقلال

قطارها وقتی می‌رن دم خونۀ هم دیگه در می‌زنن، م‌یگن: درو واگُن.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شما میدونین که چرا تارزان ریش و سیبیل نداشت؟

به خاطر این که معتقد بود که به ریش نیست که، به ریشس

متن راجب ضایع شدن

متن راجب ضایع شدن

دوتا بادکنک داشتن می‌رفتن، یکیشون به اون یکی می‌گه: اونجارو! کاکتوسسسسسسسسسسسس

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه قرص اکس میندازن تو صندوق صدقات، صندوقه شروع می‌کنه وام دادن.

متن ضایع شدن

اومدم کار امروزم رو بندازم فردا

بلند انداختم افتاد پس فردا

متن برای ضایع شدن

بابا طاهر عريان تو حياط خونشون بوده يهو وحشي بافقي ميپره كونشو گاز ميگيره

متن برای ضایع شدن استقلال

دیدین وقتی اول صبح ها میرین تو خیابون، مردم یجوری نگامون میکنن که انگار ما از خواب بیدارشون کردیم

حالا دیدی یا ندیدی

متن ضایع شدن خنده دار

متن ضایع شدن خنده دار

میدونین دندونا وقتی میخوان برن مهمونی به موهاشون چی میزنن؟

آفت دیگه، به موهاشون آفت میزنن

متن برای ضایع شدن استقلال

یکی بود که سه تا پسر داشت به نام‌های جمشید و خمشید و گمشید. یه بار با پسراش کار داشت. بلند گفت: جمشید، همه مردم جمع شدن. بعد گفت: خمشید، همه مردم خم شدن. بعد گفت: گمشید، همه مردم گم شدن.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اینشتین و نیوتن سک سک بازی می‌کردن. اسنشتین چشم می‌ذاره تا نیوتن قایم بشه، بعد نیوتن می‌ره توی یه مربع یک در یک می‌ایسته. اینشتین می‌بینه نیوتن روبه‌روش وایساده، می‌گه: نیوتن دیدمت! نیوتن می‌گه: من نیوتن نیستم پاسکالم. می‌گه یعنی چی؟ می‌گه: نیوتن روی متر مربع می‌شه پاسکال.

متن ضایع شدن خنده دار

میدونین توی منطقه های تهران وقتی میخوان پولشون رو جمع کنن، پولشون رو میریزن تو

چی؟

تو قلهک

متن ضایع شدن خنده دار

سه نفر رو میندازن جهنم. بعد چند روز میان می‌بینن خاکی و درب و داغونن. می‌پرسن داستان چیه؟ می‌گن: خدایی کار ۳نفر نبود ولی بالاخره خاموشش کردیم.

متن ضایع شدن خنده دار

متن ضایع شدن

میدونین واسه عرقی جات ها مهمون میاد نگران چین؟

نگران اینن که یه وقت کم و کاسنی یه وقت نباشه

متن برای ضایع شدن

انقد خونه موندیم

اسم اتاق رو گذاشتیم خونه

اسم پذیرایی رو گذاشتیم بیرون

متن راجب ضایع شدن

سفیدپوسته به سیاه‌پوسته می‌گه آقا شما شبی؟ سیاهه به روی خودش نمیاره، باز می‌پرسه. سیاهه عصبانی می‌شه، سفیده می‌گه اه چه شب بدی..

متن برای ضایع شدن

ﺩاﺷﺘﻢ ﻏﺼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺩﻡ!!!!😔

“ﻣو” ﺗﻮﺵ ﺩﻳﺪﻡ😳،ﺩﻳﮕﻪ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ😄!!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می‌دونی چرا درخت‌ها برای هم جک تعریف نمی‌کنن؟ چون از درخت‌های بانمک چوب شور درست می‌کنن.

متن برای ضایع شدن استقلال

متن برای ضایع شدن استقلال

همین الان یه حس بدی بهم دست داد

ولی من با هاش دست ندادم انقدر ضايع شد 😂😂😂

متن راجب ضایع شدن

یه روز یه بامیه به باباش می‌گه: می‌شه با دوستام برم بیرون؟! باباش می‌گه: آره پسرم، برو ولی زولبیا!

متن ضایع شدن خنده دار

استیو جابز میگه اگه بى هدف از خواب بیدار شدید، برگردید برید بخوابید😂

آخه آدم انقدر فهمیده؟ 😂😜

متن برای ضایع شدن

می‌دونی فرق بلال با هویج چیه؟ بلال اذون می‌گه، هویج نمی‌گه.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یک مورچه و یک زرافه باهم ازدواج می‌کنن. شب عروسی مورچه گم می‌شه و بعد از یک هفته پیداش می‌شه.

بعد زرافه بهش می‌گه: این همه مدت کجا بودی؟ مورچه می‌گه: تو راه بودم که بیام بوست کنم.

متن برای ضایع شدن

متن راجب ضایع شدن

می‌دونین اسم دیگۀ آووکادو چیه؟ خلابی! چون رنگ خیاره اما شکل گلابی.

متن راجب ضایع شدن

می‌دونین اگه فیل لباس آبی بپوشه باباش بهش چی می‌گه؟ می‌گه: وای چقدر بهت میاد.

حلا اگه همون فیله لباس صورتی بپوشه باباش چی بهش می‌گه؟ می‌گه قبلی بیشتر بهت میومد.

حالا اگه فیله لباس قهوه‌ای بپوشه باباش بهش چی می‌گه؟ می‌گه: بسه چقدر لباس عوض می‌کنی!

متن ضایع شدن خنده دار

به قول دوستم، با این وضع تک‌فرزندی

بیست سال دیگه بچه‌ها میگن: «من برای پدر و مادرم، هم پسر بودم هم دختر.» 😐😂

متن ضایع شدن

می‌دونین چرا هویج نارنجیه؟ چون بهش میاد! حالا می‌دونین چرا خیار سبزه؟ چون نارنجی بهش نمیاد.

متن برای ضایع شدن استقلال

تنها قسمتِ مثبت زندگيم

گروه خونيمه 😑😂😂

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

متن راجب ضایع شدن

یه سیر و پیاز دعواشون می‌شه. سیره به پیازه می‌گه: حیف که سیرم و الا می‌خوردمت.

متن راجب ضایع شدن

دقت کردین که همیشه میگیم پشت کامپیوتر نشستیم درحالیکه واقعا جلوی کامپیوتر نشستیم؟ 🤔🤔

تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتون 😀😅✋️

متن راجب ضایع شدن

داداشم ۱۱ سالشه معلم سوال داده

بهش اگه یه کیف پر از پول پیدا کنید چکار میکنید؟

نوشته : پشم هایم میریزد 😂😜

متن راجب ضایع شدن

دوتا سوسیس تو ماکرویو بودن. سوسیس اولی می‌گه: وای اینجا چقد گرمه! سوسیس دومی می‌گه: خفه شو! سوسیس که صحبت نمی‌کنه!

متن برای ضایع شدن استقلال

اینشتین و نیوتن سک سک بازی می‌کردن. اسنشتین چشم می‌ذاره تا نیوتن قایم بشه، بعد نیوتن می‌ره توی یه مربع یک در یک می‌ایسته.

اینشتین می‌بینه نیوتن روبه‌روش وایساده، می‌گه: نیوتن دیدمت!

نیوتن می‌گه: من نیوتن نیستم پاسکالم. می‌گه یعنی چی؟ می‌گه: نیوتن روی متر مربع می‌شه پاسکال.

متن راجب ضایع شدن

متن برای ضایع شدن استقلال

یارو توی جنگ بیسیم‌چی بوده. بیسیم می‌زنه می‌گه: من 5000 نفر رو اسیر کردم، بیایید ببریدشون.

بهش می‌گن: خوب خودت بیارشون.

می‌گه: آخه اینا نمی‌ذارن من بیام!

متن ضایع شدن خنده دار

به یه نفر می‌گن یه میوه شیرین نام ببر. می‌گه خیار. میگن خیار که شیرین نیست. می‌گه با چایی شیرین بخوری نظرت عوض می‌شه.

متن برای ضایع شدن

من یه مدت هدفم این بود وکیل بشم برم قوه غذاییه یکم غذا بخورم…

بعدا فهمیدم اون یه چیز دیگست، برای همین کل زندگیم خراب شد…😂😂

متن ضایع شدن خنده دار

زرافه‌ها وقتی عصبی می‌شن نمی‌تونن بگن: دیگه به اینجام رسیده! نهایتاً دستشون به اونجاشون برسه.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خانمه پشت فرمون بود چراغ سبز شد نرفت ، زرد شد نرفت ، قرمز شد نرفت

افسره رفت بغلش گفت خانم شرمنده ما همین سه رنگ و داریم
پسندتون نشد؟😂😂😂😂

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

متن برای ضایع شدن

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بله
گفتم بلو اله!

طرف هم قاطی کرد گفت سلو الام 😐😁😂

متن برای ضایع شدن استقلال

می‌دونین وقتی پای یه شیر رو قطع کنن به جاش پای گربه بذارن اسم اون موجود چی می‌شه؟ شیرِ پاکتی!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

رفتم مایو بخرم، میگه واسه استخر میخوای؟

گفتم نه چند روز دیگه عروسی دعوتم میخوام منحصربفرد ظاهرشم!!😂😂

متن برای ضایع شدن استقلال

یک مورچه و یک زرافه باهم ازدواج می‌کنن. شب عروسی مورچه گم می‌شه و بعد از یک هفته پیداش می‌شه. بعد زرافه بهش می‌گه: این همه مدت کجا بودی؟ مورچه می‌گه: تو راه بودم که بیام بوست کنم.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خره داشته می‌رفته چشمش به یه اسب میفته با حسرت می‌گه: ای کاش تحصیلاتم رو ادامه می‌دادم.

متن راجب ضایع شدن

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

غضنفر هی نگاه به گوشیش میکرده و میخندیده ، بهش میگن اس ام اس اومده ؟

میگه آره ، میگن چیه ؟

میگه یکی هی اس ام اس میده Low Battery

متن ضایع شدن

حیف نان کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن.

مرده می گه: چه مشکلی داره؟

میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ماهی‌ها وقتی هنگ می‌کنن می‌رن پیش نهنگ.

متن برای ضایع شدن

ماهی‌ها به خواهرشون می‌گن آبزی.

متن برای ضایع شدن استقلال

می‌دونین اگه یه ماهی تو بانک کار کنه بهش چی می‌گن؟ بهش می‌گن: فیش بانکی.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

متن برای ضایع شدن

دوتا اسکیمو می‌شینن به نهنگ خوردن، نصفه نهنگ‌ها رو می‌خورن بعد این یکی به اون یکی می‌گه: لامصب نهنگ خوردن هم لامصب مثل تخمه‌است، می‌شینی پاش دیگه نمی‌تونی پاشی.

متن راجب ضایع شدن

به یکی میگن اگه تو دریا کوسه بهت حمله کنه چکار می کنی؟

می گه می رم بالای درخت

می گن : تو دریا که درخت نیست یارو می گه: مجبورم می فهمی ؟ مجبورررررم

متن ضایع شدن

یارو ساعتش رو به سپر ماشین می‌مالیده. یکی رد می‌شه می‌گه: داداش داری چیکار می‌کنی؟

می‌گه: دارم اوقاتم رو سپری می‌کنم.

متن راجب ضایع شدن

به ببعی می‌گن: بلدی اسم یه بازی بگی؟ می‌گه: مممممممعععععنچ!

متن ضایع شدن خنده دار

دیشب بابام اومد پیشم میخواست بگه دخترم با من صادق باش

گفت دخترم با صادق باش 😂

منم فکر کردم بابام روشن فکر شده
گفتم نه بابا الان با یه پسر دیگم
به هیچ عنوان بهش خیانت نمیکنم
اینجا بیمارستان خاتم الانبیا
بخش شکستگی😂

اى لاويو پدر😂

متن ضایع شدن خنده دار

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه روز یه خرگوشه رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و رفت تا اینکه یه روز برگشت و برگشت و برگشت و…

متن ضایع شدن خنده دار

ماره خجالت می‌کشه مستقیم بره کاندوم بخره. ۲ بسته واجبی می‌خره می‌گه: اگه می‌شه بقیه پولش رو کاندوم بدین.

متن برای ضایع شدن

از یه نفر که داشت با پا غذا درست می کرد پرسیدم :چرا داری با پا غذا درست می کنی؟؟؟؟؟؟؟

می دونید چی جواب داد؟؟؟؟؟

گفت آخه دست پخت من خیلی چرته!!!!!!!دارم با پا امتحان می کنم ببینم چه جور در میاد!!!!!!

متن ضایع شدن

پلیسه به ماره می‌گه: دست‌ها

متن راجب ضایع شدن

یه روز سه تا لاکپشت دارن از خیابون رد می‌شن یهو کامیون میاد، مامانِ لاکپشت‌ها می‌گه «بچه‌ها وایسید!» لاکپشت‌ها می‌گن «مامان ما که همیشه تقریبا وایسادیم!»

متن برای ضایع شدن

متن برای ضایع شدن

یروز دوتا خرما دعواشون میشه

خب بعدش

این یکی میزنه نخل اون یکی رو در میاره

متن ضایع شدن خنده دار

یه مار و یه جوجه تیغی باهم ازدواج می‌کنن بچشون می‌شه سیم خاردار

متن ضایع شدن خنده دار

به مرغه می‌گن: می‌تونی روزی پونزده‌ تا تخم بذاری؟ می‌گه: اون کار رو فقط ج**ده‌های تلاونگ می‌کنن.

متن ضایع شدن خنده دار

میدونی چرا هیلتر هیچوقت به کسی نگفت ممنون؟

چون بخاطر اینکه اصلا فارسی بلد نبود

متن ضایع شدن

گلبول سفید میره تو خون می‌بینه همه گولبول‌ها قرمزن می‌گه »ای بابا چرا منو در شریان نذاشتین»

متن برای ضایع شدن استقلال

متن ضایع شدن

مغز عجب موجود عجیبیه هااا

چرا چطو مگه

آخه یادش میاد که یه چیزی یادش رفته

خب

خب ولی یادش نمیاد که چیو یادش رفته

متن ضایع شدن خنده دار

میدونی به کسی که موس (ماوس) وارد کشور میکنه چی میگن؟

نه چی میگن

موستاجر

متن راجب ضایع شدن

یک روز دوتا سیاره داشتن دعوا می‌کردن. نپتون می‌گه «آقا ولش کن همیشه حق با مشتریه…»

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می‌دونی کیبوردها چرا هم روزها کار می‌کنن هم شب‌ها؟ چون دوتا شیفت دارن.

متن برای ضایع شدن استقلال

نخه با سوزنه دعواش می‌شه. سوزنه می‌گه: اگه گذاشتم دیگه بری تو ک**نم!

متن برای ضایع شدن

میدونی وقتی اینترنتا دعواشون میشه بهم چی میگن

چی میگن؟

میگن، نرو رو مودم، امروز رو مود نیستم

متن راجب ضایع شدن

دو تا چسه با هم بازی می‌کردن. یه گوزه میاد می‌گه: منم بازی؟ می‌گن: نه مامانمون گفته بی سر و صدا بازی کنین!

متن برای ضایع شدن

میدونی وقتی به تنفگا سخن بزرگان میگی تحت چه چیزی قرار میگیرن

نه تحت چی

تحت تک تیرررررر

متن برای ضایع شدن

یارو رفت رستوران، لیوان روی میز رو برعکس گذاشته بودن

به لیوان نگاه میکنه میگه، این چه لیوانیه که سر نداره

برعکسش میکنه میگه، چه جالب ته هم نداره

متن راجب ضایع شدن

قطارها وقتی می‌رن دم خونۀ هم دیگه در می‌زنن، م‌یگن: درو واگُن.

متن ضایع شدن

شما میدونین که چرا تارزان ریش و سیبیل نداشت؟

به خاطر این که معتقد بود که به ریش نیست که، به ریشس

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دوتا بادکنک داشتن می‌رفتن، یکیشون به اون یکی می‌گه: اونجارو! کاکتوسسسسسسسسسسسس

متن برای ضایع شدن استقلال

یه قرص اکس میندازن تو صندوق صدقات، صندوقه شروع می‌کنه وام دادن.

متن برای ضایع شدن

اومدم کار امروزم رو بندازم فردا

بلند انداختم افتاد پس فردا

متن برای ضایع شدن

بابا طاهر عريان تو حياط خونشون بوده يهو وحشي بافقي ميپره كونشو گاز ميگيره

متن برای ضایع شدن

دیدین وقتی اول صبح ها میرین تو خیابون، مردم یجوری نگامون میکنن که انگار ما از خواب بیدارشون کردیم

حالا دیدی یا ندیدی

متن راجب ضایع شدن

میدونین دندونا وقتی میخوان برن مهمونی به موهاشون چی میزنن؟

آفت دیگه، به موهاشون آفت میزنن

متن راجب ضایع شدن

یکی بود که سه تا پسر داشت به نام‌های جمشید و خمشید و گمشید. یه بار با پسراش کار داشت. بلند گفت: جمشید، همه مردم جمع شدن. بعد گفت: خمشید، همه مردم خم شدن. بعد گفت: گمشید، همه مردم گم شدن.

متن راجب ضایع شدن

اینشتین و نیوتن سک سک بازی می‌کردن. اسنشتین چشم می‌ذاره تا نیوتن قایم بشه، بعد نیوتن می‌ره توی یه مربع یک در یک می‌ایسته. اینشتین می‌بینه نیوتن روبه‌روش وایساده، می‌گه: نیوتن دیدمت! نیوتن می‌گه: من نیوتن نیستم پاسکالم. می‌گه یعنی چی؟ می‌گه: نیوتن روی متر مربع می‌شه پاسکال.

متن برای ضایع شدن

میدونین توی منطقه های تهران وقتی میخوان پولشون رو جمع کنن، پولشون رو میریزن تو

چی؟

تو قلهک

متن ضایع شدن خنده دار

سه نفر رو میندازن جهنم. بعد چند روز میان می‌بینن خاکی و درب و داغونن. می‌پرسن داستان چیه؟ می‌گن: خدایی کار ۳نفر نبود ولی بالاخره خاموشش کردیم.

متن راجب ضایع شدن

میدونین واسه عرقی جات ها مهمون میاد نگران چین؟

نگران اینن که یه وقت کم و کاسنی یه وقت نباشه

متن برای ضایع شدن استقلال

انقد خونه موندیم

اسم اتاق رو گذاشتیم خونه

اسم پذیرایی رو گذاشتیم بیرون

متن برای ضایع شدن استقلال

سفیدپوسته به سیاه‌پوسته می‌گه آقا شما شبی؟ سیاهه به روی خودش نمیاره، باز می‌پرسه. سیاهه عصبانی می‌شه، سفیده می‌گه اه چه شب بدی..

متن برای ضایع شدن

اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ 

اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ 

اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ 

وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ

متن ضایع شدن

خدایا مردان و زنان مؤمن و مسلمان

چه زنده و چه مرده از آنان را بیامرز، پیوند ده میان ما و آن‌ها را به خیرات

به‌درستی که تو اجابت‌کننده دعاهایی به درستی که توآمرزنده خطاهایی

به‌درستی که تو بر هر کاری توانایی.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

1) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِک وَ رَسُولِک، وَ أَهْلِ بَیتِهِ الطَّاهِرِینَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِک وَ رَحْمَتِک وَ بَرَکاتِک وَ سَلَامِک.

متن برای ضایع شدن

2) وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَی بِالْکرَامَةِ لَدَیک، وَ الصَّلَاةِ مِنْک، یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

3) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یجِبُ لَهُمَا عَلَی إِلْهَاماً، وَ اجْمَعْ لِی عِلْمَ ذَلِک کلِّهِ تَمَاماً، ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تُلْهِمُنِی مِنْهُ، وَ وَفِّقْنِی لِلنُّفُوذِ فِیمَا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ حَتَّی لَا یفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیءٍ عَلَّمْتَنِیهِ، وَ لَا تَثْقُلَ أَرْکانِی عَنِ الْحَفُوفِ فِیمَا أَلْهَمْتَنِیهِ

متن برای ضایع شدن

4) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَی الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

۵) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَی وَ بِرِّی به هما أَقَرَّ لِعَینِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّی أُوثِرَ عَلَی هَوَای هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَی رِضَای رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکثِرَ بِرَّهُمَا بی‌وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی به هما وَ إِنْ کثُرَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۶) اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کلَامِی، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکتِی، وَ اعْطِفْ عَلَیهِمَا قَلْبِی، وَ صَیرْنِی به هما رَفِیقاً، وَ عَلَیهِمَا شَفِیقاً.

متن راجب ضایع شدن

۷) اللَّهُمَّ اشْکرْ لَهُمَا تَرْبِیتِی، وَ أَثِبْهُمَا عَلَی تَکرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

۸) اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذًی، أَوْ خَلَصَ إِلَیهِمَا عَنِّی مِنْ مَکرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِیادَةً فِی حَسَنَاتِهِمَا، یا مُبَدِّلَ السَّیئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

متن راجب ضایع شدن

۹) اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیا عَلَی فِیهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ أَسْرَفَا عَلَی فِیهِ مِنْ فِعْلٍ، أَوْ ضَیعَاهُ لِی مِنْ حَقٍّ، أَوْ قَصَّرَا بی‌عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیهِمَا وَ رَغِبْتُ إِلَیک فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَی نَفْسِی، وَ لَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لَا أَکرَهُ مَا تَوَلَّیاهُ مِنْ أَمْرِی یا رَبِّ.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

۱۰) فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَی، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَی، وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَی مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ، أَوْ أُجَازِیهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أَینَ إِذاً- یا إِلَهِی- طُولُ شُغْلِهِمَا به تربیتی! وَ أَینَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی! وَ أَینَ إِقْتَارُهُمَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَی!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

۱۱) هَیهَاتَ مَا یسْتَوْفِیانِ مِنِّی حَقَّهُمَا، وَ لَا أُدْرِک مَا یجِبُ عَلَی لَهُمَا، وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی یا خَیرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِی یا أَهْدَی مَنْ رُغِبَ إِلَیهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ یوْمَ تُجْزی کلُّ نَفْسٍ بِما کسَبَتْ وَ هُمْ لا یظْلَمُونَ.

متن ضایع شدن خنده دار

۱۲) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّیتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَی بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِک الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۱۳) اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِی ذِکرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِنًی مِنْ آنَاءِ لَیلِی، وَ فِی کلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی.

متن ضایع شدن

۱۴) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بی‌مَغْفِرَةً حَتْماً، وَ ارْضَ عَنْهُمَا به شفاعتی لَهُمَا رِضًی عَزْماً، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۱۵) اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِی، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّی نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِک فِی‌دار کرَامَتِک وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِک وَ رَحْمَتِک، إِنَّک ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

متن برای ضایع شدن

السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ

متن راجب ضایع شدن

اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْکَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُونِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ

متن ضایع شدن

اللَّهُمَّ وَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَ احْشُرْهُمْ مَعَ مَنْ أَحَبُّوا

متن راجب ضایع شدن

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَ هِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحا مِنْكَ وَ سَلاما مِنِّي

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ يَا أَهْلَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مِنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ يَا لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ.

متن راجب ضایع شدن

اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلاهُ

متن ضایع شدن خنده دار

اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُونِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

متن ضایع شدن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
به نام خداوند رحمتگر مهربان
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رحمتگر مهربان
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 
[و] خداوند روز جزاست
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
[بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
ما را به راه راست هدايت فرما
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ 
راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان

متن راجب ضایع شدن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 

و از شب قدر چه آگاهت كرد

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 

در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است] فرود آيند

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

[آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است

متن ضایع شدن

اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ 

اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ 

اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ 

وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ

متن راجب ضایع شدن

خدایا مردان و زنان مؤمن و مسلمان

چه زنده و چه مرده از آنان را بیامرز، پیوند ده میان ما و آن‌ها را به خیرات

به‌درستی که تو اجابت‌کننده دعاهایی به درستی که توآمرزنده خطاهایی

به‌درستی که تو بر هر کاری توانایی.

متن راجب ضایع شدن

1) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِک وَ رَسُولِک، وَ أَهْلِ بَیتِهِ الطَّاهِرِینَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِک وَ رَحْمَتِک وَ بَرَکاتِک وَ سَلَامِک.

متن راجب ضایع شدن

2) وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالِدَی بِالْکرَامَةِ لَدَیک، وَ الصَّلَاةِ مِنْک، یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

متن برای ضایع شدن

3) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یجِبُ لَهُمَا عَلَی إِلْهَاماً، وَ اجْمَعْ لِی عِلْمَ ذَلِک کلِّهِ تَمَاماً، ثُمَّ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تُلْهِمُنِی مِنْهُ، وَ وَفِّقْنِی لِلنُّفُوذِ فِیمَا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ حَتَّی لَا یفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیءٍ عَلَّمْتَنِیهِ، وَ لَا تَثْقُلَ أَرْکانِی عَنِ الْحَفُوفِ فِیمَا أَلْهَمْتَنِیهِ

متن ضایع شدن خنده دار

4) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَی الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

۵) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَی وَ بِرِّی به هما أَقَرَّ لِعَینِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّی أُوثِرَ عَلَی هَوَای هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَی رِضَای رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکثِرَ بِرَّهُمَا بی‌وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی به هما وَ إِنْ کثُرَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۶) اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی، وَ أَطِبْ لَهُمَا کلَامِی، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکتِی، وَ اعْطِفْ عَلَیهِمَا قَلْبِی، وَ صَیرْنِی به هما رَفِیقاً، وَ عَلَیهِمَا شَفِیقاً.

متن برای ضایع شدن

۷) اللَّهُمَّ اشْکرْ لَهُمَا تَرْبِیتِی، وَ أَثِبْهُمَا عَلَی تَکرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی.

متن برای ضایع شدن استقلال

۸) اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذًی، أَوْ خَلَصَ إِلَیهِمَا عَنِّی مِنْ مَکرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِیادَةً فِی حَسَنَاتِهِمَا، یا مُبَدِّلَ السَّیئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

متن ضایع شدن خنده دار

۹) اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّیا عَلَی فِیهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ أَسْرَفَا عَلَی فِیهِ مِنْ فِعْلٍ، أَوْ ضَیعَاهُ لِی مِنْ حَقٍّ، أَوْ قَصَّرَا بی‌عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیهِمَا وَ رَغِبْتُ إِلَیک فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَی نَفْسِی، وَ لَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لَا أَکرَهُ مَا تَوَلَّیاهُ مِنْ أَمْرِی یا رَبِّ.

متن ضایع شدن خنده دار

۱۰) فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَی، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَی، وَ أَعْظَمُ مِنَّةً لَدَی مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ، أَوْ أُجَازِیهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أَینَ إِذاً- یا إِلَهِی- طُولُ شُغْلِهِمَا به تربیتی! وَ أَینَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِی حِرَاسَتِی! وَ أَینَ إِقْتَارُهُمَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَةِ عَلَی!

متن ضایع شدن خنده دار

۱۱) هَیهَاتَ مَا یسْتَوْفِیانِ مِنِّی حَقَّهُمَا، وَ لَا أُدْرِک مَا یجِبُ عَلَی لَهُمَا، وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِیفَةَ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّی یا خَیرَ مَنِ اسْتُعِینَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِی یا أَهْدَی مَنْ رُغِبَ إِلَیهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ یوْمَ تُجْزی کلُّ نَفْسٍ بِما کسَبَتْ وَ هُمْ لا یظْلَمُونَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۱۲) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّیتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَی بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِک الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

متن برای ضایع شدن استقلال

۱۳) اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِی ذِکرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِنًی مِنْ آنَاءِ لَیلِی، وَ فِی کلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی.

متن راجب ضایع شدن

۱۴) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بی‌مَغْفِرَةً حَتْماً، وَ ارْضَ عَنْهُمَا به شفاعتی لَهُمَا رِضًی عَزْماً، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ.

متن ضایع شدن

۱۵) اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِی، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّی نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِک فِی‌دار کرَامَتِک وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِک وَ رَحْمَتِک، إِنَّک ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

متن راجب ضایع شدن

السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ

متن برای ضایع شدن استقلال

اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْکَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُونِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّکَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ

متن راجب ضایع شدن

اللَّهُمَّ وَلِّهِمْ مَا تَوَلَّوْا وَ احْشُرْهُمْ مَعَ مَنْ أَحَبُّوا

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَ هِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحا مِنْكَ وَ سَلاما مِنِّي

متن برای ضایع شدن

السَّلامُ عَلَى أَهْلِ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ يَا أَهْلَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مِنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ يَا لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلاهُ

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُونِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

متن برای ضایع شدن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
به نام خداوند رحمتگر مهربان
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رحمتگر مهربان
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 
[و] خداوند روز جزاست
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
[بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
ما را به راه راست هدايت فرما
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ 
راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 

و از شب قدر چه آگاهت كرد

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 

در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر كارى [كه مقرر شده است] فرود آيند

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

[آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است

متن برای ضایع شدن استقلال

قلبم را عصب کشی کردم ، دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی آغوشی میتپد !

متن راجب ضایع شدن

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

متن برای ضایع شدن استقلال

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

متن راجب ضایع شدن

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت

در رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

***

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

متن ضایع شدن

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

متن ضایع شدن

فردا برای دلجویی دیر است ، امروز زخم نزن …

متن برای ضایع شدن استقلال

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

متن ضایع شدن خنده دار

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

متن راجب ضایع شدن

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

متن ضایع شدن

به بعضیا باید گفت:از هیچی به اندازه  سوسک  متنفر نبودم
تا این که تو اومدی

متن برای ضایع شدن استقلال

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

متن ضایع شدن

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

متن راجب ضایع شدن

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

متن برای ضایع شدن استقلال

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن ضایع شدن

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

متن ضایع شدن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

متن برای ضایع شدن

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن ضایع شدن خنده دار

دقت کردید وقتی از بیرون میاید سردتونه میچسبید به بخاری یا شوفاژ؟
یکم گرمت می کنه ولی بعد می سوزونتت
آدما هم همینطورند
زیادی بهشون نزدیک بشی میسوزوننت

متن ضایع شدن خنده دار

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

متن برای ضایع شدن استقلال

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

متن برای ضایع شدن

جایزه ی دردناک ترين ضربه
بعد از چوب خدا
ميرسه به چوب اعتماد

متن ضایع شدن خنده دار

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن ضایع شدن خنده دار

قلبم را عصب کشی کردم ، دیگر نه از سردی نگاهی میلرزد و نه از گرمی آغوشی میتپد !

متن ضایع شدن خنده دار

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

متن راجب ضایع شدن

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت

در رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

***

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

متن برای ضایع شدن

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

متن راجب ضایع شدن

فردا برای دلجویی دیر است ، امروز زخم نزن …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

متن ضایع شدن

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

متن برای ضایع شدن

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

متن برای ضایع شدن

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

متن برای ضایع شدن استقلال

به بعضیا باید گفت:از هیچی به اندازه  سوسک  متنفر نبودم
تا این که تو اومدی

متن ضایع شدن

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

متن راجب ضایع شدن

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

متن برای ضایع شدن استقلال

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

متن برای ضایع شدن

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن ضایع شدن خنده دار

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

متن برای ضایع شدن استقلال

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

متن برای ضایع شدن

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن راجب ضایع شدن

دقت کردید وقتی از بیرون میاید سردتونه میچسبید به بخاری یا شوفاژ؟
یکم گرمت می کنه ولی بعد می سوزونتت
آدما هم همینطورند
زیادی بهشون نزدیک بشی میسوزوننت

متن برای ضایع شدن

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

متن ضایع شدن خنده دار

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

متن راجب ضایع شدن

جایزه ی دردناک ترين ضربه
بعد از چوب خدا
ميرسه به چوب اعتماد

متن ضایع شدن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

پشت هر زن افسرده ای
یه مرد بی احساس نشسته..

متن ضایع شدن

مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای
نمیدانم دلت از من سرد شد یا که
سرت جایی دیگر گرم شد…

متن ضایع شدن خنده دار

دردم این نیست که
او عاشق نیست،
دردم این نیست که
معشوق من از عشق تهی است
دردم این است که
با دیدن این سردی ها
من چرا دل بستم..؟!

متن برای ضایع شدن

کسی که نیمه گمشده ی تو هست، تو همون نگاه اول که میبینیش میفهمی؛ تو همون نگاه اول متوجه اش میشی! خودت رو میخوای گول بزنی که نه اون نیست و نه با اون نمیشه. اما خودت نمیدونی کم کم وارد جاده ی بی پایان عشق شدی. اگه این جاده به آخر نرسه، خیلی میتونه دلت رو بشکنه و خیلی خوردت میکنه.

متن برای ضایع شدن استقلال

سردی دست تو هنگام وداع
خبر آورد مرا فاجعه ای در راه است…

متن ضایع شدن خنده دار

می ترسم از آدم ها
آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات
مجوزِ ورود می گیرند
و تنهاترت می کنند
آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت
و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند
آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را
و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را
آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان
و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان
آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبسته شان می شوی
و انها بی تفاوت میگذرند و می روند ..

متن راجب ضایع شدن

دلگیرم
از کسی که مرا غرق خودش کرد!
اما نجاتم نداد…

متن برای ضایع شدن استقلال

قلب من یخ زده از سردی این فاصله هاست
تیر ماه است ولی لرزه بر اندام من است

متن ضایع شدن خنده دار

آدم ها با بعضی حرفا
با بعضی رفتارا
سردت میکنن، بی حست میکنن
دهنتو میبندن
بعد میگن نیستی..!
ساکتی! سرد شدی
حرف نمیزنی، مثل روزای اول نیستی..!
رابطه ها،
همیشه دقیقا جایی سرد میشن که
تو تازه دلت داشت بهشون گرم میشد..

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هوهوی خزان و برگ زردی دارد
احساس غریب و آه سردی دارد
یک روز که دلتنگ شدی میفهمی
تنهایی لعنتی چه دردی دارد…

متن برای ضایع شدن استقلال

وقتی که عاشقش باشی، مهم نیست که در حقت چکار کرده و مهم نیست که باهات چجوری رفتار کرده. تو اونو توی همه چیز و همه کس میبینی. توی خیابون خلوت، توی چهره ی آدما، شب وقتی به یه آسمون پر از ستاره نگاه میکنی.

متن برای ضایع شدن استقلال

یک نفر گاهی همه زندگیت است
برای همین است که دلت
برای همان یک نفر تنگ می شود
این روزها بار عظیمی
بر شانه هایم نشسته
باری بیشتر از توان شانه هایم
مثل الان
که تنها نشسته ام
نه اتفاق بدی افتاده
نه از دستش ناراحتم
نه بیمارم و نه
ولی از ته دل چیزی کم دارم
ببین
دستانت را
حضورت را
خود خودت را کم دارم
نه صدایت را، آن
هم از فاصله هزار کیلومتری..

متن برای ضایع شدن استقلال

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش ..
ایـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــایـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت !

متن ضایع شدن

برای کسی مُردم که برایم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتی عطسه!

متن برای ضایع شدن استقلال

آهای مرغ عشق
فخر نفروش
معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده . . .

متن برای ضایع شدن

بیخودی به خودت زحمت نده!
این بَذرهای تنفــر
که در دلم می کاری
هرگــــز جوانه نخواهد زد !

متن ضایع شدن

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه

از چشمانت می‌افتند…

مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است

یا دور…

مهم این است که تو تا ابد

هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت

و این آغاز یک راه طولانی است…

متن ضایع شدن

نه! چشمانم شور نبود
اگر که آخر کارمان ندامت شد
دست هایم نمک نداشت . . .

متن ضایع شدن

حرف میزنی اما تلخ ! محبت میکنی ولی سرد !
چه اجباری است دوست داشتن من ؟

متن برای ضایع شدن

بعضی وقت ها …
چنان کیشت می کنند …
که سالهای سال مات می مانی …

متن راجب ضایع شدن

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی !

متن راجب ضایع شدن

یادش بخیر…
‏”من بودم و تو”
او بود و دیگری…
این روزها…
‏”تویی و او”
من ماندم و خدا

متن برای ضایع شدن استقلال

از چشم های من
موجِ دوست داشتن می آید
از چشم های تو
سکوت و دل سردی
چه چیزی
نیاز است برای از پای در آوردن عشق
جز این تضاد تلخ و دلگیر..

متن برای ضایع شدن

خیلی سخته…
به خاطر کسی که دوسش داری…
همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!
بعد بفهمی…
خودت تو لیستی بودی که…!
اون به خاطر یکی دیگه…
خطت زده..!

متن راجب ضایع شدن

پشت هر زن افسرده ای
یه مرد بی احساس نشسته..

متن راجب ضایع شدن

مدت هاست که بی دلیل ترکم کرده ای
نمیدانم دلت از من سرد شد یا که
سرت جایی دیگر گرم شد…

متن ضایع شدن خنده دار

دردم این نیست که
او عاشق نیست،
دردم این نیست که
معشوق من از عشق تهی است
دردم این است که
با دیدن این سردی ها
من چرا دل بستم..؟!

متن راجب ضایع شدن

کسی که نیمه گمشده ی تو هست، تو همون نگاه اول که میبینیش میفهمی؛ تو همون نگاه اول متوجه اش میشی! خودت رو میخوای گول بزنی که نه اون نیست و نه با اون نمیشه. اما خودت نمیدونی کم کم وارد جاده ی بی پایان عشق شدی. اگه این جاده به آخر نرسه، خیلی میتونه دلت رو بشکنه و خیلی خوردت میکنه.

متن راجب ضایع شدن

سردی دست تو هنگام وداع
خبر آورد مرا فاجعه ای در راه است…

متن برای ضایع شدن

می ترسم از آدم ها
آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات
مجوزِ ورود می گیرند
و تنهاترت می کنند
آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت
و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند
آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را
و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را
آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان
و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان
آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبسته شان می شوی
و انها بی تفاوت میگذرند و می روند ..

متن ضایع شدن خنده دار

دلگیرم
از کسی که مرا غرق خودش کرد!
اما نجاتم نداد…

متن ضایع شدن

قلب من یخ زده از سردی این فاصله هاست
تیر ماه است ولی لرزه بر اندام من است

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آدم ها با بعضی حرفا
با بعضی رفتارا
سردت میکنن، بی حست میکنن
دهنتو میبندن
بعد میگن نیستی..!
ساکتی! سرد شدی
حرف نمیزنی، مثل روزای اول نیستی..!
رابطه ها،
همیشه دقیقا جایی سرد میشن که
تو تازه دلت داشت بهشون گرم میشد..

متن ضایع شدن

هوهوی خزان و برگ زردی دارد
احساس غریب و آه سردی دارد
یک روز که دلتنگ شدی میفهمی
تنهایی لعنتی چه دردی دارد…

متن ضایع شدن

وقتی که عاشقش باشی، مهم نیست که در حقت چکار کرده و مهم نیست که باهات چجوری رفتار کرده. تو اونو توی همه چیز و همه کس میبینی. توی خیابون خلوت، توی چهره ی آدما، شب وقتی به یه آسمون پر از ستاره نگاه میکنی.

متن راجب ضایع شدن

یک نفر گاهی همه زندگیت است
برای همین است که دلت
برای همان یک نفر تنگ می شود
این روزها بار عظیمی
بر شانه هایم نشسته
باری بیشتر از توان شانه هایم
مثل الان
که تنها نشسته ام
نه اتفاق بدی افتاده
نه از دستش ناراحتم
نه بیمارم و نه
ولی از ته دل چیزی کم دارم
ببین
دستانت را
حضورت را
خود خودت را کم دارم
نه صدایت را، آن
هم از فاصله هزار کیلومتری..

متن ضایع شدن

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش ..
ایـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــایـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت !

متن ضایع شدن خنده دار

برای کسی مُردم که برایم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتی عطسه!

متن راجب ضایع شدن

آهای مرغ عشق
فخر نفروش
معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده . . .

متن ضایع شدن خنده دار

بیخودی به خودت زحمت نده!
این بَذرهای تنفــر
که در دلم می کاری
هرگــــز جوانه نخواهد زد !

متن ضایع شدن خنده دار

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشه

از چشمانت می‌افتند…

مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است

یا دور…

مهم این است که تو تا ابد

هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت

و این آغاز یک راه طولانی است…

متن ضایع شدن خنده دار

نه! چشمانم شور نبود
اگر که آخر کارمان ندامت شد
دست هایم نمک نداشت . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

حرف میزنی اما تلخ ! محبت میکنی ولی سرد !
چه اجباری است دوست داشتن من ؟

متن برای ضایع شدن

بعضی وقت ها …
چنان کیشت می کنند …
که سالهای سال مات می مانی …

متن ضایع شدن

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی !

متن برای ضایع شدن استقلال

یادش بخیر…
‏”من بودم و تو”
او بود و دیگری…
این روزها…
‏”تویی و او”
من ماندم و خدا

متن ضایع شدن خنده دار

از چشم های من
موجِ دوست داشتن می آید
از چشم های تو
سکوت و دل سردی
چه چیزی
نیاز است برای از پای در آوردن عشق
جز این تضاد تلخ و دلگیر..

متن راجب ضایع شدن

خیلی سخته…
به خاطر کسی که دوسش داری…
همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!!
بعد بفهمی…
خودت تو لیستی بودی که…!
اون به خاطر یکی دیگه…
خطت زده..!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن ضایع شدن

من
از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده‌ام
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست

متن برای ضایع شدن استقلال

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .
عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .
دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

متن ضایع شدن خنده دار

رفیق
باد باشی خاکتم
درخت باشی برگتم
چشمه باشی آبتم
هر جا باشی یادتم

متن ضایع شدن خنده دار

ما با نفس سلامت ای دوست
خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست
خوشیم
هرچند که افتخار دیدارت نیست
با زنگ خوش پیامت ای دوست
خوشیم

متن برای ضایع شدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

متن راجب ضایع شدن

زنده بی‌دوست در وطنی
مثل مرده است در کفنی
شعر برای دوست صمیمی

متن ضایع شدن خنده دار

من از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده ام
آنجا که
برف های تنهایی
آب میشوند
در صدای تابستانی یک دوست

متن برای ضایع شدن

نی قصه‌ی آن شمع چوگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن برای ضایع شدن استقلال

ز عشقت آتشی در بوته دیرم
در آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ای دوست
بمژگان خاک راهش رو ته دیرم

متن برای ضایع شدن استقلال

زیر باران میروم تا کوی دوست

می روم با عشق تا هر جا که اوست

ای خوش آن روزی که دل در یاد اوست

وی خوش آن روزی که رخ رخسار اوست

متن ضایع شدن

همه ذرات جان پیوسته با دوست
همه اندیشه‌ام اندیشه اوست
نمی‌بینم به غیر از دوست اینجا
خدا با این منم یا اوست اینجا؟

متن راجب ضایع شدن

دوست یعنی

دور از هم

واسه هم

سایه ی هم

تا عمر داریم برای هم

متن برای ضایع شدن

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…

متن ضایع شدن خنده دار

دارم سر خاک پایت ای دوست
آیم به در سرایت ای دوست

آنها که به حسن سرفرازند
نازند به خاک پایت ای دوست

چون رأی تو هست کشتن من
راضی شده‌ام برایت ای دوست

خون نیز تو را مباح کردم
دیگر چه کنم به جایت ای دوست

دانی نتوان کشید از ین بیش
بار ستم جفایت ای دوست

سنایی

متن راجب ضایع شدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

حافظ

متن ضایع شدن خنده دار

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست
درد تو به جان خسته داریم ای دوست

ابوسعید ابوالخیر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد

متن برای ضایع شدن استقلال

دوست واژه است
واژه‌ای که از لب فرشته‌ها چکیده است

دوست نامه است
نامه‌ای که از خدا رسیده است

نامه خدا همیشه خواندنی است

توی دفتر فرشته‌ها
واژه قشنگ دوست
ماندنی است

راستی دلت چقدر
آرزوی واژه‌های تازه داشت

دوست گل‌ات رسید
واژه را کنار واژه کاشت
واژه‌ها کتاب شد

دوستت همان دعای توست
آخرش دعای تو
مستجاب شد

عرفان نظر آهاری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بتا هلاک شود دوست در محبت دوست
که زندگانی او در هلاک بودن اوست

مرا جفا و وفای تو پیش یکسان است
که هر چه دوست پسندد به جای دوست نکوست

مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده ست
دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست
علی‌الخصوص که از دست یار زیبا خوست

دلم ز دست به در برد سرو بالایی
خلاف عادت آن سروها که بر لب جوست

به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست

چو گوی در همه عالم به جان بگردیدم
ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست

جماعتی به همین آب چشم بیرونی
نظر کنند و ندانند کآتشم در توست

ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد
مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست

سعدی

متن برای ضایع شدن

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن برای ضایع شدن استقلال

«خانه دوست کجاست؟»
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

«نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می‌آ رد
پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی،
دو قدم مانده به گل،
پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می‌گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می‌شنوی:
کودکی می‌بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او می‌پرسی
خانه دوست کجاست؟»

سهراب سپهری

متن برای ضایع شدن

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

متن ضایع شدن

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره
دوستای خوب و روزهای خوب
یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

متن برای ضایع شدن

من
از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده‌ام
آن‌ جا که
برف‌ های تنهایی
آب می‌ شوند
در صدای تابستانی یک دوست

متن ضایع شدن خنده دار

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .
عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .
دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

متن ضایع شدن

رفیق
باد باشی خاکتم
درخت باشی برگتم
چشمه باشی آبتم
هر جا باشی یادتم

متن ضایع شدن خنده دار

ما با نفس سلامت ای دوست
خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست
خوشیم
هرچند که افتخار دیدارت نیست
با زنگ خوش پیامت ای دوست
خوشیم

متن ضایع شدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

متن برای ضایع شدن استقلال

زنده بی‌دوست در وطنی
مثل مرده است در کفنی
شعر برای دوست صمیمی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من از میان واژه های زلال
دوستی را برگزیده ام
آنجا که
برف های تنهایی
آب میشوند
در صدای تابستانی یک دوست

متن ضایع شدن خنده دار

نی قصه‌ی آن شمع چوگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن برای ضایع شدن استقلال

ز عشقت آتشی در بوته دیرم
در آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ای دوست
بمژگان خاک راهش رو ته دیرم

متن ضایع شدن خنده دار

زیر باران میروم تا کوی دوست

می روم با عشق تا هر جا که اوست

ای خوش آن روزی که دل در یاد اوست

وی خوش آن روزی که رخ رخسار اوست

متن راجب ضایع شدن

همه ذرات جان پیوسته با دوست
همه اندیشه‌ام اندیشه اوست
نمی‌بینم به غیر از دوست اینجا
خدا با این منم یا اوست اینجا؟

متن ضایع شدن

دوست یعنی

دور از هم

واسه هم

سایه ی هم

تا عمر داریم برای هم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى

متن برای ضایع شدن استقلال

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌ها
ناخودآگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دارم سر خاک پایت ای دوست
آیم به در سرایت ای دوست

آنها که به حسن سرفرازند
نازند به خاک پایت ای دوست

چون رأی تو هست کشتن من
راضی شده‌ام برایت ای دوست

خون نیز تو را مباح کردم
دیگر چه کنم به جایت ای دوست

دانی نتوان کشید از ین بیش
بار ستم جفایت ای دوست

سنایی

متن ضایع شدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن

حافظ

متن برای ضایع شدن

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست
درد تو به جان خسته داریم ای دوست

ابوسعید ابوالخیر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد

متن ضایع شدن

دوست واژه است
واژه‌ای که از لب فرشته‌ها چکیده است

دوست نامه است
نامه‌ای که از خدا رسیده است

نامه خدا همیشه خواندنی است

توی دفتر فرشته‌ها
واژه قشنگ دوست
ماندنی است

راستی دلت چقدر
آرزوی واژه‌های تازه داشت

دوست گل‌ات رسید
واژه را کنار واژه کاشت
واژه‌ها کتاب شد

دوستت همان دعای توست
آخرش دعای تو
مستجاب شد

عرفان نظر آهاری

متن برای ضایع شدن استقلال

بتا هلاک شود دوست در محبت دوست
که زندگانی او در هلاک بودن اوست

مرا جفا و وفای تو پیش یکسان است
که هر چه دوست پسندد به جای دوست نکوست

مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده ست
دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست
علی‌الخصوص که از دست یار زیبا خوست

دلم ز دست به در برد سرو بالایی
خلاف عادت آن سروها که بر لب جوست

به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست

چو گوی در همه عالم به جان بگردیدم
ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست

جماعتی به همین آب چشم بیرونی
نظر کنند و ندانند کآتشم در توست

ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد
مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست

سعدی

متن راجب ضایع شدن

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

«خانه دوست کجاست؟»
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

«نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می‌آ رد
پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی،
دو قدم مانده به گل،
پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می‌گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می‌شنوی:
کودکی می‌بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او می‌پرسی
خانه دوست کجاست؟»

سهراب سپهری

متن برای ضایع شدن استقلال

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور من و توست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان من و تو

متن راجب ضایع شدن

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

متن برای ضایع شدن

جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد

وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد

متن برای ضایع شدن استقلال

شادی کنید ای دوستان من شادم و آسوده‌ام

بوی جوانی بشنوید از پیکر فرسوده‌ام

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

عیش خوش و ایّام جوانی همه گوئی

چون بوی گلی بود که همراه صبا بود

متن راجب ضایع شدن

بر ساحل دریای جوانی چو نشینم

هر دم گذرد از سر من موج خیالی

متن ضایع شدن

به   روزگار جوانی درود باد درود

که  دوره خوش من دوره جوانی بود

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش

از  دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام

متن ضایع شدن

دریغا از جوانی، صد دریغا

که آن هم روزگاری بود و بگذشت

متن برای ضایع شدن استقلال

جوانی چون سواری بود و بگذشت

به گلزاری بهاری بود و بگذشت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

همه کس راتن و اندام و جمال است و جوانی

وین همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی؟

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

متن ضایع شدن خنده دار

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم

بی آرزو چه سود دگر زندگانیم

متن ضایع شدن

افسوس که ایام جوانی بگذشت

دوران نشاط و کامرانی بگذشت

تشنه به کنار جوی چندان خفتم

کز جوی من آب زندگانی بگذشت

متن برای ضایع شدن استقلال

حد من نیست ثنایت گفتن

گوهر شکر عطایت سفتن

نوجوانی به جوانی مغرور

رخش پندار همی راند ز دور

متن ضایع شدن خنده دار

آمد بهار و تازه و تر شد گل و صبا

زان سرو نوجوان خبر تازه بر نداد

خوشوقت بادکش گذری هست

از آن طرف هر چند دور مانده ما را خبر نداد

متن برای ضایع شدن

نوجوان گشتی و شکل ناز را نشناختی

جای تسکین نیست زین پس بی قراران ترا

هر که را امروز خواندی باز فردا کشتیش

بارک الله این چه اقبال است یاران ترا

متن راجب ضایع شدن

تو جوانمرد و دولت تو جوان

می به بخت تو نوجوان آمد

گل دگر ره به گلستان آمد

واره باغ و بوستان آمد

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد

به دین شتاب خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می‌گذرد

متن ضایع شدن

عمر از کف رایگانی می‌رود

کودکی رفت و جوانی می‌رود

این فروغ نازنین بامداد

در شبانی جاودانی می‌رود

متن برای ضایع شدن استقلال

خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی

خوشا با پریچهرگان زندگانی

به وقت جوانی بکن عیش؛ زیرا

که هنگام پیری بُوَد ناتوانی

جوانی و از عشق پرهیز کردن

چه باشد ندانی، به جز جان گرانی

جوانی که پیوسته عاشق نباشد

دریغ است ازو روزگار جوانی

فرخی سیستانی

متن برای ضایع شدن استقلال

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست

که زندگانی ده روزه زندگانی نیست

به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار

شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست

ز شرم موی سفیدست هوشیاری من

وگرنه نشئه مستی کم از جوانی نیست

جدا بود شکر و شیر، همچو روغن و آب

درین زمانه که آثار مهربانی نیست

ز صبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟

مرا که بهره به جز غفلت از جوانی نیست

برون میار سر از زیر بال خود صائب

که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست

صائب تبریزی

متن برای ضایع شدن استقلال

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‌کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می‌کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می‌کند

بلبلی در سینه می‌نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می‌کند

ما به داغ عشقبازی‌ها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می‌کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می‌کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می‌کند

سال‌ها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می‌کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می‌کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می‌رسد با من خزانی می‌کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می‌کند

شهریار

متن برای ضایع شدن استقلال

چارده پند آنکه چون داری بقا

تو غنیمت دار عمر خویش را

گر تو عمر خویش را ضایع کنی

پس کجا تو خدمت صانع کنی

چون جوانی پسر کاری بکن

پیر چون گشتی شود سردت سخن

در جوانی کار این دنیا بساز

تا برون آیی ز کفر و جهل باز

هر که او اندر جوانی کار کرد

نفس شوم خویش را رهوار کرد

عمر را می‌دان غنیمت هر نفس

چون رود دیگر نیاید بازپس

می‌سزد گر عمر را داری عزیز

چون رود بیشش نخواهی دید نیز

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ز سری، موی سپیدی رویید

خنده‌ها کرد بر او موی سیاه

که چرا در صف ما بنْشستی

تو ز یک راهی و ما از یک راه

گفت من با تو عبث نَنْشستم

بنشاندند مرا، خواه نخواه

قاصد پیریم، از دیدن من

این یکی گفت دروغ، آن یک آه

سپهی بود جوانی که شکست

پیری امروز برانگیخت سپاه

چو تو یک روز سیه بودم و خوش

سیهی گشت سپیدی ناگاه

تو هم ای دوست چو من خواهی شد

باش یک روز بر این قصه گواه

متن ضایع شدن خنده دار

جوانی چنین گفت روزی به پیری

که چون است با پیری‌ات زندگانی

بگفت اندرین نامه حرفی است مبهم

که معنیش جز وقت پیری ندانی

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا

نماند در این خانه استخوانی

متاعی که من رایگان دادم از کف

تو گر می‌توانی مده رایگانی

هر آن سرگرانی که من کردم اول

جهان کرد از آن بیشتر، سرگرانی

چو سرمایه‌ام سوخت، از کار ماندم

که بازی است، بی‌مایه بازارگانی

از آن برد گنج مرا، دزد گیتی

که در خواب بودم گه پاسبانی

(شعر در مورد جوانی از پروین اعتصامی)

متن ضایع شدن

ای جوان چشم دلِ خود باز کن

زندگی را با هدف آغاز کن

راه پاکان و نیاکان پیش گیر

پند از یاران نیک اندیش گیر

هست آینده یکی کوه بلند

تا رسی آنجا، به پستی دل نبند

جوانا ره طاعت امروز گیر

که فردا نیاید جوانی ز پیر

قضا روزگاری ز من در ربود

که هر روزی از وی شب قدر بود

من این روز را قدر نشناختم

بدانستم اکنون که در باختم

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی

چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت

ای نوجوان تو قدر جوانی خود بدان

کن سعی تا که خرّم و خوش برخوری از آن

تو درد پیری خود دانی امروز چاره کن

آن روز می‌شوی به یقین زار و ناتوان

تو باید آسمان پرواز باشی

درخشان همت و خود ساز باشی

تو باید آگه و بیدار باشی

به دور از دام استعمار باشی

به کار انداز نیروی اراده

مشو از مرکب کوشش پیاده

به راه علم و ایمان پیش‌تر تاز

چو خود کن ملت خود را سرافراز

جوانی بهار است ای برادر

همه گل‌ها در آن روید سراسر

متن برای ضایع شدن

افسوس که ایام جوانی بگذشت

هنگام نشاط و شادمانی بگذشت

تا چشم گشودیم در این باغ، چو گل

هفتاد و دو سال زندگانی بگذشت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم

که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی

که در کامم به زهرآلود شهد شادمانی را

سخن با من نمی‌گوئی الا ای همزبان دل

خدایا با که گویم شکوه بی‌همزبانی را

نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده

به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را

به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان

خدا را بر مگردان این بلای آسمانی را

نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن

که از آب بقا جویند عمر جاودانی را

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جوانی در درون دل نهفته است

جوانی در نشاط و شور خفته‌ است

چو گم شد از دلت عشق هوسباز

همانا شام پیری گشته آغاز

متن ضایع شدن

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست

که زندگانی ده روزه زندگانی نیست

به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار

شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست

ز شرم موی سفیدست هوشیاری من

وگرنه نشئه مستی کم از جوانی نیست

جدا بود شکر و شیر، همچو روغن و آب

درین زمانه که آثار مهربانی نیست

ز صبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟

مرا که بهره به جز غفلت از جوانی نیست

برون میار سر از زیر بال خود صائب

که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست

متن ضایع شدن خنده دار

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی
چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت
ای نوجوان تو قدر جوانی خود بدان
کن سعی تا که خرّم و خوش برخوری از آن
تو درد پیری خود دانی امروز چاره کن
آن روز می شوی به یقین زار و ناتوان
تو باید آسمان پرواز باشی
درخشان همت و خود ساز باشی
تو باید آگه و بیدار باشی
به دور از دام استعمار باشی
به کار انداز نیروی اراده
مشو از مرکب کوشش پیاده
به راه علم و ایمان پیش تر تاز
چو خود کن ملت خود را سرافراز
جوانی بهار است ای برادر
همه گل ها در آن روید سراسر

متن ضایع شدن خنده دار

آزرده جانی را مکش، بی خان و مانی را مکش

مسکین جوانی را مکش، تو هم جوانی، ای پسر

متن برای ضایع شدن استقلال

جوانی‌ام

گوشه‌ی آغوش تو بود

لحظه‌ای صبر اگر می‌کردی

پیدایش می‌کردم

آغوشت را باز کردی

برای رفتن‌ام

شاید حق با تو بود

من دیر شده بودم!

متن ضایع شدن خنده دار

ای جوانی

رفتی ز دستم، در خون نشستم

جوانی، کجایی؟

چرا رفتی که من با تو عهدی نبستم

غم پیری، نبود دیری، که در هم شکستم

جوانی را ز کف داده‌ام رایگانی

کنون حسرت برم روز و شب بر جوانی

نه هوشیار و نه مستم

ندانم که چه هستم

جوانی چو رفتی تو ز دستم

ندیدم سود از جوانی در زندگانی

چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

جفا کن که بودم دردا که دیدم از مهربانان، نامهربانی

غمت را نهفتم در سینه اما با کس نگفتم راز نهانی

ندیدم سود از جوانی در زندگانی

چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

چو این دل به نشا دادم

که چون جویم از رهابم

امیدم کجایی، کجایی؟

اگر در برم نیایی، بسازم با سوز هجر و داغ جدایی

بسازم با سوز هجر و داغ جدایی

متن راجب ضایع شدن

آمدی تا دوباره شب بوها

با عبورت ترانه خوان بشوند

تاک های تکیده و مرده

با نگاه شما جوان بشوند

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

گویی به خواب بود جوانی مان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود

متن ضایع شدن خنده دار

A heart that loves is always young.

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد

به دین شتاب خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهدوگل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می‌کذرد

متن ضایع شدن خنده دار

افسوس که ایّام جوانـــــــی بگذشت

هنگام نشاط و شادمانی بگذشت

تا چشم گشودیم در این باغ، چو گل

هفتاد و دو سال زندگانی بگذشت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

متن برای ضایع شدن

جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد

وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شادی کنید ای دوستان من شادم و آسوده‌ام

بوی جوانی بشنوید از پیکر فرسوده‌ام

متن برای ضایع شدن استقلال

عیش خوش و ایّام جوانی همه گوئی

چون بوی گلی بود که همراه صبا بود

متن برای ضایع شدن

بر ساحل دریای جوانی چو نشینم

هر دم گذرد از سر من موج خیالی

متن ضایع شدن خنده دار

به   روزگار جوانی درود باد درود

که  دوره خوش من دوره جوانی بود

متن راجب ضایع شدن

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش

از  دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام

متن برای ضایع شدن

دریغا از جوانی، صد دریغا

که آن هم روزگاری بود و بگذشت

متن برای ضایع شدن

جوانی چون سواری بود و بگذشت

به گلزاری بهاری بود و بگذشت

متن برای ضایع شدن استقلال

همه کس راتن و اندام و جمال است و جوانی

وین همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی؟

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

متن برای ضایع شدن

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم

بی آرزو چه سود دگر زندگانیم

متن برای ضایع شدن

افسوس که ایام جوانی بگذشت

دوران نشاط و کامرانی بگذشت

تشنه به کنار جوی چندان خفتم

کز جوی من آب زندگانی بگذشت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

حد من نیست ثنایت گفتن

گوهر شکر عطایت سفتن

نوجوانی به جوانی مغرور

رخش پندار همی راند ز دور

متن راجب ضایع شدن

آمد بهار و تازه و تر شد گل و صبا

زان سرو نوجوان خبر تازه بر نداد

خوشوقت بادکش گذری هست

از آن طرف هر چند دور مانده ما را خبر نداد

متن ضایع شدن

نوجوان گشتی و شکل ناز را نشناختی

جای تسکین نیست زین پس بی قراران ترا

هر که را امروز خواندی باز فردا کشتیش

بارک الله این چه اقبال است یاران ترا

متن برای ضایع شدن

تو جوانمرد و دولت تو جوان

می به بخت تو نوجوان آمد

گل دگر ره به گلستان آمد

واره باغ و بوستان آمد

متن راجب ضایع شدن

شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد

به دین شتاب خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می‌گذرد

متن برای ضایع شدن استقلال

عمر از کف رایگانی می‌رود

کودکی رفت و جوانی می‌رود

این فروغ نازنین بامداد

در شبانی جاودانی می‌رود

متن برای ضایع شدن استقلال

خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی

خوشا با پریچهرگان زندگانی

به وقت جوانی بکن عیش؛ زیرا

که هنگام پیری بُوَد ناتوانی

جوانی و از عشق پرهیز کردن

چه باشد ندانی، به جز جان گرانی

جوانی که پیوسته عاشق نباشد

دریغ است ازو روزگار جوانی

فرخی سیستانی

متن ضایع شدن

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست

که زندگانی ده روزه زندگانی نیست

به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار

شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست

ز شرم موی سفیدست هوشیاری من

وگرنه نشئه مستی کم از جوانی نیست

جدا بود شکر و شیر، همچو روغن و آب

درین زمانه که آثار مهربانی نیست

ز صبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟

مرا که بهره به جز غفلت از جوانی نیست

برون میار سر از زیر بال خود صائب

که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست

صائب تبریزی

متن ضایع شدن خنده دار

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‌کند

بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می‌کند

همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجزو نا توانی می‌کند

بلبلی در سینه می‌نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل فشانی می‌کند

ما به داغ عشقبازی‌ها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک پرانی می‌کند

نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می‌کند

گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می‌کند

سال‌ها شد رفته دمسازم زدست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می‌کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می‌کند

بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می‌رسد با من خزانی می‌کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند

می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند

“شهریارا” گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می‌کند

شهریار

متن ضایع شدن

چارده پند آنکه چون داری بقا

تو غنیمت دار عمر خویش را

گر تو عمر خویش را ضایع کنی

پس کجا تو خدمت صانع کنی

چون جوانی پسر کاری بکن

پیر چون گشتی شود سردت سخن

در جوانی کار این دنیا بساز

تا برون آیی ز کفر و جهل باز

هر که او اندر جوانی کار کرد

نفس شوم خویش را رهوار کرد

عمر را می‌دان غنیمت هر نفس

چون رود دیگر نیاید بازپس

می‌سزد گر عمر را داری عزیز

چون رود بیشش نخواهی دید نیز

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ز سری، موی سپیدی رویید

خنده‌ها کرد بر او موی سیاه

که چرا در صف ما بنْشستی

تو ز یک راهی و ما از یک راه

گفت من با تو عبث نَنْشستم

بنشاندند مرا، خواه نخواه

قاصد پیریم، از دیدن من

این یکی گفت دروغ، آن یک آه

سپهی بود جوانی که شکست

پیری امروز برانگیخت سپاه

چو تو یک روز سیه بودم و خوش

سیهی گشت سپیدی ناگاه

تو هم ای دوست چو من خواهی شد

باش یک روز بر این قصه گواه

متن ضایع شدن

جوانی چنین گفت روزی به پیری

که چون است با پیری‌ات زندگانی

بگفت اندرین نامه حرفی است مبهم

که معنیش جز وقت پیری ندانی

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا

نماند در این خانه استخوانی

متاعی که من رایگان دادم از کف

تو گر می‌توانی مده رایگانی

هر آن سرگرانی که من کردم اول

جهان کرد از آن بیشتر، سرگرانی

چو سرمایه‌ام سوخت، از کار ماندم

که بازی است، بی‌مایه بازارگانی

از آن برد گنج مرا، دزد گیتی

که در خواب بودم گه پاسبانی

(شعر در مورد جوانی از پروین اعتصامی)

متن ضایع شدن خنده دار

ای جوان چشم دلِ خود باز کن

زندگی را با هدف آغاز کن

راه پاکان و نیاکان پیش گیر

پند از یاران نیک اندیش گیر

هست آینده یکی کوه بلند

تا رسی آنجا، به پستی دل نبند

جوانا ره طاعت امروز گیر

که فردا نیاید جوانی ز پیر

قضا روزگاری ز من در ربود

که هر روزی از وی شب قدر بود

من این روز را قدر نشناختم

بدانستم اکنون که در باختم

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی

چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت

ای نوجوان تو قدر جوانی خود بدان

کن سعی تا که خرّم و خوش برخوری از آن

تو درد پیری خود دانی امروز چاره کن

آن روز می‌شوی به یقین زار و ناتوان

تو باید آسمان پرواز باشی

درخشان همت و خود ساز باشی

تو باید آگه و بیدار باشی

به دور از دام استعمار باشی

به کار انداز نیروی اراده

مشو از مرکب کوشش پیاده

به راه علم و ایمان پیش‌تر تاز

چو خود کن ملت خود را سرافراز

جوانی بهار است ای برادر

همه گل‌ها در آن روید سراسر

متن برای ضایع شدن استقلال

افسوس که ایام جوانی بگذشت

هنگام نشاط و شادمانی بگذشت

تا چشم گشودیم در این باغ، چو گل

هفتاد و دو سال زندگانی بگذشت

متن راجب ضایع شدن

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم

که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی

که در کامم به زهرآلود شهد شادمانی را

سخن با من نمی‌گوئی الا ای همزبان دل

خدایا با که گویم شکوه بی‌همزبانی را

نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده

به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را

به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان

خدا را بر مگردان این بلای آسمانی را

نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن

که از آب بقا جویند عمر جاودانی را

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جوانی در درون دل نهفته است

جوانی در نشاط و شور خفته‌ است

چو گم شد از دلت عشق هوسباز

همانا شام پیری گشته آغاز

متن ضایع شدن

مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست

که زندگانی ده روزه زندگانی نیست

به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار

شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست

ز شرم موی سفیدست هوشیاری من

وگرنه نشئه مستی کم از جوانی نیست

جدا بود شکر و شیر، همچو روغن و آب

درین زمانه که آثار مهربانی نیست

ز صبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟

مرا که بهره به جز غفلت از جوانی نیست

برون میار سر از زیر بال خود صائب

که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست

متن ضایع شدن خنده دار

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی
چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت
ای نوجوان تو قدر جوانی خود بدان
کن سعی تا که خرّم و خوش برخوری از آن
تو درد پیری خود دانی امروز چاره کن
آن روز می شوی به یقین زار و ناتوان
تو باید آسمان پرواز باشی
درخشان همت و خود ساز باشی
تو باید آگه و بیدار باشی
به دور از دام استعمار باشی
به کار انداز نیروی اراده
مشو از مرکب کوشش پیاده
به راه علم و ایمان پیش تر تاز
چو خود کن ملت خود را سرافراز
جوانی بهار است ای برادر
همه گل ها در آن روید سراسر

متن برای ضایع شدن

آزرده جانی را مکش، بی خان و مانی را مکش

مسکین جوانی را مکش، تو هم جوانی، ای پسر

متن ضایع شدن

جوانی‌ام

گوشه‌ی آغوش تو بود

لحظه‌ای صبر اگر می‌کردی

پیدایش می‌کردم

آغوشت را باز کردی

برای رفتن‌ام

شاید حق با تو بود

من دیر شده بودم!

متن راجب ضایع شدن

ای جوانی

رفتی ز دستم، در خون نشستم

جوانی، کجایی؟

چرا رفتی که من با تو عهدی نبستم

غم پیری، نبود دیری، که در هم شکستم

جوانی را ز کف داده‌ام رایگانی

کنون حسرت برم روز و شب بر جوانی

نه هوشیار و نه مستم

ندانم که چه هستم

جوانی چو رفتی تو ز دستم

ندیدم سود از جوانی در زندگانی

چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

جفا کن که بودم دردا که دیدم از مهربانان، نامهربانی

غمت را نهفتم در سینه اما با کس نگفتم راز نهانی

ندیدم سود از جوانی در زندگانی

چه حاصل از زندگانی دور از جوانی

چو این دل به نشا دادم

که چون جویم از رهابم

امیدم کجایی، کجایی؟

اگر در برم نیایی، بسازم با سوز هجر و داغ جدایی

بسازم با سوز هجر و داغ جدایی

متن ضایع شدن

آمدی تا دوباره شب بوها

با عبورت ترانه خوان بشوند

تاک های تکیده و مرده

با نگاه شما جوان بشوند

متن راجب ضایع شدن

گویی به خواب بود جوانی مان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود

متن برای ضایع شدن

A heart that loves is always young.

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شباب عمر عجب با شتاب می‌گذرد

به دین شتاب خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهدوگل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می‌کذرد

متن ضایع شدن

افسوس که ایّام جوانـــــــی بگذشت

هنگام نشاط و شادمانی بگذشت

تا چشم گشودیم در این باغ، چو گل

هفتاد و دو سال زندگانی بگذشت

متن ضایع شدن

خداوندا گنهکاریم جمله

ز کار خود در آزاریم جمله

نیاید جز خطاکاری ز ما هیچ

ز ما صادر نگردد جز خطا هیچ

ز ما غیر از گنهکاری نیاید

گناه آید ز ما چندانکه باید…

به ذکر خود بلند آوازه‌ام کن

رفیق لطف بی‌اندازه‌ام کن

که از من رم کند مرغ معاصی

روم تا بر در شهر خلاصی

سرشکم دانه تسبیح گردان

مرا زان دانه کن تسبیح‌گردان

بود کاین سبحه گردانیدن من

برد آلودگی از دامن من

بیفشان از وضو بر رویم آن آب

که از غفلت نماند در سرم خواب…

الهی جانب من کن نگاهی

مرا بنما به سوی خویش راهی

چو وحشی جز گنه کاری ندارم

تو می‌دانی که من خود در چه کارم…

به چشم مرحمت سویم نظر کن

شفیع جرم من خیرالبشر کن

متن ضایع شدن خنده دار

رسیده‌ام به خدایی که اقتباسی نیست
شریعتی که در آن حکم‌ ها قیاسی نیست

خدا کسیست که باید به دیدنش برویم
خدا کسی که از آن سخت می‌ هراسی نیست

فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

به عیب‌پوشی و بخشایش خدا سوگند
خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

متن برای ضایع شدن استقلال

چه هوایی … چه طلوعی!
جانم …
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا …!

به خدایی که خودم می‌دانم!
نه خدایی که برایم از خشم
نه خدایی که برایم از قهر
نه خدایی که برایم ز غضب
ساخته‌اند!

به خدایی که خودم می‌دانم!
به خدایی که دلش پروانه‌ ست …

و به مرغان مهاجر
هر سال راه را می‌گوید !

و به باران گفته ست
باغ‌ها تشنه شدند …!

و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست!
که مبادا که ترک بردارد …!

به خدایی که خودم می‌دانم
چه خدایی … جانم …!

متن ضایع شدن

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

متن راجب ضایع شدن

هاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته سربسته چه دانی، خموش

رندی حافظ نه گناهیست صعب
با کرم پادشه عیب پوش

متن برای ضایع شدن استقلال

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور
پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست
ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی
دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

متن برای ضایع شدن استقلال

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
غبار راهگذارت کجاست تا حافظ
به یادگار نسیم صبا نگه دارد

متن ضایع شدن خنده دار

خدایا جهان پادشاهی تو راست
ز ما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی

همه آفریدست بالا و پست
تویی آفریننده هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

خرد را تو روشن بصر کرده‌ای
چراغ هدایت تو بر کرده‌ای

نبود آفرینش تو بودی خدای
نباشد همی هم تو باشی به جای

متن راجب ضایع شدن

ای همه هستی زتو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

زیرنشین علمت کاینات

ما به تو قائم چو تو قائم بذات

هستی تو صورت پیوند نی

تو بکس و کس بتو مانند نی

آنچه تغیر نپذیرد توئی

وانکه نمردست و نمیرد توئی

ما همه فانی و بقا بس تراست

ملک تعالی و تقدس تراست

رفتی اگر نامدی آرام تو

طاقت عشق از کشش نام تو

تا کرمت راه جهان برگرفت

پشت زمین بار گران برگرفت

هر که نه گویای تو خاموش به

هر چه نه یاد تو فراموش به

پرده برانداز و برون آی فرد

گر منم آن پرده بهم در نورد

غنچه کمر بسته که ما بنده‌ایم

گل همه تن جان که به تو زنده‌ایم

بنده نظامی که یکی گوی تست

در دو جهان خاک سر کوی تست

خاطرش از معرفت آباد کن

گردنش از دام غم آزاد کن

متن برای ضایع شدن استقلال

خداوندا در توفیق بگشای

نظامی را ره تحقیق بنمای

دلی ده کو یقینت را بشاید

زبانی کافرینت را سراید

مده ناخوب را بر خاطرم راه

بدار از ناپسندم دست کوتاه

درونم را به نور خود برافروز

زبانم را ثنای خود در آموز…

متن راجب ضایع شدن

دولت جان پرورست صحبت آمیزگار
خلوت بی مدعی سفره بی انتظار

آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم
صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر

دور نباشد که خلق روز تصور کنند
گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر
تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

روز بهارست خیز تا به تماشا رویم
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم
شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار

دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت
برق یمانی بجست گرد بماند از سوار

دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی
دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

زخم خونینم اگر به نشود به باشد

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست

پادشاهی و گدایی بر ما یکسانست

که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

متن برای ضایع شدن

باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم

بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم…

گر بسوزانی خداوندا جزای فعل ماست

ور ببخشی رحمتت عامست و احسانت قدیم

گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد

همچنان امید می‌دارم به رحمن رحیم

آن که جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد

هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشم رمیم

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است

وقت عذر آوردنست استغفرالله العظیم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من بغیر از تو نه‌بینم درجهان

قادرا پروردگارا جاودان

من ترا دانم ترا دانم ترا

حق ترا کی غیر باشد ای خدا

چون به جز تو نیست در هر دو جهان

لاجرم غیری نباشد در میان

اولین و آخرین و ای احد

ظاهرین و باطنین و بی عدد

این جهان و آن جهان و در نهان

آشکارا در نهان و در عیان

هم عیان و هم نهان پیدا توئی

هم درون گنبد خضرا توئی

در ازل بودی و باشی همچنان

تا ابد هستی و باشی جاودان…

عالمان در علم او درمانده‌اند

عارفان از عرف او وامانده‌اند

عاشقان از عشق او حیران شدند

هر دم از نوعی دگر بی‌جان شدند

متن ضایع شدن خنده دار

ای در درون جانم و جان از تو بی‌ خبر
وز تو جهان پرست و جهان از تو بی‌ خبر

ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو
پیر از تو بی‌نشان و جوان از تو بی‌ خبر

چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان
در جان و در دلی، دل و جان از تو بی‌ خبر

متن راجب ضایع شدن

بـه نام آنک جـان را نــوردین داد
خرد را در خــدا دانــی یــقین داد

خداوندی که عالم نــامور زوست
زمـین و آســمان زیرو زبر زوسـت

دو عـالم خلعت هستی ازو یـافت
فــلک بالا زمین پستی ازو یـافت

فلک اندر رکوع استادهٔ اوست
زمین اندر سجود افتادهٔ اوست

متن برای ضایع شدن

به نام کردگار هفت افلاک

که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست

خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

زمین و آسمان از اوست پیدا

نمود جسم و جان از اوست پیدا

مه و خورشید نور هستی اوست

فلک بالا زمین در پستی اوست

ز وصفش جانها حیران بمانده

خرد انگشت در دندان بمانده

صفات لایزالش کس ندانست

هر آن وصفی که گوئی بیش ازانست

دو عالم قدرة بیچون اویست

درون جانها در گفت و گویست

ز کُنه ذات او کس را خبر نیست

بجز دیدار او چیزی دگر نیست

طلب گارش حقیقت جمله اشیا

ز ناپیدائی او جمله پیدا

جهان از نور ذات او مزّین

صفات از ذات او پیوسته روشن

ز خاکی این همه اظهار کرد او

ز دودی زینت پرگار کرد او

ز صنعش آدم از گِل رخ نموده

زوَی هر لحظه صد پاسخ شنوده

ز علمش گشته آنجا صاحب اسرار

خود اندر دید آدم کرده دیدار

نه کس زو زاده نه او زاده از کس

یکی ذاتست در هر دوجهان بس

ز یکتائی خود بیچون حقیقت

درون بگرفته و بیرون حقیقت

حقیقت علم کلّ او راست تحقیق

دهد آن را که خواهد دوست توفیق

بداند حاجت موری در اسرار

همان دم حاجتش آرد پدیدار

متن برای ضایع شدن

ای وصل تو اصل شادمانی

کان صورت‌هاست وین معانی

یک لحظه مبر ز بنده که نیست

بی آب سفینه را روانی

من مصحف باطلم ولیکن

تصحیح شوم چو تو بخوانی

یک یوسف بی‌کس است و صد گرگ

اما برهد چو تو شبانی

هر بار بپرسیم که چونی

با اشکم و روی زعفرانی

این هر دو نشان برای عام است

پیشت چه نشان چه بی‌نشانی

ناگفته حدیث بشنوی تو

ننوشته قباله را بخوانی

بی خواب تو واقعه نمایی

بی آب سفینه‌ها برانی

خاموش ثنا و لابه کم کن

کز غیب رسید لن ترانی

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

بی‌عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا…

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت

از خزینه قدرت تو کی گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

از عدم‌ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

خاصه هر شب جمله افکار و عقول

نیست گردد غرق در بحر نغول

متن راجب ضایع شدن

ای كه به هنگام درد راحت جانی مرا

وی كه به تلخی فقر گنج روانی مرا

آن چه نبردست وهم عقل ندیدست و فهم

از تو به جانم رسید قبله ازانی مرا

از كرمت من به ناز می‌نگرم در بقا

كی بفریبد شها دولت فانی مرا

نغمت آن كس كه او مژده تو آورد

گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرا

در ركعات نماز هست خیال تو شه

واجب و لازم چنانك سبع مثانی مرا

در گنه كافران رحم و شفاعت تو راست

مهتری و سروری سنگ دلانی مرا

گر كرم لایزال عرضه كند ملك‌ها

پیش نهد جمله‌ای كنز نهانی مرا

سجده كنم من ز جان روی نهم من به خاك

گویم از این‌ها همه عشق فلانی مرا

عمر ابد پیش من هست زمان وصال

زانك نگنجد در او هیچ زمانی مرا

عمر اوانی‌ست و وصل شربت صافی در آن

بی تو چه كار آیدم رنج اوانی مرا

بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این

در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا

از مدد لطف او ایمن گشتم از آنك

گوید سلطان غیب لست ترانی مرا

گوهر معنی اوست پر شده جان و دلم

اوست اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا

رفت وصالش به روح جسم نكرد التفات

گر چه مجرد ز تن گشت عیانی مرا

پیر شدم از غمش لیك چو تبریز را

نام بری بازگشت جمله جوانی مرا

متن راجب ضایع شدن

ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو
جان همه خوش است در سایه لطف جان تو

شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی
چونک تو هستی آن ما نیست غم از کسان تو

ابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر
گفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو

جست دلم ز قال او رفت بر خیال او
شاید ای نبات خو این همه در زمان تو

جان مرا در این جهان آتش توست در دهان
از هوس وصال تو وز طلب جهان تو

نیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان
ز آنک نغول می‌روم در طلب نشان تو

بنده بدید جوهرت لنگ شده‌ست بر درت
مانده‌ام ای جواهری بر طرف دکان تو

شاد شود دل و جگر چون بگشایی آن کمر
بازگشا تو خوش قبا آن کمر از میان تو

تا نظری به جان کنی جان مرا چو کان کنی
در تبریز شمس دین نقد رسم به کان تو

متن ضایع شدن خنده دار

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خداوندا دلم را چشم بگشای

به معراج یقینم راه بنمای

به رحمت باز کن گنجینه جود

درونم خوان به شادروان مقصود

دلی بخش از ثنای خویش معمور

زبانی ز آفرین دیگران دور

دراسانیم شکر اندیش گردان

به دشواری سپاسم بیش گردان

امیدم را به جائی کش عماری

که باشد پیشگاه رستگاری

چو خود برداشتی اول ز خاکم

مده آخر به طوفان هلاکم

متن برای ضایع شدن استقلال

پیش از اینها فکر می‌کردم خدا
خانه ای دارد کنار ابرها

مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتی از الماس خشتی از طلا

پایه های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور

ماه برق کوچکی از تاج او
هر ستاره، پولکی از تاج او

اطلس پیراهن او، آسمان
نقش روی دامن او، کهکشان

رعد وبرق شب، طنین خنده اش
سیل و طوفان، نعره توفنده اش

دکمه ی پیراهن او، آفتاب
برق تیغ خنجر او ماهتاب

هیچ کس از جای او آگاه نیست
هیچ کس را در حضورش راه نیست

پیش از اینها خاطرم دلگیر بود
از خدا در ذهنم این تصویر بود

آن خدا بی رحم بود و خشمگین
خانه اش در آسمان، دور از زمین

بود، اما در میان ما نبود
مهربان و ساده و زیبا نبود

در دل او دوستی جایی نداشت
مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه می‌پرسیدم، از خود، از خدا
از زمین، از آسمان، از ابرها

زود می‌گفتند: این کار خداست
پرس وجو از کار او کاری خطاست

هرچه می‌پرسی، جوابش آتش است
آب اگر خوردی، عذابش آتش است

تا ببندی چشم، کورت می‌کند
تا شدی نزدیک، دورت می‌کند

کج گشودی دست، سنگت می‌کند
کج نهادی پای، لنگت می‌کند

با همین قصه، دلم مشغول بود
خوابهایم، خواب دیو و غول بود

خواب می‌دیدم که غرق آتشم
در دهان اژدهای سرکشم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست
بر عارفان جز خدا هیچ نیست

سعدی

متن برای ضایع شدن استقلال

یا رب نظری بر من سرگردان کن

لطفی به من دلشده حیران کن

با من مکن آنچه من سزای آنم

آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن

ابوسعید ابوالخیر

متن ضایع شدن خنده دار

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟
می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …!

قیصر امین‌ پور

متن ضایع شدن

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت…

سعدی

متن ضایع شدن

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیره این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه ای خدای قادر بی همتا

فروغ فرخزاد

متن ضایع شدن

گر سینه شود تنگ، خدا با ما هست
گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

دل را به حریم عشق بسپار و برو
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

متن برای ضایع شدن

خوشا آنان که الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

بابا طاهر

متن ضایع شدن

دوام دولت اندر حق شناسیست
زوال نعمت اندر ناسپاسی است
اگر فضل خدا بر خود بدانی
بماند بر تو نعمت جاودانی
چه ماند از لطف و احسان و نکویی؟
حرامت باد اگر شکرش نگویی

سعدی

متن ضایع شدن

راهی به خدا دارد  خلوتـگه  تنـهایی
آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی
هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم
تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی

مولانا

متن برای ضایع شدن استقلال

زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا

چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا

مولانا

متن برای ضایع شدن

اندر دل من، درون و بیرون همه او است
اندر تن من، جان و رگ و خون همه اوست

مولانا

متن ضایع شدن

سر ارادت ما وآستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

حافظ

متن برای ضایع شدن استقلال

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

حافظ

متن ضایع شدن خنده دار

خداوندا گنهکاریم جمله

ز کار خود در آزاریم جمله

نیاید جز خطاکاری ز ما هیچ

ز ما صادر نگردد جز خطا هیچ

ز ما غیر از گنهکاری نیاید

گناه آید ز ما چندانکه باید…

به ذکر خود بلند آوازه‌ام کن

رفیق لطف بی‌اندازه‌ام کن

که از من رم کند مرغ معاصی

روم تا بر در شهر خلاصی

سرشکم دانه تسبیح گردان

مرا زان دانه کن تسبیح‌گردان

بود کاین سبحه گردانیدن من

برد آلودگی از دامن من

بیفشان از وضو بر رویم آن آب

که از غفلت نماند در سرم خواب…

الهی جانب من کن نگاهی

مرا بنما به سوی خویش راهی

چو وحشی جز گنه کاری ندارم

تو می‌دانی که من خود در چه کارم…

به چشم مرحمت سویم نظر کن

شفیع جرم من خیرالبشر کن

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

رسیده‌ام به خدایی که اقتباسی نیست
شریعتی که در آن حکم‌ ها قیاسی نیست

خدا کسیست که باید به دیدنش برویم
خدا کسی که از آن سخت می‌ هراسی نیست

فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

به عیب‌پوشی و بخشایش خدا سوگند
خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

چه هوایی … چه طلوعی!
جانم …
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا …!

به خدایی که خودم می‌دانم!
نه خدایی که برایم از خشم
نه خدایی که برایم از قهر
نه خدایی که برایم ز غضب
ساخته‌اند!

به خدایی که خودم می‌دانم!
به خدایی که دلش پروانه‌ ست …

و به مرغان مهاجر
هر سال راه را می‌گوید !

و به باران گفته ست
باغ‌ها تشنه شدند …!

و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست!
که مبادا که ترک بردارد …!

به خدایی که خودم می‌دانم
چه خدایی … جانم …!

متن ضایع شدن خنده دار

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته سربسته چه دانی، خموش

رندی حافظ نه گناهیست صعب
با کرم پادشه عیب پوش

متن برای ضایع شدن

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور
پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست
ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی
دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

متن برای ضایع شدن استقلال

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
غبار راهگذارت کجاست تا حافظ
به یادگار نسیم صبا نگه دارد

متن راجب ضایع شدن

خدایا جهان پادشاهی تو راست
ز ما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی
همه نیستند آنچه هستی تویی

همه آفریدست بالا و پست
تویی آفریننده هر چه هست

تویی برترین دانش آموز پاک
ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

خرد را تو روشن بصر کرده‌ای
چراغ هدایت تو بر کرده‌ای

نبود آفرینش تو بودی خدای
نباشد همی هم تو باشی به جای

متن راجب ضایع شدن

ای همه هستی زتو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

زیرنشین علمت کاینات

ما به تو قائم چو تو قائم بذات

هستی تو صورت پیوند نی

تو بکس و کس بتو مانند نی

آنچه تغیر نپذیرد توئی

وانکه نمردست و نمیرد توئی

ما همه فانی و بقا بس تراست

ملک تعالی و تقدس تراست

رفتی اگر نامدی آرام تو

طاقت عشق از کشش نام تو

تا کرمت راه جهان برگرفت

پشت زمین بار گران برگرفت

هر که نه گویای تو خاموش به

هر چه نه یاد تو فراموش به

پرده برانداز و برون آی فرد

گر منم آن پرده بهم در نورد

غنچه کمر بسته که ما بنده‌ایم

گل همه تن جان که به تو زنده‌ایم

بنده نظامی که یکی گوی تست

در دو جهان خاک سر کوی تست

خاطرش از معرفت آباد کن

گردنش از دام غم آزاد کن

متن برای ضایع شدن استقلال

خداوندا در توفیق بگشای

نظامی را ره تحقیق بنمای

دلی ده کو یقینت را بشاید

زبانی کافرینت را سراید

مده ناخوب را بر خاطرم راه

بدار از ناپسندم دست کوتاه

درونم را به نور خود برافروز

زبانم را ثنای خود در آموز…

متن برای ضایع شدن

دولت جان پرورست صحبت آمیزگار
خلوت بی مدعی سفره بی انتظار

آخر عهد شبست اول صبح ای ندیم
صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر

دور نباشد که خلق روز تصور کنند
گر بنمایی به شب طلعت خورشیدوار

مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گیر
تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع
ناله موزون مرغ بوی خوش لاله زار

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

روز بهارست خیز تا به تماشا رویم
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

وعده که گفتی شبی با تو به روز آورم
شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار

دور جوانی گذشت موی سیه پیسه گشت
برق یمانی بجست گرد بماند از سوار

دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی
دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار

متن برای ضایع شدن

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

زخم خونینم اگر به نشود به باشد

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست

پادشاهی و گدایی بر ما یکسانست

که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

متن برای ضایع شدن

باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم

بس که خواهد رفت بر بالای خاک ما نسیم…

گر بسوزانی خداوندا جزای فعل ماست

ور ببخشی رحمتت عامست و احسانت قدیم

گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد

همچنان امید می‌دارم به رحمن رحیم

آن که جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد

هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشم رمیم

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است

وقت عذر آوردنست استغفرالله العظیم

متن برای ضایع شدن استقلال

من بغیر از تو نه‌بینم درجهان

قادرا پروردگارا جاودان

من ترا دانم ترا دانم ترا

حق ترا کی غیر باشد ای خدا

چون به جز تو نیست در هر دو جهان

لاجرم غیری نباشد در میان

اولین و آخرین و ای احد

ظاهرین و باطنین و بی عدد

این جهان و آن جهان و در نهان

آشکارا در نهان و در عیان

هم عیان و هم نهان پیدا توئی

هم درون گنبد خضرا توئی

در ازل بودی و باشی همچنان

تا ابد هستی و باشی جاودان…

عالمان در علم او درمانده‌اند

عارفان از عرف او وامانده‌اند

عاشقان از عشق او حیران شدند

هر دم از نوعی دگر بی‌جان شدند

متن ضایع شدن

ای در درون جانم و جان از تو بی‌ خبر
وز تو جهان پرست و جهان از تو بی‌ خبر

ای عقل پیر و بخت جوان کرده راه تو
پیر از تو بی‌نشان و جوان از تو بی‌ خبر

چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان
در جان و در دلی، دل و جان از تو بی‌ خبر

متن ضایع شدن

بـه نام آنک جـان را نــوردین داد
خرد را در خــدا دانــی یــقین داد

خداوندی که عالم نــامور زوست
زمـین و آســمان زیرو زبر زوسـت

دو عـالم خلعت هستی ازو یـافت
فــلک بالا زمین پستی ازو یـافت

فلک اندر رکوع استادهٔ اوست
زمین اندر سجود افتادهٔ اوست

متن برای ضایع شدن استقلال

به نام کردگار هفت افلاک

که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست

خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

زمین و آسمان از اوست پیدا

نمود جسم و جان از اوست پیدا

مه و خورشید نور هستی اوست

فلک بالا زمین در پستی اوست

ز وصفش جانها حیران بمانده

خرد انگشت در دندان بمانده

صفات لایزالش کس ندانست

هر آن وصفی که گوئی بیش ازانست

دو عالم قدرة بیچون اویست

درون جانها در گفت و گویست

ز کُنه ذات او کس را خبر نیست

بجز دیدار او چیزی دگر نیست

طلب گارش حقیقت جمله اشیا

ز ناپیدائی او جمله پیدا

جهان از نور ذات او مزّین

صفات از ذات او پیوسته روشن

ز خاکی این همه اظهار کرد او

ز دودی زینت پرگار کرد او

ز صنعش آدم از گِل رخ نموده

زوَی هر لحظه صد پاسخ شنوده

ز علمش گشته آنجا صاحب اسرار

خود اندر دید آدم کرده دیدار

نه کس زو زاده نه او زاده از کس

یکی ذاتست در هر دوجهان بس

ز یکتائی خود بیچون حقیقت

درون بگرفته و بیرون حقیقت

حقیقت علم کلّ او راست تحقیق

دهد آن را که خواهد دوست توفیق

بداند حاجت موری در اسرار

همان دم حاجتش آرد پدیدار

متن برای ضایع شدن استقلال

ای وصل تو اصل شادمانی

کان صورت‌هاست وین معانی

یک لحظه مبر ز بنده که نیست

بی آب سفینه را روانی

من مصحف باطلم ولیکن

تصحیح شوم چو تو بخوانی

یک یوسف بی‌کس است و صد گرگ

اما برهد چو تو شبانی

هر بار بپرسیم که چونی

با اشکم و روی زعفرانی

این هر دو نشان برای عام است

پیشت چه نشان چه بی‌نشانی

ناگفته حدیث بشنوی تو

ننوشته قباله را بخوانی

بی خواب تو واقعه نمایی

بی آب سفینه‌ها برانی

خاموش ثنا و لابه کم کن

کز غیب رسید لن ترانی

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

بی‌عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا…

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت

از خزینه قدرت تو کی گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

از عدم‌ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

خاصه هر شب جمله افکار و عقول

نیست گردد غرق در بحر نغول

متن راجب ضایع شدن

ای كه به هنگام درد راحت جانی مرا

وی كه به تلخی فقر گنج روانی مرا

آن چه نبردست وهم عقل ندیدست و فهم

از تو به جانم رسید قبله ازانی مرا

از كرمت من به ناز می‌نگرم در بقا

كی بفریبد شها دولت فانی مرا

نغمت آن كس كه او مژده تو آورد

گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرا

در ركعات نماز هست خیال تو شه

واجب و لازم چنانك سبع مثانی مرا

در گنه كافران رحم و شفاعت تو راست

مهتری و سروری سنگ دلانی مرا

گر كرم لایزال عرضه كند ملك‌ها

پیش نهد جمله‌ای كنز نهانی مرا

سجده كنم من ز جان روی نهم من به خاك

گویم از این‌ها همه عشق فلانی مرا

عمر ابد پیش من هست زمان وصال

زانك نگنجد در او هیچ زمانی مرا

عمر اوانی‌ست و وصل شربت صافی در آن

بی تو چه كار آیدم رنج اوانی مرا

بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این

در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا

از مدد لطف او ایمن گشتم از آنك

گوید سلطان غیب لست ترانی مرا

گوهر معنی اوست پر شده جان و دلم

اوست اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا

رفت وصالش به روح جسم نكرد التفات

گر چه مجرد ز تن گشت عیانی مرا

پیر شدم از غمش لیك چو تبریز را

نام بری بازگشت جمله جوانی مرا

متن برای ضایع شدن

ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو
جان همه خوش است در سایه لطف جان تو

شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی
چونک تو هستی آن ما نیست غم از کسان تو

ابر غم تو ای قمر آمد دوش بر جگر
گفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو

جست دلم ز قال او رفت بر خیال او
شاید ای نبات خو این همه در زمان تو

جان مرا در این جهان آتش توست در دهان
از هوس وصال تو وز طلب جهان تو

نیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان
ز آنک نغول می‌روم در طلب نشان تو

بنده بدید جوهرت لنگ شده‌ست بر درت
مانده‌ام ای جواهری بر طرف دکان تو

شاد شود دل و جگر چون بگشایی آن کمر
بازگشا تو خوش قبا آن کمر از میان تو

تا نظری به جان کنی جان مرا چو کان کنی
در تبریز شمس دین نقد رسم به کان تو

متن راجب ضایع شدن

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

متن برای ضایع شدن

خداوندا دلم را چشم بگشای

به معراج یقینم راه بنمای

به رحمت باز کن گنجینه جود

درونم خوان به شادروان مقصود

دلی بخش از ثنای خویش معمور

زبانی ز آفرین دیگران دور

دراسانیم شکر اندیش گردان

به دشواری سپاسم بیش گردان

امیدم را به جائی کش عماری

که باشد پیشگاه رستگاری

چو خود برداشتی اول ز خاکم

مده آخر به طوفان هلاکم

متن برای ضایع شدن

پیش از اینها فکر می‌کردم خدا
خانه ای دارد کنار ابرها

مثل قصر پادشاه قصه ها
خشتی از الماس خشتی از طلا

پایه های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور

ماه برق کوچکی از تاج او
هر ستاره، پولکی از تاج او

اطلس پیراهن او، آسمان
نقش روی دامن او، کهکشان

رعد وبرق شب، طنین خنده اش
سیل و طوفان، نعره توفنده اش

دکمه ی پیراهن او، آفتاب
برق تیغ خنجر او ماهتاب

هیچ کس از جای او آگاه نیست
هیچ کس را در حضورش راه نیست

پیش از اینها خاطرم دلگیر بود
از خدا در ذهنم این تصویر بود

آن خدا بی رحم بود و خشمگین
خانه اش در آسمان، دور از زمین

بود، اما در میان ما نبود
مهربان و ساده و زیبا نبود

در دل او دوستی جایی نداشت
مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه می‌پرسیدم، از خود، از خدا
از زمین، از آسمان، از ابرها

زود می‌گفتند: این کار خداست
پرس وجو از کار او کاری خطاست

هرچه می‌پرسی، جوابش آتش است
آب اگر خوردی، عذابش آتش است

تا ببندی چشم، کورت می‌کند
تا شدی نزدیک، دورت می‌کند

کج گشودی دست، سنگت می‌کند
کج نهادی پای، لنگت می‌کند

با همین قصه، دلم مشغول بود
خوابهایم، خواب دیو و غول بود

خواب می‌دیدم که غرق آتشم
در دهان اژدهای سرکشم

متن ضایع شدن خنده دار

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست
بر عارفان جز خدا هیچ نیست

سعدی

متن ضایع شدن

یا رب نظری بر من سرگردان کن

لطفی به من دلشده حیران کن

با من مکن آنچه من سزای آنم

آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن

ابوسعید ابوالخیر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟
می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …!

قیصر امین‌ پور

متن ضایع شدن

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت…

سعدی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیره این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه ای خدای قادر بی همتا

فروغ فرخزاد

متن ضایع شدن خنده دار

گر سینه شود تنگ، خدا با ما هست
گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

دل را به حریم عشق بسپار و برو
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

متن ضایع شدن

خوشا آنان که الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

بابا طاهر

متن ضایع شدن خنده دار

دوام دولت اندر حق شناسیست
زوال نعمت اندر ناسپاسی است
اگر فضل خدا بر خود بدانی
بماند بر تو نعمت جاودانی
چه ماند از لطف و احسان و نکویی؟
حرامت باد اگر شکرش نگویی

سعدی

متن برای ضایع شدن استقلال

راهی به خدا دارد  خلوتـگه  تنـهایی
آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی
هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم
تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی

مولانا

متن ضایع شدن

زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا

چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا

مولانا

متن راجب ضایع شدن

اندر دل من، درون و بیرون همه او است
اندر تن من، جان و رگ و خون همه اوست

مولانا

متن برای ضایع شدن استقلال

سر ارادت ما وآستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

حافظ

متن ضایع شدن خنده دار

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

حافظ

متن ضایع شدن خنده دار

بشری که حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودی زنده به شمار نمی رود.

شارل دو مونتسکیو

متن برای ضایع شدن استقلال

آزادی نه چنان است که یک یا دو بار شکست، یا بارها شکست، یا بی اعتنایی و حق ناشناسی مردم، یا پیمان شکنی، و یا صف آرایی سر نیزه های زور و قدرت و سربازان و توپها و قوانین جزایی، آن را سرکوب کند و از میان بردارد.

والت ویتمن

متن ضایع شدن

زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنکه پنهان کردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.

لودویگ فان بتهوون

متن ضایع شدن

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

بنجامین فرانکلین

متن برای ضایع شدن

ما در این جهان، حال ارادی یا غیر ارادی، مسافران میان هیچ و هیچ ایم، یا میان همه و همه ی مسافران مخالف سفر، حق نداریم برای دردسر مسیر سفر ارزش چندانی قایل شویم.

فرناندو پسوآ

متن ضایع شدن خنده دار

با مردم باش! حق، همیشه با مردم است؛ آنها هرگز کسی را گمراه نمی کنند.

آبراهام لینکلن

متن ضایع شدن

او مرا می ستاید، پس به من حق می دهد. این خریّت در نتیجه گیری، نیمی از زندگی ما گوشه نشینان را تباه می کند. زیرا خران را به همسایگی و دوستی با ما وا می دارد.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن

شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.

وینستون چرچیل

متن ضایع شدن

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

آبراهام لینکلن

متن برای ضایع شدن

ما نیز باید زندگی و حیاتی داشته باشیم که نسبت به خود ما حق داشته باشد. ما نیز باید آزاد و بدون ترس باشیم و با بذری که در خویشتن خویش داریم رشد کنیم و شکوفا شویم.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن

زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.

مارک توین

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

چون کسی “آدمی بزرگ” است، ما حق نداریم این نتیجه را بگیریم که او به راستی انسان است.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.

آدولف هیتلر

متن برای ضایع شدن

نیرومند، پیروزمند است؛ این هنجاری جهان گستر است. از حق و باطل به معنای عام حرف زدن، سخن پوچ است. هیچ خشونت، ناموس ربایی، بهره کشی یا ویرانگری در ذات ستمگرانه نیست، چرا که زندگی در ذات خشونت بار و ناموس ربا و بهره کش و ویرانگر است و جز آن گمان پذیر نیست.

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

هیچ مادری هرگز در ژرفای دل خویش تردید نمی کند که با کودک خود صاحب کسی شده است و هیچ پدری نیست که از حق خویش بگذرد و فرزند را تسلیم ارزش گذاری و مفاهیم خویش نکند.

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

برای جوانمردی و مروتی که در حق هر کس می کنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.

پابلو پیکاسو

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ =چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر کار بسنجیم.

آنتونی رابینز

متن ضایع شدن

کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می‌کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده‌ها، پیمان‌ها و سوگندهایی که رشتهٔ پیوند جامعهٔ بشری هستند، هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همهٔ آن‌ها را باطل می‌کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی‌توانند مدعی حق مدارا باشند.

جان لاک

متن برای ضایع شدن استقلال

هریک از ما در زندگی، حق گزینش داریم و می‌توانیم اندیشه‌ها و احساسات خود را برگزینیم. چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.

آنتونی رابینز

متن ضایع شدن

برای هرچه تلاش می کنیم، تلاش برای تایید شدن است، اما با این تایید شدن کنار نمی آییم و فقیر می مانیم، یا مدعی می شویم تایید شدن حق ما است، در آن صورت دیوانه های توانگری هستیم.

فرناندو پسوآ

متن برای ضایع شدن

آزادی، یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد.

آندره موروا

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.

سقراط

متن برای ضایع شدن استقلال

مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمی‌خواهند، بپا خیزند و آنرا به زیر کشند تا حاکمیتی که خود را لایق آن می‌دانند برپا کنند. این «حق» تنها نیرویی است که می‌تواند همه جهان را آزاد کند.

آبراهام لینکلن

متن راجب ضایع شدن

گفتن چنین عبارتی که «هر آنچه حق یکی باشد، حق دیگران هم هست»، کاری غیر اخلاقی است.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

حق داریم توقع داشته باشیم چون اوامرمان عاقلانه است.

آنتوان دو سنت‌اگزوپری

متن راجب ضایع شدن

باید نیک و بد را جبران کنیم، اما چرا در حق آن کس که در حق ما نیکی یا بدی روا کرده است؟

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن

یک، هرگز حق ندارد؛ با دو، حقیقت آغاز می شود. یک، نمی تواند خود را اثبات کند، اما دو در ورای هر گونه انکار است.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

سلیقه بد هم مانند سلیقه خوب برای خود حقی دارد.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

افلاطون

متن برای ضایع شدن

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.

آنتون چخوف

متن ضایع شدن خنده دار

شاید طبیعت، (حقیقت) زنی باشد که حق دارد نخواهد اساس وجودش برملا شود.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

اگر دانش را به خاطر کسب درآمد فرا می گیرید، در حق آنهایی که به خاطر خودشان دانش اندوخته اند، تجاوز کرده اید.

آندره ژید

متن ضایع شدن خنده دار

قانون طبیعت این است که همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف می زند،ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟!.

آدولف هیتلر

متن ضایع شدن خنده دار

همه گدایان و نیازمندان بر این باورند که کوفتن در با سنگ هنگامی که زنگ وجود ندارد، بی نزاکتی نیست، اما کسی به آنها حق نمی دهد.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن

شکست خوردن به حق، گوارا تر از پیروز شدن با باطل است.

شارل دو مونتسکیو

متن برای ضایع شدن

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

ژان-ژاک روسو

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بشر حق انتخاب ندارد، چون محکوم و مجبور به سرنوشت است.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن خنده دار

در جامعه سطح بالا هیچ گاه آنگونه که منطق ناب می خواهد، نباید ادعا کرد که تنها ما به طور کامل حق داریم.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

بشری که حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودی زنده به شمار نمی رود.

شارل دو مونتسکیو

متن ضایع شدن

آزادی نه چنان است که یک یا دو بار شکست، یا بارها شکست، یا بی اعتنایی و حق ناشناسی مردم، یا پیمان شکنی، و یا صف آرایی سر نیزه های زور و قدرت و سربازان و توپها و قوانین جزایی، آن را سرکوب کند و از میان بردارد.

والت ویتمن

متن ضایع شدن

زیانی که از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنکه پنهان کردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.

لودویگ فان بتهوون

متن ضایع شدن خنده دار

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

بنجامین فرانکلین

متن ضایع شدن خنده دار

ما در این جهان، حال ارادی یا غیر ارادی، مسافران میان هیچ و هیچ ایم، یا میان همه و همه ی مسافران مخالف سفر، حق نداریم برای دردسر مسیر سفر ارزش چندانی قایل شویم.

فرناندو پسوآ

متن ضایع شدن خنده دار

با مردم باش! حق، همیشه با مردم است؛ آنها هرگز کسی را گمراه نمی کنند.

آبراهام لینکلن

متن برای ضایع شدن استقلال

او مرا می ستاید، پس به من حق می دهد. این خریّت در نتیجه گیری، نیمی از زندگی ما گوشه نشینان را تباه می کند. زیرا خران را به همسایگی و دوستی با ما وا می دارد.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن

شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.

وینستون چرچیل

متن برای ضایع شدن

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.

آبراهام لینکلن

متن راجب ضایع شدن

ما نیز باید زندگی و حیاتی داشته باشیم که نسبت به خود ما حق داشته باشد. ما نیز باید آزاد و بدون ترس باشیم و با بذری که در خویشتن خویش داریم رشد کنیم و شکوفا شویم.

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.

مارک توین

متن ضایع شدن خنده دار

چون کسی “آدمی بزرگ” است، ما حق نداریم این نتیجه را بگیریم که او به راستی انسان است.

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.

آدولف هیتلر

متن راجب ضایع شدن

نیرومند، پیروزمند است؛ این هنجاری جهان گستر است. از حق و باطل به معنای عام حرف زدن، سخن پوچ است. هیچ خشونت، ناموس ربایی، بهره کشی یا ویرانگری در ذات ستمگرانه نیست، چرا که زندگی در ذات خشونت بار و ناموس ربا و بهره کش و ویرانگر است و جز آن گمان پذیر نیست.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هیچ مادری هرگز در ژرفای دل خویش تردید نمی کند که با کودک خود صاحب کسی شده است و هیچ پدری نیست که از حق خویش بگذرد و فرزند را تسلیم ارزش گذاری و مفاهیم خویش نکند.

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

برای جوانمردی و مروتی که در حق هر کس می کنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.

پابلو پیکاسو

متن راجب ضایع شدن

هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ =چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر کار بسنجیم.

آنتونی رابینز

متن برای ضایع شدن

کسانی که وجود یک آفریدگار را نفی می‌کنند، نباید مورد مدارا قرارگیرند، زیرا وعده‌ها، پیمان‌ها و سوگندهایی که رشتهٔ پیوند جامعهٔ بشری هستند، هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشته، کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن، همهٔ آن‌ها را باطل می‌کند. افزون بر این، کسانی که با خداناباوری خود با هر گونه دینی مبارزه کرده، قصد نابودی آن را دارند، نمی‌توانند مدعی حق مدارا باشند.

جان لاک

متن ضایع شدن خنده دار

هریک از ما در زندگی، حق گزینش داریم و می‌توانیم اندیشه‌ها و احساسات خود را برگزینیم. چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.

آنتونی رابینز

متن راجب ضایع شدن

برای هرچه تلاش می کنیم، تلاش برای تایید شدن است، اما با این تایید شدن کنار نمی آییم و فقیر می مانیم، یا مدعی می شویم تایید شدن حق ما است، در آن صورت دیوانه های توانگری هستیم.

فرناندو پسوآ

متن راجب ضایع شدن

آزادی، یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد.

آندره موروا

متن راجب ضایع شدن

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.

سقراط

متن ضایع شدن خنده دار

مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمی‌خواهند، بپا خیزند و آنرا به زیر کشند تا حاکمیتی که خود را لایق آن می‌دانند برپا کنند. این «حق» تنها نیرویی است که می‌تواند همه جهان را آزاد کند.

آبراهام لینکلن

متن برای ضایع شدن استقلال

گفتن چنین عبارتی که «هر آنچه حق یکی باشد، حق دیگران هم هست»، کاری غیر اخلاقی است.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن خنده دار

حق داریم توقع داشته باشیم چون اوامرمان عاقلانه است.

آنتوان دو سنت‌اگزوپری

متن ضایع شدن

باید نیک و بد را جبران کنیم، اما چرا در حق آن کس که در حق ما نیکی یا بدی روا کرده است؟

فریدریش نیچه

متن راجب ضایع شدن

یک، هرگز حق ندارد؛ با دو، حقیقت آغاز می شود. یک، نمی تواند خود را اثبات کند، اما دو در ورای هر گونه انکار است.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

سلیقه بد هم مانند سلیقه خوب برای خود حقی دارد.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن استقلال

بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

افلاطون

متن برای ضایع شدن استقلال

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.

آنتون چخوف

متن راجب ضایع شدن

شاید طبیعت، (حقیقت) زنی باشد که حق دارد نخواهد اساس وجودش برملا شود.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگر دانش را به خاطر کسب درآمد فرا می گیرید، در حق آنهایی که به خاطر خودشان دانش اندوخته اند، تجاوز کرده اید.

آندره ژید

متن راجب ضایع شدن

قانون طبیعت این است که همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف می زند،ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟!.

آدولف هیتلر

متن راجب ضایع شدن

همه گدایان و نیازمندان بر این باورند که کوفتن در با سنگ هنگامی که زنگ وجود ندارد، بی نزاکتی نیست، اما کسی به آنها حق نمی دهد.

فریدریش نیچه

متن برای ضایع شدن

شکست خوردن به حق، گوارا تر از پیروز شدن با باطل است.

شارل دو مونتسکیو

متن برای ضایع شدن استقلال

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

ژان-ژاک روسو

متن برای ضایع شدن استقلال

بشر حق انتخاب ندارد، چون محکوم و مجبور به سرنوشت است.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن

در جامعه سطح بالا هیچ گاه آنگونه که منطق ناب می خواهد، نباید ادعا کرد که تنها ما به طور کامل حق داریم.

فریدریش نیچه

متن ضایع شدن

دست‌هایم را

از اشک

برکه‌ای ساخته‌ام

و در آینه‌اش

چشمانم را

آماده تسلیم دیدم

 

بی باوری مرگ بود

که جای خود را

به

باور فراق می‌داد

 

در حزن تفته غروب تابستان

و زندگی

به خاطر چشمانی

عزیزتر از زندگی

ادامه می‌یافت

 

ناهید عباسی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

از هجوم تنهایی می‌ترسم

از بلندای احساسم

وحشت از ارتفاع قله بلند عشقت

مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده

 

در ته دره عمیق و ژرف بی کسی

از تاریکی انتظار می‌ترسم

و از نگاه سرد و بی اعتنایت

 

زهره طغیانی

متن ضایع شدن

کنار شب می‌ایستم

شب از تو لبریز است

من در دو قدمی تو در زندان فراق گرفتارم

 

سلمان هراتی

متن برای ضایع شدن استقلال

وقتی که دل دست‌هایم

تنگ می‌شود برای انگشتان کوچکت

آن‌ها را می‌گذارم برابر خورشید

تا با ترکیبی از کسوف و گرما

دوری‌‌ات را معنا کنم!‏

 

مصطفی مستور

متن ضایع شدن خنده دار

آه ای عزیز بی‌خبر از من

امشب، دل گرفته دریا

با یادگارهای کبودش

در زیر گوش پنجره‌ام می‌تپد هنوز

دریای مو سپید به سر می‌زند

 

هنوز

مشت هزار ماتم از یاد رفته را

مهتاب می‌نویسد بر ماسه‌های سرد

شرح هزار شادی بر باد رفته را

چشم حباب‌ها همه از گریه فراق

آماس می‌کند

تیغ بنفش ماه

این چشم‌های گریان را

از جای می‌کند

 

در من، مدام باران می‌بارد

زنجیرهای نازک از هم گسسته‌اش

از لابلای جنگل مژگانم

در آسمان آینه، پیداست

از دور، باد سرکش دریا

خاکستر ملایم نسیان را

آسانتر از سفیدی کف‌ها

از روی آتش دل من می‌پراکند

یاد ترا و عشق مرا زنده می‌کند

 

نادر نادرپور

متن راجب ضایع شدن

می‌ترسم در حسرت تو بمیرم!

و تابوتم بر نیل روان باشد

و امواج نیلگون

مرثیه‌خوان ناکامی من باشند

 

نمی‌خواهم افسانه سرایان

دلشان بسوزد

و روزی مرا

در افسانه‌ها به تو برسانند

 

عمران صلاحی

متن برای ضایع شدن استقلال

اگر تو باز نگردی

امید آمدنت را به گور خواهم برد

و کس نمی‌داند

که در فراق تو دیگر

چگونه خواهم زیست

چگونه خواهم مرد!

دلم برای کسی تنگ است

که تا شمال‌ترین شمال

و در جنوب‌ترین جنوب

همیشه در همه جا

آه با که بتوان گفت

که بود با من و

پیوسته نیز بی من بود

و کار من ز فراقش فغان و شیون بود

 

حمید مصدق

متن ضایع شدن

قبول کن که نفاق از فراق تلخ‌تر است

قبول کن که از این تلخ‌تر نخواهم دید

 

فاضل نظری

متن ضایع شدن

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت

ای روزگار سیلی محکم‌تری بزن

سجاد سامانی

متن ضایع شدن خنده دار

دوباره شانه بر این گریه فراق بیار

علاج واقعه را قبل اتفاق بیار

 

احسان نصری

متن راجب ضایع شدن

شهره شهرم و بر میکده از شرح فراق

می‌خورم باده و بر بوسه مِی، بی‌هوشم

 

رضوان عسکری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ما را فراق روی تو کشته نه روزگار

مرگ و جفا و گردش گردون بهانه‌ای‌ست

 

دهقان اصفهانی (؟)

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

چه رفته است که صبحی دگر نمی‌آید

شب فراق به پایان مگر نمی‌آید؟

 

رضا خادمه مولوی

متن راجب ضایع شدن

شبست و چشم من و شمع اشکبارانندمگر به ماتم پروانه سوگوارانندچه می کند بدو چشم شب فراق تو ماهکه این ستاره شماران ستاره بارانندشهریار

متن برای ضایع شدن استقلال

هر ناله ای که می‌شکند در گلوی باد

آهنگ ناله‌های دلم در فراق تست

 

نادر نادرپور

متن برای ضایع شدن استقلال

شکوه مکن دژم مشو یار ز راه می‌رسد

رنج فراق طی شود مهر به ماه می‌رسد

 

مهدی سهیلی

متن ضایع شدن خنده دار

اول دلم فراق تو را سرسری گرفت

وان زخم کوچک دلم آخر جذام شد

 

حسین منزوی

متن برای ضایع شدن استقلال

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو

تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده‌ام

 

رهی معیری

متن ضایع شدن خنده دار

چهره من ز فراق تو و دیده ز غمت

معدن زر شده و موضع گوهر گشته

 

رشیدالدین وطواط

متن برای ضایع شدن استقلال

هست بیش از طاقت من بار اندوه فراق

بیش ازین طاقت ندارم گفته‌ام صد بار بیش

 

وحشی بافقی

متن ضایع شدن

شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد

حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

حافظ

متن برای ضایع شدن استقلال

گفتی که نیست یاد منت، از خدا بترس

بر من که سوختم ز فراق این گمان مبر

مکن ضایع طبیبا مرهم خویش

که خوش می‌سوزم از داغ فراقش

 

امیرخسرو دهلوی

متن ضایع شدن

جسم غم فرسود من چون آورد تاب فراق

این تن لاغر کجا بار غم هجران کجا؟

 

هاتف اصفهانی

متن ضایع شدن

شب فراق توام زندگی چه امکان است

مگر چو شمع ‌کند سعی اشک‌،‌ کار نفس

 

بیدل دهلوی

متن راجب ضایع شدن

همچو شمعی در فراقت هر شبی

تا سحر عطار گریان خوشتر است

هر شب ز فراق او چون شمع همی سوزم

و او بر صفت شمعی هر روز کشد زارم

همچو لیلی مستمندم در فراقش روز و شب

همچو مجنون گرد عالم دوست جویان می‌روم

چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو

بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی؟

 

عطار نیشابوری

متن ضایع شدن

ما را غم فراقت بحری است بی‌کرانه

ای کاش با چنین غم دل در کنار بودی

 

خاقانی

متن ضایع شدن

گفتی ز فراق ما پشیمان گشتی

ای جان چه پشیمان که پشیمانی‌ها

چه کم گردد ز حسنت گر بپرسی

که چونی در فراقم دردمندی

نی با تو اتفاقم نی صبر در فراقم

ز آسیب این دو حالت جان می‌شود فشرده

به وصال می‌بنالم که چه بی‌وفا قرینی

به فراق می‌بزارم که چه یار باوفایی

درد فراق من کشم ناله به نای چون رسد

آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود

فراق دوست اگر اندک‌ست اندک نیست

درون چشم اگر نیم تای موست بدست

 

مولانا

متن ضایع شدن

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیدست

کز شادی وصل تو فرامش کند آن را

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار

چون گوش روزه‌دار بر الله اکبر است

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزلست

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

 

سعدی

متن راجب ضایع شدن

دل زان بت پیمان گسلم می‌سوزد

برق غم او متصلم می‌سوزد

 

از داغ فراق اگر بنالم چه عجب

یاران چه کنم، وای دلم می‌سوزد

می‌خواست فلک که تلخ کامم بکشد

ناکرده می ‌طرب به جامم، بکشد

 

بسپرد به شحنه فراق تو مرا

تا او به عقوبت تمامم بکشد

 

وحشی بافقی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

قصه چه کنم که اشتیاق تو چه کرد

با من دل پر زرق و نفاق تو چه کرد

 

چون زلف دراز تو شبی می‌باید

تا با تو بگویم که فراق تو چه کرد

 

مهستی گنجوی

متن برای ضایع شدن استقلال

دلخسته‌ام از ناوک دلدوز فراق

جان سوخته از آتش دلسوز فراق

 

دردا و دریغا که بود عمر مرا

شب‌ها شب هجر و روزها روز فراق

 

هاتف اصفهانی

متن برای ضایع شدن استقلال

غم عشقت بیابان پرورم کرد

فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد

 

بمو واجی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

 

باباطاهر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بیا که خانه دل بی تو رو به ویرانی است

هوا بد است هوا ابری است طوفانی است

 

خزان گذشت و خزان فراق هست هنوز

بدون تو همه فصل‌ها زمستانی است

 

شب فراق بلند است یا شب یلدا

کجا شبی چو شب انتظار طولانی است

 

کمی برای تو بگذار روضه خوان باشم

که چشمت از غم جدت همیشه بارانی است

 

مریض عشق شدم بس به روضه خو کردم

فقط دوای من این است گریه درمانی است

 

محمد بیابانی

متن برای ضایع شدن

ای درآمیخته با هر کسی از راه رسید

می‌توان از تو فقط دور شد و آه کشید

 

پرچم صلح برافراشته‌ام بر سر خویش

نه یکی، بلکه به اندازه موهای سفید

 

ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من

به تقاضای خود اصرار نباید ورزید

 

شب کوتاه وصالت به «گمان» شد سپری

دست در زلف تو نابرده دو تا صبح دمید

 

من از آن کوچ که باید بروی کشته شوی

زنده برگشتم و انگیزه پرواز پرید

 

تلخی وصل ندارد کم از اندوه فراق

شادی بلبل از آن است كه بو کرد و نچید

 

مقصد آنگونه که گفتند به ما، روشن نیست

دوستان نیمه راهید اگر، برگردید

 

کاظم بهمنی

متن ضایع شدن خنده دار

به جز غم تو که با جان من هم‌آغوشست

مرا صدای تو هر صبح و شام در گوشست

 

چراغ خانه چشم منی نمی‌دانی

که بی تو چشم من و صحن خانه خاموشست

 

قسم به زلف سیاهت چنان پریشانم

که هر چه غیر تو از خاطرم فراموشست

 

ز چشمم ای گل مهتاب خفته در پس ابر

چو ماه رفتی و شب‌های من سیه‌پوشست

 

هزار شکر که گر غایبی ز دیده ما

غم فراق تو با اشک من هم‌آغوشست

 

پرنده‌ای که غزلخوان باغ بود پرید

کنون ز داغ عمش باغ سینه گلجوشست

 

مهدی سهیلی

متن برای ضایع شدن

کدام سوی روم کز فراق امان یابم؟

کدام تیره شب هجر را کران یابم؟

 

ز تند باد فراقم بریخت برگ وجود

کجاست بویی از آن بوستان که جان یابم؟

 

زبان نماند ز پرسش هنوز نتوان زیست

اگر بیافتنش را کسی زبان یابم

 

به هجر چند کنم جان، بمیرم ار یک بار

خلاص یابم، بل عمر جاودان یابم

 

امیرخسرو دهلوی

متن برای ضایع شدن

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی

دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی

 

چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو

بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی

 

نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی

آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی

 

در آرزوی رویت ای آرزوی جانم

دل نوحه کنان تا چند، جان نعره‌زنان تا کی

 

بشکن به سر زلفت این بند گران از دل

بر پای دل مسکین این بند گران تا کی

 

دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند

خون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی

 

ای پیر مناجاتی در میکده رو بنشین

درباز دو عالم را این سود و زیان تا کی

 

اندر حرم معنی از کس نخرند دعوی

پس خرقه بر آتش نه زین مدعیان تا کی

 

گر طالب دلداری از کون و مکان بگذر

هست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کی

 

گر عاشق دلداری ور سوخته یاری

بی نام و نشان می‌رو زین نام و نشان تا کی

 

گفتی به امید تو بارت بکشم از جان

پس بارکش ار مردی این بانگ و فغان تا کی

 

عطار همی بیند کز بار غم عشقش

عمر ابدی یابد عمر گذران تا کی

 

عطار نیشابوری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شب فراق که داند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق دربند است

 

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانند است

 

پیام من که رساند به یار مهرگسل

که برشکستی و ما را هنوز پیوند است

 

قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

 

که با شکستن پیمان و برگرفتن دل

هنوز دیده به دیدارت آرزومند است

 

بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست

به جای خاک که در زیر پایت افکنده‌ست

 

خیال روی تو بیخ امید بنشانده‌ست

بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده‌ست

 

عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی

به زیر هر خم مویت دلی پراکند است

 

اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی

گمان برند که پیراهنت گل آکند است

 

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دست‌ها که ز دست تو بر خداوند است

 

فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است

 

ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق

گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است

 

سعدی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زبان خامه ندارد سر بیان فراق

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

 

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

 

سری که بر سر گردون به فخر می‌سودم

به راستان که نهادم بر آستان فراق

 

چگونه باز کنم بال در هوای وصال

که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

 

کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

 

بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق

 

اگر به دست من افتد فراق را بکشم

که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق

 

رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب

قرین آتش هجران و هم قران فراق

 

چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده‌ست

تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق

 

ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار

مدام خون جگر می‌خورم ز خوان فراق

 

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

 

به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ

به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

 

حافظ

متن ضایع شدن

دست‌هایم را

از اشک

برکه‌ای ساخته‌ام

و در آینه‌اش

چشمانم را

آماده تسلیم دیدم

 

بی باوری مرگ بود

که جای خود را

به

باور فراق می‌داد

 

در حزن تفته غروب تابستان

و زندگی

به خاطر چشمانی

عزیزتر از زندگی

ادامه می‌یافت

 

ناهید عباسی

متن برای ضایع شدن

از هجوم تنهایی می‌ترسم

از بلندای احساسم

وحشت از ارتفاع قله بلند عشقت

مرا بر زمین پست فراقت میخکوب کرده

 

در ته دره عمیق و ژرف بی کسی

از تاریکی انتظار می‌ترسم

و از نگاه سرد و بی اعتنایت

 

زهره طغیانی

متن راجب ضایع شدن

کنار شب می‌ایستم

شب از تو لبریز است

من در دو قدمی تو در زندان فراق گرفتارم

 

سلمان هراتی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتی که دل دست‌هایم

تنگ می‌شود برای انگشتان کوچکت

آن‌ها را می‌گذارم برابر خورشید

تا با ترکیبی از کسوف و گرما

دوری‌‌ات را معنا کنم!‏

 

مصطفی مستور

متن ضایع شدن خنده دار

آه ای عزیز بی‌خبر از من

امشب، دل گرفته دریا

با یادگارهای کبودش

در زیر گوش پنجره‌ام می‌تپد هنوز

دریای مو سپید به سر می‌زند

 

هنوز

مشت هزار ماتم از یاد رفته را

مهتاب می‌نویسد بر ماسه‌های سرد

شرح هزار شادی بر باد رفته را

چشم حباب‌ها همه از گریه فراق

آماس می‌کند

تیغ بنفش ماه

این چشم‌های گریان را

از جای می‌کند

 

در من، مدام باران می‌بارد

زنجیرهای نازک از هم گسسته‌اش

از لابلای جنگل مژگانم

در آسمان آینه، پیداست

از دور، باد سرکش دریا

خاکستر ملایم نسیان را

آسانتر از سفیدی کف‌ها

از روی آتش دل من می‌پراکند

یاد ترا و عشق مرا زنده می‌کند

 

نادر نادرپور

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می‌ترسم در حسرت تو بمیرم!

و تابوتم بر نیل روان باشد

و امواج نیلگون

مرثیه‌خوان ناکامی من باشند

 

نمی‌خواهم افسانه سرایان

دلشان بسوزد

و روزی مرا

در افسانه‌ها به تو برسانند

 

عمران صلاحی

متن برای ضایع شدن

اگر تو باز نگردی

امید آمدنت را به گور خواهم برد

و کس نمی‌داند

که در فراق تو دیگر

چگونه خواهم زیست

چگونه خواهم مرد!

دلم برای کسی تنگ است

که تا شمال‌ترین شمال

و در جنوب‌ترین جنوب

همیشه در همه جا

آه با که بتوان گفت

که بود با من و

پیوسته نیز بی من بود

و کار من ز فراقش فغان و شیون بود

 

حمید مصدق

متن راجب ضایع شدن

قبول کن که نفاق از فراق تلخ‌تر است

قبول کن که از این تلخ‌تر نخواهم دید

 

فاضل نظری

متن راجب ضایع شدن

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت

ای روزگار سیلی محکم‌تری بزن

سجاد سامانی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دوباره شانه بر این گریه فراق بیار

علاج واقعه را قبل اتفاق بیار

 

احسان نصری

متن برای ضایع شدن استقلال

شهره شهرم و بر میکده از شرح فراق

می‌خورم باده و بر بوسه مِی، بی‌هوشم

 

رضوان عسکری

متن برای ضایع شدن استقلال

ما را فراق روی تو کشته نه روزگار

مرگ و جفا و گردش گردون بهانه‌ای‌ست

 

دهقان اصفهانی (؟)

متن راجب ضایع شدن

چه رفته است که صبحی دگر نمی‌آید

شب فراق به پایان مگر نمی‌آید؟

 

رضا خادمه مولوی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شبست و چشم من و شمع اشکبارانندمگر به ماتم پروانه سوگوارانندچه می کند بدو چشم شب فراق تو ماهکه این ستاره شماران ستاره بارانندشهریار

متن ضایع شدن

هر ناله ای که می‌شکند در گلوی باد

آهنگ ناله‌های دلم در فراق تست

 

نادر نادرپور

متن ضایع شدن خنده دار

شکوه مکن دژم مشو یار ز راه می‌رسد

رنج فراق طی شود مهر به ماه می‌رسد

 

مهدی سهیلی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اول دلم فراق تو را سرسری گرفت

وان زخم کوچک دلم آخر جذام شد

 

حسین منزوی

متن ضایع شدن

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو

تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده‌ام

 

رهی معیری

متن برای ضایع شدن استقلال

چهره من ز فراق تو و دیده ز غمت

معدن زر شده و موضع گوهر گشته

 

رشیدالدین وطواط

متن برای ضایع شدن

هست بیش از طاقت من بار اندوه فراق

بیش ازین طاقت ندارم گفته‌ام صد بار بیش

 

وحشی بافقی

متن ضایع شدن

شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد

حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

حافظ

متن برای ضایع شدن استقلال

گفتی که نیست یاد منت، از خدا بترس

بر من که سوختم ز فراق این گمان مبر

مکن ضایع طبیبا مرهم خویش

که خوش می‌سوزم از داغ فراقش

 

امیرخسرو دهلوی

متن برای ضایع شدن

جسم غم فرسود من چون آورد تاب فراق

این تن لاغر کجا بار غم هجران کجا؟

 

هاتف اصفهانی

متن برای ضایع شدن

شب فراق توام زندگی چه امکان است

مگر چو شمع ‌کند سعی اشک‌،‌ کار نفس

 

بیدل دهلوی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

همچو شمعی در فراقت هر شبی

تا سحر عطار گریان خوشتر است

هر شب ز فراق او چون شمع همی سوزم

و او بر صفت شمعی هر روز کشد زارم

همچو لیلی مستمندم در فراقش روز و شب

همچو مجنون گرد عالم دوست جویان می‌روم

چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو

بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی؟

 

عطار نیشابوری

متن ضایع شدن خنده دار

ما را غم فراقت بحری است بی‌کرانه

ای کاش با چنین غم دل در کنار بودی

 

خاقانی

متن ضایع شدن خنده دار

گفتی ز فراق ما پشیمان گشتی

ای جان چه پشیمان که پشیمانی‌ها

چه کم گردد ز حسنت گر بپرسی

که چونی در فراقم دردمندی

نی با تو اتفاقم نی صبر در فراقم

ز آسیب این دو حالت جان می‌شود فشرده

به وصال می‌بنالم که چه بی‌وفا قرینی

به فراق می‌بزارم که چه یار باوفایی

درد فراق من کشم ناله به نای چون رسد

آتش عشق من برم چنگ دوتا چرا بود

فراق دوست اگر اندک‌ست اندک نیست

درون چشم اگر نیم تای موست بدست

 

مولانا

متن راجب ضایع شدن

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیدست

کز شادی وصل تو فرامش کند آن را

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار

چون گوش روزه‌دار بر الله اکبر است

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزلست

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

 

سعدی

متن برای ضایع شدن استقلال

دل زان بت پیمان گسلم می‌سوزد

برق غم او متصلم می‌سوزد

 

از داغ فراق اگر بنالم چه عجب

یاران چه کنم، وای دلم می‌سوزد

می‌خواست فلک که تلخ کامم بکشد

ناکرده می ‌طرب به جامم، بکشد

 

بسپرد به شحنه فراق تو مرا

تا او به عقوبت تمامم بکشد

 

وحشی بافقی

متن ضایع شدن خنده دار

قصه چه کنم که اشتیاق تو چه کرد

با من دل پر زرق و نفاق تو چه کرد

 

چون زلف دراز تو شبی می‌باید

تا با تو بگویم که فراق تو چه کرد

 

مهستی گنجوی

متن برای ضایع شدن

دلخسته‌ام از ناوک دلدوز فراق

جان سوخته از آتش دلسوز فراق

 

دردا و دریغا که بود عمر مرا

شب‌ها شب هجر و روزها روز فراق

 

هاتف اصفهانی

متن ضایع شدن خنده دار

غم عشقت بیابان پرورم کرد

فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد

 

بمو واجی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

 

باباطاهر

متن راجب ضایع شدن

بیا که خانه دل بی تو رو به ویرانی است

هوا بد است هوا ابری است طوفانی است

 

خزان گذشت و خزان فراق هست هنوز

بدون تو همه فصل‌ها زمستانی است

 

شب فراق بلند است یا شب یلدا

کجا شبی چو شب انتظار طولانی است

 

کمی برای تو بگذار روضه خوان باشم

که چشمت از غم جدت همیشه بارانی است

 

مریض عشق شدم بس به روضه خو کردم

فقط دوای من این است گریه درمانی است

 

محمد بیابانی

متن برای ضایع شدن

ای درآمیخته با هر کسی از راه رسید

می‌توان از تو فقط دور شد و آه کشید

 

پرچم صلح برافراشته‌ام بر سر خویش

نه یکی، بلکه به اندازه موهای سفید

 

ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من

به تقاضای خود اصرار نباید ورزید

 

شب کوتاه وصالت به «گمان» شد سپری

دست در زلف تو نابرده دو تا صبح دمید

 

من از آن کوچ که باید بروی کشته شوی

زنده برگشتم و انگیزه پرواز پرید

 

تلخی وصل ندارد کم از اندوه فراق

شادی بلبل از آن است كه بو کرد و نچید

 

مقصد آنگونه که گفتند به ما، روشن نیست

دوستان نیمه راهید اگر، برگردید

 

کاظم بهمنی

متن راجب ضایع شدن

به جز غم تو که با جان من هم‌آغوشست

مرا صدای تو هر صبح و شام در گوشست

 

چراغ خانه چشم منی نمی‌دانی

که بی تو چشم من و صحن خانه خاموشست

 

قسم به زلف سیاهت چنان پریشانم

که هر چه غیر تو از خاطرم فراموشست

 

ز چشمم ای گل مهتاب خفته در پس ابر

چو ماه رفتی و شب‌های من سیه‌پوشست

 

هزار شکر که گر غایبی ز دیده ما

غم فراق تو با اشک من هم‌آغوشست

 

پرنده‌ای که غزلخوان باغ بود پرید

کنون ز داغ عمش باغ سینه گلجوشست

 

مهدی سهیلی

متن برای ضایع شدن

کدام سوی روم کز فراق امان یابم؟

کدام تیره شب هجر را کران یابم؟

 

ز تند باد فراقم بریخت برگ وجود

کجاست بویی از آن بوستان که جان یابم؟

 

زبان نماند ز پرسش هنوز نتوان زیست

اگر بیافتنش را کسی زبان یابم

 

به هجر چند کنم جان، بمیرم ار یک بار

خلاص یابم، بل عمر جاودان یابم

 

امیرخسرو دهلوی

متن ضایع شدن خنده دار

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی

دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی

 

چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو

بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی

 

نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی

آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی

 

در آرزوی رویت ای آرزوی جانم

دل نوحه کنان تا چند، جان نعره‌زنان تا کی

 

بشکن به سر زلفت این بند گران از دل

بر پای دل مسکین این بند گران تا کی

 

دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند

خون خوردن و خاموشی زین دلشدگان تا کی

 

ای پیر مناجاتی در میکده رو بنشین

درباز دو عالم را این سود و زیان تا کی

 

اندر حرم معنی از کس نخرند دعوی

پس خرقه بر آتش نه زین مدعیان تا کی

 

گر طالب دلداری از کون و مکان بگذر

هست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کی

 

گر عاشق دلداری ور سوخته یاری

بی نام و نشان می‌رو زین نام و نشان تا کی

 

گفتی به امید تو بارت بکشم از جان

پس بارکش ار مردی این بانگ و فغان تا کی

 

عطار همی بیند کز بار غم عشقش

عمر ابدی یابد عمر گذران تا کی

 

عطار نیشابوری

متن برای ضایع شدن

شب فراق که داند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق دربند است

 

گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم

کدام سرو به بالای دوست مانند است

 

پیام من که رساند به یار مهرگسل

که برشکستی و ما را هنوز پیوند است

 

قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

 

که با شکستن پیمان و برگرفتن دل

هنوز دیده به دیدارت آرزومند است

 

بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست

به جای خاک که در زیر پایت افکنده‌ست

 

خیال روی تو بیخ امید بنشانده‌ست

بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده‌ست

 

عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی

به زیر هر خم مویت دلی پراکند است

 

اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی

گمان برند که پیراهنت گل آکند است

 

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا

چه دست‌ها که ز دست تو بر خداوند است

 

فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است

 

ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق

گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است

 

سعدی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زبان خامه ندارد سر بیان فراق

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

 

دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

 

سری که بر سر گردون به فخر می‌سودم

به راستان که نهادم بر آستان فراق

 

چگونه باز کنم بال در هوای وصال

که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

 

کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

 

بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق

 

اگر به دست من افتد فراق را بکشم

که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق

 

رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب

قرین آتش هجران و هم قران فراق

 

چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده‌ست

تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق

 

ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار

مدام خون جگر می‌خورم ز خوان فراق

 

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

 

به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ

به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

 

حافظ

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بدلیل گران شدن اجناس و تورم امسال
روز پدر روز یوم الشک اعلام شد!‏

متن ضایع شدن خنده دار

بابایی الهی قربون خودت و جیبت و حساب بانکیت و ماشین خوشگلت برم روزت مبارک!‏

متن برای ضایع شدن

سلام، ولادت با سعادت حضرت علی(ع)‏
و روز پر شکوه و مهم مرد
به تو نامرد هیچ ربطی نداره!‏

متن راجب ضایع شدن

امروز به نام پدران نام گرفت / زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت
هر مرد در این روز بدیدم، کادو / جوراب، لباس زیر یا مام گرفت!‏

متن راجب ضایع شدن

روز میلاد
مقدس ترین
نجیبترین
باتقواترین
مهربانترین
باگذشت ترین
نورانی ترین
وفادارترین
شیرمرد عالم هستی، به تک تک مردان که شباهتی به آن نور الهی ندارند
چه ارتباطی داره که هدیه هم میخوان!؟

متن برای ضایع شدن

بزودی مردان چینی باتوقع ناچیز،کم اشتها،زبان کوتاه،کارکرد ۲۴ساعته
بدون مادروخواهروقوم وخویش،باعمری اندک،وارد کشور میشوند!‏

متن برای ضایع شدن

ذکر روز مرد از امروز روزی هزار بار:‏
الهی غلط کردم شوهر کردم؛
چه بدکردم شوهرکردم؛
غلط کردم غلط کردم را آنقدر تکرار نموده تا از هوش بروید

متن برای ضایع شدن

پدرم به مناسبت روزت

هرچی کولر رو نصفه شبا خاموش میکردی رو می بخشم

اما جون من امسال دیگه شبا کولر رو خاموش نکن ..!!!!

متن راجب ضایع شدن

به سلامتی روزی که جوراب فروشی ها شلوغترین روز عمرشون رو دارن

روز پدر مبارک ..!!!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟

روز مادر طلا فروشی ها شلوغ می شه

اما روز پدر جوراب فروشی ها ..

می دونی شباهشتون چیه ؟

پول هر دو از جیب بابا می ره

روز پدرای خوش قلب مبارک

متن برای ضایع شدن

بااینکه من از وضع خودم دلگیرم

بی هدیه برای تو پدر میمیرم!

در شهر به هر مغازه رفتم دیدم

جوراب نداشت،بنده بی تقصیرم!​

روزت مبارک پدر نازنینم

متن ضایع شدن خنده دار

بدلیل گران شدن اجناس و تورم امسال

روز پدر روز یوم الشک اعلام شد !

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اعتراضیه روز مرد

مرد ، دستگاه خودپرداز پول نیست !

لطفا برای خرید کادو ، خودش را تحت فشار نگذارید!

روز مرد بر همه فرشته های سیبیلو مبارک

متن برای ضایع شدن استقلال

هشدار!!

اگر متوجه مهربانی ناگهانی:

گل خریدن، ظرف شستن و … از جانب شوهر خود شدید فریب نخورید

آنها در کمین کادوی روز مرد نشسته اند.

(انجمن زنان زبل)

متن راجب ضایع شدن

جوراب:

ج:جوانمردی و فتوت

و:وارستگی

ر:رحم و رحمت

ا:انسانیت

ب:بزرگی وعظمت!!

این است آنالیز جوراب روز مرد!

پیشاپیش روز مرد مبارک

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

پدرم به مناسبت روزت

هرچی کولر رو نصفه شبا خاموش میکردی رو می بخشم

اما جون من امسال دیگه شبا کولر رو خاموش نکن ..!!!!

روزت مبارک مهربون ترینم

متن برای ضایع شدن

بدلیل گران شدن اجناس و تورم امسال
روز پدر روز یوم الشک اعلام شد!‏

متن برای ضایع شدن استقلال

بابایی الهی قربون خودت و جیبت و حساب بانکیت و ماشین خوشگلت برم روزت مبارک!‏

متن ضایع شدن

سلام، ولادت با سعادت حضرت علی(ع)‏
و روز پر شکوه و مهم مرد
به تو نامرد هیچ ربطی نداره!‏

متن ضایع شدن

امروز به نام پدران نام گرفت / زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت
هر مرد در این روز بدیدم، کادو / جوراب، لباس زیر یا مام گرفت!‏

متن راجب ضایع شدن

روز میلاد
مقدس ترین
نجیبترین
باتقواترین
مهربانترین
باگذشت ترین
نورانی ترین
وفادارترین
شیرمرد عالم هستی، به تک تک مردان که شباهتی به آن نور الهی ندارند
چه ارتباطی داره که هدیه هم میخوان!؟

متن برای ضایع شدن استقلال

بزودی مردان چینی باتوقع ناچیز،کم اشتها،زبان کوتاه،کارکرد ۲۴ساعته
بدون مادروخواهروقوم وخویش،باعمری اندک،وارد کشور میشوند!‏

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ذکر روز مرد از امروز روزی هزار بار:‏
الهی غلط کردم شوهر کردم؛
چه بدکردم شوهرکردم؛
غلط کردم غلط کردم را آنقدر تکرار نموده تا از هوش بروید

متن راجب ضایع شدن

پدرم به مناسبت روزت

هرچی کولر رو نصفه شبا خاموش میکردی رو می بخشم

اما جون من امسال دیگه شبا کولر رو خاموش نکن ..!!!!

متن ضایع شدن

به سلامتی روزی که جوراب فروشی ها شلوغترین روز عمرشون رو دارن

روز پدر مبارک ..!!!!

متن راجب ضایع شدن

می دونی فرق روز پدر با روز مادر چیه ؟

روز مادر طلا فروشی ها شلوغ می شه

اما روز پدر جوراب فروشی ها ..

می دونی شباهشتون چیه ؟

پول هر دو از جیب بابا می ره

روز پدرای خوش قلب مبارک

متن ضایع شدن

بااینکه من از وضع خودم دلگیرم

بی هدیه برای تو پدر میمیرم!

در شهر به هر مغازه رفتم دیدم

جوراب نداشت،بنده بی تقصیرم!​

روزت مبارک پدر نازنینم

متن برای ضایع شدن استقلال

بدلیل گران شدن اجناس و تورم امسال

روز پدر روز یوم الشک اعلام شد !

متن ضایع شدن

اعتراضیه روز مرد

مرد ، دستگاه خودپرداز پول نیست !

لطفا برای خرید کادو ، خودش را تحت فشار نگذارید!

روز مرد بر همه فرشته های سیبیلو مبارک

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هشدار!!

اگر متوجه مهربانی ناگهانی:

گل خریدن، ظرف شستن و … از جانب شوهر خود شدید فریب نخورید

آنها در کمین کادوی روز مرد نشسته اند.

(انجمن زنان زبل)

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جوراب:

ج:جوانمردی و فتوت

و:وارستگی

ر:رحم و رحمت

ا:انسانیت

ب:بزرگی وعظمت!!

این است آنالیز جوراب روز مرد!

پیشاپیش روز مرد مبارک

متن ضایع شدن

پدرم به مناسبت روزت

هرچی کولر رو نصفه شبا خاموش میکردی رو می بخشم

اما جون من امسال دیگه شبا کولر رو خاموش نکن ..!!!!

روزت مبارک مهربون ترینم

متن ضایع شدن

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ! ﻧﻪ !
ﯾﻪ ﺩﻩ ؛ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻡ

متن برای ضایع شدن

دقت کردین آدم وقتی همه سوالای امتحانو بلده یه احساس دستپاچگی و هول شدن بهش دست میده !؟
اصن دستخط آدم از نستعلیق به میخی سومری تغییر حالت میده !
آدم دوست داره مثل قارچ خور از روی سوالا بپره و سریع پاسخنامه رو ببره بکوبه تو میز مراقب !
حالا هیبت نفر اول بلند شدن و برگه رو تحویل دادن بماند . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ﺟﺰﻭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟

.

.

.

ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﻤﯽ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺒﺮﺩ !!!!!!!

شروع فصل امتحانات را بر دانشجویان گروه تسلیت میگوییم

متن ضایع شدن خنده دار

اقا شمام مث من وقتی امتحان دارین و دارین درس میخونین هر یه پاراگرافو که خوندین کل جزوه رو تا ته ورق میزنین ببینین چقد مونده یا فقط من روان پریشم !

متن ضایع شدن خنده دار

امروز به خودم گفتم :

خاک بر سرت، امتحانات داره شروع میشه هنوز نصف کتابا رو نخوندی …

یهو یه ندای درونی بهم گفت :

نا شکری نکن، خیلی ها همونم نخوندن

تا حالا از این زاویه قانع نشده بودم

متن ضایع شدن خنده دار

یه نادون یه کتاب مینویسه

.

.

.

صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن …

ایام امتحانات تسلیت باد ..

متن ضایع شدن

دانشجویان عزیز:

در فصل امتحانات زیاد به خودتان فشار نیاورید؛ حتی امام(ره) هم به شما امید نداشت.همیشه میگفت

امید من به شما دبستانی هاست..

ایام امتحانات تسلیت باد ..

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگه نذر هایی که دانشجوها و دانش آموزا

تو فصل امتحانات میکنن به جا آورده میشد

.

.

.

فقیری تو جهان نمیموند

متن ضایع شدن خنده دار

شنبه هم تموم شد و یادی کنیم از عزیزانی که باز هم نتونستن از این شنبه درس رو شروع کنن
روحشون شاد و یادشون گرامی

متن ضایع شدن خنده دار

فرجه چیست؟

.

.

همانطور که قبل از ذبح به گوسفند آب می دهند

.

.

، به دانشجو هم قبل از امتحانات فرصتی می دهند تا برای خودش خوش باشد

متن برای ضایع شدن استقلال

بوی شوم امتحان آیدهمی،یادصفر مهربان آیدهمی،مازتعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امیدتقلب بسته ایم، ما برای کسب مدرک آمدیم،نه برای درک مطلب آمدیم.(ایام جانسوزامتحانات بر شما دانشجویان کوشا تسلیت باد)

متن ضایع شدن خنده دار

همه با هم یک صدا بخونیم

ﺗﺎب ﺗﺎب ﻋﺒﺎﺳﯽ ، اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻮ ﻧﻨﺪازی !

“جمعی از دانشجویان مشروط خُل و چِل”

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگر میخواهید در امتحانات موفق شوید :به نکات زیر توجه کنید

.

.

.

به جای اینکه راه بیفتی دنبال من بیایی پایین بشین درستو بخون تا موفق بشی !

متن برای ضایع شدن استقلال

دوستانی که فانتزیشون این بود که برن بزنن روی میز استاد و بگن برو از خدا بترس ، الا وقتشه که بزنن تو گوش خودشونو بگن برو از استاد بترس بدبخت مشروط !

متن برای ضایع شدن

همین الان حس درس خوندن بهم دست داد ولی من بهش دست ندادم ضایع شد بیچاره !
فک کنم دیگه هیچوقت بهم دست نده ، خیلی ناراحت شد !

متن ضایع شدن خنده دار

به زودی شاهد چالش مانکن بزرگ در دانشگاه ها هستیم

اونجا که همه رو برگه هاشون خشکشون زده

ایام امتحانات بر شما دانشجویان تسلیت باد

متن راجب ضایع شدن

روش درس خوندن من در ایام امتحانات :

این که نمیاد …

اینم که طولانیه ولش کن …

اینم که تابلویه جوابش چیه !

آخیش ، پاشم برم بیرون !

متن ضایع شدن

دعای شب امتحان دخترا و پسرا

+

+

+

دخترا:خدایا کمکم کن دور دهم کتاب رو هم به پایان ببرم

پسرا:خدایا همین دخترا بالایی بیافته بغل دست من

متن برای ضایع شدن استقلال

هر امتحانی سه فاز دارد:فاز فرجه ها که عموما به فنا می رود

فاز ایام امتحانات که عموما به فکر کردن راجع به راه کارهای تقلب می گذرد

فاز بعد از امتحانات که به پاچه خواری اساتید و التماس سپری می شود

متن ضایع شدن خنده دار

صفایی ندارد ارسطو شدن،خوشاپرکشیدن،پرستو شدن!

توکه پر نداری پرستو شوی؛ بشین درس بخون تا ارسطو شوی!

فرارسیدن ماه امتحانات تسلیت باد!

متن برای ضایع شدن استقلال

یادش بخیر …

دوره دبستان :میومدیم میگفتیم یه سوال هم غلط نداریم !

راهنمایی :یه غلط دارم !

دبیرستان :یه دونه درست زدم !

دانشگاه :فک کنم یه سوال رو فهمیدم

متن برای ضایع شدن

من نمیدونم این اسایتد چشونه ؟!؟! خب عزیز من شما که داری ۹٫۵ میدی خب بده ۱۹٫۵ !!! که چی مثلا ؟ یه ۱ مگه چقدر جوهر مصرف میکنه ؟ اصلا بیا پول جوهرشو خودم میدم ؟
فکر کنم به خاطر قیمت دلار باشه یا اینکه واردات جوهر ممنوع شده !!!

متن ضایع شدن خنده دار

قبل از امتحان هر جات تقلب بنویسی دستت هنوز یه آب نخورده پاک میشه حتی اگه تقلب هارو تتو کرده باشی ! ولی بعد امتحان با مایع و صابون و وایتکس بشوری حتی اگه اسیدم روش بریزی جاش میمونه !

متن راجب ضایع شدن

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ !
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ! ﻧﻪ !
ﯾﻪ ﺩﻩ ؛ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻡ

متن ضایع شدن

دقت کردین آدم وقتی همه سوالای امتحانو بلده یه احساس دستپاچگی و هول شدن بهش دست میده !؟
اصن دستخط آدم از نستعلیق به میخی سومری تغییر حالت میده !
آدم دوست داره مثل قارچ خور از روی سوالا بپره و سریع پاسخنامه رو ببره بکوبه تو میز مراقب !
حالا هیبت نفر اول بلند شدن و برگه رو تحویل دادن بماند . . .

متن ضایع شدن

ﺟﺰﻭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟

.

.

.

ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﻤﯽ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺒﺮﺩ !!!!!!!

شروع فصل امتحانات را بر دانشجویان گروه تسلیت میگوییم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اقا شمام مث من وقتی امتحان دارین و دارین درس میخونین هر یه پاراگرافو که خوندین کل جزوه رو تا ته ورق میزنین ببینین چقد مونده یا فقط من روان پریشم !

متن ضایع شدن خنده دار

امروز به خودم گفتم :

خاک بر سرت، امتحانات داره شروع میشه هنوز نصف کتابا رو نخوندی …

یهو یه ندای درونی بهم گفت :

نا شکری نکن، خیلی ها همونم نخوندن

تا حالا از این زاویه قانع نشده بودم

متن راجب ضایع شدن

یه نادون یه کتاب مینویسه

.

.

.

صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن …

ایام امتحانات تسلیت باد ..

متن راجب ضایع شدن

دانشجویان عزیز:

در فصل امتحانات زیاد به خودتان فشار نیاورید؛ حتی امام(ره) هم به شما امید نداشت.همیشه میگفت

امید من به شما دبستانی هاست..

ایام امتحانات تسلیت باد ..

متن برای ضایع شدن

اگه نذر هایی که دانشجوها و دانش آموزا

تو فصل امتحانات میکنن به جا آورده میشد

.

.

.

فقیری تو جهان نمیموند

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شنبه هم تموم شد و یادی کنیم از عزیزانی که باز هم نتونستن از این شنبه درس رو شروع کنن
روحشون شاد و یادشون گرامی

متن برای ضایع شدن استقلال

فرجه چیست؟

.

.

همانطور که قبل از ذبح به گوسفند آب می دهند

.

.

، به دانشجو هم قبل از امتحانات فرصتی می دهند تا برای خودش خوش باشد

متن ضایع شدن خنده دار

بوی شوم امتحان آیدهمی،یادصفر مهربان آیدهمی،مازتعلیم وتعلم خسته ایم،دل به امیدتقلب بسته ایم، ما برای کسب مدرک آمدیم،نه برای درک مطلب آمدیم.(ایام جانسوزامتحانات بر شما دانشجویان کوشا تسلیت باد)

متن راجب ضایع شدن

همه با هم یک صدا بخونیم

ﺗﺎب ﺗﺎب ﻋﺒﺎﺳﯽ ، اﺳﺘﺎد ﻣﻨﻮ ﻧﻨﺪازی !

“جمعی از دانشجویان مشروط خُل و چِل”

متن راجب ضایع شدن

اگر میخواهید در امتحانات موفق شوید :به نکات زیر توجه کنید

.

.

.

به جای اینکه راه بیفتی دنبال من بیایی پایین بشین درستو بخون تا موفق بشی !

متن برای ضایع شدن

دوستانی که فانتزیشون این بود که برن بزنن روی میز استاد و بگن برو از خدا بترس ، الا وقتشه که بزنن تو گوش خودشونو بگن برو از استاد بترس بدبخت مشروط !

متن راجب ضایع شدن

همین الان حس درس خوندن بهم دست داد ولی من بهش دست ندادم ضایع شد بیچاره !
فک کنم دیگه هیچوقت بهم دست نده ، خیلی ناراحت شد !

متن برای ضایع شدن استقلال

به زودی شاهد چالش مانکن بزرگ در دانشگاه ها هستیم

اونجا که همه رو برگه هاشون خشکشون زده

ایام امتحانات بر شما دانشجویان تسلیت باد

متن ضایع شدن خنده دار

روش درس خوندن من در ایام امتحانات :

این که نمیاد …

اینم که طولانیه ولش کن …

اینم که تابلویه جوابش چیه !

آخیش ، پاشم برم بیرون !

متن برای ضایع شدن

دعای شب امتحان دخترا و پسرا

+

+

+

دخترا:خدایا کمکم کن دور دهم کتاب رو هم به پایان ببرم

پسرا:خدایا همین دخترا بالایی بیافته بغل دست من

متن ضایع شدن خنده دار

هر امتحانی سه فاز دارد:فاز فرجه ها که عموما به فنا می رود

فاز ایام امتحانات که عموما به فکر کردن راجع به راه کارهای تقلب می گذرد

فاز بعد از امتحانات که به پاچه خواری اساتید و التماس سپری می شود

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

صفایی ندارد ارسطو شدن،خوشاپرکشیدن،پرستو شدن!

توکه پر نداری پرستو شوی؛ بشین درس بخون تا ارسطو شوی!

فرارسیدن ماه امتحانات تسلیت باد!

متن ضایع شدن خنده دار

یادش بخیر …

دوره دبستان :میومدیم میگفتیم یه سوال هم غلط نداریم !

راهنمایی :یه غلط دارم !

دبیرستان :یه دونه درست زدم !

دانشگاه :فک کنم یه سوال رو فهمیدم

متن ضایع شدن

من نمیدونم این اسایتد چشونه ؟!؟! خب عزیز من شما که داری ۹٫۵ میدی خب بده ۱۹٫۵ !!! که چی مثلا ؟ یه ۱ مگه چقدر جوهر مصرف میکنه ؟ اصلا بیا پول جوهرشو خودم میدم ؟
فکر کنم به خاطر قیمت دلار باشه یا اینکه واردات جوهر ممنوع شده !!!

متن ضایع شدن

قبل از امتحان هر جات تقلب بنویسی دستت هنوز یه آب نخورده پاک میشه حتی اگه تقلب هارو تتو کرده باشی ! ولی بعد امتحان با مایع و صابون و وایتکس بشوری حتی اگه اسیدم روش بریزی جاش میمونه !

متن برای ضایع شدن

رفیق الکی تریپ طرف داری
نگیر جان من!
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ!
ﻫﻤﯿم…

متن برای ضایع شدن استقلال

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی
از هر چی دارم بهتر خودتی
خندیدم زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده قصه هاي من خر خودتی…

متن برای ضایع شدن

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن ضایع شدن

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس:
چرا؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه…

متن ضایع شدن خنده دار

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

متن راجب ضایع شدن

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

متن ضایع شدن خنده دار

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

متن برای ضایع شدن

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن راجب ضایع شدن

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن ضایع شدن خنده دار

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت

در رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

متن ضایع شدن

ترجیح می‌دهم تنها باشم و با وقار عزیز
تا این که در ارتباط اي باشم که بخاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم…

متن برای ضایع شدن استقلال

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن ضایع شدن خنده دار

غصه هایت را با قاف بنویس که
هرگز باورشان نکنی
انگار فقط قصه هست وبس…

متن برای ضایع شدن

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن برای ضایع شدن

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

متن برای ضایع شدن

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

متن برای ضایع شدن

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

به بعضیام باس گفت :
یادت باشه گلم
وقتی که داری گنده تر از دهنت حرف می زني
منتظر جر خوردن دهنتم باش !!

متن ضایع شدن خنده دار

به بعضیآ بآس گفت:
تو از همه ي خوشت میاد منم یکیش
من از همه ي بدم میاد
توام یکیش…

متن برای ضایع شدن

مطلب پیشنهادی: متن دوست قدیمی | جملات برای دوست صمیمی | جمله های کوتاه رفیق

متن ضایع شدن

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

متن ضایع شدن خنده دار

اون با یارش من با یادش
ن عمو
اون با یارش من با رفیق فابش

متن راجب ضایع شدن

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

متن ضایع شدن خنده دار

گذشته از ورود به هر موضوعی!
توجه کنید! که
جوابتون!
به تو چه نباشه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن برای ضایع شدن

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت اکثر نداره
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن…

متن برای ضایع شدن استقلال

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

متن ضایع شدن

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز .. داغونش کردن
آدم آرومم همینطور!
آدم عصبی هم همینطور
ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

متن راجب ضایع شدن

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

متن برای ضایع شدن استقلال

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن ضایع شدن

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

متن برای ضایع شدن

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ…

متن برای ضایع شدن

وقتی همش بگی
چشم
تدریجی دل می‌زنی
میشی
پشم!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن برای ضایع شدن استقلال

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

متن برای ضایع شدن استقلال

آدامسمو با اون همه ي شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له می‌کنم
تو که جای خود داری

متن راجب ضایع شدن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

متن ضایع شدن

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند ،

باید برای جو گرفتگی برخی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!!

متن ضایع شدن خنده دار

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خودم پراندمت نازنین!
وقتی با حرفهایم بهت بال دادم
حالا رنگ آسمانهای دیگر را به رخم من می‌کشی؟؟…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن برای ضایع شدن

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

متن ضایع شدن

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن راجب ضایع شدن

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

متن برای ضایع شدن استقلال

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن برای ضایع شدن استقلال

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن ضایع شدن

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن برای ضایع شدن استقلال

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن برای ضایع شدن

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن ضایع شدن خنده دار

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم

منو به جایی رسوند که حالا ،

تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:

عاشقمی؟!! خب به درک…!!

متن ضایع شدن خنده دار

لااقـل رد که می شـوی

بی هـوا بگو :دوسـتت داشتم !!

و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت

گُــــم شـده باش !!!

متن ضایع شدن

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن برای ضایع شدن

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

متن ضایع شدن

یه بیماری مادر زادیه لاعلاج داریم:
به هرکی می رسیم فکر می کنیم آدمه

متن راجب ضایع شدن

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم …

متن برای ضایع شدن

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

متن برای ضایع شدن استقلال

از تمام دلتنگی ها
از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن برای ضایع شدن

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن برای ضایع شدن استقلال

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

متن ضایع شدن خنده دار

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﺑﺸﻪ …
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …

متن برای ضایع شدن استقلال

بچه که بودم می دیدم که بچه ها به قطار سنگ می زنند
بعدها فهمیدم هر کسی که در حال حرکت است، سنگش می زنند …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

رفیق الکی تریپ طرف داری
نگیر جان من!
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﭘﺸﺖ!
ﻫﻤﯿم…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی
از هر چی دارم بهتر خودتی
خندیدم زیر لب مکرر گفتم
شاهزاده قصه هاي من خر خودتی…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن برای ضایع شدن

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن برای ضایع شدن

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس:
چرا؟
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه…

متن برای ضایع شدن

از شباهتتون فهمیدم که تو نسبتی با گاوآهن داری !
اومدی ، زندگیمو شخم زدی ، زیر و رو کردی

متن ضایع شدن

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی !

متن ضایع شدن

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن ضایع شدن

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن ضایع شدن خنده دار

عشق خیالی من ، خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت

در رگهایم جریان دارد و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی …

متن ضایع شدن

ترجیح می‌دهم تنها باشم و با وقار عزیز
تا این که در ارتباط اي باشم که بخاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم…

متن برای ضایع شدن

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن برای ضایع شدن استقلال

غصه هایت را با قاف بنویس که
هرگز باورشان نکنی
انگار فقط قصه هست وبس…

متن ضایع شدن خنده دار

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن برای ضایع شدن استقلال

حماقت چیست…؟
این که من…
تو را…
با تمام بدی هایی که در حقم میکنی…!!
هنوز…
دوست دارم

متن راجب ضایع شدن

این روزهایم به تظاهر می گذرد …
تظاهر به بی تفاوتی
تظاهر به بی خیالی
به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست اما چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش” !

متن برای ضایع شدن

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن برای ضایع شدن استقلال

به بعضیام باس گفت :
یادت باشه گلم
وقتی که داری گنده تر از دهنت حرف می زني
منتظر جر خوردن دهنتم باش !!

متن راجب ضایع شدن

به بعضیآ بآس گفت:
تو از همه ي خوشت میاد منم یکیش
من از همه ي بدم میاد
توام یکیش…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مطلب پیشنهادی: متن دوست قدیمی | جملات برای دوست صمیمی | جمله های کوتاه رفیق

متن ضایع شدن

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !!!

متن راجب ضایع شدن

اون با یارش من با یادش
ن عمو
اون با یارش من با رفیق فابش

متن ضایع شدن خنده دار

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی

باشه اگه 4تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …
کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

متن راجب ضایع شدن

گذشته از ورود به هر موضوعی!
توجه کنید! که
جوابتون!
به تو چه نباشه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن برای ضایع شدن

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم !

سپید بمانیم …

متن راجب ضایع شدن

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت اکثر نداره
یا میخوان جات باشن نمیتونن
یا میخوان بات باشن نمیتونن…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

لطفـاً دستگـاه شـوک را خـامـوش کـُن

و لبـانت را ببنـــد

جملـــه هـای عاشقـــانـه دیگــر فـایـده نـدارد !

عشق ، درونـم مـرد دیگـــر

متن ضایع شدن خنده دار

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز .. داغونش کردن
آدم آرومم همینطور!
آدم عصبی هم همینطور
ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده!

متن برای ضایع شدن استقلال

بخوانید: متن کوتاه در مورد رفیق؛ عکس نوشته و جملات احساسی درباره دوستی و رفاقت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

به زخمهایم می نگری ؟!
درد ندارند دیـــــــــــــــگر
روزی که رفتـــــــــــــــی ،
مرگ تمام درد هایم را با خودش بـــــــــــــــرد !
مرده ها درد نـــــــــــــــمی کشند
حرف آخرم این
برنگرد دیـــــــــــــــگر
زنده ام نـــــــــــکن !

متن ضایع شدن خنده دار

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن ضایع شدن

پشت ســــرم حرف بود

حدیــث شد

میترســــم آیه شود

سوره اش کنند به جعـــــــــل

بعد تفسیـــرم کنند این جماعت نـا اهـــل

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﻒ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺒﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ…

متن راجب ضایع شدن

وقتی همش بگی
چشم
تدریجی دل می‌زنی
میشی
پشم!!

متن ضایع شدن

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن برای ضایع شدن

هَمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بغــض*هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی… بــفــهــم!!!

متن برای ضایع شدن

آدامسمو با اون همه ي شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له می‌کنم
تو که جای خود داری

متن ضایع شدن

یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره ها

متن ضایع شدن خنده دار

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند ،

باید برای جو گرفتگی برخی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!!

متن برای ضایع شدن

گفــتی ” خـودت را جـای مـن بگـذار ” …

گـذاشـتم … می بیـــنی … ! امّـــا نــرفتــه ام …

متن ضایع شدن

خودم پراندمت نازنین!
وقتی با حرفهایم بهت بال دادم
حالا رنگ آسمانهای دیگر را به رخم من می‌کشی؟؟…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن برای ضایع شدن استقلال

در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی … !!

متن برای ضایع شدن استقلال

مــن خوبـم

خسـته نیســتم

فـقط گـاهـی

دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رود !!

متن ضایع شدن خنده دار

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن ضایع شدن خنده دار

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم،

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه…!

متن برای ضایع شدن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن راجب ضایع شدن

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن برای ضایع شدن

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن راجب ضایع شدن

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

متن برای ضایع شدن استقلال

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن برای ضایع شدن

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم

منو به جایی رسوند که حالا ،

تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:

عاشقمی؟!! خب به درک…!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

لااقـل رد که می شـوی

بی هـوا بگو :دوسـتت داشتم !!

و تا برگشـتم لا به لای جمـعیت

گُــــم شـده باش !!!

متن برای ضایع شدن استقلال

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن برای ضایع شدن استقلال

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

متن برای ضایع شدن

یه بیماری مادر زادیه لاعلاج داریم:
به هرکی می رسیم فکر می کنیم آدمه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون
یه کوچولو هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

متن ضایع شدن

از تمام دلتنگی ها
از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن برای ضایع شدن استقلال

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن برای ضایع شدن

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

متن راجب ضایع شدن

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﺑﺸﻪ …
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ …

متن راجب ضایع شدن

بچه که بودم می دیدم که بچه ها به قطار سنگ می زنند
بعدها فهمیدم هر کسی که در حال حرکت است، سنگش می زنند …

متن ضایع شدن خنده دار

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن برای ضایع شدن استقلال

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن ضایع شدن

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ضایع شدن

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن راجب ضایع شدن

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن برای ضایع شدن

همسرم

“تو”
قشنگ ترین
تیتر زندگی من هستی…!!!

متن ضایع شدن

شبی را

سکوتی را

ریزش یک قطره اشکی را

برایت آرزو دارم…!

که شاید یاد من باشی

لیلا مقربی

متن برای ضایع شدن

دوستش نداری رهایش کن

بگذار حق آدمهایی که

دوستش دارند و

او بخاطر تو از آنها

فاصله میگیرد ضایع نشود…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اندر دل ما تویی نگارا

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من به دنبال تو با عقربه‌ها می‌چرخم

متن برای ضایع شدن

طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

متن راجب ضایع شدن

یه جمـله اي هسـت
که همیـشه ورده زبونمـه
“دوستـت دارم”
هـر چنـد…
واسـه وجوده با ارزشـت
خیلـی کمـه

متن برای ضایع شدن استقلال

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

شهریار

متن ضایع شدن خنده دار

بند دل من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم

متن ضایع شدن خنده دار

بزن بارون ڪہ دلتنگم

ڪہ دلگیرم

ڪہ من بی‌عشق میمیرم

بزن بارون بازم نم‌نم

واسہ زخمم بشہ مرحم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران

متن راجب ضایع شدن

در راه تو چیزی که بریزد به همم نیست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دچارت شده‌ام بیا و چاره‌ام باش

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

با تو به اوج می‌رسد معنی دوست داشتن

متن برای ضایع شدن استقلال

فدای ناز عشقت نازدانه

متن ضایع شدن

در ببندید و بگویید که من

جز از او همه کَس بگسستم

کَس اگر گفت چرا؟ باکم نیست

فاش گویید که عاشق هستم..!

فروغ فرخزاد

متن ضایع شدن

چه حالِ خوبی ست

هواى دونفره

دست‌ هاى دونفره

يک آهنگِ دنج

و جاده يک طرفه

من باشم و تو باشى

و دوست داشتنى كه تمام نشود

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شادی و غم منی بحیرتم
خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر ز خویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌هاي‌ ماه

فروغ فرخزاد

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران

متن ضایع شدن خنده دار

من به اعتماد حضورت

به جهان پشت کرده‌ ام

که تنها، تو

پشت و پناه من شوی

متن راجب ضایع شدن

از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن راجب ضایع شدن

چه کسی میفهمد

در دلم رازی هست !

میسپارم آن را

به خیال شب و تنهایی خود . . .

سهراب سپهری

متن برای ضایع شدن استقلال

گفته‌ اند به کم قانع باشید

من به همین عاشقانه نوشتن از تو

قانع‌ ام ..

آرام می‌ گیرم به همین آب باریک عاشقی

متن برای ضایع شدن استقلال

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

متن برای ضایع شدن

هر شب…
پنجرہ‌هاي‌ ملکوت آسمان،
بسوی قلبها گشودہ می شود…
الهی امشب!
ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ
و نور ایمانت را
درقلبهایمان جاری کن

تقدیم به عشقم

متن برای ضایع شدن استقلال

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

متن برای ضایع شدن استقلال

خیالِ مو‌های تو عجیب بافتنی‌ست

متن برای ضایع شدن استقلال

من فقط یک بلیت رفت می‌خواهم، بی برگشت… به سوی آغوش تو

متن برای ضایع شدن

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است

متن برای ضایع شدن

زنانه عاشق شو ؛

مردانه از عشقت محافظت کن ؛

و کودکانه سالهای سال

عشقت را تازه نگهدار . . .

متن ضایع شدن خنده دار

تو همانی که می‌ شود

چای را کنارت

بدون قند شیرین نوشید

متن برای ضایع شدن استقلال

وقتی تنهاییم دنبال دوستیم
‏پیداش که کردیم دنبال عیبهاش می گردیم
‏از دستش که دادیم
در تنهایی دنبال خاطراتش می‌گردیم

متن برای ضایع شدن

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو

تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام

دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام

متن ضایع شدن خنده دار

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی

كه دلم می‌ خواهد

به دست و پای زندگيم بپيچی

و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم

و حالم را خوب‌ تر كنی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مثل یک کوچه بن بست

خرابت شده ام

گاهی از من بگذر ؛

حسرت عابر سخت است !

علی صفری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تمام درد من این است که . . .

تو هرکاری هم که انجام دهی،

بازهم برای من بهترینی . . .

متن ضایع شدن

اشتباه نکن

نه زیبایی تو، نه محبوبیت تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام

که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم

متن برای ضایع شدن استقلال

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم . . . !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست . . .

متن برای ضایع شدن استقلال

تمام آنچه دانسته‌ ام

همین است:

تو عشق منی

و آنکه عاشق است هیچ چیز نمی‌ داند

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

درسته می تونی بدون خیلی چیزها زندگی کنی،
اما بدون عشق نمی تونی…!

متن راجب ضایع شدن

بیا با هم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ، تصویری مثل آن نقاشی دیروز

تا به یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ، تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ، نه خاطره ای از گذشته ، خاطره هایی شیرین از هر روز زندگی مان که همیشه  تا ابد در قلبمان به یادگار بماند!

متن برای ضایع شدن

قشنگی عشق به این است

که کسی باشد بی وقفه

تو را دوست بدارد …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم
و به آوازی گوش میدادم
که در ان دلی میخواند
من تو را
وی را
کسی را دوست می دارم !

متن ضایع شدن

دستان تو نقاشان ماهرند

طرحی کشیده‌اند در من

مختصر به نام عشق…

نیلوفر ثانی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خوشبختی همین کنار هم بودنهاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌های ماست

همین ثانیه‌‌هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

متن ضایع شدن خنده دار

مثل گل های ترک خورده کاشی شده ام !

بعد تو پیر که نه ،

من متلاشی شده ام . . .

مهدی نظام آبادی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن برای ضایع شدن استقلال

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی.
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.
دوستت دارم چون زایید ه ي احساس پاک منی
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی
دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم…
دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه قانونی….
دوستت دارم تا آخرین لحظه ي بودنم…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

این دنیای کوچک و هفت میــلیارد آدم..؟!!
یعنی تو باور میکنی ؟
شمرده اي؟
کی مرده ست ؟
دیده اي کسی آدم بشمرد ؟
بـــاور نکن !!!
همه ی ي دنیــا فقــط تـویی…

متن ضایع شدن خنده دار

ما آزموده‌ایم

در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید

از این ورطه رخت خویش . . .

متن ضایع شدن خنده دار

 نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده ام

مهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنم

تو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و  غم

متن ضایع شدن

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

متن راجب ضایع شدن

به خودم آمدم

انگار تویی در من بود

این کمی بیشتـر از

دل به کسی بستن بود…

علیرضا آذر

متن راجب ضایع شدن

۳ نشونه ي عاشقی
۱. پیامشو دوباره میخونی
۲. وقتی بهش فکر میکنی لبخند می‌زنی و قلبت میلرزه
۳. وقتی داشتی این دو موردو میخوندی فقط یه نفر اومد تو ذهنت !

متن برای ضایع شدن

به دوست داشتَنت مشغولم . . .

همانند سربازی که سالهاست ؛

در مقری متروکه ،

بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد !

متن راجب ضایع شدن

گرما یعنی نفس های تو

دست های تو، آغوش تو

من به خورشید ایمان ندارم…

احمد شاملو

متن راجب ضایع شدن

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن برای ضایع شدن

دستم را که بی‌هوا می‌گیری

دلم را هوایی می‌کنی..

با تو پرواز، پر نمی‌خواهد!

حامد نیازی

متن برای ضایع شدن

تو برای من شروع تازه‌ای بودی که پنجره‌های امید را گشودی

متن ضایع شدن

تو که باشی هر روز را نه! هر ثانیه را عشق است

متن برای ضایع شدن استقلال

تو آن خورشید درخشانی که بر من تابیدی

متن راجب ضایع شدن

تو نیمه گمشده من نیستی، تو تمام گمشده من هستی

متن برای ضایع شدن استقلال

یک زن
مگر چقدر قدرت دارد
در بزند
و کسی در را برایش باز نکند

یک در
مگر چقدر قدرت دارد
بسته بماند
وقتی زنی عاشق
در را می‌زند

متن راجب ضایع شدن

به چه مشغول کنم

دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد،

دیده تو را می جوید . . .

متن ضایع شدن خنده دار

چقدر عاشقانه

به آغوش میکشی

منِ خسته‌یِ سرمازده‌ی راه را…

فردین کیهانی

متن ضایع شدن

مرا حاجت به طبیب نیست
ان دم که نگاهم به نگاه چشمان زیبایت گره می خورد.
نازنینم : مگیر نگاه مسیحایی ات از من
که زندگی را در رگ هایم جاری میسازد

متن ضایع شدن خنده دار

تا گرمی آغوش تو هست

ایمان نمی آورم ،

به آغاز فصل سرد . . .

متن راجب ضایع شدن

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن راجب ضایع شدن

هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او

دل گفت که کی آمد جان گفت مه مه رو

او آمد در خانه ما جمله چو دیوانه

اندر طلب ان مه رفته به میان کو

مولانا

متن ضایع شدن خنده دار

دلم بهانه‌گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه میـــخواهد
قشنگی می خواهد
نه
هیچکدام از این ها را نمی خواهد
خوب من…
دلم تو را میـــخواهد…..

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی …

سید فاطمه موسوی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود . . .

متن برای ضایع شدن

مرد از زن خیلی تنها تره!

مرد نمیتونه به ناخوناش لاک بزنه و از ته دلش

از خودش خوشش بیاد!

مرد موهاش بلند نیست توی بی کسی کوتاش کنه

و اینجوری لج کنه با همه ی ي دنیا!

مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه دوستش گریه کنه خالی شه!

مرد درداشو اشک نه،یه اخم خشن میکنه میچسبونه به پیشونیش!

یه وقتایی،یه جاهایی،به یه کسایی باید گفت،
میم…….مثل مرد

 

متن برای ضایع شدن استقلال

عمری به هر کوی و گذر

گشتم که پیدایت کنم

اکنون که پیدا کرده‌ام

بنشین تماشایت کنم…

فریدون مشیری

متن برای ضایع شدن استقلال

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن ضایع شدن خنده دار

یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه . . .

کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها !

فقط باشه . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن برای ضایع شدن استقلال

بگذار مردم بگویند کفر می‌گوید.. گفتم مردم ؟ اصلا من را چه به مردم..! من را همان خدا که چشمانِ تو را آفرید تا من دیوانه ات شوم کافیست ! همه ی چیز زیرِ سرِ همین خداست که تو را بی هیچ دلیلی آنقــــدر برایِ دلِ من عزیز کرده که حتی به وقتِ دلگیری دلتنگت باشم. همین خدایی که میداند تو گذرت هم به این حوالی نمیخورد؛ اما باز کلمات را وادار به نوشتن برای تو میکند… من ؛ جای تمام کسانی که کنارت هستند، جای تمام کسانی که تو را می‌بینند، جای تمام کسانی که در قابِ چشمانت جا دارند،جای تمام کسانی که تو هر روز از حوالیِ شان گذر میکنی؛ دلم برایت تنگ شده…

متن برای ضایع شدن

دست هایت پل آرزوهای من
آغوشت امن تـرین جای دنیـا
نوازش هایت مرهم کهنه زخـم هایم
چشم هایت ساحل آرامش دل طوفان زده ام
پلک نزن ؛ بگذار اسارتم رابه نظاره بنشینم
واما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
واااای اگر سهم من از زنـدگی تو باشـی
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم رفت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تو . . .

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !

فرشته رضایی

متن ضایع شدن خنده دار

درد داره…
یکی میشه…
همه ی ي زندگیت…
ولی هیچ جای …
زندگیت …
حضور نداره…

متن برای ضایع شدن

دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میـــخواهد…

میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میـــخواهد…

مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها…

شبى گفتم در گوشت؛
” رفاقت مرد میـــخواهد “

متن راجب ضایع شدن

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن ضایع شدن

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

مهرداد حق محمدی

متن راجب ضایع شدن

کنارم که باشی…
خورشید هم به بودنت..
حسادت خواهدکرد..
دیگر..
ماه را..
نمی‌دانم..!!

متن ضایع شدن خنده دار

تنهایی
سطر آخر شعرهای من است
همیشه
دلتنگی
اشک
آه…
پایان تمام عاشقانه هاي‌ دنیا
غم انگیز است

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

با من برقص حال و هوایت عوض شود
طوری‌كه عاشقانه فضایت عوض شود
اسم مرا بگو، که به معنای تازه اي است
هر دفعه اي که لحن صدایت عوض شود

متن ضایع شدن

خوشبختی یعنی
درخاطر کسی ماندگاری
که لحظه هاي‌ نبودنت را
با تمام…
دنیا معامله نمی‌کند

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم
عدل مگر نه ان است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

روزی به تمام این بی قراری ها می خندي
و ساده از کنارشان می گذری”
این قشنگترین دروغی ست
که دیگران
برای آرام کردنت به تو میگویند…!

متن راجب ضایع شدن

ساحل دلت رابه خدا بسپار ؛
خودش قشنگ ترین قایق
را برایت می فرستد

متن برای ضایع شدن

پایان شب من باش ؛ چون جاے درنگے نیست
جز عشق براے ما ؛ پایان قشنگے نیست …

متن ضایع شدن خنده دار

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن برای ضایع شدن

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم ؛
و طولانی بودن ان را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ؛
حالا که من دلتنگم زمان ایستاده …

متن ضایع شدن خنده دار

ز تمام بودنی ها
تو همین از انِ من باش!
که به غیر با تو بودن
دلم آرزو ندارد..!

متن ضایع شدن خنده دار

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتي‌ خوبي
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ مي‌زند از
سردی لبخنــدم

متن راجب ضایع شدن

بیا واژه ها را عوض کنیم
“شبت بخیر”
دیگر حلاوتِ قبل را ندارد
بیا آرزوی دیگری کنیم برای هم
مثلا بگوییم
“شبت بی فکر”…

متن ضایع شدن

تنها چیزی ڪ برام گذاشتی
خجالت کشیدن
از آدمایی هست که از تو
در مقابلشون دفاع میکردم…

متن برای ضایع شدن استقلال

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود

روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست

به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یه سریا هستن
تو قلب آدم جا دارن ، هرکاریم که بکنن
حتی اگه اشتباهم باشه
بازم از قلبت بیرون نمیرن
همینا بدبختمون کردن … !

متن ضایع شدن خنده دار

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .

متن برای ضایع شدن

تو یه رابطه ی دو نفره…
به جای اینکه هرکی مراقب خودش باشه،
هرکدوم مراقب اون یکی باشه..

متن ضایع شدن

قصد دل کندن ندارم
از دو چشمانت ولی ،
با نگاه سر خود گفتی
نمی‌خواهی مرا

پروانه حسینی

متن ضایع شدن خنده دار

تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق
عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق

متن برای ضایع شدن استقلال

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

عشقم
بوسه چیدن زلبت
سلسله در سلسله هاست
اصلا این بوسه
دوای غم کم حوصله هاست !

متن برای ضایع شدن

من كجا؟ باران كجا؟
باران كجا و راه بی پایان كجا؟
آه… این دل دل زدن تا منزلِ جانان كجا؟
‌هر چه كویَت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر
در طریق عشق بازان مشكلِ آسان كجا؟
‌پوریا سوری

متن ضایع شدن

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

مهرداد حق محمدی

متن ضایع شدن

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن ضایع شدن

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن ضایع شدن خنده دار

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن ضایع شدن خنده دار

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن راجب ضایع شدن

همسرم

“تو”
قشنگ ترین
تیتر زندگی من هستی…!!!

متن راجب ضایع شدن

شبی را

سکوتی را

ریزش یک قطره اشکی را

برایت آرزو دارم…!

که شاید یاد من باشی

لیلا مقربی

متن ضایع شدن

دوستش نداری رهایش کن

بگذار حق آدمهایی که

دوستش دارند و

او بخاطر تو از آنها

فاصله میگیرد ضایع نشود…

متن راجب ضایع شدن

اندر دل ما تویی نگارا

متن ضایع شدن خنده دار

من به دنبال تو با عقربه‌ها می‌چرخم

متن ضایع شدن

طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها نمی‌ شود

متن ضایع شدن

یه جمـله اي هسـت
که همیـشه ورده زبونمـه
“دوستـت دارم”
هـر چنـد…
واسـه وجوده با ارزشـت
خیلـی کمـه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

شهریار

متن ضایع شدن خنده دار

بند دل من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم

متن راجب ضایع شدن

بزن بارون ڪہ دلتنگم

ڪہ دلگیرم

ڪہ من بی‌عشق میمیرم

بزن بارون بازم نم‌نم

واسہ زخمم بشہ مرحم

متن ضایع شدن خنده دار

و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران

متن ضایع شدن خنده دار

در راه تو چیزی که بریزد به همم نیست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دچارت شده‌ام بیا و چاره‌ام باش

متن راجب ضایع شدن

با تو به اوج می‌رسد معنی دوست داشتن

متن برای ضایع شدن استقلال

فدای ناز عشقت نازدانه

متن ضایع شدن

در ببندید و بگویید که من

جز از او همه کَس بگسستم

کَس اگر گفت چرا؟ باکم نیست

فاش گویید که عاشق هستم..!

فروغ فرخزاد

متن ضایع شدن

چه حالِ خوبی ست

هواى دونفره

دست‌ هاى دونفره

يک آهنگِ دنج

و جاده يک طرفه

من باشم و تو باشى

و دوست داشتنى كه تمام نشود

متن راجب ضایع شدن

شادی و غم منی بحیرتم
خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر ز خویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌هاي‌ ماه

فروغ فرخزاد

متن برای ضایع شدن استقلال

و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران

متن راجب ضایع شدن

من به اعتماد حضورت

به جهان پشت کرده‌ ام

که تنها، تو

پشت و پناه من شوی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن ضایع شدن خنده دار

چه کسی میفهمد

در دلم رازی هست !

میسپارم آن را

به خیال شب و تنهایی خود . . .

سهراب سپهری

متن ضایع شدن

گفته‌ اند به کم قانع باشید

من به همین عاشقانه نوشتن از تو

قانع‌ ام ..

آرام می‌ گیرم به همین آب باریک عاشقی

متن ضایع شدن خنده دار

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هر شب…
پنجرہ‌هاي‌ ملکوت آسمان،
بسوی قلبها گشودہ می شود…
الهی امشب!
ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ
و نور ایمانت را
درقلبهایمان جاری کن

تقدیم به عشقم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خیالِ مو‌های تو عجیب بافتنی‌ست

متن راجب ضایع شدن

من فقط یک بلیت رفت می‌خواهم، بی برگشت… به سوی آغوش تو

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است

متن راجب ضایع شدن

زنانه عاشق شو ؛

مردانه از عشقت محافظت کن ؛

و کودکانه سالهای سال

عشقت را تازه نگهدار . . .

متن ضایع شدن

تو همانی که می‌ شود

چای را کنارت

بدون قند شیرین نوشید

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتی تنهاییم دنبال دوستیم
‏پیداش که کردیم دنبال عیبهاش می گردیم
‏از دستش که دادیم
در تنهایی دنبال خاطراتش می‌گردیم

متن برای ضایع شدن

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو

تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام

دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام

متن ضایع شدن خنده دار

تو دوست داشتنی‌ ترين پيچكی هستی

كه دلم می‌ خواهد

به دست و پای زندگيم بپيچی

و مدام قد بكشی در لحظه‌ هايم

و حالم را خوب‌ تر كنی

متن ضایع شدن خنده دار

مثل یک کوچه بن بست

خرابت شده ام

گاهی از من بگذر ؛

حسرت عابر سخت است !

علی صفری

متن برای ضایع شدن استقلال

تمام درد من این است که . . .

تو هرکاری هم که انجام دهی،

بازهم برای من بهترینی . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اشتباه نکن

نه زیبایی تو، نه محبوبیت تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام

که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم

متن برای ضایع شدن

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم . . . !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست . . .

متن برای ضایع شدن استقلال

تمام آنچه دانسته‌ ام

همین است:

تو عشق منی

و آنکه عاشق است هیچ چیز نمی‌ داند

متن راجب ضایع شدن

درسته می تونی بدون خیلی چیزها زندگی کنی،
اما بدون عشق نمی تونی…!

متن برای ضایع شدن

بیا با هم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ، تصویری مثل آن نقاشی دیروز

تا به یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ، تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ، نه خاطره ای از گذشته ، خاطره هایی شیرین از هر روز زندگی مان که همیشه  تا ابد در قلبمان به یادگار بماند!

متن برای ضایع شدن استقلال

قشنگی عشق به این است

که کسی باشد بی وقفه

تو را دوست بدارد …

متن راجب ضایع شدن

دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم
و به آوازی گوش میدادم
که در ان دلی میخواند
من تو را
وی را
کسی را دوست می دارم !

متن راجب ضایع شدن

دستان تو نقاشان ماهرند

طرحی کشیده‌اند در من

مختصر به نام عشق…

نیلوفر ثانی

متن ضایع شدن خنده دار

خوشبختی همین کنار هم بودنهاست

همین دوست داشتن‌ هاست

خوشبختی همین لحظه‌های ماست

همین ثانیه‌‌هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

متن برای ضایع شدن استقلال

مثل گل های ترک خورده کاشی شده ام !

بعد تو پیر که نه ،

من متلاشی شده ام . . .

مهدی نظام آبادی

متن برای ضایع شدن استقلال

نگاهم به جهان رنگ میگیره …

من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ا

م وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن برای ضایع شدن

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی.
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی.
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی.
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی.
دوستت دارم چون زایید ه ي احساس پاک منی
دوستت دارم چون به یک نگاه،عشق منی
دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی
دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی
دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم…
دوستت دارم چون دوست داشتن تو نه دلیلی دارد و نه قانونی….
دوستت دارم تا آخرین لحظه ي بودنم…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

متن برای ضایع شدن استقلال

این دنیای کوچک و هفت میــلیارد آدم..؟!!
یعنی تو باور میکنی ؟
شمرده اي؟
کی مرده ست ؟
دیده اي کسی آدم بشمرد ؟
بـــاور نکن !!!
همه ی ي دنیــا فقــط تـویی…

متن راجب ضایع شدن

ما آزموده‌ایم

در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید

از این ورطه رخت خویش . . .

متن برای ضایع شدن استقلال

 نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده ام

مهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنم

تو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و  غم

متن راجب ضایع شدن

عاشقم باش و کنارم بمان

بگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند

متن ضایع شدن خنده دار

به خودم آمدم

انگار تویی در من بود

این کمی بیشتـر از

دل به کسی بستن بود…

علیرضا آذر

متن برای ضایع شدن استقلال

۳ نشونه ي عاشقی
۱. پیامشو دوباره میخونی
۲. وقتی بهش فکر میکنی لبخند می‌زنی و قلبت میلرزه
۳. وقتی داشتی این دو موردو میخوندی فقط یه نفر اومد تو ذهنت !

متن راجب ضایع شدن

به دوست داشتَنت مشغولم . . .

همانند سربازی که سالهاست ؛

در مقری متروکه ،

بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد !

متن ضایع شدن خنده دار

گرما یعنی نفس های تو

دست های تو، آغوش تو

من به خورشید ایمان ندارم…

احمد شاملو

متن راجب ضایع شدن

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن ضایع شدن خنده دار

دستم را که بی‌هوا می‌گیری

دلم را هوایی می‌کنی..

با تو پرواز، پر نمی‌خواهد!

حامد نیازی

متن راجب ضایع شدن

تو برای من شروع تازه‌ای بودی که پنجره‌های امید را گشودی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تو که باشی هر روز را نه! هر ثانیه را عشق است

متن برای ضایع شدن استقلال

تو آن خورشید درخشانی که بر من تابیدی

متن برای ضایع شدن استقلال

تو نیمه گمشده من نیستی، تو تمام گمشده من هستی

متن راجب ضایع شدن

یک زن
مگر چقدر قدرت دارد
در بزند
و کسی در را برایش باز نکند

یک در
مگر چقدر قدرت دارد
بسته بماند
وقتی زنی عاشق
در را می‌زند

متن برای ضایع شدن

به چه مشغول کنم

دیده و دل را که مدام

دل تو را می طلبد،

دیده تو را می جوید . . .

متن ضایع شدن

چقدر عاشقانه

به آغوش میکشی

منِ خسته‌یِ سرمازده‌ی راه را…

فردین کیهانی

متن ضایع شدن خنده دار

مرا حاجت به طبیب نیست
ان دم که نگاهم به نگاه چشمان زیبایت گره می خورد.
نازنینم : مگیر نگاه مسیحایی ات از من
که زندگی را در رگ هایم جاری میسازد

متن ضایع شدن خنده دار

تا گرمی آغوش تو هست

ایمان نمی آورم ،

به آغاز فصل سرد . . .

متن ضایع شدن خنده دار

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن ضایع شدن

هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او

دل گفت که کی آمد جان گفت مه مه رو

او آمد در خانه ما جمله چو دیوانه

اندر طلب ان مه رفته به میان کو

مولانا

متن ضایع شدن

دلم بهانه‌گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه میـــخواهد
قشنگی می خواهد
نه
هیچکدام از این ها را نمی خواهد
خوب من…
دلم تو را میـــخواهد…..

متن راجب ضایع شدن

آغوش تو

آرام ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

مرد جهانی …

سید فاطمه موسوی

متن برای ضایع شدن استقلال

قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود . . .

متن ضایع شدن خنده دار

مرد از زن خیلی تنها تره!

مرد نمیتونه به ناخوناش لاک بزنه و از ته دلش

از خودش خوشش بیاد!

مرد موهاش بلند نیست توی بی کسی کوتاش کنه

و اینجوری لج کنه با همه ی ي دنیا!

مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه دوستش گریه کنه خالی شه!

مرد درداشو اشک نه،یه اخم خشن میکنه میچسبونه به پیشونیش!

یه وقتایی،یه جاهایی،به یه کسایی باید گفت،
میم…….مثل مرد

 

متن ضایع شدن خنده دار

عمری به هر کوی و گذر

گشتم که پیدایت کنم

اکنون که پیدا کرده‌ام

بنشین تماشایت کنم…

فریدون مشیری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن راجب ضایع شدن

یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه . . .

کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ها !

فقط باشه . . .

متن ضایع شدن خنده دار

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن راجب ضایع شدن

بگذار مردم بگویند کفر می‌گوید.. گفتم مردم ؟ اصلا من را چه به مردم..! من را همان خدا که چشمانِ تو را آفرید تا من دیوانه ات شوم کافیست ! همه ی چیز زیرِ سرِ همین خداست که تو را بی هیچ دلیلی آنقــــدر برایِ دلِ من عزیز کرده که حتی به وقتِ دلگیری دلتنگت باشم. همین خدایی که میداند تو گذرت هم به این حوالی نمیخورد؛ اما باز کلمات را وادار به نوشتن برای تو میکند… من ؛ جای تمام کسانی که کنارت هستند، جای تمام کسانی که تو را می‌بینند، جای تمام کسانی که در قابِ چشمانت جا دارند،جای تمام کسانی که تو هر روز از حوالیِ شان گذر میکنی؛ دلم برایت تنگ شده…

متن ضایع شدن خنده دار

دست هایت پل آرزوهای من
آغوشت امن تـرین جای دنیـا
نوازش هایت مرهم کهنه زخـم هایم
چشم هایت ساحل آرامش دل طوفان زده ام
پلک نزن ؛ بگذار اسارتم رابه نظاره بنشینم
واما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
واااای اگر سهم من از زنـدگی تو باشـی
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم رفت

متن برای ضایع شدن استقلال

دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تو . . .

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !

فرشته رضایی

متن برای ضایع شدن

درد داره…
یکی میشه…
همه ی ي زندگیت…
ولی هیچ جای …
زندگیت …
حضور نداره…

متن برای ضایع شدن استقلال

دلم از داغ نامردى؛
نسیمی سرد میـــخواهد…

میان قحطی مرهم؛
دلى هم درد میـــخواهد…

مگر یادت نمى آید؛
در آغاز محبت ها…

شبى گفتم در گوشت؛
” رفاقت مرد میـــخواهد “

متن برای ضایع شدن

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

مهرداد حق محمدی

متن برای ضایع شدن

کنارم که باشی…
خورشید هم به بودنت..
حسادت خواهدکرد..
دیگر..
ماه را..
نمی‌دانم..!!

متن برای ضایع شدن

تنهایی
سطر آخر شعرهای من است
همیشه
دلتنگی
اشک
آه…
پایان تمام عاشقانه هاي‌ دنیا
غم انگیز است

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

با من برقص حال و هوایت عوض شود
طوری‌كه عاشقانه فضایت عوض شود
اسم مرا بگو، که به معنای تازه اي است
هر دفعه اي که لحن صدایت عوض شود

متن ضایع شدن

خوشبختی یعنی
درخاطر کسی ماندگاری
که لحظه هاي‌ نبودنت را
با تمام…
دنیا معامله نمی‌کند

متن برای ضایع شدن

تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم
عدل مگر نه ان است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟!

متن برای ضایع شدن

روزی به تمام این بی قراری ها می خندي
و ساده از کنارشان می گذری”
این قشنگترین دروغی ست
که دیگران
برای آرام کردنت به تو میگویند…!

متن برای ضایع شدن استقلال

ساحل دلت رابه خدا بسپار ؛
خودش قشنگ ترین قایق
را برایت می فرستد

متن راجب ضایع شدن

پایان شب من باش ؛ چون جاے درنگے نیست
جز عشق براے ما ؛ پایان قشنگے نیست …

متن برای ضایع شدن

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم ؛
و طولانی بودن ان را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم ؛
حالا که من دلتنگم زمان ایستاده …

متن راجب ضایع شدن

ز تمام بودنی ها
تو همین از انِ من باش!
که به غیر با تو بودن
دلم آرزو ندارد..!

متن ضایع شدن خنده دار

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتي‌ خوبي
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ مي‌زند از
سردی لبخنــدم

متن برای ضایع شدن

بیا واژه ها را عوض کنیم
“شبت بخیر”
دیگر حلاوتِ قبل را ندارد
بیا آرزوی دیگری کنیم برای هم
مثلا بگوییم
“شبت بی فکر”…

متن راجب ضایع شدن

تنها چیزی ڪ برام گذاشتی
خجالت کشیدن
از آدمایی هست که از تو
در مقابلشون دفاع میکردم…

متن برای ضایع شدن استقلال

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود

روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست

به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . . .

متن برای ضایع شدن استقلال

یه سریا هستن
تو قلب آدم جا دارن ، هرکاریم که بکنن
حتی اگه اشتباهم باشه
بازم از قلبت بیرون نمیرن
همینا بدبختمون کردن … !

متن ضایع شدن

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .

متن ضایع شدن خنده دار

تو یه رابطه ی دو نفره…
به جای اینکه هرکی مراقب خودش باشه،
هرکدوم مراقب اون یکی باشه..

متن برای ضایع شدن

قصد دل کندن ندارم
از دو چشمانت ولی ،
با نگاه سر خود گفتی
نمی‌خواهی مرا

پروانه حسینی

متن ضایع شدن خنده دار

تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق
عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق

متن برای ضایع شدن

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

عشقم
بوسه چیدن زلبت
سلسله در سلسله هاست
اصلا این بوسه
دوای غم کم حوصله هاست !

متن برای ضایع شدن استقلال

من كجا؟ باران كجا؟
باران كجا و راه بی پایان كجا؟
آه… این دل دل زدن تا منزلِ جانان كجا؟
‌هر چه كویَت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر
در طریق عشق بازان مشكلِ آسان كجا؟
‌پوریا سوری

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

مهرداد حق محمدی

متن برای ضایع شدن استقلال

بیا بنویسیم روی خاک ، رو درخت ، رو پر پرنده رو ابرا . . .
.
.
.
.
کلا بیا منابع طبیعی رو از بین ببریم !!!

متن ضایع شدن

مهم نیست که با چه تیپ و لباس و ماشینی می آیی ، فقط بیا……. بیا و آشغال ها را از جلوی در ببر که خیلی بو میده.

متن ضایع شدن

من ساده و یکرنگم
من عاشق دلتنگم
صد بار زنگ قطع کن
من عاشق تک زنگم

متن ضایع شدن

سلام ، میخوام بگم فردا ساعت ۱۰ صبح خوشگل ها را میگیرن ، گفتم اس ام اس بدم یه وقت نری بیرونا ، نه نمیگیرنت ، ضایع میشی……….!!!

متن ضایع شدن خنده دار

عزیزترین فرد زندگیت کیه ؟
الف) من
ب) الف
ج) الف و ب
د) همه ی موارد
رو راست باشین لطفا ٬ از دروغ بدم میاد
هر کدومم باشه من ناراحت نمیشم من جنبم بالاس

متن برای ضایع شدن

بهترین لحظه ، لحظه ایست که فکر کنی فراموشت کردم ، آخ اگه بدونی چی حالی میده !

متن راجب ضایع شدن

امیدوارم خرس زیبایی هام همیشه تو غار چشمات بچره !

متن ضایع شدن خنده دار

در فیلم خارجی زنی یک سیلی به شوهرش زد

شوهرش گفت :عزیزدلم چرا زدی؟

گفت میخام ببینم چقد دوسم داری

شوهر او را بوسش کرد

زن ایرانی تقلید کرد و ب صورت شوهرش یک سیلی زد!

ازم نخواهید تعریف کنم چی شد اما شنیدم وقتی زن را غسل میدادند لبخند به لب داشت …!

متن ضایع شدن

هر وقت دلت واسم تنگ شد متن زیر رو بخون
.
.
.
ای کلک چه زود دلت برم تنگ شد.

متن ضایع شدن

اگه یه روز رفتی سفر
رفتی از پیشم بی خبر
.
.
سوغاتی واسم چی میاری؟

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

درتنهاترین شبهای من صدای توست. تنها تو هستی که صورتم را در تنهایی شب نوازش می کنی و تنها دلیل بیدار بودنم تو هستی
ای پشه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

باهمه وجودم سرمو روشونه مهربون تو میذارم و یواشکی دماغمو با لباست پاک میکنم!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ….. آفرین همینطور ادامه بده

متن برای ضایع شدن

خواستم جونمو فدات کنم ، باخودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!!!!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتی وارد دلم شدی احساس کردم آتش در وجودم شعله ور شدای فلفل!

متن ضایع شدن

عزیزم اگه تو این مدت از من خطایی دیدی…

شما خطای دید داری!

وگرنه من خیلی گلم

متن راجب ضایع شدن

هرکس به طریقی دل ما می شکند…
اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی آفرین!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مزن بر سر ناتوان دست زور / بزن بر سرش سنگ از راه دور!

متن برای ضایع شدن استقلال

از من بپرسند بهترین، زیباترین، شجاع ترین، محبوب ترین، داناترین، عاقل ترین ادم کیه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم و می گم
.
.
.
.
.
این نمی تونه باشه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دبفبد
نتونستی بخونیش؟؟
اشکالی نداره برعکس بخون..
همون شد؟؟
دوباره درست بخونش تا عمقش رو بفهمی..
بازم نفهمیدی؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فهمیدی سرکاری یا هنوز توضیح بدم..

متن ضایع شدن

می دونی حدفاصل خنده و گریه چیه ؟؟؟
.
.
.
نمیدونی ؟؟؟
.
.
دماغه . . . !

متن برای ضایع شدن استقلال

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﻭن ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ ؟؟
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﯿﺐ

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شما با خوندن این اس ام اس

.

.

.

5 ثانیه از عمر خود را هدر دادید!

به همین راحتی

متن برای ضایع شدن

یواش برو پایین یه چیزی بهت بگم
.
.
.
یواش!!!
.
.
.
تند اومدی نمیگم!

متن ضایع شدن

اگه یه نفر دست گذاشت رو شونت، قلبت لرزید، تنت لرزید، همه ی وجودت لرزید
.
.
.
.
.
برای عاشق شدن عجله نکن، ممکنه بابابرقی باشه!!!
خخخخخخخ

متن ضایع شدن

غلط کرده هرکس گفته من برای تو تره هم خرد نمیکنم ..
.
.
.
.
.
.
من برای تو خیلی چیزها خرد میکنم ..!
مثلا دندونات یا حتی قلم پات 😐

متن ضایع شدن خنده دار

زود بزنید شبکه 3 میخوان خلبان هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل رو اعدام کنن!

متن برای ضایع شدن استقلال

+ – + – + – + – + – + – + – + – + –
– + – + – + – + – + –
بشین قشنگ با دقت جمع و تفریق کن ببین چندمین باره سرکار رفتی؟

متن ضایع شدن خنده دار

یه پیچ رو هر چقدر سفت کنی ، موقع باز کردن ، همونقدر باید زور بزنی ..
حالا هی منو بپیچون .. به موقش برات دارم.

متن برای ضایع شدن

مسلمان نیست کسی که روی مودم وایرلسش پسوورد می‌گذارد و همسایه‌اش شب بدون اینترنت می‌خوابد.

متن ضایع شدن خنده دار

بیا بنویسیم روی خاک ، رو درخت ، رو پر پرنده رو ابرا . . .
.
.
.
.
کلا بیا منابع طبیعی رو از بین ببریم !!!

متن ضایع شدن

مهم نیست که با چه تیپ و لباس و ماشینی می آیی ، فقط بیا……. بیا و آشغال ها را از جلوی در ببر که خیلی بو میده.

متن ضایع شدن

من ساده و یکرنگم
من عاشق دلتنگم
صد بار زنگ قطع کن
من عاشق تک زنگم

متن برای ضایع شدن استقلال

سلام ، میخوام بگم فردا ساعت ۱۰ صبح خوشگل ها را میگیرن ، گفتم اس ام اس بدم یه وقت نری بیرونا ، نه نمیگیرنت ، ضایع میشی……….!!!

متن برای ضایع شدن

عزیزترین فرد زندگیت کیه ؟
الف) من
ب) الف
ج) الف و ب
د) همه ی موارد
رو راست باشین لطفا ٬ از دروغ بدم میاد
هر کدومم باشه من ناراحت نمیشم من جنبم بالاس

متن ضایع شدن خنده دار

بهترین لحظه ، لحظه ایست که فکر کنی فراموشت کردم ، آخ اگه بدونی چی حالی میده !

متن برای ضایع شدن

امیدوارم خرس زیبایی هام همیشه تو غار چشمات بچره !

متن ضایع شدن

در فیلم خارجی زنی یک سیلی به شوهرش زد

شوهرش گفت :عزیزدلم چرا زدی؟

گفت میخام ببینم چقد دوسم داری

شوهر او را بوسش کرد

زن ایرانی تقلید کرد و ب صورت شوهرش یک سیلی زد!

ازم نخواهید تعریف کنم چی شد اما شنیدم وقتی زن را غسل میدادند لبخند به لب داشت …!

متن راجب ضایع شدن

هر وقت دلت واسم تنگ شد متن زیر رو بخون
.
.
.
ای کلک چه زود دلت برم تنگ شد.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگه یه روز رفتی سفر
رفتی از پیشم بی خبر
.
.
سوغاتی واسم چی میاری؟

متن راجب ضایع شدن

درتنهاترین شبهای من صدای توست. تنها تو هستی که صورتم را در تنهایی شب نوازش می کنی و تنها دلیل بیدار بودنم تو هستی
ای پشه

متن ضایع شدن خنده دار

باهمه وجودم سرمو روشونه مهربون تو میذارم و یواشکی دماغمو با لباست پاک میکنم!!

متن ضایع شدن خنده دار

خنجر زدی بر سینه ام ، وای سینه ام ، وای سینه ام / آتش زدی بر خرمنم ، وای خرمنم وای خرمنم آی خرمنم وای خرمنم ….. آفرین همینطور ادامه بده

متن ضایع شدن

خواستم جونمو فدات کنم ، باخودم گفتم چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!!!!

متن ضایع شدن

وقتی وارد دلم شدی احساس کردم آتش در وجودم شعله ور شدای فلفل!

متن ضایع شدن خنده دار

عزیزم اگه تو این مدت از من خطایی دیدی…

شما خطای دید داری!

وگرنه من خیلی گلم

متن راجب ضایع شدن

هرکس به طریقی دل ما می شکند…
اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی آفرین!

متن راجب ضایع شدن

مزن بر سر ناتوان دست زور / بزن بر سرش سنگ از راه دور!

متن راجب ضایع شدن

از من بپرسند بهترین، زیباترین، شجاع ترین، محبوب ترین، داناترین، عاقل ترین ادم کیه ؟ انگشتمو به طرفت تو دراز می کنم و می گم
.
.
.
.
.
این نمی تونه باشه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دبفبد
نتونستی بخونیش؟؟
اشکالی نداره برعکس بخون..
همون شد؟؟
دوباره درست بخونش تا عمقش رو بفهمی..
بازم نفهمیدی؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فهمیدی سرکاری یا هنوز توضیح بدم..

متن راجب ضایع شدن

می دونی حدفاصل خنده و گریه چیه ؟؟؟
.
.
.
نمیدونی ؟؟؟
.
.
دماغه . . . !

متن ضایع شدن

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﻭن ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ ؟؟
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﯿﺐ

متن برای ضایع شدن

شما با خوندن این اس ام اس

.

.

.

5 ثانیه از عمر خود را هدر دادید!

به همین راحتی

متن ضایع شدن خنده دار

یواش برو پایین یه چیزی بهت بگم
.
.
.
یواش!!!
.
.
.
تند اومدی نمیگم!

متن برای ضایع شدن

اگه یه نفر دست گذاشت رو شونت، قلبت لرزید، تنت لرزید، همه ی وجودت لرزید
.
.
.
.
.
برای عاشق شدن عجله نکن، ممکنه بابابرقی باشه!!!
خخخخخخخ

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

غلط کرده هرکس گفته من برای تو تره هم خرد نمیکنم ..
.
.
.
.
.
.
من برای تو خیلی چیزها خرد میکنم ..!
مثلا دندونات یا حتی قلم پات 😐

متن برای ضایع شدن

زود بزنید شبکه 3 میخوان خلبان هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل رو اعدام کنن!

متن راجب ضایع شدن

+ – + – + – + – + – + – + – + – + –
– + – + – + – + – + –
بشین قشنگ با دقت جمع و تفریق کن ببین چندمین باره سرکار رفتی؟

متن ضایع شدن خنده دار

یه پیچ رو هر چقدر سفت کنی ، موقع باز کردن ، همونقدر باید زور بزنی ..
حالا هی منو بپیچون .. به موقش برات دارم.

متن راجب ضایع شدن

مسلمان نیست کسی که روی مودم وایرلسش پسوورد می‌گذارد و همسایه‌اش شب بدون اینترنت می‌خوابد.

متن برای ضایع شدن استقلال

در خشم و نادانی‌مان

همچون کودکان، دست شسته و

از هم دور شده‌ایم.

گرفتار در بند شرمی ابلهانه

سال‌ها از پی هم گذشت

در ندامت و چشم انتظاری

به باغ شور جوانی‌مان

دیگر راهی نیست

هِرمان هِسِه

متن برای ضایع شدن

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو

متن ضایع شدن

جان زتن بردی و در جانی هنوز

دردها دادی و درمانی هنوز

آشکارا سینه‌ام بشکافتی

همچنان در سینه پنهانی هنوز

من ز گریه چون نمک بگداختم

تو ز خنده شکرستانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته‌ای

نرخ  بالابر که ارزانی هنوز

امیرخسرو دهلوی

متن راجب ضایع شدن

تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی

ولیکن چون تو در عالم نباشد

بیا تا جان شیرین در تو ریزم

که بخل و دوستی با هم نباشد

نخواهم بی تو یکدم زندگانی

که طیب عشق بی‌همدم نباشد

مکن یارا دلم مجروح مگذار

که هیچم در جهان مرهم نباشد

سعدی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آنچنان جای تو خالی است که چون یاد کنم

خواهم این خانه پر از نعره و فریاد کنم

ای خیال تو انیس شب تنهایی من!

همه شب شکوه‌ی هجران تو با باد کنم

کاخ شادی من از هجر تو ویران شد و ریخت

مگر این غمکده از یاد تو آباد کنم

رفتی و خانه تهی، کوچه تهی، شهر تهی است

دل تھی، وای به دل گرنه تو را یاد کنم

پرویز ناتل خانلری

متن ضایع شدن

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی

آتش زدی اندر من و چون دود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو برآسود، برفتی

ناگشته من از بند تو آزاد، بجستی

ناکرده مرا وصل تو خشنود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

انوری

متن برای ضایع شدن استقلال

نی قصه‌ی آن شمع چوگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوست
تو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا
تا اندران میانه، که بینند روی او
تو نیز در میانهٔ ایشان نشینیا

متن برای ضایع شدن استقلال

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری

مولانا

متن برای ضایع شدن استقلال

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

حافظ

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جوونی هم بهاری بود و بگذشت
به ما یک اعتباری بود و بگذشت
میون ما و تو یک الفتی بود
که آن هم نوبهاری بود و بگذشت

باباطاهر

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مثل درختی که
به سوی آفتاب قد می‌ کشد
همه وجودم دستی شده است
و همه دستم خواهشی:
خواهشِ تو

احمد شاملو

متن برای ضایع شدن استقلال

از من شب هجر می‌ بپرسید حباب
دریای غمم کدام آرام و چه خواب
در دل بود آرام و خیالی هر موج
در دیده خیال خواب شد نقش بر آب

خاقانی

متن راجب ضایع شدن

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

حافظ

متن ضایع شدن

در خشم و نادانی‌مان

همچون کودکان، دست شسته و

از هم دور شده‌ایم.

گرفتار در بند شرمی ابلهانه

سال‌ها از پی هم گذشت

در ندامت و چشم انتظاری

به باغ شور جوانی‌مان

دیگر راهی نیست

هِرمان هِسِه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

جان زتن بردی و در جانی هنوز

دردها دادی و درمانی هنوز

آشکارا سینه‌ام بشکافتی

همچنان در سینه پنهانی هنوز

من ز گریه چون نمک بگداختم

تو ز خنده شکرستانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته‌ای

نرخ  بالابر که ارزانی هنوز

امیرخسرو دهلوی

متن برای ضایع شدن استقلال

تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم روی

ولیکن چون تو در عالم نباشد

بیا تا جان شیرین در تو ریزم

که بخل و دوستی با هم نباشد

نخواهم بی تو یکدم زندگانی

که طیب عشق بی‌همدم نباشد

مکن یارا دلم مجروح مگذار

که هیچم در جهان مرهم نباشد

سعدی

متن برای ضایع شدن استقلال

آنچنان جای تو خالی است که چون یاد کنم

خواهم این خانه پر از نعره و فریاد کنم

ای خیال تو انیس شب تنهایی من!

همه شب شکوه‌ی هجران تو با باد کنم

کاخ شادی من از هجر تو ویران شد و ریخت

مگر این غمکده از یاد تو آباد کنم

رفتی و خانه تهی، کوچه تهی، شهر تهی است

دل تھی، وای به دل گرنه تو را یاد کنم

پرویز ناتل خانلری

متن راجب ضایع شدن

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی

آتش زدی اندر من و چون دود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو برآسود، برفتی

ناگشته من از بند تو آزاد، بجستی

ناکرده مرا وصل تو خشنود، برفتی

آهنگ به جان من دلسوخته کردی

چون در دل من عشق بیفزود برفتی

انوری

متن ضایع شدن

نی قصه‌ی آن شمع چوگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت
عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

متن راجب ضایع شدن

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوست
تو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا
تا اندران میانه، که بینند روی او
تو نیز در میانهٔ ایشان نشینیا

متن راجب ضایع شدن

هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری

مولانا

متن راجب ضایع شدن

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

حافظ

متن برای ضایع شدن

جوونی هم بهاری بود و بگذشت
به ما یک اعتباری بود و بگذشت
میون ما و تو یک الفتی بود
که آن هم نوبهاری بود و بگذشت

باباطاهر

متن ضایع شدن خنده دار

مثل درختی که
به سوی آفتاب قد می‌ کشد
همه وجودم دستی شده است
و همه دستم خواهشی:
خواهشِ تو

احمد شاملو

متن ضایع شدن خنده دار

از من شب هجر می‌ بپرسید حباب
دریای غمم کدام آرام و چه خواب
در دل بود آرام و خیالی هر موج
در دیده خیال خواب شد نقش بر آب

خاقانی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

حافظ

متن برای ضایع شدن استقلال

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن ضایع شدن

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن برای ضایع شدن

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن راجب ضایع شدن

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن راجب ضایع شدن

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن برای ضایع شدن استقلال

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن برای ضایع شدن استقلال

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن راجب ضایع شدن

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن ضایع شدن خنده دار

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن ضایع شدن خنده دار

و آینده انگیزه تو است …

متن راجب ضایع شدن

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن ضایع شدن خنده دار

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن برای ضایع شدن استقلال

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن راجب ضایع شدن

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن ضایع شدن

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن برای ضایع شدن

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن برای ضایع شدن

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن برای ضایع شدن

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن ضایع شدن

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن ضایع شدن خنده دار

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن ضایع شدن خنده دار

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن راجب ضایع شدن

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن برای ضایع شدن

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن برای ضایع شدن

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن برای ضایع شدن

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن ضایع شدن

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن راجب ضایع شدن

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن ضایع شدن

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن برای ضایع شدن استقلال

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن ضایع شدن

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن راجب ضایع شدن

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن ضایع شدن

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن ضایع شدن

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن ضایع شدن خنده دار

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن ضایع شدن

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن ضایع شدن خنده دار

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن راجب ضایع شدن

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن راجب ضایع شدن

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن راجب ضایع شدن

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن برای ضایع شدن

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن برای ضایع شدن استقلال

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن ضایع شدن

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن برای ضایع شدن

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن برای ضایع شدن

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن ضایع شدن

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن برای ضایع شدن

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن راجب ضایع شدن

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن ضایع شدن

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن ضایع شدن

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن برای ضایع شدن استقلال

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن راجب ضایع شدن

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن ضایع شدن

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن ضایع شدن خنده دار

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن برای ضایع شدن استقلال

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن ضایع شدن خنده دار

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن ضایع شدن

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن راجب ضایع شدن

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن ضایع شدن خنده دار

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن برای ضایع شدن

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن ضایع شدن خنده دار

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن ضایع شدن

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن برای ضایع شدن

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن راجب ضایع شدن

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن راجب ضایع شدن

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن ضایع شدن

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن ضایع شدن خنده دار

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن برای ضایع شدن

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن برای ضایع شدن

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن راجب ضایع شدن

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن ضایع شدن خنده دار

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن راجب ضایع شدن

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن ضایع شدن خنده دار

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن برای ضایع شدن استقلال

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن برای ضایع شدن استقلال

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن ضایع شدن خنده دار

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن ضایع شدن

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن ضایع شدن

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن ضایع شدن خنده دار

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن برای ضایع شدن استقلال

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن ضایع شدن خنده دار

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن ضایع شدن

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن راجب ضایع شدن

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن برای ضایع شدن استقلال

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن راجب ضایع شدن

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برای ضایع شدن

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن راجب ضایع شدن

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن راجب ضایع شدن

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن ضایع شدن خنده دار

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن راجب ضایع شدن

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن ضایع شدن

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن راجب ضایع شدن

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن راجب ضایع شدن

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن ضایع شدن

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن برای ضایع شدن استقلال

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن برای ضایع شدن

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن برای ضایع شدن

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن برای ضایع شدن

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن برای ضایع شدن

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن ضایع شدن خنده دار

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن برای ضایع شدن استقلال

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن برای ضایع شدن

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن ضایع شدن

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن ضایع شدن خنده دار

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن برای ضایع شدن استقلال

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن راجب ضایع شدن

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن برای ضایع شدن

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن ضایع شدن خنده دار

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن برای ضایع شدن

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن راجب ضایع شدن

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن راجب ضایع شدن

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن ضایع شدن

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن برای ضایع شدن استقلال

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن ضایع شدن

و آینده انگیزه تو است …

متن ضایع شدن خنده دار

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن برای ضایع شدن استقلال

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن ضایع شدن خنده دار

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن ضایع شدن

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن برای ضایع شدن استقلال

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن راجب ضایع شدن

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن ضایع شدن خنده دار

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن برای ضایع شدن استقلال

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن برای ضایع شدن

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن برای ضایع شدن استقلال

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن ضایع شدن

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن ضایع شدن خنده دار

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن ضایع شدن

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن ضایع شدن خنده دار

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن ضایع شدن خنده دار

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن ضایع شدن

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن ضایع شدن خنده دار

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن ضایع شدن خنده دار

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن راجب ضایع شدن

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن برای ضایع شدن استقلال

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن ضایع شدن خنده دار

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن برای ضایع شدن

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن ضایع شدن

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن ضایع شدن

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن راجب ضایع شدن

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن ضایع شدن

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن راجب ضایع شدن

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن ضایع شدن خنده دار

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن برای ضایع شدن استقلال

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن راجب ضایع شدن

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن راجب ضایع شدن

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن برای ضایع شدن

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن برای ضایع شدن استقلال

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن ضایع شدن خنده دار

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن ضایع شدن

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن ضایع شدن خنده دار

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن ضایع شدن

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن ضایع شدن

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن ضایع شدن خنده دار

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن برای ضایع شدن

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن ضایع شدن خنده دار

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن ضایع شدن خنده دار

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن برای ضایع شدن

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن برای ضایع شدن

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن ضایع شدن خنده دار

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن ضایع شدن

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن برای ضایع شدن استقلال

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن برای ضایع شدن استقلال

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن ضایع شدن خنده دار

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن راجب ضایع شدن

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن برای ضایع شدن

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن راجب ضایع شدن

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن راجب ضایع شدن

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن ضایع شدن خنده دار

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن راجب ضایع شدن

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن ضایع شدن خنده دار

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن ضایع شدن

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن ضایع شدن

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن برای ضایع شدن استقلال

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن برای ضایع شدن استقلال

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن ضایع شدن خنده دار

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن ضایع شدن

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن ضایع شدن خنده دار

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن راجب ضایع شدن

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن برای ضایع شدن

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برای ضایع شدن

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن راجب ضایع شدن

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن ضایع شدن

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن برای ضایع شدن استقلال

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن برای ضایع شدن استقلال

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن راجب ضایع شدن

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن برای ضایع شدن استقلال

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن راجب ضایع شدن

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن برای ضایع شدن استقلال

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن راجب ضایع شدن

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن ضایع شدن

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن برای ضایع شدن استقلال

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن ضایع شدن خنده دار

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن ضایع شدن خنده دار

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن برای ضایع شدن

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن برای ضایع شدن

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن ضایع شدن

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن راجب ضایع شدن

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن برای ضایع شدن پرسپولیس

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *