تحریریه خبر های امروز

بهترین متن نامزدی

بهترین متن نامزدینیست پروا تلخکامان را ز تلخی‌های عشق آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش استبهترین متن تبریکی...

متن کوتاه اخوان ثالث

متن کوتاه عاشقانه اخوان ثالثخوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من...

متن بیوگرافی جدید دخترانه

بیوگرافی دخترانه شیک و خاصفــقط مــــَن یکیـــــَـم؛ که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![متن بیوگرافی جدید دخترانهمن...

متن فوت همسر سالگرد

متن در مورد سالگرد فوت همسرلالایی مادر مهربونم، لالایی مادر عزیزم. راست می گن فرشته ها نمی تونن، رو...

متن بیوگرافی شاد

متن بیوگرافی شاد دخترونه انگلیسی متن های کوتاه درسی و مدرسه و دانشگاه مناسب بیو وضغیت | تاو بیو...

متن همسر بی وفا

متن در مورد زن بی وفاخیلی بده احساس کنی مثل شمعی ! فقط وقتی برق رفت می آیند سراغت...

متن گله قمیشی

از زمان چهار پنج سالگی، رادیو به ایران آمده بود ولی ما آنقدر بودجه نداشتیم که یک رادیو بخریم. ضمن اینکه هنوز برق...

متن بیو برای رفیق

متن بیو رفیق فابریک بیو با معرفتی / متن های کوتاه در مورد معرفت و مرام | تاو بیو متن کوتاه بیو برای...

متن بیو تلگرام شاخ

متن کوتاه برای بیوگرافی تلگرام شاخ بیو شاخ دخترونه بصورت کوتاه برای بیو تلگرام و اینستا | تاو بیو متن شاخ برای بیو...

متن حمایت کنید

متن حمایت کنیدیک کتاب واقعی کتابی نیست که ما آن را بخوانیم ، بلکه کتابی است که آن ما را می خواندمتن حمایت...

متن بیو ست

متن بیو ستارهι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т 𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨ به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتممتن بیو ستارهonly yoυ can gιve...

متن عاشقانه جذب پسر

متن های عاشقانه برای جذب پسر 300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو...