متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🔮💜] # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

╰🌻•𖤝…خودت رو الویت قرار بده🥂•╯ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

آرامش همیشه زیباست # آرامش

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

[بہ هر روزت این شانس رو بدہ ڪہ☀️
زیباترین روز زندگیت باشہ💛] # انگیزشی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

●💚●اجازه نده اونهايى كه نرفتن پى روياهاشون،
تو رو هم از دنبال كردن روياهات منصرف كنن! •🐝🏋🏻‍♀•
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

“تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی.”👑💕

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

تیتر‌ِتَموم‌ِصَفحات‌ِزِندِگیمے«♡»
‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

هیچکس نمیتونه جایگزین تو بشه..!🫂
‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

گاهی‌اوقات‌بایدبدترین‌دردهارو‌بکشی‌تابهترین‌تغییرهارو‌تجربه‌کنی.

# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

دنیا ثابت کرد، مردم برای زندگی تلاش نمی کنند، برای زنده موندن تلاش میکنند⚰️🖤🥀 # ادبی # زندگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

قضاوت نکن تا قضاوت نشی‌‌

# حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

دوستی یعنی یک روح در دو بدن 🥰
# بامعرفت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

من با نفسات نفس میڪشم◌♥️◌ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

⦗بـٰـا تـو مـٰالـکِ دنیامِ.‌.•♥️∞ # دوستت دارم

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

« طُ همِه‌يِ جونمي». # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

✨‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡✨ # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

“تُــــو‌♡خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸 # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

به‌تعداد‌ تموم‌ پلك‌ زدنات
‌ دوستت‌دارم💍🌅 # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

———— دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و
قلب‌من پر طُ♡🧸 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

آرامش تـــــــا وقتي طُ كنـــــــارمي، کنارمه!♡ # آرامش

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

هیچکس نمیتونه جایگزین تو بشه..!🫂
‌‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

« هَمین که تآ آخَرِش مآلِ مَن بآشی کآفِیه♡ » # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

عاشقتــــم چون لآيقِ عآشِق بودنی عشـقم..! # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم• # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

«عین بُرد بُود باختَنِ دِلم بِه طُ »
‌‌‌
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

این نیز بگذرد… .

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

من همینم که هستم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

متن انگلیسی دختر با ترجمه فارسی /متن کوتاه دختر انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

تو خل ترین خلق جهانی رفیق😹❤ # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه # لاشی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃♡✨ # نامردی # خسته # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

من شبیح ملکه‌ها نیستم من خود

ملکه ام 👑 # مغرور # دختر

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . 🙂
# مغرور # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

درد تو رو قوی‌تر می‌کنه•🌙🍂• # انگیزشی # دختر # مغرور

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝ # انگیزشی # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

بـهترینـ دوسـتم : @خودمـ!…."💔🕸" # زندگی # دختر # پسرانه

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # زندگی # دختر # پسرانه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂
# دختر # مغرور

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

آن دختر نیرومندی باش که همه
می‌دانند در بدترین شرایط بهترین
چیزها را میسازد، آن دختر نترس باش🕸🦸🏻‍♀🏯🕸

# انگیزشی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد # ادبی # زندگی # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

سرخ ترین ارتش میدان نبردیم🙃❣ # دوستت دارم # زندگی # دختر # شاد # قاضی # پرسپولیس # فوتبال

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

من برات میمیرم♡
# دوستت دارم # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

You ARE MY BEST FRIEND
تو بهترین دوست منی😌💋✌🏻 # دختر # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

گاهي تنها مرگ درمان است ..! # دختر # مغرور

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

چیزی که در نهایـت همه چیزو ترمیــم میکنه زمانِ🍃 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

لعنت به پرنسس بودن من پادشاهم👑😏🍃🌪 # لاتی # مغرور # دختر # حاضر جوابی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

وباافتخار‌میگم:من‌آرمی‌عم
بهترین‌فنم‌که‌نباشم؛فن‌بهترینام
💜BTS⟭⟬💜
Army# # دختر # پسرانه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist
# دختر # مغرور

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

⃟⎗↳🌼عشق بازیاتون واسه خودتون دیونه بازیامونو عشقه🌼↲⎘⃟
# دوستت دارم # دختر # آرامش

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

بهش می گفتم حرف بزنه! می گفتم فریاد بزنه!●♪♫

بلندتر صبحت کنه… مغرورتر باشه…●♪♫

بهش بگم اون زیباست؛ بهترینه… هر چیزی که نمی بینه…●♪♫

تو باید حرف بزنی! تو باید فریاد بزنی!●♪♫

و تو این رو الان می دونی همین الان●♪♫

تو می تونی زیبا باشی… بهترین باشی…

هرچیزی که می خوای باشی●♪♫ # انگیزشی # دختر

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

من الماسم، میدونی که من برق میزنم😆

# بی تی اس # انگیزشی # دختر # زندگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

اما یک روز جدید فرصت‌های جدیدی را به همراه دارد💫 # انگیزشی # ادبی # دختر # ملکه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

چشمات زیباترینن🫶🏻🫀 # دختر # آرامش # متفرقه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

دختر جون!تو ارزشت بیشتر از حدیه ک برای جدایی از یه لاشی اشک بریزی # دختر

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

اون دختر دنبال پول، استوری اینستا و کادو
نیست. اون دلش صداقت، وفاداری و اینکه اولویت یه مرد باشه
رو می‌خواد.•👩🏻‍🦱•
# دختر # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

قطره قطره جمع گردد…
وانگهی ضجه شود😂🖤 # عشق یک طرفه # دختر # حقیقت

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

میخوام برای همه چیز کنارت باشم😃🖖🏻

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

دیروز دیدم اجیم داره بازی میکنه
به سمتش رفتم و با لگد به او زدم
گفت چرا میزنی می کنی؟
گفتم دیدی دردت نگرفت؟ حالا باز بگو من قوی نیستم # دختر # خواهر # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

دوصت خورشید زندگیه :)…
دوست دارم (اسم)🙃🐣❣ # دختر

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

لطفا یکی بیاد منو نجاتم بده☹️

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # موسیقی # چینی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

من گل هایی توی رویام پرورش دادم که نمیتونن توی حیقیت شکوفا شن # زندگی # دختر # شاد

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

نمیتونی جلوی عشقم به خودم رو بگیری🙃 # انگیزشی # دختر # شاد

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

هیچیم و هچ را نخرد هیچکس به هیچ…!
#طالب آملی
# دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! » # بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

من خیلي خستم… (:

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

↞⟮ڈیؤآڕ غڕورت ؤ اؤنقد بڸند بسآز ڪہ صداے “قلبت” بهش نڕسہ✨🧸🥀⟯

# نامردی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!
 
# مغرور

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

انسان ها از آنچه فِکر میکنید نامَردتر هستند..! # نامردی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن . # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

⏆ تو همیشه قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای
# نامردی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

یاد بگیر گاهی بتونی سنگدل باشی، همیشه نمیشه مهربون بود! 『🥺🖤』 # حقیقت

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

آدما چیزیو یادشون نمیره فقط باهاش کنار میان.
#فراموش # نامردی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی با ترجمه مناسب بیو | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی» # خسته

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

دنبال ارامش نگرد، ارامش تو تنهاییه…

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

– تنهایی خیلی با ارزشه…! # خسته

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
  # خسته # سکوت

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

« ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم…! » # خسته

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری 🙂
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن… # خدا # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

این نیز بگذرد … مانند همیشه # خسته # سکوت # حقیقت

متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای بیو با معنی

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن کوتاه برای بیوگرافی انگلیسی با معنی

و اخرش همه چيزے كه ياد گرفتم اين بود كه چه جورے تنهایے قوے باشم

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

اگه می‌خوای قوی باشی، یاد بگیر که از تنها بودن لذت ببری # زندگی

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

کسانی که تنها پرواز می‌کنن
قوی‌ترین بال‌ها رو دارن🕊💚 # انگیزشی # مغرور

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

^^ تنهایی از تو بهتره ^^
  ‌‌‌‌ # بی تفاوت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

مال من باش ڪه شدم خسته از این تنهاییا …🙂🥀 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

من زندگی میکنم چون نمیتونم بمیرم.. ‌
# خودکشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

کلمه Nyctophilia به افرادی گفته میشه که عاشق شب و تاریکی هستن و
در شب احساس آرامش دارن ^^ # شب # آرامش

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با ترجمه

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

جمله کوتاه انگلیسی برای بیو با معنی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

خودت باش…!
# مغرور

متن انگلیسی کوتاه برای بیو با معنی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

لبخند بزن
بزار بدونن قوی تر از دیروزی!

  # انگیزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *