متن برای شوهر نمک نشناس

عاقبت آدم نمک نشناس

من لیمو شیرین زندگی تو بودم ؛تموم شیرینی های زندگیمو به تو دادماما چه زود تلخ شدمو چه ساده منو دور انداختی !

متن برای شوهر نمک نشناس

متن دست بی نمک

زمونه بدی شده !حتی با افزودنی های غیرمجاز هماعتباری به ماندگاریبعضی دوستی ها نیسـت . . . !

متن در مورد قدر نشناسی

کاش به جای دلم ؛دستممی شکستکه نمک نداشت

عاقبت آدم نمک نشناس

زخم هایت راپنهان کنآدم ها این روزهابانمک شده اند.

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

“خیانت” که دیدی ؛عاشق ترین آدمِ دنیا هم که باشی ؛ناگهان ؛فارغ ترینشان می شوی !اولش داغ می شوی ،می سوزی ،اشک می ریزی ،بی خواب می شوی …بعد از آن جوری سرد و بی تفاوت می شوی که انگار نه انگار روزی تو هم عاشق بوده ای …تقصیرِ تو نیست …عاشقی ، لیاقت می خواهد !چیزی که این روزهاکمتر پیدا می شود !

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

.چه خوبه کهکلیدباشیم نه قفلنوازش باشیم نه سیلیبا هم بخندیم نه بهمراه باشیم نه سددرک کنیم نه ترکنمک لحظه هاباشیمنه نمک زخمهادست هم وبگیریمنه پشت پابزنیمدنیا ناچیز است.

متن در مورد شوهر نمک نشناس

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

استوری نمک نشناسی

وضعیتی ﺷﺪﻩﮐﻪ ﻫﺮ کیخوبی می کنهﭘﺎی ﻟﺮﺯش هم می شینه

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

متن دست بی نمک

کافیست جای زخمت را بلد باشند ،آنگاه از اعلاترین نمکبرایت مرحم می سازندهمان هایی که از جان برایشانمایه می گذاشتی !

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

روزگار عوض شد!مثل دفترهای قدیمی بودیمدو به دو؛ باهمهرکدام را می کندندآن یکی هم کنده میشدحالا سیمی مان کردندکه با رفتن دیگریکـَکِ مان هم نگزد

متن برای شوهر نمک نشناس

جواب آدم نمک نشناس

دلم که از کسی بگیرد پاک میکنمگاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

زندگی دادگاه نیست تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم. زندگی، زندگی است. باید گذشت کرد تا بتوان از آن لذت برد گذشت، رمز پیروزی در زندگی است

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

عاقبت آدم نمک نشناس

نمک نشناس ترین و حقیر ترین آدما کسایی هستن که دربرابر کاری که براشون انجام میدی میگن میخواستی نکنی

نمک نشناسی فامیل

دست بی نمک دستیه که خیری را به دیگران رسونده و همینطور دراز مونده که کیطرف میخواد جبران کنه.محبت برای رضای خدا یعنی از لحظه ای که نیت کردیم پاسخ را از خدا گرفتیمدیگه منتظر پاسخ از بنده اش نیستیم.بی توقع مهربان باشیم. خدا جبران میکنه. بنده ش رو بی خیال

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل قدرشناسی

ببندم شال و میپوشم قدک را
بنازم گردش چرخ و فلک را
بگردم آب دریاها سراسر
بشویم هر دو دست بی نمک را

نمک نشناسی آدمها

وقتی کشید ، سوی نگاهت ، دلم سرک
در آسمانِ دل ، شده آن روی ماه ، حک
گفتم که از محبّتِ من خار ، گل ، شود
با این خیالِ کهنه ، خودم را زدم کلک
« تَبَّتْ یَدٰا » نتیجه ی هر استخاره ام
یعنی بریده باد و شود دست بی نمک

نمک نشناسی آدمها

نمک دستان توست
یا طعم دل من؟
که این همه سال پشت سر هم
بی واژه و سیگار با کلاغ ها درد و دل کردم
من نمک دستان تو را می شناسم
تو طعم دلم را ….نمی دانم!!

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

هرچند روشن است
که قدم های خسته ی من
چیزی جز درجا زدن نیست
یا جهان من نقاشی های تکراری دارد
یا بازهم به قانون دیگری می رسم…
شاید اولین کسی باشم
که پاهایم هم نمک ندارد!!!

بیشعوری نمک نشناسی

خادم! ای خادم!
با توام با تو: نیکخواهی را رها کن
هرچه میتانی جفا کن
گر گرفتی دست کس زودش رها کن….
با دو چشمانی که امروزیست دنیا را ببین….

متن برای شوهر نمک نشناس

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

ای خدا! این بنده ات از بی گناهی خسته است
چاره ای نامانده بر او جمله درها بسته است
دستهایش بر دعا تا بشکنی دستش ولی
از دعا نومید دست بی نمک نشکسته است
هر کسی را دست گیرد دستگیرش می کند
می کند محکوم و خود آماج تیرش می کند
بس خیانتها که پیرش می کند

معنی ضرب المثل نمک در نمکدان شوری ندارد

یکی از خصلت‌های این بیشعورهااین است که خود راچنان برگزیده خداوند می‌دانندکه حتی هاله نورانیدور سرشان را هم می‌بینند.

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

‏از یجایی به بعد عاقل میشی و
‏مطابق شعور آدمها شعور براشون خرج میکنی

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

وقتی که دوست بیشعور استانتظار دارند همیشه یادتان باشدکه دوستی با آنها افتخار بزرگی استو برای حفظ آن بایدمتحمل رنج و زحمت شوید.

جواب آدم نمک نشناس

وقتی مقصری
و معذرت خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست
بیشعوریه

متن در مورد شوهر نمک نشناس

دکلمه قدر نشناسی

بزرگترین مصیبتبرای یک انسان این استکه نه سواد کافیبرای حرف زدن داشته باشدنه شعور لازم برای خاموش ماندن…

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

پیاز هر چقدرم گرون بشه!نمیره قاطی میوه هادرست مثل آدم بی شخصیتتیکه هر چقدر هم پولدار بشهبازم بی شخصیته…!…

عاقبت آدم نمک نشناس

انتظار داشتن شعور
از بعضی ها مثل شرط بستن
رو “خر” تو مسابقه اسب سواریه

نمک نشناسی در قران

هیچ مقداریاز آرایشقادر نیستشخصیت را بپوشاند

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

داشتن مغزدلیل قطعی برای انسان بودن نیست .پسته و بادام هم مغز دارند .برای انسان بودن باید شعور داشت .

متن در مورد شوهر نمک نشناس

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

شاید بشه زشتی و بی پولی رو تحمل کرد چیزی که غیر قابل تحمله بیشعوریه.

ضرب المثل در مورد ادم نمک نشناس

اگه علاقه تون رومخفی کردینطرف رفت با یکی دیگه ازدواج کرد،شعور داشته باشینو بعد از اون هم حستون رو بروز ندین.

نمک نشناسی آدمها

هرگز از حرفهایی که مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو.
هیچ‌گاه کوچکترین توجهی به آن نشان نده.
همیشه فقط به یک چیز فکر کن:
داور خداست.
آیا من در برابر او روسفیدم؟
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد،
تا بیراهه نروی…
تو باید روی پای خودت بایستی و تنها ملاحظه‌ات این باشد که:‌
هرکاری انجام می‌دهم باید مطابق شعور خودم باشد.
تصمیم‌گیرنده باید آگاهی و شعور خودم باشد.
آن‌گاه خدا داور تو خواهد بود.#اشو

ضرب المثل نمک در نمکدان

تو هر رابطه ای هستیدحُرمت و غرورتون شکسته شدبدون خداحافظی برید و دیگه بر نگردیدهیچ چیزی با ارزش تراز غرور و‌ شخصیتتون نیست

عاقبت آدم نمک نشناس

از هر آدمیبه اندازه ی شعورش انتظار داشته باش ،حداقل اینطوریکمتر عذاب می کشی …!…

متن برای شوهر نمک نشناس

استوری نمک نشناسی

‏اگر انسانها را وزن میکنی مواظب باش
‏تنها بر اساس مدرکشان وزن نکنی
‏بعضیها با مدرک، خالی از درکند
‏وبرخی بی مدرک،
‏سرشارند از درک و شعور…

نمک نشناسی آدمها

من زندگی کردن را یاد گرفته ام…برای یک زندگیِ خوب، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد…وابستگی فقط درد دارد! آدمِ وابسته، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش میرود…آدمِ وابسته، با دستانِ خودش تحقیر میشود…وابسته که باشی؛ محدود میشوی، از قطارِ موفقیت جا میمانی…زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمیدهند و واقعا بخاطرِ خودت میروند…بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست…در این دایره ی سرگردان، عشق به کارِ آدم نمی آید…

بیشعوری نمک نشناسی

با بعضی ها نباید زیاد صمیمی شد…
یک فاصله ای باید گذاشت، تا از شعور نداشتشون در امان موند

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

من شخصیت هایی رادوست دارم که تغییر نمی کنند،کسانی که از اشتباهات خودیاد نمی گیرند.

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

ظاهرِ زیبافقط چند سال دووم میارهاما شخصیت زیبایک عمر…

متن برای شوهر نمک نشناس

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

به شخصیت خودبیشتر از آبرویتان اهمیت دهید…زیرا شخصیت شما ، جوهر وجود شماو آبرویتان ، تصورات دیگراننسبت به شماست……

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

شعور یک مرداز رفتارشبا مادرشمشخص میشه

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

من ناراحت نمی شومتو هم لازم نیست ناراحت شوی؛داشتن اعتقاد متفاوت ،نباید موجب جداییآدم های باشعور بشود.

استوری نمک نشناسی

بی شعوریاگر درد داشت،بازم یه عده مسکن میخوردنو به کارشون ادامه میدادن…

بیشعوری نمک نشناسی

بعد از یه سنیدیگه تنها عامل جذابیت آدما،شعورشونه،بقیه ش مهم نیست

متن در مورد شوهر نمک نشناس

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

روز ولنتاینکتاب بخریدرابطه نیاز به شعور داره،نه شکلات و عروسک…

استوری نمک نشناسی

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ …ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ …ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ …ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ …ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ ..ﻧﮕﯿﺮﻡ …ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ …ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ …ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !

قدر نشناسی همسر

رفیق بی معرفت را کمتر از دشمن نمی دانم
شوم قربان آن دشمن که بویی از معرفت دارد

متن نمک نشناس

بگو_چطور_برایت_بمیرم
تا_دست_کم
تمام_پنجشنبه_ها_را_به_من_فکر_کنی⁉️

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

جمعه شد،
درد جدایی تو دلگیرم کرد
خاطرات تو به یاد آمد
و درگیرم کرد
خواستم نام تو را
از دل خود پاک کنم
آخرین بوسه تو
باز زمین گیرم کرد…

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل درباره نمک

دراز میکشم
خیره میشوم به سقف
اشکهایم میچکند
سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی …

ضرب المثل در مورد ادم نمک نشناس

می دانی..؟
آدم های ِ ساده..
ساده هم عاشق می شوند..
ساده صبوری می کنند..
ساده عشق می وَرزَند..
ساده می مانند..
اما سَخت دل می کنند..
آن وقت که دل ِ می کنند..
جان می دَهند..
سخت میشکنند..
سخت فراموش میکنند..
آدم های ِ ساده…..

لیاقت آدم قدر نشناس

بی معرفت تو اون کسی بودی کهاومدی زیر چترم,نه برای همراهی با من,بلکه فقط برای اینکه خیس نشی….بارون که بند اومد,رفتی که رفتی …..

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن در مورد شوهر نمک نشناس

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

بزرگ ترین خیانت رو
خود آدم به خودش می کنهوقتی به خاطر دیگران
خودشو نادیده می گیرهتعصبات و باورهای نادرست
مانند لنگر استهرچه تلاش کنی
مانع حرکت تو
می‌شوند..

نمک نشناسی آدمها

این پیام رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا
که سخت مشغول شطرنج زندگی اند
و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

چقدر زمونه بی وفاست
نمی دونم خدا کجاست
یکی بیاد بهم بگه کجای کارم اشتباست ؟
گاهی می خوام داد بکشم اما صدام در نمیاد
بگم آخه خدا چرا دنیا به آخر نمیاد ؟

نمک نشناسی در قران

من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

اگر قَدر نمی دانیم
لااقل اذیتش نکنیم
همانی که برای ما
از خطِ قرمزهایش، ساده گذشته است…

متن برای شوهر نمک نشناس

جواب آدم نمک نشناس

طلوع بی شمار معرفت باش
به شهری که رسومش بی وفائیست
سرم سرگرم تصویر تو گشته
به آن حدی که اسمش بی نوائیست

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

سلام ای بی وفا ای بی مروت
سلام ای ساز گیتار محبت
سلام کردم نگی تو بی وفایی
وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !

متن برای شوهر نمک نشناس

یه آدمایی هم هستن اسمشون دوسته . . .
خودشون دشمن

آدمهای دورو و نمک نشناس

مکالمه های کوتاه
کفاف گلایه های بلند مرا نخواهد داد
تا کی سلام کنیم
حال هم را بپرسیم
و به هم دروغ بگوییم که خوبیم
دروغ هایمان از سیم های تلگراف و کوهها و دشت ها عبور کنندو صادقانه به هم برسند
ما فقط
دروغهایمان به هم می رسد
من خوب نیستم
اصلا …

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

پرنـــده در صدای خوششرنج و درد و ماتـــم نیستپرنده اهلِ شکــوه و اهلِ گلایه و غــم نیستخوش به حالِ هوایش و خوش به حالِ دلشو خوش به حال پرنـــدهکه مثلِ آدم نیست

متن برای شوهر نمک نشناس

انسانهاي قدر نشناس

قدرنشناس ترین و حقیر ترین آدما کسایی هستن که در برابر کاری که براشون انجام میدی میگن می خواستی انجام ندی!

متن نمک نشناس نباشیم

دانستن الفبای عاشقی اصالت می خواهد!
افسوس که این روزها لقب عاشق می دهند
به هر کسی که آمد و چند صباحی لاف عاشقی زد
و نمک ِعشق خورد و نمکدان احساسی را شکست!
اینان در واقع دروغگویانِ قدرنشناسی هستند که
بزودی در دنیای هوس های رنگارنگشان نمک احساس بیگناهان ساده دل،
بدجور چشمان زندگیشان را کور خواهد کرد…

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

وقتایی که از درد بی کسی و تنهایی به من پناه آوردی سرپناهت شدم و غم تنهاییت را به جان خریدم،
ولی حالا سرگرم کس دیگری شده ای و این بار منم که بار تنهایی هایم را به دوش می کشم.
سعی می کنم بعد از تو به ادم های اطرافم قدرشناسی را یاد دهم و سعی می کنم با فراموش کردن زخم قدرنشناسی تو به آرامش برسم.

متن نمک نشناس

لیاقت خیلی مهمه!
ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقت های دیگران رو نادیده می گیریم
و اجازه می دهیم خودشان را بیشتر از اونی که هستند حس کنند!

جواب آدم نمک نشناس

آدم های قدرنشناس ارزش واقعی چیزی را نمی دانند و فقط قیمت آن را می دانند. الان دلم از تو گرفته نیست دلم از خودم گرفته که چطور بجای پاک کردن اشتباهاتت در ذهنم کلا خودت را پاک کنم.

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

یه زمانی نمک می خوردن و نمکدونو می شکستن،
الان نمک می خورن، بعد می پاشن رو زخمت!

متن نمک نشناسی رفیق

عاقبت به این نتیجه می رسیم که حضور بعضی‌ انسان ها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده
که جای خالی‌ آن ها را فقط همین نبودنشان پر می کند!

بیشعوری نمک نشناسی

چیزی که ازش می ترسیدم سرم اومد!
الان که یاد کارایی که برات کردم و تو اینجوری جوابشونو دادی می افتم به جای این که از تو بدم بیاد از خودم متنفر میشم.
تو آدمی نبودی که من شناختمت من یه آدم حسابت کرده بودم نه یک قدرنشناس پوچ!

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

فایده ای ندارد مثبت اندیشی
من وقتی که دنیا گره های کورش را روی قلب من محکم می کند
من بارها زمان را نگه داشته ام با دست هایی که به تازگی فهمیده ام دستم نمک ندارد و چه احساس مبهمی…!

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

در بین حرفایی که می زدیم درد دل هایی که می کردیم قول دادی که پای تموم قول و قرارات وایستی و من چقدر صادقانه به این حرفا دل بسته بودم!
آدم قدرنشناسی مثل تو قولاشم در حد حرفه

متن برای شوهر نمک نشناس

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

باور آدم های ساده را خراب نکن
آدم های ساده با تو تا ته خط می آیند
و اگر بی معرفتی ببینند قهر نمی کنند، می میرند
مرگ پروانه ها را آیا دیده ای؟ پروانه ها با یک تلنگر می میرند!

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

اگه خودت را از جنس آدم های اطرافت نمی بینی مجبور نیستی کنارشان ادامه دهی
وقتی لبخندت را با پوزخند جواب می دهند چه لزومی دارد خودت را سرگرم و رفیق این انسان ها کنی و هر روز از آن ها واکنشی ببینی که آزرده ات کنند.
دور شو برای خودت یک رفیق ناب پیدا کنو و از نمک نشناس ها تا می توانی فاصله بگیر.

انسانهاي قدر نشناس

زمینم…خوب می دانم که اینجا جمعه بازار است…
و دیدم عشق را در بسته های زرد و کوچک نسیه می دادند…
در اینجا قدرنشناسند مردم، شعر حافظ را به فال کولیان اندازه می گیرند…
نیا باران!!!! زمین جای قشنگی نیست…

لیاقت آدم قدر نشناس

دیگه وقتشه با مهربونی ها خداحافظی کنیم و دنیای جدید نمک نشناسی را بپذیریم.
دیگه هیچی مزه ی سابق رو نداره و هیچ حرفی اونجور که باید و شاید به دل نمی شینه…
همه چی در حد حرفه و عمل کلا از بین رفته.
من طرف حسابم آدمای قدرنشناسیه که باعث و بانی این شرایط شدن و آدما رو مجبور به قبول همچین دنیایی کردند.

بیشعوری نمک نشناسی

احساسم را به دار آویختم
منطقم را به گلوله بستم
لعنت به هر دو، که عمری بازی ام دادند
دیگر بس است
می خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم. . .!

متن در مورد شوهر نمک نشناس

جواب آدم نمک نشناس

اگه خوبی ها و زیبایی ها زندگی را نادیده بگیریم و انکار کنیم که زندگی زیباست ناحق گفته ایم چون هم خوب و هم در زندگی آن را زیباتر می کند.
اما خوبی و بدی در زندگی ناعادلانه تقسیم شده و آدم های نمک نشناس همیشه روزنه ای برای رخنه در خوبان پیدا می کنند.

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

پر از احساسم و اما
ندارم یار با احساس
به هر کی عشق ورزیدم
شده امروز قدرنشناس!
پر از احساسم و اما
ندارم یار جون جونی
به هر کی عشق ورزیدم
شده خائن به آسونی!
پر از احساسم و اما
نمی بینم یکی عاشق
در این کوچه ی متروکه
نمونده عاشق صادق!

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

این روزا به هر سو می نگرم آدمای بی معرفت رو می بینم و هر روز به تعداد این آدما اضافه میشه از این به بعد هر جا سخن از معرفت و انسانیت شنیدی فقط لبخند بزن و از آن جا بگذر بیخیال شو چون معرفت در این دنیا فقط در حد حرف است.

نمک نشناسی در قران

بیماری مزمن بین مردم شیوع پیدا کرده است….
مهم نیست تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کردی،
حالشان که با تو خوب شد، دلیل حال بدت می شوند!
مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی،
می روند و شیفته ی آدم های جدید زندگیشان می شوند!
مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی، درد می زنند به جانت!
مهم نیست چند بار تنهاییشان را دوش کشیدی، در نهایت تنهایت می گذارند!
لطفا به فرزندانتان قدرشناس بودن را یاد دهید!
اینجا زخم خیلی ها تازه ی همان نمکدانی است که شکست..!

نمک نشناسی آدمها

دست بی نمک دستیه که خیری را به دیگران رسونده و همینطور دراز مونده که کی
طرف میخواد جبران کنه.
محبت برای رضای خدا یعنی از لحظه ای که نیت کردیم پاسخ را از خدا گرفتیم
دیگه منتظر پاسخ از بنده اش نیستیم.
بی توقع مهربان باشیم. خدا جبران میکنه. بنده ش رو بی خیال

متن در مورد شوهر نمک نشناس

عاقبت آدم نمک نشناس

چه خوبه که کلید باشیم نه قفل،
نوازش باشیم نه سیلی،
با هم بخندیم نه بهم،
راه باشیم نه سد،
درک کنیم نه ترک،
نمک لحظه ها باشیم نه نمک زخم ها،
دست هم را بگیریم، نه پشت پا بزنیم
دنیا ناچیز است!

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

ای خدا! این بنده ات از بی گناهی خسته است
چاره ای نامانده بر او جمله درها بسته است
دست هایش بر دعا تا بشکنی دستش ولی
از دعا نومید دست بی نمک نشکسته است
هر کسی را دست گیرد دستگیرش می کند
می کند محکوم و خود آماج تیرش می کند
بس خیانت ها که پیرش می کند!

متن نمک نشناسی رفیق

تو قدر من نشناسی مرا به کم مفروش
بهائیم من و باشد بهای من بسیار

نمک نشناسی فامیل

بپرس قدر مرا، گر چه خوب می دانی
که من گلم گل خارن این جماعت خار

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

سرم چون گوی درمیدان بگرده
دلم نز عهد ونز پیمان بگرده
اگر دوران به نامردان بمونه
نشینم تا دگر دوران بگرده

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

دیگه وقتشه با مهربونی ها خداحافظی کنیم و دنیای جدید نمک نشناسی را بپذیریم. دیگه هیچی مزه ی سابق رو نداره و هیچ حرفی اونجور که باید و شایده به دل نمی شینه همه چی در حد حرفه و عمل کلا از بین رفته. من طرف حسابم آدمای نمک نشناسیه که باعث و بانی این شرایط شدن و آدما رو مجبور به قبول همچین دنیایی کردند.

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

کاش بعضی از آدمای نمک نشناس را کمتر می دیدیم به جای آن کاش بعضی از آدمها را بیشتر می دیدیم. مثل آدم هایی که رنگ قهوه ای در جعبه مداد رنگی که سالهای سال همراهمان هست ولی در میان آن همه رنگ گم شده اند. ما این آدم های ثابت و ماندگار را در بین آدم های پر هرج و مرج ندیدیم و در واقع آنهایی بودند که دستشان نمک نداشت.

انسانهاي قدر نشناس

بر روی زخم های تنهاییم نمک می پاشم تا یادم بماند که آدم نمک نشناسی چون تو این زخم ها را به وجود آورد.

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

بعضی وقتا از آدمای نمک نشناس زخم هایی میخوری که باور نمی کنی این زخم واسه همچین دردیه. یاد کارایی که واسه این آدما کردی هر روز تو دو شکسته تر می کنه‌ به نظرم واسه اینکه واست تجربه بشه باید رو همچین دردهایی به جای نمک اسید بپاشی تا بدونی این زخم هارو واسه چی و از کی خوردی و بتوانی ازشون تجربه بگیری و تکرارشون نکنی.

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

ما آدم های نمک نشناسی شده ایم و چه آرام و بی صدا خطرناک ترین بیماریِ قرن بینمان نفوذ پیدا کرده استتب نکرده ایم ، نمُرده ایمتلفاتی نداشته ایم ..فقط به شدتنسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان نمک نشناس و تفاوت شده ایم.له کردن احساس دیگران برایَمان عادی شده است.هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبتدیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم.و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!ما نسلِ نمک نشناسی شده ایمخطرناک ترین بیماری قرن !تب نکرده ایمنمرده ایمفقط از آدم هایِ اطرافمان نردبانساخته ایمنردبان.

متن برای شوهر نمک نشناس

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

دیگه وقتشه با مهربونی ها خداحافظی کنیم و دنیای جدید نمک نشناسی را بپذیریم.دیگه هیچی مزه ی سابق رو نداره و هیچ حرفی اونجور که باید و شاید به دل نمی شینه…همه چی در حد حرفه و عمل کلا از بین رفته.من طرف حسابم آدمای قدرنشناسیه که باعث و بانی این شرایط شدن و آدما رو مجبور به قبول همچین دنیایی کردند.

استوری نمک نشناسی

قدرنشناس ترین و حقیر ترین آدما کسایی هستن که در برابر کاری که براشون انجام میدی میگن می خواستی انجام ندی!

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

شما هر چقدر در در حق ادم های نمک نشناس خوبی کنید در واقع راه را برای بی معرفتی بیشتر اونا هموار کردید. پس برای اینکه بتوانید در آرامش زندگی کنید از این آدما فاصله بگیرید و تا می توانید آدم های مثبت را به زندگی خود راه دهید.

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

در بحبوحه زمان چه آدم هایی که در زندگیت می آیند و می روند و خاطراتی را در ذهنت ثبت می کنند و چه خوب بود که اگر هر خوبی با خوبی جواب داده می شد و پای آدم های نمک نشناس از این دنیا کوتاه می شد. اما چه حیف که در بین انسان های خوب کم و بیش تعدادی نمک نشناس هم هستند که گاه گاهی نمک بر زخمت بپاشند و ثابت کنند که در دنیای هنوز هم نامهربونی بازار داغی دارد.

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

نمک خوردی به نوش جان نمکدانم شکستی؟که دنیا بر سرت ارد که فکرش هم نیاریدل دلسوخته بشکستن نبودش هیچ بهریچنان ات بشکند این دل که تا آخر بنالی

متن برای شوهر نمک نشناس

متن نمک نشناسی رفیق

همیشه وقتی از آدمای اطرافم نمک نشناسی می بینم فکر می کنم که آیا بی نمک تر از دست من هم در جهان جایی هست. قدیما نمک میخوردن نمکدون رو می شکستند ولی الان به شکستن نمکدان هم قانع نمی شوند و نمک بر روی زخمت می پاشند و حرمت کلام و قرار از بین رفته است و دستی نیست که بی دلهره و ترس فقط نقش مرهم باشد بر روی دردهایت و بشورد نمک هر چه آدم نمک نشناس را، تا بلکه پاک شویم از کینه و نفرت.

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

آنچه در بین ایرانیان ارزش والایی دارد حرمت نان و نمک و هم نشینی است. و اگر کسی که بر سر سفره ای حاضر شده باشد و نان و نمک خانه ای را چشیده باشد. اگر در جایی حرف یا حدیثی از این خانه بگوید در واقع نمک نشناسی کرده است و مستحق قهر و کدورت خواهد بود‌.

نمک نشناس نباش

در بین حرفایی که می زدیم درد دل هایی که می کردیم قول دادی که پای تموم قول و قرارات وایستی و من چقدر صادقانه به این حرفا دل بسته بودم. آدم نمک نشناسی مثل تو قولاشم در حد حرفه.

متن دست بی نمک

آدم های نمک نشناس ارزش واقعی چیزی را نمی دانند و فقط قیمت آن را می دانند. الان دلم از تو گرفته نیست دلم از خودم گرفته که چطور بجای پاک کردن اشتباهاتت در ذهنم کلا خودت را پاک کنم.

ضرب المثل نمک در نمکدان

یه زمانی نمک میخوردننمکدونو میشکستن ،الان نمک می خورنبعد می پاشن رو زخمت

متن در مورد شوهر نمک نشناس

متن نمک نشناس

کنــارت هستندتا کـــی ؟تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارنداز پیشــت می روند یک روزکدام روز ؟وقتی کســی جایت آمددوستت دارندتا چه موقع ؟تا موقعی که کسی دیگر رابرای دوســت داشـتن پیــدا کنند.

انسانهاي قدر نشناس

چه خوبه کهکلیدباشیم نه قفلنوازش باشیم نه سیلیبا هم بخندیم نه بهمراه باشیم نه سددرک کنیم نه ترکنمک لحظه هاباشیمنه نمک زخمهادست هم وبگیریمنه پشت پابزنیمدنیا ناچیز است.

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

وضعیتی ﺷﺪﻩﮐﻪ ﻫﺮ کیخوبی می کنهﭘﺎی ﻟﺮﺯش هم می شینه …

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

پرواز کرد عاقبت ،ماهی که شوری دریابرای نمک گیر کردنشکافی نبود !

استوری نمک نشناسی

کافیست جای زخمت را بلد باشند ،آنگاه از اعلاترین نمکبرایت مرحم می سازندهمان هایی که از جان برایشانمایه می گذاشتی !

متن برای شوهر نمک نشناس

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم
منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

بیشعوری نمک نشناسی

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

تمام زندگی ام را میدهم که برگردیو همین که برگشتی بگویم:دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو

جواب آدم نمک نشناس

زندگی دادگاه نیست تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم. زندگی، زندگی است. باید گذشت کرد تا بتوان از آن لذت برد گذشت، رمز پیروزی در زندگی است

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

رفیق پیراهنم را بزن بالا کمرم را دیدی؟نترس چیزی نیستاینها فقط جای خنجرند من نفهمیدم در رفاقت چه شدتو مواظب باش ..

متن برای شوهر نمک نشناس

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

دلم که از کسی بگیرد پاک میکنمگاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

ضرب المثل نمک در نمکدان

لاشه عاشقی ام سگ خور نامردی توآنقدر خون به دلش هست که هارت بکند

استوری نمک نشناسی

روزگار عوض شد!مثل دفترهای قدیمی بودیمدو به دو؛ باهمهرکدام را می کندندآن یکی هم کنده میشدحالا سیمی مان کردندکه با رفتن دیگریکـَکِ مان هم نگزد

نمک نشناس نباش

مردانگی ات رابا غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست ثابت نکنمردانگی را زمانی میتوانی نشان دهی که دختریبا تمام تنهایی اش به تو تکیه کردهو با تکیه به غرور تو به قدرت تودر این دنیای پر از نامردی قدم بر میدارد

جواب آدم نمک نشناس

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

متن برای شوهر نمک نشناس

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

ب سلامتیه قالی، که اجازه میده هر مرد و نامردی روش پا بزارناما باز از ارزشش هیچی کم نمیشه

نمک نشناسی آدمها

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

معنی ضرب المثل نمک در نمکدان شوری ندارد

خداجونم همه نامردایی که در حقم نامردی کردن رو می بخشمچون محتاج بخشیدن تو هستم

جواب آدم نمک نشناس

“خیانت” که دیدی ؛عاشق ترین آدمِ دنیا هم که باشی ؛ناگهان ؛فارغ ترینشان می شوی !اولش داغ می شوی ،می سوزی ،اشک می ریزی ،بی خواب می شوی …بعد از آن جوری سرد و بی تفاوت می شوی که انگار نه انگار روزی تو هم عاشق بوده ای …تقصیرِ تو نیست …عاشقی ، لیاقت می خواهد !چیزی که این روزهاکمتر پیدا می شود !

متن نمک نشناس نباشیم

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردندگدایی عشق میکنند تا وقتی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستنداما همین که مطمئن شدند نامردی را در حد مردانگی انجام میدهند

متن برای شوهر نمک نشناس

ضرب المثل درباره نمک

میگویند لیاقتت را نداشتنمیدانند که فقط دوستم نداشتهمین!!!

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

مادرممرا ببخش قرمزی چشمانم بخاطر سوزششان نبوددلیلش گریه کردن برای نامردی بود که اسم خودش را “مرد”میگذاشت

متن در مورد قدر نشناسی

هر چقدر دم دستی و آنلاین باشیبه مرور از ارزش و احترامت کم میشهآدما عجیبن…

متن نمک نشناسی رفیق

تو این دنیای نامردیبدنبال چه میگردینگرد، بیهوده میگردیجوانمردی قدیمی شدرفیقان عهد بشکستندفقط تو ماه شبگردیکه بی منت جوانمردی

متن نمک نشناسی رفیق

محبت و زمان دوسرمایه گرانقدر زندگی هستندهرگز این سرمایه هایعظیم فردی را نثار افرادبی لیاقت و متظاهری کهشما و ارزش های شما را بهبازی می گیرندتلف نکنید در غیر اینصورتفقط سرخوردگی ندامت و پشیمانیبرایتان می ماند

متن برای شوهر نمک نشناس

عاقبت آدم نمک نشناس

از سیگار کشیدن هیچکس مرد نشداما از نامردی خیلی ها سیگاری شدن

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنتصداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !

استوری نمک نشناسی

بسلامتی اونی که تو همه این نامردیما رو مرد حساب می کنه

نمک نشناس نباشیم

تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت استگفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه!

بیشعوری نمک نشناسی

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردیکه نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

متن در مورد شوهر نمک نشناس

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

تو خودت را بـه کر بودن زده ای ؛و من خودم را بـه کور بودنمن چشم بر “خیانت” تو بستمو تو گوش بر “دوستت دارم” هایم !

عاقبت آدم نمک نشناس

بی وفایی کن وفایت می کنندبا وفا باشی خیانت می کنندمهربانی گرچه آیینه ی خوشیستمهربان باشی رهایت می کنند

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردیکه نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی…..

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

تو را آن قدر در دل می سرایمکـه دل یعنی ترا زیبا سرودنفدای تو شقایق احساسو رویای بی آغاز سرودن

متن دست بی نمک

در این بازار نامردی به دنبال چه می‌ گردینمی‌ یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردیبرو بگذر از این بازار، از این مستی و طنازیاگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می‌ بازی

متن در مورد شوهر نمک نشناس

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردیگه فصل خزان و گه بهار آوردیمردان جهان را همه بردی به زمیننامردان را بروی کار آوردی

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

آدم های‌ خیالباف همیشه حال شان خوب اسـت.
با کسی کـه دوستش دارند،
بـه میهمانی میروند،
چای مینوشند و می رقصند.
کسی را کـه دوستش دارند همیشه هست.
نه می‌رود،
نه می میرد
و نه خیانت بلد اسـت.

متن در مورد قدر نشناسی

می‌شود سوخت، ولی ساخته دست ببینیممی‌شود ماند، ولی هیچ نبینیممن میان این همه ی  ساخته و سوخته هاسردرگمم، گمشده امباز هم محتاج با تو بودنمسوخته ام و دیده امعشق را بین دو منقار پرندهدر میان بال گرم هر پرندهمن نه پرنده شده ام

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

و حالا انتهای کوچه شعرمنم با انتظاری مبهم و زردولی ایکاش جادوی نگاهتغزل هاي مرا تاراج نمی‌کرد

قدر نشناسی همسر

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دلمیان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابرنمی‌دانم چرا شاید بـه رسم و عادت پروانگی مان بازبرای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

متن برای شوهر نمک نشناس

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

باز بیشعوری یه توجیهی داره ولی
نمک نشناسی هیچ جوره توجیه نمیشه

جواب آدم نمک نشناس

 فقط یک مرد می فهمهمچاله ام کن ؛
در آغوشت
من اوج آرامشم
طوفان آغوش توست

دلنوشته قدر نشناس

تو را آنقدر در دل می سرایمکه دل یعنی ترا زیبا سرودنفدای تو شقایق احساسو رویای بی آغاز سرودن

نمک نشناسی در قران

چه می شد گر دل آشفته منهر چشم تو عادت نمی کردو اي کاش از نخست آن چشمهایتمرا آواره غربت نمی‌کرد

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دلمیان غصه اي از جنس بغض کوچک یک ابرنمیدانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان بازبرای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

متن در مورد شوهر نمک نشناس

حدیث درباره نمک نشناسی

رویای من همیشه به یاد تو سبز بودرفتی و حرفی از غم رویا نمی‌شودرفتی و دل میان گلستان غریب مانددیگر بهار محو تماشا نمی شودعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقنمیدانم چرا رفتینمیدانم چرا شاید خطا کردمو تو بی آن که فکر غربت چشمان من باشینمیدانم کجا، تا کی ، برای چه

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

می توان در قلب هاي بی فروغلحظه اي برقی زد و خورشید شدمی توان در غربت داغ کویرآن ابری که می بارید شدعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقچه می شود تو صدایم کنی به لهجه موجبه لحن نقره اي و بی صدای چشمانتتو هیچوقت پس از صبر من نمی اییدر انتظار چه خالیست جای چشمانتعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقتو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشهکاشکی بجز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشتیا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

به خدا خسته ام از دیدن نامردی هاراه می افتم تو خیابونهرجا رو می بینم یاد تو می افتمیاد قدم هاتراه می افتم تو خیابونپر بغض تو سینم یادته می گفتممال من غماتاین خیابونا عطرت دارن همیشه
عطر تو که کم نمیشه
عطر تو که کم نمیشهاین خیابونا منو که بی تو میبینن
زیر پای من میشینن تا رسیدن

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

 غمی روی سینه منچون عاشقت ناز تو رابا قیمت جان میخرد از گندم گیسوی تو بر سفره اش نان می بردهرکس تو را از من گرفت دلسنگ چون دیوار بود این سر بجای شانه ات همواره روی دار بودمن عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدمبا این همه ی ي ي بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

دلنوشته قدر نشناس

روزگار پیرم کردیچه می کشم از دوره اي که باورم سرکوب شد تا بدتری آمد به چشم بد لاجرم محبوب شدمن مشت در گل مانده ام با ساقه ي دستان تو شاید زمین آماده ي یک اتفاق خوب شدمن عاشق چشم تو و خواب نگاه تو شدم چشمان تو شرط من است مشروطه خواه تو شدمبا این همه ی ي ي بگذار من بر عشق تو تکیه کنم یک شب بدون درد در آغوش تو گریه کنم

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل درباره نمک

 فقط یک مرد می فهمهمچاله ام کن ؛
در آغوشت **
من اوج آرامشم
طوفان آغوش توست ***

نمک نشناسی در قران

اشفته دلان را هوس خواب نباشد**
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد**
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق**
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد**

متن در مورد شوهر نمک نشناس

چجوری انقد آسان خیانت می کنید؟
ماحتی همسایمون اثاث کشی میکنه میره تا ی سال ب حرمتش جواب درود همسایه جدید رو نمیدیم :»»

لیاقت آدم قدر نشناس

خیلی نامرده اونی که یهو میزاره میرهگاهی وقت ها… دلت میخواهـد… یکی را صدا کنی و بگویی سلـام می آیی قدم بزنیم گاهی آدم چه چیز هآی سـاده اي را ندآرد

ضرب المثل نمک در نمکدان

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری کـه بـه دریاست،بـه مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا کـه بـه دل عشق بود،خواب نباشد

متن در مورد شوهر نمک نشناس

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

می شود سوخت
ولی ساخته دست ببینیم
میشود ماند
ولی هیچ نبینیم
من میان این همه ی ي ي
ساخته و سوخته ها
سردرگمم
گم شده ام
بازهم محتاج با تو بودنم
سوخته ام و دیده ام
عشق را بین دو منقار پرنده
در بین بال گرم هر پرنده
من نه پرنده شده ام

نمک نشناسی آدمها

فــقـط خدا مـیدونــه
كـه چـند بــارتو گـوشـیم نـوشـتم
بـرگـردولی نـتونـستـم برات بـفـرسـتـم
غـــرور لـعنتی

بیشعوری نمک نشناسی

اگر روزی دشمن پیداکردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودیاگر روزی تهدیدت کردند، بدان دربرابرت ناتواننداگر روزی نامردی دیدی، بدان قیمتت بالاست

نمک نشناسی در قران

زن وشوهری دراثر گاز گرفتگی جان باختند! شهروند گرامی ؛ تا بوس هست گاز چرا ؟!

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

 سی ساله‌ها جذابن؟
حالا ما سی ساله بشیم ۲۷ ساله‌ها جذاب میشن
۲۰ ساله هم که بودیم بیست پنج ساله‌ها جذاب بودن،
کلا جذابیت تو سنیه که ما نیستیم !

متن برای شوهر نمک نشناس

ضرب المثل در مورد ادم نمک نشناس

نام همسر در موبایل خانم ها:
آشنایی : مرد رویا هام.
نامزدی: عشقم.
ازدواج: هم نفسم.
بعد از ۱ ماه: جان دلم.
بعد از ۲ ماه: سایه سرم.
بعد از ۳ ماه: شوهرم.
بعد از ۱ سال: آقا بالا سر.
بعد از ۲ سال: بخور بخواب.
بعد از ۳ سال: نره غول!
بعد از ۴ سال: لندهور!!
بعد از ۵ سال: مرتیکه نفهم بی شعور
مفت خور نمک به حروم بی چشم و رو!!!

نمک نشناسی رفیق

با کامیونم زیر پل گیر کردم. پشت سرم هم چند کیلومتر ترافیک راه افتاده…
افسر رسیده بعد از اینکه بیسیم زده میپرسه، گیر کردی؟
: پـ نـ پـ جون جناب این پل رو بار زده بودم ببرم برسونم وسط راه گازوئیل تموم کردم.

نمک نشناسی در قران

به خواهرزادم میگم چندتا کشور از الف نام ببر. میگه: کشور خارجی؟
– پ ن پ کشور ایرانی!

جواب آدم نمک نشناس

یه مرغ از فریزر دراوردم داداشم برگشته میگه میخوای بپزیش؟؟؟
گفتم : پ ن پ از سرد خونه درش اوردم اقوامش دم ردن بدم برن خاکش کنن

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

به بابام میگم تو حساب چقدر پول داریم میگه میخوای بدونی موجودی مون چقدره میگم پـَـ نـَـ پـَـ میخوام بدونم چقدر با بیل گیتس فاصله داریم !

متن برای شوهر نمک نشناس

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

شب بود.به پسر خالم گقتم: پتو رو بده گفت: میخوای به خوابی!!منهم گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ میخوام زیرش بوق بزنم و بو کنم

آدمهای دورو و نمک نشناس

دیشب شیشه رفته بود تو ی دستم داشتم از درد داد و جیغ میزدم به دوستم میگم در بیار دیگه.. میگه چی؟شیشه رو؟میگم:(( پ نه پ ادامو در بیار یکم شاد بشیم.خخخخ

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

رفتم گل فروشی می گم ببخشیدکاکتوس هم دارید؟می گه واسه دکورمی خوای؟پ ن پ توخونمون شترپرورش میدیم می خوام یه وقت احساس غربت نکنه!حس کنه خونه ی خودشه

انسانهاي قدر نشناس

سوسک اومده توی اتاق دوستم میگه کشتیش گفتم پ ن پ بجه خوبی بوده برایش حبس ابدبریدم

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

بهش میگم : دیگه می خوام ازت جدا شم !
میگه : این حرف آخرته ؟
پ ن پ این خلاصه ای بود از اخبار ایران و جهان ،
لطفأ به ادامه ی خبر توجه فرمایید !

متن در مورد شوهر نمک نشناس

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

با کیس ازدواجش رفتند آزمایش خون، گروه خونی شون بهم نخورده…
زنگ زدم بهش میگم : غصه نخور رفیق… دنیا همینه…حالا میخوای چیکار کنی؟ کات میکنی باهاش؟
بجای اینکه دردِ دل کنه میگه: پـَـَـ نــه پـَـَــــ صبر میکنیم تا سال دیگه یه بار دیگه آزمایش میدیم شاید ایندفه شانس مون زد افتادیم تو یه گروه خونی آسونتر صعود کردیم مرحله بعد!

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

دیروز داشتم آب می خوردم که یهو پرید تو گلوم بابام اومده می گه بزنم پشتت؟
حرف که نمیتونستم بزنم ولی تو دلم
گفتم پـَـ نـَـ پـَـ جارو برقی بیار بکن تو حلقم شاید اومد بیرون

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

میبینه رفتم هندونه خریدما میگه هندونه ست؟
پـَـ نـَـ پـَـ طالبیه زیادی گذاشتن بزرگ شه

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

میگم به جای سمنو حنا خوردم
میگه حالت بده؟
پـَـ نـَـ پـَـ تو روده ام حنا بندونه تو معده ام بله برون!

استوری نمک نشناسی

به رفیقم میگم شارژر سوزنی داری؟
میگه می خوای موبایلتو شارژ کنی؟
پـَـ نـَـ پـَـ می خوام دگمه لباسمو باش بدوزم!

متن برای شوهر نمک نشناس

لیاقت آدم قدر نشناس

ماشینو بردم کارواش
یارو اومده میگه بشورم؟
میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور ببینه ترسش بریزه

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

تو بانک واسه یه پیرزنه داشتم فیش پر میکردم ازش میپرسم شماره تلفن
می گه می خای تو فیش بنویسی
پـَـ نه پـَــ می خوام باهات شبا با هم تلفنی صحبت داشته باشم

حدیث درباره نمک نشناسی

یه ﺳﻮﺍلی ﺫﻫﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻩ !
ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺸﻨﺸﺎﻥ های ﻣﺤﺘﺮﻡ ،
ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻮﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﯽ ﺷﯿﻨﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻥ
ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺸﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺨﻮﺭﻥ ﺑﯿﺎﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟

ضرب المثل در مورد نمک با معنی

“باز منو کاشتی رفتی” چیست ؟
اعتراض نهال به باغبان وظیفه نشناس !

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

آیا میدانید یکى از سرگرمى هاى مردم ایران اینه که وقتى از مطب و داروخونه میان بیرونحساب کنن این دکتره چقد روزى درآمد داره ؟

متن برای شوهر نمک نشناس

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

توالت پارک بودم، رو درش نوشته بود سـمت راست روببین
سمت راست نوشته بود سمت چپ رو ببین
سمت چپم نوشته بودسقف رو ببین
رو سـقف هم نوشته بود موقع دستشویی هم میشـه ورزش کرد…!!
یعنی خلاقیتش داغونم کرد

عاقبت آدم نمک نشناس

رفع خستگی
رفع دل درد
سفیدی چهره
بهبودی بیماریهای گوارشی
ایجاد رعب و وحشت در شب
ایجاد خشنودی دوستان
ایجاد تنوع در بوی میحط
از بین بردن یکنواختی در زندگی
تست حس بویایی اطرافیان
ایجاد فضای ازادی و دموکراسی
تعین جهت ورزش باد
همه و همه از فواید نفخ!

متن در مورد شوهر نمک نشناس

جای خالیش را نه کتاب پر میکند،نه قهوه،نه حتی سیگار..من دلم آی فون 7 پلاس میخواهد ️چیه باز فک کردی عاشق شدم؟ دلت خوشه ها

شعر حافظ در مورد نمک نشناسی

پوست موز رو انداختم تو خیابون یه اقایی اومد برش داشت انداخت تو سطل اشغال.جدا شرمنده شدم…از اون به بعد اول نگاه میکنم کسی نباشه بعد آشغال میریزم

استوری نمک نشناسی

دیشب دزد اومده بود خونمون داشت میگشتبلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟گفت :پولگرفتم خوابیدمبعد گفت حالا که اینطور شد مودمو میبرم !.هیچی دیگه نصف شبی رفتم پول واسش کارت به کارت کردم بالاخره این بندگانه خداهم زحمت میکشن امروز تواخبار اعلام کردن جوانان نباید دغدغه مسکن داشته باشند….مسکن به اندازه کافی و با قیمتهای مناسبدر تمامی داروخانه ها هست

متن نمک نشناسی رفیق

خوبه قد رو نمیشه عمل کرد……وگرنه الان ایرانیا همشون 4 مترو 10 سانت بودن

متن نمک نشناسی رفیق

اولین باری که شما شنیدی یه سگ حرف بزنه کی بوده؟ پس چرا میگن مث سگ دروغ میگه؟..اون زبون بسته اصلا حرف میزنه؟ نشسته یه گوشه پاچه میگیره آروم

آدمهای دورو و نمک نشناس

یه نصیحت به پسرا میکنم …ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ…ﺍﯾﻨﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﮔﯿﺮﺷﻮﻥ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﺭﻥﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯾﻦ،ﺧﻂ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿن

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

پول میذاری تو موسسه ورشکست میشه..میدی به مامانت پس نمیده بهتپیش خودت نگه میداری خرج میشهخو پس ما چه غلطی بکنیم ؟

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

سر صبحی تو تا کسی نشسته بودیمیارو داشت سیگار میکشید…بهش گفتم :هیچ میدونی 30 درصد ضررش به تو میرسه 70 درصدش به منگفت :خب بیا تو بکشتا حالا تو عمرم اینجوری قانع نشده بودم

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

بچه خسیسه نمره بیست می گیره .باباهه می زنه تو گوشش بهش میگه :….توکه با 10 هم قبول می شدی . لازم بود این همه خودکار مصرف کنی ؟

نمک نشناسی رفیق

جوک های این دوره یه جوری شده که…اطلاعات عمومیت بالا نباشه نمیتونی بخندی️

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﻭﺍﮔﻦ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﺮﻭ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟؟…ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻑ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻪ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ!ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﺪ؟خیلی نامردن..

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

این تکنولوژی هم خوبه هاااسوپری محله هم کانال تلگرام زده!شیر رسیدنان تمام شدداش مهدی حسابت رو بیا تسویه کن ……

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮﺍ ﭼﺸﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﻦ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮرهسینه ﺳﭙﺮنگاه ﺟﺬﺍﺏﻟﺒﺨﻨﺪ ﮊﮐﻮﻧﺪﺁﺳﺘﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻﻗﺪﻡ ﻫﺎ ﺷﻤﺮﺩﻩحاﻻ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ :جعفر ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭ ﮐﻠﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﮏ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﻮﺧﯽ ﺧﺮﮐﯽ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺱ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ نه

دلنوشته قدر نشناس

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ ام از پا چرا
نوش‌ داروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می‌ خواستی حالا چرا

نمک نشناسی آدمها

رابطه ای که توش اعتماد نیست
مثل ماشینی می مونه که توش بنزین نیست
تا هر وقت که بخوای می تونی توش بمونی
ولی تو رو به جایی نمیرسونه‬

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

چه داروی تلخی است
وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو و
مهربانی با سنگدل

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی

مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف می زدم
که سمعک هایش را
پیش دیگری جا گذاشته بود

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

ضرب المثل نمک در نمکدان

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خيانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خيانت …

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

متن دست بی نمک

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

متن در مورد نمک نشناسی فامیل

مطمئن باش و برو ضربه ات کاری بود ، و چه زشت به من و سادگیم خندیدی ، دل من سخت شکست به تو عشقی پاک که پر از یاد تو بود و به یک قلب یتیم که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ، تو برو و برو تا راحتتر تکه های دل خود را سر هم بند زنم

ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

نمک نشناسی آدمها

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟تقصیر تو نیستهمیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

متن در مورد قدر نشناسی

به من نگو نمی خوام اسمی ازت بیارمهر چی که بود تموم شد نگو دوست ندارمهمش نگو نمی خوام به پای تو بسوزممن اشتباه کردم عاشقتم هنوزم

معنی ضرب المثل نمک در نمکدان شوری ندارد

جلوتر نیا!خاکستر می شوی.اینجا دلی را سوزانده اند…

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

پشت پا خوردم ز هر کَس که گفت یار منهچون که دیدم روز و شب در پی آزار منههرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنمدیدم این دست محبت ، حلقه دار منه . . .

داستان کوتاه در مورد نمک نشناسی

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم راشاید که چو بگذرم از او یابم آن گم شده شادی و سرورم را

متن در مورد نمک نشناسی رفیق

می بوسم می گذارم کنار ، تمام ِ چیز هایی که ندارم را ،دست هایت را ، شانه هایت را ، عاشقی ات را ،همه را

حدیث درباره نمک نشناسی

تو را آن قدر در دل می سرایمکـه دل یعنی ترا زیبا سرودنفدای تو شقایق احساسو رویای بی آغاز سرودن

نمک نشناسی در قران

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دلمیان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابرنمی‌دانم چرا شاید بـه رسم و عادت پروانگی مان بازبرای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

آدم نمک نشناس قیمت هر چیزی را می دادند

چجوری انقد آسان خیانت می کنید؟
ماحتی همسایمون اثاث کشی میکنه میره تا ی سال ب حرمتش جواب درود همسایه جدید رو نمیدیم :»»

عاقبت آدم نمک نشناس

خیلی نامرده اونی کـه یهو میزاره میرهگاهی وقت ها… دلت میخواهـد… یکی را صدا کنی و بگویی سلـام می آیي قدم بزنیم گاهی آدم چه چیز هآی سـاده ای را ندآرد

انسانهاي قدر نشناس

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند …!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست …!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می‌خواهد …

معنی ضرب المثل نمک در نمکدان شوری ندارد

-تا حالا بـه کسی خیانت کردی؟
+آره ؛ بـه خودم!!
-چطور؟
+برای همه ی وقت گذاشتم جز خودم.

معنی ضرب المثل نمک پرورده بودن

خیانت خیلی آسونه …
یه کار پر چالش تر رو امتحان کن
مثلاً وفا دار باش…

دکلمه قدر نشناسی

بزرگ ترین خیانت رو
خودمون بـه
خودمون کردیم،
وقتی کـه بخاطر دوست
داشتنِ بعضی آدما،
هزارتا فرصت
دوباره بهشون دادیم

معنی ضرب المثل نمک در نمکدان شوری ندارد

مــنهمه ی حرف هایی که پشت سرت بود را به جـــان خریدمو تـــوهمه ی من رابه یک حــرف فروختـــی.

عاقبت آدم نمک نشناس

چه می شد گر دل آشفته منهر چشم تو عادت نمی کردو اي کاش از نخست آن چشمهایتمرا آواره غربت نمی‌کرد

متن نمک نشناس نباشیم

می توان در قلب هاي بی فروغلحظه اي برقی زد و خورشید شدمی توان در غربت داغ کویرآن ابری که می بارید شدعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقچه می شود تو صدایم کنی به لهجه موجبه لحن نقره اي و بی صدای چشمانتتو هیچوقت پس از صبر من نمی اییدر انتظار چه خالیست جای چشمانتعکس نوشته خیانت و نامردی رفیقتو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشهکاشکی بجز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشتیا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

ضرب المثل دلسوزی بیجا در جدول

این چه نگاهیست بمن میکنی
ناز ندیدم من از این بیشتر
می کند این نوع نگاهت مرا
شاد ، ولی آه غمین بیشتر
فلسفه ناز نگاه تو چیست؟
دلبری صورت ماه تو چیست؟
هرکه به نظاره نشیند تورا
می‌زنی ماه ، به زمین بیشتر
ناز تو در پرده سخن گفتن است
از سفر این گونه بمن گفتن است
از همه ی ي ي غم باز تری ماه من
ناز تو اي پرده نشین بیشتر
لایق زیبایی دست ب دست منی
بی تو شود چین به جبین بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *