بهترین متن های انگیزشی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است، شادی
هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

بهترین نوشته های انگیزشی

ما راه رفتن را با زمین خوردن می آموزیم، اگر هرگز زمین نخوریم هیچوقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید!

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است!
در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند!
بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

دلیل این که اکثر مردم هرگز به اهداف خود نمی رسند این است که آن ها هدف خود را تعیین نمی کنند
یا هرگز به طور جدی به آن ها به عنوان اهدافی باورکردنی یا دست یافتنی نگاه نمی کنند
در حالی که برنده ها می توانند به شما بگویند که
به کجا می روند، چه برنامه ای برای انجام دادن در طول مسیر دارند و با چه کسانی ماجراجویی خواهند داشت.

بهترین نوشته های انگیزشی

افرادی که به شما می گویند نمی توانید در این دنیا تغییری ایجاد کنید دو دسته هستند:
دسته اول کسانی هستند که از تلاش کردن می ترسند
دسته دوم کسانی هستند که از موفقیت شما می ترسند.

بهترین متن های انگیزشی

کل راز یک زندگی موفق این است که کشف کنید
سرنوشت شما انجام دادن چه کاری است و سپس آن را انجام دهید.

زیباترین متن های انگیزشی

تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

بهترین نوشته های انگیزشی

بالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

بهترین نوشته های انگیزشی

دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

با اراده‌ای قوی می‌توان سخت‌ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.

بهترين متن هاي انگيزشي

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

وقتی کسی به من گفت نه
به این معنی نیست که من نمی توانم این کار را انجام دهم
به این معنی است که من نمی توانم با آن ها کار کنم.

بهترین متن های انگیزشی

یک برنده
یک بازنده است
که یک بار دیگر تلاش کرده است.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

من می خواهم
من دوست دارم
من می توانم
من انجام می دهم
این ها بهترین ها عبارت ها برای ساخت روزها و تمام زندگی تو هستند!

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

موفقیت حاصل تلاش های کوچکی است
که هر روز و هر روز و روز های بعد از آن هم تکرار می شوند.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

به تنهایی نمی‌توانم دنیا را تغییر بدهم اما می‌توانم سنگی را به آب بیندازم تا موج‌های بسیار خلق کند.

بهترین نوشته های انگیزشی

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید
بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

بهترین نوشته های انگیزشی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

بهترين متن هاي انگيزشي

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGERهر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند .

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.
-Unknown
اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
-Albert Einstein
تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

بهترین متن های انگیزشی

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your ownکلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

بهترين متن هاي انگيزشي

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.
-Anonymous
اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد

بهترین نوشته های انگیزشی

Beware the barrenness of a busy life.
-Socrates
مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

زیباترین متن های انگیزشی

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.
-Ernest Holmes
زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.
-John Barrymore
انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.
-Isaac Asimov
این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

بهترین نوشته های انگیزشی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.
-Chuck Palahniuk, Fight Club
این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

زیباترین متن های انگیزشی

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

Decide where you want to be and don’t stop until you get thereتصمیم بگیر میخوای کجا باشی وتا وقتی به اونجا نرسیدی منوقف نشو.

بهترین متن های انگیزشی

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

زیباترین متن های انگیزشی

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

زیباترین متن های انگیزشی

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

زیباترین متن های انگیزشی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

زیباترین متن های انگیزشی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

بهترین نوشته های انگیزشی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

بهترین نوشته های انگیزشی

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

بهترین نوشته های انگیزشی

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

بهترین متن های انگیزشی

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

بهترین متن های انگیزشی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

بهترين متن هاي انگيزشي

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

بهترین نوشته های انگیزشی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

هیچ وقت با پیروی از قواعد، راه رفتن را یاد نخواهید گرفت، تنها زمانی که خود شروع کنید و بارها و بارها زمین بخورید می‌توانید راه رفتن را یاد بگیرید.ریچارد برانسون؛ کارآفرین و سرمایه‌گذار بریتانیایی

بهترین نوشته های انگیزشی

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.ری گوفورت؛ مدیر یک کمپانی مهندسی بزرگ

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

هرگز اجازه ندهید بین کاری که نمی‌توانید انجام دهید و آنچه می‌‌توانید انجام دهید، تداخل ایجاد شود.جان وودن؛ رکورددار برد در بازی‌های دنیای بسکتبال

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

هرگز به خاطر زمان، هدف خود را رها نکنید؛ در هر صورت زمان خواهد گذشت.ارل نایتینگل؛ یکی از معروف‌ترین نویسندگان و سخنرانان آمریکایی

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

افراد بهتر کار می کنند، وقتی که بدانند هدف چیست و چرا!
مهم است که افراد صبح ها برای سر کار آمدن اشتیاق داشته باشند و از کار کردن لذت ببرند …

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

 هرگز در طول تاریخ فردی را ندیدم که زندگی آسانی داشته باشد و نام نیکی از خویش به یادگار گذاشته باشد.تئودور روزولت؛ رئیس جمهور آمریکا بین سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ میلادی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

پروژه‌ای که شما در برابر آن بیشترین مقاومت را می‌کنید، بزرگترین رشد شما را به همراه دارد.رابین شارما؛ نویسنده، سخنران انگیزشی اهل کانادا

زیباترین متن های انگیزشی

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی بنا کند.دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس اهل ایالات متحده آمریکا

بهترين متن هاي انگيزشي

من احساس می‌کنم که بزرگترین پاداش برای انجام هر کار، فرصتی برای انجام کار‌های بیشتر است.جوناس سالک؛ پزشک موفق یهودی‌تبار آمریکایی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

فقط کسانی که جرات می‌کنند تا حد زیادی شکست بخورند، می‌توانند تا حد زیادی به موفقیت دست یابند.رابرت اف کندی؛  سیاستمدار و وکیل آمریکایی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

مهم نیست الان چه شرایطی دارید و وضعیت الان زندگی شما چگونه است!مهم این است که تصمیم بگیرید.بله! یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز …تصمیم به ساختن زندگی که دوستش دارید.

بهترين متن هاي انگيزشي

 برای درک قلب و ذهن یک فرد، به آنچه که قبلا کسب کرده نه، به آرزو‌ها و اهداف او نگاه کنید.خلیل جبران؛ شاعر و نویسنده

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

اگر می‌خواهید شاد زندگی کنید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم‌ها و اشیا.آلبرت انیشتین

بهترين متن هاي انگيزشي

هدف خود را در کلام تان نیزحفظ کنید.کلامی را کهخدمتی به شما نمی کند،به کار نبرید…

بهترین نوشته های انگیزشی

سخت‌کوشی هیچ جایگزینی ندارد؛ استعداد فقط یک درصد و سخت‌کوشی نود و نه درصد در موفقیت فرد تأثیرگذار است.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

مشکلات همیشه وجود دارندو اکثر افراد در مقابلشان تسلیم می‌شوند،
اما فقط آن‌هایی کهبه خود و توانایی‌هایشان ایمان دارندمشکل را حل کرده و به هدف می‌رسند…

بهترين متن هاي انگيزشي

فقط یک چیز وجود دارد که یک آرزو را غیرممکن می‌سازد؛ ترس از شکست!پائولو کوئلیو؛ نویسنده

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

من تکه ای از پازل خداوندم
بی هدف آفریده نشده ام که
بی هدف زندگی کنم
می دانم آفریدگاری دارم که همیشه بوده
همیشه هست
رهایم نمی کند
و تنهایم نمی گذارد……

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.نورمن وینسنت پیل؛ کشیش و نویسنده آمریکایی

بهترین نوشته های انگیزشی

وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.تاشا هاگات؛ ثروتمند تگزاسی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

هدفمند زندگی کن.
انسان بی هدف مثل مسافر بی مقصد میمونه.
اگر هدف نداشته باشی زندگی تو رو هرجا بخواد میبره. راهت رو خودت انتخاب کن.
زمین خوردی؟
احساس نا امیدی می کنی؟
دوباره تلاش کن…
قوی باش…
دوباره شروع کن نذار یأس بهت غلبه کنه…
فقط استارت اولش سخته. باور داشته باش که میتونی
تو فقط یکبار زندگی می کنی…
بزار ده سال دیگه بخودت و پشتکارت افتخار کنی…

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

ر موفقیت یک کار اجباری است؛ چراکه ما را وادار به دستیابی به موفقیت بالاتر می‌کند.البرت کامو؛ فیلسوف فرانسوی

زیباترین متن های انگیزشی

وقتی که دوندگی به دنبال چیز‌های نادرست را متوقف می‌کنید، شانس رسیدن به چیز‌های درست را به دست می‌آورید.لولی داسکال؛ نویسنده، مدیر و سخنران آمریکایی

بهترين متن هاي انگيزشي

طعم فتح قله ها را کسی می چشد که
با تمام جانش،
مسیر سربالایی کوه را طی کند.
بعد از آن، قله در تسخیر ” اراده ” اوست ….

بهترين متن هاي انگيزشي

ابت یک قسمت فرعی از کار است، یک فرد خلاق از اشتیاق رسیدن به هدف تحریک می‌شود، نه به خاطر میل به شکست دادن دیگران!آین رند؛ رمان نویس روسی – آمریکایی

زیباترین متن های انگیزشی

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما آن‌ها را ایجاد می‌کنید.کریس گروسر؛ عکاس مشهور و موفق

بهترین متن های انگیزشی

 رویا‌های ما تحقق خواهند یافت، به شرطی که ما شهامت تعقیب آن‌ها را داشته باشیم.والت دیزنی؛ کارآفرین آمریکایی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده را به من نشان دهید تا من به شما کسی را نشان دهم که هرگز موفق نشده است.خوان کالینز؛ فرد موفق انگلیسی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

عالیت را با موفقیت اشتباه نگیرید.جان وودن؛ رکورددار برد در بازی‌های دنیای بسکتبال

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

من شکست نخورده‌ام، فقط هزاران راه پیدا کرده‌ام که کارساز نبوده‌اند.توماس ادیسون

بهترین متن های انگیزشی

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است. اندرو هندریکسون؛ قهرمان اتومبیلرانی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

هیچ‌‌وقت تسلیم نشوید، امروز سخت سپری می‌شود و فردا از آن هم بدتر است، اما پس‌فردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد.جک ما، کارآفرین؛ صنعت‌گر و مدیر ارشد اجرایی چینی

بهترین متن های انگیزشی

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌کننده خواهد شد.رابین شارما؛ نویسنده

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت زمانی تضمین می‌شود که فرد از رنج پیشمانی، بیشتر از رنج جریان کار بترسد.اورین وودوارد؛ نویسنده

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

فتار روزانه شما، عمیق‌ترین باور‌های شما را نشان می‌دهد.رابین شارما؛ سخنران انگیزشی اهل کانادا

بهترين متن هاي انگيزشي

تانسیل یک نقطه پایانی نیست، بلکه ظرفیت رشد و یادگیری است. ایلین کندی مور؛ روانشناس آمریکایی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

امیدتان را که از دست بدهید،گویی همه‌چیز را از دست داده‌اید.البته! حتی زمانی که فکر می‌کنیدهمه چیز از دست رفته است،باز هم امید وجود دارد.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است:کاری برای انجام دادن کسی برای دوست داشتنامید به فردای بهتر

بهترین نوشته های انگیزشی

درست در همان لحظه که دیگراننا امید می شوند،افراد موفق ادامه می دهند…

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

راز قدرت در قلبی خالص و ذهنی منظم است. عجب داستان غریبی است! اگر از هر چیزی فقط بهترینش را بخواهی، غالبا همان را بدست می آوری

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

عکس های یادگاری و دوست داشتنی در تاریک خانه ظاهر می شن، اگه یه روز خودتون رو توی تاریکی و تنهایی دیدین، بدونید که خداوند داره براتون عکسای قشنگی رو چاپ می کنه

بهترین متن های انگیزشی

شگفت‌ انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌ تواند همه‌ ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

زیباترین متن های انگیزشی

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم، کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند، برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت می کنند حرفی ندارم، با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

فقط شما خودتان می توانید باعث خوشحالی خودتان بشوید. با شماست که کنترل مغزتان را بدست بگیرید و به تمرین احساسات در راهی که انتخاب می کنید ادامه دهید.

بهترين متن هاي انگيزشي

شما آنچه فکر می کنید احساس می کنید. لذا شما می توانید یاد بگیرید در مورد هر چیزی متفاوت فکر نمایید و تصمیم بگیرید.

بهترین متن های انگیزشی

بهترین روزها، بهترین خاطرات و شیرین‌ ترین احساسات آن‌ هایی هستند که هنوز فرا نرسیده‌ اند. به خاطر شکست‌ های گذشته لذت چشیدن طعم آن‌ ها را از دست نمی‌ دهم.

بهترين متن هاي انگيزشي

این امید نیست که در زندگی من را رها می‌ کند. این منم که تصمیم می‌ گیرم آن را ترک کنم یا نه.

زیباترین متن های انگیزشی

برای سخت‌ترین اتفاق‌ ها آماده‌ ام، اما انتظار بهترین‌ها را دارم.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

منتظر نمی‌ مانم تا اتفاق‌ های خوب به سمتم بیایند. رویدادهای خوب را خودم رقم می‌ زنم.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

برای زیبا زندگی نکردن،کوتاهی عمر را بهانه نکن…عمر کوتاه نیست…ما کوتاهی می کنیم!!زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

زندگی فردا نیستزندگی امروز استزندگیقصه ی عشق است و امیدصحنه ی غمها نیستبه چه می اندیشینگرانی بیجاستچون خدا با توست

زیباترین متن های انگیزشی

هنگامی که از درون زلال باشیخداوند به تو نوری می‌بخشد، آنچنان که ندانیو مردم تو را دوست می‌دارند از جایی که ندانیو نیازهایت برآورده شود آنچنان که ندانی چه شد !این یعنی پاک نیتی …و پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثناء، خیر بخواهدچون می‌ داند سعادت دیگران از خوشی او نمی‌ کاهدو بی‌ نیازی آنها از ثروت او کم نمی‌ کندو سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کردپس چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیرخواه باشیم

زیباترین متن های انگیزشی

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیستو دلم بس تنگ استباز هم می‌خندمآنقدر می‌خندم که غم از روی رود…زندگی باید کردگاه با یک گل سرخگاه با یک دل تنگگاه باید رویید در پس این بارانگاه باید خندید بر غمی بی‌پایان…

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش …صبح باشد یا شب … بذرِ امید ؛نه وقت می شناسد ،نه موقعیت …هر وقت بکاری ؛شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز ،با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن ؛جوانه می زند …و تا آسمانِ موفقیت و توانستن ،اوج می گیرد …هرگز نا امید نباش … !!!نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی ات …پس تا دیر نشده ،بذرِ جادوییِ امیدت را بکار ،و معجزه هایت را درو کن … !

زیباترین متن های انگیزشی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،زندگی هزاران پنجره دارد …یادم هست روزی …از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،احساس کردم می خواهم گریه کنم …و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !عمر کوتاه است …فرصت نگاه کردن ،از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،به زندگی نگاه کنم …و آن هم پنجره امید … !

بهترين متن هاي انگيزشي

درها برای کسانی گشودهمی شوند کهجسارت درزدن داشته باشند.جسارت داشته باشبا امید با عشق بامحبتبا تلاش در بزنحتما درها گشوده خواهندشد به سوی روشنایی…

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.  توکل کنچرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

زیباترین متن های انگیزشی

میدانی گاهی بایدحتی بی دلیل شاد باشیگاهی باید در هجوم مشکلاتآرام ترین فرد زمین باشیامید همیشه هستو سختی،بخشی گذرا از زندگیامیدت  فقط به خدا باشه

بهترين متن هاي انگيزشي

زندگی سخت نیست،تلخ نیست!چون نت‌های موسیقی،بالا وپایین دارد.گاهی آرام و دلنوازوگاهی سخت؛گاهی شاد وگاهی پر ازغمزندگی باور میخواهد،آنهم ازجنس امیدباید قدر لحظات را دانست:::

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن!فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند»بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم

بهترين متن هاي انگيزشي

قلمت را بردار …بنویس از همه‌ی خوبی‌ها …زندگی … عشق … امید …و هرآنچه بر روی زمین زیباست !گل مریم … گل رز …روی کاغذ بنویس :زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !

بهترين متن هاي انگيزشي

آموختم که هیچ دارویی ،نمیتواند همچون ” اُمید “آدمی را ایستاده نگه دارد!آموختم که در همه حالو همه وقت باید عشق ورزیدحتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس .آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته هاچشم ها را به روی داشته هایمان می بنددگاهی باید با خیالی آسوده زندگی کردرها از هر نبردی و شکستی…آموختم که هیچ دارویی ،نمیتواند همچون “اُمید”آدمی را زنده نگه داشته باشد!زندگی بیاورد ، عشق ببخشد…

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

زندگی فردا نیستزندگی امروز استزندگیقصه ی عشق است و امیدصحنه ی غمها نیستبه چه می اندیشینگرانی بیجاستچون خدا با توست

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

آدم به امید دست یافتن …به ثروت…عشق..یا آزادی …خود را خسته و فرسوده می‌کند …و وقتی که آن را به دست آورد …از داشتنش لذت نمی‌برد …یا آن‌را تباه می‌کند. …خوشبخت واقعی آن کسی‌است که …بتواند به خود بگوید…من می‌خواهم راه بروم نه به مقصد برسم. …و بدبخت کسی‌است که ….خود را مقید می‌سازد و می‌گوید…“ من می‌خواهم به مقصد برسم.” …رسیدن مردن است!

بهترین متن های انگیزشی

مشکلاتت فقط به دست خودت حل میشه. هرگز مشکلاتت رو به دیگران نگو چون ۸۰ درد هیچ اهمیتی نمیدن و ۲۰ درصد هم خوشحال میشن که مشکل داری.

بهترین متن های انگیزشی

من کلید موفقیت را نمی‌شناسم، اما کلید شکست خوردن، تلاش برای راضی کردن همه است…

بهترین متن های انگیزشی

اینو هر روز به خودت بگو: ارزش من هیچ ارتباطی با نظر دیگران نداره.

زیباترین متن های انگیزشی

اهداف تا زمانی که برنامه مشخصی برای رسیدن به آن‌ها نداشته باشید، یک فانتزی هستند!

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

مردم هر کاری هم که بکنی تو رو قضاوت می‌کنن پس کاری رو بکن که واقعا برات مهمه.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

می‌دونی فرمول واقعی موفقیت چیه؟ یک درصد شانس، یک درصد استعداد و ۹۸ درصد هرگز تسلیم نشدن!

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

اهداف، به شما کمک می‌کنند که جهت تغییر را به نفع خود کنترل کنید.(برایان تریسی)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

تصورش کن روزی که به خودت بگی تونستم! اون رو از هر روزی بهتره.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

یه شیر هرگز برای شکار خیال‌ بافی نمی‌کنه، فقط بلند میشه و انجامش میده

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

هدف های بزرگ، انگيزه های بزرگ هم ايجاد می‌كنند. ( آنتونی رابینز )

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

هر وقت اومدی تنبلی کنی از خودت بپرس اگه الان نه پس کِی؟ اگه من نه پس کْی؟

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

بذار خیالت رو راحت کنم، یه روز خوب از راه نمیرسه یه روز خوب رو فقط باید خودت بسازی.

بهترین نوشته های انگیزشی

پشت هر انسان موفقی، سال‌ها شکست و عدم موفقیت وجود داره!

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

شکست بخور، راه موفقیت و شکست تقریبا نه، دقیقا یکی هستن.

بهترین نوشته های انگیزشی

برای رسیدن به اهداف مهم، باید دست از آسایش شست.

بهترين متن هاي انگيزشي

تنها راه از بین ترس‌هات مقابله باهاشونه، با نشستن و حرف زدن چیزی تغییر نمی‌کنه.

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

اگه می‌خوای روزهای سخت رو بگذرونی باید از این روزها سخت‌تر باشی

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

چیزی که سرنوشت انسان ها را می‌سازد، استعدادهایش نیست، هدف هایش است.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

بیشتر ترس مردم از مرگ به خاطر خود مرگ نیست بلکه به خاطر زندگی نکرده‌ست، تو از اونا نباش.

بهترین متن های انگیزشی

بعضی وقت ها موفق می‌شوید، بعضی وقت ها یاد می‌گیرید. (رابرت کیوساکی)

بهترین نوشته های انگیزشی

مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روی، چون همین‌که به جلو حرکت می‌کنی از بیشتر مردمی که هیچ حرکتی نمی‌کنند بهتر هستی.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر هدفی نداشته باشید فقیر هستید.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی.
استیو جابز

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

اگر از شکست یاد بگیری، واقعاً شکست نخورده ای. (زیگ زیگلار)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.
آنتونی رابینز

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

می‌توانم شکست را بپذیرم، اما تلاش نکردن را هرگز! (مایکل جردن)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
موری نیولند

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

اگر هدف خود را از زندگی ندانید و نشناسید، چگونه قرار است در بازی زندگانی برنده باشید؟ (آنتونی رابینز)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

اگر مهم‌ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می‌داشت.
توماس آکویناس

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.
بنجامین فرانکلین

زیباترین متن های انگیزشی

آنقدر دنبال هدفت پیش برو تا به نتیجه برسی.

بهترين متن هاي انگيزشي

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.
استیون‌ هاوکینگ

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.
ساموئل بکت

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است. (برایان تریسی)

بهترين متن هاي انگيزشي

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.
مارک تواین (نویسنده)

بهترین متن های انگیزشی

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.
وینستون چرچیل، سیاستمدار حاضرجواب و باهوش

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

تنها شکافی که بین شما و هدفتان قرار دارد، با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر می‌شود.

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

يادداشت اهدافتان روی كاغذ، احتمال دستيابی به آنها را ۱۰۰۰ درصد افزايش می‌دهد! (برایان تریسی)

بهترين متن هاي انگيزشي

این امید نیست که در زندگی من را رها می‌کند. این منم که تصمیم می‌گیرم آن را ترک کنم یا نه.

بهترین نوشته های انگیزشی

وقتی موانع بروز می‌کنند، مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را!

بهترين متن هاي انگيزشي

خودمان را به چالش بکشیمریچارد برانسون

زیباترین متن های انگیزشی

شانس، نام دیگر پایداری در هدف است. (رالف والدو امرسون)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

وقتی هدف روشن و بزرگی داری، سخت‌ترین مسیرها هم برات آسون میشن.

زیباترین متن های انگیزشی

زندگی یا یک ماجرای جسورانه است یا هیچ نیست.هلن کلر

بهترين متن هاي انگيزشي

اگر می‌خواهید با آسودگی خاطر به رخت خواب بروید، با هدف از خواب برخیزید. (جورج لوریمر)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

افراد موفق کارهایی انجام می‌دهند که افراد ناموفق دوست ندارند انجام دهند. آرزو نکنید ای کاش آسان‌تر شود. آرزو کنید ای کاش من بهتر شوم.جیم ران

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

زمانی که تصمیم میگیرید که بر اهداف خود پافشاری کنید و در برابر ترس بایستید،
با خود واقعیتان روبرو خواهید شد و آن جایی است که همه چیز ممکن است. وین دایر

بهترین نوشته های انگیزشی

شیرینی یک بار موفقیت، به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (مارک تواین)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

همه ما باید یک هدف و چشم انداز در زندگیمان داشته باشیم.
اگر ندانید که چه جایی را نشانه گیری میکنید، شما یک انسان هدفمند نیستید. مری اش

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت در هر زمینه‌ای ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد. (دیل کارنگی)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

هیچکسی دریک جزیره تنها نیست. زندگی، تنها برای خودتان بی معنیست.
بیشترین لذت را زمانی درمیابید که احساس کنید بخشی از یک هدف بزرگ تر از خود هستید. دنیس ویتلی

بهترين متن هاي انگيزشي

موفقیت مجموعه تلاش های کوچکی است که هر روز به طور مداوم تکرار شوند. (رابرت کلییر)

زیباترین متن های انگیزشی

من کلید موفقیت را نمی‌شناسم، اما کلید شکست خوردن، تلاش برای راضی کردن همه است…

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

ذهن های بزرگ هدف دارند و باقی آرزو. واشینگتن آیروینگ

بهترین متن های انگیزشی

شما در نهایت تنها تبدیل به چیزی خواهید شد که به آن فکر می‌کنید. (بروس لی)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

هیچ عذابی بزرگ تر از این نیست که یک قصه ناگفته در قلب داشته باشید. مایا آنجلو

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

چیزی که سرنوشت انسان ها را می‌سازد، استعدادهایش نیست، هدف هایش است.

زیباترین متن های انگیزشی

چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر دو صورت حق با شماست. (هنری فورد)

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

بنظر من هیچ چیز به اندازه متوجه شدن اینکه هر لحظه از زندگی چقدر ارزشمند است،
نمیتواند باعث هدفمند شدن آن (زندگی) شود. استیون پینکر

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

جهانی که برای خودمون ساخته ایم، نتیجه تفکراتمان است. نمیتوان دنیا رو بدون تغییر طرز فکرمان تغییر دهیم. (آلبرت انیشتین)

بهترین متن های انگیزشی

افرادی که از زمان به طرز هوشمندانه استفاده میکنند مشغول به انجام فعالیت هایی هستند
که آنها را یک قدم به هدف اصلی زندگیشان نزدیک تر میکند. جان سی مکسول

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

رویاهای خود را باور داشته باش، همه چیز امکان پذیر است. (یوسین بولت)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

برای چه چیزی زندگی میکنم؟ و برای چه چیزی میمیرم؟ سوالات یکسانی هستند. مارگارت اتوود

زیباترین متن های انگیزشی

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر آینده تان، از تغییر ذهنتان شروع کنید. (وین دایر)

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

هدفمند بودن یعنی تسلط بر خود. چیزی است مانند یک نقشه راه که به مقصد ختم میشود. برایان مک گیل

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

هر چه در ناخودآگاه ذهن بکاریم و با تکرار آن را تغذیه کنیم یک روز به واقعیت تبدیل خواهد شد. (ارل نایتینگل)

بهترین نوشته های انگیزشی

راز موفقیت پایداری در اهداف است. بنجامین دیسرائلی

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

در زندگی همیشه درحال آموختن باشید، هر روزتان را هدفمند شروع کنید. مری راداماچر

بهترین نوشته های انگیزشی

انسان خود ساخته است، نه مقرر شده. باربارا میرهوف

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

اگر زندگیتان را بر مبنای عشق و علاقه واقعی خود شکل دهید، این عشق و علاتبدیل به داستان زندگیتان خواهد شد
و داستان زندگیتان هم به یک دستاورد بزرگ ختم خواهد شد، دستاوردی که ارزشمند است. بلیک میکوسکی

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

من معتقدم هدف چیزی است که ما آن را انتخاب میکنیم؛
چیزی نیست که بصورت الهی تعیین شده باشد. مایکل جی فاکس

زیباترین متن های انگیزشی

هیچ هدیه بهتر و والا تری برای شما وجود ندارد نسبت به زمانی که قدم در مسیری بگذارید که برای آن زاده شده اید.
این دقیقا همان چیزی است که بیشترین احساس زنده بودن را در شما بوجود میاورد. اپرا وینفری

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

ثمره سکوت نیایش است، ثمره نیایش ایمان است، ثمره ایمان عشق است، ثمره عشق خدمت است و ثمره خدمت آرامش. (مادر ترزا)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

اگر رویای خود را نسازید، فرد دیگری شما را استخدام می‌کند تا به آنها کمک کنید تا رویاهایشان را بسازند. (Dhirubhai Ambani، کارآفرین)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

تاریخ انسان آزاد هرگز برحسب تصادف نوشته نمی‌شود، بلکه برحسب انتخاب رقم می‌خورد، انتخاب خود آن انسان. (دوایت آیزنهاور)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

من از سپاهی از شیران به رهبری یک گوسفند هراسی ندارم، از سپاهی از گوسفندان به رهبری یک شیر می‌هراسم. (اسکندر کبیر)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

اتفاقات، تعیین‌کننده‌ی مسیر زندگی شما نخواهد بود، بلکه واکنش شما در مواجه با این مسائل تعیین کننده است. (جیم ران)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی برای خود بنا کند.دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد.رابین شارما

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

هر کسی که توانسته است چیزی را بسازد، حتما نظم و انضباط داشته است. اندرو هندریکسون

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می‌گذاریم.کریس ماسگرو

بهترین نوشته های انگیزشی

 بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده‌اید ناراحت می‌شوید نه کارهایی که انجام داده‌اید،پس طناب قایق‌تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آب‌های آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید.مارک تواین

بهترین نوشته های انگیزشی

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.ری گوفورت، مدیر یک کمپانی مهندسی بزرگ

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

وقتی که شهامتِ‌ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

بهترين متن هاي انگيزشي

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.مارک تواین (نویسنده)

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریکا)

بهترين متن هاي انگيزشي

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم (I’m possible).اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

بهترین متن های انگیزشی

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست‌ می‌خورید.بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

زیباترین متن های انگیزشی

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.زیگ زیگلار (روان‌شناس)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

زمانِ شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. استیو جابز (کارآفرین)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

حضور داشتن در جامعه (به جای خانه ماندن) هشتاد درصد موفقیت است.وودی آلن (کارگردان)

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود،همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!آلبرت انیشتین

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

روشن و قطعی بودن هدف نقطه‌ی شروع تمام موفقیت‌هاست.دابلیو کلمنت استون (تاجر و نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

موفقیت خود را به این نسبت می‌دهم که من هرگز نه بهانه آوردم و نه بهانه‌ای را پذیرفتم.فلورانس نایتینگل (مصلح اجتماعی و آماردان)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

با انگیزه بودن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.موری نیولند (کارآفرین و مربی انگیزشی)

بهترين متن هاي انگيزشي

آنچه ما امتحان‌هایی سخت می‌پنداریم‌شان غالبا موهبت‌هایی با لباس مبدل‌اند.اسکار وایلد (نویسنده)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

فرصت‌ها اتفاق نمی‌افتند، شما خالق آنها هستید.کریس گروسر (کارآفرین)

بهترین نوشته های انگیزشی

موفقیت عبارت استاز رفتن از شکست به شکست دیگربدون از دست دادن اشتیاق ..وینستون چرچیل

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.فرا گری (تاجر و سخنران انگیزشی)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

ترجیح می‌دهم از اشتیاق بمیرم تا از ملالت.وینسنت ون ‌گوگ (هنرمند)

بهترين متن هاي انگيزشي

من به ضرورتِ اقدام، معتقدم. دانستن کافی نیست، باید دانسته‌هایمان را به کار ببریم. خواستن کافی نیست، باید کاری انجام بدهیم.لئوناردو داوینچی (هنرمند و مخترع)

بهترین متن های انگیزشی

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود. “جک ما”

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

همه انسان ها نابغه هستند، اما اگر برای سنجش میزان نبوغ یک ماهی، توانایی او در بالا رفتن از درخت را ملاک قرار دهید، آن ماهی در تمام مدت زندگی اش حس خواهد کرد که یک احمق است. “آلبرت انیشتین”

بهترین متن های انگیزشی

مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده.

بهترین متن های انگیزشی

بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است! در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است. “مارک زاکربرگ”

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

اگر جاده ای پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد. “فرانک کلارک”

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

وقتی که واقعا برایت اهمیتی نداشته باشه که دیگران درموردت چطور فکر می کنند به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی.

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند! “آلبرت انیشتین”

زیباترین متن های انگیزشی

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

من ترجیح می دهم افسوس بخورم که چرا آن کار را انجام دادم تا اینکه افسوس بخورم کاش آن کار را انجام می دادم! “لئو تولستوی”

بهترین نوشته های انگیزشی

اگر می‌خواهید خواب‌هایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید. “ج. م. پاور”

زیباترین متن های انگیزشی

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند! بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی.

زیباترین متن های انگیزشی

اگر کاری که انجام می دهید دیوانه بازی نیست قطعا دارید کار اشتباهی را انجام می دهید. “لری پیج”

بهترین متن های انگیزشی

هیچ وقت برای چیزهایی که می تونی خودت به دست بیاری به کسی التماس نکن!

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم.”جرج برناد شو”

بهترين متن هاي انگيزشي

وقتی می خواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست داده اید که این را به دست آورده اید. “دالایی لاما”

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

از داشتن عقیده مخالف عقاید عموم بیمناک نباش، زیرا هر عقیده ­ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است. “برتراند راسل”

بهترین نوشته های انگیزشی

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی! “رومن پولانسکی”

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

وقتی چیزی را از دست می دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. “آنتونی رابینز”

زیباترین متن های انگیزشی

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند، افراد ناموفق همیشه می پرسند : این کار، چه سودی برای من دارد؟ “برایان تریسی”

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست. “آنتوان چخوف”

بهترین نوشته های انگیزشی

من نمی دونم چطور قراره موفق بشم، چیزی که می دونم اینه که به هیچ وجه قرار نیست بازنده باشم!

بهترین نوشته های انگیزشی

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید! “افلاطون”

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

بزرگ‌ترین ضعف ما در تسیلم‌ شدن نهفته است؛ همیشه مطمئن‌ ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود! “ادیسون”

زیباترین متن های انگیزشی

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ! “نلسون ماندلا”

بهترین متن های انگیزشی

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

بهترین نوشته های انگیزشی

ما راه رفتن را با زمین خوردن می آموزیم، اگر هرگز زمین نخوریم هیچوقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود. “رابرت کیوساکی”

بهترين متن هاي انگيزشي

آنچه که انجام می‌دهی بسیار تأثیر گذارتر است از آنچه که می‌گویی. “استیون کاوی”

بهترین نوشته های انگیزشی

با رویاهات بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو.

بهترین نوشته های انگیزشی

بازی تموم نمی شه تا وقتی برنده بشم!

بهترین متن های انگیزشی

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ!

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

ترس از شکست مانع بسیار بزرگی که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می دارد. “پائولو کوئیلو”

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

سعی کن زندگی ای بسازی که در آن تعطیلات برایت معنی نداشته باشه!

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند. اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید. “باب مارلی”

بهترین نوشته های انگیزشی

ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید اما مسئول از جا بلندشدن خود هستید. “آنتونی رابینز”

زیباترین متن های انگیزشی

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند یک جای کارت غلطه؛ هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره! “پائولو کوئیلو”

زیباترین متن های انگیزشی

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟ فقط یک چیز مهم است، شادی. هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد. “کریستین بوبن”

زیباترین متن های انگیزشی

سختی‌ها برای این نیستند که شما را متوقف کنند و درهم بشکنند، سختی‌ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت دهند. “جول اوستین”

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

بهترین نوشته های انگیزشی

یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیرممکن است. “والت دیزنی”

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:”نمی توانی انجام دهی” به دست می آید.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

کاری که درست تر است را انجام دهید نه کاری که راحت تر است.

بهترین متن های انگیزشی

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

زیباترین متن های انگیزشی

غیر ممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط انسان های کوچک استفاده می شود.

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

شما هیچ وقت نمی فهمید چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها راه شما باشد. “باب مارلی”

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

کسانی که امروز رویاهای تو را مسخره می کنند وقتی به هدفت رسیدی برای بقیه تعریف می کنند که روزی تو را می شناختند!

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید. “رندی گیج”

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم
بلکه یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم
“جرج برناد شو”

بهترين متن هاي انگيزشي

اگر رویایی ندارید؛ چگونه میخواهید آن را به واقعیت تبدیل کنید؟

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

وقتی زندگی تو را در شرایط  سخت قرار داد، نگو: چرا من؟  بگو: ثابت میکنم  میتونم

بهترين متن هاي انگيزشي

امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران دوست ندارند انجام دهند تا  فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران نمیتوانند انجام دهند…

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

اگر هیچگاه در زندگی تان شکست نمی خوردید، آن وقت چه تصمیمی می گرفتید؟

بهترین نوشته های انگیزشی

اگر مانند گذشته ییاندیشید همان چیزهایی رابه دست می اورید که تا بحال کسب کرده اید

بهترین متن های انگیزشی

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

بهترين متن هاي انگيزشي

ما همیشه از شکست ها بیشتر یاد می گیریم تا موفقیت ها؛ اجازه ندهید شکست ها شما را متوقف کنند.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

آن ها به آرزوهای تو می خندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول درآوری. “جف بیزوس”

بهترين متن هاي انگيزشي

کارتان را آغاز کنید؛ توانایی انجام را به دست خواهید آورد

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

بدتر از شکست خوردن در کاری شروع نکردن آن است…

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

خودت همان تغییری باش که می خواهی در دنیا ببینی….

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

بعضی وقت ها موفق می شوید بعضی وقتها یاد می گیرید….

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

سرنوشت هرکس همان قدر که به ان ارزش می دهد بها دارد

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

نابغه کسی است که همواره افکارش را از بالقوه به فعل در می آورد

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

در واقع پول نیست که اینده را برای شما به ارمغان می اورد بلکه این مهارت های شماست که آینده تان را رقم می زند

بهترین متن های انگیزشی

باید برای کاری تلاش کنیم که فکر می کنیم نمی توانیم آن را انجام دهیم

بهترین نوشته های انگیزشی

اگر به خورشید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بود.

بهترين متن هاي انگيزشي

هیچگاه برای تخیل و بلندپروازی خود حد و مرزی قائل نشوید، زیرا همیشه افراد بسیاری هستند که تلاش میکنند
این کار را برای شما انجام دهند!

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

اگر نمیتوانید پرواز کنید ، بدوید
اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید
اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید
هر کاری که انجام می دهید باید رو به جلو باشید

بهترين متن هاي انگيزشي

سرنوشتتان را بدست بگیرید وگرنه دیگران این کار را خواهند کرد

بهترین متن های انگیزشی

تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید، پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی سوزانند.

بهترین متن های انگیزشی

موفقیت امر ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید. و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید.

زیباترین متن های انگیزشی

اگر آماده اشتباه کردن نباشید هیچ وقت فکر نابی به ذهنتان نخواهد رسید….

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

تصور ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را تعیین می کند

بهترين متن هاي انگيزشي

انجامش نده …
اگه میبینی این کار دنیا رو بهتر نمیکنه…

بهترین نوشته های انگیزشی

مانع، همان چیز وحشتناکی است که با چشم برداشتن از هدف به نظرمان می رسد…

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

مراقب تفاوت واقعیت و تصورتان از واقعیت باشد

بهترین متن های انگیزشی

شما نمیتوانید کتابی را باز کنید و از آن چیزی یاد نگیرید

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

اول شما را نادیده می گیرند
بعد به شما خواهند خندید
سپس با شما خواهند جنگید
و بعد شما برنده خواهید شد

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

ستاره ها بدون تاریکی نمی توانند بدرخشند…

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید،با عادت های قدیمی!

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

وقتی احساس می کنید که افسرده هستید از جایتات بلند شوید و کاری صورت دهید

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

پاداش ها همیشه نصیب کسانی می شوند که یا شهرت خود را به خطر انداخته اند یا سرمایه خود را و یاهردو را

بهترين متن هاي انگيزشي

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کننداما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

بهترين متن هاي انگيزشي

استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر….

بهترین نوشته های انگیزشی

به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آنها هستید

بهترین متن های انگیزشی

اگر در فکر دستیابی به غیرممکن ها باشید شانس دستیابی به آنچه که امکان پذیر است را نیز از دست خواهید داد

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

اگر میخواهی به جایی برسی هیچ وقت در رختخواب به ملاقات خورشید نرو

بهترین نوشته های انگیزشی

برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

زیباترین متن های انگیزشی

کوکا کولا در سال اول فقط 25 بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

بهترین نوشته های انگیزشی

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو:”چرا من؟”، بگو :”نشونت می دم!”.

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

در مسیر سربالایی، به منظره ی بالای کوه فکر کن.

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:
“نمی توانی انجام دهی” به دست می آید

بهترین متن های انگیزشی

آنها باورت نمی کنند تا زمانی که انجامش دهی!

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

کارهای سخت و ناخوشایند را به بعد موکول نکنید چه بهتر که همین حالا آنها را انجام دهید

زیباترین متن های انگیزشی

داشتن اشتیاق سوزان و عملی کردن ان اولین گامی است ک باید رویا پردازان بردارند رویا ها با بی علاقگی تنبلی و عدم همت بلند محقق نمی شوند

بهترین متن های انگیزشی

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است، شادی
هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد
“کریستین بوبن”

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

فقط یک نفر در این این دنیا می تونه تصمیم بگیره که من باید چیکار کنم و اون هم خودمم! “اورسن ولز”

بهترین نوشته های انگیزشی

پول عدد است و اعداد هیچ گاه به پایان نمی رسند.
اگر پول تو را خوشحال می کند، جستجوی تو برای شادمانی هرگز به پایان نخواهد رسید
“باب مارلی”

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

بیاموزید از موفقیت هایتان تا آنهارا تکرار کنید و از شکستهایتان تا دوباره اشتباه را از نو تکرار نکنید

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

اگر بتوانید یک یا دونه را تحمل کنید آن وقت قادر خواهید بود که ثروتمند شوید و زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب نه بر بیایند

بهترین متن های انگیزشی

نبوغ یک درصد الهام روح و نود و نه درصد عرق ریختن است.
توماس ادیسون

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم.نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است.بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.آلبرت انیشتین

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل

بهترین متن های انگیزشی

اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی!
جیم ران

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

اجازه ندهید مشکلات‌تان شما را هل بدهند، بگذارید رویاهایتان شما را هدایت کنند.
رالف والد و امرسان

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
فرا گری

زیباترین متن های انگیزشی

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست
پائلو کوئیلو

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

خواسته‌های بزرگنشان دهنده شخصیت بزرگ است.ناپلئون بناپارت

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.
زیگ زیگلار

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.
وینستون چرچیل، سیاستمدار حاضرجواب و باهوش

زیباترین متن های انگیزشی

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای‌ نکنید که به فرد دیگری متعلق است.
استیو جابز

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

با اراده‌ای قوی می‌توان سخت‌ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.
توماس فولر، نویسنده روشنفکر

بهترين متن هاي انگيزشي

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.
آلبرت انیشتین

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

خیلی تلاش کردی؟ خیلی شکست خوردی؟ ایرادی نداره …
دوباره امتحان کن … دوباره شکست بخور، این بار یک شکست بهتر!

بهترين متن هاي انگيزشي

شجاعت، نداشتن ترس نیست بلکه پیروزی بر آن است
و شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید.
آنتونی رابینز

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع می‌شود.
لائوتسه

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!
آلبرت انیشتین

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی.
کنفوسیوس

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

درست آن زمانی که تصمیم می‌گیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور می‌کنید به مقصد نزدیکترید.
باب پارسنز، بنیانگذار Go Daddy

بهترین متن های انگیزشی

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است.
ماری کوری

بهترین نوشته های انگیزشی

وقتی که شهامتِ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.
آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

زیباترین متن های انگیزشی

خواسته‌های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.
ناپلئون بناپارت

زیباترین متن های انگیزشی

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.
وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

بهترین نوشته های انگیزشی

انسان نمی‌تواند به سینه‌خیز رفتن قانع باشد اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشد.
هلن کلر

بهترین نوشته های انگیزشی

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.
مارک تواین (نویسنده)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

هیچ وقت رنگین کمان را نمی‌بینی اگر به پایین نگاه کنی.
چارلی چاپلین

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.
روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

راز جلو افتادن، آغاز کردن است.
مارک تواین

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.
توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریک)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.
ساموئل بکت

زیباترین متن های انگیزشی

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم.
اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

بزرگ‌ترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.
مارک زاکربرگ

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.
کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

بهترين متن هاي انگيزشي

تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.
بنجامین فرانکلین

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست می‌خورید.
بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

بهترین عکس نوشته های انگیزشی

شروع هر کاری، مهم‌ترین بخش آن است.
افلاطون

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

نبرد‌های ارزشمند برای کسب مدال‌های طلا نیستند. نبرد درونی، آن نبرد نامرئیِ درون همه‌ی ماست؛ نبرد ارزشمند آنجاست.
جسی اُونز (قهرمان ورزشی سیاه‌پوست امریکایی که پیروزی‌اش در المپیک، هیتلر را به خشم آورد).

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

اگر مهم‌ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می‌داشت.
توماس آکویناس

بهترین نوشته های انگیزشی

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. کاری که می‌توانید را انجام بدهید.
آرتور اَش (بازیکنِ سیاه‌پوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد).

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

من شکست نخورده‌ام. فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که درست عمل نمی‌کند.
توماس ادیسون

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار (روان‌شناس)

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
موری نیولند

بهترین متن های انگیزشی کنکوری

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.
استیون‌ هاوکینگ

زیباترین متن های انگیزشی

تا زمانی که نفس می‌کشی، هیچ‌وقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.
مایا آنجلو

بهترین نوشته های انگیزشی

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت‌ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می‌کند.
فرانسیس بیکن

بهترین متن های انگیزشی کوتاه

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.
آنتونی رابینز

بهترین متن های انگیزشی انگلیسی

شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامه‌ریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید.
زیگ زیگلار

بهترين متن هاي انگيزشي

اگر من بیشتر از دیگران دیده‌ام، به خاطر این است که بر شانه‌های غول‌ها ایستاده‌ام.
ایزاک نیوتن

بهترین متن های انگیزشی

تو می‌توانی مرا به زنجیر بکشی، شکنجه‌ام دهی، حتی بدنم را نابود کنی، ولی هرگز ذهن مرا اسیر نخواهی کرد.
مهاتما گاندی

بهترین نوشته های انگیزشی

خطر بزرگی که همه ما را تهدید می‌کند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم.
میکل‌ آنژ

بهترین متن های انگیزشی برای استوری

هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی.
استیو جابز

بهترین متن های انگیزشی

مسیرهای سخت و پرپیچ و خم به بهترین مقصدها می‌رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است، منتظر باش.
مارتین لوتر کینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *