متن استوری حاج قاسم

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعاتو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم
که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد
پس ای مهربان التماس دعا

متن شعر حاج قاسم

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم
نمی دانم چه می خواهی،
ولی برای تو
برای رفع غمهایت
برای قلب زیبایت
برای آرزوهایت
به درگاهش دعا کردم و می دانم خدا از آرزوهایت خبر دارد
یقین دارم دعاهایم اثر دارد

سرباز حاج قاسم

دعا نمیکنم که بیایی
می دانم که آمدنت حتمیست!
فقط دعا میکنم وقتی که می آیی
چشمانمان شرمنده چشمانت نشود

متن شعر حاج قاسم

شب عفو است و محتاج دعایمزعمق دل دعایی کن برایماگر امشب به معشوقت رسیدیخدا را در میان اشک دیدیکمی هم نزد او یادی زما کنکمی هم جای ما او را صدا کنبگو یارب فلانی رو سیاه استدو دستش خالی و غرق گناه است…

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

تبسم شیرین عشق ، گوشه ای از نگاه خداست. تنها به نگاه او می سپارمت

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

کشت شدن حاج قاسم

یک سبد یاس سفید در رنگ امید
با هر چه صفا ازسوی خدا
در شکل دعا تقدیم شما!

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود،یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

دعا می کنم خدا غافل کند تو را
از آن کار که خدا را از تو غافل می کند!

استوری برای شهادت حاج قاسم

این دست های خالی و ساده دخیلتان
ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

حاج قاسم رهگشا

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان
و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت
مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند
اللهم لبیک
مرا دعا کنید

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم رهگشا

دعا نمیکنم که بیایی‌
می‌دانم که آمدنت حتمیست!
فقط دعا میکنم وقتی که می‌آیی
چشمانمان شرمنده چشمانت نشود
آمین

متن شعر حاج قاسم

برایم دعا کن
اجابتش مهم نیست
مهم آرامشی است که بدانم تو به یادمی

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

گفتم:دعا چیست؟گفتند:طلب نیاز از بی نیازگفتم:التماس دعاچیست؟گفتند:خوبان رادردرگاه خداواسطه قرار دادنپس با افتخار میگویم:ای خوبان خدا التماس دعا

متن زیبا چهلم حاج قاسم

الهیبه حرمت محرمبهترین احوالبهترین روزیبهترین تقدیربهترین عاقبتبهترین عزاداری وبهترین زندگی نصیبتون بشهالتماس دعا

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

‏پروردگارا یاری‌کن قلبی را که
در آرزوی چیزی‌ست
که در تقدیرش نیست
خدایا گشایشی ایجاد کن
برای دل‌هایی که با
بغض صدایت میزنندالتماس دعای مخصوص

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

تو که تنها نمی مونی من تنها رو دعا کن
خاطراتمو نگه دار اما دستامو رها کن

استوری حاج قاسم شب جمعه

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت رامیان ربنای سبز دستانت دعایم کن …

متن استوری حاج قاسم

در این ایام که از رحمت و برکت انباشته استدر این روزها که فرشته ها راحت میان ما قدم می زنندو در این شب ها که از انوار خدا سپیدی گرفته اندما را از نسیم دعا فراموش نکنید

درونج متن همسر حاج قاسم

دعا کن دلم بوی باران بگیرد
و این درد جانسوز درمان بگیرد!
دعا کن دلم رنگ آیینه گردد
و تنهایی از عشق پایان بگیرد!

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

خدا
قسمت داشتنت را از من گرفت
گمانم کسی بیشتر از من دعا کرده بود …

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

استوری برای شهادت حاج قاسم

چه دعایی کنمت بهتر از این:خنده ات از ته دلگریه ات از سر شوقو دلت کلبه ای از مهر و صفاقلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

استوری برای شهادت حاج قاسم

ما را به دعا کاش فراموش نسازند
رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

بهترین استوری حاج قاسم

گفتم به دعا که چشم بد دور ز تو
ای دوست مگر چشم بدت من بودم؟

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمودیاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است
آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است
یاد آر که محتاج دعایت هستم

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

کشت شدن حاج قاسم

آرزو می کنم …هر آنچه در این لحظه ها،از دلتان می گذردبه نسیم لطافتِ خدا برجانبر شما روا گردد…و جانتان معطر به زندگی باشد التماس دعا

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس نا امیدی می کنید؟
من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم، با من حرف بزنید

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

این دستان ساده و خالی دخیلتانما را به رسم رفاقت دعا کنید

متن شعر حاج قاسم

دعا میکنم خورشید رهایت نکند
غم صدایت نکند!
ظلمت شب سیاهت نکند
و دلت در دل آنکس که دلت در تن اوست، حضرت دوست جدایت نکند…

استوری حاج قاسم شب جمعه

خدایا!گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمه الله(زمر/5٣)گفتم :هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی :إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢6)گفتم :هیچکسی روندارم ، گفتی :نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١6)گفتم :فراموشم نکردی؟ گفتی :فاذکرونی اذکرکم (بقره/١5٢)التماس دعا

متن استوری حاج قاسم

حاج قاسم استوری کوتاه

دعا می کنم
خدا محتاج غیر از خودش نکند تو را

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

خدایا دین مارو دراین عصر فتنه ها و شبهه ها حفظ کن

سرباز حاج قاسم

می کشی آه و در چشم هایت
می رمند آهوان دسته دسته
در گلویت ترک می خورد بغض
التماس دعا ! دل شکسته

حاج قاسم استوری کوتاه

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهدنه آنچه را که آرزو داری،زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

متن شعر حاج قاسم

گفتم که گناه من عظیم است عظیمدر حشر جزای من جحیم است جحیمناگاه به گوش جان شنیدم از غیبنومید مشو خدا کریم است کریمالتماس دعا

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم رهگشا

بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟
خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کرد

کشت شدن حاج قاسم

ثانیه ها آتش می زنند بر جسم و جانم
برای مردنم هر شب دعا کن…

کشت شدن حاج قاسم

ز مردم دل بکن یاد خدا کن
خدا را وقت تنهایی صدا کن
در آن حالت که اشکت می چکد گرم
غنیمت دان و ما را هم دعا کن

حاج قاسم استوری کوتاه

مرا بسپار در یادتبه وقت ریزش باران، نگاهت گر به آن بالاستو در وقت دعا قلبت مثال بید میلرزد،دعایم کن که من محتاج محتاجم

بهترین استوری حاج قاسم

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه…به دستهای کوچک حضرت رقیه..ناله هیچ طفلی سر نیادبه حنجر تیر خورده علی اصغر همه دردها درمانشه ..به ناامیدی ابوالفضل هیچ امیدی دراین شب مبارک ناامید نشه…به غنچه زیبا قاسم …هیچ جوانی ناکام نشه …به لب عطشان حسین همه حاجت روا بشنبه اسیری اهل بیت حسین ع هیچکی سر دوراهی نمونن جز بین الحرمین….با تمام وجودت امین یارب العالمین…التماس دعا

متن استوری حاج قاسم

استوری برای شهادت حاج قاسم

برای دوباره آمدنش دعا نکن
شاید وقتی آمد همانی نباشد که رفت!

استوری حاج قاسم شب جمعه

برایتان روزهای خوب دعا می کنم
روزهای خوب شما ربط عجیبی دارد به حال خوب من…

کشت شدن حاج قاسم

انیس قلب خود تنها خدا کن
خدا را در دل شبها صدا کن
ز خوف حق چو اشکی را چکاندی
به حال این رفیقت هم دعا کن

استوری برای شهادت حاج قاسم

دعا میکنم غرق باران شویچو بوی خوش یاس و ریحان شویدعا میکنم در زمستان عشقبهاری ترین فصل ایمان شوی . . .

حاج قاسم استوری کوتاه

درد مندیم اى خدا درمان نما
درد بى درمانمان درمان نما
هر که آرد دست حاجت نزد تو
بار الهى درد او درمان نما
التماس دعا

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش، دوستان مرا از یاد نبرند.

حاج قاسم استوری کوتاه

شادی عیدانه تان افزایشی
و التماس دعا سفارشی!

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود
یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

حاج قاسم استوری کوتاه

اگه بازم بیاد بارون تو رو حس میکنم پیشم
دعا کردم بباره چون، میخوام امشب بهاری شم!

حاج قاسم استوری کوتاه

إصبروا وتذکروا إن الله تعالى قال (إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب).معنی:صبر پیشه کنید و به یاد آورید که خداوند بلند مرتبه فرمود: قطعا مزد صابران بى‌حساب و كامل ادا مى‌شود.

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

استوری برای شهادت حاج قاسم

نسأل المولى إن یغفر له و یرحمه و یوسع مدخله و ینقله من ضیق اللحود إلى جنات الخلود أنه القادر على ذلک.معنی:از خداوند متعال می‌خواهیم بر او رحم کند و او را ببخشد. او را از آرامگاهی کوچک، به باغ‌های بهشت ببرد که او قطعا بر این کارتواناست

استوری حاج قاسم شب جمعه

سبحان الله الذی جعل الموت علینا حتماً محتوماً یأخذ منا أهلنا و أعزائنا کل یوم لنا فقید عزیز على قلوبنا، و لیس بأیدینا إلا و إن ندعو للمتوفى بالرحمه، و إن نسامحه و نطلب من الله له المغفره.معنی:پاک و منزه است خدایی که مرگ را برای ما اجتناب ناپذیر قرار داد. و در این رابطه کاری از کسی ساخته نیست. تنها می‌توانیم برایش دعا کنیم. او را ببخشیم و برای بخشش او دعا کنیم.

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. نعبِّر عن بالغ حزننا و أسفنا لمصابکم الألیم بوفاه…معنی:از خدا می‌خواهیم به واسطه ی رحمتش موجب آرامش روح آن مرحوم شود. برای مصیبت فراوانی که به واسطه ی فوت عزیزتان به شما رسیده، مراتب عمیق غم و اندوهمان را ابراز می‌کنیم.

متن شعر حاج قاسم

تغمده الله بواسع رحمته و أسکنه فسیح جناته، و ألهمکم و ذویکم الصبر و السلوان…إنَّا لله و إنَّا إلیه راجعون. تلقیت بأسى بالغ نبأ و فاه الغالی، و لظروف أعتذر لکم لعدم المشارکه شخصیًّا، سائلاً المولى أن یمنَّ على الفقید بالرحمه و الرضوان، و لکم من بعده الصبر والسلوان…معنی:از خداوند مسئلت داریم رحمتش را بر آن مرحوم افزون کند و او را در بهشت پنهاورش اسکان دهد. و همینطور آرزومند صبر و آرامش برای شما، آشنایان و خانواده‌تان هستم.همه از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. با اندوه فراوان خبر درگذشت آن عزیز را دریافت کردم  از شما عذرخواهی می‌کنم که شخصاً در آن شرکت نکرده‌ام و از خداوند می‌خواهم که مرحوم را قرین رحمت و رضایتش قرار دهد و بعد از او صبر و آرامش را نصیب شما و آشنایان آن مرحوم کند.

متن زیبا چهلم حاج قاسم

و لا یسعنی إزاء مصابکم الألیم إلا أن أتقدم إلیکم و إلى عائله الفقید بصادق المواساه…معنی:تسلیت من بر اثر غم و اندوه فراوانی که در اثر مصیبتتان به شما رسیده تا زمانی که در کنار شما نباشم به شما کمکی نمی‌کند.

متن استوری حاج قاسم

بهترین استوری حاج قاسم

الله یخلف علیهم مصیبتهم بأحسن منها یا رب و یخلف على والدیهم بجنات عرضها السموات والأرض یا رب.معنی:خداوند به آن ها بر اثر مصیبتشان، بهتر از او را عطا کند. خدایا به پدر و مادرش جایگاهی در بهشت که عرض آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است جایگاهی عطا کن.

حاج قاسم استوری کوتاه

الصبر مُر ولکن فیه شفاء.معنی:صبر تلخ است ولی در آن شفا و گشایشی وجود دارد.

کشت شدن حاج قاسم

قد أصابنی من الحزن ما أصابکم فلا تیأسو و الله یسمع دعائکم. عظم الله أجرکم و أحسن عزائکم و غفر لمیتکم.معنی:همانا مصیبتی که باعث اندوه شما شد؛ مرا نیز اندوهگین ساخت. نا امید نشوید..خداوند دعای شما را می شوند. خداوند اجرتان دهد و ناراحتی غم شما را به بهترین وجه پایان دهد. و گناهان عزیز از دست رفته شما را ببخشاید.

متن شعر حاج قاسم

اللهم من أحییته منا فاحییه على الإسلام، و من توفیته منا فتوفاه على الإیمان…معنی:خداوندا هر کس از ما که زنده است پس او را به اسلام زنده بدار. و هر کدام از ما که فوت شده در حالت ایمان بمیران

استوری گریه حاج قاسم

اللهم أغفر له و أرحمه وأعف عنه و إکرم نزله و وسع مدخله و أغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطایا کما ینقى الثوب الأبیض من الدنس.معنی:پرورگارا گناهانش را ببخش و به او رحم کن و او را گرامی دار و او را با آب و برف و سرما بشوی و از گناهان پاک کن. همان گونه که لباس سفید از پلیدی ها پاک می شود.

متن استوری حاج قاسم

متن زیبا چهلم حاج قاسم

إنا لله و إنا إلیه راجعون… اللهم أجرنا فی مصیبتنا و أخلفنا خیراً منها… اللهم یرحمها…معنی:همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خداوندا در مصیبتمان برای ما پاداش قرار بده و چیزی بهتر از آن را برای ما جایگزین کن… خداوند او را رحمت کند…

کشت شدن حاج قاسم

بسم الله الرحمن الرحیممن…. (اسم خود را بنویسید)إلى…. (نام گیرنده پیام را بنویسید)السلام علیكم و رحمة الله و بركاتهبلغنی نبأ وفاة أخیكِ فی حادث سیر… و كم آلمنی هذا الخبر… و تمنیت لو كُنت بقربك كی أواسیكِو أقف بجوارك… و لكن هو البعد كما تعلمین غالیتیغالیتی إصبری و تذكری ان الله تعالى قال (إنما یوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب)و تذكری أن الصبر عند المصیبة الأولى… فلا تنسی أن تسترجعی و تسألی الله أن یعوضك خیر مما فقدتِ.أختی الحبیبة… أعلم ان مثلك لا توصى و لكنی أحببت تذكیركِ بأجر أصحاب البلاء و أنهم یُبتلون حتى یسیروا على الأرض و لیس علیهم ذنب… فلتصبری یا أخیة و لتحتسبیثبت الله قلبك و جبر مصابك و رحم میتك…معنی:به نام خداوند بخشنده بخشایشگراز طرف… (نام خود را بنویسید)به… (نام گیرنده پیام را بنویسید)سلام و رحمت خداوند بر شمامطلع شدم که برادرتان را در یک حادثه رانندگی از دست دادید. و چقدر این خبر مرا آزرد. ای کاش در این شرایط کنار شما می‌بودم تا بتوانم به شما دلداری بدهم. اما همانطور که می‌دانید به سبب شرایط و فاصله نمی‌توانم کنار شما باشم.صبور باشید و با یاد داشته باشید خداوند متعال در قرآن فرموده است به صبر کنندگان پاداشی بی حد و اندازه اعطا خواهد کرد.به شما یاد آوری می‌کنم که صبر در هنگام مصیبت یک فضیلت محسوب می‌شود. و از خداوند می‌خواهم بهتر از آن چه از دست دادید به شما عطا کند.خواهر عزیزم می‌دانم توصیه کردن در این شرایط کار درستی نیست. ولی می‌خواهم پاداش مصیبت زدگان را به شما یاد آوری کنم که وعده داده شده تا زمانی که بر زمین راه می‌روند گناهی بر ایشان نیست. خداوند قلب شما را ثابت قدم گرداند، غم و اندوه شما را جبران کند و از دست رفتگانتان را بیامرزد.

حاج قاسم رهگشا

السلام علیكم ورحمة الله و بركاتهلقد آلمنا نبأ وفاة والدكم، و فجعنا كما فجعكم، فعند الله نحتسبه، و إنا لله و إنا إلیه راجعونأخی، أحسن الله عزاءك و عظم الله أجرك، إن لله ما أخذ و له ما أعطى و كل شیء عنده بأجل مسمى، فلتصبر و لتحتسب نرجو الله أن یغفر له، و أن یرحمه، و أن یسكنه فسیح جناته و ألهمك و والدتك و إخوتك الصبر و السلوانأخوك… (نام خود را بنویسید)معنی:سلام و رحمت خداوند بر شماخبر درگذشت پدرتان باعث اندوه ما شد. ما نیز در غم شما شریک هستیم. اجر و پاداش او را از خداوند مسئلت داریم. از خداییم و به سوی خدا باز خواهیم گشت.برادرم، خداوند شما را تسلی دهد و پاداشتان را زیاد کند. همانا آنچه را كه خداوند گرفت، از آنِ خودش بود، و آنچه را كه داده است نيز مال خود او اوست. مسلّماً هر چيز، زمان معينى دارد، پس صبر کن و امیدوار باش. از خداوند می‌خواهیم او را بیامرزد و به او رحم کند و او را در بهشت قرار دهد. همچنین برای شما، برادرانتان، خواهرانتان و مادرتان از خدا صبر، تحمل و آرامش مسئلت داریم.از طرف برادرت … (نام خود را بنویسید)

استوری برای شهادت حاج قاسم

لا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه و إکرم نزله. اللهم أبدله داراً خیراً من داره… و أهلاً خیراً من أهله…معنی:خدایا او را در حفره‌ای از حفره‌های جهنم قرار نده. پروردگارا او را ببخش و بیامرز و به او رحم کن وجایگاهش را گرامی بدار. او را در منزلی بهتر از منزلی که در این دنیا داشت قرار بده.و خانواده‌ای بهتر از خانواده‌ای که در دنیا داشت نصیبش کن…

استوری گریه حاج قاسم

إنا لله و إنا إلیه راجعون… اللهم أجرنا فی مصیبتنا و أخلفنا خیراً منها… اللهم یرحمها…معنی:همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد…خداوندا در مصیبتمان برای ما پاداش قرار بده و چیزی بهتر از آن را برای ما جایگزین کن… خداوند او را رحمت کند…

متن استوری حاج قاسم

استوری حاج قاسم شب جمعه

إصبروا وتذکروا إن الله تعالى قال (إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب).

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

العمل الصالح رفیقها وأبدلها داراً خیراً من دارها إنک سمیع مجیب. نوصیکم بالصبر والإحتساب، والتعاون على البر والتقوى، والإستغفار لوالدکم، والدعاء له بالفوز بالجنه والنجاه من النار.

متن حاج قاسم

عظم الله أجرک أخی العزیز الغالی الموت کأس یشربه الجمیع هذا الکأس الوحید الذی یلف بنفسه على الخلق ولیس الخلق من تذهب له مختاره إلا ما ندر.

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

الحیاه أیام قلائل مهما عشنا ومهما طالت السنین فأنما هی کحلم أو لمح بصر.

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. نتقدم بأحرِّ التعازی إلیکم وإلى أفراد العائله الکریمه کافه بمناسبه وفاه (أسم المتوفی) تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. أخلص التعازی لکم ولأفراد أسرتکم بوفاه..

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

کشت شدن حاج قاسم

الله یخلف علیهم مصیبتهم بأحسن منها یا رب و یخلف على والدیهم بجنات عرضها السموات والأرض یا رب.خداوند به آن ها بر اثر مصیبتشان، بهتر از او را عطا کند. خدایا به پدر و مادرش جایگاهی در بهشت که عرض آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است جایگاهی عطا کن.

استوری گریه حاج قاسم

اللهم.. املأ قبره بالرضا و النور، و الفسحه و السرور اللهم… أعذه من عذاب القبر، و جاف الأرض على جنبیه…پروردگارا قبرش را با خشنودی و نور و شادی پر کن… پروردگارا او را از عذاب قبر نجات بده و زمین را از دو پهلویش تهی کن.

استوری گریه حاج قاسم

لا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه و إکرم نزله. اللهم أبدله داراً خیراً من داره… و أهلاً خیراً من أهله…خدایا او را در حفره‌ای از حفره‌های جهنم قرار نده. پروردگارا او را ببخش و بیامرز و به او رحم کن و جایگاهش را گرامی بدار. او را در منزلی بهتر از منزلی که در این دنیا داشت قرار بده. و خانواده‌ای بهتر از خانواده‌ای که در دنیا داشت نصیبش کن…

استوری گریه حاج قاسم

تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته…از خدا می‌خواهیم به واسطه‌ی رحمتش موجب آرامش روح آن مرحوم شود.

استوری گریه حاج قاسم

اللهم أغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا کبیرنا و صغیرنا.پروردگارا گناهان زندگان و مردگان و شاهدان و غایبان و بزرگ و کوچک ما را بیامرز.

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

درونج متن همسر حاج قاسم

إنا لله و انا الیه راجعون… اللهم أجعل قبره روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها حفره من حفر النار.همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خداوندا مزارش را باغی از باغ‏‌های بهشت قرار بده نه حفره هایی از حفره های جهنم

متن شعر حاج قاسم

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن شعر حاج قاسم

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن حاج قاسم

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

حاج قاسم استوری کوتاه

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

درونج متن همسر حاج قاسم

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

درونج متن همسر حاج قاسم

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

استوری گریه حاج قاسم

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

حاج قاسم رهگشا

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم استوری کوتاه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

استوری گریه حاج قاسم

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

حاج قاسم استوری کوتاه

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

سرباز حاج قاسم

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

بهترین استوری حاج قاسم

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

استوری برای شهادت حاج قاسم

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

استوری حاج قاسم شب جمعه

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن استوری حاج قاسم

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

استوری برای شهادت حاج قاسم

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

حاج قاسم رهگشا

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

حاج قاسم استوری کوتاه

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن استوری حاج قاسم

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

کشت شدن حاج قاسم

الله ام نامت آرامش جان من است

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

استوری برای شهادت حاج قاسم

خدایا مُح 👑A۲تم

استوری برای شهادت حاج قاسم

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن استوری حاج قاسم

درونج متن همسر حاج قاسم

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

درونج متن همسر حاج قاسم

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

استوری گریه حاج قاسم

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن زیبا چهلم حاج قاسم

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم استوری کوتاه

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

متن زیبا چهلم حاج قاسم

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

حاج قاسم استوری کوتاه

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

استوری گریه حاج قاسم

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن زیبا چهلم حاج قاسم

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

درونج متن همسر حاج قاسم

خدا در ❤ من است …

متن زیبا چهلم حاج قاسم

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

استوری برای شهادت حاج قاسم

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

حاج قاسم استوری کوتاه

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن حاج قاسم

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن حاج قاسم

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

حاج قاسم رهگشا

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

متن استوری حاج قاسم

سرباز حاج قاسم

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

سرباز حاج قاسم

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

کشت شدن حاج قاسم

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

استوری گریه حاج قاسم

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن زیبا چهلم حاج قاسم

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

استوری برای شهادت حاج قاسم

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن زیبا چهلم حاج قاسم

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن استوری حاج قاسم

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

متن زیبا چهلم حاج قاسم

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

استوری حاج قاسم شب جمعه

صلحدهانی استکه بی مضایقه آواز می‌خواندو گوشی بریدهپرچم جنگ را در میدانبرابر خانه ام بالا می‌برد

استوری گریه حاج قاسم

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه‌ای هزاری ، تو چراغ خود بر افروز…

استوری برای شهادت حاج قاسم

مرادی که در صـــلح گردد تمامچه باید سوی جنگ دادن لگام

متن زیبا چهلم حاج قاسم

احترام به حقوق دیگران روحیه صلح جویی را در جامعه ترویج می کند با یک لبخند صلح را به دیگران هدیه کنیم

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن شعر حاج قاسم

اگر می خواهید با دشمن خود صلح کنید، باید با دشمنتان کار کنید. در این صورت شریک دشمن خود خواهید شد….
“نلسون ماندلا”

حاج قاسم رهگشا

به گفته باروخ اسپینوزا – فیلسوف هلندی قرن هفدهم، «صلح» به معنی نبود جنگ نیست؛ بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می‌گیرد و همان طور که آزادی به معنای زندانی نبودن نیست، صلح هم به معنای نبود جنگ نیست. ‏همچنین مفهوم صلح را نباید با آتش‌ بس اشتباه گرفت، زیرا «صلح» به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ است.‏

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

بر این باورم که برای تحقق صلحِ جهانی نخست باید به صلحِ درونی رسید !کسانی که به طور طبیعی آرام و در صلح با خویش اند، قلبهایی گشوده تر به سوی دیگران دارند …

درونج متن همسر حاج قاسم

من نه تنها صلح طلب هستم، بلکه صلح طلبی جنگجو هستم. من آماده ام برای صلح مبارزه کنم….
“آلبرت انیشتین”

متن شعر حاج قاسم

جنگ قانون ابدی زندگی است و صـــلح راحت باش میان دو جنگ است.“فریدریش نیچه”

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

متن زیبا چهلم حاج قاسم

از صلح چه می فهمند ؟!
این مردم که گوشت و پوست استخوان شان
از کینه های جاهلیت انباشته است
اینها که نه جنگ را برای آزادگی می خواهند
و نه صلح را
جنگ را برای جنگ می خواهند
و صلح را
برای آتش افروزی جنگی هولناک تر
نه می توان با آنها جنگید
و نه می توان از در صلح وارد شد

بهترین استوری حاج قاسم

در سرای زندگانی جنگ قدرت تا به کیاین همه تعجیل کردن بهر ذلت تا به کیبا محبت دشمنی نابود و خنثی می شودزندگانی بهر صلح است ، جنگ و نفرت تا به کی

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

آماده بودن برای جنگ یکی از موثرترین ابزار حفظ صلح است….
“جرج واشنگتن”

درونج متن همسر حاج قاسم

من با خدا کاملا در صلح هستم. اما با تفکر نوع بشر در تعارضم….
“چارلی چاپلین”

متن حاج قاسم

امن ترین جایِ جهان
آغوشِ توست
ذره ذره اش بویِ صلح می دهد.

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

با گذشته خود صلح کنید
تا حال شما را از بین نبرد.

حاج قاسم استوری کوتاه

اینکه در این دنیای پر از جنگ و هیاهو یک روز را بدون دغدغه جنگ و آشوب بگذرانیم یک رویای دست نیافتنی نیست…
روز ۲۱ سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده اند
روز جهانی صلح گرامی باد.

استوری گریه حاج قاسم

احترام به حقوق دیگران روحیه صلح جویی را در جامعه ترویج می‌کندبا یک لبخند صلح را به دیگران هدیه کنیمروز جهانی صلح گرامی باد

متن استوری حاج قاسم

اگر افسرده هستید در گذشته زندگی می کنید
اگر مضطرب هستید در آینده زندگی می کنید
اگر در صلح و آرامش هستید در حال حاضر زندگی می کنید.
لائوتسه

استوری برای شهادت حاج قاسم

ما هرگز نمی توانیم در دنیای بیرون به صلح برسیم
تا زمانی که با خود صلح نکنیم.
دالایی لاما

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

بهترین استوری حاج قاسم

ارزشمندترین چیزی که می توانید آن را تصرف کنید قلب است
قدرتمند ترین سلاحی که می توانید داشته باشید صلح است.
کارلوس سانتانا

حاج قاسم رهگشا

صلح تنها نبردی است که ارزش برگزاری دارد.
آلبر کامو

متن زیبا چهلم حاج قاسم

صلح فقدان جنگ نیست
این یک فضیلت
یک وضعیت ذهنی
یک تمایل به خیرخواهی
اعتماد به نفس
و عدالت است.
باروخ اسپینوزا

استوری برای شهادت حاج قاسم

ما برای ایجاد صلح به اسلحه و بمب نیاز نداریم
ما به عشق و شفقت نیاز داریم.
مادر ترزا

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

روزی که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کامل داشته باشیم
روی زمین صلح برقرار خواهد شد.

متن استوری حاج قاسم

متن استوری حاج قاسم

اگر کسی فکر می کند که صلح و عشق
فقط کلیشه ای است که در 60 ثانیه فراموش می شود، این یک مشکل است
صلح و عشق ابدی است.
جان لنون

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

هنگامی که قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند
جهان با صلح آشنا می شود.
جیمی هندریکس

کشت شدن حاج قاسم

صلح نه تنها بهتر از جنگ است
بلکه بی نهایت سخت تر از آن است
جورج برنارد شاو

استوری حاج قاسم شب جمعه

شعر در وصف روز صلحهر تکه از من
در گوشه ای از دنیا تیر می کشد
گاهی برای چوبه داری
گاهی برای جوخه ی آتشی
هر تکه از من
دیواری انسانی ست
در ذهن تفنگی که تنها، به صاحبش جواب پس می دهد .
من دیوار فروریخته ی برلینم
در اتحاد جماهیر شعرهایم
مجسمه ای آزادم
در ایالات متحده واژه هایم
من جنگ و صلحم
در جدال دو نیم کره
از مغزم
هر تکه از من
در گوشه ای از دنیا آتش جنگ را روشن نگه می دارد

کشت شدن حاج قاسم

سر تیتر روزنامه ها رابرای پسر سه ساله اممی خوانمو او هر بار با شنیدن هر خبرمبهوت می ماندمی گویم:برف های زمین آب می شوداو فقط می گوید:-برفمی گویم:ماهیان می میرندمی گوید:-ماهیمی گویمرودها آلوده است-رود…باران دیگر نمی بارد-بارانو درختها هر روزبر زمین می افتند-درختجنگل معنی ندارد-جنگل

متن استوری حاج قاسم

بهترین استوری حاج قاسم

تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟!
تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟
یاری ام کن!
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

کشت شدن حاج قاسم

سیاه پوش تواَم. نامت را می‌نویسم و بزرگی ات، تمام تنم را می‌لرزاند. نامت را می‌نویسم و صبرت را تاب نمی‌آورم. لابه لای روزهای خاکستری اندوهت، آنچنان فرو می‌شکنم که حتی خویش را فراموش می‌کنم. بانو! بیابان، دنبال گام‌های استوارت، سال‌هاست که از تاریخ، روبه روی صبر عظیمت به زانو درآمده است. کربلا، چراغ در دست راه افتاده است. بانو! تاریخ، بر جاده‌های تاریک خویش، همچنان می‌تازد و تو سربلند ایستاده ای با اندوهان سرشارت. بانو!ثانیه‌ها برایت قدم به قدم رنج آورده اند و تو، قدم به قدم صبر کرده ای. چشم‌های زمان، همچنان از خوابی سنگین می‌سوزد؛ رنجی که سال‌ها تو را تنها به صبوری شناخت. بر کتف‌های گسترده آسمان، ملائک، پیکرت را آرام آرام می‌برند. فریادهایی شکسته، دهان‌هایی عزادار، خاک در هم می‌پیچد، گلدسته‌های دمشق، چشم به راه کبوتران زایر تواند. شهر، در اندوه تناور خویش پیچیده است. نامت را می‌نویسم و انگشت‌هایم بوی بال‌های سوخته شاپرکان غریب می‌گیرد. نامت را می‌نویسم و چشم‌هایم می‌سوزند. نامت را می‌نویسم و می‌گریم. بانو!تو را با بزرگی ات، تو را با صبرت، تو را با اندوهی که سال‌ها در سینه داشتی و دم نزدی، تو را تنها با تمام وجودم ـ همین چشم‌های ناچیز ـ اشک می‌ریزم.

سرباز حاج قاسم

زینب یگانه است خدا هم به فاطمه
تا زینب است دختر دیگر نمی دهد
زینب همان کسی است که در را عفتش
عباس می دهد نخ معجر نمی دهد

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

زینبی که آن روی سکه عفت فاطمی است، پرده‌نشین خانه وحی است، پرورده غیرت‌هاست. همان خاتونی است که زنان کوفه صف اندر صف در انتظار دیدار اویند تا در درس تفسیرش بیاموزند که چنین بی‌مانند تفسیر قرآن بر سرنیزه خوانده شده را فریاد می‌کند، چنان‌که به قدرت قرآن، جان‌های بی‌وجدان اهل شهر نفاق را زنده کرد و حیات حسینی به رگ‌هامان تزریق کرد. آرى، به خدا که تاریخ در محضر زینب(س) از پا درآمده و خود را به دست باکفایتش داده تا تاریخ و شریعت محمدی، همه و همه را از نو بسازد.

درونج متن همسر حاج قاسم

مژده باد تو را، زینب! که دیگر فردایی نیست، این شام غریبان آخرینِ تو را که کوفیان، خاکستر بر سرت بریزند و بر اشک‌های جانسوز کودکان، نیشخند بزنند. مژده بادت که دیگر، زنان قبیله تاریکی، بر مظلومیتت کِل نمی‌کشند! خاتون! دیگر راحت شدی و غم فردا را نمی‌خوری که سر خورشید را بر نیزه‌ها ببینی و از سوز جگر، سر بر محمل بکوبی. خانم! نمی‌دانم که این دریای صبر را از کدامین آب حیات سر کشیده ای که صبر هم در مقابلت زانو زد. اما سرانجام بعد از پنجاه و چند سال، مقنعه مشکینی را از سرت برداشتی و با لباس سفید به خانه ابدی ات رفتی.

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

کشت شدن حاج قاسم

ای شکوه حماسه در سراپرده حیرت! ای زخم خورده نینوا! ای بانوی خورشید‌های دربند! ای زینب قهرمان! تو که خود، وسعتی به اندازه همه سوگ‌های آفرینش داشته ای، تو که خود دریای بی کران اشک را، ساحل بودی، چگونه باید بر تو سوگواری نمود که ما سوگواری را از تو یادگار داریم. تو که آواز سرخ کربلا را از حنجره بردباری ات، به گوش تاریخ رساندی و اگر این حنجره صبوری و آن نطق آتشین تو در کاخ یزیدیان نبود، داستان جان سوز آن ظهر عطشناک عاشورا در کوچه‌های تاریخ به دست فراموشی سپرده می‌شد.

استوری حاج قاسم شب جمعه

زینب خدای عشق و جان عالمین است
ذکر طپش های دل زینب حسین است
چون طینت او از ازل شد نینوایی
روحش حسینی است و قلبش کربلایی

کشت شدن حاج قاسم

زینب! برخیز که هنوز، کاروان کربلا چشم به دستان نوازشگر تو دوخته است.
برخیز! که هنوز این خاک سوخته، خنکای نسیم نگاه تو را فریاد می‏زند … و این صحرای تشنه، محتاج شبنمی از چشمان‏ توست که به گل نشیند.
هنوز بر فراز بلندای نیزه‏ ها، نام مقدس تو، فریاد می‏شود و پیکرهای خون آلود، قیام تو را چشم انتظارند …
هنوز گهواره کودکان، تلنگر دستان تو را می‏طلبد و گلدسته‏ ها اذان یاد تو را زمزمه می‏کند.
هنوز پشت همه پندارهای سرخ، پشت همه زمان ‏های کبود، پشت همه پیشانی‏ های شکسته، پشت همه زخم ‏های شکوفا، خیال تو می‏وزد و هنوز زمین پس از سال ‏ها، معجزه‏ پیامبر گونه‏ ات را در شام فراموش نکرده است …

درونج متن همسر حاج قاسم

برای تو می‌نویسم، ای زینب! ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا! ای آزاد اسیر! ای قامت سبز اعتراض! ای نهال بارور ایثار! ای جاری زلال متانت! ای آیه صراحت و عفت! ای آذرخش خشم! ای مظهر لطافت و رحمت! چگونه می‌توان تو را گفت، تو را نوشت. قلم در ابهامِ شناختت مانده است. انسان، در زیبایی کامل در تو متجلی است.

حاج قاسم استوری کوتاه

کمکم کن تا تو را الگوی زیستنم بدارم و بدانم
یاری ام کن تا چنان باشم که با امام خویش بودی
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

متن استوری حاج قاسم

درونج متن همسر حاج قاسم

آه از نماز شب نشسته و قامت ناگهان خمیده ! آه از موی سپید یک شبه !…آه از دل زینب !

استوری حاج قاسم شب جمعه

ای زینب(س)
تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟!
تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟
یاری ام کن!

متن شعر حاج قاسم

زینب آخر این شبِ تاریک را سر می کند / یاد از یاس و شقایق، یا صنوبر می کند
این وداعِ آخر و جان دادنِ بانوی عشق / عاقبت وصل حسینش را میّسر می کند

استوری برای شهادت حاج قاسم

صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است / احترام عشق هم از احترام زینب است
داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام / با حسین همدست گشتن اتهام زینب است
مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت / این حسین فرمانده عالم، امام زینب است
گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است / بعد زهرا رتبه ی برتر مقام زینب است . . .

حاج قاسم استوری کوتاه

چگونه باورمان شود؟چشم‌ها بی‌بهانه اشک می‌ریزند
بی بهانه، نه!
که رفتنت، بی‌درنگ‌ترین بهانه اشک‌های من است.
لحظه‌ها، داغدار غمی بزرگ‌اند
آب‌ها، در خروشند مصیبت عظمای خاک را
کلمات، مرثیه می‌شوند، غم غربت تو را
ای شرافت مدام
ای نجابت تمام
ای کهکشان صبر
ای زبان گویای علی علیه السلام
هرجا خاکی، آبی، خرابه‌ای می‌بینم
ناگاه، نامت، بر دروازه‌های اندیشه‌ام سبز می‌شود
هر جا قافله‌ای می‌بینم
عجیب دلم به یاد غربت لحظه‌هایت، می‌گیرد
بانو!
بر دیدگان مبهوت من
شوراب ناگزیری است
که هر روز، در فراغ تو، جاری می‌شود
چگونه باورمان شود بانو!
رفتنت؟
چگونه باورمان شود خاموشی فانوس مهربانی‌ات؟!
چگونه تو نیستی که هنوز، هُرم خطبه‌های آتشینت ریشه‌های ظلم و ستم را می‌سوزاند؟!
چگونه تو نیستی که هنوز، درختان از شنیدن داستان رنج‌هایت قد خم می‌کنند؟!
و باران بی‌وقفه، به یاد روزهای بی‌کسی‌ات
بی حسین!
بی عباس!
بی رقیه!
اشک می‌شود و از چشم‌ها باریدن آغاز می‌کند!؟
بانو!
چگونه باورمان شود که تو نیستی؟!
زینب مسرور

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

افسوس زمینو امروز، از زمین تیره و تار ظلم، قامتْ خمیده کربلا هجرت کرد تا در روشنایِ مطلقِ حق، آرام گیرد.
حسین علیه السلام، به دیدار کهکشان شکیبایی، عاشقانه می‌ایستد و در دیدگانِ زهراییِ زینب علیهاالسلام، تصویری دوباره از سیمایِ پرنور برادر نقش می‌بندد. زمین، بار دیگر مبتلای پشیمانی است و برای از دست دادن دردانه دیگری از آفرینش، به افسوس می‌نشیند.
زینب، در مهیب‌ترین برخورد اهل رذالت با خاندان نبوت، چنین بر سینه تاریخ ثبت می‌کند راز صبر بزرگ و جاودانگی نگاهش به حقیقت را؛ آن گاه که در عشرتکده باطل، مقابل تمسخر احمقانه یزیدیان فرمود: «جز زیبایی ندیدم.» چرا که معاشقه با معشوق ازلی، تماشایی‌ترین زیبایی زمین است؛ هرچند جولان ظلم و بیداد جهل، داغ عزیزان را بر دل او بگذارد. ازاین روست که زمین و زمان، داغدار کسی شدند که با چشمان ملکوتی، تمام بدی‌های آنها را زیبا دید و خم به ابرو نیاورد.
پس از آن ظهر شگفت و خون بار، زندگی بدون حسین علیه السلام، روی زمینی که بین روح و جسم او فاصله‌ای به ارتفاع زمین و آسمان انداخته و زینب علیهاالسلام را در برزخ فقدان حسین علیه السلام، تنها گذارد، چه تلخ می‌گذشت؛ تلخ‌تر از تمام آن مصائب عظیم!
برای زینب علیهاالسلام، زمین، بی وجود حسین علیه السلام، غربت آباد است و زمان بی حضور او، ملال انگیز! ولی ماند، تا فریاد گلویی بریده از حنجر او برخیزد و در میان عربده باطل، سکوت مظلومانه حقیقت را به بلاغت کلام روشنگر خویش، بشکند.
معصومه زارع

متن شعر حاج قاسم

خداحافظ ای ام المصائبخداحافظ ای زخم‌های دلت یادگار نینوا! دیگر امشب به مرور خاطرات سرخ پرپر شدن کبوتران نخواهی پرداخت؛ که تو نیز کبوترانه کوچ خواهی کرد تا به کاروان آسمانی حسین بپیوندی.
زمین، چه عرصه تنگی برای پاره‌های دل فاطمه و علی بود! گرچه از همان روز که رأس حسین را بر نیزه‌ها بردند، بهانه‌های زندگی‌ات، به پایان رسیده بود.
مگر گل‌های چیده وجودت ای ام المصائب، چقدر می‌توانستند در آب دیدگانت، زندگی را ادامه دهند؟
از امشب، اشک‌های فراق یوسف تو، بر دامن پیراهن خونینش سرریز خواهد شد و زمینیان، داغدار جای خالی تو خواهند بود.
آن روز که هُرم خطبه‌هایت، شام را گرفته بود و دودِ آه از دلت برخاست، در میان خاک عطش، ریشه دواندی تا امروز، وقتی خاک، تو را در برمی گیرد، نام تو در جای جای خاطرات کربلا شکوفه کند.
هنوز شنیده می‌شود که چگونه قلب سنگ‌های خارا را آب کردی و شعله صبرت، بر همگان روشن کرد که چگونه بی برادر، یتیم می‌شوند.
ای دخترِ یتیم‌نوازترین مرد زمین! پاسخ «ما رأیت الّا جمیلا»ی تو، هنوز در گوش تاریخ می‌پیچد. بدرود، ای زیباترین تصویر صبر!
یا زینب! صبر آزموده تو در فرهنگ لغات عاشورا، قشنگ‌ترین واژه‌ها را بعد از حسین آفرید و حسین که بی طاقت از دوری تو بود، امشب، دعای تو را مستجاب کرد و این گونه بود که سفر، تو را برگزید تا بر پهلوی شکسته مادرت، مرهم شوی.
امشب، کوه به دریا می‌پیوندد تا منظره غروب حسرت را در قلبمان بیافریند. امشب، طناب اسارت جهان خاکی، از دست‌های زینب باز خواهد شد و فرشتگان صف بسته، نوای «ارجعی الی ربّک» را برای او خواهند سرود.
یا عقیله بنی‌هاشم! اگر روزی از عون و محمد خواستی تا برای پیوستنت به حسین علیه السلام دعا کنند، آیا می‌دانستی که چه زود، هنگامِ استجابت فرا خواهد رسید؟
امشب، تو را سبک‌تر از بال فرشتگان و روشن‌تر از روز و زیباتر از نخستین سپیده دم آفرینش، به سوی آسمانیان خواهند برد؛ چرا که نهایت آرزویت، پیوستن به حسین بود و هرکه به حسین نپیوندد، مرداب خواهد شد.
تشنه توایم یا زینب! دعا کن که قلب‌هایمان به لاهوت و ملکوت، گره بخورد و به راستی:
کی با فنای تن ز تو کس دور می‌شود
شمع از گداختن همگی نور می‌شود
رزیتا نعمتی

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

لطیف‌تر از گل‌های مریموقتی کودکی‌های در غربت گذشته‌ات را ترمیم می‌کنم، دخترکی نمودار می‌شود لطیف‌تر از گل‌های مریم، که خردسالی‌اش را توفان‌های متخاصم، به غارت برده‌اند؛ دخترکی که دنباله چادر نمازش، دردهای زمین را به افلاک می‌رساند.
وقتی خلوت متروک خانه‌تان، با زانوان در بغل گرفته پدرت می‌آمیزد، قلب آفرینش از تپش باز می‌ماند؛ اما تو با همه کودکی‌ات، باید بمانی و مهربانی دستانت را دور گردن پدر حلقه کنی و صبر بیاموزی.
مادرت سفارش برادرانت را حتی به آب کرده است و تو ـ آبروی آفرینش ـ خود را نذر هستی آنها می‌کنی.
زمان دیر یا زود می‌گذرد. جوانی‌ات در شهادت پدر خم می‌شود؛ اما باید سر پا بمانی تا دنیا شهادت زهرآلود برادرت را پلک بزند.
وقتی مدینه در تیرباران تابوت نواده پیامبر متمرکز می‌شود، نمی‌شود که نباشی.
تازه اینجاست که آغاز می‌شوی؛ تا به حال، مقدمه وجود خویش را گذرانده‌ای.
حادثه‌ای سترگ در راه است و تو باید به پیشوازش بروی. باید آن اتفاق سرخ را، آن شوکران دردهای مداوم را، جرعه جرعه سر بکشی.
تکیه‌گاهت، ستون زندگی‌ات به خاک می‌افتد. روحت از زخم‌های متراکم انباشته می‌شود و تو هنوز باید بمانی و به اسارت رفتنت را بر دوش خسته تاریخ، آوار کنی.
باید با همه شکستگی‌ات، ستون قامت امام زمانت بشوی تا حقیقت، در سنگ باران ممتد فرزندان جاهلیت، دفن نشود.
می‌ایستی؛ صبور می‌ایستی و روشنی را در تاریکی شام، جار می‌زنی.
وقتی شمعی سه ساله را در خرابه، روشن می‌گذاری و می‌روی، اطمینان داری که شهر از معجزه لبریز خواهد شد.
دوباره، وقتی بی‌کسی‌ات به شام تبعید می‌شود، همه فکر می‌کنند دیگر از تو چیزی نمانده است؛ اما هنوز هم بر آستانه معرفت ایستاده‌ای تا به تشنگان سرگردان، جام حقیقت تعارف کنی.
رقیه ندیری

استوری گریه حاج قاسم

قامتی مطابق با شکیباییاز دمشق تا کربلا، فاصله‌ای در دل نیست. فرقی نمی‌کند؛ زینب علیهاالسلام هرجا که باشد، فاتحانه بر بلندای هستی ایستاده است و از حسین علیه السلام می‌گوید.
روبروی زینب علیهاالسلام، هرچه که بوی قدرت بدهد، مرده است.
نام زینب علیهاالسلام که می‌آید، تکلیف انسان با خودش روشن می‌شود؛ می‌داند با آنچه که باید باشد، چقدر فاصله دارد؛ پی می‌برد چند جام عرفان لازم است تا «زیبا دیدن مصیبت‌ها.»
امروز، اگرچه از زینب علیهاالسلام می‌گوییم و از زینب علیهاالسلام می‌نویسیم و خود را زینبی می‌دانیم؛ اما تنها خود اوست که از رویارویی با گونه‌های مختلف داغ، سربلند آمده است.
دمشق، در بهت فرو رفته است، پیش روی این همه عفت و صلابت.
تاریخ، کجا زنی را سراغ دارد این چنین؟!
زینب علیهاالسلام، توان روشنی است که همه مردان روزگار، او را می‌ستایند.
یک زن، با آن همه رنج و کارهای فراوان دیگر بر دوش:
حمایت پررنگ از بازمانده ظهر عطش؛ پناه‌دِهیِ یتیمان عاشورا، بیان مفاهیم تیغ‌های کربلایی.
زینب علیهاالسلام، یعنی چکامه‌های روشن غم؛ بیانیه‌ای پر از سوز؛ اما همچنان استوار.
زینب علیهاالسلام، پیام صبر و رضا را از کربلا به دمشق و از آنجا، به همه جهان نشان داد.
عاشورا، ادامه دارد؛ حتی استقامتی بالاتر از نمازهای نشسته‌اش نیست. امتداد نینوا، نام زینب است که تبلوری است در همه دقایق.
محمدکاظم بدرالدین

استوری برای شهادت حاج قاسم

وقت زیارتاز این چادر بپرس، تن هزار زخم خورده را چه باید کرد؟ دیگر گریه هم شفای بغض‌های به خون نشسته نیست! قد خمیده را به رکوع پی در پی نافله شبانه، بهانه دهی؛ زخم پیشانی شکسته را به نوازش کدام دست آشنا، آرام نمایی؟
بیا از اینجا برویم! کسی چه می‌پرسد حال تو را؟ این دیوارهای تبعید چه می‌دانند که عطر کوچه باغ‌های مدینه در سجاده به یادگار مانده از مادرت، محبوس مانده است؟
بگو خاطرات، دست از سرت بردارند! هر روز، چوب خیزران و لب خونین بر طاقچه نگاهت پرپر می‌زنند و شب نشده، سر بریده ماه را بر نیزه، به غنیمت می‌برند. خواب به چشمت نیامده؛ گاهواره می‌سوزانند و تازیانه می‌چرخانند…
اصلاً بگذار همه خلخال‌ها و گوشواره‌ها را به غارت ببرند این هروله شبانه‌ات، در پی سر بریده برادر، تا کی؟
بیا از اینجا برویم؛ خرابه نزدیک است. لااقل سه ساله را بهانه کن و برای بی سر و سامانی دلت سر به دیوار غربت بگذار.
راستی، با آن قنداقه خونین که رباب علیهاالسلام، در پی‌اش می‌گشت، چه کردی؟
مشک تیرخورده را در کدام پستوخانه دلت مخفی کردی تا سکینه نبیند؟
عبای هزار تکه شده علی اکبر علیه السلام را به کدام بازمانده از تبار مجنون بخشیدی، تا به دست لیلا نرسد؟
ام البنین علیهاالسلام را چه صدا کردی که یاد پسران پرپر شده‌اش نیفتد؟
در آن کربلای هزار بار گریسته تو، کسی نبود تا آن پیراهن کهنه خون‌آلود را از چشم مصیبت زده تو، دور نگه دارد؟
گریه کن، صبورترینِ عالم! آن تن عریانی که بر خاک و خار و خون غلتید، عزیز تو بود؛ عزیزتر از جانت!
همین که عکس سر بریده ماه، در پیاله آب افتد و باد، عطر غبار قبور کربلا را در هوای یادت بپراکند، وقت زیارت تو رسیده است؛ وقت آنکه کبوتران پرپر شده در قفس نگاهت، پرواز کنند و ستاره‌های غروب کرده در حنجره زخمی‌ات، آواز بخوانند؛ وقت آنکه دوباره عباس علیه‌السلام برایت رکاب بگیرد و علی اکبر علیه‌السلام زانو بزند و قاسم علیه‌السلام، مرکبت را آرام بنشاند و حسین علیه‌السلام، دست دراز کند، تا تو را همان طور که شایسته عقیله بنی‌هاشم است، سوار محمل نماید.
چشم‌هایت را باز کن. تمام شد خواب وحشتناک این روزها! اکنون، آغوش پیامبر صلی الله علیه و آله است و گریه‌های وقت تولدت!
نزهت بادی

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن حاج قاسم

دل شکسته، سرفراز و نستوهمی‌بینمت که بر تپه‌های سوخته، ثانیه‌های مصیبت را تاب می‌آوری و از خیمه‌های عطشان، شعله می‌تکانی.
می‌بینمت، سرفراز و نستوه. آغوشت، خون‌آلود حنجری بریده است و دلت، تکه تکه حادثه گودال.
تو همانی که بی‌هراس از ارتفاع شمشیرها، حقانیت عشق را به تفسیر نشستی و خواب راحت را از چشمان بی عدالت کفر، ربودی.
تو زینبی، او که روح اسطوره‌ای اش، عصیان بادها را به سخره می‌گیرد.
ریگزاران تشنه می‌شناسندت، وقتی که مرهم بال‌های زخمی پروانه‌ها می‌شوی. دستان جهان، افول زنجیرهایش را مدیون تو است.
نیزه‌های بیداد را از نفس انداختی. مگر چشمان حماسه را غروبی است که من سوگوار تو باشم؟
یا زینب! اتفاق تو را شن‌باد هیچ حادثه‌ای، دفن نمی‌تواند کرد. شکوه ایستادنت، تاریخ است. نگاهت، پنجره‌ای است گشوده بر دوردست آینه و عرفان.
جانت، پرندگی را هجا به هجا، آسمان می‌شود. با توام که تقویم حقیقت شیعه را به شهادت ایستادی تا قرن‌های پس از تو، زلال آفتاب را تجربه کنند. ایستادی؛ وقتی که از سر و روی شهر، دیوار نخوت می‌بارید و این چنین، نیزه‌های بیداد را از نفس انداختی.
حالا تو رفته‌ای و در دورهای مه آلود، پنهان شده‌ای. رفته‌ای؛ با کفش‌هایی از باران و ابریشم و مسیر عبورت را چراغ‌های شکوفه، روشن کرده‌اند.
می‌روی و پنجره‌های آسمان، به پیشوازت گشوده می‌شوند. می‌روی و ما، مچاله داغ سترگت، روزهای بی‌تو را می‌گرییم.
ببین چگونه شانه‌های بی‌پناهمان را توفان کوچت می‌لرزاند؛ چگونه خورشید بی قرار چشمان روشنت، بر کوه‌های زمین مویه می‌کند؟
ای بزرگ! اگرچه نیستی، اما باور حسینی ما را خللی نیست. می‌مانیم و در تقاطع آتش و خنجر، شکوه فاطمی‌ات را پاسداری می‌کنیم.

متن حاج قاسم

متن برای دعوتنامه رسمی از مدیر و رئیس شرکت
مدیران و رؤسای محترم واحد‌های …………….
موضوع: برگزاری جلسه………………
با سلام.
احتراماً با توجه به در پیش بودن ………… موضوع و به منظور ایجاد آمادگی حداکثری برای آن به ویژه در ارتباط با مدیران و رؤسای سازمان، به استحضار می‌رساند، جلسه‌ای در این خصوص در تاریخ ……… ساعت …. الی ………. در سالن اجلاس برگزار خواهد شد؛ لذا خواهشمند است جهت حضور در جلسه مذکور برنامه‌ریزی فرمایید.
با تشکر
………………..
رونوشت:
مدیریت محترم جهت استحضار

بهترین استوری حاج قاسم

متن دعوتنامه رسمیبرای یک جلسه کاری
جناب آقای ……………………….
رئیس محترم …………………………
موضوع: ………………………………………
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند …. مین جلسه شورای … با دستور جلسه زیر از ساعت..:.. لغایت..:.. صبح در دفتر اینجانب برگزار می‌گردد. مزید امتنان است در جلسه فوق شرکت فرمایید.
۱- ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده
۲- در خصوص اقدامات انجام‌نشده
۳- برنامه‌های گذشته حال و آینده
بنا به اهمیت موضوع مستدعی است در وقت مقرر شخصاً در جلسه حضور به هم رسانید.
با تشکر

استوری برای شهادت حاج قاسم

متن دعوتنامه رسمی برای شرکت در جلسه 
جناب آقای …………..
رئیس محترم …………..
موضوع: دعوت به جلسه ……………………………………
با سلام و احترام
بدین‌وسیله ضمن تشکر از اعلام آمادگی آن شرکت به جهت حضور در بخش …………… به استحضار می‌رساند مقرر گشته است جلسه آغازین فرآیند ارزیابی ……………………. در روز ………….. مورخ …………… رأس ساعت …………… در طبقه ……… شرکت ……………….. واقع در خیابان ……………………………برگزار گردد؛ لذا با توجه به لزوم حضور نمایندگان …………………… در این جلسه، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت حضور نماینده ……………….. در این جلسه فراهم آید.
با تشکر
…………….

بهترین استوری حاج قاسم

متن دعوتنامه رسمیبرای حضور در مراسم رسمی
جناب آقای ………………..
رئیس محترم ……………………….
موضوع: دعوت جهت شرکت در جلسه
با سلام و احترام
بدین‌وسیله از جنابعالی دعوت می‌شود تا در….مین جلسه ……………که به منظور بررسی و پیگیری مصوبات جلسه دوم و همچنین ارائه گزارش و بررسی عملکرد هر یک از واحد‌های تابعه، رأس ساعت …… روز ……….. مورخ.. /.. /.. در طبقه ………. ………….. اداره کل واقع در …………………… تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانید.
با تشکر
……………………
دبیر و عضو کمیته ………..

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

نمونه دعوتنامهجهت همایش علمی«اَلعِلمُ کَنزٌ عَظیمٌ لایَفنی»
«علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی‌شود.»با سلام
جناب آقای / سرکار خانم ……….
احتراماً، از شما دعوت به عمل می‌آید تا در همایش علمی…………، با مدیریت …………… و با حضور اساتید محترم ……………………؛ که به مناسبت ……………… برگزار می‌شود، شرکت فرمایید. سرفصل‌های اصلی مورد توجه در این همایش به شرح زیر است:
۱. سرفصل اول
۲. سرفصل دوم
۳. و …
مکان: ………………….
زمان: ………………….

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

 نمونه دعوت نامه برای شرکت در سمینار آموزشی
بسمه تعالی
تاریخ: ….
شماره: ….
پیوست: …..
جناب آقای …….
مدیریت محترم …….
موضوع: دعوت به برگزاری سمینار آموزشی برای کارکنان
با سلام و احترام
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، جلسه‌ای آموزشی در رابطه با ….. در راستای توانمندسازی مدیران و کارکنان شرکت در تاریخ …. در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار می‌گردد؛ لذا خواهشمند است همکاران محترم رأس ساعت ۱۰ صبح در روز شنبه تاریخ …. در محل سالن اجتماعات حضور به هم رسانید.
قبلا از حسن توجه و همکاری شما سروران گرامی نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ ….

درونج متن همسر حاج قاسم

متن نمونه دعوتنامه برای شرکت در مراسم افتتاحیه
جناب آقای / سرکار خانم ……………
رئیس محترم …………………
با سلام و احترام
بدین وسیله ضمن تبریک و بزرگداشت به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک ……………..، به استحضار می‌رساند، مراسم افتتاحیه شرکت/ فروشگاه/…….. در روز ………………. مورخه ……………… از ساعت ……. لغایت ………. برگزار می‌شود. حضور ارزشمند شما، رونق بخش این مراسم و موجب افتخار بنده است.
مکان: …………………
با تشکر

استوری گریه حاج قاسم

نمونه متن دعوتنامه برای شرکت در جلسه توجیهی
جناب آقای …………
رئیس محترم شرکت ………………………
موضوع: دعوت جهت حضور در جلسه توجیهی
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند جلسه توجیهی ………………. روز ………. شنبه مورخ …………. ساعت … لغایت … در محل سالن ………… شرکت …………….. واقع در ………………….. با محور‌های زیر برگزار می‌گردد:
۱- آشنایی با ………………..
۲- آشنایی با سامانه ………..، مقایسه و تجزیه و تحلیل ……………..
۳- معرفی جشنواره ………..
۴- نحوه داوری‌ها و معرفی ……….
خواهشمند است دستور فرمایید افراد ذیل که در …………….. ثبت‌نام و به‌ عنوان ………………و …………….. انتخاب گردیده‌اند، در این جلسه حضور به هم رسانند.
۱- جناب …………… سرپرست ……………
۲- جناب آقای……………. رئیس ……………
۳- جناب آقای ………… شهردار ……………
با تشکر از همکاری ارزشمند جنابعالی
………………..
مدیر جشنواره…………….

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

نمونه دعوتنامه برای شرکت در همایش فرهنگی«أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِه»
«از جمله بندگان، آن کس پیش خدا محبوب‌تر است که برای برندگان سودمندتر است.»با سلام
فرهیخته گرامی، جناب آقای / سرکار خانم ……………………
احتراماً، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام ……………………، بدین وسیله از جنابعالی دعوت به عمل می‌آید تا در همایش ………………… با محوریت ……………………؛ که به بررسی ……………………… می‌پردازد، شرکت فرمایید.
زمان: …………….
مکان: ……………

متن استوری حاج قاسم

سرباز حاج قاسم

نمونه دعوتنامه برای جلسه اولیاء و مربیان
بسمه‌تعالی
دعوت‌نامه حضور در جلسه اولیا و مربیان مدرسه…………..
حضور اولیاء محترم دانش‌آموز: ……….. کلاس: ……..
با سلام و احترام
بسیار خرسندیم که در ماه مهر، سرآغاز فصل تربیت، علم‌آموزی و معرفت، حضور پرشور و ثمربخش شما را در کنار خود حس می‌کنیم و رهنمودهایتان را در تحقق آرمان‌ها و آموزش‌ و پرورش فرزندانمان پذیرا باشیم.
شما نیز می‌توانید در این تعامل و همبستگی بین (خانه) و (مدرسه)، خدمتگزاران خود را یاری رسانید تا با تلاش و برنامه‌ریزی مشترک بتوانیم آینده‌سازانی عالم و عامل پرورش دهیم.
خواهشمند است با عنایتی که نسبت به سعادت و خوشبختی فرزند دلبندتان دارید، ضمن حضور به‌ موقع و مشارکت فعال در این جلسه ما را از نظر و پیشنهاد‌های مفید خود بهره‌مند سازید.
لازم به ذکر است با توجه به مطالب مهمی که در این جلسه مطرح خواهد شد، حضور یکی از والدین در این جلسه الزامی است.
*برنامه جلسه:
۱- دعا برای قبولی کودکان
۲- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری
۳- برگزاری انتخابات انجمن
*زمان: جمعه مورخ …. از ساعت…. الی ………..
*مکان: سالن اجتماعات مدرسه راهنمایی………
با تشکر و امتنان فراوان
…………
مدیر مدرسه راهنمایی……………..

کشت شدن حاج قاسم

نمونه دعوتنامه رسمی جهت حضور به عنوان سخنران مراسم
بسمه تعالی
تاریخ: ….
شماره: ….
پیوست: …..
جناب آقای …….
مدیریت محترم …….
بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌شود که به عنوان سخنران در همایش …. ما را مفتخر نموده و با بیانات شیوا و مؤثر خویش در رابطه با ….. در تاریخ …. در محل …. ما را بهره‌مند سازید.
با تشکر
نام و نام خانوادگی …….
امضاء و تاریخ ……..

استوری گریه حاج قاسم

نمونه دعوتنامه دعوت به مراسم افطار برای همکاران اداری
رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید
که سراپای پر از عطر و صفا کرد مراهمکار گرامی، جناب آقا / خانم ………………………..
ضمن تبریک ماه ضیافت الله، ماه صداقت دل‌ها و با آرزوی قبولی عبادات و طاعات؛ از شما دعوت می‌نماییم به‌صرف افطار به میهمانی خالق یکتا آمده تا افتخار میزبانی شما را در لحظات روحانی افطار داشته باشیم.
زمان: …………………………..
مکان: …………………….

بهترین استوری حاج قاسم

همسر عزیزم! تو تنها یار و همدم زندگی‌ام هستی و چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می‌مانی. دوستت دارم.

متن حاج قاسم

بیا تا خانه‌مان را روشن کنیم. تو خورشید باش تا من ماه شوم. تو به من بتاب و من تا ابد دورت می‌گردم.

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

استوری برای شهادت حاج قاسم

خدا میدونه چه آشوب و استرسی تو دلمون بود…راهی محضر شدیم تا اسممون بره تو شناسنامه هم…رفتیم محضر تا ۶ دنگ دلمو سند بزنم بنامش…

کشت شدن حاج قاسم

بانو تو ایران منی من هم سلیمانی تودیگر نذارم لحظه ای باشد نگاهی روی تواخر برای حفظ تو باید منم راهی شومسوی یمن با ارتشی اماده از دیدار تو

استوری حاج قاسم شب جمعه

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیمهر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است …

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

ساده بگویم
آخرین پرنده را رها کردم
دلم را با خود برد
تا رقم زند تقدیرم را
آسمان ،آن آبی بیکران !
پرواز ،پرواز ،پرواز
نور را یافت
آن افق روشنت را
رسید آن
لحظه ای پاک و بزرگ
دل به دریا زد و
آرام نشست بر شانه هایت
سپرد دلم را برای رها شدن
برای پرواز! برای اوج گرفتن
در
دوست داشتنهایت
حالا او خاکی ترین پرنده آسمان توست

کشت شدن حاج قاسم

حالا که روز و روزگارمون یکی شدحالا که حرف دلامون یکی شدحالا که آسمون پر ستارهشبامون یکی شدحالا که دست تو دستسمت نگامون یکی شدحالا که تیک تیکقلبامون یکی شدحالا که عطرنفسهامون یکی شدبذار یه چی بهت بگم !!بگم؟!!!!دوستت دارم ،خانومم!

متن استوری حاج قاسم

استوری گریه حاج قاسم

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست
وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

استوری گریه حاج قاسم

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

من مینویسم ازعشـــــق بین زوج های مذهبی….
مینویسم از محبت هایی که اساسش عشق به خداست…
غفلت از من بچه مذهبی هست …
که نگذاشتم دیده شوم….
کسی عشق های آسمانی ما را ندیده….
مینویسم تا بدانند عشق اصلی مال ما بچه مذهبی هاست ..
نه آن عشق های پوچ خیابانی….

بهترین استوری حاج قاسم

دوسٺٺ دارم ولے چون با حجابے بیشٺر
مثل خورشیدے ولے پشٺ نقابے بیشٺر
شلاڸ سبز و سرخ حتے صورٺے بر چهره اٺ
خوب مے آید ولے خب رنگ مشڪےبیشٺر

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

مبهوت جمالش شدم
و طرز نگاهش
با چادر و
آن مقنعه و موی سیاهش

متن استوری حاج قاسم

استوری برای شهادت حاج قاسم

به والله و به الله و تاللهقسم بر ایهی نصر من اللهکه دست از دامنت من بر ندارماگر کشته شوم الحکم الله

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

با همین چادر و چفیه شده ای همسفرمتو فقط باش کنارم ، شهادت با من !با همین چادر و چفیه شده ام همسفرتای به قربان تو یارم ، شهادت با هم . . .

استوری حاج قاسم شب جمعه

من تو را ای روح معصومانه ای عشقمیان تار و پودم دوست دارمتو را چون آیه های آفرینشبه ذکر هر سجودم دوست دارمتو را ای آفتاب فصل پاییزسراسر در وجودم دوست دارم

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

حل شدن در دل معشوقه که ایرادی نیست
چای هم آب کند در دل خود قندش را
شاعر: اسماعیل محمدی

حاج قاسم رهگشا

مبل‌ها را چیدم
پرده‌ها را کنار پنجره
قاب‌ها را به دیوار آویختم
بعد
دو فنجان چای ریختم
و فکر کردم به ۳۶۵ روزِ دیگر
که می‌توانم با چیدمانی دیگر
دوستت بدارم…

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

استوری گریه حاج قاسم

سرد شده‌ای
درست مثل این چای.
اما نمی‌دانم چرا
از دهان نمی‌افتی! …
شاعر: محسن حسینخانی

حاج قاسم استوری کوتاه

دلم تنگ است برای نغمه‌های بی پایانمان و سرد شدن‌های مکرر چای!

متن برای زیر استوری حاج قاسم سلیمانی

با فنجانی چای هم می‌توان مست شد!
اگر اویی که باید باشد، باشد

حاج قاسم استوری کوتاه

گاهى صبح
نبودنت، درد مى کند
و خورشید
آنقدر بى رحمانه در اتاق مى پاشد
که جاى خالى ات
برملا شود
روى تخت
من
موهاى آشفته ام را
از نوازش هاى دیشب
شانه مى کنم
و تو آنقدر عجولانه مى روى
که چایت
سرد مى شود
شاعر: ارغوان جهانگیری

بهترین استوری حاج قاسم

به قدر یک فنجان چای دو نفره صبر کنبی آنکه نگران نگاه خیس من باشیدمی آسوده نفس بکشبی آنکه دلواپس قلب خاموش من باشیپنجره دلتنگی هایم را رو به خواستنت بسته اماشتباه شیرین دلم را به رخ این بغض سنگین نکشبگذار و برو بی آنکه نگران دلی باشی که بی صدادر پس ثانیه های دوست داشتنت تباه شدقصه ی غریبی نیستتکرار خواستن ها و نداشتن هاقصه ی دل های همیشه تنهافنجان چایت که به پایان رسیدآخرین خط این قصه را نا تمام بگذار و برو

متن استوری حاج قاسم

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

محبوبم!
درخشش دانه‌های شِکَر در نور آفتاب
و عطری که از دمنوش چای بهاره پابرجاست
چه ترکیب زیبایی خواهد شد.

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

خسته‌تر از آنم
که لیوانی چای
آرامم کند
آغوش گرم ترا می‌خواهم
در جنگلی ناشناس
وقتی که آسمان
از لا‌به‌لای شاخه‌ها
سرک می‌کشد

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

عشق بعضی وقت‌ها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته؛ صبوری بهتر است
توی قرآن خوانده ام… یعقوب یادم داده است:
دلبرت وقتی کنارت نیست، کوری بهتر است
نامه هایم چشمهایت را اذیت می‌کند
درد دل کردن برای تو، حضوری بهتر است
چای دم کن… خسته ام از تلخی نسکافه‌ها
چای با عطر هل و گل‌های قوری، بهتر است
من سرم بر شانه ات؟.. یا تو سرت بر شانه ام؟…
فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است.
شاعر: حامد عسکری

استوری برای شهادت حاج قاسم

دلتنگم
دلتنگ همه‌ بهانه‌های کوچک هم صحبت شدن با تو
دلتنگ یکی از آن چای‌های قند پهلویی که همیشه برایم کنار تو خیلی بیشتر از یک نوشیدنی ساده بود…

متن استوری حاج قاسم

یک فنجان چای تلخکه با دستان تو داغ شده باشدو با لبخند زیبای تو شیریندر یک روز سرد زمستانیتمام چیزی ست که من می خواهم

متن استوری حاج قاسم سلیمانی

سرباز حاج قاسم

بهترین آدم‌های زندگی…
همان‌هایی هستند که وقتی کنارشان می‌نشینی
چایی ات سرد می‌شود و دلت گرم!
شاعر: ایلهان برک

درونج متن همسر حاج قاسم

چای ریختن شبانه
وقتی تو نیستی
فرسایشی‌ترین کار جهان است
مثل این‌که پای پی این ساختمان مستأصل
آهسته آهسته؛ استکان استکان آب بریزم تا سست شود
یا پای این چنار متروکه
آهسته آهسته؛ استکان استکان سم بریزم تا خشک شود
شاعر: پوریا عالمی

درونج متن همسر حاج قاسم

و چای، دغدغه‌ عاشقانه‌ خوبی ست
برای با تو نشستن؛ بهانه‌ خوبی ست… ‏
شاعر: حسن صادقی پناه

استوری گریه حاج قاسم

تشنه‌ام چای نداری بدهی لیوانی؟
لرزش سینی و چشمان تو دیدن دارد!
شاعر: احمد علیزاده

سرباز حاج قاسم

و گاه
حبّه قند‌های
رنگارنگ
از جنسِ دلتنگی‌
می‌افتند در فنجان دلم
و حل می‌شوند؛ آرام آرام…
و روح من
سرمیکشد این نوشیدنی شیرین را…
آری؛ سر میکشم این دلتنگیِ رنگارنگم را.

متن استوری حاج قاسم

بهترین استوری برای حاج قاسم سلیمانی

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد
تو نامِ مرا چه زود بردی از یاد
من حبّه‌ قندِ کوچکی بودم که …
از دستِ تو در پیاله‌ی چای افتاد
شاعر: جلیل صفربیگی

حاج قاسم استوری کوتاه

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت
دلم آرام ِ نگاهت را می‌خواهد و شهد شیرین کلامت
خسته‌ام
دوباره باورم میکنی؟

متن حاج قاسم

تو نیستی.
اما من برایت چای می‌ریزم…
‏…
چه فرق می‌کند؟
باشی یا نباشی
من با تو زندگی می‌کنم!
شاعر: رسول یونان

درونج متن همسر حاج قاسم

دیگر پاک نمی‌شوند
نه لکه‌ی چای از روی رومیزی
و نه خاطره‌ انگشت‌های تو از خاطرم
یک فنجان چای خورده‌ای
و دیگر هیچ چیز مثل گذشته نیست

حاج قاسم استوری کوتاه

من سرد
هوا سرد
برف سرد
زمستان سرد
تو با من سرد
دنیای من سرد
همه چیز سرد.
ولی فنجان قهوه‌ام گرم
این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می‌برد…

استوری برای شهادت حاج قاسم

پر کن پیاله را
کین جام ِ آتشین
دیریست
ره به حال ِ خراب ِ من نمی‌برد…
شاعر: فریدون مشیری

سرباز حاج قاسم

چای را بی پولکی خوردن صفا دارد اگر
حبه قندی مثل تو شیرین زبانی میکند
شاعر: قاسم صرافان

حاج قاسم استوری کوتاه

گاهی
تنها دو نفر می‌توانند
تمام دنیا را پشت میز کافه‌ای
مثل یک حبه قند در فنجانی چای
به هم بزنند…
شاعر: لیلا کردبچه

متن درباره حاج قاسم سلیمانی برای استوری

زندگی جیره مختصریستمثل یک فنجان چایو کنارش عشق استمثل یک حبه قندزندگی را با عشقنوش جان باید کردسهراب سپهری

حاج قاسم رهگشا

تو رفته‌ای
و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه
مهمترین بحران خاورمیانه است و
این احمق‌ها هنوز سر نفت میجنگند…
شاعر: پوریا عالمی

استوری حاج قاسم شب جمعه

بگذار برایت چای بریزم
امروز به شکل غریبی خوبی
صدایت نقشی زیباست بر جامه‌ای مغربی
و گلوبندت، چون کودکی بازی می‌کند زیر آیینه‌ها…
و جرعه‌ای آب از لب گلدان می‌نوشد
بگذار برایت چای بیاورم، راستی گفتم که دوستت دارم؟
گفتم که از آمدنت چقدر خوشحالم؟
حضورت شادی‌بخش است مثل حضور شعر
و حضور قایق‌ها و خاطرات دور
شاعر: نزار قبانی
ترجمه: آرش افشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *