متن برای زن حامله

متن درباره زن حامله

دنیا بزرگه ولی تویه دل بزرگ تر از دنیا داریعزیزم با این چشای مهربونتو دل هر کی کـه خوبه جا داری

متن تبریک برای زن حامله

متن زن حامله

در بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته اممن بـه بهترین بهار‌ها رسیده امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه های‌ هستی من از تو پرشده ست

متن درباره زن حامله

دخترم / پسرم ! وقتی کـه بـه تو نگاه میکنمنمی تونم وجود خدا رو منکر بشمآخه فقط خدا میتونستهموجودی رو بـه زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

متن زیبا برای زن حامله

برایت یک مشت بوسه می‌فرستمباز هم هستاز این بوسه های‌ عاشقانه برایت زیاد کنار گذاشته امنازنین فرزندمهمین کـه تو را دارم، بهترین هدیه ي دنیا را دارم،دیگر در بین ستاره ها بـه دنبال درخشان ترین ستاره نیستمدر بین گلها بـه دنبال زیباترین گل نیستمتو کهکشانی هستی از پر نور ترین ستاره هاکودک من…..روز بـه روز بزرگ‌تر می شوی و من عاشق ترعزیز من….ممنونم کـه بـه دنیای من آمدی و زندگی را برایم زیباتر از همیشه کردیدوستت دارم….بیشتر از دیروز….کمتر از فردا….

متن عاشقانه برای زن حامله

جان منیاز این عزیزتر نمیشودجان منی و خوش بـه حالت کـه مادرتتو را مثل گوش ماهی هایي کـه خودش کنار دریا کشف کرده دوست دارد

متن برای زن باردار

بـه خاطر تو هم شده همیشه آبی می‌مانمبـه خاطر تو هم شده تمام روزهای بعد از این مهربانتر خواهم شددلم می‌خواهد زودتر دستهایت را بگیرمزودتر روی دستهایم تکانت دهم بخوابیزودتر برایت با زبان کودکانه قصه بگویمبهانه بگیری و من کلافه شومبریزیبپاشیو من حرص هایم را سر بیخیالی خالی کنم

متن زن حامله

برای فرزندم…چه خوب اسـت کـه من قرار اسـت مادرت باشمقرار اسـت بـه جان من سوگند یاد کنیقرار اسـت صدایم کنیقرار اسـت هزاربار برایت لالایی بخوانم تا بخوابی ووقتی خوابی دلشوره داشته باشم کـه مبادا کابوس ببینیقرار اسـت برایت وان یکاد بخوانم کـه چشم زخم نبینیقرار اسـت با تو راه روم تا یادبگیری…زمین نیفتیو هزار قرار دیگر کـه فقط خدا می‌داند کـه چقدر شنیدنی و دیدنی ست

متن برای زن حامله

فرزندمبـه خاطر تو هم کـه شده همیشه آبی میمانمبـه خاطر تو هم شده تمام روزهای بعد از اینمهربان‌تر خواهم شددلم می‌خواهد زودتردست‌هایت را بگیرمزودتر روی دست‌هایم تکانت دهم بخوابیزودتر برایت با زبان کودکانهقصه بگویمبهانه بگیری و من کلافه شومبریزیبپاشیو من حرص‌هایم را سر بی‌خیالی خالی کنمتا بهار چیزی نمانده…دعا میکنم برف‌ها زودتر آب شونددرخت‌ها زودتر شکوفه دهندو تو زودتر بزرگ شویو خرداد زودتر بیایدمیخواهم بـه خورشید بفهمانمتو پر نورتریتو زیباتریبـه تمام دنیا بفهمانم تو برای مناز هر چیز دیگر مهم‌تری

متن تبریک برای زن حامله

كوچک رويایی مندنيا اگر خودش را بكشد نمي‌تواندبـه عشق من نسبت بـه تو شك كندتمام بودنت را حس می كنم

متن تبریک برای زن حامله

اینروزها بـه خاطر داشتنتبی اغراق لبریز از عشق و محبت هستماما دلم بی وقفه بهانه گیر اسـتمثل زمانی کـه تو با تمام وجود چیزی را طلب میکنیو من از ترس آسیب رسیدن بـه تو ان را پنهان میکنم

متن برای زن حامله

پسرم / دخترمیک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رادیدیاز این پس همه ی چیز تکراریستجز مهربانی

متن برای زن باردار

اینروزها بـه خاطر داشتنتبی اغراق لبریز از عشق و محبت هستماما دلم بی وقفه بهانه گیر اسـتمثل زمانی کـه تو با تمام وجود چیزی را طلب می کنيو من از ترس آسیب رسیدن بـه تو ان را پنهان میکنم

متن برای زن باردار

فرزندم…یاد قلبت باشدیک نفر هست کـه دنیایش را همه ی ي هستی و رویایش را بـه شکوفایی احساس تو پیوند زده و دلش میـــخواهد لحظه ها رابا تو بـه خدا بسپاردمهربانم اي خوب منیک نفر هست کـه با تو پر از اندیشه اسـت و شعر و شعورپر از احساس و خیال و سرورمهربانم یادت باشد اینبار کسی هست کـه بـه خداوند جهان نزدیک اسـت

متن درباره زن حامله

فرزندم آرزویم این اسـت :نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیادنرود لبخند از عمق نگاهت هرگز و بـه اندازه هرروز تو عاشق باشیعاشق آنکه تو را می‌خواهد و بـه لبخند تو از خویش رها می‌گرددو تو را دوست بدارد بـه همان اندازه

متن درباره زن حامله

فرزندم!!براي آدمها خاطره های خوب بسازآن قدر برايشان خوب باش كه اگر روزی هر چه بود گذاشتی و رفتیدر كنج قلبشان جايی برايت باشد

متن دعا برای زن حامله

فرزندمروشنی نور دوچشمان منی دوستت دارمبهترین هدیه اي از جانب یزدان منی دوستت دارمپسرم تاج سرم اي کـه تویی مونس تنهایی باباروح من جان من و شادی دوران منی دوستت دارملحظه میلاد تو هرگز نرود از یادمغنچه نورس من باغ گلستان منی دوستت دارم…

متن درباره زن حامله

پسرم / دخترماینبار برای تو مینویسمتو عزیز دلم کـه همیشه بدون این کـه بدانی با وجودت سختیها را برایم راحت نمودی و مرهم دردهایم بودیو باز هم با دیدنت معجزه اي رخ دادوقتی کنارم هستی تمام دردهایم را فراموش می‌کنموقتی شادمانه می خندي و بـه یک دیگر عشق می ورزیم دنیا از ان من اسـتحال کـه تو را دارم دیگر از خدای خود چه می‌خواهمدلبندم همیشه بخاطر وجود نازنینت خدا را شاکرم

متن برای زن باردار

نامه بـه فرزندمفرزندم …جان جهانم …من بـه خدایی ایمان دارم کـه …همین نزدیکی ست …وبه دعای مادرانی کـه …از ته دل سر بـه سوی اسمان می‌برند ..و خدای فرزندانشان را صدا می زنند …فرزندممن بـه باران الهی ایمان دارم …وخدایی را کـه …همین نزدیکی ست …و صدای مادران را می‌شنود … سوگند می‌دهم …فرزندان خوب مان رادر پناه خودش حفظ کندامین

متن تولد زن حامله

مادر بودن حس عجیب و خاصی اسـتاحساس میکنم قلبم جایی بیرون از سینه می تپد!حسی فوق العاده زیبا اما در عین حال وحشتناک ….ترس از آینده دختری کـه خیلی بـه من شبیه اسـتترس از فرشته اي کـه قرار اسـت بال هایش را بگشایدو من باید پرواز را بـه او یاد دهم.

متن عاشقانه برای زن حامله

لذتی را که تو در کنار فرشته کوچکت می‌بری، هیچ کس به غیر از یک مادر نمی‌تواند درک کند و هیچ لذتی بالاتر از این لحظات برای تو نخواهد بود. زندگی در این روزها برای تو معنی می‌شود. زندگی جدیدت مبارک .

متن برای زن حامله

مامان شدن یعنی حالا دیگه تنها نیستی و یه همدم کوچولو داری که کافیه دستتو بذاری رو دلت و کلی باهاش حرف بزنی و آروم آروم به آرامش برسی. مامان شدن یعنی نه ماه نچشیدن یک خواب راحت، یعنی نصف شب بلند شدن که مبادا بد خوابیده باشی و نی نی ات یه وقت ناراحت باشه.
اولین سال مادر شدنت مبارک

متن برای زن باردار

مادر شدن هدیه شگرفی است که به شما بخشیده شد! ان شاء الله در پناه حق و زیر سایه مادر و مادر، بزرگ شود و باعث برکت زندگی و شادی شما شود.خواهر عزیزم مادر شدنت مبارک

متن برای زن حامله

از وقتی خبر بارداری‌ات را شنیدم، گویی دنیا حضور رنگارنگ و ضربان قلب نوزاد تو را کم دارد. انتظار شیرینت برای آوردن فرزند را تبریک می گویم. بانوی مهرپرور گل‌های‌ سپید یاس همه ی از میلاد فرزندی که در دل داری، مژده میدهند و کودکی‌های‌ عشق را سرود سبز حضورش می‌سراید. مادر شدنت گرامی

متن تولد زن حامله

تبریک می گم که از مرحله بیماری صبحگاهی و ویارهای بارداری گذشتید، امیدوارم توی مرحله عوض کردن پوشک و غذا دادن نیمه شب به کودک تون هم موفق باشید و قدم نو رسیده مبارک!

متن عاشقانه برای زن حامله

و زندگی از نو آغاز شد و تو آغازگر بودی. تو دست خدا برای اعجاز بودی. زندگی‌ات سرشار از شادی باد و این معجزه را به تو تبریک می‌گویم.خواهر عزیزم مادر شدنت مبارک هر دوی مان

متن زیبا برای زن حامله

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوندبهترین و زیباترین هدیه اش رابه شما دادبا آرزوی فرداهایی روشن تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید…

متن برای زن باردار

مادر شدن این اتفاق قشنگ را به تو تبریک می گویم و پر خیر و برکت بودن قدم های کوچکش را برایت آرزو می کنم.مادر شدنت مبارک خواهر قشنگم

شعر برای زن حامله

مادر شدنت مبارک خواهر عزیزم!
تو یه کوچولوی خوشگل داری که براش همه کس و همه چیزی و هیچ کس نمی تونه جای تو رو براش بگیره
چقدر حس قشنگیه …

متن تبریک برای زن حامله

مادر بودن یکی از پر درآمدترین شغل های تمام وقت دنیاست
چون دستمزدش عشق و محبت محض و خوشبختیه
مادر شدنت رو تبریک می گم آبجی گلم!

متن برای زن حامله

تو یه خواهر مهربان و دوست داشتنی هستی و حالا یه مادر خوشبخت شدی
مادر شدن بهترین قسمت زندگی همه زنان است
آرزو می کنم خاطرات قشنگی با دختر کوچولوت نقاشی کنی
مادر شدنت مبارک عشقم!

متن زن حامله

my sister! welcome to an amazing new chapter of your life; becoming a Mother!
خواهرم! به فصل جدید و شگفت انگیز زندگیت خوش اومدی: مادر شدن …

متن زیبا برای زن حامله

Love is something that cannot be defined until you become a mother
enjoy all the moments and all of the time you have together with your new baby; Congratulation my sister!عشق چیزیه که تا زمانی که یه مادر نشی نمی تونی درکش کنی، از همه لحظات و همه زمانی که با نی نی کوچولوت داری لذت ببر، تبریک می گم خواهرم!

متن درباره زن حامله

خواهرم!
خوشحالم که مادر شدی و به حق برازنده این هستی که بهشت زیر قدم هایت فرش شود
برایت آرزوی بهترین اتفاقات رو در دوره جدید زندگیت دارم

متن دعا برای زن حامله

یه کوچولو عشق رو قوی تر، روزها رو کوتاه تر، شب ها رو طولانی تر و خونه رو شادتر می کنه
یه کوچولو باعث می شه گذشته رو به فراموشی بسپری و همیشه در لحظه حال زندگی کنی
مادر شدنت مبارک آبجی من!

شعر برای زن حامله

خواهر عزیزم! می دونم خیلی وقته منتظر این لحظه بودی تا نی نی قشنگت رو در آغوش بگیری و دست و پاهای کوچولوش رو نوازش کنی، از این که دعاهات برآورده شده در پوست خودم نمی گنجم
مامان شدنت مبارک …

متن زیبا برای زن حامله

فرزند کسیه که تو نه ماه در درون خودت، سه سال در آغوشت و تا پایان زندگی در قلبت حمل می کنی
تولد این معجزه کوچولو و مامان شدنت رو تبریک می گم خواهر جان!

متن زن حامله

تو مادر شدی و این بهترین خبر دنیاست، دنیایی که از این به بعد نه به دور تو بلکه به دور کوچولوت می گرده!
قدمش مبارک خواهر خوبم!

متن زیبا برای زن حامله

مادر شدن یعنی قبول کردن مسئولیت تربیت انسانی خوب، مهربان، با اخلاق و نمونه
این مهم ترین شغل دنیاست که فقط یه زن می تونه قبولش کنه
مادر شدنت مبارک خواهرم!
امیدوارم نی نی کوچولوت همیشه زیر سایه پدر و مادرش سلامت باشه

متن دعا برای زن حامله

تو بهترین مادر دنیا می شی، همون طور که بهترین خواهر دنیا هستی
مادر شدنت هزاران بار مبارک عشقم!

متن دعا برای زن حامله

مادر شدن اتفاق قشنگیه و به یه جشن حسابی احتیاج داره
بی صبرانه منتظر این جشن و سرور هستیم
خواهر خوبم! ورود به مرحله جدید زندگیت رو تبریک می گم و امیدوارم قدم نوزادت براتون خیر و برکت و شادی به همراه داشته باشه

متن زیبا برای زن حامله

از این به بعد هر صبحت با از خواب بیدار شدن و نگاه کردن به چهره قشنگ کوچولوت آغاز می شه
و هر شب با بوسه ای که به گونه اش می زنی به پایان می رسه
مامان شدنت مبارک خواهر مهربونم!

متن تولد زن حامله

تو مثل ِ بهانه ایتو مثل ِ بهاریتو مثل ِ تمام ِ هر چه تا به حال داشتم نیستیجدایی از تمام ِ آنچه منظور ِ من است…تو بهترین حسّی…مادر شدنم مبارک

متن دعا برای زن حامله

یک چیزهایی هیچوقت عادی نمیشود بچه دار شدن مثل یک جادوستمثل افسانه ای شیرین و عجیب‌وغریب کـه سخت میشود باورش کردآخر چطور می‌شود یک دفعه مادر شدهمین کـه نخستین بار نقطه ای تپنده را نشانت میدهند و میگوینداین بچه شماست، همه ی چیز تغییر می‌کنددستت را می‌گذاری روی شکم اتو حس میکنی از هم اکنون باید قویتر باشیباید محافظت کنی از این نقطه تپنده کوچکباید حامی اش باشی، همراهش باشیشروع بـه تکان خوردن کـه میکند فکر میکنی دیگر خودت نیستیدیگر پاهایت روی زمین نیستلذتی وجودت را میگیرد کـه با کمتر چیزی قابل قیاس اسـتبا گذشت هرروز و هرماه چقدر عاشق تر می شویچقدر قلبت میتپد برایش

متن تبریک برای زن حامله

در دلم کسی جا داردکه در تمام زندگی اماکنون او را حس میکنمو به خاطر وجودشبا خداوند در خلقت شریک شده امندیده دوستش دارمو عاشقانه منتظر حضورش در آغوشم هستم

شعر برای زن حامله

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاستو نمی‌دانی من به خاطر توچقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !

متن درباره زن حامله

این روزهادارم با خیال ِ آمدنتتصویر می بافم.تو حتمن برای من یک طالع ِ شیریناز طعم ِ دوست داشتنی ِ عسل خواهی آورد.

متن زن حامله

فرزندهدیه ای خاص ازسوی خداستحاصل یکی شدن عشق مامان و باباستای حاصل زندگی من و عشقمفرزند نازنینمدوستت دارم

متن برای زن حامله

کوچک رویایی مندنیا اگر خودش را بکشد نمیتوانبه عشق من به تو شک کندتمام بودنت را حس می کنم

متن عاشقانه برای زن حامله

دلایل بودنم را مرور میکنم هر روزهر روز از تعدادشان کم می شودآخرین باری که شمردمشانتنها یک دلیل برایم مانده بود …آنهم وجود تو بود فرزند نازنینم

متن زیبا برای زن حامله

همسر باردار عزیزم!
با تقدیم عشقم به تو
امیدوارم مراقب خودت و کوچولویی که توی راهه باشی

متن زیبا برای زن حامله

عزیزِ خواستنیِ کوچولوی من سلامنازنینم نبض زندگی منو حرکتای مداوم تو تنظیم میکنهمن با این نبض خو گرفته امبا لمس گاه به گاه بودنِ توهمیشه باش ! خوب و سالم باش تا زندگی زیباترین موسیقی اش را در متن زندگی ام بنوازد

متن زن حامله

خداوندا به کدامین ثواب مرا لایق زیباترین احساس، بزرگترین نعمت و باشکوه ترین لحظات دانستی …
خداوندا بگذار در این احساس زیبا بمانم ، بگذار شاهد تولد دوباره خویش باشم …
بگذار آرام باشم … به کدامین ثواب مرا اینگونه عاشق کردی …
فاش میگویم این حس را تا کنون لمس نکرده بودم …
اینگونه عاشقی کردن را خودت به من آموختی ….
احساس خودت به تمام بنده هایت …. آری حس مادری ام را میگویم

متن درباره زن حامله

شوق در دل تو خانه کرده و شادی محفل زندگی ما شده است. همراه تو منتظر به رویش نشستن عشق هستیم. حاملگی مبارک.

متن زیبا برای زن حامله

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیمو این جهان به لانه ماران مانند استو این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ستکه همچنان که تو را می‌بوسنددر ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند…

متن تبریک برای زن حامله

و روزی که آدم‌ها یک بار برای همیشهاز چشمانت می‌افتند…مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک استیا دور…مهم این است که تو تا ابدهیچ حسی به آن ها نخواهی داشتو این آغاز یک راه طولانی است…

متن عاشقانه برای زن حامله

دیگر برایم مهم نیست
بی حس شده ام …
از قضاوت و بی انصافیِ هیچ آدمی، دلم نمی گیرد!
من به مرحله ی پذیرشِ خودم رسیده ام،
نه از تمجید و ابراز علاقه ی کسی، ذوق می کنم
نه با انتقاد و رفتنِ کسی، به هم می ریزم!
به معنایِ واقعی، عینِ خیالم نیست!!!
این روزها، همه چیزِ دنیایِ من، به خودم بستگی دارد…

متن زن حامله

اولین بار که کم میاریمیریزی تو خودت…دومین بار به رفیقت میگی…سومین باز میریزی تو خودت…چهارمین بار تو خودت میشکنی…پنجمین بار روانی و بی احساس میشی…آخرین بار دیگه هیچی برات مهم نیست…فقط میخندی…

متن تولد زن حامله

ما بـــدهکاریم به یکدیگرتمام دوستت دارم های ناگفته ای را کهپشت دیوار “غرور” مان ماندندو ما آن ها را بلعیدیمتا نشـــــان دهیممنطقــــی هستیم

متن عاشقانه برای زن حامله

در هوايت بيقرارم، بيقرارم روز و شب
سر ز کويت برندارم، برندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
زان شبی که وعده کردی روزه بست
روز و شب را می‌شمارم روز و شب
ای مهار عاشقان در دست تو
در ميان اين قطارم روز و شب
در ميان اين قطارم، این قطارم روز و شب
در هوايت بيقرارم، بيقرارم روز و شب
سر ز کويت برندارم، برندارم روز و شب
جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب
روز و شب را همچو خود مجنون کنم، مجنون کنم
روز و شب را کی گذارم روز و شب، روز و شب

متن عاشقانه برای زن حامله

یک نفر گاهی همه زندگیت است …
برای همین است که دلت
برای همان یک نفر تنگ می شود
این روزها بار عظیمی
بر شانه هایم نشسته
باری بیشتر از توان شانه هایم
مثل الان …
که تنها نشسته ام
نه اتفاق بدی افتاده …
نه از دستش ناراحتم …
نه بیمارم … و نه …
ولی از ته دل چیزی کم دارم
ببین …
دستانت را
حضورت را
خود خودت را کم دارم
نه صدایت را ، آن
هم از فاصله هزار کیلومتری

متن دعا برای زن حامله

همیشه فکر می‌ کردم خیلی سخته که کسی رو دوست داشته باشیو اون از احساست بی‌ خبر باشه…ولی حالا فهمیدمخیلی سخت‌ ترش اینه کهکسی رو دوست داشته باشیو اونم بدونه که دوستش داریاما بی‌ تفاوت از احساست رد بشه

متن دعا برای زن حامله

دیگر احتیاط لازم نیستشکستنی هاشکستهر جور مایلید حمل کنید

متن زیبا برای زن حامله

ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﻣﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻤﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻣﻦ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﭘﯿﺮﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﮑﻮﺳﺖ،
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ …
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺟﺎﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ

متن برای زن باردار

مــن قــوی ام .. قــوی
اینــها اشـک نیــست کــه
هــوا آلــوده سـت ! بِـخدا !
بِـخدا … بِـ …

متن زیبا برای زن حامله

آرزو دارم
ناخواسته به دست آوری
آن چيزهايی را که خواسته هایت هستند…
آن گونه که با خود بياندیشی :
آيا کسی برايم آرزويی کرده است … ؟!
هی پاک می کنم…
هی می نويسم…
املايم بد نيست !
از تکرار اسمت لذت می برم…

متن عاشقانه برای زن حامله

غریبه بود، عادت شد….
عشق بود، هستی شد…. روزگار شد….
خسته شد، بی تفاوت شد،
بی حس شد، بی وفا شد، بیگانه شد،
حسرت شد،
اما فراموش نشد…. فراموش نشد

متن عاشقانه برای زن حامله

آخرین  بـاری  کـه  از  تـه  دل
بـرای  رفـتـنـت  گـــــریـه  کــردم
گـفـتـی:  تـمـامـش  کـن . . .
از  آن  روز
بـه  احـتـرامـت
چـنـان  از  تـه  دل  مـی خـنـدم
کـه  گــاهــی  فــرامــوشـــم  مـــی شــود  که  رفـــــتـه ای …

متن برای زن حامله

هنوز خیره شدن در چشمان تو
شبیه لذت بردن ازشمردن ستاره
در یک شب صحرای یست
و هنوز اسم تو تنها اسمی است
در زندگی من
که هیچ کسی نمی تواند چیزی در موردش بگوید

متن دعا برای زن حامله

دلتنگــي هايــــَم را زير بغـل زده اَم
نشسته اَم در انتظار ِ روز هاي ِ مبـادا !
سهم ِ من از تــو
همـين دلتنگـي ها ييست
که بي دعوت مي آينـد

متن عاشقانه برای زن حامله

در شهری که چراغ هایش خاموش است،
تو اندازه توانت روشن باش!
گاهی جلوى پاى خود را روشن کن و گاهی جلوى پاى دیگرى را.
فقط خاموش نباش بی‌ تفاوت نباش و انسان باش…

متن تبریک برای زن حامله

نمیدانستم دلتنگی،، دل نازکم میکند…
انقدر که به هر بهانه کوچکی چانه ام بلرزد و چشم هایم خیس اشک شود..!!
نمیدانستم دلتنگی،، ضعیفم میکند…
آنقدر که کوه استوار غرورم زیر بار ندیدنت کمر خم کند..!!
نمیدانستم دلتنگی،، کودکم میکند…
انقدر که در نبودنت ساعتها گوشه ای بنشینم و با همه
دنیا قهر کنم..!!
نمیدانستم………..!!

متن دعا برای زن حامله

وقتي كســي كه دوستــش داري،
كسي كه در زندگــي‌ات نقشـي داشته،
مي‌رود،
مـي‌ميرد و ديگر نيــست،
همه چيز دگرگـون مي‌شود.
چه بخــواهي و چـه نخــواهي.
آن چـه به جا مي‌ماند،
كتـاب‌ها هستند و نـامه‌ها و عكـس‌ها.
يـادها و اندوهـي چاره‌ نـاپذير و گـاهي هم در گوشـه‌اي،
خيـاباني،
كسي را اشتبــاهي به جاي”او“مي‌گيري
و به دنبـالش مـي‌ دوی…

متن برای زن باردار

یکی بود که یه روزی منو دوست داشت و حالا رفتهیکی نبود, بدونه بی خبر کجا رفته؟دیوانه بــــــــــــی احساس کجایی؟شاید همین اطرافخیلی دور خیلی نزدیک…

متن زیبا برای زن حامله

می ترسم از آدم ها …
آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات …
مجوزِ ورود می گیرند …
و تنهاترت می کنند …
آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت …
و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند …
آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را …
و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را …
آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان …
و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان …
آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبستۀ شان می شوی…
و انها بي تفاوت ميگذرندو ميروند …

متن زیبا برای زن حامله

اولین بار که کم میاری
می ریزی تو خودت…
دومین بار به رفیقت میگی…
سومین باز می ریزی تو خودت…
چهارمین بار تو خودت می شکنی…
پنجمین بار روانی و بی احساس میشی…
آخرین بار دیگه هیچی برات مهم نیست…
فقط می خندی….

شعر برای زن حامله

درد دارد! کسی تنهایت بگذاردکه به جرم با او بودن….همه تنهایت گذاشتند…

متن زیبا برای زن حامله

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه…دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….فَــقَط تـــ ــــو

متن زیبا برای زن حامله

از این تکرار ساعت هااز این بیهوده بودن هااز این بی تاب ماندن هااز این تردید هانیرنگ هاخیانت هابی کسی هااز این مرگ باورها و رویاهاو از این  دنیا و ادم هابیزارم بیزار……

متن دعا برای زن حامله

هنوز دلخوشم به
“خدا نگهدارت”
.
.اگر نمیخواستی برگردی
اصراری نبود
که خدا مرا نگه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *