استوری ظهر بخیر

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

خداوندا با ذکر تو…
حتی
چای دم صبح من از روزهای پیش
دل چسب تر است؛
روزتون بخیر و شادی

استوری صبح بخیر طبیعت

استوری شب بخیر باکلاس

بیایید امروز عقربه ‌های احساسمان را روی حال خوب کوک کنیمحال دلتون خوب خوب

سلام ظهر بخیر

امروزت را زندگی کنفردا را فکر نکنشادی امروزت را از دست ندهآنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شوداین بار تو دنیا رو به بازی بگیر

استوری ظهر بخیر

همین که | تُ | هر صبح دَرخیال منی ،حال هر روز من خوب استروزت بخیر عشقم

فیلم سلام ظهر بخیر

زیباترین روز هم که باشهباید یکی کنارت باشه همه این زیبایی به دلت بشینهوگرنه برات جهنمهروز بخیر عشق جانم

استوری صبح بخیر لاکچری

رویای من ، هر صبحاز پلک هایت می شود آغازدر چشم هایم هیچ حرفی نیستجزء انعکاسعاشقتمروز بخیر زندگیم

استوری شب بخیر

صبح به خیرهای تو
بوی زندگی کردن، می دهند!
تازه و دوست داشتنی
سلام که می کنی،
شکوفه ها گل می کنند، بر لبانت!
صبحِ قشنگت بخیر زندگیم

استوری ظهر بخیر

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل شروع کنم
روز بخیر بهترینم

استوری شب بخیر

مهربان که باشی‎صبح هم زیباست،‎خورشید هم زیباست‎آسمان رنگ دیگری دارد‎روزت رویایی است‎اگرتوبخواهی.‎برای مهربانی همیشه بهانه‎پیدامی‌شودروز بخیر

ظهر بخیر ب انگلیسی

یک روز بی نظیر
یک لبخند از ته دل
یک شادی بی دلیل
با هزار آرزوی زیبا
تقدیم لحظه‌ هاتون
هر روزتون بخیر و زیبا

استوری صبح بخیر پر انرژی

نسیم صبح، زمین را بیدار کرده است
خورشید، آسمان را رنگ پاشیده
و پرنده ها آواز می خوانند
بر خیز و از امروز لذت ببر
روز بخیر عزیزم

گیف ظهر بخیر معلم

زندگی ‌شیرین‌ست
مثل‌ شیرینی ‌یک ‌روز قشنگ
زندگی ‌زیبا‌ست
مثل‌ زیبایی ‌یک ‌غنچه‌ٔ باز
زندگی‌ تک‌تک ‌این‌ ثانیه هاست
زندگی‌ چرخش ‌این‌ عقربه‌هاست
سلام صبح بخیر
امروزتون پر از شادی و‌مهر

گیف ظهر بخیر متحرک

آن قدر خوب و عزیزیدکه هنگام دعاحیفم آید که تو رادست کسی غیر خدا بسپارمالهـی به امـید توروز قشنگتان بخیر

ظهر چهارشنبه تون بخیر

امروز رابا نام خداآغازی ڪنیمڪہ زیباترین و مطمئن‌ترینسر آغاز استدرود روز بخیر دوستان

سلام ظهر بخیر

درودامروز رابا خوشے شروع ڪنیدمهربان باشید و لبخندتان رابه همه ی هدیه ڪنید …خدا عاشق مهربانےستروزتان متبرک به نگاه خدا

استوری صبح بخیر پر انرژی

چه روز زیبایی خواهد بودوقتی بهترینها !را برای دیگران بخواهیدبا آرزوی روزی زیبابرای شما …روز بخیر

استوری ظهر بخیر انگیزشی

صبح آمددفتر این زندگی را باز کنزیستن رابا درود تازه‌ای آغاز کنروز تازه,فکر تازه,راه تازه پیش گیر…عاشقی رابا کلام تازه‌ای آواز کندرود، روزتون پُربرکت

استوری شب بخیر باکلاس

فصلها برای درختانهر سال تکرار میشونداما فصلهای زندگی انسانتکرار شدنی نیست !تولدکودکیجوانیپیریامروزت را دریابدرود روز بخیر

استوری صبح بخیر طبیعت

مےگویند:روزے را صبحِ زود تقسیم مےڪنندهرجا ڪـہ هستے “سهمِ امروزت”“یک بغل شادے و آرامش”سلامروزتون پر از خیر و برکت

استوری صبح بخیر طبیعت

آرزو می کنــملحظه لحظه یزندگی شمــــاقــــــرین اینپنج حرف ساده باشد.آرامــــــــــش…روزتون بخیر…

استوری صبح بخیر

شنبه ها ‎بیا ‎در آغوش بگیر مرا‎کمی ببوس‎و‎نوازشم کن‎تا ‎هفته ‎با خیال شنبه ها ‎به اتمام ‎برسد

استوری روز بخیر

شنبه …حال دل دریایی ما آرام استمثل صبحیستپس از یک شب طوفانی سخت …!

استوری ظهر بخیر انگیزشی

درود بر شنبه !دوباره آمدى ؟ قدمت به خير !وقتى براى بيدارکردن دوستانم ميروىيک سبد عشقيک دنيا آرزوهاى زيباو يک عالمه الطاف خدا رابه روى چشم هايشان بپاشبگذار با ترنم دنيايى از اميد چشمانشان رابه روى تو باز کنند!روزتان پر از حس خوب …

جمله شب بخیر استوری

می توان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه
دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم
میان بد و خوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید

استوری صبح بخیر شاد

هر صبح!پلکهایت؛ فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند،سطر اول همیشه این است:“خدا همیشه با ماست”

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

بیدار شوازصدای پای صبح می فهمیماتفاق تازه‌ اي در راه استامروز تمام احساس هاي‌پوچ را مچاله کنیم و منتظرشکوفه‌ هاي‌ اجابت شویمشنبه و هفته خوبی براتون آرزو میکنم

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

سلاااااااام دوستانسلاااااااام زندگیعجب صبحی است امروززیباترین صبح خدا در حال آغاز استسلااااااام اي شاهکار خلقت

استوری ظهر بخیر انگیزشی

بعضی صبح ها که از خواب پا میشیبا خودت فکر می کنی”نمی تونم از پسش بر بیام”و بعد تو دلت می‌خندیچون یاد تمام صبح هایي میوفتی که این فکر رو داشتی …“متن کتابی از چارلز بوکوفسکی”

استوری صبح بخیر لاکچری

امروز شنبهبراتون یه حال خوب ارزو دارمآرزو دارم، امروزتون پر باشهاز خبر های خوب و اتفافهای بینظیریکه همیشه منتظرش بودینروزتون شیک و سرشار از شادی

سلام ظهر بخیر

شنبهاتفاق غریبی ستکه به چشم هاي‌ تو منجر می‌شودمن و توسال هاست کنار هم راه میرویمتا دیگران از روی شانه هاي‌ ما به ایستگاه برسندشبیه دو ستاره ي دنباله دارکه شروع نشدهبه انتهای خود فکر می‌کنند

استوری روز بخیر

صبحم عسل و ترانه و چایی شدروزم چقدر بکر و تماشایی شدهر شنبه که با نام تو کردم آغازسرتاسر هفته غرق زیبایی شد

استوری صبح بخیر طبیعت

اي دوست، هر لحظه تو راغرق صفا میخواهمهرروز تو راکامروا می‌خواهماز بهر تو و هر که تو را دارد دوستآرامش خاطر از خدا می‌خواهم

استوری صبح بخیر ایتالیایی

بی خیال تمام دلواپسی هایمانبه موسیقی دلنواز گوش کنفنجانت را سر بکشو بگذار أنقدر حالمان خوب باشد کهیادمان برود امروز چند شنبه است

استوری صبح بخیر ایتالیایی

گلهای گروه
شروع هفته تون پراز لبخند
خوشبختی و شانس
همراهتان باشد
یک زندگی شاد
یک شادی دلنشین
و زیبا يي دنیا
تقدیم لحظه هاتان باد

گیف ظهر بخیر متحرک

پروردگارابه من دلی پر مهرو بخشش ،زبانی نرم و نیتی خیر عطا فرماتادر پناه امن تو با رعایت حقوق دیگران و با تسلط براعمال و گفتارمموجب آرامش در زندگی خود و دیگران باشم …

متن ظهر بخیر برای گروه

صبح زمانیست که بیدار می شويساعت من، به وقت چشمانت تنظیم شده است…صبح بخیر عزیزتر از جانم

استوری صبح بخیر

ظهر بخیر به خوش تیپ ترین شوهر دنیا!
تو مثل خورشید ظهرگاهی
نور و روشنی رو به قلبم می تابونی
دوستت دارم

استوری صبح بخیر لاکچری

وقتی به تو فکر می کنم و به لبخندت
نفسم بند می آید
کاش در این ظهر دل انگیز کنارت بودم
ظهرت عالی!

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

The best smile I have ever received since the day I was born was that special one cast on me from an angel the other day. Good afternoon

استوری صبح بخیر لاکچری

عزیزم!
اگه روزت اون طور که می خواستی پیش نرفته
نگران نباش
تا پایان روز فرصت زیادی باقی مونده
کمی استراحت کن و از ناهارت لذت ببر

فیلم سلام ظهر بخیر

What a nice person you have become, my heart is always at the beat of love for you. Good afternoon.

گیف ظهر بخیر متحرک

You must be so tired after a long day, but do you what? The day is still so young and full of positive energy for you to absorb. Good afternoon!حتما بعد از یک روز طولانی حسابی خسته ای، چه می‌کنی؟ در ادامه روز همچنان سرحال و پر از انرژی مثبت باشی. ظهر بخیر!

استوری روز بخیر

برات بوسه و بغل می فرستم
تا این ظهر گرم و کسل کننده برات با عشق و شادی پر بشه
دوستت دارم

ظهر بخیر ب انگلیسی

I lifted my head to see the sky but ended up finding the most beautiful angel smiling at me. Good afternoon, I miss you.سرم را بلند کردم تا آسمان را ببینم، اما درنهایت زیباترین فرشته ای که به من لبخند می زند را یافتم. بعداز ظهر بخیر ، دلم برایت تنگ شده است

استوری صبح بخیر ایتالیایی

I can’t just go home without reaching out to you. This afternoon maybe hot, but it really means a lot to me to say good afternoonنمی توانم به خانه بروم بدون آنکه به تو رجوع کنم. شاید امروز ظهر بسیار گرم باشد، اما برای من معنا دارد وقتی به تو می‌گویم ظهر بخیر.

ظهر چهارشنبه تون بخیر

از زمانی که وارد زندگی ام شده ای
زندگی ام بهتر و بهتر شده است
تو بخشی از وجودم هستی
و من زندگی بدون تو را نمی خواهم
ظهرت بخیر عزیزم

گیف ظهر بخیر متحرک

No matter how hot the weather is, my love for you will never melt away. Good after, sweetheartمهم نیست هوا چقدر گرم باشد ، عشق من به تو هرگز از بین نمی رود. ظهر بخیر  عزیزم

استوری ظهر بخیر

ظهر بخیر نازنینم
خواستم بدانی
هر لحظه
از طلوع خورشید تا ظهر
و تمام لحظه های عصرگاهی
و هر شب تا طلوع بعدی
به یادت هستم

فیلم سلام ظهر بخیر

مزیّن می کند وقتی که با قالیچه ایوان را
فراهم می‌کنم من هم بساط چای و قندان رابرایم چای می‌ریزد، دو بیتی شعر می‌خواند
لبش با قند می‌بخشد، به من طعمی دو چندان رادو چشمش سنگ نیشابور را در یاد می‌آرد
تراش قامتش اسلیمیِ قالیِ کاشان رااز او یک کام میگیری و قل قل…سرخ میگردد
ببین این شهوتِ افتاده بر شریانِ قلیان راچه جادویی است در اندام موزونش؟ نمی‌دانم
هوایی کرده لب‌هایش، همین قلیان بی جان رابه پشتیبانی چشم تو، در اشراق شعر خود
سرِ انگشت می‌خواهم بچرخانم خراسان را!و نم نم… فرصتی شد تا پناه آرد به آغوشم
چه بعد از ظهر زیبایی! فقط کم داشت باران را«علیرضا بدیع»

استوری شب بخیر

ظهر یعنی آرامش
آرامشی که از اندیشیدن به تو سرچشمه می گیرد
ظهرت آرام، آرام جانم!

گیف ظهر بخیر متحرک

ظهر شده و آفتاب به مهمانی خانه ام آمدهچشمت نور قلب من استمهمانِ جانم می‌شوی؟

استوری صبح بخیر شاد

آسمان خورشید را میان بازوان خود گرفتهتو هم بیامرا بغل کن و با بوسه ای ظهرم را به خیر کن

گیف ظهر بخیر شاد

در نیمه‌ی روز کمی خسته شده ام و کلافهظهر بخیری بگو تا کیفِ دلم کوک شوددلیل حال خوش هر روز من تویی

استوری صبح بخیر انگیزشی

عشق من!
امیدوارم ظهرت پر از شگفتی و آرامش
و قلبت با شادی ابدی پر باشه
ظهرت بخیر

گیف ظهر بخیر شاد

کمی از روز گذشت و ظهر شده جانان مندلم نور بیشتری می‌خواهد …چشمانت را مهمان خانه ام می‌کنی ؟

گیف ظهر بخیر معلم

قلبت به گرمی آفتابنگاهت به زیبایی نورظهر بخیر عزیزم

گیف ظهر بخیر متحرک

خورشید به وسط آسمان رسیدهظهر شده …خبری از تو نیستاما یادت همیشه در قلب من استظهرت بخیر ای همیشه با من

استوری شب بخیر

آرام جانم! ظهرت بخیر
اگه احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنی یه چرت کوچولو بزن
تا انرژی از دست رفته ات رو دوباره به دست بیاری
و فراموش نکن … قلب یکی همیشه به عشقت می تپه

گیف ظهر بخیر متحرک

خورشید که در میانه آسمان می‌ایستدیاد تو می‌افتمکه با تو روشن‌ترین و گرم‌ترین لحظه ها را دارمآفتاب زندگی‌ام ظهرت بخیر

ظهر بخیر ب انگلیسی

میخواهمت از آن لحظهکه چشمم به طلوعی دیگر باز می‌شودتا استراحت یک ظهر دل‌انگیزظهرت سرشار از عشق و آرامش همسر عزیزم

استوری صبح بخیر لاکچری

برای زیباترین دختری که تا به حال دیده ام
یه ظهر فوق العاده آرزو می کنم
عزیزم! از آرامش ظهرگاهی لذت ببر و روز خوبی برای خودت بساز

استوری روز بخیر

نیمی از روز مانده و تو را به خدا میسپارمخدای صبح و ظهر و شب هر لحظه نگه دار تو باشدظهر بخیر عشقم

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

ظهر تابستان است
سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است
سایه‌هایی بی لک
گوشه ای روشن و پاک
کودکان احساس! جای بازی اینجاست
زندگی خالی نیست:
مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست
آری تا شقایق هستزندگی باید کرد…ظهرت بخیر عشق زندگی من

استوری ظهر بخیر انگیزشی

هر لحظه در یادم هستی
هر لحظه دلتنگت هستم
دوستت دارم
ظهرت بخیر مهربانم!

استوری شب بخیر

شوهر عزیزم!
ظهرت بخیر
دعا می کنم همه کارهات خوب پیش بره و
یادت نره من با آغوش باز منتظرت هستم تا به خانه بیایی
همه عشقم برای توست

استوری صبح بخیر

شیرین ترین طعم های دنیا را چشیده ام
آرامش بخش ترین حرف های دنیا را شنیده ام
زیباترین مکان های دنیا را دیده ام
همه هیچ اند در برابر تصور لبخندت در این ظهر آرام!
ظهرت بخیر عزیزم

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

می خواهمت
از آن لحظه که چشمم به طلوعی دیگر روشن می شود
تا استراحت یک ظهر دل انگیز
تا لحظه ای که خواب چشمانم را می رباید
می خواهمت هر لحظه و هر ثانیه
ظهرت سرشار از آرامش همسر عزیزم!

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

الهی …حال دلتون قشنگعصر زیبای زمستونیتونبخیر و خوشیزندگیتون پراز عطر خداوندعصرتون زیبا و شاد

استوری شب بخیر باکلاس

بگذار‌ باران شوقبر زندگیت بباردتا روحت را صفا دهدگلهای عشق دردلت جوانہ زندتا آنها را بہ دیگران هدیہ کنیدلتون کلبہ عشق و محبتعصرتـون بخیر

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

زندگی لمس لحظه هاستلحظه های بودنلحظه های ماندنلحظه های ترس وتنهايیلحظه های عشق وشيدايی“پس تا هستی زندگی كن”لحظـه هاتون نابعصرتون بخیر

استوری صبح بخیر شاد

زندگی در واقع مثلیک فنجان قهوه استسیاه، تلخ و داغاما میشه توش شیر ریختتا روشن بشهمیشه توش شکر ریختتا شیرین بشهو میشه کمی صبر کردتا خنک‌ بشهقهوه‌ی زندگیتون به کامعصـرتون زیبا

استوری صبح بخیر

توی این عصر قشنگدر قوری دوستی چای دم کنیدبا قند مهربانی نوش جان کنیدو با عشق با هم بودن روجشن بگیرید…عصرتــون بخیر ودلتون شاد

سلام ظهر بخیر

زندگی هدیه ای ستبرای شادیتنها کسانی شادند کهاز گذشته و آینده رها هستندزمان را رها کناکنونت را جشن بگیرزندگی یعنی لحظه حالعصرتون زیبا

متن ظهر بخیر برای گروه

عصرتون سبز و زیباهر کجا هستينسهمِ امروزتان یه بغلشادی و آرامشعصرتون بخیر

استوری ظهر بخیر

خـــــدایا
یاری کن تا بهمن‌ماه
آغاز مهربانی‌ و محبت
و پایان بی‌مهری‌ها باشد
عصر زیباتون بخیر عزیزان

استوری ظهر بخیر انگیزشی

آرامش تحفه ای گرانبها با رنگ عشقاز جانب خداست.در این عصر زیبا این هدیه رابرای شما دوستان نازنین آرزومندم..عصرتون پر از آرامش..کامتون شیرین

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

عصر هم مثل صبح زیباستعصریعنی عشقوعشق یعنیسلامتی شماو سلامت شما یعنیقشنگی این دنیاو من در این عصر زیبادنیایی قشنگبرایتان آرزو دارمعصرتون دلپذیر،،با صفا

گیف ظهر بخیر متحرک

آرزو می کنم که به آرزوهای قشنگتونبرسید و زیبا زندگی کنیدشادی تو قلبتون باشه،و آرامش تو زندگیتونروز و روزگارتون شادعصرتون بخیر

ظهر چهارشنبه تون بخیر

آنکه امروز را از دست می دهد،فردا را هرگز نخواهد یافت!هیچ روزیبا ارزش تر از امروز نیست…امروزت را زیبا بساز!عصرتون بخیر

استوری صبح بخیر ایتالیایی

آرزو می کنم که به آرزوهای قشنگتونبرسید و زیبا زندگی کنیدشادی تو قلبتون باشه،و آرامش تو زندگیتونروز و روزگارتون شادعصرتون بخیر

گیف ظهر بخیر شاد

در این عصر زیبا امیدوارمزیباترین گلها زیر پایتانقشنگترین چشمهابدرقه راهتانزیباترین لبخندها بر لبتانو نگاه خدا همراهتان باشدعصرتون بخیر

متن ظهر بخیر برای گروه

عصرهم مثل صبح زیباست
عصریعنی عشق وعشق یعنی،
سلامتی شما وسلامتی شمایعنی
قشنگی این دنیا و من
برایتان بهترین‌ها را میخواهم
عصر اردیبهشت مبارک

سلام ظهر بخیر

گل را به عزیزان می‌دهندو محبت را به مهربانانکدام لایق شماستکه هم عزیزيد هم مهرباندسته دسته گلهای زیباتقدیم به دلهای مهربونتونعصرتون به زیبایی گل

سلام ظهر بخیر

دعا میکنمدر این عصر زیباهمه غرق درباران اجابت شویمآن گونه که فقط خدا باشدو ما و یک چتر آرامش،عصرتون پراز آرامش

استوری صبح بخیر لاکچری

آرامش تحفه ای گرانبهابا رنگ عشق است از جانب خدادر این عصر زیبا این هدیه رابرای شما دوستان نازنین آرزومندمعصرتون پر از آرامشکامتون شیرینالهی تاجهان باشدبه شادی درجهان باشیدعصرتون شاد و دلپذیر

استوری صبح بخیر لاکچری

آرامـش یعنیمن باشم و دوستانـیکه چایمان کنار هم یخ کند…عصر دوستان گلم بخیر

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

در این عصر زیبـاے پاییزےگل را برای زندگیتان وکوتاهےعمرش‌را براےغمهایتانآرزومندم, لبتون غنچه لبخنددلتون شاد,روز و روزگارتون بروفق مراد,عصرتونزیبا و به طراوت گلهاے پاییزی

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

دراین عصر زیبا …هر چہ اسایش روحهر چہ ارامش دڸهر چہ تقدیر بلندهر چہ لبخند قشنڪَهر چہ ازلطف خداستهمہ تقدیم شما

استوری شب بخیر

روزمون روزقشنگےمیشهاگرهنر اینرا داشته باشمکه قشنگ زندگی کنمزیباببینم،زیبا نفس بکشمزیباصبرکنم وجز زیبایینبینیم چوناعتقادبه زیبایی‌خدا زندگی را زیبا میکندعصر بخیر

استوری صبح بخیر لاکچری

در این عصر دل انگیزآرزو میکنمکلبه دلاتونهمیشه آرام باشهو شادی و برکتمثل باران رحمتاز آسمان براتون ببارهعصر زیباتون بخیر

استوری صبح بخیر پر انرژی

آسمانم انتهایش قلب توستمهربان این آسمان از آن توستآسمانم هدیه ای از سوی منتا بدانی قلب من هم یاد توستعصر بخیر

استوری شب بخیر

عصرتون پر ازشادۍ هاۍ بۍ سببقلبتون مَملُو از مهربانۍدستتون سرشار از بخشندگۍآرزوهاتون مستجابعصر زیباتون بخیر

گیف ظهر بخیر شاد

يه عصر قشنگ …يه دل خوش …یه جمع صمیمی …آرزوى امروز من براى شما ..عصرتون بخیر و شادی

ظهر چهارشنبه تون بخیر

عصر یک معماستدرست مانند یک رویاغروب در آن نهفتهو شب در کمین اوالهی که در این عصر لبتون خندوندلتون خالی از هر غم و غصهو روز و روزگارتون شاد و پرنشاط باشهعصر زیباتون بخیر

گیف ظهر بخیر شاد

فضای زندگی فرصتی نیست برایدل بریدن ها!معجزه ایست برای دل دادن ها.آرزو میکنم؛در این عصر زیبا مهر و عشق ،محبتهمنشین شما باشد.عصر زیباتون بخیر

استوری صبح بخیر لاکچری

دو چیز از یاد آدم نمیرهدوست‌های خوبو روزهای خوبولی یک چیز همیشهتو قلب آدم می‌مونهروزهای خوبی که بادوستای خوب گذشت.عصر بخیر دوستای گلم

گیف ظهر بخیر متحرک

یه حس خوبیه لب خندونیه دل شـــادیه دورهمی صمیمی ویه عالمه یهویی‌قشنگ براتون ارزو دارمعصر پاییزیتون بخیر

استوری صبح بخیر انگیزشی

توی این عصر قشنگدر قوری دوستی چای دم کنیدبا قند مهربونی نوش جان کنیدو با عشق با هم بودن را جشن بگیریدچای گاهی فقط یک بهانه استبرای دقایقی در کنار هم بودنعصرتون بخیر و شادی

استوری ظهر بخیر انگیزشی

به اندازهتک تک گلبرگ های دنیاشادمانی برایتان آرزومیکنممیدانم که این شادمانیقرین ِسلامتی ستپس میگویم حالِ خوبنصیبِ دلهای مهربانتانعصر زیبا تون بخیر

ظهر چهارشنبه تون بخیر

امروزتان سرشاراز
زیبـایی نشاط و
اتفاقات شادی بخش
نگاه پر مهر خدا
همراه لحظه هایتان
ظهر شنـبـه‌تـون بـخیـر

ظهر بخیر ب انگلیسی

شنبهاتفاق غریبی ستکه به چشم های تو منجر می شودمن و توسال هاست کنار هم راه می رویمتا دیگران از روی شانه های ما به ایستگاه برسندشبیه دو ستاره ی دنباله دارکه شروع نشدهبه انتهای خود فکر می کنند

سلام ظهر بخیر

سه شاخه گل تقدیم بشما
یکی از طرف خدا
که نگهدارتون باشه
دومی از طرف خودم
که دوست تون دارم
سومی از طرف معرفت
که شما داریدتقدیم به قلب مهربونتون

گیف ظهر بخیر شاد

صبحم عسل و ترانه و چایی شدروزم چقدر بکر و تماشایی شدهر شنبه که با نام تو کردم آغازسرتاسر هفته غرق زیبایی شد

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

درود الهی زندگی‌تان
به زیبای گل
مسیرتان هموار
سفره تان پر نعمت
روزیتان با برکت
لبهایتان پر لبخند
تن‌تان در عافیت
و عاقبتتون بخیر باشه ‌
اول هفته‌تون پر انرژی

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

شنبه را دوست دارمشنبهشروع يک هفته ى جديدبراى ادامه دوست داشتن توست

استوری روز بخیر

درود صبح بخیرالهی حال دلتون قشنگ
روزای سردتون گرم محبت
زندگیتون پر از عطر
و مهربانی خداوند
الهی آمین

ظهر چهارشنبه تون بخیر

امروز شنبهبراتون یه حال خوب ارزو دارمآرزو دارم، امروزتون پر باشهاز خبرهای خوب و اتفافهای بینظیریکه همیشه منتظرش بودینروزتون شیک و سرشار از شادی

استوری صبح بخیر پر انرژی

دوست من
یک سبد عاطفه دارم
همه ی ارزانی تو
همه ی اش پیشکش
جلوه ي نورانی تو
تقدیم بشما دوستان گلم
هفته‌اي شاد و پراز خبر های
خوب را براتون آرزومندم

استوری شب بخیر

بعضی صبح ها که از خواب پا میشیبا خودت فکر می کنی”نمی تونم از پسش بر بیام”و بعد تو دلت می‌خندیچون یاد تمام صبح هایي میوفتی که این فکر رو داشتی …“متن کتابی از چارلز بوکوفسکی”

متن ظهر بخیر برای گروه

تمام هفته خاطراتت را مرور کردم‎شنبه‎خاطره هایت شروع به مرور من می کنند !‎فقط‎کمی‎بی رحم تر …

متن ظهر بخیر برای گروه

صبح زمانیست که بیدار می شويساعت من، به وقت چشمانت تنظیم شده است…صبح بخیر عزیزتر از جانم

جمله شب بخیر استوری

تمام هفته خاطراتت را مرور کردم‎شنبه‎خاطره هایت شروع به مرور من میکنند !‎فقط‎کمی‎بی رحم تر …

گیف ظهر بخیر شاد

شنبه ها ‎بیا ‎در آغوش بگیر مرا‎کمی ببوس‎و‎نوازشم کن‎تا ‎هفته  ‎با خیال شنبه ها ‎به پایان ‎برسد

استوری صبح بخیر پر انرژی

هفته نو مبارک
يک درخت ميتواند شروع يک جنگل باشد
يک شمع مي تواند پايان تاريکي باشد
يک واژه ميتواند بيانگر يک هدف باشد
امروز مي تواند ان “يک” باشد
پيروز باشيد

استوری ظهر بخیر

پروردگارم …شکوفایی روزت را سپاس می گویم که تاریکی شب را پایان می بخشدو تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛در این میان این “من” هستم که بالا می روم؛پایین می‌آیم ،خوشحال و غمگین می‌شوم؛تهی و سرشار میشوم و باز….همان میشوم که بودم،پروردگارم بندگی ام را بپذیر.با یه بغل هوای تازهدرود،صبح زیباتون بخیر

ظهر بخیر ب انگلیسی

‎شنبه ها ‎بیا ‎در آغوش بگیر مرا‎کمی ببوس‎و‎نوازشم کن‎تا ‎هفته ‎با خیال شنبه ها ‎به اتمام ‎برسد

استوری صبح بخیر طبیعت

زندگے چون گل سرخےست
پراز عطر پراز خار؛
پراز برگ لطیف
یادمان باشد اگر گل چیدیم
عطر و برگ و گل و خار
همه ی همسایه‌ي
دیوار به دیوار همند
زندگے را برای عزیزانمان
سخت نگیریم

استوری صبح بخیر عاشقانه

شنبه …حال دل دریایی ما آرام استمثل صبحیستپس از یک شب طوفانی سخت …!

استوری شب بخیر باکلاس

شنبه …حال دل دریایی ما آرام استمثل صبحیستپس از یک شب طوفانی سخت …!

استوری روز بخیر

ای دوست، هر لحظه تو راغرق صفا می خواهمهر روز تو راکامروا می خواهماز بهر تو و هر که تو را دارد دوستآرامش خاطر از خدا می خواهم

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

دل دل نکن !بیا که زمان دیر میشود …امروز شنبه استو سرآغاز عاشقی …

استوری صبح بخیر انگیزشی

بی خیال تمام دلواپسی هایمانبه موسیقی دلنواز گوش کنفنجانت را سر بکشو بگذار أنقدر حالمان خوب باشد کهیادمان برود امروز چند شنبه است

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

درود بر شنبه !دوباره آمدى ؟ قدمت به خير !وقتى براى بيدارکردن دوستانم ميروىيک سبد عشقيک دنيا آرزوهاى زيباو يک عالمه الطاف خدا رابه روى چشم هايشان بپاشبگذار با ترنم دنيايى از اميد چشمانشان رابه روى تو باز کنند!روزتان پر از حس خوب …

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

الهی … در این روز شنبهزیباترین ها را نصیب دوستانم کنتا تقدیرشان انگونه که تو می پسندی مهیا شودروزتون سرشار از خیر وبركت

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

الهی … در این روز شنبهزیباترین ها را نصیب دوستانم کنتا تقدیرشان انگونه که تو می پسندی مهیا شودروزتون سرشار از خیر وبركت

ظهر چهارشنبه تون بخیر

می توان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه
دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم
میان بد و خوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید

سلام ظهر بخیر

به شنبه خوش آمدینپروردگارا !در این صبح نوید بخشامید و رحمت خود را از بندگانت دریغ مکنقلبمان را به نور خود منور کن

گیف ظهر بخیر متحرک

بیدار شوازصدای پای صبح می فهمیماتفاق تازه‌ ای در راه استامروز تمام احساس هایپوچ را مچاله کنیم و منتظرشکوفه‌ های اجابت شویمشنبه و هفته خوبی براتون آرزو می کنم

گیف ظهر بخیر شاد

سلام بر شنبه !دوباره آمدى ؟ قدمت به خير !وقتى براى بيدارکردن دوستانم ميروىيک سبد عشقيک دنيا آرزوهاى زيباو يک عالمه الطاف خدا رابه روى چشم هايشان بپاشبگذار با ترنم دنيايى از اميد چشمانشان را به روى تو باز کنند!روزتان پر از حس خوب …

ظهر بخیر ب انگلیسی

به شنبه خوش آمدین
پروردگارا !
در این صبح نوید بخش
امید و رحمت خود را از بندگانت دریغ مکن
قلب مان را به نور خود منور کن

متن ظهر بخیر برای گروه

شنبه را دوست دارم
شنبه
شروع یک هفته ى جدید
براى ادامه دوست داشتن توست
صبح روز شنبه ات بخیر همسر عزیزم

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

Nothing can ever be more amazing to wake up in a beautiful morning and see your shining smile. Every new week for me is another seven days to feel lucky! Have a Happy Saturday!هیچ چیز نمی تونه شگفت انگیزتر از این باشه که یک صبح زیبا از خواب بیدار بشم و لبخند درخشان تو رو ببینم
هر هفته جدید برای من هفت روز دیگر برای چشیدن حس خوشبختی است
شنبه شادی داشته باشی

استوری صبح بخیر انگیزشی

صبح هدیه شگفت انگیز خداست و روز نو یه سفر جدیده که باید از اون لذت ببری و با تمام وجود در آغوش بگیری
شنبه ای شاد داشته باشی

گیف ظهر بخیر معلم

زندگی زیباست، لحظه ها رو قدر بدون و از صبح شنبه بهترین استفاده رو ببر …
روز خوبی داشته باشی

فیلم سلام ظهر بخیر

یه بغل عشق و احساس خوب تقدیم به تو
آرزو می کنم اولین روز هفته خیر و برکت برات به همراه داشته باشه

گیف ظهر بخیر شاد

شنبه ات سراسر شادی و نشاط …
امیدوارم همه رویاهای امروز و هر روزت محقق بشه عزیزم!

فیلم سلام ظهر بخیر

روز شنبه بخیر! از امروزت خنده، عشق، زندگی و لذت ها را بیرون بکش و با دوستانت تقسیم کن

گیف ظهر بخیر معلم

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه ای که در کنارت هستم بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم، تو دلیل لبخند روی لب هایم و شادی در قلبم هستی
صبح شنبه ات بخیر
برایت روزی زیبا آرزو می کنم

فیلم سلام ظهر بخیر

شنبه اینجاست! با یک فنجان قهوه داغ، قلبی پر از عشق و عزمی راسخ به استقبالش بروید!

استوری ظهر بخیر

روز شنبه بخیر!
امیدوارم روزی سرشار از شادی، آرامش و اتفاقات خوب در پیش داشته باشید همکار عزیز!

سلام ظهر بخیر

چشم گشودن به روز زیبای شنبه مانند تولدی دوباره است، فرصتی که خداوند فراهم کرده تا تمام خاطرات بد را فراموش کرده و آغوش خود را برای شیرین ترین خاطرات باز کنید
صبح شنبه تون به خیر و شادی

استوری صبح بخیر عاشقانه

متن های زیبا برای صبح بخیر گفتن روز شنبه و آغاز اول هفته با انرژی و روحیه مثبت

استوری صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم قطارِ زندگیتون
همیشہ از رویِ ریل‌هایِ
خوشبختی عبور ڪنہ
ولبخندتون همیشہ پایدار باشہ
لحظہ بہ لحظۂ زندگیتون
سرشار از عشق

متن ظهر بخیر برای گروه

یک روز بینظیر
دوشنبه‌ای دلنشین
یک لبخند ازته دل
یک شادی بی‌دلیل
یک خدای همیشه همراه
باهزار آرزوی زیبا
تقدیم لحظه‌هاتون
سلام دوشنبه‌تون گلبارون

سلام ظهر بخیر

وقت شما بخیر
لحظاتتان سرشار از عشق
و پر از امواج مثبت
دلتون گرم و خالی از غم
عمرتون باعزت لحظاتتون شادتـقدیـم بـه شمـا عزیـزان

استوری صبح بخیر ایتالیایی

وقت بارونیتون گل آذین و
لبــتــون پـر از لــبــخــند
و دلتون همیشه سرزنده و شاد
لـحظات و سـاعـات خـوشی
را بـرای تک تکتون آرزومندم

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

قلب وسعتي دارد
به اندازه حضور خدا
من مقدس‌تر از قلب
سراغ نـدارم …
قلبتان هميشه پر عشقسلام وقتتون بخیر

متن ظهر بخیر برای گروه

همکار عزیز!
وقت شما بخیر
امیدوارم هر ساعت و هر دقیقه امروز شما به شادی بگذرد
و از امروز به عنوان یکی از بهترین روزهای زندگی تان یاد کنید

استوری روز بخیر

ایـن ڪَل‌های زیبـا
همراه با چایی داغ
و شیرینی خوشمزه
تقدیم بہ شما عزیزانوقت زیباتون بخیر

استوری صبح بخیر

سهم دستاتون،بخشش
سهم چشماتون،مهربانی
سهم پاهاتون،استواری
سهم زبانتون،صداقت
سهم قلبتون،عشق
سهم زندگیتون انسانیت باشهوقتتون بخیر و شادی

جمله شب بخیر استوری

دوست من!
لحظه ها را دریاب
و هیچ لحظه ای را با افسون گذشته ها و ترس از آینده هدر نده
بخند تا دنیا به رویت لبخند بزند
وقتت بخیر

استوری صبح بخیر لاکچری

سهم دستاتون،بخشش
سهم چشماتون،مهربانی
سهم پاهاتون،استواری
سهم زبانتون،صداقت
سهم قلبتون،عشقسهم زندگیتون انسانیت باشهوقت زیباتون بخیر باشه

استوری صبح بخیر پر انرژی

آرزو دارم عصر زیباتونپراز ملودی شاد و پراز آرامشپراز لبخند از ته دل باشهوقتتون شکلاتی

متن ظهر بخیر برای گروه

وقت بخیر به بهترین همکاری که افتخار دوستی با او را نیز داشته ام
آرزو می کنم همیشه پر توان و با انگیزه به پیشرفت در کار و زندگی ادامه دهید

گیف ظهر بخیر متحرک

 خوش آمدید
وقت قشنگ‌تون بخیر
همراه آرامشی وصف نشدنی
و لحظه لحظه زندگیتان
مملو ازعشق ومحبتی خدایی
آرزو میکنم امروزتون
زیباتر از هر روز

استوری ظهر بخیر انگیزشی

این گل‌ها تقدیم به شما
دوستان عزیزم
که تو قلبشون
عشق موج میزنه
دستاشون مهد مهربانی
و عشقه و صداقت
سرلوحه رفاقتشونه
الهی همیشه شاد باشینوقت بخیر عزیزان

سلام ظهر بخیر

تزریق انرژی مثبتتکرار کنیم
امروز شروع به تغییر عواطفم میکنم،تا احساسات آزار دهنده‌ام را با نیروی عشق جایگزین کنم این بهترین و زیباترین هنرمندی من استخدایا سپاسگزارم

سلام ظهر بخیر

همکار گرامی! وقت بخیر
امیدوارم در هر لحظه از زندگی پر بار خود به سوی بهتر شدن و سعادت قدم بردارید
و بلندترین قله های موفقیت را فتح کنید
با آرزوی بهترین ها

استوری صبح بخیر پر انرژی

بهترین زمان هایی که در زندگی مان تجربه می کنیم معمولا زمان هایی هستند که با عزیزان خود گذرانده ایم، لحظه های زندگی ات پر از این زمان ها باد، وقتت بخیر!

استوری ظهر بخیر انگیزشی

مردم وارد زندگی ات می شوند و از زندگی ات خارج می شوند
اما کسی که رد پایش به مدت طولانی در زندگی ات باقی می ماند کسی است که نباید بگذاری برود
تو برای من همین فرد هستی، وقتت بخیر دوست عزیزم!

متن ظهر بخیر برای گروه

بهترین آرزوها را بدرقه راهت می کنم
تو کسی هستی که بیشترین تاثیر را روی زندگی من داشته ای
امیدوارم روزها و لحظه هایت با عشق و خوشبختی سرشار باشد
وقتت بخیر دوست خوبم!

گیف ظهر بخیر معلم

همکار گرامی!
امیدوارم امروز شما بهتر از دیروزتان باشد و فردا عملکرد بهتری از امروز داشته باشید
وقت بخیر

استوری صبح بخیر عاشقانه

دوست من! وقتت بخیر
امیدوارم از لحظه های زندگیت به بهترین شکل ممکن استفاده کنی و فراموش نکنی که
اشتباه کردن ایرادی نداره اما تسلیم شدن به خاطر اشتباهات قابل بخشش نیست

گیف ظهر بخیر شاد

Never give up, never quit trying. Those who do only start dying. good day my friendهرگز تسلیم نشو، هرگز دست از تلاش نکش چون کسانی که این کار را می کنند به مرور می میرند … روز خوبی داشته باشی دوست من!

استوری روز بخیر

Focus on the goal. Focus on your success. Have a great day and good timeروی هدف تمرکز کن، روی موفقیتت تمرکز کن … روز و اوقات خوبی داشته باشی

ظهر چهارشنبه تون بخیر

The future is in our hands, what we do today determines what we become in the future. Have a good time friend.آینده در دستان ما است، آن چه امروز انجام می دهیم مشخص می کند که در آینده چه خواهیم شد. وقتت بخیر دوست من!

استوری شب بخیر باکلاس

If you keep working hard every day, soon you will see your dreams realized. Have a great time!اگر هر روز به سختی کار کنید به زودی رویاهای شما محقق خواهد شد، وقت بخیر!

استوری صبح بخیر شاد

Perseverance is the key to success. Take a step at a time towards your goals, even if you fall, start afresh. Have a good day at work.پشتکار رمز موفقیت است، هر زمان به سوی اهداف خود قدم بردارید حتی اگر زمین خوردید دوباره شروع کنید. روز خوبی در محیط کار داشته باشید

استوری صبح بخیر پر انرژی

فقط یک خط نازک وجود دارد که روز ما را به یک روز خوب یا یک روز بد تبدیل می کند، این نگرش ما است که روزمان را عالی می کند، بنابراین همیشه به دنبال نگرش خوب باش و یک روز خوب داشته باش، وقتت بخیر

گیف ظهر بخیر متحرک

از بدترین روزها درس می گیریم و از بهترین روزها خاطرات را می سازیم
امروز روز خوبی خواهد بود
وقت بخیر دوستان

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

Never regret in your life. Good things make you happy and the bad things give you experiences. good time my friendدر زندگی هرگز حسرت نخور، اتفاقات خوب باعث شادی ات می شود و اتفاقات بد به تو تجربه می دهد. وقتت بخیر دوست من

فیلم سلام ظهر بخیر

Life is like a camera. Focus on what’s important. Capture the good times. And if things don’t work out, just take another shot. have a good time!زندگی مثل یک دوربین است. روی چیزهای مهم تمرکز کنید، لحظه های خوب را ثبت کنید و اگر کارها خوب پیش نرفت فقط یک عکس دیگر بگیرید … اوقات خوبی داشته باشید، وقت بخیر همکار گرامی!

گیف ظهر بخیر متحرک

Don’t worry about anything. Go out and have a good time. good day my friend!نگران چیزی نباش، فقط برو بیرون و اوقات خوبی داشته باش دوست من… روزت بخیر دوست من!

استوری صبح بخیر پر انرژی

دوست گرامی! وقت بخیر
امیدوارم هر کجا هستید و به هر کاری مشغول می باشید
لحظات خوبی را بگذرانید و برکت و شادی در زندگی تان جاری باشد

سلام ظهر بخیر

صبح بخیر رفیق. ازت ممنونم که اینقدر منو شناختی ولی هنوز ولم نکردی! تو واقعا دوست خوبی هستی!

گیف ظهر بخیر متحرک

مطمئنا تو نمی تونی اون آدمی باشی که صبح زود بیدار میشه و برای دوستاش پیام صبح بخیر میفرسته. برای همین من این نقش رو به عهده می گیریم! صبح بخیر!

گیف ظهر بخیر متحرک

صبح بخیر! امیدوارم امروز رو با روحیه خوب شروع کنی نه با اخلاق بدت!

استوری ظهر بخیر

شنیدم که زنگ ساعت بدجوری اذیتت میکنه! خب این بخاطر اینه که عاشق تخت خوابتی و اون حسودیش میشه! صبح بخیر رفیق!

استوری صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر رفیق! میبینم که هنوز زنده ای! چه سورپرایز بدی!

جمله شب بخیر استوری

پیام صبح بخیر تو به همراه یه فنجون قهوه داغ یه ترکیب فوق العاده برای شروع روزه! صبح بخیر عزیزم!

متن ظهر بخیر برای گروه

من از خواب بیدار شدم و برای تو پیام صبح بخیر فرستادم و حالا دوباره میخوام بخوابم! امیدوارم با جوابی که به پیامم میدی بیدارم کنی. صبح بخیر!

گیف ظهر بخیر شاد

داشتم سعی می کردم یه متن صبح بخیر عاشقانه برات بنویسم، ولی بعد از خواب بیدار شدم و یادم افتاد که من شاعر نیستم! صبح بخیر!

استوری صبح بخیر عاشقانه

تو واقعا باید اینو یاد بگیری که صبح ها زود از خواب بیدار بشی و یه فنجون قهوه برای عشقت درست کنی! صبح بخیر!

ظهر چهارشنبه تون بخیر

نمیدونی چقدر دوست دارم تو رختخواب بمونم و مدام برای تو پیام بفرستم؛ اما زنگ ساعت با صدای بلند بهم میگه که یه فنجون قهوه در انتظارمه و باید برم سر کار! صبح بخیر!

استوری صبح بخیر انگیزشی

تو در رویاهای من شبیه یه شاهزاده تمام عیاری، اما در واقعیت یه کابوسی! برای همینه که دلم میخواد بیشتر بخوابم! صبح بخیر!

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

پیام صبح بخیر تو، انگیزه ای برای شروع هر روز منه. هیچ وقت یادت نره که برام پیام صبح بخیر بفرستی مگه اینکه بخوای روز بدی داشته باشم! صبح بخیر!

متن ظهر بخیر برای گروه

امیدوارم تا لنگ ظهر با موفقیت بخوابی! این پیامو بخون و بعد دوباره بگیر بخواب و فکر کن که هنوز صبح خیلی زوده!

استوری صبح بخیر طبیعت

داشتم خواب می دیدم که من و تو با هم هستیم. بعد زنگ ساعت به صدا دراومد و خدا رو شکر منو نجات داد! صبح بخیر!

گیف ظهر بخیر معلم

“شما یه پیام دارید: تنبل بیدار شو!”

سلام ظهر بخیر

من عاشق اینم که صبح زود لبهاتو ببوسم عزیزم، اما خب، اول باید مسواک بزنی! صبح بخیر!

استوری شب بخیر

اگه دنیا با من مهربون بود، میذاشت تا المپیک بعدی بخوابم! صبح بخیر به هر کسی که تو این دنیای بی رحم و ناعادلانه زندگی میکنه.

استوری روز بخیر

صبحی که با زنگ ساعت از خواب بیدار نشی جزو نعمتای الهیه! واقعا ساعت زنگ دار جزو اشیاء نفرین شده است! صبح بخیر.

جمله شب بخیر استوری

غم انگیزترین قسمت صبح بیدار شدن از خواب اینه که بفهمی امروز روز تعطیل نیست و قراره روز رو به همون کسالت روزای قبل بگذرونی! صبح بخیر!

گیف ظهر بخیر متحرک

صبح بخیر عزیزم. می دونم که اهداف زیادی برای دنبال کردن داری و اینم میدونم که صبح زود بیدار شدن جزو اونا نیست!

استوری صبح بخیر طبیعت

دلم می خواست به همه اونایی که صبح زود از خواب پا میشن بگم: ساکت شو و بگیر بخواب! ولی خب، این حرف خیلی جلوه خوبی نداره، پس صبح بخیر!

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

عشق تا زمانی کوره که من از خواب بیدار میشم و صورت ماه تو رو میبینم. صبح بخیر!

استوری شب بخیر باکلاس

وقتی از خواب بیدار شدی و لبخند زدی حواست باشه که کلی تا آخر هفته مونده، پس الکی نخند! صبح بخیر!

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

آفتاب صبح داره منو صدا می کنه و من تصمیم گرفتم یه روز دیگه هم بهش جواب بدم! صبح بخیر.

گیف ظهر بخیر شاد

روز جمعه بخیر!
باشد که نسیم صبحگاهی این جمعه زیبا
همه سختی‌های هفته گذشته را از ذهنت پاک
و تو را از انرژی فراوان برای شروع یک هفته پر تلاش سرشار کند.

استوری صبح بخیر لاکچری

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

استوری صبح بخیر شاد

بگو لبخندهایت را کدام جمعه بازار می فروشی …جانم برای تولبخند هایت مال من

فیلم سلام ظهر بخیر

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

جمعه‌ها باید که فارغ شد
از این شهرِ شلوغ
دور شد از قیل و قال
جمعه یعنی حال خوش
جمعه یعنی؛ بی خیال

استوری صبح بخیر عاشقانه

جمعه تون شاد
زندگی هدیه‌ای است
که هر بامدادکه بر می‌خیزیم
روبان‌های دور آن را با عشق باز میکنیم
هدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

استوری صبح بخیر پر انرژی

همین تو، که حتى فکرَش را هم نمیکنى
میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ
جمعه هاى یک نفر باشى…
خودَت را دریغ مکن

استوری صبح بخیر

چرا جمعه را محکوم به کلافگی
و بی حوصلگی می‌کنیم؟
من جمعه‌ها خوشحال ترم ….
چون یک هفته دیگر
از دوست داشتنت را
با عشق به پایان رساندم.

استوری ظهر بخیر

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌ کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

استوری شب بخیر باکلاس

یک روز می‌افتد؛ آن اتفاق خوب را می‌گویم …
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم.
هر لحظه، هر روز، هر جمعه … السلام علیک یا صاحب الزمان

ظهر بخیر ب انگلیسی

یاد تو قرن هاست که در جمعه حاضر است.

استوری شب بخیر باکلاس

همه گویند به امید ظهورش صلوات
کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات
« اللّهم عجّل لولیک الفرج »

استوری ظهر بخیر

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد
چشم در راهیم، اما قاصدی در راه نیست / جمعه هم آمد، ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست

سلام ظهر بخیر

بی تو هر جمعه
گرفتارِ غروبیم.‌
نمی‌آیی چرااا!

گیف ظهر بخیر شاد

جمعه ها
تمام دردهایش را
با صبح آغاز میکند
با سکوتش
جان آدم را به لبش می رساند
به غروب که می رسد
پر می‌ شود از بغض
پشت پنجره ی خیال که باشی
با او می گریی

متن ظهر بخیر برای گروه

از روز، غروبش
از هفته، جمعه اش
از سال، پاییزش
و از من، تمامم دلگیر است.

ظهر چهارشنبه تون بخیر

جمعه مرد بی معشوقه ایست
با پیرهنی چروک
که تنهایی اش را
لای شعرهایش
پک می‌زند
فقط عصرها
کمی خاکستری تر

گیف ظهر بخیر معلم

به جمعه که میرسم
یاد تو مرا بیشتر به سمتت میکشاندم
به غروبش که میرسم
دیگر در اینجا نیستم و
میروم به اغما نمیدانم
شاید در عصر جمعه
عاشق‌ترین مجنون
رشته‌های احساسش پاره شده
که این چنین دلگیر است.

استوری ظهر بخیر

جمعه یعنی پشت یک پنجره
وسط ازدحام نبودنت، غرق شدن
جمعه یعنی تو، وقتی که نیستی

استوری صبح بخیر طبیعت

چه دلگیر است هم جمعه باشد
هم ابر باشد هم باران باشد
هم خیابان خیس باشد.
اما نه چشمی نگران
نه دستی برای فشردن
نه پایی برای قدم زدن
نه نگاهی برای زل زدن

استوری شب بخیر

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری

استوری شب بخیر

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگری
می پرد برق از نگاهم، با صدای هر دری
شوق دیدار تو دارم، خسته ام از بی کسی
خوشبحال هر که دارد، در کنارش دلبری

ظهر بخیر ب انگلیسی

شنبه‌های آفتابی هم بدونِ تو
با بغض سر میشود…
حسابش را بکن
غروبِ جمعه هایِ بارانی
بدونِ تو چه حالی دارم…

گیف ظهر بخیر شاد

به روز‌هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم‌ها و روزهایش همه جمعه شده اند!

سلام ظهر بخیر

نه اینکه رفتن بلد نباشم‌ها
من فقط مى خواهم
حداقل براىِ تو
جمعه‌ها غم انگیز نباشد…

استوری ظهر بخیر

سالی که بر من و تو گذشت
فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود!
جمعه‌ها را باید، دو روز حساب کرد…!

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

جمعه باشد
غروب باشد
دریا هم باشد
تو نباشى
این خودش غمگین‌ترین شعر جهان است.

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

استوری ظهر بخیر

جمعه
همه چیز تعطیل است
اِلا دوست داشتن تو

استوری صبح بخیر لاکچری

چه جمعه زیبایی خواهد بود
وقتی …
بهترین‌ها را برای دیگران بخواهید.

گیف ظهر بخیر متحرک

جمعه‌ها زیبا باشید
زیبا سخن بگوئید
زیبا فکر کنید
زیبا بنگرید
مثل چشمه زلال باشید
مثل ساحل آرام باشید
خواهید دید که دیگران
مثل دریا بیقرارتان می‌شوند.

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

بگو لبخندهایت را کدام جمعه‌بازار می‌فروشی …
جانم برای تو
لبخندهایت مال من

استوری روز بخیر

جمعه ات به خیر
هر کجا هستی به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام
سفر‌ها کرده ام
از جنگل
از دریا
از آغوش تو شعر‌ها نوشته ام
رو به آسمان آبی پرخاطره
از تو گفته ام
تو را خواسته ام
آه ‌ای رویای گمشده
هر کجا هستی
جمعه ات بخیر …

استوری صبح بخیر

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

استوری صبح بخیر شاد

جمعه یعنینفست تنگ هوایی ستکه پر از دلتنگی ست …

فیلم سلام ظهر بخیر

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

گیف ظهر بخیر شاد

جمعه باشدغروب باشددريا هم باشدتو نباشىاين خودش غمگين‌ ترين شعر جهان است

سلام ظهر بخیر

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

گیف ظهر بخیر معلم

غروبِ جمعه را دوست دارم
به خاطرِ دلتنگی ات
که
آرام
آرام
سرت
را
روی شانه ام می گذارد

استوری صبح بخیر پر انرژی

وقتی نباشی جمعه می‌ باردعصرِ وخیمی در دلش داردآنقدر می‌ بارد که داغش رابر واژه‌ های شعر بگذارد !

استوری صبح بخیر ایتالیایی

جمعه بانوی سپید پوشی استکه دلش بی نصیب از پناه چترهاخیس خیس می‌ رقصد در انتظار آمدنتگمان کنمبازار بیقراری‌ هایشگرم گرم است

جمله شب بخیر استوری

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

یک جمعه بود و یک عمرآن روز آشناییای کاش آشنا جاناین جمعه هم بیایی

گیف ظهر بخیر معلم

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

فیلم سلام ظهر بخیر

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

استوری ظهر بخیر

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

گیف ظهر بخیر شاد

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

استوری صبح بخیر عاشقانه

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

استوری صبح بخیر ایتالیایی

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند

ناخوداگاه متن ظهر بخیر انگیزشی

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا  خودم هم میدانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی  و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

استوری صبح بخیر طبیعت

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح تون بخیر

استوری صبح بخیر شاد

زیباتر از صبحسـلام صبحگاهے استخدایا به امیـد تو اے یگانہ معبودمزندگی ســـلامصبح قشنگتون بخےر و شادے

استوری صبح بخیر

صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتاندليلش مهم نيست،اصلا نيازی به دليل ندارد،لبخند است ديگر،هفت خان رستم که نيستيک ليوان چای تازه دم بنوشيديک موسيقی خوب برای خودتان پخش کنيدو گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشانمهم همان صبح، همان لبخند،همان چای، همان موسيقيستسلام صبح بخیر

استوری صبح بخیر ایتالیایی

فردابا یک زلزله صبح می‌شودآنگاه پیامبرانبا شاخه‌ای از گل محمدیبه دنیا می‌گویند:صبح بخیر!

گیف ظهر بخیر شاد

ماه‌روی نازنینم صبح بخیر
شور عشق آتشینم صبح بخیرهم پر پروانه‌ها در باغ عشق
من گلی جز تو نچینم صبح بخیرنذر چشمانت دوچشم عاشقم
عشق من ای نازنینم صبح بخیرجز خدا درقلب من عشقی نبود
ای تو عشق بعد از اینم صبح بخیرگرخدا پرسد بهشتم یا که او
من تو را برمی‌گزینم صبح بخیرتا تو را دارم ندارم آرزوی دیگری
ماه من مهرآفرینم صبح بخیر…

استوری صبح بخیر طبیعت

تو دو دیده فرو می‌بندی و گویی روز روشن کوزند خورشید بر چشمت که اینک من تو در بگشا

متن ظهر بخیر برای گروه

عاقلانه کنار گذاشتمتاما هر بار کهمژه‌ای می‌افتدروی گونه‌امبی اختیارتو را آرزو می‌کنممثل بعضی صبح‌هاکه یادم می‌رود نیستیو بلند می‌گویم:صبح بخیر

استوری شب بخیر

می‌سوزم و عطر یادهای تو را می‌دهمعطر بال پرنده‌ای تازه سالکه به اشتیاق قوس قزح پر گرفتو به خانه خود برنگشتیادهای تو دریاستو من نهنگ گمشده‌ایکه در پی قوییدر جویی غرق شدیادهای تو بارانی سرکش استکه به اشتیاق دهانم مست می‌کندو سربه شیشه آسمان می‌کوبد،صبحی ژاله بار استکه می‌بارد بر منبیدارم می‌کندو آفتابچشم گشوده به منصبح بخیر می‌گوید

گیف ظهر بخیر متحرک

صبحی که با سلام تو آغاز می‌شودصد پنجره به باغ غزل باز می‌شود

استوری ظهر بخیر انگیزشی

هر شب فکر می‌کنم چه کسی فردا صبحبا بوسه‌ای بر پیشانیت به تو «صبح بخیر» خواهد گفتچه کسی دکمه‌های پیراهنت را خواهد بستو چه کسی موهایت را که چون نور خورشید دلمرا گرم می‌کند شانه خواهد زدو چه کسی آن دو چشم زیبا را خواهد بوسیددلم خوش است به صدقه‌هایی که برای سلامتی‌ات می‌گذارم کنارو گرنه دوری تو بزرگترین بلایی ستکه با هیچ صدقه‌ای دفع نمی‌شود

استوری صبح بخیر انگیزشی

عزیزِ جانم
باور کن من هر روز صبح با آنکه
کنارم نیستی، اما چشم‌هایم را که باز می‌کنم
اول به تو صبح بخیر میگویم!
کجایش عجیب است
تا به حال دیوانه ندیدی؟

سلام ظهر بخیر دوستان وخانم عزیزم

صبح بخیرای همسر گل چهره منصبح بخیرای آنکه روشنی می‌بخشیبه زمینبا آفتابی تازهصبح بخیرای تو که هموارهدر انتظار دیدار خورشیدیصبح بخیر

استوری شب بخیر

زندگی شاید…عبور گیج رهگذری باشدکه کلاه از سر بر می‌داردو به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید:صبح بخیر

هاگ متن ظهر بخیر دوستانه

صبح است
چه بی‌تابانه می‌خواهمت
و برای گفتن دوستت دارم
لحظه شماری می‌کنم
بیدار شو..

ظهر چهارشنبه تون بخیر

می‌‌خواهمهر صبح که پنجرهرا باز می‌کنیآن درخت روبرو من باشمفصل تازه من باشمآفتاب من باشماستکان چای من باشمو هر پرنده‌ایکه نان از انگشتانتو می‌گیردو صبح بخیر می‌گوید

استوری صبح بخیر پر انرژی

یک کتاب شعر بارانی صمیمیتیک لیوان پر تمرکز بعد از ظهریک مداد تراش دانایی خالصیک گوشی تلفن آسمان آفتابییک فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی رهایی ارغوانیاینها تنها مایملک من در این ثانیه‌اندو شعر که تمام عشق استحتی از تمام این چیزها به من نزدیک‌ترشعری الوانبه گرمی سلام صبحبه تبلور صبح بخیربه روشنایی آفتاب هستی‌بخش

متن ظهر بخیر برای گروه

روزی که خورشیدش چشمان توست
طلوعش زیباترین اتفاق دنیاست
سلام عزیزم. صبحت بخیر.

گیف ظهر بخیر متحرک

و صبح یعنیاشتیاق پنهان منوقتی چشم‌هایمدر دریای چشم‌هایت غرق شدهو روزش را لبخند می‌زندصبح یعنیتویی چسبیده به عشقو لحظه‌هایی که با بوی زندگی می‌گذردصبح یعنیعشقی مملو از تو

استوری صبح بخیر ایتالیایی

مگر یک زن برای خوشبخت بودن چه می‌خواهد
جز اینکه مردی مانند تو تکیه گاهش باشد
و هر صبح زندگی‌اش را با عشق گرم کند
من کنار تو خوشبخت‌ترین دختر دنیا هستم.

استوری شب بخیر

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح تون بخیر

استوری صبح بخیر انگیزشی

از من خبر بگیرکاری نداردکافی‌ست صبح‌هادلت برایم تنگ شودو بی اختیاربه نقطه‌ای خیره شویو به این فکر کنیکه چقدر بی‌خبری از من

استوری شب بخیر باکلاس

هر روز
عاشقانه‌تر می‌نویسم
تا تمام زنان این سرزمین
تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه‌ای شبیه تو

استوری شب بخیر

من اگر معشوقه تو بودمصبح‌هاجای باد و باران را تغییر می‌دادمفصل باران را می‌آوردمبالای خانه‌مانآن درخت کاج را بالا می‌رفتمو روی بلندترین شاخه‌اش نامَت را روی ابر می‌نوشتمو می‌سرودم‌ات

استوری صبح بخیر شاد

سحر با من درآمیزد كه برخیزنسیم گل به سر ریزد كه برخیززرافشان، دختر زیبای خورشیدسرودی خوش برانگیزد كه برخیز

استوری صبح بخیر پر انرژی

به من بگوچقدر یک نفر می‌تواندهرشببه قلب خودش شلیک کندو صبح دوبارهدوست داشتن‌ات رااز سر شروع کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *