متن برای جذب زن

متن برای جذب دختر

من در زندگی برای داشتن تو خدا را شکر می کنم.

متن برای جذب همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

خداوند آنقدر کامل تو را آفرید که کس دیگری این چنین به کمال نزدیک نیست.

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو مرا آنقدر خوب درک می کنی که انگار ذهنم را می خوانی.

متن برای جذب دختر

دیشب من به ستاره ها نگاه کردم و هر یک از آن ها را با یکی از دلایلی که دوستت دارم، تطبیق دادم. همه چیز خوب بود تا وقتی که دیگر هیچ ستاره ای باقی نماید.

متن طلسم جذب زنان

تو احساس خاص بودن به من می دهی به گونه ای که در مورد هر چیزی که زندگی به من می دهد، خوشنود هستم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

نگاه تو هنگام خداحافظی، وداع را برایم دشوار می سازد.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

لبخند زیبایت مرا خوشحال می کند.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تنها شنیدن صدای تو هر صبح، روز مرا می سازد.

متن طلسم جذب زنان

تو بهترین دوست من، تکیه گاه من، فردی که می دانم می توانم به او اعتماد کنم، هستی؛ تو عشق زندگی من هستی، تو همه چیز من هستی.

متن برای جذب زن

ای کاش وقتی با تو هستم، زمان از حرکت بایستد اما زمان همیشه راهی برای گذراندن پیدا می کند.

متن برای جذب دختر

من روزم را با فکر تو شروع می کنم و آن را با رویای تو به پایان می رسانم.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

گاهی اوقات احساس تنهایی و آسیب پذیری می کنم. در چنین زمان هایی تنها چیزی که مرا کمک می کند، زنگ زدن به تو و در کنار تو بودن است.

متن برای جذب دختر

من عاشق بوسیدنت هستم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

عاشق آغوش گرفتنت هنگام خداحافظی هستم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

دست کشیدن به موهایت، حس خوبی به من می دهد.

متن دعای جذب زنان

تو آنقدر زیبا و همچون فرشته به نظر می رسی که احساس می کنم حتی با دست زدن به تو نیز، تو را آلوده می کنم.

متن برای جذب زن

تو باعث می شوی وقتی همراهت هستم مانند کودکی در پارک هیجان زده شوم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

هیچ وقت تغییر نکن زیرا من همانطوری که هستی، دوستت دارم.

متن طلسم جذب زنان

روزی که همدیگر را دیدیم، می دانستم که با هم خواهیم بود و من خوشحالم که چنین اتفاقی رخ داد.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

من می خواهیم باقی زندگی خود را برای شاد کردن تو بگذرانم.

متن برای جذب همسر

لطافت پوست تو را هنگامی که دستانم با آن تماس پیدا می کند، دوست دارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

زمانی را که در روز با تو می گذرانم، بهترین بخش از زندگی من است.

متن برای جذب دختر

وقتی در کنار تو هستم، خوشحالم.

متن طلسم جذب زنان

می توانم تا ابد تو را نگاه کنم و باز هم فکر می کنم که کافی نباشد.

متن دعای جذب زنان

من هر شب پیش از خوابیدن به تو فکر می کنم.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من دلیل نگاه خیره ی مردم به ما را می دانم، چون تو از ماه نیز دوست داشتنی تر هستی.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

وقتی به من عشق می ورزی، من به وجد می آیم.

متن برای جذب زن

دیدن تو بهترین چیزی است که برای من اتفاق افتاده است.

متن برای جذب همسر

دیشب من به ستاره ها نگاه کردم و هر یک از آن ها را با یکی از دلایلی که دوستت دارم، تطبیق دادم. همه چیز خوب بود تا وقتی که دیگر هیچ ستاره ای باقی نماید.

متن برای جذب زن

تو باعث می شوی من یک روح در دو بدن را باور کنم.

متن طلسم جذب زنان

ای کاش می توانستم تا ابد با تو باشم اما باز هم کافی نبود.

متن برای جذب دختر

خداوند آنقدر کامل تو را آفرید که کس دیگری این چنین به کمال نزدیک نیست.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

من باور نمی کنم که فرد فوق العاده ای مثل تو بتواند با من باشد.

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو بهترین دوست من، تکیه گاه من، فردی که می دانم می توانم به او اعتماد کنم، هستی؛ تو عشق زندگی من هستی، تو همه چیز من هستی.

متن برای جذب همسر

پاهایم می لرزد وقتی لمست می کنم.

متن طلسم جذب زنان

تو می توانستی هر کس دیگری را که بخواهی در جهان داشته باشی ولی با این وجود، مرا انتخاب کردی.

متن طلسم جذب زن شوهردار

نه تو چاق نیستی. تو فوق العاده ای و همانطوری هستی که من دوست دارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تمام ناراحتی من تنها با لبخند زیبایت از بین می رود.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

تو آنقدر زیبا و همچون فرشته به نظر می رسی که احساس می کنم حتی با دست زدن به تو نیز، تو را آلوده می کنم.

متن دعای جذب زنان

وقتی دستانت را دور سرم می اندازی، دلشوره می گیرم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تو باعث می شوی من مرد بهتری شوم تا بتوانم ارزش عشق تو را داشته باشم.

متن طلسم جذب زنان

چشمان تو آنقدر زیبا و باارزش است که من چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه در آن ها غرق شوم.

متن برای جذب زن

لطافت پوست تو را هنگامی که دستانم با آن تماس پیدا می کند، دوست دارم.

متن طلسم جذب زنان

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن طلسم جذب زن شوهردار

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

ٰ
تو‌ شبیهِ‌ آرامشی،
شبیهِ‌ آخرین‌ بازموندِه‌
از‌دوست‌داشتنی‌هایِ‌دنیا،
تو‌تِکه‌ای‌اَز‌وُجودِ‌منی،
دِلچَسب‌ترین‌اِتفاقِ‌زندگیم « :)💛» # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

⦅نیمہِ‌ی‌جانم..💝⦆
مَن‌ازپَس‌حاٰشیه‌هایِ
زیبایِ‌نگاٰهَت‌⦅؏ــاٰشقِ⦆
چَشماٰنَت‌شُدَمْ،
⦅مِثل‌ِحاشیهِ‌جْلدِ⦆
کِتاب‌هاٰیَم‌کهِ
شِعرهایَش‌ْبویِ
تورامیدَهند..♥️🍫🍷
# دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

تـ∝ـو
فَرق‌داری‌باهَمه‌دنیــا
مَن‌عاشِقِ‌این‌حسِ‌تَبعیضم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

توجانِ‌منی،جانِ‌منی،جانِ‌منی
تـــــــــ♡ـــــو… ✨🍷🤍
. # دوستت دارم # همسر

متن دعای جذب زنان

‌ ‌

مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان دلیل تپش قلبم؛
مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان آرامش قلب آشوب من؛
مینویسم برایت دوستت دارم..!
تو بخوان بی تو این قصه من
پایان ندارد… 💌🖇🔒•

‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

‌ ‌

↜تُـ♡ـو↝
عَطـرِ کدام خوشـبوترین گلِ جهـانی
که هـر جا می نویسَـمت
شُـکوفه میدهـی.♥ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه


مَــن با ذَره ذَره قَلبـ♡ــَم
با هــَردم و باز دَم دوســِت دارَم♥️ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان


دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌ نه‌ زیآد میخواهَمت
آنقدَر که‌ درتَمام‌ خاطرِه‌ هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌ بزنی، بخَندی، بخوآنی
برقَصی، ببُوسی، بِمانی
و بِدآنی‌ که‌ مَن‌ چقدر عاشِق‌ این
‌ فِعل‌ ماندنَم 💛💍 •
‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان

‌ ‌

یادت نرود…
هر صبح برای خودت …
صدقه کنار بگذاری…
تمام شب را …
به چشمانت فکر می کردم،
زیادی به چشمم آمدی…
می ترسم چشمت زده باشم 🧿🤍

‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب همسر

‌‌‌
« ت نفس بڪش من اون هوارو میبوسم.. »
# دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

عشقِ تو
مرا آدمِ بدی کرده است ،
حسود ، حساس ، زود رنج ،
مرا ببخش
که این همه
دوستت دارم …

‎‌‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

مَن گُم شدم تــ♡ـو
‌راه و نشــ♡ـونَم شُدی° # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

خیالِ〖 طُ 〗یِه آهَن رُباست!
وَ مَن هَرثانیهِ جَذبِ توعَم! 💋🥰

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

یه مدل دوستت دارم هست که گفته نمیشه فقط فهمیده میشه‌ از روی کارایی که طرف حاضره برات انجام بده، بهش میگن دوستت دارم واقعی، من اونجوری دوست دارم دلبرم. ♥️ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

زِندِگی‌باتـ♡ـو
چِقَدرقَشَنگه عِشـِــــــــــق جان…!♥️ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

《تاتهِ‌این‌دُنیاعاشقِ‌خودهِ
“مَجنونتَـــــم”
ای‌تَنهاتَرین‌بَهونه‌یِ‌نفس‌
کشیدنِ‌هَرروزَم♡ «
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان

صدایت را دوست دارم
خستگی را از یاد می‌برد
و آدم‌ها را…

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب زن

بـے هـوا بـــوســ💋ــه بـزن
#عشــق دو چنـدان بشـود

بـوسـ💋ــه آنگاه قشنـگ اسـت
ڪـه تمریــن نشـود
میبوسمت عزیزدلم💋

# دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

‌ ‌

روز پدر بهانه است…💌
كه بهت بگم همیشه به داشتن
بابایی چون شما افتخار میكنیمو
از خدا ممنونم که تورو به عنوان
بابای من انتخاب کرده (:
تو اولین مرد زندگیه منی باباجان

روزت مبارک 👨🏻♥️•

‌ ‌ # دختر # پدر

متن برای جذب همسر

یه سلام قشنگ
به کسی که یه دونــ♥️ــه است…

و یه صبح بخیر داغ
به کسی که گرمای وجودم از اونه…

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

زندگی خیلی زیباست
منتها قسمت های زیباش تویی
‌‌ # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن برای جذب دختر

زیباتَرین‌اِتِفاق‌زِندِگیم‌
رُو‌ ⦂تـــُــو‌⦂ رَقَم‌‌زَدی،
وَقتی‌ڪِه‌با‌عِشق‌ِ‌توی
ِ‌‌ ⦂چِشمـٰات‌⦂ بِهِم‌گُفتی:
⦂دوســتِت‌دارَم‌آرومِ‌جـونَم!🌸🤍✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب همسر

‌ ‌
∞• قُـدرتِ آفَـرینشِ خُـدٰا یَـعنی تُــو •∞♥️
‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

‌‌
“تُـ♥️ــو”
خُودت‌ بٰاعِث‌ْ آرٰامـشِ‌
این‌ روحُ‌ جٰان‌ُ دِلی عِشق‌جان 🌸💍
‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان

〖  بمونِ برای مَن تا اَبَــد 💌 〗

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

‌ ‌

عشق دلم انتخاب تو…
بـهترین انتخاب زندگیم بود (:
اینو بـدون انقد دوست دارم که اگه هـزار بار بـرگردم به عقب…
باز انتخابم تــویی 🤍💍🌸

‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من بخاطر – طُ∞ – زندگی میکنم 💍💙 # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

‌ ‌

دلـَبرجان…💕
دوستت دارم بیشتر از عـشق آدم و حوا
بـیـشتر از علاقه خـسرو شـیرین
بـیشتر از مـحـبت لیلی و مـجنون (:
بـیشتر از بـرگ های درخـت های جـهان
بـیشتر از نـور روشـن خـورشید
بـیشتر از مـهـربانی یـه مـادر…
بـیشتر از بی نـهایت دوستت دارم ♥️💍

‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن دعای جذب زنان

چگونه بفرستـــــم

تپش هاى قلبـــــــ❤️ـــم را

براى تــــــــــو

تا باور كنـــــى

از ياد بردنـــــت

كار من نيســـــت… # دوستت دارم

متن برای جذب همسر

و من وسیعتر از آسمان دوست دارم!💙💍🧿
‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار


﮼تو‌شهرزاد‌قصه‌هزار‌و‌یک‌شب‌منی♥️🧿
‌ # دوستت دارم # همسر

متن دعای جذب زنان

“طُ” زندگي منو كامل ميكنـــي . . ♡

# دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

طُ♡ ‌خون تو رَگای مَــنی 🌸🩸🧿 •

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

پایبندم تا پای جان به تمامت ? # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من تورو ميپرستمت 💌🖇 # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

« نفس ڪشیدن بدون طُ هدر دادن زندگیه»
‌‌‌‌
# دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

‘ [ مَنُو + تُو ] ‘
زیباتَرین‌زوج‌دُنیاییم✨🌿🧡”ٰ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

عشـق‌یعنی‌ترسِ‌از‌دست‌دادنت!♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

تـا تهِ خـَطِ سَرنِوِشت پـايِبَند بِه تواَم ❤️💍❤️ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان

تـــو خالقِ من بعد از خدایی 🥰💋
در خلوت من تنها صدایی … # ادبی # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن طلسم جذب زن شوهردار

هیچ چیزی مث نگاهت
به من ارامش نمیده💋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

تمام عشقِ من در تـو خلاصه میشه❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب همسر

@storitown

تو زیباترین خاطره تکرار نشدنی منی،
توواقعی ترین رویای
‌ ‌ هر شب منی، پس بمان !
وهمیشگی قلبـ♡ــم باش«دلبرم» …♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زنان

انتخاب اول اخر قلبـــــم …♥️
تـــــویی …💖💜

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

{••متولد شدم تا دوستت داشته باشم🌸••}
‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

‹ طُ منو کامِل میکني  ›
‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

« آرامشـــم طُ‌یی♡ »
‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

زندگی همینه: انتظار یه آغوش بی‌منت، یه بوسه بی‌عادت، یه دوستت دارم بی علت. باور کن که زندگی همین دوست داشتن‌های ساده است.

متن دعای جذب زنان

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

دم چشم‌هایت گرم با آن دوستت دارم‌های عاشقانه‌اش. از زیر زبانت که نمی‌توان حرفی کشید.

متن دعای جذب زنان

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن طلسم جذب زنان

از «تو» ممنونم که دوستت دارم. تو، می‌توانستی جورِ دیگری باشی، جوری که هرگز نتوانم دوستت بدارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن طلسم جذب زنان

چه حال خوبیست هوای دو نفره. دست‌های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه. من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود.

متن طلسم جذب زنان

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن برای جذب زن

شمردن بلد نیستم اما تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم. یک وقت‌هایی هم می‌شود که یکی را، دو بار دوست داشته باشم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫَﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

می‌دونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه؟ می‌خوام تو بشی تاج سرم.

متن برای جذب همسر

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

اگه دوسش داری سرش با دنیا بجنگ
بزار همه بدونن عاشقشی
بزااار فقط مال تو باشه!

متن دعای جذب زنان

راز خوشبختی من امروز در دستان تو است و تمام من در چشمان تو خلاصه شده.

متن طلسم جذب زن شوهردار

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

گاهی برای از تو نوشتن کم می‌آورم. باور کن تمامی این شعرها بهانه است. تنها می‌خواستم بگویم: دلم برایت تنگ شده.

متن برای جذب دختر

هر نتی که که از عشق بگوید،
زیباست….
حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد…
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست…

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

برای تو می نویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است

متن برای جذب همسر

این شب ها که نیستی
قرارمان باشد پای تابیدن هاب ماه
واسم هست!
که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینم
اینجا
بدون تو!
قرارمان باشد با ماه
برساند نگـاهَم را به نگاهت!
بی ڪم و ڪاست.

متن برای جذب همسر

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن طلسم جذب زنان

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می‌بینم و می‌دانم با تو می‌شود به خدا رسید.

متن برای جذب دختر

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

شَب در خم گیسوی تو عابر می شد
با هر نفست بهار ظاهر می شد!
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم
با دیدن چشـمان تو عاشق می شد.

متن برای جذب همسر

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی‌کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

متن دعای جذب زنان

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن طلسم جذب زن شوهردار

ببینید: عکس نوشته عاشقانه زیبا با متن + جملات احساسی و رمانتیک برای عشق

متن طلسم جذب زن شوهردار

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن برای جذب زن

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم تا دست‌هایت را پر کنم از محبت. می‌خواهم پروانه‌ای باشم که گل پیراهنت را می‌بوید و چیزی نمی‌خواهم جز این‌که شاهزاده رؤیاهایم باشی.

متن برای جذب همسر

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن طلسم جذب زنان

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن طلسم جذب زن شوهردار

بهترین روز زندگی من روزیست
که تو در میان ناباوری های من می آیی
و
کنارم می نشـینی و دستم را می گیری
آرام زمزمه میکنی
دوستت دارم.

متن طلسم جذب زنان

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن‌ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن‌ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می‌توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می‌کند. زنان، بزرگ‌ترین معجزه آفرینش‌اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ‌شان بود.

متن برای جذب همسر

پشت ترافیک ذهنم، تو یک آهنگ آرومی.

متن دعای جذب زنان

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن برای جذب زن

دنیای من قد شانه‌های توست همان‌جا که من گم می‌شوم و آرامش مرا پیدا می‌کند.

متن برای جذب دختر

بهشت همین‌جاست. همین‌جا که صدای قلبت را خوب می‌شنوم.

متن برای جذب همسر

دوست داشتن تو را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

متن طلسم جذب زنان

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن برای جذب همسر

«دوستت دارم» گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

متن طلسم جذب زن شوهردار

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن دعای جذب زنان

من و تو میدانیم
کز پی هر تقدیر
حکمتی می آید !
من و فرسایش دل
تو و تصمیم و مڪان
ما و تقـدیر و زمان
چه شود آخر دلتنگیها !
خدا می داند .

متن برای جذب زن

پر از عاشقانه‌ای تو، دیگر از خدا چه بخواهم؟

متن برای جذب دختر

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

نفس نمی‌کشد هوا
قدم نمی‌زند زمین
سکوت می‌کند غزل
بدون تو یعنی همین

متن برای جذب زن

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه‌ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

آغوش تو آرام‌ترین جای زمین است.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

دستت را که میگیرم
می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندی
برای گریه هایم شانه می شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی
پس همیشه درقلبم میمانی

متن دعای جذب زنان

مانند پاییز می‌مانی. آدم نمی‌داند چه بپوشد، وقت دیدنت.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن برای جذب زن

اعتیاد به آغوشت را ترک نخواهم کرد.

متن طلسم جذب زن شوهردار

من برای هرکاری دلیلی دارم جز خیره ماندن به تو.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

دوست داشتن به حرف نیست. به وقتیه که برات میذاره، به ارزشیه که برات قائل میشه، به دلگرمیه که بهت میده، اما وقتی طرفت همش نیست، وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی، این دوست داشتن نیست. دوست داشتن این نیست که جاخالی‌هاشون رو با تو پر کنند. اینه که به خاطر تو جاخالی کنند.

متن برای جذب همسر

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن برای جذب زن

دستت را که می‌گیرم می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست. می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی، برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی. پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن طلسم جذب زن شوهردار

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می‌کنم، کنارت می‌نشینم، روی سینه‌ات به خواب می‌روم.
فخری برزنده

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

من از چشمان تو چیزی نمی‌خواهم به جز گاهی نگاهی.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

گفتم برایت می‌میرم. تو خندیدی ولی من از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

اتفاقِ عشق بینِ من و توست، نگران نباش. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.

متن برای جذب همسر

تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک‌هایم را به نخ کشیده‌ام تا برای شادمانی‌ات دعا کنم.

متن برای جذب همسر

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

دلنوشته های زنانه و دخترانه
دستش را بگیر …
با عشق نوازشش کن
دعوتش کن به یک رقص
بگذار با قدم‌هایی‌ که به سویِ تو می‌‌آید
از خودش دور شود .
شاید نمی‌‌دانی‌
آغوش یک مرد
گاهی‌
دنیایِ زنی‌ را خراب می‌‌کند !
گاهی‌ ، آباد
… دستش را بگیر
نوازشش کن
دعوتش کن به یک رقص
حواست باشد
دنیای یک زن هیچ وقت خبرت نمی‌‌کند
” به مردی که زبانِ سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن طلسم جذب زن شوهردار

زن ….جنس عجیبی ست!
چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر…
دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر…
انگار درست شده تا…روی عشق را کم کند!

متن طلسم جذب زنان

هستن دخترایی که نگران پاک شدن آرایششون نیستن
چون آرایش ندارن
هستن دخترایی که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزه
چون دلشون دله نه ژله
هستن دخترایی که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن
چون اینا دخترن نه دلستر…

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو یک زنی…
لباس خوبظ بپوش !
برای خودت غذای خوب بپز !
خودت را به صرف قهوه ای در یک خلوت دنج میهمان کن !
برای خودت گاهی هدیه ای بخر !
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری ..
احساس سربلندی می کند
آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی
کمتر به اشتباه اعتماد می کنی یادت باشد ….
برای یک زن عزت نفس غوغا میکند!

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

زن طراوت زندگی نیست . . .
زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست . . .
زن بخش مهمی از زندگی نیست . . .
زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست . . . . . .
زن
تمــــــــــامِ تمــــــــــــامِ تمــــــــــام زندگی مرد است . .

متن برای جذب همسر

تو را نمیدانم، ولی من،
هنوز تنهاتر از تنها منم من
همون بیگانه از خود درتنم من
اگر زیبابه قامت پیرهنم من
پراز احساس عاشق بودنم من
به خود می بالم از اینکه زنم من

متن دعای جذب زنان

تو با اومدنت به زندگیم، منو کامل کردی
تو یه نعمت پنهان هستی و تنها آرزوی من اینه که تا آخر عمرم
تو رو گرامی بدارم، محترم بشمارم و ازت مراقبت کنم و بهت عشق بورزم
دوستت دارم، فراتر از ستاره ها…

متن دعای جذب زنان

در این دنیا مقیاسی وجود ندارد که بتواند عشق من نسبت به تو را بسنجد
این عشق عمیق تر از اقیانوس ها و وسیع تر از همه آسمان هاست

متن برای جذب دختر

رسم آدمهای
دنیـــــــــــا شبیه
رســــــــــــم دریاست
وقتی احساس میکنند
غرقشون شدي
پــــس میزننتـ

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تا قبل از آشنایی با تو
یه زندگی سیاه و سفید داشتم
این تو بودی که به زندگیم رنگ بخشیدی
و حالا به هر جا نگاه می کنم
فقط رنگین کمون می بینم

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

چقدر تنهاست…….
نویسنده اي که
عاشقانه هایش
دست به دست می چرخد و لایک می خورد…
امابه دست اوکه باید…برسد نمی‌رسد

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو نه تنها عشق من، بلکه دوست و دنیا و زندگی منی
من نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم
چون تو بخشی از وجود من هستی و اگه نباشی
احساس می کنم بخشی از روح و جسمم رو از دست دادم
من اینطوری دوستت دارم …

متن برای جذب همسر

و زنها تمام دردهایشان را
در آغوش مَرد
دلخواهشان فراموش می‌کنند …!
مردها
این سخت هاي‌ شکننده ؛ گاهی
فهمیدن‌ می خواهند …
فهمیدن !
‏بغلم کن که جهان
کوچک و غمگین نشود …

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

درخشش چشمانت همان چیزی است که عاشقش شدم
هرگز اجازه نخواهم داد از این چشم ها اشکی سرازیر شود
به تو قول می دهم … دلبرکم!

متن برای جذب همسر

منده تا واردر نفس سن
قلبیمین سلطانیسن
عشقین اود سالمش بو
قلبه دونیامن زیندانیسن
دونیادا سن اولماسان
حسرتله بیر عمروم گچر
هر گجه چوخ اینتیظارلار
چکمیشم مین ایل گچر

متن طلسم جذب زن شوهردار

جانیمے یاندیردے شوقوون, اے نیگاریم هارداسان
گوزلریم نورے,ایڪے عالمدہ واریم هارداسان
باغریمے قان ایلدے آجے فراقین گل یتیش
اے لبــون وصلے,شراب خوشگواریم هارداسان

متن برای جذب دختر

فرشته من … زندگی من …. تمام دنیای من …
لطفا همیشه با من باش، عشق یکی یک دونه من!
از ته دل عاشقتم و می دونم این عشق حقیقیه
چون هیچ کس دیگه ای در قلبم نیست و قلبم فقط برای تو می تپه

متن برای جذب دختر

من این حالمو دوست دارم
یه شوقی تو چشام پیداست
تو درمن شکل می گیري
همین آغازِ یک رویاست…

متن طلسم جذب زنان

گاهی سکوت می اموزد…..
بودن همیشه در فریاد نیست..
اسطوره شدن یعنی….
در عین رفتن بمانی….
یعنی باشی یا نباشی….
دوستت داشته باشند…
و دلتنگت شوند…!!

متن طلسم جذب زن شوهردار

آنچه سرنوشت
درمن جا گذاشت
باقی مانده هاي‌ دریاست
دلتنگی برای آب
و تو
به وسعتِ یک آه
طولانی تر از خیابان هاي‌ تنهائی
درمن ممتد میشوی…

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

دنیا آن قدر جذابیت هاي‌ رنگارنگ دارد ؛
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می تواني حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو نیستی و من
در خودم سرگردانم
غیرقابل نفوذ
برای واژه ها
مصون برای سکوت
شبها را ترک میکنم
بدون هیچ مسیر
بی آنکه بدانم
زندگی را
دوباره از کجا شروع کنم…

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

فقط
چشم هاي‌ تو مانده در یادم
و صدایت در گوشم…
بگو
چگونه دیوانه نباشم
وقتی با هر صدایی
یا هر نگاهی
تنها
تو مجسم می‌شوی روبرویم…!!

متن طلسم جذب زن شوهردار

عاشقی دیوانه می خواهم
تماشاکن مرا
بی پناهم
خانه می خواهم
تماشا کن مرا….
سال ها در انتظارت
دل به دریا بسته ام…
آتشم پروانه
می‌خواهم تماشاکن مرا

متن طلسم جذب زنان

مــن تنها کمی متفاوتـم
وقـتی تمام دردهای دنیا روی شـانه های زنانه ام کــوه میشود
مــن به پهـنای تمام کـوهپایه ها لبخنــد می زنـم

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

مرد وقتی عاشق زنی می‌شود
در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند
اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند
مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را قربانی می‌کند و زن به خاطر یک نفر هر عقیده‌ای را
مرد عقل است و زن قلب
به همین خاطر در هر رابطه‌ای زن بیشتر از مرد اذیت می‌شود

متن طلسم جذب زنان

زنی هم زیر لب گوید
گریزانم از این خانه
ولی از خود چنین  پرسد:
چه کس موهای طفلم را
پس از من می زند شانه؟

متن طلسم جذب زن شوهردار

زن بوده ای تا بـحال ؟
آرزوهایت بـرود
های های ظـرف بشوری
های های جـارو بزنی
های های رخـت پهن کـنی
زن بوده ای تا بـحال ؟
که پاک شود ریملت
پشت پنجره
روبروی قطاری که می برد مـرد آرزوهایـت را

متن برای جذب زن

عشق عجیب‌تر از آن است که در یک زن خلاصه شود
و زن غریب‌تر از آن که در یک عشق شناخته شود
“افشین یداللهی”

متن دعای جذب زنان

زنی را می شناسم من
که در یک گوشه ی خانه
میان شستن و پختن
درون آشپزخانه
سرود عشق می خواند
نگاهش ساده و تنهاست
صدایش خسته و محزون
امیدش در ته فرداست

متن برای جذب دختر

زن ها گاهی اوقات چیزی نمیگویند چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود
با نگاهشان حرف میزنند
به اندازه یک دنیا حرف میزنند
هرگز نباید از چشمان هیچ زنی ساده گذشت

متن برای جذب زن

کاش اینو خیلیا بفهمن که یه زن
نمیتونه دوستت داشته باشه
بعد دوستت نداشته باشه
بعد دوباره دوستت داشته باشه
یه زن فقط میتونه
دوستت داشته باشه
دوستت داشته باشه
دوستت داشته باشه
و بعد
دیگه هیچوقت “دوستت” نداشته باشه

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

زن هــا میتــواننــد در اوج دلتنگی لبخنــد بـزننــد
آواز بخـواننـد ، گلهای باغچه را قلمــه کنند
غذای دلخـواهت را تــدارک ببیننــد
کودکانه بـا بـچـــه هــا بــازی کننــد
زن هــا میتوانـنــد بـا قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند
ببخشنــد و بـخنــدنــد
تــو از طـرز آرایـش مـوهــایــش یــا رنـگ لب هــایـش ، لباسش ، یـا حتی حـرف هــایش
هــرگــز نمیتـوانـی حــدس بــزنـی
زنـی که روبـرویـت ایـستــاده دلتنـگ یـا دلشکسته است
زن بـــودن کـار ســاده ای نیست . . .

متن برای جذب همسر

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو | تاو بیو

متن برای جذب دختر

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود! # خسته # دختر

متن دعای جذب زنان

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن برای جذب زن

دختر ڪہ باشے👸🏻
زود مے رنجے،زود مے بخشے
زود گریہ مے ڪنے،زود مے خندے😌
تو مامور احساس روے زمین هستے
بے تو و بازیگوشے هایت جهان مے میرد👧🏻 # دختر

متن طلسم جذب زنان

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

متن دعای جذب زنان

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی # مغرور

متن دعای جذب زنان

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾
# مغرور # دختر

متن دعای جذب زنان

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤
# مغرور # دختر

متن طلسم جذب زن شوهردار

دوست داشتنی ترین دخترا اونایی هستن که اولش خجالتی و رسمی هستن بعدش واسه خودِ خودت پروترین آدمن.
# دختر

متن برای جذب همسر

قشنگی دنیا توی موهای فرفریت خلاصه میشه»:) # دختر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

زن اگر ضعیف‌بود مرد نمےزائیـد 🙂 # دختر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(: # دختر # عشق یک طرفه # نامردی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙 # دختر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔 # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه! # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

‌‌‌‌
هيچ چیز قویتر از دختري نیست
ك یك بار شکسته و دوباره خودسازي کرده..! # دختر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍 # دختر

متن برای جذب دختر

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد . # دختر

متن دعای جذب زنان

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜
# دختر

متن طلسم جذب زن شوهردار

دخترا واسه کسی که عاشقشن مادری میکنن
نگید غر نزن،دلشون میشکنه… # عشق یک طرفه # دختر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘 # دختر # دوستت دارم

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:) # دختر # مغرور

متن طلسم جذب زن شوهردار

ما فوق العاده هستیم!
بدون داشتن قدی بلند!
بدون داشتن چشم های رنگی!
بدون داشتن بدنی شبیه مانکن ها!
بدون داشتن پوستی سفید و شفاف!
ما با داشتن ویژگی های منحصر به خودمان شگفت انگیزیم نه با شبیه بودن به دیگران! # دختر

متن برای جذب همسر

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰
# مغرور # عشق یک طرفه # نامردی

متن برای جذب زن

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨
# مغرور # برف

متن طلسم جذب زنان

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍 # دوستت دارم

متن برای جذب زن

مشکل از اونجایی شروع شد
که متر رو گرفتیم دور باسن و سینه دخترا !
نه دور دلـشـون !!! # نامردی # دختر

متن طلسم جذب زنان

اگه نمیتونی
تو بدترین شرایط
منو تحمل کنی
پس قطعا
لیاقت منو
تو بهترین شرایط هم نداری!

👤 مرلین‌مونرو # دختر

متن طلسم جذب زن شوهردار

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن برای جذب زن

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن برای جذب زن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن طلسم جذب زن شوهردار

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن برای جذب همسر

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن طلسم جذب زنان

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن طلسم جذب زنان

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن برای جذب همسر

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن برای جذب زن

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن طلسم جذب زن شوهردار

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن برای جذب زن

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن برای جذب همسر

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن طلسم جذب زنان

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن طلسم جذب زن شوهردار

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن طلسم جذب زن شوهردار

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن دعای جذب زنان

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن برای جذب زن

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن طلسم جذب زنان

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن برای جذب دختر

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن برای جذب زن

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن برای جذب دختر

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن دعای جذب زنان

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن دعای جذب زنان

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن دعای جذب زنان

در آخر تو باید قهرمان خودت باشی چون

همه مشغول نجات خودشون هستن🥀

✦ # ادبی

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن برای جذب زن

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن طلسم جذب زنان

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن طلسم جذب زن شوهردار

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن برای جذب زن

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن دعای جذب زنان

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن دعای جذب زنان

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن برای جذب همسر

من به موسیقی ایمان دارم، همونطوری که آدم‌ها افسانه‌ها رو باور دارن.
# موسیقی # ادبی

متن برای جذب دختر

زیبایی آدما . . .

توی دلشونه ، نه روی چهرشون ! 🙂 # حقیقت # ادبی

متن برای جذب دختر

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن طلسم جذب زنان

نمیتونی گذشته‌رو پاک کنی اما میتونی تکرار نکنیش!🌿 # انگیزشی # ادبی

متن طلسم جذب زن شوهردار

 اندازه کل تهران حالم ترافیکه 『‌ :)!!
# ادبی

متن برای جذب زن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .
 
# خسته # ادبی

متن برای جذب زن

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن برای جذب دختر

هر زمان میبینمت دوباره از اول عاشقت میشم:)♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن برای جذب زن

متن کوتاه پسرانه / تکست های کوتاه پسر مناسب وضعیت و بیو [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن برای جذب همسر

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…
# پسرانه # دختر

متن برای جذب زن

𖤐⃟🖤•• 𝙇𝙊𝙔𝘼𝙇𝙏𝙔 𝙄𝙎 𝙍𝘼𝙍𝙀 𝙄𝙁 𝙔𝙊𝙐 𝙁𝙄𝙉𝘿 𝙄𝙏 𝙆𝙀𝙀𝙋 𝙄𝙏
وفاداری نایابه، اگه پیداش کردی، نگهش دار!!
『…』" # انتقام # پسرانه

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

سخته ولی اخرش قشنگه…♬ # دختر # پسرانه # حقیقت

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

😹🍃 +نخوردیم نون و گندم🌸🍃 -ولی زیاد زدیم مخ مردم😹💋
# پسرانه # حاضر جوابی

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن برای جذب دختر

به خودم قول دادم، به جایی برسم✍️

که دوشمنام برام دست بزنن🌱 # مغرور # پسرانه

متن طلسم جذب زنان

داداش رسم لاتی💪🏼به چاقو زدنو عرق خوردن نیست 🔪🍻رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،
# لاتی # پسرانه # بامعرفت

متن برای جذب زن

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

متن برای جذب زن

شاه پسر روانی # پسرانه

متن دعای جذب زنان

آینده از الان شروع میـــشه پس واسش بجنــگ!💥👊 # شاد # دختر # به سلامتی # پسرانه

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ❣♡‌‌‌‌
بے‌نھ‌ایـ💕ــٺ
باصداقــ🙌ـٺ
ٺاقیاܩــ🤝ـٺ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده
# پسرانه # انگیزشی # انتقام

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

اولویٺ اول : غرور!
اولویٺ دوم : تا ابد اولویٺ اوݪ 🤘🏽
 
# مغرور # لاتی # پسرانه

متن برای جذب همسر

ر: رویایی . ف:فرشته ای. ی:یدونه. ق:قشنگ ❤رفیق حرف نداری ❤
# پسرانه # دختر

متن برای جذب دختر

بسم رب چشاش 😍
خمار لباش 🤤
مست صداش 😶
فدای تو دلبر❤️ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق
# پسرانه # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

▷●♾ دوسـℒℴνℯـت دارم ♩○ # دوستت دارم # همسر # دختر # پسرانه

متن طلسم جذب زنان

♡ ♡ ıllıllııllıll ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # سکوت # موسیقی # پسرانه

متن برای جذب دختر

ما از خیلیا عقب موندیم چون؛ اونا منفعتو در نظر گرفتن ما معرفتو. # بامعرفت # پسرانه

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

خدایا من خیلی حسودم :
توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده … # مغرور # پسرانه # شاد

متن طلسم جذب زن شوهردار

عشق همواره پیروز خواهد شد.

متن برای جذب دختر

من تک تک سلول های را عاشقانه دوست دارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

زندگی من پر از عشق و زیبایی است.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من لایق بهترین عشق هستم.

متن برای جذب همسر

من مورد عشق و محبت الهی قرار دارم.

متن برای جذب زن

من تجلی عشق الهی هستم پس اجازه می دهم عشق الهی هدایتم کند.

متن طلسم جذب زن شوهردار

هم اینکه عشق الهی در من و از طریق من نهایت عزم خود را به کار می گیرد.

متن طلسم جذب زن شوهردار

من شایسته بهترین عشق هستم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

 خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

هم اکنون دروازه های عشق ومحبت به روی من باز می شوند.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

به لطف الهی من روز به روز عاشقانه تر در کنار عشق زندگیم زندگی می کنم.

متن دعای جذب زنان

من روز به روز به همسر مهربانم نزدیک و نزدیکتر می شوم.

متن طلسم جذب زنان

عشق رویاهای من در راه است.

متن طلسم جذب زنان

من با جذابیت درونی ام هر انسانی را شیفته و دلبسته خود می کنم.

متن برای جذب همسر

همواره از وجود من عشق و شادی و عشق ساطع می شود.

متن طلسم جذب زن شوهردار

من در هر نفس به کائنات عشق هدیه می دهم و عشق زیادی از آن جذب می کنم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

من عاشق خود هستم و به خودم افتخار می کنم.

متن برای جذب زن

عشق هدیه ای است که من هر صبح که بیدار می شوم روبان های دور آن را باز می کنم و لبریز از آن می شوم.

متن دعای جذب زنان

من با خودم و جهان پیرامونم در صلح هستم. به همگان عشق می دهم و از آنان عشق می گیرم.

متن طلسم جذب زنان

هم اکنون دروازه های عشق به روی من گشوده خواهد شد.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

من در مدار عشق و محبت قرار دارم و زندگیم سرشار از عشق است.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم.

متن برای جذب همسر

من به طور الهی ، در مسیر یافتن همسر دلخواهم هستم.

متن طلسم جذب زن شوهردار

خدایا به خاطر همسر فوق العاده ای که دارم سپاسگذارم .

متن برای جذب همسر

من هر روز به همسر دلخواه خود نزدیک تر میشوم .

متن برای جذب همسر

زندگی من سرشار از عشق و محبت است و بزودی ازدواج می کنم .

متن برای جذب همسر

من با دختر دلخواه خود ازدواج می کنم .

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

من لایق داشتن همسری مهربان و عالی هستم .

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

نیمه گمشده من پیدا شده و هم اکنون به سوی من می آید.

متن برای جذب دختر

من آماده ازدواج هستم و روند ازدواج من هم اکنون آغاز شده است .

متن طلسم جذب زن شوهردار

خدایا سپاسگزارم که همسر دلخواه من را وارد زندگی ام می کنی .

متن دعای جذب زنان

من آماده ی ازدواج هستم و بزودی با همسر مورد علاقه ام ازدواج می کنم .

متن طلسم جذب زن شوهردار

«دوستت دارم» گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام/ در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشستف در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن طلسم جذب زنان

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن طلسم جذب زن شوهردار

دستت را که می‌گیرم می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست. می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی، برای گریه‌ هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی. پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

بُرد هوای دلبری هم دل و هم قرار من…

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی‌کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو فقط بگو دوستت دارم … من احساسم را چنان به نگاه هایت گره خواهم زد که خورشید هر روز صبح قربان صدقه دلبری های ما برود.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند،  سرمایی میشوم …  وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

متن برای جذب دختر

زندگی چرخش واژگان است، یکی به جرم تفاوت تنهاست، یکی به جرم تنهایی متفاوت.

متن طلسم جذب زنان

دلم قهوه میخواهد از همانهایی که برای آشنایی با اصرار مرا به آن دعوت میکردی/ نه از این قهوه هایی که در تنهایی سر میکشم.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را باید کوچ کنم… به قشلاق آغوشت.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

کاش میشد در آسمان ها پر کشید / چون عقابی ابرها را هم درید/ پر کشید و در حضورت جان سپرد / لحظه ی آخر دو چشمان تو دید.

متن طلسم جذب زنان

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت/ تو ساده باور کن، که سخت دوستت دارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری/ در دل نیافت راه که آنجا مکان توست…

متن برای جذب همسر

تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک‌هایم را به نخ کشیده‌ام تا برای شادمانی‌ات دعا کنم.

متن دعای جذب زنان

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

این روزها خیلی چیزها دست من نیست
مثلا دستهایت . . . !

متن طلسم جذب زنان

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍

متن برای جذب همسر

تــــا مــــن کنــــارت هــــستم
دلـــت قــــرص
دیــــوانه وار دوســـــتت دارم…

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن برای جذب دختر

ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺗــــــــــــﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻫﯿﭻﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗــــــــــــــــﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ

متن طلسم جذب زنان

بخوانید: اس ام اس زیبا برای همسر + جملات عاشقانه و رمانتیک برای همسر

متن دعای جذب زنان

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

گرمای زندگی ام
شیرین می شوم
اگر کنار تو پهلو بگیرم…

متن برای جذب دختر

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن برای جذب دختر

تو قدر مطلق منی
در آغوش تو حال من همیشه مثبت است!!!

متن برای جذب دختر

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن برای جذب زن

قلبم را آنقدر کوچک می‌کنم که فقط جای تو باشد و آن اندازه بزرگ که تو را لبریز کند.

متن برای جذب همسر

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن دعای جذب زنان

از یه جایی به بعد
اون دیگه عشقت نیست
تموم وجودته

متن برای جذب دختر

دنیا فقط توانست آرامم کند
تو اما “رامم کردی”

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من انقدر دوستت دارم که حاضرم
هر چند سال که بگی صبر کنم
اما آخرش
با خودت ازدواج کنم .

متن برای جذب دختر

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن برای جذب همسر

اگه من بمیرم
شاید تو ناراحت بشی
اما اگه تو ناراحت بشی
من میمیرم …!

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

گل پونه خودش میدونه …
اگه بره دنیام یه زندونه …

متن برای جذب زن

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن طلسم جذب زنان

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن برای جذب دختر

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن طلسم جذب زن شوهردار

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن برای جذب زن

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن برای جذب همسر

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن برای جذب همسر

بماڹ کنار دِلَم …
مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم …
نَوازِش هَم بَلَدَم …

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

اگر میدونم عشق چه معنایی داره فقط به خاطر حضور توست

متن برای جذب دختر

از بین تمام مشکلات زندگی این تو هستی که به من امید می دهی

متن برای جذب زن

هر وقت نیاز به پشتوانه دارم تو کنارم هستی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

هر روز زندگی من معرکست، چون با عشق تو شروع و تمام میشه

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

دوست دارم روزم و با بوسه های تو شروع و تمام کنم

متن دعای جذب زنان

زیباترین حس دنیا، داشتن دستان گرم و با محبت توست

متن برای جذب زن

بزرگترین هدف در زندگی من گرفتن عشق از تو و بازگرداندن آن به توست

متن دعای جذب زنان

بهترین شوهر اونی نیست که بقیه در موردش صحبت می کنند، اونیه که من دارم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

اصلا اهمیت نمیدم که بقیه در مورد ما چی فکر می کنند، چون عشق تو در سینه منه.

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

شمردن بلد نیستم اما تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم. یک وقت‌هایی هم می‌شود که یکی را، دو بار دوست داشته باشم.

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن دعای جذب زنان

چه حال خوبیست هوای دو نفره. دست‌های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه. من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود.

متن برای جذب دختر

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن برای جذب همسر

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

متن دعای جذب زنان

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن برای جذب همسر

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می‌بینم و می‌دانم با تو می‌شود به خدا رسید.

متن برای جذب دختر

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن‌ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن‌ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می‌توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می‌کند. زنان، بزرگ‌ترین معجزه آفرینش‌اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ‌شان بود.
نرگس صرافیان

متن دعای جذب زنان

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن برای جذب همسر

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن برای جذب همسر

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه‌ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

متن برای جذب دختر

نفس نمی‌کشد هوا
قدم نمی‌زند زمین
سکوت می‌کند غزل
بدون تو یعنی همین

متن طلسم جذب زن شوهردار

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می‌کنم، کنارت می‌نشینم، روی سینه‌ات به خواب می‌روم.
فخری برزنده

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

عشق من!
تو با محبت بی کرانت
تمام حفره های قلبم را پر کردی
مرسی که هستی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تو نهایت عشقی
نهایت دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

لبخند تو، بهترین جایزه ایه که دوست دارم هر روز بگیرم!
این تنها چیزیه که باعث میشه قوی تر به نفس کشیدنم ادامه بدم!

متن برای جذب همسر

تو زیباترین زنی هستی که تا حالا دیدم!
تو در روح من گلی به نام عشق کاشتی
بیشتر از هر چیز دیگه ای تو زندگیم، عاشقتم عزیزترینم

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

شاید همه بهم یگن دیوونه اما من افتخار میکنم که دیوونه توام
بی نهایت عاشقتم عزیز دلم

متن برای جذب همسر

نمیدونی چقدر از داشتنت تو زندگیم احساس خوشبختی میکنم
تو به زندگیم یه معنای جدید دادی
خیلی عاشقتم شوهر عزیزم

متن طلسم جذب زن شوهردار

دوست دارم هر روز صبح در حالی بیدار شوم که انگشتان تو بدنم را لمس می کنند

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

تو مانند یک عشق مداوم هستی
یک منبع قدرتمند عشق و محبت که همیشه رابطه ی ما را محکم نگه داشته

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

همسر عزیزم
با گذشت زمان ممکن است پیر شویم
اما قول می دهم عشق مان برای همیشه جوان خواهد ماند

متن برای جذب دختر

روزی به دلبری نظری کرد چشم من
زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد
عشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشی
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

من وشش گوشهٔ تان صبح قراری داریم
دلبری ڪردن از او، ناز ڪشیدن با مـن
نمکِ سفرهٔ قلب است، سلامِ سر صبح
السلام ای تن صد پارهٔ بی غسل و کفن

متن طلسم جذب زنان

متن کوتاه برای دختر / متن با معنی دخترم | گلچین شده | | تاو بیو

متن برای جذب دختر

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿 # دختر

متن برای جذب همسر

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم…. # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

یه دختر معمولی دنبال توجه میگرده:)

اما یه دختر قوی دنبال هدفاش میره.‌..😌🤞🏻 # انگیزشی # دختر # حقیقت

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
# دختر # مغرور

متن برای جذب دختر

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

متن طلسم جذب زنان

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن برای جذب دختر

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود! # خسته # دختر

متن برای جذب دختر

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن برای جذب دختر

دختر ڪہ باشے👸🏻
زود مے رنجے،زود مے بخشے
زود گریہ مے ڪنے،زود مے خندے😌
تو مامور احساس روے زمین هستے
بے تو و بازیگوشے هایت جهان مے میرد👧🏻 # دختر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

متن برای جذب همسر

تا کی باید خفه خون بگیریم چون دختریم!؟🙂✨🐾
# مغرور # دختر

متن برای جذب دختر

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤
# مغرور # دختر

متن برای جذب همسر

دوست داشتنی ترین دخترا اونایی هستن که اولش خجالتی و رسمی هستن بعدش واسه خودِ خودت پروترین آدمن.
# دختر

متن طلسم جذب زن شوهردار

قشنگی دنیا توی موهای فرفریت خلاصه میشه»:) # دختر

متن دعای جذب زنان

زن اگر ضعیف‌بود مرد نمےزائیـد 🙂 # دختر

متن برای جذب زن

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙 # دختر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

متن کوتاه همسر /کپشن و بیو با مضمون همسر | تاو بیو

متن برای جذب همسر

من دورت نمیزنم دورت میگردم ..
مثل پروانه🦋 دورِ شمع🕯
مثل زمین دورِ خورشید ☀️
مثل من دور ماه 🌙
دورِ دنیا دور تو♾ !
میخام بدونی که خیلی خیلی
خوشحالم که دارمت (:
بمونی برام …🫀🧿💜• # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن دعای جذب زنان

دل به دنیا نمی بندم

دل به تو می بندم

که تو دنیای منی …♥️ # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

مگه آدم واسه هرچیزی که دوسش داره باید دلیل بیاره ؟! # دوستت دارم # همسر # حقیقت

متن برای جذب زن

‌ ‌
تو را میخواهم تا مرز چروک شدن دستانمان کنار هم… (: 💌🖇• # دوستت دارم # زندگی # انگیزشی # همسر

متن دعای جذب زنان

چه‌ِکٌنم؛ باٰیدفِکری‌کَرد…
☽︎دوستَت‌دارم‌♡☾︎
جمله‌ی‌ِکاٰملی‌نیست!سیـرنِمیکٌند!
کاٰش‌کَلمه‌هاٰبیشتَربلَدبودَند…♥☔️🕊
# دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

من و تو ، یعنی بهترین ترکیب دنیا ❤️🌹
#A_R # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

ܩࡅ࡙ܩߺوࡅܿܨ ࡅ̈ߺو ܧَࡋࡅߺ࡛ܩܢ ܝ݃ߊ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ!♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن دعای جذب زنان

♡تُ♡

تَـنْـ∞ـا دُو حَرْفّیعِ دْوّسْتْ داْشّتَنْیّعِ مَنْی∞❤️ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

••
𝑰 𝑸𝒐𝒖𝒍𝒅
𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑻𝒐 𝑹𝒖𝒏
𝑩𝒆𝒚𝒐𝒏𝒅 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏✧➪ ——-💜
دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن برای جذب همسر

‌ خـوشـ𖧷ـا به بخـتـی که
گـره خـورد به ‹ تـ……..ـودِلبر › 💍❤️❤️
‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

من جمعه ترین
حالت یک عاشقم اما .!!
تو صبح ترین
جمعه ی هر روز دلم باش …♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای جذب دختر

میدونی چی خوشحالم میکنه ؟
اینکه همیشه
کنارم باشی‌و
کنارت باشم…
و هر بار دوستت دارم هامو
تو گوش خودت بگم نه تو چت 🙂 💌🔒• # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

بگذار شب به ستارگانش بنازد🙂✨
وقتي ماهش مال من است🙂🥺 # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

«طُ بهترین دوم شخص مفردِ منی:)♥» # دوستت دارم # همسر

متن دعای جذب زنان

‌ ᵃ ʸᵒᵘ ᶰᵃᵐᵉˡʸ ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ʷᵉᵃˡᵗʰ♾

یک #تو یعنی ؛ تمــام ثروت من! 🤍 # دوستت دارم # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

هَرچه‌دَرخاطِرم‌آید طُ‌ ازآن‌خوب‌تَری🕊♥️• # دوستت دارم # همسر

متن دعای جذب زنان

مَن بِه فَدآت دِلبَر♡:] # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تو سهم منی نقطه تمام.😊❤ # دوستت دارم # همسر

متن طلسم جذب زن شوهردار

من به‌ دســـتایِ‌ گرمت برای ادامه‌یِ‌ زندگی‌ نیاز دارم 💍 # همسر

متن برای جذب همسر

بی‌گُماٰن‌روزِقَشنگی‌بِشَوداِمروزَم
چون‌ْسرِصُبحْ ،
سلٰامَم‌به(تُ…♡) خیلی‌چَسبید ‌⇠🥰⇢
••(صُبح‌ْبِخیـــرجـــاٰنانَم)••♥🎼🍷
# دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن برای جذب زن

بیو فارسی جدید و زیبا /متن کوتاه فارسی [پیشنهادی] | تاو بیو

متن طلسم جذب زنان

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن دعای جذب زنان

« نیازمندِ آرامـش..! »

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن برای جذب همسر

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

متن طلسم جذب زن شوهردار

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن برای جذب دختر

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی»

متن برای جذب همسر

یکی بود یکی نبود از اول داستان هم جفت بودن قسمت ما نبود 🥀

متن طلسم جذب زنان

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂

متن برای جذب دختر

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن برای جذب زن

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن برای جذب دختر

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن برای جذب زن


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و…
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

 

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

متن برای جذب دختر

عجب نسلی بودیم!
به ما که رسید جنگل ها سوخت، دریاچه ها خشک شد، ماشین ۱۰ تومنی شد۵۰۰ میلیون، از داخل تحریم شدیم از بیرون تحریم، شدیم نسلِ پر از  دیدن و نداشتن، دویدن و نرسیدن، رفتن و موندن و انتخاب بین سخت و سخت تر..

متن برای جذب دختر

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن طلسم جذب زنان

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده ☺️ 🍒

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

به گفته ی مولانا:« آنکس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند».

متن برای جذب همسر

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~

متن طلسم جذب زنان


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی 🙂

 #کم_ولی_واقعی

متن برای جذب دختر

رفیق جآن👩🏼‍🤝‍👩🏻
غمات واسه من🫂
خوشیات مال خودت💕
و خوشیای منم واسه تو🥺🫶

متن برای جذب دختر

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡

متن برای جذب زن

در حال بارگذاری . . . =)
#برنامه نویس

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

قلبتو میخوام🙃 ولـــــــی بــدون«قــــــــــــاف»😝

متن برای جذب همسر

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته

متن طلسم جذب زن شوهردار

بشر تنها موجودی است که نمی خواهد آن باشد که هست

متن طلسم جذب زن شوهردار

من یه روانی دیوانه نیستم . من یه باهوش فوق‌العاده ی جامع ستیز ام که چون نمی تونید در کم کنید به من اسم روانی می دید

متن طلسم جذب زن شوهردار

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن دعای جذب زنان

انتظارو فقط از اونی داشته باش که تو آینه میبینی ، بقیش اضافه کاریه! 😸🤟🏼

متن طلسم جذب زن شوهردار

دارم تلاش میکنم بعدا صداشو میشنوید😎✨

متن برای جذب دختر

محبت مثل مشروب خوردن میمونه… وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره … ! وقتی زیاد از حد میشه … طرف بالا میاره …  ✍️nafasi ♥️

متن طلسم جذب زنان

•می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست •

متن برای جذب همسر

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)

متن برای جذب همسر

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن برای جذب زن

‌‹الہی؛گرتوهمراهم‌نباشی‌وایِ‌من🕊›‌

متن برای جذب همسر

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

متن طلسم جذب زنان

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن طلسم جذب زن شوهردار

شبیه هوای پاییزی شدیم،
حال خودمون خوب نیست
ولی حال بقیه رو خوب بلدیم درست کنیم!

متن دعای جذب زنان

「 به جهانی ندهم گوشه‌ی تنهایی را. 」

متن برای جذب همسر

آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالَمش از من، نتوانند خرید!
#سعدی

متن طلسم جذب زنان

به گفته ی مولانا:« آنکس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند».

متن طلسم جذب زن شوهردار

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳

متن دعای جذب زنان

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده

متن برای جذب دختر

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

متن برای جذب زن

سرد است اما

سرما نمی خورم

تو نگران نباش

کلاهی که سرم گذاشتی

تا گردنم را پوشانده است

متن برای جذب دختر

از ارزوهامون یه رویا ساختیم از جنس زمستون

متن طلسم جذب زن شوهردار

🏴‍☠به بعضیا باید گف😎🤘🏻سنگ😎🤘🏻کاغذ😎🤘🏻هررررری🏴‍☠

متن برای جذب زن

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن برای جذب زن

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

نذار بفهمن درد داری
همه نمکدون به دست منتظرن …

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

رفت . . . نفرینش نمیکنم، همین که دیگه کسی اندازه ی من دوسِش نداره براش کافیه !! 🙂

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

گِرِفتــی طُ اَزم غُرورُ . . !シ︎

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

متن طلسم جذب زن شوهردار

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️

متن دعای جذب زنان

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

متن برای جذب همسر

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔

متن برای جذب دختر

شکست عشقی اونجا که شیر کاکائو زود تر از کیک تموم میشه (:!

متن دعای جذب زنان

بوی گند ماه مهر میرسد از راه😭💥

متن طلسم جذب زن شوهردار

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃

متن برای جذب دختر

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.

متن دعای جذب زنان

هرچی بزرگتر شدیم…
نزدیک شدن عید
برامون بی اهمیت شد…

متن برای جذب دختر

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن برای جذب زن

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن طلسم جذب زن شوهردار

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن برای جذب دختر

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن طلسم جذب زن شوهردار

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه
# انگیزشی # زندگی

متن طلسم جذب زن شوهردار

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن برای جذب زن

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن طلسم جذب زن شوهردار

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن برای جذب همسر

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن برای جذب همسر

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن طلسم جذب زن شوهردار

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن طلسم جذب زن شوهردار

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن برای جذب زن

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن طلسم جذب زن شوهردار

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن طلسم جذب زنان

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن طلسم جذب زنان

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن برای جذب دختر

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن برای جذب زن

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن برای جذب زن

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن طلسم جذب زنان

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن طلسم جذب زنان

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن دعای جذب زنان

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن طلسم جذب زن شوهردار

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن دعای جذب زنان

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن دعای جذب زنان

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن برای جذب دختر

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن برای جذب همسر

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن طلسم جذب زن شوهردار

ما،درِ خَلوت به روی خَلق،بِبَستیم.

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن دعای جذب زنان

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن دعای جذب زنان

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن طلسم جذب زن شوهردار

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن طلسم جذب زن شوهردار

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن برای جذب زن

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن طلسم جذب زنان

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن برای جذب همسر

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن برای جذب همسر

چه حکمتی‌ست که در آغاز؛ نگاهِ من به سرانجام است…
# انگیزشی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن طلسم جذب زن شوهردار

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن طلسم جذب زنان

🚩 گره کور ظهور تو منم میدانم…🚩
# انگیزشی

متن برای جذب همسر

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن طلسم جذب زن شوهردار

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

متن برای جذب دختر

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است
# امام حسین

متن برای جذب زن

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است
# امام حسین

متن برای جذب زن

متن بهترین ها جدید/ متن های کوتاه بهترین ها آبان 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن طلسم جذب زن شوهردار

چراغ خانه ی همسایه،

حیاط خانه‌ی تو را هم روشن میکند.

برایِ همدیگر بد نخواهیم..!🤍🕊️ # ادبی # زندگی # آرامش

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش 🩺♥️

‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن دعای جذب زنان

غرق زخمیم ، قامتمان خم نشده 🌱 # ادبی # انگیزشی

متن برای جذب دختر


ﻭﻗﺗﯽ اﻭﻟﻭﻳﺖ ﻧﻳﺳﺗﯽ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺑاﺷ🖤
‌ # لاتی # حقیقت

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

•من‌ آن ستاره‌ی شب زنده دار امیدم!🐈‍⬛️🌟🪨• # انگیزشی

متن دعای جذب زنان

بعضی سکوت کردنا

شأن آدمو دو سه پله بالاتر میبره # سکوت

متن طلسم جذب زنان

تمام میشود و آفتاب می تابد ،

غمی نبوده به عالم ک ماندنی باشد … # ادبی

متن برای جذب دختر

خورشیدو نفروشی بری شمع بخری . . . # حقیقت

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

یه‌بار‌خواستم‌بت‌فک‌نکنم‌؛چند‌شب‌به‌این‌فکر‌کردم‌که‌چجوری‌بت‌فک‌نکنم! # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن طلسم جذب زنان

سعی نکن متفاوت باشی! فقط خوب باش.

این روزها

خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است. # انگیزشی

متن برای جذب زن

آنهایی ک قلبمان ر آتش زدند …

از بوی دود گلایه کردند! # ادبی

متن طلسم جذب زنان

تو دنیا اینقدر ساز بساز تا بلاخره یکیش با سازت برات برقصه 🌏✨ # انگیزشی # ادبی

متن دعای جذب زنان

صآحب آن چیزهآیی میشویـے

ڪ خودت لایق خود میبینی نَ دیگران # انگیزشی # ادبی # حقیقت

متن برای جذب همسر

خوبم. .

آنقدر که خندهایم و اشکهایم در هم آمیخته زجرم میدهند!(= # خسته

متن برای جذب همسر

برای آدم نابینا الماس و شیشه یکیست…اگر کسی قدر تو را ندانست..فکر نکن تو شیشه ای.. بلکه او نابیناست.. # ادبی # حقیقت

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

گفته بودند که سازیم وطنی همچو بهشت

دوزخی پر از بلا یا وعذابش کردند ! # حقیقت # زندگی

متن برای جذب زن

ولی جداََ

دیدن ناراحتی کسایی ک رو لب بقیه خنده میکارن چقد ترسناکه’ # خسته # حقیقت

متن دعای جذب زنان

تـُـو ر‌ا ڪه نَشـב میروܩ ، خُـودܩ را فرامـوش ڪنܩ:) ✞彡 # ادبی # عشق یک طرفه

متن برای جذب زن

اجازه نده

ڪسی وارد قلمرو درونیت بشه

مگه اینڪه با عشق وارد بشه :))

🙃🤍 # انگیزشی

متن برای جذب دختر

حالمو خبــــــــــ میکنــع♬✧♡
████████▀▀▀████
████████────▀██
████████──█▄──█
███▀▀▀██──█████
█▀──▄▄██──█████
█──█████──█████
█▄──▀▀▀──▄█████
███▄▄▄▄▄███████ # موسیقی # آرامش

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

‌⛲️

‌‌ ♡ ㅤ  ❍ㅤ    ⎙ㅤ     ⌲
ˡᶦᵏᵉ  ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ    ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ # شکلک

متن برای جذب همسر

خواهر مثل قطب جنوب میمونه تنها نقطه ای دنیا که هیچوقت خاموش نمیشه🦊🍁 # خواهر # بامعرفت

متن برای جذب زن

من اگه سیاره بودم از منظومه شمسی خارج میشدم..🙂🤍✨ # زندگی # بی تفاوت

متن طلسم جذب زنان

یه وقتایی بی لیاقتی بعضیا باعث میشه که توی مهربون بودن با دیگران هم خسیس بشی.. # حقیقت

متن طلسم جذب زنان

‹ زمونه ثابت کرده از لجن ترین گذشته یه آینده سفید بیرون اومده ›(=💙🕊 # انگیزشی # حقیقت

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

مادرم میگفت :
به دیوار تکیه کن
ولى به مردها ، نه…!
که دیوار اگر پشتت را خالى کرد
سنگ است،نهایت سرت میشکند…!
ولى اگر مردى رهایت کرد
دلت میشکند
روح و تمام زندگیت میشکند
و زنى که بشکند
سنگ میشود، سرد و سخت
که نه میخندد، و نه میگرید…!
و این یعنى فاجعه…!
فاجعه زنیست که از دلدادگى ترسیده # حقیقت # دختر

متن طلسم جذب زنان

“بگذار‌سِخاوتمندانه‌فَراموش‌کُنیم

هر‌آنکَس‌که‌به‌ما‌عِشق‌نمی‌وَرزد🤏🏻🥲♥️” # حقیقت

متن برای جذب مشتری ارایشگاه زنانه

پشت همه در اومدم🙂💔
یه بار پشت خودمو دیدم🚬
همون چیزی که دیدم دلیل مرگم شد🚬💔 # نامردی

متن طلسم جذب زنان

هر وقت ناراحت بودي به اين فك كن كه ميليون ها سلول تو بدنت وجود داره و تنها چيزي كه بهش اهميت ميدن تویی. # انگیزشی # ادبی

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از #رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس 🙂 # حقیقت

متن دعای جذب زنان

بهت میگم این حرفو دلی

عاشقتم حتی بری… ⁦☘️⁠ ⁠♡ # دوستت دارم

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

ولی تو زمانی واسم جذاب به نظر میای که به هیچکس محل ندیو فقط با من بخندی… # مغرور

متن طلسم جذب زن شوهردار

وقتی یک عطر رو هر دفعه به عشق یک نفر بزنی اون دیگه عطر تو نیس عطر اونه🖤🥀 # ادبی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

ما سال ها انده را بر دوش کشیدیم

و صبح طلوع نکرد ! # ادبی

متن برای جذب زن

.
‏دقت كردين آهنگ ها از ادم ها وفادارترن ، روی هیچ آهنگی نمیتونی دوتا خاطره ذخیره کنی … # حقیقت # موسیقی

متن برای جذب زن

ولی وقتی نسبت بهت بیخیال شدم دیگه هیچوقت نمیتونی حواسمو پرت خودت کنی!!
‌‌‌‌
# بی تفاوت

متن دعای جذب زنان

بعضی مواقع حتی مغزتم
عاشق دوروغ های قشنگ میشه
مثل این میمونه یه آدمی که از عشق
متنفر بود عاشق بشه…! # دروغ

متن برای جذب همسر

کاش میشد فکر‌های شبانت رو بیهوده صرفِ فکر کردن به آدم‌ها نکنی!
آدم‌هایی که حتی اهمیت نمیدن، فردا از خواب بیدار میشی یا نه…!

# ادبی # حقیقت

متن تبلیغات برای جذب مشتری آرایشگاه زنانه

ترک های دریوارو میشه پوشوند
اما ترک های دلو چیکار کرد؟ # عشق یک طرفه # نامردی

متن طلسم جذب زن شوهردار

– اگه بيفتم چى؟!
– عزيز من! اگه پرواز كنى چى؟ # انگیزشی # زندگی

متن برای جذب زن

خیلی عادی شده زندگیمون؛
نه سختیا درد دارن، نه خوشیا لذت! # حقیقت # بی تفاوت

متن طلسم جذب زن شوهردار

‹ کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند

همانند کسی است که برای گذر از رودخانه

منتظر است تا آب آن خشک شود! › # انگیزشی # زندگی

متن طلسم جذب زنان

اخرش زنجیر..
ظلم عالم گیر، میشکنه با دستای ما🖤 # حقیقت

متن طلسم جذب زن شوهردار

من قبل ار اینکه به کسی بی احترامی کنم؛ بهش همه احتراممو گذاشتم..!

# حقیقت # نامردی

متن تبلیغاتی برای جذب مشتری لباس زنانه

ولی اونجایی که بغض می‌کنیم و نمی‌تونیم بفهمیم به خاطر کدوم‌ یکی از هزارتا غممون پریشونیم، خیلی گناه داریم 🙁 # ادبی # حقیقت

متن دعای جذب زنان

صدای خنده ات زیباترین صداس

شاید آواز بلبل نیز در کنارش کم بیارد:)))

هانا نوشت🪐 # ادبی # دوستت دارم

متن برای جذب دختر

انجا‌که‌ویران‌گشت؛باکدام‌معذرت‌خواهی‌اباد‌خواهد‌شد:))💔 # خسته # ادبی

متن طلسم جذب زن شوهردار

ساموئل بکت یجا میگه: «آدمهایی که هیچوقت حوصله ندارند، بیشتر از همیشه انتظار کشیده اند..» # ادبی # حقیقت

متن برای جذب دختر

‏رابطه بدون اعتماد!
مث گوشیه که آنتن نمیده ،
فقط میتونی بازی کنی باهاش!
‌‌

# حقیقت

متن طلسم جذب زن شوهردار

﮼اگر‌صبرمون‌لبریز‌شه‌طغیان‌میکنیم. # خسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *