متن برای جذب عشق

متن زیبا برای جذب عشق

عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی
بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند“

متن سابلیمینال جذب عشق

متن عاشقانه جذب عشق

عشق يعني بشکني قلب مرا
عشق يعني مي پرستم من ترا
عشق يعني آن نخستين حرفها
عشق يعني در ميان برفها
عشق يعني ياد آن روز نخست
عشق يعني هر چه در آن ياد توست

متن جذب عشق

عشق یعنی نام زیبای حسین (ع)
عشق یعنی نوکری پای حسین (ع)
عشق یعنی سرورت باشد حسین (ع)
عشق یعنی دم ب دم گویی حسین (ع)
عشق یعنی روز و شب با ذکر حق
زیرلب گویی حسینم یا حسینم یا حسین (ع)

متن زیبا برای جذب عشق

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق یعنی در میان غصه های زندگی
یکنفر باشد که آرامت کند

متن سابلیمینال جذب عشق

“ع ش ق”
واژه ی غریبیست عشق…
لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!
لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا
پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی
تضاد و تفاهم، شک و یقین…
عجیب قدرتمند است و جادو می کند!
خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم
برقرار باشی در دلم تا همیشه
ای فاتح شبهای با تو بودنم
… ای عشق…

متن زیبا برای جذب عشق

متن عاشقانه جذب عشق

عشق‌ يعني‌ خدمت‌ بي‌ منتي‌
عشق‌ يعني‌ طاعت‌ بي‌ جنتي‌
گاه‌ بر بي‌ احترامي‌ احترام‌
بخشش‌ و مردي‌ به‌ جاي‌ انتقام‌
عشق‌ را ديدي‌ خودت‌ را خاک كن‌
سينه‌ ات‌ را در حضورش‌ چاک كن‌
عشق‌ آمد خويش‌ را گم‌ كن‌ عزيز
قوتت‌ را قوت‌ مردم‌ كن‌ عزيز
عشق‌ يعني‌ مشكلي‌ آسان‌ كني‌
دردي‌ از درمانده‌اي‌ درمان‌ كني‌
عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را گم‌ كني‌
عشق‌ يعني‌ خويش‌ را گندم‌ كني‌
عشق‌ يعني‌ خويشتن‌ را نان‌ كني‌
مهرباني‌ را چنين‌ ارزان‌ كني‌

متن قانون جذب عشق

می توان عاشق بود
به همین آسانی..
من خودم
چندسالی ست که عاشق هستم
عاشق برگ درخت
عاشق بوی طربناک چمن
عاشق رقص شقایق درباد
عاشق گندم شاد!
آری
میتوان عاشق بود
مردم شهر ولی میگویند
عشق یعنی رخ زیبای نگار!
عشق یعنی خلوتی با یک یار!
یابقول خواجه، عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار!
من نمیدانم چیست
اینکه این مردم گویند..
من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم…
عشق را اما من،
با تمام دل خود میفهمم!
عشق یعنی رنگ زیبای انار.

متن برای جذب عشق

عشق‌ يعني‌ ظاهر باطن‌ نما
باطني‌ آكنده‌ از نور خدا
عشق‌ يعني‌ عارف‌ بي‌ خرقه‌اي‌
عشق‌ يعني‌ بنده‌ ی بي‌ فرقه‌اي‌
عشق‌ يعني‌ آن‌ چنان‌ در نيستي‌
تا كه‌ معشوقت‌ نداند كيستي‌
عشق‌، بابا طاهر عريان‌ شده‌
در دو بيتي‌ هاي‌ خود پنهان‌ شده‌
عاشقي‌ يعني‌ دو بيتي‌ هاي‌ او
مختصر، ساده، ولي‌ پر هاي‌ و هو
عشق‌ يعني‌ جسم‌ روحاني‌ شده‌
قلب‌ خورشيدي‌ نوراني‌ شده‌
عشق‌ يعني‌ ذهن‌ زيبا آفرين‌
آسماني‌ كردن‌ روي‌ زمين‌
هركه‌ با عشق‌ آشنا شد مست‌ شد
وارد يک راه‌ بي‌ بن‌بست‌ شد
هركجا عشق‌ آيد و ساكن‌ شود
هرچه‌ ناممكن‌ بود ممكن‌ شود
در جهان‌ هر كار خوب‌ و ماندني‌ است‌
رد پاي‌ عشق‌ در او ديدني‌ست‌
سالک» آري‌ عشق‌ رمزي‌ در دل‌ست‌»
شرح‌ و وصف‌ عشق‌ كاري‌ مشكل‌ست‌
عشق‌ يعني‌ شور هستي‌ در كلام‌
عشق‌ يعني‌ شعر، مستي‌ والسلام

متن جذب عشق

 عشق یعنی سایه ای در یک خیال
آرزویی سرکش و گاهی محال
 عشق یعنی کوچه ای دور و دراز
با هزاران سختی و شیب و فراز
  عشق یعنی عطر گل های بهشت
 عشق یعنی زندگی و سر نوشت

متن جذب عشق

عشق یعنی خاطرات بی غبار
دفتری از شعر و از عطر بهار
عشق یعنی یک تمنا یک نیاز
زمزمه از عاشقی با سوز و ساز
عشق یعنی چشم خیس مست او
زیر باران دست تو در دست او
عشق یعنی ملتهب از یک نگاه
غرق در گل بوسه تا وقت پگاه
عشق یعنی عطر خجلت شور عشق
گرمی دست تو در آغوش عشق
عشق یعنی بی تو هرگز پس بمان
تا سحر از عاشقی با او بخوان
عشق یعنی هر چه داری نیم کن
از برایش قلب خود تقدیم کن
عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی

متن جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق‌ یعنی‌ روح‌ را آراستن‌
بی‌شمار افتادن‌ و برخاستن
عشق‌ یعنی‌ زشتی‌ زیبا شده‌
عشق‌ یعنی‌ گنگی‌ گویا شده
عشق‌ یعنی‌ ترش‌ را شیرین‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ نیش‌ را نوشین کنی
عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ انگوری‌ کنی
عشق‌ یعنی‌ اینکه‌ زنبوری کنی
عشق‌ یعنی‌ مهربانی‌ درعمل‌
خلق‌ کیفیت‌ به‌ کندوی‌ عسل
عشق، رنج‌ مهربانی‌ داشتن‌
زخم‌ درک‌ آسمانی‌ داشتن
عشق‌ یعنی‌ گل‌ بجای خارباش
پل‌ بجای‌ این‌ همه‌ دیوار باش

متن قانون جذب عشق

عشق یعنی یک نگاه آشنا
دیــدن افتادگــان زیــر پــا
عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
عشق یعنی ماهی راهی شده
عشق یعنی مرغ‌ های خوش نفس
بردن آنها به بیرون از قفس
عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سر سبزی از خوف و خطر
عشق یعنی از بدی ها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب
در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
ای توانا، ناتوان عشق باش
پهلوانا، پهلوان عشق باش
عشق یعنی تشنه‌ ای خود نیز اگر
واگذاری آب را بر تشنه تر
عشق یعنی ساقی کوثر شدن
بی پر و بی پیکر و بی سر شدن
نیمه شب سرمست از جام سروش
در به در انبان خرما روی دوش
عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از درمانده‌ ای درمان کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی
مهربانی را چنین ارزان کنی

متن جذب عشق

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
در مقام بخشش از آیین مپرس
هر کسی او را خدایش جان دهد
آدمی باید که او را نان دهد
عشق یعنی عارف بی خرقه ای
عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای
عشق یعنی آنچنان در نیستی
تا که معشوقت نداند کیستی
عشق یعنی جسم روحانی شده
قلب خورشیدی نورانی شده
عشق یعنی ذهن زیبا آفرین
آسمانی کردن روی زمین

متن برای جذب عشق

عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ
که به عمری نتوان دست در آثارش برد
مرد میدانی اگر باشد از این جوهر ناب
کاری از پیش رود کارستان که «آرش» برد

متن قانون جذب عشق

عشق يعني خلوت عاشق به شب، جانماز نيمه باز
عشق يعني لحظه ي تكبير روح، جسم خاكي غرق در احرام نور
عشق يعني اشك توبه در قنوت، خواندنش با نام غفارالذنوب
عشق يعني چشمها هم در ركوع، شرمگين از نام ستارالعيوب
عشق يعني سر سجود و دل سجود، ذكر يارب يارب از عمق وجود
عشق يعني لحظه ي ناب دعا، التماس ديدن رخسار يار!

متن جذب عشق

متن برای جذب عشق

عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی با پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن
عشق‌ یعنی‌ یک‌ نگاه‌ آشنا
دیدن افتادگان‌ زیرپا
زیرلب‌ با خود ترنم‌ داشتن
برلب‌ غمگین‌ تبسم کاشتن

متن برای جذب عشق

عشق یعنی در تو من معنا شوم
عشق یعنی با تو من دریا شوم
عشق یعنی قطره ای بر گل نشست
عشق یعنی مهر تو بر دل نشست
عشق یعنی سیب سرخ انتظار
عشق یعنی بی تو ، من امری محال
عشق یعنی یک سبد بوی بهار
عشق یعنی بیقرار بیقرار

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق یعنی……
یه احساس یه اغوش
عشق یعنی……
  یه تکیه گاه

متن برای جذب عشق

عشق یعنی……
یعنی یه همراه یه همراز
عشق یعنی…….
ضربان قلب
عشق یعنی…….
ناگفته های چشم
عشق یعنی…….
شادی تو اوج غم
  عشق یعنی……
یعنی فهمیده شدن نگران بودن

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق یعنی……
دیده شدن
عشق یعنی…..
کوتاه بگم عشق یعنی
  تو

متن قانون جذب عشق

متن زیبا برای جذب عشق

عشق یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر یا بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا

متن قانون جذب عشق

عشق واقعی چیزی نیست که پیدایش کنید بلکه آن شما را را پیدا می‌کند – لورتا یانگ

متن قانون جذب عشق

عشق واقعی مانند شبح است که همگی در مورد آن صحبت می‌کنند  اما تعداد کمی از انسان‌ها، آن را دیده‌اند – فرانسیس د لا روچ فوکول

متن برای جذب عشق

عشق همیشه به عنوان یک هدیه، با اشتیاق و بدون انتظار به انسان بخشیده می‌شود. ما دوست نداریم دوست داشته شویم بلکه دوست داریم عشق بورزیم – لئو بوسکالیا

متن برای جذب عشق

زندگی مانند گلی است که عشق، شهد آن می‌باشد – ویکتور هوگو

متن سابلیمینال جذب عشق

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق تنها چیزی نیست که احساسش می‌کنید بلکه کاری است که انجام می‌دهید – دیوید ویلکرسون

متن زیبا برای جذب عشق

عشق باعث به جریان انداختن جهان نمی‌شود اما عشق باعث می‌شود تا این سفر ارزشش را داشته باشد – فرانکلین پی جونز

متن جذب عشق

عشق، دوستی است که آتش به پا می‌اندازد. آن یک درک دوطرفه، اعتماد متقابل، به اشتراک‌گذاری و بخشش است. عشق یعنی وفاداری در لحظات شاد و دشوار زندگی. عشق به کمتر از کمال راضی می‌شود و اجازه‌ی ضعف را به انسان می‌دهد – آن لندرز

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق واقعی به دور از خودخواهی و خودپسندی است. عشق واقعی آمادگی فداکاری را دارد – سادو واسوانی

متن عاشقانه جذب عشق

عشق واقعی، قوی، آتشین و شتابزده نیست. برعکس، آن کاملاً عمیق و آرام است. عشق واقعی به فراتر از مرزها پا می‌گذارد و تنها توسط ویژگی‌های کیفی جذب می‌شود. عشق واقعی، عاقل و نکته‌سنج است و سرسپردگی آن، واقعی و پایدار است – الن جی وایت

متن برای جذب عشق

متن جذب عشق

عشق واقعی همه چیز است – ام اسکات پک

متن قانون جذب عشق

زندگی مانند یک بازی است که جایزه‌ی آن، عشق واقعی خواهد بود – روفوس وینرایت

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، بازی است که دو نفر می‌توانند در آن شرکت کنند و هر دو پیروز شوند – اوا گابور

متن زیبا برای جذب عشق

عشق، درد و رنج است. یک طرف همیشه بیشتر از طرف دیگر عشق می‌ورزد – کاترین دنوو

متن عاشقانه جذب عشق

عشق واقعی آنقدر نادر است که وقتی به هر شکلی با آن روبرو می‌شوید، باید سپاسگزار و قدردانش بود – گوئندولین کریستی

متن عاشقانه برای جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق حتی بدون ازدواج قانونی هم اخلاقی است اما ازدواج بدون عشق کاملاً غیراخلاقی است – الن کی

متن عاشقانه برای جذب عشق

ما عشق می‌ورزیم حتی زمانی که به عشق ما پاسخ داده نمی‌شود – مورتیمر آدلر

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق، عمل بخشش نامتناهی است، یک نگاه مهربان که تبدیل به عادت می‌شود – پیتر اوستینوف

متن برای جذب عشق

عشق ورزیدن یعنی از صمیم قلب تحسین کردن. تحسین کردن یعنی از روی عقل عشق ورزیدن – تئوفیل گوتیه

متن جذب عشق

اولین وظیفه‌ی عشق، گوش دادن است – پل تیلیچ

متن قانون جذب عشق

متن زیبا برای جذب عشق

عشق، تقدیر حقیق ماست. ما نمی‌توانیم معنای زندگی را به تنهایی پیدا کنیم بلکه این معنا را با دیگری کشف می‌کنیم – توماس مرتون

متن برای جذب عشق

شما به دنبال کمال در شریک زندگی خود نمی‌گردید. کمال در رابطه با نفس است. با وجود نیمه‌ی گمشده متوجه می‌شوید که عشق واقعی در هنگام ناامیدی و شرایط سخت و دشوار است که رخ می‌دهد به طوری که شما خواهان رویارویی کامل با این ناامیدی‌ها هستید – کارن سالمنسون

متن سابلیمینال جذب عشق

دوستان من، عشق بهتر از خشم و غضب است. امید بهتر از ترس است. خوش‌بینی بهتر از ناامیدی است. پس بهتر است عاشق، امیدوار و خوش‌بین باشیم. به این طریق است که می‌توان دنیا را تغییر داد – جک لیتون

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی بدون عشق مانند درخت بدون شکوفه یا میوه است – خلیل جبران

متن جذب عشق

عشق، پاسخ تمامی مشکلات است؛ و شما خودتان هم این موضوع را به خوبی می‌دانید. عشق مانند گل است که نیاز دارد رشد کند – جان لنون

متن برای جذب عشق

متن برای جذب عشق

عشق، احساس خوشبختی نیست بلکه عشق یعنی شور و اشتیاق برای فداکاری – مایکل نواک

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق از یک روح در دو بدن تشکیل می‌شود – ارسطو

متن جذب عشق

عشق واقعی، ابدی و جاودانه است و همیشه خود را دوست می‌دارد. عشق واقعی، برابر و خالصانه است، بدون خشونت و بی‌رحمی. عشق واقعی با موهای سفید دیده می‌شود اما همیشه در دل جوان است – دو بالزاک

متن جذب عشق

عشق، حقیقی و خالصانه است؛ عشق، جنسیت نمی‌شناسد – توری اسپلینگ

متن عاشقانه برای جذب عشق

جای که عشق می‌ورزیم، خانه نام دارد؛ خانه‌ای که ممکن است از آن دور شویم اما قلب‌هایمان همچنان در آن باقی می‌مانند – اولیور وندل هلمز

متن قانون جذب عشق

متن قانون جذب عشق

اگر عشق، گنج است؛ پس، لبخند، کلید این گنج می‌باشد – یاکوو اسمیرنوف

متن عاشقانه جذب عشق

عشق زیبا و شیرین مانند شبنم صبحگاهی است. تازگی کوتاه‌مدت آن بر روی علف‌های سبز برای زمان طولانی باقی می‌ماند. اما شبنم صبحگاهی با طلوع آفتاب از بین می‌رود؛ انگار که هیچ‌گاه وجود نداشته است – ساموئیل دنیل

متن زیبا برای جذب عشق

من باور دارم که قدرت تخیل از دانش قوی‌تر است. این افسانه قدرتمندتر از تاریخ است. این رویا قدرتمندتر از حقایق است. این امید قدرتمندتر از تجربه است. این لبخند تنها درمان غم و اندوه است. و من معتقدم که عشق قدرتمندتر از مرگ است – رابرت فولگام

متن برای جذب عشق

عشق زمانی رخ می‌دهد که خوشبختی طرف مقابل برایتان مهم‌تر از خوشبختی خودتان باشد – جکسون براون جونیور

متن قانون جذب عشق

هنر عشق در واقع هنر صبر و شکیبایی است – آلبرت انیس

متن قانون جذب عشق

متن قانون جذب عشق

عشق، جادویی است که انسان را از قالب خود بیرون می‌کشد – بن هچ

متن عاشقانه برای جذب عشق

خوب آشپزی کردن با عشق، خود هنر است – آشا بوسل

متن زیبا برای جذب عشق

مامان بزرگ‌ترین معلم من بود، معلم شور و اشتیاق، عشق و شجاعت. اگر عشق به اندازه‌ی یک گل زیبا و شیرین باشد، پس مادر من آن گل شیرین و زیبای عشق خواهد بود – استیوی واندر

متن زیبا برای جذب عشق

من فکر می‌کنم که کمال عشق، کامل نبودن آن است – تیلور سویفت

متن قانون جذب عشق

عشق واقعاً ترسناک است چراکه هیچ‌گاه نمی‌دانید چه اتفاقی قرار است رخ دهد. این یکی از زیباترین چیزها در زندگی است اما به شدت ترسناک‌ هم می‌باشد. عشق، ارزش ترسیدن را دارد زیرا دانش و تجربه‌ی بیشتری دارید و از دیگران می‌آموزید و خاطره‌سازی می‌کنید – آریانا گرانده

متن برای جذب عشق

متن قانون جذب عشق

ما از عشق متولد می‌شویم. عشق، مادر ماست – رومی

متن قانون جذب عشق

عشق، گلی است که باید اجازه دهید رشد کند – جان لنون

متن قانون جذب عشق

عشق، عادتی است که کنار گذاشتن آن بسیار سخت و رضایت یافتن از آن بسیار دشوار است – درو بریمور

متن عاشقانه جذب عشق

ترسیدن از عشق یعنی ترسیدن از زندگی و کسانی که از زندگی می‌ترسند، مرده‌اند – برتراند راسل

متن سابلیمینال جذب عشق

عاشق شدن آسان است، حتی عاشق ماندن هم سخت نیست. تنهایی انسان، دلیل کافی برای آن است. اما یافتن شریک زندگی که حضورش باعث می‌شود تا به شخصی که می‌خواهید تبدیل شوید، بسیار دشوار و در عین حال، ارزشمند است – آنا لوئیز استرانگ

متن زیبا برای جذب عشق

متن عاشقانه جذب عشق

شاید عشق واقعی برای من وجود ندارد اما می‌توانم تنهاییم را با این ایده پاک کنم که عشق واقعی برای هر کسی وجود دارد – رکسانا گای

متن جذب عشق

عشق تنها یکی از شور و اشتیاق‌های فراوان است – ساموئل جکسون

متن عاشقانه جذب عشق

انسان عاشق تا وقتی که ازدواج نکند، دارای عیب و نقص است – زسا زسا گابور

متن زیبا برای جذب عشق

عشق، دوستی روی آتش است – جرمی تیلور

متن سابلیمینال جذب عشق

هیچ‌گاه به عشقی که واقعاً حسش نمی‌کنید، تظاهر ننمایید زیرا عشق از آن ما نیست که بر آن فرماندهی کنیم – آلن واتس

متن عاشقانه برای جذب عشق

متن زیبا برای جذب عشق

عشق کور نیست، آن بیشتر می‌بیند نه کمتر. اما چون بیشتر می‌بیند، خواهان کمتر دیدن است – ژولیوس سزار

متن زیبا برای جذب عشق

در زندگی، یاد گرفته‌ام که خوشبختی واقعی از بخشش می‌آید. کمک کردن به دیگران در طول این مسیر باعث می‌شود تا خود را ارزیابی کنید. من فکر می‌کنم که عشق همان چیزی است که همگی ما به دنبالش می‌گردیم. من تاکنون به کسی برنخورده‌ام که به کمک عشق به شخص بهتری تبدیل نشده باشد – ماریا گیبز

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، فریبی است که زن از مرد تفاوت دارد – منکن

متن عاشقانه برای جذب عشق

انجام کاری که دوست دارید، تمرکز بر داشتن فراوانی در زندگی است – وین دایر

متن برای جذب عشق

عشق، یک بیماری روانی جدی است – پلاتو

متن جذب عشق

متن سابلیمینال جذب عشق

به ما، هدیه‌ی عشق اعطا شده است اما عشق مانند یک گیاه گران‌بها است. شما نمی‌توانید آن را قبول کنید و بر روی قفسه رها کنید یا فکر کنید که به خودی خود رشد می‌کند. باید برای رشد به آن آب دهید. باید از آن مراقبت کنید و پرورشش دهید – جان لنون

متن عاشقانه جذب عشق

من واقعاً به خود افتخار می‌کنم که مردم تا این حد به من عشق می‌ورزند. طرفدارانم در بالا و پایین زندگی در کنارم بوده‌اند و فکر می‌کنم که این عشق است که باعث پر شدن سالن‌های کنسرت من می‌شود – یو یو هانی سینگ

متن سابلیمینال جذب عشق

نگاه من به عشق و ازدواج مانند دیدگاهم نسبت به گیاهان است. گیاهان دائمی و گیاهان فصلی وجود دارد. گیاه دائمی شکوفه می‌دهد، خشک می‌شود و دوباره رشد می‌کند. شکوفه‌های گیاهان فصلی تنها برای یک فصل باقی می‌مانند و با فرا رسیدن زمستان، برای همیشه از بین می‌روند. با این وجود، هنوز خاک برای شکوفایی گل بعدی تقویت می‌شود. به همین طریق، هیچ نوع از عشق هدر نمی‌رود – گلنون دویل ملتون

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق کمیاب‌تر از خود نبوغ است و دوستی از عشق هم کمیاب‌تر است – چارلز پگای

متن زیبا برای جذب عشق

اگر عشق پاسخ باشد، لطف می‌کنید سوال را به طرز دیگری بیان کنید؟ – لیلی تاملین

متن برای جذب عشق

متن برای جذب عشق

عشق زمانی است که او بخشی از روحتان که هرگز متوجه‌ی غیبتش نبوده‌اید را بر شما آشکار می‌سازد – تارکوتو تاسو

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق، هر چیزی است که هنوز می‌توانید خیانت کنید. خیانت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که عاشق باشید – جان لی کر

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق، پیوند کمال اسا – جان وینتروپ

متن زیبا برای جذب عشق

جایی که عشق حکمرانی می‌کند، اراده قدرتی ندارد و جایی که قدرت غالب است، عشق جایی ندارد. هر کدام سایه‌ی دیگری است – کارل یانگ

متن برای جذب عشق

عشق کور است؛ دوستی چشمانش را می‌بندد – فردریک نیتز

متن زیبا برای جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

دوری از کسی که دوستش داریم، بدتر از مرگ است و امید را بدتر از یاس و نومیدی مستاصل می‌کند – ویلیام کوپر

متن عاشقانه جذب عشق

عشق مادر، آرامش‌بخش است و نیازی ندارد لیاقتش را داشته باشید – اریک فروم

متن عاشقانه برای جذب عشق

زمانی که عشق دیوانگی نباشد، پس اصلاً عشق نیست – پدرو کالدرون د لا بارسا

متن عاشقانه جذب عشق

عشق، پاداش عشق است – جان دریدن

متن زیبا برای جذب عشق

آزادی برای روح انسان مانند نور برای چشم‌ها، هوا برای ریه‌ها و عشق برای قلب است – رابرت گرین اینگرسول

متن عاشقانه برای جذب عشق

متن زیبا برای جذب عشق

عشق، زندگی است. و اگر عشق را از دست بدهید، زندگی خود را از دست خواهید داد – لئو بوسکالیا

متن زیبا برای جذب عشق

من همیشه معتقد بوده‌ام که عشق همان چیزی است که به شما کمک می‌کند تا به انسان بهتری تبدیل شوید. آن یک احساس به دور خودخواهی است اما انسان‌ها معمولاً نسخه‌ی فاسد آن را دنبال می‌کنند – آسین

متن جذب عشق

عشق، زیبایی روح است – سنت آگوستین

متن برای جذب عشق

عشق همه جا هست – بتانی فرانکل

متن سابلیمینال جذب عشق

از میان تمام شکل‌های احتیاط، احتیاط در عشق احتمالاً مرگ‌بارترین اتفاق برای خوشبختی واقعی است – برتراند راسل

متن عاشقانه برای جذب عشق

متن برای جذب عشق

عشق بسیار خطرناک خواهد شد اگر عشق را بدون توانایی دوست داشته شدن داشته باشید – دیک گرگوری

متن زیبا برای جذب عشق

عشق تنها نیرویی است که می‌تواند دشمن را به دوست تبدیل کند – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن عاشقانه جذب عشق

اگر ترس بزرگ‌ترین دشمن صمیمیت باشد، عشق دوست واقعی آن است – هنری نوون

متن جذب عشق

عشق، پاسخ همه چیز است. آن تنها دلیل برای انجام هر کاری است. اگر داستان‌هایی که دوست دارید را ننویسید، هرگز موفق نخواهید شد. اگر داستان‌هایی که افراد دیگر دوست دارند را ننویسید، موفق خواهید شد – ری برادبری

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، شعر احساسات است – دو بالزاک

متن عاشقانه جذب عشق

متن قانون جذب عشق

شهوانیت بدون عشق، گناه است اما عشق بدون شهوانیت از آن هم بدتر می‌باشد – خوزه برگامین

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق تمام چیزی است که داریم، تنها راهی است که می‌توان به دیگری کمک کرد – یوری پیدس

متن جذب عشق

عشق همه چیز است، همه چیز به شما می‌دهد و همه چیز را از شما می‌گیرد – سورن کیرکگارد

متن سابلیمینال جذب عشق

زیبایی که ما دوستش داریم، بسیار ساکت است. به آرامی به روی خود لبخند می‌زند اما هرگز سخن نمی‌گوید – ریچارد لا گالین

متن قانون جذب عشق

عشق، آنچنان قدرتمند است که در اشکال و اندازه‌های مختلف ظاهر می‌شود. عشق در مورد زمان‌بندی، سرنوشت، شکست و رستگاری است – جیم استورگس

متن عاشقانه جذب عشق

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق ارزان است. شما می‌توانید آن را از هر جای خریداری کنید. زندگی ارزان است. پول عزیز شمرده می‌شود. شما مجبور هستید روزها کار کنید و تمام شب به چگونه پول درآوردن فکر کنید – جان دوس پاسوس

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی اولین، عشق دومین و درک و فهم سومین هدیه است – کارگ پیرس

متن جذب عشق

عاشق شدن بسیار ساده است اما فارغ شدن از عشق به شدت دردناک است – بس میرسون

متن برای جذب عشق

باغ عشق بدون محدودیت سبز است و میوه‌های فراوانی به غیر از غم و شادی به بار می‌آورد. عشق فراتر از شرایط است. بدون بهار، بدون پاییز، آن همیشه تازه است – رومی

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت است. تنها آیین ازدواج می‌تواند شامل آن باشد – بوریس پسترناک

متن عاشقانه جذب عشق

متن جذب عشق

من دوست ندارم با بیماران عاشق کار کنم. شاید دلیل آن حسادت باشد شاید به این دلیل باشد که عشق و روانشناسی هر دو اساساً ناسازگار هستند. یک درمانگر خوب با تاریکی مبارزه می‌کند و به دنبال نور می‌گردد در حالی که عشق همواره توسط رمز و راز حفظ می‌شود و بر روی وهم و خیال می‌خزد – اروین یالوم

متن برای جذب عشق

عشق نمادی از جاودانگی است. تمامی احساسات را به طور همزمان آشکار می‌سازد، تمام خاطرات یک آغاز و تمام ترس‌های یک پایان را از بین می‌برد – مادام د استیل

متن جذب عشق

اولین و آخرین عشق، عشق به خود است – کریستین نستل بووی

متن جذب عشق

عشق، انرژی است که به خودی خود وجود دارد و ارزش خود را دارد – تورنتون وایلدر

متن قانون جذب عشق

عشق، فرزند توهم و خیال و مادر سرخوردگی است – میگوئل دی اونامونو

متن سابلیمینال جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق، زنجیری از عشق است همانطور که طبیعی زنجیری از زندگی است – ترومان کاپوت

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق احتمالاً قوی‌ترین احساسی است که می‌توانید داشته باشید. آن بسیار طبیعی است و نوشتن در مورد آن، نمی‌خواهم بگویم آسان ولی طبیعی و راحت است. اشکال بسیار متنوعی از عشق وجود دارد. می‌توان تا ابد در مورد لایه‌های مختلف آن نوشت – شان مندس

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق، دلبستگی است که المان‌های جهان را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و جذب می‌کند. در واقع، عشق واحد ترکیب جهان است – پیر تیلهارد دی چاردین

متن جذب عشق

انسان، موجود بسیار پیچیده‌ای است. این انگیزه، این حرص، این عشق بسیار پیچیده است.

متن جذب عشق

عشق خودخواه نیست. عشق چیز دیگری است – مورتن تیلدام

متن جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق دین و مذهب من است؛ می‌توانم جانم را برایش فدا کنم – جان کیتس

متن عاشقانه برای جذب عشق

بدون عشق می‌تواند هیچ چیزی وجود نداشته باشد؛ نه پول، نه قدرت. عشق بسیار مهم است. زمانی که هر صبح از خواب بیدار می‌شوی، لازم است بدانی که فرد دیگری شما را از خواب بیدار و به شما فکر می‌کند – جورجیو آرمانی

متن عاشقانه برای جذب عشق

چیزی که من دوست دارم، پیروز شدن است. چیزی که من دوست دارم، نفر اول شدن است – برنارد آرنولت

متن عاشقانه جذب عشق

عشق برتر و بی‌قید و شرط است در حالی که دوست داشتن، زیبا ولی در عین حال محدود است – دوک الینگتون

متن عاشقانه جذب عشق

عشق، یک نوع حس است. نه می‌توان آن را دید و نه لمس کرد؛ هر کسی آن را به شکل متفاوتی تجربه می‌کند. در نتیجه، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار خواهد بود – مارین کیز

متن عاشقانه جذب عشق

متن قانون جذب عشق

پیش از بچه‌دار شدن، فکر می‌کردم که تمام مرزهای وجود خود را می‌شناسم، فکر می‌کردم تمام محدودیت‌های قلب خود را می‌دانم. خارق‌العاده است که چگونه تمامی این مرزها و محدودیت‌ها را کنار می گذارید تا متوجه شوید که عشق شما بی‌قید و شرط است – اوما تورمن

متن قانون جذب عشق

خوشبختی واقعی، دانستن این است که هر کسی که می‌شناسیم، سالم، در امنیت، شاد و راضی است – جوی فیلدینگ

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، سه چهارم کنجکاوی است – جیاکومو کازانوا

متن جذب عشق

عشق یک تله است. وقتی ظاهر می‌شود، تنها نور آن را می‌بینیم، نه سایه‌اش – پائولو کوئینی

متن عاشقانه برای جذب عشق

مردم فکر می‌کنند که عشق یک احساس است. عشق، حس خوب بودن است – کن کیسی

متن قانون جذب عشق

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق، اغراقی از تفاوت بین یک فرد با فرد دیگر است – جرج برنارد شاو

متن زیبا برای جذب عشق

هماهنگی، عشق خالصانه است زیرا عشق خود یک توافق کامل است – لوپه د وگا

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق زمانی که فردی را ملاقات می‌کنید که چیز جدیدی راجع به شما می‌گوید -آندره برتون

متن برای جذب عشق

عشق با بخشش رشد می‌کند. عشق که به دیگران می‌دهیم، تنها روش نگه داشتن آن است. تنها راه برای نگه داشتن عشق، دادن آن به فرد دیگر است – ایلبرت هوبارد

متن عاشقانه برای جذب عشق

وقتی ایمان و باور قوی داشته باشی
و همواره احساس خوبی داشته باشی
و رها زندگی کنی
شانس یا همون شرایط ایده ال
برات ایجاد میشود

متن جذب عشق

متن عاشقانه برای جذب عشق

اهمیت دادن به خودتان، خودخواهی محسوب نمی شود.
شما ارزش آن را دارید که مراقب خودتان باشید، زیرا زندگی و شادی شما بسیار مهم است

متن عاشقانه برای جذب عشق

فراموش نکن که این جاده، هیچوقت تمومی نداره و تا بینهایت ادامه پیدا میکنه پس منتظر نباش به مقصدی به نام موفقیت برسی، همش جادست، باید از مسیر لذت ببری

متن سابلیمینال جذب عشق

هر چیزی با تداوم امکان پذیره
شاید بارها زمین بخورید، شکست بخورید، به موانع مختلف بربخورید
اما اگر ناامید نشید و ادامه بدید به چیزی که می خواید میرسید

متن برای جذب عشق

امشب ….
چه زیباست …
چون فکرم فقط
دوست داشتن‌ است
چه شادی‌بخش است
وقتی نگاه‌ من و تو میخندد
و چه مست میشود
این دنیا
آنگاه که دل ما پراز
امید به فردایی
روشن است…

متن قانون جذب عشق

نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن، با خودت سختگیر نباش و از خودت مراقبت کن یاد بگیر که چگونه بارها و بارها خودت را ببخشی

متن عاشقانه برای جذب عشق

من خوردم زمینو همه نظاره گر
نگاه شادشون به دردم اضافه کرد
همونا که داشتن توی عقده میمردن
اونا که سر سفره ی ما لقمه میخوردن
تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم
تماشا میکردنو تخمه میخوردن
منم جواب دادم با یه آه بلند
اونا نشستنو منم تو راه قلّم

متن عاشقانه برای جذب عشق

انسان باید ایمان داشته باشد که برای عبور از مراحل دشوار، دلیلی وجود دارد. من نمیگویم که از درد و رنج احساس خوشبختی می کنم، ولی می دانم که عبور از مصائب برای بدست آوردن شجاعت و احساس عمیق لذت و شادی، امری ضروری است

متن جذب عشق

رها کن ؛هر آنچه که فکرِ خواستنش ، زمین گیرت می کند .
این وابستگی هایِ بی ثمر به بغضِ کهنه ای می مانَد بیخِ گلو
که تا رها نشود ؛ آرامشِ دنیایِ تو بر نخواهد گشت .
رهایش که کردی ؛ اشک می ریزی ، عذاب می کشی و تمامِ حسرت و ترس هایِ ته گرفته ات به یک باره از چشمانت بیرون می ریزد .
تا جایی که سبُک می شوی و به نقطه ی پذیرش و بی تفاوتیِ محض می رسی .جایی که دیگر ، نه دلیلی هست برایِ ترسیدن ، نه حسرتی برایِ خوردن نه چیزی برایِ از دست دادن
گذشته و نداشته هایت را فراموش می کنی و دل می دهی به اتفاقاتِ خوبِ پیشِ رو .بعضی رها کردن ها ، فقط تصورشان ترسناک است

متن جذب عشق

مهربانی و مهر طلبی از نظر ظاهری شباهت بسیاری باهم دارند
اما برای درکِ تفاوتشان یکی از اساسی ترین راه های شناخت :
چرایی انجام این دو موضوع هستن که در ریشه علت و قصد را میگوید
بیرون رفتن ،
کار کردن ،
پول خواستن ،
رابطه خواستن ،
تفریح کردن ،
همگی خوب هستند
آنجایی بد میشوند که :
چرایی اش این باشد که ،
برای نخواستن و دور شدن از خود
اینهارا انتخاب کنیم که ، باهاشون باشیم که، با خودمان نباشیم !

متن عاشقانه برای جذب عشق

آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم

متن سابلیمینال جذب عشق

کائنات در دستان توست ، هرعملی ، کلامی ، افکاری به خودت برمیگردد…
پس تا میتوانی عشق بورز، نیکی کن ، بخشش داشته باش و زیبا بی اندیش ، خواسته ها و آرزوهایت را به او بسپار

متن عاشقانه جذب عشق

اگر میخواهید به هدفتان برسید، باید با آن هم فرکانس شوید.
حالا چطور هم فرکانس شویم؟
اون حسی را داشته باشید که اگر آرزویتان الان برآورده شود به شما دسته میدهد،این همان هم فرکانس بودن هست

متن برای جذب عشق

وقتی همه معجز ها از سمت خداست دیگه چرا غصه میحوری؟
الهی اون معجزه ای ک خیلی وقته منتظرشی بزودی توزندگیت شاهدش باشی

متن برای جذب عشق

ساز شما اگه عشق بنوازد
همه مخلوفات خواهند رقصید
و زبان شما اگر گرم و شیرین باشد
همه پروانه‌‌ها دور شما می‌چرخند
پس عشق و دوستی و مهربانی را بنواز
با زبان گرم و شیرینت بخوان
و با قلب بزرگت بپذیر

متن عاشقانه جذب عشق

آدم موفق و برنده می‌گوید مشکل است ولی ممکن
آدم بازنده و ناموفق می‌گوید ممکن است ولی مشکل

متن قانون جذب عشق

تو این را خیلی خوب می‌دانی،
بهترین و بزرگترین تصمیم زندگی تو آن تصمیمی است
که موجب آرامش قلب تو شود

متن عاشقانه برای جذب عشق

بدترین ﺩﺷﻤﻦ احساس ﺁﺭﺍﻣﺶ آدم‌ها
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ کردن ﺧﻮﺩشان ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ولی ﻏﺎﻓﻞ هستند ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ آدمی
ﺩﺭ راهی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮان
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ سیر و سفر ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ و تجربه ﺍﺳت

متن برای جذب عشق

من همیشه مهربان می‌مانم
حتی اگه هیچ کس قدر مهربان بودنم را نداند
من خدا را دارم که جای همه برایم جبران می‌کند.

متن عاشقانه جذب عشق

هر لحظه که می خواهم ناشکری کنم، خداوند دلیلی برای شکرگزاری به من می دهد. خدا را شکر.

متن قانون جذب عشق

خدا را شکر میکنم بابت زندگی خوبی که به من داده.

متن قانون جذب عشق

چه خوب است که افرادی که درکم می کنند با من وارد رابطه شده اند.

متن عاشقانه جذب عشق

حتی اگر خودم نخواهم، ذهنم به جز ساختن افکار مثبت کار دیگری بلد نیست.

متن جذب عشق

تمام کائنات دست به دست هم داده اند تا هر آنچه به نام اتفاق مثبت تلقی می شود در زندگی من رخ دهد.

متن قانون جذب عشق

چه چیزی در وجودم است که باعث می شود اتفاقات مثبت را رقم بزنم؟

متن زیبا برای جذب عشق

جایی که عشق باشد زندگی جاری است.

متن جذب عشق

همسر دلخواه و مورد علاقه من وجود دارد.

متن جذب عشق

روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است.

متن قانون جذب عشق

ازدواج من ممکن و آسان است.

متن جذب عشق

همسر مورد علاقه من بزودی وارد زندگی من می شود.

متن عاشقانه جذب عشق

من هر روز به همسر دلخواه خود نزدیک تر میشوم.

متن برای جذب عشق

نیمه گمشده من پیدا شده و هم اکنون به سوی من می آید.

متن عاشقانه برای جذب عشق

ازدواج ارزشمند آن نیست که دو انسان عالی به هم برسند، بلکه دو انسان معمولی به نحوی عاشقانه زندگی بکنند که از تفاوت های یکدیگر لذت ببرند.

متن سابلیمینال جذب عشق

همیشه همه چیز در زندگی به عالی ترین، بهترین و راحت ترین شکل، به نفع من و همسرم جریان دارد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

امروز همه کائنات مرا همراهی می کنند که من بهترین و لایق ترین و شاد ترین فرد را برای ازدواج بیابم. یقین دارم که من ازدواج موفق و شادی پیش رو دارم، چون با عشق تمام همسرم را انتخاب کرده ام.

متن سابلیمینال جذب عشق

به لطف خدا من روز به روز دارم به بالاترین شادی و خوشبختی با همسرم می رسم.

متن زیبا برای جذب عشق

با تمام وجودم و به معنی واقعی کلمه، من می خواهم ازدواج کنم و فردی را برای زندگی انتخاب کرده ام که برای همیشه با او شاد و راضی زندگی خواهم کرد.

متن سابلیمینال جذب عشق

درخشان ترین دستاورد زندگی من توانایی و انگیزه قوی برای درخواست از همسرم برای ازدواج با من بود.

متن زیبا برای جذب عشق

مطمئن هستم که من نیمه گمشده خود را پیدا کرده ام و زندگی مشترک بسیار هیجانی و شادی با همدیگر خواهیم داشت.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من برای ازدواج آماده هستم و ایمان و باور قلبی دارم که بهترین همسر را برای خود انتخاب می کنم.

متن برای جذب عشق

همسر من لایق ترین، زیباترین، مهربان ترین و جذاب ترین فردی است که من سراغ دارم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

متن عاشقانه جذب عشق

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن عاشقانه جذب عشق

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

متن قانون جذب عشق

من ایده ال ترین فرد برای او خواهم بود و عشقم از این مساله آگاه است و به زودی با من ارتباط برقرار می کند.

متن جذب عشق

عشقم هم اکنون به من فکر می کند و نزد من باز خواهد گشت.

متن جذب عشق

بازگرداندن عشقم برای من آسان است و این اتفاق در کوتاه ترین زمان ممکن رخ می دهد.

متن برای جذب عشق

دوری از من برای او سخت تر خواهد بود و به زودی با من ارتباط برقرار می کند.

متن برای جذب عشق

او بسیار دلتنگ من است و من می توانم خیلی زود به خواسته خود دست پیدا کنم.

متن زیبا برای جذب عشق

من انسان با ارزشی هستم و او دوست دارد با من ارتباط برقرار کند.

متن سابلیمینال جذب عشق

دوری از من برای عشقم نیز دشوار و سخت است و می خواهد نزد من بازگردد.

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق من نیز دلتنگ من بوده و مشتاق دیدن من است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من می توانم عشقم را در کوتاه ترین زمان ممکن برگردانم.

متن زیبا برای جذب عشق

من عشقی بی نظیر که تا به حال کسی آن را تجربه نکرده است را جذب خواهم کرد.

متن برای جذب عشق

من لایق یک زندگی آرامش بخش در کنار کسی که عاشقانه دوستش دارم هستم.

متن برای جذب عشق

بودن با کسی که عاشقانه او را دوست دارم مرا بسیار خوشحال می کند.

متن عاشقانه برای جذب عشق

کسی که هم فرکانس با من باشد، به زودی سر راهم قرار خواهد گرفت.

متن جذب عشق

عشق من با پای خود وارد زندگیم خواهد شد.

متن زیبا برای جذب عشق

همین الان کائنات مشغول به کارند تا عشق مرا وارد زندگیم کنند.

متن عاشقانه جذب عشق

عشق زیباترین اتفاق زندگی منه.

متن زیبا برای جذب عشق

من تک تک سلول هایم را عاشقانه دوست دارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن قانون جذب عشق

همواره از وجود من عشق و شادی ساطع می شود.

متن قانون جذب عشق

من با خودم و جهان پیرامونم در صلح هستم. به همگان عشق می دهم و از آنان عشق می گیرم.

متن قانون جذب عشق

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است.

متن عاشقانه جذب عشق

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن زیبا برای جذب عشق

شوق دیدار تو را قاصد بی رحم چه داندآن قدر شوق به دیدار تو دارم که خدا میداند . . .

متن عاشقانه برای جذب عشق

تا قاف ترین قله هستی سیمرغترین همسفرم باشمن مرغ اسیر دریاچه نورم / تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن برای جذب عشق

نگه داشتن یاد یک نفر تو قلبت
خیلی راحته
اما اینکه
تو قلب یک نفر خودتو نگه داری سخته
همیشه قدر قلبی رو بدون که
تو رو توش نگه داشته
قدردان تو هستم همسر عزیزم
سال گرد ازدواج مان مبارک

متن عاشقانه جذب عشق

قلب تو زندان و من زندانی اش!
عـشق تو حج است و من قربانی اش

متن زیبا برای جذب عشق

بیگانه شدی دوست
حرفی و حدیثی و کلـامی بفرست
ما را نه در این غمکده عمری باقیست!
تا خرده نفس هست پیامی بفرست.

متن جذب عشق

قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود!

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق تو
شوخی قشنگی بود که خداوند با دل من کرد !
قشنگ بود امّا شوخی!!!!
حالا . . .
تو بی تقصیری !
خدای تو هم بی تقصیر است !
من تاوان اشتباه خود را پس می دهم . . . !
تمام این تنهایی
تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » بود

متن قانون جذب عشق

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند
هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .
دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

اغوشت میتونست قشنگترین سر خط خبرها باشدوقتی تو میتونی قشنگترین تیتر زندگی من باشی

متن جذب عشق

عشق دیدنی نیست عشق چشیدنی نیستعشق در اغوش گرفتنی نیستعشق باید احساس بشه پس فقط بدون بازیچه نیست

متن قانون جذب عشق

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارمبدجور شکسته ست دلم حال ندارمدرهای قفس باز و دلم عاشق پروازاز حس پریدن پرم و بال ندارم . . .

متن عاشقانه برای جذب عشق

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری ست
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل
افسانه ای است
و قلب
برای زندگی بس است

متن برای جذب عشق

چَترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم !
بر قطراتی ڪه بر صورتمان
می لغزند
و می رقصند
بذار فال گـوش بگویم
لذت بوسه دَر باران !
دو چندان است.

متن برای جذب عشق

هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .

متن سابلیمینال جذب عشق

خوشا روزی که با هم مینشستیمقلم در دست و کاغذ مینوشتیمقلم بشکست و کاغذ در هوا شدمگر خط جدایی مینوشتیم . . .

متن جذب عشق

نوشته ها بهانه است
فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم
باورش با تو

متن زیبا برای جذب عشق

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر
بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد
که روسیاه شوند آنان که
بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

متن عاشقانه برای جذب عشق

هر بار که ذهنم مشغول میشه،
تنها به عشق و محبت تو فکر می کنم
تا روحم آسوده خاطر شه و آرامش پیدا کنه!
این قدرت عشق و محبت توئه عزیز دلم!.

متن سابلیمینال جذب عشق

امروز حرفـهایم آنقدر شیرین است
که فکر میکنم !
در دهان من تو لَب وا ڪرده ای.

متن برای جذب عشق

سیب هنوز هم شیرین است
هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد، شیطان بهانه بود

متن عاشقانه برای جذب عشق

گر ز جهان بگذرم از تو نخواهم گذشتسر رود از پیکرم از تو نخواهم گذشتمردمک چشم من نقش تو بر خود گرفتور همه جا بنگرم از تو نخواهم گذشت . . .

متن قانون جذب عشق

کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما
از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . .

متن قانون جذب عشق

صدای قدم‌های تو، ضربان حیات من است
با من راه بیا، هنوز تشنه زنده بودن هستم
دوستت دارم هایت را به هیچکس نگو
برای خودم نگه دار
من، جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام

متن برای جذب عشق

افکار عاشقانه ام را جمع که میکنمدسته گلی میشود شبیه تو برای تو

متن جذب عشق

نقرین به عشق به عاشقی ، نفرین به بخت و سرنوشت،
به اون نگاه که عشقتو ، تو سرنوشت من نوشت،
نفرین به من نفرین به تو ، نفرین به عشق من و تو،
به ساده بودن منو ، به اون دل سیاه تو.

متن عاشقانه جذب عشق

آنقدر ها هَم
روی وقار من حساب نکن!
قطب زمیـن هم ڪه باشم
تو را که میبینم !
یخ هایم آب میشود.

متن عاشقانه جذب عشق

با تو از ناب ترین لحظه سخن خواهم گفتدوستت خواهم داشتهیچ میدانی چیست؟لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نباشه

متن قانون جذب عشق

چه رنجی است زیبایی ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدنو چه زندگی آزار دهنده ای است تنها بودن . . .

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی انقدر دلم هوایت را میکندشک میکنم به اینکه این دل مال من است یا تو

متن جذب عشق

درخت دوستی رو با قلب میکارن نه با دست !
تو را من با قلب دوست دارم نه با حرف  . . .

متن زیبا برای جذب عشق

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود

متن سابلیمینال جذب عشق

امشب ای ماه کجایی که دلم غمگینست
دیده بگشا که مـرا آمدنت تسکینست !
تو که هم صحبت تنهایی شب‌های منی
پس کجا مانده‌ای امشب ڪه سحر نزدیکست.

متن سابلیمینال جذب عشق

من
برای دوست داشتن ات
مدت هاست آماده ام
اما
امان از تو
امان از زن ها
همیشه دیر حاضر می شوید . . .

متن زیبا برای جذب عشق

سوگند میخورم، به جز حضور تو هیچ چیز را در این دنیا را جدی نگرفتمحتی عشق را . . .

متن سابلیمینال جذب عشق

اهل اسراف نیستم!
اما!
بیش از اندازه دوستت دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

همیشه دور نما ها
خواستنی ترند
مثل سراب
مثل فردا
مثل تو . . .

متن زیبا برای جذب عشق

دنیا فهمیده خیلی حقیر است وقتی گفتمیک تار موی تو را به او نمیدهم

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی خیال میکنم از من بریده ایبهتر  ز من برای دلت برگذیده ایاز من عبور میکنی و دم نمیزنیتنها دلم خوش است که شاید ندیده ای . . .

متن برای جذب عشق

موارد بیشتر: شعر عاشقانه شاد ـ متن عاشقانه روزهای بارانی ـ شعر عاشقانه غمگین

متن قانون جذب عشق

متن عاشقانه انگلیسی زیباEvery love story is unique in its ways, but ours is the one I love the most
هر داستان عاشقانه ای به سبک خودش منحصر به فرد است اما داستان ما اونیه که از همه بیشتر عاشقشم💕♾

متن زیبا برای جذب عشق

The moment I wake up, thoughts of you sweep my mind
لحظه ای که از خواب بیدار میشم فکر تو همه ذهنم رو غرق می کنه

متن جذب عشق

I don’t mind waiting as long as I can finally be with you
برام مهم نیست تا هر وقت که بتونم با تو باشم صبر می کنم

متن عاشقانه جذب عشق

𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

متن عاشقانه برای جذب عشق

I am vitamin ‘U’ deficient
من کمبود ویتامین “یو” دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا و شکسته𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎
‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️

متن جذب عشق

𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن قانون جذب عشق

𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘’𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾
﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡

متن سابلیمینال جذب عشق

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊’𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉
𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•
صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎

متن عاشقانه برای جذب عشق

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆. 🖇
تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی💍

متن قانون جذب عشق

●━─ᵁ ᴬᴿᴱ ᴹᵞ ᴼᴺᴸᵞ ᵂᴵˢᴴ ─── ⇆.
تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

متن برای جذب عشق

𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝘆 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁°𝒏𝒆𝒆𝒅
‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍

متن سابلیمینال جذب عشق

متن عاشقانه انگلیسی برای همسرIf I could dedicate every sappy love song in the world to you, I would
اگه می تونستم همه آهنگ های عاشقانه دنیا رو به تو تقدیم کنم این کارو می کردم

متن عاشقانه جذب عشق

When I see you, electricity and fire course through my veins
وقتی تو رو می بینم برق و آتش توی رگ هام جریان پیدا می کنه

متن برای جذب عشق

I don’t mind doing foolish and crazy things as long as I can do it with you
برام مهم نیست کارهای احمقانه و دیوونگی کنم تا زمانی که اونا رو با تو انجام بدم!

متن سابلیمینال جذب عشق

With just a smile, you’ve changed the course of my life
تنها با یک لبخند مسیر زندگی ام را عوض کردی

متن عاشقانه برای جذب عشق

You are a book that I could never put down and stop reading
تو همون کتابی هستی که هیچ وقت نتونستم بزارمش کنار و از خوندنش دست بکشم

متن سابلیمینال جذب عشق

It’s not the pretty face or the gorgeous body; it’s the heart and soul that hooked me
این چهره زیبا یا اندام قشنگت نبود که  روبه خودش جذب کرد بلکه قلب و روحت این کارو کرد

متن برای جذب عشق

Please help me! I’m falling and drowning in your love
لطفا کمکم کن! من توی عشق تو افتادم و غرق شدم♥️

متن عاشقانه جذب عشق

If loving you too much is fatal, I don’t mind losing my life over it
اگه دوست داشتن بیش از حد تو کشنده باشه، برام مهم نیست زندگیم رو براش بدم

متن قانون جذب عشق

Thank you for gracing my life with the magic of ‘you
ازت ممنونم که زندگی منو با جادوی “تو” زیبا کردی

متن زیبا برای جذب عشق

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیوI’d cross a fiery ocean and walk through fire for someone like you
برای کسی همچون تو از اقیانوسی از آتش عبور می کنم و از میان آتش رد می شوم

متن قانون جذب عشق

I want endless days with you
روزهای بی پایان با تو بودن می خواهم

متن عاشقانه برای جذب عشق

I am a busy person, but I will find time to be with you when it comes to you
من آدم پر مشغله ای ام اما وقتی پای تو وسط باشه همیشه زمانی برای با تو بودن خالی می کنم

متن برای جذب عشق

You are the best part of my day
تو بهترین بخش روز منی

متن برای جذب عشق

➖⃟♥️•• ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎷᎩ ᏕᏖᏒᎧᏁᎶᏋᏕᏖ ᎮᎧᎥᏁ
تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن برای جذب عشق

ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS
با “تــو” بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی

متن عاشقانه برای جذب عشق

𝒴ℴ𝓊 𝒜𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ 𝒮𝒽ℯℯ𝓇 𝒫ℯ𝒶𝒸ℯ
𝒪𝒻 ℳ𝓎 𝒲ℴ𝓇𝓁𝒹..
“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..

متن قانون جذب عشق

𝑀𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑠 𝑇𝘩𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑂𝑓 𝑈𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠
زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن سابلیمینال جذب عشق

متن عاشقانه انگلیسی بلندI am not the kind of person who gets attached to anyone. When it comes to you, though, a single minute apart from you kills me
آدمی نیستم که به کسی وابسته بشم اما وقتی پای تو وسط باشه یه دقیقه فاصله از تو هم می تونه منو بکشه

متن عاشقانه برای جذب عشق

– 𝓁ℯ𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝒪𝓊𝓉 𝓂𝒪𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ𝓈.
+ 𝓁𝒾𝓀ℯ 𝓌𝒽𝒶𝓉 ?
– 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℯ𝓎ℯ𝓈•♥•
– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡”

متن زیبا برای جذب عشق

سخنان استیو جابز برای استوریمدیریت شامل متقاعد کردن مردم به انجام کارهایی است که نمی خواهند انجام دهند اما رهبری الهام بخشیدن به افراد برای انجام کارهایی است که هرگز فکر نمی کردند می توانند انجام دهند

متن قانون جذب عشق

منطقی نیست که افراد باهوش را استخدام کنید و به آن ها بگویید چه کنند
ما افراد باهوش را استخدام می کنیم تا به ما بگویند چه کنیم

متن سابلیمینال جذب عشق

کارهای بزرگ در تجارت هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود بلکه نتیجه یک کار تیمی است

متن جذب عشق

اجازه ندهید سر و صدای نظرات دیگران، صدای درونی شما را خفه کند

متن سابلیمینال جذب عشق

سعی نکنید همه کارها را انجام دهید بلکه تلاش کنید تا یک کار را خوب انجام دهید

متن برای جذب عشق

اگر بتوانید مشکلی را به درستی تعریف کنید تقریبا به راه حل آن رسیده اید

متن جذب عشق

سخنان استیو جابز درباره زندگیزمان شما محدود است، آن را با گذراندن در زندگی دیگران هدر ندهید

متن زیبا برای جذب عشق

یک روز به این واقعیت ساده پی می برید
که هر چیزی در اطراف شما که زندگی نامیده می شود
توسط افرادی ساخته شده که به هیچ وجه از شما باهوش تر نبوده اند

متن زیبا برای جذب عشق

سخنان استیو جابز درباره موفقیتاگر کاری را دوست نداشته باشید
در آن شکست می خورید

متن جذب عشق

من معتقدم تنها چیزی که باعث شد به کارم ادامه دهم
این بود که عاشق کاری که انجام می دادم بودم
شما باید کاری را که دوست دارید پیدا کنید

متن زیبا برای جذب عشق

سخنان استیو جابز درباره مرگثروتمندترین مرد قبرستان بودن برای من مهم نیست
شب رفتن به رختخواب با گفتن این که ما کار فوق العاده ای انجام داده ایم …
این چیزی است که برای من مهم است

متن زیبا برای جذب عشق

پروفایل سخنان استیو جابزدائما یاد بگیرید، همیشه چیز دیگری برای یادگیری وجود دارد

متن عاشقانه برای جذب عشق

تمرکز و سادگی … به محض این که به آن ها برسید می توانید کوه ها را جا به جا کنید

متن برای جذب عشق

سخنان بلند استیو جابزمشتریان شما به شما اهمیت نمی دهند، به محصول یا خدماتی که ارائه می دهید هم اهمیت نمی دهند، آن ها فقط به خودشان، رویاها و اهداف خود اهمیت می دهند. بنابراین اگر به آن ها کمک کنید تا به اهداف شان برسند بیشتر اهمیت خواهند داد و برای انجام این کار باید اهداف و همچنین نیازها و عمیق ترین خواسته های آن ها را درک کنید

متن قانون جذب عشق

من برای پیشرفت تدریجی احترام زیادی قائل هستم و خودم هم در زندگی چنین مواردی داشته ام اما همیشه جذب تغییرات انقلابی تر می شوم، نمی دانم چرا. شاید چون سخت تر هستند و از نظر احساسی استرس بیشتری وارد می کنند و معمولا فرد دوره ای را پشت سر می گذارد که همه به او می گویند کاملا شکست خورده است

متن جذب عشق

سخنان استیو جابز در آخرین لحظات عمرشمی توانم با پول خیلی چیزها بخرم، خیلی ها را استخدام کنم برایم کار کنند اما نمی توانم کسی را استخدام کنم که به جای من روی تخت بیمارستان دراز بکشد و بیماری و دردم را تحمل کند

متن زیبا برای جذب عشق

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن زیبا برای جذب عشق

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡» # دوستت دارم

متن قانون جذب عشق

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن جذب عشق

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

متن برای جذب عشق

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿
⠀ # دوستت دارم

متن برای جذب عشق

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡
# دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

تموم قشنگیاے جهان
جلو خنده هات ڪم میارن👀🤍 # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️ # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️» # دوستت دارم

متن قانون جذب عشق

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

متن زیبا برای جذب عشق

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن جذب عشق

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛 # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن قانون جذب عشق

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن قانون جذب عشق

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن سابلیمینال جذب عشق

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن قانون جذب عشق

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍 # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼 # دوستت دارم # ادبی

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن زیبا برای جذب عشق

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن جذب عشق

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن قانون جذب عشق

استوری کوتاه عاشقانه / متن های کوتاه برای استوری عاشقانه | تاو بیو

متن برای جذب عشق

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

یِ عٓاشِقـْ مـیگِهـ اَگِهِـ اِتِفٓاقـی بَرٓاتْ بـیُفْتِهـ مـیـمـیـرَمْ💔وَلـی یِ رِفـیقْ مـیگِهـ بِمـیرَمَمْ نِمـیزٓارَمْ اِتِفٓاقـی بَرٓاتْ بـیُفْتِهـ👯‍♀️💗
# بامعرفت

متن جذب عشق

ܤܩܘ ܒ ܠܟ߭ࡐ ̈́ࡄߺࡅ࡙ߊ‌ܩܢ ܭࡅߺ߭ߊ‌ܝِ ࡅߺ߳ࡐ‌ࡃܘ ࡃࡄ݅ߺܦ߳ܩܢ😘 # دوستت دارم # زندگی

متن عاشقانه جذب عشق

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕
# ادبی

متن قانون جذب عشق

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !
# شاد # ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

    •پایـبندَم‌ تا
     "پایِ جـ♡ـان" بـه‌ تَمـــامت♥️🍃
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن عاشقانه جذب عشق

اولین کسی که ماه را لمس کرد من بودم،
وقتی که بوسیدمت :))🌙♥️
‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

 

اگه یکیو عمیقا دوس داشته باشے شجاع تر  میشی
اگه یکے تورو عمیقا دوس داشته باشه قوے تر میشی♥️

 
# ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

این روزا هرکی گفت دوستت دارم بگو تا ساعت چند..؟!
# دروغ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # لاشی

متن عاشقانه جذب عشق

دلبرـ تو فراموش نشدنی ترین حس دنیایی واسم 💔؛☆♡
# ادبی # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

همه تُو رو میبینن ،
مَن احساسِت می‌ڪنم…♥️
# دوستت دارم # ادبی

متن عاشقانه برای جذب عشق

     عشـِـــــــق یَعنی . . . 
          که جهان "غایــــب" و 
                تو "حاضــــر"  قلبم باشی…!
# دوستت دارم

متن جذب عشق

اگر کسی را دوست داریم این هنر اوست نه هنر ما⛅🌌

متن عاشقانه جذب عشق

+چنتا دوسم داری؟❤ – ی دونه😌 +یه دونه؟؟؟😔 – اره. یه دونه ولی مردونه🥺❤
# دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

"تــو" انقدر خوبي ك دوتا دست
ڪمه واسه بـَغل ڪردنت :)) # دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

‌‌‌‌‌‌عاشِقي ك چیزي اَزْ مَنْطِقْ نِمیدونِهْ . .♡
‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن زیبا برای جذب عشق

روی یه دیواری نوشته شده بود: خیلی سخته دوسش داشته باشی و نتونی بهش بگی:) زیرش نوشتم :«من گفتم چیشد؟ :
# ادبی # عشق یک طرفه # خجالتی

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگیمو به چشماش باختم آقاي قاضي (:
# دلتنگی # دروغ # نامردی

متن قانون جذب عشق

چشمات شده لالایی هرشبم……❤🧿
# دوستت دارم

متن قانون جذب عشق

دوســــــ❤ـتت دارم باصداقت👫 بی نهایت🔗 تاقیامت♥

متن قانون جذب عشق

گفته بودم صبورم اما
نه در برابر نبودنت … 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن جذب عشق

⃟تَنحآم نَزآر مُورفینِ مَح 😻🗑🇦🇹

متن جذب عشق

چرا عشق کور است؟
چون مادرت عاشق تو شد
قبل از اینکه چهره‌ات را ببیند…
# مادر # دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو همان “هیچی”
که هر بار از من پرسیدند به چی فکر میکنی
گفتم هیچی‌‌ !♥️
# دروغ

متن عاشقانه جذب عشق

[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡
[حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔

متن قانون جذب عشق

خبــرت هـست که از خـوبی خود ، بی خبری ؟!
بخدا خوبــتر از خوب تر از خوب تری … # ادبی # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

پروفایل سخنان داوینچیهمه چیز از همه چیز سرچشمه می گیرد
و همه چیز از همه چیز ساخته می شود
و همه چیز به همه چیز باز می گردد

متن زیبا برای جذب عشق

مردم سه دسته اند:
آن هایی که می بینند
آن هایی که وقتی نشان می دهند می بینند
کسانی که نمی بینند

متن عاشقانه جذب عشق

هر کاری که در زندگی انجام می دهید، اگر می خواهید خلاق و باهوش باشید
و مغز خود را توسعه دهید
باید همه چیز را با این آگاهی انجام دهید
که همه چیز به نوعی به هر چیز دیگری مرتبط است

متن عاشقانه برای جذب عشق

سادگی غایت پیچیدگی است

متن قانون جذب عشق

من راضی به تسخیر دنیا نیستم بلکه می خواهم آن را تغییر دهم

متن جذب عشق

بزرگ ترین فریب کاری که انسان ها متحمل می شوند، عقاید خودشان است

متن عاشقانه جذب عشق

این کافی نیست که آن چه را که می بینید باور کنید
بلکه باید آن چه را که می بینید درک کنید

متن قانون جذب عشق

مجازات نکردن شر برابر است با اجازه دادن به آن

متن برای جذب عشق

سخنان حکیمانه داوینچییک آینه باش، همه چیز اطرافت را جذب کن و همچنان همان باقی بمان

متن زیبا برای جذب عشق

زندگی بدون عشق اصلا زندگی نیست

متن برای جذب عشق

من فقیر نیستم. فقیر کسانی هستند که آرزوی بسیاری دارند

متن سابلیمینال جذب عشق

حرکت با از بین رفتن تعادل ایجاد می شود

متن زیبا برای جذب عشق

سخنان معروف داوینچیهیچ چیز به اندازه سکوت قدرت را تقویت نمی کند

متن قانون جذب عشق

انسان معمولی بدون دیدن نگاه می کند، بدون شنیدن گوش می دهد، بدون احساس لمس می کند، بدون چشیدن غذا می خورد، بدون آگاهی فیزیکی حرکت می کند، بدون آگاهی از بو یا عطر استشمام می کند و بدون فکر صحبت می کند

متن زیبا برای جذب عشق

زیبایی در زندگی از بین می رود، اما در هنر جاودانه است

متن سابلیمینال جذب عشق

موانع نمی توانند من را خم کنند. هر مانعی تسلیم تلاش می شود

متن عاشقانه برای جذب عشق

الماس تنها یک توده زغال سنگ است که به کار خود چسبیده است

متن زیبا برای جذب عشق

جایی که فریاد است، معرفت واقعی وجود ندارد

متن قانون جذب عشق

عاقل ترین و شریف ترین معلم طبیعت است

متن جذب عشق

وقتی طعم آسمان را بچشید، برای همیشه به بالا نگاه خواهید کرد

متن جذب عشق

طبیعت هرگز قوانین خود را زیر پا نمی گذارد

متن عاشقانه جذب عشق

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن عاشقانه برای جذب عشق

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن سابلیمینال جذب عشق

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن قانون جذب عشق

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن عاشقانه جذب عشق

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن عاشقانه جذب عشق

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن عاشقانه جذب عشق

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن عاشقانه برای جذب عشق

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن جذب عشق

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن عاشقانه برای جذب عشق

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن قانون جذب عشق

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن سابلیمینال جذب عشق

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن برای جذب عشق

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن زیبا برای جذب عشق

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن زیبا برای جذب عشق

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن عاشقانه جذب عشق

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن سابلیمینال جذب عشق

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن برای جذب عشق

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن قانون جذب عشق

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن برای جذب عشق

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن عاشقانه برای جذب عشق

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن زیبا برای جذب عشق

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن عاشقانه برای جذب عشق

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن زیبا برای جذب عشق

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن عاشقانه جذب عشق

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن عاشقانه جذب عشق

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن عاشقانه برای جذب عشق

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن قانون جذب عشق

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن قانون جذب عشق

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن زیبا برای جذب عشق

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن زیبا برای جذب عشق

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن زیبا برای جذب عشق

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن برای جذب عشق

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن قانون جذب عشق

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن قانون جذب عشق

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن قانون جذب عشق

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن عاشقانه جذب عشق

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن عاشقانه برای جذب عشق

ما،درِ خَلوت به روی خَلق،بِبَستیم.

متن عاشقانه جذب عشق

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن جذب عشق

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن سابلیمینال جذب عشق

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن عاشقانه جذب عشق

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن قانون جذب عشق

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن زیبا برای جذب عشق

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن قانون جذب عشق

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن قانون جذب عشق

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن برای جذب عشق

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن عاشقانه جذب عشق

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن عاشقانه جذب عشق

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن عاشقانه برای جذب عشق

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن عاشقانه جذب عشق

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن عاشقانه برای جذب عشق

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه
# انگیزشی # زندگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

متن جذب عشق

🚩 گره کور ظهور تو منم میدانم…🚩
# انگیزشی

متن عاشقانه جذب عشق

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن عاشقانه برای جذب عشق

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن عاشقانه برای جذب عشق

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

متن عاشقانه جذب عشق

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است
# امام حسین

متن برای جذب عشق

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است
# امام حسین

متن قانون جذب عشق

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن عاشقانه برای جذب عشق

این را بدان که همیشه عاشقت هستم
گاهی تــو را فراموش می کنم
چنان که تپش قلبم را فراموش می‌کنم
اما قلبم همواره می‌تپد🫀💍🙊♥️ # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

قلبم مال توئه و همیشه مال تُ میمونه….
‌ # دوستت دارم # همسر

متن قانون جذب عشق

اِلهی‌مَن …
قُـربون‌بَهونه
گیـریات بِشـم‌❪حَضرتِ‌عِشــــق❫✨💍♥️
# دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

‌‌‌
؏ــاٰشقانه‌تَرین‌اِبراٰز‌عَلاقه‌هَم‌مٌتعلق
‌به‌ِشاٰملوئه‌اونجاکِه‌میگِه:
مَن‌غرورمٌطلَقم‌آیدا؛واِفتخارِمَن‌این‌ْ
اَست‌کِه‌بنده‌یِ‹‹‌تــــــ💞ــــو››باٰشَم🍷💋•
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

کنار تو درگیر آرامشم… (:🫀🤍• # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

هِزاربارعاشِــق‌شُدم‌اماهَربارعاشِق‌طُ♡•
‌ # دوستت دارم

متن جذب عشق

تو 🤍 همون خل و چل خودمی

که وقتی حالم خوب نیست

خنده میاره رو لبام 🙂 # دوستت دارم # مادر # پدر

متن قانون جذب عشق

به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ
هیچ‌حسی..❤️‍
قشنگترازاین‌نیست‌که کسی راداشته
باشی‌که‌هرروزبه‌ِاوبگویی:
باتوحال‌ِتمام‌ِروزهایم‌عشق‌است..💜🧿 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

مَن گُم شدم تــ♡ـو
‌راه و نشــ♡ـونَم شُدی° # دوستت دارم # همسر

متن قانون جذب عشق

خیالِ〖 طُ 〗یِه آهَن رُباست!
وَ مَن هَرثانیهِ جَذبِ توعَم! 💋🥰

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

‏صبح یعنی : 👁♥️🪐
بغلم باشی ومن قبل ازتو
بنشینم به تماشای طلوع چشمت🧿🌸 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

دوست داشتنی ترین حـس مـن تویـی.♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن جذب عشق

[ غَمَت نباشَد !
نازِ ⦇چَشمـ∞ـانِــــت ⦈ را
تا نآ کُجاآباد میکِشَم ••🧡➰🍻 ]
‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

                 « نگاهِت بهِم آرامش میده. . . »
‌‌ # دوستت دارم

متن برای جذب عشق

مَن‌بِدونِ‌طُــ♡‌ــ‌‌‌ناقِصَـم! # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

بهونه نفس کشیدنم تویی🌼😻💫
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه جذب عشق

فقط اونجا که شاملو میگه :
「کوچکترین لبخند تو
مرا از تمام بدبختی ها نجات میدهد🔗🤍」 # دوستت دارم # ادبی

متن جذب عشق

من جمعه ترین
حالت یک عاشقم اما .!!
تو صبح ترین
جمعه ی هر روز دلم باش …♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

╮•♡︎•╭هَمســفـرِ مَن….🫂♥️
مَن‌ یہ ٺارِ از موهاٺُو ڪه‌ هیچ‌،حَٺے
یڪےاز خاطِراٺمون رو با دنیاعَوض‌ نمیکُنم╮•♡︎•╭ # دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق


‌ ‌
دلبَـرم طُ‌دقیـقاً. . ‌
‌ یه‌چیزی‌. . .
مثـل‌خـ🩸ـون‌تویِ‌رگـآمو
و‌اون . . .
‌اکـسیژن‌توی‌هر‌دم‌وبـازدَمَمی. . .
درست‌نبودنت،‌مثل‌نبودن‌اونـاست. !
پس‌همیشگـیم‌باش!
که‌زنـدگـ🗝ـی‌و‌نفـس‌کشیدنم‌
به‌بودنت‌وصـله^^!💌

# دوستت دارم # همسر

متن برای جذب عشق

ࡅٜܫ߭ܠࡅߺߺ߳ߺࡉ ܩࡅ࡙ܥ ࡇ ܟࡑ ܦ߳ܚ݅ࡅߺࡅ߭ܭ݇ࡐ ♥️🌿
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن قانون جذب عشق

بَغَلِـ‌طُ‌یِہ‌بِهِشت‌ِکوچیك‌واصِہ‌مَنہِ! # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

چگونه بفرستـــــم

تپش هاى قلبـــــــ❤️ـــم را

براى تــــــــــو

تا باور كنـــــى

از ياد بردنـــــت

كار من نيســـــت… # دوستت دارم

متن جذب عشق

دیوانه‌ِگُفتن‌هاٰیت،
می‌اَرزدبه‌هِزاراٰن‌کَلامِ‌؏ـاٰشقاٰنه…!
اگَرقَرارباشَداززبانِ‌کَسی‌جٌزتـٌو،
به‌ِگوش‌هاٰیم‌بـِرسَد…🥂🌟💞
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه جذب عشق

دوسـتت دارم هـای امروزی فقط یــه بـو میـده,گـوشت بیار نزدیک بهت بگم! (بـــوی هـوس) # عشق یک طرفه # نامردی # لاشی # دروغ

متن برای جذب عشق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
حَسودی فَقد اونجا کِه. . .
دوس نَداری حَتی تویِ فِکر
♡کَسه دیگه ای جابگیره # دوستت دارم # همسر # خجالتی

متن زیبا برای جذب عشق

و من وسیعتر از آسمان دوست دارم!💙💍🧿
‌ # دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

( ܦ݃ܝܝ݅ܝܝ݁ܭ݇‌ࡅ݃ܝ‌ܝ݄ࡍ߭ ߊ‌߬‌ܝ‌ܝ݁‌ࡐ‌ࡊ‌ ܩܝ݁ܨ💍🤍 ) # دوستت دارم # همسر

متن زیبا برای جذب عشق

یك طُ یك من؛🌙*،*🍃♥️

یِ عُمر برایِ هَم تا ابَد…໒ # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

‌ ‌‌

عشق جانم دلم به بودنت قرصه
همین که کنارمے ،
همین که مث کوه پشتمے
همین که هستے ،
تمام نداشته های منو جبران میکنه
هیچے جز تو نمیخوام ،
بمونی برام همیشگیم ♾🦋♥️

🌸 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 🌸

‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

‏بنویسید بغل؛ بخوانید بهشت

‌‌‌ # دوستت دارم

متن جذب عشق

‌ ‌

↜تُـ♡ـو↝
عَطـرِ کدام خوشـبوترین گلِ جهـانی
که هـر جا می نویسَـمت
شُـکوفه میدهـی.♥ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه جذب عشق

❤️🧡وُسعَتِ عِشقِ مَن به◗تُــــو♡◖
حَدِ◗بینهـــایَتِ♡◖زیباییتِ.. : # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

بودنــت آرامشے ست
که تزریــق مے شود
درون رگ هــایم
با حس نفس هــایت
تکثیــرمے شود درون من
مبتــلاے تو شده ام
اے دلیل هر تپــش قلب من💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق یعني جنگیدن برای کسي که دوستش داری!🧿🥂♥🖇 # دوستت دارم

متن برای جذب عشق

تو كل ▴دُنــــيا▴ هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از ▴تـــــوُ▴ بخوامش•♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه جذب عشق

«تـُـو اَنگیزِه فرستٰادن‌ ایموجي قَلبِ مَنی♡»

# دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

او بَراے هَرکسے نیسٺ
فَقط بَراے مَنہ..♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

مـن فقط میخـوام کسـی باشم که تـو بیشتر از هرچیز دیگه تو این دنیا دوستـش داشته باشی..💚

# دوستت دارم # همسر

متن برای جذب عشق

‹بعضي‌‌تجربٍه‌‌هاقشنگه، مثلِ‌ دوست‌‌داشتنِ تُ›
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

گوشِه دِنجِ یَعنیِ :
آغوشِ چهارِشونِہِ مَردونَت💚
🍃❤️🍃
# دوستت دارم # همسر # عربی

متن قانون جذب عشق

مَن به عشـقِ تـو زنـده‌اَم..!
⠀ # دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه برای جذب عشق

“دل من ثانیه وار ، فکرته بی اختیار🤍🥂” # دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

خوانَنده نیست، ولی عاشقِ صداشم…!
⠀ # دوستت دارم

متن جذب عشق

“به‌#قلبــــــم‌نَزدیکی‌حَتی‌اگَربِینمان
هِزارشهرفاصله‌باشد♥️”
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # عربی

متن سابلیمینال جذب عشق

و من وسیع ٺر از آسمان دوسٺٺ دارم✨❤️😌 # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️
# دوستت دارم # همسر

متن سابلیمینال جذب عشق

طُ دیوونه ے مَغرورَمی. . .

‌ # دوستت دارم

متن جذب عشق

‌‌

هیچوقت به قلبی که بخشی از وجودش شدی آسیب نرسون!

‌‌ # مغرور # ادبی

متن جذب عشق

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن سابلیمینال جذب عشق

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن عاشقانه جذب عشق

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن زیبا برای جذب عشق

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن عاشقانه برای جذب عشق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن عاشقانه جذب عشق

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن قانون جذب عشق

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن قانون جذب عشق

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن عاشقانه برای جذب عشق

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن زیبا برای جذب عشق

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن قانون جذب عشق

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن سابلیمینال جذب عشق

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن قانون جذب عشق

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن سابلیمینال جذب عشق

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن سابلیمینال جذب عشق

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن عاشقانه جذب عشق

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن برای جذب عشق

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن عاشقانه جذب عشق

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن عاشقانه جذب عشق

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن قانون جذب عشق

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن برای جذب عشق

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن عاشقانه جذب عشق

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن سابلیمینال جذب عشق

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن عاشقانه جذب عشق

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن برای جذب عشق

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن زیبا برای جذب عشق


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن برای جذب عشق

اشیا برای استفاده شدن و انسان‌ها برای دوست داشتن هستند، ولی افسوس امروزه از انسان‌ها استفاده می‌شود و اشیا دوست داشته می‌شوند

متن زیبا برای جذب عشق

هر انسانی، فقط یک‌بار برای رسیدن به یک‌نفر که دوستش دارد، دیر می‌کند و پس از آن، برای رسیدن به دیگران هیچ عجله‌ای نمی‌کند. به این می‌گویند سرخوردگی قسمت عظیمی از روح…
پائولو کوئیلو

متن عاشقانه جذب عشق

عشق بجز تقدیم کردن قافیه به بی‌قافیه‌ها
هدف به بی‌هدف‌ها
لذت و هیجان به دلتنگ‌ها
دیگر به چه کاری می‌آید در این دنیای فانی؟
پس آن‌هایی که خیلی وقت است
از سودای یافتن عشق درگذشته‌اند
آن‌ها چه می‌شوند؟
الیف شافاک

متن عاشقانه جذب عشق

همواره بر این باور باش
کسانی که از بی هم بودن نمی‌هراسند
با هم بودنشان عجیب اصالت دارد
و آن‌هایی که از تنهایی و بی‌کسی می‌ترسند
آغوش و بوسه‌هایشان همگی بازی‌ست
مثل همان عزیزم عزیزم‌هایی که زیاد می‌شنویم، اما خبری از عشق نیست
همان حرف‌هایی که لب می‌زنند و
گوش نمی‌نوازند
رسول ادهمی

متن زیبا برای جذب عشق

تو حق نداری عاشق کسی بمانی که سال‌هاست رفته
تو مال کسی نیستی که نیست
تو حق نداری اسم درد‌های مزمن‌ات را عشق بگذاری‌
می‌توانی مدیون زخم‌هایت باشی، اما محتاج آنکه زخمی‌ات کرده نه!
دست بردار از این افسانه‌های بی سر و ته که به نام عشق
فرصت عشق را از تو می‌گیرد
آن‌که تو را زخمی خود می‌خواهد
آدم تو نیست
آدم نیست
و تو سال‌هاست
حوای بی آدمی…
حواست نیست
افشین یداللهی

متن جذب عشق

قله‌ای که چندبار فتح شود
بی‌شک روزی تفریحگاه عمومی می‌شود
مواظب دلتان باشید

متن سابلیمینال جذب عشق

یک زمانی آدم‌ها دوست داشتند که اولین عشق یک نفر باشند
این روز‌ها باید دعا کنند که آخرینش باشند

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی عشق یک توهم است
شهابی که از زندگی‌تان می‌گذرد، ممکن است فقط یک کرم شب‌تاب بزرگ باشد☆☆☆☆☆☆☆

متن قانون جذب عشق

عاشقی عجله برنمی‌دارد
عشق باید در زمان خودش اتفاق بیفتد تا نه کال باشد و نه گندیده

متن سابلیمینال جذب عشق

واقعیت این است که معشوق هرکسی که باشد، آزرده‌ات خواهد کرد
فقط باید کسی را پیدا کنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشد

متن قانون جذب عشق

یکی از قدرتمندترین ارتعاشاتی که می‌تواند شما را در فرکانس جذب خواسته‌هایتان قرار دهد، «عشق» است
«عشق» بالاترین ارتعاش جذب است

متن زیبا برای جذب عشق

وقتی عاشقان بی‌ریا و آدم‌های خوب زندگی‌مان را می‌پیچانیم، این پیچ زندگی خودمان است که هرز خواهد شد

متن قانون جذب عشق

دوست داشتن و تنهایی مانند عقربه‌های ساعتند که بار‌ها و در زمانی خاص اندوه را نشان‌مان می‌دهند

متن قانون جذب عشق

هیچ وقت به دنبال عشق، محبت و یا توجه کسی ندوید
ارزش عشق به این است که آزادانه به کسی هدیه شود

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی افراط در دوست داشتنباعث میشود دل طرفمان رابد بزنیم …

متن قانون جذب عشق

گاهی فقط یک حاشیه ی امن و آرام می خواهی ؛به دور از تمامِ دوست داشتن هابه دور از تمامِ دلتنگی هابه دور از تمامِ خواستن ها ، نخواستن ها …تو باشی و یک فنجان قهوه ی داغ ، چند تکه شکلاتِ تلخ و یک موسیقیِ ملایم ،چشمانت را ببندی ، لم بدهی وسطِ یک بیخیالیِ مطلق و تا چشم کار می کند ؛ عینِ خیالت نباشد !

متن زیبا برای جذب عشق

همیشهکسی را برای دوست داشتنانتخاب کن کهاونقدر قلبش بزرگ باشهکه نخوایبرای اینکه توی قلبش جابگیریبارها و بارها خودت را کوچک کنی …

متن زیبا برای جذب عشق

نگه داشتن یاد کسی تو قلبخیلی آسونه.اما اینکهتو قلب کسی خودتو نگه داری مشکلههمیشه قدر قلبی رو بدون کهتو رو توش نگه داشته

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی بهشت استبرای آنهایی کهعاشقانه عشق میورزند!بی پروا محبتمی کنندو کمترازدیگرانانتظار دارند

متن برای جذب عشق

واقعیت این است که معشوق هرکسی که باشد، آزرده‌ات خواهد کردفقط باید کسی را پیدا کنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشد

متن زیبا برای جذب عشق

وقتی می‌مانی و می‌بخشی، فکر می‌کنند رفتن را بلد نیستیباید به آدم‌ها از دست دادن را متذکر شدآدم‌ها همیشه نمی‌مانندیک‌جا در را باز می‌کنند و برای همیشه می‌روند

متن زیبا برای جذب عشق

هیچ وقت به دنبال عشق، محبت و یا توجه کسی ندویدارزش عشق به این است که آزادانه به کسی هدیه شود

متن عاشقانه جذب عشق

عشق همواره پیروز خواهد شد.

متن قانون جذب عشق

من تک تک سلول های را عاشقانه دوست دارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

متن عاشقانه جذب عشق

من لایق بهترین عشق هستم.

متن جذب عشق

من مورد عشق و محبت الهی قرار دارم.

متن زیبا برای جذب عشق

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن سابلیمینال جذب عشق

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

متن زیبا برای جذب عشق

من شایسته بهترین عشق هستم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

 خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی.

متن زیبا برای جذب عشق

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

متن سابلیمینال جذب عشق

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن جذب عشق

عشق رویاهای من در راه است.

متن قانون جذب عشق

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

متن قانون جذب عشق

همواره از وجود من عشق و شادی و عشق ساطع می شود.

متن سابلیمینال جذب عشق

من در هر نفس به کائنات عشق هدیه می دهم و عشق زیادی از آن جذب می کنم.

متن جذب عشق

من عاشق خود هستم و به خودم افتخار می کنم.

متن جذب عشق

عشق هدیه ای است که من هر صبح که بیدار می شوم روبان های دور آن را باز می کنم و لبریز از آن می شوم.

متن جذب عشق

من با خودم و جهان پیرامونم در صلح هستم. به همگان عشق می دهم و از آنان عشق می گیرم.

متن زیبا برای جذب عشق

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن زیبا برای جذب عشق

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است.

متن زیبا برای جذب عشق

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم.

متن عاشقانه جذب عشق

من به طور الهی ، در مسیر یافتن همسر دلخواهم هستم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم .

متن عاشقانه جذب عشق

من هر روز به همسر دلخواه خود نزدیک تر میشوم .

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی من سرشار از عشق و محبت است و بزودی ازدواج می کنم .

متن عاشقانه جذب عشق

من با دختر دلخواه خود ازدواج می کنم .

متن جذب عشق

من لایق داشتن همسری مهربان و عالی هستم .

متن جذب عشق

نیمه گمشده من پیدا شده و هم اکنون به سوی من می آید.

متن برای جذب عشق

من آماده ازدواج هستم و روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است .

متن برای جذب عشق

خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی .

متن عاشقانه جذب عشق

من آماده ی ازدواج هستم و بزودی با همسر مورد علاقه ام ازدواج می کنم .

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی همینه: انتظار یه آغوش بی‌منت، یه بوسه بی‌عادت، یه دوستت دارم بی علت. باور کن که زندگی همین دوست داشتن‌های ساده است.

متن جذب عشق

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن قانون جذب عشق

دم چشم‌هایت گرم با آن دوستت دارم‌های عاشقانه‌اش. از زیر زبانت که نمی‌توان حرفی کشید.

متن عاشقانه جذب عشق

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن سابلیمینال جذب عشق

از «تو» ممنونم که دوستت دارم. تو، می‌توانستی جورِ دیگری باشی، جوری که هرگز نتوانم دوستت بدارم.

متن برای جذب عشق

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن عاشقانه جذب عشق

چه حال خوبیست هوای دو نفره. دست‌های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه. من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود.

متن سابلیمینال جذب عشق

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن قانون جذب عشق

شمردن بلد نیستم اما تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم. یک وقت‌هایی هم می‌شود که یکی را، دو بار دوست داشته باشم.

متن عاشقانه جذب عشق

ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫَﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ

متن قانون جذب عشق

می‌دونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه؟ می‌خوام تو بشی تاج سرم.

متن جذب عشق

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن زیبا برای جذب عشق

اگه دوسش داری سرش با دنیا بجنگ
بزار همه بدونن عاشقشی
بزااار فقط مال تو باشه!

متن زیبا برای جذب عشق

راز خوشبختی من امروز در دستان تو است و تمام من در چشمان تو خلاصه شده.

متن زیبا برای جذب عشق

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

گاهی برای از تو نوشتن کم می‌آورم. باور کن تمامی این شعرها بهانه است. تنها می‌خواستم بگویم: دلم برایت تنگ شده.

متن برای جذب عشق

هر نتی که که از عشق بگوید،
زیباست….
حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد…
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست…

متن عاشقانه جذب عشق

برای تو می نویسم :برای تویی که قلبت پاک است !برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توستبرای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توستبرای تویی که عشقت معنای بودنم است

متن برای جذب عشق

این شب ها که نیستیقرارمان باشد پای تابیدن هاب ماهواسم هست!که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینماینجابدون تو!قرارمان باشد با ماهبرساند نگـاهَم را به نگاهت!بی ڪم و ڪاست.

متن جذب عشق

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن قانون جذب عشق

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می‌بینم و می‌دانم با تو می‌شود به خدا رسید.

متن برای جذب عشق

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن سابلیمینال جذب عشق

شَب در خم گیسوی تو عابر می شدبا هر نفست بهار ظاهر می شد!ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون همبا دیدن چشـمان تو عاشق می شد.

متن قانون جذب عشق

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

متن سابلیمینال جذب عشق

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن قانون جذب عشق

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی‌کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

متن زیبا برای جذب عشق

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن قانون جذب عشق

ببینید: عکس نوشته عاشقانه زیبا با متن + جملات احساسی و رمانتیک برای عشق

متن جذب عشق

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن سابلیمینال جذب عشق

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم تا دست‌هایت را پر کنم از محبت. می‌خواهم پروانه‌ای باشم که گل پیراهنت را می‌بوید و چیزی نمی‌خواهم جز این‌که شاهزاده رؤیاهایم باشی.

متن زیبا برای جذب عشق

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن زیبا برای جذب عشق

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن جذب عشق

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن زیبا برای جذب عشق

بهترین روز زندگی من روزیستکه تو در میان ناباوری های من می آییوکنارم می نشـینی و دستم را می گیریآرام زمزمه میکنیدوستت دارم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن‌ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن‌ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می‌توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می‌کند. زنان، بزرگ‌ترین معجزه آفرینش‌اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ‌شان بود.

متن عاشقانه جذب عشق

پشت ترافیک ذهنم، تو یک آهنگ آرومی.

متن جذب عشق

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن برای جذب عشق

دنیای من قد شانه‌های توست همان‌جا که من گم می‌شوم و آرامش مرا پیدا می‌کند.

متن عاشقانه جذب عشق

بهشت همین‌جاست. همین‌جا که صدای قلبت را خوب می‌شنوم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

دوست داشتن تو را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن زیبا برای جذب عشق

«دوستت دارم» گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

متن عاشقانه برای جذب عشق

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن زیبا برای جذب عشق

من و تو میدانیمکز پی هر تقدیرحکمتی می آید !من و فرسایش دلتو و تصمیم و مڪانما و تقـدیر و زمانچه شود آخر دلتنگیها !خدا می داند .

متن برای جذب عشق

پر از عاشقانه‌ای تو، دیگر از خدا چه بخواهم؟

متن عاشقانه برای جذب عشق

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

نفس نمی‌کشد هوا
قدم نمی‌زند زمین
سکوت می‌کند غزل
بدون تو یعنی همین

متن قانون جذب عشق

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه‌ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

متن عاشقانه جذب عشق

آغوش تو آرام‌ترین جای زمین است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

دستت را که میگیرممی دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیستبرای خنـده هایم می خندیبرای گریه هایم شانه می شوی !می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهیپس همیشه درقلبم میمانی

متن عاشقانه برای جذب عشق

مانند پاییز می‌مانی. آدم نمی‌داند چه بپوشد، وقت دیدنت.

متن سابلیمینال جذب عشق

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن عاشقانه برای جذب عشق

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن سابلیمینال جذب عشق

اعتیاد به آغوشت را ترک نخواهم کرد.

متن برای جذب عشق

من برای هرکاری دلیلی دارم جز خیره ماندن به تو.

متن عاشقانه جذب عشق

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن قانون جذب عشق

دوست داشتن به حرف نیست. به وقتیه که برات میذاره، به ارزشیه که برات قائل میشه، به دلگرمیه که بهت میده، اما وقتی طرفت همش نیست، وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی، این دوست داشتن نیست. دوست داشتن این نیست که جاخالی‌هاشون رو با تو پر کنند. اینه که به خاطر تو جاخالی کنند.

متن زیبا برای جذب عشق

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن زیبا برای جذب عشق

دستت را که می‌گیرم می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست. می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی، برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی. پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن جذب عشق

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن سابلیمینال جذب عشق

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می‌کنم، کنارت می‌نشینم، روی سینه‌ات به خواب می‌روم.
فخری برزنده

متن زیبا برای جذب عشق

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن جذب عشق

من از چشمان تو چیزی نمی‌خواهم به جز گاهی نگاهی.

متن عاشقانه جذب عشق

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن برای جذب عشق

گفتم برایت می‌میرم. تو خندیدی ولی من از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم.

متن سابلیمینال جذب عشق

اتفاقِ عشق بینِ من و توست، نگران نباش. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک‌هایم را به نخ کشیده‌ام تا برای شادمانی‌ات دعا کنم.

متن عاشقانه جذب عشق

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن عاشقانه جذب عشق

من در زندگی برای داشتن تو خدا را شکر می کنم.

متن قانون جذب عشق

خداوند آنقدر کامل تو را آفرید که کس دیگری این چنین به کمال نزدیک نیست.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو مرا آنقدر خوب درک می کنی که انگار ذهنم را می خوانی.

متن عاشقانه جذب عشق

دیشب من به ستاره ها نگاه کردم و هر یک از آن ها را با یکی از دلایلی که دوستت دارم، تطبیق دادم. همه چیز خوب بود تا وقتی که دیگر هیچ ستاره ای باقی نماید.

متن عاشقانه جذب عشق

تو احساس خاص بودن به من می دهی به گونه ای که در مورد هر چیزی که زندگی به من می دهد، خوشنود هستم.

متن عاشقانه جذب عشق

نگاه تو هنگام خداحافظی، وداع را برایم دشوار می سازد.

متن جذب عشق

لبخند زیبایت مرا خوشحال می کند.

متن زیبا برای جذب عشق

تنها شنیدن صدای تو هر صبح، روز مرا می سازد.

متن جذب عشق

تو بهترین دوست من، تکیه گاه من، فردی که می دانم می توانم به او اعتماد کنم، هستی؛ تو عشق زندگی من هستی، تو همه چیز من هستی.

متن عاشقانه برای جذب عشق

ای کاش وقتی با تو هستم، زمان از حرکت بایستد اما زمان همیشه راهی برای گذراندن پیدا می کند.

متن زیبا برای جذب عشق

من روزم را با فکر تو شروع می کنم و آن را با رویای تو به پایان می رسانم.

متن جذب عشق

گاهی اوقات احساس تنهایی و آسیب پذیری می کنم. در چنین زمان هایی تنها چیزی که مرا کمک می کند، زنگ زدن به تو و در کنار تو بودن است.

متن زیبا برای جذب عشق

من عاشق بوسیدنت هستم.

متن جذب عشق

عاشق آغوش گرفتنت هنگام خداحافظی هستم.

متن سابلیمینال جذب عشق

دست کشیدن به موهایت، حس خوبی به من می دهد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو آنقدر زیبا و همچون فرشته به نظر می رسی که احساس می کنم حتی با دست زدن به تو نیز، تو را آلوده می کنم.

متن زیبا برای جذب عشق

تو باعث می شوی وقتی همراهت هستم مانند کودکی در پارک هیجان زده شوم.

متن قانون جذب عشق

هیچ وقت تغییر نکن زیرا من همانطوری که هستی، دوستت دارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

روزی که همدیگر را دیدیم، می دانستم که با هم خواهیم بود و من خوشحالم که چنین اتفاقی رخ داد.

متن قانون جذب عشق

من می خواهیم باقی زندگی خود را برای شاد کردن تو بگذرانم.

متن سابلیمینال جذب عشق

لطافت پوست تو را هنگامی که دستانم با آن تماس پیدا می کند، دوست دارم.

متن قانون جذب عشق

زمانی را که در روز با تو می گذرانم، بهترین بخش از زندگی من است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

وقتی در کنار تو هستم، خوشحالم.

متن زیبا برای جذب عشق

می توانم تا ابد تو را نگاه کنم و باز هم فکر می کنم که کافی نباشد.

متن زیبا برای جذب عشق

من هر شب پیش از خوابیدن به تو فکر می کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من دلیل نگاه خیره ی مردم به ما را می دانم، چون تو از ماه نیز دوست داشتنی تر هستی.

متن قانون جذب عشق

وقتی به من عشق می ورزی، من به وجد می آیم.

متن برای جذب عشق

دیدن تو بهترین چیزی است که برای من اتفاق افتاده است.

متن عاشقانه جذب عشق

دیشب من به ستاره ها نگاه کردم و هر یک از آن ها را با یکی از دلایلی که دوستت دارم، تطبیق دادم. همه چیز خوب بود تا وقتی که دیگر هیچ ستاره ای باقی نماید.

متن زیبا برای جذب عشق

تو باعث می شوی من یک روح در دو بدن را باور کنم.

متن سابلیمینال جذب عشق

ای کاش می توانستم تا ابد با تو باشم اما باز هم کافی نبود.

متن برای جذب عشق

خداوند آنقدر کامل تو را آفرید که کس دیگری این چنین به کمال نزدیک نیست.

متن زیبا برای جذب عشق

من باور نمی کنم که فرد فوق العاده ای مثل تو بتواند با من باشد.

متن قانون جذب عشق

تو بهترین دوست من، تکیه گاه من، فردی که می دانم می توانم به او اعتماد کنم، هستی؛ تو عشق زندگی من هستی، تو همه چیز من هستی.

متن جذب عشق

پاهایم می لرزد وقتی لمست می کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو می توانستی هر کس دیگری را که بخواهی در جهان داشته باشی ولی با این وجود، مرا انتخاب کردی.

متن برای جذب عشق

نه تو چاق نیستی. تو فوق العاده ای و همانطوری هستی که من دوست دارم.

متن زیبا برای جذب عشق

تمام ناراحتی من تنها با لبخند زیبایت از بین می رود.

متن زیبا برای جذب عشق

تو آنقدر زیبا و همچون فرشته به نظر می رسی که احساس می کنم حتی با دست زدن به تو نیز، تو را آلوده می کنم.

متن برای جذب عشق

وقتی دستانت را دور سرم می اندازی، دلشوره می گیرم.

متن جذب عشق

تو باعث می شوی من مرد بهتری شوم تا بتوانم ارزش عشق تو را داشته باشم.

متن سابلیمینال جذب عشق

چشمان تو آنقدر زیبا و باارزش است که من چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه در آن ها غرق شوم.

متن عاشقانه جذب عشق

لطافت پوست تو را هنگامی که دستانم با آن تماس پیدا می کند، دوست دارم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

قلبم رو به تو تقدیم میکنم در حالی که برای خود توست , هر طوری که میخواهی رفتار کن فقط آن را نشکن.
میخواهم که بقیه عمرم رو با تو باشم.

متن برای جذب عشق

اگر با تو بودن جرم است پس مرا دستگیر کن.

متن زیبا برای جذب عشق

راه های زیادی هست برای اینکه بگویم دوستت دارم , ولی کلمات زبادی وجود دارند که به تو بفهماند چگونه دوستت دارم.

متن برای جذب عشق

هرگز نمیدانستم که نگاه کردن به صورت کسی و خندیدن بی دلیل چگونه است , تا زمانی که تو را دیدم. با من بمان.

متن جذب عشق

اگر میتوانستم یک چیز را حذف کنم, فاصله بین مان را حذف میکردم . خیلی دلتنگت هستم.

متن برای جذب عشق

تو عطر و طعم زندگی من هستی , نمی خواهم زندگی ام دوباره بی مزه شود . با من بمان.

متن سابلیمینال جذب عشق

در این سیاره میلیون ها مردم وجود دارد ولی فقط با تو احساس خوبی دارم. دوستت دارم.

متن قانون جذب عشق

من نمیتوانم اشک های تو باشم و یا خود را لبخند تو کنم اما تو همچنان میتوانی هوایی باشی که مرا زنده نگه میدارد.

متن عاشقانه جذب عشق

اگر من پادشاه یک عرشه هستم, عرشه بدون تو تو کامل نیست ملکه من.

متن قانون جذب عشق

من به تو نیاز دارم همانقدر که قلب به تپیدن نیاز دارد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو قادر به شیرین کردن دنیای من هستی همانند عسل.

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق من آرزو میکنم اولین چیزی باشم که هر روز صبح بهش فکر میکنی.

متن جذب عشق

عزیز ترینم, تو چیزی فراتر از معشوقه من هستی , تو تنها کسی هستی که روز به روز برایم شادی به ارمغان میاورد.

متن قانون جذب عشق

تو چبزی فراتر از دختر رویاهای منی, تو برای من همه چیزی, تو را با تمام وجود دوست دارم.

متن قانون جذب عشق

روزهای من با تو فکر شروع میشوند و همینطور پایان می یابد.دوستت دارم برای همیشه.

متن عاشقانه برای جذب عشق

چشمانم را میبندم و تو همیشه قبل از من هستی , جدایی جسم نمیتواند عشقی که بین یکدیگر داریم را از بین ببرد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

زمانی که تو را در آغوش میگیرم, آرامش را در آغوشمان حس میکنم. تو را دوست دارم و همیشه در کنار تو خواهم ماند.

متن عاشقانه جذب عشق

عشق تو زندگی مرا روشن و زیبا میسازد و تو هرگز از اعتماد به توانایی من دست نمیکشی و بخاطر همین از تو سپاسگذارم.

متن جذب عشق

وقتی که تو میخندی خوشبختی به قلب من نفوذ میکند. وقتی که تو صحبت میکنی, صدایت این قدرت را دارد که مرا به یک مکان امن و پر از عشق انتقال دهد .

متن زیبا برای جذب عشق

با وجود تو در کنار من و عشق تو در قلب من , می توانم به هر چبزی دست پیدا کنم, تو به من قدرت غلبه به هر چیزی را میدهی, تو را با تمام قلب و روحم دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

تو معشوقه من هستی و میلیون ها دلیل به من داده ای تا هر روز بخندم.

متن عاشقانه جذب عشق

تقدیم به عشقم, تو زیباترین و مهم ترین شخص در زندگی من هستی, تو را از هر چیزی و هر کسی بیشتر دوست دارم, آرزوی من این است هر روز که میگذرد عشق ما بیش تر شود.

متن قانون جذب عشق

واقعاً تحسین برانگیزیاین شیرین ترین جمله عاشقانه و تحسینی نیست که بتوان به یک زن گفت ؟ مطمئنا درست است بنابراین برای گفتن آن خجالت نکشید البته نه بدون در نظر گرفتن موقعیت ؛ در زمان درست مثل وقتی که لبخند خجالتی روی صورت او می بینید یا وقتی چیزی عالی برایتان آماده کرده است این کار را انجام دهید.

متن عاشقانه جذب عشق

خیلی من رو تحریک می کنیگفتن این جمله با صدایی گرم و نگاه کردن به چشمان همسرتان بهترین جمله عاشقانه و تحسین است که یک زن می تواند از شوهرش بشنود. به خصوص اگر بتوانید زمان و دلیل ی آن را برایش توضیح دهید بسیار بهتر است ؛به عنوان مثال می توانید به او بگویید، “وقتی اینطوری به من نگاه میکنی، خیلی تحریکم میکنی.” یا “با این لباس خیلی تحریکم می کنی” یا کمی با شیطنت بیشتر بگویید، ” هر وقت این موقع روز بهم زنگ میزنی، خیلی تحریکم میکنی” تا باعث شوید بیشتر به شما زنگ بزند.

متن عاشقانه جذب عشق

میشه خواهش کنم اینقدر دوست داشتنی نباشبه جرات این یکی از محبوب ترین راه ها برای سربه سر گذاشتن و تحسین کردن او با جمله ای عاشقانه و دوست داشتنی در آن واحد است. این یک راه مفرح و بازیگوشانه است که به یک مکالمه عادی، کمی محبت اضافه می کند.

متن قانون جذب عشق

تو شیرین و دوست داشتنی ترین دختری هستی که تا به امروز دیدماین هم یک راه آسان دیگر برای اینکه به او احساس خاص بودن بدهید. این تعریف کردن اگر در زمان مناسب و با لحن و صدایی آرام و گرم گفته شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.این را هم درست مثل «من خیلی خوش شانس هستم که تو رو دارم» می توانید بیشتر استفاده کنید تا به او یادآور شوید که چقدر تحسینش می کنید.همچنین تحسینی مثل این را می توانید برای تشویق او در کاری که خوب انجام داده است، استفاده کنید.

متن زیبا برای جذب عشق

نمی تونم به تو فکر نکنماین جمله عاشقانه به خصوص وقتی دور از هم هستید و از راه دور با هم صحبت می کنید بسیار موثر است چرا که به همسرتان می فهماند که چقدر دلتنگش هستید.لازم نیست که بارها و بارها جمله “دلم برات تنگ شده” را تکرار کنید تا این را بفهمد. برای قوی تر شدن جمله تان می توانید آن را کمی طولانی تر کرده و بگویید، “با من چیکار کردی؟ نمیتونم بهت فکر نکنم.”

متن قانون جذب عشق

هیچکس به اندازه تو خوشحالم نمیکنهاین یعنی روش غیرمستقیم برای آنکه او را با زنانی که پیش از این در زندگیتان بوده اند مقایسه کرده و او را بالاتر از همه می برید و واقعیت این است که زنان حس رقابت بسیار قوی بین خودشان دارند، برای همین اگر به او بگویید که او بهترین همسر برای شما بوده است، یک تحسین بزرگ برای او قلمداد می شود.

متن قانون جذب عشق

من خیلی خوش شانسم که تو در زندگی منیاگر تجربه شنیدن این جمله عاشقانه را دارید که خوب می دانید و نیازی به توصیف نیست اما اگر تا به حال همسرتان چنین جمله ای به شما نگفته باید بدانید که شنیدن این از کسی که عاشقش هستید احساس فوق العاده ای دارد این یک راه بسیار زیبا برای این است که به او نشان دهید تا چه اندازه برایتان اهمیت دارد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

وقتی کنار تو هستم احساس مردانگیم چندبرابر میشهاین جمله از زبان شوهر برای یک زن اهمیت ویژه ای دارد چرا که شما مرد خانه با گفتن این نشان می دهید که زنانگی او را می فهمید و به او این حس را می دهید که همسر شما بودن را خیلی خوب انجام می دهد ؛شک نکنید اگر شما هم از او بشنوید که “تو به من احساس زن بودن می دهی” حس فوق العاده ای خواهید داشت.

متن جذب عشق

تو واقعاً ایدآلی اینو میدونستی؟برای مناسبت های خاص می توانید با یک حالت و علامت تعجب بزرگ به او بگویید ” تو واقعاً ایدآلی، هیچ چیز کم نداری!” با این جمله و حالت بیان تان به او نشان می دهید که هر کاری که انجام داده است تاثیر پررنگی روی شما داشته و شما تمام ارزش های او را می دانید ؛ولی حواستان باشد که زیاد از حد از این جمله استفاده نکنید چون ممکن است آن را جدی بگیرد.

متن سابلیمینال جذب عشق

تو واقعا منودیوونم میکنیاین جمله عاشقانه وقتی در شرایط مناسب و با لحن درست گفته شود، کاملا این مفهوم را می رساند که او شما را دیوانه خودش کرده است و بیش از حد دوستش دارید برای همین از واژه دیوانگی استفاده می کنید. اگر با بودن او احساس خوب همیشگی دارید پس حتماً این را به او بگویید.

متن عاشقانه جذب عشق

متن کوتاه غمگین عاشقانه/ مناسب بیو و کپشن و استوری غمگین عاشقانه | تاو بیو

متن سابلیمینال جذب عشق

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن قانون جذب عشق

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن برای جذب عشق

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه برای جذب عشق

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …
# ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

خنده ات دیوانه ام کرد دلم ارام ندارد 《《●○
# دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن جذب عشق

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن قانون جذب عشق

‏تو هیچوقت نبودی،
من چرا همیشه میترسیدم که از دستت بدم . .(:🖤 # عشق یک طرفه # حقیقت

متن سابلیمینال جذب عشق

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن جذب عشق

از من متنفر باش
ولی
یکی دیگه رو بغل
نکن….:)
# دوستت دارم # خجالتی

متن برای جذب عشق

دوست دارم اون روزی که میای …
من جلو پات خوابیده باشم ، رو به قبله …🖤🪦🕸
# خودکشی # خسته

متن قانون جذب عشق

تلخ،یعنی:دچار آدمی باشی که تو را نمیخواهد🖤
# عشق یک طرفه

متن سابلیمینال جذب عشق

اگه کسی از من بپرسه که جهنم چیه؟
من میگم، فاصله‌ی بین آدمایی که هم دیگه رو دوست دارن 🙂 # ادبی # دلتنگی

متن قانون جذب عشق

میدونم بهش نمیرسم،اما باز دیونشم🖤🌚 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن برای جذب عشق

سلامتی دلی که
تنگ میشه اما
چاره ای جز تحمل نداره🙂💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عاشقانه جذب عشق

بغلش نکردم…
نبوسیدمش…
زیر بارون باهاش قدم نزدم…
دستشو نگرفتم…
بهش دوستت دارم نگفتم…
نزدیکش نبودم …
من فقط از دور دوستش داشتم و دارم 🙂💔 # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی نمیشه

دست‍ از دوست‍ داشت‍‌ن کسی برداشت‍

حت‍‌ی زمانی که ازش مت‍‌نفری…

|✨🖤| # حقیقت # عشق یک طرفه

متن جذب عشق

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن برای جذب عشق

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن سابلیمینال جذب عشق

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن قانون جذب عشق

ک‍‌اش اون‍‌ای‍‌ی ک‍‌‍ہ ق‍‌رار ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌‍‌ال م‍‌‍‌ا ب‍‌اش‍‌ن ه‍‌ی‍‌چوق‍‌ت وارد زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ون ن‍‌ش‍‌ن. # حقیقت # زندگی

متن عاشقانه برای جذب عشق

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن سابلیمینال جذب عشق

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن عاشقانه جذب عشق

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن قانون جذب عشق

بدون تو موندن میدونی چه جوریه ؟
زنده ای …
اما نمیتونی نفس بکشی :)❤️ # دوستت دارم # ادبی

متن جذب عشق

دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو شماره یک من نیستی،تو تنها عدد من هستی

متن قانون جذب عشق

خنده‌هایت انگار آب سردی روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام استتا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشدمعنا کند یک عمر باهم بودنمان را …
خنده‌هایت معمولی نیست!زندگی من است…

متن زیبا برای جذب عشق

بی بهانه در خاطرم هستی
شاید دوست داشتن همین باشد و بس…!!

متن زیبا برای جذب عشق

اگر می‌دانستی جایت
سر میز صبحانه چقدر خالی است
و قهوه
منهای شیرین ‌زبانی تو
چقدر تلخمن و این آفتاب بی‌پروا را
آن ‌قدر چشم ‌انتظار نمی‌گذاشتی

متن عاشقانه جذب عشق

هر صبح
خاطراتِ مرا
روی میز صبحانه‌ات بچین
و عاشقانه با چایت بنوشمبادا بگذاری
“یادم”
از دهان بیفتد…!

متن عاشقانه جذب عشق

زمانی که تو رو دیدمهمه چی معنا پیدا کرد

متن برای جذب عشق

کافیست
صبح که چشمانت را باز می کنی
لبخندی بزنی جانم
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب هم
بخیر می شود…

متن عاشقانه برای جذب عشق

اگر …
زمان و مکان در اختیار من بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می‌شدم!
و تو می‌توانستی تا قیامت برایم ناز کنی،
یک صد سال
به ستایش چشمانت می‌گذشت
و سی هزار سال
صرف ستایش تنت
و تازه
در پایان عمر به دلت راه می‌یافتم.

متن سابلیمینال جذب عشق

دوست داشتن تو زیباترین و شگفت انگیزترین کاری است که در این دنیا انجام دادم

متن زیبا برای جذب عشق

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.ویرانی با صدا و خلق کردن بدون صداست.در سکوت رشد کن!

متن قانون جذب عشق

تو خوب باش،
حتی اگر آدم های اطرافت
خوب نیستند .تو خوب باش،
حتی اگر جواب خوبی‌هایت را
با بدی دادندتو خوب باش،
همین خوب‌ها هستند که
زمین را برای ‌زندگی زیبا می کنند

متن قانون جذب عشق

گام‌هایی بزرگ برداررویا‌هایی بزرگ داشته باشآواز‌های زیبا و دل‌انگیز بخوانعمیق نیایش کنایمان قوی داشته باشعشق را به تمام جهان پراکنده کنبه انتهای جهان، به تمام کهکشان‌ها

متن قانون جذب عشق

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بودهمهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستیدمهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید

متن زیبا برای جذب عشق

به آینده فکر کن،هنوز کتاب‌هایی برای خواندن،غروب‌هایی برای تماشا کردنو دوستانی برای دیدن وجود دارند…دنیا هنوز خشگلیاشو داره!!!!

متن قانون جذب عشق

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد است
پس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینید

متن قانون جذب عشق

موفقیت یعنی آنطور که
دل خودتان می‌خواهد زندگی کنید؛
کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می‌پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف
ما بیشتر می‌پسندیم که خوشبخت نباشیماما دیگران ما را خوشبخت بدانندتا این که خوشبخت باشیماما دیگران ما را بدبخت بدانند

متن زیبا برای جذب عشق

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى

متن جذب عشق

زن‌ها ؛
گاهی
عاشقانه‌هایشان را
دم می‌کنند
و می شود
همان چای خوشرنگ
با عطر هل و دارچین
که کنارِ حبه قندی از عشق
چقدر می‌چسبد!

متن عاشقانه برای جذب عشق

شده‌ایم آدمهایی که جرات
رو در رو حرف زدن را نداریم
آدمهایی که همه چیز را غیر مستقیم میگوییم
حرفهای دلمان را غیر مستقیم می فهمانیم
آن هم اگر طرف مقابلمان متوجه شود !
جای اینکه
بگوییم فلانی جان‌!
بیا و‌ یک لحظه پای درد دلم بنشین،
از تکست‌های مختلف دردِ دلمان را پیدا می کنیم
و بعد فروارد می کنیم برایش!چرا آدمهای ترسویی شده‌ایم ؟
ترس از تعهد ، ترس از مسئولیت ،
ترس از پاسخگو بودن برای احساسمان ،
با تکست‌های مختلف ،
هم می‌خواهیم حرف دلمان را زده باشیم
و هم اینکه امضای خودمان پای آن کلمات نباشد
که مبادا روزی آن شخص مدعی شود!
بین خواستن و ‌نخواستن گیر کرده‌ایم…
و عجیب هم بلاتکلیفیم !

متن عاشقانه برای جذب عشق

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر به ” فهم و شعورمگر به ” درک و ادبمهربانانآدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده بگیرد و او را بلند کند !و این قدرت تو نیستاین ” انسانیت ” است.

متن سابلیمینال جذب عشق

زمان رایگان است
ولی بسیار قیمتی نمی توانید
صاحبش باشید
اما می توانید از آن استفاده کنید
نمی توانید نگه‌اش دارید
اما می توانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید
هرگز نمی توانید به دستش بیاورید

متن زیبا برای جذب عشق

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن جذب عشق

هیچ وقت
یکی را با همه ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍری..

متن زیبا برای جذب عشق

راز زندگی این است که
بفهمیم هرروز
یک معجزه است…
شما همین یک زندگی را دارید
دیگر هرگز متولد نخواهید شد
پس تا می‌توانی زندگی را زندگی کن

متن جذب عشق

غلط است این تصور که پنداریم ، زندگی می گذردزندگی می ماند ؛من و تو می گذریم …

متن قانون جذب عشق

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند…
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید!

متن جذب عشق

محبت مانند سکه استاگر تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمی تونی درش بیاریمگر اینکه دلش رو بشکنیبه همین سادگی

متن جذب عشق

زندگی زیباستزشتی های آن تقصیر ماستدر مسیرش هرچه نازیباستآن تدبیر ماستزندگی آب روانی ستروان می گذردآنـچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

متن سابلیمینال جذب عشق

گاهی وقتها معجزههمون آدم‌های خوش قلبی هستنکه اتفاقی سر راه‌تون قرار می گیرن

متن برای جذب عشق

تغییر نکنید!بخاطر اینکه آدمها دوستتان داشته باشند!خودتان باشید….و بدانید آدمهایی که لیاقتتان را دارند،خودِ واقعی شما را دوست خواهند داشت…

متن سابلیمینال جذب عشق

آدمها را به زور کنار خودتان نگه نداریدآدمها را مثل گلها، برای همیشه داشتنش کنار خودتان خشک نکنید…!شاید همیشه بمانند امادیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی‌ها نیستندبه زور نگه داشتن آدمها آنها را خشک و بی روح و شکننده می کند…!به آدمها اجازه ء زندگی بدهیدحتی اگر قرار استبدون شما زنده بمانند…!

متن زیبا برای جذب عشق

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذردو قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنندپس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کردحتی اگر شما نباشید.

متن قانون جذب عشق

حالم خوب استولیدلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن سابلیمینال جذب عشق

رویای شما،
تاریخ انقضا نداردنفسی عمیق بکشید
و دوباره تلاش کنید..!کوچه بن بست
انتهای راه نیست،
کوچه بن بست، یعنی :
از یک جای قصه به بعد پرواز کنی …

متن سابلیمینال جذب عشق

از نژاد چشمه باش…
بگذار آدم‌ها تا می توانند
سنگ باشند
مهم این است که تو
جاری باشی،
و از آنها بگذری…خوشبخت کسی ست که
شکوهِ رفتارش،
آفریننده‌ی لبخند بر
لب‌های دیگران باشد ‌…

متن عاشقانه برای جذب عشق

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن قانون جذب عشق

در قرنطینه‌ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم
هنوز می توانم صدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه‌ام
رفتن‌ها و آمدن های جسمم محدود شد اما
ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند ؟
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده‌ام
نفس می کشم
می خندم
و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است…
این نیز بگذرد

متن برای جذب عشق

خنده را بر لب نشان تا رنگ پیری گم شود
خلق را مسرور گردان تا جدایی کم شود
هر تبسم غنچه ای آرد به رخسار شما
چهره گر خندان شود نامهربانی کم شود
لحظه‌هاتون لبریز از لبخـــــند

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی سخت‌ترین امتحان استافراد زیادی در آن رد می شوندچون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند،در حالیکه متوجه نیستندبرگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پسبه جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن قانون جذب عشق

زندگی مثل یک کلاف کامواست،از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم،گره می خورد، می پیچد به هم، گره گره می شود،بعد باید صبوری کنی، گره را به وقتش با حوصله وا کنی،زیاد که کلنجار بروی، گره بزرگتر می شود، کورتر می شود،یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد، باید سر و ته کلاف را برید،یک گره ظریف کوچک زد، بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد،محو کرد، یک جوری که معلوم نشود،یادت باشد، گره های توی کلاف همان دلخوری های کوچک و بزرگند،همان کینه های چند ساله، باید یک جایی تمامش کرد، سر و ته‌اش را برید،زندگی به بندی بند است به نام “حرمت “که اگر آن بند پاره شود کار زندگی تمام است.

متن جذب عشق

دنیا نه خوشبخت است
، نه بدبخت ،
دنیا همان چیزی
می‌شود که ما می‌بینیم،
دنیا بینش ماست ،
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود .
هر آدمی آفریننده‌
دنیای خویش است.

متن زیبا برای جذب عشق

در این شلوغی های زمونه هم میشه
خدا رو پیدا کردفقط کافیه از خودش کمک بخوای،
تا دستتو بگیرهتا تو هم بشییکی از بنده های خوب خدا

متن برای جذب عشق

دوستی مثل متکا می مونهوقتی خسته ای بهش تکیه می کنی!
وقتی خوشحالی بهش تکیه می کنی!
وقتی غصه داری روش گریه می کنی!مراقب دوستامون باشیم

متن عاشقانه برای جذب عشق

امروز روز بهترین هاست
روز دوباره برخواستنروز دوباره فریاد زدن
روز پرواز به بلندای گیتیو تو می توانی با اراده‌ای‌
قوی بهترین باشی …روزتون خالی از غم
پر از شادی و مهربانی

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی را تا آنجا که می توانی
آسان بگیر زندگی را هر قدر آسانتر
بگیری، روشنی بیشتری می یابی
هرقدر زندگی را آسانتر بگیری، از نور
سرشارتر می شوی. و ذهنت آزاد
می شود و زندگی شادی خواهی داشت.

متن جذب عشق

حال خوب تنها در صورتی
ماندگاره ڪه از درون بجوشه.هر آنچه ڪه از بیرون حال ما
را خوب ڪنه موقتی و بی ثباته….با خودشناسی و شناخت
ابعاد وجودی خودمون
می تونیم چشمه آرامش
درون را به جوشش وادار ڪنیم

متن جذب عشق

خوب باشیماگر قرار باشہ خوبۍ ما وابستہ
بہ رفتار دیگران باشہ ،این دیگہ
خوبۍ نیست بلڪہ معاملہ است !!

متن زیبا برای جذب عشق

بهترین آرایش‌ها در زندگی
حقیقت برای لب‌ها
بخشش برای چشم‌ها
نیکوکاری برای دست‌ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن سابلیمینال جذب عشق

میشہ پروانہ بود
و بہ هر گلۍ نشست
امابهتر است مهربون
بود و بہ هر دلۍ نشست …

متن قانون جذب عشق

سال‌ها بود که می خواستم از فردا شروع کنم
اما همیشه فردا یک روز از من جلوتر بود
سال ها گذشت تا فهمیدم
باید از همین امروز شروع کنم

متن سابلیمینال جذب عشق

در این سکوت سرد…
گر چه پرنده پر نمی زند.
برای منی
که با توام
شب سمفونی عشق و ترانه ساز می کند.
به آستان چشم تو
خیره مانده‌ام
تا که پلک
بگشایی
و دنیاااا فردا شود….
می بینی؟؟
باز خواب دیدم…
همین قدر محال
همین قدر غیر ممکن

متن برای جذب عشق

یکی گفت: چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند!دیگری گفت؛چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!عظمت در تفکر است،
نه در آنچه می بینید

متن سابلیمینال جذب عشق

وقتی شما نیاز دارید، خداوند می داندوقتی شما درخواست می کنید، خداوند می شنودوقتی شما “باور” می کنید، خداوند دست به کار می شود

متن قانون جذب عشق

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن جذب عشق

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن عاشقانه جذب عشق

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن سابلیمینال جذب عشق

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن برای جذب عشق

اصلا به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند
حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ،
کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ،
بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید ، تلف کنند ؛ دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند…
گاهی تو به آسیب پذیریِ قرص جوشان می شوی و آدم‌ها با حرف‌ها و قضاوت هایشان مانندِ آب…
نزدیکشان که می شوی ؛ نابودت می کنند !
لازم است کمی دورتر بایستی و در سکوت ، کارِ خودت را بکنی .
که گاهی آرامشِ انسان ، در همین ندیدن‌ها و نشنیدن‌هاست…

متن سابلیمینال جذب عشق

گهگاهی حتی اگر نیازی هم نداشتیم،از دست فروشان چیزی بخریم…آنها آخر شرافتندکه برای سیر کردن شکم فرزندانشاندر بدترین شرایط حاصل دسترنج خود را به فروش می گذارند ..

متن جذب عشق

زمین بهشت می شود، روزی کهمردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز،قضاوت و مسخره کردن دیگران،هیچ چیز گناه نیست جز حق مردم خوردن،هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران،هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی و انسانیت،هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست،هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشقهیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی.

متن عاشقانه جذب عشق

خوشبخت آن کسی ست کهبا ساده‌ترین‌ها شاد می شود و از پیچیده‌ترین‌ها به هم نمی ریزد !
کسی که با آرامش و لبخند و امید، به پیش می رود
کسی که در سختی‌ها جا نمی زند ،
کسی که با خود و با جهان خود ، در صلح است …

متن قانون جذب عشق

فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می‌دارم
فرقی نمی کند معشوقه‌‌ام باشی
رَفیقم باشی..
یا از خویشاوندانم…
اگر روح من را بیازاری
بعد از بارها بخشش
یک روز صبح می‌بینی من هستم اما
نگاهم به تو
خنده‌هایم با تو
حرف‌هایم با تو
درد دل‌هایم با تو
شبیه دیروز نخواهد بود
من اینگونه می‌روم
برای همیشه..

متن قانون جذب عشق

سه چیز رو هرگز فدا نکن
خانواده‌ات
قلبت
شخصیتت

متن زیبا برای جذب عشق

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن زیبا برای جذب عشق

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن زیبا برای جذب عشق

بعضی وقتا همه چیو به حال خودش رها کن و راه خودتو برو

متن قانون جذب عشق

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنیتا اینکهدیگر آن را انجام ندهی!

متن عاشقانه برای جذب عشق

ﺁﻫﻨﮓ زندگیت ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ!
ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ فهمید،ﻣﻬﻢ نیست ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “موسیقی” زندگیت می‌شوندﻣﻬﻢ این ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ” که ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ این موسیقی ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮی

متن زیبا برای جذب عشق

عشق‌ و علاقه چیزهایی‌ از جنس‌ خودش‌ رو ،
جذب می‌کنه …
هر چیزی‌ که زیبا باشه جذبت می‌شه
اگه تو زیبا بشی و همه مهربونی‌ها میاد سمتت ،باید با دنیا و آدماش ‌خوب‌ و مهربون ‌بود…زندگی کوتاهه …
پس ‌اجازه بده، امواج ‌مثبت برات جاری‌ بشه

متن سابلیمینال جذب عشق

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن جذب عشق

خوشبختی مانند پروانه است،اگر دنبالش کنید از شما فرار می‌کند،اما اگر آرام بنشینید روی سرتان خواهد نشست.

متن قانون جذب عشق

وقتی تو مسیرت به دیوار می‌رسی
فوری تسلیم نشو و برنگرد؛
به جاش به این فکر کن که چطوری می‌تونی ازش بالا بری!

متن سابلیمینال جذب عشق

از سختی های زندگی
دلخور نباش
زندگی مثل پیانو میمونه
هم روزای سفید داره
هم سیاه
ولی وقتی با هم باشن
میشه یه موسیقی خوب شنید.

متن عاشقانه برای جذب عشق

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن عاشقانه جذب عشق

زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد.
زندگی پر است از چیزهای کوچک
اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی
آنها را به چیزهایی بزرگ دگرگون خواهی کرد.

متن سابلیمینال جذب عشق

شادمانی را ؛
وقتی در دستانت نگه داری
همیشه کوچک به نظر می رسد
ولی وقتی آن را از دست دهی،
خواهی دید که
چقدر بزرگ و ارزشمند است
قدر داشته هایت را بدان…

متن برای جذب عشق

‏وقتی زندگی هر روز یک جریان روتین و ثابت داشته باشد همه چیز قابل پیش‌بینی استو این دقیقا چیزی است که بخشی از مغز آن را می‌خواهد.اما تو می خواهی که خوشحال و خوشبخت باشی،می‌خواهی هر روزت با روز دیگر فرق داشته باشدو هر روز به چیزهای جدید برسی.اما سختی‌های مسیر رسیدن به موفقیت را هم می‌خواهی؟مانند قله‌ها و دره‌ها…
اوج‌ها و قله‌ها را می خواهی اما دره‌ها را پس می زنی؟بدون دره هیچ قله‌ای وجود ندارد.اگر عاشق قله‌ها هستی باید دره ها را هم دوست داشته باشی…قله‌های موفقیت با وجود دره‌ها دیدنی هستند!

متن سابلیمینال جذب عشق

هر چقدر کمتر جواب آدمای منفی رو بدی،توی زندگی آرامش بیشتری خواهی داشت.به خاطر حرفای مردم زندگی نکن.

متن برای جذب عشق

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن زیبا برای جذب عشق

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن عاشقانه برای جذب عشق

خیالت راحت ؛
هم عادت می کنی ، هم فراموش …یک روز، در حالی به خودت می آیی که گوشه ی فراغتت لم داده ایو همینطور که به آهنگِ مورد علاقه ات گوش می کنیو چای می نوشی؛چشمت به دلخوشی های تازه ای می افتد که برای خودت ساخته ای !
و آن لحظه تازه می فهمی معنای عادت کردن ، پذیرفتن و ساختن را …
وقتی به تمام نداشته ها ، عادت کرده ای
نشدنی‌‌ها را پذیرفته ای
و برای خودت ، دلخوشی های تازه ساخته ای …

متن برای جذب عشق

زندگی کردن ،
نایاب‌ترین چیز در این دنیاست !
لذت ببر، نفس بکش،
عاشق شو، شکست بخور،
پیروز بشو،
کارهای خارق‌العاده انجام بده !
وگرنه زنده بودن را که همه بلدند،
اما تو زندگی کن . . .

متن زیبا برای جذب عشق

گاهی با خودت مهربان باش
برای خودت چای بریز و با خودت خلوت کن
برای خودت کتاب بخوان و با خودت فیلم تماشا کنبا خودت در هوای بارانی پیاده روی کنو با خودت به موزیک های مورد علاقه ات گوش کن
به خودت اجازه نده این را فراموش کنیکه تو بهترین دوست خودت هستیو بعضی وقت ها خودت خیلی به توجه تو نیاز دارد….

متن سابلیمینال جذب عشق

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن عاشقانه برای جذب عشق

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

متن برای جذب عشق

در مورد گذشته هرگز
زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری
خواهد ساخت…در مورد آینده زیاد نگران نباش،
ترس در تو ایجاد
خواهد کرددر همین حال حاضر زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد

متن قانون جذب عشق

️مُشک را گفتند:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮش‌ات ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ…ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ‌ﺍم
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ‌ﺍﻡ!

متن جذب عشق

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!

متن عاشقانه برای جذب عشق

بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن برای جذب عشق

مثبت اندیشی و مثبت بینی
و مثبت گویی یعنی ..:!انتظار نداشته باشیم
همیشه بهترین اتفاق بیفتدبلکه یعنی بپذیریم
هرچه که روی می‌دهد
برای این لحظه بهترین است

متن عاشقانه برای جذب عشق

پیر شدن به سن نیستبه این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..پیری به سن نیست..
به کیفیت دل است …

متن عاشقانه جذب عشق

از دیگران شکایت نکن،
خودت را تغییر بده!چرا که برای
محافظت از پای خود،پوشیدن یک کفش،
آسان تر از فرش
کردن کل زمین است…

متن عاشقانه برای جذب عشق

بهترین آروزهایت را
تقدیم کسانی کن که
گران بهاترین
داشتہ هایشان را بہ تو
ارزانۍ داشته اند …بہ آنها بگو ڪہ
بهترین سرمایه
زندگیت هستند
و آنها را پاس بدار …

متن عاشقانه برای جذب عشق

اگر یادتان بود و باران گرفت
دعایی بحال بیابان کنید
به نور نگاهی اگر خواستید
سویدای این دل چراغان کنید
اگر باز شد بغض نشکفته تان
سری هم به دامان این دل نهید

متن جذب عشق

نمی دانم در این لحظه
هم اکنون، در کجا
مشغول لبخندی!فقط یک آرزو دارم: که در دنیای
شیرینت میان قلب تو با غم،
نباشد هیچ پیوندی !

متن عاشقانه برای جذب عشق

آنانڪہ خوبند
همیشہ سبــــزندو آنانڪہ بزرگے و محبت
در ” قلبشان ” جاریست ♡
همیشہ بہ یــــــاد مےمانند

متن برای جذب عشق

سخاوتمندی دنیا به اندازه
باور شما وسعت میگیرددنیا نه از خود
ثروتی دارد نه فقری
این ذهن شماست،
که انتخاب گر است
همیشه دست
روی بهترین ها بگذار،
کلید انتخاب در باور شماست

متن قانون جذب عشق

زن با تمام احساسی که دارد
و
همان لطافت عاشقانه اش!
یک جا عقب می نشـیند و محبت تـو را می خواهد….
گاهی سکوت میکند سکوتی پر از حرفهای نگفته! ” به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن جذب عشق

یه لحظه صبر کن رفیق
لا به لای شلوغی و کلافگی و سخت گرفتن های
زندگی خواستم یه چیزی بهت بگم
یه نگاه به پشت سرت بنداز
مثل همه ی روزایی که گذشت
این روزا هم میگذره‌
خواستم بگم حواست هست دیگه؟!
ما یک بار زندگی میکنیم
حالا ادامه بده

متن جذب عشق

نگرانی هرگز از
غصه فردا کم نمی کند
فقط آرامش
امروز تو را می دزدد!از امروزت استفاده کن

متن عاشقانه جذب عشق

عارفی را گفتند
فلانی قادر است پرواز کند ،
گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم می‌پرد .
گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه می‌رود !
گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را می‌کند .
گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟
گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،دروغ نگویی، کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی،این شاهکار است.

متن زیبا برای جذب عشق

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو | تاو بیو

متن عاشقانه جذب عشق

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾
# مغرور # دختر

متن قانون جذب عشق

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

متن جذب عشق

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨
# مغرور # برف

متن عاشقانه جذب عشق

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰
# مغرور # عشق یک طرفه # نامردی

متن قانون جذب عشق

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔 # دختر

متن جذب عشق

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(: # دختر # عشق یک طرفه # نامردی

متن سابلیمینال جذب عشق

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙 # دختر

متن سابلیمینال جذب عشق

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن قانون جذب عشق

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍 # دختر

متن قانون جذب عشق

دخترا واسه کسی که عاشقشن مادری میکنن
نگید غر نزن،دلشون میشکنه… # عشق یک طرفه # دختر

متن عاشقانه جذب عشق

زن اگر ضعیف‌بود مرد نمےزائیـد 🙂 # دختر

متن قانون جذب عشق

‌‌‌‌
هيچ چیز قویتر از دختري نیست
ك یك بار شکسته و دوباره خودسازي کرده..! # دختر

متن جذب عشق

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜
# دختر

متن جذب عشق

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران! # دختر

متن برای جذب عشق

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد . # دختر

متن سابلیمینال جذب عشق

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘 # دختر # دوستت دارم

متن جذب عشق

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه! # دختر

متن زیبا برای جذب عشق

همه کسانی که من رو زمین میزنن، انگیزه من برای بهتر شدن هستند.
“سلنا گومز” # انگیزشی

متن قانون جذب عشق

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/: # دختر # ملکه

متن برای جذب عشق

بزرگ شد اون دختری که با عکسش تو ایینه صحبت میکرد:) # دختر # خسته

متن برای جذب عشق

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ🙂🙃😇 Miss,ansari

متن قانون جذب عشق

مـلڪہ ڪہ ٺنها ٺاجشو گـ‌ذاشـ‌‌ٺ سـ‌رش احٺیاجے بہ پادشاه نداره 🙂 #ملکه تنها # ملکه # مغرور

متن جذب عشق

قوی باش و ثابت کن که :
[یک دختر هیچ وقت کم نمیاره👩🏻‍🦱♥️]

# دختر # مغرور # انگیزشی

متن زیبا برای جذب عشق

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻 # مغرور # دختر

متن سابلیمینال جذب عشق

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 
# دختر

متن سابلیمینال جذب عشق

هر انسان یک کتاب است در انتظار خواننده اش …😊😜
# ادبی

متن عاشقانه برای جذب عشق

〔زندگی من به عنوان یه دختر خود ساخته چهار تا قانون داره :
می بینم، میخوام، تلاش میکنم، بدست میارم!♥️👊🏻〕 # دختر # انگیزشی

متن عاشقانه جذب عشق

امروز برایت یک عینک نو خریدم …آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .

متن قانون جذب عشق

به اندازه ی …..بی خیال ….تو فکر کن دوستت ندارممن از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

متن برای جذب عشق

آرزو کن با منکه اگر خواست زمستان برودگرمی ِ دستِ تو اما باشدآرزو کن با من“ما” ی ما ” من” نشودسایه ات از سر ِ تنهاییِ من کم نشود . . .

متن عاشقانه برای جذب عشق

دستانت رو دور گردنم حلقه کناین دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن

متن سابلیمینال جذب عشق

” دل” چه دنیای قشنگی دارد…“بزرگ” میشود…“عاشق” میشود…“تنگ” میشود…میشکند…میگرید…میریزد…دلبری میکند…میتپد و میمیرد…چون “می ایستد” تمام میشود…

متن عاشقانه جذب عشق

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

درگیرم کن …!
درگیرِ رویایت ….عشق را نشانم بده …؟
تا لبریزِ لذتت کنم ….
دلبری کن …؟
تا غرق در اغوشت کنم ….کنارم باش ….
تا عمری برایت بمیرم ….
فقط باش ….

متن سابلیمینال جذب عشق

تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک‌هایم را به نخ کشیده‌ام تا برای شادمانی‌ات دعا کنم.

متن سابلیمینال جذب عشق

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوشت بزند بیرون!
و بداند زندگی
بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند،
نه دل…

متن قانون جذب عشق

اتفاقِ عشق بینِ من و توست، نگران نباش. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.

متن زیبا برای جذب عشق

بُرد هوای دلبری
هم دل و
هم
قرار من…

متن عاشقانه جذب عشق

گفتم برایت می‌میرم. تو خندیدی ولی من از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم.

متن جذب عشق

بگو : …تکلیفم با چشم هایم چیست …؟!
لنگر بیاندازم …
و … عاشقی ” کنم ….
یا …چتر بردارم …
و … دلبری ” کنم …؟!

متن قانون جذب عشق

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن سابلیمینال جذب عشق

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری
در دل نیافت راه که آنجا مکان توست…

متن زیبا برای جذب عشق

من از چشمان تو چیزی نمی‌خواهم به جز گاهی نگاهی.

متن جذب عشق

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوش‌ات بزند بیرون!
و بداند زندگی بی دلبری های مکرر
نه آبی را گرم می‌کند،
نه دلی را…

متن سابلیمینال جذب عشق

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

حال ما بی آن مه زیبا مپرس / آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس

متن عاشقانه جذب عشق

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می‌کنم، کنارت می‌نشینم، روی سینه‌ات به خواب می‌روم.فخری برزنده

متن جذب عشق

گل نیست چنین سرکش و رعنا که توئی / مه نیست بدین گونه فریبا که توئیغم بر سر غم ریخته آنجا که منم / دل بر سر دل ریخته آنجا که توئی . . .

متن زیبا برای جذب عشق

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن سابلیمینال جذب عشق

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کندتنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

متن سابلیمینال جذب عشق

دستت را که می‌گیرم می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست. می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی، برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی. پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن برای جذب عشق

کنار چشمه ای بودیم در خواب / تو بـا جامی ربـودی ماه از آبچو نوشیدیم از آن جـام گـــوارا / تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب . . .

متن برای جذب عشق

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن زیبا برای جذب عشق

چشم به قفل قفسی هست و نیست / بی تو در این خانه کسی هست و نیست / کسی که چون من به تو دل بسته است / مثل من ای یار کسی هست و نیست

متن جذب عشق

من وجودم به تو میدون و دلم مامن توست / آرزویم نظر روی تو و دیدن توست / من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم / با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم

متن عاشقانه جذب عشق

دوست داشتن به حرف نیست. به وقتیه که برات میذاره، به ارزشیه که برات قائل میشه، به دلگرمیه که بهت میده، اما وقتی طرفت همش نیست، وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی، این دوست داشتن نیست. دوست داشتن این نیست که جاخالی‌هاشون رو با تو پر کنند. اینه که به خاطر تو جاخالی کنند.

متن سابلیمینال جذب عشق

تو که عشقو تو ویرونی ندیدی / شب سر در گریبونی ندیدی / نمیدونی چه دردی داره دوری / تو که رنگ پریشونی ندیدی

متن سابلیمینال جذب عشق

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن عاشقانه جذب عشق

من برای هرکاری دلیلی دارم جز خیره ماندن به تو.

متن سابلیمینال جذب عشق

حضور آرامت مدتهاست در کنارم نیست، ولی یاد تو مهمان همیشگی قلبم است

متن عاشقانه جذب عشق

اعتیاد به آغوشت را ترک نخواهم کرد.

متن قانون جذب عشق

نگاهی کرد و من را در به در کرد / یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد / شکستی خورد و آمد تا بماند / ولی من رفته بودم، او ضرر کرد

متن عاشقانه برای جذب عشق

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

بهر وجود سایه ی وجود تو، سایه ی من وجود یافت / خیال من در طلب خیال تو، غیر خیال تو نیافت

متن قانون جذب عشق

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن برای جذب عشق

دلبری هایت دلم را برد تا دلبر شوی
چادرت باعث شده امروز زیبا تر شوی

متن قانون جذب عشق

در نقاب اخم هایت خنده پنهان کرده ای
می شود با این هنر یک روز بازیگر شویخاک من از جنس بت های زمان جاهلیست
تو غرورم را شکستی تا که پیغمبر شوی”قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری”
قدر چشمت را بدان شاید تو هم زرگر شویدوری از تو مشکل لاین حل این روز هاست
تو بیا تا راه حل مصرع آخر شوی

متن جذب عشق

مانند پاییز می‌مانی. آدم نمی‌داند چه بپوشد، وقت دیدنت.

متن عاشقانه جذب عشق

توفقط مال همین قلب پر احساس منی
منم آن مزرعه ی عشق تو آن داس منیهمه کس در دل من نیست عزیزم بخدا
به که گویم که تو آن برگ گل یاس منیبه رطب زار لبت بوسه ای مهمان بشوم
چون که سرخ است و ملس میوی گیلاس منیای که با شیطنتت کار دو شیطان بکنی
تو بدانی که همه واژه ی خناس منیتویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منیتو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی.

متن عاشقانه جذب عشق

آغوش تو آرام‌ترین جای زمین است.

متن قانون جذب عشق

من وشش گوشهٔ تان صبح قراری داریم
دلبری ڪردن از او، ناز ڪشیدن با مـننمکِ سفرهٔ قلب است، سلامِ سر صبح
السلام ای تن صد پارهٔ بی غسل و کفن

متن برای جذب عشق

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن برای جذب عشق

روزی به دلبری نظری کرد چشم من
زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتادعشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشی
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد

متن عاشقانه جذب عشق

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه‌ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

متن زیبا برای جذب عشق

بیا عادلانه دلبری کنیم شعر از من واژه از چشم های تو هرکجا کم آوردم، نگاهم کن

متن جذب عشق

نفس نمی‌کشد هوا
قدم نمی‌زند زمین
سکوت می‌کند غزل
بدون تو یعنی همین

متن سابلیمینال جذب عشق

اگر زلفت به هر تاری اسیر تازه ای دارد مبارک باشد اما دلبری اندازه ای دارد

متن سابلیمینال جذب عشق

میانِ قابِ عکسلب‌خندِ تو خالی‌ستکی می‌رسیمیوه‌ی نارسِ پاییز؟

متن جذب عشق

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد.

متن قانون جذب عشق

آهسته می‌بوسم‌َتطوری‌که لب‌هاتفکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

متن قانون جذب عشق

پر از عاشقانه‌ای تو، دیگر از خدا چه بخواهم؟

متن قانون جذب عشق

عاشق نیستم،شاعرم.فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از توبال درمی‌آورم!

متن عاشقانه برای جذب عشق

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن سابلیمینال جذب عشق

به جای آسماناز ابری آویخته‌امکه با هر نرمه بادیجابه‌جا می‌کند وطن‌اَم را

متن قانون جذب عشق

«دوستت دارم» گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو خندیدی……..!!
و این شعر
مثل لبخند تو شد:
کوتاه
شیرین

متن عاشقانه جذب عشق

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن قانون جذب عشق

با من بمان
تا در کنارت جان بگیرمدر سینه ی طوفانیت
سامان بگیرمدیروز با نامت.
شدم آغاز ، مگذار…..امروز بی نامِ تو
من پایان بگیرم….

متن سابلیمینال جذب عشق

دوست داشتن تو را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

متن زیبا برای جذب عشق

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم …

متن زیبا برای جذب عشق

بهشت همین‌جاست. همین‌جا که صدای قلبت را خوب می‌شنوم.

متن برای جذب عشق

بودن تو دلیل نمی خواهد
تو خودت دلیل بودنی
بودن من را دلیل باش …

متن عاشقانه جذب عشق

دنیای من قد شانه‌های توست همان‌جا که من گم می‌شوم و آرامش مرا پیدا می‌کند.

متن عاشقانه جذب عشق

آرش نیستم که کمان به دست گیرم
اما
لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنم از بین خاطراتم !

متن جذب عشق

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن قانون جذب عشق

پشت ترافیک ذهنم، تو یک آهنگ آرومی.

متن سابلیمینال جذب عشق

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن‌ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن‌ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می‌توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می‌کند. زنان، بزرگ‌ترین معجزه آفرینش‌اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ‌شان بود.
نرگس صرافیان

متن قانون جذب عشق

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم …خاطره ها را رشوه می دهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !!!هر شب مجوز اکران خاطره هایمان را صادر می کند روی پرده ی خیالم ، دلتنگی !خاطراتم را خیس کردند چشمان بارانی ام …خاطراتمو هروقت اَلَک میکنم ، فقط یاد تو باقی میمونه …

متن جذب عشق

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن جذب عشق

گاهی به خاک سپردن یک جسد از خواباندن یک قاب عکس آسانتر است ؛ لعنت به خاطرات !

متن زیبا برای جذب عشق

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد …
من روزم را با خاطره ی “تو” آغاز کنم …

متن برای جذب عشق

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن قانون جذب عشق

ﺍﮔﺮ ﮔﺪﺍ ﯾﺎﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﺪ
ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ، ﮔﺪﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﺗﻢ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺍﻡ ، ﺍﺯ
ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩﻡ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻢ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ

متن عاشقانه جذب عشق

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم تا دست‌هایت را پر کنم از محبت. می‌خواهم پروانه‌ای باشم که گل پیراهنت را می‌بوید و چیزی نمی‌خواهم جز این‌که شاهزاده رؤیاهایم باشی.

متن قانون جذب عشق

جان دلم، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن برای جذب عشق

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن قانون جذب عشق

ﻫﺮﺍﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ

متن عاشقانه برای جذب عشق

می گویند هر سن و سالی که داشته باشیاگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شودهرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم . . .

متن زیبا برای جذب عشق

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی‌کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

متن برای جذب عشق

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلندمهم ، نفس هایی ست که با تو کوتاه و بی تو بلند کشیده می شود

متن عاشقانه برای جذب عشق

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن زیبا برای جذب عشق

همه ی کارهایت را بخشیدمجز آن تردید آخر هنگام رفتنتکه هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

متن سابلیمینال جذب عشق

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

متن عاشقانه برای جذب عشق

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهمدلـــــــــــم را مـی گویـــــــــــــمآخــــــــر تــــو را از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم

متن سابلیمینال جذب عشق

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن قانون جذب عشق

شب که می شودنبودن هایت را زیر بالشتم می گذارمو شجاعتم را زیر سوال می برمدوام می آورم تا فردا ؟

متن سابلیمینال جذب عشق

وقتی چیزی برای از دست دادن نداری میتونی با تمام وجودت بجنگی، میتونی بدون تردید ریسک کنی، میتونی چشمتو روی خیلی چیزا ببندی و کارایی رو انجام بدی که همیشه ازشون می ترسیدی
زمانی که از مرز ترسات عبور کنی و ریسک رو بپذیری ، میتونی زندگیت رو برای همیشه متحول کنی و تغییرات خیلی بزرگی ایجاد کنی…
تنها راه ایجاد تغییرات بزرگ، ریسک کردنه

متن عاشقانه جذب عشق

خدای بزرگم
تو همیشه خیر و صلاح بنده هاتو میخوای
این ما هستیم که گاهی عجول هستیم و زود قضاوت می کنیم که چرا نشد و …
خدایا چه بسیار دعاها و خواسته ها داشتیم که بلا و زیان ما در برآورده شدن شون بود و تو مث همیشه یاری مان کردی و از ما دورشون کردی …
ازت می خوام و دعا می کنم
هر کسی هر آرزویی داره اگه صلاح و خیرش در اون هست بهش برسه و دلش شاد بشه

متن سابلیمینال جذب عشق

مراقب صحبت‌ هایی که با خودتان می‌ کنید باشید، کائنات بیشتر از خودتان به این صحبت‌ ها گوش می‌ دهد؛ سعی کنید در طول روز فقط و فقط سوال‌‌ های خوب و مثبت بپرسید تا کائنات پاسخ‌تان را بدهد. سوال‌ هایی مثل:
چرا من ثروتمند هستم؟
چرا من شاد و خوشحال هستم؟
چرا من سلامت و تندرست هستم؟

متن زیبا برای جذب عشق

از زندگی لذت ببر!!!
آدما به سمت کسی جذب میشن که میدونه چطوری از زندگیش لذت ببره و شاد باشه!
به جای ایده آل گرایی، شروع کن به لذت بردن از چیزهایی که داری…
با لذت بردن از چیزهای کوچک و در دسترس، میبینی زندگیت چقدر تغییر میکنه…
هر روز با خودت چند بار تکرار کن:
هر چیزی که برای من اتفاق میفته قدمیه برای بهتر کردن و شادتر کردن زندگی من

متن زیبا برای جذب عشق

اﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ…
اﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ،
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ،
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ،
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻟﺬﺕ،
ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺷﺎﺩﯼ،
ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ،
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ،
ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ می کند.
ﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩهیم

متن عاشقانه جذب عشق

خود را کاملا به ” خدا ” بسپار.
درست مانند قایقی که بر روی رودخانه شناور است…
نباید پارو بزنی، فقط طناب را شل کن.
نباید شنا کنی
فقط شناور باش
آن گاه رودخانه خودش تو را به دریا خواهد برد
دریا بسیار نزدیک است.
دریای او در جان ماست
اما فقط برای کسانی که شناورند. نه برای کسانی که شنا می‌ کنند
از غرق شدن نترس. زیرا ترس تو را وادار به شنا می‌ کند.
حقیقت آن است که، کسانی که خود را بدون واهمه در خدا غرق می‌کنند، برای همیشه نجات می‌ یا‌بند.
مقصدی را هم برای خودت تعیین مکن.
زیرا کسی که هدف تعیین می‌کند، شروع می‌ کند به شنا کردن.
همواره به یاد داشته باش، زمانی که قایق زندگی‌ ات را به جریان اراده الهی بسپاری، به هر جا برسی مقصد همانجاست

متن سابلیمینال جذب عشق

دقیقا آن چیزی را که احساس می کنید برایتان اتفاق می افتد و نه دقیقا چیزی که به آن فکر می کنید.
به همین خاطر است اگر صبح را با ناراحتی بیدار شوید همین طور بد می آورید آن وقت تمام روز همانطور پیش می رود ولی اگر یک تغییر ساده در احساستان به وجود آورید تمام روز تغییر می کند،
اگر روز را خوب شروع کنید و در این احساس پایدار بمانید و اجازه ندهید چیزی حالتان را تغییر دهد طبق قانون جاذبه موقعییت ها و مردمی را جذب می کنید که آن حس خوب را تداوم می بخشند.

متن عاشقانه برای جذب عشق

اگر شما می خواهید به اهدافتان برسید، باید با آن‌ها هم موج و هم فرکانس شوید
حالا چطور این فرکانس را به وجود بیاوریم؟
آن احساسی را در خود داشته باشید که اگر آرزو‌هایتان همین حالا برآورده شود در شما به وجود می‌آید.
این همان هم فرکانس و هم بسامد بودن است.

متن زیبا برای جذب عشق

همیشه با افرادی که از خودتان آگاه‌تر و موفق‌ترند ، معاشرت کنید
هر نشستی ، تاثیری دارد
این افراد ، ناخودآگاه ، جوانه رشد و پیشرفت را در وجودتان بارور می‌ کنند
امروز خداوند را محور قرار بده و بر آنچه دوست داری تمرکز کن
رها باش و به بزرگترین قدرت کائنات اعتماد کن
کسی که میلیاردها کهکشان را بدون ذره ای خطا مدیریت می کند
می تواند ما را به خواسته هایمان برساند.

متن برای جذب عشق

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست…
تا تلخی نباشد، شیرینی نیست…
تا غمی نباشد، لبخندی نیست..
تا مشکلات نباشند،
آسایشی وجود نخواهد داشت
پس همیشه به خاطر داشته باش:
هدف این نیست که
هرگز اندوهگین نباشی،
هرگز مشکلی نداشته باشی،
هرگز تلخی را نچشیده باشی…
همین دشواری‌ ها هستند که از ما
انسانی نیرومندتر و شایسته‌ تر می‌ سازند،
و لذت و شادی را برای ما معنا می‌ کنند

متن عاشقانه برای جذب عشق

همان کسی که می خواست تو را زمین بزند، زمین خورده!
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند، تمامِ غرور و حرمتش شکسته!
همان کسی که قصد آزارِ تو را داشت،
بی دفاع شده و آزار دیده!
کائنات، دست بردار نیست؛
انتقامِ ما را از همه می گیرد!
روزی همه مان به هم،
بی حساب خواهیم شد…

متن زیبا برای جذب عشق

در علم تاثیر کلام میگویند:
اگر شما بگویی انجام کاری سخت است، سخت می شود
اگر شما بگویی راحت است، راحت می شود
اگر شما بگویی نمی شود، نمی شود
شما اگر بگویی حالم عالیه،
تمام عوامل متافیزیکی دست به کار می شوند
تا حال شما عالی شود
اگر شما بگویی امروز چه روز عالییه!
میبینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت میده
اگر بگویی من گیجم! کائنات شما رو به سمت حواس پرتی و گیجی می برد
در انتخاب کلمه ها، حتی به شوخی هم دقت کنید.

متن سابلیمینال جذب عشق

آرامش، قسمت و سهم دل‌هایی است
که نگاه‌ هایشان به سوی خداست….
به خداوند که متصل بشوی
آرامشی سراسر وجودت را در بر می‌ گیرد
که نه به ‌آسانی رنجیده می‌ شوی
و نه به ‌راحتی کسی را می‌‌ رنجانی

متن جذب عشق

کاش می شد تمام آدم های غمگین و تنهای جهان را در آغوش کشید ، برایشان چای ریخت ، کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده، به لحظاتشان رنگ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد…
کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوش تمام آدم ها گفت؛ که غم و اندوه، رفتنی است و روزهای خوب در راه اند، که حالِ همه مان خوب خواهد شد … برایتان آرزوهای خوب می کنم، چون به تاثیر انرژی های خوب کائنات، ایمان دارم
من ایمان دارم ؛
ایمان دارم که روزی همه چیز درست خواهد شد …

متن عاشقانه جذب عشق

کائنات در دستان توست، هرعملی، کلامی ، افکاری به خودت برمی گردد…
پس تا می توانی عشق بورز، نیکی کن ، بخشش داشته باش و زیبا بی اندیش ، خواسته ها و آرزوهایت را به او بسپار

متن جذب عشق

شاد بودن هیچ بهانه ای نمی خواهد
همین که بخندی
به هستی لبخند بزنی
خواهی دید که کائنات نیز با این طنین آشنا ، روحت را کانون شادی خواهند کرد…

متن عاشقانه برای جذب عشق

تمام کائنات دست به دست هم داده اند
تا هر آن چه به نام اتفاق مثبت تلقی می شود در زندگی من رخ دهد.

متن جذب عشق

دنیا در اختیار شما خواهد بود، اگر که این حقیقت بزرگ را درک کنید:
افکار شما به واقعیت تبدیل می شوند!
قانون جذب کائنات…

متن سابلیمینال جذب عشق

تنها بمون و خودتو بساز.
کائنات، کسی که شایسته توست رو برات میفرسته.

متن برای جذب عشق

تمام کائنات می خواهند
تا من هر چه سریع تر به تمام آرزوهایم دست پیدا کنم.

متن سابلیمینال جذب عشق

اغلب مردم خوش‌ بینی
و مثبت‌ اندیشی را
نوعی امید کاذب می‌ دانند …
در حالی که این آن‌ ها هستند که دچار نا امیدی کاذب شده‌ اند …

متن زیبا برای جذب عشق

من کسی هستم که کائنات را مدیریت می کند و
برای همین از کائنات می خواهم تا فرد دلخواهم را وارد زندگیم نماید.

متن عاشقانه برای جذب عشق

برای عاشق شدن
که بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن کافیست
تو نگاه کنی و من
لبخـ 🙂 ـند بزنم

متن عاشقانه جذب عشق

دوست داشتنت زیباترین حس دنیاست..!
به بوئیدن پرتقال می ماند
به عطر نرگس و رایحه ی یاس…
وقتی عاشقت شدم
نمی دانستم تکه ای از بهشت؛
در دوست داشتن تو، توصیف می شود..!

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم
ولی گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم
تو به من آموختی دوستت بدارم
اما نیاموختی چگونه فراموشت کنم

متن جذب عشق

حالا چه وقته دیوونگی بود؟
عاشق شدم رفت!
باور نمیکنم این من خود منه
این قلب بی تابم بی تو نمیزنه!
دنیا همون دنیاست، اما تو دستاته
این کار چشمات بود عاشق شدم رفت!

متن زیبا برای جذب عشق

می خواستم کمی
فقط کمی
دوستت داشته باشم
از دستم در رفت
عاشقت شدم

متن عاشقانه برای جذب عشق

چشم هایش به رنگ دریا بود
یا دریا به رنگ چشم های او
نمی دانم
تنها می دانم
وقتی عاشق دریا شدم
که چشم های او را دیدم

متن سابلیمینال جذب عشق

گواهی می‌ دهم
به گنجشک‌ هایی که
از
چشم‌ های تو
تا قلب من پرواز می‌کنند
گواهی می‌ دهم که من
یک‌ بار عاشقت شدم
و هنوز هم

متن قانون جذب عشق

می ترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن جذب عشق

جوری عاشقتم
که تمام دنیا و حتی دل خودم هم در کارم مانده است
آن چشمانت چی دارند که مرا دیوانه کرده اند؟

متن سابلیمینال جذب عشق

همیشه دوس داشتم
عاشق کسی شم که
شعر بلد باشه
مثلا به جای میس یو
بهم تکست بده
دلتنگم و دیدار تو درمان من است
ای جانم

متن زیبا برای جذب عشق

انگشت ب لب مانده ام از قاعده عشق
ما یار ندیده تب معشوق چشیدیم

متن قانون جذب عشق

شعر ردیف و قافیه نمی خواهد
بوی آغوش تو هر دیوانه ای را شاعر می کند

متن عاشقانه جذب عشق

عشق یعنی طوری نگاهت می کنم
که انگار تنها آدم دنیا هستی

متن جذب عشق

ناگهان رسیدی و
خوشبختی
پروانه ای بود
که پر زد و
روی شانه ام نشست

متن سابلیمینال جذب عشق

بگذار بگویم
بغض ڪه مے ڪنے
گریه ام‌ میگیرد
خنده ات ڪه بگیرد
حالم از همیشه بهتر است
مے بینے زندگیم را
به دلت بند است بندِ دلم ♥♥♥

متن زیبا برای جذب عشق

و پیراهن هیچ فصلی
خیس تر از بهاری نخواهد بود
که عاشقت شدم

متن برای جذب عشق

وقتی با تو هستم عاشقی کم است
دیوانه ات می‌ شوم
آنقدر دیوانه و مسحور که چشم هایم فقط تو را می بیند

متن قانون جذب عشق

باز عاشقت شدم
داشتم آهنگی گوش می دادم
که شبیه موهای تو بود

متن جذب عشق

تو مرا جان و جهانی
چه کنم جان و جهان را

متن قانون جذب عشق

یه لحظه اومدم نگات کنم
یه عمر عاشقت شدم

متن سابلیمینال جذب عشق

می گویند: ارزشمندترین مکان های که
می توان در دنیا حضور داشت
در فکر کسی
در قلب کسی
و در دعای کسی ست
تو در قلب من
فکر من
و تک تک دعاهای من هستی

متن زیبا برای جذب عشق

در سر که نه
من در تمام وجودم عشق تو را می پرورانم

متن زیبا برای جذب عشق

باز عاشق شدم و دیده ی من بارانی ست
هر که دلداده و دیوانه شود قربانی ست

متن برای جذب عشق

ازم دوری اینجوری عاشقت شدم
اگر نزدیکم بودی چی میشدم؟!

متن سابلیمینال جذب عشق

می خواستم کمی
فقط کمی
دوستت داشته باشم
از دستم در رفت
عاشقت شدم..

متن عاشقانه جذب عشق

جوری عاشقت شدم
که بدون تو نمی تونم
تاوان عشقم هر چی باشه
به روی چشمانم

متن جذب عشق

اشتباه نکن…
نه زیبایی تو
نه محبوبیت تو
مرا مجذوب خود نکرد…
تنها آن زمان
آن زمان که روح زخمی مرا بوسیدی
من عاشقت شدم…

متن عاشقانه برای جذب عشق

واژه بهانه بود
با بند بند وجودم نوشتمت
خواندے
ورق زدے
حواست به پاورقے ها نبود..
من..؟!
پای هر ورق عاشقت شدم…!

متن زیبا برای جذب عشق

عاشق شدن با تو
ساده ترین کاری بود که در زندگی انجام داده ام…

متن جذب عشق

عاشق تو هستم،
صبح ها، ظهرها، در ساعاتی که با هم هستیم
و ساعت هایی که از هم دوریم..

متن جذب عشق

وقتی تو را دیدم عاشقت شدم و تو لبخند زدی چون می دانستی..

متن قانون جذب عشق

من عاشقت شدم قبل از این که حتی متوجه بشم..!

متن عاشقانه برای جذب عشق

همه می گن عشق آدم رو کور می کنه،
ولی عشق چشمای منو باز کرد و من رو تبدیل به آدم بهتری کرد،
به لطف تو حالا من می دونم عشق واقعی چیه..

متن زیبا برای جذب عشق

روزی چند بار دوستت دارم
یکبار وقتی که هوا بَرَم می دارد ، قدم می زنیم
وقتی که خوابم می آید ، تو می آیی
یکبار وقتی که باران ناز می کند ، دلِ ناودان می شکند و می بارد
وقتی که شب شروع می شود ، تمام می شود
یک بار دیگر هم دوستت دارم !
باقیِ روز را
هنوز را

متن عاشقانه جذب عشق

دوست داشتن را از کوچ پرستو ها آموختمکه در راه کوچ ، دو به دو با هم پرواز می کنندو در طول راه ، آزادانه از هم دور می شوندو به پرستوهای دیگر نزدیک می شوندبدون آنکه به هم حسادت کنندیا که بخواهند صاحب هم شوند

متن عاشقانه جذب عشق

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردیاما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کردو برگه ی دوستت دارم مرا ،زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

متن جذب عشق

دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است
یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

متن سابلیمینال جذب عشق

دلت که تنگ یک نفر باشد….خود خدا هم که بیاید تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموش کنی…فایده نداردتو دلت تنگ است….دلت برای همان یک نفر تنگ است

متن عاشقانه جذب عشق

روانشناسی نحوه گرفتن دست : تقریبا بیشتر زوج های عاشق عادت دارند هنگام راه رفتن دست یکدیگر را در دست بگیرند. این کار بخشی از زندگی عاطفی دو طرف را تشکیل داده و انکارناپذیر است.

متن عاشقانه جذب عشق

من نگاهش میکنم
او هم نگاهم میکند
او برای دل بریدن
من برای دلبری
عشق یعنی تار موهای تنت می ایستند
هر زمان که نام او را می بری

متن جذب عشق

اینقدر نیستی و من اسیر تنهایی امکه گاهی حس میکنمعشق را نسیه به من داده ایبی تابم بی بهانه نقد میخواهمتفقط همین

متن سابلیمینال جذب عشق

به تنهایی خمیده همه پشت اشعارم چرا دیگر نمی آییمگر این تن بمیرد که تو شاید بیایی

متن سابلیمینال جذب عشق

کوچه خالیست و دستانم تهیچشم ها را پویده امشاید عصای کور دوره گردبوی موسی را به نیل ببخشد

متن قانون جذب عشق

تویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منی
تو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی

متن جذب عشق

حرف همان حرف بود
امـــا ….!!
حرفهایش دلبری نداشتبوسه همان بوسه بود
امـــا …!!
بوسه هایش عشق نداشتچشم همان چشم بود
امـــا ….!!
دیگر دوستش نداشتدل همان دل بود
امـــا …!!
دیگر اعتماد نداشت
خدانگهدار

متن زیبا برای جذب عشق

مرا کجای این زندگی
در کدام خط داستانش
پیدا کردی؟
که اینگونه دلم را به هول و ولا انداختی

متن زیبا برای جذب عشق

من از جهان چیزی نمی‌خواهم
تنها تو را با دلبری هایت
جانی که می‌بخشی و می‌گیری
با عطرِ خوبِ روسری‌ هایت

متن برای جذب عشق

دلبری و بی‌دلی اسرار ماست
کار کار ماست چون او یار ماست

متن سابلیمینال جذب عشق

ای دلبری که.می تپداین دل برای”تو”…
رخصت نمی دهی…
که شوم آشنای تو…
چیزی نمانده…
جزجان خسته ام…
آن هم اگرقبول کنی…
فدای “تو

متن برای جذب عشق

زن یعنی عاشقانه های ناب
زن یعنی بهترین و بزرگ ترین نعمت خدایعنی مادربودن
زن یعنی همسری عاشق برای شوهر
زن یعنی دلبری های ناب دختر برای پدر
زن یعنی همه زندگی برادر یعنی دلسوز برادربودن
زن به معنای واقعی همان عشق است

متن قانون جذب عشق

در انتهای کوچه ای کاشانه دارد یار من
روی نگاهش یک بغل پروانه دارد یار مناز بس که من با دیدنش مستِ نگاهش میشوم
انگار در چشمان خود میخانه دارد یار منیک دسته گل وقتی که میخندد نشیند بر لبش
گویی که در لبخند خود گلخانه دارد یار منشبها شرابم چشم او ، صد ناز دارد خشم او
از جام چشمش باده در پیمانه دارد یار منگر مِی پرستی میکنم ، با یار مستی میکنم
در عاشقی ، چون شیوه ای مستانه دارد یار منپنداشتم در کیش او جایی ندارد دلبری
دیدم که در هر شهر و دِه ، بتخانه دارد یار منمن عاشقم، دیوانه ام، گویند من مستم ولی
چون من کجا یک عاشقی دیوانه دارد یار منمشهور شد در دلبری با طلعت چشمان خود
در تار مژگانش هزار افسانه دارد یار من.

متن زیبا برای جذب عشق

” دل” چه دنیای قشنگی دارد
“بزرگ” میشود،عاشق میشود
“تنگ” میشود،میشکند میگرید
میریزد،دلبری میکند
میتپد و میمیرد
چون “می ایستد” تمام میشود

متن سابلیمینال جذب عشق

تو فقط بگو دوستت دارم …
من احساسم را
چنان به نگاه هایت گره خواهم زد
که خورشید هر روز صبح
قربان صدقه دلبری های ما برود

متن برای جذب عشق

تو را در دلبری دستی تمام است
تمام است و تمام است و تمام استبجز با روی خوبت عشقبازی
حرام است و حرام است و حرام است

متن زیبا برای جذب عشق

اصلاً بی هوا بیا!
بیایی
هوا میخواهم چکار؟
نفس میخواهم چکار؟
بیایی…
کمی شعر می خواهم
کمی زانویت را تا سر بگذارم رویش
چند دانه انگشت که موهایم را به هم بریزد!
و…
کمی دلبری!در بغلت…

متن سابلیمینال جذب عشق

ناله می کرد شاعری از درد عشق
که خدایا آخر دنیا کجاست؟؟؟
شعر او آهسته گفت ای نازنین !
هر کجا که دلبری از دل جداست

متن جذب عشق

کرده پنهان پشت عینک ، چشم های مرمری
وقت چشمک عشوه ای آمد به رسم دلبرییک قدم از ما گذشت و لحظه ای خندید و بعد …
با ادا و عشوه وا کرد او گره از روسریقل هوَ اللهُ احد ؛ چشم بدت حیران شود
مرحبا ؛ زیبا شدی بانو ، -به چشم خواهری-رد شد و آتش زد و سوزاند و خاکستر نمود
بخت ناقص مانده از دوران شیر مادریای بسوزد طالع نحسی که با ما همدم است
ای دو صد لعنت به چشمان خمار مرمری

متن برای جذب عشق

کاش دورانمان کمی عقب تر بود …
مثلا یک قرن … !
من چادرِ گلدار سرَم میکردم …
و تو با چند نانِ سنگکِ تازه ، سرِ کوچه می ایستادی تا من از کنارت رد شوم و تو با تمامِ جسارتت به من نانِ داغ تعارف کنی …
من نگاهم را نجیبانه می دزدیدم …
و تو … عاشق تر می شدی … به این منِ دست نیافتنی …
مالِ آن دوران اگر بودیم ؛
برای دلبری از تو ، آبگوشت های جانانه روی اجاق ، بار می گذاشتم

متن عاشقانه برای جذب عشق

من هر چه دارم پای تو دادم
خواب و خیال و عقل و ایمانم
خب دلبری اندازه‌ ای دارد
ابری شدم لطفا ببارانم
پا پس نکش از روزگار من
از کاه من یک کوه می‌سازی
دست خودت هم نیست می‌دانم
بانوی من تو مجمع النازی
وقتی که می‌خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مال من باش و یا با همه بد شو

متن عاشقانه جذب عشق

هربوسہ تو تشنہ بوس دگــرم ڪرد
دیوانہ شـدم دوری تو در بدرم ڪرد
انگار نفهمیـــده ای …انگار ندیدی
هیهات ڪہ ایڹ دلبری ات جاڹ بہ سرم ڪرد.

متن عاشقانه جذب عشق

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

زندگی من سرشار از عشق و محبت است و بزودی ازدواج می کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من لایق داشتن همسری مهربان و عالی هستم.

متن جذب عشق

من آماده ازدواج هستم و روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است.

متن زیبا برای جذب عشق

من آماده ی ازدواج هستم و بزودی با همسر مورد علاقه ام ازدواج می کنم.

متن جذب عشق

آنقدر همسرم را دوست دارم که میزان آن را هیچ عددی نمی تواند نشان دهد.

متن عاشقانه جذب عشق

روز به روز دلیل بیشتری برای دوست داشتن همسرم پیدا میکنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

عشقی که برای همسرم خرج می کنم را از تمام وجود ابراز میکنم.

متن زیبا برای جذب عشق

عشق بین من و همسرم بی مانند است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

چطور اینقدر همسرم تمایل به ابراز علاقه به من دارد؟

متن قانون جذب عشق

من لیاقت همسری را دارم که هر روز بیش از پیش به هم عشق بورزیم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

همانند روزهای قبل ازدواج، من و همسرم یکدیگر را دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

خدا را شکر که عشق بین من و همسرم همچنان در حال پیشرفت است.

متن قانون جذب عشق

خدا را شکر که رابطه فوق العاده ای با عشقم دارم.

متن برای جذب عشق

عشق من نسبت به همسرم روز به روز افزایش می یابد.

متن برای جذب عشق

کسی که قرار است عاشقش شوم، مرا عاشقانه دوست خواهد داشت.

متن زیبا برای جذب عشق

از اینکه قرار است عشقی وارد زندگیم شود که سالها با او خوشحال و خرسند زندگی کنم بسیار خشنودم.

متن قانون جذب عشق

من کسی که عاشقش هستم و مرا خیلی خوب درک می کند را وارد زندگیم خواهم نمود.

متن جذب عشق

من لایق یک زندگی آرامش بخش در کنار کسی که عاشقانه دوستش دارم هستم.

متن جذب عشق

بودن با کسی که عاشقانه او را دوست دارم مرا بسیار خوشحال می کند.

متن عاشقانه برای جذب عشق

خدای درونم بهترین رابطه عاشقانه را برایم رقم خواهد زد.

متن زیبا برای جذب عشق

کسی که هم فرکانس با من باشد، به زودی سر راهم قرار خواهد گرفت.

متن عاشقانه برای جذب عشق

همین الان کائنات مشغول به کارند تا عشق مرا وارد زندگیم کنند.

متن عاشقانه برای جذب عشق

خداوند کسی که دوستش دارم را به زندگی من وارد خواهد کرد

متن جذب عشق

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

متن برای جذب عشق

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن عاشقانه برای جذب عشق

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

متن زیبا برای جذب عشق

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن عاشقانه جذب عشق

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

متن برای جذب عشق

من در هر نفس به کائنات عشق هدیه می دهم و عشق زیادی از آن جذب می کنم.

متن جذب عشق

عشق هدیه ای است که من هر صبح که بیدار می شوم روبان های دور آن را باز می کنم و لبریز از آن می شوم.

متن عاشقانه جذب عشق

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن برای جذب عشق

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است

متن عاشقانه جذب عشق

هفت قانون شاد بودن :همیشه لبخند بزنساده زندگی کنهرگز متنفر نباشنگران نباشفراوان ببخشکم توقع باش

متن عاشقانه جذب عشق

من زندگی خودم را میکنم وبرایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم .چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم ,سبزه ام همه به خودم مربوط است.مهم بودن یا نبودن رو فراموش کنروزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه استزندگی کن به شیوه خودتبا قوانین خودتبا باورها و ایمان قلبی خودتمردم دلشان می خواهدموضوعی برای گفتگو داشته باشندبرایشان فرقی نمی کند چگونه هستی…هر جور که باشی،حرفی برای گفتن دارند.شاد باش واز زندگی لذت ببرچه انتظاری از مردم داری ؟؟

متن عاشقانه برای جذب عشق

پنج قدم تا خوشبختی :قلبت را مملوء از مهربانی کنذهنت را از نگرانی رها کنساده زندگی کنبیشتر ببخشکمتر توقع داشته باش

متن زیبا برای جذب عشق

وقتی از ته دل بخندیوقتی هر چیزی را به خودت نگیریوقتی سپاسگزار آنچه که هست باشیوقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیآن زمان است که واقعا زندگی می کنی!پس زندگی کن

متن قانون جذب عشق

شاد بودن مهمترین کاری استکه یک انسان می تواند انجام دهد

متن عاشقانه برای جذب عشق

شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هابیدار شو !امروز یعنی خوشبختیهدف تلاشامروز برای تودقیقا همانیست کهمنتظرش بودیو حرکت کن با قدرت و شجاعت

متن قانون جذب عشق

شادی فقط از خودت ریشه میگیرهنه با روابطتتنه با شغلتنه با پول نمیتونی شاد باشیفقط با خودت

متن عاشقانه برای جذب عشق

چه زیباستزندگی کردن با امیدنه امید بخودکه غرور است !نه امید به دیگرانکه تباهی است !بلکه امید به خداکه خوشبختی و آرامش است

متن قانون جذب عشق

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن قانون جذب عشق

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیمو قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویمخودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داریهمانطور که لذت میبری.و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی،کسی در این دنیاخوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

متن برای جذب عشق

برای امروزتانشادی دم کرده امبخندید و شاد باشیدروزتان آرامشاد و زیباسرشار از خوشبختیو عشق و آرامش

متن زیبا برای جذب عشق

خیلی ها می خواهنداول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسندبعد به زندگی لبخند بزنند.ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنندبه آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند

متن عاشقانه جذب عشق

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود نداردشادمانی خودِ مسیر است.

متن عاشقانه برای جذب عشق

شادترین آدم های روی زمینآن هایی نیستند که پول زیادی دارندبلکهکسانی هستند که لبریز از عشق بودهو با آدم های شاد احاطه شده اند.

متن سابلیمینال جذب عشق

کمتر بترس،بیشتر امید داشته باشکمتر بخور،بیشتر بجوکمتر ناله کن،بیشتر نفس بکشکمتر حرف بزن،بیشتر سخن خوب بگوکمتر نفرت داشته باش،بیشتر عشق بورزو آن گاههمه چیزهای خوب مال تو خواهد بود

متن برای جذب عشق

می توان ساده زندگی کردساده زیستو از شادی های کوچک لذت بردفقط کافیست باور داشته باشیم لذتشادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

متن سابلیمینال جذب عشق

کجا گفته شده که بایدمطابق سنتان رفتار کنید ؟تا وقتی که مرا شاد می کندو باعث صدمه کسی نمی شوم،مطابق هر سن و سالیکه دلم بخواهد رفتار می کنم

متن عاشقانه برای جذب عشق

آن قدر شاد باشکه دیگران همبا نگاه کردن به توشاد شوند

متن زیبا برای جذب عشق

لبخند بزنبگذار همه ببیننداز دیروز قوی تر هستی

متن قانون جذب عشق

شاد بودنتنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیردپس شاد باشید

متن قانون جذب عشق

لحظه های زیبای زندگیت را به شادی بگذرون

متن جذب عشق

مهم نیس پشت سرم چی میگنچون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرورچون اهل کارای خجالت آور نیستم!هر کسی رو غرق محبت نمیکنمو به هر کی از راه رسید نمیگم: دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیاد پیدا میشه

متن برای جذب عشق

زندگی دوختن شادی هاستزندگانی هنر هم نفسی با غم هاستزندگانی هنر هم سفری با رنج استزندگانی یافتن روزنه در تاریکی است

متن عاشقانه برای جذب عشق

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن قانون جذب عشق

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،چرا که شادمانی برتر و نهایی،همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

متن جذب عشق

ساده ترین راه جذب عشق این است کهخوشحال ترین ورژن خودتان باشید،دوست نداشتن کسی که واقعا شاد استتقریبا غیر ممکن است

متن عاشقانه جذب عشق

گاهی یک لبخندعامل دلخوشی یک دل می شودگاهی یک قطره محبتموجب خوشبختی یک انسان می شودبیاید بی بهانه بانی شادی هم باشیم

متن عاشقانه برای جذب عشق

زندگی اصلا پیچیده نیست،خودت را از محدودیت ها رها کن!شادی را در آغوش بگیرو بگذر از تمام نشدن هاغصه، هیچ گاه چیزی را حل نخواهد کرد

متن زیبا برای جذب عشق

همیشه شاد باشبیهوده ترین روز ها،روزی است که در آن نخندیده باشیم

متن جذب عشق

امروز خدای مهرباندر انتظار توستتا حرکت کنی وبرکتی بی‌نهایت تو را دهدپس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامشحرکت از تو ، برکت از او

متن عاشقانه برای جذب عشق

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است :کاری برای انجام دادنکسی برای دوست داشتنو امید به فردای بهتر

متن برای جذب عشق

خوشبختی سه ستون دارد:فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فرداالهی همیشه غرق خوشبختی باشید

متن سابلیمینال جذب عشق

دو راه برای شاد بودن هست :واقعیت زندگی ات را بهبود ببخشییاانتظاراتت را کم کنی

متن قانون جذب عشق

غم را خدا نیافرید،انسان آفریدخوش بختی ،تنها پیشنهاد خدا به انسان بوداما انسانها زشتیها را خلق کردندو امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

متن جذب عشق

زندگی می چرخدچه برای آنکه میخندد،چه برای آنکه میگرید

متن عاشقانه برای جذب عشق

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می شود ویک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مردزندگی کوتاه است کاش بهانه و بانی هم باشیم

متن عاشقانه برای جذب عشق

خوشبختی و آرامشچیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوریخوشبختی و آرامش کیفیت تفکر استحالت روحی استخوشبختی و آرامشوابسته به جهان درون توست!

متن زیبا برای جذب عشق

گرچه غم بسیاراما شادی از ما دور نیست

متن برای جذب عشق

یک فرد شاد و موفق کسی استکه می تواند با آجر هایی که دیگران به او انداخته اندبنیادی محکم بسازد.

متن عاشقانه برای جذب عشق

یک شمع روشن می تواندهزاران شمع دیگر را روشن کند،بدون اینکه عمر خودش کم شود.خوشحالی و شادی نیز می تواندبه اشتراک گذاشته شود،بدون اینکه کم شود.

متن زیبا برای جذب عشق

وقتی کسی بهت می گه : زشت هستی!بهش بگو :اوه متاسفم من داشتم تلاش می کردم شبیه تو باشم!

متن عاشقانه برای جذب عشق

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن. بگرد،آرزو کن، کشف کنو هر آنچه بکن که دلت می خواهد

متن زیبا برای جذب عشق

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لذّت ببریم ‌خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.برای خوشبختی و آرامش چیزهای ساده را جدی بگیرید

متن قانون جذب عشق

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیمغم ها را با هم درمان کنیمتا با همطعم شادی و خوشبختی را بچشیم

متن سابلیمینال جذب عشق

زندگی دیکته ای نیستکه آن را به ما خواهند گفت!زندگی انشایی استکه تنها باید خودمان بنگاریم

متن عاشقانه برای جذب عشق

اگر فکر میکنیخوشبختی و آرامش دوراز معرض است،بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودنانسان بودن استو شانس آنرا خداوند درمیان‌مخلوقاتش به تو داده است!

متن برای جذب عشق

شادی های زندگی ام رابه تو مدیونمممنون کهاین حس قشنگو به من دادیآرزو میکنمزیباترین خوشی های دنیا رازندگی کنییک روحِ شادبهترین سپر در برابر یک دنیای ظالمِه

متن برای جذب عشق

اگر افکار خوبی در سر داشته باشیاین افکار مانند پرتوهای نورانی خورشید از چهره ات به بیرون می تابدو تو همیشه دوست داشتنی خواهی بود.

متن برای جذب عشق

زندگی را جشن بگیردیروز رفته استفردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داریهمین لحظه هاستپس قدر این لحظه ها را بدان

متن زیبا برای جذب عشق

شاد بودن به این معنا نیست کههمه چیز خوب است،شاد بودن به این معناست کهشما تصمیم گرفتیدفراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

متن سابلیمینال جذب عشق

نمی خندیم به خاطر این که شاد هستیمبلکه شاد هستیم به خاطر این که می خندیم

متن جذب عشق

تو وقتی شاد باشیبخندیبرقصیشاکر باشیشادی میشه زندگیتزندگیت می شه بهشت

متن عاشقانه برای جذب عشق

بخشی از روزت را صرف انجام کارهایی کن کهروحت را شاد می کنه

متن برای جذب عشق

آدم های شاد برای کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی می کنندنه نتایج آن ها

متن برای جذب عشق

فقط آدم های شاد می توانند عشق را درک کنند

متن جذب عشق

پشت هر دختر قوی و مستقلییه دختر کوچولوی شاد هستکه یه جا تصمیم گرفتهیاد بگیرهچطور دوبارهروی پاهاش وایسه و به هیچکسیاتکا نکنه

متن جذب عشق

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودندبد خط بودروزگار نتوانست آنها را بخواند

متن برای جذب عشق

آرزوی یک خوشیختی بزرگترپیوسته مار از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مندیمباز می دارد

متن عاشقانه جذب عشق

لبخند مسری استامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدمچقدر زیبا که یک لبخند مانند لبخند منمی تواند در سراسر زمین پخش شود

متن برای جذب عشق

برام مهم نیست که دوستم نداشته باشیهمه که نباید خوش سلیقه باشن!

متن قانون جذب عشق

من یک دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!اگر بخواهمتمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن برای جذب عشق

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

متن برای جذب عشق

خوشبختی زمانی است کهآنچه فکر می کنید،آنچه می گوییدو آنچه انجام می دهیدبا هم هماهنگ باشند.

متن قانون جذب عشق

برای داشتنهر چیز ارزشمندی در زندگیباید هزینه کرداما خندیدن و شاد بودنارزشمند ترین اتفاق در زندگی استکه هزینه ای نداردپس بخند و پنجره ی دلت را رو به خوشبختی بگشا

متن سابلیمینال جذب عشق

زندگی پر از عشق و رنگ می شودوقتیشادی را،در قلب دیگران نقاشی کنی

متن برای جذب عشق

از چیزهایی که داری خوشحال باشو در مورد چیزهایی که می خواهی داشته باشیهیجان زده باش.

متن زیبا برای جذب عشق

خوشبختی و آرامش را نجوکه هرگز نخواهی یافتخوشبختی و آرامش همین لحظه توستلحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردیآنگاه در می‌یابی کهالان همه چیز در وجود خودم هستتنها کافی است عمیقا شاهد زندگی باشی

متن برای جذب عشق

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیستبه چقدر لذت بردن از داشته هاست

متن قانون جذب عشق

دوستت دارم را من،دلاویزترین شعر جهان یافته اماین گل سرخ من است !دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلقکه بری خانه ی دشمن،که فشانی بر دوست !راز خوشبختی و آرامش هر کسبه پراکندن اوست.

متن عاشقانه جذب عشق

خوشبختی و آرامشهمین در کنار هم بودن هاست !همین دوست داشتن هاستخوشبختی و آرامشهمین لحظه های ماست !همین ثانیه هایی استکه در شتاب زندگی گمشان کرده ایم.

متن زیبا برای جذب عشق

تا وقتی از خودت راضی و خوشحال نباشیهیچ کس دیگه هم نمیتونه خوشحالت کنه

متن جذب عشق

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن سابلیمینال جذب عشق

‌من فراریم ازین شهر و آدماے

‌توش . . . # مغرور # خسته

متن برای جذب عشق

‌ به اسم عشق بـه قلبِ هم آسیب

‌میزنیمـ ! # مغرور

متن قانون جذب عشق

|””””””””””|_:!””-,,
“@@”””””” “”@””

ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت # دوستت دارم # شکلک

متن برای جذب عشق

قلبِ من میتونہ تپیدن رو فراموش ڪنہ
‏اما دوست داشتن تو رو هرگز….

# دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

مواظب خودت باش
من از تو فقط
یدونه دارم…! # دوستت دارم # آرامش

متن زیبا برای جذب عشق

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨ # انگیزشی

متن زیبا برای جذب عشق

من واسش جنگیدم ولی واسه اون کافی نبود🥀💔✨ # عشق یک طرفه # دوستت دارم # بی تفاوت

متن زیبا برای جذب عشق

به هيچ كس تو دنيا اعتماد نكن.يادت باشه كه شيطان هم زمانى فرشته بوده.😈🥀💯 # نامردی

متن عاشقانه جذب عشق

زمین خوردن مایه‌ی شرمساری نیست، شرمساری واقعی زمانی است که دیگر بلند نشوید.💯🤞🏻 # انگیزشی # ادبی

متن زیبا برای جذب عشق

همونی دلیل گریه هامون شد ؛
که عاشق خنده هاش بودیم 🙂🖤:) # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه برای جذب عشق

آرزو نکن واسش تلاش کنِ # انگیزشی

متن قانون جذب عشق

عشقو از اونی یاد گرفتم که. واسه خندیدنم خودشو به گریه انداخت👑♥️ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه جذب عشق

یه دیونه رو هیچکس نمی تونه اروم کنه ،
جز اونی که دیونش کرده # دوستت دارم # حقیقت

متن سابلیمینال جذب عشق

⟬ܟ݆ߺܝܝ݅ܝܩߊ‌‌ࡅߺ߳ آسܩﻭ̇ࡅܣ
ألھــے ݕݦۅݩھ ݕࢪأݦ ٺأ ݩڣــس ھسـٺ 💙🖇 ⟭ # دوستت دارم

متن عاشقانه جذب عشق

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن سابلیمینال جذب عشق

من‌انجامش‌میدم‌اگه‌نشد‌میشه‌درس‌عبرت‌واگه‌شدمیشه‌درس‌موفقیت😌🧡
# انگیزشی

متن قانون جذب عشق

ࡃܝܝ݅ܝߺܦ߳ܩܢ ࡅߺ߲ܣࡅߺߺ߳ࡉ ܤܩࡅ࡙ߺܚ݅ࡅࡏ݇ࡅ࡙ߺܘ ⚇

# دوستت دارم

متن سابلیمینال جذب عشق

‏پسر وفادار كم نيست!

شما دنبال پولدارِ وفاداری …🤞🏻 # پسرانه

متن زیبا برای جذب عشق

خواستم بگم آدم شو،

دلم نیومد تو شرایط سخت قرار بدمت!😏😂 # حاضر جوابی # شاد

متن جذب عشق

نیم کیلو باش ولی مرد باش 🙂 # حاضر جوابی

متن عاشقانه برای جذب عشق

دِل اَگهـ خوش نباشه#هیچی قَشَنگ نی🔗🖤:) # ادبی # حقیقت

متن قانون جذب عشق

♡ ♡ روزے مے آیـב کے میایے اما نـہ من آن عاشق قـבیمے هستم פּ نـہ تو آن בلبر همیشگی ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ادبی # بی تفاوت # زندگی

متن سابلیمینال جذب عشق

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم
فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم # ادبی

متن قانون جذب عشق

نـܩیــבونـܩ بـراچــے بـا ♡ط♡ خـوبــ؏ هـܩـہ چــے:) # دوستت دارم

متن برای جذب عشق

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤 # عشق یک طرفه # نامردی # خسته

متن عاشقانه جذب عشق

معتاد چشمایی شدم که چشاش همرو میدید جز من🖤🥀 # عشق یک طرفه # لاشی

متن برای جذب عشق

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن جذب عشق

آدمی که بتونه با دلتنگی کنار بیاد ..
دیگه هیچی براش مهم نیست✋🙂 # دلتنگی # حقیقت # ادبی

متن عاشقانه برای جذب عشق

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن زیبا برای جذب عشق

هر وقت خدا تو رو به پرتگاهی هدایت کرد،بهش اطمینان کن!

چون با تورو در آغوشش میگیره یا بهت پرواز کردن یاد میده♥️🪐🦋. # خدا # آرامش

متن جذب عشق

رویا ها تو خاک امیدوار بهتر رشد میکنند😉✨ # انگیزشی # زندگی

متن عاشقانه جذب عشق

یه وقتاییم آدما ارزشتو پایین نمیارن، این تویی که بیش از حد دست بالا گرفتیشون و بهشون بها دادی!
# حاضر جوابی

متن قانون جذب عشق

همه چیز این زندگی دروغه، حتی تاریخ وفات که روی سنگ قبر مینویسن، کی میدونه هر آدمی دقیقاً و واقعاً کِی مُرده؟ # زندگی # خسته

متن عاشقانه برای جذب عشق

「مراقب خودت باش🧝🏻‍♀
از تو فقط یدونہ تو دنیا وجود داره🌱」 # انگیزشی

متن برای جذب عشق

دیروز ، هرطور گذشت مهم نیست🌱
امروز روز دیگریست🍀
شادے را با خود بہ خانہ ببر🏡
راہ را ڪہ یاد گرفت فردا با پاے خودش مے آید🤸🏻‍♀ # انگیزشی

متن زیبا برای جذب عشق

به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # تتلو

متن عاشقانه برای جذب عشق

و ماها امیدوار ترین افسرده های جهانیم..🖤 # حقیقت

متن جذب عشق

– چقدر مهربونی تو

+ خیلی مهربون نیستم ، تو رو دوست دارم …! # دلتنگی # دوستت دارم

متن قانون جذب عشق

‏هيچ كس اونقدر گرفتار نيس كه نتونه حالت و بپرسه مسئله اينه كه چقدر منفعت داری براش.. # مغرور # حقیقت

متن قانون جذب عشق

‏از یه جایی به بعد بی تفاوتی ها بهت یاد میدن که دلتنگی هاتو به زبون نیاری… # مغرور # سکوت # بی تفاوت

متن زیبا برای جذب عشق

‌‌

هیچوقت به قلبی که بخشی از وجودش شدی آسیب نرسون!

‌‌ # مغرور # ادبی

متن سابلیمینال جذب عشق

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن عاشقانه برای جذب عشق

اِسمت رو قَلْـبَــمْ حك شده مامان:)
°💟•🔪`
# مادر

متن زیبا برای جذب عشق

هرگز نقشہ هاتونو به ڪسے نگید..
در عوض نتیجہ ڪارتونو بہ اونا نشون بدید..

# انگیزشی

متن عاشقانه جذب عشق

تو روزهای سختت هست که قدرت واقعی وجودت خودش رو نشون میده. 👌
# انگیزشی

متن زیبا برای جذب عشق

به كوتاهی آن لحظه شادی
كه گذشت، غصه هم ميگذرد
# انگیزشی

متن قانون جذب عشق

هیچ کس نمیتواند برنامه ای که خدا برای زندگیتان دارد را متوقف کند…🍃

# انگیزشی # خدا # عربی

متن جذب عشق

«خدا كسانى را كه خواهانِ پاكى‏‌اند دوست می‌دارد…»

ســوره توبه/ آیه۱۰۸🌿 # خدا # عربی

متن عاشقانه جذب عشق

محبـوبم!
صدایت صبحِ من است…
# عربی # صبح بخیر

متن سابلیمینال جذب عشق

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن برای جذب عشق

روزی که خالی از صدای تو باشد، کامل نخواهد بود زیرا لبخند تاثیرگذارت همراه با صدایت می‌آید. این تمام چیزی است که من برای داشتن یک روز عالی بدان نیاز دارم. امیدوارم تو هم چنین احساسی نسبت به من داشته باشی. دوستت دارم!

متن برای جذب عشق

پیش از آن که با تو ملاقات کنم، فکر نمی‌کردم که عشق برای من باشد. آن چیزی بود که دیگران داشتند و احساسش می‌کردند. چیزی در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی. آن بیشتر شبیه به رویا بود تا واقعیت. اکنون که با تو هستم، عشق ملموس‌تر شده است. آن چیزی است که می‌توانم احساسش کنم. اکنون، آن چیزی بیشتر از رویا یا آرزو است. اکنون در کنار یک انسان واقعی و فوق‌العاده بیدار می‌شوم. دستان گرمش در کنارم است؛ موهای پریشانش، گونه‌هایم را لمس می‌کند. من عاشقت هستم و به خاطر این عشق، بیشتر از پیش دوستت دارم. من طوری خود و این جهان را دوست دارم که هرگز فکر نمی‌کردم ممکن است. تو تمامی این‌ها را برای من ممکن کرده‌ای. تو همه چیز را برای من ممکن کرده‌ای. 

متن زیبا برای جذب عشق

حتی با این که می‌دانیم هیچ چیزی در این جهان جاودانه نیست، در اعماق وجودم می‌دانم که تو و من تا ابد در کنار هم زندگی خواهیم کرد. من تا ابد عاشقت خواهم بود و هیچ‌گاه دست از این عشق برنخواهم داشت. من تا ابد در کنارت خواهم بود و عاشقت خواهم ماند. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

هر روز را به خاطر داشتن تو در زندگیم جشن می‌گیرم. از خدا متشکرم که به ما کمک کرد تا از همان ابتدا در مسیر درست حرکت کنیم زیرا این همان جایی بود که زندگی من تحت تاثیر عشق تو قرار گرفت. عاشقت هستم زیرا تو یک جوهر گران‌بها در دنیای من هستی. 

متن قانون جذب عشق

هر کاری که می‌کنی … طوری که غذا می‌خوری، طوری که لبخند می‌زنی، طوری که اسم مرا به زبان می‌آوری … مرا وادار به ادامه دادن می‌کنی. دیدن تو برای من بسیار لذت‌بخش است. هیچ‌گاه به فرد دیگری توجه نمی‌کنم زیرا عاشق توجه کردن به تو هستم. روزی که به دنیا آمدی، بارانی بود. در واقع، باران به خودی خود نمی‌بارید بلکه این بهشت بود که به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته‌اش می‌گریست!

متن عاشقانه برای جذب عشق

من می‌توانم با توصیف عشقم به تو، ادیسه‌ی دیگری خلق کنم. تو آنچنان در زندگی من تاثیر گذاشته‌ای که حتی اگر برای یک میلیون سال هم زده بمانم، نمی‌توانم خاطرات با تو بودنم را پاک کنم. من خوش‌شانسم که بخشی از زندگی تو هستم. تا آخرین نفس دوستت خواهم داشت. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

فقط می‌خواستم بدانی که چقدر خدا را به خاطر داشتنت در زندگی شکر می‌کنم. برای این که مرا در اوقات بد کمک کرده‌ای و همیشه برای جشن گرفتن لحظات خوب در کنارم بوده‌ای. تمام لحظات با هم بودنمان برایم عزیز هستند. کلمات برای نشان دادن احساس شادی من به خاطر داشتن تو در زندگیم کافی نیستند. من به خاطر داشتن تو در کنارم بسیار خوش‌شانس هستم. قدردان هر کاری که برایم انجام می‌دهی، هستم. نمی‌دانم چه کرده‌ام که شایسته‌ی بودن با انسان فوق‌العاده‌ای مثل تو می‌باشم اما به خاطر عشق، حمایت و توجه‌ای که نسبت به من داری، از خداوند سپاسگذارم. ممنون بابت این که خودت هستی و مرا در کنارت داری. 

متن برای جذب عشق

زندگی، انتخاب‌های بسیار زیادی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد اما دوست داشتن تو تنها چیزی است که من آرزوی انجامش را داشتم. می‌خواهم باقی عمرم را صرف نشان دادن تاثیری که تو بر زندگی من گذاشته‌ای، بکنم. دست در دست، به تو ثابت خواهم کرد که زندگی من با تو بهتر است. به خاطر وجود عشق، من آمادگی رویارویی با هر چیزی را دارم تا همیشه لبخند بر لبانت نقش ببندد. تا آخرین نفس دوستت خواهم داشت زیرا عشق تو، بزرگ‌ترین ثروت من است. 

متن برای جذب عشق

عشق چیزی نیست که بتوان در قالب کلمات ابراز کرد. عشق چیزی است که باید با اعمال و رفتار نشان داد و با قلب احساسش کرد. نمی‌دانم که چقدر مرا دوست داری اما عشق من، باور کن که تو گران‌بهاترین چیز در زندگی من هستی. دوستت دارم!

متن زیبا برای جذب عشق

همسر دوست‌داشتنی من. بدون تو، من وجود نخواهم داشت. به تو نیاز دارم چراکه تو دلیل بقای من در طوفان‌های زندگی هستی. تو زن بی‌عیب و نقصی برای من هستی. من هرگز نمی‌توانستم با کسی بهتر از تو ملاقات کنم. تو معنای یک تجربه‌ی عالی هستی و به این خاطر، عاشقت هستم. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

دنیای من بدون تو تیره و تاریک است. حتی زمانی که بیرون زیر آسمان صاف هستم، احساس می‌کنم که ناصافی و تیرگی در آسمان وجود دارد. پیش از تو، دنیای من سرشار از نورهای بسیار زیادی بود، چراغ‌های خیابان، ستارگان، ماه و خورشید. اکنون، احساس می‌کنم که تو روشن‌ترین نور زندگی من هستی. به همین دلیل است که در کنار تو احساس گرما می‌کنم، تو به من قدرت و انرژی لازم برای عبور از لحظات سخت و تاریک زندگی را می‌بخشی. تو همچنین آنقدر نورانی می‌درخشی که همیشه می‌توانم راهم به سوی تو را پیدا کنم. 

متن برای جذب عشق

یک متن آرامش دهنده عاشقانه برای گفتن این که چقدر برای من اهمیت داری، کافی نیست. برای این که بگویم چقدر عاشقت هستم، به هزاران صفحه نیاز دارم. در صورتی که باقی ابدیت را صرف نوشتن کنم، باز هم نمی‌توانم به درستی شخصیت فوق‌العاده و دلایل دوست داشتنت را بیان کنم. 

متن سابلیمینال جذب عشق

عشق ما واقعاً خاص و منحصر به فرد است و هیچ عشق دیگری در دنیا شبیه به مال ما وجود ندارد. احساس می‌کنم که با تو برنده‌ی لاتاری شده‌ام؛ کسی که خاص و جادویی است؛ کسی که تنها با حضورش، زندگی و دنیای مرا هزاران بار بهتر می‌کند. وقتی که به تو نگاه می‌کنم، می‌دانم که برنده شده‌ام. تنها کاری که برای گرم نگه داشتن قلب من باید انجام دهی، حفظ همین شخصیت دوست‌داشتنی و دلسوزی است که داری. در کنار هم، می‌توانیم کارهای بسیار زیادی انجام دهیم و به یکدیگر در تحقق رویاهایمان کمک کنیم زیرا داشتن یک عشق واقعی خاص و ویژه است. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

دیدن هر روز تو یک نعمت است زیرا قلب من با هر آنچه که یادآور توست، هیجان‌زده می‌شود. هر وقت که به تو فکر می‌کنم، تمام وجودم سرشار از شادی می‌شود. دلیل آن را متوجه نمی‌شوم اما نمی‌توانم دست از نگاه کردن به تو بردارم. همیشه زیباییت را تحسین می‌کنم و این همان چیزی است که به من انرژی می‌دهد. تو مالک قلب من هستی و قلب تو را برای همیشه می‌خواهم .

متن عاشقانه جذب عشق

گاهی‌اوقات، وقتی به اقیانوس یا رشته‌کوه‌های بزرگ نگاه می‌کنم، تحت تاثیر قرار می‌گیریم و احساس کوچک بودن می‌کنم. دانستن این که چیزی بزرگ‌تر از من وجود دارد، خوب است. چیزی بزرگ و بادوام که برای سالیان سال باقی مانده است. در طول آب و هوای بد، طوفان و خشکسالی، در طول تغییرات تاریخی و آب و هوایی، اقیانوس به حرکت خود ادامه داده است و کوه‌ها همچنان در جای خود ایستاده‌اند. زمانی که به تو، عشقمان و احساسی که نسبت به تو دارم فکر می‌کنم، چنین حسی به من دست پیدا می‌کند. عشق من نسبت به تو باعث نمی‌شود که احساس کوچک بودن بکنم بلکه حس می‌کنم قوی‌تر و سرزنده‌تر هستم. به تو نگاه می‌کنم و می‌دانم که تا ابد دوستت خواهم داشت، در طول طوفان‌ها و خشکسالی‌های، در طول تغییراتی که بدون شک در مسیر ما قرار خواهند گرفت. تو را تا ابد دوست خواهم داشت. امکان هیچ نوع تغییری در احساس من وجود ندارد. 

متن عاشقانه جذب عشق

اولین روی که همدیگر را ملاقات کردیم، بهترین روز زندگی من بود. من منشا زندگی، شادی و خوشبختی خود را پیدا کردم. تو الهام‌بخش من هستی و بیشتر از آنچه بتوانم در قالب کلمات ابراز کنم، دوستت دارم. می‌دانم که دنیا انتظار اتحاد ما دو نفر را داشت. این بهترین اتفاقی خواهد بود که تاکنون برای من رخ داده است. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

تماشای قدم زدنت در اتاق، بهترین هدیه است. طوری که راه می‌روی، بسیار باشکوه و ساده است. طوری که لبخند می‌زنی، به من احساس آرامش می‌دهد. دانستن این که به سمت من قدم برمی‌داری، احساسی است که توضیحش بسیار سخت می‌باشد. آن مثل برگشتن به خانه است، حس آرامش. هرگز بدون تو قادر به احساس چنین عشق و آرامشی نبودم. تو خانه و آرامش من هستی. 

متن برای جذب عشق

هر وقت که از هم جدا هستیم، به خاطر بسپار که همیشه در قلب من حضور داری. هر کجا که می‌روم، خاطرات با هم بودنمان در ذهنم نقش می‌بندند. دلم برایت تنگ شده است، عشق من و می خواهم بدانی که تایید و تصدیق تو برای من بسیار اهمیت دارد. 

متن جذب عشق

زمانی که برای اولین بار تو را ملاقات کردم، تحت تاثیر زیبایی صورت و لبخند جذابت قرار گرفتن. اما این زیبایی درونیت بود که من احساس کردم. من در وجودت فرشته‌ای را پیدا کردم که شگفت‌انگیزتر از آن چیزی است که از بیرون قابل دیدن می‌باشد. 

متن عاشقانه جذب عشق

زمانی که در کنارم هستی، دنیا تغییر می‌کند و شور و شادی را در قلبم احساسم می‌کنم. دوستت دارم زیرا وقتی کنترلم را از دست می‌دهم، تو مرا آرام می‌کنی. تو خورشید آسمان من هستی. بدون تو، من در تاریکی خواهم بود. تا زمانی که دیگر عشقی در جهان وجود نداشته باشد، دوستت خواهم داشت. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

کلمات نمی‌توانند عشق من نسبت به تو را ابراز کنند اما اعمال و رفتارم به خوبی نشان می‌دهند که چقدر عاشقت هستم. دیروز عاشقت بوده‌ام، امروز عاشقت هستم و تا زمانی که دیگر فردایی نباشد، عاشقت خواهم بود!

متن برای جذب عشق

تو زیباتر از غروب خورشید در افق اقیانوس در روزهای تابستان هستی. تو محسورکننده‌تر از چشم‌انداز یک کوهستان هستی. تو روشن‌تر از ستارگان آسمان می‌درخشی. تو جذاب‌تر از هر آهنگی که تاکنون سروده شده است، می‌باشی. من تا قبل از تو، معنی واقعی زیبایی را نمی‌دانستم. 

متن قانون جذب عشق

تو نیمه‌ی گمشده من هستی. هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است که وقتی به تو نیاز داشته‌ام، در کنارم نبوده باشی. من خیلی خوش‌شانس هستم که از همان ابتدا مسیر زندگی را با تو پیموده‌ام. این مسیر، ما را به این نقطه‌ی زیبا از زندگی رسانده است. تو همان چیزی هستی که من در وجود یک زن به دنبالش بوده‌ام. من به چیز یا کس دیگری نیاز ندارم. این را می‌توانم به تو قول دهم. 

متن قانون جذب عشق

تو آفتابی هستی که تمام تاریکی زندگی مرا از بین می‌بری. تو جاده‌ی من به سوی رستگاری هستی. من هرگز چنین احساس عمیقی نسبت به کسی نداشته‌ام. بیشتر از آنچه بتوانم بر زبان بیاورم، دوستت دارم. هیچ چیزی نمی‌تواند عشق من نسبت به تو را تغییر دهد. 

متن قانون جذب عشق

تو بدن مرا جذب خود کردی و روح مرا تحت تاثیر قرار دادی. اگر امکان یکی شدن دو نفر وجود داشته باشد، پس من در کنار تو یکی خواهم شد. عشق تو مرا بیشتر از یک کیسه طلا شاد و هیجان‌زده می‌کند. تا ابد دوستت خواهم داشت. 

متن برای جذب عشق

عشق تو به زندگی من روشنایی می‌بخشد. عشق تو باعث می‌شود تا خورشید بدرخشد، بادها شروع به وزیدن و باران شروع به باریدن کند. این عشق، زیباست زیرا حتی اگر خورشید طلوع کند، باد بوزد و باران ببارد، عشق من همیشه از آن تو خواهد بود. 

متن قانون جذب عشق

عشق حقیقی تو، بدون هیچ جهت‌گیری، پاورچین پاورچین به قلب من راه پیدا کرد. من هرگز به خاطر قلب که تحت سلطه‌ی توست، چانه‌زنی نکرده‌ام. اکنون، من تحت کنترل تو هستم. تو باید شعبده‌باز باشی زیرا دلم نمی‌خواهد عشقت را از قلبم خارج کنی. 

متن زیبا برای جذب عشق

عشق بی‌انتهای تو، تمام چیزی است که من برای عبور از دنیای تاریکم بدان نیاز دارم. عشق تو بسیار شگفت‌انگیز است زیرا تو قلب شکسته‌ی مرا با عشق شیرینت در کنار هم قرار دادی. هدف من مشخص نبود اما من اکنون به زندگی کردن امیدوارم هستم. تو به زندگی من معنا بخشیدی. تو مرا دوست داشته‌ای تا بتوانم یک روز دیگر هم زندگی کنم. عاشقت هستم و همیشه، تا ابد، عاشقت خواهم بود. 

متن زیبا برای جذب عشق

تو آتش درون مرا شعله‌ور ساخته‌ای. این شور و عشق است که هر روز در من رشد پیدا می‌کند. درست وقتی که فکر می‌کنم به عشقم عادت کرده‌ام، کار کوچک و فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهی. شاید مرا می‌خندانی یا چیز هوشمندانه‌ای می‌گویی که باعث می‌شود دنیا به شکل دیگری ببینم. و ناگهان دوباره موجی از عواطف، عشق ایجاد می‌شود که تمام وجود مرا در بر می‌گیرند. امیدوارم که بدانی چقدر برایم اهمیت داری، چقدر عاشقت هستم و از بودن در کنارت در این زندگی هیجان‌زده می باشم. 

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو بهترین دوست من هستی و از ته دل دوستت دارم. کسی می‌توانم تمام رازهایم را به او بگویم. اولین کسی که دلم می‌خواهد بعد از بیدار شدن با او صحبت کنم و آخرین کسی که دوست دارم صدایش را پیش از خوابیدن بشنوم. زمانی که اتفاق خوبی برایم رخ می‌دهد، دلم می‌خواهد اول از همه به تو بگویم. زمانی که دچار مشکل می‌شوم یا خبر بدی به دستم می‌رسد، تو کسی هستی که برای آرامش و حمایت به او پناه می‌برم. اما تو خیلی بیشتر از یک دوست برای من هستی، تو عشق زندگی من هستی. تو دوست من، عشق من، آرامش من و نقطه‌ی قوت من هستی. من به خاطر داشتن تو بسیار خوش‌شانس هستم. فقط دلم می‌خواهد بدانی که که به خاطر داشتن تو در زندگی چقدر شاد و خوشحال هستم. 

متن زیبا برای جذب عشق

این روزها خیلی چیزها دست من نیست
مثلا دستهایت . . . !

متن زیبا برای جذب عشق

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍

متن قانون جذب عشق

تــــا مــــن کنــــارت هــــستم
دلـــت قــــرص
دیــــوانه وار دوســـــتت دارم…

متن عاشقانه برای جذب عشق

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن عاشقانه برای جذب عشق

ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗــــــــــــﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻫﯿﭻﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗــــــــــــــــﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ

متن جذب عشق

بخوانید: اس ام اس زیبا برای همسر + جملات عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن عاشقانه برای جذب عشق

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن زیبا برای جذب عشق

گرمای زندگی ام
شیرین می شوم
اگر کنار تو پهلو بگیرم…

متن عاشقانه جذب عشق

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن قانون جذب عشق

تو قدر مطلق منی
در آغوش تو حال من همیشه مثبت است!!!

متن برای جذب عشق

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن زیبا برای جذب عشق

قلبم را آنقدر کوچک می‌کنم که فقط جای تو باشد و آن اندازه بزرگ که تو را لبریز کند.

متن قانون جذب عشق

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن زیبا برای جذب عشق

از یه جایی به بعد
اون دیگه عشقت نیست
تموم وجودته

متن زیبا برای جذب عشق

دنیا فقط توانست آرامم کند
تو اما “رامم کردی”

متن سابلیمینال جذب عشق

من انقدر دوستت دارم که حاضرم
هر چند سال که بگی صبر کنم
اما آخرش
با خودت ازدواج کنم .

متن زیبا برای جذب عشق

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن عاشقانه جذب عشق

اگه من بمیرم
شاید تو ناراحت بشی
اما اگه تو ناراحت بشی
من میمیرم …!

متن سابلیمینال جذب عشق

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن سابلیمینال جذب عشق

گل پونه خودش میدونه …
اگه بره دنیام یه زندونه …

متن عاشقانه جذب عشق

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن قانون جذب عشق

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن جذب عشق

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن عاشقانه جذب عشق

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن سابلیمینال جذب عشق

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن زیبا برای جذب عشق

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن جذب عشق

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن سابلیمینال جذب عشق

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن عاشقانه برای جذب عشق

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن عاشقانه برای جذب عشق

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن زیبا برای جذب عشق

بماڹ کنار دِلَم …
مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم …
نَوازِش هَم بَلَدَم …

متن برای جذب عشق

بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه | تاو بیو

متن عاشقانه جذب عشق

جایـے کِـ‌هـ مَن باشَم شَر همونجاس😹🚫🇫🇷

 

متن جذب عشق

در حال بارگذاری . . . =)
#برنامه نویس # متفرقه

متن جذب عشق

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن زیبا برای جذب عشق

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂 # حاضر جوابی

متن سابلیمینال جذب عشق

گویند که اعشاق جهان عقل ندارند
یعنی
تو خری من به مراتب ز تو خر تر
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای جذب عشق

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

متن عاشقانه جذب عشق

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ

متن عاشقانه جذب عشق

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩
# لاشی

متن سابلیمینال جذب عشق

این همه خر دنبالمن که خرم کنن اون موقع من خر دنبال اون خری ام که خرم نمیشه😐💔
# عشق یک طرفه

متن سابلیمینال جذب عشق

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
# شکلک

متن قانون جذب عشق

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن عاشقانه برای جذب عشق

این روانیُ خودت ساختی پس به چی زُل میزنی ":)

متن جذب عشق

راه من راهیه که شیطان توش میپلکه😈☠️

متن زیبا برای جذب عشق

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن قانون جذب عشق

-چرآ کشتیش؟😐💔 +اقاے قاضے پاستیلامو خورد:/ -ازادے😐🌿

متن عاشقانه برای جذب عشق

دارم پسـر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد

متن برای جذب عشق

-تو خیلی زشتی *توهم خیلی خوشگلی -جدا چرا؟ فقط خواستم هردومون دروغ گفته باشیم

متن برای جذب عشق

[ جز در دل من جای دگر بر تو حرام است 🙂 ]

متن سابلیمینال جذب عشق

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن جذب عشق

شدیمــــ مثلـ الکلـ هر کیــو تحویلـ میگیریمـ سرشـ گیج میرعـ🌵😹

متن عاشقانه جذب عشق

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن جذب عشق

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن عاشقانه جذب عشق

••اگه دوس داری برینم بت حرف بزن بام😸😹••

متن برای جذب عشق

آدما به اختیار خودشون پرسپولیسی نمیشن ! چون خدا هرکی رو که دوست داره ، پرسپولیسی خلقش میکنه 
# پرسپولیس

متن برای جذب عشق

به دلیل نداشتن بیو شما را به پیام بازرگانی دعوت مینمایم😂🍳 # لاشی

متن جذب عشق

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی # مغرور

متن زیبا برای جذب عشق

اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :)) # مغرور # حاضر جوابی

متن جذب عشق

در برخورد با چالش های زندگی، تو همیشه برای پشتیبانی از من حاضر بودی. تو یک گوهر واقعی هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

تو تمام چیزی هستی که از دنیا می خواهم، تو زندگی من هستی. من تو را خیلی دوست دارم.

متن قانون جذب عشق

من به عشق تو معتاد هستم؛ نمی توانم عشق خود به تو را پنهان کنم. من تو را خیلی دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

هر روز بیشتر عاشق تو می شوم. تو آنقدر زیبا هستی که نمی توانم در برابر دوست داشتنت مقاومت کنم.

متن قانون جذب عشق

عزیزم، می خواهم به تو بگویم که در این دنیا تنها نیستی. من همیشه در کنارت خواهم بود. دوستت دارم.

متن جذب عشق

بابت همه چیز متشکرم عشقم، تو هرگز من را ناامید نکرده ای. من قول می دهم که تو را دوست داشته باشم و گرامی بدارم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

من تو را بیش از هر چیز دوست دارم عشقم، تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیده ام.

متن عاشقانه برای جذب عشق

عزیزم، ممنونم که من را دوست داری، قول می دهم دنیا را به تو بدهم. دوستت دارم!

متن قانون جذب عشق

من گم شده بودم، امیدی نداشتم، تا زمانی که تو را ملاقات نکرده بودم، هدف خود را در زندگی نمی دانستم. دوستت دارم.

متن قانون جذب عشق

تو الهام بخش من هستی، هر کاری را که انجام می دهم برای تو است، برای آینده ما با هم. دوستت دارم.

متن جذب عشق

دوست داشتن تو خیلی شیرین است، می خواهم در تمام روزهای زندگی ام، تو را دوست داشته باشم.

متن برای جذب عشق

عزیزم، من در عشق تو گم شده ام و هرگز نمی خواهم پیدا شوم، زیرا می خواهم بقیه عمر خود را با تو سپری کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

هرگز فکر نمی کردم که کسی را دوست داشته باشم. من تا وقتی که تو را ندیدم هیچ کس را دوست نداشتم.دوستت دارم عزیزم!

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو زندگی من را با عشق و خوشبختی پر می کنی. من تمام قلب خود را به تو می دهم تا آن را حفظ کنی، زیرا من تو را خیلی دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

وقتی تو را می بینم، قلبم سریع تر می تپد. وقتی لبخند تو را می بینم، قلبم ذوب می شود. من نمی توانم تصور کنم که با تو نباشم، تو عشق زندگی من هستی. دوستت دارم.

متن برای جذب عشق

دلم برای تو، لبخند و مراقبت های حساس تو تنگش شده است. من مشتاقانه منتظر در کنار تو بودن هستم، دوستت دارم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

مهم نیست که چقدر دور باشد، من از هزار کوه صعود می کنم که تنها در کنار تو باشم. دوستت دارم.

متن برای جذب عشق

ممنونم که وقتی بیشترین احتیاج را به تو داشتم، برای من حاضر بودی. تو یک فرشته ای. من تو را خیلی دوست دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

مهم ترین چیز در زندگی من این است که تو را خوشحال کنم، لبخندی بر چهره تو ایجاد کنم، زیرا تو دنیای من هستی.

متن سابلیمینال جذب عشق

می توانستم برای تو یک میلیون شعر بنویسم تا به تو بگویم که چقدر تو را دوست دارم، اما هنوز هم کافی نیستند زیرا هیچ کلمه ای وجود ندارد که بهترین توصیف در مورد عشق من به تو باشد.

متن قانون جذب عشق

هر روز که می گذرد، به قلب من نزدیک تر می شوی، و من به تو. قول می دهم که هرگز قلب تو را نمی شکنم.

متن قانون جذب عشق

چه چیز دیگری می توانم بخواهم، زیرا تو دنیای من هستی و نمی توانم فکر کردن در مورد تو را متوقف کنم.

متن عاشقانه برای جذب عشق

تو دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و دلسوزترین دختری هستم که تا الان ملاقات کرده ام. خوشحالم که تو همه چیز من هستی. دوستت دارم.

متن برای جذب عشق

تا زمان آمدن تو یک بخش گمشده در زندگی من وجود داشت. ممنونم که زندگی من رو کامل کردی. دوستت دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

تو روز من را از تاریک جدا می کنی؛ تو کسی هستی که روز من را روشن می کند. نمی دانم بدون تو زندگی من چقدر تاریک تر می شود. دوستت دارم.

متن قانون جذب عشق

عزیزم، می خواهم در کنار تو باشم، هر روز صبح در کنار تو بیدار شوم، تنها برای دوست داشتن و مراقبت از تو.

متن قانون جذب عشق

آیا می دانی که چرا دست های ما اینقدر عالی در کنار هم قرار می گیرند، زیرا ما برای یکدیگر ساخته شده ایم!دوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه جذب عشق

من می دانم که عشق از زمان ملاقات به چه معناست؛ حالا تو قلب من را دزدیده ای و من نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم. دوستت دارم.

متن جذب عشق

کلمات برای توصیف عشق من به تو کافی نیستند، تو از هر لحاظ بسیار شگفت انگیز هستی و من واقعا تو را دوست دارم.

متن جذب عشق

من هرگز نمی توانم تو را رها کنم، زیرا زندگی بدون تو غیرقابل تحمل است.

متن جذب عشق

ما آموخته ایم که رای یکدیگر همیشه حاضر باشیم ، مثل اینکه بدانیم شخص دیگر چه می خواهد. من نمی توانم بدون تو زندگی کنم.

متن جذب عشق

بین ما هزار مایل فاصله وجود دارد، اما احساس می کنم تو با من هستی، زیرا من همیشه در مورد تو فکر می کنم.دوستت دارم.

متن سابلیمینال جذب عشق

مهم نیست که روز من چقدر دشوار باشد، وقتی تو را می بینم، تو همیشه باعث می شوی که همه چیز را فراموش کنم.از ته دل دوستت دارم عزیزم.

متن برای جذب عشق

تو دلیل خوشحال بودن من هستی. تو همیشه زمانی که به تو فکر می کنم، لبخند بر لبم می گذاری.من تو را خیلی دوست دارم.

متن جذب عشق

مهم نیست که چه اتفاقی رخ دهد، تو همیشه دنیای من هستی، هر آنچه را که تا به حال خواب دیده ام.من عمیقا دوستت دارم!

متن سابلیمینال جذب عشق

می توانستم هزار کلمه برای تو بنویسم که چقدر دوستت دارم، اما هنوز هم کافی نیست.دوستت دارم.

متن عاشقانه جذب عشق

من نمی توانم کلمات درستی را پیدا کنم تا دقیقا چگونه احساسم نسبت به تو را توصیف کنم، تنها چیزی که می دانم این است که بدون تو نمی توانم کاری انجام دهم و عاشق تو هستم.

متن قانون جذب عشق

قلب من از ضربان می گذرد، ذهن من از این که تو چقدر زیبا هستی شگفت زده می شود، تو کسی هستی که می خواهم تا آخر عمر با او باشم.دوستت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *