بهترین متن خواهرانه

بهترین متن خواهر

فرشته‌ای پاک، چشمانی معصومقلبی پراز تپش، عشقی پر از جنونصدایی آرام، چهره دلگشالبخندی از مهر، مهری دلنوازساده یه ساده، پاک و بی آلایشمهربان و آرام، بدون آرایشدو بال پرواز، پرواز در اوجهمیشه منتظر در رسیدن به اوجدعای خیرشبدرقه راهچشمان منتظر، منتظر ماخودش همیشه سبز، عشقش چون سهراب آبیهمیشه صفا دارد، این خواهر رویاییخواهر خوبم، همیشه محجوبمدوستت دارم و می‌دانم تویی همیشه محبوبم

بهترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر خوب خواب‌های بهاریحالا هر واژه‌ای که مرا به یاد تو می‌آورد بهاری استکاش می‌توانستم آن‌گونه که بهار راشعر راو سرود رازمزمه می‌کردمنام مقدس تو را به واژگانم بیاویزمای قدیسهای سایه‌سار بهارکاش آن‌چنان که بر دستان بهار شکوفه می‌رفتفرصتی بود تا بر دستان مهربان خواهرانه‌ات بوسه می‌کاشتممن حتی در آرزوی کاشتن دعای بوسه‌ای بر پیشانی‌ات چشم بستم…خواهر خوب خواب‌های بهاریشکوفه‌های مهربانی‌ات را بر شاخسار خشکیده‌ام برمتابکه تقدس بهار از برکت نام تستای معصومیت بهارگلمخواهرممرا از بوسه‌های دعایت بی‌نصیب مگذار

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…
خواهری دارم بهتراز برگ هــای گل یاس…
خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…
خواهری دارم که با دنیا عوض نمی کنم نگرانی هایش را…

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین خواهر دنیاچو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارمچو بامداد خوش دوستت دارمبه یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدارچه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

متن بهترين خواهر

قلم اي مونس شبهاي تارم قلم تنها رفيق روزگارمفلك بگرفت از من خواهرم راچه سازم من طريق روزگارمقلم جزتو كسي نيست تا نويسدكه اوبرده شفيق روزگارمنداشتم اينچنين غم من به دورانعميق تر از عميق در روزگارمقلم دورت بگردم خواهرم رفت يگانه مونس وتاج سرم رفتبيا سنگ تمام نِه خوب بنويسكه تنها دُر وگوهر از برم رفتقلم تاريك گشته روزگارمز بعد گُل كه رفته از كنارمقلم بنويس او بودست يگانهكه بعد از او دگرخواهر ندارم

زیباترین متن خواهرانه

خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی…
خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی…خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه…خواهر یعنی…اصلا چرا این همه حاشیــه میــرم؟؟ازنظر من خواهر یعنی یـه کلـمه…نفــسهر وقت تونستی فاقد نفــس کشیــدن زندگــی کنـی،میــتونـی بــدون خواهــر هم زندگــی کنــی!هیچ کس در جهان وجود ندارد که انسان و خواسته‌هایش را بهتر از خواهر بشناسد.

متن بهترین خواهر دنیا

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشه خواهر یعنی: مهربون بودن خواهر یعنی: درد دل خوب گوش دادن خواهر یعنی: تو هر شرایطی کنارت بودن

زیباترین متن خواهرانه

سلام خواهری …
خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوام
دنیارو بی تو اصلا نمیخوام
وقتی تو هستی قلبم آرومه
وقتی که هستی من محکمواستوارم
وقتی میدونم که هوامو داری
بی تو من میمیرم زندگی سخته
فقط با عشق توست که من زنده ام …
دوستت دارم همه زندگی من …

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهردارنده نگاه زیباپشتوانه خوبیمهرباندوستت دارمصاحب هنر القای تاثیرات خوبمجذوب کلامتبگو تا سیراب شوم از بیانتسبدصمغ اندود نفوذ ناپذیرخواهریادآور استنشاق عطرگل یاساحساس مشترکآرام می شوم بایادتآزاد می شوم درکنارترها می شوم درآسمان پرواز می کنم باصدایتبرروی سنگ مرمر باخط خوش می نویسمخواهر دوستت دارمشاعر: جابر قربانی

بهترین متن خواهر برادری

توی خانه جنگ استجنگ من با خواهرپشت بالشتش بازاو گرفته سنگرخرسی ما با اوستمن تک و تنهایممی‌خورد گاهی تیرتوی دست و پایممن تفنگم جاروستاو تفنگش کفگیرگوله‌های جورابمی شود بمب و تیرما به هم ساعت‌هاتیر می‌اندازیمهردو مان در این جنگعاقبت می‌بازیم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

با تو ای خواهر خوب افتخاری دارمسربلندم در کوچه بازار چه حسی دارمتو که در پاکی و خوبی شهره شهریمن به پرواز بلند توکه ایمان دارمبه چشمهایت معصومانه نگاه کنکه بینی درونش پاکی روان استابروهای کمانت چه زیبا و قشنگ استکه رنگین کمان هم از وجودش نگران استصورتت از نوربا خورشید پا به پا استکه ماه هم این وسط باز نگران استبه رویت دوصد چندان درود بادکه رویت با بنفشه پا به پا استبه برق ان نگاه روشن توخدا داند ستاره بینوا استتو در این مسلک و مکتب سراییبه عرشی گرچه ان بالا خدا استشاعر: امین عالی

زیباترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا

خواهرم سایه سرمخواهرم روح پیکرمدل و دلدار و دلبرمخواهرم یار و یاورمخواهرم ای پال و پرمخواهرم بی تو بی پرمتموم قلبم خورده با نامتهرجا که باشم می‌دهم سلامت

متن بهترین خواهر دنیا

توی خانه جنگ استجنگ من با خواهرپشت بالشتش بازاو گرفته سنگرخرسی ما با اوستمن تک و تنهایممی‌خورد گاهی تیرتوی دست و پایممن تفنگم جاروستاو تفنگش کفگیرگوله‌های جورابمی شود بمب و تیرما به هم ساعت‌هاتیر می‌اندازیمهردو مان در این جنگعاقبت می‌بازیماسداله اسحاقی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر من تاج سرمهدوسش دارم خواهرمهبا هم دیگه می‌ریم بازینه قهر داریم نه لج بازیبا هم دیگه مهربونیمقدر همو خوب می‌دونیممن یه کاری نمی کنماخماش بخوان برن تو همنمی‌ذارم تا آخرشخنده بره از رو لبشخواهرمو دوسش دارمهمین یه خواهر رو دارمحمیدرضا ابراهیمی

متن بهترين خواهر

پر پرواز تو خون کرد همه دل ها رارفتنت برد هم آرامش منزل ها راآفتاب بدی و خنده مستانه توشادی مجلس و زیبنده محفل ها راروشنای دل ما بود نگاهت و چه زودرفتی ای روشنی دیده و هم دل ها راماجرای غمت امروز بسی جانفرساستقصه تلخ تو بر هم زده ساحل ها راآسمان بدی و چاره هجرانت نیستجز به صبری که بود مامن مشکل ها را

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

دلم بی تاب شده باز توی سینه
یه بغضی تو گلوم باز مهمونه
دوباره جای خالی تو خواهر
وجودم رو کم کم می شکونهصدای خنده های تو تو گوشم
صدای گریه ها مو در میاره
دلم تنگه دیگه دست خودم نیست
چشام بی اختیار داره میبارهتو نیستی قلب من هم غصه داره
چشام بی خواب شده باز بی قراره
بهشت هم که بشه دنیا واسه من
بی تو دنیا دیگه معنا ندارههزار بار خاطرات و دوره کردم
هنوزم مرگ تو باور نکردم
تو نیستی خونه بی تو سوت و کوره
الهی خواهرم دورت بگردمچه رسمی داره این رسم زمونه
می چینه هر گلی که مهربونه
دیگه دیدارمون رفت به قیامت
بی تو خواهر می شم من یه دیوونه

زیباترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر خوب خواب‌های بهاریحالا هر واژه‌ای که مرا به یاد تو می‌آورد بهاری استکاش می‌توانستم آن‌گونه که بهار راشعر راو سرود رازمزمه می‌کردمنام مقدس تو را به واژگانم بیاویزمای قدیسهای سایه‌سار بهارکاش آن‌چنان که بر دستان بهار شکوفه می‌رفتفرصتی بود تا بر دستان مهربان خواهرانه‌ات بوسه می‌کاشتممن حتی در آرزوی کاشتن دعای بوسه‌ای بر پیشانی‌ات چشم بستم…خواهر خوب خواب‌های بهاریشکوفه‌های مهربانی‌ات را بر شاخسار خشکیده‌ام برمتابکه تقدس بهار از برکت نام تستای معصومیت بهارگلمخواهرممرا از بوسه‌های دعایت بی‌نصیب مگذارحافظ منصوری

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

فرشته‌ای پاک، چشمانی معصومقلبی پراز تپش، عشقی پر از جنونصدایی آرام، چهره دلگشالبخندی از مهر، مهری دلنوازساده یه ساده، پاک و بی آلایشمهربان و آرام، بدون آرایشدو بال پرواز، پرواز در اوجهمیشه منتظر در رسیدن به اوجدعای خیرشبدرقه راهچشمان منتظر، منتظر ماخودش همیشه سبز، عشقش چون سهراب آبیهمیشه صفا دارد، این خواهر رویاییخواهر خوبم، همیشه محجوبمدوستت دارم و می‌دانم تویی همیشه محبوبممهسا دولت یاری

بهترین متن خواهر

ای خواهر که گل دارم تو را تصویرقدیمی‌ها بگویند این: هووی مادران باشندولی گر مادر دوم به عالم بودآن بودیخدا سرزنده ات دارد و پاینده…چه زیباست دست تو خواهر که هر بارم نوازش می‌کند من رامحبت‌های لا وصفت در این اوصاف نمی‌گُنجدرفیق کودکی‌هایمتو بالاتر از این‌هاییکه بر دست آورم ریزم به دفتر خواهری گل رابه هر بار قهر و آشتی، جر و بحث، دعوافزونی یافت این عشق برادر بر تو زیبا خواهر دنیاتو هم چون مادرم باشیتو هم چون خواهر ارشد، گل و تاج سرم باشیبلا از چشم تو دور و خدایا حافظت باشدسیاه مشقی نثارت باد که قدر خواهری را بیش از این دانمکه دنیایم به دنیایش و جان بر خواهری چون او گره خوردهمبارک باد روزت ای رفیق کودکی‌هایمسید مهدی حاجی میرصادقی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهرم تنها امید و جان این برادریخواهرم تو تار وپود وعشق این برادریمن شوم خوار و حقیر گر تو نباشی خواهرمخوب من نیت کنی جان دهم از برادریاز تو من آموختم رسم رفاقت پیشگیاز تو من آموختم دوستی محبت سادگیاز تو من آموختم آیین خوب زندگیاز تو من آموختم ایمان صداقت بندگی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

بود هم جان و هم جانانه خواهرانیس و مونس و فرزانه خواهرنهفته در دلش عشق برادربرادر شمع و چون پروانه خواهربلی چون گوهر بی‌مثل وهمتاستنهفته در دل ویرانه خواهربه نیکی نام و عشقش مانده برجابه تاریخ جهان افسانه خواهربه سان بلبل زیبا و خوشروبه کنج دل نموده لانه خواهرفروغ حسن او روشنگر دلصفای محفل و کاشانه خواهرندارد رونقی کاشانه بی اوچراغ پر فروغ خانه خواهربود دلدار و غمخوارت همیشهنباشد با غمت بیگانه خواهراگر روی تو را یک‌دم نبیندشود از هجر تو دیوانه خواهربریزد خون دل اندر فراقتز چشم نرگس و مستانه خواهراگر افسرده بیند روی ماهتشود قلبش ز غم چون شانه خواهر

متن بهترين خواهر

از مَلَک‌ها و پریان سَرتریمهربان‌تر از تو در دنیا ندیدم خواهریاین زبانم قاصراست از وصف توچون تو رویایی و من خاکستریچشم تو چون دُرِّنایاب است عزیزابروانت همچو شمشیر نبرد است تیزتیزدلخوشم در آسمان چون با تواَمخواهرم از طالعم اشکی نریزگر نباشی من عصایم سربی استبا تو هر شب آسمانم آبی استهرکُجا باشم، به یادت قانعمچون که مهرت در دلم حکاکی استآرزوی است بر دلم خوشبختی‌اتروحم و جان و تنم قربانی‌اتقرن‌هاست کس ندیده در زمیناین همه صداقت، پاکی و انسانیتهر چه گفتم قطره ایست از مهراوخواهری چون او رویاییست بر سرم

متن بهترین خواهر دنیا

می‌نویسم با قشنگ‌ترین احساسم برای بهترین خواهرمخواهری دارم بهتراز برگ‌های گل یاسخواهری دارم زلال تر ازآب چشمهخواهری دارم که با دنیا عوض نمی‌کنم نگرانی‌هایش را

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یکی بود یکی نبودزنی بود که به جای آبیاری گل‌های بنفشهبه جای خواندن آواز ماه خواهر من استبه جای علوفه دادن به مادیان‌ها آبستنبه جای پختن کلوچه شیرینساده و اخمودر سایه بوته‌های نیشکر نشسته بود و کتاب می‌خواند…من تو رااو راکسی را دوست می‌دارمم. مهربان

متن بهترین خواهر دنیا

من اعتمادِ عجیبی به خواب‌های آینه دارمراست می‌گوید خواهرمتو بر ارابه‌ آفتاببا اسبانی روشن از روحِ آسمان خواهی آمدسیدعلی صالحی

بهترین متن خواهر برادری

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

و خواهرم که دوست گلها بودو حرف‌های ساده قلبش راوقتی که مادر او را می‌زدبه جمع مهربان و ساکت آنها می‌بردو گاه گاه خانواده ماهی‌ها رابه آفتاب و شیرینی مهمان می‌کردفروغ فرخزاد

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

فسوس می خورموقتی که خواهرمدر این دروغزار پر از کرکسفکر پرنده ای ستفکر پرنده ای که زپرواز مانده استگفتی سکوت خواهر من بدریچون اهتزاز روح بیابان بوددیدم که خواهرمدر انزوای شبهای خود گریستدستش زلال اشک روانش راپنهان سترد و ساکت زیستخواندمخواهر حکایت من راشبهای بی ستاره تلاوت کنبگذار باغبی خبراز مندر بستر حریری رویای سبز رنگ بیارامددر شهرهای کوچکچه باغهای بزرگیچه سروهای بلندیچه روحهای ساده و معصومی ستخواهر حکایت من رابا آب جاری زاینده رود باید گفتحمید مصدق

بهترین متن خواهر

خواهری دارم که جانم همچنان در دست اوستهر زمان گوید دهم جانم به هر گفتار اومحمد رضا خطیبی والا

متن بهترین خواهر دنیا

تو تنها خواهر مهتاب دنیاییتو تنها مهتر زیبای باباییاحمد جانجان

متن بهترين خواهر

در شالیزار و باران شیواترین تو بودیاز سبز‌ها گذشتی دلسوزترین تو بودیوصفت همیشه باشد تو خواهر گرامیدر شعر زیبای من خواهرترین تو بودیسعید مطوری

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

خواهرم سایه سرمخواهرم روح پیکرمدل و دلدار و دلبرمخواهرم یار و یاورمخواهرم ای پال و پرمخواهرم بی تو بی پرمتموم قلبم خورده با نامتهرجا که باشم می‌دهم سلامت

متن بهترين خواهر

با تو ای خواهر خوب افتخاری دارمسربلندم در کوچه بازار چه حسی دارمتو که در پاکی و خوبی شهره شهریمن به پرواز بلند تو که ایمان دارمامین عالی

زیباترین متن خواهرانه

روزگار کودکی یادش به خیرآن همه شور و خوشی یادش به خیرکودکی را کودکانه ساختیمآن همه مهر و صفا یادش به خیرخواهر خوبم چه زیبا داستان‌ها می‌سرودآن همه لطف و صفای خواهرم یادش به خیرخواهری هم چون فرشته داشتمآن همه عشقش به من یادش به خیرعزیز بزم‌آرا

بهترین متن خواهر برادری

خواهرم تنها امید و جان این برادریخواهرم تو تار وپود وعشق این برادریمن شوم خوار و حقیر گر تو نباشی خواهرمخوب من نیت کنی جان دهم از برادریاز تو من آموختم رسم رفاقت پیشگیاز تو من آموختم دوستی محبت سادگیاز تو من آموختم آیین خوب زندگیاز تو من آموختم ایمان صداقت بندگیاحمد کتابی

متن بهترین خواهر دنیا

هرکس که ندارد به جهان نعمت خواهرافسوس که تنها بود و بی کس و یاوردر موقع تنگی و بلا محنت و سختییک خواهر دلسوز به از یک صف لشکرهم رونق کاشانه و هم نعمت و رحمتدلسوز برادر بود و حامی مادر خواهراگر از درد و غم خویش صبور استحاضر نبود خار رود پای برادرچون شمع شود آب و به اطراف دهد نورپروانه صفت بر جگر خود زند آذردوران خوشی با پدرش هست چه کوتهکوتاه‌تر از عمر گل و میوه نوبرتحت قدم مادر اگر باغ بهشت استاز قول محمد(ص) تو بخوان ارزش مادردر روی زمین نزد پدر مثل نداردیک موی سرش با همه دنیاست برابرهر کس دل خواهر شکند رحم نداردبی رحم شفاعت نشود در صف محشراز بس که بها داده خدا بر زن و دخترنازل شده در منزلتش سوره کوثرخواهی شوی آگاه ز دلسوزی خواهریادی تو ز زینب کن و شاهنشه بی سرهر لحظه کنم شکر به درگاه الهیزیرا که خدا داده به من دختر و خواهر

بهترین متن خواهر برادری

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

آمدی جانم به قربانت چه خوش باز آمدیآمدی اکنون ولی بس دیر و بس شاد آمدیآمدی خواهر، نشان مهر مادر بر دلتمادری کن بر عزیزانت چو ماهی بر رُخَتآمدی این شعر از دل گفتی و شادت شدمآمدی اکنون به بودن‌های شیرینت خوشممهر گفتی یاد باران شدیدش یاد بادبهمن و سختی و سرمای مدیدش یاد باددوری و سختی، نماز و روزه ما بود و بسگریه‌ها و خنده‌ها روز و شب ما بود و بسای تو خواهر سخت بودن بر لبانت شاد بادوز دو نوگل که سرودی خانه ات آباد بادحس زیبای وجود مریم آمد بر تو خودمادری کن بر تمام مهر و بهمن‌های خودحسین قربانی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

دریا شده است خواهر و من هم برادرششاعرتر از همیشه نشستم برابرشخواهر سلام! با غزلی نیمه آمدمتا با شما قشنگ شود نیم دیگرشمی‌خواهم اعتراف کنم هر غزل که مابا هم سروده‌ایم جهان کرده از برشخواهر! زمان، زمان برادرکشی‌ست بازشاید به گوش‌ها نرسد بیت آخرشبا خود ببر مرا که نپوسد در این سکونشعری که دوست داشتی از خود رهاترشدریا سکوت کرده و من حرف می‌زنمحس می‌کنم که راه نبردم به باورشدریا! منم! هم او که به تعداد موج‌هایتبا هر غروب خورده بر این صخره‌ها سرشهم او که دل زده است به اعماق و کوسه‌هاخون می‌خورند از رگ در خون شناورشخواهر! برادر تو کم از ماهیان که نیستخرچنگ‌ها مخواه بریسند پیکرشدریا سکوت کرده و من بغض کرده‌امبغض برادرانه‌ای از قهر خواهرشمحمدعلی بهمنی

بهترین متن خواهر برادری

مثل دو دوست مثل دو یاور، کنار همزیباست زنده بودن ما در کنار همبا شوق روی گونه هم بوسه می‌زنندوقتی که می‌رسند دو ساغر کنار همیک خانه بزرگ برای پرنده‌هاسترشد دو تا درخت تناور کنار همباید که واژه‌های جهان را بسیج کردتا درد دل کنند دو خواهر کنار همخوابیده اند در وسط سنگ‌های شهرحالا دو سنگ کوچک مرمر کنار هم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بود هم جان وهم جانانه خواهرانیس و مونس و فرزانه خواهرنهفته در دلش عشق برادربرادر شمع و چون پروانه خواهربلی چون گوهر بی‌مثل وهمتاستنهفته در دل ویرانه خواهربه نیکی نام و عشقش مانده برجابه تاریخ جهان افسانه خواهربه سان بلبل زیبا و خوشروبه کنج دل نموده لانه خواهرفروغ حسن او روشنگر دلصفای محفل و کاشانه خواهرندارد رونقی کاشانه بی اوچراغ پر فروغ خانه خواهربود دلدار و غمخوارت همیشهنباشد با غمت بیگانه خواهراگر روی تو را یک‌دم نبیندشود از هجر تو دیوانه خواهربریزد خون دل اندر فراقتز چشم نرگس و مستانه خواهراگر افسرده بیند روی ماهتشود قلبش ز غم چون شانه خواهر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خدایا خواهری دارم مثال گوهر و الماسکه یار و یاور و غمخوار برای این دل تنهاستخدایا خواهری دارم ز پاکی شهره عام استنگاه او برای من گرفتاری یک دام استخدایا خواهری دارم که مادر هم برایم بودتوی شادی توی ماتم همیشه پا به پایم بودز وصف روی ماه او چه گویم من نمی‌دانمفرشته است یا که انسان است خود من هم نمی‌دانمعجب بخت خوشی دارم که او شد مونس دردماگر او پیش من باشد دگر دنبال چه گردم؟تویی عشق و تویی روحم تویی زیباتر از زیباتویی آرامش خاطر تویی زیباتر از دیبادلت لبریز از مهر و وجودت غرق در نور استتویی دائم کنار من اگرچه راه تو دور استخدا داند چه اندازه وجودم غرق در رویتنگاهم خیره چشم و اسیر تاب ابرویتروم قربان چشمانت بگردم قد و بالایتدلم تنها تو را خواهد ببوسم خاک پاهایتتو مهری و عجب نازی نکن با این دلم بازیچه گویم من نمیدانم که تو عشقی و مهرنازیاگر این شعر من زیباست تو زیبا کرده‌ای آن راوگر نه یک نگاهی هم نیندازد کسی آن راتو با معناترین معنا تو الگوی همه زن‌هاتویی رعناترین رعنا تو مونس دل تنهامهیار ارزنده

متن بهترين خواهر

متن بهترين خواهر

از مَلَک‌ها و پریان سَرتریمهربان‌تر از تو در دنیا ندیدم خواهریاین زبانم قاصراست از وصف توچون تو رویایی و من خاکستریچشم تو چون دُرِّنایاب است عزیزابروانت همچو شمشیر نبرد است تیزتیزدلخوشم در آسمان چون با تواَمخواهرم از طالعم اشکی نریزگر نباشی من عصایم سربی استبا تو هر شب آسمانم آبی استهرکُجا باشم، به یادت قانعمچون که مهرت در دلم حکاکی استآرزوی است بر دلم خوشبختی‌اتروحم و جان و تنم قربانی‌اتقرن‌هاست کس ندیده در زمیناین همه صداقت، پاکی و انسانیتهر چه گفتم قطره ایست از مهراوخواهری چون او رویاییست بر سرمسید حامد سید کریمی

متن بهترين خواهر

کپشن/ بهترین کپشن های زیبا و مفهومی و خاص [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

بهترین متن خواهرانه

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زیباترین متن خواهرانه

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

میدونی یه روز اون خط ماله ضربان قلبم وای میسه
اون روز همه عاشقم میشن…: )

متن بهترين خواهر

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بهترین متن خواهر

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

بهترین متن خواهر برادری

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

بهترین متن خواهرانه

به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!

متن بهترين خواهر

وآنچه‌هرگزنتوان‌شرح‌کرد! یعنی‌حالِ‌من…🌱

متن بهترین خواهر دنیا

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

زیباترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی…..

متن بهترين خواهر

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

بهترین متن خواهرانه

زخم کاری فقط اونجا که جلوی بیست نفر کارت میکشی میگه موجودی کافی نیست 🙂

بهترین متن خواهر برادری

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

بهترین متن خواهرانه

اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

متن بهترين خواهر

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

جوکر :بهت ثابت میکنم وقتی این مردم تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی همدیگرو بخورن 🙂

بهترین متن خواهر برادری

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن بهترین خواهر دنیا

متن تبریک تولد رفیق

رفیق عجیب داشتنت میچسبد…
تمامی ثانیه هاازبین هم میدوند…
تمامی روزهاباسرعت میگذرند…
امادریک عددخاص آهسته تر…
دریک ساعت متوقف…
همه مایه تاریخای خاصی توزندگیمون وجودداره که هرچقدرم دنیاباکاراش مشغولمون کرده باشه محاله فرامششون کنیم…
مثل امروز😊تولدت مبارک بهترینم🥰😍😘❤️

 

زیباترین متن خواهرانه

رفیق ..
من امبولانس نیستم که هر وقت داغون شدی ، یادم بیوفتی…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

 '
' کودَکِه درونم خیلی از شُماها مَرد ترهِ !'

بهترین متن خواهر برادری

زندگی من به تو چه اخه!¡

بهترین متن خواهرانه

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

متن بهترین خواهر دنیا

هر بازي يه بازنده داره••͜!

متن بهترين خواهر

بهترین متن خواهر برادری

بجای واکنس کرونا واکسن انسانیت رو کشف کنن واسه بعضیا😹✌

زیباترین متن خواهرانه

﷽ ۊٲښم مۿم ڼېښ ڪى ٵز مڼ څٷڜڛ ميٳڋ ۄ كى ڼمىأڈ ☜ آڂࢪۺ مࢪڰه ࢪإځٺ ميڜم ٵز ڈښٹ همٺۇڹ ☞﷽

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

زندگی خیلی کوتاهه؛بی دلیل مهربون باش😊❣️💫

زیباترین متن خواهرانه

زیباترین متن خواهرانه

★彡 مثل ساحل آرام باش تا دیـگران مثل دریـا، بے قرارت باشند 彡★

متن بهترین خواهر دنیا

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

متن بهترین خواهر دنیا

⌝ این نمکدانِ خدا جنس عجیبی دارد
هرچقدر می‌شکنیم باز نمک ها دارد.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

بهترین متن خواهرانه

خوشبختی شاید تو صفحه بعدی باشه،
نبند کتابو!

بهترین متن خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

بهترین متن خواهر برادری

اگه میخاے پرواز ڪنے باید اون چیزایے رو ڪه تو رو پایین میڪشه رهاڪنی..✨

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش
در این خزان تنهایی تو تنها آشنایم باش…:)

متن بهترین خواهر دنیا

پاییز
سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”…

بهترین متن خواهر برادری

با پاییز شرط بسته ام!
یلدا می آیی…
و دانه های انار
با ورودت
از سر ذوق می ترکند …

متن بهترين خواهر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

اما شهریار به جای “کارما” گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡

بهترین متن خواهر

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی

بهترین متن خواهرانه

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((

متن بهترین خواهر دنیا

سفید عین کف بهشت🤍🌈

بهترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا

گم میشم توی کهکشان چشات👀💜

بهترین متن خواهرانه

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…

بهترین متن خواهر برادری

مثِ برف سرد ولی زیبا…❄♥

بهترین متن خواهرانه

عشق، گرمای دستانی‌ست،
که تو را عاشق زمستان میکند …

متن بهترين خواهر

تو دنیایی که روحم یه روز منو ول می کنه….
اخه چه انتظاریه از ادما دارم؟؟؟

متن بهترين خواهر

متن بهترين خواهر

اهویی دارم خوشگله فرار کرده پدرسگ:/

بهترین متن خواهر

اونی که واست کَف میکنه دلستره نه من

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت »

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

مَنّ بَراّےِ کَسےِ جَنگّیـدَمّ کـِہ خُودِشّ بَراّےِ مُردَنِ مَنّ تَلّاشً مّیـکَردّ🗡🖤

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤

بهترین متن خواهر

‌±من دختر‌ِ آروم‍ و ساکتی‌ام‍
اما یک روز صدایِ موفقیتم‍
به گوشت میرسه !🍓☂^^

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

💖 مهم نیست واس کسی خاص باشی دختر بودن خوش نهایت خاص بودنه 💖

بهترین متن خواهر برادری

یارو میره جهنم برا اینکه حرص خدارو دراره هر روز وقتی شیطانو میبینه از دور داد میزنه داداش فدایی داررری

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

هوا انقدر گرمه زن ها بوی مرد میدن
مردها بوی سگ😂

بهترین متن خواهرانه

متن بهترين خواهر

کسی که جلوش شکمتو نمیدی تو ، اون واقعیه 🙂

متن بهترین خواهر دنیا

الحمدالله الذی خلق الحسین🌱♥️

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

‌ ‌

عشق جان…🙊💋

دوست داشتنت
بذر كوچكي است در دلم،

كه صبح ها،
چند شاخه اش،
با هوای عشق تو
شكوفه می دهند 🌸🌱

صبحت بخیر دلیل زندگیم ☀️♥️•
‌‌🍃

بهترین متن خواهر برادری

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی

بهترین متن خواهرانه

.
بخند تا از عطر تو
لبریز شود بهار 
بخند که این صبح
به لبخند تو زیباست.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

‏بهار اینجوریه که حتی سرپایی هم می‌تونم بخوابم :))

 

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

سیزده هم به در شد و 

از در نیامدی

تو با تمام بهار های عمر من بدی !

بهترین متن خواهر

تولدت مبارک
خوش اومدی ستاره
گرچه از راه دور
هیچ فایده‌اي نداره
شمع‌ها رو روشن کن و
به جام دو تا رو فوت کن
نمیشه پیشت باشم
فقط برام سکوت کن
تو این روز طلایی
نگو کمی غم داری
بدون که دیوونه‌اي
به نام آبجیت داری

بهترین متن خواهر برادری

اي نازترین خواهر دنیا
اي زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست
پس اي سرکرده خوبی‌ها میلادت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر خوبم
زبان همه ی ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن تو
در روز تولدت سر بر زمین سائیده
و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خودرا بجا آورده
و برایت سال‌هاي‌ سال عمر باعزت و برکت خواستاریم
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

متن بهترين خواهر

خدای اطلسی‌ها با تو باشد
پناه بی کسی‌ها با تو باشد
تمام لحظه‌هاي‌ خوب یک عمر
بجز دلواپسی‌ها با تو باشد
آبجی جونم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

زیباترین خواهر دنیا
امروز روز توست
روز میلادت دنیا تبسم کرده است
امروز با یادت بدون شک آسمان آبی‌ترین آبی‌ست
چرخ و فلک هم چون دلم درگیر بی‌تابی‌ست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

ماه‌ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌هاي‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر لطیف‌تر از گلم
امروز روزی است که تو بدنیا آمدی
همان روز زیبایی که خداوند مهربانم
با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار رابه یمن حضورت به ما بخشید
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

درسته خواهرم ندارم ولی هیچ وقت
حسرت داشتن خواهر به دلم نموند
چون تو رو داشتمتولدت مبارک خواهرم

متن بهترین خواهر دنیا

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ
تولدت مبارک آبجي عزيز

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر مهربانم
قشنگ‌ترین تصویر عمرم
عکس نازنینی از اولین دیدن توست
خوش موزیک عمرم
یادگار دلنشین اولین خندیدن توست
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

زندگیزنجیره‌ اي از آغازهاستتا بـه رویاهایدمان رنگ واقعیت ببخشیمامیدوارم تمامی آغازهای تـواز نیزه هاي آفتاب پر فروغ گردندو تمامی رویاهای تـوگرمی پیروزی را نوید دهندتولدت مبارک خواهر عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

از همان روزی کـه پای تـو بـه این دنیا رسیدغصه هایم یک بـه یک از قلب و جانم پر کشیدروز میلاد تـو دنیا یک صدا خندیده بودآسمان در مقدمت باران گل باریده بودتولدت مبارک خواهر جونی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!
دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!
دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می‌داری!
دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!
دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبورند!
دوستت دارم چون تو رو میخواهم و تو نیز مرا میخواهی!
دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق!
دوستت دارم بیشتر از آنچه تصور می‌کنی . .عششششششششق آبجی، نفسسسسسسسسسسسمممم،

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک

متن بهترين خواهر

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی که
به آن ها عشق می ورزند حک شده است
تولدت مبارک آبجی عزیزم

متن بهترين خواهر

آبجی نانازی مـنرسیده روز تولد تـو کـه باز برات هدیه بگیرمواسه مـن اینم یه جور بهونه ستکـه بگم چقدر برات می‌میرمهمه ی دنیام تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

تو درست مثل یک رنگین کمانی؛ با طراوت و رنگارنگ،
از تو متشکرم که همیشه بعد از دوره بارانی من در زندگی کنارم هستی.
خواهرم تولدت مبارک!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تولدت مبارک گل پونه، گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات، دلم میخواد فقط از تو بخونه
عزیزترینم تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

بهترین متن خواهرانه

تولدت مبارک خواهر فوق‌ العاده من
خیلی خوشحالم که خواهری مثل تو دارم،
خواهری که روزهای مرا با لحظات سرشار از دل خوشی پر می کند.

بهترین متن خواهر

تولدت مبارک خواهر فوق‌العاده من
خواهری که خودش نمیدونه چقدر شادی و لبخند به زندگی من هدیه کرده

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارم و سبدی از گلهای یاس و پونه با یه
آسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت.

زیباترین متن خواهرانه

زندگی ات سرشار از خوشبختی و هوای تازه
روز زمینی شدنت مبارک خواهر گلم

بهترین متن خواهر برادری

برای خوهرم در روز تولدشمـن میدانم کـه مـا چقدر بـه یک دیگر نزدیک هستیممی دانم هربار کـه می خواهم چیزی بگویمتـو پیش ازآن ذهن مرا خوانده‌ايسالها می‌گذرد و مـا بزرگ و بزرگ تر میشویمو هرروز پیوندمان قوی تر خواهد شد.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر عزیزم
هدیه‌ای از آسمان برای
روز تولدت رسید
و دیدم هیچ چیز
گلم را
جز عشق
لایق نیست
تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد
هوای دیدن تو ای تولد خورشید
تمام هستی من را شبانه میگرد
تولدت مبارک خواهر نازنینم

بهترین متن خواهر برادری

پیوند مـا ناگسستنی اسـتخدا را شاکرم کـه در زندگی‌ امچنین خواهر خوش فکری دارمامیدوارم روز تولدت با شگفتیشادی ولذت پر شود

متن بهترين خواهر

خواهر داستانش با بقیه فرق دارد…
موجودیست که بوی مادر میدهد!
مثل پدر کوه میشود
و پشتت می ایستد!
میتوانی روی رفاقتش
تا ته دنیا حساب باز کنی!
گاهی میشود گفت
” بهشت زیر پای خواهران است ”

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست / احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی / کز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست …
تولدت مبارک خواهرم عزیزم

بهترین متن خواهر برادری

بهترین متن خواهر

امروز بهترین روز زندگیمهروزیه کـه خدا یه فرشته مهربون شو بهمون هدیه دادکاش زمان وایسه و امروز تموم نشه هیچ‌ وقتبهترین لحظه‌ هام کنار تـو بودناز خدا می‌خوام سال‌هاي دیگهاین روزو کنار هم جشن بگیریمتولدت مبارک خواهر عزیزمفرشته زندگیم

بهترین متن خواهر

زندگي با همين دلخوشيهاي ساده شيرينتر ميشود داشتن يك همدم?يك خواهر خوب?يك حس خوب هست?خدارو شاكرم عزيزترينم كه دنياي منو زيبا كردي تولدت مبارك خوشكلم #خواهر#

متن بهترین خواهر دنیا

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخن درا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
تولدت مبارک خواهرم

بهترین متن خواهر برادری

خواهر جونم
مرسی که هستی
تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک

متن بهترين خواهر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

هیج آغوشی آغوش خواهر نمیشه
می‌خوام روز تولدت یه بغل محکم بهت بدم
خواهر دوست داشتنی من تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

مثلِ گلِ یاسی برخوشه یِ دلِ من
عطرتو پیچیده درکوچه یِ منزلِ من
روز میلادت مبارک ناز گل خوشگل من

بهترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته….
خواهر که داشته باشی یعنی یه پناهگاه همیشگی داری…
خواهر که داشته باشی شب های دلگیری نداری…
خواهر که داشته باشی اصلا غم نداری…
خواهر که داشته باشی یکی هست اشکو از صورتت پاک کنه…
خواهر که داشته باشی سر مزارت مطمئن هستی یه گریه کن داری….
خواهر که داشته باشی انگار دنیارو داری…
تولدت مبارک خواهرگلم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

#خواهر
و دگر هیچ.
تقدیم با عشق به تنها خواهر بینظیرم.
عشق وقتی قشنگه که تو شلوغی فریاد بزنیش…در گوشی و یواشکیش حال نمیده.
با صدای بلند…..
آبجی جون عاشقتم.?

بهترین متن خواهر

زیباترین متن خواهرانه

فرشته ها وجود دارن
اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون می گیم خواهر
تولدت مبارک باشه خواهر عزیزم

بهترین متن خواهر برادری

تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه
عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه
خواهر جان تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ
تولدت مبارک آبجی عزیز

بهترین متن خواهر برادری

#خواهر که نقطه اش بیفته پایین میشه جواهر پس خیلی هم فرقی با هم ندارن تو بزرگترین جواهر زندگی منی خواهر مهربونم ??تولدت مبارک?? ???????
پ.ن:همیشه برای فامیل درگیری ایجاد میشه که کدوم یکی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تولدت آغاز زیبایی هاست
هزاران گل یاس سپید تقدیمت می کنم
به پاس تمام خوبی هایت
بهترین ها را برایت آرزو می کنم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

بهترین متن خواهر برادری

متن تبریک عید نوروز به خواهرمخواهر جان!
به رسم هر سال
در آستانه سال جدید
و نو شدن روزگار
برایت بقچه ای از عشق و آرزوی خوب می فرستم
و امیدوارم لحظه تحویل سال من را فراموش نکنی
عیدت مبارک🥀

بهترین متن خواهر برادری

تبریک عید نوروز به زیباترین خواهری که
به درخشندگی آفتاب و به قشنگی شکوفه های بهاریه
امیدوارم خداوند بهترین سال زندگیتو رقم بزنه

زیباترین متن خواهرانه

ای قشنگ ترین گل زندگی ام!
خواهر خوبم …♥️
فرا رسیدن عید نوروز رو بهت تبریک می گم
الهی زندگیت همیشه بهاری و باغ دلت همیشه سرسبز باشه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

کپشن سال نو مبارک خواهر جاننوروز یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار و پاس داشت پاکی‌ ها، نیکی‌ ها و پهلوانی‌ ها است
این ایام خجسته بر تو مبارک خواهر عزیزم!

متن بهترین خواهر دنیا

در لحظه نو شدن سال
به یادم باش
ای آن که زیباترین خاطرات زندگی ام از وجود توست
عید نوروز مبارک خواهرم💙

بهترین متن خواهرانه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

آبجی جون!
یه سال دیگه چرخیدیم و چرخیدیم
تا به این نقطه رسیدیم، نقطه شروع دوباره …
امیدوارم از این فرصت برای تازه شدن حال و دلت استفاده کنی
سال نو مبارک

متن بهترين خواهر

اینک بهار تا دروازه‌ هاى شهر رسیده
و رستاخیز دوباره در گیتى دمیده
و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی
احسن الحال را برایت آرزو می‌کنم
نوروز مبارک خواهر نازنینم!

متن بهترين خواهر

استوری تبریک عید نوروز به خواهرخواهر جان!
دوری از تو سوزنده ترین درد روزگاره
هر جا هستی شاد باش
و بدون همیشه منتظر دیدار دوباره تو هستم
بهار و عید بر تو مبارک

بهترین متن خواهر

آبجی گلم!
یه عید نوروز دیگه از راه رسیده
عیدی که اگرچه رنگ و بوی عیدهای بچگیمونو نداره
اما یه دنیا خاطره رو توی دلمون زنده می کنه
عیدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

بانگ سر دهید که زمستان به سر آمده است
شکوفه‌ ها سر بیرون آورده‌اند
و طبیعت لباس سبز به تن کرده است🍃
اینک بهار است
شادی نوروز در دلت جاودانه باد خواهرم!

بهترین متن خواهرانه

بهترین متن خواهر برادری

پیامک عیدت مبارک خواهر🦋نفس باد صبا، عشقی از جنس طلا
دوری و دفع بلا، سال پر سود و صفا
یاری از سوی خدا، همه تقدیم شما
سال نو مبارک خواهر جون!

زیباترین متن خواهرانه

حافظ گشوده ام و چه زیباست فال تو
حتما قشنگ می شود امسال حال تو
با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل
فرخنده باد روز و شـب و مـاه و سال تونوروز مبارک خواهرم!

متن بهترین خواهر دنیا

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

بهترین متن خواهرانه

تـُــو بهترین مــنی ♥️ # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

ِ ‹طُ∞› کنـِارَم هَستیِ دِلـم قُـرصِ… 😍🌿♥🧿🔗 # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

دِلِ مَن وصلِه بِه جونِت♥ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دِلبـــَــــر تُ♡ . . .

مَجموعه هَمه آن چِیزی هَسی

کِه ازاون بالایی میخواستَم!🔖💕🧿 # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

بیٰنِ میلیٰاردِ ْها
آدَم رویِْ ڪُره زَمینْ
“تُـو” دوُسٰتْ داشتَنیِٰ ترینِ
مُوجُود خداییِ😍😘💕❣💕
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

دوستدارم ، ساده اما خالصانه♥️ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

« توقوی ترین نقطه ضعف منی..🌸!‏ »
‌‌‌‌ # دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

زیباترین متن خواهرانه

هرگز از چیزایی که‌ میخوای دست‌ نکش!

‌‌‌ # انگیزشی

بهترین متن خواهر

« آسمونِ منـي طُ..! »
‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

『 آهای جنابِ یار…♡ 』
میدونی شدم عاشقِ چشات؟!
میدونی دلم آب میشه با نِگات؟!
میدونی آروم میشم فقط با صِدات؟!
میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمسِ دَستات؟!
میدونی آخر میشم فدات؟!
میدونی میمیرم برات؟!
میدونی تا آخرِ آخرش میمونم باهات؟!
+خُب نمیدونستی، بدون…♥️🧿🔒‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترين خواهر

∆••••مَِــَِنَِ‌بَِدَِوَِنَِهَِ‌ تَِـُ♡بَِوَِدَِنَِ‌وَِ‌بَِلَِدَِنَِیَِسَِــَِتَِـمَِــَِ🍃🙈🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ترکی

بهترین متن خواهر برادری

〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗🧿💌🔒

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

بهترین متن خواهر برادری

ما کاشفان کوچه های بن بستیم حرف های خسته ای داریم ♤ # ادبی # زندگی # خسته

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🕊💜] # انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا

آن یار عزیزی که قرارش بودم

آسایش روز و روزگارش بودم

امروز ببین چه میکند با دل من

بیچاره منم که بیقرارش بودم…) # ادبی # عشق یک طرفه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

دل بستن مثل پرت کردن یه سنگ تو دریاس،

دل کندن مثل پیدا کردن اون سنگه!! # عشق یک طرفه # دلتنگی # مغرور

متن بهترین خواهر دنیا

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂 # دوستت دارم # همسر # لاتی # دختر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

[ کاشَ مِیشُد خواست و مُرد ، هَمین 🙂 ] # خسته

زیباترین متن خواهرانه

آنقدر مرا سرد کرد، از خودش.. از عشق.. که حالا به جای دلبستن یخ بسته ام، آهای!! روی احساسم پا نگذارید.. لیز میخورید # ادبی # عشق یک طرفه

بهترین متن خواهر برادری

فراق و دوریت دیوانه ام کرد 

چو مجنون راهی میخانه ام کرد 

چنان داغی به دل ماند از جدایی 

که با هر آشنا بیگانه ام کرد  # ادبی # عشق یک طرفه

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

رفتنی میره …!

تو حالا هی بپاش بسوزو بساز !

دل ک نداره (:

تو حالا هی براش از دلت مایه بزار !!! # عشق یک طرفه

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بد نبودم بد شدم، بدتر از اینم بشم حق دارم !

تو چی میدونی دربارم!! # خسته

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

اگر يار به من ننگريست عيب ندارد من عاشق مي مانم و از من افسانه اي خواهد ماند……! # ادبی # عشق یک طرفه

متن بهترین خواهر دنیا

وتوبه‌یکباره‌شُدی‌

کُلِ‌آرامشِ‌دنیای‌من!🤍🪴 # دوستت دارم # آرامش

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

بهترین متن خواهر برادری

“عشق تو”

آموزگار بی رحمی بود…

که تنهایی را

به من آموخت!.. # عشق یک طرفه

بهترین متن خواهرانه

[دنیا همه سَر به سَر خیال است،خیال💙☁️] # ادبی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خانه ی خدا،نزدیک است و تنها اثاثِ آن” عشق ” است💙☁️🌿 # خدا

متن بهترین خواهر دنیا

🔓از این اشخاص دوری کن:

¹) هميشه نااميدها🦩
²) حرمت شکن‌ها🌿
³) هميشه متوقع‌ها🦩
⁴) بی انگیزه‌ها🌿 # انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

〘 تلاش نکن جلب توجه کنی
موفق که بشی خودشون جذبت میشن ..💕🏆💪🏻 〙 # انگیزشی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

‌「♥️」ܩﻭزࡅ࡙ߺܭ آܝ‌ߊ‌‌ܩܝܝ݅ܝ ࡅߺ߲ܟ̇ܝܝ݅ܝِ من:
ࡎܥ‌ߊ‌‌ۍܟ̇ߺ̇ࡅܥ‌ܣ ܣߊ‌‌ࡅߺ߳🌸 # دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

•• ٺو ٺمامِ حقــیقٺِ دلبسٺڱےِ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

☽︎ دلیلِ دل ٺنڱیمے ٺو→
اونے ڪہ واســـش میجَنڱمـے ٺو↓
میدونے ماهِ قَشنڱمـــے ٺو♡︎☾︎ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

+گاهی لازم است غم را رها کنیم تا جایی برای شادی باز کنیم…|🧚‍♀️🌱 # انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

“اگر خدا شما را یاری کند
محال است کسی یا چیزی بر شما برتری یابد..”✨🌷 # خدا # عربی

متن بهترين خواهر

⁧⁧⁧
ـنِعمتِ ـبُزرگــیِہ ـداشتَــنِ ـطُ♥️🔗
⁧⁧⁧⁧ # دوستت دارم

بهترین متن خواهرانه

« طُ‌خَلسِه‌یِ‌روحِ‌مَنی.. »
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تُ‌هرجای‌جهان‌باشی‌برات‌از‌دور‌میمیرم💕🌎 # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

آهای گوشه نشین قلب من…
غماتو بسپار به من…
تو فقط واسم بخند…🖇🤍😍 # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

زیبایی “شب”

چند برابر می‌شود

اگر “تو”

شب بخیر بگویی…

شب بخیر نفسم💋

# دوستت دارم # شب بخیر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

🌺شب انتهای زیبایی است

🌼برای امتداد فردایی دیگر…

🌺کسی نمیداند

🌼انتهای این امتداد کجاست

🌺پس نگذار شبی بی عشق بمانی

⭐️شبـ🌙ـتون معطر به عطر گل⭐️❤️

# شب بخیر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

وَقتی‌”حَـــــرف‌”میزنیِ‌گُوش‌هام صِداتوُ‌به‌”آغُـــوش‌”میکشَن💞
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

درچشـمـٰان «طُ» خـٰودم‌
را ، پیـٰداڪـٰردم♥️∞
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

طُ آرامش ِ تمام ِ وجود ِ من منی🫀💌
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترين خواهر

هیچ موقع آدما رو با گذشته‌‌‌شون،
قضاوت نکنید.
آدما درس عبرت می‌گیرن.
آدما تغییر میکنن.
آدما میگذرن و رد میشن. # زندگی # حقیقت

متن بهترین خواهر دنیا

مهربانیِ یک نفر؛عاشقم کرد
آن هم در حدِ معجزه!
از باقیِ دوست داشتن ها،
فقط یاد گرفتم که
“معجزه کردن کارِ هرکسی نیست💚

# دوستت دارم

بهترین متن خواهرانه

امروزتون
سرشاراز آرامش
لـحـظـه هــاتـون قـشـنـگ
❤️زنـدگـیـتـون پـر بـرکـت
عـاقـبـتـتـون تــابــنــاک
دستاتون سرشاراز نعمت
و روزگارتون پراز موفقیت باشه
❤️امـــروزتـــون زیــبــا
و در پناه خدای خوبی ها …🌺

روزتـــــون پـــُر امـــیــــد 💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # متفرقه

بهترین متن خواهرانه

خدایا به بزرگی چیزهایی که دارم؛ آگاه کن تاکوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را به هم نریزد.. ♥️🕊

# خدا

بهترین متن خواهر برادری

───• · · · ⌞♥️⌝ · · · •───

پیر شدن در آغوش تو قشنگ ترین فرسایش دنیاست
‌‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎ ‌‌‎‌‌ ‌‌ ‌‎ ‌‎‌‌ ‎‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تو در درون من، بیشتر از منی..

# دوستت دارم # عربی

متن بهترین خواهر دنیا

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن بهترين خواهر

آن رفیقی که هنگام غمم دور نرفت🌹 زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت ❤️
# ادبی # لاتی

زیباترین متن خواهرانه

زمستانست دیگر…. دلِ زمین به برف گرم است‌ من به تو…
# برف

بهترین متن خواهر

به نام خدایی که اگر حکم کند همه محکومیم
# خدا

بهترین متن خواهر

بعضیا اونقدر ساده زندگی میکنن و خوشحالن
که دلت میخواد بشینی فقط به خوشحالیشون نگاه کنی:) # ادبی # زندگی # شاد

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بی حاشیه بودن هنر آدماییه که عقده ی چیزی رو ندارن 🙂👋🏻 # زندگی # حقیقت

متن بهترين خواهر

خواهر
اگه نقطش پایین باشه
میشه جواهر پس زیاد فرقیم ندارن 🙂
جواهــر من روزت مبارکـ… # تبریک تولد # خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند # لاتی # بامعرفت

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!
# سیگار

بهترین متن خواهرانه

•«معن براش غیرطی بودعم عون بی ناموص دوص داش🖕🏿🪐💧🦄🪁»•

زیباترین متن خواهرانه

همه الگو میشن،

ما درس عبرت./” # خسته

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

هَر وقت خواستی از دست کسی ناراحت بشی ✘بشی ✘اول یه نگا به ↬سرتا پاش بنداز↫✘ ببین ارزششو داره یا نه!✘

بهترین متن خواهر برادری

یک نگاهت به من اموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها میفهمند .
# بامعرفت # ادبی

بهترین متن خواهر برادری

اگه میخوای در مورد من حرف درست کنی،حداقل یه کم خلاق تر باااش!😒😏😁👍🏻😉
# حاضر جوابی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

دلتنگی یعنی:
دل به نفس نفس بیاید از نبودنش…:) # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

زیباترین متن خواهرانه

ما گُذشیتم و گُذشت آنچه تو با ما کردی تو بِمان با دِگَران… وای به حال دِگران🤦🏻‍♀️
# ادبی

زیباترین متن خواهرانه

دوستت دارم ب توان ابدیت..😻🌼✨
# دوستت دارم

بهترین متن خواهر

سرسخت و سمج و پایدار باش و هرگز تسلیم نشو!🥊 # انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا

اگه برنده بشی زنده می مونی، اگه ببازی خواهی مرد، اگه مبارزه نکنی نمی تونی ببری!
# انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

مى رسد روزى که بى من لحظه ها را سر کنى
مى رسد روزى که مرگ عشق را باور کنى
مى رسد روزى کــــه تنها در کنـــار عکــس مــن
شعــر هـــاى کهنه ام را مو به مو از بر کنى # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بهترین خواهر دنیا

پیازم هرچقد گرون بشه نمیره قاطی میوه‌ها
حکایت خیلیاست..(:
# لاتی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

مَن شیطآنَم طُ بآ فرشته هآت سَرگَرم بآش👽
# مغرور # عشق یک طرفه

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

ڪنارت چقَـدر حالِ مَـن بهتَـرهه..💛
# دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

●💜●خوشبختی یعنی لذت بردن از تمام چیزهایی که داری، نه رسیدن به تمام چیزهای که میخوای بهشون برسی…•🥇🕵🏻‍♀• # انگیزشی

بهترین متن خواهر

به سلامتی حکم که یادم دادا اگر تک باشی از شاه بالا تری
# مغرور # به سلامتی

متن بهترین خواهر دنیا

هر چی میخوام دارم😌هر چی بخوام به دست میارم💪🏻
# مغرور

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

‏تو نباشی ، دلِ ما را
‏ثَمری نیست که نیست…

‏• حافظ # دلتنگی # حافظ

بهترین متن خواهرانه

کافیه هدف داشته باشی! اون وقت دنیا، به اختیارِ تو می چرخه. تو یک حرکت کوچک کن، گردش دومینو شروع میشه
# انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

آخــه مــیــدونــے چــیــه؟منــحــتــے حــســودیــم مــیــشــه بــه مــادرت ڪــه تــو رو هر روز پــیــش خــودش داره😑
# دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

طُ هَمان ناب ترین جآذبه ی دنیایی♥️✨
# ادبی # دوستت دارم # همسر

متن بهترين خواهر

‌‌‌‌ تو تنها چیزی هستی که من از این دنیایه لعنتی میخوام ♥ ‌‌‌
# دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

تحمل سوگ فقدان خواهر بزرگوار شما،صبری الهی می‌خواهد و زمانی برای تسکین و رسیدن به آرامش…امیدوارم هر چه زودتر در این غم سترگ آرام گرفتهو از آلام شما کاسته شود…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

ای کاش گذر زماندر دستانم بود:آنوقت لحظه های با تو بودن راآنقدر طولانی میکردمکه برای بی تو بودندیگر وقتی نمیماند.

زیباترین متن خواهرانه

دلم بی تاب شده باز توی سینهیه بغضی تو گلوم باز مهمونهدوباره جای خالی تو خواهروجودم رو کم کم می شکونه

بهترین متن خواهر برادری

صدای خنده های تو تو گوشمصدای گریه ها مو در میارهدلم تنگه دیگه دست خودم نیستچشام بی اختیار داره میباره

بهترین متن خواهر

تو نیستی قلب من هم غصه دارهچشام بی خواب شده باز بی قرارهبهشت هم که بشه دنیا واسه منبی تو دنیا دیگه معنا ندارهبی تو دنیا دیگه معنا نداره

متن بهترين خواهر

هزار بار خاطرات و دوره کردمهنوزم مرگ تو باور نکردمتو نیستی خونه بی تو سوت و کورهالهی خواهرم دورت بگردمالهی خواهرم دورت بگردم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

چه رسمی داره این رسم زمونهمی چینه هر گلی که مهربونهدیگه دیدارمون رفت به قیامتبی تو خواهر می شم من یه دیوونهبی تو خواهر می شم من یه دیوونه

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

یه لحظه دلم خواست صدایت بکنمگردش به حریم با صفایت بکنمآشوب دلم به من چنین فرمان داددر سجده بیفتم و دعایت بکنم

بهترین متن خواهرانه

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد ،عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد ،گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی ،یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

هیچ کلامینمی‌تواند به اندازه اندوه شما بزرگو در اندازه آن تاثیرگذار باشد.با زبان ساده خود،این رنج و اندوه وارده از فوت خواهر گرامی‌تان راتسلیت عرض می‌کنم…

متن بهترين خواهر

من چه باید کنم با غم خویش؟با دل ناشکیبای درویش؟من چه باید کنم با تباهی؟بعد از این با غم بی پناهی؟چون زمینی پناهم تو بودیبهترین تکیه گاهم تو بودیرفتی و من ز تو روسیاهمگرچه بخشیده بودی گناهم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بی تو دنیا دیگه معنا ندارههزار بار خاطرات و دوره کردمهنوزم مرگ تو باور نکردمتو نیستی خونه بی تو سوت و کورهالهی خواهرم دورت بگردم

بهترین متن خواهر برادری

بی تو هستی تباه است خوبمروزگارم سیاه است، خوبممن که از عشق تو زنده بودممن که پیش تو شرمنده بودم

بهترین متن خواهرانه

شب است و آسمان را غم گرفته
سکوتم با نگاهش دم گرفتهشب است و کهکشانی در کنارمولی از دوریت من بیقرارم

بهترین متن خواهر

خداوند بزرگ روح خواهر عزیزتان راکه به تازگی به دیار حق شتافته است،با مولا علی (ع) محشور ساختهو ایشان را از بهشتیان گرداند…تسلیت عرض می‌کنم…

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

ز هجران تو پرپر می زند دلز دل تنگی به هر در می زند دلچو بلبل در فراق رویت ای گلبه دیوار قفس سرمیزند دل

بهترین متن خواهر

تحمل سوگ فقدان خواهر بزرگوار شما،صبری الهی می‌خواهدو زمانی برای تسکین و رسیدن به آرامش…امیدوارم هر چه زودتر در این غم سترگ آرام گرفتهو از آلام شما کاسته شود…

بهترین متن خواهر برادری

از دست دادن خواهرو ندیدن چشم‌های او،چیزی نیست که من بتوانمبا کلام خویش تسکین دهم…تنها می‌توانم از خداوند برای آن مرحومهطلب آمرزش و قرار گرفتن در الطافو رحمت آسمانی نمایم…

بهترین متن خواهر

خواهری داشتمکه از چشمه عشق ملکوت آمده بودچشمهایش به شفافی سرچشمه زیبایها بودحیف که زود رفت

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاستبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

برادر خوبمداشتن برادری  چون تو یکی از افتخارات زندگی منهو چقدر احساس سربلندی می‌کنمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

امروز رو تولد توست و من زیباترین احساساتم را برای بهترین برادر دنیا هدیه میفرستمداداش خوبم تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

برادر خوب و مهربانمبا شکوه‌ترین روز دنیاروز تولد توستو بهترین برادر دنیاتو هستیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر یعنیبهترین تکیه گاهرفیق ترین همراهآرامش دهندهدوست داشتنی ترین آدمرنگ زندگی واسه خواهرتولدت مبارک داداشی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

برادر عزیزمبهترین آهنگ زندگی‌ام صدای توستوقتی در خانه می‌پیچد و می‌گویی“آبجی”تصویر خنده‌های تو را قاب کرده‌و در دلم آویزان کرده‌ام تا دلم زیبا شودو احساسم را به برادرانه‌های پرصلابت و پرغرور تو پیوند زده‌امتولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

قربان خدایی که تو را به خانواده ما هدیه دادبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

داداشی خوبمبعد از خدا و بابا و ماماناین تویی که می‌تونم بهت تکیه کنمو روی کمک بدون چشم داشتت حساب کنمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

برادر عزیزمبرای تو بهترین ها را در زندگی می خواهممهم نیست کنار من باشی یا دور از مندر همه جا دعای خیر من همیشه همراه توستو تو همان برادری هستیکه به داشتنش افتخار میکنمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

جای یک برادر خوب راهیچکس دیگر نمی‌تواند پر کندبرادر بی‌همتای منتولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

برادر عزیزتر از جانمشب میلادتبرایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاستای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارکتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

برادر عزیزمتولد تو دلنشین‌ترین اتفاق زندگی من و بابا و مامانیشمارش معکوسم از اول ماه شروع شده بود تا برسم به روز تولدتحالا روزیه که انتظارش را می‌کشیدم، اماکلماتمو گم کردمپس فقط میگم : “دوستت دارم”تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

هر چی آرزوی خوبه مال تو برادرمبهترین برادر دنیا تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

برادر عزیزمتو برای من فراتر از یک برادری
تو بهترین دوست منو کسی هستی که می تونم بهش اعتماد کنمکسی که توی لحظات خوب و بد کنارم می مونه
ممنون که همیشه پشتیبان من بودی
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

جانی و جهانی و جهان با تو خوش استتولدت مبارک برادر عزیزم

بهترین متن خواهرانه

برادر عزیزمتو همیشه برام بهترین برادر بودی
تو بزرگ ترین موهبت دوران زندگیمیبرات بهترن ها را آرزو دارم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

برادر خوب و مهربانمتو بهترین دوست و مربی من در تمام دوران زندگی ام بوده ایاز همان لحظه که چشم باز کردمهمیشه سعی کردی به بهانه های مختلف خنده به لب هایم بیاوریهر لحظه کودکی ام مراقبم بودی.تو قهرمان زندگی ام بوده، هستی و خواهی بودمن فراوان از تو آموخته امتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

داداشی عزیزمداشتن یه برادر بزرگتر مثل تو
درست مانند اینه کهیه فرشته نگهبان همیشه مراقبم باشه
تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

برادر عزیزمزندگی یعنی وجود توتولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

برادر عزیز و مهربانمبه بهانه تبریک روز تولددر این روز خاصمی خوام ازت تشکر کنمکه همیشه پشتیبان و حامی من بودیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر عزیزتر از جانمدر این روز زیبا بهترین ها را برای تو آرزو می کنمو از خدا می خواهم هر روز بهتر از دیروزت باشدتولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی استکه به آنها عشق می ورزندبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر عزیز م مهربانمدر دنیای سیاه و سفید منتو قشنگ ترین اتفاقیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

داداش گلم
اگه آفتاب میسوزونه بی خیال آخه تو سایه بونی
اگه آدم ها وفا ندارند بی خیال آخه تو مهربونی
اگه من واست میمیرم بی خیال آخه تو لایق تر از اونی که می

متن بهترين خواهر

برادر عزیزتر از جانمتو قلبی به بزرگی دریاو روحی به وسعت آسمان  ها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

برادر عزیزم
امیدوارم خدا هر دلیلی که برای لبخند زدن و همیشه شاد بودن لازمه بهت بده
زندگیت سرشار از لحظات شیرین، لبخندهای شاد و خاطرات خوش باشهتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

برادر عزیزمالهی جاده زندگیت هموارشادی تو تمام لحظه هاتساز دنیا کوک خواسته هاتتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

برادر عزیزماگه آفتاب می سوزونه بی خیالآخه تو سایه بونیاگه آدم ها وفا ندارند بی خیالآخه تو مهربونیاگه من واست میمیرم بی خیالآخه تو لایق تر از اونی که می دونیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

برادر که داشته باشی انگار دنیا پشتتهبا آرزوی فرداهایی روشنبهترین برادر دنیاتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

به نظرم تو بهترین برادر دنیایی
تو زندگی منیه دوست، یه راهنما و یه معلم عالی هستیبرات آرزوی موفقیت، سلامت و ثروت فراوان دارمدوستت دارم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر که داشته باشیانگار دنیا پشتتهتولدت مبارک بهترین داداش دنیا

بهترین متن خواهر برادری

ما تلخی ها و شیرینی های زیادی را پشت سر گذاشتیم
تا کم کم بزرگ شدیم
و من چه خوشبختم که در غصه های کودکی ام
برادری چون تو داشتم
تولدت مبارک برادر دوست‌داشتنی من

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

امیدوارم هر روزتمام شادی های جهانبه قلب تو سرازیر شوندو جاودانه در خانه دلت بماندبرادر عزیزم تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

داشتن داداشی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه
تولدت مبارک داداش خوبم

بهترین متن خواهر برادری

برادر عزیزتر از جانمامروز روز تولد توئهو منزیباترین احساساتم روبرای بهترین برادر دنیاهدیه می فرستمتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

قلب یک خواهربه عشق برادرش می‌تپدتولدت مبارکبهانه تپش قلب من

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

داداش چیست؟هیچ موجود خاصی نیسفقط بلده گیر بده و غر بزنهتولدت مبارک داداشم

متن بهترين خواهر

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا
باقی عمرت ۱۰۰۰ به بالا
امروز روز تولدته برادر جان
عزیزمی، دوستت دارم به مولا

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

برادر عزیز تر از جانم
تو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داری
امیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشی
تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

من از وقتی کوچولو بودی می‌دونستم کهیه روزی برای خودت یه کسی می‌شینه رئیس جمهور امریکا و وزیر و سفیر و میلیاردربلکهیه پسر پاک، نجیب، دوست داشتنیکه همیشه می‌تونم به  حمایت‌هاش دلگرم باشمتولدت مبارک عزیزترین برادر دنیا

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یک برادر دارم از جان خوب ترهر چه محبوب استاز آن محبوب ترتولدت مبارک بهترین برادر دنیا

بهترین متن خواهرانه

خدای اطلسی‌ها با تو باشد
پناه بی کسی‌ها با تو باشد
تمام لحظه‌های‌ خوب یک عمر
بجز دلواپسی‌ها با تو باشد
آبجی جونم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر خوشگلم
امروز روز توست
روز میلادت دنیا تبسم کرده است
امروز با یادت بدون شک آسمان آبی‌ترین آبی‌ست
چرخ و فلک هم چون دلم درگیر بی‌تابی‌ست
تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

از همان روزی کـه پای تـو بـه این دنیا رسیدغصه هایم یک بـه یک از قلب و جانم پر کشیدروز میلاد تـو دنیا یک صدا خندیده بودآسمان در مقدمت باران گل باریده بودتولدت مبارک خواهر جونم

بهترین متن خواهر

خواهرنازم
هدیه‌ای از آسمان برای
روز تولدت رسید
و دیدم هیچ چیز
گلم را
جز عشق
لایق نیست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

درسته خواهرم ندارم ولی هیچ وقت
حسرت داشتن خواهر به دلم نموند
چون تو رو داشتمتولدت مبارک خواهرم

بهترین متن خواهر

خواهر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته….
خواهر که داشته باشی یعنی یه پناهگاه همیشگی داری…
خواهر که داشته باشی شب های دلگیری نداری…
خواهر که داشته باشی اصلا غم نداری…
خواهر که داشته باشی یکی هست اشکو از صورتت پاک کنه…
خواهر که داشته باشی سر مزارت مطمئن هستی یه گریه کن داری….
خواهر که داشته باشی انگار دنیارو داری…
تولدت مبارک خواهر مهربونم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

ای نازترین خواهر دنیا
ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست
پس ای سرکرده خوبی‌ها میلادت مبارک

متن بهترين خواهر

خواهر یک هدیه برای قلب،یک دوست برای روحو یک فرصت طلایی برای زندگی است.تولدت مبارک فرصت طلایی زندگی ام…

زیباترین متن خواهرانه

زندگی با همین دلخوشیهای ساده شیرینتر میشود داشتن یک همدم?یک خواهر خوب?یک حس خوب هست?خدارو شاکرم عزیزترینم که دنیای منو زیبا کردی تولدت مبارک خوشکلم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

هیچ رابطه ای نمی‌تواند همانند برادر و خواهر باشد ؛یادها و مهری که ریشه ای عمیق در قلب داردو هیچگاه نمیمیرد.کسی همانند یک خواهر نیست ؛چرا که هیچ کس به این خوبی تو را نمی شناسدو نمیتواند واکنشهای تو را در برابر حوادث پیشبینی کند .هر قدر که رفتن به سوی آینده دشوار استما با هم این راه را طی می کنیمحتی اگر میان مان فاصله ی باشد .

متن بهترين خواهر

ناز ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌های‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کردو دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتقلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفتخواهر عزیزتر از جانم سالروز زمینی شدنت مبارک . . 

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر مهربونم
امروز روزی است که تو بدنیا آمدی
همان روز زیبایی که خداوند مهربانم
با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار رابه یمن حضورت به ما بخشید
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهر نازنینمیک جهان قاصدک ناز به راهت باشدبوی گل نذر قشنگی نگاهت باشدو خداوند شب و روز و تمام لحظاتبا همه ی قدرت خود پشت و پناهت باشدتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر خوبم
زبان همه ی ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن تو
در روز تولدت سر بر زمین سائیده
و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خودرا بجا آورده
و برایت سال‌های‌ سال عمر باعزت و برکت خواستاریم
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

 خواهر یکی ازبزرگ ترین نعمت ها در زندگی هر فردی است.خواهر یعنی کسیکه وقتی هست آروم باشیو وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه …خواهرجونم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر نقطه اش بیافته پایین میشه جواهر
پس خیلی هم فرقی با هم ندارن
تولدت مبارک آبجی عزیز

متن بهترين خواهر

تولدت مبارک خواهر قشنگم!آرزو می کنم نگاه خداوند همیشه بر زندگی ات جاری باشدو با هر دم هوای عشق و شادی را نفس بکشیو با هر بازدم زندگی و قلبت از هرچه ناراحتی و غصه خالی شود.به خاطر آمدنت، بودنت و ماندنت هزاران بار از تو سپاسگزارم،ای کاش من هم بتوانم در لحظات تلخ و شیرین زندگیو زمان هایی که به حضورم نیاز داری در کنارت باشم.تو خاص ترین خواهر دنیا هستی و سزاوار بهترین روز تولد.

متن بهترين خواهر

خواهر مهربانم
قشنگ‌ترین تصویر عمرم
عکس نازنینی از اولین دیدن توست
خوش موزیک عمرم
یادگار دلنشین اولین خندیدن توست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

قشنگمحقارت واژه‌ها را وقتی دیدمکه نتونستن مهربونیت رو توصیف کنندبه اندازه تمام خوبی‌های‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارمتولدت مبارک خواهرم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خیلی خوشحالم که خواهری مثل تو دارم،
خواهری که روزهای مرا با لحظات سرشار از دل خوشی پر می کند.تولدت مبارک خواهر نازنینم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

یکی یدونه خواهرمامروز روز تولد توست،تویی که از دوران کودکیو در تمام لحظات تلخ و شیرین زندگی در کنارم بودیو دست هایم را محکم در دستانت گرفتی.تو باعث شدی شرایط دشوار زندگی احساس تنهایی نکنم،با صدای آرامت همه ترس هاو تردیدها را از ذهن و قلبم پاک کردی.روزهای شادم بدون تو هیچ رنگ و بویی نداردو آن لحظه که هستی،دیگر به دنبال بهانه ای برای شادی نمی گردمچون تو بهانه همه احساسات خوبم هستی ….دوستت دارم…تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهر گلم
خواهری که خودش نمیدونه چقدر شادی و لبخند به زندگی من هدیه کرده

بهترین متن خواهر

خواهر که داشته باشیقلبت به خانه‌ای می‌ماند کههمیشه چراغ یک اتاقش روشن است.تولدت مبارک عزیز دلم…

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تولدت مبارک گل پونه، گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات، دلم میخواد فقط از تو بخونه
عزیزترینم تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

خواهری دارم من که دلش به اندازه پر‌های صداقت آبی‌ست.خواهری دارم من که نگاهش مواج و پر از دریا‌هاست.دلش از جنس صدف‌های قشنگ و همه مروارید.خواهری دارم من که پری‌رخساریست که ندارد مانند.خواهری دارم من که به مهربانی ابرهای خداست.خواهری دارم من که گلی هستو جداست از همه گل‌های دگر.خواهری دارم من که از همه بهتر است.خواهری دارم من که دوستش دارم.خواهری دارم من که تولدش امروزست.خواهر نازم تولدت مبارکبخوانید

متن تبریک تولد دوست و رفیق عزیز صمیمی + جملات صمیمانه تولدت مبارکاگر دنبال جملاتی زیبا برای تبریک زاد روز رفیق صمیمی خود و اشعار و متن …
خواهر خوبم ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک

بهترین متن خواهر

فرشته ها وجود دارن
اما بعضی وقتا چون بال ندارن ما بهشون می گیم خواهر
تولدت مبارک باشه خواهر خوشگلم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر داستانش با بقیه فرق دارد…
موجودیست که بوی مادر میدهد!
مثل پدر کوه میشود
و پشتت می ایستد!
میتوانی روی رفاقتش
تا ته دنیا حساب باز کنی!
گاهی میشود گفت
” بهشت زیر پای خواهران است ”

زیباترین متن خواهرانه

سردم شده است و از درون می سوزمحالا شده کار هر شب و هر روزمتو شعر مرا بپوش سرما نخوریمن دکمه ی این قافیه را می دوزمخواهر دلسوزم روزت مبارک

متن بهترين خواهر

امروز روز توست…..
و من نگرانم تبریکی به تو بگویم که لایق تو نباشد و فقط
از تمام جمله های زیبای دنیا برایت مینویسم:
خواهر شوهر مهربانم…
دوستت دارم…
روزت مبارک

بهترین متن خواهر

بارانی از عشق و نَمی هم ستاره ارزانی تویی که در تبار معصومانه‌ ی نگاهت
چشمان خسته‌ ی من ستاره می‌چیند
خوش‌آهنگ‌ ترین نغمه‌ های هستی
نثار قلب خسته و صبورت روز به اوج نشستنت مبارک

بهترین متن خواهر

مادر نشانه‌ای ز بانوی بی نشانه‌ هاست
دوستت دارم، دستت را می‌ بوسم و سر بر آستان پر از مهر تو می‌ سایم
خواهر عزیزم تبریک کوچک مرا به مناسبت روز مادر پذیرا باش

متن بهترین خواهر دنیا

در ثانیه‌ های بودنت می‌ مانم
در فصل شکست خوردنت می‌ مانم
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد
تا لحظه دل سپردنت می‌ مانم
روز زن مبارک

متن بهترين خواهر

زنان را همین بس بود یک هنر / نشینند و زایند شیران نر
زن بلا باشد بهر کاشانه ای / بی بلا هرگز مبادا خانه ای !
خواهر عزیزم روز مادر بر تو خجسته باد

بهترین متن خواهر

طلایی ترین روزهاارزانی نگاه مهربانتوهزار گل مریم پیشکش قلب باصفایتروزت مبارک خواهر شوهرجان

بهترین متن خواهر برادری

به سلامتی مادری که
رو دست پسرش پر از خط های چاقوست ولی موقع باز کردن کنسرو
میگه: بده من باز کنم یه وقت دستتو نبری
روز زن مبارک آبجی عزیزم

بهترین متن خواهر

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار
ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار
خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا
خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا
روز زن مبارک خواهر شوهرجان

بهترین متن خواهر

قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاه مادرمرا که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرددیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته اش نشستو دنیایش سبز شد و با گریه ام دلش لرزید و طوفانی گشت از همان لحظه فهمیدمکه تنها در کنار این نگاه پر مهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کردروز مادر بر تمام مادران سرزمین و بر خواهر زن عزیزم مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

تو به دنیا اومدی و شدی دوست داشتنی ترین فرد زندگیم
تولدت مبارک خواهر عزیزم….

متن بهترين خواهر

من خوشبختی ات را، شادی ات را،
آرامشت را؛
من آرزوهایِ زیبایِ تو را آرزو می کنم
خواهر جان قشنگم تولدت مبارک…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهری دارم من که دلش به اندازه پر‌های صداقت آبی‌ست.خواهری دارم من که نگاهش مواج و پر از دریا‌هاست.دلش از جنس صدف‌های قشنگ و همه مروارید.خواهری دارم من که پری‌رخساریست که ندارد مانند.خواهری دارم من که به مهربانی ابرهای خداست.خواهری دارم من که گلی هستو جداست از همه گل‌های دگر.خواهری دارم من که از همه بهتر است.خواهری دارم من که دوستش دارم.خواهری دارم من که تولدش امروزست.خواهر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

بدون که قلبم فقط و فقط برای تو می تپه و بی تو هیچمعاشقانه ترین حس رو با تو دارمو خوشحالم که دارمتخوشحالم که بدنیا اومدی و دنیای من شدیتولدت مبارک خواهر کوچولو

متن بهترين خواهر

ماه‌ترین خواهر دنیاحقارت واژه‌ها را وقتی دیدمکه نتونستن مهربونیت رو توصیف کنندبه اندازه تمام خوبی‌های‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

عزیزترین خواهر من
تو نه تنها شیرین ترین خواهر بلکه یک دوست واقعی هستی
احساس خوشبختی می کنم که خواهری مثل تو دارم.
الهی که به آرزوهای قشنگت برسی
تولدت مبارک عزیزم…

بهترین متن خواهرانه

دیوار دوست داشتنت کوتاه نیستاما من برای دوست داشتنت تا ثریا قد میکشمبهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر دوست داشتنی من،
من از داشتن تو بسیار خوشحالم و تو دوستی هستی که
من در تمام زندگی دوستش خواهم داشت!
تولدت مبارک!

بهترین متن خواهر برادری

هیج آغوشی آغوش خواهر نمیشه
می‌خوام روز تولدت یه بغل محکم بهت بدم
خواهر دوست داشتنی من تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

تو بهترین انگیزه ی خوشنودی منی
تولدت مبارک خواهر خوبم..

متن بهترين خواهر

ای بهترین خواهر کهکشان‌هاستاره‌ها را برای آمدنت گلچین کرده بودم وقتی آمدیخورشید نگاهت دیگرستاره‌ای برایم نگذاشتاما من از بس دوستت دارم با عشق قلبم را تقدیمت می‌کنمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

کاش همه آدم های دنیا خواهر شگفت انگیزی مثل تو داشتند
آن وقت دنیا جای بهتری برای زندگی می شد..
تولدت مبارک!

بهترین متن خواهرانه

تولدت مبارک خواهر نازنینم!آرزو می کنم نگاه خداوند همیشه بر زندگی ات جاری باشدو با هر دم هوای عشق و شادی را نفس بکشیو با هر بازدم زندگی و قلبت از هرچه ناراحتی و غصه خالی شود.به خاطر آمدنت، بودنت و ماندنت هزاران بار از تو سپاسگزارم،ای کاش من هم بتوانم در لحظات تلخ و شیرین زندگیو زمان هایی که به حضورم نیاز داری در کنارت باشم.تو خاص ترین خواهر دنیا هستی و سزاوار بهترین روز تولد.امیدوارم سال های سال در کنار هم این روز را جشن بگیریم.دوستت دارم مهربان خواهرم …تولدت هزاران بار مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

من خیلی خوشحالم که خواهری مثل تو دارم ..
تولدت مبارک خواهری!

بهترین متن خواهرانه

امروز تولد توستو بهترین زمانی که خدا می خواستمرا با هدیه‌ای شاد کندآری درست استاین هدیه قبل از وجود خودم از آسمان آمدهولی مهم این است که ازآن دل من بودهآجی جون تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

خواهر عزیزم وقتی خداوند تو را به من داد،
انگار بهترین ها را به من داد..
تولدت مبارک نازنین ترین خواهر دنیا!

زیباترین متن خواهرانه

فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود دارنداما بعضی وقت‌ها چون بال ندارندما به آنها می‌گوییم: خواهر.فرشته ام تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

تولدت مبارک خواهر عزیزم
تو در زندگی من بسیار خاص هستی،
نه تنها به خاطر اینکه خواهر دوست داشتنی ام هستی
بلکه به خاطر اینکه یکی از بهترین دوستانم نیز هستی
بدون تو تا این حد موفق نبودم…

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر بهتر از گلماز همان روزی کـه پای تـو بـه این دنیا رسیدغصه‌هایم یک بـه یک از قلب و جانم پر کشیدروز میلاد تـو دنیا یک صدا خندیده بودآسمان در مقدمت باران گل باریده بودتولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

کیک های تولد همیشه خوب هستند؛
اما کیک تولد خواهر یه چیز دیگس!
تولدت مبارک عزیزم

متن بهترين خواهر

کپشن شب بخیر خواهر برای اینستاگرامشب بخیر خواهر قشنگم!
فقط خواستم بدونی چقدر دوستت دارم
آرزو می کنم از رویاهای شیرینت لذت ببری
و صبح فردا سر حال تر از همیشه از خواب بیدار بشی🥀

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بی شک خواهری دوست داشتنی تر، باهوش تر و زیباتر از تو
در دنیا وجود نداره
مرسی که هستی
شب بخیر عزیزم!

بهترین متن خواهر برادری

تو قشنگ ترین …
و من خوش شانس ترین خواهر دنیا هستم
شب بخیر ستاره زندگیم!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

امشب با مرور خاطرات کودکی مان
با لبخندی بر لب به خواب می روم
الهی هر شبت پر از رویاهای شیرین باشه
شب خوش خواهری✨

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

کپشن شب بخیر آبجی جونخواهر جان!
تو فرشته نگهبان منی
و من چقدر خوشبختم که تو رو توی زندگیم دارم
از راه دور می بوسمت
شب بخیر

بهترین متن خواهر

هر شب با نگاه کردن به ماه و ستاره ها به یاد تو می افتم
تو که به زندگی ام نور پاشیده ای
شبت ستاره بارون خواهرم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

آبجی قشنگم!
قول بده بیشتر مراقب خودت باشی
بیشتر هوای خودتو داشته باشی
کمی بیشتر بخوابی
و کمی کمتر کار کنی
دوستت دارم
شب بخیر عزیزم❣

بهترین متن خواهر برادری

من و 👈 خواهرم👉 شما 👈همه👉
شب بخیر خواهری …

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

هر شب پنجرہ‌ های ملکوت آسمان، به سوی قلب‌ ها گشودہ می‌ شود
الهی امشب ﮐﯿﻨﻪ ﺍﺯ دلت بیرون برود و نور ایمان در قلبت جاری شود
شب بخیر مهربان خواهرم!

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزم!
امشب به فرشته ها سپرده ام
برایت لالایی بخوانند
و از خدا خواسته ام
تو را در رویایی شیرین غرق کند
شب رویایی داشته باشی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

کپشن اینستا برای شب بخیر گفتن به خواهر🕊دلم می‌ خواهد آرام خوابیده باشی
بی‌ترس، بی‌دلهره، بی‌دلتنگی
دلم می‌ خواهد وقتی خواب هستی آنجا باشم
دم در بایستم، سرم را به چارچوب در اتاقت چسبانم
سیر نگاهت کنم
خوب بخوابی خواهر گلم!

متن بهترين خواهر

شب مانند پردہ سیاهی کل شهر را گرفته است
قلمی بردار و فردایت را با ستارہ‌ های درخشان به تصویر بکش
بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی
شبت بخیر

بهترین متن خواهر برادری

چراغی برایت روشن می‌کنم در تاریکی قلب سیاہ شب
آن‌ گاہ از خدا می‌ خواهم اگر در تاریکی غم اسیر تنهایی شدی
چراغ امیدت روشن بماند
شب زیبایت بخیر و خوشی خواهر جان

متن بهترین خواهر دنیا

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ “ﮐﻢ ﮐﻢ” ﺍﺗﻔﺎﻕ میفته
ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ “ﯾﻬﻮ” ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن خواهر و برادرت …

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهرها می‌توانند همزمان شیرین‌ترین دوستان و تلخ‌ترین رقبا باشند.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان
باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان
روز اول که سرشتند به گل پیکرشان
سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

متن بهترين خواهر

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکیدزندهبادخواهربی معرفت !

بهترین متن خواهر برادری

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره…که اون بی معرفت…دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره!خواهر بی معرفتم، به یادتم…

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یک مشت آه ؛یک دنیا گلایه ؛یک استکان سؤال ؛دلتنگی ؛به مقدار لازمو فرصتی از زمانشام امشب،آماده است.

زیباترین متن خواهرانه

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم
گم شده ام !
ترس من از گم شدن نیست ..
ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند !

زیباترین متن خواهرانه

نه جایگاه و نه نسبت!معرفت،یه چیزی شبیهِ یه مهره‌ییاقوتی رنگهکه دور قلب بعضی‌هامون هستپیوسته به یه نخِ نامرئی!دورِ قلب ِ بعضی‌هامون نه!بیخودی تو آدما دنبالِ توجیه نگردین!معرفت به ذاتِ آدماست…

متن بهترين خواهر

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتاکه سخت مشغول شطرنج زندگی اندو نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

متن بهترين خواهر

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیمما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیماز زشتى کردار دگر خسته شدیممحتاج دو پیمانه مى معرفتیم

بهترین متن خواهر برادری

دلم میخواست الان پیشم بودیمیرفتیم چن تا هندونه میخریدیم،دوتایی اینقدر هندونه میخوردیم که شامون بگیرهاونوقت ۲تایی میشایدیم به هر چی رفیق بی معرفته که نه یه زنگ میزنه نه اس ام اس میده!!!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

حقیقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست یه مشت آدم بی ­معرفت

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

میان دست من و تو هزار فرسنگ استغریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمی گیریمگر جنس دل نازک تو از سنگ است

بهترین متن خواهر برادری

سلام ای بی وفا ای بی مروتسلام ای ساز گیتار محبتسلام کردم نگی تو بی وفاییوگرنه ما که عاشقیم بی مروت !

بهترین متن خواهر

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی…طرح شرمنده کردن دوستان بی معرفت

متن بهترين خواهر

یک جام پر از شراب دستت باشد ، تا حال من خراب دستت باشداین چندمین پیامک است ندادی ، پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

بهترین متن خواهر برادری

میخوای بهش تکیه کنی،
یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه! 🙃🥀

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

من هیچ وقت آدم احساساتی نیستم
به جز وقت هایی که به مادرم فکر می کنم
که بهترین مادر دنیاست
تولدت مبارک مامان خوبم! # تبریک تولد # مادر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

بهترین متن خواهرانه

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

بهترین متن خواهرانه

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

زیباترین متن خواهرانه

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

بهترین متن خواهر

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

بهترین متن خواهرانه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

بهترین متن خواهرانه

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

❤♾I need you for life

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

بهترین متن خواهر

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

بهترین متن خواهر برادری

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن بهترين خواهر

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

بهترین متن خواهر

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

بهترین متن خواهر

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بهترين خواهر

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

بهترین متن خواهر

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

بهترین متن خواهر برادری

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن بهترين خواهر

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

بهترین متن خواهر

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

زیباترین متن خواهرانه

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

بهترین متن خواهر برادری

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخن درا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرات نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
تولدت مبارک خواهرم

بهترین متن خواهر برادری

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شودچرا که فقط در قلب کسانی کهبه آنها عشق می ورزند حک شده استتولدت مبارک خواهر شوهر جونم

متن بهترين خواهر

خواهر عزیزم ، تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توستبه دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنمورق خوردن برگ سبز دیگری از زندگی ات را تبریک میگویم

بهترین متن خواهرانه

چـــشـــم شــادی ، نگارت باشدایــــــزد پـشـت و پـناهت باشدمیلادت ای خواهر مبارک باشددلـشاد ازین اهل جماعت باشد

بهترین متن خواهر

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می ورزند
حک شده است
تولدت مبارک خواهر عزیزم

بهترین متن خواهرانه

تـو درست مثل یک رنگین کمانیبا طراوت و رنگارنگاز تـو سپاسگزارم کـه همیشه بعد از دوره بارانی مـندر زندگی کنارم هستیخواهرم تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر نقطه‌ اش بیفته پایین میشه جواهرپس خیلی هم فرقی با هم ندارنتولدت خواهر گلم مبارک

بهترین متن خواهر

شاید غرور… یا شاید دل مشغولی های روزمره …اجازه نمیدهد هر روز بگویم دوستت دارماما امروز روز توست روز تولدت بهترین بهانه برای یاد اوری اینکه بی تو نمیتوانم زنده بمانمتولدت مبارک بهانه زندگیم، خواهر مهربانم

بهترین متن خواهر برادری

زاد روزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارمتولدت مبارک آبجی جونم

بهترین متن خواهر

گل های بهشت سایبانتیک دسته ستاره ارمغانتیک باغ پر از گل های نرگستقدیم به قلب مهربانتخواهر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترين خواهر

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنو چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدیبدون که قلبم فقط و فقط برای تو می تپه و بی تو هیچمعاشقانه ترین حس رو با تو دارم و خوشحالم که دارمتخوشحالم که به دنیا اومدی و دنیای من شدیتولدت مبارک خواهر کوچولو

متن بهترين خواهر

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاستمیلاد تو ای چشمه ی خورشید، مبارکخواهر عزیزم تولدت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهر یعنی عشق
خواهر یعنی میدونی یکی هست
که همیشه پایه همه دیوونگیات هست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

آبجی نانازی من
رسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم
واسه من اینم یه جور بهونه ست که بگم چقدر برات می میرم
همه ی دنیام تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر لطیف تر از گلم
امروز روزی است که تو بدنیا آمدی
همان روز زیبایی که خداوند مهربانم
با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار رابه یمن حضورت به ما بخشید
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی…
خواهر یعنی کسیکه همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی…
خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه…
خواهر یعنی…
اصلا چرا این همه ی حاشیــه میــرم؟؟
از نظر من خواهر یعنی یـه کلـمه…
نفــس
هر وقت تونستی بدون نفــس کشیــدن زندگــی کنـی،
میــتونـی بــدون خواهـــرم زندگــی کنــی!
تولدت مبارک تکیه گاهم

بهترین متن خواهر برادری

امروز بهترین روز زندگیمه
روزیه که خدا یه فرشته مهربونشو بهمون هدیه داد
کاش زمان وایسه و امروز تموم نشه هیچ وقت
بهترین لحظه هام کنار تو بودن
از خدا می خوام سال های دیگه این روزو کنار هم جشن بگیریم
تولدت مبارک خواهر عزیزم و فرشته زندگیم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

ای بهترین خواهر کهکشان ها
ستاره ها را برای آمدنت گلچین کرده بودم وقتی آمدی
خورشید نگاهت دیگرستاره ای برایم نگذاشت
اما من از بس دوستت دارم با عشق قلبم را تقدیمت می کنم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

گل غنچه کرد و غنچه شکفت
و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه اش را به ما داد
میلادت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهر نازنینم
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه ی قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

You are not just my reflection, you are my heart’s reverberation and my soul’s resonance. Thanks for being there for me bro.تو فقط انعکاس من نیستی چراکه ضربان قلب و طنین روحمی ، از اینکه همیشه در کنارم بودی و حمایتم کردی از تو ممنونم برادر جانم.

بهترین متن خواهرانه

if it didn’t have a my life biggest strength in it
my brotherقاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود
اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت
برادرم

متن بهترین خواهر دنیا

گاهی اوقات یک برادر حتی بهتر از یک ابرقهرمان است.
«مارک براون»

بهترین متن خواهر

برادر یعنی پشتیبانیعنی حتی اگر سخت در اشتباه باشی بازهم یک نفر طرف تو را خواهد گرفت!

بهترین متن خواهر برادری

دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نیست اما از عشق قدرتمندتر است
همیشه دوستانه نیست اما بیشتر از رابطه دوستی حمایت گر استبهترین برادر دنیا دوستت دارم

متن بهترين خواهر

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان
و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا…

متن بهترين خواهر

بعد از خدا و بابا و مامان این تویی که می‌تونم بهت تکیه کنم و روی کمک بدون چشمداشتت حساب کنم.
تولدت مبارک داداش جون خوب من

بهترین متن خواهر

اگر آفتاب زندگی سوزان است، سایه‌بان آن برادر است.

بهترین متن خواهرانه

برادر بخشی جدانشدنی از حیات خواهری‌ است که در ازل پیوند یگانگی با وی بسته است. عزیز دل خواهر دوستت دارم.

بهترین متن خواهر

یک برادر دارم از جان خوبترهر چه محبوب است از آن محبوبتر“فریدون مشیری“

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

بهترین متن خواهر

هیچ عشقی پاک و جاودانه مثل عشق به برادر وجود ندارد و هیچ دوستی مثل برادر نخواهد شد. خالصانه و از صمیم قلب دوستت دارم.

بهترین متن خواهرانه

خواهر و برادر به معنای نبض هستی و حیات برای یکدیگر هستند.
برادر عزیزم عاشقانه دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

پشت حرف های یک برادر …
پشت نوازش ها …
سرزنش ها …
پشت تمام نگاه های معنی دارش …
پشت سکوتش …
پشت لبخند های پر از رازش …
عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا

متن بهترین خواهر دنیا

برادر عزیزم ای کاش می‌توانستم هر چه خاطره از تو دارم، در میان پیچکی ابریشمین پیچیده و بر بال شاپرک‌ها به سویت بفرستم، تا این فاصله میان من و تو درنوردیده شده و دوباره بتوانیم مانند روزهای کودکی شادمانه دست‌های یکدیگر را بفشاریم.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

بهترین آهنگ زندگی‌ام صدای توست وقتی توی خانه می‌پیچد و می‌گویی آبجی، تصویر خنده‌های تو را قاب کرده‌ام و در دلم آویزان کرده‌ام تا دلم زیبا شود، احساسم را به برادرانه‌های پرصلابت و پرغرور تو پیوند زده‌ام.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

گاهی برادر بودن حتی بهتر از ابر قهرمان بودن است!قهرمان زندگی خواهر؛ عاشقتم

زیباترین متن خواهرانه

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﮔﻪ یه ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ…

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر عزیزم‌
ای کاش گذر زمان در دست من بود
تا لحظه‌های شیرین با تو بودن را آنقدر طولانی می‌کردم
که برای دور بودن از تو وقتی نمی‌ماند

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خوشحالی یعنی؛ داشتن برادر کوچکتری که قدبلندتر از شماست 🙂

بهترین متن خواهر

خوشبختی یعنی؛ یه داداش داشته باشیکه همیشه پشتت باشهداداش عزیزم، بمونی برام :*

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

«دوست داشتن و دوست نداشتن»
اما اغلب دوست داشتن چیره می شد«عشق و کينه»
اما اغلب عشق غالب بودمن اینگونه رابطه خواهر برادری مان را توصیف می کنم
عاشقتم داداش گلم

متن بهترین خواهر دنیا

برادر عزیزم
زندگی آنقدر ابدی نیست که بتوان مهربانی را به فردا انداخت
هر بهانه‌ای می‌یابم برای پیوند خواهر برادری مهربانانه
(روز مرد / تولدت / فارغ التحصیلیت / روز ولنتاین) مبارک

زیباترین متن خواهرانه

اونی که داداش نداره مثل کسیه که بدون سلاح به جنگ میره!
سلامتی همه ی داداش ها که تا هستن مثل کوه پُشت مونن…

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد تو ستاره درخشان آن بودی
برای همه چیز ممنونم برادر عزیزم

متن بهترين خواهر

فقط یک برادر می‌تونهمثل یک پدر دوستت داشته باشهمثل یک دوست حمایتت کنهمثل یک مادر نگرانت باشه

بهترین متن خواهر برادری

برادر دوستی ا‌ست که دوستی‌اش پایان ندارد و همنفسی‌ست که نفس‌هایش همیشه گرمابخش خواهد بود. یار و یاورم برادر عزیزم دوستت دارم.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنمکه خود گنجینه زیبایی های عالمیتولدت مبارک تیر ماهی عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

تولد شما بهانه ای شد برای سپاس از زحمات فراوانتانتولدتان را تبریک می گویم و برای شماعمری سرشار از سعادت، سلامت، موفقیت و خوشبختی برایتان آرزومندم

بهترین متن خواهر

تیر زیباترین ماه از فصل تابستان استچونتو در این ماه بدنیا آمده ایتولدت مبارک ای عزیز زاده تیر ماهپاینده باشی

بهترین متن خواهر برادری

پدر / مادر تیر ماهی عزیزمکودکی‌ام با مهربانی‌های تان پیوند خوردهو در بزرگسالی دست‌ هایتان پناه من بوده استتولدتان مبارکعمرتان طولانی و با عزت باد

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

عشق تیر ماهی مندر کوره راه زندگی به هر سمت بپیچیمرا ایستاده در انتظار خود می بینیهمیشه و در هر لحظه مرا همراه خود بدانتولدت مبارک همسرم/نازنینم/نفسم

بهترین متن خواهرانه

عشقم تیر ماهی منهزاران سال زنده و پاینده باشیتولدت مبارک

بهترین متن خواهر

تیر ماهی ها همشون قلب مهربونی دارناما تو مهربون ترینیتولدت مبارکسال‌های عمرت پربرکتروزگارت هر روز بهتر از دیروز

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

همسر تیر ماهی مناز این‌که در کنارم هستیو همیشه عطر مهربانی‌ ات را احساس میکنمبسیار خوشحالمتولدت مبارک عزیزترینم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بهترین موزیک زندگی من تپش قلب توستو قشنگ ترین روزم، روز شکفتن توعشق تیر ماهی منتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خدای اطلسی ها با تو باشدپناه بی کسی ها با تو باشدتمام لحظه های خوب یک عمربجز دلواپسی ها با تو باشدتولدت مبارک دوست تیر ماهی من

زیباترین متن خواهرانه

ای تیر ماهی عزیزتر از جانمهمراه و یار همیشگی منزادروزت مبارکنفس‌هایت همیشه گرم و پرحرارت

بهترین متن خواهرانه

تیر ماهی عزیزمآرزو میکنم که هر لحظه ات سرشار از شادی باشدو هیچ اندوهی بر قلب مهربانت سایه نیفکند.تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر / خواهر / پدر / مادر / رفیق/ دوست عزیزمبه وجودت افتخار می کنمتولدت راکه روزی خجسته در چهارمین ماه سال استتبریک می گویمتولدت مبارک عزیز تر از جانم

زیباترین متن خواهرانه

امروز روز توستروز میلادت در اولین ماه تابستانامروز با یادت دنیا تبسم کرده استامروز بدون شک آسمان آبی‌ترین آبی استتولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

تیر ماهیقصه نیست تا بتوانی بخوانیشصدا نیست تا بلند فریادش کنیآواز نیست تا همه جا او را سر دهیاو روح تابستان استروح آتش عشقتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

امروز ، روز میلاد توستخورشید تیر ماهشادمانه‏ ترین طلوعش را داشتدنیا رنگ دیگری گرفتقلبها به مناسبت آمدنت خوشامد می گویندتولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنو چه اندازه شیرین است امروزروز میلادت، روزی که تو آغاز شدیتولدت مبارک

بهترین متن خواهر

تیر ماهی مثلثی استکه یک ضلعش عشقیک ضلعش شهامتو ضلع دیگرش شجاعت استتیر ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

همکار تیر ماهی عزیزتولدتان را صمیمانه تبریک می گویمو از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی خواستارممایه خوشبختی و سعادت بنده است که همکار شما هستم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

مهربانمشکفتن هیچ گلیزیباتر از لبخند تو نیستجشن میلادتبهترین بهانه است برای فکر کردن به توو به یاد آوردن تمام خوبیهایتسالروز تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزمتو بهترین تیر ماهی دنیا هستیدر روز میلادت، بهترین‌ها را برایت آرزو می کنم

زیباترین متن خواهرانه

روز تولد توروزی است کهآرامش بخش ترین فرشته آسمانی از عرش به فرش گام نهادتولدت مبارک زیباترین فرشته آسمانی من

بهترین متن خواهر

تیر ماهی به سان یک تکیه گاه استکه هرگز فرو نریخته و هیچ گاه تهی نمی گرددتکیه گاه ابدی منتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

پدر/مادر/خواهر/برادر/دوست عزیزموجود تو تنها هدیه گرانبهایی بودکه خداوند من را لایق آن دانستو هدیه من به تو نازنینقلب عاشقی است که فقط برای تو میتپدعاشقانه و صادقانه دوستت دارمسالروز شکفتنت مبارک

بهترین متن خواهرانه

دوست تیر ماهی مهربانمتمام خوبی‌های دنیا را برایت آرزومندمتولدت مبارک

بهترین متن خواهر

تو بهارترین تابستانِ منیتنها دلخوشی من برای ادامه زندگیچون خورشید  بر تمام زندگی‌ام بتاب تولدت مبارک عشقم

بهترین متن خواهر برادری

دوست تیر ماهی منیک جهان قاصدک ناز به راهت باشدبوی گل نذر قشنگی نگاهت باشدو خداوند شب و روز و تمام لحظاتبا همه قدرت خود پشت و پناهت باشدتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

روزی که به دنیا آمدیهرگز نمیدانستیزمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی میشویکه با بودن تو دنیا برایش زیباتر استبهانه زندگیم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

همراه و همدل تیر ماهی منتولد توتولد زیباییتولد زلالی دریاتولد آرامش تولد عشقتولد یک فرشته استتولدت مبارک

متن بهترين خواهر

یه تیر ماهیمغرور ولی خوش قلبهخوشتیب و با جذبه اسزود رنج و حساسهیه تیر ماهیهمه چی تموم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر یعنی اون جمله‌های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر که داشته باشی قلبت به خانه‌ای می‌ماند که همیشه چراغ یک اتاقش روشن است.

متن بهترين خواهر

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه خواهریعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه خواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه خواهر یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه خواهر یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش خواهر یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون شمارش خواهر يعني تو.

زیباترین متن خواهرانه

وقتی دلم از همه دنیا میگیردتوی یک چشم به هم زدندلگرم وجود باارزش کسی میشوم که نامش خواهر استالبته خواهر که نه، جواهر است

بهترین متن خواهر

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان آن بود.

بهترین متن خواهرانه

خواهر جانمتو نهایت عشقی و نهایت دوست داشتنو من چه خوشبختم که از داشتنت به نهایت رسیده ام

بهترین متن خواهر برادری

خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی…
خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی
خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه…
خواهر یعنی…
اصلا چرا این همه حاشیــه میــرم؟؟
ازنظر من خواهر یعنی یـه کلـمه…
نفــس

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر خوبم خیلی دوستت دارم ، ده تا ! مثل روزهای کودکی مان ! عمیق ، پاک و بسیــار …

بهترین متن خواهرانه

دلم برای کودکی هایمان تنگ شده، برای بازیهایمانیادت می آید همیشه مادرم بودی.رست مث الان که همیشه تکیه گاه و پناه امن منیدوستت دارم بهترین خواهر دنیا

بهترین متن خواهر

سلام خواهری …
خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوام
دنیارو بی تو اصلا نمیخوام
وقتی تو هستی قلبم آرومه
وقتی که هستی من محکمواستوارم
وقتی میدونم که هوامو داری
بی تو من میمیرم زندگی سخته
فقط با عشق توست که من زنده ام …
دوستت دارم همه زندگی من …

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

سلام خواهری … خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوام دنیارو بی تو اصلا نمیخوام وقتی تو هستی قلبم آرومه وقتی که هستی من محکمواستوارم وقتی میدونم که هوامو داری بی تو من میمیرم زندگی سخته

بهترین متن خواهرانه

میگن خدا به هرکی خواسته
حال بده گفته بذار یه
خواهر بهش بدم
خواهری عاشقتم

متن بهترين خواهر

تو فقط هم خون من نیستیبند بند وجودم از عشق تو جان گرفته و خود را جدا از تو نمیدانمهرچند که تو دریای محبتی و من در پیش تو قطره

بهترین متن خواهر برادری

خواهر خوبم
خیلی دوستت دارم ، ده تا !
مثل روزهای کودکی مان !
عمیق ، پاک و بسیــار …

بهترین متن خواهر

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…
خواهری دارم بهتراز برگ هــای گل یاس…
خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…
خواهری دارم که با دنیا عوض نمی کنم نگرانی هایش را…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

در خاطرات کودکیمان غرق شده امهمان روزها که برایم دیکته میگفتیو توی تکالیف مدرسه کمکم میکردیاین روزها برایم مشق عشق بگوزندگی را برایم دیکته کنهمه مهربانی ها و خوبیهایت را پس خواهم دادشاگرد بدی نبوده ام خواهری

متن بهترین خواهر دنیا

بهترین خواهر دنیاچو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارمچو بامداد خوش دوستت دارمبه یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدارچه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوام
دنیارو بی تو اصلا نمیخوام
وقتی تو هستی قلبم آرومه
وقتی که هستی من محکمواستوارم
وقتی میدونم که هوامو داری
بی تو من میمیرم زندگی سخته
فقط با عشق توست که من زنده ام …
دوستت دارم همه زندگی من …

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

متن بهترين خواهر

دلم میخواد بلند فریاد بزنم و بگم کهبهترین خواهر دنیا خیلی دوستت دارم.دلم میخواد عاشقانه ترین عاشقانه ها رو واست بنویسمو بگم که عاشقتمحتی اگه فریاد نزنم و نگم بدون تا ابد توی قلب منی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود دارند اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارند ما به آنها می‌گوییم: خواهر.

بهترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی قلبت به خانه‌ای می‌ماند که همیشه چراغ یک اتاقش روشن است.

بهترین متن خواهر

بیشترین آرامش و آسایش در آغوش یک خواهر است.

متن بهترين خواهر

فرقی نمیکند چند شنبه است و چه روزیهمیشه همه چیز برای من تعطیل استبجز دوست داشتن تو خواهرم

بهترین متن خواهرانه

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان آن بود.

متن بهترین خواهر دنیا

عشق خواهر، از همه احساسات انتزاعی‌تر است.

متن بهترین خواهر دنیا

شادی زندگی
نعمت خدایی
غمخوار من
دوست من
همدم من
دلگرمی من
آرامش من
و زندگی من
فقط و فقط خواهرم

بهترین متن خواهر

دیوار دوست داشتنت کوتاه نیستاما من برای دوست داشتنت تا ثریا قد میکشمبهترین خواهر دنیا

متن بهترين خواهر

ما دو نفریمبرای درد کشیدنبرای ساعتها خوشی و برای بردن و باختنمن و توتویی که خواهر عزیز تر از جان منی

بهترین متن خواهر

☆استوری زیبا برای شب بخیر گفتن به خواهر☆خواهر عزیزم!
تو همان ستاره ای هستی که در هفت آسمانم می درخشی
امیدوارم درخششت ابدی و
زندگیت سرشار از موفقیت باشد
شب بخیر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر جان!
برات آرزوی بهترین ها رو دارم
و امیدوارم آرامش این شب قشنگ
دلت رو از آرامشی بی نهایت پر کنه
خوب بخوابی
شب بخیر

زیباترین متن خواهرانه

داشتن تو که همچون ماه در زندگی ام نور افشانی می کنی
بزرگ ترین نعمت زندگیمه
که هر شب خدا رو به خاطرش شکر می کنم
شب بخیر خواهری

زیباترین متن خواهرانه

تو درخشش را از ستاره ها
آرامش را از شب
زیبایی را از قرص ماه
و شکوهت را از ستاره باران به ارث برده ای
شبی زیبا و آرام داشته باشی خواهرم💓

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

استوری اینستا شب بخیر خواهرتو در دعاها و آرزوهای شبانه ام جایگاه ویژه ای داری
آرزوی امشبم برایت عمری طولانی و تنی سالم است
مراقبت خودت باش … شب بخیر آبجی عزیزم!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

شب بخیر به بهترین خواهر دنیا که تو باشی
یه شب دیگه از راه رسیده
وقتشه چراغ چشمانت رو ببندی
و دلت رو به رویاهای زیبا بسپری
شب خوبی داشته باشی✨

بهترین متن خواهرانه

شب بخیر خواهرم!
دعا می کنم پروردگار تا خود صبح مراقبت باشد
و فرشته ها برایت لالایی بخوانند

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر جون!
قبل از خواب دلت رو از کینه ها پاک کن
و همه دنیا رو ببخش
تا صبح فردا با دلی سبک و سرشار از عشق از خواب بیدار شی
شبت بخیر و پر از آرامش

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

آبجی گلم!
آرزو می کنم ماه شب هایت
همیشه کامل و پر فروغ
و آسمانت ستاره باران باشد
شب بخیر

زیباترین متن خواهرانه

استوری کوتاه و بلند شب بخیر خواهربهترین حس دنیا یعنی
داشتن خواهری مثل تو💜
شبت بخیر عزیزم!

بهترین متن خواهرانه

از این که بهترین خواهر دنیایی ازت ممنونم
شب خوبی داشته باشی

زیباترین متن خواهرانه

آسمان رویاهایت پر ستاره
و ستاره آرزوهایت پر فروغ باد
شب بخیر خواهر نازنینم!

بهترین متن خواهر

خواهرم!
تو که کنارم باشی
همه شب هایم بخیر می شود
دلتنگتم …
شب بخیر عزیزم

متن بهترين خواهر

آموزش حرفه ای است که همه حرفه های دیگر را می آموزد.
و مسئولیت ان بر عهده معلم است
روزت مبارک برادرم

بهترین متن خواهرانه

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:
معلمینی که چون شمع می سوزند
تا پایان سال 1400 گازسوز خواهند شدروزت مبارک داداش معلم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ
در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند . . .برادر جانم روزت مبارک

بهترین متن خواهرانه

ای معلم تو را سپاس
ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس
ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.
ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ها می باری
روزت مبارک داداش خوبم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید
و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر
بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود
و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت
همیشه و در همه چیز استاد من هستی برادر عزیزم
روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

برادر جاننامت را بر کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کردتا گواهی بر معصومیت تو باشدروز معلم مبارک برادر عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی برداری که راه و رسم
درست زیستن را به شاردانش آموخت.
امروز بهانه ایست
تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کندروزت مبارک داداش

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

به او بگویید دوستش دارم به او که قلبش به وسعت دریایستکه قایق کوچک من در آن غرق شده.به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نور و شعر و ترانه برد.و چشم هایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد.برادر عزیزم دوستت دارمروزت مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یک برادر دارم از جان خوبترهر چه محبوب است از آن محبوبترروزت مبارک داداشم

بهترین متن خواهر

در ملکوت، بانک بزرگی استکه معلمان هر روز از آنحقوق فوق العاده میگیرند.معلمم روزت خجسته بادبرادرم روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

با تو ای خواهر خوب افتخاری دارمسربلندم در کوچه بازار چه حسی دارمتو که در پاکی و خوبی شهره شهریمن به پرواز بلند تو که ایمان دارمروز معلم بر شما مبارک عزیز دلم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهری دارم که جانم همچنان در دست اوستهر زمان گوید دهم جانم به هر گفتار اوروز معلم بر خواهر عزیزتر از جانم مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

از مَلَک‌ها و پریان سَرتریمهربان‌تر از تو در دنیا ندیدم خواهریاین زبانم قاصراست از وصف توچون تو رویایی و من خاکستریروزت مبارک خانم معلم جانم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر خوب و مهربانم
مثل باران دانش آموزانت را بی واسطه دوست داری و برایشان از جان مایه می گذاری . . .باعث افتخاریدوستت دارم و روزت مباااارک

متن بهترین خواهر دنیا

خواهرم سایه سرمخواهرم روح پیکرمدل و دلدار و دلبرمخواهرم یار و یاورمخواهرم معلم خوشملمروزت مبارک

متن بهترين خواهر

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت.خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود.دانای عشق، خواهر جانم روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال استو ماندگار شدن برای یک عمر؛سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگارخواهر عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند، نه با کتابتقدیم به قلب پر مهر خواهر عزیزمآموزگار پُر مهرم روزت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…
خواهری دارم بهتراز برگ هــای گل یاس…
خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…خواهر معلمی که افتخار همه ماستروزت مبارک خواهری

بهترین متن خواهر برادری

خواهر خوب خواب‌های بهاریحالا هر واژه‌ای که مرا به یاد تو می‌آورد بهاری استکاش می‌توانستم آن‌گونه که بهار راشعر راو سرود رازمزمه می‌کردمنام مقدس تو را به واژگانم بیاویزمای قدیسهای سایه‌سار بهارای که از خود می گذری تا دانش آموزانت بیاموزند و رشد کنندروزت مبارک

متن بهترين خواهر

خواهر که داشته باشی دنیا از آن توستبا قوت قلب هرچه تمام زندگی خواهی کردخواهر هر روز آدم را از نو می سازدتمام غم ها را می سوزاندخواهر پا به پای برادر جورچین زندگی را برایش کامل می کندهم مرهم زخم است هم محرم اسراربه خواهر که فکر کنیمحال است لبخندی مملو از آرامش لب ها را زینت ندهدخواهر از مادر آموخته که کم نیاوردتنها نگذاردبه وقتش مادر استو به وقت دیگر خاص ترین رفیق ممکنخواهر تنها فرشته ای است که می توان با چشم دید.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر نقطه اش بیفته پایین میشه جواهرپس خیلی هم با هم فرق ندارنروزت مبارک خواهری خوب و مهربونم

بهترین متن خواهر

زن یعنی : ناز هستی در وجود
زن یعنی : یک فرشته در سجود
زن یعنی : یک بغل آسودگی
زن یعنی : پاکی از آلودگی
زن یعنی : هدیه مرد از خدا
زن یعنی : همدم و یک هم صدا
زن یعنی : عشق و هستی زندگی
زن یعنی : یک جهان پایندگی
زن یعنی : لطیف فصل بهار
زن یعنی : زندگی در لاله زار
زن یعنی : عاشقی دلدادگی
زن یعنی : راستی و سادگی
زن یعنی : عاطفه مهر و وفا
زن یعنی : معدن نور و صفا
زن یعنی : راز محرم  یک رفیق
زن یعنی : یار یک دل، یک شفیق
زن یعنی : مادر مردان مرد
زن یعنی : همدم دوران درد
زن یعنی : حس خوش حس عجیب
زن یعنی : بوستانی پر نصیب
زن یعنی : باغ های آرزو
زن یعنی : نعمتی در پیش رو
زن یعنی : بنده خوب خدا
زن یعنی : نیمی از مردان خدا
زن یعنی : همسری خوب و شفیق
زن یعنی : بهترین بار و رفیق
زن یعنی : انفجار نورها
زن یعنی : نغمه روح و روان
زن یعنی : ساز موسیقی جان
زن یعنی : مرهم هر خستگی
زن یعنی : بهترین وابستگی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر، مادری مهربان برای فرزندانش و همسری فداکار برای شریک زندگی اش است

زیباترین متن خواهرانه

زیباترین گل دنیا
تو هستی خواهر
خوشبوترین گل دنیا
تو هستی خواهر
زیباترین روز سالروز توست خواهرعطرتمام گلها تقدیم
به تو خواهرروزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

خداوند لبخند زد و از لبخند او خواهری چون تو آفریده شدخواهرم ای لبخند زیبای خداوند روزت مبارک!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

همیشه به آسمون نگاه میکنمو خداروشکر میکنم که همینجازیر سقف همین آسمون باتو هستم و تو رو دارمتو فرشته ای هستی که خدا تو رو به من هدیه دادهروزت مبارک خواهرم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

بنام آنکه شادی و خوشبختی را آفریدبه آسمان گفتمقشنگترین جمله را بگوتا برای عزیزترین کسم بنویسمگفت : بنویس دوست دارم بی نهایت با صداقت تا قیامتتقدیم به خواهر عزیزمبه مناسبت سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (ع) و روز زن

متن بهترین خواهر دنیا

ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎﻥﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰخواهر عزیز و دوست داشتنی من، روز مادر مبارک

زیباترین متن خواهرانه

گر پادشاه عالمى آخر گداى مادرى
به افتخار تو خواهر مهربانم که مادر شده ای
خواهر عزیزم روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر عزیزمتو زن فوق العاده ای هستیو در آینده ای نزدیک، مادری فوق العاده هم خواهی شد.روز زن مبارک

زیباترین متن خواهرانه

بعضیا خیلی خوب پارک دوبل می کننروز جهانی هم دارنخواهر عزیزم روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خدا گفت:زمین سرد استچه کسی می تواند زمین را گرم کند؟زن گفت:من می توانم، خدا شعله به او دادزن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفتخداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شدخدا گفت:زن شعله را خرج کنزن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد.در تمام این سال ها خدا سوختن زن را تماشا کردخدا گفت:اگر زن نبود زمین من همیشه سرد بودخواهر عزیزم، روزت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزم
تو یک دختر قدرشناس برای مامان و بابا
یک همسر فوق العاده برای شوهرت
یک مادر فوق العاده برای فرزندانت
و یک خواهر بی نظیر برای من هستی
این روز بزرگ را بهت تبریک میگمو امیدوارم که کانون پر مهر زندگیتون همیشه گرم و پر امید باشه.
روزت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهر عزیزمدر این روز مبارک، برای تو و تمام زنان سرزمینم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.روز زن مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزم
امروز روز نور گرفتن از درخشان‌ترین خورشید هدایت است،
روز آموختن باغبانی گل‌های خوشبوی یاس و نرگس
این روز عزیز را صمیمانه به شما بزرگوار تبریک می‌گویم.

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر مهربانممن هرگز بهشت را زیر پایت ندیدمزیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتیبه خاطر منروزت مبارک

متن بهترين خواهر

خواهر مهربانم
تبریکات صمیمانه‌ام را تقدیم تویی می‌کنمکه زیبایی درونت همیشه برایم معمایی لاینحل بوده است.
روزگارت شاد و پر امید

متن بهترین خواهر دنیا

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگارای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکارخنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیاخنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفاروز زن مبارک خواهر عزیزم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

و خداوند زن را نمک زندگی آفرید تا مرد را از گندیدگی نجات دهد!
خواهر گرامی روزت مبارک!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر عزیز و دوست داشتنی منفرشته آرام و صبورمبا وجود تو باور می کنم که برای فرشته بودن، نیازی به بال نیست.روزت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

خواهر دوست داشتنی من
روز مادر و زن فرا رسیده است
امیدوارم در پناه حق و عنایت حضرت زهرای مرضیه (س)،
قلبت همیشه پر از امید و آرامش باشدخواهر عزیزم روزت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

زن در کودکی، در های برکت را به روی پدرش می گشایددر جوانی دین شوهرش را کامل می کند.و هنگامی که مادر می شود، بهشت زیر پای اوست.قدرش را بدانیمخواهر عزیزم روز زن مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر خوب و مهربونمتماشای لبخند توتماشای بهترین منظره‌هاستبهترینماز صمیم قلبم روز زن را به تو تبریک میگمسلامتی، شادی و آرامش را برایت آرزو دارم.روز زن و روز مادر مبارک

بهترین متن خواهر

ولادت با سعادت بانوی دو عالم و سرور زنان اهل بهشت،حضرت صدیقه طاهره (س) را به تو خواهر عزیزم تبریک میگم،امیدوارم که همیشه مشمول دعای خیر حضرت زهرا (س) باشی.روزت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است
سرچشمه محبت و الطاف داور است
بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است
بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر استخواهرم روزت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهرملحظه های با تو بودناز عمرم حساب نمی شونداز آخرتم حساب می شوند از بهشتخواهر عزیزم روزت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

خواهر خوب و مهربانمتبریکات صمیمانه من را به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)و بزرگداشت مقام مادر و روز زن، پذیرا باش.
برایت آرزوی بهترین‌ها را دارم.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

زن اگر پرنده آفریده می شد، حتما طاووس بود.اگر چهار پا بود، حتما “آهو” بود.اگر حشره بود، حتما “پروانه” بود.اما او انسان آفریده شد، تا خواهر و مادر باشدخواهر عزیزم، روزت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهرم مرا در آغوش بکشتا هرم نفس های گرمت که عطر تن مادر را برایم تداعی می کندروشنی بخش کاشانه امو شمع شب های تارمو پاک کننده ی غم هایم باشدخواهر عزیز و مهربانممادر دوم من روزت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزمدر این روز سراسر نور و زیبایی آرزو می کنم که لبخند میهمان همیشگی چهره زیبا و مهربانت باشد.روز مادر مبارک

متن بهترين خواهر

خواهر خوب و مهربانمجان و جهان مندوست داشتی ترینماین تو هستی که دنیای مرا لبریز از عشق کرده ایروز زن بر تو مبارکتا ابد دوست دار تو خواهم ماند

زیباترین متن خواهرانه

هر روز و هر لحظهبر خود می بالمکه خداوند نعمت وجود خواهری مهربان و دوست داشتنی چون تو را به من دادهامیدوارم قدردان این نعمت های بی بدیل باشمروزت مبارک خواهر عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

همیشه می گویند که مادر نه تکرار می شود و نه تکراریاما ای خواهرمتو کسی هستی که پس از مادرمعنای مادری را به من نشان دادیو چون مادر دومم در حق من مهر و عطوفت روا داشتیروزت مبارک

متن بهترين خواهر

در خاطرات کودکی مان غرق شده امهمان روز ها که برایم دیکته می گفتیو در  تکالیف مدرسه کمکم می کردیاز همان موقع خوب می دانستمکه تو یک زن قوی و بی نظیر خواهی شدو مادری فوق العاده برای بچه هایتروزت مبارک خواهر نازنین من

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهرم عزیزمای رفیق روز های تنهایی منای کسی که همچون مادری مهرباندوست و همراز من بودیروز زن بر تو فرشته مهربان مبارک

متن بهترين خواهر

خواهرم عزیزم / خواهر زن محترم / خواهر شوهر عزیزولادت سراسر نور و رحمت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)و بزرگداشت مقام مادر و زن،بر شما و خانواده محترم مبارک

بهترین متن خواهرانه

فرشته‌ روی زمین و قابل دیدن هم وجود دارداما چون بال ندارد من به او می گویم: خواهرخواهر عزیز و مهربانم، روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیریدچون آنها تنها موجوداتی هستندکه یک بچه را تبدیل به مردو یک مرد را تبدیل به بچه می کنند!تقدیم به یکی از قوی ترین زنانی که تا به حال شناخته امروزت مبارک خواهری جونم

بهترین متن خواهرانه

من ایمان دارم که بعد از مادرخواهر تنها کسی است که می تواند معنای کامل عاشقیو تفسیر کامل مهربانی در زندگی باشد.ای معنای عاشقی و تفسیر مهربانی در زندگی منخواهرم روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خیلی خوشبختم که خواهر مهربون و دلسوزی مثل تو دارم.از صمیم قلبماین روز را به تو خواهر گل و دوست داشتنی تبریک میگمو برات بهترین ها را آرزو می کنم.روز زن مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر عزیزمبا صادقانه ترین احساسم برای تو مینویسمبرای تو بهترین خواهر دنیابرای تو که همیشه دلواپس منیو من دلم میخواد فدای دلواپسی هات بشمروزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر مهربانم
هزاران شاخه گل مریم را تقدیم نگاه باصفا و قلب مهربانت می‌کنم.
روز زن مبارک
همیشه پاینده و پویا باشی خواهرجان

بهترین متن خواهر برادری

زن ها فرشتگانی هستندکه رسم پرواز را فراموش کرده اندزن هافرشتگان بی بال و پرندخواهر خوب و مهربانم روزت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

بانوی گل…
شاهکار زیبای خلقت…
مخلوق دلبری خداوند…
شادی تو شادی دنیاست…
روزت،ماهت،سالت وتمام
لحظه های عمرت از هم اکنون مبارک مهربانو🌹

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد♥️
هیچ فاصله‌ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری‌
نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند
محـــــــکم‌ترین برهـــــان عــــــشق، اعتـــــــــماد است..♥️
♥️روز زن مبارک..♥️

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

عشق یعنی مادر
صبر یعنی یک زن
مهر یعنی دختر
نور یعنی خواهر
هر چه هستی
عشق یا صبر،مهر یا نور
روزگارت شاد شاد
روز مادر و زن مبارک

متن بهترين خواهر

تو
با تمام زن ها فرق داری!
گل های پیراهنت
هیچ وقت
پژمرده نمی شوند

بهترین متن خواهر

تو
مهمترین زنِ جهانی
چون
من
دوستت دارم….

بهترین متن خواهرانه

زن ها را باید
با جان و دل
خواند و از بر کرد!
زن ها
عاشقانه ترین
شعر های جهان اند…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

تو یک روز نیستی
تمامِ سالی.
تو یک شب
یا یک کتاب و یک قطره نیستی
تو یک نقاشی یا تابلویی بر دیوار نیستی.
اگر دقیقه ای نباشی
ساعت ها از کار می افتند
خانه ها برهوت می شوند
کوچه ها اشک می ریزند
پرندگان، سیَه پوش وُ
شعرها هم نیست می شوند.

بهترین متن خواهرانه

زن
سایه ی ماه و زمین
میان دو تاریکی
زن
با یک اشاره
روشن می کند
جهان را

بهترین متن خواهر

تو زنی ، دشواری
زنی نانوشتنی
واژه های من بر فراز  بلندیهای تو
چون اسب له له می زنند
با تو مشکلی نیست
مشکل من با الفباست
با حروف اندکی
که توان نمایش گامی
از آن همه مسافت زنانگی تو را ندارند. .
نزار قبانی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بانوی من!
تو چکیده ی تمام شعرهایی
و گل تمام آزادیها
کافی است نام تو را هجا کنم
تا پادشاه شعر شوم
و فرعون واژه ها..
کافی است زنی چون تو عاشقم باشد
تا وارد کتابهای تاریخ شوم
و بیرقها برایم برافراشته شوند..

بهترین متن خواهر

جان دلم
اعتبارت پیش دلم
تنها به حضورت نیست
تو در جانم رخنه کرده‌ ای
و من از فاصله هراسی ندارم
روزت مبارک هستی من

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست . . .
گلها همه به نام تو مشهورند . . .
آیینه های از انعکاس نام تو می خندند و من تنها برای تو می گویم:
زندگی کن تا زنده بمانم . . .
روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

همسرم روزت را تبریک گفته و هزاران هزار شاخه روز صورتی
را به همراه تمام عشق که موجودیم است تقدیمت می‌کنم
قربونت برم بدون که همیشه دوست داشتم
دارم و خواهم داشت

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

آسمان آبی چشمان تو مال من است
تا زنم پر در میان آسمانت همسرم
هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم
عاشقم کردی به راه زندگانی همسرم
روز مبارک ، دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

هرزمان هستی صفا ومهرمی بارد به خانه
گرم می باشدهمیشه سردی این آشیانه
محومی گردد تمام غصه وُ اشک شبانه
چون توهستی بهتر از آوا و هر شعر و ترانه

متن بهترين خواهر

چشمه پاک و زلال مهر تو جاری بود
تشنه ام هر دم به رود مهربانی همسرم
آسمان تار قلبم را تو روشن کرده ای
پس بمان در قلب بیتاب نگاهم همسرم

زیباترین متن خواهرانه

همسر از نام تو سر شود ای همسر من
قامت سرخ لبت خوابگه بستر من
من که هر شب پیش تو قربانی و دل داده ام
من به شوق روی تو از مادر خود زاده ام . . .
روزت مبارک ، دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

پنهان نمیکنم ز شما ، دوست دارمت
اندازه خدا ، به خدا دوست دارمت
هرچه از زمین  و زمان خسته ام ولی
برون از تمام قید و بندها دوست دارمت
روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

ای مهربان با خم ابرو کمان
مزن بر جان من تیر زمان
گر بگردی یار من
یا به آلام غمخوار من
عشق تو را در سر نهم
نام تو را همسر نهم
نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست
گلها همه به نام تو مشهورند
آینه های از انعکاس نام تو می خندند
و من تنها برای تو می گویم
زندگی کن تا زنده بمانم
روزت مبارک

متن بهترين خواهر

زن ، روشن ترین افق پیروزی ، پرشکوه ترین اوج موفقیت است
بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
همسر عزیزم ، روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد
می ستایم من تو را تا آخر عمر همسرم
در میان اوج تنهایی تو با من مانده ای
تا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرم
روزت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

زن زندگی من
بدان همیشه و در هر شرایط دوستت دارم
عاشقانت همه نامی و نشانی دارند آنکه در عشق
تو بی نام و نشان است منم،
روزت مبارک عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

اگر زنی در چهل سالگی هنوز جوان است
به این دلیل است که شوهرش او را هنوز هم عاشقانه دوست دارد . . .
تقدیم به همسری که روز به روز جوان تر می شود !

متن بهترین خواهر دنیا

زنان را همین بس بود یک هنر
نشینند و زایند شیران نر
زن بلا باشد بهر کاشانه ای
بی بلا هرگز مبادا خانه ای !
روز زن مبارک

بهترین متن خواهر

 کافی است لب تر کنی تا ببینی غرقت خواهم شد. باران شوی تا ببینی چترت خواهم شد.
ای دریایی ترین و بارانی ترین دوست من، روز زن بر تو مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

رفیق جان ، روز زن و روز مادر فرصتی برای ابراز علاقه و عشق من به توست
و من با همه توانم صمیمانه تو را میبوسم و دوستت میدارم . . .
روز زن مبارک دوستم

متن بهترين خواهر

 خوشا به حال من که صمیمی ترین رفیق دوران نصیبم شده است. همان کسی که می شود با عشق روز زن را به او تبریک گفت

بهترین متن خواهر برادری

یک زن،گرانبهاترین اعجاز خداست…..
برای داشتنش باید وضوی باران گرفت؛
و بر محراب رویش سجاده ای از گلبرگ یاس گسترد؛
و به نام عشق شبنم وار بر عطر او سجده کرد؛
و هزاران هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود؛
او اجابت میکند عشقی بالاتر از خورشید و زیباتر از مهتاب؛
و تنها یک زن میداند آیین دوست داشتن را … و آنقدر زیبا هدیه میکند این عشق را که سیراب شوی…..
که او سردار عشق است…..
و بهشت کمترین سرزمین او…..
دوست عزیزم، مهربان ترین بانو روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

 تنها چیزی که قدیمی و کهنه اش زیبا تر و با ارزش تر است دوستی است. ای قدیمی ترین و بار ارزش ترین دوست من روز زن بر تو مبارک باد

متن بهترین خواهر دنیا

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت
که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف
و من از دور ببینم که پر از لبخند است:
چشم و دنیا و دلت !
روز زن، روز زیباترین مخلوق خداوند بر تمامی دوستان عزیزم مبارک باد

متن بهترین خواهر دنیا

امروز روز سپاس گذاری از خداوند است
زيرا که عشق را آفريد تا يادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن
تا با تمام وجود به او بگوييم دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

میدونی خواهری
همیشه به آسمون نگاه میکنم
و خداروشکر میکنم که همینجا
زیر سقف همین آسمون باتو هستم و تو رو دارم
تو فرشته ای هستی که خدا تو رو به من هدیه داده
روزت مبارک خواهرم

زیباترین متن خواهرانه

با قشنگ ترین احساسم برای تو مینویسم
برای تو عزیز ترین خواهرم
برای تو که همیشه دلواپس منی
و من دلم میخواد فدای دلواپسی هات بشم
روز مادر مبارک خواهر عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

در دو چشم تو خدا جا دارد
عشق با چشم تو معنا دارد
خواهرم چشمه ی احساس تویی
عطر خوشبوی گل یاس تویی
«متن تبریک روز مادر به خواهر عزیزم»
تپش های دلم خواهر هوای بودنت دارد
دل من تنگ دیدارست تپش بس بی رمق دارد
تو زخم دوریت کم بود؟ نمک بر زخم مرهم بود؟
بدان این فاصله ماست نمک بر زخم من دارد

بهترین متن خواهر

در خاطرات کودکی مان غرق شده‌ام
همان روز‌ها که برایم دیکته می‌گفتی و توی تکالیف مدرسه کمکم می‌کردی
از همان موقع خوب می‌دانستم که تو یک زن قوی و بی نظیر خواهی شد و مادری فوق العاده برای بچه‌هایت…
روزت مبارک مادر بر تو بزرگ خواهر نازنین من مبارک باد

بهترین متن خواهر

خواهرم
لحظه‌ های با تو بودن
از عمرم حساب نمی شوند
از آخرتم حساب می شوند از بهشت
خواهر عزیزم روزت مبارک
«پیام تبریک روز مادر به خواهر فوت شده»
تقدیم به تویی که بودنت به من شوق زیستن میده
از غزل تا به ابد، از تولد تا مرگ
دوستت دارم خوبترین خواهر شوهر دنیا
روزت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

حضورت، راحتِ جان من است
تو فقط خواهرم نیستی
تو جواهری هستی که خدا تو را به من هدیه داده
روز زن مبارک خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی
ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران
مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند.
گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد . . .

بهترین متن خواهرانه

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار
ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار
خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا
خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا
روزت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر ای پرواز نرم قاصدک
خواهر ای معنای عشق شاپرک
ای تمام ناله هایت بی صدا
خواهر ای زیباترین شعر خدا
روزت مبارک

بهترین متن خواهر

زیباترین گل دنیا
تو هستے خواهر
خوش بوترین گل دنیا
تو هستے خواهر
زیباترین روز سال روز
توست خواهر
عطرتمام گلها تقدیم
به تو خواهر

متن بهترين خواهر

امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم
این اشک های من از سردلتنگی است
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت
کاش بودی خواهرم
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم
می دانم جای تو خوب است
و فرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم
خدایا کاش فقط یک بار دیگر
آغوشش را داشتم

بهترین متن خواهرانه

خواهر نشانه‌ای ز بانوی بی نشانه‌ هاست
دوستت دارم، دستت را می‌بوسم و سر بر آستان پر از مهر تو می‌ سایم
تبریک کوچک مرا به مناسبت روز مادر پذیرا باش

متن بهترین خواهر دنیا

زنان می توانند شادی و حس زیبای زندگی را در اطراف خود شکوفا کنند روز زن بر شما بانوی محترم مبارک.

بهترین متن خواهرانه

زن نماد فروتنی، تواضع، رحمت و تسکین برای تمام بشریت می باشد روز زن بر تمام زنان سرزمینم مبارک باد.

متن بهترين خواهر

زنان معماران واقعی جامعه هستند، روز زن را تبریک عرض می کنم.

بهترین متن خواهر برادری

هر روز یک چالش است و هر روز یک فرصت. با آرزوی موفقیت در هر کاری که انجام می دهید…. روز زن بر شما مبارک.

متن بهترین خواهر دنیا

روز زن بر یک همکار شگفت انگیز مبارک که برای همه ی اطرافیانش الهام بخش  است.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

زن…جنس عجیبی است! چشم هایش را که می بندی، دید دلش بیشتر….دلش را که می شکنی، باران لطافت از چشم هایش سرازیر….انگار درست شده تا روی عشق را کم کند! ولادت حضرت زهرا و روز زن بر شما مبارک.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

منشا هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. روز زن بر شما همکار گرامی مبارک.

بهترین متن خواهر برادری

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت، بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است. روز زن مبارک.

بهترین متن خواهرانه

زنان چشمگیر ترین رهبران و مدیران هستند زیرا آن ها دارای ویژگی مدیریتی هستند…..روز زن مبارک.

زیباترین متن خواهرانه

زن مانند نمادی از اجتماعیت، تواضع، مهر و محبت، ظرافت و لطافت است که تمام وجودش پر از شور و شادی و احساسات و عاطفه است. روز زن مبارک.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

وقتی در تیم هستید، همه می دانیم که کار با کمال انجام خواهد شد زیرا شما یک کمال گرای چشمگیر هستید. روز زن بر شما همکار گرامی مبارک.

زیباترین متن خواهرانه

همه کسانی که سخت کار می کنند و هرگز دست از شرایط سخت نمی کشند همیشه موفق هستند…..روز زن بر چنین همکاری مبارک.

بهترین متن خواهر

شد جهان پر شور و غوغا
صفحه ی گیتی مصفا
بیت احمد طور سینا
پا نهد زهرا به دنیا…
روزت مبارک همکار مهربان.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

چه گویم در مقام تو
تو ای روح اهورایی
تو نور چشم خورشیدی
تو زهرایی، تو زهرایی….
روز زن و روز مادر بر شما همکار عزیز مبارک باد.

متن بهترین خواهر دنیا

افتخار زنان همین بس که روز میلاد برترین گوهر خلقت
بانوی بهشت، فاطمه زهرا(س) روز زن نامیده شده است .
روز زن مبارک

بهترین متن خواهر

ای زن، ای تصویرِ پاکِ نقش بندِ کاینات
ای تو را خوانده همه،  پیدایی عشق و حیات
این ودیعه کرده در تو، آفرینشگر که چون
پروریدِیم، در تنت از خونِ خود در اندرون

بهترین متن خواهر

ای زن، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار
ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار
خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا
خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا
روزت مبارک

بهترین متن خواهرانه

دو موجود هستی گرامی تر
یکی میهن و دیگرش مادر است
ستایش کنم زن که او مادر است
که مادر سزاوار زیب و زر است
تو ای مادر من نوای میهن من
کنم خواب در اغوشت ای سرور من
یک دهان خواهم به پهنای فلک
تابگویم وصف زن را یک به یک
زن مگو دریای راز مرد هاست
مرجع رازو نیازو دردهاست
زن چه باشد آشنایی ناشناس
هرزمان پیداشود در یک لباس

بهترین متن خواهر

زن، عنصر تابناکی است که زیر بنای فضیلت‌های انسانی
و ارزش‌های والای خلیفه‌ا… در جهان است.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خدایا خواهری دارم مثال گوهر و الماس
که یار و یاور و غمخوار برای این دل تنهاستخدایا خواهری دارم ز پاکی شهره عام است
نگاه او برای من گرفتاری یک دام است

زیباترین متن خواهرانه

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:
ماکارونی ته دیگ نداره
ته چین گوشت نداره
کباب نون داغ نداره
قورمه سبزی بو نداره
املت تخم‌مرغ نداره
پیتزا پنیر نداره
انگار میری میدون جنگ اما سلاحی همراهت نداری
اصن خیلی بده
قدر خواهراتونو بدونید.

زیباترین متن خواهرانه

خواهر
دارنده نگاه زیبا
پشتوانه خوبی
مهربان
دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

آهای دنیا گوش کن با توام…
من و خواهرم با همیم همیشه.
اگه بعضی وقتا از هم دوریم اما توی قلب همیم همیشه به یاد همیم…
پس گوش کن دنیا تا وقتی که جون دارم خواهرمو دوست دارم.
فرشته زندگیمو دوست دارم …
ما با همیم همیشه همیشه؛
خواهرجونم خیلی دوست دارم خیلی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

با تو ای خواهر خوب افتخاری دارم
سربلندم در کوچه بازار چه حسی دارمتو که در پاکی و خوبی شهره شهری
من به پرواز بلند توکه ایمان دارم

بهترین متن خواهر برادری

خواهر یک دوست ابدی است.

زیباترین متن خواهرانه

فرشته‌ای پاک، چشمانی معصوم
قلبی پراز تپش، عشقی پر از جنون
صدایی آرام، چهره دلگشا
لبخندی از مهر، مهری دلنواز
ساده یه ساده، پاک و بی آلایش
مهربان و آرام، بدون آرایش
دو بال پرواز، پرواز در اوج
همیشه منتظر در رسیدن به اوج
دعای خیرشبدرقه راه
چشمان منتظر، منتظر ما

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

       نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟ چون تو بهترین خواهر دنیایی

بهترین متن خواهر برادری

مهربان ترین خواهر دنیا
دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!
دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!
دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می داری!
دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه
خواهر یعنی اون جمله‌های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سو تعبیری نمیشه
خواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می‌گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه
خواهر یعنی وقت اضافه؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه
خواهر یعنی تنهایی‌هام رو می‌سپرم دست تو چون شک ندارم می‌فهمیش
خواهر یعنی یه راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو؛ اما بدون شمارش
خواهر یعنی یه تکیه‌گاه همیشگی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر کسی است که خودمان است و خودمان نیست. یک نوع خاص دوگانگی و تناقض در وجود خواهر دیده می‌شود.

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر یک هدیه برای قلب، یک دوست برای روح و یک فرصت طلایی برای زندگی است.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر نازنینم
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه ی قدرت خود پشت و پناهت باشد
روز جهانی خواهر مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر نازنینم
یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه ی قدرت خود پشت و پناهت باشد

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهران یک رابطه منحصر به فرد دارند. خواهر فردی است که تمام وقایع زندگی شما را می‌داند. او کسی است که شما را دوست دارد و بدون توجه به آنچه که دارید، با شما کنار می‌آید، و در عین حال خواهر شما دقیقاً می‌داند چطور می‌تواند به شما آسیب بزند!

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر که داشته باشی
خواهر که داشته باشی میشه همه دنیات.
خواهر که داشته باشی هر روزت یه روزه جدیده.
خواهر که داشته باشی دیگه ناراحتی تو زندگیت معنا نداره.
خواهر که داشته باشی شبا با هم تا صبح بیدارید و حرف می‌زنید.
خواهر که داشته باشی یه تکیه‌گاه امن داری.
خواهر که داشته باشی یه همراه و هم‌پا داری.
خواهر که داشته باشی یه حس خوب، یه دنیا مهربونی، یه دنیای دخترونه، یه پایه برای خل‌بازیات داری.
خواهر که داشته باشی تو اوج آسمونایی.
خواهر که داشته باشی روح خودت را توی یک جسم دیگه هم داری.
خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می‌دهد
همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی…

بهترین متن خواهر

تو نهایت عشقی و نهایت دوست داشتن
و من چه خوشبختم که از داشتنت به نهایت رسیده ام

بهترین متن خواهرانه

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

می‌نویسم، می‌نویسم برای بهترین خواهر دنیا،
خواهری که مهربونی‌هاش بی حد و اندازه هست.
خواهری که خیلی دوستش دارم و
تا ته دنیا به عنوان داداش عاشقش میمونم
و قول میدم همیشه مراقبش باشم.
آجی مهربونم اگه ناراحتت کردم منو ببخش

بهترین متن خواهرانه

سلام خواهری …
خواهر جونم با من که باشی هیچی نمی‌خوام
دنیارو بی تو اصلاً نمی‌خوام
وقتی تو هستی قلبم آرومه
وقتی که هستی من محکم و استوارم
وقتی می‌دونم که هوامو داری
بی تو من می‌میرم زندگی سخته

زیباترین متن خواهرانه

روز جهانی خواهر مبارک
خواهر معنی عشق و امید و زندگی است:
خ =یعنی خوب ترین تکیه گاه
و= یعنی وفادار
ا = یعنی آرامش دهنده روح و جان
ه = یعنی همدم و همراه
ر = یعنی رنگ سخاوت و مردانگی

زیباترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی اگر یه دنیا دشمنت باشند
خواهرت رفیقته
خواهر که داشته باشی یعنی یک پناه گاه همیشگی داری
خواهر که داشته باشی شب‌های دلگیری نداری….

بهترین متن خواهرانه

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:
ماکارونی ته دیگ نداره
ته چین گوشت نداره
قورمه سبزی بو نداره
املت تخم مرغ نداره
پیتزا پنیر نداره

بهترین متن خواهرانه

خواهران در این جهان آشفته مانند دستگاه ایمنی برای یکدیگر عمل می‌کنند.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

وقتی دلم از همه دنیا میگیرد
توی یک چشم به هم زدن
دلگرم وجود باارزش کسی میشوم که نامش خواهر است
البته خواهر که نه، جواهر است
خواهری جونم روزمون مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر یک هدیه برای قلب، یک دوست برای روح و یک فرصت طلایی برای زندگی است.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

من دوست دارم مثه ی بچه اولی باشم که بهم دیکته بگی،
بگی بنویس دلتنگی
میدونم چه جوریه ها اما باز اشتبا بنویسم
چون انقدر دلتنگم دلتنگم
که دوست دارم هزار بار بنویسم دلتنگم برای تو خواهرجون همیشه…
بی حد و اندازه دوستت دارم خواهر عزیزم.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن کوتاه در مورد خانواده / بیو کوتاه خانواده | تاو بیو

زیباترین متن خواهرانه

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یک برادر دارم از جان خوبتر

هر چه محبوب است از آن محبوبتر
#داداش # خانواده

متن بهترین خواهر دنیا

چه چیزی زندگی را زیبا می‌کند 👇

1_همدمی مثل خواهر🥰❤
2_دلسوزی مثل مادر😍💖
3_پشتوانه ای مثل پدر😘💝
3_و عشقی مثل برادار😊💓
پس خدا رو واسه این همه نعمت شکر کن🙏🙏❤ # زندگی # خدا # خانواده

بهترین متن خواهرانه

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒 # شاد # خانواده

بهترین متن خواهر

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 
# خانواده

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خدایا شکرت🙏
بابت تکیه گاهی به نام پدر # خدا # آرامش # دوستت دارم # خانواده # دختر # پدر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

[بخندتاازخنده‌ی‌توسازدنیا‌،ڪوڪ‌شود😉🦋] # دوستت دارم # دختر # خانواده

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

داشتن شما تمام خوشبختی من است # دوستت دارم # خانواده # مادر # پدر # دختر

بهترین متن خواهرانه

کاش‌پدرمادرهابفهمن‌کہ‌نگرانی‌آنهانمی‌ارزه بہ‌یک‌عمر‌حسرت‌کشیدن‌ودرآخرتنفراون‌دخترنسبت‌بہ‌ والدینش. # خانواده # دختر

متن بهترين خواهر

‏خانواده های ایرانی همیشه مثل کوه جلوی بچه هاشون وایمیسن 👐🏾🏔
# خانواده

بهترین متن خواهر برادری

تمام دنیا را بگردی کسی جز مادر دوستت نخواهد داشت🌹
# خانواده # مادر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

بهترین متن خواهر

‹ اشتیاقی که مرا زنده نگه داشت تویی ˘˘ › # دوستت دارم # همسر # دختر # پدر # خانواده

زیباترین متن خواهرانه

برای پرواز کردن بال نمیخواد…
وقتی پدر و مادرت هستن
دو بال داری برای پریدن! # مادر # پدر # خانواده

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

دریغ مکن منحنی زیبای لبخندت را . . :)🌱 # دوستت دارم # همسر # خانواده

متن بهترین خواهر دنیا

خانوادتو مفتخر،
دشمناتو حسود،
و خودتو شاد کن. # انگیزشی # خانواده

زیباترین متن خواهرانه

°•تولدت مبارڪ‌ای‌تولددوبارهی‌زندگی🌱 # پدر # تبریک تولد # مادر # دختر # خانواده # همسر

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

هیچوقت عاشق مردی نبودم که پولدار باشه چون چیزایی که من میخوام،رایگانن احترام،وقت،توجه وارزش.. # زندگی # خانواده # همسر

بهترین متن خواهر برادری

متن زیبای شب بخیر خواهر جون✨خواهر مهربونم!
دعا می کنم شبی پر از آرامش داشته باشی و صبح فردا برات عشق و شادی به ارمغان بیاره
شب بخیر عزیزم

بهترین متن خواهرانه

خواهر جان!
تو تنها کسی هستی که معنای سکوت و اشک هایم را می فهمی
دردهای درونی ام را درک می کنی
و همواره قلبت قلبم را لمس می کند
دوستت دارم
شب خوبی داشته باشی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

میگن هر شب که می خوای بخوابی
خدا رو به خاطر همه چیزهای خوبی که توی 24 ساعت گذشته بهت ارزانی داشته شکر کن
من هم هر شب خدا رو به خاطر داشتن خواهری مثل تو شکرگزارم
شبت آروم⭐️

بهترین متن خواهر برادری

پیامک شب بخیر به خواهرآرزو می کنم شبت پر از رویاهای رنگی باشه
و توی واقعیت زندگی به همشون برسی
شبت ستاره بارون خواهری …

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

میگن هر آدمی یه فرشته نامرئی داره که ازش محافظت می کنه
فرشته من نامرئی نیست
و من همیشه اونو کنار خودم می بینم
این فرشته تو هستی خواهر جون …
شب بخیر

زیباترین متن خواهرانه

آرزو می کنم ماه شب هایت همیشه کامل و روشن
و آسمانت ستاره باران باشد
شب خوش آبجی عزیزم!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

امیدوارم فردا به تو فرصت ها و دلایل زیادی برای خوشبختی دهد
امشب خودت را شارژ کن
فردا یک روز پر ماجرا خواهد بود
شب بخیر خواهرم!

متن بهترين خواهر

جملات شب بخیر کوتاه برای خواهرخواهر عزیزم!
نگران فردا نباش
من همیشه آن جا خواهم بود تا همه چیز درست پیش برود
شب بخیر!

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

شبت دوست داشتنی …
امیدوارم که فرشته ها برای تو لالایی بخوانند
شب بخیر خواهر گلم!

متن بهترین خواهر دنیا

آرزو می کنم همیشه روز را با یک فکر مثبت به پایان برسانی
من این آرزو را برای تو فرستادم
تا در لبخند زدنت قبل از این که به چشمانت استراحت بدهی کمک کرده باشم
شب بخیر خواهر عزیزم!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

چشمانت را ببند
نفس عمیق بکش
و یک رویای شیرین داشته باش
شبت بخیر آبجی جون!♥️🌙

بهترین متن خواهر برادری

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگیشب بخیر خواهر جون!

زیباترین متن خواهرانه

بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی | تاو بیو

متن بهترین خواهر دنیا

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

زیباترین متن خواهرانه

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿 # دختر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻
# دوستت دارم

بهترین متن خواهر

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

بهترین متن خواهرانه

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بهترین خواهر دنیا

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..! # بامعرفت

متن بهترين خواهر

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!! # دروغ

متن بهترين خواهر

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍
# بامعرفت

متن بهترين خواهر

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

بهترین متن خواهرانه

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن بهترين خواهر

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍 # بامعرفت

زیباترین متن خواهرانه

مَن‌هَمونیَم‌که‌بی‌تو‌دُنیاش جَهَنمه‌رِفیق!🌸✨🔐

بهترین متن خواهرانه

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️ # شاد

بهترین متن خواهر برادری

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ # حافظ

بهترین متن خواهر برادری

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

بهترین متن خواهر

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن بهترين خواهر

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/ # نامردی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍 # بامعرفت # دوستت دارم

متن بهترين خواهر

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

زیباترین متن خواهرانه

نه قرمز☝❤نه مشکلی☝💣رفیق فقط توعشقی👭😍

بهترین متن خواهر


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

بهترین متن خواهر برادری

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر شوهر عزیزم تولدت مبارک
آدم های کمی را می شناسم که مانند تو دلسوز و مهربان باشند، تو برای من مانند خواهری دوست داشتنی هستی و از حضور تو در زندگیم خدا را شاکرم، بهترین آرزوها را تقدیم تو می کنم

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر شوهر بسیار عزیز و مهربان من، امروز ویژه ترین آرزوهای تولد را از صمیم قلب برایت ارسال می کنم!
امیدوارم در روز تولدت هر آنچه را که قلب مهربانت می خواهد برآورده شود.
تو برای من بیشتر از یک خواهر شوهر هستی، یک خواهر و یک دوست همیشگی،
عزیزم! تولدت هزاران بار مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر شوهر عزیزم امیدوارم که زندگیت سرشار از شادی و خنده بی پایان باشد
امیدوارم امروز آسمانها به تو چشم بدوزند و هر آنچه که میخواهی از جانب خدا دریافت کنی و زندگی شگفت انگیزی سرشار از شادی و آرامش داشته باشی. تولدت مبارک.
با آرزوی یک تولد شگفت انگیز برای شگفت انگیز ترین خواهر شوهر جهان

بهترین متن خواهرانه

خواهر شوهر عزیز من
سالروز تولد قشنگت را
با رقص سفید برف‌ها همچون سفیدی دلت،
بر آسمان قلب‌مان جشن می‌گیریم
و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می‌گوییم.
هدیه‌ای از آسمان برای روز تولدت رسید؛
و دیدم هیچ چیز را
جز عشق لایق نیست.
بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر شوهر عزیزم
روز تولدت ماندگارترین تاریخ میان صفحات زندگی من و برادرت است
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

امیدوارم بهار زندگیت به بلندای عمر خورشید و به روشنایی مهتاب باشه. تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم

بهترین متن خواهرانه

یک دنیا آرزوی زیبا
یک عالمه شادی
و نگاه پر مهر خداوند
همیشه در زندگیت جاری باشد
زادروزت مبارک خواهر شوهر جان

متن بهترين خواهر

امروز برای ما فقط یک روز تولد معمولی نیست
بلکه تولد تمام شادی های عالم است
خواهر شوهر گلم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

زادروزت شیرین
پر عشق و نور آفرین باد
آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم
خواهر شوهر عزیزم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تو وارث زیبایی خدایی
قلب و روح خانه گرم میشود از داشتن هدیه خدا در کنارمان
تو نور چشم مایی
تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم

متن بهترین خواهر دنیا

خواهرشوهر گلم تولدت مبارک. برات بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهرشوهر گُل من
زندگی‌ات سرشار از خوشبختی و هوای تازه
سالروز زمینی شدنت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر شوهر گلم
همیشه شاد و سلامت باشی
و سالهای سال زندگیمون
با حضور تو سرشار از عشق و صمیمیت باشه
تولدت مبارک زیباترین

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

اگه از خواهریت بگم کم گفتم
هرچی بگم وصف تو نمیشه
فقط بدون خیلی ارزش داری
تولدت مبارک خواهر شوهر مهربونم

بهترین متن خواهر

خواهر شوهر خوبم
تو برام بهترین دوست و مشاور هستی
واقعا ازت متشکرم
تولدت مبارک دوست نازنینم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

پیام تولدت مبارک خواهر شوهر عزیز
مهربان ترین خواهرشوهر دنیا
امیدوارم به تمام آرزوهایت برسی
که سزاوار بهترین ها هستی
زادروزت مبارک عزیزم
تولدت مبارک بهترین

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر شوهر عزیزم درست مثل یک رنگین کمان میمونی ؛ با طراوت و رنگارنگ
همه‌ شادی‌ها، خوبی‌ها و آرزو‌های رنگین
برای تو خواهرشوهر بی نظیر من
الهی خنده‌هات همیشگی باشه
تولدت مبارک
خواهرشوهر عزیزتر از جانم

زیباترین متن خواهرانه

خواهرشوهر جانم‌
ای عزیز دوست داشتنی
روزی که تو اومدی روی زمین
یه فرشته کم شد از آسمونا
تولدت رو تبریک میگم فرشته زمینی

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

ما به هوای کسانی که دوستشان داریم نفس میکشیم. دوستت داریم زیباترین خواهر شوهر

متن بهترین خواهر دنیا

تو آن گل خوشبویی هستی که با وجودت باغ امید زندگی مارا معطر کردی. تو را همانند خواهرم دوست دارم.تولدت مبارک خواهرشوهر عزیزم

بهترین متن خواهر برادری

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولد مبارک خواهر شوهر مهربونم

بهترین متن خواهر

خدای اطلسی ها با تو باشد
پناه بی کسی ها با تو باشد
تمام لحظه های خوب یک عمر
به جز دلواپسی ها با تو باشد .
تولدت مبارک خواهر شوهر مهربانم

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر شوهر عزیزم الهی جاده زندگیت هموار
آسمان چشمانت صاف و دریای دلت همیشه آرام و زلال باشد
و هیچ وقت از دنیا خسته نباشی . . .
تولدت مبارک ای بهترین دوست که برایم مثل خواهری

زیباترین متن خواهرانه

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما وجود داره که هر چقدرم دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه محاله فراموششون کنیم، مثل امروز، که روز تولدته تولد تو که برام مثل خواهر بودی و جای خواهر نداشتمو برام پر کردی تولدت مبارک عزیزم

بهترین متن خواهر

خواهر شوهر مهربانم
عمرت به شیوه ی باران
پـــر از تکرار طراوت باد ..
میلادت مبارک ای که حس داشتن خواهر را با تو تجربه کردم

متن بهترين خواهر

تقدیم به کسی که
شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست!
جشن میلادت
بهترین بهانه برای فکر کردن به تو
و به یاد آوردن خوبی هایت است ..
خواهر شوهر عزیزم تولدن مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

تولدت مبارک خواهر شوهر عزیزم
امیدوارم رنگ های شاد و روشن
زندگی ات را نقاشی کنند و همیشه شاد باشی و همیشه اتفاق های قشنگ در مسیر زندگیت قد علم کنند.

بهترین متن خواهر

خواهر شوهر نازنینم!
تو درست مثل رنگین کمونی، زیبا و رنگارنگ و سرزنده
ازت ممنونم که هیچ وقت تنهام نزاشتی
سالروز میلادت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

آدمایی که خواهر دارن خیلی خوشبختن
چون بهشت رو تو همین دنیام تجربه می کنن
اما منم خوشبختم که خواهرشوهری مثل تو دارم
تولدت مبارک خواهر شوهرم تولدت مبارک خواهرم!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو این دنیا آدم هایی هستن که….وقتی تصمیم می گیرن باشن با تک تک سلول هاشون هستن، یعنی خسته نمیشن از بودن، خسته نمیشن از حرفات، از غر زدنات، از عصبانیتت، از مسخره بازیات!تو این دینا آدمایی همه جوره باهاتن،این که میگم همه جورخه یعنی خیلی حرفااااا…..یعنی می تونی بهشون تکیه کنی…..از همه وجودشون میزارن برات تا آرومت کنن، تا احساس خوشبختی کنی….همش به فکر اینه که آب تو دلت تکون نخوره….که نکنه دلت بلرزه، که نکنه بغض کنی و نفهمه، که نکنه….به این آدما نمی تونی بگی فرشته، چون خیلی بیشتر از فرشته ان!من هم یک فرا فرشته دارم!کسی که وجودش مقدسه و چه کلمه ای مقدس تر از خواهر براش…خواهر خوشگلم روز دختر مبارک!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خدا نیستم اما تمام ناگفته هایت را از برم!فرشته نیستم اما همیشه می خواهم که برایت مهربان ترین روی زمین باشماین که بزرگ تر هستم یا کوچک تر تفاوتی نمی کند!مهم این است که تا انتهای دنیا کنارت هستمبدان که میان شلوغ ترین روز های زندگی برای تو همیشه وقت هستشاد باشم یا غمگین برای تو همیشه ارمغانم یک سبد لبخند از سر علاقه استاین منم خواهر واژه ای که هزاران جمله عاشقانه با خود یدک می کشدبوم زندگی هنوز هم وقتی کنار هم هستیم سرشار از نقاشی های کودکانه استهمان قدر زیبا، همان قدر رنگی رنگی و همان اندازه ساده…آری من همیشه به همین سادگی دوستت دارم….خواهر قشنگ روز دختر مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر خوب من …اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنماگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستماگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت می کردماگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت می نواختمولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشقاما هر چه هستم دوستت دارم خواهر خوبمروز دختر مبارک خواهرم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یک نفر هست که همیشه هوای بی قراری ام را دارد،یک نفر هست که هیچ وقت سرش برای من شلوغ نیست،که درد هایم را ندیده، می بیند،که حرف هایم را نگفته، می فهمد،و برای اشک هایم تمام دنیا را بهم می ریزد،که مرد نیست اما مردانه پای رفاقتمان ایستاده،که پناه بی پناهی و امید لحظه هاییست که دلم از زمین و زمان می گیرد،کسی که لازم نیست برای داشتنش از خودم بودنم دست بردارم!در این روزگار بلاتکلیف!چقدر خوب است که تنها نیستم، چقدر خوب است که خواهر دارم!روز دختر مبارک خواهر گلم!

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر زیبای من !تو همان سنگ صبور منی …راه برو … کودکی کن … آرزو کن …رویا هایت را من می‌ بافم …میان گیس‌ های خرمایی‌ ات …بدو … زمین بخور … بزرگ شو …خواهر زیبای من خوشحال باش …تو بزرگ ترین نعمت زندگی‌ ام هستی … !روزت مبارک!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو قشنگ ترین دختر دنیاییو برای من مهربان ترین خواهری هستیخدای اطلسی ها با تو باشدپناه بی کسی ها با تو باشدتمام لحظه های خوب یک عمربه جز دلواپسی ها با تو باشدخواهرم روز دختر مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو که نباشی نفس کشیدن سخته برام…تو که نباشی یک تیکه از وجود من نیست…تو که نباشی زندگی معنا ندارد…قلبم می گیره!آره…تو که نباشی من می میرم…روز دختر مبارک خواهر عزیزم!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

برخیز که لبخندت نبض روز استبرخیز و گیسوانت را به دست باد بسپارنازک قدم بردار و آهو باش ….عشوه‌گری کن ….. فریاد بزن!بر خیزو بخوان … سرود دلدادگی!شور انگیزی و طنازی…تو نور خدایی، پاکی و زلالی، عطر جهانی، تندیس وفایی، سحر و جادوی خدایی….بودنت رمز سماست…..خواهرم روزت مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…خواهری دارم بهتر از برگ های گل یاس…خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…خواهری دارم که با دنیـا عوض نمی کنم نگرانی هایش را…خیلی حسه خوبیه…خواهر کوچکی باشی که خیلی اذیت میکنـی…بهونه گیری هات همه رو دیوونه کرده…ولی خواهرت هروقت کـه بهونه میگیری بیشتر دوستت داره..بیشتر قربون صدقت میره…!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر که داری در دل خود غم نداریبا عشق روی شانه اش سر می گذاریخواهر که داری زندگی خیلی قشنگ استخود را به دست مهربانش می سپاریخواهرم روزت مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر مهربانم، امروز روز دختر استو من در تب درکنار تو بودن می‌ سوزممن نیستم و تو بی من این روز را جشن خواهی گرفتو چه بی من‌ ها و بی تو‌ ها، این روز ها بر ما می‌ گذرد…اما مهم این است که هرجا باشی و هرجا باشم در خاطرم می ماندروز دختر مبارک خواهر گلم!

متن بهترین خواهر دنیا

معتقدم، پدر اسکلت یک بدن است
پسر پوست بدن…
مادر قلب …
دختر اما رگ و شریان‌هاست!
خانه بدون دختر
يك چیزهایی
کم دارد كه همه‌ چیزند
روز دختر را به زیباترین خواهر دنیا تبریک و شادباش می گویماز طرف برادرت …

متن بهترین خواهر دنیا

هر کجا هستم، هر کجا هستیهر چقدر هم که دور باشی، هر چقدر هم که دیر باشدتنها دلخوشی من دوست داشتن توست…خواهری روز دختر مبارک!

بهترین متن خواهر برادری

من فقط یک نفر رو دارم  که همیشه دوست داره من از خودش بالاتر یاشم،همیشه پشتمه نمیزاره کسی از پشت بهم ضربه بزنه تا نابود شم،همیشه و همه جوره هوامو داره،برای من اون بهترین تکیه گاه،اون یکی تنها خواهرمه…..خواهری روز دختر مبارک!

متن بهترين خواهر

خواهر عزیزمامروز روز توستامیدوارم از لحظه لحظه زندگی‌ات لذت ببری
و به تمام خواسته‌های زندگی‌ات برسی
عرض تبریک به بهترین دختر دنیا
روز دختر را به بهترین خواهرم تبریک می گویم.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

دختر که باشی مهربانی ات دست خودت نیستخوب می شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبوده انددل رحم می شوی، حتی در مقابل آن هایی که چندان رحمی به تو نداشته انددختر که باشی:زود می رنجیزود می بخشیزود می گرییزود می خندیتو مامور احساس روی زمین هستی!جهان بی تو می میردروز دختر مبارک عزیزترین خواهرم

متن بهترين خواهر

خواهر که داشته باشی….جای خالی کسی در زندگیت احساس نمی شود!خواهر که باشد، دنیا را بهم میزنی تا بخنددخواهر که باشد، سر های مگو ات را می داندو خواهر تنها دکتریست که از حال نگاهتاز رنگ صورتت، از تن صدایت تا اعماق فکرت رخنه می کند و مثل آبی به روی آتش آرامت می کندخلاصه این که خدا برای خواهر دار ها بهشت و حال خوب را کنارشان خلاصه می کند..خواهر عزیزم روز دختر مبارک!

متن بهترين خواهر

محبت بین خواهر و برادر هیچ وقت ازبین نمی رود…تازه خراب هم نمی شود.ممکن است آدم با خواهر یا برادرش دعوا بکند ولی ممکن است یک روز هم آشتی بکندبدون آن که چیزی خراب بشود.آدم یک خواهر داشته باشد خیلی خوب استخیلی خوب دوستت دارم خواهری جونمخواهرم روز دختر مبارک!

بهترین متن خواهرانه

خواهر همون فرشته‌ایه که خدا
واسه محافظت از ما فرستادش
رویِ زمین

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

در خاطرات کودکیمان غرق شده امهمان روزها که برایم دیکته میگفتیو توی تکالیف مدرسه کمکم میکردیاین روزها برایم مشق عشق بگوزندگی را برایم دیکته کنهمه مهربانی ها و خوبیهایت را پس خواهم دادشاگرد بدی نبوده ام خواهری

بهترین متن خواهر برادری

Thanks for being with me when I was sad and my nights were long. You have made my life seem like a beautiful song.love you sisاز اینکه در شب های طولانی و روزهای غمگینم مرا یاری کردی متشکرم ، تو باعث شدی زندگی من شبیه یک آهنگ زیبا به نظر برسد ، دوستت دارم خواهری

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

افسوس می خورموقتی که خواهرمدر این دروغزار پر از کرکسفکر پرنده ای ستفکر پرنده ای که زپرواز مانده است

زیباترین متن خواهرانه

تو فقط هم خون من نیستیبند بند وجودم از عشق تو جان گرفتهو خود را جدا از تو نمیدانمهرچند که تو دریای محبتیو من در پیش تو قطره

متن بهترین خواهر دنیا

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان آن بود.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشهخواهر یعنی: مهربون بودنخواهر یعنی: درد دل خوب گوش دادنخواهر یعنی: تو هر شرایطی کنارت بودن

بهترین متن خواهر برادری

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست
گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
خواهر عزیزم دوست دارم

بهترین متن خواهرانه

خواهرم با لب لرزان به سخن می آیدلیک در وقت سخنچون نهالی کهبلرزدد از بادخواهرم می لرزد

بهترین متن خواهر

عشق خواهر نظیر ندارد.

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر جانمتو نهایت عشقیو نهایت دوست داشتنو من چه خوشبختمکه از داشتنت به نهایت رسیده ام

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

اول، زمین تنها بودزمین تنها بود تا شبیکه خواب دیدیک نفر دارد آوازش میدهدزمین همان موقع فهمیداسمش زمین استآدمی بود اوکه خواهر خود را آواز داده بود به اسم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

هیچ کس در جهان وجود ندارد که انسان و خواسته‌هایش را بهتر از خواهر بشناسد.

بهترین متن خواهر

خواهر جانمتو نهایت عشقی و نهایت دوست داشتنو من چه خوشبختم که از داشتنت به نهایت رسیده ام

بهترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی قلبت به خانه‌ای می‌ماند که همیشه چراغ یک اتاقش روشن است.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

نترس عشقم، این پرنده با مشتی دانه، اهلی هیچ دلی نمی شود
وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .

بهترین متن خواهر

فرشته‌های قابل دیدن روی زمین وجود دارند، اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارند ما به آنها می‌گوییم: خواهر.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

دلم میخواد بلند فریاد بزنم و بگم کهبهترین خواهر دنیا خیلی دوستت دارمدلم میخواد عاشقانه ترین عاشقانه ها روواست بنویسم و بگم که عاشقتمحتی اگه فریاد نزنم و نگمبدون تا ابد توی قلب منی

متن بهترین خواهر دنیا

دیدم که خواهرمدر انزوای شبهای خود گریستدستش زلال اشک روانش راپنهان سترد و ساکت زیستخواندمخواهر حکایت من راشبهای بی ستاره تلاوت کنبگذار باغبی خبراز مندر بستر حریری رویای سبز رنگ بیارامد

متن بهترين خواهر

بهترین خواهر دنیاچو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارمچو بامداد خوش دوستت دارمبه یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدارچه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

بهترین متن خواهرانه

خواهر و برادر، افرادی هستند که به ما درباره عدالت، همکاری و مهربانی و مراقبت را آموزش می‌دهند.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه خواهریعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه خواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه خواهر یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه خواهر یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش خواهر یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون شمارش خواهر يعني تو.

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر یعنی اون جمله‌های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشه

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر یعنی یک تکیه گاه همیشگی…
خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی…
خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:ماکارونی ته دیگ ندارهته چین گوشت ندارهکباب نون داغ ندارهقورمه سبزی بو ندارهاملت تخم‌مرغ ندارهپیتزا پنیر ندارهانگار میری میدون جنگاما سلاحی همراهت نداریاصن خیلی بدهقدر خواهراتونو بدونید

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر همون جواهریه که هرلحظه کنار آدمهو با جون و دل درد و دلها رو گوش میدهخواهر داشتن یعنی داشتن یه فرشتهکه همیشه لبخند روی لب مینشونه

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

دلم برای کودکی هایمانو برای بازیهایمان تنگ شدهیادت می آید همیشه مادرم بودیرست مث الان که همیشه تکیه گاه و پناه امن منیدوستت دارم بهترین خواهر دنیا

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر داستانش با همه فرق داردموجودیست که بوی مادر می دهدمانند پدر کوه می شود و پشتت می ایستدبرادر گونه رویت غیرت و حساسیت داردمیتوانی روی رفاقتش تا ته دنیا حساب باز کنیبه نظر من گاهی میشود گفت:بهشت زیر پای خواهر است

زیباترین متن خواهرانه

نباید یه مو از سرت کم بشهحق نداری اخم کنیهمیشه باید بخندیاجازه ناراحت شدن نداریباید خیلی مواظب خودت باشیفهمیدی ؟حق مریض شدن نداریباشه ؟ چون تو بهترین خواهر دنیایی

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بسان بلبل زیبا و خوشروبه کنج دل نموده لانه خواهرفروغ حسن او روشنگر دلصفای محفل و کاشانه خواهر

بهترین متن خواهر

نازنین خواهردارم به دیدارت می آیمتو برایم عشق دم کنقند بوسه هایش با من

بهترین متن خواهرانه

میدونید بهمنی ماهی یعنی چی؟
بهمنی ماهی یعنی
ب: بی همتا و بخشنده
ه: همراه و همزبون
م: مهربون و خوش زبون
ن: نجیب و ناز
ی: یکی به دونه

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

وقتی تو خیابون دارم راه میرم،هر قدمی که بر میدارمیکی جلومو میگیره میپرسهشما بهمن ماهی هستی؟میگم آره از کجا فهمیدین؟میگه از جذابیتت..ای بابا آخه با بهمن ماهی ها چرا انقدر تابلوویییم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خاص بودنشون :
به سردی ماه تولدشون نیست
به گرمی دلشونه
آره جیگر من یک بهمن ماهی امتک تک ستاره های عمرت بلند و والاباقی عمرت ۱۰۰۰ به بالاامروز روز تولدته عزیزمعزیزمی ، دوستت دارم به مولابا آرزوی بهترینهاتولدت مبارک بهمن ماهی عزیز

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

همسر بهمن ماهی عزیزمدر این فصل سردتنها حضور توست که میتونه گرما بخش دنیای من باشهلذت با تو بودن رو توی تک تک لحظه های بهمن ماه دوست دارمتو هستی که میتونی سختی های زندگی رو برام شیرین کنیو سردی های روزگار رو گرما ببخشیخالصانه تبریکات رو از ته قلبم برات می فرستمتولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

هر سال وقتی زمستون با ماه بهمنش میادهزارن شهاب به سمت زمین هجوم میارن
از خودم میپرسم چه اتفاقی افتادهکه آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟
و امسال فهمیدماونا به بیشواز حضور مسافری میانکه زمینو با گامهای مهربونش نوازش کردتا سفرشو از خودش به خدا شروع کنهمیلادت مبارک

بهترین متن خواهرانه

بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم خاصمیشی کسی که حسش نابهعشقش نابهبهمن ماهی که باشی میشی یه آدم نابمیشی کسی که بودنش یه هدیس برای بقیهبهمن ماهی که باشی میشی توتویی که پر از احساسیبهمن ماهی که باشی میشی یه دوستیه همسفریه عاشقبهمن ماهی عزیزم تولدت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

عشق بهمن ماهی منجهان برای من
با میلاد تو آغاز شده است
و برگهای تقویم
تنها دیوارهایی فرضی ست
که فاصله را یادآوری می‌کنندتا باور کنیم, بی آغوش
عشق افسانه ای بیش نیستزاد روزت مبارک تنها بهانه زنده بودنم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

میلادت ای دوست مبارک باشدپیوسته  دلت شاد سعادت باشدهر سبزه سبز رنگ بهارت باشدچشم شادی نگارت باشد

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

چه لطیف استحس آغازی دوبارهو چه زیباسترسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفسو چه اندازه عجیب استروز ابتدای بودنچه اندازه شیرین استامروز، روز میلادتروزی که تو آغاز شدیتولدت مبارک فرشته زمینی من

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

باشی نباشی پیش منتو بهترین هم نفسیهر جای جهان که میریبه آرزوهات برسیروز تولد توئهمیلاد هر چی خاطرهروزی که غیره ممکنههیچ جوری از یادم برهتولدت مبارک بهمن ماهی عزیزم

بهترین متن خواهر برادری

عشقمروزی که به دنیا آمدی
هرگز نمیدانستی که
آرامش بخش
روح و روان کسی میشوی که
با تو دنیا برایش زیباتر استتولدت مبارک بهانه آرامشم

زیباترین متن خواهرانه

دوست عزیزمبه اندازه تمام کسانی که نمیشناسم دوستت دارمو سبدی از گل‌های یاس و پونهبا یک آسمان ستارهتقدیم به توتولدت مبارک بهمن ماهی جان

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

رفیق بهمن ماهی من
یک سال دیگر گذشت و
کلی خاطره خوش با هم ساختیم
به امید ساختن خاطرات خوش بعدی
تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو این روز برفی تو اومدی به دنیاوجود پاکت اومد تو جمع خلوت ماتو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روزاز آسمون فرستاد خدا یه ماه زیباخواهر / برادر بهمن ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگیتولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

متن بهترین خواهر دنیا

پیام تبریک تولد متولدین بهمنتو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتیبا یه گریه‌ ساده به دنیا بله گفتیببین تو آسمونا پر از نور و پرندستو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندستولدت مبارک پسر/دختر بهمن ماهی من

متن بهترین خواهر دنیا

بهمنی دوست داشتنی منالهی جاده زندگیت هموارآسمان چشمانت صافو دریای دلت همیشه آرام و زلال باشدو هیچ وقت از دنیا خسته نباشیتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

می‌توان هر چیزی را تولد نامید
مثل تولد یک ستاره و شروع نورافشانی
مثل تولد یک شکوفه و دادن زیبایی به درخت
مثل تولد یک پروانه و پرواز بر گلها
مثل تولد یک صدا، صدایی که دوباره خدا را بخواند
مثله تولد یک امید در دل دنیایی از ناامیدیمثله تولد تولد تو که برایم صدای خداییتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

دوست عزیزمروز تولدت در بهمن ماه بهانه ای شدتا بهترین شاد باش هایم را تقدیم حضورت کنمدلت شاد و روزگارت بهاری بادمیلادت تولد خوبیهاست

بهترین متن خواهرانه

نازنین بهمن ماهی منامروز تولد شاه بیت تمام خوبیهاستامروز اغاز غزل است بر دیوان شگفتی افرینشامروز تمام عاشقان غزل می خوانندچه خوش خرامیدی غزال زیبای من بر بیشه های سبز زندگیمتولدت یاد اور کمال نعمت خداوند است به ماتولدت مبارک فرشته من

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

می‌گویند هر شخصی نیمه‌ای گم شده دارد.اما « تو » مرد/فرشته بهمنی من«تمام» گم شده منیتولدت مبارک عشق بهمنی من

زیباترین متن خواهرانه

بهمن ماهی عزیزممی دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یه بهمن ماهیبیشتر از آنکه از بقیه خاطره داشته باشدخودش خاطره شیرین بقیه میشود.تولدت مبارک بهمن ماهی عزیز من

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

همسر بهمن ماهی منبه سال‌ ها بعد فکر می‌ کنمبه زیبایی سپیدی موهایمانمیدانستی؟پیر شدن کنار تو چقدر می‌ چسبد؟اینکه دستانم بلرزندپاهایم توان راه رفتن نداشته باشندو کنارت بنشینم و بی‌ اختیارسنگینیِ سرم را روی شانه‌ هایترها کنمخوابم ببردو رویای آن روزی را ببینمکه برای اولین بار گفته ‌ام♥دوستت دارم♥و تو خندیدیتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

امشب چه نازدانه گلی در چمن رسیدگویی بساط عیش مداوم به من رسیدنور ستاره‌ای در شب تولدتانگار که فرشته‌ای از ازل رسیدهمسر/دوست بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

عشق بهمن ماهی منامروز روز تولد توست
و من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو خلق
شده ای برای من تا زیبا ترین
لحظه ها را برایم بسازیتولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

همه می گویند زمستان سرد است اما
من زمستان را دوست دارم
اما نه بخاطر هوایشو نه بخاطر یک رنگی اش
فقط بخاطر توتویی که متولد بهمن ماهی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

پسر بهمنی سرد نیستفقط زبون بازی و چاپلوسی بلد نیستبهمنی عزیزم زادروزت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

همسر/دوست/خواهر/برادر بهمن ماهی عزیز منروز تولدت بهانه ای شدتا بهترین شادباش هایم را تقدیم حضورت کنمدلت شاد و روزگارت بهاریتولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

روز تولد تو
روز تولد تمام شادی های عالم است
و امروز سالروز شاد شدن من به خاطر
وجود دوباره توست
تولدت مبارک عشق بهمن ماهی من

بهترین متن خواهر

اگر برای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیائیعشق بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانیباشکوهترین پدیده هستی استاین باشکوه ترین، بر شما مبارک باد

زیباترین متن خواهرانه

نهال عمر تو ای دوست همیشه رعنا باد
بهار حسن تو بی آفت از خزان ها باد
همواره شمع وجود تو روشنایی بخش
همیشه روشنیت گرم و محفل آرا بادتولدت مبارک دوست بهمن ماهی من

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

فرشته زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایانتولدت مبارک عشق بهمنی من

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

متولد بهمن ماه خوشحالم که دارمتتولدت مبارک بهمن ماهی جاااان

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

عشق بهمن ماهی منمن در هر لحظه زندگی ام
فقط سه روز دوست تو هستم و به تو فکر می کنم
دیروز
امروز
فردا
خوشحالم تو را دارمتولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خدا تو را به ما در بهمن ماه هدیه دادتا باغچه خزان زده خانواده ما گلستان شودتولدت مبارک بهمن ماهی جانم

زیباترین متن خواهرانه

بهمن ماهی هاعصبانیتشون با خنده استسربریدنشون با پنبهاما دلشون مثل دریا صافهتولدت مبارک بهمن ماهی جانمتن کوتاه تبریک تولد بهمن ماهیمیلاد تو شیرین ترین بهانه ایست
که می توان با ان به رنج های زندگی هم دل بست.دوست بهمن ماهی من تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است
اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیستتولدت مبارک بهمن ماهی من

زیباترین متن خواهرانه

بهمن ماهی یعنیساده اما پرجذبهخوش صحبت و شوخ طبعبا برنامه و آینده نگرعشقش بی ریا و سادهتولدت مبارک

بهترین متن خواهر

عزیزترینمدیشب برای روز تولدت
یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای از ماه را
و یک شاخه نیلوفر
تو متولد می شوی و من عاشق تر میشوممیلادت مبارک بهترین بهمن ماهی دنیا

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر داستانش با بقیه فرق دارد…
موجودیست که بوی مادر میدهد!
مثل پدر کوه میشود
و پشتت می ایستد!
میتوانی روی رفاقتش
تا ته دنیا حساب باز کنی!
گاهی میشود گفت
” بهشت زیر پای خواهران است

بهترین متن خواهر

عزیزترین خواهر دنیا
میلاد تو شیرین‌ترین بهانه‌ ایست
که می‌توان با آن به رنج‌های زندگی هم دل بست
تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

بهترین موزیک زندگی من تپش قلب توست
و قشنگ‌ترین روزم، سال روز شکفتنت
آبجی جون سالگرد زمینی شدنت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهرکه داشته باشی؛
یک نفرهست که درهرشرایطی
هوایت رادارد
یک نفرهست که جای تمام دنیا
تورادوست دارد
کسی که درسکوتت
تورامیفهمد!
خواهر
امتدادِعشق مادر است
خواهرم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

روز تولد انسانها در هيچ تقويمي يافت نمي شود
چرا که فقط در قلب افرادي که به آن ها عشق مي ورزند
حک شده است
تولدت مبارک خواهر عزيزم

بهترین متن خواهرانه

خواهر یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی
و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه
تولدت مبارک رازدار من

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خوشبختی من در بودن با تو است
و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من
تولد مبارک

متن بهترين خواهر

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند در بهترین روز تاریخ زیباترین هدیه‌اش رابه ما داد
آبجی جونم میلادت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهر فوق‌ العاده من
خیلی خوشحالم که خواهری مثل تو دارم،
خواهری که روزهای مرا با لحظات سرشار از دل خوشی پر می کند.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر یکی از بزرگ ترین نعمت ها در زندگی هر فردی است.خواهر یعنی کسیکه وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه …
خواهرجونم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

آدمایی که خواهر دارن خیلی خوشبختن
چون بهشت و تو همین دنیام تجربه می کنن
تولدت مبارک خواهرم

بهترین متن خواهرانه

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخن درا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
تولدت مبارک خواهرم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشه
خواهر یعنی:مهربون بودن
خواهر یعنی:درد دل خوب گوش دادن
خواهر یعنی:تو هر شرایطی کنارت بودن

بهترین متن خواهر برادری

ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ
تولدت مبارک آبجی عزیز

زیباترین متن خواهرانه

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت باران گل باریده بود
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

در کنار هم
و یا کیلومترها دور از هم…
خواهرها
با قلب هاشون به هم متصل اند
تولدت مبارک خواهری من
پلک جهان می پرد
دلش گواهی میدهد
امشب اتفاقی می افتد
و
فرشته ای از آسمان فرود می آید
تولدت مبارک خواهری!

متن بهترين خواهر

تو وجودت واسه من یه معجزه ست
مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه
روز میلاد قشنگت میمونه
توی تقویم دلم تا همیشه
تولدت مبارک خواهر جونم!

متن بهترین خواهر دنیا

امروز خورشید شادمانه طلوع خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلب ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
خواهر عزیزم، فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبی ها، خواهر عزیز تر از جانم میلادت مبارک . . .
اي نازترین خواهر دنیا
اي سرکرده خوبی‌ها میلادت مبارک

بهترین متن خواهرانه

خواهر خوبم
زبان همه ی ما قاصر است از شکر نعمت تولد و حس بودن تو
در روز تولدت سر بر زمین سائیده
و از درگاه حضرت حق نهایت سپاس خودرا بجا آورده
و برایت سال‌هاي‌ سال عمر باعزت و برکت خواستاریم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

خدای اطلسی‌ها با تو باشد
پناه بی کسی‌ها با تو باشد
تمام لحظه‌هاي‌ خوب یک عمر
بجز دلواپسی‌ها با تو باشد
آبجی جونم تولدت مبارک

بهترین متن خواهرانه

زیباترین خواهر دنیا
امروز روز توست
روز میلادت دنیا تبسم کرده است
امروز با یادت بدون شک آسمان آبی‌ترین آبی‌ست
چرخ و فلک هم چون دلم درگیر بی‌تابی‌ست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

ماه‌ترین خواهر دنیا
حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم
که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند
به اندازه تمام خوبی‌هاي‌ دنیا برات آرزوی موفقیت دارم
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر لطیف‌تر از گلم
امروز روزی است که تو بدنیا آمدی
همان روز زیبایی که خداوند مهربانم
با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار رابه یمن حضورت به ما بخشید
تولدت مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

درسته خواهرم ندارم ولی هیچ وقت
حسرت داشتن خواهر به دلم نموند
چون تو رو داشتم
تولدت مبارک خواهرم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر مهربانم
قشنگ‌ترین تصویر عمرم
عکس نازنینی از اولین دیدن توست
خوش موزیک عمرم
یادگار دلنشین اولین خندیدن توست
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!
دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!
دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می‌داری!
دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!
دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبورند!
دوستت دارم چون تو رو میخواهم و تو نیز مرا میخواهی!
دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق!
دوستت دارم بیشتر از آنچه تصور می‌کنی . .
عششششششششق آبجی، نفسسسسسسسسسسسمممم،

بهترین متن خواهر

تولدت مبارک خواهر فوق‌ العاده من
خواهری که خودش نمیدونه چقدر شادی و لبخند به زندگی من هدیه کرده

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

همیشه دوست دارم ساده و کوتاه بنویسم و باز هم کوتاه می‌نویسم:
خواهر عزیزم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

سال روز تولد قشنگت رابا رقص سفید برف ها
هم چون سفیدی دلت بر اسمان قلبمان جشن میگیریم
و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر عزیزم
هدیه ای از آسمان برای؛
روز تولدت رسید.
و دیدم هیچ چیز
گلم را
جز عشق
لایق نیست.
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

اي بهترین خواهر کهکشان‌ها
ستاره‌ها را برای آمدنت گلچین کرده بودم وقتی آمدی
خورشید نگاهت دیگرستاره‌اي برایم نگذاشت
اما من از بس دوستت دارم با عشق قلبم را تقدیمت می کنم
تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خیلی خوش شانسم که خواهری مث تو دارم
آرزو می کنم روز تولدت هم مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه
تولدت مبارک خواهر خوبم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود دارند
اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارند
ما به آنها می‌گوییم: خواهر.
خواهرم تولدت هزاران بار مبارکمان

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

سالیان درازی است که در گلخانه دلم
گل محبتی را که خودت کاشته ای آبیاری می‌کنم
تولد مهربان ترین گل دنیا مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

امروز تولد توست
بهترین زمانی کـه خدا میخواست مرا با هدیه‌اي شاد کند
آری درست اسـت
این هدیه قبل از وجود خودم از آسمان آمده
ولی مهم این اسـت
کـه ازآن دل مـن بوده
آجی جون تولدت مبارک

بهترین متن خواهر برادری

شاید غرور… یا شاید دل مشغولی هاي‌ روزمره …اجازه نمی‌دهد هرروز بگویم دوستت دارم
اما امروز روز توست روز تولدت بهترین بهانه برای یادآوری اینکه بی تو نمی توانم زنده بمانم
تولدت مبارک بهانه زندگیم، خواهر مهربانم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…
روز میلاد…روز تو! روزی که تو آغاز شدی خواهرم!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر که داشته باشی
قلبت شبیه خانه ای است
که همیشه چراغ یک اتاقش روشن است
خواهر گلم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

تو درست مثل یک رنگین کمانی؛ با طراوت و رنگارنگ،
از تو متشکرم که همیشه بعد از دوره بارانی من در زندگی کنارم هستی.
خواهرم تولدت مبارک!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خورشید که می‌تابد، آرام‌تر می‌شوم، انگار جوانه‌ی تازه‌ای در قلبم می‌روید و ستاره‌های امیدم پر نورتر می‌شوند، انگار که آسمان با هر طلوع، هزار بار متولد می‌شود و کسی به هزاران زبان کشف نشده گوشزد می‌کند که “شب ماندگار نیست”.
خورشید که می‌تابد، نهال سبزی میان باورم می‌کارم و به خودم یادآور می‌شوم که همیشه خورشیدی ورای هر تاریکی، برای طلوعی غافلگیرانه در کمین نشسته.
همیشه خورشیدی‌ هست که مشتاق است برای طلوع کردن و همیشه نوری هست تشنه‌‌ برای تابیدن.
خورشید که می‌تابد، دوباره سبز می‌شوم، چونان بهار که با شکفتن اولین گل خاطره‌ی هزار هزار پاییز را با اشتیاق به زمین می‌ریزد، چونان نوزاد که با تولد، خاطرات تاریک زهدان مادر را…
که شاید لازم است قدری در سیاهی و تاریکی سر کنی تا به نور و به آفتاب برسی.
و من منتظر طلوع خورشیدم
امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد
و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت
قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت
خواهر عزیزم سالروز زمینی شدنت مبارک

بهترین متن خواهر

خواهر که داشته باشی دیگه ناراحتی تو زندگیت معنا نداره.
خواهر که داشته باشی شبا با هم تا صبح بیدارید و حرف می‌زنید.
خواهر که داشته باشی یه تکیه‌گاه امن داری.
خواهر که داشته باشی یه همراه و هم‌پا داری.
خواهر که داشته باشی یه حس خوب، یه دنیا مهربونی، یه دنیای دخترونه، یه پایه برای خل‌بازیات داری.
خواهر که داشته باشی تو اوج آسمونایی.
خواهر که داشته باشی روح خودت را توی یک جسم دیگه هم داری.
تولد شیرین ترین خواهر دنیا مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهرم داشتن تو نعمت است،
و من چقدر خوشبختم که تو را دارم.
خوب من،
هرسال روز تولدت،
تمام خاطرات کنار هم بودنمان را مرور میکنم:
شیطنت ها،، قهرها، دوستی ها و … و حاصل همه این ها لبخندی از سر مهربانی بود.
خاطرات تو همیشه برای من یاد آور خوبی هاست.
عزیزم هر موفقیت تو،
هر شادی تو زندگی مرا رنگین تر میکند. شاد می شوم با شاد بودنت
و غم تو مرا غمگین می کند.
همیشه بهترین ها رابرایت خواسته ام.
در زندگی روزهایی هست که حالمان خوب نیست و از همه دلگیر هستیم.
وقتی فکر می کنم در تمام این لحظه ها چه کسی کنارم بوده، یاد تو می افتم.
تو تکیه گاه روزهای دلتنگی و سردم بودی و امید بخش من در زمان هایی که ناامید بودم.
روز تولدت
یکی از بهترین روزهای زندگیم است.
شادتر از هر روز دیگری..
روزی که تو،زیبای دوست داشتنی
متولد شدی
با خودت همه ی خوبی و شادی ها را به خانه آوردی..
به خاطر می‌آورم که چطور وقتی دختر بچه بودی ،موهایت را شانه می‌کردم و لباست را می‌پوشاندم.
وبا هم بازی میکردیم..
ببین زمان چطور گذشت و
تو تبدیل به یک خانم زیبا و بزرگ شدی، اما برای من همیشه آن دختر کوچولوی قشنگوزیبا می‌مانی.
از خدا میخوام بهترینهارو برات رقم بزنه
درکنار خونواده ی عزیزو دوست داشتنیت…
بمونی برام همیشه..
بازم تولدت خیلی مبارک ،
خواهرزیبا ومهربونم!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تولدت مبارک گل پونه
گل عزیز من یکی یه دونه
همه ترانه هام پیشکش چشمات
دلم میخواد فقط از تو بخونه
عزیزترینم تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست
احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی
کز فرّ و شرف، آبروی جمله ي گلهاست
میلاد تو ای چشمه ي خورشید، مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بلی چون گوهر بی مثل و همتاست
نهفته در دل ویرانه خواهر
به نیکی نام و عشقش مانده برجا
به تاریخ جهان افسانه خواهر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر نازنینم
یک جهان قاصدک ناز بـه راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه ی قدرت خود پشت و پناهت باشد
*تولدت مبارک*

زیباترین متن خواهرانه

تا دور و برم گوهر خواهر دارم
بر عشق پر از معجزه باورم دارم
خواهر گل نوبر برادر باشد
صد شکر که من هم گل نوبر دارم
تولدت مبارک عزیز دل داداشی

بهترین متن خواهر برادری

.There exists no task more difficult than finding a sister better than you, so I won’t even try
هیچ کار سخت از پیدا کردن یک خواهر بهتر از خودت نیست. بنابراین من هرگز چنین تلاشی را نخواهم کرد.
تولدت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

.Through all my life, you have been there for me when no one else has. You are my sister first, and my best friend always
در تمام زندگی من، تو همیشه حضور داشتی وقتی هیچ کس دیگری نبود. اول از همه تو خواهر من هستی و تو برای همیشه بهترین دوستم باقی خواهی ماند.

متن بهترين خواهر

!! God gave me the best. He gave me U. Happy birthday to the best sister ever
خدا بهترین کس را به من داده است. او تو را به من داده است. تولد بهترین خواهرم مبارک!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نیست اما از عشق قدرتمندتر است
همیشه دوستانه نیست اما بیشتر از رابطه دوستی حمایت گر است
بهترین برادر دنیا دوستت دارم

بهترین متن خواهر

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان
و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا…

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!

متن بهترین خواهر دنیا

آیا عجیب نیست که با داشتن برادر میشه هم شیرین ترین دوستان و تلخ ترین رقیبان را همزمان داشته باشی؟ دوستت دارم داداش

بهترین متن خواهرانه

خواهر شما بودن مطمئناً یکی از ارزشمندترین هدیه های زندگی من است. خیلی دوستت دارم برادر

بهترین متن خواهرانه

اگر آفتاب زندگی سوزان است، سایه‌بان آن برادر است.

متن بهترين خواهر

گاهی اوقات یک برادر حتی بهتر از یک ابرقهرمان است.
«مارک براون»

زیباترین متن خواهرانه

یک برادر دارم از جان خوبتر
هر چه محبوب است از آن محبوبتر
“فریدون مشیری“

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

دوستی می‌تواند از هر درختی نشأت گرفته و در هر زمینی ریشه بدواند. دوستی من با تو برادر عزیزم از حیاط کوچک خانه پدری‌مان آغاز شد و تا ابدیت ادامه خواهد داشت.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر به سان پدر می‌ماند و به همان اندازه مهربان، گرم و دوست داشتنی‌ است.

متن بهترین خواهر دنیا

کاش می‌شد دوباره مثل سال‌های کودکی، بادبادک‌هایمان را باز کرده و تا قلب آسمان‌ها شادمانه پروازشان می‌دادیم. برادر، هم‌بازی و یار و یاور همیشگی ام!

بهترین متن خواهر

بعد از خدا و بابا و مامان این تویی که می‌تونم بهت تکیه کنم و روی کمک بدون چشمداشتت حساب کنم.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

برادر یعنی پشتیبان
یعنی حتی اگر سخت در اشتباه باشی بازهم یک نفر طرف تو را خواهد گرفت!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

برادر بخشی جدانشدنی از حیات خواهری‌ است که در ازل پیوند یگانگی با وی بسته است. عزیز دل خواهر دوستت دارم.

بهترین متن خواهرانه

خداوند خوب می‌دانست که با آفریدن من کنار تو برادر مهربانم، پیوند زندگی را بارها شیرین‌تر و ارزشمندتر خواهد بست.

بهترین متن خواهر برادری

اگر خاطرات کودکی من بر روی آسمان شب نقش ببندد ، تو ستاره درخشان آن هستی. بابت همه چیز ممنونتم داداش

بهترین متن خواهرانه

داشتن شما به عنوان برادر مهربانم یک امتیاز و افتخار فوق العاده است که من برای همیشه از آن سپاسگزار خواهم بود. دوستت دارم.

زیباترین متن خواهرانه

You are not just my reflection, you are my heart’s reverberation and my soul’s resonance. Thanks for being there for me bro.
تو فقط انعکاس من نیستی چراکه ضربان قلب و طنین روحمی ، از اینکه همیشه در کنارم بودی و حمایتم کردی از تو ممنونم برادر جانم.

متن بهترين خواهر

if it didn’t have a my life biggest strength in it
my brother
قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود
اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت
برادرم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

In my eyes, every day is as beautiful as the colors of the rainbow because of you, my dear brother. May the love we have for each other last our entire lives.
از نظر من هر روز به خاطر تو زیباست مانند رنگین کمان، برادر عزیزم باشد که عشق ما به یکدیگر تا آخر عمر دوام بیاورد.

متن بهترين خواهر

برادر عزیزتر از جانم، همیشه یار و یاور من بوده و در مسیر پرفراز و نشیب زندگی، دوشادوشم حرکت کرده‌ای.
برای به دل دریا زدن، نیازمند تکیه گاهی بودم و تو همیشه و هر لحظه تبدیل به تکیه گاه من بودی، برادر عزیزم!
برادر بخشی جداناشدنی از حیات خواهری‌ است که در ازل پیوند یگانگی با وی بسته است.
برادر خوبم، همیشه از داشتن تو مفتخر بوده و به داشتنت دلگرم بوده‌ام.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

برادر مهربانم؛ تو خواهری داری که همیشه و هر لحظه به یادت بوده و با امید و دلگرمی تو به طوفان‌های زندگی می‌تازد.

بهترین متن خواهر برادری

این رشته محبتی که از سمت چپ قلب من تا همان نقطه در پیکر تو کشیده شده است؛ رشته‌ای ناگسستنی‌ست که تنها پیوند خواهر و برادری را شایسته است

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خاطرات کودکی ام ، برای همیشه قلبم را حفظ خواهم کرد … زیرا برادری داشتم که از همان ابتدا از من حمایت کرد. ممنون داداش

بهترین متن خواهرانه

عشق یک برادر … نه عاشقانه بلکه قدرتمندتر از عاشقانه ، نه همیشه دوستانه بلکه بیشتر از دوستی حمایت می کند.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

داداش عزیزم … در زندگی من ، افراد زیادی آمده و رفته اند. اما تو ، تمام مدت اینجا بودی، در آغوش همه جاده های منحنی زندگی ، آغوش تو اقامتگاه آسمانی من بوده است. دوستت دارم.

بهترین متن خواهر

چیزی به نام خاطره بد کودکی در زندگی من وجود ندارد ، زیرا من برادری داشتم که همیشه مرا از درگیری نجات می داد.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

قاب عکس دوران کودکی من اگر بزرگترین قدرت زندگی من – برادرم را نداشته باشد ، عالی نبود.

متن بهترين خواهر

تسلیت واژه کوچکی در برابر اقیانوس مواجی‌ست کهاز اندوه وفات خواهر هجمه آورده است…اما با این ، همراهی قلبی و عمیق مرا در این رنج و دوری بپذیرید…

زیباترین متن خواهرانه

خاموش شدن شمع وجود خواهر نازنینتسخت و باورنکردنی است…اما چه می‌توان کرد جز صبوری؟…در این غم و درد جانکاه همراهی مرا بپذیر.

بهترین متن خواهر برادری

وفات گلدسته شیرین بیان خانواده شما خواهر همگی ما را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

امروز درست اولین سالگرد وفات خواهرم هست. 365 روز از آن حادثه تلخ و وحشتناک می گذرد ولی انگار همین دیروز بود که فرشته مرگ آمد و دست خواهر ما را گرفت و با خودش به آسمان ها برد. روزهایی که با اشک و ناله به سر شدند و همه ما را پر پر کردند.

بهترین متن خواهرانه

غم از دست دادن خواهر چیزی کمتر از یک مادر ندارد. خواهر تنها کسی است که شایستگی مادر بودن می تواند روزی نصیب او شود. خداوندا بهترین ها را در سرای آخرت برای وی قرار ده و روحش را با روح حضرت فاطمه الزهرا (ع) محشور بگردان.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

قلب های پاک دنیوی زندگی جاویدان ابدی نصیبشان خواهد شد. پای نهادن در بهشت برین و نعمت های وافر و سرشار از سرسبزی و خرمی گوارای وجودت باد ای خواهر زیباتر از گل برای گلدسته هایی همچون پدر و مادرت. ان شاءالله در سرای آخرت شادکام و خرسند باشی. روحت شاد باد.

بهترین متن خواهر

دلا خوبی کن تا خوب ها نصیب تو گردد. بی تردید خواهر گرامی ما امروز تمامی خوبی ها را به سمت و سوی خود در سرای اخروی کشانده است. کسی که خیر و خوبی او به کمتر کسی است که در این دنیا نرسیده باشد. خواهر گرامی روحت شاد و یادت گرامی باد.

متن بهترين خواهر

خواهر عزیز و گرامی ما هر چند که بی وفا بودی و ما را خیلی زود تنها گذاشتی و رفتی ولی بدان که یادت هیچ گاه در ذهن و اندیشه ما نمی میرد و تا همیشه خیر و خوبی شما  در این دنیا گستردانده می شود. باشد که ایزد منان این طلب خیر و دعای عاقبت به خیری مادرت را پشتوانه ای برایت قرار داده و تو را به بالاترین درجات خود در دنیای اخروی رهسپار سازد. روحت شاد و یادت در قلب ها ماندگار باد.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خداوندا عزیزی را از دست داده ایم که در زمان زنده بودنش کسی قدر مهربونی های او را نمی دانست. سال ها در این کره خاکی، خاکی و بی ریا زیست و اینک در زیر این خاک آرمیده است. خدایا خودت قلب پاک و معصوم خواهر ما را شاد بگردان و ثمره زندگی پر از درد و رنجش را در سرای آخرت بده.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر جان بی گمان فرشته ای بود که فرشته های آسمانی تو را به پیش خود بردند. فرشته آسمانی سالگرد وفاتت را از صمیم قلب تسلیت می گویم. امیدوارم که بهشت برین گوارای وجودت بوده باشد و روحت در سرای آخرت برای همیشه جاویدان باشد.

بهترین متن خواهر

فقدان هر عزیزی غمی بی انتها در دل شما می گذارد  که سخت می شود روزی آید که بتوان آن ها را برای همیشه فراموش کنی. فقدان خواهر گرامی و معصوم، دختری از جنس مهر و عطوفت را به همه اعضای فامیل تسلیت می گویم. امیدوارم ثمره این همه مهر و عطوفت خویش را از خداوند باری تعالی باز پس ستاند.

زیباترین متن خواهرانه

پر پرواز تو خون کرد همه دل ها رارفتنت برد هم آرامش منزل ها راآفتاب بدی و خنده مستانه توشادی مجلس و زیبنده محفل ها را

بهترین متن خواهر

برادر فرهیخته من
سلام به چشمان مهربان، دستان سخاوتمند، لبان ذاکر و پیشانی مردانه‌ات
مرد مصداق این شعر است:
به پیری خاطری بس شادمان داشت
به روز تلخ شِکَر در دهان داشت
روز مرد بر تو مبارک و معطر به نام نامی امیرالمؤمنین باد

متن بهترين خواهر

برادر نجیب و خوبم
مرد مثل زمان مقدس است
مثل معبد محترم است
مثل سرنوشت مقتدر است
مثل خوبی منور است
و بزرگ‌ترین دلمشغولی خواهرش است
روز مرد مبارک

بهترین متن خواهرانه

برادر عزیزم
ای کاش توان آن را داشتم که از عرش تا فرش را برایت گلباران کنم
و بر دستان پر از مهر و عاطفه‌ات که مظهر عشق و ایثار است بوسه زنم
تو در تمام طول سال‌های عمرمان و حتی در نبود پدرمان، همچون خورشیدی بر زندگی‌مان تابیدی
روز مرد را با سبدی از گل‌های یاس و نرگس به تو برادر جانم تبریک می‌گویم
دوستدار همیشگی تو خواهرت

بهترین متن خواهر برادری

تمام جهان به کنار …!
بازی هایی که در بچگی با داداشم کردم کنار…!
کسی که از اون بچگی مراقب آبجیش هست
نمیذاره کسی به آبجیش زور بگه
غیرت داره رو آبجیش ولی تعصبی نیست
داداش یادش بخیر شوخی های بچگی
دعواهای بچه گونه،آرامش بچگی
یادش بخیر تو مسافرت همیشه سرت رو پاهای آبجیت بود…
یادش بخیر شیطونی هات تو مدرسه و اومدن منو مامان به مدرست
هیچی مثه این مزه نمیده که یه داداش داشته باشی که پشتته، حامیته
هیچی مثه گفتن داداشی و آجی تو یه خونه لذت بخش نیست…!
داداش تو خودت یه دنیایی واسه من
حتی اگه من دوست داشتنت رو به زبون نیاوردم
ولی بدون که واقعا دوستت دارم داداشی
روزت مبارک عزیز آجی

بهترین متن خواهر

دختری از برادرش پرسید عشق یعنی چی؟
برادرش گفت: عشق یعنی تو هر روز شکلات مرا از کیفم بر میداری
و من هر روز باز هم شکلاتم رو همونجا میذارم
روزت مبارک رفیق بچگیام
از طرف خواهرت …

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

مرد‌ها مهربانند و زن‌ها خودخواه
دلیلش هم اینست که خیلی از زن‌ها حاضر نیستند به مردی که نمی‌شناسند کمک کنند
ولی مرد‌ها حاضرند حتی واسه زن‌های غریبه هم بمیرند
چقدر این مردا آقان
روزت مبارک آقا داداش!
از طرف آبجی کوچیکه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

میگن خداوند به هر کسی به اندازه دلش داده ببین دل من چقدر بزرگه که خدا تو رو به من داده. نازنینم با تمام وجود دوستت دارم و مردانگی ات را می ستایم و به وجودت افتخار می کنم. روزت مبارک داداش عزیزم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

توی این روز عزیز،
توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “
به همراه یک آسمان عشق و تمنا
تقدیم به تو داداش عزیزم
روزت مبارک

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

داداشی بی همتای من،با یک دنیا عشق روز مرد را به تو مهربانترین و تنها تکیه گاهمتبریک میگویم و آزروی بهترین ها را برایت دارمروزت مبارک عزیز خواهر

بهترین متن خواهرانه

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو | تاو بیو

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

[ من چنانم که محال است کسی “درڪ” کند! ] # خسته

بهترین متن خواهرانه

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️* # بامعرفت

بهترین متن خواهر

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

زیباترین متن خواهرانه

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

بهترین متن خواهرانه

~["گاهی مجبورم بُغضمو
با قهقهه های بلند خفع کنم،،
تا نگن دیدین شکست!"] # خسته

بهترین متن خواهر برادری

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤 # خسته

متن بهترين خواهر

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻
# نامردی # لاشی

متن بهترين خواهر

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍 # دوستت دارم

متن بهترين خواهر

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم…. # دختر

متن بهترین خواهر دنیا

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

بهترین متن خواهرانه

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

بهترین متن خواهر برادری

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

بهترین متن خواهرانه

من همون دختریم که حتی اگه ببازم جوری رفتار میکنم به بردت شک کنی 🖕😄
# لاتی # دختر

متن بهترين خواهر

🌼⃟▨꯭݊═╝مَِِـَِِـن َِِیَِِـَِِـه َِِدخَِِـَِِـتَِِـَِِـر َِِبَِِـَِِـی َِِاَِِعَِِـَِِـصَِِـَِِـاَِِب َِِمَِِـَِِـهَِِـَِِـربَِِـَِِـوَِِـَِِـنَِِـَِِـم َِِ 🌼⃟▨꯭݊═╝
# دختر # مغرور

متن بهترين خواهر


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن بهترين خواهر

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ 🙂 ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ 🙂 # دختر # مغرور

زیباترین متن خواهرانه

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

بهترین متن خواهرانه

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂
# ادبی # دوستت دارم

بهترین متن خواهر

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

بهترین متن خواهر

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود! # خسته # دختر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

رفیق!
خوشحالی یعنی بافتن موهای بلندت
تمام(^_^)/~~
# شاد # دختر

بهترین متن خواهر

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی # مغرور

بهترین متن خواهرانه

My sister and I truly are best friendsخواهرم و من بهترین دوست واقعی هستیم.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

You’re not my best friend. You’re my sister, and that’s moreشما بهترین دوست من نیستید بلکه خواهر من هستید و این ارزشمند­تر است.

بهترین متن خواهر برادری

A sister is both your mirror and your oppositeخواهر هم آینه­ شماست و هم مخالف شماست.

زیباترین متن خواهرانه

“A loyal sister is worth a thousand friends”یک خواهر وفادار؛ ارزش هزار دوست را دارد.

بهترین متن خواهر

“Friends change, lovers leave, sisters are eternal”دوستان تغییر می­کنند، عاشقان ترک می­کنند، خواهران ابدی هستند.

بهترین متن خواهرانه

Thank you, sister for being like a second mom, and a best friendThank you for loving me even when I didn’t love myself and thank you for lifting me up when I couldn’t stand on my ownخواهرم, از اینکه برایم مامان دوم و دوستی صمیمی بودی متشکرماز اینکه مرا زمانی دوست داشتی که من حتی خودم, از خودم متنفر بودم , و زمانی که شکست خورده بودم و قادر نبودم روی پاهایم بایستم مرا بلند کردی متشکرم.

بهترین متن خواهر

Dear sister, God bless you for always being there for me no matter how much I know I annoy you.love you sisterخواهر عزیزم خدا تو را حفظ کند چراکه با وجود تمامی اذیت هایم بازهم آماده ی کمک و حمایت از من هستی. دوستت دارم.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

Thanks for being with me when I was sad and my nights were long. You have made my life seem like a beautiful song.love you sisاز اینکه در شب های طولانی و روزهای غمگینم مرا یاری کردی متشکرم ، تو باعث شدی زندگی من شبیه یک آهنگ زیبا به نظر برسد ، دوستت دارم خواهری.

متن بهترين خواهر

Dear sister, you are like a sweet little angel whose mission was to bring happiness to my lifeContinue being a beautiful soul. I will be forever grateful to have you in my lifeخواهر عزیزم تو همانند یک فرشته ی شیرین کوچولو برایم هستی که وظیفه اش آرودن شادی و نشاط به زندگی ام استلطفا همچنان به یک روح زیبابودن ادامه بده.من همیشه به خاطر داشتنت در زندگی ام شکرگذار خواهم بود

زیباترین متن خواهرانه

Sisters make the best friends in the world”
Marilyn Monroeخواهران سازندگان بهترین روابط دوستانه در جهانند…

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

God made us sisters. Our hearts made us friends.خداوند ما را بصورت خواهران خلق کرد، قلبهای ما نیز دوستان را خلق کردند.

بهترین متن خواهر

My sister and I truly are best friends.خواهرم و من بهترین دوست واقعی هستیم.

بهترین متن خواهر برادری

“? How do people make it through life without a sister “چگونه مردم بدون خواهر زندگی می­کنند؟

بهترین متن خواهرانه

My first job is big sister and I take that very seriously.اولین کار من خواهر بزرگم است و من آنرا جدی خواهم گرفت.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

Is solace anywhere more comforting than that in the arms of a sister?آیا از آغوش خواهر تسلی دهنده و آرمش بخش تر وجود دارد؟

زیباترین متن خواهرانه

Sweet is the voice of a sister in the season of sorrow.صدای خواهر در فصل غم و اندوه شیرین است.

بهترین متن خواهر برادری

A sister is God’s way of proving he doesn’t want us to walk aloneمحبت خواهر تا حدی است که نمیخواهد ما حتی راه خدا را به تنهایی بپیماییم

بهترین متن خواهرانه

I never try to make anyone my best friend becauseI already have one and she is my sisterمن هرگز سعی نمی­کنم یک دوست خوب ایجاد کنم، چون یکی قبلا وجود دارد و او خواهر من است.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

Help one another, is part of the religion of sisterhoodکمک به دیگران بخشی از آیین خواهران است.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

In the cookies of life, sisters are the chocolate chipsدر شیرینی های زندگی، خواهرها شکلات هستند!

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

Sisters are like flowers in the garden of lifeخواهران گلهای باغ زندگی هستند.

متن بهترین خواهر دنیا

A sister is the one who reaches for your hand and touches your heartخواهر کسی است که دست شما را می­گیرد و قلب شما را لمس می­کند.

متن بهترین خواهر دنیا

سلام خواهری …خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوامدنیارو بی تو اصلا نمیخواموقتی تو هستی قلبم آرومهوقتی که هستی من محکمواستوارموقتی میدونم که هوامو داریبی تو من میمیرم زندگی سخته

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر که داشته باشی میشه همه دنیات.
خواهر که داشته باشی هر روزت یه روزه جدیده.
خواهر که داشته باشی دیگه ناراحتی تو زندگیت معنا نداره.
خواهر که داشته باشی شبا با هم تا صبح بیدارید و حرف می‌زنید.
خواهر که داشته باشی یه تکیه‌گاه امن داری.
خواهر که داشته باشی یه همراه و هم‌پا داری.
خواهر که داشته باشی یه حس خوب، یه دنیا مهربونی، یه دنیای دخترونه، یه پایه برای خل‌بازیات داری.
خواهر که داشته باشی تو اوج آسمونایی.
خواهر که داشته باشی روح خودت را توی یک جسم دیگه هم داری.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهردارنده نگاه زیباپشتوانه خوبیمهرباندوستت دارمصاحب هنر القای تاثیرات خوبمجذوب کلامتبگو تا سیراب شوم از بیانتسبدصمغ اندود نفوذ ناپذیرخواهریادآور استنشاق عطرگل یاساحساس مشترکآرام می شوم بایادتآزاد می شوم درکنارترها می شوم درآسمان پرواز می کنم باصدایتبرروی سنگ مرمر باخط خوش می نویسمخواهر دوستت دارمشاعر: جابر قربانی

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر و برادر، افرادی هستند که به ما درباره عدالت، همکاری و مهربانی و مراقبت را آموزش می‌دهند.

متن بهترين خواهر

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی . . .

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر یک هدیه برای قلب، یک دوست برای روح و یک فرصت طلایی برای زندگی است.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهر یک دوست ابدی است.

زیباترین متن خواهرانه

سلام خواهری …
خواهرجونم با من که باشی هیچی نمیخوام
دنیارو بی تو اصلا نمیخوام
وقتی تو هستی قلبم آرومه
وقتی که هستی من محکمواستوارم
وقتی میدونم که هوامو داری
بی تو من میمیرم زندگی سخته
فقط با عشق توست که من زنده ام …
دوستت دارم همه زندگی من …

زیباترین متن خواهرانه

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشهخواهر یعنی اون جمله‌های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشهخواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می‌گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشهخواهر یعنی وقت اضافه؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافهخواهر یعنی تنهایی‌هام رو می‌سپرم دست تو چون شک ندارم می‌فهمیشخواهر یعنی یه راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو؛ اما بدون شمارشخواهر یعنی یه تکیه‌گاه همیشگیخواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشیخواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی‌کنهخواهر یعنی نفسخواهر یعنی مهربون بودنخواهر یعنی درد دل خوب گوش دادنخواهر یعنی تو هر شرایطی کنارت بودن

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

از مَلَک‌ها و پریان سَرتریمهربان‌تر از تو در دنیا ندیدم خواهریاین زبانم قاصر است از وصف توچون تو رویایی و من خاکستریچشم تو چون دُرِّنایاب است عزیزابروانت همچو شمشیر نبرد است تیزتیزدلخوشم در آسمان چون با تواَمخواهرم از طالعم اشکی نریزگر نباشی من عصایم سربی استبا تو هر شب آسمانم آبی استهرکُجا باشم، به یادت قانعمچون که مهرت در دلم حکاکی استآرزوی است بر دلم خوشبختی‌اتروحم و جان و تنم قربانی‌اتقرن‌هاست کس ندیده در زمین این همه صداقت، پاکی و انسانیتهر چه گفتم قطره ایست از مهراوخواهری چون او رویاییست بر سرم

بهترین متن خواهر

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشه خواهر یعنی: مهربون بودن خواهر یعنی: درد دل خوب گوش دادن خواهر یعنی: تو هر شرایطی کنارت بودن

زیباترین متن خواهرانه

اگر خاطرات کودکی‌ام روی آسمان شب پخش می‌شد، خواهرم ستاره درخشان آن بود.

بهترین متن خواهرانه

هیچ کس در جهان وجود ندارد که انسان و خواسته‌هایش را بهتر از خواهر بشناسد.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

من دوست دارم مثه ی بچه اولی باشم که بهم دیکته بگی،
بگی بنویس دلتنگی
میدونم چه جوریه ها اما باز اشتبا بنویسم
چون انقدر دلتنگم دلتنگم
که دوست دارم هزار بار بنویسم دلتنگم برای تو خواهرجون همیشه…
بی حد و اندازه دوستت دارم خواهر عزیزم.

متن بهترين خواهر

عشق خواهر، از همه احساسات انتزاعی‌تر است.
“اوگو بتی”

زیباترین متن خواهرانه

خواهر یعنی یه تکیه گاه همیشگی…
خواهر یعنی کسی که همیشه پشتته حتی اگر اشتباه کرده باشی…خواهر یعنی اشکاتو غریبه پاک نمی کنه…خواهر یعنی…اصلا چرا این همه حاشیــه میــرم؟؟ازنظر من خواهر یعنی یـه کلـمه…نفــسهر وقت تونستی فاقد نفــس کشیــدن زندگــی کنـی،میــتونـی بــدون خواهـــرم زندگــی کنــی!

زیباترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی قلبت به خانه‌ای می‌ماند که همیشه چراغ یک اتاقش روشن است.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بهترین خواهر دنیاچو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارمچو بامداد خوش دوستت دارمبه یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدارچه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

هنگامی که خواهران شانه به شانه می‌ایستند، چه کسی توان ایستادگی در برابر آنها را دارد؟
“پام براون”

متن بهترين خواهر

خواهرها می‌توانند همزمان شیرین‌ترین دوستان و تلخ‌ترین رقبا باشند.

بهترین متن خواهر

خواهری دارم من که دلش به اندازه ی پر های صداقت آبی ست
خواهری دارم من که نگاهش مواج و پر از دریا هاست
دلش از جنس صدف های قشنگ و همه مروارید
خواهری دارم من که پری رخساریست، که ندارد مانند
خواهری دارم من که به مهربانی ابرهای خداست
خواهری دارم من که گلی هست و جداست از همه گل های دگر
خواهری دارم من که از همه بهتر است

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یک لبخند واقعی گوشه لب برای همیشه را فقط خواهر می‌تواند بوجود آورد.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم
بلد نیستم حرف دلم را نگویم
حتی بلد نیستم نگویم می خواهمت وقتی می خواهمت
بلد نیستم نخندم وقتی باتوم
حتی اخم کنم وقتی ناراحتم
من هیچ کار مهمی را بلد نیستم
جز دوست داشتن بهترین خواهر دنیا

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…
خواهری دارم بهتراز برگ هــای گل یاس…
خواهری دارم زلال تر ازآب چشمه…
خواهری دارم که با دنیا عوض نمی کنم نگرانی هایش را…

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بهترین چیز در مورد خواهرهای کوچک این است: آنها زمان زیادی را صرف این آرزو می‌کنند که خواهران بزرگتر باشند.“جما بورجس”

بهترین متن خواهرانه

من خاصـــم چون خواهرم خواست که خــاص باشم…!بهم یــاد داد ازهیچکس و هیچ چیــزی نترسم…بهم یــاد داد زود قضــاوت نکنم…بهم یاد داد خــاص بودن یعنی با بزرگترهــا با احترام رفتار کردن…بهم یــاد داد زندگی با محبت قشنگه…!منو خواهرم خــاص کرد زمــانی ک گفت:*آبجیــه من بلــد نیست بـد باشه*و من از همــون موقع فهمیــدم کــه نباید بـد باشم…و هیچــوقت بــد بودن رو یــاد نگرفتم!!ایــن خواهــرم بــود کــه من رو خـــاص کــرد.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهــر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته…
خواهــر که داشته باشی ینی ی پناه گاه همیشگی داری…
خواهــر که داشته باشی شب های دل گیری نداری…..
خواهــر که داشته باشی اصلا غم نداری….
خواهــر که داشته باشی یکی هست اشک رو از
صورتت پاک کنه…
خواهــر که داشته باشی انگاری دنیا رو داری..
به افتخار همه خواهرها

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر اگر نقطه‌اش پایین بیفتد می‌شود جواهر، پس خیلی هم فرقی با هم ندارند.

زیباترین متن خواهرانه

شبی که تو آمدی نمیدانستی که برای کسی آنقدر مهم باشی، نمیدانستی که یک روز همدم کسی خواهی شد، نمیدانستی که همراز کسی خواهی شد که تو را با وجودش دوست خواهد داشت، نمیدانستی که پا به پای دیوانگی دوستت قدم خواهی برداشت.
خواهر نازنینم
بهترین من
همدم من
و همراز من
ممنونم که در هر خوشی و ناخوشی کنارم بودی
ممنونم که همیشه خوب بودی و خوب میکردی
ممنونم که با خنده‌ها و گریه‌های من خندیدی و گریه کردی… خواهرم همیشه هستم و می مانم برایت

زیباترین متن خواهرانه

آدم که خواهر نداشته باشه انگار:
ماکارونی ته دیگ نداره
ته چین گوشت نداره
کباب نون داغ نداره
قورمه سبزی بو نداره
املت تخم‌مرغ نداره
پیتزا پنیر نداره
انگار میری میدون جنگ اما سلاحی همراهت نداری
اصن خیلی بده
قدر خواهراتونو بدونید.

بهترین متن خواهرانه

به یاد داشته باشید، دوستانتان بعضی می‌آیند، بعضی می‌روند. خواهران هستند که همواره و در همه حال با شما می‌مانند و بهترین دوستان واقعی شما هستند.“مرلین مونرو”

زیباترین متن خواهرانه

یک خواهر هم آینه شماست و هم مخالف شما.“الیزابت فیشل”

متن بهترین خواهر دنیا

آهای دنیا گوش کن با توام …من و خواهرم با همیم همیشه .اگه بعضی وقتا از هم دوریم اما توی قلب همیم همیشه به یاد همیم…پس گوش کن دنیا تا وقتی که جون دارم خواهرمو دوست دارم .فرشته زندگیمو دوست دارم …ما با همیم همیشه همیشه ؛خواهرجونم خیلی دوست دارم خیلی

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

بعضی وقتا بیان دوستت دارم هایم برای تو قد نمیکشد به گفتن آنها در چند پیام کوتاه…
گاهی آنقدر دلم میخواهد صدایم را بلند کنم توی این دنیا برای همه و با شجاعت بگویم تو را بی نهایت دوست دارم

بهترین متن خواهرانه

حتی اگر زمانی از خواهرمان دور شویم، عشق خواهرانه روزی ما را به هم پیوند خواهد زد.

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

شادی زندگی
نعمت خدایی
غمخوار من
دوست من
همدم من
دلگرمی من
آرامش من
و زندگی من
فقط و فقط خواهرم

بهترین متن خواهر برادری

هیچ کس نمی‌تواند مانند خواهر چه در هوای آرام و چه در هوای طوفانی کنارمان باشد.

متن بهترين خواهر

خواهر یعنی کسی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه خواهریعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خیالت راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه خواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه خواهر یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه خواهر یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش خواهر یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما فاقد شمارش خواهر یعنی تو.

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

در کودکی خواهر احتمالا رقابتی‌ترین فرد درون خانواده است، اما هنگامی که خواهران بزرگ می‌شوند، رابطه آنها قوی و عمیق می‌شود.“مارگارت مید”

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟ چون تو بهترین خواهر دنیایی

بهترین متن خواهرانه

فرشته‌های روی زمین قابل دیدن وجود دارند اما بعضی وقت‌ها چون بال ندارند ما به آنها می‌گوییم: خواهر.

زیباترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی میشه همه دنیات.
خواهر که داشته باشی هر روزت یه روزه جدیده.
خواهر که داشته باشی دیگه ناراحتی تو زندگیت معنا نداره.
خواهر که داشته باشی شبا با هم تا صبح بیدارید و حرف می‌زنید.
خواهر که داشته باشی یه تکیه‌گاه امن داری.
خواهر که داشته باشی یه همراه و هم‌پا داری.
خواهر که داشته باشی یه حس خوب، یه دنیا مهربونی، یه دنیای دخترونه، یه پایه برای خل‌بازیات داری.
خواهر که داشته باشی تو اوج آسمونایی.
خواهر که داشته باشی روح خودت را توی یک جسم دیگه هم داری.

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

من و خواهرم یکدیگر را در آغوش می‌گیریم، ما به یکدیگر کمک می‌کنیم، بزرگترین ترس‌ها و بزرگترین اسرارمان را به یکدیگر می‌گوییم، و سپس گوش می‌کنیم و قضاوت نمی‌کنیم.“آدریانا تریجیانی”

بهترین متن خواهر

میدونی خواهرجون خیلی وقتا به آسمون که نگاه میکنم خیلی خوشحال میشم…میدونی چرا؟
آخه با خودم میگم من زیر همین آسمون نفس میکشم که تو، گل من داری نفس میکشی.
من زیر آسمونی زندگی میکنم که خدا تو رو بهم داده…
همه باید حسودی کنن به من که خدا فرشتشو به من داده

متن بهترین خواهر دنیا

خواهر خوبم
خیلی دوستت دارم ، ده تا !
مثل روزهای کودکی مان !
عمیق ، پاک و بسیــار …

بهترین متن خواهر

خواهر کسی است که خودمان است و خودمان نیست. یک نوع خاص دوگانگی و تناقض در وجود خواهر دیده می‌شود.“تونی موریسون”

بهترین متن خواهر

مینویسم با قشنگ ترین احساسم برای بهترین خواهرم…خواهــری دارم بهتراز برگ هــای گل یــاس…خواهـــری دارم زلال تر ازآب چشمه…خواهـــری دارم که با دنیـا عوض نمی کنم نگرانی هایـش را…خیلی حسه خوبیــه…خواهر کوچیــکی باشی ک خیلی اذیــت میکنـی…بهونــه گیریــات همــه رو دیــوونه کرده…ولی خواهــرت هروقت کـه بهــونه میگیــری بیشتر دوستت داره..بیشتر قربون صدقت میره…!خواهـــری که اگر هــزار بار صداش بزنی آبــجی جونم…آبجـی…کمتــر از “جونــم” و “جــونه دلـــم” جواب نمیــده!خواهـــری کــه هرشب وقت خــواب میــاد چکت میکنه…ببیــنه پتوتو کشیــدی روت…مبــادا پسش زده باشــم و سرمابخــورم…خواهــری کــه دنیــاشو میــده تا ببیــنه لبخندمو…خواهــری کـه لوســم می کنه ولــی موقع اشتباهاتــم تنبیــهم می کنه…!آهـــــــــــــــــای دنیــــــــا!!!!دنیــــای من خواهـــرمه…تو کیلوییی چند؟؟؟

بهترین متن خواهر

هر وقت تونستی بدون نفس کشیدن زندگی کنی، می‌تونی بدون خواهرم زندگی کنی!

بهترین متن خواهر

خواهران یک رابطه منحصر به فرد دارند. خواهر فردی است که تمام وقایع زندگی شما را می‌داند. او کسی است که شما را دوست دارد و بدون توجه به آنچه که دارید، با شما کنار می‌آید، و در عین حال خواهر شما دقیقا می‌داند چطور می‌تواند به شما آسیب بزند!“لیزا دیدن”

متن بهترین خواهر دنیا

مینویسم، مینویسم برای بهترین خواهر دنیا،خواهری که مهربونی هاش بی حد و اندازه هست.خواهری که خیلی دوستش دارم وتا ته دنیا به عنوان داداش عاشقش میمونمو قول میدم همیشه مراقبش باشم.آجی مهربونم اگه ناراحتت کردم منو ببخشو بدون تا دنیا دنیاست کنار و همراهت هستم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

هیچ رابطه ای نمی تواند همانند برادر و خواهر باشد،
یادها و مهری که ریشه ای عمیق در قلب دارد و هیچگاه نمیمیرد.
کسی همانند یک خواهر نیست،
چرا که هیچکس به این خوبی تو را نمی شناسد و نمیتواند واکنشهای
تو را در برابر حوادث پیش بینی کند.
هر قدر که رفتن به سوی آینده دشوار است
ما باهم این راه را طی میکنیم حتی اگر میان مان فاصله ی باشد.

متن بهترين خواهر

عشق خواهر نظیر ندارد.

زیباترین متن خواهرانه

میگن قلب هر کس به اندازه ی مشت بسته ی اوست
اما من قلب تو را دیده ام که به اندازه ی یک دشت مهربانی وسعت دارد؛
من مدیونم به قلب مهربون تو، به دل پاک تو، من عاشق مهربونیتم…
دنیایی که در آن تو هستی و من، اوقاتی که کنار تو راه می روم، کنار تو می خندم، شیطنت می کنم برای من یک دنیایی متفاوت از دنیای بقیه است…
من گاهی خطا میکنم و تو آرام و صبور به من نگاه می کنی و  به روی من نمیاوری…
اما من همیشه شرمنده این از خود گذشتگی تو هستم، من مدیون توام…
من در کنار تو محکم و مقاومم چون تو را در قلبم دارم و حاضر نیستم تو را از دست بدهم…
من قول داده ام دیگر اشتباهاتم را تکرار نمیکنم…

زیباترین متن خواهرانه

خواهران در این جهان آشفته مانند دستگاه ایمنی برای یکدیگر عمل می‌کنند.“کارول سالین”

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر نازنینم دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

بهترین متن خواهرانه

خواهر شاید نتواند نقش محافظ را داشته باشد اما یک پشتیبان عالی است.

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

بیشترین آرامش و آسایش در آغوش یک خواهر است.“آلیس واکر”

متن بهترین خواهر دنیا

مهربان ترین خواهر دنیا
دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!
دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!
دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می‌داری!
دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!
دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبورند!
دوستت دارم چون تو رو میخواهم و تو نیز مرا میخواهی!
دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق!
دوستت دارم بیشتر از آنچه تصور می‌کنی . . .

متن بهترین خواهر دنیا

قلم اي مونس شبهاي تارم قلم تنها رفيق روزگارمفلك بگرفت از من خواهرم راچه سازم من طريق روزگارمقلم جزتو كسي نيست تا نويسدكه اوبرده شفيق روزگارمنداشتم اينچنين غم من به دورانعميق تر از عميق در روزگارمقلم دورت بگردم خواهرم رفت يگانه مونس وتاج سرم رفتبيا سنگ تمام نِه خوب بنويسكه تنها دُر وگوهر از برم رفتقلم تاريك گشته روزگارمز بعد گُل كه رفته از كنارمقلم بنويس او بودست يگانهكه بعد از او دگرخواهر ندارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

همچنین بخوانید: متن و شعر زیبا در مورد برادر و عکس نوشته برادر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بهترين خواهر

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍 # دوستت دارم

بهترین متن خواهر

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•
# دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

‌💞ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ💞

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان❤️💍

# دوستت دارم # همسر

متن بهترين خواهر

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن بهترين خواهر


[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

# دوستت دارم

بهترین متن خواهر

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

زیباترین متن خواهرانه

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

♥️
# دوستت دارم

متن بهترين خواهر

تو دنیای من شدی عشقم♡ℒฺℴฺνℯฺ♡‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

بقول شایع ؛
یبار‌میگم‌دیگه‌نه!
شما‌تکون‌نمیخوری‌‌عه‌پیش‌من:)🤍✨ # دوستت دارم

متن بهترين خواهر

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …😌♥️ # دوستت دارم

بهترین متن خواهر برادری

واگیرتَرین بیمـآریِ رویِ زَمیـنَ هم باشیِ مَن مُبتـلاتَرینَم به ◞ت,,❤✨ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

بهترین متن خواهر

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!
# شب # خاطره

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم ♥💍👫

# دوستت دارم # همسر

متن بهترین خواهر دنیا

نسخم!🍷🙃
نسخ چی؟!
نسخ چشات👀❤
خندیدنات😂🙂❤
اون دلبری کردنات🤤💑❤ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یک‌بارگفتی
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
ومن‌هزار‌بار
ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم♥️✨ # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤👫
# دوستت دارم # خجالتی

زیباترین متن خواهرانه

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

بهترین متن خواهر

ولی تـــو .. ❤️‍🔥

بودنِت انقدر قشنـگه
که من قربونِ هرلحظه
بودنـِت کنارم برم 💍 # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

قُربونِ صَدَقه یَعنیِ :
باوَر کُنم تو شُدی
“تَنهـــا صاحِــب قَلبـ♡ـم ”
آنوَقت جُملاتَم بُوی “تــــُو “را
میگیرَند و به “زَبـــانِ” می آیَد♥️ # دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ💞⛓ # دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

مگه دست خودته؟
وقتی میگم مالِ منی
فقط بگو چشم 🫀😌💋 # دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️ # دوستت دارم

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

او را دوست_دارم
خیلی ساده حتی بدون قافیه‌ای شعر
یا‌ نثری عاشقانه !
ولی عمیق ، از ته دل… # دوستت دارم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن بهترین خواهر دنیا

کمی بــر‌ایم عشق دم کن
عطر عـاشـقانه اش بــا من
قند بوسه هایش بــا تـــــو …🕊🦋 # دوستت دارم

زیباترین متن خواهرانه

متن کوتاه خواهرانه/ بیو های خواهر [گلچین] | تاو بیو

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

من با طُ بهشتُ رو زمینم تجربه ڪردم…(اسم)👩‍❤️‍💋‍👩💞🥺🖇️ # خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

“خواهر” یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸 # خواهر

زیباترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی انگار دنیا رو داری 😊❤
دوستت دارم دنیای من 💫💙 # خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

با تمام مداد رنگی های دونیا فقط یه چیزی مینویسم اجی خیلی دوست دارم
# خواهر

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

یه آرزو کن:🎂
خدایا هیچوقت مارو از هم جدا نکن
خواهرمو میگم:) # خواهر

بهترین متن خواهر برادری

خواهر که داشته باشی 😇
یه لبخند واقعی گوشه لب برای همیشه داری😉🤗 # خواهر

بهترین متن خواهرانه

آهاااای دنیا …
دنیای من خواهرمه❤🍃💫
تو کیلویی چند؟!!😏😂 # خواهر

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

خواهری یاد بگیر به هرکسی دل نبندی، چون هرکسی لایق قلب تو نیست..! "🥀🧚‍♂️ # خواهر

زیباترین متن خواهرانه

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو…❣ # دوستت دارم # زندگی # مادر # عشق یک طرفه # همسر # آرامش # خواهر

متن بهترين خواهر

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم ، روز شکفتنت❤️

#x عزیزم تولدت مبارک🎉💝 # پدر # دختر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

تا تو هستی مُسَکِنی بالاترت نیست خواهریم…:)🌎✨💕🌸
# خواهر

متن بهترين خواهر

خواهر
اگه نقطش پایین باشه
میشه جواهر پس زیاد فرقیم ندارن 🙂
جواهــر من روزت مبارکـ… # تبریک تولد # خواهر

متن بهترین خواهر دنیا

❤️ تبریک تولد خواهر

خواهر که داشته باشی….
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است…..
تولدت مبارک خواهــღـــر جونی
# تبریک تولد # خواهر

متن بهترين خواهر

این خون نیست ڪه دو نفر رو
به هم وصل میڪنه بلڪه روحشونه🥂 # خانواده # پدر # خواهر

بهترین متن خواهرانه

تمام داراییِ ،من
خلاصه میشه
دریک کلمه
/خانواده ام/ # زندگی # دختر # پسرانه # پدر # مادر # خواهر # خانواده

بهترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه‌ی خــــــــــــــــدا
چراغ یک اتاقش روشن است💡 # خواهر

بهترین متن خواهر برادری

خواهر موجودی است که ثابت می کند خدا نمی خواهدما تنها بمانیم 😃💙🤗😉 # خواهر

بهترین متن خواهرانه

نمیدانی داشتنت❤،
میان تمام نداشتن ها
میان تمام این نخواستن ها
میان تمام این نرسیدن ها
میان تمام این تلخیِ آخر قصه های امروز،
چقدر میچسبه…. . # دوستت دارم # عشق یک طرفه # زندگی # همسر # آرامش # مادر # پدر # خواهر

بهترین متن خواهر

همیشه باش.همینقدر نزدیک.همینطور مهربان.همین اندازه ستودنی…
# مادر # خواهر

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

تو که خودِ خود عشقی
تولدت مبارک
تو هدیه ی بهشتی
تولدت مبارک…💝🎉 # پدر # تبریک تولد # مادر # خواهر # همسر

بهترین متن خواهر برادری

خواهر خوبم
خیلی دوستت دارم، ده تا!
مثل روزهای کودکی‌مان!
عمیق، پاک و بسیار …روز جهانی خواهران مبارک

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تو فقط هم خون من نیستیبند بند وجودم از عشق تو جان گرفته و خود را جدا از تو نمیدانمهرچند که تو دریای محبتی و من در پیش تو قطرهروزت مبارک خواهر عزیزتر از جانم

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشهخواهر یعنی: مهربون بودنخواهر یعنی: درد دل خوب گوش دادنخواهر یعنی: تو هر شرایطی کنارت بودنخواهر عزیزم روزت مبارکبرادرت خیلی دوستت داره

متن بهترين خواهر

میدونی خواهرجون خیلی وقتا به آسمون که نگاه میکنم خیلی خوشحال میشم…میدونی چرا؟آخه با خودم میگم من زیر همین آسمون نفس میکشم که تو، گل من داری نفس میکشی.من زیر آسمونی زندگی میکنم که خدا تو رو بهم داده…همه باید حسودی کنن به من که خدا فرشتشو به من دادهروزت مبارک خواهر عزیزماز طرف برادرت …

بهترین متن خواهر

می‌نویسم، می‌نویسم برای بهترین خواهر دنیا،خواهری که مهربونی‌هاش بی حد و اندازه هست.خواهری که خیلی دوستش دارم وتا ته دنیا به عنوان داداش عاشقش میمونمو قول میدم همیشه مراقبش باشم.آجی مهربونم اگه ناراحتت کردم منو ببخشو بدون تا دنیا دنیاست کنار و همراهت هستمروز خواهر مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگی‌ات لذت ببری
و به تمام خواسته‌های زندگی‌ات برسی
عرض تبریک به بهترین خواهر دنیا
از طرف برادرت …

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

همه ی شادی ها، خوبی ها و آرزوهای رنگین برای تو خواهر بی نظیر من
الهی خنده هات همیشگی باشه
روزت مبارک خواهرم
برادرت همیشه هواتو داره خیالت راحت

بهترین متن خواهر

آهای دنیا گوش کن با توام…
من و خواهرم با همیم همیشه.
اگه بعضی وقتا از هم دوریم اما توی قلب همیم همیشه به یاد همیم…
پس گوش کن دنیا تا وقتی که جون دارم خواهرمو دوست دارم.
فرشته زندگیمو دوست دارم …
ما با همیم همیشه همیشه؛
خواهرجونم خیلی دوست دارم خیلی
روزت مبارک خواهر عزیزم
از طرف برادرت

متن بهترين خواهر

نباید یه مو از سرت کم بشه!
حق نداری اخم کنی، همیشه باید بخندی!
اجازه ناراحت شدن نداری!
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری!
باشه؟ چون تو بهترین خواهر دنیایی
تو برای همیشه عشق یکی یه دونه ی داداشتیروز جهانی خواهر مبارک

بهترین متن خواهر برادری

وقتی دلم از همه دنیا میگیردتوی یک چشم به هم زدندلگرم وجود باارزش کسی میشوم که نامش خواهر استالبته خواهر که نه، جواهر استعشق داداش روزت مبارک

زیباترین متن خواهرانه

خواهر یک هدیه برای قلب، یک دوست برای روح و یک فرصت طلایی برای زندگی است.روز جهانی خواهر مبارکیادت نره برادرت عاشقته

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

تماشای لبخند تو، تماشای بهترین منظره هاست بهترینم
همیشه بخند تا زندگی من پر از خوشی باشدآبجی جونم روزت مبارکاز طرف داداشت …

بهترین متن خواهر برادری

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می‌دهد
همان قدر بی مقدمه، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی…روز جهانی خواهر مبارکاز طرف برادرت …

متن بهترین خواهر دنیا

مهربان ترین خواهر دنیادوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتن!دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داری!دوستت دارم چون تو نیز مرا دوست می داری!دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشق!دوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبورند!دوستت دارم چون تو رو می خواهم و تو نیز مرا می خواهی!دوستت دارم از تمام وجودم، با احساس پر از محبت و عشق!دوستت دارم بیشتر از آنچه تصور می کنی…آبجی جونم ، مهربونم روزت مبارکاز طرف داداش بزرگه

متن بهترين خواهر

تو شبیه کسی هستی که عاشقانه کنارم مانده و هست.تو و محبت خواهرانه ات همیشه دلگرمم کردهروز دختر مبارک آبجی گلماز طرف داداش کوچیکه

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر که داشته باشی میشه همه دنیات.
خواهر که داشته باشی هر روزت یه روزه جدیده.
خواهر که داشته باشی دیگه ناراحتی تو زندگیت معنا نداره.
خواهر که داشته باشی شبا با هم تا صبح بیدارید و حرف می‌زنید.
خواهر که داشته باشی یه تکیه‌گاه امن داری.
خواهر که داشته باشی یه همراه و هم‌پا داری.
خواهر که داشته باشی یه حس خوب، یه دنیا مهربونی، یه دنیای دخترونه، یه پایه برای خل‌بازیات داری.
خواهر که داشته باشی تو اوج آسمونایی.
خواهر که داشته باشی روح خودت را توی یک جسم دیگه هم داری.روز جهانی خواهران مبارکاز طرف برادر بزرگت …

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

خواهر جانمتو نهایت عشقی و نهایت دوست داشتنو من چه خوشبختم که از داشتنت به نهایت رسیده امروز خواهر مبارک عزیز داداش

متن بهترين خواهر

دلخوشم در آسمان چون با تواَمبا تو هر شب آسمانم آبی استهر کُجا باشم، به یادت قانعمچون که مهرت در دلم حکاکی استروزت مبارک خواهر عزیزماز طرف برادرت …

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

خواهر که داشته باشی اگر یه دنیا دشمنت باشند
خواهرت رفیقته
خواهر که داشته باشی یعنی یک پناه گاه همیشگی داری
خواهر که داشته باشی شب‌های دلگیری نداری….روز جهانی خواهر مبارک عشق داداش

بهترین متن خواهر

خواهر همون جواهریه که هرلحظه کنار آدمه
و با جون و دل درد و دلها رو گوش میده
خواهر داشتن یعنی داشتن یه فرشته
که همیشه لبخند روی لب مینشونه
یلدات مبارک

بهترین متن خواهرانه

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

تقدیم به تویی که
بودنت به من شوق زیستن میده
از غزل تا به ابد
از تولد تا مرگ
دوستت دارم خوبترین خواهر
یلدای خوبی برایت آرزومندم

بهترین متن خواهر برادری

از میان تمام میوه ها به یاد تو انار برمی دارم
آخه تو مثل اناری
خودت یه دونه
خوبیات هزار دونه
یلدا تبریک

بهترین متن خواهر

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشه
یا چند تا از گردوهایی که می شکونی پوک باشه
مهم اینه که کسی داری که یلدا رو بهت تبریک بگه
خواهر خوشگلم یلدات مبارک!

بهترین متن خواهرانه

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم.
شب آغاز زمستان است، چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می زنند.
آن طرف هندوانه ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه ای رنگش را بارها مرور می کند.
همه گرد هم آمده اند تا از روزهای خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.
خواهرم یلدا مبار

بهترین متن خواهر

یک نفر هست که همیشه هوایِ بیقراری ام را دارد  یک نفر هست که هیچوقت برایِ من ، سرش شلوغ نیست
که دردهایم را ندیده ، می بیند  ، که حرف هایم را نگفته ، می فهمد و برایِ اشک هایم ، تمامِ دنیا را به هم می ریزد …
خواهر زیبای من شب یلدا مبارک

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

از همین امشب خود را در برابر زمستان سرد بیمه کنید
طرح پیش فروش بوسه های داغ شب یلدا با طعم لبو آغاز شد.
برای ثبت نام لپتو بیار جلو… ماچ

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

یاد آن شبها و یلداها بخیر
برف بازی و سرماها بخیر
کرسی و مادربزرگ و قصه ها
آن تخیل ها و رویاها بخیر
دستهای بی حس و سرمازده
کرسی و مطبوع و گرماها بخیر
آن تنقل ها ، لواشک ها ترش
نان شیرین و کدو حلوا بخیر
مردم دریا دل آن روزگار
پاک بازی و سوداها بخیر
جایشان خالیست اکنون پیش ما
یاد آن بگذشتگان ما بخیر …

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای امروز، هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جدایی های فرداست.
خواهرم یلدا مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

خواهر داستانش با همه فرق دارد
موجودیست که بوی مادر می دهد
مانند پدر کوه می شود و پشتت می ایستد
برادر گونه رویت غیرت و حساسیت دارد
میتوانی روی رفاقتش تا ته دنیا حساب باز کنی
به نظر من گاهی میشود گفت:
بهشت زیر پای خواهر است
خواهر مهربانم یلدایت مبارک

متن بهترین خواهر دنیا

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد یادت نرود اینجا کسی هست
که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوبی دارد
عمرت یلدایی, دلت دریایی, روزگارت بهاری
خواهر عزیزم یلدا مبارک!

متن بهترين خواهر

امشب یک دقیقه بیشتر مهمان لبخند زیبایت هستم
امشب یک دقیقه بیشتر در نگاه آسمانی ات غرق می شوم
امشب یک دقیقه بیشتر دوستت خواهم داشت
یلدایت مبارک!

متن بهترين خواهر

به صد یلدا الهی زنده باشی
انار و سیب و انگور خورده باشی
اگر یلدای دیگر من نباشم
تو باشی و تو باشی و تو باشی
یلدا مبارک آبجی عزیزم.

بهترین متن خواهرانه

ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ با همه ی زیبائیش
کم کم می آید….
می گویند :ﺩﻭﺭ ️ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ
تا ﺩﺭ ﮐﻮﻻﮎ آﺩم های ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ی ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﻮﺩ ….
آدم های این دیار منو توئیم که شالی مشترک
به گردن داریم تا در هوای نفس هامان آب کنیم
انجماد جهان را .
ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﮐﺮﺳﯽ ️ﻋﺸﻖ ،
ﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ …
خواهر گلم یلدایتان مبارک!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخند را بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
شب یلدات مبارک خواهرم

متن بهترین خواهرشوهر دنیا تولدت مبارک

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی
روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ !
خواهری یلدا مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد
یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد
عمرت یلدایی
دلت دریایی
روزگارت بهاری
یلدات مبارک خواهر مهربونم
بیا تا در بلندترین
فرصت شبانه از هزار رنگی
پاییز به یکرنگی زمستان برسیم

بهترین متن خواهر

گاه یک سنجاقک
به تو دل می بندد
و تو هر روز سحر
می نشینی لب حوض
تا بیاید از راه
از خم پیچک نیلوفرها
روی موهای سرت بنشیند
یا که از قطره آب کف دستت بخورد
گاه یک سنجاقک
همه معنی یک زندگی است .
یلدات مبارک خواهر زیبای من!

متن بهترین خواهر تولدت مبارک

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هر چه سرما و خستگی هست
تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب
بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
یلدا مبارک باد!

متن بهترین خواهر دنیا تولدت مبارک

می دانم امروز بارها و بارها شب یلدات را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم شب یلدات مبارک

بهترین متن خواهر برادری

خواهر عزیزم امیدوارم شادی هایت بسیار، غم هایت ناچیز
سعادت روز افزون و زندگیت به کام باشد
امیدوارم در این دنیا سربلند و سعادتمند و امیدوار به لطف ایزد منان زندگی کنی
وقتی به دنیا آمدی عریان جمعی به خنده و تو بودی گریان
کاری کن که ای عزیز دل وقت رفتن جمعی بگریند و تو باشی خندان
خواهر گلم یلدات مبارک

بهترین متن خواهر

چون تیر رها گشتـه ز چله شده ایم!
مهمان شمــا در شب چله شده ایم!
از برکت ایـن سفره ی الوان شما
تا خرخره خورده،چاق و چلـه شده ایم!
خواهرم یلدا مبارک!

متن بهترین خواهر دنیا روزت مبارک

پاییزی را دوست دارم که
بارانش فقط برای شستن غمهایت باشد!
پاییز رو به اتمام است ,
از ته دل سپیدی و زیبایی و آرامش برف زمستان را آرزو دارم
تا با گرمای قلب پاکت برایت دلنشین باشد.
یلدا مبارک خواهر خوب من

بهترین متن خواهرانه

رسید از راه شب یلدا …زمستونه غمه فردا…زمستون رو نما میخواد…که اون چشماش بشه پیدا…
شب طولانی قصه…شب چله شب بارون…نشستن دور یک کرسی…شب دل بستگیامون …
قدیما بچه که بودیم… یک آینه روبرومون بود…یک عالم برف بیاد امشب… الهی آرزومون بود…
شب یلدا و هندونه… انار سرخ صد دونه…
شب یلدا یعنی با تو … شب یلدا یعنی با هم …بگیر یک فال حافظ تا… غم از خاطر بره کم کم…
آبجی جونم یلدات مبارک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *