تحریریه خبر های امروز

متن صورت وضعیت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdfPeople don’t resist change. They resist being changed!مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها...

متن مرد پسر

متن زیبا برای روز مرد پسرماینکه پسرا مشکل «چی بپوشم؟ » ندارن، ربطی به ژنتیک و… نداره. کلا یه...

متن های خواهر برادری

نوشته های خواهر برادریبرادر فرهیخته من سلام به چشمان مهربان، دستان سخاوتمند، لبان ذاکر و پیشانی مردانه‌ات مرد مصداق...

متن زیبا چشم رنگی

متن زیبا درباره چشم رنگی هاای مرد زن اگر شیطنت نکند اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد اگر...

متن مخصوص زن

متن برای زندلنوشته های زنانه و دخترانهدستش را بگیر …با عشق نوازشش کندعوتش کن به یک رقصبگذار با قدم‌هایی‌...

متن قشنگ برادر بزرگ

متن قشنگ برای تولد برادر بزرگترو دفتر زندگی‌مان ورق خورد و خورد تا رسیدیم به داماد شدن تو و...

متن بیو کوتاه غمگین

متن برای بیوگرافی کوتاه غمگینو آن گاه که تنها شدی و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی بر من توکل کن..متن کوتاه غمگین...

متن حلالیت معلم از دانش آموزان

متن حلالیت معلم از دانش آموزانجناب آقای… مدیر محترم مدرسه… / مدیر گروه… موضوع: عذرخواهی از بابت اشتباه سرزده و تقلب در امتحان...

متن مرد اگر خوب باشد

متن مرد اگر خوب باشددر نهایت این مردانگی است که باعث می‌شود تا در سختی‌ها با شهامت و شجاعت وارد شده و پیروزمندانه...

کپشن برای ظهر عاشورا

کپشن برای ظهر عاشورارخصت دهید شال محرم بیاوریدپیراهن عزای مرا هم بیاوریدبا اشکتان جراحت او خوب می شودای چشمهای غم زده مرحم بیاوریدمادر...

متن خواهر ته تغاری

متن برای خواهر کوچکتر ته تغاریخواهر زن عزیزم؛روز تولدت بهترین بهانه است برای اینکه بگویم محبت‌های خواهرانه تو برایم یکی از باارزش‌ترین نعمت‌های...

پیام تسلیت ذاکر اهل بیت

پیام تسلیت ذاکر اهل بیتو آن گاه که تنها شدی و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی بر من توکل کن..پیام تسلیت درگذشت...