متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اهل دانشگاهم!
اما نیستم دانشجو.
کارت من گمشده است.
من به مشروط شدن نزدیکم
آشنا هستم با سرنوشت همه ی همسفران
نبضشان را می گیرم
هذیانهاشان را می فهمم
من ندیدم هرگز یک نمره بیست
من ندیدم که کسی ترم آخر باشد
من در این دانشگاه چقدر مضطربم
من به یک نمره ناقابل ده خشنودم
و به یک مدرک قناعت دارم.
من نمی خندم اگر دوست من می افتد.
و نمی خندم اگر موی سرم می ریزد
من در این دانشگاه
در سراشیب كسالت هستم
خوب می دانم استاد
كی كوئیز می گیرد
اتوبوس کی می آید
خوب می دانم برگه حذف کجاست
سایت و رایانه آن مال من است
هر کجا هستم باشم
تریا، نقلیه، دانشكده از آن من است
چه اهمیت دارد، گاه اگر می روید خار بی نظمی ها
رختها را بکنیم
پی ورزش برویم
توپ در یک قدمی است
و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است!
و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست.
و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم!
و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم!
و نترسیم از حذف
و بدانیم اگر حذف نبود می ماندیم.
و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم
و نپرسیم كه در قیمه چرا گوشت نبود
اگر بود چرا یخ زده بود
كار ما نیست شناسایی مسئول غذا
كار ما نیست شناسایی بی نظمی ها
كار ما نیست شناسایی هردمبیلی!
كار ما نیست جواب غلطی تحمیلی
كار ما شاید اینست كه در مركز پانچ
پی اصلاح خطاها برویم
کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلی خالی،
پیوسته شناور باشیم.
بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم.
كار ما شاید این است
كه مدرک در دست
فرم بی‌گاری یک شركت بی‌پیكر را
پر بكنیم
اهل دانشگاهم
رشته ام علافی‌ست
جیب‌هایم خالی ست
پدری دارم
حسرتش یک شب خواب!
دوستانی همه از دم ناباب
و خدایی كه مرا كرده جواب.
خوب می‌فهمم سهم آینده ی من بی‌كاریست
من نمی‌دانم كه چرا می‌گویند
مرد تاجر خوب است و مهندس بی‌كار
وچرا در وسط سفره ما مدرک نیست!
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
باید از آدم دانا ترسید!
باید از قیمت دانش نالید!
وبه آنها فهماند كه من اینجا فهم را فهمیدم
من به گور پدر علم و هنر خندیدم!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اهل دانشگاهم
روزگارم خوش نیست
ژتونی دارم
خرده پولی
سر سوزن هوشی.
دوستانی دارم بهتر از شمر و یزید
هم چو من مشروط
و اتاقی که در این نزدیکی است
پشت آن کوه بلند.اهل دانشگاهم
پیشه ام گپ زدن است
گاه گاهی هم می نویسم تکلیف
می سپارم به شما
تا به یک نمره ناقابل بیست كه در آن زندانیست
دلتان زنده شود
چه خیالی، چه خیالی
خوب می دانم گپ زدن بیهودست
دانشم کم عمق است
نق زدن بیهودست.
اهل دانشگاهم
قبله ام آموزش
جانمازم جزوه
مُهرم میز
عشق از پنجره ها می گیرم
همه ذرات وجودم متبلور شده است.
درسهایم را وقتی می خوانم
که خروس می کشد خمیازه
مرغ و ماهی خوابند.
اوستاد از من پرسید
چند نمره می خواهی از من؟
من از او پرسیدم
دل خوش سیری چند؟

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوابگاهی عجیب و تک داریمدر بدنسازی‌اش خرک داریمگرچه این کاخ هست در «حافظ»لیک استخر در «ونک» داریمپولدار و فقیر یکساننداز همه قشر و هر دهک داریمروز و شب در تلاش بی‌وقفهکشت تدریجیِ کپک داریمتا که ثابت کنیم این شدنی‌ستطرح گنداندنِ نمک داریمتا مگر ظرف‌ها تمیز شودمته، سمباده، کاردک داریمدر کمدهای‌مان به جای کتابتیغ اصلاح، کش، پفک داریمغالباً در نماز آخر وقتهر دو رکعت سه بار شک داریمدر نمک‌پاش‌مان مربا ودر شکرپاش‌مان نمک داریمروی بالشت‌هایمان لپ تاپزیر بالشت‌ها تشک داریمفیس‌بوک است شمع محفل ماما که ویندوز یا که مک داریمتوی wall همه سرک داریمبهر ابراز عشق، امروزهLike داریم، سیخونک داریمروز و شب حرف می‌زنیم فقطتا که ثابت کنیم فک داریمتا بخندیم بی‌جهت با همروی دیوارها ترک داریمشام‌مان لوبیای سحرآمیزقصه‌ها با جناب جک داریماز قضا سلف جمعه تعطیل استپس غذا سوپ جو پرک داریماین «غذایا» که توی یخچال استصاحبش کیست؟ ما که شک داریم…وام‌ها چون که می‌شود واریزبا غذا دائم ایستک داریمآخر ماه بعد هر وعدهچای جوشیده خنک داریمدر آسانسور به لب دعای سفر«ربی انی اتوب لک» داریمشتر مرگ ساکن اینجاستچشم بیهوده بر کمک داریمهفته‌ای هفت بار pes داریمحمله داریم، هافبک داریمتخته، پاسور و مثلهم هرگز…منچ داریم… بادکنک داریم…اهل سیگار عده‌ای تک و توکاهل آن‌کار توک و تک داریمروی دیوارهای‌مان عکسِخانم جولیا کیک داریمعاشقیم اکثراً، بنابراینشعر داریم، نی‌لبک داریمعاشقی شغل مطمئنی نیستدو سه معشوقه یدک داریمطبق «اصل بقای عشق» اگرنازنین رفت، روشنک داریمآری این‌گونه است «اوضا»مانگوییا خانه در درک داریمبیخودی نیست آخر هر ترمیک سبد نمره‌های تک داریم..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

منم آن فارغ التحصیل بیکار
که دارم درد دلها با تو بسیارچو گشتم فارغ و مدرک گرفتم
شدم از شور و شادی بنده بیمارشدم دردانه ی مامان و بابا
که گویی من زدم لایی به نِیمارسپس آوازه ام در شهر پیچید
شدم مشهور توی کوچه بازارمهندس می شنیدم نام خود را
به شهر و روستا از درب و دیواربزرگ و کوچک و پیر و زن و مرد
مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرارهدایا می ستانیدم از آنها
دو دانه سی دی و یک دانه گیتارپس از یک جشن بی اندازه باحال
شدم آواره تا پیدا کنم کارادرارات و صنایع زیر و رو شد
نجستم کار و از غم می زدم زاردو دستی می زنم بر سر که دیگر
طنابی نیست تا خود را زنم دار“ز دست دیده و دل هر دو فریاد”
زدم داد و فغان و غرّش و جارهمانا مدرکم را لوله کردم
سپس کردم فرو در معبرِ غارمنی که فارغ و بیکارم اکنون
الهی که زند من را یکی ماربرادر جان مهندس نام من نیست
منم آن فارغ التحصیل بیکار

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

استاد از من پرسید چند نمره ز من می خواهی ؟
من از او پرسیدم نمره سیری چند ؟پدرم استاتیک را از بر داشت و کوئیز هم می داد
درس ها را آن روز حفظ می کردم در خوابامتحان چیزی بود مثل آب خوردن
درس بی رنجش می خواندمنمره بی خواهش می آوردم
تا معلم پارازیت می انداخت همه غش می کردندو کلاس چقدر زیبا بود و معلم چقدر حوصله داشت
درس خواندن آن روز مثل یک بازی بودکم کمک دور شدیم از آنجا بار خود را بستیم
عاقبت رفتیم دانشگاه به محیط خس آموزشرفتم از پله دانشکده بالا
بارها افتادم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

درست از وقتی که کنکورُ میداد
سوراخ شد آسمون دانشجو افتادتو فکرش صدهزارتا آرزو داشت
تو آیندش یه دنیا آبرو داشتمیدونست با انرژی ای که داره
محاله توی درسی کم بیارهمیگفت : “هرسال نوبل رو من میگیرم
تصور کن اگر یکروز بمیرم!تمام عالمای حال حاضر
از اون PHDی شاخ تا اکابرواسم صب تا به شب هی اشک میریزن
چقدر این آدما واسم عزیزن!دلا زود تنگ میشه وقتی نباشم
خدایا صد هزار سال زنده باشم”اینا فکرای قبل از ثبت نامه
خوبه! اما هدف هاش کم دوامهخیال با واقعیت فرق داره
مواظب باش حقیقت برق دارهتو جَوِّ ترم اول گیجه گیجه
خودش خرگوشه و همسر هویجهواسه جنس مخالف زود میمیره
دیگه یادش میره نمره بگیرههمش دنبال عشق و ازدواجه
درسته ازدواجم احتیاجهولی شورش رو داره در میاره
با این کاراش میشه مشروط بیچارهنوبل پر ، افتخار پر ، آرزو پر
یه وقتا تویِ گِل گیر میکنه خرترم دوم همیشه فرق داره
دیگه وقته تلاش و پشت کارهتلاشی سخت برای خواستگاری
رو قلبش پر شده از یادگاریولی یک نیم نگاه داره به درساش
دیگه کم کم داره میریزه ترساشدیگه این چهارده واحد پاسه پاسه
اگه که پاس نشه دل آس و پاسهبه زورِ امدادِ غیبی و …حالا…!!!
معدل رو دوازده شد ، ماشالاخلاصه میگذره روزای تحصیل
لم کار دستشه با مغز تعطیلبیبین ترمای بعد نیست قابل پخش
ندارم بازیگر من واسه این نقشیه نخ سیگار ، سه تا نون اضافه
مهندس جون نشی دیگه کلافهنبینم بی خیالِ بی خیالی
نبینم کار و باری تو ندارینبینم آرزوهات رفته از یاد
شیرینت رفته و وا مونده فرهادتنفر داری از استاد و جزوه
تو خرپای حراست عشقت عضوهایشلا اینجور آدم بین ما نیست
غلط کردم دانشجو اینجورا نیستهمه حرفام توَهم های شاده
جَوونم ، توی کلم پر ز باده

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

همه دانشجو ها بخوانندبه نام خداوند استاد ودرس
خداوند ان بچه های نترسیکی قصه بشنو زمن همچو قند
دهم شرح حال یکی ارجمندز دانشجو و درس گویم همی
دهم شرح حالش به دنیا دمیدم صبح کز خواب پا شود
بگوید من تو شما می شودهزل گفتن و چرت و پرت و شعار
همیشه بود کارش از دست یارسرصبح جوراب و کفشش کجاست
یکی زیر تخت و یکی گشته راستبشوید به هر سال جوراب خود
بگوید به دنیا همین است مدقیافه نگو همچو دیو است و جن
به قول خودش کرده مویش فشندو سه ساعتی شانه بر مو کند
سر و گردن این سو و ان سو کندبخوابد همیشه به هنگام درس
ندارد ز استاد و شاگرد ترسدو جیبش زده تار و خالی زپول
قیافه نگو همچو دیو است و غولنگفتم من از نمره های جناب
گمانم که رفته سر برگه خوابسه یا چها واحد بیفتد به ترم
نمی داند او فرق تبخیر و جرمدر اخر ندانست لیلی که بود
خر و خر مگس فرقشان در چه بودبگرید برای دو سه نمره ای
بگرید پر کوزه و خمره ایغذا خوردنش همچو اسب و نهنگ
تو گویی که با سفره می کرده جنگپر از قرص و کافور باشد غذا
پس از انکه خوردش بگیرد عذالباسش نگو چین و چاکش زیاد
دل و عاشقی تا ابد زنده بادموبایلی همیشه به دستش بود
دلش عاشق چشم مستش بودخدایا بلا ها از او دور کن
پشه ها و زنبور را کور کن

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

مقامش زهر کس بالاتر استوگر بالاتری بود، او والاتر است.شب، آهنگ می زند و روز می رقصد با اوقلب او کوچک است ، نازک تر از یک تار موانگشت اشاره به سوی اوست ز هر کوی و دامنپیکان تیر، به سمت اوست از کمان دشمنمن ندانم چه سری در آن خفته استکه درونش ، نگین عشق و ایمان نهفته استسربلند و پایدار در ملت است

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

روشنی بخشِ شب و ظلمتِ ما دانشجوست
مایۀ فخر همه، شوکتِ ما دانشجوست.نیست در خلقت انسان هدفی غیرِ کمال
برساند به فلک رفعت ما دانشجوست.مبر از یاد که در شانزدهِ آذر ماه
آن که شد جلوه‌گر غیرتِ ما دانشجوست.«اطلُبوا العِلمَ مِنَ المَهد» تا روزِ وفات
از نبی نقل شده؛ نعمتِ ما دانشجوست.رهبری گفت: اساتید و دانشجویان؛
آن که آباد کند ملتِ ما دانشجوست.همچو خورشید که روشن بکند پهنۀ شب؛
رافعِ جهل و غم و غفلتِ ما دانشجوست.پیرو علم و خِرَد باش «ظفر» می خواهی
بله روی سخن و صحبتِ ما دانشجوست.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

راه فردا را درخشان کن به گام دانشَت
کام عمرت را لبالب کن به جام دانشَتباغ علمت را شکوفا کن تو با صدها امید
تا ببوید هر کسی گل از پیام دانشَتچشمه ی مهر تو جوشان باد در شعر و سخن
تا که عطرآگین شود دل از کلام دانشَتشمس دوران باش،تا یاران تو چون مولوی
در سماع آیند و شادی ، روی بام دانشَترهرو راه بصیرت باش،ای دانش پژوه،
تا که بالاتر بری هر دم مقام دانشَت“روز دانشجو مبارک”بر تو ای جویای علم،
ای که می سازد وطن را انسجام دانشَت

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

علم چراغ رهت دانش زیبا بجوصنعت خوش منظرت مهرنما کوبه کوخشت نخستين كه نهادنـد پاكگلِ به سرشتنـد ز هر زره خاكعلم و هنر قالب آن كـــار بودآدم وحــــوا به هنــر يار بودهر نبــي و آل وي انــدرتلاشبهر هنر روز وشب اندر معاشتاكه هنـــر زنده جهان زندگيعلم خــــدا داد,كننـد بندگيدانش عالــــم به سخن يادشانحكمت و عزت بود از نامشاناي توكه دنبال كني علـم روزطفل رهي كن تو تلاشي هنوزبهر خرد علم بيامــــوز چنـــدبهره ببر گوش نما حرف و پندتا كه تو شاگرد شــوي با صفامهر دو چندان بر سد از خــدااهــل توكل به خدا درس جويغير خدا را مَطلب غيـر شـويتا كـــه تـو دانش بنمائي سَريرحاصل استادتوئي علم بجوبادبير

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اهل دانشگاهم
روزگارم در شک نيست
گاهگاهی واحدی می افتم
تا به قول اساتيد قوی پايه شوم
من به آغاز امتحان نزديکم
جزوه ها مي گيرم تا که زيراکس بزنم
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
نمره ها را زده اند
۵ پيدا بود و ۱۰
۲ پيدا بود و يکی هم ۱۱
من به اندازه يک اپسيلون
آرزو ميکردم که ۱۲ ترمه شوم
چه خيالی که اميدی عبث است
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
نمره های اندک
آه …. بچه ها در حسرت
حسرت پاس همان درسی که باز هم افتاده اند
بچه ها پخش و پلا
در همه جای حياط
جمعيت انبوه است
بوی مشروطی ها
يک نفر مي گريد…..
و بسی جالب بود که کسی می خندد !
ای دريغ از
پاس يک واحد درس !
من نديدم
کسی را که خجالت بکشد
يا يک اوستادی که ؛ نمره دهد مجانی
آ ه ……
من به يک نمره ۱۰ خشنودم
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد
من نمی دانم که
اين شبانه با روزانه
چه تفاوتها دارد
من نمی دانم که چرا ميگويند
درس بايد خواند، حفظ بايد کرد.
اهل دانشگاه
روزگارم بد نیست
خنده را می فهمم
و هزاران جوک می پرانم در راه
سایتها را می خوانم
جزوه ها را می بندم
و به فردا می خندم…
شاد بودن ذاتی است
من به یک خنده تو دلشادم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس
دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس
گفتم که از کجایی در اولین دیدارم
گفتا که از پشت کوه برای کنکور می ایم
گفتم که در پشت کوه به صنعت در چه کوشند
گفتا نکته میخرند به جاش تست میفروشند
گفتم که تست فروشی حافظ جزو ادب نیست
گفتا از درس خوانان ای یار این عجب نیست
گفتم که ایا از دل عاشق شدی به کنکور
گفتا از دل چه گویی بگو تو از درد زور
گفتم که عشق کنکور بگو بر تو چه سان است
گفتا که عشق کنکور بر جان من زیان است
گفتم گر کنکور کند مغز تو را ریش و ریش
گفتا که مغزم بوده اینگونه از سال پیش
گفتم که تازگی ها چه می بینی تو در خواب
گفتا که اورده ام در خواب رتبه ای ناب

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خار بودم خواستم تا گل کنم خوشبو شوم
درس خواندم تا که شاید با کسان همسو شوم
جوجه اردک بودم و زشت شبیه قصه ها
آرزو میداشتم تا لحظه ای یک قو شوم
دختر همسایه مان کارش درست و بیست بود
غبطه میخوردم به حالش خواستم چون او شوم
من دلم میخواست پیش این و آن پیچیده و …
مثل یک مجهول در مجهول ، تو در تو شوم
من شب و روزم همه صرف کتاب و درس شد
این دلیلی شد که من دور از همه کم رو شوم
پیش چشم این و آن من بارها جای کباب !!
رد شدم از امتحان تا کتلت و کوکو شوم
چشم هایم را دو دستی دادم و اما سرم
فسفرش را سوخت تا من عالمی بی مو شوم
این غزل حرفش همین است که در عمر گران
من چقدر زجر کشیدم تا که دانشجو شوم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دانشجو بودنم….
در زمانی که دانشجو بودم خواستم کارها کنم اما،نه نشدخواستم دانشجویی پـــــُر کار باشم،نــــــــه نشد
اهل علم و درس یک مقدار باشم ،نـــــــــه نشدخواستم در کلاس درس استاد
جای خواب خوش کمی بیدار باشم،نـــــــه نشدای خدا،هروز بی خودکار بودم در کلاس
خواستم یک با با خودکار باشم،نــــــه نشدخواستم در کلاس درس بعد این
کمتر به فکر صورت دلدار باشم،نــــــــه نشدخواستم در این اوضاع شوم اقتصاد
کمتر به فکر قیمت و نرخ سیگار باشم،نــــــــه نشدخواستم کمتر بخندم قاه قاه بعد از این
ساکت ارام چون دیوار باشم، نــــــــه نشددر خونه دانشجویی هر روز با تخم مرغ بودم
خواستم یک بار بی تخم مرغ باشم،نــــــــه نشدای خدا بچه مثبت بودن نیامد به ما
خواستیم یک بار ادم وار باشیم ،نــــــه نشد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گر بودیم معلم یا استاد در دانشگاه.
گر بودیم رسولی در منصب علم.
گر بودیم رسولی همراه با دیگر اندیشه یاران.
امدیم ای دوستان ای جوانان بهر تعلیمی در تعلم از نوین برگهایی در علم تازه.
ماییم بهر دانشجو همراه او هم سوی او.
بذرهایی را افشان کنیم در ذهن شان هم سوی با فکرشان در فراسوی با دید شان.
امدیم پیامی از صلح باشیم بهر دانشجو.
امدیم چون دلسوز استادی همچون درختی استوار باشیم در فکوری ذهن دانشجو.
امدیم چون دلواپسان باشیم که می جویند طریقی راستین بهر دانشجو.
امدیم چونان مریدی در مراد در ره نو علم باشیم بهر دانشجو.
امدیم چونان ورقهای رنگین در روزی سپید باشیم بهر دانشجو.
امدیم جوشان در کوشش سخت وار در علم عمل باشیم بهر پروازبلند دانشجو.
امدیم مانند خون در نو حیاتی بهر امید باشیم در رگهای دانشجو.
امدیم چونان یاد دادن را باشیم در نمونه از شکل سلولی با درک ژن در فکر او.
امدیم باشیم بسان قرمز سلولها در پیروز برگهای دانشجو.
امدیم باشیم شادان نه غم داران با تابندگی درامروزعلم درذهنیت رنگین دانشجو.
امدیم باشیم در تدریس و اموزش چنان نو در تازه های علم وعمل هم تا ببینیم اوج پران ذکاوت درفکر دانشجو.
امدیم باشیم در پژوهش در اغازی دوباره درکشف مطلب همراه با دانشجو.
امدیم باشیم در دیدی دوچندان در سمینار ذهن برتر در علم و پژوهش در تازه های او.
ما بدنبالیم در فرصت تا مجالی در برتری باشد به اندیشه در عبورش ازعلم در کنکاش او.
ما بدنبالیم در فرصت تا در این شدن ها شاید لحظه ای در نوآوری باشد تادرخشش حادث شود درعلم او.
تا شویم شمع فروزان در تابندگی بر نسل حاضر این فرهیختگان ماندگار ازفرزانگی بر ایندگان علم او.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یک روز، شما 17 ساله هستید و قصد دارید روزی کاری بزرگ انجام دهید.
و بعد بی سر و صدا بدون اینکه واقعا متوجه شوید، امروز امروز است.
و بعد روزها گذشته است و این زندگی شماست. جان گرین

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر یدکی به نام “اراده”موتوری به نام “استقامت”و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشیبه جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امروز را دریاب و غم دیروز و ترس از فردا را فدای امروزت نکن.امروز بهترین لحظه‌هاست، پرتوان و پرانرژی امروزت را بساز.امروز که جوان‌ تر از فردایی برای تلاش بهتر است.تلاش برای آینده ای که تو را در خود زنده نگه می‌ دارد، تو را در خود می‌ میراند و بزرگ و کوچکت می‌ کند و این سرنوشتی است که به اختیار تو رقم خواهد خورد.پس بهترین‌ ها را برای خودت طلب کن و تا فرصت هست امروز را بساز.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی دارای دو قانون است :
1. هرگز دست نکشید
2. همیشه قانون شماره 1 را به یاد داشته باشید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امید یعنی، بدان تا هستی می‌توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.امید یعنی، بدان خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می‌شود یک کارهایی کرد.امید یعنی، اینکه همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.امید یعنی، اینکه اگر دانه زندگی صد بار از دستمان رها شد باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکم‌تر گام برداریم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

فقط بخاطر بسپار کسی هست که از داشتن چیزی کمتر از آنچه که تو داری خوشحال می شود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوشحال بودن به معنای این نیست که همه چیز عالی است.
این بدان معناست که تصمیم گرفته اید فراتر از نواقص خود را نگاه کنید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی مانند عکاسی است. برای بهتر شدن به منفی نیاز دارید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی کوتاه است، زندگی کنید.
عشق نادر است، آن را به دست بیاورید.
عصبانیت بد است، آن را رها کنید.
ترس وحشتناک است، با آن روبرو شوید.
خاطرات شیرین هستند، آن را گرامی بدارید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

بزرگ فکر کن“تقدیر” تقویم افراد عادی است…و “تغییر” تدبیر افراد عادی…نگذار ذهن‌ های کوچک متقاعدت کنند که رؤیاهایت زیادی بزرگند…موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن:آن‌هایی که منتظر شکست تو هستند تا “به” تو بخندندآن‌هایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با” تو بخندند

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برای رسیدن به موفقیت، آرزوی موفقیت شما باید بیشتر از ترس از شکست باشد. بیل کازبی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چیز های خوب برای کسانی که منتظر هستند اتفاق می افتند
و چیز های بهتر برای کسانی که از جای خود بلند می شوند
و هر کاری برای انجام آن انجام می دهند اتفاق می افتد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چالش چیزی است که زندگی را جالب می کند
و غلبه بر آن همان چیزی است که زندگی را معنا می بخشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

فقط بدانید، وقتی واقعا موفقیت را می خواهید، هرگز از این امر دست برنخواهید داشت.
مهم نیست که وضعیت چقدر بد باشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

روی بهتر کردن خود متمرکز شوید، نه این که فکر کنید که شما بهتر هستید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه درس‌ هایتان را برای «فردا» بگذارید خیلی دیر می‌شود…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شما همیشه آنچه را که می خواهید دریافت نمی کنید،
آنچه را که برای آن کار می کنید دریافت می کنید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر هرگز امتحان نکنید، هرگز یاد نخواهید گرفت.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چیز های به مراتب بهتر از هر چیزی که پشت سر بگذاریم وجود دارد. سی. لوییس

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر آنچه را که می خواهید دنبال نکنید، هرگز آن را نخواهید داشت.
اگر سؤال نکنید، جواب همیشه خیر است. اگر به راه نیفتید، همیشه در یک مکان هستید. نورا رابرتز

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نگویید وقت کافی ندارید.
به شما دقیقا همان تعداد ساعت در روز داده می شود که به
هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچ، توماس جفرسون و آلبرت اینیشتین داده شد است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نگویید که دنیا به شما چیزی بدهکار است.
جهان به شما هیچ دینی ندارد.
اول دنیا وجود داشته است. مارک تواین

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تا زمانی که هنوز چیزی برای یادگیری دارید دانشجو باشید
و این به معنای تمام زندگی شما خواهد بود. هنری ال دوهرتی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یادگیری مانند قایقرانی در سر بالایی است، اینکه پیشرفت نکنید یعنی عقب نشینی.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن، به فردا امیدوار باش. آلبرت انیشتین

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تحصیلات یعنی چیزی که بعد از یادگرفتن هم فراموش نشود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یادگیری مانند ورزش، تماشا کردنی نیست.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تنها راه انجام دادن کارهای عظیم، دوست داشتن کاری است که می‌کنید. اگر تا الآن آن را پیدا نکردید، به گشتنتان ادامه دهید و تا زمانی که آن را پیدا نکردید، متوقف نشوید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تفاوت بین معمولی و خارق العاده مقدار نا چیزی است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هر روز صبح با این فکر که اتفاق فوق العاده ای در حال رخ دادن است از خواب بیدار شوید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

همیشه در حال یادگیری چیز مفیدی باشید. سوفوکلس

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من معتقدم که هر فردی با استعدادی متولد می شود. مایا آنجلو

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امروز یک دانش آموز، فردا یک رهبر. مارگارت فولر

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

سفر هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود. لائوس تزو

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد. توماس ادیسون

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شما باید تغییری باشید که می خواهید در جهان ببینید. مهاتما گاندی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یک متخصص در هر چیزی یک زمان مبتدی بوده است. هلن هایز

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خلاقیت، سرگرمی و تفریح ​​است. آلبرت اینیشتین

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متفاوت بودن یکی از زیباترین چیز های روی زمین است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر همیشه این کار را انجام داده اید احتمالا اشتباه است. چارلز کاترینگ

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بگویم اما می توانم فرمول شکست را برای شما توضیح دهد :
سعی کنید همه را خوشحال کنید. هربرت

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برخی افراد آرزوی موفقیت های بزرگ را دارند در حالی که دیگران بیدار مانده و آن ها را انجام می دهند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شکست بازندگان را شکست می دهد و الهام بخش برندگان است. رابرت کیوساکی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من شکست نخورده ام. من فقط 10،000 راه پیدا کردم که کار نمی کنند. توماس ادیسون

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ورزش بر روی جسم و روحیه فرد بسیار تاثیر گذار است پس ورزش را همیشه در برنامه خود قرار دهیم . انجام ورزش صبحگاهی برای افراد زیادی کابوس است، زیرا برای آنها پیدا شدن صبح زود و رفتن به باشگاه بسیار سخت است.با این وجود ورزش صبحگاهی فواید زیادی دارد که به شما کمک می‌کند تااهداف خود را در رسیدن به آمادگی جسمانی به دست آورید. یکی از فواید ورزش کردن در صبح زود این است که شما مطمئن هستید که این کار را انجام می‌دهید و در طول روز آن را به تعویق نمی‌اندازید اگر شما به خود بگویید که بعد از ظهر ورزش می‌کنید ممکن است در طول روز خسته شوید و بهانه‌های زیادی برای ورزش نکردن بتراشید.ممکن است ابتدا سخت باشد که صبح بیدار شوید و ورزش کنید یا به باشگاه بروید اما کم‌کم به این روند عادت می‌کنید و زودتر از خواب بیدار می شوید. انشا درباره تربیت بدنی و ورزش با انجام ورزش صبحگاهی سرحال تر به محل کار خود می‌روید و خود را مجبور می‌کنید تا از غذاهای غیر سالم نخورید.کسانی که اول صبح ورزش می‌کنند، الگوی خواب بهتری دارند، زیرا صبح زود بیدار می‌شوند و بالطبع شب به موقع می خوابند. اگر بعد از ظهر یا غروب ورزش کنید انرژی شما در این زمان از روز بالا می‌رود، زیرا آدرنالین بیشتری در بدن ترشح می‌شود که باعث می‌شود شما در زمان خواب خسته نباشید و نتوانید راحت بخوابید.هنگامی که صبح زود ورزش می‌کنید از لحاظ ذهنی و جسمی برای کارهای روزانه آماده‌تر هستید.ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است.ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد.امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند.برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور .گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده،وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.– ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت نموده، اراده وی را قوی می سازد.– اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ورزش و سلامتی کودکان
ورزش منظم یکی از مهمترین راهکارهای کسب سلامتی برای بچه ها و بزرگسالان است. فعالیت بدنی، وزن مطلوب را حفظ می کند، طول استخوانها را افزایش می دهد و در نهایت از خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی می کاهد. پزشکان باید موقعیت وزنی کودکان ونیز میزان فعالیت بدنی آنها را طی یک دوره پزشکی مداوم ارزیابی کنند. متخصصان موظفند با توصیه های ساده به بچه ها و خانواده ها زمینه را طوری فراهم کنند تا با حداقل صدمه، حداکثر نشاط و لذت حاصل شود. همهافراد به ورزش نیازمندند. معمولاً پزشکان با توجه به سن، موقعیت فیزیکی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه مراجعه کنندگان جوان و نوجوان مناسب ترین فعالیت بدنی را به آنها توصیه می کنند. نادیده گرفتن ارتقاء سلامتی بین افراد جوان و خردسال به دو دلیل است: ۱) تنبلی و سستی بین بزرگسالان بیش از کودکان است چون بچه ها به طور طبیعی و ناخود آگاه فعال هستند. ۲) خطرابتلا به بیماریهایی مثل دیابت و بیماریهایی قلبی بین افراد بالغ بیشتر است. به هرحال، با توجه به بررسی های انجام شده ، کودکان و نوجوانان به طور کامل فعال و با تحرک نیستند. شایان ذکر است که باید بچه ها به ورزشهایی بپردازند که برای بهبود بیماریهای قلبی و نیزارتقاء سلامتی طولانی مدت مفید است. متاسفانه تقریباً بیش از نیمی از آنها فعال نیستند. ضمناً، دخترها درخلال سن بلوغ و پس از آن کمتر از پسرها به ورزش می پردازند . این روند حتی با آموزشهای پزشکی و ورزشی هم قابل درمان نیست. تنها کمی بیش از یک دوم دانش آموزان دبستان و راهنمایی باید در کلاسهای ورزشی روزانه شرکت کنند. میزان اهمیت به ورزش بین دانش آموزان دبیرستانی نه تنها نباید کاهش یابد بلکه باید افزوده شود.
چگونگی ورزش سلامتی کودکان را تامین می کند
کنترل وزن: ارتباط بین فعالیت فیزیکی و چاقی در سنین چاقی در سنین پایین کاملاً مشخص نیست و مطالعات مربوط به آن هم نتایج ثابتی را در اختیار متخصصان قرار نمی دهد. با این وجود، با افزایش وزن و تحرک و نیز کاهش مصرف کالری می توان وزن را کاهش داد.
نگرانی افزایش وزن بین کودکان و نوجوانان کاملاً به جا و منطقی است. بچه های چاق در معرض بیماریهای فشار خون، دیابت نوع دوم، نامنظمی هورمون رشد، مشکلات تنفسی و استخوان قرار دارند. این بیماران از فقدان اعتماد به نفس و روابط اجتماعی رنج می برند.رشد و نمو استخوان
: ورزش باعث تاثیرات ثابت در رشد و نمو استخوان می شود. فعالیت بدنی ، خطر ابتلا به پوکی استخوان را با افزایش غلظت مواد معدنی کاهش می دهد. تحقیقات انجام شده در مورد ۴۰ پسر بالغ که به مدت ۳۰ دقیقه و سه بار در هفته به ورزش می پرداختند حاکی از آن بود که، حجم استخوان کمر و پا، و غلظت مواد معدنی در بدن آنها دو برابر کسانی است که تحرک کمتریداشتند.نتیجه این تحقیق در مورد ۴۵ زن نابالغ هم مثبت بود. محققان معتقدند که میزان حجم استخوان حتی پس از توقف ورزش کاهش نمی یابد. آنها به این نتیجه رسیده اند که انجام حرکات ورزشی قبل از سن بلوغ درصد شکستگی استخوان را پس از سن یائسگی تقلیل می دهد.
مراقبت ازقلب و رگهای خونی:
اغلب ، بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالان نمایان می شود، با این وجود در سنین پایین همممکن است که با آنها مواجه شویم. تحقیقات نشان می دهد که ورزشهای هوازی در جلوگیری از بیمارهای قلبی عروقی بزرگسالان بسیار موثر است، اما در مورد بچه ها هنوز نامشخص است.سلامت فکری و ذهنی:با توجه به آخرین شواهد، ورزش در بهبود افسردگی و اضطراب بزرگسالان و کودکان بسیار موثر است . فعالیت بدنی یکی از راهکارهای مبارزه با هیجان روحی است. با توجه به برسی های انجام شده در مورد ۲۲۰ بزرگسال مؤنث مضطرب و نگران، آن دسته از افرادی که در برنامه های ورزشی سخت شرکت می کنند کمتر از تنش های فیزیکی و روحی رنج می برند.
برنامه ریزی
مهمترین نکته برای پزشکان این است که به طور مثبت تمایل جوانان را به ورزش زیاد کنند و نیز دریابند که هر فعالیت بدنی برای فرد خاصی مناسب است. کودکان ناتوان نسبت به هم سن و سالان توانای خود کمتر با ورزش آشنایی دارند. جالب این که این افراد برای افزایش قدرت بدنی و تناسب اندام خود به ورزش بیشتری هم نیازمندند بجز کودکان علیلی که در سازمانهای ملی و جهانی( مثل المپیک) فعالیت دارند، بقیه از تحرک بدنی اندکی برخوردارند، بنابراین باید تک تک افراد، مدارس و مؤسسات مختلف نهایت سعی خود را بکنند تا روز به روزاین انگیزه مثبت را بین آنان افزایش دهند. پزشکان می توانند با تهیه فهرستی از فعالیتها، به میزان مصرف انرژی و تحرک بدنی بیماران پی ببرند. درضمن این روش به پزشکان کمک می کند تا ورزش هایی را پیشنهاد کنند که متناسب با سن، اندام، علاقه و موقعیت بدنی آنها باشد، معمولاً سوالات در رابطه با موارد زیر است:
– آموزشهای بدنی که شامل کلاسهای ورزشی مداوم و انواع فعالیتهاست.
– ورزشهای هوازی مثل دویدن، فوتیال و نیز فعالیتهای غیر هوازی مثل بیس بال.
– ورزشهای تفریحی و جسمانی دیگر مثل اسکیت، راهپیمایی و نیز فعالیتهای شدید بدنی.
قابل توجه است که هیچ ورزشی به تنهایی برای سلامت جسمانی و روانی نوجوانان و کودکان مفید نیست. این نکته بسیار مهم است که با کمک اولیاء بتوانیم فعالیتهای بدنی را انتخاب کنیم که با سن و توانایی فیزیکی بچه ها متناسب باشد. یکی از اهداف اصلی متخصصان این است که بتوانند ۳۰ دقیقه ورزش سبک و آرام را در اکثر روزهای هفته دانش آموزان بگنجانند. پیاده روی و پیمودن پله، باعث تناسب همه جانبه و سلامت روز افزون می شود. انجام ورزشهای سنگین بیناکثریت افراد جامعه شایع است، و حتی کودکان نابالغ هم می توانند با حداقل خطر و نیز هیچ گونه صدمه ای به استخوانها، عضلات و مفاصل ، نتایج خوب و مثبتی کسب کنند.
باید دقت کنیم که نظارت دقیق و همه جانبه هم در انجام حرکاتهای فیزیکی بسیار مهم است. بچه ها نباید اجسام سنگین بلند کنند، ضمناً باید تا رشد کامل اسکلت بدنشان از پرتاب وزنه خودداری کنند.
گاهی اوقات پزشکان بچه ها را به انجام ورزشهایی وا می دارند که متناسب با توانایی و میزانآسیب پذیری آنهاست. متخصصان به افراد مبتلا به بیماری ضعف رباط ها پیشنهاد می کنند تا بیشتر به شنا و دوچرخه سواری بپردازند و از ورزشهایی مثل بسکت بال که منجر به پیچ خوردگی می شود اجتناب کنند.
کاهش صدمات حین ورزش
رعایت اصول ایمنی مهم ترین عامل به شمار می رود. با این وجود حوادث ناگوار مربوط به ورزش بسیار شایع است. یکی از بررسی ها حاکی از آن است که ۲۲ درصد از بچه های مدرسه ای طی انجام فعالیتهای بدنی مصدوم می شوند و اغلب این حوادث هم بسیار جدی است. با بکارگیری روشهای دقیق و حساب شده می توان از این ناراحتی ها جلوگیری کرد.
به عنوان مثال، اولیاء باید به طور کامل دریابند که آیا مکانهای ورزشی کاملاً نکات ایمنی را رعایت می کنند یا خیر. با وجود این که حفظ روحیه رقابت بین بچه ها بسیار مهم و مثبت است، باید آنها را ازهل دادن یکدیگر به خصوص در مناطق خطرناک منع کنیم. شایان ذکر است که بچه ها هنگام احساس درد در بدنشان نباید ورزش کنند و نیز نباید با مصرف مسکن در این فعالیتها شرکت کنند. مربیان و اولیاء باید بدانند که صدمات و آسیب های بدنی ممکن است در آینده به لنگی یا پس از افتادن به سائیدگی بازو منجر شود.
به منظور اطمینان بیشتر، کودکان و نوجوانان باید برای هر ورزشی از وسیله ایمنی مناسب آن استفاده کنند. مثلاً هنگام فوتبال کفش های مناسب بپوشند. استفاده از کلاه دوچرخه سواری هم یک الزام است، در ضمن، محیط های ورزشی باید عاری از زباله و گودال باشد.
یکی از مهمترین ، معمولی ترین و سخت ترین صدمات برای بچه ها حین موتورسواری حاصل می شود. باید دقت کنیم که مسیر عبور آنها باید عاری از ترافیک باشد نیز باید ازعلامتهای دوچرخه سواری و راه پیمایی هم در این مکانها استفاده شود. باید به کودکان و نوجوانان توصیه کنیم که هنگام ورزش در معرض آفتاب، از کلاه و عینک آفتابی استفاده کنند. به منظور جلوگیری از فقدان آب، باید به آنها آموزش دهیم که قبل و بعد از حرکات فیزیکی و نیز هنگام انجام ورزش هایی که بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد از مایعات استفاده کنند.
اثرات پیاده روی در کاهش وزن
پیاده روی نه تنها به عنوان یک ورزش در حفظ سلامتی بدن مؤثر است، بلکه یکی از بهترین ورزش ها برای کنترل وزن به شمار می رود.بسیاری از کسانی که می خواهند لاغر شوند، اغلب به ورزش هایی می پردازند که گمان می کنند کالری بیشتری می سوزانند و تعجب می کنند که چرا بعد از چند هفته هیچ نتیجه ای نگرفته اند.
از بین بردن چربی زائد بدن نیاز به گذشت زمان دارد. درست است که مصرف کالری مهم میباشد، اما برای کاهش وزن، به ویژه در اولین مراحل آن، فقط سوزاندن کالری اهمیت ندارد.
برای کاهش چربی بدن، حتما باید ورزشی را شروع کرد که مستقیما چربی را بسوزاند؛ ورزشی که به آرامی و تدریجا سطح تندرستی را افزایش دهد، طوری که بعدا بتوان برای تسریع در کاهش وزن دائمی وزن است.
حتی اگر پیاده روی، باعث سوختن کالری بیشتر نشود، کافی است نگاهی به فواید مثبت آن بیندازیم:
سوزاندن درصد بالاتری از چربی بدن
افزایش سلامتی و سرحال بودن
ازدیاد سطوح انرژی
کاهش بیماری ها
ضمنا یادتان باشد که:
شرکت در پیاده روی آسان است.
پیاده روی با دوستان مفرح است.
پیاد روی ابزار و تجهیزاتی لازم ندارد.کاهش وزن با یک برنامه پیاده روی می تواند آغاز معقولی باشد
خیلی از آدم های چاق یا کم تحرک، سطح تندرستی پایینی دارند. این امرغالبا به خاطر ورزش نکردن است که به مرور زمان سبب می شود عضلات و سیستم انرژی، کارآیی خود را از دست بدهند. به همین دلیل وقتی یک برنامه ورزشی برای کاهش وزن شروع می شود، انجام آن خیلی دشوار به نظر می آید.«دویدن» و «پیاده روی سریع» برای سوزاندن کالری، ورزش های فوق العاده ای محسوب می شوند با این همه، برای کسانی که آمادگی جسمانی خوبی ندارند، این ورزش ها غالبا انرژی بَر هستند. ورزش های خیلی شدید باعث می شوند بدن کربوهیدرات بیشتری بسوزاند.
برای سوزاندن چربی لازم است بدن در سطوح پایین تری تلاش کند و بسیاری از ورزش ها اجازه این کار را نمی دهند. «پیاده روی سریع» را در نظر بگیرید: برای سوزاندن کالری و حفظ آهنگ تمرینات با یک مربی همراه، خیلی از مبتدی ها ممکن است سعی کنند محدودیت های موجود را کنار بزنند تا احساس کنند که تمرین درست و حسابی انجام داده اند. لذا اگر تعداد ضربان نبض خیلی بالا باشد، سوزاندن درصد بالایی از چربی غیر ممکن است. پس بیایید درباره سوزاندن چربی چیزهای بیشتری یاد بگیریم.
همچنین پیاده روی ما را قادر می سازد با سرعتی ثابت و مداوم تمرین کنیم، این هم نیاز دیگری است که به ما اجازه می دهد به طور مؤثری چربی بسوزانیم. بسیاری از فعالیت های دیگر نظیر تنیس، فوتبال، هاکی یا بیس بال اغلب نیازمند انفجار عظیم انرژی برای مدت کوتاهی در بین فواصل منظم، آن هم با گامی ساده هستند. این نوع ورزش کردن، به بدن اجازه می دهد که به اصطلاح دنده عوض کند و کربوهیدرات را به عنوان سوخت استفاده کند.برای سوزاندن انرژی لازم است بدن ما به طور دائم در تمام مدت ورزش، در وضعیت سوزاندن چربی باشد؛ پیاده روی فعالیتی مداوم و تدریجی است، بنابراین حتی اگر شخص فاقد آمادگی جسمانی هم باشد به طور مؤثری به وضعیت سوزاندن چربی دست می یابد.
نکته بسیار مهم در مورد پیاده روی برای کاهش وزن این است که می تواند یک تفریح هم باشد. مثلاً دوستان هم می توانند به پیاده روی ملحق شوند به این ترتیب شما می توانید با آنها صحبت کنید و از جدیدترین اخبار مطلع شوید. می شود موقع خرید رفتن پیاده روی کرد، یک ساعت می توانید دور مغازه ها و مراکز خرید بچرخید و با این کار چربی های ذخیره شده را بسوزانید. در اینمورد شاید ایده خوبی باشد که برای ادامه روال سوزاندن چربی، حرکت های مداومی انجام شود، اما تماشای ویترین مغازه ها هم می تواند خوب باشد!
پیاده روی می تواند بهترین راه برای شروع هر برنامه جدید کاهش وزن باشد، البته تا جایی که پزشکتان آن را تائید کند!
برای نگه داشتن بدن در بالاترین حد سوزاندن چربی، پیاده روی مؤثر با کنترل تعداد ضربان قلب، بیشترین تأثیر را دارد.
*هشدار:
– همیشه قبل از شروع هر ورزش جدیدی، تأیید پزشک معتبری را بگیرید. تمام ورزش ها باید تحت نظارت یک مربی صاحب صلاحیت انجام شود.
– چنانچه تعداد سلول های چربی شما زیاد است، باید ورزش کنید و با استفاده از اصول صحیح علمی، برای کاهش چربی سلول ها، رژیم بگیرید. هر روش دیگری منجر به کاهش آب بدن و احتمالاً- پس از قطع رژیم- بازگشت به وضع سابق می شود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

مقدمه
در راس تمامى برنامه هاى بهداشتى یک اصل مهم وجود دارد و آن اصلاح شیوه زندگى است که جز با تغذیه مناسب، پرهیز از استرس، ترک سیگار و ورزش حاصل نمى شود.
در این میان نقش ورزش از همه پررنگ تر است. شیوع روزافزون چاقى و بیمارى هاى وابسته به آن که همه از بى تحرکى و فراوانى وسایل مدرن که زندگى را راحت تر مى کنند حاصل مى شود، نشان دهنده این است که آدم هاى بسیارى از ورزش و فواید آن غافلند. ورزش یک عامل حیاتبخش در حفظ سلامتى است از آن جهت که همواره با کاهش چاقى، فشار خون و چربى خون که همگى از عوامل موثر در بروز بیمارى هاى قلبى _ عروقى به شمار مى روند، همراه است و باعث بروز تغییرات مثبت در زندگى مى شود، استرس را مهار مى کند و با ایجاد روحیه عالى کیفیت زندگى را بهبود مى بخشد. ضمن اینکه بدن را قادر مى سازد چربى را به نحو مؤثرترى به عنوان سوخت مصرف کند.فصل تابستان است و در این فصل اوقات فراغت خانواده ها به ویژه فرزندان بیشتر است. و این فرصتی ست برای پرداختن جدی تر به ورزش و تربیت بدنی
به همین بهانه قصد داریم در ویژه نامه تابستانی تبیان چندین نکته کاربردی از ورزش را هرچند بصورت پراکنده تقدیم شما عزیزان کنیم . برخی از این نکته ها مناسب والدین در هدایت فرزندان در امر است و دانستن بخشی دیگر از آنها برای خود والدین نیز به عنوان ورزشکار مفید خواهد بود. در این راه از کارشناسان و پیشکسوتان ورزشی نیز کمک گرفته ایم و طی روزهای آینده حتما توصیه این دوستان را هم به شما تقدیم خواهیم کرد.
۱٫ امام صادق علیه السلام می‌فرماید : همین که بچه‌ها را کاری نداشته باشید و بگذارید محیط اطراف خود را پیدا کنند ، خودشان بر اساس فطرت راهشان را پیدا می‌کنند و دچار تزلزل نمی‌شوند .
۲٫ کودکان را در محیطى قرار دهید که به فعالیت هاى بدنى و جنب و جوش ترغیب شوند. فعالیت و تحرک خردسالان خود را محدود نکنید.
۳٫ حدالامکان و به خصوص اگر فرزندتان خردسال است ، در محل ورزش کنار او باشید. اگر مراقبت شما نامحسوس باشد ، به فرزندتان کمک می کند با اعتماد به نفس بیشتری در میان همسالانش تمرین کند.
۴٫ والدین کودک باید از اهمیت فعالیت هاى جسمانى و تاثیر آن بر رشد جسمانى و روانى فرزندان خود آگاه شوند و باعث افزایش مهارت هاى حرکتى آنان گردند.
۵٫ کودکان نوپا، مهارت هاى حرکتى پایه مثل دویدن، پریدن، پرتاب کردن و … را کاملاً تحت تاثیر محیط زندگى خود مى آموزند. اگر شرایط جنب و جوش مثل زدن توپ به زمین و دریافت آن براىکودک بوجود نیاید، در هماهنگى چشم و دست او وقفه به وجود خواهد آمد .
۶٫ هر روز به مدت ۳۰ دقیقه ، کودکان نوپاى خود را وادار کنید تا به فعالیت هاى جسمانى سازمان یافته بپردازند. کودکان زیر ۷ سال، حداقل به ۶۰ دقیقه فعالیت بدنى در روز نیاز دارند.
۷٫ برای ورزش کردن نیازمند امکانات ، برنامه ریزی دقیق و آموزش صحیح هستید. فراهم کردن همه این ها نیازمند بودجه هنگفتی است که تنها باشگاههای ورزشی از پس آن بر می آیند بنابراین استفاده از باشگاه یا آموزشگاه ورزشی مناسب برای شما و فرزندانتان مفیدتر از ورزش انفرادی است.۸٫ برای یافتن مرکز مناسب آموزش ورزش به اندازه کافی تحقیق کنید. صرف بررسی آگهی های مندرج در نشریات کافی نیست. شاید اطلاعاتی که از این طریق به شما داده شده ، کافینباشد. به خصوص که معمولا این آگهی ها فاقد نام و نشان کامل هستند.
۹٫ اگر چه نام و سابقه یک مربی مهم است ، اما توجه داشته باشید هر قهرمان با سابقه ای لزوما یک مربی خوب برای فرزند شما (که در گامهای نخستین ورزش است و باید اصول ابتدایی ورزش را بیاموزد ) نخواهد بود..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ورزش بر روی جسم و رحیه فرد بسیار تصیر گذار است پس ورزش را همیشه در برنامه خود قرار دهیم . انجام ورزش صبحگاهی برای افراد زیادی کابوس است، زیرا برای انها پیدا شدن صبح زود و رفتن به باشگاه بسیار سخت است.با این وجود ورزش صبحگاهی فواید زیادی دارد که بشما کمک می کند تااهداف خودرا در رسیدن به آمادگی جسمانی به دست آورید.یکی از فواید ورزش کردن در صبح زود این است که شما مطمئن هستید که اینکار را انجام می دهید ودر طول روز ان رابه تعویق نمی‌اندازید اگر شما بخود بگویید که بعد از ظهر ورزش می کنید ممکن است در طول روز خسته شوید و بهانه‌های‌ زیادی برای ورزش نکردن بتراشید.ممکن است ابتدا سخت باشد که صبح بیدار شوید و ورزش کنید یا به باشگاه بروید اما کم‌کم به این روند عادت می کنید و زودتر از خواب بیدار میشوید. انشا درباره تربیت بدنی و ورزش با انجام ورزش صبحگاهی سرحال تر به محل کار خود می روید و خودرا وادار می کنید تا از غذا های غیر سالم نخورید.کسانی که اول صبح ورزش می کنند، الگوی خواب بهتری دارند، زیرا صبح زود بیدار میشوند و بالطبع شب به موقع میخوابند.اگر بعد از ظهر یا غروب ورزش کنید انرژی شما در این زمان از روز بالا می رود، زیرا آدرنالین بیشتری در بدن ترشح میشود که باعث می شود شما در زمان خواب خسته نباشید و نتوانید آسان بخوابید.هنگامیکه صبح زود ورزش می کنید از لحاظ ذهنی و جسمی برای کارهای روزانه آماده‌تر هستید.ورزش ترکیبی از فعالیت های‌ فیزیکی عادی و معمول و مهارت های‌ شخصی و بعنوان تفریح و یکسری از قوانین که برای مسابقه ؛ لذت بردن و رسیدن به برتری است.ترکیب شخصیت هایي با مهارت های‌ متفاوت دریک ملت، شجاعت و دلاوری ان ملت را افزایش می دهد. امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با ان سرو کار دارند.عده ای از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های‌ ورزشی بوده،وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.– ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ستم و ستمگر و دفاع از ستمدیده را در انسان تقویت نموده، اراده او را قوی می سازد.– اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

توسعهٔ ورزش‌ها با توجه به گذشتهٔ کامل آن ‌ها، مطالب مهمی را دربارهٔ دگرگونی ‌های‌ اجتماعی و دگرگونی ‌های‌ خود ورزش‌ها آشکار می نمایند.کشف‌های‌ بسیار مدرنی در فرانسه، آفریقا و استرالیا دربارهٔ هنر غارنشین‌ها وجوددارد «برای نمونه لاسکائوکس» که مربوط به زمان ماقبل تاریخ است اطلاعات زیادی دربارهٔ جشن‌های‌ مذهبی و رفتار انسان‌ها از ان دوران را در معرض قرار می دهد. دانشمندان با کمک تاریخ نویسی کربنی دریافته‌اند که پیشینهٔ عده ای از این منابع به ۳۰۰۰۰ سال پیش باز میگردد.شواهد مستقیم و کافی دربارهٔ ورزش از این منابع بدست نیامده‌است اما می توان این برداشت را داشت که فعالیت‌هایي در ان دوران وجود داشته که برابر ورزش در زمان ما می‌شده‌است.واقعیت‌های‌ هنری و ساختاری وجوددارد که نشان میدهد که در ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح چینی‌ها با ورزش و فعالیت‌های‌ شبیه ان سر و کار داشته‌اند. به‌نظر می رسد که ورزش ژیمناستیک یکی از ورزش‌های‌ پرطرفدار و عمومی در چین باستان بوده‌است.آثار باقی مانده از فرعونها نشان می دهد که تعداد زیادی از ورزش‌ها، شامل شنا و ماهیگیری، به طور کامل توسعه یافته و تکمیل شده بودو به طور منظمی در چندین هزار سال قبل در مصر باستان انجام می‌شده‌اند.سایر ورزشهای مصر باستان شامل پرتاب نیزه، پرش ارتفاع و کشتی گرفتن بود. ورزش‌های‌ ایران یا پرشیای باستان مانند هنر نظامی ایرانیان درزمان زرتشتیان ارتباط نزدیکی با مهارت‌های‌ دفاعی و رزمی جنگی داشت. از رشته‌های‌ ورزشی دیگری که در پرشیا رواج داشت از چوگان و شمشیربازی سوار بر اسب میتوان نام برد.در اروپا، علائم باقی مانده از ایرلند باستان شمایلی از آماده کردن جنگاوران برای جنگ را نشان می دهد که یادآور ورزش هاکی ایرلندی در عصر حاضر است. پیشینه این عکسهای به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح باز میگردد.شمار زیادی از رشته‌های‌ ورزشی از قبیل، کشتی، دو، بکس، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، راندن گاری در زمان یونان باستان وجود داشته‌اند. این فعالیت‌ها ارتباط فرهنگ نظامی و توسعه ورزش در یونان باستان را نشان میدهد.از زمانی که یونانی‌ها المپیک را بوجود آوردند، ورزش بخشی از فرهنگ این کشور شده‌است. بازیهای المپیک در ابتدا هر چهار سال یکبار در المپیا «دهکده کوچکی در پلئوپونس» برگزار می‌شده‌است.از ان روزگار تا زمان حال این ورزشها به‌شکل فزاینده‌ای سازمان یافته‌تر شده‌اند و مقررات ویژه‌ای برای انها تدوین شده‌است. صنعتی شدن زمان استراحت و تفریح بیشتری برای شهروندان کشور های توسعه یافته و درحال توسعه فراهم کرده و باعث شده مدت زمان بیشتری برای ورزش صرف کنند. چه به‌عنوان تماشاچی مسابقه‌های‌ هیجان‌انگیز ورزشی و چه به‌عنوان شرکت کننده در آن گونه رقابت‌ها.این گرایش‌ها و تمایل‌ها با کارآیی مد یاوسایل ارتباط جمعی گسترده و ارتباطات جهانی وسیع ادامه دارد. حرفه‌ای شدن دریک ورزش یک مورد و امتیاز خاصی شده و بعلاوه بودن آن ها محبوبیت ومردمی بودن ورزش‌ها را افزایش داده‌است، تا ان جا که طرفداران ورزش‌ها شروع به تبلیغ و نمایش ورزشکاران حرفه‌ای از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت کرده اند که همه ی آن ها در تمرین‌ها و رقابت های ورزشی با ورزش‌های‌ آماتور شرکت و نقش دارند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پزشک گریشمن، باستان شناس فرانسوی درباره ورود آریانها هزار سال قبل از میلاد می گوید: این سواران ایرانی با زن، بچه و گله وارد شدند و مزیت تقسیم ناحیه رابه مالک کوچک متعدد به دست آوردند و بیشتر آنان همراه گروه سواران خود به خدمت امرای محلی درآمدند.آریایی‌ها یکی از شعب مردمان هند و اروپایی بودند. عده ای از باستان شناسان معتقد هستند که ساکنین اولیه آریان‌ها یا آریایی‌ها در قسمت شرقی و جنوب شرقی دریای خزر بوده و برخی دیگر ان‌ها رابه مردمان قفقازیه که به قسمت‌های‌ جنوبی خزر آمده‌اند نسبت میدهند.اینان مردانی بودند که بعنوان سرباز مزدور زندگی می کردند. ایشان سربازانی را تشکیل می‌دادند که می ‌بایست یک روز جانشین امرایی بشوند که خود در خدمت ایشان بودند.تاریخ مهاجرت ان‌ها نیز به درستی روشن نیست ولی بین دو هزار سال تا پانصد سال قبل از میلاد این قوم به سرزمین ایران آمده و افراد بومی و محلی رابه جنوب برده‌اند.بنابر این آریان‌ها مردمانی قوی، سلحشور و صحرا گرد بوده و کار عمده شان پرورش حیوانات اهلی و شکار و سواری و تیراندازی بوده‌است.ورزش و تقویت قوای بدنی و مهارت در جنگ و سواری و تیراندازی و راهپیمایی از اصول متداول این مردم بوده‌است قومی که دائما در حال کوچیدن و منازعه با بومی‌های‌ محلی بوده و به قهر و غلبه زمینها و کشتزارها را تصاحب می‌کرده قطعا باید چالاک و سلحشور و بردبار و قوی اندام باشند.این مردم به تدریج شهر نشین شده و ده و شهر و قصبه بوجود آورده‌اند از وقتی که آریان‌ها شهر نشین شدند همیشه مورد هجوم شعبه دیگر آریایی‌ها ؛ سکاها واقع شدند.قبل از تشکیل دولت ماد، آریان‌ها به شکل ملوک الطوایفی می‌زیسته و رئیس هر خانواده با قدرت کامل خانواده را اداره می کرد، ودر مواقع جنگ یکی از رؤسای این خانواده فرماندهی لشکر رابه عهده می گرفتند که بعداً مقام سلطنت از همین اختیارات به وجود آمد. در ان زمان هیچ یک از امراء و سلاطین قدرت رئیس خانواده را تهدید نمی کردند.از قرن نهم قبل از میلاد سه تیره بزرگ آریایی در سرزمین ایران به حکومت رسیدند، در مشرق باختری‌ها، در مغرب مادها ودر جنوب پارس‌ها.ان چه از اخلاق و آداب این زمان روشن است حالت آماد گی قوم آریایی برای حرکت و جنگ و دفاع بوده ودر این عصر کشت غلات کاملا مرسوم شده ودر دهات و قصبات مزارع رونق بیشتری یافتند.تربیت حیوانات اهلی را عملی ساخته و اسب و سگ از نظر فوایدی که در جنگ و سفر و حضر و نگهبانی رمه و گله داشتند بیشتر اهمیت داشت.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تحریک و تحرک بخشیدن به ورزشها اغلب یک حالت ووسیله بیاد ماندنی نمی‌باشد. برای مثال، پیشقدمان دریانوردی و قایق رانی اغلب می گفتند که اغلب مسابقه قایق‌های‌ باد شونده به معنی تحریک بخشیدن به مهارتهای یادگیرندگان قایق رانی و دریانوردی است.اما باوجود این، اغلب مهارتهای محرک برای افزایش قابلیت کارآیی و عملکرد در موقع رقابت بیشتر از یادگیری با هم ادغام می شوند. روحیه ورزشکاری یک روحیه یا حالتی را بیان میکند که از ان فعالیت یا رقابت بخاطر خود ان لذت میبرند.این حالت عاطفی مشهور توسط خبرنگار ورزشی Grantland Rice به این صورت معنی میشود که مهم نیست که شما برنده یا بازنده شدید بلکه این مهم است که بازی را انجام داده‌اید. ؛ ” و شعار المپیک مدرن که توسط بنیان گذار ان پییر د کوبرتن این است. مهم ترین چیز این نیست که برنده نشدید اما این است که شما شرکت کردید، نمونه‌هایي از بیان این حالت عاطفی مناسب هستند. بیان میشود.اما اغلب فشار برای رقابت یا یک تمایل فردی برای احراز کارآیی مانند فشار و زور تکنولوژیمی تواند بر بازی لذت بخش و رقابت عادلانه توسط شرکت کنندگان تاثیر بگذارد.افراد مسئول برای فعالیتهای تفریحی اغلب در جستجوی شناخته شدن و کسب احترام در ورزشها هستند که با پیوستن به فدراسیون ورزشها مانند کمیته بین المللی المپیک یا با تشکیل هیئت منظم وقانونی اقدام به اینکار میکنند.در این صورت ورزشها از حالت تفریحی به حالت رسمی عوض میشوند:در ارتباط با اعضای جدید اخیر از قبیل دوچرخه سواران BMX، کوهنوردان برفی، و کشتی گیران هستند بعضی از این فعالیتها جنبه عمومی و همگانی دارند اما شکل‌گیری غیر یکسان در فرمهای مختلف برای مدت زمان طولانی دوام داشته‌است. در حقیقت، مققرات رسمی ورزشها در ارتباط با زندگی مدرن و توسعه فزاینده‌است.روحیه ورزشکاری، تحت هر اسمی مربوط به رفتار رقابت کننده در قبل، در طی و بعد از رقابت می باشد. نه تنها اگر یک ورزشکار برنده شود باید روحیه ورزشکاری خوبی داشته باشد وآن را حفظ کند بلکه اگر او ببازد باید همچنین این روحیه را حفظ کند.برای مثال در فوتبال روحیه ورزشکاری چنان ملاحضه شده‌است که برای معالجه یک ورزشکار مجروح از طرف مقابل توپ رابه بیرون از زمین بازی شوت می کند که امکان معالجه او را فراهم سازند. به طور دوجانبه تیم دیگر انتظار دارد که توپ را در موقع پرتاب به داخل زمین بازی دریافت کند.خشونت در ورزشها شامل رد شدن از روی خط رقابت عادلانه و ایجاد خشونت و دعوا است. ورزشکاران، مربیان، طرفداران انها و والدین بعضی وقتها رفتار خشونت آمیز را بر علیه افراد یا املاک و تاسیسات در نمایش ناراحتی از عادلانه بودن نمایش، احاطه طرف مقابل و عصبانیت یا جشن و سرور در پیش می گیرند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امروز بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیتهای بدنی و نقش ان در سلامت شناخته شده‌است. در واقع زندگی ماشینی، فعالیتهای حرکتی روزمره را کاهش داده و برای پیش گیری از بروز تعداد زیادی از مریضی‌ها ورزش امری ضروری است.گاهی یک ورزشکار فراتر از حفظ سلامتی در رشته‌ای خاص جهت کسب مقام قهرمانی کوشش مستمر مي نماید که در این شرایط تمامی عوامل در بدن تغییر میکنند.قلب، ریه، دستگاه گوارش، هورمون‌ها، سیستم عصبی و بخصوص ماهیچه‌ها نیاز به تطابق با وضعیت جدید دارند. در واقع هیچ استرس و فشاری مانند یک ورزش سنگین و طولانی مدت روی بدن تأثیر نمی گذارد. بنابر این جهت کسب مقام قهرمانی یکی از مسایل مهم، تغذیه ورزشکاران است.انرژی در ورزشانرژی مورد نیاز برای یک ورزشکار به عوامل مختلفی مثل خصوصیات فردی ورزشکار «قد، وزن، جثه فرد، جنس، سن و بلوغ»؛ مدت ورزش، نوع و شدت ورزش و شرایط جغرافیایی محل زندگی فرد بستگی دارد.به طور کلی طی فعالیت ورزشی از یک طرف میزان متابولیسم پایه «BMR» افزایش می یابد و از طرف دیگر فعالیت فرد زیاد می شود. بنابر این مقدار نیاز انرژی بین ۳ تا ۶ هزار کیلو کالری در روز توصیه می شود. برای ورزش‌های‌ سنگین مثل اسکی، ماراتن و ورزش‌های‌ تیمی حداکثر انرژی لازم است که برای این نوع ورزش‌ها توصیه میشود ۷۵-۷۰ درصد کالری رژیم از منبع کربوهیدرات که قسمت اعظم ان از نوع کمپلکس می باشد تأمین گردد.در ورزش‌هایي که انرژی زیادی در مدت کوتاه نیاز دارند مثل کشتی و شنای ۵۰ متر، میزان نیاز انرژی بین ۵۰۰-۳۰۰۰ کیلو کالری است. کمترین میزان نیاز به انرژی مربوط به فعالیت‌های‌ ورزشی با شدت کم و مدت طولانی و یا ورزش‌هایي که با شدت زیاد و مدت کم انجام می شود است.ورزش‌هایي مثل پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، پرش با نیزه و غیره…. به طور کلی میزان نیاز انرژی برای زنان ورزشکار ۱۰ درصد کمتر از مردان ورزشکارمی‌باشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

 

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پروتئین در ورزشپروتیین برای رشد و بازسازی، انقباض عضلانی و گاهی تولید انرژی برای ورزشکاران لازم است. اما مصرف زیاد پروتیین بر قدرت عضلانی نمی‌افزاید «فقط حجم عضلات را زیاد می کند» و توصیه میشود ۱۵-۱۲ درصد انرژی مصرفی بایستی از منبع پروتیین تأمین شود.چون نیاز ورزشکاران به انرژی افزایش مییابد، بنابر این مقدار پروتیین مورد نیاز برای فعالیت‌های‌ ورزشی حداکثر ۵/۱ گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز است که در مورد پروتیین مصرفی توصیه میشود.نسبت پروتیین حیوانی به گیاهی ۶۰ به ۴۰ می باشد و نوع پروتیین مصرفی بهتر است از گوشت‌های‌ کم چربی «گوشت سفید مثل مرغ و ماهی» و بیشتر به‌صورت کبابی یا آب پز باشد. سفیده تخم مرغ و لبنیات کم چربی نیز از منابع خوب پروتیین هستند.جگر منبع خوبی از پروتیین، آهن، فسفر، ویتامین‌های‌ گروه AوB میباشد. اما به دلیل این که غنی از اسیدهای نوکلییک، ترکیبات پورین‌دار و کلسترول است، مصرف ان بیش از هفته‌ای یک‌بار توصیه نمی شود.باید به این نکته توجه کرد که مصرف زیاد پروتیین باعث ایجاد عوارضی مثل از دست دادن کلسیم، خشکی بدن، ایجاد نقرس، دهیدراتاسیون یا کاهش آب بدن، کنونریس و اختلالات کلیوی می شود. چربی در ورزشجهت تولید انرژی برای فعالیتهایی که مدت زیادی طول میکشد سوختن مواد حاوی چربی ضروری است. با طولانی شدن ورزش، اسیدهای چرب آزاد از ذخایر بافت چربی رها می شوند و برای مصرف عضلات بعنوان سوخت استفاده می شوند.عضلات در ۶۰ تا ۹۰ دقیقه ابتدای ورزش از گلوکز و گلیکوژن ذخیره شده استفاده میکنند و پس از ۹ دقیقه اسیدهای چرب آزاد جهت سوخت مصرف میشوند. تحقیقات نشان داده است که چربی زیاد در رژیم غذایی باعث کاهش قدرت ورزشکاران می شود.در تحقیقی که روی دوچرخه سواران انجام گرفته مشاهده شده دوچرخه سوارانی که غذای مصرفی انها غنی از کربوهیدرات پیچیده «نان‌های‌ سبوس دار، پاستا و…» و محدود از چربی بوده، تا ۲۴۰ دقیقه دوچرخه‌سواری کرده‌اند.در حالی‌که در نتیجه خوردن غذای چرب مقاومت آن ها کم شده و حداکثر تا ۷۵ دقیقه توانسته‌اند فعالیت دوچرخه سواری داشته باشند. به طور کلی چربی مصرفی باید کمتر از ۲۵ درصد کالری رژیم باشد که از این مقدار ۱۰ درصد ان به اسیدهای چرب غیر اشباع حاوی چند باند دوگانه «روغن گیاهی مایع» اختصاص داده شود. آب در ورزشآب تنها ماده‌ای است که کمبود یا فقدان ان تهدید جدی برای سلامتی است. بخصوص در فعالیتهای ورزشی فقدان آب و یا کمبود آب سبب خستگی زودرس ورزشکار میشود.نقش آب برای فعالیت قلب و عروق، متابولیسم مواد مغذی، سیستم تنظیمی حرارت بدن و همچنین دفع مواد زاید حاصل از متابولیسم سلولی است. از طرف دیگر انتقال آب از داخل به خارج از سلول و بالعکس متضمن جابجایی یون‌های‌ سدیم، پتاسیم، کلرومنیزم است.هر چند که عرق یک ترکیب هیپوتونیک «رقیق» است و غلظت سدیم، پتاسیم و کلر در عرق کمتر از خون است، ولیکن در فعالیتهای طولانی مدت تعریق زیاد سبب افزایش غلظت خون ودر نتیجه خستگی و عدم توان ورزشی می شود.مصرف نوشیدنی‌ها و ترکیب ان در فعالیتهای ورزشی به عواملی مثل حرارت محیط، رطوبت محیط، خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی فرد و شدت و مدت ورزش بستگی دارد.بطورکلی توصیه میشود قبل از مسابقات ورزشی حدود ۵۰۰-۴۰۰ سی سی از نوشیدنی‌های‌ مختلف که حاوی گلوکز است، استفاده شود و گاهی اوقات کمی الکترولیت به این نوشیدنی‌ها اضافه شود. مواد معدنی مورد نیاز در ورزشدر حین فعالیتهای ورزشی نیاز به مصرف تعداد زیادی از موادمعدنی در ورزشکاران افزایش می یابد. بعنوان مثال نیاز به کلسیم در ورزشکاران زیادتر می شود زیرا کلسیم در افزایش دانسیته استخوانی، از بین رفتن استرس‌های‌ ناشی از ورزش و افزایش توان ورزشی نقش بسزایی ایفاد میکند.نیاز به منیزیم افزایش مییابد زیرا منیزیم در متابولیسم مواد مغذی و تولید انرژی شرکت می کند. نیاز به فسفر افزایش می یابد به دلیل این که فسفر در تنظیم انرژی به‌ صورت ATP، تعادل اسید و باز ودر نتیجه افزایش توان ورزشی مؤثر است.نیاز به «روی» افزایش مییابد زیرا روی جزء ساختمانی تعداد زیادی از آنزیم‌هایي است که در متابولیسم مواد مغذی شرکت می کنند و همچنین به همراه مس و آهن در سنتز هموگلوبین و خونسازی شرکت می کند.نیاز به مصرف مس به دلیل نقشی که در بالا بردن درصد جذب آهن، سنتزمیلین و فسفر لیپیدها، استحکام بافت پیوندی و همینطور آزادسازی انرژی از مواد مغذی دارد افزایش می یابد.و بالاخره نیاز به آهن به دلیل نقشی که آهن در انتقال اکسیژن به صورت هموگلوبین و میوگلوبین و خونسازی دارد بیشتر میشود. بنابر این موادمعدنی در تأمین سلامت ورزشکاران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. 

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نقش ویتامین‌ها در ورزشمصرف ویتامین‌ها باید در ورزشکاران جهت افزایش توان ورزشی و کاهش خستگی ناشی از ورزش افزایش یابد. این گروه از مواد مغذی هرچند نقش انرژی‌زایی ندارند و لیکن به صورت کوآنزیم در متابولیسم مواد مغذی شرکت میکنند.بعنوان مثال ویتامین‌های‌ B2،B1،B3 همگی برای انرژی‌زایی نقش مهمی دارند. مصرف ویتامین B6 باید در بدن سازان بیشتر شود چون این ویتامین نقش مهمی در سنتز پروتیین‌ها بر عهده دارد. کمبود ویتامین B۱۲ و اسید فولیک در ورزشکاران گیاهخوار که برای چند سال این رژیم را داشته‌اند شایع است و مصرف مکمل برای این گروه توصیه میشود.در فعالیت‌های‌ ورزشی نیاز به ویتامین‌های‌ E، A و C نیز به دلیل نقش آنتی اکسیدانی که دارند افزایش مییابد، زیرا در نتیجه ورزش فرایند اکسیداتیو «ورزش‌هایي که در ان اکسیژن زیادی مصرف می شود» در عضله افزایش مییابد و منجر به افزایش تولید پراکسیدهای چربی و رادیکال‌های‌ آزاد می گردد.نتایج مطالعاتی که روی ورزشکاران صورت گرفته نشان میدهد که مصرف این سه ویتامین برای مدت ۳ تا ۴ هفته از طریق برنامه غذایی سبب کاهش میزان آنزیم‌های‌ کراتین فسفوکیناز «CRK» و لاکتات دهیدروژناز «LDH» میگردد که کاهش این دو آنزیم سبب افزایش توان ورزشی می شود.سیاست ها در ورزشموقعی که مشکلات سیاسی در محلها و مناطق مختلف وجود داشته باشد خیلی از موارد مبهم در ورزشها دیده می شوند.هنگامیکه آپارتاید رویه سیاسی آفریقای جنوبی بود تعداد زیادی از افراد ورزشکار بخاطر خواست وجدان خود در رقابت های ورزشی در آنجا حاضر نمی‌شدند. بعضی این رویه را مشارکت موثری در فروپاشی و اضمحلال آپارتاید در ان منطقه میدانند و بعضی فکر میکنند که اینکار عمر ان رویه را طولانی کرده و تاثیرهای بدی بجا گذاشته ‌است.در المپیک تابستان سال ۱۹۳۶که در برلین برگزار شد، شاید در نتیجه ان عوارض برگشتی ان این مسئله را نشان می‌داد، که موقعی که ایدئولوژی توسعه می‌یافت برای تقویت و گسترش یک دکترین مورد استفاده قرار گرفته بود.در تاریخ ایرلند ورزشهای ایرلندی محلی به ناسیونالیسم فرهنگی مربوط شده‌اند. تا نیمه قرن بیستم میلادی یک شخص می‌توانست از شرکت در بازی فوتبال ایرلندی، هاکی یا ورزشهای دیگری که توسط انجمن ورزشکاران ایرلندی قبول شده بودند به دلیل شرکت در فوتبال یا بازی دیگر حمایت شده از طرف بریتانیای کبیر از بازی در تیمهای محلی محروم شود. تا زمان اخیر GAA به محروم سازی در بازی فوتبال و]]اتحادیه راچبی [[در بازیهای محلی ایرلندی ادامه می‌داد.این محروم سازی هنوز اعمال میشود، اما برای بازی فوتبال و راچبی که در پارک کروک بازی میشود تا زمانی که جاده لانسداو تعمیر می شود، اجازه داده شده‌است.تا زمان اخیر تحت قانون ۲۱ از GAA اعضای نیروهای امنیتی انگلستان و اعضای اعضای خانواده سلطنتی انگلستان از بازی در تیمهای ایرلندی محروم بودند اما، توافق نامه روز جمعه خوب درسال ۱۹۹۸ به واقعه این محروم سازی پایان داد.ناسیونالیسم اغلب شواهدی عمومی برای ایجاد خشوند در ورزشها یا در گزارش افرادی است که در تیمهای ملی رقابت میکنند یا نکته پردازان و حضاری که میتوانند یک مشاهده پارتیزانی نشان دهند میباشد. این گرایشها بر خلاف اصول بنیادی خود ورزشها است که ان را بخاطر خودش و لذت بردن از شرکت در ان جالب میداند، است.هنر در ورزشورزشها وابستگی‌ها و ارتباطات بسیاری با هنر دارند. اسکیت روی یخ و تای چی، برای مثال ورزشهایی هستند که با نمایش‌های‌ هنری در اساس خود نزدیک می‌باشند. :تماشای این فعالیتها با تجربه تماشای رقص باله نزدیک و یکسان است. به طور مشابه، فعالیتهای دیگری هستند که وجوه ورزشی و هنری در عمل و اجرای خود شامل می‌باشند، مانند عملیات هنری، ژیمناستیک هنری، بدن سازی، پارکور، یوگا، بوسابول، پرش با اسبو غیره. شاید بهترین مثال گاوبازی است که در اسپانیا در صفحات هنری روزنامه‌ها گزارش میشود.این حقیقت که هنر خیلی به ورزش‌ها نزدیک است بطوریکه در بعضی وضعیت‌ها محتملا با طبیعت ورزشها ارتباط دارند. تعریف «ورزش» که در بالا ذکر شده این عقیده را توسعه داده که یک فعالیت که اجرا و عمل می شود فقط برای منظورهای عمومی و معمولی نمی‌باشد، برای مثال، اجرای انها برای احراز موقعیت‌ها نیست، اما اجرای آن ها بخاطر خودشان و به روشی که بهتر می توانند اجرا شوند، می باشد.این مورد خیلی مشابه به مشاهده عمومی و همگانی از ارزشهای تجلیل هنری است که بعنوان بعضی چیزهای گفته شده در بالا با ارزشهای عملکردی جدی از استفاده معمولی ازموارد نتیجه می شود. بنابر این یک تجلیل از ارزشهای هنری یک خودرو خوش شانس است که فقط مسیر Aتا B را طی نمی کند بلکه ما را از استفاده از ان شاد و خوشحال وآماده میکند و روحیه شاد و شادابی می‌بخشد.به همان وضع، یک قابلیت ورزشی مانند پرش فقط ما را برای استفاده از روش های مناسب برای پرش و اجتناب از موانع یا گذشتن از روی رودخانه‌ها خوشحال و راضی نمیکند.. ان ما را بخاطر توانایی، مهارت و سبکی که نشان داده می شود خوشحال و شاد میکند.هنر و ورزش محتملا در زمان یونان باستان هنگامیکه ژیمناستیک و سالیستنیک با تجلیل و تحسین از خدایان و تقدیر از زیبایی و هنر بدنسازی، شجاعان و کوههای آرت که توسط شرکت کنندگان نمایش داده می شدند، به طور واضحی ارتباط داده شده‌اند.واژه مدرن «هنر» بعنوان مهارت به این مورد آرت در یونان باستان مربوط می شود. نزدیکی هنر وورزش در این زمانها در طبیعت بازیهای المپیک نشان داده شده‌است، همانگونه که ما دیده‌ایم، جشنهایی از فعالیتهای ورزشی و هنری، شعر خوانی، مجسمه سازی و آرشیتکت می‌باشند.فناوری در ورزشفناوری نقش مهمی در ورزش‌ها دارد که به سلامت یک ورزشکار، تکنیک‌های‌ یک ورزشکار یا ویژگی‌های‌ تجهیزاتی که از آن ها استفاده میکند، مربوط میشود.تجهیزات در ورزشچون ورزشها به طور رقابتی رشد یافته‌اند، احتیاج برای تجهیزات بهتر افزایش یافته‌است. کلوب‌های‌ گلف، راکت‌های‌ بیس بال، توپ‌های‌ فوتبال، اسکیت‌های‌ هاکی، و تجهیزات دیگر به طور قابل ملاحظه‌ای با اعمال فناوری جدید عوض شده‌اند.بهداشت و سلامتی ورزش :از چگونگی تغذیه تا معالجه مجروح‌ها، که به اطلاعات در مورد بدن انسان در ان زمان‌ها بستگی داشته، یک حالت و خصوصیات ورزشکار بالفعل افزایش یافته‌است. حالا ورزشکارها قادر هستند که تا سنین بالاتری بازی کنند، بسرعت زخم‌های‌ خودرا مداوا کنند، و بیشتر و بهتر از ورزشکاران نسل‌های‌ قبلی آموزش و تعلیم ببینند.دستورالعمل‌ها :
فناوری پیشرفته فرصتهای جدیدی برای تحقیق در مورد ورزش‌ها بوجود آورده‌است. حالا امکان آنالیز جنبه‌های‌ ورزش‌ها که قبلاً خارج از درک وفهم بودند، امکانپذیر است. با امکان ضبط حرکات برای ثبت حرکات ورزشکار، یا استفاده از یک کامپیوتر پیشرفته برای نمایش سناریوی مدل فیزیکی، به طور فزاینده‌ای توانایی ورزشکاران را در مورد درک انچه که آن ها انجام می دهند و چگونه میتوانند این اعمال خودرا التیام بخشند فراهم شده‌است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

۱- پیشگیری از افسردگی و بالا بردن روحیهٔ عمومی فرددر میانهٔ انجام فعالیت بدنی، تولید یک مادهٔ شیمیایی ازبدن به نام «سروتونین» بیشتر می شود. کاهش سرتونین در بدن با افسردگی مرتبط است و داروهای ضد افسردگی نیز در جهت افزایش این ماده در بدن عمل می کنند. بنابر این در بین افرادی که به طور مرتب ورزش می کنند، به ندرت می توان شخص افسرده‌ای یافت.از طرفی با ورزش کردن، تولید «اندورفین» و «اپی لعنت» و «سیتوکین‌ها» نیز افزایش می یابد و این مواد به طور طبیعی باعث بالا بردن سطح هوشیاری و روحیهٔ عمومی فرد شده و احساس انرژی و شادابی بیشتری برای انجام کارهای روزمرهٔ زندگی به شخص ورزشکار اعطا میکنند.۲- تأثیر در زندگی خانوادگی و اجتماعی ودر شغل افرادمسلماً یک شخص ورزشکار با تنبلی و کسالت بیگانه است و علاوه بر داشتن اندامی متناسب از روحیهٔ بالا و شادابی نیز برخوردار است و این موفقیت، ارتباطات او را در زندگی روزمره، چه درخانواده و چه در اجتماع یا محیط کار تضمین میکند.کارفرمایان در به کار گیری افراد، این معیار های مهم را درنظر خواهند گرفت. بنابر این یک شخص سالم و تندرست، از موقعیت و پیشرفت شغلی بهتری نسبت به افراد چاق و کم تحرک برخوردار خواهد بود.۳- پیشگیری از ابتلا به آلودگی‌های‌ اجتماعییک فرد سالم و ورزشکار، ناخودآگاه از سیگار دوری می کند، چون در مییابد با ورزش به اکسیژن بیشتری نیاز دارد، ولی سیگار یا مواد مخدر به وضوح انرژی او را کم و او را ضعیف تر می کند. بنابر این خود بخود برای پیشرفت در امور ورزشی خویش و برای انجام تمرینات، از این مواد دوری می‌جوید.از سوی دیگر، دریک محیط ورزشی سالم کمتر میتوان از اینگونه افراد و آلودگی‌ها اثری یافت و احتمال ابتلای چنین افرادی به آلودگی‌های‌ اجتماعی بسیار پایین است و به دلیل روحیهٔ ورزشی از بسیاری نابهنجاری‌های‌ دیگر اجتماعی، که با خلق و خوی ورزشکاری هم خوانی ندارد، پرهیز می کنند.۴- تقویت عملکرد ذهن در یادگیری و هماهنگیتعریف ورزش تنها در افزایش فعالیت جسمانی خلاصه نمی شود. تعداد زیادی از ورزش‌های‌ امروزی نظیر پینگ پنگ، اسکیت، اسکی، بسکتبال، شنا و… حرفه‌ای هستند و نیاز به یادگیری و حتی مربی مجرب دارند و کار فکری زیادی را نیز می‌طلبند.بنابر این ورزش‌های‌ امروزی تنها یک فعالیت جسمی ساده نیستند، بلکه توانایی‌های‌ پیچیدهٔ مغز را در کارهای گوناگون از جمله هماهنگی، چالاکی، درست عمل کردن و درست تصمیم گرفتن التیام می‌بخشد.به گونه‌ای که دریک شخص غیر ورزشکار این توانایی‌های‌ مغز، خاموش می ماند و کم کم ذهن تنبل و سست میشود درنتیجه اینگونه افراد، بیشتر ترجیح می دهند در گوشه‌ای بنشینند ودر فکر فرو روند!به طور کلی می توان گفت ورزش در کلیهٔ اجزای جسم و ذهن بدن ودر کلیهٔ مراحل زندگی انسان تأثیر غیر قابل انکار و به سزایی دارد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ورزش اضطراب و افسردگي را كاهش و اعتماد به نفس را افزايش مي دهد.شركت و حضور در فعاليت های ورزشي به اجتماعي شدن افراد، كسب مهارت و نيز در ارتباط سالم با همسالان كمك مي كند و جوانان نيز معتقدند كه ورزش آن ها را از اعتياد به الكل و مواد مخدر باز مي دارد.در جريان فعاليت های ورزشي شديد ميزان ترشح اندورفين افزايش پيدا مي كند و به همين دليل ورزشكاران پس از انجام تمرين ها احساس لذت و آرامش خاصي مي كنند.با توجه به شباهت بين اندورفين و تركيبات افيوني، ورزش كردن مي تواند جايگزين سو مصرف مواد مخدر در معتادان شود در نتيجه تمرين های ورزشي ميزان جريان خون در مغز افزايش مي يابد و اين جريان موجب اكسيژن رساني و تغذيه بهتر نرون های مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگيري مي كند اين تاثيرات ورزش موجب پيشگيري از فراموشي و زوال تووانمندي های ذهني در سالمندي مي شود تمرين های ورزشي موجب آزاد سازي نوعي فاكتور رشد مي شود كه مي تواند نرون ها را در مقابل آسيب و آسيب مقاوم نموده و از بروز بيماري های آلزايمر و پاركنيسون تا حدود زيادي جلوگيري كند در دنياي كنوني بيماري ايدز مصرف دخانيات نبود ترك و ورزش خشونت و سو تعذيه سلامتي بشر را تهديد مي كند.اگر ورزش در زندگي امروزي افراد نقش و اهميت خودش را پيدا كند اين عارضه های ناخوشايند شايد از بين بروند يا كم رنگتر شوند زيرا شخص ورزشكار طبق معمول سيگاري نيستند به تغذيه سالم اهميت مي دهند از اعصاب آرام تري برخوردارند، انرژي خودرا درست مصرف و كمتر اهل خشونت و عصبانيت هستند.علاوه بر اين تاثيرات ورزش باعث زياد شدن توده عضلاني شده و حجم چربي در بدن را كاهش مي دهد كه در نتيجه فرد چاق بيمار نمي گردد.ورزش پير شدن و سالمندي رابه تاخير مي اندازد و باعث حفظ تناسب اندام و زيبايي بدن افراد مي شود. از پوكي استخوان جلوگيري و سيستم اسكلتي بدن را تقويت مي نمايد. ورزش حتي براي بيماراني كه به ديابت مبتلا مي شوند مفيد است.فعاليت های جسماني خطر ابتلا به بيماري های قلبي عروقي و سكته های مغزي را كاهش مقدار گردش خون در بدن را افزايش و از لخته شدن خون در سياهرگ عمقي پا جلوگيري و دستگاه قلبي عروقي دستگاه تنفس و ايمني بدن را تقويت مي كند.
اثرات مثبت ورزش بر دستگاه گوارش را نبايد ناديده گرفت.در نهايت ورزش و فعاليت های بدني از مبتلا شدن به آلودگي های اجتماعي مثل سيگار كشيدن مواد مخدر مصرف الكل و … حلوگيري مي كند ذهن را تقويت مي نمايد و با انديشه ای قوي مي توان بر مشكلات و معضلات خانوادگي و اجتماعي بهتر فائق آمد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

فعاليت بدني، آمادگي جسماني، تندرستي و طول عمرنقش و اهميت فعاليت‌های بدني ديرزماني است كه در ميان افراد كم تحرك شناخته شده است. اين مسئله باعث شد تا افراد جامعه تمايل پيدا كنند نسبت به تأثيرات مختلف فعاليت‌های بدني حساس شوند و تلاش نمايند تا دانش و اطلاعات خودرا توسعه بخشند. دراين مورد، رابطة بين ورزش، آمادگي جسماني و بهداشت «تندرستي» با تضادهاي ان در شكل زير به خوبي ترسيم شده است.طول عمر زياد ؛ تندرست ؛ ورزيده ؛ فعالطول عمر كوتاه ؛ بيمار ؛ غير ورزيده ؛ بي‌تحركبدون ترديد آرزوي هر فردي التیام كيفيت و طول عمر زندگي‌اش مي‌باشد. با اين همه ی، نكاتي كه باعث پيشبرد موضوع مورد بحث ما مي‌شود همان‌ گونه ناشناخته باقي مانده است. حتي تعاريف ابتدايي مربوط به ورزش «تمرين»؛ آمادگي جسماني و تندرستي نيز همواره مورد بحث و مجادله است.بعضي، فعاليت بدني يا تمرين را تحرك بدن همراه با انقباض عضلاني و مصرف انرژي تعريف مي‌كنند. بنابراين از آمادگي جسماني نيز بعنوان يك سري از شاخص‌های تعيين‌كنندة گنجايش در اجراي فعاليت‌های بدني نام مي‌برند.تندرستي هم بود يا نبود بيماري نيست، بلكه تندرستي شاخصي است كه تمامي مراحل مختلف حيات جسماني از آغاز تا پايان زندگي را در بر مي‌گيرد.ورزش ؛ علمی است که در ان به مسائل علمی و تخصصی ورزش پرداخته می شود و هدف از این علم ان است که علاقه مندان به ورزش از این طریق پی به کلیه مسائل مربوط به علوم ورزش برده و ان را به کار بندند تا کمتر دچار آُسیب شده و همچنین از طریق علم ورزش مهارت خودرا در هر رشته ورزشی افزایش دهند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

فواید ورزش کردن برای سلامتی :1- که بهتر و آسان تر بخوابید.اگر چه ممکن است از نظر شما مسئله ای بدیهی بیاید، اما تحقیقات مربوط به ورزش کردن با آسان خوابیدن بتازگی انجام شده است. این تحقیقات نشان داده است که به طور میانگین 20 الی 30 دقیقه ورزش برای سه تا چهار روز در هفته کمک می کند که خواب آسان تری داشته باشید. هر چند، بهتر است که روز ها یا بعد از ظهرها ورزش کنید نه شبها قبل از خواب چون در اینصورت خیلی پرانرژی خواهید شد و به سادگی خوابتان نخواهد برد.ورزش کردن کمک می کند آسان تر خوابتان ببرد و بهتر بخوابید و ساعت خوابتان را هم بیشتر خواهد کرد. همچنین کیفیت خواب شما را هم بالاتر خواهد برد و سبب می شود که خواب عمیق تری داشته باشید.2- باعث می شود دیرتر پیر شوید و از مرگ نابهنگام هم پیشگیري می کند.هر چه سنتان بالاتر می رود، ورزش منظم می‌تواند شما را از نظر بدنی متناسب و سالم نگاه دارد. همچنین وضعیت پوست و ماهیچه های‌ شما را هم بهتر خواهد کرد، قابلیت انعطاف شما را بالاتر خواهد برد و از بسیاری مریضی های‌ مربوط به پیری از قبیل پوکی استخوان و مریضی های‌ قلبی جلوگیري خواهد کرد.3- مفصل ها، استخوان ها و ماهیچه های‌ شما را سالم تر نگاه خواهد داشت.هر چه سنتان بالاتر می رود، تراکم استخوان هایتان و انعطاف پذیری مفصل هایتان کمتر خواهد شد. ورزش کردن به طور منظم یکی از بهترین راه ها برای کم کردن مشکلات مربوط به ماهیچه ها، مفصل ها و استخوان ها است. یک برنامه ورزشی منظم بشما کمک می کند که قوا و انعطاف پذیری خودرا حفظ کنید.4- سیستم دفاعی بدن تان را تقویت خواهد کرد.تحقیقات مختلفی نشان داده است که ورزش قدرت سیستم دفاعی بدن را بالا می‌برد. در نوجوانان و بزرگسالان ورزش میتواند بعنوان یک محرک طبیعی برای سلول های‌ دفاعی به حساب آید. در افراد سال خورده عملکرد سیستم دفاعی خود بخود ضعیف می شود که می‌تواند خطر ابتلا به مریضی های‌ مسری و واگیردار را افزایش دهد. اما تمرینات ورزشی منظم و متعادل مثل پیاده روی و دوچرخه سواری می‌تواند به طور تقریبی این ضعف سیستم دفاعی را در بدن کاهش دهد.5- حافظه را قوی‌تر خواهد کرد.پیاده روی سه روز در هفته به مدت 45 دقیقه برای بالا بردن زیرکی و هوش شما کافی است تحقیقات بسیاری نشان داده است که افرادی که روی قاعده ای منظم ورزش می کنند و قدرت تمرکز بهتری دارند. ورزش های‌ هوازی قسمت های‌ جلویی و جداره های‌ بالایی مغز که به تمرکز مرتبط است را تحریک می کند.6- اعتماد به نفس را بالا می‌برد.این سوال ساده را از خود بپرسید: در کدام لحظه حس بهتری دارم؟ وقتی روی مبل لم داده ام و مشغول خوردن یک پاکت چیپس هستم یا بعد از انجام یک تمرین ورزشی عالی از باشگاه برگشته ام؟ اگر مدتی است که بد هیکل شده اید، تمرینات ورزشی را شروع کنید، بنیه، ماهیچه ها و قدرت بدنیتان را افزایش خواهید داد و از نظر روحی حال بهتری خواهید داشت. این خود بخود باعث می شود که تصویر بهتری از خود داشته باشید و اعتماد به نفستان بالا رود.7- انرژی و تحمل شما را بالا می‌برد.تا به حال چند بار از باشگاه در رفته اید فقط چون خسته شده و دیگر تحمل ادامه تمرینات را نداشته اید؟ اما آیا زمانی که تنبلی را کنار گذاشته و به تمرینات ادامه داده اید حس بهتری نداشته اید و پرانرژی تر نشده اید؟ افرادی که به طور مداوم ورزش می کنند، انرژی، قدرت بدنی و تحمل بیشتری دارند. مدت کمی بعد از آغاز تمرینات این انرژی بیشتر را در خود کاملاً حس خواهید کرد.8- فشارهای عصبی، افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد.ورزش باعث می شود که اضطراب و استرس شما به پائین ترین حد خود برسد. در این حالت بدن شما بعد از یک یا دو ساعت بعد از اتمام تمریناتتان اندورفین بیشتری تولید خواهد کرد که اعصاب شما را تسکین داده و آسودگی خیالتان را افزایش خواهد داد. فایده دیگر فعالیت بدنی این است که شما رابه داشتن رژیم غذایی مناسب تشویق می کند و تغذیه مناسب هم استرس را کاهش می دهد. حتی بعضی تحقیقات نشان داده است که از ورزش می‌توانیم بعنوان درمانی برای افسردگی نیز استفاده کنیم.9- احتمال ابتلا به تعداد زیادی از مریضی ها را کاهش می دهد.بهترین نتیجه ای که از تمرینات ورزشی گرفته می شود این است که احتمال ابتلای شما رابه تعداد زیادی از مریضی های‌ جدی و کشنده مثل مریضی های‌ قلبی، فشار خون بالا، پوکی استخوان، دیابت، چاقی، کلسترول بالا، سرطان سینه ؛ ایست و حملات قلبی و ورم مفاصل کاهش می دهد.پس ورزش کنید!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ورزش مصدومیت و لذتبرای ورزش نکردن، بهانه های‌ زیادی وجوددارد. و متاسفانه، این بهانه ها طبق معمولً بر انگیزه ي شما برای باشگاه رفتن، کوه نوردی و دوچرخه سواری غلبه می کند. اما خوب است که موقع این بهانه تراشی ها، کمی هم به فواید فعالیت و ورزش فکر کنید. امیدوارم این مطالب بتواند با بهانه های‌ شما مقابله کند.ارتقاء ویژگی های‌ ورزشکاریبدنسازی و ورزش باعث می شود عضلات شما هماهنگی بیشتری پیدا کنند، و قدرت، انعطاف پذیری و استقامت بدن‌تان افزایش یابد. از آنجا که این ویژگی ها عملکردهای ورزشی شما را التیام خواهند بخشید، بروز مصدومیت های‌ ورزشی را هم کمتر خواهد کرد: عضلات سخت تر و نیرومندتر کمتر دچار گرفتگی و کشیدگی می شود.اصلاح وضعیت قرار گیری بدن حین ورزشقرارگرفتن غلط و ضعیف حین ورزش می‌تواند یکی از مهم‌ترین علل بروز مصدومیت های‌ ورزشی باشد. داشتن حالت و ژست صحیح هنگام ورزش علاوه بر زیباتر کردن و شکل دادن به اندام شما، عضلاتتان را هم تقویت می کند.چربی سوزی در ورزشایروبیک و ورزش های‌ قدرتی وقتی با رژیم غذایی کم کالری ترکیب شود، منجر به کاهش وزن خواهد شد. رژیم غذایی بدون ورزش ممکن است علاوه بر کاهش چربی بدن، منجر به از بین رفتن ماهیچه ها هم شود. اما رژیم غذایی به همراه ایروبیک نه تنها چربی سوزی می کند، بلکه ماهیچه سازی هم می کند. با این روش ممکن است وزن کمتری کم کنید اما از آنجا که بافت های‌ ماهیچه ای کالری بیشتری نسبت به بافت های‌ چربی می سوزانند، این کاهش وزن بادوام تر خواهد بود.افزایش سلامت قلببااینکه علائم مریضی های‌ قلبی تا میانسالی ظاهر نمی شود، اما شروع این مریضی ها ممکن است از دوره ي نوجوانی آغاز شود. ورزش کردن هفته ای سه مرتبه به مدت 20 تا 30 دقیقه از بروز چنین مریضی هایي تاحد ممکن جلوگیري می کند. درواقع ورزش منظم باعث تقویت قلب شده و باعث می شود خون بیشتری در بدن جریان پیدا کند. از طرف دیگر، ورزش ایروبیک میزان فشار خون و کلسترول را نیز پایین می آورد.ارتقاء تصویر شما از خودتانورزش تاثیرات روانشناسی بسیاری بر ما دارد که مهم‌ترین ان تقویت تصویری است که ما از خودمان داریم. رسیدن به اهداف ورزشی در ما اعتماد به نفس، هوشیاری و عزت نفس ایجاد می کند. ورزشکاران همیشه نخستین باری راکه از محدوده ي مهارت ها و توانایی های‌ خودشان «به تصور خودشان» جلو افتادند رابه خاطر دارند و این تاثیر بسیار زیادی بر تصور آن ها از خودشان داشته است.فواید اجتماعی در ورزشتجربه نشان داده است که افرادی که توانسته اند با ورزش و فعالیت بدنی، اندامی زیباتر و سالم تر داشته باشند، در ارتباطات اجتماعی خود موفق ترند. البته این اعتماد به نفس ایجاد شده در آنهاست که چنین موفقیتی را برای انها حاصل کرده نه سایز کمرشان!فواید فکری و عقلی در ورزشنظم و اعتماد به نفس حاصل از ورزش تاثیرات بسیار زیادی در این مقوله نیز خواهد داشت. این نظم و اعتماد به نفس باعث می شود که افراد کمتر از کار و مدرسه جا بمانند و درس ها و کارهایشان را هم روی قاعده و ترتیب انجام دهند. ورزش باعث بالا رفتن جریان خون و اکسیژن در بدن می شود که مغز نیز جزئی از ان است. بهمین دلیل است که انها که ورزش می کنند سریع تر به محرک ها واکنش می دهند.لذت و تفریح در ورزشممکن است فراموش کرده باشید که مهم‌ترین دلیل ورزش کردنتان این است که از ان لذت میبرید. مردم طبق معمولً اهدافی مثل کاهش وزن، تقویت سلامتی و این ها را هدف ورزش خود بیان می کنند.اما یادتان باشد، اگر انگیزه ای برای ورزش کردن نداشته باشید و از این کارتان لذت لازم را نبرید، نه وزن کم خواهید کرد و نه سلامت می‌مانید. یکی از راه های‌ بالا بردن لذت و تفریح ورزش، انجام فعالیت های‌ مختلف یا پیدا کردم محل های‌ جدید برای انجام ان است.ورزش در همه جوامع برای سلامتی و روحیه مثبت تاکید شده چه خوب است ورزش گروهی یا دسته جمعی باشد زیرا باعث انرژی مثبت و شادی بیشتر در ورزش خواهد شد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای دعوتنامه رسمی از مدیر و رئیس شرکت
مدیران و رؤسای محترم واحد‌های …………….
موضوع: برگزاری جلسه………………
با سلام.
احتراماً با توجه به در پیش بودن ………… موضوع و به منظور ایجاد آمادگی حداکثری برای آن به ویژه در ارتباط با مدیران و رؤسای سازمان، به استحضار می‌رساند، جلسه‌ای در این خصوص در تاریخ ……… ساعت …. الی ………. در سالن اجلاس برگزار خواهد شد؛ لذا خواهشمند است جهت حضور در جلسه مذکور برنامه‌ریزی فرمایید.
با تشکر
………………..
رونوشت:
مدیریت محترم جهت استحضار

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن دعوتنامه رسمیبرای یک جلسه کاری
جناب آقای ……………………….
رئیس محترم …………………………
موضوع: ………………………………………
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند …. مین جلسه شورای … با دستور جلسه زیر از ساعت..:.. لغایت..:.. صبح در دفتر اینجانب برگزار می‌گردد. مزید امتنان است در جلسه فوق شرکت فرمایید.
۱- ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده
۲- در خصوص اقدامات انجام‌نشده
۳- برنامه‌های گذشته حال و آینده
بنا به اهمیت موضوع مستدعی است در وقت مقرر شخصاً در جلسه حضور به هم رسانید.
با تشکر

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن دعوتنامه رسمی برای شرکت در جلسه 
جناب آقای …………..
رئیس محترم …………..
موضوع: دعوت به جلسه ……………………………………
با سلام و احترام
بدین‌وسیله ضمن تشکر از اعلام آمادگی آن شرکت به جهت حضور در بخش …………… به استحضار می‌رساند مقرر گشته است جلسه آغازین فرآیند ارزیابی ……………………. در روز ………….. مورخ …………… رأس ساعت …………… در طبقه ……… شرکت ……………….. واقع در خیابان ……………………………برگزار گردد؛ لذا با توجه به لزوم حضور نمایندگان …………………… در این جلسه، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت حضور نماینده ……………….. در این جلسه فراهم آید.
با تشکر
…………….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن دعوتنامه رسمیبرای حضور در مراسم رسمی
جناب آقای ………………..
رئیس محترم ……………………….
موضوع: دعوت جهت شرکت در جلسه
با سلام و احترام
بدین‌وسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در….مین جلسه ……………که به منظور بررسی و پیگیری مصوبات جلسه دوم و همچنین ارائه گزارش و بررسی عملکرد هر یک از واحد‌های تابعه، رأس ساعت …… روز ……….. مورخ.. /.. /.. در طبقه ………. ………….. اداره کل واقع در …………………… تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانید.
با تشکر
……………………
دبیر و عضو کمیته ………..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه دعوتنامهجهت همایش علمی«اَلعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ لایَفنی»
«علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی‌شود.»با سلام
جناب آقای / سرکار خانم ……….
احتراماً، از شما دعوت به عمل می‌آید تا در همایش علمی…………، با مدیریت …………… و با حضور اساتید محترم ……………………؛ که به مناسبت ……………… برگزار می‌شود، شرکت فرمایید. سرفصل‌های اصلی مورد توجه در این همایش به شرح زیر است:
۱. سرفصل اول
۲. سرفصل دوم
۳. و …
مکان: ………………….
زمان: ………………….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

 نمونه دعوت نامه برای شرکت در سمینار آموزشی
بسمه تعالی
تاریخ: ….
شماره: ….
پیوست: …..
جناب آقای …….
مدیریت محترم …….
موضوع: دعوت به برگزاری سمینار آموزشی برای کارکنان
با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، جلسه‌ای آموزشی در رابطه با ….. در راستای توانمندسازی مدیران و کارکنان شرکت در تاریخ …. در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار می‌گردد؛ لذا خواهشمند است همکاران محترم رأس ساعت ۱۰ صبح در روز شنبه تاریخ …. در محل سالن اجتماعات حضور به هم رسانید.
قبلا از حسن توجه و همکاری شما سروران گرامی نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ ….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن نمونه دعوتنامه برای شرکت در مراسم افتتاحیه
جناب آقای / سرکار خانم ……………
رئیس محترم …………………
با سلام و احترام
بدین وسیله ضمن تبریک و بزرگداشت به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک ……………..، به استحضار می‌رساند، مراسم افتتاحیه شرکت/ فروشگاه/…….. در روز ………………. مورخه ……………… از ساعت ……. لغایت ………. برگزار می‌شود. حضور ارزشمند شما، رونق بخش این مراسم و موجب افتخار بنده است.
مکان: …………………
با تشکر

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه متن دعوتنامه برای شرکت در جلسه توجیهی
جناب آقای …………
رئیس محترم شرکت ………………………
موضوع: دعوت جهت حضور در جلسه توجیهی
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند جلسه توجیهی ………………. روز ………. شنبه مورخ …………. ساعت … لغایت … در محل سالن ………… شرکت …………….. واقع در ………………….. با محور‌های زیر برگزار می‌گردد:
۱- آشنایی با ………………..
۲- آشنایی با سامانه ………..، مقایسه و تجزیه و تحلیل ……………..
۳- معرفی جشنواره ………..
۴- نحوه داوری‌ها و معرفی ……….
خواهشمند است دستور فرمایید افراد ذیل که در …………….. ثبت‌نام و به‌ عنوان ………………و …………….. انتخاب گردیده‌اند، در این جلسه حضور به هم رسانند.
۱- جناب …………… سرپرست ……………
۲- جناب آقای……………. رئیس ……………
۳- جناب آقای ………… شهردار ……………
با تشکر از همکاری ارزشمند جنابعالی
………………..
مدیر جشنواره…………….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه دعوتنامه برای شرکت در همایش فرهنگی«أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِه»
«از جمله بندگان، آن کس پیش خدا محبوب‌تر است که برای برندگان سودمندتر است.»با سلام
فرهیخته گرامی، جناب آقای / سرکار خانم ……………………
احتراماً، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام ……………………، بدین وسیله از جنابعالی دعوت به عمل می‌آید تا در همایش ………………… با محوریت ……………………؛ که به بررسی ……………………… می‌پردازد، شرکت فرمایید.
زمان: …………….
مکان: ……………

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه دعوتنامه برای جلسه اولیاء و مربیان
بسمه‌تعالی
دعوت‌نامه حضور در جلسه اولیا و مربیان مدرسه…………..
حضور اولیاء محترم دانش‌آموز: ……….. کلاس: ……..
با سلام و احترام
بسیار خرسندیم که در ماه مهر، سرآغاز فصل تربیت، علم‌آموزی و معرفت، حضور پرشور و ثمربخش شما را در کنار خود حس می‌کنیم و رهنمودهایتان را در تحقق آرمان‌ها و آموزش‌ و پرورش فرزندانمان پذیرا باشیم.
شما نیز می‌توانید در این تعامل و همبستگی بین (خانه) و (مدرسه)، خدمتگزاران خود را یاری رسانید تا با تلاش و برنامه‌ریزی مشترک بتوانیم آینده‌سازانی عالم و عامل پرورش دهیم.
خواهشمند است با عنایتی که نسبت به سعادت و خوشبختی فرزند دلبندتان دارید، ضمن حضور به‌ موقع و مشارکت فعال در این جلسه ما را از نظر و پیشنهاد‌های مفید خود بهره‌مند سازید.
لازم به ذکر است با توجه به مطالب مهمی که در این جلسه مطرح خواهد شد، حضور یکی از والدین در این جلسه الزامی است.
*برنامه جلسه:
۱- دعا برای قبولی کودکان
۲- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری
۳- برگزاری انتخابات انجمن
*زمان: جمعه مورخ …. از ساعت…. الی ………..
*مکان: سالن اجتماعات مدرسه راهنمایی………
با تشکر و امتنان فراوان
…………
مدیر مدرسه راهنمایی……………..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه دعوتنامه رسمی جهت حضور به عنوان سخنران مراسم
بسمه تعالی
تاریخ: ….
شماره: ….
پیوست: …..
جناب آقای …….
مدیریت محترم …….
بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود که به عنوان سخنران در همایش …. ما را مفتخر نموده و با بیانات شیوا و مؤثر خویش در رابطه با ….. در تاریخ …. در محل …. ما را بهره‌مند سازید.
با تشکر
نام و نام خانوادگی …….
امضاء و تاریخ ……..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

نمونه دعوتنامه دعوت به مراسم افطار برای همکاران اداری
رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید
که سراپای پر از عطر و صفا کرد مراهمکار گرامی، جناب آقا / خانم ………………………..
ضمن تبریک ماه ضیافت الله، ماه صداقت دل‌ها و با آرزوی قبولی عبادات و طاعات؛ از شما دعوت می‌نماییم به‌صرف افطار به میهمانی خالق یکتا آمده تا افتخار میزبانی شما را در لحظات روحانی افطار داشته باشیم.
زمان: …………………………..
مکان: …………………….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

بسم الله الرحمن الرحیمگویند عارفان هنر وعلم کیمیاست / وان مس که گشته هم سراین کیمیا طلاستعزیز ارجمند جناب یا سرکارتوفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش یکی از موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.امروز با ورود به دانشگاه و طی مدارج علمی در آتی مژده کیمیا شدن را به مس وجودت داده ای؛ ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت را به شما رهجویان مسیر علم وتعلم تبریک عرض می نمائیم.از خداوند متعال استمرار موفقیت وتداوم دانش آموزی را برایت خواستاریم و امیدواریم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) برای میهن اسلامی و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمائید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

در پوست خودم نمی گنجم که بالاخره عنوان دکتر قبل از اسمت قرار گرفتهاین عنوان نتیجه سال ها شب زنده داری و تلاش های بی وقفه توستو تو سزاوار آنموفقیتت را تبریک می گویم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما در دوره روزانه دانشگاه تهران را در مقطع پزشکی خدمت تان تبریک عرض می‌کنم امیدوارم موفق و پیروز باشید

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

موفقیت شما در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی است.امیددارم بیش از پیش موفق باشید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پسرم / دخترم، این روز خاص رابه تو تبریک می گوییم. ما افتخار میکنیم که دراین لحظات کنارت هستیم. این موفقیت مطمئناً یک دستاورد بزرگ برای توست و البته نقطه شروع است؛ چالش‌ها و فرصت‌هاي‌ بیشتری پیش روی تو وجوددارد، بنابر این به خودت اعتماد داشته باشید و به جلو حرکت کن. بهترین آرزو‌هاي‌ ما همراهت خواهد بود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

توفیق ورود به دروازه هاي‌ دنیای علم و دانش یکی از موهبت هایي است از سوی خداوند علیم که بدون شک آدمی در سایه تلاش و جهد در کسب دانش از این موهبت بهره خواهد جست.امروز با ورود به دانشگاه و طی مدارج علمی در آتی مژده کیمیا شدن رابه مس وجودت داده اي؛ ما نیز به نوبه خود کسب این موفقیت رابه شما رهجویان مسیر علم وتعلم تبریک عرض می نمائیم.از خداوند متعال استمرار موفقیت وتداوم دانش آموزی را برایت خواستاریم و امیدواریم در ظل توجهات حضرت ولی عصر«عج» برای وطن اسلامی و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمائید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

روزی که ما «پدر و مادرت» رؤیای چنین روزی را در سر می‌پروراندیم، تو مشغول تلاش بودی ودر نهایت امروز شاهد موفقیتت هستیم و به تو افتخار میکنیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما در دوره روزانه … را در مقطع دکتری خدمتتان تبریک عرض می کنم امیدوارم موفق و پیروز باشید.ارادتمند شما ……….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

با کمال مسرت و شادمانی مجاز شدنت در انتخاب رشته دانشگاه ……. را تبریک گفته و از این که توانستی با شایستگی تمام در جلسه کنکور قبول شده و ما را پیش اقوام ، دوستان ، آشنایان و حتی دشمنان روسفید کنی خرسندیم و از صمیم قلب این پیروزی شیرین رابه تو و به خودمان شادباش میگوییم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدن و همچنین کسانی که در حال برداشتن قدم‌هایي جهت رسیدن به اهداف والای خودشون هستن.خدا را سپاس از جهت خبر های خوش موفقیت

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

مالکیت آسمان رابه نام کسانی نوشته‌اند که به زمین دل نبسته‌اند.همیشه چون امروز به سمت آسمان پیروزی و موفقیت گام بردار.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند موفقیت چیزی است که تو به ان می‌اندیشی.تبریکات صمیمانه‌ام را پذیرا باش …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

… عزیز این موفقیت بزرگ و ارزشمند رابه شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

با کمال مسرت و شادمانی مجاز شدنت در انتخاب رشته دانشگاه …………………. را تبریک گفته و از اینکه توانستی با شایستگی تمام  در جلسه کنکور قبول شده و ما را پیش اقوام ؛ دوستان ؛  آشنایان و حتی  دشمنان روسفید کنی خرسندیم و از صمیم قلب این پیروزی شیرین را به تو و به خودمان شادباش میگوییم.از طرف پدر و مادر

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دوست و همکار عزیز … موفقیت شما را در پذیرش مقطع … دانشگاه … خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می كنم و توفیق روز افزون را از خداوند منان خواستارم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دوست و همکار عزیز … موفقیت شما را در پذیرش مقطع … دانشگاه … خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می كنم و توفیق روز افزون را از خداوند منان خواستارم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

با کمال مسرت و شادمانی مجاز شدنت در انتخاب رشته دانشگاه … را تبریک گفته و از این که توانستی با شایستگی تمام در جلسه کنکور قبول شده و ما را پیش اقوام ، دوستان ، آشنایان و حتی دشمنان روسفید کنی خرسندیم و از صمیم قلب این پیروزی شیرین رابه تو و به خودمان شادباش میگوییم.از طرف پدر و مادر

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

…عزیز این موفقیت بزرگ و ارزشمند را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

موفقیتت را در تحصیل تبریک میگویم. این موفقیت باعث شده که یکبار دیگر افتخار کنم که دختری / پسری هم چون تو دارم.همیشه نگرش خوب و شور و شوقی که امروز داری را برای رسیدن به رویا‌هاي‌ بزرگ خود داشته باش.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما در دوره روزانه دانشگاه تهران را در مقطع دکتری خدمتتان تبریک عرض می کنم امیدوارم موفق و پیروز باشید

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

بجای این که به تاریکی دشنام بدهیم بهتر است شمعی بیفروزیم.دوست عزیزم موفقیتت را تبریک می گویم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی شما دوست / همکار عزیز را در رشته … در دانشگاه … را تبریک عرض می کنم و امید است در سایه الطاف الهی همواره شاهد موفقیت های علمی شما باشیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

کسانی که از زمین خوردن من خوشحال میشوند، اصلی‌ترین انگیزه من برای موفق شدن هستند!امروز دشمنات غمگین و دوستانت از موفقیتت شادمان هستند.موفقیت‌هاي‌‌ کاری و غیرکاریت مستدام

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما در مقطع … در رشته … در دانشگاه … را در کنکور سال … خدمت شما، خانواده محترم و گروه … دانشگاه … تبریک عرض می نماییم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

عزیزم، موفقیت بزرگت را تبریک می گویم. ما عجله داریم که موفقیت تو را در کنکور جشن بگیریم. به روز‌هاي‌ آینده لبخند بزن که شانس با تو یار خواهد بود تا بهترین دانشجو باشی.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دفاع از رساله دکتری با عنوان … در رشته … را با درجه بسیار خوب به جناب عالی تبریک گفته، توفیق پیش از پیش شما را آرزومندیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما را در دانشگاه … در رشته … عرض نموده. توفیق روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی درخشان شما را در آزمون … در رشته … در دانشگاه … تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان برای شما آرزوی نیکبختی و سعادت داریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی درخشان شما را در آزمون … در رشته … در دانشگاه … تبریک می گوییم و از خداوند منان برای شما آرزوی سعادت و موفقیت روزافزون داریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی درخشان شما را در آزمون … در رشته … در دانشگاه … تبریک می گوییم و از خداوند منان برای شما آرزوی سعادت و موفقیت روزافزون داریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی درخشان شما را در آزمون … در رشته … در دانشگاه … تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان برای شما آرزوی نیکبختی و سعادت داریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما را در دانشگاه … در رشته … عرض نموده. توفیق روزافزون شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دفاع از رساله پزشکی با عنوان … در رشته … رابا درجه بسیار خوب به جناب عالی تبریک گفته، توفیق پیش از پیش شما را آرزومندیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پذیرش شما در مقطع … در رشته … در دانشگاه … را در کنکور سال … خدمت شما، خانواده ارجمند و گروه … دانشگاه … تبریک عرض می نماییم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبولی شما دوست / همکار عزیز را در رشته … در دانشگاه … را تبریک عرض می‌کنم و امید است در سایه الطاف الهی همواره شاهد موفقیت هاي‌ علمی شما باشیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دیل کارنگی می گوید: «موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد».اراده قابل تقدیر شما موفقیت‌تان را تضمین کرد.با آرزوی موفقیت‌هاي‌ روز افزون

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اینکار و تلاش سخت تو بود که این جایگاه و موفقیت را برایت رقم زد. تبریک می گویم و امیدوارم هرگز حرکت کردن به سمت رؤیاهایت را متوقف نکنی. بهترین شانس‌ها برای مسیر آینده در برابر توست.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن های کوتاه درسی و مدرسه و دانشگاه مناسب بیو وضغیت | تاو بیو

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره.. # انگیزشی # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ادم و حوا مگه دو نفر نبودن؟
پس چرا ما چهارتا گروه خونی داریم؟ # شاد # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

معلم دینی فقط اونجاش که توی جواب دادن به سوالا گیر میکرد و میگفت بچها عقل آدمی قادر به درک بعضی چیز‌ ها نیست🤣e²
# درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تــاب تـــاب عبـاســي اسـتاد منـو ننــدازي😹💔✌😂😐
# درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

★彡 متوقـ؋ نشو تاروزے بیاـב وبـہ خوـבت اـ؋ـتخار کنی 彡★ # انگیزشی # زندگی # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

باید سقوط کنی تا یاد بگیری چجوری پرواز کنی:) # انگیزشی # درسی # متفرقه

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

+خدا هیچ بنده ای رو اینقدر
زیر فشار درس نذاره که به
شوهر کردن فک کنه:|🥲🤌🏻 # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

علم بزرگ ترین گنجیست که هرگز با خرج کردن تمام نمیشود. # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شازده کوچولو: تو سواد داری¿
روباه :سواد مال آدماست من شعور دارم:) # زندگی # سکوت # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

وی پس از گرفتن کارنامه به شهادت رسید …🗿 # درسی # شاد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

مثلا یه روز از خواب که بلند شدی
ببینی به آرزوت رسیدی

🌈❤😍💪
  # انگیزشی # زندگی # ادبی # شاد # آرامش # دوستت دارم # دختر # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁
# درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.💛💫 # انگیزشی # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!! # شاد # حقیقت # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ … # زندگی # حقیقت # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # دختر # ملکه # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

‏داره حدوداً دو سال می‌شه که امتحان حضوری ندادم؛ اون بخش از مغزم که
«حفظ می‌کرد» از کار افتاده. # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

معلم: سوالات امتحان اسونن نگران نباشید!

روز امتحان:

سوالات امتحان!

کدام یک قرمز است؟

1_🟥

2_قرمز! # حقیقت # درسی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

“The greater the loyalty of a group toward the group, the greater is the motivation among the members to achieve the goals of the group, and the greater the probability that the group will achieve its goals.” – Rensis Likert (Social Psychologist)هر چقدر که وفاداری در یک گروه بیشتر باشد ، انگیزه در بین اعضای گروه برای رسیدن به هدف نهایی بالاتر می رود و احتمال رسیدن به هدف نیز بالا تر خواهد بود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

مهم نیست چقدر ذهن یا استراتژی درخشانی داشته باشید
اگر تنها عمل کنید در مقابل یک تیم همیشه بازنده خواهید بود

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

یک قطعه چوب آتش کوچکی ایجاد می کند که فقط برای گرم کردن شما کافی است
برای گرم کردن کل دور همی دوستانه تان باید چند قطعه چوب دیگر به آتش اضافه کنید

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چیزی به نام یک انسان خود ساخته وجود ندارد، شما تنها با کمک دیگران به اهداف خود خواهید رسید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

باید از آن چه دیگران انجام می دهند آگاه باشید
تلاش آن ها را تحسین کنید، موفقیت های آن ها را تایید کنید و در کارهای شان تشویق کنید
وقتی همه ما به یکدیگر کمک کنیم همه برنده می شوند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

افرادی را پیدا کنید که شما را به چالش می کشانند و الهام بخش شما هستند
و زمان زیادی را با آن ها بگذرانید، این زندگی شما را تغییر خواهد داد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی را اجرا کند، برای این کار به یک گروه ارکستر کامل نیاز است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچ یک از ما هرگز به تنهایی قادر به انجام کارهای بزرگ نیستیم
اما می توانیم کارهای کوچک را با عشق انجام دهیم و در کنار هم کارهای شگفت انگیز بکنیم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

این که با کمک دیگران می توانید به بهترین شکل و در کمترین مان ممکن به موفقیت برسید به معنای واقعی کلمه درست است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برای درست کردن آتش به دو سنگ چخماق نیاز است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دور هم جمع شدن به معنای شروع، کنار هم بودن به معنای پیشرفت و کار کردن با هم به معنای موفقیت است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ما به تنهایی قادر به انجام کارهای کوچکی هستیم
اما در کنار هم و با هم کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

استعداد در بازی ها برنده است اما کار تیمی و هوش برنده مسابقات قهرمانی هستند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

No matter how good your strategy and mind are, if you play alone you will definitely lose to a teamمهم نیست استراتژی و ذهن تان چقدر خوب باشد اگر تنها بازی می کنید حتما به یک تیم خواهید باخت.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

همکاری یعنی اعتقاد به این که هیچ کس نمی تواند به هدف برسد مگر این که همه به آن برسند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

راه رسیدن به موفقیت این است که به یک نفر دیگر نیز کمک کنید تا به آن برسد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر می خواهید سریع راه بروید تنها قدم بردارید
اما اگر می خواهید مسافت طولانی طی کنید با هم راه بروید.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ما به تنهایی یک قطره هستیم اما با هم اقیانوس می شویم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

کارهای بزرگ تجاری هیچ وقت تنها توسط یک نفر به سرانجام نمی رسند بلکه به تیمی از افراد نیاز دارند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر می خواهید خودتان را بلند کنید به یک نفر دیگر کمک کنید تا بلند شود.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چه گران بهایند انسان هایی که بزرگواری ها و عظمت های خوب و دوست داشتنی  و  زیبایی های  لطیف  و  قیمتی انسانی را دارند و خود از آن‌آگاه نیستند.این از آن مقوله نفهمیدن هایی است که به روح‌، ارجمندی متعالی و عزیزی می بخشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هرگز  برای عاشق شدن، منتظرِ باران و بابونه نباش!گاهی در انتهای خارهای يک کاکتوس، به غنچه‌ای می رسی که زندگي ات را روشن میکند .

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی همچون رودخانه است یک تداوم، تولد بعد از تولد و مرگ پس از مرگ.تنها بی تفاوتی است که به عنوان ابزار ِجداسازی به کار می آید. نه عشق بِوَرز و نه نفرت بلکه خویشتن دار باقی بمان و در درونت زندگی کن.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

کمیاب ترین آدم هایی که واژه انسانیت برازنده شان است
کسانی هستند که می دانند ممکن است محبت شان هیچ وقت جبران نشود
ولی باز هم محبت می کنند…!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوشبختى در آن است كه لحظه ها را دريابيم، مطابق خواسته هاى خود زندگى كنيم و بگذاريم فرديت هر انسان،پيش از آن كه پژمرده شود،رشد كند و ببالد ..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می گذرد،ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می شوند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گمان می برم که اگر خداوند ، صد هزار گونه خنده می آفرید اما رسم اشک ریختن را نمی آموخت ، قلب حتی تاب ده روز تپیدن را هم نمی آورد…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

آدما شاید تکراری بشن ؛ولی وقتی که برن«دیگه تکرار نمیشن» پس تا هستن قدرشون رو بدونید…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اشتباه نکن! دور و نزدیک بودن آدم ها به تو به فاصله شان تا تو نیست، نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است که از دور ترین فاصله همیشه هوایت را دارد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پی‌ نو شدن آدمها نرواین روزها زندگی‌کلاف سر در گمی ‌ستهمین که نگاهت گره خورد به این کلافتازه می‌‌فهمی‌نه خوشبختی ‌اش معلوم هست ونه بد بختی ‌اشاین زندگی‌ هیچ گلی‌ به سر هیچ کس نمی زندفقط بعضی‌‌ها ژست خوشبختی‌ می‌‌گیرندهیچ کس خوشبخت نیست

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زمانی تلفن کم بود، اما آدمهای زیادی بودندکه بهشان زنگ بزنیمو یک دل سیرحرف بزنیم؛حالا تلفن  زیاده،اما آدمهای کمی هستندکه دلمان حرفهایشان را میخواهد …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اونی که دوستت داره هیچ وقت ازت نمی گذره، حتی اگه خار باشی لای دستاش…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوشبختی در سه جمله است:تجربه از دیروز ،استفاده از امروز،امید به فردا ،ما با سه جمله  زندگی را تباه میکنیم:حسرت دیروز ،اتلاف امروز ،ترس از فردا ،

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام” را میگذارند و می روند …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تغییر قرار نیست آسون باشه؛ معنیش اینه که ریشه هاتو در بیاری
و توی خاکی بکاری که بتونن عمیق تر رشد کنن!
اولش سخته، اما بعدش بهترین اتفاق میافته!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

اگر آرامش میخواهی ،مراقب مردم نباش …اگر ادب میخواهی ،در کار کسی دخالت نکن ؛اگر پند زندگی می خواهی ،در برابر آدمهای احمق سکوت کن …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من با چهرات،پولت، موقعیت اجتماعیتبا عنوان شغلیتتحت تاثیر قرار نمیگیرمآنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهدرفتارت با انسان هاست

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

باید به مردم اثبات می کردمکه چقدر اشتباه فکر می کنندکه وقتی پیر می شوند،دیگر عاشق نمی شوند.نمی دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می شوند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند،بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند،“تفاوتش را بفهمیم”

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

 هرگاه از خوبی‌ کسی صحبتی به میان آیددیگران سکوت می‌کنندو هرگاه از بدی کسی حرفی شود اظهار نظرها  آغاز میگردد و این بزرگترین مصیبت است …!!!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دل بسپار به خدایی که آفرید آتشی که ابراهیم را نسوزاند
دریایی که موسی را غرق نکرد
نهنگی که یونس را نخورد
همه عالم که برای تو بد بخواهد
اگر خدا نخواهد نمی شود…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

انسان بودن زیاد سخت نیستکافیست مهربانی کنیزبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاندوقتی برای همه خیر بخواهیهمین انسانیت است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

جهان …“همانند یک آینه است”آنچه را که در درون خود،احساس می کنید،در دنیای بیرونی باز می یابید.و دقیقا به همین خاطر است،که برای اصلاح زندگیباید از درون خود آغاز کنیم.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

سرنوشت هر انسانی تو دستای خودشه،فقط باید به قدر کافی شجاع باشیتا بتونی اینو بفهمی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچگاه درگیر گذشته نشویداگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی‌تان را بخوانیدهیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوشبختی یعنی
چه دور
چه نزدیک
هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشد … !

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هر کسی می تونه دنیای خودش رو اونجوری که دوست دارهرنگ آميزی کنه!اما کاش از رنگ هایی استفاده کنیمکه به روحمون تازگی می بخشهو همیشه حالمون رو خوب می کنه

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

آدمای شاد دنبال این نیستن که صبح تا غروب به این فکر کنن که دیگران درباره اونا چه فکری می کننبه دنبال این هستن که ببینن چطوری می تونن شادیو به بقیه انتقال بدنو یه آدم مفیدی باشن

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند که به آسمان و هوای بارانی میگویند “خراب”

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید زیرا در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می‌ترسد آنها را برای خودش آشکار کند…!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

دوست خوب مثلچراغ توی تاریکیهاما یادت باشهبه روشنایی رسیدی دورش نندازی…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

از دسـتِ اين دنيـا…انگـارهيچ چیز جای خـودش نيستآمده بوديم كمیدردِ دل بكنیمظاهرادرد سر شده ايم…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد.اگر قفلی در زندگیت می بینی،،،،شک نکن اون قفل کلیدی هم داره.ـ..کلید خیلی از قفلهای زندگی!!!سه چیز است.صبر،آرامش،وتوکل….

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

با ارزش ترین چیز در زندگے،“دل آدم هاست”اگر کسے“دلش “را بہ ” تو “سپرد،“امانتدار خوبے باش

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گاهی خدا را صدا بــزن.بی آنکه بخواهی از او گله کنی.بی آنکه بگوییچرا؟ای کاشو بی آنکه نداشتن هاو نبودن ها را به اونسبت بـدهی.گاهی خدارابه خاطرخدا بودنش صدا بـزن.خدايا دوستت دارم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امروز درهای گذشته را می بندمو درهای آینده را می گشایم.نفسی عمیق می کشمو گام می نهم به سوی فصلی جدید در زندگانی ام.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیستخوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته‌هاست!«یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ‌چیز نیست.و گاهی ساده و غیرقابل تصور  است

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

سه چیز برایِ شاد بودن حیاتی‌ است:
کاری برای انجام دادن
کسی برای دوست داشتن
و امید به فردای بهتر …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند
دریا آرام شد و آن ها صید تور صیادان شدندآشوب های زندگی حکمت خداست
از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

در هیاهوی زندگی دریافتمچه بسیار دویدن ها که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودمچه بسیار غصه ها که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبوددریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود
و اگر نخواهد نمی شود
به همین سادگی …کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

وسعت شخصیت هر فرد
توسط بزرگی مشکلی که می تواند
او را از حالت منطقی بیرون آورد
تعریف می‌شود …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم، راهی برای عبور هست …
ما که کمتر از آن ها نیستیم ، پس ناامیدی چرا؟

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

راه حل صحیح موفقیت این است
که اشتیاق شما به پیروزی
بیشتر از ترس شما از شکست باشد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من شکوفایی گل های امیدم را در رویاها می بینم
و ندایی که به من می گوید : ” گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است.”

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گاهی امتحان می شویم
نه برای دیدن نقطه ضعف هایمان
بلکه برای کشف قدرت هایمان

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

وقت آن رسیده که از آسیب رساندن به خودتان با فکر کردن درباره گذشته دست برداریدو به یاد داشته باشید:تنها به این دلیل که گذشته آن گونه ای که شما می خواستید نبوده
دلیل نمی شود که آینده بهتر از آن چیزی که تصور می کنید نباشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

می توان زیبا زیست …
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!لحظه ها می گذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید …
عشق باشیم و سراسر خورشید

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

کمتر بترس، بیشتر امیدوار باش
کمتر بخور، بیشتر بجو
کمتر شکایت کن، بیشتر نفس بکش
کمتر متنفر باش، بیشتر عشق بورز
و آن زمان است که چیزهای خوب از آن تو خواهد شد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم می زند
به خاطر خنده
به خاطر اتفاق های خوب غیره منتظره
به خاطر شگفتی، به خاطر شادی
به خاطر دوست داشتن های بی حساب
به خاطر عشق، به خاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپراکن
و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هرگز فرصت لذت بردن از زیبایی طبیعت را از دست ندهید
زیرا که دست نوشته خداوند است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

در جاده زندگی مردم زیادی را ملاقات خواهی کرد
بعضی از آن ها با تو همراه می شوند
و تو باید همراهی آن ها را بپذیری
و کسانی هم هستند که باید آن ها را در همان جایی که هستند بگذاری
و تنها با راهت ادامه دهی.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

از چیزهای کوچک زندگی لذت ببر زیرا
یک روز وقتی به گذشته برمی گردی می فهمی
همان چیزها بزرگ ترین چیزهای زندگی ات بودند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

انسان آهسته آهسته عقب نشینی می کندهیچکس یکباره معتاد نمی شودیکباره سقوط نمی کندیکباره وا نمی دهدیکباره خسته نمیشودرنگ عوض نمیکندتبدیل نمیشود و ازدست نمی رودزندگی بسیار آهسته از شکل می افتدو تکرار خستگی بسیار موذیانه و پاورچین رخنه میکند؛قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریمشک نکن که قدم های بعدی را شتابان برخواهیم داشت

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم، راهی برای عبور هست …ما که کمتر از آن ها نیستیم، پس ناامیدی چرا؟

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

وقت آن رسیده که از آسیب رساندن به خودتان با فکر کردن درباره گذشته دست برداریدو به یاد داشته باشید:تنها به این دلیل که گذشته آن گونه ای که شما می خواستید نبودهدلیل نمی شود که آینده بهتر از آن چیزی که تصور می کنید نباشد.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می گذرد.ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می شوند.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گاهی وقتا لازمه مثل یک رهبر ارکستر رفتار کنیم:به همه پشت کنیم و مشغول کار خودمون باشیم.چون درست بعد از اینکه کارمون تموم شد، همه اون کسانی که بهشون پشت کرده بودیممجبورن بلند بشن و تشویقمون کنن…

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

برای داشتن چشمانی زیبا، با چشمانت خوبی را در دیگران جستجو کنبرای داشتن لب های زیبا با دیگران با مهربانی صحبت کنو برای داشتن وقار و طمانینه، به گونه ای راه برو که گویا هرگز تنها نبوده ایتنها نیستیو تنها نخواهی بود

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

زندگی مثل دوربین استروی چیزهای مهم تمرکز کنیدلحظات خوب را ثبت کنیدزشتی ها را از آن کات کنیدو در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …کافیست عکس دیگری بگیرید!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

غیر از بانک های معمولی نوع دیگری بانک وجود دارد به نام‘بانک عاطفی”که باید هر وقت که می توانیم و موجودی داریم در آن سپرده گذاری کنیمیعنی هر زمان که انرژی و روحیه مثبت داریمبه افرادی که با آنها در ارتباط هستیم محبت کنیم و توجه نشان دهیم ..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

چنانچه فرصت دارید زندگی شادی تجربه کنید آن را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها“آلبرت انیشتین”

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

پـَت و مــَت، احمق نبودن.تنها یاد گرفته بودنبرای رسیدن به هدفشون باید تلاش کنندو مهم نبود چقدر اشتباه کنن؛مهم این بود که در آخر بهخواستشون میرسیدن..

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید، کسب کنید!“برایان تریسی”

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

امروز روز قشنگی میشوداگر هنر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیمزیبا بنگریمو نفس بکشمو جز زیبایی نبینیمچون، اعتقاد به خدا زندگی را زیباتر میکند

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

گمان می کنم هر آدمیباید پشت پنجره ی اتاقش،یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد،که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،یادش بیفتد که روزهای غم همبه پایان خواهند رسید!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خواهان آنم که ضربان قلبتانبه لبخندهای مکرر تکرار شودو هر آنچه به دل آرزو داریدبی بهانه ای از آن شما باشد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

و آغوش تو بود که ثابت کرد
گاهی در حصار دستان کسی بودن
می تواند
اوج آزادی باشد

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

آن قدر عزیزی
که به دل نمی نشینی!
تو،به جانم نشسته ای
به جای همه آرزوهایم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

خورشید نباشه
دنیا از هم می پاشه!
تُ همون خورشید منی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

صبح که می شود
قلبم را از نو برای کنار تو تپیدن
کوک می کنم
این یعنی خود خود زندگی …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

بهشت من آنجاست
که تو را به آغوش می گیرم
وساعت ها در حرم نفس هایت
آرام می گیرم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

وقتی خدا خواست تو را بیافریند…
راستی،
چه خوب شد که تو را آفرید
این موها،
این چشم ها
این لبخند ها
خودت این ها را میفهمی؟
من همه ی اینها را دوست دارم

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

عشق یعنی
من باشم و تو
و لبخندی …
که از سر شیطنت بر لبانم می نشانی

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

راه که می روی…
عقب می مانم!
نه برای این که نخواهم با تو هم قدم باشم
می‌خواهم پا جای پاهایت بگذارم
می خواهم مراقبت باشم
می خواهم رد پایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد
تو فقط برای منی نازنینم!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

همیشه هم دنیا بد نیست!
گاهی یک نفر
با نفس هایش
با نگاهش
با کلامش
با وجودش
با بودنش
بهشتی می سازد از این دنیا برایت
که دیگر بدون او، بهشت واقعی را هم نمی خواهی
دوستت دارم عشق من!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

می خواهم “عشق” بماند و
لبخندی که هدیه لب های توست.
می خواهم من باشم
و تو باشی
و یک زندگی
سرشار از انعکاس ما …می خواهم عاشقت باشم!

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

من چیزی از عشق مان
به کسی نگفته ام !
آن ها تو را هنگامی که
در اشک های چشمم
تن می شسته ای دیده اند …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

شیرین منی! مزه لبخند تو قند است …
این برق نگاهت! به خدا سخت کشنده ست!ای کاش! نریزد بهم آرامش روحت …
من بند دلم! بر رگ اعصاب تو بند است.

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یک فرد، تنها پس از التزام به تمرین در طولانی مدت و بدون انقطاع و با وفاداری به شدت در آن پایدار می‌شود.”«یوگا سوترا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” خویشتن در شما همان خویشتن جهانی است. اگر شما یگانگی خویشتن را در میان تنوعی از غیرخویشتن بیابید، آنگاه یوگا را امری غیر ممکن نمی‌پندارید”« آنی وول بِسانت»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” در آرامش تمام کشمکش‌ها باید خاتمه یابد.”«فیلیپ اورسو»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” فقط عشق به دیگران را در دلتان داشته باشید، هرچه خوبی بیشتری در آنها ببینید، درواقع این خوبی را در خود فراهم می‌کنید.”«پاراماهانزا یوگاناندا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” برای من یوگا فقط آمادگی جسمانی نیست، آن را تلاشی بر روی خود می‌دانم.”«ماری گِلاوِر»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” راه‌های بسیاری امکانپذیر است. هر راهی که صادقانه سفر می‌کند، به آرامش درونی منتهی می‌گردد.”« بهگود گیتا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا توقف ذهن است.”«پاتانجلی»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا راهی برای رهایی است. از طریق تمرین دائمی، ما می‌توانیم خودمان را از ترس، اضطراب و تنهایی رها کنیم.”«ایندارا دِوی»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” در واقع سکوت، سکوت نیست. سکوت حرف می‌زند. فصیح‌ترین سخن را می‌گوید. سکوت آرامش نیست. سکوت هدایت می‌کند. آن به طور کامل هدایت می‌کند.”«سِری چینموی»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” بدن معبد شماست. آن را برای اِسکان روحتان پاک و ناب نگه دارید.”«بی.کا.اِس اینگار»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” با فرو بردن نفَس خداوند به شما نزدیک می‌شود. با نگه داشتن آن خدا با شما می‌ماند. با برآوردن نفَس شما به خداوند نزدیک می‌شوید. نفَس تان را به بیرون بدهید و تسلیم خداوند شوید.”«کریشناماچاری»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا به شیوه‌ای عمل می‌کند که تمام توجه مان را به سوی فعالیتی هدایت کنیم که بدان مشغولیم.”«دِسی کاچار»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا سفری است توسط خویشتن از خویشتن به سوی خویشتن”
«بَهگود گیتا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” پس مدیتیشن شما تلاشی برای تقویت پیشداوری‌تان نیست بلکه باعث خود-فراموشی است. شما به یاد خواهید آورد تا تنها درجستجوی حقیقت باشید.”« جیمز آلِن»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا رقص بین کنترل و تسلیم است- بین هل دادن و رهایی. زمانی‌که تحت فشار یا رها هستید به بخشی از فرایند خلاق تبدیل می‌شوید، بخشی از اکتشاف نامحدود وجودتان.”«جوئل کرامر»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” وقتی نفس در حرکت باشد، ذهن نیز متزلزل می‌شود. اما زمانی‌که نفس ساکن باشد، ذهن نیز آرام خواهد بود و فرد یوگی زندگی دیرپای را به دست می‌آورد. بنابراین فرد باید کنترل تنفس را به دست گیرد.”«سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” ذهن‌آگاهی به شما کمک می‌کند تا با هدیه‌ ای به خانه بروید. زمانی‌که به آنجا می‌رسید و شرط سعادت و شادی را که دارید، تشخیص دهید، سعادت و شادی فرا می‌رسد.”«تیچ نات هان»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا آمادگی جسمانی نیست بلکه یک تلاش ذهنی است. یوگا نقطه‌ای از تمرین معنوی است تا به ما یاد دهد، قلبمان را بگشاییم و برآگاهی‌مان تمرکز کنیم و بدانیم آنچه را که تاکنون نمی‌دانستیم و کسی باشیم که تاکنون نبودیم.”«رالف گیتس»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا چراغی است که یکباره روشن می شود و هرگز خاموش نخواهد شد. هرچه بیشتر تمرین کنید، شعله برافروخته‌تر است.”«بی.کا.اِس اینگار»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

”  هرکسی که تمرین کند می‌تواند موفقیت در یوگا را به دست آورد اما یک فرد تنبل هرگز نمی‌تواند. تمرین مداوم خود به تنهایی راز رسیدن به موفقیت است.”                          «سوات ماراما؛ کتاب هاتا یوگا، پرادیپیکا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” ماهیت یوگا روشنایی‌بخشی آگاهی به تاریک‌ترین گوشۀ بدن است.”«جیسون کِرَندل»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا مثل موسیقی در یک مسیر است؛ هیچ پایانی برای آن وجود ندارد.”
«اِستینگ»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا کلمه‌ای سنسکریتی؛ زبان باستانی مردم هند است. یوگا به معنای وحدت، یکپاچه‌سازی و یگانگی است. یوگا رویکردی برای سلامتی است که همکاری متوازن سه جزء وجودی انسان یعنی جسم، ذهن و روح را افزایش می‌دهد.”«استلا وِلر»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

”   مهمترین ابزاری که برای انجام یوگا نیاز دارید، جسم و ذهن تان است.”«رادنی یی»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا تمرین آرامش ذهن است.”«پاتانجلی»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” یوگا برای کسی که بر ذهنش تسلطی ندارد دشوار است.”«بَهگود گیتا»

متن برای ثبت نام کلاس ورزشی

” وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود را برمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید.”       «بی.کا.اِس اینگار»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *