متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

***

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳
# مغرور # بی تفاوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠ # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
# مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛
# مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به اونی ک درو روم باز نکرد بگین اومدم ساختمونو بخرم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گفت:دوست دارم گفتم خب حق داری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اونی که اگه کم باشی ولت می کنه،
همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می کنه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت باش مثه بقیه زیاده !!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکوتم از رضایت نیست،
دلم اهل شکایت نیست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ن میتونی جام باشی ن میتونی بام باشی اینو گفتم در جریان باشی :))

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قلـــــ♥ــــــــبِ من جایگاهِ رفیقی است که شقـــــــــــــــایق ها حســـرتِ آن را می خورند . . . !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من اگه مثل خیلیا بودم، الآن با خیلیا بودم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اونی که اگه کم باشی ولت می کنه،
همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت می کنه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پسر بدون اعتماد به نفس هیچی ندارد.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متنفر بودن از من باعث نمی شود
شما ظاهر بهتری داشته باشید.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آنها بیش از حد از شما انتقاد می کنند،
چون آرزو می کنند که جای شما باشند!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مغرور نیستم… ولی‍ لذومی‍ ندارع‍ با همه‍ مهربون‍ باشم‍:):):) ‍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی آسون نمیشه، تو فقط قوی تر میشی
حواســــت کجاســــت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعـضیـا هیچوقت گرسنه نمیمونن√
چون همیشه حسرت ما رو میخورن√

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خوشحال باشید!
حتی اگر نیستید
وانمود کنید که خوشحال هستید.
اونا فرقشا نمیدونن،

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مَن چیزیم نیس 🙂 فَقَط اَز دَرون مُردَم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاعر میگه:خوبتو میگن ولی بدتو میخوان تولدت ن ولی ختمتو میان

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فَردامون عَز دیروزمون، دیروزتره:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هَـمْـیـشِـه اوْنـیٖ کِـه تُـو خـیٰـآلـتِـه بـیٖ خـیـآلـتِـهِ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نبودنت
درد است و درد را از هر طرف بنویسی
درد است
و تو از هر طرف که بیایی درمانی …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلخوریام دونه دونه جمع شد تبدیل شد به سکوت…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلی از ماها زنده ایم فقط بخاطر اینکه خودکشی حرامه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏مشکلم این نیست که امروز، فردا یا یه ماه دیگه بمیرم، من مشکلم اینه زندگی نکردم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این زندگی مفتشم گرونه مال خودتون…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی مث پانتومینه حرف دلتو ب زبون بیاری باختی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هی دلت مرگ بخواد…. مرگ هی ناز کنه:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من/ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مجازی بهم یادداد قلب فقط یه استیکر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سخته هیچ حسی نداشته باشی ولی بخندی……(:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمیبینیم . .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماهیگیر دلش سوخت،این بار ماهی بود که از تنهایی غلاب را رها نمیکرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

و من اونیم که غصه:(هارو خندوند:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سردرد‌یعنی…..یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نفرین به جهانی که غمش قسمت ما شد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به قول چاوشی نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش میتوان مُرد بی آنکه مادربفهمد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودمونو غرق خاطرات کسی کردیم که حتی یادش نیست با ما خاطره داره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا حالا چند بار به آرزوهات رسیدی که همش آرزو میکنی …!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رُز ڪآشٺم فڪر نمی ڪردم بع جآش ڪاڪٺوس دَرآد 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما به ندیدنا به نرسیدنا به نشدنا عادت داریم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)**ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خستگی برای من دیگه فقط یه احساس نیست، یه سبک زندگیه…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ستاره بخت ما چراغ هواپیما بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فقط نفس میکشیم اسمشو نزار زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا حالو روزمو میبینی این روزا فقط مثل خودت نگاه میکنم میگذرم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرفایِ نگفته شده یِ تو ذهنم فشار به قلبم میاره …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سیگار،ارزوهاییه که لای کاغذ پیچیده شده.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از خاک به خاک ازمرگ چ باک

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باختم ولی خیلی ها رو شناختم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چقد احمقانس توقع یک فال شیرین ازقهوه ای تلخ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهي سكوت ميكني … چون اينقدر رنجيدي كه نمي خواهي حرف بزني……

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سنگین‌ترین درد ینی وقتی که هیچ کاری از دستت واسه عزیزت برنیاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شایَد جای دِگَر به دُنیا آمده ایم و اینجا جَهَنَّم ماست…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

منمو گیجی و قرص یه حس هیچی و بغض

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

صبرم زیاده اما عمری نمونده باقی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رفیق اونیه که لبخندتو میبینه؛
اما متوجه میشه که روحت گریه میکنه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش زندگی دنده عقب داشت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دنیا به ما نیومد ما به دنیا اومدیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏گذشته شبیه اتاقی پر از صندلی‌های خالیست که دیگر هیچ وقت پر نمیشند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بغض سنگین مرا دیوار میفهمد فقط!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی دروغ بود؛
ما برای مرگ،.به زمین پا گذاشتیم!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

غـم هم اگر ترک کند مرا تـنهای تـنها میشوم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرفی که موقع عصبانیت زده میشه
تو حالت عادی بهش فکر شده:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خنده بر لب میزنم تا کس نداند حاله من، ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میخوام کسی بشم که شبیه کسی نشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تَـنهـا تَـر اَز سُکـوتَـم،بـی پَـرده مِثـل فَـریـاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاشکی خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همانیم که بی هیچ سرانجامی خوشیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یک روز خب میاد اما وقتی ما به شب ها عادت کرده ایم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به من اجازه چاپ نمی دهند می گویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست اما من فقط خاطرات خودم رانوشته ام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش گونه هام چتر داشتن .. آخه منطقشون خیلی بارونیه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

غمگین ترین آهنگ دنیا صدای مادری که داره واسه پسر مرده اش لالایی می خونه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سیگار کشیدن بده ولی دلیلی ک براش سیگار میکشی خیلی بدتره…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این قافله عمر عجب میگذرد …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از بخت بد ما ستاره آسمونمون چراغ چشمک زن هواپیما بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلم گرفته اول از خودم بعد از بقیه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جنگل سوخته را وعدهٔ باران میدهی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعد عمرے عاشقی ؛ آخر نفهمیدم چرا … آنڪـه میمردم برایش … رفت و تنهایم گـذاشت….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جرعتشو داری منو با زخمایی که هیچ وخ خوب نمیشن دوست داشتع باشی!؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثل سیگار نصفه افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏بی عاطفه نیستم فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خنده بر لب ما سوخته دلان حرام است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی نتونم خعلی حرفارا یزنم با ی لبخند فیک تمومش میکنم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دیدی که مرا هیچکسی یاد نکرد، جز غم؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میشه رو این اسمون نوشت……🖊 تف ب این دنیای زشتٔ…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با انتقام گرفتن دلت خنک میشه ولی دردت بیشتر میشه…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش میشد بعضی اوقات را مُرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل ما دریا بود همون جایی ک همه دوص داشتن غرق بشن…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در دشت پر از گل فقط خار گل ها به ما رسید…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثل بعضی مواقع …اندکی از قسمتی …تا ناحیه ای …داغون 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکوت کن گاهی سبک نشی سنگین تری…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی من خلاصه ای از رویاهای بر باد رفته است…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد یعنی: بخوایش نخوادت…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حقا که غمت از تو وفادار تر است…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی به طرز بدی داره بازیمون میده…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ی وختایی ی چیزایی سهمت نیس بفهم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من از همـه خوردم ولی به همـه گفتم زدم . تو ام بگـو زده 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حسرت… ینی تویی که در حال بودنت ، ارزوتو دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هی چرخ زدُ و چرخ زد این چرخ فلک, شد نوبت چرخیدن ما،پنچر شد!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرگشته محصیم و در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

غرور قدرت دارع ولی شادی بودنتو ازت میگیرع من حاظرم قدرتمند باشم شاد نباشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اتفاقات خوب زندگیم کجا گیر کردین که نمی افتین؟؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

صدای گریع عای من تموم شهرو برداشد،یکی عینجاص کع عگع نباشی میمیرع

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاغذی که مشتاق نوشتن خاطراتم بود سوزاندم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد، تا من با خودم گپی بزنم…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دود شدم کم اوردم ولی کم نشدم خورد شدم غرق شدم ولی خب خم نشدم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چیزی که خیلیا نمیفهمن اینه که لغت “ببخشید” پاک کن نیست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه همه رو درک کردم ولی هیچکس هیچ وقت یه لحظه هم مرا درک نکرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جهنم هرکس همونجایی هستش که حرفاشو نمیفهمن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سالها طول کشید تا اینکه بفهمم.چرا ی جای کارم میلنگه،چون تصمیمات من از تصمیمات کبری یه نقطه بیشتر داره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از رنجی خسته‌ام که از آنِ من نیست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میدونید خندهامون الکیه چون ٬چشامون دیگه نمیخندن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از یه جایی به بعد فقط حس میکنی دیگه نه میشنوی نه حرف میزنی و نه میبینی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کات کردنم باهاش کار پنج دقیه بود ولی حسرتش کار یک عمر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جماعتی که آسمان را به گریه می اندازند از گریه گریزانند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مارو نترسون از قفس دنیامونم مثل بعضیا خفس

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جهانم بی تو الف ندارد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روی قلب من قدم زدن همه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شًُدِّهِ اَّز دَرّد بًِخَنّدًئ😄💔¿.!
کِّهَ نَّبًارَّد چِّشًمَّتً!🔇👀….
مَّنّ دَرًاِیًن خَّنَدِه ئ پُّرً غًُصِعَ🙂🚬!
مَحًاَّرَّتً دّاًرَمّ⛓💔:) # خسته # سیگار # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هِع
زِندِگی میچَرخِ 🌏…مِثلِ یِ تاس🎲
اِمروز حُکم میکُنی♦️…فَردا اِلتِماس🙏 # مغرور # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ
# مغرور # لاتی # شکلک

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻
# لاتی # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

1:50 ●━━دارم دخی خوبی میشم🙃── 3:25 ‌ ‌ ⇆

←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال…❌
🤍حافظه پر است🤍
●━━─ایشالله سری بعد😐😂(: ─)% # لاتی # لاشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Единственный человек, которому я доверяю, это я сам

تنها کسی که بهش اعتماد دارم خودمم:)

‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

𝗠𝗬 𝗠𝗔𝗗𝗡𝗘𝗦𝗦
ᴅᴏᴇs ɴᴏᴛ ʀᴇʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ ᴏᴛʜᴇʀs…

دیوانِگے ما بِه ڪِسے رَبطے نَدارد . . .♡

❥᭄ @biyogerafi …〗 # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

[[حآجۍ ‏شؤمآ فِڪرِتَم بِہ مآنِمیرِسہ چہ بِرِسہ بہ خؤڋتـ^^🗽🤘🚧📿 # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

#اعصابـ↓↑ ۰%░░░░░░░░ #عشقــﮩ٨ ۰%░░░░░░░░ #احساسـ❥ ۰%░░░░░░░░ #غرور♡ ١۰۰%████████ ✘سَمتِ مَنْ نَیآ اُوخ میشیح بیبی🤤😹🚫💯
# مغرور # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نَ ح‍‌س‍‌رت گ‍‌ذش‍‌تہ ، نَ ‍شۅق ‍ف‍‌ردا ؛ # لاتی # مغرور # زندگی # انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ …
بیخیـاٰلْ …
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ … # لاتی # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیّچ ڪَس ݪآیق مِهڔبۅني نیسّٺ تآ میتۅݩے مغڔۅر بآش:)) # لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے مردے نگن(لاشے)بود بگن(ڪاشڪے)بود:)
# لاشی # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الـگو نگیر الگـو باش!
لـات نباش پرو باش
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بهترین نسخه خودت باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن کوتاه پسرانه / تکست های کوتاه پسر مناسب وضعیت و بیو [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت…
# پسرانه # دختر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

𖤐⃟🖤•• 𝙇𝙊𝙔𝘼𝙇𝙏𝙔 𝙄𝙎 𝙍𝘼𝙍𝙀 𝙄𝙁 𝙔𝙊𝙐 𝙁𝙄𝙉𝘿 𝙄𝙏 𝙆𝙀𝙀𝙋 𝙄𝙏
وفاداری نایابه، اگه پیداش کردی، نگهش دار!!
『…』" # انتقام # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سخته ولی اخرش قشنگه…♬ # دختر # پسرانه # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪
# پسرانه # لاتی # بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

😹🍃 +نخوردیم نون و گندم🌸🍃 -ولی زیاد زدیم مخ مردم😹💋
# پسرانه # حاضر جوابی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به خودم قول دادم، به جایی برسم✍️

که دوشمنام برام دست بزنن🌱 # مغرور # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

داداش رسم لاتی💪🏼به چاقو زدنو عرق خوردن نیست 🔪🍻رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،
# لاتی # پسرانه # بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ❣♡‌‌‌‌
بے‌نھ‌ایـ💕ــٺ
باصداقــ🙌ـٺ
ٺاقیاܩــ🤝ـٺ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آینده از الان شروع میـــشه پس واسش بجنــگ!💥👊 # شاد # دختر # به سلامتی # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

*** # دلتنگی # سکوت # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاه پسر روانی # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

▷●♾ دوسـℒℴνℯـت دارم ♩○ # دوستت دارم # همسر # دختر # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اولویٺ اول : غرور!
اولویٺ دوم : تا ابد اولویٺ اوݪ 🤘🏽
 
# مغرور # لاتی # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بسم رب چشاش 😍
خمار لباش 🤤
مست صداش 😶
فدای تو دلبر❤️ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرتو بالا بگیر، خدا سخت ترین نبرداشو به قوی ترین سربازاش میده
# پسرانه # انگیزشی # انتقام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ر: رویایی . ف:فرشته ای. ی:یدونه. ق:قشنگ ❤رفیق حرف نداری ❤
# پسرانه # دختر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق
# پسرانه # دختر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

# لاتی # پسرانه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسه کسی که برات بره بود گرگ نباش
گرگ بودنت رو بزار واسه اونایی که دریدنت 🙂
# لاتی # پسرانه # انتقام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا من خیلی حسودم :
توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده … # مغرور # پسرانه # شاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏آب طلا بیارید

«آنکه از من به تو صدگونه سخن می‌گوید بخدا عیب تو را نیز به من می‌گوید..!»
#غیبت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو از فرق تا قدم جانی..♥️

#مولانا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من ی عابرم

دوباره من توی جاده ی دلت مسافرم…🛣❤️‍🩹

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“گاهی زندگی شما را امتحان می کند، اما این را به خاطر بسپارید: وقتی از کوهی بالا می روید، پاهایتان قوی تر می شوند.”🏔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

{کسی باش که برای صعود خودش میجنگه نه سقوط آدم ها…}💛🌈

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“تو دلش هیچی نیست”
تنها آپشن توجیهی برای آدمای بیشعوری که
حرف دهنشونو نمیفهمن 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اینقدر عکس و فیلم یاغی رو استوری نکنید…!

کدومتون عاشق یه بچه خیابونی شده…؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“نیستی”

و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مَنُ “طُ♡” ڪنـارِ هَم
قَشَنگ‌تَرین تَرڪیبِ دنیـاییم جانآ💏💓
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشقِ‌موندگارمی💍💙✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

┤؛صاحِبِ ضَــࢪَبانِ قَلــبَمے دلبــࢪ🫀🫂∞

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الله ام نامت آرامش جان من است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا مُح 👑A۲تم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدا در ❤ من است …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روی قلب من قدم زدن همه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ارامشی که اکنون دارم…
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت☺✨

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
 

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گفت: ” با تُنگ‌های بلوری مهربان‌تر باشید.”
اصحاب نگرفتند..
ادامه داد: “زنان را می‌گویم!”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⦚⦚ خدا آمد لبخندش را نقاشی کند دختر را آفرید⦚⦚
•💖🌸🦩•

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏هميشه عيد كه ميشه ميفهمی كيا نيستن…

*  سال نو مبارک  *

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بیو تلگرام / بهترین بیو های کوتاه تلگرام در بزرگترین سایت بیو ایران تاو بیو | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو میدونه ولی باز باهامه♡⇠🙂💜⇢♡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شب بخیر گفتن ما
محض ادای ادب است
ورنه چون شب برسد
اول بیداری ماست …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

 

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بزرگترین پیشرفتی ک تو زندگیم داشتم اینع ک دیگه وابصته ب هیچ آدمی نشم و فاصلمو تا حد ممکن ازشون حفظ کنم🖤🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)]

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 یک عمـر دویـدیم و
به جـایی نرسیـدیم..🌱
.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگى مثل مادرت نيس كه براى شام صدات كنه زندگى ولت ميكنه كه از گشنگى بميرى:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(:

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با قلبی ک سمت “چپِ” نمیشه راه “راست”رفت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پیر کَردمَ دلی را که تازه هوای جوانی به سَرش زده بود..♻️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مثل پاییز میمانی ادم نمیداند وقت دیدنت چه بپوشد 

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به جز تو با کسی 
قسمت نخواهم کرد،
خیابان گردیِ پاییزی ام را …

🗯‌ مهسا سجاد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما به اونیکه نیس وفاداریم بعد شما به اونیکه هست خیانت میکنین؟

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قَــــــــویــ بـــــاشــ مِـــــثلــ هَــــمیشهــ یهــ دُختَــر هـــــــــیچــ وقــــــــتـ شِــــکستـــ نمیخورهـــ✌✌👍😊😍

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

چاره ای نیست ‌
این روزها طرح روی جلد آدمهاست ك
پرفروششان میکند نه متنشان..!🩸

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الان یه جوریه شما با هرکی دوست بشی
‏باید یه مدت وقت بذاری زخم های رابطه قبلیشو پانسمان کنی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ای بابا چرا اینجوری شده؟
هوا تاریک صدای جیرجیرک
نگا میکنی میبینی ساعت هنوز شیشه😐😂
نکنین باروح و روانمون اینجوری…!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بادِلَم‌گُفتَم‌؛‌حَرَم‌باشَد‌بَراےِاَربَعین؛
مَن‌چِگونِہ‌تاڪُنَم‌با‌این‌دِلِ‌وا‌ماندِه‌اَم؟
#اربعین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تو کنـارِ منی
و مَن نزدیک می‌بوسَمت
این بخیرتَرین "شب" ممکن است ♥️🌙

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

برایم مثل بهار می مانی
 آمدنت را همیشه تحۅیل میگیرم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بهار نزدیک است
و اما دل من
بی طُ خزان است 🍂

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام | تاو بیو

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یارب تنها نظرت باشد پایان رنج هایم…❤️

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد …

– امام علی(ع)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️ # امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…
‌‌‌‌
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂 # عربی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش كه در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد
# امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤
# خدا # عربی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی # متفرقه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب # ادبی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋 # زندگی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ماخدارا‌داریم،
به‌اِزاۍ‌هرآنچه‌که‌نداریم˘˘‌ 🌸🌱 # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اللّهمَّ عَجَّل لِوَلیّکَ الفَرَج
# امام حسین

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈 # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡
# خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️ # انگیزشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما که دل به الله بستیم
الله داندو کارش🧿 # خدا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️ # عربی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

با بعضی دوستا وقتی دعوا می کنی
تازه می فهمی چقدر دشمن بودن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از جمله ی “مشکل شماست” کثیف تر ندیدم !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من اگه مثل خیلیا بودم …
الآن با خیلیا بودم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم، گذشتیم و رفتیم …
روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی کند !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما فراموش نمی کنیم فقط دیگه به روتون نمیاریم ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیام مثل یه اتفاق رخ دادن و مثل یه باد رفتن ..!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسى نمیفهمه چمونه !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

انقد همیشه ما کوتاه اومدیم فکر کردن کوتاه‌ اومدن سبک زندگیمونه !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هیشکی هیشکیو نمیفهمه، ادادر میاریم که بگذره فقط …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یکی سلام گرگ بی طمع نیست یکی
چشم گفتنِ دخترا

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مشکل خیلیا اینکه میخوان جای خودشون بقیه رو آدم کنن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

باطری موبایل ماندگاریش از بعضیا بیشتره …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا رو نمیشه عوض کرد کلا باید پسشون داد..!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

واحد زندگی بعضیا شده رل بر ثانیه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

✘ خـــیلیـــا✘ . .
↩ هــسـتـن↪ ..‼
↙ کــــــــه ↘ . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
↩ امــــــــا↪ . . ‼
↙ فــــــقــــط ↘ . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .
✘ حـــــواســت باشه✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ”ﺧﺎﻃﺮﻩ ”
ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺭﺁﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ”

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وقتی به جای اینکه بگی
مخشو زدم بگی
دلشو به دست آوردم
میتونی ادعای دوست داشتن کنی …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک می خورن بعد می پاشن رو زخمت

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….
ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

Oh ⬅
YeS ✔
I’m
The bEsT ✔

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

↩ من ↪ سه نفرم ….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اونروی سگم ✖

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

من هر کسی نیستم که
هر کسی بیاد سمتم

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

وظیفه بعضی آدما هم توی زندگی اینه که
که فقط باشن تا قدر بقیه رو بیشتر بفهمیم …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن برای بیوگرافی تلگرام پسرانه

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *