متن از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن تولد از طرف برادر به خواهر

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

# دوستت دارم

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن از طرف برادر به خواهر

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
# دوستت دارم

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

دِلبَـرکَم…♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ……ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼 # دوستت دارم # ادبی

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …😌♥️ # دوستت دارم

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن تولد از طرف برادر به خواهر

⧼جَهانــم تویــی⧽
چُنان ⧼دورت⧽ میگردَم که هیچکس
به این زیبایـی
جهانگردَی را تَجربه نَکرده باشَد🩺♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

«خَندِه‌هایَت»
زیباتَرین‌بَهانه‌ اّست برایِ‌تَپِشِ‌«قَلبـ♡ـم»‌🍀

‌ ‎‌‌ # دوستت دارم

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

بقول شایع ؛
یبار‌میگم‌دیگه‌نه!
شما‌تکون‌نمیخوری‌‌عه‌پیش‌من:)🤍✨ # دوستت دارم

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر


『 عشـ∞ـق‌مهربونم
‌ ‌‌ ممنونم‌که‌با‌بـودنت‌بهم‌جرات
‌ ‌ ‌‌زندگی‌میدی‌ممنونم‌که‌با‌مهربونیات
‌ ‌بهم‌امید‌مـیدی‌ممنونم‌که
‌ ‌ ‌‌تنهادلـیل‌نـفس‌هام‌شدی
ممنونم‌که‌هستی… 』🫀🐼💛•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ # دوستت دارم

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

°•『 ܝ߳ࡐ ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܥ ࡄ݅ߺߊ‌ࡇ ࡅ߭ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ܦ߳ܠࡅ߲ܩܨ 💜👑』•° # دوستت دارم

متن از طرف برادر به خواهر

⎬عـشـᰔـق یعـنی؛
هـر وقـت نگاش میڪنی
خـودتُ بخـاطر انتـخـابـت
تـحـسـیـن ڪـنـی ⎨ 🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌ # دوستت دارم

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

نسخم!🍷🙃
نسخ چی؟!
نسخ چشات👀❤
خندیدنات😂🙂❤
اون دلبری کردنات🤤💑❤ # دوستت دارم

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

واگیرتَرین بیمـآریِ رویِ زَمیـنَ هم باشیِ مَن مُبتـلاتَرینَم به ◞ت,,❤✨ # دوستت دارم

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

یک‌بارگفتی
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
ومن‌هزار‌بار
ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم♥️✨ # دوستت دارم

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

ولی تـــو .. ❤️‍🔥

بودنِت انقدر قشنـگه
که من قربونِ هرلحظه
بودنـِت کنارم برم 💍 # دوستت دارم

متن تولد از طرف برادر به خواهر

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ💞⛓ # دوستت دارم

متن از طرف برادر به خواهر


تا اطلاعِ همیشگیِ طِبــــق قانون عشق
قلبــم به ⋮ ت∞ ⋮ محکومهِ..!🦋♥️🔐
‌ # دوستت دارم

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

‌‌به تُـــــوحسودیم‌میشه‌چون
“قَلبــــم”به‌جای‌اینکه‌اول‌برای
خُودم‌بتپه‌برای “تُــــو”میتپه🥺🤍 # دوستت دارم

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

‌ ‌

آهای عشق جانم!♡🦋
خیلی⦅دوستت دارم⦆چون؛
وقتایی که بهت فکر میکنم لبخند میاد رو لبام،‌ ضربان قلبم تند میشه…♾
صدات بهم آرامش میده تنها تویی که میتونه تمام حسای خوبو بهم بده…🫀🌸💛

‌ ‌ # دوستت دارم

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

[ وفادار توام..♡ ]
هَر لحظهِ
هَر جا
تا ابد!🧿♾
# دوستت دارم

متن از طرف برادر به خواهر

متن کوتاه خواهرانه/ بیو های خواهر [گلچین] | تاو بیو

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

خواهر که داشته باشی انگار دنیا رو داری 😊❤
دوستت دارم دنیای من 💫💙 # خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

با تمام مداد رنگی های دونیا فقط یه چیزی مینویسم اجی خیلی دوست دارم
# خواهر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

یه آرزو کن:🎂
خدایا هیچوقت مارو از هم جدا نکن
خواهرمو میگم:) # خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

خواهر که داشته باشی 😇
یه لبخند واقعی گوشه لب برای همیشه داری😉🤗 # خواهر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

آهاااای دنیا …
دنیای من خواهرمه❤🍃💫
تو کیلویی چند؟!!😏😂 # خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

خواهری یاد بگیر به هرکسی دل نبندی، چون هرکسی لایق قلب تو نیست..! "🥀🧚‍♂️ # خواهر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

تا تو هستی مُسَکِنی بالاترت نیست خواهریم…:)🌎✨💕🌸
# خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو…❣ # دوستت دارم # زندگی # مادر # عشق یک طرفه # همسر # آرامش # خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝 # پدر # دختر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

خواهر
اگه نقطش پایین باشه
میشه جواهر پس زیاد فرقیم ندارن 🙂
جواهــر من روزت مبارکـ… # تبریک تولد # خواهر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی
# تبریک تولد # خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

خواهر موجودی است که ثابت می کند خدا نمی خواهدما تنها بمانیم 😃💙🤗😉 # خواهر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

نمیدانی داشتنت❤،
میان تمام نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخیِ آخر قصه های امروز،
چقدر میچسبه…. . # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # آرامش # مادر # پدر # خواهر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

همیشه باش.همینقدر نزدیک.همینطور مهربان.همین اندازه ستودنی…
# مادر # خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه‌ی خــــــــــــــــدا
چراغ یک اتاقش روشن است💡 # خواهر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

ماه‌ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌هاي‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

متن از طرف برادر به خواهر

برایت نوشتم یادگاری
تا باشد روزگاری
گر رفتم روزگاری
آن باشد یادگاری
.
…زینب صادقی…

..
# خاطره

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده # عشق یک طرفه

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

گـࢪیـہ نڪن واسه ڪسے ڪ بلد نیست آرومت کنـــہ 💔:)..!!!!! # عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

.«قِســـــمَت نَبود». پاسخی به تمام ذوق هایی که زود کور شد🖤
# ادبی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)
# نامردی # عشق یک طرفه

متن از طرف برادر به خواهر

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر


غمگین ترین لحظه زندگیم اونجایی بود که
بدون هیچ امیدي با دلی شکسته
بهش گفتم : باشه برو
ولی تو قول داده بودي..💜🥀!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⠀ # ادبی # نامردی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره …:) # دلتنگی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

خدایا، دردی که دادی با صبری که بهم دادی یکی نیست🖤 # اموات

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐
# دلتنگی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..
# زندگی # عشق یک طرفه

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

تڪ‌…! تڪ‌…! اشڪام‌اسیـ‌د‌میشہ‌ࢪوے‌قݪبـ‌ت‌یہ‌ࢪوز💜✨
# انتقام # ادبی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍! # عشق یک طرفه # نامردی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

گاهی وقتا لازمه بی سر و صدا بری ببینی کی برای نبودنت داره سرو صدا میکنه🙂🖤☠️ # عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

ب‍‌‌م‍‌وس‍‌ا ‍‍دوس‍‌ش ‍داش‍‌ت‍‌م خ‍‌دش گ‍‌ذا‍ش‍‌ت رف‍‌ت 🖤′ # عشق یک طرفه # نامردی

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چ سود❤️‍🩹🥀 # دلتنگی # زندگی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

میگم قلب استخون نداره پس اینا چیه توش میشکنه؟! # حقیقت

متن تولد از طرف برادر به خواهر

متن کوتاه در مورد خانواده / بیو کوتاه خانواده | تاو بیو

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن از طرف برادر به خواهر

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر
#داداش # خانواده

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

چه چیزی زندگی را زیبا می‌کند 👇

1_همدمی مثل خواهر🥰❤
2_دلسوزی مثل مادر😍💖
3_پشتوانه ای مثل پدر😘💝
3_و عشقی مثل برادار😊💓
پس خدا رو واسه این همه نعمت شکر کن🙏🙏❤ # زندگی # خدا # خانواده

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

[بخندتاازخنده‌ی‌توسازدنیا‌،ڪوڪ‌شود😉🦋] # دوستت دارم # دختر # خانواده

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒 # شاد # خانواده

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 
# خانواده

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

متن از طرف برادر به خواهر

خدایا شکرت🙏
بابت تکیه گاهی به نام پدر # خدا # آرامش # دوستت دارم # خانواده # دختر # پدر

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

داشتن شما تمام خوشبختی من است # دوستت دارم # خانواده # مادر # پدر # دختر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

کاش‌پدرمادرهابفهمن‌کہ‌نگرانی‌آنهانمی‌ارزه بہ‌یک‌عمر‌حسرت‌کشیدن‌ودرآخرتنفراون‌دخترنسبت‌بہ‌ والدینش. # خانواده # دختر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔
# خانواده

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

‏دو نفر بدون اینکه از تو نظر بخوان زورکی آوردنت توی این دنیا، بعد تو کل زندگیتم باید تلاش کنی این دو نفر رو راضی نگه داری؟ حس نمی‌کنید باید برعکس می‌بود این داستان؟! # حاضر جوابی # خانواده

متن تولد از طرف برادر به خواهر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

تمام دنیا را بگردی کسی جز مادر دوستت نخواهد داشت🌹
# خانواده # مادر

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

‹ اشتیاقی که مرا زنده نگه داشت تویی ˘˘ › # دوستت دارم # همسر # دختر # پدر # خانواده

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

برای پرواز کردن بال نمیخواد…
وقتی پدر و مادرت هستن
دو بال داری برای پریدن! # مادر # پدر # خانواده

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

دریغ مکن منحنی زیبای لبخندت را . . :)🌱 # دوستت دارم # همسر # خانواده

متن تولد از طرف برادر به خواهر

جایی بمانید که قلب شما لبخند می‌زند.🙂 # آرامش # دختر # خانواده

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

°•تولدت مبارڪ‌ای‌تولددوبارهی‌زندگی🌱 # پدر # تبریک تولد # مادر # دختر # خانواده # همسر

متن تولد از طرف برادر به خواهر

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

زانو‌نمیزنم‌حتی‌اگر‌آسمان‌از‌قد‌من‌بلند‌تر‌باشد‌
شوخي‌که‌نیست‌من‌شاه‌شطرنجم.🤍🌿 # مغرور

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

چه‌غم انگیز است‌دوست داشتن‌کسی‌که‌میدانی
در‌نهایت‌جدایی‌است🥀🖤 # عشق یک طرفه

متن از طرف برادر به خواهر

صدایت شعریست که هیچگاه

برای قلبم تکراری نخواهد شد:)! # دوستت دارم

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

مُهِم نیست بَقیِه چی میگَن 《مُهِم》قَلب مَنِه کِه تُورو میخاد:)🫀🌌 # ادبی # دوستت دارم

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

گر دستی گرفتی ولی عکس‌نگرفتی مردی! # حقیقت # لاتی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

هفت خان را رد می کنی
دلت قرص است و پشتت کوه
دیگر آیه یاس بی معنیست
بگذار همه بگویند نمی شود
تو را لبخند پدرت کافی ست❤ # پدر

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

ظرفیـت آدماے این دوره زمـونه خیلے بالاست هنوز تو روڪنار نذاشتن یڪے دیگه رو بار گذاشتن: 😏✌️

• «سله سامورایی » # حقیقت

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

لبای دلتونو بدوزید تا حرفش رو به هرکِس و ناکِسی نزنه 🙂

«سله سامورایی » # عشق یک طرفه

متن از طرف برادر به خواهر

به هزاری هم رو بدی اصرار میکنه که تمام سکّه هستش 🙂

• # حقیقت

متن تولد از طرف برادر به خواهر

ما به تکرار خطا استادیم…جرم راه رفتن نیست…راه هموار نیست □⁦■ # ادبی

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱 # انگیزشی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

پـــ♥️ــــدر

حڪم ضربان قلب خونه را دارد

خدایا ضربان قلب هر خونه اے را حفظ ڪن

اللهم آمین» # پدر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :”( # خسته

متن از طرف برادر به خواهر

مهربونی بزرگترین خطایی بود که در حق آدمهای بی معرفت کردم! # خسته

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم……

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی # ادبی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

اگه رویایی تو سرته قدرت رسیدن بهشم تو وجودته:)🖤 # انگیزشی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

چه‌لذتی‌بالاتر‌از‌اینه‌ک•ینفـــــر•بتونه
با‌•بـــــودنش•بهانه‌ی‌قشنگی‌باشه‌برای
•خنــــده‌های•از‌ته دلت.. :)♥️🧿• # دوستت دارم

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

بعضیا نمیخوان حرفاتو بفهمن!

چون سودشون تو نفهمیدنه # لاشی

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

چِشِش مَعصومِ ولي از درون يِ هرزس..!

‌‌ # نامردی # لاشی

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

شکستوقبول‌میکنم،‌اما‌هیچوقت‌دست‌نمیکشم! # مغرور # انگیزشی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

دوستِت دارَم ،

چِه دوستَم داشته باشی چه نداشته باشی..!

‌ # عشق یک طرفه

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

درد را با چه اندازه میگیرند؟!درد دارم…از اینجا تا تو💔 # دلتنگی # خسته

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

آمدی جانم به قربانت ولی دیر آمدی👩🏿‍🦯

بی وقا حالا که از جانم دم سیر آمدی؟🙂🌑 # خودکشی # نامردی

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

ادعا نکن منو میشناسی، من میتونم از دلتنگی ذره ذره جون بدم ولی حتی یه پیام بهت ندم . .(:💜
. # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن از طرف برادر به خواهر

دل را هم‌ اگر سر شوقی بود تمام شد! # ادبی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادراعتماد آدما PIN گوشے نيست؛ ڪه سه بار بهت فرصت بده. . !
‌ # حقیقت

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر


اگه با گریہ ڪردن چیزی حل میشد
داروخونه ها پیـــاز میفروختن
پس گریه نکن باش؟
⁧‌ # بامعرفت

متن زیبا از طرف برادر به خواهر

نشسته ام .. تمام درها را بسته ام و کلیدشان را تک تک از دره ی افکارم پایین انداختم ..منتظرم که آیا کسی مرا پیدا میکند؟ # خسته

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

عشق های امــروزی

بی نام

قابل انتقال به غیر

و معاف از احساس می باشند … # عشق یک طرفه

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

از تمام دلتنگی ها

از اشک ها و شکایت ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم ! # دلتنگی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

برو از ما گریزان باش👀 که ما بد نام بد نامیم…!ـ # حاضر جوابی

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

زندگی‌مثه‌لب‌زنی‌جلوی‌یه‌آدم‌کوره᭕!‌ # زندگی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

پیش من نی ولی برا منه نزدیکش نشین:) # لاتی

متن تبریک روز دختر به خواهر از طرف برادر

یکم کمتر اعتماد کن تا نخاد بعد ب هرکی رسیدی بگی از تو انتظار نداشتم!!

😔☝️💔🥀🥀 # نامردی # حقیقت

متن از طرف برادر به خواهر

ز کدام رَه رسیدی؟ زِ کدام در گذشتی؟

که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادى؟ # ادبی # عشق یک طرفه

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

سلام حال همه‌ی ما خوب است

اما تو باور نکن .

– سهراب‌سپهری # ادبی

متن از طرف برادر به خواهر

اى كاش به قلبَم طلوع ميكردى

تا آتشِ چشمانَت بر هر كسى جُز من خاموش ميشد… # ادبی # دلتنگی

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

اما من میدونی همه نبودم… 🙂 # مغرور

متن تبریک روز معلم از طرف خواهر به برادر

خودزَنےیَنے‌میدونے‌این‌آهَنگ‌حالتو‌بَد میکنِھ‌وَلی‌قُفلی‌میزنی‌روشـ|🖤🙂| # موسیقی

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

یک نفر نیست ؟ مرا قسمت ت گرداند ؟
کار خیر است اگر !
این شهر مسلمان دارد 🙂 # عشق یک طرفه

متن تولدت مبارک از طرف برادر به خواهر

راحت بخواب ای شهر

آن دیوانه کرده است # ادبی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

ای که مارا میبینی با پشت خم!

زمستانم را نبین ماهم بهاری داشتیم!

این چنین خار نبودیم!

اعتباری داشتیم:)😊 # ادبی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

آدما عوضین!

رفیقا عوضی تر…! # نامردی # حقیقت

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

نه دیگر به اعتماد اعتقادست نه به اعتقاد اعتمادی 🙂 # حقیقت # خسته

متن از طرف برادر به خواهر

کی گفته قلبم سنگیه؟ قلبم شیشه‌ی زد گلوله ست😕 # مغرور

متن تبریک تولد از طرف برادر به خواهر

چه سازم که فلک فرمان من نیست🤕🍂
که مِیلِ زندگی در کام من نیست🎭🖕🏻 # زندگی

متن تولد از طرف برادر به خواهر

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

🌹
امروزت رو زندگی کن،
رویاهات بمونه برای فردا💪 # انگیزشی

متن تبریک تولد از طرف خواهر به برادر کوچکتر

بآ تُو از هیچ چیز ترسی نَدآرم!♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن روز مرد از طرف خواهر به برادر

◗  بعضے چیزها هیچوقٺ ٺڪرارے نمیشن مثل➷
رُژِ قرمز ، لاڪ زرشڪے،
░مشڪےِچشماٺ░♥️➹◖
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *