متن اینستا خفن

تکست شاخ بازی

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و.. | تاو بیو

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

متن برا اینستا خفن

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن خفن اینستا کوتاه

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…! # موسیقی

متن شاخ کوتاه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

لاتی متن شاخ دخترونه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

***

متن خفن اینستا کوتاه

تکست شاخ رپ

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن برا اینستا خفن

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂 # حقیقت

متن خفن اینستا انگلیسی

+ چقدر دوستش داری ؟
_ اندازه صد گرم کوکائین
+کمه :/
_ حکمش اعدامه 🙂 # عشق یک طرفه

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن بیوگرافی اینستا خفن

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن اینستا خفن

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳
# مغرور # بی تفاوت

متن خفن اینستا پست

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

متن برای bio اینستاگرام

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن خفن اینستا کوتاه

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن شاخ اینستاگرام

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن بیوگرافی اینستا خفن

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ » # ادبی

متن بیوگرافی اینستا خفن

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. › # ادبی

متن شاخ کوتاه

☠♡نیستـــــ در دیـــــده مــــا منـــــزلتـــے دنیـــا را
مـــــا نبینیܩ کســے را کــــہ نبینــــد مــــا را♡☠ # مغرور

تکست شاخ رپ

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن شاخ اینستاگرام

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن خفن اینستا کوتاه

تکست شاخ بازی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا

زندگی میکنم با قوانین خودم! # زندگی

متن بیو اینستا خفن

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن برای bio اینستاگرام

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن خفن اینستا پست

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛
# مغرور

متن خفن اینستا کوتاه

متن برا اینستا خفن

هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست
# ادبی

تکست شاخ بازی

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌
# لاتی

متن خفن اینستا انگلیسی

وقتی به جای اینکه بگی مخشو زدم بگی دلشو به دست آوردم!می تونی ادعای دوست داشتن کنی …

خفن تکست شاخ

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم
چیزی که خیلیا نیستن …

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن خفن اینستاگرامی

متن بیوگرافی اینستا خفن

توقعی از آدما نداشته باش…گر میخوای آخر سر خودتو سرزنش نکنی!که چرا بهشون تکه کردی!…

لاتی متن شاخ دخترونه

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن شاخ کوتاه

the health of mother who stood bent on worldبه سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن خفن اینستاگرامی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن خفن اینستا کوتاه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن خفن اینستاگرامی

متن خفن اینستا دخترونه

My father chose my name,  and my last name was chosen by my ancestorsThat’s enough, I myself choose my wayنامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن خفن اینستا پست

Don’t fall in love with someone you can live with
fall in love with someone you can’t live withoutعاشق کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی
عاشق کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی

متن خفن اینستا پست

When you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enoughوقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست

متن خفن اینستا انگلیسی

Love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن خفن اینستا کوتاه

Life Without love is none sense and Goodness without love is impossibleزندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن

متن خفن اینستا پست

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

I love all the stars in the sky, but they arenothing compared to the ones in your eyesمن تمام ستاره های آسمون رو دوست دارم ولیاونا در مقایسه با ستاره ای که در چشمان تومیدرخشه هیچند !

متن بیوگرافی اینستا خفن

عشق را
هیچ پایانی نیست
یار وقتی که تویی

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی . . .
بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

متن بیوگرافی اینستا خفن

دستانت که مال من باشد
هیچ دستى مرا
دست کم نمى‌گیرد . . .

تکست شاخ بازی

خدا نکند که خاطرات کسی آرزویش بشود

متن خفن اینستا پست

خفن تکست شاخ

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن شاخ اینستاگرام

زندگی شاید آن لبخندیست،که دریغش کردیم…

متن لاتی برای بیو

هی فلانی،زندگی شاید همین باشد!

متن برای bio اینستاگرام

به تقویم ها اعتمادی نیست،اگر تحولی در دل و زندگیت روی داد مبارک است؛راز نو شدن را باید دانستو گرنه بهار یک فصل تکراریست!گذشت عمر تبریک ندارد…صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد…شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارمنه برای امروز ، بلکه برای فردای هر روز .

متن لاتی برای بیو

زندگی تنها یکبار است،پس کارهایی را بکن که خوشحالت میکنه و با کسانی باش که باعث میشن لبخند به لبت بیاد.

متن خفن اینستا انگلیسی

متن خفن اینستا دخترونه

آدمها ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هستند؛ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ…ﺑﺎ ﭘﻮﻝ…با شغل…با مقام…ﺑﺎ همسر…اما ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.خوشبختی یعنی:احساس رضایتاز هرچه داریمو هرچه هستیم

متن برا اینستا خفن

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن خفن اینستاگرامی

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

لاتی متن شاخ دخترونه

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:)

متن شاخ کوتاه

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن بیو اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن خفن اینستا دخترونه

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن شاخ مغرورانه

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.

متن خفن اینستا پست

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن خفن اینستاگرامی

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن خفن اینستا دخترونه

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن اینستا خفن

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن خفن اینستا کوتاه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن خفن اینستاگرامی

خفن تکست شاخ

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

متن خفن اینستا دخترونه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن خفن اینستا پست

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

متن خفن اینستا دخترونه

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .

متن خفن اینستا دخترونه

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن خفن اینستاگرامی

متن اینستا خفن

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

تکست شاخ بازی

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن لاتی برای بیو

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍

خفن تکست شاخ

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

متن خفن اینستا کوتاه

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

تکست شاخ رپ

ارامشی که اکنون دارم…
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!…

لاتی متن شاخ دخترونه

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

متن شاخ اینستاگرام

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن بیوگرافی زیبا

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

تکست شاخ رپ

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن شاخ مغرورانه

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن بیوگرافی زیبا

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن خفن اینستا انگلیسی

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه …

متن خفن اینستا کوتاه

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

متن خفن اینستاگرامی

متن خفن اینستا پست

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب

متن لاتی برای بیو

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن بیوگرافی اینستا خفن

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن خفن اینستا دخترونه

تکست شاخ بازی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم

تکست شاخ رپ

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …

تکست شاخ بازی

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …

لاتی متن شاخ دخترونه

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن بیوگرافی اینستا خفن

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

متن شاخ کوتاه

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

لاتی متن شاخ دخترونه

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
 

متن خفن اینستا دخترونه

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی

متن بیو اینستا خفن

متن شاخ کوتاه

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن اینستا خفن

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘

متن برای bio اینستاگرام

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

لاتی متن شاخ دخترونه

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

تکست شاخ رپ

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن خفن اینستا کوتاه

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

متن لاتی برای بیو

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن بیوگرافی زیبا

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن برا اینستا خفن

گفت: ” با تُنگ‌های بلوری مهربان‌تر باشید.”
اصحاب نگرفتند..
ادامه داد: “زنان را می‌گویم!”

متن خفن اینستاگرامی

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم!

متن خفن اینستاگرامی

متن برای bio اینستاگرام

دختر ڪہ باشے👸🏻
زود مے رنجے،زود مے بخشے
زود گریہ مے ڪنے،زود مے خندے😌
تو مامور احساس روے زمین هستے
بے تو و بازیگوشے هایت جهان مے میرد👧🏻

متن خفن اینستا انگلیسی

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن خفن اینستا پست

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

متن لاتی برای بیو

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!..

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر

متن برا اینستا خفن

متن شاخ اینستاگرام

مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

‏هميشه عيد كه ميشه ميفهمی كيا نيستن…

*  سال نو مبارک  *

متن شاخ اینستاگرام

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن خفن اینستاگرامی

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …

متن خفن اینستا دخترونه

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

متن خفن اینستا دخترونه

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

متن خفن اینستا کوتاه

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

خفن تکست شاخ

من بداخلاق نیستم،فقط دور و بری هام قلقِ منو بلد نیستن ..

تکست شاخ رپ

یک زن فقط با کسی‌ بحث میکنه کـه‌ براش اهمیت‌ داره. وقتی کمتر علاقه مند باشه، کمتر بحث میکنه.

لاتی متن شاخ دخترونه

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

متن خفن اینستا دخترونه

متن بیو اینستا خفن

کسی کـه بـه پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست.

تکست شاخ بازی

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

متن بیو اینستا خفن

شکست‌ها و نگرانی‌هایت را رها کن
خاطراتت را
نمی‌گویم دور بریز، اما قاب‌شان نکن به دیوار دلت…
در جاده زندگی
نگاهت که به عقب باشد
زمین می‌خوری…
زخم بر می‌داری…
و درد می‌کشی…
نه از بی‌مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده
دلسرد مباش.
تو چه می‌دانی؟
شاید روزی… ساعتی… آرزوی نداشتنش را می‌کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت‌ها
بر عکس نفس بکشد …
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب***
بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

هیچ وقت نمیتونی با کسی کـه دیوانه وار عاشقشی فقط یه دوست باشی.

متن اینستا خفن

متن خفن اینستا کوتاه

ادما بعد از مدتی واسه هم تکراری میشن اگر هنوزم بتونن از تکرار هم لذت ببرند اون عشق واقعیه.

متن خفن اینستا انگلیسی

یادت نره کـه امروز شکرگزار باشی، چون خدا یادش نرفت کـه امروز صبح بیدارت کنه.

متن خفن اینستاگرامی

رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش اسـت، خیلی فاصله نگیرید تا سرد نشوید، خیلی نزدیک نشوید تا نسوزید.

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

عصر عصر تنهایی‌ست
نگاه که کنی می‌بینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاکسی بنشینند…
همه تلاش می‌کنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند… هیچکس دوستی را برای همیشه‌اش نگاه نمی‌دارد، چون اینجور چیز‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته…
وسیله‌های آشپزخانه نیازی به مادر ندارند و دوربین‌های عکاسی نیازمند کسی نیست که بتواند بگوید: سه، دو، یک…
خودت نگاه کن میبینی، سلفی‌ها و مونوپاد‌ها چقدر خوب تنهایی را حفاظت میکنند تا مجبور نشوی از رهگذری در پارک خواهش کنی پرتره زیبایی از دوستی‌هایتان رسم کند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی….
چون نه دوستی هست نه رهگذری٬ همه رهگذر‌ها درحال چک کردن پیام هستند…
هرکدام از سرنشینان تاکسی آهنگی را به تنهایی گوش می‌دهند…
اگر خدایی ناکرده روزی از اجبار سوالی از کسی پرسیدی حتما بابت خدشه‌دار شدن حریم وسیع تنهایی‌اش مفصل عذر بخواه…
یادت باشد که آن چند نفری را که هنوز دوروبرت هستند نپرانی…

متن لاتی برای بیو

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم

متن خفن اینستا پست

متن برای bio اینستاگرام

اجازه نده کهبه وسیله این سه چیز کنترل شوی:گذشته ات، مردم و پول ..

متن بیو اینستا خفن

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

متن اینستا خفن

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

متن بیو اینستا خفن

اگه یه کاری رو بکنی و پشیمون بشی بهتر از اینه کـه یه کاری رو نکنی و پشیمون بشی…

تکست شاخ بازی

در غیاب دوستت طوری در مورد او حرف بزن کـه دوست داری او در غیابت در مورد تو حرف بزند.

متن خفن اینستاگرامی

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه…
دیگه نمی‌تونه رو جفت زانوهاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه…
آدم وقتی تمام دلشو می‌ذاره برای یک دوست داشتن یک‌طرفه…دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی‌ایسته که به ضربانش گوش بده…
وقتی یکی رو با همه وجودت می‌خوای و اون تو رو با همه وجودش نمی‌خواد…
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی…
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه‌ای شدی…
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی…

لاتی متن شاخ دخترونه

به شبنمی می‌ماند آدمی
و عمر چهل روایتش.
به لحظه رویت نور
بر سطح سبز برگی‌
می‌لغزد و بر زمین می‌چکد…
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟ …
حسین پناهی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

انسان‌های هم‌فرکانس همدیگر را پیدا می‌کنند…
حتی از فاصله‌های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک…
انگار جایی نوشته بود که این‌ها باید در یک مدار باشند…
یک روزی… یک جایی است که باید با هم، برخورد کنند… آنوقت…‌
می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق…
اصلا می‌شوند هم‌شکل… مهرشان آکنده از همه …
حرفهای‌شان می‌شود آرامش…
خنده‌شان، کلام‌شان می‌نشیند روی طاقچه دلتان… اگر نباشند دلتنگ‌شان می‌شوی…
هی همدیگر را مرور می‌کنند…
از هم خاطره می‌سازند…
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند… و یادمان باشد…
حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست.

خفن تکست شاخ

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

لاتی متن شاخ دخترونه

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن شاخ مغرورانه

زندگی
زندگی تصویری‌ست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار.
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن.
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست.
قلمت را بردار
و به رنگی خوش‌تر
روشن و روشن‌تر
نقش دیگر انداز؛ و به پیکار سیاهی پرداز…

متن خفن اینستا انگلیسی

آرام باش
حوصله کن
آب‌های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید…
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت‌وگوی باران
بازداشته‌اند
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد…
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد…

متن خفن اینستا کوتاه

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

لاتی متن شاخ دخترونه

←متن زیبا برای اینستاگرام→

باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن
نه فقط زندگی را گذراندن…
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن
برای شب‌ها با آرامشِ خیال خوابیدن…
اینطور که نمی‌شود
نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند
نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای ناگهانیِ هوا یادت بیاورد.‌
نمی‌شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد…
اینطور پیش بروی یک آن چشم باز می‌کنی
خودت را میان خزان زرد زندگی‌ات میابی.
و یادت هم نمی‌آید چطور گذرانده‌ای مسیر بهاری و سبز زندگی‌ات را…
اصلا خدا را هم خوش نمی‌آید.
راهت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی.
یک روز خوب حتی یک روز بد.
یک روز شیرین حتی یک روز تلخ.
یک روز آرام حتی یک روز پرهیاهو.
وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است.
با تمامِ سکانس‌های تلخ و شیرینش..‌
نمی‌شود که همه‌اش خسته باشی
و سرِ سکانس‌های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کز کنی و بازی نکنی ..
حق داری که خستگی‌ات را در کنی.
اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی …
اینطور که نمی‌شود.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد.
باید زندگی را زندگی کرد…

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن خفن اینستا پست

چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می‌کنم:
چوب دارچینی، هلی، نباتی، شده چند پر بهار نارنج.
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند
زندگی هم گاهی می‌شود مثل همین چای
باید با دلخوشی‌های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی.
یک چیزی که امید بدهد به دلت
انگیزه شود
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی‌ات
بعد ماشین تخت گاز می‌رود تا آنجایی که باید…

متن شاخ مغرورانه

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن خفن اینستا پست

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن خفن اینستا انگلیسی

متن بیو اینستا خفن

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن برا اینستا خفن

من خدایی دارم
من خدایی دارم، که در این نزدیکی‌ست…
نه در آن بالاها!
مهربان، خوب، قشنگ… چهره‌اش نورانی‌ست
گاه‌گاهی سخنی می‌گوید، با دل کوچک من، ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد! او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد، او همه درد مرا می‌داند…
یاد او ذکر من است، در غم و در شادی، چون به غم می‌نگرم، آن زمان رقص‌کنان می‌خندم…
که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است.
او خدایی‌ست که همواره مرا می‌خواهد.
او مرا می‌خواند او همه درد مرا می‌داند…

متن بیو اینستا خفن

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

متن اینستا خفن

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

خفن تکست شاخ

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن خفن اینستا انگلیسی

متن خفن اینستاگرامی

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن برای bio اینستاگرام

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاش هستند…
باد باعث طراوتش می‌شود
آب باعث رشدش می‌شود
و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد.
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت.
آب باعث گندیدگی
باد باعث پلاسیدگی
و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود…
بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است،اما به محض جدا شدن بند بندگی
همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود.

متن خفن اینستا انگلیسی

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

متن اینستا خفن

بهترين بغل ها از آدمای قد بلنده

متن بیو اینستا خفن

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمی‌دانم چرا هنوز هم دیروزها از امروزها بهترند !

متن بیوگرافی اینستا خفن

متن خفن اینستا دخترونه

بهترین شناگ‍رم کـه باشی یک شب تو رویای یک نفر غرق میشی.

متن خفن اینستا پست

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن شاخ کوتاه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیو اینستا خفن

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن خفن اینستا دخترونه

متن برا اینستا خفن

زندگی میکنم با قوانین خودم! # زندگی

متن بیو اینستا خفن

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن خفن اینستا دخترونه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن اینستا خفن

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن شاخ مغرورانه

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن اینستا خفن

تکست شاخ بازی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

تکست شاخ بازی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن شاخ اینستاگرام

با قوانین خودت زندگی کن 🙂 # لاتی # مغرور

متن خفن اینستا انگلیسی

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن خفن اینستاگرامی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن لاتی برای بیو

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیوگرافی زیبا

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن شاخ کوتاه

خودت باش…!
# مغرور

متن خفن اینستا کوتاه

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن بیوگرافی زیبا

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

تکست شاخ بازی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن شاخ کوتاه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

تکست شاخ بازی

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن برا اینستا خفن

اعتماد یه بازی ِخطرناکه!👊🏻 # انگیزشی # حقیقت

متن شاخ کوتاه

برای پرواز کردن، اول باید سقوط کرد🦅 # انگیزشی # حقیقت

متن برای bio اینستاگرام

لبخند بزن
بزار بدونن قوی تر از دیروزی!

  # انگیزشی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن برا اینستا خفن

متن شاخ مغرورانه

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن بیوگرافی اینستا خفن

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن خفن اینستا دخترونه

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن خفن اینستا کوتاه

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن شاخ کوتاه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن خفن اینستا انگلیسی

متن خفن اینستا دخترونه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن اینستا خفن

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن برا اینستا خفن

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

متن شاخ کوتاه

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن شاخ اینستاگرام

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن خفن اینستا پست

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن شاخ مغرورانه

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

متن برای bio اینستاگرام

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن بیوگرافی زیبا

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

تکست شاخ بازی

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیو اینستا خفن

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن برا اینستا خفن

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن بیو اینستا خفن

متن خفن اینستا پست

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن برا اینستا خفن

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن لاتی برای بیو

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن شاخ مغرورانه

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن بیوگرافی زیبا

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن برا اینستا خفن

متن خفن اینستاگرامی

زندگی من به تو چه اخه!¡

خفن تکست شاخ

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن لاتی برای بیو

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن خفن اینستاگرامی

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن بیوگرافی اینستا خفن

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن لاتی برای بیو

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی اینستا خفن

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن شاخ مغرورانه

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن خفن اینستا کوتاه

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن خفن اینستا انگلیسی

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن بیوگرافی اینستا خفن

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن خفن اینستا کوتاه

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

تکست شاخ رپ

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن بیو اینستا خفن

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن خفن اینستا انگلیسی

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن خفن اینستا انگلیسی

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن خفن اینستا پست

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

تکست شاخ بازی

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن شاخ مغرورانه

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن شاخ کوتاه

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

تکست شاخ بازی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن خفن اینستا انگلیسی

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

لاتی متن شاخ دخترونه

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن خفن اینستاگرامی

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن اینستا خفن

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن خفن اینستا انگلیسی

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیو اینستا خفن

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن خفن اینستا دخترونه

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن شاخ کوتاه

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن بیو اینستا خفن

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن بیو اینستا خفن

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن خفن اینستا کوتاه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن شاخ اینستاگرام

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن خفن اینستا کوتاه

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن خفن اینستا انگلیسی

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن خفن اینستا پست

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

خفن تکست شاخ

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

تکست شاخ بازی

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن خفن اینستا پست

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن اینستا خفن

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن برا اینستا خفن

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن برای bio اینستاگرام

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیوگرافی زیبا

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن خفن اینستا دخترونه

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن خفن اینستا کوتاه

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن بیوگرافی اینستا خفن

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن شاخ مغرورانه

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن خفن اینستاگرامی

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن برا اینستا خفن

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

تکست شاخ رپ

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی زیبا

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن برا اینستا خفن

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

لاتی متن شاخ دخترونه

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن لاتی برای بیو

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیوگرافی اینستا خفن

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن برا اینستا خفن

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن شاخ کوتاه

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی زیبا

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن خفن اینستا انگلیسی

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن خفن اینستا انگلیسی

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن خفن اینستا انگلیسی

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

تکست شاخ رپ

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن شاخ کوتاه

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن خفن اینستا دخترونه

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن خفن اینستا پست

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیو اینستا خفن

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن برای bio اینستاگرام

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن بیوگرافی زیبا

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن خفن اینستا پست

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن اینستا خفن

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

تکست شاخ رپ

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن اینستا خفن

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن خفن اینستا دخترونه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن شاخ اینستاگرام

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن خفن اینستاگرامی

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

خفن تکست شاخ

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن خفن اینستا دخترونه

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن شاخ اینستاگرام

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیو اینستا خفن

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن شاخ اینستاگرام

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن برای bio اینستاگرام

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

تکست شاخ بازی

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی اینستا خفن

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیو اینستا خفن

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن بیوگرافی اینستا خفن

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن خفن اینستا پست

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن برا اینستا خفن

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن بیوگرافی زیبا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن لاتی برای بیو

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن خفن اینستا کوتاه

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

خفن تکست شاخ

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن شاخ کوتاه

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن برا اینستا خفن

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن برای bio اینستاگرام

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن خفن اینستا کوتاه

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن بیوگرافی زیبا

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن لاتی برای بیو

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن خفن اینستاگرامی

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن شاخ کوتاه

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن خفن اینستا دخترونه

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیوگرافی زیبا

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن شاخ کوتاه

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن شاخ کوتاه

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو اینستا خفن

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن برای bio اینستاگرام

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیوگرافی زیبا

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن بیوگرافی اینستا خفن

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی زیبا

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن بیوگرافی اینستا خفن

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن برای bio اینستاگرام

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن اینستا خفن

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن شاخ اینستاگرام

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن بیوگرافی اینستا خفن

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن خفن اینستاگرامی

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن بیوگرافی اینستا خفن

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن شاخ مغرورانه

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن برا اینستا خفن

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن خفن اینستا کوتاه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن خفن اینستا دخترونه

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیو اینستا خفن

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن خفن اینستا انگلیسی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

خفن تکست شاخ

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن اینستا خفن

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن شاخ اینستاگرام

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن شاخ مغرورانه

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

لاتی متن شاخ دخترونه

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن لاتی برای بیو

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن خفن اینستاگرامی

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن لاتی برای بیو

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

خفن تکست شاخ

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

تکست شاخ رپ

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن اینستا خفن

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن شاخ اینستاگرام

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن بیوگرافی اینستا خفن

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

تکست شاخ بازی

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

تکست شاخ بازی

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن شاخ کوتاه

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن اینستا خفن

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن خفن اینستا کوتاه

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن بیوگرافی زیبا

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

تکست شاخ بازی

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن شاخ مغرورانه

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن بیوگرافی زیبا

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن خفن اینستا کوتاه

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن برای bio اینستاگرام

GO WITH WITH …
برو بابا …

خفن تکست شاخ

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن بیوگرافی اینستا خفن

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن اینستا خفن

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن خفن اینستا کوتاه

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن اینستا خفن

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن خفن اینستاگرامی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن شاخ اینستاگرام

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن خفن اینستا پست

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن خفن اینستا دخترونه

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن برا اینستا خفن

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن خفن اینستا پست

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن لاتی برای بیو

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

تکست شاخ رپ

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن خفن اینستا انگلیسی

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن اینستا خفن

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن برا اینستا خفن

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن برا اینستا خفن

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن خفن اینستا دخترونه

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن خفن اینستا پست

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن خفن اینستا دخترونه

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن شاخ اینستاگرام

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن برای bio اینستاگرام

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

خفن تکست شاخ

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

‌ # انگیزشی

متن بیوگرافی اینستا خفن

یه‌چیزی‌گفت‌سوختم…

گفت

دردخیانت‌واسه‌اینه‌که

از‌سمت‌دشمنت‌نیست‌ :))

تکست شاخ بازی

خ‍‌ی‍‌ان‍‌ت‍‌و ت‍‌و م‍‌درس‌‍ہ ب‍‌ه م‍‌ا ی‍‌اد دادن وق‍‌ت‍‌ی گ‍‌ف‍‌ت‍‌ن : ج‍‌ای خ‍‌ال‍‌ی رو پ‍‌ر ک‍‌ن :)) .

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

میدونی بدترین قسمت خیانت چیه؟!

اینکه از طرف دشمن نیست(((:

متن خفن اینستا پست

اگر گفتم که دارد

یارِ من آیینِ دل‌جویی؛

معاذالله، غلط کردم،

خطا کردم، ندانستم!

لاتی متن شاخ دخترونه

چرا غم از بهر مردن؟ مگر آنان که غم خوردند نمردند؟

متن شاخ مغرورانه

مدارا میکنم با درد
چون درمان نمی بینم!
تحمل می کنم با زخم
چون مرحم نمی بینم!

تکست شاخ بازی

راه اگرسخت اگر تلخ ولی میدانم

آخرش لذت نابیست اگر صبر کنم

متن بیوگرافی اینستا خفن

ب ع‍ق‍ب ن‍‌‌گ‍‌اه ن‍ک‍‌ن ت‍‌و اون س‍م‍‌ت‍‌ی ن‍م‍ی‍‌‌ری:)

متن شاخ کوتاه

خدا قشنگ میچینه‌‌ 🙂🌱♥️

متن شاخ اینستاگرام

تو بیا چاره‌ی من شو…؛

که تویی چاره‌ی من…

#امام‌زمانم💙

متن لاتی برای بیو

الله ت زیبا ترین تکرار هر روز منی …… ☝️🙂🕊

تکست شاخ بازی

دلت را گرم خدایی کن ، که زمانی که خودت هم دگر پشت خودت نبودی او کنارت بود :”)!

متن خفن اینستا پست

کاش میشد تو را تگ کرد درست در مقابل آغوشم طوری که موهایت گونه ام را نوازش میکند در گوشت بگویم: دوستت دارم!

متن برای bio اینستاگرام

یجایی خوندم نوشته بود:

گرفتن دست کسی که دوسش دارید میتونه ترس اضطراب نگرانی و یا حتی درد فیزیکی رو کاهش بده!

بنظرم این خیلی قشنگه=)

تکست شاخ رپ

‹ بغلم کن که دگر حال خوشی ز گرمی پتوی پیچیده بر تنم ندارم!(: ›

متن شاخ اینستاگرام

ماه من تویی بیبی ماه بالا فیکه:))

متن بیو اینستا خفن

جوکر میگه‍ :منو کوچیک کردی ولی بفکر این نبودی نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه…😏🤟🏽

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

متن بیوگرافی زیبا

مسیری به نام خوشبختی وجود نداره

از مسیری لذت نبری زندگیتو باختی!

متن بیوگرافی زیبا

احساس‌میکنم‌روزامو‌گذاشتن‌

توی ‌‌‌‌‌دستگاه‌‌،دارن‌به‌تعداد‌

انبو‌ه‌ازش‌تولید‌میکنن):

متن خفن اینستا انگلیسی

تا نگاهم بکنی از هیجان خواهم مرد!
آنکه با چشم خود آدم بکشد قاتل نیست! ♥

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

«این همه جلوه نکن دل نبر از من بس کن
شیطنت کم کن و بگذار مسلمان باشم»

متن بیوگرافی زیبا

من و تو ما نشدیم که هیچ!

من نیمی از خودم را هم باختم):)

متن خفن اینستا پست

🍀

‏مثل کاکتوس🌵

محتاج نوازشِ کسی‌ نباش!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

⁧⁧⁧‌

ما همه آدما رو دوست داریم حالا اگه

شما رو دوست نداریم حتما آدم نیستی:/

⁧⁧⁧⁧

متن خفن اینستاگرامی

هه:)🤍 من نباید با فکر کردن به گذشته اشک تو چشام حلقه بزنه

متن خفن اینستاگرامی

تو فقط قسمتی از منو میشناسی که من یه جهان پر رازم🪄🌸

لاتی متن شاخ دخترونه

من و تو ما نشدیم که هیچ!

من نیمی از خودم را هم باختم):)

متن اینستا خفن

🚶‍♂هر قدر گرفتار عشقت شدم دور تر میشد انگار واسه مرگ این عشق همه چی جور تر میشد

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

و چه فریادهای شبانه‌ی پسری که با سکوت هم آغوش شد

و جای خود را به سیلاب تنهایی واگذار کرد

تا کسی قطره‌های باران را بر گونه‌هایش نظاره‌گر نباشد!

متن بیوگرافی زیبا

راستش صدای درونمم اگه نبود از تنهایی میمردم!

متن بیوگرافی اینستا خفن

گفتم دنیا به چه می ارزد؟

گفت به عشق بی نهایت تو!

لاتی متن شاخ دخترونه

اگر گفتم که دارد

یارِ من آیینِ دل‌جویی؛

معاذالله، غلط کردم،

خطا کردم، ندانستم!

متن خفن اینستا پست

دو سومِ مَن تُویی و بقیه اش خیالِ طُ♥️

لاتی متن شاخ دخترونه

متن شاخ / 100 متن شاخ [ گلچین] مناسب بیو و استوری/ تکست شاخ | تاو بیو

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن اینستا خفن

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها 🙂 ♡
# خدا # لاتی

متن خفن اینستا انگلیسی

منـ بی عاطفه نیستمـ…فقطـ یادـ گرفتمـ زیاد از قلبمـ استفادهـ نکنمـ:)

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی
# لاتی

لاتی متن شاخ دخترونه

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀
# عشق یک طرفه

متن برای bio اینستاگرام

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

متن برای bio اینستاگرام

⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

اَ دَریا یاد گِرِفتَم اَذیَتَم کُنی غَرقِت کُنَم🤟🏻😏

متن بیوگرافی زیبا

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

ی مُشت لَجَن بآ من لَجَن👽🤟🏿 # لاتی

خفن تکست شاخ

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون من خودم یه لشکرم👽👐🥀
# مغرور # لاتی

متن خفن اینستا کوتاه

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن شاخ اینستاگرام

بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲

متن خفن اینستا کوتاه

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️
# حاضر جوابی

متن شاخ اینستاگرام

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

تکست شاخ بازی

اشکالی نداره اگه ازم خوشت نمیاد همه ی آدما ک خوش سلیقه نیستن:) 😪🚬

متن بیوگرافی زیبا

وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏
صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹✨]∞

خفن تکست شاخ

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..
# لاتی

متن بیوگرافی اینستا خفن

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥
# برف

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘ # لاتی

خفن تکست شاخ

‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂
# لاتی

متن برای bio اینستاگرام

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن خفن اینستا دخترونه

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

دنبال عیب میگردی؟ به جای ذره بین یه آینه بگیر دستت😂✌💛

متن شاخ مغرورانه

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

تکست شاخ بازی

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری
# مغرور

متن اینستا خفن

❏ █ جیرجیرک کح دحد صدایح طوطی ، بچح خشگل حم کنعد ادعای لوطی 🙂 ְ¸⚡ְ🐴ู๊้̙🌿ꯨ۟ั😹ุˇ⃤
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا

سَّــنّگْـیّنِــعِ هَّــضْـمٌ مَــنْ بَــرآت بِـکِـشّ کِـنّْـآر مِــرسّــے فَــدّآتّ🤘🍃

متن بیوگرافی زیبا

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌
# مغرور

متن خفن اینستا انگلیسی

سَخْتْ بِدَسْتْ بیٰایْنْ تٰاسٰادّه اَزَدسْت‌ْ نَرین

متن شاخ مغرورانه

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن شاخ مغرورانه

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره # لاتی # حاضر جوابی

متن شاخ مغرورانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن خفن اینستا کوتاه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن خفن اینستا دخترونه

-بعضیا فلسفه زندگیشون اینه که دهن دارم چرا گه نخورم:|♡
# زندگی

متن برا اینستا خفن

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن بیوگرافی اینستا خفن

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ
# لاتی

تکست شاخ بازی

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن اینستا خفن

من همینم که هستم

متن بیوگرافی زیبا

هَر کسی سازِ خودِشو میزنِه، مهِم شمایید
 کِه بِه هَر سازی نَرقصٓید!🖤

لاتی متن شاخ دخترونه

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!
# لاتی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱
# لاتی

خفن تکست شاخ

گرگ زاده را محتاج نوازش نیست!
# لاتی

متن خفن اینستا انگلیسی

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیو اینستا خفن

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن اینستا خفن

با من تلخ حرف نزنید من خودم زهرمارم😎✌

متن خفن اینستاگرامی

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

مهم نیست چنتا ستاره بهم چشمک میزنه من همیشه نگاهم به ماهه👀🌜

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

متن بیوگرافی اینستا خفن

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن بیو اینستا خفن

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن خفن اینستاگرامی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن برا اینستا خفن

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی
# لاتی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

در باره منطق با من حرف نزنین
الگوی زندگی من پاتریکه🌵 # زندگی

متن شاخ مغرورانه

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"…!!

تکست شاخ رپ

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو اینستا خفن

حَتی آیینه هَم چِشمِ دیدَن مَنو نَداره :)!

متن خفن اینستا کوتاه

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن اینستا خفن

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن شاخ اینستاگرام

سَعی نَکُن مَنو دور بِزَنی..خِیلیآ پیشِه مَن دورِه دیدَن..گُفتَم دَر جَریآن بآشی…😹✌💜
# لاتی

تکست شاخ بازی

-اَدای تنگا رو در بیاريد، ولی نه دیگه پیش اونی که گشادتون کرده
# لاتی

متن خفن اینستا پست

وِی دَر خآنواده ای آرآم اعصآب خود رآ از دست دآد…👐🏿✨🦄☁️💜 # لاتی

خفن تکست شاخ

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن شاخ کوتاه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن شاخ کوتاه

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن شاخ کوتاه

‏يادِتون باشِه با دَهنه پُر گه نَخورین!🖤

متن اینستا خفن

با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رفت..🔫💖

متن برای bio اینستاگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن خفن اینستا پست

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

متن بیوگرافی اینستا خفن

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

تکست شاخ رپ

غرورم یک امپراطوری عظیم است..
ک برای هیچکس سقوط نخواهد کرد!,,👣👑

متن بیوگرافی اینستا خفن

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن شاخ اینستاگرام

من اگه قلبم منت تپیدن سرم بزاره درش میارم😏
# لاتی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن لاتی برای بیو

ارع حاجی تو هم گلی ولی باغچه ما دیگه جا نداره
# مغرور

متن لاتی برای بیو

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن خفن اینستا کوتاه

تو ماهتو از دست دادی 🌙… وقتی داشتی ستاره هاتو میشمردی🌟

متن برای bio اینستاگرام

من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن
# لاتی

متن بیو اینستا خفن

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن خفن اینستا پست

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن لاتی برای بیو

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن لاتی برای بیو

بَرای کَسی کِه بَراتون تَب نِمی‌کنه، نَمیٓرید‏گَند نَزنیٓد به بِهداشت رَوانی‌تون!🖤
# لاتی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن برا اینستا خفن

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

تکست شاخ رپ

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن برای bio اینستاگرام

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن برای bio اینستاگرام

اَگِع مَطرَح شُدی طَراحِت مَن بودَم):

متن خفن اینستا کوتاه

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…
# لاتی

متن اینستا خفن

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن خفن اینستا دخترونه

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

لاتی متن شاخ دخترونه

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن اینستا خفن

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن شاخ اینستاگرام

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

تکست شاخ رپ

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن برا اینستا خفن

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیو اینستا خفن

آدم وقتی می‌میره بدنش سرد می‌شه
هرکی باهام سرد شد، خودش بزنه به چاک
چون دیگه مرده حسابش می‌کنم

متن بیوگرافی اینستا خفن

دور و بر من پر است از
کاغذ‌های مچاله‌ای که
هر کدام خاطره‌ای
دردی
ناگفته‌ای دارد
و جایش سینه‌ی سطل کوچکیست
که بزرگترین سنگ صبور من است

متن بیوگرافی زیبا

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می‌کند.

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

بروید لای زندگی
غلت بزنید خوشی را
ببوسید همان را که باید
بیرون خبری نیست

متن خفن اینستا انگلیسی

بِمیرع اون پسری کع همع با بودَنش ناراحتَن:)🖤

متن خفن اینستا انگلیسی

هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد

متن برای bio اینستاگرام

من وقتی کسیو دوست دارم دلم نمیخواد چت کردن یا صحبت کردنمون تموم بشه

متن شاخ کوتاه

چه حرف‌ها که درونم نگفته می‌ماند
خوشا به حال شما‌ها که شاعری بلدید

متن خفن اینستا دخترونه

از بودن با کسی که باعث نمیشه اغلب اوقات خوشحال باشی، صرف نظر کن! از خودت بپرس: چقدر با هم خوشحالیم؟ چقدر می خندیم؟

متن شاخ مغرورانه

میخوای بهش تکیه کنی،
یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه! 🙃🥀

متن برای bio اینستاگرام

معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

گذشته عزیزم، ازت ممنونم به خاطر همه خاطراتی که برام به جا گذاشتی
من قدردان تو هستم و آینده عزیزم، برات کاملا آماده و مشتاقم!

متن خفن اینستا پست

‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

متن برا اینستا خفن

رفتنی که نتیجه داشته باشد هم زیباست!

متن خفن اینستا پست

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

متن برا اینستا خفن

تو برای دیروزت کافی بودی؛ برای امروز هم کافی ای؛ و برای فردات هم همینطور!

متن شاخ کوتاه

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم …😏

تکست شاخ رپ

در تاریکی
نه بُعد مکان مهم است
و نه زمان
تو بگو
پشت پلک هایمان.
کجای زمان ایستاده‌ایم؟

متن لاتی برای بیو

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

متن شاخ کوتاه

امیدی هست چون خدایی ، هست

تکست شاخ بازی

هرچقدرم خوشگل باشی
خوشگل تر از تو هم هست
مهم اون پسریه که همه جوره بخوادت

متن خفن اینستاگرامی

اونی که باورت داره یک قدم جلوتر از کسی هست که دوستت داره

متن خفن اینستا دخترونه

هیچوقت هیشکیو انقدر دوست نداشته باشین  که جلوش بی دفاع ترین بشین..(:✨🥀

متن برای bio اینستاگرام

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

متن برای bio اینستاگرام

‏مثلا الان پی ام بده بگه میخوام بدونی دوست دارم^~^💜

تکست شاخ بازی

تو مرا جان و جهانی
چه کنم جان و جهان را؟!

متن اینستا خفن

وَقتى شآديع كَس ديگِع اى شآديع توئه، عِشقِع:)🥀🖤

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

سکوت
قدرتمندترین فریاد است.

متن خفن اینستا انگلیسی

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

تکست شاخ بازی

شب افتادست
و من تاریک و
تنهایم…

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

تکست شاخ بازی

باور داشته باش کـه میتونی
حالا نصف راه رو رفتی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن خفن اینستا پست

زندگی مانند یک آینه است
هنگامی که در آن لبخند بزنیم بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

متن شاخ اینستاگرام

برای کسانی که ریسک عشق را می پذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی می کنند

متن بیوگرافی زیبا

من عاشقت شده بودم بدون این كه حتی واسه یه بارَم كه شده بغلت کنم.🌈💧🙃]

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

متن شاخ مغرورانه

یکی باید تو زندگیت باشع
جوری اسمتو صدا بزنه
ک نتونی بش نگی جونم 🙂

متن برا اینستا خفن

آن که امروز را از دست می‌دهد
فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزش‌ تر نیست

متن اینستا خفن

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

متن لاتی برای بیو

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

خفن تکست شاخ

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم🌪I forgot how I used to live before you

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

متن برا اینستا خفن

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!A crown is usually heavy
So you don’t forget
You’re a queen!

تکست شاخ رپ

زندگی
تعداد نفس هایی که می کشی نیست
زندگی لحظاتی است که در آن ها نفست در سینه حبس می شود!

متن خفن اینستا دخترونه

با کسی باش که اگه ۱۰۰ نفر رفتن و بدتو بهش گفتن بگه عیب نداره خودم بهش گفتم بد باشه…:)🥀

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

گذشته درس عبرت تو
زمان حال هدیه تو
و آینده انگیزه تو است …

متن بیوگرافی اینستا خفن

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن بیو اینستا خفن

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست بلکه بخشی از آن است.

متن بیوگرافی اینستا خفن

عشقم بیاوتمام من باش که ترس ازدست دادنت رادارم نیمه ها همیشه گم میشوند

متن خفن اینستاگرامی

زیبایی در چهره نیست
زیبایی نوری در قلب است

متن بیو اینستا خفن

دايره ى ارتباطاتت رو كم تعداد
اما پر ارزش نگه دارKeep your circle small in numbers but high in value

لاتی متن شاخ دخترونه

عشق آدم را داغ می کند
و دوست داشتن آدم را پخته
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود …

متن برا اینستا خفن

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

خفن تکست شاخ

درد
یعنی غرور مردی که
نسبتش با زنش
مشخص نیست…

متن بیوگرافی اینستا خفن

تعداد شاخا و خاصا از ما معمولیا داره بیشتر میشه همینجوری ادامه پیدا کنه ما معمولیا میشیم خاص

متن لاتی برای بیو

‏مهم نیست از آخرین باری که باهاش حرف زدی یه روز میگذره یا ده سال…!!!
‏وقتی شماره ناشناس زنگ میزنه بهت
‏اولین کسی که فکرت میره سمتش اونه…

متن خفن اینستا دخترونه

‏گاهی با یه جمله میتونی یه تاثیر خوب و عمیق تو وجود یه نفر تا آخر عمرش بذاری
و حتی برعکس

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

مسئله بزرگی که باید «عملا» حل کرد:
آیا می‌توان خوشبخت و تنها بود؟

متن خفن اینستاگرامی

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

متن شاخ کوتاه

آن یکی خر داشت، پالانش نبود
یافت پالان، گرگ خر را در ربود!کوزه بودش، آب می‌‌نامد به دست
آب را چون یافت، خود کوزه شکست!

متن بیوگرافی زیبا

Never let the small minds tell you,
your dreams are so big and
unavailable. ‏هیچوقت اجازه نده ذهن های کوچیک،
‏ بهت بگن رویاهات بزرگ و دور از دسترسه.‏

تکست شاخ رپ

A successful person with a kind heart is what we call a winning combination.يه آدم موفق با يه قلب مهربون، چيزيه كه ما بهش ميگيم يه تركيب برنده

متن بیوگرافی اینستا خفن

I hope you always find a reason to smile.
Good morning ?امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.
صبح بخیر

متن خفن اینستا دخترونه

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیـه ها ریخت به هممن که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ی ما ریخت به هم..؟

متن خفن اینستا کوتاه

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن برای bio اینستاگرام

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن خفن اینستا پست

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن شاخ مغرورانه

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن خفن اینستا کوتاه

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

تکست شاخ بازی

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن بیوگرافی اینستا خفن

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن خفن اینستا دخترونه

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن خفن اینستا دخترونه

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن لاتی برای بیو

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن خفن اینستا دخترونه

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

تکست شاخ رپ

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن خفن اینستا کوتاه

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن خفن اینستا دخترونه

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن برا اینستا خفن

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن خفن اینستاگرامی

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن شاخ اینستاگرام

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن لاتی برای بیو

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

لاتی متن شاخ دخترونه

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

تکست شاخ رپ

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن خفن اینستا انگلیسی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن خفن اینستا پست

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن اینستا خفن

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

تکست شاخ بازی

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن شاخ مغرورانه

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن بیوگرافی اینستا خفن

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن بیوگرافی زیبا

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

لاتی متن شاخ دخترونه

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن خفن اینستا انگلیسی

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن شاخ مغرورانه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن خفن اینستاگرامی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی زیبا

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن لاتی برای بیو

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو اینستا خفن

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن شاخ مغرورانه

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

خفن تکست شاخ

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

لاتی متن شاخ دخترونه

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن بیو اینستا خفن

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن برا اینستا خفن

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن شاخ کوتاه

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

خفن تکست شاخ

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن شاخ اینستاگرام

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن اینستا خفن

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن بیوگرافی زیبا

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن لاتی برای بیو

با بعضی دوستا وقتی دعوا می کنی
تازه می فهمی چقدر دشمن بودن!

متن بیوگرافی زیبا

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن بیوگرافی اینستا خفن

از جمله ی “مشکل شماست” کثیف تر ندیدم !

متن خفن اینستا دخترونه

یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمی فهمن که میفهمیم نفهمن!

متن شاخ اینستاگرام

اینکه آدما شبیه حرفاشون نیستن بحثی نیست
لااقل کاش بیه دروغاشون بودن!

متن شاخ کوتاه

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!
خسته میشوند از رنگ تکراریت
این روزها دوره رنگین کمان است!

متن بیوگرافی اینستا خفن

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

تکست شاخ رپ

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن خفن اینستا پست

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن بیوگرافی زیبا

من اگه مثل خیلیا بودم …
الآن با خیلیا بودم …

متن خفن اینستاگرامی

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشد …
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه !

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن شاخ کوتاه

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!

متن بیوگرافی زیبا

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

تکست شاخ بازی

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

متن خفن اینستا انگلیسی

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

☜ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــﻮﺩﺗـﻮ
نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
✘ﺧٓـ⊙̯͡⊙ــــﺮﯾﺖ✘
↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ
ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ
ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏
✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏
ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

متن بیوگرافی زیبا

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن خفن اینستاگرامی

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

خفن تکست شاخ

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن برای bio اینستاگرام

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن خفن اینستاگرامی

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

لاتی متن شاخ دخترونه

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

متن خفن اینستا کوتاه

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن
مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش !

متن بیوگرافی اینستا خفن

حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه !

متن خفن اینستا کوتاه

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم، گذشتیم و رفتیم …
روزگار حافظه خوبی دارد، هرگز فراموش نمی کند !

متن خفن اینستا پست

زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی

متن شاخ اینستاگرام

رُز کاشتم ولی فک نمیکردم به جاش کاکتوس دَراد!

خفن تکست شاخ

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

متن لاتی برای بیو

ما فراموش نمی کنیم فقط دیگه به روتون نمیاریم ..

متن شاخ مغرورانه

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن شاخ کوتاه

بعضیام مثل یه اتفاق رخ دادن و مثل یه باد رفتن ..!

متن برا اینستا خفن

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

متن شاخ مغرورانه

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسى نمیفهمه چمونه !

متن بیو اینستا خفن

انقد همیشه ما کوتاه اومدیم فکر کردن کوتاه‌ اومدن سبک زندگیمونه !

متن خفن اینستاگرامی

هیشکی هیشکیو نمیفهمه، ادادر میاریم که بگذره فقط …

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

یکی سلام گرگ بی طمع نیست یکی
چشم گفتنِ دخترا

متن خفن اینستا انگلیسی

مشکل خیلیا اینکه میخوان جای خودشون بقیه رو آدم کنن …

متن بیوگرافی زیبا

باطری موبایل ماندگاریش از بعضیا بیشتره …

متن بیو اینستا خفن

به ما که نیومدی لاقل به خودت بیا …

متن شاخ اینستاگرام

بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …

متن خفن اینستا پست

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

متن شاخ کوتاه

بعضیا رو نمیشه عوض کرد کلا باید پسشون داد..!

متن خفن اینستا دخترونه

مواظب باش به کی دست میدی و گرنه همه چیتو از دست میدی !

متن شاخ کوتاه

واحد زندگی بعضیا شده رل بر ثانیه

متن خفن اینستا کوتاه

✘ خـــیلیـــا✘ . .
↩ هــسـتـن↪ ..‼
↙ کــــــــه ↘ . .
✘ طــــــالبتن ✘ . .
↩ امــــــــا↪ . . ‼
↙ فــــــقــــط ↘ . .
✘ بــعــضــیـا✘ . .
↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .
✘ حـــــواســت باشه✘

متن شاخ مغرورانه

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ
♥️ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥️
ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛
☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

متن بیو اینستا خفن

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ”ﺧﺎﻃﺮﻩ ”
ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺩﺭﺁﺩ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﻪ ” ﺗﺠﺮﺑﻪ ”

متن شاخ اینستاگرام

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

تکست شاخ رپ

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ
ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…
☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

تکست شاخ بازی

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

متن بیوگرافی اینستا خفن

وقتی به جای اینکه بگی
مخشو زدم بگی
دلشو به دست آوردم
میتونی ادعای دوست داشتن کنی …

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن شاخ مغرورانه

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

تکست شاخ رپ

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن خفن اینستاگرامی

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

آدم ها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزن شان را نخ می کنی، برایت دروغ می بافند !

متن برای bio اینستاگرام

یه زمانی نمک میخوردن نمکدونو میشکستن
الان نمک می خورن بعد می پاشن رو زخمت

متن خفن اینستا انگلیسی

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن خفن اینستاگرامی

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد
امــآ …
فــهمیدن که دارد
بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم
لـُطفاً …

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….
ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

متن شاخ مغرورانه

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن خفن اینستاگرامی

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

متن بیوگرافی اینستا خفن

تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

تکست شاخ رپ

Here’s my heart,
take it then broke it,
as usual.این قلب من هست؛ بگیر و بشکنش؛
مثل همیشه.

متن بیوگرافی زیبا

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

لاتی متن شاخ دخترونه

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن بیوگرافی اینستا خفن

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

متن بیوگرافی اینستا خفن

Pay attention
To what people say
When they’re mad to you.توجه کن! به حرف هایى که مردم وقتی ک ازت عصبانى میشن میزنن

متن بیو اینستا خفن

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن بیوگرافی اینستا خفن

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن برا اینستا خفن

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن برا اینستا خفن

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن لاتی برای بیو

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

متن شاخ کوتاه

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن اینستا خفن

Inside every person
You know there is a
Person you don’t know.درون هرکسى ک میشناسید
کسى هس ک نمیشناسید.

متن خفن اینستا کوتاه

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

متن بیو اینستا خفن

Oh ⬅
YeS ✔
I’m
The bEsT ✔

تکست شاخ رپ

سخت به دست بیایین تا ساده از دست نرین ..

تکست شاخ رپ

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن خفن اینستا انگلیسی

آدما عوض نمیشن
فقط هویت اصلی شون فاش میشه

متن خفن اینستا دخترونه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

خفن تکست شاخ

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن لاتی برای بیو

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن خفن اینستاگرامی

↩ من ↪ سه نفرم ….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اونروی سگم ✖

متن بیوگرافی اینستا خفن

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن …

متن خفن اینستا انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیوگرافی اینستا خفن

گرگی را دیدم ناراحت
پرسیدم چرا ناراحتی؟
گفت شنیده ام بعضی انسان ها
با نام من نامردی می کنند

تکست شاخ بازی

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛
باور کنید آن ها خودشان نخواستند که :هفــ7ــت خط: باشند

متن بیو اینستا خفن

از دشمن خود یکبار بترسید
از دوست خود هزاران بار …!

متن خفن اینستا پست

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

متن بیوگرافی زیبا

من هر کسی نیستم که
هر کسی بیاد سمتم

تکست شاخ رپ

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدم ها تمامت که کنند، “رهایت” می کنند …

متن بیوگرافی اینستا خفن

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن بیوگرافی اینستا خفن

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن خفن اینستاگرامی

تــاریخ انقضــات تمــوم شده
واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیو اینستا خفن

آدم ها آنقدر زود عوض می شوند …
آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است …

متن شاخ مغرورانه

وظیفه بعضی آدما هم توی زندگی اینه که
که فقط باشن تا قدر بقیه رو بیشتر بفهمیم …

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

یه زمانی می گفتن از تو چشماش میشه فهمید
راست میگه یا دروغ …
اما حالا دیگه اینقدر توانمند شدن بعضیا
که با چشمشونم دروغ میگن …

متن بیوگرافی اینستا خفن

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

متن خفن اینستا کوتاه

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ
ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ
ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

متن لاتی برای بیو

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن خفن اینستا کوتاه

خيانت كردن خيلى آسونه!
يه كار پرچالش تر رو امتحان كن
مثلا وفادار باش!

تکست شاخ رپ

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن برا اینستا خفن

‏دوس داشتن این شکلیه که یواش یواش انقدر غرق یه نفر میشی که ترجیح میدی دیگه کسی نجاتت نده حتی اگه غرق شی …!

لاتی متن شاخ دخترونه

چیه این آدم که یه حرف میریزدش به هم و همه ذوقشو کور میکنه و دیگه هزارتا حرفم نمیتونه حالشو خوب کنه…

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

زمین گرد بود
ولی به ما که رسید شد مربع !

متن لاتی برای بیو

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

تکست شاخ بازی

‏شما هرچی رابطه تو عميق تر و وابستگيت شديدتر كنی بهمون نسبت هم بايد منتظر دعواهای شديدتری باشی …!

متن برا اینستا خفن

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی…!❤

متن اینستا خفن

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن شاخ کوتاه

از حیله و دسیسه نترس !
اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه‌ای به تو بزنند، خدا هم برای آنان دام می‌گسترد. چاه کن اول خودش ته چاه است !این نظام بر جزا استوار است. نه یک ذره خیر بی‌جزا می‌ماند، نه یک ذره شر. تا او نخواهد برگی از درخت نمی‌افتد، فقط به این ایمان بیاور …

متن شاخ کوتاه

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن شاخ اینستاگرام

از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه 🙂

متن برای bio اینستاگرام

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن خفن اینستا کوتاه

یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری، اما یه دروغ لازمه تا اون اعتماد از بین بره

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن شاخ کوتاه

از جایی به بعدم آدم باید این واقعیتو که دیگه هیچوقت حالش اونقدر خوب نمیشه رو بپذیره و از تلاش بیهوده برای خوب شدن دست برداره

تکست شاخ بازی

جوری زِندِگی کُنید…کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)…

تکست شاخ بازی

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

خفن تکست شاخ

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیوگرافی زیبا

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

متن بیو اینستا خفن

‏از یه جایی به بعدم درست کردن رابطه‌ای که خراب شده، میشه مثل اینکه آدم بخواد فریم عینکش که کج شده رو درست کنه، درست که نمیشه و اعصاب آدم خوردتر که میشه که هیچی، عینکشم کج و کوله‌تر میشه فقط

متن خفن اینستاگرامی

رابطه ای که توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست
تا هروقت بخوای میتونی توش بمونی ولی به جایی نمیرسی …

متن لاتی برای بیو

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

تکست شاخ بازی

آدم‌ هرچی هم که تند بره، دور بره، فراموش کنه، آخرشم نمیتونه از خودش جلوتر بره،
حد آدما خودشونن

متن برای bio اینستاگرام

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

تکست شاخ رپ

خودمون که خیلی وقته خنده‌ی از ته دل نداشتیم، کاش لااقل یکی رو داشتیم برامون از ته دل میخندید، ما نگاش میکردیم، یه کمی حالمون خوب میشد..

متن شاخ اینستاگرام

بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

متن برای bio اینستاگرام

‏بیایم یکم مثبت فکر کنیم
مثلاً دخترا دنبال کسی هستن که قدرت مالی خوبی داشته باشن
یا پسرا هم دنبال دخترایی هستن که از نظر جسمی تو سلامتی و تناسب اندام عالی به سر میبرن

متن برای bio اینستاگرام

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

متن خفن اینستا کوتاه

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن خفن اینستا پست

هرگز نمیدونی
چقدر محکم و قوی هستی
تا اینکه روزی تکیه گاه یه نفر باشی

متن خفن اینستا پست

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن خفن اینستا دخترونه

وقتی یکی دوستت داشته باشه
برات اما و اگر نمیاره،
با اما و اگرها میسازه…!

متن شاخ مغرورانه

اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ 🙂

متن بیو اینستا خفن

تقصیر ما نیست، یه آدمایی زیادی حل شدن تو زندگیمون، جوری که نمیشه دیگه بیخیالشون شد

متن خفن اینستا پست

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

متن برای bio اینستاگرام

انسانها
تنها موجودات روی زمین هستند
که ادعا میکنند خدایی هست
ولی تنها موجوداتی هستند که
رفتارشون طوریه که
انگار خدایی وجود نداره!!

متن خفن اینستا انگلیسی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

متن برا اینستا خفن

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن برای bio اینستاگرام

یک قانون نانوشته وجود دارد که میگوید
هروقت خبری از کسی نبود
بدان یا حوصله ات را ندارد
یا آدمی جدید پیدا کرده که
منفعت اش با او بیشتر است
و یا هنوز به مشکل برنخورده که سراغی ازتو بگیرد
البته زندگی خودش است
به خودش مربوط است امادل آدم که بازیچه نیست
دل آدم نازک است
به تار مویی بند است
به خدا زود میشکند
از اینجور آدم ها فاصله بگیرید
این هاآدم را نابود میکنند.

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

خفن تکست شاخ

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

تکست شاخ بازی

برای هر اتفاقی
می توان پاسخی یافت
جز برای رفتن های نابهنگام
شاید رفتن
خود پاسخ یک اتفاق است
هیچکس نمیداند
جز آنکه رفته است

متن خفن اینستا پست

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

تکست شاخ بازی

شاید، لازمه که یادبگیرم
چطور دوستت داشته باشم، همونطور که زمین ماه رو دوست‌داره.
از روی علاقه، ولی از دور!

متن شاخ اینستاگرام

میگفت تک پرم !!!
هه راست میگفت تک تک با همه می پرید 🙂

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

دلم برایِ آدم هایِ مهربان ، می گیرد .
آدم هایِ اصیلی که برایِ دنیایِ ما بیش از اندازه خوبند !
کسانی که هرگز نخواسته اند ، بد باشند ،
و نمی توانند هیچ جوره همرنگِ این جماعت شوند .
این روزها ولی این یکرنگی و خوب بودن ؛
تاوانِ سنگینی دارد !
خدایا خودمانیم ؛
تو ؛ یک دنیایِ خوب ، به آدم هایِ صاف و ساده ات بدهکاری !
این جهانِ هزار رنگ ؛
برایِ انسان هایِ مهربان و یکرنگ ،
جایِ زندگی کردن نیست .

متن شاخ اینستاگرام

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما از دخترای باهوش می ترسید! ^^

متن بیوگرافی اینستا خفن

از آدمایی که وقتی باهاشون قهر میکنی حتی نمیان بپرسن دردت چی بود که قهر کردی دوری کنید، معرفت واسه اینا تعریف نشده

متن خفن اینستا کوتاه

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن خفن اینستا پست

هی تو ! از اینکه امروز مورد توجه همه هستی، خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه، کاغذ باطله فرداست

متن بیوگرافی زیبا

تنهایی یعنی
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!

متن اینستا خفن

بزرگترین مشکل دنیا اینه که
آدمای بدهکار، همیشه طلبکارن …

لاتی متن شاخ دخترونه

باخت اصلی ما اونجا بود که واسه ترس از دست دادن کسایی که دوسشون داشتیم خودمون رو تغییر دادیم …!

متن برا اینستا خفن

به سه چیز هرگز نمی رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
و رسیدن به همه آرزوهاسه چیز حتماً به شما می رسد:
مرگ
نتیجه عمل
رزق و روزی

متن بیوگرافی اینستا خفن

زندگی با ماجراهای فراوانش،
ظاهری دارد به سان ِ
بیشه ای بُغرنج و در هم باف
ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این، که
در باطن تار و پود ِ هیچی و پوچی
هم آهنگ است …؟!

لاتی متن شاخ دخترونه

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری 🙂

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

و گاهی وقتا، بنظر میرسه که هیچ نوری توی زندگیم وجود نداره، ولی باید بخودم یادآوری کنم، مثل خورشید که یقینا طلوع میکنه، امید و خوشبختی هم باز خواهد گشت.

متن لاتی برای بیو

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

متن خفن اینستاگرامی

‏بعضیا رو باید یهو از زندگیت حذف کنی مثل کندن چسب زخم از روی پوستت درد داره اما یهو میکَنی میندازیش دور …!

لاتی متن شاخ دخترونه

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن میس کالشونیم
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

متن لاتی برای بیو

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن بیو اینستا خفن

‏كاش ميشد بارها و بارها در گوش اين جماعت فرياد زد و گفت عشقِ تان ارزانی خودتان
اعتمادم را پس بدهيد …!

متن بیوگرافی زیبا

اعصابم مثله چشمام سگ داره
بچه خوشگل!
فاصلتو حفظ کن تا تیکه پاره نشدی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

هزار بارم که برگرده، یه دفعه میبینی بار هزار و یکم دیگه برنگشت، آدمه دیگه، خسته میشه، آدم خسته هم دیگه برنمیگرده، میره یه جایی گم و گور میشه برای خودش

متن خفن اینستاگرامی

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی
به همین راحتی …

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

و “دلم تنگ شده” شاید
طولانی ترین شعر جهان باشد
عصاره ی تمامِ آهنگ های غمگین
دلیل تمام بغض ها
و خلاصه ی روزهای بی حوصلگی“دلم تنگ شده”
آبی ست که از سر گذشته
رازی که هرشب
با سکوت و سرگردانی
برملا می شود …

متن خفن اینستا دخترونه

اینجا
دست هر کس را که می‌گیری برای بلند شدن
آماده می‌شود برای سوار شدن

متن خفن اینستا کوتاه

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن اینستا خفن

هر آدمی باید کسی رو توی زندگیش داشته باشه که بتونه درداشو بهش بگه، بدون اینکه طرف دنبال درمون کردنای الکی باشه، فقط گوش بده بهش، داشتن کسی که بتونه خوب گوش بده خودش نعمت بزرگیه..

متن برای bio اینستاگرام

به بعضیام باس گفت
یه عکسم از باطنت بذار ببین اصلا لایک می خوره

متن شاخ اینستاگرام

وقتی به عقب برمی‌گردی؛ متوجه می‌شی که جای بعضیا الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ؛ اون موقعشم زیادی بوده

متن برای bio اینستاگرام

کاش یه مغازه هم بود￷,￵توش حالِ خوب وحوصله وخنده های از تهِ دل میفروخت! میرفتم مغازه￵ش میگفتم از اون خند￵ه￷هایی بده که پهلوی آدم درد میگیره

متن اینستا خفن

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

به بعضیا باید گفت: سعی کن وقتی نون و نمک کسی را می‌خوری، پشت سرش چیز دیگه‌ای نخوری

متن خفن اینستا پست

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه
اما پای حرف بقیه میشینه

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

شما یه آدمـــِـــــــــــ
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ
MAT

متن شاخ مغرورانه

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن خفن اینستا انگلیسی

I don’t care how they judge me,Because The judge is only God, and enough
برایم مهم نیست مرا چگونه قضاوت میکنند,چون قاضی فقط خداست و همین

تکست شاخ بازی

کثیف ترین آدمها
اونایی هستن که میدونن هرکاری کنن تنهاشون نمیزاری
دست به هر کاری میزنن

لاتی متن شاخ دخترونه

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم نقش بازی میکنی

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمیکنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!

خفن تکست شاخ

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن شاخ کوتاه

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی
ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی

متن برا اینستا خفن

هردومون از ته دل میگفتیم
من حرفامو تو هم دروغاتو

لاتی متن شاخ دخترونه

هر لذتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است یا کوتاه یا گُشاد ! هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار برای من بافته شده ، هر کجا که باشم !

تکست شاخ رپ

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

متن خفن اینستا پست

جمله کوتاه تک خطی پر معنی خفن [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی اینستا خفن

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼

متن برا اینستا خفن

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊

متن بیو اینستا خفن

⎬عـشـᰔـق یعـنی؛
هـر وقـت نگاش میڪنی
خـودتُ بخـاطر انتـخـابـت
تـحـسـیـن ڪـنـی ⎨ 🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌

متن خفن اینستا کوتاه

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻

متن شاخ اینستاگرام

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ

متن اینستا خفن

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره.

متن خفن اینستاگرامی

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

لاتی متن شاخ دخترونه

-با دیوُارِ اُتاقِتـ دَردو دِلـ کُنـ 📓-!🌻 -لااَقَل نه قِضاوَتـ میکُنه 👩🏾‍⚖-!✨ -نَه اِصکِرینـ شاتـ میگیرِه ⏱-!💛 -نَه فوروارد میکُنِه 🗞-!‌-•

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤

تکست شاخ بازی

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ]

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

دودی کہ از سیگار بالا میره همون اشڪایی کہ قرار بود پایین بیوفتہ:)

متن خفن اینستا انگلیسی

تا وقتی گریه آرومت میکنه با هیچ کس درد دل نکن

متن بیوگرافی اینستا خفن

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂

متن خفن اینستاگرامی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤

متن برا اینستا خفن

واسه هیچ چیز زندگی نکن ⚠︎ اما واسه بعضی چیزا بمیر••• ‌‌‌    ∩_∩ („• ֊ •„) •━━∪∪━━•

متن خفن اینستا پست

وای به روزی که کینه حکم کند و اعصاب ضعیف اجرای حکم…

خفن تکست شاخ

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

متن بیوگرافی زیبا

اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر

تکست شاخ بازی

نه قرمز☝❤نه مشکلی☝💣رفیق فقط توعشقی👭😍

متن شاخ اینستاگرام

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!!

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪

متن بیوگرافی زیبا

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

ما که خار بودیم سیم خاردار به فدایش 😅🤘

خفن تکست شاخ

احساس‌میکنم‌روزامو‌گذاشتن‌

توی ‌‌‌‌‌دستگاه‌‌،دارن‌به‌تعداد‌

انبو‌ه‌ازش‌تولید‌میکنن):

متن لاتی برای بیو

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .

متن خفن اینستا پست

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

متن خفن اینستا کوتاه

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:]

تکست شاخ رپ

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. ›

متن اینستا خفن

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

متن اینستا خفن

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

متن خفن اینستا انگلیسی

‹ خوشا به کنج اتاقم، خوشا جهانِ خودم! ^^ ›

تکست شاخ رپ

خوشگل باش وَلی فیک نباش مغرور باش سَگ نَباش

متن برا اینستا خفن

نهنگی دید مرگش را اما دل را به ساحل زد . . .

من از پایان خود آگاهم اما :

[ دوستت دارم (=’🌱]

متن خفن اینستا کوتاه

ای که میدانی ندارم غیر درگاهت پناهی
🌱💚

متن بیو اینستا خفن

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما
غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ی ما..

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

جایی کِه راه نیست خُداوَند راه میگُشایَد🙂…

متن برای bio اینستاگرام

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

لاتی متن شاخ دخترونه

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻

متن خفن اینستا کوتاه

⦇ از قانون بالُن استفاده کن..!
هرچیزی به دَرد بُخور نیست، دور بریز
تا اوج بگیری..!🪂🎈⦈

متن برای bio اینستاگرام

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است…

متن برای bio اینستاگرام

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁

متن بیو اینستا خفن

پاییز است دیگر
گاهی دِلش می گیرد
مثل بچه ها بهانه می چیند
موهای درختان را یک به یک می گیرد و می ریزد
غُر می زند
گوشه ای کِز می کند
و به یک باره زیر گریه میزند‌.
نقاشی آسمان را خط خطی می کند
کسی چه می داند
عصبانی نیست، اما چه رنگ پریده می شود؛
سرد، دمدمی مزاج و تنهاست.

متن بیو اینستا خفن

‹ عین دریاییم و دریا عین ما؛ نیست ما را ابتدا و انتها. ›

متن شاخ مغرورانه

گفتم مرا یادت نبر گفتا تو در یادی مگر ….

متن بیوگرافی اینستا خفن

مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما
غافل از اینکه خدا هست در اندیشه ی ما..

لاتی متن شاخ دخترونه

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

تکست شاخ بازی

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍

متن بیوگرافی زیبا

یجایی خوندم:
یجای دنیا یکی هست که بهت فکر میکنه🙂❣
تصورشم قشنگه💛👑
 

متن خفن اینستاگرامی

این منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد…

-فروغ فرخزاد

لاتی متن شاخ دخترونه

بارونو دوست دارم، چون خیابونا خلوت و آروم میشن، هوای دونفره همش دروغه… بارون هوای تنهاییه!

تکست شاخ بازی

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!!

متن خفن اینستا انگلیسی

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:)

متن خفن اینستا کوتاه

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤

متن شاخ اینستاگرام

تنفرم از خودم بیشتر میشه … وقتی به این فک میکنم که به چه ادمایی اهمیت میدادم..))🖖🏾

متن شاخ مغرورانه

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

-با دیوُارِ اُتاقِتـ دَردو دِلـ کُنـ 📓-!🌻 -لااَقَل نه قِضاوَتـ میکُنه 👩🏾‍⚖-!✨ -نَه اِصکِرینـ شاتـ میگیرِه ⏱-!💛 -نَه فوروارد میکُنِه 🗞-!‌-•

متن خفن اینستا دخترونه

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ]

لاتی متن شاخ دخترونه

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

مِ̥̥ـ̥ـ̥ث̥ـ̥ـ̥لْ̥̥ بَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥فْ̥̥ ز̥ی̥ـ̥ـ̥ب̥ـ̥ـ̥اٰ̥̥،̥ اَ̥̥مّ̥̥ـ̥ـ̥آ̥ سَ̥̥ـ̥ـ̥ر̥دْ̥̥❄̥✨

لاتی متن شاخ دخترونه

احساس‌میکنم‌روزامو‌گذاشتن‌

توی ‌‌‌‌‌دستگاه‌‌،دارن‌به‌تعداد‌

انبو‌ه‌ازش‌تولید‌میکنن):

متن خفن اینستا پست

حالا خوبه در جواب دوستت دارم میگید مرسی
یکی به من گفت عیب نداره://

متن شاخ مغرورانه

ذغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

متن شاخ کوتاه

نفس های پاییـز
به شماره افتاده
و یلدای سپید پوش
در راه است
از ته قلبمون دعاکنیم
که شادیها و خنده هامون
به بلندی شب یلدا باشه

🍉  یلداتون پیشاپیش مبارک 🍉

متن خفن اینستا پست

شبتون خوش
چراغ امیدتون روشن
🌼وجودتون سلامت
غم از احوالتون دور
دعای خیر همراه زندگیتون …💫

‌ ‎‌‌

متن شاخ اینستاگرام

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

تبریک روز معلم

متن لاتی برای بیو

صد فصل بهار
 آيد و
بيرون ننهم، گام
ترسم
 كه بيايى تو
 ودر
 خانه نباشم…

متن خفن اینستا پست

بهار جان؛ بگو
در كدام كوچه عاشق شده‌ای…
كه هوايت بوی يار می‌دهد…

[شیماسبحانی]

لاتی متن شاخ دخترونه

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

تکست شاخ رپ

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

لاتی متن شاخ دخترونه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

خفن تکست شاخ

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن خفن اینستاگرامی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن خفن اینستا کوتاه

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

تکست شاخ رپ

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن خفن اینستاگرامی

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن خفن اینستاگرامی

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن خفن اینستاگرامی

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

سال ها عشق در دقیقه ای نفرت فراموش میشود

متن خفن اینستاگرامی

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن شاخ مغرورانه

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن برای bio اینستاگرام

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

لاتی متن شاخ دخترونه

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن بیوگرافی زیبا

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن خفن اینستا کوتاه

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن شاخ کوتاه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن برا اینستا خفن

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن لاتی برای بیو

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

خفن تکست شاخ

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن برا اینستا خفن

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد. # ادبی # دروغ

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن برا اینستا خفن

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن خفن اینستا دخترونه

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن شاخ اینستاگرام

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن خفن اینستا دخترونه

بیو تیکه دار | تاو بیو

متن خفن اینستا دخترونه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

خفن تکست شاخ

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ # حافظ

متن بیوگرافی اینستا خفن

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

# متفرقه

متن بیو اینستا خفن

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀 # حاضر جوابی

تکست شاخ رپ

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن خفن اینستا انگلیسی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن اینستا خفن

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن شاخ مغرورانه

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

تکست شاخ بازی

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی زیبا

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن بیو اینستا خفن

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن خفن اینستا دخترونه

قشنگیِ بعضیا
با باز کردن دهنشون به پایان میرسه 🙂
# حقیقت # متفرقه

متن برا اینستا خفن

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیوگرافی زیبا

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن شاخ اینستاگرام

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇
# قهر # حاضر جوابی

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌
# کرونا

لاتی متن شاخ دخترونه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیوگرافی اینستا خفن

اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم 🙂 # حاضر جوابی

تکست شاخ رپ

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی اینستا خفن

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌
# شاد

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن لاتی برای بیو

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

لاتی متن شاخ دخترونه

بزرگترین پیشرفتی ک تو زندگیم داشتم اینع ک دیگه وابصته ب هیچ آدمی نشم و فاصلمو تا حد ممکن ازشون حفظ کنم🖤🖤
# نامردی

متن خفن اینستا انگلیسی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن خفن اینستا انگلیسی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

تکست شاخ رپ

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

لاتی متن شاخ دخترونه

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن برای bio اینستاگرام

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

لاتی متن شاخ دخترونه

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن برای bio اینستاگرام

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن شاخ مغرورانه

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن برای bio اینستاگرام

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن خفن اینستا انگلیسی

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن خفن اینستاگرامی

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن اینستا خفن

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی اینستا خفن

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن خفن اینستا کوتاه

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیوگرافی زیبا

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن اینستا خفن

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن برای bio اینستاگرام

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

تکست شاخ بازی

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

لاتی متن شاخ دخترونه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی اینستا خفن

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن بیو اینستا خفن

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلببه بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن شاخ اینستاگرام

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن شاخ مغرورانه

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن خفن اینستا انگلیسی

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن بیو اینستا خفن

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

لاتی متن شاخ دخترونه

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن خفن اینستا انگلیسی

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

تکست شاخ بازی

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن شاخ کوتاه

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن شاخ مغرورانه

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن لاتی برای بیو

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن بیوگرافی اینستا خفن

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن شاخ اینستاگرام

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن خفن اینستا پست

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن خفن اینستاگرامی

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

لاتی متن شاخ دخترونه

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

لاتی متن شاخ دخترونه

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو اینستا خفن

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن اینستا خفن

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی اینستا خفن

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن خفن اینستاگرامی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن خفن اینستا دخترونه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

لاتی متن شاخ دخترونه

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن شاخ اینستاگرام

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن خفن اینستاگرامی

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن شاخ مغرورانه

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم
ولی نمی دانم چرا هنوز هم
دیروزها از امروزها بهترند !

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

هرچيزى بـه يك دليلى اتفاق ميفته اتفاق بزرگ تر رو ببين.

متن شاخ کوتاه

خوب ترین ادمها بیشتر بـه دست خودشان میمیرند.

متن بیوگرافی اینستا خفن

اگر میخوای رویاهاتو بـه حقیقت تبدیل کنی، نخستین کاری کـه باید انجام بدی اینه کـه بیدار بشی.

متن برای bio اینستاگرام

مثل یک برده کار کن، مثل یک سلطان زندگی کن!

متن خفن اینستا دخترونه

قدرت اراده مثل یه ماهیچه اسـت، هرچی بیشتر ازش استفاده بکنی قوی‌تر میشه.

متن شاخ اینستاگرام

دختری کـه در حال گریه کردن بگه اصلا دوستت ندارم خیلی بیشتر از دختری دوستت داره کـه در حال خندیدن بهت میگه خیلی دوستت دارم.

متن شاخ کوتاه

دوگانگی اینه کـه مجبورت میکنه تا بری، ولی بعد یه مدت از رفتنت میناله.

متن خفن اینستاگرامی

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

متن اینستا خفن

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

تکست شاخ رپ

هر كسى يه اعتيادى داره، اعتياد من موفقيت هست.

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

يه وقتهايى، بار بعدى وجود نداره گاهى وقتها يا هم اکنون هست و يا هرگز.

تکست شاخ رپ

هرگز نذار درد زیر پوستت جای بگیره تو یه خونه برای دلِ شکسته نیستی!

خفن تکست شاخ

وقتی ترکم می کنی، من واسه خودم ناراحت نیستم، من واسه تو ناراحتم. چون میدونم هیچ کس مثل عشق من بهت نمیده، هیچ کس مثل من باهات رفتار نمیکنه، هیچ کس نمیتونه مثل من قلبتو احساس کنه.

متن بیو اینستا خفن

حالم خوب است ولی دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از ته دل بخندم

متن خفن اینستا انگلیسی

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

لاتی متن شاخ دخترونه

live right now ,
there might not be a tomorrow!
همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه …

متن خفن اینستاگرامی

اجازه نده که به وسیله این سه چیز کنترل شوی: گذشته ات، مردم و پول.

متن خفن اینستا پست

بزرگسالی مثل این می ماند که قبل از عبور از خیابان هر دو طرف را نگاه کنی و بعد توسط هواپیما زیر گرفته شوی.

متن برای bio اینستاگرام

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺪ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ…
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺍﻻﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﻤﻮﻥ ﺟﻬﻨﻢ

متن خفن اینستا انگلیسی

بار الها …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ
ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ ،
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧ ﮑﻪ
ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ، ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ
ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ …
به ما بیاموز همان باشیم که
قولش را به تو دادیم… انسان!!
متن واسه زیر عکس پست در اینستاگرام
بزرگی را گفتندراز همیشه شاد بودنت چیست؟
گفت:دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم
فردا یک راز است،
نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش را نمی‌خورم
و امروز یک هدیه
است قدرش را میدانم

متن خفن اینستا دخترونه

تحویل گرفتن بعضیـــا،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن برای bio اینستاگرام

silence says a lot more
than you think.
سکوت بیشتر از آنچه که
فکر کنی میگوید.

متن شاخ مغرورانه

گاهی وقت ها چه ساده عروســــک میشـویم❥❥❥❥❥
نه لبخند میزنیـــم و نه شکایــــت میکنیم
فقظ ســــکوت میـــکنیم تا کســـی دردمان را نفهمـــد

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦﻧﻘﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻥ.ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ.

متن بیو اینستا خفن

هیچ وقت سه نوع از مردم
رو در زندگیت فراموش نکن:۱- اونایی که در لحظات
سخت کمکت کردند۲- اونایی که در لحظات
سخت رهات کردند۳- و اونایی که تو رو توی
لحظات سخت قرار دادند…

خودت نیز در همه حال
بخشنده و مهربان باش …

خفن تکست شاخ

وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری..به ارواج جدم نیستی در حدم

متن برای bio اینستاگرام

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در کنار خودت داشته باشى
باید براى داشتنش بجنگی
زن مردانه جنگیدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اینکه فکر کنى
باید قله قاف را فتح کنى
نه
زن از مرد زندگیش
فقط مرد مى خواهد
که همیشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگیرد و
دلش قرص باشد
و بگوید تو که باشى
هیچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت کنى
که عشق قدرت مردانه مى خواهد
و روزى هزار بار
آرامش جانش بشوى
.
(امیر وجود)

متن لاتی برای بیو

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن بیو اینستا خفن

نمکدان را که پر می‌کنی توجهی به ریختن نمکها نداری،اما زعفران را که می‌سابی به دانه دانه اش توجه می‌کنی..!
درحالی که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست ولی بدون زعفران ماهها و سالها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد..!مراقب نمکهای زندگی‌تان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
که اگر نباشند ، طعم زندگی تلخ می‌شود… .

متن برا اینستا خفن

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند
خوشا به حال شماها که شاعری بلدید

تکست شاخ بازی

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن خفن اینستا انگلیسی

خدا نصیبتان کند، آدم‌هایی را که
حال خوب‌شان گره خورده به ثانیه ها و گذشته را در دیروز خاک کرده اند و آینده را به فردا واگذاشته اند. همان‌هایی که غم هایشان را تبادل نمی‌کنند، لبخندشان را به چشمانتان گره می‌زنند و دوشادوش زندگی به رویاهایتان سند حقیقت می‌زنند. خنده هایشان به غم هایتان بال پرواز می‌دهند. ردپایشان را که دنبال کنید به حال خوب بچگی می‌رسید.
شاید بودنشان به چشم نیاید ولی نبودشان..
امان از نبودشان …خدا نصیبتان نکند..
.
(ناهید آقاطبا)

خفن تکست شاخ

طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد.

متن شاخ کوتاه

ای تف به جهان تا ابد غم بودنای ننگ بر این ساعت بی هم بودنعلیرضا آذر

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

زندگی سخت ترین امتحان است… افراد زیادی در آن رد می شوند چون که سعی می کنند از روی دیگران تقلب کنند، در حالیکه متوجه نیستند برگه سوالات هر کس با دیگری متفاوت است.

متن شاخ اینستاگرام

فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟!تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته …

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

خیلی از ما
حتی بلد نیستیم آرزو کنیم
و گاهی آرزوهایمان را هم از روی دست بقیه تقلب می‌کنیم
نگاه می‌کنیم ببینیم مردم دوست دارند کجا زندگی کنند؟ مردم دوست دارند با چجور آدمی ازدواج کنند؟ مردم عاشق کدام ماشین هستند؟ کدام مارک کیف و کفش و لباس هست که اگر بپوشی همه دهانشان باز می‌ماند؟
خلاصه می‌نشینیم آرزوهای مردم را درمیاوریم و میفهمیم مردم چی دوست دارند بعد همان‌‌ چیزها را می‌گذاریم در لیست آرزوهایمان
آن وقت هدفمان از خریدن هر چیزی فقط دراوردنِ چشم بقیه است
هدفمان از شغلی که می‌خواهیم بدست بیاوریم کور کردنِ چشم حسودان است
و هدفمان از ازدواجمان این است هر کس زندگی‌مان را دید دلش بخواهد جای ما باشد!
ولی راستش ما با آرزوهایی که مال خودمان نیست هیچ وقت رنگ خوشبختی را نخواهیم دید
شاید در مقابل این همه جانی که داریم می‌کَنیم موفق شویم حسرتِ دیگران را بخریم اما زندگی‌ای که چشم مردم دنبالش باشد به دهان آدم مزه نمی‌کند که!
من فکر می‌کنم کاش هر کدام آرزوهای خودمان را داشتیم و پیِ دلِ خودمان می‌رفتیم
وقتی آرزوهای یکدیگر را می‌دزدیم، خوشحالیِ رسیدن به آرزوهایمان بارِ دلِ آنهایی می‌شود که آن آرزو را دارند و بهش نرسیده‌اند
این یعنی شادی‌ای که یک وَرَش غم است
من دوست دارم دنبالِ دلِ خودم بروم و برای آرزوهای خودم زندگی‌ام را خرج کنم
من دلم شادی‌ای می‌خواهد که همه‌وَرَش شادی ست
با آرزوهایی که مالِ خودِ خودِ خودم است!
.
(مانگ میرزایی)

متن خفن اینستا انگلیسی

رودها هرگز برعکس نمیشوند
پس مانند رودخانه زندگی کن
گذشته ات را فراموش کن و روی آینده ات تمرکز کن
همیشه مثبت فکر کن

متن شاخ مغرورانه

اینـایی که فقـط با یک نفـرن … و اون یه نفـر رو با دُنـیا عـوض نمیـکنن … اینـایی که تک پَـرن و تـن و بـدن عشقـشون رو با … تیـک زدن با چـهار نفـر دیگـه نمی لـرزونـن ! اینـایی که وقـتی میـبیـنن … عشـ♥ــقشون روی چیـزی حسـاسه و ناراحـت میـشه دیگـه اون کـار و نمیـکنن … اینـا حـرمـت عـشـق رو فهـمیدن ؛ اینـا لایـق عـشـق واقـعی هسـتن … قـدر اینـارو بـدونیـد و بسلامتیـشون

متن بیوگرافی زیبا

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد،پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

متن برای bio اینستاگرام

ضعیفه نبوده ایم،
اگر سالها دیدیم و دیده نشدیم
اگر سالها قصد کردیم و راهی نشدیم
اگر سالها بی دریغ مهر ورزیدیم
اگر سالها پا به پا دویدیم
اگر زیر بار، شانه ساییدیم و خم به ابرو نیاوردیم
ضعیفه نبوده ایم ،
اگر حتی یاد نگاهی دلمان را به ضعف انداخت
اگر تحقیر شدیم و مغرور ماندیم
اگر سیلی خوردیم و بر دلبستگی سماجت کردیم
اگر بی تاب شدیم و تاب آوردیم …
ضعیفه نبوده ایم
میدانی
ما فقط زیادی زن بوده ایم !!
زیادی اگر زن باشی
میفهمی چه می گویم …هستی_دارایی

تکست شاخ بازی

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

متن شاخ اینستاگرام

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن شاخ مغرورانه

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت !

متن بیوگرافی زیبا

بگذارترکت کنند… بگذار بخواهی ونشود… بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد… بگذار جای زخمش باقی بماند…بگذار تنها بمانی وبا سکوتی تلخ غروبهایت را بگذرانی… بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد.. اما تو تحمل کن تو”خدایت” را داری… خدایی که چوبش صدا ندارد…

متن خفن اینستا پست

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭ ﻧﺒﺎش
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻭقتها ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ “ﺗﻮ” ﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ

متن بیوگرافی زیبا

روی دستم آب و دانه دادمش اما چه شد؟!بعد عمری بر سر بام کسِ دیگر نشست

متن اینستا خفن

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن شاخ اینستاگرام

عشق چیست؟
عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن،عاشق بودن بدهد؟
گاه عشق گم است،اما هست،هست،چون نیست.
عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟
نه،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است.
عشق از آن رو هست،که نیست! پیدا نیست و حس می شود.
می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!
.
(محمود دولت آبادی)

متن برا اینستا خفن

صبر اوج احترام به حکمت خداست

لاتی متن شاخ دخترونه

ابر، با تمام پیکر خود حرف می زند
باد، با خط بریلش بر گل ها …
ما با واژه سخن می‌ گوییم
تا پنهان کنیم حرف را
در سایه‌ ی لبخندمان!

متن خفن اینستا کوتاه

شاهرگم قید توست، بزنم میمیرم …

متن شاخ کوتاه

آه این هرشب نخوابیدن ها بگیرد دامنت

متن خفن اینستا کوتاه

بـالـاخـَره ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن تیکه دار سنگین به بعضیا

چمدان دست تو و ترس به چشمان من استاین غم انگیزترین حالت غمگین شدن است

متن خفن اینستا انگلیسی

بی کلام اینجا باش
بودنت با دل من، بی صدا هم زیباست !

متن خفن اینستا دخترونه

بعضی ترانه‌ ها را
می توان بارها و بارها گوش داد
بعضی انسان‌ ها را
می‌ توان بارها و بارها دوست داشت

متن بیو اینستا خفن

اگر به دنبال عیب هستی از آینه استفاده کن نه ذره بین!

متن شاخ مغرورانه

در تاریکینه بُعد مکان مهم استو نه زمان.تو بگوپشت پلک هایمان،کجای زمان ایستاده ایم؟

متن شاخ اینستاگرام

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ، ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺼﻒ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﻧﺪﯼ.
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻦ … !!!
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﻧﺨﻮﻧﺪﻥ ..!!!
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ!

متن بیوگرافی زیبا

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن برای bio اینستاگرام

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن خفن اینستاگرامی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند.

متن شاخ اینستاگرام

مردم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی… تا اینکه دیگر آن را انجام ندهی!

متن برا اینستا خفن

درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد.سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است.

تکست شاخ رپ

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر استبی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر استتوی قرآن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است

متن اینستا خفن

از یه جایی به بعد توی زندگی همه آدم ها،
دوستی ها رنگ خودش رو از دست میده
وتنهایی پررنگ ترین نقطه ی روز ها میشه.
یادش بخیر هاست که از زبون نمیوفته و
وای از رفیق که…
از یه جایی به بعد حس می کنی کسی که
همیشه هوای تورو داشت ،
کسی که اجابت نکرد و نکرد
تا بهت ثابت کنه خواسته ات غلطه،
کسی که بود و خیلی جاها فراموشش کردی
کنارت ایستاده و هنوز مشتاقِ که دستت رو بگیره.
سرت رو بالا بگیر و با نگاهت با خدا سلفی بگیر.

متن خفن اینستا کوتاه

همه دوست دارند که به بهشت بروند،ولی کسی دوست ندارد که بمیرد …!

تکست شاخ رپ

زندگی را خیلی جدی نگیر؛ هیچوقت زنده از دستش قسر در نخواهی رفت.

تکست شاخ بازی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیوگرافی اینستا خفن

انسان عاشق زیبایی نمی شود،بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

متن خفن اینستا پست

اینکه من لحظه ای تو را فراموش کنممثل این می ماند که تو ثانیه ای به فکر من باشی

متن خفن اینستا دخترونه

کسی که سلول انفرادی را ساخت می دانست که سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است

متن خفن اینستا انگلیسی

انسان های بزرگ دو دل دارند؛دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است.

متن خفن اینستا دخترونه

سکوتم از رضایت نیستدلم اهل شکایت نیست

متن خفن اینستا انگلیسی

بروید لای زندگیغلت بزنید خوشی راببوسید همان را که بایدبیرون خبری نیست.. .

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

جملات فوق العاده سنگین و تیکه دار

زندگی کردنِ من مُردنِ تدریجی بودآن چه جان کند تنم، عمر حسابش کردم

متن بیوگرافی اینستاگرام خفن

وقتی ﺭﺩﭘﺎی ﺧـــــــﺪﺍ
ﺭﺍ ﺩﺭ زندگی پیدا ﻛﺮﺩﻡ، …
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ می توانم ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻤﻢ ﺩﺭﺍﺯﺗﺮ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺍﺯ ﻗﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، حتی آرزوهای ﻣﺤﺎﻝ.

متن خفن اینستاگرامی

ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ .. .
ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ …
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ …
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺑﺎﺯ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ …
ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ …
ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ

متن برا اینستا خفن

در آخر، تو باید قهرمان خودت باشی، چرا که هر کس دیگری مشغول نجات دادن خودش است.

متن خفن اینستا پست

یکی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ که ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ترسوییه
ﻣﯿﮕﻢ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ؟

تکست شاخ بازی

دنیا به کام بیشعور هاست و گویی سالهاست بیشعورهای جهان متحد شده اند.

متن لاتی برای بیو

اگر برایت مهم باشد، راهی پیدا خواهی کرد. اگر نه، بهانه ای خواهی یافت.

متن برای bio اینستاگرام

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن خفن اینستا دخترونه

تمام دنیا را گشته ام
کنار تو اما ، دنیای دیگریست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *