متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(: # دوستت دارم # خجالتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاو بیو

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هنذفریمو به نصف ادم های اطراف ترجیح میدم!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتّّیَُم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مراقب دلت باش
اگر بشکنه بقیه شبای زندگیت راحت صبح نمیشه . . .
 

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره….؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هَر کی با مَن مُشکِل داره مُشکِل گُشا اَبَلفض💯

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی عادما عز خاعک ساخته شدن طبیعیه کع کرم داشته باشن

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نباشی جای خالیتو{پیتزا}پر میکنه:|

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قبلنح میگفتنح اینح بی صاحابوح بزار پایینح و بروح پایع درساتـ༒︎𒊹︎︎︎ᴥ︎︎︎𒊹︎︎︎ الانح میگنح این بی صاحابوح بگیروح برو پایع درصات:)シ︎꧁

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نه کسایی که جلوتن مهمن،نه کسایی که پشت سرتن،اونی که کنارت ایستاده مهم ترین آدم زندگیته⚜️🤎

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

برات آرزو میکنم
خدا بغلت کنه …

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

و خدایی که اسپانسر تمامِ آرزوهاست!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایآ
اگر کسی طاقت دیدن خوشبختی ما را ندارد، آنچنان خوشبختش کن، که ما را از یاد ببرد..💚☘️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

و ما در هیایویِ روزگار اگر آرامیم، دلمان به خدا گرم است…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کاش
مهرِ پاییز
به دلت بیفتد ،
برگردی …

🗯 علیرضا اسفندیاری

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حرفاتون مس برگ درختی بود ک شاخه درخت قول داده بود اما وقتی ک پاییز رسید دلشو برد و اون برگ شاخه رو ول کردو با پاییز رفت…!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگه هنوز ترس داری می‌دونم
نگرانِ ریختن برگایی می‌دونم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مارا جز خیالی آرام طلبی نیست ز دنیا…!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹ حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم.˘.˘ ›

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

و منی ک از دل تاریکی ب اوج خورشید رسیدم🌎💫

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه☺️💔

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نامرد ترین معلم توزندگیم تجربه بود که اول امتحان گرفت بعددرس داد😊

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⃤💎 ناراحت نشو!حداقلش اینو یاد گرفتی که با هر کسی خیال نبافی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

میگما🤔
مامانش میدونه پسرش همه زندگی یه نفره😍😍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایا قربونت برم تو که تو قرآن گفتی مهاجرت کنیم چرا تو انجیل به اونا نگفتی ویزا بدن:/

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما
وجود داره که دنیا هر چقدرم
با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموشش کنیم، مثل امروز که
واسش لحظه شماری میکردم😍

تولدت مبارک عشقم 💝🎉🎈

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مرد من
دستانت که
مال من باشد
هیچ دستی
مرا دست کم نمیگیرد…
تولدت مبارک عزیزم❤️
#تولد #شوهر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بهار 
نرسیده تمام می شود 
وقتی ،
" نبودنت " 
نحسی ِسیزده است . 

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹ قلبه من عاشقِ توعِه..♡🦋 › # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ “تُو♡”🕊 # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« طُ همِه‌يِ جونمي». # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

✨‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡✨ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“تُــــو‌♡خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به‌تعداد‌ تموم‌ پلك‌ زدنات
‌ دوستت‌دارم💍🌅 # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آرامش تـــــــا وقتي طُ كنـــــــارمي، کنارمه!♡ # آرامش

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

———— دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و
قلب‌من پر طُ♡🧸 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« هَمین که تآ آخَرِش مآلِ مَن بآشی کآفِیه♡ » # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عاشقتــــم چون لآيقِ عآشِق بودنی عشـقم..! # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم• # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

«عین بُرد بُود باختَنِ دِلم بِه طُ »
‌‌‌
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # ترکی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

این فقط زندگیه قبل ازینکه بفهمی تموم میشه..:)🖤 # زندگی # حقیقت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو خیلی خوشبختی اگه رفیقای مدرسه‌ات هنوزم جز رفیقای صمیمیت هستن 💜 # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰
# مغرور # نامردی # حاضر جوابی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم…! » # خسته

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
  # نامردی # زندگی # مغرور # لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

I was born to shine
من برای درخشش متولد شدم

# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

      كاش انسانيت واگير داشت  و حماقت واكسن…!
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !💔
# دروغ

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یادت باشه مین یونگی گفت:«با همه بخند ولی به هرکسی اعتماد نکن…» # بی تفاوت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌ « آدم خوبهِ، زندگیِ خودت باش …» # انگیزشی # حقیقت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آرامش همیشه زیباست # آرامش

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

توجّه ، لیاقت میخواد..✨! # بی تفاوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« الله به زمان احتیاج ندارد..! » # خدا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکوت بهترین پاسخ به یک احمقه. # انتقام # سکوت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

Karma says,
Listen to people when they’re angry, because that is when the real truth comes out.

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی 🙂
# حقیقت # کارما

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

« میتونه درد بشه اوني ك يِ عمر
درمون بوده! » # نامردی # عشق یک طرفه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همینم که هستم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ای فلک تا کی کلک….

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

❤♾I need you for life

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:) # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

.
      دَر دوچِشم‌ِمَن‌نِشین‌
   ای‌آن‌که‌ِاَز‌مَن‌مَن تَری💍♥️e²
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد… میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿 # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همه برن به درک
وقتی ط پیش من هستی:)
بقیه رو می خوام چیکار؟! # عشق یک طرفه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سارق حـرفه ای
فقط اون چشای لعنتیت
که تـو یه لحظه قلبـمو با خودش برد❤️ # دوستت دارم # ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کسی رو انتخاب کن که رفتارش نشون بده چقدر دوست داره نه حرفاش…! # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اِسمتُـــــــو♡مُوندگارتَرین کَلمــــــهِدنیایِ منه..!🌸💫 # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌
جُـز‌بـه‌آغـوشِ « تــُــــو »
آرامگاهی‌نیست‌مـرا..⟅🥺♾🍊⟆ # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ای که تــویی همه کسم ♥️
بی تو میگیـــره نَفَسَم 🤕
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تحمل نداره نباشی…
دلی که تو تنها خداشی…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

     تُو ذِهنَم تَصویرِ بُوسِه هآتُو رُو
      صُورَتَم نَقآشی میکُنَم🌸💒✨
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:) # دوستت دارم # همسر # قاضی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.
# ادبی # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

میگم دلبر♡…
قُربونِ جَبر جغرافیاییِ {چِشمـات}
که منو‌ میبَره اون وره {دُنیـا}💕🍃 # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

    چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
    بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
    ‌‌''مــدام‌تورامیتَپد''..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•♥️♾✨•
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب همسر جان 😘😘😘😘😘💍🎎
# زندگی # همسر

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️
# باران # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا…🌸🍃🙊
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دوست داشتم معلم انشای تو بودم..! " دوستت دارم" را املا بگویم و هی بپرسم تا کجا گفتم؟ و تو بگویی: دوستت دارم…♡
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بیو تلگرام / بهترین بیو های کوتاه تلگرام در بزرگترین سایت بیو ایران تاو بیو | تاو بیو

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو میدونه ولی باز باهامه♡⇠🙂💜⇢♡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شب بخیر گفتن ما
محض ادای ادب است
ورنه چون شب برسد
اول بیداری ماست …

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

 

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بزرگترین پیشرفتی ک تو زندگیم داشتم اینع ک دیگه وابصته ب هیچ آدمی نشم و فاصلمو تا حد ممکن ازشون حفظ کنم🖤🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)]

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 یک عمـر دویـدیم و
به جـایی نرسیـدیم..🌱
.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگى مثل مادرت نيس كه براى شام صدات كنه زندگى ولت ميكنه كه از گشنگى بميرى:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(:

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

با قلبی ک سمت “چپِ” نمیشه راه “راست”رفت

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قبل از اینکه حرفیو به کسی بزنی به خودت بزن اگه دردت اومد لال شو 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است .

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مثل پاییز میمانی ادم نمیداند وقت دیدنت چه بپوشد 

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

به جز تو با کسی 
قسمت نخواهم کرد،
خیابان گردیِ پاییزی ام را …

🗯‌ مهسا سجاد

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ما به اونیکه نیس وفاداریم بعد شما به اونیکه هست خیانت میکنین؟

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قَــــــــویــ بـــــاشــ مِـــــثلــ هَــــمیشهــ یهــ دُختَــر هـــــــــیچــ وقــــــــتـ شِــــکستـــ نمیخورهـــ✌✌👍😊😍

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چاره ای نیست ‌
این روزها طرح روی جلد آدمهاست ك
پرفروششان میکند نه متنشان..!🩸

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

الان یه جوریه شما با هرکی دوست بشی
‏باید یه مدت وقت بذاری زخم های رابطه قبلیشو پانسمان کنی…

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ای بابا چرا اینجوری شده؟
هوا تاریک صدای جیرجیرک
نگا میکنی میبینی ساعت هنوز شیشه😐😂
نکنین باروح و روانمون اینجوری…!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بادِلَم‌گُفتَم‌؛‌حَرَم‌باشَد‌بَراےِاَربَعین؛
مَن‌چِگونِہ‌تاڪُنَم‌با‌این‌دِلِ‌وا‌ماندِه‌اَم؟
#اربعین

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

آلوده‌تر ز من نبود بر دَرَت ولی
آقا تری از اینکه برانی مرا حسین

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

برایم مثل بهار می مانی
 آمدنت را همیشه تحۅیل میگیرم.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بهار نزدیک است
و اما دل من
بی طُ خزان است 🍂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

این نیز بگذرد… .

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همینم که هستم

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی بیوگرافی تلگرام عاشقانه

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن انگلیسی برای بیوگرافی تلگرام عاشقانه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *