متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

I glanced out the window at the signs of spring. The sky was almost blue, the trees were almost budding, the sun was almost bright
به بیرون از پنجره، به نشانه های بهار نگریستم. آسمان تقریبا نیلگون بود، درختان تقریبا جوانه زده بودند، و خورشید تقریبا درخشان بود

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بهار که از راه می‌رسد
جوانه سر می‌زند، شکوفه می شکفد
باران نم‌نم می بارد آسمان نفس می کشد
بهار که از راه می‌رسد
زمین سبز می‌شود بلبل نغمه خوان می‌شود
روز نو می‌شود سال نکو می‌شوداما… تو چطور؟اگر شکوفه شکوفه بروید
و دریغ از شکوفه لبخندی که بر لبانت بنشیند چه؟اگر زمین زمین سبز شود
و هنوز برگ‌های پاییزی سنگفرش دلت باشد چه؟اگر باران باران طراوت ببارد
و هنوز خاکستر غم و یاس بر شیشه دلت باشد چه؟اگر روز روز نو شود
ولی چشم‌هایت به عادت و کهنگی گشوده شود چه؟اگر گرما گرما مهربانی با طلوع خورشید
بتابد و تو همچنان دل به سرما سپرده باشی چه؟اگر بهار بهار بیاید و تو زمستان باشی؟
بیا و وجودت را به دست مهربان بهار بسپار تا زندگی را در تو جاری کندتا… بهار شویبیا و چون بهار طراوت و شکفتن و لبخند و مهربانی و زیبایی و سبزی و تازگی را به هر که دل به زمستان سپرده هدیه کن
که بهار می‌آید و می‌رود اما تو در تابستان و پاییز و زمستان هم که بمانی بهار آفرین خواهی شدبیا و تو بهار آفرین باش
تا دشت دشت مهربانی بروید
هزار هزار خنده بشکفد
باران باران محبت بباردتـــــو بــــهار آفریـــن بـــــاش

متن استوری چای دونفره

ایمان بیاوریم به بهاربه عشق، به بوسه …ایمان بیاوریمبه انتظار آغوش‌ های بی‌ هوسدنیا جهنم است برای آنهایی که ایمان نیاورده‌ اند !

متن استوری چای دونفره

آیینِ دل تو، مهربانی‌ست، عزیزدر سینه، بهار جاودانیست، عزیزهر لحظه نگاهت به دلم می‌ گویدعشق تو دلیل زندگانیست، عزیز

متن استوری چای دونفره

چنان که یخ زده تقویم‌ها اگر هر روزهزار بار بیاید بهار، کافی نیستفاضل نظری

متن استوری چای دونفره

نهال بودم و در حسرتِ بهار! ولیدرخت می‌شوم و شوق برگ و بارم نیستفاضل نظری

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

کافی ست دلت بهار باشد
از اشک تو سبز می شود خار
از خنده ات آب می شود برف
در دشت تو لانه می کند سار

متن استوری چای دونفره

بـــهار را ببین
چگونه از خود می تــکانَد برگ های فرسوده را
تو هم جوانه ای بزن
ســبز شـــو
بـهـار
ادامه ی لبخندهای تو خواهد بود…
“مینا آقازاده”

متن استوری چای دونفره

وصفی نیست، برای شادی عمیقی که در قلب من است از دیدن تو بهار زندگیم
دوستت دارم

متن استوری چای دونفره

یک لبخند تو، بیابانی را دشت مجنون می کند مهربان من
دوستت دارم

متن استوری چای دونفره

باران،
چه دلبری می کند برای بهار!
پاییز کم بود،
بهار هم عاشق شد…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

زیبای من
به شوق تو قدم در خیابان می گذارم
درختان بهاری را تماشا می کنم و مست می شوم از بوی شکوفه و سبزه و باران

متن استوری چای دونفره

با شکفتن اولین شکوفه در بهار بود که عشق به خانه من آمد
اینک در بهاری دیگر سرشار از حس زیستنم کنار تو همسر دوست داشتنی من

متن استوری چای دونفره

بوی مطبوعِ گل و منظره‌ای رو به بهارپنجره پشت ِ خودش یک من و تو کم داردعلیرضا صادقی

متن استوری چای دونفره

قرارمان  همین بهارزیر شکوفه های شعر !آنجا که واژه هابرای تو گل می کنندآنجا که حرف های زمین افتاده امدوباره سبز می شوندوَ دست های عاشقمانگره در کارِ سبزه ها می اندازند ؛قرارمان زیرِ چشم های تو !آنجا که شعر نم نم شروع می شود

متن استوری چای دونفره

تو اگر بهار را صدا کنی،
‎می آید!
‎حتی اگر دلش؛
‎جا مانده باشد میان برف‌ ها…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن می گیرد و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده استهمه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکباره آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده است

متن استوری چای دونفره

سبزه‌ ها در بهار می‌ رقصندمن در کنار تو به آرامش می‌ رسمو آنجا که هیچ‌ کس به یاد ما نیستتو را عاشقانه می‌ بوسمتا با گرمی نفس‌ هایم به لبانت جان دهم !و با گرمی نفس‌ هایت جانی دوباره گیرم

متن استوری چای دونفره

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سفید
برگ های سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک رسیده اینک بهار
خوش به حال روزگار…

متن استوری چای دونفره

با هم به تماشای رقص گیسوان رها در بادِ بید مجنون نشستیم،
دل های مان بی قرار بود،
بهار بود،
کنار تو همیشه بهار بود محبوب من

متن استوری چای دونفره

تو را که می بینم عطر بهار نارنج در تمام شهر می پیچید
قدم که بر می داری هر درخت شکوفه می زند و نسیم بهاری با شوخ طبعی میان گیسوانت می دود
دوستت دارم عشقم

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

عطر یک شکوفه ی بهار نارنج ات برای من کافیست بهار، تا آمدنت را به انتظار بنشینم

متن استوری چای دونفره

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهیای سرانگشت تو آغاز گل افشانی‌هاقیصر امین‌پور

متن استوری چای دونفره

هوا عجیب بوی بهار گرفته استدستم را بگیرو برای لمس احساسی‌ ترین باران به خیابان ببرخیالت راحت، این باراناز آسمان اردیبهشت می‌ باردخیسمان نمیکندعاشق‌ ترمان می‌ کند !

متن استوری چای دونفره

هر گوشه سررسید من یعنی تو
ایام خوش سعید من یعنی تو
ای در تو خلاصه عشق، هستی، فردا
لبخند بهار و عید من یعنی تو

متن استوری چای دونفره

از وقتی آمده ای
تقویم خانه مان به هم ریخته
هر روز بهار را نشان می دهد

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بهار، زندگی جدید و زیبایی را بر زمین ارزانی داشته است

متن استوری چای دونفره

با من به دشت بیا و زیر باران، کنار درختان بهاری قدم بر دار، این هدیه ی ابدی خداوند برای ماست

متن استوری چای دونفره

دوباره فصل بهار است و انگار زمین در حال شعر گفتن است

متن استوری چای دونفره

این سان که با هوای تو در خویش رفته‌امگویی بهار در نفسِ مهربانِ توستحسین منزوی

متن استوری چای دونفره

قرارمان همین بهار  زیر شکوفه های شعر …!آنجا که واژه هابرای تو گل می کنندآنجا که حرف های زمین افتاده امدوباره سبز می شوندوَ دست های عاشقمانگره در کارِ سبزه ها می اندازندقرارمان زیرِ چشم های تو !آنجا که شعرنم نم شروع می شود …!

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

In the spring, I have counted 136 different kinds of weather inside of 24 hoursبهار فصلی است که طی یک شبانه روز آن 136 نوع آب و هوای مختلف را شمرده ام! “مارک تواین”

متن استوری چای دونفره

بهار جادوگری است که از راه می رسد
و با عصای جادویی اش مردم را از خانه هایشان به دل طبیعت می کشاند.

متن استوری چای دونفره

دستانت بهار است
زنده می کند مرا
هر کلام تو
شعر است که بر من می بارد
و نگاهت قشنگ ترین آواز جهان است
که مرا به خود می خواند عِشـ∞ـق من

متن استوری چای دونفره

ور ز دیده آب بارد بر رخ من گو ببارنوبهاران آب باران باغ را زیبا کندمنوچهری

متن استوری چای دونفره

نوبهار استدر آن کوش که خوشدل باشیکه بسی گُل بدمد باز و تو در گِل باشینقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزافگر شب و روز در این قصه مشکل باشی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

شیشه عطر بهار …
لب دیوار شکست !
و هوا پر شد از بوی خدا
و من اینگونه دعایت کردم
که خدا در همه جا باز کنارت باشد …

متن استوری چای دونفره

بی شک زمانی که یک زن عاشق می شود
بهار در چشمانش لانه می کند
شکوفه ها در گونه هایش گل می کنند
و عطر عشق را روی پوست او می توانی استشمام کنی

متن استوری چای دونفره

شبنم در این بهار، دلیلِ نشاط نیستصبحی ست کز وداعِ چمن گریه می‌کندبیدل دهلوی

متن استوری چای دونفره

زندگی را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقصبا تابستان بچرخدر پاییزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش بنشینوچایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوشزندگی را باید زندگی کردآنطور که دلت می گویدمبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری

متن استوری چای دونفره

بهار زمانی از راه رسیده که
کودکان به جای نگاه کردن طبیعت از پشت پنجره
درب خانه را گشوده و در دل طبیعت از فصلی که به آن ها تعلق دارد لذت می برند.

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بگذار تا باران بهاری
بشوید هر آنچه از آلودگی و تیرگی سال گذشته به زندگی ات مانده

متن استوری چای دونفره

بهار ؛
می تواند نام تو باشد
وقتی
که در همهمه سبز دلم
دوستت دارم هایت
شکوفه می زنند

متن استوری چای دونفره

بهار را گذاشته ام
پشت چین های دامنت
تو بیایی چای دارچین که هیچ
چای بهار نارنج هم آماده است
گفته بودم به معجزه ی عشق ایمان بیاور
من با همین چای و همین تو
یک دنیا را عاشق میکنم …

متن استوری چای دونفره

خاک را زنده کند تربیت باد بهارسنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیمسعدی

متن استوری چای دونفره

سر سبزترین بهار تقدیم تو باد
آواز خوش هزار تقدیم تو باد
گویند که لحظه ایست روئیدن عشق
آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جویمن نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی

متن استوری چای دونفره

شکر آن را که دگربار رسیدی به بهاربیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجویحافظ

متن استوری چای دونفره

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشیکه بسی گل بدمد باز و تو در گل باشیحافظ

متن استوری چای دونفره

بهارِ من باش
تا در هوای تو چون درختی جوانه کنم

متن استوری چای دونفره

حیف نیست
بهار باشد و تو نباشی؟
حیف نیست بهار از سر اتفاق بغلتد در دستم آن وقت تو نباشی؟!‏

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

با حس اولین نسیم بهاری روی صورت هایمان چه زود برف و سرمای زمستان را به باد فراموشی می سپریم

متن استوری چای دونفره

عقل تکرار را نمی‌پذیرد،اما احساس آریطبیعت نیز دوستدار تکرار استطبیعت را ساخته اند از تکرارتکرار بهار مبارک…

متن استوری چای دونفره

با خوبی‌ها و بدی ها،هر آنچه که بود؛برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد.برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد،سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه بادسال نو مبارک

متن استوری چای دونفره

مثل سبزه پر از کلروفیل!مثل سمنو پر از قند!مثل سنبل پر از رنگ!مثل سیب پر از خاصیت و!مثل سکه پر قیمت!تقدیم به شمانوروز مبارک

متن استوری چای دونفره

می تواند نام تو باشد
وقتی
که در همهمه یِ سبزِ دلم
دوستت دارم هایت
شکوفه می زنند

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

دراین هوایِ بهاری،
شدم دوباره هوایی
بهار می‌رسد،
اما… بهارِ من! تو کجایی؟!

متن استوری چای دونفره

چه افسانه‌ی زیبایی…زیباتر از واقعیت…راستی مگر هر شخصی احساس نمی‌کندکه نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟نوروز مبارک

متن استوری چای دونفره

زمین سبز گشت،حین سپر انداخت بحرباد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهرباد مبارک تو را سال نو و سال‌هاوفق مرادت رود گردش ایام و دهر…سال نو مبارک

متن استوری چای دونفره

فقط یک روز تا رسیدنسال جدید ماندهاز همین لحظهاز چیز‌هایی که داریلذت ببر!شاد باش وسبزی.لبخند و زندگی هدیهدیگران کننوروز مبارک

متن استوری چای دونفره

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفیدهمیشه سبز خواهد بودتا رسیدن سال نو،تنها یک سلام خورشید باقی ست…با عرض هزاران تبریک بر شما و خانواده‌ی گرامیتانسالی پربرکت،سرشار از لبخند،سلامتی،عشق،آرامش و موفقیت برایتان آرزومندم.پیروز و سرافراز باشید.

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمینروز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپربرترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .
عید نوروز بر شما مبارک

متن استوری چای دونفره

بهار مانند وعده ای است که در خنکای پاییز داده شده
و فکر آرامش بخشی که عبور از تلخی های زمستان را ساده تر می کند.

متن استوری چای دونفره

تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویمتولدت آذین زندگی ام باد . . .

متن استوری چای دونفره

امید داشته باش زیرا
هیچ زمستانی تا ابد ادامه نخواهد داشت …
هیچ بهاری آمدنش را فراموش نخواهد کرد.

متن استوری چای دونفره

خوشبختی من در بودن باتو است و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من استتو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندیزیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو ، بهترین عشق دنیاتولدت مبارک

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفریدتا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد . . .سال روز شکفتنت مبارک

متن استوری چای دونفره

تو را که می بینم عطر بهار نارنج در تمام شهر می پیچید
قدم که بر می داری هر درخت شکوفه می زند و نسیم بهاری با شوخ طبعی میان گیسوانت می دود
دوستت دارم عشقم

متن استوری چای دونفره

هیچکس، هیچ فصلی را بر بهار ترجیح نمی دهد. بهار فصل
رهایی از “خاک” است.بیایید همه ی فصل ها بهاری بمانیم

متن استوری چای دونفره

بهار شیوه شگفت انگیز طبیعت است تا ما را به جشنی خاطره انگیز دعوت کند.

متن استوری چای دونفره

دارد بهار می‌شودگل‌فروش‌های دوره ‌گرد بنفشه جار می‌زنند کدام پرستو بذرِ تو را هدیه خواهد آورد؟!رضا کاظمی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

آفتاب و زمیندوباره آشتی کردند بهار! بهار!بیا در این فصلِ آشتی برای تولد بهارِ دوباره زمین و آفتاب یکدیگر باشیمقدسی قاضی نور

متن استوری چای دونفره

چه قدر باید بگذرد تا سالی بیایدکه نام یکی از فصل‌هایش بهار باشد و یا حتی یکی از روزهایش؟!فریبا عبدی

متن استوری چای دونفره

واقعا بهار و قیامت شبیه هم هستند
علف های هرز و گلها هم زمان از خاک سربر می دارند

متن استوری چای دونفره

حل شدن در دل معشوقه که ایرادی نیست
چای هم آب کند در دل خود قندش را
شاعر: اسماعیل محمدی

متن استوری چای دونفره

مبل‌ها را چیدم
پرده‌ها را کنار پنجره
قاب‌ها را به دیوار آویختم
بعد
دو فنجان چای ریختم
و فکر کردم به ۳۶۵ روزِ دیگر
که می‌توانم با چیدمانی دیگر
دوستت بدارم…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

سرد شده‌ای
درست مثل این چای.
اما نمی‌دانم چرا
از دهان نمی‌افتی! …
شاعر: محسن حسینخانی

متن استوری چای دونفره

دلم تنگ است برای نغمه‌های بی پایانمان و سرد شدن‌های مکرر چای!

متن استوری چای دونفره

با فنجانی چای هم می‌توان مست شد!
اگر اویی که باید باشد، باشد

متن استوری چای دونفره

گاهى صبح
نبودنت، درد مى کند
و خورشید
آنقدر بى رحمانه در اتاق مى پاشد
که جاى خالى ات
برملا شود
روى تخت
من
موهاى آشفته ام را
از نوازش هاى دیشب
شانه مى کنم
و تو آنقدر عجولانه مى روى
که چایت
سرد مى شود
شاعر: ارغوان جهانگیری

متن استوری چای دونفره

به قدر یک فنجان چای دو نفره صبر کنبی آنکه نگران نگاه خیس من باشیدمی آسوده نفس بکشبی آنکه دلواپس قلب خاموش من باشیپنجره دلتنگی هایم را رو به خواستنت بسته اماشتباه شیرین دلم را به رخ این بغض سنگین نکشبگذار و برو بی آنکه نگران دلی باشی که بی صدادر پس ثانیه های دوست داشتنت تباه شدقصه ی غریبی نیستتکرار خواستن ها و نداشتن هاقصه ی دل های همیشه تنهافنجان چایت که به پایان رسیدآخرین خط این قصه را نا تمام بگذار و برو

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

محبوبم!
درخشش دانه‌های شِکَر در نور آفتاب
و عطری که از دمنوش چای بهاره پابرجاست
چه ترکیب زیبایی خواهد شد.

متن استوری چای دونفره

خسته‌تر از آنم
که لیوانی چای
آرامم کند
آغوش گرم ترا می‌خواهم
در جنگلی ناشناس
وقتی که آسمان
از لا‌به‌لای شاخه‌ها
سرک می‌کشد

متن استوری چای دونفره

عشق بعضی وقت‌ها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته؛ صبوری بهتر است
توی قرآن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است
نامه هایم چشمهایت را اذیت می‌کند
درد دل کردن برای تو، حضوری بهتر است
چای دم کن… خسته ام از تلخی نسکافه‌ها
چای با عطر هل و گل‌های قوری، بهتر است
من سرم بر شانه ات؟.. یا تو سرت بر شانه ام؟…
فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است.
شاعر: حامد عسکری

متن استوری چای دونفره

دلتنگم
دلتنگ همه‌ بهانه‌های کوچک هم صحبت شدن با تو
دلتنگ یکی از آن چای‌های قند پهلویی که همیشه برایم کنار تو خیلی بیشتر از یک نوشیدنی ساده بود…

متن استوری چای دونفره

یک فنجان چای تلخکه با دستان تو داغ شده باشدو با لبخند زیبای تو شیریندر یک روز سرد زمستانیتمام چیزی ست که من می خواهم

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بهترین آدم‌های زندگی…
همان‌هایی هستند که وقتی کنارشان می‌نشینی
چایی ات سرد می‌شود و دلت گرم!
شاعر: ایلهان برک

متن استوری چای دونفره

چای ریختن شبانه
وقتی تو نیستی
فرسایشی‌ترین کار جهان است
مثل این‌که پای پی این ساختمان مستأصل
آهسته آهسته؛ استکان استکان آب بریزم تا سست شود
یا پای این چنار متروکه
آهسته آهسته؛ استکان استکان سم بریزم تا خشک شود
شاعر: پوریا عالمی

متن استوری چای دونفره

و چای، دغدغه‌ عاشقانه‌ خوبی ست
برای با تو نشستن؛ بهانه‌ خوبی ست… ‏
شاعر: حسن صادقی پناه

متن استوری چای دونفره

تشنه‌ام چای نداری بدهی لیوانی؟
لرزش سینی و چشمان تو دیدن دارد!
شاعر: احمد علیزاده

متن استوری چای دونفره

و گاه
حبّه قند‌های
رنگارنگ
از جنسِ دلتنگی‌
می‌افتند در فنجان دلم
و حل می‌شوند؛ آرام آرام…
و روح من
سرمیکشد این نوشیدنی شیرین را…
آری؛ سر میکشم این دلتنگیِ رنگارنگم را.

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد
تو نامِ مرا چه زود بردی از یاد
من حبّه‌ قندِ کوچکی بودم که …
از دستِ تو در پیاله‌ی چای افتاد
شاعر: جلیل صفربیگی

متن استوری چای دونفره

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت
دلم آرام ِ نگاهت را می‌خواهد و شهد شیرین کلامت
خسته‌ام
دوباره باورم میکنی؟

متن استوری چای دونفره

تو نیستی.
اما من برایت چای می‌ریزم…
‏…
چه فرق می‌کند؟
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می‌کنم!
شاعر: رسول یونان

متن استوری چای دونفره

دیگر پاک نمی‌شوند
نه لکه‌ی چای از روی رومیزی
و نه خاطره‌ انگشت‌های تو از خاطرم
یک فنجان چای خورده‌ای
و دیگر هیچ چیز مثل گذشته نیست

متن استوری چای دونفره

من سرد
هوا سرد
برف سرد
زمستان سرد
تو با من سرد
دنیای من سرد
همه چیز سرد.
ولی فنجان قهوه‌ام گرم
این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می‌برد…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

پر کن پیاله را
کین جام ِ آتشین
دیریست
ره به حال ِ خراب ِ من نمی‌برد…
شاعر: فریدون مشیری

متن استوری چای دونفره

چای را بی پولکی خوردن صفا دارد اگر
حبه قندی مثل تو شیرین زبانی میکند
شاعر: قاسم صرافان

متن استوری چای دونفره

گاهی
تنها دو نفر می‌توانند
تمام دنیا را پشت میز کافه‌ای
مثل یک حبه قند در فنجانی چای
به هم بزنند…
شاعر: لیلا کردبچه

متن استوری چای دونفره

زندگی جیره مختصریستمثل یک فنجان چایو کنارش عشق استمثل یک حبه قندزندگی را با عشقنوش جان باید کردسهراب سپهری

متن استوری چای دونفره

تو رفته‌ای
و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه
مهمترین بحران خاورمیانه است و
این احمق‌ها هنوز سر نفت میجنگند…
شاعر: پوریا عالمی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بگذار برایت چای بریزم
امروز به شکل غریبی خوبی
صدایت نقشی زیباست بر جامه‌ای مغربی
و گلوبندت، چون کودکی بازی می‌کند زیر آیینه‌ها…
و جرعه‌ای آب از لب گلدان می‌نوشد
بگذار برایت چای بیاورم، راستی گفتم که دوستت دارم؟
گفتم که از آمدنت چقدر خوشحالم؟
حضورت شادی‌بخش است مثل حضور شعر
و حضور قایق‌ها و خاطرات دور
شاعر: نزار قبانی
ترجمه: آرش افشار

متن استوری چای دونفره

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفیبه راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردمنفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانهتو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن استوری چای دونفره

وقتی بهت گفتم :دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن استوری چای دونفره

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن استوری چای دونفره

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیره برفه !!!!!
درسته که هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دل گرم میکنه

متن استوری چای دونفره

فصلِ سرما می آید
زمستان را میگویم…
امّا تا آغوشِ تو هست،
من گرمِ گرمم…!

متن استوری چای دونفره

تو آمدی و اثباتی شدی بر این که هیچ زمستانی ماندنی نیست …

متن استوری چای دونفره

زمستان
یک تو می‌خواهد
یک تو که دستانش را بشود
بی هیچ دلهره‌‌ای گرفت
یک تو که بشود
این خیابان‌های یخ زده را
گرم قدم زد…

متن استوری چای دونفره

حضورت رنگ از چهره زمستان های سنگین زندگی ام پرانده است
تو بهاری ترین اتفاق زندگی ام هستی … با من در میان برف ها قدم بزن

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

اصلا فلسفه یِ برف و بارون
دوتایی قدم زدن وخـاطره ساختنه….
وگرنه جـُز اینکه هوا رو سـرد کنن و مردمُ کلافه
فایده یِ دیگه دارن؟
ندارن دیگه

متن استوری چای دونفره

عشقت در دلم همچون جوانه ای بود که از زیر انبوهی از برف های به زمین نشسته تلاش می کرد سر بیرون آورد
و حالا آن جوانه به گلی زیبا تبدیل شده است
دوستت دارم همراه روزهای برفی و همدم شب های زمستانی ام

متن استوری چای دونفره

صحنه سپید پوش شدن زمین با اولین دانه های برف بسیار زیباست
و قدم زدن در کنار تو در این صحنه زمستانی همچون راه رفتن بر فراز ابر هاست
همان قدر سبک و نرم … همان قدر خواستنی

متن استوری چای دونفره

مردِ مغرور دوست داشتنی ام!
این زمستان،
این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه
تنها کنار تو با یک فنجان چای گرم میچسبد!
که بنشینیم کنار شومینه…
و از پشت پنجره هوای زمستان را تماشا کنیم…
تو برایم مولانا بخوانی
“ای که در باغ رخش ره بردی
گل تازه به زمستان بستان”
من وجودم لبریز شود از تو…
آسمان ذوق کند…
برف ببارد..
ما بوسه بکاریم ..
و دنیا بالای سقفِ خانه ای
که آدم هایش ماییم
آهنگ عشق بنوازد
ما برقصیم …
و یکی شویم
در آغوش هم!

متن استوری چای دونفره

قهوه داغ، آتش داغ و معشوقی که در کنارش همه جاده های برفی را قدم بزنم
من با همین ها سردترین روزهای زمستان را می گذرانم.

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر از همیشه دوست دارم، بودن با تو مثل خنکای اولین برف زمستانی روی گونه های گرمم پر احساس و به یاد ماندنی است.

متن استوری چای دونفره

عشق تو همانند یک کت گرم در سردترین روزهای زمستانی مرا گرم می کند و دستانت همچون دکمه های آن از من در برابر بادها محافظت می کنند.

متن استوری چای دونفره

یادم باشد
این زمستان
لباس هایِ بیشتـری بپوشم….
تا بیهوده
تنـم آغوشی را تمنا نکند…
ترجیحا لباسهایم
دو جیبِ بزرگ داشته باشند
تا دست هایم هوسِ گرمایِ دستی را نکند….
این زمستان حواسم بیشتر به خـودِ بی آغوشِ سرمایی ام باشــد…..

متن استوری چای دونفره

در کنار تو … فرقی نمی کند قدم زدن دو نفره روز برفی باشد یا رقصیدن زیر باران یک روز ابری یا پیاده روی در یک جاده سر سبز تابستانی. در کنار تو همه چیز زیباست …
فصل ها می آیند و می روند و به هم تبدیل می شوند اما عشق من به تو همیشه و تا ابد یک رنگ و بی تغییر خواهد ماند.

متن استوری چای دونفره

اولین دانه های برفی که در یک روز برفی عاشقانه روی زمین می نشینند همانند اولین نگاه عاشقانه زیبا هستند، یادت هست اولین برف عاشقانه مان را؟

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

در یک روز سرد زمستانی دلم به حضورت خوش است که گرم تر از تابستانی و عشق اعماق نگاهت می تواند یک روز ابری و برفی را روشن و پر از درخشش کند.

متن استوری چای دونفره

یـِہ نـَفَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ
بـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ
بـاید ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ
یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بـودَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میــدِهْ
یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بــا ڪُلّ دُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ
ڪـِهْ ڪـلی حـــَسودَمْ واسـَشْ
یـِک ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ
یـِهْ نــــــَفـَــــــــرْ هَسْ ڪـِهْ
نـَبــاشـِہْ مـَـــنَــــــمْ نیســـْتَم..

متن استوری چای دونفره

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد
دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست…
با نگاه “تـــــــــــو”
گره از همه چیز باز میشود
حتی از دل گره خورده من!

متن استوری چای دونفره

لب های تو
شبیه مسئله های ریاضی
شیرین اند
و من دلم می خواهد
هر بار
از راهی تازه
امتحانشان کنم …!

متن استوری چای دونفره

سرم سنگینی حرفی را دارد
که توان گفتنم نیست
زبانم دنبال فرصتی
و چشمم
دنبال محرم رازی می گردد
بی تاب دیدنت هستم!

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

عشق یک اتفاق است ، نه انتخاب !
اگر انتخاب باشد
با یک اتفاق از بین می رود !

متن استوری چای دونفره

این همه “دوستت دارم” را
برای کدام روز مبادا کنار گذاشته ای
باور کن مردگان
بوی گل را استشمام نمیکنند

متن استوری چای دونفره

من بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام ،
یک شعر پر از غلط ، یک پرنده ی بی آسمان ،
یک نسیم سرگردان
یک رویای ناتمام

متن استوری چای دونفره

ما عاشق میشویم
نه زمانی که یک فرد کامل پیدا کنیم
بلکه زمانی ک یک فرد را با تمام نقصهایش
کامل ببینیم

متن استوری چای دونفره

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
همش به آغوششان بدهکار می مانی
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان و اینجا من چقدر کم دارمت…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

مــی دونـی؟!
از تمـــوم دنـیا
یـک نفــر هســت
نــمی خــواهــم برایـــم بمــیـــرد
مـی خواهــم برایــم زنـــدگـــی کنــد …

متن استوری چای دونفره

به ظرفیت یک دریا تو را دوست دارم
به بلندای یک کوه پناهت هستم
و به پهنای آسمان به تو تعلق دارم
ولی بی تکرار
زیرا که تمام این زیبایی ها تنها یک بار  و فقط برای تو اتفاق می افتد…

متن استوری چای دونفره

من برای داشتن دستهای تو ریسمان نبسته ام، دل بسته ام
همین که لبخند بر لبهای تو باشد کافیست…

متن استوری چای دونفره

من دیوانه نیستم
من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم

متن استوری چای دونفره

خواستم منکر عشقت بشوم ، فهمیدم
از ته قلب من اخبار موثق داری
” می شود فاش همه آن چه میان من و تو است ”
که تو هم مثل خودم چشم دهن لق داری …!
مهدی عابدی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

ﺁﺳــﻤــﺎﻥ ﺭﺍ ﻣـــــﺮﺧــﺺ ﻣﯽ ﮐـﻨـﻢ
ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫــــــــــــﻭﺍ ﻫﻢ ﻧــﯿﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺗـــــــــــــــﻮ ﺧــــﻮﺩت ﺭﺍ ﻣﺜـــﻞ ﺁﺳـﻤـــﺎﻥ،
ﻣﺜـــﻞ ﻫــــﻮﺍ، ﻣﺜـــﻞ ﻧـــــﻮﺭ ﭘﻬﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﻟــﺤــﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ…

متن استوری چای دونفره

چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز میکنه
این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه

متن استوری چای دونفره

شاید”تو”…
سکوت میان کلامم باشی!
دیده نمیشوی
اما من تو را احساس می کنم!
شاید”تو” …
هیاهوی قلبم باشی!
شنیده نمیشوی
اما من تو را نفس می کشم!

متن استوری چای دونفره

آرامشی میخواهم
خلوتی میخواهم
تو باشی و من در کنار هم
تو سکوت کنی و من گوش کنم
و من آرام بگویم تو را دوست دارم و تو گوش کنی و آرام بگویی: من هم!!!

متن استوری چای دونفره

هوای تــــــو …
اجابت تمام عـــــــــشــق است
و من به تــــــــو
شکوه یک قنوت عـــاشـقــانه را
پیــــــش مـــی کــشـم عـــــشقم
دوســـــتت دارم
به اندازه ی همه ی دارایی ام
کــــه تویــــی …

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

“تو” کلمه ی عجیبی است
پدرم میگفت: بگو “شما” قشنگتر است
ولی از “تو” زیباتر مگر میشود؟!

متن استوری چای دونفره

میدونى “دوست دارم” یعنى چی؟
د: دلمو بهت میدم
و: ولت نمیکنم
س: سایه سرت میشم
ت: تمام عمرم کنارت میمونم
دا: داغون میشم از نبودنت
ر: راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم
م: مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره
با تمام وجودم دوستت دارم ♥

متن استوری چای دونفره

یکی باید باشد
یکی که آدم را صدا کند
به نام کوچکش صدا کند
یک جوری که حال آدم را خوب کند
یک جوری که هیچکس دیگر بلد نباشد
یکی باید آدم را بلد باشد…

متن استوری چای دونفره

تا نگاهم میکنی
دلم سریع “حمد و سوره” میخواند…
بیچاره می فهمد،
فاتحه اش خوانده است !

متن استوری چای دونفره

زندگی را دوست دارم چون با یادش سپری میشود…
خواب و رویا را دوست دارم چون با بودن او شیرین میشود…
مهربانی را دوست دارم چون او اینگونه است…
این جملات را دوست دارم چون به یاد او می افتم…
او تنها رویای من است…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

رابطه منو عشقم
مثل چای وشکر میمونه
هر چی بخواهی بهمش بزنی
ما بیشتر قاطی میشیم
بعله اینجوریااست 🙂

متن استوری چای دونفره

پشت حرف های یک مرد …
پشت نوازش ها …
سرزنش ها …
پشت تمام نگاه های معنی دارش …
پشت سکوتش …
پشت لبخند های پراز رازش …
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه …

متن استوری چای دونفره

چای؟
قهوه؟
نسکافه؟‌
نمی‌دانم!
هر کدام دیرتر خنک و تمام شود
تا بهانه با تو بودنم بیشتر شود

متن استوری چای دونفره

چه فرقی می‌کند که زیر باران باشیم یا در کافه‌ای گرم؟
اصلا چه فرقی می‌کند بهار باشد یا زمستان؟
تو که باشی
تمام هستی یکپارچه سرود عشق سر می‌دهد…

متن استوری چای دونفره

بوی تو که در مشام قهوه خانه می‌پیچد
بهار با هر چه گل و شکوفه و پرنده در جانم رسوخ می‌کند
تو اگر نبودی آسمان ما ستاره نداشت

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ
نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعا
دلم یک فنجان قهوه داغ می خواهد
یک دوست که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد …

متن استوری چای دونفره

من را دعوت کن به همان کافه دنج
بوی خوب عطرت
میز چوبی و نگاه مستت
دست من فنجانی
و غزل در دستت
وهوا,, ظاهرا پاییزی ست!
وکمی ابری و سرد
عابران چتر به دست
پشت هم در گذرند!
شنبه بارانی!
گوش من تیز شد از خنده تو
و چه حال خوبی
روبه رویم گل گلدان محبت
و دو چشمت
که عجب غوغایی ست
من سؤالی دارم!
می‌شود چشم تورا دید و نمرد؟
می‌شود آیه قرانی بارانی را
لای این شعر سرود؟
می‌شود سهم دو چشمان تو باشم هردم؟
میشود پلک نزد؟
قهوه‌تر از چشمت تؤی فنجان کدام کافه چیست؟
کافه چی فنجانم پیش چشم تو ربود!
و در آن زل زد و گفت!
وای برتو که چنین قهوه تلخی داری!
کافه آبی از” کریس ریا”

متن استوری چای دونفره

امشب دلم تو را می خواهد
نشسته روبروی صندلی مقابلم
در سکوت سرد این کافه
تا تو مرا در آغوش کشی …

متن استوری چای دونفره

دوست داشتنت همیشه برایم پر از احساسی مبهم بوده است…مثلنوشیدن قهوه‌ای تلخ که مرا یاد نگاه شیرین تو می اندازد….

متن استوری چای دونفره

این کافه‌ی دنج فقط تو را کم دارد که
بنشینی سر میزی دو نفره و قهوه بنوشی و من طنین صدایت را زمزمه کنم…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

“دلنوشته های کافه ای”اینجا جای عجیبیستهر روزم به زوزمرگی بر پشت این میز های کوچک می گذردآنقدر آنها را کوچک ساخته اند که زانوهایم به زانوهایت می چسبداما آن کافه چی نمی داند که هر چند میزهایش کوچک باشد و تو به من نزدیک تردل ها که دور باشد حتی اگر هم نفسش باشی و هم نفست نباشدباز هم غریبه ایحتی در این نزدیکی

متن استوری چای دونفره

هوا سرد شده …
نه! نه …
هوای من سرد شده …
حتی گرفتن فنجان قهوه هم، دردی را دوا نمی‌کند …
گرمای وجودت را می‌خواهم …
دریغ که صندلی رو به رو خالی ست.

متن استوری چای دونفره

برای من که فرقی نمی‌کند
نگاهی دور فنجان قهوه برقصانی
یا دستان گرمت را با شانه هایم آشنا کنی.
اما حالا که آمده‌ای
این قدر به ساعتت نگاه نکن …

متن استوری چای دونفره

در اثبات زیبایی این روز‌های سرد و برفی، همین بس که کافه‌ای باشد و دو فنجان قهوه و
گرمای دستان نوازشگر تو

متن استوری چای دونفره

دل درد گرفته اَم
از بس فنجان‌های قهوه را سر کشیده‌ام
و تو ته هیچ کدام نبودی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

خدا را چه دیدی؟
شاید یک روز در کافه‌ای دنج و خلوت
این کلمه‌ها و نوشته‌ها صوت شدند
برایِ گوش هایِ تو
که رویِ صندلیِ رو به رویِ من نشسته ای…
و برای یک بار هم که شده
قهوه تو سرد شد
بس که خیره ماندی به من!

متن استوری چای دونفره

چه کسی باور می‌کند که من هر بار، ته هر فنجان قهوه‌ام تو را می‌بینم…
گاهی مو‌های پریشانت…
گاهی لبخند شیرینت…
و گاهی دستان نوازشگرت را…

متن استوری چای دونفره

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می‌شود
و آرام می‌بارم و می‌نوشم …
گویی قهوه‌ای تلخ از جنس حقیقت می‌نوشم …
چه کسی می‌گوید قهوه تلخ است؟
قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین‌ترین نوشیدنی عالم حساب می‌شود …
قهوه فقط یادآور است …
یاداور لحظات شیرین با تو بودن …
قهوه شیرین است …
خیلی شیرین …

متن استوری چای دونفره

احتیاجی به مستی نیست
یک فنجان قهوه هم دیوانه‌ام می‌کند
وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

متن استوری چای دونفره

سرمای نبودنت آنقدر عمیق است که دیگر گرمای این فنجان‌های قهوه هم بی فایده است…
بیا که همه‌ی فصل‌های من بی تو زمستان است!

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

هوا
سرد است و
آتشِ نگاهِ تو روشن…!
چایِ باران
در فنجانِ قهوه‌ای چشمم
دَم کشیده است.
نترس!
شانه ات را نزدیک‌تر کن
دردهایم از دهن افتاده اند…
شاعر: مینا آقازاده

متن استوری چای دونفره

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد
نیا دنیایم را آرامشم را سکوت اجباری روزهایم را نریز به هم …
که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم
از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می‌کنم
نیا لعنتی
اینگونه گذرا نیا …

متن استوری چای دونفره

دلم خلوتی ساده می‌خواهد …
چند خطی شعر فروغ فرخزاد
با دو فنجان قهوه
کمی سکوت
و او، که پایان هر قطعه
دستش را زیر چانه بزند و بگوید:
باز هم بخوان…
شاعر: شیما سبحانی

متن استوری چای دونفره

من شیفته‌ی میز‌های کوچک کافه‌ای هستم که بهانه‌ی نزدیک‌تر نشستنمان می‌شود
و من روبروی تو می‌توانم تمام شعر‌های ناگفته‌ی دنیا را یک جا بگویم

متن استوری چای دونفره

قهوه‌ هیچ کافه‌ای
تلخ‌تَر از
جای خالیِ وجودت
روبرویِ نگاهم نیست
تلخ شدم از نبودنی که
هیچ اُمیدی
به آمدنَش نیست

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

ته فنجان قهوه‌ام!
کف دستم یا پیشانی‌ام را ببین!
چیزی نمی‌بینی؟
مثلا” خطی حرفی یا چیزی که بتوان تو را به من نسبت داد؟

متن استوری چای دونفره

در ته فنجان قهوه‌ام کفش‌های توست.
اما دریغ که نمی‌دانم می‌آیی یا می‌روی …

متن استوری چای دونفره

یک حبه قند در فنجان قهوه‌ تلخ شیرین نمی‌شود
دو حبه قند در فنجان قهوه‌ی تلخ شیرین نمی‌شود
سه حبه، چهار، پنج…
اصلا تو بگو یک دنیا قند در این دنیای تلخ
نه…
اگر تو نباشی فال این زندگی شیرین نمی‌شود

متن استوری چای دونفره

نشستم
تا آنجا که نیامدی
خود را مهمان یک فنجان قهوه کردم
صبر دیرش شد
رفت.
اما هنوزم منتظرت بودم
قهوه هم چه میزبان کم طاقتی ست
او هم رفت
ساعت هم دیرش شد
تند و تند دور خودش می‌چرخید.
اما هنوزم منتظرت بودم
نگرانی اومد
دلم سراغ بی قراری رو گرفت
فنجان قهوه باز هم آمد
و دلم خواست که باز هم بنشینم منتظر
این بار
گفتگو با فنجان قهوه بیشتر طول کشید.
اما باز هم نیامدی
او رفت
و من هنوزم منتظرت هستم
شاید فنجانی قهوه
دوباره تنهایی‌ام را پر کند.
اما جای لبخند تو را
چه چیزی می‌تواند پر کند؟
منتظرم، دیر نکنی
برای هدیه همان لبخند کافی ست

متن استوری چای دونفره

خیالت عجیب همدم این روز‌های سرد من است…
هنوز هم روی صندلی همیشگی می‌نشینم و به یاد خاطرات گذشته، دو فنجان قهوه سفارش می‌دهم…

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

آلبومی قدیمی‌ام،در زیرزمین خانه‌ای کلنگیکه واحدهایش را پیش فروش کرده‌اند.در انتظار دستی جامانده در اعماقمکه آجرها نمی‌گذارندخاطره‌ای فروریخته را ورق بزندنجاتم بده!در منهنوز لبخندی هستکه می‌تواند چیزی یادت بیاورد.

متن استوری چای دونفره

لبخند را تو بیاور شعر تازه را من دم می کنم
در فنجان حس زندگی می ریزم ،می نشینیم گپ میزنیم
هنوز هم کلی حرف نگفته داریماز خدا از زندگی از خنده گل از بوی صحرا
گلایه ها و تلخی ها را هم می دهیم دست نسیم
تا با خودش ببردزندگی پر است از شادی های کوچک
که ما ساده از کنارش می‌گذریم
شاد باش
زندگی کوتاه است

متن استوری چای دونفره

می‌تراوید آفتاب از بوته‌هادیدمش در دشت‌های نم زدهمست اندوه تماشا، یار بادمویش افشان، گونه‌اش شبنم زدهلاله‌ای دیدم، لبخندی به دشتپرتویی در آب روشن ریختهاو صدا را در شیار باد ریختجلوه‌اش با بوی خاک آمیختهرود تابان بود و او موج صداخیره شد چشمان ما در رود وهمپرده روشن پود، او تاریک خواندطرح‌ها در دست دارد، دود وهمچشم من بر پیکرش افتاد، گفت:آفت پژمردگی نزدیک اودشت، دریای تپش، آهنگ، نورسایه می‌زد خنده تاریک او

متن استوری چای دونفره

بعد از این عشق به هر عشق جهان می‌خندمهر که آرد سخن از عشق به آن می‌خندمروزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شدبعد از این سوز به هر سوزه جهان می‌خندمخنده‌ی تلخ من از گریه غم انگیزتر استکارم از گریه گذشته به آن می‌خندمخنده بر لب میزنم تا کس نداند راز منورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن استوری چای دونفره

در خوشی‌ها لبخند بزندر درد و رنج لبخند بزنحتی وقتی مشکلات مانند باران بر زندگی‌ات می‌بارد لبخند بزنوقتی کسی به تو آسیب می‌زند لبخند بزنلبخند بزنزیرا هنوز کسی هست که عاشق دیدن لبخند توست!لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!لبخندت برایم بسیار پر معناستلبخندت حقیقت درون من را می‌سازدلبخندت من را از غوغای جهان رها می‌کند …لبخند بزن قلب من، لبخند بزن!
لبخند مسری استهمانند آنفلوآنزاامروز کسی به من لبخند زدو من شروع به لبخند زدن کردمو یک نفر دیگر لبخند مرا دیداو هم لبخند زد و من فهمیدملبخند را به او انتقال داده‌امو ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند منمی‌تواند در سراسر زمین پخش شودصبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل نداردلبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!یک لیوان چای تازه دم بنوشیدیک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنیدو گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشانمهم،همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ستامی رضا لطفی پناه

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

لبخند بزن
زندگی همین لحظه جاریست
شاد باش
بخاطر خودت و احساست
زندگی برای توست

متن استوری چای دونفره

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندمروزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندمخنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندمخنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

متن استوری چای دونفره

هرگز برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به من دادی

متن استوری چای دونفره

لرزه بر جانم فتاد از چشم سحرآمیز او
وز نگاه گرم و لبخند فریب انگیز او

متن استوری چای دونفره

قلبم که درد می‌گیرد
لبخند می‌زنم
این درد یادگار توست

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

چشم هایت را ببند و با لبخند به آغوشم بیا
تو که نمی دانی
دلم چقدر گفتگوی عاشقانه می خواهد

متن استوری چای دونفره

در صورت آدمی دو چیز مهم است
یکی لبخندش
و دیگری عمق نگاهش
که هیچ جراحی نمی تواند به انسان بدهد

متن استوری چای دونفره

لبخند زبان عشق است
لبخند راهی برای موفقیت است
لبخند بردن دل هاست
لبخند شخصیت شما را بهبود می بخشد.
پس هر روز مسواک بزنید 🙂

متن استوری چای دونفره

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ستامی رضا لطفی پناه

متن استوری چای دونفره

به دیدارم بیا هر شب
دلم تنگ است
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند
شبم را روز کناخوان ثالث

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

قلب من گواه بر تو دارد
دشوار است
فراموشی لبخند تو …احمدرضا احمدی

متن استوری چای دونفره

با همین لبخند شیرینی که درمان من است
بر سر دل های بسیاری بلا آورده ای

متن استوری چای دونفره

اسمش چیست؟
این حس این حال
همین که وقتی به تو فکر می کنم
از گوشه ی لب هایم لبخند چکه می کند …

متن استوری چای دونفره

هرچند نداری تو ز احساس، نشانی
من عاشق لبخند توام، گرچه ندانی
مغرور و بداخلاق بشو با همه اما
با من به ازین باش که با خلق جهانی
نفیسه سادات موسوی

متن استوری چای دونفره

کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم
که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی
عبدالجبار کاکایی

متن استوری چای دونفره

متن استوری چای دونفره

بر لب یار شوخ دلبندم
خفته لبخند گرم زیباییخنده نه، بر کتاب عشق و امید
هست دیباچه فریباییخنده نه دعوتی ست، عقل فریب
بهر آغوش آرزومندیقصه محرمانه‌ای دارد
ز خوشی‌های وصل و پیوندیچون شراب خنک به جام بلور
هوس انگیز و تشنگی افزاستجام اول ز می‌نگشته تهی
جام های دوباره باید خواستنقش یک خواهش است و می‌ریزد
زان لبان درشت افسون ریزگرمی و لذتی به جان بخشد
همچو خورشید نیمه پاییزپیش این خنده‌های مستی بخش
دامن عقل می‌دهم از دستچه عجیب از خطا و لغزش من؟
مست را لغزش و خطا بایستسیمین بهبهانی

متن استوری چای دونفره

لبخند مسری است
همانند آنفلوآنزا
امروز کسی به من لبخند زد
و من شروع به لبخند زدن کردم
و یک نفر دیگر لبخند مرا دید
او هم لبخند زد و من فهمیدم
لبخند را به او انتقال داده ام
و ارزش آن را درک کردم
یک لبخند مانند لبخند من
می تواند در سراسر زمین پخش شود

متن استوری چای دونفره

فقط با یک لبخند کوچک می توانی همه دنیای یک نفر را عوض کنی!

متن استوری چای دونفره

اوه نه! لبخند نزن … لبخندت من را می کشد. وقتی که لبخند می زنی نفسم بند می آید!

متن استوری چای دونفره

من می توانم ساعت ها تو و لبخندت را تماشا کنم!

متن استوری چای دونفره

امروز به یک غریبه لبخند بزن، شاید لبخندت تنها روشنی باشد که او در همه روز ببیند!

متن استوری چای دونفره

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن استوری چای دونفره

لبخند بهترین سیستم روشنایی صورت است
بهترین سیستم خنک کننده سر
و بهترین سیستم گرم کننده قلب
لبخند بزن …

متن استوری چای دونفره

نگو که تنهایی‌ام را از بر می‌خوانییا شبم را از صبح می‌تکانینمی‌توانی…تو دوریمشکلی نیستمن همانم که برای دیدن لبخندتدنیا را قلقلک می‌دهم بگذار جهان به من بخنددتماشای لبخندتآبروی من است…آماده باش!

متن استوری چای دونفره

صبح بخیر مجموعه ای از بهترین متن های صبح بخیر ![پیشنهاد] | تاو بیو

متن استوری چای دونفره

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

اول صبح فدای تو شدن
را عشق است…💋
غزلی ناب برای تو شدن
را عشــق است‌ (:
خواب آلوده ام اما…
مست در حال و هوای
تو شدن را عشق است…

صبحت بخیر عشقم 🥰🤍🖇• # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

صبح بخیـ ـر…شاه نشیـــنِ قلبــــِ من♥️👑 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

صبح و خورشید بهانه اند
تو تنها دلیل…
چشمهای بیدار منـی ☺️🤍

صبحت بخیر عشقم ☀️💕
  # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸 # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

‌ ‌

صبح یعنی . . .
یک فرصت دوباره
برای حرف‌هایی که
به هم نگفته‌ایم ؛
اول خودم می‌گویم :

دوستت دارم …🫀💕

صبحت بخیر زندگیم ♥️ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی ! # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

تاوقتی تو درکنارم هستی
صبح که هیچ…

تمام لحظه های زندگی
من بخیراست توُ دلیل تمام خوشی ثانیه هایم هستی… (: ☀️♥️

صبحت بخیرنفسم 🌸🤍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره


─━─•⊰صبح بخیـر جان و جهانم⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

صُبح است ؛
صبحِ خیلی زود…
و بیدار شده‌اَم تا دوست‌داشتنَت را،
زودتَر از روزهای قبل شروع کُنم🌿♥️⛅️
صُبح بخیر عشقِ قشنگم🙈💋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

و چه احساسِ قشنگی‌ست⤹
كه در اولِ صُبح،
یادِ یک خوب
تو را غرقِ تمنا سازَد ♥️⛅️
صبُح بخیر زندگیــــم # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

🌺سلام مهربانان
🌸روزتـون قشنگ
🌺ذهنتون آروم
🌸شادی هاتون بی پایان
🌺دلتون پراز امید
🌸قلبتون مهربون
🌺زندگیتون عاشقانہ
🌸و هزار آرزوی زیبـا
🌺نصیب لحظه هاتون
🌸امروزتون زیبـا وشـاد

🌺صبح بخیر # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

تو صبح منی …
تو خورشید منی تو نور افتاب منی

تو‌روشنایی منی …
تو یکی از مهم ترین دلایلی هستی که
صبح ها ب خاطرش بیدار میشم‌…

صبحت بخیر عشقم🍓☀️🤍•

# دوستت دارم # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

امروزت رو با نگرشی مثبت به زندگی آغاز کن!
برات نیرویی رو آرزو می کنم که تو رو قادر به نهایت استفاده از امروز کنه!
صبح بخیر دوست من! # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

یه سلام قشنگ
به کسی که یه دونــ♥️ــه است…

و یه صبح بخیر داغ
به کسی که گرمای وجودم از اونه…

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

پیام اول صبح معنیش صبح به خیر نیست ،
معنیش اینه که : من تا بیدار شدم به تو فکر کردم : ) # حقیقت # صبح بخیر

متن استوری چای دونفره

سرد است هوا
بیرون اگر می روي
دست هاي‌ مرا هم با خودت ببر!
رضا کاظمی

متن استوری چای دونفره

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ؛ درست کردنش آسان اما نگه داشتنش سخت !زمستون و روزای برفیش واسم سرد نیستن تا وقتی که خاطرات گرمت همرامه …

متن استوری چای دونفره

برف می‌بارد و همه ی خوشحالند و من غمگین …
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف !

متن استوری چای دونفره

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ؛ اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

متن استوری چای دونفره

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ؛ درست کردنش آسان اما نگه داشتنش سخت !

متن استوری چای دونفره

برای من زمستانی را آرزو کن که کوچه هایش پربرف باشد
مردمانش ساده
و خانه هایش گرم و بی ریا . . .

متن استوری چای دونفره

ننه سرما قدمت مبارکزیبایی هایت را عزیز میداریم،برایمان دعا ڪن چرخ روزگارماندر حضورتو به سلامتے و خیر بگرددو برف شادے به دل همه ی بباردزمستان مبارک

متن استوری چای دونفره

برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمیشود ؛ هیچ …
تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت میماند …

متن استوری چای دونفره

یادمان باشدبا آمدن زمستان ؛اجاق خاطره ها راروشن بگذاریمتا دچار سردی فاصله هانشویم . . .زمستان مبارک

متن استوری چای دونفره

گاهی وجود یک مرد
آنقدر گرم عمل میکند !
که یک زمستان
با تمام برف هایش
روی یک زن هیچ تاثیری ندارد …
گاهی لازم است فقط !
“مرد” باشید …

متن استوری چای دونفره

وقتی برف می بارد
طبیعت گوش می دهد

متن استوری چای دونفره

درد دوام نخواهد داشت
اما خاطرات ماندگار خواهند شد

متن استوری چای دونفره

دوستان تابستانی مانند برف های تابستانی ذوب می شوند
اما دوستان زمستانی برای همیشه دوست هستند

متن استوری چای دونفره

I love the smell of winter
من بوی زمستان را دوست دارم

متن استوری چای دونفره

وقتی برف می بارد همه چیز جادویی است
همه چیز زیبا به نظر می رسد

متن استوری چای دونفره

مهربانی مانند برف است
همه آنچه را که می پوشاند زیبا می کند
جبران خلیل جبران

متن استوری چای دونفره

برف مانند یک میلیون خورشید کوچک درخشان است

متن استوری چای دونفره

زمستان
بهانه جدید من برای نوشیدن قهوه بیشتر

متن استوری چای دونفره

فقط به یاد داشته باشید :
هر روز سرد یک قدم به تابستان نزدیک است.

متن استوری چای دونفره

دستان ما ممکن است سرد باشد
اما حداقل قلبمان گرم است

متن استوری چای دونفره

در سرزمین عجایب زمستانی قدم بزن
حس خوبی دارد

متن استوری چای دونفره

چه حسی بود در قلبم شبیه کوچه برفی
به راه کوچه ی برفی تو را از خود جدا کردم
نفهمیدم که می میرم نباشی مثل پروانه
تو را من در ته این کوچه ی برفی رها کردم

متن استوری چای دونفره

این زمستان، این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه، تنها کنار تو
با یک فنجان چای گرم می‌ چسبد

متن استوری چای دونفره

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

متن استوری چای دونفره

اصلِ زمستان این است
من باشم تو باشی و آغوشت
حالا این وسط برف و باران هم بیاید

متن استوری چای دونفره

من سال‌هایِ عمرم را
زمستان به زمستان می‌ شمرم
و فهمیده‌ام برایِ ساختنِ آدم برفی
یک دلگرمی کافی بود ..
یک دلگرمی شبیه شعله‌ای کوچک
که اجاقی کور را روشن می‌کند!
فاطمه گیلانی

متن استوری چای دونفره

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایی ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن استوری چای دونفره

دلم یک زمستان سخت میخواهد
یک برف
یک کولاک به وسعت تاریخ
که ببارد
که ببارد
که ببارد
و تمام راهها بسته شوند
و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی
و بمانی …

متن استوری چای دونفره

کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
ومن به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آن را پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟؟؟

متن استوری چای دونفره

چه سرد است این زمستان بی رحم
ای خورشیده من
در من طلوع کن
جسم خسته ی مرا که یخ زده است
از گرمای وجودت آب کن
بیا که این زمستان بی تو
مرا در آغوش مرگ می کشد

متن استوری چای دونفره

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمیکنه ولی تو رو دلگرم میکنه.
زمستونتون مبارک

متن استوری چای دونفره

برف بارید و خدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است چون دل خدا… و خدا با آفتابی، اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد
برف که حالا کم کم آب می شود ، سفید ، همرنگ آرزوهای تو بود ..

متن استوری چای دونفره

مثل گیر کردن ِ
چرخِ اتوبوسِ مُسافر بَری در برف و بورانِ بهمنْ ماه …
گیر کرده است دلم
به انحنایِ باریکِ لبخندِ ‌” تُ”
تا میتوانی برایم بخند …
مَن در مرکزی ترین نقطه یِ عاشقی،گیر کرده ام …

متن استوری چای دونفره

دوست داشتن های تو
شبیه خورشید است
گرم می کند وقتی که زمستان دستانم را کرخ کرده
عشق می بخشد
وقتی که در لحظه هایم دلتنگ می شوم
جان می دهد تنم را …
آنهم لحظه ای که فقط نیستی و من هنوز در رویا بسر می برم
اندیشه ی من به تو گرم است
تو خورشید باش و من
تنهاترین عاشقی که هنوز نمی داند چگونه طلوع کند

متن استوری چای دونفره

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

متن استوری چای دونفره

و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

متن استوری چای دونفره

Thank goodness for the first snow, it was a reminder–no matter how old you became and how much you’d seen, things could still be new if you were willing to believe they still matteredخدا را شکر به خاطر اولین برف زمستانی، این برف یک یادآور است. اهمیتی ندارد چند ساله شده باشی و چقدر برف دیده باشی، همه چیز میتواند جدید و نو باشد اگر بخواهی که باور کنی آن ها هنوز اهمیت دارند.

متن استوری چای دونفره

به گوش ام خش خش پاییز زرد است
دل ام میعادگاه زخم و درد است
نمی آید صدایی از در و دشت
“هوا بس ناجوانمردانه سرد است”

متن استوری چای دونفره

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایى ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

متن استوری چای دونفره

الا ای برف !
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی ؟
بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است
مبار ای برف !
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف !

متن استوری چای دونفره

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

متن استوری چای دونفره

اگر گلها می دانند
چگونه بعد از گذراندن زمستان شکوفا شوند
شما هم می توانید
نور شیرازی

متن استوری چای دونفره

یک کلمه مهربانی
می تواند سه ماه زمستان را گرم کند
ضرب المثل ژاپنی

متن استوری چای دونفره

من تعجب می کنم که آیا برف درختان و مزارع را دوست دارد
که آنها را به آرامی می بوسد؟
می دانید برف با لحاف سفید
آنها را کاملا پوشانده
و می گوید
عزیزانم بخوابید تا تابستان دوباره شکوفا شوید
لوئیس کارول

متن استوری چای دونفره

خنده، خورشیدی است
که زمستان را از چهره انسان می راند

متن استوری چای دونفره

زمستان باعث نزدیکتر شدن مردم به همدیگر می شود

متن استوری چای دونفره

Winter is coming
زمستان در راه است

متن استوری چای دونفره

اگه برف می دونست زمین خاکی چقدر کثیفه
برای اومدن به اون لباس سفید نمی پوشید

متن استوری چای دونفره

عاشق زمستان و برفم، او را نمی دانم
من و زمستان، هیچوقت او را نفهمیدیم

متن استوری چای دونفره

مردِ مغرور دوست داشتنی ام!
این زمستان،
این سوزِ دلچسب
و این هوای نوبرانه
تنها کنار تو با یک فنجان چای گرم میچسبد!
که بنشینیم کنار شومینه…
و از پشت پنجره هوای زمستان را تماشا کنیم…
تو برایم مولانا بخوانی
“ای که در باغ رخش ره بردی
گل تازه به زمستان بستان”
من وجودم لبریز شود از تو…
آسمان ذوق کند…
برف ببارد..
ما بوسه بکاریم ..
و دنیا بالای سقفِ خانه ای
که آدم هایش ماییم
آهنگ عشق بنوازد
ما برقصیم …
و یکی شویم
در آغوش هم!

متن استوری چای دونفره

بگذارید برف ببارد
برف ببارد
برف ببارد

متن استوری چای دونفره

Discover The Beauty Of Winter
زیبایی زمستان را کشف کنید

متن استوری چای دونفره

اولین برف زمستان
مانند عشق اول است

متن استوری چای دونفره

قهوه داغ
آتش داغ
برای این زمستان کافی است

متن استوری چای دونفره

هوای سرد بهانه مناسبی برای بغل همدیگر کردن است

متن استوری چای دونفره

تو نسیم تابستان من
و آفتاب زمستان من هستی

متن استوری چای دونفره

کسانی که در تابستان آواز می خوانند
باید در زمستان برقصند

متن استوری چای دونفره

هوای سرد زمستان بهانه عالی برای در آغوش گرفتن است

متن استوری چای دونفره

گل یخ زمستان تو هستماسیر ناز چشمان تو هستممرا پرپر مکن ای جانم ای دوستکه من مشتاق دیدار تو هست

متن استوری چای دونفره

اولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است.تو به رختخواب می روی و در جهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی.

متن استوری چای دونفره

عشق یعنی آن نخستین حرفهاعشق یعنی در میان برفهاعشق یعنی یاد آن روز نخستعشق یعنی هر چه در آن یاد توست

متن استوری چای دونفره

دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

متن استوری چای دونفره

عشق من
مهم نیست امروز چقدر سرد باشه
تو گرما بخش منی

متن استوری چای دونفره

متن کوتاه در مورد آرامش / بیو های آرامش زندگی و.. | تاو بیو

متن استوری چای دونفره

تو میتونی قشنگ ترین دلیل
برای تند زدن قلب من باشی 🙂 # دوستت دارم # ادبی # آرامش

متن استوری چای دونفره

هیچ کجا جز …
کجا جز ؟خوابیدن روی بازو های 💪🏻مردانه اش
امنیت را معنا نمیکند برایم☕📽️🚶
# دوستت دارم # دلتنگی # آرامش

متن استوری چای دونفره

خدایا 🕊
مطمنم ،تمام لحظاتی که دلم را شکستن دیدی.

همانا

(اِنَّ اللّه بصیر بالعباد) # خدا # عربی # ادبی # آرامش # حقیقت

متن استوری چای دونفره

” اللهم أرح قلبه

فهو وقلبه في قلبي”

” خدایا قَلبَش را آرام کن؛ چرا که

هم او و هم قَلبَش درونِ قلبم هستند ♥️ ” # دوستت دارم # ادبی # خدا # عربی # آرامش

متن استوری چای دونفره

‹ از شر تمام سختی های زندگی به عظمتِ چای، روی بیاور! ^^ › # خسته # آرامش

متن استوری چای دونفره

اگرم نا امید باشم ترجیح میدم از ته تاریکی دنبال نور باشم تا اینکه تو تاریکی ضعیف باشم و زانوی غم بغل کنم

تو هم اینجوری باش😉💌

امیرحسین ارشد

اینستاگرام : AMHOSEINAR # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن استوری چای دونفره

چرا باید برای چیزی که هیچوقت اتفاق نمیوفته صبر کنم؛) # دلتنگی # خسته # آرامش

متن استوری چای دونفره

به قله موفقیت میرسد

هر آنکه تهدابش انسانیت باشد …

🥀🖐🖤 # ادبی # انگیزشی # مولانا # خسته # آرامش

متن استوری چای دونفره

قرار نیس خودتان را با هر کسی مقایسه کنید!

چون اینگونه خودتان را محکوم به کم بودن

و دیگران را محکوم به ناقص بودن کرده اید

اینگونه است که نه میتوانید پیشرفت کنید

و نه میتوانید خوشبخت باشید # انگیزشی # زندگی # حاضر جوابی # سکوت # حقیقت # متفرقه # قاضی # آرامش

متن استوری چای دونفره

زنده مانده ام چون آتش درونم سوزنده تر از آتش اطرافم است!
# آرامش

متن استوری چای دونفره

شماشبیہ ڪسانے خواهیدشد…
ڪہ بیشترین رابطہ راباآنهادارید…
پس باافرادے معاشرت ڪنیدڪہ ذهنے ثروتمند‌‍،زیبا،روحیہ بخش ومثبت دارند… # انگیزشی # ادبی # آرامش # حقیقت

متن استوری چای دونفره

ادم خوبع یه نفرو هر روز دوست داشته باشه…

نه هر روز یه نفرو!:) # دوستت دارم # بامعرفت # آرامش # حقیقت

متن استوری چای دونفره

بارونو دوست دارم، چون خیابونا خلوت و آروم میشن، هوای دونفره همش دروغه… بارون هوای تنهاییه! # باران # آرامش

متن استوری چای دونفره

آغوش اقیانوس مانندت آتش عشقم را شعله‌ور تر میکند # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی # زندگی # آرامش

متن استوری چای دونفره

به هــر کــــس میـــکنم از مهـــــر جانــــم را فدا همــچو عـــقــرب میـــزند نیــشم نمــیــدانم چـــرا🖤🖤🖤😞😞 # نامردی # آرامش # حقیقت

متن استوری چای دونفره

تو از یک دوست‍ـ بالاتر

از یک عشق‍ـ با ارزش تر

و از یک عم‍‌ـر طولانی تری

همیشه با دلم‍ باشــ♥️💥 # دوستت دارم # ادبی # زندگی # همسر # بامعرفت # آرامش

متن استوری چای دونفره

تاغرق توام

حسرت دریا به دلم نیست # آرامش

متن استوری چای دونفره

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو…❣ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # آرامش # مادر # خواهر

متن استوری چای دونفره

شاید رویای تو یک ستاره‌ست
ولی خدا برات یک ماه در نظر گرفته
•بهش اعتماد کن• # خدا # انگیزشی # آرامش

متن استوری چای دونفره

هر وقت فرق داشتی بیا من حوصله آدمای تکراری رو ندارم 😇💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # خسته # مغرور # سکوت # سیگار # خاطره # بی تفاوت # آرامش

متن استوری چای دونفره

امروز نه چایم دارچین داشتنه قهوه ام شکر…نه اینکه نخواهمحوصله اش را نداشتم…یعنی می دانی!امروز نبودم…نه!امروز اصلا نبودم…من که خیلی وقت استنیستم…راحت بگویمت:امروز تو باید می بودی…همه روزها به کنار!تو امروز را عجیب به منو به چشم های منتظرمبدهکاری !

متن استوری چای دونفره

‏بوی قهوه به قدری زیباست کهنمیتونه متعلق به این جهان باشه .️..!اونم کنار یار!

متن استوری چای دونفره

یک حبه قند در فنجان قهوه‌ تلخ شیرین نمی‌شوددو حبه قند در فنجان قهوه‌ی تلخ شیرین نمی‌شودسه حبه، چهار، پنج…اصلا تو بگو یک دنیا قند در این دنیای تلخنه…اگر تو نباشی فال این زندگی شیرین نمی‌شود

متن استوری چای دونفره

چشمهایش “قهوه” ای بودو به حق فهمیده ام که“قهوه” از سیگار و قلیان اعتیاد آور تر است…

متن استوری چای دونفره

من و سرمای این فصل و یه فنجون قهوه رویِ میزیه برگ کاغذ واسه دردام یه مُشت شعرِ خیال انگیزمن و این قهوه ی تلخ و یه مُشت سیگارِ سوزوندهداره کَر میشه احساسم دلم پیش تو جا مونده…

متن استوری چای دونفره

قهوه‌ات را بنوش و باور کنمن به فنجان تو نمی گنجمدیده ام در جهان نما چشمیکه به تکرار می‌کشد فالممحمد علی بهمنی

متن استوری چای دونفره

در کافه، کنج دیوار،روبروی هم و چه خوب قهوه را نخوردیم!حرف هایت به اندازه ی کافی تلخ بود !

متن استوری چای دونفره

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگنه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعادلم یک فنجان قهوه داغ می خواهدیک دوست که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد …

متن استوری چای دونفره

ته فنجان قهوه‌ام!کف دستم یا پیشانی‌ام را ببین!چیزی نمی‌بینی؟مثلا” خطی حرفی یا چیزی که بتوان تو را به من نسبت داد؟

متن استوری چای دونفره

آفتاب…به مزارع قهوه ی چشم های تو…که می رسد….صبح می شود…چشم وا کن…که دلم لک زده است…برای نوشیدنِ فنجان فنجان عشق……

متن استوری چای دونفره

گاهى باید رفت…همه چیز را جا گذاشت…همان جایى که دلت راجا گذاشتى…باید رفت و به همه چیز پشت کرد..باید انقدر برى که همه چیز محو شود..!و فقط تو بمانى و تنهاییت!.در ان لحظه باید قهوه اى نوشید…تلخ تلخ..و خیالت را خوش کن…که شاید تنها پایان تلخت همین قهوه ات باشد!!….

متن استوری چای دونفره

دلم خلوتی ساده می‌خواهد …چند خطی شعر فروغ فرخزادبا دو فنجان قهوهکمی سکوتو او، که پایان هر قطعهدستش را زیر چانه بزند و بگوید:باز هم بخوان…

متن استوری چای دونفره

چای ؟قهوه ؟نسکافه ؟نمی دانم!هر کدام دیرتر خنک و تمام شودتا بهانه با تـو بودنم بیشتر شود

متن استوری چای دونفره

یک جمعهتنهایی ات رابه قهوه مهمان می کنمتلخ تلخمن با لبخندمتو با حرفهایتشیرینش کنیم…

متن استوری چای دونفره

قهوه‌ات را بخورآرام گوش کنشاید با هم دوباره‌ قهوه‌ای نخوریمو فرصت دیگری نباشدبرای حرف زدننزار قبانی

متن استوری چای دونفره

بوی تو که در مشام قهوه خانه می پیچدبهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما می گذردتو اگر نبودی آسمان ما ستاره نداشت

متن استوری چای دونفره

خیالت عجیب همدم این روز‌های سرد من است…هنوز هم روی صندلی همیشگی می‌نشینمو به یاد خاطرات گذشته، دو فنجان قهوه سفارش می‌دهم…اما مدت هاست که پایان خوش فال گرفتن هابرایم رؤیایی شده است دور و دراز…

متن استوری چای دونفره

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن استوری چای دونفره

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو میخندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشق مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن استوری چای دونفره

در طول روز هنگام انجام هر کاری
بـه تـو فکر می کنم
وقتی چشم‌هایم را باز میکنم
تـو را می بینم، و همین‌طور وقتی آن‌ها را می‌بندم
تـو همیشه در افکار مـن جاری هستی

متن استوری چای دونفره

هیچ راهی دور نیٓست وَقتی جَهانَم آغوش توست!

متن استوری چای دونفره

مهربان ترینم وقتی تو با منی ٬ سرود و شادی با من است
در ضمیرم نقش تو را بر قلبم حکاکی کردم و هر لحظه دلم به یاد تو می تپد
در قلب من آفتاب تابان باش
دوستت دارم

متن استوری چای دونفره

قوی ترین منطق های جهان هم نمی توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه ی پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می توانم خوشبخت ترین انسان روی زمین باشم

متن استوری چای دونفره

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم
هر کجا هستی دوست، دست حق همراهت

متن استوری چای دونفره

تـو هر دقیقه
و هر ثانیه
در ذهن و یاد مـن هستی
اما، اگر بخواهی
می تواني امشب را نیز
در کنار مـن صبح کنی

متن استوری چای دونفره

تصور این همه خوشبختی محال بود
تو محال را ممکن کردی مهربان ترین همسر دنیا

متن استوری چای دونفره

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟
لبخندی که بی اراده رو لب های یک عاشق نقش می بنده
تا در نهایت سکوت فریاد بزنه
دوستت دارم

متن استوری چای دونفره

به یاد می آورم که لحظه های ما همه پر از عاشقانه ها بوده است و خوشبختی باید همین باشد

متن استوری چای دونفره

بوی شور انگیز باران می دهی
با نگاهت بر دلم جان می دهی
بسکه خوب ومھربان و صادقی
بر دلم عشقی فراوان می دهی

متن استوری چای دونفره

بـه یمن حضور تـو
دنیای مـن جای شادتری برای زندگی شده اسـت
و مـن هم بـه مرد بهتری تبدیل شده‌ام
از تـو بخاطر بهتر ساختن زندگی‌ام متشکرم

متن استوری چای دونفره

همسر خوب و دلبندم
با تو حتی یک اتفاق ساده پر از شادی و هیجان است
خوشی و خوشبختی من از توست

متن استوری چای دونفره

کنار تو چه آرومم، چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من
تو می‌فهمی که خوشحالم، تو می‌فهمی دلم تنگه
تو می‌دونی که خواب من، کدوم شب هاست که بی رنگه
تو مثل آسمون ساده، مث پرواز آزادی
مث دلبستگی امنی، مث لبخند آبادی

متن استوری چای دونفره

وقتی با تـو هستم
بـه چیز دیگری نیاز ندارم
مـن فقط با تـو احساس کامل بودن میکنم

متن استوری چای دونفره

شادی ما هر روز گسترده تر می شود کنار هم

متن استوری چای دونفره

دوست داشتن تو
خنده های زنی عاشق را
به داد روز های تنهایی اش میرساند…

متن استوری چای دونفره

“من” زن زندگی می‌شوم
اگر زندگیم “تو” باشی ❤️

متن استوری چای دونفره

بعد از آن ھمه سرگردانی روی وجب به وجب خاک
بعد از آن ھمه جستجو روی نقشه ھای جھان دانستم
دستان توست ، وطن من

متن استوری چای دونفره

تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

متن استوری چای دونفره

هیچ حِسے مِثلِ اون اَوَلین باری کہ دَستَمو گرفتیو دِلَم لَرزید قَشَنگ نیس

متن استوری چای دونفره

دقیقه‌های من با تو غرق خوشحالیست
کنار چشم تو بودن چه خوب احوالیست…

متن استوری چای دونفره

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

متن استوری چای دونفره

خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست …

متن استوری چای دونفره

بالشم بوی تـو را می دهد
قبل از آنکه بـه خواب بروم
آنرا در آغوش می گیرم
دلتنگ تـو هستم

متن استوری چای دونفره

خوشبختی و آرامش ات رو خودت
باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش
چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

متن استوری چای دونفره

می‌گویم‌:
“دوستت دارم”
می‌شکفی،
گلهای باغچه تقلید می‌کنند
خدا می‌خندد و‌ می‌گوید:
امان از عشق…

متن استوری چای دونفره

عزیزِ من، شیرین ترین و مهربانانه ترین واژه های من پیشکشِ تو
تویی که زندگی ام را تبدیل به داستانی بی بدیل کرده ای

متن استوری چای دونفره

حال من خوب است
اما، با تو بهتر می شوم!

متن استوری چای دونفره

زن‌هاي بسیاری در زندگی مـن بوده‌اند
کـه توجه‌ام را جلب کرده‌اند
اما نمی دانم چرا توجه‌ام از تـو
بـه سمت دیگری جلب نمیشود

متن استوری چای دونفره

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛
شادمانی خود مسیر است
بودا

متن استوری چای دونفره

لبخندت
زندگی من است
زندگی کن برای من جانم!

متن استوری چای دونفره

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود در آوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست

متن استوری چای دونفره

وقتی کنارت هستم پرندگان رقص و آواز سر می دهند
وقتی کنارت هستم حس می کنم می توانم کوه ها را جابه جا کنم
وقتی کنارت هستم چهره ات روحم را گرم می کند
وقتی کنارت هستم همه چیز در جای درستش قرار دارد
وقتی کنارت هستم عمیقا درک می کنم چرا عاشقت شدم
و دوستت دارم

متن استوری چای دونفره

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن استوری چای دونفره

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن استوری چای دونفره

سلام جیگرم
+
+
+
باجیگرم بودم!
من عادت دارم به اعضای بدنم سلام بدم
شما به کارت برس
سلام کبدم

متن استوری چای دونفره

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن …

متن استوری چای دونفره

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند
من هیچ ام
و تُ
در تمامِ هیچِ من همه ای …♥️

متن استوری چای دونفره

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم

متن استوری چای دونفره

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ستامیر رضا لطفی پناه

متن استوری چای دونفره

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *