متن برای ذهن زیبا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

پشیمانی ها را کنار بگذارید، آنها فقط بهانه های افراد شکست خورده هستند، هنوز فرصت های زیادی روبروی شما است.

متن زیبا برای ذهن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شاید صبر کردن گاهی اوقات تلخ باشد اما میوه آن شیرین خواهد بود.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر کسی می توانداز مشکلات فرار کند، این ساده ترین واکنش است اما مواجه شدن با مشکلات شجاعت است و فرد را قوی تر می کند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نگران شکست ها و ناکامی ها نباشید بلکه نگران فرصت های خوبی باشید که حتی آنها را امتحان نکرده اید.

متن زیبا برای ذهن

تاکنون هیچ انسانی با توانایی ها و ویژگی های شما در دنیا وجود نداشته، پس به خودتان ببالید که منحصر به فرد هستید و سعی کنید اثر خوبی از خودتان برجای بگذارید.

متن درباره ذهن زیبا

نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر می رسند. بیشتر اوقات ایده های رویایی همان هایی هستند که جهانی را به شگفتی وامی دارند.

متن نوشته ذهن زیبا

متن زیبا برای ذهن

کاری را که اطمینان دارید درست است انجام دهید.

متن درباره ذهن زیبا

با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.

متن زیبا برای ذهن

کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید، کارهای بد انجام دهید و احساس بدی داشته باشید، این قانون ساده زندگی است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ دقت کرده‌اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت می‌گویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه‌ای هر چند کوتاه…

بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره

کودکی کند…

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

متن درباره ذهن زیبا

متن نوشته ذهن زیبا

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن نوشته ذهن زیبا

تقریبا همه ی مردم

بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن

ویژگی‌هایی که ندارند،

تلف می‌کنند!

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی تکرار فرداهای ماست

می‌رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می‌ماند فقط نقش نکوست

نقش‌ها می‌ماند و ما نیستیم …

متن برای ذهن زیبا

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها ترس دارید، این کار رویاها را برایتان حقیقی می کند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

انسان مهربان و دوست داشتنی در دنیایی خوب و دوست داشتنی زندگی می کند و انسان بدبخت که از دیگران متنفر است در دنیایی بد و تنفرآمیز می گذراند. دنیای اطراف شما نشان دهنده خود شما است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

متن درباره ذهن زیبا

هنگامی که فردی از شما انتقادهای غیر حقیقی نموده یا سرنوشت بدی را برای شما پیش بینی می کند، در مورد شما حرف نمی زند بلکه درون خودش را برای شما آشکار نموده است.

متن برای ذهن زیبا

ناراحت نباشید که دیگران فکر می کنند هدف های شما دست نیافتنی و غیرمنطقی به چشم می آید. بیشتر وقتها ایده های رویایی آن چیزهایی هستند که دنیایی را به تعجب وامی دارند.

متن نوشته ذهن زیبا

با خودتان روراست باشید، هیچ وقت خودتان را برای کارهایی که انجام داده اید و حس خوبی به آنها نداشته اید سرزنش نکنید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

چیزی که می تواند تغییرات مهم به وجود آورد کاری نیست که شما بعضی وقتها انجام می دهید، بلکه کارهایی که مطابق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر به وجود آورید.

متن نوشته ذهن زیبا

اعمال خوب انجام دهید و حس خوبی داشته باشید، اعمال بد انجام دهید و حس بدی داشته باشید، این یک قانون راحت زندگی است.

متن درباره ذهن زیبا

متن نوشته ذهن زیبا

شما به وجود آمده اید که تنها یک انسان باشید، انسانی که خودتان قصد کرده اید باشید.

متن برای ذهن زیبا

پشیمانی ها را کنار بگذارید، آنها فقط بهانه های افراد شکست خورده هستند، هنوز فرصت های زیادی روبروی شما است.

متن برای ذهن زیبا

شاید صبر کردن گاهی اوقات تلخ باشد اما میوه آن شیرین خواهد بود.

متن نوشته ذهن زیبا

هر کسی می توانداز مشکلات فرار کند، این ساده ترین واکنش است اما مواجه شدن با مشکلات شجاعت است و فرد را قوی تر می کند.

متن برای ذهن زیبا

نگران شکست ها و ناکامی ها نباشید بلکه نگران فرصت های خوبی باشید که حتی آنها را امتحان نکرده اید.

متن زیبا برای ذهن

متن برای ذهن زیبا

تاکنون هیچ انسانی با توانایی ها و ویژگی های شما در دنیا وجود نداشته، پس به خودتان ببالید که منحصر به فرد هستید و سعی کنید اثر خوبی از خودتان برجای بگذارید.

متن برای ذهن زیبا

نگران نباشید که دیگران فکر می کنند اهداف شما رویایی و غیرمنطقی به نظر می رسند. بیشتر اوقات ایده های رویایی همان هایی هستند که جهانی را به شگفتی وامی دارند.

متن درباره ذهن زیبا

کاری را که اطمینان دارید درست است انجام دهید.

متن برای ذهن زیبا

با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.

متن درباره ذهن زیبا

کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید، کارهای بد انجام دهید و احساس بدی داشته باشید، این قانون ساده زندگی است.

متن درباره ذهن زیبا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ دقت کرده‌اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت می‌گویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه‌ای هر چند کوتاه…

بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره

کودکی کند…

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

متن برای ذهن زیبا

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تقریبا همه ی مردم

بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن

ویژگی‌هایی که ندارند،

تلف می‌کنند!

متن زیبا برای ذهن

زندگی تکرار فرداهای ماست

می‌رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می‌ماند فقط نقش نکوست

نقش‌ها می‌ماند و ما نیستیم …

متن زیبا برای ذهن

متن درباره ذهن زیبا

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها ترس دارید، این کار رویاها را برایتان حقیقی می کند.

متن درباره ذهن زیبا

انسان مهربان و دوست داشتنی در دنیایی خوب و دوست داشتنی زندگی می کند و انسان بدبخت که از دیگران متنفر است در دنیایی بد و تنفرآمیز می گذراند. دنیای اطراف شما نشان دهنده خود شما است.

متن نوشته ذهن زیبا

هنگامی که فردی از شما انتقادهای غیر حقیقی نموده یا سرنوشت بدی را برای شما پیش بینی می کند، در مورد شما حرف نمی زند بلکه درون خودش را برای شما آشکار نموده است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ناراحت نباشید که دیگران فکر می کنند هدف های شما دست نیافتنی و غیرمنطقی به چشم می آید. بیشتر وقتها ایده های رویایی آن چیزهایی هستند که دنیایی را به تعجب وامی دارند.

متن زیبا برای ذهن

با خودتان روراست باشید، هیچ وقت خودتان را برای کارهایی که انجام داده اید و حس خوبی به آنها نداشته اید سرزنش نکنید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

متن زیبا برای ذهن

چیزی که می تواند تغییرات مهم به وجود آورد کاری نیست که شما بعضی وقتها انجام می دهید، بلکه کارهایی که مطابق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر به وجود آورید.

متن درباره ذهن زیبا

اعمال خوب انجام دهید و حس خوبی داشته باشید، اعمال بد انجام دهید و حس بدی داشته باشید، این یک قانون راحت زندگی است.

متن زیبا برای ذهن

شما به وجود آمده اید که تنها یک انسان باشید، انسانی که خودتان قصد کرده اید باشید.

متن درباره ذهن زیبا

آرامش قبل از طوفان همیشه خطرناک تر از خود طوفان است.

امانوئل کانت

متن برای ذهن زیبا

آرامش از درون می آید، در جای دیگری به دنبال آن نباش.

بودا

متن زیبا برای ذهن

متن نوشته ذهن زیبا

با فرار کردن از زندگی، هرگز نمی‌توانید به آرامش برسید.

ویرجینیا وولف

متن نوشته ذهن زیبا

آرامش همانقدر برای خلق شعر ضروری است که آرد برای درست کردن نان لازم است.

پابلو نرودا

متن درباره ذهن زیبا

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم ناراحتی‌های امروز را تحمل کنیم.

توماس مان

متن نوشته ذهن زیبا

ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

سیلویا پلات

متن نوشته ذهن زیبا

آرامش به معنی سکوت و سکون نیست بلکه راحتی خیال است.

آبراهام لینکن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر کسی بتواند ذهنش را به کنترل درآورد، می‌تواند راه آرامش را بیابد،

و تمام حکمت و فضیلت به سمت او روانه خواهد شد.

بودا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی افکار منفی بر ما چیزه شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی نخواهیم رسید.

دالایی لاما

متن زیبا برای ذهن

آرامش با زور حاصل نمی شود، تنها درک بهتر است که می تواند به آرامش منجر شود

آلبرت انیشتین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین علاج برای جسم، ذهنی آرام است.

ناپلئون بناپارت

متن زیبا برای ذهن

آرامش با یک لبخند شروع می‌شود.

مادر ترزا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر کس باید در درون خود به دنبال آرامش باشد. آرامش واقعی نباید تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار بگیرد.

مهاتما گاندی

متن زیبا برای ذهن

همه ی پیشرفت های علمی بشر مرهون آرامشی است که در زندگی او وجود دارد.

مهاتما گاندی

متن درباره ذهن زیبا

کسانی که خود را از افکار رنج آور رها سازند، به آرامش واقعی خواهند رسید.

بودا

متن درباره ذهن زیبا

اگر به دنبال آرامش هستی از شهرت دوری کن.

آبراهام لینکلن

متن برای ذهن زیبا

کسی که به دیگران حسادت ورزد، به آرامش فکری نخواهد رسید.

بودا

متن نوشته ذهن زیبا

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم نا راحتی های امروز را تحمل کنیم.

توماس مان

متن برای ذهن زیبا

هیچ کس به جز خود تو نمی تواند آرامش را برایت به ارمغان آورد.

رالف والدو امرسون

متن درباره ذهن زیبا

آرامش خیال،آرزویی است که همه دارند ولی همه به آن نمی رسند.

جان دالتون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرامش قبل از طوفان همیشه خطرناک تر از خود طوفان است.

امانوئل کانت

متن زیبا برای ذهن

آرامش از درون می آید، در جای دیگری به دنبال آن نباش.

بودا

متن زیبا برای ذهن

با فرار کردن از زندگی، هرگز نمی‌توانید به آرامش برسید.

ویرجینیا وولف

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرامش همانقدر برای خلق شعر ضروری است که آرد برای درست کردن نان لازم است.

پابلو نرودا

متن زیبا برای ذهن

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم ناراحتی‌های امروز را تحمل کنیم.

توماس مان

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

سیلویا پلات

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرامش به معنی سکوت و سکون نیست بلکه راحتی خیال است.

آبراهام لینکن

متن درباره ذهن زیبا

اگر کسی بتواند ذهنش را به کنترل درآورد، می‌تواند راه آرامش را بیابد،

و تمام حکمت و فضیلت به سمت او روانه خواهد شد.

بودا

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی افکار منفی بر ما چیزه شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی نخواهیم رسید.

دالایی لاما

متن زیبا برای ذهن

آرامش با زور حاصل نمی شود، تنها درک بهتر است که می تواند به آرامش منجر شود

آلبرت انیشتین

متن زیبا برای ذهن

بهترین علاج برای جسم، ذهنی آرام است.

ناپلئون بناپارت

متن برای ذهن زیبا

آرامش با یک لبخند شروع می‌شود.

مادر ترزا

متن نوشته ذهن زیبا

هر کس باید در درون خود به دنبال آرامش باشد. آرامش واقعی نباید تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار بگیرد.

مهاتما گاندی

متن زیبا برای ذهن

همه ی پیشرفت های علمی بشر مرهون آرامشی است که در زندگی او وجود دارد.

مهاتما گاندی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسانی که خود را از افکار رنج آور رها سازند، به آرامش واقعی خواهند رسید.

بودا

متن نوشته ذهن زیبا

اگر به دنبال آرامش هستی از شهرت دوری کن.

آبراهام لینکلن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که به دیگران حسادت ورزد، به آرامش فکری نخواهد رسید.

بودا

متن زیبا برای ذهن

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم نا راحتی های امروز را تحمل کنیم.

توماس مان

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ کس به جز خود تو نمی تواند آرامش را برایت به ارمغان آورد.

رالف والدو امرسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرامش خیال،آرزویی است که همه دارند ولی همه به آن نمی رسند.

جان دالتون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یاد گرفتم که مهم نیست تو زندگی چه چیزایی دارم، مهم اینه که چه آدمهایی در زندگیم هستن.

آدمایی که همه چیز رو به خودشون میگیرن، رشد نمی کنند.

متن درباره ذهن زیبا

زندگی مسابقه نیست، یک سفره! از لحظه ها لذت ببر.

هیچکس با مثل بقیه بودن تغییری توی دنیا ایجاد نکرده.

متن درباره ذهن زیبا

God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm
Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them
خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز باد هاي طوفان هايي كه همراه خود بيماري، مصيبت، شكست و نااميدي در زندگي را به ارمغان مي آورند پرواز كنيم “”به ياد آوريد، بار زندگي نيست كه باعث سقوط ما مي شود بلكه علتش نوع عکس العمل ماست””

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm
عقاب از طوفان نمي گريزد و از آن براي بلند تر پرواز كردن استفاده مي كند. با باد هايي پرواز مي كند و اوج مي گيرد كه طوفان را به همراه دارند

متن برای ذهن زیبا

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks
آيا مي دانستيد كه عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزديك شدنش مي شود؟

متن زیبا برای ذهن

no body cares about

your story until you win

so win

هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده

تا قبل از پیروزی

پس پیروزشو.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

do not compare yourself with others

no one can play your

role better than you

خودت را با دیگران مقایسه نکن

هیچکس نمی تواند نقشت را

بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

متن نوشته ذهن زیبا

اگه فکر می کنی وقت کافی برای خلق سرنوشتت، توسعه فردیت،
گذران وقت با خونواده و دوستانت، و کمک به هم نوعانت نداری،
پس بهتره در مورد اولویت هات در زندگی، تجدید نظر کنی!

متن زیبا برای ذهن

اگر می خواهید هر شب با رضایت به رختخواب بروید باید هر صبح با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
“جرج لوریمر”

متن زیبا برای ذهن

برای رسیدن به جایگاهی که در زندگی میخوایم،
باید به تلاش ادامه بدیم؛
باید یه تصویر واضح از خواسته هامون داشته باشیم،
و بر اساس اون چیزی که ما رو به خواسته مون نزدیک می کنه،
تصمیمات و انتخاب های درست داشته باشیم.
و بعد مصمم و با تمرکز، به سمتش پیش بریم

متن زیبا برای ذهن

اغلب اوقات در زندگی، کارهای راحت، ارزشی به همراه ندارن!
البته که لم دادن روی کاناپه و تماشا کردن قسمت جدید سریال مورد علاقتون خیلی تجربه لذت بخشیه،
اما خروجی خوبی نداره و به پیشرفت شما در مسیر موفقیت، کمکی نمی کنه!

متن درباره ذهن زیبا

موفقیت تصادفی نیست، لازمه موفقیت تلاش، سخت کوشی، تمرین، یادگیری و مهم تر از همه داشتن عشق به کاری است که انجام می دهید
“پله”

متن زیبا برای ذهن

قرار نیست یه شبه به نتیجه برسی
نتیجه دلخواه تو با گذشت زمان به دست میاد
فقط باید تلاش کنی و پشتکار و صبر داشته باشی

متن زیبا برای ذهن

امید چون پرنده‌ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌گزیند
بدون گفتن هیچ کلمه ای، آواز می‌خواند و هرگز متوقف نمی شود

متن زیبا برای ذهن

با توجه به تجربه شخصی ام، تنها یک انگیزه وجود دارد و آن خواستن است
هیچ دلیل یا اصولی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد
“جین اسمایلی”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

قبل از این که بتوانید کارهای بزرگ انجام دهید باید انتظار انجام آن ها را از خودتان داشته باشید
“مایکل جردن”

متن درباره ذهن زیبا

برای رسیدن به آرزوهات تو هیچ مسیری توقف نکن
و فراموش نکن که
تلاش نکردن برای رسیدن به آرزوها قتل عمد آرزوهاست
پس تلاش کن تا یه روز آرزوهاتو بغل کنی

متن درباره ذهن زیبا

یک ایده خلاقانه را انتخاب کنید، آن را برای ساخت زندگی خود در نظر بگیرید
فکر کنید، رویای آن را داشته باشید، در آن ایده زندگی کنید
اجازه دهید مغز، عضلات، اعصاب، هر قسمت از بدن شما، پر از این ایده باشد
و هر ایده دیگری را به غیر از آن ترک کنید
این راه موفقیت است

متن درباره ذهن زیبا

از ناملایمات زندگی نترس
درد تو را قوی تر می کند
اشک تو را شجاع تر می کند
و قلب شکسته تو را عاقل تر …👌

متن درباره ذهن زیبا

If someone leaves you, be happy, most of the success comes from being alone

اگر کسی ترکت کرده خوشحال باش
چون بسیاری از موفقیت ها از تنهایی به وجود میان

متن زیبا برای ذهن

تنها کسی که باید سعی کنی ازش بهتر باشی، آدمیه که دیروز بودید.

وقتی اراده باشه، همیشه یه راهی پیدا میشه.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یاد گرفتم که مهم نیست تو زندگی چه چیزایی دارم، مهم اینه که چه آدمهایی در زندگیم هستن.

آدمایی که همه چیز رو به خودشون میگیرن، رشد نمی کنند.

متن درباره ذهن زیبا

زندگی مسابقه نیست، یک سفره! از لحظه ها لذت ببر.

هیچکس با مثل بقیه بودن تغییری توی دنیا ایجاد نکرده.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm
Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them
خداوند ما را توانا ساخته تا بر فراز باد هاي طوفان هايي كه همراه خود بيماري، مصيبت، شكست و نااميدي در زندگي را به ارمغان مي آورند پرواز كنيم “”به ياد آوريد، بار زندگي نيست كه باعث سقوط ما مي شود بلكه علتش نوع عکس العمل ماست””

متن درباره ذهن زیبا

The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm
عقاب از طوفان نمي گريزد و از آن براي بلند تر پرواز كردن استفاده مي كند. با باد هايي پرواز مي كند و اوج مي گيرد كه طوفان را به همراه دارند

متن برای ذهن زیبا

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks
آيا مي دانستيد كه عقاب قبل از شروع طوفان متوجه نزديك شدنش مي شود؟

متن درباره ذهن زیبا

no body cares about

your story until you win

so win

هیچکس به نحوه زندگیت اهمیت نمیده

تا قبل از پیروزی

پس پیروزشو.

متن برای ذهن زیبا

do not compare yourself with others

no one can play your

role better than you

خودت را با دیگران مقایسه نکن

هیچکس نمی تواند نقشت را

بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگه فکر می کنی وقت کافی برای خلق سرنوشتت، توسعه فردیت،
گذران وقت با خونواده و دوستانت، و کمک به هم نوعانت نداری،
پس بهتره در مورد اولویت هات در زندگی، تجدید نظر کنی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر می خواهید هر شب با رضایت به رختخواب بروید باید هر صبح با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
“جرج لوریمر”

متن نوشته ذهن زیبا

برای رسیدن به جایگاهی که در زندگی میخوایم،
باید به تلاش ادامه بدیم؛
باید یه تصویر واضح از خواسته هامون داشته باشیم،
و بر اساس اون چیزی که ما رو به خواسته مون نزدیک می کنه،
تصمیمات و انتخاب های درست داشته باشیم.
و بعد مصمم و با تمرکز، به سمتش پیش بریم

متن زیبا برای ذهن

اغلب اوقات در زندگی، کارهای راحت، ارزشی به همراه ندارن!
البته که لم دادن روی کاناپه و تماشا کردن قسمت جدید سریال مورد علاقتون خیلی تجربه لذت بخشیه،
اما خروجی خوبی نداره و به پیشرفت شما در مسیر موفقیت، کمکی نمی کنه!

متن برای ذهن زیبا

موفقیت تصادفی نیست، لازمه موفقیت تلاش، سخت کوشی، تمرین، یادگیری و مهم تر از همه داشتن عشق به کاری است که انجام می دهید
“پله”

متن نوشته ذهن زیبا

قرار نیست یه شبه به نتیجه برسی
نتیجه دلخواه تو با گذشت زمان به دست میاد
فقط باید تلاش کنی و پشتکار و صبر داشته باشی

متن زیبا برای ذهن

امید چون پرنده‌ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌گزیند
بدون گفتن هیچ کلمه ای، آواز می‌خواند و هرگز متوقف نمی شود

متن نوشته ذهن زیبا

با توجه به تجربه شخصی ام، تنها یک انگیزه وجود دارد و آن خواستن است
هیچ دلیل یا اصولی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد
“جین اسمایلی”

متن برای ذهن زیبا

قبل از این که بتوانید کارهای بزرگ انجام دهید باید انتظار انجام آن ها را از خودتان داشته باشید
“مایکل جردن”

متن برای ذهن زیبا

برای رسیدن به آرزوهات تو هیچ مسیری توقف نکن
و فراموش نکن که
تلاش نکردن برای رسیدن به آرزوها قتل عمد آرزوهاست
پس تلاش کن تا یه روز آرزوهاتو بغل کنی

متن نوشته ذهن زیبا

یک ایده خلاقانه را انتخاب کنید، آن را برای ساخت زندگی خود در نظر بگیرید
فکر کنید، رویای آن را داشته باشید، در آن ایده زندگی کنید
اجازه دهید مغز، عضلات، اعصاب، هر قسمت از بدن شما، پر از این ایده باشد
و هر ایده دیگری را به غیر از آن ترک کنید
این راه موفقیت است

متن زیبا برای ذهن

از ناملایمات زندگی نترس
درد تو را قوی تر می کند
اشک تو را شجاع تر می کند
و قلب شکسته تو را عاقل تر …👌

متن برای ذهن زیبا

If someone leaves you, be happy, most of the success comes from being alone

اگر کسی ترکت کرده خوشحال باش
چون بسیاری از موفقیت ها از تنهایی به وجود میان

متن نوشته ذهن زیبا

تنها کسی که باید سعی کنی ازش بهتر باشی، آدمیه که دیروز بودید.

وقتی اراده باشه، همیشه یه راهی پیدا میشه.

متن برای ذهن زیبا

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن زیبا برای ذهن

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن نوشته ذهن زیبا

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن نوشته ذهن زیبا

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن نوشته ذهن زیبا

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن درباره ذهن زیبا

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن زیبا برای ذهن

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن نوشته ذهن زیبا

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن برای ذهن زیبا

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن درباره ذهن زیبا

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن برای ذهن زیبا

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن درباره ذهن زیبا

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن نوشته ذهن زیبا

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن نوشته ذهن زیبا

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن برای ذهن زیبا

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن برای ذهن زیبا

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن نوشته ذهن زیبا

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن نوشته ذهن زیبا

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن درباره ذهن زیبا

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن نوشته ذهن زیبا

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن برای ذهن زیبا

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن نوشته ذهن زیبا

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن نوشته ذهن زیبا

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن درباره ذهن زیبا

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن نوشته ذهن زیبا

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن زیبا برای ذهن

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن نوشته ذهن زیبا

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن درباره ذهن زیبا

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن برای ذهن زیبا

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن نوشته ذهن زیبا

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن برای ذهن زیبا

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن برای ذهن زیبا

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن نوشته ذهن زیبا

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن برای ذهن زیبا

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن زیبا برای ذهن

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن برای ذهن زیبا

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن زیبا برای ذهن

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن نوشته ذهن زیبا

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن برای ذهن زیبا

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن برای ذهن زیبا

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن درباره ذهن زیبا

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن زیبا برای ذهن

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن نوشته ذهن زیبا

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن زیبا برای ذهن

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن نوشته ذهن زیبا

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن زیبا برای ذهن

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن نوشته ذهن زیبا

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن درباره ذهن زیبا

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن درباره ذهن زیبا

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن برای ذهن زیبا

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن زیبا برای ذهن

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن زیبا برای ذهن

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن برای ذهن زیبا

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن نوشته ذهن زیبا

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن درباره ذهن زیبا

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن برای ذهن زیبا

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن برای ذهن زیبا

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن برای ذهن زیبا

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن برای ذهن زیبا

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن زیبا برای ذهن

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن برای ذهن زیبا

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن نوشته ذهن زیبا

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن برای ذهن زیبا

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن نوشته ذهن زیبا

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن درباره ذهن زیبا

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن برای ذهن زیبا

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن برای ذهن زیبا

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن درباره ذهن زیبا

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن برای ذهن زیبا

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن درباره ذهن زیبا

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن درباره ذهن زیبا

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن درباره ذهن زیبا

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن نوشته ذهن زیبا

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن نوشته ذهن زیبا

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن درباره ذهن زیبا

تو شماره یک من نیستی،

تو تنها عدد من هستی

متن برای ذهن زیبا

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است

تا آرامم کند

تا لباس عاشقی را بپوشد

معنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!

زندگی من است…

متن درباره ذهن زیبا

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن نوشته ذهن زیبا

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخ

من و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوش

مبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که تو رو دیدم

همه چی معنا پیدا کرد

متن درباره ذهن زیبا

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن نوشته ذهن زیبا

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن زیبا برای ذهن

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن درباره ذهن زیبا

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.

ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.

در سکوت رشد کن!

متن نوشته ذهن زیبا

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .

تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادند

تو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن درباره ذهن زیبا

گام‌هایی بزرگ بردار

رویا‌هایی بزرگ داشته باش

آواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوان

عمیق نیایش کن

ایمان قوی داشته باش

عشق را به تمام جهان پراکنده کن

به انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن برای ذهن زیبا

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن زیبا برای ذهن

به آینده فکر کن،

هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،

غروب‌هایی برای تماشا کردن

و دوستانی برای دیدن وجود دارند…

دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن زیبا برای ذهن

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیم

اما دیگران ما را خوشبخت بدانند

تا این که خوشبخت باشیم

اما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن درباره ذهن زیبا

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن برای ذهن زیبا

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!

چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن برای ذهن زیبا

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

مگر به ” فهم و شعور

مگر به ” درک و ادب

مهربانان

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !

و این قدرت تو نیست

این ” انسانیت ” است.

متن درباره ذهن زیبا

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن زیبا برای ذهن

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن درباره ذهن زیبا

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن زیبا برای ذهن

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن نوشته ذهن زیبا

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذرد

زندگی می ماند ؛

من و تو می گذریم …

متن زیبا برای ذهن

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن برای ذهن زیبا

محبت مانند سکه است

اگر تو قلک دل هر کسی بندازی

دیگه نمی تونی درش بیاری

مگر اینکه دلش رو بشکنی

به همین سادگی

متن برای ذهن زیبا

زندگی زیباست

زشتی های آن تقصیر ماست

در مسیرش هرچه نازیباست

آن تدبیر ماست

زندگی آب روانی ست

روان می گذرد

آنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی وقتها معجزه

همون آدم‌های خوش قلبی هستن

که اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن درباره ذهن زیبا

تغییر نکنید!

بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!

خودتان باشید….

و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،

خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن درباره ذهن زیبا

آدمها را به زور کنار خودتان نگه ندارید

آدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!

شاید همیشه بمانند اما

دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستند

به زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!

به آدمها اجازه ء زندگی بدهید

حتی اگر قرار است

بدون شما زنده بمانند…!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند

پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر شما نباشید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

حالم خوب است

ولی

دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن نوشته ذهن زیبا

رویای شما،
تاریخ انقضا ندارد

نفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!

کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن نوشته ذهن زیبا

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…

خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن نوشته ذهن زیبا

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن درباره ذهن زیبا

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن درباره ذهن زیبا

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی سخت‌ترین امتحان است

افراد زیادی در آن رد می شوند

چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،

در حالیکه متوجه نیستند

برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن درباره ذهن زیبا

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،

پس

به جای آنکه جای کسی را بگیریم

تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن درباره ذهن زیبا

زندگی مثل یک کلاف کامواست،

از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،

گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،

بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،

زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،

یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،

یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،

محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،

یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،

همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،

زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “

که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن درباره ذهن زیبا

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن درباره ذهن زیبا

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کرد

فقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیره

تا تو هم بشی

یکی از بنده های خوب خدا

متن برای ذهن زیبا

دوستی مثل متکا می مونه

وقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!

مراقب دوستامون باشیم

متن برای ذهن زیبا

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستن

روز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتی

و تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …

روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن درباره ذهن زیبا

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن نوشته ذهن زیبا

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.

هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….

با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوب باشیم

اگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن برای ذهن زیبا

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن درباره ذهن زیبا

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن نوشته ذهن زیبا

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن برای ذهن زیبا

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!

دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن برای ذهن زیبا

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داند

وقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنود

وقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن درباره ذهن زیبا

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن نوشته ذهن زیبا

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن برای ذهن زیبا

اگر به دنبال عیب هستی

از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن برای ذهن زیبا

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،

از دست فروشان چیزی بخریم…

آنها آخر شرافتند

که برای سیر کردن شکم فرزندانشان

در بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن برای ذهن زیبا

زمین بهشت می شود، روزی که

مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،

قضاوت و مسخره کردن دیگران،

هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،

هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبخت آن کسی ست که

با ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن درباره ذهن زیبا

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن نوشته ذهن زیبا

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن برای ذهن زیبا

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،

هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن زیبا برای ذهن

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن برای ذهن زیبا

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن زیبا برای ذهن

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی

تا اینکه

دیگر آن را انجام ندهی!

متن نوشته ذهن زیبا

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،

ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوند

ﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،

باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…

زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن زیبا برای ذهن

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن درباره ذهن زیبا

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی مانند پروانه است،

اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،

اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن برای ذهن زیبا

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن نوشته ذهن زیبا

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن درباره ذهن زیبا

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن نوشته ذهن زیبا

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی است

و این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.

اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،

می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشد

و هر روز به چیزهای جدید برسی.

اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟

مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟

بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.

اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…

قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن زیبا برای ذهن

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،

توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.

به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن نوشته ذهن زیبا

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،

بابِ سلیقه ی تو باشند.

بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،

به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن زیبا برای ذهن

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …

یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ای

و همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنی

و چای می نوشی؛

چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کن

با خودت در هوای بارانی پیاده روی کن

و با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنی

که تو بهترین دوست خودت هستی

و بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن برای ذهن زیبا

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،

اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!

مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:

۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند

۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند

۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…

در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرد

در همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن زیبا برای ذهن

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…

ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن برای ذهن زیبا

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن درباره ذهن زیبا

بزرگی را گفتند

راز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن نوشته ذهن زیبا

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!

انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتد

بلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن برای ذهن زیبا

پیر شدن به سن نیست

به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..

پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن زیبا برای ذهن

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!

چرا که برای
محافظت از پای خود،

پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …

بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن درباره ذهن زیبا

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!

فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن زیبا برای ذهن

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزند

و آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن درباره ذهن زیبا

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرد

دنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن برای ذهن زیبا

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن نوشته ذهن زیبا

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن زیبا برای ذهن

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!

از امروزت استفاده کن

متن درباره ذهن زیبا

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،

دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،

این شاهکار است.

متن درباره ذهن زیبا

حماقت بزرگی است که آدمی برای برنده شدن در بیرون،

در درون ببازد

آرتور شوپنهاور

متن درباره ذهن زیبا

زندگی مثل بوکس میمونه
زمین بخوری نمیبازی
بلند نشی میبازی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی یه بازیه

من برای برد بازی می کنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شکست خوردن هیچ مشکلی نداره
کم آوردن هم همینطور
اما وقتی واقعا میبازی که بعد زمین خوردن دیگه بلند نشی

متن درباره ذهن زیبا

شکست وجود نداره

یا میبری یا یاد میگیری چطور برنده باشی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگه قراره ببازی

یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

متن نوشته ذهن زیبا

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطنا از برنده شدن دارد.

متن درباره ذهن زیبا

در مفاهیم باختن ها

ما جمع کثیری از واژه های شبیه به داشته ها را از دست داه ایم

در امتداد ایام از قدر، مصلحت یا شانس مجدد مسیرمان به از دست داده هایمان برمیخورد

عده ای از آن ها را باز پس میگیریم

و در آن لحظه باشکوه ما خود را برنده می یابیم

متن درباره ذهن زیبا

چشم هایم را باز می کنم…

چه خواب عجیبی بود…

به گمانم جایی را باختم که فکر می کردم این بازی تمام شده…

اما اینطور نبود…

درست است که باز هم نشد

اما کاری را کردم که دلم می خواست…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که به دنبال یادگیری باشد و نه پیروزی یک عمر در حال پیروز شدن است،

همیشه در حال یادگیری و آموختن باشید،

بزرگترین راز موفقیت همیشه شاگرد بودن و همیشه یادگرفتن است…

هرگز دست از آموختن و یادگیری برندارید…

برای پیروزی و برای موفقیت نیاز دارید تا بیاموزید…

آموزش ببینید و تجربه داشته باشید…

همیشه شاگرد باشید…

هروقت غرور شما را برداشت، بدانید باخت و شکست در کمین شماست…

متن نوشته ذهن زیبا

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من…

اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه می کنم می بینم،

چون خدا را یافتم هرچه باختم مهم نیست.

متن زیبا برای ذهن

خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم،

همرو بردم از خودم باختم…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

سخت است ببازی احساس را،

وقتی هنوز نفهمیده ای اصلا دوستت داشت؟

این روزها چقدر عاشقانه باختم…

متن زیبا برای ذهن

برنده همون بازنده ای که یه بار دیگه تلاش کرده…

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی مثل دوربین است

روی چیزهای مهم تمرکز کنید

لحظات خوب را ثبت کنید

زشتی ها را از آن کات کنید

و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …

کافیست عکس دیگری بگیرید

متن زیبا برای ذهن

فرق بین باختن و ساختن یک کلمست “خواستن”

متن درباره ذهن زیبا

من حتی اگه ببازم جوری رفتار می کنم که به بردت شک کنی…

متن برای ذهن زیبا

برد تو سکوت قشنگه،

بزار فکر کنن همون بازنده بدبختی!

متن درباره ذهن زیبا

کارت هایی که تو بازی زندگی بهت میرسه رو نمیتونی عوض کنی!

نکته مهم نحوه بازی تو با کارت هاست، که نقش مهم تری تو برد و باختت داره!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،

بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

متن نوشته ذهن زیبا

ریسک کن
یا خوشحال میشی
یا عاقل !!
توی زندگیت ریسک کن

اگه برنده بشی میتونی رهبری کنی

اگه ببازی میتونی راهنما باشی

متن برای ذهن زیبا

من هیچوقت نمی بازم،

یا برنده می شوم،

یا یاد می گیرم…

متن نوشته ذهن زیبا

بردن همه چیز نیست،

ولی تمایل به بردن همه چیز است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگانی برد و باخت

زندگــی با بُـــرد از دست دادن است

اصل این معنـــی یقین با زادن است

گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست

زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است

منصور مقدم

متن نوشته ذهن زیبا

دلم را برده ای

خودم را باخته ام

از عشقت شاعر شده ام

تو برده ای اما

امتیازات را من گرفته ام

قبل از دلدادگی نمی دانستم

چه فلسفه ی پیچیده ای دارد

این برد و باخت

متن برای ذهن زیبا

ذهن برنده و ذهن بازنده قهرمان و پیروز را معیین می کنه و بقیه، ابزار لازم برای وقوع این واقعیت خواهد بود.
بعبارتی باخت یک رخداد است اما بازنده بودن یک مدل ذهنی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.

آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.

توماس ادیسون

متن زیبا برای ذهن

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.

آدولف هیتلر

متن زیبا برای ذهن

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی …
اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.

فریدریش نیچه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.

سوشیرو هوندا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

فرناندو پسوآ

متن برای ذهن زیبا

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟

پارکر پالمر

متن برای ذهن زیبا

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

آنتونی رابینز

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

چیزی
را
که باختی

فراموش
کن

اما

آنچه
باعث شد
ببازی

هرگز

متن درباره ذهن زیبا

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، میبازی!

متن زیبا برای ذهن

من تو باختمم جوری رفتار می کنم

گه تو به بردت شک کنی

متن زیبا برای ذهن

حواست باشه توجهت بیشتر از ظرفیتش باشه باختی

متن زیبا برای ذهن

وقتی به قصد بردن به میدان می آیی

باخت هم، خود برد است

متن زیبا برای ذهن

من یه روزی تلافی همه ی شکستایی که فقط خودمو دلم ازشون خبر داریم سر این دنیای نامرد در میارم
باختن سهم ادمای ضعیفه

من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد میزنم من ضعیف نیستم …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برنده ها از زیر کار در نمی روند،
به استقبال کارهای سخت می روند!

چون می دانند چه آینده ای در انتظارشان است!

اما بازنده ها همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند و با بی میلی کار میکنند!

متن نوشته ذهن زیبا

همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن،

همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن،

کاش یاد بگیریم،
کجا و کی ببریم و کی ببازیم…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

این روزها کمی متفاوت تر به دنیا نگاه میکنم
اینده را روشن تر میبینم و از درون پنجره ای به مردم زل میزنم
هرکدامشان را بررسی میکنم به یک سوال بی جواب میرسم :
چرا افکارشان سیمانی است؟
انقدر از سیمان اند که اگر بستنی شور تولید شود نه باور میکنند نه میخرند و نه میخورند
بگذارید ساده تر بگویم. انسان مغزش را منجمد کرده تا مبادا چیزی از بین برود
مثلا خود من در کودکی بازی نمیکردم تا باخت را تجربه نکنم اما راهش این نبود
راه همیشه برنده شدن بسیار باختن بود
بسیار تجربه کردن بود …
درست است که من هیچوقت نباختم
اما هیچوقت هم برنده نبودم
و هیچوقت لذت و هیجان بازی کردن را نچشیدم
مثلا اگر کسی اولین بار بازی نمیکرد و کسی را دعوت به همبازی شدن نمیکرد هیچوقت بازی کردن رواج پیدا نمیکرد و شاید من و تو هیچوقت نمیفهمیدیم میشود بازی کرد و لذت برد
باور نمیکنی؟ ببین در دنیا چقدر فرهنگ ها کار ها افکار و ایده هایی وجود دارد که کسی جدیشان نگرفت و نابود شد
ببین ابتدای هر اتفاق و موضوعی افرادی که #پیشرو بودند باختند مسخره شدند تا حالا اسمشان جاودانه شده
اما من قسم میخورم تمامشان از همه این باختن ها لذت بردند چون ایمان داشتند روزی انها هستند که برنده اند …

متن نوشته ذهن زیبا

شکست به معنای پایان یک انسان نیست اما تسلیم شدن به این معناست. یک انسان با شکست به پایان کار نمی‌رسد بلکه وقتی تسلیم می‌شود، کارش تمام است – ریچارد ام نیکسون

متن زیبا برای ذهن

زندگی را باید زندگی کرد نه کنترل. بشریت از طریق تداوم بازی در مواجه با شکست‌های مشخص به پیروزی می‌رسد – رالف الیسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اما انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد – ارنست همینگوی

متن برای ذهن زیبا

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم تا شکست بر ما غلبه کند – ای پی جی عبدالکلام

متن نوشته ذهن زیبا

اگر از شکست خود درس بگیرید، پس واقعاً شکست نخورده‌اید – زیگ زیگلار

متن نوشته ذهن زیبا

من هیچ وقت به شکست خوردن فکر نمی‌کردم. اما اکنون که اتفاق افتاده است، تنها راه درست انجام دادن آن است. این تعهد من نسبت به تمامی کسانی است که بر من باور داشته‌اند. همگی ما باید شکست‌های خود در زندگی را بپذیریم – محمد علی

متن زیبا برای ذهن

هر کسی می‌تواند با پیروزی مواجه شود اما تنها انسان نیرومند توانایی مقابله با شکست را دارد – آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

باید روش بقا از شکست را یاد بگیرید. این گونه است که شخصیت پیدا می‌کنید – ریچارد نیکسون

متن برای ذهن زیبا

این شکست نیست که شما را نابود می‌کند بلکه از دست دادن روحیه است که منجر به نابودی می‌شود – ایمران خان

متن برای ذهن زیبا

معنای واقعی زندگی را تنها کسانی می‌دانند که واقعاً رنج می‌کشند، شکست می‌خورند، فلاکت را می‌پذیرند و از جا بلند می‌شوند – آنائیس نین

متن درباره ذهن زیبا

مبارزان خوب، خود را فراتر از احتمال شکست قرار می‌دهند و سپس، منتظر فرصتی برای شکست دشمن می‌مانند – سان تزو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من همیشه معتقد بوده‌ام که تنها شکست و پیروزی در زندگی اهمیت دارد که در برابر خود شما به دست آید – میهیل سباستین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که اتفاق بد و مصیبتی برای شما رخ می‌دهد، یا اجازه می‌دهید شما را شکست دهد یا شما آن را شکست می‌دهید – ژان ژاکو روسو

متن نوشته ذهن زیبا

زنجیرهایی که شما را در هم می‌شکنند، زنجیرهایی هستند که شما را می‌سازند. و زنجیرهایی که شما را می‌سازند، زنجیرهایی هستند که شما آن‌ها را در هم می‌شکنید – آنتونی لیکون

متن نوشته ذهن زیبا

 من یاد گرفته‌ام که هر شکست، درس سازنده‌ای را با خود به همراه دارد – تام لاندری

متن برای ذهن زیبا

در هنر جنگ، اگر خود و دشمنتان را به خوبی بشناسید، هنگام نزدیک شدن به میدان نبرد احساس ترس نخواهید کرد. اما اگر تنها خود را بشناسید و نه دشمن، به ازای هر پیروزی، یک شکست وجود خواهد داشت – امیلی تورن

متن زیبا برای ذهن

شکست خود دارای مزه‌ی بسیار قوی تجربه است – بیل بردلی

متن درباره ذهن زیبا

فراموش نکنید که هیچ انسانی واقعاً شکست نمی‌خورد مگر این که دلسرد شود – بروس لی

متن برای ذهن زیبا

انسانی که هیچ وقت تجربه‌ی شکست را نداشته است، پیروزی واقعی را نشناخته است – اورسون سوئت ماردن

متن درباره ذهن زیبا

یک شکست افتخارآمیز بهتر از یک پیروزی بدون افتخار است – میلارد فیلمور

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بدون ذهنیت احتمال شکست شروع به انجام هر کاری کنید. به جای نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود تمرکز نمایید، به جای مشکلات، بر قدرت و توانایی‌های خود تمرکز کنید – پل جی میر

متن زیبا برای ذهن

در شکست است که ما مواد لازم برای پیروزی بعدی خود را پیدا می‌کنیم – کرگ دی لاثبروک

متن درباره ذهن زیبا

این ترکیب منطقی از استعداد و توانایی مقابله و رویارویی با شکست است که منجر به موفقیت و پیروزی می‌شود – مارتین سلیگمن

متن نوشته ذهن زیبا

برخیز و با ترس‌هایت روبرو شو. در غیر این صورت، آن‌ها شما را شکست خواهند داد – ال ال کول جی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که شکست اجتناب‌ناپذیر است، منطقی است که تسلیم نشوید و آن را شکست دهید – کونیتی لیان

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمان همه چیز است؛ 5 دقیقه می‌تواند تفاوت بین شکست و پیروزی باشد – هوراتیو نلسون

متن درباره ذهن زیبا

بدترین و در عین حال تاسف‌آورترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام، قبول کردن شکست است. این کار بسیار ناسالم است. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، بلند شدن و دوباره تلاش کردن است – وینی هارلو

متن برای ذهن زیبا

هیچ وقت شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید و امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن زیبا برای ذهن

شکست می‌تواند به همان اندازه‌ی پیروزی منجر به تغییر روحیه و آشکار ساختن شکوه و جلال شود – ادوین مارخام

متن زیبا برای ذهن

شما نمی‌توانید دشمنی را شکست دهید که هنوز وجودش را قبول نکرده‌اید – مایکل تی فلین

متن نوشته ذهن زیبا

اما من معتقدم که نباید اجازه دهیم احساس شکست در قلب‌هایمان ریشه کند – دایا سوکو ایکیدا

متن درباره ذهن زیبا

شکست هم مانند پیروزی، درس‌های خاص خود را دارد – پت بوکانان

متن زیبا برای ذهن

به محض این که خود را درگیر خوب و بد دیگران می‌کنید، اجازه می‌دهید تا بدخواهی و کینه‌توزی وارد قلبتان شود. رقابت کردن با دیگران و انتقاد کردن از نقاط ضعف آن‌ها موجب شکست شما خواهد شد – موریها یوشیتا

متن برای ذهن زیبا

عمیق‌ترین شکل از شکست شخصی تجربه شده توسط انسان‌ها از تفاوت بین توانایی یک فرد در تبدیل شدن به آن و آنچه که واقعاً فرد به آن تبدیل شده است، نشأت می‌گیرد – اشلی مونتاگو

متن برای ذهن زیبا

به خاطر داشته باشید که قرار نیست همیشه پیروز شوید. برخی روز‌ها، کاردان‌ترین افراد هم طعم شکست را تجربه می‌کنند. اما فراموش نکنید که همیشه پس از آن که امروز نهایت تلاش خود برای دستیابی به موفقیت را انجام داده‌اید، فردایی در کار است. – مکسول مالتز

متن نوشته ذهن زیبا

حماقت بزرگی است که آدمی برای برنده شدن در بیرون،

در درون ببازد

آرتور شوپنهاور

متن برای ذهن زیبا

زندگی مثل بوکس میمونه
زمین بخوری نمیبازی
بلند نشی میبازی

متن زیبا برای ذهن

زندگی یه بازیه

من برای برد بازی می کنم

متن نوشته ذهن زیبا

شکست خوردن هیچ مشکلی نداره
کم آوردن هم همینطور
اما وقتی واقعا میبازی که بعد زمین خوردن دیگه بلند نشی

متن نوشته ذهن زیبا

شکست وجود نداره

یا میبری یا یاد میگیری چطور برنده باشی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگه قراره ببازی

یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطنا از برنده شدن دارد.

متن نوشته ذهن زیبا

در مفاهیم باختن ها

ما جمع کثیری از واژه های شبیه به داشته ها را از دست داه ایم

در امتداد ایام از قدر، مصلحت یا شانس مجدد مسیرمان به از دست داده هایمان برمیخورد

عده ای از آن ها را باز پس میگیریم

و در آن لحظه باشکوه ما خود را برنده می یابیم

متن زیبا برای ذهن

چشم هایم را باز می کنم…

چه خواب عجیبی بود…

به گمانم جایی را باختم که فکر می کردم این بازی تمام شده…

اما اینطور نبود…

درست است که باز هم نشد

اما کاری را کردم که دلم می خواست…

متن درباره ذهن زیبا

کسی که به دنبال یادگیری باشد و نه پیروزی یک عمر در حال پیروز شدن است،

همیشه در حال یادگیری و آموختن باشید،

بزرگترین راز موفقیت همیشه شاگرد بودن و همیشه یادگرفتن است…

هرگز دست از آموختن و یادگیری برندارید…

برای پیروزی و برای موفقیت نیاز دارید تا بیاموزید…

آموزش ببینید و تجربه داشته باشید…

همیشه شاگرد باشید…

هروقت غرور شما را برداشت، بدانید باخت و شکست در کمین شماست…

متن زیبا برای ذهن

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من…

اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه می کنم می بینم،

چون خدا را یافتم هرچه باختم مهم نیست.

متن زیبا برای ذهن

خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم،

همرو بردم از خودم باختم…

متن نوشته ذهن زیبا

سخت است ببازی احساس را،

وقتی هنوز نفهمیده ای اصلا دوستت داشت؟

این روزها چقدر عاشقانه باختم…

متن برای ذهن زیبا

برنده همون بازنده ای که یه بار دیگه تلاش کرده…

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی مثل دوربین است

روی چیزهای مهم تمرکز کنید

لحظات خوب را ثبت کنید

زشتی ها را از آن کات کنید

و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …

کافیست عکس دیگری بگیرید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فرق بین باختن و ساختن یک کلمست “خواستن”

متن درباره ذهن زیبا

من حتی اگه ببازم جوری رفتار می کنم که به بردت شک کنی…

متن درباره ذهن زیبا

برد تو سکوت قشنگه،

بزار فکر کنن همون بازنده بدبختی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کارت هایی که تو بازی زندگی بهت میرسه رو نمیتونی عوض کنی!

نکته مهم نحوه بازی تو با کارت هاست، که نقش مهم تری تو برد و باختت داره!

متن زیبا برای ذهن

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،

بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ریسک کن
یا خوشحال میشی
یا عاقل !!
توی زندگیت ریسک کن

اگه برنده بشی میتونی رهبری کنی

اگه ببازی میتونی راهنما باشی

متن درباره ذهن زیبا

من هیچوقت نمی بازم،

یا برنده می شوم،

یا یاد می گیرم…

متن نوشته ذهن زیبا

بردن همه چیز نیست،

ولی تمایل به بردن همه چیز است.

متن برای ذهن زیبا

زندگانی برد و باخت

زندگــی با بُـــرد از دست دادن است

اصل این معنـــی یقین با زادن است

گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست

زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است

منصور مقدم

متن نوشته ذهن زیبا

دلم را برده ای

خودم را باخته ام

از عشقت شاعر شده ام

تو برده ای اما

امتیازات را من گرفته ام

قبل از دلدادگی نمی دانستم

چه فلسفه ی پیچیده ای دارد

این برد و باخت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ذهن برنده و ذهن بازنده قهرمان و پیروز را معیین می کنه و بقیه، ابزار لازم برای وقوع این واقعیت خواهد بود.
بعبارتی باخت یک رخداد است اما بازنده بودن یک مدل ذهنی!

متن برای ذهن زیبا

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.

آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.

توماس ادیسون

متن درباره ذهن زیبا

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.

آندره موروا

متن برای ذهن زیبا

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی …
اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.

فریدریش نیچه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.

سوشیرو هوندا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

فرناندو پسوآ

متن برای ذهن زیبا

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟

پارکر پالمر

متن زیبا برای ذهن

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن نوشته ذهن زیبا

چیزی
را
که باختی

فراموش
کن

اما

آنچه
باعث شد
ببازی

هرگز

متن نوشته ذهن زیبا

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، میبازی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من تو باختمم جوری رفتار می کنم

گه تو به بردت شک کنی

متن زیبا برای ذهن

حواست باشه توجهت بیشتر از ظرفیتش باشه باختی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی به قصد بردن به میدان می آیی

باخت هم، خود برد است

متن درباره ذهن زیبا

من یه روزی تلافی همه ی شکستایی که فقط خودمو دلم ازشون خبر داریم سر این دنیای نامرد در میارم
باختن سهم ادمای ضعیفه

من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد میزنم من ضعیف نیستم …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برنده ها از زیر کار در نمی روند،
به استقبال کارهای سخت می روند!

چون می دانند چه آینده ای در انتظارشان است!

اما بازنده ها همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند و با بی میلی کار میکنند!

متن زیبا برای ذهن

همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن،

همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن،

کاش یاد بگیریم،
کجا و کی ببریم و کی ببازیم…

متن زیبا برای ذهن

این روزها کمی متفاوت تر به دنیا نگاه میکنم
اینده را روشن تر میبینم و از درون پنجره ای به مردم زل میزنم
هرکدامشان را بررسی میکنم به یک سوال بی جواب میرسم :
چرا افکارشان سیمانی است؟
انقدر از سیمان اند که اگر بستنی شور تولید شود نه باور میکنند نه میخرند و نه میخورند
بگذارید ساده تر بگویم. انسان مغزش را منجمد کرده تا مبادا چیزی از بین برود
مثلا خود من در کودکی بازی نمیکردم تا باخت را تجربه نکنم اما راهش این نبود
راه همیشه برنده شدن بسیار باختن بود
بسیار تجربه کردن بود …
درست است که من هیچوقت نباختم
اما هیچوقت هم برنده نبودم
و هیچوقت لذت و هیجان بازی کردن را نچشیدم
مثلا اگر کسی اولین بار بازی نمیکرد و کسی را دعوت به همبازی شدن نمیکرد هیچوقت بازی کردن رواج پیدا نمیکرد و شاید من و تو هیچوقت نمیفهمیدیم میشود بازی کرد و لذت برد
باور نمیکنی؟ ببین در دنیا چقدر فرهنگ ها کار ها افکار و ایده هایی وجود دارد که کسی جدیشان نگرفت و نابود شد
ببین ابتدای هر اتفاق و موضوعی افرادی که #پیشرو بودند باختند مسخره شدند تا حالا اسمشان جاودانه شده
اما من قسم میخورم تمامشان از همه این باختن ها لذت بردند چون ایمان داشتند روزی انها هستند که برنده اند …

متن برای ذهن زیبا

شکست به معنای پایان یک انسان نیست اما تسلیم شدن به این معناست. یک انسان با شکست به پایان کار نمی‌رسد بلکه وقتی تسلیم می‌شود، کارش تمام است – ریچارد ام نیکسون

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی را باید زندگی کرد نه کنترل. بشریت از طریق تداوم بازی در مواجه با شکست‌های مشخص به پیروزی می‌رسد – رالف الیسون

متن زیبا برای ذهن

اما انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد – ارنست همینگوی

متن زیبا برای ذهن

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم تا شکست بر ما غلبه کند – ای پی جی عبدالکلام

متن نوشته ذهن زیبا

اگر از شکست خود درس بگیرید، پس واقعاً شکست نخورده‌اید – زیگ زیگلار

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من هیچ وقت به شکست خوردن فکر نمی‌کردم. اما اکنون که اتفاق افتاده است، تنها راه درست انجام دادن آن است. این تعهد من نسبت به تمامی کسانی است که بر من باور داشته‌اند. همگی ما باید شکست‌های خود در زندگی را بپذیریم – محمد علی

متن زیبا برای ذهن

هر کسی می‌تواند با پیروزی مواجه شود اما تنها انسان نیرومند توانایی مقابله با شکست را دارد – آدولف هیتلر

متن زیبا برای ذهن

باید روش بقا از شکست را یاد بگیرید. این گونه است که شخصیت پیدا می‌کنید – ریچارد نیکسون

متن نوشته ذهن زیبا

این شکست نیست که شما را نابود می‌کند بلکه از دست دادن روحیه است که منجر به نابودی می‌شود – ایمران خان

متن برای ذهن زیبا

معنای واقعی زندگی را تنها کسانی می‌دانند که واقعاً رنج می‌کشند، شکست می‌خورند، فلاکت را می‌پذیرند و از جا بلند می‌شوند – آنائیس نین

متن نوشته ذهن زیبا

مبارزان خوب، خود را فراتر از احتمال شکست قرار می‌دهند و سپس، منتظر فرصتی برای شکست دشمن می‌مانند – سان تزو

متن درباره ذهن زیبا

من همیشه معتقد بوده‌ام که تنها شکست و پیروزی در زندگی اهمیت دارد که در برابر خود شما به دست آید – میهیل سباستین

متن درباره ذهن زیبا

زمانی که اتفاق بد و مصیبتی برای شما رخ می‌دهد، یا اجازه می‌دهید شما را شکست دهد یا شما آن را شکست می‌دهید – ژان ژاکو روسو

متن درباره ذهن زیبا

زنجیرهایی که شما را در هم می‌شکنند، زنجیرهایی هستند که شما را می‌سازند. و زنجیرهایی که شما را می‌سازند، زنجیرهایی هستند که شما آن‌ها را در هم می‌شکنید – آنتونی لیکون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 من یاد گرفته‌ام که هر شکست، درس سازنده‌ای را با خود به همراه دارد – تام لاندری

متن برای ذهن زیبا

در هنر جنگ، اگر خود و دشمنتان را به خوبی بشناسید، هنگام نزدیک شدن به میدان نبرد احساس ترس نخواهید کرد. اما اگر تنها خود را بشناسید و نه دشمن، به ازای هر پیروزی، یک شکست وجود خواهد داشت – امیلی تورن

متن نوشته ذهن زیبا

شکست خود دارای مزه‌ی بسیار قوی تجربه است – بیل بردلی

متن نوشته ذهن زیبا

فراموش نکنید که هیچ انسانی واقعاً شکست نمی‌خورد مگر این که دلسرد شود – بروس لی

متن زیبا برای ذهن

انسانی که هیچ وقت تجربه‌ی شکست را نداشته است، پیروزی واقعی را نشناخته است – اورسون سوئت ماردن

متن نوشته ذهن زیبا

یک شکست افتخارآمیز بهتر از یک پیروزی بدون افتخار است – میلارد فیلمور

متن زیبا برای ذهن

بدون ذهنیت احتمال شکست شروع به انجام هر کاری کنید. به جای نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود تمرکز نمایید، به جای مشکلات، بر قدرت و توانایی‌های خود تمرکز کنید – پل جی میر

متن نوشته ذهن زیبا

در شکست است که ما مواد لازم برای پیروزی بعدی خود را پیدا می‌کنیم – کرگ دی لاثبروک

متن برای ذهن زیبا

این ترکیب منطقی از استعداد و توانایی مقابله و رویارویی با شکست است که منجر به موفقیت و پیروزی می‌شود – مارتین سلیگمن

متن نوشته ذهن زیبا

برخیز و با ترس‌هایت روبرو شو. در غیر این صورت، آن‌ها شما را شکست خواهند داد – ال ال کول جی

متن درباره ذهن زیبا

زمانی که شکست اجتناب‌ناپذیر است، منطقی است که تسلیم نشوید و آن را شکست دهید – کونیتی لیان

متن برای ذهن زیبا

زمان همه چیز است؛ 5 دقیقه می‌تواند تفاوت بین شکست و پیروزی باشد – هوراتیو نلسون

متن نوشته ذهن زیبا

بدترین و در عین حال تاسف‌آورترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام، قبول کردن شکست است. این کار بسیار ناسالم است. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، بلند شدن و دوباره تلاش کردن است – وینی هارلو

متن برای ذهن زیبا

هیچ وقت شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید و امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شکست می‌تواند به همان اندازه‌ی پیروزی منجر به تغییر روحیه و آشکار ساختن شکوه و جلال شود – ادوین مارخام

متن درباره ذهن زیبا

شما نمی‌توانید دشمنی را شکست دهید که هنوز وجودش را قبول نکرده‌اید – مایکل تی فلین

متن درباره ذهن زیبا

اما من معتقدم که نباید اجازه دهیم احساس شکست در قلب‌هایمان ریشه کند – دایا سوکو ایکیدا

متن برای ذهن زیبا

شکست هم مانند پیروزی، درس‌های خاص خود را دارد – پت بوکانان

متن نوشته ذهن زیبا

به محض این که خود را درگیر خوب و بد دیگران می‌کنید، اجازه می‌دهید تا بدخواهی و کینه‌توزی وارد قلبتان شود. رقابت کردن با دیگران و انتقاد کردن از نقاط ضعف آن‌ها موجب شکست شما خواهد شد – موریها یوشیتا

متن برای ذهن زیبا

عمیق‌ترین شکل از شکست شخصی تجربه شده توسط انسان‌ها از تفاوت بین توانایی یک فرد در تبدیل شدن به آن و آنچه که واقعاً فرد به آن تبدیل شده است، نشأت می‌گیرد – اشلی مونتاگو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به خاطر داشته باشید که قرار نیست همیشه پیروز شوید. برخی روز‌ها، کاردان‌ترین افراد هم طعم شکست را تجربه می‌کنند. اما فراموش نکنید که همیشه پس از آن که امروز نهایت تلاش خود برای دستیابی به موفقیت را انجام داده‌اید، فردایی در کار است. – مکسول مالتز

متن درباره ذهن زیبا

به خود اجازه دهید تا آرام‌تر حرکت کنید. گابی برنشتاین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی بهداشت روان به اولویت اول شما تبدیل شود، زندگی بهتر می‌شود. ماکسیم لاگاسه

متن درباره ذهن زیبا

به جای سازگاری با فضاهای سمی، بهداشت روان خود را در اولویت قرار دهید. تما برایانت دیویس

متن زیبا برای ذهن

به کسی که مشاوره را نمی‌پذیرد، نمی‌توان کمک کرد. بنجامین فرانکلین

متن برای ذهن زیبا

هر چیز انسانی قابل ذکر است و هر چیزی که قابل ذکر است قابل مدیریت است. فرد راجرز

متن برای ذهن زیبا

بهداشت روان شما از همه چیز مهم‌تر است، آن را در اولویت قرار دهید. برای آن زمان بگذارید انگار زندگی‌تان بدان بستگی دارد زیرا در واقع همین طور است. مل رابینز

متن زیبا برای ذهن

تروما آن چیزی نیست که برای شما اتفاق می‌افتد، بلکه آن چیزی است که در درون شما رخ می‌دهد. گابور ماته

متن زیبا برای ذهن

وقتی هر فکری که به ذهنتان خطور می‌کند را یک حقیقت در نظر می‌گیرید، رنج و ناراحتی را به همراه خواهد داشت. اکهارت تولی

متن درباره ذهن زیبا

مدیتیشن کنید. ممکن است سرگرم کننده نباشد اما آنچه باید با آن روبرو شوید را آشکار خواهد کرد. ناوال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

من شما را به دنیای بدون گذشته دعوت می‌کنم. این تنها مکان سالم است. بایرون کیتی

متن زیبا برای ذهن

سکون قطعی‌ترین مسیر به سوی افسردگی است و تمرکز و حرکت سریع‌ترین راه برای خروج از آن وضعیت است. کمال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

خودشناسی سرآغاز خرد است که پایان ترس است. جیدو کریشنامورتی

متن برای ذهن زیبا

بدون داشتن سطح بالایی از سلامت جسمانی نمی‌توان به بالاترین سطح از بهداشت روان دست یافت. هر دو را پرورش دهید. گال شاپیرا

متن برای ذهن زیبا

زمانی را به خود اختصاص دهید تا دوباره خود را بشناسید. اندرو زافینا

متن درباره ذهن زیبا

از اهمیت دادن به چیزهای زیاد دست بردارید و فقط به یک چیز گوش فرا دهید: خود شما. ماکسیم لاگاسه

متن درباره ذهن زیبا

اعتیاد به دنیای دیجیتال یکی از اصلی‌ترین بحران‌های بهداشت روان در عصر ما خواهد بود. سم آلتمن

متن زیبا برای ذهن

سلامتی بدون بهداشت روان معنایی ندارد. دیوید ساچر

متن نوشته ذهن زیبا

آموختن نادیده گرفتن چیزها یکی از بهترین روش‌های رسیدن به آرامش دورنی است. رابرت.جی.ساویر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر می‌خواهید جمعیتی افسرده داشته باشید، راهی بهتر از جامعه مدرن امروزی به ذهن من نمی‌رسد: چرخه اخبار 24 ساعته، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، غذاهای التهاب‌آور، به

متن برای ذهن زیبا

دور از تابش نور خورشید، سبک زندگی بی تحرک. جای تعجب نیست که مشکلات مرتبط با بهداشت روان در حال افزایش هستند.

فهرست نهایی داروهای هوشم سبزیجات داشته باشید، با افراد سمی معاشرت نکنید و روی پروژه‌هایی کار کنید که برایتان مهم هستند. جیمز کلیرند: بیشتر آب بنوشید، 8 ساعت بخوابید، زیر نور خورشید قدم بزنید، گوشی خود را سایلنت کنید، هر روز چند صفحه کتاب بخوانی.

متن نوشته ذهن زیبا

تمام طول زندگی، قلبم به دنبال چیزی بوده که نمی‌دانم چیست. هانتر اس. تامپسون

متن برای ذهن زیبا

ذهن خواسته‌های خودش را دارد و به خودی خود می‌تواند جهنمی از بهشت و بهشتی از جهنم بسازد. جان میلتون

متن درباره ذهن زیبا

به خود اجازه دهید تا غمگین و افسرده باشید. به آن به عنوان یک تخلیه احساسات بنگرید. این احساسات از بدن شما خارج می‌شوند، به آن‌ها بیش از حد اهمیت ندهید و شدت آن‌ها را بیشتر نکنید. تیبو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اعتدال یک افسانه است، همیشه یک اعتیاد جدید وجود دارد. تیبو

متن درباره ذهن زیبا

آنچه که بهداشت روان بدان نیاز دارد، نور خورشید بیشتر، صداقت بیشتر و گفتگوی آزادانه در مورد بیماریی‌هایی است که نه تنها افراد، بلکه خانواده‌های آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. گلن کلوز

متن درباره ذهن زیبا

در حال حاضر داروهای بسیار زیادی از شیمیایی گرفته تا الکترونیکی در دسترس داریم. به همین دلیل بیشتر اوقات معتاد هستیم. ناوال راویکانت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تروما شما را خلق می‌کند. ناوال راویکانت

متن برای ذهن زیبا

داروهای بیشتری برای آرام کردن ذهن استفاده می‌شوند تا درمان بیماری‌های جسمی. ناوال راویکانت

 

به احتمال زیاد شما اولین فرد در خانواده نیستید که افسردگی را تجربه می‌کند. ممکن است شما اولین فردی باشید که آن را بازگو می‌کند. تما برایانت دیویس

متن برای ذهن زیبا

اضطراب مستمر در نتیجه‌ی خواستن بیش از حد، حرف زدن بیش از حد و انجام دادن بیش از حد به وجود می‌آید به گونه‌ای که شما ارتباطتان با شادی‌های دنیای آرام تنهایی را از دست می‌دهید. ناوال راویکانت

متن نوشته ذهن زیبا

افسردگی یک دروغگو است. اضطراب فریبنده است. PTSD یک فریبکار است. با بهبودی از این وضعیت همه چیز آشکار می‌شود. تما برایانت دیویس

متن برای ذهن زیبا

اولویت اول من در زندگی، فراتر از خوشبختی، فراتر از خانواده و فراتر از کار، سلامت خودم است. این اولویت با سلامت جسمانی آغاز می‌شود. سپس، بهداشت روان من اولویت دارد. سپس، سلامت معنوی قرار دارد. بعد سلامت خانواده قرار می‌گیرد. اولویت بعدی رفاه خانواده من است. بعد از همه این‌ها می‌توانم کار کنم و هر آنچه لازم است را انجام دهم. ناوال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

بخش قابل توجهی از آنچه ما «شخصیت» می‌نامیم با نحوه دفاع از خود در برابر اضطراب و غم تعیین می‌شود. آلن دو باتن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از زمان، انرژی و بهداشت روان خود با انتخاب کردن زمان و نحوه تعامل محافظت کنید. تما برایانت دیویس

متن برای ذهن زیبا

همزادپنداری با ذهن باعث می‌شود که فکر اجباری شود. اکهارت تولی

متن درباره ذهن زیبا

اگر همچنان از گذشته خود متنفر هستید انتظار آرامش درونی نداشته باشید. ماکسیم لاگاسه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر مراقب ذهن خود باشید، مراقب دنیا هستید. آریانا هافینگتون

متن زیبا برای ذهن

ریشه این معضل در نگاه ما به بهداشت روان در این کشور است. فرقی نمی‌کند که یک بیماری قلب شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا مغزتان را درگیر می‌کند، در هر صورت یک بیماری است و نباید هیچ گونه تمایزی وجود داشته باشد. میشل اوباما

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی اوقات تنها کاری که می‌توانید برای دیگران انجام دهید این است که در کنار آن‌ها باشید. تری پرچت

متن زیبا برای ذهن

من جز سردرگمی خودم چیزی برای ارائه به کسی نداشتم. جک کرواک

متن زیبا برای ذهن

چیزی که بیشتر از همه من را می‌ترساند، خود من هستم. این که نمی‌دانم قرار است چه کاری انجام دهم. این که نمی‌دانم در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهم. هاروکی موراکامی
آیا آنچه در درون شما می‌گذرد از ظاهر شما پیداست؟ یک نفر روح آتشینی دارد اما هیچ کس از گرمای وجود این روح بهره‌مند نمی‌شود و رهگذران تنها کمی دود را مشاهده می‌کنند. ونسان ون گوگ

متن درباره ذهن زیبا

من آموخته‌ام که اگرچه کسانی که در مورد بدبختی‌های یک نفر صحبت می‌کنند رنج می‌برند، اما کسانی که سکوت می‌کنند بیشتر آسیب می‌بینند. سی.اس.لوئیز

متن درباره ذهن زیبا

وقتی خسته می‌شویم، مورد هجوم ایده‌هایی قرار می‌گیریم که مدت‌ها پیش فتح کرده‌ایم. فریدریش نیچه

متن زیبا برای ذهن

قسم می‌خورم که هوشیاری بیش از حد خود یک نوع بیماری است، یک بیماری کامل و واقعی. فئودور داستایوفسکی

متن برای ذهن زیبا

هرگز از عشق ورزیدن به فردی دست نکشید و هرگز امید او را ناامید نکنید زیرا حتی برای پسر گمشده نیز نجات امکان‌پذیر است. سرسخت‌ترین دشمن شما می‌تواند روزی دوست شما شود؛ عشقی که سرد شده می‌تواند دوباره شعله‌ور شود. سورن کی یرکگارد

متن درباره ذهن زیبا

سرزنش والدین برای هدایت شما در مسیر اشتباه نیز تاریخ انقضایی دارد؛ وقتی به اندازه‌ی کافی بزرگ شدید که کنترل امور را در دستان خود بگیرید، مسئولیت با شما خواهد بود. جی.کی.رولینگ

متن درباره ذهن زیبا

بدترین بخش ابتلا به یک بیماری روانی این است که مردم از شما انتظار دارند طوری رفتار کنید که گویی این بیماری وجود ندارد. جوکر

متن زیبا برای ذهن

همانطور که در مورد سلامت جسمانی به منظور رسیدن به سلامت آموزش می‌دهیم، باید بهداشت روان و سلامت عاطفی را نیز آموزش دهیم. چهاردهمین دالایی لاما

متن زیبا برای ذهن

افکار و اعمال محبت آمیز برای سلامت جسمی و روانی ما مفید هستند. چهاردهمین دالایی لاما

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

با قدرت درونی یا ثبات ذهنی، انواع ناملایمات قابل تحمل می‌شوند. چهاردهمین دالایی لاما

متن درباره ذهن زیبا

همه تاحدودی دچار اختلال عصبی می‌شوند، بنابراین باید بردباری را تمرین کنیم. کارل یونگ

متن نوشته ذهن زیبا

وجود شما در این دنیا ارزشمندتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. لیلی راینهارت

متن برای ذهن زیبا

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. آنچه که می‌توانید را انجام دهید. آرتور اش

متن نوشته ذهن زیبا

اعتراف به این که متحمل رنج شده‌اید، اولین و بزرگ‌ترین گام در جهت بهداشت روان است. استفان مولینکس

متن برای ذهن زیبا

با خود مهربان باشید. ایدل احمد

متن درباره ذهن زیبا

با آشفتگی درونی خود صلح کنید. ناشناس

متن برای ذهن زیبا

ضربه روحی شما را تعریف نمی‌کند، بلکه التیام معرف شماست. ناشناس

متن برای ذهن زیبا

با انتقاد نکردن از خود، قضاوت نکردن خود و انکار آنچه احساس می‌کنید، به خود احترام بگذارید. ایانلا وانزانت

متن زیبا برای ذهن

بیاموزید که چگونه از انجام کاری دست بردارید. وقتی احساس خستگی می‌کنید از بیان آن نترسید. ایانلا وانزانت

متن نوشته ذهن زیبا

هر وقت احساس نیاز کردید، درخواست کمک کنید. به یاد داشته باشید صداهایی که در سر شما هستند چیزی به جز صدا نیستند. لازم نیست مطابق میل آن‌ها رفتار کنید. با خود مهربان باشید زیرا تجربه‌های سخت، سخت هستند. برد استولبرگ

متن نوشته ذهن زیبا

عادات روزانه را به خوبی انجام دهید: حرکت کنید. بخوابید. غذای خوب بخورید. انجام این کارهای به ظاهر ساده موجب تقویت قدرت فیزیولوژیکی و روانی شما خواهد شد. برد استولبرگ

بیماری روانی می‌تواند برای همه رخ دهد. اگر خود شما یا کسی که می‌شناسید از بیماری روانی رنج می‌برد، از یک فرد حرفه‌ای و متخصص کمک بخواهید. سبک زندگی مانند روتین خواب و ورزش کردن می‌تواند مفید باشد. اما گاهی اوقات شما به درمان یا دارو نیاز دارید. شما می‌توانید بهتر شوید و پیشرفت کنید. . برد استولبرگ

متن درباره ذهن زیبا

اگر کسی به بهداشت روان شما اهمیت نمی‌دهید، اجازه ندهید ذهن شما را درگیر و مشغول کند.

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ چیز بدون تغذیه زنده نمی‌ماند. هر آنچه که می‌خوریم یا به نفع ماست یا به ضرر ما.

متن درباره ذهن زیبا

مراجعه به یک درمان‌گر یا مشاور بدین معنی نیست که شما دیوانه هستید. درمان‌گر مانند یک راهنما است. او علائم، جاده‌ها، پیچ و خم‌ها و موانع را می‌شناسد. او می‌تواند به شما کمک کند تا درد درونی خود را بیابید، علت آن را شناسایی کنید و آن را پشت سر بگذارید. استیون گولد

متن برای ذهن زیبا

افسردگی شما را متقاعد می‌کند که یک در بسته نشان‌دهنده‌ی تمام درهاست. به حرکت ادامه دهید. تما برایانت دیویس

متن نوشته ذهن زیبا

شما دیوانه‌تر از دیگران نیستید، فقط اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در ذهنتان می‌گذرد دارید. آلن دو باتون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دراز کشیدن در رختخواب و فکر کردن به آنچه که موجب اضطراب شما می‌شود، برای بهداشت روان بسیار مضر است. از رختخواب بلند شوید، روزتان را شروع کنید، از خانه خارج شوید. اگرچه با انجام این کارها مشکلات ناپدید نمی‌شوند، اما بلافاصله احساس بهتری خواهید داشت. همین احساس به شما کمک می‌کند تا مشکلات را سریع‌تر حل کنید. مل رابینز

متن زیبا برای ذهن

روح شما از مزخرفات نفس شما خسته شده است. ناشناس

متن برای ذهن زیبا

فقط به این دلیل که احساست وجود دارند بدین معنی نیست که باید مطابق با آن‌ها عمل کنید. اگر صدایی در ذهن شما صحبت می‌کند بدین معنی نیست که شما را مخاطب قرار داده است. فقط به این دلیل که درد وجود دارد، نباید شما رنج بکشید.

متن زیبا برای ذهن

کارهایی که در زندگی انجام می‌دهیم مهم نیستند. روشی که برای زندگی کردن انتخاب می‌کنیم، نحوه انجام دادن کارها و شیوه برقراری ارتباط با اطرافیان‌مان بیشتر اهمیت دارد. اندی پودیکامب

متن نوشته ذهن زیبا

تندرستی آخرین مرحله از پذیرش خود است. ماکسیم لاگوسه

متن نوشته ذهن زیبا

اجازه ندهید دیگران به خاطر نه گفتن شما را سرزنش کنند. نه گفتن دکمه‌ی ویرایش مغز است. نه گفتن افکار زائد را از ذهن شما دور می‌کند. بدون هیچ شرمندگی نه بگویید. به خاطر حفظ بهداشت روان خود از نه گفتن خجالت نکشید. مت هیگ

متن برای ذهن زیبا

بسیاری از اتفاقاتی که موجب عقب افتادگی ما در زندگی می‌شوند، رنجش‌هایی هستند که از دوران کودکی با خود به همراه داریم. گابریل برنشتاین

متن نوشته ذهن زیبا

تلاش برای راضی نگه داشتن همه نسخه‌ی قطعی ناراحتی است. گام نخست به سوی آزادی عاطفی این است که درک کنید نیازی نیست همه را راضی نگه دارید. شین پریش

متن زیبا برای ذهن

هیچ کس به جز ما مسئول مشکلاتی که با آن‌ها روبرو هستیم، نیست. مارک منسون

متن نوشته ذهن زیبا

با اشتیاق چیزهایی که در قلب و ذهنتان باقی مانده و موجب ناراحتی شده است را رها کنید. ایانلا وانزانت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تا زمانی که زخم‌های گذشته‌تان را التیام ندهید، درد و رنج ناشی از آن‌ها ادامه خواهید داد. ایانلا وانزانت

متن زیبا برای ذهن

بخشش خود می‌تواند موجب التیام شما شود. اندرو زافینا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هرچه بیشتر خود را درک کنید، آرامش درونی بیشتری خواهید داشت. ماکسیم لاگوسه

متن زیبا برای ذهن

همه ما بیمارانی هستیم که نمی‌توانیم خیلی واضح علائم بیماری خود را توصیف کنیم. آلن دو باتون

متن برای ذهن زیبا

اغلب اوقات ما متوجه نمی‌شویم یا نمی‌دانیم که چگونه زخم‌های بهبودنیافته دوران بچگی در دوران بزرگسالی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بهداشت روان جزئی از سلامت است و باید از آن مراقبت کنیم. ایانلا وانزانت

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ کس نباید در جوانی مطالعه فلسفه را به تعویق بیندازد زیرا جستجو برای بهداشت روان هرگز بی معنی و بی نتیجه نیست. اپیکور

متن برای ذهن زیبا

بهداشت روان همیشه به معنی داشتن احساس خوب نیست. بهداشت روان به معنای پذیرش واقعیت بر اساس شرایط واقعیت است. درو پینسکی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به خود اجازه دهید تا آرام‌تر حرکت کنید. گابی برنشتاین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی بهداشت روان به اولویت اول شما تبدیل شود، زندگی بهتر می‌شود. ماکسیم لاگاسه

متن درباره ذهن زیبا

به جای سازگاری با فضاهای سمی، بهداشت روان خود را در اولویت قرار دهید. تما برایانت دیویس

متن نوشته ذهن زیبا

به کسی که مشاوره را نمی‌پذیرد، نمی‌توان کمک کرد. بنجامین فرانکلین

متن زیبا برای ذهن

هر چیز انسانی قابل ذکر است و هر چیزی که قابل ذکر است قابل مدیریت است. فرد راجرز

متن برای ذهن زیبا

بهداشت روان شما از همه چیز مهم‌تر است، آن را در اولویت قرار دهید. برای آن زمان بگذارید انگار زندگی‌تان بدان بستگی دارد زیرا در واقع همین طور است. مل رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تروما آن چیزی نیست که برای شما اتفاق می‌افتد، بلکه آن چیزی است که در درون شما رخ می‌دهد. گابور ماته

متن درباره ذهن زیبا

وقتی هر فکری که به ذهنتان خطور می‌کند را یک حقیقت در نظر می‌گیرید، رنج و ناراحتی را به همراه خواهد داشت. اکهارت تولی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مدیتیشن کنید. ممکن است سرگرم کننده نباشد اما آنچه باید با آن روبرو شوید را آشکار خواهد کرد. ناوال راویکانت

متن برای ذهن زیبا

من شما را به دنیای بدون گذشته دعوت می‌کنم. این تنها مکان سالم است. بایرون کیتی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

سکون قطعی‌ترین مسیر به سوی افسردگی است و تمرکز و حرکت سریع‌ترین راه برای خروج از آن وضعیت است. کمال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

خودشناسی سرآغاز خرد است که پایان ترس است. جیدو کریشنامورتی

متن برای ذهن زیبا

بدون داشتن سطح بالایی از سلامت جسمانی نمی‌توان به بالاترین سطح از بهداشت روان دست یافت. هر دو را پرورش دهید. گال شاپیرا

متن زیبا برای ذهن

زمانی را به خود اختصاص دهید تا دوباره خود را بشناسید. اندرو زافینا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از اهمیت دادن به چیزهای زیاد دست بردارید و فقط به یک چیز گوش فرا دهید: خود شما. ماکسیم لاگاسه

متن نوشته ذهن زیبا

اعتیاد به دنیای دیجیتال یکی از اصلی‌ترین بحران‌های بهداشت روان در عصر ما خواهد بود. سم آلتمن

متن درباره ذهن زیبا

سلامتی بدون بهداشت روان معنایی ندارد. دیوید ساچر

متن زیبا برای ذهن

آموختن نادیده گرفتن چیزها یکی از بهترین روش‌های رسیدن به آرامش دورنی است. رابرت.جی.ساویر

متن درباره ذهن زیبا

اگر می‌خواهید جمعیتی افسرده داشته باشید، راهی بهتر از جامعه مدرن امروزی به ذهن من نمی‌رسد: چرخه اخبار 24 ساعته، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، غذاهای التهاب‌آور، به

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دور از تابش نور خورشید، سبک زندگی بی تحرک. جای تعجب نیست که مشکلات مرتبط با بهداشت روان در حال افزایش هستند.

فهرست نهایی داروهای هوشم سبزیجات داشته باشید، با افراد سمی معاشرت نکنید و روی پروژه‌هایی کار کنید که برایتان مهم هستند. جیمز کلیرند: بیشتر آب بنوشید، 8 ساعت بخوابید، زیر نور خورشید قدم بزنید، گوشی خود را سایلنت کنید، هر روز چند صفحه کتاب بخوانی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تمام طول زندگی، قلبم به دنبال چیزی بوده که نمی‌دانم چیست. هانتر اس. تامپسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ذهن خواسته‌های خودش را دارد و به خودی خود می‌تواند جهنمی از بهشت و بهشتی از جهنم بسازد. جان میلتون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به خود اجازه دهید تا غمگین و افسرده باشید. به آن به عنوان یک تخلیه احساسات بنگرید. این احساسات از بدن شما خارج می‌شوند، به آن‌ها بیش از حد اهمیت ندهید و شدت آن‌ها را بیشتر نکنید. تیبو

متن زیبا برای ذهن

اعتدال یک افسانه است، همیشه یک اعتیاد جدید وجود دارد. تیبو

متن برای ذهن زیبا

آنچه که بهداشت روان بدان نیاز دارد، نور خورشید بیشتر، صداقت بیشتر و گفتگوی آزادانه در مورد بیماریی‌هایی است که نه تنها افراد، بلکه خانواده‌های آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. گلن کلوز

متن درباره ذهن زیبا

در حال حاضر داروهای بسیار زیادی از شیمیایی گرفته تا الکترونیکی در دسترس داریم. به همین دلیل بیشتر اوقات معتاد هستیم. ناوال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

تروما شما را خلق می‌کند. ناوال راویکانت

متن درباره ذهن زیبا

داروهای بیشتری برای آرام کردن ذهن استفاده می‌شوند تا درمان بیماری‌های جسمی. ناوال راویکانت

 

به احتمال زیاد شما اولین فرد در خانواده نیستید که افسردگی را تجربه می‌کند. ممکن است شما اولین فردی باشید که آن را بازگو می‌کند. تما برایانت دیویس

متن برای ذهن زیبا

اضطراب مستمر در نتیجه‌ی خواستن بیش از حد، حرف زدن بیش از حد و انجام دادن بیش از حد به وجود می‌آید به گونه‌ای که شما ارتباطتان با شادی‌های دنیای آرام تنهایی را از دست می‌دهید. ناوال راویکانت

متن زیبا برای ذهن

افسردگی یک دروغگو است. اضطراب فریبنده است. PTSD یک فریبکار است. با بهبودی از این وضعیت همه چیز آشکار می‌شود. تما برایانت دیویس

متن زیبا برای ذهن

اولویت اول من در زندگی، فراتر از خوشبختی، فراتر از خانواده و فراتر از کار، سلامت خودم است. این اولویت با سلامت جسمانی آغاز می‌شود. سپس، بهداشت روان من اولویت دارد. سپس، سلامت معنوی قرار دارد. بعد سلامت خانواده قرار می‌گیرد. اولویت بعدی رفاه خانواده من است. بعد از همه این‌ها می‌توانم کار کنم و هر آنچه لازم است را انجام دهم. ناوال راویکانت

متن نوشته ذهن زیبا

بخش قابل توجهی از آنچه ما «شخصیت» می‌نامیم با نحوه دفاع از خود در برابر اضطراب و غم تعیین می‌شود. آلن دو باتن

متن برای ذهن زیبا

از زمان، انرژی و بهداشت روان خود با انتخاب کردن زمان و نحوه تعامل محافظت کنید. تما برایانت دیویس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همزادپنداری با ذهن باعث می‌شود که فکر اجباری شود. اکهارت تولی

متن برای ذهن زیبا

اگر همچنان از گذشته خود متنفر هستید انتظار آرامش درونی نداشته باشید. ماکسیم لاگاسه

متن زیبا برای ذهن

اگر مراقب ذهن خود باشید، مراقب دنیا هستید. آریانا هافینگتون

متن برای ذهن زیبا

ریشه این معضل در نگاه ما به بهداشت روان در این کشور است. فرقی نمی‌کند که یک بیماری قلب شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا مغزتان را درگیر می‌کند، در هر صورت یک بیماری است و نباید هیچ گونه تمایزی وجود داشته باشد. میشل اوباما

متن زیبا برای ذهن

گاهی اوقات تنها کاری که می‌توانید برای دیگران انجام دهید این است که در کنار آن‌ها باشید. تری پرچت

متن برای ذهن زیبا

من جز سردرگمی خودم چیزی برای ارائه به کسی نداشتم. جک کرواک

متن زیبا برای ذهن

چیزی که بیشتر از همه من را می‌ترساند، خود من هستم. این که نمی‌دانم قرار است چه کاری انجام دهم. این که نمی‌دانم در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهم. هاروکی موراکامی
آیا آنچه در درون شما می‌گذرد از ظاهر شما پیداست؟ یک نفر روح آتشینی دارد اما هیچ کس از گرمای وجود این روح بهره‌مند نمی‌شود و رهگذران تنها کمی دود را مشاهده می‌کنند. ونسان ون گوگ

متن نوشته ذهن زیبا

من آموخته‌ام که اگرچه کسانی که در مورد بدبختی‌های یک نفر صحبت می‌کنند رنج می‌برند، اما کسانی که سکوت می‌کنند بیشتر آسیب می‌بینند. سی.اس.لوئیز

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی خسته می‌شویم، مورد هجوم ایده‌هایی قرار می‌گیریم که مدت‌ها پیش فتح کرده‌ایم. فریدریش نیچه

متن نوشته ذهن زیبا

قسم می‌خورم که هوشیاری بیش از حد خود یک نوع بیماری است، یک بیماری کامل و واقعی. فئودور داستایوفسکی

متن برای ذهن زیبا

هرگز از عشق ورزیدن به فردی دست نکشید و هرگز امید او را ناامید نکنید زیرا حتی برای پسر گمشده نیز نجات امکان‌پذیر است. سرسخت‌ترین دشمن شما می‌تواند روزی دوست شما شود؛ عشقی که سرد شده می‌تواند دوباره شعله‌ور شود. سورن کی یرکگارد

متن زیبا برای ذهن

سرزنش والدین برای هدایت شما در مسیر اشتباه نیز تاریخ انقضایی دارد؛ وقتی به اندازه‌ی کافی بزرگ شدید که کنترل امور را در دستان خود بگیرید، مسئولیت با شما خواهد بود. جی.کی.رولینگ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بدترین بخش ابتلا به یک بیماری روانی این است که مردم از شما انتظار دارند طوری رفتار کنید که گویی این بیماری وجود ندارد. جوکر

متن درباره ذهن زیبا

همانطور که در مورد سلامت جسمانی به منظور رسیدن به سلامت آموزش می‌دهیم، باید بهداشت روان و سلامت عاطفی را نیز آموزش دهیم. چهاردهمین دالایی لاما

متن زیبا برای ذهن

افکار و اعمال محبت آمیز برای سلامت جسمی و روانی ما مفید هستند. چهاردهمین دالایی لاما

متن درباره ذهن زیبا

با قدرت درونی یا ثبات ذهنی، انواع ناملایمات قابل تحمل می‌شوند. چهاردهمین دالایی لاما

متن زیبا برای ذهن

همه تاحدودی دچار اختلال عصبی می‌شوند، بنابراین باید بردباری را تمرین کنیم. کارل یونگ

متن درباره ذهن زیبا

وجود شما در این دنیا ارزشمندتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. لیلی راینهارت

متن درباره ذهن زیبا

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. آنچه که می‌توانید را انجام دهید. آرتور اش

متن درباره ذهن زیبا

اعتراف به این که متحمل رنج شده‌اید، اولین و بزرگ‌ترین گام در جهت بهداشت روان است. استفان مولینکس

متن برای ذهن زیبا

با خود مهربان باشید. ایدل احمد

متن نوشته ذهن زیبا

با آشفتگی درونی خود صلح کنید. ناشناس

متن زیبا برای ذهن

ضربه روحی شما را تعریف نمی‌کند، بلکه التیام معرف شماست. ناشناس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

با انتقاد نکردن از خود، قضاوت نکردن خود و انکار آنچه احساس می‌کنید، به خود احترام بگذارید. ایانلا وانزانت

متن برای ذهن زیبا

بیاموزید که چگونه از انجام کاری دست بردارید. وقتی احساس خستگی می‌کنید از بیان آن نترسید. ایانلا وانزانت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر وقت احساس نیاز کردید، درخواست کمک کنید. به یاد داشته باشید صداهایی که در سر شما هستند چیزی به جز صدا نیستند. لازم نیست مطابق میل آن‌ها رفتار کنید. با خود مهربان باشید زیرا تجربه‌های سخت، سخت هستند. برد استولبرگ

متن نوشته ذهن زیبا

عادات روزانه را به خوبی انجام دهید: حرکت کنید. بخوابید. غذای خوب بخورید. انجام این کارهای به ظاهر ساده موجب تقویت قدرت فیزیولوژیکی و روانی شما خواهد شد. برد استولبرگ

بیماری روانی می‌تواند برای همه رخ دهد. اگر خود شما یا کسی که می‌شناسید از بیماری روانی رنج می‌برد، از یک فرد حرفه‌ای و متخصص کمک بخواهید. سبک زندگی مانند روتین خواب و ورزش کردن می‌تواند مفید باشد. اما گاهی اوقات شما به درمان یا دارو نیاز دارید. شما می‌توانید بهتر شوید و پیشرفت کنید. . برد استولبرگ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر کسی به بهداشت روان شما اهمیت نمی‌دهید، اجازه ندهید ذهن شما را درگیر و مشغول کند.

متن زیبا برای ذهن

هیچ چیز بدون تغذیه زنده نمی‌ماند. هر آنچه که می‌خوریم یا به نفع ماست یا به ضرر ما.

متن زیبا برای ذهن

مراجعه به یک درمان‌گر یا مشاور بدین معنی نیست که شما دیوانه هستید. درمان‌گر مانند یک راهنما است. او علائم، جاده‌ها، پیچ و خم‌ها و موانع را می‌شناسد. او می‌تواند به شما کمک کند تا درد درونی خود را بیابید، علت آن را شناسایی کنید و آن را پشت سر بگذارید. استیون گولد

متن برای ذهن زیبا

افسردگی شما را متقاعد می‌کند که یک در بسته نشان‌دهنده‌ی تمام درهاست. به حرکت ادامه دهید. تما برایانت دیویس

متن برای ذهن زیبا

شما دیوانه‌تر از دیگران نیستید، فقط اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در ذهنتان می‌گذرد دارید. آلن دو باتون

متن نوشته ذهن زیبا

دراز کشیدن در رختخواب و فکر کردن به آنچه که موجب اضطراب شما می‌شود، برای بهداشت روان بسیار مضر است. از رختخواب بلند شوید، روزتان را شروع کنید، از خانه خارج شوید. اگرچه با انجام این کارها مشکلات ناپدید نمی‌شوند، اما بلافاصله احساس بهتری خواهید داشت. همین احساس به شما کمک می‌کند تا مشکلات را سریع‌تر حل کنید. مل رابینز

متن نوشته ذهن زیبا

روح شما از مزخرفات نفس شما خسته شده است. ناشناس

متن درباره ذهن زیبا

فقط به این دلیل که احساست وجود دارند بدین معنی نیست که باید مطابق با آن‌ها عمل کنید. اگر صدایی در ذهن شما صحبت می‌کند بدین معنی نیست که شما را مخاطب قرار داده است. فقط به این دلیل که درد وجود دارد، نباید شما رنج بکشید.

متن برای ذهن زیبا

کارهایی که در زندگی انجام می‌دهیم مهم نیستند. روشی که برای زندگی کردن انتخاب می‌کنیم، نحوه انجام دادن کارها و شیوه برقراری ارتباط با اطرافیان‌مان بیشتر اهمیت دارد. اندی پودیکامب

متن برای ذهن زیبا

تندرستی آخرین مرحله از پذیرش خود است. ماکسیم لاگوسه

متن درباره ذهن زیبا

اجازه ندهید دیگران به خاطر نه گفتن شما را سرزنش کنند. نه گفتن دکمه‌ی ویرایش مغز است. نه گفتن افکار زائد را از ذهن شما دور می‌کند. بدون هیچ شرمندگی نه بگویید. به خاطر حفظ بهداشت روان خود از نه گفتن خجالت نکشید. مت هیگ

متن زیبا برای ذهن

بسیاری از اتفاقاتی که موجب عقب افتادگی ما در زندگی می‌شوند، رنجش‌هایی هستند که از دوران کودکی با خود به همراه داریم. گابریل برنشتاین

متن برای ذهن زیبا

تلاش برای راضی نگه داشتن همه نسخه‌ی قطعی ناراحتی است. گام نخست به سوی آزادی عاطفی این است که درک کنید نیازی نیست همه را راضی نگه دارید. شین پریش

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ کس به جز ما مسئول مشکلاتی که با آن‌ها روبرو هستیم، نیست. مارک منسون

متن نوشته ذهن زیبا

با اشتیاق چیزهایی که در قلب و ذهنتان باقی مانده و موجب ناراحتی شده است را رها کنید. ایانلا وانزانت

متن برای ذهن زیبا

تا زمانی که زخم‌های گذشته‌تان را التیام ندهید، درد و رنج ناشی از آن‌ها ادامه خواهید داد. ایانلا وانزانت

متن نوشته ذهن زیبا

بخشش خود می‌تواند موجب التیام شما شود. اندرو زافینا

متن برای ذهن زیبا

هرچه بیشتر خود را درک کنید، آرامش درونی بیشتری خواهید داشت. ماکسیم لاگوسه

متن درباره ذهن زیبا

همه ما بیمارانی هستیم که نمی‌توانیم خیلی واضح علائم بیماری خود را توصیف کنیم. آلن دو باتون

متن نوشته ذهن زیبا

اغلب اوقات ما متوجه نمی‌شویم یا نمی‌دانیم که چگونه زخم‌های بهبودنیافته دوران بچگی در دوران بزرگسالی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بهداشت روان جزئی از سلامت است و باید از آن مراقبت کنیم. ایانلا وانزانت

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ کس نباید در جوانی مطالعه فلسفه را به تعویق بیندازد زیرا جستجو برای بهداشت روان هرگز بی معنی و بی نتیجه نیست. اپیکور

متن برای ذهن زیبا

بهداشت روان همیشه به معنی داشتن احساس خوب نیست. بهداشت روان به معنای پذیرش واقعیت بر اساس شرایط واقعیت است. درو پینسکی

متن زیبا برای ذهن

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن زیبا برای ذهن

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن نوشته ذهن زیبا

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن زیبا برای ذهن

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن زیبا برای ذهن

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن برای ذهن زیبا

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن زیبا برای ذهن

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن نوشته ذهن زیبا

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن زیبا برای ذهن

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن نوشته ذهن زیبا

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن نوشته ذهن زیبا

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن برای ذهن زیبا

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن برای ذهن زیبا

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن نوشته ذهن زیبا

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن برای ذهن زیبا

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن برای ذهن زیبا

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن درباره ذهن زیبا

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن درباره ذهن زیبا

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن نوشته ذهن زیبا

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن برای ذهن زیبا

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن درباره ذهن زیبا

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن زیبا برای ذهن

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن درباره ذهن زیبا

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن نوشته ذهن زیبا

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن برای ذهن زیبا

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن درباره ذهن زیبا

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن برای ذهن زیبا

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن نوشته ذهن زیبا

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن زیبا برای ذهن

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن درباره ذهن زیبا

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن نوشته ذهن زیبا

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن زیبا برای ذهن

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن برای ذهن زیبا

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن زیبا برای ذهن

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن نوشته ذهن زیبا

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن درباره ذهن زیبا

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

متن نوشته ذهن زیبا

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن درباره ذهن زیبا

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن درباره ذهن زیبا

همسر عزیزم

تو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن برای ذهن زیبا

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن نوشته ذهن زیبا

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن درباره ذهن زیبا

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

متن زیبا برای ذهن

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن برای ذهن زیبا

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن درباره ذهن زیبا

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن زیبا برای ذهن

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن برای ذهن زیبا

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همسر عزیزم

تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی

چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن درباره ذهن زیبا

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن نوشته ذهن زیبا

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن درباره ذهن زیبا

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن درباره ذهن زیبا

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن نوشته ذهن زیبا

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن درباره ذهن زیبا

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن نوشته ذهن زیبا

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن درباره ذهن زیبا

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن درباره ذهن زیبا

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن برای ذهن زیبا

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن نوشته ذهن زیبا

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن نوشته ذهن زیبا

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن برای ذهن زیبا

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

متن برای ذهن زیبا

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن نوشته ذهن زیبا

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن زیبا برای ذهن

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن نوشته ذهن زیبا

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

همسرم

تو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارم

نمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.

همه چیز من،

بهترین دوست من،

مادر بچه هایم،

دوستت دارم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هنگام خواب نگران نباش

آسودہ باش وآرام زیرلب بگو

خدایاتاوقتے ڪہ تورادارم

آرامم وباخیال آسودہ میخوابم

همچون ڪودڪے

ڪہ خیالش آسودہ ست

ومیداند مادرش

بیدار است و مراقب او

متن درباره ذهن زیبا

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.

اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!

به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.

به فکر ساختن باش؛

روزهای خوب را باید ساخت…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو این را می‌دانی،

بهترین تصمیم آن تصمیمی ست

که باعث آرامش قلبت شود.

متن برای ذهن زیبا

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

متن درباره ذهن زیبا

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن برای ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن نوشته ذهن زیبا

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…

آرامش میخواهی شکرگزار باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .

عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن درباره ذهن زیبا

آرامش درونی یک اتاق تمیز و جادار خالی از چیزهای غیرضروی، قدیمی و شکسته است.

متن برای ذهن زیبا

“به خودتان قول دهید که انقدر قوی باشید که هیچ چیز نتواند  آرامش ذهنی شما را نابود کند.”__کریستین دی لارسون

متن زیبا برای ذهن

امیدوار نباشید که رویدادها به شکلی که شما می‌خواهید رخ دهند، از رویدادها به هر شکلی که رخ می‌دهند، استقبال کنید، این راه رسیدن به صلح درونی است.

متن نوشته ذهن زیبا

درباره مشکلات آینده نگران نباشید زیرا صلح و آرامش درونی امروز شما را از بین خواهد برد.

متن درباره ذهن زیبا

“شما باید احساس زیبایی و امنیت داشته باشید. خودتان را با چیزهایی احاطه کنید که برای شما آرامش ذهن و روح را به ارمغان خواهند آورد.”__استیسی لندن

متن درباره ذهن زیبا

“زمانی که با خودتان و زندگی‌تان در صلح و آرامش هستید، ارتعاشی از انرژی را از خود ارسال می‌کنید که روی همه موجودات اثر می‌گذارد.”__وین دایر

متن نوشته ذهن زیبا

زمانی که شما وقت می‌گذارید که ذهن‌تان را آرام کنید و به چیزی اجازه نمی‌دهید که به صلح و آرامش درونی شما حمله‌ور شود، شما احساس خواهید کرد که در اقیانوس آرامش معلق شد‌ه‌اید و بودن شما در این نقطه ریشه در فهم درونی شما دارد.

متن برای ذهن زیبا

پذیرش دیگران، نگاه‌ها، رفتارها و اعتقادات‌شان به جای عصبانیت و خشم به شما صلح و آرامش درونی می‌بخشد.

متن نوشته ذهن زیبا

شما زمانی متوجه خواهید شد که کار درستی انجام دادید که با وجود انتخاب سخت‌ترین و دردناکترین گزینه، قلب شما در صلح و آرامش باشد.

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی بسیار چالش برانگیز است. خودتان را در موقعیتی قرار ندهید که به رشد عقلی، درونی و احساسی شما هیچ کمکی نمی‌کند.

متن برای ذهن زیبا

شما نمی‌توانید به گذشته برگردید و نقطه شروع را تغییر دهید اما می‌توانید با جایی که هستید شروع کرده و پایان را تغییر دهید.

متن درباره ذهن زیبا

“تلاش برای داشتن درک و شفقت بیشتر نسبت به دیگران، آرامش و خوشبختی که همه ما به دنبال آن هستیم را برایمان به ارمغان می‌آورد.”__دالای لاما

متن نوشته ذهن زیبا

“صلح درونی یک مساله هرروزه است و محصول گروهی از وقایع و عقاید می‌باشد. صلح وجود ندارد تا زمانی که ساخته شود.”  _هئیل سلاسی

متن زیبا برای ذهن

هنگام خواب نگران نباش

آسودہ باش وآرام زیرلب بگو

خدایاتاوقتے ڪہ تورادارم

آرامم وباخیال آسودہ میخوابم

همچون ڪودڪے

ڪہ خیالش آسودہ ست

ومیداند مادرش

بیدار است و مراقب او

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.

اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!

به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.

به فکر ساختن باش؛

روزهای خوب را باید ساخت…

متن درباره ذهن زیبا

تو این را می‌دانی،

بهترین تصمیم آن تصمیمی ست

که باعث آرامش قلبت شود.

متن زیبا برای ذهن

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

متن برای ذهن زیبا

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن زیبا برای ذهن

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن نوشته ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام …

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن زیبا برای ذهن

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…

آرامش میخواهی شکرگزار باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .

عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن برای ذهن زیبا

آرامش درونی یک اتاق تمیز و جادار خالی از چیزهای غیرضروی، قدیمی و شکسته است.

متن برای ذهن زیبا

“به خودتان قول دهید که انقدر قوی باشید که هیچ چیز نتواند  آرامش ذهنی شما را نابود کند.”__کریستین دی لارسون

متن نوشته ذهن زیبا

امیدوار نباشید که رویدادها به شکلی که شما می‌خواهید رخ دهند، از رویدادها به هر شکلی که رخ می‌دهند، استقبال کنید، این راه رسیدن به صلح درونی است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

درباره مشکلات آینده نگران نباشید زیرا صلح و آرامش درونی امروز شما را از بین خواهد برد.

متن زیبا برای ذهن

“شما باید احساس زیبایی و امنیت داشته باشید. خودتان را با چیزهایی احاطه کنید که برای شما آرامش ذهن و روح را به ارمغان خواهند آورد.”__استیسی لندن

متن زیبا برای ذهن

“زمانی که با خودتان و زندگی‌تان در صلح و آرامش هستید، ارتعاشی از انرژی را از خود ارسال می‌کنید که روی همه موجودات اثر می‌گذارد.”__وین دایر

متن زیبا برای ذهن

زمانی که شما وقت می‌گذارید که ذهن‌تان را آرام کنید و به چیزی اجازه نمی‌دهید که به صلح و آرامش درونی شما حمله‌ور شود، شما احساس خواهید کرد که در اقیانوس آرامش معلق شد‌ه‌اید و بودن شما در این نقطه ریشه در فهم درونی شما دارد.

متن زیبا برای ذهن

پذیرش دیگران، نگاه‌ها، رفتارها و اعتقادات‌شان به جای عصبانیت و خشم به شما صلح و آرامش درونی می‌بخشد.

متن برای ذهن زیبا

شما زمانی متوجه خواهید شد که کار درستی انجام دادید که با وجود انتخاب سخت‌ترین و دردناکترین گزینه، قلب شما در صلح و آرامش باشد.

متن زیبا برای ذهن

زندگی بسیار چالش برانگیز است. خودتان را در موقعیتی قرار ندهید که به رشد عقلی، درونی و احساسی شما هیچ کمکی نمی‌کند.

متن زیبا برای ذهن

شما نمی‌توانید به گذشته برگردید و نقطه شروع را تغییر دهید اما می‌توانید با جایی که هستید شروع کرده و پایان را تغییر دهید.

متن نوشته ذهن زیبا

“تلاش برای داشتن درک و شفقت بیشتر نسبت به دیگران، آرامش و خوشبختی که همه ما به دنبال آن هستیم را برایمان به ارمغان می‌آورد.”__دالای لاما

متن برای ذهن زیبا

“صلح درونی یک مساله هرروزه است و محصول گروهی از وقایع و عقاید می‌باشد. صلح وجود ندارد تا زمانی که ساخته شود.”  _هئیل سلاسی

متن برای ذهن زیبا

انتخاب اینکه چه زمانی و چگونه بمیرید با شما نیست اما انتخاب چگونه گذران زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.

متن نوشته ذهن زیبا

انسان ها فقط چیزهایی را می بینند که خودشان دوست دارندببینند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کاری که می کنید، جایی که می رویدت وانسانی که هستیدنمی تواند شما را خوشحال کند، اینکه زندگی را چگونه می بینید شما را خوشحال می کند.

متن درباره ذهن زیبا

لذت ها و خوشحالی های زودگذر ارزش دردهای طولانی مدت را ندارند.

متن زیبا برای ذهن

مشکلات ما دوستان ما هستند البته در صورتی که ما را قوی تر کنند.

متن زیبا برای ذهن

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها وحشت دارید، این کار رویاها را برایتان واقعی می کند.

متن برای ذهن زیبا

اگر فقط به فکر سود و زیان خودتان نباشید دنیایی از فرصت های بی نظیر به دست می آورید.

متن درباره ذهن زیبا

زمانی که کسی از شما انتقادهای غیرواقعی کرده یا سرنوشت بدی را برای شما پیش بینی می کند، در مورد شما صحبت نمی کند بلکه درون خودش را برای شما آشکار کرده است.

متن نوشته ذهن زیبا

آنچه می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند کاری نیست که شما گاهی انجام می دهید، بلکه کارهایی که طبق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر ایجاد کنند.

متن برای ذهن زیبا

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن درباره ذهن زیبا

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن درباره ذهن زیبا

از کتابفروشی پرسیدند: وضع کسب و کارت چگونه است؟

گفت: بسیار بد، چون آن‌هایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آن‌هایی هم که سواد دارند پول ندارند !

متن زیبا برای ذهن

آرامش

همانقدر برای خلق شعر

ضروری است

که آرد

برای درست کردن نان

لازم است.

متن نوشته ذهن زیبا

امروز

فکر کن تازه به دنیا آمدی…

مهربان باش

شاید فردایی نباشد…

شاید فردایی باشد

اما

عزیزی نباشد…

متن نوشته ذهن زیبا

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن زیبا برای ذهن

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،

زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

متن زیبا برای ذهن

مشکلات

مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانند

و ما را به اطراف می‌کوبند.

اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و

بهتر از قبل خارج می‌شویم.

متن زیبا برای ذهن

زندگی شبیه فصل‌ است

هیچ فصلی همیشگی نیست

در زندگی نیز روزهایی برای

کاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌کشد

اگر امروز مشکلاتی دارید

بدانید که بهار هم در پیش است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن درباره ذهن زیبا

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺩﯾﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ، ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ !

متن زیبا برای ذهن

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

 ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.

پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است

بی قانونی کنی از انرژی مثبت

اطرافت محروم خواهی شد..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر کس باید در درون خود

به دنبال آرامش باشد.

آرامش واقعی

نباید تحت تاثیر

شرایط بیرونی قرار بگیرد

متن زیبا برای ذهن

انتخاب اینکه چه زمانی و چگونه بمیرید با شما نیست اما انتخاب چگونه گذران زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.

متن زیبا برای ذهن

انسان ها فقط چیزهایی را می بینند که خودشان دوست دارندببینند.

متن زیبا برای ذهن

کاری که می کنید، جایی که می رویدت وانسانی که هستیدنمی تواند شما را خوشحال کند، اینکه زندگی را چگونه می بینید شما را خوشحال می کند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لذت ها و خوشحالی های زودگذر ارزش دردهای طولانی مدت را ندارند.

متن برای ذهن زیبا

مشکلات ما دوستان ما هستند البته در صورتی که ما را قوی تر کنند.

متن نوشته ذهن زیبا

در ذهنتان بر چیزهایی که دوست دارید تمرکز کنید نه بر چیزهایی که از آنها وحشت دارید، این کار رویاها را برایتان واقعی می کند.

متن درباره ذهن زیبا

اگر فقط به فکر سود و زیان خودتان نباشید دنیایی از فرصت های بی نظیر به دست می آورید.

متن برای ذهن زیبا

زمانی که کسی از شما انتقادهای غیرواقعی کرده یا سرنوشت بدی را برای شما پیش بینی می کند، در مورد شما صحبت نمی کند بلکه درون خودش را برای شما آشکار کرده است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آنچه می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند کاری نیست که شما گاهی انجام می دهید، بلکه کارهایی که طبق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر ایجاد کنند.

متن زیبا برای ذهن

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن برای ذهن زیبا

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن برای ذهن زیبا

از کتابفروشی پرسیدند: وضع کسب و کارت چگونه است؟

گفت: بسیار بد، چون آن‌هایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آن‌هایی هم که سواد دارند پول ندارند !

متن برای ذهن زیبا

آرامش

همانقدر برای خلق شعر

ضروری است

که آرد

برای درست کردن نان

لازم است.

متن زیبا برای ذهن

امروز

فکر کن تازه به دنیا آمدی…

مهربان باش

شاید فردایی نباشد…

شاید فردایی باشد

اما

عزیزی نباشد…

متن درباره ذهن زیبا

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن زیبا برای ذهن

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،

زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

متن درباره ذهن زیبا

مشکلات

مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانند

و ما را به اطراف می‌کوبند.

اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و

بهتر از قبل خارج می‌شویم.

متن درباره ذهن زیبا

زندگی شبیه فصل‌ است

هیچ فصلی همیشگی نیست

در زندگی نیز روزهایی برای

کاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌کشد

اگر امروز مشکلاتی دارید

بدانید که بهار هم در پیش است.

متن نوشته ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺩﯾﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ، ﻣﯽﺭﺳﯿﻢ !

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

 ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.

پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است

بی قانونی کنی از انرژی مثبت

اطرافت محروم خواهی شد..

متن برای ذهن زیبا

هر کس باید در درون خود

به دنبال آرامش باشد.

آرامش واقعی

نباید تحت تاثیر

شرایط بیرونی قرار بگیرد

متن زیبا برای ذهن

همیشه ی چیزی برای از دست دادن هست وقتی فکر میکنی نیست!
همیشه حال و وضعی بدتر هست وقتی فکر میکنی تو بدترین حال و وضعی!…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی شبیه فصل‌ اسـت
هیچ فصلی همیشگی نیست
در زندگی نیز روزهایی برای
کاشت، داشت، استراحت
و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمیکشد
اگر امروز مشکلاتی دارید
بدانید کـه بهار هم در پیش اسـت

متن درباره ذهن زیبا

به داشته‌ هایت که بیندیشی
دیگر چشم‌ داشتی نخواهی داشت
به دست دیگری
“آرامش” در دوست داشتنِ داشته‌ هاست
در بخششِ بی‌ منت‌‌ و در دعا برای دیگران

متن نوشته ذهن زیبا

خود بودن تنها چیزی است که لازم است!
اگر می خواهید کسی را تحت تأثیر قرار دهید
شخص دیگری نباشید فقط خودتان باشید!

سلنا گومز

متن برای ذهن زیبا

امروز همه ی نیاز من این اسـت
کـه تو را بـه نام بخوانم
و مشتاق حرف حرفِ نام تو باشم
مثل کودکی کـه مشتاق تکه ای حلواست!

نزار قبانی

متن زیبا برای ذهن

از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش..
مهم‌ ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی….

آلبرت اینشتین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن…

متن زیبا برای ذهن

ولی بنظرم قوی ترین دارویی که واسه آرامش یه انسان وجود داره
اینه که سطح انتظارشو تا جایی که میشه از آدما بیاره پایین…

متن زیبا برای ذهن

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام
عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند..

متن برای ذهن زیبا

امید چون پرنده‌ ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌ گزیند،
بدون گفتن هیچ کلمه‌ ای، آواز می‌ خواند و هرگز متوقف نمی‌ شود

امیلی دیکنسون

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ وقت نگران آینده ی
ناشناخته ات نباش
وقتی خدای
شناخته شده ای داری

متن نوشته ذهن زیبا

خودرا بشناس

اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد

آنرا در دیگران نیز مییابی

اگر ذهنت آشفته باشد

آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد

بنابر این آرامش را درون خود بیاب

آنگاه میبینی

چگونه بـه بیرون منعکس می‌گردد

تـو خود همان آرامشی

همان خوشبختی

پس بیشتر جست و جو کن

بـه یاد داشته باش

آرامش در جای دیگری نیست

اگر درونت متلاطم باشد

متن زیبا برای ذهن

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ

و ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺖ

ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ

ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫـﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ كن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

« نجوای صبحگاهی »

یک صبح تازه

یک تولد دوباره

یک زندگی جدید

هرروز آغاز یک زندگیست

آغاز یک تغییر و شروع یک هیجان

زندگی ات پر از تلاطم هـای خوش

شاید تـو هم صدای سکوت را بشنوی

و بتوانی آنرا درک کنی

صدایی کـه هر شخصی را یارای شنیدن آن نیست

و تنها می‌توان آن رابا گوش دل شنید

و نه با گوش جان

پس گوش دل خودرا باز کنیم

تا صدای سکوت را بشنویم کـه همان صدای خداست

و صدای خدا آهنگ عشق اسـت

متن درباره ذهن زیبا

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ی ؛ ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ؛ عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ی ما را تاييد و تحسين كنند تبديل بـه عروسكی می شويم كه هر دم بايد بـه سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه ی من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن درباره ذهن زیبا

اگر جای دانه هایت را کـه روزی

کاشته اي فراموش کردی

باران روزی بـه تو خواهد گفت کجا

کاشته اي …

“پس نیکی را به کار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر شخصی… “

تو نمیدانی کی و کجا ان را

خواهی یافت!!

کـه کار نیک هر جا کـه کاشته شود

بـه بار می‌نشیند …

اثر زیبا باقی می‌ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن برای ذهن زیبا

هیچ دقت کرده‌اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن درباره ذهن زیبا

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

«ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها بـه مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ي ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند میزنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت یه درود علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شـما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی کـه هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از این کـه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن نوشته ذهن زیبا

همیشه ی چیزی برای از دست دادن هست وقتی فکر میکنی نیست!
همیشه حال و وضعی بدتر هست وقتی فکر میکنی تو بدترین حال و وضعی!…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی شبیه فصل‌ اسـت
هیچ فصلی همیشگی نیست
در زندگی نیز روزهایی برای
کاشت، داشت، استراحت
و تجدید حیات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمیکشد
اگر امروز مشکلاتی دارید
بدانید کـه بهار هم در پیش اسـت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به داشته‌ هایت که بیندیشی
دیگر چشم‌ داشتی نخواهی داشت
به دست دیگری
“آرامش” در دوست داشتنِ داشته‌ هاست
در بخششِ بی‌ منت‌‌ و در دعا برای دیگران

متن زیبا برای ذهن

خود بودن تنها چیزی است که لازم است!
اگر می خواهید کسی را تحت تأثیر قرار دهید
شخص دیگری نباشید فقط خودتان باشید!

سلنا گومز

متن برای ذهن زیبا

امروز همه ی نیاز من این اسـت
کـه تو را بـه نام بخوانم
و مشتاق حرف حرفِ نام تو باشم
مثل کودکی کـه مشتاق تکه ای حلواست!

نزار قبانی

متن نوشته ذهن زیبا

از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش..
مهم‌ ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی….

آلبرت اینشتین

متن نوشته ذهن زیبا

منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن…

متن درباره ذهن زیبا

ولی بنظرم قوی ترین دارویی که واسه آرامش یه انسان وجود داره
اینه که سطح انتظارشو تا جایی که میشه از آدما بیاره پایین…

متن درباره ذهن زیبا

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام
عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند..

متن زیبا برای ذهن

امید چون پرنده‌ ای است که بال و پر دارد، در روح ما لانه می‌ گزیند،
بدون گفتن هیچ کلمه‌ ای، آواز می‌ خواند و هرگز متوقف نمی‌ شود

امیلی دیکنسون

متن درباره ذهن زیبا

هیچ وقت نگران آینده ی
ناشناخته ات نباش
وقتی خدای
شناخته شده ای داری

متن نوشته ذهن زیبا

خودرا بشناس

اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد

آنرا در دیگران نیز مییابی

اگر ذهنت آشفته باشد

آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد

بنابر این آرامش را درون خود بیاب

آنگاه میبینی

چگونه بـه بیرون منعکس می‌گردد

تـو خود همان آرامشی

همان خوشبختی

پس بیشتر جست و جو کن

بـه یاد داشته باش

آرامش در جای دیگری نیست

اگر درونت متلاطم باشد

متن برای ذهن زیبا

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ

و ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺖ

ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ

ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫـﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ كن

متن زیبا برای ذهن

« نجوای صبحگاهی »

یک صبح تازه

یک تولد دوباره

یک زندگی جدید

هرروز آغاز یک زندگیست

آغاز یک تغییر و شروع یک هیجان

زندگی ات پر از تلاطم هـای خوش

شاید تـو هم صدای سکوت را بشنوی

و بتوانی آنرا درک کنی

صدایی کـه هر شخصی را یارای شنیدن آن نیست

و تنها می‌توان آن رابا گوش دل شنید

و نه با گوش جان

پس گوش دل خودرا باز کنیم

تا صدای سکوت را بشنویم کـه همان صدای خداست

و صدای خدا آهنگ عشق اسـت

متن نوشته ذهن زیبا

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ی ؛ ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ؛ عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ی ما را تاييد و تحسين كنند تبديل بـه عروسكی می شويم كه هر دم بايد بـه سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه ی من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن زیبا برای ذهن

اگر جای دانه هایت را کـه روزی

کاشته اي فراموش کردی

باران روزی بـه تو خواهد گفت کجا

کاشته اي …

“پس نیکی را به کار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر شخصی… “

تو نمیدانی کی و کجا ان را

خواهی یافت!!

کـه کار نیک هر جا کـه کاشته شود

بـه بار می‌نشیند …

اثر زیبا باقی می‌ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن زیبا برای ذهن

هیچ دقت کرده‌اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن نوشته ذهن زیبا

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

«ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها بـه مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ي ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند میزنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت یه درود علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شـما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی کـه هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از این کـه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی تان را مصرف کنید
بله درست متوجه شدید
ما همه مصرف کننده ايم، پس زندگیتان را مصرف کنید
شما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.
زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.
فرصت زندگي، مصرف زندگي
هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.
از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.
تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
“کارل راجرز”

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن درباره ذهن زیبا

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود

به بار می نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن برای ذهن زیبا

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن به اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ی امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل به دریا زدن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید
این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود
.
.
گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است
وقت طلا نیست
وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست
قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد

متن درباره ذهن زیبا

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ، ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ، عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ما را تاييد و تحسين كنند تبديل به عروسكی می شويم كه هر دم بايد به سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن زیبا برای ذهن

از هرکی می پرسی دلش میخواد بره یه جایی كه هیشكی رو نبینه و آرامشی عجیب داشته باشه.

نمیدونم كِی وقت كردیم اینهمه بیزار بشیم از هم….

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای “آدمها”
چه آنها که برایت “عزیزترند”
چه آنها که فقط “دوستند”
خاطره های “خوب” بساز
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند
می دانم “سخت” است ولی تو “خوب باش”

متن نوشته ذهن زیبا

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

متن زیبا برای ذهن

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌هاي‌ ما

مربوط بـه « نظر دیگران » اسـت،

ما باید این خار را ازبدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم اسـت کـه هر لحظه می تواند تغییر کند

نظر دیگران بـه نخی بند اسـت

و ما را برده‌ي آنان می کند؛

برده‌ي نظراتشان

و بدتر،

برده‌ي آنچه وانمود می‌‌کنند بـه نظرشان می‌‌رسد!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عاشق شده‌ام حال و هوایم خوبَست

درد است ولی درد برایم خوبست

ارامش من! با تو فقط حالم نه

خوابم،نفسم،لحنِ صدایم خوبست♥️

متن نوشته ذهن زیبا

سنگريزه ريز است و ناچيز اما اگر در جوراب يا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز ميدارد
در زندگي هم بعضي مسائل ريز هستند و ناچيز اما مانع حرکت ما به سمت خوبي ها و آرامش ميشوند
کم احترامي يا نامهرباني به والدين
نگاه تحقيرآميز به فقرا
تکبر و فخرفروشي به مردم
منت گذاشتن هنگام کمک کردن
نپذيرفتن عذر خطاي دوستان
بخشي از سنگريزه هاي مسير تکامل ما هستند
آنها را به موقع کنار بگذاريم تا از زندگي لذت ببريم
.

متن نوشته ذهن زیبا

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

متن نوشته ذهن زیبا

شاید وجودم به کسی ارامش نده

اما همین که حرص خیلیا

درمیاد بهم انگیزه میده…

متن نوشته ذهن زیبا

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد…

متن نوشته ذهن زیبا

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”
.
.
ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن درباره ذهن زیبا

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراين از حسادت،از خودخواهی های جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و كنايه ها دوری کنید.

متن برای ذهن زیبا

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
.
.
‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن درباره ذهن زیبا

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما

مربوط به « نظر دیگران » است،

ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند

نظر دیگران به نخی بند است

و ما را برده‌ی آنان می‌کند؛

برده‌ی نظراتشان

و بدتر،

برده‌ی آنچه وانمود می‌‌کنند به نظرشان می‌‌رسد!

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری
خلاصه که به خودت و به علایقت احترام بگذار
می‌دانی چیست رفیق؟
عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی

متن درباره ذهن زیبا

قانونى داريم كه هميشه ثابت است

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی”

متن برای ذهن زیبا

تخیل
آغاز خلقت است
ما چیزی را که دوست داریم در خیال می آوریم
بعد آنچه را که در خیال آورده ایم آرزو می کنیم
و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم خلق می کنیم
.
.
آرامش یعنی:
تجربه دیروز، استفاده امروز، امید به فردا
ولی ما با سه عبارت زندگی می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس ازفردا
در حالیکه خدای مهربان گذشته را عفو، امروز را مدد و فردا را کفایت میکند

متن برای ذهن زیبا

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن زیبا برای ذهن

لطفاً اُرجینال باشید و اصلِ اصل
با خودتان صادق باشید
جودی گارلند گفته است “همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید”
با این جمله زندگی کنید، جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید.
وَ لطفاً از خودتان بپرسید :
اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟
اين اصالت و «خود بودن» باعث می شود علاوه بر داشتن حال خوب، موثر و محبوب باشيد.

متن زیبا برای ذهن

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

 «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن نوشته ذهن زیبا

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید

متن نوشته ذهن زیبا

هیچوقت
یکی رابا همه ی ي ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن درباره ذهن زیبا

زندگی تان را مصرف کنید
بله درست متوجه شدید
ما همه مصرف کننده ايم، پس زندگیتان را مصرف کنید
شما یک شیشه عطر را تا آخرین قطره مصرف می کنید. چرا؟ چون ارزشمند است.
زندگی خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست. تلاش کنید زندگیتان را تا جای ممکن مصرف کنید.
فرصت زندگي، مصرف زندگي
هیچ فرصتی از زندگی را برای زندگی کردن از دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید.
از زندگی تان زباله درنیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید.
تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
“کارل راجرز”

متن برای ذهن زیبا

هیچ دقت کرده اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ، ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت است بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

متن زیبا برای ذهن

اگر جای دانه هایت را که روزی

کاشته ای فراموش کردی

باران روزی به تو خواهد گفت کجا

کاشته ای …

“پس نیکی را بکار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر کسی… “

تو نمی دانی کی و کجا آن را

خواهی یافت!!

که کار نیک هر جا که کاشته شود

به بار می نشیند …

اثر زیبا باقی می ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت
به کسانی که میدانی دوستت دارند
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
گاهی یک جای دنج انتخاب کن
گاهی یک جای شلوغ
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن
هم در کنار شلوغی آدم ها
هم در کنج خلوت تنهایی
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن
باران را بی چتر بشناس
خوشحالی را فریاد بزن
و بدان که خدا همیشه با توست

متن برای ذهن زیبا

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن به اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ی امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل به دریا زدن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر روز ۳ اتفاق خوشایند حتی کوچک را بنویسید و ۳ دقیقه شکرگزاری کنید
این کار را برای ۲۱ روز ادامه دهید
این کار مغز را عادت میدهد که بر روی مسائل مثبت تمرکز کند و باعث خوشحالی شما شود
.
.
گرانقیمت‌ترین رایگانِ دنیا وقت است
وقت طلا نیست
وقت زندگی است و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست
قدر لحظه‌ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد

متن زیبا برای ذهن

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ، ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ، عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ما را تاييد و تحسين كنند تبديل به عروسكی می شويم كه هر دم بايد به سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

متن برای ذهن زیبا

از هرکی می پرسی دلش میخواد بره یه جایی كه هیشكی رو نبینه و آرامشی عجیب داشته باشه.

نمیدونم كِی وقت كردیم اینهمه بیزار بشیم از هم….

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای “آدمها”
چه آنها که برایت “عزیزترند”
چه آنها که فقط “دوستند”
خاطره های “خوب” بساز
آنقدر برایشان “خوب” باش که اگر روزی هرچه بود “گذاشتی” و “رفتی”
در “کنج قلبشان” جایی برایت باشد
تا هر از گاهی بگویند: “کاش بود”
هر از گاهی دست دراز کنند و بخواهند “باشی”
هر از گاهی “دلتنگ” بودنت شوند
می دانم “سخت” است ولی تو “خوب باش”

متن زیبا برای ذهن

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌هاي‌ ما

مربوط بـه « نظر دیگران » اسـت،

ما باید این خار را ازبدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم اسـت کـه هر لحظه می تواند تغییر کند

نظر دیگران بـه نخی بند اسـت

و ما را برده‌ي آنان می کند؛

برده‌ي نظراتشان

و بدتر،

برده‌ي آنچه وانمود می‌‌کنند بـه نظرشان می‌‌رسد!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عاشق شده‌ام حال و هوایم خوبَست

درد است ولی درد برایم خوبست

ارامش من! با تو فقط حالم نه

خوابم،نفسم،لحنِ صدایم خوبست♥️

متن زیبا برای ذهن

سنگريزه ريز است و ناچيز اما اگر در جوراب يا کفش باشد، ما را از راه رفتن باز ميدارد
در زندگي هم بعضي مسائل ريز هستند و ناچيز اما مانع حرکت ما به سمت خوبي ها و آرامش ميشوند
کم احترامي يا نامهرباني به والدين
نگاه تحقيرآميز به فقرا
تکبر و فخرفروشي به مردم
منت گذاشتن هنگام کمک کردن
نپذيرفتن عذر خطاي دوستان
بخشي از سنگريزه هاي مسير تکامل ما هستند
آنها را به موقع کنار بگذاريم تا از زندگي لذت ببريم
.

متن برای ذهن زیبا

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خود را بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید که به شما احساس خوبی می دهند. نفرت در ذهن شما اثر منفی می گذارد و باعث می شود شما به سمت چیزهایی بروید که منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را که دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایی را بنویسید که به شما کمک می کند تأثیر این عوامل را در میان بگذارید و همچنین شما را به سمت کارهایی که دوست دارید سوق می دهند.

متن برای ذهن زیبا

شاید وجودم به کسی ارامش نده

اما همین که حرص خیلیا

درمیاد بهم انگیزه میده…

متن نوشته ذهن زیبا

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

و در پایان اجازه دهید محبت شما نمایشی از محبت خدا باشد…

متن برای ذهن زیبا

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”
.
.
ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن برای ذهن زیبا

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراين از حسادت،از خودخواهی های جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و كنايه ها دوری کنید.

متن زیبا برای ذهن

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
.
.
‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن زیبا برای ذهن

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌های ما

مربوط به « نظر دیگران » است،

ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می‌تواند تغییر کند

نظر دیگران به نخی بند است

و ما را برده‌ی آنان می‌کند؛

برده‌ی نظراتشان

و بدتر،

برده‌ی آنچه وانمود می‌‌کنند به نظرشان می‌‌رسد!

متن درباره ذهن زیبا

گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تئاتر بچین
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری
خلاصه که به خودت و به علایقت احترام بگذار
می‌دانی چیست رفیق؟
عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی

متن درباره ذهن زیبا

قانونى داريم كه هميشه ثابت است

“ما به محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

“تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تخیل
آغاز خلقت است
ما چیزی را که دوست داریم در خیال می آوریم
بعد آنچه را که در خیال آورده ایم آرزو می کنیم
و در نهایت چیزی را که آرزویش را داریم خلق می کنیم
.
.
آرامش یعنی:
تجربه دیروز، استفاده امروز، امید به فردا
ولی ما با سه عبارت زندگی می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس ازفردا
در حالیکه خدای مهربان گذشته را عفو، امروز را مدد و فردا را کفایت میکند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن برای ذهن زیبا

لطفاً اُرجینال باشید و اصلِ اصل
با خودتان صادق باشید
جودی گارلند گفته است “همیشه بهترین ورژن خودتان باشید به جای اینکه ورژن دوم یک نفر دیگر باشید”
با این جمله زندگی کنید، جای تنها کسی که می‌توانید باشید، خودتان هستید.
وَ لطفاً از خودتان بپرسید :
اگر آنچه که هستید را دوست ندارید، چرا بقیه باید دوستتان داشته باشند؟
اين اصالت و «خود بودن» باعث می شود علاوه بر داشتن حال خوب، موثر و محبوب باشيد.

متن برای ذهن زیبا

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

 «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها به مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ی ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت به کسی که فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند می زنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت به کسی که فقط ظرفیت یه سلام علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی که هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از اینکه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید

متن برای ذهن زیبا

هیچوقت
یکی رابا همه ی ي ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن درباره ذهن زیبا

” یک فرد، تنها پس از التزام به تمرین در طولانی مدت و بدون انقطاع و با وفاداری به شدت در آن پایدار می‌شود.”

«یوگا سوترا»

متن برای ذهن زیبا

” خویشتن در شما همان خویشتن جهانی است. اگر شما یگانگی خویشتن را در میان تنوعی از غیرخویشتن بیابید، آنگاه یوگا را امری غیر ممکن نمی‌پندارید”

« آنی وول بِسانت»

متن درباره ذهن زیبا

” در آرامش تمام کشمکش‌ها باید خاتمه یابد.”

«فیلیپ اورسو»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” فقط عشق به دیگران را در دلتان داشته باشید، هرچه خوبی بیشتری در آنها ببینید، درواقع این خوبی را در خود فراهم می‌کنید.”

«پاراماهانزا یوگاناندا»

متن زیبا برای ذهن

” برای من یوگا فقط آمادگی جسمانی نیست، آن را تلاشی بر روی خود می‌دانم.”

«ماری گِلاوِر»

متن برای ذهن زیبا

” راه‌های بسیاری امکانپذیر است. هر راهی که صادقانه سفر می‌کند، به آرامش درونی منتهی می‌گردد.”

« بهگود گیتا»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” یوگا توقف ذهن است.”

«پاتانجلی»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا راهی برای رهایی است. از طریق تمرین دائمی، ما می‌توانیم خودمان را از ترس، اضطراب و تنهایی رها کنیم.”

«ایندارا دِوی»

متن برای ذهن زیبا

” در واقع سکوت، سکوت نیست. سکوت حرف می‌زند. فصیح‌ترین سخن را می‌گوید. سکوت آرامش نیست. سکوت هدایت می‌کند. آن به طور کامل هدایت می‌کند.”

«سِری چینموی»

متن درباره ذهن زیبا

” بدن معبد شماست. آن را برای اِسکان روحتان پاک و ناب نگه دارید.”

«بی.کا.اِس اینگار»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” با فرو بردن نفَس خداوند به شما نزدیک می‌شود. با نگه داشتن آن خدا با شما می‌ماند. با برآوردن نفَس شما به خداوند نزدیک می‌شوید. نفَس تان را به بیرون بدهید و تسلیم خداوند شوید.”

«کریشناماچاری»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا به شیوه‌ای عمل می‌کند که تمام توجه مان را به سوی فعالیتی هدایت کنیم که بدان مشغولیم.”

«دِسی کاچار»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا سفری است توسط خویشتن از خویشتن به سوی خویشتن”
«بَهگود گیتا»

متن نوشته ذهن زیبا

” پس مدیتیشن شما تلاشی برای تقویت پیشداوری‌تان نیست بلکه باعث خود-فراموشی است. شما به یاد خواهید آورد تا تنها درجستجوی حقیقت باشید.”

« جیمز آلِن»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا رقص بین کنترل و تسلیم است- بین هل دادن و رهایی. زمانی‌که تحت فشار یا رها هستید به بخشی از فرایند خلاق تبدیل می‌شوید، بخشی از اکتشاف نامحدود وجودتان.”

«جوئل کرامر»

متن زیبا برای ذهن

” وقتی نفس در حرکت باشد، ذهن نیز متزلزل می‌شود. اما زمانی‌که نفس ساکن باشد، ذهن نیز آرام خواهد بود و فرد یوگی زندگی دیرپای را به دست می‌آورد. بنابراین فرد باید کنترل تنفس را به دست گیرد.”

«سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن درباره ذهن زیبا

” ذهن‌آگاهی به شما کمک می‌کند تا با هدیه‌ ای به خانه بروید. زمانی‌که به آنجا می‌رسید و شرط سعادت و شادی را که دارید، تشخیص دهید، سعادت و شادی فرا می‌رسد.”

«تیچ نات هان»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا آمادگی جسمانی نیست بلکه یک تلاش ذهنی است. یوگا نقطه‌ای از تمرین معنوی است تا به ما یاد دهد، قلبمان را بگشاییم و برآگاهی‌مان تمرکز کنیم و بدانیم آنچه را که تاکنون نمی‌دانستیم و کسی باشیم که تاکنون نبودیم.”

«رالف گیتس»

متن زیبا برای ذهن

” یوگا چراغی است که یکباره روشن می شود و هرگز خاموش نخواهد شد. هرچه بیشتر تمرین کنید، شعله برافروخته‌تر است.”

«بی.کا.اِس اینگار»

متن نوشته ذهن زیبا

”  هرکسی که تمرین کند می‌تواند موفقیت در یوگا را به دست آورد اما یک فرد تنبل هرگز نمی‌تواند. تمرین مداوم خود به تنهایی راز رسیدن به موفقیت است.”                          «سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن نوشته ذهن زیبا

” ماهیت یوگا روشنایی‌بخشی آگاهی به تاریک‌ترین گوشۀ بدن است.”

«جیسون کِرَندل»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا مثل موسیقی در یک مسیر است؛ هیچ پایانی برای آن وجود ندارد.”
«اِستینگ»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا کلمه‌ای سنسکریتی؛ زبان باستانی مردم هند است. یوگا به معنای وحدت، یکپاچه‌سازی و یگانگی است. یوگا رویکردی برای سلامتی است که همکاری متوازن سه جزء وجودی انسان یعنی جسم، ذهن و روح را افزایش می‌دهد.”

«استلا وِلر»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

”   مهمترین ابزاری که برای انجام یوگا نیاز دارید، جسم و ذهن تان است.”

«رادنی یی»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا تمرین آرامش ذهن است.”

«پاتانجلی»

متن نوشته ذهن زیبا

” یوگا برای کسی که بر ذهنش تسلطی ندارد دشوار است.”

«بَهگود گیتا»

متن زیبا برای ذهن

” وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود را برمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید.”       «بی.کا.اِس اینگار»

متن درباره ذهن زیبا

” یک فرد، تنها پس از التزام به تمرین در طولانی مدت و بدون انقطاع و با وفاداری به شدت در آن پایدار می‌شود.”

«یوگا سوترا»

متن درباره ذهن زیبا

” خویشتن در شما همان خویشتن جهانی است. اگر شما یگانگی خویشتن را در میان تنوعی از غیرخویشتن بیابید، آنگاه یوگا را امری غیر ممکن نمی‌پندارید”

« آنی وول بِسانت»

متن نوشته ذهن زیبا

” در آرامش تمام کشمکش‌ها باید خاتمه یابد.”

«فیلیپ اورسو»

متن درباره ذهن زیبا

” فقط عشق به دیگران را در دلتان داشته باشید، هرچه خوبی بیشتری در آنها ببینید، درواقع این خوبی را در خود فراهم می‌کنید.”

«پاراماهانزا یوگاناندا»

متن برای ذهن زیبا

” برای من یوگا فقط آمادگی جسمانی نیست، آن را تلاشی بر روی خود می‌دانم.”

«ماری گِلاوِر»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” راه‌های بسیاری امکانپذیر است. هر راهی که صادقانه سفر می‌کند، به آرامش درونی منتهی می‌گردد.”

« بهگود گیتا»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا توقف ذهن است.”

«پاتانجلی»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” یوگا راهی برای رهایی است. از طریق تمرین دائمی، ما می‌توانیم خودمان را از ترس، اضطراب و تنهایی رها کنیم.”

«ایندارا دِوی»

متن نوشته ذهن زیبا

” در واقع سکوت، سکوت نیست. سکوت حرف می‌زند. فصیح‌ترین سخن را می‌گوید. سکوت آرامش نیست. سکوت هدایت می‌کند. آن به طور کامل هدایت می‌کند.”

«سِری چینموی»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” بدن معبد شماست. آن را برای اِسکان روحتان پاک و ناب نگه دارید.”

«بی.کا.اِس اینگار»

متن درباره ذهن زیبا

” با فرو بردن نفَس خداوند به شما نزدیک می‌شود. با نگه داشتن آن خدا با شما می‌ماند. با برآوردن نفَس شما به خداوند نزدیک می‌شوید. نفَس تان را به بیرون بدهید و تسلیم خداوند شوید.”

«کریشناماچاری»

متن نوشته ذهن زیبا

” یوگا به شیوه‌ای عمل می‌کند که تمام توجه مان را به سوی فعالیتی هدایت کنیم که بدان مشغولیم.”

«دِسی کاچار»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا سفری است توسط خویشتن از خویشتن به سوی خویشتن”
«بَهگود گیتا»

متن زیبا برای ذهن

” پس مدیتیشن شما تلاشی برای تقویت پیشداوری‌تان نیست بلکه باعث خود-فراموشی است. شما به یاد خواهید آورد تا تنها درجستجوی حقیقت باشید.”

« جیمز آلِن»

متن نوشته ذهن زیبا

” یوگا رقص بین کنترل و تسلیم است- بین هل دادن و رهایی. زمانی‌که تحت فشار یا رها هستید به بخشی از فرایند خلاق تبدیل می‌شوید، بخشی از اکتشاف نامحدود وجودتان.”

«جوئل کرامر»

متن زیبا برای ذهن

” وقتی نفس در حرکت باشد، ذهن نیز متزلزل می‌شود. اما زمانی‌که نفس ساکن باشد، ذهن نیز آرام خواهد بود و فرد یوگی زندگی دیرپای را به دست می‌آورد. بنابراین فرد باید کنترل تنفس را به دست گیرد.”

«سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن برای ذهن زیبا

” ذهن‌آگاهی به شما کمک می‌کند تا با هدیه‌ ای به خانه بروید. زمانی‌که به آنجا می‌رسید و شرط سعادت و شادی را که دارید، تشخیص دهید، سعادت و شادی فرا می‌رسد.”

«تیچ نات هان»

متن درباره ذهن زیبا

” یوگا آمادگی جسمانی نیست بلکه یک تلاش ذهنی است. یوگا نقطه‌ای از تمرین معنوی است تا به ما یاد دهد، قلبمان را بگشاییم و برآگاهی‌مان تمرکز کنیم و بدانیم آنچه را که تاکنون نمی‌دانستیم و کسی باشیم که تاکنون نبودیم.”

«رالف گیتس»

متن زیبا برای ذهن

” یوگا چراغی است که یکباره روشن می شود و هرگز خاموش نخواهد شد. هرچه بیشتر تمرین کنید، شعله برافروخته‌تر است.”

«بی.کا.اِس اینگار»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

”  هرکسی که تمرین کند می‌تواند موفقیت در یوگا را به دست آورد اما یک فرد تنبل هرگز نمی‌تواند. تمرین مداوم خود به تنهایی راز رسیدن به موفقیت است.”                          «سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” ماهیت یوگا روشنایی‌بخشی آگاهی به تاریک‌ترین گوشۀ بدن است.”

«جیسون کِرَندل»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا مثل موسیقی در یک مسیر است؛ هیچ پایانی برای آن وجود ندارد.”
«اِستینگ»

متن زیبا برای ذهن

” یوگا کلمه‌ای سنسکریتی؛ زبان باستانی مردم هند است. یوگا به معنای وحدت، یکپاچه‌سازی و یگانگی است. یوگا رویکردی برای سلامتی است که همکاری متوازن سه جزء وجودی انسان یعنی جسم، ذهن و روح را افزایش می‌دهد.”

«استلا وِلر»

متن برای ذهن زیبا

”   مهمترین ابزاری که برای انجام یوگا نیاز دارید، جسم و ذهن تان است.”

«رادنی یی»

متن برای ذهن زیبا

” یوگا تمرین آرامش ذهن است.”

«پاتانجلی»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” یوگا برای کسی که بر ذهنش تسلطی ندارد دشوار است.”

«بَهگود گیتا»

متن زیبا برای ذهن

” وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود را برمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید.”       «بی.کا.اِس اینگار»

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن زیبا برای ذهن

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن برای ذهن زیبا

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن برای ذهن زیبا

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن زیبا برای ذهن

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن زیبا برای ذهن

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن زیبا برای ذهن

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن زیبا برای ذهن

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن برای ذهن زیبا

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن درباره ذهن زیبا

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن زیبا برای ذهن

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن نوشته ذهن زیبا

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن نوشته ذهن زیبا

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن درباره ذهن زیبا

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن نوشته ذهن زیبا

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن برای ذهن زیبا

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن درباره ذهن زیبا

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن زیبا برای ذهن

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن نوشته ذهن زیبا

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن زیبا برای ذهن

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن زیبا برای ذهن

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن برای ذهن زیبا

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن زیبا برای ذهن

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن درباره ذهن زیبا

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن نوشته ذهن زیبا

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن زیبا برای ذهن

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن برای ذهن زیبا

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن برای ذهن زیبا

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن نوشته ذهن زیبا

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن زیبا برای ذهن

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن برای ذهن زیبا

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن برای ذهن زیبا

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن نوشته ذهن زیبا

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن نوشته ذهن زیبا

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن نوشته ذهن زیبا

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن برای ذهن زیبا

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن درباره ذهن زیبا

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن برای ذهن زیبا

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن برای ذهن زیبا

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن نوشته ذهن زیبا

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن درباره ذهن زیبا

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن نوشته ذهن زیبا

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن نوشته ذهن زیبا

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن نوشته ذهن زیبا

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن برای ذهن زیبا

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن برای ذهن زیبا

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن برای ذهن زیبا

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن زیبا برای ذهن

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن زیبا برای ذهن

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن نوشته ذهن زیبا

هفت قانون شاد بودن :

همیشه لبخند بزن

ساده زندگی کن

هرگز متنفر نباش

نگران نباش

فراوان ببخش

کم توقع باش

متن درباره ذهن زیبا

من زندگی خودم را میکنم و

برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,

لاغرم,

قد بلندم,

کوتاه قدم,

سفیدم ,

سبزه ام همه به خودم مربوط است.

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت

با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…

هر جور که باشی،

حرفی برای گفتن دارند.

شاد باش و

از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن نوشته ذهن زیبا

پنج قدم تا خوشبختی :

قلبت را مملوء از مهربانی کن

ذهنت را از نگرانی رها کن

ساده زندگی کن

بیشتر ببخش

کمتر توقع داشته باش

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی می کنی!

پس زندگی کن

متن نوشته ذهن زیبا

شاد بودن مهمترین کاری است

که یک انسان می تواند انجام دهد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی

هدف تلاش

امروز برای تو

دقیقا همانیست که

منتظرش بودی

و حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شادی فقط از خودت ریشه میگیره

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

متن برای ذهن زیبا

چه زیباست

زندگی کردن با امید

نه امید بخود

که غرور است !

نه امید به دیگران

که تباهی است !

بلکه امید به خدا

که خوشبختی و آرامش است

متن زیبا برای ذهن

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده

و شروع تازه ای داشته باشه

اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه

و یک پایان شاد بسازه

متن درباره ذهن زیبا

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،

کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن نوشته ذهن زیبا

برای امروزتان

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتان آرام

شاد و زیبا

سرشار از خوشبختی

و عشق و آرامش

متن درباره ذهن زیبا

خیلی ها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد

شادمانی خودِ مسیر است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شادترین آدم های روی زمین

آن هایی نیستند که پول زیادی دارند

بلکه

کسانی هستند که لبریز از عشق بوده

و با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کمتر بترس،

بیشتر امید داشته باش

کمتر بخور،

بیشتر بجو

کمتر ناله کن،

بیشتر نفس بکش

کمتر حرف بزن،

بیشتر سخن خوب بگو

کمتر نفرت داشته باش،

بیشتر عشق بورز

و آن گاه

همه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن نوشته ذهن زیبا

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادی های کوچک لذت برد

فقط کافیست باور داشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن نوشته ذهن زیبا

کجا گفته شده که باید

مطابق سنتان رفتار کنید ؟

تا وقتی که مرا شاد می کند

و باعث صدمه کسی نمی شوم،

مطابق هر سن و سالی

که دلم بخواهد رفتار می کنم

متن زیبا برای ذهن

آن قدر شاد باش

که دیگران هم

با نگاه کردن به تو

شاد شوند

متن برای ذهن زیبا

لبخند بزن

بگذار همه ببینند

از دیروز قوی تر هستی

متن زیبا برای ذهن

شاد بودن

تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد

پس شاد باشید

متن نوشته ذهن زیبا

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن زیبا برای ذهن

مهم نیس پشت سرم چی میگن

چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور

چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هر کسی رو غرق محبت نمیکنم

و به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن برای ذهن زیبا

زندگی دوختن شادی هاست

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست

زندگانی هنر هم سفری با رنج است

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن زیبا برای ذهن

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن برای ذهن زیبا

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن برای ذهن زیبا

ساده ترین راه جذب عشق این است که

خوشحال ترین ورژن خودتان باشید،

دوست نداشتن کسی که واقعا شاد است

تقریبا غیر ممکن است

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی یک لبخند

عامل دلخوشی یک دل می شود

گاهی یک قطره محبت

موجب خوشبختی یک انسان می شود

بیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن زیبا برای ذهن

زندگی اصلا پیچیده نیست،

خودت را از محدودیت ها رها کن!

شادی را در آغوش بگیر

و بگذر از تمام نشدن ها

غصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن زیبا برای ذهن

همیشه شاد باش

بیهوده ترین روز ها،

روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن برای ذهن زیبا

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن درباره ذهن زیبا

دو راه برای شاد بودن هست :

واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشی

یا

انتظاراتت را کم کنی

متن نوشته ذهن زیبا

غم را خدا نیافرید،

انسان آفرید

خوش بختی ،

تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیها را خلق کردند

و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی می چرخد

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن می شود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد

زندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش

چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است

حالت روحی است

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گرچه غم بسیار

اما شادی از ما دور نیست

متن درباره ذهن زیبا

یک فرد شاد و موفق کسی است

که می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اند

بنیادی محکم بسازد.

متن نوشته ذهن زیبا

یک شمع روشن می تواند

هزاران شمع دیگر را روشن کند،

بدون اینکه عمر خودش کم شود.

خوشحالی و شادی نیز می تواند

به اشتراک گذاشته شود،

بدون اینکه کم شود.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!

بهش بگو :

اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

۲۰ سال بعد،

بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!

پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کن

و هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن نوشته ذهن زیبا

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن برای ذهن زیبا

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم

طعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن درباره ذهن زیبا

شادی های زندگی ام را

به تو مدیونم

ممنون که

این حس قشنگو به من دادی

آرزو میکنم

زیباترین خوشی های دنیا را

زندگی کنی

یک روحِ شاد

بهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن نوشته ذهن زیبا

اگر افکار خوبی در سر داشته باشی

این افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابد

و تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن زیبا برای ذهن

زندگی را جشن بگیر

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

متن نوشته ذهن زیبا

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،

شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیم

بلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن درباره ذهن زیبا

تو وقتی شاد باشی

بخندی

برقصی

شاکر باشی

شادی میشه زندگیت

زندگیت می شه بهشت

متن نوشته ذهن زیبا

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن که

روحت را شاد می کنه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنند

نه نتایج آن ها

متن نوشته ذهن زیبا

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن برای ذهن زیبا

پشت هر دختر قوی و مستقلی

یه دختر کوچولوی شاد هست

که یه جا تصمیم گرفته

یاد بگیره

چطور دوباره

روی پاهاش وایسه و به هیچکسی

اتکا نکنه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش هایم را

با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

متن نوشته ذهن زیبا

آرزوی یک خوشیختی بزرگتر

پیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیم

باز می دارد

متن زیبا برای ذهن

لبخند مسری است

امروز کسی به من لبخند زد

و من شروع به لبخند زدن کردم

و یک نفر دیگر لبخند مرا دید

او هم لبخند زد و من فهمیدم

چقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند من

می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن برای ذهن زیبا

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشی

همه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن نوشته ذهن زیبا

من یک دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!

اگر بخواهم

تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن زیبا برای ذهن

بهترین آرایش ها در زندگی

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی زمانی است که

آنچه فکر می کنید،

آنچه می گویید

و آنچه انجام می دهید

با هم هماهنگ باشند.

متن زیبا برای ذهن

برای داشتن

هر چیز ارزشمندی در زندگی

باید هزینه کرد

اما خندیدن و شاد بودن

ارزشمند ترین اتفاق در زندگی است

که هزینه ای ندارد

پس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن برای ذهن زیبا

زندگی پر از عشق و رنگ می شود

وقتی

شادی را،

در قلب دیگران نقاشی کنی

متن نوشته ذهن زیبا

از چیزهایی که داری خوشحال باش

و در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشی

هیجان زده باش.

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش را نجو

که هرگز نخواهی یافت

خوشبختی و آرامش همین لحظه توست

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می‌یابی که

الان همه چیز در وجود خودم هست

تنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست

به چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن نوشته ذهن زیبا

دوستت دارم را من،

دلاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق

که بری خانه ی دشمن،

که فشانی بر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس

به پراکندن اوست.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش

همین در کنار هم بودن هاست !

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش

همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی است

که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن برای ذهن زیبا

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشی

هیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن درباره ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید…

متن نوشته ذهن زیبا

آرزو کنیم حال همه ی خوب باشد
خیابان, پر باشد از
عابرانی کـه سرخوش و آسوده از کنار هم عبور میکنند
و میخندند، از ته دلشان می خندند.
آرزو کنیم حال همه ی خوب باشد
بـه خوبی دو روز مانده بـه عید زمان کودکی
و بـه خوبی همان روزی کـه آرامش و عشق؛
بـه خیابان‌هاي‌ این شهر، برگردد…

متن زیبا برای ذهن

بـه خاطر خودت می گویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا کـه دلش خواست

کـه یادت باشد زندگی شوخیه بـه اشتباه جدی گرفته شده ماست

متن نوشته ذهن زیبا

دكتر کاتوزیان چه زیبا می‌گوید:

بـه زندگی فکر کن…

ولی براي زندگی غصه نخور.

ديدن حقيقت اسـت، ولي درست ديدن، فضليت.

با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنيا آمدی .مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش.

شايد فردايی نباشد. شايد فردايی باشد اما عزيزی نباشد…

یادمان باشد؛ با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت!

یادمان باشد؛ با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی‌شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم؛ باخدای او طرف هستیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در زندگی فقط یک خوشبختی و آرامش وجود دارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند.

متن نوشته ذهن زیبا

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن برای ذهن زیبا

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن زیبا برای ذهن

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن درباره ذهن زیبا

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن درباره ذهن زیبا

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…

آرامش میخواهی شکرگزار باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .

عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

متن برای ذهن زیبا

می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر

متن برای ذهن زیبا

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

متن زیبا برای ذهن

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت را به مهربانی

و عشق را در قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه های خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن درباره ذهن زیبا

کاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن نوشته ذهن زیبا

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای رسیدن به خوشبختی و آرامش »

متن نوشته ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن زیبا برای ذهن

بزرگ فکر کن ” تقدیر”
تقویم افراد عادی است …
و
“تغییر”
تدبیر افراد عالی

متن درباره ذهن زیبا

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینی

تو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینم

یک خطای ساده‌ی بی‌انتها…

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن

زندگی زیباست

زندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش

برایم لذت بخش است

چون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …

و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …

دوستت دارم

متن برای ذهن زیبا

“قوی”

کسی است که نه منتظر می‌ماند

“خوشبختش”

کنند و نه اجازه می‌دهد

“بدبختش” کنند.

متن درباره ذهن زیبا

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت می‌گویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه‌ای هر چند کوتاه…

بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره

کودکی کند…

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

متن زیبا برای ذهن

دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ دارد

ڪه تا آخر عمر هم بدوی

چیزهای جدیدی هست

ڪه هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری

پس یڪ جاهایی در زندگی

ترمز دستی‌ات را بڪش

بایست و زندگی ڪن..

متن درباره ذهن زیبا

تا خدا هست

کسی تنها نیست

من اگر گم شده‌ام

تو اگر خسته شدی

درپس پرده‌ی اشک من و تو

مأمن گرم خداست

او همین جاست

کنار من و تو.

متن نوشته ذهن زیبا

امروز

فڪرڪن تازه به دنیـــــا آمدی…

مهربـــــان باش

شاید فـــــردایی نباشد…

شاید فـــــردایی باشد

امـــا

عزیـــــزی نباشد…

متن نوشته ذهن زیبا

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم

اگر از من دلخوری

با من حرف بزن !

دوستی‌ها

با نگفتن‌ها به پایان می‌رسد.

متن درباره ذهن زیبا

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.

بپرسید که می‌تواند بخوابد یا نه؟

اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبه‌راه است،

همین کافی است.

متن درباره ذهن زیبا

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،

زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

متن نوشته ذهن زیبا

همه مےخواهند

از زندگے لذت ببرند…

اما حاضر نیستند

یک سر سوزن

از خوشے هایشان را

با دیگران تقسیم کنند…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مے توانے ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭے

ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ کنے

پس با ﻋﺸــﻖ زندگے کن.

متن نوشته ذهن زیبا

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕــر

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍﺑﺪﺍﻥ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

متن زیبا برای ذهن

مشکلات

مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانند

و ما را به اطراف می‌کوبند.

اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و

بهتر از قبل خارج می‌شویم.

متن درباره ذهن زیبا

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن زیبا برای ذهن

خوشبخت‌ترین

مخلوق خواهی بود

اگر امروزت را

آنچنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی

وجود دارد برای دلهره

و نه گذشته‌ای برای حسرت.

متن زیبا برای ذهن

زندگی تکرار فرداهای ماست

می‌رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می‌ماند فقط نقش نکوست

نقش‌ها می‌ماند و ما نیستیم …

متن برای ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

متن نوشته ذهن زیبا

ﻟﺤﻈـﻪﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﺁﯾـﻨـــﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ، ﻣﯽﺭﺳﯿـــﻢ !

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرزو کنیم حال همه ی خوب باشد
خیابان, پر باشد از
عابرانی کـه سرخوش و آسوده از کنار هم عبور میکنند
و میخندند، از ته دلشان می خندند.
آرزو کنیم حال همه ی خوب باشد
بـه خوبی دو روز مانده بـه عید زمان کودکی
و بـه خوبی همان روزی کـه آرامش و عشق؛
بـه خیابان‌هاي‌ این شهر، برگردد…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بـه خاطر خودت می گویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا کـه دلش خواست

کـه یادت باشد زندگی شوخیه بـه اشتباه جدی گرفته شده ماست

متن زیبا برای ذهن

دكتر کاتوزیان چه زیبا می‌گوید:

بـه زندگی فکر کن…

ولی براي زندگی غصه نخور.

ديدن حقيقت اسـت، ولي درست ديدن، فضليت.

با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنيا آمدی .مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش.

شايد فردايی نباشد. شايد فردايی باشد اما عزيزی نباشد…

یادمان باشد؛ با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت!

یادمان باشد؛ با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی‌شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم؛ باخدای او طرف هستیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در زندگی فقط یک خوشبختی و آرامش وجود دارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند.

متن درباره ذهن زیبا

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن زیبا برای ذهن

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن…

آرامش میخواهی شکرگزار باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش…

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .

عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

متن درباره ذهن زیبا

می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه می گذرد به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

متن نوشته ذهن زیبا

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن زیبا برای ذهن

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت را به مهربانی

و عشق را در قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه های خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن درباره ذهن زیبا

کاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

متن نوشته ذهن زیبا

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای رسیدن به خوشبختی و آرامش »

متن برای ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بزرگ فکر کن ” تقدیر”
تقویم افراد عادی است …
و
“تغییر”
تدبیر افراد عالی

متن زیبا برای ذهن

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینی

تو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینم

یک خطای ساده‌ی بی‌انتها…

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن

زندگی زیباست

زندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش

برایم لذت بخش است

چون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …

و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …

دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

“قوی”

کسی است که نه منتظر می‌ماند

“خوشبختش”

کنند و نه اجازه می‌دهد

“بدبختش” کنند.

متن درباره ذهن زیبا

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت

بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

به خاطر خودت می‌گویم

خودت را ببخش

که حق لذت بردن از زندگی را بگیری…

حق دوباره شروع کردن را…

پس دست در دست کودک درونمان دهیم

برای لحظه‌ای هر چند کوتاه…

بگذاریم این من‌مان هم کمی دوباره

کودکی کند…

تا طعم خوش کودکی را برای لحظه‌ای کوتاه

بچشیم و از زندگی لذت ببریم هر چند کوتاه……

متن نوشته ذهن زیبا

دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ دارد

ڪه تا آخر عمر هم بدوی

چیزهای جدیدی هست

ڪه هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری

پس یڪ جاهایی در زندگی

ترمز دستی‌ات را بڪش

بایست و زندگی ڪن..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تا خدا هست

کسی تنها نیست

من اگر گم شده‌ام

تو اگر خسته شدی

درپس پرده‌ی اشک من و تو

مأمن گرم خداست

او همین جاست

کنار من و تو.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

امروز

فڪرڪن تازه به دنیـــــا آمدی…

مهربـــــان باش

شاید فـــــردایی نباشد…

شاید فـــــردایی باشد

امـــا

عزیـــــزی نباشد…

متن برای ذهن زیبا

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم

اگر از من دلخوری

با من حرف بزن !

دوستی‌ها

با نگفتن‌ها به پایان می‌رسد.

متن نوشته ذهن زیبا

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.

بپرسید که می‌تواند بخوابد یا نه؟

اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبه‌راه است،

همین کافی است.

متن برای ذهن زیبا

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگهداری کنیم،

اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،

زندگی‌مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام، مصیبت نمی‌بیند.

متن نوشته ذهن زیبا

همه مےخواهند

از زندگے لذت ببرند…

اما حاضر نیستند

یک سر سوزن

از خوشے هایشان را

با دیگران تقسیم کنند…

متن برای ذهن زیبا

مے توانے ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ

ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭے

ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ کنے

پس با ﻋﺸــﻖ زندگے کن.

متن برای ذهن زیبا

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕــر

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍﺑﺪﺍﻥ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

متن نوشته ذهن زیبا

مشکلات

مانند ماشین لباسشویی هستند،

پیچ وتاب می‌دهند، می‌چرخانند

و ما را به اطراف می‌کوبند.

اما در نهایت، تمیزتر، درخشان‌تر و

بهتر از قبل خارج می‌شویم.

متن نوشته ذهن زیبا

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبخت‌ترین

مخلوق خواهی بود

اگر امروزت را

آنچنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی

وجود دارد برای دلهره

و نه گذشته‌ای برای حسرت.

متن برای ذهن زیبا

زندگی تکرار فرداهای ماست

می‌رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می‌ماند فقط نقش نکوست

نقش‌ها می‌ماند و ما نیستیم …

متن نوشته ذهن زیبا

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند…

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

متن نوشته ذهن زیبا

ﻟﺤﻈـﻪﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ

ﺁﻥﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽﺁﯾـﻨـــﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ، ﻣﯽﺭﺳﯿـــﻢ !

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است.
(آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی)

متن نوشته ذهن زیبا

کتاب، سفینه‌ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی‌نوردد.
(فرانسیس بیکن، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی)

متن نوشته ذهن زیبا

خواندن بی اندیشه بیهوده است؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک.
(کنفوسیوس، فیلسوف و نظریه پرداز چینی )

متن درباره ذهن زیبا

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود. و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد.
(پلوتارک، تاریخ‌دان و زندگینامه‌نویس یونانی)

متن برای ذهن زیبا

کتاب هدیه ای است که می‌توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید.
(گریسون کلیور، خبرنگار امریکایی)

متن نوشته ذهن زیبا

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.
(سقراط، فیلسوف یونانی)

متن زیبا برای ذهن

مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند، ضروری است.
(جیم ران، نویسنده و سخنران آمریکایی)

متن برای ذهن زیبا

ادبیات داستانی با شریک کردن ما در تجاربی غیر از تجربه‌های خودمان، وجود و هستی ما را وسیع‌تر می‌کند، آنان که در تمام طول عمر خود کتاب‌خوان‌های واقعی بوده‌اند؛ وسعت بی‌انتهای وجود خود را می‌بینند، و البته آن را مدیون نویسندگاه بزرگ هستند. این وسعت را وقتی احساس می‌کنید که با یک دوست غیرکتابخوان خود صحبت می‌کنید. ممکن است او پر از صفات نیک و احساسات لطیف باشد؛ اما در دنیای کوچکی زندگی می‌کند که شاید ما حتی نمی‌توانیم در آن نفس بکشیم…با خواندن آثار برزگ به هزاران مرد تبدیل می‌شوم و باز خودم هستم؛ در ستایش، در عشق، در اخلاقیات و در دانش همراه با آنها از خودم عبور میکنم و فراتر می‌روم؛ اما هیچ گاه تا این اندازه خودم نبوده‌ام

پروفوسر سی اس لوئیس

متن برای ذهن زیبا

من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همین طور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، عطش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد: کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند

باربارا کینگ سولور، رمان نویس

متن برای ذهن زیبا

کسی که می‌داند چگونه و چه چیزی بخواند، این قدرت را دارد که خود را بزرگ نشان دهد، راه‌های بقای خویش را گسترش دهد زندگی‌اش را کامل، پربار و دلچسب کند.

آلدوس هاکسلی، نویسنده

متن نوشته ذهن زیبا

نشانه یک کتاب خوب این است که هر بار آن را می‌خوانید تغییر کنید؛ چیزی تازه بیابید. کتاب‌خوان‌ها می‌دانند چه می‌گویم. بارها شاهد این تجربه بوده‌اند

اندرسون کوپر، خبرنگار سی ان ان

متن زیبا برای ذهن

برای کتاب خوان شدن یک راه خوب سراغ دارم؛ اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هرجایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید؛ معطل نکنید؛ به نزدیک‌ترین کتابفروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخورید

اولیور وندل هولمز نویسنده و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

این کتابخانه‌ام که تمام وسایل ترقی مرا تامین کرد. موقعیتی که مرا دو سه ساعتی در روز از دنیا جدا کند و کمبود تحصیلاتی، که پدرم از من انتظار داشت؛ جبران کنم. مهم نبود کجا نشسته‌ام؛ ذهنم به طور کاملی در اسارت کتاب بود. خواندن تنها تفریحی بود که برای خودم مجاز می‌دانستم. هیچ زمانی برای مهمانی و شادمانی نگذاشته بودم. اما کارم را با عزمی راسخ و تا جایی که لازم بود به طرزی خستگی‌ناپذیر ادامه می‌دادم

فرانکلین

متن برای ذهن زیبا

بهترین لحظات در زمان خواندن، همان لحظاتی است که تو با چیزی آشنا برخورد می‌کنی؛ یک فکر، یک احساس یا نوعی نگاه که تا آن زمان فکر می‌کردی فقط منحصر و متعلق به خود تو بوده است. اکنون جایی دیگر و از زبان شخصی دیگر با آن رو‌به‌رو می‌شوی. شخصی که هرگز او را ملاقات نکرده‌ای. شخصی که حتی شاید مدت‌ها پیش مرده باشد. درست مانند آن‌که دستی بیرون می‌آید و دست‌های شما را می‌گیرد

آلن بنت نمایش نامه نویس و هنرپیشه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من فکر می‌کنم ما باید فقط کتاب‌هایی بخوانیم که زخمی‌مان کند؛ اگر کتابی که می‌خوانیم ما را با ضربه‌ای محکم از خواب بی‌خبری بیدار نکند، در اصل چرا آن را خوانده‌ایم؟ کتاب باید مانند تبری، یخ درون ما را بشکند

فرانتس کافکا

متن نوشته ذهن زیبا

انسانی که می‌خواند باید به طور کامل هوشیار و آگاه باشد و کتاب همچون گوی نوری در دستش

ازرا پاوند، شاعر معاصر آمریکایی

متن درباره ذهن زیبا

گاهی از افرادی می‌شنویم که بسیار گرفتارند و برای خواندن وقت ندارند کسی که بگوید اکنون برای خواندن وقت ندارد، هیچگاه نخواهد خواند

پی سی فوریز، سردبیر مجله فوریز

متن درباره ذهن زیبا

تلویزیون برای من بسیار آموزنده بوده است؛ درست همان لحظه که کسی آن را روشن می‌کند من به کتابخوانه می‌روم و کتابی می‌خوانم

گروچومارکس، اندیشمند بزرگ

متن نوشته ذهن زیبا

واقعیت این نیست که من مردم را دوست ندارم، بلکه در هم‌نشینی با دیگران حتی با نزدیک‌ترین‌ها و عزیزترین‌های خود نیز لحظه‌هایی می‌رسد که من دلم برای خواندن تنگ می‌شود.

مائورین گوریگان، نویسنده و منتقد

متن زیبا برای ذهن

خواندن تار عنکبوت‌های ذهن را پاک می‌کند. قدرت تفکر را تقویت می‌کند. ماهیچه‌های مغز را ورزیده می‌کند. خواندن قدرت تحمل ما را برای حقایق تلخ و راه های جدید بالا میبرد. خواندن بزرگ شدن را جایگزین پیرشدن می‌کند.

چاک سوییندل، نویسنده

متن درباره ذهن زیبا

آنچه مطمئنیم این است که خواندن راه را برای شما باز می‌کند. خواندن شما را با آنچه در ذهنتان به آن نیاز دارید، رو‌به‌رو می‌کند و امکان دسترسی به آرمان‌های شما را فراهم می‌سازد.

اپراوینفری

متن برای ذهن زیبا

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است.
(آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی)

متن زیبا برای ذهن

کتاب، سفینه‌ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی‌نوردد.
(فرانسیس بیکن، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسی)

متن زیبا برای ذهن

خواندن بی اندیشه بیهوده است؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک.
(کنفوسیوس، فیلسوف و نظریه پرداز چینی )

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود. و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد.
(پلوتارک، تاریخ‌دان و زندگینامه‌نویس یونانی)

متن نوشته ذهن زیبا

کتاب هدیه ای است که می‌توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید.
(گریسون کلیور، خبرنگار امریکایی)

متن نوشته ذهن زیبا

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.
(سقراط، فیلسوف یونانی)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند، ضروری است.
(جیم ران، نویسنده و سخنران آمریکایی)

متن برای ذهن زیبا

ادبیات داستانی با شریک کردن ما در تجاربی غیر از تجربه‌های خودمان، وجود و هستی ما را وسیع‌تر می‌کند، آنان که در تمام طول عمر خود کتاب‌خوان‌های واقعی بوده‌اند؛ وسعت بی‌انتهای وجود خود را می‌بینند، و البته آن را مدیون نویسندگاه بزرگ هستند. این وسعت را وقتی احساس می‌کنید که با یک دوست غیرکتابخوان خود صحبت می‌کنید. ممکن است او پر از صفات نیک و احساسات لطیف باشد؛ اما در دنیای کوچکی زندگی می‌کند که شاید ما حتی نمی‌توانیم در آن نفس بکشیم…با خواندن آثار برزگ به هزاران مرد تبدیل می‌شوم و باز خودم هستم؛ در ستایش، در عشق، در اخلاقیات و در دانش همراه با آنها از خودم عبور میکنم و فراتر می‌روم؛ اما هیچ گاه تا این اندازه خودم نبوده‌ام

پروفوسر سی اس لوئیس

متن درباره ذهن زیبا

من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همین طور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، عطش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد: کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند

باربارا کینگ سولور، رمان نویس

متن برای ذهن زیبا

کسی که می‌داند چگونه و چه چیزی بخواند، این قدرت را دارد که خود را بزرگ نشان دهد، راه‌های بقای خویش را گسترش دهد زندگی‌اش را کامل، پربار و دلچسب کند.

آلدوس هاکسلی، نویسنده

متن نوشته ذهن زیبا

نشانه یک کتاب خوب این است که هر بار آن را می‌خوانید تغییر کنید؛ چیزی تازه بیابید. کتاب‌خوان‌ها می‌دانند چه می‌گویم. بارها شاهد این تجربه بوده‌اند

اندرسون کوپر، خبرنگار سی ان ان

متن برای ذهن زیبا

برای کتاب خوان شدن یک راه خوب سراغ دارم؛ اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هرجایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید؛ معطل نکنید؛ به نزدیک‌ترین کتابفروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخورید

اولیور وندل هولمز نویسنده و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد

متن درباره ذهن زیبا

این کتابخانه‌ام که تمام وسایل ترقی مرا تامین کرد. موقعیتی که مرا دو سه ساعتی در روز از دنیا جدا کند و کمبود تحصیلاتی، که پدرم از من انتظار داشت؛ جبران کنم. مهم نبود کجا نشسته‌ام؛ ذهنم به طور کاملی در اسارت کتاب بود. خواندن تنها تفریحی بود که برای خودم مجاز می‌دانستم. هیچ زمانی برای مهمانی و شادمانی نگذاشته بودم. اما کارم را با عزمی راسخ و تا جایی که لازم بود به طرزی خستگی‌ناپذیر ادامه می‌دادم

فرانکلین

متن زیبا برای ذهن

بهترین لحظات در زمان خواندن، همان لحظاتی است که تو با چیزی آشنا برخورد می‌کنی؛ یک فکر، یک احساس یا نوعی نگاه که تا آن زمان فکر می‌کردی فقط منحصر و متعلق به خود تو بوده است. اکنون جایی دیگر و از زبان شخصی دیگر با آن رو‌به‌رو می‌شوی. شخصی که هرگز او را ملاقات نکرده‌ای. شخصی که حتی شاید مدت‌ها پیش مرده باشد. درست مانند آن‌که دستی بیرون می‌آید و دست‌های شما را می‌گیرد

آلن بنت نمایش نامه نویس و هنرپیشه

متن برای ذهن زیبا

من فکر می‌کنم ما باید فقط کتاب‌هایی بخوانیم که زخمی‌مان کند؛ اگر کتابی که می‌خوانیم ما را با ضربه‌ای محکم از خواب بی‌خبری بیدار نکند، در اصل چرا آن را خوانده‌ایم؟ کتاب باید مانند تبری، یخ درون ما را بشکند

فرانتس کافکا

متن زیبا برای ذهن

انسانی که می‌خواند باید به طور کامل هوشیار و آگاه باشد و کتاب همچون گوی نوری در دستش

ازرا پاوند، شاعر معاصر آمریکایی

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی از افرادی می‌شنویم که بسیار گرفتارند و برای خواندن وقت ندارند کسی که بگوید اکنون برای خواندن وقت ندارد، هیچگاه نخواهد خواند

پی سی فوریز، سردبیر مجله فوریز

متن زیبا برای ذهن

تلویزیون برای من بسیار آموزنده بوده است؛ درست همان لحظه که کسی آن را روشن می‌کند من به کتابخوانه می‌روم و کتابی می‌خوانم

گروچومارکس، اندیشمند بزرگ

متن نوشته ذهن زیبا

واقعیت این نیست که من مردم را دوست ندارم، بلکه در هم‌نشینی با دیگران حتی با نزدیک‌ترین‌ها و عزیزترین‌های خود نیز لحظه‌هایی می‌رسد که من دلم برای خواندن تنگ می‌شود.

مائورین گوریگان، نویسنده و منتقد

متن نوشته ذهن زیبا

خواندن تار عنکبوت‌های ذهن را پاک می‌کند. قدرت تفکر را تقویت می‌کند. ماهیچه‌های مغز را ورزیده می‌کند. خواندن قدرت تحمل ما را برای حقایق تلخ و راه های جدید بالا میبرد. خواندن بزرگ شدن را جایگزین پیرشدن می‌کند.

چاک سوییندل، نویسنده

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آنچه مطمئنیم این است که خواندن راه را برای شما باز می‌کند. خواندن شما را با آنچه در ذهنتان به آن نیاز دارید، رو‌به‌رو می‌کند و امکان دسترسی به آرمان‌های شما را فراهم می‌سازد.

اپراوینفری

متن زیبا برای ذهن

فقط کسانی که جرئت می‌کنند شکست سخت بخورند می‌توانند موفقیت بزرگ را کسب کنند.

متن نوشته ذهن زیبا

در زندگی دقیقا همان چیزی گیرت خواهد آمد که شجاعت درخواستش را داشته باشی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برتری انسان از سه راه است:

از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می رهد

از حکمت است که پریشانی را از او دور می کند

و از شجاعـــت است که او را از ترس می رهاند

متن زیبا برای ذهن

وقتی جرات پریدن را داشته باشی برای همیشه نسبت به کسی که ترسید متفاوت زندگی می کنی…!

متن نوشته ذهن زیبا

داشتن یک قلب مهربان در این دنیای بی رحم ضعف نیست، شجاعت است!!

متن زیبا برای ذهن

شجاعت همیشه فریاد کشیدن نیست…

شجاعت گاهی صدای آرامی است….

که در پایان روز می گوید، فردا دوباره تلاش خواهم کرد!

متن نوشته ذهن زیبا

شجاعت بدون ترس زندگی کردن نیست! شجاعت یعنی تا سر حد مرگ بترسی ولی هر طور شده کاری که درسته رو انجام بدی!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در این جهان بزرگ ترین شهامت این است که ذهن کنار گذاشته شود و شجاع ترین فرد کسی است که بتواند بدون مانع ذهن به این جهان بنگرد، درست بدان گونه که هست.

متن درباره ذهن زیبا

چه کسی است که از دوست داشتن و ندانستن آینده نترسد؟

در دوست داشتن و جلو رفتن در رابطه ی صمیمانه حتما ترسی وجود دارد.

تصمیم با ماست که با وجود ترس، شجاعت تجربه کردن و تلاش کردن را داشته باشیم یا در فضای زندگی ای که به آن عادت کرده ایم باقی بمانیم و احساس امنیت کنیم.

متن درباره ذهن زیبا

شجاعت یعنی: بترس، بلرز اما قدم اول رو بردار…

تمام موفقیت های زندگی پشت همین قدم اول هست…..!

متن درباره ذهن زیبا

به محض این که به یک دختر شجاع و ترس تبدیل شوی، زندگی ات دیگر هیچ محدودیتی ندارد!

متن زیبا برای ذهن

وقتی احساست درسته و افکار درستی داری، ریسک کردن و شجاع بودن برات لذت بخش خواهد بود! بهت کمک می کنه به هدف اصلیت نزدیک تر بشی و از مسیرت کاملا لذت ببری، پس شجاع باش و با برنامه ریزی ریسک کن و تکیه گاه خودت باش!

متن نوشته ذهن زیبا

در راه زندگی از هیچ شکستی هرگز نا امید نشو، خدا با توست

متن زیبا برای ذهن

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛
حتی اگر میلی به انجامش ندارید…
اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند

“برایان تریسی”

متن زیبا برای ذهن

امنیت اغلب چیزی ساختگی و خیالی است، زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ
“هلن کلر”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ کس بدون تلاش موفق نمی شود …
کسانی که موفق هستند موفقیت خود را مدیون پشتکار هستند

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دست یافتن به رویاها زمان بر است، نیاز به تلاش و کوشش، فداکاری و ایثار دارد اما در پایان ارزشش را خواهد داشت

متن زیبا برای ذهن

شجاعت همیشه فریاد نمی زند، شجاعت گاهی صدای ضعیفی در انتهای روز است که می‌گوید فردا باز هم تلاش می کنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که هرروز از زندگی بر ترسی غلبه نکرده باشد، از زندگی درس نگرفته است.

شکوه و جلال، زاییده شهامت آغاز کردن است.

متن درباره ذهن زیبا

در زندگی تجربه‌ای وجود ندارد که از آن نشود درس گرفت، به‌هرحال منظور از زندگی، زیستن آن، حداکثر تجربه‌ها را چشیدن و با اشتیاق و بدون ترس دست به‌سوی تجارب جدیدتر و قوی‌تر دراز کردن است.

باید کارهایی را انجام دهید، که فکر می‌کنید نمی‌توانید. بله درست شنیدین، کارهای را انجام دهید که فکر میکنید نمیتوانید.

اقبال به نفع شجاعان عمل می‌کند

متن زیبا برای ذهن

فقط کسانی که جرئت می‌کنند شکست سخت بخورند می‌توانند موفقیت بزرگ را کسب کنند.

متن نوشته ذهن زیبا

در زندگی دقیقا همان چیزی گیرت خواهد آمد که شجاعت درخواستش را داشته باشی.

متن نوشته ذهن زیبا

برتری انسان از سه راه است:

از پرهیزکاری که با آن از نگرانی می رهد

از حکمت است که پریشانی را از او دور می کند

و از شجاعـــت است که او را از ترس می رهاند

متن زیبا برای ذهن

وقتی جرات پریدن را داشته باشی برای همیشه نسبت به کسی که ترسید متفاوت زندگی می کنی…!

متن درباره ذهن زیبا

داشتن یک قلب مهربان در این دنیای بی رحم ضعف نیست، شجاعت است!!

متن زیبا برای ذهن

شجاعت همیشه فریاد کشیدن نیست…

شجاعت گاهی صدای آرامی است….

که در پایان روز می گوید، فردا دوباره تلاش خواهم کرد!

متن برای ذهن زیبا

شجاعت بدون ترس زندگی کردن نیست! شجاعت یعنی تا سر حد مرگ بترسی ولی هر طور شده کاری که درسته رو انجام بدی!

متن برای ذهن زیبا

در این جهان بزرگ ترین شهامت این است که ذهن کنار گذاشته شود و شجاع ترین فرد کسی است که بتواند بدون مانع ذهن به این جهان بنگرد، درست بدان گونه که هست.

متن نوشته ذهن زیبا

چه کسی است که از دوست داشتن و ندانستن آینده نترسد؟

در دوست داشتن و جلو رفتن در رابطه ی صمیمانه حتما ترسی وجود دارد.

تصمیم با ماست که با وجود ترس، شجاعت تجربه کردن و تلاش کردن را داشته باشیم یا در فضای زندگی ای که به آن عادت کرده ایم باقی بمانیم و احساس امنیت کنیم.

متن درباره ذهن زیبا

شجاعت یعنی: بترس، بلرز اما قدم اول رو بردار…

تمام موفقیت های زندگی پشت همین قدم اول هست…..!

متن زیبا برای ذهن

به محض این که به یک دختر شجاع و ترس تبدیل شوی، زندگی ات دیگر هیچ محدودیتی ندارد!

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی احساست درسته و افکار درستی داری، ریسک کردن و شجاع بودن برات لذت بخش خواهد بود! بهت کمک می کنه به هدف اصلیت نزدیک تر بشی و از مسیرت کاملا لذت ببری، پس شجاع باش و با برنامه ریزی ریسک کن و تکیه گاه خودت باش!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در راه زندگی از هیچ شکستی هرگز نا امید نشو، خدا با توست

متن برای ذهن زیبا

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛
حتی اگر میلی به انجامش ندارید…
اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند

“برایان تریسی”

متن برای ذهن زیبا

امنیت اغلب چیزی ساختگی و خیالی است، زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ
“هلن کلر”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ کس بدون تلاش موفق نمی شود …
کسانی که موفق هستند موفقیت خود را مدیون پشتکار هستند

متن زیبا برای ذهن

دست یافتن به رویاها زمان بر است، نیاز به تلاش و کوشش، فداکاری و ایثار دارد اما در پایان ارزشش را خواهد داشت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شجاعت همیشه فریاد نمی زند، شجاعت گاهی صدای ضعیفی در انتهای روز است که می‌گوید فردا باز هم تلاش می کنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که هرروز از زندگی بر ترسی غلبه نکرده باشد، از زندگی درس نگرفته است.

شکوه و جلال، زاییده شهامت آغاز کردن است.

متن درباره ذهن زیبا

در زندگی تجربه‌ای وجود ندارد که از آن نشود درس گرفت، به‌هرحال منظور از زندگی، زیستن آن، حداکثر تجربه‌ها را چشیدن و با اشتیاق و بدون ترس دست به‌سوی تجارب جدیدتر و قوی‌تر دراز کردن است.

باید کارهایی را انجام دهید، که فکر می‌کنید نمی‌توانید. بله درست شنیدین، کارهای را انجام دهید که فکر میکنید نمیتوانید.

اقبال به نفع شجاعان عمل می‌کند

متن برای ذهن زیبا

امپراتوری‌های آینده،

امپراتوری‌های ذهنی هستند.

وینستون چرچیل

متن برای ذهن زیبا

رؤیا از طریق جادو تبدیل به واقعیت نمی‌شود.

بلکه نیازمند عرق ریختن، اراده و کار سخت است…

کالین پاول

متن نوشته ذهن زیبا

مردها موجودات قدرتمندی هستند

هرچقدر محکم در آغوش بگیریشان

اذیت یا تمام نمی شوند

زورشان به در کنسروها، وزنه های سنگین

و غُرغرهای زنانه خوب می رسد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

جهانی که ما برای خودمان ساخته‌ایم

نتیجه‌ی تفکرات‌مان است.

نمی‌توانیم این دنیا را

بدون تغییر طرز فکرمان تغییر دهیم.

آلبرت انیشتین

متن زیبا برای ذهن

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند،

اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن درباره ذهن زیبا

در مقابل موانع خود ایستادگی کن

و در موردشان اقدامی انجام بده.

متوجه خواهی شد که آن ها

نیمی از قدرتی که

فکر می کنی دارند را هم ندارند.

متن برای ذهن زیبا

هرچه ما در ناخودآگاه ذهن خود بکاریم

و با تکرار آن را تغذیه کنیم،

یک روز به واقعیت تبدیل می‌شود.

ارل نایتینگل

متن برای ذهن زیبا

قدرت من در خرید “دوستت دارم ” کم است

طعنه های سرد و نفرین های دعوای تو چند؟

جشن در ویلایِ ساحل آنقدر جذاب نیست

مرگ در دلتنگیِ غمگین دریایِ تو چند ؟

متن نوشته ذهن زیبا

این نشانه ی

قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند

شما در برابرش “سکوت” میکنید…

متن زیبا برای ذهن

امروز

بیشتر از دیروز

دوستت مى دارم

و فردا بیشتر از امروز.

و این، ضعف من نیست:

قدرت تو است.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

امپراتوری‌های آینده،

امپراتوری‌های ذهنی هستند.

وینستون چرچیل

متن درباره ذهن زیبا

رؤیا از طریق جادو تبدیل به واقعیت نمی‌شود.

بلکه نیازمند عرق ریختن، اراده و کار سخت است…

کالین پاول

متن نوشته ذهن زیبا

مردها موجودات قدرتمندی هستند

هرچقدر محکم در آغوش بگیریشان

اذیت یا تمام نمی شوند

زورشان به در کنسروها، وزنه های سنگین

و غُرغرهای زنانه خوب می رسد

متن نوشته ذهن زیبا

جهانی که ما برای خودمان ساخته‌ایم

نتیجه‌ی تفکرات‌مان است.

نمی‌توانیم این دنیا را

بدون تغییر طرز فکرمان تغییر دهیم.

آلبرت انیشتین

متن زیبا برای ذهن

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند،

اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن نوشته ذهن زیبا

در مقابل موانع خود ایستادگی کن

و در موردشان اقدامی انجام بده.

متوجه خواهی شد که آن ها

نیمی از قدرتی که

فکر می کنی دارند را هم ندارند.

متن برای ذهن زیبا

هرچه ما در ناخودآگاه ذهن خود بکاریم

و با تکرار آن را تغذیه کنیم،

یک روز به واقعیت تبدیل می‌شود.

ارل نایتینگل

متن برای ذهن زیبا

قدرت من در خرید “دوستت دارم ” کم است

طعنه های سرد و نفرین های دعوای تو چند؟

جشن در ویلایِ ساحل آنقدر جذاب نیست

مرگ در دلتنگیِ غمگین دریایِ تو چند ؟

متن درباره ذهن زیبا

این نشانه ی

قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند

شما در برابرش “سکوت” میکنید…

متن نوشته ذهن زیبا

امروز

بیشتر از دیروز

دوستت مى دارم

و فردا بیشتر از امروز.

و این، ضعف من نیست:

قدرت تو است.

متن برای ذهن زیبا

من سعی می‌ کنم خاطرات خوب را نگه دارم. اگر این چیزی است که به خاطرات گزینشی نامیده می‌ شود، پس من کارم با آن خوب است – نیکول ویلیامز

متن برای ذهن زیبا

چیزی که من در موردعکس‌ ها دوست دارم، این است که خاطره‌ ای که فراموش شده است و قابل بازسازی نیست را ثبت می‌کنند – کارل لاگر فلد

متن زیبا برای ذهن

خاطرت از درون شما را گرم می‌ کنند و در عین خال، شما را از درون متلاشی می‌ نمایند – هاروکی موراکامی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مهم نیست متحمل چه رنجی شده‌اید، هیچ‌گاه نمی‌خواهید از دست این خاطرات رها شوید – هاروکی موراکامی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 شادترین خاطرات آن‌هایی هستند که در زمان مناسب به پایان می‌ رسند – رابرت بروت

متن نوشته ذهن زیبا

 به یاد آوردن اسان است. فراموش کردن است که دشوار می‌ باشد – برودی آشتون

متن برای ذهن زیبا

 ما روزها را به خاطر نمی‌ آوریم بلکه لحظات است که در یاد ما باقی می‌ مانند – سزار پاوس

متن درباره ذهن زیبا

 خاطرات، حتی تلخ‌ ترین آن‌ ها، بهتر از هیچ چیز هستند – جنیفر ال آرمنتروت

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات ما، شاهدی برای تاریخ هستند به طوری که دیگران می‌ توانند از آن‌ ها درس بگیرند. بنابراین، آن‌ ها می‌ توانند پیروزی‌ های ما را گرامی بدارند و در مورد شکست‌ های ما آگاه باشند – موهیندر سورش

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 بدترین بخش از نگه داشتن خاطرات، درد و رنج نیست بلکه تنهایی آن است. خاطرات باید به اشتراک گذاشته شوند – لوئیز لاوری

متن زیبا برای ذهن

زمانی که به یاد سپردن تمام می‌شود، فراموش کردن می‌تواند شروع گردد – سارا زار

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات دارای قدرت عظیم باقی ماندن هستند اما همانند رویاها در تاریکی رشد می‌کنند و برای دهه‌ها در آب‌های عمیق ذهن ما مانند کشتی شکسته‌ای روی بستر دریا باقی می‌مانند – جی جی بالارد

متن نوشته ذهن زیبا

 حافظه مانند دفترچه خاطراتی است که ما هر روز با خود حمل می‌کنیم – اسکار وایلد

متن زیبا برای ذهن

تجربه به ما یاد داده است که حتی ارزشندترین خاطرات با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند – نیکلاس اسپارک

متن برای ذهن زیبا

حافظه، گنجینه‌ی ذهن ماست که در آن، آثار به یادماندنی نگه داشته می‌شوند – توماس فولر

 

گاهی‌ اوقات، به خاطر سپردن بسیار دردناک است – جس روتنبرگ

متن برای ذهن زیبا

 انسان‌ ها هستند که خاطره می‌ سازند، نه مکان‌ ها – آما آتا آیدو

متن برای ذهن زیبا

 او جوان‌ تر از آن بود که بداند حافظه‌ قلب، بدی‌ ها را حذف و خوبی‌ ها را بزرگ می‌ کند و این به خاطر چنین ترفندی است که ما می‌ توانیم بار گذشته را تحمل کنیم – گابریل گارسیا مارکز

متن درباره ذهن زیبا

خاطراتی وجود دارند که زمان نمی‌ تواند آن‌ ها را پاک کند. گذشت زمان باعث فراموش شدن آن‌ ها نمی‌ شود، فقط این خاطرات را قابل تحمل‌ تر می‌ سازد – کاساندرا کلر

متن زیبا برای ذهن

تا زمانی که ما چیزی را به خاطر بسپاریم، هیچ چیزی واقعاً فراموش نمی‌ شود – لوسی مود مونتگومری

متن برای ذهن زیبا

لحظاتی وجود دارند که من آرزو می‌کردم ای کاش می‌ توانستم عقربه‌ های ساعت را به عقب برگردانم و غم و ناراحتی را از بین ببرم. اما احساس می‌ کنم که اگر این چنین می‌ کردم، لذت و شادی هم از بین می‌ رفت – نیکولاس اسپارکس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که خاطرات سنگین‌ تر از رویاها می‌ شوند، بزرگ شده‌ ایم – بیل کلینتون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات مانند گلوله هستند. برخی از آن‌ ها تنها بر روی شما خراش می‌ اندازند اما برخی دیگر، شما تکه تکه می‌کنند – ریچارد کادری

متن درباره ذهن زیبا

بدترین خاطرات با ما می‌ مانند در حالی که خاطرات خوب به نظر می‌رسد که از دستمان می‌ روند – راشل وینسنت

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی‌ اوقات، چیزهایی که به خاطر می‌ سپارید، واقعی‌ تر از چیزهایی هستند که می‌ بینید – آرتور گولدن

متن زیبا برای ذهن

 مشکل خاطرات این است که می‌ توانید آن‌ ها را ببینید اما قادر به زنده کردنشان نیستید – شان دیوید هاچینسان

متن درباره ذهن زیبا

هر انسانی به خاطرات نیاز دارد –سول بیلو

متن درباره ذهن زیبا

می‌ گویند که زندگی سریعی داشته‌ ام. شاید من فقط زندگی سریع را دوست دارم. من آن را با هیچ چیز در جهان عوض نمی‌ کنم. آن تا ابد باقی نمی‌ ماند اما خاطرات باقی خواهند ماند – دنیس ویلسون

متن برای ذهن زیبا

گاهی‌ اوقات، یک خاطره‌ خوب می‌ تواند با بازگوش کردنش، از بین برود – نووا رن سوما

متن زیبا برای ذهن

تنها گنج واقعی در ذهن ماست. خاطرات بهتر از الماس هستند و هیچ‌ کس نمی‌ تواند آن‌ ها را از شما بدزدد – رودمان فیلبریک

متن درباره ذهن زیبا

رویاها امیدوار کننده هستند اما آن‌ ها تنها به عنوان یک احتمال باقی می‌ مانند. برخلاف خاطرات که تا ابد باقی می‌ مانند و مدفون می‌ شوند – شان دیوید هاچینسون

متن درباره ذهن زیبا

زمانی که صحبت از خاطرات می‌ شود، تعادلی بین خوب و بد وجود ندارد – جودی پیکولت

متن نوشته ذهن زیبا

برخی از خاطرات، واقعیت هستند و بهتر از چیزی که می‌ تواند برای کسی رخ دهد، می‌ باشند – ویلا کچر

متن درباره ذهن زیبا

بیایید خاطره‌ خود را با چیزی که گذشته است، سنگین نکنیم – ویلیام شکسپیر

متن نوشته ذهن زیبا

مهم‌ ترین نکته در مورد داشتن چیزهای زیاد برای به خاطر سپردن، این است که باید به مکانی بروید. باید دست از این کار بردارید. تا وقتی که دوباره به خانه برنگردید، واقعاً جای دیگری نبوده‌اید – تری پرچت

متن نوشته ذهن زیبا

من هرگز سعی نکرده‌ ام خاطرات گذشته را فراموش کنم، حتی خاطراتی که واقعاً دردناک بوده‌ اند. متوجه نمی‌ شوم که چرا برخی از افراد دوست دارند گذشته‌ خود را پنهان کنند. هر چیزی که با آن زندگی می‌ کنید، به شما در تبدیل شدن به شخصیتی که اکنون دارید، کمک می‌ کند – سوفیا لارن

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اکنون که بطری خاطرات را باز کرده‌ام، آن‌ ها تلخ و شیرین به بیرون می‌ ریزند – الن هاپکینز

متن زیبا برای ذهن

خاطراتش، ملموس و سنگین بود به طوری که من آن‌ ها را با خود خواهم داشت – رانسوم ریگز

متن زیبا برای ذهن

و داستان این است که شما آنچه رخ داده است را به خاطر نمی‌ آورید. آنچه به یاد دارید، تبدیل به چیزی که رخ داده است، می‌ شود – جان گرین

متن نوشته ذهن زیبا

من فکر می‌ کنم که تنها راه‌ حل این است که تا جایی که می‌ توانید خوب زندگی کنید و خاطره‌ سازی نمایید، همانند انسان‌ های احمقی که تنها به دنبال پول هستند و چون در نهایت، تنها چیزی که برایتان باقی می‌ ماند، خاطرات خوب است – سارا استرومیر

متن زیبا برای ذهن

انسان‌ ها از خود نشانه‌ های از جایی که بیشتر از همه احساس راحتی می‌ کنند، به جای می‌ گذارند – هاروکی موراکامی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

این پشیمانی است که خاطرات دردناک را به وجود می‌ آورد. وقتی دیوانه بودم، همه کاری را به درستی انجام می‌ دادم – مارک ونگات

متن برای ذهن زیبا

روح ما قدرتمندتر از پلیدی خاطرات است – ملینا مارچتا

متن برای ذهن زیبا

در زندگی من، متوجه شده‌ام که خاطرات پس از کمرنگ شدن در ذهن، شیرین می‌ شوند – هری کونیک جونیور

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

میراث خانواده‌ من عمدتاً خاطرات است. بنابراین، من از چندین یادگاری ملموس خود محافظت می‌ کنم – مورن کیلوران

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات خوب بسیار زیادی ساخته خواهند شد. شما تنها باید به اندازه‌ی کافی زندگی کنید تا به آن‌ ها برسید – جوئل برنز

متن نوشته ذهن زیبا

خاطراتی وجود دارند که بهتر است به فراموشی سپرده شوند. مسائلی وجود دارند که بهتر است تا ابد فراموش شوند – اس جی واتسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ غمی بزرگ‌ تر از با یاد آوردن زمانی که شاد بوده‌ ایم، نیست – دانته آلیگیری

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات می‌ توانند کارهای شگفت‌ انگیزی در خلسه انجام دهند – برام استوکر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی‌ اوقات، بهتر از به مدرسه نرویم و با دوستان خود وقت بگذرانیم چون اکنون که به گذشته نگاه می‌ کنم، نمرات به هیچ وجه لبخند بر لبانم نمی‌ آورند اما خاطرات چرا – عبدل کلام

متن درباره ذهن زیبا

اگرچه، خاطراتی وجود داشتند که هرگز کمرنگ نشدند – کاساندرا کلر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فکر می‌کنم که گاهی‌ اوقات، بهترین خاطرات در جاهایی که انتظارش را نداریم، ساخته می‌ شوند. اثبات دیگری بر این که خودآیندی ارزشمندتر از یک زندگی برنامه‌ ریزی شده است – جی آر ردمرسکی

متن نوشته ذهن زیبا

هر روز یک هدیه است و تا زمانی که چشمان را باز می‌ کنم، بر روی یک روز جدید و هر آنچه که به خاطر سپرده‌ ام، تمرکز خواهم کرد – ناشناس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تفاوت بین خاطرات غلط و خاطرات واقعی همانند تفاوت بین جواهرات واقعی و تقلبی است. همیشه خاطرات غلط است که واقعی‌ تر و زیباتر به نظر می‌ رسند – سالوادور دالی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات تا زمانی خوب هستند که ما آن‌ ها را نگه داریم و به زندگی خود ادامه دهیم – ناشناس

متن نوشته ذهن زیبا

به خاطر سپردن لحظات خوب چندان ساده نیست – سیسیلیا آرن

متن برای ذهن زیبا

اما او می‌ دانست که هیچ کس نمی‌ تواند با بار سنگینی از خاطرات دردآور به پیش برود – مارگارت میچل

متن نوشته ذهن زیبا

و خاطرات تمامی چیزهایی که دوست داشته‌ ایم، باقی می‌ مانند و به زندگی ما برمی‌ گردند. آن‌ ها نمی‌میرند بلکه به خواب می‌ روند و خوب است که گنجینه‌ای از آن‌ ها را جمع کنیم – وینسنت ون گوگ

متن درباره ذهن زیبا

احساسات، خاطرات هستند و خاطرات نیر همان احساسات می‌ باشند – مارگارت استول

متن نوشته ذهن زیبا

خاطرات، گذشته را بهتر می‌کنند؛ این واقعیت است که باعث تباهی می‌ شود – سیدهارتا موخرجی

متن نوشته ذهن زیبا

از خاطرات خوب لذت ببر. اما روزهای باقیمانده از عمر خود را صرف نگاه کردن به آن‌ ها و آرزوی روزهای خوب گذشته نکن – راندی آلکورن

متن برای ذهن زیبا

خاطرات، روزهای مهم گذشته، روزی زمان حال بودند. امروز را غنیمت شمار – گلوریا گیتر

متن نوشته ذهن زیبا

آنچه ما خاطره می‌نامیم، افکار کنونی ما هستند. آنچه پیش‌ بینی نامیده می‌ شود، در واقع افکار فعلی ماست. هیچ‌ کس تاکنون در لحظه جز زمان حال زندگی نکرده است – امیت فاکس

متن برای ذهن زیبا

برای برخی از افراد، زندگی کوتاه است اما خاطرات تا ابد باقی می‌ مانند – لورا سونسون

متن زیبا برای ذهن

عکس‌ ها، خاطرات ما را به ثبت می‌رسانند اما خاطرات همیشه در ذهن ما باقی می‌ مانند – کاترین پولسیفر

متن درباره ذهن زیبا

شما هرگز نمی‌ توانید واقعاً خوشحال باشید اگر خاطرات بدی که در گذشته داشته‌ اید و موجب ناراحتیتان می‌ شوند را نگه دارید – آنوراگ پراکاش رای

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اجازه ندهید روزهای خوب گذشته به خاطرات شما تبدیل شوند. هر روز را خوب زندگی کنید به طوری که انگار زندگی گذشته‌، ماجراجویی است که باید از آن لذت برد تا این که به خاطر سپرد – کاترین پولسفیر

متن زیبا برای ذهن

زمانی که فردا از راه برسد، امروز برای همیشه از بین خواهد رفت. اما من باید چیزی در ازای معامله‌ی امروز برای خود نگه دارم و آن نباید چیزی جز خاطره‌ی ارزشمندی که موجب پشیمانی نخواهد شد، باشد – ناشناس

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات مانند عتیقه هستند. هر چه قدیمی‌تر باشند، ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد – مارینلا رکا

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات خوب اغلب بدون تلاش آگاهانه‌ای ساخته می‌شنند. این خاطرات از رفتارهای یا کارهایی به دور از خودخواهی ما حاصل می‌شوند – بیرون آر پولسیفر

متن زیبا برای ذهن

خاطرات، حتی ارزشمندترین آن‌ها، به طرز شگفت‌ انگیزی سریع ناپدید می‌شوند. اما من با این موضوه موافق نیستم. خاطرات ارزشمند، هیچ‌ گاه برای من کمرنگ نمی‌ شوند – کازو ایشیگورا

متن برای ذهن زیبا

هیچ‌ کس نمی‌ تواند خاطراتتان را از شما بگیرد، هر روز یک شروع دوباره است، هر روز خاطرات خوب بساز – کاترین پولسیفر

متن برای ذهن زیبا

یک رابطه‌ی سالم نیاز دارد تا خاطرات تلخ گذشته‌ خود را پشت سر بگذارید و با امید تازه به زندگی ادامه دهید – آدام گرین

متن نوشته ذهن زیبا

حافظه‌ مانند چسبی است که زندگی را به هم وصل می‌کند؛ هر چیزی که امروز هستید، به خاطر حافظه‌ فوق‌العاده‌ تان است. شما در حافظه‌ ی خود زندگی می‌ کنید – کوین هورسلی

متن زیبا برای ذهن

بر روی خاطرات خوب خود تمرکز کنید و آن‌هایی که چندان خوب نیستند را پشت سر بگذارید – کاترین پولسیفر

متن برای ذهن زیبا

زیباترین چیز مربوط به پول نیست بلکه خاطرات و لحظات است. اگر آن‌ها را گرامی ندارید، می‌توانند شما را نابود کنند – الک وک

متن نوشته ذهن زیبا

بر این باور هستم که بدون خاطرات، زندگی وجود ندارد و خاطرات ما باید لحظات شادی باشند – لی رادزیویل

متن نوشته ذهن زیبا

خاطرات زندگی‌ های ما، از کارها و اعمالمان، در دیگران ادامه خواهند یافت – روزا پارکس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

انسان بودن به معنی داشتن تعداد زیادی خاطره از چیزی که هستید و نحوه‌ دستیابی به آن می‌ باشد – روزگرانز بالدوین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تمام خاطرات خوب خود را تا ابد نگه دارید. آن‌ ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا الهام‌ بخش امید باشید و آینده را بسازید – متی استپانک

متن نوشته ذهن زیبا

برخی از خاطرات فراموش‌ نشدنی هستند و تا ابد باقی خواهند ماند – جوزف بی ویرتلین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 هر وقت که به گذشته فکر می‌کنم، خاطرات بسیار زیادی برایم زنده می‌شوند – استیون رایت

متن زیبا برای ذهن

 چیزی که باید پشت سر بگذارم، خاطرا خوب است – مایکل لاندن

متن برای ذهن زیبا

همگی ما ماشین زمان خود را داریم. برخی ما را به گذشته می‌برند و ما آن‌ها را خاطره می‌نامیم. برخی ما را به آینده می‌برند و ما آن‌ها را رویا می‌خوانیم – جرمی آیرونز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوب است که خاطرات خوب گذشته‌ خود را به یاد آوریم. آن‌ ها در زمان خود لذت‌ بخش بوده‌اند. بنابراین، یاد گرفتن لذت بردن از امروز دو مزیت دارد: دستیابی به خوشبختی در زمان حال و تبدیل شدن به یک خاطره‌ خوب برای آینده – جورج فورمن

متن زیبا برای ذهن

من سعی می‌ کنم خاطرات خوب را نگه دارم. اگر این چیزی است که به خاطرات گزینشی نامیده می‌ شود، پس من کارم با آن خوب است – نیکول ویلیامز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

چیزی که من در موردعکس‌ ها دوست دارم، این است که خاطره‌ ای که فراموش شده است و قابل بازسازی نیست را ثبت می‌کنند – کارل لاگر فلد

متن برای ذهن زیبا

خاطرت از درون شما را گرم می‌ کنند و در عین خال، شما را از درون متلاشی می‌ نمایند – هاروکی موراکامی

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست متحمل چه رنجی شده‌اید، هیچ‌گاه نمی‌خواهید از دست این خاطرات رها شوید – هاروکی موراکامی

متن زیبا برای ذهن

 شادترین خاطرات آن‌هایی هستند که در زمان مناسب به پایان می‌ رسند – رابرت بروت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 به یاد آوردن اسان است. فراموش کردن است که دشوار می‌ باشد – برودی آشتون

متن زیبا برای ذهن

 ما روزها را به خاطر نمی‌ آوریم بلکه لحظات است که در یاد ما باقی می‌ مانند – سزار پاوس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 خاطرات، حتی تلخ‌ ترین آن‌ ها، بهتر از هیچ چیز هستند – جنیفر ال آرمنتروت

متن زیبا برای ذهن

خاطرات ما، شاهدی برای تاریخ هستند به طوری که دیگران می‌ توانند از آن‌ ها درس بگیرند. بنابراین، آن‌ ها می‌ توانند پیروزی‌ های ما را گرامی بدارند و در مورد شکست‌ های ما آگاه باشند – موهیندر سورش

متن برای ذهن زیبا

 بدترین بخش از نگه داشتن خاطرات، درد و رنج نیست بلکه تنهایی آن است. خاطرات باید به اشتراک گذاشته شوند – لوئیز لاوری

متن زیبا برای ذهن

زمانی که به یاد سپردن تمام می‌شود، فراموش کردن می‌تواند شروع گردد – سارا زار

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات دارای قدرت عظیم باقی ماندن هستند اما همانند رویاها در تاریکی رشد می‌کنند و برای دهه‌ها در آب‌های عمیق ذهن ما مانند کشتی شکسته‌ای روی بستر دریا باقی می‌مانند – جی جی بالارد

متن نوشته ذهن زیبا

 حافظه مانند دفترچه خاطراتی است که ما هر روز با خود حمل می‌کنیم – اسکار وایلد

متن درباره ذهن زیبا

تجربه به ما یاد داده است که حتی ارزشندترین خاطرات با گذشت زمان کمرنگ می‌شوند – نیکلاس اسپارک

متن زیبا برای ذهن

حافظه، گنجینه‌ی ذهن ماست که در آن، آثار به یادماندنی نگه داشته می‌شوند – توماس فولر

 

گاهی‌ اوقات، به خاطر سپردن بسیار دردناک است – جس روتنبرگ

متن درباره ذهن زیبا

 انسان‌ ها هستند که خاطره می‌ سازند، نه مکان‌ ها – آما آتا آیدو

متن نوشته ذهن زیبا

 او جوان‌ تر از آن بود که بداند حافظه‌ قلب، بدی‌ ها را حذف و خوبی‌ ها را بزرگ می‌ کند و این به خاطر چنین ترفندی است که ما می‌ توانیم بار گذشته را تحمل کنیم – گابریل گارسیا مارکز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطراتی وجود دارند که زمان نمی‌ تواند آن‌ ها را پاک کند. گذشت زمان باعث فراموش شدن آن‌ ها نمی‌ شود، فقط این خاطرات را قابل تحمل‌ تر می‌ سازد – کاساندرا کلر

متن برای ذهن زیبا

تا زمانی که ما چیزی را به خاطر بسپاریم، هیچ چیزی واقعاً فراموش نمی‌ شود – لوسی مود مونتگومری

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لحظاتی وجود دارند که من آرزو می‌کردم ای کاش می‌ توانستم عقربه‌ های ساعت را به عقب برگردانم و غم و ناراحتی را از بین ببرم. اما احساس می‌ کنم که اگر این چنین می‌ کردم، لذت و شادی هم از بین می‌ رفت – نیکولاس اسپارکس

متن درباره ذهن زیبا

زمانی که خاطرات سنگین‌ تر از رویاها می‌ شوند، بزرگ شده‌ ایم – بیل کلینتون

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات مانند گلوله هستند. برخی از آن‌ ها تنها بر روی شما خراش می‌ اندازند اما برخی دیگر، شما تکه تکه می‌کنند – ریچارد کادری

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بدترین خاطرات با ما می‌ مانند در حالی که خاطرات خوب به نظر می‌رسد که از دستمان می‌ روند – راشل وینسنت

متن زیبا برای ذهن

گاهی‌ اوقات، چیزهایی که به خاطر می‌ سپارید، واقعی‌ تر از چیزهایی هستند که می‌ بینید – آرتور گولدن

متن برای ذهن زیبا

 مشکل خاطرات این است که می‌ توانید آن‌ ها را ببینید اما قادر به زنده کردنشان نیستید – شان دیوید هاچینسان

متن زیبا برای ذهن

هر انسانی به خاطرات نیاز دارد –سول بیلو

متن زیبا برای ذهن

می‌ گویند که زندگی سریعی داشته‌ ام. شاید من فقط زندگی سریع را دوست دارم. من آن را با هیچ چیز در جهان عوض نمی‌ کنم. آن تا ابد باقی نمی‌ ماند اما خاطرات باقی خواهند ماند – دنیس ویلسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی‌ اوقات، یک خاطره‌ خوب می‌ تواند با بازگوش کردنش، از بین برود – نووا رن سوما

متن برای ذهن زیبا

تنها گنج واقعی در ذهن ماست. خاطرات بهتر از الماس هستند و هیچ‌ کس نمی‌ تواند آن‌ ها را از شما بدزدد – رودمان فیلبریک

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

رویاها امیدوار کننده هستند اما آن‌ ها تنها به عنوان یک احتمال باقی می‌ مانند. برخلاف خاطرات که تا ابد باقی می‌ مانند و مدفون می‌ شوند – شان دیوید هاچینسون

متن نوشته ذهن زیبا

زمانی که صحبت از خاطرات می‌ شود، تعادلی بین خوب و بد وجود ندارد – جودی پیکولت

متن برای ذهن زیبا

برخی از خاطرات، واقعیت هستند و بهتر از چیزی که می‌ تواند برای کسی رخ دهد، می‌ باشند – ویلا کچر

متن برای ذهن زیبا

بیایید خاطره‌ خود را با چیزی که گذشته است، سنگین نکنیم – ویلیام شکسپیر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

مهم‌ ترین نکته در مورد داشتن چیزهای زیاد برای به خاطر سپردن، این است که باید به مکانی بروید. باید دست از این کار بردارید. تا وقتی که دوباره به خانه برنگردید، واقعاً جای دیگری نبوده‌اید – تری پرچت

متن درباره ذهن زیبا

من هرگز سعی نکرده‌ ام خاطرات گذشته را فراموش کنم، حتی خاطراتی که واقعاً دردناک بوده‌ اند. متوجه نمی‌ شوم که چرا برخی از افراد دوست دارند گذشته‌ خود را پنهان کنند. هر چیزی که با آن زندگی می‌ کنید، به شما در تبدیل شدن به شخصیتی که اکنون دارید، کمک می‌ کند – سوفیا لارن

متن زیبا برای ذهن

اکنون که بطری خاطرات را باز کرده‌ام، آن‌ ها تلخ و شیرین به بیرون می‌ ریزند – الن هاپکینز

متن زیبا برای ذهن

خاطراتش، ملموس و سنگین بود به طوری که من آن‌ ها را با خود خواهم داشت – رانسوم ریگز

متن درباره ذهن زیبا

و داستان این است که شما آنچه رخ داده است را به خاطر نمی‌ آورید. آنچه به یاد دارید، تبدیل به چیزی که رخ داده است، می‌ شود – جان گرین

متن برای ذهن زیبا

من فکر می‌ کنم که تنها راه‌ حل این است که تا جایی که می‌ توانید خوب زندگی کنید و خاطره‌ سازی نمایید، همانند انسان‌ های احمقی که تنها به دنبال پول هستند و چون در نهایت، تنها چیزی که برایتان باقی می‌ ماند، خاطرات خوب است – سارا استرومیر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

انسان‌ ها از خود نشانه‌ های از جایی که بیشتر از همه احساس راحتی می‌ کنند، به جای می‌ گذارند – هاروکی موراکامی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

این پشیمانی است که خاطرات دردناک را به وجود می‌ آورد. وقتی دیوانه بودم، همه کاری را به درستی انجام می‌ دادم – مارک ونگات

متن نوشته ذهن زیبا

روح ما قدرتمندتر از پلیدی خاطرات است – ملینا مارچتا

متن برای ذهن زیبا

در زندگی من، متوجه شده‌ام که خاطرات پس از کمرنگ شدن در ذهن، شیرین می‌ شوند – هری کونیک جونیور

متن برای ذهن زیبا

میراث خانواده‌ من عمدتاً خاطرات است. بنابراین، من از چندین یادگاری ملموس خود محافظت می‌ کنم – مورن کیلوران

متن نوشته ذهن زیبا

خاطرات خوب بسیار زیادی ساخته خواهند شد. شما تنها باید به اندازه‌ی کافی زندگی کنید تا به آن‌ ها برسید – جوئل برنز

متن زیبا برای ذهن

خاطراتی وجود دارند که بهتر است به فراموشی سپرده شوند. مسائلی وجود دارند که بهتر است تا ابد فراموش شوند – اس جی واتسون

متن برای ذهن زیبا

هیچ غمی بزرگ‌ تر از با یاد آوردن زمانی که شاد بوده‌ ایم، نیست – دانته آلیگیری

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات می‌ توانند کارهای شگفت‌ انگیزی در خلسه انجام دهند – برام استوکر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گاهی‌ اوقات، بهتر از به مدرسه نرویم و با دوستان خود وقت بگذرانیم چون اکنون که به گذشته نگاه می‌ کنم، نمرات به هیچ وجه لبخند بر لبانم نمی‌ آورند اما خاطرات چرا – عبدل کلام

متن برای ذهن زیبا

اگرچه، خاطراتی وجود داشتند که هرگز کمرنگ نشدند – کاساندرا کلر

متن درباره ذهن زیبا

فکر می‌کنم که گاهی‌ اوقات، بهترین خاطرات در جاهایی که انتظارش را نداریم، ساخته می‌ شوند. اثبات دیگری بر این که خودآیندی ارزشمندتر از یک زندگی برنامه‌ ریزی شده است – جی آر ردمرسکی

متن زیبا برای ذهن

هر روز یک هدیه است و تا زمانی که چشمان را باز می‌ کنم، بر روی یک روز جدید و هر آنچه که به خاطر سپرده‌ ام، تمرکز خواهم کرد – ناشناس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تفاوت بین خاطرات غلط و خاطرات واقعی همانند تفاوت بین جواهرات واقعی و تقلبی است. همیشه خاطرات غلط است که واقعی‌ تر و زیباتر به نظر می‌ رسند – سالوادور دالی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات تا زمانی خوب هستند که ما آن‌ ها را نگه داریم و به زندگی خود ادامه دهیم – ناشناس

متن زیبا برای ذهن

به خاطر سپردن لحظات خوب چندان ساده نیست – سیسیلیا آرن

متن نوشته ذهن زیبا

اما او می‌ دانست که هیچ کس نمی‌ تواند با بار سنگینی از خاطرات دردآور به پیش برود – مارگارت میچل

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

و خاطرات تمامی چیزهایی که دوست داشته‌ ایم، باقی می‌ مانند و به زندگی ما برمی‌ گردند. آن‌ ها نمی‌میرند بلکه به خواب می‌ روند و خوب است که گنجینه‌ای از آن‌ ها را جمع کنیم – وینسنت ون گوگ

متن نوشته ذهن زیبا

احساسات، خاطرات هستند و خاطرات نیر همان احساسات می‌ باشند – مارگارت استول

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات، گذشته را بهتر می‌کنند؛ این واقعیت است که باعث تباهی می‌ شود – سیدهارتا موخرجی

متن درباره ذهن زیبا

از خاطرات خوب لذت ببر. اما روزهای باقیمانده از عمر خود را صرف نگاه کردن به آن‌ ها و آرزوی روزهای خوب گذشته نکن – راندی آلکورن

متن نوشته ذهن زیبا

خاطرات، روزهای مهم گذشته، روزی زمان حال بودند. امروز را غنیمت شمار – گلوریا گیتر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آنچه ما خاطره می‌نامیم، افکار کنونی ما هستند. آنچه پیش‌ بینی نامیده می‌ شود، در واقع افکار فعلی ماست. هیچ‌ کس تاکنون در لحظه جز زمان حال زندگی نکرده است – امیت فاکس

متن زیبا برای ذهن

برای برخی از افراد، زندگی کوتاه است اما خاطرات تا ابد باقی می‌ مانند – لورا سونسون

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عکس‌ ها، خاطرات ما را به ثبت می‌رسانند اما خاطرات همیشه در ذهن ما باقی می‌ مانند – کاترین پولسیفر

متن نوشته ذهن زیبا

شما هرگز نمی‌ توانید واقعاً خوشحال باشید اگر خاطرات بدی که در گذشته داشته‌ اید و موجب ناراحتیتان می‌ شوند را نگه دارید – آنوراگ پراکاش رای

متن برای ذهن زیبا

اجازه ندهید روزهای خوب گذشته به خاطرات شما تبدیل شوند. هر روز را خوب زندگی کنید به طوری که انگار زندگی گذشته‌، ماجراجویی است که باید از آن لذت برد تا این که به خاطر سپرد – کاترین پولسفیر

متن زیبا برای ذهن

زمانی که فردا از راه برسد، امروز برای همیشه از بین خواهد رفت. اما من باید چیزی در ازای معامله‌ی امروز برای خود نگه دارم و آن نباید چیزی جز خاطره‌ی ارزشمندی که موجب پشیمانی نخواهد شد، باشد – ناشناس

متن نوشته ذهن زیبا

خاطرات مانند عتیقه هستند. هر چه قدیمی‌تر باشند، ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد – مارینلا رکا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات خوب اغلب بدون تلاش آگاهانه‌ای ساخته می‌شنند. این خاطرات از رفتارهای یا کارهایی به دور از خودخواهی ما حاصل می‌شوند – بیرون آر پولسیفر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خاطرات، حتی ارزشمندترین آن‌ها، به طرز شگفت‌ انگیزی سریع ناپدید می‌شوند. اما من با این موضوه موافق نیستم. خاطرات ارزشمند، هیچ‌ گاه برای من کمرنگ نمی‌ شوند – کازو ایشیگورا

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ‌ کس نمی‌ تواند خاطراتتان را از شما بگیرد، هر روز یک شروع دوباره است، هر روز خاطرات خوب بساز – کاترین پولسیفر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک رابطه‌ی سالم نیاز دارد تا خاطرات تلخ گذشته‌ خود را پشت سر بگذارید و با امید تازه به زندگی ادامه دهید – آدام گرین

متن زیبا برای ذهن

حافظه‌ مانند چسبی است که زندگی را به هم وصل می‌کند؛ هر چیزی که امروز هستید، به خاطر حافظه‌ فوق‌العاده‌ تان است. شما در حافظه‌ ی خود زندگی می‌ کنید – کوین هورسلی

متن برای ذهن زیبا

بر روی خاطرات خوب خود تمرکز کنید و آن‌هایی که چندان خوب نیستند را پشت سر بگذارید – کاترین پولسیفر

متن درباره ذهن زیبا

زیباترین چیز مربوط به پول نیست بلکه خاطرات و لحظات است. اگر آن‌ها را گرامی ندارید، می‌توانند شما را نابود کنند – الک وک

متن درباره ذهن زیبا

بر این باور هستم که بدون خاطرات، زندگی وجود ندارد و خاطرات ما باید لحظات شادی باشند – لی رادزیویل

متن درباره ذهن زیبا

خاطرات زندگی‌ های ما، از کارها و اعمالمان، در دیگران ادامه خواهند یافت – روزا پارکس

متن نوشته ذهن زیبا

انسان بودن به معنی داشتن تعداد زیادی خاطره از چیزی که هستید و نحوه‌ دستیابی به آن می‌ باشد – روزگرانز بالدوین

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تمام خاطرات خوب خود را تا ابد نگه دارید. آن‌ ها را با دیگران به اشتراک بگذارید تا الهام‌ بخش امید باشید و آینده را بسازید – متی استپانک

متن برای ذهن زیبا

برخی از خاطرات فراموش‌ نشدنی هستند و تا ابد باقی خواهند ماند – جوزف بی ویرتلین

متن برای ذهن زیبا

 هر وقت که به گذشته فکر می‌کنم، خاطرات بسیار زیادی برایم زنده می‌شوند – استیون رایت

متن برای ذهن زیبا

 چیزی که باید پشت سر بگذارم، خاطرا خوب است – مایکل لاندن

متن برای ذهن زیبا

همگی ما ماشین زمان خود را داریم. برخی ما را به گذشته می‌برند و ما آن‌ها را خاطره می‌نامیم. برخی ما را به آینده می‌برند و ما آن‌ها را رویا می‌خوانیم – جرمی آیرونز

متن برای ذهن زیبا

خوب است که خاطرات خوب گذشته‌ خود را به یاد آوریم. آن‌ ها در زمان خود لذت‌ بخش بوده‌اند. بنابراین، یاد گرفتن لذت بردن از امروز دو مزیت دارد: دستیابی به خوشبختی در زمان حال و تبدیل شدن به یک خاطره‌ خوب برای آینده – جورج فورمن

متن برای ذهن زیبا

به خاطر خودت میگویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

متن زیبا برای ذهن

برای اینکه حالت خوب باشه

روز را با داشته هایت شروع کن

و به نداشته هایت بگو :

به زودی می بینمتون

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست

متن نوشته ذهن زیبا

جهان ، به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند

و برنداشته‌ها کمتر غر می‌زنند،

بیشتر می‌بخشد

آنها نعمات بیشتری را ازهستی جذب می‌کنند

امروزشکرگزار داشته‌هایمان باشیم…

متن برای ذهن زیبا

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

متن برای ذهن زیبا

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن درباره ذهن زیبا

دکتر کاتوزیان چه زیبا می‌گوید:

بـه زندگی فکر کن…

ولی برای زندگی غصه نخور.

دیدن حقیقت اسـت، ولی درست دیدن، فضلیت.

با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنیا آمدی .مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش.

شاید فردایی نباشد. شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد…

یادمان باشد؛ با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت!

یادمان باشد؛ با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی‌شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم؛ باخدای او طرف هستیم.

متن نوشته ذهن زیبا

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.

متن زیبا برای ذهن

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن زیبا برای ذهن

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای رسیدن به خوشبختی و آرامش »

متن نوشته ذهن زیبا

“داشتن صلح درونی چیزی فراتر از تجربه پیروزی یا شکست است.”__باوگاد گیتا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“آنچه هست، تنها وقتی وجود دارد که هیچ مقایسه‌ای نباشد و با این “آنچه هست” زندگی کنید تا به صلح درونی برسید.”__بروس لی

متن درباره ذهن زیبا

“ذهن آزاد شده از احساسات شدید یک قلعه غیرقابل نفوذ است. برای انسان مکانی از این امن‌تر وجود ندارد.”__مارکوس اورلیوس

متن نوشته ذهن زیبا

زمانی که ما صلح را در قلب و ذهن‌مان داشته باشیم، می‌توانیم صلح را به زندگی‌مان وارد کنیم.

متن برای ذهن زیبا

“شما صلح درونی را نه با فرار از مشکلات بلکه با مقابله شجاعانه با آنها یاد پیدا خواهید کرد. شما صلح را نه در انکار بلکه در پیروزی خواهید یافت.”__دونالد والترز

متن درباره ذهن زیبا

“اگر شما ناراحت و دپرس باشید، در گذشته زندگی می‌کنید و اگر مشتاق و دلواپس هستید، شما در آینده زندگی می‌کنید. اگر شما در صلح و آرامش درونی باشید در لحظه زندگی می‌کنید.” __لائو تسو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

صلح به معنای قرارگیری در مکانی که هیچ سر و صدا، کار مشکل یا سخت وجود دارد، نیست. بلکه به این معناست  که شما در وسط تمام این چیزها باشی اما با این حال در قلب خود آرامش را احساس کنید.

متن زیبا برای ذهن

“آرامش درونی کلید است: اگر شما آرامش درونی داشته باشید، مشکلات بیرونی نمی‌تواند بر احساس صلح و آرامش درونی شما تاثیرگذار باشد. اما بدون صلح و آرامش درونی مهم نیست که چقدر زندگی شما از نظر مادی راحت باشد، ممکن است به دلیل شرایط شما همچنان آشفته، نگران و ناراضی باشید.” __دالای لاما

متن برای ذهن زیبا

زندگی ما به افکاری که در سرمان پرورش می‌دهیم، وابسته است. اگر افکار ما صلح‌آمیز، آرام، فروتن و مهربان باشند، زندگی ما هم همان‌گونه خواهد بود. اگر توجه ما به شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، معطوف شود، ما به گرداب افکاری اسیر می‌شویم که برای ما نه صلح می‌آورد و نه آرامش.

متن زیبا برای ذهن

چشمان‌تان را ببندید و بهترین ورژن از خودتان را تصور کنید. آن تصویر دقیقا خود واقعی شماست. به قسمتی از درون‌تان که هیجوقت باور نداشتید، اجازه پیش‌روی دهید.

متن نوشته ذهن زیبا

اگر زمان کافی به خودتان بدهید، متوجه خواهید شد که تنهایی چیز بهتری است و شرایط کاملا ایده‌آل برای تامل به شما داده و به نوعی آزادی است. زمانی که این مساله را پذیرفتید، در را برای ورود هر کسی به زندگی‌تان بار نکنید. زیرا توازن و آرامشی که برای آن تلاش کردید، به خطر خواهد افتاد.

متن درباره ذهن زیبا

سلامتی همیشه درباره مسائل پزشکی نیست.  بیشتر اوقات سلامتی یعنی آرامش ذهن، صلح درونی و قلبی و تمام این‌ها از شادی و عشق سرچشمه می‌گیرد.

متن برای ذهن زیبا

کمی زمان بگذارید تا متوجه شوید چه چیزی روح  و درون شما را خوشحال خواهد کرد.

متن برای ذهن زیبا

” شما به من گفتید می‌خواهید تا خودتان را در دنیا پیدا کنید و من به شما گفتم ابتدا جهان درون خودتان را کشف کنید. شما یک بار به من گفتید که می‌خواهید دنیا را از تمام جنگ‌ها نجات دهید و من به شما گفتم اول خودتان را از جهان و تمام جنگ‌هایی که در درون افکارتان گذاشتید، نجات دهید.”__ سوزی کاسم

متن نوشته ذهن زیبا

” اگر صلح و آرامش درونی ندارید، بدانید که مردم نمی‌توانند آن را به شما بدهند. شوهر نمی‌تواند این آرامش را به شما بدهد. فرزندانتان نمی‌توانند این آرامش را به شما هدیه دهند. این خود شما هستید که می‌توانید صلح درونی را به خودتان هدیه دهید.” _لیندا ایوانز

متن زیبا برای ذهن

” شما صلح و آرامش را در زندگی خودتان با دوباره چیدن موقعیت‌ها و شرایط زندگی به دست نمی‌آورید، بلکه زمانی به صلح و آرامش می‌رسید که درعمیق‌ترین سطح  از وجودتان، خودتان را پیدا کنید.” _اکهارت تول

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به خاطر خودت میگویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای اینکه حالت خوب باشه

روز را با داشته هایت شروع کن

و به نداشته هایت بگو :

به زودی می بینمتون

متن برای ذهن زیبا

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست

متن زیبا برای ذهن

جهان ، به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند

و برنداشته‌ها کمتر غر می‌زنند،

بیشتر می‌بخشد

آنها نعمات بیشتری را ازهستی جذب می‌کنند

امروزشکرگزار داشته‌هایمان باشیم…

متن برای ذهن زیبا

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست !

همین ثانیه هایی ست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم.

متن برای ذهن زیبا

دکتر کاتوزیان چه زیبا می‌گوید:

بـه زندگی فکر کن…

ولی برای زندگی غصه نخور.

دیدن حقیقت اسـت، ولی درست دیدن، فضلیت.

با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنیا آمدی .مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش.

شاید فردایی نباشد. شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد…

یادمان باشد؛ با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت!

یادمان باشد؛ با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی‌شویم!

کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم؛ باخدای او طرف هستیم.

متن درباره ذهن زیبا

هفت نکته مهم برای رسیدن به آرامش :
۱- با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند
۲- آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد
۳- گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است، به زمان کمی‌ فرصت دهید
۴- کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست بلکه خودتان مسئولید
۵- زندگی‌ خود را با دیگران مقایسه نکنید، ما هیچ خبر نداریم که زندگی‌ آنها چگونه است
۶- زیاد فکر نکنید، اشکالی ندارد که جواب بعضی‌ چیز‌ها را ندانیم
۷- لبخند بزنید، شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

متن برای ذهن زیبا

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

متن نوشته ذهن زیبا

اگر شما در آرامش هستید
پس حداقل کمی از آرامش خویش را به دنیای اطراف خود می بخشید
و به این طریق آرامش خود را به انسان های دیگر انتقال می دهید
و این گونه همه در آرامش به سر خواهند برد.

متن زیبا برای ذهن

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای رسیدن به خوشبختی و آرامش »

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“داشتن صلح درونی چیزی فراتر از تجربه پیروزی یا شکست است.”__باوگاد گیتا

متن زیبا برای ذهن

“آنچه هست، تنها وقتی وجود دارد که هیچ مقایسه‌ای نباشد و با این “آنچه هست” زندگی کنید تا به صلح درونی برسید.”__بروس لی

متن نوشته ذهن زیبا

“ذهن آزاد شده از احساسات شدید یک قلعه غیرقابل نفوذ است. برای انسان مکانی از این امن‌تر وجود ندارد.”__مارکوس اورلیوس

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زمانی که ما صلح را در قلب و ذهن‌مان داشته باشیم، می‌توانیم صلح را به زندگی‌مان وارد کنیم.

متن زیبا برای ذهن

“شما صلح درونی را نه با فرار از مشکلات بلکه با مقابله شجاعانه با آنها یاد پیدا خواهید کرد. شما صلح را نه در انکار بلکه در پیروزی خواهید یافت.”__دونالد والترز

متن زیبا برای ذهن

“اگر شما ناراحت و دپرس باشید، در گذشته زندگی می‌کنید و اگر مشتاق و دلواپس هستید، شما در آینده زندگی می‌کنید. اگر شما در صلح و آرامش درونی باشید در لحظه زندگی می‌کنید.” __لائو تسو

متن زیبا برای ذهن

صلح به معنای قرارگیری در مکانی که هیچ سر و صدا، کار مشکل یا سخت وجود دارد، نیست. بلکه به این معناست  که شما در وسط تمام این چیزها باشی اما با این حال در قلب خود آرامش را احساس کنید.

متن درباره ذهن زیبا

“آرامش درونی کلید است: اگر شما آرامش درونی داشته باشید، مشکلات بیرونی نمی‌تواند بر احساس صلح و آرامش درونی شما تاثیرگذار باشد. اما بدون صلح و آرامش درونی مهم نیست که چقدر زندگی شما از نظر مادی راحت باشد، ممکن است به دلیل شرایط شما همچنان آشفته، نگران و ناراضی باشید.” __دالای لاما

متن برای ذهن زیبا

زندگی ما به افکاری که در سرمان پرورش می‌دهیم، وابسته است. اگر افکار ما صلح‌آمیز، آرام، فروتن و مهربان باشند، زندگی ما هم همان‌گونه خواهد بود. اگر توجه ما به شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، معطوف شود، ما به گرداب افکاری اسیر می‌شویم که برای ما نه صلح می‌آورد و نه آرامش.

متن برای ذهن زیبا

چشمان‌تان را ببندید و بهترین ورژن از خودتان را تصور کنید. آن تصویر دقیقا خود واقعی شماست. به قسمتی از درون‌تان که هیجوقت باور نداشتید، اجازه پیش‌روی دهید.

متن نوشته ذهن زیبا

اگر زمان کافی به خودتان بدهید، متوجه خواهید شد که تنهایی چیز بهتری است و شرایط کاملا ایده‌آل برای تامل به شما داده و به نوعی آزادی است. زمانی که این مساله را پذیرفتید، در را برای ورود هر کسی به زندگی‌تان بار نکنید. زیرا توازن و آرامشی که برای آن تلاش کردید، به خطر خواهد افتاد.

متن درباره ذهن زیبا

سلامتی همیشه درباره مسائل پزشکی نیست.  بیشتر اوقات سلامتی یعنی آرامش ذهن، صلح درونی و قلبی و تمام این‌ها از شادی و عشق سرچشمه می‌گیرد.

متن نوشته ذهن زیبا

کمی زمان بگذارید تا متوجه شوید چه چیزی روح  و درون شما را خوشحال خواهد کرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

” شما به من گفتید می‌خواهید تا خودتان را در دنیا پیدا کنید و من به شما گفتم ابتدا جهان درون خودتان را کشف کنید. شما یک بار به من گفتید که می‌خواهید دنیا را از تمام جنگ‌ها نجات دهید و من به شما گفتم اول خودتان را از جهان و تمام جنگ‌هایی که در درون افکارتان گذاشتید، نجات دهید.”__ سوزی کاسم

متن درباره ذهن زیبا

” اگر صلح و آرامش درونی ندارید، بدانید که مردم نمی‌توانند آن را به شما بدهند. شوهر نمی‌تواند این آرامش را به شما بدهد. فرزندانتان نمی‌توانند این آرامش را به شما هدیه دهند. این خود شما هستید که می‌توانید صلح درونی را به خودتان هدیه دهید.” _لیندا ایوانز

متن نوشته ذهن زیبا

” شما صلح و آرامش را در زندگی خودتان با دوباره چیدن موقعیت‌ها و شرایط زندگی به دست نمی‌آورید، بلکه زمانی به صلح و آرامش می‌رسید که درعمیق‌ترین سطح  از وجودتان، خودتان را پیدا کنید.” _اکهارت تول

متن برای ذهن زیبا

 “یوگا آینه ای است که از درون به خودمان نگاه می کنیم”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 “یوگا شما را به لحظه فعلی می برد. تنها مکانی که زندگی در آن وجود دارد. “

متن نوشته ذهن زیبا

“ژستی که یوگا دارد بیشترین نیاز را از خود می گیرید.”

متن درباره ذهن زیبا

“مراقبه واقعی عبارت است از حضور کامل با همه چیزهایی که از جمله ناراحتی و چالش است. این فرار از زندگی نیست. ” – کریگ همیلتون

متن زیبا برای ذهن

 “یوگا سفر خود است ، از طریق خود به سمت خود”. – باگاواد گیتا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“در حقیقت یوگا زمان نمی برد – زمان می برد.” – گانگا وایت

متن برای ذهن زیبا

 “هر روز یک روز عالی برای یوگا است!”

متن زیبا برای ذهن

“یوگا فرصت مناسبی برای کنجکاوی در مورد اینکه کی هستی” – جیسون کراندل

متن برای ذهن زیبا

 ”تغییر فقط در لحظه فعلی اتفاق می افتد. گذشته در حال حاضر انجام شده است. آینده فقط انرژی و قصد است. “

متن برای ذهن زیبا

 ”بدن معبد شماست. آن را پاک و تمیز نگه دارید تا روح در آن ساکن شود. “

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“طبیعت یوگا تاباندن نور آگاهی به تاریک ترین گوشه های بدن است.”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

”یوگا به معنای جمع است. افزودن انرژی ، قدرت و زیبایی به بدن ، ذهن و روح. ” – آمیت ری

متن زیبا برای ذهن

“مدیتیشن راهی برای تغذیه و شکوفایی الوهیت درون شماست”

متن برای ذهن زیبا

“این در مورد خوب بودن در کاری نیست ، بلکه در مورد خوب بودن با خود است”

متن زیبا برای ذهن

”مهم نیست که همه چیز عالی نباشد. تمرین من وقتم این است که احساس زنده ، دوست داشتنی و آزاد بودن کنم.

“هدیه یادگیری مراقبه بزرگترین هدیه ای است که می توانید در این زندگی به خود بدهید.” – سوگیال رینپوچه

متن درباره ذهن زیبا

“با پرورش بی دوست نسبت به خوشبختان ، شفقت نسبت به افراد ناخوش ، لذت بردن از فضیلت ها و بی تفاوتی نسبت به ستمکاران ، آرامش و آرامش روان به دست می آید.”

متن برای ذهن زیبا

 ”مراقبه می تواند به ما کمک کند تا نگرانی ها ، ترس ، عصبانیت خود را بپذیریم. و این بسیار شفابخش است. ما به ظرفیت طبیعی خود برای بهبودی اجازه می دهیم تا کار کند. “

متن نوشته ذهن زیبا

“آرامش درونی لحظه ای آغاز می شود که شما انتخاب کنید اجازه ندهید شخص یا رویداد دیگری احساسات شما را کنترل کند.” – کاترین بودیگ

متن درباره ذهن زیبا

”بدن شما در گذشته وجود دارد و ذهن شما در آینده وجود دارد. در یوگا ، آنها در زمان حال دور هم جمع می شوند. “

متن برای ذهن زیبا

 “یوگا آینه ای است که از درون به خودمان نگاه می کنیم”

متن زیبا برای ذهن

 “یوگا شما را به لحظه فعلی می برد. تنها مکانی که زندگی در آن وجود دارد. “

متن نوشته ذهن زیبا

“ژستی که یوگا دارد بیشترین نیاز را از خود می گیرید.”

متن نوشته ذهن زیبا

“مراقبه واقعی عبارت است از حضور کامل با همه چیزهایی که از جمله ناراحتی و چالش است. این فرار از زندگی نیست. ” – کریگ همیلتون

متن درباره ذهن زیبا

 “یوگا سفر خود است ، از طریق خود به سمت خود”. – باگاواد گیتا

متن برای ذهن زیبا

“در حقیقت یوگا زمان نمی برد – زمان می برد.” – گانگا وایت

متن برای ذهن زیبا

 “هر روز یک روز عالی برای یوگا است!”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“یوگا فرصت مناسبی برای کنجکاوی در مورد اینکه کی هستی” – جیسون کراندل

متن درباره ذهن زیبا

 ”تغییر فقط در لحظه فعلی اتفاق می افتد. گذشته در حال حاضر انجام شده است. آینده فقط انرژی و قصد است. “

متن زیبا برای ذهن

 ”بدن معبد شماست. آن را پاک و تمیز نگه دارید تا روح در آن ساکن شود. “

متن درباره ذهن زیبا

“طبیعت یوگا تاباندن نور آگاهی به تاریک ترین گوشه های بدن است.”

متن نوشته ذهن زیبا

”یوگا به معنای جمع است. افزودن انرژی ، قدرت و زیبایی به بدن ، ذهن و روح. ” – آمیت ری

متن نوشته ذهن زیبا

“مدیتیشن راهی برای تغذیه و شکوفایی الوهیت درون شماست”

متن درباره ذهن زیبا

“این در مورد خوب بودن در کاری نیست ، بلکه در مورد خوب بودن با خود است”

متن درباره ذهن زیبا

”مهم نیست که همه چیز عالی نباشد. تمرین من وقتم این است که احساس زنده ، دوست داشتنی و آزاد بودن کنم.

“هدیه یادگیری مراقبه بزرگترین هدیه ای است که می توانید در این زندگی به خود بدهید.” – سوگیال رینپوچه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“با پرورش بی دوست نسبت به خوشبختان ، شفقت نسبت به افراد ناخوش ، لذت بردن از فضیلت ها و بی تفاوتی نسبت به ستمکاران ، آرامش و آرامش روان به دست می آید.”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 ”مراقبه می تواند به ما کمک کند تا نگرانی ها ، ترس ، عصبانیت خود را بپذیریم. و این بسیار شفابخش است. ما به ظرفیت طبیعی خود برای بهبودی اجازه می دهیم تا کار کند. “

متن نوشته ذهن زیبا

“آرامش درونی لحظه ای آغاز می شود که شما انتخاب کنید اجازه ندهید شخص یا رویداد دیگری احساسات شما را کنترل کند.” – کاترین بودیگ

متن نوشته ذهن زیبا

”بدن شما در گذشته وجود دارد و ذهن شما در آینده وجود دارد. در یوگا ، آنها در زمان حال دور هم جمع می شوند. “

متن زیبا برای ذهن

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن نوشته ذهن زیبا

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

متن نوشته ذهن زیبا

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

متن نوشته ذهن زیبا

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن درباره ذهن زیبا

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متن درباره ذهن زیبا

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن نوشته ذهن زیبا

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن زیبا برای ذهن

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن برای ذهن زیبا

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

متن زیبا برای ذهن

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن درباره ذهن زیبا

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن برای ذهن زیبا

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن درباره ذهن زیبا

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متن برای ذهن زیبا

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

متن برای ذهن زیبا

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن برای ذهن زیبا

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن زیبا برای ذهن

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن زیبا برای ذهن

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن برای ذهن زیبا

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

متن زیبا برای ذهن

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن زیبا برای ذهن

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن درباره ذهن زیبا

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن نوشته ذهن زیبا

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن درباره ذهن زیبا

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن زیبا برای ذهن

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن زیبا برای ذهن

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متن برای ذهن زیبا

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن درباره ذهن زیبا

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

متن نوشته ذهن زیبا

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن نوشته ذهن زیبا

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متن نوشته ذهن زیبا

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن درباره ذهن زیبا

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن برای ذهن زیبا

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن زیبا برای ذهن

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن برای ذهن زیبا

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

متن نوشته ذهن زیبا

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

متن برای ذهن زیبا

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن درباره ذهن زیبا

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن زیبا برای ذهن

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

متن برای ذهن زیبا

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متن برای ذهن زیبا

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن برای ذهن زیبا

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن زیبا برای ذهن

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن زیبا برای ذهن

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن زیبا برای ذهن

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

متن نوشته ذهن زیبا

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن درباره ذهن زیبا

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن زیبا برای ذهن

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن درباره ذهن زیبا

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن نوشته ذهن زیبا

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن برای ذهن زیبا

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن درباره ذهن زیبا

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

متن نوشته ذهن زیبا

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن نوشته ذهن زیبا

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متن نوشته ذهن زیبا

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل میشود.

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان، به قصری بدل میگردد.

یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان، دگرگون میشود و شکل معبدی میگیرد.

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان، به صورت لباسی فاخر در میاید.

اگر در برگ چوب خاک و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان، صد برابر بلکه هزار برابر کنند، آیا من نمیتوانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل میکند چنان کنم…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نگران لحظۀ بعد یا زندگی بعد یا جهان دیگر نباشید. این لحظه را شادمان سازید، این لحظه را لحظۀ شادی و سرور کنید. و لحظۀ بعد، از آن

پیروی خواهد کرد، زندگیِ بعد و جهانِ دیگر از آن پیروی خواهد کرد.

و هر چیزی که در این لحظه هستید، بیشتر و بیشتر عمیق خواهد شد و وقتیکه میبینید که شما مسئول شادی و سرور خود هستید، سرور و شادیتان بسیار عیمقتر خواهد بود. هرگاه ببینید که هیچ کسی آنرا به شما نداده است، شما یک گدا نبوده اید، و آن، هدیۀ کسی دیگر نیست،چونکه هیچ کسی آنرا به شما نداده است، هیچ کسی هم نمیتواند آنرا دور کند

هرگاه این را ببینید بسیار شادمانتر خواهید بود.

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند…
یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟
نه، همیشه جنگیدن خوب نیست!
این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن، برای به دست آوردن دل آدمها، برای اثبات خوب بودن نباید جنگید!
بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند!
این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد…
این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان…
نه بخاطر اینکه مستحق بخششند!

تنها به این خاطر که “من مستحق آرامشم” ….

متن برای ذهن زیبا

تقدیر را می پذیرم
سعی می کنم هر چه را زمستان از من گرفته
در بهار پس بگیرم
هنوز روز ها و چیز های زیادی باقیست
هنوز دنیا زیبایی های بسیاردارد
هنوز خیلی چیزها را دوست دارم
هنوز می توانم همه را دوست داشته باشم
ای دل غمگین مباش
هنوز کبوتران زایش می کنند
هنوز قناری ها می خوانند
هنوز انسان گل سرخ می کارد
هنوز آفتابگردان به آفتاب سلام می کند
هنوز
هنوز…..

متن زیبا برای ذهن

لبخند بزن ؛
به نسیمی که مدام نوازشت می کند
و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند .
لبخند بزن به دیروزی که خوش بود
و به امروزی که زیباست
و به فردایی که رویایی خواهد بود .
لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش ،
اشک شوق جاری می سازد .
لبخند بزن به شقایق ها ،
نیلوفر های آبی و نرگس ها
لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش ،
لبخند را میهمان لبهایت می کند .

متن برای ذهن زیبا

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده‌ای را در آن یافته باشی هیچ‌کس اینجا گم نمی‌شود
آدم‌ها به همان خونسردی که آمده‌اند چمدانشان را می‌بندند و ناپدید می‌شوند
یکی در مه
یکی در غبار
یکی در باران
یکی در باد
و
بی‌رحم‌ترین‌شان در برف
آنچه بر جا می‌ماند رد پایی‌ست
و
خاطره‌ای که هر از گاه پس میزند مثل نسیم پرده‌های اتاقت را!!!
در ساحل قلبها فقط ردپاي دوست مي ماند … وگرنه موج روزگار هر ردپايي را از بین می برد.
مردم بسیاری وارد زندگی شما میشوند ، اما فقط رد پای دوست در قلبتان باقی میماند.

متن درباره ذهن زیبا

راستی خدا
دلم هوای دیروز را کرده
هوای روزهای کودکی را
دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد
دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را
میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند
دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو
دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم
آن را نچینم
دلم میخواهد …
راستی خدا!
می شود باز هم کودک شد؟؟؟؟

متن برای ذهن زیبا

زندگی زیباست اگرچه سخت است
میدانم نمی شود معنا کرد …
زندگی زیباست اگرچه سخت است
جاده ای است هموار …
اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچک
اگرچه پر معناست آسمانی است آبی
اگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباست
اگرچه پر معماست و در آخر …
دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد

متن نوشته ذهن زیبا

من هیچ نمیخواهم…
تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد
نگاهت را میخواهم تا روشنی چشم های خسته ام باشد
وجودت را میخواهم تا گرمای قندیل اغوشم باشد
خیالت را میخواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشد
دست هایت را میخواهم تا نوازشگر بی کسی اشک هایم باشد
و تنها خنده هایت را میخواهم تا مرهم کهنه زخم های زندگیم باشد
اری تنها تو را میخواهم …

متن درباره ذهن زیبا

رویاهایت را گم نکنی

به رویا داشتن ادامه بده بگرد به دنبال نشانه هایی که رویایت را به امروزت متصل کند، بگذار موسیقی امروزت از آینده‌ تو سرچشمه بگیرد بگذار نت‌های آینده‌ تو همین امروز جاری باشند.

رویای شکل گیری یک سمفونی

که دنیا را تکان می‌دهد،

از نت‌های کوچکی که

امروز به ذهنت می‌رسد شکل می‌گیرد.

تو سمفونی‌ات را خواهی ساخت،

آوازت را در دنیا جاری خواهی کرد و دیگران لبریز خواهند شد…

فقط اگر تــــــــــو

رویاهایت را گم نکنی…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آنقدر قوی باشید که هیچ چیز

“ذهنتان” را به هم نریزد …

در هر گفتگویی با دیگران کلامی از

سلامتی، شادی، محبت

و برکت بر زبان بیاورید …

به تمام موجودات زنده

با لبخند نگاه کنید …

برای ناراحتی، “صبور “

برای ترس، ” قوی “

و در برابر، خشم ” متین ” باشید ..

متن زیبا برای ذهن

زندگی فهم نفهمیدن‌هاست

آسمان، نور، خدا،

عشق، سعادت، با ماست

در نبندیم به نور

در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من

وزن رضایتمندی‌ست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر پرهیزکاری گذشته ای دارد

و هر گناه کاری آینده ای

پس قضاوت نکن

میدانم اگر

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم…

دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد

تا به من ثابت کند

در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم…!

محتاط باشیم در سرزنش

و قضاوت کردن دیگران

وقتی

نه از دیروز او خبر داریم،

نه از فردای خودمان

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لباس‌های زیبا، شاید در کوتاه مدت زیبایی ما را تکمیل کنند

ولی بی شک در مدت زمان طولانی،

این یک ذهن زیباست که جذابیت دارد.

قطعاً هیچ‌کس نمی‌تواند منکر جذابیت ابدی یک روح زیبا شود…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل میشود.

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان، به قصری بدل میگردد.

یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان، دگرگون میشود و شکل معبدی میگیرد.

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان، به صورت لباسی فاخر در میاید.

اگر در برگ چوب خاک و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان، صد برابر بلکه هزار برابر کنند، آیا من نمیتوانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل میکند چنان کنم…

متن زیبا برای ذهن

نگران لحظۀ بعد یا زندگی بعد یا جهان دیگر نباشید. این لحظه را شادمان سازید، این لحظه را لحظۀ شادی و سرور کنید. و لحظۀ بعد، از آن

پیروی خواهد کرد، زندگیِ بعد و جهانِ دیگر از آن پیروی خواهد کرد.

و هر چیزی که در این لحظه هستید، بیشتر و بیشتر عمیق خواهد شد و وقتیکه میبینید که شما مسئول شادی و سرور خود هستید، سرور و شادیتان بسیار عیمقتر خواهد بود. هرگاه ببینید که هیچ کسی آنرا به شما نداده است، شما یک گدا نبوده اید، و آن، هدیۀ کسی دیگر نیست،چونکه هیچ کسی آنرا به شما نداده است، هیچ کسی هم نمیتواند آنرا دور کند

هرگاه این را ببینید بسیار شادمانتر خواهید بود.

متن درباره ذهن زیبا

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند…
یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟
نه، همیشه جنگیدن خوب نیست!
این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن، برای به دست آوردن دل آدمها، برای اثبات خوب بودن نباید جنگید!
بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند!
این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد…
این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان…
نه بخاطر اینکه مستحق بخششند!

تنها به این خاطر که “من مستحق آرامشم” ….

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تقدیر را می پذیرم
سعی می کنم هر چه را زمستان از من گرفته
در بهار پس بگیرم
هنوز روز ها و چیز های زیادی باقیست
هنوز دنیا زیبایی های بسیاردارد
هنوز خیلی چیزها را دوست دارم
هنوز می توانم همه را دوست داشته باشم
ای دل غمگین مباش
هنوز کبوتران زایش می کنند
هنوز قناری ها می خوانند
هنوز انسان گل سرخ می کارد
هنوز آفتابگردان به آفتاب سلام می کند
هنوز
هنوز…..

متن نوشته ذهن زیبا

لبخند بزن ؛
به نسیمی که مدام نوازشت می کند
و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند .
لبخند بزن به دیروزی که خوش بود
و به امروزی که زیباست
و به فردایی که رویایی خواهد بود .
لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش ،
اشک شوق جاری می سازد .
لبخند بزن به شقایق ها ،
نیلوفر های آبی و نرگس ها
لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش ،
لبخند را میهمان لبهایت می کند .

متن نوشته ذهن زیبا

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده‌ای را در آن یافته باشی هیچ‌کس اینجا گم نمی‌شود
آدم‌ها به همان خونسردی که آمده‌اند چمدانشان را می‌بندند و ناپدید می‌شوند
یکی در مه
یکی در غبار
یکی در باران
یکی در باد
و
بی‌رحم‌ترین‌شان در برف
آنچه بر جا می‌ماند رد پایی‌ست
و
خاطره‌ای که هر از گاه پس میزند مثل نسیم پرده‌های اتاقت را!!!
در ساحل قلبها فقط ردپاي دوست مي ماند … وگرنه موج روزگار هر ردپايي را از بین می برد.
مردم بسیاری وارد زندگی شما میشوند ، اما فقط رد پای دوست در قلبتان باقی میماند.

متن نوشته ذهن زیبا

راستی خدا
دلم هوای دیروز را کرده
هوای روزهای کودکی را
دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد
دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را
میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند
دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو
دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم
آن را نچینم
دلم میخواهد …
راستی خدا!
می شود باز هم کودک شد؟؟؟؟

متن درباره ذهن زیبا

زندگی زیباست اگرچه سخت است
میدانم نمی شود معنا کرد …
زندگی زیباست اگرچه سخت است
جاده ای است هموار …
اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچک
اگرچه پر معناست آسمانی است آبی
اگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباست
اگرچه پر معماست و در آخر …
دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد

متن نوشته ذهن زیبا

من هیچ نمیخواهم…
تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد
نگاهت را میخواهم تا روشنی چشم های خسته ام باشد
وجودت را میخواهم تا گرمای قندیل اغوشم باشد
خیالت را میخواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشد
دست هایت را میخواهم تا نوازشگر بی کسی اشک هایم باشد
و تنها خنده هایت را میخواهم تا مرهم کهنه زخم های زندگیم باشد
اری تنها تو را میخواهم …

متن نوشته ذهن زیبا

رویاهایت را گم نکنی

به رویا داشتن ادامه بده بگرد به دنبال نشانه هایی که رویایت را به امروزت متصل کند، بگذار موسیقی امروزت از آینده‌ تو سرچشمه بگیرد بگذار نت‌های آینده‌ تو همین امروز جاری باشند.

رویای شکل گیری یک سمفونی

که دنیا را تکان می‌دهد،

از نت‌های کوچکی که

امروز به ذهنت می‌رسد شکل می‌گیرد.

تو سمفونی‌ات را خواهی ساخت،

آوازت را در دنیا جاری خواهی کرد و دیگران لبریز خواهند شد…

فقط اگر تــــــــــو

رویاهایت را گم نکنی…

متن زیبا برای ذهن

آنقدر قوی باشید که هیچ چیز

“ذهنتان” را به هم نریزد …

در هر گفتگویی با دیگران کلامی از

سلامتی، شادی، محبت

و برکت بر زبان بیاورید …

به تمام موجودات زنده

با لبخند نگاه کنید …

برای ناراحتی، “صبور “

برای ترس، ” قوی “

و در برابر، خشم ” متین ” باشید ..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

زندگی فهم نفهمیدن‌هاست

آسمان، نور، خدا،

عشق، سعادت، با ماست

در نبندیم به نور

در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من

وزن رضایتمندی‌ست

متن برای ذهن زیبا

هر پرهیزکاری گذشته ای دارد

و هر گناه کاری آینده ای

پس قضاوت نکن

میدانم اگر

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم…

دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد

تا به من ثابت کند

در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم…!

محتاط باشیم در سرزنش

و قضاوت کردن دیگران

وقتی

نه از دیروز او خبر داریم،

نه از فردای خودمان

متن درباره ذهن زیبا

لباس‌های زیبا، شاید در کوتاه مدت زیبایی ما را تکمیل کنند

ولی بی شک در مدت زمان طولانی،

این یک ذهن زیباست که جذابیت دارد.

قطعاً هیچ‌کس نمی‌تواند منکر جذابیت ابدی یک روح زیبا شود…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من انرژی لازم برای تمرکز بر مسائل و اتفاقات منفی ندارم. همچنین زمان و انرژی خود را صرف مسائلی نمی‌کنم که در جهت درست پیش نمی‌روند.

DMX (بازیگر و خواننده آمریکایی)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

افکار خود را مثبت نگه دارید زیرا افکارتان به کلماتتان تبدیل می‌شوند؛ سخنان مثبتی به زبان آورید چرا که کلماتتان به رفتارتان تبدیل می‌شوند؛ رفتارهای مثبتی داشته باشید زیرا رفتارتان تبدیل به عادت می‌شوند و عادات خود را مثبت نگه دارید زیرا عاداتتان به ارزش تبدیل می‌شوند. در نهایت، ارزش‌های خود را مثبت نگه دارید چرا که ارزش‌های هر کسی به سرنوشتش تبدیل می‌شوند.

مهاتما گاندی (رهبر ساده‌زیست هندی)

متن زیبا برای ذهن

مهم نیست چه مسیر سختی پیش رو دارید، انتهای راه نور امیدی وجود دارد که رسیدن به آن نیز دشوار به نظر می‌رسد؛ اما می‌توانید به آن دست یابید؛ بنابراین دست از تلاش و پیشروی به سوی آن برندارید چرا که جنبه مثبت این سختی را متوجه خواهید شد.

دمی لواتو (خواننده آمریکایی)

متن نوشته ذهن زیبا

همواره سعی کنید تا اتفاقات منفی را به مثبت تفسیر کنید (نیمه پُر لیوان را ببینید.)

مایکل جردن (بسکتبالیست و کارآفرین آمریکایی)

متن برای ذهن زیبا

زندگی را تمام و کمال زندگی کنید و بر جنبه‌های مثبت آن تمرکز کنید.

مت کامرون (نوازنده آمریکایی)

متن نوشته ذهن زیبا

اگر افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید، نتایج مثبتی به دست می‌آورید.

ویلی نلسون (ترانه‌سرا و بازیگر)

متن برای ذهن زیبا

هدف ما در زندگی باید پیشی از گرفتن از خودمان باشد نه از دیگران.

جوزف کاسمن (تاجر و نویسنده)

متن نوشته ذهن زیبا

ما در برابر کسی که هستیم و کسی که می‌خواهیم باشیم، مسئولیم و این قدرت را داریم که خودمان را بسازیم.

سوامی ویوکاناندا (عارف هندی)

متن زیبا برای ذهن

 اولین قدم این است که به خودتان بگویید که می توانید. ” ویل اسمیت ”

متن نوشته ذهن زیبا

جنگجو ی موفق یک مرد متوسط است که تمرکز بالایی مانند یک اشعه لیزر دارد. “بروس لی”

متن نوشته ذهن زیبا

ذهن خود را از ” نمیتوانم ها ” پاک کنید. ” ساموئل جانسون ”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 پول در آوردن اغلب هزینه های زیادی دارد. “رالف والدو امرسون”

متن نوشته ذهن زیبا

 اگر به خود بگویید احساس خوبی دارید، احساس خوبی پیدا خواهید کرد. ” جودی پیکولت ”

متن نوشته ذهن زیبا

“من فکر می کنم که اهداف هرگز نباید آسان باشند، آن ها باید شما را مجبور به کار کنند حتی اگر در آن زمان ناراحت کننده باشند. “مایکل فلپس”

متن برای ذهن زیبا

من محصولی از شرایطم نیستم. من محصولی از تصمیماتم هستم. ” استفان آر کاوی”

متن برای ذهن زیبا

سنجیدن اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست، عدم شجاعت است. “کنفوسیوس”

متن درباره ذهن زیبا

آغاز مهم ترین قسمت هر کار است. ” افلاطون ”

متن برای ذهن زیبا

سوال این نیست که چه کسی به من اجازه خواهد داد، سوال اینه که چه کسی می تواند جلوی من را بگیرد؟ “اون رند”

متن درباره ذهن زیبا

کمی پیشرفت در هر روز به نتایج بزرگی می رسد. ” ناشناس ”

متن درباره ذهن زیبا

 بعضی اوقات اتفاقات بدی که در زندگی ما رخ می دهند، ما را به طور مستقیم در مسیر بهترین چیز هایی قرار می دهد که ممکن است برای ما اتفاق بیفتد. ” ناشناس ”

متن درباره ذهن زیبا

 مردی که به خود اطمینان داشته باشد، اعتماد دیگران را بدست می آورد. “ضرب المثل”

متن برای ذهن زیبا

وقتی که امید را انتخاب می کنید همه چیز ممکن می شود. ” کریستوفر ریو ”

متن نوشته ذهن زیبا

 سرمایه گذاری باید بیشتر شبیه به تماشای خشک شدن رنگ و یا تماشای رشد چمن باشد. اگر می خواهید هیجان داشته باشید 800 دلار هزینه کنید و به لاس وگاس بروید. “پائول ساموئلسون”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودتان آن را بسازید. ” آبراهام لینکلن ”

متن برای ذهن زیبا

ما می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم. ما می توانیم دقیقا همان چیزی را که می خواهیم انجام دهیم، داشته باشیم و همان چیزی شویم که آرزو داشتیم. ” آنتونی رابینز ”

متن زیبا برای ذهن

شما یا فکر می کنید که می توانید یا فکر می کنید که نمی توانید، در هر صورت درست فکر می کنید. “هنری فورد”

متن برای ذهن زیبا

معجزه برای کسانی که به آن ها ایمان دارند اتفاق می افتد. ” برنارد برنسون ”

متن درباره ذهن زیبا

تصور کنید زندگی شما از هر نظر عالی است، چگونه به نظر می رسد؟ “برایان تریسی”

متن برای ذهن زیبا

هر کجا که هستید و هر کاری که می کنید، عاشق باشید. ” رومی ”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 سرمایه گذاری در دانش بیشترین بهره را برای شما به همراه دارد. “بنجامین فرانکلین”

متن برای ذهن زیبا

 نگرش و رفتار چیز کوچکی است که تفاوت های بزرگی ایجاد می کند. ” وینستون چرچیل ”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دانستن کافی نیست، باید درخواست کنیم. آرزو کافی نیست، باید عمل کنیم. “ولفگانگ گوته”

متن درباره ذهن زیبا

مشکلات نشانه های توقف نیستند، آن ها راهنمایی هستند. ” رابرت شولر ”

متن نوشته ذهن زیبا

ما ممکن است با شکست های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست بخوریم. “مایا آنجلو”

متن نوشته ذهن زیبا

خوش بینی یک آهنربای خوشبختی است. اگر مثبت بمانید، چیزهای خوب و افراد خوب به سمت شما جذب می شوند. ” مری لو رتون ”

متن درباره ذهن زیبا

برخیزید ، بیدار بمانید و تا رسیدن به هدف متوقف نشوید. ” ویوکاناندا ”

متن زیبا برای ذهن

اگر تصمیم من برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز بر من غلبه نمی کند. “اوگ ماندینو”

متن برای ذهن زیبا

هرچه کمتر در برابر افراد منفی واکنش نشان دهید، زندگی شما مثبت تر خواهد شد. ” پائولو کوئلیو ”

متن نوشته ذهن زیبا

اگر شما در حال کار بر روی چیزی هستید که واقعا به آن اهمیت می دهید، نیازی به هل دادن نیست. چشم اندازی که دارید انگیزه ی لازم برای شما را فراهم می کند. “استیو جابز”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من تصمیم گرفته ام خوشحال باشم چون برای سلامتی من مفید است. ” ولتر ”

متن درباره ذهن زیبا

شما بیشتر از شکست ها درس می آموزید تا موفقیت ها، نگذارید شکست ها جلوی شما را بگیرد. عدم موفقیت شخصیت هر کسی را می سازد. “ناشناخته”

متن زیبا برای ذهن

 افکار بزرگ داشته باشید اما از چیز های کوچک لذت ببرید. ” اچ. جکسون براون ”

متن نوشته ذهن زیبا

 فرد بدبین هر فرصتی را دشوار می بیند. فرد خوشبین فرصت را در هر سختی پیدا می کند. “وینستون چرچیل”

متن درباره ذهن زیبا

من از همه کسانی که به من جواب رد دادند سپاسگزارم. به خاطر آنهاست که من خودم این کار ها را انجام می دهم. ” آلبرت اینیشتین ”

متن زیبا برای ذهن

گاهی اوقات ما نمی توانیم انگشت خود را روی چیز مهمی قرار دهیم، زیرا همه انگشتان خود را به دور چیزهای دیگری که زیاد مهم نیستند پیچیده ایم. “کریگ دی لونسبرو”

متن زیبا برای ذهن

خوش بینی اعتقادی است که منجر به دستیابی به هدف می شود. هیچ کاری بدون امید و اطمینان قابل انجام نیست. ” هلن کلر ”

متن نوشته ذهن زیبا

شما باید خودتان را سالیانه ارزیابی کنید و ببینید که تا کجا ها پیشرفت داشته اید و هنوز چه کارهایی را باید انجام دهید. “ساندی آدلاجا”

متن نوشته ذهن زیبا

 به آرامی راه بروید اما هرگز رو به عقب راه نروید. ” ناشناس ”

متن برای ذهن زیبا

 برای ارزیابی کیفیت افکار مردم، به سخنان آنها گوش نکنید بلکه اقدامات آنها را ببینید. “آمیت کلانتری”

متن برای ذهن زیبا

من انرژی لازم برای تمرکز بر مسائل و اتفاقات منفی ندارم. همچنین زمان و انرژی خود را صرف مسائلی نمی‌کنم که در جهت درست پیش نمی‌روند.

DMX (بازیگر و خواننده آمریکایی)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

افکار خود را مثبت نگه دارید زیرا افکارتان به کلماتتان تبدیل می‌شوند؛ سخنان مثبتی به زبان آورید چرا که کلماتتان به رفتارتان تبدیل می‌شوند؛ رفتارهای مثبتی داشته باشید زیرا رفتارتان تبدیل به عادت می‌شوند و عادات خود را مثبت نگه دارید زیرا عاداتتان به ارزش تبدیل می‌شوند. در نهایت، ارزش‌های خود را مثبت نگه دارید چرا که ارزش‌های هر کسی به سرنوشتش تبدیل می‌شوند.

مهاتما گاندی (رهبر ساده‌زیست هندی)

متن نوشته ذهن زیبا

مهم نیست چه مسیر سختی پیش رو دارید، انتهای راه نور امیدی وجود دارد که رسیدن به آن نیز دشوار به نظر می‌رسد؛ اما می‌توانید به آن دست یابید؛ بنابراین دست از تلاش و پیشروی به سوی آن برندارید چرا که جنبه مثبت این سختی را متوجه خواهید شد.

دمی لواتو (خواننده آمریکایی)

متن درباره ذهن زیبا

همواره سعی کنید تا اتفاقات منفی را به مثبت تفسیر کنید (نیمه پُر لیوان را ببینید.)

مایکل جردن (بسکتبالیست و کارآفرین آمریکایی)

متن زیبا برای ذهن

زندگی را تمام و کمال زندگی کنید و بر جنبه‌های مثبت آن تمرکز کنید.

مت کامرون (نوازنده آمریکایی)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید، نتایج مثبتی به دست می‌آورید.

ویلی نلسون (ترانه‌سرا و بازیگر)

متن نوشته ذهن زیبا

هدف ما در زندگی باید پیشی از گرفتن از خودمان باشد نه از دیگران.

جوزف کاسمن (تاجر و نویسنده)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ما در برابر کسی که هستیم و کسی که می‌خواهیم باشیم، مسئولیم و این قدرت را داریم که خودمان را بسازیم.

سوامی ویوکاناندا (عارف هندی)

متن زیبا برای ذهن

 اولین قدم این است که به خودتان بگویید که می توانید. ” ویل اسمیت ”

متن درباره ذهن زیبا

جنگجو ی موفق یک مرد متوسط است که تمرکز بالایی مانند یک اشعه لیزر دارد. “بروس لی”

متن درباره ذهن زیبا

ذهن خود را از ” نمیتوانم ها ” پاک کنید. ” ساموئل جانسون ”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 پول در آوردن اغلب هزینه های زیادی دارد. “رالف والدو امرسون”

متن برای ذهن زیبا

 اگر به خود بگویید احساس خوبی دارید، احساس خوبی پیدا خواهید کرد. ” جودی پیکولت ”

متن برای ذهن زیبا

“من فکر می کنم که اهداف هرگز نباید آسان باشند، آن ها باید شما را مجبور به کار کنند حتی اگر در آن زمان ناراحت کننده باشند. “مایکل فلپس”

متن برای ذهن زیبا

من محصولی از شرایطم نیستم. من محصولی از تصمیماتم هستم. ” استفان آر کاوی”

متن برای ذهن زیبا

سنجیدن اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست، عدم شجاعت است. “کنفوسیوس”

متن زیبا برای ذهن

آغاز مهم ترین قسمت هر کار است. ” افلاطون ”

متن برای ذهن زیبا

سوال این نیست که چه کسی به من اجازه خواهد داد، سوال اینه که چه کسی می تواند جلوی من را بگیرد؟ “اون رند”

متن درباره ذهن زیبا

کمی پیشرفت در هر روز به نتایج بزرگی می رسد. ” ناشناس ”

متن درباره ذهن زیبا

 بعضی اوقات اتفاقات بدی که در زندگی ما رخ می دهند، ما را به طور مستقیم در مسیر بهترین چیز هایی قرار می دهد که ممکن است برای ما اتفاق بیفتد. ” ناشناس ”

متن زیبا برای ذهن

 مردی که به خود اطمینان داشته باشد، اعتماد دیگران را بدست می آورد. “ضرب المثل”

متن برای ذهن زیبا

وقتی که امید را انتخاب می کنید همه چیز ممکن می شود. ” کریستوفر ریو ”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 سرمایه گذاری باید بیشتر شبیه به تماشای خشک شدن رنگ و یا تماشای رشد چمن باشد. اگر می خواهید هیجان داشته باشید 800 دلار هزینه کنید و به لاس وگاس بروید. “پائول ساموئلسون”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودتان آن را بسازید. ” آبراهام لینکلن ”

متن برای ذهن زیبا

ما می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم. ما می توانیم دقیقا همان چیزی را که می خواهیم انجام دهیم، داشته باشیم و همان چیزی شویم که آرزو داشتیم. ” آنتونی رابینز ”

متن زیبا برای ذهن

شما یا فکر می کنید که می توانید یا فکر می کنید که نمی توانید، در هر صورت درست فکر می کنید. “هنری فورد”

متن برای ذهن زیبا

معجزه برای کسانی که به آن ها ایمان دارند اتفاق می افتد. ” برنارد برنسون ”

متن زیبا برای ذهن

تصور کنید زندگی شما از هر نظر عالی است، چگونه به نظر می رسد؟ “برایان تریسی”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر کجا که هستید و هر کاری که می کنید، عاشق باشید. ” رومی ”

متن درباره ذهن زیبا

 سرمایه گذاری در دانش بیشترین بهره را برای شما به همراه دارد. “بنجامین فرانکلین”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

 نگرش و رفتار چیز کوچکی است که تفاوت های بزرگی ایجاد می کند. ” وینستون چرچیل ”

متن نوشته ذهن زیبا

دانستن کافی نیست، باید درخواست کنیم. آرزو کافی نیست، باید عمل کنیم. “ولفگانگ گوته”

متن نوشته ذهن زیبا

مشکلات نشانه های توقف نیستند، آن ها راهنمایی هستند. ” رابرت شولر ”

متن برای ذهن زیبا

ما ممکن است با شکست های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست بخوریم. “مایا آنجلو”

متن برای ذهن زیبا

خوش بینی یک آهنربای خوشبختی است. اگر مثبت بمانید، چیزهای خوب و افراد خوب به سمت شما جذب می شوند. ” مری لو رتون ”

متن نوشته ذهن زیبا

برخیزید ، بیدار بمانید و تا رسیدن به هدف متوقف نشوید. ” ویوکاناندا ”

متن نوشته ذهن زیبا

اگر تصمیم من برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز بر من غلبه نمی کند. “اوگ ماندینو”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هرچه کمتر در برابر افراد منفی واکنش نشان دهید، زندگی شما مثبت تر خواهد شد. ” پائولو کوئلیو ”

متن نوشته ذهن زیبا

اگر شما در حال کار بر روی چیزی هستید که واقعا به آن اهمیت می دهید، نیازی به هل دادن نیست. چشم اندازی که دارید انگیزه ی لازم برای شما را فراهم می کند. “استیو جابز”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من تصمیم گرفته ام خوشحال باشم چون برای سلامتی من مفید است. ” ولتر ”

متن درباره ذهن زیبا

شما بیشتر از شکست ها درس می آموزید تا موفقیت ها، نگذارید شکست ها جلوی شما را بگیرد. عدم موفقیت شخصیت هر کسی را می سازد. “ناشناخته”

متن نوشته ذهن زیبا

 افکار بزرگ داشته باشید اما از چیز های کوچک لذت ببرید. ” اچ. جکسون براون ”

متن نوشته ذهن زیبا

 فرد بدبین هر فرصتی را دشوار می بیند. فرد خوشبین فرصت را در هر سختی پیدا می کند. “وینستون چرچیل”

متن درباره ذهن زیبا

من از همه کسانی که به من جواب رد دادند سپاسگزارم. به خاطر آنهاست که من خودم این کار ها را انجام می دهم. ” آلبرت اینیشتین ”

متن درباره ذهن زیبا

گاهی اوقات ما نمی توانیم انگشت خود را روی چیز مهمی قرار دهیم، زیرا همه انگشتان خود را به دور چیزهای دیگری که زیاد مهم نیستند پیچیده ایم. “کریگ دی لونسبرو”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوش بینی اعتقادی است که منجر به دستیابی به هدف می شود. هیچ کاری بدون امید و اطمینان قابل انجام نیست. ” هلن کلر ”

متن درباره ذهن زیبا

شما باید خودتان را سالیانه ارزیابی کنید و ببینید که تا کجا ها پیشرفت داشته اید و هنوز چه کارهایی را باید انجام دهید. “ساندی آدلاجا”

متن نوشته ذهن زیبا

 به آرامی راه بروید اما هرگز رو به عقب راه نروید. ” ناشناس ”

متن درباره ذهن زیبا

 برای ارزیابی کیفیت افکار مردم، به سخنان آنها گوش نکنید بلکه اقدامات آنها را ببینید. “آمیت کلانتری”

متن درباره ذهن زیبا

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن زیبا برای ذهن

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن نوشته ذهن زیبا

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن برای ذهن زیبا

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن نوشته ذهن زیبا

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن درباره ذهن زیبا

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن زیبا برای ذهن

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن درباره ذهن زیبا

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن زیبا برای ذهن

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن نوشته ذهن زیبا

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن برای ذهن زیبا

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن نوشته ذهن زیبا

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن نوشته ذهن زیبا

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ذهن زیبا

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن درباره ذهن زیبا

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن برای ذهن زیبا

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن درباره ذهن زیبا

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن برای ذهن زیبا

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن زیبا برای ذهن

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن درباره ذهن زیبا

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن درباره ذهن زیبا

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن زیبا برای ذهن

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن نوشته ذهن زیبا

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن نوشته ذهن زیبا

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن برای ذهن زیبا

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن درباره ذهن زیبا

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن نوشته ذهن زیبا

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن درباره ذهن زیبا

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن برای ذهن زیبا

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن نوشته ذهن زیبا

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن درباره ذهن زیبا

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن درباره ذهن زیبا

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن درباره ذهن زیبا

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن نوشته ذهن زیبا

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن برای ذهن زیبا

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن زیبا برای ذهن

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن نوشته ذهن زیبا

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن برای ذهن زیبا

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن برای ذهن زیبا

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن نوشته ذهن زیبا

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن زیبا برای ذهن

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن زیبا برای ذهن

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن برای ذهن زیبا

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن نوشته ذهن زیبا

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن نوشته ذهن زیبا

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن برای ذهن زیبا

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن برای ذهن زیبا

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن برای ذهن زیبا

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن برای ذهن زیبا

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن زیبا برای ذهن

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن زیبا برای ذهن

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن نوشته ذهن زیبا

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن زیبا برای ذهن

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن زیبا برای ذهن

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن برای ذهن زیبا

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن نوشته ذهن زیبا

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن درباره ذهن زیبا

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن نوشته ذهن زیبا

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن زیبا برای ذهن

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن نوشته ذهن زیبا

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن برای ذهن زیبا

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن درباره ذهن زیبا

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن نوشته ذهن زیبا

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن نوشته ذهن زیبا

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن درباره ذهن زیبا

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن برای ذهن زیبا

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن درباره ذهن زیبا

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن برای ذهن زیبا

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن درباره ذهن زیبا

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن درباره ذهن زیبا

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن برای ذهن زیبا

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن زیبا برای ذهن

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن نوشته ذهن زیبا

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن زیبا برای ذهن

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن برای ذهن زیبا

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن زیبا برای ذهن

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن درباره ذهن زیبا

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن زیبا برای ذهن

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن زیبا برای ذهن

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن درباره ذهن زیبا

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن درباره ذهن زیبا

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن درباره ذهن زیبا

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن زیبا برای ذهن

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن درباره ذهن زیبا

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن درباره ذهن زیبا

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن زیبا برای ذهن

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن برای ذهن زیبا

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن برای ذهن زیبا

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن درباره ذهن زیبا

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن زیبا برای ذهن

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن زیبا برای ذهن

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن برای ذهن زیبا

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن زیبا برای ذهن

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن نوشته ذهن زیبا

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن نوشته ذهن زیبا

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن نوشته ذهن زیبا

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن برای ذهن زیبا

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن برای ذهن زیبا

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن زیبا برای ذهن

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن زیبا برای ذهن

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن برای ذهن زیبا

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن درباره ذهن زیبا

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن برای ذهن زیبا

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن برای ذهن زیبا

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن درباره ذهن زیبا

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن درباره ذهن زیبا

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن برای ذهن زیبا

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن زیبا برای ذهن

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن برای ذهن زیبا

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن درباره ذهن زیبا

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن زیبا برای ذهن

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن نوشته ذهن زیبا

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن نوشته ذهن زیبا

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن درباره ذهن زیبا

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن درباره ذهن زیبا

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن نوشته ذهن زیبا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن زیبا برای ذهن

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن درباره ذهن زیبا

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن زیبا برای ذهن

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن برای ذهن زیبا

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن زیبا برای ذهن

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن زیبا برای ذهن

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن زیبا برای ذهن

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن نوشته ذهن زیبا

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن درباره ذهن زیبا

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن نوشته ذهن زیبا

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن نوشته ذهن زیبا

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن نوشته ذهن زیبا

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن زیبا برای ذهن

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن برای ذهن زیبا

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن برای ذهن زیبا

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن زیبا برای ذهن

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن نوشته ذهن زیبا

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن درباره ذهن زیبا

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن برای ذهن زیبا

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن درباره ذهن زیبا

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن برای ذهن زیبا

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن برای ذهن زیبا

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن نوشته ذهن زیبا

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن درباره ذهن زیبا

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن برای ذهن زیبا

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن درباره ذهن زیبا

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن برای ذهن زیبا

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن برای ذهن زیبا

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن درباره ذهن زیبا

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن درباره ذهن زیبا

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن نوشته ذهن زیبا

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن زیبا برای ذهن

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن برای ذهن زیبا

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن برای ذهن زیبا

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن نوشته ذهن زیبا

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن نوشته ذهن زیبا

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن زیبا برای ذهن

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن درباره ذهن زیبا

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن زیبا برای ذهن

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن برای ذهن زیبا

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن درباره ذهن زیبا

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن برای ذهن زیبا

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن درباره ذهن زیبا

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن زیبا برای ذهن

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن زیبا برای ذهن

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن برای ذهن زیبا

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن برای ذهن زیبا

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن برای ذهن زیبا

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن برای ذهن زیبا

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن درباره ذهن زیبا

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن درباره ذهن زیبا

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن برای ذهن زیبا

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن زیبا برای ذهن

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن برای ذهن زیبا

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن برای ذهن زیبا

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن زیبا برای ذهن

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن نوشته ذهن زیبا

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن نوشته ذهن زیبا

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن درباره ذهن زیبا

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن درباره ذهن زیبا

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن درباره ذهن زیبا

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن درباره ذهن زیبا

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن زیبا برای ذهن

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن زیبا برای ذهن

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن درباره ذهن زیبا

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن زیبا برای ذهن

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن نوشته ذهن زیبا

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن زیبا برای ذهن

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن نوشته ذهن زیبا

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن نوشته ذهن زیبا

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن نوشته ذهن زیبا

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن درباره ذهن زیبا

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن درباره ذهن زیبا

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن زیبا برای ذهن

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن نوشته ذهن زیبا

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن برای ذهن زیبا

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن زیبا برای ذهن

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن درباره ذهن زیبا

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن درباره ذهن زیبا

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن زیبا برای ذهن

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن نوشته ذهن زیبا

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن نوشته ذهن زیبا

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن نوشته ذهن زیبا

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن زیبا برای ذهن

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن درباره ذهن زیبا

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن نوشته ذهن زیبا

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن برای ذهن زیبا

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن نوشته ذهن زیبا

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن زیبا برای ذهن

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن نوشته ذهن زیبا

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن درباره ذهن زیبا

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن زیبا برای ذهن

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن برای ذهن زیبا

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن درباره ذهن زیبا

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن برای ذهن زیبا

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن درباره ذهن زیبا

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن نوشته ذهن زیبا

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن درباره ذهن زیبا

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن نوشته ذهن زیبا

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن نوشته ذهن زیبا

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن برای ذهن زیبا

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن درباره ذهن زیبا

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن نوشته ذهن زیبا

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن درباره ذهن زیبا

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن درباره ذهن زیبا

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن نوشته ذهن زیبا

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن برای ذهن زیبا

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن زیبا برای ذهن

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن برای ذهن زیبا

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن برای ذهن زیبا

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن نوشته ذهن زیبا

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن زیبا برای ذهن

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن نوشته ذهن زیبا

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن نوشته ذهن زیبا

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن نوشته ذهن زیبا

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن درباره ذهن زیبا

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن نوشته ذهن زیبا

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن نوشته ذهن زیبا

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن زیبا برای ذهن

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن زیبا برای ذهن

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن زیبا برای ذهن

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن برای ذهن زیبا

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن نوشته ذهن زیبا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن زیبا برای ذهن

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن برای ذهن زیبا

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن برای ذهن زیبا

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن نوشته ذهن زیبا

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن نوشته ذهن زیبا

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن نوشته ذهن زیبا

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن برای ذهن زیبا

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در راهی که به خدا میرسد، “امید بی پایان” تنها توشه‌ی ماست.

امید مانند ستاره قطبی در تاریکی میدرخشد.

امید مانند سایه در تنهایی همدم توست.

بی تردید راه زندگی سخت و پرت و تاریک است، اما فقط برای کسانی که ناامیدند.

متن درباره ذهن زیبا

اگـه وجــود خـــــــدا باورت بــشــه

خـــــــــــــــدا یه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …

میشه: یاورت…

به همین راحتی

متن زیبا برای ذهن

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

متن درباره ذهن زیبا

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼﺍﺳﺖ…

متن برای ذهن زیبا

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

متن برای ذهن زیبا

‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن زیبا برای ذهن

هيچكس در بستر مرگ آرزو نكرد كه كاش بيشتر كار كرده بود و ثروت انباشته بود
اما بسياري آرزو كردند كه كاش با عزيزانشان مهربانتر بودند
(دكتر نهضت فرنودى)

متن درباره ذهن زیبا

برایت چه بخواهم ز خدا؟
بهتر از اینكه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد
عشق محتاج نگاهت باشد
خلق لبریز دعایت باشد
و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که “همین نزدیکیست”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

برای خنديدن وقت بگذاريد زيرا موسيقی قلب شماست
براي گريه کردن وقت بگذاريد زيرا نشانه يک قلب بزرگ است
براي خواندن وقت بگذاريد زيرا منبع کسب دانش است
براي روياپردازی وقت بگذاريد زيرا سرچشمه شادی است
برای فکر کردن وقت بگذاريد زيرا کليد موفقيت است
برای کودکانه بازی کردن وقت بگذاريد زيرا يادآور شادابی دوران کودکی است
برای گوش کردن وقت بگذاريد زيرا نيروی هوش است
برای زندگی کردن وقت بگذاريد زيرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمیگردد
مأموريت ما در زندگی بدون مشکل زيستن نيست، با انگيزه زيستن است.
.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فقط تصميم بگير که چه مى خواهى
باور داشته باش که آن را خواهى داشت
باور کن که لياقتش را داری
باور کن كه براى تو امکان پذير است

متن نوشته ذهن زیبا

کلمات تو، سرنوشت تو را بوجود می آورند
اندیشه های تو، زندگیت رو می سازند
و آنچه که به خود میگویی از زندگی ات میشنوی
از کلامت بر تو حکم میشود، تو همانی که می اندیشی.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ.

متن زیبا برای ذهن

گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم
لم می‌دهم و به بدبختی‌هایم لبخند می‌زنم
همه فکر می‌کنند هیچ مشکلی ندارم اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است و آدم هم نمی‌تواند همیشه بخوابد

متن درباره ذهن زیبا

خوشبختی دیگران از خوشبختی تو کم نمیکند
ثروت آنان رزق تو را کم نمیکند
و صحت آنان هرگز نمیگیرد سلامتی تو را
پس مهربان باش و آرزو کن برای دیگران آنچه را که آرزو میکنی برای خودت.

متن برای ذهن زیبا

برای از بین بردن افکار منفی نباید در برابر اونها مقاومت کنید
در این حالت شما با خودتون می جنگید که به افکار منفی فکر نکنید
یعنی فکر کردن به اونها دو برابر میشه
تا زمانی که سعی کنید افکار منفی رو از بین ببرید یا سعی کنید در برابرشون مقاومت کنید همین کار شما باعث جذب افکار منفی بیشتری می شود
دوست خوبم فقط یک راه برای تغییر این حالت هست و آن این است که افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی کنید
فقط افکار مثبت رو جایگزین کنید، کار دیگری لازم نیست
به محض هجوم افکار منفی، سریع به چیزهای خوب، به نعمت هایی که دارید، به هوای خوب فکر کنید
این تنها راه مثبت شدن است
با این کار شما دنیایتان رو عوض خواهید کرد برای همیشه
وقتی به افکار مثبت فکر کنید زمانی برای افکار منفی نخواهد ماند

متن نوشته ذهن زیبا

شش جمله از روانشناسي:
مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود
به یاد داشته باشید هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین میشوید
گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید و خوشبخت زندگی کنید
فراموش نکنید هرگز نمیتوانید عیب خود را با عیب جویی از دیگران رفع کنید
یادتان باشد هرگاه در کار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند؛ احتمال بدهيد که داريد اشتباه می کنید
اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن دیگران نخواهید داشت.

متن برای ذهن زیبا

در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم و نگران بودم تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم
از تنهایی میترسیدم؛ یاد گرفتم خود را دوست بدارم
از شکست میترسیدم؛ یاد گرفتم تلاش نکردن یعنی شکست
از نـفرت میترسیدم؛ یاد گرفتم به هر حال هر کسی نظری دارد
از درد میترسیدم؛ یاد گرفتم درد کشیدن برای رشد روح لازم است
از سرنوشت میترسیدم؛ یاد گرفتم من توان تغییر آن را دارم
از گذشته میترسیدم؛ فهمیدم گذشته توان آسیب رساندن به من را ندارد
و در آخر از تـغيير میترسیدم تا اینکه یاد گرفتم حتی زیباترین پروانه ها هم قبل از پرواز کرم بودند و تغییر آنها را زیبا كرد.

متن درباره ذهن زیبا

باید یاد بگیری همانطور که هر روز لباسهایت را انتخاب می کنی، افکارت را انتخاب کنی
این قدرتی است که می توانی آن را پرورش دهی
اگر بخواهیم کنترل زندگیمان را در دست بگیریم باید بر ذهنمان کار کنیم
این تنها چیزی است که باید کنترل کنیم: ذهن

متن درباره ذهن زیبا

وقتی عزت نفس داری کينه نمی‌ورزی
همه را به یک اندازه دوست داری
خجالت نمیکشی
خود را باور داری
خشمگین نمی‌شوی و همیشه مهربان هستی
انسان صاحب عزت نفس حرص نمی خورد و همه چيز را کافی می داند
حسد نمی‌ورزد و خود را لايق می‌داند
عزت نفس باعث می شود برای بزرگداشت خود احتياج به تحقير ديگران نداشته باشید زيرا خوب می‌دانید‌ که هر انسان تحفه الهی است
انسان صاحب عزت نفس همه را دوست خواهد داشت و به همه مهر خواهد ورزيد.

متن برای ذهن زیبا

‌امروز را خوشبخت باش
همان باش که میخواهی
اگر دیگران آنرا دوست ندارند
بگذار دوست نداشته باشند
ولی تو همیشه همانی باش که خودت دوست داری
خوشبختی یک انتخاب است
راضی نگه داشتن همه نيست

متن برای ذهن زیبا

زندگی یعنی
اعتماد کردن به احساسات
استفاده از فرصت ها
درس گرفتن از گذشته
و درکِ اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد

متن زیبا برای ذهن

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میکند و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی‌میرد

متن درباره ذهن زیبا

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ.

متن زیبا برای ذهن

اگر به جای محبتی که به کسی کردید، از او بی مهری دیدید، مایوس نشوید
چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری در زمان دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهید گرفت
شک نکنید این قانون کائنات است

متن درباره ذهن زیبا

هیچکس
قفلی را بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید قفل های زندگی
تلاش و توکل و امید و صبر و آرامش است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

گذشته ات رو بدون حسرت و پشيمانى بپذير
حال رو با اعتماد به نفس مديريت كن
و با آينده ات بدون ترس روبرو شو

متن درباره ذهن زیبا

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن برای ذهن زیبا

انسانهایی که با جنسِ زندگی و عشـق هماهنگ هستند
همیشه در هر مکانی بذرِ امید و شادی می پاشند
اینگونه افراد مغناطیسِ عشق هستند و هر چیز زیبا را به سمت خودشان جذب میکنند.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‍ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ رﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می خواهند

متن نوشته ذهن زیبا

برای هر انسان یک معجزه از طرفِ خدا تعیین شده که قطعا در زندگی، در زمان خیلی مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خاص، یک اتفاق، یا یک موهبتِ خاص
منتظر اعجاز خدا در زندگی ات باش بدون ذره‌ای تردید.

متن نوشته ذهن زیبا

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید خیلی از قفلهای زندگی
سه چیز است
صبر، آرامش، وتوکل

متن نوشته ذهن زیبا

خبر بد: هيچ كليدى براى خوشبختى وجود نداره
خبر خوب: درش قفل نيست

متن برای ذهن زیبا

اگر قایقت شکست، باشد
خدا کند دلت نشکند و دلی نشکنی
اگر پارویت را آب برد، باشد
خدا کند آبرویت را آب نبرد و آبرویی را نبری
اگر صیدت از دستت رفت، باشد
خدا کند امیدت از دست نرود و امید کسی را نا امید نکنی
امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری
پس خدایمان را شکر کنیم و دوباره شکر کنیم
دست که داریم
دوباره به دست می آوریم
دوباره می خریم
دوباره می سازیم و دوباره می خندیم.

متن درباره ذهن زیبا

دو چیز انسان را نابود میکند
۱- مشغول بودن به گذشته
۲- مشغول شدن به دیگران
هرکس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کسی نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام در زندگی این است که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد
شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید و مسیر زندگیتان را به زیبایی ترسیم کنید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

دكتر احمد حلت :
به این نتیجه رسیدم که میشه خیلی ساده شاد بود
میشه دلخوشیت به چیزای کوچیک باشه
میشه دلخوش به یه گلدون بود
میشه دلتو به این خوش کنی که چشات میبینه
که حرف میزنی
که راه میری
که سالمی
اصن میشه دلتو به غرغرای شب امتحان خوش کنی
به درس خوندنت
دلخوشی میتونه لبخندای هر صبح مامانت باشه
دلخوشی میتونه چهره ی خسته ی بابات باشه که از سرکار میاد
دلخوشی میتونه یه دوست باشه که همیشه پشتته
دلخوشی میتونه اون خدایی باشه که همیشه با مهربونی هواتو داشته
دلخوشی میتونه اون قولایی باشه که وقتی کارت گیره به خدا میدی و کارت که درست شد فراموش میکنی ولی خدا دفعه بعدم کمکت میکنه
دلخوشی میتونه شونه کردن موهات باشه
دلخوشی میتونه خنده ی یه بچه کوچولو باشه
اره میشه حتی دلتو خوش کنی به گنجیشک کوچولویی که هر صبح لب تراس میشینه
میشه به چیزای ساده دل بست و شاد بود
زندگی رو سخت نگیریم
غصه ی گذشته و آینده رو نخوریم
تو حال زندگی کنیم
الان لذت ببر از زندگیت
میشه با غم خندید و شاد بود

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

تو یک انسانی پس زیبا باش
لباس خوب بپوش، ورزش کن، مواظب هیکل و اندامت باش
هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد
همیشه بوی عطر بده
مطالعه کن و آگاهيتو بالا ببر
خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در يک خلوت دنج ميهمان کن
براي خودت گاهی هديه ای بخر
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری احساس سربلندی می کنى، آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
يادت باشد برای یک انسان عزت نفس غوغا ميکند.

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی همینقدر ساده است
از خوردن بستنی قیفی در خیابان خجالت نکش
از اینکه بایستی و از سوژه ای که خوشت آمده عکس بگیری
از اینکه بنشینی کنار کودکِ فال فروش و با او درد و دل کنی
از اینکه وسط پیاده رو عشقت را در آغوش بگیری
از اینکه وسط جمع قربان صدقه ی مادرت بروی
از اینکه در کوچه با بچه ها دنبال بازی کنی
از ابراز علاقه کردن به کسی که دوستش داری
از عصبانی شدن
از بلند خندیدن
از گریه کردن های بی دلیل
از کنار گذاشتن آدم هایی که تو را نمی فهمند، خجالت نکش
عمرِ هیچکس قرار نیست جاودانه باشد پس برای خودت زندگی کن.

متن درباره ذهن زیبا

ما همه مصرف کننده هستیم، پس زندگی‌تان را مصرف کنید
هیچ فرصتی از زندگی را برای «زندگی کردن» از دست ندهید
منظور این نیست که فقط کـار کنید یا مال‌اندوزی کنید
نه، منظور این است که “لحظه‌لحظه” زندگی را لمس کنید و از زندگی‌تان زباله درنیاورید
تا آنجا که جا دارید مصرف کنید
تمام استعدادها را که دارید مصرف کنید
نگذارید که استعدادها، توانایی‌ها و پتانسیلتان از بین بروند

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی از ته دل بخندی
وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی
وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی
آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن زیبا برای ذهن

‌زندگی
ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشق
زندگی فهم نفهمیدن هاست
زندگی سهم تو از این دنیاست
زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
سهم من هرچه که هست
من به اندازه این سهم نمی اندیشم
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
شاید این راز، همان رمز کنار آمدن و سازش با تقدیر است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

متن درباره ذهن زیبا

در راهی که به خدا میرسد، “امید بی پایان” تنها توشه‌ی ماست.

امید مانند ستاره قطبی در تاریکی میدرخشد.

امید مانند سایه در تنهایی همدم توست.

بی تردید راه زندگی سخت و پرت و تاریک است، اما فقط برای کسانی که ناامیدند.

متن نوشته ذهن زیبا

اگـه وجــود خـــــــدا باورت بــشــه

خـــــــــــــــدا یه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …

میشه: یاورت…

به همین راحتی

متن درباره ذهن زیبا

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

متن درباره ذهن زیبا

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼﺍﺳﺖ…

متن نوشته ذهن زیبا

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

متن زیبا برای ذهن

‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن نوشته ذهن زیبا

هيچكس در بستر مرگ آرزو نكرد كه كاش بيشتر كار كرده بود و ثروت انباشته بود
اما بسياري آرزو كردند كه كاش با عزيزانشان مهربانتر بودند
(دكتر نهضت فرنودى)

متن نوشته ذهن زیبا

برایت چه بخواهم ز خدا؟
بهتر از اینكه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد
عشق محتاج نگاهت باشد
خلق لبریز دعایت باشد
و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که “همین نزدیکیست”

متن زیبا برای ذهن

برای خنديدن وقت بگذاريد زيرا موسيقی قلب شماست
براي گريه کردن وقت بگذاريد زيرا نشانه يک قلب بزرگ است
براي خواندن وقت بگذاريد زيرا منبع کسب دانش است
براي روياپردازی وقت بگذاريد زيرا سرچشمه شادی است
برای فکر کردن وقت بگذاريد زيرا کليد موفقيت است
برای کودکانه بازی کردن وقت بگذاريد زيرا يادآور شادابی دوران کودکی است
برای گوش کردن وقت بگذاريد زيرا نيروی هوش است
برای زندگی کردن وقت بگذاريد زيرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمیگردد
مأموريت ما در زندگی بدون مشکل زيستن نيست، با انگيزه زيستن است.
.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فقط تصميم بگير که چه مى خواهى
باور داشته باش که آن را خواهى داشت
باور کن که لياقتش را داری
باور کن كه براى تو امکان پذير است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کلمات تو، سرنوشت تو را بوجود می آورند
اندیشه های تو، زندگیت رو می سازند
و آنچه که به خود میگویی از زندگی ات میشنوی
از کلامت بر تو حکم میشود، تو همانی که می اندیشی.

متن درباره ذهن زیبا

ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ.

متن نوشته ذهن زیبا

گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم
لم می‌دهم و به بدبختی‌هایم لبخند می‌زنم
همه فکر می‌کنند هیچ مشکلی ندارم اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است و آدم هم نمی‌تواند همیشه بخوابد

متن زیبا برای ذهن

خوشبختی دیگران از خوشبختی تو کم نمیکند
ثروت آنان رزق تو را کم نمیکند
و صحت آنان هرگز نمیگیرد سلامتی تو را
پس مهربان باش و آرزو کن برای دیگران آنچه را که آرزو میکنی برای خودت.

متن نوشته ذهن زیبا

برای از بین بردن افکار منفی نباید در برابر اونها مقاومت کنید
در این حالت شما با خودتون می جنگید که به افکار منفی فکر نکنید
یعنی فکر کردن به اونها دو برابر میشه
تا زمانی که سعی کنید افکار منفی رو از بین ببرید یا سعی کنید در برابرشون مقاومت کنید همین کار شما باعث جذب افکار منفی بیشتری می شود
دوست خوبم فقط یک راه برای تغییر این حالت هست و آن این است که افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی کنید
فقط افکار مثبت رو جایگزین کنید، کار دیگری لازم نیست
به محض هجوم افکار منفی، سریع به چیزهای خوب، به نعمت هایی که دارید، به هوای خوب فکر کنید
این تنها راه مثبت شدن است
با این کار شما دنیایتان رو عوض خواهید کرد برای همیشه
وقتی به افکار مثبت فکر کنید زمانی برای افکار منفی نخواهد ماند

متن برای ذهن زیبا

شش جمله از روانشناسي:
مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود
به یاد داشته باشید هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین میشوید
گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید و خوشبخت زندگی کنید
فراموش نکنید هرگز نمیتوانید عیب خود را با عیب جویی از دیگران رفع کنید
یادتان باشد هرگاه در کار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند؛ احتمال بدهيد که داريد اشتباه می کنید
اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن دیگران نخواهید داشت.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم و نگران بودم تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم
از تنهایی میترسیدم؛ یاد گرفتم خود را دوست بدارم
از شکست میترسیدم؛ یاد گرفتم تلاش نکردن یعنی شکست
از نـفرت میترسیدم؛ یاد گرفتم به هر حال هر کسی نظری دارد
از درد میترسیدم؛ یاد گرفتم درد کشیدن برای رشد روح لازم است
از سرنوشت میترسیدم؛ یاد گرفتم من توان تغییر آن را دارم
از گذشته میترسیدم؛ فهمیدم گذشته توان آسیب رساندن به من را ندارد
و در آخر از تـغيير میترسیدم تا اینکه یاد گرفتم حتی زیباترین پروانه ها هم قبل از پرواز کرم بودند و تغییر آنها را زیبا كرد.

متن درباره ذهن زیبا

باید یاد بگیری همانطور که هر روز لباسهایت را انتخاب می کنی، افکارت را انتخاب کنی
این قدرتی است که می توانی آن را پرورش دهی
اگر بخواهیم کنترل زندگیمان را در دست بگیریم باید بر ذهنمان کار کنیم
این تنها چیزی است که باید کنترل کنیم: ذهن

متن زیبا برای ذهن

وقتی عزت نفس داری کينه نمی‌ورزی
همه را به یک اندازه دوست داری
خجالت نمیکشی
خود را باور داری
خشمگین نمی‌شوی و همیشه مهربان هستی
انسان صاحب عزت نفس حرص نمی خورد و همه چيز را کافی می داند
حسد نمی‌ورزد و خود را لايق می‌داند
عزت نفس باعث می شود برای بزرگداشت خود احتياج به تحقير ديگران نداشته باشید زيرا خوب می‌دانید‌ که هر انسان تحفه الهی است
انسان صاحب عزت نفس همه را دوست خواهد داشت و به همه مهر خواهد ورزيد.

متن زیبا برای ذهن

‌امروز را خوشبخت باش
همان باش که میخواهی
اگر دیگران آنرا دوست ندارند
بگذار دوست نداشته باشند
ولی تو همیشه همانی باش که خودت دوست داری
خوشبختی یک انتخاب است
راضی نگه داشتن همه نيست

متن زیبا برای ذهن

زندگی یعنی
اعتماد کردن به احساسات
استفاده از فرصت ها
درس گرفتن از گذشته
و درکِ اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میکند و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی‌میرد

متن درباره ذهن زیبا

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر به جای محبتی که به کسی کردید، از او بی مهری دیدید، مایوس نشوید
چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری در زمان دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهید گرفت
شک نکنید این قانون کائنات است

متن برای ذهن زیبا

هیچکس
قفلی را بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید قفل های زندگی
تلاش و توکل و امید و صبر و آرامش است

متن برای ذهن زیبا

گذشته ات رو بدون حسرت و پشيمانى بپذير
حال رو با اعتماد به نفس مديريت كن
و با آينده ات بدون ترس روبرو شو

متن برای ذهن زیبا

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”

متن درباره ذهن زیبا

ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن برای ذهن زیبا

انسانهایی که با جنسِ زندگی و عشـق هماهنگ هستند
همیشه در هر مکانی بذرِ امید و شادی می پاشند
اینگونه افراد مغناطیسِ عشق هستند و هر چیز زیبا را به سمت خودشان جذب میکنند.

متن برای ذهن زیبا

‍ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ رﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می خواهند

متن برای ذهن زیبا

برای هر انسان یک معجزه از طرفِ خدا تعیین شده که قطعا در زندگی، در زمان خیلی مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خاص، یک اتفاق، یا یک موهبتِ خاص
منتظر اعجاز خدا در زندگی ات باش بدون ذره‌ای تردید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید خیلی از قفلهای زندگی
سه چیز است
صبر، آرامش، وتوکل

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

خبر بد: هيچ كليدى براى خوشبختى وجود نداره
خبر خوب: درش قفل نيست

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

اگر قایقت شکست، باشد
خدا کند دلت نشکند و دلی نشکنی
اگر پارویت را آب برد، باشد
خدا کند آبرویت را آب نبرد و آبرویی را نبری
اگر صیدت از دستت رفت، باشد
خدا کند امیدت از دست نرود و امید کسی را نا امید نکنی
امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری
پس خدایمان را شکر کنیم و دوباره شکر کنیم
دست که داریم
دوباره به دست می آوریم
دوباره می خریم
دوباره می سازیم و دوباره می خندیم.

متن درباره ذهن زیبا

دو چیز انسان را نابود میکند
۱- مشغول بودن به گذشته
۲- مشغول شدن به دیگران
هرکس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کسی نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام در زندگی این است که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد
شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید و مسیر زندگیتان را به زیبایی ترسیم کنید.

متن زیبا برای ذهن

دكتر احمد حلت :
به این نتیجه رسیدم که میشه خیلی ساده شاد بود
میشه دلخوشیت به چیزای کوچیک باشه
میشه دلخوش به یه گلدون بود
میشه دلتو به این خوش کنی که چشات میبینه
که حرف میزنی
که راه میری
که سالمی
اصن میشه دلتو به غرغرای شب امتحان خوش کنی
به درس خوندنت
دلخوشی میتونه لبخندای هر صبح مامانت باشه
دلخوشی میتونه چهره ی خسته ی بابات باشه که از سرکار میاد
دلخوشی میتونه یه دوست باشه که همیشه پشتته
دلخوشی میتونه اون خدایی باشه که همیشه با مهربونی هواتو داشته
دلخوشی میتونه اون قولایی باشه که وقتی کارت گیره به خدا میدی و کارت که درست شد فراموش میکنی ولی خدا دفعه بعدم کمکت میکنه
دلخوشی میتونه شونه کردن موهات باشه
دلخوشی میتونه خنده ی یه بچه کوچولو باشه
اره میشه حتی دلتو خوش کنی به گنجیشک کوچولویی که هر صبح لب تراس میشینه
میشه به چیزای ساده دل بست و شاد بود
زندگی رو سخت نگیریم
غصه ی گذشته و آینده رو نخوریم
تو حال زندگی کنیم
الان لذت ببر از زندگیت
میشه با غم خندید و شاد بود

متن برای ذهن زیبا

تو یک انسانی پس زیبا باش
لباس خوب بپوش، ورزش کن، مواظب هیکل و اندامت باش
هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد
همیشه بوی عطر بده
مطالعه کن و آگاهيتو بالا ببر
خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در يک خلوت دنج ميهمان کن
براي خودت گاهی هديه ای بخر
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری احساس سربلندی می کنى، آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
يادت باشد برای یک انسان عزت نفس غوغا ميکند.

متن برای ذهن زیبا

زندگی همینقدر ساده است
از خوردن بستنی قیفی در خیابان خجالت نکش
از اینکه بایستی و از سوژه ای که خوشت آمده عکس بگیری
از اینکه بنشینی کنار کودکِ فال فروش و با او درد و دل کنی
از اینکه وسط پیاده رو عشقت را در آغوش بگیری
از اینکه وسط جمع قربان صدقه ی مادرت بروی
از اینکه در کوچه با بچه ها دنبال بازی کنی
از ابراز علاقه کردن به کسی که دوستش داری
از عصبانی شدن
از بلند خندیدن
از گریه کردن های بی دلیل
از کنار گذاشتن آدم هایی که تو را نمی فهمند، خجالت نکش
عمرِ هیچکس قرار نیست جاودانه باشد پس برای خودت زندگی کن.

متن برای ذهن زیبا

ما همه مصرف کننده هستیم، پس زندگی‌تان را مصرف کنید
هیچ فرصتی از زندگی را برای «زندگی کردن» از دست ندهید
منظور این نیست که فقط کـار کنید یا مال‌اندوزی کنید
نه، منظور این است که “لحظه‌لحظه” زندگی را لمس کنید و از زندگی‌تان زباله درنیاورید
تا آنجا که جا دارید مصرف کنید
تمام استعدادها را که دارید مصرف کنید
نگذارید که استعدادها، توانایی‌ها و پتانسیلتان از بین بروند

متن درباره ذهن زیبا

وقتی از ته دل بخندی
وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی
وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی
آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

‌زندگی
ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشق
زندگی فهم نفهمیدن هاست
زندگی سهم تو از این دنیاست
زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
سهم من هرچه که هست
من به اندازه این سهم نمی اندیشم
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
شاید این راز، همان رمز کنار آمدن و سازش با تقدیر است

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

آندره موروا

متن نوشته ذهن زیبا

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که [با آن] بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم.

فرناندو پسوآ

متن زیبا برای ذهن

فقط قدرت است که می‌تواند جلوی قدرت را بگیرد.

شارل دو مونتسکیو

متن نوشته ذهن زیبا

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترين کارها سه کار است: تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

پيامبر اكرم (ص)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

هرگز نمی توان عملی را که یک بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.

میلان کوندرا

متن زیبا برای ذهن

قدرت در هر جا که خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می کند.

میلان کوندرا

متن درباره ذهن زیبا

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد.

آندره موروا

متن درباره ذهن زیبا

قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بی مدعی ] که به آنها داده شده مقاومت کنند و به بیان دیگر، خود را گم نکنند.

آندره موروا

متن زیبا برای ذهن

اگر انسان با خیالبافی زنده باشد نیرویش را صرف خیالبافی می کند و مقدم بر همه، این قدرت را دارد تا واقعیت موجود را به خود بشناساند.

فرناندو پسوآ

متن برای ذهن زیبا

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد.

فرناندو پسوآ

متن درباره ذهن زیبا

فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.

ناپلئون بناپارت

متن برای ذهن زیبا

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است.

آندره موروا

متن برای ذهن زیبا

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن درباره ذهن زیبا

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

آندره موروا

متن برای ذهن زیبا

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

آندره موروا

متن زیبا برای ذهن

قوی ها هنگام تنهایی قوی تر هستند.

آدولف هیتلر

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.

آبراهام لینکلن

متن نوشته ذهن زیبا

کنت لوکزامبورگ به دیدن ژان در زندانش آمد و به او وعده داد که اگر سعی نکند از زندان فرار کند دیه او را پرداخت کرده و آزادی اش را خواهد خرید. ژان به کنت چنین پاسخ داد:”کنت! مرا دست انداخته‌ای؟! دیه؟! شوخی می‌کنی! تو نه دوست داری که این کار را بکنی و نه قدرتش را داری”

ژان‌دارک

متن برای ذهن زیبا

طلب فراموشی کردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یکی پنداشت.

میلان کوندرا

متن نوشته ذهن زیبا

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد؛ باید گشت و اینها را یافت.

آندره موروا

متن درباره ذهن زیبا

حتی اگر صدها پدر و مادر (تعمیدی) داشتم و دختر پادشاه بودم باز هم باید می‌رفتم.

ژان‌دارک

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کسی که با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت کامل عشق می ورزد، می فهمد که اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید.

آندره موروا

متن زیبا برای ذهن

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

متن نوشته ذهن زیبا

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

شارل دو گل

متن نوشته ذهن زیبا

در این جهان هراس به دل راه مده، بزودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن زیبا برای ذهن

هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.

پيامبر اكرم (ص)

متن برای ذهن زیبا

[ در بهار ] از قالب نرم خاک نهال نیرو می گیرد و می روید و درخت خمیده از نو جان می یابد؛ هر چند سرمای زمستان بر قلب او ضربتی نواخته.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.

آلبرت اینشتین

متن نوشته ذهن زیبا

من بر این باورم که کارهای ساده و پیش پا افتاده هم بسیار نیرومند و کارآمد هستند.

آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.

فرناندو پسوآ

متن برای ذهن زیبا

آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد، اما آنچه که انجام نشده برای همیشه از دست به در شده است.

آندره موروا

متن درباره ذهن زیبا

زندگی مردان بزرگ به ما می آموزد که می توانیم زندگی خود را برتری بخشیم و چون آهنگ سفر کردیم، در قفای [ =غیبت ] خود نشانه ی پایی بر خاک زمان بگذاریم. نشانه پایی، تا مگر دیگری، برادری کشتی شکسته و بی پناه، که بر دریای بزرگ زندگی رو به راه نهاده است، با دیدن آن از نو قوت قلبی بیابد.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن زیبا برای ذهن

آنچه کسی احساس می کند، هرگز نمی توان به درستی بازگو کرد.

فرناندو پسوآ

متن نوشته ذهن زیبا

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

آنتونی رابینز

متن برای ذهن زیبا

اگر رمان به راستی باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیروی اش تمام شده است، بلکه بدان علت است که رمان در جهانی به سر می برد که دیگران از آن او نیست.

میلان کوندرا

متن نوشته ذهن زیبا

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.

آناتول فرانس

متن درباره ذهن زیبا

قدرت در زوراست.

آدولف هیتلر

متن برای ذهن زیبا

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که [با آن] بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم.

فرناندو پسوآ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

فقط قدرت است که می‌تواند جلوی قدرت را بگیرد.

شارل دو مونتسکیو

متن زیبا برای ذهن

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

فرناندو پسوآ

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترين کارها سه کار است: تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.

پيامبر اكرم (ص)

متن برای ذهن زیبا

هرگز نمی توان عملی را که یک بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.

میلان کوندرا

متن نوشته ذهن زیبا

قدرت در هر جا که خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می کند.

میلان کوندرا

متن برای ذهن زیبا

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد.

آندره موروا

متن زیبا برای ذهن

قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است.

آدولف هیتلر

متن برای ذهن زیبا

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.

آندره موروا

متن برای ذهن زیبا

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بی مدعی ] که به آنها داده شده مقاومت کنند و به بیان دیگر، خود را گم نکنند.

آندره موروا

متن درباره ذهن زیبا

اگر انسان با خیالبافی زنده باشد نیرویش را صرف خیالبافی می کند و مقدم بر همه، این قدرت را دارد تا واقعیت موجود را به خود بشناساند.

فرناندو پسوآ

متن زیبا برای ذهن

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد.

فرناندو پسوآ

متن نوشته ذهن زیبا

فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.

ناپلئون بناپارت

متن نوشته ذهن زیبا

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است.

آندره موروا

متن زیبا برای ذهن

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

متن برای ذهن زیبا

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.

آندره موروا

متن درباره ذهن زیبا

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

قوی ها هنگام تنهایی قوی تر هستند.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.

آبراهام لینکلن

متن درباره ذهن زیبا

کنت لوکزامبورگ به دیدن ژان در زندانش آمد و به او وعده داد که اگر سعی نکند از زندان فرار کند دیه او را پرداخت کرده و آزادی اش را خواهد خرید. ژان به کنت چنین پاسخ داد:”کنت! مرا دست انداخته‌ای؟! دیه؟! شوخی می‌کنی! تو نه دوست داری که این کار را بکنی و نه قدرتش را داری”

ژان‌دارک

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

طلب فراموشی کردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یکی پنداشت.

میلان کوندرا

متن برای ذهن زیبا

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد؛ باید گشت و اینها را یافت.

آندره موروا

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

حتی اگر صدها پدر و مادر (تعمیدی) داشتم و دختر پادشاه بودم باز هم باید می‌رفتم.

ژان‌دارک

متن درباره ذهن زیبا

کسی که با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت کامل عشق می ورزد، می فهمد که اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید.

آندره موروا

متن نوشته ذهن زیبا

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

فرناندو پسوآ

متن درباره ذهن زیبا

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

شارل دو گل

متن برای ذهن زیبا

در این جهان هراس به دل راه مده، بزودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن درباره ذهن زیبا

هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.

پيامبر اكرم (ص)

متن درباره ذهن زیبا

[ در بهار ] از قالب نرم خاک نهال نیرو می گیرد و می روید و درخت خمیده از نو جان می یابد؛ هر چند سرمای زمستان بر قلب او ضربتی نواخته.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن نوشته ذهن زیبا

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.

آلبرت اینشتین

متن زیبا برای ذهن

من بر این باورم که کارهای ساده و پیش پا افتاده هم بسیار نیرومند و کارآمد هستند.

آنتونی رابینز

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.

فرناندو پسوآ

متن زیبا برای ذهن

آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد، اما آنچه که انجام نشده برای همیشه از دست به در شده است.

آندره موروا

متن نوشته ذهن زیبا

زندگی مردان بزرگ به ما می آموزد که می توانیم زندگی خود را برتری بخشیم و چون آهنگ سفر کردیم، در قفای [ =غیبت ] خود نشانه ی پایی بر خاک زمان بگذاریم. نشانه پایی، تا مگر دیگری، برادری کشتی شکسته و بی پناه، که بر دریای بزرگ زندگی رو به راه نهاده است، با دیدن آن از نو قوت قلبی بیابد.

هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن نوشته ذهن زیبا

آنچه کسی احساس می کند، هرگز نمی توان به درستی بازگو کرد.

فرناندو پسوآ

متن نوشته ذهن زیبا

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

آنتونی رابینز

متن نوشته ذهن زیبا

اگر رمان به راستی باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیروی اش تمام شده است، بلکه بدان علت است که رمان در جهانی به سر می برد که دیگران از آن او نیست.

میلان کوندرا

متن برای ذهن زیبا

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.

آناتول فرانس

متن نوشته ذهن زیبا

قدرت در زوراست.

آدولف هیتلر

متن نوشته ذهن زیبا

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.

آندره موروا

متن نوشته ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند برای استوری

خودت را محدود نکن، بسیاری از مردم خود را به کاری که فکر می کنند می توانند انجام دهند محدود می کنند اما حقیقت این است که شما می توانید تا جایی که ذهن تان به شما اجازه دهد پیش بروید. پس به خاطر داشته باشید همواره به آن چه که باور دارید می توانید دست پیدا کنید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت بلکه گاهی اوقات ممکن است اشتباه کنیم و باید درک کنیم که شکست مخالف و متضاد موفقیت نیست بلکه بخشی از آن محسوب می شود

متن برای ذهن زیبا

باید همیشه کاری را انجام دهی که کاملا آماده انجامش نیستی. این شیوه است که باعث رشد تو می شود. زمانی که به لحظه “وای! واقعا مطمئن نیستم که بتوانم از پس این کار بربیایم” می رسی و آن لحظه را با موفقیت پشت سر می گذاری، آن زمان است که به پیشرفتی در زندگی ات دست می یابی

متن درباره ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند موفقیت

هرگز در زندگی ات نگو وقت کافی برای موفقیت نداری. تو همان تعداد ساعت در روز زمان داری که به هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده است

متن برای ذهن زیبا

برای آن چه که می خواهید سخت کاری کنید زیرا بدون مبارزه و تلاش به سوی شما نمی آید. شما باید قوی و شجاع باشید و بدانید که می توانید هر کاری که اراده کنید را انجام دهید. اگر کسی شما را تحقیر کند یا از شما انتقال کند تنها به خودتان ایمان داشته باشید و آن را به چیزی مثبت تبدیل کنید

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

متن انگیزشی بلند زیبا

فرمول موفقیت بسیار ساده است و آن این است که میزان شکست خود را دو برابر کنی. تو به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می کنی اما اصلا این طور نیست. تو می توانی از شکست دلسرد شوی یا می توانی از آن درس بگیری. پس ادامه بده و اشتباه کن. تمام آن چه می توانی بساز و به یاد داشته باش آن جا است که به موفقیت خواهی رسید

متن انگیزشی بلند زندگی

امروز باید بهترین خودتون باشید. باید از ترس هاتون، تردید هاتون و خستگی تون جلو بیفتید. مهم نیست که چقدر زندگی براتون تاریکه، باید ماموریت رو کامل کنید. این همون چیزیه که شما رو از دیگران متفاوت می کنه. این همون چیزیه که شما رو سر سخت و شکست ناپذیز می کنه

متن برای ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند انگلیسی

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking

کار شما بخش بزرگی از زندگی شما را تشکیل خواهد داد و تنها راه رضایت واقعی این است که کاری انجام دهید که فکر می کنید کار بزرگی است و تنها راه انجام کار بزرگ این است که کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید به جستجو ادامه دهید

متن نوشته ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند برای استوری

خودت را محدود نکن، بسیاری از مردم خود را به کاری که فکر می کنند می توانند انجام دهند محدود می کنند اما حقیقت این است که شما می توانید تا جایی که ذهن تان به شما اجازه دهد پیش بروید. پس به خاطر داشته باشید همواره به آن چه که باور دارید می توانید دست پیدا کنید

متن زیبا برای ذهن

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت بلکه گاهی اوقات ممکن است اشتباه کنیم و باید درک کنیم که شکست مخالف و متضاد موفقیت نیست بلکه بخشی از آن محسوب می شود

متن درباره ذهن زیبا

باید همیشه کاری را انجام دهی که کاملا آماده انجامش نیستی. این شیوه است که باعث رشد تو می شود. زمانی که به لحظه “وای! واقعا مطمئن نیستم که بتوانم از پس این کار بربیایم” می رسی و آن لحظه را با موفقیت پشت سر می گذاری، آن زمان است که به پیشرفتی در زندگی ات دست می یابی

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

متن انگیزشی بلند موفقیت

هرگز در زندگی ات نگو وقت کافی برای موفقیت نداری. تو همان تعداد ساعت در روز زمان داری که به هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده است

متن زیبا برای ذهن

برای آن چه که می خواهید سخت کاری کنید زیرا بدون مبارزه و تلاش به سوی شما نمی آید. شما باید قوی و شجاع باشید و بدانید که می توانید هر کاری که اراده کنید را انجام دهید. اگر کسی شما را تحقیر کند یا از شما انتقال کند تنها به خودتان ایمان داشته باشید و آن را به چیزی مثبت تبدیل کنید

متن نوشته ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند زیبا

فرمول موفقیت بسیار ساده است و آن این است که میزان شکست خود را دو برابر کنی. تو به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می کنی اما اصلا این طور نیست. تو می توانی از شکست دلسرد شوی یا می توانی از آن درس بگیری. پس ادامه بده و اشتباه کن. تمام آن چه می توانی بساز و به یاد داشته باش آن جا است که به موفقیت خواهی رسید

متن انگیزشی بلند زندگی

امروز باید بهترین خودتون باشید. باید از ترس هاتون، تردید هاتون و خستگی تون جلو بیفتید. مهم نیست که چقدر زندگی براتون تاریکه، باید ماموریت رو کامل کنید. این همون چیزیه که شما رو از دیگران متفاوت می کنه. این همون چیزیه که شما رو سر سخت و شکست ناپذیز می کنه

متن برای ذهن زیبا

متن انگیزشی بلند انگلیسی

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking

کار شما بخش بزرگی از زندگی شما را تشکیل خواهد داد و تنها راه رضایت واقعی این است که کاری انجام دهید که فکر می کنید کار بزرگی است و تنها راه انجام کار بزرگ این است که کاری که انجام می دهید را دوست داشته باشید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید به جستجو ادامه دهید

متن نوشته ذهن زیبا

امروز باید بهترین خودتون باشید. باید از ترس هاتون ،تردید هاتون و خستگی تون جلو بیفتید. مهم نیست که چقدر زندگی براتون تاریکه، باید ماموریت رو کامل کنید. این همون چیزیه که شما رو از دیگران متفاوت میکنه. این همون چیزی که شما رو سرسخت و شکست ناپذیز میکنه.

متن برای ذهن زیبا

اگر دوست دارین موفق باشید و موفق باقی بمونید، باید با تمرکز بالا سخت تلاش کنید. بهتر شدن کار سختیِ و هزاران بار تمرین و تلاش میخواد. یادتون باشه به جای این که حواستون رو به موارد منفی بدین، به اهداف و تمام چیزهای خوبی که توی زندگی دوست دارید به دست بیارید متمرکز باقی بمونید. کارها رو نیمه تمام نذارید. استراحت کردن در زمان اوج گرفتن جایز نیست. باید همیشه مثل روزهای اول کار کنید. اگر اجازه بدین که پیروزی حواستون رو از کار پرت کنه مطمئن باشید که دارید بذر شکست رو توی باغچه زندگی میکارید.

متن زیبا برای ذهن

خوبِ که آرزوهای بزرگ داشته باشید. تا زمانی که جرئت به دست اوردن رویای بزرگتون رو نداشته باشید پیشرفت نمی کنید و به هیچ جایی نمیرسید. . وقتی هدفاتون مشخص شد، دنبال موقعیت هایی خوب باشید، گاهی فرصتی پیش میاد اما به دلیل ترسی که در خودتون دارید نمیدونید که زمان عمل رسیده. این ترس رو فراموش کنید و فرصت‌ها رو به تأخیر نندازید وگرنه اهداف شما هیچوقت به نتیجه نمیرسه. عادت کنید کاری رو که در فکرش هستید شروع کنید و به پایان برسونید.

متن درباره ذهن زیبا

اگر شما دنبال طلا هستید استراحتی وجود نداره. حتی زمانی که همه چیز به خوبی پیش میره. یادتون باشه  اگر کارها خوب پیش میره به خاطر زراعتی که در گذشته انجام دادید، اما باید یادآوری کنم. اگر مزرعه رو آب ندید به سرعت خشک میشه. درست که بعضی ها توی خانواده‌های موفق به دنیا اومدن و نیاز به تلاش طیادی ندارن،  اما بیشتر ما برای کسب نتیاج درخشان باید به سختی تلاش کنیم. طلای کمیاب جایزه آدمهای سختکوش و پیگیرهِ.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کلمه جادوی برای موفقیت اکنون یا همین حالا است . فردا ،هفته آینده ، فلان روز، فلان وقت کلماتی هستن که شروع بدبختی و شکست شما میشن بعدا انجامش میدم تقریبا مترادف با کلمه  هرگزِ انجامش نمیدم میشه. ما خودمون رو گول میزنیم، به خودمون میگییم یک روز شروع می کنم! ولی خداوکیلی چندبار از این یک روزا اومده . در حالی که باید بگیم همین الان شروع می کنم ، چرا حالا نه ؟

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی آدمهای پست میخوان شما رو به سمت خودشون بکشن، شما مقاومت کنید. تردید نکنید همه جا آدمهایی هستن که میخوان شکست شما رو ببینن. اونها میخوان دچار بدبختی بشید. یا مورد سرزنش و توبیخ قرار بگیرید. یا هزارتا نیت پلید دیگه . بهترین کار برای مبارزه کردن با این آدما، دوری از اون ها است. یک مثال قدیمی قشنگ دقیقا منظور من رو توضیح میده.( هیچوقت با یک خوک کشتی نگیر، برای اینکه مجبوری توی کثافت های اون غلط بزنی)

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

یادتون باشه مردمی که میخوان شما رو ناامید کنن خودشون تقریباً همیشه افراد ناموفقی هستن اونها  از لحاظ کارایی بسیار معمولی هستن و در سطح پایینی قرار دارن.  نظرات این افراد مانند سمِ. در برابر مردمی که میخوان شما را در مورد توانایی نداشتن مجاب کنن کاملا موضع دفاعی بگیرید. نصیحت های منفی اونا رو فقط به عنوان رجزخونی مقابل خودتون تلقی کنید. فوق العاده مراقب این افراد باشید. اجازه ندید که مردم منفی باف نقشه شما رو که برای کسب موفقیت درسرتون دارید نابود کنند.

متن برای ذهن زیبا

کسانی که به شانس اعتقاد دارید! فرض کنید در تغییر کادر مدیریتی کمپانی های موفق و بزرگ مثلا ژنرال موتورز شانس حرف اول رو میزد یعنی شانس تعیین می‌کرد چه کسانی به عنوان مدیران ارشد اونجا کار کنن. به نظرتون شیرازه تمام کارها از دست در نمیرفت. برای یک لحظه ای تصور کنید که کمپانی جنرال موتورز کاملاً بر مبنای شانس مدریت و اعضا رو انتخاب میکیرد. برای این کار اسم همه کارمندان رو توی گوی شانس می‌ریختن و  اولین اسمی که از گوی جدا میشد، رئیس می شد. دومین اسم مدیر عامل و همینطور تا پایین ادامه پیدا مکیرد. احمقانه نبود؟

متن درباره ذهن زیبا

اگر فرصت انتخاب بین یک رستوران درجه یک و رستوران درجه دو رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر فرصت انتخاب بین یک ماشین درجه ۱ و درجه ۲ رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر فرصت انتخاب بین یک لباس درجه۱ ودرجه ۲ رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید ؟ احتمالا تمام جواب های شما درجه 1 باشه. پس درجه یک باشید. بهترین باشید، توی هرکاری بهترین خودتون رو نشون بدید. بهترین انرژی خوذتون رو برای خودتون و کارهاتون بزارید.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

به پیروزی فکر کنید. و ابدا به شکست فکر نکنید. در همه جا مثلا سر کار و حتی خونه  افکار امیدبخش رو جایگزین افکار منفی کنید. وقتی با موقعیت سختی روبرو میشید به خودتون بگیید موفق میشم. نه اینکه بگی احتمالا شکست می‌خورم !

وقتی با کسی رقابت می کنید فکر کنید و به خودتون بگید من در ردیف بهترین‌ها هستم ،نه اینکه من کجا و این آدمهای موفق کجا. وقتی فرصت خوبی بدست میارید فکر کنید می‌تونم انجامش بدم، نه اینکه نمیتونم. اجازه بدین افکارتون تحت نفوذ این شعار باشه (پیروز خواهم شد) تفکری که حول موفقیت چرخ بزنه باعث موفقیت میشه. این تفکر باعث می‌شه که ذهن نقشه‌های موفقیت‌آمیزی طراحی کنه. اما تفکر شکست باعث طراحی نقشه های شکست خورده میشه. به خودتون یادآوری کنید که از چیزی که تصور می‌کنید بهتر هستید. انسان های موفق به هیچ وجه خارق‌العاده نیستن موفقیت مستلزم هوش برتر نیست. افرادموفق آدم‌های معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند. پس هیپوقت خودتون رو دست کم نگیرید و به شکست فکر نکنید.

متن درباره ذهن زیبا

تو یک آدم مهمی. یک شخصیت استثنایی. تو بزرگ فکر میکنی، پس رویاهای بزرگ داشته باش. از انجام کارهای بزرگ برمیای. تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری. تو توی سطح عالی کار میکنی. به خوشحالی، پیشرفت و موفقیت ایمان داری، پس فقط از خوشحالی بگو، فقط از پیشرفت بگو ،فقط از موفقیت بگو.

تو انگیزه خیلی زیادی داری، انگیزها رو توی مسیر کار بنداز. هیچ چیز نمیتونه  تو رو متوقف کنه. هیچ چیز. تو فوق العاده ای، تو دلگرمی تو  شور و شوق داری. تو ظاهر عالی داری، تو احساس عالی داری ،همین طور بمون . تو هرکاری اراده کنی میتونی انجام بدی. دیروز حسابی گل کاشتی، ولی امروز میخواهی بیشتر گل بکاری(منظور به هدف زدنِ) حالا این تو و این هدف ات برو جلو.

نکته : این جملات رو حفظ کن و با خودت تکرار کن، این تکرارها جلوی آینه قدر بیشتری به تو میده. سعی کن اسم خودت رو اول جمله ها بزاری، مثلا (امین تو یه آدم مهمی یا گلشیفته تو یک آدم مهمی) به این شکل متن انرژی بخش تو بهتر به ذهنت نفوذ میکنه.

متن زیبا برای ذهن

امروز باید بهترین خودتون باشید. باید از ترس هاتون ،تردید هاتون و خستگی تون جلو بیفتید. مهم نیست که چقدر زندگی براتون تاریکه، باید ماموریت رو کامل کنید. این همون چیزیه که شما رو از دیگران متفاوت میکنه. این همون چیزی که شما رو سرسخت و شکست ناپذیز میکنه.

متن نوشته ذهن زیبا

اگر دوست دارین موفق باشید و موفق باقی بمونید، باید با تمرکز بالا سخت تلاش کنید. بهتر شدن کار سختیِ و هزاران بار تمرین و تلاش میخواد. یادتون باشه به جای این که حواستون رو به موارد منفی بدین، به اهداف و تمام چیزهای خوبی که توی زندگی دوست دارید به دست بیارید متمرکز باقی بمونید. کارها رو نیمه تمام نذارید. استراحت کردن در زمان اوج گرفتن جایز نیست. باید همیشه مثل روزهای اول کار کنید. اگر اجازه بدین که پیروزی حواستون رو از کار پرت کنه مطمئن باشید که دارید بذر شکست رو توی باغچه زندگی میکارید.

متن درباره ذهن زیبا

خوبِ که آرزوهای بزرگ داشته باشید. تا زمانی که جرئت به دست اوردن رویای بزرگتون رو نداشته باشید پیشرفت نمی کنید و به هیچ جایی نمیرسید. . وقتی هدفاتون مشخص شد، دنبال موقعیت هایی خوب باشید، گاهی فرصتی پیش میاد اما به دلیل ترسی که در خودتون دارید نمیدونید که زمان عمل رسیده. این ترس رو فراموش کنید و فرصت‌ها رو به تأخیر نندازید وگرنه اهداف شما هیچوقت به نتیجه نمیرسه. عادت کنید کاری رو که در فکرش هستید شروع کنید و به پایان برسونید.

متن درباره ذهن زیبا

اگر شما دنبال طلا هستید استراحتی وجود نداره. حتی زمانی که همه چیز به خوبی پیش میره. یادتون باشه  اگر کارها خوب پیش میره به خاطر زراعتی که در گذشته انجام دادید، اما باید یادآوری کنم. اگر مزرعه رو آب ندید به سرعت خشک میشه. درست که بعضی ها توی خانواده‌های موفق به دنیا اومدن و نیاز به تلاش طیادی ندارن،  اما بیشتر ما برای کسب نتیاج درخشان باید به سختی تلاش کنیم. طلای کمیاب جایزه آدمهای سختکوش و پیگیرهِ.

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

کلمه جادوی برای موفقیت اکنون یا همین حالا است . فردا ،هفته آینده ، فلان روز، فلان وقت کلماتی هستن که شروع بدبختی و شکست شما میشن بعدا انجامش میدم تقریبا مترادف با کلمه  هرگزِ انجامش نمیدم میشه. ما خودمون رو گول میزنیم، به خودمون میگییم یک روز شروع می کنم! ولی خداوکیلی چندبار از این یک روزا اومده . در حالی که باید بگیم همین الان شروع می کنم ، چرا حالا نه ؟

متن اهنگ ذهن زیبا او و دوستانش

وقتی آدمهای پست میخوان شما رو به سمت خودشون بکشن، شما مقاومت کنید. تردید نکنید همه جا آدمهایی هستن که میخوان شکست شما رو ببینن. اونها میخوان دچار بدبختی بشید. یا مورد سرزنش و توبیخ قرار بگیرید. یا هزارتا نیت پلید دیگه . بهترین کار برای مبارزه کردن با این آدما، دوری از اون ها است. یک مثال قدیمی قشنگ دقیقا منظور من رو توضیح میده.( هیچوقت با یک خوک کشتی نگیر، برای اینکه مجبوری توی کثافت های اون غلط بزنی)

متن درباره ذهن زیبا

یادتون باشه مردمی که میخوان شما رو ناامید کنن خودشون تقریباً همیشه افراد ناموفقی هستن اونها  از لحاظ کارایی بسیار معمولی هستن و در سطح پایینی قرار دارن.  نظرات این افراد مانند سمِ. در برابر مردمی که میخوان شما را در مورد توانایی نداشتن مجاب کنن کاملا موضع دفاعی بگیرید. نصیحت های منفی اونا رو فقط به عنوان رجزخونی مقابل خودتون تلقی کنید. فوق العاده مراقب این افراد باشید. اجازه ندید که مردم منفی باف نقشه شما رو که برای کسب موفقیت درسرتون دارید نابود کنند.

متن نوشته ذهن زیبا

کسانی که به شانس اعتقاد دارید! فرض کنید در تغییر کادر مدیریتی کمپانی های موفق و بزرگ مثلا ژنرال موتورز شانس حرف اول رو میزد یعنی شانس تعیین می‌کرد چه کسانی به عنوان مدیران ارشد اونجا کار کنن. به نظرتون شیرازه تمام کارها از دست در نمیرفت. برای یک لحظه ای تصور کنید که کمپانی جنرال موتورز کاملاً بر مبنای شانس مدریت و اعضا رو انتخاب میکیرد. برای این کار اسم همه کارمندان رو توی گوی شانس می‌ریختن و  اولین اسمی که از گوی جدا میشد، رئیس می شد. دومین اسم مدیر عامل و همینطور تا پایین ادامه پیدا مکیرد. احمقانه نبود؟

متن نوشته ذهن زیبا

اگر فرصت انتخاب بین یک رستوران درجه یک و رستوران درجه دو رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر فرصت انتخاب بین یک ماشین درجه ۱ و درجه ۲ رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر فرصت انتخاب بین یک لباس درجه۱ ودرجه ۲ رو داشته باشید کدوم رو انتخاب میکنید ؟ احتمالا تمام جواب های شما درجه 1 باشه. پس درجه یک باشید. بهترین باشید، توی هرکاری بهترین خودتون رو نشون بدید. بهترین انرژی خوذتون رو برای خودتون و کارهاتون بزارید.

متن برای ذهن زیبا

به پیروزی فکر کنید. و ابدا به شکست فکر نکنید. در همه جا مثلا سر کار و حتی خونه  افکار امیدبخش رو جایگزین افکار منفی کنید. وقتی با موقعیت سختی روبرو میشید به خودتون بگیید موفق میشم. نه اینکه بگی احتمالا شکست می‌خورم !

وقتی با کسی رقابت می کنید فکر کنید و به خودتون بگید من در ردیف بهترین‌ها هستم ،نه اینکه من کجا و این آدمهای موفق کجا. وقتی فرصت خوبی بدست میارید فکر کنید می‌تونم انجامش بدم، نه اینکه نمیتونم. اجازه بدین افکارتون تحت نفوذ این شعار باشه (پیروز خواهم شد) تفکری که حول موفقیت چرخ بزنه باعث موفقیت میشه. این تفکر باعث می‌شه که ذهن نقشه‌های موفقیت‌آمیزی طراحی کنه. اما تفکر شکست باعث طراحی نقشه های شکست خورده میشه. به خودتون یادآوری کنید که از چیزی که تصور می‌کنید بهتر هستید. انسان های موفق به هیچ وجه خارق‌العاده نیستن موفقیت مستلزم هوش برتر نیست. افرادموفق آدم‌های معمولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری برخوردارند. پس هیپوقت خودتون رو دست کم نگیرید و به شکست فکر نکنید.

متن نوشته ذهن زیبا

تو یک آدم مهمی. یک شخصیت استثنایی. تو بزرگ فکر میکنی، پس رویاهای بزرگ داشته باش. از انجام کارهای بزرگ برمیای. تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری. تو توی سطح عالی کار میکنی. به خوشحالی، پیشرفت و موفقیت ایمان داری، پس فقط از خوشحالی بگو، فقط از پیشرفت بگو ،فقط از موفقیت بگو.

تو انگیزه خیلی زیادی داری، انگیزها رو توی مسیر کار بنداز. هیچ چیز نمیتونه  تو رو متوقف کنه. هیچ چیز. تو فوق العاده ای، تو دلگرمی تو  شور و شوق داری. تو ظاهر عالی داری، تو احساس عالی داری ،همین طور بمون . تو هرکاری اراده کنی میتونی انجام بدی. دیروز حسابی گل کاشتی، ولی امروز میخواهی بیشتر گل بکاری(منظور به هدف زدنِ) حالا این تو و این هدف ات برو جلو.

نکته : این جملات رو حفظ کن و با خودت تکرار کن، این تکرارها جلوی آینه قدر بیشتری به تو میده. سعی کن اسم خودت رو اول جمله ها بزاری، مثلا (امین تو یه آدم مهمی یا گلشیفته تو یک آدم مهمی) به این شکل متن انرژی بخش تو بهتر به ذهنت نفوذ میکنه.

مجله اینترنتی همه چی مگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *