متن برای زندگی شاد

متن زیبا برای زندگی شاد

هیچ مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد؛ خوشبختی خودش مسیر است – بودا

متن زندگی شاد

متن کوتاه برای زندگی شاد

نگران نباش، خوشحال باش – بابی مک‌فرین

متن زندگی شاد و موفق

من انتخاب کرده‌ام که خوشحال باشم زیرا به نفع سلامتی من است – ولتر

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و شادی یک مسیر است نه مقصد – بودا

متن زندگی شاد کوتاه

هیچ دارویی نمی‌تواند مانند شادی علاج هر دردی باشد – گابریل گارسیا مارکز

متن زندگی شاد کوتاه

گفته می‌شود که هر کسی برای خوشحال بودن در این دنیا به سه چیز نیاز دارد: کسی که دوستش داشته باشد، کاری که انجام دهد و چیزی که برایش امید داشته باشد – تام بودت

متن زیبا برای زندگی شاد

متن زندگی شاد کوتاه

بیایید سپاسگزار کسانی باشیم که دوستمان دارند: این افراد باغبانانی هستند که روح ما را شکوفا می‌کنند – مارسل پروست

متن کوتاه برای زندگی شاد

شادی یعنی یک توله سگ خونگرم – چارلز ام اسکولز

متن زندگي شاد

هیچ چیزی مثل نفس عمیق کشیدن پس از کلی خندیدن نیست. هیچ چیزی مانند شکم درد برای دلایل درست نیست – استفان چوبوسکی

متن کوتاه برای زندگی شاد

سلامت عقل و شادی یک ترکیب غیرممکن است – مارک تواین

متن زندگی شاد و موفق

شما نمی‌توانید از خود در برابر ناراحتی بدون مراقبت از خود در برابر خوشبختی محافظت کنید – جاناتان سفران فوئر

متن قشنگ برای زندگی شاد

متن زندگی شاد و موفق

فراموش کردن درد و رنج بسیار دشوار است؛ اما به خاطر سپردن شادی از آن هم دشوارتر است. ما هیچ جای زخمی برای نشان دادن به خوشبختی نداریم. من از آرامش خیلی کم یاد می‌گیریم – چاک پالانیوک

متن زندگی شاد من

اگر می‌خواهید خوشحال باشید، در گذشته زندگی نکنید. نگران آینده نباشید. بر روی زندگی در زمان حال تمرکز کنید – روی تی بنت

متن زندگی شاد کوتاه

این که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا زندگی می‌کنید یا چه متری انجام می‌دهید، باعث خوشحال یا ناراحت شدن شما نمی‌شود – دیل کارنیج

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی به ذهن انسان بستگی دارد. خوشبختی به طرز نگاه کردن ما به مسائل بستگی دارد – والت دیزنی

متن زندگی شاد کوتاه

به تمام زیبایی‌هایی که همچنان در اطرافتان وجود دارد، فکر کنید و خوشحال باشید – آن فرانک

متن زندگی شاد و موفق

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی و شادی هدف نیست … آن یک محصول جانبی از خوب زندگی کردن است – النور روزولت

متن زندگی شاد انگلیسی

بهترین روش برای روحیه دادن به خود از طریق روحیه دادن به دیگران است – مارک تواین

متن زندگی شاد من

گریه نکن چون به پایان رسیده است؛ لبخند بزن چون اتفاق افتاده است – دکتر سئوس

متن زندگي شاد

خوشبختی به خود ما بستگی دارد – ارسطو

متن برای زندگی شاد

یک زندگی آرام و فروتنانه بیشتر از جستجوی موفقیت همراه با بی‌قراری مستمر، خوشبختی می‌آورد – آلبرت انیشتن

متن برای شادی زندگی

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگر آرامش و خوشبختی را پیدا کنید، برخی ممکن است به شما حسادت کنند. به هر حالف خوشبخت باشید – مادر ترزا

متن برای زندگی شاد

خوشبخت بودن هیچ‌گاه از مد نمی‌افتد – لیلی پولیتزر

متن زندگی شاد

هر روز یک روز جدید است و هرگز نمی‌توانید خوشبختی را پیدا کنید اگر رو به جلو حرکت نکنید – کرسی آندروود

متن زندگی شاد کوتاه

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستی، 60 ثانیه از خوشبختی خودت را از دست می‌دهی – رالف والدو امرسون

متن برای زندگی شاد

خوشبختی بیشتر از آن که در تقدیر خوب نهفته باشد، در راحتی و لذت‌های کوچک روزانه است – بنجامین فرانکلین

متن زندگی شاد و موفق

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی خودت را کنار نگذار. منتظر نمان تا در آینده خوشبخت باشی. بهترین زمان برای خوشبخت بودن همنین حالاست – روی تی بنت

متن قشنگ برای زندگی شاد

چیزی که هر انسانی باید متوجه شود، این است که کلید خوشبختی، خوشحال بودن برای خود است – الن دیجنرس

متن قشنگ برای زندگی شاد

دیگران ممکن است لذت را بشناسند اما لذت با خوشبختی متفاوت است. آن از اهمیت بیشتری نسبت به سایه‌ی دنبال‌کننده‌ی انسان برخوردار است – محمد علی

متن قشنگ برای زندگی شاد

سنت را با دوستانت بشمار، نه سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ای. زندگیت را با لبخندهایت بشمار، نه اشک‌هایی که ریخته‌ای – جان لنون

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی، چیز آماده‌ای نست بلکه از اعمال خود شما نشأت می‌گیرد – دالای لاما

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن برای زندگی شاد

مهم‌ترین نکته این است که صرف‌نظر از شرایط، از زندگی خود لذت ببرید و خوشحال باشید اودری هیپورن

متن زندگي شاد

خوشبختی راز تمام زیبایی‌هاست. هیچ زیبایی بدون خوشبختی وجود ندارد – کریستین دیور

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی زمانی رخ می‌دهد که فکرتان و اعمالتان همراستا با یکدیگر باشند – ماهاتما گاندی

متن قشنگ برای زندگی شاد

هیچ مسیری به سمت خوشبختی وجود ندارد؛ خوشبختی خودش مسیر است – بودا

متن زندگی شاد کوتاه

نگران نباش، خوشحال باش – بابی مک‌فرین

متن زندگی شاد

متن زندگی شاد انگلیسی

من انتخاب کرده‌ام که خوشحال باشم زیرا به نفع سلامتی من است – ولتر

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی و شادی یک مسیر است نه مقصد – بودا

متن زندگی شاد و موفق

هیچ دارویی نمی‌تواند مانند شادی علاج هر دردی باشد – گابریل گارسیا مارکز

متن برای زندگی شاد

گفته می‌شود که هر کسی برای خوشحال بودن در این دنیا به سه چیز نیاز دارد: کسی که دوستش داشته باشد، کاری که انجام دهد و چیزی که برایش امید داشته باشد – تام بودت

متن زندگی شاد کوتاه

بیایید سپاسگزار کسانی باشیم که دوستمان دارند: این افراد باغبانانی هستند که روح ما را شکوفا می‌کنند – مارسل پروست

متن زندگي شاد

متن زندگی شاد من

شادی یعنی یک توله سگ خونگرم – چارلز ام اسکولز

متن زندگي شاد

هیچ چیزی مثل نفس عمیق کشیدن پس از کلی خندیدن نیست. هیچ چیزی مانند شکم درد برای دلایل درست نیست – استفان چوبوسکی

متن برای زندگی شاد

سلامت عقل و شادی یک ترکیب غیرممکن است – مارک تواین

متن کوتاه برای زندگی شاد

شما نمی‌توانید از خود در برابر ناراحتی بدون مراقبت از خود در برابر خوشبختی محافظت کنید – جاناتان سفران فوئر

متن زندگی شاد من

فراموش کردن درد و رنج بسیار دشوار است؛ اما به خاطر سپردن شادی از آن هم دشوارتر است. ما هیچ جای زخمی برای نشان دادن به خوشبختی نداریم. من از آرامش خیلی کم یاد می‌گیریم – چاک پالانیوک

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر می‌خواهید خوشحال باشید، در گذشته زندگی نکنید. نگران آینده نباشید. بر روی زندگی در زمان حال تمرکز کنید – روی تی بنت

متن برای زندگی شاد

این که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا زندگی می‌کنید یا چه متری انجام می‌دهید، باعث خوشحال یا ناراحت شدن شما نمی‌شود – دیل کارنیج

متن برای زندگی شاد

خوشبختی به ذهن انسان بستگی دارد. خوشبختی به طرز نگاه کردن ما به مسائل بستگی دارد – والت دیزنی

متن زندگی شاد کوتاه

به تمام زیبایی‌هایی که همچنان در اطرافتان وجود دارد، فکر کنید و خوشحال باشید – آن فرانک

متن زندگی شاد من

خوشبختی و شادی هدف نیست … آن یک محصول جانبی از خوب زندگی کردن است – النور روزولت

متن زندگي شاد

متن زندگی شاد کوتاه

بهترین روش برای روحیه دادن به خود از طریق روحیه دادن به دیگران است – مارک تواین

متن کوتاه برای زندگی شاد

گریه نکن چون به پایان رسیده است؛ لبخند بزن چون اتفاق افتاده است – دکتر سئوس

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی به خود ما بستگی دارد – ارسطو

متن برای زندگی شاد

یک زندگی آرام و فروتنانه بیشتر از جستجوی موفقیت همراه با بی‌قراری مستمر، خوشبختی می‌آورد – آلبرت انیشتن

متن زندگی شاد

اگر آرامش و خوشبختی را پیدا کنید، برخی ممکن است به شما حسادت کنند. به هر حالف خوشبخت باشید – مادر ترزا

متن زندگی شاد کوتاه

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبخت بودن هیچ‌گاه از مد نمی‌افتد – لیلی پولیتزر

متن زندگی شاد کوتاه

هر روز یک روز جدید است و هرگز نمی‌توانید خوشبختی را پیدا کنید اگر رو به جلو حرکت نکنید – کرسی آندروود

متن برای زندگی شاد

برای هر دقیقه‌ای که عصبانی هستی، 60 ثانیه از خوشبختی خودت را از دست می‌دهی – رالف والدو امرسون

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی بیشتر از آن که در تقدیر خوب نهفته باشد، در راحتی و لذت‌های کوچک روزانه است – بنجامین فرانکلین

متن زندگی شاد من

خوشبختی خودت را کنار نگذار. منتظر نمان تا در آینده خوشبخت باشی. بهترین زمان برای خوشبخت بودن همنین حالاست – روی تی بنت

متن قشنگ برای زندگی شاد

متن زندگی شاد من

چیزی که هر انسانی باید متوجه شود، این است که کلید خوشبختی، خوشحال بودن برای خود است – الن دیجنرس

متن کوتاه برای زندگی شاد

دیگران ممکن است لذت را بشناسند اما لذت با خوشبختی متفاوت است. آن از اهمیت بیشتری نسبت به سایه‌ی دنبال‌کننده‌ی انسان برخوردار است – محمد علی

متن زیبا برای زندگی شاد

سنت را با دوستانت بشمار، نه سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ای. زندگیت را با لبخندهایت بشمار، نه اشک‌هایی که ریخته‌ای – جان لنون

متن زندگی شاد من

خوشبختی، چیز آماده‌ای نست بلکه از اعمال خود شما نشأت می‌گیرد – دالای لاما

متن زندگی شاد انگلیسی

مهم‌ترین نکته این است که صرف‌نظر از شرایط، از زندگی خود لذت ببرید و خوشحال باشید اودری هیپورن

متن برای شادی زندگی

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی راز تمام زیبایی‌هاست. هیچ زیبایی بدون خوشبختی وجود ندارد – کریستین دیور

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی زمانی رخ می‌دهد که فکرتان و اعمالتان همراستا با یکدیگر باشند – ماهاتما گاندی

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زندگي شاد

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن زندگی شاد من

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن زندگي شاد

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن زندگی شاد

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زندگی شاد کوتاه

به تعداد شبها

روز وجود دارد

و طول شب و روز هم

در چرخه یک سال مساوی ست!

حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها هم

نمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شود

و کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسد

بی معنی خواهد بود.

پس نگران اندوه و غمت نباش

چون کاملا طبیعی

و البته گذراست . . .!!

متن زندگی شاد

هفت قانون شاد بودن

۱٫ هرگز متنفر نباش

۲٫ نگران نباش

۳٫ ساده زندگی کن

۴٫ کم توقع باش

۵٫ فراوان ببخش

۶٫ همیشه لبخند بزن

۷٫ عاشق بمون

متن زندگی شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن قشنگ برای زندگی شاد

متن زندگی شاد من

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن زندگی شاد

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد من

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

آرامشم را تاب میدهم !

دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنم

و چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !

چرا که باور دارم

همیشه راهی برای خوشبختی و شادی

در چنته زندگی وجود دارد …

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن زندگی شاد

متن قشنگ برای زندگی شاد

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن زندگی شاد

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

متن برای زندگی شاد

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

حال خوب خودت را به هیچ

اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،

بی واسطه خوب باش

بی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخند

شک نکن تو که خوب باشی

همه چیز خوب می شود

خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن برای زندگی شاد

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن زیبا برای زندگی شاد

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن زیبا برای زندگی شاد

متن قشنگ برای زندگی شاد

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن برای زندگی شاد

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زندگی شاد من

دیروزت خوب یا بد گذشت

مهم نیست

امروز روز دیگریست

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید

شک نکن …

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن زندگي شاد

متن قشنگ برای زندگی شاد

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن زندگی شاد

من برای آرامشم

برای شادی ام و برای خوشبختی‌ ام

برگ‌ های برنده ی زیادی دارم

و نمی بازم! اگر امروز دلم گرفت

بغض کردم، تسلیم شدم

و گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردم

فردا قطعا دوباره می خندم

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را

بهتر از همیشه می سازم

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن زندگی شاد و موفق

وقتى از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز به بهانه نداشته باشی

 آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن زندگی شاد

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن زندگی شاد

متن برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن زیبا برای زندگی شاد

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن زندگی شاد من

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن زندگي شاد

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن برای زندگی شاد

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن زیبا برای زندگی شاد

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن زندگی شاد و موفق

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن برای زندگی شاد

متن زیبا برای زندگی شاد

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن برای زندگی شاد

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن زندگی شاد کوتاه

غم را خدا نیافریـد، انسان آفرید

خوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زندگی شاد

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن برای زندگی شاد

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن کوتاه برای زندگی شاد

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن قشنگ برای زندگی شاد

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن زندگي شاد

متن زندگی شاد انگلیسی

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن زندگی شاد و موفق

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن کوتاه برای زندگی شاد

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

متن زندگي شاد

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زندگي شاد

متن زندگي شاد

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن زندگی شاد

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

متن زیبا برای زندگی شاد

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زندگی شاد کوتاه

به تعداد شبها

روز وجود دارد

و طول شب و روز هم

در چرخه یک سال مساوی ست!

حتی سعادتمند‌ترین زندگی‌ ها هم

نمی تواند بدون کمی تاریکی سپری شود

و کلمه ی شادی اگـر با اندوه به تعادل نرسد

بی معنی خواهد بود.

پس نگران اندوه و غمت نباش

چون کاملا طبیعی

و البته گذراست . . .!!

متن برای زندگی شاد

متن قشنگ برای زندگی شاد

هفت قانون شاد بودن

۱٫ هرگز متنفر نباش

۲٫ نگران نباش

۳٫ ساده زندگی کن

۴٫ کم توقع باش

۵٫ فراوان ببخش

۶٫ همیشه لبخند بزن

۷٫ عاشق بمون

متن زندگی شاد انگلیسی

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن زندگی شاد انگلیسی

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن زندگي شاد

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد انگلیسی

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن زندگی شاد

آرامشم را تاب میدهم !

دست نگرانی‌ ها را از زندگیم کوتاه میکنم

و چشم از مهربانی‌ های خدا بر نمی‌ دارم !

چرا که باور دارم

همیشه راهی برای خوشبختی و شادی

در چنته زندگی وجود دارد …

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن زندگی شاد من

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن برای زندگی شاد

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

متن زندگی شاد

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

حال خوب خودت را به هیچ

اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،

بی واسطه خوب باش

بی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخند

شک نکن تو که خوب باشی

همه چیز خوب می شود

خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

متن زندگی شاد کوتاه

متن زندگي شاد

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن زندگی شاد انگلیسی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن زیبا برای زندگی شاد

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!

رهایشان کنید

غم ها آنقدر خسته اند

که با کمترین بی توجهی

از پای در می آیند

برای شادی بغل باز کنید

و با امید زندگی کنید …

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن قشنگ برای زندگی شاد

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زندگی شاد من

متن برای زندگی شاد

دیروزت خوب یا بد گذشت

مهم نیست

امروز روز دیگریست

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید

شک نکن …

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن زندگی شاد کوتاه

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن برای زندگی شاد

من برای آرامشم

برای شادی ام و برای خوشبختی‌ ام

برگ‌ های برنده ی زیادی دارم

و نمی بازم! اگر امروز دلم گرفت

بغض کردم، تسلیم شدم

و گوشه ی تاریکِ اتاق، کز کردم

فردا قطعا دوباره می خندم

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را

بهتر از همیشه می سازم

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن برای شادی زندگی

متن زندگي شاد

وقتى از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز به بهانه نداشته باشی

 آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن برای زندگی شاد

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

متن زندگي شاد

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

متن زندگی شاد انگلیسی

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن زندگي شاد

متن زندگی شاد انگلیسی

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن زندگی شاد کوتاه

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زندگي شاد

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن کوتاه برای زندگی شاد

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن برای شادی زندگی

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن زندگی شاد کوتاه

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

متن زندگی شاد من

کجا گفته شده که باید
” مطابق سنتان رفتار کنید ” ؟
تا وقتی که مرا شاد می کند
و باعث صدمه کسی نمی شوم ،
مطابق هر سن و سالی
که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن زندگی شاد من

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن زندگی شاد کوتاه

غم را خدا نیافریـد، انسان آفرید

خوش بختی ، تنهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن برای زندگی شاد

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زیبا برای زندگی شاد

گاهی یک لبخند
عامل دلخوشی یک دل می شود
گاهی یک قطره محبت
موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن زندگي شاد

زندگی پر از عشق و رنگ می شود
وقتی
شادی را،
در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زندگی شاد و موفق

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن زندگی شاد

متن زندگی شاد انگلیسی

لبخند مسری است
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زندگی شاد من

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن زندگی شاد من

یک شمع روشن می تواند
هزاران شمع دیگر را روشن کند،
بدون اینکه عمر خودش کم شود.
خوشحالی و شادی نیز می تواند
به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن زندگی شاد من

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن زندگی شاد

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زندگی شاد کوتاه

متن زندگی شاد انگلیسی

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

متن برای زندگی شاد

به حسودان بگو

ما عاشق همیم!

چشمان تو پر از من است و

چشمان من پر از تو

من شبیه خودم و

تو شبیه هیچکس

به حسودان بگو

در آسمان ما

چیزى جز عشق پر نمی‌زند

که شاید از تماشای این عشق دق کنند

یا در کوچه و بازار قصه‌مان را جار زنند…

متن زندگی شاد و موفق

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن زندگی شاد کوتاه

تو را نه عاشقانه، نه عاقلانه،

و نه حتی عاجزانه!

که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم!

عدل مگر نه آن است،

که هر چیز سر جای خودش باشد؟

متن زندگي شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن زندگی شاد

متن زندگی شاد

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

متن زندگی شاد کوتاه

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودم

دوست دارم،

آسمان را در آغوش بگیرم

دوست دارم

دنیا را برقصانم…!

نه…!

دوست دارم در گوشت زمزمه کنم،

دوستت دارم…!

متن زندگی شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن کوتاه برای زندگی شاد

بنشین خوشگل‌ا‌م

زیر سقف شعر‌هایم بنشین

می‌‌خواهم

از تو عکس بگیرم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن برای زندگی شاد

متن زندگی شاد من

آغوش تو

آرام‌ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

عاشق جهانی…!!!

متن قشنگ برای زندگی شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن زندگي شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن زندگی شاد و موفق

من لحظه لحظه بودنت را دوست دارم

هر جا که باشد دیدنت را دوست دارم

در خلوت کافه یا توی خیابان

یکمرتبه بوسیدنت را دوست دارم

متن زندگی شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن زندگی شاد من

متن برای زندگی شاد

میپرسی: شادی چیست؟

میگویم: زیستن با تو.

میپرسی: اندوه چیست؟

میگویم: یک لحظه با تو نبودن.

میپرسی: زندگی چیست مرد من؟

زندگی چیست؟

میگویم: رها شدن درون نفس‌هایت.

بیرون، زیر آفتاب پاییز

دو قمری سر بر شانه‌ی یکدیگر.

متن زندگی شاد من

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن قشنگ برای زندگی شاد

شیراز

در شب چشمانت

غزل می ‌‌خواند؛

من

در شب چشمانت

حافظ می ‌‌شوم.

متن برای زندگی شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن زندگی شاد من

زندگی گوشه قلب تو

بهشت است

بگو …

رهن مخروبه ترین

گوشه ی قلبت چند است …

متن زندگی شاد من

متن زندگی شاد و موفق

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن زندگی شاد من

برای زیستن دو قلب لازم است

قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود

قلبی که هدیه کند

و قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید

و قلبی که جواب دهد

قلبی برای من

و قلبی برای تنها نازنینم

متن زندگی شاد من

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن زندگي شاد

کاش می‌دانستی

تکرار تو

برایم

چقدر زندگی بخش است

درست مانند

نفسهایم …!

متن برای زندگی شاد

هیچ لذتی

بالاتر از آن نیست که

با کسی آشنا شوی که

دنیا را مانند تو می‌‌بیند

گویی در می‌‌یابی که دیوانه نبوده‌‌ای!

متن زندگي شاد

متن زندگی شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن کوتاه برای زندگی شاد

عاشق که باشی

رفتن نمی‌‌دانی‌!

می‌‌مانی

سر حرفت می‌‌مانی!

که گفته بودی تا ته دنیا کنارشی…

متن قشنگ برای زندگی شاد

ز تمام بودنی‌‌ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن

دلم آرزو ندارد!

متن زندگی شاد

چه کیفی دارد کسی باشد

که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می‌‌کند

لبخندی روی لبانت نقش ببندد

و تو آرام بگویی جانم!

متن زندگی شاد کوتاه

تو را و تنها تو را می‌‌بویم و می‌‌بوسم!

تا بدانی تنها چیزی که بی‌هیچ هراسی مرا

بسوی آغوش تو می‌‌کشاند

عشق است…

متن زندگی شاد من

متن قشنگ برای زندگی شاد

دوستت داشتم

دوستت دارم و دوستت خواهم داشت

از آن دوستت دارم‌ها

که کسی نمی‌‌‎داند

که کسی نمی‌‌تواند

که کسی بلد نیست

متن کوتاه برای زندگی شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه‌ی خوشبختی‌ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن زندگی شاد و موفق

مهربان ترینم وقتی تو با منی٬ سرود و شادی با من است

در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می‌تپد

در قلب من آفتاب تابان باش

دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

بوی شور انگیز باران میدهی

با نگاهت بر دلم جان میدهی

بسکه خوب ومھربان و صادقی

بر دلم عشقی فراوان میدهی

متن زیبا برای زندگی شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک

بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه‌ھای جھان دانستم

دستان توست ، وطن من

متن زندگی شاد انگلیسی

می‌گویم‌:

“دوستت دارم”

می‌شکفی،

گل‌های باغچه تقلید می‌کنند

خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:

امان از عشق…

متن زندگی شاد من

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست…

متن کوتاه برای زندگی شاد

لبخندت

زندگی من است

زندگی کن برای من جانم!

متن قشنگ برای زندگی شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می‌دهند

وقتی کنارت هستم حس می‌کنم می‌توانم کوه‌ها را جابه جا کنم

وقتی کنارت هستم چهره‌ات روحم را گرم می‌کند

وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد

وقتی کنارت هستم عمیقا درک می‌کنم چرا عاشقت شدم

و دوستت دارم

متن زندگی شاد انگلیسی

تو باشی و…

من باشم و…

دیگر هیچ…

دنیا ارزانی خودشان

متن زندگی شاد انگلیسی

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌ها

ناخود آگاه دلم یاد تو کرد

خنده آمد به لبم شاد شدم

گویی از قید غم آزاد شدم

هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن برای زندگی شاد

غیر قانونی

از مرزهای ذهنم عبور می‌کنی

به خیالم پا می‌گذاری

ودر قلبم ساکن می‌شوی،

مسافر بی مجوز

من اخراجت نمی‌کنم،

سال‌هاست

تمام من مستعمره‌ی توست

« فروغ فرخزاد »

متن زندگی شاد و موفق

تمام حرف دلم این است

من عشق را

به نام تو آغاز کرده‌ام

در هر کجای عشق که هستی

آغاز کن مرا…

متن کوتاه برای زندگی شاد

تصور این همه خوشبختی محال بود

تو محال را ممکن کردی مهربان‌ترین همسر دنیا

متن زندگی شاد کوتاه

قوی‌ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است

اما تو، تجربه‌ی پر شور من

چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی

و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

متن زندگی شاد کوتاه

بوی عشق می‌دهی

بوی بهشت

چه خوشبختم

که خدا سرنوشت مرا

با تو نوشت

متن زیبا برای زندگی شاد

عزیز من، شیرین‌ترین و مهربانانه‌ترین واژه‌های من پیشکش تو

تویی که زندگی‌ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده‌ای

متن برای زندگی شاد

روزی که تو همسرم شدی

شادترین روز زندگیم بود

دوستت دارم آرام جانم

متن زندگی شاد

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی‌ام دیده‌ام

دوستت دارم همسر عزیزم

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست

همین دوست داشتن‌هاست

خوشبختی همین لحظه‌های ماست

همین ثانیه‌هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده‌ایم…

متن زندگی شاد کوتاه

از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشید

معتاد شوید!

آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیال و افکارتان را از آنچه باعث شادیتان می‌شود پر کنید تا معتاد شوید…

شادی تنها داروی شفا بخشی است که هیچ گونه عوارض جانبی نداره…

متن زندگی شاد انگلیسی

یک لبخند نمی‌تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

دوستت دارم عشقم

متن زندگي شاد

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاست

لختی بخند خنده گل زیباست

متن زندگی شاد من

می‌دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟

لبخندی که بی اراده رو لب‌های یک عاشق نقش می‌بنده

تا در نهایت سکوت فریاد بزنه

دوستت دارم

متن برای زندگی شاد

چشم‌های تو

فرآیند اکسیژن را به همراه دارد

من از نگاه به چشمان تو

نفس می‌گیرم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من

تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من

تو می‌‌فهمی که خوشحالم، تو می ‌فهمی دلم تنگه

تو می ‌دونی که خواب من، کدوم شب‌هاست که بی رنگه

تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی

مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگی شاد انگلیسی

دوست داشتن تو

خنده‌های زنی عاشق را

به داد روزهای تنهایی‌اش می‌رساند…

متن کوتاه برای زندگی شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را

متن زندگی شاد

به حسودان بگو

ما عاشق همیم!

چشمان تو پر از من است و

چشمان من پر از تو

من شبیه خودم و

تو شبیه هیچکس

به حسودان بگو

در آسمان ما

چیزى جز عشق پر نمی‌زند

که شاید از تماشای این عشق دق کنند

یا در کوچه و بازار قصه‌مان را جار زنند…

متن برای زندگی شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن کوتاه برای زندگی شاد

تو را نه عاشقانه، نه عاقلانه،

و نه حتی عاجزانه!

که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم!

عدل مگر نه آن است،

که هر چیز سر جای خودش باشد؟

متن زندگی شاد من

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

متن زندگی شاد کوتاه

حس دوست داشتن که می‌پیچد در وجودم

دوست دارم،

آسمان را در آغوش بگیرم

دوست دارم

دنیا را برقصانم…!

نه…!

دوست دارم در گوشت زمزمه کنم،

دوستت دارم…!

متن زندگي شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن برای زندگی شاد

بنشین خوشگل‌ا‌م

زیر سقف شعر‌هایم بنشین

می‌‌خواهم

از تو عکس بگیرم.

متن برای زندگی شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن برای زندگی شاد

آغوش تو

آرام‌ترین نقطه‌ی دنیاست

هرچند که دیوانه ‌ترین

عاشق جهانی…!!!

متن زندگی شاد انگلیسی

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن کوتاه برای زندگی شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن برای زندگی شاد

من لحظه لحظه بودنت را دوست دارم

هر جا که باشد دیدنت را دوست دارم

در خلوت کافه یا توی خیابان

یکمرتبه بوسیدنت را دوست دارم

متن زندگي شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن زندگي شاد

میپرسی: شادی چیست؟

میگویم: زیستن با تو.

میپرسی: اندوه چیست؟

میگویم: یک لحظه با تو نبودن.

میپرسی: زندگی چیست مرد من؟

زندگی چیست؟

میگویم: رها شدن درون نفس‌هایت.

بیرون، زیر آفتاب پاییز

دو قمری سر بر شانه‌ی یکدیگر.

متن زندگي شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگی شاد کوتاه

شیراز

در شب چشمانت

غزل می ‌‌خواند؛

من

در شب چشمانت

حافظ می ‌‌شوم.

متن زندگی شاد و موفق

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن برای زندگی شاد

زندگی گوشه قلب تو

بهشت است

بگو …

رهن مخروبه ترین

گوشه ی قلبت چند است …

متن زیبا برای زندگی شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن برای زندگی شاد

برای زیستن دو قلب لازم است

قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود

قلبی که هدیه کند

و قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید

و قلبی که جواب دهد

قلبی برای من

و قلبی برای تنها نازنینم

متن زندگي شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن زندگی شاد من

کاش می‌دانستی

تکرار تو

برایم

چقدر زندگی بخش است

درست مانند

نفسهایم …!

متن زندگی شاد کوتاه

هیچ لذتی

بالاتر از آن نیست که

با کسی آشنا شوی که

دنیا را مانند تو می‌‌بیند

گویی در می‌‌یابی که دیوانه نبوده‌‌ای!

متن زندگي شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن زندگی شاد

عاشق که باشی

رفتن نمی‌‌دانی‌!

می‌‌مانی

سر حرفت می‌‌مانی!

که گفته بودی تا ته دنیا کنارشی…

متن زندگی شاد کوتاه

ز تمام بودنی‌‌ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن

دلم آرزو ندارد!

متن زندگی شاد کوتاه

چه کیفی دارد کسی باشد

که وقتی نام کوچکت را از ته دل صدا می‌‌کند

لبخندی روی لبانت نقش ببندد

و تو آرام بگویی جانم!

متن زندگی شاد من

تو را و تنها تو را می‌‌بویم و می‌‌بوسم!

تا بدانی تنها چیزی که بی‌هیچ هراسی مرا

بسوی آغوش تو می‌‌کشاند

عشق است…

متن کوتاه برای زندگی شاد

دوستت داشتم

دوستت دارم و دوستت خواهم داشت

از آن دوستت دارم‌ها

که کسی نمی‌‌‎داند

که کسی نمی‌‌تواند

که کسی بلد نیست

متن زندگی شاد انگلیسی

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه‌ی خوشبختی‌ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن زندگی شاد کوتاه

مهربان ترینم وقتی تو با منی٬ سرود و شادی با من است

در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می‌تپد

در قلب من آفتاب تابان باش

دوستت دارم

متن زندگي شاد

بوی شور انگیز باران میدهی

با نگاهت بر دلم جان میدهی

بسکه خوب ومھربان و صادقی

بر دلم عشقی فراوان میدهی

متن زندگی شاد انگلیسی

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک

بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه‌ھای جھان دانستم

دستان توست ، وطن من

متن زندگی شاد کوتاه

می‌گویم‌:

“دوستت دارم”

می‌شکفی،

گل‌های باغچه تقلید می‌کنند

خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:

امان از عشق…

متن زندگی شاد کوتاه

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست…

متن برای زندگی شاد

لبخندت

زندگی من است

زندگی کن برای من جانم!

متن زندگی شاد انگلیسی

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می‌دهند

وقتی کنارت هستم حس می‌کنم می‌توانم کوه‌ها را جابه جا کنم

وقتی کنارت هستم چهره‌ات روحم را گرم می‌کند

وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد

وقتی کنارت هستم عمیقا درک می‌کنم چرا عاشقت شدم

و دوستت دارم

متن زندگی شاد

تو باشی و…

من باشم و…

دیگر هیچ…

دنیا ارزانی خودشان

متن زندگی شاد من

لحظه‌ای در گذر از خاطره‌ها

ناخود آگاه دلم یاد تو کرد

خنده آمد به لبم شاد شدم

گویی از قید غم آزاد شدم

هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن زندگي شاد

غیر قانونی

از مرزهای ذهنم عبور می‌کنی

به خیالم پا می‌گذاری

ودر قلبم ساکن می‌شوی،

مسافر بی مجوز

من اخراجت نمی‌کنم،

سال‌هاست

تمام من مستعمره‌ی توست

« فروغ فرخزاد »

متن کوتاه برای زندگی شاد

تمام حرف دلم این است

من عشق را

به نام تو آغاز کرده‌ام

در هر کجای عشق که هستی

آغاز کن مرا…

متن زندگی شاد من

تصور این همه خوشبختی محال بود

تو محال را ممکن کردی مهربان‌ترین همسر دنیا

متن زندگي شاد

قوی‌ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است

اما تو، تجربه‌ی پر شور من

چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی

و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

متن زندگی شاد

بوی عشق می‌دهی

بوی بهشت

چه خوشبختم

که خدا سرنوشت مرا

با تو نوشت

متن قشنگ برای زندگی شاد

عزیز من، شیرین‌ترین و مهربانانه‌ترین واژه‌های من پیشکش تو

تویی که زندگی‌ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده‌ای

متن زندگي شاد

روزی که تو همسرم شدی

شادترین روز زندگیم بود

دوستت دارم آرام جانم

متن زندگی شاد من

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی‌ام دیده‌ام

دوستت دارم همسر عزیزم

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست

همین دوست داشتن‌هاست

خوشبختی همین لحظه‌های ماست

همین ثانیه‌هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده‌ایم…

متن زندگی شاد انگلیسی

از اعتیاد بدون چون و چرا به شادی نگران نباشید

معتاد شوید!

آنقدر تمرین کنید و آنقدر وجود و امیال و افکارتان را از آنچه باعث شادیتان می‌شود پر کنید تا معتاد شوید…

شادی تنها داروی شفا بخشی است که هیچ گونه عوارض جانبی نداره…

متن زندگی شاد انگلیسی

یک لبخند نمی‌تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

دوستت دارم عشقم

متن قشنگ برای زندگی شاد

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاست

لختی بخند خنده گل زیباست

متن زندگی شاد کوتاه

می‌دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟

لبخندی که بی اراده رو لب‌های یک عاشق نقش می‌بنده

تا در نهایت سکوت فریاد بزنه

دوستت دارم

متن زندگي شاد

چشم‌های تو

فرآیند اکسیژن را به همراه دارد

من از نگاه به چشمان تو

نفس می‌گیرم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من

تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من

تو می‌‌فهمی که خوشحالم، تو می ‌فهمی دلم تنگه

تو می ‌دونی که خواب من، کدوم شب‌هاست که بی رنگه

تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی

مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگی شاد و موفق

دوست داشتن تو

خنده‌های زنی عاشق را

به داد روزهای تنهایی‌اش می‌رساند…

متن زندگی شاد انگلیسی

ای همیشه جاودانه در میان لحظه‌هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی‌ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را

متن برای زندگی شاد

من کلید خوشبختی را پیدا کردم :

دوری از آدم های بیشعور ..

متن زندگی شاد

تو همونی که

قراره یه عمر کنارش خوشبختی رو بغل کنم…

متن قشنگ برای زندگی شاد

برای شادی و خوشبختی ام

تو تنها برگ برنده ی زندگی منی

هر روز برای بودنت خدا رو شکر میکنم

متن برای زندگی شاد

اگر فکر می‌کنی

خوشبختی دوراز دسترس است

بدان که

بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آن را خداوند در

میان‌ مخلوقاتش به تو داده است

متن برای زندگی شاد

خوشبختی چیزی نیست که

بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی

وابسته به جهان درون توست

متن قشنگ برای زندگی شاد

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش

عصبانی نشو

ساده زندگی کن

کم توقع باش

همیشه لبخند بزن

ببخش

و

یک عشق خوب داشته باش

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش

همین درکنار هم بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن کوتاه برای زندگی شاد

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو، برکت از او

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی یعنی اینکه

هرگز اجازه ندهی

رفتار مردم تعیین کننده میزان

آرامش درونت باشد

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش یعنی

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی چیز عجیبی است

وقتی می آید

گام هایش آنقدر آرام است

که شاید صدای پایش را ﻫﻢ نشنوی

اما وقتی نیست

دردش را تا مغز استخوان ﺣﺲ میکنی

متن برای زندگی شاد

آرزوی یک خوشبختی بزرگ ‌تر

پیوسته ما را از لذت خوشبختی که

از آن بهره مندیم باز می‌دارد.

در لحظه زندگی کنیم ..

متن قشنگ برای زندگی شاد

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن زندگی شاد و موفق

من کلید خوشبختی را پیدا کردم :

دوری از آدم های بیشعور ..

متن زندگی شاد و موفق

تو همونی که

قراره یه عمر کنارش خوشبختی رو بغل کنم…

متن برای زندگی شاد

برای شادی و خوشبختی ام

تو تنها برگ برنده ی زندگی منی

هر روز برای بودنت خدا رو شکر میکنم

متن زندگی شاد من

اگر فکر می‌کنی

خوشبختی دوراز دسترس است

بدان که

بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آن را خداوند در

میان‌ مخلوقاتش به تو داده است

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی چیزی نیست که

بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی

وابسته به جهان درون توست

متن قشنگ برای زندگی شاد

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش

عصبانی نشو

ساده زندگی کن

کم توقع باش

همیشه لبخند بزن

ببخش

و

یک عشق خوب داشته باش

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی و آرامش

همین درکنار هم بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن زندگی شاد من

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو، برکت از او

متن زندگی شاد

خوشبختی یعنی اینکه

هرگز اجازه ندهی

رفتار مردم تعیین کننده میزان

آرامش درونت باشد

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش یعنی

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی چیز عجیبی است

وقتی می آید

گام هایش آنقدر آرام است

که شاید صدای پایش را ﻫﻢ نشنوی

اما وقتی نیست

دردش را تا مغز استخوان ﺣﺲ میکنی

متن زندگی شاد من

آرزوی یک خوشبختی بزرگ ‌تر

پیوسته ما را از لذت خوشبختی که

از آن بهره مندیم باز می‌دارد.

در لحظه زندگی کنیم ..

متن زندگی شاد انگلیسی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن کوتاه برای زندگی شاد

👑متن انگیزشی کوتاه برای استوری👑

دو راه برای پخش کردن نور وجود داره: یا شمع باشی یا آینه ای که نور شمع رو منعکس می کنه

متن زیبا برای زندگی شاد

از اول قرار نبوده یه زندگی شاد پیدا کنی، بلکه باید این زندگی رو خودت بسازی

متن زندگی شاد

هر روز خودت رو به شاهکاری برای خودت تبدیل کن

متن کوتاه برای زندگی شاد

شکست چاشنی است که به موفقیت طعم می بخشد

متن زیبا برای زندگی شاد

آرزو نکن! واسش تلاش کن!

متن زیبا برای زندگی شاد

هر چه هستی خوب آن باش!

متن زندگی شاد

متن انگیزشی کوتاه برای بیو

هر جا می ری با تمام وجودت برو

متن زیبا برای زندگی شاد

تو هر چه هستی کافی هستی ✌

متن زیبا برای زندگی شاد

دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅

متن قشنگ برای زندگی شاد

برای این که بهترین باشی باید قدرت تحمل بدترین ها رو داشته باشی

متن زندگی شاد و موفق

هر لحظه زندگی یک شروع تازه است

متن زیبا برای زندگی شاد

جایی که از آن آمده ای اهمیت ندارد
جایی که به آن می روی مهم است

متن زندگي شاد

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر برایت مهم باشد حتما راهی خواهی یافت

متن زندگي شاد

متن انگیزشی کوتاه زندگی

لحظات سخت زندگی ماندگار نیستند، این آدم های سر سخت هستند که می مانند

متن زندگي شاد

برای خودت بجنگ
کس دیگه‌ ایی این کارو برات نمی‌ کنه

متن زیبا برای زندگی شاد

منتظر نمان … زمان مناسب هرگز نخواهد آمد

متن برای زندگی شاد

بعضی آدما دنبال یک چشم انداز زیبا هستند
بعضی آدما یک چشم انداز زیبا خلق می کنند

متن برای زندگی شاد

•••در سڪوت پیـش بـرو فقـط زمـانے صحبـت ڪن ڪہ وقتـش شـده بـاشـہ بگـے ڪیش و مــات•••

متن زندگي شاد

وقتی شکست می خوری ممکن است نا امید شوی اما اگر تلاش نکنی محکوم به فنا هستی

متن زندگی شاد انگلیسی

وقتی در نهایت ارزش خود را درک کردی از تخفیف دادن به دیگران دست می کشی

متن زندگی شاد

متن انگیزشی کوتاه ورزشی

زِندگیت‌کِه‌سَخت‌تَرشد‌‌
دَستکِش‌هایِ‌بوکسِتو‌مُحکَم‌تر‌بِبَند

متن زندگی شاد و موفق

شما هرگز شکست نمی خورید مگر این که دست از تلاش بردارید

متن زندگی شاد و موفق

لا به لای هر سختی فرصتی نهفته است

متن زندگی شاد من

هر کاری انجام می دهی با تمام وجودت انجام بده

متن زندگی شاد من

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى، گاهى وقت ها بايد جرئت كنى و بپرى

متن زندگی شاد و موفق

یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه
نبند کتابو (◠‿◕)

متن کوتاه برای زندگی شاد

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…

متن زیبا برای زندگی شاد

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه

متن زندگی شاد من

گَنجی که دنبالش میگردی
توو همون غاریه که از رفتنِ تووش میترسی…

متن زندگی شاد کوتاه

من رویاهای آینده رو به داستان های گذشته ترجیح میدم …!

متن زندگی شاد

👑متن انگیزشی کوتاه برای استوری👑

دو راه برای پخش کردن نور وجود داره: یا شمع باشی یا آینه ای که نور شمع رو منعکس می کنه

متن زیبا برای زندگی شاد

از اول قرار نبوده یه زندگی شاد پیدا کنی، بلکه باید این زندگی رو خودت بسازی

متن زندگی شاد

هر روز خودت رو به شاهکاری برای خودت تبدیل کن

متن زندگی شاد انگلیسی

شکست چاشنی است که به موفقیت طعم می بخشد

متن زیبا برای زندگی شاد

آرزو نکن! واسش تلاش کن!

متن زندگی شاد انگلیسی

هر چه هستی خوب آن باش!

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن انگیزشی کوتاه برای بیو

هر جا می ری با تمام وجودت برو

متن کوتاه برای زندگی شاد

تو هر چه هستی کافی هستی ✌

متن زندگی شاد کوتاه

دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅

متن زندگی شاد کوتاه

برای این که بهترین باشی باید قدرت تحمل بدترین ها رو داشته باشی

متن زندگی شاد

هر لحظه زندگی یک شروع تازه است

متن برای زندگی شاد

جایی که از آن آمده ای اهمیت ندارد
جایی که به آن می روی مهم است

متن برای زندگی شاد

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن زندگی شاد و موفق

اگر برایت مهم باشد حتما راهی خواهی یافت

متن زندگی شاد من

متن انگیزشی کوتاه زندگی

لحظات سخت زندگی ماندگار نیستند، این آدم های سر سخت هستند که می مانند

متن زندگی شاد من

برای خودت بجنگ
کس دیگه‌ ایی این کارو برات نمی‌ کنه

متن زندگی شاد من

منتظر نمان … زمان مناسب هرگز نخواهد آمد

متن زندگي شاد

بعضی آدما دنبال یک چشم انداز زیبا هستند
بعضی آدما یک چشم انداز زیبا خلق می کنند

متن زیبا برای زندگی شاد

•••در سڪوت پیـش بـرو فقـط زمـانے صحبـت ڪن ڪہ وقتـش شـده بـاشـہ بگـے ڪیش و مــات•••

متن زیبا برای زندگی شاد

وقتی شکست می خوری ممکن است نا امید شوی اما اگر تلاش نکنی محکوم به فنا هستی

متن زیبا برای زندگی شاد

وقتی در نهایت ارزش خود را درک کردی از تخفیف دادن به دیگران دست می کشی

متن برای زندگی شاد

متن انگیزشی کوتاه ورزشی

زِندگیت‌کِه‌سَخت‌تَرشد‌‌
دَستکِش‌هایِ‌بوکسِتو‌مُحکَم‌تر‌بِبَند

متن قشنگ برای زندگی شاد

شما هرگز شکست نمی خورید مگر این که دست از تلاش بردارید

متن زندگی شاد کوتاه

لا به لای هر سختی فرصتی نهفته است

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر کاری انجام می دهی با تمام وجودت انجام بده

متن زندگی شاد کوتاه

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى، گاهى وقت ها بايد جرئت كنى و بپرى

متن برای زندگی شاد

یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!

متن برای زندگی شاد

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه
نبند کتابو (◠‿◕)

متن زیبا برای زندگی شاد

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…

متن کوتاه برای زندگی شاد

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه

متن زندگی شاد

گَنجی که دنبالش میگردی
توو همون غاریه که از رفتنِ تووش میترسی…

متن کوتاه برای زندگی شاد

من رویاهای آینده رو به داستان های گذشته ترجیح میدم …!

متن زندگي شاد

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آن چنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای..!

متن برای زندگی شاد

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دلنواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

شاد بودن زندگی را آسان می کند..!

متن زندگي شاد

بخند، بزار اونایی که ازت متنفرن بدونن از دیروزت قوی تری!

متن زندگی شاد

صبح‌ هایمان بی‌ شک می تواند زیباتر باشند اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی رود، یک روز همین نزدیکی‌ ها لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر..!

متن قشنگ برای زندگی شاد

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر!

متن زندگی شاد کوتاه

بسیار مهم است بگذارید بعضی چیزها از بین بروند

خودتان را از آنان رها سازید، از دستشان خلاص شوید

منتظر نباشید تا قدر تلاش‌ هایتان را بشناسند و عشقتان را بفهمند

در را ببندید، موزیک را عوض کنید، خانه تکانی کنید، گرد و غبارها را بزدایید

از آن چه هستید دست بردارید و به آن چه واقعا هستید روی آورید.

شاد باشید و خوشحال!

متن زندگی شاد من

پشت هر دختر قوی و مستقلی، یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته یاد بگیره چطور دوباره روی پاهاش وایسه و به هیچکسی اتکا نکنه!

متن زندگی شاد کوتاه

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از دنیا گرفت

پس همیشه شاد باش..!

متن قشنگ برای زندگی شاد

قوی باش و شاد

دختران قوی بهترین اند،

دختران شاد زیباترین!

متن زندگی شاد و موفق

من یک دخترم

با تمام احساسات دخترانه زیبایی را دوست دارم، شیطنت را دوست دارم…

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از این ها دوست دارم…

متن قشنگ برای زندگی شاد

بی هیچ دلیلی خوشحال باش،

مثل یک کودک….

اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسی هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود.

متن زندگی شاد انگلیسی

من برای آرامشم،

برای شادی ام و برای خوشبختی ام،

برگ های برنده ی زیادی دارم و نمی بازم،

اگر امروز دلم گرفت، بغض کردم، تسلیم شدم و گوشه ی اتاق کز کردم، فردا قطعا دوباره می خندم،

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را بهتر از همیشه می سازم..

من برای پیروز شدن و خوب بودن حالم برگ های برنده زیادی دارم..!

متن زندگی شاد من

از چیزی که داری خشنود باش؛ از اوضاع همانطور که هست لذت ببر….

وقتی پی ببری که از هیچ چیز بی بهره نیستی، تمام دنیا متعلق به تو می شود.

متن زندگی شاد کوتاه

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر می رسد.

ولی وقتی آن را از دست دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.

متن زندگی شاد و موفق

برای خودت زندگی کن

همان طور که دوست داری

همان طور که لذت می بری

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی

کسی خوشبختی و شادی را به تو تعارف نمی کند!

متن قشنگ برای زندگی شاد

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.

اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

من دختر بودنم را دوست دارم

نه این که همیشه خشنود باشم، اما دوست دارم….

همین که از یک دستبند رنگی رنگی سرخوش می شوم…

همین که می توان موهایم را بلند بلند، کوتاه کوتاه کنم و چیز شگفت آوری نباشد این بلند و کوتاه کردن ها…..

همین که با یک موزیک شاد برقصم

با یک ترانه ملایم در اوج احساس همنوایی کنم با دلنواز ترین سرود زندگی

همین که می توانم ارغوانی و آبی و زرد و صورتی و قرمز بپوشم

من یک دختر شاد هستم!

متن زندگی شاد و موفق

موفقیت کلید شادمانی نیست.

شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد

متن قشنگ برای زندگی شاد

با خودم می جنگم !

هر طور شده دست تمام غم هایم را می گیرم و روی دیوار بی خیالی آویزان می کنم!

چون می دانم غصه همه جا در کمین شادی هایم است….

و هیچ کس حتی نیم نگاهی هم به غصه هایم نمی اندازد…!

متن زندگی شاد کوتاه

من عاشق این دخترونگی کردنامم……

عاشق این دنیای صورتیم……

عاشق دغدغه های دخترانه ام…..

ست کردن تاپ و دامنام……

گشتن تو صد تا مغازه و خرید کردن از همون اولی…..

جیغ های بنفش از ته دل تو ترن شهربازی….

چیدن لاک های رنگ و وارنگم…. بهم ریختنشون….چیدنشون و باز دوباره….

دورهمی هام با دخترای فامیل، پچ پچ های در گوشیمون…

یهو بلند بلند خندیدنامون….

متن زندگی شاد و موفق

هزاران شمع می‌تواند از یک شمع روشن شود، و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد.

تقسیم کردن شادی با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی‌ کند.

متن زندگی شاد انگلیسی

بخند، بلندتر بخند

تا عادت کنی به خندیدن

دنیا اونقدر هم کہ فکر میکنی جدی نیست!

متن کوتاه برای زندگی شاد

دختران شاد هستند چون که توانایی دیدن زیبایی را دارند.

هر کسی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

متن زندگی شاد و موفق

دختر یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران

دختر که باشی مهربانی‌ ات دست خودت نیست

خوب می‌ شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده‌ اند

دل رحم می‌ شوی؛ حتی در مقابل آن هایی که چندان رحمی به تو نداشته‌ اند

دختر که باشی زود می‌ رنجی، زود می‌ بخشی، زود می‌ گریی، زود می‌ خندی

تو مأمور احساس، روی زمین هستی!

بی تو و بازیگوشی‌ هایت جهان می‌ میرد دختر جان!

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آن چنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای..!

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دلنواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

شاد بودن زندگی را آسان می کند..!

متن زندگي شاد

بخند، بزار اونایی که ازت متنفرن بدونن از دیروزت قوی تری!

متن کوتاه برای زندگی شاد

صبح‌ هایمان بی‌ شک می تواند زیباتر باشند اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی رود، یک روز همین نزدیکی‌ ها لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر..!

متن زندگی شاد

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر!

متن زندگی شاد

بسیار مهم است بگذارید بعضی چیزها از بین بروند

خودتان را از آنان رها سازید، از دستشان خلاص شوید

منتظر نباشید تا قدر تلاش‌ هایتان را بشناسند و عشقتان را بفهمند

در را ببندید، موزیک را عوض کنید، خانه تکانی کنید، گرد و غبارها را بزدایید

از آن چه هستید دست بردارید و به آن چه واقعا هستید روی آورید.

شاد باشید و خوشحال!

متن زندگي شاد

پشت هر دختر قوی و مستقلی، یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته یاد بگیره چطور دوباره روی پاهاش وایسه و به هیچکسی اتکا نکنه!

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از دنیا گرفت

پس همیشه شاد باش..!

متن کوتاه برای زندگی شاد

قوی باش و شاد

دختران قوی بهترین اند،

دختران شاد زیباترین!

متن زندگی شاد

من یک دخترم

با تمام احساسات دخترانه زیبایی را دوست دارم، شیطنت را دوست دارم…

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از این ها دوست دارم…

متن کوتاه برای زندگی شاد

بی هیچ دلیلی خوشحال باش،

مثل یک کودک….

اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسی هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود.

متن زیبا برای زندگی شاد

من برای آرامشم،

برای شادی ام و برای خوشبختی ام،

برگ های برنده ی زیادی دارم و نمی بازم،

اگر امروز دلم گرفت، بغض کردم، تسلیم شدم و گوشه ی اتاق کز کردم، فردا قطعا دوباره می خندم،

دوباره می ایستم و دوباره می سازم

تمام ویرانه های روح زخمی ام را بهتر از همیشه می سازم..

من برای پیروز شدن و خوب بودن حالم برگ های برنده زیادی دارم..!

متن زندگی شاد و موفق

از چیزی که داری خشنود باش؛ از اوضاع همانطور که هست لذت ببر….

وقتی پی ببری که از هیچ چیز بی بهره نیستی، تمام دنیا متعلق به تو می شود.

متن زندگی شاد

شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر می رسد.

ولی وقتی آن را از دست دهی، خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است.

متن زندگی شاد من

برای خودت زندگی کن

همان طور که دوست داری

همان طور که لذت می بری

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی

کسی خوشبختی و شادی را به تو تعارف نمی کند!

متن کوتاه برای زندگی شاد

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.

اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید.

متن زندگی شاد کوتاه

من دختر بودنم را دوست دارم

نه این که همیشه خشنود باشم، اما دوست دارم….

همین که از یک دستبند رنگی رنگی سرخوش می شوم…

همین که می توان موهایم را بلند بلند، کوتاه کوتاه کنم و چیز شگفت آوری نباشد این بلند و کوتاه کردن ها…..

همین که با یک موزیک شاد برقصم

با یک ترانه ملایم در اوج احساس همنوایی کنم با دلنواز ترین سرود زندگی

همین که می توانم ارغوانی و آبی و زرد و صورتی و قرمز بپوشم

من یک دختر شاد هستم!

متن قشنگ برای زندگی شاد

موفقیت کلید شادمانی نیست.

شادمانی کلید موفقیت است، اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید، موفق خواهید شد

متن زندگی شاد انگلیسی

با خودم می جنگم !

هر طور شده دست تمام غم هایم را می گیرم و روی دیوار بی خیالی آویزان می کنم!

چون می دانم غصه همه جا در کمین شادی هایم است….

و هیچ کس حتی نیم نگاهی هم به غصه هایم نمی اندازد…!

متن زیبا برای زندگی شاد

من عاشق این دخترونگی کردنامم……

عاشق این دنیای صورتیم……

عاشق دغدغه های دخترانه ام…..

ست کردن تاپ و دامنام……

گشتن تو صد تا مغازه و خرید کردن از همون اولی…..

جیغ های بنفش از ته دل تو ترن شهربازی….

چیدن لاک های رنگ و وارنگم…. بهم ریختنشون….چیدنشون و باز دوباره….

دورهمی هام با دخترای فامیل، پچ پچ های در گوشیمون…

یهو بلند بلند خندیدنامون….

متن قشنگ برای زندگی شاد

هزاران شمع می‌تواند از یک شمع روشن شود، و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد.

تقسیم کردن شادی با دیگران هیچ وقت از مقدار آن کم نمی‌ کند.

متن زندگی شاد و موفق

بخند، بلندتر بخند

تا عادت کنی به خندیدن

دنیا اونقدر هم کہ فکر میکنی جدی نیست!

متن زندگی شاد

دختران شاد هستند چون که توانایی دیدن زیبایی را دارند.

هر کسی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

متن زندگی شاد و موفق

دختر یعنی همیشه عجله داشتن برای رساندن محبت به دستان دیگران

دختر که باشی مهربانی‌ ات دست خودت نیست

خوب می‌ شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده‌ اند

دل رحم می‌ شوی؛ حتی در مقابل آن هایی که چندان رحمی به تو نداشته‌ اند

دختر که باشی زود می‌ رنجی، زود می‌ بخشی، زود می‌ گریی، زود می‌ خندی

تو مأمور احساس، روی زمین هستی!

بی تو و بازیگوشی‌ هایت جهان می‌ میرد دختر جان!

متن کوتاه برای زندگی شاد

Be happy. It really annoys negative people

شاد باش … این واقعا افراد منفی باف را عذاب می دهد!

متن برای زندگی شاد

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببری، شاد باشی و این همه چیزی است که اهمیت دارد

متن قشنگ برای زندگی شاد

Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours

کمتر بترس، بیشتر امید داشته باش
کمتر بخور، بیشتر بجو
کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش
کمتر حرف بزن، بیشتر سخن (خوب) بگو
کمتر نفرت داشته باش، بیشتر عشق بورز
و آن گاه
همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن قشنگ برای زندگی شاد

The easiest way to attract love is to be the happiest version of yourself, it’s practically impossible not to love someone who’s truly happy

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

متن کوتاه برای زندگی شاد

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

متن قشنگ برای زندگی شاد

If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن کوتاه برای زندگی شاد

7 rules to be happy: 1. never hate. 2. don’t worry. 3. live simply. 4. expect a little. 5. give a lot. 6. always smile. 7. stay in love

هفت قانون شاد بودن:
1. هرگز متنفر نباش
2. نگران نباش
3. ساده زندگی کن
4. کم توقع باش
5. فراوان ببخش
6. همیشه لبخند بزن
7. عاشق بمون

متن زندگی شاد

No one can go back and make a new beginning, but anyone can start from now and make a happy ending

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بسازه

متن زندگی شاد

You were not born a winner

You were not born a loser

You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید

همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید

شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

متن زندگی شاد کوتاه

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن زیبا برای زندگی شاد

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن زندگی شاد من

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن زندگی شاد کوتاه

Be with ones … who build you and your self – esteem

Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن قشنگ برای زندگی شاد

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند .

متن زندگی شاد

Tips to be successful in life

Appreciate those who love you

Help those who need you

Forgive those who hurt you

Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت :

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .

کسانی که آزارت دادند ببخش .

کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن زندگی شاد کوتاه

For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.

Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …

امرسون

متن قشنگ برای زندگی شاد

 ​The only way to do great work is to love what you do.

Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری

استیو جابز

متن زیبا برای زندگی شاد

Be happy. It really annoys negative people

شاد باش … این واقعا افراد منفی باف را عذاب می دهد!

متن زندگی شاد کوتاه

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببری، شاد باشی و این همه چیزی است که اهمیت دارد

متن زندگی شاد کوتاه

Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours

کمتر بترس، بیشتر امید داشته باش
کمتر بخور، بیشتر بجو
کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش
کمتر حرف بزن، بیشتر سخن (خوب) بگو
کمتر نفرت داشته باش، بیشتر عشق بورز
و آن گاه
همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن برای زندگی شاد

The easiest way to attract love is to be the happiest version of yourself, it’s practically impossible not to love someone who’s truly happy

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

متن زندگی شاد انگلیسی

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

متن زیبا برای زندگی شاد

If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زندگی شاد کوتاه

7 rules to be happy: 1. never hate. 2. don’t worry. 3. live simply. 4. expect a little. 5. give a lot. 6. always smile. 7. stay in love

هفت قانون شاد بودن:
1. هرگز متنفر نباش
2. نگران نباش
3. ساده زندگی کن
4. کم توقع باش
5. فراوان ببخش
6. همیشه لبخند بزن
7. عاشق بمون

متن زندگی شاد من

No one can go back and make a new beginning, but anyone can start from now and make a happy ending

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بسازه

متن کوتاه برای زندگی شاد

You were not born a winner

You were not born a loser

You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید

همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید

شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

متن زندگی شاد انگلیسی

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن زیبا برای زندگی شاد

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن زندگی شاد انگلیسی

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن کوتاه برای زندگی شاد

Be with ones … who build you and your self – esteem

Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن کوتاه برای زندگی شاد

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند .

متن زندگی شاد و موفق

Tips to be successful in life

Appreciate those who love you

Help those who need you

Forgive those who hurt you

Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت :

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .

به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .

کسانی که آزارت دادند ببخش .

کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن زندگی شاد کوتاه

For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.

Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …

امرسون

متن کوتاه برای زندگی شاد

 ​The only way to do great work is to love what you do.

Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری

استیو جابز

متن زندگی شاد و موفق

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن زندگی شاد و موفق

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن زندگی شاد من

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن زندگي شاد

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن زندگی شاد انگلیسی

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن زیبا برای زندگی شاد

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن قشنگ برای زندگی شاد

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن زندگي شاد

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن زندگی شاد انگلیسی

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن قشنگ برای زندگی شاد

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن زندگي شاد

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن کوتاه برای زندگی شاد

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن زندگی شاد من

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن زندگی شاد کوتاه

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن زندگي شاد

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن زندگی شاد انگلیسی

و آینده انگیزه تو است …

متن زندگی شاد و موفق

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن زندگي شاد

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن زیبا برای زندگی شاد

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن زندگی شاد

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن زندگی شاد کوتاه

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن قشنگ برای زندگی شاد

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن زیبا برای زندگی شاد

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن زندگی شاد من

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن زیبا برای زندگی شاد

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن قشنگ برای زندگی شاد

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن برای زندگی شاد

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن زیبا برای زندگی شاد

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن زندگی شاد انگلیسی

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن زندگي شاد

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن کوتاه برای زندگی شاد

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن زندگی شاد کوتاه

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن زندگي شاد

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن زندگی شاد کوتاه

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن برای زندگی شاد

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن قشنگ برای زندگی شاد

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن زندگي شاد

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن قشنگ برای زندگی شاد

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن برای زندگی شاد

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن زندگی شاد من

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن زندگی شاد انگلیسی

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن زندگی شاد انگلیسی

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن برای زندگی شاد

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن قشنگ برای زندگی شاد

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن زندگی شاد و موفق

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن زیبا برای زندگی شاد

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن برای زندگی شاد

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن برای زندگی شاد

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن زندگی شاد

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن زندگی شاد من

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن برای زندگی شاد

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن کوتاه برای زندگی شاد

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن زندگی شاد من

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن کوتاه برای زندگی شاد

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن زندگی شاد

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن قشنگ برای زندگی شاد

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن زندگی شاد کوتاه

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن قشنگ برای زندگی شاد

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن کوتاه برای زندگی شاد

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن زندگی شاد کوتاه

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن زندگی شاد انگلیسی

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن زندگی شاد کوتاه

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن زندگی شاد من

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن زندگی شاد کوتاه

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن برای زندگی شاد

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن زندگی شاد انگلیسی

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن زندگی شاد و موفق

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن برای زندگی شاد

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن برای زندگی شاد

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن زندگی شاد انگلیسی

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن قشنگ برای زندگی شاد

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن زندگي شاد

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن برای زندگی شاد

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن زندگی شاد و موفق

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن زندگی شاد من

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن زندگی شاد و موفق

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن زندگي شاد

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن زندگی شاد من

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن زندگی شاد

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن زندگی شاد انگلیسی

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن زندگی شاد کوتاه

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن قشنگ برای زندگی شاد

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن زندگی شاد کوتاه

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن کوتاه برای زندگی شاد

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن قشنگ برای زندگی شاد

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن زندگي شاد

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن قشنگ برای زندگی شاد

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن قشنگ برای زندگی شاد

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن زندگی شاد و موفق

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن کوتاه برای زندگی شاد

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن برای زندگی شاد

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن زندگی شاد انگلیسی

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن قشنگ برای زندگی شاد

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن قشنگ برای زندگی شاد

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن زندگی شاد

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن زندگي شاد

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن زندگی شاد انگلیسی

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن کوتاه برای زندگی شاد

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن زندگی شاد کوتاه

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن زندگی شاد من

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن زندگی شاد انگلیسی

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن قشنگ برای زندگی شاد

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن زندگی شاد کوتاه

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن زندگی شاد و موفق

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن زیبا برای زندگی شاد

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن برای زندگی شاد

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن قشنگ برای زندگی شاد

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن زندگی شاد

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن زندگی شاد من

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن زیبا برای زندگی شاد

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن زندگی شاد و موفق

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن برای زندگی شاد

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن زندگی شاد انگلیسی

تو نمی‌تونى به زندگیت روزاى بیشتری اضافه کنی،

اما می تونی به روزات زندگی بیشتری ببخشی.

متن زندگي شاد

اگر آتش می دانست که سرانجامش خاکستر است
هرگز با اینهمه غرور زبانه نمی کشید

متن زندگی شاد انگلیسی

سکوت ، خیلی بهتر از پرحرفیه
می‌تونی بعدها توضیح بدی
اما نمی‌تونی زیر حرف زده شده بزنی .

متن زندگی شاد و موفق

وقتی عصبانی هستید مواظب حرف زدنتان باشید

عصبانیت شما فروکش می کند

ولی

حرفهایتان باقی می مانند

برای همیشه

متن زندگی شاد من

همیشه آنلاین بودن

به این معنا نیست که سرت شلوغه و داری حرف می زنی

گاهی آنلاین ترین ها تنها ترین هستن

متن زیبا برای زندگی شاد

چقدر تلخه واسه غم های دیگران سنگ صبور باشی

اما وقتی دلت گرفت

کسی واسه شنیدن دلتنگی و غصه هات صبوری نکنه

متن قشنگ برای زندگی شاد

خدایا دمت گرم

شبات خیلی قشنگن

فقط

واسه بعضی بنده هات

صبح نمیشن

متن کوتاه برای زندگی شاد

ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ

متن زندگی شاد و موفق

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن قشنگ برای زندگی شاد

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن زندگی شاد

کاش بعضی ها تکثیر میشدند
بعضی ها منقرض …

متن زندگی شاد انگلیسی

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.
عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن زندگی شاد

میدونی دلت بخواد بمونی

ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن زیبا برای زندگی شاد

آدمی که راحت فراموش می‌کنه

حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن زندگی شاد و موفق

گذشته درس عبرت تو

زمان حال هدیه تو

متن کوتاه برای زندگی شاد

و آینده انگیزه تو است …

متن زندگی شاد و موفق

پول نمی تونه خوشبختی بخره
اما میتونه لوازم آرایشی برای زیباتر شدن بخره!

متن زندگی شاد و موفق

شما زشت نیستید

فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

متن زندگي شاد

زندگی ساده ست اما آسون نیست!

متن زندگی شاد کوتاه

آدم باید کسی رو داشته باشه کنارش راه بره

نه دنبالش

متن زندگی شاد و موفق

آشناهایم غریبه هایی هستند که تنها اسمشان را میدانم…

متن زیبا برای زندگی شاد

وقتی کسی اندازه ات نیست ، دست به اندازه خودت
نزن . . .

متن زندگی شاد و موفق

در نسلی گیر افتاده ایم
که در آن وفاداری فقط یک خالکوبی است

متن برای زندگی شاد

بخشیدن کار آدمای بزرگ
و بیش از حد بخشیدن کار آدمای احمقه!

متن زندگی شاد و موفق

هر چقدر وقت بذاری که دیگرانو ‌خراب کنی
همون قدر وقت کم داری که خودتو بسازی

متن زندگی شاد من

منتظر نباشید یه نفر مختونو بزنه ادمای خوب مخ زنى بلد نیستن

متن زندگی شاد من

خاص اونیه که خود واقعیشه
نه اونی که سعی میکنه خاص به نظر بیاد

متن کوتاه برای زندگی شاد

چیزی که ‌نیسی اداشم در نیار

متن زندگی شاد کوتاه

کجا میخواین رفیق بخرین که اینجوری میفروشینِش!

متن زندگي شاد

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم.

متن زندگی شاد من

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن زیبا برای زندگی شاد

سرگرمی های مورد علاقه من صبحانه، ناهار و شام هستند!

متن زندگی شاد انگلیسی

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود

متن زندگی شاد

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست!
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

متن زندگی شاد کوتاه

سکوتم بشکنه،

خیلیا می‌شکنن …

متن زیبا برای زندگی شاد

اگه نظر من رو بخوای، دلتنگی یه جور بیماریه.
مثل سرطان، که خوش‌خیم و بد‌خیم داره. که اگه کاری براش نکنی از پا درت میاره.

متن کوتاه برای زندگی شاد

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن زندگی شاد کوتاه

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن برای زندگی شاد

ما دویدیم و نَرسیدیم بَعضیا نِشستَن و رسیدَن ..!

متن زندگی شاد انگلیسی

میخوای بهش تکیه کنی،

یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه!

متن زندگی شاد کوتاه

مادر ،

سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

هرکسی لیاقت یه شانس دوباره رو داره..
اما نه برای یه اشتباه تکراری…!

متن زندگی شاد من

آدما وقتی نیازت دارن بالا میبرنت
اما وقتی نیازشون برطرف شد بالا میارنت

متن زندگي شاد

هوا هوای حذف کردن آدمای اضافی از زندگیه

متن زیبا برای زندگی شاد

سکوت قشنگه تا میتونین خفه شین

متن زندگی شاد کوتاه

همیشه ا‌ونی که کمتر از همه راجع بهت میدونه بیشتر از همه پشتت حرف میزنه!

متن زندگي شاد

این روزا
رابطه ها ابزاری اند تا ابرازی…!

متن زندگی شاد و موفق

بار اول که به یکی‌ لطف کردی بار های بعدی وظیفته که لطف کنی

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگه قراره برى، نصفه و نیمه نرو، گمشو!

متن قشنگ برای زندگی شاد

از یه جایی به بعد اگه ببخشی، خیلی بدبختی

متن زندگی شاد

بعضیام جوری از آدم “میگذرن” که حس میکنی گذرگاهی

متن زندگی شاد انگلیسی

آدمای مغرور همیشه واسه یکی که دوسش دارن غرورشونو میبوسن میزارن کنار..!

متن زندگی شاد کوتاه

نخ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ نخ ﺩﺍﺩ تا
ﺩﻫﻨشونو ﺑﺪﻭﺯﻥ

متن زندگی شاد من

و سال هاست دلم برای کسی می‌رود
که آمدن بلد نیست …

متن زیبا برای زندگی شاد

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برای زندگی شاد

آدم ها نه به قشنگی حرفهای خودشون هستند
نه به زشتی قضاوت های دیگران …

متن زندگی شاد

ساده محبت میکنی اما سخت دلت را می شکنند…

متن زندگی شاد

با پا برهنگان دوستی کن
چون کفشی ندارند
که در آن ریگی باشد.!

متن برای زندگی شاد

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیچ
شعور خفه شدن هم ندارن

متن زندگی شاد

در زمان ما
خنده ارزان نیست
خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند
و زهرخند
و ریش‌خند
اما یک خنده‌ی پاک
کاش می‌جستی
قایمش می‌کردی
و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

متن زندگي شاد

چی زندگیتو خیلی سخت میکنه؟
_ مردم

متن زندگی شاد من

کسی که می‌گه دلش برات تنگ شده و برای دیدنت کاری نمی‌کنه، یا داره دروغ می‌گه،
یا معنی دلتنگی رو نمی‌دونه!

متن زندگی شاد من

‏اینکه بشینی برای یِ خاطره خنده دار گریه کنی، خیلی حرفه ..

متن زندگی شاد کوتاه

‏تمام وجودتون وقتی حسادته هیچ وقت آرامش ندارید

متن زندگی شاد کوتاه

هر گردی گردو نیس،

هر دو پایی هم آدم نیست!

متن زندگی شاد و موفق

منی که از دریای طوفانی گذشتم رو از نم نم بارون نترسونید

متن زندگي شاد

برای کسی که رفت زانو نزن !
نماز میت سجده نداره ….

متن کوتاه برای زندگی شاد

هشتاد میلیون هارت و پورت و ادعاییم فقط..

متن زندگی شاد

راه بزرگ شدنت:
خراب کردنِ دوستات نیست رفیق
از شما حسادت از ما رفاقت

متن زندگی شاد کوتاه

اگه بیشعوری درد داشت
باز هم یه عده ای مسکن میخوردن و به کارشون ادامه میدادن…

متن زندگی شاد و موفق

امیدی هست

چون خدایی ، هست

متن کوتاه برای زندگی شاد

اونی که باورت داره

یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن زندگي شاد

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن زندگی شاد کوتاه

شاید دلیل لبخند زدن کسی نباشم

ولی حداقل میدونم کسی‌ هم با فکر کردن بهم گریه نمیکنه

متن زیبا برای زندگی شاد

وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !

متن برای زندگی شاد

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم :
کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد

متن زندگی شاد

آرزو کنمت ، برآورده شدن بلدی ؟

متن قشنگ برای زندگی شاد

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!

متن زندگی شاد انگلیسی

آنچه در یادش
نمانده،یاد ماست.

متن زندگی شاد من

سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه

متن زندگی شاد کوتاه

کلاً یه نفر با ماس ..
که جاش اون بالاس ..
تا اون با ماس،

بی‌خیال هر چی مخاطب خاص

متن کوتاه برای زندگی شاد

زمین خوردن با حقیقت بهتر از رو قله بودن با دروغه

متن زندگی شاد

یادمون باشه که ھمیشه خواستنی داشتنی نیست ‏!‏

متن زندگی شاد من

غرورم اگه بشکنه محکم تر از قبل جوش میخوره

متن زندگی شاد کوتاه

‌والا این آدمان که به هم ضرر میرسونن اسم سیگار الکی بد در رفته

متن زندگی شاد من

ببین قدیما چقدر خوش می‌گذشته که دنبال راز جاودانگی بودن.

متن زندگي شاد

یه سریام هستن که با گرگ بره میخورن
با چوپان گریه میکنن

°•. °•. °•.°•. °•. .•° .•° .•° .•°
هر چیزی تا یه جایی ارزش جنگیدن داره

بعدش تبدیل میشه به خَریت…!

متن کوتاه برای زندگی شاد

گشنگیت باعث شد املتو
چلوکباب ببینی حکایت خیلیاس…

متن قشنگ برای زندگی شاد

همه چیز قابل تحمل است تا وقتی که شما نپرسید “چطور این همه را تحمل میکنی؟”

متن کوتاه برای زندگی شاد

گاهی تنها جایی که میتونی باشی

همین دنیای مجازیه

متن قشنگ برای زندگی شاد

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن قشنگ برای زندگی شاد

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.

متن کوتاه برای زندگی شاد

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیه ها ریخت به هم

متن برای زندگی شاد

بعضی‌ ها هیچ‌ وقت گرسنه نمی‌ مانند
چون همیشه حسرت مرا می‌ خورند

متن زندگی شاد انگلیسی

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ما ریخت به هم..؟

متن برای زندگی شاد

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

متن زیبا برای زندگی شاد

تو یه جایی تو قلبم داری
که هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن کوتاه برای زندگی شاد

بی رنگ رخت
زمانه زندان من است…

متن زندگي شاد

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم

متن برای زندگی شاد

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن زندگي شاد

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن قشنگ برای زندگی شاد

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن زیبا برای زندگی شاد

محو چشمان تو
بودم
که به دام افتادم..

متن زندگی شاد انگلیسی

هر کسی را
بهر کاری ساختند؛
کار من،
دیوانه‌ی او بودن است..

متن برای زندگی شاد

یکی باید تو زندگیت باشه

جوری اسمتو صدا بزنه

که نتونی بهش نگی جونم

متن قشنگ برای زندگی شاد

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن زندگی شاد انگلیسی

عشق یعنی باهاش پیر شی

نه اینکه وسط راه ازش سیر شی

متن برای زندگی شاد

دستان تو آغازی‌ست برای دیوانگی ‌من

متن زندگی شاد و موفق

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرفهایت …
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد

و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زندگی شاد و موفق

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن برای زندگی شاد

در دست‌های چه کسی
اسراف می‌شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره‌ات محتاجم؟

متن کوتاه برای زندگی شاد

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن زندگی شاد من

چه بگویم، سحرت خیر
تو خودت صبح جهانی …!

متن زندگی شاد و موفق

من می خواهم تا آخرین صفحه زندگی در کنار تو باشم.

متن زیبا برای زندگی شاد

یک لبخند نمی تواند دنیا را تغییر دهد
اما لبخند تو می تواند دنیای من را تغییر دهد.

متن زندگی شاد

تو مثل خواهر نداشته ام هستی.
خیلی دوستت دارم، بهترین من تولدت مبارک!

متن کوتاه برای زندگی شاد

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متن زندگی شاد

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

متن برای زندگی شاد

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن زندگی شاد من

عده ای گریه کنان می آیند

عده ای ، گرم تلاطم هایش

عده ای بغض به لب ، قصد خروج

فرق ما ، مدت این آب تنی است

یا که شاید ، روش غوطه وری

متن قشنگ برای زندگی شاد

ای زندگی، تن و توانم همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنی همه من

من نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

متن زندگی شاد و موفق

در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن

چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتی

بدان که فرد خوشبختی خواهی بود

زندگی تعریفش همینقدر ساده است

متن برای زندگی شاد

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ نمی خوﺭﺩ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳت…

زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور ……

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش ….. زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

متن زندگی شاد کوتاه

ﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ

ﭼﭗ ” ﺑﺰﻥ !

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ

ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ

ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ

ﻋﺸﻖ ﮐﻦ

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﻮ

ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺵ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ

ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎ

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ” ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن برای زندگی شاد

ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺯﺵ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ …

زندگی، فقط در روز مرگی اش زندگیست

و می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد…،

نه کیمیا گری وجود دارد، نه پری قصه هایی،

نه ساحر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمین

خوشبختی را به تو نشان دهد،

همین قدر که عطر نعنا،

مهربانی چند شاخه گل،

کمی ایمان،

کمی روی خوش

و چند دانه تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافیست!

متن کوتاه برای زندگی شاد

ما به آرزوهایمان یک رسیدن
بدهکاریم…
زندگی کوتاه است
شاید،
فرصتی نیست تا عکسی شویم
یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز
گردگیری مان کنند!
اصلا گاهی باید نرسید…
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،
نداشتن
تو را عاشق تر می کند…
و مفهوم زندگی
چیزی جز “عشق” نیست

متن زندگی شاد

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو فقط یک بار توی این دنیا زندگی میکنی،
یعنی فقط یک شانس برای ثابت کردن خودت!
و یک شانس برای شاد زیستن…
پس رها باش… به آینده نگاه کن…
خودتُ باور کن… شادی کن…
عاشق زندگی شو…
اینقدر عاشق که هیچکس و هیچ چیز،
نتونه جلوی خوشبختیت رو بگیره…
خودتُ پیدا کن و به خودت ببال…!

متن برای زندگی شاد

زندگی مثل یک فلوته
تو خالی و پر از سوراخ!
اما اگر کار کردن درست باهاش رو یاد بگیری،
برات آهنگ ‌های دل نوازی می زنه!
خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از
همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن زندگي شاد

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر، چند صباحی گذراست.
قصه‌ی بودن ما.
برگی از دفتر افسانه‌ ای راز بقاست.
در اگر می‌شکند،
گل اگر می‌میرد،
و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد.
همه هشدار به توست؛
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست.
به همین زیبایی.
به همین کوتاهی…

متن زیبا برای زندگی شاد

یک راز…
تا وقتی به این فکر چسبیده اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان, بیرون از وجودتان است
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.تنها خودِ شما مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ خود هستید,
و فقط خودتان قدرت تغییر آن را دارید.
زندگی تان سرشار از تغییر مثبت و موفقیت باشد.

متن زیبا برای زندگی شاد

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

متن کوتاه برای زندگی شاد

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

متن زندگی شاد

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

متن زندگی شاد کوتاه

گاهی اوقات این دردهامون نیست که
باعث رنج میشه ….
فکرهای منفی باعث میشه که
همه چیز بدتر به نظر بیاد ….
زندگی شکایت از درد و غم نیست
زندگی هزار دلیل است برای
شکرگزاری از خالقمون ….

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی را تو بساز…
نه بدان ساز
که سازند
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز

متن زندگی شاد انگلیسی

برای انسانهای موفق
در هفته
هفت ” امروز ” وجود دارد ؛
و برای انسان های ناموفق
هفت ” فردا ”
تفاوت های کوچک ، نتیجه های بزرگی به بار می آورند…
زندگی همین امروز است !!!

متن زندگی شاد انگلیسی

زنــــد گـــی را از جایی‌ که پاره شده
دوباره به‌ هم می‌دوزیم.
در صندوقِ خاطره‌ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست …!

متن زندگی شاد کوتاه

در زندگی برای خود دید
جدیدی پیدا کنید….
اگر تاکنون شکست خوردید
ناامید شدید و هر چیز دیگری
همه این افکار را به دور دست ترین
نقاط ممکن بفرستید….
وتنها درسش را بگیرید …
اگر در هر مساله ای از
زاویه درست نگاه کنید
در آن چیزهای باشکوه

متن زندگی شاد انگلیسی

و پس از ان شروع پایین امدن است و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره
پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو
آن گاه در اوج اماده سرسره بازی هستی
و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی
پس بخند و بتاب
که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی بازگشت اندیشه‌ها،
گفتارها و کردارهای ماست
که دیر یا زود به ما باز می‌گردد .
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را
به تاراج می برد،
اندیشه‌های منفی خود او است.
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.
تنها کسی که باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان که دگرگون شوید،
همه‌ی اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز دگرگون می‌شود.
برای شفای تن باید روح را شفا داد…

متن زندگی شاد

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز قرار است اتفاق بیفتد
عاشق زندگی تان باشید
هر روز را با شکر گزاری بخاطر زنده بودنتان آغاز کنید
امروز را خوب زندگی کنید

متن زندگي شاد

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متن زندگی شاد و موفق

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

متن زندگی شاد

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن برای زندگی شاد

عده ای گریه کنان می آیند

عده ای ، گرم تلاطم هایش

عده ای بغض به لب ، قصد خروج

فرق ما ، مدت این آب تنی است

یا که شاید ، روش غوطه وری

متن زندگی شاد من

ای زندگی، تن و توانم همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنی همه من

من نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

متن زندگی شاد کوتاه

در زندگی وقتی کاری برای انجام دادن

چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتی

بدان که فرد خوشبختی خواهی بود

زندگی تعریفش همینقدر ساده است

متن زندگی شاد انگلیسی

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ نمی خوﺭﺩ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳت…

زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور ……

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش ….. زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

متن کوتاه برای زندگی شاد

ﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ

ﭼﭗ ” ﺑﺰﻥ !

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ

ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ

ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ

ﻋﺸﻖ ﮐﻦ

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﻮ

ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺵ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩ

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ

ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎ

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ” ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن زندگی شاد انگلیسی

ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺯﺵ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ …

زندگی، فقط در روز مرگی اش زندگیست

و می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد…،

نه کیمیا گری وجود دارد، نه پری قصه هایی،

نه ساحر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمین

خوشبختی را به تو نشان دهد،

همین قدر که عطر نعنا،

مهربانی چند شاخه گل،

کمی ایمان،

کمی روی خوش

و چند دانه تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافیست!

متن زیبا برای زندگی شاد

ما به آرزوهایمان یک رسیدن
بدهکاریم…
زندگی کوتاه است
شاید،
فرصتی نیست تا عکسی شویم
یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز
گردگیری مان کنند!
اصلا گاهی باید نرسید…
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،
نداشتن
تو را عاشق تر می کند…
و مفهوم زندگی
چیزی جز “عشق” نیست

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن زندگی شاد من

تو فقط یک بار توی این دنیا زندگی میکنی،
یعنی فقط یک شانس برای ثابت کردن خودت!
و یک شانس برای شاد زیستن…
پس رها باش… به آینده نگاه کن…
خودتُ باور کن… شادی کن…
عاشق زندگی شو…
اینقدر عاشق که هیچکس و هیچ چیز،
نتونه جلوی خوشبختیت رو بگیره…
خودتُ پیدا کن و به خودت ببال…!

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی مثل یک فلوته
تو خالی و پر از سوراخ!
اما اگر کار کردن درست باهاش رو یاد بگیری،
برات آهنگ ‌های دل نوازی می زنه!
خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از
همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر، چند صباحی گذراست.
قصه‌ی بودن ما.
برگی از دفتر افسانه‌ ای راز بقاست.
در اگر می‌شکند،
گل اگر می‌میرد،
و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد.
همه هشدار به توست؛
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست.
به همین زیبایی.
به همین کوتاهی…

متن زندگي شاد

یک راز…
تا وقتی به این فکر چسبیده اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان, بیرون از وجودتان است
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.تنها خودِ شما مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ خود هستید,
و فقط خودتان قدرت تغییر آن را دارید.
زندگی تان سرشار از تغییر مثبت و موفقیت باشد.

متن زندگی شاد و موفق

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

متن زندگی شاد انگلیسی

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

متن زندگی شاد کوتاه

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

متن زندگی شاد کوتاه

گاهی اوقات این دردهامون نیست که
باعث رنج میشه ….
فکرهای منفی باعث میشه که
همه چیز بدتر به نظر بیاد ….
زندگی شکایت از درد و غم نیست
زندگی هزار دلیل است برای
شکرگزاری از خالقمون ….

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی را تو بساز…
نه بدان ساز
که سازند
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز

متن برای زندگی شاد

برای انسانهای موفق
در هفته
هفت ” امروز ” وجود دارد ؛
و برای انسان های ناموفق
هفت ” فردا ”
تفاوت های کوچک ، نتیجه های بزرگی به بار می آورند…
زندگی همین امروز است !!!

متن زندگی شاد

زنــــد گـــی را از جایی‌ که پاره شده
دوباره به‌ هم می‌دوزیم.
در صندوقِ خاطره‌ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست …!

متن برای زندگی شاد

در زندگی برای خود دید
جدیدی پیدا کنید….
اگر تاکنون شکست خوردید
ناامید شدید و هر چیز دیگری
همه این افکار را به دور دست ترین
نقاط ممکن بفرستید….
وتنها درسش را بگیرید …
اگر در هر مساله ای از
زاویه درست نگاه کنید
در آن چیزهای باشکوه

متن زندگي شاد

و پس از ان شروع پایین امدن است و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره
پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو
آن گاه در اوج اماده سرسره بازی هستی
و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی
پس بخند و بتاب
که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی بازگشت اندیشه‌ها،
گفتارها و کردارهای ماست
که دیر یا زود به ما باز می‌گردد .
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را
به تاراج می برد،
اندیشه‌های منفی خود او است.
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.
تنها کسی که باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان که دگرگون شوید،
همه‌ی اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز دگرگون می‌شود.
برای شفای تن باید روح را شفا داد…

متن کوتاه برای زندگی شاد

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز قرار است اتفاق بیفتد
عاشق زندگی تان باشید
هر روز را با شکر گزاری بخاطر زنده بودنتان آغاز کنید
امروز را خوب زندگی کنید

متن برای زندگی شاد

With mirth and laughter let old wrinkles come
William Shakespeare

بگذارید فقط با خنده و شادی، چین و چروک صورتتان ایجاد شود

متن زندگی شاد انگلیسی

There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations
Jodi Picoult, Nineteen Minutes

دو راه برای شاد بودن وجود دارد: واقعیت و حقیق خود را پیشرفت بدهیم؛ و یا انتظاراتمان را کاهش…!

متن برای زندگی شاد

You can’t be happy unless you’re unhappy sometimes
Lauren Oliver, Delirium

تا زمانی که بعضاً شاد نیستید، خوشبخت نخواهید شد

متن زندگی شاد انگلیسی

No medicine cures what happiness cannot
Gabriel García Márquez

اگر شادی نتواند چیزی را درمان کند، هیچ دارویی نخواهد کرد!

متن قشنگ برای زندگی شاد

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
John Lennon

سنتان را نه با سال‌ها، با تعداد دوستانتان محاسبه کنید. زندگی‌تان را نه از روی اشک‌ها، بلکه با لبخندهایتان محاسبه کنید

متن زندگی شاد

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

Ralph Waldo Emerson

به ازای هر یک دقیقه که عصبانی و یا ناراحت هستید، شصت ثانیه از شادی و خوشبختی را از دست می‌دهید

متن زندگی شاد انگلیسی

We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh. William James
ما به دلیل شادی نمی‌خندیم! ما شاد هستیم چون می‌خندیم…

متن زندگی شاد و موفق

That your dreams are shattered, do not be afraid
Have the courage to pick up the pieces
And smile at the world
For dreams that are Shattered can just as easily be rebuilt

اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند
نترس …
شجاعت برداشتن تکه‌ها را داشته باش
و به دنیا لبخند بزن.
رویاهایی که اینگونه می‌شکنند،
می‌توانند به راحتی از نو ساخته شوند.

متن زندگی شاد و موفق

Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability

یاد بگیرید که در هر موقعیتی لبخند بزنید. آن را فرصتی برای اثبات قدرت و توانایی خود بدانید.

متن زندگي شاد

I was smiling yesterday, I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything

من دیروز لبخند زدم‌، امروز لبخند می‌زنم و فردا لبخند خواهم زد. فقط به این خاطر که زندگی کوتاه‌تر از آن است که بخواهم برای هر چیزی گریه کنم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one

لبخند بهترین راه برای رهایی از مشکلات است؛ حتی اگر یک لبخند فیک باشد.

متن قشنگ برای زندگی شاد

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain

لبخند بهترین راه برای مقابله با هر مشکلی، شکستن هر ترس و پنهان کردن هر دردی است.

متن زندگی شاد انگلیسی

A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart

صورت خندان، زیباست. قلبی که خندان است، یک قلب شاد است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Smile! It increases your face value

لبخند بزن!  لبخند ارزش و زیبایی چهره شما را بیشتر می‌کند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile

سعی کنید تجلی مهربانی خداوند باشید؛ مهربانی در چهره، مهربانی در چشمانتان و مهربانی در لبخند.

متن زندگی شاد من

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you

زندگی مثل یک آینه است. به آن لبخند بزنید تا آن هم به شما لبخند بزند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Doing what you were born to do… That’s the way to be happy

کاری رو انجام بده که برای آن به دنیا آمدی … این راه شاد بودن است

متن زندگی شاد من

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles

قلب مهربان سرچشمه شادی‌هاست و همه‌ چیزهای اطرافش را به لبخند وا می‌دارد.

متن زندگی شاد و موفق

Be happy. It’s one way of being wise

شاد باش. این یک راه برای عاقل بودن است.

متن زندگي شاد

Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

یاد بگیر برای خودت ارزش قائل بشوی که به این معناست: برای شاد بودن خودت بجنگ

متن زندگی شاد کوتاه

Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان… در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت

متن زندگي شاد

Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.

زندگی رو خیلی جدی نگیر. تو هرگز از آن زنده بیرون نخواهی آمد

متن زندگی شاد انگلیسی

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

برای هر دقیقه ای که عصبانی هستی تو شصت ثانیه شاد بودن را از دست می دهی

متن قشنگ برای زندگی شاد

One of the keys to happiness is a bad memory

یکی از کلید های شادی داشتن حافظه بد است

متن زیبا برای زندگی شاد

Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you’ve decided to look beyond the imperfections.

شاد بودن به معنای عالی بودن همه چیز نیست. به این معنا است که تصمیم بگیرید فراتر از نقص ها را بنگرید

متن زندگی شاد و موفق

Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation.

شادی شامل زندگی کردن به گونه ای است که انگار اولین روز ماه عسل و آخرین روز تعطیلات شما است

متن کوتاه برای زندگی شاد

With mirth and laughter let old wrinkles come
William Shakespeare

بگذارید فقط با خنده و شادی، چین و چروک صورتتان ایجاد شود

متن زندگی شاد و موفق

There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations
Jodi Picoult, Nineteen Minutes

دو راه برای شاد بودن وجود دارد: واقعیت و حقیق خود را پیشرفت بدهیم؛ و یا انتظاراتمان را کاهش…!

متن برای زندگی شاد

You can’t be happy unless you’re unhappy sometimes
Lauren Oliver, Delirium

تا زمانی که بعضاً شاد نیستید، خوشبخت نخواهید شد

متن برای زندگی شاد

No medicine cures what happiness cannot
Gabriel García Márquez

اگر شادی نتواند چیزی را درمان کند، هیچ دارویی نخواهد کرد!

متن زندگی شاد و موفق

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
John Lennon

سنتان را نه با سال‌ها، با تعداد دوستانتان محاسبه کنید. زندگی‌تان را نه از روی اشک‌ها، بلکه با لبخندهایتان محاسبه کنید

متن زندگی شاد و موفق

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

Ralph Waldo Emerson

به ازای هر یک دقیقه که عصبانی و یا ناراحت هستید، شصت ثانیه از شادی و خوشبختی را از دست می‌دهید

متن برای زندگی شاد

We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh. William James
ما به دلیل شادی نمی‌خندیم! ما شاد هستیم چون می‌خندیم…

متن زیبا برای زندگی شاد

That your dreams are shattered, do not be afraid
Have the courage to pick up the pieces
And smile at the world
For dreams that are Shattered can just as easily be rebuilt

اگر رویاهایت شکستند و فرو ریختند
نترس …
شجاعت برداشتن تکه‌ها را داشته باش
و به دنیا لبخند بزن.
رویاهایی که اینگونه می‌شکنند،
می‌توانند به راحتی از نو ساخته شوند.

متن زندگی شاد کوتاه

Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability

یاد بگیرید که در هر موقعیتی لبخند بزنید. آن را فرصتی برای اثبات قدرت و توانایی خود بدانید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

I was smiling yesterday, I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything

من دیروز لبخند زدم‌، امروز لبخند می‌زنم و فردا لبخند خواهم زد. فقط به این خاطر که زندگی کوتاه‌تر از آن است که بخواهم برای هر چیزی گریه کنم.

متن برای زندگی شاد

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one

لبخند بهترین راه برای رهایی از مشکلات است؛ حتی اگر یک لبخند فیک باشد.

متن زندگی شاد من

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain

لبخند بهترین راه برای مقابله با هر مشکلی، شکستن هر ترس و پنهان کردن هر دردی است.

متن زندگی شاد انگلیسی

A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart

صورت خندان، زیباست. قلبی که خندان است، یک قلب شاد است.

متن زندگی شاد و موفق

Smile! It increases your face value

لبخند بزن!  لبخند ارزش و زیبایی چهره شما را بیشتر می‌کند.

متن برای زندگی شاد

Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile

سعی کنید تجلی مهربانی خداوند باشید؛ مهربانی در چهره، مهربانی در چشمانتان و مهربانی در لبخند.

متن برای زندگی شاد

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you

زندگی مثل یک آینه است. به آن لبخند بزنید تا آن هم به شما لبخند بزند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Doing what you were born to do… That’s the way to be happy

کاری رو انجام بده که برای آن به دنیا آمدی … این راه شاد بودن است

متن برای زندگی شاد

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles

قلب مهربان سرچشمه شادی‌هاست و همه‌ چیزهای اطرافش را به لبخند وا می‌دارد.

متن زیبا برای زندگی شاد

Be happy. It’s one way of being wise

شاد باش. این یک راه برای عاقل بودن است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

یاد بگیر برای خودت ارزش قائل بشوی که به این معناست: برای شاد بودن خودت بجنگ

متن برای زندگی شاد

Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان… در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت

متن زندگي شاد

Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.

زندگی رو خیلی جدی نگیر. تو هرگز از آن زنده بیرون نخواهی آمد

متن قشنگ برای زندگی شاد

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

برای هر دقیقه ای که عصبانی هستی تو شصت ثانیه شاد بودن را از دست می دهی

متن زندگی شاد انگلیسی

One of the keys to happiness is a bad memory

یکی از کلید های شادی داشتن حافظه بد است

متن زندگی شاد

Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you’ve decided to look beyond the imperfections.

شاد بودن به معنای عالی بودن همه چیز نیست. به این معنا است که تصمیم بگیرید فراتر از نقص ها را بنگرید

متن زندگی شاد من

Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation.

شادی شامل زندگی کردن به گونه ای است که انگار اولین روز ماه عسل و آخرین روز تعطیلات شما است

متن برای زندگی شاد

انوار طلایی رنگ زندگی هر صبح با طلوع خورشید بر من تابیده و هر شامگاه با مهتاب، به رویا پیوند می‌خورند.

متن زیبا برای زندگی شاد

در گذار عمر، لحظات دل انگیز و پر نشاط زندگی، مملو از خاطره و یاد هستند.

متن برای زندگی شاد

وابستگی به زندگی، چیزی جز وابستگی به زیبایی‌ها و لذت‌های آن نیست. قدر تک تک زیبایی‌های زندگی را بدانیم.

متن برای زندگی شاد

ابرها می‌آیند و ممکن است در پس آن‌ها بارش بارانی سهمگین یا طوفانی بزرگ باشد، اما همه این‌ها زمینه ساز رنگین کمان زندگی من هستند.

متن زندگی شاد انگلیسی

برای آن که عاشق زندگی باشیم، کافی است که یک لحظه عمیق به بال‌های پروانه نگاه کرده و یا صدای باد را در چمن زار به خاطر بیاوریم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

صلح زیبایی زندگی است. می‌توان این زیبایی را در یک طلوع خورشید، در یک لبخند کودکان و یا عشق مادرانه و … مشاهده کرد.

متن زندگي شاد

باور داشته باش که درک زیبایی همین لحظه زندگی، سرچشمه حیات و جوانی است.

متن زندگی شاد من

زندگی همین اکنون است. زیبایی‌های آن در همین لحظه نهفته هستند. نه چیزی در گذشته مانده و نه چیزی در آینده اهمیت دارد.

متن زندگی شاد

باید یاد بگیریم که از لحظات زندگی لذت برده و در انتظار چیزی در فردا نباشیم.

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی زیبا و بسیار ارزشمند است. اگر حتی به سطحی‌ترین لایه آن بنگریم، طراوت حیات را جاری خواهیم دید.

متن زندگی شاد انگلیسی

در زندگی جنبه‌ای شگفت انگیز زیادی وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌تواند برای خلق لحظه‌های بی‌نظیر، کافی باشند. تنها فکر کردن به این لحظه‌ها، شادی زندگی را به رگ‌هایمان تزریق می‌کند.

متن زندگی شاد

زندگی کوتاه است و این به شما بستگی دارد که تا چه اندازه طعم آن را شیرین کنید.

متن زندگی شاد کوتاه

من از حوادث زندگی لذت می‌برم؛ مهم نیست که این حوادث خوب یا بد باشند. مهم این است که من زنده هستم و زندگی را لمس می‌کنم.

متن زندگی شاد انگلیسی

مهم‌ترین چیز این است که از زندگی لذت ببریم. شاد بودن و درک زیبایی‌های زندگی، این تنها چیزی است که اهمیت دارد.

متن زندگي شاد

هر آن قدر بیشتر زندگی را ستوده و آن را برای خود به یک جشن بزرگ تبدیل کنی، زندگی برایت جشن و سرورهای بیشتری به همراه خواهد داشت.

متن زندگی شاد من

زندگی همچون یک دوچرخه سواری است، برای آن که توازن خود را در آن حفظ کنی، باید همچنان به حرکت و رکاب زدن ادامه دهی …

متن زندگی شاد من

ماموریت ما در زندگی این است که زیبایی و ارزش آن را درک کرده و از لحظه به لحظه آن، بهترین‌ها را برداشت کنیم.

متن زندگی شاد انگلیسی

از آن جایی که زندگی کردن یک تجربه است، هر آن قدر که بیشتر تجربه‌اش کنی، زیبایی‌های بیشتری از آن را درک کرده‌ای …

متن کوتاه برای زندگی شاد

تنها یک ساعت زیبا و شاد، زندگی کردن می‌تواند به اندازه تمام عمر ارزش داشته باشد. بیاییم زیبایی‌های زندگی را در ساعت به ساعت آن جاری کنیم.

متن زیبا برای زندگی شاد

شما اینجا تنها برای مدتی کوتاه هستید … تعجیل نکنید .. نگران نباشید … تنها مطمئن باشید که به اندازه کافی عطر گل‌ها را استشمام می‌کنید…

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی هدیه‌ای است که آزادی، زینت بخش آن خواهد بود. با هر طلوع خورشید، شانس دوباره‌ای برای معنا بخشیدن به زندگی خود می یابید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

بگذار فلک بر کام ما نچرخد. زندگی آن قدر سخاوتمند است که دوباره سهم خود از شادی را از آن می‌گیریم.

متن زیبا برای زندگی شاد

آسمان پر از برکت و زمین پر از نعمت است. زندگی زیباست و نمی‌توان جز این، نامی بر آن نهاد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

در قلب زمین، نبض زندگی می‌تپد و همین که خورشید هر صبح از مشرق طلوع می‌کند، دلیل بزرگی برای شاد بودن و دوباره امید داشتن است.

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی زیباست اگر چه هر روز و هر لحظه از آسمان غم ببارد. باز در زمین گل و پروانه و شکوفه‌های بهاری خودنمایی می‌کنند.

متن زندگی شاد و موفق

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد

چو گل هرجا كه لبخند آفريني
به هر سو رو كني لبخند بيني
چه اشكت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه مي ربايند
گذشت لحظه را آسان نگيري
چو پايان يافت پايان مي پذيري
مشو در پيچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم كن، تبسم!
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد و موفق

از آدم ها بُت نسازيد ………!
اين خيانت است ………….!
هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!
خدايي مي شوند که خدايي کردن نميدانند………!
و شما در آخر مي شويد سرتا پا کافرِ خداي خود ساخته ………….

متن زندگی شاد انگلیسی

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند….

متن زندگی شاد من

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده بخاطر اتفاق های خوب غیره منتظره ،بخاطر شگفتی،بخاطر شادی ،
بخاطر دوست داشتن های بی حساب ، بخاطر عشق ، بخاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپراکن و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن
زندگی زیباست!

متن کوتاه برای زندگی شاد

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

متن کوتاه برای زندگی شاد

سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد انگلیسی

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن
قبل از تنفر » عشق بورز
زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن زندگی شاد من

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد من

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی معلم بزرگی است…:
زندگی می آموزد که شتاب نکن.
زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی
دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.
زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.
زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی تابی می کردی و این را نمی دانستی.
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد انگلیسی

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن زندگی شاد کوتاه

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد
امیلی الیزابت دیکنسون

متن برای زندگی شاد

انوار طلایی رنگ زندگی هر صبح با طلوع خورشید بر من تابیده و هر شامگاه با مهتاب، به رویا پیوند می‌خورند.

متن زندگی شاد من

در گذار عمر، لحظات دل انگیز و پر نشاط زندگی، مملو از خاطره و یاد هستند.

متن زندگی شاد کوتاه

وابستگی به زندگی، چیزی جز وابستگی به زیبایی‌ها و لذت‌های آن نیست. قدر تک تک زیبایی‌های زندگی را بدانیم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

ابرها می‌آیند و ممکن است در پس آن‌ها بارش بارانی سهمگین یا طوفانی بزرگ باشد، اما همه این‌ها زمینه ساز رنگین کمان زندگی من هستند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

برای آن که عاشق زندگی باشیم، کافی است که یک لحظه عمیق به بال‌های پروانه نگاه کرده و یا صدای باد را در چمن زار به خاطر بیاوریم.

متن برای زندگی شاد

صلح زیبایی زندگی است. می‌توان این زیبایی را در یک طلوع خورشید، در یک لبخند کودکان و یا عشق مادرانه و … مشاهده کرد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

باور داشته باش که درک زیبایی همین لحظه زندگی، سرچشمه حیات و جوانی است.

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی همین اکنون است. زیبایی‌های آن در همین لحظه نهفته هستند. نه چیزی در گذشته مانده و نه چیزی در آینده اهمیت دارد.

متن قشنگ برای زندگی شاد

باید یاد بگیریم که از لحظات زندگی لذت برده و در انتظار چیزی در فردا نباشیم.

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی زیبا و بسیار ارزشمند است. اگر حتی به سطحی‌ترین لایه آن بنگریم، طراوت حیات را جاری خواهیم دید.

متن زندگی شاد انگلیسی

در زندگی جنبه‌ای شگفت انگیز زیادی وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌تواند برای خلق لحظه‌های بی‌نظیر، کافی باشند. تنها فکر کردن به این لحظه‌ها، شادی زندگی را به رگ‌هایمان تزریق می‌کند.

متن زندگی شاد

زندگی کوتاه است و این به شما بستگی دارد که تا چه اندازه طعم آن را شیرین کنید.

متن زندگی شاد من

من از حوادث زندگی لذت می‌برم؛ مهم نیست که این حوادث خوب یا بد باشند. مهم این است که من زنده هستم و زندگی را لمس می‌کنم.

متن زندگی شاد و موفق

مهم‌ترین چیز این است که از زندگی لذت ببریم. شاد بودن و درک زیبایی‌های زندگی، این تنها چیزی است که اهمیت دارد.

متن زندگی شاد کوتاه

هر آن قدر بیشتر زندگی را ستوده و آن را برای خود به یک جشن بزرگ تبدیل کنی، زندگی برایت جشن و سرورهای بیشتری به همراه خواهد داشت.

متن زندگي شاد

زندگی همچون یک دوچرخه سواری است، برای آن که توازن خود را در آن حفظ کنی، باید همچنان به حرکت و رکاب زدن ادامه دهی …

متن قشنگ برای زندگی شاد

ماموریت ما در زندگی این است که زیبایی و ارزش آن را درک کرده و از لحظه به لحظه آن، بهترین‌ها را برداشت کنیم.

متن زندگی شاد و موفق

از آن جایی که زندگی کردن یک تجربه است، هر آن قدر که بیشتر تجربه‌اش کنی، زیبایی‌های بیشتری از آن را درک کرده‌ای …

متن قشنگ برای زندگی شاد

تنها یک ساعت زیبا و شاد، زندگی کردن می‌تواند به اندازه تمام عمر ارزش داشته باشد. بیاییم زیبایی‌های زندگی را در ساعت به ساعت آن جاری کنیم.

متن زندگی شاد کوتاه

شما اینجا تنها برای مدتی کوتاه هستید … تعجیل نکنید .. نگران نباشید … تنها مطمئن باشید که به اندازه کافی عطر گل‌ها را استشمام می‌کنید…

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی هدیه‌ای است که آزادی، زینت بخش آن خواهد بود. با هر طلوع خورشید، شانس دوباره‌ای برای معنا بخشیدن به زندگی خود می یابید.

متن زندگی شاد انگلیسی

بگذار فلک بر کام ما نچرخد. زندگی آن قدر سخاوتمند است که دوباره سهم خود از شادی را از آن می‌گیریم.

متن زندگي شاد

آسمان پر از برکت و زمین پر از نعمت است. زندگی زیباست و نمی‌توان جز این، نامی بر آن نهاد.

متن زندگی شاد و موفق

در قلب زمین، نبض زندگی می‌تپد و همین که خورشید هر صبح از مشرق طلوع می‌کند، دلیل بزرگی برای شاد بودن و دوباره امید داشتن است.

متن زندگی شاد

زندگی زیباست اگر چه هر روز و هر لحظه از آسمان غم ببارد. باز در زمین گل و پروانه و شکوفه‌های بهاری خودنمایی می‌کنند.

متن زندگي شاد

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!

متن زیبا برای زندگی شاد

چو گل هرجا كه لبخند آفريني
به هر سو رو كني لبخند بيني
چه اشكت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه مي ربايند
گذشت لحظه را آسان نگيري
چو پايان يافت پايان مي پذيري
مشو در پيچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم كن، تبسم!
زندگی زیباست!

متن زیبا برای زندگی شاد

از آدم ها بُت نسازيد ………!
اين خيانت است ………….!
هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!
خدايي مي شوند که خدايي کردن نميدانند………!
و شما در آخر مي شويد سرتا پا کافرِ خداي خود ساخته ………….

متن زندگی شاد کوتاه

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد انگلیسی

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند….

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده بخاطر اتفاق های خوب غیره منتظره ،بخاطر شگفتی،بخاطر شادی ،
بخاطر دوست داشتن های بی حساب ، بخاطر عشق ، بخاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپراکن و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد کوتاه

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

متن کوتاه برای زندگی شاد

سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟
زندگی زیباست!

متن قشنگ برای زندگی شاد

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن
قبل از تنفر » عشق بورز
زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن زندگی شاد انگلیسی

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد و موفق

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی معلم بزرگی است…:
زندگی می آموزد که شتاب نکن.
زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی
دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.
زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.
زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی تابی می کردی و این را نمی دانستی.
زندگی زیباست!

متن زندگی شاد من

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن زندگی شاد

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد
امیلی الیزابت دیکنسون

متن زندگی شاد من

متن انگیزشی زندگی زیباست کوتاه

حتی در دنیایی در هم پیچیده از غم ها و رنج ها
زندگی در حقیقت فوق العاده زیباست 🌈🌸

متن برای زندگی شاد

وابستگی به زندگی
چیزی جز وابستگی به زیبایی‌ ها و لذت‌ های آن نیست
قدر تک تک زیبایی‌ های زندگی را بدانیم

متن برای زندگی شاد

زندگی همین اکنون است
زیبایی‌ های آن در همین لحظه نهفته هستند
نه چیزی در گذشته مانده و نه چیزی در آینده اهمیت ندارد🌞🌾

متن کوتاه برای زندگی شاد

متن کوتاه زندگی زیباست

زندگی سرشار از فراوانی و زیبایی است
و اگر از آن به خوبی مراقبت کنیم
از زمین عزیزمان …
جایی فوق العاده برای زندگی کردن است

متن زندگي شاد

من سراسر از شادی ام چرا که زیبایی زندگی را با تمام وجود حس می کنم

متن قشنگ برای زندگی شاد

آن چه درباره زندگی یاد گرفته ام را در پنج کلمه می توانم خلاصه کنم:
زندگی ادامه دارد … زندگی زیباست

متن زندگی شاد من

متن انگیزشی زندگی زیباست بلند✔

زیبایی زندگی در این است که تغییر نمی کند
ما همیشه روز، شب، ماه و سال داریم
این خودمان هستیم که تغییر می کنیم
می توانیم بدبخت باشیم
یا احساس شادی و خوشبختی کنیم
و این چیزی است که هر یک از ما از زندگی خود می سازد

متن زندگی شاد من

برای زیبا زندگی نکردن
کوتاهی عمر را بهانه نکن
عمر کوتاه نیست
ما کوتاهی می کنیم
زندگی لحظه به لحظه اش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست👌❤️

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی زیباست
هر روز صبح که از خواب بیدار میشی به این فکر کن
که زنده بودن، نفس کشیدن، اندیشیدن، لذت بردن و عشق ورزیدن
در این زندگی زیبا
چه نعمت بزرگیه

متن زندگی شاد و موفق

شاید دلایل زیادی برای تلخ بودن زندگی وجود داشته باشه
اما می شه دلایل بیشتری برای زیبایی آن پیدا کرد
با همین هاست که به زندگی ادامه می دهیم
و زندگی جریان پیدا می کند

متن برای زندگی شاد

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلب تان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است
زندگی زیباست🌹

متن قشنگ برای زندگی شاد

سکوت نکن
زمزمه کن
گاهی قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد
مال کیست
زندگی زیباست

متن زیبا برای زندگی شاد

متن انگیزشی زندگی زیباست انگلیسی

Life is beautiful because it doesn’t last
زندگی زیباست چون جاودان نیست!

متن کوتاه برای زندگی شاد

Relax! Life is beautiful!
آرام باش، زندگی زیباست

متن زندگی شاد

متن انگیزشی زندگی زیباست کوتاه

حتی در دنیایی در هم پیچیده از غم ها و رنج ها
زندگی در حقیقت فوق العاده زیباست 🌈🌸

متن زندگی شاد کوتاه

وابستگی به زندگی
چیزی جز وابستگی به زیبایی‌ ها و لذت‌ های آن نیست
قدر تک تک زیبایی‌ های زندگی را بدانیم

متن زندگي شاد

زندگی همین اکنون است
زیبایی‌ های آن در همین لحظه نهفته هستند
نه چیزی در گذشته مانده و نه چیزی در آینده اهمیت ندارد🌞🌾

متن زندگي شاد

متن کوتاه زندگی زیباست

زندگی سرشار از فراوانی و زیبایی است
و اگر از آن به خوبی مراقبت کنیم
از زمین عزیزمان …
جایی فوق العاده برای زندگی کردن است

متن زندگی شاد کوتاه

من سراسر از شادی ام چرا که زیبایی زندگی را با تمام وجود حس می کنم

متن زندگی شاد

آن چه درباره زندگی یاد گرفته ام را در پنج کلمه می توانم خلاصه کنم:
زندگی ادامه دارد … زندگی زیباست

متن زندگی شاد کوتاه

متن انگیزشی زندگی زیباست بلند✔

زیبایی زندگی در این است که تغییر نمی کند
ما همیشه روز، شب، ماه و سال داریم
این خودمان هستیم که تغییر می کنیم
می توانیم بدبخت باشیم
یا احساس شادی و خوشبختی کنیم
و این چیزی است که هر یک از ما از زندگی خود می سازد

متن زندگی شاد کوتاه

برای زیبا زندگی نکردن
کوتاهی عمر را بهانه نکن
عمر کوتاه نیست
ما کوتاهی می کنیم
زندگی لحظه به لحظه اش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست👌❤️

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی زیباست
هر روز صبح که از خواب بیدار میشی به این فکر کن
که زنده بودن، نفس کشیدن، اندیشیدن، لذت بردن و عشق ورزیدن
در این زندگی زیبا
چه نعمت بزرگیه

متن زیبا برای زندگی شاد

شاید دلایل زیادی برای تلخ بودن زندگی وجود داشته باشه
اما می شه دلایل بیشتری برای زیبایی آن پیدا کرد
با همین هاست که به زندگی ادامه می دهیم
و زندگی جریان پیدا می کند

متن کوتاه برای زندگی شاد

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلب تان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است
زندگی زیباست🌹

متن زندگی شاد و موفق

سکوت نکن
زمزمه کن
گاهی قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد
مال کیست
زندگی زیباست

متن زندگی شاد و موفق

متن انگیزشی زندگی زیباست انگلیسی

Life is beautiful because it doesn’t last
زندگی زیباست چون جاودان نیست!

متن زندگی شاد انگلیسی

Relax! Life is beautiful!
آرام باش، زندگی زیباست

متن زندگی شاد من

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن کوتاه برای زندگی شاد

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن کوتاه برای زندگی شاد

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن زیبا برای زندگی شاد

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن زندگی شاد کوتاه

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن زیبا برای زندگی شاد

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن برای زندگی شاد

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن زندگی شاد

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن کوتاه برای زندگی شاد

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن زندگی شاد کوتاه

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن زندگی شاد کوتاه

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن زیبا برای زندگی شاد

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن زندگی شاد کوتاه

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن زیبا برای زندگی شاد

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن زندگي شاد

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن زندگی شاد انگلیسی

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن زندگی شاد من

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن زندگی شاد و موفق

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن زندگي شاد

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن زندگی شاد و موفق

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن زندگی شاد و موفق

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن زندگی شاد و موفق

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن قشنگ برای زندگی شاد

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن زیبا برای زندگی شاد

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن زندگی شاد من

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن زیبا برای زندگی شاد

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن زندگي شاد

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن برای زندگی شاد

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن زندگی شاد و موفق

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن زندگی شاد انگلیسی

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن زندگی شاد

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن زندگی شاد و موفق

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن زیبا برای زندگی شاد

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن برای زندگی شاد

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن زندگی شاد و موفق

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن زندگی شاد انگلیسی

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن کوتاه برای زندگی شاد

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن زندگي شاد

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن زندگي شاد

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن زندگی شاد انگلیسی

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن زندگي شاد

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن زندگی شاد

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن زندگي شاد

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن زندگی شاد

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن قشنگ برای زندگی شاد

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن زندگی شاد من

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن کوتاه برای زندگی شاد

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن قشنگ برای زندگی شاد

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن زندگی شاد انگلیسی

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن برای زندگی شاد

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن زندگی شاد و موفق

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن قشنگ برای زندگی شاد

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن زیبا برای زندگی شاد

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن زندگي شاد

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن زندگی شاد انگلیسی

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن کوتاه برای زندگی شاد

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن کوتاه برای زندگی شاد

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن قشنگ برای زندگی شاد

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن قشنگ برای زندگی شاد

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن زندگي شاد

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن زندگی شاد من

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن برای زندگی شاد

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن قشنگ برای زندگی شاد

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن کوتاه برای زندگی شاد

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن زندگی شاد

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن زندگی شاد انگلیسی

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن زندگي شاد

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن زندگی شاد من

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن کوتاه برای زندگی شاد

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن زندگی شاد

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن برای زندگی شاد

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن زندگي شاد

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن زندگی شاد

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن برای زندگی شاد

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن زیبا برای زندگی شاد

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن زندگی شاد انگلیسی

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن زندگی شاد کوتاه

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن زندگی شاد و موفق

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن برای زندگی شاد

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن زندگی شاد من

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن زیبا برای زندگی شاد

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن زیبا برای زندگی شاد

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن قشنگ برای زندگی شاد

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن زیبا برای زندگی شاد

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن کوتاه برای زندگی شاد

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن زندگی شاد

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن زندگی شاد

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن کوتاه برای زندگی شاد

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن زندگی شاد و موفق

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن زندگی شاد انگلیسی

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن زندگی شاد

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن زندگی شاد من

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن زندگی شاد و موفق

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن زندگی شاد من

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن زیبا برای زندگی شاد

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن زندگی شاد انگلیسی

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن برای زندگی شاد

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن زندگی شاد من

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن زندگی شاد و موفق

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن زندگی شاد و موفق

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن زندگی شاد و موفق

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن زندگی شاد و موفق

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن زندگی شاد

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن زندگي شاد

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن زندگي شاد

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن زندگی شاد و موفق

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن زندگی شاد کوتاه

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن برای زندگی شاد

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن زندگي شاد

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن زندگی شاد کوتاه

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن قشنگ برای زندگی شاد

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن زندگی شاد انگلیسی

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن کوتاه برای زندگی شاد

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن زندگی شاد

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن زندگی شاد من

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن زندگی شاد و موفق

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن زندگی شاد من

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن زندگی شاد من

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن زندگی شاد

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن برای زندگی شاد

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن قشنگ برای زندگی شاد

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن زندگی شاد و موفق

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن زندگی شاد من

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن برای زندگی شاد

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن کوتاه برای زندگی شاد

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن قشنگ برای زندگی شاد

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن برای زندگی شاد

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن زندگی شاد من

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن زندگي شاد

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن زندگی شاد کوتاه

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن زندگی شاد انگلیسی

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن کوتاه برای زندگی شاد

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن زندگی شاد انگلیسی

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن زندگی شاد کوتاه

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن زندگی شاد و موفق

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن زندگی شاد من

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن زندگی شاد

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن زندگي شاد

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن زندگی شاد کوتاه

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن زندگی شاد انگلیسی

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن زندگي شاد

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن زندگی شاد انگلیسی

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن زندگی شاد و موفق

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن قشنگ برای زندگی شاد

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن زندگی شاد من

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن زندگی شاد من

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن زیبا برای زندگی شاد

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن کوتاه برای زندگی شاد

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن زندگی شاد کوتاه

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن زیبا برای زندگی شاد

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن قشنگ برای زندگی شاد

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن زندگی شاد

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن زندگی شاد من

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن زندگی شاد و موفق

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن زندگی شاد من

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن زندگی شاد

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن برای زندگی شاد

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن زندگی شاد کوتاه

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن زندگی شاد انگلیسی

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن زندگی شاد کوتاه

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن زندگی شاد من

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن زندگی شاد و موفق

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن زندگی شاد من

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن زندگی شاد کوتاه

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن زندگی شاد انگلیسی

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن برای زندگی شاد

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن برای زندگی شاد

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن زندگي شاد

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن کوتاه برای زندگی شاد

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن زندگی شاد انگلیسی

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن زیبا برای زندگی شاد

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن زندگی شاد و موفق

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن برای زندگی شاد

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن کوتاه برای زندگی شاد

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن زندگی شاد کوتاه

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن قشنگ برای زندگی شاد

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن زندگی شاد کوتاه

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن زندگی شاد من

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن زیبا برای زندگی شاد

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن زندگی شاد من

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن قشنگ برای زندگی شاد

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن زندگی شاد انگلیسی

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن زیبا برای زندگی شاد

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن زندگی شاد و موفق

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن قشنگ برای زندگی شاد

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن زندگی شاد من

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن برای زندگی شاد

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن زندگي شاد

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن زندگی شاد انگلیسی

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن زندگی شاد و موفق

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن برای زندگی شاد

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن زندگی شاد

شبی خواهم که پیغمبر ببینم

دمی با ساغر کوثر نشینم

بگیرم در بغل قبر رضا را

در آن گلشن، گل شادی بچینم

بابا طاهر

متن قشنگ برای زندگی شاد

شاد نخواهید شد مگر اینکه در جستجویش باشید.

آلبر کامبو

متن قشنگ برای زندگی شاد

در خواب بُدم، مرا خردمندی گفت

کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت؟

مِی خور که به زیر خاک می‌باید خفت

خیام

متن زیبا برای زندگی شاد

یک طرز فکر جدید، می‌تواند یک موقعیت سخت را به لذت و شادی تبدیل کند.

وین دایر

متن زیبا برای زندگی شاد

همه دشواری‌ها آسان کند عشق

غم و شادی همه یکسان کند عشق

وحشی بافقی

متن زندگی شاد من

شادی در خانه‌ای است که مهر و محبت در آن خانه سکونت دارد.

کریستوفر مارلو

متن برای زندگی شاد

شاد باش و شادی ببخش، دنیا ارزش غم خوردن را ندارد.

پرل باک

متن قشنگ برای زندگی شاد

روشنی روز تویی، شادی غم‌سوز تویی

ماه شب‌افروز تویی، ابر شکربار بیا

مولانا

متن زیبا برای زندگی شاد

مژده‌ وصل توام ساخته بیتاب امشب

نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب

وحشی بافقی

متن کوتاه برای زندگی شاد

هیچ دیدگاهی مهمتر از دیدگاهی که خودتان در مورد خودتان دارید، در شادی و شادمان بودن شما کارساز نیست.

دنیس ویتلی

متن قشنگ برای زندگی شاد

نخستین گام موفقیت این است که از آنچه هستید،‌ شاد باشید.

فلورانس اسکاول شین

متن زندگی شاد

اگر به افراد شاد نزدیک شوید، شاد بودن را یاد می‌گیرید.

اندرو ماتیوس

متن زندگی شاد کوتاه

روشنی روز تویی،‌ شادی غم‌سوز تویی

ماه شب‌افروز تویی،‌ابر شکربار بیا

مولانا

متن زندگی شاد من

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست

گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند

سعدی

متن برای زندگی شاد

هر اندازه که دیگران را شاد کنیم، به همان اندازه شاد می‌‌شویم.

جی جی وسوانی

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و شادی باید مثل سلامتی به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود.

جرج دوبرا

متن قشنگ برای زندگی شاد

پایه و اساس شادی و وفور نعمت، انجام کارهایی است که به آنها عشق می‌ورزیم.

وین دایر

متن زندگی شاد کوتاه

دلا!‌ ز هجر مکن ناله، زان که در عالم

غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز

حافظ

متن زندگی شاد کوتاه

هر قدر می‌توانی شاد زندگی کن و هرگز فکر بیهوده به مغزت راه مده چون سلامتی‌ات تباه می‌شود.

چارلز دیکنز

متن قشنگ برای زندگی شاد

حافظا، چون غم و شادی جهان در گذر است

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

حافظ

متن زندگی شاد من

شادی  و نیکبختی مال کسی است که پس از انجام کار،‌ استراحت می‌کند و لذت می‌برد.

کریستوفر مارلو

متن زندگی شاد و موفق

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی هم نشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.

رالف والدو امرسون

متن زندگی شاد و موفق

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود

و اگر غمگین بودی آهسته گریه کن تا شادی نا امید نشود

چارلی چاپلین

متن برای زندگی شاد

خنده بی انتها است

تخیل سن و سال نمی شناسد

رویا ها جاودانه هستند

والت دیزنی

متن کوتاه برای زندگی شاد

شاید برخی گمان کنند که شاد زندگی کردن و خندیدن به روی مشکلات کار بسیار دشواری است و لازم است که زندگی خاص و منحصر به فردی داشته باشید تا بتوانید شاد باشید. باید بدانید که شادی و خندیدن به روی سختی هاست که زندگی را خاص و منحصر به فرد می کند.

متن زندگی شاد و موفق

خنده ات که رها می شود

و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید

تمامی در های زندگی را به رویم می گشاید

و

شادی را بر سر سفره ام می نشاند

متن برای زندگی شاد

خنده ای بر لب زد

و

شکل بهار آمد به یاد

وز دو چشم روشنش

اندیشه ها شادان شده

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوب بودن که دلیل نمی خواهد، برای خوب بودن کافی است خنده ای بر لب بزنی و شاد باشی. شاد زیستن خودش مهم ترین دلیل خوب بودن است. این گونه است که می توانی دوستانی را به خود جذب کنی و حتی دشمنان را نیز شرمنده سازی.

متن زندگی شاد انگلیسی

هر کس که شاد باشد، دیگران را نیز شاد خواهد کرد

آنه فرانک

متن قشنگ برای زندگی شاد

وقتی می شود شاد باشی و دقایق عمرت را با خنده و شادی بگذرانی ، پس چرا باید لحظه هایت را صرف اتفاقات و انسان هایی کنی که لبریز از غم و اندوه هستند؟ راهت را به سمت شادی و شادان تغییر بده

متن برای زندگی شاد

هنرمند واقعی کسی است که با کوچک ترین چیز ها در زندگی شاد شود و با خندیدن خود این شادی را به دیگران نیز هدیه کند

متن زندگی شاد

چه دعایی کنمت بهتر از این

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

متن زندگی شاد من

شبی خواهم که پیغمبر ببینم

دمی با ساغر کوثر نشینم

بگیرم در بغل قبر رضا را

در آن گلشن، گل شادی بچینم

بابا طاهر

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد نخواهید شد مگر اینکه در جستجویش باشید.

آلبر کامبو

متن زندگی شاد و موفق

در خواب بُدم، مرا خردمندی گفت

کز خواب کسی را گل شادی نشکفت

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت؟

مِی خور که به زیر خاک می‌باید خفت

خیام

متن برای زندگی شاد

یک طرز فکر جدید، می‌تواند یک موقعیت سخت را به لذت و شادی تبدیل کند.

وین دایر

متن زندگی شاد من

همه دشواری‌ها آسان کند عشق

غم و شادی همه یکسان کند عشق

وحشی بافقی

متن زندگی شاد کوتاه

شادی در خانه‌ای است که مهر و محبت در آن خانه سکونت دارد.

کریستوفر مارلو

متن برای زندگی شاد

شاد باش و شادی ببخش، دنیا ارزش غم خوردن را ندارد.

پرل باک

متن زیبا برای زندگی شاد

روشنی روز تویی، شادی غم‌سوز تویی

ماه شب‌افروز تویی، ابر شکربار بیا

مولانا

متن زندگي شاد

مژده‌ وصل توام ساخته بیتاب امشب

نیست از شادی دیدار مرا خواب امشب

وحشی بافقی

متن زندگی شاد

هیچ دیدگاهی مهمتر از دیدگاهی که خودتان در مورد خودتان دارید، در شادی و شادمان بودن شما کارساز نیست.

دنیس ویتلی

متن زندگی شاد

نخستین گام موفقیت این است که از آنچه هستید،‌ شاد باشید.

فلورانس اسکاول شین

متن زندگی شاد انگلیسی

اگر به افراد شاد نزدیک شوید، شاد بودن را یاد می‌گیرید.

اندرو ماتیوس

متن زندگی شاد من

روشنی روز تویی،‌ شادی غم‌سوز تویی

ماه شب‌افروز تویی،‌ابر شکربار بیا

مولانا

متن زیبا برای زندگی شاد

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست

گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند

سعدی

متن زیبا برای زندگی شاد

هر اندازه که دیگران را شاد کنیم، به همان اندازه شاد می‌‌شویم.

جی جی وسوانی

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و شادی باید مثل سلامتی به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود.

جرج دوبرا

متن زندگی شاد کوتاه

پایه و اساس شادی و وفور نعمت، انجام کارهایی است که به آنها عشق می‌ورزیم.

وین دایر

متن زندگی شاد من

دلا!‌ ز هجر مکن ناله، زان که در عالم

غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز

حافظ

متن زیبا برای زندگی شاد

هر قدر می‌توانی شاد زندگی کن و هرگز فکر بیهوده به مغزت راه مده چون سلامتی‌ات تباه می‌شود.

چارلز دیکنز

متن کوتاه برای زندگی شاد

حافظا، چون غم و شادی جهان در گذر است

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

حافظ

متن زندگی شاد

شادی  و نیکبختی مال کسی است که پس از انجام کار،‌ استراحت می‌کند و لذت می‌برد.

کریستوفر مارلو

متن زندگی شاد و موفق

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی هم نشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.

رالف والدو امرسون

متن زندگی شاد من

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود

و اگر غمگین بودی آهسته گریه کن تا شادی نا امید نشود

چارلی چاپلین

متن زندگي شاد

خنده بی انتها است

تخیل سن و سال نمی شناسد

رویا ها جاودانه هستند

والت دیزنی

متن برای زندگی شاد

شاید برخی گمان کنند که شاد زندگی کردن و خندیدن به روی مشکلات کار بسیار دشواری است و لازم است که زندگی خاص و منحصر به فردی داشته باشید تا بتوانید شاد باشید. باید بدانید که شادی و خندیدن به روی سختی هاست که زندگی را خاص و منحصر به فرد می کند.

متن زندگی شاد

خنده ات که رها می شود

و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید

تمامی در های زندگی را به رویم می گشاید

و

شادی را بر سر سفره ام می نشاند

متن زیبا برای زندگی شاد

خنده ای بر لب زد

و

شکل بهار آمد به یاد

وز دو چشم روشنش

اندیشه ها شادان شده

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوب بودن که دلیل نمی خواهد، برای خوب بودن کافی است خنده ای بر لب بزنی و شاد باشی. شاد زیستن خودش مهم ترین دلیل خوب بودن است. این گونه است که می توانی دوستانی را به خود جذب کنی و حتی دشمنان را نیز شرمنده سازی.

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر کس که شاد باشد، دیگران را نیز شاد خواهد کرد

آنه فرانک

متن کوتاه برای زندگی شاد

وقتی می شود شاد باشی و دقایق عمرت را با خنده و شادی بگذرانی ، پس چرا باید لحظه هایت را صرف اتفاقات و انسان هایی کنی که لبریز از غم و اندوه هستند؟ راهت را به سمت شادی و شادان تغییر بده

متن برای زندگی شاد

هنرمند واقعی کسی است که با کوچک ترین چیز ها در زندگی شاد شود و با خندیدن خود این شادی را به دیگران نیز هدیه کند

متن زندگی شاد من

چه دعایی کنمت بهتر از این

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

متن کوتاه برای زندگی شاد

در هر لحظه از زندگی
تو این قدرت رو داری که بگی
داستان من اینجوری تموم نمیشه!

متن زیبا برای زندگی شاد

فقط خواستم یاد آوری کنم
یکسری از بهترین روزای زندگیت
هنوز اتفاق نیوفتادن….
توراهن…!!

متن زندگي شاد

خبر بد:
نمی توانید مردم را مجبور کنید دوستتان داشته باشند،
عاشقتان باشند،
تاییدتان کنند،
قبولتان کنند یا با شما خوب باشند.
و از عهده ی کنترل کردن آن ها هم بر نمی آیید
خبر خوب:
اصلا مهم نیست….!

متن زندگی شاد من

موفقیت یعنى شروع دوباره بعد از شکست. موفقیت یعنی همون اول کار بخوری زمین و دوباره پا شی! موفقیت یعنی باور قلبی به اینکه حقته که به خط پایان برسی.

متن برای زندگی شاد

من سعی می کنم که خودم را خوشحال کنم. چرا که اگر من خوشحال نباشم، همکارانم خوشحال نیستند و سهام دارانم خوشحال نیستند و مشتریانم خوشحال نیستند.
جک ما

متن زندگی شاد و موفق

شادمانی زمانی اتفاق می افتد که فکری که می کنی، سخنی که می گویی، و عملی که انجام می دهی همه با هم در توازن باشند.
مهاتما گاندی

متن زندگی شاد من

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف، شاد نباشیم، تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم.

متن زندگی شاد کوتاه

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

متن زیبا برای زندگی شاد

سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گل ها را تنظیم می کند و حلزون ها را شاد نگه می دارد؛ تمام چیزی که ارزش اندیشیدن را دارد این است.

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتی نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

متن زندگی شاد کوتاه

در زندگی ما تغییر اجتناب ناپذیر است. باختن و از دست دادن هم همینطور ! پس خوشحال زندگی کن.

متن زندگی شاد من

معنی امنیت این است که همه چیز مرتب باشد و هیچ احتمالی وجود نداشته باشد که برای شما اتفاقی بیفتد. این یعنی انکارِ زندگی !

متن برای زندگی شاد

هیچ مشکلی وجود ندارد، مگر اینکه هدیه ای در آن وجود داشته باشد. شما دچار مشکل می شوید چراکه به هدایای درون آن نیاز دارید.

متن برای زندگی شاد

بیشتر استرسی که مردم دارند به خاطر این نیست که کارهای زیادی برای انجام دادن دارند، بلکه به خاطر این است که کارهای شروع کرده اشان را تمام نکرده اند !

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی یک سفر است. اگر عاشق این سفر شوی، در تمام عمرت عاشق خواهی بود.

متن کوتاه برای زندگی شاد

انجام دادن کاری که دوست داری آزادی است و دوست داشتن کاری که انجام می دهی خوشبختی !

متن کوتاه برای زندگی شاد

“من می‌توانم شکست را قبول کنم، اما دوباره تلاش نکردن را نمی‌توانم بپذیرم”

مایکل جوردن

متن قشنگ برای زندگی شاد

” کیفیت زندگی شما بستگی به کیفیت روابط شما دارد.”

آنتونی رابینز

متن کوتاه برای زندگی شاد

شادترین آدم های روی زمین آن هایی نیستند که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که لبریز از عشق بوده و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن برای زندگی شاد

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن برای زندگی شاد

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند

متن زندگی شاد

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند نه نتایج آن ها

متن قشنگ برای زندگی شاد

بخشی از زمانت رو صرف انجام کارهایی کن که روحت را شاد می کنه

متن کوتاه برای زندگی شاد

گاهی وقتا فقط به کمی هوای تازه نیازه
تا چشمامونو باز کنیم و ببینیم که دنیا چقدر قشنگ و لذت بخشه

متن زندگی شاد کوتاه

شادی و حس خوب به دنیا وقتی به وجود میاد که نسبت به خودت حس خوبی داشته باشی

متن زیبا برای زندگی شاد

در کنار افرادی باش که تو را خوشحال می ­کنند چون افراد بسیار کمی هستند که به تو کمک می ­کنند دردی که داری را فراموش کنی

متن زندگی شاد

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن کوتاه برای زندگی شاد

برای رسیدن به شادی باید در تاریک­ ترین لحظه هم به سوی جلو قدم برداری

متن قشنگ برای زندگی شاد

در هر لحظه از زندگی
تو این قدرت رو داری که بگی
داستان من اینجوری تموم نمیشه!

متن زیبا برای زندگی شاد

فقط خواستم یاد آوری کنم
یکسری از بهترین روزای زندگیت
هنوز اتفاق نیوفتادن….
توراهن…!!

متن زندگی شاد و موفق

خبر بد:
نمی توانید مردم را مجبور کنید دوستتان داشته باشند،
عاشقتان باشند،
تاییدتان کنند،
قبولتان کنند یا با شما خوب باشند.
و از عهده ی کنترل کردن آن ها هم بر نمی آیید
خبر خوب:
اصلا مهم نیست….!

متن زندگي شاد

موفقیت یعنى شروع دوباره بعد از شکست. موفقیت یعنی همون اول کار بخوری زمین و دوباره پا شی! موفقیت یعنی باور قلبی به اینکه حقته که به خط پایان برسی.

متن کوتاه برای زندگی شاد

من سعی می کنم که خودم را خوشحال کنم. چرا که اگر من خوشحال نباشم، همکارانم خوشحال نیستند و سهام دارانم خوشحال نیستند و مشتریانم خوشحال نیستند.
جک ما

متن زندگی شاد انگلیسی

شادمانی زمانی اتفاق می افتد که فکری که می کنی، سخنی که می گویی، و عملی که انجام می دهی همه با هم در توازن باشند.
مهاتما گاندی

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف، شاد نباشیم، تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم.

متن زندگی شاد کوتاه

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است.

متن زندگی شاد

سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گل ها را تنظیم می کند و حلزون ها را شاد نگه می دارد؛ تمام چیزی که ارزش اندیشیدن را دارد این است.

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتی نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

متن زندگی شاد کوتاه

در زندگی ما تغییر اجتناب ناپذیر است. باختن و از دست دادن هم همینطور ! پس خوشحال زندگی کن.

متن زندگی شاد کوتاه

معنی امنیت این است که همه چیز مرتب باشد و هیچ احتمالی وجود نداشته باشد که برای شما اتفاقی بیفتد. این یعنی انکارِ زندگی !

متن زندگی شاد من

هیچ مشکلی وجود ندارد، مگر اینکه هدیه ای در آن وجود داشته باشد. شما دچار مشکل می شوید چراکه به هدایای درون آن نیاز دارید.

متن زندگی شاد من

بیشتر استرسی که مردم دارند به خاطر این نیست که کارهای زیادی برای انجام دادن دارند، بلکه به خاطر این است که کارهای شروع کرده اشان را تمام نکرده اند !

متن زندگی شاد

زندگی یک سفر است. اگر عاشق این سفر شوی، در تمام عمرت عاشق خواهی بود.

متن برای زندگی شاد

انجام دادن کاری که دوست داری آزادی است و دوست داشتن کاری که انجام می دهی خوشبختی !

متن زیبا برای زندگی شاد

“من می‌توانم شکست را قبول کنم، اما دوباره تلاش نکردن را نمی‌توانم بپذیرم”

مایکل جوردن

متن زندگي شاد

” کیفیت زندگی شما بستگی به کیفیت روابط شما دارد.”

آنتونی رابینز

متن زندگی شاد کوتاه

شادترین آدم های روی زمین آن هایی نیستند که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که لبریز از عشق بوده و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن زندگي شاد

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن قشنگ برای زندگی شاد

آنقدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند

متن زندگی شاد

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند نه نتایج آن ها

متن کوتاه برای زندگی شاد

بخشی از زمانت رو صرف انجام کارهایی کن که روحت را شاد می کنه

متن زندگی شاد و موفق

گاهی وقتا فقط به کمی هوای تازه نیازه
تا چشمامونو باز کنیم و ببینیم که دنیا چقدر قشنگ و لذت بخشه

متن قشنگ برای زندگی شاد

شادی و حس خوب به دنیا وقتی به وجود میاد که نسبت به خودت حس خوبی داشته باشی

متن برای زندگی شاد

در کنار افرادی باش که تو را خوشحال می ­کنند چون افراد بسیار کمی هستند که به تو کمک می ­کنند دردی که داری را فراموش کنی

متن زندگی شاد

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن زندگی شاد و موفق

برای رسیدن به شادی باید در تاریک­ ترین لحظه هم به سوی جلو قدم برداری

متن زندگی شاد انگلیسی

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن زندگی شاد من

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن زندگی شاد و موفق

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن زندگی شاد کوتاه

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن زیبا برای زندگی شاد

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن زندگی شاد من

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن زندگی شاد من

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن زندگي شاد

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن زندگی شاد و موفق

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن برای زندگی شاد

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن زندگی شاد انگلیسی

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن قشنگ برای زندگی شاد

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن زندگی شاد من

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن زندگی شاد من

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن زندگی شاد

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن زندگی شاد و موفق

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن کوتاه برای زندگی شاد

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن برای زندگی شاد

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن زندگی شاد انگلیسی

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن زیبا برای زندگی شاد

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن زندگی شاد من

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن زندگی شاد و موفق

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن زندگی شاد من

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن زیبا برای زندگی شاد

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن زندگی شاد انگلیسی

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن زندگی شاد انگلیسی

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن قشنگ برای زندگی شاد

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن زندگی شاد انگلیسی

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن برای زندگی شاد

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن زندگي شاد

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن زیبا برای زندگی شاد

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن برای زندگی شاد

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن زندگی شاد و موفق

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن زیبا برای زندگی شاد

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن زندگی شاد انگلیسی

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن زندگی شاد کوتاه

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن زندگي شاد

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن قشنگ برای زندگی شاد

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن برای زندگی شاد

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن زندگی شاد کوتاه

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن زیبا برای زندگی شاد

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن زندگی شاد و موفق

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن زندگی شاد کوتاه

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن برای زندگی شاد

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن زندگی شاد من

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن قشنگ برای زندگی شاد

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن برای زندگی شاد

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن زندگی شاد من

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن زندگی شاد

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن زندگی شاد کوتاه

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن زندگی شاد کوتاه

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن زندگی شاد

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن برای زندگی شاد

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن زندگی شاد من

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن زندگی شاد من

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن برای زندگی شاد

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن زندگی شاد من

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن زیبا برای زندگی شاد

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن زندگی شاد من

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن زندگی شاد انگلیسی

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن زندگی شاد انگلیسی

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن زیبا برای زندگی شاد

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن زندگی شاد و موفق

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن قشنگ برای زندگی شاد

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن زندگی شاد کوتاه

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن زندگی شاد انگلیسی

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن زندگی شاد و موفق

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن زندگی شاد کوتاه

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن کوتاه برای زندگی شاد

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن زندگی شاد انگلیسی

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن زندگی شاد کوتاه

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن برای زندگی شاد

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن زندگی شاد انگلیسی

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن زندگی شاد و موفق

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن برای زندگی شاد

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن زندگی شاد

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن زندگی شاد

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن کوتاه برای زندگی شاد

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن زندگی شاد کوتاه

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن زندگی شاد

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن زندگی شاد کوتاه

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن زندگی شاد کوتاه

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن زیبا برای زندگی شاد

جملات پر انرژی برای شروع هفته

شنبه نو با آتشفشانی از انرژی و حس خوب آغاز شده
که می تواند فرصتی جدید برای ساختن بهترین های زندگی ات به تو بدهد
از هفته پیش رو نهایت استفاده را ببر
روزت و هفته ات به خیر و شادی🙃

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر روز انتخاب های جدیدی با خود به همراه دارد
بهترین ها را انتخاب کن …
هفته خوبی در پیش داشته باشی

متن زندگي شاد

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند
تنها اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم
روز شنبه ات بخیر … هفته خوبی داشته باشی🔥

متن زندگي شاد

متن انگیزشی برای آغاز هفته

این استعداد تو است که تعیین می کند چه کاری می توانی انجام دهی
انگیزه تو است که تعیین می کند چقدر مشتاق انجام آن هستی
و رفتار توست که تعیین می کند چقدر خوب از عهده انجام آن بر می آیی
هفته خوبی داشته باشی عزیزم!

متن زندگی شاد

راز پیشرفت و موفقیت در شروع کردن است
یک هفته بکر و کامل در اختیار توست
تا به سوی خلق رویاهایت قدم برداری
آن را تسخیر کن!
هفته خوبی داشته باشی^^

متن زندگي شاد

افکاری که روز شنبه صبح از ذهنت می گذرد اوضاع و احوال کل هفته ات را تعیین می کند
به چیزهای خوب فکر کن و خودت را قوی تر از همیشه با یک زندگی شاد و سلامت کامل ببین

متن برای زندگی شاد

ای دوست، هر لحظه تو را
غرق صفا می‌ خواهم
هر روز تو را
کامروا می‌ خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می‌ خواهم
امروز شنبه
برایت یه حال خوب
هفته‌ ای پر از خبر‌های خوب
و اتفاق های بی نظیری
که همیشه منتظرش بودی آرزومندم
روزت شیک و هفته ات سرشار از شادی♥️

متن قشنگ برای زندگی شاد

پیامک انگیزشی برای روز شنبه

بیدار شو
از صدای پای صبح می فهمیم
اتفاق تازه‌ ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌ های اجابت شویم

شنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم

متن قشنگ برای زندگی شاد

بزرگ ترین چیزی که میتونه بهت انگیزه بده، اینه که بدونی انگیزه دیگرانی!
پس بلند شو و یک روز پر انگیزه دیگه رو شروع کن!
صبح شنبه ات بخیر

متن برای زندگی شاد

جملات پر انرژی برای شروع هفته

شنبه نو با آتشفشانی از انرژی و حس خوب آغاز شده
که می تواند فرصتی جدید برای ساختن بهترین های زندگی ات به تو بدهد
از هفته پیش رو نهایت استفاده را ببر
روزت و هفته ات به خیر و شادی🙃

متن زیبا برای زندگی شاد

هر روز انتخاب های جدیدی با خود به همراه دارد
بهترین ها را انتخاب کن …
هفته خوبی در پیش داشته باشی

متن قشنگ برای زندگی شاد

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند
تنها اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم
روز شنبه ات بخیر … هفته خوبی داشته باشی🔥

متن برای زندگی شاد

متن انگیزشی برای آغاز هفته

این استعداد تو است که تعیین می کند چه کاری می توانی انجام دهی
انگیزه تو است که تعیین می کند چقدر مشتاق انجام آن هستی
و رفتار توست که تعیین می کند چقدر خوب از عهده انجام آن بر می آیی
هفته خوبی داشته باشی عزیزم!

متن زندگی شاد

راز پیشرفت و موفقیت در شروع کردن است
یک هفته بکر و کامل در اختیار توست
تا به سوی خلق رویاهایت قدم برداری
آن را تسخیر کن!
هفته خوبی داشته باشی^^

متن زندگی شاد انگلیسی

افکاری که روز شنبه صبح از ذهنت می گذرد اوضاع و احوال کل هفته ات را تعیین می کند
به چیزهای خوب فکر کن و خودت را قوی تر از همیشه با یک زندگی شاد و سلامت کامل ببین

متن زیبا برای زندگی شاد

ای دوست، هر لحظه تو را
غرق صفا می‌ خواهم
هر روز تو را
کامروا می‌ خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا می‌ خواهم
امروز شنبه
برایت یه حال خوب
هفته‌ ای پر از خبر‌های خوب
و اتفاق های بی نظیری
که همیشه منتظرش بودی آرزومندم
روزت شیک و هفته ات سرشار از شادی♥️

متن زندگی شاد من

پیامک انگیزشی برای روز شنبه

بیدار شو
از صدای پای صبح می فهمیم
اتفاق تازه‌ ای در راه است
امروز تمام احساس های
پوچ را مچاله کنیم و منتظر
شکوفه‌ های اجابت شویم

شنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم

متن کوتاه برای زندگی شاد

بزرگ ترین چیزی که میتونه بهت انگیزه بده، اینه که بدونی انگیزه دیگرانی!
پس بلند شو و یک روز پر انگیزه دیگه رو شروع کن!
صبح شنبه ات بخیر

متن زندگی شاد و موفق

من توانایی این را دارم که هر چیزی را که می‌خواهم خلق کنم. من در تمام ابعاد زندگیم موفقیت را حس می‌کنم. من مثبت اندیش، با انگیزه و موفق هستم.

متن برای زندگی شاد

من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم!

متن برای زندگی شاد

توماس جفرسون میگه : ” من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم “

متن قشنگ برای زندگی شاد

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

هرگز امیدت رو رها نکن. از فکر کردن به شکست‌ دست بکش، ولی هرگز از اهداف‌ و آرزوهات دست نکش. فکر کردن به گذشته را ول کن، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکن.

متن زندگی شاد من

اگر یدکی به نام “اراده”

موتوری به نام “استقامت”

و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشی

به جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.

سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن زندگی شاد کوتاه

یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، تا وقتی خودت به خودت کمک نکن، هیچ چیز و هیچ‌ کسی تو این دنیا به دادت نمیرسه.

اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به با تلاش زیاد خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن کوتاه برای زندگی شاد

آدم های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگی شون رو می پذیرند. و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن ، در برهوت زندگی شان دنبال چیزهایی میگردن که دوسش دارن.

یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن!!

متن زندگی شاد انگلیسی

در زندگی دوم شدن معنی نداره. یا برنده می شی یا می بازی، دوست داری کدوم کدوم یکی باشی یه بازنده یا یه برنده؟

متن زیبا برای زندگی شاد

شاید همین الان برای مسئله‌ پیش اومده راه‌ حلی پیدا نکن، اما یادت باشه که هر راه‌حلی زمانی یه مسئله بوده..

متن زندگی شاد کوتاه

علی میر صادقی : در لحظاتی که از دست خودمان ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط ، به جای نق و ناله کردن و سرکوفت زدن ، نقاط قوت درونتان را به خاطر آورید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید.

ستاره‌ها را هدف گرفته‌اید؟ خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌تان را بسازید.

متن زندگی شاد کوتاه

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن زندگی شاد

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن کوتاه برای زندگی شاد

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ درس‌هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن قشنگ برای زندگی شاد

اتفاقات میوفتن
تا بهت ثابت کنن
تو بیدی نیستی که
با این بادا از ریشه در بیای
آروم و قوی باش
برگرد به زندگیت…

متن زندگی شاد من

«به خودتان اعتماد کنید چون مایل به پذیرفتن خطر هستید، نه به خاطر این که آن را بی خطر و مطمئن می­دانید.» ~ ناشناس

متن زندگی شاد کوتاه

انسان ها عادت دارند که زندگی ما را با توانایی های خودشان قضاوت کنند. وقتی به شما می گویند : نمی توانی در اصل منظوشان خودشان هستند.

متن زندگی شاد کوتاه

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن زندگی شاد انگلیسی

وینستون چرچیل: “موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است”

متن برای زندگی شاد

وقتی معلم‌هایتان به شما می‌گویند چه کارهایی را باید بکنید به حرفشان توجه کنید، اما مهم‌تر این است که بعدا خودتان بنشینید و فکر کنید چرا از شما می‌خواهند آن کار را بکنید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

فرق عادی شدن و عالی شدن در یک حرف است : عادت نکردن.

متن زندگي شاد

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن کوتاه برای زندگی شاد

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم.

متن زیبا برای زندگی شاد

بهتر است در چیزی که دوست دارید، شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.

متن زندگی شاد کوتاه

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن. کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

متن زندگی شاد انگلیسی

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن زندگی شاد

انسان های بی هدف، مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

متن زندگی شاد و موفق

موفقیت سهم بچه پررو هایی هست که روی شکست رو هم کم کردن

متن زندگی شاد کوتاه

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

برایان تریسی میگه : “دانش آگاهی از آن چیزی است که می توانید انجام دهید. خرد دانستن این است که چه زمانی نباید این کار را انجام داد “

متن زندگي شاد

مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. همین حالا برای داشتن آنها تلاش کنید تا موفقیت را در آینده به خود نزدیک ببینید.

متن زندگی شاد من

هیــچ کاری خیـلی زیاد سخت نیست؛ اگر آن را به کارهای کوچک تر تقسیم کنی.

یک نگرش مثبت واقعاً می تواند رویاها را تحقق بخشد.

هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.

متن زندگی شاد کوتاه

دیل کارنگی : “مردم به ندرت موفق­ اند مگر اینکه از آنچه انجام می دهند، لذت ببرند.”

متن زندگی شاد

همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

متن برای زندگی شاد

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.
سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن زندگی شاد

اگه یک بار نتونستی نمره خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی.

یک بار نمره و نتیجه بد گرفتن، به هیچ وجه نمی‌تونه شما را از هدفی که می‌خوای بهش برسی دور کنه. عیبی نداره که یه بار نمره بدی بگیری، برای دفعه بد بیشتر تلاش کن تا نتیجه فوق العاده بهتری بگیری. مطمئنم که موفق می‌شی…

همه آدما روزهای بد دارن اما بعضیا اونارو به درس هایی آموزنده تبدیل میکنن

متن زندگی شاد و موفق

هر چقدر که الآن تو بیشتر تلاش کنی، در آینده هم به همان قدر پاداش می‌گیری. پس حواست به کارهای الآنت باشد چون آینده تو را می‌سازد. مطمئن باش که تلاش های تو بی نتیجه نخواهند ماند و یک روز، پاداش همه شان را خواهی گرفت…

جان وودن : “همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند.”

متن زندگی شاد انگلیسی

قبل از اینکه تسلیم بشی ، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟

متن زندگی شاد من

موفقیت، تکرار لجوجانه کارهای ساده است.

ساده ترین کارهایی را که می‌توانید تصور کنید. مثل همین نینداختن کارها به فردا، مدل درس خواندن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن و… همین کارهای ساده هستند که تفاوت های ما با افراد موفق را شکل می‌دهند. اصلاً به همین دلیل است که انسان های موفق، موفق هستند! به خاطر تکرار لجوجانه کارهای ساده…

متن زندگی شاد انگلیسی

تو با همه فرق داری و قرار نیست شبیه دیگران بشی. تو خودتی و باید بهترین خودت باشی پس با خودت رقابت کن و دوری کن از اینکه بخواهی خودت رو با همکلاسی هایی مقایسه کنی که شرایط زندگی و تحصیلی و… آن ها شباهتی به تو ندارند پس تو توی همین شرایط باید بهترین باشی و سعی نکنی که تبدیل به یکی از همکلاسی هایت شوی.

متن زندگی شاد من

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه…

اگر به دنبال کارهای آسان هستید تا به موفقیت برسید باید به شما بگویم که موفقیت در پی کارهای سخت و شکست ها به دست می آید و فکر میانبر زدن و انجام کارهای آسان را از ذهنتان پاک کنید. کاری را که می دانید درست است را انجام دهید تا نتیجه درست و خوبی را بگیرید. با انجام کارهای ساده و فرار از انجام کارهایی که درست است اما کمی سختی دارد، راه به جایی نخواهید برد.

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید!

متن زندگی شاد و موفق

من توانایی این را دارم که هر چیزی را که می‌خواهم خلق کنم. من در تمام ابعاد زندگیم موفقیت را حس می‌کنم. من مثبت اندیش، با انگیزه و موفق هستم.

متن زندگی شاد

من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم!

متن قشنگ برای زندگی شاد

توماس جفرسون میگه : ” من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم “

متن زندگی شاد

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن زیبا برای زندگی شاد

هرگز امیدت رو رها نکن. از فکر کردن به شکست‌ دست بکش، ولی هرگز از اهداف‌ و آرزوهات دست نکش. فکر کردن به گذشته را ول کن، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکن.

متن زندگی شاد انگلیسی

اگر یدکی به نام “اراده”

موتوری به نام “استقامت”

و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشی

به جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن زندگی شاد و موفق

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.

سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن زندگی شاد من

یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، تا وقتی خودت به خودت کمک نکن، هیچ چیز و هیچ‌ کسی تو این دنیا به دادت نمیرسه.

اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به با تلاش زیاد خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن زندگی شاد انگلیسی

آدم های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگی شون رو می پذیرند. و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن ، در برهوت زندگی شان دنبال چیزهایی میگردن که دوسش دارن.

یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن!!

متن برای زندگی شاد

در زندگی دوم شدن معنی نداره. یا برنده می شی یا می بازی، دوست داری کدوم کدوم یکی باشی یه بازنده یا یه برنده؟

متن زندگی شاد و موفق

شاید همین الان برای مسئله‌ پیش اومده راه‌ حلی پیدا نکن، اما یادت باشه که هر راه‌حلی زمانی یه مسئله بوده..

متن زندگی شاد من

علی میر صادقی : در لحظاتی که از دست خودمان ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط ، به جای نق و ناله کردن و سرکوفت زدن ، نقاط قوت درونتان را به خاطر آورید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید.

ستاره‌ها را هدف گرفته‌اید؟ خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌تان را بسازید.

متن زندگی شاد کوتاه

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن برای زندگی شاد

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ درس‌هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن زیبا برای زندگی شاد

اتفاقات میوفتن
تا بهت ثابت کنن
تو بیدی نیستی که
با این بادا از ریشه در بیای
آروم و قوی باش
برگرد به زندگیت…

متن زندگی شاد انگلیسی

«به خودتان اعتماد کنید چون مایل به پذیرفتن خطر هستید، نه به خاطر این که آن را بی خطر و مطمئن می­دانید.» ~ ناشناس

متن زندگی شاد و موفق

انسان ها عادت دارند که زندگی ما را با توانایی های خودشان قضاوت کنند. وقتی به شما می گویند : نمی توانی در اصل منظوشان خودشان هستند.

متن برای زندگی شاد

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن زندگي شاد

وینستون چرچیل: “موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است”

متن کوتاه برای زندگی شاد

وقتی معلم‌هایتان به شما می‌گویند چه کارهایی را باید بکنید به حرفشان توجه کنید، اما مهم‌تر این است که بعدا خودتان بنشینید و فکر کنید چرا از شما می‌خواهند آن کار را بکنید.

متن زندگی شاد و موفق

فرق عادی شدن و عالی شدن در یک حرف است : عادت نکردن.

متن زندگي شاد

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن کوتاه برای زندگی شاد

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

بهتر است در چیزی که دوست دارید، شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.

متن زندگی شاد من

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن. کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

متن برای زندگی شاد

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

انسان های بی هدف، مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

موفقیت سهم بچه پررو هایی هست که روی شکست رو هم کم کردن

متن زندگی شاد من

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

برایان تریسی میگه : “دانش آگاهی از آن چیزی است که می توانید انجام دهید. خرد دانستن این است که چه زمانی نباید این کار را انجام داد “

متن زندگي شاد

مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. همین حالا برای داشتن آنها تلاش کنید تا موفقیت را در آینده به خود نزدیک ببینید.

متن زندگی شاد من

هیــچ کاری خیـلی زیاد سخت نیست؛ اگر آن را به کارهای کوچک تر تقسیم کنی.

یک نگرش مثبت واقعاً می تواند رویاها را تحقق بخشد.

هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.

متن زندگی شاد

دیل کارنگی : “مردم به ندرت موفق­ اند مگر اینکه از آنچه انجام می دهند، لذت ببرند.”

متن زندگی شاد انگلیسی

همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

متن زندگی شاد و موفق

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.
سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن زندگی شاد و موفق

اگه یک بار نتونستی نمره خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی.

یک بار نمره و نتیجه بد گرفتن، به هیچ وجه نمی‌تونه شما را از هدفی که می‌خوای بهش برسی دور کنه. عیبی نداره که یه بار نمره بدی بگیری، برای دفعه بد بیشتر تلاش کن تا نتیجه فوق العاده بهتری بگیری. مطمئنم که موفق می‌شی…

همه آدما روزهای بد دارن اما بعضیا اونارو به درس هایی آموزنده تبدیل میکنن

متن زندگي شاد

هر چقدر که الآن تو بیشتر تلاش کنی، در آینده هم به همان قدر پاداش می‌گیری. پس حواست به کارهای الآنت باشد چون آینده تو را می‌سازد. مطمئن باش که تلاش های تو بی نتیجه نخواهند ماند و یک روز، پاداش همه شان را خواهی گرفت…

جان وودن : “همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند.”

متن قشنگ برای زندگی شاد

قبل از اینکه تسلیم بشی ، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟

متن زندگي شاد

موفقیت، تکرار لجوجانه کارهای ساده است.

ساده ترین کارهایی را که می‌توانید تصور کنید. مثل همین نینداختن کارها به فردا، مدل درس خواندن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن و… همین کارهای ساده هستند که تفاوت های ما با افراد موفق را شکل می‌دهند. اصلاً به همین دلیل است که انسان های موفق، موفق هستند! به خاطر تکرار لجوجانه کارهای ساده…

متن زیبا برای زندگی شاد

تو با همه فرق داری و قرار نیست شبیه دیگران بشی. تو خودتی و باید بهترین خودت باشی پس با خودت رقابت کن و دوری کن از اینکه بخواهی خودت رو با همکلاسی هایی مقایسه کنی که شرایط زندگی و تحصیلی و… آن ها شباهتی به تو ندارند پس تو توی همین شرایط باید بهترین باشی و سعی نکنی که تبدیل به یکی از همکلاسی هایت شوی.

متن زندگی شاد کوتاه

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه…

اگر به دنبال کارهای آسان هستید تا به موفقیت برسید باید به شما بگویم که موفقیت در پی کارهای سخت و شکست ها به دست می آید و فکر میانبر زدن و انجام کارهای آسان را از ذهنتان پاک کنید. کاری را که می دانید درست است را انجام دهید تا نتیجه درست و خوبی را بگیرید. با انجام کارهای ساده و فرار از انجام کارهایی که درست است اما کمی سختی دارد، راه به جایی نخواهید برد.

متن زندگي شاد

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن زندگی شاد

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید!

متن برای زندگی شاد

جملات انگیزشی برای شاد بودن

انجام کاری که دوست داری آزادی است و دوست داشتن کاری که انجام می دهی خوشبختی!

متن زندگی شاد انگلیسی

با چیزهایی که هم اکنون داری احساس شادی داشته باش
و از آن چه دوست داری به دست بیاوری هیجان زده باش

متن زندگي شاد

چالش های زندگی تمام نشدنی اند
پس به جای فرار با آن ها روبه رو شو
و نشون بده که کی هستی

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی یک سفر است، اگر عاشق سفر شوید برای همیشه عاشق خواهید بود

متن زندگی شاد انگلیسی

جملات انگیزشی کوتاه شاد

بیشتر استرسی که افراد تجربه می کنند به خاطر پر مشغله بودن نیست
بلکه به خاطر تمام نکردن کارهایی است که شروع کرده اند

متن زیبا برای زندگی شاد

در هر لحظه از زندگی
تو این قدرت رو داری که بگی
داستان من اینجوری تموم نمیشه!

متن زندگی شاد کوتاه

جملات انگیزشی و شادی آور

اگر برای رسیدن به موفقیت به دیگران نگاه کنید هرگز به آن دست نخواهید یافت
اگر خوشبختی تان در گروی پول باشد هرگز از خودتان رضایت نخواهید داشت
به آن چه دارید راضی باشید و به شرایط موجود حس خوبی پیدا کنید
زمانی که درک کنید هیچ کمبودی در دنیا وجود ندارد
دنیا از آن شما خواهد بود

متن زندگی شاد کوتاه

دو راه برای شاد بودن هست:
واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی
یا
انتظاراتت را کم کنی

متن زندگي شاد

همه چیز هدیه ای از جهان است. حتی شادی، عصبانیت، حسادت، نا امیدی یا جدایی
همه چیز برای رشد یا لذت ما عالی است

متن زندگی شاد کوتاه

اگر می خواهید شاد باشید هدفی تعیین کنید که
به افکار شما جهت دهد، انرژی تان را آزاد کند و امیدتان را برانگیزد

متن زندگی شاد کوتاه

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم
و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف شاد نباشیم
تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

جملات انگیزشی برای زندگی شاد

یه لبخند میتونه خیلی از حس ها رو پنهون کنه. ترس، اندوه، قلب شکسته
اما یه چیز رو خوب نشون میده : قدرت!
پر قدرت باشید…!

متن زندگی شاد

شادمانی زمانی اتفاق می افتد که فکری که می کنی، سخنی که می گویی
و عملی که انجام می دهی همه با هم در توازن باشند

متن زندگی شاد من

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست

متن زندگی شاد من

جملات انگیزشی برای شاد بودن

انجام کاری که دوست داری آزادی است و دوست داشتن کاری که انجام می دهی خوشبختی!

متن برای زندگی شاد

با چیزهایی که هم اکنون داری احساس شادی داشته باش
و از آن چه دوست داری به دست بیاوری هیجان زده باش

متن زندگی شاد کوتاه

چالش های زندگی تمام نشدنی اند
پس به جای فرار با آن ها روبه رو شو
و نشون بده که کی هستی

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی یک سفر است، اگر عاشق سفر شوید برای همیشه عاشق خواهید بود

متن قشنگ برای زندگی شاد

جملات انگیزشی کوتاه شاد

بیشتر استرسی که افراد تجربه می کنند به خاطر پر مشغله بودن نیست
بلکه به خاطر تمام نکردن کارهایی است که شروع کرده اند

متن زیبا برای زندگی شاد

در هر لحظه از زندگی
تو این قدرت رو داری که بگی
داستان من اینجوری تموم نمیشه!

متن زندگی شاد و موفق

جملات انگیزشی و شادی آور

اگر برای رسیدن به موفقیت به دیگران نگاه کنید هرگز به آن دست نخواهید یافت
اگر خوشبختی تان در گروی پول باشد هرگز از خودتان رضایت نخواهید داشت
به آن چه دارید راضی باشید و به شرایط موجود حس خوبی پیدا کنید
زمانی که درک کنید هیچ کمبودی در دنیا وجود ندارد
دنیا از آن شما خواهد بود

متن قشنگ برای زندگی شاد

دو راه برای شاد بودن هست:
واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی
یا
انتظاراتت را کم کنی

متن زندگی شاد انگلیسی

همه چیز هدیه ای از جهان است. حتی شادی، عصبانیت، حسادت، نا امیدی یا جدایی
همه چیز برای رشد یا لذت ما عالی است

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگر می خواهید شاد باشید هدفی تعیین کنید که
به افکار شما جهت دهد، انرژی تان را آزاد کند و امیدتان را برانگیزد

متن زیبا برای زندگی شاد

اگر بنا بود تنها به هنگام رسیدن به هدف خود شادمان شویم
و از فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف شاد نباشیم
تنها بخش کوچکی از زندگی خود را شادمان بودیم

متن برای زندگی شاد

جملات انگیزشی برای زندگی شاد

یه لبخند میتونه خیلی از حس ها رو پنهون کنه. ترس، اندوه، قلب شکسته
اما یه چیز رو خوب نشون میده : قدرت!
پر قدرت باشید…!

متن زندگی شاد

شادمانی زمانی اتفاق می افتد که فکری که می کنی، سخنی که می گویی
و عملی که انجام می دهی همه با هم در توازن باشند

متن زیبا برای زندگی شاد

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست

متن برای زندگی شاد

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن برای زندگی شاد

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن زندگی شاد و موفق

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن زندگی شاد من

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن کوتاه برای زندگی شاد

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن قشنگ برای زندگی شاد

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

متن زندگی شاد کوتاه

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن زیبا برای زندگی شاد

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

متن زیبا برای زندگی شاد

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن زیبا برای زندگی شاد

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن زندگی شاد

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن زیبا برای زندگی شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن زندگی شاد من

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن زندگی شاد انگلیسی

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن زندگی شاد انگلیسی

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگی شاد من

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن زندگی شاد من

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن زندگي شاد

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن کوتاه برای زندگی شاد

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن زیبا برای زندگی شاد

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن زندگي شاد

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

متن زندگی شاد

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

متن زندگی شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن زندگي شاد

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن زندگی شاد

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن زندگی شاد من

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن کوتاه برای زندگی شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن زیبا برای زندگی شاد

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

متن زندگی شاد انگلیسی

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

متن زندگی شاد

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن زندگی شاد و موفق

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

متن زیبا برای زندگی شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن زیبا برای زندگی شاد

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن زندگی شاد

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن قشنگ برای زندگی شاد

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن زندگی شاد من

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن قشنگ برای زندگی شاد

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امیر رضا لطفی پناه

متن زندگی شاد کوتاه

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن زیبا برای زندگی شاد

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن زندگی شاد و موفق

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم

غصه معنایی نداره تا تو میخندی برایم

پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را

عشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام را

تقدیم به همسر عزیزم

متن زیبا برای زندگی شاد

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن زندگی شاد من

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن زندگی شاد

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

متن زندگی شاد

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن زندگی شاد انگلیسی

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

متن زیبا برای زندگی شاد

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن زندگی شاد انگلیسی

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن کوتاه برای زندگی شاد

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن زندگی شاد من

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن قشنگ برای زندگی شاد

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن زندگی شاد من

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن کوتاه برای زندگی شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگي شاد

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن برای زندگی شاد

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن زندگی شاد کوتاه

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن زیبا برای زندگی شاد

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن زندگی شاد انگلیسی

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن زندگي شاد

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

متن زندگی شاد و موفق

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

متن زندگي شاد

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن قشنگ برای زندگی شاد

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن زندگی شاد

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن قشنگ برای زندگی شاد

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن برای زندگی شاد

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن زندگی شاد کوتاه

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

متن قشنگ برای زندگی شاد

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

متن زندگی شاد و موفق

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن زندگی شاد کوتاه

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن زندگي شاد

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

متن زندگي شاد

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن زندگی شاد کوتاه

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن زندگی شاد و موفق

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن زندگی شاد کوتاه

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن زندگی شاد من

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن قشنگ برای زندگی شاد

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن زندگی شاد

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن زندگي شاد

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

امیر رضا لطفی پناه

متن زندگی شاد من

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن زندگی شاد من

در طول زندگی شاد باش و بخند

کودک درونت را رها ساز و بگذار در چمن زار خنده و شادی به بازی بپردازد

در زندگی هیچ هدفی جز شاد بودن وجود ندارد

پس تا می توانی شاد باش و بخند و این گوهر گران بها را به دیگران نیز هدیه کن.

متن زیبا برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زندگی شاد من

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن زندگی شاد و موفق

شاد باش،

شاد بودن ، تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.

متن زندگی شاد کوتاه

شاد باش،

وقتی شاد باشی دردی که داری را فراموش می­ کنی!

متن برای زندگی شاد

آن قدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند.

متن زندگی شاد کوتاه

شادترین آدم های روی زمین آن هایی نیستند که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که لبریز از عشق بوده و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن زندگی شاد

شاد باش،

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند…!

متن زیبا برای زندگی شاد

شاد باش،

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن کوتاه برای زندگی شاد

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن زیبا برای زندگی شاد

شاد باش،

وقتی از ته دل شاد باشی
این شادی همه چیز رو در اطرافت قشنگ می کنه

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…
به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن زیبا برای زندگی شاد

بهترین راه برای شاد ماندن در زندگی،
این است که با افکار مثبت روحیه خود را شاد کنید

متن زندگی شاد کوتاه

شاد باشید، غمگین نباشید،
در زندگی مثبت باشید، منفی نباشید..!

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life is filled with the happiness you just need to find out

زندگی پر از شادی است که شما فقط باید آن را پیدا کنید..

متن قشنگ برای زندگی شاد

هر روز می تواند یک روز خوش باشد،
فقط کافیست روزتان را با افکار مثبت آغاز کنید

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی مقصدی در زندگی است که باید به آنجا برسی!

متن زندگی شاد من

اگر قلب پر از شادی باشد،
ذهن شاد می شود و
همیشه یک زندگی شاد خواهید داشت

متن زندگی شاد من

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی وجود دارد که شما را خوشحال می کند،
آن لحظه را زندگی کنید و شاد باشید….

متن زندگی شاد من

وقتی از ته قلب شاد باشی،
همه چیز در اطراف تو زیبا می شود

متن برای زندگی شاد

در طول زندگی شاد باش و بخند

کودک درونت را رها ساز و بگذار در چمن زار خنده و شادی به بازی بپردازد

در زندگی هیچ هدفی جز شاد بودن وجود ندارد

پس تا می توانی شاد باش و بخند و این گوهر گران بها را به دیگران نیز هدیه کن.

متن برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن زندگی شاد من

شاد باش،

شاد بودن ، تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.

متن زندگی شاد و موفق

شاد باش،

وقتی شاد باشی دردی که داری را فراموش می­ کنی!

متن برای زندگی شاد

آن قدر شاد باش که دیگران هم با نگاه کردن به تو شاد شوند.

متن قشنگ برای زندگی شاد

شادترین آدم های روی زمین آن هایی نیستند که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که لبریز از عشق بوده و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد باش،

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند…!

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد باش،

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن قشنگ برای زندگی شاد

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن زندگی شاد کوتاه

شاد باش،

وقتی از ته دل شاد باشی
این شادی همه چیز رو در اطرافت قشنگ می کنه

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…
به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن قشنگ برای زندگی شاد

بهترین راه برای شاد ماندن در زندگی،
این است که با افکار مثبت روحیه خود را شاد کنید

متن زندگی شاد

شاد باشید، غمگین نباشید،
در زندگی مثبت باشید، منفی نباشید..!

متن زندگی شاد

Life is filled with the happiness you just need to find out

زندگی پر از شادی است که شما فقط باید آن را پیدا کنید..

متن کوتاه برای زندگی شاد

هر روز می تواند یک روز خوش باشد،
فقط کافیست روزتان را با افکار مثبت آغاز کنید

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی مقصدی در زندگی است که باید به آنجا برسی!

متن زندگي شاد

اگر قلب پر از شادی باشد،
ذهن شاد می شود و
همیشه یک زندگی شاد خواهید داشت

متن زندگی شاد

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی وجود دارد که شما را خوشحال می کند،
آن لحظه را زندگی کنید و شاد باشید….

متن زندگي شاد

وقتی از ته قلب شاد باشی،
همه چیز در اطراف تو زیبا می شود

متن زندگی شاد

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن کوتاه برای زندگی شاد

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن زندگی شاد انگلیسی

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن برای زندگی شاد

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن زندگی شاد انگلیسی

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن زندگی شاد

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن زندگی شاد من

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن زندگي شاد

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن زندگي شاد

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن زیبا برای زندگی شاد

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن زندگی شاد

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن برای زندگی شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن برای زندگی شاد

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن زندگی شاد انگلیسی

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن زندگی شاد

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن برای زندگی شاد

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن زندگی شاد انگلیسی

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن زندگي شاد

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن زندگی شاد کوتاه

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن برای زندگی شاد

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن زندگی شاد و موفق

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن زندگی شاد کوتاه

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن زندگی شاد انگلیسی

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن زندگی شاد انگلیسی

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن برای زندگی شاد

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن زندگی شاد من

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن قشنگ برای زندگی شاد

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن زندگی شاد کوتاه

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن کوتاه برای زندگی شاد

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن کوتاه برای زندگی شاد

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن برای زندگی شاد

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن زیبا برای زندگی شاد

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن زندگی شاد من

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن برای زندگی شاد

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن برای زندگی شاد

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن زندگی شاد من

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن زندگی شاد

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن زندگی شاد من

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن زندگی شاد و موفق

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن زندگی شاد من

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن زندگي شاد

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زندگی شاد

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زندگي شاد

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن زندگی شاد

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن زیبا برای زندگی شاد

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن زندگی شاد کوتاه

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن زندگی شاد انگلیسی

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن زندگي شاد

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن زندگی شاد و موفق

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن زندگي شاد

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زندگي شاد

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن کوتاه برای زندگی شاد

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن زندگی شاد

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زندگی شاد

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن زندگي شاد

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زندگی شاد و موفق

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن زندگی شاد و موفق

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن زندگی شاد و موفق

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن زیبا برای زندگی شاد

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن کوتاه برای زندگی شاد

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن زیبا برای زندگی شاد

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن کوتاه برای زندگی شاد

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن زندگي شاد

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن زندگی شاد و موفق

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن زندگی شاد کوتاه

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن قشنگ برای زندگی شاد

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن برای زندگی شاد

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن زندگی شاد

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن برای زندگی شاد

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن زیبا برای زندگی شاد

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن زیبا برای زندگی شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن زیبا برای زندگی شاد

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن زیبا برای زندگی شاد

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن زندگي شاد

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن برای زندگی شاد

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن کوتاه برای زندگی شاد

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن زیبا برای زندگی شاد

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن کوتاه برای زندگی شاد

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن زیبا برای زندگی شاد

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن زندگي شاد

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن زندگی شاد و موفق

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن کوتاه برای زندگی شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن زندگی شاد انگلیسی

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن زندگی شاد

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن زندگی شاد انگلیسی

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن زندگی شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن قشنگ برای زندگی شاد

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن زندگی شاد من

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زندگي شاد

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن زندگی شاد انگلیسی

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن زندگی شاد کوتاه

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن زندگی شاد

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن زندگي شاد

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن زیبا برای زندگی شاد

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن برای زندگی شاد

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن زندگي شاد

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن زیبا برای زندگی شاد

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن زیبا برای زندگی شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن قشنگ برای زندگی شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن زندگي شاد

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن زندگی شاد کوتاه

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن زندگی شاد کوتاه

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زندگی شاد من

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن زندگی شاد انگلیسی

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن زندگی شاد من

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن برای زندگی شاد

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن زندگی شاد و موفق

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن قشنگ برای زندگی شاد

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن زندگی شاد من

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن برای زندگی شاد

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن کوتاه برای زندگی شاد

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زندگي شاد

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن زندگی شاد انگلیسی

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن زیبا برای زندگی شاد

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زندگي شاد

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن زندگي شاد

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زندگی شاد

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن کوتاه برای زندگی شاد

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن قشنگ برای زندگی شاد

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن قشنگ برای زندگی شاد

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن زیبا برای زندگی شاد

برای این لحظه خوشحال باش

این لحظه زندگی شماست.

متن زندگی شاد کوتاه

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن زندگی شاد

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن زندگی شاد کوتاه

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن قشنگ برای زندگی شاد

شادی فقط از “خودت” ریشه میگیره …

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن برای زندگی شاد

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن قشنگ برای زندگی شاد

هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی

مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم

شعر از سعدی

متن برای زندگی شاد

می توان شاد بود

و شاد زندگی کرد

فقط کافی

به زندگی لبخند بزنید

با خنده ی خود

تمام جهان را

مملو از شادی سازید

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون  نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن زندگي شاد

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن کوتاه برای زندگی شاد

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن زندگی شاد من

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی..

هدف تلاش…

امروز برای تو …

دقیقا همانیست که…

منتظرش بودی…

و حرکت کن با قدرت و شجاعت..

متن زیبا برای زندگی شاد

شادیِ تو بی رحم است و بزرگوار،

نفس ات در دست هایِ خالیِ من

ترانه و سبزی است.

متن زندگی شاد کوتاه

 خوش می سازی مرا و خوش می سوزی

خوش پرده همی دری و خوش می دوزی

آموختیم جوانی اندر پیری

از بخت جوان صلای پیرآموزی

متن زندگی شاد انگلیسی

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن زندگی شاد انگلیسی

برای این لحظه خوشحال باش

این لحظه زندگی شماست.

متن برای زندگی شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن زندگی شاد و موفق

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن زندگی شاد

شادی فقط از “خودت” ریشه میگیره …

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن زندگي شاد

هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی

مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم

شعر از سعدی

متن زندگي شاد

می توان شاد بود

و شاد زندگی کرد

فقط کافی

به زندگی لبخند بزنید

با خنده ی خود

تمام جهان را

مملو از شادی سازید

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون  نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

متن زندگي شاد

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند…

متن زندگی شاد انگلیسی

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن زندگی شاد

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی..

هدف تلاش…

امروز برای تو …

دقیقا همانیست که…

منتظرش بودی…

و حرکت کن با قدرت و شجاعت..

متن زندگی شاد و موفق

شادیِ تو بی رحم است و بزرگوار،

نفس ات در دست هایِ خالیِ من

ترانه و سبزی است.

متن برای زندگی شاد

 خوش می سازی مرا و خوش می سوزی

خوش پرده همی دری و خوش می دوزی

آموختیم جوانی اندر پیری

از بخت جوان صلای پیرآموزی

متن زندگی شاد

برای آدم های موفق درهر هفته، ۷ تا امروز وجود داره
برای آدم های شکست خورده در هر هفته، ۷ تا فردا وجود داره

متن قشنگ برای زندگی شاد

چالش های زندگی تمام نشدنی اند
پس به جای فرار، روبه رو شو
و نشون بده که کی هستی

متن زندگی شاد من

یه لبخند میتونه خیلی از حس ها رو پنهون کنه.ترس، اندوه، قلب شکسته

اما یه چیز رو خوب نشون میده : قدرت!
پر قدرت باشید…!

متن زندگی شاد

یک برنامه، هدف یا ایده را انتخاب کن و بعد شروع کن؛ یک قدم کوچک بردار. همیشه اولین قدم به سوی موفقیت سخت‌ترین قدم است، قدم‌هایی که در پی آن می‌آیند آسان‌تر می شوند.

متن زیبا برای زندگی شاد

بهترین راه برای شاد بودن این است که هر روز را شاد بسازیم.
دیپاک چوپرا

متن کوتاه برای زندگی شاد

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید.

متن زندگی شاد

انسان‌ های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

متن زندگی شاد کوتاه

زمانی که رشد می‌ کنید و در زندگی مردم، کارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ ای دیگر تجربه می‌ کنید که همان خوشبختی و شادمانی راستین است.

متن زندگی شاد من

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از کار خوب به حدی است که می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.

متن زندگی شاد و موفق

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست.

متن زندگی شاد

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع دیگر را روشن کند، بدون اینکه عمر خودش کم شود. خوشحالی و شادی نیز می تواند به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن زندگی شاد انگلیسی

اگر دنبال مقصر مشکلات در خارج از خودتان می گردید، صبر کنید ! همین طرز تفکر، مشکلِ شماست !

متن زندگی شاد من

همه چیز هدیه ای از جانب کائنات است. لذت، عصبانیت، حسودی، نا امیدی یا جدایی ! همه و همه یا برای رشد ما هستند و یا برای لذت بردن ما.

متن زندگی شاد

مردم چیزهایی که گفتید را فراموش می کنند، کارهایی که انجام دادید را فراموش می کنند، اما هرگز احساسی که در آن ها ایجاد کرده اید را فراموش نمی کنند !

متن زندگی شاد و موفق

از چیزهایی که داری خوشحال باش و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی هیجان زده باش.

متن زندگی شاد

طوری آرزو کن که انگار تا ابد زنده ای، طوری زندگی کن که انگار امروز روز آخر عمر توست.

متن زندگی شاد

” افراد موفق همیشه سؤالات بهتری می‌پرسند، و در نتیجه، پاسخ بهتری می‌یابند “.

آنتونی رابینز

متن زندگی شاد من

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

متن زیبا برای زندگی شاد

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

متن زندگی شاد کوتاه

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن برای زندگی شاد

هفت قانون شاد بودن:
1. هرگز متنفر نباش
2. نگران نباش
3. ساده زندگی کن
4. کم توقع باش
5. فراوان ببخش
6. همیشه لبخند بزن
7. عاشق بمون

متن زندگی شاد

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بسازه

متن زندگی شاد

زندگی پر از قشنگی و شادیه
کافیه اونو بخوای

متن کوتاه برای زندگی شاد

هر روز یک روز شاد است
کافیست روزت را با انرژی مثبت آغاز کنی

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی کوتاه تر از اینه که بخوای هر روز با اخم و یه صورت ترش از خواب بیدار بشی
بخند تا دنیا بهت بخنده

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگر قلبت پر از سرور و ذهنت شاد باشد همیشه یک زندگی شاد خواهی داشت

متن زندگی شاد و موفق

فقط خواستم بهت بگم
یه روز خوب، یه حس خوب
یافتنی نیست … ساختنیه!

متن زندگي شاد

باور کن اگه از داشته هات راضی نباشی
حتی اگه همه چیزو داشته باشی
هیچ وقت طعم شادی رو نمی چشی
پس یادت نره شاد باشی
حتی اگه چیز زیادی برات باقی نمونده باشه
تا صاحب جهان بشی

متن زندگی شاد انگلیسی

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی هست که تو را خوشحال می­ کند
آن لحظه را زندگی کن و شاد باش

متن برای زندگی شاد

با خنده ات دنیا را تغییر بده
هرگز نگذار دنیا خنده ات را تغییر دهد

متن زندگي شاد

تو حق نداری به چیزای منفی فکر کنی
چون از جنس خدایی و خدا پر از انرژی مثبته

متن زندگي شاد

خوشبختی به این نیست که زندگیت از همه نظر کامل باشه
بلکه به معنی ساده و شاد بودنه

متن زیبا برای زندگی شاد

دو دشمن شادمانی انسان، رنج و بی حوصلگی است.
آرتور شوپنهاور

***
واژۀ ‘شادی’ اگر با اندوه به تعادل نمی رسید، معنای خود را از دست می داد.
کارل یونگ

***
بهترین راه برای اینکه خودت را سر حال بیاوری این است که کس دیگری را سر حال بیاوری.
مارک تواین

متن زندگی شاد کوتاه

بی خیال تمام دلواپسی هایمان. به موسیقی دلنواز گوش کن. فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.

متن برای زندگی شاد

صبح قسمت فوق العاده ای از روز است؛ ذهن تو هنوز تازه است و بهترین زمان برای برنامه ریزی روزت است. بیدار شو، فرصت های بی پایان در انتظار تو هستند.

متن قشنگ برای زندگی شاد

موفقیت برای کسانی است که قدرت اراده و موفقیت را دارند. برای تو یک صبح فوق العاده آرزو می کنم!

متن زندگی شاد

روز جدیدی است که یک صفحه خالی آماده برای نوشتن آن وجود دارد، نوشتن متن در آن صفحه بر عهده توست. صبح بخیر

متن زندگی شاد و موفق

خورشید در آسمان در حال طلوع است، قبل از شروع کار روزانه خود از خواب بیدار شو و از آن لذت ببر.

متن زندگی شاد

این یک روز کاملا جدید است، از هر فرصتی که روز ارائه کرده است و تو را یک قدم به رویاهای تو نزدیک می کند، استفاده کن. صبح به خیر

متن برای زندگی شاد

تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند.

به آن‌ها گوش نده. تنها کسی که می‌تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی.

سیدنی شلدون

***
اگر مبارزه ما همراه با ایمان باشد، دو برابر مسلح هستیم.

افلاطون

متن زندگی شاد و موفق

در مقابل موانع خود ایستادگی کن و در موردشان اقدامی انجام بده.

متوجه خواهی شد که آن‌ها نیمی از قدرتی که فکر می‌کنی دارند را هم ندارند.

نورمن وینسنت پیل

متن قشنگ برای زندگی شاد

منتظر نباش کسی از راه برسه و شادی رو برات به ارمغان بیاره
شادی باید توی دلت جوونه بزنه، اونو در وجودت پیدا کن

متن زندگي شاد

برای رسیدن به شادی باید در تاریک­ ترین لحظه هم به سوی جلو قدم برداری

متن زندگی شاد و موفق

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن زندگي شاد

برای آدم های موفق درهر هفته، ۷ تا امروز وجود داره
برای آدم های شکست خورده در هر هفته، ۷ تا فردا وجود داره

متن زندگی شاد

چالش های زندگی تمام نشدنی اند
پس به جای فرار، روبه رو شو
و نشون بده که کی هستی

متن زندگی شاد کوتاه

یه لبخند میتونه خیلی از حس ها رو پنهون کنه.ترس، اندوه، قلب شکسته

اما یه چیز رو خوب نشون میده : قدرت!
پر قدرت باشید…!

متن زندگی شاد و موفق

یک برنامه، هدف یا ایده را انتخاب کن و بعد شروع کن؛ یک قدم کوچک بردار. همیشه اولین قدم به سوی موفقیت سخت‌ترین قدم است، قدم‌هایی که در پی آن می‌آیند آسان‌تر می شوند.

متن زندگی شاد کوتاه

بهترین راه برای شاد بودن این است که هر روز را شاد بسازیم.
دیپاک چوپرا

متن زندگی شاد

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی، آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید، چرا که شادمانی برتر و نهایی، همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید.

متن زندگی شاد انگلیسی

انسان‌ های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زمانی که رشد می‌ کنید و در زندگی مردم، کارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ ای دیگر تجربه می‌ کنید که همان خوشبختی و شادمانی راستین است.

متن زندگی شاد و موفق

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از کار خوب به حدی است که می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.

متن زندگی شاد کوتاه

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست.

متن کوتاه برای زندگی شاد

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع دیگر را روشن کند، بدون اینکه عمر خودش کم شود. خوشحالی و شادی نیز می تواند به اشتراک گذاشته شود، بدون اینکه کم شود.

متن زندگی شاد

اگر دنبال مقصر مشکلات در خارج از خودتان می گردید، صبر کنید ! همین طرز تفکر، مشکلِ شماست !

متن زندگی شاد کوتاه

همه چیز هدیه ای از جانب کائنات است. لذت، عصبانیت، حسودی، نا امیدی یا جدایی ! همه و همه یا برای رشد ما هستند و یا برای لذت بردن ما.

متن زندگي شاد

مردم چیزهایی که گفتید را فراموش می کنند، کارهایی که انجام دادید را فراموش می کنند، اما هرگز احساسی که در آن ها ایجاد کرده اید را فراموش نمی کنند !

متن قشنگ برای زندگی شاد

از چیزهایی که داری خوشحال باش و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی هیجان زده باش.

متن زندگی شاد من

طوری آرزو کن که انگار تا ابد زنده ای، طوری زندگی کن که انگار امروز روز آخر عمر توست.

متن زندگی شاد کوتاه

” افراد موفق همیشه سؤالات بهتری می‌پرسند، و در نتیجه، پاسخ بهتری می‌یابند “.

آنتونی رابینز

متن زندگی شاد من

ساده ترین راه جذب عشق این است که خوشحال ترین ورژن خودتان باشید، دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است تقریبا غیر ممکن است

متن زیبا برای زندگی شاد

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

متن زندگی شاد کوتاه

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زندگی شاد کوتاه

هفت قانون شاد بودن:
1. هرگز متنفر نباش
2. نگران نباش
3. ساده زندگی کن
4. کم توقع باش
5. فراوان ببخش
6. همیشه لبخند بزن
7. عاشق بمون

متن زندگی شاد

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بسازه

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی پر از قشنگی و شادیه
کافیه اونو بخوای

متن زندگی شاد و موفق

هر روز یک روز شاد است
کافیست روزت را با انرژی مثبت آغاز کنی

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی کوتاه تر از اینه که بخوای هر روز با اخم و یه صورت ترش از خواب بیدار بشی
بخند تا دنیا بهت بخنده

متن زندگی شاد من

اگر قلبت پر از سرور و ذهنت شاد باشد همیشه یک زندگی شاد خواهی داشت

متن زندگی شاد کوتاه

فقط خواستم بهت بگم
یه روز خوب، یه حس خوب
یافتنی نیست … ساختنیه!

متن زندگي شاد

باور کن اگه از داشته هات راضی نباشی
حتی اگه همه چیزو داشته باشی
هیچ وقت طعم شادی رو نمی چشی
پس یادت نره شاد باشی
حتی اگه چیز زیادی برات باقی نمونده باشه
تا صاحب جهان بشی

متن زیبا برای زندگی شاد

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی هست که تو را خوشحال می­ کند
آن لحظه را زندگی کن و شاد باش

متن قشنگ برای زندگی شاد

با خنده ات دنیا را تغییر بده
هرگز نگذار دنیا خنده ات را تغییر دهد

متن زیبا برای زندگی شاد

تو حق نداری به چیزای منفی فکر کنی
چون از جنس خدایی و خدا پر از انرژی مثبته

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی به این نیست که زندگیت از همه نظر کامل باشه
بلکه به معنی ساده و شاد بودنه

متن زندگی شاد

دو دشمن شادمانی انسان، رنج و بی حوصلگی است.
آرتور شوپنهاور

***
واژۀ ‘شادی’ اگر با اندوه به تعادل نمی رسید، معنای خود را از دست می داد.
کارل یونگ

***
بهترین راه برای اینکه خودت را سر حال بیاوری این است که کس دیگری را سر حال بیاوری.
مارک تواین

متن قشنگ برای زندگی شاد

بی خیال تمام دلواپسی هایمان. به موسیقی دلنواز گوش کن. فنجانت را سر بکش و بگذار آنقدر حالمان خوب باشد که یادمان برود امروز چند شنبه است.

متن قشنگ برای زندگی شاد

صبح قسمت فوق العاده ای از روز است؛ ذهن تو هنوز تازه است و بهترین زمان برای برنامه ریزی روزت است. بیدار شو، فرصت های بی پایان در انتظار تو هستند.

متن زندگی شاد من

موفقیت برای کسانی است که قدرت اراده و موفقیت را دارند. برای تو یک صبح فوق العاده آرزو می کنم!

متن برای زندگی شاد

روز جدیدی است که یک صفحه خالی آماده برای نوشتن آن وجود دارد، نوشتن متن در آن صفحه بر عهده توست. صبح بخیر

متن زندگی شاد

خورشید در آسمان در حال طلوع است، قبل از شروع کار روزانه خود از خواب بیدار شو و از آن لذت ببر.

متن زندگی شاد انگلیسی

این یک روز کاملا جدید است، از هر فرصتی که روز ارائه کرده است و تو را یک قدم به رویاهای تو نزدیک می کند، استفاده کن. صبح به خیر

متن برای زندگی شاد

تسلیم نشو. آدم های منفی باف زیادی هستند که سعی خواهند کرد تو را دلسرد کنند.

به آن‌ها گوش نده. تنها کسی که می‌تواند مجبورت کند تسلیم شوی، خودت هستی.

سیدنی شلدون

***
اگر مبارزه ما همراه با ایمان باشد، دو برابر مسلح هستیم.

افلاطون

متن زندگي شاد

در مقابل موانع خود ایستادگی کن و در موردشان اقدامی انجام بده.

متوجه خواهی شد که آن‌ها نیمی از قدرتی که فکر می‌کنی دارند را هم ندارند.

نورمن وینسنت پیل

متن زندگی شاد کوتاه

منتظر نباش کسی از راه برسه و شادی رو برات به ارمغان بیاره
شادی باید توی دلت جوونه بزنه، اونو در وجودت پیدا کن

متن زندگی شاد

برای رسیدن به شادی باید در تاریک­ ترین لحظه هم به سوی جلو قدم برداری

متن زندگی شاد

شاد باش و غم به دلت راه نده
چون هزاران دلیل زیبا برای شاد بودن و شاد موندن وجود داره

متن زندگی شاد من

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش…

متن زندگی شاد من

براۍ خوشبختی باید:

توکل بہ خدا داشٺ به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ به تعداد هراقدام

صبر و تحمل داشٺ در کل مسیر زندگی

متن کوتاه برای زندگی شاد

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن قشنگ برای زندگی شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

 جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن زندگی شاد من

خوشبختی مانند باد می آید و نگرانی ها و استرس های شما را دور می کند

متن زندگی شاد و موفق

مشکلات خود را نشمارید
شادی ها را بشمارید

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…
به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن زندگی شاد

سعی کنید از هر لحظه زندگی لذت ببرید

متن زندگی شاد

بهترین راه برای شاد ماندن در زندگی،
این است که با افکار مثبت روحیه خود را شاد کنید

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی شاد همیشه به برخی از فداکاری ها نیاز دارد!

متن کوتاه برای زندگی شاد

Start smiling from the heart it will make your life more beautiful and happy

خندیدن از ته دل را شروع کن این کار زندگی تو را زیباتر و شادتر می­ کند

متن زندگی شاد من

To be happy you don’t need the approval of others

برای شاد بودن نیازی به تایید دیگران نداری

متن زندگی شاد و موفق

هر روز می تواند یک روز خوش باشد،
فقط کافیست روزتان را با افکار مثبت آغاز کنید

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی مقصدی در زندگی است که باید به آنجا برسی!

متن زندگی شاد من

اگر قلب پر از شادی باشد،
ذهن شاد می شود و
همیشه یک زندگی شاد خواهید داشت

متن زندگی شاد من

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی وجود دارد که شما را خوشحال می کند،
آن لحظه را زندگی کنید و شاد باشید….

متن برای زندگی شاد

شروع به لبخند زدن از ته قلب،
زندگی شما را زیباتر و شادتر می کند..

متن زندگی شاد انگلیسی

وقتی از ته قلب شاد باشی،
همه چیز در اطراف تو زیبا می شود

متن زندگی شاد من

Start a day with a smile and you will glow differently

امروز را با لبخند شروع کنید تا متفاوت بدرخشید..

متن قشنگ برای زندگی شاد

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش…

متن زندگی شاد کوتاه

براۍ خوشبختی باید:

توکل بہ خدا داشٺ به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ به تعداد هراقدام

صبر و تحمل داشٺ در کل مسیر زندگی

متن زندگی شاد من

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

 جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی مانند باد می آید و نگرانی ها و استرس های شما را دور می کند

متن زندگي شاد

مشکلات خود را نشمارید
شادی ها را بشمارید

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…
به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن زندگي شاد

سعی کنید از هر لحظه زندگی لذت ببرید

متن زندگی شاد

بهترین راه برای شاد ماندن در زندگی،
این است که با افکار مثبت روحیه خود را شاد کنید

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی شاد همیشه به برخی از فداکاری ها نیاز دارد!

متن برای زندگی شاد

Start smiling from the heart it will make your life more beautiful and happy

خندیدن از ته دل را شروع کن این کار زندگی تو را زیباتر و شادتر می­ کند

متن زندگي شاد

To be happy you don’t need the approval of others

برای شاد بودن نیازی به تایید دیگران نداری

متن زندگی شاد

هر روز می تواند یک روز خوش باشد،
فقط کافیست روزتان را با افکار مثبت آغاز کنید

متن زندگي شاد

خوشبختی مقصدی در زندگی است که باید به آنجا برسی!

متن برای زندگی شاد

اگر قلب پر از شادی باشد،
ذهن شاد می شود و
همیشه یک زندگی شاد خواهید داشت

متن کوتاه برای زندگی شاد

گاهی اوقات یک لحظه خاص در زندگی وجود دارد که شما را خوشحال می کند،
آن لحظه را زندگی کنید و شاد باشید….

متن زندگی شاد و موفق

شروع به لبخند زدن از ته قلب،
زندگی شما را زیباتر و شادتر می کند..

متن زندگی شاد و موفق

وقتی از ته قلب شاد باشی،
همه چیز در اطراف تو زیبا می شود

متن زندگی شاد من

Start a day with a smile and you will glow differently

امروز را با لبخند شروع کنید تا متفاوت بدرخشید..

متن برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از انچه که هستید

و انچه که دارید

متن زندگی شاد من

عده ای از مردم ،

تماشاگر خوشبختی اند

و طول حیاتشان

صحبت از خوشبختی می شنوند ،

اما هرگز بدون آنکه واقعا آنرا

بشناسند از جهان می روند.

متن زندگی شاد و موفق

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن زندگی شاد من

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زندگی شاد

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

 جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن برای زندگی شاد

خوشبختی چیزی نیست

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

 خوشبختی

 وابسته به جهان درون توست!

متن زندگی شاد و موفق

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی دیگران

ازخوشبختی تو کم نمی‌کند

ثروت آنان

رزق تو را کم نمی‌کند

صحت آنان هرگز

نمی‌گیرد سلامتی تورا

پس مهربان باش

و آرزو کن برای دیگران

آنچه

آرزو می‌کنی برای خودت..

متن برای زندگی شاد

لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده ام

و ارزش آن را درک کردم

یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی دیکته ای نیست

 که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد من

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

متن زندگی شاد من

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن زندگی شاد انگلیسی

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی »

متن زندگی شاد

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن کوتاه برای زندگی شاد

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از انچه که هستید

و انچه که دارید

متن زندگی شاد

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن برای زندگی شاد

شادی فقط از “خودت” ریشه میگیره …

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

متن زندگی شاد و موفق

زندگی دیکته ای نیست

 که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن کوتاه برای زندگی شاد

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و آرامش و برکت و امید ببارد

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن زیبا برای زندگی شاد

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از انچه که هستید

و انچه که دارید

متن زندگی شاد کوتاه

عده ای از مردم ،

تماشاگر خوشبختی اند

و طول حیاتشان

صحبت از خوشبختی می شنوند ،

اما هرگز بدون آنکه واقعا آنرا

بشناسند از جهان می روند.

متن زندگی شاد انگلیسی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن زندگی شاد انگلیسی

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زندگی شاد و موفق

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

 جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

متن زندگی شاد کوتاه

خوشبختی چیزی نیست

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

 خوشبختی

 وابسته به جهان درون توست!

متن زندگی شاد کوتاه

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی دیگران

ازخوشبختی تو کم نمی‌کند

ثروت آنان

رزق تو را کم نمی‌کند

صحت آنان هرگز

نمی‌گیرد سلامتی تورا

پس مهربان باش

و آرزو کن برای دیگران

آنچه

آرزو می‌کنی برای خودت..

متن کوتاه برای زندگی شاد

لبخند مسری است

همانند آنفلوآنزا

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

لبخند را به او انتقال داده ام

و ارزش آن را درک کردم

یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی دیکته ای نیست

 که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد و موفق

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

متن کوتاه برای زندگی شاد

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن برای زندگی شاد

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی »

متن زندگی شاد کوتاه

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

متن زندگی شاد کوتاه

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

متن زندگی شاد و موفق

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از انچه که هستید

و انچه که دارید

متن زندگی شاد من

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن قشنگ برای زندگی شاد

شادی فقط از “خودت” ریشه میگیره …

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن قشنگ برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

متن زندگي شاد

زندگی دیکته ای نیست

 که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

متن زندگی شاد

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

متن زیبا برای زندگی شاد

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و آرامش و برکت و امید ببارد

متن کوتاه برای زندگی شاد

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

متن زندگی شاد انگلیسی

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن زیبا برای زندگی شاد

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!

(آکیلناتان لوگزوارن)

متن زندگی شاد من

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.

(مایکل جردن)

متن زندگی شاد

راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.

(جیمز تیلور)

متن زندگی شاد و موفق

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!

(جودی بور)

متن زندگی شاد

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.

(هانس کریستین اندرسن)

متن زندگی شاد

به زندگی باور داشته باش و زندگی کن.

(ستیندرا پاندی)

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!

(هلن کلر)

متن برای زندگی شاد

کاری را انجام بده که باعث شادی تو شود.

(والت ویتمن)

متن زندگی شاد و موفق

من از زندگی هنگامی که اتفاقاتی رخ می‌دهند، لذت می‌برم. برایم مهم نیست که این اتفاقات خوب یا بد باشند. این بدان معنی است که شما زنده هستید .

(جون ریورز)

متن برای زندگی شاد

بهترین کار این است که برخلاف وجدان خود عمل نکنیم. با این راز می‌توانیم از زندگی لذت ببریم و ترسی از مرگ نداشته باشیم.

(ولتر)

متن زندگی شاد من

کاری که باعث شادیت می‌شود را انجام بده، با کسی باش که لبخندت بر لبانت می‌آورد، هر چقدر که می‌توانی بخند و تا وقتی که زنده هستی، عشق بورز.

(راشل آن نونس)

متن کوتاه برای زندگی شاد

از خود نپرس که دنیا به چه چیزی نیاز دارد؛ از خود بپرس که چه چیزی باعث زنده ماندن تو می‌شود. و سپس، برو و آن کار را انجام بده زیرا چیزی که جهان بدان نیاز دارد، انسان‌هایی است که جان دوباره گرفته‌اند.

(هارولد ویتمن)

متن قشنگ برای زندگی شاد

ما باید خود بخواهیم از دست زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، رهایی یابیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را تجربه کنیم.

(ژوزف کمپل)

متن زندگی شاد انگلیسی

و در پایان، سال‌های عمرتان مهم نیستند بلکه آنچه که اهمیت پیدا می‌کند، زندگی است که در این سال‌ها داشته‌اید.

(آبراهام لینکلن)

متن زندگی شاد انگلیسی

هدف زندگی، زندگی کردن، کسب تجربه، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس از تجربه‌ های جدیدتر است.

(النور روزولت)

متن زندگي شاد

هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز از عمرت است زیرا روزی اینطور خواهد شد.

(هری مورانت)

متن زندگي شاد

صرفاً از زندگی لذت ببر تا لذت‌ های بزرگ آن به زندگی شما بیایند.

(کارولین کورکووا)

متن زیبا برای زندگی شاد

آرام باش و این نکته را به خاطر داشته باش: اکثر چیزها هیچ‌ گونه تفاوتی ایجاد نمی‌ کنند.

(تیم فریس)

متن زیبا برای زندگی شاد

رویاپردازی کن انگار که تا ابد زندگی خواهی کرد. طوری زندگی کن که انگار امروز آخرین روز از عمرت است.

(جیمز دین)

متن زندگی شاد

در لحظه زندگی کن. گذشته را فراموش کن و خود را درگیر نگرانی برای آینده نکن.

(تانر کریستینسن)

متن زندگی شاد

در زندگی شرکت کن به جای این که گذر عمر را تماشا کنی.

(لیندسی واندرسون)

متن زندگی شاد من

روح خود را آزاد نگه دار، انعطاف‌ پذیر باش و مشکلات را رها کن.

(لزلی براون)

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی مانند ترن هوایی است. آن را زندگی کن، خوشحال باش و لذت ببر.

(آوریل لاوین)

متن برای زندگی شاد

هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد، خوشبختی خودش یک راه است.

(تیچ نات هان)

متن زندگی شاد کوتاه

در تمام طول زندگی، بخند و از زندگی لذت ببر. زندگی علاوه بر قابل تحمل بودن باید لذت‌بخش هم باشد.

(گوردن بی هینکلی)

متن زندگی شاد

دست از جستجو کردن در میان طوفان‌ های زندگی بردار و بیشتر از بودن زیر نور آفتاب لذت ببر!

(گوردن بی هینکلی)

متن زندگی شاد من

آروم شو و از زندگی لذت ببر. زندگی نه‌ تنها صحنه‌ ای که با سریع پشت سر گذاشتن از دستش خواهید داد بلکه همچنین مقصد نهایی و دلیل رفتن به آن جا را هم از دست می‌ دهید.

(ادی کانتور)

متن زندگی شاد انگلیسی

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!

(آکیلناتان لوگزوارن)

متن کوتاه برای زندگی شاد

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.

(مایکل جردن)

متن زیبا برای زندگی شاد

راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.

(جیمز تیلور)

متن قشنگ برای زندگی شاد

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!

(جودی بور)

متن زندگی شاد کوتاه

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.

(هانس کریستین اندرسن)

متن برای زندگی شاد

به زندگی باور داشته باش و زندگی کن.

(ستیندرا پاندی)

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!

(هلن کلر)

متن زندگي شاد

کاری را انجام بده که باعث شادی تو شود.

(والت ویتمن)

متن زندگی شاد من

من از زندگی هنگامی که اتفاقاتی رخ می‌دهند، لذت می‌برم. برایم مهم نیست که این اتفاقات خوب یا بد باشند. این بدان معنی است که شما زنده هستید .

(جون ریورز)

متن برای زندگی شاد

بهترین کار این است که برخلاف وجدان خود عمل نکنیم. با این راز می‌توانیم از زندگی لذت ببریم و ترسی از مرگ نداشته باشیم.

(ولتر)

متن زندگی شاد و موفق

کاری که باعث شادیت می‌شود را انجام بده، با کسی باش که لبخندت بر لبانت می‌آورد، هر چقدر که می‌توانی بخند و تا وقتی که زنده هستی، عشق بورز.

(راشل آن نونس)

متن زندگی شاد من

از خود نپرس که دنیا به چه چیزی نیاز دارد؛ از خود بپرس که چه چیزی باعث زنده ماندن تو می‌شود. و سپس، برو و آن کار را انجام بده زیرا چیزی که جهان بدان نیاز دارد، انسان‌هایی است که جان دوباره گرفته‌اند.

(هارولد ویتمن)

متن زندگی شاد انگلیسی

ما باید خود بخواهیم از دست زندگی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، رهایی یابیم تا بتوانیم زندگی که منتظرمان است را تجربه کنیم.

(ژوزف کمپل)

متن زندگی شاد انگلیسی

و در پایان، سال‌های عمرتان مهم نیستند بلکه آنچه که اهمیت پیدا می‌کند، زندگی است که در این سال‌ها داشته‌اید.

(آبراهام لینکلن)

متن برای زندگی شاد

هدف زندگی، زندگی کردن، کسب تجربه، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس از تجربه‌ های جدیدتر است.

(النور روزولت)

متن برای زندگی شاد

هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز از عمرت است زیرا روزی اینطور خواهد شد.

(هری مورانت)

متن قشنگ برای زندگی شاد

صرفاً از زندگی لذت ببر تا لذت‌ های بزرگ آن به زندگی شما بیایند.

(کارولین کورکووا)

متن برای زندگی شاد

آرام باش و این نکته را به خاطر داشته باش: اکثر چیزها هیچ‌ گونه تفاوتی ایجاد نمی‌ کنند.

(تیم فریس)

متن قشنگ برای زندگی شاد

رویاپردازی کن انگار که تا ابد زندگی خواهی کرد. طوری زندگی کن که انگار امروز آخرین روز از عمرت است.

(جیمز دین)

متن زندگی شاد کوتاه

در لحظه زندگی کن. گذشته را فراموش کن و خود را درگیر نگرانی برای آینده نکن.

(تانر کریستینسن)

متن برای زندگی شاد

در زندگی شرکت کن به جای این که گذر عمر را تماشا کنی.

(لیندسی واندرسون)

متن زندگی شاد و موفق

روح خود را آزاد نگه دار، انعطاف‌ پذیر باش و مشکلات را رها کن.

(لزلی براون)

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی مانند ترن هوایی است. آن را زندگی کن، خوشحال باش و لذت ببر.

(آوریل لاوین)

متن زیبا برای زندگی شاد

هیچ راهی برای خوشبختی وجود ندارد، خوشبختی خودش یک راه است.

(تیچ نات هان)

متن زندگی شاد کوتاه

در تمام طول زندگی، بخند و از زندگی لذت ببر. زندگی علاوه بر قابل تحمل بودن باید لذت‌بخش هم باشد.

(گوردن بی هینکلی)

متن زندگی شاد کوتاه

دست از جستجو کردن در میان طوفان‌ های زندگی بردار و بیشتر از بودن زیر نور آفتاب لذت ببر!

(گوردن بی هینکلی)

متن زیبا برای زندگی شاد

آروم شو و از زندگی لذت ببر. زندگی نه‌ تنها صحنه‌ ای که با سریع پشت سر گذاشتن از دستش خواهید داد بلکه همچنین مقصد نهایی و دلیل رفتن به آن جا را هم از دست می‌ دهید.

(ادی کانتور)

متن زیبا برای زندگی شاد

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن قشنگ برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن زندگی شاد انگلیسی

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن زندگی شاد انگلیسی

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن زندگی شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است

متن زندگی شاد

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی را جشن بگیر ،

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگر دو عبارت “خسته ام” و ” حالم خوب نیست” را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی و بیماری خود را درمان کرده اید.

متن زندگی شاد انگلیسی

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی رسند

متن زندگی شاد من

بارها به خودم گفته ام وقتی همیشه قرار است یک نفر اول شود،چرا آن نفر من نباشم ؟

هیچوقت برای این سوال جوابی پیدا نکرده ام که مرا مجبور به عقب نشینی کند

متن کوتاه برای زندگی شاد

گاهی یک انتخاب اشتباه ما رابه درست‌ترین جای ممکن می رساند.

اگر می خواهید خلاق و مولد باشید دست از مقاومت بردارید.

متن زندگی شاد انگلیسی

و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی‌هایش به تو نشان خواهد

داد که تو قبل از دیدن او اصلا زندگی نکرده‌اي

متن زندگي شاد

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه

باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن زندگی شاد و موفق

شادمانی انسان به راستی وابسته به قناعت است.

مهاتما گاندی

متن برای زندگی شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زیبا برای زندگی شاد

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن زندگی شاد

شادم از اینکه
همه حال و هوایم تو شدی

متن زندگی شاد

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن کوتاه برای زندگی شاد

بوی بهبود ز  اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

حافظ

متن زندگی شاد

شاد زندگی کن،‌ شادمانی تا حد از خود بی خود شدن، بگذار تمام انرژی تو به شور و شیدایی مبدل شود.

اوشو

متن کوتاه برای زندگی شاد

مومن، شوخ و شنگ است و منافق ترش‌رو و خشمگین!

حضرت محمد(ع)

متن زندگی شاد

زندگانی، کوتاه‌تر از آن است که حتی لحظه‌ای از آن را با غم و غصه بگذرانیم. پس همیشه شاد باشید.

اریک تیلر

متن کوتاه برای زندگی شاد

از بهترین کارها نزد خدا، شاد کردن دل مومنان است.

حضرت محمد(ع)

متن زندگي شاد

ذهن خود را به شادی عادت دهید تا هزار دردسر از شما دور شود.

ویلیام

متن زندگی شاد کوتاه

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن برای زندگی شاد

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمام نشدن ها
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد

متن زیبا برای زندگی شاد

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن زندگی شاد من

شادی فقط از خودت ریشه میگیره
نه با روابطتت
نه با شغلت
نه با پول نمیتونی شاد باشی
فقط با خودت

متن زندگي شاد

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است

متن زندگی شاد و موفق

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی را جشن بگیر ،

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن زیبا برای زندگی شاد

اگر دو عبارت “خسته ام” و ” حالم خوب نیست” را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی و بیماری خود را درمان کرده اید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی رسند

متن زندگي شاد

بارها به خودم گفته ام وقتی همیشه قرار است یک نفر اول شود،چرا آن نفر من نباشم ؟

هیچوقت برای این سوال جوابی پیدا نکرده ام که مرا مجبور به عقب نشینی کند

متن زندگي شاد

گاهی یک انتخاب اشتباه ما رابه درست‌ترین جای ممکن می رساند.

اگر می خواهید خلاق و مولد باشید دست از مقاومت بردارید.

متن زندگی شاد و موفق

و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی‌هایش به تو نشان خواهد

داد که تو قبل از دیدن او اصلا زندگی نکرده‌اي

متن برای زندگی شاد

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه ، شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه

باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن کوتاه برای زندگی شاد

شادمانی انسان به راستی وابسته به قناعت است.

مهاتما گاندی

متن کوتاه برای زندگی شاد

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن زندگی شاد کوتاه

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن زندگی شاد

شادم از اینکه
همه حال و هوایم تو شدی

متن کوتاه برای زندگی شاد

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن زندگی شاد من

بوی بهبود ز  اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

حافظ

متن زندگی شاد من

شاد زندگی کن،‌ شادمانی تا حد از خود بی خود شدن، بگذار تمام انرژی تو به شور و شیدایی مبدل شود.

اوشو

متن زندگی شاد کوتاه

مومن، شوخ و شنگ است و منافق ترش‌رو و خشمگین!

حضرت محمد(ع)

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگانی، کوتاه‌تر از آن است که حتی لحظه‌ای از آن را با غم و غصه بگذرانیم. پس همیشه شاد باشید.

اریک تیلر

متن زندگی شاد

از بهترین کارها نزد خدا، شاد کردن دل مومنان است.

حضرت محمد(ع)

متن زیبا برای زندگی شاد

ذهن خود را به شادی عادت دهید تا هزار دردسر از شما دور شود.

ویلیام

متن کوتاه برای زندگی شاد

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

متن زندگی شاد من

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب
به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن زندگی شاد کوتاه

من یـــه دختــرم. . .

دخترانه نــازمیکنم و دخترانه حسادت میکنم!

منم لیلای عشـــق…

دخترانــه میخندم

آری مـــن همان دختــریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه اتـــــ را….!!!!!

متن قشنگ برای زندگی شاد

♡من یک دخترم♡

با تمام احساسات دخترانه

زیبایی را دوست دارم

شیطنت را دوست دارم

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از اینها دوست دارم…

متن زندگی شاد و موفق

وقتی کسی بهت می گه: دحتر زشتی هستی!
بهش بگو: “اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!”

خخخخخ

متن کوتاه برای زندگی شاد

یکی از کلید های خوشبختی یک زن شاد و مجرد این است که بلد باشد اوقات تنهایی اش را با لذت سپری کند. این حس کمک می کند تا بفهمی که واقعا گاهی و یا بیشتر اوقات نیازی به داشتن کسی در اطرافت نداری.

متن قشنگ برای زندگی شاد

پشت هر دختر قوی و مستقلی
یه دختر کوچولوی شاد هست
که یه جا تصمیم گرفته
یاد بگیره
چطور دوباره
روی پاهاش وایسه و به هیچکسی
اتکا نکنه

متن قشنگ برای زندگی شاد

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی! 🙂

متن زندگی شاد و موفق

در قلب هر دختر یک دریا راز هست که هرگز نمی زاره تو توی اون شنا کنی

متن زندگی شاد

مغرور و خود شیفته نیستم
ولی یاد گرفتم که تو زندگیــــم
منت احـــدی رو نکشـــــــــــم
خداحافـــــظ تو فرهنـــــگ لغتــــ منــــ
جوابــــــش فقــــــط یـــــه کلـــــمه استــــــ &:
×× بــــــــ سلامتـــــــــ ××

متن زندگی شاد انگلیسی

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی! 🙂

متن زندگی شاد انگلیسی

••• آی آق پســــــــر
تویــــے کـــہ لاتــــے و پُــــــــز مــیـدی زیــاد
خودتو نیگا
اون اَبــــرو بـــہ اون ریــش نـــمـــیــاد •••

متن برای زندگی شاد

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

متن زندگی شاد کوتاه

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم
نه تا 12 شب بیرون باشم
نه خودمو تو آرایش خفه کنم!
رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچ وقت ڪاری نڪنیم
که آدمای ارزون
واسمون گرون تموم بشن…!

متن زندگی شاد انگلیسی

شادی یعنی اون لحظه ای که …
بهترین دوستت زنگ میزنه و میگه :
مژده بده خاله شدی !

متن برای زندگی شاد

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

متن قشنگ برای زندگی شاد

قبل از این که منو قضاوت کنی به خودت نگاه کن که چقدر کاملی؟!

متن زندگی شاد و موفق

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

متن زندگی شاد کوتاه

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …
ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ
↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ
زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑ ﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗهــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ
دﺧﺘﺮوﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ
دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

متن زندگي شاد

شادی یعنی اون لحظه ای که …
بهترین دوستت زنگ میزنه و میگه :
مژده بده خاله شدی !

متن زیبا برای زندگی شاد

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

متن قشنگ برای زندگی شاد

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب
به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن زندگی شاد من

من یـــه دختــرم. . .

دخترانه نــازمیکنم و دخترانه حسادت میکنم!

منم لیلای عشـــق…

دخترانــه میخندم

آری مـــن همان دختــریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه اتـــــ را….!!!!!

متن زندگی شاد و موفق

♡من یک دخترم♡

با تمام احساسات دخترانه

زیبایی را دوست دارم

شیطنت را دوست دارم

با تو زیر باران دویدن و رقصیدن را دوست دارم

نوازش را دوست دارم و…

اما….

خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…

خیییلی بیشتر از اینها دوست دارم…

متن زندگی شاد من

وقتی کسی بهت می گه: دحتر زشتی هستی!
بهش بگو: “اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!”

خخخخخ

متن زندگی شاد من

یکی از کلید های خوشبختی یک زن شاد و مجرد این است که بلد باشد اوقات تنهایی اش را با لذت سپری کند. این حس کمک می کند تا بفهمی که واقعا گاهی و یا بیشتر اوقات نیازی به داشتن کسی در اطرافت نداری.

متن کوتاه برای زندگی شاد

پشت هر دختر قوی و مستقلی
یه دختر کوچولوی شاد هست
که یه جا تصمیم گرفته
یاد بگیره
چطور دوباره
روی پاهاش وایسه و به هیچکسی
اتکا نکنه

متن زندگي شاد

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی! 🙂

متن برای زندگی شاد

در قلب هر دختر یک دریا راز هست که هرگز نمی زاره تو توی اون شنا کنی

متن زندگی شاد انگلیسی

مغرور و خود شیفته نیستم
ولی یاد گرفتم که تو زندگیــــم
منت احـــدی رو نکشـــــــــــم
خداحافـــــظ تو فرهنـــــگ لغتــــ منــــ
جوابــــــش فقــــــط یـــــه کلـــــمه استــــــ &:
×× بــــــــ سلامتـــــــــ ××

متن زندگی شاد

مـــــردی…؟!
هر چقدر مـــــغرور …
هر چقدر صـــــادق …
هر چقدر ســـــاده …
هر چقدر جـــــذاب …
هر چقدر مـــــکار …
اما گاهی برای فتح جغرافیای زن،
باید به زانـــــو بیفتی! 🙂

متن زندگی شاد من

••• آی آق پســــــــر
تویــــے کـــہ لاتــــے و پُــــــــز مــیـدی زیــاد
خودتو نیگا
اون اَبــــرو بـــہ اون ریــش نـــمـــیــاد •••

متن زیبا برای زندگی شاد

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

متن زندگی شاد

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

متن کوتاه برای زندگی شاد

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم
نه تا 12 شب بیرون باشم
نه خودمو تو آرایش خفه کنم!
رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن زندگی شاد

هیچ وقت ڪاری نڪنیم
که آدمای ارزون
واسمون گرون تموم بشن…!

متن زندگی شاد انگلیسی

شادی یعنی اون لحظه ای که …
بهترین دوستت زنگ میزنه و میگه :
مژده بده خاله شدی !

متن زندگي شاد

من یه دخترم
با احساسات دخترانه
سختم نکنید!
مهربانم …
سنگم نکنید!
ساده ام …
پیچیده ام نکنید!
عشق و اندیشه در جانم است …
مسخره ام نکنید!

متن برای زندگی شاد

قبل از این که منو قضاوت کنی به خودت نگاه کن که چقدر کاملی؟!

متن زندگی شاد کوتاه

اگه با من مثل یه ملکه رفتار کنی
منم باهات مثل یه پادشاه رفتار می کنم
اما اگه بخوای منو بازی بدی
بازی دادن واقعی رو بهت نشون می دم!
افتاد؟؟!!

متن زندگی شاد کوتاه

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …
ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم
ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ
↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ
زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑ ﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗهــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ
دﺧﺘﺮوﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ
دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

متن برای زندگی شاد

شادی یعنی اون لحظه ای که …
بهترین دوستت زنگ میزنه و میگه :
مژده بده خاله شدی !

متن برای زندگی شاد

We live but for a moment

ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life’s too short not to let go

زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن زندگی شاد کوتاه

Enjoy yourself – it’s later than you think

از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متن زندگی شاد

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good

از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is too short to be little

زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time

زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن زیبا برای زندگی شاد

All our sweetest hours fly fastest

لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

متن زندگی شاد انگلیسی

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life

برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن برای زندگی شاد

Life is a blink

زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن زندگی شاد کوتاه

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly

مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن زندگي شاد

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متن زندگی شاد انگلیسی

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way

شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

متن زندگي شاد

The wiser you get, the luckier you feel

هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن زندگی شاد انگلیسی

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching

یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن زندگی شاد و موفق

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present

زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Time takes it all, whether you want it to or not

زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن زندگی شاد من

There’s no refund on time poorly spent

هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong

زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

متن زندگي شاد

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return

شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن برای زندگی شاد

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life

آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

متن زندگی شاد و موفق

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life

زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن زیبا برای زندگی شاد

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life

دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life seems but a quick succession of busy nothings

زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن زندگی شاد و موفق

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!

ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن برای زندگی شاد

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time

اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

متن زندگی شاد

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that

در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متن زندگي شاد

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy

انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن قشنگ برای زندگی شاد

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it

به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied

در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن زیبا برای زندگی شاد

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it

گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متن زندگی شاد کوتاه

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found

در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن برای زندگی شاد

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?

فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن کوتاه برای زندگی شاد

The days are long but the decades are short

روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

متن زندگی شاد و موفق

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings

به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

متن زندگی شاد انگلیسی

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it

انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن زندگي شاد

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it

کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن زندگی شاد و موفق

Life is short and death is long

زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life is short, art is long

زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن زندگی شاد کوتاه

Life is too short to be miserable

زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متن زندگی شاد و موفق

Life is short and progress is slow

زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن برای زندگی شاد

There’s time enough, but none to spare

به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن زندگی شاد و موفق

Life is short. Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن زندگی شاد کوتاه

Life is very short… One should have no time to dally

زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life isn’t short, you just waste a lot of it

زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن زندگی شاد من

Expect an early death – it will keep you busier

انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن زندگی شاد

Be impatient with progress but patient with people

در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor

زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody

زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious

صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life is very short and what we have to do must be done in the now

زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن زندگي شاد

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait

اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن زندگي شاد

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth

زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن زندگی شاد من

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss

اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن زندگی شاد

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future

اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

متن زندگي شاد

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن زیبا برای زندگی شاد

Go for it now. The future is promised to no one

تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

متن زندگی شاد من

Wasted time is worse than wasted money

زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.

بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks

از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن برای زندگی شاد

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left

بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن زیبا برای زندگی شاد

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it

هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن زندگی شاد

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why

آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن کوتاه برای زندگی شاد

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life

زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متن زندگی شاد و موفق

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can

زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives

زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متن زندگی شاد من

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed

اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن زیبا برای زندگی شاد

Time flies, whether you’re wasting it or not

زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن برای زندگی شاد

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can

هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

متن زندگی شاد و موفق

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake

اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested

زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن زندگي شاد

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on

زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life is short, and your time for learning and creativity is limited

زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن زندگی شاد و موفق

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived

طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is short, and we should respect every moment of it

زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

متن زندگی شاد و موفق

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years

برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن زندگی شاد

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it

ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly

تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن زیبا برای زندگی شاد

If we take care of the moments, the years will take care of themselves

اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

متن برای زندگی شاد

We live but for a moment

ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن زندگی شاد کوتاه

Life’s too short not to let go

زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن زندگی شاد کوتاه

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن زندگی شاد و موفق

Enjoy yourself – it’s later than you think

از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متن زیبا برای زندگی شاد

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good

از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن زندگی شاد

Life is too short to be little

زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن زیبا برای زندگی شاد

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time

زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن زیبا برای زندگی شاد

All our sweetest hours fly fastest

لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

متن زندگی شاد

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life

برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن زندگی شاد من

Life is a blink

زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن زندگی شاد کوتاه

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly

مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن زندگی شاد و موفق

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متن زندگی شاد و موفق

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way

شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

متن زندگی شاد انگلیسی

The wiser you get, the luckier you feel

هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن زندگي شاد

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching

یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present

زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن زندگی شاد و موفق

Time takes it all, whether you want it to or not

زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن زندگی شاد

There’s no refund on time poorly spent

هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong

زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

متن کوتاه برای زندگی شاد

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return

شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن زندگي شاد

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life

آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

متن زندگی شاد و موفق

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life

زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن زندگی شاد و موفق

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life

دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life seems but a quick succession of busy nothings

زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن زندگی شاد انگلیسی

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!

ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن زندگی شاد من

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time

اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

متن قشنگ برای زندگی شاد

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that

در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متن برای زندگی شاد

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy

انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن قشنگ برای زندگی شاد

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it

به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن زندگی شاد و موفق

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied

در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن قشنگ برای زندگی شاد

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it

گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متن زندگي شاد

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found

در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن قشنگ برای زندگی شاد

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?

فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن قشنگ برای زندگی شاد

The days are long but the decades are short

روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

متن زیبا برای زندگی شاد

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings

به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

متن برای زندگی شاد

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it

انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن زیبا برای زندگی شاد

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it

کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life is short and death is long

زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

متن زندگي شاد

Life is short, art is long

زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life is too short to be miserable

زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life is short and progress is slow

زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن زندگی شاد و موفق

There’s time enough, but none to spare

به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن زندگی شاد

Life is short. Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is very short… One should have no time to dally

زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life isn’t short, you just waste a lot of it

زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن زندگی شاد و موفق

Expect an early death – it will keep you busier

انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن زندگی شاد

Be impatient with progress but patient with people

در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن زیبا برای زندگی شاد

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor

زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody

زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن زندگی شاد انگلیسی

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious

صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life is very short and what we have to do must be done in the now

زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن زندگی شاد و موفق

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait

اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن زندگي شاد

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth

زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن زندگی شاد انگلیسی

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss

اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن کوتاه برای زندگی شاد

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future

اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

متن زندگی شاد انگلیسی

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Go for it now. The future is promised to no one

تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

متن زندگی شاد انگلیسی

Wasted time is worse than wasted money

زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن زندگی شاد کوتاه

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.

بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن زندگی شاد و موفق

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks

از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن زندگي شاد

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left

بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن زیبا برای زندگی شاد

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it

هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن زندگی شاد

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why

آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن کوتاه برای زندگی شاد

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life

زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متن کوتاه برای زندگی شاد

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can

زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن برای زندگی شاد

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives

زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متن زندگی شاد و موفق

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed

اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن زندگی شاد و موفق

Time flies, whether you’re wasting it or not

زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن کوتاه برای زندگی شاد

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can

هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

متن زندگی شاد

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake

اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن برای زندگی شاد

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested

زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on

زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن قشنگ برای زندگی شاد

Life is short, and your time for learning and creativity is limited

زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن زندگي شاد

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived

طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متن زندگی شاد و موفق

Life is short, and we should respect every moment of it

زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

متن زندگی شاد انگلیسی

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years

برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن زندگی شاد من

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it

ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

متن زندگی شاد من

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly

تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن زندگی شاد من

If we take care of the moments, the years will take care of themselves

اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

متن زندگي شاد

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن زندگی شاد و موفق

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن برای زندگی شاد

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن زندگی شاد من

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن زیبا برای زندگی شاد

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن قشنگ برای زندگی شاد

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن زندگی شاد من

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متن برای زندگی شاد

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن زندگي شاد

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن زندگی شاد انگلیسی

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن کوتاه برای زندگی شاد

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن زیبا برای زندگی شاد

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن زیبا برای زندگی شاد

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن برای زندگی شاد

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن زندگی شاد من

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن کوتاه برای زندگی شاد

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن زندگی شاد کوتاه

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن برای زندگی شاد

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

متن کوتاه برای زندگی شاد

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن زندگی شاد

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن کوتاه برای زندگی شاد

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن زندگی شاد انگلیسی

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن زندگی شاد

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن زندگی شاد کوتاه

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن زندگی شاد کوتاه

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن زندگی شاد انگلیسی

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن قشنگ برای زندگی شاد

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن کوتاه برای زندگی شاد

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

متن برای زندگی شاد

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

متن زندگی شاد انگلیسی

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن برای زندگی شاد

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن زندگي شاد

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن کوتاه برای زندگی شاد

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن کوتاه برای زندگی شاد

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن زندگي شاد

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن زندگی شاد انگلیسی

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن زندگی شاد

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

متن کوتاه برای زندگی شاد

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن کوتاه برای زندگی شاد

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن زندگی شاد من

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن زندگی شاد انگلیسی

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن زندگی شاد انگلیسی

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن زندگی شاد و موفق

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن زندگی شاد

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

متن زندگی شاد و موفق

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن زندگی شاد انگلیسی

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن قشنگ برای زندگی شاد

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن زیبا برای زندگی شاد

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

متن قشنگ برای زندگی شاد

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن زندگی شاد

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن کوتاه برای زندگی شاد

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن زندگی شاد کوتاه

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن زیبا برای زندگی شاد

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن زیبا برای زندگی شاد

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن زندگی شاد کوتاه

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن کوتاه برای زندگی شاد

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن زندگی شاد

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن زندگی شاد من

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن زندگی شاد

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن زندگی شاد و موفق

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن زندگی شاد کوتاه

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن زندگی شاد من

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن زندگی شاد کوتاه

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن زندگی شاد من

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن زندگي شاد

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن برای زندگی شاد

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن قشنگ برای زندگی شاد

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن زندگی شاد و موفق

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن زندگی شاد

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

متن کوتاه برای زندگی شاد

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن زندگی شاد انگلیسی

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن قشنگ برای زندگی شاد

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن کوتاه برای زندگی شاد

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن زندگی شاد

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن زندگي شاد

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن کوتاه برای زندگی شاد

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متن زندگی شاد کوتاه

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن زندگي شاد

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن زندگی شاد کوتاه

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن زیبا برای زندگی شاد

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

متن زندگی شاد انگلیسی

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن زندگي شاد

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن کوتاه برای زندگی شاد

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن زندگی شاد

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن زندگی شاد کوتاه

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن قشنگ برای زندگی شاد

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن برای زندگی شاد

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

متن برای زندگی شاد

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن برای زندگی شاد

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن کوتاه برای زندگی شاد

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن برای زندگی شاد

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن قشنگ برای زندگی شاد

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن زندگي شاد

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن زندگي شاد

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن زندگي شاد

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن برای زندگی شاد

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

متن زندگی شاد کوتاه

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !

همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،

ولی هیچگاه به کسی ؛

زخم زبان نزنیم …

دروغ نگوییم …

کلک نزنیم …

دلی را نشکنیم …

سوء استفاده نکنیم …

و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!

متن برای زندگی شاد

لطفا دو شخصیته باشید!

با عشقتان جوری باشید

که با کسی نیستید …

با همه جوری باشید

که با عشقتان نیستید …

همین تفاوت از شما

در عشق اسطوره میسازد …

متن زندگی شاد و موفق

آرامش به معنای آن نیست

که صدایی نباشد

مشکلی وجود نداشته باشد

یا کار سختی پیش رو نباشد

” آرامش” یعنی

در میان صدا

مشکل و کارسخت

دلی آرام وجود داشته باشد

متن زندگی شاد

همه چی درست میشه

شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه

تا دندون دارید بخندید

تا چشم دارید ببینید

تا گوش دارید گوش کنید

تا سالمید زندگی کنید

متن قشنگ برای زندگی شاد

از صدای گذر آب چنان میفهمم

تندتر از آب روان

عمرگران میگذرد

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

آرزویم اینست

آنقدر سیر بخندی که

ندانی غم چیست

متن برای زندگی شاد

از متفاوت بودن نترس

سبک زندگی خودت

را داشته باش

و حتی اگر نتیجه اش

تنهایی بود

بدان که تنهایی ، بهتراز

بودن درمیان کسانی ست

که تو را در صورتی

دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن کوتاه برای زندگی شاد

محبت مثل سکه ست

که تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمیتونی درش بیاری

مگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متن قشنگ برای زندگی شاد

با افرادی که همسن شما نیستند

دوست شوید

با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند

ارتباط برقرار کنید

کسانی که طور دیگری می اندیشند

و طور دیگری بزرگ شدند

این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن زندگي شاد

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن زندگی شاد و موفق

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن زندگی شاد

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

مت کامرون

متن قشنگ برای زندگی شاد

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن برای زندگی شاد

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.

ریک وارن

متن زندگی شاد من

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن زندگی شاد انگلیسی

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.

 ویوین کوموری

متن زیبا برای زندگی شاد

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن زیبا برای زندگی شاد

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.

 رونالد ریگان

متن برای زندگی شاد

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

 همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

 غصه برنجد تو بخند

متن زیبا برای زندگی شاد

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.

 رزا پارکس

متن زندگی شاد

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن زندگي شاد

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.

 بیلی گراهام

متن کوتاه برای زندگی شاد

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن زندگی شاد و موفق

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

آلبرت هابارد

متن زندگي شاد

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن زندگی شاد

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن زندگی شاد کوتاه

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.

ارسطو

متن زندگی شاد و موفق

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متن زندگی شاد من

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.

 فرانکلین روزولت

متن برای زندگی شاد

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

متن قشنگ برای زندگی شاد

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.

 رابرت فراست

متن زندگي شاد

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

متن برای زندگی شاد

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.

تونی رابینز

متن زندگی شاد

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن زندگی شاد و موفق

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

متن زندگی شاد و موفق

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.

دیل کارنگی

متن کوتاه برای زندگی شاد

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن زندگي شاد

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن زندگی شاد انگلیسی

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.

 برایان تریسی

متن زندگی شاد انگلیسی

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن برای زندگی شاد

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.

 وینس لامباردی

متن برای زندگی شاد

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متن زندگی شاد کوتاه

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.

 توماس جفرسون

متن کوتاه برای زندگی شاد

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن زندگی شاد

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.

پائولو کوئیلو

متن کوتاه برای زندگی شاد

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن برای زندگی شاد

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن زندگی شاد انگلیسی

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.

النور روزولت

متن زندگي شاد

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن زندگی شاد و موفق

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.

امیلی ایرهارت

متن زندگي شاد

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

متن زندگی شاد کوتاه

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.

توماس ادیسون

متن زندگي شاد

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن برای زندگی شاد

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.

هنری فورد

متن زندگي شاد

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستند

سه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن زندگی شاد کوتاه

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهند

سه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن برای زندگی شاد

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.

سی. اس. لوییس

متن زندگی شاد و موفق

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن زندگی شاد کوتاه

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.

 مایا آنجلو

متن زندگی شاد من

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن قشنگ برای زندگی شاد

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن قشنگ برای زندگی شاد

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن زندگي شاد

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن قشنگ برای زندگی شاد

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن قشنگ برای زندگی شاد

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن زندگی شاد و موفق

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن زندگی شاد و موفق

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن زندگی شاد

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن زیبا برای زندگی شاد

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن زندگی شاد انگلیسی

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن کوتاه برای زندگی شاد

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن زندگی شاد

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن زندگی شاد

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

متن زندگی شاد کوتاه

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن کوتاه برای زندگی شاد

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن زندگی شاد

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متن زندگی شاد من

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن کوتاه برای زندگی شاد

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن قشنگ برای زندگی شاد

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن کوتاه برای زندگی شاد

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن زندگي شاد

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متن قشنگ برای زندگی شاد

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن قشنگ برای زندگی شاد

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن زندگی شاد من

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن قشنگ برای زندگی شاد

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

متن زیبا برای زندگی شاد

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

متن برای زندگی شاد

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن زندگي شاد

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن زندگی شاد

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن زندگي شاد

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متن کوتاه برای زندگی شاد

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن زندگی شاد کوتاه

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

متن کوتاه برای زندگی شاد

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن زندگی شاد انگلیسی

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن زندگی شاد من

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن زیبا برای زندگی شاد

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن زندگی شاد انگلیسی

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن زندگی شاد کوتاه

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن زندگی شاد کوتاه

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن برای زندگی شاد

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متن زندگي شاد

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن زندگی شاد انگلیسی

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن زیبا برای زندگی شاد

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن زندگی شاد کوتاه

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ

زندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *